Podsumowanie: Pobyt Powiernika Regionu 9 w Tenczynie zostanie sfinansowany przez polski AŻ.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podsumowanie: Pobyt Powiernika Regionu 9 w Tenczynie zostanie sfinansowany przez polski AŻ."

Transkrypt

1 Sprawozdanie ze Zgromadzenia SKAŻ, Tenczyn r. Kursywą zapisane są głosy z sali. 1.Przywitano się modlitwą o pogodę ducha. 2.Odczytano proponowany porządek obrad Zgromadzenia. - Przyjęto porządek obrad. W związku z obecnością Powiernika Regionu 9, Esti, odbyło się głosowanie nad pytaniem; Czy Zgromadzenie wyraża zgodę na pokrycie kosztów pobytu Powiernika na zlocie? Wyniki głosowania: 18xTAK Podsumowanie: Pobyt Powiernika Regionu 9 w Tenczynie zostanie sfinansowany przez polski AŻ. - Zaproponowano, aby nie czytać sprawozdań z Grup i Służb, ponieważ to zabiera dużo czasu, a te informacje były przesłane em do wszystkich przed Zgromadzeniem. - Ważne jest aby sprawozdania były czytane, ponieważ stanowią o tożsamości grupy. - Sprawozdania przysłało tylko 18 grup a grup w Polsce jest obecnie Dobrze jest, kiedy grupy się przedstawiają. - Może przedstawić tylko esencję, krótko, to co najważniejsze mocne i słabe strony. Apel aby nie czytać całości, kwintesencje 2,3 zdania, 1 min dla osób referujących. Podjęte decyzje Wyniki głosowania: za czytaniem 12xTAK, Za rezygnacją 3 x NIE, 4xwstrzymane Podsumowanie: Sprawozdania będą odczytane. 3.Powołanie protokolanta -Zgłosiła się Kasia z Łodzi 4.Powołanie komisji skrutacyjnej Zgłosiły się Ela z Mikoszewa i Marta z Warszawy. 5.Wyliczono Kworum: na sali jest 13 reprezentantów grup. 6. Odczytano sprawozdania z grup. 1. Jadzia, Grupa Lubiniec Promyk 2. Andrzej, Grupa Warszawa (wtorek) 3. Maria, Grupa Warszawa (sobota) 4. Maria, Grupa Wrocław Przemiana 5. Paulina, Grupa Gdynia Pogoda 6. Łukasz, Grupa Kraków Na górce 7. Monika, Grupa Białystok Lekkość bytu 8. Ela, Grupa Mikoszewo 9. Zosia, Grupa Rumia (w zastępstwie za przedstawiciela grupy) 10. Kasia, Grupa Łódź Abakus 11. Ewelina, Grupa Poznań 12. Agata, Grupa mityng sobotni na Skype ( ) 13. Bożenna (w zastępstwie), Grupa Wrocław Nadzieja 7.Przedstawione sprawozdania z Komitetów SKAŻ Reprezentant Polskiego AŻ Jadzia Komitet ds. Informacji Publicznej zreferowała Edyta Sfinalizowanie i druk projektu zakładek do książek Kontakt z AA i zorganizowanie mityngu AŻ przy obchodach 40-lecia AA w Polsce

2 Telefon informacyjny ok. 45 telefonów (8 mężczyzn, reszta kobiety) problemy: osoby odbierające skrzynki mailowe grup nie zawsze je obsługują; dużo młodych dziewczyn dzwoniło. Plakaty zachęcanie do ich kupowania, roznoszenia (biblioteki, kluby fitness) komitet chętnie wesprze inicjatywę. W maju przewodnicząca zdaje służbę i zachęca do przekazywania tej informacji. Zgłosiły się 2 osoby obecne na Zgromadzeniu do pomocy przy pracy Komitetu ds. Informacji Publicznej: Kasia i Ewa z Łodzi. Komitet ds. Dwunastu Tradycji zreferowała Dorota Od ostatniego Zgromadzenia zgłosiły się do komitetu 2 grupy Pojawiła się wątpliwość, czy jest zasadność działania tego Komitetu -Zgłoszono wątpliwość, czy to nie jest autorytarne narzucanie rozumienia Tradycji. -Dorota (przewodnicząca Komitetu) się z tym nie zgodziła. Zgłaszała się z propozycją współpracy do Komitetu ds. Niesienia Posłania. - Czy Komitet ds. Dwunastu Tradycji rozsyłał informacje do Komitetu ds. Informacji Publicznej. - Tradycje są ważne w codziennym życiu. -Tradycje powołano po to, żeby chronić wspólnotę AA przed innymi alkoholikami. W AA są warsztaty nt. rozumienia Tradycji. - Grupa krakowska ma 2 razy w miesiącu warsztaty nt. Tradycji. -Dorota wytłumaczyła, że pracując z daną grupą wertuje literaturę, żeby zobaczyć, jaka Tradycja jest łamana w grupie i że taka pomoc działa. - Być może bezpieczniej byłoby się podpisywać imieniem, niż per przewodnicząca. -Podsumowano, że opinia przewodniczącej nie obliguje, ale ważne, że grupy mają gdzie zwrócić się z pytaniem. Grupa robocza ds. Nowej Strony WWW Odczytanie sprawozdania Zachęcenie do obejrzenia prezentacji graficznej strony Komitet ds. Literatury- zreferowała Ania Sugestia Biura Służb Światowych, by następujące dokumenty stale funkcjonowały na mityngach: - Silne mityngi lista kontrolna - Silna abstynencja lista kontrolna - Jedność w różnorodności. Przewodnicząca zdaje służbę po 4 latach jej pełnienia. Po dyskusji na temat większości bezwzględnej ustalono, że głosujemy wg zapisu, który jest zawarty w Karcie Zgromadzenia SKAŻ. Do liczby osób uprawnionych do głosowania, obecnych na Zgromadzeniu, dodajemy głos nieobecnej na Zgromadzeniu grupy z Bielsko Białej, która zagłosowała i przesłała swoje stanowisko ( w odniesieniu do wcześniej wysłanych na grupy wniosków merytorycznych i ogólnych, ale nie co do późniejszych wniosków z grup, na które grupa nie oddała głosu). Ustalenie większości 2/3 niezbędnej dla zmiany Kart Zgromadzenia SKAŻ: 13 przedstawicieli grup + 1 głos na piśmie z Bielska-Białej + 7 przedstawicieli Rady i Komitetów SKAŻ, co daje razem 21 osób. Większość 2/3 wynosi zatem 14 osób.

