Biuletyn Informacyjny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biuletyn Informacyjny"

Transkrypt

1 Numer 9/2006 Biuletyn Informacyjny W NUMERZE: STR. S A KTUALNOŚCI I WYDARZENI A Aktualności i wydarzenia Kluczowe Zgromadzenie List w sprawie projektów kluczowych Aktualne konkursy dotacyjne Atrakcje turystyczne Subregionu - Zabytki Rybnika Zapowiedzi Powstanie koncepcja programowo planistyczna budowy i modernizacji Sieci Dróg Głównych 18 sierpnia w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach została podpisana umowa na wykonanie opracowania pod nazwą Koncepcja programowo-planistyczna systemu dróg głównych w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego. W wyniku prowadzonego postępowania przetargowego wyłoniona została firma Ove Arup & Partners Ltd, która w ciągu sześciu miesięcy od daty podpisania umowy wykona w/w opracowanie. Pozwoli ono na zweryfikowanie istniejącego stanu faktycznego. Projektanci wskażą najbardziej optymalne rozwiązania pozwalające na rozwiązanie problemów komunikacyjnych będących codzienną bolączką naszych mieszkańców. Bezpłatne szkolenia dla pracowników MŚP Zdj. Od lewej: Jacek Stumpf, Dyrektor Wydziału Komunikacji i Transportu Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, Andrzej Sitko - Reprezentujący firmę Arup Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim oraz zaprasza pracodawców do skorzystania z bezpłatnych szkoleń zawodowych dla pracowników powyżej 50 roku życia. Zapraszamy między innymi na szkolenia komputerowe, językowe, szkolenia z marketingu i zarządzania, księgowo finansowe, prawo pracy. Projekt jest otwarty na potrzeby pracodawców, pracodawcy mogą zgłaszać swoje potrzeby szkoleniowe. Głównym celem szkoleń jest zwiększenie konkurencyjności firm sektora MŚP z terenu Subregionu Zachodniego poprzez dostosowanie kwalifikacji pracodawców i pracowników do potrzeb zmieniającego się rynku pracy dzięki wykorzystaniu internetu (e-learning). Pracodawcom oferujemy między innymi: pomoc w przygotowaniu stanowiska do nauki (komputer, dostęp do internetu), bezpłatne podstawowe szkolenie w zakresie obsługi komputera, bezpłatny udział pracowników w kursach, weryfikacje zdobytych umiejętności przez pracownika, wsparcie ekspertów i nauczycieli. Więcej informacji na temat szkoleń można uzyskać na stronie internetowej bądź pod numerem telefonu (032) Projekt realizowany jest przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Elektroniczna karta miejska w Rybniku W Rybniku zostanie stworzony oraz wdrożony system obsługujący elektroniczną kartę miejską oraz publiczne punkty dostępu do internetu. Elektroniczna karta miejska ułatwi mieszkańcom dokonywanie płatności między innymi za: przejazdy autobusami, wstęp na basen, parking, opłaty miejskie i skarbowe. E-karta umożliwiać będzie również dokonywanie podpisu elektronicznego, co pozwoli na załatwianie spraw w Urzędzie Miasta drogą elektroniczną.

2 Biuletyn Informacyjny, Numer 9/2006 Str. 2 W mieście powstaną bezpłatne publiczne punkty dostępu do internetu. Dzięki nim będzie można skorzystać z usług wirtualnego biura Urzędu Miasta, bądź uiścić np. opłatę skarbową. Wirtualne biuro będzie umożliwiać wypełnianie formularzy i wniosków, złożenie podpisu elektronicznego oraz uiszczenie opłaty dzięki użyciu e-karty. W wyniku realizacji projektu powstanie: 10 punktów dostępowych do internetu, wirtualne biuro Urzędu Miasta, pojawią się czytniki kart między innymi w autobusach i na parkingach, wydrukowanych zostanie kart dla mieszkańców. Projekt realizowany jest w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Jego całkowity koszt wynosi zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej zł. Uruchomienie całego systemu planowane jest na marzec 2007 r. Kolejny hot-spot w Subregionie Po żorskim i raciborskim, nadszedł czas na rynek rybnicki. Miejski rynek od połowy sierpnia posiada swój hot-spot. Hotspoty to publiczne miejsca, w których można korzystać z bezpłatnego, bezprzewodowego dostępu do Internetu. Aby skorzystać z usługi należy posiadać oraz odpowiednio skonfigurować urządzenie, które pozwala na korzystanie z bezprzewodowej sieci WiFi. Urządzenie powinno być skonfigurowane tak, aby automatycznie uzyskiwało adres IP z serwera dostępowego. Aby skorzystać z hot-spota, należy za pomocą urządzenia wyszukać sieci bezprzewodowe i wybrać pozycję o nazwie CIROW-hotspot. Wszelkie problemy z działaniem usługi należy zgłaszać w salonie komputerowym Centrum Informatyki ROW mieszczącym się na rybnickim rynku, przylegle do pasażu biegnącego w stronę placu wolności. Rajd rowerowy Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim zaprasza na VIII Powiatowy Rajd Rowerowy Wodzisław Śląski - Czyżowice 2006, który odbędzie się 17 września 2006 r. Impreza rozpoczyna się o godzinie 9.00 pod siedziba MOSiR-u Centrum w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Bogumińskiej. Następnie rowerzyści pojadą trasą przez Wodzisław Śląski, Turzyczkę, Turzę Śląską, Kolonię Fryderyk, Gorzyczki, Uchylsko, Gorzyce oraz Osiny. Meta rajdu usytuowana będzie w Czyżowicach w Klubie Country-Rancho Western przy ul. Bełsznickiej. Zainteresowani rowerzyści proszeni są o potwierdzenie uczestnictwa w rajdzie do r. w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim. Dzieci i młodzież do 18 roku zobowiązani są startować w rajdzie tylko z osobą dorosłą. Na miejscu przewidziany jest poczęstunek dla uczestników, jak również konkursy z nagrodami. Pieszo i rowerem po ziemi raciborskiej i opawskiej Organizatorzy projektu zapraszają do zapoznania się z walorami turystyczno-krajoznawczymi pogranicza raciborskoopawskiego poprzez aktywną turystykę pieszą i rowerową. Realizatorzy projektu zapowiadają, że niedługo powstanie przewodnik ziemi raciborsko-opawskiej wraz z mapą turystyczną. Publikacje zwierać będą opis najciekawszych miejsc i obiektów do zwiedzenia na tym terenie. Publikacje zostaną również przetłumaczone na trzy języki obce: czeski, niemiecki i angielski. Publikacje rozpowszechniane będą w Miejskich Centrach Informacji oraz na stronach internetowych. Projekt jest realizowany dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej w ramach programu IW Interreg IIIA Czechy-Polska. Zakończenie projektu planowane jest na marzec 2007r. Kolejne nagrody dla Krzyżanowic i Jastrzębia Zdroju Jastrzębie Zdrój zajęło drugie miejsce w konkursie Na najlepiej oświetloną gminę i miasto 2006 roku w grupie miast powyżej 70 tys. mieszkańców. Nagroda została przyznana w kategorii Kompleksowe inwestycje i modernizacje oświetlenia dróg i ulic. Co ważne, jury nie zdecydowało się na przyznanie pierwszego miejsca. Sądzę, że będzie to dobra motywacja do dalszych tego typu inwestycji powiedział Prezydent Miasta Marian Janecki. Uznanie organizatorów konkursu zyskały także Krzyżanowice, które zostały nagrodzone w dwóch kategoriach.

