Ewaluacja Koncepcji Pracy Zespołu Szkół Nr 1 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ewaluacja Koncepcji Pracy Zespołu Szkół Nr 1 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim 2009-2014"

Transkrypt

1 1 Ewaluacja Koncepcji Pracy Zespołu Szkół Nr 1 im. K. K. Baczyńskiego rok szk. 2009/2014 Ewaluacja Koncepcji Pracy Zespołu Szkół Nr 1 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim Sokołów Podlaski, sierpień 2014

2 2 Ewaluacja Koncepcji Pracy Zespołu Szkół Nr 1 im. K. K. Baczyńskiego rok szk. 2009/2014 Ewaluacja koncepcji jest procesem otwartym. Działania w niej ujęte ewaluuje się na bieżąco w kolejnych latach szkolnych począwszy od roku szkolnego 2009/2010 do chwili obecnej. Proces zakończy się z końcem roku szkolnego 2013/2014. Spis treści: I. Wyniki ewaluacji w strategicznych obszarach pracy szkoły 1. Organizacja i przebieg procesu kształcenia. 2. Ważne osiągnięcia szkoły 3. Dokumenty szkolne 4. Opieka i wychowanie 5. Integracja ze środowiskiem lokalnym 6. Baza i wyposażenie szkoły WYNIKI EWALUACJI W STRATEGICZNYCH OBSZARACH PRACY SZKOŁY 1. Organizacja i przebieg procesu kształcenia. a. Stałe uatrakcyjnianie oferty edukacyjnej. EFEKTY: Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku pracy szkoła wdrożyła nowe, atrakcyjne kierunki kształcenia: technik hotelarstwa technik informatyk technik kelner

3 3 Ewaluacja Koncepcji Pracy Zespołu Szkół Nr 1 im. K. K. Baczyńskiego rok szk. 2009/2014 Mimo atrakcyjnych kierunków kształcenia liczba młodzieży w szkole maleje. Wiąże się to z niżem demograficznym. Zgodnie z prognozą liczba absolwentów gimnazjów Powiatu Sokołowskiego w kolejnych latach szkolnych będzie wciąż spadać. Spadek liczby absolwentów gimnazjów zauważa się od roku 2012: W związku z niżem demograficznym liczba uczniów szkoły systematycznie spada: Lata ubiegłe (stan na 30 września): W trosce o pomyślny nabór w roku szkolnym 2014/2015 planowane jest stworzenie nowego kierunku kształcenia w II LO, tzn. klasy mundurowej, a w Technikum Nr 1 klasy kształcącej w zawodzie technik obsługi turystycznej.

4 4 Ewaluacja Koncepcji Pracy Zespołu Szkół Nr 1 im. K. K. Baczyńskiego rok szk. 2009/2014 Szkoła wychodzi naprzeciw oczekiwaniom młodzieży nie tylko stale poszerzając ofertę edukacyjną, ale również dba o doskonalenie oferty dla kierunków już istniejących. W zawodzie technik informatyk poszerzono ofertę kształcenia dzięki realizacji projektu współfinansowanego przez UE Wsparcie wdrażania planu rozwoju Zespołu Szkół Nr 1 w Sokołowie Podlaskim. Uczniowie zrealizowali: Kurs grafiki komputerowej (Corel Draw, Adobe Photoshop, Adobe Ilustrator) rok szk. 2012/ uczniów otrzymało certyfikaty, Szkolenie Akademia Linuksa - 53 uczniów otrzymało certyfikaty, Zajęcia pozalekcyjne Excel Visual Basic, Język angielski dla informatyków - 90 uczniów otrzymało certyfikaty. W zawodzie technik ekonomista uatrakcyjniono ofertę edukacyjną poprzez realizację: Zajęć pozalekcyjnych z języka rosyjskiego dla ekonomistów, Kursu księgowości komputerowej - 53 uczniów otrzymało certyfikaty, Kursu języka angielskiego metodą Avalona Ofertę edukacyjną poszerzono również w zawodzie technik mechanik: Kurs programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie - 48 uczniów otrzymało certyfikaty, Kurs obsługi programów CAD, CAM, CNC W zawodzie technik hotelarstwa zaproponowano uczniom: Kurs ABC barmana 20 uczniów

5 5 Ewaluacja Koncepcji Pracy Zespołu Szkół Nr 1 im. K. K. Baczyńskiego rok szk. 2009/2014 Kurs kelnerski - 20 uczniów W zawodzie technik logistyk zaproponowano uczniom: Kurs prawa jazdy kategorii C 32 uczniów Kurs wózka widłowego - 20 uczniów Kurs języka angielskiego 30 uczniów Wszyscy uczniowie ZS Nr 1 w roku szkolnym 2012/2013 odbyli kurs Savoir vivre, a klasy maturalne kurs Już nie boję się egzaminu, czyli skuteczne metody radzenia sobie ze stresem egzaminacyjnym. Dla maturzystów przeprowadzono również warsztaty z doradztwa zawodowego. b. Dbałość o wysoki poziom kwalifikacji kadry pedagogicznej. Szkoła prowadzi systematyczne dokształcanie nauczycieli w ramach WDN. Odbywają się rady szkoleniowe, których tematyka corocznie planowana jest zgodnie z potrzebami i problemami pojawiającymi się w szkole. W latach odbyły się następujące rady szkoleniowe: Rok szkolny 2009/ Respektowanie opinii i orzeczeń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w kontekście egzaminów zawodowych - Dokumentowanie pracy nauczyciela