3 8. Odczytano WNIOSKI MERYTORYCZNE Przedstawione przez przewodniczącą AŻ Matyldę: Wnioski merytoryczne do treści Karta Zgromadzenia SKAZ 1.część VI p2 a (Zasady wyboru Komitetu d/s Internetu) o usunięcie słów Obsługuje Forum internetowe - uzasadnienie: zgodnie z decyzjami Zgromadzania podjętymi na Zlotach w Supraślu 2013 i Mikoszewie 2014 Wyniki głosowania: 21xTAK podsumowanie: Zostaną usunięte słowa Obsługuje 2.część VI p2 b (Zasady wyboru KIP) o dodanie słów do ostatniego zdania: we współpracy z Komitetem ds. Dwunastu Tradycji. uzasadnienie: wypowiedzi o Tradycjach powinny być szeroko konsultowane, szczególnie, że mamy Komitet ds. Dwunastu Tradycji. Wyniki głosowania: 13xTAK, 2xNIE, 6x WSTRZYMANE Podsumowanie: Nie będzie zmiany w treści Karty. 3.część VI p2 d (Zasady wyboru, Kom ds. kolportażu) o dodanie słów obsługuje zakładkę SKLEP na stronie internetowej www. - uzasadnienie: Zgodnie z decyzjami podjętymi na Zlocie w Mikoszewie 2014, aby usprawnić kolportaż literatury powstaje zakładka SKLEP na nowej stronie www. Wyniki głosowania: 20xTAK Podsumowanie: Będzie zmieniona treść Karty. 4.część VI p3 c (Zasady wyboru, Skarbnik) o wykreślenie słów księguje wydatki i przychody - uzasadnienie: Skarbnik nie prowadzi księgowości, bo jest zatrudniony księgowy Wyniki głosowania: 20xTAK Podsumowanie: Będzie zmieniona treść Karty. 5.część VI p3 c (Zasady wyboru, Skarbnik) o dopisanie słów współpracuje i nadzoruje pracę księgowego - uzasadnienie: Skarbnik nadzoruje pracę księgowego. -To nie jest współpraca i nadzór. - Całość jest niegramatycznie sformułowana. - Może lepiej współpracuje z księgowym? - Może nadzoruje, bo księgowy może nie mieć pewnych informacji? - Księgowi mają własne przepisy, to nie skarbnik ma nadzór, tylko my jako SKAŻ. - Zatem dopiszmy współpracuje z biurem księgowym. Wyniki głosowania: 21xTAK Podsumowanie: Będzie zmieniona treść Karty na skarbnik współpracuje z biurem księgowym. 6.część VI p 5 (Zasady wyboru) o dodanie podpunktu i o treści: Zasadą pełnienia służby w Radzie Skaż jest aktywne uczestnictwo w życiu wspólnoty AŻ Polska, poprzez odpowiedzi na pytania i udział w głosowaniach pomiędzy Zlotami. W razie nieobecności w tych aktywnościach służebny zobowiązany jest do wyjaśnienia swojej niedyspozycji: brak abstynencji, nawrót, inny przypadek losowy czy też rezygnacja ze służby. Jego służba będzie wtedy zawieszona. Uzasadnienie: Wielokrotnie doświadczyliśmy nieobecności i braku aktywności członków Rady Skaz, przewodniczących Komitetów pomiędzy Zlotami. Dla jawności życia we Wspólnocie, uczciwości, jasnej komunikacji i uproszczenia decyzji powinien znaleźć się taki dopisek. -Jeśli to wprowadzimy, to co dalej? Musi być kontynuacja tego zapisu. -Służbę każdy pełni najlepiej jak może, to jest moja odpowiedzialność. Mogę dostać przypomnienie, ale nie rozliczać się, bo to oznacza kontrolę.

