Oferta edukacyjna na rok szkolny 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oferta edukacyjna na rok szkolny 2013/2014"

Transkrypt

1 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Oferta edukacyjna na rok szkolny 2013/2014 Zielona Góra, 2013 r.

2 Opracowanie: na podstawie propozycji złożonych przez nauczycieli konsultantów Redakcja techniczna i skład komputerowy: Małgorzata Ostafińska Copyright by Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Zielona Góra 2013

3 Spis treści Wstęp 4 Regulamin uczestnika szkolenia 5 Kursy kwalifikacyjne 9 Granty Lubuskiego Kuratora Oświaty 17 Kursy nadające uprawnienia 40 Programy edukacyjne Między trudnościami a sukcesem 44 Szkoła dla rodziców i wychowawców 52 Szkoła klasy A 59 Tematyka szkoleń członków rad pedagogicznych 68 Obszary tematyczne Dydaktyka ogólna 70 Dydaktyka przedmiotowa 88 Kształcenie integracyjne i specjalne 129 Ocenianie wewnątrzszkolne i zewnętrzne 132 Wychowanie, opieka i profilaktyka 136 Awans zawodowy nauczyciela 157 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnej 161 Zarządzanie placówką oświatową 167 Inne 173 Indeks kierowników form doskonalenia 176 Oferta edukacyjna ODN na rok szkolny 2013/2014 3

4 KOLEŻANKI, KOLEDZY, NAUCZYCIELE WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W bieżącym roku szkolnym nasza oferta edukacyjna jest kontynuacją pracy opartej o programy edukacyjne, które stanowią całościowe spojrzenie na różne obszary, związane z szeroko rozumianym kształceniem. Proponowany program to: Między trudnościami a sukcesem ; Szkoła dla rodziców i wychowawców ; Szkoła klasy A. Ponadto pozostawiamy w Ofercie propozycje kursów niemieszczących się w tematyce programów, a przedstawionych w siedmiu obszarach tematycznych. INFORMUJEMY, ŻE istnieje możliwość realizacji niektórych form doskonalenia bezpośrednio w szkołach większość form doskonalenia, proponowanych w ofercie, można realizować w punktach konsultacyjnych ODN finansowe i organizacyjne warunki realizacji takich szkoleń należy uzgodnić pod numerem telefonu (68) Oferta edukacyjna ODN na rok szkolny 2013/2014

5 REGULAMIN UCZESTNIKA SZKOLENIA w ODN w ZIELONEJ GÓRZE 1. Osoby zainteresowane formami doskonalenia, zamieszczonymi w ofercie edukacyjnej ODN, proszone są o elektroniczne wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Instrukcja wypełniania formularza dostępna jest na stronie (zakładka oferta edukacyjna). 2. Po zakwalifikowaniu do uczestnictwa w szkoleniu zainteresowany zostaje powiadomiony (drogą elektroniczną na adres owy) o terminie i miejscu zajęć. Zobowiązany jest wtedy do przekazania informacji o udziale bądź rezygnacji. Osoba, która wypełniła formularz zgłoszeniowy i nie przekazała informacji o rezygnacji z udziału w szkoleniu, będzie traktowana jako uczestnik szkolenia i zobligowana do zapłacenia za udział w kursie. 3. Uczestnikowi szkolenia zapewnia się: a. otrzymanie terminarza zajęć, w przypadku kursów kwalifikacyjnych również ramowego programu, b. uzyskanie materiałów wypracowanych przez uczestników oraz materiałów szkoleniowych (w ramach budżetu kursu), c. możliwość konsultacji w związku z tematyką kursu, d. możliwość rozpatrzenia przez wykładowcę, kierownika kursu lub dyrekcję ODN każdej indywidualnej sprawy związanej z uczestnictwem w kursie, e. otrzymanie (na indywidualną prośbę) zaświadczenia o udziale w kursie kwalifikacyjnym, f. możliwość formułowania opinii o szkoleniu, g. uzyskanie zaświadczenia, w przypadku spełnienia wymagań szkolenia lub świadectwa jego ukończenia, h. możliwość wnoszenia opłaty za kurs kwalifikacyjny w 3 ratach. 4. Uczestnik kursu jest zobowiązany w szczególności do: a. złożenia w ODN wymaganych dokumentów (w przypadku kursu kwalifikacyjnego), b. uiszczenia opłaty kursowej przed rozpoczęciem szkolenia lub najpóźniej w pierwszym dniu roboczym po zakończeniu szkolenia, c. w przypadku kursu kwalifikacyjnego, wniesienia pierwszej raty w wysokości 500 zł (opłata ta wchodzi w skład kosztów kursu), a pozostałej kwoty w terminie podanym przez kierownika kursu, Oferta edukacyjna ODN na rok szkolny 2013/2014 5

6 d. uczestniczenia w co najmniej 80% zajęć w przypadku form doskonalących, 90% zajęć w przypadku kursów kwalifikacyjnych (potwierdzonego własnoręcznym podpisem na liście obecności), e. wykonania dodatkowych zadań przewidzianych w planie szkolenia. 5. W przypadku, gdy uczestnik formy doskonalenia (kursu kwalifikacyjnego) nie ureguluje należności za odbyte i zaliczone szkolenie w terminie określonym w punkcie 4 niniejszego Regulaminu może zostać obciążony opłatą za szkolenie w wysokości odpowiadającej aktualnym kosztom danego kursu. 6. W każdym przypadku nieuwzględnionym w regulaminie decyzje podejmuje kierownik szkolenia w uzgodnieniu z dyrektorem Ośrodka. 6 Oferta edukacyjna ODN na rok szkolny 2013/2014

7 Oferta dostępna jest na stronie internetowej: zakładka oferta edukacyjna Osoby zainteresowane formami zamieszczonymi w ofercie proszone są o wypełnienie elektronicznego zgłoszenia na kurs. Szczegółowych informacji na temat oferty można zasięgnąć pod numerem telefonu (68) lub (68) UWAGA!!! Osoby zakwalifikowane na kurs zostaną drogą elektroniczną na adres owy poinformowane o terminie i miejscu rozpoczęcia zajęć. Należy wówczas dokonać wpłaty na konto: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze BZ WBK S.A. Oddział w Zielonej Górze nr lub w kasie ODN pokój 105, budynek A: od poniedziałku do czwartku godz.: i w piątek godz.: i Inne ważne numery telefonów w ODN: recepcja (68) sekretariat (68) księgowość (68) Oferta edukacyjna ODN na rok szkolny 2013/2014 7

8 Na terenie województwa lubuskiego funkcjonują punkty konsultacyjne ODN. Ideą ich powołania jest umożliwienie nauczycielom udziału w spotkaniach metodycznych, jak i łatwiejszy dostęp do form doskonalenia oferowanych przez Ośrodek. Adresy punktów konsultacyjnych Szkoła Podstawowa nr 3 Krosno Odrzańskie, ul. Pułaskiego 1 Szkoła Podstawowa nr 8, Nowa Sól, ul. Matejki 29 Szkoła Podstawowa nr 7 Żagań, ul. Żarska 1 Zespół Szkół Samochodowych Żary, ul. 9 Maja 9 W wymienionych miejscach realizujemy głównie krótkie formy doskonalenia. Istnieje również możliwość po uzgodnieniu z kierownikiem danego szkolenia przeprowadzenia niektórych kursów umieszczonych w ofercie poza siedzibą Ośrodka. 8 Oferta edukacyjna ODN na rok szkolny 2013/2014

9 KURSY KWALIFIKACYJNE 2013/2014/1/001 Kwalifikacyjny kurs pedagogiczny dla nauczycieli czynnych zawodowo kurs kwalifikacyjny Liczba godzin: 270 Według ramowego programu MEN: socjopsychologiczne uwarunkowanie pracy w szkole; planowanie i wykonywanie zadań wychowawczych i profilaktycznych; planowanie i wykonywanie zadań dydaktycznych; opracowanie studiów przypadków (lekcji, uczniów, rodziców, nauczycieli) z uwzględnieniem własnych decyzji. Warunki ukończenia Warunkiem ukończenia kursu jest 90% obecności na zajęciach oraz zaliczenie z wynikiem pozytywnym prac kontrolnych (w szczególnych przypadkach zdanie egzaminów). Uwagi Kurs nadaje kwalifikacje pedagogiczne. Kierownik: Lucyna Kusiak konsultanci ODN, pracownicy wyższych uczelni, specjaliści odpłatność uczestnika: 1720 zł Oferta edukacyjna ODN na rok szkolny 2013/2014 9

