Ewaluacja Koncepcji Pracy Zespołu Szkół Nr 1 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ewaluacja Koncepcji Pracy Zespołu Szkół Nr 1 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim 2009-2014"

Transkrypt

1 1 Ewaluacja Koncepcji Pracy Zespołu Szkół Nr 1 im. K. K. Baczyńskiego rok szk. 2009/2014 Ewaluacja Koncepcji Pracy Zespołu Szkół Nr 1 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim Sokołów Podlaski, sierpień 2014

2 2 Ewaluacja Koncepcji Pracy Zespołu Szkół Nr 1 im. K. K. Baczyńskiego rok szk. 2009/2014 Ewaluacja koncepcji jest procesem otwartym. Działania w niej ujęte ewaluuje się na bieżąco w kolejnych latach szkolnych począwszy od roku szkolnego 2009/2010 do chwili obecnej. Proces zakończy się z końcem roku szkolnego 2013/2014. Spis treści: I. Wyniki ewaluacji w strategicznych obszarach pracy szkoły 1. Organizacja i przebieg procesu kształcenia. 2. Ważne osiągnięcia szkoły 3. Dokumenty szkolne 4. Opieka i wychowanie 5. Integracja ze środowiskiem lokalnym 6. Baza i wyposażenie szkoły WYNIKI EWALUACJI W STRATEGICZNYCH OBSZARACH PRACY SZKOŁY 1. Organizacja i przebieg procesu kształcenia. a. Stałe uatrakcyjnianie oferty edukacyjnej. EFEKTY: Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku pracy szkoła wdrożyła nowe, atrakcyjne kierunki kształcenia: technik hotelarstwa technik informatyk technik kelner

3 3 Ewaluacja Koncepcji Pracy Zespołu Szkół Nr 1 im. K. K. Baczyńskiego rok szk. 2009/2014 Mimo atrakcyjnych kierunków kształcenia liczba młodzieży w szkole maleje. Wiąże się to z niżem demograficznym. Zgodnie z prognozą liczba absolwentów gimnazjów Powiatu Sokołowskiego w kolejnych latach szkolnych będzie wciąż spadać. Spadek liczby absolwentów gimnazjów zauważa się od roku 2012: W związku z niżem demograficznym liczba uczniów szkoły systematycznie spada: Lata ubiegłe (stan na 30 września): W trosce o pomyślny nabór w roku szkolnym 2014/2015 planowane jest stworzenie nowego kierunku kształcenia w II LO, tzn. klasy mundurowej, a w Technikum Nr 1 klasy kształcącej w zawodzie technik obsługi turystycznej.

4 4 Ewaluacja Koncepcji Pracy Zespołu Szkół Nr 1 im. K. K. Baczyńskiego rok szk. 2009/2014 Szkoła wychodzi naprzeciw oczekiwaniom młodzieży nie tylko stale poszerzając ofertę edukacyjną, ale również dba o doskonalenie oferty dla kierunków już istniejących. W zawodzie technik informatyk poszerzono ofertę kształcenia dzięki realizacji projektu współfinansowanego przez UE Wsparcie wdrażania planu rozwoju Zespołu Szkół Nr 1 w Sokołowie Podlaskim. Uczniowie zrealizowali: Kurs grafiki komputerowej (Corel Draw, Adobe Photoshop, Adobe Ilustrator) rok szk. 2012/ uczniów otrzymało certyfikaty, Szkolenie Akademia Linuksa - 53 uczniów otrzymało certyfikaty, Zajęcia pozalekcyjne Excel Visual Basic, Język angielski dla informatyków - 90 uczniów otrzymało certyfikaty. W zawodzie technik ekonomista uatrakcyjniono ofertę edukacyjną poprzez realizację: Zajęć pozalekcyjnych z języka rosyjskiego dla ekonomistów, Kursu księgowości komputerowej - 53 uczniów otrzymało certyfikaty, Kursu języka angielskiego metodą Avalona Ofertę edukacyjną poszerzono również w zawodzie technik mechanik: Kurs programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie - 48 uczniów otrzymało certyfikaty, Kurs obsługi programów CAD, CAM, CNC W zawodzie technik hotelarstwa zaproponowano uczniom: Kurs ABC barmana 20 uczniów

5 5 Ewaluacja Koncepcji Pracy Zespołu Szkół Nr 1 im. K. K. Baczyńskiego rok szk. 2009/2014 Kurs kelnerski - 20 uczniów W zawodzie technik logistyk zaproponowano uczniom: Kurs prawa jazdy kategorii C 32 uczniów Kurs wózka widłowego - 20 uczniów Kurs języka angielskiego 30 uczniów Wszyscy uczniowie ZS Nr 1 w roku szkolnym 2012/2013 odbyli kurs Savoir vivre, a klasy maturalne kurs Już nie boję się egzaminu, czyli skuteczne metody radzenia sobie ze stresem egzaminacyjnym. Dla maturzystów przeprowadzono również warsztaty z doradztwa zawodowego. b. Dbałość o wysoki poziom kwalifikacji kadry pedagogicznej. Szkoła prowadzi systematyczne dokształcanie nauczycieli w ramach WDN. Odbywają się rady szkoleniowe, których tematyka corocznie planowana jest zgodnie z potrzebami i problemami pojawiającymi się w szkole. W latach odbyły się następujące rady szkoleniowe: Rok szkolny 2009/ Respektowanie opinii i orzeczeń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w kontekście egzaminów zawodowych - Dokumentowanie pracy nauczyciela

6 6 Ewaluacja Koncepcji Pracy Zespołu Szkół Nr 1 im. K. K. Baczyńskiego rok szk. 2009/ Bezpieczeństwo ucznia w szkole zadania i odpowiedzialność nauczycieli i dyrektora w związku z realizacją rządowego programu Bezpieczna Szkoła Rok szkolny 2010/ Dopalacze i narkotyki rozpoznawanie zachowań, zasady postępowania z osobą znajdującą się pod wpływem silnych substancji psychoaktywnych Zadania nauczycieli i wychowawców wynikające z nowego rozporządzenia dotyczące pomocy psychologiczno pedagogicznej Rok szkolny 2011/ Wykorzystywanie wniosków z nadzoru pedagogicznego Nowa podstawa programowa oraz ramowe plany nauczania w szkołach Nowa podstawa programowa oraz ramowe plany nauczania w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe Nowa podstawa programowa w szkołach ponadgimnazjalnych Anoreksja i bulimia zagrożenia dla młodzieży Edukacyjna Wartość Dodana dla szkół ponadgimnazjalnych Rok szkolny 2012/ Monitorowanie wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego Konstruowanie programów poprawy efektywności kształcenia Zadania i odpowiedzialność prawna nauczycieli

7 7 Ewaluacja Koncepcji Pracy Zespołu Szkół Nr 1 im. K. K. Baczyńskiego rok szk. 2009/ Ewaluacja zewnętrzna Rok szkolny 2013/ Uczeń z depresją w szkole Budowanie współpracy z rodzicami Efekty ewaluacji potwierdzają fakt, iż Nauczyciele ZS Nr 1 stale podnoszą kwalifikacje zawodowe. Wielu nauczycieli zdobyło nowe kwalifikacje, co było koniecznością w związku z wprowadzeniem nowych kierunków kształcenia. Zdobywanie nowych kwalifikacji w dużej mierze umożliwiła realizacja projektu współfinansowanego ze środków unijnych Wykwalifikowani nauczyciele szansą rozwoju szkolnictwa powiatu sokołowskiego. W ramach realizacji tego projektu nowe kwalifikacje uzyskali: 1. Przyborowska Mirosława nauczanie przedmiotów hotelarskich, turystycznych i gastronomicznych 2011r., 2. Jankowska Anna - nauczanie przedmiotów hotelarskich, turystycznych i gastronomicznych 2011r., 3. Rudaś Izabela - nauczanie przedmiotów hotelarskich, turystycznych i gastronomicznych 2011r., 4. Podgórska Joanna transport i logistyka dla nauczycieli 2011r., 5. Makowiecka Agnieszka logistyka i spedycja 2012r., 6. Bogaj Mieczysław technika i mechatronika pojazdów samochodowych 2013r., 7. Stelmach Marta prawo międzynarodowe 2009r., transport i spedycja 2012r., 8. Góralczyk Iwona dydaktyka wiedzy o społeczeństwie i przedsiębiorczości 2012r.,

