SPECYFIKACJA DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 GRUPA HOTELI WAM Sp. z o.o Kraków ul. Św. Gertrudy REGON , NIP Załącznik nr 4 do Regulaminu określającego sposób postępowania w sprawach o udzielenie zamówień w GHW Kraków, dnia 1 kwietnia 2016 r. Przedmiot zamówienia: roboty budowlane X usługa dostawa SPECYFIKACJA DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowych prac budowlanych związanych z dostosowaniem do obowiązujących przepisów ppoż. - Etap 2 - budynku Hotelu Huzar w Lublinie, ul. Spadochroniarzy 9, Lublin. Zadanie inwestycyjne obejmuje swoim zakresem pozostałe prace zawarte w dokumentacji projektowokosztorysowej dotyczącej dostosowania do przepisów ochrony przeciwpożarowej budynku Hotelu Huzar sporządzonej przez ION Architekci Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, al. Słowackiego 31/6, Kraków na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę Nr 1039/13 z dnia 22 sierpnia 2013 r. wydanej przez Prezydenta Miasta Lublina, a które nie zostały wykonane w 1 Etapie inwestycji. ETAPOWANIE PRAC OBEJMUJE: W zakresie instalacji elektrycznych: II etap - dostawa i montaż opraw oświetleniowych. W zakresie instalacji niskoprądowej systemu sygnalizacji pożaru: II etap - demontaż starej instalacji, montaż czujek na suficie, montaż centrali pożarowej, pomiary oraz uruchomienie systemu. Prace nieujęte w przedmiarach 2 etapu, a konieczne do wykonania niewykonane w 1 etapie: montaż elementów EKS w łazienkach parteru oraz I,II,III piętra. W zakresie instalacji niskoprądowej dźwiękowego systemu ostrzegawczego: II etap - dostawa i montaż głośników DSO dostawa i montaż pełnego wyposażenia szafy DSO we wzmacniacze oraz jednostkę kontrolną wraz z uruchomieniem systemu. W zakresie instalacji sanitarnych: II etap - instalacja wentylacji Str. 1 z 12

2 W zakresie robót budowlanych: II etap - część prac z rozdziału Stolarka i ślusarka : okna z siłownikami, kurtyny przeciwpożarowe, klapy dymowe oraz podwyższenie i przełożenie balustrady, a także wszystkie prace z rozdziału Roboty zewnętrzne. Prace nieujęte w przedmiarach 2 Etapu a konieczne do wykonania, niewykonane w 1 Etapie: - obłożenie zewnętrznych schodów bocznych płytkami antypoślizgowymi na odpowiednio przygotowanym podłożu, ze szczególnym uwzględnieniem poziomu spocznika zewnętrznego z poziomem korytarza hotelowego; - wykonanie w dachu otworów pod klapy oddymiające; - poszerzenie otworu pod montaż drzwi 120 wraz z dostawą i montażem drzwi do pomieszczenia -1/21; - poszerzenie otworu na 120 w ścianie pomieszczenia -1/22; - wykonanie zabudowy g-k w łazienkach na kondygnacjach parteru oraz I,II,III piętro; - wykonanie zadaszenia zgodnie z dokumentacją projektową oraz rewizją do projektu. PRACE BUDOWLANE MAJĄ OBEJMOWAĆ W SZCZEGÓLNOŚCI (wg dokumentacji projektowej):!!! NALEŻY UWZGLĘDNIĆ TYLKO PRACE ZALICZONE DO 2 ETAPU!!! A) PIWNICA : - oddzielenie jej od klatki schodowej drzwiami przeciwpożarowymi o klasie odporności ogniowej EI 30 z samozamykaczem o szerokości 1,20 metra, - wydzielenia korytarza w piwnicy przeznaczonego dla gości hotelowych od pozostałej jej części, przegrodami o klasie odporności ogniowej EI 60 oraz drzwiami przeciwpożarowymi o klasie odporności ogniowej EIS 30 z samozamykaczem, - zastosowanie drzwi prowadzących z korytarza ewakuacyjnego na zewnątrz o szerokości w świetle wynoszącej co najmniej 1,20 metra, - zamknięcia pomieszczenia wentylatorowi, drzwiami przeciwpożarowymi o klasie odporności ogniowej EI 30 z samozamykaczem, należy zweryfikować przez dokonanie odkrywek, czy ściany i strop wydzielający wentylatornię posiada odporność ogniową REI60, w przypadku stwierdzenia że ściany lub/i strop nie spełniają powyższego warunku należy obudować ściany do REI 60 (np. pustak gazobetonowy REI 60 lub równoważne), a strop do REI 60 systemem firmy Rigips lub równoważnym, - usunięcia palnego sufitu podwieszonego i zastąpienia go sufitem wykonanym z materiałów niepalnych, P1 zgodnie z zestawieniem warstw, - zabezpieczenie przejść instalacyjnych przez strop nad piwnicą zgodnie z warunkami ochrony przeciwpożarowej, Ekspertyzą techniczną w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz projektem instalacji, Str. 2 z 12

3 - wykonanie niezbędnych prac remontowych po zabezpieczeniu p-poż przejść instalacyjnych przez uzupełnienie płytek - należy doprowadzić miejsce w którym wykonywano zabezpieczenia do stanu - wymiana oraz wykonanie projektowanych zestawów aluminiowych przeszklonych, zgodnie z zestawieniem ślusarki, - wydzielenie pom. agregatu -1/24a ścianami REI120 zgodnie ze spisem warstw i drzwiami EI60 zgodnie z zestawieniem stolarki. Zabezpieczenie stropu nad pomieszczeniem do REI120 zgodnie ze spisem warstw, - wydzielenie pom. zestawu hydroforowego -1/23 ścianami REI120 zgodnie ze spisem warstw i drzwiami EI60 zgodnie z zestawieniem stolarki. Zabezpieczenie stropu nad pomieszczeniem do REI120 zgodnie ze spisem warstw, - wykonanie słupa w pom. -1/23 wraz z fundamentem wg. proj. konstrukcji oraz obudowanie go do REI120 płytami np. promat lub równoważne, - montaż agregatu prądotwórczego w pom. -1/24a wg. projektu instalacji sanitarnych i elektrycznych, wykonanie kanałów wywiewnego, nawiewnego oraz odprowadzającego spaliny na zewnątrz budynku. Wykonanie przebić w ścianie pod kanały nawiewne wywiewny i wyrzut spalin. Kanały wywiewy i nawiewny zostanie zakończony żaluzją w licu ściany zewnętrznej (wywiew pow. schładzającego agregat maks. temperatura wywiewanego pow. 25 stopni celcjusza), Kanał odprowadzający spaliny należy wyprowadzić ponad pow. dachu i zamontować zgodnie z zaleceniami producenta agregatu. - montaż zestawu hydroforowego wg. projektu instalacji sanitarnych i elektrycznych, - wykonanie instalacji elektrycznych zasilających zestaw hydroforowy, zabezpieczenie wszystkich instalacji elektrycznych biegnących z pom. agregatu do pom. zestawu hydroforowego i rozdzielni pożarowej do EI120 zgodnie z warunkami ochrony przeciwpożarowej, Ekspertyzą techniczną w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz projektem instalacji elektrycznych, - rozbiórka istniejącej instalacji hydrantowej, - montaż projektowanej instalacji hydrantowej wraz z montażem hydrantów wg. projektu instalacji - montaż oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego zgodnie z proj. instalacji elektrycznych, warunkami ochrony przeciwpożarowej i Ekspertyzą techniczną w zakresie ochrony przeciwpożarowej, - Wszystkie przewody wentylacji grawitacyjnej mają być wydzielone REI 60. Należy zweryfikować, - demontaż palnego wypełnienia balustrady w klatce schodowej B oraz wykonanie balustrady wg. Rysunku. Str. 3 z 12