3 Biuletyn Informacyjny, Numer 9/2006 Str. 3 Zajęły drugie miejsce w grupie samorządów poniżej 70 tys. mieszkańców w zakresie Kompleksowych inwestycji i modernizacji oświetlenia dróg i ulic oraz Oświetlenia wybranej przestrzeni lub obiektu. Wszyscy laureaci otrzymają nagrody i wyróżnienia 28 września podczas uroczystości w trakcie Targów Światło i elektrotechnika 2006 w Warszawie. Promocja tras rowerowych w regionie 22 sierpnia 2006r. w Urzędzie Miasta w Rybniku odbyło się kolejne spotkanie samorządowców Subregionu Zachodniego, przedstawicieli oddziałów PTTK oraz Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Olza. Dotyczyło ono realizacji projektu Stworzenie produktu turystycznego opartego o ścieżki rowerowe Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego oraz jego promocja. Zadanie realizowane jest przez Związek dzięki środkom pozyskanym z Unii Europejskiej (IW INTERREG IIIA Czechy Polska). Na spotkaniu przedstawione zostały informacje nt. stanu realizacji projektu oraz propozycje punktów węzłowych. Omówiono szczegóły związane z utworzeniem jednolitego produktu turystycznego, który będzie kierowany do mieszkańców aglomeracji śląskiej i ostrawskiej. Przedstawiciele Biura Związku przybliżyli także zebranym projekt rowerowego serwisu internetowego mającego stać się kompendium wiedzy dla osób chcących aktywnie a jednocześnie w sposób bezpieczny spędzić wolny czas w Subregionie Zachodnim. Korzystający z serwisu będą mogli wybrać sobie najbardziej im odpowiadający wariant korzystania ze ścieżek rowerowych. Dodatkowym ułatwieniem jest podział tras ze względu na stopień trudności, atrakcyjności. Po skończonej prezentacji zgłoszonych zostało kilka bardzo dobrych pomysłów co do realizacji projektu, za co serdecznie dziękujemy! K LUCZOWE ZGROMADZENIE 24 sierpnia w Urzędzie Miasta w Rybniku odbyło się Zgromadzenie Ogólne Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku. Liderzy samorządów lokalnych jednogłośnie zdecydowali o wyborze projektów kluczowych, które będą realizowane ze środków europejskich w naszym regionie w okresie Co ważne, spełniony został postulat Zarządu Województwa Śląskiego mówiący o konieczności poparcia listy projektów przez co najmniej 75% jednostek samorządu terytorialnego, które jednocześnie obejmują swym obszarem 75% ludności. Listę poparło 89,3%jednostek samorządowych, zamieszkałych przez 94% ludności regionu. Projekty mają zostać umieszczone na liście zadań priorytetowych Województwa Śląskiego i nie będą objęte procedurą konkursową. Środki na ich realizację w wysokości ponad 82 milionów euro zostaną zabezpieczone w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Tym samym zrealizowany zostanie postulat wielokrotnie wysuwany m.in. przez Przewodniczącego Związku - Prezydenta Adama Fudalego, dotyczący odejścia od polityki konkursów w przypadku realizacji najważniejszych dla całego regionu zadań. Zdecydowano o wyborze następujących projektów: 1. Budowa północnej obwodnicy Żor w ciągu DW 935. Dofinansowanie EFRR: 12 mln euro 2. Budowa i przebudowa kluczowych dróg oraz obiektów inżynierskich w Rybniku, rozprowadzających tranzyt z autostrady A1 z węzła w Rowniu oraz komunikujących cały subregion z węzłem autostrady A4 w Bojkowie. Dofinansowanie EFRR: 26,17 mln euro 3. Uzupełnienie sieci dróg ruchu tranzytowego pomiędzy A1 i DK 81 w ciągu Drogi Głównej Południowej przez Jastrzębie Zdrój i Mszanę Dofinansowanie EFRR: 17,4 mln euro 4. Uzupełnienie sieci dróg ruchu tranzytowego pomiędzy autostradą A1 w ciągu Drogi Głównej Południowej od węzła w Mszanie w kierunku zachodnim przez Wodzisław Śl, Pszów, Rydułtowy do ul. Raciborskiej Dofinansowanie EFRR: 15 mln euro 5. Poprawa stanu środowiska przyrodniczego na terenie zlewni rzeki Odry - budowa systemu oczyszczania i odprowadzania ścieków w gminach dorzecza górnej Odry Dofinansowanie EFRR: 7 mln euro 6. Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej w wyniku rewitalizacji Zamku Piastowskiego w Raciborzu Dofinansowanie EFRR: 5 mln euro

