Podsumowanie: Pobyt Powiernika Regionu 9 w Tenczynie zostanie sfinansowany przez polski AŻ.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podsumowanie: Pobyt Powiernika Regionu 9 w Tenczynie zostanie sfinansowany przez polski AŻ."

Transkrypt

1 Sprawozdanie ze Zgromadzenia SKAŻ, Tenczyn r. Kursywą zapisane są głosy z sali. 1.Przywitano się modlitwą o pogodę ducha. 2.Odczytano proponowany porządek obrad Zgromadzenia. - Przyjęto porządek obrad. W związku z obecnością Powiernika Regionu 9, Esti, odbyło się głosowanie nad pytaniem; Czy Zgromadzenie wyraża zgodę na pokrycie kosztów pobytu Powiernika na zlocie? Wyniki głosowania: 18xTAK Podsumowanie: Pobyt Powiernika Regionu 9 w Tenczynie zostanie sfinansowany przez polski AŻ. - Zaproponowano, aby nie czytać sprawozdań z Grup i Służb, ponieważ to zabiera dużo czasu, a te informacje były przesłane em do wszystkich przed Zgromadzeniem. - Ważne jest aby sprawozdania były czytane, ponieważ stanowią o tożsamości grupy. - Sprawozdania przysłało tylko 18 grup a grup w Polsce jest obecnie Dobrze jest, kiedy grupy się przedstawiają. - Może przedstawić tylko esencję, krótko, to co najważniejsze mocne i słabe strony. Apel aby nie czytać całości, kwintesencje 2,3 zdania, 1 min dla osób referujących. Podjęte decyzje Wyniki głosowania: za czytaniem 12xTAK, Za rezygnacją 3 x NIE, 4xwstrzymane Podsumowanie: Sprawozdania będą odczytane. 3.Powołanie protokolanta -Zgłosiła się Kasia z Łodzi 4.Powołanie komisji skrutacyjnej Zgłosiły się Ela z Mikoszewa i Marta z Warszawy. 5.Wyliczono Kworum: na sali jest 13 reprezentantów grup. 6. Odczytano sprawozdania z grup. 1. Jadzia, Grupa Lubiniec Promyk 2. Andrzej, Grupa Warszawa (wtorek) 3. Maria, Grupa Warszawa (sobota) 4. Maria, Grupa Wrocław Przemiana 5. Paulina, Grupa Gdynia Pogoda 6. Łukasz, Grupa Kraków Na górce 7. Monika, Grupa Białystok Lekkość bytu 8. Ela, Grupa Mikoszewo 9. Zosia, Grupa Rumia (w zastępstwie za przedstawiciela grupy) 10. Kasia, Grupa Łódź Abakus 11. Ewelina, Grupa Poznań 12. Agata, Grupa mityng sobotni na Skype ( ) 13. Bożenna (w zastępstwie), Grupa Wrocław Nadzieja 7.Przedstawione sprawozdania z Komitetów SKAŻ Reprezentant Polskiego AŻ Jadzia Komitet ds. Informacji Publicznej zreferowała Edyta Sfinalizowanie i druk projektu zakładek do książek Kontakt z AA i zorganizowanie mityngu AŻ przy obchodach 40-lecia AA w Polsce

2 Telefon informacyjny ok. 45 telefonów (8 mężczyzn, reszta kobiety) problemy: osoby odbierające skrzynki mailowe grup nie zawsze je obsługują; dużo młodych dziewczyn dzwoniło. Plakaty zachęcanie do ich kupowania, roznoszenia (biblioteki, kluby fitness) komitet chętnie wesprze inicjatywę. W maju przewodnicząca zdaje służbę i zachęca do przekazywania tej informacji. Zgłosiły się 2 osoby obecne na Zgromadzeniu do pomocy przy pracy Komitetu ds. Informacji Publicznej: Kasia i Ewa z Łodzi. Komitet ds. Dwunastu Tradycji zreferowała Dorota Od ostatniego Zgromadzenia zgłosiły się do komitetu 2 grupy Pojawiła się wątpliwość, czy jest zasadność działania tego Komitetu -Zgłoszono wątpliwość, czy to nie jest autorytarne narzucanie rozumienia Tradycji. -Dorota (przewodnicząca Komitetu) się z tym nie zgodziła. Zgłaszała się z propozycją współpracy do Komitetu ds. Niesienia Posłania. - Czy Komitet ds. Dwunastu Tradycji rozsyłał informacje do Komitetu ds. Informacji Publicznej. - Tradycje są ważne w codziennym życiu. -Tradycje powołano po to, żeby chronić wspólnotę AA przed innymi alkoholikami. W AA są warsztaty nt. rozumienia Tradycji. - Grupa krakowska ma 2 razy w miesiącu warsztaty nt. Tradycji. -Dorota wytłumaczyła, że pracując z daną grupą wertuje literaturę, żeby zobaczyć, jaka Tradycja jest łamana w grupie i że taka pomoc działa. - Być może bezpieczniej byłoby się podpisywać imieniem, niż per przewodnicząca. -Podsumowano, że opinia przewodniczącej nie obliguje, ale ważne, że grupy mają gdzie zwrócić się z pytaniem. Grupa robocza ds. Nowej Strony WWW Odczytanie sprawozdania Zachęcenie do obejrzenia prezentacji graficznej strony Komitet ds. Literatury- zreferowała Ania Sugestia Biura Służb Światowych, by następujące dokumenty stale funkcjonowały na mityngach: - Silne mityngi lista kontrolna - Silna abstynencja lista kontrolna - Jedność w różnorodności. Przewodnicząca zdaje służbę po 4 latach jej pełnienia. Po dyskusji na temat większości bezwzględnej ustalono, że głosujemy wg zapisu, który jest zawarty w Karcie Zgromadzenia SKAŻ. Do liczby osób uprawnionych do głosowania, obecnych na Zgromadzeniu, dodajemy głos nieobecnej na Zgromadzeniu grupy z Bielsko Białej, która zagłosowała i przesłała swoje stanowisko ( w odniesieniu do wcześniej wysłanych na grupy wniosków merytorycznych i ogólnych, ale nie co do późniejszych wniosków z grup, na które grupa nie oddała głosu). Ustalenie większości 2/3 niezbędnej dla zmiany Kart Zgromadzenia SKAŻ: 13 przedstawicieli grup + 1 głos na piśmie z Bielska-Białej + 7 przedstawicieli Rady i Komitetów SKAŻ, co daje razem 21 osób. Większość 2/3 wynosi zatem 14 osób.

3 8. Odczytano WNIOSKI MERYTORYCZNE Przedstawione przez przewodniczącą AŻ Matyldę: Wnioski merytoryczne do treści Karta Zgromadzenia SKAZ 1.część VI p2 a (Zasady wyboru Komitetu d/s Internetu) o usunięcie słów Obsługuje Forum internetowe - uzasadnienie: zgodnie z decyzjami Zgromadzania podjętymi na Zlotach w Supraślu 2013 i Mikoszewie 2014 Wyniki głosowania: 21xTAK podsumowanie: Zostaną usunięte słowa Obsługuje 2.część VI p2 b (Zasady wyboru KIP) o dodanie słów do ostatniego zdania: we współpracy z Komitetem ds. Dwunastu Tradycji. uzasadnienie: wypowiedzi o Tradycjach powinny być szeroko konsultowane, szczególnie, że mamy Komitet ds. Dwunastu Tradycji. Wyniki głosowania: 13xTAK, 2xNIE, 6x WSTRZYMANE Podsumowanie: Nie będzie zmiany w treści Karty. 3.część VI p2 d (Zasady wyboru, Kom ds. kolportażu) o dodanie słów obsługuje zakładkę SKLEP na stronie internetowej www. - uzasadnienie: Zgodnie z decyzjami podjętymi na Zlocie w Mikoszewie 2014, aby usprawnić kolportaż literatury powstaje zakładka SKLEP na nowej stronie www. Wyniki głosowania: 20xTAK Podsumowanie: Będzie zmieniona treść Karty. 4.część VI p3 c (Zasady wyboru, Skarbnik) o wykreślenie słów księguje wydatki i przychody - uzasadnienie: Skarbnik nie prowadzi księgowości, bo jest zatrudniony księgowy Wyniki głosowania: 20xTAK Podsumowanie: Będzie zmieniona treść Karty. 5.część VI p3 c (Zasady wyboru, Skarbnik) o dopisanie słów współpracuje i nadzoruje pracę księgowego - uzasadnienie: Skarbnik nadzoruje pracę księgowego. -To nie jest współpraca i nadzór. - Całość jest niegramatycznie sformułowana. - Może lepiej współpracuje z księgowym? - Może nadzoruje, bo księgowy może nie mieć pewnych informacji? - Księgowi mają własne przepisy, to nie skarbnik ma nadzór, tylko my jako SKAŻ. - Zatem dopiszmy współpracuje z biurem księgowym. Wyniki głosowania: 21xTAK Podsumowanie: Będzie zmieniona treść Karty na skarbnik współpracuje z biurem księgowym. 6.część VI p 5 (Zasady wyboru) o dodanie podpunktu i o treści: Zasadą pełnienia służby w Radzie Skaż jest aktywne uczestnictwo w życiu wspólnoty AŻ Polska, poprzez odpowiedzi na pytania i udział w głosowaniach pomiędzy Zlotami. W razie nieobecności w tych aktywnościach służebny zobowiązany jest do wyjaśnienia swojej niedyspozycji: brak abstynencji, nawrót, inny przypadek losowy czy też rezygnacja ze służby. Jego służba będzie wtedy zawieszona. Uzasadnienie: Wielokrotnie doświadczyliśmy nieobecności i braku aktywności członków Rady Skaz, przewodniczących Komitetów pomiędzy Zlotami. Dla jawności życia we Wspólnocie, uczciwości, jasnej komunikacji i uproszczenia decyzji powinien znaleźć się taki dopisek. -Jeśli to wprowadzimy, to co dalej? Musi być kontynuacja tego zapisu. -Służbę każdy pełni najlepiej jak może, to jest moja odpowiedzialność. Mogę dostać przypomnienie, ale nie rozliczać się, bo to oznacza kontrolę.