8 8 Ewaluacja Koncepcji Pracy Zespołu Szkół Nr 1 im. K. K. Baczyńskiego rok szk. 2009/ Rosochacka Aneta wiedza o społeczeństwie, przedsiębiorczość 2012r., 10. Cudziło-Abramczuk Jolanta doradztwo zawodowe z aktywizacją osób niepełnosprawnych -2012r., 11. Bocian Agnieszka - doradztwo zawodowe z aktywizacją osób niepełnosprawnych -2012r., 12. Jackowski Jacek - doradztwo zawodowe z aktywizacją osób niepełnosprawnych -2012r., 13. Raszuk Agnieszka doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy 2013r., 14. Czerkas Aneta psychologia mgr 2012r., 15. Jakubowska Iwona licencjat anglistyka i język rosyjski 2012r. 16. Maćkowiak Justyna - licencjat anglistyka i język rosyjski 2012r. 17. Niegowska Bożena matematyka studia podyplomowe 2012r. 18. Wieczorek Małgorzata - matematyka studia podyplomowe 2012r. W związku z wprowadzeniem w roku szkolnym 2012/2013 nowej podstawy programowej zmniejszyła się liczba godzin przedmiotów ogólnokształcących, a zwiększyła zawodowych. Skutkowało to brakiem etatów dla niektórych nauczycieli zespołu. Nauczyciele pracujący dotychczas w niepełnym wymiarze godzin nie znaleźli zatrudnienia w ZS Nr 1 w roku szkolnym 2013/2014. Wielu nauczycieli tzw. dwuprzedmiotowców realizuje etaty łączone. Poloniści uzupełniają etaty w świetlicy szkolnej.

9 9 Ewaluacja Koncepcji Pracy Zespołu Szkół Nr 1 im. K. K. Baczyńskiego rok szk. 2009/2014 Ruch kadrowy w latach przedstawia się następująco: Rozwiązanie stosunku pracy odejście na emeryturę: 1. Konik Elżbieta 2010r., 2. Lemisiewicz Jadwiga 2011r., 3. Sawicka Krystyna 2011r., 4. Rybarczyk Jadwiga 2012r., 5. Osiniak Barbara 2012r. Rozwiązanie stosunku pracy wypowiedzenie z art. 20 KN: 1. Wasiluk Jacek 2013r., 2. Szeliga-Dyoniziak Anna 2013r., 3. Hilaruk Anna r. Rozwiązanie stosunku pracy wypowiedzenie z art. 23 ust.1 pkt.4 KN: 1. Uszyński Mirosław 2012r. Rozwiązanie stosunku pracy wypowiedzenie z art. 23 ust.1 pkt.3 KN: 1. Mieszała Andrzej 2013r. Nawiązanie stosunku pracy: 1. Kurowski Mariusz informatyka 2013r., 2. Niemirka Krzysztof informatyka 2013r., 3. Świstek Andrzej informatyka r., Uzasadnienie: W minionych latach szkolnych zajęcia z informatyki w dużym wymiarze prowadzili tzw. nauczyciele dochodzący. Prowadzący zajęcia specjalistyczne zmieniali się w kolejnych latach cyklu kształcenia. To utrudniało prawidłową realizację podstaw programowych w oddziałach. Skutkowało słabą zdawalnością egzaminów maturalnych i zawodowych. 4. Raszuk Agnieszka język polski 2010r., 5. Borysiak-Wojewódzka Marzena język angielski 2011r.,

10 10 Ewaluacja Koncepcji Pracy Zespołu Szkół Nr 1 im. K. K. Baczyńskiego rok szk. 2009/ Filipiak Magdalena wychowanie fizyczne 2012r., 7. Ks. Malinowski Krzysztof 2009r., 8. Ks. Wiechnik Radosław 2010r., 9. Ks. Szmurło 2012r., 10. Ks. Wierzbicki 2012r. c. Zwiększenie wymagań edukacyjnych. Szkoła prowadzi coroczne analizy wyników nauczania i wyników egzaminów zewnętrznych. Egzamin maturalny (w całym zespole) Rok szkolny Przystąpiło Zdało % 2009/ / / / (24) (43) % przed popr. 73% po popr. 64% przed popr. 80% po popr. 66% przed popr. 76,5% po popr. 74 %przed popr. 85 % po popr. Egzamin zawodowy (w całym zespole) Rok szkolny Przystąpiło Zdało % 2009/2010 T 154 T 49 T 31,8%

11 11 Ewaluacja Koncepcji Pracy Zespołu Szkół Nr 1 im. K. K. Baczyńskiego rok szk. 2009/2014 ZSZ - 52 ZSZ - 37 ZSZ 71,1% 2010/2011 T 147 ZSZ 47 T 42 ZSZ - 28 T 29% ZSZ 60% 2011/2012 T 108 ZSZ 41 T 31 ZSZ - 24 T 30,1% ZSZ 59% 2012/2013 T 105 ZSZ - 37 T 48 ZSZ - 22 T 46% ZSZ 59% 2. Wychowanie i opieka. a. Przeciwdziałanie bezrobociu absolwentów. W celu przeciwdziałania bezrobociu absolwentów szkoła podjęła następujące działania: zatrudniono/wykształcono szkolnych doradców zawodowych 2012r., utworzono gabinet doradcy zawodowego rok szkolny 2012/2013, podjęto współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy, organizowano wycieczki uczniów do Urzędu Pracy systematycznie od roku szkolnego 2011/2012, śledzono losy absolwentów - corocznie, tworzono nowe kierunki kształcenia atrakcyjne na rynku pracy (technik logistyk, technik hotelarstwa, technik informatyk, kolejne planowane technik obsługi turystycznej, LO klasa mundurowa),

12 12 Ewaluacja Koncepcji Pracy Zespołu Szkół Nr 1 im. K. K. Baczyńskiego rok szk. 2009/2014 organizowano Targi Edukacji, Pracy i Kariery - corocznie. Od roku szkolnego 2011/2012 w szkole zatrudniony jest doradca zawodowy. Praca doradcy w minionych latach polegała na: zbieraniu informacji od wychowawców na temat wychowanków; przeprowadzeniu pogadanki z rodzicami na temat Roli doradcy zawodowego w szkole ( r.); koordynowaniu prac w związku z przeprowadzeniem wywiadów z grupą 5 uczniów i ich rodziców w badaniu na temat Roli doradcy zawodowego w szkole ( r.); ustalaniu z wychowawcami klas terminów porad grupowych; uczestniczeniu w Targach edukacji i kariery Szarada 2012 ; gromadzeniu pomocy (kwestionariuszy, broszur, filmów, itp.) z zakresu Doradztwa Zawodowego; udzielaniu porad indywidualnych zainteresowanym uczniom; prowadzeniu zajęć z orientacji zawodowej; współpracy z pedagogiem i psychologiem szkolnym; uczestniczeniu w konferencji nt.: Aplikacji Analitycznoprognostycznej dla edukacji w woj. mazowieckim EDU-NAWIGATOR ( r); uczestniczeniu w szkoleniu nt.: Nowoczesne narzędzia w doradztwie kariery wprowadzenie do praktycznego wykorzystania w szkołach ( r); nawiązaniu współpracy z pracownikami Powiatowego Urzędu Pracy oraz Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Sokołowie Podlaskim; zorganizowaniu wyjazdu 8 marca 2013r. do Warszawy na Targi edukacyjne PERSPEKTYWY 2013 ;

13 13 Ewaluacja Koncepcji Pracy Zespołu Szkół Nr 1 im. K. K. Baczyńskiego rok szk. 2009/2014 uczestniczeniu w projekcie nt.: Aplikacji Analityczno-prognostycznej dla edukacji w woj. mazowieckim EDU-NAWIGATOR (marzec 2013r); prowadzeniu dokumentacji szkolnej. W roku szkolnym 2012/2013, 504 uczniów skorzystało z zajęć grupowych, w tym: 263 uczniów wypełniło Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych (KZZ); 103 uczniów wypełniło Test do Samooceny (TS); 72 uczniów uczestniczyło w innych zajęciach z orientacji zawodowej; 40 uczniów wypełniło Test Kotwice Kariery (KK); 26 uczniów wypełniło Kartę Pracy Mój wymarzony zawód. W roku szkolnym 2012/2013, 6 uczniów oraz 5 rodziców uczniów ZS nr 1 skorzystało z zajęć indywidualnych. Zadania do realizacji na kolejne lata: 1. Współpracować z doradcami zawodowymi Powiatowego Urzędu Pracy oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sokołowie Podlaskim. 2. Zorganizować wyjazd uczniów klas maturalnych na Dni Otwarte wybranych uczelni. 3. Prowadzić zajęcia z orientacji zawodowej we wszystkich klasach ZS Nr 1. Dużym uznaniem cieszą się organizowane w zespole od roku 2009/2010 Sokołowskie Targi Edukacji, Pracy i Kariery, które wpisały się w kalendarz imprez szkolnych. Inicjatorem imprezy jest pedagog szkolny, pan Jerzy Bujalski. Wyrównanie szans edukacyjnych, kształtowanie