4 Biuletyn Informacyjny, Numer 9/2006 Str. 4 L IST W SPRAWIE PROJEKTÓW KLUCZOWYCH Poniżej publikujemy treść listu, jaki został wystosowany przez Przewodniczącego Związku do Marszałka Województwa Śląskiego w sprawie najważniejszych dla Subregionu Zachodniego zadań inwestycyjnych na lata Pismo to jest odpowiedzią na wezwanie Zarządu Województwa do przedstawienia listy projektów kluczowych. Rybnik, 4 września 2006r. Szanowny Pan Michał Czarski Marszałek Województwa Śląskiego Szanowny Panie Marszałku, W nawiązaniu do spotkania konsultacyjnego, dotyczącego wyboru projektów kluczowych dla naszej części województwa, przeprowadzonego w gronie członków Zarządu Związku Subregionu Zachodniego w dniu 1 września br., pragnę Pana poinformować, że podtrzymane zostało stanowisko Zgromadzenia Ogólnego z dnia 24 sierpnia 2006r. Przypominam, że w jego trakcie ustalono listę zadań kluczowych, która została jednogłośnie przyjęta, co oznacza, że lista inwestycyjna uzyskała poparcie 94% ludności (liczonego wedle poparcia listy przez gminy) oraz 89,3% jst (czyli 25 z 28 jednostek), więc spełnione zostały wymagania Zarządu Województwa. Projekty znajdujące się na liście są najważniejsze nie tylko dla mieszkańców Subregionu Zachodniego, lecz będą miały istotny wpływ na rozwój całego Województwa Śląskiego. Realizacja projektów drogowych na naszym terenie jest priorytetem, gdyż planując budowę autostrad A1 i A4 zapomniano o sieci dróg dojazdowych. W świetle terminów, jakie zostały nam narzucone, niemożliwym jest przeprowadzenie dodatkowych konsultacji ewentualnych projektów zamiennych. Dlatego jeszcze raz zwracam się do Pana Marszałka o akceptację przez Zarząd Województwa przedstawionych przez samorządowców Subregionu Zachodniego projektów kluczowych. Licząc na dalszą owocną współpracę, łączę wyrazy szacunku, Adam Fudali Przewodniczący Związku A KTUALNE KONKURSY DOTACYJNE I. SPO WKP (Sektorowy Program Operacyjny - Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw) Działanie 1.4 Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką Poddziałanie Projekty celowe obejmujące badania stosowane i prace rozwojowe: wyłącznie w zakresie badań przemysłowych i przedkonkurencyjnych prowadzonych przez przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw samodzielnie albo we współpracy z instytucjami sfery B+R, Poddziałanie Projekty celowe realizowane przez CZT, - Wnioskodawcami mogą być instytucje oraz organizacje (sieci, konsorcja) sfery naukowo-badawczej, przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw oraz organizacje przedsiębiorstw i instytucji badawczych - Termin składania wniosków przedłużony do 29 grudnia 2006r., - Więcej informacji na stronie

