SPRAWOZDANIE KOŃCOWE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE KOŃCOWE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO"

Transkrypt

1 Strona 1 z 11 Data złożenia: , suma kontrolna: 1167 SPRAWOZDANIE KOŃCOWE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO Senior Zawsze Aktywny w okresie od do , określonego w umowie nr 1069/II/2012/ASOS, zawartej w dniu , pomiędzy Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej a, Jagiellońska 21, Milówka, KRS: Data złożenia sprawozdania: Część I. Sprawozdanie merytoryczne za Informacja czy zakładane cele realizacji zadania publicznego zostały osiągnięte w wymiarze określonym w części III pkt 6 oferty. Jeśli nie, wskazać dlaczego? Realizując skrupulatnie wszelkie działania w ramach podjętego zadania publicznego, poprzez prowadzenie zajęć i kursów tematycznych, spotkania integracyjno-aktywizujące, wyjazdy kulturalne, spotkania z przedstawicielami środowisk twórczych, osiągnięto zamierzone cele. Efektem finalnym, który już teraz rozciąga się poza realizację zadania publicznego jest trwała aktywizacja osób senioralnych Gminy Rajcza oraz stworzenie zintegrowanego środowiska kreatywności, współpracy i zaufania. Czynnikiem mającym ogromny wpływ na osiągnięcie trwałego efektu było wspólne stworzenie od podstaw spektaklu teatralnego w ramach dwóch grup, rajczańskiej i zwardońskiej, co w naturalny sposób wzbudziło w uczestnikach ducha zdrowej rywalizacji i kreatywności. Zajęcia fonetyczno-muzyczne stały się pomocnym i niezbędnym narzędziem, mającym na celu przygotowanie uczestników do gry aktorskiej, jak i śpiewu w trakcie spektaklu. Uczestnicy projektu nabyli umiejętności posługiwania się komputerem, aktywnego korzystania z sieci internetowej oraz przełamali bariery lęku w posługiwaniu się innymi urządzeniami cyfrowymi, takimi jak aparat fotograficzny, czy telefon komórkowy. Poprzez uczestnictwo w wykładach na temat zmian biologicznych zachodzących wraz z wiekiem lepiej poznali funkcjonowanie swojego organizmu, zmiany i zagrożenia pojawiające się wraz z upływem czasu. Zajęcia ruchowe pozwoliły na odzyskanie utraconej kondycji, a tym samym podniesienie sprawności fizycznej. Nierzadko były przyczyną uśmierzenia różnego rodzaju dolegliwości. Taniec ukazujący bogactwo stylów i możliwości wypowiadania się ciałem, wprowadzony w ramach zajęć ruchowych cieszył się bardzo dużą popularnością. Uczestnicy w naturalny sposób ćwiczyli swoje mięśnie i poznawali właściwe techniki danego tańca. Cykl wykładów o kulturze i historii regionu, Polski i Europy pozwolił seniorom na odświeżenie wiadomości a także nabycie nowych. Zajęcia prowadzone w ciekawy i nowatorski sposób jak dla osób starszych ( prezentacje multimedialne, wirtualne zwiedzanie muzeów, itp.) przyciągały wielu zainteresowanych. W trakcie zajęć z prawa administracyjnego, prawa ubezpieczeń społecznych i pomocy społecznej seniorzy przypomnieli sobie funkcjonowanie aparatury administracji publicznej w Polsce. Wskazano także na najważniejsze instytucje, których obowiązkiem jest udzielenie im pomocy w bardzo wielu kwestiach. Prowadzącymi zajęcia byli ludzie młodzi lub młodsi niż uczestnicy projektu, energiczni i pełni ciekawych pomysłów, którzy potrafili bardzo szybko zainteresować seniorów swoimi tematami i zjednać sobie ich sympatię a także szacunek ze względu na posiadaną wiedzę i stosunek do nich samych. 2.Opis wykonania zadania z wyszczególnieniem organizacji pozarządowych, podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, lub innych podmiotów wykonujących poszczególne działania określone w części III pkt 9 oferty. 5) Poszczególne działania w zakresie realizowanego zadania publicznego wraz z krótkim opisem wykonania zadania Kurs obsługi komputera - zadanie realizowane było, od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 roku. Zrealizowanych było 48 godzin zajęć. Kurs zorganizowany został w wynajętych pracowniach komputerowych w Szkole Podstawowej w Zwardoniu oraz w Gimnazjum w Rajczy. Uczestnicy projektu zapoznali się w tym czasie z różnymi rodzajami oprogramowania. Poznawali funkcjonalność pakietu biurowego Microsoft Office, szczegółowo zapoznając się z tworzeniem Terminy realizacji poszczególnych działań Zleceniobiorca(- y) lub inny podmiot, który wykonywał działanie w zakresie realizowanego zadania publicznego

2 Strona 2 z 11 dokumentów programu Word, Excel, Outlook oraz MO Picture Manager. Uczestnicy uczyli się, jak wykorzystywać zdobyte umiejętności w codziennej pracy w środowisku Internetu (transfer plików, kopiowanie i pozyskiwanie publikacji oraz plików multimedialnych). W ramach zajęć uczestnicy tworzyli profile w portalach społecznościowych, realizowali transakcje zakupowe w sklepach internetowych oraz nabywali wiedzę na temat funkcjonowania Listopad bankowości elektronicznej oraz płatności internetowych. W ramach Czerwiec 2013 poszerzonej wiedzy z funkcjonowania urządzeń cyfrowych, realizowane były elementy warsztatu na temat posługiwania się innymi urządzeniami, takimi jak cyfrowy aparat fotograficzny, czy telefon komórkowy, czego efektem było przełamanie bariery lęku w posługiwaniu się sprzętem elektronicznym i ukazanie ich intuicyjnych paneli zarządzania. Zajęcia ruchowe - zadanie zrealizowane w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 roku. Zrealizowanych zostało 48 godzin zajęć. Były one przeprowadzane w salach gimnastycznych, w szkołach podstawowych Rajczy i Zwardonia oraz w terenie. Podczas zajęć uczestnicy zostali ukierunkowani, co do rodzaju aktywności fizycznej możliwej do podjęcia w wieku dojrzałym. Został przeprowadzony instruktarz podstaw ćwiczeń; pozycji dozwolonych, nauki prawidłowego oddychania podczas ćwiczeń, nauki tempa ćwiczeń, nauki autokorekcji postawy ciała oraz eliminacji błędów postawy i właściwego poruszania się w codzienności. Uczestnicy uczyli się podstaw treningów Nordick Walking, jako najzdrowszej formy rekreacji dla osób w starszym wieku. W ramach zajęć terenowych ćwiczono chód Listopad z kijkami w grupie oraz właściwy oddech w trakcie chodu. W ramach Czerwiec 2013 zajęć halowych uczestnicy korzystali z zakupionych w ramach zadania publicznego urządzeń rehabilitacyjno-ruchowych. Realizowane były ćwiczenia cardio, które polecane są szczególnie seniorom. Omówione zostały rodzaje i formy ćwiczeń należących do grupy cardio, zasady podejmowania wysiłku fizycznego, wskazania i przeciwwskazania do ćwiczeń. Utrwalane były ćwiczenia rozciągające, rozluźniające, uspokajające i oddechowe. Uczestnicy nauczyli się ćwiczeń w osteoporozie.w ramach zajęć ruchowych uczestnicy mięli okazję poznawać bogactwo stylów i możliwości wypowiadania się ciałem, Wprowadzane w ramach zajęć ruchowych elementy tańca cieszyły się bardzo dużą popularnością. Uczestnicy w naturalny sposób ćwiczyli swoje mięśnie i poznawali właściwe formy i techniki danego tańca. Zajęcia o kulturze i historii regionu, Polski i Europy -Zadanie zrealizowane w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 roku. Zrealizowanych zostało 40 godzin zajęć wykładowych dla uczestników projektu z Rajczy i Zwardonia. Tematyka zajęć została dostosowana do zainteresowań i potrzeb seniorów naszego regionu. Część zajęć przeznaczona została na ukazanie piękna kultury historycznej żywiecczyzny w aspekcie historii przekazywanej ustnie oraz poprzez źródłowe materiały historyczne. Ukazane zostały podania i legendy, zwyczaje i obrzędowość lokalna, wpisane w rodzimą tradycję, jako nieodłączne elementy kultury. Wielkim zainteresowaniem cieszyły Listopad się tematy dotyczące zabytków kultury i architektury, sztuki sakralnej i Czerwiec 2013 rękodzielniczej żywiecczyzny. Przeprowadzono wykład na temat historii kształtowania się szkolnictwa i kształtowania kultury góralskiej. Przybliżona została też historia i kultura Żydów na terenach śląska i Podbeskidzia. Ich wkładu w kształtowanie się polskiej kultury i sztuki. Ukazane zostały wpływy czeskie i niemieckie, mające ogromne znaczenie w słowotwórstwo oraz kulturę i tradycję ślązaków i górali. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyło się dalsze wirtualne zwiedzanie muzeów i zabytków polskiej i europejskiej kultury. Zajęcia o zmianach biologicznych i zdrowotnych zachodzących wraz z wiekiem - zadanie zrealizowane w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 roku. Zrealizowanych zostało zrealizowanych 20 godzin zajęć. Tematyka wykładów poruszała wiele istotnych problemów wieku senioralnego, w tym niebezpieczeństwo rozwoju chorób starczych, w szczególny sposób ukazując proces rozwoju choroby cukrzycowej, Listopad udaru niedokrwiennego mózgu, nadciśnienia tętniczego. Omówione Czerwiec 2013 zostały także problemy związane z menopauzą oraz sposoby właściwego odżywiania organizmu w wieku senioralnym. Ukazano sposoby ustalania właściwej diety w chorobach przemiany materii, układu krążenia i krwiotwórczego oraz chorobach nerek. Ukazane zostało znaczenie stałej kontroli wagi ciała, zarządzania stresem, jak i skutki stosowania używek w zaawansowanym wieku. Zajęcia z prawa administracyjnego, prawa ubezpieczeń społecznych i pomocy społecznej. - Zadanie zrealizowane w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 roku. Zrealizowanych zostało10 godzin zajęć.

