kwartalnik nr 4 (36) grudzień 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "kwartalnik nr 4 (36) grudzień 2011"

Transkrypt

1 kwartalnik nr 4 (36) grudzień 2011 ISSN Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Od połowy października br. w Rzeszowie tętni życiem największy na Podkarpaciu obiekt handlowy Millenium Hall. Budynek o ciekawej architekturze z efektownymi rozwiązaniami przestrzennymi połączył w sobie funkcje handlowe z przestrzenią rekreacji, rozrywki i biznesu. Pasaże handlowe Millenium Hall oferują 250 markowych sklepów, z czego aż 30 to obiekty wielko i średniopowierz- chniowe. Dla biznesu zaplanowano klimatyzowane i profesjonalnie wyposażone sale konferencyjne na kilkaset osób, hotel renomowanej sieci Hilton, Multikino i skwer koncertowy, w którego centrum zlokalizowano multimedialną fontann ę. W Millenium Hall, w którym jest też plac zabaw dla dzieci, klub fitness i kawiarnie, staje się nie tylko kolejnym miejscem zakupów, ale też miejscem dla rekreacji, wypoczynku, rozrywki oraz kultury.

2 Podkarpacka Okrêgowa Izba In ynierów Budownictwa ul. S³owackiego 20, Rzeszów Sekretariat, Przewodnicz¹cy tel , , fax Portal internetowy Biuro czynne: od poniedzia³ku do czwartku w godz Konto Podkarpackiej Okrêgowej Izby In ynierów Budownictwa: Kredyt Bank DY URY CZŁONKÓW PREZYDIUM RADY PODKARPACKIEJ OKRÊGOWEJ IZBY IN YNIERÓW BUDOWNICTWA: mgr inż. Zbigniew Detyna - przewodniczący Rady PDK OIIB wtorki mgr inż. Grzegorz Dubik - z-ca przew. Rady PDK OIIB środy mgr inż. Jacek Gil - z-ca przew. Rady PDK OIIB poniedziałki godz mgr inż. Andrzej Łuszczyński - skarbnik Rady PDK OIIB poniedziałek godz mgr inż. Leszek Kaczmarczyk - sekretarz Rady PDK OIIB poniedzia³ki USTALONE DNI I GODZINY UDZIELANIA INFORMACJI I WYJAŚNIEŃ CZŁONKOM PODKARPACKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA w siedzibie biura PDK OIIB: Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej mgr inż. Janusz Środa pełni dyżur w środy od do Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej dr inż. Zbigniew Plewako pełni dyżur w poniedziałki od godz do Przewodniczący Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego mgr inż. Zbigniew Tylek pełni dyżur w czwartki od godz do Okręgowi Rzecznicy Odpowiedzialności Zawodowej pełnią dyżur rotacyjnie w œrodê od godz do Przewodniczący Komisji ds. Doskonalenia Zawodowego mgr inż. Bogumił Surmiak pełni dyżur we wtorki od godz do Przewodniczący Zespołu ds. Samopomocy Koleżeńskiej mgr inż. Roman Cużytek pełni dyżur w czwartki od godz do Przewodniczący Zespołu ds. Portalu Internetowego mgr inż. Wacław Kamiński pełni dyżur w środy od godz do Przewodniczący Komisji Prawno-Regulaminowej mgr inż. Jarosław Śliwa pełni dyżur w środy od do Dyżur Radca Prawny - Kancelaria Prawnicza Artur Kosturek i Wspólnicy sp. k., dyżury: œrody, piątki tel , skype: kosturek-kancelaria, kosturek-biuro ISSN Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Rada Programowa: Bo ena Babiarz PZITS, Adam Jakóbczak PZITB, Leszek Kaczmarczyk PDK OIIB, Anna Paja - pracownik Biura PDK OIIB, Dariusz Sobala ZMRP, Ryszard Sendyka SITWM, Adam Szalwa SEP, Andrzej Zimierowicz SITK, Barbara Kopeć WEiI PRz, Aleksander Koz³owski WBiIŒ Prz Redaguje zespó³: Leszek Kaczmarczyk - redaktor naczelny Bo ena Baron - sekretarz redakcji, Anna Rakuœ - redaktor prowadz¹cy Redakcja zastrzega sobie prawo ingerowania w nadesłane teksty. Materiałów niezamówionych nie zwracamy. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych reklam oraz może odmówić ich drukowania jeśli zawarte tam informacje pozostają w sprzeczności z prawem. Na ok³adce: Millenium Hall w Rzeszowie (Fot. A. Rakuœ) Oprac. graf., sk³ad komputerowy: Wydawnictwo EDYTOR Nak³ad: 6200 egz. Druk: DUET, tel PREZYDIUM RADY PDK OIIB RADA PDK OIIB KOMISJA REWIZYJNA PDK OIIB KOMISJA KWALIFIKACYJNA PDK OIIB OSOBY PE NI CE FUNKCJE W ORGANACH IZBY W KADENCJI Zbigniew Detyna - przewodniczący Grzegorz Dubik - zastępca przewodniczącego Jacek Gil - zastępca przewodniczącego Leszek Kaczmarczyk - sekretarz Andrzej Łuszczyński - skarbnik Witold Dobosiewicz - członek Aurelia Mirek - członek Grzegorz Bajorek Wiesław Baran Zbigniew Detyna - przewodniczący Witold Dobosiewicz - cz³onek Prezydium Grzegorz Dubik - zastępca przewodniczącego Przemysław Dumański Jacek Gil - zastępca przewodniczącego Józef Jamro Leszek Kaczmarczyk - sekretarz Wacław Kamiński Marcin Kaniuczak Janusz Leń Andrzej Łuszczyński - skarbnik Anna Malinowska Andrzej Michalski Aurelia Mirek - cz³onek Prezydium Janusz Orłowski Ryszard Pabian Grzegorz Pabisiak Henryk Piątkiewicz Zdzisław Pisarek Liliana Serafin Jarosław Suchora Bogumił Surmiak Piotr Urban Janusz Środa - przewodniczący Jerzy Lechwacki - wiceprzewodniczący Grażyna Materna - sekretarz Tadeusz Czech Aleksander Cyran Wojciech Kras Antoni Łobodziński Waldemar Polek Zbigniew Plewako - przewodniczący Stanisław Dołęgowski - wiceprzewodniczący Andrzej Tarczyński - wiceprzewodniczący Andrzej Mamczur - sekretarz Andrzej Hliniak Wojciech Jaśkowski Andrzej Klecha Teodor Mateja Henryk Owsiany Janusz Pluta Marian Żołyniak Komisja Rewizyjna: Komisja Kwalifikacyjna: S¹d Dyscyplinarny: Rzecznik Odpowiedzialnoœci Zawodowej: Komisja ds. Doskonalenia Zawodowego: Zespó³ ds. Samopomocy Kole eñskiej: Komisja Prawno-Regulaminowa: Dzia³ Cz³onkowski: Biuletyn Informacyjny: Kierownik Biura: S D DYSCYPLINARNY PDK OIIB Zbigniew Tylek - przewodniczący Elżbieta Kosior - wiceprzewodnicząca Marianna Krupa - wceprzewodnicząca Jerzy Kubiński - sekretarz Marian Baran Adam Kesler Marek Malinowski Antoni Mączka RZECZNIK ODPOWIEDZIALNOŒCI ZAWODOWEJ PDK OIIB Jerzy Madera - rzecznik koordynator Rzecznicy: Krzysztof Czech Andrzej Panek Maria Darowska-Anusik Edward Sikora Jerzy Lewiński KOMISJA DS. DOSKONALENIA ZAWODOWEGO PDK OIIB Bogumił Surmiak - przewodniczący Bożena Babiarz Marcin Kaniuczak Grzegorz Bajorek Marek Kopeć Józef Baum Janusz Pluta Krzysztof Buczyński Wacław Rejman Przemysław Dumański Jerzy Szmyd Józef Jamro Irena Uliniarz Wacław Kamiński ZESPÓ DS. SAMOPOMOCY KOLE EÑSKIEJ PDK OIIB Roman Cużytek - przewodniczący Stanisław Dołęgowski Barbara Pasowicz Tadeusz Dusak Józef Warchoł ZESPÓ DS. PORTALU INTERNETOWEGO PDK OIIB Wacław Kamiński - przewodniczący Grzegorz Bajorek Zdzisław Pisarek Marek Kopeć Anna Szostak KOMISJA PRAWNO-REGULAMINOWA PDK OIIB Jarosław Śliwa - przewodniczący Andrzej Głąb Wojciech Rawski Maciej Kwiatek Grzegorz Bajorek Zbigniew Detyna Stanisław Dołęgowski Grzegorz Dubik Jacek Gil Adresy PDK OIIB Maria Skręt Bogusław Strzałka Marian Zabawski Paweł Zawada DELEGACI NA ZJAZDY POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA Leszek Kaczmarczyk Andrzej Łuszczyński Aurelia Mirek Ryszard Pabian Irena Uliniarz

3 Spis treści biuletyn informacyjny nr 4 (36) S³owo wstêpne Wyjazdowe posiedzenie Rady Polscy pracownicy budowlani kierowani do pracy za granicê 3, 10, 350! Spotkanie integracyjne w Sanoku Trzecie Budowlane Fair Play w Lesku Spotkanie informacyjnointegracyjne w powiecie stalowowolskim Centralny Okrêg Przemys³owy ponadczasowy fenomen gospodarczy Informacja zespo³u ds. samopomocy kole eñskiej Uzupe³nij swój pesel i uaktualnij dane! Zaproszenie na bezp³atne szkolenia organizowane przez PDKOIIBwIkwartale 2012 r. Zaproszenie na szkolenia on-line w nowym projekcie unijnym pt.: Interaktywne Laboratorium - dynamicznym rozwojem techniki multimedialnej Otwarty nabór na szkolenia z zakresu sporz¹dzania œwiadectw charakterystyki energetycznej Korzyści wynikające z uczestnictwa w szkoleniach w ramach projektu Podkarpacka Akademia Certyfikacji: Sporządzanie Świadectw Charakterystyki Energetycznej Budynku System oceny energetycznej budynków Witajcie Kole anki i Koledzy Pierwsze mosty w Rzeszowie Inwestor a kierownik budowy - praktyki stosowane G³osy w dyskusji SITK Œwiêto Oddzia³u SITK w Rzeszowie Odbiór zadania pn. Remont drogi wojewódzkiej nr 884 Przemyœl - Dubiecko - Bachórz - Domaradz na d³ugoœci ponad 64 km SEP - Jubileusz 55-lecia SEP Oddzia³ w Rzeszowie Targi bielskie ENERGETAB 2011 Nowy wizerunek kolei Seminarium - nowe rozwi¹zania w elektroenergetyce PZITS Na kresowym szlaku - wycieczka na Ukrainê Reklama - Grupa HANZA Koleżanki i Koledzy Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia składamy najserdeczniejsze życzenia szczęśliwych i radosnych chwil wypełnionych miłością i rodzinnym ciepłem, czasu pełnego optymizmu, dobra i wzajemnej życzliwości. Dziękując za dotychczasową współpracę, na Nowy 2012 Rok życzymy wszelkiej pomyślności, spełnienia marzeń i pragnień zarówno w życiu osobistym jak i na niwie zawodowej. Rada Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Zespół Redakcyjny Biuletynu Informacyjnego