5 Biuletyn Informacyjny, Numer 9/2006 Str. 5 Działanie 2.1 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw przez doradztwo - Wnioskodawcami mogą być małe i średnie firmy oraz mikroprzedsiębiorstwa, które prowadzą działalność od 3 lat lub podejmują działalność opartą na zaawansowanych technologiach, - Terminy składania wniosków: r r r r. - Więcej informacji na stronie Działanie Wsparcie w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstw - Termin składania wniosków jest ciągły do wyczerpania środków. II. SPO RZL (Sektorowy Program Operacyjny - Rozwój Zasobów Ludzkich) Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ogłasza konkurs otwarty na dofinansowanie z EFS projektów realizowanych w ramach SPO RZL, Priorytet 1 Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej Działanie 1.2 Perspektywy dla młodzieży, Schemat a Wspieranie młodzieży na rynku pracy Działanie 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia, Schemat a Wspieranie osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, - Wnioski mogą składać wyłącznie Powiatowe Urzędy Pracy z terenu województwa śląskiego, - Wnioski należy składać w Punkcie Informacyjnym SPO RZL w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach od poniedziałku do piątku, - Więcej informacji na stronie III. Fundacja Batorego ogłasza konkurs w ramach Programu Równe Szanse - Kolorowa Akademia na dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących zajęcia edukacyjne i terapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych z małych miejscowości do mieszkańców. W konkursie nie mogą uczestniczyć organizacje, które otrzymały już w tym roku wsparcie z tego programu, Celem w/w programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych, kulturalnych i rozwojowych oraz przeciwdziałanie izolacji społecznej dzieci niepełnosprawnych i zaniedbanych, Pula środków przeznaczonych na dotacje: zł, Termin składania wniosków upływa 15 września 2006r. Dotacje nie będą przyznawane na prowadzenie działalności mieszczącej się w zakresie standardowej opieki socjalnej lub zdrowotnej, organizację jednorazowych imprez, obozów i wyjazdów, które nie są elementem szerszego programu działań, bezpośrednią pomoc finansową indywidualnym osobom lub świadczenie pomocy medycznej, Więcej informacji na stronie: IV. Komisja Europejska zaprasza do składania wniosków w ramach Programu Inteligentna Energia - Europa. Program dofinansowuje takie przedsięwzięcia jak: tworzenie nowych, lokalnych i regionalnych agencji poszanowania energii, podnoszenie wydajności energetycznej i obiektów urbanistycznych i wymiany doświadczeń w tej dziedzinie, propozycje nowych rozwiązań legislacyjnych w dziedzinie energii, wdrażanie innowacyjnych projektów w zakresie niewielkich odnawialnych źródeł energii, podnoszenie świadomości, szkolenia i edukacja w zakresie poszanowania energii, Wnioskodawcami mogą być osoby prawne działające w krajach członkowskich UE lub EOG a zwłaszcza centra badawcze i energetyczne, uniwersytety, laboratoria, przedsiębiorstwa, instytucje administracji publicznej, organizacje pozarządowe, Wysokość dotacji wynosi 50% wartości projektu, Program posiada trzy zasadnicze cele: - Wsparcie przy tworzeniu i wykorzystywaniu nowych źródeł energii, zwiększanie zasobów energii odnawialnej oraz zróżnicowania źródeł energii, zapewnianie trwałości i ciągłości dla alternatywnych źródeł energii ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania energii odnawialnych w transporcie, rozwijanie regionalnego potencjału źródeł energetycznych oraz opracowywanie wspólnych norm prawnych, - Opracowanie wspólnych instrumentów, które mogą być następnie wykorzystane na poziomie wspólnotowym, stworzenie wspólnych systemów monitoringu i oceny oraz systemów baz danych, - Podnoszenie świadomości obywateli, wspieranie instytucji i podmiotów prawnych w wykorzystywaniu źródeł energii odna-

6 Biuletyn Informacyjny, Numer 9/2006 Str. 6 wialnej, wymiana najlepszych praktyk, doświadczeń i know-how, podejmowanie działań edukacyjnych i promocyjnych mających przyczyniać się do wzrostu inwestycji i zaangażowanie w tworzenie i wykorzystywanie źródeł energii odnawialnej, Składa się z 4 komponentów - SAVE, ALTENER, STEER, COOPENER, Termin składania wniosków upływa 31 października 2006r. Więcej informacji na stronach V. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłasza 3 konkursy skierowany do gmin. I konkurs - "Prace społecznie użyteczne dobra praktyka samorządu gminy" Termin składania wniosków upłynął 31 lipca 2006r. II konkurs - "Organizacja prac społecznie użytecznych wzorce - Wnioskodawcami mogą być samorządy gmin, które już uruchomiły i zorganizowały programy prac społecznie użytecz nych i są w stanie przeprowadzić działania edukacyjno-szkoleniowe dla innych samorządów, - Wyłonionych zostanie 16 projektów, z czego każdy dostanie możliwość dofinansowania kampanii szkoleniowo - edukacyj nej w wysokości zł, - Termin składania wniosków upływa 15 sierpnia 2006r. - Więcej informacji na stronie III konkurs - "Centra Integracji Społecznej w gminie wiejskiej" - Kierowany jest do samorządów gminnych oraz organizacji pozarządowych, jako instytucji wskazanych w ustawie z dnia 13 czerwca 2003r o zatrudnieniu socjalnym, mogących tworzyć centra integracji społecznej, - Celem konkursu jest wsparcie instytucji tworzących centra integracji społecznej z obszarów wiejskich oraz wybór 5 projek tów gminnych centrów integracji społecznej utworzonych w 2006r. - Dotacja ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego, w wysokości do zł, będzie mogła być przeznaczona na dodatkowe, uzupełniające doposażenie tego centrum, służące świadczeniu usług w zakresie reintegracji społecznej i za wodowej, - Termin składania wniosków upływa 30 października 2006r. - Więcej informacji na stronie VI. Komisja Europejska zaprasza do składania wniosków w ramach Programu Wspólnotowego Bezpieczny Internet Plus, dotyczącego bezpiecznego korzystania z Internetu i nowych technologii sieciowych. Wnioski powinny obejmować następujące działania: - Zwalczanie treści sprzecznych z prawem, - Blokowanie niechcianych i szkodliwych treści, - Wspieranie bezpiecznego otoczenia, - Podnoszenie świadomości, Wnioskodawcami mogą być osoby prawne z siedzibą w jednym z 25 państw członkowskich UE, Całkowity budżet przeznaczony na współfinansowanie działań pośrednich wynosi 6,9 mln EUR, Termin składania wniosków upływa 29 września 2006r. Więcej informacji na stronach: VII. Komisja Europejska zaprasza do składania wniosków, w ramach Programu econtentplus, w celu zwiększenia dostępności, użyteczności i wykorzystania zasobów cyfrowych w Europie. Wnioski muszą obejmować następujące obszary i działania: - Informacje geograficzne, - Treści edukacyjne, - Biblioteki cyfrowe (treści kulturalne i naukowo-akademickie), - Wzmocnienie współpracy pomiędzy podmiotami zainteresowanymi zasobami cyfrowymi. Wnioskodawcami mogą być osoby prawne posiadające siedzibę w jednym z 25 państw członkowskich. Całkowity budżet przeznaczony na współfinansowanie działań pośrednich wynosi 27,3 mln EUR. Termin składania wniosków upływa w dniu 19 października 2006 r. o godzinie 17:00 (czasu obowiązującego w Luksemburgu). Więcej informacji na stronie