4 - Ufamy służebnym, że potraktują sprawę poważnie nie dla dyscyplinowania ludzi. -Wyrzucamy kogoś po 3 nieobecnościach, ale kto będzie wówczas np. nowym skarbnikiem? - Rozliczanie? Jest mechanizm odwołania danej osoby przez SKAŻ. - Zgadzam się, rozliczanie jest chyba nawet niezgodne z Tradycjami (9 Tradycja?) nie wyciągamy konsekwencji ze służby. - Problem jest taki, że mamy od razu kogoś odwoływać? Może mamy jakieś pole manewru? - Może być problem z powołaniem nowej osoby do pełnienia danej służby, bo odbywa się ono na Zgromadzeniu SKAŻ. - O to chodzi, żebyśmy mieli pole manewru i mogli powołać kogoś na zastępstwo, a tym samym usprawnić działanie Rady SKAŻ. - Czy wakat na jakiejś służbie naprawdę paraliżuje pracę SKAŻ? - Dualizm w tej służbie może zagrozić więcej niż jednej osobie. Należy doprecyzować tę kwestię, np. mamy taki zapis w scenariuszu:3 nieobecności na mityngu danego służebnego oznacza, że zrezygnował ze służby. - Problemem jest to, że jest długi czas oczekiwania na odpowiedź i nie wiadomo, co się dzieje z taką osobą czy zażarła, czy wyjechała? - W regulacji w Karcie nie ma rozwiązania obsadzenia służby między zlotami. Na zlocie możemy podjąć decyzję. Teraz jest taka sytuacja z Komitetem ds. niesienia posłania wewnątrz wspólnoty. - Taka sytuacja paraliżuje nas jako wspólnotę. Chodzi o to, żeby móc powołać kogoś do tymczasowego pełnienia funkcji. Osoba, pełniąca dotychczas funkcję mogłaby zawiadomić np. że nie będzie jej przez dwa miesiące i nie będzie mogła pełnić tej służby. - Może wprowadźmy dodatkowy zapis, że w razie nieobecności może być powołana osoba pełniąca obowiązki? - Ważne jest to, żeby wybrać taką osobę, bo wspólnota traci przepływ informacji, niesienie posłania. - Może zasięgnijmy opinii u Esti? Esti powiedziała, że trzeba powiedzieć osobie, która bierze służbę, że jeżeli nie będzie jej mogła pełnić, niech powie. Ważne jest aby mieć zastępstwo i osoby współpracujące. Jeżeli nie mamy kontaktu, to wybieramy nową osobę po dyskusji i rozmowie. To jest życie nie można nic zrobić. - Jak często sprawdzać pocztę, żeby było ok? - Kto jest za przyjęciem tego punktu w tej treści, która jest? - Można zrobić restrykcyjnie, jak podaje Karta, na wniosek dwóch członków SKAŻ, podejmowane jest głosowanie i odwoływany jest służebny a powoływany nowy. Wyniki głosowania: 4xTAK 10xNIE, 6x WSTRZYMANE Podsumowanie: Wniosek nie przeszedł. 7.cześć VII p 2 j (Zasady działania) o dodanie słów oraz ceny biletu autobusowego pomiędzy dworcem PKP a miejscem Zgromadzenia - uzasadnienie: urealnienie kosztów dojazdu. Wyniki głosowania: 20xTAK, 1x wstrzymane Podsumowanie: Wniosek przeszedł. Padło pytanie pod głosowanie: Czy podejmujemy decyzję, że zastosujemy nową zasadę już od tego zlotu? Wyniki głosowania: 18xTAK, 1xNIE, 2x WSTRZYMANE Podsumowanie: Od tego zlotu będą zwracane realne koszty dojazdu.

5 8.część VII p 3 o dodanie punktu J o treści: Dla zreferowania wniosków możliwa jest do zastosowania Reguła Robertsa. Uzasadnienie: Reguła Robertsa jest ułatwieniem procedowania, stosowana jest na zgromadzeniu R9 - Polega to na tym, że podczas obradowania nad danym wnioskiem ograniczamy się do trzech wypowiedzi za i trzech przeciw. - Oraz trzech pytań i odpowiedzi. Mam wątpliwość co do fragmentu możliwa jest do zastosowania. W Regionie 9 jest zwyczaj stosowania tej reguły. Wnioskodawca przedstawia argumenty, potem osoby, które są przeciw (jeśli takie są), następnie pytania i głosowanie. - Ja też byłam świadkiem i to bardzo dobrze funkcjonowało. - Kto reguluje, jakie osoby się wypowiadają? - Jest cały pakiet, który to reguluje i opisuje. Proponuję zapis do zreferowania wniosków stosujemy Regułę Robertsa. - Jeśli już dodawać ten zapis, to jednak z możliwością, bo a nuż się nie sprawdzi. Przetestujmy to na następnym SKAŻ-u. Wyniki głosowania: 18xTAK, 2xNIE, 1x WSTRZYMANE Podsumowanie: Wniosek przeszedł. 9. Dotyczący VI część, pn 5 - Zadania i Zasady Działania Rady SKAŻ, zagadnienie c) Zmienić treść całego podpunktu c) na następującą treść: Między Zgromadzeniami SKAŻ członkowie Rady SKAŻ mogą spotykać sie podczas Walnych Zebrań Członków Stowarzyszenia i innych zwołanych zebrań oraz komunikować się i podejmować decyzje za pośrednictwem a, konferencji telefonicznej, skypa, podforum lub innej dowolnej i wygodnej, uzgodnionej czasowo przez Radę SKAŻ formy komunikacji. Uzasadnienie: obecnie nie mamy działającego podforum, Rada SKAZ komunikuje się poprzez e. Aby nie zamykać drogi do dowolnego i wygodnego komunikowania się można rozszerzyć zakres komunikacji w dokumencie KARTY, tak aby stosownie do sytuacji można było zastosować Kartę. - Moim zdaniem tu jest jakieś pomieszanie. Spotkanie Rady SKAŻ a Zebranie członków Stowarzyszenia to co innego. Proponuję również członkowie mogą komunikować się za pośrednictwem. - Uzgodnionej czasowo, czyli jak? Doraźnie? - Podforum już nie ma. - Tworzymy nową stronę. - Wykreśliłabym to podforum i potraktowała jako inne. Wyniki głosowania: 21xTAK, Podsumowanie: w Karcie zostanie usunięte słowo podforum z treści, a słowo czasowo zastąpione słowem doraźnie. Dodatkowo został zgłoszony wniosek co do brzmienia treści Karty w pn VI pdp 3a) O nowy zapis: Przewodniczący AŻ Rady SKAŻ prowadzi podsumowanie głosowania realizowane poza Zgromadzeniem SKAŻ. Wyniki głosowania: 20xTAK, 1x WSTRZYMANE Podsumowanie: Będzie sformułowany taki zapis w Karcie. 9.WNIOSKI OGÓLNE 1. O powołanie zastępcy Reprezentanta i zastępcy Skarbnika - Czy chodzi o to, żeby było dwóch reprezentantów, którzy dzielą obowiązki? Czy reprezentant i zastępca dzielą obowiązki? - Jak podzielić obowiązki reprezentanta na dwie osoby? - Nie ma sensu, żebyśmy my głosowali w sprawie zakresu obowiązków. Obowiązkami można