6 6 Ewaluacja Koncepcji Pracy Zespołu Szkół Nr 1 im. K. K. Baczyńskiego rok szk. 2009/ Bezpieczeństwo ucznia w szkole zadania i odpowiedzialność nauczycieli i dyrektora w związku z realizacją rządowego programu Bezpieczna Szkoła Rok szkolny 2010/ Dopalacze i narkotyki rozpoznawanie zachowań, zasady postępowania z osobą znajdującą się pod wpływem silnych substancji psychoaktywnych Zadania nauczycieli i wychowawców wynikające z nowego rozporządzenia dotyczące pomocy psychologiczno pedagogicznej Rok szkolny 2011/ Wykorzystywanie wniosków z nadzoru pedagogicznego Nowa podstawa programowa oraz ramowe plany nauczania w szkołach Nowa podstawa programowa oraz ramowe plany nauczania w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe Nowa podstawa programowa w szkołach ponadgimnazjalnych Anoreksja i bulimia zagrożenia dla młodzieży Edukacyjna Wartość Dodana dla szkół ponadgimnazjalnych Rok szkolny 2012/ Monitorowanie wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego Konstruowanie programów poprawy efektywności kształcenia Zadania i odpowiedzialność prawna nauczycieli

7 7 Ewaluacja Koncepcji Pracy Zespołu Szkół Nr 1 im. K. K. Baczyńskiego rok szk. 2009/ Ewaluacja zewnętrzna Rok szkolny 2013/ Uczeń z depresją w szkole Budowanie współpracy z rodzicami Efekty ewaluacji potwierdzają fakt, iż Nauczyciele ZS Nr 1 stale podnoszą kwalifikacje zawodowe. Wielu nauczycieli zdobyło nowe kwalifikacje, co było koniecznością w związku z wprowadzeniem nowych kierunków kształcenia. Zdobywanie nowych kwalifikacji w dużej mierze umożliwiła realizacja projektu współfinansowanego ze środków unijnych Wykwalifikowani nauczyciele szansą rozwoju szkolnictwa powiatu sokołowskiego. W ramach realizacji tego projektu nowe kwalifikacje uzyskali: 1. Przyborowska Mirosława nauczanie przedmiotów hotelarskich, turystycznych i gastronomicznych 2011r., 2. Jankowska Anna - nauczanie przedmiotów hotelarskich, turystycznych i gastronomicznych 2011r., 3. Rudaś Izabela - nauczanie przedmiotów hotelarskich, turystycznych i gastronomicznych 2011r., 4. Podgórska Joanna transport i logistyka dla nauczycieli 2011r., 5. Makowiecka Agnieszka logistyka i spedycja 2012r., 6. Bogaj Mieczysław technika i mechatronika pojazdów samochodowych 2013r., 7. Stelmach Marta prawo międzynarodowe 2009r., transport i spedycja 2012r., 8. Góralczyk Iwona dydaktyka wiedzy o społeczeństwie i przedsiębiorczości 2012r.,

8 8 Ewaluacja Koncepcji Pracy Zespołu Szkół Nr 1 im. K. K. Baczyńskiego rok szk. 2009/ Rosochacka Aneta wiedza o społeczeństwie, przedsiębiorczość 2012r., 10. Cudziło-Abramczuk Jolanta doradztwo zawodowe z aktywizacją osób niepełnosprawnych -2012r., 11. Bocian Agnieszka - doradztwo zawodowe z aktywizacją osób niepełnosprawnych -2012r., 12. Jackowski Jacek - doradztwo zawodowe z aktywizacją osób niepełnosprawnych -2012r., 13. Raszuk Agnieszka doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy 2013r., 14. Czerkas Aneta psychologia mgr 2012r., 15. Jakubowska Iwona licencjat anglistyka i język rosyjski 2012r. 16. Maćkowiak Justyna - licencjat anglistyka i język rosyjski 2012r. 17. Niegowska Bożena matematyka studia podyplomowe 2012r. 18. Wieczorek Małgorzata - matematyka studia podyplomowe 2012r. W związku z wprowadzeniem w roku szkolnym 2012/2013 nowej podstawy programowej zmniejszyła się liczba godzin przedmiotów ogólnokształcących, a zwiększyła zawodowych. Skutkowało to brakiem etatów dla niektórych nauczycieli zespołu. Nauczyciele pracujący dotychczas w niepełnym wymiarze godzin nie znaleźli zatrudnienia w ZS Nr 1 w roku szkolnym 2013/2014. Wielu nauczycieli tzw. dwuprzedmiotowców realizuje etaty łączone. Poloniści uzupełniają etaty w świetlicy szkolnej.