7 Biuletyn Informacyjny, Numer 9/2006 Str. 7 VIII. Komisja Europejska zaprasza do składania wniosków o przyznanie dotacji na promowania i wspierania mobilności uczniów przyuczających się do zawodu i innych ludzi w trakcie wstępnego kształcenia zawodowego. Celem jest wsparcie stworzenia i rozwoju partnerstw, konsorcjów lub platform (rozpoczynających i prowadzących działania eksperymentalne głównie dla podmiotów gospodarczych, aby zachęcać młodych ludzi w trakcie wstępnego kształcenia zawodowego do mobilności i rozwijać ją. Współpraca może w szczególności obejmować: - izby handlowe, izby zawodowe i rzemieślnicze lub inne podmioty pośrednie, - podmioty świadczące usługi szkoleniowe (publiczne, prywatne, branżowe ), - podmioty nadzorujące sieci podmiotów świadczących usługi szkoleniowe, - podmioty publiczne/prywatne/półprywatne zaangażowane w promowanie i rozwój kształcenia zawodowego i mobilności uczniów przyuczających się do zawodu oraz innych młodych ludzi w trakcie wstępnego kształcenia zawodowego. Maks. czas trwania projektów wynosi 21 miesięcy. Działania powinny rozpocząć się w okresie od 1 grudnia 2006r. do 1 marca 2007r. Termin składania wniosków upływa 28 września 2006r. Więcej informacji na stronie IX. Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza rozpoczęcie Programu Dotacyjnego Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności "Równać Szanse 2006 Regionalny Konkurs Grantowy Celem jest wsparcie inicjatyw społecznych służących wyrównywaniu szans edukacyjnych, a tym samym startu życiowego młodzieży z terenów wiejskich i małych miast (do 20 tys. mieszkańców). Wnioskodawcami mogą być organizacje pozarządowe, a także gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, placówki pozaszkolne (domy kultury, biblioteki gminne) oraz grupy nieformalne (również tworzone przez młodzież) z miejscowości do 20 tys. mieszkańców. Dofinansowane będą projekty, które służą wyrównywaniu szans edukacyjnych m.in. poprzez: wykorzystanie możliwości, jakie dla podniesienia poziomu kształcenia i pobudzania aktywności młodzieży stwarza rozwój technik informacyjnych i nauk ścisłych; - pobudzanie aspiracji poznawczych młodzieży oraz kształtowanie w niej postaw aktywnych wobec rzeczywistości; - tworzenie warunków sprzyjających włączaniu się młodzieży w działalność społeczną i publiczną oraz innych form pożytecznego zagospodarowania czasu wolnego; podnoszenie umiejętności społecznych młodych ludzi; - wspólne działania młodzieży z różnych środowisk; - poprawę jakości nauczania kreowanie ponadstandardowej oferty edukacyjnej i praktyczne wdrażanie nowoczesnych metod działania. Maks. kwota, o jaką można występować to 7 tys. zł. Termin składania wniosków upływa 10 października 2006r. na działania rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 stycznia 2007r. i trwające nie dłużej niż do 30 czerwca 2007r. Więcej informacji na stronie

