Podsumowanie: Pobyt Powiernika Regionu 9 w Tenczynie zostanie sfinansowany przez polski AŻ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podsumowanie: Pobyt Powiernika Regionu 9 w Tenczynie zostanie sfinansowany przez polski AŻ."

Transkrypt

1 Sprawozdanie ze Zgromadzenia SKAŻ, Tenczyn r. Kursywą zapisane są głosy z sali. 1.Przywitano się modlitwą o pogodę ducha. 2.Odczytano proponowany porządek obrad Zgromadzenia. - Przyjęto porządek obrad. W związku z obecnością Powiernika Regionu 9, Esti, odbyło się głosowanie nad pytaniem; Czy Zgromadzenie wyraża zgodę na pokrycie kosztów pobytu Powiernika na zlocie? Wyniki głosowania: 18xTAK Podsumowanie: Pobyt Powiernika Regionu 9 w Tenczynie zostanie sfinansowany przez polski AŻ. - Zaproponowano, aby nie czytać sprawozdań z Grup i Służb, ponieważ to zabiera dużo czasu, a te informacje były przesłane em do wszystkich przed Zgromadzeniem. - Ważne jest aby sprawozdania były czytane, ponieważ stanowią o tożsamości grupy. - Sprawozdania przysłało tylko 18 grup a grup w Polsce jest obecnie Dobrze jest, kiedy grupy się przedstawiają. - Może przedstawić tylko esencję, krótko, to co najważniejsze mocne i słabe strony. Apel aby nie czytać całości, kwintesencje 2,3 zdania, 1 min dla osób referujących. Podjęte decyzje Wyniki głosowania: za czytaniem 12xTAK, Za rezygnacją 3 x NIE, 4xwstrzymane Podsumowanie: Sprawozdania będą odczytane. 3.Powołanie protokolanta -Zgłosiła się Kasia z Łodzi 4.Powołanie komisji skrutacyjnej Zgłosiły się Ela z Mikoszewa i Marta z Warszawy. 5.Wyliczono Kworum: na sali jest 13 reprezentantów grup. 6. Odczytano sprawozdania z grup. 1. Jadzia, Grupa Lubiniec Promyk 2. Andrzej, Grupa Warszawa (wtorek) 3. Maria, Grupa Warszawa (sobota) 4. Maria, Grupa Wrocław Przemiana 5. Paulina, Grupa Gdynia Pogoda 6. Łukasz, Grupa Kraków Na górce 7. Monika, Grupa Białystok Lekkość bytu 8. Ela, Grupa Mikoszewo 9. Zosia, Grupa Rumia (w zastępstwie za przedstawiciela grupy) 10. Kasia, Grupa Łódź Abakus 11. Ewelina, Grupa Poznań 12. Agata, Grupa mityng sobotni na Skype ( ) 13. Bożenna (w zastępstwie), Grupa Wrocław Nadzieja 7.Przedstawione sprawozdania z Komitetów SKAŻ Reprezentant Polskiego AŻ Jadzia Komitet ds. Informacji Publicznej zreferowała Edyta Sfinalizowanie i druk projektu zakładek do książek Kontakt z AA i zorganizowanie mityngu AŻ przy obchodach 40-lecia AA w Polsce

2 Telefon informacyjny ok. 45 telefonów (8 mężczyzn, reszta kobiety) problemy: osoby odbierające skrzynki mailowe grup nie zawsze je obsługują; dużo młodych dziewczyn dzwoniło. Plakaty zachęcanie do ich kupowania, roznoszenia (biblioteki, kluby fitness) komitet chętnie wesprze inicjatywę. W maju przewodnicząca zdaje służbę i zachęca do przekazywania tej informacji. Zgłosiły się 2 osoby obecne na Zgromadzeniu do pomocy przy pracy Komitetu ds. Informacji Publicznej: Kasia i Ewa z Łodzi. Komitet ds. Dwunastu Tradycji zreferowała Dorota Od ostatniego Zgromadzenia zgłosiły się do komitetu 2 grupy Pojawiła się wątpliwość, czy jest zasadność działania tego Komitetu -Zgłoszono wątpliwość, czy to nie jest autorytarne narzucanie rozumienia Tradycji. -Dorota (przewodnicząca Komitetu) się z tym nie zgodziła. Zgłaszała się z propozycją współpracy do Komitetu ds. Niesienia Posłania. - Czy Komitet ds. Dwunastu Tradycji rozsyłał informacje do Komitetu ds. Informacji Publicznej. - Tradycje są ważne w codziennym życiu. -Tradycje powołano po to, żeby chronić wspólnotę AA przed innymi alkoholikami. W AA są warsztaty nt. rozumienia Tradycji. - Grupa krakowska ma 2 razy w miesiącu warsztaty nt. Tradycji. -Dorota wytłumaczyła, że pracując z daną grupą wertuje literaturę, żeby zobaczyć, jaka Tradycja jest łamana w grupie i że taka pomoc działa. - Być może bezpieczniej byłoby się podpisywać imieniem, niż per przewodnicząca. -Podsumowano, że opinia przewodniczącej nie obliguje, ale ważne, że grupy mają gdzie zwrócić się z pytaniem. Grupa robocza ds. Nowej Strony WWW Odczytanie sprawozdania Zachęcenie do obejrzenia prezentacji graficznej strony Komitet ds. Literatury- zreferowała Ania Sugestia Biura Służb Światowych, by następujące dokumenty stale funkcjonowały na mityngach: - Silne mityngi lista kontrolna - Silna abstynencja lista kontrolna - Jedność w różnorodności. Przewodnicząca zdaje służbę po 4 latach jej pełnienia. Po dyskusji na temat większości bezwzględnej ustalono, że głosujemy wg zapisu, który jest zawarty w Karcie Zgromadzenia SKAŻ. Do liczby osób uprawnionych do głosowania, obecnych na Zgromadzeniu, dodajemy głos nieobecnej na Zgromadzeniu grupy z Bielsko Białej, która zagłosowała i przesłała swoje stanowisko ( w odniesieniu do wcześniej wysłanych na grupy wniosków merytorycznych i ogólnych, ale nie co do późniejszych wniosków z grup, na które grupa nie oddała głosu). Ustalenie większości 2/3 niezbędnej dla zmiany Kart Zgromadzenia SKAŻ: 13 przedstawicieli grup + 1 głos na piśmie z Bielska-Białej + 7 przedstawicieli Rady i Komitetów SKAŻ, co daje razem 21 osób. Większość 2/3 wynosi zatem 14 osób.

3 8. Odczytano WNIOSKI MERYTORYCZNE Przedstawione przez przewodniczącą AŻ Matyldę: Wnioski merytoryczne do treści Karta Zgromadzenia SKAZ 1.część VI p2 a (Zasady wyboru Komitetu d/s Internetu) o usunięcie słów Obsługuje Forum internetowe - uzasadnienie: zgodnie z decyzjami Zgromadzania podjętymi na Zlotach w Supraślu 2013 i Mikoszewie 2014 Wyniki głosowania: 21xTAK podsumowanie: Zostaną usunięte słowa Obsługuje 2.część VI p2 b (Zasady wyboru KIP) o dodanie słów do ostatniego zdania: we współpracy z Komitetem ds. Dwunastu Tradycji. uzasadnienie: wypowiedzi o Tradycjach powinny być szeroko konsultowane, szczególnie, że mamy Komitet ds. Dwunastu Tradycji. Wyniki głosowania: 13xTAK, 2xNIE, 6x WSTRZYMANE Podsumowanie: Nie będzie zmiany w treści Karty. 3.część VI p2 d (Zasady wyboru, Kom ds. kolportażu) o dodanie słów obsługuje zakładkę SKLEP na stronie internetowej www. - uzasadnienie: Zgodnie z decyzjami podjętymi na Zlocie w Mikoszewie 2014, aby usprawnić kolportaż literatury powstaje zakładka SKLEP na nowej stronie www. Wyniki głosowania: 20xTAK Podsumowanie: Będzie zmieniona treść Karty. 4.część VI p3 c (Zasady wyboru, Skarbnik) o wykreślenie słów księguje wydatki i przychody - uzasadnienie: Skarbnik nie prowadzi księgowości, bo jest zatrudniony księgowy Wyniki głosowania: 20xTAK Podsumowanie: Będzie zmieniona treść Karty. 5.część VI p3 c (Zasady wyboru, Skarbnik) o dopisanie słów współpracuje i nadzoruje pracę księgowego - uzasadnienie: Skarbnik nadzoruje pracę księgowego. -To nie jest współpraca i nadzór. - Całość jest niegramatycznie sformułowana. - Może lepiej współpracuje z księgowym? - Może nadzoruje, bo księgowy może nie mieć pewnych informacji? - Księgowi mają własne przepisy, to nie skarbnik ma nadzór, tylko my jako SKAŻ. - Zatem dopiszmy współpracuje z biurem księgowym. Wyniki głosowania: 21xTAK Podsumowanie: Będzie zmieniona treść Karty na skarbnik współpracuje z biurem księgowym. 6.część VI p 5 (Zasady wyboru) o dodanie podpunktu i o treści: Zasadą pełnienia służby w Radzie Skaż jest aktywne uczestnictwo w życiu wspólnoty AŻ Polska, poprzez odpowiedzi na pytania i udział w głosowaniach pomiędzy Zlotami. W razie nieobecności w tych aktywnościach służebny zobowiązany jest do wyjaśnienia swojej niedyspozycji: brak abstynencji, nawrót, inny przypadek losowy czy też rezygnacja ze służby. Jego służba będzie wtedy zawieszona. Uzasadnienie: Wielokrotnie doświadczyliśmy nieobecności i braku aktywności członków Rady Skaz, przewodniczących Komitetów pomiędzy Zlotami. Dla jawności życia we Wspólnocie, uczciwości, jasnej komunikacji i uproszczenia decyzji powinien znaleźć się taki dopisek. -Jeśli to wprowadzimy, to co dalej? Musi być kontynuacja tego zapisu. -Służbę każdy pełni najlepiej jak może, to jest moja odpowiedzialność. Mogę dostać przypomnienie, ale nie rozliczać się, bo to oznacza kontrolę.