14 14 Ewaluacja Koncepcji Pracy Zespołu Szkół Nr 1 im. K. K. Baczyńskiego rok szk. 2009/2014 motywacji uczniów do planowania swojej ścieżki naukowej lub zawodowej i przedstawienie ofert edukacyjnych szkół wyższych to tylko niektóre z założeń, jakie przyświecają organizatorom Targów Edukacji, Pracy i Kariery Szarada. Właściwy wybór zawodu jest jednym z najważniejszych etapów życia każdego młodego człowieka. To właśnie zawód daje możliwość, nie tylko zaspakajania swoich podstawowych potrzeb, ale także możliwości ciekawego życia, spotkania interesujących ludzi, nawiązania kontaktów oraz rozwijania i kształtowania swojej osobowości. Przy wyborze dalszej ścieżki zarówno naukowej jak i zawodowej, każdy młody człowiek powinien odpowiedzieć sobie na pytanie kim jestem teraz i kim chciałbym zostać w przyszłości?. Sokołowskie targi pracy mają pomóc ich uczestnikom w zawodowym samookreśleniu. Całość kierowana jest do uczniów klas maturalnych i przedmaturalnych, dyrektorów placówek oświatowych, pracodawców i doradców zawodowych. Organizatorami Targów Edukacji, Pracy i Kariery Szarada w Sokołowie Podlaskim są: Zespół Szkół Nr 1, Starostwo Powiatowe oraz Powiatowy Urząd Pracy. b. Poprawa wizerunku ucznia ZS Nr 1. Środowisko uczniowskie ZS Nr 1 odzwierciedla cały przekrój naszego społeczeństwa. Szkoła jest zespołem, nie jest to więc środowisko elit intelektualnych, kształcą się tu uczniowie liceów ogólnokształcących, techników i szkół uczących zawodów. W sumie każdego dnia w szkole przebywa ponad 900 uczniów pochodzących z bardzo różnych środowisk. Wiele jest zachowań niepożądanych, a nawet patologicznych, są uczniowie z

15 15 Ewaluacja Koncepcji Pracy Zespołu Szkół Nr 1 im. K. K. Baczyńskiego rok szk. 2009/2014 problemami, z wyrokami, z naganami dyrektora, z nałogami ale również kulturalni, pilni, aktywni i z sukcesami. W szkole prowadzone są przedsięwzięcia mające na celu poprawę wizerunku ucznia zespołu. Służą temu głównie program wychowawczy i profilaktyczny szkoły, działania psychologa, pedagoga i wychowawców klas, prawa i obowiązki ucznia określone w Statucie ZS Nr 1, ZWO które określają kryteria ocen zachowania, projekty realizowane w szkole, planowane imprezy, inicjatywy promujące wartościowe zachowania, kształtujące system wartości i światopogląd, konkursy, zarządzenia dyrektora wpływające na dyscyplinę i bezpieczeństwo i inne działania wpływające na kształtowanie wizerunku ucznia. Pracę Dyrekcji i Rady Pedagogicznej w kierunku poprawy wizerunku naszego ucznia w środowisku w dużym stopniu dokumentują sprawozdania z realizacji programu wychowawczego i programu profilaktyki: 1. Rok szkolny 2009/2010 Działania wychowawcze dotyczyły głownie realizacji programu profilaktyki szkoły. Najtrudniejsze problemy wychowawcze rozstrzygano na zebraniach zespołów klasowych, (odbyło się 5 takich zebrań w tym 2 z udziałem Pani dyrektor Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej). Pracował także Zespół Wychowawczy. Pedagog szkolny, przeprowadził wiele rozmów indywidualnych z uczniami i rodzicami, 13 zajęć integracyjnych w klasach pierwszych, zajęcia dotyczące orientacji szkolnej i zawodowej w 12 klasach, motywacji do nauki w 7 klasach, sposobów skutecznego uczenia się w 4 klasach, praw dziecka w 3 klasach oraz zajęcia antystresowe w 6 klasach maturalnych. Zorganizował Sokołowskie Targi Edukacji i Kariery Szarada 2009, program profilaktyczny Sieć Teatru z Krakowa, spotkanie uczniów z chorym na AIDS, wycieczkę klas maturalnych do Warszawy na XII

16 16 Ewaluacja Koncepcji Pracy Zespołu Szkół Nr 1 im. K. K. Baczyńskiego rok szk. 2009/2014 Międzynarodowy Salon Edukacyjny Perspektywy. Młodzież brała udział w wyjazdach do Domu Małego dziecka i Wioski dziecięcej w Siedlcach, a także Domu Dziecka w Kisielanach. Uczniowie naszej szkoły po raz pierwszy uczestniczyli w Profilaktycznej Grze Miejskiej. Prowadzona była współpraca z kuratorami sądowymi, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Powiatowym Urzędem Pracy. Czterech uczniów zostało skierowanych do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, trzech do poradni specjalistycznych. W ciągu roku szkolnego udzielono 9 pisemnych nagan Dyrektora Szkoły (1 za wulgarną agresję słowną wobec ucznia, 1 za agresję słowną ucznia wobec nauczyciela, 7 za spożywanie alkoholu podczas wycieczki szkolnej). Wielokrotnie dochodziło do zachowań agresywnych uczniów, bójek, pogróżek, przemocy psychicznej, w tym z udziałem dziewcząt. Pracę wychowawców i pedagoga szkolnego wspierała pani psycholog, której pomoc polegała głównie na diagnozowaniu sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określeniu odpowiednich form pomocy psychologiczno pedagogicznej, udzielaniu pomocy wychowawcom klas i nauczycielom w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowaniu niepowodzeń szkolnych. 2. Rok szkolny 2010/2011 W roku szkolnym 2010/2011 odbyło się 11 zajęć integracyjnych w pierwszych klasach, 20 zajęć dotyczących orientacji szkolnej i zawodowej, 13 dotyczących motywacji do nauki, 8 o profilaktyce uzależnień i przemocy, 14 zajęcia antystresowych, 3 zajęcia dotyczące frekwencji na lekcjach i wagarów, po 2 dotyczące sposobów skutecznego uczenia się i komunikacji interpersonalnej, oraz 1 omawiające problemy debriefingu. Uczniowie klas I wzięli udział w programie profilaktycznym Życie na niby Jacka

17 17 Ewaluacja Koncepcji Pracy Zespołu Szkół Nr 1 im. K. K. Baczyńskiego rok szk. 2009/2014 Musiatowicza. Odbyło się, jak co roku, spotkanie uczniów z chorym na AIDS związane z popularyzacją tego problemu, konkurs plastyczny Stop wagarom, konkurs Śmierć nałogom. Zorganizowano Dzień walki z rakiem piersi z udziałem pielęgniarek i położnych z sokołowskiego szpitala. Uczniowie klas maturalnych wzięli udział w Międzynarodowym Salonie Edukacyjnym Perspektywy. Uczniowie naszej szkoły po raz drugi uczestniczyli w Profilaktycznej Grze Miejskiej. W ciągu roku szkolnego udzielono 2 nagan pisemnych Dyrektora Szkoły (za agresywne zachowanie uczennicy wobec koleżanki i ucznia wobec kolegi). Było to znacznie mniej niż w roku ubiegłym, kiedy takich nagan udzielono aż 9. Odnotowano mniej zachowań agresywnych wśród uczniów: bójek, pogróżek, przemocy psychicznej i fizycznej. Realizację programu wychowawczego wspierała praca pani psycholog, która przeprowadziła spotkanie z rodzicami uczniów klas pierwszych na temat Problemy emocjonalne wieku dorastania oraz z rodzicami uczniów klasy trzeciej: Rola rodziny w kształtowaniu osobowości dziecka. W ramach realizacji kontroli obowiązku nauki, w roku szkolnym 2010/11 szkoła wysłała 27 pism do gmin z informacją o nierealizowaniu obowiązku nauki przez 14 naszych uczniów. Problem dotyczył przede wszystkim uczniów klas I ZSZ. Dwie uczennice zapisane do kl. I k, pomimo różnych działań ze strony szkoły, nie podjęły nauki w trakcie roku szkolnego. 3. Rok szkolny 2011/2012 W roku szkolnym 2011/12, przeprowadzono 564 rozmów indywidualnych z uczniami i 26 rozmów indywidualnych z rodzicami, oraz 12 zajęć