8 Biuletyn Informacyjny, Numer 9/2006 Str. 8 A TRAKCJE TURYSTYCZNE SUBREGIONU ZACHODNIEGO Z ABYTKI RYBNIKA Bardzo mało danych na temat początków Rybnika nie pozwala na przedstawienie pełnej historii miasta. W okresie średniowiecza Rybnik pełnił funkcję osady rybackiej znajdując się na szlaku handlowym biegnącym z Krakowa przez Oświęcim i Racibórz aż do Wrocławia. Swą nazwę miasto zawdzięcza znajdującym się na tych terenach stawom rybnym. Lokalizacja miasta na zasadach prawa magdeburskiego nastąpiła przed rokiem 1308 poprzez połączenie trzech istniejących sadyb w jedną o nazwie Rybnik. Rybnik jako miasto należał najpierw do księstwa raciborskiego, aby następnie stać się stolicą wydzielonego księstwa rybnickiego. Od 1327r. Rybnik jako lenno korony czeskiej stanowi rozwojowy ośrodek rzemieślniczo handlowy oparty nadal na hodowli ryb. W 1526r. Rybnik i okolice utworzyły zależne od Habsburgów austriackich Rybnickie Państwo Stanowe. Natomiast od roku 1740 miasto znajdowało się w granicach państwa Pruskiego. W roku 1818 utworzono powiat rybnicki z siedzibą w Rybniku. Od końca XVIII w. na obecnych terenach miejskich silnie rozwijał się przemysł, a w szczególności górnictwo węgla kamiennego. Oficjalnie powrót do granic państwa Polskiego jest datowany na lipiec 1922 roku. W okresie międzywojennym Rybnik pozostał miastem powiatowym i Zdj. Zespół szpitalny im. Juliusz Rogera Zdj. Budynek sądu liczbą mieszkańców szacowaną na ulegał intensywnym przemianom. W czego wyniku uzyskał opinię najpiękniejszego miasta w Polsce, obok Poznania. Z rąk Niemieckich miasto zostało wyzwolone 26 marca 1945 roku. Szybkie usunięcie powojennych zniszczeń pozwoliło na rozwój miasta jako ośrodka przemysłowego. Powstał Rybnicki Okręg Węglowy. Z biegiem lat następowało powiększanie terytorium miasta i rozwój innych dziedzin życia społecznego. Obecnie Rybnik jest nowoczesnym miastem wszechstronnie rozwijającym się. Podczas wycieczki po centrum Rybnika warto zwrócić uwagę na kompleks budynków Szpitala im. bł. Juliusza, zbudowany w 1869 roku z inicjatywy doktora Juliusza Rogera, nadwornego lekarza księcia raciborskiego. W skład kompleksu wchodzą budynki w stylu neoromańskim i neogotyckim. Kaplica oraz zespół budynków jeszcze niedawno pełniły funkcje szpitalno sakralne. W bliskiej odległości od budynków byłego szpitala znajduje się budowla łącząca w sobie zarówno styl tradycyjny jak i nowoczesny. Jest to siedziba Urzędu Miasta Rybnika. Połączenie tradycyjnego budynku z 1928 r. wybudowanego w stylu klasycystycznym, za rządów burmistrza Władysława Webera z budynkiem ze szkła i stali zbudowanym współcześnie stanowi bardzo ciekawą i oryginalną formę architektoniczną. Nieopodal Urzędu Miasta, przy Placu Kopernika, znajduje się dawny Zamek. Jest to budynek, który w latach był siedzibą zakonu Norbertanek, a później książąt piastowskich. W XVIII w zamek został przebudowany na styl barokowy Zamek stał się siedzibą Sądu Grodzkiego. Obecnie znajduje się tam siedziba Sądu Rejonowego. Kolejnym etapem w wycieczce po Rybniku jest wizytówka miasta, czyli rynek położony w miejscu dawnego placu targowego. Można tutaj znaleźć, tworząca swoisty klimat, fontannę zwieńczoną figurą św Jana Nepomucena oraz obiekty handlowe i gastronomiczne. W obrębie rynku znajduje się także, zbudowany w stylu klasycystycznym w 1822r. przez burmistrza Antoniego Żelazko, dawny Ratusz. Budynek stanowi pięciokondygnacyjna wieża zegarowa Zdj. Budynek Urzędu Miasta Rybnik ul. J. F. Białych 7, Rybnik