10 KURSY KWALIFIKACYJNE 2013/2014/1/002 Kurs kwalifikacyjny pedagogiczno-metodyczny z zakresu nauczania języka angielskiego kurs kwalifikacyjny Liczba godzin: 140 Wg ramowego ramowego MEN: psychopedagogika; metodyka nauczania języka angielskiego; gramatyka pedagogiczna; wiedza o krajach anglojęzycznych. Warunki ukończenia Warunkiem ukończenia kursu jest 90% obecność na zajęciach oraz zaliczenie wszystkich komponentów programu kursu. Uwagi Kurs przeznaczony jest dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych dowolnego kierunku oraz certyfikatem potwierdzającym znajomość języka angielskiego zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli z dn.17 kwietnia 2012 r. (poz. 426). Kurs nadaje kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w szkole podstawowej i gimnazjum. Liczba godzin kursu 140 (dydaktyka) (praca własna, w tym praktyka) Kierownik: Lidia Bugiera konsultanci ODN, pracownicy wyższych uczelni, specjaliści odpłatność uczestnika: 1320 zł 10 Oferta edukacyjna ODN na rok szkolny 2013/2014

11 KURSY KWALIFIKACYJNE 2013/2014/1/003 Kurs kwalifikacyjny dla nauczycieli przedmiotu przyroda nauczycieli biologii, fizyki, chemii, geografii kurs kwalifikacyjny Liczba godzin: 300 Według programu MEN: Podstawy merytoryczne zintegrowanego przedmiotu przyroda. Kompetencje dydaktyczne w nauczaniu przyrody. Kompetencje wychowawcze. Prawo oświatowe. Warunki ukończenia Wymagana 90% obecność na zajęciach, zdanie egzaminów oraz zaliczenie prac kontrolnych. Uwagi W kursie uczestniczyć mogą wyłącznie osoby posiadające kwalifikacje pedagogiczne. Kurs nadaje kwalifikacje do nauczania przyrody w szkole podstawowej. Kierownik: Bogusława Breitkopf konsultanci ODN, pracownicy naukowi UZ, specjaliści odpłatność uczestnika: 2150 zł Oferta edukacyjna ODN na rok szkolny 2013/

12 KURSY KWALIFIKACYJNE 2013/2014/1/004 Kurs kwalifikacyjny z zakresu wychowania do życia w rodzinie kurs kwalifikacyjny Liczba godzin: 250 Według ramowego programu MEN: Podstawy wychowania do życia w rodzinie. Zagadnienia biomedyczne. Zagadnienia psychologiczno-pedagogiczne. Zagadnienia seksuologiczne. Metodyka prowadzenia zajęć z wdż. Warunki ukończenia Warunkiem ukończenia kursu jest 90% obecności na zajęciach oraz zdanie egzaminów i zaliczenie prac kontrolnych. Uwagi Kurs nadaje kwalifikacje do prowadzenia zajęć z wychowania do życia w rodzinie. Kierownik: Jolanta Radczyc konsultanci ODN, pracownicy wyższych uczelni, specjaliści odpłatność uczestnika: 1500 zł 12 Oferta edukacyjna ODN na rok szkolny 2013/2014

13 KURSY KWALIFIKACYJNE 2013/2014/1/005 Kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki kurs kwalifikacyjny Liczba godzin: 280 Według ramowego programu MEN: oligofrenopedagogika; pedagogika specjalna; rewalidacja indywidualna; metodyka nauczania i wychowania lekko upośledzonych; metodyka wychowania głębiej i głęboko upośledzonych umysłowo; metodyka wczesnego wspomagania i wychowania w internacie. Warunki ukończenia Warunkiem ukończenia kursu jest 90% obecności na zajęciach oraz zdanie egzaminów i zaliczenie prac kontrolnych. Uwagi Kurs nadaje kwalifikacje do prowadzenia zajęć z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną. Kierownik: Danuta Mroczyk konsultanci ODN, pracownicy wyższych uczelni, dyrektorzy i pracownicy placówek szkolnictwa specjalnego, pracownicy poradni psychologicznopedagogicznych odpłatność uczestnika: 2150 zł Oferta edukacyjna ODN na rok szkolny 2013/

14 KURSY KWALIFIKACYJNE 2013/2014/1/006 Kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej nauczycieli wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, psychologów i pedagogów kurs kwalifikacyjny Liczba godzin: 270 Według programu MEN: wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej, wychowawczej i klinicznej, wybrane zagadnienia z logopedii i zaburzeń mowy, metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych, metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego. Warunki ukończenia Zdanie obowiązujących egzaminów, napisanie prac kontrolnych. Uwagi Kurs nadaje kwalifikacje do prowadzenia zespołów korekcyjno-kompensacyjnych, zespołów wyrównawczych dla dzieci w wieku szkolnym. Kierownik: Aleksandra Wachowiak nauczyciele akademiccy, konsultanci ODN, edukatorzy-specjaliści odpłatność uczestnika: 1600 zł 14 Oferta edukacyjna ODN na rok szkolny 2013/2014

15 KURSY KWALIFIKACYJNE 2013/2014/1/007 Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą kurs kwalifikacyjny Liczba godzin: 220 Według ramowego programu MEN: Ogólna teoria organizacji i zarządzania. Prawo oświatowe. Psychologia w kierowaniu placówką oświatową. Projektowanie programu placówki oświatowej. Placówka a środowisko lokalne. Warunki ukończenia Warunkiem ukończenia kursu jest 90% obecność na zajęciach, zdanie dwóch egzaminów, odbycie praktyki w placówce oświatowej, złożenie i obrona pracy dyplomowej. Uwagi Ukończenie kursu daje kwalifikacje uprawniające do pełnienia funkcji kierowniczych w placówkach oświatowych. Kierownik: Renata Kołkowska konsultanci ODN, dyrektorzy szkół, specjaliści z zakresu prawa pracy i prawa oświatowego, trenerzy odpłatność uczestnika: 1600 zł Oferta edukacyjna ODN na rok szkolny 2013/

16 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze zaprasza nauczycieli języków obcych województwa lubuskiego do wzięcia udziału w konferencji 2013/2014/1/008 Nauczanie języków obcych w dobie przemian społecznych oraz rozwoju możliwości życia, nauki i pracy w Unii Europejskiej konferencja Liczba godzin: 5 Egzaminy i certyfikaty językowe. Indywidualne problemy w uczeniu się/nauczaniu języków obcych. Edukacja obywatelska i konsumencka. Przykłady dobrych praktyk w nauczaniu i popularyzacji języków obcych. Uwagi Konferencja z okazji Europejskiego Dnia Języków 27 września 2013 r. godz , Sala kolumnowa Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7 Kierownik: Lidia Bugiera prof. M. Pawlak, dr P. Poszytek i in. Współorganizator Konferencja organizowana we współpracy z Europejskim Punktem Informacyjnym Europe Direct w Zielonej Górze oraz Wydawnictwem Nowa Era. forma bezpłatna 16 Oferta edukacyjna ODN na rok szkolny 2013/2014

17 GRANT Lubuskiego Kuratora Oświaty 2013/2014/1/009 Metodyka pracy z uczniem uzdolnionym w przedszkolu nauczycieli wychowania przedszkolnego kurs doskonalący Liczba godzin: 12 Charakterystyka ucznia uzdolnionego. Potrzeby poznawcze, emocjonalne i społeczne uczniów zdolnych. Dziecko zdolne problem czy wyzwanie. Rozpoznawanie uzdolnień u dzieci w wieku przedszkolnym. Metodyka pracy z dzieckiem uzdolnionym. Rola nauczyciela przedszkola w rozwijaniu uzdolnień dzieci. Współpraca nauczycieli z rodzicami w rozwijaniu zdolności dzieci. Uwagi Grant LKO Kierownik: Danuta Mroczyk Danuta Mroczyk, Aleksandra Wachowiak forma bezpłatna Oferta edukacyjna ODN na rok szkolny 2013/

18 GRANT Lubuskiego Kuratora Oświaty 2013/2014/1/010 Sztuka komunikowania rodzicom informacji o zachowaniach i funkcjonowaniu dziecka w grupie rówieśniczej nauczycieli wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej kurs doskonalący Liczba godzin: 12 Model współpracy z rodzicami. Zasady prawidłowej komunikacji z rodzicami. Motywowanie rodziców do współpracy, ustalanie wspólnych celów i wartości, rozwiązywanie sytuacji konfliktowych i reagowanie na opór we współpracy. Budowanie z rodzicami relacji opartej na zaufaniu. Analiza trudności, mocnych stron i potrzeb rodzica. Praca z rodzicami w kontakcie indywidualnym- określenie problemu, kontrakt, kierunki pracy. Uwagi Grakt LKO Kierownik: Jolanta Radczyc Jolanta Radczyc, Lucyna Miś-Ciągło forma bezpłatna 18 Oferta edukacyjna ODN na rok szkolny 2013/2014

19 GRANT Lubuskiego Kuratora Oświaty 2013/2014/1/011 Doskonalenie sprawności fizycznej dziecka poprzez atrakcyjne gry i zabawy ruchowe nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej kurs doskonalący Liczba godzin: 12 Rodzaje gier i zabaw ruchowych. Zastosowanie gier i zabaw ruchowych a aktywność fizyczna dziecka. Wskazówki metodyczne do tyczące zastosowania gier i zabaw ruchowych w pracy z dzieckiem w edukacji wczesnoszkolnej. Uwagi Grant LKO Kierownik: Bogusława Breitkopf Mirosław Zelisko instruktor rekreacji ruchowej forma bezpłatna Oferta edukacyjna ODN na rok szkolny 2013/