3 Strona 3 z 11 Uczestnicy w trakcie zajęć przypomnieli sobie funkcjonowanie aparatury administracji publicznej w Polsce. Zajęcia przeprowadzane były z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych, prezentacji multimedialnych, które w sposób wyrazisty ukazały najważniejsze kwestie, które uczestnicy zajęć powinni zapamiętać. Spotkania realizowane były w dużej mierze na zasadzie dialogu, gdzie uczestnicy przedstawiali sytuacje z życia wzięte, których mieli okazję doświadczyć w stosunku do działania administracji publicznej. Wskazano także na najważniejsze instytucje, których obowiązkiem jest udzielenie im pomocy w bardzo wielu kwestiach. Nie zabrakło również ćwiczeń, sprawdzających przyswojoną wiedzę z przeprowadzonych zajęć. Listopad Kolejnymi zagadnieniami, z jakim seniorzy mieli okazję zapoznać się Czerwiec 2013 były kwestie z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych i prawa pomocy społecznej. Seniorzy poznali zasady funkcjonowania pomocy społecznej, poznali akty prawne określające zadania i powinności państwa w dziedzinie udzielania pomocy osobom starszym i niepełnosprawnym.seniorzy dowiedzieli się gdzie mogą uzyskać pomoc w zakresie przyznania zasiłków, pomocy lekarskiej itp. Uczestnicy wykazywali wysokie zainteresowanie, które wynikało z aktywności zadawania pytań wobec prowadzącej. Każdy z obecnych miał inne wątpliwości, zapatrywania na dany temat, problemy życiowe. Poprzez wspólną próbę odpowiedzi na zadawane pytania, spotkania nabrały szczególnego dynamizmu i zaktywizowały uczestników. Wyjazd do kina lub teatru. Zadanie zrealizowane w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 roku. W ramach realizacji zadania publicznego zorganizowano wyjazd do Teatru Polskiego w Bielsku- Białej, na sztukę Ingmara Villqista pt. Miłość w Koenigshutte". Po zakończeniu spektaklu seniorzy spotkali się odtwórczynią jednej z głównych ról, Panią Anną Guzik, która opowiedziała o swoich doświadczeniach aktorskich oraz podzieliła się osobistą refleksją na Listopad temat klimatu sztuki Ingmara Villqista. Początkiem maja grupa Czerwiec 2013 seniorów udała się do żywieckiego kina Janosik na emisję filmu opowiadającego o życiu wybitnego polskiego filozofa, Ks. Prof. Józefa Tischnera, pt. Jego oczami. Przed jego emisją seniorzy aktywnie uczestniczyli w spotkaniu z twórcą filmu, reżyserem Szymonem Wróblem oraz bratem filozofa, Panem Kazimierzem Tischnerem, którzy to opowiadali o okolicznościach powstania tegoż barwnego obrazu. Spotkania z aktorami i muzykami Zadanie zrealizowane w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 roku. Pierwsze w 2013 roku spotkanie artystyczne odbyło się w marcowym klimacie wielkotygodniowej zadumy. Historyk sztuki, rzeźbiarka i malarka, Pani Anastazja Micorek- Kloc, przy akompaniamencie utalentowanej harfistki Pani Marty Andruchowycz, ukazała piękno realizacji malarskich i rzeźbiarskich, inspirowanych sztuką sakralną. Utwory klasyczne na harfę oraz gra światła, w doskonały sposób stworzyły klimat uniesienia i przeżyć duchowych uczestników. W trakcie przedstawienia twórczości artystka odpowiadała na zadawane pytania, ukazując różnorodność wykorzystywanych przez nią technik, jednocześnie uchylając rąbka tajemnicy warsztatu twórczego. Drugim spotkaniem artystycznym była kwietniowa Biesiada Wielkanocna, w której to artyści muzycy dali upust swoim umiejętnościom, porywając uczestników do aktywnego zaangażowania w taniec i śpiew. Spotkanie połączyło wokalistkę Magdalenę Wiench, która wraz z zespołem ukazała piękno muzyki folkowej i biesiadnej wraz z Kapelą spod Rachowca, pod kierownictwem muzycznym Pani Listopad Barbary Brączek-Musur, która zaprezentowała muzyczne klimaty Czerwiec 2013 Podbeskidzia. Oba zespoły w formie warsztatowej i słownej ukazały różnice muzyczne, naznaczone wpływami kulturowo-historycznymi. W ramach spotkań z artystami, 6 maja w żywieckim kinie Janosik, przed emisją filmu opowiadającego o życiu wybitnego polskiego filozofa, Ks. Prof. Józefa Tischnera, pt. Jego oczami, seniorzy aktywnie uczestniczyli w rozmowie z jego reżyserem, Panem Szymonem Wróblem oraz grającym główną rolę w filmie, Panem Kazimierzem Tischnerem. Kolejnym, a zarazem największym przedsięwzięciem realizacyjnym zadania publicznego, było zorganizowanie dużej imprezy artystycznej, w którą to zagazowani byli muzycy; Kapela góralska ze Zwardonia Andrzeja Pawełka oraz multiinstrumentalista folkowy Szymon Szczepańczyk. Spotkanie warsztatowo-poglądowe z artystami oraz ich uczestnictwo muzyczne, świadomie zbiegło się w czasie z organizacją spektakli teatralnych dwóch grup uczestników projektu (grupy rajczańskiej i zwardońskiej), którzy wystawiali swoje sztuki teatralne, będące podsumowaniem działań zajęć teatralnych i muzycznych, realizowanych w ramach działania publicznego ASOS pt.

4 Strona 4 z 11 Senior Zawsze Aktywny. Celem tegoż wydarzenia było przyciągnięcie jak największej liczby gości, mieszkańców gminy, którzy mogli doświadczyć nie tylko dynamiki realizacyjnej projektu, ale i podziwiać kreatywność oraz przemianę współmieszkańców gminy, zaangażowanych w działania projektowe. Organizacja spektaklu teatralnego Zrealizowane zostały w sumie dwa spektakle teatralne stanowiące jeden efekt finalny, podejmowanego przez naszą Fundację zadania publicznego. (grupy rajczańskiej i zwardońskiej), Były one podsumowaniem zajęć teatralnych i muzycznych, realizowanych w ramach działania publicznego ASOS pt. Senior Zawsze Aktywny. Celem organizacji spektaklu było zastosowanie nabytej wiedzy teoretycznej oraz praktycznej, poprzez stworzenie od podstaw widowiska teatralnego. Dzięki zorganizowaniu spektakli teatralnych, pełne zaangażowanie w ich przygotowanie uczestnicy projektu mogli w praktyczny sposób zweryfikować swoje umiejętności oraz jeszcze bardziej zintegrować się w działaniu grupy, a także podjąć szersze działania na rzecz społeczności lokalnej. Poniżej umieszczamy plan realizacyjny imprezy: PLAN UROCZYSTOŚCI PODSUMOWANIA PROJEKTU SENIOR ZAWSZE AKTYWNY w ramach realizacji zadania publicznego, projektu rządowego Aktywizacji Społecznej Osób Starszych na lata prowadzonego przez PFPWS RAJCZA 22 CZERWCA 2013 roku Gminny Ośrodek Kultury w Rajczy oraz Restauracja i plac przed restauracją M&M Kapela spod Rachowca (gościnnie) Uroczyste rozpoczęcie - Powitanie Gości Wprowadzenie Prezesa PFPWS Multigrajek Szymon Szczepańczyk Spektakl teatralny Grupy projektowej ze Zwardonia pt. Śkubaćka z akompaniamentem Ryszarda Ligockiego Podziękowanie pracownikom projektu ASOS Kapela spod Rachowca Multigrajek Szymon Szczepańczyk Spektakl teatralny Grupy projektowej z Rajczy pt. Urodziny Hanki z akompaniamentem Ryszarda Ligockiego Multigrajek Szymon Szczepańczyk Rozdanie Certyfikatów Kursu Komputerowego uczestnikom projektu Kapela spod Rachowca Rozpoczęcie Folklorystycznej Biesiady Muzycznej na scenie przed Restauracją M&M Wystąpienie przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego Kapela Góralska Andrzeja Pawełka Spotkanie z artystą Szymonem Szczepańczykiem Konkurs na najlepszą piosenkę (dzieci i młodzież) Skecze, przypowieści i gawędy góralskie Wspólne tańce i śpiewy animowane przez wolontariuszy oraz zleceniobiorców projektu ASOS Zakończenie Listopad Czerwiec 2013 Zajęcia muzyczne - Zadanie zrealizowane w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 roku. Zrealizowanych zostało 40 godzin zajęć. Celem zajęć było wzbudzenie aktywności muzyczno-rytmicznej u uczestników projektu, w przygotowaniu do wystawienia spektaklu teatralnego w ramach realizacji zadania publicznego ASOS Zadanie realizowane było poprzez cykl zajęć teoretycznych, przeplatanych formami warsztatowymi. Wielość ćwiczeń głosowych bardzo pozytywnie wpłynęła na uczestników. Uczestnicy zajęć z wielką radością uczyli się nowych piosenek oraz przypominali sobie znane, choć nierzadko Listopad zapominane utwory biesiadne i regionalne. Czerwiec 2013 W ramach zajęć teoretycznych uczestnicy poznawali piękno świata głosów i instrumentów. Mogli zapoznać się z różnymi głosami instrumentów muzycznych, ich skalą, budową, historią, sposobami artykulacji, cechami charakterystycznymi. Poznawali także podstawy muzyki. Zostały im przybliżone techniczne i estetyczne wymiary sztuki dźwięków, podstawy zapisu nutowego, gama dźwięków, trójdźwięki, które w części warsztatowej zamieniały się w konkretne ćwiczenia muzyczne. Wprowadzono także elementy ćwiczeń fonetycznych, niezbędnych do nabywania umiejętności w