18 18 Ewaluacja Koncepcji Pracy Zespołu Szkół Nr 1 im. K. K. Baczyńskiego rok szk. 2009/2014 integracyjnych w klasach pierwszych i jedne takie zajęcia w klasie drugiej. Przeprowadzone zajęcia dotyczyły orientacji szkolnej i zainteresowań uczniów, sposobów skutecznego uczenia się, kultury zachowania, profilaktyki uzależnień, motywacji do nauki i działań antystresowych. We wrześniu 2011 odbyło się zorganizowane przez psychologa szkolnego spotkanie z rodzicami klas pierwszych na temat Adaptacja do nowych warunków szkolnych w wieku dorastania, a także koncert profilaktyczny dla uczniów klas pierwszych Na ostatnią chwilę. W listopadzie uczniowie klas pierwszych i ich rodzice brali udział w zorganizowanym przez ekspertów z Mazowieckiego Centrum Profilaktyki Uzależnień programie profilaktycznym Dopalacze i paranarkotyki. Pedagog szkolny przeprowadził prelekcję dla rodziców uczniów klas maturalnych oraz zebranie z rodzicami uczennic klasy I L dotyczące poważnego konfliktu w klasie. Pani psycholog prowadziła wśród uczniów badania psychologiczne testem Wechslera i kierowała do Poradni Psychologiczno Pedagogicznej uczniów mających problemy i wymagających pomocy. Uczniowie realizujący nauczanie indywidualne objęci byli pomocą psychologiczną w domu. Na wiosnę 2012 rozpoczęto działania związane z realizacją pomocy psychologiczno-pedagogicznej od września 2012, zgodnie z nowym rozporządzeniem. Nauczyciele analizowali dokumentację uczniów i przygotowywali się do realizowania nowych form tej pomocy. Działało w szkole doradztwo zawodowe. Młodzież uczestniczyła w zorganizowanych przez pedagoga szkolnego Sokołowskich Targach Edukacji i Kariery Szarada, Targach pracy i kariery w Sokołowskim Ośrodku Kultury, dniach otwartych uczelni wyższych, prelekcjach w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sokołowie oraz w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

19 19 Ewaluacja Koncepcji Pracy Zespołu Szkół Nr 1 im. K. K. Baczyńskiego rok szk. 2009/2014 W ramach edukacji obywatelskiej systematycznie odbywało się uczestnictwo młodzieży klas maturalnych w rozprawach sądowych w Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim. Młodzież uczestniczyła w programach profilaktycznych organizowanych przez placówki zewnętrzne: Konkurs i La dolce vitae Teatru Moralitet z Krakowa. W październiku odbyły się obchody Dnia Walki z Rakiem Piersi, zaś w grudniu Światowego Dnia Walki z AIDS. W kwietniu młodzież naszej szkoły uczestniczyła w realizacji programów wdrażanych przy współudziale Centrum Onkologii: Od samobadania do mammografii i Wybierz życie - pierwszy krok. Niestety w tym roku znacznie wzrosła także liczba zachowań nagannych uczniów łącznie w tym roku udzielono 14 pisemnych nagan Dyrektora Szkoły (8 za przebywanie po spożyciu alkoholu na terenie Szkoły, Bursy Szkolnej i Internatu Szkolnego, 3 za udział w bójce i 3 za kradzież mienia szkolnego). 4. Rok szkolny 2012/2013 W roku szkolnym 2012/2013 przeprowadzono 325 rozmów indywidualnych z uczniami i 57 rozmów indywidualnych z rodzicami, 9 zajęć integracyjnych w klasach pierwszych, zajęcia dotyczące orientacji szkolnej i zainteresowań uczniów w 8 klasach, sposobów skutecznego uczenia się w 5 klasach, skutecznego komunikowania się w 6 klasach, profilaktyki uzależnień w 17 klasach, agresji i przemocy w 7 klasach, motywacji do nauki w 13 klasach, problemów wieku dorastania w 5 klasach i zajęcia antystresowe w 11 klasach. Odbyła się prelekcja dla rodziców uczniów klas maturalnych dotycząca sposobów pomocy ich dzieciom w

20 20 Ewaluacja Koncepcji Pracy Zespołu Szkół Nr 1 im. K. K. Baczyńskiego rok szk. 2009/2014 przygotowaniach do egzaminów oraz dla rodziców uczniów kl. II k. Zorganizowano zajęcia warsztatowe dla uczniów trzech klas maturalnych prowadzone przez studentów Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie dotyczące wyboru kierunku studiów, sposobów radzenia sobie ze stresem i efektywnego nauczania, realizację dla uczniów klas I programu profilaktycznego Bumerang Teatru KURTYNA z Krakowa, pracę uczniów w ramach wolontariatu. Udzielono uczniom 13 pisemnych nagan Dyrektora Szkoły (8 za przebywanie po spożyciu alkoholu na terenie Szkoły, 4 za udział w bójce, 1 za podszywanie się pod nauczyciela w rozmowie telefonicznej z matką kolegi z klasy). Kontynuowana była współpraca z kuratorami sądowymi, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Ośrodkami Pomocy Społecznej, Powiatowym Urzędem Pracy, Policją i uczelniami wyższymi. W Zespole Szkół Nr 1 powołano łącznie 16 zespołów ds. udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla 54 uczniów. W roku szkolnym 2011/2012 powołano 10 zespołów dla 29 uczniów i opracowano dla nich IPET i KIPU. We wrześniu 2012 r. opracowano Plany Działań Wspierających. Kolejnych 6 zespołów dla uczniów klas pierwszych powołano w roku szkolnym 2012/2013. Dziewięciu uczniów i ich rodziców odmówiło korzystania z tej formy pomocy. Z różnych form pomocy psychologicznopedagogicznej, zależnie od indywidualnych potrzeb, chęci i możliwości, korzystało w I semestrze 45 uczniów. Były to głównie dodatkowe zajęcia z poszczególnych przedmiotów, indywidualizowanie pracy na lekcjach, dostosowanie wymagań programowych do potrzeb i możliwości ucznia, rozmowy i konsultacje z uczniami i rodzicami. Po zakończeniu I semestru roku szkolnego 2012/2013

21 21 Ewaluacja Koncepcji Pracy Zespołu Szkół Nr 1 im. K. K. Baczyńskiego rok szk. 2009/2014 Koordynatorzy poszczególnych zespołów opracowali pisemną ewaluację realizowanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej. W odniesieniu do 28 uczniów (62% objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną) stwierdzono poprawę w funkcjonowaniu szkolnym. Pomoc będzie kontynuowana. Zadania wychowawcze nakreślone przez Program Wychowawczy Szkoły w pierwszej kolejności realizowali wychowawcy klas, uwzględniając je we własnych programach wychowawczych. Na początku roku szkolnego wychowawcy zapoznali uczniów z podstawowymi dokumentami oraz zasadami bezpieczeństwa i zachowania w szkole. W dalszej kolejności podejmowali różnorodne tematy dostosowane do poziomu klasy oraz potrzeb uczniów i rodziców, począwszy od wzajemnego poznawania się uczniów, wzajemnej pomocy w nauce, zasad dobrego zachowania, poprzez sposoby rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie z agresją itd., po metody przygotowania się do egzaminów i umiejętności poszukiwania pracy. Pracę wychowawców wspomagali psycholog i pedagog oraz szkolny doradca zawodowy. Szkolne działania wychowawcze koncentrowały się głównie na: 1. Rozwijaniu pozytywnych form aktywności uczniów: udział młodzieży w działalności wolontariatu, honorowe krwiodawstwo, zbiórka pieniędzy do puszek w ramach PCK, zbiórka zabawek i książek, redagowanie gazetki szkolnej Nasza Buda News, emisja programów szkolnej telewizji internetowej Szaramedia,

