1. Szybkie zaznaczanie obszernych zakresów komórek.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Szybkie zaznaczanie obszernych zakresów komórek."

Transkrypt

1 1. Szybkie zaznaczanie obszernych zakresów komórek. Sposób 1 Wciśnij klawisz funkcyjny F5, Pojawi się okno dialogowe Przechodzenie do. W polu Odwołanie wpisz zakres, który ma zostać podświetlony i zatwierdź, klikając OK. Sposób 2. W Polu nazwy wpisz adres obszaru i wciśnij klawisz Enter. Zwróć uwagę, aby wpisać adresy komórek rozdzielone dwukropkiem. Jeśli go przeoczysz, Excel zdefiniuje nazwę komórki, która aktualnie była zaznaczona. 1

2 2. Klawisze skrótów. Alt + F4 Ctrl + c Ctrl + v Ctrl + x Ctrl + z Ctrl + y Ctrl + s Ctrl + o Ctrl + n Ctrl + p Ctrl + j Ctrl + r Ctrl + e Ctrl + l Ctrl + b Ctrl + i Ctrl + u Ctrl + 1 Ctrl + 2 Ctrl + 5 Ctrl + 0 Ctrl + m Ctrl + w Ctrl + t Ctrl + enter Ctrl + - (łącznik) Ctrl + = Ctrl + Shift + + Ctrl + Shift + c Ctrl + Shift + v Ctrl + Shift Ctrl + Shift + END Ctrl + Shift + > Ctrl + Shift + < Ctrl + Shift + p Ctrl + Shift + a Ctrl + Shift + k Zamyka wszystko (każdy dokument po kolei łącznie z zamknięciem komputera) Kopiuj Wklej Wytnij Cofnij Powtórz Zapisz Otwórz Nowy dokument drukuj Justuje Wyrównać akapit do prawej Wyrównać akapit do środka Wyrównać akapit do lewej Pogrubienie Kursywa Podkreślenie Odstęp między wierszami pojedynczy Odstęp między wierszami podwójny Odstęp między wierszami 1,5 wiersza Przed akapitem dodać lub usunąć odstęp jednowierszowy Wcina akapit z lewej Zamyka dokument Tworzy wysunięcie akapitu Wstawia podział strony Wstawia łącznik opcjonalny Indeks dolny Indeks górny Skopiować sformatowanie Wkleić sformatowanie Zmiana ustawienie klawiatury Zwiększyć rozmiar czcionki Zmniejszyć rozmiar czcionki Zmienić rozmiar czcionki WERSALIKI KAPITALIKI 2

3 Ctrl + Shift + w Podkreśla tylko wyraz Ctrl + Shift + d Podwójnie podkreśla tekst Alt + ctrl + j Wstawia przypis dolny Shift + F3 Zmienia wielkość liter F12 Zapisz jako Shift + enter Podział wiersza Ctrl + enter Podział strony Ctrl + Shift + enter Podział kolumny Ctrl + łącznik Łącznik opcjonalny Ctrl + Shift + łącznik Łącznik nierozdzielający Ctrl + Shift + spacja Spację nierozdzielającą Alt + ctrl + c Znak zastrzeżenia praw autorskich Alt + ctrl + r Zastrzeżony znak towarowy Alt + ctrl + t Znak towarowy Alt + ctrl + kropka Wielokropek ( ) Ctrl + Shift + s Zastosować styl Alt + ctrl + k Uruchomić Autoformatowanie Ctrl + Shift + s Zastosować styl Standardowy Alt + ctrl + 1 Zastosować styl Nagłówek 1 Alt + ctrl + 2 Zastosować styl Nagłówek 2 Alt + ctrl + 3 Zastosować styl Nagłówek 3 Ctrl + Shift + l Zastosować styl Lista Ctrl + Shift + * Wyświetla znaki niedrukowalne (odkryj wszystko) Alt + = Wstawia sumę Ctrl + Shift + + Wstawia wiersz lub kolumnę Ctrl + - Usuwa wiersz lub kolumnę Shift + F11 Wstawia nowy arkusz F3 Wkleja nazwę 3

4 3. Modyfikacja i formatowanie arkusza danych: 3.1 Formatowanie komórek arkusza Wprowadzenie różnego rodzaju danych jak: Do komórki arkusza kalkulacyjnego można wprowadzać różnego rodzaju dane, takie tekst- tekst to dowolna kombinacja liter, cyfr i spacji. Domyślnie wprowadzony tekst jest wyrównany do lewej strony, liczby- liczby to znaki numeryczne 0-9. Program rozróżnia kropkę oraz przecinek i w zależności od ustawień użytkownika traktuje tylko jeden z tych znaków jako separator dziesiętny. Z racji tego zalecane jest, aby liczby do arkusza wprowadzać za pomocą klawiatury numerycznej. Daje to pewność, że niezależnie jaki znak jest zdefiniowany jako separator dziesiętny, kropka wprowadzona z tej klawiatury przyjmie właściwą postać, a liczba z nią wpisana będzie faktycznie liczbą, a nie tekstem. Wartości liczbowe domyślnie są wyrównywane do prawej strony komórek, formuły- Formuły składają się z jednego lub kilku adresów komórek lub wartości oraz operatorów działań matematycznych. Formatowanie komórek W arkuszu Microsoft Excel użytkownik ma bardzo bogate możliwości formatowania komórek. Aby je wykorzystać należy komórkę (lub grupę), która ma zostać poddana obróbce zaznaczyć i z menu komórek i z menu podręcznego wybrać formatuj komórki. Zostanie wówczas rozwinięte okno zawierające sześć zakładek umożliwiających formatowanie następujących cech komórek: 4

5 Formaty liczbowe komórek. Liczby- zakładka ta umożliwia wyświetlanie liczb w danej komórce zgodnie z wybraną kategorią, a także do określania sposobu wyświetlania cyfr w danej kategorii. Jak na przykład ustawienie wyświetlania dwóch miejsc po przecinku w przypadku formatu liczbowego; 5

6 Wyrównywanie w komórce. Wyrównywanie- ustawienie wyrównania zawartości komórki w pionie w poziomie, a także orientacji tekstu; Funkcja zawijaj tekst pozwala na zawijanie tekstu w obrębie jednej komórki. 6

7 Formatowanie czcionki. Czcionka- wybór czcionki, jej stylu i koloru, rozmiarów i efektów specjalnych (np. podkreślenia); 7

8 Obramowanie komórek. Obramowanie- ustawienia dotyczące ustawień linii obramowania komórki (stylu i koloru); Desenie komórek i ochrona. Desenie- wybór koloru i stylu (deseniu) wypełnienia komórki Ochrona- ustawienia dotyczące blokowania i ukrywania komórek na arkuszu. Informacje dodatkowe: Formatowanie wierszy Aby sformatować wiersz należy go zaznaczyć, a następnie wybrać polecenie Wiersz z menu Format. Dostępne są tutaj następujące opcje: 8

9 Wysokość- ustalenie wysokości wiersza Autodopasowanie- ustawienie wysokości wiersza do największego rozmiaru czcionki w nim występującej; Ukryj- ukrycie wiersza (wierszy) ukrycie spowoduje, że dany wiersz przestanie być widoczny, ale dane z niego (przy obliczeniach) będą dalej wykorzystywane. Odkryj- przywrócenie wyświetlania ukrytego wiersza 3.2 Formatowanie kolumn Aby sformatować kolumnę należy ją zaznaczyć, a następnie wybrać polecenie Wiersz z menu Format. Dostępne są tutaj następujące opcje: Szerokość- ustalenie szerokości kolumny Autodopasowanie- ustawienie szerokości kolumny do największego rozmiaru czcionki w niej występującej; Ukryj- ukrycie kolumny (kolumn)- ukrycie spowoduje, że dana kolumna przestanie być widoczna, ale dane z niej (przy obliczeniach) będą dalej wykorzystywane. Odkryj- przywrócenie wyświetlania ukrytej kolumny. Standardowa szerokość- ustawienie szerokości kolumny na wymiar standardowy. 9

10 3.3 Formatowanie warunkowe Narzędzie służące do szybkiego wyróżniania komórek po różnych kryteriach. Jest to typ formatowania danych, który formatuje tylko te komórki, których zawartość spełnia określone warunki. Na przykład w kolumnie mają zostać wyróżnione liczby większe od 30. Aby skorzystać z formatowania warunkowego, zaznaczamy zakres w którym chcemy nadać formatowanie. Klikamy następnie na Formatowanie warunkowe Wybieramy jedną z możliwości formatowania warunkowego. W poniższym przykładzie formatowanie zostało zilustrowane na długościach różnych kolorach pasków reprezentujących liczby. Liczby w komórkach zostaną dodatkowo zilustrowane za pomocą różnej długości pasków. Aby wyczyścić formatowanie warunkowe, klikamy na przycisk Formatowanie warunkowe, na Wyczyść reguły 10

11 W formatowaniu warunkowym mamy do dyspozycji następujące opcje: Opcje na wartościach liczbowych: Porównywanie kolumn, Większe niż- przy użyciu tego narzędzia będziemy mogli zaznaczyć wszystkie komórki znajdujące się w zaznaczonym przez nas obszarze, których wartości są większe od podanej przez nas liczby, Mniejsze niż- przy użyciu tego narzędzia będziemy mogli zaznaczyć wszystkie komórki znajdujące się w zaznaczonym przez nas obszarze, których wartości są mniejsze od podanej przez nas liczby Pomiędzy- tutaj definiujemy wartości, pomiędzy którymi ma się znajdować zawartość wyróżnianych komórek Równe- wyróżnia komórki, które mają wartość równą wartości przez nas zdefiniowanej. Operacje na wartościach tekstowych Tekst który zawiera- przy pomocy tej opcji jesteśmy w stanie zdefiniować ciąg znaków który ma występować w komórkach w zaznaczonym przez nas obszarze, aby mogły zostać wyróżnione zdefiniowanym stylem. Operacje na datach Data występująca- pozwala na zdefiniowanie przedziału czasowego, w którym mają zawierać się daty, aby mogły zostać wyróżnione. Operacje na wszystkich wartościach Powtarzające się wartości- zaznacza zdefiniowanym stylem wszystkie komórki, których wartość powtórzyła się przynajmniej raz. 4. Tworzenie formuł i funkcji w Excelu: 4.1 Tworzenie prostych formuł Formuła jest ciągiem wartości operatorów, zaczynającym się znakiem równości (=) i wyznaczającym nową wartość. Excel ma kilkaset wbudowanych formuł, zwanych funkcjami, które są przeznaczone do różnego rodzaju obliczeń. Dzięki formułom można wykonywać różne obliczenia. Wszystkie funkcje w arkuszu kalkulacyjnym zaczynają się od znaku = i zatwierdzamy je klawiszem ENTER 11