5 Strona 5 z 11 realizacji sztuki aktorskiej. Uczestnicy zajęć czynnie włączali się w śpiew znanych pieśni i piosenek biesiadnych. Śpiewanie starych i nowych pieśni towarzyskich miało też ważny aspekt integracyjny. Ćwiczenie pieśni biesiadnych i regionalnych, pomogło w przygotowaniach do wystawienia spektaklu teatralnego. W ramach omawianych tematów muzycznych poruszono problematykę wpływu muzyki na funkcjonowanie organizmu. Przedstawione zostały najciekawsze wyniki badań związanych z wpływem muzyki i jej elementów na funkcjonowanie człowieka. Wprowadzone zostały także elementy warsztatowe, pokazujące zastosowania podstawowych technik muzykoterapeutycznych. 3. Opis, w jaki sposób dofinansowanie z dotacji inwestycji związanych z realizacją zadania wpłynęło na jego wykonanie Gmina Rajcza położona jest w jednym z najdalszych regionów Polski południowej, którego to umiejscowienie nie sprzyja życiu kulturalnemu i szeroko pojętej aktywności osób starszych. Od najbliższego miejskiego ośrodka społeczno-kulturalnego dzieli ją odległość prawie 30 km. Gmina Rajcza ze względu na sytuację ekonomiczną nie oferuje osobom starszym żadnych zajęć kulturalnych, czy też sportowych. Z kolei bariery ekonomiczne, niskie dochody osób starszych nie pozwalają na zaspokojenie ich potrzeb sportowo-kulturalno rekreacyjnych. Niewystarczająca znajomość obsługi komputera lub jej brak powoduje, że osoby starsze nie angażują się w nowe sposoby komunikacji społecznej. Realizując na terenie gminy Rajcza zadanie publiczne ASOS zaobserwowaliśmy szerokie zainteresowanie osób senioralnych nowymi sposobami komunikacji. Uruchomienie w ramach projektu zróżnicowanych zajęć pozwoliło osobom starszym znowu poczuć się aktywnymi w sferze edukacyjnej, kulturalnej i ruchowej. Uczestnictwo w zajęciach ruchowych pozwoliło odzyskać, a także zachować sprawność ruchową, tym samym zminimalizować negatywne skutki zmian biologicznych zachodzących wraz z wiekiem. Dzięki środkom finansowym projektu ASOS, seniorzy mogli zaktywizować się poprzez zajęcia muzyczne oraz poznać różne aspekty prawa, dotyczącego osób starszych. Środki pochodzące z dotacji pozwoliły na sfinansowanie seniorom wyjazdów do teatru, kina, zaproszenie artystów do miejscowości, w których odbywały się zajęcia dla seniorów. Zakupione materace oraz sprzęt do zajęć ruchowych, z których uczestnicy aktywnie korzystali w trakcie zajęć, przyczyniły się do polepszenia ich sprawności. Zorganizowanie dużej imprezy kulturalnej w ramach realizacji zadania publicznego (spektakl teatralny, spotkania z artystami), która jednocześnie była podsumowaniem działań w ramach projektu ASOS , wpłynęło na integrację społeczności lokalnej gminy Rajcza oraz uruchomiło proces budowy mostów międzypokoleniowych młodzieży i dzieci z osobami senioralnymi gminy. Nasza Fundacja jest organizacją młodą, która dopiero rozpoczęła swoją działalność i nie posiada wystarczających środków na samodzielne sfinansowanie tego typu działań. Tylko dzięki dofinansowaniu z dotacji mogliśmy zrealizować wszystkie zajęcia i kursy z osobami senioralnymi. 4. Opis osiągniętych rezultatów Zamierzone rezultaty zostały osiągnięte poprzez przeprowadzenie wszystkich zaplanowanych zajęć, spotkań i działań. Potwierdzeniem tego są listy obecności na zajęciach, spotkaniach artystycznych, z wyjazdów do teatru i kina oraz ankiety końcowe uczestników projektu. Wszystkie spotkania artystyczno-kulturalne wzbudziły żywe zainteresowanie uczestników. Kontakt ze sztuką na żywo, dał seniorom możliwość odkrycia w sobie niejednokrotnie uśpionych pokładów artystycznej wrażliwości. Uczestnicy projektu nauczyli się posługiwania komputerem, praktycznego wykorzystywania sieci internetowej, zapoznali się z funkcjonowaniem innych urządzeń elektronicznych, typu fotograficzny aparat cyfrowy, telefon komórkowy, tablet. Zajęcia komputerowe cieszyły się największym zainteresowaniem. Uczestniczyli w nich prawie wszyscy seniorzy. Certyfikat ukończenia kursu komputerowego otrzymały 42 osoby. W obydwu miejscowościach ze względu na rodzaj zajęć i dostępność komputerów został dokonany podział na grupy (rajczańską i zwardońską). Dało to możliwość skuteczniejszego realizowania planu zajęć i weryfikacji osiągniętych rezultatów. Poprzez uczestnictwo w wykładach na temat zmian biologicznych zachodzących wraz z wiekiem seniorzy lepiej poznali funkcjonowanie swojego organizmu, zmiany w nim zachodzące oraz zagrożenia psychofizyczne pojawiające się wraz z wiekiem. W wykładach uczestniczyło średnio ponad 50% uczestników. W zajęciach ruchowych uczestniczyła ponad połowa seniorów. Zmienność składu osobowego uzależniona była od kondycji i samopoczucia poszczególnych osób. Zajęcia ruchowe pozwoliły na odzyskanie utraconej kondycji, tym samym podniesienie sprawności fizycznej, a nierzadko skutkowały ustąpieniem uporczywych dolegliwości. Cykl wykładów o kulturze i historii regionu Polski i Europy pozwolił seniorom na odświeżenie posiadanych wiadomości, a także pozyskanie nowej wiedzy w omawianych tematach. W tym przypadku frekwencja także wahała się w granicach 50% do 60%. Zajęcia przybliżające zagadnienia prawne cieszyły się zainteresowaniem uczestników. Seniorzy, zagubieni często w gąszczu przepisów i terminologii prawniczej, mogli nierzadko po raz pierwszy w bezpośrednim kontakcie z prawnikiem otrzymać odpowiedzi na nurtujące ich pytania oraz znaleźć rozwiązania prawne w swoich życiowych sytuacjach. Zajęcia muzyczne, przygotowujące obie grupy do premiery spektaklu teatralnego, zaangażowały ponad 70% uczestników projektu. Ich przebieg cechowała szczególna dynamika i kreatywność uczestników, w czym wielokrotnie sami siebie zadziwiali. Ich szczególną aktywność uobecniła impreza podsumowująca działania projektowe. Wszystkie zajęcia prowadzone były w ciekawy i nowatorski sposób. Poprzez prezentacje multimedialne, wirtualne zwiedzanie, ćwiczenia i zabawy aktywizujące, osoby starsze zostały wprowadzone w nieznany i obcy im dotąd świat. Wszyscy seniorzy uczestniczący w realizacji zadania publicznego, wraz z młodzieżą gimnazjalną i licealną oraz zaangażowanymi wolontariuszami, stworzyli dwa niepowtarzalne przedstawienia, wraz z hucznym festynem gminnym, który zapoczątkował wspólne działania międzypokoleniowe. Efekt finalny daje możliwość przedłużenia działań realizowanych w ramach ASOS , na dalszy okres

6 Strona 6 z 11 poprojektowy. 5. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania 6) W projekcie pt. "Senior Zawsze Aktywny" zadeklarowało swój udział 50 osób. Kurs obsługi komputera w miesiącach od stycznia do czerwca 2013 roku zrealizowano 48 godzin. Certyfikaty uczestnictwa otrzymały 42 osoby. Zajęcia ruchowe w miesiącach od stycznia do czerwca 2013 roku zrealizowano 48 godzin. Z zajęć skorzystało ponad 30 osób. Zajęcia o historii i kulturze regionu Polski, Europy w miesiącach od stycznia do czerwca 2013 roku zrealizowano 40 godzin. W zajęciach uczestniczyło ok. 30 osób. Zajęcia o zmianach biologicznych i zdrowotnych zachodzących wraz z wiekiem w miesiącach od stycznia do czerwca 2013 roku zrealizowano 20 godzin. Na wykładach obecnych było ok. 30 osób. Zajęcia muzyczne w miesiącach od stycznia do czerwca 2013 roku zrealizowano 40 godzin. Uczestniczyło w nich ok.40 osób. Zajęcia z prawa administracyjnego, prawa ubezpieczeń społecznych i pomocy społecznej w miesiącach od stycznia do czerwca 2013 roku zrealizowano 10 godzin. Uczestniczyło w nich ok.30 osób. Wyjazd do teatru, kina - odbyły się 2 wyjazdy; w kwietniu oraz maju 2013 roku. Uczestniczyło w nich ok. 45 osób. Spotkania aktorami, muzykami odbyło się 6 spotkań; w marcu, dwa w kwietniu, maju i dwa w czerwcu udział wzięło średnio 50 osób. Część II. Sprawozdanie z wykonania wydatków w 2013

7 Strona 7 z 11 Lp. 1. Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów (w zł) za 2013 r. Rodzaj kosztów (koszty merytoryczne i administracyjne związane z realizacją zadania) Podział wynikający z punktu II.4 i II.5 wniosku Koszt całkowity Całość zadania (zgodnie z umową) z tego z finansowych z tego pokryty środków z wkładu własnych, osobowego, w środków z tym pracy Z tego z dotacji innych źródeł, społecznej w tym wpłat i członków i opłat świadczeń adresatów wolontariuszy zadania publicznego Za okres realizacji zadania (faktycznie poniesione wydatki) z tego z finansowych z tego pokryty środków z wkładu własnych, osobowego, w środków z Koszt tym pracy Z tego z dotacji innych źródeł, całkowity społecznej w tym wpłat i członków i opłat świadczeń adresatów wolontariuszy zadania publicznego I Koszty merytoryczne 1.Oferent-1.wynajem sali na zajęcia komputerowe Oferent-1.kurs obsługi komputera Oferent-1.zajęcia ruchowe Oferent-1.zajęcia o historii i kulturze regionu, Polski, Europy Oferent-1.zajęcia o zmianach biologicznych i zdrowotnych zachodzących wraz z wiekiem Oferent-1.zajęcia z prawa administracyjnego, prawa ubezpieczeń społecznych, pomocy społecznej. 7.Oferent-1.wyjazd do teatru, kina Oferent-1.3.dniowa wycieczka krajoznwcza Oferent-1.spotkania z aktorami, muzykami Oferent-1.wynajem sali na zajęcia muzyczne Oferent-1.zajęcia muzyczne Oferent-1.wynajem sali na zajęcia ruchowe Oferent-1.wynajem sali na wykłady Oferent-1.koszt zorganizowania koncertu lub spketaklu teatralnego w wykonaniu uczestników Oferent-1.koszty zorganizowania spektaklu ( wolontariat 7 os. x 30godz.) Oferent-1.wyjazd do parku etnograficznego Oferent-1.wyzywienie uczestników zajęć OGÓŁEM II Koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne 1.Oferent-1.koordynator projektu Oferent-1.obsługa finansowa projektu OGÓŁEM III Inne koszty, w tym koszty wyposażenia i promocji 1.Oferent OGÓŁEM Ogółem IX Ogółem oferent Kwota niewykorzystanej dotacji zwrócona na konto Zleceniodawcy: Rozliczenie ze względu na źródło finansowania za 2013 r. Źródła finansowania Całość zadania (zgodnie z umową) Za okres realizacji zadania (faktycznie poniesione wydatki) zł % zł % Koszty pokryte z dotacji z tego z odsetek bankowych od dotacji Koszty pokryte z finansowych środków własnych Środki z innych źródeł w tym pozyskane od organów administracji wpłaty i opłaty adresatów zadania pozostałe Koszty pokryte z wkładu osobowego (w tym świadczeń wolontariuszy, pracy społecznej członków) Ogółem % % Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie realizacji budżetu:

8 Strona 8 z Informacja o kwocie przychodów uzyskanych przy realizacji umowy i odsetek bankowych od środków z dotacji zgromadzonych na rachunku bankowym

9 Strona 9 z Zestawienie faktur (rachunków) ) Lp. Numer dokumentu księgowego Numer pozycji kosztorysu (zgodnie z cz II.1 rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów) Data Nazwa wydatku Kwota(zł) Z tego ze środków pochodzących z dotacji (zł) Z tego finansowych ze środków własnych Data zapłaty 1 20/05/GIMN/2013 I Poz: wynajem sali na zajęcia komputerowe /05/ZSZ/2013 I Poz: wynajem sali na zajęcia komputerowe, ruchowe, muzyczne, wykłady 3 1/8/12/2012 I Poz: Kurs komputerowy, zajęcia muzyczne /8/12/2012 I Poz: Kurs komputerowy, zajęcia muzyczne /8/12/2012 I Poz: Kurs komputerowy, zajęcia muzyczne /9/12/2012 I Poz: Zajęcia ruchowe /9/12/2012 I Poz: Zajęcia ruchowe /10/12/2012 I Poz: Zajęcia ruchowe, zajęcia o historii i kulturze regionu /10/12/2012 I Poz: Zajęcia ruchowe, zajęcia o historii i kulturze regionu /10/12/2012 I Poz: Zajęcia ruchowe, zajęcia o historii i kulturze regionu /11/12/2012 I Poz: Zajęcia o zmianach biologicznych i zdrowotnych /11/12/2012 I Poz: Zajęcia o zmianach biologicznych i zdrowotnych /12/12/2012 I Poz: Zajęcia z prawa administracyjnego, ubezpieczeń społecznych i pomocy społecznej /4/90BIE I Poz: Wyjazd do Teatru, Kina /2013 I Poz: Wyjazd do Teatru, Kina /2013 I Poz: Wyjazd do Teatru, Kina /20/2013 I Poz: Wyjazd do Teatru, Kina /20/2013 I Poz: Wyjazd do Teatru, Kina /1D/03/13 I Poz: Spotkania z aktorami, muzykami /2D/04/13 I Poz: Spotkania z aktorami, muzykami /3D/04/13 I Poz: Spotkania z aktorami, muzykami /4D/05/13 I Poz: Spotkania z aktorami, muzykami /5D/06/13 I Poz: Spotkania z aktorami, muzykami /7D/06/13 I Poz: Spotkania z aktorami, muzykami /05/SPR/2013 I Poz: wynajem sali na zajęcia ruchowe, muzyczne, wykłady FA/759/2013 I Poz: Koszt zorganizowania koncertu - spektaklu FV/43/13 I Poz: Koszt zorganizowania koncertu - spektaklu /2013 I Poz: Koszt zorganizowania koncertu - spektaklu /6D/06/13 I Poz: Koszt zorganizowania koncertu - spektaklu FV/22/13 I Poz: Wyżywienie uczestników zajęć FV/42/13 I Poz: Wyżywienie uczestników zajęć /1/11/2012 II Poz: Koordynator projektu /1/11/2012 II Poz: Koordynator projektu /1Z/03/13 II Poz: Koordynator projektu /1Z/03/13 II Poz: Koordynator projektu /1Z/03/13 II Poz: Koordynator projektu /1Z/03/13 II Poz: Koordynator projektu FA/2013/02/83 II Poz: Obsługa finansowa projektu FA/2013/03/78 II Poz: Obsługa finansowa projektu FA/2013/04/78 II Poz: Obsługa finansowa projektu FA/2013/05/31 II Poz: Obsługa finansowa projektu FA/2013/06/31 II Poz: Obsługa finansowa projektu FA/2013/06/84 II Poz: Obsługa finansowa projektu Część III. Dodatkowe informacje. Dodatkowe informacje: Suma: Początkowe założenia zakresu pracy wolontariuszy dotyczyły pomocy przy zorganizowaniu spotkań z artystami, jednakże po rozpoczęciu kursu komputerowego pomoc wolontariuszy okazała się niezbędna. Dlatego też ich czas pracy dotyczy także uczestnictwa w kursie komputerowym i pomocy seniorom przy

10 Strona 10 z 11 obsłudze komputera, co skutkowało szybszym i lepszym opanowaniem tematu. Przy tak dużej liczbie chętnych jedna osoba nie jest w stanie skutecznie poświęcić czas każdemu z osobna, zwłaszcza nazajęciach praktycznych. Wolontariusze uczestniczyli także w przygotowaniu imprezy podsumowującej działania projektowe (spektakle teatralne, festyn i biesiada gminna) Załączniki za 2013 r.: 5) Załączniki w wersji papierowej dołączane do sprawozdania: Oświadczam(-y), że: 1) od daty zawarcia umowy nie zmienił się status prawny Zleceniobiorcy(-ów); 2) wszystkie podane w niniejszym sprawozdaniu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym; 3) zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane za środki finansowe uzyskane w ramach umowy zostały dokonane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.)11); 4) wszystkie kwoty wymienione w zestawieniu faktur (rachunków) zostały faktycznie poniesione; 5) w zakresie związanym z otwartym konkursem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których te dane dotyczą, złożyły stosowne oświadczenia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.). (pieczęć(-cie) Zleceniobiorcy/(-ów)12)) (podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Zleceniobiorcy(-ów) Poświadczenie złożenia sprawozdania 4) : Adnotacje urzędowe 4) : POUCZENIE Sprawozdania składa się osobiście lub przesyła przesyłką poleconą w przewidzianym w umowie terminie na adres Instytucji Wdrażającej. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało wysłane w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.), za poświadczeniem przedłożenia Zleceniodawcy lub nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego. 1) Niepotrzebne skreślić. 2) Sprawozdanie częściowe i końcowe sporządzać należy w okresach określonych w umowie. 3) Podać nazwę właściwego rejestru lub ewidencji. 4) Wypełnia Zleceniobiorca. 5) Opis powinien zawierać szczegółową informację o zrealizowanych działaniach zgodnie z ich układem zawartym w ofercie, która była podstawą przygotowania umowy. W opisie konieczne jest uwzględnienie wszystkich planowanych działań, zakres w jakim zostały one zrealizowane, i wyjaśnienie ewentualnych odstępstw w ich realizacji, w odniesieniu do ich zakresu, jak i harmonogramu realizacji. 6) Należy użyć tych samych miar, które zapisane były w ofercie realizacji zadania, w części III pkt 9. 7) W przypadku oferty wspólnej kolejni Zleceniobiorcy dołączają do tabeli informację o swoich kosztach. 8) Dotyczy wszystkich dokumentów księgowych związanych z realizacją zadania. Zestawienie powinno

11 Strona 11 z 11 zawierać: numer faktury (rachunku), datę jej wystawienia, wysokość wydatkowanej kwoty i wskazanie, w jakiej części została pokryta z dotacji, oraz rodzaj towaru lub zakupionej usługi. Każda faktura (rachunek) powinna być opatrzona pieczęcią organizacji pozarządowej lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz zawierać sporządzony w sposób trwały opis zawierający informacje: z jakich środków wydatkowana kwota została pokryta oraz jakie było przeznaczenie zakupionych towarów, usług lub innego rodzaju opłaconej należności. Informacja powinna być podpisana przez osobę odpowiedzialną za sprawy dotyczące rozliczeń finansowych organizacji lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ww. ustawy. Do sprawozdania nie załącza się faktur (rachunków), które należy przechowywać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz postanowieniami umowy i udostępniać na żądanie Zleceniodawcy. W przypadku umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego Zleceniodawca może żądać także faktur (rachunków) dokumentujących pokrycie kosztów ze środków innych niż dotacja przekazana przez Zleceniodawcę. 9) Zleceniodawca może żądać załączenia materiałów dokumentujących działania faktyczne podjęte przy realizacji zadania (np. listy uczestników projektu, publikacje wydane w ramach projektu, raporty, wyniki prowadzonych ewaluacji), jak również konieczne działania prawne (kopie umów, kopie dowodów przeprowadzenia odpowiedniego postępowania w ramach zamówień publicznych, o ile z umowy lub przepisów odrębnych wynika obowiązek stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.). 10) Stosuje się, o ile z umowy lub przepisów odrębnych wynika obowiązek stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 11) Wypełniać, jeśli Zleceniobiorca(-y) posługuje(-ą) się pieczęcią. * Niepotrzebne skreślić.

WZÓR. z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do... określonego w umowie nr... zawartej w dniu...

WZÓR. z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do... określonego w umowie nr... zawartej w dniu... Załącznik nr 3 WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania... (tytuł ) w okresie od... do... określonego w umowie nr... zawartej w dniu pomiędzy... (nazwa Zleceniodawcy) a... (nazwa Zleceniobiorcy/(-ów),

Bardziej szczegółowo

RAMOWY WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do...