4 B) PARTER: - zabezpieczenie przejść instalacyjnych przez strop nad parterem zgodnie z warunkami przeciw ochrony przeciw pożarowej, Ekspertyzą techniczną w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz projektem instalacji, - wykonanie niezbędnych prac remontowych po zabezpieczeniu p-poż przejść instalacyjnych przez uzupełnienie płytek - należy doprowadzić miejsce w którym wykonywano zabezpieczenia do stanu - wymiana oraz wykonanie projektowanych zestawów aluminiowych przeszklonych, zgodnie z zestawieniem ślusarki, - poszerzenie otworów drzwiowych zgodnie z proj. architektury i konstrukcji, - montaż samozamykaczy w drzwiach istniejących wg. projektu i zestawienia, zgodnie Ekspertyzą techniczną w zakresie ochrony przeciwpożarowej, - demontaż istniejącej instalacji hydrantowej, - wykonanie projektowanej instalacji hydrantowej (część przewodów zaznaczona na rysunku prowadzona w bruździe ściennej) wraz z montażem hydrantów wg. projektu instalacji, - obudowa instalacji hydrantowej i hydrantów zgodnie ze spisem warstw, - montaż oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego zgodnie z proj. instalacji elektrycznych, warunkami ochrony przeciw pożarowej i Ekspertyzą techniczną w zakresie ochrony przeciwpożarowej, - montaż kurtyny p-poż o klasie odporności ogniowej E60 zgodnie z rysunkiem, należy przewidzieć obudowę g-k prowadnic kurtyny, - wymiana okien O1, O2, O3 zgodnie z zestawieniem stolarki okiennej, - montaż siłowników w oknach O1, O2, wg. zestawienia Siłowniki mają otwierać okna w czasie pożaru, tak, aby umożliwić napływ powietrza uzupełniającego niezbędnego dla prawidłowego działania klap oddymiających. Okno O1 w holu 0/01 będzie otwierane do środka, dlatego bezwzględnie należy usunąć meble oraz inne przedmioty które mogą uniemożliwić otwarcie okna. Użytkownik jest zobowiązany do pozostawienia przestrzeni przed oknem pustej, tak żeby okno w czasie pożaru mogło się otworzyć, - wykonanie projektowanych zadaszeń wspornikowych nad schodami zewnętrznymi, wg. projektu architektury i konstrukcji, wykonanie odprowadzenia wód opadowych z zadaszeń wg. projektu, - przełożenie balustrady przy schodach zewnętrznych bocznych na zewnątrz schodów, - przełożenie grzejnika w pom. 0/24A oraz montaż hydrantu podtynkowego z gaśnicą zgodnie z projektem. W związku z brakiem odkrywek należy zweryfikować możliwość zabudowy hydrantu. Jeżeli wbudowanie hydrantu okaże się nie możliwe należy wysunąć obudowę przed lico ściany, obudować hydrant wraz z pionem zabudową g-k, na całej wysokości kondygnacji, Str. 4 z 12

5 - Wszystkie przewody wentylacji grawitacyjnej mają być wydzielone REI 60. Należy zweryfikować, - demontaż palnego wypełnienia balustrady w klatce schodowej B oraz wykonanie balustrady wg. rysunku. C) PIERWSZE PIĘTRO: - zabezpieczenie przejść instalacyjnych przez strop nad pierwszym piętrem zgodnie z warunkami ochrony przeciw pożarowej, Ekspertyzą techniczną w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz projektem instalacji, - wykonanie niezbędnych prac remontowych po zabezpieczeniu p-poż przejść instalacyjnych przez uzupełnienie płytek - należy doprowadzić miejsce w którym wykonywano zabezpieczenia do stanu - wymiana oraz wykonanie projektowanych zestawów aluminiowych przeszklonych, zgodnie z zestawieniem ślusarki, - poszerzenie otworów drzwiowych zgodnie z proj. architektury i konstrukcji. Każdorazowo przy poszerzaniu otworów należy weryfikować położenie kanałów wentylacji grawitacyjnej, - demontaż istniejącej instalacji hydrantowej, - wykonanie projektowanej instalacji hydrantowej wraz z montażem hydrantów wg. projektu instalacji, - obudowa instalacji hydrantowej i hydrantów zgodnie ze spisem warstw, - montaż oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego zgodnie z proj. instalacji elektrycznych, warunkami ochrony przeciwpożarowej i Ekspertyzą techniczną w zakresie ochrony przeciwpożarowej, - montaż samozamykaczy w drzwiach istniejących wg. projektu i zestawienia, zgodnie Ekspertyzą techniczną w zakresie ochrony przeciwpożarowej, - wydzielenie pom. szatni 1/1A przegrodą EI30 zgodnie z projektem i spisem warstw, - wymiana okien O3 zgodnie z zestawieniem stolarki okiennej, - Wszystkie przewody wentylacji grawitacyjnej mają być wydzielone REI 60. Należy zweryfikować, - wykonać przegrodę nad istniejącym zestawem aluminiowym przeszklonymi o zadeklarowanej odporności ogniowej E60. Przegrodę wykonać szczelnie od sufitu podwieszanego do stropu. Str. 5 z 12

6 Przegroda ma mieć odporność ogniową analogiczną do odporności ogniowej stałych elementów zestawu aluminiowego przeszklonego. Np. system firmy Rigips lub równoważny. Przegroda ma być szczelna istniejący sufit podwieszany należy miejscowo wyciąć i po wykonanie przegrody uzupełnić, - demontaż palnego wypełnienia balustrady w klatce schodowej B oraz wykonanie balustrady wg. rysunku. D) DRUGIE PIĘTRO: - zabezpieczenie przejść instalacyjnych przez strop nad pierwszym piętrem zgodnie z warunkami ochrony przeciw pożarowej, Ekspertyzą techniczną w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz projektem instalacji, - wykonanie niezbędnych prac remontowych po zabezpieczeniu p-poż przejść instalacyjnych przez uzupełnienie płytek - należy doprowadzić miejsce w którym wykonywano zabezpieczenia do stanu - wymiana oraz wykonanie projektowanych zestawów aluminiowych przeszklonych, zgodnie z zestawieniem ślusarki, - poszerzenie otworów drzwiowych zgodnie z proj. architektury i konstrukcji. Każdorazowo przy poszerzaniu otworów należy weryfikować położenie kanałów wentylacji grawitacyjnej, - demontaż istniejącej instalacji hydrantowej, - wykonanie projektowanej instalacji hydrantowej wraz z montażem hydrantów wg. projektu instalacji, - obudowa instalacji hydrantowej i hydrantów zgodnie ze spisem warstw, - montaż oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego zgodnie z proj. instalacji elektrycznych, warunkami ochrony przeciwpożarowej i Ekspertyzą techniczną w zakresie ochrony przeciwpożarowej, - montaż samozamykaczy w drzwiach istniejących wg. projektu i zestawienia, zgodnie Ekspertyzą techniczną w zakresie ochrony przeciwpożarowej, - Wszystkie przewody wentylacji grawitacyjnej mają być wydzielone REI 60. Należy zweryfikować, - demontaż palnego wypełnienia balustrady w klatce schodowej B oraz wykonanie balustrady wg. rysunku. Str. 6 z 12

7 E) TRZECIE PIĘTRO: - zabezpieczenie przejść instalacyjnych przez strop nad pierwszym piętrem zgodnie z warunkami ochrony przeciw pożarowej, Ekspertyzą techniczną w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz projektem instalacji, - wykonanie niezbędnych prac remontowych po zabezpieczeniu p-poż przejść instalacyjnych przez uzupełnienie płytek - należy doprowadzić miejsce w którym wykonywano zabezpieczenia do stanu - wymiana oraz wykonanie projektowanych zestawów aluminiowych przeszklonych, zgodnie z zestawieniem ślusarki, - poszerzenie otworów drzwiowych zgodnie z proj. architektury i konstrukcji. Każdorazowo przy poszerzaniu otworów należy weryfikować położenie kanałów wentylacji grawitacyjnej, - demontaż istniejącej instalacji hydrantowej, - wykonanie projektowanej instalacji hydrantowej wraz z montażem hydrantów wg. projektu instalacji, - obudowa instalacji hydrantowej i hydrantów zgodnie ze spisem warstw, - montaż oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego zgodnie z proj. instalacji elektrycznych, warunkami ochrony przeciwpożarowej i Ekspertyzą techniczną w zakresie ochrony przeciwpożarowej, - montaż samozamykaczy w drzwiach istniejących wg. projektu i zestawienia, zgodnie Ekspertyzą techniczną w zakresie ochrony przeciwpożarowej, - Wszystkie przewody wentylacji grawitacyjnej mają być wydzielone REI 60. Należy zweryfikować, - demontaż palnego wypełnienia balustrady w klatce schodowej B oraz wykonanie balustrady wg. rysunku. F) CZWARTE PIĘTRO: - zabezpieczenie przejść instalacyjnych przez strop nad pierwszym piętrem zgodnie z warunkami ochrony przeciw pożarowej, Ekspertyzą techniczną w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz projektem instalacji, - wykonanie niezbędnych prac remontowych po zabezpieczeniu p-poż przejść instalacyjnych przez Str. 7 z 12