4 4 biuletyn informacyjny nr 4 (36) 2011 Szanowni Państwo: Koleżanki i Koledzy! Zbigniew Detyna Grzegorz Dubik Wyjazdowe posiedzenie Rady W bieżącym, grudniowym numerze zamieszczamy sprawozdanie z wyjazdowego posiedzenia Rady Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, w której udział wzięli znamienici goście. Szerzej w artykule obok autorstwa kol. Zbigniewa Detyny i Grzegorza Dubika. Dla tych z Państwa, którzy prowadzicie własne firmy polecamy kolejny artykuł p. Dawida Barana - rzecznika prasowego Okręgowego Inspek- tora Pracy w Rzeszowie. O tegorocznym Balu Budowlanych pisze kol. Jacek Gil. Pisze o rekordowej liczbie uczestników, i o tym, że jak tak dalej pójdzie to w przyszłym roku będzie ich około pięćset!? Zamieszczamy osobiste życzenia dla Wszystkich naszych Koleżanek i Kolegów oraz pracowników biura Izby od Aloszy Awdiejewa, który wraz ze swoim zespołem uświetnił w tym roku naszą imprezę. W dalszej części biuletynu można poczytać na temat imprez integracyjnych, które odbyły się w Sanoku, Stalowej Woli i Lesku. Tego typu imprezy wpisują się powoli w standardy naszej działalności, a w kolejce już czekają kolejne powiaty, które chcą tego typu imprezy organizować. Spotkania cieszą się dużym zainteresowaniem i są niewątpliwie po- trzebne, gdyż pozwalają, oprócz funkcji integrującej członków, przedstawić naszą izbę społeczeństwu i władzom poszcze- gólnych ośrodków naszego województwa. Ponawiamy apel, na szczęście już, do garstki kolegów, któ- rzy do dzisiaj nie podali swojego numeru PESEL, niezbędnego do identyfikacji członka izby. Znamienne jest to, żewśród tej grupy nie ma ani jednej Koleżanki. Jeżeli do końca roku nie otrzymamy od Państwa numerów PESEL zmuszeni będziemy wysyłać w tej sprawie listy polecone co narazi Izbę na nie- potrzebne wydatki, a Państwa na wędrowanie na pocztę po odbiór tych listów. Polecam lekturę szerokiej, jak zwykle, oferty szkoleniowej przygotowanej przez kolegów z Komisji Doskonalenia Zawo- dowego. Zachęcam do wzięcia udziału w szkoleniach z zakresu sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej i do promocyjnego zakupu programów komputerowych wspoma- gających wykonywanie tych świadectw. Leszek Kaczmarczyk redaktor naczelny W dniach września br. w Centrum Konferencyjnym Połoniny w Bieszczadach odbyło się wyjazdowe posiedzenie Rady Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa połączone ze szkoleniem w ramach realizowanego przez naszą izbę unijnego projektu szkoleniowego Konstruktor Kwalifikacji. W wyjeździe uczestniczyli członkowie Rady (z których część również odbyła szkolenie), koleżanki i koledzy zakwalifikowani na szkolenie oraz zaproszeni goście - przewodniczący innych okręgowych izb inżynierów budownictwa zaprzyjaźnionych z nami: Wiktor Abramek - Przewodniczący Rady Opolskiej OIIB Franciszek Buszka - Przewodniczący Rady Śląskiej OIIB, Grzegorz Cieśliński - Przewodniczący Rady Łódzkiej OIIB, Mieczysław Grodzki - Przewodniczący Rady Mazowieckiej OIIB, Zygmunt Meyer - Przewodniczący Rady Zachodniopomorskiej OIIB. Wyjazd grupy nastąpił z Rzeszowa w niedzielê, w godzinach popołudniowych 11 września, autokarem spod siedziby naszej izby. Po przyjeździe do ośrodka Połoniny w Bukowcu goście zostali zakwaterowani w pokojach. W godzinach wieczornych zorganizowano bieszczadzkie grillowanie połączone z atrakcjami przygotowanymi przez miejscowych bieszczadników występujących w roli prowadzących. Zabawy takie jak: rzuty siekierą, toczenie kloca, strzelanie z łuku, etc. cieszyły się dużym zainteresowaniem tak u koleżanek jak i u kolegów. Biesiadowanie przy smacznym jadle przeciągnęłosię do późnych godzin wieczornych i przechodziło od prac grupowych do prac w podgrupach tematycznych przy skocznym przygrywaniu kapeli góralskiej, a tematy rozmów i tak do końca nie zostały wyczerpane. W piękny rześki poranek, 12 września grupy szkoleniowe udałysię chłonąć wiedzę z zakresu sytemu normalizacji, które to tajniki wiedzy przekazywał koleżankom i kolegom doświadczony w temacie dr inż. Grzegorz Bajorek. Natomiast zaproszeni goście wraz z przedstawicielami Rady udali się na zwiedzanie Zapory Solińskiej oraz Jeziora Solińskiego powstałego w 1968 r. poprzez spiętrzenie wód rzek San i Solinka. Po powrocie z wycieczki odbyło się posiedzenie Rady Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, w której uczest-

5 biuletyn informacyjny nr 4 (36) niczyli również zaproszeni przewodniczący rad zaprzyjaźnionych okręgowych izb. W trakcie obrad debatowano między innymi nad obsługą biurową komisji kwalifikacyjnej, a nasi goście zabierali niejednokrotnie głos w sprawach dotyczących organizacji pracy porównując jak organizacyjnie rozwiązano te sprawy w ich okręgach. Po obradach i dyskusjach, w podziękowaniu za udział w spotkaniu, goście zostali obdarowani bieszczadzkimi aniołami - malowanymi na starych drewnianych gontach. Posiliwszy się łemkowskim obiadem wszyscy wraz z wyszkolonymi z normalizacji koleżankami i kolegami udali się na wycieczkę autokarową. Wycieczka obejmowała przejazd pętlą bieszczadzką i zwiedzanie uroczych, wręcz zaczarowanych miejsc, tak aby nasi goście (i my sami) mogli ujrzeć piękno Bieszczad. Do pętli bieszczadzkiej dojechaliśmy przez Terkę, zwiedzając przy okazji przełom rzeki Solinki i zabytkową kapliczkę. Następny przystanek był na Przysłupiu przy prawdziwym przystanku kolejki wąskotorowej, gdzie zlokalizowana jest smażalnia pstrągów oraz galeria bieszczadzkich artystów Fantasmagoria, w której koleżanki i koledzy mogli nabyć cieszące oczy pamiątki, lub uraczyć się w pobliskim barze lokalnie ważonym złotym płynem. W dalszej części wycieczki dojechaliśmy na przewodnik bieszczadzki, pan Żubryd, opowiadający wiele ciekawych historii z tych rejonów. Na koniec wycieczki trafiliśmy do oberży Wilcza Jama, jednej z najpiękniejszych w Bieszczadach, przepięknie zbudowanej zpełnych bali, a w środku wypełnionej porożami, ptactwem i wszelkimi drapieżnikami z paroma niedźwiedziami włącznie. Tego wieczoru oberża była tylko dla nas. Przy łemkowskich i bojkowskich smakołykach słuchaliśmy muzyki granej przez ukraiński zespół Na drabinie. Można byłotań- czyć isłuchać - ukraińskie dumki, Wysockiego, Okudżawę i znane przełęcz pod schroniskiem przy Małej Rawce gdzie uczestnicy wycieczki zaszczepili się do górskich wędrówek udającsię piechotką na krótką wycieczkę aby podziwiać bieszczadzkie widoki na Połoninę Caryńską i wyższe partie Bieszczad. Po godzinnej przebieżce przemieściliśmy się autokarem w pobliże miejscowości Nasiczne gdzie oglądaliśmy Nasiczańskie Progi na pobliskim potoku. Jadąc dalej z okiem autokaru widzieliśmy najdziksze części Bieszczad wewnątrz obwodnicy, zajechaliśmy do Chmiela na przełom Sanu, a nawet do Zatwarnicy, zagubionej wsi między górami gdzie w ogóle kończy się droga. Jazdę umilał nam

6 6 biuletyn informacyjny nr 4 (36) 2011 bieszczadzkiej rzeki. Z opresji wyratował ją szef łódzkiej okręgowej izby Grzegorz Cieśliński, który wszedł w nurt rzeki, uwolnił naszą koleżankę z uprzęży inarękach przeniósł na brzeg - po prostu bohater - czy dostał za to całusa, tego nikt nie wie. Po bogatym w bojkowskie specjały obiedzie koleżanki i koledzy zostali zapakowani do autokaru i przewiezieni do cywilizacji. standardy muzyki biesiadnej, ale był też rock'n'roll i nawet muzyka klasyczna - po prostu zawodowcy. W późnych godzinach nocnych nastąpił powrót do Bukowca. Pięknie i strasznie wyglądają Bieszczady nocą przy pełni księżyca i wstającej mgle. Rankiem grupa szkoląca siê w dalszym ciągu zdobywała wiedzę, pod kierunkiem kol. Grzegorza Bajorka. Aby trochę poruszać się przed obiadem pan Żubryd zorganizował zjazd na zgoła 100 metrowej linie zawieszonej na wysokości kilkunastu metrów nad przepływają w pobliżu ośrodka rzeką. Wszystko mimo pisków naszych koleżanek i basowych porykiwań kolegów (wcale się nie bali) odbyło się zgodnie z BHP pod czujnym okiem panów z GOPR-u. Z drugiego brzegu rzeki należało wracać przez tzw. most panamski - czyli dwie liny, przy czym do liny górnej delikwent był przypięty specjalną lonżą. Jednej z naszych koleżanek na środku rzeki obsunęłysię nogi z dolnej liny i wisząc na górnej linie moczyła sobie nóżki w czyściutkiej wodzie Pewnie wielu z nas wróci w Bieszczady połknąwszy bieszczadzkiego bakcyla. Szczególnie zachwyceni pięknem Podkarpacia byli nasi goście, którzy przyjechali z dalekich stron Polski i którym z tego miejsca dziękujemy serdecznie za wizytę.

7 biuletyn informacyjny nr 4 (36) Polscy pracownicy budowlani kierowani do pracy za granicę Dawid Baran rzecznik prasowy OIP w Rzeszowie Kodeks pracy nie precyzuje w swej treści definicji pojęcia oddelegowania. Podaje natomiast wyjaśnienie znaczenia 5 podróżysłużbowej. Zgodnie z art Kodeksu pracy, za podróż służbową uznaje się wykonywanie zadania określonego przez pracodawcę poza miejscowością, w której znajduje się stałe miejsce pracy pracownika, w terminie i miejscu określonych w poleceniu wyjazdu służbowego. W powyższym zakresie należy odróżnić dwie odrębne sytuacje: zagraniczną podróż służbową oraz oddelegowanie do innego państwa celem świadczenia usług. Pierwsza z tych sytuacji uregulowana jest w Kodeksie pracy (jak powyżej 5 wskazałem art. 77 K.p.), druga z nich podlega przepisom wydanym na podstawie dyrektywy nr 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r., dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług (tekst jedn. w D.U. UE z 1997r., L.18). Przepisami, które powstały na podstawie implementowania regulacji wymienionej dyrektywy 1 4 do polskiego porządku prawnego są art Kodeksu pracy. Dotyczą one warunków zatrudnienia pracowników, skierowanych do pracy na terytorium RP, zarówno z państwa będącego członkiem Unii Europejskiej, jak i spoza tego obszaru. Dodatkowo należy nadmienić, że podobnie postąpiły pozostałe państwa członkowskie implementując ww. przepisy dyrektywy do swoich uregulowań dotyczących Prawa Pracy. Konsekwencją powyższego jest to, że dyrektywa nakazuje zachowanie wobec pracowników delegowanych niektórych warunków zatrudnienia przynajmniej na poziomie państwa przyjmującego (czyli państwa, do którego pracownik został delegowany - np. Francji). Dotyczy to norm regulujących m.in. maksymalne okresy pracy i minimalne okresy wypoczynku, minimalne stawki płacy wraz ze stawkami za nadgodziny, zdrowie, bezpieczeństwo i higiena w miejscu pracy itp. Zasadnicza różnica pomiędzy zagraniczną podróżą służbową, a oddelegowaniem do innego państwa celem świadczenia usług polega na tym, że w okresie odbywania zagranicznej podróży służbowej ustalone w umowie miejsce pracy nie ulega zmianie. Natomiast pracownikiem delegowanym w celu świadczenia usług na terytorium państwa obcego jest osoba wykonująca przez ograniczony czas pracę na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej niż to, w którym zwyczajowo pracuje (art. 2 ust. 1 dyrektywy 96/71 WE). W praktyce praca świadczona w tych warunkach z reguły powinna pociągać za sobą czasową zmianę miejsca świadczenia pracy bądź od razu jego wyznaczenie na terytorium obcego państwa. Ponadto dyrektywa zakłada, że jeżeli w związku z delegowaniem pracownika na terytorium państwa obcego celem świadczenia usług pracodawca zwraca mu koszty podróży, wyżywienia i zakwaterowania, to nie powinien ich zaliczać do podstawy minimalnego wynagrodzenia obliczanego według przepisów państwa przyjmującego (przepis art. 3 ust. 7 zd. 2). Reasumując i przedstawiając powyższe na przykładzie pracownika, któremu polski pracodawca już w momencie zatrudnienia wskazuje miejsce wykonywania pracy, np. na terytorium Francji wyjaśniam, że taki pracownik powinien mieć ustalone miejsce pracy w określonej miejscowości we Francji, ponieważ należy traktować go jako oddelegowanego. Istotnym skutkiem powyższego jest to, że pracownik taki nie uzyskuje prawa do należności z tytułu podróży służbowej, a jego stawka wynagrodzenia powinna być ustalona co najmniej na poziomie minimalnej ustawowej stawki płacy we Francji. W praktyce Inspektorat Pracy w Rzeszowie odnotowywał podobne przypadki jak powyżej opisany, np. jedna z podkarpackich firm budowlanych, oddelegowała swoich pracowników do pracy na terenie Belgii. Na ten czas aneksem do umowy o pracę podwyższono pracownikom kwoty wynagrodzeń do określonej w Polsce najniższej możliwej stawki przychodu obowiązującej jako podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne. Była to w roku 2006 kwota ok brutto. Firma ta została skontrolowana przez Belgijską Inspekcję Socjalną, która zwróciła się następnie do Państwowej Inspekcji Pracy, jako instytucji łącznikowej, z wnioskiem o poinformowanie o ustalonych przez pracodawcę warunkach zatrudnienia i wynagrodzenia pracowników, których oddelegował do Belgii. Chodziło przede wszystkim o wysokość deklarowanego i wypłacanego przez pracodawcę wynagrodzenia, w tym kwoty będącej podstawą wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne. Okazało się oczywiście, że wynagrodzenia te są o wiele za niskie w stosunku do płacy minimalnej obowiązującej w roku 2006 w Belgii. Pracodawca musiał wyrównać wynagrodzenia pracowników oraz składki odprowadzane do polskiego ZUS do minimalnego pułapu belgijskiej płacy, która w odniesieniu do miesięcznego wymiaru czasu pracy poszczególnych pracowników wynosiła od 7 000,00 do ,00 zł. Biorąc powyższe pod uwagę nieznajomość, jedynie ogólnikowo przedstawionych powyżej zasad, może być dla pracodawcy źródłem wielu zmartwień, a co gorsze przyczyną utraty znacznych środków finansowych.