12 4.2 Operatory Wykonując obliczenia używamy operatorów arytmetycznych, oznaczających rodzaj działania. W tabelce poniżej przedstawiono znaczenie poszczególnych operatorów. Operator Funkcja + Dodawanie - Odejmowanie * Mnożenie / Dzielenie ^ Potęgowanie % Procent, gdy umieszczony po cyfrze Zazwyczaj formuły mają więcej niż jeden operator. Aby wyniki były prawidłowe, powinno się stosować kolejność wykonywanych działań, tak jak pokazano w tabeli poniżej. Priorytet Operator Działanie 1 - Przeczenie 2 % Procent 3 ^ Potęgowanie 4 * i / Mnożenie i dzielenie 5 + i - Dodawanie i odejmowanie 6 =<>, <=>, >=, <> Porównanie 4.3 Odwołania Podczas pracy z Excelem najczęściej wykonujemy obliczenia na liczbach, które zostały już wpisane do komórek arkusza. W takich przypadkach zamiast wartości liczbowych (stałych) w formułach wpisujemy adresy odpowiednich komórek. Pozwala to przyspieszyć obliczenia i ułatwia wprowadzenie poprawek. Aby wpisać formułę korzystając z adresów komórek: Wprowadź dane do arkusza: Zaznacz komórkę C1 i wpisz formułę np. : =A1+B1 Naciśnij Enter (wynik formuły wyświetli się w komórce C1, a jej zawartość będzie widoczna na pasku formuły) 12

13 4.4 Tworzenie odwołania względnego i bezwzględnego Adresowanie względne: Adresowanie jest stosowane przez program jako domyślne. Adresowanie to wykorzystuje relatywne położenie komórek względem siebie a nie ich konkretne adresy. PRZYKŁAD: W dwóch kolumnach np. A i B są dwie serie danych, w kolumnie C chcemy otrzymać sumę poszczególnych par liczb obu serii. Aby tego dokonać do komórki C1 należy wpisać =A1+B1, tak wpisaną formułę można skopiować na pozostałe komórki w kolumnie C. Jest to możliwe właśnie dzięki temu, że program przy takim adresowaniu sprawdza tylko relatywne położenie komórek z formuły względem siebie, dlatego po skopiowaniu formuły w dół w kolejnej komórce zastosuje zmodyfikowaną wersje formuły w postaci =A2+B2 itd. Adresowanie bezwzględne: W adresowaniu tym istotny jest konkretny adres komórki, a nie jej położenie względem innych danych. Aby komórkę oznaczyć adresem bezwzględnym należy do adresu komórki wprowadzić dodatkowe oznaczenia w postaci symbolu $ np. $A$1. Takie adresowanie ma zastosowanie np. wtedy gdy wartość jednej komórki odnosi się do kilku danych. PRZYKŁAD: W kolumnie A znajduje się seria danych (np. ceny netto) chcemy otrzymać ich wartość podatku mnożąc ceny przez % podatku znajdującego się w komórce B2. Aby wszystkie wartości z kolumny A pomnożyć przez tę jedną konkretną komórkę należy zaadresować ją w postaci adresy bezwzględnego: formuła przyjmie postać: =A2*$B$2. Taką postać bez żadnych zmian można kopiować w dół aby policzyć pozostałe wartości dla kolumny A. 13

14 UWAGA: Znaków dolara nie trzeba koniecznie ręcznie wpisywać. Wystarczy umieścić kursor tekstowy w adresie komórki i nacisnąć klawisz F4 4.5 Funkcje 1. Wykorzystanie funkcji wbudowanych Excela. Wykonywanie nieskomplikowanych wzorów za pomocą formuł jest bardzo wygodną i szybką metodą automatyzacji prostych obliczeń. Jednak w przypadku bardziej złożonych wzorów pisanie formuł staje się pracochłonne. Warto wtedy skorzystać z zestawu gotowych funkcji oferowanych przez program. Funkcja to gotowa do użycia formuła np. zamiast żmudnie sumować wszystkie komórki od A1 do H1, można zastosować funkcję =SUMA(A1:H1). Każda z funkcji jest zbudowana z następujących elementów; Znaku = który sygnalizuje wprowadzenie formuły Nazwę funkcji np. SUMA, wskazującej jaka operacja będzie wykonana Listy argumentów, są to wartości liczbowe lub adresy komórek ujęte w nawiasy np. (A1:H1) Aby wprowadzić daną funkcję do arkusza stajemy w komórce do której chcemy ją wstawić. =Nazwa_funkcji(argument1;argument2;argument3) Argumenty funkcji to dane potrzebne do jej prawidłowego działania. Mogą to być liczby, adresy komórek, zakresy komórek lub inne funkcje i formuły. 14

15 2. Kreator funkcji Funkcje można wprowadzać do komórek wpisując je ręcznie lub używając kreatora funkcji. W Excelu 2007 funkcje możemy wywołać z zakładki formuły Kreator funkcji uruchamiamy za pomocą ikony Wstaw funkcję. Po użyciu tego polecenia wyświetli się okno Wstawiania funkcji: Funkcje są pogrupowane tematycznie na kategorie. Domyślnie pokazane są ostatnio używane przez użytkownika funkcje. Po wybraniu określonej kategorii w prawej liście zatytułowanej Wybierz funkcję pokażą nam się funkcje dostępne w ramach danej kategorii. Po kliknięciu na daną funkcję na dole okna ukazuje się krótki opis funkcji: jak jest skonstruowana i co wykonuje. Aby funkcję wstawić do arkusza należy wskazać ją na liście a następnie kliknąć na przycisk OK. Pojawi się dalsze okno kreatora funkcji: 15

16 W oknie tym można wprowadzać argumenty funkcji w postaci konkretnych liczb lub podać zakres komórek z których funkcja ma obliczać wartość. Jeżeli chcemy zaznaczyć pewien zakres komórek najprościej jest kliknąć na ikonę zaznaczoną czerwonym kółkiem na rysunku powyżej. Okno zwinie się do wąskiego paska dzięki czemu łatwiejszy będzie dostęp do danych. Następnie najeżdżamy znacznikiem i klikamy lewym klawiszem myszy na pierwszą komórkę zakresu który chcemy zaznaczyć. Następnie cały czas z przyciśniętym klawiszem myszy zaznaczamy interesujące nas komórki. W celu zakończenia zaznaczania komórek puszczamy przycisk myszy. Teraz z powrotem klikamy na ikonę znajdującą się po prawej stronie wąskiego pola edycyjnego aby powrócić do pełnej formy ona funkcji i klikamy na przycisk OK- funkcja zostaje wstawiona. SUMA 3. Podstawowe funkcje programu Excel przydatne w codziennej pracy: Oblicza sumę zakresu, jest jedną z najczęściej wykorzystywanych funkcji w arkuszu kalkulacyjnym. Składnia: =SUMA(liczba1;liczba2; ) Liczba1; liczba2; to od 1 do 255 argumentów, dla których należy obliczyć wartość całkowitą, czyli sumę. Funkcja zlicza liczby, wartości logiczne i tekstowe reprezentacje liczb, które zostały wpisane bezpośrednio na listę argumentów. Zobacz pierwszy i drugi z poniższych przykładów. Jeśli argument jest tablicą lub odwołaniem, sumowane są tylko liczby umieszczone w tej tablicy lub odwołaniu. Puste komórki, wartości logiczne i tekst w tablicy lub odwołaniu są pomijane. 16

17 PRZYKŁAD: Aby obliczyć sumę wartości komórek od A1:A5; skorzystamy z ikony autosumowania (zakładka Narzędzia główne) Wprowadź do arkusza dane i ustaw się w komórce A6, następnie kliknij ikonę Autosumowanie i zatwierdź wciskając klawisz Enter. ŚREDNIA Oblicza średnią z zakresu- Zwraca wartość średnią (średnią arytmetyczną) ze wskazanych komórek. Składnia: =ŚREDNIA(liczba1;liczba2; ) Liczba1; liczba2; to od 1 do 255 argumentów, dla których należy wyznaczyć średnią. PRZYKŁAD: Aby obliczyć średnią z komórek od A1:A5; skorzystamy z ikony autosumowania (zakładka Narzędzia główne). W tym celu należy rozwinąć ikonę autosumowania i wybrać funkcję średniej. Wprowadź do arkusza dane i ustaw się w komórce A6, następnie kliknij ikonę Autosumowanie wybierając funkcję średniej, w następnym kroku zatwierdź klawiszem Enter: 17

18 MIN Zwraca najmniejszą wartość z zakresu. Składnia: =MIN(liczba1;liczba2; ) Liczba1; liczba2; to od 1 do 255 liczb, dla których należy znaleźć minimalną wartość. PRZYKŁAD: Aby obliczyć najmniejszą wartość z zakresu komórek od A1:A5; skorzystamy z ikony autosumowania (zakładka Narzędzia główne). W tym celu należy rozwinąć ikonę autosumowania i wybrać funkcję minimum. Wprowadź do arkusza dane i ustaw się w komórce A6, następnie kliknij ikonę Autosumowanie wybierając funkcję minimum, w następnym kroku zatwierdź klawiszem Enter: 18

19 MAX Zwraca największą wartość z zakresu. Składnia: =MAX(liczba1;liczba2; ) Liczba1; liczba2; to od 1 do 255 liczb, dla których należy znaleźć największą wartość. PRZYKŁAD: Aby obliczyć największąą wartość z zakresu komórek od A1:A5; skorzystamy z ikony autosumowania (zakładka Narzędzia główne). W tym celu należy rozwinąć ikonę autosumowania i wybrać funkcję maksimum. Wprowadź do arkusza dane i ustaw się w komórce A6, następnie kliknij ikonę Autosumowanie wybierając funkcję maksimum, w następnym kroku zatwierdź klawiszem Enter: 19

20 ZAOKR Zaokrągla argument (liczbę) do określonej liczby cyfr. Składnia: =ZAOKR(liczba;liczba_cyfr) Liczba to argument (liczba) który ma zostać zaokrąglona. Liczba_cyfr określa liczbę cyfr, do których ma być zaokrąglona liczba. Jeżeli liczba cyfr jest większa od 0, to funkcja zaokrągla do wskazanej liczby miejsc dziesiętnych; jeżeli jest równa 0, to zaokrągla do najbliższej liczby całkowitej; jeżeli mniejsza niż 0 to zaokrągla w lewo do przecinka dziesiętnego. PRZYKŁAD: Aby obliczyć zaokrąglenie do drugiego miejsca po przecinku z komórki od A1 skorzystajmy z ikony Wstaw funkcję znajdującą się na pasku formuły. Pojawi się okno wstawiania funkcji z którego wybierzemy funkcję ZAOKR. Klikamy na ikonę OK. i przechodzimy do kreatora funkcji. 20

21 W polu liczba należy zaznaczyć komórkę A1. W polu liczba_cyfr podajemy do którego miejsca po przecinku ma nastąpić zaokrąglenie. Zatwierdzamy klawiszem Enter. PODSUMOWANIE KOLUMNY Aby podsumować dany zakres danych znajdujących się w kolumnie należy: Zaznaczyć komórkę bezpośrednio pod zakresem danych Wcisnąć skrót klawiaturowy ALT + = lub skorzystać z ikony sumy znajdującej się na pasku narzędziowym i przycisnąć klawisz Enter. Formuła sumy zostanie dodana a kolumna automatycznie zsumowana. Aby skopiować formułę sumowania na kolejne komórki należy zaznaczyć komórkę z formułą sumowania, chwycić za czarny krzyżyk kopiowania formuły i przeciągnąć na następne kolumny. Aby zsumować różne zakresy komórek należy: Zaznaczyć komórkę w której wstawimy funkcję sumowania Wstawić funkcję suma Zaznaczyć pierwszy zakres komórek Nacisnąć i trzymać wciśnięty klawisz CTRL Myszką zaznaczyć kolejny zakres komórek 21