9 Biuletyn Informacyjny, Numer 9/2006 Str. 9 Zdj. Kościół pw. św. Antoniego Padewskiego oraz Muzeum i Urząd Stanu Cywilnego wraz z salą ślubów. Niedaleko Ratusza zwiedzić można barokowo-klasycystyczny kościół p.w. Matki Boskiej Bolesnej wybudowany w latach według projektu Franciszka Ilgnera. Częściowo zachowa- ło się pierwotne wyposażenie tj. późnogotyckie płaskorzeźby pochodzące z tryptyku stanowiącego niegdyś ołtarz w dawnym ko ściele farnym p.w. Wniebowzięcia NMP. Przez mieszkańców kościół nazywany jest Starym. Przed Kościołem umieszczona jest późnobarokowa figura św. Jana Nepomucena wykonana przez Jana Melchiora Oestereicha z Raciborza w 1728 roku. Wartym obejrzenia miejscem w Rybniku jest także kościółek tzw. Akademicki pw. Wniebowzięcia NMP na górce Kościelnej. Znajduje się on przy ul. Gliwickiej i stanowi pozostałość dawnego kościoła farnego. W 179-7r. kościół został rozebrany, a pozostawionego prezbiterium uczyniono kaplicę cmentarną. Tę rolę obiekt pełnił do roku Budynek jest wymurowany z cegły, wewnątrz zachowano pozostałości gotyckiego sklepienia żebrowego. W Rybniku szczególnie warto zwiedzić najwyższą świątynię na Śląsku - Zdj. Kościółek Akademicki kościół p.w. św. Antoniego Padewskiego, wzniesioną w 1906r., a w 1994r. przez Jana Pawła II podniesioną do godności bazyliki mniejszej. Budynek został zaprojektowany przez Ludwika Schneidera. Do dzisiaj zachowało się prawie w stu procentach neogotyckie wyposażenie wnętrza. Ciekawym elementem architektonicznym Rybnika jest wzniesiony w 1887r. budynek Starostwa Powiatowego. Położony w parku zwanym Starościński obiekt stanowi przykład stylu renesansu niemieckiego. Niewielkie oddalenia w/w obiektów jak również dostępność miejsc sprzyjających rekreacji sprawiają, iż Rybnik jest niezwykle atrakcyjnym turystycznie miastem. Z APOWIEDZI IV Seminarium Komunalna polityka ekoenergetyczna `2006 W dniach września 2006 r. po raz czwarty Laboratorium Nowoczesnych Technologii Przemysłowych Politechniki Śląskiej Centrum Kształcenia Inżynierów w Rybniku organizuje seminarium szkoleniowe pt. Komunalna polityka ekoenergetyczna Współorganizatorami tego przedsięwzięcia są Polski Klub Ekologiczny Okręgu Górnośląskiego, Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii ( FEWE ) oraz Związek Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku. Celem seminarium jest pomoc w rozwiązywaniu konkretnych problemów dotyczących sposobu organizacji, realizacji i finansowania przedsięwzięć z zakresu komunalnej polityki ekoenergetycznej. Tegoroczna formuła organizacji seminarium przewiduje wygłaszanie referatów plenarnych przez wybitnych przedstawicieli z danego zakresu tematycznego, zakończonych obszerną dyskusją i konsultacjami związanymi z tematem spotkania. Ponadto każdy zespół tematyczny związany będzie z sesją posterową prezentującą referaty w formie plakatowej. W czasie sesji posterowych uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z treścią opracowań w bezpośredniej rozmowie z autorami, bez konieczności słuchania referatów mniej ich interesujących. Koszt udziału w seminarium w dniach r. wynosi 350,00 zł od osoby i obejmuje: obiad, kolację, parking i zestaw materiałów konferencyjnych. W miejscu organizacji konferencji istnieje możliwość za dodatkową opłatą skorzystania z noclegów w pokojach dwuosobowych w cenie 65,00 zł/ osobę ze śniadaniem. Za udział w szkoleniu w dniu r., które odbędzie się w obiektach CKI w Rybniku przy ul. Rudzkiej 13 (kampus) opłata wynosi 100,00 zł i obejmuje obiad, materiały szkoleniowe oraz certyfikat uczestnictwa w szkoleniu. Szczegółowe informacje można uzyskać w Laboratorium Nowoczesnych Technologii w Politechnice Śląskiej - Centrum Kształcenia Inżynierów w Rybniku przy ul. Rudzkiej 13, bądź pod numerem telefonu (032)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE «Możliwość skorzystania z usługi specjalistycznej w punktach informacyjnych Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich

Bardziej szczegółowo

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Sięgnij po euro Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Autorzy: Inga Czerny, Gazeta Samorządu i Administracji, korespondentka w Brukseli Adam Kaliszuk, Euroinfo Warszawa Koordynacja: Iwona

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2013 Strona 1 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE Ogłoszenie o naborze na kandydatów na ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Regionalny

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W KATOWICACH

BIULETYN INFORMACYJNY WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W KATOWICACH ISSN 1507-2010 BIULETYN INFORMACYJNY WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W KATOWICACH CZERWIEC 2008 NR 0017/08 CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA największy w historii Unii Europejskiej Program współfi nansowany z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 19 (314)/2015 (25 maja 29 maja 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 19 (314)/2015 (25 maja 29 maja 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 19 (314)/2015 (25 maja 29 maja 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych Kryteriów wyboru projektów Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS),

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O DOSTĘPNYCH ŚRODKACH ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH

INFORMATOR O DOSTĘPNYCH ŚRODKACH ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH INFORMATOR O DOSTĘPNYCH ŚRODKACH ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH Starostwo Powiatowe w Rawiczu /styczeń-marzec 2014/ Informator opracowano na podstawie informacji przekazanych przez członków Zespołu Konsultacyjno-Doradczego

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU STOWARZYSZENIA UNIA GOSPODARCZA REGIONU ŚREMSKIEGO ŚREMSKI OŚRODEK WSPIERANIA MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...

STRATEGIA ROZWOJU STOWARZYSZENIA UNIA GOSPODARCZA REGIONU ŚREMSKIEGO ŚREMSKI OŚRODEK WSPIERANIA MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. OGÓLNE INFORMACJE O STOWARZYSZENIU UNIA GOSPODARCZA REGIONU ŚREMSKIEGO... 5 2.1. Geneza powstania Stowarzyszenia i jego członkowie... 5 2.2. Władze i kadra Stowarzyszenia...

Bardziej szczegółowo

z S. Kotlewskim Wicemarszałkiem Województwa Mazowieckiego str. 4-5 Open Days 2009 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 2013

z S. Kotlewskim Wicemarszałkiem Województwa Mazowieckiego str. 4-5 Open Days 2009 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 2013 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 2013 4/2009 wydarzenia Open Days 2009 str. 6 wywiad z S. Kotlewskim Wicemarszałkiem Województwa Mazowieckiego str. 4-5 wydarzenia Open Days

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.)

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Programy Pomocowe - potencjalne źródła finansowania projektów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Opracowanie: Mgr Malwina Łańcuchowska Mgr inż. Mateusz Szymczyk Dział Programów

Bardziej szczegółowo

Raport Monitoringowy Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015. za okres roczny I. 2012r. XII. 2012r.