8 uzupełnienie płytek - należy doprowadzić miejsce w którym wykonywano zabezpieczenia do stanu - wymiana oraz wykonanie projektowanych zestawów aluminiowych przeszklonych, zgodnie z zestawieniem ślusarki, - poszerzenie otworów drzwiowych zgodnie z proj. architektury i konstrukcji. Każdorazowo przy poszerzaniu otworów należy weryfikować położenie kanałów wentylacji grawitacyjnej, - demontaż istniejącej instalacji hydrantowej, - wykonanie projektowanej instalacji hydrantowej wraz z montażem hydrantów wg. projektu instalacji, - obudowa instalacji hydrantowej i hydrantów zgodnie ze spisem warstw, - montaż oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego zgodnie z proj. instalacji elektrycznych, warunkami ochrony przeciwpożarowej i Ekspertyzą techniczną w zakresie ochrony przeciwpożarowej, - montaż samozamykaczy w drzwiach istniejących wg. projektu i zestawienia, zgodnie Ekspertyzą techniczną w zakresie ochrony przeciwpożarowej, - Wszystkie przewody wentylacji grawitacyjnej mają być wydzielone REI 60. Należy zweryfikować, - demontaż palnego wypełnienia balustrady w klatce schodowej B oraz wykonanie balustrady wg. rysunku. G) PIĄTE PIĘTRO: - wykonanie przebić pod klapy oddymiające, wymurowanie ścianek szczelnych REI 60, wydzielających kanał od przebicia nad 5 piętrem do klapy oddymiającej, zgodnie z projektem i ze spisem warstw, - zabezpieczenie przejść instalacyjnych przez strop nad pierwszym piętrem zgodnie z warunkami ochrony przeciw pożarowej, Ekspertyzą techniczną w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz projektem instalacji, - wykonanie niezbędnych prac remontowych po zabezpieczeniu p-poż przejść instalacyjnych przez uzupełnienie płytek - należy doprowadzić miejsce w którym wykonywano zabezpieczenia do stanu - wymiana oraz wykonanie projektowanych zestawów aluminiowych przeszklonych, zgodnie z zestawieniem ślusarki, - poszerzenie otworów drzwiowych zgodnie z proj. architektury i konstrukcji. Każdorazowo przy poszerzaniu otworów należy weryfikować położenie kanałów wentylacji grawitacyjnej, Str. 8 z 12

9 - demontaż istniejącej instalacji hydrantowej, - wykonanie projektowanej instalacji hydrantowej wraz z montażem hydrantów wg. projektu instalacji, - obudowa instalacji hydrantowej i hydrantów zgodnie ze spisem warstw, - montaż oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego zgodnie z proj. instalacji elektrycznych, warunkami ochrony przeciwpożarowej i Ekspertyzą techniczną w zakresie ochrony przeciwpożarowej, - montaż samozamykaczy w drzwiach istniejących wg. projektu i zestawienia, zgodnie Ekspertyzą techniczną w zakresie ochrony przeciwpożarowej, - Wszystkie przewody wentylacji grawitacyjnej mają być wydzielone REI 60. Należy zweryfikować, - demontaż palnego wypełnienia balustrady w klatce schodowej B oraz wykonanie balustrady wg. rysunku. H) DACH: - montaż klap oddymiających, wykonanie niezbędnych obróbek, - montaż instalacji odgromowej. Wszelkie prace związane z przebudową elementów konstrukcyjnych należy wykonać wg projektu konstrukcyjnego, zgodnie z treścią opisu jak i rysunków. UWAGA: Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać niezbędne świadectwa i atesty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz posiadać znak bezpieczeństwa. Prace budowlane należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami, normatywami, warunkami technicznymi prowadzenia robot, przepisami BHP i sztuką budowlana. Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać niezbędne świadectwa i atesty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz posiadać znak bezpieczeństwa. Prace muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, sztuką budowlaną oraz z zachowaniem wysokich standardów estetycznych, uwzględniający charakter obiektu hotelowego. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi przeprowadzenie wszelkich niezbędnych prób i sprawdzeń w celu zagwarantowania należytego użytkowania obiektu. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również wykonanie kompleksowej dokumentacji powykonawczej zrealizowanych prac w celu zobrazowania przebiegu prac i ich wyników w sposób umożliwiający identyfikację i dokładną lokalizację przestrzenną wszystkich czynności i użytych materiałów. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również przygotowanie wszelkiej dokumentacji niezbędnej do uzyskania wszelkich niezbędnych pozwoleń i uzgodnień. Str. 9 z 12

10 W zakres przedmiotu zamówienia wchodzą także inne prace wskazane w dokumentacji projektowej jeśli ich wykonanie jest niezbędne do prawidłowego i kompleksowego wykonania całości zadania inwestycyjnego. UWAGA! Kosztorys ofertowy należy sporządzić w oparciu o Dokumentację Projektową. Przedmiary załączone do Specyfikacji są jedynie materiałem pomocniczym. Zestawienie prac zawartych w ofercie, a nie ujętych w przedmiarach, należy dołączyć do oferty. Zakres całościowy prac budowlanych wszystkich branż musi uwzględniać dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów w każdym zakresie, a szczególnie ochrony przeciwpożarowej oraz do obowiązujących warunków technicznych dla tego typu budowli. Wykonywane prace budowlane muszą uwzględniać również charakter użytkowy obiektu hotel o standardzie właściwym dla kategorii 3 gwiazdkowej. Wszystkie cechy urządzeń oraz montowanego osprzętu (typ, rodzaj, sposób wykończenia, parametry, itp.) muszą być wcześniej ustalone z inwestorem. Poszczególne etapy prac budowlanych mają być odpowiednio zabezpieczone oraz oddzielone od funkcjonującej części hotelu. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA EFEKTU PLANOWANEGO DO UZYSKANIA ZA SPRAWĄ REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO: Celem realizacji przedmiotu inwestycji jest dostosowanie obiektu Hotel Huzar w Lublinie do zgodności z obowiązującymi przepisami ppoż. Warunki ochrony przeciwpożarowej dla budynku Hotelu HUZAR przy ul. Spadochroniarzy 9 w Lublinie, określono zgodnie z postanowieniami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. Nr 121, poz z późn. zm.). Podstawę dokonania uzgodnienia dokumentacji projektowej pod względem ochrony przeciwpożarowej stanowią: 1) Postanowienie Nr 1, znak WZ wydane przez Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w dniu roku, 2) Postanowienie Nr 2, znak WZ wydane przez Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w dniu roku, na mocy których uzyskano odstępstwa od warunków techniczno-budowlanych, które stanowią integralną część dokumentacji projektowej 3) Ekspertyza techniczna w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla Hotelu HUZAR przy ul. Spadochroniarzy 9 w Lublinie, opracowana w czerwcu 2013 roku przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr inż. Mariusza Karolczyka. Uzgodnienia wskazanych powyżej Postanowień wydanych przez Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, dokonano na podstawie przywołanej sporządzonej dla obiektu Ekspertyzy technicznej, a w szczególności opracowanej koncepcji bezpieczeństwa pożarowego, obejmującej realizację zadań stanowiących inne rozwiązania od warunków technicznobudowlanych oraz rozwiązania zamienne od przepisów przeciwpożarowych. Str. 10 z 12