6 się podzielić. - Wyjazdy mogą naprzemiennie zostać podzielone na dwie osoby. - Żeby było sprawiedliwie, bo może wystąpić sytuacja, że zastępca będzie wszystko robić, a pojedzie reprezentant. -Zastępca jest od zastępowania, reprezentuje reprezentant. Wszystko jest kwestią porozumienia się tych dwóch osób. - Popieram ten wniosek, mój przykład jest dobrą lekcją. Można wystąpić o dofinansowanie do Regionu 9 i mogą pojechać dwie osoby. -Jest potrzebna osoba do zastępowania, wykonuje obowiązki ale dodatkowo zastępuje. Głosowanie przeniesione do części: głosowania personalne. 2. O nieodpłatne rozdanie ulotek. - Ulotek jest 900, a nie Jak to mielibyśmy zrobić? Rozesłać? Wyniki głosowania: 21xTAK Podsumowanie: Ulotki są żółte i jest ich 900szt. Będą rozdawane nieodpłatnie. - Podobna sytuacja jest z plakatami nie są one objęte inwentaryzacją i może też by je było dobrze rozdać? - Moim zdaniem to nie jest w porządku, bo kiedyś je sprzedawaliśmy. - Można nawiązać kontakt z właścicielami słupów ogłoszeniowych i rozkleić. - Przekażmy te plakaty Komitetowi ds. informacji publicznej i niech je rozdysponuje. - Komitet ds. informacji publicznej może dysponować funduszami. - Gdzie będziemy je rozwieszać? - Plakaty są do kupienia za 3 zł. -Propozycja, aby je rozwieszać za odpłatnością na słupach ogłoszeniowych, za pośrednictwem firmy. - Czy plakaty mają być u mnie fizycznie i ja na każdy zlot mam pamiętać, żeby je przywieźć? - Te plakaty, które poprzednia księgowa zaksięgowała, poszły w koszty. Skarbnik nie ma ich na stanie, plakaty były wciągnięte w koszty i można je sprzedawać. Może być ich mniej niż 200 szt. 10. WNIOSKI Z GRUP 1. Postulat o warsztat Niesienie posłania na zlocie. - Czy mamy się tym zajmować? - To jest wniosek, trzeba się nim zająć. - Nie mamy więcej danych kiedy, gdzie? - Jaka jest różnica między niesieniem posłania a informacją publiczną? -Padła propozycja: Przekażmy ten postulat organizatorom Zlotu we Wrocławiu. Wyniki głosowania: 20xTAK, Podsumowanie: postulat został przekazany organizatorom zlotu we Wrocławiu. 2. Pytania od członka grupy z Wrocławia /sobota/ o odpowiedzialność sponsora: Czy w AŻ są ustalone standardy służby, którym musi podlegać sponsor? Czy istnieje lista typowych błędów popełnianych przez sponsorów? Czego sponsor nie powinien robić? Czy jest sprawowany nadzór nad pracą sponsora? - Czy jest ktoś, kto może odpowiedzieć na te pytania? Jest to pytanie skierowane do sumienia SKAŻ. Wyniki głosowania: 20xTAK Zgłosiła się osoba z Rady SKAŻ do udzielenia odpowiedzi pisemnej na to pytanie o treści: Nie są nam znane standardy, listy błędów, nadzór nad pracą sponsora, zaś informacje na

7 temat tego, co powinien, a czego nie powinien robić sponsor, znajdują się w literaturze (podane tytuły). 2.Grupa Wrocław Przemiana zadała pytania: Kto jest odpowiedzialny za mityngi organizowane przy okazji spotkań Trzeźwościowych i Zlotach Radości nieorganizowanych przez AŻ? Czy uczestnictwo w tych mityngach nie jest łamaniem Tradycji Szóstej i Dziesiątej oraz treści Preambuły? - Odnośnie łamania Tradycji, nie jesteśmy wspólnotą religijną, nie powinniśmy podkreślać związków ze wspólnotami religijnymi i innymi wspólnotami dwunastokrokowymi. Tradycje mówią, że nie powinniśmy brać odpowiedzialności za takie mityngi, ale w sensie praktycznym mają one dużo zalet. - Mamy zasady obowiązujące na mityngu, w razie potrzeby każdy żarłok może wstać i powiedzieć Przepraszam, ale to jest niezgodne z zasadami. - Mam podobne zdanie. Przy okazji danego wydarzenia jest organizowany mityng AŻ. - Jeżeli robimy zlot, to płacimy za wynajem i nie ma z naszej strony zależności. Natomiast niewyjaśnioną kwestią jest to, jak się rozliczamy przy okazji Dni Trzeźwości organizowanych przez AA. Ludzie mogą nas zacząć kojarzyć z jedną religią. -Nie spotkałam się ze Zlotem Radości organizowanym przez Kościół Katolicki. Wspólnota AA organizuje spotkania w ośrodkach kultu katolickiego, a na stronie danego ośrodka można o tym poinformować. -Odrębną kwestią są sprawy finansowe. Koszyk z Lichenia i z Częstochowy idzie na konto AŻ. Może lepiej, żeby szedł na konto AA? - W Częstochowie był specjalny koszyk dla członków AŻ jako datek za użyczenie miejsca. - Byłam 6 razy w Częstochowie i zawsze płaciliśmy, w Licheniu to samo. - Byłam w Licheniu. Zastanawiałam się, dla kogo i po co był ten mityng. Nie było żadnej literatury ani wydrukowanego adresu ze stroną AŻ, tylko książka Abstynencja. Zginęła ulotka dla nowo przybyłego, żadnego scenariusza zostałam ad hoc poproszona o poprowadzenie. - Regulacji wymaga nasza współpraca z organizatorami, a organizatorem jest AA. - AN, DDA, AA nie organizują spotkań trzeźwościowych, spotkań w Licheniu itp., ale członkowie tych wspólnot uczestniczą w wymienionych wydarzeniach. AA nawiązali współpracę z AŻ i innymi wspólnotami dwunastokrokowymi z okazji 40-lecia AA. Nie wolno nam uwiarygadniać biznesowych ambicji kogokolwiek. - Czy bierzemy udział w czymś takim? Przy okazji ktoś się nami podpiera. -Można pomagać w organizacji mityngów AŻ np. na zlotach - Jak dostaję maila z ogłoszeniem, to tam jest napisane: organizator grupa AA z Częstochowy. - Wspólnota AA jako wspólnota tego nie organizuje, następuje nadużycie. -Ja też jestem alkoholiczką. AA nie bierze odpowiedzialności za spotkania AA w Częstochowie. Jakaś grupa łamie Tradycje, grupa to nie wspólnota. - Wpłynęła do mnie prośba o przesłanie informacji od naszego Komitetu do spraw niesienia posłania i stąd problem jak to potraktować. - Mnie się to kojarzy wizerunkowo. Nazwa AŻ pojawia się przy pięknym wizerunku kościoła, krzyża. To jest zamieszanie wizerunkowe. Może to być jednak bardziej praktyczne niesienie posłania wśród ludzi uzależnionych. - U nas jest już brak prawidłowej informacji. Trzeba zmienić Kartę Zgromadzenia odnośnie Komitetu ds. niesienia posłania i jego obowiązków. - Parę lat temu byłam w Licheniu na takich mityngach. To jest praktyka, która odbywa się co roku. Wspólnota ze SKAŻ powinny wypracować jakieś stanowisko. - Czy formułujemy teraz stanowisko, czy odłożymy tę kwestię do następnego zlotu? - Na później to będzie za późno. Ktoś z Częstochowy się zawsze odzywa. Teraz jest potrzebna decyzja, chociaż na ten jeden raz.