9 9 Ewaluacja Koncepcji Pracy Zespołu Szkół Nr 1 im. K. K. Baczyńskiego rok szk. 2009/2014 Ruch kadrowy w latach przedstawia się następująco: Rozwiązanie stosunku pracy odejście na emeryturę: 1. Konik Elżbieta 2010r., 2. Lemisiewicz Jadwiga 2011r., 3. Sawicka Krystyna 2011r., 4. Rybarczyk Jadwiga 2012r., 5. Osiniak Barbara 2012r. Rozwiązanie stosunku pracy wypowiedzenie z art. 20 KN: 1. Wasiluk Jacek 2013r., 2. Szeliga-Dyoniziak Anna 2013r., 3. Hilaruk Anna r. Rozwiązanie stosunku pracy wypowiedzenie z art. 23 ust.1 pkt.4 KN: 1. Uszyński Mirosław 2012r. Rozwiązanie stosunku pracy wypowiedzenie z art. 23 ust.1 pkt.3 KN: 1. Mieszała Andrzej 2013r. Nawiązanie stosunku pracy: 1. Kurowski Mariusz informatyka 2013r., 2. Niemirka Krzysztof informatyka 2013r., 3. Świstek Andrzej informatyka r., Uzasadnienie: W minionych latach szkolnych zajęcia z informatyki w dużym wymiarze prowadzili tzw. nauczyciele dochodzący. Prowadzący zajęcia specjalistyczne zmieniali się w kolejnych latach cyklu kształcenia. To utrudniało prawidłową realizację podstaw programowych w oddziałach. Skutkowało słabą zdawalnością egzaminów maturalnych i zawodowych. 4. Raszuk Agnieszka język polski 2010r., 5. Borysiak-Wojewódzka Marzena język angielski 2011r.,

10 10 Ewaluacja Koncepcji Pracy Zespołu Szkół Nr 1 im. K. K. Baczyńskiego rok szk. 2009/ Filipiak Magdalena wychowanie fizyczne 2012r., 7. Ks. Malinowski Krzysztof 2009r., 8. Ks. Wiechnik Radosław 2010r., 9. Ks. Szmurło 2012r., 10. Ks. Wierzbicki 2012r. c. Zwiększenie wymagań edukacyjnych. Szkoła prowadzi coroczne analizy wyników nauczania i wyników egzaminów zewnętrznych. Egzamin maturalny (w całym zespole) Rok szkolny Przystąpiło Zdało % 2009/ / / / (24) (43) % przed popr. 73% po popr. 64% przed popr. 80% po popr. 66% przed popr. 76,5% po popr. 74 %przed popr. 85 % po popr. Egzamin zawodowy (w całym zespole) Rok szkolny Przystąpiło Zdało % 2009/2010 T 154 T 49 T 31,8%

11 11 Ewaluacja Koncepcji Pracy Zespołu Szkół Nr 1 im. K. K. Baczyńskiego rok szk. 2009/2014 ZSZ - 52 ZSZ - 37 ZSZ 71,1% 2010/2011 T 147 ZSZ 47 T 42 ZSZ - 28 T 29% ZSZ 60% 2011/2012 T 108 ZSZ 41 T 31 ZSZ - 24 T 30,1% ZSZ 59% 2012/2013 T 105 ZSZ - 37 T 48 ZSZ - 22 T 46% ZSZ 59% 2. Wychowanie i opieka. a. Przeciwdziałanie bezrobociu absolwentów. W celu przeciwdziałania bezrobociu absolwentów szkoła podjęła następujące działania: zatrudniono/wykształcono szkolnych doradców zawodowych 2012r., utworzono gabinet doradcy zawodowego rok szkolny 2012/2013, podjęto współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy, organizowano wycieczki uczniów do Urzędu Pracy systematycznie od roku szkolnego 2011/2012, śledzono losy absolwentów - corocznie, tworzono nowe kierunki kształcenia atrakcyjne na rynku pracy (technik logistyk, technik hotelarstwa, technik informatyk, kolejne planowane technik obsługi turystycznej, LO klasa mundurowa),

12 12 Ewaluacja Koncepcji Pracy Zespołu Szkół Nr 1 im. K. K. Baczyńskiego rok szk. 2009/2014 organizowano Targi Edukacji, Pracy i Kariery - corocznie. Od roku szkolnego 2011/2012 w szkole zatrudniony jest doradca zawodowy. Praca doradcy w minionych latach polegała na: zbieraniu informacji od wychowawców na temat wychowanków; przeprowadzeniu pogadanki z rodzicami na temat Roli doradcy zawodowego w szkole ( r.); koordynowaniu prac w związku z przeprowadzeniem wywiadów z grupą 5 uczniów i ich rodziców w badaniu na temat Roli doradcy zawodowego w szkole ( r.); ustalaniu z wychowawcami klas terminów porad grupowych; uczestniczeniu w Targach edukacji i kariery Szarada 2012 ; gromadzeniu pomocy (kwestionariuszy, broszur, filmów, itp.) z zakresu Doradztwa Zawodowego; udzielaniu porad indywidualnych zainteresowanym uczniom; prowadzeniu zajęć z orientacji zawodowej; współpracy z pedagogiem i psychologiem szkolnym; uczestniczeniu w konferencji nt.: Aplikacji Analitycznoprognostycznej dla edukacji w woj. mazowieckim EDU-NAWIGATOR ( r); uczestniczeniu w szkoleniu nt.: Nowoczesne narzędzia w doradztwie kariery wprowadzenie do praktycznego wykorzystania w szkołach ( r); nawiązaniu współpracy z pracownikami Powiatowego Urzędu Pracy oraz Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Sokołowie Podlaskim; zorganizowaniu wyjazdu 8 marca 2013r. do Warszawy na Targi edukacyjne PERSPEKTYWY 2013 ;