11 Celem wykonania prac budowlanych ma być zapewnienie akceptowalnego poziomu bezpieczeństwa ludzi i mienia, likwidację elementów zagrożenia życia ludzi i zapewnienie spełnienia wymogów zawartych w Decyzjach Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie znak MZ- 5581/05-05/12 z dnia 25 lipca 2012r. oraz MZ-5581/05-06/12 z dnia 31 sierpnia 2012r. UWAGA! W związku z faktem, że w obiekcie został już wykonany 1 Etap prac budowlanych, wskazane jest, aby oferent przed złożeniem oferty odbył wizję lokalną nieruchomości w celu zaznajomienia się z sytuacją faktyczną oraz specyfiką obiektu. W sprawie wizji prosimy o kontakt z Dyrekcją Hotelu Huzar w Lublinie, tel. (81) W sprawach formalnych związanych z postępowaniem prosimy o kontakt z Biurem Zarządu Grupy Hoteli WAM Sp. z o.o. w Krakowie, tel. (12) WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO: Prace należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót (Prawo Budowlane) oraz zgodnie z innymi obowiązującymi przepisami i normami, w szczególności dotyczącymi obiektów wysokich. Szczegóły w tym zakresie uregulowane zostaną w umowie stron o roboty budowlane. Wymagania Zamawiającego: 1) Przedmiot zamówienia będzie wykonany w zakresie zgodnym z Dokumentacją Projektową sporządzoną przez ION Architekci Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie oraz z ofertą Wykonawcy. 2) Roboty będą prowadzone z zachowaniem obowiązujących przepisów, norm, zasad sztuki budowlanej oraz z uwzględnieniem celu jakiemu służyć będą wykonane prace, w szczególności w celu dostosowania obiektu do: a) obecnie obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych, b) przepisów ochrony pożarowej dla tego typu obiektów, c) spełnienia wymogów właściwych dla hoteli kategorii 3-gwiazdkowej, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych i rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie. 3) Prace muszą być prowadzone i wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia, wiedzę i doświadczenie w zakresie kierowania pracami oraz nadzorowania prac, w szczególności w zakresie obiektów użyteczności publicznej. 4) Wszystkie materiały i urządzenia wspomniane w dokumentacji kupuje, dostarcza i kompleksowo montuje Wykonawca. 5) Wszystkie cechy użytych materiałów, urządzeń oraz montowanego osprzętu (typ, rodzaj, sposób wykończenia, parametry, itp.) przed dokonaniem zakupu i montażu muszą być wcześniej ustalone z Inwestorem. Wszystkie materiały i elementy wystroju muszą uzyskać akceptację Inwestora oraz autora projektu aranżacji wnętrz. 6) Przy wycenie materiałów, urządzeń i osprzętu należy uwzględnić wszystkie niezbędne elementy i prace konieczne do ich prawidłowego funkcjonowania. 7) W zakres zamówienia wchodzą również prace związane rozbiórkowe i demontażowe wg stanu aktualnego pomieszczeń objętych robotami (zgodnie z założeniami Dokumentacji Projektowej). Str. 11 z 12

12 Wszelkie odpady są własnością Wykonawcy, który zobowiązuje się je zutylizować zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 8) Zamawiający zastrzega możliwość etapowania prac w uzależnieniu od obłożenia hotelu, terminy prowadzenia prac uciążliwych dla gości hotelowych będą każdorazowo uzgadniane z Dyrektorem Hotelu. Szczegółowy harmonogram prac wraz z podziałem realizacji zadania na etapy zostanie uzgodniony z wybranym Oferentem przed podpisaniem umowy i przekazaniem terenu budowy. Z dyrekcją hotelu należy uzgodnić terminy wykonywania prac mogących zakłócić poprawne funkcjonowanie obiektu. Na wniosek Oferenta uzgodnienia będą również mogły dotyczyć zasad dokonywania ewentualnych odbiorów częściowych realizacji zadania (nie dotyczy to płatności częściowych). 9) Do Dokumentacji Powykonawczej Wykonawca dołączy Zestawienie kwalifikacji pod względem księgowym (remont, modernizacja) wartości pełnego zakresu wykonanych Robót oraz Wykaz maszyn i urządzeń oddanych do użytkowania, stanowiących według odrębnych przepisów samodzielne środki trwałe wraz z określeniem ich wartości z montażem według miejsca montażu. 10) Inwestorowi przysługuje prawo do dokonywania zmian, w tym wyłączeń albo ograniczeń poszczególnych prac objętych przedmiotem niniejszej Umowy. Wykonawcy, w przypadku dokonania takiej zmiany, nie przysługuje prawo do ubiegania się o odszkodowanie z tytułu utraconych korzyści, a jedynie do zwrotu kosztów już poniesionych w związku z wykonaniem danej pracy. 11) Cena Kontraktowa ma charakter ryczałtowy i nie podlega podwyższeniu z jakiegokolwiek tytułu, w tym z tytułu zwyżek lub spadków kosztów robocizny, towarów i innych czynników, jakie mają wpływ na roboty, lub innych okoliczności, w tym w szczególności zmian ustawodawczych (zmian prawa, porządku, przepisów, regulaminów lub rozporządzeń mających moc prawa, w tym ograniczeń walutowych, mających wpływ na wykonanie przez Wykonawcę jego zobowiązań), z wyjątkiem zmian obowiązujących stawek VAT. Cena Kontraktowa może zostać obniżona w przypadku modyfikacji zakresu Robót. W takim przypadku Cena Kontraktowa zostanie pomniejszona o wartość niewykonanych prac wskazaną w Ofercie Wykonawcy. Termin wykonania zamówienia: Przewidywany termin wykonania prac: LIPIEC-SIERPIEŃ 2016 r. Warunki udziału Wykonawców w postępowaniu i sposób oceny ich spełnienia: 1. Posiadanie uprawnień do realizacji w/w zamówienia, 2. Doświadczenie w realizowaniu podobnych inwestycji (określone w Wymaganiach Przetargowych), 3. Referencje. Proponowane kryteria oceny ofert wraz z podaniem ich znaczenia: 1. Cena: 100 %. Istotne postanowienia umowy: 1. Wykonanie prac z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz Dokumentacją Projektową. 2. Posiadanie odpowiedniego zespołu wykwalifikowanych pracowników umożliwiającego realizację w/w zamówienia. 3. Wpłata przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego 5 % kwoty całkowitego wynagrodzenia netto tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Str. 12 z 12

SPECYFIKACJA DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA GRUPA HOTELI WAM Sp. z o.o. 31-048 Kraków ul. Św. Gertrudy 26-29 REGON 356882180, NIP 6762278406 Załącznik nr 4 do Regulaminu określającego sposób postępowania w sprawach o udzielenie zamówień w GHW Kraków,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA GRUPA HOTELI WAM Sp. z o.o. 31-048 Kraków ul. Św. Gertrudy 26-29 REGON 356882180, NIP 6762278406 Kraków, dnia 29.07.2016 r. SPECYFIKACJA DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: robota

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do Regulaminu określającego sposób postępowania w sprawach o udzielenie zamówień w GHW Kraków, dnia 17 lutego 2015 r. Przedmiot zamówienia: roboty budowlane X usługa dostawa SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

GORE - TECH Zofia Rudnicka

GORE - TECH Zofia Rudnicka 1 GORE - TECH Zofia Rudnicka 43 300 Bielsko Biała, ul. Krakowska 68 tel./fax. 33/ 821 47 18; 33 /499 44 14 tel. kom. 668 035 650, 698 618 524 www.gore-tech.pl NIP: 547-148-49-39 e-mail: j.rudnicki@vp.pl

Bardziej szczegółowo

PYTANIA OFERENTÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

PYTANIA OFERENTÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO PYTANIA OFERENTÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO 1. Pytanie Oferenta: Czy Zamawiający dołączy przedmiary na wykonanie w/w zamówienia? Odpowiedź Zamawiającego: wycenę należy opracować w oparciu o udostępnioną

Bardziej szczegółowo

GORE - TECH Zofia Rudnicka

GORE - TECH Zofia Rudnicka 1 GORE - TECH Zofia Rudnicka 43 300 Bielsko Biała, ul. Krakowska 68 tel./fax. 33/ 821 47 18; 33 /499 44 14 tel. kom. 668 035 650, 698 618 524 www.gore-tech.pl NIP: 547-148-49-39 e-mail: j.rudnicki@vp.pl

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-600 Radom, ul. Krychnowicka 1

SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-600 Radom, ul. Krychnowicka 1 SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-600 Radom, ul. Krychnowicka 1 TELEFONY: Centrala 332-45-00 Izba Przyjęć 332-23-06 Fax: 332-15-08 www.szpitalpsychiatryczny.radom.pl

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Inwestor: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku ul.