22 22 Ewaluacja Koncepcji Pracy Zespołu Szkół Nr 1 im. K. K. Baczyńskiego rok szk. 2009/2014 udział w pracy kół zainteresowań, Zespołu Pieśni i Tańca Sokołowianie, wielu imprezach szkolnych, wycieczkach i zawodach sportowych oraz zajęciach na siłowni, umożliwienie korzystania z wartościowej oferty kina, teatru i koncertów, udział w Sokołowskich Targach Edukacji i Kariery Szarada, warsztaty dla uczniów klas maturalnych prowadzone przez studentów Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie dotyczące wyboru kierunku studiów, sposobów radzenia sobie ze stresem, efektywnego nauczania, wybory do Samorządu Uczniowskiego, organizowanie wigilii klasowych, promocja Szkoły w ramach Dnia otwartego. 2. Eliminowaniu i napiętnowaniu negatywnych zachowań uczniów trzynastu uczniów otrzymało naganę Dyrektora Szkoły. 3. Wypracowaniu sposobów zwiększenia motywacji uczniów do nauki oraz poprawy frekwencji na zajęciach lekcyjnych. W ramach realizacji Szkolnego Programu Profilaktyki w roku szkolnym 2012/2013 przeprowadzono: 1. Prelekcję dla rodziców uczniów klas pierwszych dotyczącą profilaktyki narkomanii przeprowadzoną przez Pełnomocnika do spraw zapobiegania narkomanii Starosty Sokołowskiego Panią Ewę Murawską oraz Adaptacja do nowych warunków szkolnych ucznia w okresie dorastania wygłoszoną przez psychologa Zofię Czarnocką. 2. Spotkanie Dyrektora Szkoły, pedagoga szkolnego i doradcy zawodowego z rodzicami uczniów klas maturalnych dotyczące studniówki, egzaminów i dalszej kariery uczniów.

23 23 Ewaluacja Koncepcji Pracy Zespołu Szkół Nr 1 im. K. K. Baczyńskiego rok szk. 2009/ Wyjście uczniów do SOK na spektakl Labirynt programu profilaktycznego PAT. 4. Programy profilaktyki chorób nowotworowych: raka piersi Od samobadania do mammografii oraz raka szyjki macicy Wybierz życie. Pierwszy krok. 5. Program Po męsku o dojrzewaniu. 6. Obchody Światowego Dnia Walki z AIDS test wiedzy o AIDS/HIV. 7. Badania przesiewowe uczniów klas pierwszych. 8. Spotkania uczniów z policjantem w klasach. 9. Wystąpienie uczniów z Samorządu Uczniowskiego w debacie Przyjazne i bezpieczne miasto Sokołów Podlaski. 10. Zebranie zespołu wychowawczego klasy IM dotyczące negatywnych zachowań uczniów. 11. Wzmocniono dyżury nauczycielskie podczas przerw. 12. Program profilaktyczny Bumerang Teatru KURTYNA z Krakowa dla uczniów klas pierwszych. 13. Zajęcia warsztatowe z zakresu profilaktyki uzależnień dla uczniów klas I prowadzone przez pracowników Mazowieckiego Centrum Profilaktyki Uzależnień. 14. Prelekcja dla uczniów dotycząca zaburzeń odżywiania. 15. Udział uczniów w Sokołowskiej Nocy Profilaktyki. Wiele zadań ujętych w Szkolnym Programie Profilaktyki zrealizowali wychowawcy na godzinach wychowawczych oraz psycholog i pedagog szkolny na spotkaniach z uczniami. Często wykorzystywano płyty DVD z filmami Lekcje przestrogi.

Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016

Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016 Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016 ZS nr 5 w Bełku Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016 w Zespole Szkół nr 5 w Bełku uwzględniają: I. Podstawowe kierunki realizacji polityki

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach na lata 2014-2017

Koncepcja pracy Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach na lata 2014-2017 Koncepcja pracy Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach na lata 2014-2017 1. Podstawa prawna Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r., nr 256, poz. 2572 ze zm.); Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Obszar pracy nauczyciela doradcy zawodowego w szkole i jego najważniejsze zadania z zakresu edukacyjno-zawodowego wsparcia ucznia określa

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Edukacyjno Zawodowego w Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi Nr 1 w Poznaniu

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Edukacyjno Zawodowego w Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi Nr 1 w Poznaniu Wewnątrzszkolny System Doradztwa Edukacyjno Zawodowego w Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi Nr 1 w Poznaniu Wewnątrzszkolny System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego obejmuje ogół działań podejmowanych

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI przy Zespole Szkół Technicznych w Skwierzynie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI przy Zespole Szkół Technicznych w Skwierzynie ZAŁĄCZNIK NR 5, STATUT ROZDZIAŁ IV SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI przy Zespole Szkół Technicznych w Skwierzynie I. Wprowadzenie. II. Podstawa prawna. III. Cele programu. IV. Obszary działań Szkolnego Programu

Bardziej szczegółowo

Plan pracy dydaktyczno wychowawczej i opiekuńczej

Plan pracy dydaktyczno wychowawczej i opiekuńczej Plan pracy dydaktyczno wychowawczej i opiekuńczej I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego w Łęcznej w roku szkolnym 2015/2016 Dydaktyka Cel strategiczny: - szkoła zapewnia wysoki standard nauczania.

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016

Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016 Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016 Informacje o programie Program wychowawczy Gimnazjum opracowany został w oparciu

Bardziej szczegółowo

Plan pracy szkoły. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015

Plan pracy szkoły. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015 Plan pracy szkoły Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015 1 LP CEL/ZADANIE SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN REALIZACJI KSZTAŁCENIE Poprawa jakości pracy szkoły 1. Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 4 do Koncepcji Pracy Zespołu Szkół Nr 1 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim - rok szk. 2013/2014

Aneks Nr 4 do Koncepcji Pracy Zespołu Szkół Nr 1 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim - rok szk. 2013/2014 1 Aneks Nr 4 do Koncepcji Pracy Zespołu Szkół Nr 1 im. K. K. Baczyńskiego rok szk. 2013/2014 Sokołów Podlaski, 09.09.2013r. Aneks Nr 4 do Koncepcji Pracy Zespołu Szkół Nr 1 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. Stanisława Staszica WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO AKTY PRAWNE : Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNEJ I LO IM. S. SEMPOŁOWSKIEJ W TARNOWSKICH GÓRACH

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNEJ I LO IM. S. SEMPOŁOWSKIEJ W TARNOWSKICH GÓRACH PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNEJ I LO IM. S. SEMPOŁOWSKIEJ W TARNOWSKICH GÓRACH Podstawa Prawna: 1. Konstytucja RP Art. 72. 2. Konwencja o Prawach Dziecka Art. 3, 19, 33. 3. Ustawa o systemie oświaty z dnia

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM NR 2 im. Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari ROK SZKOLNY 2015/2016

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM NR 2 im. Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari ROK SZKOLNY 2015/2016 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM NR 2 im. Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari ROK SZKOLNY 2015/2016 Lp. Działania skierowane do uczniów Osoby odpowiedzialne Termin realizacji 1 Integracja

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego w Warszawie

Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego w Warszawie Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego w Warszawie 2012/2013 Celem programu jest: - profilaktyka dzieci i młodzieży przed demoralizacją - podniesienie

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W PUŁTUSKU (LATA 2012-2017)

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W PUŁTUSKU (LATA 2012-2017) WIELOLETNI PLAN ROZWOJU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W PUŁTUSKU (LATA 2012-2017) ŹRÓDŁA STRATEGICZNEGO ROZWOJU SZKOŁY. 1. Statut szkoły. 2. Koncepcja pracy szkoły. 3. Podstawa programowa

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO. w GIMNAZJUM MIEJSKIM IM. JANA PAWŁA II W GŁOWNIE. w roku szkolnym 2015/2016

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO. w GIMNAZJUM MIEJSKIM IM. JANA PAWŁA II W GŁOWNIE. w roku szkolnym 2015/2016 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO w GIMNAZJUM MIEJSKIM IM. JANA PAWŁA II W GŁOWNIE w roku szkolnym 2015/2016 Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BODZANOWIE 2013-2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BODZANOWIE 2013-2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BODZANOWIE 2013-2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI W PRAWIE OŚWIATOWYM Podstawa prawna : 1. Ustawa o Systemie Oświaty

Bardziej szczegółowo

2. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów.

2. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów. Str. Spis treści. Wprowadzenie.... Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów..... Poradnictwo i pomoc psychologiczna..... Zapewnienie uczniom doradztwa w zakresie wyboru kierunku

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU 2015-2018

PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU 2015-2018 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 16/2015 Rady Pedagogicznej SOSW Nr 2 w Płocku z dn. 05 października 2015r. PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU 2015-2018 Program Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Harmonogram Szkolnego Programu Profilaktyki na rok 2012/2013

Harmonogram Szkolnego Programu Profilaktyki na rok 2012/2013 Harmonogram Szkolnego Programu Profilaktyki na rok 2012/2013 OBSZAR PROFILAKTYKI ZADANIA METODY I FORMY REALIZACJI REALIZATOR TERMIN Rozpoznawanie potrzeb szkoły w zakresie profilaktyki 1) Diagnozowanie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI 1 Główne szkolnego programu profilaktyki: promowanie zdrowego stylu życia; wypracowanie efektywnych sposobów zapewnienia uczniom bezpieczeństwa na terenie szkoły; kształtowanie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014. Główne założenia pracy szkoły:

KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014. Główne założenia pracy szkoły: KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014 Główne założenia pracy szkoły: A. Zapewnienie społeczności szkolnej warunków pracy i nauki

Bardziej szczegółowo

2. Promocja zdrowia i rozwijanie umiejętności zdrowego stylu życia. 3. Kształtowanie i rozwijanie umiejętności współżycia społecznego.

2. Promocja zdrowia i rozwijanie umiejętności zdrowego stylu życia. 3. Kształtowanie i rozwijanie umiejętności współżycia społecznego. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie Szkolny program profilaktyki dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie na lata 2014-2017

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SZKOŁY na lata 2010-2013

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SZKOŁY na lata 2010-2013 KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SZKOŁY na lata 2010-2013 Cele 1. Tworzenie wewnątrzszkolnego systemu ukierunkowanego na : koncepcję pracy zarządzanie i organizację kształcenie wychowanie i opiekę 2.

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Obszar pracy nauczyciela doradcy zawodowego w szkole i jego najważniejsze zadania z zakresu edukacyjno-zawodowego wsparcia ucznia określa

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 1 W RACIBORZU NA ROK SZKOLNY 2012/2013 Opracowany przez zespół: Katarzyna Adamek Iwona Keler Anna Kobylnik Bożena Machelska Szkolny Program Profilaktyki rok 2012/2013

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ im. WALERIANA ŁUKASIŃSKIEGO w SKĘPEM. Rok szkolny 2014/ 2015

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ im. WALERIANA ŁUKASIŃSKIEGO w SKĘPEM. Rok szkolny 2014/ 2015 PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ im. WALERIANA ŁUKASIŃSKIEGO w SKĘPEM Rok szkolny 2014/ 2015 PODSTAWA PRAWNA: I. Statut Zespołu Szkół im. Waleriana Łukasińskiego w Skępem. II. Program Wychowawczy Zespołu

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM im. Jana Pawła II W DOBRODZIENIU w roku szkolnym 2009/2010

PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM im. Jana Pawła II W DOBRODZIENIU w roku szkolnym 2009/2010 PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM im. Jana Pawła II W DOBRODZIENIU w roku szkolnym 2009/2010 ZADANIA DO REALIZACJI: 1. Zadania ogólno - wychowawcze 2.Opieka pedagogiczno psychologiczna

Bardziej szczegółowo

ZADANIA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI PO PRZEPROWADZENIU EWALUACJI NA ROK SZKOLNY 2015/2016

ZADANIA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI PO PRZEPROWADZENIU EWALUACJI NA ROK SZKOLNY 2015/2016 ZADANIA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI PO PRZEPROWADZENIU EWALUACJI NA ROK SZKOLNY 2015/2016 ZADANIA DO REALIZACJI Motywowanie uczniów do nauki i przeciwdziałanie niepowodzeniom m FORMY REALIZACJI A/

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej

Zasady organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej Załącznik nr 1 Procedura organizacji i zakres zadań zespołów ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

obowiązujący w latach szkolnych 2012-2017

obowiązujący w latach szkolnych 2012-2017 Program Profilaktyki w Gimnazjum Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Czarnym Dunajcu obowiązujący w latach szkolnych 2012-2017 Profilaktyka uzależnień obszar zalecenia dla programu Profilaktyka uzależnień

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7 W OLSZTYNIE

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7 W OLSZTYNIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7 W OLSZTYNIE Opracowanie: Ewa Cichocka Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego obejmuje ogół działań podejmowanych

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka uzależnień

Profilaktyka uzależnień Profilaktyka uzależnień 1) Zapoznanie uczniów z rodzajami uzależnień występujących we współczesnym świecie 2) Zapoznanie uczniów i rodziców ze skutkami wszelkich uzależnień i omówienie sposobów ich zapobiegania

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM NR 2 im. Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari ROK SZKOLNY 2014/2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM NR 2 im. Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari ROK SZKOLNY 2014/2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM NR 2 im. Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari ROK SZKOLNY 2014/2015 Lp. Działania skierowane do uczniów Osoby odpowiedzialne Termin realizacji 1 Integracja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY XLVI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego

PROGRAM PROFILAKTYCZNY XLVI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego PROGRAM PROFILAKTYCZNY XLVI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego I. Wstęp Okres dojrzewania to czas, w którym młodzież często podejmuje zachowania ryzykowne co

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. KS. PPŁK. JÓZEFA WRYCZY W TUCHOLI PROGRAM BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. KS. PPŁK. JÓZEFA WRYCZY W TUCHOLI PROGRAM BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. KS. PPŁK. JÓZEFA WRYCZY W TUCHOLI PROGRAM BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA Założenia programu Program Bezpieczna i przyjazna szkoła opracowano w celu rozwiązywania problemów związanych

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego Gimnazjum Nr 38 im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego Gimnazjum Nr 38 im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie Wewnątrz System Doradztwa Zawodowego Gimnazjum Nr 38 im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 15, poz. 142) 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 1 IM. H. SIENKIEWICZA W ŁOWICZU Program został uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną w dn. 22. 09. 2015 roku Spis treści I. Podstawa

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM NR 3. Gimnazjum Nr 3 im. Aleksandra hr. Fredry w Olkuszu. Na lata: 2011 2014

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM NR 3. Gimnazjum Nr 3 im. Aleksandra hr. Fredry w Olkuszu. Na lata: 2011 2014 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM NR 3 Gimnazjum Nr 3 im. Aleksandra hr. Fredry w Olkuszu Na lata: 2011 2014 Program został uchwalony przez Radę Rodziców w dniu 20.10.2011r. w porozumieniu z Radą

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UDZIELANIA I ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ. w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Szamotułach

PROCEDURA UDZIELANIA I ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ. w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Szamotułach 64 500 Szamotuły, ul. Kapłańska 18, tel./fax. 0-61 29 21 443 Załącznik nr 7 PROCEDURA UDZIELANIA I ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Szamotułach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY XLVI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego na rok szkolny 2011/2012

PROGRAM PROFILAKTYCZNY XLVI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego na rok szkolny 2011/2012 PROGRAM PROFILAKTYCZNY XLVI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego I. Wstęp Okres dojrzewania to czas, w którym młodzież często podejmuje zachowania ryzykowne co

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO III LO im S. ŻEROMSKIEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W BIELSKU - BIAŁEJ Bielsko Biała; sierpień 2015 Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego obejmuje ogół

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY

PROGRAM PROFILAKTYCZNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY Gimnazjum nr 5 im. ks. Jana Twardowskiego w Zespole Szkół nr 1 w Mikołowie NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Gimnazjum nr 5 im. ks. J. Twardowskiego w Mikołowie. Szczegółowy plan ogólnoch

Bardziej szczegółowo

WEWENĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 6 IM. JOACHIMA LELEWLA W POZNANIU

WEWENĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 6 IM. JOACHIMA LELEWLA W POZNANIU WEWENĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 6 IM. JOACHIMA LELEWLA W POZNANIU Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256,

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego Gimnazjum Nr 38 im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego Gimnazjum Nr 38 im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie Wewnątrz System Doradztwa Zawodowego Gimnazjum Nr 38 im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 15, poz. 142) 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Cele programu Zadania Sposób realizacji Odpowiedzialni Termin realizacji Diagnozowanie zmian w obrębie środowiska wychowawczego - Konstruowanie narzędzi badawczychankiety -