22 JEŻELI 4. Funkcje logiczne Funkcja logiczna JEŻELI jest bardzo uniwersalna i praktycznie w każdej dziedzinie może znaleźć szerokie zastosowanie. Składnia: =JEŻELI(test_logiczny;wartość_jeżeli_prawda;wartość_jeżeli_fałsz) Na Argumenty funkcji składają się trzy elementy: Test_logiczny- ta część funkcji sprawdza czy spełniony jest założony warunek np. czy w komórce A1 jest wartość większa niż 7. W zapisie funkcji warunek ten będzie wyglądał następująco: A1>7. W przypadku testu logicznego można się posługiwać takimi operatorami jak: =, >, <, =>, =<. Jeżeli warunek ma się odnosić do wartości tekstowej wartość tę należy ująć w cudzysłów np. zapis sprawdzający czy w komórce A1 jest wyrażenie ok. będzie następujący:: A1= ok Wartość_jeżeli_prawda- ta część funkcji jest wykonywana jeżeli spełniony jest założony warunek testu logicznego. Wynikiem sprawdzenia testu może być określona operacja matematyczna, wartość tekstowa lub liczba, np. jeżeli warunek A1>7 będzie spełniony to funkcja ma od wartości z komórki A1 odjąć 10: A1-10 lub np. przyjąć wartość tekstową warunek spełniony lub wartość liczbową np. 5. Wartość_jeżeli_fałsz- ta część funkcji jest wykonywana jeżeli nie jest spełniony warunek założony w teście logiczny. Wynikiem może być określona operacja matematyczna, wartość tekstowa lub wartość liczbowa. Wprowadzenie funkcji JEŻELI: Prace rozpoczyna się od najechania kursorem myszy i kliknięciu w komórkę arkusza w której chcemy otrzymać wynik działania funkcji. Funkcję uruchamia się poprzez kliknięcie na ikonę Wstawiania funkcji. Jest ona dostępna w kategorii Logiczne. Otworzy się okno funkcji. W oknie tym można wprowadzać argumenty funkcji. Należy stanąć teraz w okienku 22

23 Test_logiczny i wpisać założenia testu, następnie podobne operacje wykonuje się z dwoma pozostałymi polami: wartość_jeżeli_prawda oraz wartość_jeżeli_fałsz według wcześniej opisanych zasad. Na koniec całość zatwierdza się przyciskiem OK. PRZYKŁAD: Do arkusza wprowadzamy oceny końcowe dla osób uczestniczących w kursie Ocena powyżej 2 oznacza zdany egzamin. Korzystając z funkcji JEŻELI wprowadź dane, które umożliwią zweryfikowanie ocen, tak jak pokazano na rysunku poniżej. 23

24 Potwierdź ustawienia przyciskiem OK lub Enter i skopiuj formułę do pozostałych komórek. Wynik: W wyniku działania funkcji JEŻELI uczniom z oceną większą lub równą 2 został wyświetlony komunikat zaliczone, pozostałym zaś poprawka. LUB Zwraca wartość logiczną PRAWDA, jeśli choć jeden argument ma wartość logiczną PRAWDA; jeżeli wszystkie argumenty mają wartość logiczną FAŁSZ, funkcja zwraca wartość logiczną FAŁSZ. Składnia: =LUB(logiczna1;logiczna2; ) Logiczna1; logiczna2; to od 1 do 255 warunków, które można sprawdzić i które mogą przyjmować wartość PRAWDA lub FAŁSZ. 24

25 PRZYKŁAD: Do zakresu komórek od A1 do A5 wpisano nazwy kolorów. Do komórki B1 wstaw funkcję LUB i wpisz wartości pokazane na rysunku poniżej: Potwierdź przyciskiem OK lub Enter. Wynik: Jeśli w komórce do której odwołuje się funkcja wystąpi kolor zielony, niebieski lub czerwony wynikiem będzie PRAWDA, w innym przypadku FAŁSZ. 25

26 ORAZ Wynikiem funkcji jest PRAWDA jeśli wszystkie jej argumenty mają wartość PRAWDA; wynikiem funkcji będzie FAŁSZ jeśli choć jeden z argumentów ma wartość FAŁSZ. Składnia: =ORAZ(logiczna1;logiczna2; ) Logiczna1; logiczna2; to od 1 do 255 warunków, które mają zostać sprawdzone i które mogą przyjmować wartość PRAWDA lub FAŁSZ. PRZYKŁAD: Do komórek od A1 do A10 wpisano następujące liczby: Do komórki B2 wstaw funkcję ORAZ wpisując następujące argumenty: Potwierdź przyciskiem OK lub Enter. 26

27 Wynik: Jeżeli w komórce do której odwołuje się funkcja wystąpi wartość większa od 45 i mniejsza od 50 wynikiem będzie PRAWDA, w pozostałych przypadkach FAŁSZ. SUMA.JEZELI Dodaje komórki określone przez podane kryteria. Składnia: =SUMA.JEZELI(zakres;kryteria;suma_zakres) Zakres to zakres komórek, które należy oszacować według kryteriów. Puste wartości i wartości tekstowe są ignorowane. Kryteria to kryteria w postaci liczny, wyrażenia lub tekstu określającego, które komórki będą dodawane. Kryteria można podać jako 32, 32, >32 lub jabłka. Suma_zakres to rzeczywiste komórki, które są dodawane, jeśli odpowiadające im komórki w zakresie spełniają określone kryteria. Jeśli argument suma_zakres zostanie pominięty, to komórki w zakresie będą szacowane według odpowiednich kryteriów i dodawane w przypadku spełnienia kryteriów. PRZYKŁAD: Do komórek od A1 do A10 wpisano liczby, w komórce B2 należy policzyć sumę z komórek które są większe od 50. W komórce B2 wstaw funkcję SUMA.JEZELI tak jak pokazano poniżej: 27

28 Potwierdź przyciskiem OK lub Enter. Wynik: Wynikiem funkcji jest suma liczb które w zakresie od A1 do A10 są większe od 50. DZIS 5. Wybrane funkcje daty i czasu Zwraca liczbę kolejną bieżącej daty. Liczba kolejna to kod daty czasu używany przez program Microsoft Excel do obliczeń daty i czasu. Jeśli komórka miała format Ogólny przed wprowadzeniem funkcji, to wynik jest formatowany jako data. Składnia: =DZIS () PRZYKŁAD: Do komórki A1 wpisz funkcję =Dzis(), po zatwierdzeniu Enterem otrzymamy bieżącą datę w formacie np

29 Uwaga: gdy otworzymy arkusz w dniu następnym od wpisania funkcji wynikiem będzie data dnia następnego. TERAZ Zwraca liczbę kolejną bieżącej daty i godziny. Jeśli komórka miała format Ogólny przed wprowadzeniem funkcji to wynik zostanie sformatowany jako data. Składania: =TERAZ() PRZYKŁAD: Do komórki A1 wpisz funkcję =TERAZ(), po zatwierdzeniu otrzymamy datę bieżącą w formacie np :50 DZIEŃ Zwraca dzień daty reprezentowanej przez argument liczba_kolejna. Dzień jest wyświetlany jako liczba całkowita z zakresu od 1 do 31. Składnia: =DZIEN(liczba_kolejna) Liczba_kolejna to data poszukiwanego dnia PRZYKŁAD: Do arkusza wprowadzono dane: Do komórki B1 wstaw funkcję =DZIEN tak jak pokazano na rysunku: Potwierdź klawiszem Enter. 29

30 Wynik: Funkcja pokazała dni, które wcześniej wprowadzono jako pełne daty. MIESIĄC Zwraca miesiąc daty reprezentowanej przez kolejną liczbą. Miesiąc jest podawany w postaci liczby całkowitej z zakresu od 1 (styczeń) to 12 (grudzień). Składnia: =MIESIAC(kolejna_liczba) Kolejna_liczba- to data zawierająca miesiąc, który należy znaleźć. PRZYKŁAD: Do arkusza wprowadzono następujące daty: Do komórki B1 wprowadź funkcję miesiąc i skopiuj ją na kolejne komórki. 30

31 Potwierdź przyciskiem OK lub klawiszem Enter. Wynik: Funkcja zwróciła kolejne miesiące w postaci liczb. DZIEŃ TYGODNIA Zwraca dzień tygodnia odpowiadający dacie. Dzień jest wyrażony jako liczba całkowita, domyślnie zmieniająca się od 1 (niedziela) do 7 (sobota). Składnia: =DZIEN.TYG(liczba_kolejna;zwracany_typ) Liczba_kolejna- to liczba porządkowa reprezentująca datę poszukiwanego dnia. PRZYKŁAD: Do komórek wpisano następujące daty: 31

32 W komórce B2 wstaw funkcję =DZIEN.TYGODNIA tak jak pokazano na rysunku poniżej Wynik: Funkcja zwróciła dzień tygodnia z daty. Gdzie niedziela oznacza 1, a sobota 7. ODEJMOWANIE DWÓCH DAT Aby uzyskać wynik pokazujący ilość dni od daty należy skorzystać ze zwykłej formuły odejmowania. Funkcja w wyniku zwróci ilość dni. PRZYKŁAD: Do arkusza wpisano daty: W komórce C1 wprowadź formułę: =B2-A2 i zatwierdź klawiszem Enter. 32

33 Wynik: Funkcja zwróciła ilość dni jako liczbę. Pamiętać należy aby odejmować datę mniejszą od większej. LEWY 6. Wybrane funkcje tekstowe Zwraca ciąg znaków znajdujących się skrajnie po lewej stronie ciągu, na podstawie określonej liczby znaków. Składnia: =LEWY(tekst;liczba_znaków) Tekst to ciąg tekstowy zawierający znaki, które mają zostać wyodrębnione. Liczba_znaków określa liczbę znaków, które ma wyodrębnić funkcja LEWY. PRZYKŁAD: Do komórek od A2 do A5 wpisano następujący tekst: W komórce B2 wprowadź funkcję =LEWY, tak jak pokazano na rysunku poniżej: 33

34 Wynik: Funkcja zwróciła pierwsze trzy znaki tekstu od strony lewej. PRAWY Zwraca ostatnie znaki w ciągu tekstowym, na podstawie określonej liczby znaków. Składnia: =PRAWY(tekst;liczba_znaków) Tekst to ciąg tekstowy zawierający znaki, które mają zostać wyodrębnione. Liczba_znaków określa liczbę znaków, które ma wyodrębnić funkcja PRAWY. PRZYKŁAD: Do komórek od A2 do A5 wpisano następujący tekst: W komórce B2 wprowadź funkcję =PRAWY, tak jak pokazano na rysunku poniżej: 34

35 Wynik: Funkcja zwróciła ostatnie trzy znaki tekstu od strony prawej. ŁĄCZENIE TEKSTÓW Najłatwiejszym sposobem łączenia tekstów jest zastosowanie koniunkcji. Znak & łączy teksty z dowolnie wybranych zakresów. PRZYKŁAD: Do komórki A1 oraz B1 wpisano następujący tekst: Do komórki C1 wpisz formułę =A1&B1. Wynik: Wynikiem funkcji jest połączenie dwóch tekstów. 4.6 Konstruowanie funkcji użytkowania ( funkcje zagnieżdżone) Zagnieżdżenia funkcji: Funkcje zagnieżdżone to takie, w których argumentami są inne funkcje. Można utworzyć maksymalnie 64 poziomy zagnieżdżenia funkcji. Zagnieżdżenie funkcji umożliwia szybkie przeprowadzenie skomplikowanych obliczeń bez wstawiania dodatkowych komórek, przeznaczonych na wyniki pośrednie, niepotrzebne użytkownikowi w arkuszu. Np. Argumentem funkcji minimum mogą być sumy wartości. 35