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Inwestor: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku ul. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Inwestor: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku ul. Jaracza 18a Nazwa zadania : Remont pom. magazynu książek na poziomie parteru

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 1. Nazwa zadania: Wykonanie dokumentacji projektowej oddymiania klatek schodowych w budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu 2. Adres obiektu budowlanego; ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1A Tom 01 Część architektoniczno-budowlana i konstrukcyjna Tom 02 Część instalacje sanitarne Tom 03 Część elektryczna

Załącznik nr 1A Tom 01 Część architektoniczno-budowlana i konstrukcyjna Tom 02 Część instalacje sanitarne Tom 03 Część elektryczna Załącznik nr 1A Zakres Projektu budowlanego i wykonawczego dotyczącego dostosowania budynku ul. Mysia 2 zgodnie z decyzjami PSP : Tom 01 Część architektoniczno-budowlana i konstrukcyjna Zakres Tomu 01:

Bardziej szczegółowo

Problemy w działalności rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w kontekście zawiadomień przesyłanych do KG PSP

Problemy w działalności rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w kontekście zawiadomień przesyłanych do KG PSP Problemy w działalności rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w kontekście zawiadomień przesyłanych do KG PSP mł. bryg. mgr inż. Ariadna Koniuch Kielce, 9 czerwca 2016 r. Zakres analizy: 53

Bardziej szczegółowo

Założenia projektowe Zaprojektowanie łącznika biegnącego wzdłuż hali 7

Założenia projektowe Zaprojektowanie łącznika biegnącego wzdłuż hali 7 I N S T Y T U T M E T A L U R G I I Ż E L A Z A im. Stanisława Staszica ul. Karola Miarki 12-14, 44-100 Gliwice tel. (032) 2345-200 fax (032) 2345-300 Założenia projektowe Zaprojektowanie łącznika biegnącego

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. WSTĘP I DANE OGÓLNE 1.1. Podstawa opracowania i dane wyjściowe. II. ZAŁĄCZNIKI DOKUMENTÓW FORMALNO PRAWNYCH DO OPRACOWANIA III. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY ZAMIENNY

Bardziej szczegółowo

SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W POZNANIU

SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W POZNANIU Zawartość 1. Przedmiot opracowania... 1 2. Podstawa opracowania... 1 3. Instalacja wentylacji oddymiającej klatki schodowej, ewakuacyjnej E... 1 3.1 Założenia dotyczące działania wentylacji w trybie wentylacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ WYKONAWCZA

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ WYKONAWCZA Przedsiębiorstwo Projektowo Wykonawcze ARCHITRAW sp. Z o.o. 24-100 Puławy, ul. Piłsudskiego 28 tel. (081) 888 04 84, fax: (081) 888 04 84, NIP 716-00-15-020, Regon 0080020634 Puławy, grudzień 2014r. PROJEKT

Bardziej szczegółowo

BUP 012/03/11/2016 OPINIA

BUP 012/03/11/2016 OPINIA BUP 012/03/11/2016 OPINIA w zakresie wymagań ochrony przeciwpożarowej, dotycząca budynku Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach przy ulicy kardynała Wyszyńskiego 27. opracował :... Gliwice listopad

Bardziej szczegółowo

BIURO INŻYNIERSKIE S. Kaczorowski, H. Górczyński Siedziba: 41-800 Zabrze ul. Wolności 94 Telefon / Fax (032) 276 08 71

BIURO INŻYNIERSKIE S. Kaczorowski, H. Górczyński Siedziba: 41-800 Zabrze ul. Wolności 94 Telefon / Fax (032) 276 08 71 Z AK R E S U S Ł U G : Przygotowanie i prowadzenie inwestycji Projektowanie: - architektura - konstrukcje instalacje elektryczne c.o. -wodno-kan. - gaz. - plany realizacyjne - wnętrza - mała architektura

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku. świetlicy wiejskiej w Kacicach PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA

Opis techniczny. do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku. świetlicy wiejskiej w Kacicach PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA Opis techniczny do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku świetlicy wiejskiej w Kacicach Inwestor: Gmina Pułtusk 06-100 Pułtusk, Rynek 41 Lokalizacja: działka nr ew. 143, 142/6,

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno uŝytkowy

Program funkcjonalno uŝytkowy Program funkcjonalno uŝytkowy Nazwa zadania: Zabezpieczenie ppoŝ. budynków szpitalnych 19, 20 i 21 Adres obiektów: ul Srebrniki 17, 80-282 Gdańsk. Nazwy i kody robót: Roboty budowlane 45000000-7 Roboty

Bardziej szczegółowo

oznaczenie sprawy ZP/RB/AP/10/2013 L. dz.: DZP-390-3/13 Wykonawcy, uczestniczący w postępowaniu o udzielenie zamówienia

oznaczenie sprawy ZP/RB/AP/10/2013 L. dz.: DZP-390-3/13 Wykonawcy, uczestniczący w postępowaniu o udzielenie zamówienia Warszawa, dnia 12 czerwca 2013 r. oznaczenie sprawy ZP/RB/AP/10/2013 L. dz.: DZP-390-3/13 Wykonawcy, uczestniczący w postępowaniu o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH UL. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 13 W LUBANIU

PROJEKT WYKONAWCZY ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH UL. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 13 W LUBANIU ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH UL. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 13 W LUBANIU Inwestor: Adres inwestycji: Branża: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Pl. Grunwaldzki 1 58-390

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY WYDZIELENIE PRZECIWPOŻAROWE KLATEK SCHODOWYCH DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH PL. B. CHROBREGO 57-300 KŁODZKO

PROJEKT WYKONAWCZY WYDZIELENIE PRZECIWPOŻAROWE KLATEK SCHODOWYCH DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH PL. B. CHROBREGO 57-300 KŁODZKO WYDZIELENIE PRZECIWPOŻAROWE KLATEK SCHODOWYCH DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH PL. B. CHROBREGO 57-300 KŁODZKO Inwestor: Adres inwestycji: Branża: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Pl. Grunwaldzki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ADAPTACJI POMIESZCZENIA NR 206 NA POTRZEBY PRACOWNI MEDYCYNY KATASTROF

PROJEKT BUDOWLANY ADAPTACJI POMIESZCZENIA NR 206 NA POTRZEBY PRACOWNI MEDYCYNY KATASTROF PROJEKT BUDOWLANY ADAPTACJI POMIESZCZENIA NR 206 NA POTRZEBY PRACOWNI MEDYCYNY KATASTROF INWESTOR SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ 01-629 WARSZAWA, ul. Słowackiego 52/54 ADRES BUDOWY 01-629 WARSZAWA, ul.

Bardziej szczegółowo

Przystosowanie budynku dla potrzeb poruszania się osób niepełnosprawnych w tym:

Przystosowanie budynku dla potrzeb poruszania się osób niepełnosprawnych w tym: Zał. Nr 1 do wniosku PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pod nazwą: Przebudowa fragmentów wnętrza budynku szkoły

Bardziej szczegółowo

Warunki ochrony przeciwpożarowej

Warunki ochrony przeciwpożarowej Warunki ochrony przeciwpożarowej PODSTAWA OPRACOWANIA Projekt budowlany. 1. PODSTAWOWE DANE OBIEKTU, POWIERZCHNIA, WYSOKOŚĆ I LICZBA KONDYGNACJI. Budynek świetlicy wiejskiej zlokalizowany na dz. nr 321/16

Bardziej szczegółowo

2. Zamawiający mając na myśli kompleksową wielobranżową dokumentację projektową rozumie:

2. Zamawiający mając na myśli kompleksową wielobranżową dokumentację projektową rozumie: Załącznik Nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia Opracowanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji projektowej wykonawczej dotyczącej wentylacji mechanicznej ciągów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRACE PROJEKTOWE DOSTOSOWANIE BUDYNKU NR 1 INSTYTUTU TELE I RADIOTECHNICZNEGO DO WYMOGÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO BRANŻA BUDOWLANA 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany termomodernizacji budynku Komendy Powiatowej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach przy ul. Hubalczyków 30

PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach przy ul. Hubalczyków 30 Usługi Projektowo - Budowlane "DESIGN STUDIO" Rafał Podstawka Al. Solidarności 34/324, 25-323 Kielce PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 73 im. KRÓLA STEFANA BATOREGO INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 73 im. KRÓLA STEFANA BATOREGO INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKTOWANIE RCHITEKTONICZNE OPINIE TECHNICZNE DORADZTWO PRAWNE 2.594 Warszawa ul. J. Bruna 9 lok 41 tel.( 022) 406 60 46 (0) 606 38 01 38 Tytuł opracowania Adres inwestycji Numer działki Inwestor Stadium

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Znak sprawy: CeTA.2140.5.2012 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Dostosowanie budynków CeTA do obowiązujących wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego - z kompleksowym systemem sygnalizacji alarmu pożaru i

Bardziej szczegółowo

CZYTELNIA AKT W SĄDZIE REJONOWYM W ZDUŃSKIEJ WOLI

CZYTELNIA AKT W SĄDZIE REJONOWYM W ZDUŃSKIEJ WOLI CZYTELNIA AKT W SĄDZIE REJONOWYM W ZDUŃSKIEJ WOLI 1 S t r o n a 1.Przedmiot i podstawa opracowania 1.1 Przedmiot opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania jest adaptacja i aranżacja pomieszczeń na

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 2- PROJEKT ZABEZPIECZENIA PRZEJŚĆ INSTALACYJNYCH

CZĘŚĆ 2- PROJEKT ZABEZPIECZENIA PRZEJŚĆ INSTALACYJNYCH NAZWA INWESTYCJI: DOKUMENTACJA PROJEKTOWA W OPARCIU O EKSPERTYZĘ TECHNICZNĄ ORAZ POSTANOWIENIE NR 28/2015 WYDANE PRZEZ WIELKOPOLSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ OKRESLAJĄCA WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra, 24 kwietnia 2015 r. III G 211/06/15

Zielona Góra, 24 kwietnia 2015 r. III G 211/06/15 Zielona Góra, 24 kwietnia 2015 r. P R O K U R A T U R A O K RĘGOWA W Z I E L O N E J G Ó R Z E ul. Partyzantów 42 65-950 ZIELONA GÓRA tel.: 68 329 17 00, fax: 68 329 17 48 REGON 000000448 NIP 929-14-56-582

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia r.