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie Program ten sporządzono w oparciu o: Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na rok szkolny 2013/2014 SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIĄTKACH

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na rok szkolny 2013/2014 SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIĄTKACH SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na rok szkolny 2013/2014 SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIĄTKACH Cele programu Cel główny: - kształtowanie umiejętności społecznych - przygotowanie uczniów do radzenia sobie w trudnych

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 19 Z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Prusa Warszawie 2014/2015

Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 19 Z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Prusa Warszawie 2014/2015 Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 19 Z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Prusa Warszawie 2014/2015 Zadaniem szkolnej profilaktyki jest chronienie młodzieży przed zagrożeniami poprzez działania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO

SPRAWOZDANIE Z PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO Sprawozdanie z pracy pedagoga szkolnego Strona 1 z 5 SPRAWOZDANIE Z PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO ZA ROK SZKOLNY 2012/13 Sprawozdanie zostało opracowane na podstawie: 1) Programu profilaktyki, 2) Programu wychowawczego,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI XXVII LO im. T. Czackiego. w roku szkolnym 2015 / 2016

PROGRAM PROFILAKTYKI XXVII LO im. T. Czackiego. w roku szkolnym 2015 / 2016 PROGRAM PROFILAKTYKI XXVII LO im. T. Czackiego w roku szkolnym 2015 / 2016 CELE PROGRAMU CEL OGÓLNY: Wychowanie do dbałości o zdrowie fizyczne i psychiczne CELE OPERACYJNE: uczniowie mają świadomość i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA CIASIA W ZESPOLE SZKÓŁ W REGNOWIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA CIASIA W ZESPOLE SZKÓŁ W REGNOWIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013 PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA CIASIA W ZESPOLE SZKÓŁ W REGNOWIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM W REGNOWIE Żyjemy zdrowo i bezpiecznie Profilaktyka jest

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W SZKOLE PONADGIMNAZJALNEJ na rok szkolny 2013/2014

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W SZKOLE PONADGIMNAZJALNEJ na rok szkolny 2013/2014 HARMONOGRAM DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W SZKOLE PONADGIMNAZJALNEJ na rok szkolny 2013/2014 INTEGRACJA SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ CEL: zapobieganie zjawisku kocenia, przywitanie nowych uczniów, zapoznanie ich

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 STANDARDY: I. Organizacja pracy dydaktycznej nowoczesnej szkoły. II. Efektywne zarządzanie nowoczesną szkołą. III. Praca dydaktyczna. IV. Działania

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Gimnazjum nr 39 im. rtm Witolda Pileckiego we Wrocławiu

Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Gimnazjum nr 39 im. rtm Witolda Pileckiego we Wrocławiu Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Gimnazjum nr 39 im. rtm Witolda Pileckiego we Wrocławiu Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w

Bardziej szczegółowo

Aneks do Statutu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr6 im.gen.józefa Bema w Siedlcach

Aneks do Statutu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr6 im.gen.józefa Bema w Siedlcach Aneks do Statutu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr6 im.gen.józefa Bema w Siedlcach Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 stycznia 2003r. w sprawie zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

Warszawski System. Współpraca m.st. Warszawy z pracodawcami na rzecz rozwoju szkół zawodowych. Warszawa, 1 grudnia 2015 r.

Warszawski System. Współpraca m.st. Warszawy z pracodawcami na rzecz rozwoju szkół zawodowych. Warszawa, 1 grudnia 2015 r. Warszawski System Współpraca m.st. Warszawy z pracodawcami na rzecz rozwoju Doradztwa szkół zawodowych Zawodowego Warszawa, 1 grudnia 2015 r. Warszawski System Doradztwa Zawodowego Koncepcja funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI 2015 2017 z uwzględnieniem zadań wynikających z Rządowego programu Bezpieczna i przyjazna szkoła Cele programu profilaktycznego 1. Minimalizowanie zagrożeń zachowania poprzez

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU EDUKACYJNEGO BLOK W TORUNIU NA LATA 2011-2013

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU EDUKACYJNEGO BLOK W TORUNIU NA LATA 2011-2013 SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU EDUKACYJNEGO BLOK W TORUNIU NA LATA 2011-2013 W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem o to, ażeby bardziej był, a nie

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie na lata 2012-2017

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie na lata 2012-2017 Koncepcja pracy Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie na lata 2012-2017 1 Misja szkoły rynkowej. Szkoła wspiera uczniów w przygotowaniu do dobrego funkcjonowania w gospodarce Wizja

Bardziej szczegółowo

POMOC PEDAGOGICZNA W SZKOŁACH I INNYCH PLACÓWKACH

POMOC PEDAGOGICZNA W SZKOŁACH I INNYCH PLACÓWKACH POMOC PEDAGOGICZNA W SZKOŁACH I INNYCH PLACÓWKACH SZKOŁY I PLACÓWKI WYCHOWAWCZE UDZIELAJĄ I ORGANIZUJĄ POMOC WSPÓŁPRACUJĄC Z: 1. Rodzicami 2. Nauczycielami 3. Poradniami 4. Innymi szkołami 5. Innymi podmiotami

Bardziej szczegółowo

ANEKS DO STATUTU SZKOŁY. Zatwierdzony uchwałą nr 8/10/11Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Grudziądzu z dnia 22 marca 2011.

ANEKS DO STATUTU SZKOŁY. Zatwierdzony uchwałą nr 8/10/11Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Grudziądzu z dnia 22 marca 2011. ANEKS DO STATUTU SZKOŁY Zatwierdzony uchwałą nr 8/10/11Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Grudziądzu z dnia 22 marca 2011. 1 W statucie Gimnazjum nr 4 wprowadza się następujące

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W SZUMOWIE

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W SZUMOWIE PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W SZUMOWIE ROK SZKOLNY 2013/2014 Szumowo *25 września 2013 r.* L.p. Zadanie do realizacji Termin Odpowiedzialni Sposób dokumentowania 1. Wypracować wspólnie z rodzicami własną

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W DOBCZYCACH

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W DOBCZYCACH SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W DOBCZYCACH Spis treści : 1. Obowiązujące akty prawne dotyczące doradztwa zawodowego w gimnazjum 2. Charakterystyka programu 3. Cele

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO Zespołu Szkół nr 60 w Warszawie

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO Zespołu Szkół nr 60 w Warszawie SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO Zespołu Szkół nr 60 w Warszawie Obowiązujące akty prawne dotyczące udzielania uczniom pomocy w wyborze zawodu i kierunku kształcenia: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie Załącznik nr1 do zarządzenia nr 60/212 z dnia 30 sierpnia 2012r. PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie 1 PODSTAWY PRAWNE: 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY Gimnazjum nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego na rok szkolny 2015/2016

PROGRAM WYCHOWAWCZY Gimnazjum nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego na rok szkolny 2015/2016 PROGRAM WYCHOWAWCZY Gimnazjum nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej -Konwencja o prawach dziecka -Ustawa o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2015-2016

PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2015-2016 PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2015-2016 Zadania Forma realizacji Terminy Osoby odpowiedzialne I Koncepcja pracy szkoły Promocja szkoły Współpraca z rodzicami Współudział rodziców w tworzeniu wewnątrzszkolnego

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W MIKSTACIE ZADANIA DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W MIKSTACIE ZADANIA DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W MIKSTACIE ZADANIA DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 LP ZADANIA DO REALIZACJI CZAS REALIZACJI OSOBY ODPOWIEDZIALNE 1. Kształtowanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. Zespołu Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu 2011/2012

PROGRAM PROFILAKTYKI. Zespołu Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu 2011/2012 PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu 2011/2012 1 Przedmiotem profilaktyki może być każdy problem, w odniesieniu do którego odczuwamy potrzebę uprzedzającej interwencji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO NA ROK SZKOLNY 2011/2012

PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO NA ROK SZKOLNY 2011/2012 PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO NA ROK SZKOLNY 2011/2012 GIMNAZJUM NR 123 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. JANA PAWŁA II UL. STRUMYKOWA 21 W WARSZAWIE 1) Podstawy prawne programu

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WILCZKOWICACH

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WILCZKOWICACH KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WILCZKOWICACH Wilczkowice 2012 PRIORYTETY SZKOŁY Pełna realizacja podstawy programowej umożliwiająca uzyskanie przez uczniów wysokiego poziomu na