36 Konstruowanie funkcji zagnieżdżonych Aby stworzyć funkcję zagnieżdżoną posługujemy się kreatorem funkcji bądź wpisujemy funkcje bezpośrednio do komórki arkusza. Aby stworzyć prostą funkcję zagnieżdżoną posłużymy się następującymi narzędziami:: Kreatorem funkcji Lewym paskiem formuły PRZYKŁAD: Do arkusza wpisano następujące dane: W komórce C2 należy pokazać minimum z sumy obu zakresów nie używając przy tym podsumowań w kolumnach. Stań w komórce C2 i z kreatora funkcji wywołaj funkcję MINIMUM 36

37 Następnie z lewego paska formuły wybierz funkcję sumy: Efektem będzie pojawienie się w kreatorze funkcji SUMA 37

38 Zaznacz pierwszy zakres, a następnie na pasku formuły między nawiasami zamknięcia wpisz średnik tak jak pokazano poniżej =MIN(SUMA(A2:A7);) Powtórz wprowadzenie sumy dla zakresu drugiego i zatwierdź klawiszem Enter. Wynikiem jest najmniejsza wartość z sumy dwóch zakresów. 7. Tworzenie powiązań między arkuszami Excela Powiązania proste Powiązania proste to odnośniki do innych arkuszy, które możemy wykorzystać podczas tworzenia formuł. Często wykorzystać można odwołania do innych arkuszy w celu obliczenia z nich formuł, których aktualnie potrzebujemy w arkuszu na którym pracujemy. Odwołania do innych arkuszy posiadają następującą formę: =nazwa_arkusza!zakres_komórek Np. =Arkusz1!A1- to odwołanie do arkusza o nazwie arkusz1 do komórki A1 w tym arkuszu Aby stworzyć odwołanie do innego arkusza należy w momencie konstruowania funkcji zaznaczyć zakres komórek innego arkusza. PRZYKŁAD: Na Akuszu o nazwie Arkusz1 wpisano następujący ciąg liczb: 38

39 Na arkuszu o nazwie Arkusz2 wpisano: W arkuszu 3 o nazwie Arkusz3 w komórce A1 stwórz funkcję sumy korzystając z Autosumowania. Następnie zaznacz nazwę Arkusz1 i zakres komórek od A1 do A5 Następnie w pasku formuły wstaw znak + Zaznacz nazwę Arkusz2 i zakres komórek od A1 do A5 Zatwierdź klawiszem Enter Odwołania poprzez nazwę. Drugim sposobem na odwołanie się do komórek różnych arkuszy jest stworzenie nazwy. Nazwa określa zakres komórek. Możemy poprzez nazwę odwoływać się do zakresu komórek innych arkuszy. 39

40 Tworzenie nazwy: Aby stworzyć nazwę danego zakresu komórek należy zaznaczyć zakres, a następnie na lewym pasku formuły wpisać nazwę i zatwierdzić klawiszem Enter Została zdefiniowana nazwa dane1, która odwołuje się do komórek A1:A12 wskazanego arkusza. Odwołanie do nazwy Aby odwołać się do zdefiniowanej nazwy w innym arkuszu, należy wpisać nazwę zamiast zakresu komórek. Np. =SUMA(dane1) Wynikiem będzie suma komórek z Arkusza12. PRZYKŁAD: Na arkuszu Arkusz12 zdefiniowano nazwę dane1. Na Arkuszu13 wstawiono funkcję odwołującą się do tej nazwy. Aby szybciej wstawić nazwy do funkcji należy wstawić funkcję na arkusz i wcisnąć klawisz F3, pojawi się okno wklejania nazwy: Należy wybrać nazwę dane1 i zatwierdzić klawiszem Enter. 40

41 Wynik: Funkcja dała w wyniku liczbę. 8. Tworzenie i modyfikowanie wykresów. W programie Microsoft Office Excel tworzenie wykresu jest zadaniem prostym i szybkim. W programie jest dostępnych wiele typów wykresów, które można wybrać podczas tworzenia wykresu. W przypadku większości wykresów, takich jak wykresy kolumnowe i słupkowe, dane rozmieszczone w wierszach lub kolumnach można przedstawić na wykresie. Jednak niektóre typy wykresów, na przykład wykresy kołowe i bąbelkowe, wymagają szczególnego rozmieszczenia danych. Aby wyświetlić wszystkie dostępne typy wykresów, kliknij typ wykresu, a następnie kliknij polecenie Wszystkie typy wykresów w celu wyświetlenia okna dialogowego Wstawianie wykresu. Klikaj strzałki aby przewinąć listę wszystkich dostępnych typów wykresów, a następnie kliknij te, których chcesz użyć. PRZYKŁAD: Rozmieść w arkuszu dane, które mają zostać przedstawione na wykresie. Zaznacz komórki zawierające dane, które mają być używane na wykresie. Na karcie Wstawianie w grupie Wykresy wykonaj jedną z następujących czynności: kliknij typ wykresu, a następnie kliknij podtyp wykresu, którego chcesz użyć. 41

42 Wykres pojawi się na arkuszu: Zmiana domyślnego typu wykresu. Aby zmieniać domyślny typ wykresu należy: Kliknij prawym przyciskiem myszy na wykresie i wybierz Zmień typ wykresu, następnie wybierz preferowany typ. 42

43 W oknie podtyp wykresu możemy zaznaczyć interesujący nas wykres. Linie trendu na wykresach. Linie trendu służą do analizowania problemów związanych z prognozowaniem. Analizę tego typu nazywa się również analizą regresji. Stosując analizę regresji, można rozciągać linię trendu na wykresie poza bieżący zakres danych, po to aby przewidywać przyszłość. Następujący wykres używa na przykład prostego trendu liniowego, który prognozuje rozwój sytuacji na następne cztery kwartały, jasno pokazując, że obroty będą wzrastać. Typy wykresów, które obsługują linie trendu. Linie trendu można dodawać do serii danych na wykresach powierzchniowych 2-W nieskumulowanych, słupkowych, kolumnowych, liniowych, giełdowych, xy (punktowych) i bąbelkowych. Nie można dodać linii trendu do serii danych w wykresach 3-W, skumulowanych, radarowych, kołowych lub pierścieniowych. Jeśli zmienimy typ wykresu na serie danych tak, że linie trendu nie będą obsługiwane, lub zmienimy widok raportu wykresu przestawnego albo skojarzonego z nim raportu tabeli przestawnej- linie trendu zostaną utracone. Dodawanie linii trendu do serii danych. Kliknij serie danych do której chcesz dodać linię trendu lub średnią ruchomą. Z menu Wykres wybierz polecenie Dodaj linię trendu. Na karcie Typ kliknij żądany typ linii trendu regresji lub średnią ruchomą. Jeśli została zaznaczona opcja Wielomianowy, w polu Stopień podaj największą wartość potęgi dla zmiennej niezależnej. 43

44 Jeśli została zaznaczona opcja Średnia ruchoma, w polu Okres podaj liczbę okresów, które mają być wykorzystane do obliczenia średniej ruchomej. Uwagi: W polu listy oparty na seriach są wyświetlane wszystkie serie danych na wykresie, dla których można dodać linie trendu. Aby dodać linie trendu dla innych serii, kliknij jej nazwę w polu, a następnie zaznacz żądaną opcję. Jeśli dodajesz średnią ruchomą do wykresu xy (punktowego), to średnia ta jest wyznaczona na podstawie kolejności wartości wyświetlonych na wykresie. Aby uzyskać pożądany efekt, może zajść potrzeba posortowania wartości x przed dodaniem średniej ruchomej. Dodawanie i edycja komentarzy. Kliknij komórkę, do której chcesz wstawić komentarz. W menu Wstaw, kliknij polecenie Komentarz. W polu wpisz tekst komentarza Kiedy zakończysz wpisywanie tekstu, kliknij poza polem komentarza. 44

45 Uwagi: Kiedy sortujesz elementy arkusza, komentarz przemieszczają się na nowe pozycje razem z elementami w sortowanych wierszach i kolumnach. Komentarze w tabelach przestawnych są związane z pozycją komórek, do których zostały wprowadzone, a nie z zawartością komórek. Jeżeli przestawisz tabelę lub w inny sposób zmienisz jej układ, komentarze nie są przesuwane. Edycja komentarza Kliknij komórkę zawierającą komentarz, który chcesz edytować. W menu Wstaw, kliknij polecenie Edytuj komentarz. 9. Wybieranie danych za pomocą mechanizmów filtrowania i sortowania W Celu dokonania sortowania w bazie danych należy stanąć w jednej z komórek bazy danych a następnie uruchomić /Dane/Sortuj/. W Excelu każdą bazę danych możemy sortować według maksymalnie trzech kluczy. Kluczem nazywamy każde z pól wybranych do sortowania. W listach rozwijalnych można ustawić według których pól baza ma być sortowana. W przykładowej bazie danych (rys) ustawiono jako pierwszy klucz pole lata praktyki, czyli wszystkie rekordy zostaną posortowane w pierwszej kolejności według tego pola. W następnej kolejności w obrębie lat praktyki następnym kryterium sortowania branym pod uwagę będzie pole Nazwisko, w obrębie każdego nazwiska rekordy będą sortowane według pola Miasta. Obok każdego klucza znajduje się opcja sortowania w porządku rosnącym lub malejącym. Porządek rosnący oznacza sortowanie danych liczbowych od najmniejszych do największych np. od 0 do 1000 a dane tekstowe od A do Z. Porządek malejący oznacza działanie odwrotne czyli od 1000 do 0 lub od Z do A. Oprócz sortowania w bazach danych w Excelu jest możliwość wyselekcjonowania tylko pewnej grupy rekordów. Można to uczynić za pomocą /Dane/Filtr/Autofiltr/ (należy pamiętać aby wcześniej stanąć w jednym z pól bazy danych). W każdej z komórek nagłówkowych wyświetlone zostaną przyciski ze strzałkami listy rozwijalnej. Aby rozpocząć 45