4 - Ufamy służebnym, że potraktują sprawę poważnie nie dla dyscyplinowania ludzi. -Wyrzucamy kogoś po 3 nieobecnościach, ale kto będzie wówczas np. nowym skarbnikiem? - Rozliczanie? Jest mechanizm odwołania danej osoby przez SKAŻ. - Zgadzam się, rozliczanie jest chyba nawet niezgodne z Tradycjami (9 Tradycja?) nie wyciągamy konsekwencji ze służby. - Problem jest taki, że mamy od razu kogoś odwoływać? Może mamy jakieś pole manewru? - Może być problem z powołaniem nowej osoby do pełnienia danej służby, bo odbywa się ono na Zgromadzeniu SKAŻ. - O to chodzi, żebyśmy mieli pole manewru i mogli powołać kogoś na zastępstwo, a tym samym usprawnić działanie Rady SKAŻ. - Czy wakat na jakiejś służbie naprawdę paraliżuje pracę SKAŻ? - Dualizm w tej służbie może zagrozić więcej niż jednej osobie. Należy doprecyzować tę kwestię, np. mamy taki zapis w scenariuszu:3 nieobecności na mityngu danego służebnego oznacza, że zrezygnował ze służby. - Problemem jest to, że jest długi czas oczekiwania na odpowiedź i nie wiadomo, co się dzieje z taką osobą czy zażarła, czy wyjechała? - W regulacji w Karcie nie ma rozwiązania obsadzenia służby między zlotami. Na zlocie możemy podjąć decyzję. Teraz jest taka sytuacja z Komitetem ds. niesienia posłania wewnątrz wspólnoty. - Taka sytuacja paraliżuje nas jako wspólnotę. Chodzi o to, żeby móc powołać kogoś do tymczasowego pełnienia funkcji. Osoba, pełniąca dotychczas funkcję mogłaby zawiadomić np. że nie będzie jej przez dwa miesiące i nie będzie mogła pełnić tej służby. - Może wprowadźmy dodatkowy zapis, że w razie nieobecności może być powołana osoba pełniąca obowiązki? - Ważne jest to, żeby wybrać taką osobę, bo wspólnota traci przepływ informacji, niesienie posłania. - Może zasięgnijmy opinii u Esti? Esti powiedziała, że trzeba powiedzieć osobie, która bierze służbę, że jeżeli nie będzie jej mogła pełnić, niech powie. Ważne jest aby mieć zastępstwo i osoby współpracujące. Jeżeli nie mamy kontaktu, to wybieramy nową osobę po dyskusji i rozmowie. To jest życie nie można nic zrobić. - Jak często sprawdzać pocztę, żeby było ok? - Kto jest za przyjęciem tego punktu w tej treści, która jest? - Można zrobić restrykcyjnie, jak podaje Karta, na wniosek dwóch członków SKAŻ, podejmowane jest głosowanie i odwoływany jest służebny a powoływany nowy. Wyniki głosowania: 4xTAK 10xNIE, 6x WSTRZYMANE Podsumowanie: Wniosek nie przeszedł. 7.cześć VII p 2 j (Zasady działania) o dodanie słów oraz ceny biletu autobusowego pomiędzy dworcem PKP a miejscem Zgromadzenia - uzasadnienie: urealnienie kosztów dojazdu. Wyniki głosowania: 20xTAK, 1x wstrzymane Podsumowanie: Wniosek przeszedł. Padło pytanie pod głosowanie: Czy podejmujemy decyzję, że zastosujemy nową zasadę już od tego zlotu? Wyniki głosowania: 18xTAK, 1xNIE, 2x WSTRZYMANE Podsumowanie: Od tego zlotu będą zwracane realne koszty dojazdu.

5 8.część VII p 3 o dodanie punktu J o treści: Dla zreferowania wniosków możliwa jest do zastosowania Reguła Robertsa. Uzasadnienie: Reguła Robertsa jest ułatwieniem procedowania, stosowana jest na zgromadzeniu R9 - Polega to na tym, że podczas obradowania nad danym wnioskiem ograniczamy się do trzech wypowiedzi za i trzech przeciw. - Oraz trzech pytań i odpowiedzi. Mam wątpliwość co do fragmentu możliwa jest do zastosowania. W Regionie 9 jest zwyczaj stosowania tej reguły. Wnioskodawca przedstawia argumenty, potem osoby, które są przeciw (jeśli takie są), następnie pytania i głosowanie. - Ja też byłam świadkiem i to bardzo dobrze funkcjonowało. - Kto reguluje, jakie osoby się wypowiadają? - Jest cały pakiet, który to reguluje i opisuje. Proponuję zapis do zreferowania wniosków stosujemy Regułę Robertsa. - Jeśli już dodawać ten zapis, to jednak z możliwością, bo a nuż się nie sprawdzi. Przetestujmy to na następnym SKAŻ-u. Wyniki głosowania: 18xTAK, 2xNIE, 1x WSTRZYMANE Podsumowanie: Wniosek przeszedł. 9. Dotyczący VI część, pn 5 - Zadania i Zasady Działania Rady SKAŻ, zagadnienie c) Zmienić treść całego podpunktu c) na następującą treść: Między Zgromadzeniami SKAŻ członkowie Rady SKAŻ mogą spotykać sie podczas Walnych Zebrań Członków Stowarzyszenia i innych zwołanych zebrań oraz komunikować się i podejmować decyzje za pośrednictwem a, konferencji telefonicznej, skypa, podforum lub innej dowolnej i wygodnej, uzgodnionej czasowo przez Radę SKAŻ formy komunikacji. Uzasadnienie: obecnie nie mamy działającego podforum, Rada SKAZ komunikuje się poprzez e. Aby nie zamykać drogi do dowolnego i wygodnego komunikowania się można rozszerzyć zakres komunikacji w dokumencie KARTY, tak aby stosownie do sytuacji można było zastosować Kartę. - Moim zdaniem tu jest jakieś pomieszanie. Spotkanie Rady SKAŻ a Zebranie członków Stowarzyszenia to co innego. Proponuję również członkowie mogą komunikować się za pośrednictwem. - Uzgodnionej czasowo, czyli jak? Doraźnie? - Podforum już nie ma. - Tworzymy nową stronę. - Wykreśliłabym to podforum i potraktowała jako inne. Wyniki głosowania: 21xTAK, Podsumowanie: w Karcie zostanie usunięte słowo podforum z treści, a słowo czasowo zastąpione słowem doraźnie. Dodatkowo został zgłoszony wniosek co do brzmienia treści Karty w pn VI pdp 3a) O nowy zapis: Przewodniczący AŻ Rady SKAŻ prowadzi podsumowanie głosowania realizowane poza Zgromadzeniem SKAŻ. Wyniki głosowania: 20xTAK, 1x WSTRZYMANE Podsumowanie: Będzie sformułowany taki zapis w Karcie. 9.WNIOSKI OGÓLNE 1. O powołanie zastępcy Reprezentanta i zastępcy Skarbnika - Czy chodzi o to, żeby było dwóch reprezentantów, którzy dzielą obowiązki? Czy reprezentant i zastępca dzielą obowiązki? - Jak podzielić obowiązki reprezentanta na dwie osoby? - Nie ma sensu, żebyśmy my głosowali w sprawie zakresu obowiązków. Obowiązkami można