8 8 biuletyn informacyjny nr 4 (36) , 10, 350! Jacek Gil To nie ciąg matematyczny, nie szyfr ani zagadka logiczna. To cyfry, które należy czytać tak: Trzeci Bal Budowlanych przy okazji dziesięciolecia powstania Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zgromadził trzystu pięćdziesięciu uczestników. Tym razem miejscem spotkania był Dwór Ostoya w Jasionce koło Rzeszowa. Mimo deszczowej pogody, która uniemożliwiła podziwianie uroków parku wokół dworu, a może właśnie także dlatego atmosfera spotkania i zabawy była bardzo gorąca. Zanim goście ruszyli do tańca, na godzinę znaleźliśmy się wszyscy w innym świecie. Świecie malowanym słowem, żartem, muzyką i śpiewem Aloszy Awdiejewa. Przypomniał nam czasy PRL-u, czasy przemian, aż znaleźliśmy się w świe-

9 biuletyn informacyjny nr 4 (36) cie dzisiejszym. Zabrał nas w podróż od Odry do Władywostoku. Zahaczyliśmy o Kraków, Moskwę, Odessę, chwilę spędziliśmy nawet w Gruzji. Ukraińskie i rosyjskie ballady, pieśni Bułata Okudżawy przeniosły wielu z nas w czasy studenckie. A potem? Potem był bal do białego rana, urozmaicony pokazami tańców oraz wspólna zabawa do ostatniego Gościa przy muzyce zespołu Bendnicy. I kilka fotek... Zapraszamy za rok. 4, 11, 500? P.S. Słowa podziękowania dla Kolegi Bogumiła Surmiaka - przewodniczącego Komisji Doskonalenia Zawodowego Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz wszystkich osób zaangażowanych w organizację balu.

10 10 biuletyn informacyjny nr 4 (36) 2011 Jarek Suchora Spotkanie integracyjne w SANOKU Kolejne spotkanie budowlańcy - członkowie Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zdecydowali zorganizować się w stolicy powiatu sanockiego. Mimo jesiennej pory - na spotkanie wyznaczono 30 września - pogoda była ładna. Sanok przywitał słonecznie przybyłych uczestników. W spotkaniu uczestniczyło 48członków oraz zaproszeni goście. Mimo zaproszenia nie przyszli, burmistrz miasta i starosta powiatu. Prawdopodobnie nie pozwoliło im uczestnictwo w pracach związanych ze zbliżającymi się wyborami do Parlamentu. Obecni byli: Pan Krzysztof Tomczewski - naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Sanoku, Pan Stanisław Tabisz - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Sanoku, Podkarpacką Okręgową Izby Inżynierów reprezentował przewodniczący kolega Zbigniew Detyna i zastępca przewodniczącego kolega Jacek Gil. 00 Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 16 zwiedzaniem, otwartej parę dni wcześniej, repliki Miasteczka Galicyjskiego znajdującego się na terenie Muzeum Budownictwa Ludowego. Zwiedzający podziwiali wspaniałą drewnianą architekturę dziewiętnastowiecznego rynku odtworzonego według zachowanych planów budownictwa w małych miasteczkach znajdujących się na naszych terenach.

11 biuletyn informacyjny nr 4 (36) Rynek wybrukowany jest kocimi łbami i liczy około 6 tys. 2 m. Wokół niego znajduje się 26 drewnianych budynków będących syntezą zabudowy charakterystycznej dla południowo-wschodniej Polski. Są tu repliki domostw z Jaślisk, Jaćmierza, Birczy, Niebylca a także oryginalny dom Żyda z Ustrzyk Dolnych i remiza strażacka z Golcowej wraz ze starym sprzętem gaśniczym. W budynkach tych znajduje się karczma, poczta, urząd gminy, apteka, sklep, zakład fryzjerski, zakład szewski i inne. Akażde z tych wnętrz jest wyposażone w oryginalne sprzęty zebrane i pieczołowicie przechowywane przez pracowników muzeum. Miasteczko wygląda jak za Franciszka Józefa, jak ożywiona fotografia. Zwiedzający - fachowcy budowlani przecież - podziwiali kunszt, z jakim zostały odtworzone stare chałupy, które w skansenie zyskały nowe życie. Powierzchnia miasteczka to dwa hektary. Na budowę zużyto 1500 kubików drewna jodłowego, ponad 1000 kubików kamieni, na dachy pół miliona gontów, a długość drewnianych ścian liczy 25 kilometrów. 00 Po zwiedzaniu o godzinie 17 w restauracji Bona zebrani rozmawiali i dyskutowali o możliwościach, jakie Izba oferuje swoim członkom. Kol. Zbigniew Detyna przedstawił Izbę oraz ofertę szkoleń. Następnie wraz z kol. Jackiem Gilem wręczyli obecnym gościom upominki i pamiątkowe statuetki. Ostatnim punktem programu była biesiada. Uczestnicy spotkania sycili się sanockim jadłem, rozmawiali i dyskutowali o interesujących ich problemach. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że spotkają się znowu, bo towarzystwo jest wyjątkowo miłe, biesiada udana, więc tego typu imprezy muszą być kontynuowane. Za szczególną atmosferę spotkania należą się podziękowania władzom Izby i koledze Jarosławowi Suchorze, który zaangażował się w to, aby uczestnicy wynieśli jak najwięcej przyjemnych wrażeń. Nawet pogodę załatwił.

12 12 biuletyn informacyjny nr 4 (36) 2011 Ryszard Owsiany Trzecie Budowlane Fair Play w Lesku W piątek 16 września 2011 r. lescy i ustrzyccy budowlani obchodzili po raz kolejny swoje święto w formie biesiady - była to już trzecia Bieszczadzka Wiecha. Ogółem uczestniczyło42 osoby, w tym delegacja z Borysławia (z Ukrainy), której przewodził pan Anatol Stetsun (odpowiednik w polskich warunkach dyrektora biura zatrudnienia i robót budowlanych). Udział wzięli także przedstawiciele Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z Rzeszowa, współorganizatora imprezy oraz instytucji certyfikującej fachowców budownictwa. Delegacji przewodniczył Przewodniczący Rady Podkarpackiej OIIB pan Zbigniew Detyna. Sponsorami cyklicznego już spotkania były instytucje i firmy: PROHANBUD w Uhercach, INTRAMASZ Lesko, Starostwo Lesko i Ustrzyki Dolne, Burmistrz Leska i Ustrzyk oraz Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. Na wstępie zaproszeni goście oraz delegacja z Ukrainy zwiedzili ciekawie pomyślany architektonicznie Stary Piec w Hoczwi oraz Kompleks Naukowy Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej i Warszawskiej w Ośrodku Szkolnym w Bezmiechowej. Dyrektor Akademickiego Ośrodka Szybowcowego pani B. Petka dokładnie wyjaśniła rolę historyczną na przestrzeni lat przed II wojną oraz losy powojenne. Zostały udostępnione wszystkie sale wykładowe, gabinety, warsztaty, centrum kontroli lotów, hangary i sprzęt latający. Na uroczystej akademii z udziałem starostów z Leska i Ustrzyk Dolnych, panów Marka Pańko i Krzysztofa Gąsiora, pani wiceburmistrz Leska Barbary Krasulak oraz delegacji z Rzeszowa i Ukrainy wręczono po raz pierwszy wyjątkowe nominacje: dyplomy firmy uznanej za fair play i człowieka budownictwa fair play. W kategorii ma³ych firm - do 20 osób - miano fair play uzyskał Zakład Budowlany z Bandrowa pana Mariana Żarowa, a w zakresie firm średnich, tj. do 50 osób zatrudnionych, nominację uzyskał INTRAMASZ Lesko - firma rodzinna państwa Indyków. Nagrodę specjalną firmy dużej 20-lecia za pracowitość, doświadczenie i miano firmy fair play uzyskała autentycznie bezkonkurencyjnie najlepsza firma w Bieszczadach, tj. PROHANBUD z Uherzec Mineralnych, którą reprezentował prezes Zdzisław Różycki i dyrektor ds. wykonawstwa Janina Roś. Wręczono także 11 nominacji indywidualnych w formie dyplomów fair play dla wyjątkowo doświadczonych, zasłużonych w budownictwie oraz za zasługi w rozwoju Bieszczadów. Dodatkowym kryterium była absolutnie nienaganna postawa etyczna oraz zaangażowanie w działalność społeczną w wymiarze lokalnym. Nominacje otrzymali: Z powiatu bieszczadzkiego, panowie: Marian Żarów, Stanisław Potomski, Juliusz Tarnowski, Marian Nosal, Jan Laszkiewicz. Z powiatu leskiego, panowie i panie: Zdzisław Różycki, Janina Roś, Maria Kapinos, Kazimierz Głuszko, Antoni Środoń, Antoni Wasylewicz. Formy i osoby wyróżnione mają prawo używać tytułu fair play w dokumentach personalnych CV, na drukach firmowych, Internecie, dokumentach reklamowych. Delegacja z Borysławia otrzymała stosowne pisemne podziękowania za kilkuletnie zainteresowanie rozwiązaniami w zakresie infrastruktury regionu, w tym rozwiązaniami techniczno-technologicznymi i organizacyjnymi. Zespół organizacyjny pod kierownictwem pana Ryszarda Owsianego zadecydował, że kolejna święto budowlanych - IV Bieszczadzka Wiecha - odbędzie się końcem września przyszłego roku w Ustrzykach Dolnych i zostanie połączona ze zwiedzaniem zaplecza szkoleniowo-wypoczynkowego w Arłamowie, największej budowy 6 powiatów południowo-wschodniej Polski (Ustrzyki, Lesko, Sanok, Brzozów, Krosno, Przemyśl)ibędzie przebiegać pod hasłem Innowacyjność-Kreatywność. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku firmy i budowniczowie z Leska zajmą czołowe miejsca w rankingu rynku lokalnego.

13 biuletyn informacyjny nr 4 (36) Spotkanie integracyjno-informacyjne w powiecie stalowowolskim Grzegorz Dubik Spotkanie integracyjno-informacyjne w powiecie stalowowolskim odbyło się r. Członkowie Podkarpackiej Izby Inżynierów Budownictwa przybyli w liczbie 80 osób, zaproszeni goście nie dopisali w pełni, ale wśród obecnych byli pan Marian Pędlowski - powiatowy inspektor Nadzoru Budowlanego w Stalowej Woli oraz pan Sylwester Piechota - naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej Gminy Stalowa Wola. Podkarpacką Izbę reprezentowali przewodniczący kol. Zbigniew Detyna, skarbnik kol. Andrzej Łuszczyński oraz zastępca przewodniczącego kol. Grzegorz Dubik jako organizator spotkania. Spotkanie rozpoczęło się o godzinie zwiedzaniem Wystawy COP dla przyszłości mieszczącej się w warsztatach mechanika na ul. Hutniczej. Wystawa przedstawia wspaniale początki COP-u wraz z filmami dokumentalnymi oraz eksponaty z epoki, dużym urozmaiceniem jest zaaranżowana ulica z wystawami sklepowymi w stylu art deco z tamtych lat. Zwiedzających oprowadzała pani Beata Surdaj z Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, opowiadając z zaangażowaniem o początkach COP-u na tym terenie. Około godziny po zakończeniu zwiedzania wszyscy przemieścili się do restauracji Ollimpia w obiektach MOSiR gdzie odbyłasię dalsza część spotkania. Spotkanie rozpoczął kol. Zbigniew Detyna podając wraz z kol. Grzegorzem Dubikiem, krótko zebrane informacje o naszej Izbie. Po części oficjalnej podano smaczne jedzonko, przy którym do późnych godzin wieczornych biesiadowano rozmawiając na tematy po części zawodowe bo przecież wszyscy byli z branży. Członkowie z powiatu stalowowolskiego bardzo pozytywnie wypowiadali się na temat spotkania i z niecierpliwością czekają na następne. Spotkanie zgromadziło wielu kolegów, przyjaciół, znajomych oraz nowe twarze w naszym środowisku, którzy to żyjąc w swojej małej ojczyźnie z uwagi na obowiązki zawodowe nie mają czasu się spotkać, porozmawiać, wymienić doświadczeń. Potrzeba takich spotkań w przyszłości jest nieodzowna po frekwencji i atmosferze było widać, że długo na nie czekano.