46 filtrowanie należy kliknąć na strzałkę w polu które chcesz zastosować jako filtr. W efekcie tego zostanie wyświetlona lista (rys). Na liście tej mamy kilka możliwości wyboru filtrowania. Wybór danej opcji polega na najechaniu znacznikiem myszy na daną opcję z rozwijalnej listy, kliknięciu na niej lewym klawiszem myszy, a następnie wprowadzeniu dodatkowych preferencji w oknie dialogowym i kliknięciu przycisku OK., autofiltrowanie zostanie przeprowadzone. Wyłączanie ograniczenia filtrowania polega na uruchomieniu strzałki autofiltrowania w którym zastosowano filtrowanie i wybraniu z listy opcji Wszystkie wyświetlone zostaną ponownie wszystkie rekordy bazy danych. Definiowanie dopuszczalnego zbioru wartości dla zakresu komórek. W menu Dane wskaż polecenie Filtr, a następnie kliknij polecenie Filtr zaawansowany W polu Zakres kryteriów wprowadź odwołanie do zakresu kryteriów włącznie z etykietami kryteriów. Aby filtrować listę poprzez skopiowanie wierszy spełniających podane kryteria do innego obszaru skoroszytu, kliknij przycisk Kopiuj w inne miejsce, kliknij w polu Kopiuj do, a następnie kliknij lewy, górny narożnik obszaru, w którym chcesz wkleić wiersze. W polu Zakres kryteriów wprowadź odwołanie dla zakresu kryteriów, włączając w to etykiety kryteriów. Zastosowanie narzędzia Sumy pośrednie. Program Microsoft Excel może automatycznie podsumować dane obliczając wartości sum częściowych i sum całkowitych dla listy. Aby użyć funkcji automatycznych sum częściowych, lista musi zawierać kolumny z etykietami i musi być posortowana w kolumnach, dla których chcesz obliczyć sumy częściowe. Gdy wstawiasz automatyczne sumy częściowe, program Excel tworzy konspekt listy, grupując wiersze szczegółów z każdym odpowiednim wierszem sumy częściowej i grupując wiersze sum częściowych z wierszem sumy całkowitej. 46

47 10.Tabele przestawne. Tabele przestawne są narzędziem do syntezy i analizy danych. Ich nazwa wynika ze sposobu modyfikacji: układ tabeli przestrzennej można zmienić w bardzo prosty sposób, przestawiając nagłówki kolumn i wierszy. Dzięki tabelom można w łatwy sposób podsumować dane, filtrować i tworzyć raporty. Tworzenie Aby utworzyć tabelę przestrzenną na podstawie bazy danych, należy skorzystać z kreatora tabel przestrzennych. Znajduje się on: Wstawianie/Tabela przestawna Wybranie źródła danych W kroku pierwszym wskazujemy źródło danych, na podstawie których chcemy utworzyć tabelę przestawną. Wybranie lokalizacji raportu tabeli przestawnej W tym kroku wybieramy lokalizację w której chcemy umieścić raport tabeli przestawnej, może to być nowy arkusz lub istniejący arkusz. Po wybraniu źródła danych oraz lokalizacji zatwierdzamy przyciskiem OK. Następnie pojawia się tabela przestawna oraz Lista pól tabeli przestawnej. Tabela składa się z czterech obszarów: Filtr raportu Etykiety kolumn Etykiety wierszy Wartości 47

48 Modyfikacja właściwości pól. Często spotykamy konieczność zmiany właściwości pól znajdujących się w tabeli przestawnej. Na przykład nie zawsze chcemy obliczyć sumę ale także średnią lub minimalną wartość. W takich przypadkach korzystamy z Ustawienia pola wartości. W oknie tym mamy możliwość zmiany nazwy pola, wybranie innej funkcji lub formatu liczbowego. 48

49 11.Wymiana informacji pomiędzy aplikacjami pakietu MS Office. Importowanie danych pochodzących ze źródeł zewnętrznych. W menu Dane wskaż polecenie Pobierz dane zewnętrzne, a następnie kliknij przycisk Pobierz plik tekstowy. Wskaż ścieżkę gdzie znajdują się dane zewnętrzne. Kliknij przycisk Importuj. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Zwracanie danych zewnętrznych do programu Microsoft Excel. Wykonaj jedną z następujących czynności; 1. Aby krócic dane do wybranego arkusza, kliknij przycisk Istniejący arkusz. W arkuszu kliknij komórkę w której chcesz umieścić lewy górny róg zewnętrznego zakresu danych, a następnie kliknij przycisk OK. 2. Aby zwrócić dane do nowego arkusza, kliknij przycisk Nowy arkusz, a następnie kliknij przycisk OK. Excel dodaje nowy arkusz roboczy do skoroszytu i automatycznie umieszcza zewnętrzny zakres danych w górnym lewym rogu nowego arkusza. UWAGA: Opisany proces importowania danych dotyczy pracy ze starszymi wersjami programu niż Excel W Excel 2007 narzędzia do importowania danych znajdziemy w zakładce Dane/Dane zewnętrzne 49

50 Dołączanie dokumentu z programu pakietu Office do skoroszytu Excela. Tworzenie nowego obiektu osadzonego Na arkuszu lub wykresie kliknij miejsce, w którym chcesz wstawić osadzony obiekt. W menu Wstaw kliknij polecenie Obiekt, po czym kliknij kartę Utwórz nowy. W oknie dialogowym Typ obiektu, kliknij typ obiektu, który chcesz utworzyć. Jeśli inni użytkownicy będą wyświetlali skoroszyt w trybie online, możesz wyświetlić obiekt jako ikonę, zaznaczając pole wyboru Wyświetl jako ikonę. Przeglądając mogą wtedy kliknąć dwukrotnie ikonę, aby wyświetlić obiekt. Wstawianie obiektów połączonych lub osadzonych z istniejących plików. W skoroszycie kliknij miejsce, w którym chcesz wstawić obiekt. W menu Wstaw kliknij polecenie Obiekt, po czym kliknij kartę Utwórz z pliku. W oknie dialogowym Nazwa pliku wpisz nazwę pliku lub kliknij przycisk Przeglądaj, aby wybrać plik z podanej listy. 50

51 Aby utworzyć obiekt połączony, zaznacz pole wyboru Łącz z plikiem. Aby utworzyć obiekt osadzony, wyczyść pole wyboru Łącz z plikiem. Jeśli inni użytkownicy będą wyświetlali skoroszyt w trybie online, możesz wyświetlić obiekt jako ikonę, zaznaczając pole wyboru Wyświetl jako ikonę. Przeglądając mogą wtedy kliknąć dwukrotnie ikonę, aby wyświetlić obiekt. Tworzenie hiperłączy. Tworzenie hiperłącza do nowego pliku: Kliknij prawym klawiszem myszy obiekt graficzny lub tekst, który ma reprezentować hiperłącze, a następnie kliknij w menu podręcznym opcję Hiperłącze. W Połącz z kliknij polecenie Utwórz nowy dokument. Wpisz w polu Nazwa nowego dokumentu nazwę nowego dokumentu. W Kiedy edytować kliknij opcję określającą, czy otwierać nowy plik do edytowania już teraz, czy też później. Aby określić, że po umieszczeniu wskaźnika myszy na hiperłączu program wyświetli określoną wskazówkę, kliknij opcję Etykietka ekranowa i wpisz do pola Tekst etykietki ekranowej pożądany tekst. Zatwierdź wszystko klawiszem OK. 51

Arkusz kalkulacyjny EXCEL

Arkusz kalkulacyjny EXCEL ARKUSZ KALKULACYJNY EXCEL 1 Arkusz kalkulacyjny EXCEL Aby obrysować tabelę krawędziami należy: 1. Zaznaczyć komórki, które chcemy obrysować. 2. Kursor myszy ustawić na menu FORMAT i raz kliknąć lewym klawiszem

Bardziej szczegółowo

WyŜsza Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy MS EXCEL CZ.2

WyŜsza Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy MS EXCEL CZ.2 - 1 - MS EXCEL CZ.2 FUNKCJE Program Excel zawiera ok. 200 funkcji, będących predefiniowanymi formułami, słuŝącymi do wykonywania określonych obliczeń. KaŜda funkcja składa się z nazwy funkcji, która określa

Bardziej szczegółowo

Praktyczne wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczyciela część 1

Praktyczne wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczyciela część 1 Praktyczne wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczyciela część 1 Katarzyna Nawrot Spis treści: 1. Podstawowe pojęcia a. Arkusz kalkulacyjny b. Komórka c. Zakres komórek d. Formuła e. Pasek formuły

Bardziej szczegółowo

Kolumna Zeszyt Komórka Wiersz Tabela arkusza Zakładki arkuszy

Kolumna Zeszyt Komórka Wiersz Tabela arkusza Zakładki arkuszy 1 Podstawowym przeznaczeniem arkusza kalkulacyjnego jest najczęściej opracowanie danych liczbowych i prezentowanie ich formie graficznej. Ale formuła arkusza kalkulacyjnego jest na tyle elastyczna, że

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla każdego po: Dla każdego coś miłego Microsoft Excel 2010

Przewodnik dla każdego po: Dla każdego coś miłego Microsoft Excel 2010 Przewodnik dla każdego po: Dla każdego coś miłego Microsoft Excel 2010 Czym jest Excel 2010 Excel jest programem umożliwiającym tworzenie tabel, a także obliczanie i analizowanie danych. Należy do typu

Bardziej szczegółowo

4.Arkusz kalkulacyjny Calc

4.Arkusz kalkulacyjny Calc 4.Arkusz kalkulacyjny Calc 4.1. Okno programu Calc Arkusz kalkulacyjny Calc jest zawarty w bezpłatnym pakiecie OpenOffice.org 2.4. Można go uruchomić, podobnie jak inne aplikacje tego środowiska, wybierając

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do MS Excel

Wprowadzenie do MS Excel Wprowadzenie do MS Excel Czym jest Excel? Excel jest programem umożliwiającym tworzenie tabel, a także obliczanie i analizowanie danych. Należy do typu programów nazywanych arkuszami kalkulacyjnymi. W

Bardziej szczegółowo

Struktura dokumentu w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL

Struktura dokumentu w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL Lekcja 1. Strona 1 z 13 Struktura dokumentu w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL Zeszyt Nowy plik programu Excel nazywany zeszytem lub skoroszytem składa się na ogół z trzech arkuszy. Przykładowe okno z otwartym

Bardziej szczegółowo

MS Excel. Podstawowe wiadomości

MS Excel. Podstawowe wiadomości MS Excel Podstawowe wiadomości Do czego służy arkusz kalkulacyjny? Arkusz kalkulacyjny wykorzystywany jest tam gdzie wykonywana jest olbrzymia ilość żmudnych, powtarzających się według określonego schematu

Bardziej szczegółowo

TP1 - TABELE PRZESTAWNE od A do Z

TP1 - TABELE PRZESTAWNE od A do Z TP1 - TABELE PRZESTAWNE od A do Z Program szkolenia 1. Tabele programu Excel 1.1. Wstawianie tabeli 1.2. Style tabeli 1.3. Właściwości tabeli 1.4. Narzędzia tabel 1.4.1. Usuń duplikaty 1.4.2. Konwertuj

Bardziej szczegółowo

Temat: Arkusze kalkulacyjne. Program Microsoft Office Excel. Podstawy

Temat: Arkusze kalkulacyjne. Program Microsoft Office Excel. Podstawy Temat: Arkusze kalkulacyjne. Program Microsoft Office Excel. Podstawy Arkusz kalkulacyjny to program przeznaczony do wykonywania różnego rodzaju obliczeń oraz prezentowania i analizowania ich wyników.

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

TECHNIKI INFORMACJI I KOMUNIKACJI. Arkusz Kalkulacyjny EXCEL praca z bazą danych

TECHNIKI INFORMACJI I KOMUNIKACJI. Arkusz Kalkulacyjny EXCEL praca z bazą danych Arkusz Kalkulacyjny EXCEL praca z bazą danych Otwórz skoroszyt TIK Lista płac. W Arkuszu 1 wprowadź następujące dane: - w komórce A1 tekst: Uproszczona lista płac - w komórce B30 tekst: Podatek - w komórce

Bardziej szczegółowo

Co to jest arkusz kalkulacyjny?