RAMOWY WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do... Załącznik nr 12 RAMOWY WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania... (tytuł ) w okresie od... do... określonego w umowie nr... zawartej w dniu... pomiędzy... (nazwa Zleceniodawcy) a... (nazwa

Bardziej szczegółowo

Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych, (tytuł zadania publicznego)

Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych, (tytuł zadania publicznego) SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych, (tytuł zadania publicznego) (nazwa imprezy) w terminie marzec - grudzień 2016 r. określonego

Bardziej szczegółowo

WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do...

WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do... Załącznik nr 3 WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do... określonego w umowie nr... zawartej w dniu pomiędzy... (nazwa

Bardziej szczegółowo

WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do...

WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do... WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania... (tytuł ) w okresie od... do... określonego w umowie nr... zawartej w dniu pomiędzy... (nazwa Zleceniodawcy) a... (nazwa Zleceniobiorcy/(-ów),

Bardziej szczegółowo

z wykonania zadania publicznego... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do... zawartej w dniu... pomiędzy... (nazwa Zleceniodawcy)

z wykonania zadania publicznego... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do... zawartej w dniu... pomiędzy... (nazwa Zleceniodawcy) SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania publicznego... (tytuł publicznego) w okresie od... do... określonego w umowie nr... zawartej w dniu... pomiędzy... (nazwa Zleceniodawcy) a... (nazwa

Bardziej szczegółowo

WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do...

WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do... Załącznik nr 3 WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania publicznego... (tytuł publicznego) w okresie od... do... określonego w umowie nr... zawartej w dniu... pomiędzy... (nazwa Zleceniodawcy)

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2)

SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) Urząd Miasta Szczecin Wydział Sportu pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin tel. + 48 91 42 45 175, fax: + 48 91 42 20 059 sport@um.szczecin.pl www.szczecin.pl WS 2 SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) )

Bardziej szczegółowo

WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do...

WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do... WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) 1) )Niepotrzebne skreślić. Wszędzie tam gdzie występuje 1) ) należy odnieść się do polecenia Niepotrzebne skreślić. 2) Sprawozdanie częściowe i końcowe sporządzać

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego. określonego w umowie nr... zawartej w dniu... pomiędzy

SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego. określonego w umowie nr... zawartej w dniu... pomiędzy SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do... określonego w umowie nr... zawartej w dniu... pomiędzy Gminą Miejską Człuchów

Bardziej szczegółowo

WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do...

WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do... Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 678/14. z dnia 26 maja 2014 r. WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do... określonego

Bardziej szczegółowo

z wykonania zadania publicznego... (nazwa zadania) w okresie od... do..., określonego w umowie nr..., zawartej w dniu..., pomiędzy... a...

z wykonania zadania publicznego... (nazwa zadania) w okresie od... do..., określonego w umowie nr..., zawartej w dniu..., pomiędzy... a... Załącznik Nr 3 SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego... (nazwa zadania) w okresie od... do..., określonego w umowie nr..., zawartej w dniu..., pomiędzy... a... (nazwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 WZÓR. z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do...

Załącznik Nr 3 WZÓR. z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do... Załącznik Nr 3 WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania... (tytuł ) w okresie od... do... określonego w umowie nr... zawartej w dniu pomiędzy... (nazwa Zleceniodawcy) a... (nazwa Zleceniobiorcy/(-ów),

Bardziej szczegółowo

WZÓR. z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) Należy wpisać tytuł zadania ustalony w umowie i ofercie.

WZÓR. z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) Należy wpisać tytuł zadania ustalony w umowie i ofercie. WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) Wszędzie, tam gdzie występuje 1) należy odnieść się do polecenia niepotrzebne skreślić. z wykonania... (tytuł ) tytuł ustalony w umowie i ofercie. w okresie

Bardziej szczegółowo

63 działania na 63 dni Powstania (Inicjatywa Warszawska) (tytuł zadania publicznego) w okresie od 2014 r. do 2014 r.

63 działania na 63 dni Powstania (Inicjatywa Warszawska) (tytuł zadania publicznego) w okresie od 2014 r. do 2014 r. SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego 63 działania na 63 dni Powstania (Inicjatywa Warszawska) (tytuł zadania publicznego) w okresie od 2014 r. do 2014 r. określonego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE) 1)2)

SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE) 1)2) ZAŁĄCZNIK NR 3 do Zarządzenia Nr 48/2012 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 16.01.2012 r. SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE) 1)2) z wykonania publicznego.. (tytuł publicznego) w okresie od do dnia.. określonego

Bardziej szczegółowo

WZÓR. z wykonania zadania publicznego. do krajowego systemu ratowniczo gaśniczego. w okresie od. do. zawartej w dniu pomiędzy

WZÓR. z wykonania zadania publicznego. do krajowego systemu ratowniczo gaśniczego. w okresie od. do. zawartej w dniu pomiędzy Załącznik nr do umowy nr. WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr do umowy nr. WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego. w okresie od... do...

Załącznik nr do umowy nr. WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego. w okresie od... do... Załącznik nr do umowy nr. WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo

Bardziej szczegółowo

z wykonania zadania publicznego... (nazwa zadania)

z wykonania zadania publicznego... (nazwa zadania) SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE*/KOŃCOWE*) 1) z wykonania zadania publicznego... (nazwa zadania) w okresie od... do..., określonego w umowie nr..., zawartej w dniu..., pomiędzy a.. (nazwa organu zlecającego) (nazwa

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E (CZĘŚCIOWE* / KOŃCOWE*) 1) z wykonania zadania publicznego

S P R A W O Z D A N I E (CZĘŚCIOWE* / KOŃCOWE*) 1) z wykonania zadania publicznego S P R A W O Z D A N I E (CZĘŚCIOWE* / KOŃCOWE*) 1) z wykonania zadania publicznego... (nazwa zadania) realizowanego w okresie od... do..., określonego w umowie nr..., zawartej w dniu..., pomiędzy Powiatem

Bardziej szczegółowo

WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego. Np. Rozwój sportu w Powiecie Złotoryjskim (tytuł zadania publicznego)

WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego. Np. Rozwój sportu w Powiecie Złotoryjskim (tytuł zadania publicznego) WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania publicznego Np. Rozwój sportu w Powiecie Złotoryjskim (tytuł publicznego) w okresie od XX.XX.2015 r. do XX.XX.2015 Zgodnie z ofertą lub zaktualizowanym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE (częściowe*/końcowe*) 1) z wykonania zadania publicznego

SPRAWOZDANIE (częściowe*/końcowe*) 1) z wykonania zadania publicznego SPRAWOZDANIE (częściowe*/końcowe*) 1) z wykonania zadania publicznego (nazwa zadania) w okresie od do określonego w umowie nr zawartej w dniu, pomiędzy a (nazwa organu zlecającego) (nazwa organizacji pozarządowej*/

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE * /KOŃCOWE * ) z wykonania projektu.... (nazwa projektu) w okresie od... do...

SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE * /KOŃCOWE * ) z wykonania projektu.... (nazwa projektu) w okresie od... do... Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX./203/2012 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 21 listopada 2012 r. SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE * /KOŃCOWE * ) z wykonania projektu... (nazwa projektu) w okresie od... do... określonego

Bardziej szczegółowo

W z ó r SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE* / KOŃCOWE*) 1

W z ó r SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE* / KOŃCOWE*) 1 Załącznik Nr 3 do Programu W z ó r SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE* / KOŃCOWE*) 1 z wykonania zadania publicznego... (nazwa zadania) w okresie od... do..., określonego w umowie nr..., zawartej w dniu..., pomiędzy...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego niepotrzebne skreślić

SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego niepotrzebne skreślić INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego niepotrzebne skreślić wpisać pełną nazwę zadania publicznego......

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE*/KOŃCOWE*) 1) z wykonania zadania publicznego... (nazwa zadania) Data złożenia sprawozdania:...

SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE*/KOŃCOWE*) 1) z wykonania zadania publicznego... (nazwa zadania) Data złożenia sprawozdania:... SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE*/KOŃCOWE*) 1) z wykonania zadania publicznego... (nazwa zadania) w okresie od... do..., określonego w umowie nr..., zawartej w dniu..., pomiędzy.. a... Część I. Sprawozdanie merytoryczne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE*/KOŃCOWE*) 1) z wykonania zadania publicznego.... (nazwa zadania) w okresie od... do..., określonego w umowie nr...

SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE*/KOŃCOWE*) 1) z wykonania zadania publicznego.... (nazwa zadania) w okresie od... do..., określonego w umowie nr... SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE*/KOŃCOWE*) 1) z wykonania zadania publicznego... (nazwa zadania) w okresie od... do..., określonego w umowie nr..., zawartej w dniu..., pomiędzy... a... (nazwa organu zlecającego)

Bardziej szczegółowo

WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE*/KOŃCOWE*) 1) z wykonania zadania publicznego... (nazwa zadania)

WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE*/KOŃCOWE*) 1) z wykonania zadania publicznego... (nazwa zadania) WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE*/KOŃCOWE*) 1) z wykonania zadania publicznego... (nazwa zadania) w okresie od... do..., określonego w umowie nr..., zawartej w dniu..., pomiędzy... a... (nazwa organu zlecającego)

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE. z wykonania zadania publicznego. w okresie od... do..., określonego w umowie nr...,

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE. z wykonania zadania publicznego. w okresie od... do..., określonego w umowie nr..., (pieczątka organizacji pozarządowej*/podmiotu) UWAGA: PRZED WYPEŁNIENIEM SPRAWOZDANIA PROSIMY ZAPOZNAĆ SIĘ Z POUCZENIEM ZAMIESZCZONYM NA STR. 6 SPRAWOZDANIE KOŃCOWE z wykonania zadania publicznego UPOWSZECHNIANIE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE. z wykonania zadania publicznego

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE. z wykonania zadania publicznego SPRAWOZDANIE KOŃCOWE z wykonania publicznego Pomoc finansowa z tytułu wkładu własnego przy realizacji PROMOCJA LOKALNEJ TWÓRCZOŚCI Z WYKORZYSTANIEM DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I HISTORYCZNEGO POPRZEZ ZORGANIZOWANIE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE* / KOŃCOWE*) 1. z wykonania zadania publicznego

SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE* / KOŃCOWE*) 1. z wykonania zadania publicznego SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE* / KOŃCOWE*) 1 z wykonania zadania publicznego Dotyczące otwartego konkursu ofert nr (Wpisać nr konkursu) pod nazwą / w zakresie (Wpisać nazwę konkursu, którego dotyczyło zadanie)

Bardziej szczegółowo

WZÓR SPRAWOZDANIE KOŃCOWE

WZÓR SPRAWOZDANIE KOŃCOWE WZÓR SPRAWOZDANIE KOŃCOWE z wykonania zadania dotyczącego wsparcia finansowego w zakresie rozwoju sportu kwalifikowanego w 2008 r. z terenu Województwa Opolskiego... (nazwa zadania) w okresie od... do...,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKACJA SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

INSTRUKACJA SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO INSTRUKACJA SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 1. Sprawozdanie należy sporządzić na druku zgodnym ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania sprawozdania z realizacji zadania publicznego

Instrukcja wypełniania sprawozdania z realizacji zadania publicznego Instrukcja wypełniania sprawozdania z realizacji Sprawozdanie powinno zostać sporządzone na wzorze zgodnym z załącznikiem nr 3 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. z 2011 r. Nr

Bardziej szczegółowo

z wykonania zadania publicznego Np. Promocja idei Odnowy Wsi Dolnośląskiej w miejscowości XXXX (tytuł zadania publicznego)

z wykonania zadania publicznego Np. Promocja idei Odnowy Wsi Dolnośląskiej w miejscowości XXXX (tytuł zadania publicznego) SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania publicznego Np. Promocja idei Odnowy Wsi Dolnośląskiej w miejscowości XXXX (tytuł publicznego) w okresie od XX.2011 do XX.2011 określonego w umowie nr

Bardziej szczegółowo

z wykonania zadania publicznego... (nazwa zadania) w okresie od... do..., określonego w umowie nr..., zawartej w dniu..., pomiędzy

z wykonania zadania publicznego... (nazwa zadania) w okresie od... do..., określonego w umowie nr..., zawartej w dniu..., pomiędzy Załącznik Nr 3 do Zarządzenia 38/2011 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 17 stycznia 2011 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2011 roku realizacji zadań publicznych z zakresu

Bardziej szczegółowo

RAPORT (CZĘŚCIOWY* / KOŃCOWY*) z wykonania

RAPORT (CZĘŚCIOWY* / KOŃCOWY*) z wykonania Załącznik nr 3 pieczęć Zleceniobiorcy data złożenia sprawozdania RAPORT (CZĘŚCIOWY* / KOŃCOWY*) z wykonania zadania w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO Fryderyk Chopin Priorytet BRAK ze budżetowych na podstawie

Bardziej szczegółowo

WZÓR SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO

WZÓR SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO Załącznik nr 3 Pouczenie co do sposobu wypełniania WZÓR SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO Wzór sprawozdania należy wypełnić czytelnie wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami

Bardziej szczegółowo

WZÓR. z wykonania zadania publicznego... (nazwa zadania)

WZÓR. z wykonania zadania publicznego... (nazwa zadania) ZAŁĄCZNIK Nr 3 WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE*/KOŃCOWE*) 1) z wykonania zadania publicznego... (nazwa zadania) w okresie od... do..., określonego w umowie nr..., zawartej w dniu..., pomiędzy a.. (nazwa organu

Bardziej szczegółowo

SKRYPT nr 5 Instrukcja wypełniania sprawozdania z realizacji zadania publicznego

SKRYPT nr 5 Instrukcja wypełniania sprawozdania z realizacji zadania publicznego ABC dla III sektora: ZADANIA PUBLICZNE SKRYPT nr 5 Instrukcja wypełniania sprawozdania z realizacji publicznego Poradnik dla organizacji realizujących publiczne finansowane i współfinansowane ze środków

Bardziej szczegółowo

z wykonania zadania publicznego... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do... określonego w umowie nr... zawartej w dniu...

z wykonania zadania publicznego... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do... określonego w umowie nr... zawartej w dniu... SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania... (tytuł ) w okresie od... do... określonego w umowie nr... zawartej w dniu... pomiędzy... (nazwa Zleceniodawcy) a... (nazwa Zleceniobiorcy/(-ów), siedziba,

Bardziej szczegółowo

RAPORT (CZĘŚCIOWY*/KOŃCOWY*) 1) z wykonania zadania w ramach

RAPORT (CZĘŚCIOWY*/KOŃCOWY*) 1) z wykonania zadania w ramach pieczęć Zleceniobiorcy data złożenia sprawozdania RAPORT (CZĘŚCIOWY*/KOŃCOWY*) 1) z wykonania zadania w ramach PROGRAMU [#Program Nazwa] PRIORYTETU [#Priorytet Nazwa] ze budżetowych na podstawie ustawy

Bardziej szczegółowo

Część I. Informacje ogólne

Część I. Informacje ogólne Załącznik nr 3 Wzór SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE* / KOŃCOWE*) 1 z wykonania zadania publicznego... (nazwa zadania) w okresie od... do..., określonego w umowie nr..., zawartej w dniu..., pomiędzy... a... (nazwa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE*/KOŃCOWE*)

SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE*/KOŃCOWE*) . (pieczęć wnioskodawcy)..... (data i miejsce złożenia sprawozdania) SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE*/KOŃCOWE*) z wykonania realizacji przedsięwzięć z zakresu sportu kwalifikowanego ze publicznych w okresie od.

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY 1) z wykonania zadania w ramach PROGRAMU. wg umowy

RAPORT KOŃCOWY 1) z wykonania zadania w ramach PROGRAMU. wg umowy pieczęć Zleceniobiorcy data złożenia sprawozdania w Narodowym Instytucie Dziedzictwa RAPORT KOŃCOWY 1) z wykonania zadania w ramach PROGRAMU Dziedzictwo kulturowe Ochrona zabytków archeologicznych ze środków

Bardziej szczegółowo

WZÓR SPRAWOZDANIA (CZĘŚCIOWEGO/KOŃCOWEGO 1) ) 2)

WZÓR SPRAWOZDANIA (CZĘŚCIOWEGO/KOŃCOWEGO 1) ) 2) ZAŁĄCZNIK NR 3 WZÓR SPRAWOZDANIA (CZĘŚCIOWEGO/KOŃCOWEGO 1) ) 2) z wykonania publicznego... (tytuł publicznego) Należy podać tytuł określony przez Zleceniodawcę w ogłoszeniu o konkursie. w okresie od...

Bardziej szczegółowo

WZÓR ZAŁĄCZNIK NR 3 SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO POUCZENIE

WZÓR ZAŁĄCZNIK NR 3 SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO POUCZENIE WZÓR SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO Data i miejsce złożenia sprawozdania (wypełnia organ administracji publicznej) Rodzaj sprawozdania 1 Częściowe Końcowe Tytuł zadania Nazwa oferenta Okres

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE SPRAWOZDANIE KOŃCOWE z wykonania zadania publicznego CAMERA OBSCURA. Objazdowy warsztat form fotograficznych. Wizerunki wielkopolskich miast (nazwa zadania) w okresie od...01 06 011 do 15 10 011..., (zgodnie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE*/KOŃCOWE*) 1 ) z wykonania zadania publicznego

SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE*/KOŃCOWE*) 1 ) z wykonania zadania publicznego Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 5 /10 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 7 stycznia 2010 r.... Pieczęć data SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE*/KOŃCOWE*) 1 ) z wykonania zadania publicznego (nazwa zadania) w okresie

Bardziej szczegółowo

WZÓR. W przypadku pól, które nie dotyczą danego sprawozdania, należy wpisać nie dotyczy lub przekreślić pole.

WZÓR. W przypadku pól, które nie dotyczą danego sprawozdania, należy wpisać nie dotyczy lub przekreślić pole. Załącznik nr 6 WZÓR SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO, o którym mowa w art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Pouczenie co do sposobu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego. w okresie od do

SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego. w okresie od do SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego Prowadzenie lektoratów z języka niemieckiego, angielskiego i francuskiego.. (tytuł zadania publicznego) w okresie od 6.1.214. do

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE) Skreśl niepotrzebne określenie z wykonania zadania publicznego

SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE) Skreśl niepotrzebne określenie z wykonania zadania publicznego SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE) Skreśl niepotrzebne określenie z wykonania zadania publicznego Wpisz nazwę projektu (nazwę własną zadania), np. Cykl szkoleniowy Profesjonalna organizacja. (tytuł zadania

Bardziej szczegółowo

RAPORT z wykonania Zadania w ramach. Programu Kultura Interwencje 2015 ze środków Narodowego Centrum Kultury. (nazwa zadania) w okresie od... do...

RAPORT z wykonania Zadania w ramach. Programu Kultura Interwencje 2015 ze środków Narodowego Centrum Kultury. (nazwa zadania) w okresie od... do... Nr umowy / 2015/KI Załącznik nr 4 do Umowy pieczęć Zleceniobiorcy wypełnia NCK RAPORT z wykonania Zadania w ramach Programu Kultura Interwencje 2015 ze Narodowego Centrum Kultury. (nazwa zadania) w okresie

Bardziej szczegółowo

... (nazwa wykonywanego zadania) termin realizacji zadania w okresie od... do...,

... (nazwa wykonywanego zadania) termin realizacji zadania w okresie od... do..., Załącznik do rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. (Dz. U. Nr poz. 428)... (pieczęć podmiotu) S P R A W O Z D A N I E Z R E A L I Z A C J I Z A D A N I A Z Z A K R E S U P

Bardziej szczegółowo

z wykonania zadania publicznego... (tytuł zadania publicznego) (zgodnie z umową) w okresie od... do... (zgodnie z umową)

z wykonania zadania publicznego... (tytuł zadania publicznego) (zgodnie z umową) w okresie od... do... (zgodnie z umową) . SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) 2) (niepotrzebne skreślić) ) z wykonania... (tytuł ) (zgodnie z umową) w okresie od... do... (zgodnie z umową) określonego w umowie nr... (wpisać nr umowy oraz aneksu

Bardziej szczegółowo

Lasowicki Dom Tolerancji i Kultury Z przygodą i uśmiechem rozpoczynamy wakacje (nazwa zadania)