6 się podzielić. - Wyjazdy mogą naprzemiennie zostać podzielone na dwie osoby. - Żeby było sprawiedliwie, bo może wystąpić sytuacja, że zastępca będzie wszystko robić, a pojedzie reprezentant. -Zastępca jest od zastępowania, reprezentuje reprezentant. Wszystko jest kwestią porozumienia się tych dwóch osób. - Popieram ten wniosek, mój przykład jest dobrą lekcją. Można wystąpić o dofinansowanie do Regionu 9 i mogą pojechać dwie osoby. -Jest potrzebna osoba do zastępowania, wykonuje obowiązki ale dodatkowo zastępuje. Głosowanie przeniesione do części: głosowania personalne. 2. O nieodpłatne rozdanie ulotek. - Ulotek jest 900, a nie Jak to mielibyśmy zrobić? Rozesłać? Wyniki głosowania: 21xTAK Podsumowanie: Ulotki są żółte i jest ich 900szt. Będą rozdawane nieodpłatnie. - Podobna sytuacja jest z plakatami nie są one objęte inwentaryzacją i może też by je było dobrze rozdać? - Moim zdaniem to nie jest w porządku, bo kiedyś je sprzedawaliśmy. - Można nawiązać kontakt z właścicielami słupów ogłoszeniowych i rozkleić. - Przekażmy te plakaty Komitetowi ds. informacji publicznej i niech je rozdysponuje. - Komitet ds. informacji publicznej może dysponować funduszami. - Gdzie będziemy je rozwieszać? - Plakaty są do kupienia za 3 zł. -Propozycja, aby je rozwieszać za odpłatnością na słupach ogłoszeniowych, za pośrednictwem firmy. - Czy plakaty mają być u mnie fizycznie i ja na każdy zlot mam pamiętać, żeby je przywieźć? - Te plakaty, które poprzednia księgowa zaksięgowała, poszły w koszty. Skarbnik nie ma ich na stanie, plakaty były wciągnięte w koszty i można je sprzedawać. Może być ich mniej niż 200 szt. 10. WNIOSKI Z GRUP 1. Postulat o warsztat Niesienie posłania na zlocie. - Czy mamy się tym zajmować? - To jest wniosek, trzeba się nim zająć. - Nie mamy więcej danych kiedy, gdzie? - Jaka jest różnica między niesieniem posłania a informacją publiczną? -Padła propozycja: Przekażmy ten postulat organizatorom Zlotu we Wrocławiu. Wyniki głosowania: 20xTAK, Podsumowanie: postulat został przekazany organizatorom zlotu we Wrocławiu. 2. Pytania od członka grupy z Wrocławia /sobota/ o odpowiedzialność sponsora: Czy w AŻ są ustalone standardy służby, którym musi podlegać sponsor? Czy istnieje lista typowych błędów popełnianych przez sponsorów? Czego sponsor nie powinien robić? Czy jest sprawowany nadzór nad pracą sponsora? - Czy jest ktoś, kto może odpowiedzieć na te pytania? Jest to pytanie skierowane do sumienia SKAŻ. Wyniki głosowania: 20xTAK Zgłosiła się osoba z Rady SKAŻ do udzielenia odpowiedzi pisemnej na to pytanie o treści: Nie są nam znane standardy, listy błędów, nadzór nad pracą sponsora, zaś informacje na