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY Na rok szkolny 2014/2015

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY Na rok szkolny 2014/2015 ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY Na rok szkolny 2014/2015 ZADANIE 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów ZADANIA TERMIN ODPOWIEDZIALNI 1.Szkoła działa zgodnie z przyjętą

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWNE SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI

PODSTAWY PRAWNE SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI PODSTAWY PRAWNE SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Art 72. 2. Konwencja o Prawach Dziecka Art 3, 19 i 33. 3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U Nr 67

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO W SP NR 2 W TUSZYNIE NA ROK SZKOLNY 2013/2014

PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO W SP NR 2 W TUSZYNIE NA ROK SZKOLNY 2013/2014 PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO W SP NR 2 W TUSZYNIE NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Lp Treść zadania Sposoby i formy Termin Uwagi realizacji I Zadania ogólnowychowa wcze i organizacyjne 1. Weryfikacja rejestru

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach na lata 2014-2019

Szkolny Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach na lata 2014-2019 Szkolny Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach na lata 2014-2019 Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4 w Siedlcach jest programem ściśle zintegrowanym z programem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 2 IM. J. KOCHANOWSKIEGO W ZGIERZU z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI Rok szkolny 2011/2012

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 2 IM. J. KOCHANOWSKIEGO W ZGIERZU z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI Rok szkolny 2011/2012 PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 2 IM. J. KOCHANOWSKIEGO W ZGIERZU z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI Rok szkolny 2011/2012 WSTĘP Gimnazjum realizuje cele zawarte w Podstawie Programowej kształcenia ogólnego oraz

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY na lata 2011-2016 Cokolwiek czynisz, czyń roztropnie. Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

PLAN WSPÓŁPRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TYSZOWCACH Z RODZICAMI. CEL OGÓLNY Stworzenie optymalnych warunków kształcenia i wychowania dziecka

PLAN WSPÓŁPRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TYSZOWCACH Z RODZICAMI. CEL OGÓLNY Stworzenie optymalnych warunków kształcenia i wychowania dziecka PLAN WSPÓŁPRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TYSZOWCACH Z RODZICAMI CEL OGÓLNY Stworzenie optymalnych warunków kształcenia i wychowania dziecka FORMY WSPÓŁPRACY 1. Zapoznanie rodziców z koncepcją edukacyjną, treściami

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W ŁOMŻY rok szkolny 2014/2015 Program profilaktyczny obejmuje działania, których celem jest zapobieganie zachowaniom ryzykownym uczniów i szkodom

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki

Szkolny Program Profilaktyki Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 1 w Bieruniu I. Opracowany został na podstawie dokonanej diagnozy sytuacji dydaktyczno-wychowawczej w szkole przy użyciu narzędzi: Ankieta uczniów i nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy

Załącznik nr 2 do Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy Załącznik nr 2 do Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy CELE PROFILAKTYKI 1. Ochrona ucznia przed różnymi zakłóceniami jego rozwoju. 2. Dostarczenie odpowiednio do potrzeb i okresu rozwojowego

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Szkoły

Koncepcja Pracy Szkoły Koncepcja Pracy Szkoły Zespołu Szkół nr 1 w Szczecinie Szkoła twórcza, przyjazna dzieciom i bezpieczna Cel nadrzędny: Wszechstronny i harmonijny rozwój ucznia oraz wyposażenie go w niezbędną wiedzę i umiejętności

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI XXIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W WARSZAWIE

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI XXIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W WARSZAWIE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI XXIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MARII SKŁODOWSKIEJCURIE W WARSZAWIE Cele i założenia programu. 1. Kształcenie i doskonalenie umiejętności interpersonalnych, doskonalenie

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. Szkoła Podstawowa w Chojnie ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA W OBSZARZE

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. Szkoła Podstawowa w Chojnie ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA W OBSZARZE Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Ramowy plan pracy wychowawczej dla klas I, II, III I LO w Dzierżoniowie na rok szkolny 2012/2013

Ramowy plan pracy wychowawczej dla klas I, II, III I LO w Dzierżoniowie na rok szkolny 2012/2013 Ramowy plan pracy wychowawczej dla klas I, II, III I LO w Dzierżoniowie na rok szkolny 2012/2013 Cele operacyjne: 1. Wyeliminowanie ocen nagannych i nieodpowiednich. 2. Uzyskanie frekwencji rocznej powyżej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim

PROGRAM PROFILAKTYKI w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim PROGRAM PROFILAKTYKI w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim Profilaktyka to działanie, które ma na celu zapobieganie pojawieniu się lub rozwojowi niekorzystnego zjawiska. Jest

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 32 IM. KAROLA WOJTYŁY W ŁODZI

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 32 IM. KAROLA WOJTYŁY W ŁODZI KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 32 IM. KAROLA WOJTYŁY W ŁODZI CEL OGÓLNY Wszechstronny rozwój intelektualny i osobowościowy oraz ukształtowanie właściwych postaw w celu zapewnienia sukcesu

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy

Szkolny Program Profilaktyki w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy Szkolny Program Profilaktyki w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy Cel: Kształtowanie odpowiedzialności uczniów za podejmowane decyzje w sytuacjach ryzykownych współczesnej cywilizacji

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im. Maksymiliana Wilandta w Darzlubiu

Zespół Szkół im. Maksymiliana Wilandta w Darzlubiu Zespół Szkół im. Maksymiliana Wilandta w Darzlubiu Program Profilaktyczny 2015-2016 opracowany w oparciu o Program Pięcioletni szkoły z uwzględnieniem kierunków w oświacie i wniosków z ewaluacji 1. Cele

Bardziej szczegółowo

Plan Pracy Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza we Wszedniu na rok szkolny 2014/2015

Plan Pracy Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza we Wszedniu na rok szkolny 2014/2015 Plan Pracy Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza we Wszedniu na rok szkolny 2014/2015 Dobra szkoła I Priorytety pracy szkoły 1. Działanie szkoły na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia uczniów. 2. Analiza

Bardziej szczegółowo

W R Z E S I E Ń 2 0 0 8 BIAŁYSTOK

W R Z E S I E Ń 2 0 0 8 BIAŁYSTOK S P O Ł E C Z N E G I M N A Z J U M N R 7 PROGRAM PROFILAKTYKI SPOŁECZNEGO GIMNAZJUM NR 7 W BIAŁYMSTOKU W R Z E S I E Ń 2 0 0 8 BIAŁYSTOK WSTĘP Podstawowym i naturalnym środowiskiem wychowawczym dziecka

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy szkoły na rok szkolny 2013/2014

Roczny plan pracy szkoły na rok szkolny 2013/2014 Roczny plan pracy szkoły na szkolny /2014 Zadanie 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów 1. Szkoła działa zgodnie z przyjętą koncepcją pracy szkoły. 2. Realizacja

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego Zespół Placówek Oświatowych w Jurkowie Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego Agata Kędroń Rozpoczęcie stażu: 01.09.2012 r. Okres trwania stażu:

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 IM. A. MICKIEWICZA W BIAŁEJ PODLASKIEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2017 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY (PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY)

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY (PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY) KONCEPCJA PRACY SZKOŁY (PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY) NA ROK SZKOLNY 2013-2014 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 225 im. Józefa Gardeckiego w WARSZAWIE EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 3 W ZESPOLE SZKOLNO-GIMNAZJALNYM NR 1

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 3 W ZESPOLE SZKOLNO-GIMNAZJALNYM NR 1 PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 3 W ZESPOLE SZKOLNO-GIMNAZJALNYM NR 1 Podstawy prawne: 1. Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez ONZ dnia 20 listopada 1989r., ratyfikowana przez Polskę 07

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Technikum nr 29 w Zespole Szkół Stenotypii i Języków Obcych w Warszawie

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Technikum nr 29 w Zespole Szkół Stenotypii i Języków Obcych w Warszawie Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Technikum nr 29 w Zespole Szkół Stenotypii i Języków Obcych w Warszawie 1. Podstawa prawna w odniesieniu do doradztwa zawodowego: Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

1. Zapobieganie, ograniczenie i eliminowanie wszelkich zachowań niepożądanych, takich jak: wagary, agresja, uzależnienia, wulgaryzmy.

1. Zapobieganie, ograniczenie i eliminowanie wszelkich zachowań niepożądanych, takich jak: wagary, agresja, uzależnienia, wulgaryzmy. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie Szkolny program profilaktyczny dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie na lata 2011-2012

Bardziej szczegółowo