20 GRANT Lubuskiego Kuratora Oświaty 2013/2014/1/012 Jak zaprzyjaźnić ucznia z matematyką, czyli skuteczne nauczanie uczenia się matematyki nauczycieli matematyki kurs doskonalący Liczba godzin: 12 Konsekwencje dydaktyczne zmian w podstawie programowej z matematyki. Różne sposoby rozwiązywania zadań tekstowych jako skuteczny sposób uczenia rozumowania (wybór zadań zależnie od etapu edukacyjnego). Rozsypanka zadaniowa jako technika usprawniająca rozumowanie. Kształtowanie pojęć geometrycznych jako niezbędny element w skutecznym nauczaniu geometrii płaskiej i przestrzennej. Konstruowanie zadań dotyczących rozumowania i argumentacji. Plan metodyczny nauczyciela matematyki z uwzględnieniem różnych technik i metod nauczania. Uwagi Grant LKO Kierownik: Lucyna Kusiak Lucyna Kusiak, Dorota Krassowska forma bezpłatna 20 Oferta edukacyjna ODN na rok szkolny 2013/2014

21 GRANT Lubuskiego Kuratora Oświaty 2013/2014/1/013 Jak skutecznie przygotować ucznia do egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie? nauczycieli przedmiotów zawodowych kurs doskonalący Liczba godzin: 24 Akty prawne a egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Analiza porównawcza Informatora i Podstawy Programowej Kształcenia w Zawodach. Testy teoretyczne i zadania praktyczne w egzaminach potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Modele oceniania zadań (schematy punktowania, kryteria oceniania). Metody sprzyjające przygotowaniu ucznia do egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie na zajęciach teoretycznych przedmiotów zawodowych i w części praktycznej kształcenia zawodowego. Cechy dobrze skonstruowanego programu nauczania dla zawodu. Ewaluacja programu nauczania dla zawodu ze względu na przygotowania do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie i możliwość zastosowania metod sprzyjających przygotowaniu ucznia do egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie. Uwagi Grant LKO Edycja pierwsza dotyczy nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych. Edycja druga dotyczy nauczycieli praktycznej części kształcenia zawodowego. Kierownik: Grażyna Uhman Małgorzata Hadrian, Regina Mroczek, Janina Zelem, Katarzyna Niedźwiecka, Grażyna Uhman forma bezpłatna Oferta edukacyjna ODN na rok szkolny 2013/

22 GRANT Lubuskiego Kuratora Oświaty 2013/2014/1/014 Stosowanie multimedialnych urządzeń cyfrowych w dydaktyce przedmiotowej kurs doskonalący Liczba godzin: 12 Tablica interaktywna i inne urządzenia cyfrowe w dydaktyce. Zasoby w sieci Internet do wykorzystania na lekcji. Prawo autorskie w odniesieniu do zasobów w Internecie. Uwagi Grant LKO Kierownik: Halina Adaszyńska Halina Adaszyńska, Joanna Apanasewicz, Arkadiusz Stefan forma bezpłatna 22 Oferta edukacyjna ODN na rok szkolny 2013/2014

23 GRANT Lubuskiego Kuratora Oświaty 2013/2014/1/015 Edukacja teatralna uczeń widzem i twórcą teatru kurs doskonalący Liczba godzin: 12 Historia teatru, terminologia, rodzaje i budowa teatru. Techniki teatralne. Kodeks kulturalnego widza. Aktor, lalka, praca aktora z lalką. Proces powstawania spektaklu. Edukacja teatralna w szkole. Uwagi Grant LKO Kierownik: Lidia Bugiera Małgorzata Paszkier-Wojcieszonek, Małgorzata Bugaj forma bezpłatna Oferta edukacyjna ODN na rok szkolny 2013/

24 GRANT Lubuskiego Kuratora Oświaty 2013/2014/1/016 Efektywna współpraca w zespole warsztaty Liczba godzin: 12 Zasady efektywnej współpracy. Umiejętność współpracy a założenia podstawy programowej. Współpraca w sieci. Metody i techniki uczenia się i rozwiązywania problemów we współpracy. Ewaluacja pracy zespołowej. Uwagi Grant LKO Kierownik: Lidia Bugiera Halina Adaszyńska, Lidia Bugiera, Wioletta Wodnicka forma bezpłatna 24 Oferta edukacyjna ODN na rok szkolny 2013/2014

25 GRANT Lubuskiego Kuratora Oświaty 2013/2014/1/017 Organizacja i prowadzenie spotkań z rodzicami kurs doskonalący Liczba godzin: 12 Po co szkole i rodzicom potrzebne jest współdziałanie? Różne punkty widzenia. Cele, rodzaje i formy kontaktów szkoły z rodzicami. Wychowawca jako gospodarz spotkania z rodzicami. Zasoby i czułe punkty nauczyciela. Pierwsze spotkanie szansą na współpracę. Przygotowanie (zaproszenie, przygotowanie sali, materiałów, itp.) i prowadzenie spotkań zbiorowych z rodzicami w zależności od celu spotkania. Spotkania indywidualne. Prowadzenie trudnych rozmów. Warunki konstruktywnej rozmowy. Prowadzenie rozmów z trudnym rodzicem. Uwagi Grant LKO Kierownik: Lucyna Miś-Ciągło Lucyna Miś-Ciągło psycholog, Ewa Duma pedagog forma bezpłatna Oferta edukacyjna ODN na rok szkolny 2013/

26 GRANT Lubuskiego Kuratora Oświaty 2013/2014/1/018 Metodyka pracy z uczniem agresywnym i niedostosowanym społecznie kurs doskonalący Liczba godzin: 24 Mechanizmy zachowań agresywnych. Metody pracy z uczniem agresywnym i niedostosowanym społecznie. Rozróżnianie prawdziwe zachowania agresywne od pozorowanych. Reagowanie w sytuacji agresji w klasie/ szkole. Prezentacja programów profilaktycznych, których celem jest przeciwdziałanie agresji w środowisku szkolnym. Uwagi Grant LKO Kierownik: Jolanta Radczyc Jolanta Radczyc, Danuta Mroczyk, Lucyna Miś-Ciągło forma bezpłatna 26 Oferta edukacyjna ODN na rok szkolny 2013/2014

27 GRANT Lubuskiego Kuratora Oświaty 2013/2014/1/019 Metodyka pracy z uczniem uzdolnionym warsztaty Liczba godzin: 12 Zapoznanie z ogólnymi założeniami organizacji pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Określenie kompetencji kluczowych związanych z pracą z uczniem uzdolnionym. Prezentowanie nowoczesnych rozwiązań metodycznych w pracy z uczniem uzdolnionym. Ocenianie możliwości wykorzystania rozwiązań metodycznych w planowaniu pracy z uczniem uzdolnionym. Budowanie i rozwijanie szkolnego systemu pracy z uczniem zdolnym. Uwagi Grant LKO Kierownik: Barbara Dobryniewska Barbara Dobryniewska, Mirosława Dzwonkowska, Magdalena Szendi, Wioletta Wodnicka forma bezpłatna Oferta edukacyjna ODN na rok szkolny 2013/

28 GRANT Lubuskiego Kuratora Oświaty 2013/2014/1/020 Dostosowanie wymagań edukacyjnych do specjalnych potrzeb ucznia na podstawie opinii lub orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej kurs doskonalący Liczba godzin: 8 Opiniowanie i orzecznictwo w świetle regulacji prawnych. Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży. Interpretacja opinii i orzeczeń. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb i rodzaju zaburzeń zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniach poradni psychologicznopedagogicznej. Dostosowanie wymagań i indywidualizacja pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zgodnie z zaleceniami zawartymi w opiniach poradni psychologiczno-pedagogicznej. Uwagi Grant LKO Kierownik: Bożena Bukiewicz Anna Piwońska-Cieślik forma bezpłatna 28 Oferta edukacyjna ODN na rok szkolny 2013/2014

29 GRANT Lubuskiego Kuratora Oświaty 2013/2014/1/021 Wykorzystanie różnorodnych metod analizy osiągnięć edukacyjnych ucznia do podnoszenia efektywności kształcenia kurs doskonalący Liczba godzin: 12 Różne metody analizy jakościowej i ilościowej wyników badania osiągnięć uczniów, w tym wyników egzaminów zewnętrznych. Struktura planu podnoszenia efektywności kształcenia. Diagnoza przyczyn uzyskiwania przez uczniów niezadowalających wyników. Działania służące doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela. Obudowa dydaktyczna podstawą sukcesu egzaminacyjnego ucznia. Uwagi Grant LKO Kierownik: Lucyna Kusiak Lucyna Kusiak, Wioletta Wodnicka forma bezpłatna Oferta edukacyjna ODN na rok szkolny 2013/