4 - Ufamy służebnym, że potraktują sprawę poważnie nie dla dyscyplinowania ludzi. -Wyrzucamy kogoś po 3 nieobecnościach, ale kto będzie wówczas np. nowym skarbnikiem? - Rozliczanie? Jest mechanizm odwołania danej osoby przez SKAŻ. - Zgadzam się, rozliczanie jest chyba nawet niezgodne z Tradycjami (9 Tradycja?) nie wyciągamy konsekwencji ze służby. - Problem jest taki, że mamy od razu kogoś odwoływać? Może mamy jakieś pole manewru? - Może być problem z powołaniem nowej osoby do pełnienia danej służby, bo odbywa się ono na Zgromadzeniu SKAŻ. - O to chodzi, żebyśmy mieli pole manewru i mogli powołać kogoś na zastępstwo, a tym samym usprawnić działanie Rady SKAŻ. - Czy wakat na jakiejś służbie naprawdę paraliżuje pracę SKAŻ? - Dualizm w tej służbie może zagrozić więcej niż jednej osobie. Należy doprecyzować tę kwestię, np. mamy taki zapis w scenariuszu:3 nieobecności na mityngu danego służebnego oznacza, że zrezygnował ze służby. - Problemem jest to, że jest długi czas oczekiwania na odpowiedź i nie wiadomo, co się dzieje z taką osobą czy zażarła, czy wyjechała? - W regulacji w Karcie nie ma rozwiązania obsadzenia służby między zlotami. Na zlocie możemy podjąć decyzję. Teraz jest taka sytuacja z Komitetem ds. niesienia posłania wewnątrz wspólnoty. - Taka sytuacja paraliżuje nas jako wspólnotę. Chodzi o to, żeby móc powołać kogoś do tymczasowego pełnienia funkcji. Osoba, pełniąca dotychczas funkcję mogłaby zawiadomić np. że nie będzie jej przez dwa miesiące i nie będzie mogła pełnić tej służby. - Może wprowadźmy dodatkowy zapis, że w razie nieobecności może być powołana osoba pełniąca obowiązki? - Ważne jest to, żeby wybrać taką osobę, bo wspólnota traci przepływ informacji, niesienie posłania. - Może zasięgnijmy opinii u Esti? Esti powiedziała, że trzeba powiedzieć osobie, która bierze służbę, że jeżeli nie będzie jej mogła pełnić, niech powie. Ważne jest aby mieć zastępstwo i osoby współpracujące. Jeżeli nie mamy kontaktu, to wybieramy nową osobę po dyskusji i rozmowie. To jest życie nie można nic zrobić. - Jak często sprawdzać pocztę, żeby było ok? - Kto jest za przyjęciem tego punktu w tej treści, która jest? - Można zrobić restrykcyjnie, jak podaje Karta, na wniosek dwóch członków SKAŻ, podejmowane jest głosowanie i odwoływany jest służebny a powoływany nowy. Wyniki głosowania: 4xTAK 10xNIE, 6x WSTRZYMANE Podsumowanie: Wniosek nie przeszedł. 7.cześć VII p 2 j (Zasady działania) o dodanie słów oraz ceny biletu autobusowego pomiędzy dworcem PKP a miejscem Zgromadzenia - uzasadnienie: urealnienie kosztów dojazdu. Wyniki głosowania: 20xTAK, 1x wstrzymane Podsumowanie: Wniosek przeszedł. Padło pytanie pod głosowanie: Czy podejmujemy decyzję, że zastosujemy nową zasadę już od tego zlotu? Wyniki głosowania: 18xTAK, 1xNIE, 2x WSTRZYMANE Podsumowanie: Od tego zlotu będą zwracane realne koszty dojazdu.

5 8.część VII p 3 o dodanie punktu J o treści: Dla zreferowania wniosków możliwa jest do zastosowania Reguła Robertsa. Uzasadnienie: Reguła Robertsa jest ułatwieniem procedowania, stosowana jest na zgromadzeniu R9 - Polega to na tym, że podczas obradowania nad danym wnioskiem ograniczamy się do trzech wypowiedzi za i trzech przeciw. - Oraz trzech pytań i odpowiedzi. Mam wątpliwość co do fragmentu możliwa jest do zastosowania. W Regionie 9 jest zwyczaj stosowania tej reguły. Wnioskodawca przedstawia argumenty, potem osoby, które są przeciw (jeśli takie są), następnie pytania i głosowanie. - Ja też byłam świadkiem i to bardzo dobrze funkcjonowało. - Kto reguluje, jakie osoby się wypowiadają? - Jest cały pakiet, który to reguluje i opisuje. Proponuję zapis do zreferowania wniosków stosujemy Regułę Robertsa. - Jeśli już dodawać ten zapis, to jednak z możliwością, bo a nuż się nie sprawdzi. Przetestujmy to na następnym SKAŻ-u. Wyniki głosowania: 18xTAK, 2xNIE, 1x WSTRZYMANE Podsumowanie: Wniosek przeszedł. 9. Dotyczący VI część, pn 5 - Zadania i Zasady Działania Rady SKAŻ, zagadnienie c) Zmienić treść całego podpunktu c) na następującą treść: Między Zgromadzeniami SKAŻ członkowie Rady SKAŻ mogą spotykać sie podczas Walnych Zebrań Członków Stowarzyszenia i innych zwołanych zebrań oraz komunikować się i podejmować decyzje za pośrednictwem a, konferencji telefonicznej, skypa, podforum lub innej dowolnej i wygodnej, uzgodnionej czasowo przez Radę SKAŻ formy komunikacji. Uzasadnienie: obecnie nie mamy działającego podforum, Rada SKAZ komunikuje się poprzez e. Aby nie zamykać drogi do dowolnego i wygodnego komunikowania się można rozszerzyć zakres komunikacji w dokumencie KARTY, tak aby stosownie do sytuacji można było zastosować Kartę. - Moim zdaniem tu jest jakieś pomieszanie. Spotkanie Rady SKAŻ a Zebranie członków Stowarzyszenia to co innego. Proponuję również członkowie mogą komunikować się za pośrednictwem. - Uzgodnionej czasowo, czyli jak? Doraźnie? - Podforum już nie ma. - Tworzymy nową stronę. - Wykreśliłabym to podforum i potraktowała jako inne. Wyniki głosowania: 21xTAK, Podsumowanie: w Karcie zostanie usunięte słowo podforum z treści, a słowo czasowo zastąpione słowem doraźnie. Dodatkowo został zgłoszony wniosek co do brzmienia treści Karty w pn VI pdp 3a) O nowy zapis: Przewodniczący AŻ Rady SKAŻ prowadzi podsumowanie głosowania realizowane poza Zgromadzeniem SKAŻ. Wyniki głosowania: 20xTAK, 1x WSTRZYMANE Podsumowanie: Będzie sformułowany taki zapis w Karcie. 9.WNIOSKI OGÓLNE 1. O powołanie zastępcy Reprezentanta i zastępcy Skarbnika - Czy chodzi o to, żeby było dwóch reprezentantów, którzy dzielą obowiązki? Czy reprezentant i zastępca dzielą obowiązki? - Jak podzielić obowiązki reprezentanta na dwie osoby? - Nie ma sensu, żebyśmy my głosowali w sprawie zakresu obowiązków. Obowiązkami można