8 - Czy chcemy firmować takie przedsięwzięcia? Czy kiedy zgłoszą się do nas organizatorzy tych wydarzeń Dni Trzeźwościowych w Licheniu, Częstochowie chcemy brać w tym udział? - Trzeba też wyjaśnić z Komitetem ds. niesienia posłania, co ma robić w tym względzie. - Jeśli prywatny mityng wykorzystuje nazwę AŻ, to nie mogą tego robić, musimy im zwrócić na to uwagę. Tak długo, jak nie wykorzystują nazwy AŻ nie możemy nic z tym zrobić. Jak ktoś chce w tym uczestniczyć prywatnie, to nie możemy nic z tym zrobić. - Jak możemy wykorzystać tę sytuację? - Wspólnota AA raz w roku wysyła wyjaśnienie że nie jest organizatorem mityngów w Częstochowie i Licheniu oraz komunikat o nieużywaniu nazwy AA i o Szóstej Tradycji. - Ludzie w AŻ mogą organizować prywatne mityngi, mogą mówić o problemach, ale nie pod szyldem AŻ. - Są kościelne sale itp. - Jak szukałam drogi do zdrowienia, to byłam w kościelnych wspólnotach. Tam znalazłam AŻ, ale jak wchodziłam do AŻ, to wiedziałam, że to jest AŻ, a nie wspólnota kościelna. - Jedną kwestią jest to, jak są prowadzone te mityngi. Drugą przez kogo. - Czy nie wylewamy dziecka z kąpielą? Być może trzeba inaczej formułować informację publiczną? - AŻ nie jest organizatorem mityngów czy tak może brzmieć stanowisko? - wspólnota AŻ nie popiera ani nie użycza nazwy -Padła propozycja odpowiedzi, że wspólnota AŻ nie użycza nazwy ani nie popiera żadnych zewnętrznych przedsięwzięć spoza wspólnoty, w których nie jest organizatorem. Wyniki głosowania: 18xTAK Podsumowanie: sformułowana została następująca odpowiedź dla grupy Przemiana we Wrocławiu: Wspólnota AŻ nie użycza nazwy ani nie popiera żadnych zewnętrznych przedsięwzięć spoza wspólnoty, w których nie jest organizatorem. 11.GŁOSOWANIE NA WAKATY DO SŁUŻBY 1. Przewodniczący Komitetu ds. literatury - Ta osoba uzyska wsparcie. - Nie trzeba być poligrafem z wykształcenia. - Komitet (członkowie) zostają. - Byłoby całkiem nieźle, gdyby przewodniczący chociaż podejmował się dodruków. Nikt się nie zgłosił, nie został wybrany przewodniczący. 2. Przewodniczący Komitetu kolportażu, członkowie -P.o. przewodniczącego zgłosiła, że są większe koszty wysyłki. - Nie będziemy się tym zajmować, bo to nie zostało wcześniej zgłoszone. - jestem chętna zastąpić Dorotę w służbie pomocniczej. - Będę potrzebowała konkretnych cen przesyłek już na ten moment. Wyniki głosowania: 17xTAK, 1x NIE, 2x WSTRZYMANE Podsumowanie: Będą ustalone nowe stawki za wysyłkę literatury na terenie kraju i zagranicy. -Przekażemy, że przy wysyłce jednej książki cena wynosi 12 zł, dwóch książek 15 zł. Zostajemy przy tym ryczałcie. - Stawka 12 zł jest odpowiednia, problem pozostaje w odniesieniu do wysyłek zagranicznych i do grup. Kiedyś ustaliliśmy, że grupy nie płacą, ale chyba tak nie możemy. - Ustalmy stawkę 65 zł za wysyłkę zagraniczną. - Zamawianie książek się zmieni wkrótce w związku z nowym sklepem internetowym. Każdy będzie mógł je kupić. - To jest skomplikowana kwestia. Może nie ruszajmy ze sklepem do maja? Ustalmy następujące ceny: przy mniejszych paczkach 12 zł, przy większych 30 zł, za granicę 65 zł, a szczegółowo od maja?

9 - Ludzie, którzy robią stronę, potrzebują informacji. - Padła propozycja, aby podjąć dyskusję w ramach Rady SKAŻ. Przewodniczący komitetu kolportażu nie został wybrany z powodu braku kandydatów. 3. Przewodniczący Komitetu ds. Nowych Grup - nikt się nie zgłosił 4. Nowy Reprezentant ds. Kontaktu ze Światem i Zastępca Reprezentanta - Znajomość angielskiego wymagana jest więcej niż dobra i 10 dni wolnych w maju, a także w listopadzie( Zgromadzenie Regionu 9 w Paryżu). Funkcje zostały nieobsadzone nikt się nie zgłosił. 5. Zastępca skarbnika - To ma być osoba, która będzie mogła przejąć po skarbniku służbę w maju. Służba dotyczy tylko obsługi konta, czyli kilku przelewów miesięcznie, Skarbnik Marta będzie przyuczała przez pół roku ta osobę do służby. Zgłosiły się dwie kandydatki: Ewelina i Ela, obie księgowe z zawodu. - Czy grupa ds. kolportażu może się zajmować kolportażem płyt Kathleen? - To jest materiał lokalny możemy go chyba tylko rozpowszechniać wśród członków. Wyniki głosowania: Ela uzyskała 17 x TAK, Ewelina 19XTAK Podsumowanie: Obie kandydatury przeszły. 12.Skarbnik Marta przedstawiła Plan Wydatków na 2015r (w sprawozdaniu zostały wyszczególnione tylko te punkty budżetu, nad którymi była dyskusja, czy też powstały poprawki) Punkt 2: budżetu dot. Komisji ds. Internetu - Co to są zdjęcia? - Są to zdjęcia z prawami autorskimi na stronę internetową Punkt 6: doładowanie telefonu na 100 zł Punkt 8: Został zgłoszony postulat wykreślenia 8500 zł, ponieważ nie mamy reprezentanta (kwota dotyczyła wyjazdu reprezentanta do USA 2015r.). Punkt 11: Omawiana kwestia kupna kasy fiskalnej. Propozycja zabezpieczenia 2000 zł na kupno kasy fiskalnej oraz uwzględnienia w przyszłym roku kupna laptopa. Punkt 12: - Co to jest wirtualne biuro? -Czy nadal wysyłamy przesyłki z adresu prywatnego? - Tak, bo przychodziły zwroty, na wirtualny adres co było kłopotliwe dla osoby pełniącej służbę. Punkt 14: doszła kwota za bilans dla księgowej 400 zł. Punkt 15: - Na przyszłość potrzebny jest nam dokument, który umożliwia wysłanie zaliczki (np. dla reprezentanta), bo może on nie mieć funduszy, żeby założyć. Punkt 16: - Nie przekazaliśmy pieniędzy na SKAŻ za 2013 r., bo nie było decyzji w tej sprawie. - padła propozycja aby wysłać na Region zł, na Świat zł - Czy Zgromadzenie akceptuje sugerowane sumy za rok 2013? Kto jest za tym, żeby wysłać składki w tych sumach?

10 Wyniki głosowania nad planem budżetowym na rok 2015 Wyniki głosowania: 20XTAK Podsumowanie: Po uwzględnieniu poprawek dot. Pn 8, pn 11, pn 16, plan budżetowy został przyjęty. 13.WOLNE WNIOSKI: -Czy mamy grupę, która chciałaby się zadeklarować na październik 2015 do organizacji Zlotu? Proszę przekazać to do grup. - Prośba o zgłaszanie się sponsorów na listę sponsorską, zgłoszenie w formie pisemnej do sekretarza na adres w informacji podąć nr tel, kontakt do siebie. -Prośba o przekazanie po zlocie zaległych sprawozdań na skrzynkę sekretarza. - Esti podziękowała za zaproszenie na obrady. - Jadzia podziękowała za służbę reprezentanta. 14. Na Zakończenie obrad Zgromadzenia pożegnano się modlitwą o pogodę ducha. *dołączono sprawozdania ze służby w SKAŻ (Komitety i Grupa Robocza ds. Nowej Strony WWW) w załączniku 1. *dołączono sprawozdania z Grup AŻ( w tym inergrupy) w załącznikach. *dołączono proponowany budżet w załączniku 2. Sprawozdanie sporządziły: Protokolant Kasia Sekretarz Beata Przewodnicząca Matylda

Sprawozdanie ze Zgromadzenia SKAŻ Bardo Śląskie 23 maja 2015 r.

Sprawozdanie ze Zgromadzenia SKAŻ Bardo Śląskie 23 maja 2015 r. Sprawozdanie ze Zgromadzenia SKAŻ Bardo Śląskie 23 maja 2015 r. Kursywa: wypowiedzi osób z sali. Podkreślenie: wyniki głosowań. Linia przerywana: oznaczenie przerw. 1. Zgromadzeni odmówili modlitwę o pogodę

Bardziej szczegółowo

KARTA KONFERENCJI REGIONU. Kujawsko-Pomorskiego

KARTA KONFERENCJI REGIONU. Kujawsko-Pomorskiego KARTA KONFERENCJI 18.05.2013r. REGIONU Kujawsko-Pomorskiego Wstęp Karta Konferencji Regionu Kujawsko-Pomorskiego jest zbiorem zasad i wzajemnych relacji, w oparciu, o które funkcjonuje Region. Karta Konferencji

Bardziej szczegółowo

KARTA ZGROMADZENIA SŁUŻBY KRAJOWEJ ANONIMOWYCH ŻARŁOKÓW W POLSCE

KARTA ZGROMADZENIA SŁUŻBY KRAJOWEJ ANONIMOWYCH ŻARŁOKÓW W POLSCE 1 KARTA ZGROMADZENIA SŁUŻBY KRAJOWEJ ANONIMOWYCH ŻARŁOKÓW W POLSCE I. WPROWADZENIE Zgromadzenie Służby Krajowej AŻ w Polsce zwane w skrócie Zgromadzeniem SKAŻ, lub po prostu Zgromadzeniem, jest ogólnopolskim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Wodno Ściekowej GWDA Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Wodno Ściekowej GWDA Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Załącznik do Uchwały nr 17/2010 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Wodno - Ściekowej GWDA spółki z o.o. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Wodno Ściekowej GWDA Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Karta Konferencji Służby AA. Regionu AA Galicja