Poznań, dnia r. Poznań, dnia 30.05.2012r. Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ul. Krysiewicza 7/8 61-825 Poznań ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA GRUPA HOTELI WAM Sp. z o.o. 31-048 Kraków ul. Św. Gertrudy 26-29 REGON 356882180, NIP 6762278406 Kraków, dnia 09 września 2015 r. SPECYFIKACJA DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Warunki ochrony przeciwpożarowej dla projektowanego budynku usługowego określono zgodnie z postanowieniami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

ul. Plebiscytowa 46 Katowice ul. Plebiscytowa 46 mgr inż. arch. Zbigniew Koziarski upr. arch. 211/90

ul. Plebiscytowa 46 Katowice ul. Plebiscytowa 46 mgr inż. arch. Zbigniew Koziarski upr. arch. 211/90 PRACOWNIA PROJEKTOWA ZBIGNIEW KOZIARSKI Sosnowiec, ul. Warszawska 18 TEMAT: Projekt dostosowania budynku Domu Dziecka Stanica do wymagań bezpieczeństwa pożarowego ADRES BUDOWY: Katowice ul. Plebiscytowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

Załącznik nr 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik nr 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY 1. Opis Przedmiotu Zamówienia: Wykonanie ekspertyza techniczna dotycząca dylatacji Budynku Biblioteki Nowej Uniwersytetu Marii Curie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dla zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości w złotych kwoty euro netto (bez podatku VAT)

Zapytanie ofertowe dla zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości w złotych kwoty euro netto (bez podatku VAT) Załącznik nr 6 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych Zapytanie ofertowe dla zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości w złotych kwoty 30 000 euro netto (bez podatku VAT)

Bardziej szczegółowo

Geneza nowych wymagań szczególnych

Geneza nowych wymagań szczególnych Wymagania ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej Ernest Ziębaczewski Geneza nowych wymagań

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT Przebudowa pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Muzycznych na

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT Przebudowa pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Muzycznych na PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT Przebudowa pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Muzycznych na pomieszczenia Powiatowego Urzędu Pracy INWESTOR Powiatowy Urząd Pracy, Ostrów Wlkp. ul. Al. Powstańców Wlkp. 14 LOKALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 28 czerwca 2016 r. DT ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Poznań, dnia 28 czerwca 2016 r. DT ODPOWIEDZI NA PYTANIA Poznań, dnia 28 czerwca 2016 r. DT.5.212.29.2016 ODPOWIEDZI NA PYTANIA Dotyczy : Postępowania w trybie przetargu nieograniczonego Modernizacja Hali Sportów Walk, Poznań, ul. Reymonta 35. Zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

6.1 Instalacje cieplne (c.o. i c.t.) 3 6.2 Wentylacja mechaniczna 3 6.2.1 Zestawienie elementów 5

6.1 Instalacje cieplne (c.o. i c.t.) 3 6.2 Wentylacja mechaniczna 3 6.2.1 Zestawienie elementów 5 SPIS TREŚCI 1 Przedmiot opracowania 2 2 Podstawa opracowania 2 3 Zakres opracowania 2 4 Ogólna charakterystyka obiektu 2 5 Wymagania dotyczące ochrony przeciwpoŝarowej 3 6 Zakres prac związanych z dostosowaniem

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Architektura. Dom Pomocy Społecznej, Jeziorany, ul. Kajki 49. Dom Pomocy Społecznej Jeziorany, ul.

PROJEKT BUDOWLANY. Architektura. Dom Pomocy Społecznej, Jeziorany, ul. Kajki 49. Dom Pomocy Społecznej Jeziorany, ul. Usługi Projektowe arch. Agnieszka M. Piotrowska, 10-688 Olsztyn, ul. W. Witosa 1F/9, tel.: 502 066 156, e-mail: ampiotrowska@op.pl biuro - 10-510 Olsztyn, ul. M. Kopernika 1/20, tel./fax: 89 527 91 76

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST-19

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST-19 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST-19 STOLARKA i ŚLUSARKA Obiekt: Kompleks budynków Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku dz. nr ew. 1028/10, 1028/11, 1028/12, 1028/3,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKT WYDZIELENIA KLATKI SCHODOWEJ I MONTAśU SYSTEMU ODDYMIANIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W śorach

OPIS TECHNICZNY PROJEKT WYDZIELENIA KLATKI SCHODOWEJ I MONTAśU SYSTEMU ODDYMIANIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W śorach OPIS TECHNICZNY PROJEKT WYDZIELENIA KLATKI SCHODOWEJ I MONTAśU SYSTEMU ODDYMIANIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W śorach 1. PODSTAWA OPRACOWANIA - zlecenie Inwestora, umowa nr IKIN.2228-63/ 3 / 07 - inwentaryzacja

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania. Rysunki

Zawartość opracowania. Rysunki Zawartość opracowania I. ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW:... 3 I.1 UPRAWNIENIA PROJEKTANTA... 3 I.2 PRZYNALEŻNOŚĆ DO IZBY PROJEKTANTA... 4 II. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 5 III. PODSTAWA OPRACOWANIA... 5 IV. INWESTOR...

Bardziej szczegółowo

5. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót. Wykonanie klimatyzacji w Gmachu Wydziału Zarządzania

5. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót. Wykonanie klimatyzacji w Gmachu Wydziału Zarządzania 5. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Nazwa inwestycji: Wykonanie klimatyzacji w Gmachu Wydziału Zarządzania i Ekonomii w Sali Rady Wydziału wraz z serwisem Inwestor: Politechnika

Bardziej szczegółowo

Strona 2 z 5 Luboniu. Budynek Szkoły Podstawowej nr 1 położony jest w Luboniu na działce nr 42, przy ul. Poniatowskiego 16 Budynek szkoły składa się z

Strona 2 z 5 Luboniu. Budynek Szkoły Podstawowej nr 1 położony jest w Luboniu na działce nr 42, przy ul. Poniatowskiego 16 Budynek szkoły składa się z Strona 1 z 5 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 58338-2016 z dnia 2016-03-15 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Luboń Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE I - Wykonanie prac budowlanych polegających na demontażu

Bardziej szczegółowo

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 12 ust. 1 punkt 2) WT: Jeżeli z przepisów 13, 60 i 271 273 lub przepisów odrębnych określających dopuszczalne

Bardziej szczegółowo

Rys nr 6- Rzut dachu- rys. zamienny Rys nr 7- Zestawienie stolarki

Rys nr 6- Rzut dachu- rys. zamienny Rys nr 7- Zestawienie stolarki ZAWARTOŚĆ PROJEKTU BUDOWLANEGO I Spis zawartości II Uzgodnienia i dokumenty Nr załącznika 1 Kopia pozwolenia na budowę Rodzaj uzgodnienia lub dokumentu 2 Decyzja nr 60/08 o warunkach zabudowy 3 Warunki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Poczta Polska S.A. Region Infrastruktury w Gdańsku ul. Targ Rakowy 7/8 80-940 Gdańsk PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Modernizacja instalacji elektrycznej w UP Łęczyce projekt +wykonanie

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy al. Niepodległości 188B, Warszawa PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy al. Niepodległości 188B, Warszawa PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Załącznik nr 1 Zamawiający: Adres: Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy al. Niepodległości 188B, 00-608 Warszawa PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Zał. nr 1 Opracowanie nr 1 pn.: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Wykonanie projektu budowlano wykonawczego termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 17 w Tychach przy ul. Begonii Zakres robót