13 13 Ewaluacja Koncepcji Pracy Zespołu Szkół Nr 1 im. K. K. Baczyńskiego rok szk. 2009/2014 uczestniczeniu w projekcie nt.: Aplikacji Analityczno-prognostycznej dla edukacji w woj. mazowieckim EDU-NAWIGATOR (marzec 2013r); prowadzeniu dokumentacji szkolnej. W roku szkolnym 2012/2013, 504 uczniów skorzystało z zajęć grupowych, w tym: 263 uczniów wypełniło Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych (KZZ); 103 uczniów wypełniło Test do Samooceny (TS); 72 uczniów uczestniczyło w innych zajęciach z orientacji zawodowej; 40 uczniów wypełniło Test Kotwice Kariery (KK); 26 uczniów wypełniło Kartę Pracy Mój wymarzony zawód. W roku szkolnym 2012/2013, 6 uczniów oraz 5 rodziców uczniów ZS nr 1 skorzystało z zajęć indywidualnych. Zadania do realizacji na kolejne lata: 1. Współpracować z doradcami zawodowymi Powiatowego Urzędu Pracy oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sokołowie Podlaskim. 2. Zorganizować wyjazd uczniów klas maturalnych na Dni Otwarte wybranych uczelni. 3. Prowadzić zajęcia z orientacji zawodowej we wszystkich klasach ZS Nr 1. Dużym uznaniem cieszą się organizowane w zespole od roku 2009/2010 Sokołowskie Targi Edukacji, Pracy i Kariery, które wpisały się w kalendarz imprez szkolnych. Inicjatorem imprezy jest pedagog szkolny, pan Jerzy Bujalski. Wyrównanie szans edukacyjnych, kształtowanie

14 14 Ewaluacja Koncepcji Pracy Zespołu Szkół Nr 1 im. K. K. Baczyńskiego rok szk. 2009/2014 motywacji uczniów do planowania swojej ścieżki naukowej lub zawodowej i przedstawienie ofert edukacyjnych szkół wyższych to tylko niektóre z założeń, jakie przyświecają organizatorom Targów Edukacji, Pracy i Kariery Szarada. Właściwy wybór zawodu jest jednym z najważniejszych etapów życia każdego młodego człowieka. To właśnie zawód daje możliwość, nie tylko zaspakajania swoich podstawowych potrzeb, ale także możliwości ciekawego życia, spotkania interesujących ludzi, nawiązania kontaktów oraz rozwijania i kształtowania swojej osobowości. Przy wyborze dalszej ścieżki zarówno naukowej jak i zawodowej, każdy młody człowiek powinien odpowiedzieć sobie na pytanie kim jestem teraz i kim chciałbym zostać w przyszłości?. Sokołowskie targi pracy mają pomóc ich uczestnikom w zawodowym samookreśleniu. Całość kierowana jest do uczniów klas maturalnych i przedmaturalnych, dyrektorów placówek oświatowych, pracodawców i doradców zawodowych. Organizatorami Targów Edukacji, Pracy i Kariery Szarada w Sokołowie Podlaskim są: Zespół Szkół Nr 1, Starostwo Powiatowe oraz Powiatowy Urząd Pracy. b. Poprawa wizerunku ucznia ZS Nr 1. Środowisko uczniowskie ZS Nr 1 odzwierciedla cały przekrój naszego społeczeństwa. Szkoła jest zespołem, nie jest to więc środowisko elit intelektualnych, kształcą się tu uczniowie liceów ogólnokształcących, techników i szkół uczących zawodów. W sumie każdego dnia w szkole przebywa ponad 900 uczniów pochodzących z bardzo różnych środowisk. Wiele jest zachowań niepożądanych, a nawet patologicznych, są uczniowie z

15 15 Ewaluacja Koncepcji Pracy Zespołu Szkół Nr 1 im. K. K. Baczyńskiego rok szk. 2009/2014 problemami, z wyrokami, z naganami dyrektora, z nałogami ale również kulturalni, pilni, aktywni i z sukcesami. W szkole prowadzone są przedsięwzięcia mające na celu poprawę wizerunku ucznia zespołu. Służą temu głównie program wychowawczy i profilaktyczny szkoły, działania psychologa, pedagoga i wychowawców klas, prawa i obowiązki ucznia określone w Statucie ZS Nr 1, ZWO które określają kryteria ocen zachowania, projekty realizowane w szkole, planowane imprezy, inicjatywy promujące wartościowe zachowania, kształtujące system wartości i światopogląd, konkursy, zarządzenia dyrektora wpływające na dyscyplinę i bezpieczeństwo i inne działania wpływające na kształtowanie wizerunku ucznia. Pracę Dyrekcji i Rady Pedagogicznej w kierunku poprawy wizerunku naszego ucznia w środowisku w dużym stopniu dokumentują sprawozdania z realizacji programu wychowawczego i programu profilaktyki: 1. Rok szkolny 2009/2010 Działania wychowawcze dotyczyły głownie realizacji programu profilaktyki szkoły. Najtrudniejsze problemy wychowawcze rozstrzygano na zebraniach zespołów klasowych, (odbyło się 5 takich zebrań w tym 2 z udziałem Pani dyrektor Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej). Pracował także Zespół Wychowawczy. Pedagog szkolny, przeprowadził wiele rozmów indywidualnych z uczniami i rodzicami, 13 zajęć integracyjnych w klasach pierwszych, zajęcia dotyczące orientacji szkolnej i zawodowej w 12 klasach, motywacji do nauki w 7 klasach, sposobów skutecznego uczenia się w 4 klasach, praw dziecka w 3 klasach oraz zajęcia antystresowe w 6 klasach maturalnych. Zorganizował Sokołowskie Targi Edukacji i Kariery Szarada 2009, program profilaktyczny Sieć Teatru z Krakowa, spotkanie uczniów z chorym na AIDS, wycieczkę klas maturalnych do Warszawy na XII