30 GRANT Lubuskiego Kuratora Oświaty 2013/2014/1/022 Aspekty prawne planowania i realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w szkole kurs doskonalący Liczba godzin: 12 Uwarunkowania prawne funkcjonowania szkoły i pracy nauczycieli. Obowiązki szkoły w zakresie planowania i realizowania zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Obowiązki nauczyciela w zakresie planowania i realizowania zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Rola nadzoru pedagogicznego. Motywowanie nauczycieli. Odpowiedzialność zawodowa nauczyciela. Uwagi Grant LKO Kierownik: Renata Kołkowska Wanda Derska-Koziński specjalista z zakresu prawa oświatowego, edukator kadry kierowniczej forma bezpłatna 30 Oferta edukacyjna ODN na rok szkolny 2013/2014

31 GRANT Lubuskiego Kuratora Oświaty 2013/2014/1/023 Rozpoznawanie i sposoby zaspokajania potrzeb rozwojowych uczniów kurs doskonalący Liczba godzin: 12 Ogólne zasady diagnozowania pedagogicznego. Obszary diagnozowania pracy szkoły i nauczyciela. Rozpoznawanie potrzeb rozwojowych uczniów. Metody i techniki rozpoznawania potrzeb uczniów. Sposoby i praktyczne przykłady zaspokajania uczniowskich potrzeb. Uwagi Grant LKO Kierownik: Lech Sałaciński Lucyna Miś-Ciągło, Lech Sałaciński forma bezpłatna Oferta edukacyjna ODN na rok szkolny 2013/

32 GRANT Lubuskiego Kuratora Oświaty 2013/2014/1/024 Rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych ucznia kurs doskonalący Liczba godzin: 12 Przyczyny niepowodzeń i trudności szkolnych. Symptomy zaburzeń i dysharmonii rozwojowych. Wczesna diagnoza jako profilaktyka niepowodzeń szkolnych. Zastosowanie metod klinicznych w rozpoznawaniu trudności szkolnych ucznia we wczesnym wieku szkolnym, wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym. Uwagi Grant LKO Kierownik: Bożena Bukiewicz Anna Piwońska-Cieślik forma bezpłatna 32 Oferta edukacyjna ODN na rok szkolny 2013/2014

33 GRANT Lubuskiego Kuratora Oświaty 2013/2014/1/025 Wspieranie możliwości rozwojowych ucznia z trudnościami w uczeniu się poprzez tutoring rówieśniczy wychowawców klas, kurs doskonalący Liczba godzin: 12 Tutoring rówieśniczy model procesu. Profile uczestników procesu tutoringu. Narzędzia tutoringu. Zasoby w roli tutorskiej. Uwagi Grant LKO Kierownik: Aleksander Ławiński Marek Gawroń, Robert Jaworski forma bezpłatna Oferta edukacyjna ODN na rok szkolny 2013/

34 GRANT Lubuskiego Kuratora Oświaty 2013/2014/1/026 Planowanie i realizacja procesu wychowawczego w klasie kurs doskonalący Liczba godzin: 12 Swoistość wychowania szkolnego i pracy z zespołem klasowym. Ogólne zasady organizowania pracy wychowawczej w klasie i szkole. Kryteria programowania i planowania działań wychowawczych w klasie. Pomiar efektów wychowawczych. Funkcja wychowawcy klasy. Godziny do dyspozycji wychowawcy klasy. Uwagi Grant LKO Kierownik: Lech Sałaciński Jolanta Radczyc, Lech Sałaciński forma bezpłatna 34 Oferta edukacyjna ODN na rok szkolny 2013/2014

35 GRANT Lubuskiego Kuratora Oświaty 2013/2014/1/027 Przygotowanie nauczycieli do praktycznego udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej kurs doskonalący Liczba godzin: 8 Prawne aspekty pierwszej pomocy. Łańcuch ratunkowy czy mam prawo go zerwać? Zaburzenia czynności życiowych. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa z uwzględnieniem wieku poszkodowanego. Zadławienia, zakrztuszenia. Nagłe zachorowania. Uwagi Grant LKO Kierownik: Bogusława Breitkopf Bogusława Breitkopf forma bezpłatna Oferta edukacyjna ODN na rok szkolny 2013/

36 GRANT Lubuskiego Kuratora Oświaty 2013/2014/1/028 Mediacje i rozwiązywanie konfliktów dyrektorów, wicedyrektorów, kurs doskonalący Liczba godzin: 24 Pojęcie i rola uczuć oraz potrzeb. Relacje pomiędzy uczuciami a potrzebami. Pojęcie i zastosowanie empatii w konflikcie i komunikacji. Rola kontaktu w relacjach interpersonalnych. Pojęcie konfliktu i mediacji. Uwagi Grant LKO Kierownik: Jowita Kowalczyk Jowita Kowalczyk, Tomasz Bagiński forma bezpłatna 36 Oferta edukacyjna ODN na rok szkolny 2013/2014

37 GRANT Lubuskiego Kuratora Oświaty 2013/2014/1/029 Aspekty prawne bezpieczeństwa w szkole dyrektorów, wicedyrektorów, kurs doskonalący Liczba godzin: 8 Prawny aspekt bezpieczeństwa w szkole. Identyfikacja zagrożeń w szkole. Szkolny system interwencji krok po kroku. Procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia życia/zdrowia uczniów. Uwagi Grant LKO Kierownik: Bogusława Breitkopf Helena Ochonczenko forma bezpłatna Oferta edukacyjna ODN na rok szkolny 2013/

38 GRANT Lubuskiego Kuratora Oświaty 2013/2014/1/030 Doskonalenie umiejętności kluczowych dyrektora szkoły/ placówki kierowanie zespołem dyrektorów, wicedyrektorów kurs doskonalący Liczba godzin: 16 ZESPÓŁ proces budowania, zasady i etapy pracy, zespołowe podejmowanie decyzji. LIDER cechy, umiejętności. KOMUNIKACJA techniki aktywnego słuchania, wystąpienia publiczne, zasady udzielania informacji zwrotnej. KIEROWANIE ORGANIZACJĄ zasady dobrej organizacji, style kierowania, delegowanie uprawnień, kultura organizacji. Uwagi Grant LKO Kierownik: Maria Furtak Barbara Benyskiewicz, Maria Furtak forma bezpłatna 38 Oferta edukacyjna ODN na rok szkolny 2013/2014

39 GRANT Lubuskiego Kuratora Oświaty 2013/2014/1/031 Stosowanie technologii informacyjnej w pracy dyrektora szkoły/placówki dyrektorów, wicedyrektorów kurs doskonalący Liczba godzin: 12 Word 2010 i Excel 2010 jako narzędzia pracy dyrektora placówki/szkoły. Wyszukiwanie i wykorzystanie informacji w sieci Internet. Uwagi Grant LKO Kierownik: Halina Adaszyńska Halina Adaszyńska, Iwona Lewicka forma bezpłatna Oferta edukacyjna ODN na rok szkolny 2013/

40 KURSY NADAJĄCE UPRAWNIENIA 2013/2014/1/036 Kurs dla wychowawców placówek wypoczynku kurs nadający uprawnienia Liczba godzin: 36 Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży. Organizacja zajęć w czasie wypoczynku. Planowanie pracy wychowawczo-opiekuńczej. Obowiązki wychowawcy grupy. Wychowanie fizyczne i sport. Turystyka i krajoznawstwo. Zajęcia kulturalno-oświatowe. Zajęcia praktyczno-techniczne. Prace społecznie użyteczne. Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników. Warunki ukończenia Udział w zajęciach i zdanie egzaminu pisemnego. Kierownik: Bogusława Breitkopf Bogusława Breitkopf, Helena Ochonczenko, Ryszard Wyder, Halina Łuczak odpłatność uczestnika: 200 zł 40 Oferta edukacyjna ODN na rok szkolny 2013/2014

41 KURSY NADAJĄCE UPRAWNIENIA 2013/2014/1/037 Kurs dla kierowników placówek wypoczynku wg programu MEN kurs nadający uprawnienia Liczba godzin: 10 Planowanie pracy opiekuńczo-wychowawczej. Organizacja pracy w placówce wypoczynku. Bezpieczeństwo zdrowia i życia uczestników. Organizacja pracy kierownika z personelem pedagogicznym i administracyjnoobsługowym. Prowadzenie dokumentacji. Kierownik: Bogusława Breitkopf Bogusława Breitkopf, Helena Ochonczenko odpłatność uczestnika: 80 zł Oferta edukacyjna ODN na rok szkolny 2013/

42 KURSY NADAJĄCE UPRAWNIENIA 2013/2014/1/038 Kurs dla kierowników wycieczek szkolnych kurs nadający uprawnienia Liczba godzin: 10 Przygotowanie wycieczek pod kątem organizacyjno-prawnym. Przygotowanie i realizacja wycieczek pod kątem merytorycznym i metodycznym. Zasady bezpieczeństwa podczas wycieczek. Uwagi Kurs może być realizowany na terenie szkoły, gminy, powiatu, po wcześniejszym uzgodnieniu warunków z organizatorem. Uczestnicy otrzymają uprawnienia do kierowania wycieczkami szkolnymi. Kierownik: Bogusława Breitkopf Bogusława Breitkopf, Helena Ochonczenko odpłatność uczestnika: 80 zł 42 Oferta edukacyjna ODN na rok szkolny 2013/2014

POTRZEBY NAUCZYCIELI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO RAPORT

POTRZEBY NAUCZYCIELI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO RAPORT POTRZEBY NAUCZYCIELI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO RAPORT Gorzów Wlkp., kwiecień 213 rok Spis treści Wprowadzenie... 3 1. Cel badań... 3 2. Termin badania... 4 3. Narzędzie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA POTRZEB NAUCZYCIELI SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO (wrzesień - październik 2011 r.