14 14 biuletyn informacyjny nr 4 (36) 2011 CENTRALNY OKRĘG PRZEMYSŁOWY ponadczasowy fenomen gospodarczy Beata Surdaj W świadomości społecznej Centralny Okręg Przemysłowy obok budowy portu w Gdyni jawi się jako najdonioślejsze przedsięwzięcie inwestycyjne w II RP. Patrząc z perspektywy czasu, Centralny Okręg Przemysłowy był rzeczywiście ponadczasowym fenomenem gospodarczym. Po zakończeniu I wojny światowej II RP była krajem biednym, zrujnowanym po 123 latach zaborów. Centralna Polska była terenem przodującym w owym ubóstwie, zacofaniu, jednym słowem było to miejsce gdzie diabeł mówił dobranoc. Dlaczego akurat wybrano to miejsce na tak wielką inwestycję?. Z praktycznego powodu. Był to teren znajdujący się najdalej od III Rzeszy i od wielkiego brata ze wschodu czyli ZSRR. Ponadto, jak cytował Marszałka Piłsudskiego największy piewca II RP Melchior Wańkowicz: Polska jest jak obwarzanek - to warta, co ma po brzegach. Wpołowie lat 30. XX w. nadszedł moment aby ten obwarzanek wypełnić. Ostateczna decyzja zapadła w 1937 roku. Rozpoczęła się wielka inwestycja rozbudowy przemysłu zbrojeniowego. Zakłady zlokalizowano na obszarze dzisiejszych województw: podkarpackiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, mazowieckiego, małopolskiego. W obliczu realnego zagrożenia międzynarodowego tempo budowy COP było bardzo szybkie. Za przykład można podać tempo wybudowania osiedla Stalowa Wola i Zakładów Południowych w 26 miesięcy i 26 dni. Zaznaczyć należy, że praca na budowie nie należała do zadań łatwych. Pracownicy dowozili piasek przy pomocy drewnianych taczek a fundamenty kopali za pomocą łopat. Mimo tych trudności do wybuchu wojny udałosię wybudować znaczną ilość zakładów, a wraz z nimi całą potrzebną infrastrukturę. W ramach COP powstały zakłady, które nie konkurowały ze sobą o przetrwanie na rynku lecz współpracowały w osiągnięciu wspólnego celu jakim był rozwój gospodarczy kraju. Należy tutaj wymienić między innymi: Zaporę i Elektrownię Wodną wrożnowie, Zakłady Południowe przy osiedlu Stalowa Wola, Fabrykę Obrabiarek i Sprzętu Artyleryjskiego oraz Państwowe Zakłady Lotnicze w Rzeszowie, PZL w Mielcu, Fabrykę Kauczuku Syntetycznego i Fabrykę Gum Jezdnych Stomil wdębicy, Fabrykę Celulozy w Niedomicach, Fabrykę Broni w Radomiu czy Fabrykę Prochu w Pionkach. Procesowi uprzemysłowienia towarzyszyło zjawisko wzrostu tendencji urbanizacyjnych. Występowało ono już w istniejących ośrodkach miejskich (Rzeszów, Kielce, Radom), jak również w zupełnie nowych skupiskach przemysłowych takich jak: Stalowa Wola, Dęba, Pionki. Nowe budynki powstawały w charakterystycznym dla COP stylu architektonicznym: art deco. Niestety II wojna światowa zahamowała budowę wielu fabryk w Centralnym Okręgu Przemysłowym. Jednak była to udana próba industrializacji na tym terenie, ponieważ prawie wszystkie zakłady po wojnie wznowiły działalność i mimo napotkanych trudności funkcjonują do dnia dzisiejszego. 70 lat po tych doniosłych wydarzeniach w Stalowej Woli została zorganizowana niezwykła, multimedialna wystawa: COP dla przyszłości. Ludzie - Przemysł - Architektura. Ekspozycja została zaadaptowana w starym budynku na 2 powierzchni 1400 m, w którym parę lat wcześniej mieściły się warsztaty przyszkolne. Wewnątrz zaprezentowanych zostało ponad 100 zdjęć wielkoformatowych oraz ok. 600 eksponatów. Podobnie jak w przypadku Muzeum Powstania Warszawskiego ekspozycja łączy tradycyjny przekaz wiedzy o COP z najbardziej nowoczesnymi metodami wystawienniczymi. W sali kinowej prezentowany jest film z 20-lecia międzywojennego. Ciekawym zastosowaniem na wystawie jest fotoplastikon, w którym można obejrzeć zdjęcia, a przy tym posłuchać ciekawych wspomnień budowniczych COP. W celach edukacyjnych został przygotowany panel interaktywny, który ułatwi zrozumienie fenomenu gospodarczego jakim był niewątpliwie COP. Wystawa ma ponadto własną stronę internetową stalowawola.pl, która pozwala odbyć po niej wirtualny spacer. Wystawa ma na celu pokazać historię wybranych zakładów działających w ramach COP, ze szczególnym uwzględnieniem produkcji. W celu całościowego zrozumienia sytuacji gospodarczej II RP służy zaprezentowanie inwestycji, mających miejsce w okresie poprzedzającym budowę COP, w tym między innymi: budowę Portu w Gdyni,

15 biuletyn informacyjny nr 4 (36) dzieło ludzkich rąk. Centralny Okręg Przemysłowy był i jest inspiracją nie tylko w sztuce, kulturze, ale też w życiu codziennym. Zainspirował jego głównego twórcę Eugeniusza Kwiatkowskiego jak i rzesze ludzi, dla których COP jest uosobieniem wielkiego czynu wybicia się na nowoczesność. funkcjonowanie zakładów w tzw.: trójkącie bezpieczeństwa, realizowanie planów elektryfikacyjnych i komunikacyjnych. Prócz produkcji na wystawie pokazana została miastotwórcza rola COP. Ta część wystawy pozwala poczuć charakterystyczną atmosferężycia miejskiego ulicy z lat 20. i 30. XX wieku. W 2012 roku minie 75 lat od powstania COP, a 5 lat od powstania wystawy. Mimo upływu czasu, wystawa wciąż przyciąga ludzi niezależnie od wieku, aby podziwiać piękne Wystawę można zobaczyć w Stalowej Woli, ul. Hutnicza 17, w hali warsztatów przy ZS1. Wtorek - piątek godz. 9-17, niedziela godz W poniedziałki i soboty wystawa jest nieczynna. INFORMACJA ZESPOŁU DS. SAMOPOMOCY KOLEŻEŃSKIEJ Roman Cużytek Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy. Przypominamy członkom naszej Izby, dotkniętych przez los chorobą lub chorob¹ najbliższych mu osób, utratą pracy, pożarem, powodzią, kradzieżą czy innym zdarzeniem, że mogą wystąpić z WNIOSKIEM o przyznanie bezzwrotnej zapomogi finansowej. Taki dokument, napisany wg własnej inwencji, lub wg wzoru wniosku zamieszczonego na portalu internetowym Izby winien zawierać opis zdarzenia losowego. * We wniosku należy zamieścić niezbędne dane: (oczywiście) nazwisko, imię, adres, numer członkowski, NIP, adres swojego Urzędu Skarbowego, numer rachunku bankowego (na który zostanie przelana kwota przyznanej zapomogi), numer telefonu kontaktowego. * Do wniosku należy natomiast dołączyć: - potwierdzenie zdarzenie w formie np.: zaświadczeń lekarskich, informacji o pobycie w szpitalu czy sanatorium, potwierdzeń ze straży pożarnej lub Urzędu Gminy np. o powodzi, z Policji o kradzieży, -zaświadczenia o dochodach na członka rodziny, np. w postaci kserokopii zeznań podatkowych (druk PIT 36, 37), zaświadczeń o dochodach z KRUS czy Urzędu Pracy. Rady i informacje dodatkowe 1.Nie wstydzić się i nie mieć wewnętrznych oporów, i jeśli kogoś dotknęło zdarzenie losowe to wysłać wniosek do Izby. Gwarantujemy całkowita dyskrecję. 2.Aby zapoznać się z regulaminem przyznawania zapomóg i wzorem wniosku należy wejść na stronę internetową Izby: w zakładce Pobierz/Samopomoc znajdą Państwo potrzebne dokumenty. 3.W przypadku śmierci członka Izby proszę aby znajomi podpowiedzieli rodzinie zmarłego by ta wystąpiła do Izby z wnioskiem o przyznanie zapomogi.

16 16 biuletyn informacyjny nr 4 (36) 2011 Anna Paja UZUPEŁNIJ SWÓJ PESEL I UAKTUALNIJ DANE! Po raz kolejny ponawiamy naszą prośbę o podanie brakujących w ewidencji członkowskiej numerów PESEL. Dziękujemy wszystkim, którzy odpowiedzieli na nasz apel i podali nam swoje dane. Dla porównania jeszcze w 2008 roku brakowało w naszej bazie blisko 850 numerów PESEL, natomiast w chwili obecnej tylko 32 członków, pomimo naszych nieustannych próśb i przypomnień nie podało nam potrzebnych informacji, które są konieczne m.in. aby móc zarejestrować się na stronie www Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w celu pobrania elektronicznej wersji zaświadczenia o przynależności do Izby. Poniżej przedstawiamy zestawienie brakujących danych w poszczególnych powiatach: Nr w rejestrze Nazwisko i Imię Powiat dêbicki Powiat rzeszowski PDK/BO/0006/02 Binduga Ryszard PDK/BD/1644/01 Chuchla Tadeusz PDK/IE/1291/01 Data Janusz PDK/BO/0415/01 Michalak Zdzisław PDK/BO/0258/02 Piech Stanisław PDK/BO/0652/01 Szydełko Zbigniew Powiat stalowowolski PDK/WM/0797/02 Domka Wiesław PDK/BO/0965/03 Dziedzic Jerzy PDK/IE/1439/01 Myszka Edmund PDK/BO/0308/02 Olszewski Marek PDK/BO/0669/01 Tarnawski Zdzisław Powiat tarnobrzeski PDK/BO/0538/01 PDK/BO/1446/03 PDK/BD/1860/01 PDK/BO/0456/01 PDK/BO/0815/01 PDK/IE/1448/01 PDK/IS/0651/02 PDK/IS/0548/02 PDK/BO/0140/01 PDK/IE/1602/01 PDK/IS/0671/02 PDK/BO/0161/02 PDK/BM/2070/01 PDK/BO/0292/01 PDK/IE/1462/01 Pyziński Eugeniusz Gawlik Ryszard Powiat jaros³awski Taranowicz Tomasz Nowak Roman Kolano Adam Olejarka Jerzy Socha Jan Powiat kroœnieñski Chabaj Stanisław Powiat lubaczowski Dudziński Kazimierz Powiat ³añcucki Babiarz Andrzej Powiat przemyski Barański Piotr Bugielski Janusz Cielecki Jacek Powiat przeworski Kornafel Kazimierz Pieniążek Henryk PDK/BO/0172/01 PDK/BO/0419/01 PDK/BO/0440/01 PDK/BO/0601/01 PDK/IE/1540/01 PDK/BO/0218/02 Głaz Edward Michalski Jan Muciek Leszek Socha Andrzej Szpinda Ryszard Szyszka Remigiusz Aby móc pobrać ze strony krajowej zaświadczenie o przynależności do izby, konieczne będzie (w celu przeprowadzenia poprawnej weryfikacji) podanie niezbędnych parametrów w tym numeru PESEL - zgodnego z podanym do bazy danych w izbie okręgowej. Parametry konieczne do logowania były wysyłane do wszystkich czynnych członków w ubiegłym roku wraz z miesięcznikiem Inżynier Budownictwa. Osoby, które zagubiły swoje startowe kody dostępu, mogą wystąpić do nas o ich przypomnienie za pomocą poczty elektronicznej na adres: lub wówczas otrzymają zwrotną odpowiedź. Jednocześnie przypominamy, iż hasła i loginy służące do zarejestrowania się na stronie krajowej nie są tożsame z tymi, za pomocą których logują się Państwo do naszego portalu - Apelujemy, także do wszystkich członków, którzy zmienili swoje personalia lub dane teleadresowe o zgłaszanie nam takich informacji w formie pisemnej przed dokonaniem wpłat.

17 biuletyn informacyjny nr 4 (36) ZAPROSZENIE NA BEZPŁATNE SZKOLENIA ORGANIZOWANE PRZEZ PDK OIIB W I KWARTALE 2012 r. Bogumił Surmiak KOLEŻANKI I KOLEDZY!!! Na wiedzę i nowe umiejętności nigdy nie jest za późno!!!! Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zachęca i zaprasza swoich członków do podjęcia niewielkiego wysiłku i zapoznania się z obsługą komputera i Internetu. Komputer i Internet ma już prawie każdy. Komputer może zastąpić albumy ze zdjęciami, kino, telewizję, radio, pomoże wyszukać w Internecie ciekawych zagadnień, szerokiej gamy informacji. Jednym słowem otworzy przed nami szerokie możliwości poznawcze. Umiejętność obsługi tego urządzenia poprawi waszą samoocenę, przysporzy wiele radości i zadowolenia. Staniecie się też równorzędnymi partnerami Waszych dzieci, czy wnuków. Czas, którego możecie teraz nieco więcej spędzicie przyjemnie i pożytecznie. Za pośrednictwem Internetu można dokonać wszelakiego rodzaju zakupów, można też po założeniu konta internetowego dokonywać wszelakiego rodzaju transakcji finansowych. W tym celu organizujemy dla Was warsztaty komputerowe: podstawy komputera, internetu i eksela, a także zajęcia z praktycznego wykorzystania internetu w codziennym życiu, na których miedzy innymi uzyskamy informacje o bankowości internetowej (str. 20). - zaglądaj na stronę internetową - tu informacja o szkoleniach aktualizowana jest na bieżąco - podejmij naukę języków obcych - skorzystaj z możliwości dofinansowania do szkoleń organizowanych przez firmy zewnętrzne - podaj swój adres - informujemy i przypominamy o szkoleniach. Warunkiem uczestnictwa w bezpłatnych szkoleniach jest zgłoszenie udziału w biurze PDK OIIB Rzeszów, ul. Słowackiego 20 pok. 601 lub telefonicznie pod numerem w. 26, fax lub pocztą elektroniczną na adres: Zgłoszenia należy przesyłać na 7 dni przed datą szkolenia. A. SZKOLENIA polskim określonymi ustawą o wyrobach budowlanych i przepisami skorelowanymi, w tym znakowanie wyrobów znakiem budowlanym, znakiem CE. Choć pozornie wdrażanie wyrobów budowlanych to problem producentów - szkolenie dedykowane będzie projektantom, wykonawcom robót i nadzorowi - co powinni wyspecyfikować i co mogą egzekwować? Program szkolenia: Ustawa o wyrobach budowlanych wdrożeniem systemu europejskiego wprowadzania wyrobów do stosowania (dyrektywy UE) Rozporządzenia i ustawy skorelowane z ustawą o wyrobach budowlanych Systemy oceny zgodności i zasady ich stosowania Zakładowa Kontrola Produkcji wyrobów budowlanych Udział jednostek akredytowanych i notyfikowanych w deklarowaniu zgodności Deklaracja zgodności - co to jest i do czego służy? Zasady znakowania wyrobów budowlanych znakiem budowlanym i znakiem CE Znakowanie dobrowolne wyrobów: np. zgodności z PN, Dobry Beton, Pewny Cement, itd. Dokumenty odniesienia w deklarowaniu zgodności - normy (w tym zharmonizowane), aprobaty techniczne (w tym europejskie aprobaty techniczne) Inne sposoby wprowadzania wyrobów budowlanych do stosowania Sankcje dotyczące nielegalnego wprowadzenia wyrobów budowlanych do stosowania Jak się zabezpieczyć przed wprowadzeniem w błąd przez nieuczciwych producentów czy dostawców? Terminy i miejsca szkoleń: 23 stycznia 2012 r. poniedziałek od do Dębica 24 stycznia 2012 r. wtorek od do Rzeszów 25 stycznia 2012 r. środa od do Jarosław 26 stycznia 2012 r. czwartek od do Krosno 27 stycznia 2012 r. piątek od do Tarnobrzeg Szkolenie poprowadzi dr inż. Grzegorz Bajorek. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe. 1. Wyroby budowlane - zasady wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu i stosowania Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z wymogami dotyczącymi wprowadzania wyrobów budowlanych na rynku 2. Prawo telekomunikacyjne Ustawa Prawo Telekomunikacyjne dostosowała polskie prawo telekomunikacyjne do wymagań wynikających z dyrektyw Unii Europejskiej o łączności elektronicznej, które weszły w życie w kwietniu 2002 r. Na nowy porządek