7 temat tego, co powinien, a czego nie powinien robić sponsor, znajdują się w literaturze (podane tytuły). 2.Grupa Wrocław Przemiana zadała pytania: Kto jest odpowiedzialny za mityngi organizowane przy okazji spotkań Trzeźwościowych i Zlotach Radości nieorganizowanych przez AŻ? Czy uczestnictwo w tych mityngach nie jest łamaniem Tradycji Szóstej i Dziesiątej oraz treści Preambuły? - Odnośnie łamania Tradycji, nie jesteśmy wspólnotą religijną, nie powinniśmy podkreślać związków ze wspólnotami religijnymi i innymi wspólnotami dwunastokrokowymi. Tradycje mówią, że nie powinniśmy brać odpowiedzialności za takie mityngi, ale w sensie praktycznym mają one dużo zalet. - Mamy zasady obowiązujące na mityngu, w razie potrzeby każdy żarłok może wstać i powiedzieć Przepraszam, ale to jest niezgodne z zasadami. - Mam podobne zdanie. Przy okazji danego wydarzenia jest organizowany mityng AŻ. - Jeżeli robimy zlot, to płacimy za wynajem i nie ma z naszej strony zależności. Natomiast niewyjaśnioną kwestią jest to, jak się rozliczamy przy okazji Dni Trzeźwości organizowanych przez AA. Ludzie mogą nas zacząć kojarzyć z jedną religią. -Nie spotkałam się ze Zlotem Radości organizowanym przez Kościół Katolicki. Wspólnota AA organizuje spotkania w ośrodkach kultu katolickiego, a na stronie danego ośrodka można o tym poinformować. -Odrębną kwestią są sprawy finansowe. Koszyk z Lichenia i z Częstochowy idzie na konto AŻ. Może lepiej, żeby szedł na konto AA? - W Częstochowie był specjalny koszyk dla członków AŻ jako datek za użyczenie miejsca. - Byłam 6 razy w Częstochowie i zawsze płaciliśmy, w Licheniu to samo. - Byłam w Licheniu. Zastanawiałam się, dla kogo i po co był ten mityng. Nie było żadnej literatury ani wydrukowanego adresu ze stroną AŻ, tylko książka Abstynencja. Zginęła ulotka dla nowo przybyłego, żadnego scenariusza zostałam ad hoc poproszona o poprowadzenie. - Regulacji wymaga nasza współpraca z organizatorami, a organizatorem jest AA. - AN, DDA, AA nie organizują spotkań trzeźwościowych, spotkań w Licheniu itp., ale członkowie tych wspólnot uczestniczą w wymienionych wydarzeniach. AA nawiązali współpracę z AŻ i innymi wspólnotami dwunastokrokowymi z okazji 40-lecia AA. Nie wolno nam uwiarygadniać biznesowych ambicji kogokolwiek. - Czy bierzemy udział w czymś takim? Przy okazji ktoś się nami podpiera. -Można pomagać w organizacji mityngów AŻ np. na zlotach - Jak dostaję maila z ogłoszeniem, to tam jest napisane: organizator grupa AA z Częstochowy. - Wspólnota AA jako wspólnota tego nie organizuje, następuje nadużycie. -Ja też jestem alkoholiczką. AA nie bierze odpowiedzialności za spotkania AA w Częstochowie. Jakaś grupa łamie Tradycje, grupa to nie wspólnota. - Wpłynęła do mnie prośba o przesłanie informacji od naszego Komitetu do spraw niesienia posłania i stąd problem jak to potraktować. - Mnie się to kojarzy wizerunkowo. Nazwa AŻ pojawia się przy pięknym wizerunku kościoła, krzyża. To jest zamieszanie wizerunkowe. Może to być jednak bardziej praktyczne niesienie posłania wśród ludzi uzależnionych. - U nas jest już brak prawidłowej informacji. Trzeba zmienić Kartę Zgromadzenia odnośnie Komitetu ds. niesienia posłania i jego obowiązków. - Parę lat temu byłam w Licheniu na takich mityngach. To jest praktyka, która odbywa się co roku. Wspólnota ze SKAŻ powinny wypracować jakieś stanowisko. - Czy formułujemy teraz stanowisko, czy odłożymy tę kwestię do następnego zlotu? - Na później to będzie za późno. Ktoś z Częstochowy się zawsze odzywa. Teraz jest potrzebna decyzja, chociaż na ten jeden raz.

8 - Czy chcemy firmować takie przedsięwzięcia? Czy kiedy zgłoszą się do nas organizatorzy tych wydarzeń Dni Trzeźwościowych w Licheniu, Częstochowie chcemy brać w tym udział? - Trzeba też wyjaśnić z Komitetem ds. niesienia posłania, co ma robić w tym względzie. - Jeśli prywatny mityng wykorzystuje nazwę AŻ, to nie mogą tego robić, musimy im zwrócić na to uwagę. Tak długo, jak nie wykorzystują nazwy AŻ nie możemy nic z tym zrobić. Jak ktoś chce w tym uczestniczyć prywatnie, to nie możemy nic z tym zrobić. - Jak możemy wykorzystać tę sytuację? - Wspólnota AA raz w roku wysyła wyjaśnienie że nie jest organizatorem mityngów w Częstochowie i Licheniu oraz komunikat o nieużywaniu nazwy AA i o Szóstej Tradycji. - Ludzie w AŻ mogą organizować prywatne mityngi, mogą mówić o problemach, ale nie pod szyldem AŻ. - Są kościelne sale itp. - Jak szukałam drogi do zdrowienia, to byłam w kościelnych wspólnotach. Tam znalazłam AŻ, ale jak wchodziłam do AŻ, to wiedziałam, że to jest AŻ, a nie wspólnota kościelna. - Jedną kwestią jest to, jak są prowadzone te mityngi. Drugą przez kogo. - Czy nie wylewamy dziecka z kąpielą? Być może trzeba inaczej formułować informację publiczną? - AŻ nie jest organizatorem mityngów czy tak może brzmieć stanowisko? - wspólnota AŻ nie popiera ani nie użycza nazwy -Padła propozycja odpowiedzi, że wspólnota AŻ nie użycza nazwy ani nie popiera żadnych zewnętrznych przedsięwzięć spoza wspólnoty, w których nie jest organizatorem. Wyniki głosowania: 18xTAK Podsumowanie: sformułowana została następująca odpowiedź dla grupy Przemiana we Wrocławiu: Wspólnota AŻ nie użycza nazwy ani nie popiera żadnych zewnętrznych przedsięwzięć spoza wspólnoty, w których nie jest organizatorem. 11.GŁOSOWANIE NA WAKATY DO SŁUŻBY 1. Przewodniczący Komitetu ds. literatury - Ta osoba uzyska wsparcie. - Nie trzeba być poligrafem z wykształcenia. - Komitet (członkowie) zostają. - Byłoby całkiem nieźle, gdyby przewodniczący chociaż podejmował się dodruków. Nikt się nie zgłosił, nie został wybrany przewodniczący. 2. Przewodniczący Komitetu kolportażu, członkowie -P.o. przewodniczącego zgłosiła, że są większe koszty wysyłki. - Nie będziemy się tym zajmować, bo to nie zostało wcześniej zgłoszone. - jestem chętna zastąpić Dorotę w służbie pomocniczej. - Będę potrzebowała konkretnych cen przesyłek już na ten moment. Wyniki głosowania: 17xTAK, 1x NIE, 2x WSTRZYMANE Podsumowanie: Będą ustalone nowe stawki za wysyłkę literatury na terenie kraju i zagranicy. -Przekażemy, że przy wysyłce jednej książki cena wynosi 12 zł, dwóch książek 15 zł. Zostajemy przy tym ryczałcie. - Stawka 12 zł jest odpowiednia, problem pozostaje w odniesieniu do wysyłek zagranicznych i do grup. Kiedyś ustaliliśmy, że grupy nie płacą, ale chyba tak nie możemy. - Ustalmy stawkę 65 zł za wysyłkę zagraniczną. - Zamawianie książek się zmieni wkrótce w związku z nowym sklepem internetowym. Każdy będzie mógł je kupić. - To jest skomplikowana kwestia. Może nie ruszajmy ze sklepem do maja? Ustalmy następujące ceny: przy mniejszych paczkach 12 zł, przy większych 30 zł, za granicę 65 zł, a szczegółowo od maja?