Bardziej szczegółowo

B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738

B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738 B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738 INWESTOR: ADRES OBIEKTU: OBIEKT: NAZWA OPRACOWANIA: BRANŻA:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach przy ul. Hubalczyków 30 (REWIZJA 1)

PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach przy ul. Hubalczyków 30 (REWIZJA 1) Usługi Projektowo - Budowlane "DESIGN STUDIO" Rafał Podstawka Al. Solidarności 34/324, 25-323 Kielce PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 1 - ROBOTY ROZBIÓRKOWE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 1 - ROBOTY ROZBIÓRKOWE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 1 - ROBOTY ROZBIÓRKOWE KOD CPV RODZAJ ROBÓT 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu SST 1 - ROBOTY

Bardziej szczegółowo

Instalacja oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej K5 znajdującej się w budynku ginekologii

Instalacja oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej K5 znajdującej się w budynku ginekologii Dane ogólne. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej K5 znajdującej się w budynku ginekologii w Samodzielnym Publicznym Zespole

Bardziej szczegółowo

4. UWAGI KOŃCO0WE 5. ZASADY MONTAŻU PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH 6. OTWORY REWIZYJNE I MOŻLIWOŚĆ CZYSZCZENIA INSTALACJI

4. UWAGI KOŃCO0WE 5. ZASADY MONTAŻU PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH 6. OTWORY REWIZYJNE I MOŻLIWOŚĆ CZYSZCZENIA INSTALACJI SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY 1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA. 2. PODSTAWA OPRACOWANIA 3. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ WENTYLACJI 4. UWAGI KOŃCO0WE 5. ZASADY MONTAŻU PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH 6. OTWORY

Bardziej szczegółowo

Spis rysunków: Rys.1 - RZUT NISKIEGO PARTERU 1:100. Rys.2 - RZUT WYSOKIEGO PARTERU 1:100 Rys.3 - RZUT I PIĘTRA 1:100 Rys.4 - RZUT II PIĘTRA 1:100

Spis rysunków: Rys.1 - RZUT NISKIEGO PARTERU 1:100. Rys.2 - RZUT WYSOKIEGO PARTERU 1:100 Rys.3 - RZUT I PIĘTRA 1:100 Rys.4 - RZUT II PIĘTRA 1:100 Zawartość OPIS TECHNICZNY... 2 1. Podstawa opracowania... 2 2. Przedmiot opracowania... 2 3. Opis poszczególnych instalacji... 3 3.1. Opis projektowanej instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Wymiana paneli ściennych z łatwopalnych na osłony w klasie odporności ogniowej EI30 w budynku Urzędu Gminy w Zakroczymiu wraz z robotami towarzyszącymi.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY SIWZ zał. nr 12 - program funkcjonalno-użytkowy PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY 1. TYTUŁ Zaprojektowanie i wykonanie systemu oddymiania na klatce schodowej nowego budynku Lubelskiego Hospicjum Dobrego Samarytanina

Bardziej szczegółowo

Pracownia Architektoniczna

Pracownia Architektoniczna Pracownia Architektoniczna REMONT I DOSTOSOWANIE DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW ŁAZIENEK, SZATNI I WENTYLATORNI NA POZIOMIE WYSOKICH SUTEREN W BLOKU C CENTRALI NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO Warszawa ul. Świętokrzyska

Bardziej szczegółowo

RZUT PIWNIC A A ZAMUROWANIE OTWORU REWIZYJNEGO -2,62 ISTNIEJĄCY KANAŁ DOPROWADZAJĄCY NAWIEWANE POWIETRZE DO KLATKI SCHODOWEJ PRACOWNIA PROJEKTOWA "ARCHITEKT" Obiekt : mgr inż.arch. Janusz Rotko PROJEKTOWANY

Bardziej szczegółowo

TABELA CENY RYCZAŁTOWEJ PREAMBUŁA

TABELA CENY RYCZAŁTOWEJ PREAMBUŁA Załącznik 1 a - do Formularza ofertowego TABELA CENY RYCZAŁTOWEJ PREAMBUŁA 1. Tabelę ceny ryczałtowej należy odczytywać w powiązaniu ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami. 2.

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości: AJP Piotr Sieradzki, tel

Spis zawartości: AJP Piotr Sieradzki, tel Spis zawartości: 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Uprawnienia + izba projektanta 4. Opis techniczny. 5. Rzut parteru 0 inst. systemu oddymiani; modernizacja instalacji oświetlenia ogólnego klatki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ADAPTACJI POMIESZCZEŃ MAGAZYNOWYCH NA POTRZEBY PRALNI architektura i konstrukcja

PROJEKT BUDOWLANY ADAPTACJI POMIESZCZEŃ MAGAZYNOWYCH NA POTRZEBY PRALNI architektura i konstrukcja PROJEKT BUDOWLANY ADAPTACJI POMIESZCZEŃ MAGAZYNOWYCH NA POTRZEBY PRALNI architektura i konstrukcja INWESTOR SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ 01-629 WARSZAWA, ul. Słowackiego 52/54 ADRES BUDOWY 01-629 WARSZAWA,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA PRZEDSZKOLI, PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH, KLUBÓW DZIECIĘCYCH ORAZ PRZEDSZKLI W SZKOŁACH

WYMAGANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA PRZEDSZKOLI, PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH, KLUBÓW DZIECIĘCYCH ORAZ PRZEDSZKLI W SZKOŁACH WYMAGANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA PRZEDSZKOLI, PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH, KLUBÓW DZIECIĘCYCH ORAZ PRZEDSZKLI W SZKOŁACH Art. 2 pkt 1 System oświaty obejmuje przedszkola, w tym z oddziałami integracyjnymi,

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia r.

Gdańsk, dnia r. Gdańsk, dnia 06.09.2013 r. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2013 / S 158-275220 z dnia 16.08.2013, na stronie internetowej www.dzp.pg.gda.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROJEKT ARANŻACJI POMIESZCZEŃ OCHRONY W BUDYNKU NR 4. ul. Poligonowa 30, 04-051 Warszawa

PROJEKT PROJEKT ARANŻACJI POMIESZCZEŃ OCHRONY W BUDYNKU NR 4. ul. Poligonowa 30, 04-051 Warszawa Pracownia projektowa, projektowanie ekonomiczne, konsulting, architektura, konstrukcja, projekty branżowe PROJEKT Temat: Inwestor: PROJEKT ARANŻACJI POMIESZCZEŃ OCHRONY W BUDYNKU NR 4 PIT RADWAR S.A. ul.

Bardziej szczegółowo

ADRES: KRAKÓW, ul. Straszewskiego 21-22 dz. nr 1 i 3; obr. 145, jednostka ew. Śródmieście w Krakowie

ADRES: KRAKÓW, ul. Straszewskiego 21-22 dz. nr 1 i 3; obr. 145, jednostka ew. Śródmieście w Krakowie PRZEBUDOWA FRAGMENTU BUDYNKU PWST W KRAKOWIE - DOSTOSOWANIE BUDYNKU DO WYMAGAŃ POSTANOWIENIA KW PSP W KRAKOWIE Z DN. 10.08.2012 r. W ZAKRESIE WYDZIELENIA POŻAROWEGO KLATEK SCHODOWYCH - EWAKUACYJNYCH ADRES:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: Dokumentacja projektowa Przebudowa i termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdniku i nadzór autorski. ADRES: 21-040 Świdnik,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTURY

PROJEKT ARCHITEKTURY WYMIANA AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO W MAŁOPOLSKIM URZĘDZIE WOJEWÓDZKIM W KRAKOWIE PRZY UL. BASZTOWEJ 22. Inwestor: Małopolski Urząd Wojewódzki 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22 PROJEKT ARCHITEKTURY Autor projektu:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji i wentylacji dla pomieszczeń Sali kolumnowej, Sali ślubów i toastów w budynku Ratusza Rynek 1 w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

GCOP-ZP.2711.12.2014. Gliwice, dnia 15.05.2014. Program funkcjonalno użytkowy

GCOP-ZP.2711.12.2014. Gliwice, dnia 15.05.2014. Program funkcjonalno użytkowy GCOP-ZP.2711.12.2014 Gliwice, dnia 15.05.2014 Program funkcjonalno użytkowy Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zabudowy dźwigu osobowego przystosowanego do transportu

Bardziej szczegółowo

LISTA STYKÓW BRANŻOWYCH. Strona 1 z 6. D Dostawa GRUDZIEŃ 2013, ostatnie zmiany CZERWIEC 2014 M Montaż Z