16 16 Ewaluacja Koncepcji Pracy Zespołu Szkół Nr 1 im. K. K. Baczyńskiego rok szk. 2009/2014 Międzynarodowy Salon Edukacyjny Perspektywy. Młodzież brała udział w wyjazdach do Domu Małego dziecka i Wioski dziecięcej w Siedlcach, a także Domu Dziecka w Kisielanach. Uczniowie naszej szkoły po raz pierwszy uczestniczyli w Profilaktycznej Grze Miejskiej. Prowadzona była współpraca z kuratorami sądowymi, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Powiatowym Urzędem Pracy. Czterech uczniów zostało skierowanych do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, trzech do poradni specjalistycznych. W ciągu roku szkolnego udzielono 9 pisemnych nagan Dyrektora Szkoły (1 za wulgarną agresję słowną wobec ucznia, 1 za agresję słowną ucznia wobec nauczyciela, 7 za spożywanie alkoholu podczas wycieczki szkolnej). Wielokrotnie dochodziło do zachowań agresywnych uczniów, bójek, pogróżek, przemocy psychicznej, w tym z udziałem dziewcząt. Pracę wychowawców i pedagoga szkolnego wspierała pani psycholog, której pomoc polegała głównie na diagnozowaniu sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określeniu odpowiednich form pomocy psychologiczno pedagogicznej, udzielaniu pomocy wychowawcom klas i nauczycielom w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowaniu niepowodzeń szkolnych. 2. Rok szkolny 2010/2011 W roku szkolnym 2010/2011 odbyło się 11 zajęć integracyjnych w pierwszych klasach, 20 zajęć dotyczących orientacji szkolnej i zawodowej, 13 dotyczących motywacji do nauki, 8 o profilaktyce uzależnień i przemocy, 14 zajęcia antystresowych, 3 zajęcia dotyczące frekwencji na lekcjach i wagarów, po 2 dotyczące sposobów skutecznego uczenia się i komunikacji interpersonalnej, oraz 1 omawiające problemy debriefingu. Uczniowie klas I wzięli udział w programie profilaktycznym Życie na niby Jacka

17 17 Ewaluacja Koncepcji Pracy Zespołu Szkół Nr 1 im. K. K. Baczyńskiego rok szk. 2009/2014 Musiatowicza. Odbyło się, jak co roku, spotkanie uczniów z chorym na AIDS związane z popularyzacją tego problemu, konkurs plastyczny Stop wagarom, konkurs Śmierć nałogom. Zorganizowano Dzień walki z rakiem piersi z udziałem pielęgniarek i położnych z sokołowskiego szpitala. Uczniowie klas maturalnych wzięli udział w Międzynarodowym Salonie Edukacyjnym Perspektywy. Uczniowie naszej szkoły po raz drugi uczestniczyli w Profilaktycznej Grze Miejskiej. W ciągu roku szkolnego udzielono 2 nagan pisemnych Dyrektora Szkoły (za agresywne zachowanie uczennicy wobec koleżanki i ucznia wobec kolegi). Było to znacznie mniej niż w roku ubiegłym, kiedy takich nagan udzielono aż 9. Odnotowano mniej zachowań agresywnych wśród uczniów: bójek, pogróżek, przemocy psychicznej i fizycznej. Realizację programu wychowawczego wspierała praca pani psycholog, która przeprowadziła spotkanie z rodzicami uczniów klas pierwszych na temat Problemy emocjonalne wieku dorastania oraz z rodzicami uczniów klasy trzeciej: Rola rodziny w kształtowaniu osobowości dziecka. W ramach realizacji kontroli obowiązku nauki, w roku szkolnym 2010/11 szkoła wysłała 27 pism do gmin z informacją o nierealizowaniu obowiązku nauki przez 14 naszych uczniów. Problem dotyczył przede wszystkim uczniów klas I ZSZ. Dwie uczennice zapisane do kl. I k, pomimo różnych działań ze strony szkoły, nie podjęły nauki w trakcie roku szkolnego. 3. Rok szkolny 2011/2012 W roku szkolnym 2011/12, przeprowadzono 564 rozmów indywidualnych z uczniami i 26 rozmów indywidualnych z rodzicami, oraz 12 zajęć

18 18 Ewaluacja Koncepcji Pracy Zespołu Szkół Nr 1 im. K. K. Baczyńskiego rok szk. 2009/2014 integracyjnych w klasach pierwszych i jedne takie zajęcia w klasie drugiej. Przeprowadzone zajęcia dotyczyły orientacji szkolnej i zainteresowań uczniów, sposobów skutecznego uczenia się, kultury zachowania, profilaktyki uzależnień, motywacji do nauki i działań antystresowych. We wrześniu 2011 odbyło się zorganizowane przez psychologa szkolnego spotkanie z rodzicami klas pierwszych na temat Adaptacja do nowych warunków szkolnych w wieku dorastania, a także koncert profilaktyczny dla uczniów klas pierwszych Na ostatnią chwilę. W listopadzie uczniowie klas pierwszych i ich rodzice brali udział w zorganizowanym przez ekspertów z Mazowieckiego Centrum Profilaktyki Uzależnień programie profilaktycznym Dopalacze i paranarkotyki. Pedagog szkolny przeprowadził prelekcję dla rodziców uczniów klas maturalnych oraz zebranie z rodzicami uczennic klasy I L dotyczące poważnego konfliktu w klasie. Pani psycholog prowadziła wśród uczniów badania psychologiczne testem Wechslera i kierowała do Poradni Psychologiczno Pedagogicznej uczniów mających problemy i wymagających pomocy. Uczniowie realizujący nauczanie indywidualne objęci byli pomocą psychologiczną w domu. Na wiosnę 2012 rozpoczęto działania związane z realizacją pomocy psychologiczno-pedagogicznej od września 2012, zgodnie z nowym rozporządzeniem. Nauczyciele analizowali dokumentację uczniów i przygotowywali się do realizowania nowych form tej pomocy. Działało w szkole doradztwo zawodowe. Młodzież uczestniczyła w zorganizowanych przez pedagoga szkolnego Sokołowskich Targach Edukacji i Kariery Szarada, Targach pracy i kariery w Sokołowskim Ośrodku Kultury, dniach otwartych uczelni wyższych, prelekcjach w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sokołowie oraz w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