Lasowicki Dom Tolerancji i Kultury Z przygodą i uśmiechem rozpoczynamy wakacje (nazwa zadania) SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE*/KOŃCOWE*) 1) z wykonania zadania publicznego ZAŁĄCZNIK Nr 3 Lasowicki Dom Tolerancji i Kultury Z przygodą i uśmiechem rozpoczynamy wakacje (nazwa zadania) Gminą Lasowice Wielkie

Bardziej szczegółowo

Miejscowość. Pieczęć wnioskodawcy. Raport z wykonania zadania Szkolenia dla bibliotekarzy 2015 ze środków Instytutu Książki

Miejscowość. Pieczęć wnioskodawcy. Raport z wykonania zadania Szkolenia dla bibliotekarzy 2015 ze środków Instytutu Książki Załącznik nr 2 pola zacienione wypełnia Instytut Książki Numer rejestru Instytutu Książki: Data wpływu do Instytutu Książki: Nabór, nr: Miejscowość Data Pieczęć wnioskodawcy Raport z wykonania zadania

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY 1) z wykonania zadania w ramach PROGRAMU

RAPORT KOŃCOWY 1) z wykonania zadania w ramach PROGRAMU Nie podpisany elektronicznie. pieczęć Zleceniobiorcy data złożenia sprawozdania RAPORT KOŃCOWY 1) z wykonania zadania w ramach PROGRAMU Program Ministra 1 Priorytet 1 ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Wzór SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE* / KOŃCOWE*) 1 z wykonania zadania publicznego... (nazwa zadania) w okresie od... do..., określonego w umowie nr..., zawartej w dniu..., pomiędzy... a... (nazwa

Bardziej szczegółowo

Miejscowość. Pieczęć wnioskodawcy

Miejscowość. Pieczęć wnioskodawcy Załącznik nr 3 pola zacienione wypełnia Instytut Książki Numer rejestru Instytutu Książki: Data wpływu do Instytutu Książki: Nabór, nr: Miejscowość Data Pieczęć wnioskodawcy Raport z wykonania zadania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE*/KOŃCOWE*) 1) z wykonania zadania publicznego. Inicjatywy kulturalne o charakterze lokalnym

SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE*/KOŃCOWE*) 1) z wykonania zadania publicznego. Inicjatywy kulturalne o charakterze lokalnym SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE*/KOŃCOWE*) 1) z wykonania zadania publicznego Inicjatywy kulturalne o charakterze lokalnym projekt: Festiwal Filmowy Żydowskie Motywy. Edycja lubelska (nazwa zadania) w okresie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego. Prowadzenie centrum integracji społecznej (tytuł zadania publicznego)

SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego. Prowadzenie centrum integracji społecznej (tytuł zadania publicznego) SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego Prowadzenie centrum integracji społecznej (tytuł zadania publicznego) w okresie od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r. określonego

Bardziej szczegółowo

z wykonania zadania publicznego Wpisz nazwę projektu (nazwę własną zadania), np. Cykl wystaw Takie rzeczy tylko w Podkowie (tytuł zadania publicznego)

z wykonania zadania publicznego Wpisz nazwę projektu (nazwę własną zadania), np. Cykl wystaw Takie rzeczy tylko w Podkowie (tytuł zadania publicznego) Załącznik nr 2 WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) Skreśl niepotrzebne określenie z wykonania publicznego Wpisz nazwę projektu (nazwę własną ), np. Cykl wystaw Takie rzeczy tylko w Podkowie (tytuł

Bardziej szczegółowo

... realizowanego w okresie od... do..., na podstawie Umowy nr..., zawartej w dniu..., pomiędzy

... realizowanego w okresie od... do..., na podstawie Umowy nr..., zawartej w dniu..., pomiędzy Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.32.2011 Burmistrza Miasta Pszów z dnia 2 czerwca 2011 r. - wzór SPRAWOZDANIE Z ROZLICZENIA DOTACJI (CZĘŚCIOWE*/KOŃCOWE*) z wykonania przedsięwzięcia w zakresie sprzyjania

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY 1) z wykonania zadania w ramach PROGRAMU. zgodnie z wnioskiem i umową

RAPORT KOŃCOWY 1) z wykonania zadania w ramach PROGRAMU. zgodnie z wnioskiem i umową pieczęć Zleceniobiorcy data złożenia sprawozdania RAPORT KOŃCOWY 1) z wykonania zadania w ramach PROGRAMU Dziedzictwo kulturowe / Ochrona zabytków archeologicznych ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

(data i miejsce złożenia wniosku) WNIOSEK O PRZYZNANIE DOTACJI NA WSPARCIE PRZEDSIĘWZIĘCIA POD NAZWĄ :...

(data i miejsce złożenia wniosku) WNIOSEK O PRZYZNANIE DOTACJI NA WSPARCIE PRZEDSIĘWZIĘCIA POD NAZWĄ :... (pieczęć wnioskodawcy) WZÓR Załącznik Nr 1 (data i miejsce złożenia wniosku) WNIOSEK O PRZYZNANIE DOTACJI NA WSPARCIE PRZEDSIĘWZIĘCIA POD NAZWĄ :... w okresie od... do... W KWOCIE:... I. Dane dotyczące

Bardziej szczegółowo

RAPORT (CZĘŚCIOWY*/KOŃCOWY*) 1) z wykonania zadania w ramach. PROGRAMU ([#Program Nazwa] / [#Priorytet Nazwa]) [#Zadanie Nazwa] (nazwa zadania)

RAPORT (CZĘŚCIOWY*/KOŃCOWY*) 1) z wykonania zadania w ramach. PROGRAMU ([#Program Nazwa] / [#Priorytet Nazwa]) [#Zadanie Nazwa] (nazwa zadania) pieczęć Zleceniobiorcy data złoŝenia sprawozdania RAPORT (CZĘŚCIOWY*/KOŃCOWY*) 1) z wykonania zadania w ramach PROGRAMU ([#Program Nazwa] / [#Priorytet Nazwa]) ze Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) Niepotrzebne skreślić

SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) Niepotrzebne skreślić SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) Niepotrzebne skreślić z wykonania publicznego Należy wpisać nazwę projektu (nazwę własną ) identyczną jak jest w umowie.... (tytuł publicznego) w okresie od... do...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5. Pouczenie co do sposobu wypełniania sprawozdania:

Załącznik nr 5. Pouczenie co do sposobu wypełniania sprawozdania: Załącznik nr 5 WZÓR SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO, O KTÓRYM MOWA W ART. 18 UST. 4 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ. U. Z 2016 R.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszonymi przy poszczególnych polach oraz w przypisach.

Sprawozdanie należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszonymi przy poszczególnych polach oraz w przypisach. Załącznik nr 6 WZÓR SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO, O KTÓRYM MOWA W ART. 18 UST. 5 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ. U. Z 2016 R.

Bardziej szczegółowo

Miejscowość. Pieczęć wnioskodawcy. Raport z wykonania zadania Dyskusyjne Kluby Książki 2016 ze środków Instytutu Książki częściowy / końcowy

Miejscowość. Pieczęć wnioskodawcy. Raport z wykonania zadania Dyskusyjne Kluby Książki 2016 ze środków Instytutu Książki częściowy / końcowy Załącznik nr 2 UMOWA Nr 00../DKK/IK/2016 pola zacienione wypełnia Instytut Książki Numer rejestru Instytutu Książki: Data wpływu do Instytutu Książki: Nabór, nr: Miejscowość Data Pieczęć wnioskodawcy Raport

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. z wykonania. zadania w ramach PROGRAMU PATRIOTYZM JUTRA... (nazwa zadania)

RAPORT KOŃCOWY. z wykonania. zadania w ramach PROGRAMU PATRIOTYZM JUTRA... (nazwa zadania) pieczęć Zleceniobiorcy data wpływu do MHP RAPORT KOŃCOWY z wykonania zadania w ramach PROGRAMU PATRIOTYZM JUTRA.. (nazwa zadania) pomiędzy w okresie od... do..., określonego w umowie nr.., zawartej w dniu.,

Bardziej szczegółowo

Wniosek klubu sportowego

Wniosek klubu sportowego .... (pieczęć klubu) (miejsce i data sporządzenia) Burmistrz Miasta Tuszyna ul. Piotrkowska 2/4 95-080 Tuszyn Wniosek klubu sportowego o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Tuszyn na podstawie postanowień

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE*/KOŃCOWE*) 1. z wykonania zadania publicznego... (tytuł własny projektu)

SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE*/KOŃCOWE*) 1. z wykonania zadania publicznego... (tytuł własny projektu) Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 1452/2005 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 10 sierpnia 2005 r. SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE*/KOŃCOWE*) 1 z wykonania zadania publicznego... (tytuł własny projektu) w okresie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszonymi przy poszczególnych polach oraz w przypisach.

Sprawozdanie należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszonymi przy poszczególnych polach oraz w przypisach. Załącznik nr 3 WZÓR SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO, O KTÓRYM MOWA W ART. 18 UST. 4 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ. U. Z 2016 R.

Bardziej szczegółowo

Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie... (nazwa zadania)

Wzrost poziomu sportowego w dyscyplinie... (nazwa zadania) Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr PM-2478/12 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 16 maja 2012 r... (pieczęć klubu składającego wniosek) SPRAWOZDANIE CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE* z realizacji zadania w zakresie rozwoju

Bardziej szczegółowo

WZÓR SPRAWOZDANIE CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE * Z WYKONANIA ZADANIA W RAMACH PROGRAMU NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ W POLSCE CZĘŚĆ I.