LISTA STYKÓW BRANŻOWYCH. Strona 1 z 6. D Dostawa GRUDZIEŃ 2013, ostatnie zmiany CZERWIEC 2014 M Montaż Z LITA TYKÓW BRANŻOWYCH ostawa GRIEŃ 2013, ostatnie zmiany CERWIEC 2014 ontaż asilanie wraz z okablowaniem do szaf sterująco-zasilających urządzenie, dostawę wszystkich elementów toru prądowego, wraz z pomiarami

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. 0 2-3 2 0 W A R S Z A W A ul. G R Ó J E C K A 4 0 A / 2 5 tel./fax 8 2 2-1 7-5 6 ABA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA

PRZEDMIAR ROBÓT. 0 2-3 2 0 W A R S Z A W A ul. G R Ó J E C K A 4 0 A / 2 5 tel./fax 8 2 2-1 7-5 6 ABA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA ABA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA 0 2-3 2 0 W A R S Z A W A ul. G R Ó J E C K A 4 0 A / 2 5 tel./fax 8 2 2-1 7-5 6 ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111100-9 Roboty w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.augustowski.home.pl, www.zssaugustow.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.augustowski.home.pl, www.zssaugustow. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.augustowski.home.pl, www.zssaugustow.pl Augustów: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY. Remont sanitariatów na parterze budynku w Szkole Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii w Tychach

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY. Remont sanitariatów na parterze budynku w Szkole Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii w Tychach PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Remont sanitariatów na parterze budynku w Szkole Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii w Tychach Zamówienia obejmuje wykonanie: I. dokumentacji projektowej

Bardziej szczegółowo

Słupsk: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Słupsk: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie nr 308614-2016 z dnia 2016-09-15 r. Słupsk: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 304317-2016 Data: 01/09/2016

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36

Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36 Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36 Rzeczoznawca ds. ppoż. Rzeczoznawca budowlany Wrocław, luty 2012r.

Bardziej szczegółowo

KARTA NR 1 LOKALU UŻYTKOWEGO 9.1 POZIOM -2

KARTA NR 1 LOKALU UŻYTKOWEGO 9.1 POZIOM -2 KARTA NR 1 LOKALU UŻYTKOWEGO 9.1 POZIOM -2 1. PARAMETRY TECHNICZNE: pom. 9.1: pow. 361,81 m 2, h = 3,82m 2. PRZEZNACZENIE: Kulturalno-artystyczne/ gastronomia 3. STANDARD: deweloperski 4. RZUT : 4.1 USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ Zestawienie kosztów zamówienia

FORMULARZ Zestawienie kosztów zamówienia FORMULARZ Zestawienie kosztów zamówienia Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej na przebudowę Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej Ośrodek Nowolipie w ramach zadania

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DO PROJEKTU BUDOWLANEGO : " Projekt rozbudowy

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DO PROJEKTU BUDOWLANEGO :  Projekt rozbudowy WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DO PROJEKTU BUDOWLANEGO : " Projekt rozbudowy budynku administracyjnego Nadleśnictwa Turawa oraz przebudowa części istniejącej wraz z jej remontem". 1. Powierzchnia, wysokość

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dla zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości w złotych kwoty 30 000 euro netto (bez podatku VAT)

Zapytanie ofertowe dla zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości w złotych kwoty 30 000 euro netto (bez podatku VAT) Załącznik nr 6 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych Zapytanie ofertowe dla zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości w złotych kwoty 30 000 euro netto (bez podatku VAT)

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. III. System zamknięć ogniowych 16. IV. Sieć hydrantowa 17

SPIS TREŚCI. III. System zamknięć ogniowych 16. IV. Sieć hydrantowa 17 SPIS TREŚCI Podstawa opracowania 5 I. Przeciwpożarowe wydzielenie pionowej drogi ewakuacji 5 A. Klatka K1 5 1. Parter 5 B. Klatka K2 7 2. Piętro 1 7 6. Poddasze 7 II. Okienny system oddymiania 8 A Klatka

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY etap III, pomieszczenia w piwnicy

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY etap III, pomieszczenia w piwnicy Remont przebudowa pomieszczeń Dworca Kolejowego Warszawa Wschodnia dla PKP INTERCITY Inwestor: PKP INTERCITY PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY etap III, pomieszczenia w piwnicy Część 1 - Architektura Zespół

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Opracowanie dokumentacji technicznej projektu wielobranżowego wraz z częścią kosztową na potrzeby pracowni hemodynamicznej nr 2 położonej na poziomie II

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. NORWIDA 44

OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. NORWIDA 44 E K S P E R T Y Z A T E C H N I C Z N A Z A B E Z P I E C Z E N I A P R Z E C I W P O Ż A R O W E G O OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. NORWIDA 44 ZLECENIODAWCA : MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW

Bardziej szczegółowo

KARTA NR 1 LOKALU UŻYTKOWEGO POZIOM -1

KARTA NR 1 LOKALU UŻYTKOWEGO POZIOM -1 KARTA NR 1 LOKALU UŻYTKOWEGO 9.1 + 9.2 POZIOM -1 1. PARAMETRY TECHNICZNE: pom. 9.1: pow. 80,87 m 2, h = 3,83m pom. 9.2: pow. 8,37m 2, h = 2,49m 2. PRZEZNACZENIE: usługi/ handel/ gastronomia 3. STANDARD:

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZESTAW NR 4

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZESTAW NR 4 Szczeciński Park Szczecin, 22.06. 2009 r. Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o. ul. Kolumba 86/89 70 035Szczecin KRS: Nr 0000116662 Kapitał zakładowy: 8 808 000 PLN NIP: 955-200-02-38 tel. +48 914 892 050

Bardziej szczegółowo

... stopień, imię i nazwisko ... stanowisko

... stopień, imię i nazwisko ... stanowisko Gdańsk, dnia...................... PZ-.............. Protokół Ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych Na podstawie art. 23 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży

Bardziej szczegółowo

O P I N I A. Opracował : Suwałki, listopad 2014 r.

O P I N I A. Opracował : Suwałki, listopad 2014 r. O P I N I A dotycząca dostosowania budynku głównego Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach przy ul. Sejneńskiej 33 do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Opracował : Suwałki, listopad

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZAMAWIAJĄCY: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Mysłowicach Polskiej Akademii Nauk w Krakowie ul. Strażacka 7, Mysłowice NAZWA ZAMÓWIENIA: Termomodernizacja dwóch

Bardziej szczegółowo

2) Powierzchnia Powierzchnia wewnętrzna budynku ogółem wynosi 3474 m 2.

2) Powierzchnia Powierzchnia wewnętrzna budynku ogółem wynosi 3474 m 2. Warunki ochrony przeciwpożarowej 1) Liczba kondygnacji, kwalifikacja wysokościowa a) liczba kondygnacji : ogółem 3, w tym 3 nadziemnych, 1 podziemna, b) wysokość : 9,5 m, budynek niski. 2) Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH (STWiORK)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH (STWiORK) SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH (STWiORK) Obiekt Budynek nr 12/3394 Adres obiektu budowlanego Jednostka Wojskowa 3533 27-600 Sandomierz ul. Mickiewicza 38 Zamawiający 33 WOG

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWLANYCH OBIEKT: BUDYNEK BIUROWY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 21/23, W WARSZAWIE OPRACOWANIE: KOD CPV: DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ SYSTEMU KLIMATYZACJI DLA POMIESZCZEŃ BIUROWYCH NA PODDASZU BUDYNKU 45331220-4

Bardziej szczegółowo

PUŁAWY TEL ul. DĘBLIŃSKA 2 P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y

PUŁAWY TEL ul. DĘBLIŃSKA 2   P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y BIURO USŁUG TECHNICZNYCH TESTA TADEUSZ SULSKI 24-100 PUŁAWY TEL. 81-8882329 ul. DĘBLIŃSKA 2 E-MAIL: t.sulski.testa@gmail.com P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y INWESTOR: ZADANIE GMINA MIASTO PUŁAWY ZARZĄD

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. Ryunki:

Opis techniczny. Ryunki: !" "!$%&' "!#! * "!"! () #!,* +!,-*% "!+! /! *&).! )!# 3! -1- /!"!0))&1 /!#! - 0) -4(*5 0 2)!+ 3!# &) 3!" 265 0!. 7!2*' 3!+ -1-)) &4%!/!3 #89 "89 -),-)6& 4 :)5";/< Opis techniczny Ryunki: 1 OPIS TECHNICZNY:

Bardziej szczegółowo