19 19 Ewaluacja Koncepcji Pracy Zespołu Szkół Nr 1 im. K. K. Baczyńskiego rok szk. 2009/2014 W ramach edukacji obywatelskiej systematycznie odbywało się uczestnictwo młodzieży klas maturalnych w rozprawach sądowych w Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim. Młodzież uczestniczyła w programach profilaktycznych organizowanych przez placówki zewnętrzne: Konkurs i La dolce vitae Teatru Moralitet z Krakowa. W październiku odbyły się obchody Dnia Walki z Rakiem Piersi, zaś w grudniu Światowego Dnia Walki z AIDS. W kwietniu młodzież naszej szkoły uczestniczyła w realizacji programów wdrażanych przy współudziale Centrum Onkologii: Od samobadania do mammografii i Wybierz życie - pierwszy krok. Niestety w tym roku znacznie wzrosła także liczba zachowań nagannych uczniów łącznie w tym roku udzielono 14 pisemnych nagan Dyrektora Szkoły (8 za przebywanie po spożyciu alkoholu na terenie Szkoły, Bursy Szkolnej i Internatu Szkolnego, 3 za udział w bójce i 3 za kradzież mienia szkolnego). 4. Rok szkolny 2012/2013 W roku szkolnym 2012/2013 przeprowadzono 325 rozmów indywidualnych z uczniami i 57 rozmów indywidualnych z rodzicami, 9 zajęć integracyjnych w klasach pierwszych, zajęcia dotyczące orientacji szkolnej i zainteresowań uczniów w 8 klasach, sposobów skutecznego uczenia się w 5 klasach, skutecznego komunikowania się w 6 klasach, profilaktyki uzależnień w 17 klasach, agresji i przemocy w 7 klasach, motywacji do nauki w 13 klasach, problemów wieku dorastania w 5 klasach i zajęcia antystresowe w 11 klasach. Odbyła się prelekcja dla rodziców uczniów klas maturalnych dotycząca sposobów pomocy ich dzieciom w

20 20 Ewaluacja Koncepcji Pracy Zespołu Szkół Nr 1 im. K. K. Baczyńskiego rok szk. 2009/2014 przygotowaniach do egzaminów oraz dla rodziców uczniów kl. II k. Zorganizowano zajęcia warsztatowe dla uczniów trzech klas maturalnych prowadzone przez studentów Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie dotyczące wyboru kierunku studiów, sposobów radzenia sobie ze stresem i efektywnego nauczania, realizację dla uczniów klas I programu profilaktycznego Bumerang Teatru KURTYNA z Krakowa, pracę uczniów w ramach wolontariatu. Udzielono uczniom 13 pisemnych nagan Dyrektora Szkoły (8 za przebywanie po spożyciu alkoholu na terenie Szkoły, 4 za udział w bójce, 1 za podszywanie się pod nauczyciela w rozmowie telefonicznej z matką kolegi z klasy). Kontynuowana była współpraca z kuratorami sądowymi, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Ośrodkami Pomocy Społecznej, Powiatowym Urzędem Pracy, Policją i uczelniami wyższymi. W Zespole Szkół Nr 1 powołano łącznie 16 zespołów ds. udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla 54 uczniów. W roku szkolnym 2011/2012 powołano 10 zespołów dla 29 uczniów i opracowano dla nich IPET i KIPU. We wrześniu 2012 r. opracowano Plany Działań Wspierających. Kolejnych 6 zespołów dla uczniów klas pierwszych powołano w roku szkolnym 2012/2013. Dziewięciu uczniów i ich rodziców odmówiło korzystania z tej formy pomocy. Z różnych form pomocy psychologicznopedagogicznej, zależnie od indywidualnych potrzeb, chęci i możliwości, korzystało w I semestrze 45 uczniów. Były to głównie dodatkowe zajęcia z poszczególnych przedmiotów, indywidualizowanie pracy na lekcjach, dostosowanie wymagań programowych do potrzeb i możliwości ucznia, rozmowy i konsultacje z uczniami i rodzicami. Po zakończeniu I semestru roku szkolnego 2012/2013