RAPORT Z BADANIA POTRZEB NAUCZYCIELI SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO (wrzesień - październik 2011 r. RAPORT Z BADANIA POTRZEB NAUCZYCIELI SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO (wrzesień - październik 2011 r.) Zarządzeniem Nr 41/2011 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia

Bardziej szczegółowo

Propozycje tematyczne szkoleń Rad Pedagogicznych. Prawa i obowiązki nauczyciela. Odpowiedzialność nauczyciela w świetle obowiązujących przepisów

Propozycje tematyczne szkoleń Rad Pedagogicznych. Prawa i obowiązki nauczyciela. Odpowiedzialność nauczyciela w świetle obowiązujących przepisów Propozycje tematyczne szkoleń Rad Pedagogicznych Prawa i obowiązki nauczyciela. Odpowiedzialność nauczyciela w świetle obowiązujących przepisów Akty prawne regulujące prawa i obowiązki nauczyciela. Urlop

Bardziej szczegółowo

CENTRUM DOSKONALENIA UMIEJĘTNOŚCI NAUCZYCIELSKICH

CENTRUM DOSKONALENIA UMIEJĘTNOŚCI NAUCZYCIELSKICH CENTRUM DOSKONALENIA UMIEJĘTNOŚCI NAUCZYCIELSKICH ZAKŁADU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KATOWICACH ZAPRASZA NAUCZYCIELI, PEDAGOGÓW, DYREKTORÓW SZKÓŁ NA: Kursy kwalifikacyjne Kurs kwalifikacyjny dla oświatowej

Bardziej szczegółowo

Kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej

Kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej dla oświatowej kadry kierowniczej Dla: wicedyrektorów różnych typów szkół i nauczycieli spełniających wymogi kwalifikacyjne zawarte w rozporządzeniu MENiS z 10 IX 2002 r.(dzu nr 155/2002) Cel: uzyskanie

Bardziej szczegółowo

Wojewódzkie Zadania Edukacyjne. Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2007/2008 w ramach tzw.grantów

Wojewódzkie Zadania Edukacyjne. Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2007/2008 w ramach tzw.grantów Wojewódzkie Zadania Edukacyjne Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2007/2008 w ramach tzw.grantów L.p. Tematyka Adresaci 1. Działania szkoły na rzecz poprawy efektywności kształcenia lub wychowania

Bardziej szczegółowo

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012 Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012 Szanowni Państwo Nauczyciele, Dyrektorzy szkół i placówek oraz Przedstawiciele Organów Prowadzących

Bardziej szczegółowo

LISTA KURSÓW ORGANIZOWANYCH W OŚRODKU DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ZIELONEJ GÓRZE w II semestrze roku szkolnego 2012/2013

LISTA KURSÓW ORGANIZOWANYCH W OŚRODKU DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ZIELONEJ GÓRZE w II semestrze roku szkolnego 2012/2013 kursy nadające uprawnienia 2012/2013/2/001 Kurs przygotowujący nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy 2012/2013/2/002 Kurs dla kierowników placówek wypoczynku

Bardziej szczegółowo

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2010/2011

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2010/2011 Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2010/2011 Szanowni Państwo Nauczyciele, Dyrektorzy szkół i placówek oraz Przedstawiciele organów prowadzących

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA POTRZEB NAUCZYCIELI SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO (wrzesień - październik 2012 r.

RAPORT Z BADANIA POTRZEB NAUCZYCIELI SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO (wrzesień - październik 2012 r. RAPORT Z BADANIA POTRZEB NAUCZYCIELI SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO (wrzesień - październik 2012 r.) Zarządzeniem Nr 36/2012 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej Program kształcenia studiów podyplomowych Przygotowanie pedagogiczne Gdynia 2014 r. Podstawa prawna realizacji studiów. Ustawa Prawo

Bardziej szczegółowo

OFERTĘ METODYCZNĄ na WRZESIEŃ 2014 r.

OFERTĘ METODYCZNĄ na WRZESIEŃ 2014 r. SAMORZĄDOWY OŚRODEK DOSKONALENIA I DORADZTWA w CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO i PRAKTYCZNEGO, 65-154 ZIELONA GÓRA, ul. Dolina Zielona 19, tel. 68 419 65 60 lub 730-019-119 e-mail: sodid@cku.zgora.pl

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów PEDAGOGIKA / Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym NAUKI SPOŁECZNE Forma kształcenia

Bardziej szczegółowo

Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach

Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach na okres październik 2013 sierpień 2016 1. Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

O D N. środek. oskonalenia. auczycieli. w Słupsku

O D N. środek. oskonalenia. auczycieli. w Słupsku O D N środek oskonalenia auczycieli w Słupsku Status Publiczna wojewódzka placówka doskonalenia nauczycieli Organ prowadzący Samorząd Województwa Pomorskiego Nadzór pedagogiczny Pomorski Kurator Oświaty

Bardziej szczegółowo

Start zawodowy nauczycieli oferta dla nauczycieli kontraktowych,

Start zawodowy nauczycieli oferta dla nauczycieli kontraktowych, Start zawodowy nauczycieli oferta dla nauczycieli kontraktowych, mianowanych opr. A. Sternicka Projekt dotyczy wspierania rozwoju zawodowego nauczycieli wszystkich przedmiotów rozpoczynających pracę w

Bardziej szczegółowo

Centrum Doskonalenia PCG

Centrum Doskonalenia PCG Ścieżki rozwoju dla kadr systemu oświaty Wierzymy, że o sukcesie najlepszych placówek oświatowych decydują ich liderzy, którzy podejmują skuteczne decyzje organizacyjne i finansowe, budują potencjał swoich

Bardziej szczegółowo

Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zbrachlinie. w roku szkolnym 2011/2012

Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zbrachlinie. w roku szkolnym 2011/2012 Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zbrachlinie w roku szkolnym 2011/2012 I. Opracowany w oparciu o: 1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej

Bardziej szczegółowo

Kurs Programowanie Trzeci język w praktyce szkolnej

Kurs Programowanie Trzeci język w praktyce szkolnej Kurs Programowanie Trzeci język w praktyce szkolnej nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, matematyki, informatyki i technologii informacyjnej SP,G,SPG 1. Matematyka w programowaniu (doskonalenie kompetencji

Bardziej szczegółowo

Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach Gminy Gryfino w 2014 roku

Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach Gminy Gryfino w 2014 roku Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.36.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 17 marca 2015 r. Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach

Bardziej szczegółowo

wniosków z prowadzonych analiz i wdrażanie zmian KOMPETENCJE:

wniosków z prowadzonych analiz i wdrażanie zmian KOMPETENCJE: Szkolleniia rad pedagogiicznych Dyrektorów zainteresowanych szkoleniami rad pedagogicznych prosimy o wypełnienie zgłoszenia (wzór na końcu informatora) i przesłanie go on-line lub tradycyjną drogą pocztową

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015

Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015 Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA KIERUNKOWE rok akademicki 2015/2016. Pedagogika, studia II stopnia

ZAGADNIENIA KIERUNKOWE rok akademicki 2015/2016. Pedagogika, studia II stopnia ZAGADNIENIA KIERUNKOWE 1. Pedagogika jako nauka źródła pedagogiki jako nauki teoretycznej, praktycznej i empirycznej, miejsce pedagogiki w systemie nauk oraz jej powiązania z innymi dyscyplinami; interdyscyplinarność

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie kierowniczej kadry oświatowej

Doskonalenie kierowniczej kadry oświatowej Dyrektor jako mediator w sytuacjach konfliktowych Dla: dyrektorów i wicedyrektorów szkół, przedszkoli, placówek, liderów zespołów przedmiotowych i wychowawczych Cel: rozwój kompetencji dyrektora w zakresie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014. Główne założenia pracy szkoły:

KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014. Główne założenia pracy szkoły: KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014 Główne założenia pracy szkoły: A. Zapewnienie społeczności szkolnej warunków pracy i nauki

Bardziej szczegółowo

Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach Gminy Gryfino w 2016 roku

Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach Gminy Gryfino w 2016 roku Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.35.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 14 marca 2016 r. Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 30 maja 2008 r. Znak sprawy: WPDN.AR-323-6/2008. Rozstrzygnięcie

Lublin, dnia 30 maja 2008 r. Znak sprawy: WPDN.AR-323-6/2008. Rozstrzygnięcie Lublin, dnia 30 maja 2008 r. Znak sprawy: WPDN.AR-323-6/2008 Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na organizację szkolenia w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli województwa lubelskiego w

Bardziej szczegółowo

OFERTĘ METODYCZNĄ na PAŹDZIERNIK 2014 r.