Co to jest arkusz kalkulacyjny? Co to jest arkusz kalkulacyjny? Arkusz kalkulacyjny jest programem służącym do wykonywania obliczeń matematycznych. Za jego pomocą możemy również w czytelny sposób, wykonane obliczenia przedstawić w postaci

Bardziej szczegółowo

Podręczna pomoc Microsoft Excel 2007

Podręczna pomoc Microsoft Excel 2007 Podręczna pomoc Microsoft Excel 2007 Klawisze skrótów... 1 Podstawowe funkcje... 2 Narzędzie Szukaj wyniku... 3 Aktywowanie dodatków... 4 Narzędzie Solver (dodatek)... 6 Narzędzie Tabela przestawna...

Bardziej szczegółowo

MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych. prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś. Kraków: 2008 04 25

MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych. prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś. Kraków: 2008 04 25 MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś Kraków: 2008 04 25 Bazy danych Microsoft Excel 2007 udostępnia szereg funkcji i mechanizmów obsługi baz danych (zwanych

Bardziej szczegółowo

MS Excel poziom podstawowy MATERIAŁY SZKOLENIOWE

MS Excel poziom podstawowy MATERIAŁY SZKOLENIOWE MS Excel poziom podstawowy MATERIAŁY SZKOLENIOWE 1 Spis treści Skrypt 1. Środowi ko pracy użytkownika... 3 2. Dane w arkuszu... 10 3. Formatowanie komórek...11 4. Proste formaty warunkowe...17 5. Budowanie

Bardziej szczegółowo

Sposób tworzenia tabeli przestawnej pokażę na przykładzie listy krajów z podstawowymi informacjami o nich.

Sposób tworzenia tabeli przestawnej pokażę na przykładzie listy krajów z podstawowymi informacjami o nich. Tabele przestawne Tabela przestawna to narzędzie służące do tworzenia dynamicznych podsumowań list utworzonych w Excelu lub pobranych z zewnętrznych baz danych. Raporty tabeli przestawnej pozwalają na

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 6: ARKUSZ MS EXCEL JAKO BAZA DANYCH

LABORATORIUM 6: ARKUSZ MS EXCEL JAKO BAZA DANYCH UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI INSTYTUT INFORMATYKI I ELEKTROTECHNIKI ZAKŁAD INŻYNIERII KOMPUTEROWEJ Przygotował: dr inż. Janusz Jabłoński LABORATORIUM 6: ARKUSZ MS EXCEL JAKO BAZA DANYCH Jeżeli nie jest potrzebna

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia: Program ten umożliwi Tobie między innymi: tworzenie arkuszy kalkulacyjnych wyszukiwanie i analizę danych tworzenie wykresów (diagramów)

Zagadnienia: Program ten umożliwi Tobie między innymi: tworzenie arkuszy kalkulacyjnych wyszukiwanie i analizę danych tworzenie wykresów (diagramów) Rozdział 5: Zagadnienia: Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych 1. Wprowadzanie i formatowanie danych 2. Praktyczne wykorzystanie możliwości Microsoft Office Excel 3. Podstawowe opcje Microsoft Office Excel

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia nr 4. Arkusz kalkulacyjny i programy do obliczeń statystycznych

Ćwiczenia nr 4. Arkusz kalkulacyjny i programy do obliczeń statystycznych Ćwiczenia nr 4 Arkusz kalkulacyjny i programy do obliczeń statystycznych Arkusz kalkulacyjny składa się z komórek powstałych z przecięcia wierszy, oznaczających zwykle przypadki, z kolumnami, oznaczającymi

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny MS Excel

Arkusz kalkulacyjny MS Excel Arkusz kalkulacyjny MS Excel I. Wprowadzenie do arkusza kalkulacyjnego Program Excel służy do tworzenia elektronicznego arkusza kalkulacyjnego, który umożliwia dokumentowanie i analizę danych numerycznych.

Bardziej szczegółowo

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Uruchamianie edytora OpenOffice.ux.pl Writer 9 Dostosowywanie środowiska pracy 11 Menu Widok 14 Ustawienia dokumentu 16 Rozdział 2. OpenOffice

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 2

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 2 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 2 Slajd 1 Excel Slajd 2 Redagowanie danych Wprowadzanie danych do pustej komórki Po kliknięciu na komórkę

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz kalkulacyjny

Bardziej szczegółowo

Excel formuły i funkcje

Excel formuły i funkcje Excel formuły i funkcje Tworzenie prostych formuł w Excelu Aby przeprowadzić obliczenia w Excelu, tworzymy formuły. Każda formuła rozpoczyna się znakiem równości =, a w formułach zwykle używamy odwołania

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do formuł i funkcji

Wprowadzenie do formuł i funkcji Wprowadzenie do formuł i funkcji Wykonywanie obliczeń, niezależnie od tego, czy są one proste czy złożone, może być nużące i czasochłonne. Przy użyciu funkcji i formuł programu Excel można z łatwością

Bardziej szczegółowo

MS Word 2010. Długi dokument. Praca z długim dokumentem. Kinga Sorkowska 2011-12-30

MS Word 2010. Długi dokument. Praca z długim dokumentem. Kinga Sorkowska 2011-12-30 MS Word 2010 Długi dokument Praca z długim dokumentem Kinga Sorkowska 2011-12-30 Dodawanie strony tytułowej 1 W programie Microsoft Word udostępniono wygodną galerię wstępnie zdefiniowanych stron tytułowych.

Bardziej szczegółowo

ABC 2002/XP PL EXCEL. Autor: Edward C. Willett, Steve Cummings. Rozdział 1. Podstawy pracy z programem (9) Uruchamianie programu (9)

ABC 2002/XP PL EXCEL. Autor: Edward C. Willett, Steve Cummings. Rozdział 1. Podstawy pracy z programem (9) Uruchamianie programu (9) ABC 2002/XP PL EXCEL Autor: Edward C. Willett, Steve Cummings Rozdział 1. Podstawy pracy z programem (9) Uruchamianie programu (9) Obszar roboczy programu (10) o Pasek tytułowy (10) o Przyciski Minimalizuj

Bardziej szczegółowo

najlepszych trików Excelu

najlepszych trików Excelu 70 najlepszych trików W Excelu 70 najlepszych trików w Excelu Spis treści Formatowanie czytelne i przejrzyste zestawienia...3 Wyświetlanie tylko wartości dodatnich...3 Szybkie dopasowanie szerokości kolumny...3

Bardziej szczegółowo

MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej

MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej prowadzi: dr inż. Tomasz Bartuś Kraków: 2008 04 04 Przygotowywanie danych źródłowych Poniżej przedstawiono zalecenia umożliwiające

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA LOKALNE CENTRUM WIEDZY PRAKTYCZNEJ PRZEWODNIK PO NARZĘDZIACH WARSZTAT NR 1: ARKUSZE KALKULACYJNE - MINI SKRYPT

BIBLIOTEKA LOKALNE CENTRUM WIEDZY PRAKTYCZNEJ PRZEWODNIK PO NARZĘDZIACH WARSZTAT NR 1: ARKUSZE KALKULACYJNE - MINI SKRYPT BIBLIOTEKA LOKALNE CENTRUM WIEDZY PRAKTYCZNEJ PRZEWODNIK PO NARZĘDZIACH WARSZTAT NR 1: ARKUSZE KALKULACYJNE - MINI SKRYPT 1. Wprowadzenie Arkusze kalkulacyjne Google umożliwiają łatwe tworzenie, udostępnianie

Bardziej szczegółowo

1. Umieść kursor w miejscu, w którym ma być wprowadzony ozdobny napis. 2. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij przycisk WordArt.

1. Umieść kursor w miejscu, w którym ma być wprowadzony ozdobny napis. 2. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij przycisk WordArt. Grafika w dokumencie Wprowadzanie ozdobnych napisów WordArt Do tworzenia efektownych, ozdobnych napisów służy obiekt WordArt. Aby wstawić do dokumentu obiekt WordArt: 1. Umieść kursor w miejscu, w którym

Bardziej szczegółowo

Excel 2007 PL. Pierwsza pomoc

Excel 2007 PL. Pierwsza pomoc . Pierwsza pomoc Autor: Bartosz Gajda ISBN: 978-83-246-1095-2 Format: A5, stron: 92 Kto w dzisiejszych zwariowanych czasach chcia³by traciæ cenne godziny na robienie papierowych sprawozdañ i zestawieñ?

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 2

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 2 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Excel Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 2 Slajd 1 Slajd 2 Wprowadzanie danych do pustej komórki Po kliknięciu na komórkę rozpoczynamy wprowadzanie

Bardziej szczegółowo

Trik 1 Edycja wykresu bezpośrednio w dokumencie Worda

Trik 1 Edycja wykresu bezpośrednio w dokumencie Worda :: Trik 1. Edycja wykresu bezpośrednio w dokumencie Worda :: Trik 2. Automatyczne usuwanie nadanych nazw zakresów :: Trik 3. Warunki przy określaniu jednostek miary :: Trik 4. Najszybszy sposób podświetlenia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Dział Zagadnienia Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Arkusz kalkulacyjny (Microsoft Excel i OpenOffice) Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Formuły formułom funkcji adresowania odwoływania nazwy Funkcja SUMA argumentami SUMA

Formuły formułom funkcji adresowania odwoływania nazwy Funkcja SUMA argumentami SUMA Formuły Dzięki formułom Excel jest potężnym narzędziem wykonującym na bieżąco skomplikowane obliczenia. Bez nich byłby jedynie martwą tabelą rozciągniętą na wiele kolumn i wierszy, taką pokratkowaną komputerową

Bardziej szczegółowo

Dodawanie grafiki i obiektów

Dodawanie grafiki i obiektów Dodawanie grafiki i obiektów Word nie jest edytorem obiektów graficznych, ale oferuje kilka opcji, dzięki którym można dokonywać niewielkich zmian w rysunku. W Wordzie możesz zmieniać rozmiar obiektu graficznego,

Bardziej szczegółowo

Przenoszenie, kopiowanie formuł

Przenoszenie, kopiowanie formuł Przenoszenie, kopiowanie formuł Jeżeli będziemy kopiowali komórki wypełnione tekstem lub liczbami możemy wykorzystywać tradycyjny sposób kopiowania lub przenoszenia zawartości w inne miejsce. Jednak przy

Bardziej szczegółowo

Trik 1 Formatowanie przenoszone z wykresu na wykres

Trik 1 Formatowanie przenoszone z wykresu na wykres :: Trik 1. Formatowanie przenoszone z wykresu na wykres :: Trik 2. Dostosowanie kolejności danych w tabeli przestawnej :: Trik 3. Wyznaczanie najmniejszej wartości z pominięciem liczb ujemnych :: Trik

Bardziej szczegółowo

Zadanie 3. Praca z tabelami

Zadanie 3. Praca z tabelami Zadanie 3. Praca z tabelami Niektóre informacje wygodnie jest przedstawiać w tabeli. Pokażemy, w jaki sposób można w dokumentach tworzyć i formatować tabele. Wszystkie funkcje związane z tabelami dostępne

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie Excel

Podstawowe czynnos ci w programie Excel Podstawowe czynnos ci w programie Excel Program Excel to zaawansowana aplikacja do obsługi arkuszy kalkulacyjnych i analizy danych, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw poznać

Bardziej szczegółowo

Wstęp Arkusz kalkulacyjny Za co lubimy arkusze kalkulacyjne Excel

Wstęp Arkusz kalkulacyjny Za co lubimy arkusze kalkulacyjne Excel SPIS TREŚCI Wstęp... 7 1 Arkusz kalkulacyjny... 11 Za co lubimy arkusze kalkulacyjne... 14 Excel 2007... 14 2 Uruchamianie programu... 17 3 Okno programu... 21 Komórka aktywna... 25 4 Nawigacja i zaznaczanie...