21 21 Ewaluacja Koncepcji Pracy Zespołu Szkół Nr 1 im. K. K. Baczyńskiego rok szk. 2009/2014 Koordynatorzy poszczególnych zespołów opracowali pisemną ewaluację realizowanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej. W odniesieniu do 28 uczniów (62% objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną) stwierdzono poprawę w funkcjonowaniu szkolnym. Pomoc będzie kontynuowana. Zadania wychowawcze nakreślone przez Program Wychowawczy Szkoły w pierwszej kolejności realizowali wychowawcy klas, uwzględniając je we własnych programach wychowawczych. Na początku roku szkolnego wychowawcy zapoznali uczniów z podstawowymi dokumentami oraz zasadami bezpieczeństwa i zachowania w szkole. W dalszej kolejności podejmowali różnorodne tematy dostosowane do poziomu klasy oraz potrzeb uczniów i rodziców, począwszy od wzajemnego poznawania się uczniów, wzajemnej pomocy w nauce, zasad dobrego zachowania, poprzez sposoby rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie z agresją itd., po metody przygotowania się do egzaminów i umiejętności poszukiwania pracy. Pracę wychowawców wspomagali psycholog i pedagog oraz szkolny doradca zawodowy. Szkolne działania wychowawcze koncentrowały się głównie na: 1. Rozwijaniu pozytywnych form aktywności uczniów: udział młodzieży w działalności wolontariatu, honorowe krwiodawstwo, zbiórka pieniędzy do puszek w ramach PCK, zbiórka zabawek i książek, redagowanie gazetki szkolnej Nasza Buda News, emisja programów szkolnej telewizji internetowej Szaramedia,

22 22 Ewaluacja Koncepcji Pracy Zespołu Szkół Nr 1 im. K. K. Baczyńskiego rok szk. 2009/2014 udział w pracy kół zainteresowań, Zespołu Pieśni i Tańca Sokołowianie, wielu imprezach szkolnych, wycieczkach i zawodach sportowych oraz zajęciach na siłowni, umożliwienie korzystania z wartościowej oferty kina, teatru i koncertów, udział w Sokołowskich Targach Edukacji i Kariery Szarada, warsztaty dla uczniów klas maturalnych prowadzone przez studentów Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie dotyczące wyboru kierunku studiów, sposobów radzenia sobie ze stresem, efektywnego nauczania, wybory do Samorządu Uczniowskiego, organizowanie wigilii klasowych, promocja Szkoły w ramach Dnia otwartego. 2. Eliminowaniu i napiętnowaniu negatywnych zachowań uczniów trzynastu uczniów otrzymało naganę Dyrektora Szkoły. 3. Wypracowaniu sposobów zwiększenia motywacji uczniów do nauki oraz poprawy frekwencji na zajęciach lekcyjnych. W ramach realizacji Szkolnego Programu Profilaktyki w roku szkolnym 2012/2013 przeprowadzono: 1. Prelekcję dla rodziców uczniów klas pierwszych dotyczącą profilaktyki narkomanii przeprowadzoną przez Pełnomocnika do spraw zapobiegania narkomanii Starosty Sokołowskiego Panią Ewę Murawską oraz Adaptacja do nowych warunków szkolnych ucznia w okresie dorastania wygłoszoną przez psychologa Zofię Czarnocką. 2. Spotkanie Dyrektora Szkoły, pedagoga szkolnego i doradcy zawodowego z rodzicami uczniów klas maturalnych dotyczące studniówki, egzaminów i dalszej kariery uczniów.

23 23 Ewaluacja Koncepcji Pracy Zespołu Szkół Nr 1 im. K. K. Baczyńskiego rok szk. 2009/ Wyjście uczniów do SOK na spektakl Labirynt programu profilaktycznego PAT. 4. Programy profilaktyki chorób nowotworowych: raka piersi Od samobadania do mammografii oraz raka szyjki macicy Wybierz życie. Pierwszy krok. 5. Program Po męsku o dojrzewaniu. 6. Obchody Światowego Dnia Walki z AIDS test wiedzy o AIDS/HIV. 7. Badania przesiewowe uczniów klas pierwszych. 8. Spotkania uczniów z policjantem w klasach. 9. Wystąpienie uczniów z Samorządu Uczniowskiego w debacie Przyjazne i bezpieczne miasto Sokołów Podlaski. 10. Zebranie zespołu wychowawczego klasy IM dotyczące negatywnych zachowań uczniów. 11. Wzmocniono dyżury nauczycielskie podczas przerw. 12. Program profilaktyczny Bumerang Teatru KURTYNA z Krakowa dla uczniów klas pierwszych. 13. Zajęcia warsztatowe z zakresu profilaktyki uzależnień dla uczniów klas I prowadzone przez pracowników Mazowieckiego Centrum Profilaktyki Uzależnień. 14. Prelekcja dla uczniów dotycząca zaburzeń odżywiania. 15. Udział uczniów w Sokołowskiej Nocy Profilaktyki. Wiele zadań ujętych w Szkolnym Programie Profilaktyki zrealizowali wychowawcy na godzinach wychowawczych oraz psycholog i pedagog szkolny na spotkaniach z uczniami. Często wykorzystywano płyty DVD z filmami Lekcje przestrogi.