Raport Monitoringowy Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015. za okres roczny I. 2012r. XII. 2012r. Raport Monitoringowy Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015 za okres roczny I. 2012r. XII. 2012r. KATOWICE, luty 2013 Spis treści Wstęp... 3 1. Wybrane projekty

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju. Powiat Pisz

Strategia Rozwoju. Powiat Pisz Strategia Rozwoju Powiat Pisz 1. Wstęp Zasadniczą częścią prac realizowanych w zakresie Planowania rozwoju lokalnego Etap C jest opracowanie programów operacyjnych, w których zostaną zapisane działania

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI. Diament innowacyjny system pracy ze zdolnymi uczniami

BIULETYN INFORMACYJNY FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI. Diament innowacyjny system pracy ze zdolnymi uczniami NR (3) październik 2012 www.fundusze.malopolska.pl ISSN 2299-0577 Budowa interaktywnej biblioteki w Skawinie Holownik nowa usługa aktywizacji zawodowej Diament innowacyjny system pracy ze zdolnymi uczniami

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 57/1240/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 maja 2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE

PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE DO 2020 ROKU Białystok 2015 Podlaskie Otwarte projekt realizowany przez OWOP w Białymstoku we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0)

Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0) Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0) Kwiecień 2015 1 Spis treści Wstęp... 3 1. CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA... 5 1.1. Strategia jako instrument kreowania polityki rozwoju... 5 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Wykonawca:

Zamawiający: Wykonawca: Gdańsk, maj 2015 Zamawiający: Miasto Kolno ul. Wojska Polskiego 20 18-500 Kolno Wykonawca: EU-CONSULT Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.eu-consult.pl Strona 2 z 150 Spis treści 1. WYKAZ

Bardziej szczegółowo

Perspektywy dla dialogu międzykulturowego w programach dotacyjnych

Perspektywy dla dialogu międzykulturowego w programach dotacyjnych Perspektywy dla dialogu międzykulturowego w programach dotacyjnych 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 Źródła finansowania projektów... 6 Europejska Fundacja Kultury... 6 Europejska Fundacja Młodzieży... 8

Bardziej szczegółowo

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej. Raport końcowy Zespołu Projektowego opracowany w ramach projektu: POKL.08.01.02 30 012/11 Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

VIII. ŹRÓDŁA I MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA

VIII. ŹRÓDŁA I MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA VIII. ŹRÓDŁA I MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA Ochrona zabytków polega przede wszystkim na podejmowaniu przez organy administracji publicznej działań, których celem jest zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

na Mazowszu PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 CO O PROJEKTACH B+R WIEDZIEĆ TRZEBA FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

na Mazowszu PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 CO O PROJEKTACH B+R WIEDZIEĆ TRZEBA FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ nr 2 2014 na Mazowszu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie funduszy europejskich w Warszawie. Raport 2009 r. Publikacja jest współfinansowana ze środków Komisji Europejskiej

Wykorzystanie funduszy europejskich w Warszawie. Raport 2009 r. Publikacja jest współfinansowana ze środków Komisji Europejskiej Wykorzystanie funduszy europejskich w Warszawie Raport 009 r. Publikacja jest współfinansowana ze środków Komisji Europejskiej Szanowni Państwo, Warszawa jest gospodarczym, politycznym i kulturalnym centrum

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU MIASTA REDA DO 2015 ROKU

AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU MIASTA REDA DO 2015 ROKU AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU MIASTA REDA DO 2015 ROKU REDA, CZERWIEC 2007 r. 1 I Wprowadzenie 2 II Zasady aktualizacji Strategii 3 2.1 Założenia aktualizacji Strategii 3 2.2 Proces aktualizacji 4 2.3

Bardziej szczegółowo

DWUMIESIĘCZNIK MAZOWIECKIEJ JEDNOSTKI WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH NR 5(5)2008 ROK I 2008

DWUMIESIĘCZNIK MAZOWIECKIEJ JEDNOSTKI WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH NR 5(5)2008 ROK I 2008 ISSN 1899 3214 5 DWUMIESIĘCZNIK MAZOWIECKIEJ JEDNOSTKI WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH NR 5(5)2008 ROK I 2008 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE W numerze Słowo wstępne.......................... 1 OPEN DAYS na Mazowszu

Bardziej szczegółowo

na Mazowszu WYWIAD Z PANEM LESZKIEM RUSZCZYKIEM WICEMARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

na Mazowszu WYWIAD Z PANEM LESZKIEM RUSZCZYKIEM WICEMARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO nr 4 2014 na Mazowszu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI WYWIAD Z PANEM LESZKIEM RUSZCZYKIEM WICEMARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO REGIONALNY

Bardziej szczegółowo

Sza now ni Czy tel ni cy!

Sza now ni Czy tel ni cy! W NUMERZE: Rozmowy z Władysławem Ortylem 2 Program dla Polski Wschodniej szansą szybszego rozwoju kraju z Anną Świebocką-Nerkowską 4 Najbardziej liczymy na gminy Dokumenty 6 Organizowanie czasu pracy w

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie Gminy X poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych.

Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie Gminy X poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych. Modelowe studia wykonalności inwestycji ograniczających Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie Gminy X poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych. Zamawiający Gmina X Przeznaczenie Regionalny

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla przedsiębiorców

Poradnik dla przedsiębiorców Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Poradnik dla przedsiębiorców PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH STYCZEŃ 2006 SPIS TREŚCI WYKAZ UŻYWANYCH SKRÓTÓW...4 WPROWADZENIE...5 ROZDZIAŁ I PODSTAWY

Bardziej szczegółowo