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Ukrywanie, wstawianie, usuwanie i formatowanie szerokości wierszy i kolumn. Rozdział 2 Weryfikowanie poprawności wprowadzanych danych.

Rozdział 1 Ukrywanie, wstawianie, usuwanie i formatowanie szerokości wierszy i kolumn. Rozdział 2 Weryfikowanie poprawności wprowadzanych danych. Excel - ćwiczenia 1 Rozdział 1 Ukrywanie, wstawianie, usuwanie i formatowanie szerokości wierszy i kolumn Aby schować jeden lub kilka wierszy lub kolumn, trzeba je najpierw zaznaczyć. Potem wybiera się

Bardziej szczegółowo

Pracownia Informatyczna Instytut Technologii Mechanicznej Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki. Podstawy Informatyki i algorytmizacji

Pracownia Informatyczna Instytut Technologii Mechanicznej Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki. Podstawy Informatyki i algorytmizacji Pracownia Informatyczna Instytut Technologii Mechanicznej Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki Podstawy Informatyki i algorytmizacji wykład 1 dr inż. Maria Lachowicz Wprowadzenie Dlaczego arkusz

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL 2010

Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL 2010 Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL 2010 podstawy Materiały dla osób prowadzących zajęcia komputerowe w bibliotekach Poradnik powstał w ramach projektu Informacja dla obywateli cybernawigatorzy w bibliotekach,

Bardziej szczegółowo

Zadaniem tego laboratorium będzie zaznajomienie się z podstawowymi możliwościami operacji na danych i komórkach z wykorzystaniem Excel 2010

Zadaniem tego laboratorium będzie zaznajomienie się z podstawowymi możliwościami operacji na danych i komórkach z wykorzystaniem Excel 2010 Zadaniem tego laboratorium będzie zaznajomienie się z podstawowymi możliwościami operacji na danych i komórkach z wykorzystaniem Excel 2010 Ms Excel jest przykładem arkusza kalkulacyjnego, grupy oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Arkusz strona zawierająca informacje. Dokumenty Excela są jakby skoroszytami podzielonymi na pojedyncze arkusze.

Arkusz strona zawierająca informacje. Dokumenty Excela są jakby skoroszytami podzielonymi na pojedyncze arkusze. ARKUSZ KALKULACYJNY Arkusz strona zawierająca informacje Dokumenty Excela są jakby skoroszytami podzielonymi na pojedyncze arkusze. Obszar roboczy fragment ekranu, na którym dokonywane są obliczenia Wiersze

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1 - Arkusze kalkulacyjne

Ćwiczenie 1 - Arkusze kalkulacyjne Ćwiczenie 1 - Arkusze kalkulacyjne 1. Uruchomić program Excel, utworzyć plik o nazwie Ćwiczenia_excel.xls, a następnie zapisać go na dysku D w swoim folderze. 2. Ćwiczenia wstępne Zaznaczyć pojedynczą

Bardziej szczegółowo

Techniki wstawiania tabel

Techniki wstawiania tabel Tabele w Wordzie Tabela w Wordzie to uporządkowany układ komórek w postaci wierszy i kolumn, w które może być wpisywany tekst lub grafika. Każda komórka może być formatowana oddzielnie. Możemy wyrównywać

Bardziej szczegółowo

2 Arkusz kalkulacyjny

2 Arkusz kalkulacyjny 2 Arkusz kalkulacyjny Excel 2007 2.1. Tworzenie skoroszytów Tworzenie, budowa oraz zapisywanie skoroszytów w programie Excel 2007 nie uległy zasadniczym różnicom w stosunku do programu Excel 2003, dlatego

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY OBSŁUGI ARKUSZA KALKULACYJNEGO

PODSTAWY OBSŁUGI ARKUSZA KALKULACYJNEGO PODSTAWY OBSŁUGI ARKUSZA KALKULACYJNEGO 1. Wstęp Arkusz kalkulacyjny jest programem służącym do wykonywania wszelkiego rodzaju obliczeń matematycznych, statystycznych, finansowych, tworzenia zestawień,

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Excel Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz

Bardziej szczegółowo

Skróty klawiaturowe w programie Microsoft Excel 2013

Skróty klawiaturowe w programie Microsoft Excel 2013 y klawiaturowe w programie Microsoft Excel 2013 Przewodnik y klawiaturowe w programie Microsoft Excel 2013 zawiera ponad 200 różnych kombinacji klawiszy wraz z opisem ich działania, których użycie pozwala

Bardziej szczegółowo

W tej lekcji omówimy mechanizmy za pomocą których jest możliwe wykonywanie działań w Excelu, czyli:

W tej lekcji omówimy mechanizmy za pomocą których jest możliwe wykonywanie działań w Excelu, czyli: Formuły W tej lekcji omówimy mechanizmy za pomocą których jest możliwe wykonywanie działań w Excelu, czyli: pojęcie formuły budowanie i edycja formuł podstawowe działania takie jak: dodawanie, odejmowanie,

Bardziej szczegółowo

Ćw. IV. Tabele przestawne

Ćw. IV. Tabele przestawne Ćw. IV. Tabele przestawne Przykład 1. Dysponujemy raportem w formacie tabeli (Arkusz: Tabele Przestawne ) o trzech kolumnach zawierających: nazwę produktu, kategorie, do której produkt ten należy, oraz

Bardziej szczegółowo

Pole formuły. Pasek narzędzi: Formatowanie. Pasek narzędzi: Standardowy. Pasek menu. Przyciski okna aplikacji. Pasek tytułu. Przyciski okna skoroszytu

Pole formuły. Pasek narzędzi: Formatowanie. Pasek narzędzi: Standardowy. Pasek menu. Przyciski okna aplikacji. Pasek tytułu. Przyciski okna skoroszytu Pasek narzędzi: Formatowanie Pasek narzędzi: Standardowy Pasek tytułu Pasek menu Nagłówki wierszy Zakładki arkuszy w skoroszycie Pole formuły Nagłówki kolumn komórka o adresie: D8 Paski przewijania Przyciski

Bardziej szczegółowo

Funkcja jest to złożona gotowa do użytku formuła np. zamiast żmudnie sumować komórki od B1 do B32, można zastosować funkcję =SUMA(B1:32).

Funkcja jest to złożona gotowa do użytku formuła np. zamiast żmudnie sumować komórki od B1 do B32, można zastosować funkcję =SUMA(B1:32). Funkcje Wykonywanie skomplikowanych operacji na danych za pomocą wbudowanych funkcji jest bardzo wygodną i szybką metodą automatyzacji obliczeń w Excelu. W takich przypadkach korzystanie z funkcji jest

Bardziej szczegółowo

Zadanie 8. Dołączanie obiektów

Zadanie 8. Dołączanie obiektów Zadanie 8. Dołączanie obiektów Edytor Word umożliwia dołączanie do dokumentów różnych obiektów. Mogą to być gotowe obiekty graficzne z galerii klipów, równania, obrazy ze skanera lub aparatu cyfrowego.

Bardziej szczegółowo

Wykład III. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl. Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych

Wykład III. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl. Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Wykład III W prezentacji wykorzystano fragmenty i przykłady z książki: Joe Habraken;

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA. Excel Średniozaawansowany z wprowadzeniem do tabel przestawnych i makr.

PROGRAM SZKOLENIA. Excel Średniozaawansowany z wprowadzeniem do tabel przestawnych i makr. PROGRAM SZKOLENIA Excel Średniozaawansowany z wprowadzeniem do tabel przestawnych i makr SZKOLENIE JEST DLA OSÓB, KTÓRE: znają podstawy programu Microsoft Excel, chcą przyspieszyć i usprawnić pracę oraz

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWY TEST EGZAMINACYJNY

PRZYKŁADOWY TEST EGZAMINACYJNY European Computer Competence Certificate PRZYKŁADOWY TEST EGZAMINACYJNY Europejskiego Certyfikatu Kompetencji Informatycznych ECCC Moduł: IT M3 Arkusze kalkulacyjne Poziom: B Średniozaawansowany FUNDACJA

Bardziej szczegółowo

Operacje na Wielu Arkuszach

Operacje na Wielu Arkuszach Operacje na Wielu Arkuszach 1. Operacje na wielu arkuszach na raz. 2. Przenoszenie i kopiowanie arkuszy pomiędzy plikami. 3. Ukrywanie arkuszy. Przykład 1. Operacje na wielu arkuszach na raz. Często pracując

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL ĆWICZENIA 4

Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL ĆWICZENIA 4 Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL ĆWICZENIA 4 Uwaga! Każde ćwiczenie rozpoczynamy od stworzenia w katalogu Moje dokumenty swojego własnego katalogu roboczego, w którym będziecie Państwo zapisywać swoje pliki.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA. Excel w Analizach danych.

PROGRAM SZKOLENIA. Excel w Analizach danych. PROGRAM SZKOLENIA Excel w Analizach danych SZKOLENIE JEST DLA OSÓB, KTÓRE: znają podstawy programu Microsoft Excel, w codziennej pracy wykorzystują Excel jako narzędzie analizy danych i chcą zgłębić posiadaną

Bardziej szczegółowo

Pracownia Informatyczna Instytut Technologii Mechanicznej Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki. Podstawy Informatyki i algorytmizacji

Pracownia Informatyczna Instytut Technologii Mechanicznej Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki. Podstawy Informatyki i algorytmizacji Pracownia Informatyczna Instytut Technologii Mechanicznej Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki Podstawy Informatyki i algorytmizacji wykład 6 dr inż. Maria Lachowicz Zagadnienia poruszane w ramach

Bardziej szczegółowo

Obsługa programu EXCEL. poziom podstawowy. Materiały szkoleniowe

Obsługa programu EXCEL. poziom podstawowy. Materiały szkoleniowe Obsługa programu EXCEL poziom podstawowy Materiały szkoleniowe Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie

Bardziej szczegółowo

Praca w edytorze WORD

Praca w edytorze WORD 1 Praca w edytorze WORD Interfejs Cały interfejs tworzy pojedynczy mechanizm. Głównym jego elementem jest wstęga. Wstęga jest podzielona na karty. Zawierają one wszystkie opcje formatowania dokumentu.

Bardziej szczegółowo

Stosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów.

Stosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów. Stosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów. We wstążce Narzędzia główne umieszczone są style, dzięki którym w prosty sposób możemy zmieniać tekst i hurtowo modyfikować. Klikając kwadrat ze strzałką w

Bardziej szczegółowo

Excel program kursu podstawowego

Excel program kursu podstawowego Excel program kursu podstawowego inż. Krzysztof Głaz e-mail: krzysztof.glaz@gmail.com tel. 606 941 957 1. Zapoznanie się z pojęciami i środowiskiem programu Excel Program MS Excel jest programem typu arkusz

Bardziej szczegółowo

Samouczek edycji dokumentów tekstowych

Samouczek edycji dokumentów tekstowych 1. Różne sposoby zaznaczania tekstu. Najprostszą czynnością, którą możemy wykonać na zaznaczonym tekście, jest jego usunięcie. Wystarczy nacisnąć klawisz Delete lub Backspace. Aby przekonać się, jak to

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH Formularze i raporty

BAZY DANYCH Formularze i raporty BAZY DANYCH Formularze i raporty Za pomocą tabel można wprowadzać nowe dane, przeglądać i modyfikować dane już istniejące. Jednak dla typowego użytkownika systemu baz danych, przygotowuje się specjalne

Bardziej szczegółowo

EXCEL ZAAWANSOWANY. Konspekt szczegółowy

EXCEL ZAAWANSOWANY. Konspekt szczegółowy Przeznaczenie szkolenia Dla osób dużo pracujących w Excelu, tworzących raporty i zestawienia Wersje aplikacji MS EXCEL 2000, 2003, 2007, 2010 Wersje językowe Czas trwania Kurs poprzedzający Kurs następujący

Bardziej szczegółowo

Narzędzie informatyczne wspomagające dokonywanie ocen pracowniczych w służbie cywilnej

Narzędzie informatyczne wspomagające dokonywanie ocen pracowniczych w służbie cywilnej Narzędzie informatyczne wspomagające dokonywanie ocen pracowniczych w służbie cywilnej elektroniczne formularze arkuszy ocen okresowych i pierwszej oceny Instrukcja użytkownika Wersja 1.0 DSC KPRM 2015

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Zestawienie rocznych kosztów ogrzewania domów

Rys. 1. Zestawienie rocznych kosztów ogrzewania domów :: Trik 1. Wykres, w którym oś pozioma jest skalą wartości :: Trik 2. Automatyczne uzupełnianie pominiętych komórek :: Trik 3. Niestandardowe sortowanie wg 2 kluczy :: Trik 4. Przeliczanie miar za pomocą

Bardziej szczegółowo

Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt

Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt Zadanie: Utwórz szablon rysunkowy składający się z: - warstw - tabelki rysunkowej w postaci bloku (według wzoru poniżej)

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI LABORATORIUM TECHNOLOGIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W BIOTECHNOLOGII Aplikacja bazodanowa: Cz. II Rzeszów, 2010 Strona 1 z 11 APLIKACJA BAZODANOWA MICROSOFT ACCESS

Bardziej szczegółowo

EXCEL POZIOM EXPERT. Konspekt szczegółowy

EXCEL POZIOM EXPERT. Konspekt szczegółowy Przeznaczenie szkolenia Dla osób, których większość pracy to Excel, potrzebujących zróżnicowanej wiedzy i makr do automatyzacji pracy. Osoby przygotowujące pliki dla innych Wersje aplikacji MS EXCEL 2000,

Bardziej szczegółowo

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA Ćwiczenie 1: Ściągnij plik z tekstem ze strony www. Zaznacz tekst i ustaw go w stylu Bez odstępów. Sformatuj tekst: wyjustowany czcionka Times New Roman

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia Skopiować do swojego folderu plik cwiczenia-kl.ii.xls, a następnie zmienić jego nazwę na imię i nazwisko ucznia

Ćwiczenia Skopiować do swojego folderu plik cwiczenia-kl.ii.xls, a następnie zmienić jego nazwę na imię i nazwisko ucznia Temat 23 : Poznajemy podstawy pracy w programie Excel. 1. Arkusz kalkulacyjny to: program przeznaczony do wykonywania różnego rodzaju obliczeń oraz prezentowania i analizowania ich wyników, utworzony (w

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny EXCEL poziom średniozaawansowany Materiały szkoleniowe

Arkusz kalkulacyjny EXCEL poziom średniozaawansowany Materiały szkoleniowe Arkusz kalkulacyjny EXCEL poziom średniozaawansowany Materiały szkoleniowe Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Bardziej szczegółowo

5. Bazy danych Base Okno bazy danych

5. Bazy danych Base Okno bazy danych 5. Bazy danych Base 5.1. Okno bazy danych Podobnie jak inne aplikacje środowiska OpenOffice, program do tworzenia baz danych uruchamia się po wybraniu polecenia Start/Programy/OpenOffice.org 2.4/OpenOffice.org

Bardziej szczegółowo

Po wstawieniu tabeli (i zawsze wtedy, gdy w tabeli jest kursor) pojawia się na wstążce nowa grupa zakładek o nazwie Narzędzia tabel.

Po wstawieniu tabeli (i zawsze wtedy, gdy w tabeli jest kursor) pojawia się na wstążce nowa grupa zakładek o nazwie Narzędzia tabel. Tabelę można szybko wstawić do dokumentu, korzystając z przycisku Tabela w zakładce Wstawianie na wstążce. Komputer umożliwia zakreślenie myszką, ile wierszy i kolumn ma mieć tabela. Można też skorzystać

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie Word

Podstawowe czynnos ci w programie Word Podstawowe czynnos ci w programie Word Program Word to zaawansowana aplikacja umożliwiająca edytowanie tekstu i stosowanie różnych układów, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw

Bardziej szczegółowo

Aby utworzyć tabelę przestawną należy ustawić aktywną komórkę na dowolnej komórce tabeli z danymi i wybrać z

Aby utworzyć tabelę przestawną należy ustawić aktywną komórkę na dowolnej komórce tabeli z danymi i wybrać z Tabele przestawne Przykład 1. Dysponujemy raportem w formacie tabeli (Arkusz: Tabele Przestawne ) o trzech kolumnach zawierających: nazwę produktu, kategorie, do której produkt ten należy, oraz jego sprzedaż

Bardziej szczegółowo

Dane w poniższej tabeli przedstawiają sprzedaż w dolarach i sztukach oraz marżę wyrażoną w dolarach dla:

Dane w poniższej tabeli przedstawiają sprzedaż w dolarach i sztukach oraz marżę wyrażoną w dolarach dla: Przykład 1. Dane w poniższej tabeli przedstawiają sprzedaż w dolarach i sztukach oraz marżę wyrażoną w dolarach dla: 24 miesięcy, 8 krajów, 5 kategorii produktów, 19 segmentów i 30 brandów. Tabela ta ma

Bardziej szczegółowo

Wojciech Kaszuba 01-06-12. Kurs programu EXCEL. 2. Przypomnienie ważniejszych parametrów i terminologii arkusza (rys 3.).

Wojciech Kaszuba 01-06-12. Kurs programu EXCEL. 2. Przypomnienie ważniejszych parametrów i terminologii arkusza (rys 3.). Kurs programu EXCEL 1. Włączenie programu Excel pierwszy sposób: przycisk start > programy > excel (rys 1.); drugi sposób: ikona excel na pulpicie (rys 2.). rys 1. Wybór programu Excel z menu start Microsoft

Bardziej szczegółowo

Bazy danych raporty. 1. Przekopiuj na dysk F:\ bazę M5BIB.mdb z dysku wskazanego przez prowadzącego.

Bazy danych raporty. 1. Przekopiuj na dysk F:\ bazę M5BIB.mdb z dysku wskazanego przez prowadzącego. Bazy danych raporty 1. Przekopiuj na dysk F:\ bazę M5BIB.mdb z dysku wskazanego przez prowadzącego. 2. Otwórz bazę (F:\M5BIB). 3. Utwórz raport wyświetlający wszystkie pola z tabeli KSIAZKI. Pozostaw ustawienia

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Aktywne linki będą wstawiane za pomocą rozwijanej listy

Rys. 1. Aktywne linki będą wstawiane za pomocą rozwijanej listy :: Trik 1. Lista rozwijana z aktywnymi hiperłączami :: Trik 2. Łączenie tabel o róŝnym układzie kolumn :: Trik 3. Automatyczne zapisywanie zmian przy zamykaniu skoroszytu :: Trik 4. Linie siatki arkusza

Bardziej szczegółowo

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście znaki firmowe

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze do programu MS Excel 2000

Materiały pomocnicze do programu MS Excel 2000 niekompletne Materiały pomocnicze do programu MS Excel 2000 Na prawach rękopisu Warszawa 2002 Opracowanie: Janusz S. Wierzbicki Marta Wnukowicz Spis treści 1. Wstęp...3 2. Budowa okna programu...3 3. Arkusze

Bardziej szczegółowo

Tabele przestawne tabelą przestawną. Sprzedawcy, Kwartały, Wartości. Dane/Raport tabeli przestawnej i wykresu przestawnego.

Tabele przestawne tabelą przestawną. Sprzedawcy, Kwartały, Wartości. Dane/Raport tabeli przestawnej i wykresu przestawnego. Tabele przestawne Niekiedy istnieje potrzeba dokonania podsumowania zawartości bazy danych w formie dodatkowej tabeli. Tabelę taką, podsumowującą wybrane pola bazy danych, nazywamy tabelą przestawną. Zasady

Bardziej szczegółowo

1.Formatowanie tekstu z użyciem stylów

1.Formatowanie tekstu z użyciem stylów 1.Formatowanie tekstu z użyciem stylów Co to jest styl? Styl jest ciągiem znaków formatujących, które mogą być stosowane do tekstu w dokumencie w celu szybkiej zmiany jego wyglądu. Stosując styl, stosuje

Bardziej szczegółowo

Przypisy i przypisy końcowe

Przypisy i przypisy końcowe - 1 - Przypisy i przypisy końcowe Przypisami nazywamy pewne teksty służące do podawania wyjaśnień, komentarzy, odsyłaczy do tekstu, do bibliografii itp. Edytor WORD rozróżnia dwa rodzaje przypisów: przypisy

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Excel Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz.4 Slajd 1 Slajd 2 Najlepszym sposobem prezentacji danych jest prezentacja graficzna. Z pomocą wykresu

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Access 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Zmienianie rozmiaru ekranu lub

Bardziej szczegółowo

BUDOSERWIS Z.U.H Sp. z o.o. ul. Kościuszki 31, Chorzów Agencja Reklamy, Promocji i Szkoleń

BUDOSERWIS Z.U.H Sp. z o.o. ul. Kościuszki 31, Chorzów Agencja Reklamy, Promocji i Szkoleń BUDOSERWIS Z.U.H Sp. z o.o. ul. Kościuszki 31, 41-500 Chorzów Agencja Reklamy, Promocji i Szkoleń PROGRAM SZKOLENIA TEMAT SZKOLENIA MS Excel poziom podstawowy FORMA KSZTAŁCENIA Zgodnie z 3 pkt. 5 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia nr 2. Edycja tekstu (Microsoft Word)

Ćwiczenia nr 2. Edycja tekstu (Microsoft Word) Dostosowywanie paska zadań Ćwiczenia nr 2 Edycja tekstu (Microsoft Word) Domyślnie program Word proponuje paski narzędzi Standardowy oraz Formatowanie z zestawem opcji widocznym poniżej: Można jednak zmodyfikować

Bardziej szczegółowo

Formularze w programie Word

Formularze w programie Word Formularze w programie Word Formularz to dokument o określonej strukturze, zawierający puste pola do wypełnienia, czyli pola formularza, w których wprowadza się informacje. Uzyskane informacje można następnie

Bardziej szczegółowo