18 18 biuletyn informacyjny nr 4 (36) 2011 regulacyjny w tej dziedzinie składa się zespół dyrektyw przyjętych przez Parlament Europejski. Państwa członkowskie były zobowiązane do transpozycji podstawowych aktów składających się na nowy porządek. Szkolenie dedykowane jest dla branży teletechnicznej zarówno dla projektantów jak i wykonawców związanych z TPSA. Program szkolenia: Ustawa Prawo telekomunikacyjne Postanowienia ogólne Zakres ustawy Wykonywanie gospodarczej działalności telekomunikacyjnej Postępowanie konsultacyjne Postępowanie konsolidacyjne Regulowanie rynku telekomunikacyjnego Analiza rynku, postępowanie w sprawie określania rynków właściwych, nakładania, zmiany i uchylania obowiązków regulacyjnych Wykonywanie gospodarczej działalności telekomunikacyjnej Regulowanie usług na rynku detalicznym Rachunkowość regulacyjna i kalkulacja kosztów Ochrona użytkowników końcowych i usługa powszechna Świadczenie usług telekomunikacyjnych użytkownikom końcowym Świadczenie usługi powszechnej Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług telekomunikacyjnych Sposoby rozstrzygania sporów Gospodarowanie częstotliwościami i numeracją Gospodarowanie częstotliwościami Gospodarowanie numeracją Cyfrowe transmisje radiofoniczne i telewizyjne Infrastruktura, urządzenia telekomunikacyjne i urządzenia radiowe Infrastruktura telekomunikacyjna Używanie i obsługa urządzeń radiowych Wymagania dla telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i urządzeń radiowych Tajemnica telekomunikacyjna i ochrona danych użytkowników końcowych Obowiązki na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego Opłaty telekomunikacyjne Administracja łączności i postępowanie przed Prezesem UKE Organy administracji łączności Kontrola i postępowanie pokontrolne Przepisy karne i kary pieniężne Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe ikońcowe Zmiany w przepisach obowiązujących Przepisy przejściowe Przepisy końcowe Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (krótki zarys) Zakończenie Czas trwania szkolenia: 8 godzin (wykłady) Termin i miejsce szkolenia: 11 luty 2012 r. sobota od 9.00 do Rzeszów - w siedzibie PDK OIIB, ul. Słowackiego 20, VI piętro sala wykładowa nr 604. Szkolenie poprowadzi Mariusz Kwaśnicki. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe. 3. Kryteria i zasady doboru geosyntetyków w zależności od rodzaju projektowanej konstrukcji z poprawnością ich doboru w aspekcie rzeczywistych parametrów warstw gruntowych. Program szkolenia: Kryteria doboru właściwości filtracyjnych, separacyjnych i mechanicznych Klasyfikacja geosyntetykow dla warstw separacyjnych i filtrów Wybór materiałów geosyntetycznych Zastosowanie schematu klasyfikacyjnego Normalizacja procesów projektowych Analizy trwałości geosyntetyków Badania podłoża z ustaleniem niezbędnych właściwości fizykomechanicznych gruntów w podłożu Wymagania stawiane podłożu i fundamentom budowli Cele wzmacniania podłoża Termin i miejsce szkolenia: 14 luty 2012 r. wtorek od Rzeszów - w siedzibie PDK OIIB, ul. Słowackiego 20, VI piętro sala wykładowa nr 604. Szkolenie poprowadzi mgr inż. Piotr Jermołowicz. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe. 4. Podstawowe przepisy techniczne oraz źródła ich pozyskiwania dotyczące budownictwa telekomunikacyjnego Cel szkolenia: uzyskanie wiedzy na temat projektowania, warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie Dla kogo: projektantów i wykonawców branży telekomunikacyjnej. Program szkolenia: Projektowanie telekomunikacyjnych obiektów Budowlanych Usytuowanie i warunki techniczne telekomunikacyjnych obiektów budowlanych Warunki techniczne kanalizacji kablowej i linii kablowych podziemnych Kanalizacja kablowa i linie kablowe a wykorzystanie innych obiektów Budowlanych Usytuowanie i zabezpieczenie kanalizacji wewnątrzbudynkowej Wymagania techniczne dotyczące ochrony sieci telekomunikacyjnej Czas trwania szkolenia 8 godzin

19 biuletyn informacyjny nr 4 (36) Termin i miejsce szkolenia: I grupa -18 luty 2012 r. sobota od 9.00 do II grupa - 19 luty 2012 r. niedziela od 9.00 do Rzeszów - w siedzibie PDK OIIB, ul. Słowackiego 20, VI piętro sala wykładowa nr 604. Szkolenie poprowadzi Grzegorz Osior. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe. 5. Roszczenia zamawiającego i wykonawcy w procesie budowlanym Tematyka i program szkolenia: Szkolenie dedykowane dla Inwestorów i Wykonawców, Generalnych Realizatorów Inwestycji, Inżynierów Kontraktów. Szkolenie obejmuje praktyczne aspekty na tle roszczenia Zamawiającego i Wykonawcy: - wzory umów, charakter roszczenia, uprawnienia przysługujące podmiotom, rodzaje roszczeń, podział roszczeń, terminy roszczeń, szczegóły powiadamiania, elementy ustawy prawo zamówień publicznych na tle roszczeń, roszczenia kompletne, roszczenia przejściowe, skutki uchybienia terminu do zgłoszenia roszczenia, klauzule dotyczące roszczeń, roszczenia zamawiającego i wykonawcy w świetle FIDIC Czas szkolenia 8 godzin - wykłady Termin i miejsce szkolenia: I grupa - 3 marzec 2012 r. sobota od 9.00 do II grupa - 4 marzec 2012 r. niedziela od 9.00 do Rzeszów - w siedzibie PDK OIIB, ul. Słowackiego 20, VI piętro sala wykładowa nr 604. Szkolenie prowadzi mgr Barbara Augustynowicz. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe. 6. Geosyntetyki w budownictwie hydrotechnicznym. Zasady obliczeń i szczegółowe kryteria doboru Zakres tematyczny: -możliwości zastosowania geosyntetyków w budownictwie hydrotechnicznym i infrastrukturze towarzyszącej, - funkcje i zasady pracy geosyntetyków w obiektach hydrotechnicznych, - podstawowy podział geosyntetyków w aspekcie zagadnień hydrotechnicznych, - zastosowanie geosyntetyków do konstruowania wałów popowodziowych, koryt rzek, skarp odwodnych i zbiorników ziemnych, - geosyntetyki w konstrukcjach drenaży i odwodnień liniowych (rowów), - kryteria doboru geosyntetyków, - zasady obliczeń wraz z przykładami. Termin i miejsce szkolenia: 20 marzec 2012 r. sobota od do Rzeszów - w siedzibie PDK OIIB, ul. Słowackiego 20, VI piętro sala wykładowa nr 604. Szkolenie poprowadzi mgr inż. Piotr Jermołowicz. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe. 7. Normy w budownictwie - obowiązek czy dobrowolność Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z działalnością normalizacyjną dotyczącą budownictwa. Uczestnicy zapoznają się szczegółowo z zasadami stosowania norm dotyczących projektowania i wyrobów budowlanych, w tym szczególnie - czy istnieje obowiązek stosowania norm. Program szkolenia: Polski system normalizacyjny - Polskie Normy - obowiązek czy dobrowolność Polski system normalizacyjny - Polskie Normy - zasady opracowywania norm Zasady stosowania norm do projektowania - normy PN i EUROKODY Zasady stosowania norm do projektowania c.d., w tym relacje z odpowiednimi rozporządzeniami w sprawie warunków technicznych Zasady stosowania norm dotyczących wyrobów budowlanych Zasady stosowania norm dotyczących wyrobów budowlanych c.d. w tym relacje z ustawą o wyrobach budowlanych i odpowiednimi rozporządzeniami Terminy i miejsca szkoleń: 23 kwietnia 2012 r. poniedziałek od do Dębica 24 kwietnia 2012 r. wtorek od do Rzeszów 25 kwietnia 2012 r. środa od do Jarosław 26 kwietnia 2012 r. czwartek od do Krosno 27 kwietnia 2012 r. piątek od do Tarnobrzeg Szkolenie poprowadzi dr inż. Grzegorz Bajorek. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe. B. Blok szkoleniowy Prawo budowlane i przepisy wykonawcze kontynuacja szkoleń z IV kwartału 2011 r. Szkolenie IV - Prawo budowlane - Realizacja robót budowlanych Program szkolenia Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych

20 20 biuletyn informacyjny nr 4 (36) 2011 Sporządzenie planu BIOZ Powołanie kierownika budowy, kierowników robót, inspektorów nadzoru inwestorskiego, nadzoru autorskiego Prowadzenie dokumentacji budowy Dziennik budowy jako podstawowy dokument powstający w procesie budowlanym Prace geodezyjne na budowie Wprowadzanie i dokumentowanie odstępstw Zmiana osób pełniących samodzielne funkcje techniczne na budowie Oddawanie obiektów budowlanych do użytkowania Odpowiedzialność za błędy i nieprawidłowości Terminy i miejsca szkoleń: 16 styczeń 2012 r. poniedziałek od do Dębica 17 styczeń 2012 r. wtorek od do Rzeszów 18 styczeń 2012 r. środa od do Jarosław 23 styczeń 2012 r. poniedziałek od do Krosno 24 styczeń 2012 r. wtorek od do Przemyśl 25 styczeń 2012 r. środa od do Tarnobrzeg Szkolenie poprowadzi mgr inż. Krzysztof Piątek. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe. Szkolenie V - Prawo budowlane - Utrzymanie obiektów i urządzeń budowlanych, katastrofy budowlane Program szkolenia Utrzymanie i użytkowanie obiektów Kontrole okresowe stanu technicznego obiektów, instalacji i urządzeń Wymagane uprawnienia i kwalifikacje osób wykonujących kontrole okresowe Zawiadamianie organów nadzoru budowlanego o przeprowadzonych kontrolach obiektów wielkopowierzchniowych Prowadzenie Książki Obiektu Budowlanego Szczególne wymagania dotyczące utrzymania budynków mieszkalnych Katastrofa budowlana - definicje Obowiązki właścicieli i zarządców obiektów w przypadku wystąpienia katastrof i awarii budowlanych Przepisy karne Terminy i miejsce szkoleń: 6 luty 2012 r. poniedziałek od do Dębica 7 luty 2012 r. wtorek od do Rzeszów 8 luty 2012 r. środa od do Jarosław 13 luty 2012 r. poniedziałek od do Krosno 14 luty 2012 r. wtorek od do Przemyśl 15 luty 2012 r. środa od do Tarnobrzeg Szkolenie poprowadzi mgr inż. Krzysztof Piątek. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe. Szkolenie VI Kontrola okresowa budynków o powierzchni zabudowy 2 powyżej 2000 m oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu 2 przekraczającej 1000 m. Program szkolenia: Rodzaje okresowych kontroli stanu technicznego Zakres przedmiotowy okresowych kontroli budynków o powierzchni zabudowy powyżej 2000 m oraz innych obiektów 2 2 budowlanych o powierzchni dachu powyżej 1000 m Osoby uprawnionego do dokonywania okresowych kontroli o których mowa w punkcie 2 Protokół z okresowej kontroli Obowiązki właściciela obiektu oraz osoby dokonującej kontroli Odpowiedzialność właściciela obiektu oraz osoby dokonującej kontroli Terminy i miejsca szkoleń: 12 marzec 2012 r. poniedziałek od do Dębica 13 marzec 2012 r. wtorek od do Rzeszów 14 marzec 2012 r. środa od do Jarosław 19 marzec 2012 r. poniedziałek od do Krosno 20 marzec 2012 r. wtorek od do Przemyśl 21 marzec 2012 r. środa od do Tarnobrzeg Szkolenie poprowadzi mgr Marian Pędlowski. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe. Lokalizacja szkoleń: Dębica - w Restauracji Stomilanka przy ul. Ignacego Lisa nr 1 (stołówka Stomilu) Rzeszów - w siedzibie PDK OIIB, ul. Słowackiego 20, VI piętro pokój 604 Jarosław wośrodku KOLPING przy parafii Chrystusa Króla, ul. 3-go Maja nr 49 Krosno - w stołówce huty w Krośnie, ul. Tysiąclecia Przemyśl w Hotelu Gromada, ul. Wybrzeże Marszałka Józefa Piłsudskiego 4 Tarnobrzeg - w sali Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3, ul. Świętej Barbary 1B C. WARSZTATY KOMPUTEROWE (grupy 12-osobowe) Warunkiem zorganizowania szkolenia jest frekwencja min. 7 uczestników - symboliczna odpłatność - dla usprawnienia organizacji warsztatów podaj swój numer telefonu kontaktowego. Warsztaty odbywać się będą w grupach 12-osobowych w sali komputerowej wyposażonej w komputery z rzutnikiem multimedialnym. Symboliczna odpłatność w wysokości 30 zł

PROTOKÓŁ NR 4/2007 Z POSIEDZENIA KOMISJI ROZWOJU I PORZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU RADY MIEJSKIEJ W JAWORZNIE. GODZINA w godz

PROTOKÓŁ NR 4/2007 Z POSIEDZENIA KOMISJI ROZWOJU I PORZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU RADY MIEJSKIEJ W JAWORZNIE. GODZINA w godz PROTOKÓŁ NR 4/2007 Z POSIEDZENIA KOMISJI ROZWOJU I PORZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU RADY MIEJSKIEJ W JAWORZNIE Informacje o Komisji : DATA KOMISJI 28 luty 2007 r. GODZINA w godz. 13.00 17.00 MIEJSCE POSIEDZENIA

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie NGO sprawne jak mało kto. Projekt wsparcia sektora organizacji pozarządowych w województwie podkarpackim. realizowany przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Konkurs Budowa Roku Podkarpacia 2011

Konkurs Budowa Roku Podkarpacia 2011 Konkurs Budowa Roku Podkarpacia 2011 Organizatorzy konkursu: Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Rzeszowie Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa Budowa Roku Podkarpacia

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Zarządu Mazowieckiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych W dniu 24.05.2005 r.