OFERTĘ METODYCZNĄ na PAŹDZIERNIK 2014 r. SAMORZĄDOWY OŚRODEK DOSKONALENIA I DORADZTWA w CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO i PRAKTYCZNEGO, 65-154 ZIELONA GÓRA, ul. Dolina Zielona 19, tel. 68 419 65 60 lub 730-019-119 e-mail: sodid@cku.zgora.pl

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPARCIA DLA SZKÓŁ i PLACÓWEK Z TERENU DZIAŁANIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W SYCOWIE

OFERTA WSPARCIA DLA SZKÓŁ i PLACÓWEK Z TERENU DZIAŁANIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W SYCOWIE OFERTA WSPARCIA DLA SZKÓŁ i PLACÓWEK Z TERENU DZIAŁANIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W SYCOWIE (miasto i gmina Syców, miasto i gmina Międzybórz, gmina Dziadowa Kłoda) Przedszkola A) Na terenie

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - EDUKACJA I REWALIDACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE (III semestr)

Studia podyplomowe OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - EDUKACJA I REWALIDACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE (III semestr) Studia podyplomowe OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - EDUKACJA I REWALIDACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE (III semestr) Termin: 25.03.2017; 22.04.2017 godz. 9:00 Czas trwania 3 semestry (kwalifikacyjne) Łączna

Bardziej szczegółowo

OFERTĘ METODYCZNĄ na GRUDZIEŃ 2014 r.

OFERTĘ METODYCZNĄ na GRUDZIEŃ 2014 r. SAMORZĄDOWY OŚRODEK DOSKONALENIA I DORADZTWA w CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO i PRAKTYCZNEGO, 65-154 ZIELONA GÓRA, ul. Dolina Zielona 19, tel. 68 419 65 60 lub 730-019-119 e-mail: sodid@cku.zgora.pl

Bardziej szczegółowo

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ELBLĄGU w roku szkolnym 2013/2014

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ELBLĄGU w roku szkolnym 2013/2014 PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ELBLĄGU w roku szkolnym 2013/2014 OPRACOWANY W OPARCIU O: Priorytetowe zadania nadzoru pedagogicznego,

Bardziej szczegółowo

O KURSACH I SZKOLENIACH DLA NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM

O KURSACH I SZKOLENIACH DLA NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM PRO BONO Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Kielce, ul. Sienkiewicza 60A/7 I N F O R M A T O R O KURSACH I SZKOLENIACH DLA NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM 2010/11 Szanowni Państwo Jesteśmy niepubliczną placówką

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2014/2015

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2014/2015 Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie Oferta edukacyjna na rok szkolny 201/2015 DOSKONALENIE RAD PEDAGOGICZNYCH I ZESPOŁÓW NAUCZYCIELI Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek, Liderzy

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, ul. Łokietka 23, tel. (95) , -11, *

Gorzów Wielkopolski, ul. Łokietka 23, tel. (95) , -11,   * Oferta Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp. - publicznej placówki doskonalenia prowadzonej przez Samorząd Województwa Lubuskiego na rok szk. 2016/2017 66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Łokietka

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 234 IM. JULIANA TUWIMA W WARSZAWIE

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 234 IM. JULIANA TUWIMA W WARSZAWIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 234 IM. JULIANA TUWIMA W WARSZAWIE Akty prawne: Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z form doskonalenia zawodowego nauczycieli w CKPiDN w Mielcu w roku szkolnego 2005

Sprawozdanie z form doskonalenia zawodowego nauczycieli w CKPiDN w Mielcu w roku szkolnego 2005 Sprawozdanie z form doskonalenia zawodowego nauczycieli w CKPiDN w Mielcu w roku szkolnego 2005 Lp. Nazwa kursu Zleceniodawca Ilość słuchaczy Ilość kursów Kursy 822 21 1. Kursy modułowe informatyczne nauczyciele

Bardziej szczegółowo

OFERTĘ METODYCZNĄ na LISTOPAD 2014 r.

OFERTĘ METODYCZNĄ na LISTOPAD 2014 r. SAMORZĄDOWY OŚRODEK DOSKONALENIA I DORADZTWA w CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO i PRAKTYCZNEGO, 65-154 ZIELONA GÓRA, ul. Dolina Zielona 19, tel. 68 419 65 60 lub 730-019-119 e-mail: sodid@cku.zgora.pl

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA RÓśNE. IX/1. Warsztat pracy młodego nauczyciela. Nauczyciele rozpoczynający pracę we wszystkich typach szkół.

SZKOLENIA RÓśNE. IX/1. Warsztat pracy młodego nauczyciela. Nauczyciele rozpoczynający pracę we wszystkich typach szkół. IX SZKOLENIA RÓśNE IX/1. Warsztat pracy młodego nauczyciela. Nauczyciele rozpoczynający pracę we wszystkich typach szkół. Cel: - Zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu podstawowych obowiązków nauczyciela.

Bardziej szczegółowo

Wykaz obszarów tematycznych i adresatów szkoleń w rejonach (Granty MKO 2015) Liczba grup w rejonach Nr obszaru

Wykaz obszarów tematycznych i adresatów szkoleń w rejonach (Granty MKO 2015) Liczba grup w rejonach Nr obszaru Wykaz obszarów tematycznych i adresatów szkoleń w rejonach (Granty MKO 2015) Liczba grup w rejonach Nr obszaru Obszar tematyczny Adresaci szkoleń Warszawa Ciechanów Ostrołęka Płock Radom Siedlce 1. 2.

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Studia Podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Studia Podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna I. Informacje ogólne II. Rekrutacja III. Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych IV. Treści programowe V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA KIERUNKOWE rok akademicki 2014/2015. Pedagogika, studia II stopnia

ZAGADNIENIA KIERUNKOWE rok akademicki 2014/2015. Pedagogika, studia II stopnia ZAGADNIENIA KIERUNKOWE 1. Pedagogika jako nauka źródła pedagogiki jako nauki teoretycznej i praktycznej, miejsce pedagogiki w systemie nauk oraz jej powiązania z innymi dyscyplinami; interdyscyplinarność

Bardziej szczegółowo

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (360 godzin dydaktycznych + 75 godzin praktyk)

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (360 godzin dydaktycznych + 75 godzin praktyk) Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Wydział Pedagogiczny Studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja II finansowana z Europejskiego Funduszu Socjalnego-EFS Uprawnienia:

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016

Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016 Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016 Informacje o programie Program wychowawczy Gimnazjum opracowany został w oparciu

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW. Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW. Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Załącznik do Uchwały Nr 82/2016 Senatu UKSW z dnia 19 maja 2016 r. WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne PODNOSZENIE KOMPETENCJI NAUCZYCIELSKICH W PRACY Z UCZNIEM O SPECJALNYCH

Bardziej szczegółowo

Art. 7 ust.2 pkt 4 Karta Nauczyciela (jednolity tekst ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. (tekst jednolity: Dz.U z 2006 r. nr 97, poz.

Art. 7 ust.2 pkt 4 Karta Nauczyciela (jednolity tekst ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. (tekst jednolity: Dz.U z 2006 r. nr 97, poz. PROGRAM WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHOCIWLU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 OPRACOWAŁA: TERESA BANAS-KOBYLARSKA MAŁGORZATA KLIMCZAK Podstawa prawna: Art. 7 ust.2

Bardziej szczegółowo

2. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów.

2. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów. Str. Spis treści. Wprowadzenie.... Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów..... Poradnictwo i pomoc psychologiczna..... Zapewnienie uczniom doradztwa w zakresie wyboru kierunku

Bardziej szczegółowo

Akademia Nowej edukacji Marek Hampel, Grzegorz Dziarski 2015

Akademia Nowej edukacji Marek Hampel, Grzegorz Dziarski 2015 Spis szkoleń ANE (I) Neurodydaktyka w praktyce szkolnej... 2 Ocenianie kształtujące aktywizowanie uczniów... 3 Pedagog/psycholog szkolny jako wsparcie dla dyrektora szkoły... 4 Sytuacje kryzysowe w szkole/placówce...

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń: Styczeń 2010 r.

Harmonogram szkoleń: Styczeń 2010 r. Termin 07.01.2010 r. 08.01.2010 r. 09.01.2010 r. -15 00 09.01.2010 r. 10.01.2010 r. LUBELSKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Oddział tel/fax 083 343-42-60, konsultanci 083-342-50-90, organizacja

Bardziej szczegółowo

Oferta Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center

Oferta Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center Oferta Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center Instytut Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center Głównym celem szkoleń realizowanych przez BD Center w ramach Instytutu Kształcenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH

REGULAMIN PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH REGULAMIN PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH Rok akademicki 2015/2016 KIERUNEK EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Praktyki pedagogiczne stanowią integralną część procesu kształcenia

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce NA LATA

Koncepcja pracy Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce NA LATA Koncepcja pracy Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce NA LATA 2010-2015 1 ŹRÓDŁA PROJEKTOWANIA PRACY SZKOŁY: Analiza słabych i mocnych stron placówki na podstawie: - analizy wniosków z protokołów

Bardziej szczegółowo

ROLA RODZICÓW W NOWYM MODELU WSPOMAGANIA SZKÓŁ

ROLA RODZICÓW W NOWYM MODELU WSPOMAGANIA SZKÓŁ ROLA RODZICÓW W NOWYM MODELU WSPOMAGANIA SZKÓŁ 28 września 2015 r. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego PROGRAM SZKOŁA DLA RODZICÓW I

Bardziej szczegółowo

Absencja szkolna. Cel: rozwijanie kompetencji wychowawczych nauczycieli w zakresie działań zapobiegających absencji szkolnej

Absencja szkolna. Cel: rozwijanie kompetencji wychowawczych nauczycieli w zakresie działań zapobiegających absencji szkolnej Absencja szkolna Dla: nauczycieli różnych specjalności, wychowawców, pedagogów szkolnych Cel: rozwijanie kompetencji wychowawczych nauczycieli w zakresie działań zapobiegających absencji szkolnej diagnoza

Bardziej szczegółowo

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 2011/2012

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 2011/2012 Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 11/12 Uprawnienia: Studia kwalifikacyjne, tzn. nadające kwalifikacje do zajmowania

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 11/16/17 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu z dnia 15 listopada 2016 roku

Uchwała nr 11/16/17 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu z dnia 15 listopada 2016 roku Uchwała nr 11/16/17 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu doskonalenia zawodowego nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr./2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 28 września 2012 r.

Uchwała Nr./2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 28 września 2012 r. PSP.40- /12 (projekt) Uchwała Nr./2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 28 września 2012 r. w sprawie uchwalenia programu kształcenia dla kursu dokształcającego Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Gimnazjum nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Górze (rok szkolny 2012/2013)

ROCZNY PLAN PRACY WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Gimnazjum nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Górze (rok szkolny 2012/2013) ROCZNY PLAN PRACY WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Gimnazjum nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie (rok szkolny 2012/2013) PLAN OPRACOWANO W OPARCIU O: Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej

Bardziej szczegółowo

I. DOSKONALENIE PRACY NAUCZYCIELI

I. DOSKONALENIE PRACY NAUCZYCIELI I. DOSKONALENIE PRACY NAUCZYCIELI A Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. IA/1. Prawa dziecka. Nauczyciele przedszkoli. Cel: - Nauczyciel doskonali swoje umiejętności niezbędne w podmiotowym traktowaniu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Imię i nazwisko: mgr Ewelina Szydłak Placówka oświatowa: Zespół Szkół Integracyjnych

Bardziej szczegółowo

Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Szkoły Podstawowej w Chmielku na rok szkolny 2015/2016

Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Szkoły Podstawowej w Chmielku na rok szkolny 2015/2016 Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Szkoły Podstawowej w Chmielku na rok szkolny 2015/2016 Istotą WDN jest nie tylko doskonalenie nauczycieli, ale szkoły jako określonej całości. Jest to rozwój

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W DAMNIE

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W DAMNIE Plan pracy Zespołu Szkół w Damnie na rok szkolny 2015/ Strona 1 z 5 PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W DAMNIE NA ROK SZKOLNY 2015/ Roczny plan pracy Zespołu Szkół w Damnie jest spójny programowo z Koncepcją pracy

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA PROFESJONALNEGO NAUCZYCIELA

AKADEMIA PROFESJONALNEGO NAUCZYCIELA Kurs kwalifikacyjny z zakresu metodyki nauczania języka obcego w okresie wczesnoszkolnym Uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych do prowadzenia zajęć z języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym. 1. Nauczyciele

Bardziej szczegółowo

Kurs kwalifikacyjny z zakresu metodyki nauczania języka obcego w okresie wczesnoszkolnym

Kurs kwalifikacyjny z zakresu metodyki nauczania języka obcego w okresie wczesnoszkolnym Kurs kwalifikacyjny z zakresu metodyki nauczania języka obcego w okresie wczesnoszkolnym Uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych do prowadzenia zajęć z języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym. nauczyciele

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zorganizowanie oraz przeprowadzenie kursów doskonalących i konferencji szkoleniowych dla nauczycieli z terenu województwa opolskiego w ramach Grantów Edukacyjnych Opolskiego Kuratora Oświaty Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy szkoły

Koncepcja pracy szkoły szkoły Gimnazjum w Koźmicach Wielkich opracowana i zatwierdzona przez Radę Pedagogiczną dnia 17 maja 2010 roku. U nas znajdziesz dobre wychowanie, nowe umiejętności, przyjazną atmosferę 2 Dążymy, aby nasze

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 109 im. Batalionów Chłopskich w Warszawie 1 Podstawa prawna: 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (tekst jednolity Dz. U. z 1996r. Nr

Bardziej szczegółowo

w MŁAWIE Ciechanów, wrzesień 2015 r.

w MŁAWIE Ciechanów, wrzesień 2015 r. POWIATOWY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI w MŁAWIE Ciechanów, wrzesień 2015 r. OFERTY DOSKONALENIA NA ROK 2015/2016 W PRZYGOTOWANIU OFERTY UWZGLĘDNILIŚMY KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA DIAGNOZĘ

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIOWA OŚRODKA KSZTAŁCENIA KADR QUERCUS W BYDGOSZCZY

OFERTA SZKOLENIOWA OŚRODKA KSZTAŁCENIA KADR QUERCUS W BYDGOSZCZY OFERTA SZKOLENIOWA OŚRODKA KSZTAŁCENIA KADR QUERCUS W BYDGOSZCZY Uwaga! Przy zamówieniu szkolenia dla rady pedagogicznej lub innej grupy zorganizowanej istnieje możliwość negocjacji ceny szkolenia. DOSKONALENIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH studia uzupełniające II stopnia kierunek studiów: Pedagogika

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH studia uzupełniające II stopnia kierunek studiów: Pedagogika REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH studia uzupełniające II stopnia kierunek studiów: Pedagogika specjalność: Wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe I. Cel praktyk Praktyki studenckie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Nauczycielskich Zespołów Zadaniowych w Zespole Szkół Nr 1 w Legionowie

Regulamin Nauczycielskich Zespołów Zadaniowych w Zespole Szkół Nr 1 w Legionowie Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIII/2013 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół nr 1 w Legionowie z dnia 12 września 2013 r. Regulamin Nauczycielskich Zespołów Zadaniowych w Zespole Szkół Nr 1 w Legionowie Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Szkoły Podstawowej w Chmielku na rok szkolny 2014/2015

Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Szkoły Podstawowej w Chmielku na rok szkolny 2014/2015 Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Szkoły Podstawowej w Chmielku na rok szkolny 2014/2015 Istotą WDN jest nie tylko doskonalenie nauczycieli, ale szkoły jako określonej całości. Jest to rozwój

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA i ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 W INOWROCŁAWIU

ZASADY UDZIELANIA i ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 W INOWROCŁAWIU ZASADY UDZIELANIA i ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 W INOWROCŁAWIU Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej w szkole reguluje Rozporządzenie MEN z dnia

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2015/2016

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2015/2016 Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie Oferta edukacyjna na rok szkolny 2015/2016 DOSKONALENIE RAD PEDAGOGICZNYCH I ZESPOŁÓW NAUCZYCIELI Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek, Liderzy

Bardziej szczegółowo

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ŁĘCZNEJ GIMNAZJUM

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ŁĘCZNEJ GIMNAZJUM OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ŁĘCZNEJ GIMNAZJUM Al. Jana Pawła II 21 010 Łęczna tel/fax: 81 462 25 89 www.pppleczna.pl e-mail:ppp.leczna@op.pl Rok szkolny 2015/2016 W roku szkolnym 2015/2016

Bardziej szczegółowo

I. Kierunki doskonalenia i dokształcania uznane jako priorytetowe:

I. Kierunki doskonalenia i dokształcania uznane jako priorytetowe: Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr ON.0050.3245.2014. MZO Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 28 marca 2014r. PLAN DOFINANSOWANIA FORM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ROKU BUDŻETOWYM 2014 ORAZ USTALENIA MAKSYMALNEJ

Bardziej szczegółowo

mgr Hanna Arend mgr Dariusz Nowak

mgr Hanna Arend mgr Dariusz Nowak mgr Hanna Arend mgr Dariusz Nowak Poradnie od zawsze wychodziły naprzeciw potrzebom środowiska lokalnego wpierając: dziecko rodzica nauczyciela Pakiet poradniany w roku 2010 Potrzeba pełnej optymalizacji

Bardziej szczegółowo

Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić

Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić Plutarch KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W UWIELINACH NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Koncepcja jest planem działań dydaktycznych,

Bardziej szczegółowo

Oferta wsparcia dla szkół i przedszkoli z terenu działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Oleśnicy:

Oferta wsparcia dla szkół i przedszkoli z terenu działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Oleśnicy: Oferta wsparcia dla szkół i przedszkoli z terenu działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Oleśnicy: Miasto i gmina Oleśnica, miasto i gmina Bierutów, gmina Dobroszyce. PRZEDSZKOLA W poradni 1.