Projekt. Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku

Projekt. Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku Projekt w sprawie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w powiecie płockim za rok szkolny 2012/2013. Na podstawie art. 12 pkt 11

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w SOSNOWCU PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA NINIEJSZEGO STATUTU 3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 5 CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 6 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH ZADANIA 10 ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. na lata 2014-2019. Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie. Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie

Koncepcja pracy. na lata 2014-2019. Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie. Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie Koncepcja pracy Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie na lata 2014-2019 Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie ul. gen. J. Zajączka 7 Wstęp Zespół Szkół Elektronicznych

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Technikum Zawodowe im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Chojnie Chojna Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Zasadnicza Szkoła Zawodowa PBP Chemobudowa-Kraków S.A. w Zespole Szkół Budowlanych Przyzakładowych PBP Chemobudowa-Kraków S.A.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 IM. KS. GRZEGORZAPIRAMOWICZA

KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 IM. KS. GRZEGORZAPIRAMOWICZA KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 IM. KS. GRZEGORZAPIRAMOWICZA W ŁUKOWIE NA LATA 2013-2017 1 I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY Baza szkoły: Szkoła Podstawowa nr 1 im ks. Grzegorza Piramowicza mieści się

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Białystok, wrzesień 2010 roku I. Wstęp Z dniem 24 sierpnia 2009 r. na podstawie

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w SOSNOWCU PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA NINIEJSZEGO STATUTU 3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 6 CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 7 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH ZADANIA 10 ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Szkoła Podstawowa nr 5 Skarżysko-Kamienna Świętokrzyski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Kielcach Przebieg

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Kielcach

Kuratorium Oświaty w Kielcach Kuratorium Oświaty w Kielcach 25-516 Kielce tel. 41 34 21 634 al. IX Wieków Kielc 3 fax 41 34 48 883 e-mail: kurator@kuratorium.kielce.pl http://kuratorium.kielce.pl Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. I Wprowadzenie... 2. II Finansowanie oświaty... 2

Spis treści. I Wprowadzenie... 2. II Finansowanie oświaty... 2 Realizacja Strategii rozwoju gorzowskiej oświaty w latach 2011-2015 oraz informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2012 2013. Spis treści I Wprowadzenie... 2 II Finansowanie oświaty...

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY WIELKA WIEŚ

WÓJT GMINY WIELKA WIEŚ WÓJT GMINY WIELKA WIEŚ INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Wielka Wieś w roku szkolnym 2010/2011 (art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty Dz. U. z 1996r., Nr

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ Opole, lipiec 2010 r. Spis treści I. Wstęp 3 II. Informacja o realizacji zadań 3 1. Sieć

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA w TORUNIU 5 LETNI PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY

ZESPÓŁ SZKÓŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA w TORUNIU 5 LETNI PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY ZESPÓŁ SZKÓŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA w TORUNIU 5 LETNI PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY Toruń 2014 ZESPÓŁ SZKÓŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA W TORUNIU MISJA Kształcenie kadry technicznej o specjalnościach związanych z kształtowaniem

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich

SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich Kopia Szkola Marzen (Quark 6) III.qxp 2005-06-15 16:53 Page 1 SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich Poradnik dla szkół Kopia Szkola Marzen (Quark 6) III.qxp 2005-06-15

Bardziej szczegółowo

Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Sprawozdanie z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2010 2020 za rok 2010 Marzec

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Świnoujście Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Technikum nr 2 Siedlce Kuratorium Oświaty w Warszawie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PIĘCIOLETNI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Opracowany na lata 2009 2014

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PIĘCIOLETNI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Opracowany na lata 2009 2014 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PIĘCIOLETNI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Opracowany na lata 2009 2014 ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 11 W KATOWICACH KATOWICE, WRZESIEŃ 2009 1 K oncepcja Pracy Szkoł y Koncepcja Pracy Szkoły

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020 PR.061.1.2014 A.S. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020 Niniejsze opracowanie zawiera sprawozdanie z realizacji celów strategicznych wynikających ze Strategii

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018 PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018 I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY Baza szkoły: 1. Sala gimnastyczna 2. Boisko,, Orlik 3. Kryta

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Kazimierza Wielka Kuratorium Oświaty w Kielcach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych GMINY BOJSZOWY

INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych GMINY BOJSZOWY INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych GMINY BOJSZOWY w roku szkolnym 2010/2011 Podstawa prawna: Art. 5a ust. 4 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. tekst jednolity z 19 listopada

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Gimnazjum w Rudniku Rudnik Małopolski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Krakowie Przebieg ewaluacji: Prezentowany

Bardziej szczegółowo

S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18

S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18 TEKST UJEDNOLICONY po nowelizacji z dnia 6 lutego 2014 r. S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18 PODSTAWA PRAW A Ustawa z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH - PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DZIERŻONIOWIE W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH - PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DZIERŻONIOWIE W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH - PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DZIERŻONIOWIE W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Wydział Infrastruktury Społecznej Urząd Miasta w Dzierżoniowie Dzierżoniów, sierpień 2011

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół w Choroszczy

Statut Zespołu Szkół w Choroszczy Statut Zespołu Szkół w Choroszczy Publicznego Gimnazjum im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Choroszczy oraz Publicznego Liceum Ogólnokształcącego w Choroszczy Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Szkoła Podstawowa w Buszkowie Buszkowo Kujawsko - Pomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Olkuskiego w roku szkolnym 2013/2014

INFORMACJA. o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Olkuskiego w roku szkolnym 2013/2014 Załącznik do Uchwały Nr 502/47/IV/2014 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 29.10.2014 roku INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Olkuskiego w roku szkolnym 2013/2014 Obowiązek sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży w roku 2012

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży w roku 2012 Sprawozdanie z działalności Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży w roku 2012 Łomża, marzec 2013 SPIS TREŚCI 1. Wstęp...... 3 2. Opis realizacji przez ODN w Łomży zadań obowiązujących placówki doskonalenia

Bardziej szczegółowo