Karta Konferencji Służby AA. Regionu AA Galicja Karta Konferencji Służby AA Regionu AA Galicja Wstęp Karta Konferencji Służby Regionu AA Galicja jest zbiorem zasad i wzajemnych relacji, w oparciu, o które Wspólnota AA w regionie Galicja może funkcjonować

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Świętokrzyskiego

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Świętokrzyskiego Uchwała Nr 1/2007 Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Świętokrzyskiego z dnia16 listopada 2007 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu Pracy Podkomitetu Monitorującego Program

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej Jupitera Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna

Regulamin Rady Nadzorczej Jupitera Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna Regulamin Rady Nadzorczej Jupitera Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna 1. Regulamin określa tryb pracy Rady Nadzorczej, zwanej dalej Radą, która jest stałym organem nadzoru Jupitera Narodowego

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Agat w Złotoryi

R E G U L A M I N Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Agat w Złotoryi R E G U L A M I N Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Agat w Złotoryi 1. Postanowienia ogólne 1 Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Agat w Złotoryi zwana dalej Radą jest statutowym organem Spółdzielni.

Bardziej szczegółowo

5) Przygotowanie do prezentacji Rad Dzielnic w maju (pomysły, propozycje).

5) Przygotowanie do prezentacji Rad Dzielnic w maju (pomysły, propozycje). Protokół z sesji Rady Dzielnicy "Lisiniec" która odbyła się 16 kwiecień 2013 roku w siedzibie Rady Częstochowie przy ul. Wręczyckiej, w godz. 18.10 20.20. w SP nr 13 w Sesję prowadził Przewodniczący Wiceprzewodniczący

Bardziej szczegółowo

JAK ZAŁOŻYĆ MITYNG ANONIMOWYCH NARKOMANÓW NA - PRZEWODNIK

JAK ZAŁOŻYĆ MITYNG ANONIMOWYCH NARKOMANÓW NA - PRZEWODNIK Anonimowi Narkomani NA to międzynarodowa społeczna wspólnota zdrowiejących uzależnionych, organizująca więcej niż trzydzieści tysięcy mityngów tygodniowo w ponad 108 krajach świata. JAK ZAŁOŻYĆ MITYNG

Bardziej szczegółowo

Pan Andrzej Jelonek zaproponował aby przewodniczącym zgromadzenia została Pani Monika Kowalska

Pan Andrzej Jelonek zaproponował aby przewodniczącym zgromadzenia została Pani Monika Kowalska PROTOKÓŁ ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia QUALIPOL Stowarzyszenie Wykonawców Obróbki Powierzchni Aluminiowych, które odbyło się w dniu 25 lutego 2008 roku w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym

Bardziej szczegółowo

Karta Tradycji Intergrupy Bawaria

Karta Tradycji Intergrupy Bawaria Karta Tradycji Intergrupy Bawaria Wstęp Karta Tradycji Intergrupy AA Bawaria, zwana dalej Kartą Tradycji, jest nieformalnym porozumieniem pomiędzy Anonimowymi Alkoholikami z grup AA tworzących dobrowolnie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI CALL CENTER TOOLS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI CALL CENTER TOOLS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI CALL CENTER TOOLS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Rozdział I Przepisy ogólne 1 Walne Zgromadzenie Spółki Call Center Tools S.A. zwane dalej Walnym Zgromadzeniem

Bardziej szczegółowo

3 Tryb powołania i odwołania komendanta i komendy hufca w całości, jak i poszczególnych jej członków określa Statut ZHP (rozdział 6 i 7).

3 Tryb powołania i odwołania komendanta i komendy hufca w całości, jak i poszczególnych jej członków określa Statut ZHP (rozdział 6 i 7). REGULAMIN PRACY KOMENDANTA I KOMENDY HUFCA ZHP WARASZAWA URSUS im. hm. Mieczysława Bema przyjęty uchwałą Komendy Hufca nr 2/2014 z dnia 30 grudnia 2014r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Komendant i komenda

Bardziej szczegółowo

Protokół z Posiedzenia Zgromadzenia Partnerów Fundacji Kłodzka Wstęga Sudetów Lokalna Grupa Działania z dnia 25 stycznia 2013 roku

Protokół z Posiedzenia Zgromadzenia Partnerów Fundacji Kłodzka Wstęga Sudetów Lokalna Grupa Działania z dnia 25 stycznia 2013 roku Protokół z Posiedzenia Zgromadzenia Partnerów Fundacji Kłodzka Wstęga Sudetów Lokalna Grupa Działania z dnia 25 stycznia 2013 roku Posiedzenie Zgromadzenia Partnerów otworzył Przewodniczący Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Załącznik fl do uchwały nr.j;...wz/20 1O z dnia 22 marca 2010 roku Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej im. B. Prusa we Wrocławiu Proj ekt 14.O 1.20 l ar. z naniesionymi poprawkami Pani

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza działa na podstawie kodeksu handlowego, statutu Spółki oraz uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Regulamin Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza działa na podstawie kodeksu handlowego, statutu Spółki oraz uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Regulamin Rady Nadzorczej I. Postanowienia ogólne 1 Rada Nadzorcza działa na podstawie kodeksu handlowego, statutu Spółki oraz uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2 1.Członkowie Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ AD.DRĄGOWSKI SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ AD.DRĄGOWSKI SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN RADY NADZORCZEJ AD.DRĄGOWSKI SPÓŁKA AKCYJNA I. PRZEPISY OGÓLNE 1.1. Rada Nadzorcza Spółki działa na podstawie Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia, obowiązujących przepisów prawa, Kodeksu

Bardziej szczegółowo

/PRZYJĘTY PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ UCHWAŁĄ NR 11/VIII/2010 Z DNIA 16.11.2010 R./

/PRZYJĘTY PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ UCHWAŁĄ NR 11/VIII/2010 Z DNIA 16.11.2010 R./ /PRZYJĘTY PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ UCHWAŁĄ NR 11/VIII/2010 Z DNIA 16.11.2010 R./ 1. Rada Nadzorcza jest ustawowym i statutowym organem nadzorczym Spółki i działa na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 20/ 2015 z dnia 19 listopada 2015 r. Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia - Lokalnej Grupy Działania Żywiecki Raj

UCHWAŁA Nr 20/ 2015 z dnia 19 listopada 2015 r. Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia - Lokalnej Grupy Działania Żywiecki Raj UCHWAŁA Nr 20/ 2015 z dnia 19 listopada 2015 r. Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia - Lokalnej Grupy Działania Żywiecki Raj w sprawie dokonania zmian w Regulaminie Obrad Walnego Zebrania Członków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU KRAJOWEGO. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ZARZĄDU KRAJOWEGO. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN ZARZĄDU KRAJOWEGO Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Zarząd Krajowy Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Tęcza działa na podstawie Statutu Stowarzyszenia, Ogólnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD. Walnego Zebrania Członków. Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

REGULAMIN OBRAD. Walnego Zebrania Członków. Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym REGULAMIN OBRAD Walnego Zebrania Członków Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Stargardzie Szczecińskim w dniu 27.05.2015 r. I. Postanowienia ogólne. 1. 1. Walne Zebranie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Klimatologów Polskich

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Klimatologów Polskich Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Klimatologów Polskich Na podstawie 25 ust 3 Statutu Stowarzyszenia Klimatologów Polskich przyjmuje się Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Klimatologów Polskich w następującym

Bardziej szczegółowo

Rada Rodziców przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, zwana dalej Radą Rodziców działa na podstawie:

Rada Rodziców przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, zwana dalej Radą Rodziców działa na podstawie: REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓL OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W GDYNI Rada Rodziców przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, zwana dalej Radą Rodziców działa na podstawie: - ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOSCI Rady Rodziców Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Iławie. Rozdział 1. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN DZIAŁALNOSCI Rady Rodziców Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Iławie. Rozdział 1. Postanowienia ogólne. REGULAMIN DZIAŁALNOSCI Rady Rodziców Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Iławie Na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku O systemie oświaty ( Dz.U. z 1996 r. nr. 67 poz. 329 z późn.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN R a d y P e d a g o g i c z n e j Poradni Psychologiczno Pedagogicznej nr 1 w Elblągu

REGULAMIN R a d y P e d a g o g i c z n e j Poradni Psychologiczno Pedagogicznej nr 1 w Elblągu REGULAMIN R a d y P e d a g o g i c z n e j Poradni Psychologiczno Pedagogicznej nr 1 w Elblągu P o d s t a w a p r a w n a : Ustawa z dn. 07.09.1991r. o systemie oświaty Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne Załącznik do protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej VOTUM S.A. z dnia 11-01-2010 r. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ VOTUM S.A. Postanowienia ogólne 1 1. Rada Nadzorcza spółki VOTUM S.A. ("Spółka"), zwana dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI AKCYJNEJ HETAN TECHNOLOGIES. Definicje

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI AKCYJNEJ HETAN TECHNOLOGIES. Definicje REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI AKCYJNEJ HETAN TECHNOLOGIES Definicje 1 1. k.s.h. oznacza w rozumieniu Regulaminu ustawę z dnia 15 stycznia 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94 poz. 1037 z późn. zm.),

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców

Regulamin Rady Rodziców Regulamin Rady Rodziców Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Stanisława Moniuszki w Zbąszyniu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin działalności Rady Rodziców zostaje ustalony na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej spółki VIGO System S.A.