9 - Ludzie, którzy robią stronę, potrzebują informacji. - Padła propozycja, aby podjąć dyskusję w ramach Rady SKAŻ. Przewodniczący komitetu kolportażu nie został wybrany z powodu braku kandydatów. 3. Przewodniczący Komitetu ds. Nowych Grup - nikt się nie zgłosił 4. Nowy Reprezentant ds. Kontaktu ze Światem i Zastępca Reprezentanta - Znajomość angielskiego wymagana jest więcej niż dobra i 10 dni wolnych w maju, a także w listopadzie( Zgromadzenie Regionu 9 w Paryżu). Funkcje zostały nieobsadzone nikt się nie zgłosił. 5. Zastępca skarbnika - To ma być osoba, która będzie mogła przejąć po skarbniku służbę w maju. Służba dotyczy tylko obsługi konta, czyli kilku przelewów miesięcznie, Skarbnik Marta będzie przyuczała przez pół roku ta osobę do służby. Zgłosiły się dwie kandydatki: Ewelina i Ela, obie księgowe z zawodu. - Czy grupa ds. kolportażu może się zajmować kolportażem płyt Kathleen? - To jest materiał lokalny możemy go chyba tylko rozpowszechniać wśród członków. Wyniki głosowania: Ela uzyskała 17 x TAK, Ewelina 19XTAK Podsumowanie: Obie kandydatury przeszły. 12.Skarbnik Marta przedstawiła Plan Wydatków na 2015r (w sprawozdaniu zostały wyszczególnione tylko te punkty budżetu, nad którymi była dyskusja, czy też powstały poprawki) Punkt 2: budżetu dot. Komisji ds. Internetu - Co to są zdjęcia? - Są to zdjęcia z prawami autorskimi na stronę internetową Punkt 6: doładowanie telefonu na 100 zł Punkt 8: Został zgłoszony postulat wykreślenia 8500 zł, ponieważ nie mamy reprezentanta (kwota dotyczyła wyjazdu reprezentanta do USA 2015r.). Punkt 11: Omawiana kwestia kupna kasy fiskalnej. Propozycja zabezpieczenia 2000 zł na kupno kasy fiskalnej oraz uwzględnienia w przyszłym roku kupna laptopa. Punkt 12: - Co to jest wirtualne biuro? -Czy nadal wysyłamy przesyłki z adresu prywatnego? - Tak, bo przychodziły zwroty, na wirtualny adres co było kłopotliwe dla osoby pełniącej służbę. Punkt 14: doszła kwota za bilans dla księgowej 400 zł. Punkt 15: - Na przyszłość potrzebny jest nam dokument, który umożliwia wysłanie zaliczki (np. dla reprezentanta), bo może on nie mieć funduszy, żeby założyć. Punkt 16: - Nie przekazaliśmy pieniędzy na SKAŻ za 2013 r., bo nie było decyzji w tej sprawie. - padła propozycja aby wysłać na Region zł, na Świat zł - Czy Zgromadzenie akceptuje sugerowane sumy za rok 2013? Kto jest za tym, żeby wysłać składki w tych sumach?

10 Wyniki głosowania nad planem budżetowym na rok 2015 Wyniki głosowania: 20XTAK Podsumowanie: Po uwzględnieniu poprawek dot. Pn 8, pn 11, pn 16, plan budżetowy został przyjęty. 13.WOLNE WNIOSKI: -Czy mamy grupę, która chciałaby się zadeklarować na październik 2015 do organizacji Zlotu? Proszę przekazać to do grup. - Prośba o zgłaszanie się sponsorów na listę sponsorską, zgłoszenie w formie pisemnej do sekretarza na adres w informacji podąć nr tel, kontakt do siebie. -Prośba o przekazanie po zlocie zaległych sprawozdań na skrzynkę sekretarza. - Esti podziękowała za zaproszenie na obrady. - Jadzia podziękowała za służbę reprezentanta. 14. Na Zakończenie obrad Zgromadzenia pożegnano się modlitwą o pogodę ducha. *dołączono sprawozdania ze służby w SKAŻ (Komitety i Grupa Robocza ds. Nowej Strony WWW) w załączniku 1. *dołączono sprawozdania z Grup AŻ( w tym inergrupy) w załącznikach. *dołączono proponowany budżet w załączniku 2. Sprawozdanie sporządziły: Protokolant Kasia Sekretarz Beata Przewodnicząca Matylda

Sprawozdanie z IAGSM w Virginia Beach

Sprawozdanie z IAGSM w Virginia Beach Sprawozdanie z IAGSM w Virginia Beach W dniach od 15.10.2014r. do 19.10.2014r. odbył się w Virginia Beach Międzynarodowy Mityng Służb Krajowych Al-Anon z krajów całego świata, posiadających struktury krajowe

Bardziej szczegółowo

KSIĄŻECZKA GRUPY Poradnik do prowadzenia mityngów Anonimowych Narkomanów NA

KSIĄŻECZKA GRUPY Poradnik do prowadzenia mityngów Anonimowych Narkomanów NA Książeczka grupy -1- KSIĄŻECZKA GRUPY Poradnik do prowadzenia mityngów Anonimowych Narkomanów NA -2- Książeczka grupy TRADYCJA DRUGA JEDYNYM I NAJWYŻSZYM AUTORYTETEM W NASZEJ GRUPIE JEST MIŁUJĄCY BÓG,