Bardziej szczegółowo

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie Zatwierdzony do realizacji przez Radę Pedagogiczną w dniu 6.10.2010 r. Cele WDN główny Wzrost efektywności

Bardziej szczegółowo

Bezpośrednio po zgłoszeniu / w ramach konsultacji lub innym ustalonym terminie

Bezpośrednio po zgłoszeniu / w ramach konsultacji lub innym ustalonym terminie Porady indywidualne bez badań dla dzieci i młodzieży Poradnictwo dla rodziców (opiekunów prawnych) dzieci i młodzieży Konsultacje dla rodziców, nauczycieli, wychowawców, pedagogów szkolnych, dyrektorów

Bardziej szczegółowo

AWANS.NET Publikacje nauczycieli. Marzenna Turczyk. Gimnazjum nr 3 w Żarach. Plan Rozwoju Zawodowego

AWANS.NET Publikacje nauczycieli. Marzenna Turczyk. Gimnazjum nr 3 w Żarach. Plan Rozwoju Zawodowego WNS.NET Publikacje nauczycieli Marzenna Turczyk Gimnazjum nr 3 w Żarach Plan Rozwoju Zawodowego Praca opublikowana w Internetowym Serwisie Oświatowym wans.net 2 Marzenna Turczyk Gimnazjum nr 3 w Żarach;

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO Imię i nazwisko odbywającego staż : mgr Elżbieta Kędzior Ubiega się o awans na stanowisko nauczyciela : mianowanego Szkoła : Opiekun : mgr Edyta Midura Data rozpoczęcia : 1 września

Bardziej szczegółowo

Organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach Miasta Białystok w roku szkolnym 2010/2011

Organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach Miasta Białystok w roku szkolnym 2010/2011 Organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach Miasta Białystok w roku szkolnym 2010/2011 Nowe regulacje prawne (rozporządzenia) w sprawie udzielania i organizacji

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ADM.272.1.2014. Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowe warunki przeprowadzenia szkoleń. Szczegółowe warunki przeprowadzenia szkoleń.

Znak sprawy: ADM.272.1.2014. Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowe warunki przeprowadzenia szkoleń. Szczegółowe warunki przeprowadzenia szkoleń. Nr obszaru Szczegółowe warunki Znak sprawy: ADM.272.1.2014 Obszar tematyczny Forma Liczba godzin na grupę Minimalna liczebność grupy Wymogi szczegółowe organizacji i realizacji zadania 1. 2. 3. 4. Stymulowanie

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (przedmiotu lub grupy przedmiotów)

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (przedmiotu lub grupy przedmiotów) OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (przedmiotu lub grupy przedmiotów) Nazwa modułu Przygotowanie w zakresie dydaktycznym Przedmioty: Dydaktyka techniki w szkole podstawowej Dydaktyka zajęć komputerowych w szkole

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO

SPRAWOZDANIE Z PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO Sprawozdanie z pracy pedagoga szkolnego Strona 1 z 5 SPRAWOZDANIE Z PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO ZA ROK SZKOLNY 2012/13 Sprawozdanie zostało opracowane na podstawie: 1) Programu profilaktyki, 2) Programu wychowawczego,

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH

PRZYKŁADOWE TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH PRZYKŁADOWE TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH dr Anna Andrzejewska Dotyczą one głównie nowych wyzwań edukacyjnych i zagrożeń głównie uczniów (dzieci, młodzieży) treściami mediów cyfrowych oraz interaktywnych technologii

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 7 W POZNANIU

PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 7 W POZNANIU PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 7 W POZNANIU 2014-2017 1 I. PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. ( Dz. U. z 1997 r. Nr 78 poz. 483 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

ZADANIA PEDAGOGA SZKOLNEGO I PSYCHOLOGA w GIMNAZJUM im. ADAMA BORYSA w WITKOWIE

ZADANIA PEDAGOGA SZKOLNEGO I PSYCHOLOGA w GIMNAZJUM im. ADAMA BORYSA w WITKOWIE Załącznik nr 10 ZADANIA PEDAGOGA SZKOLNEGO I PSYCHOLOGA w GIMNAZJUM im. ADAMA BORYSA w WITKOWIE I. Zadania pedagoga szkolnego 1. Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY EUROPEJSKIE:

PROJEKTY EUROPEJSKIE: PROJEKTY EUROPEJSKIE: KLUCZ DO UCZENIA Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu PRIORYTET 9.4 KLUCZ DO UCZENIA Projekt systemowy na lata 2010-2011 Priorytet 9.4 LIDER PROJEKTU: Kujawsko-Pomorskie

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie pedagogiczne WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR w Pile- Studia podyplomowe

Przygotowanie pedagogiczne WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR w Pile- Studia podyplomowe Przygotowanie pedagogiczne WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR w Pile- Studia podyplomowe Opis kierunku Przygotowanie pedagogiczne - studia podyplomowe w NODN EURO CREATOR Studia 3-semestralne,

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SIERADZU

PLAN PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SIERADZU Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Sieradzu Pl. Wojewódzki 3, 98-200 Sieradz, Regon 000734937, tel/fax (0 43) 822 42 70, email:porped@poczta.onet.pl PLAN PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2016/2017

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2016/2017 Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie Oferta edukacyjna na rok szkolny 2016/2017 KOD DOSKONALENIE ZESPOŁU NAUCZYCIELI NA TERENIE SZKOŁY/PLACÓWKI Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek,

Bardziej szczegółowo

PLAN DOSKONALENIA NAUCZYCIELI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. ADAMA MICKIEWICZA W KRASNYMSTAWIE NA ROK SZKOLNY 2013/2014

PLAN DOSKONALENIA NAUCZYCIELI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. ADAMA MICKIEWICZA W KRASNYMSTAWIE NA ROK SZKOLNY 2013/2014 PLAN DOSKONALENIA NAUCZYCIELI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. ADAMA MICKIEWICZA W KRASNYMSTAWIE NA ROK SZKOLNY 2013/2014 opracowany w oparciu o: Priorytetowe zadania nadzoru pedagogicznego, wskazane przez Ministra

Bardziej szczegółowo

Nikt z nas nie jest samotna wyspą na morzu ludzi - grupa wsparcia dla. integracyjnych. integracyjnych

Nikt z nas nie jest samotna wyspą na morzu ludzi - grupa wsparcia dla. integracyjnych. integracyjnych Forma pracy / rodzaj Nikt z nas nie jest samotna wyspą na morzu ludzi - grupa wsparcia dla nauczycieli przedszkolnych grup integracyjnych Nauczyciele przedszkolnych grup integracyjnych Wymiana informacji,

Bardziej szczegółowo

Wymagany termin realizacji zamówienia: studia podyplomowe 18 miesięcy, pozostałe 6 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Wymagany termin realizacji zamówienia: studia podyplomowe 18 miesięcy, pozostałe 6 miesięcy od daty zawarcia umowy. Wrocław, dnia 25.05.06 r. Kuratorium Oświaty we Wrocławiu Pl. Powstańców Warszawy 1 50-951 Wrocław OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości powyżej 60 000 euro na zorganizowanie i przeprowadzenie studiów

Bardziej szczegółowo

Kierunek PEDAGOGIKA studia I stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015

Kierunek PEDAGOGIKA studia I stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015 , profil ogólnoakademicki, 2014/2015 Diagnoza i terapia pedagogiczna z Edukacją zdrowotną Rok 1 1 Język obcy 4 2 Wychowanie fizyczne 0 3 Technologie informacyjne 3 4 Teoretyczne podstawy wychowania 11

Bardziej szczegółowo

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 6

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 6 OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 6 Oferta dla rodziców/dziadków/prawnych opiekunów tytuł opis prowadzące Postępowanie mediacyjne w sytuacjach konfliktowych, jak również zagrożonych karą Granice

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Izabela Schulz Nauczyciel matematyki w Katolickim Gimnazjum Niepublicznym św. Stanisława Kostki w Zielonej Górze PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA

Bardziej szczegółowo