Protokół z posiedzenia Zarządu Mazowieckiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych W dniu 24.05.2005 r. Protokół z posiedzenia Zarządu Mazowieckiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych W dniu 24.05.2005 r. W dniu 24.05.2005 r. w siedzibie Mazowieckiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Bardziej szczegółowo

I Międzyuczelniane Inżynierskie Warsztaty Lotnicze

I Międzyuczelniane Inżynierskie Warsztaty Lotnicze I Międzyuczelniane Inżynierskie Warsztaty Lotnicze Bezmiechowa 2004 Partnerzy Pomysł, program, założenia Pomysłodawcą Warsztatów był prof. dr hab. inż. Zdobysław Goraj. Profesor przedstawił swą wizję członkom

Bardziej szczegółowo

Koło nr 1 PZW w Zielonej Górze SPRAWOZDANIE

Koło nr 1 PZW w Zielonej Górze SPRAWOZDANIE SPRAWOZDANIE Zielona Góra 11-01-2017 r. Z Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego członków Koła nr 1 PZW w Zielonej Górze, przeprowadzonego 8 stycznia 2017 r. za okres 2016 r. Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT XI Mistrzostwa Polski Lekarzy w Pływaniu DĘBICA 2015 04 23-25

KOMUNIKAT XI Mistrzostwa Polski Lekarzy w Pływaniu DĘBICA 2015 04 23-25 KOMUNIKAT XI Mistrzostwa Polski Lekarzy w Pływaniu DĘBICA 2015 04 23-25 Honorowy Patronat: Prezes NRL Maciej Hamankiewicz Starosta Powiatu Dębickiego Andrzej Reguła Burmistrz Miasta Dębica Mariusz Szewczyk

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Zarządu Mazowieckiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych w dniu 9.02.2005 r.

Protokół z posiedzenia Zarządu Mazowieckiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych w dniu 9.02.2005 r. Protokół z posiedzenia Zarządu Mazowieckiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych w dniu 9.02.2005 r. W dniu 9.02.2005 r. w siedzibie Mazowieckiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych w

Bardziej szczegółowo

POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW ODDZIAŁ REJONOWY WARSZAWA TARGÓWEK 10 lat naszych kół Koło nr 4

POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW ODDZIAŁ REJONOWY WARSZAWA TARGÓWEK 10 lat naszych kół Koło nr 4 Decyzję o powołaniu Koła numer 4 w Osiedlu Toruńska podjęto na posiedzeniu Zarządu Oddziału Rejonowego Warszawa Targówek ul. Turmoncka 10. Prezydium Zarządu O/R w osobach : 1.Przewodniczący Remigiusz Sikora

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA. Warszawa, 21 września 2012r.

MAZOWIECKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA. Warszawa, 21 września 2012r. MAZOWIECKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA Warszawa, 21 września 2012r. Stowarzyszenia założyciele : PZITB SEP PZITS SITWM SITK ZMRP Polska Izba Inżynierów PRZEWODNICZĄCY RADY KRAJOWEJ Prof. zw. dr

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu w ramach kampanii edukacyjnej z zakresu odnawialnych źródeł energii dla uczniów szkół gimnazjalnych

Regulamin konkursu w ramach kampanii edukacyjnej z zakresu odnawialnych źródeł energii dla uczniów szkół gimnazjalnych Regulamin konkursu w ramach kampanii edukacyjnej z zakresu odnawialnych źródeł energii dla uczniów szkół gimnazjalnych 1 Organizatorem konkursu w ramach kampanii edukacyjnej z zakresu odnawialnych źródeł

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N XVI REGIONALNYCH ZAWODÓW RADNYCH, WÓJTÓW, BURMISTRZÓW, PREZYDENTÓW I STAROSTÓW W TENISIE STOŁOWYM

R E G U L A M I N XVI REGIONALNYCH ZAWODÓW RADNYCH, WÓJTÓW, BURMISTRZÓW, PREZYDENTÓW I STAROSTÓW W TENISIE STOŁOWYM R E G U L A M I N XVI REGIONALNYCH ZAWODÓW RADNYCH, WÓJTÓW, BURMISTRZÓW, PREZYDENTÓW I STAROSTÓW W TENISIE STOŁOWYM O PUCHAR MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO MARKA WOŹNIAKA WITKOWO, 7 LUTY 2015 ROK

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 41/V/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie

Protokół nr 41/V/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie Protokół nr 41/V/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie W dniu 1 października 2015 r. w godz. od 9 30 do 14 30 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4, odbyło się posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Bal Geodety 2011 Rajd Geodety 2011

Bal Geodety 2011 Rajd Geodety 2011 WYDZIAŁOWA RADA SAMORZĄDU STUDENTÓW Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Kraków, dnia 21.01.2011r. Bal Geodety 2011 Rajd Geodety 2011 Oferta współpracy Szanowni Państwo, Akademia Górniczo

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Pan Wojciech Rychlik Starosta Zduńskowolski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan Wojciech Rychlik Starosta Zduńskowolski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI IA-III.431.10.2014 Łódź, dnia 23 października 2014 r. Pan Wojciech Rychlik Starosta Zduńskowolski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE W związku z pełnieniem przez Wojewodę Łódzkiego nadzoru nad wykonywaniem

Bardziej szczegółowo

Podkarpacka Akademia Najlepszych Praktyk

Podkarpacka Akademia Najlepszych Praktyk Społeczna Podkarpacka Akademia Najlepszych Praktyk SPOŁECZNA PODKARPACKA AKADEMIA NAJLEPSZYCH PRAKTYK (SPANP) Szanowni Państwo, w imieniu wszystkich partnerów pragniemy zaprosić Was do współpracy w ramach

Bardziej szczegółowo

Inwestycje Budowlane Aspekty praktyczne, Realizacja procesu inwestycyjnego, prawa i obowiązki stron, roszczenia i spory w sądzie i arbitrażu

Inwestycje Budowlane Aspekty praktyczne, Realizacja procesu inwestycyjnego, prawa i obowiązki stron, roszczenia i spory w sądzie i arbitrażu I miejsce w rankingu firm szkoleniowych wg Gazety Finansowej 2-3 czerwca 2016r., Warszawa Centrum 12 13 czerwca 2017r., Warszawa Inwestycje Budowlane Analiza ryzyk związanych z procesem inwestycyjnym,

Bardziej szczegółowo

X Jubileuszowy Wojewódzki T urniej Brydża Sportowego Nauczycieli

X Jubileuszowy Wojewódzki T urniej Brydża Sportowego Nauczycieli X Jubileuszowy Wojewódzki T urniej Brydża Sportowego Nauczycieli Już po raz dziesiąty w siedzibie Związku Nauczycielstwa Polskiego w Łomży odbyły się zmagania pasjonatów gry w brydża sportowego. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

dlaczego kompleks nazywany jest najszczęśliwszym miejscem w Warszawie.

dlaczego kompleks nazywany jest najszczęśliwszym miejscem w Warszawie. 20 października 2016 roku wczesnym rankiem grupa 45 uczniów Zespołu Szkół w Przedczu wraz z opiekunami: Panią Grażyną Kołodziejek, Panią Katarzyną Osińską, Panią Magdaleną Sobańską oraz Panem Zbigniewem

Bardziej szczegółowo

ZJAZD KOŁA MŁODYCH. POLSKIEGO ZWIĄZKU INśYNIERÓW I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA

ZJAZD KOŁA MŁODYCH. POLSKIEGO ZWIĄZKU INśYNIERÓW I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA ZJAZD KOŁA MŁODYCH POLSKIEGO ZWIĄZKU INśYNIERÓW I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA GDAŃSK 06-08.05.2011 Koło Młodych Polskiego Związku InŜynierów i Techników Budownictwa (KM PZITB) jest pręŝnie rozwijającym się stowarzyszeniem

Bardziej szczegółowo

kwartalnik nr 1 (33) marzec 2011 ISSN 1899-5608

kwartalnik nr 1 (33) marzec 2011 ISSN 1899-5608 kwartalnik nr 1 (33) marzec 2011 ISSN 1899-5608 Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Podkarpacka Okrêgowa Izba In ynierów Budownictwa ul. S³owackiego 20, 35-060 Rzeszów Sekretariat, Przewodnicz¹cy

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 3 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta Rady Miasta Katowice.

Protokół nr 3 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta Rady Miasta Katowice. BRM.0012.8.2.2015.ŁB Protokół nr 3 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta Rady Miasta Katowice. Data posiedzenia: 24.03.2015 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice, ul. Młyńska 4. Godzina rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

Biuletyn informacyjny nr 2 21.03.2011 Festyn Lotniczy Lotnisko bliżej miasta

Biuletyn informacyjny nr 2 21.03.2011 Festyn Lotniczy Lotnisko bliżej miasta Biuletyn informacyjny nr 2 21.03.2011 Festyn Lotniczy Lotnisko bliżej miasta Aeroklub Ostrowski wraz ze Starostą Ostrowskim oraz Prezydentem Miasta Ostrowa Wielkopolskiego zapraszają na Festyn Lotniczy

Bardziej szczegółowo

/ /1 WNIOSKI III KRAJOWEGO ZJAZDU PIIB. ZAŁĄCZNIK NR 1 do uchwały 16/R/04. L.p. Nr wniosku

/ /1 WNIOSKI III KRAJOWEGO ZJAZDU PIIB. ZAŁĄCZNIK NR 1 do uchwały 16/R/04. L.p. Nr wniosku WNIOSKI III KRAJOWEGO ZJAZDU PIIB ZAŁĄCZNIK NR 1 do uchwały 16/R/04 L.p. Nr wniosku 1. 27 2. 29 3. 12/8 4. 19 5. 94/1 Treść wniosku Wnioskodawca (nr mandatu) Adresat realizacji Wnioski do innych ustaw

Bardziej szczegółowo

1. Szkolenie przeprowadzone zostanie w dniach 23 25 października 2012 roku w Przemyślu;

1. Szkolenie przeprowadzone zostanie w dniach 23 25 października 2012 roku w Przemyślu; Kuratorium Oświaty w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15 35-959 Rzeszów Rzeszów, 2012-18 Szanowni Państwo Starostowie, Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie Dyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek w województwie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Sesję otworzył i przewodniczył jej obradom pan Zbigniew Wołcerz Przewodniczący Rady Powiatu, który

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU GŁÓWNEGO STOWARZYSZENIA SAPERÓW POLSKICH

REGULAMIN ZARZĄDU GŁÓWNEGO STOWARZYSZENIA SAPERÓW POLSKICH REGULAMIN ZARZĄDU GŁÓWNEGO STOWARZYSZENIA SAPERÓW POLSKICH 1. Zarząd Główny Stowarzyszenia Saperów Polskich (SSP) wybrany na VI Kongresie jest najwyższą władzą, między Kongresami Stowarzyszenia. Kieruje

Bardziej szczegółowo

Inwestycje Budowlane

Inwestycje Budowlane Firma szkoleniowa 2014 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na szkolenie: Inwestycje Budowlane Aspekty praktyczne, organizacja procesu inwestycyjnego, prawa i obowiązki stron, roszczenia

Bardziej szczegółowo

CEL ZLOTU: ORGANIZATOR: - Oddział Wojskowy PTTK przy Klubie SOW we Wrocławiu - Klub InO ORIENTOP przy OW PTTK Wrocław - Klub InO "Skróty" Radom

CEL ZLOTU: ORGANIZATOR: - Oddział Wojskowy PTTK przy Klubie SOW we Wrocławiu - Klub InO ORIENTOP przy OW PTTK Wrocław - Klub InO Skróty Radom CEL ZLOTU: - uczczenie 50 rocznicy powołania Komisji InO ZG PTTK - popularyzacja Imprez na Orientację w różnych jej formach - spotkanie kadry przodownickiej, wymiana doświadczeń - poznanie walorów krajoznawczo-turystycznych

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik internetowy OZW SEP, czyli kalendarium wydarzeń pisanych na ogół jednym zdaniem, ale niekiedy ilustrowanych

Miesięcznik internetowy OZW SEP, czyli kalendarium wydarzeń pisanych na ogół jednym zdaniem, ale niekiedy ilustrowanych Miesięcznik internetowy OZW SEP, czyli kalendarium wydarzeń pisanych na ogół jednym zdaniem, ale niekiedy ilustrowanych Katowice, 2 czerwca 2014 roku Czerwiec/Lipiec 2014 roku nr 1-2/2014 Spotkanie prezesa