Bardziej szczegółowo

Jak Prowadzić Zebranie: Procedura Parlamentarna

Jak Prowadzić Zebranie: Procedura Parlamentarna Jak Prowadzić Zebranie: Procedura Parlamentarna Stworzone przez Rycerzy Kolumba na podstawie How To Conduct A Meeting: Parliamentary Procedure, autorstwa A.F. Wileden, wydane przez University of Wisconsin

Bardziej szczegółowo

jak napisać statut stowarzyszenia?

jak napisać statut stowarzyszenia? jak napisać statut stowarzyszenia? Autorka: Monika Chrzczonowicz (Informatorium) 3w* 006, stan prawny 1.10.2010 Stowarzyszenie Klon/Jawor Przedruki lub przenoszenie całości lub części tej publikacji na

Bardziej szczegółowo

JAK NAPISAĆ STATUT STOWARZYSZENIA?

JAK NAPISAĆ STATUT STOWARZYSZENIA? JAK NAPISAĆ STATUT STOWARZYSZENIA? Stowarzyszenie Klon/Jawor Przedruki lub przenoszenie całości lub części tej publikacji na inne nośniki możliwe wyłącznie za zgodą właścicieli praw autorskich. Autorka:

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji nr XLVI

Protokół z sesji nr XLVI Protokół z sesji nr XLVI PROTOKÓŁ Nr XLVI/10 z sesji Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych w dniu 30 września 2010 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 9.00. Obecnych 12 radnych oraz zaproszeni goście wg załączonej

Bardziej szczegółowo

Jak zdobyć i zatrzymać wolontariusza Szkolenie z zakresu zarządzania pracą wolontariuszy

Jak zdobyć i zatrzymać wolontariusza Szkolenie z zakresu zarządzania pracą wolontariuszy Jak zdobyć i zatrzymać wolontariusza Szkolenie z zakresu zarządzania pracą wolontariuszy Niniejsza publikacja powstała przy wsparciu finansowym Ministerstwo Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu

Bardziej szczegółowo

Koordynator projektu: Kaja Latko

Koordynator projektu: Kaja Latko Koordynator projektu: Kaja Latko Redakcja tekstów: Kaja Latko Michał Wójcicki Szymon Krasuski Jarosław Jaworski Wojciech Karcz Dominika Foretek Jan Krzysztoforski Łukasz Drożdż Korekta i edycja tekstów:

Bardziej szczegółowo

REGULAMINY WEWNĘTRZNE

REGULAMINY WEWNĘTRZNE 5.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 65/41 REGULAMINY WEWNĘTRZNE REGULAMIN WEWNĘTRZNY WPROWADZENIE Komitet Regionów, na podstawie art. 306 akapit drugi Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

PORADNIK AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY

PORADNIK AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY PORADNIK AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY Białystok, marzec 2008 r. Copyright by RCS Sp. z o.o. WSTĘP Celem niniejszego opracowania jest przekazanie Państwu praktycznych wskazówek dotyczących poruszania się

Bardziej szczegółowo

Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII

Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII Warszawa, 2013 (wersja zaktualizowana) Spis treści Program Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności jest realizowany przez Akademię

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z X KONFERENCJI POLSKOJĘZYCZNYCH GRUP AA W EUROPIE ZACHODNIEJ 3-6 KWIETNIA 2014

SPRAWOZDANIE Z X KONFERENCJI POLSKOJĘZYCZNYCH GRUP AA W EUROPIE ZACHODNIEJ 3-6 KWIETNIA 2014 SPRAWOZDANIE Z X KONFERENCJI POLSKOJĘZYCZNYCH GRUP AA W EUROPIE ZACHODNIEJ 3-6 KWIETNIA 2014 SESJA GŁÓWNA 04-04-2014 Przywitaliśmy się deklaracją Jestem Odpowiedzialny. Przedstawienie się wszystkich uczestników.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXXI/13 SESJI RADY GMINY REŃSKA WIEŚ W DNIU 22 MAJA 2013 ROKU

PROTOKÓŁ NR XXXI/13 SESJI RADY GMINY REŃSKA WIEŚ W DNIU 22 MAJA 2013 ROKU PROTOKÓŁ NR XXXI/13 SESJI RADY GMINY REŃSKA WIEŚ W DNIU 22 MAJA 2013 ROKU Porządek obrad: 1. Otwarcie oraz stwierdzenie prawomocności sesji Rady Gminy Reńska Wieś. 2. Funkcjonowanie jednostek Ochotniczych

Bardziej szczegółowo

Protokół z obrad LXII sesji Rady Miasta Sulejówek w Sali Obrad Urzędu Miasta Sulejówek u l. D w o r c o w a 5 5 z dnia 24 czerwca 2010 r.

Protokół z obrad LXII sesji Rady Miasta Sulejówek w Sali Obrad Urzędu Miasta Sulejówek u l. D w o r c o w a 5 5 z dnia 24 czerwca 2010 r. Protokół z obrad LXII sesji Rady Miasta Sulejówek w Sali Obrad Urzędu Miasta Sulejówek u l. D w o r c o w a 5 5 z dnia 24 czerwca 2010 r. Obrady LXII sesji Rady Miasta Sulejówek V kadencji (2006-2010)

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Sesji nr 40/14 Rady Gminy Wolanów z dnia 18 lutego 2014 roku

Protokół z posiedzenia Sesji nr 40/14 Rady Gminy Wolanów z dnia 18 lutego 2014 roku Protokół z posiedzenia Sesji nr 40/14 Rady Gminy Wolanów z dnia 18 lutego 2014 roku Ad.1. Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Wolanów rozpoczęła się o godz. 8.08. Przewodniczący Rady Gminy - Sylwester Mąkosa

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 9 04 zakończono o godz.11 55.