Regulamin Rady Nadzorczej spółki VIGO System S.A. Regulamin Rady Nadzorczej spółki VIGO System S.A. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Rady Nadzorczej spółki VIGO System S.A. 2. Rada Nadzorcza działa na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej nr... z dnia... 2008 roku

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej nr... z dnia... 2008 roku Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej nr... z dnia... 2008 roku REGULAMIN RADY NADZORCZEJ EUROSNACK Spółka Akcyjna Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Rada Nadzorcza jest organem spółki EUROSNACK Spółki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ. Benefit Systems SA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ. Benefit Systems SA REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Benefit Systems SA A. RADA NADZORCZA 20 1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech), a w przypadku podjęcia decyzji o ubieganiu się przez Spółkę o uzyskanie statusu spółki publicznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Zarządu spółki pod firmą KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu

REGULAMIN. Zarządu spółki pod firmą KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu REGULAMIN Zarządu spółki pod firmą KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu Wrocław, listopad 2011 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin określa organizację, zasady i tryb pracy Zarządu Spółki, a także podział

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ ZEBRANIA ZAŁOŻYCIELSKIEGO klubu sportowego pod nazwą Klub Łuczniczy A3D TOSZEK

PROTOKÓŁ ZEBRANIA ZAŁOŻYCIELSKIEGO klubu sportowego pod nazwą Klub Łuczniczy A3D TOSZEK Boguszyce, 21.10.2014 PROTOKÓŁ ZEBRANIA ZAŁOŻYCIELSKIEGO klubu sportowego pod nazwą Zebranie Założycielskie odbyło się w dniu 21.10.2014 o godz.18:00 w Boguszyce, ul. Leśna 1, 44-180 Toszek. W zebraniu

Bardziej szczegółowo

Protokół z zebrania założycielskiego Stowarzyszenia na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin Karolewska

Protokół z zebrania założycielskiego Stowarzyszenia na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin Karolewska Protokół z zebrania założycielskiego Stowarzyszenia na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin Karolewska W dniu 30 listopada 2012 roku w Łodzi przy ulicy Karolewskiej 30/34 odbyło się zebranie założycielskie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców

Regulamin Rady Rodziców Uchwała nr 1/2010 Załącznik nr 1 Regulamin Rady Rodziców I. Postanowienia ogólne 1. Rada Rodziców, działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu szkoły i niniejszego regulaminu. 2. W skład Rady

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Trygon Rozwój i Innowacja z siedzibą w Świlczy - tekst jednolity z dnia 01.07.2010 r.

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Trygon Rozwój i Innowacja z siedzibą w Świlczy - tekst jednolity z dnia 01.07.2010 r. Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania z siedzibą w Świlczy - tekst jednolity z dnia 01.07.2010 r. I. Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa działania TRYGON ROZWÓJ

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA GMINA SEROCK ŁĄCZY

STATUT STOWARZYSZENIA GMINA SEROCK ŁĄCZY STATUT STOWARZYSZENIA GMINA SEROCK ŁĄCZY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie o nazwie: Gmina Serock Łączy, w skrócie GSŁ dalej zwane Stowarzyszeniem. 2. Siedzibą stowarzyszenia jest miasto

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Słowińskiej Grupy Rybackiej. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Rady Słowińskiej Grupy Rybackiej. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Rady Słowińskiej Grupy Rybackiej Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa organizację i zasady funkcjonowania Rady Słowińskiej Grupy Rybackiej zwanej w dalszej części

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POSIEDZEO RADY FUNDACJI PRIMUS

REGULAMIN POSIEDZEO RADY FUNDACJI PRIMUS REGULAMIN POSIEDZEO RADY FUNDACJI PRIMUS Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się w Warszawie, w siedzibie Fundacji. 1 Do kompetencji Rady Fundacji należą sprawy wynikające z postanowieo Statutu Fundacji.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. odbytego w dniu 21 kwietnia w Zespole Szkół w Zawoi Wilcznej. zaproszeni goście wg załączonej listy (zał. nr 2 do Protokołu),

PROTOKÓŁ. odbytego w dniu 21 kwietnia w Zespole Szkół w Zawoi Wilcznej. zaproszeni goście wg załączonej listy (zał. nr 2 do Protokołu), PROTOKÓŁ II WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO KLUBU ORLIKA WILKI odbytego w dniu 21 kwietnia w Zespole Szkół w Zawoi Wilcznej W zebraniu wzięli udział: Uprawnieni do głosowania członkowie zwyczajni Klubu

Bardziej szczegółowo

Protokół z Zebrania Plenarnego Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 143 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie w dniu 14 listopada 2013 roku.

Protokół z Zebrania Plenarnego Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 143 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie w dniu 14 listopada 2013 roku. Protokół z Zebrania Plenarnego Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 143 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie w dniu 14 listopada 2013 roku. 1) Otwarcie zebrania Zebranie otworzył Andrzej Kołodziejczyk,

Bardziej szczegółowo

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1.

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1. 1 Protokół Nr VI/2015 z obrad VI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Stężyca, które odbyły się w dniu 29 kwietnia 2015 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Stężycy. Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Programowej Stowarzyszenia Kraina Sanu Lokalna Grupa Działania

Regulamin Rady Programowej Stowarzyszenia Kraina Sanu Lokalna Grupa Działania Regulamin Rady Programowej Stowarzyszenia Kraina Sanu Lokalna Grupa Działania Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Rada Programowa Stowarzyszenia,,Kraina Sanu - Lokalna Grupa Działania, zwana dalej Radą,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ GRUPA o2 SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ GRUPA o2 SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN RADY NADZORCZEJ GRUPA o2 SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Rada Nadzorcza działa na podstawie właściwych przepisów prawa, w szczególności Kodeksu Spółek Handlowych,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ LUBICZANKA

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ LUBICZANKA REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ LUBICZANKA 1. Walne Zgromadzenie obraduje na podstawie Statutu Spółdzielni Socjalnej Lubiczanka i niniejszego Regulaminu. 2.1. Do uprawnień Walnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy Rady Fundacji PCJ Otwarte Źródła

Regulamin pracy Rady Fundacji PCJ Otwarte Źródła Regulamin pracy Rady Fundacji PCJ Otwarte Źródła Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa organizację wewnętrzną i tryb pracy Rady Fundacji PCJ Otwarte Źródła. 2. Rada Fundacji działa na

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/2014 sesji Rady Dzielnicy Środula w Sosnowcu z dnia 4 grudnia 2014 r. Godz. rozpoczęcia sesji 17 05 Godz. zakończenia sesji 18 30

Protokół Nr VII/2014 sesji Rady Dzielnicy Środula w Sosnowcu z dnia 4 grudnia 2014 r. Godz. rozpoczęcia sesji 17 05 Godz. zakończenia sesji 18 30 Protokół Nr VII/2014 sesji Rady Dzielnicy Środula w Sosnowcu z dnia 4 grudnia 2014 r. Godz. rozpoczęcia sesji 17 05 Godz. zakończenia sesji 18 30 Ad.1.Otwarcie sesji. Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej nr 340 im. Prof. Bogusława Molskiego w Warszawie

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej nr 340 im. Prof. Bogusława Molskiego w Warszawie REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej nr 340 im. Prof. Bogusława Molskiego w Warszawie 1 1. Rada Rodziców działa na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. nr 95 poz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia LIDER POJEZIERZA

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia LIDER POJEZIERZA Regulamin Zarządu Stowarzyszenia LIDER POJEZIERZA Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia Lider Pojezierza jest organem wykonawczoreprezentacyjnym Stowarzyszenia i działa na podstawie statutu,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia GKPW 59

Regulamin Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia GKPW 59 Regulamin Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia GKPW 59 Gorzów Wlkp. 2010-12-01 Regulamin Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia GKPW 59 Postanowienia ogólne 1. Ilekroć w postanowieniach niniejszego regulaminu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ PRIME MINERALS SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ PRIME MINERALS SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN RADY NADZORCZEJ PRIME MINERALS SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Rada Nadzorcza jest statutowym organem stałego nadzoru i kontroli nad działalnością Prime Minerals Spółka Akcyjna (dalej

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 15 kwietnia 2014 r. Poz. 1968 UCHWAŁA NR XLIII/450/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 31 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 15 kwietnia 2014 r. Poz. 1968 UCHWAŁA NR XLIII/450/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 31 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 15 kwietnia 2014 r. Poz. 1968 UCHWAŁA NR XLIII/450/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 12/2015 Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 z dnia 29 maja 2015 r.

Załącznik do Uchwały nr 12/2015 Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 z dnia 29 maja 2015 r. Załącznik do Uchwały nr 12/2015 Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 z dnia 29 maja 2015 r. REGULAMIN KOMITETU MONITORUJĄCEGO PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA 2014 2020

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ NWAI DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ NWAI DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN RADY NADZORCZEJ NWAI DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA I. Postanowienia ogólne 1. Rada Nadzorcza ( Rada ) NWAI Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka ), działa na podstawie przepisów Kodeksu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 18/2008 Z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyk w Wejherowie z dnia 05.11.2008 r.

PROTOKÓŁ nr 18/2008 Z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyk w Wejherowie z dnia 05.11.2008 r. PROTOKÓŁ nr 18/2008 Z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyk w Wejherowie z dnia 05.11.2008 r. Obecni: 1. Ireneusz Krawiec Przewodniczący Rady Nadzorczej 2. Piotr Graczyk Z-ca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ FLUID S.A. z siedzibą w Krakowie

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ FLUID S.A. z siedzibą w Krakowie REGULAMIN RADY NADZORCZEJ FLUID S.A. z siedzibą w Krakowie 1 Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1. Spółce - należy przez to rozumieć FLUID Spółkę Akcyjną z siedzibą w Krakowie, 2. Statucie - należy przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA DORZECZE ŁEBY

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA DORZECZE ŁEBY Załącznik nr 1 do Uchwały nr 20/06/2016 Walnego Zebrania Członków LGD Dorzecze Łeby z dnia 21.06.2016 REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA DORZECZE ŁEBY 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI POD FIRMĄ W INVESTMENTS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI POD FIRMĄ W INVESTMENTS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI POD FIRMĄ W INVESTMENTS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin określa organizację oraz sposób działania Rady Nadzorczej spółki pod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ spółki OPTeam Spółka Akcyjna zwanej dalej Spółką (stan na 28.06.2011 r.)

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ spółki OPTeam Spółka Akcyjna zwanej dalej Spółką (stan na 28.06.2011 r.) REGULAMIN RADY NADZORCZEJ spółki OPTeam Spółka Akcyjna zwanej dalej Spółką (stan na 28.06.2011 r.) 1 [Postanowienia ogólne] 1. Podstawą działania Rady Nadzorczej Spółki są przepisy Kodeksu spółek handlowych

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA POLSKA INTERDYSCYPLINARNA GRUPA NEUROSCIENCE (wersja z dnia 11-10-2011r.) ROZDZIAŁ II POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA POLSKA INTERDYSCYPLINARNA GRUPA NEUROSCIENCE (wersja z dnia 11-10-2011r.) ROZDZIAŁ II POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA POLSKA INTERDYSCYPLINARNA GRUPA NEUROSCIENCE (wersja z dnia 11-10-2011r.) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polska Interdyscyplinarna Grupa Neuroscience,

Bardziej szczegółowo

Regulamin powoływania i funkcjonowania platform branżowo-gałęziowych Pracodawców RP

Regulamin powoływania i funkcjonowania platform branżowo-gałęziowych Pracodawców RP Regulamin powoływania i funkcjonowania platform branżowo-gałęziowych Pracodawców RP 1 W celu zwiększenia efektywności w realizowaniu zadań przez Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, członkowie zwyczajni

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ INCO Z DNIA 22.04.2015 OTWARCIE OBRAD I WYBÓR PREZYDIUM

PROTOKÓŁ Z OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ INCO Z DNIA 22.04.2015 OTWARCIE OBRAD I WYBÓR PREZYDIUM PROTOKÓŁ Z OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW Z DNIA 22.04.2015 OTWARCIE OBRAD I WYBÓR PREZYDIUM Obrady Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej INCO we Wrocławiu w dniu 22.04.2015r. otworzył

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA SŁUŻB GRUP ANONIMOWYCH ŻARŁOKÓW

STATUT STOWARZYSZENIA SŁUŻB GRUP ANONIMOWYCH ŻARŁOKÓW STATUT STOWARZYSZENIA SŁUŻB GRUP ANONIMOWYCH ŻARŁOKÓW PREAMBUŁA Stowarzyszenie powstało z inicjatywy członków nieformalnej Wspólnoty Anonimowych Żarłoków (w skrócie Wspólnoty AŻ). Anonimowi Żarłocy są

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A. z siedzibą w Piasecznie

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A. z siedzibą w Piasecznie REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A. z siedzibą w Piasecznie 1 Regulamin Rady Nadzorczej spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie 1 Przedmiot regulaminu.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZGROMADZENIA Spółdzielni Mieszkaniowej Jedynka

PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZGROMADZENIA Spółdzielni Mieszkaniowej Jedynka PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZGROMADZENIA Spółdzielni Mieszkaniowej Jedynka W dniu 22 czerwca 2011r. o godz. 16.00 w Zespole Szkół Mechanicznych nr 18, ul. Młodych Techników 58 we Wrocławiu odbyło się Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Publicznego Gimnazjum nr 26 im. Mikołaja Reja w Łodzi. Załącznik Nr 2 do Statutu

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Publicznego Gimnazjum nr 26 im. Mikołaja Reja w Łodzi. Załącznik Nr 2 do Statutu REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Publicznego Gimnazjum nr 26 im. Mikołaja Reja w Łodzi Załącznik Nr 2 do Statutu Słowo wstępne Samorządności nie tworzą władze - nie polega ona na tym, by kilkoro wybranych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. I. J. Paderewskiego w Katowicach

Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. I. J. Paderewskiego w Katowicach Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. I. J. Paderewskiego w Katowicach I. Postanowienia ogólne. 1 1. Rada Nadzorcza jest organem Spółdzielni działającym na podstawie: 1) Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Pierwsza Wojskowa Spółdzielnia Mieszkaniowa

Pierwsza Wojskowa Spółdzielnia Mieszkaniowa 1 Zarząd działa na podstawie przepisów ustawy z dnia z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. Nr 188 poz. 1848 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Art New media Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie w brzmieniu obowiązującym z dniem 29 czerwca 2012 roku

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Art New media Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie w brzmieniu obowiązującym z dniem 29 czerwca 2012 roku REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Art New media Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie w brzmieniu obowiązującym z dniem 29 czerwca 2012 roku I. Podstawy prawne działania Rady Nadzorczej 1 1. Podstawę działania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wydziałowej Komisji ds. Doktoratów

Regulamin Wydziałowej Komisji ds. Doktoratów Niniejszy regulamin został zatwierdzony przez Radę WIZ PP na posiedzeniu w dniu 2009-03-31. Wydziałowa Komisja ds. Doktoratów Wydział Informatyki i Zarządzania Politechnika Poznańska Regulamin Wydziałowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W SOPOCIE

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W SOPOCIE REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W SOPOCIE Wstęp 1. a) Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 9 Z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława Sikorskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Miłośników Kuźni Ustroń

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Miłośników Kuźni Ustroń Załącznik nr 1 do uchwały nr I/01/11 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Miłośników Kuźni Ustroń, z dnia 7 marca 2011 r. Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Miłośników Kuźni Ustroń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Zespołu Szkól Muzycznych w Poznaniu

REGULAMIN RADY RODZICÓW Zespołu Szkól Muzycznych w Poznaniu REGULAMIN RADY RODZICÓW Zespołu Szkól Muzycznych w Poznaniu ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Rada Rodziców Zespołu Szkół Muzycznych w Poznaniu (zwanego dalej ZSM) stanowi reprezentację rodziców uczniów:

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r.

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Obecnych 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XXII sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół. z I posiedzenia Wrocławskiej Rady Seniorów. dnia 14.11. 2014 r. we Wrocławiu

Protokół. z I posiedzenia Wrocławskiej Rady Seniorów. dnia 14.11. 2014 r. we Wrocławiu Protokół z I posiedzenia Wrocławskiej Rady Seniorów dnia 14.11. 2014 r. we Wrocławiu W dniu 14.11.2014 roku we Wrocławskim Centrum Seniora odbyło się I posiedzenie Wrocławskiej Rady Seniorów. W I posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW ELBLĄSKIEGO STOWARZYSZENIA WSPIERANIA DZIECI I MŁODZIEŻY GARUS. Protokół

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW ELBLĄSKIEGO STOWARZYSZENIA WSPIERANIA DZIECI I MŁODZIEŻY GARUS. Protokół WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW ELBLĄSKIEGO STOWARZYSZENIA WSPIERANIA DZIECI I MŁODZIEŻY GARUS Protokół W dniu 26 marca 2015 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia nr 10/2014 Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego II kadencji w dniu 20 listopada 2014 roku

Protokół z posiedzenia nr 10/2014 Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego II kadencji w dniu 20 listopada 2014 roku Protokół z posiedzenia nr 10/2014 Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego II kadencji w dniu 20 listopada 2014 roku W dniu 20 listopada 2014 roku w Sali konferencyjnej im. Znaku Rodła

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE ZARZĄDU INDATA SOFTWARE SPÓŁKI AKCYJNEJ O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

OGŁOSZENIE ZARZĄDU INDATA SOFTWARE SPÓŁKI AKCYJNEJ O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA OGŁOSZENIE ZARZĄDU INDATA SOFTWARE SPÓŁKI AKCYJNEJ O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Zarząd INDATA SOFTWARE Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ( Spółka ), działając na podstawie art. 399

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 8 października 2015 r. Poz. 4121 UCHWAŁA NR XI/45/2015 RADY POWIATU KAMIENNOGÓRSKIEGO. z dnia 29 września 2015 r.

Wrocław, dnia 8 października 2015 r. Poz. 4121 UCHWAŁA NR XI/45/2015 RADY POWIATU KAMIENNOGÓRSKIEGO. z dnia 29 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 8 października 2015 r. Poz. 4121 UCHWAŁA NR XI/45/2015 RADY POWIATU KAMIENNOGÓRSKIEGO z dnia 29 września 2015 r. w sprawie trybu powoływania członków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW POLSKIEJ FEDERACJI PETANQUE - ZWIĄZKU SPORTOWEGO

REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW POLSKIEJ FEDERACJI PETANQUE - ZWIĄZKU SPORTOWEGO REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW POLSKIEJ FEDERACJI PETANQUE - ZWIĄZKU SPORTOWEGO Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Oznaczenia i definicje użyte w niniejszym regulaminie: 1) PFP Polska Federacja Petanque Związek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A. z siedzibą w Piasecznie

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A. z siedzibą w Piasecznie REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A. z siedzibą w Piasecznie 1 Regulamin Zarządu spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie 1 Przedmiot regulaminu. Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej Spółki ROBYG S.A. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Rady Nadzorczej Spółki ROBYG S.A. I. Postanowienia ogólne Regulamin Rady Nadzorczej Spółki ROBYG S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Rady Nadzorczej spółki akcyjnej ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka ).

Bardziej szczegółowo

Protokół z Walnego Zgromadzenia. Stowarzyszenia Potomków Sejmu Wielkiego

Protokół z Walnego Zgromadzenia. Stowarzyszenia Potomków Sejmu Wielkiego Protokół z Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Potomków Sejmu Wielkiego Kraków 16 marca 2013 roku Marszałek Stowarzyszenia: Andrzej Krzyżanowski Protokolanci: Helena Łopińska Rene Karkocha 1. O godzinie

Bardziej szczegółowo

Regulamin posiedzeń Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Regulamin posiedzeń Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Regulamin posiedzeń Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Spis treści I. Postanowienia ogólne... 2 II. Posiedzenie Parlamentu... 2 III. Obrady parlamentu... 3 IV. Głosowanie i podejmowanie

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

O G Ł O S Z E N I E O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY O G Ł O S Z E N I E O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Zarząd Spółki Akcyjnej RELPOL w Żarach, działając na podstawie art. 399 &1, 400 &1 w związku z art.402.1 i 402.2 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PBM WARSZAWA POŁUDNIE W WARSZAWIE z dnia 23 czerwca 1998 roku

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PBM WARSZAWA POŁUDNIE W WARSZAWIE z dnia 23 czerwca 1998 roku REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PBM WARSZAWA POŁUDNIE W WARSZAWIE z dnia 23 czerwca 1998 roku I Przepisy ogólne. 1 1. Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna

REGULAMIN ZARZĄDU Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna REGULAMIN ZARZĄDU Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zarząd Spółki jest statutowym organem Spółki Akcyjnej T.C. Dębica S.A., prowadzącym sprawy Spółki i reprezentującym

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 5. Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY

Uchwała nr 5. Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY Uchwała nr 5 z dnia 15 listopada 2014 r. o przyjęciu regulaminu Członkowie założyciele obecni na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY przyjmują regulamin w brzmieniu, który stanowi

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Osiedla Koszyce. w Pile

Regulamin Rady Osiedla Koszyce. w Pile Regulamin Rady Osiedla Koszyce w Pile Uchwała Nr 30 Rady Osiedla Koszyce z dnia 27 września 2012 roku w sprawie zmiany Regulaminu Rady Osiedla Koszyce w Pile Na podstawie 10 ust 10 Uchwały Nr LI/620/10

Bardziej szczegółowo

Protokół z zebrania wyborczego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Głogoczowa

Protokół z zebrania wyborczego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Głogoczowa Głogoczów, 22 kwiecień 2010r. Protokół z zebrania wyborczego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Głogoczowa W dniu 22 kwietnia 2010 roku w drugim terminie ( z powodu braku quorum) w Wiejskim Domu Kultury

Bardziej szczegółowo

Regulamin Działalności Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Szczepana Dobosza w Sońsku. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Regulamin Działalności Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Szczepana Dobosza w Sońsku. Rozdział I. Postanowienia ogólne Regulamin Działalności Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Szczepana Dobosza w Sońsku Rozdział I Postanowienia ogólne Rada Rodziców zwana dalej Radą działa na podstawie: Ustawy o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA TECHMADEX SA

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA TECHMADEX SA OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZA TECHMADEX SA Zarząd TECHMADEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący stwierdził, że projekt porządku obrad stanowi porządek obrad dzisiejszej sesji.

Przewodniczący stwierdził, że projekt porządku obrad stanowi porządek obrad dzisiejszej sesji. Protokół Nr VIII/2015 z sesji Rady Dzielnicy IX Łagiewniki Borek Fałęcki odbytej w dniu 14.04.2015r. o godz. 18,30 w siedzibie Rady przy ul. Żywieckiej 13. Ad.1. Przewodniczący Rady Dzielnicy IX Jan Stanisław

Bardziej szczegółowo

Protokół ze zwyczajnego walnego zebrania członków stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych

Protokół ze zwyczajnego walnego zebrania członków stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych Protokół ze zwyczajnego walnego zebrania członków stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych Warszawa, 22 marca 2012 Działając zgodnie z 22 Ust.4 Statutu IFR zarząd zwołał na dzień 22 marca 2012 w siedzibie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Polish Educational and Cultural Association (PSS Belfast) z dnia 29/09/2012r.

PROTOKÓŁ. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Polish Educational and Cultural Association (PSS Belfast) z dnia 29/09/2012r. PROTOKÓŁ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Polish Educational and Cultural Association (PSS Belfast) z dnia 29/09/2012r. Dnia 29/09/2012r. o godzinie 10.15 w Belfaście przy ulicy 514 Ravenhill

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. Obecni : zgodnie z listą obecności załączoną do protokołu. Porządek obrad:

P R O T O K Ó Ł. Obecni : zgodnie z listą obecności załączoną do protokołu. Porządek obrad: P R O T O K Ó Ł z obrad Walnego Zebrania Członków Koła Przyjaciół Harcerstwa - Stowarzyszenia Byłych Instruktorów, Wychowanków i Sympatyków Szczepu Puszcza, które odbyło się dnia 10 października 2014 roku

Bardziej szczegółowo

Protokół z Walnego Zgromadzenia członków i członkiń Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP

Protokół z Walnego Zgromadzenia członków i członkiń Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP Protokół z Walnego Zgromadzenia członków i członkiń dnia 15 czerwca 2013 r., pierwszy termin 14:00, drugi termin 14:15. Uczestnicy i uczestniczki Walnego Zgromadzenia (w kolejności alfabetycznej): Katarzyna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW przy Szkole Podstawowej nr 10 im. Adama Mickiewicza w Koninie. Rozdział I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY RODZICÓW przy Szkole Podstawowej nr 10 im. Adama Mickiewicza w Koninie. Rozdział I. Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY RODZICÓW przy Szkole Podstawowej nr 10 im. Adama Mickiewicza w Koninie Na podstawie art.53 ust.3 Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 nr 256, poz. 2572 tekst jednolity

Bardziej szczegółowo