WZÓR SPRAWOZDANIE CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE * Z WYKONANIA ZADANIA W RAMACH PROGRAMU NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ W POLSCE CZĘŚĆ I. WZÓR Załącznik nr 6 SPRAWOZDANIE CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE * Z WYKONANIA ZADANIA W RAMACH PROGRAMU NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ W POLSCE 1. Numer umowy i tytuł zadania 2. Uczestnik Programu CZĘŚĆ I. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego SPECJALISTYCZNY PUNKT KONSULTACYJNY... (tytuł zadania publicznego)

SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego SPECJALISTYCZNY PUNKT KONSULTACYJNY... (tytuł zadania publicznego) SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego SPECJALISTYCZNY PUNKT KONSULTACYJNY... (tytuł zadania publicznego) w okresie od 15.04.2012 do 15.12.2012 określonego w umowie nr

Bardziej szczegółowo

Rozliczenie rzeczowo-finansowe. dotacji celowej. przyznanej na zadanie związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną

Rozliczenie rzeczowo-finansowe. dotacji celowej. przyznanej na zadanie związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną /poświadczenie złoŝenia rozliczenia/. /nazwa i pieczęć Zleceniobiorcy / /miejscowość, dzień, miesiąc, rok/ Urząd Miejski w Gdańsku Wydział Środowiska ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803 Gdańsk Rozliczenie rzeczowo-finansowe

Bardziej szczegółowo

WZÓR KOREKTA SPRAWOZDANIA CZĘŚCIOWEGO/KOŃCOWEGO * Z WYKONANIA ZADANIA W RAMACH PROGRAMU NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ W POLSCE

WZÓR KOREKTA SPRAWOZDANIA CZĘŚCIOWEGO/KOŃCOWEGO * Z WYKONANIA ZADANIA W RAMACH PROGRAMU NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ W POLSCE WZÓR Załącznik nr 6A nr wersji korekty KOREKTA SPRAWOZDANIA CZĘŚCIOWEGO/KOŃCOWEGO * Z WYKONANIA ZADANIA W RAMACH PROGRAMU NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ W POLSCE 1. Numer umowy i tytuł zadania 2. Uczestnik

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Umowy nr

Załącznik nr 3 do Umowy nr Załącznik nr 3 do Umowy nr z dnia SPRAWOZDANIE CZĘŚCIOWE / KOŃCOWE* z realizacji zadania w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób

Bardziej szczegółowo

Uwaga W kolorze czerwonym objaśnienia z Rozporządzenia W kolorze niebieskim objaśnienia dodatkowe

Uwaga W kolorze czerwonym objaśnienia z Rozporządzenia W kolorze niebieskim objaśnienia dodatkowe Uwaga W kolorze czerwonym objaśnienia z Rozporządzenia W kolorze niebieskim objaśnienia dodatkowe - wypełnić wszystkie pola sprawozdania nie usuwać żadnych pozycji - jeśli jest mowa o umowie, należy przez

Bardziej szczegółowo

Instrukcja sporządzania sprawozdania z realizacji zadania zleconego

Instrukcja sporządzania sprawozdania z realizacji zadania zleconego Instrukcja sporządzania sprawozdania z realizacji zadania zleconego Organizacje pozarządowe, które otrzymały dotacje z budżetu Gminy Miasta Koszalin są zobowiązane do przedłożenia w terminie określonym

Bardziej szczegółowo

WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do...

WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do... Załącznik nr 3 WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do... określonego w umowie nr... zawartej w dniu pomiędzy... (nazwa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego

SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 465/2013 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 19 lipca 2013r. WZÓR WS 524.. 2013 SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego np. Szkolenie sportowe

Bardziej szczegółowo

1. Nieterminowe złożenie sprawozdania. Zgodnie z umową ma to być do 30 dni od czasu zakończenia zadania - 12 pkt 2 umowy, określonego w 2 pkt 1. 2.

1. Nieterminowe złożenie sprawozdania. Zgodnie z umową ma to być do 30 dni od czasu zakończenia zadania - 12 pkt 2 umowy, określonego w 2 pkt 1. 2. 1. Nieterminowe złożenie sprawozdania. Zgodnie z umową ma to być do 30 dni od czasu zakończenia zadania - 12 pkt 2 umowy, określonego w 2 pkt 1. 2. Bardzo ogólnikowo opisane osiągnięte cele, rezultaty

Bardziej szczegółowo

!!!! Przy wypełnianiu sprawozdania należy dokładnie przeczytać objaśnienia znajdujące się przy każdym punkcie!!!! Należy pisać w czasie przeszłym!!!

!!!! Przy wypełnianiu sprawozdania należy dokładnie przeczytać objaśnienia znajdujące się przy każdym punkcie!!!! Należy pisać w czasie przeszłym!!! Instrukcja wypełniania sprawozdania!!!! Przy wypełnianiu sprawozdania należy dokładnie przeczytać objaśnienia znajdujące się przy każdym punkcie!!!! Należy pisać w czasie przesym!!! SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

Ewa Kolankiewicz Instrukcja wypełniania sprawozdania z realizacji zadania publicznego składanego do Urzędu m.st. Warszawy

Ewa Kolankiewicz Instrukcja wypełniania sprawozdania z realizacji zadania publicznego składanego do Urzędu m.st. Warszawy Ewa Kolankiewicz Instrukcja wypełniania sprawozdania z realizacji zadania publicznego składanego do Urzędu m.st. Warszawy Projekt Stołeczne Centrum Współpracy Obywatelskiej 2010-2012 jest realizowany,

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. z wykonania. zadania w ramach PROGRAMU PATRIOTYZM JUTRA... (nazwa zadania)

RAPORT KOŃCOWY. z wykonania. zadania w ramach PROGRAMU PATRIOTYZM JUTRA... (nazwa zadania) pieczęć Beneficjenta data wpływu do MHP RAPORT KOŃCOWY z wykonania zadania w ramach PROGRAMU PATRIOTYZM JUTRA.. (nazwa zadania) pomiędzy w okresie od... do..., określonego w umowie nr.., zawartej w dniu.,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE. z wykonania zadania publicznego. (tytuł zadania publicznego) (wpisać tytuł zadania zgodny z 1 ust 1 umowy)

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE. z wykonania zadania publicznego. (tytuł zadania publicznego) (wpisać tytuł zadania zgodny z 1 ust 1 umowy) ! Sprawozdanie należy złożyć do siedziby OKiS lub Urzędu Gminy w terminie do 30 dni od daty zakończenia, określonej w 2 ust 1 umowy, zrealizowanego przez daną Organizację Pozarządową zadania publicznego.

Bardziej szczegółowo

Część I sprawozdania - Sprawozdanie merytoryczne, w punkcie:

Część I sprawozdania - Sprawozdanie merytoryczne, w punkcie: INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA SPRAWOZDANIA CZĘŚCIOWEGO LUB KOŃCOWEGO z wykonania zadania publicznego realizowanego na mocy Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTOWANIE MARKI MIEJSCA JAKO SPOSÓB NA PROMOCJE GMINY SMOLDZINO GMINĄ SMOŁDZINO

KSZTAŁTOWANIE MARKI MIEJSCA JAKO SPOSÓB NA PROMOCJE GMINY SMOLDZINO GMINĄ SMOŁDZINO SPRAWOZDANIE /KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego KSZTAŁTOWANIE MARKI MIEJSCA JAKO SPOSÓB NA PROMOCJE GMINY SMOLDZINO (tytuł zadania publicznego) w okresie od 01.03.2012 do 30.05.2012 określonego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja przygotowania sprawozdania z realizacji zadania publicznego

Instrukcja przygotowania sprawozdania z realizacji zadania publicznego Instrukcja przygotowania sprawozdania z realizacji zadania publicznego na mocy przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118.) Wzór sprawozdania został

Bardziej szczegółowo

Konkurs MALUCH edycja 2014. ZAŁĄCZNIK Nr 3 do Umowy dotacji w ramach konkursu "Maluch edycja 2014"/ Moduł 1

Konkurs MALUCH edycja 2014. ZAŁĄCZNIK Nr 3 do Umowy dotacji w ramach konkursu Maluch edycja 2014/ Moduł 1 WZÓR Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH Konkurs MALUCH edycja 2014 ZAŁĄCZNIK Nr 3 do Umowy dotacji w ramach konkursu "Maluch edycja 2014"/ Moduł 1... (pieczęć

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania sprawozdania z realizacji zadania publicznego składanego do Urzędu m.st. Warszawy. Konkursy ogłoszone przed !

Instrukcja wypełniania sprawozdania z realizacji zadania publicznego składanego do Urzędu m.st. Warszawy. Konkursy ogłoszone przed ! Instrukcja wypełniania sprawozdania z realizacji zadania publicznego składanego do Urzędu m.st. Warszawy Konkursy ogłoszone przed 03.09.2016! (materiał Stołecznego Centrum Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi)

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ROZLICZENIE GRANTU -SPRAWOZDANIE

WNIOSEK O ROZLICZENIE GRANTU -SPRAWOZDANIE Załącznik nr 3 do Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitorowania i kontroli Potwierdzenie przyjęcia przez LGD /pieczęć/ data

Bardziej szczegółowo

z wykonania zadania publicznego... (tytuł zadania publicznego) Należy podać tytuł zadania określony przez Zleceniodawcę w ogłoszeniu o konkursie.

z wykonania zadania publicznego... (tytuł zadania publicznego) Należy podać tytuł zadania określony przez Zleceniodawcę w ogłoszeniu o konkursie. ZAŁĄCZNIK NR 3 do ogłoszenia KZP/OŚR/I/14/2013 WZÓR SPRAWOZDANIA (CZĘŚCIOWEGO/KOŃCOWEGO 1) ) 2) z wykonania publicznego... (tytuł publicznego) Należy podać tytuł określony przez Zleceniodawcę w ogłoszeniu

Bardziej szczegółowo

WZÓR... OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ*/ PODMIOTU*/JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ*... (rodzaj zadania) w okresie od... do...

WZÓR... OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ*/ PODMIOTU*/JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ*... (rodzaj zadania) w okresie od... do... WZÓR...... (pieczęć organizacji (data i miejsce złożenia pozarządowej*/ podmiotu*/ oferty) jednostki organizacyjnej*) OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ*/ PODMIOTU*/JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ* REALIZACJI ZADANIA

Bardziej szczegółowo

WZÓR CZĘŚĆ I. INFORMACJE OGÓLNE

WZÓR CZĘŚĆ I. INFORMACJE OGÓLNE WZÓR Załącznik nr 5 SPRAWOZDANIE CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE * Z WYKONANIA ZADANIA MAJĄCEGO NA CELU OCHRONĘ, ZACHOWANIE I ROZWÓJ TOŻSAMOŚCI KULTUROWEJ MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH I ETNICZNYCH ORAZ ZACHOWANIE I ROZWÓJ

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego

SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego I-sze Ślężańskie Mistrzostwa Judo Dzieci Powiatu Wrocławskiego (tytuł zadania publicznego) w okresie od 22.08.2011r do 30.11.2011r

Bardziej szczegółowo