Obrady rozpoczęto o godz. 9 04 zakończono o godz.11 55. Protokół Nr XXIV/2014 z sesji Rady Gminy Dzierzgowo odbytej w dniu 27 marca 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzgowie pod przewodnictwem Pana Komosy Stanisława Przewodniczącego Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

Projekt: Wysokie standardy współpracy z NGO s w Dzielnicy Praga-Południe Miasta Stołecznego Warszawy Raport z badania jakościowego

Projekt: Wysokie standardy współpracy z NGO s w Dzielnicy Praga-Południe Miasta Stołecznego Warszawy Raport z badania jakościowego 1 Projekt: Wysokie standardy współpracy z NGO s w Dzielnicy Praga-Południe Miasta Stołecznego Warszawy Raport z badania jakościowego Warszawa, 2014 2 GŁOS ORGANIZACJI 1. Nota metodologiczna Badanie zostało

Bardziej szczegółowo

B i u l e t y n R e g i o n u W a r s z a w a MITYNG

B i u l e t y n R e g i o n u W a r s z a w a MITYNG 24 KALENDARIUM SPOTKAŃ SŁUŻB AA W REGIONIE WARSZAWA INTERGRUPA AA ATLAS trzecia niedziela godz. 14 00 spotkania w terenie adres koresp. 08-110 SIEDLCE 2, skrytka pocztowa 24 INTERGRUPA AA MAZOWIECKA pierwsza

Bardziej szczegółowo

Profesjonalnie i skutecznie

Profesjonalnie i skutecznie Profesjonalnie i skutecznie Poradnik dla organizacji pozarządowych N Fundacja Edukacja dla Demokracji Poradnik wydany w ramach projektu Profesjonalnie i skutecznie Publikacja bezpłatna sfinansowana ze

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja Komponentu Wolontariatu Długoterminowego wdrażanego w latach 2012-2013 w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Ewaluacja Komponentu Wolontariatu Długoterminowego wdrażanego w latach 2012-2013 w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ewaluacja Komponentu Wolontariatu Długoterminowego wdrażanego w latach 2012-2013 w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Raport cząstkowy Raport przygotował zespół w składzie: Magdalena

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (757) 46. posiedzenie Komisji Zdrowia w dniu 23 maja 2007 r.

Zapis stenograficzny (757) 46. posiedzenie Komisji Zdrowia w dniu 23 maja 2007 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (757) 46. posiedzenie Komisji Zdrowia w dniu 23 maja 2007 r. VI kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie ustawy o lekarzu sądowym (druk

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/11 z IV SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO IV KADENCJI

PROTOKÓŁ NR IV/11 z IV SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO IV KADENCJI PROTOKÓŁ NR IV/11 z IV SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO IV KADENCJI (14.01.2011 r. Sala Sejmu Śląskiego, gmach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego) 1. Otwarcie sesji godz. 10 10 radny Bogusław Śmigielski,

Bardziej szczegółowo

W tej serii: komunikacja fundraising. zarządzanie

W tej serii: komunikacja fundraising. zarządzanie 3 zarządzanie zarządzanie W tej serii: komunikacja fundraising zarządzanie spis treści redakcja Technologie.org.pl projekt graficzny i skład Marianna Wybieralska Publikacja powstała w ramach dofinansowania

Bardziej szczegółowo

ALMA MARKET SA. Raport w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2012 roku

ALMA MARKET SA. Raport w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2012 roku ALMA MARKET SA Raport w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2012 roku (Załącznik do Sprawozdania z działalności ALMA MARKET SA za 2012 rok) - Kraków, 15 marzec 2013 rok - - 29- Zgodnie z Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ SOŁECKI. Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich. www.sllgo.pl

FUNDUSZ SOŁECKI. Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich. www.sllgo.pl FUNDUSZ SOŁECKI w p y t a n i a c h i o d p o w i e d z i a c h Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich www.sllgo.pl Publikacja Fundusz sołecki w pytaniach i odpowiedziach powstała w programie

Bardziej szczegółowo

Profesjonalnie działać, skutecznie zmieniać poradnik dla organizacji pozarządowych. Łódź 2010

Profesjonalnie działać, skutecznie zmieniać poradnik dla organizacji pozarządowych. Łódź 2010 2 Wydawca: Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS Opracowanie: Zespół Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS Redakcja: Małgorzata Szewczyk Profesjonalnie działać, skutecznie

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektu edukacyjnego krok po kroku

Rozliczanie projektu edukacyjnego krok po kroku Rozliczanie projektu edukacyjnego krok po kroku czyli historia realizacji pewnego projektu Rozliczanie projektu edukacyjnego krok po kroku czyli historia finansowej realizacji pewnego projektu Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (2330) 153. posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w dniu 26 lipca 2011 r.

Zapis stenograficzny (2330) 153. posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w dniu 26 lipca 2011 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (2330) 153. posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w dniu 26 lipca 2011 r. VII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie ustawy

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Centrum Informacji Planowania Kariery Zawodowej

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Centrum Informacji Planowania Kariery Zawodowej SPIS TREŚCI 1. Klika praktycznych wskazówek 2. Planowanie poszukiwania pracy 3. Jak pracodawcy szukają pracowników i kandydaci pracy? 4. Pracodawca, czyli kto? 5. Jawny i ukryty rynek pracy 6. Pasywne

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 44/2013

P R O T O K Ó Ł Nr 44/2013 1 P R O T O K Ó Ł Nr 44/2013 z XLIV sesji Rady Miasta Gorzowa Wlkp. odbytej w dniu 27 lutego 2013r. o godz.12.00 w sali audytoryjnej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul.kos.gdyńskich

Bardziej szczegółowo