Bardziej szczegółowo

EDYCJA II ZAPROSZENIE

EDYCJA II ZAPROSZENIE 7 8 września 2013 r. EDYCJA II ZAPROSZENIE Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska serdecznie zaprasza na międzynarodowe targi pn. Alpejsko Karpackie Forum Współpracy które odbędą się w Rzeszowie w dniach

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr O - 17 - III 2011 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji kancelaryjnej

Uchwała nr O - 17 - III 2011 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji kancelaryjnej Uchwała nr O - 17 - III 2011 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji kancelaryjnej na podstawie art. 33 pkt. 14 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT X Mistrzostwa Polski Lekarzy w Pływaniu X Konferencja Naukowo Szkoleniowa Postępy w medycynie sportowej DĘBICA

KOMUNIKAT X Mistrzostwa Polski Lekarzy w Pływaniu X Konferencja Naukowo Szkoleniowa Postępy w medycynie sportowej DĘBICA KOMUNIKAT X Mistrzostwa Polski Lekarzy w Pływaniu X Konferencja Naukowo Szkoleniowa Postępy w medycynie sportowej DĘBICA 10-12.04.2014 HONOROWY PATRONAT Prezes NRL Maciej Hamankiewicz Starosta Powiatu

Bardziej szczegółowo

zapewnienia bezpieczeństwa na terenach przygranicznych w związku z przygotowaniami do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej - Euro 2012

zapewnienia bezpieczeństwa na terenach przygranicznych w związku z przygotowaniami do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej - Euro 2012 Konferencja odbędzie się w dwóch panelach tematycznych: - doskonalenie operacyjnej współpracy z Milicją Ukrainy w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa na terenach przygranicznych w związku z przygotowaniami

Bardziej szczegółowo

Szkolenia dla diagnostów SKP II.2014 : Tarnów,Zabrze,Rzeszów,Lublin

Szkolenia dla diagnostów SKP II.2014 : Tarnów,Zabrze,Rzeszów,Lublin Szkolenia dla diagnostów SKP II.2014 : Tarnów,Zabrze,Rzeszów,Lublin Autor: Piort Gębiś 17.01.2014. Polskie Towarzystwo Inżynierów Motoryzacji SIMP Szanowni Państwo!Stowarzyszenie Inżynierów i Techników

Bardziej szczegółowo

Zebranie sprawozdawczo wyborcze w kole ZŻWP im. Ziemi Oleśnickiej

Zebranie sprawozdawczo wyborcze w kole ZŻWP im. Ziemi Oleśnickiej Zebranie sprawozdawczo wyborcze w kole ZŻWP im. Ziemi Oleśnickiej Zgodnie z planem zamierzeń na 2012 r. w dniu 18 grudnia br. członkowie Koła ZŻWP im. Ziemi Oleśnickiej spotkali się na kończącym kadencję

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe W OSTROWI Mazowieckiej

Starostwo Powiatowe W OSTROWI Mazowieckiej Starostwo Powiatowe W OSTROWI Mazowieckiej 07-300 Ostrów Mazowiecka; ul.3 Maja 68; tel. / fax..(29) 645 71 04; e-mail: kryzysowe@powiatostrowmaz.pl ZK.4041.7.2015 ZATWIERDZAM REGULAMIN KONKURSU STRAŻAK

Bardziej szczegółowo

ul. Rewolucji 1905 r. nr 9, 90-273 Łódź, tel.: 42 632 63 19, fax: 42 288 12 86 email: biuro@frdl-lodz.pl www.frdl-lodz.pl

ul. Rewolucji 1905 r. nr 9, 90-273 Łódź, tel.: 42 632 63 19, fax: 42 288 12 86 email: biuro@frdl-lodz.pl www.frdl-lodz.pl Łódź, 29 lipca 2015 r. Szanowni Państwo Skarbnicy Powiatów, Miast i Gmin Województwa Łódzkiego, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi oraz Zarząd Forum Skarbników Samorządów

Bardziej szczegółowo

Władze i organy Podkarpackiej Izby Lekarsko- Weterynaryjnej. 1. Rada Podkarpackiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

Władze i organy Podkarpackiej Izby Lekarsko- Weterynaryjnej. 1. Rada Podkarpackiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej Władze i organy Podkarpackiej Izby Lekarsko- Weterynaryjnej 1. Rada Podkarpackiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej Prezes Podkarpackiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej dr n. wet. mgr inż. - Władysław Rutkowski

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROJEKTU. "Nauka i biznes - budowanie pomostu młodych Polonia - Polska" wtorek - 25 czerwca 2013

PROGRAM PROJEKTU. Nauka i biznes - budowanie pomostu młodych Polonia - Polska wtorek - 25 czerwca 2013 PROGRAM PROJEKTU "Nauka i biznes - budowanie pomostu młodych Polonia - Polska" 18:00 18:00 22:00 wtorek - 25 czerwca 2013 Warszawa - Hotel Gromada "Dom Chłopa" - Plac Powstańców Warszawy 2 Zakwaterowanie

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY SZKOLENIOWE

WARSZTATY SZKOLENIOWE WARSZTATY SZKOLENIOWE Z ZAKRESU EKSPLOATACJI MASZYN I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH ORAZ DYREKTYWY BUDOWLANEJ szk ol en ia wa rs ztat y ku r sy Oferta warsztatów szkoleniowo-doradczych z zakresu eksploatacji maszyn

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 9/2012 Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ SM PRZY METRZE W DNIU 7 SIERPNIA 2012 ROKU

PROTOKÓŁ NR 9/2012 Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ SM PRZY METRZE W DNIU 7 SIERPNIA 2012 ROKU PROTOKÓŁ NR 9/2012 Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ SM PRZY METRZE W DNIU 7 SIERPNIA 2012 ROKU W posiedzeniu uczestniczyli nw. członkowie Rady Nadzorczej: Przewodniczący Z-ca przewodniczącego Sekretarz członkowie:

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r.

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Obecnych 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XXII sesji

Bardziej szczegółowo

ZRBS/ 215/2014 Warszawa, dnia 18.12.2014 r.

ZRBS/ 215/2014 Warszawa, dnia 18.12.2014 r. ZRBS/ 215/2014 Warszawa, dnia 18.12.2014 r. Szanowni Państwo, Zarząd Banku Spółdzielczego W związku z wejściem w życie Rekomendacji U Komisji Nadzoru Finansowego, Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych

Bardziej szczegółowo

Regulamin działania Zespołu Samopomocy KoleŜeńskiej Podkarpackiej Okręgowej Izby InŜynierów Budownictwa

Regulamin działania Zespołu Samopomocy KoleŜeńskiej Podkarpackiej Okręgowej Izby InŜynierów Budownictwa Regulamin działania Zespołu Samopomocy KoleŜeńskiej Podkarpackiej Okręgowej Izby InŜynierów Budownictwa Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Celem działalności samopomocowej jest udzielanie członkom Podkarpackiej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MINUTOWY 34. MIĘDZYNARODOWYCH ULICZNYCH BIEGÓW SYLWESTROWYCH

PROGRAM MINUTOWY 34. MIĘDZYNARODOWYCH ULICZNYCH BIEGÓW SYLWESTROWYCH tel./fax 41 354 53 13, tel. kom. 600 630 205, gck@szydlow.pl, promocja@szydlow.pl PROGRAM MINUTOWY 34. MIĘDZYNARODOWYCH ULICZNYCH BIEGÓW SYLWESTROWYCH które zostaną rozegrane w dniu 30 grudnia 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie.

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie. Protokół nr LVII/2014 z obrad nadzwyczajnej LVII sesji Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego odbytej w dniu 7 października 2014 r. w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia Dobrzynia Ad. 1 O godzinie 15.00 nadzwyczajną

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r.

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. BR.0012.2.6.2012 Protokół Nr 16/12 z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie porządku obrad.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 76/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 31 maja 2016 roku

P R O T O K Ó Ł NR 76/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 31 maja 2016 roku P R O T O K Ó Ł NR 76/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 31 maja 2016 roku W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi załącznik

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r.

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (8 radnych) stanowi

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla Izby Skarbowej w Rzeszowie i urzędów skarbowych woj. podkarpackiego w 2016r.

Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla Izby Skarbowej w Rzeszowie i urzędów skarbowych woj. podkarpackiego w 2016r. Rzeszów, dnia 02 października 2015r. Izba Skarbowa w Rzeszowie IS.LO 2/261-0013/15 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla Izby Skarbowej w Rzeszowie i urzędów

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. (Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).

PROTOKÓŁ. (Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). RADA POWIATU w Siedlcach BR.0002.7.2015 PROTOKÓŁ z IX Sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Siedlcach, odbytej w dniu 11 sierpnia 2015 roku w Starostwie Powiatowym w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40. Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

XXV Okręgowy Zjazd Aptekarzy OIA w Warszawie, 1 marca 2013 r.

XXV Okręgowy Zjazd Aptekarzy OIA w Warszawie, 1 marca 2013 r. XXV Okręgowy Zjazd Aptekarzy OIA w Warszawie, 1 marca 2013 r. Sala Warszawskiego Domu Technika NOT szczelnie wypełniona przez uczestników pierwszego, oficjalnego, dnia Zjazdu. Na zdjęciu, od lewej: Krzysztof

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH Załącznik nr 1 do Decyzji nr 2 Prezes Zarządu Fundacji Edukacji i Dialogu Społecznego Pro Civis z dn. 14.01.2014 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH w ramach Projektu: Wsparcie współpracy firm

Bardziej szczegółowo

AKTYWNY WEEKEND W GÓRACH NA 3 KOŁOWCACH

AKTYWNY WEEKEND W GÓRACH NA 3 KOŁOWCACH AKTYWNY WEEKEND W GÓRACH NA 3 KOŁOWCACH Termin - 3 dni 27-07 do-29-07-2012r. Firma DobraIntegracja.pl wraz z portalem www.gorami.pl zaprasza na 3 dniowy aktywny weekend w Sudetach. Polecamy imprezę wszystkim,

Bardziej szczegółowo

GRUDZIEŃ 2012 PIKNIK ANDRZEJKOWY. www.poloniasocietyofkorona.com

GRUDZIEŃ 2012 PIKNIK ANDRZEJKOWY. www.poloniasocietyofkorona.com www.poloniasocietyofkorona.com Polonia Society of Korona PO BOX 351615 Palm Coast,Fl 32137 GRUDZIEŃ 2012 Z A R Z Ą D Prezes Jerry Dubik tel. (904)808 1434 V-ce Prezes Marcin Waszkiewicz tel. (386)793 6073

Bardziej szczegółowo

I. Skład i organizacja II. Działalność statutowa III. Pozostałe sprawy występujące w pracy OKK. I. Skład i organizacja

I. Skład i organizacja II. Działalność statutowa III. Pozostałe sprawy występujące w pracy OKK. I. Skład i organizacja 1 SPRAWOZDANIE z działalności Okręgowej Komisji kwalifikacyjnej Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za okres od maja 2014 r. do kwietnia 2015 r. I. Skład i organizacja II. Działalność

Bardziej szczegółowo

Nowe przepisy UE o delegowaniu pracowników

Nowe przepisy UE o delegowaniu pracowników Nowe przepisy UE o delegowaniu pracowników Śniadanie prasowe Rafał Rzeźniczak Prezes Zarządu Promedica Care Sp. z o.o. Członek Zarządu Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia Przewodniczący Sekcji Agencji

Bardziej szczegółowo

XVII SEMINARIUM. Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego. Pod patronatem

XVII SEMINARIUM. Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego. Pod patronatem XVII SEMINARIUM Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego Pod patronatem Rektora Politechniki Łódzkiej, prof. dr hab. inż. Stanisława Bieleckiego, Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego,

Bardziej szczegółowo

Zostań uczestnikiem Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego i wspieraj akcję charytatywną!

Zostań uczestnikiem Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego i wspieraj akcję charytatywną! Plener... jak malowany! XII Ogólnopolski Plener Malarski TP z Udziałem Operatorów Pod Patronatem Honorowym Prezesa UKE Anny Streżyńskiej Kazimierz Dolny nad Wisłą, 14-21 sierpnia 2011 r. Zostań uczestnikiem

Bardziej szczegółowo

może być również musi być wpisany do stałego rejestru wyborców gminy Świątki. nie może być osoba dokonuje zgłoszenia kandydatów na druku

może być również musi być wpisany do stałego rejestru wyborców gminy Świątki. nie może być osoba dokonuje zgłoszenia kandydatów na druku Informacja o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych powoływanych na terenie Gminy Świątkiw wyborach samorządowych, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 1.Zgłoszenia kandydatów

Bardziej szczegółowo

Podatki VAT, PIT i CIT w 2016 i 2017 roku po nowelizacji ustaw podatkowych

Podatki VAT, PIT i CIT w 2016 i 2017 roku po nowelizacji ustaw podatkowych Szanowni Państwo! SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE pt.: Podatki VAT, PIT i CIT w 2016 i 2017 roku po nowelizacji ustaw podatkowych Termin: 17 października 2016 r. w godz. 9.00-15.00 Miejsce: Kancelaria

Bardziej szczegółowo

kwartalnik nr 3 (31) wrzesień 2010

kwartalnik nr 3 (31) wrzesień 2010 kwartalnik nr 3 (31) wrzesień 2010 ISSN 1899-5608 Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Zapora w Solinie - najwyższa budowla hydrotechniczna w Polsce mająca 81,8 m wysokości i 664 m długości.