6 się podzielić. - Wyjazdy mogą naprzemiennie zostać podzielone na dwie osoby. - Żeby było sprawiedliwie, bo może wystąpić sytuacja, że zastępca będzie wszystko robić, a pojedzie reprezentant. -Zastępca jest od zastępowania, reprezentuje reprezentant. Wszystko jest kwestią porozumienia się tych dwóch osób. - Popieram ten wniosek, mój przykład jest dobrą lekcją. Można wystąpić o dofinansowanie do Regionu 9 i mogą pojechać dwie osoby. -Jest potrzebna osoba do zastępowania, wykonuje obowiązki ale dodatkowo zastępuje. Głosowanie przeniesione do części: głosowania personalne. 2. O nieodpłatne rozdanie ulotek. - Ulotek jest 900, a nie Jak to mielibyśmy zrobić? Rozesłać? Wyniki głosowania: 21xTAK Podsumowanie: Ulotki są żółte i jest ich 900szt. Będą rozdawane nieodpłatnie. - Podobna sytuacja jest z plakatami nie są one objęte inwentaryzacją i może też by je było dobrze rozdać? - Moim zdaniem to nie jest w porządku, bo kiedyś je sprzedawaliśmy. - Można nawiązać kontakt z właścicielami słupów ogłoszeniowych i rozkleić. - Przekażmy te plakaty Komitetowi ds. informacji publicznej i niech je rozdysponuje. - Komitet ds. informacji publicznej może dysponować funduszami. - Gdzie będziemy je rozwieszać? - Plakaty są do kupienia za 3 zł. -Propozycja, aby je rozwieszać za odpłatnością na słupach ogłoszeniowych, za pośrednictwem firmy. - Czy plakaty mają być u mnie fizycznie i ja na każdy zlot mam pamiętać, żeby je przywieźć? - Te plakaty, które poprzednia księgowa zaksięgowała, poszły w koszty. Skarbnik nie ma ich na stanie, plakaty były wciągnięte w koszty i można je sprzedawać. Może być ich mniej niż 200 szt. 10. WNIOSKI Z GRUP 1. Postulat o warsztat Niesienie posłania na zlocie. - Czy mamy się tym zajmować? - To jest wniosek, trzeba się nim zająć. - Nie mamy więcej danych kiedy, gdzie? - Jaka jest różnica między niesieniem posłania a informacją publiczną? -Padła propozycja: Przekażmy ten postulat organizatorom Zlotu we Wrocławiu. Wyniki głosowania: 20xTAK, Podsumowanie: postulat został przekazany organizatorom zlotu we Wrocławiu. 2. Pytania od członka grupy z Wrocławia /sobota/ o odpowiedzialność sponsora: Czy w AŻ są ustalone standardy służby, którym musi podlegać sponsor? Czy istnieje lista typowych błędów popełnianych przez sponsorów? Czego sponsor nie powinien robić? Czy jest sprawowany nadzór nad pracą sponsora? - Czy jest ktoś, kto może odpowiedzieć na te pytania? Jest to pytanie skierowane do sumienia SKAŻ. Wyniki głosowania: 20xTAK Zgłosiła się osoba z Rady SKAŻ do udzielenia odpowiedzi pisemnej na to pytanie o treści: Nie są nam znane standardy, listy błędów, nadzór nad pracą sponsora, zaś informacje na

7 temat tego, co powinien, a czego nie powinien robić sponsor, znajdują się w literaturze (podane tytuły). 2.Grupa Wrocław Przemiana zadała pytania: Kto jest odpowiedzialny za mityngi organizowane przy okazji spotkań Trzeźwościowych i Zlotach Radości nieorganizowanych przez AŻ? Czy uczestnictwo w tych mityngach nie jest łamaniem Tradycji Szóstej i Dziesiątej oraz treści Preambuły? - Odnośnie łamania Tradycji, nie jesteśmy wspólnotą religijną, nie powinniśmy podkreślać związków ze wspólnotami religijnymi i innymi wspólnotami dwunastokrokowymi. Tradycje mówią, że nie powinniśmy brać odpowiedzialności za takie mityngi, ale w sensie praktycznym mają one dużo zalet. - Mamy zasady obowiązujące na mityngu, w razie potrzeby każdy żarłok może wstać i powiedzieć Przepraszam, ale to jest niezgodne z zasadami. - Mam podobne zdanie. Przy okazji danego wydarzenia jest organizowany mityng AŻ. - Jeżeli robimy zlot, to płacimy za wynajem i nie ma z naszej strony zależności. Natomiast niewyjaśnioną kwestią jest to, jak się rozliczamy przy okazji Dni Trzeźwości organizowanych przez AA. Ludzie mogą nas zacząć kojarzyć z jedną religią. -Nie spotkałam się ze Zlotem Radości organizowanym przez Kościół Katolicki. Wspólnota AA organizuje spotkania w ośrodkach kultu katolickiego, a na stronie danego ośrodka można o tym poinformować. -Odrębną kwestią są sprawy finansowe. Koszyk z Lichenia i z Częstochowy idzie na konto AŻ. Może lepiej, żeby szedł na konto AA? - W Częstochowie był specjalny koszyk dla członków AŻ jako datek za użyczenie miejsca. - Byłam 6 razy w Częstochowie i zawsze płaciliśmy, w Licheniu to samo. - Byłam w Licheniu. Zastanawiałam się, dla kogo i po co był ten mityng. Nie było żadnej literatury ani wydrukowanego adresu ze stroną AŻ, tylko książka Abstynencja. Zginęła ulotka dla nowo przybyłego, żadnego scenariusza zostałam ad hoc poproszona o poprowadzenie. - Regulacji wymaga nasza współpraca z organizatorami, a organizatorem jest AA. - AN, DDA, AA nie organizują spotkań trzeźwościowych, spotkań w Licheniu itp., ale członkowie tych wspólnot uczestniczą w wymienionych wydarzeniach. AA nawiązali współpracę z AŻ i innymi wspólnotami dwunastokrokowymi z okazji 40-lecia AA. Nie wolno nam uwiarygadniać biznesowych ambicji kogokolwiek. - Czy bierzemy udział w czymś takim? Przy okazji ktoś się nami podpiera. -Można pomagać w organizacji mityngów AŻ np. na zlotach - Jak dostaję maila z ogłoszeniem, to tam jest napisane: organizator grupa AA z Częstochowy. - Wspólnota AA jako wspólnota tego nie organizuje, następuje nadużycie. -Ja też jestem alkoholiczką. AA nie bierze odpowiedzialności za spotkania AA w Częstochowie. Jakaś grupa łamie Tradycje, grupa to nie wspólnota. - Wpłynęła do mnie prośba o przesłanie informacji od naszego Komitetu do spraw niesienia posłania i stąd problem jak to potraktować. - Mnie się to kojarzy wizerunkowo. Nazwa AŻ pojawia się przy pięknym wizerunku kościoła, krzyża. To jest zamieszanie wizerunkowe. Może to być jednak bardziej praktyczne niesienie posłania wśród ludzi uzależnionych. - U nas jest już brak prawidłowej informacji. Trzeba zmienić Kartę Zgromadzenia odnośnie Komitetu ds. niesienia posłania i jego obowiązków. - Parę lat temu byłam w Licheniu na takich mityngach. To jest praktyka, która odbywa się co roku. Wspólnota ze SKAŻ powinny wypracować jakieś stanowisko. - Czy formułujemy teraz stanowisko, czy odłożymy tę kwestię do następnego zlotu? - Na później to będzie za późno. Ktoś z Częstochowy się zawsze odzywa. Teraz jest potrzebna decyzja, chociaż na ten jeden raz.

8 - Czy chcemy firmować takie przedsięwzięcia? Czy kiedy zgłoszą się do nas organizatorzy tych wydarzeń Dni Trzeźwościowych w Licheniu, Częstochowie chcemy brać w tym udział? - Trzeba też wyjaśnić z Komitetem ds. niesienia posłania, co ma robić w tym względzie. - Jeśli prywatny mityng wykorzystuje nazwę AŻ, to nie mogą tego robić, musimy im zwrócić na to uwagę. Tak długo, jak nie wykorzystują nazwy AŻ nie możemy nic z tym zrobić. Jak ktoś chce w tym uczestniczyć prywatnie, to nie możemy nic z tym zrobić. - Jak możemy wykorzystać tę sytuację? - Wspólnota AA raz w roku wysyła wyjaśnienie że nie jest organizatorem mityngów w Częstochowie i Licheniu oraz komunikat o nieużywaniu nazwy AA i o Szóstej Tradycji. - Ludzie w AŻ mogą organizować prywatne mityngi, mogą mówić o problemach, ale nie pod szyldem AŻ. - Są kościelne sale itp. - Jak szukałam drogi do zdrowienia, to byłam w kościelnych wspólnotach. Tam znalazłam AŻ, ale jak wchodziłam do AŻ, to wiedziałam, że to jest AŻ, a nie wspólnota kościelna. - Jedną kwestią jest to, jak są prowadzone te mityngi. Drugą przez kogo. - Czy nie wylewamy dziecka z kąpielą? Być może trzeba inaczej formułować informację publiczną? - AŻ nie jest organizatorem mityngów czy tak może brzmieć stanowisko? - wspólnota AŻ nie popiera ani nie użycza nazwy -Padła propozycja odpowiedzi, że wspólnota AŻ nie użycza nazwy ani nie popiera żadnych zewnętrznych przedsięwzięć spoza wspólnoty, w których nie jest organizatorem. Wyniki głosowania: 18xTAK Podsumowanie: sformułowana została następująca odpowiedź dla grupy Przemiana we Wrocławiu: Wspólnota AŻ nie użycza nazwy ani nie popiera żadnych zewnętrznych przedsięwzięć spoza wspólnoty, w których nie jest organizatorem. 11.GŁOSOWANIE NA WAKATY DO SŁUŻBY 1. Przewodniczący Komitetu ds. literatury - Ta osoba uzyska wsparcie. - Nie trzeba być poligrafem z wykształcenia. - Komitet (członkowie) zostają. - Byłoby całkiem nieźle, gdyby przewodniczący chociaż podejmował się dodruków. Nikt się nie zgłosił, nie został wybrany przewodniczący. 2. Przewodniczący Komitetu kolportażu, członkowie -P.o. przewodniczącego zgłosiła, że są większe koszty wysyłki. - Nie będziemy się tym zajmować, bo to nie zostało wcześniej zgłoszone. - jestem chętna zastąpić Dorotę w służbie pomocniczej. - Będę potrzebowała konkretnych cen przesyłek już na ten moment. Wyniki głosowania: 17xTAK, 1x NIE, 2x WSTRZYMANE Podsumowanie: Będą ustalone nowe stawki za wysyłkę literatury na terenie kraju i zagranicy. -Przekażemy, że przy wysyłce jednej książki cena wynosi 12 zł, dwóch książek 15 zł. Zostajemy przy tym ryczałcie. - Stawka 12 zł jest odpowiednia, problem pozostaje w odniesieniu do wysyłek zagranicznych i do grup. Kiedyś ustaliliśmy, że grupy nie płacą, ale chyba tak nie możemy. - Ustalmy stawkę 65 zł za wysyłkę zagraniczną. - Zamawianie książek się zmieni wkrótce w związku z nowym sklepem internetowym. Każdy będzie mógł je kupić. - To jest skomplikowana kwestia. Może nie ruszajmy ze sklepem do maja? Ustalmy następujące ceny: przy mniejszych paczkach 12 zł, przy większych 30 zł, za granicę 65 zł, a szczegółowo od maja?

9 - Ludzie, którzy robią stronę, potrzebują informacji. - Padła propozycja, aby podjąć dyskusję w ramach Rady SKAŻ. Przewodniczący komitetu kolportażu nie został wybrany z powodu braku kandydatów. 3. Przewodniczący Komitetu ds. Nowych Grup - nikt się nie zgłosił 4. Nowy Reprezentant ds. Kontaktu ze Światem i Zastępca Reprezentanta - Znajomość angielskiego wymagana jest więcej niż dobra i 10 dni wolnych w maju, a także w listopadzie( Zgromadzenie Regionu 9 w Paryżu). Funkcje zostały nieobsadzone nikt się nie zgłosił. 5. Zastępca skarbnika - To ma być osoba, która będzie mogła przejąć po skarbniku służbę w maju. Służba dotyczy tylko obsługi konta, czyli kilku przelewów miesięcznie, Skarbnik Marta będzie przyuczała przez pół roku ta osobę do służby. Zgłosiły się dwie kandydatki: Ewelina i Ela, obie księgowe z zawodu. - Czy grupa ds. kolportażu może się zajmować kolportażem płyt Kathleen? - To jest materiał lokalny możemy go chyba tylko rozpowszechniać wśród członków. Wyniki głosowania: Ela uzyskała 17 x TAK, Ewelina 19XTAK Podsumowanie: Obie kandydatury przeszły. 12.Skarbnik Marta przedstawiła Plan Wydatków na 2015r (w sprawozdaniu zostały wyszczególnione tylko te punkty budżetu, nad którymi była dyskusja, czy też powstały poprawki) Punkt 2: budżetu dot. Komisji ds. Internetu - Co to są zdjęcia? - Są to zdjęcia z prawami autorskimi na stronę internetową Punkt 6: doładowanie telefonu na 100 zł Punkt 8: Został zgłoszony postulat wykreślenia 8500 zł, ponieważ nie mamy reprezentanta (kwota dotyczyła wyjazdu reprezentanta do USA 2015r.). Punkt 11: Omawiana kwestia kupna kasy fiskalnej. Propozycja zabezpieczenia 2000 zł na kupno kasy fiskalnej oraz uwzględnienia w przyszłym roku kupna laptopa. Punkt 12: - Co to jest wirtualne biuro? -Czy nadal wysyłamy przesyłki z adresu prywatnego? - Tak, bo przychodziły zwroty, na wirtualny adres co było kłopotliwe dla osoby pełniącej służbę. Punkt 14: doszła kwota za bilans dla księgowej 400 zł. Punkt 15: - Na przyszłość potrzebny jest nam dokument, który umożliwia wysłanie zaliczki (np. dla reprezentanta), bo może on nie mieć funduszy, żeby założyć. Punkt 16: - Nie przekazaliśmy pieniędzy na SKAŻ za 2013 r., bo nie było decyzji w tej sprawie. - padła propozycja aby wysłać na Region zł, na Świat zł - Czy Zgromadzenie akceptuje sugerowane sumy za rok 2013? Kto jest za tym, żeby wysłać składki w tych sumach?

10 Wyniki głosowania nad planem budżetowym na rok 2015 Wyniki głosowania: 20XTAK Podsumowanie: Po uwzględnieniu poprawek dot. Pn 8, pn 11, pn 16, plan budżetowy został przyjęty. 13.WOLNE WNIOSKI: -Czy mamy grupę, która chciałaby się zadeklarować na październik 2015 do organizacji Zlotu? Proszę przekazać to do grup. - Prośba o zgłaszanie się sponsorów na listę sponsorską, zgłoszenie w formie pisemnej do sekretarza na adres w informacji podąć nr tel, kontakt do siebie. -Prośba o przekazanie po zlocie zaległych sprawozdań na skrzynkę sekretarza. - Esti podziękowała za zaproszenie na obrady. - Jadzia podziękowała za służbę reprezentanta. 14. Na Zakończenie obrad Zgromadzenia pożegnano się modlitwą o pogodę ducha. *dołączono sprawozdania ze służby w SKAŻ (Komitety i Grupa Robocza ds. Nowej Strony WWW) w załączniku 1. *dołączono sprawozdania z Grup AŻ( w tym inergrupy) w załącznikach. *dołączono proponowany budżet w załączniku 2. Sprawozdanie sporządziły: Protokolant Kasia Sekretarz Beata Przewodnicząca Matylda

Sprawozdanie ze Zgromadzenia SKAŻ Bardo Śląskie 23 maja 2015 r.

Sprawozdanie ze Zgromadzenia SKAŻ Bardo Śląskie 23 maja 2015 r. Sprawozdanie ze Zgromadzenia SKAŻ Bardo Śląskie 23 maja 2015 r. Kursywa: wypowiedzi osób z sali. Podkreślenie: wyniki głosowań. Linia przerywana: oznaczenie przerw. 1. Zgromadzeni odmówili modlitwę o pogodę

Bardziej szczegółowo

KARTA KONFERENCJI REGIONU. Kujawsko-Pomorskiego

KARTA KONFERENCJI REGIONU. Kujawsko-Pomorskiego KARTA KONFERENCJI 18.05.2013r. REGIONU Kujawsko-Pomorskiego Wstęp Karta Konferencji Regionu Kujawsko-Pomorskiego jest zbiorem zasad i wzajemnych relacji, w oparciu, o które funkcjonuje Region. Karta Konferencji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Rady Nadzorczej Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej,,Budowlani w Gdańsku Oliwie

Regulamin Obrad Rady Nadzorczej Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej,,Budowlani w Gdańsku Oliwie Regulamin Obrad Rady Nadzorczej Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej,,Budowlani w Gdańsku Oliwie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. 1. Rada Nadzorcza, zwana dalej Radą, sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością

Bardziej szczegółowo

KARTA ZGROMADZENIA SŁUŻBY KRAJOWEJ ANONIMOWYCH ŻARŁOKÓW W POLSCE

KARTA ZGROMADZENIA SŁUŻBY KRAJOWEJ ANONIMOWYCH ŻARŁOKÓW W POLSCE 1 KARTA ZGROMADZENIA SŁUŻBY KRAJOWEJ ANONIMOWYCH ŻARŁOKÓW W POLSCE I. WPROWADZENIE Zgromadzenie Służby Krajowej AŻ w Polsce zwane w skrócie Zgromadzeniem SKAŻ, lub po prostu Zgromadzeniem, jest ogólnopolskim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Wodno Ściekowej GWDA Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Wodno Ściekowej GWDA Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Załącznik do Uchwały nr 17/2010 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Wodno - Ściekowej GWDA spółki z o.o. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Wodno Ściekowej GWDA Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

DOLNOŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN RADY

DOLNOŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN RADY DOLNOŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN RADY 1. Rada Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia działa w szczególności na podstawie:

Bardziej szczegółowo

XLIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA

XLIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA STENOGRAM XLIX SESJI RADY MIASTA KRAKOWA VII KADENCJI odbytej w dniu Lp. SPIS TREŚCI Temat Numer strony 1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany. 3 2. Interpelacje Radnych. 3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Betacom Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Betacom Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Betacom Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie I. Podstawy prawne działania Rady Nadzorczej 1 1. Podstawę działania Rady Nadzorczej, zwanej dalej Radą, stanowią w szczególności:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W CIECHOCINKU. I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W CIECHOCINKU. I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W CIECHOCINKU I. Postanowienia ogólne. 1. 1. Rada Nadzorcza Spółdzielni,zwana dalej Radą działa na podstawie przepisów : 1) Ustawy z dnia 16 września

Bardziej szczegółowo

Karta Konferencji Służby AA. Regionu AA Galicja

Karta Konferencji Służby AA. Regionu AA Galicja Karta Konferencji Służby AA Regionu AA Galicja Wstęp Karta Konferencji Służby Regionu AA Galicja jest zbiorem zasad i wzajemnych relacji, w oparciu, o które Wspólnota AA w regionie Galicja może funkcjonować

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Świętokrzyskiego

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Świętokrzyskiego Uchwała Nr 1/2007 Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Świętokrzyskiego z dnia16 listopada 2007 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu Pracy Podkomitetu Monitorującego Program

Bardziej szczegółowo

3 Tryb powołania i odwołania komendanta i komendy hufca w całości, jak i poszczególnych jej członków określa Statut ZHP (rozdział 6 i 7).

3 Tryb powołania i odwołania komendanta i komendy hufca w całości, jak i poszczególnych jej członków określa Statut ZHP (rozdział 6 i 7). REGULAMIN PRACY KOMENDANTA I KOMENDY HUFCA ZHP WARASZAWA URSUS im. hm. Mieczysława Bema przyjęty uchwałą Komendy Hufca nr 2/2014 z dnia 30 grudnia 2014r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Komendant i komenda

Bardziej szczegółowo

Rozdział l POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 2 CELE I ZADANIA RADY

Rozdział l POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 2 CELE I ZADANIA RADY Rozdział l POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Statut określa cele i zadania Rady Młodzieży Rzeszowa zwanej dalej Radą. 2 Rada jest organizacją o charakterze apolitycznym. 3 Siedzibą Rady jest Miasto Rzeszów Rozdział

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity REGULAMIN RADY NADZORCZEJ ENERGOMONTAŻ POŁUDNIE S.A. Katowice, luty 2011 r.

Tekst jednolity REGULAMIN RADY NADZORCZEJ ENERGOMONTAŻ POŁUDNIE S.A. Katowice, luty 2011 r. Tekst jednolity REGULAMIN RADY NADZORCZEJ ENERGOMONTAŻ POŁUDNIE S.A. Katowice, luty 2011 r. 1 1 1. Rada Nadzorcza działa zgodnie z niniejszym Regulaminem, Statutem Spółki, Kodeksem Spółek Handlowych, przepisami

Bardziej szczegółowo

5) Przygotowanie do prezentacji Rad Dzielnic w maju (pomysły, propozycje).

5) Przygotowanie do prezentacji Rad Dzielnic w maju (pomysły, propozycje). Protokół z sesji Rady Dzielnicy "Lisiniec" która odbyła się 16 kwiecień 2013 roku w siedzibie Rady Częstochowie przy ul. Wręczyckiej, w godz. 18.10 20.20. w SP nr 13 w Sesję prowadził Przewodniczący Wiceprzewodniczący

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Rada Nadzorcza działa na zasadach określonych przepisami art. 44 47 Ustawy z dnia 16.09.1982 roku Prawo

Bardziej szczegółowo

Karta Tradycji Intergrupy Bawaria

Karta Tradycji Intergrupy Bawaria Karta Tradycji Intergrupy Bawaria Wstęp Karta Tradycji Intergrupy AA Bawaria, zwana dalej Kartą Tradycji, jest nieformalnym porozumieniem pomiędzy Anonimowymi Alkoholikami z grup AA tworzących dobrowolnie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ. spółki pod firmą: BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna. siedzibą w Warszawie;

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ. spółki pod firmą: BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna. siedzibą w Warszawie; REGULAMIN RADY NADZORCZEJ spółki pod firmą: BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Definicje: Jeżeli w niniejszym Regulaminie jest mowa o: a) Spółce - to należy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej Jupitera Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna

Regulamin Rady Nadzorczej Jupitera Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna Regulamin Rady Nadzorczej Jupitera Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna 1. Regulamin określa tryb pracy Rady Nadzorczej, zwanej dalej Radą, która jest stałym organem nadzoru Jupitera Narodowego

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. pracy Rady Nadzorczej Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Knurowie

R E G U L A M I N. pracy Rady Nadzorczej Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Knurowie Załącznik do Uchwały Nr 9 Walnego Zgromadzenia Członków Lokatorsko -Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Knurowie podjętej w dniach 30, 31 maja 2011 r. oraz 1,6,7 czerwca 2011r. R E G U L A M I N

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr I / 2014 sesji Rady Gminy Miedziana Góra odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku

PROTOKÓŁ Nr I / 2014 sesji Rady Gminy Miedziana Góra odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku PROTOKÓŁ Nr I / 2014 sesji Rady Gminy Miedziana Góra odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku Porządek sesji: 1. Otwarcie przez Radnego Seniora I sesji Rady Gminy Miedziana Góra. 2. Wręczenie przez Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Agat w Złotoryi

R E G U L A M I N Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Agat w Złotoryi R E G U L A M I N Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Agat w Złotoryi 1. Postanowienia ogólne 1 Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Agat w Złotoryi zwana dalej Radą jest statutowym organem Spółdzielni.

Bardziej szczegółowo

JAK ZAŁOŻYĆ MITYNG ANONIMOWYCH NARKOMANÓW NA - PRZEWODNIK

JAK ZAŁOŻYĆ MITYNG ANONIMOWYCH NARKOMANÓW NA - PRZEWODNIK Anonimowi Narkomani NA to międzynarodowa społeczna wspólnota zdrowiejących uzależnionych, organizująca więcej niż trzydzieści tysięcy mityngów tygodniowo w ponad 108 krajach świata. JAK ZAŁOŻYĆ MITYNG

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ze Zgromadzenia Służb Grup AŻ Poznań 16 października 2015 r.

Sprawozdanie ze Zgromadzenia Służb Grup AŻ Poznań 16 października 2015 r. Sprawozdanie ze Zgromadzenia Służb Grup AŻ Poznań 16 października 2015 r. Kursywa: wypowiedzi osób z sali Podkreślenie: wyniki głosowań Linia przerywana: oznaczenie przerw 1. Zgromadzeni odmówili modlitwę

Bardziej szczegółowo

Protokół z Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Rybackiej Między Nidą a Pilicą z dnia 27 lutego 2014 roku

Protokół z Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Rybackiej Między Nidą a Pilicą z dnia 27 lutego 2014 roku Protokół z Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Rybackiej Między Nidą a Pilicą Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Rybackiej Między Nidą a Pilicą (WZC) zostało zwołane zgodnie z 19 p. 2 Statutu

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej z dnia r. Regulamin Rady Nadzorczej SKYLINE INVESTMENT S.A.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej z dnia r. Regulamin Rady Nadzorczej SKYLINE INVESTMENT S.A. R E G U L A M I N R A D Y N A D Z O R C Z E J Spółki SKYLINE INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 1 1. Rada Nadzorcza, zwana dalej Radą, jest stałym organem nadzoru i kontroli Spółki. 2. Rada

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY RADY DZIELNICY PIECKI-MIGOWO

REGULAMIN PRACY RADY DZIELNICY PIECKI-MIGOWO Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XII/31/12 Rady Dzielnicy Piecki-Migowo REGULAMIN PRACY RADY DZIELNICY PIECKI-MIGOWO 1.Postanowienia ogólne 1 Podstawą działania Rady Dzielnicy Piecki-Migowo zwanej dalej Radą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ REGULAMIN RADY NADZORCZEJ 1 1. Niniejszy Regulamin zwany dalej Regulaminem, określa organizację i tryb pracy Rady Nadzorczej 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna, zwaną dalej Spółką z siedzibą w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

KARTA KONFERENCJI. 2. KOMITETY - Powoływanie Komitetów - Obowiązki Komitetów - Komitet Tymczasowy

KARTA KONFERENCJI. 2. KOMITETY - Powoływanie Komitetów - Obowiązki Komitetów - Komitet Tymczasowy KARTA KONFERENCJI 1. KONFERENCJA SŁUŻB REGIONU - Cele Konferencji - Ilość Konferencji w roku - Przebieg Konferencji - Kolejność spraw - Kto uczestniczy w KSR - Finansowanie (przepływ pieniędzy w NA) -

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

2. Rada działa na podstawie niniejszego Regulaminu, Statutu Spółki, uchwał Walnego

2. Rada działa na podstawie niniejszego Regulaminu, Statutu Spółki, uchwał Walnego R E G U L A M I N R A D Y N A D Z O R C Z E J Spółki B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 1 1. Rada Nadzorcza, zwana dalej Radą, jest stałym organem nadzoru i kontroli Spółki. 2. Rada działa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU KRAJOWEGO. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ZARZĄDU KRAJOWEGO. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN ZARZĄDU KRAJOWEGO Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Zarząd Krajowy Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Tęcza działa na podstawie Statutu Stowarzyszenia, Ogólnego

Bardziej szczegółowo

Pan Andrzej Jelonek zaproponował aby przewodniczącym zgromadzenia została Pani Monika Kowalska

Pan Andrzej Jelonek zaproponował aby przewodniczącym zgromadzenia została Pani Monika Kowalska PROTOKÓŁ ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia QUALIPOL Stowarzyszenie Wykonawców Obróbki Powierzchni Aluminiowych, które odbyło się w dniu 25 lutego 2008 roku w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach. Działając na podstawie 19 ust. 4 Statutu Spółki ustala się, co następuje:

Regulamin Rady Nadzorczej PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach. Działając na podstawie 19 ust. 4 Statutu Spółki ustala się, co następuje: Regulamin Rady Nadzorczej PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach Działając na podstawie 19 ust. 4 Statutu Spółki ustala się, co następuje: Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i działania Rady

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej spółki VIGO System S.A.

Regulamin Rady Nadzorczej spółki VIGO System S.A. Regulamin Rady Nadzorczej spółki VIGO System S.A. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Rady Nadzorczej spółki VIGO System S.A. 2. Rada Nadzorcza działa na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Protokół z Posiedzenia Zgromadzenia Partnerów Fundacji Kłodzka Wstęga Sudetów Lokalna Grupa Działania z dnia 25 stycznia 2013 roku

Protokół z Posiedzenia Zgromadzenia Partnerów Fundacji Kłodzka Wstęga Sudetów Lokalna Grupa Działania z dnia 25 stycznia 2013 roku Protokół z Posiedzenia Zgromadzenia Partnerów Fundacji Kłodzka Wstęga Sudetów Lokalna Grupa Działania z dnia 25 stycznia 2013 roku Posiedzenie Zgromadzenia Partnerów otworzył Przewodniczący Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXVII/2010 z posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "EUROGALICJA" w dniu 6 maja 2010 r. w Trzebownisku.

PROTOKÓŁ Nr XXVII/2010 z posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA w dniu 6 maja 2010 r. w Trzebownisku. PROTOKÓŁ Nr XXVII/2010 z posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "EUROGALICJA" w dniu 6 maja 2010 r. w Trzebownisku. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu Stowarzyszenia Lokalna

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu

Regulamin Rady Nadzorczej Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu Proponowane zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej zgodnie z treścią uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Power Media Spółka Akcyjna zwołanego na dzień 29 maja 2009 roku Dotychczasowy tekst

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Klimatologów Polskich

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Klimatologów Polskich Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Klimatologów Polskich Na podstawie 25 ust 3 Statutu Stowarzyszenia Klimatologów Polskich przyjmuje się Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Klimatologów Polskich w następującym

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przepisy ogólne.

Rozdział 1. Przepisy ogólne. EUROPEJSKIE FORUM STUDENTÓW AEGEE-WARSZAWA STATUT STOWARZYSZENIA z 2 kwietnia 2005 (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne. Art.1. Europejskie Forum Studentów AEGEE-Warszawa, zwane dalej Stowarzyszeniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI CALL CENTER TOOLS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI CALL CENTER TOOLS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI CALL CENTER TOOLS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Rozdział I Przepisy ogólne 1 Walne Zgromadzenie Spółki Call Center Tools S.A. zwane dalej Walnym Zgromadzeniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich

REGULAMIN. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich REGULAMIN Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich Piekary Śląskie 2013 I. Postanowienia ogólne. 1 Rada Nadzorcza działa na zasadach określonych przepisami art. 44-46 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla służb. Intergrupy AA Wielkopolska

Poradnik dla służb. Intergrupy AA Wielkopolska Wspólnota Anonimowych Alkoholików Poradnik dla służb Intergrupy AA Wielkopolska Intergrupa AA Wielkopolska 60-841 Poznań ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 28A Tel. AA 61 853 16 16 Wstęp. Poradnik dla służb

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N RADY NADZORCZEJ PRYMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Tychach

R E G U L A M I N RADY NADZORCZEJ PRYMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Tychach R E G U L A M I N RADY NADZORCZEJ PRYMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Tychach ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 ROZDZIAŁ 2. TRYB ZWOŁYWANIA POSIEDZEŃ RADY NADZORCZEJ... 2 ROZDZIAŁ 3. PORZĄDEK OBRAD

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej AFFARE S.A. R E G U L A M I N R A D Y N A D Z O R C Z E J Spółki AFFARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

Regulamin Rady Nadzorczej AFFARE S.A. R E G U L A M I N R A D Y N A D Z O R C Z E J Spółki AFFARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku R E G U L A M I N R A D Y N A D Z O R C Z E J Spółki AFFARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku 1 1. Rada Nadzorcza, zwana dalej Radą, jest stałym organem nadzoru i kontroli Spółki. 2. Rada działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 20/ 2015 z dnia 19 listopada 2015 r. Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia - Lokalnej Grupy Działania Żywiecki Raj

UCHWAŁA Nr 20/ 2015 z dnia 19 listopada 2015 r. Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia - Lokalnej Grupy Działania Żywiecki Raj UCHWAŁA Nr 20/ 2015 z dnia 19 listopada 2015 r. Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia - Lokalnej Grupy Działania Żywiecki Raj w sprawie dokonania zmian w Regulaminie Obrad Walnego Zebrania Członków

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej Alior Bank Spółka Akcyjna

Regulamin Rady Nadzorczej Alior Bank Spółka Akcyjna Regulamin Rady Nadzorczej Alior Bank Spółka Akcyjna 1 Niniejszy Regulamin określa organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą (zwaną dalej Radą ) w zakresie nie uregulowanym w Statucie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ AD.DRĄGOWSKI SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ AD.DRĄGOWSKI SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN RADY NADZORCZEJ AD.DRĄGOWSKI SPÓŁKA AKCYJNA I. PRZEPISY OGÓLNE 1.1. Rada Nadzorcza Spółki działa na podstawie Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia, obowiązujących przepisów prawa, Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza działa na podstawie kodeksu handlowego, statutu Spółki oraz uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Regulamin Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza działa na podstawie kodeksu handlowego, statutu Spółki oraz uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Regulamin Rady Nadzorczej I. Postanowienia ogólne 1 Rada Nadzorcza działa na podstawie kodeksu handlowego, statutu Spółki oraz uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2 1.Członkowie Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOSCI Rady Rodziców Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Iławie. Rozdział 1. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN DZIAŁALNOSCI Rady Rodziców Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Iławie. Rozdział 1. Postanowienia ogólne. REGULAMIN DZIAŁALNOSCI Rady Rodziców Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Iławie Na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku O systemie oświaty ( Dz.U. z 1996 r. nr. 67 poz. 329 z późn.

Bardziej szczegółowo

9. Regulamin Rady Nadzorczej SM Nowa w Jastrzębiu Zdroju

9. Regulamin Rady Nadzorczej SM Nowa w Jastrzębiu Zdroju 9. Regulamin Rady Nadzorczej SM Nowa w Jastrzębiu Zdroju Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Nowa, zwana dalej Radą, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 16

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Rady Nadzorczej Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A.

Regulamin Organizacyjny Rady Nadzorczej Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG S.A. Regulamin Organizacyjny Rady Nadzorczej Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. Rada Nadzorcza działa w oparciu o przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki Zakład Elektroniki Górniczej ZEG S.A.

Bardziej szczegółowo

KOMPETENCJE I REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

KOMPETENCJE I REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO KOMPETENCJE I REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 1 1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Piastowie. W chwili odejścia ucznia ze szkoły, przestaje

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z II SESJI (SESJI NADZWYCZAJNEJ) RADY DZIELNICY XIII PODGÓRZE z dnia 22 grudnia 2014 roku

PROTOKÓŁ z II SESJI (SESJI NADZWYCZAJNEJ) RADY DZIELNICY XIII PODGÓRZE z dnia 22 grudnia 2014 roku Dz-13.0021.2.2015 PROTOKÓŁ z II SESJI (SESJI NADZWYCZAJNEJ) RADY DZIELNICY XIII PODGÓRZE z dnia 22 grudnia 2014 roku Obecni wg listy obecności (zał. nr 1) Czas trwania obrad od godz.18.00 do godz.20.30

Bardziej szczegółowo

STATUT. Klubu Myśli Obywatelskiej Orzeł przy XV Liceum Ogólnokształcącym im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku

STATUT. Klubu Myśli Obywatelskiej Orzeł przy XV Liceum Ogólnokształcącym im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku STATUT Klubu Myśli Obywatelskiej Orzeł przy XV Liceum Ogólnokształcącym im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku ROZDZIAŁ PIERWSZY Postanowienia Ogólne 1. Klub Myśli Obywatelskiej Orzeł, działający przy XV Liceum

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Słowińskiej Grupy Rybackiej. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Rady Słowińskiej Grupy Rybackiej. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Rady Słowińskiej Grupy Rybackiej Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa organizację i zasady funkcjonowania Rady Słowińskiej Grupy Rybackiej zwanej w dalszej części

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Programowej Stowarzyszenia Kraina Sanu Lokalna Grupa Działania

Regulamin Rady Programowej Stowarzyszenia Kraina Sanu Lokalna Grupa Działania Regulamin Rady Programowej Stowarzyszenia Kraina Sanu Lokalna Grupa Działania Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Rada Programowa Stowarzyszenia,,Kraina Sanu - Lokalna Grupa Działania, zwana dalej Radą,

Bardziej szczegółowo

Rada Rodziców przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, zwana dalej Radą Rodziców działa na podstawie:

Rada Rodziców przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, zwana dalej Radą Rodziców działa na podstawie: REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓL OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W GDYNI Rada Rodziców przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, zwana dalej Radą Rodziców działa na podstawie: - ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD. Walnego Zebrania Członków. Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

REGULAMIN OBRAD. Walnego Zebrania Członków. Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym REGULAMIN OBRAD Walnego Zebrania Członków Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Stargardzie Szczecińskim w dniu 27.05.2015 r. I. Postanowienia ogólne. 1. 1. Walne Zebranie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGULAMIN OBRAD REGIONALNEGO WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA KOMITET OBRONY DEMOKRACJI ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

PROJEKT REGULAMIN OBRAD REGIONALNEGO WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA KOMITET OBRONY DEMOKRACJI ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE PROJEKT REGULAMIN OBRAD REGIONALNEGO WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA KOMITET OBRONY DEMOKRACJI ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin obrad regionalnego walnego zebrania, dalej zwany regulaminem,

Bardziej szczegółowo

XIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA

XIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA STENOGRAM XIX SESJI RADY MIASTA KRAKOWA VII KADENCJI odbytej w dniu 24 czerwca 2015 r. SPIS TREŚCI Lp. Temat Numer strony 1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany 3 2. Interpelacje

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Agat w Złotoryi

R E G U L A M I N Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Agat w Złotoryi R E G U L A M I N Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Agat w Złotoryi 1. Postanowienia ogólne 1 Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Agat w Złotoryi zwana dalej Radą jest statutowym organem Spółdzielni.

Bardziej szczegółowo

/PRZYJĘTY PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ UCHWAŁĄ NR 11/VIII/2010 Z DNIA 16.11.2010 R./

/PRZYJĘTY PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ UCHWAŁĄ NR 11/VIII/2010 Z DNIA 16.11.2010 R./ /PRZYJĘTY PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ UCHWAŁĄ NR 11/VIII/2010 Z DNIA 16.11.2010 R./ 1. Rada Nadzorcza jest ustawowym i statutowym organem nadzorczym Spółki i działa na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych,

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 11/VIII/2015. posiedzenia Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Protokół nr 11/VIII/2015. posiedzenia Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 sierpnia 2015 r. DPr-BRM-II.0012.11.9.2015 Protokół nr 11/VIII/2015 I. Obecność na posiedzeniu 1. Członkowie Komisji: - stan... 5 osób, - obecnych... 5 osób. posiedzenia Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Łodzi z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Załącznik fl do uchwały nr.j;...wz/20 1O z dnia 22 marca 2010 roku Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej im. B. Prusa we Wrocławiu Proj ekt 14.O 1.20 l ar. z naniesionymi poprawkami Pani

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ ZEBRANIA ZAŁOŻYCIELSKIEGO klubu sportowego pod nazwą Klub Łuczniczy A3D TOSZEK

PROTOKÓŁ ZEBRANIA ZAŁOŻYCIELSKIEGO klubu sportowego pod nazwą Klub Łuczniczy A3D TOSZEK Boguszyce, 21.10.2014 PROTOKÓŁ ZEBRANIA ZAŁOŻYCIELSKIEGO klubu sportowego pod nazwą Zebranie Założycielskie odbyło się w dniu 21.10.2014 o godz.18:00 w Boguszyce, ul. Leśna 1, 44-180 Toszek. W zebraniu

Bardziej szczegółowo

Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. W głosowaniu podjęto decyzję o powołaniu Komisji Uchwał i Wniosków w składzie: Pan Jarosław Galej,

Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. W głosowaniu podjęto decyzję o powołaniu Komisji Uchwał i Wniosków w składzie: Pan Jarosław Galej, PROTOKÓŁ Z OBRAD Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów Podlaskiego Związku Szachowego w Białymstoku odbytego w dniu 31 stycznia 2015 roku w Białymstoku 1. Otwarcie obrad Obrady otworzył

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI TAX-NET SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI TAX-NET SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI TAX-NET SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Katowicach (tekst jednolity) Katowice, rok 2010 POSTANOWIENIA OGÓLNE Rada Nadzorcza działa na podstawie: 1) Kodeksu spółek handlowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej

Regulamin Rady Nadzorczej Regulamin Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego Baltona Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 1 1. Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego Baltona Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców

Regulamin Rady Rodziców Regulamin Rady Rodziców Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Stanisława Moniuszki w Zbąszyniu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin działalności Rady Rodziców zostaje ustalony na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN R a d y P e d a g o g i c z n e j Poradni Psychologiczno Pedagogicznej nr 1 w Elblągu

REGULAMIN R a d y P e d a g o g i c z n e j Poradni Psychologiczno Pedagogicznej nr 1 w Elblągu REGULAMIN R a d y P e d a g o g i c z n e j Poradni Psychologiczno Pedagogicznej nr 1 w Elblągu P o d s t a w a p r a w n a : Ustawa z dn. 07.09.1991r. o systemie oświaty Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Trygon Rozwój i Innowacja z siedzibą w Świlczy - tekst jednolity z dnia 01.07.2010 r.

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Trygon Rozwój i Innowacja z siedzibą w Świlczy - tekst jednolity z dnia 01.07.2010 r. Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania z siedzibą w Świlczy - tekst jednolity z dnia 01.07.2010 r. I. Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa działania TRYGON ROZWÓJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Zielone Wzgórza w Murowanej Goślinie

REGULAMIN Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Zielone Wzgórza w Murowanej Goślinie REGULAMIN Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Zielone Wzgórza w Murowanej Goślinie Załącznik do uchwały nr 15/2008 Walnego Zgromadzenia z dnia 05 czerwca 2008r Rada Nadzorcza działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

Protokół z zebrania założycielskiego Stowarzyszenia na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin Karolewska

Protokół z zebrania założycielskiego Stowarzyszenia na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin Karolewska Protokół z zebrania założycielskiego Stowarzyszenia na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin Karolewska W dniu 30 listopada 2012 roku w Łodzi przy ulicy Karolewskiej 30/34 odbyło się zebranie założycielskie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania Mazurskie Morze w dniu 25 kwietnia 2016 r.

REGULAMIN OBRAD Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania Mazurskie Morze w dniu 25 kwietnia 2016 r. REGULAMIN OBRAD Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania Mazurskie Morze w dniu 25 kwietnia 2016 r. 1 Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Mazurskie Morze, zwane dalej Walnym Zebraniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ INVESTMENT FUND MANAGERS SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ INVESTMENT FUND MANAGERS SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN RADY NADZORCZEJ INVESTMENT FUND MANAGERS SPÓŁKA AKCYJNA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Rada Nadzorcza (dalej zwana również Radą") działa zgodnie ze Statutem Spółki, niniejszym Regulaminem, przepisami

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA GMINA SEROCK ŁĄCZY

STATUT STOWARZYSZENIA GMINA SEROCK ŁĄCZY STATUT STOWARZYSZENIA GMINA SEROCK ŁĄCZY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie o nazwie: Gmina Serock Łączy, w skrócie GSŁ dalej zwane Stowarzyszeniem. 2. Siedzibą stowarzyszenia jest miasto

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej nr... z dnia... 2008 roku

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej nr... z dnia... 2008 roku Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej nr... z dnia... 2008 roku REGULAMIN RADY NADZORCZEJ EUROSNACK Spółka Akcyjna Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Rada Nadzorcza jest organem spółki EUROSNACK Spółki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI CD PROJEKT SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI CD PROJEKT SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI CD PROJEKT SPÓŁKA AKCYJNA 1 Przedmiot Regulaminu Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb zwoływania oraz przeprowadzania obrad Walnego Zgromadzenia CD PROJEKT S.A.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Załącznik do Uchwały nr 11/2010 Rady Nadzorczej Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z dnia 29 października 2010 r. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

Bardziej szczegółowo

ORDYNACJA WYBORCZA Stowarzyszenia Olimpiady Specjalne Polska uchwalona przez Komitet Krajowy w dniu 5 stycznia 2013 roku

ORDYNACJA WYBORCZA Stowarzyszenia Olimpiady Specjalne Polska uchwalona przez Komitet Krajowy w dniu 5 stycznia 2013 roku ORDYNACJA WYBORCZA Stowarzyszenia Olimpiady Specjalne Polska uchwalona przez Komitet Krajowy w dniu 5 stycznia 2013 roku Rozdział I. Zakres stosowania 1 Ordynacja Wyborcza Stowarzyszenia Olimpiady Specjalne

Bardziej szczegółowo

Statut Sołectwa CHECHŁO

Statut Sołectwa CHECHŁO Statut Sołectwa CHECHŁO Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy Klucze NrXLV/300/05 z dnia 04.05.2005r Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Ogół mieszkańców sołectwa Chechło stanowi samorząd mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia LIDER POJEZIERZA

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia LIDER POJEZIERZA Regulamin Zarządu Stowarzyszenia LIDER POJEZIERZA Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia Lider Pojezierza jest organem wykonawczoreprezentacyjnym Stowarzyszenia i działa na podstawie statutu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ. Benefit Systems SA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ. Benefit Systems SA REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Benefit Systems SA A. RADA NADZORCZA 20 1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech), a w przypadku podjęcia decyzji o ubieganiu się przez Spółkę o uzyskanie statusu spółki publicznej

Bardziej szczegółowo

Protokół nr I/2014 z obrad I Sesji Rady Gminy Godkowo kadencji odbytej dnia 28 listopada 2014 roku w sali narad Urzędu Gminy w Godkowie

Protokół nr I/2014 z obrad I Sesji Rady Gminy Godkowo kadencji odbytej dnia 28 listopada 2014 roku w sali narad Urzędu Gminy w Godkowie Protokół nr I/2014 z obrad I Sesji Rady Gminy Godkowo kadencji 2014-2018 odbytej dnia 28 listopada 2014 roku w sali narad Urzędu Gminy w Godkowie Ad.1. Otwarcie sesji przez Radnego najstarszego wiekiem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNYCH ZGROMADZEŃ PRIVATE EQUITY MANAGERS SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN WALNYCH ZGROMADZEŃ PRIVATE EQUITY MANAGERS SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN WALNYCH ZGROMADZEŃ PRIVATE EQUITY MANAGERS SPÓŁKA AKCYJNA 1. Regulamin określa zasady przeprowadzania Walnych Zgromadzeń. 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1 1) Przewodniczącym - należy przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ ŹRÓDŁA W SKIERNIEWICACH

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ ŹRÓDŁA W SKIERNIEWICACH REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ ŹRÓDŁA W SKIERNIEWICACH Podstawą prawną do opracowania niniejszego Regulaminu jest Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty z dnia 11 kwietnia 2007 roku (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY

AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY STOWARZYSZENIE MIĘDZY UNIĄ EUROPEJSKĄ A GRUZJĄ Podkomitet ds. Środków Sanitarnych i Fitosanitarnych Bruksela, 20 stycznia 2015 r. (OR. en) UE-GE 4651/15 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy: DECYZJA

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ INCO Z DNIA OTWARCIE OBRAD I WYBÓR PREZYDIUM

PROTOKÓŁ Z OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ INCO Z DNIA OTWARCIE OBRAD I WYBÓR PREZYDIUM PROTOKÓŁ Z OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW Z DNIA 18.05.2016 OTWARCIE OBRAD I WYBÓR PREZYDIUM Obrady Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej INCO we Wrocławiu w dniu 18.05.2016r. otworzył

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej nr 340 im. Prof. Bogusława Molskiego w Warszawie

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej nr 340 im. Prof. Bogusława Molskiego w Warszawie REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej nr 340 im. Prof. Bogusława Molskiego w Warszawie 1 1. Rada Rodziców działa na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. nr 95 poz.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. odbytego w dniu 21 kwietnia w Zespole Szkół w Zawoi Wilcznej. zaproszeni goście wg załączonej listy (zał. nr 2 do Protokołu),

PROTOKÓŁ. odbytego w dniu 21 kwietnia w Zespole Szkół w Zawoi Wilcznej. zaproszeni goście wg załączonej listy (zał. nr 2 do Protokołu), PROTOKÓŁ II WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO KLUBU ORLIKA WILKI odbytego w dniu 21 kwietnia w Zespole Szkół w Zawoi Wilcznej W zebraniu wzięli udział: Uprawnieni do głosowania członkowie zwyczajni Klubu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W PIEKARACH ŚLĄSKICH

REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W PIEKARACH ŚLĄSKICH REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W PIEKARACH ŚLĄSKICH 1 ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne 1 Komisja Rewizyjna zwana dalej Komisją jest powołana przez Radę Nadzorczą

Bardziej szczegółowo

Statut. Studenckiego Koła Naukowego Medycyny Ratunkowej COR przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie

Statut. Studenckiego Koła Naukowego Medycyny Ratunkowej COR przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie Statut Studenckiego Koła Naukowego Medycyny Ratunkowej COR przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie Studenckie Koło Naukowe Medycyny Ratunkowej "COR" przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców

Regulamin Rady Rodziców Uchwała nr 1/2010 Załącznik nr 1 Regulamin Rady Rodziców I. Postanowienia ogólne 1. Rada Rodziców, działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu szkoły i niniejszego regulaminu. 2. W skład Rady

Bardziej szczegółowo

Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Mistrzejowice w Krakowie

Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Mistrzejowice w Krakowie Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Mistrzejowice w Krakowie POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni i działa na podstawie Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI AKCYJNEJ HETAN TECHNOLOGIES. Definicje

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI AKCYJNEJ HETAN TECHNOLOGIES. Definicje REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI AKCYJNEJ HETAN TECHNOLOGIES Definicje 1 1. k.s.h. oznacza w rozumieniu Regulaminu ustawę z dnia 15 stycznia 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94 poz. 1037 z późn. zm.),

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne Załącznik do protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej VOTUM S.A. z dnia 11-01-2010 r. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ VOTUM S.A. Postanowienia ogólne 1 1. Rada Nadzorcza spółki VOTUM S.A. ("Spółka"), zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Politechnika w Krakowie

Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Politechnika w Krakowie 1 Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Politechnika w Krakowie I. Postanowienia ogólne. 1 Rada Nadzorcza działa na zasadach określonych przepisami art. 44-46 ustawy z dnia 16.09.1982 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA DORZECZE ŁEBY

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA DORZECZE ŁEBY Załącznik nr 1 do Uchwały nr 20/06/2016 Walnego Zebrania Członków LGD Dorzecze Łeby z dnia 21.06.2016 REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA DORZECZE ŁEBY 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY RADZANOWO

UCHWAŁA NR... RADY GMINY RADZANOWO Projekt z dnia 24 czerwca 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY RADZANOWO z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego

Bardziej szczegółowo