Bardziej szczegółowo

XVIII Mistrzostwa Polski Rzeczoznawców Majątkowych w Tenisie Ziemnym

XVIII Mistrzostwa Polski Rzeczoznawców Majątkowych w Tenisie Ziemnym POLSKIE STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW WYCENY NIERUCHOMOŚCI ODDZIAŁ w OLSZTYNIE PSRWN 10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1, pok. 310, III p., tel./ fax 89 521 49 60 www.psrwn.olsztyn.pl; biuro@psrwn.olsztyn.pl

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin rekrutacji uczestników i ich uczestnictwa w projekcie Certyfikat doradcy ds. funduszy unijnych szansą na sukces zawodowy realizowanego przez Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Zarząd Główny 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

OBIEKTY BUDOWLANE NA TERENACH GÓRNICZYCH. Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Katowicach

OBIEKTY BUDOWLANE NA TERENACH GÓRNICZYCH. Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Katowicach OBIEKTY BUDOWLANE NA TERENACH GÓRNICZYCH Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Katowicach Katowice wrzesień 2014 Organizator konferencji Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa

Bardziej szczegółowo

Świadczenia pomocy materialnej dla studentów i doktorantów w świetle nowych regulacji prawnych - teoria a praktyka

Świadczenia pomocy materialnej dla studentów i doktorantów w świetle nowych regulacji prawnych - teoria a praktyka OPTIMA Centrum Rozwoju i Kształcenia Kadr 80 309 Gdańsk Al. Grunwaldzka 478/29 Tel. 58 552 40 20 fax. 58 727 99 33 optima@optima.edu.pl www.optima.edu.pl Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy na trzydniowe

Bardziej szczegółowo

( po sąsiedzku z zamkiem w Starych Tarnowicach, ).

( po sąsiedzku z zamkiem w Starych Tarnowicach,  ). Szanowne Koleżanki i Koledzy Zarząd Śląskiego Cechu Optyków w Katowicach pragnie zaprosić Państwa do udziału w połączonym ze szkoleniem Sprawozdawczo-Wyborczym Walnym Zebraniu Cechu, które odbędzie się

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VIII/15 sesji Rady Miejskiej Wałbrzycha VII kadencji, która odbyła się 25 maja 2015 roku

Protokół Nr VIII/15 sesji Rady Miejskiej Wałbrzycha VII kadencji, która odbyła się 25 maja 2015 roku Protokół Nr VIII/15 sesji Rady Miejskiej Wałbrzycha VII kadencji, która odbyła się 25 maja 2015 roku 25 maja 2015 roku sesja Rady Miejskiej Wałbrzycha rozpoczęła się o godz. 11 00, a zakończyła o godz.

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Konferencji Prawno - Medycznej. 2 marca 2016 r.

Prezentacja Konferencji Prawno - Medycznej. 2 marca 2016 r. Prezentacja Konferencji Prawno - Medycznej 2 marca 2016 r. Szanowni Państwo, w imieniu Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Rzeszów pragniemy przedstawić Państwu prezentację,, Konferencji

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne POWIAT LIMANOWSKI Patronat Honorowy: Minister Skarbu Państwa Andrzej Czerwiński Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Regulamin XI edycji konkursu w ramach Limanowskiej Gali Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

jesienne warsztaty zaproszenie Cement w praktycznym zastosowaniu Górażdże Izbicko 16 18.11.2011 r.

jesienne warsztaty zaproszenie Cement w praktycznym zastosowaniu Górażdże Izbicko 16 18.11.2011 r. jesienne Cement w praktycznym Pałac Izbicko Górażdże Izbicko 16 18.11.2011 r. Centrum Technologiczne Betotech Sp. z o.o. Chorula, ul. Cementowa 1 47-316 Górażdże tel. 77 446 88 16, 446 88 30 fax 77 446

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej Ełk, dnia 14.06.2012 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej Powiat Ełcki zaprasza do składania ofert. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie

Bardziej szczegółowo

Lp. Miasto w którym realizowana będzie pomoc pokrzywdzonym (główna placówka) Zakres świadczonej pomocy. Podmiot

Lp. Miasto w którym realizowana będzie pomoc pokrzywdzonym (główna placówka) Zakres świadczonej pomocy. Podmiot 1 Lp. Podmiot Stowarzyszenie Wspierania Zasobów Ludzkich Nowy Horyzont z Rzeszowa Miasto w którym realizowana będzie pomoc pokrzywdzonym (główna placówka) Rzeszów województwo podkarpackie Kontakt 1 Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2008 roku

Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2008 roku Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2008 roku Tematyka sesji: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKTAŻ na 2013 rok

INSTRUKTAŻ na 2013 rok INSTRUKTAŻ na 2013 rok Dotyczy: rozliczenia dotacji w dziedzinie Kultury Fizycznej Dzieci i Młodzieży oraz Bezpieczeństwa Publicznego (wraz z załączonymi kserokopiami rachunków/faktur, poleceń przelewu,

Bardziej szczegółowo

PODZIĘKOWANIE ****************************

PODZIĘKOWANIE **************************** PODZIĘKOWANIE **************************** W IMIENIU KOMITETU ORGANIZACYJNEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA GOSPODARCZO KULTURALNEGO WIKLINA 2008 RUDNIK NAD SANEM SERDECZNIE DZIĘKUJEMY PATRONOM I SPONSOROM IMPREZY ZA

Bardziej szczegółowo

B I U T E T Y N N T I E

B I U T E T Y N N T I E B I U T E T Y N N T I E Nr 4(22) Rok VII Wrocław listopad 2002 1. Posiedzenie Zarządu NTIE W dniu 22 września, w przededniu konferencji dydaktycznej NTIE Dydaktyka Informatyki Ekonomicznej Kształcenie

Bardziej szczegółowo

AUTOMOBILKLUB WIELKOPOLSKI SZTAB ZLOTU. zaprasza na CARAVANINGOWE MISTRZOSTWA POLSKI. które odbędą się w dniach 29.05-2.06.2013 r.

AUTOMOBILKLUB WIELKOPOLSKI SZTAB ZLOTU. zaprasza na CARAVANINGOWE MISTRZOSTWA POLSKI. które odbędą się w dniach 29.05-2.06.2013 r. AUTOMOBILKLUB WIELKOPOLSKI zaprasza na CARAVANINGOWE MISTRZOSTWA POLSKI II Runda CARAVANINGOWYCH MISTRZOSTW POLSKI PZM II Eliminacja MŁODZIEŻOWEGO KONKURSU CARAVANINGOWEGO PZM które odbędą się w dniach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU (ZAKTUALIZOWANY)

REGULAMIN PROJEKTU (ZAKTUALIZOWANY) REGULAMIN PROJEKTU (ZAKTUALIZOWANY) REGULAMIN PROJEKTU: Wyższe kwalifikacje kadr - program szkoleniowo-doradczy dla przedsiębiorstw www.cpb.rze.pl www.wyzszekwalifikacje.pl 1. Postanowienia ogólne 1.1.

Bardziej szczegółowo

Nr 11/2012. Przewodniczący Rady Powiatu Włoszczowskiego Jarosław Ratusznik. Starosta Włoszczowski Zbigniew Matyśkiewicz

Nr 11/2012. Przewodniczący Rady Powiatu Włoszczowskiego Jarosław Ratusznik. Starosta Włoszczowski Zbigniew Matyśkiewicz ISSN 1429-8589 Nr 11/2012 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia oraz osobistej i zawodowej pomyślności. Niech te najpiękniejsze w roku święta

Bardziej szczegółowo

17.06.2015; 18.06.2015; 19.06.2015; 20.05.2015; 21.05.2015; 22.05.2015; 26.05.2015; 27.05.2015; 28.05.2015; 10.06.2015; 11.06.2015; 12.06.

17.06.2015; 18.06.2015; 19.06.2015; 20.05.2015; 21.05.2015; 22.05.2015; 26.05.2015; 27.05.2015; 28.05.2015; 10.06.2015; 11.06.2015; 12.06. ZRBS/32/2015 Warszawa, dnia 30.04.2015 r. Szanowni Państwo, Zarząd Banku Spółdzielczego Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka realizując swoją statutową działalność zwraca się do banków

Bardziej szczegółowo

Urząd Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem ul. Rynek Rudnik nad Sanem

Urząd Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem ul. Rynek Rudnik nad Sanem Urząd Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem ul. Rynek 40 37-420 Rudnik nad Sanem 1 / 14 tel. 15 87 61 002 15 87 62 555 15 87 61 069 15 87 62 972 fax. 15 87 61 119 tel./fax. 15 876 17 44 (biuro Rady Miejskiej)

Bardziej szczegółowo

ZASADY OGÓLNE PLEBISCYTU NAJLEPSZA STACJA NARCIARSKA MAŁOPOLSKI

ZASADY OGÓLNE PLEBISCYTU NAJLEPSZA STACJA NARCIARSKA MAŁOPOLSKI Załącznik do Uchwały nr 37/09 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 13 stycznia 2009 ZASADY OGÓLNE PLEBISCYTU NAJLEPSZA STACJA NARCIARSKA MAŁOPOLSKI art. 1 ORGANIZATOR 1. Organizatorami plebiscytu pt.

Bardziej szczegółowo

Projekt: Staż na nowy start

Projekt: Staż na nowy start Projekt: Staż na nowy start VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (1937) 282. posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 4 stycznia 2011 r.

Zapis stenograficzny (1937) 282. posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 4 stycznia 2011 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (1937) 282. posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 4 stycznia 2011 r. VII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie ustawy o

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (259) 25. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w dniu 7 czerwca 2006 r.

Zapis stenograficzny (259) 25. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w dniu 7 czerwca 2006 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (259) 25. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w dniu 7 czerwca 2006 r. VI kadencja Porządek obrad:

Bardziej szczegółowo

Zostań w Polsce swoim szefem!

Zostań w Polsce swoim szefem! Miasto Stołeczne Warszawa ul. Miodowa 6/8, pok. II, piętro I, 00-251 Warszawa, www.zostanszefem.vizja.pl e-mail: zostanszefem@vizja.pl tel. (22) 443 07 56, fax (22) 656 63 38 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (2153) 191. posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w dniu 13 kwietnia 2011 r.

Zapis stenograficzny (2153) 191. posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w dniu 13 kwietnia 2011 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (2153) 191. posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w dniu 13 kwietnia 2011 r. VII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie

Bardziej szczegółowo

urodzeni w 1990-91 - JUNIORZY MŁODSI 8000m

urodzeni w 1990-91 - JUNIORZY MŁODSI 8000m Projekt: pn. "Strategia Sportowej Współpracy Przygranicznej - Profesjonalizacja wspólnych działań sportowych miast Polski i Ukrainy" realizowany jest w ramach Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LUTYM 2012 ROKU

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LUTYM 2012 ROKU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LUTYM 2012 ROKU Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec lutego 2012 roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 144/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 16 października 2013 roku.

P R O T O K Ó Ł NR 144/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 16 października 2013 roku. P R O T O K Ó Ł NR 144/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 16 października 2013 roku. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie z załączoną listą obecności, która

Bardziej szczegółowo

Warunki Dwudziestej Pierwszej Edycji Konkursu Architektura Roku Województwa Śląskiego rok 2015

Warunki Dwudziestej Pierwszej Edycji Konkursu Architektura Roku Województwa Śląskiego rok 2015 Warunki Dwudziestej Pierwszej Edycji Konkursu Architektura Roku Województwa Śląskiego rok 2015 1.Patronat konkursu: Marszałek Województwa Śląskiego, SARP, SLOIA RP 2. Organizator konkursu: Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

XI KRAJOWY ZJAZD PIIB

XI KRAJOWY ZJAZD PIIB XI KRAJOWY ZJAZD PIIB W dniach 6 7 lipca obradował w Warszawie XI Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Uczestniczyło w nim 172 delegatów z 16 Okręgowych IIB, członkowie władz Izby, liczni

Bardziej szczegółowo

XVI OGÓLNOPOLSKI ZLOT ODDZIAŁÓW I KÓŁ ŚRODOWISKOWYCH PTTK PODBESKIDZIE 2015

XVI OGÓLNOPOLSKI ZLOT ODDZIAŁÓW I KÓŁ ŚRODOWISKOWYCH PTTK PODBESKIDZIE 2015 POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ PODBESKIDZIE W BIELSKU BIAŁEJ I KOMISJA ŚRODOWISKOWA ZG PTTK XVI OGÓLNOPOLSKI ZLOT ODDZIAŁÓW I KÓŁ ŚRODOWISKOWYCH PTTK PODBESKIDZIE 2015 SZCZYRK, 02

Bardziej szczegółowo

06-08 lipca 2012 r. kryta pływalnia: Szczeciński Dom Sportu ul. Wąska 16 71-415 Szczecin basen Floating Arena (50 metrowy)

06-08 lipca 2012 r. kryta pływalnia: Szczeciński Dom Sportu ul. Wąska 16 71-415 Szczecin basen Floating Arena (50 metrowy) 1. Termin i miejsce zawodów: 06-08 lipca 2012 r. kryta pływalnia: Szczeciński Dom Sportu ul. Wąska 16 71-415 Szczecin basen Floating Arena (50 metrowy) Organizator: Polski Związek Pływacki Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KALENDARZ ADWENTOWY 2014. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KALENDARZ ADWENTOWY 2014 ( Loteria ).

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KALENDARZ ADWENTOWY 2014. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KALENDARZ ADWENTOWY 2014 ( Loteria ). I. Postanowienia ogólne REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KALENDARZ ADWENTOWY 2014 1 Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KALENDARZ ADWENTOWY 2014 ( Loteria ). Organizatorem Loterii jest Grymark

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIX/2008

Protokół Nr XIX/2008 Protokół Nr XIX/2008 z obrad XIX zwyczajnej sesji Rady Gminy Małkinia Górnaodbytej w dniu 21 kwietnia 2008 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportuw Małkini Górnej pod przewodnictwem Jana Chaberskiego Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo