ających się Z okazji zbliżaj Świąt Bożego Narodzenia Życzymy Państwu radości i miłości, spokoju i odpoczynku oraz wzajemnej życzliwości

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ających się Z okazji zbliżaj Świąt Bożego Narodzenia Życzymy Państwu radości i miłości, spokoju i odpoczynku oraz wzajemnej życzliwości"

Transkrypt

1 KALEJDOSKOP GOSPODARCZY Biuletyn elektroniczny Słupskiej Izby Przemysłowo-Handlowej realizowany w ramach Projektu KIGNET NR 10 (84) grudzień 2012 Z okazji zbliżaj ających się Świąt Bożego Narodzenia Życzymy Państwu radości i miłości, spokoju i odpoczynku oraz wzajemnej życzliwości ci. Niech nadchodzący cy 2013 Rok spełni wszelkie marzenia i będzie czasem pełnym optymizmu i wiary a także sukcesów zarówno osobistych jak i zawodowych.

2 W numerze: AKTUALNOŚCI...3 OFERTA NASZEGO CZŁONKA...18 DAWNI WŁADCY MÓRZ...20 NASZ NOWY CZŁONEK...28 Z MIASTA I REGIONU...30 ZAPRASZAMY DO REKLAMY

3 AKTUALNOŚCI I. INFORMACJE Z CHORWACKIEGO RYNKU Źródło: Internet Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Zagrzebiu przesyła bieżące informacje z rynku chorwackiego. Przemysł farmaceutyczny w Chorwacji W Chorwacji, produkcją wyrobów farmaceutycznych zajmuje się 37 spółek (w większości małych i tylko 4 duże). W 2011 roku udział przemysłu farmaceutycznego w przemyśle przetwórczym wynosił 3,3%, a udział zatrudnionych stanowił 1,7% zatrudnionych w przemyśle przetwórczym. Od kwietnia 2011 roku trwa stagnacja produkcji wyrobów i preparatów farmaceutycznych. Produkcja wyrobów farmaceutycznych nie wzrasta, ponieważ przemysł farmaceutyczny pozbywa się zapasów, które są kumulowane od 2010 roku. Specyfika branży farmaceutycznej to duże ilości zapasów gotowych wyrobów i ich wysokie tempo wzrostu. Od 2006 roku produkcja wyrobów farmaceutycznych w Chorwacji wykazuje bardzo wysoki stopień zmienności, a szczyt został osiągnięty na przełomie 2009 i 2010 roku, kiedy wyrównana sezonowo stopa wzrostu produkcji wyrobów farmaceutycznych oscylowała pomiędzy -42,3% (grudzień 2009) i 30,4% (grudzień 2010). W całym sektorze przetwórczym, najwięcej zarabiają pracownicy branży farmaceutycznej, a ich wynagrodzenia zaliczają się do najwyższych także w całej chorwackiej gospodarce, co jest odzwierciedleniem bardziej wykształconej siły roboczej. Stagnacja w produkcji wyrobów farmaceutycznych w ciągu ostatniego roku, odbiła się na wynagrodzeniach brutto w przemyśle farmaceutycznym. W pierwszym kwartale 2012 roku, wynagrodzenie brutto wzrosło o 0,2% w porównaniu z 2011 rokiem. Źródło: Internet 3

4 Pomimo wolniejszego wzrostu niż w sektorze przetwórczym i całej gospodarce, pracownicy branży farmaceutycznej nadal zarabiają najwięcej w porównaniu z wyżej wymienionymi sektorami. Przeciętne wynagrodzenie brutto w pierwszym kwartale br. było o 85,6% wyższe od przeciętnego wynagrodzenia brutto w przemyśle przetwórczym i o 61% wyższe od przeciętnego wynagrodzenia w całej gospodarce. W porównaniu z sektorem przetwórczym, w którym pracuje 8,9% i w gospodarce, gdzie zatrudnionych jest 18,9% wysoko wykształconych, w przemyśle farmaceutycznym pracuje 37,8% wysoko wykształconych osób. Ceny i miejsca pracy Przemysł farmaceutyczny zatrudnia coraz mniej ludzi. W kwietniu 2012 r., branża farmaceutyczna zatrudniała pracowników, tzn. prawie tyle samo, co w zeszłym roku. Jednak, w porównaniu z 2008 rokiem, zatrudnienie w branży farmaceutycznej zmniejszyło się o 25,2%. W przemyśle farmaceutycznym w Chorwacji pracuje więcej kobiet (aż 60,5%) niż mężczyzn, a udział kobiet z każdym rokiem wzrasta. Kobiety w branży farmaceutycznej mają wyższe wykształcenie od mężczyzn (43,5% kobiet i 29% mężczyzn z wyższym wykształceniem). W porównaniu z cenami w przemyśle przetwórczym i przemyśle ogółem, ceny produkcyjne w branży farmaceutycznej utrzymują się na niezmienionym poziomie na rynku krajowym. Ceny produkcyjne wyrobów i preparatów farmaceutycznych w kwietniu 2012 roku były o 0,2% wyższe, aniżeli przed rokiem, a ceny produkcyjne w przemyśle przetwórczym i przemyśle ogółem wzrosły w tym samym okresie o 4,2% i 6,2%. Niewielki wzrost cen produkcyjnych w przemyśle farmaceutycznym rozpoczął się w 2011 roku, a okres poprzedzający charakteryzował się spadkiem cen. Pomimo okresu umiarkowanego wzrostu, ceny produkcyjne w przemyśle farmaceutycznym nadal są o 2,4% niższe, w porównaniu z 2005 rokiem, co wskazuje na wielką konkurencję między firmami produkującymi leki generyczne. Ceny produkcyjne w przemyśle przetwórczym wzrosły od 2005 roku o 26,6%, a w całym przemyśle wzrosły o 34,5%. Natomiast, ceny detaliczne wyrobów farmaceutycznych w kwietniu 2012 roku wzrosły w skali roku o 3,3%, a w porównaniu z 2005 rokiem o 25,5%, gdy ogólny indeks cen detalicznych w tym okresie wyniósł 2,6%, i odpowiednio 22,6% od 2005 r.. Taka rozbieżność między cenami produkcji i detalicznymi w przemyśle farmaceutycznym wskazuje na wzrost marż brutto w sprzedaży detalicznej wyrobów farmaceutycznych. Cło na leki nie jest główną przeszkodą handlową w przemyśle farmaceutycznym. Producentom wyrobów farmaceutycznych w Chorwacji, ale i na całym świecie, największe problemy przysparza wysoka kontrola rynku farmaceutycznego. W maju 2012 roku, na podstawowym spisie leków HZZO było leków, z czego 143 nowych (17 całkowicie nowych i 126 generycznych). Na podstawowym spisie leków udział chorwackich producentów leków wynosi 26%, przy czym najwięcej leków mają firmy Pliva, Belupo, Farmal i Jadran - Galenski laboratorij. W sytuacji ograniczeń cenowych odnoszących się do leków sprzedawanych w Chorwacji na receptę, eksport leków jest ważnym źródłem dochodu dla chorwackiego przemysłu farmaceutycznego. W 2010 roku eksport stanowił 53,8% dochodu firm farmaceutycznych i 64,1% wartości sprzedaży produktów i preparatów farmaceutycznych. Ponad połowa eksportu w 2011 roku kierowana była do Rosji (32,5%) i Stanów Zjednoczonych (27,8%), co nie dziwi, ze względu na sposób ustalania cen leków na wymienionych rynkach. Spośród pozostałych państw europejskich, do których kierowany jest eksport chorwackich firm farmaceutycznych, wyróżnia się Polska (8,1%). Spośród krajów byłej Jugosławii, najwięcej leków eksportuje się do Bośni i Hercegowiny 4

5 (5,6%) mimo, że Bośnia i Hercegowina ma najniższy PKB na mieszkańca. W Bośni i Hercegowinie ceny leków są wyższe w porównaniu z Chorwacją i innymi krajami w regionie, z uwagi na zdecentralizowane zamówienia na tym obszarze. Niektóre rodzaje leków w Bośni i Hercegowinie są o 200% droższe niż w Chorwacji. Eksport W okresie pierwszych trzech miesięcy 2012 roku, dostawy do Stanów Zjednoczonych i Rosji nadal stanowiły największy udział w eksporcie przemysłu farmaceutycznego. Eksport w pierwszym kwartale br. wzrósł o 35,1%,w porównaniu z 2011 rokiem, a najbardziej do USA, co przyczyniło się do zwiększenia udziału USA w łącznym eksporcie do 31,8%, natomiast największy spadek dostaw nastąpił do Polski, co spowodowało spadek polskiego udziału w eksporcie do 4,7%. Biorąc pod uwagę z jednej strony stagnację w produkcji wyrobów i preparatów farmaceutycznych, a z drugiej strony wzrost eksportu, można stwierdzić, że chorwacki przemysł farmaceutyczny traci pozycję na rynku krajowym. W przemyśle farmaceutycznym zwiększa się pokrycie importu eksportem. Podczas gdy w 2010 roku 67,8% importu było pokryte eksportem, w roku 2011 pokrycie importu eksportem wzrosło do 73,6%. W pierwszych trzech miesiącach 2012 roku kontynuowane były pozytywne trendy, kiedy to 86% importu pokrywał eksport (zwiększony eksport do USA i Rosji), podczas gdy wielkość importu leków nie uległa zmianie. Konsumpcja leków Produkcja podstawowych wyrobów i preparatów farmaceutycznych w stosunku do pozostałej części przemysłu przetwórczego jest specyficzna. Ceny większości leków na receptę, na rynku chorwackim ustalane są na podstawie Regulaminu7 /Pravilnik7/, zamiast na podstawie prawa podaży i popytu. Prawa podaży i popytu działają tylko w przypadku wyrobów farmaceutycznych, które są dostępne na wolnym rynku, tj., które można kupić bez recepty. W okresie od 2005 do 2010 roku zużycie leków łącznie wzrosło o 27%, a liczba zdefiniowanych dziennych dawek o 43%. Liczba zdefiniowanych dziennych dawek w 2010 roku wynosiła 942 dawek, co znaczy, że prawie każdy obywatel chorwacki średnio dziennie zużywał jedną dozę leku, a najwięcej zużywa się leków, które wpływają na układ sercowonaczyniowy i układ nerwowy. Średnio, co trzeci mieszkaniec Chorwacji dziennie zużywa jedną dawkę leku na układ krążenia, a co szósty dziennie zużywa dawkę leku na układ nerwowy. W tym samym okresie r., nominalny PKB wzrósł o 25%, co oznacza, że całkowita konsumpcja leków rosła szybciej niż PKB, a zwłaszcza liczba określonych dziennych dawek. To wskazuje, że Chorwacja zużywa więcej leków, a przyczyną tego jest starzenie się społeczeństwa i wzrost występowania chorób przewlekłych, wprowadzenie nowych leków jak również wzrost liczby osób coraz bardziej dbających o zdrowie. Konsumpcja leków na receptę w 2011 roku, wzrosła o 6,5%, w porównaniu z rokiem poprzednim. Udział konsumpcji leków objętych refundacją Chorwackiego Zakładu Ubezpieczeń Zdrowotnych (HZZO), czyli udział publicznej konsumpcji leków w ogólnej konsumpcji leków jest stosunkowo wysoki, a w określonych latach osiągnął blisko 90%. W krajach ze średnim poziomem dochodów, do których zalicza się także Chorwację, udział ten średnio wynosi 38,8%, podczas gdy w krajach rozwiniętych udział wydatków publicznych na leki wynosi 61,3%. W Chorwacji notuje się stosunkowo równomierne zużycie leków w poszczególnych regionach HZZO. Średnie zużycie leków na receptę, na jednego mieszkańca w 2011 roku osiągnęło równowartość 694,4 kun. Biorąc pod uwagę udział konsumpcji leków w PKB, Chorwacja nie odbiega od najbardziej 5

6 rozwiniętych krajów, przy czym wartość konsumpcji leków na jednego mieszkańca jest odpowiednio mniejsza ze względu na niższy PKB w Chorwacji. Największe spółki handlowe Działalność produkcyjną wyrobów i preparatów farmaceutycznych cechują relatywnie wysokie marże, stosunkowo niewielka liczba zatrudnionych oraz stabilne dochody. Głównym generatorem wzrostu w dziesiątce (10) wiodących spółek są mniejsze firmy. W środowisku, w którym prowadzenie działalności gospodarczej jest coraz trudniejsze, ze względu na presję związaną z polityką oszczędnościową w systemie ochrony zdrowia, dzięki eksportowi firmom z branży farmaceutycznej udało się zwiększyć sprzedaż, a wydajność i rentowność zwiększyć poprzez ograniczenie kosztów działalności produkcyjnej. Dochody ogółem 10 wiodących firm w produkcji preparatów farmaceutycznych w 2011 roku wzrosły o 2,6%, tj. poniżej wyników finansowych wszystkich przedsiębiorstw w Chorwacji, których dochody wzrosły o 5,8%. Pomimo, że Pliva Chorwacja jest największą firmą spośród omawianej dziesiątki (ponad 60% udziału w przychodach łącznie), to jednak na wzrost przychodów w ubiegłym roku najbardziej wpłynęły mniejsze firmy, głównie Belupo i Hospira. W sytuacji zmniejszonego budżetu HZZO na rok 2012, wraz z niekorzystnym otoczeniem gospodarczym, można spodziewać się skromnej poprawy na krajowym rynku farmaceutycznym i dalszego skoncentrowania się przemysłu farmaceutycznego na zwiększenie eksportu. Omawiana dziesiątka wiodących przedsiębiorstw, wykazuje wzrost przychodów od 2008 roku, przy czym w 2011 roku przychody na jednego zatrudnionego, osiągnęły wartość 1,2 mln kun. W porównaniu do światowych producentów leków generycznych, krajowe firmy są w dobrej sytuacji. Światowa średnia przychodów na jednego zatrudnionego wynosi euro, czyli około kun. Rentowność 10 wiodących firm jest stosunkowo wysoka. Marża EBITDA, miernik rentowności działalności gospodarczej, nieznacznie wzrosła z 23,7% w 2010 roku, do 24% w roku Oczywiste jest to, że stosunkowo duża wydajność pracy w tym sektorze, przekłada się na wysoką rentowność. W porównaniu ze światowymi firmami farmaceutycznymi, 10 wiodących krajowych firm farmaceutycznych także w tym zakresie jest w dobrej sytuacji. Średnia EBITDA marża dla spółek, które produkują leki generyczne na świecie, wynosi 21,3%, czyli jest o prawie 4% niższa niż w przypadku dziesiątki czołowych chorwackich firm farmaceutycznych. W 2011 roku zmniejszyła się aktywność i efektywność, 10 wiodących firm z branży produkcji preparatów farmaceutycznych, mierzona wskaźnikiem majątku obrotowego, który spadł z 0,6 do 0,4. Przyczyną tego nie był spadek sprzedaży, ale znaczny wzrost aktywów przedsiębiorstw. Pliva Chorwacja, znacznie zwiększyła krótkoterminowe aktywa finansowe, a tym samym wpłynęła na powyższy wskaźnik. Ta sama firma znacznie zwiększyła krótkoterminowe i długoterminowe zobowiązania, co wpłynęło na znaczące zmniejszenie wskaźnika bieżącej płynności finansowej (z 3,2 w 2010 roku do 1,9 w 2011r.) i wzrost wskaźnika łącznego zadłużenia 10 wiodących firm farmaceutycznych (z 0,2 do 0,6). W ten sposób, dziesiątka (10) wiodących firm przybliżyła się do średniego wskaźnika płynności bieżącej firm, producentów leków generycznych na świecie (1,7). Obecnie są one jednak bardziej zadłużone, ponieważ światowy średni wskaźnik całkowitego zadłużenia producentów leków generycznych obniżył się do poziomu 0,2. 6

7 Wnioski i oczekiwania Produkcja produktów farmaceutycznych, która od kwietnia 2011 roku nie uległa zmianie, nie przyczyniła się w znaczny sposób do gwałtownego spadku w przemyśle przetwórczym w pierwszych miesiącach 2012 r.. Bez zmian pozostają realne płace, liczba zatrudnionych i ceny produkcyjne w branży. Ze względu na ograniczenia w stosunku do ustalania cen leków na receptę w Chorwacji, eksport leków jest ważnym źródłem dochodów dla przemysłu farmaceutycznego, co znajduje odzwierciedlenie w dobrych wynikach finansowych czołowych chorwackich firm farmaceutycznych. W sytuacji zmniejszonego budżetu HZZO na rok 2012, wraz z niekorzystnym otoczeniem gospodarczym można spodziewać się skromnej poprawy na chorwackim rynku farmaceutycznym, oraz dalszego ukierunkowania się przemysłu farmaceutycznego na eksport. Perspektywy rozwoju przemysłu farmaceutycznego w Chorwacji należy postrzegać w kontekście przystąpienia do UE. Po przystąpieniu Chorwacji do UE na rynku pojawi się około 700 nowych leków, które są zarejestrowane w UE na podstawie centralnej procedury27, natomiast oczekuje się, że stawka podatku VAT na leki bez recepty i leki na receptę, na które płaci się VAT 25 procent ulegnie obniżeniu do 8 lub 10 procent. Pomimo coraz większej liczby leków na rynku krajowym, szansą dla krajowego przemysłu farmaceutycznego jest rozszerzenie się rynku, który obejmie całąue-27, czyli w sumie 501 milionów ludzi, z czego 87 mln, lub 17,%, w wieku powyżej 65 lat. Jednakże, tak jak w Chorwacji, rynek leków w UE jest ściśle uregulowany. Projekt nowego Rozporządzenia w sprawie kryteriów dla ustalania ceny leków, nadal zmierza do ograniczenia cen leków na receptę na poziomie niższym niż w krajach referencyjnych, z których wszystkie są członkami Unii Europejskiej, co oznacza, że po wejściu do UE, ceny leków na receptę będą dostosowane do poziomu cen leków w UE, lub będzie to oznaczać lepszą pozycję krajowych producentów wyrobów farmaceutycznych na rynku europejskim. Lista największych firm farmaceutycznych w Chorwacji: Pliva, Zagrzeb Belupo, Koprivnica JGL, Rijeka Genera, Kalinovica Farmal, Ludbreg Imunološki zavod, Zagrzeb Fidifarm, Rakitje Biognost, Zagrzeb PharmaS, Zagrzeb 7

8 Źródło: Suvremene poslovne komunikacije d.o.o. Ekonomski institut, Zagreb Sprzedaż sieci Banków Hypo Alpe - Adria Bank na Bałkanach Austriacki bank Hypo Alpe-Adria opublikował informację o podjętej decyzji sprzedaży swoich banków w 5 krajach Południowo-Wschodniej Europy. Oficjalnie rozpoczęto zbieranie ofert na zakup banków Hypo Grupy w Chorwacji, Słowenii, Bośni i Hercegowinie, Serbii i Czarnogórze. Termin nadsyłania ofert upływa w dniu 7 grudnia b.r. Po ocenie ofert nadesłanych do tego terminu do kolejnego etapu zostaną zaproszeni oferenci, w zależności od ich potencjału finansowego. Źródło: Internet Grupa Hypo byłaby najbardziej zainteresowana sprzedażą w komplecie wszystkich banków w wymienionych krajach ale po rozmowach z potencjalnymi inwestorami istnieje także możliwość sprzedaży poszczególnych banków, przy czym decydująca będzie zaoferowana cena. Cała Grupa Hypo w ubiegłym roku zanotowała straty w wysokości 59,1 mln Euro, w 2010 r. straty przekroczyły 1 mld Euro, a w 2009 r. 1,58 mld Euro. Jednocześnie wyniki działalności Hypo Alpe-Adria Bank w Chorwacji podczas całego okresu kryzysu były pozytywne. W 2011 r. zysk wyniósł 6,1 mln Euro, a w 2010 r. 23 mln Euro. Dla przeciwdziałania upadkowi Grupy Austria znacjonalizowała w 2009 r. Hypo Group Alpe Adria i od tego momentu we współpracy z Brukselą przeprowadzana jest restrukturyzacja jej działalności, której końcowym etapem miałaby być ponowna prywatyzacja. Rolę doradcy finansowego spełnia Deutsche Bank. Planowana jest także sprzedaż banków w Austrii i we Włoszech ale w pierwszym etapie poszukuje się inwestora w regionie Bałkanów. Wartość przewidzianego portfela do sprzedaży wynosi 11 mld Euro, co stanowi około 7% udziału w rynku w tym regionie. Banki w tych krajach posiadają 1,1 mln klientów i 250 oddziałów banków. Ze wszystkich potencjalnych kupców Hypo Alpe Adria Banku w Chorwacji w kręgach bankowców wymieniani są kupcy z Rosji. Źródło: Poslovni, dnevnik, Business.hr 8

9 Kolejna zmiana ustawy o spółkach handlowych Pomimo tego, że ustawa o spółkach handlowych była niedawno zmieniona, chorwackie Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowuje kolejną jej nowelizację, która będzie dotyczyła podwyższenia kapitału zakładowego spółek. Oceniono bowiem, że aktualna wielkość tego kapitału w wysokości 20 tys. HRK jest niewystarczająca. W ministerstwie rozpatrywanych jest kilka wariantów podwyższenia kapitału zakładowego i wahają się one w granicach od do HRK, a dla spółek akcyjnych rozpatruje się nawet podwyżka kapitału do 1 mln HRK. Faktyczna wysokość jaką będą musieli przedsiębiorcy przygotować aby utworzyć spółkę będzie znana do końca b.r. Minister Sprawiedliwości Orsat Milijenić. Źródło: Internet Kolejna zmiana ustawy o spółkach handlowych zaledwie kilka miesięcy po zmianie wprowadzającej możliwość rejestracji spółek z ograniczoną odpowiedzialnością ( d. o.o.) z kapitałem w wysokości 10 HRK została zapowiedziana w dniu 8 listopada przez Ministra Sprawiedliwości Orsata Miljenića. Podwyższenie kapitału zakładowego w praktyce będzie oznaczało, że chorwackie firmy w przyszłym roku czeka lawina podwyższania kapitału zakładowego. Podczas tego procesu wiele firm może zmienić właściciela. Należy oczekiwać, że ten proces ożywi zamarły chorwacki rynek kapitałowy i przyczyni się do wzmocnienia finansowego chorwackich firm. Wszystkim, których nie będzie stać na utworzenie prawdziwej firmy pozostanie nadal możliwość utworzenia firmy za 10 HRK. Przewiduje się także uchylenie obowiązku składania oświadczenia o braku zadłużenia, co nie jest potrzebne w związku z wprowadzeniem OIB ( odpowiednik NIP). Nowelizacja ustawy przewiduje także uchylenie dotychczasowego ograniczenia dotyczącego nazwy firmy (dotychczas wymagane było aby spółki posiadały chorwackie nazwy w alfabecie łacińskim, co także hamowało rozwój przedsiębiorczości). Źródło: Jutarni list.hr Nowe prognozy Komisji Europejskiej W dniu 7 ubiegłego miesiąca, została opublikowana nowa ocena sytuacji gospodarczej przygotowana przez Komisję Europejską dla wszystkich krajów członkowskich UE, Chorwacji oraz krajów kandydatów do UE. Dla Chorwacji aktualna ocena przewiduje spadek PKB w bieżącym roku w wysokości 1,9%, na rok 2013 stagnację oraz wzrost PKB dopiero w 2014 r. o 1,4%. Dla krajów kandydujących do członkowstwa w UE, oprócz Serbii, przewiduje pozytywne tendencje gospodarcze w bieżącym roku i w latach następnych. Dotyczy to Islandii, Turcji, Macedonii i 9

10 Czarnogóry. Dla Serbii przewidywany jest spadek PKB w bieżącym roku o 1,2%. Komisja Europejska przytaczając dane o spadku PKB w Chorwacji w wysokości 1,7% w I półroczu b.r. przewiduje, że w całym 2012 r. spadek PKB wyniesie 1,9%, ponieważ aktywność gospodarcza nie poprawia się, a na wzrost produkcji będzie miała wpływ bardzo duża susza, jaka wystąpiła w Chorwacji. Dodatkowym negatywnym zjawiskiem jest duże bezrobocie, które według oceny KE będzie nadal wzrastać, a jego spadku można oczekiwać dopiero w 2014 r. Wzrost aktywności gospodarczej oczekiwany jest dopiero wraz ze wzrostem napływu zagranicznych inwestycji do Chorwacji. Przewidywane zmiany podatkowe w Chorwacji w 2013 r Z dniem 1 stycznia 2013 r. uchyla się w Chorwacji na towary luksusowe, a 0 stawka podatku VAT zostanie podwyższona do 5%. Stopa podatku VAT na usługi gastronomiczne zostanie obniżona z 25% do 10% zapowiedział Minister Finansów Slavko Linić na ubiegłotygodniowej konferencji prasowej EUforija poświęconej problematyce podatków, zorganizowanej przez Centrum ds. rozwoju międzynarodowego. Obniżenie stopy podatku VAT na usługi gastronomiczne traktowane jest jako forma wspierania sektora turystycznego aby utrzymał konkurencyjność z sektorem turystycznym krajów śródziemnomorskich, które posiadają niższe obciążenie podatkowe. Jednak chorwackie Ministerstwo Finansów będzie bardzo rygorystycznie przestrzegać ustawy o fiskalizacji aby przeciwdziałać uchylaniu się od płacenia podatków w sektorze gastronomicznym. Według zapowiedzi ministra Linića wprowadzenie kas fiskalnych będzie kosztowało przedsiębiorców ok HRK i jeżeli przedsiębiorca nie posiada takiej kwoty, to według słów ministra Linića nie ma czego szukać na rynku. Wszyscy, którzy nie dostosują się do nowych przepisów powinni zniknąć z rynku. Obniżenie stopy podatku VAT na usługi serwowania żywności i napojów w obiektach gastronomicznych spowoduje według szacunków resortu finansów mniejsze wpływy do budżetu w skali roku o ok. 1 mld HRK, co powinno być zniwelowane zwiększonymi wpływami do budżetu, w związku z wprowadzeniem kas fiskalnych, które mają przyczynić się do poprawy dyscypliny płacenia podatków. Minister Linić poinformował, że rozważane jest także obniżenie podatku VAT z tytułu opłat za cumowanie zagranicznych jednostek pływających w marinach w Chorwacji aby przeciwdziałać ucieczce zagranicznych żeglarzy z Chorwacji i korzystaniu przez nich z usług innych przystani jachtowych. Przepisy w tym zakresie muszą jeszcze zostać uzgodnione z Komisją Europejską. Wpływy do budżetu z podatku od zysku,według wstępnych szacunków resortu mogą ulec zmniejszeniu o ok. 3-4 mld HRK w związku z planowanymi ulgami podatkowymi dla przedsiębiorców w związku z reinwestowaniem zysków. W 2013 r. zostanie wprowadzony podatek od nieruchomości, który będzie zamiast dotychczasowej opłaty komunalnej. Szczegóły dotyczące planowanych stóp podatkowych będą znane w najbliższym czasie. Rząd chorwacki rozważał także opodatkowanie depozytów bankowych ale w przyszłym roku takie rozwiązanie nie zostanie wprowadzone. 10

11 Od 1 stycznia 2013 r. zostanie także uchylony podatek na dobra luksusowe (biżuteria, zegarki, odzież i obuwie z futer i skór gadów, wyroby pirotechniczne do sztucznych ogni i broń) w wysokości 30%. Taki podatek nie występuje w krajach UE i dlatego tego typu produkty były znacznie droższe w Chorwacji aniżeli w krajach sąsiedzkich i krajach UE. Głównym motywem uchylenia tego podatku jest przeciwdziałanie realizacji zakupów towarów luksusowych przez obywateli chorwackich w innych krajach, a równocześnie zostaną ujednolicone warunki działalności chorwackich przedsiębiorców z tego sektora z warunkami w innych krajach. Do chorwackiego systemu pobierania opłat z tytułu akcyzy, zgodnie z zasadami UE wprowadzi się akcyzę na energię elektryczną, gaz i koks. Do momentu przystąpienia przez Chorwację do UE wysokość akcyzy na poszczególne towary zostanie dostosowana do zasad obowiązujących w UE, co oznacza, że będzie musiała wzrosnąć akcyza na papierosy i kawę. Źródło: Privredni vjesnik.hr Tegoroczny sezon turystyczny w Chorwacji lepszy od ubiegłorocznego Z danych Chorwackiego Urzędu Statystycznego (DZS) za 9 miesięcy b.r. wynika, że chorwacka turystyka uzyskała lepsze wyniki w porównaniu z analogicznym okresem 2011r. We wszystkich komercyjnych obiektach zakwaterowania w okresie 9 miesięcy było o 3,2 % więcej turystów, którzy spędzili o 3,9% więcej noclegów aniżeli przed rokiem. W okresie 9 miesięcy w Chorwacji przebywało turystów, liczba noclegów wyniosła , w tym 7,7% przypadało na turystów krajowych, a 92,3 % na turystów zagranicznych. Efekty kryzysu gospodarczego spowodowały, że wielu Chorwatów w bieżącym roku zrezygnowało z urlopu biorąc pod uwagę zmniejszoną liczbę noclegów krajowych turystów, która zmniejszyła się w porównaniu do analogicznego okresu ub. roku o 7%, a liczba noclegów zagranicznych turystów wzrosła o 4,9%. Najliczniejszą grupę wśród zagranicznych turystów stanowili Niemcy, ich udział w liczbie noclegów stanowił 24,1 %. Kolejne miejsce zajęli turyści ze Słowenii ( 11% noclegów), Austriacy (8,8%), Czech (8,1%), Włoch (7,9%). Kolejne miejsca zajęli Polacy, Holendrzy i Słowacy. Największe wpływy z turystyki osiągnęły hotele, w hotelach przebywało 3,95 mln turystów, którzy spędzili w Chorwacji 14,6 mln noclegów. Atrakcyjne były także kampingi, na których przebywało 2,29 mln turystów i spędzili oni 15,6 mln noclegów. W kwaterach prywatnych przebywało 2,8 mln turystów i spędzili oni w Chorwacji ponad 20 mln noclegów. Największa ilość turystów przybyła do Chorwacji indywidualnie 6,9 mln osób. W sposób zorganizowany przybyło ponad 4 mln turystów. Źródło: DZS, Jutarni list.hr 11

12 II. PRZEGLĄD AKTUALNOŚCI GOSPODARCZYCH NA UKRAINIE Źródło: Internet Ukraiński sektor energetyczny po 9 miesiącach 2012 r. Ministerstwo Energetyki i Przemysłu Węglowego Ukrainy opublikowało dane dotyczące sytuacji w ukraińskim sektorze energetycznym za 9 miesięcy 2012 r Sektor elektroenergetyczny W okresie styczeń-wrzesień 2012 r. na Ukrainie wyprodukowano 145,9 mld kwh energii elektrycznej (wzrost o 3,4 % w porównaniu do poziomu produkcji energii elektrycznej z analogicznego okresu roku poprzedniego). W szczególności elektrownie konwencjonalne i elektrociepłownie wyprodukowały w w/w okresie 65,6 mld kwh energii elektrycznej (wzrost produkcji o 8,1% w porównaniu z poziomem produkcji z analogicznego okresu 2011 r.), elektrownie atomowe 65,7 mld kwh (wzrost produkcji o 0,5%), hydroelektrownie 8 mld kwh (spadek o 8%), a pozostałe elektrownie (bloki energetyczne i komunalne elektrownie) wyprodukowały 5,6 mld kwh energii elektrycznej (spadek o 3,4% w porównaniu z analogicznym okresem 2011 r.). Ze źródeł alternatywnych w omawianym okresie wytworzono 449,3 mln kwh energii elektrycznej (0,31% łącznego poziomu produkcji energii elektrycznej na Ukrainie). W ujęciu miesięcznym, we wrześniu 2012 r. na Ukrainie wyprodukowano 14,5 mld kwh (wzrost o 1,3 % w porównaniu do analogicznego miesiąca roku poprzedniego). W szczególności elektrownie konwencjonalne i elektrociepłownie wyprodukowały we wrześniu 2012 r. 6,5 mld kwh energii elektrycznej (wzrost produkcji o 14,8% w porównaniu z poziomem produkcji ze września 2011 r.), elektrownie atomowe 6,9 mld kwh (spadek produkcji o 9,2% w porównaniu ze wrześniem 2011 r.), hydroelektrownie 535,3 mln kwh (spadek produkcji o 1,2%), a pozostałe elektrownie (bloki energetyczne i komunalne elektrownie) wyprodukowały 499,2 mln kwh energii elektrycznej (spadek produkcji o 6%). Z alternatywnych źródeł energii na Ukrainie we wrześniu 2012 r. wyprodukowano 61,3 mln kwh energii elektrycznej (0,33%). W okresie styczeń-wrzesień 2012 r. poziom eksportu energii elektrycznej z Ukrainy za granicę wyniósł 7,2 mld kwh (wzrost o 68,9% w porównaniu do poziomu eksportu energii elektrycznej z analogicznego okresu roku poprzedniego), w tym we wrześniu 2012 r. wyniósł 991 mln kwh (wzrost o 66,2 % w porównaniu do analogicznego miesiąca roku poprzedniego). W omawianym okresie eksport energii elektrycznej zrealizowany został do Białorusi (41,3% łącznego eksportu), Węgier (36%), Polski (10,6%), Mołdowy (8,9%), Rumunii (2,1%) oraz Słowacji (1,1%). Z kolei poziom zuŝycia netto energii elektrycznej wyniósł po 9 miesiącach 2012 r. 112,2 mld kwh (wzrost o 0,9% w porównaniu do poziomu zużycia w analogicznym okresie roku poprzedniego), w tym 12

13 we wrześniu 2012 r. wyniósł 11,2 mld kwh (spadek o 1,5 % w porównaniu do analogicznego miesiąca roku poprzedniego). Sektor górnictwa węglowego W okresie styczeń-wrzesień 2012 r. na Ukrainie wydobyto 64,2 mln ton węgla (wzrost o 5,6 % w porównaniu do poziomu wydobycia z analogicznego okresu 2011 r.), w tym poziom wydobycia węgla koksowniczego wyniósł 18,7 mln ton (wzrost o 0,3 %), a węgla energetycznego 45,5 mln ton (wzrost o 8,3 %). W szczególności we wrześniu 2012 r. poziom wydobycia węgla na Ukrainie wyniósł 6,7 mln ton (spadek o 0,03 % w porównaniu do września 2011 r.), w tym węgla koksowniczego 1,9 mln ton (spadek o 10,2 %), a węgla energetycznego 4,8 mln ton (wzrost o 4,6 %). Po 9 miesiącach poziom zuŝycia węgla na Ukrainie wyniósł 45,5 mln ton (wzrost o 6,8% w porównaniu do poziomu zuŝycia tego paliwa w analogicznym okresie 2011 r.), w tym zapotrzebowanie elektrociepłowni w węgiel wyniosło 24,3 mln ton (wzrost o 3,6%). W szczególności we wrześniu 2012 r. poziom zużycia węgla na Ukrainie wyniósł 5,04 mln ton (wzrost o 5,5 % w porównaniu do września 2011 r.), w tym zapotrzebowanie elektrociepłowni na to paliwo wyniosło 2,7 mln ton (wzrost o 7,2 %). Sektor naftowy W okresie styczeń-wrzesień 2012 r. na Ukrainie wydobyto 2,5 mln ton ropy naftowej (spadek o 0,8 % w porównaniu do poziomu wydobycia z analogicznego okresu roku poprzedniego), w tym we wrześniu 2012 r. poziom wydobycia tego surowca wyniósł 261,2 tys. ton (spadek o 2,6 % w porównaniu do analogicznego miesiąca roku poprzedniego). W omawianym okresie poziom produkcji wyrobów ropopochodnych na Ukrainie wyniósł 3 mln ton (spadek o 47,4% w porównaniu do poziomu produkcji tych produktów w analogicznym okresie 2011 r.), w tym poziom produkcji benzyn wyniósł 1,3 mln ton (spadek o 40,1 %), olejów napędowych 1,1 mln ton (spadek o 45,6 %), a mazutu 584,2 tys. ton (spadek o 62% %). We wrześniu 2012 r. poziom tej produkcji wyniósł odpowiednio: 224,4 tys. ton (spadek o 56,3 %), 99,2 tys. ton (spadek o 41,7 %), 96,9 tys. ton (spadek o 48,3 %) i 28,3 tys. ton (spadek o 81,8 %). Z kolei poziom zapotrzebowania na wyroby ropopochodne na Ukrainie po 9 miesiącach 2012 r. wyniósł 7,8 mln ton (spadek o 1,3% w porównaniu do poziomu zapotrzebowania na te produkty w analogicznym okresie roku poprzedniego), w tym poziom zapotrzebowania na benzyny wyniósł 3,2 mln ton (spadek o 1,8 %), oleje napędowe 4,4 mln ton (wzrost o 7,6 %) oraz mazut 258 tys. ton (spadek o 59,8 %). We wrześniu 2012 r. poziom tego zapotrzebowania wyniósł odpowiednio: 1 mln ton (spadek o 2,6 %), 372,8 tys. ton (spadek o 3,1 %), 614 tys. ton (wzrost o 2,2 %) i 14,2 tys. ton (spadek o 67,3 %). W okresie styczeń-wrzesień 2012 r. poziom przesyłu ropy naftowej przez terytorium Ukrainy wyniósł 10,7 mln ton (spadek o 19,6% w porównaniu do poziomu produkcji tych produktów w analogicznym okresie roku poprzedniego), w tym we wrześniu 2012 r. 1,2 mln ton (wzrost o 2,6 %). Sektor gazowy Po 9 miesiącach 2012 r. na Ukrainie wydobyto 15,1 mld m3 gazu ziemnego (wzrost o 0,6 % w porównaniu do poziomu wydobycia z analogicznego okresu roku poprzedniego), w tym we wrześniu 2012 r. poziom wydobycia tego paliwa wyniósł 1,6 mld m3 (spadek o 1,3 % w porównaniu do analogicznego miesiąca roku poprzedniego). W omawianym okresie poziom zapotrzebowania na gaz ziemny na Ukrainie wyniósł 37,4 mld m3 (spadek o 8,3% w porównaniu do poziomu zapotrzebowania na to paliwo w analogicznym okresie 2011 r.), w tym we wrześniu 2012 r. poziom zapotrzebowania na to paliwo wyniósł 2,3 mld m3 (spadek o 14,6 % w 13

14 porównaniu do analogicznego miesiąca roku poprzedniego). Z kolei poziom importu gazu ziemnego na Ukrainę po 9 miesiącach 2012 r. wyniósł 24,6 mld m3 (spadek o 30,9% w porównaniu do poziomu importu gazu ziemnego w analogicznym okresie 2011 r.), w tym we wrześniu 2012 r. poziom tego importu wyniósł 3,1 mld m3 (wzrost o 5,1 %), a poziom przesyłu tego paliwa przez terytorium Ukrainy wyniósł 62,8 mld m3 (spadek o 19,7% w porównaniu do poziomu przesyłu gazu w analogicznym okresie 2011 r.), w tym we wrześniu 2012 r. poziom tego przesyłu wyniósł 6,6 mld m3 (wzrost o 6,3 %). Dodatkowe informacje o sytuacji w ukraińskim sektorze energetycznym w okresie styczeń wrzesień 2012 r. na załączonych rysunkach oraz w opracowaniu Ministerstwa Energetyki i Przemysłu Węglowego Ukrainy na ten temat. Analizy wybranych danych makroekonomicznych Ukrainy, przygotowane przez Wydział Ekonomiczny Ambasady RP w Kijowie, znaleźć moźna na stronie Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kijowie w zakładce Ukraina / Gospodarka Ukrainy". Źródło: Ministerstwo Energetyki i Przemysłu Węglowego Ukrainy Nowe zasady państwowego wsparcia sektora IT na Ukrainie Władze Ukrainy określiły zasady państwowego wsparcia dla ukraińskiego sektora usług IT. Zgodnie z przyjętą w tej sprawie ustawą państwowe wsparcie dla branży IT służyć ma stymulowaniu rozwoju tej branży w celu stworzenia nowych miejsc pracy, przyciągnięcia inwestycji, zwiększenia produkcji wysokozaawansowanych technologii oraz stymulowania eksportu towarów i usług. Wsparcie to ukierunkowane będzie na m.in. rozwój systemu zarządzania w branży IT, stworzenie efektywnego mechanizmu współpracy instytucji naukowych i podmiotów gospodarczych branży IT, podwyższenie konkurencyjności podmiotów tego sektora czy też realizacji badań naukowych w tej sferze. Podstawową formy państwowej pomocy dla ukraińskiego sektora IT, zgodnie z w/w ustawą, ma być preferencyjne opodatkowanie podmiotów tego sektora (latem 2012 r. władze Ukrainy przyjęły nowelizację ukraińskiego prawa podatkowego wprowadzającą tymczasowe ulgi podatkowe dla sektora IT. Została ona oficjalnie opublikowana w dniu 6 listopada 2012 r. i wejdzie w życie z dniem 7 listopada 2012 r. Władze Ukrainy podejmują w ostatnim czasie działania na rzecz rozwoju krajowego sektora usług IT. W szczególności latem 2012 r. władze Ukrainy przyjęły nowelizację ukraińskiego prawa podatkowego wprowadzającą tymczasowe ulgi podatkowe dla sektora IT. Źródło: Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kijowie Rozpoczęcie eksploatacji polskich pociągów spalinowych na Ukrainie Władze Autonomicznej Republiki Krym zakupiły pierwszy pociąg spalinowy produkcji polskiego holdingu Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. Pociąg kursować będzie na trasie Dżankoj Feodosja (Krym). Liczba miejsc 200 osób. Okres użytkowania 40 lat. Eksploatacja w/w pojazdu ma się przyczynić do skrócenia czasu trwania podróży na w/w trasie o godzinę. Komentując uruchomienie w/w połączenia Dyrektor ds. Marketingu Rynków Wschodnich Pojazdy 14

15 Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. Z. Żurawski poinformował, iż istnieje możliwość produkcji pociągów dieslowych na Ukrainie. Źródło: Uriadowyj Kurier Poziom inflacji na Ukrainie w październiku 2012 r. Państwowa Służba Statystyczna Ukrainy opublikowała dane dotyczące zmian cen na towary konsumpcyjnei przemysłowe na Ukrainie w październiku 2012 r. Zgodnie z opublikowanymi przez Państwową Służbę Statystyki Ukrainy danymi, od początku 2012 r. poziom cen towarów i usług konsumpcyjnych (tzw. wskaźnik inflacji) obniżył się o 0,3%. W porównaniu natomiast do września 2012 r. poziom tych cen nie zmienił się. Największy wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2012 r. odnotowano w przypadku jaj (wzrost o 4,4%). Obniżeniu uległy natomiast ceny na inne artykuły spożywcze, w tym zwłaszcza warzywa spadek o 5,1%, cukier spadek o 2,3%. Szczegółowe informacje o zmianie poziomu cen towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2012 r. w poniższej tablicy. Dynamika zmian w stosunku do: września 2012 r. grudnia 2011 r. października 2011 r. Artykuły spożywcze i napoje bezalkoholowe 99,8 97,8 98,0 Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe 100,4 105,3 106,2 Odzież i obuwie 100,2 97,7 98,0 Opłaty komunalne 100,1 100,8 100,8 Wyposażenie i wydatki na utrzymanie domu 100,3 101,4 101,8 Zdrowie 100,0 101,8 102,0 Transport 100,2 104,0 104,7 Telekomunikacja 100,0 101,4 101,3 Rekreacja i kultura 100,0 100,3 100,6 Edukacja 100,1 104,4 104,5 Hotele i restauracje 100,0 102,7 103,2 Inne towary i usługi 100,3 100,4 102,0 W przypadku cen na produkcję przemysłową, w październiku 2012 r. poziom cen towarów i usług przemysłowych spadł w porównaniu z poprzednim miesiącem o 1,5%. W porównaniu natomiast do października 2011 r. poziom tych cen wzrósł o 0,6%, a liczony od początku 2012 r. o 1,8%. Największy wzrost cen towarów i usług przemysłowych w październiku 2012 r. odnotowano w przypadku wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego (wzrost o 5,2%), przemysłu chemicznego (wzrost o 1,5%) oraz przemysłu mlecznego (wzrost o 1,2%). Obniżeniu uległy natomiast ceny na m.in. wydobycie zasobów mineralnych, z wyjątkiem paliwowo-energetycznych (spadek o 11,5%), produkcji i dystrybucji energii elektrycznej, gazu i wody (spadek o 4,7%) czy przemysłu koksowniczego (spadek o 4,3%). Szczegółowe informacje o zmianie poziomu cen towarów i usług przemysłowych w październiku 2012 r. w poniższej tablicy. 15

16 Dynamika zmian w stosunku do: września 2012 r. grudnia 2011 r. października 2011 r. Przemysł wydobywczy 95,1 91,1 91,0 Produkcja artykułów spożywczych, napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych 100,7 103,2 103,3 Przemysł lekki 100,2 101,9 101,6 Przemysł drzewny (za wyjątkiem produkcji mebli) 99,9 100,9 100,4 Przemysł celulozowo-papierniczy 100,5 102,7 102,3 Produkcja koksu i paliw 98,5 94,0 91,1 Przemysł chemiczny 101,5 105,7 104,5 Produkcja pozostałych wyrobów niemetalicznych 100,4 107,8 108,6 Przemysł hutniczy , Przemysł maszynowy 100,1 103,7 103,6 Produkcja i dystrybucja energii elektrycznej, gazu ziemnego i wody 95,3 112,9 114,1 Dodatkowe informacje o zmianie poziomu cen na Ukrainie za październik 2012 r. w załączonym opracowaniu Państwowej SłuŜby Statystycznej Ukrainy na ten temat. Analizy wybranych danych makroekonomicznych Ukrainy, przygotowane przez Wydział Ekonomiczny Ambasady RP w Kijowie, znaleźć moŝna na stronie Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kijowie w zakładce Ukraina / Gospodarka Ukrainy". Źródło: Państwowa SłuŜba Statystyczna Ukrainy Ocena koniunktury gospodarczej Ukrainy Narodowy Bank Ukrainy upowszechnił wyniki cokwartalnego badania ocen przedsiębiorców dotyczących sytuacji gospodarczej Ukrainy. Zgodnie z informacjami przedstawionymi przez Dyrektora Departamentu Gospodarczego Narodowego Banku Ukrainy O. Petryka, indeks oczekiwań biznesowych ukraińskich przedsiębiorstw w III kwartale 2012 r. wyniósł 115,1% co świadczyć ma o oczekiwaniach aktywizacji działalności gospodarczej ukraińskich firm w ciągu następnego roku. W szczególności respondenci prognozują poprawę stanu finansowo-ekonomicznego swoich przedsiębiorstw, zwiększenie wielkości sprzedaży produkcji i wydatków inwestycyjnych, a także wzrost zatrudnienia w swoich przedsiębiorstwach w ciągu następnych 12 miesięcy. Ponadto zdaniem respondentów w ciągu najbliższego roku należy oczekiwać stabilizacji sektora przemysłowego (54% respondentów) i niskiego tempa wzrostu wydatków produkcyjnych (wśród czynników warunkujących wzrost kosztów działalności przedsiębiorstw respondenci wskazują na ewentualną podwyżkę mediów energetycznych 63,9% odpowiedzi, i surowców i materiałów 62,5%), nie należy się natomiast spodziewać znaczących wahań kursowych na ukraińskim rynku walutowym. Wg oczekiwań biznesu w ciągu następnych 3-ch miesięcy rosnąć będzie 16

17 również zapotrzebowanie na środki obrotowe, co przełoży się na ożywienie na rynku pożyczkowokredytowym. Ankieta Narodowego Banku Ukrainy przeprowadzana jest co kwartał wśród kierowników przedsiębiorstw(omawiana ankieta przeprowadzona została wśród 1201 przedsiębiorstw ze wszystkich regionów kraju) i obejmuje ocenę bieżącej oraz przyszłej aktywności biznesowej, oczekiwań inflacyjnych i kursowych, zmiany sytuacji ekonomicznej na Ukrainie. Indeks oczekiwań biznesowych ukraińskich przedsiębiorstw w II kwartale 2012 r. wyniósł 119,7%. Źródło: Delo, Kommersant Zmiany w zasadach lokowania inwestycji zagranicznych na Ukrainie Narodowy Bank Ukrainy wprowadził zmiany w zasadach lokowania przez inwestorów zagranicznych ich środków na Ukrainie. Zgodnie z przyjętą nowelizacją prawa walutowego Ukrainy, zagraniczni inwestorzy chcący przekazać na Ukrainę własne środki w celu ich zainwestowania na Ukrainie będą mogli dokonać tego rodzaju transakcji wyłącznie za pośrednictwem instytucji bankowych (zabronione zostało wnoszenie tych środków na stosowne rachunki inwestycyjne na Ukrainie w postaci gotówkowej). W komentarzach do w/w decyzji podkreśla się, iŝ wprowadzenie w/w ograniczeń związane jest z ogólnymi działaniami podejmowanymi obecnie przez Narodowy Bank Ukrainy na rzecz ograniczenia obrotu gotówkowego na Ukrainie. Źródło: Korespondent, Interfax-Ukraina, Delo, Ukraińskie Nowyny Propozycje zaostrzenia zasad importu wybranych towarów na Ukrainę Gabinet Ministrów Ukrainy inicjuje zmianę zasad importu na Ukrainę określonych towarów przez podmioty objęte uproszczonym trybem opodatkowania ich dochodów. W szczególności przygotowany i przekazany do rozpatrzenia przez ukraiński parlament projekt nowelizacji prawa podatkowego Ukrainy przewiduje wprowadzenie obowiązku stosowania przez w/w podatników kas fiskalnych, a w przypadku tych podmiotów, które nie są płatnikami podatku VAT także prowadzenia ewidencji wydatków na zakup takiego importu. Nowe zasady działalności podmiotów rozliczających się na zasadach uproszczonych z uzyskiwanych dochodów dotyczyć miałyby tych podmiotów, które prowadzą działalność w zakresie importu takich towarów jak wyroby jubilerskie, zegarki, artykuły AGD, komputery telefony komórkowe. W uzasadnieniu do w/w propozycji wskazuje się, iż wprowadzenie w/w zmian przyczyni się do ograniczenia skali nielegalnego, bez spłaty odpowiednich ceł i podatków, wwozu towarów na terytorium Ukrainy przez przedsiębiorców ukraińskich płatników jednolitego podatku. Źródło: Kommersant, Ekonomiczeskije Izwestia, Unian Dziękujemy Wydziałowi Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie za systematyczne informacje na temat rozwoju gospodarczego Ukrainy Redakcja KG 17

18 OFERTA NASZEGO CZŁONKA EURO-CAR W historię polskiego rynku motoryzacyjnego Euro- Car wpisał się wiele lat temu, zaczynając swoją współpracę z Fordem jeszcze przed otwarciem pierwszych polskich dilerskich salonów samochodowych. Takie doświadczenie zobowiązuje. W 1985 roku, jako jedni z pierwszych w Polsce otrzymaliśmy autoryzację Forda na naprawy serwisowe a w 1992 roku pełną autoryzację na sprzedaż, serwis i części zamienne - to wtedy rozpoczęła się współpraca z Ford Motor Company trwająca nieprzerwanie przez ponad 20 lat (we wrześniu bieżącego roku obchodziliśmy jej 20-lecie). Prezesem Zarządu Euro-Car od początku jej powstania jest Andrzej Dmochowski. W 2004 roku Euro-Car otworzył swoją filię w Słupsku przy ulicy Kniaziewicza 9 w budynku, który praktycznie od początku swojego istnienia jest związany z motoryzacją. Firma Euro-Car oferuje kompleksową obsługę obejmującą wszystkie zagadnienia związane z transportem samochodowym w Państwa firmie tj. dobór i tworzenie parku samochodowego, obsługa serwisowa i obsługa blacharsko-lakiernicza finansowanie zakupów, ubezpieczenia, odkup i obrót pojazdami używanymi. Do dyspozycji klientów pozostaje trzech handlowców wyspecjalizowanych w ofercie samochodów osobowych i dostawczych Zachęcamy do odwiedzenia naszego salonu, wykonania jazdy testowej Fordem z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania, przybliżymy najnowsze technologie zastosowane w naszych modelach, by ich użytkowanie było bezpieczne i komfortowe. Członkom Słupskiej Izby Przemysłowo Handlowej oferujemy możliwość użyczenia określonego modelu na dłuższy okres, w celu dokładnego przetestowania pojazdu. Dodatkowo nasz Dział Handlowy opracował specjalny program rabatowy dla firm zrzeszonych w SIPH naszym celem jest być rzetelnym partnerem biznesowym. Naszym klientom flotowym dostarczamy pojazdy w dowolne miejsce w Polsce, pomagamy w rozwiązywaniu problemów wynikających z zarządzania własną flotą, oferujemy wsparcie w poszukiwaniu najlepszej formy finansowania pozyskiwanej floty pojazdów. Od wielu lat współpracujemy z firmami leasingowymi i firmami Car Fleet Management wynajmu długoterminowego pojazdów. Kompleksowość naszych usług uzupełnia współpraca z firmami ubezpieczeniowymi zarówno w zakresie sprzedaży ubezpieczeń komunikacyjnych, jak i pomocy w likwidacji szkód komunikacyjnych. W stałej ofercie znajdują się również auta używane, z niewielkim przebiegiem, serwisowane w ASO, również na gwarancji fabrycznej. 18

19 Zapraszamy Państwa w godzinach: pon.- pt sobota Słupsk, ul. Kniaziewicza 9 tel Serwis Euro-Car w Słupsku - dwa stanowiska obsługi klienta, - wygodna strefa dla klienta ze świeżą prasą i kawą TV- Sat, - Internet WiFi -mile widziane są u nas dzieci, na które czeka kącik zabaw z kredkami i układankami. Dysponujemy trzema stanowiskami do obsługi serwisowej mechanicznej, jednym stanowiskiem do obsługi elektromechanicznej, oraz specjalne stanowisko- Recepcja Przejazdowa, gdzie Doradca Serwisowy w obecności klienta dokonuje wstępnych oględzin stanu pojazdu przed naprawą. Dla firm zrzeszonych w SIPH oferujemy usługę door-to-door polegającą na bezpłatnym transporcie Państwa auta na kołach z Państwa siedziby do naszego serwisu celem wykonania usługi: serwisu, naprawy. Zapraszamy Państwa w godzinach: pon.- pt sobota Słupsk, ul. Kniaziewicza 9 tel Serwis blacharsko lakierniczy w Słupsku spełnia najsurowsze wymagania technologiczne i operacyjne, jakie narzuca Ford Polska. Serwis oferuje szeroką gamę usług blacharsko lakierniczych. Zajmuje się kompleksowymi naprawami powypadkowymi oraz innymi związanymi z karoserią. Naprawy lakiernicze realizowane są przy pomocy profesjonalnej kabiny lakierniczej z użyciem ekologicznych lakierów w najnowszych technologiach.. Klientom korzystającym z Serwisu Blacharsko-Lakierniczego oferujemy unikalną, 3-letnią gwarancję na wykonane usługi. Serwis blacharsko lakierniczy mieści się przy ul. Kniaziewicza 9 w Słupsku i jest do Państwa dyspozycji w następujących godzinach: 19

20 pon.- pt sobota Kontakt: Tel Fax Na czas trwania naprawy samochodu w naszym serwisie mechanicznym lub serwisie blacharskolakierniczym oferujemy samochód zastępczy. Dział części zamiennych istnieje w Euro-Car od 1993 roku i prowadzi sprzedaż oryginalnych części zamiennych i akcesoriów firmy Ford oraz opon czołowych marek. Od szeregu lat plasujemy się w ścisłej czołówce firm branży motoryzacyjnej. W stałej ofercie posiadamy kilka tysięcy starannie wyselekcjonowanych pozycji. Od 2006 r. sprzedajemy oryginalne części Ford w systemie hurtowym. Naszymi odbiorcami są okoliczne sklepy motoryzacyjne, warsztaty mechaniczne oraz blacharskolakiernicze. Łączna wartość części we wszystkich naszych magazynach powoduje, iż dysponujemy największymi zasobami oryginalnych części Forda w północnej Polsce, a w rankingu sieci dealerskiej Forda w Polsce systematycznie plasujemy się na 7-8 miejscu wśród 47 firm. Zapraszamy Państwa w godzinach: pon.-pt sobota Zapytania o części prosimy kierować na adres DAWNI WŁADCY MÓRZ PANCERNIKI Największe do niedawna okręty wojenne świata wywodzą się w prostej linii od dawnych okrętów liniowych wielkich, wielopokładowych jednostek o ożaglowaniu rejowym, które przez kilka stuleci walczyły na morzach w tak zwanym szyku liniowym, tj. jeden za drugim, zasypując się nawzajem pociskami na granicy donośności ówczesnych dział. Za pierwszy prawdziwy okręt liniowy uchodzi angielski Sovereign of the Seas z pierwszej połowy siedemnastego wieku. Pierwsze pancerniki pojawiły się niemal równocześnie po obu stronach Atlantyku w początku lat sześćdziesiątych ubiegłego stulecia. Najpierw, w marcu 1862 roku, w czasie amerykańskiej Wojny Secesyjnej, na redzie Hampton Roads, odbył się nierozstrzygnięty pojedynek dwóch dość dziwacznych 20

Przegląd aktualności gospodarczych na Ukrainie

Przegląd aktualności gospodarczych na Ukrainie WYDZIAŁ PROMOCJI HANDLU I INWESTYCJI AMBASADY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W KIJOWIE Kijów, 24 sierpnia 2015 r. Przegląd aktualności gospodarczych na Ukrainie 17 23 sierpnia 2015 r. Nr 33/2015 (372) Sprzedaż

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017

Bardziej szczegółowo

Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29

Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29 Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29 2 Eksport jest siłą napędową niemieckiej gospodarki. Niemcy są także znaczącym importerem surowców, głównie energetycznych, ale i wysoko przetworzonych wyrobów

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r.

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 r. Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał roku W pierwszych sześciu miesiącach roku sądy gospodarcze ogłosiły upadłość 307 polskich przedsiębiorstw. Tym samym blisko 12 tys. Polaków straciło

Bardziej szczegółowo

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku Urząd Marszałkowski Województw a Opolskiego Departament Rozwoju Regionalnego Referat Badań i Analiz Strategicznych Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2011 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2011 r. Warszawa, 2011.12.13 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2011 r. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2011 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, wzrosły o 0,7%. W

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2012 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2012 r. Warszawa, 2012.03.13 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2012 r. Główny Urząd Statystyczny, podobnie jak w latach ubiegłych, w lutym br. dokonał aktualizacji systemu wag stosowanego w

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o spółce PKO BP

Podstawowe informacje o spółce PKO BP Podstawowe informacje o spółce PKO BP PKO BANK POLSKI S.A. jeden z najstarszych banków w Polsce. W opinii wielu pokoleń Polaków uważany jest za bezpieczną i silną instytucję finansową. Większościowym akcjonariuszem

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo

Rynek usług telekomunikacyjnych w Chorwacji :45:44

Rynek usług telekomunikacyjnych w Chorwacji :45:44 Rynek usług telekomunikacyjnych w Chorwacji 2014-07-02 15:45:44 2 Analiza chorwackiego sektora telekomunikacyjnego - najważniejsze wskaźniki, telekomunikacja w dobie kryzysu, główni gracze na rynku, podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Sytuacja gospodarcza Grecji w 2014 roku :11:20

Sytuacja gospodarcza Grecji w 2014 roku :11:20 Sytuacja gospodarcza Grecji w 2014 roku 2015-02-11 20:11:20 2 Dzięki konsekwentnie wprowadzanym reformom grecka gospodarka wychodzi z 6 letniej recesji i przechodzi obecnie przez fazę stabilizacji. Prognozy

Bardziej szczegółowo

Autor: Joanna Nitecka, pracownik Departamentu Integracji Europejskiej i Studiów Porównawczych URE

Autor: Joanna Nitecka, pracownik Departamentu Integracji Europejskiej i Studiów Porównawczych URE CZY ENERGIA JEST DROGA? Autor: Joanna Nitecka, pracownik Departamentu Integracji Europejskiej i Studiów Porównawczych URE ( Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki nr 4/2004) Namacalnym efektem działalności

Bardziej szczegółowo

Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja

Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja Komisja Europejska - Komunikat prasowy Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja Bruksela, 04 listopad 2014 Zgodnie z prognozą gospodarczą Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Polska branża motoryzacyjna w II połowie 2012 roku bieżąca kondycja i przewidywania na przyszłość

Polska branża motoryzacyjna w II połowie 2012 roku bieżąca kondycja i przewidywania na przyszłość Polska branża motoryzacyjna w II połowie 2012 roku bieżąca kondycja i przewidywania na przyszłość Branża motoryzacyjna to jeden z największych i najszybciej rozwijających się sektorów polskiej gospodarki.

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: luty 2015 Kontakt: e mail: SekretariatUSPOZ@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98 100

Bardziej szczegółowo

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za trzy kwartały r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 14 listopada r. AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kw. r. P.R.E.S.C.O. GROUP w III kwartale

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2014 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2014 r. Warszawa, 2014.06.13 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2014 r. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2014 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, obniżyły się o 0,1%. W poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i wskaźniki

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 10 września 2014 r. Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku Badaniem objęte zostały 123 przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 10 września 2013 r. Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2012 roku W badaniu uczestniczyło 125 przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku :38:33

Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku :38:33 Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku 2015-10-21 14:38:33 2 Rumunia jest krajem o dynamicznie rozwijającej się gospodarce Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku. Rumunia jest dużym krajem o dynamicznie

Bardziej szczegółowo

Sytuacja ekonomiczno-finansowa sektora cukrowniczego

Sytuacja ekonomiczno-finansowa sektora cukrowniczego Sytuacja ekonomiczno-finansowa sektora cukrowniczego Dr inż. Piotr SZAJNER IERiGZ-PIB ul. Świętokrzyska 20 PL 00-002 Warszawa E-mail: szajner@ierigz.waw.pl Plan prezentacji Wyniki finansowe przemysłu cukrowniczego;

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /273

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /273 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 14.09.2016/273 2016 1.1. Sektor przemysłowy 2015 najważniejsze fakty Jak wynika z danych GUS, produkcja sprzedana w przemyśle w porównaniu do 2014 roku była

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE 11 Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2013 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2013 r. Warszawa, 2014.01.15 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2013 r. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2013 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, wzrosły o 0,1%. W poszczególnych

Bardziej szczegółowo

cen towarów i usług konsumpcyjnych

cen towarów i usług konsumpcyjnych Warszawa, 2014.03.14 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Główny Urząd Statystyczny, podobnie jak w latach ubiegłych, w lutym br. dokonał aktualizacji systemu wag stosowanego w obliczeniach wskaźnika

Bardziej szczegółowo

Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014. Aleksander Łaszek

Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014. Aleksander Łaszek Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014 Aleksander Łaszek Wzrost gospodarczy I Źródło: Komisja Europejska Komisja Europejska prognozuje w 2014 i 2015 roku przyspieszenie tempa

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r.

Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r. Warszawa, dnia 14 września 2015 r. Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z miesięcznych i kwartalnych sprawozdań polskich podmiotów

Bardziej szczegółowo

Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze

Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze Polskie banki osiągnęły w I półroczu łączny zysk netto na poziomie 8,04 mld zł, po wzroście

Bardziej szczegółowo

Podstawowe wskaźniki rozwoju gospodarczego Grecji w 2013 roku :34:49

Podstawowe wskaźniki rozwoju gospodarczego Grecji w 2013 roku :34:49 Podstawowe wskaźniki rozwoju gospodarczego Grecji w 2013 roku 2014-03-21 12:34:49 2 Rok 2013 był siódmym rokiem recesji w Grecji. Jednak zauważalna jest poprawa sytuacji gospodarczej Grecji. Następuje

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego KATOWICE 2015. Konferencja: WĘGIEL TANIA ENERGIA I MIEJSCA PRACY.

Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego KATOWICE 2015. Konferencja: WĘGIEL TANIA ENERGIA I MIEJSCA PRACY. Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego KATOWICE 2015 Konferencja: WĘGIEL TANIA ENERGIA I MIEJSCA PRACY Wprowadzenie Janusz Olszowski Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa Produkcja

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2012 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2012 r. Warszawa, 2012.04.13 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2012 r. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2012 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, wzrosły o 0,5%. W poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za rok Warszawa, 20 marca 2012 r.

Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za rok Warszawa, 20 marca 2012 r. Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za rok 2011 Warszawa, 20 marca 2012 r. NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W 2011 R. Wysokie tempo rozwoju Zakup Tenczynek Utrzymanie wysokiego tempa rozwoju organicznego(210,7

Bardziej szczegółowo

Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00

Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00 Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00 2 Hiszpania pod koniec XX wieku była jednym z najszybciej rozwijających się gospodarczo państw Europy, kres rozwojowi położył światowy kryzys z końca

Bardziej szczegółowo

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku dr Jacek Płocharz Warunki działania przedsiębiorstw! Na koniec 2003 roku działało w Polsce 3.581,6

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.10.2015 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2015 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.04.2015 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2015 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca,

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Warszawa,.. r. Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Instytut Ekonomiczny Plan prezentacji. Zmiany pomiędzy rundami Projekcja listopadowa na tle

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.06.2015 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2015 r., utrzymały się przeciętnie na poziomie

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /271

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /271 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 13.09.2016/271 2016 1.1. Małe, średnie i duże firmy w 2015 roku Jak wynika z danych GUS, liczba firm zatrudniających w 2015 roku co najmniej 10 osób wyniosła

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA INWESTORSKA

PREZENTACJA INWESTORSKA PREZENTACJA INWESTORSKA BIKERSHOP FINANSE S.A. LISTOPAD 2016 R. 1 BIKERSHOP - PODSTAWOWE INFORMACJE Znaczący polski dystrybutor sprzętu sportowego produkowanego przez producentów rowerowych, narciarskich,

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty czwarty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 13.08.2015 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2015 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca

Bardziej szczegółowo

Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r.

Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r. Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r. Warszawa, maj 2012 r. List Zarządu Szanowni Państwo, Niniejsza prezentacja została opracowana w związku z publikacją skonsolidowanych wyników

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty pierwszy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2013 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty szósty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. w III kwartale 2013 roku. Warszawa, 14 listopada 2013 r.

Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. w III kwartale 2013 roku. Warszawa, 14 listopada 2013 r. Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. w III kwartale 2013 roku Warszawa, 14 listopada 2013 r. 2 Spis treści Rynek budowlany w Polsce w III kw. 2013 3 Wyniki finansowe w III kwartale 2013 r. 11

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Grupa Impel - podstawowe informacje Największa w Polsce grupa firm świadczących usługi wspierające funkcjonowanie przedsiębiorstw i instytucji. Lider na polskim

Bardziej szczegółowo

Przegląd aktualności gospodarczych na Ukrainie

Przegląd aktualności gospodarczych na Ukrainie WYDZIAŁ PROMOCJI HANDLU I INWESTYCJI AMBASADY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W KIJOWIE Kijów, 12 stycznia 2015 r. Przegląd aktualności gospodarczych na Ukrainie 5 11 stycznia 2015 r. Nr 2/2015 (341) Poziom

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać :58:22

Co kupić, a co sprzedać :58:22 Co kupić, a co sprzedać 2015-06-11 13:58:22 2 Głównym partnerem handlowym Hiszpanii jest strefa euro. Hiszpania przede wszystkim eksportuje żywność i samochody, importuje zaś surowce energetyczne i chemię.

Bardziej szczegółowo

K A T E D R A B A D A Ń R Y N K U I U S Ł U G U N I W E R S Y T E T E K O N O M I C Z N Y W POZNANIU INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU USŁUG BANKOWYCH

K A T E D R A B A D A Ń R Y N K U I U S Ł U G U N I W E R S Y T E T E K O N O M I C Z N Y W POZNANIU INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU USŁUG BANKOWYCH K A T E D R A B A D A Ń R Y N K U I U S Ł U G U N I W E R S Y T E T E K O N O M I C Z N Y W POZNANIU INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU USŁUG BANKOWYCH KONIUNKTURA I PRZEWIDYWANIA ( IV kwartał 2012 r. i I

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny Litwy (przegląd kwartalny) :30:03

Handel zagraniczny Litwy (przegląd kwartalny) :30:03 Handel zagraniczny Litwy (przegląd kwartalny) 2010-12-14 14:30:03 2 Wartość polskiego eksportu towarowego na Litwę w okresie styczeń-wrzesień 2010 r. stanowiła 977.410.625 EUR (+9,9%), wartość importu

Bardziej szczegółowo

Otoczenie rynkowe. Otoczenie międzynarodowe. Grupa LOTOS w 2008 roku Otoczenie rynkowe

Otoczenie rynkowe. Otoczenie międzynarodowe. Grupa LOTOS w 2008 roku Otoczenie rynkowe Otoczenie międzynarodowe Globalne wskaźniki ekonomiczne pokazują, że rok 2008 był kolejnym okresem wzrostu gospodarczego. Jednak charakter tego wzrostu nie był jednolity - już na początku roku wystąpiły

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 13.11.2015 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2015 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca,

Bardziej szczegółowo

Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008

Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008 Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008 r., w których został zaangażowany kapitał zagraniczny

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za IV kwartał 2013 Grupy OPONEO.PL. Bydgoszcz, luty 2014 rok

Prezentacja wyników za IV kwartał 2013 Grupy OPONEO.PL. Bydgoszcz, luty 2014 rok Prezentacja wyników za IV kwartał 2013 Grupy OPONEO.PL Bydgoszcz, luty 2014 rok profil grupy kapitałowej OPONEO.PL lider rynku e-sprzedaży ogumienia i felg w Polsce firma z 13 letnim doświadczeniem w branży

Bardziej szczegółowo

Notatka o stanie gospodarki Federacji Rosyjskiej w okresie styczeń - czerwiec 2012 r.

Notatka o stanie gospodarki Federacji Rosyjskiej w okresie styczeń - czerwiec 2012 r. Moskwa, sierpnia 2012 r. Amb/M/WE/AН/ /12 Notatka o stanie gospodarki Federacji Rosyjskiej w okresie styczeń - czerwiec 2012 r. 1. Dynamika PKB i czynniki wzrostu Wg danych Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego

Bardziej szczegółowo

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R.

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R. BADANIE AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI (BAEL) W III KWARTALE 2014 R. 28 listopada 2014 r.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI KIM JESTEŚMY

SPIS TREŚCI KIM JESTEŚMY PALIWA ENERGIA GAZ SPIS TREŚCI 3 KIM JESTEŚMY Kim jesteśmy 3 Kadra zarządzająca 4 Struktura Grupy, akcjonariat 5 Obszar działalności 6 Zakres działalności 7 Otoczenie rynkowe 8-12 Spółka w liczbach 13

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowo-ekonomiczna przedsiębiorstw w województwie podkarpackim. Barbara Błachut Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Analiza finansowo-ekonomiczna przedsiębiorstw w województwie podkarpackim. Barbara Błachut Urząd Statystyczny w Rzeszowie Analiza finansowo-ekonomiczna przedsiębiorstw w województwie podkarpackim Barbara Błachut Urząd Statystyczny w Rzeszowie Analiza finansowoekonomiczna Struktura majątkowo-kapitałowa podmiotów gospodarczych;

Bardziej szczegółowo

Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi

Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi 2013 rok Łódź MAJ 2014 Spis Treści 1. ŁÓDŹ NA TLE WOJEWÓDZTWA... 3 2. RYNEK PRACY... 5 3. WYNAGRODZENIA...

Bardziej szczegółowo

Henkel podtrzymuje prognozy wyników na 2016 r.

Henkel podtrzymuje prognozy wyników na 2016 r. Henkel podtrzymuje prognozy wyników na 2016 r. data aktualizacji: 2016.11.14 Henkel w trzecim kwartale ponownie notuje dobre wyniki. Firma wygenerowała przychody na poziomie 4,748 mld euro, co oznacza

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać :25:37

Co kupić, a co sprzedać :25:37 Co kupić, a co sprzedać 2015-06-10 16:25:37 2 Francja od lat jest największym europejskim eksporterem kosmetyków; wartość francuskiego eksportu szacuje się na prawie 4,5 mld euro. W III kw. 2013 r. nastąpiło

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2014 rok i podział zysku Warszawa, 22 czerwca 2015 Otoczenie makroekonomiczne % r/r, pkt proc. 7.0 5.0 3.0 1.0-1.0-3.0-5.0 Gospodarka stopniowo przyspiesza Wzrost

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r.

Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r. Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r. Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W SIERPNIU 2010 R.

BILANS PŁATNICZY W SIERPNIU 2010 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dnia 12 października 2010 r. BILANS PŁATNICZY W SIERPNIU 2010 R. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2012 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2012 r. N a r o d o w y B a n k P o l s k i D e p a r t a m e n t S t a t y s t y k i Warszawa, dn. 2 stycznia 2013 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2012 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW

WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 4 listopada 2002 r. 2 Wyniki finansowe po IIIQ 2002 r. IIIQ 2001 IIIQ 2002 Zmiana Zysk operacyjny (mln

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za 2012 rok Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens. Warszawa, marzec 2013 roku

Wyniki finansowe za 2012 rok Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens. Warszawa, marzec 2013 roku Wyniki finansowe za 2012 rok Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens Warszawa, marzec 2013 roku I. Podstawowe informacje o Grupie Aplisens II. III. IV. Sprzedaż i trendy na poszczególnych rynkach Wyniki

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW Przygotowana dla Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Kontakt: Dział Analiz i Raportów Płacowych info@raportplacowy.pl www.raportplacowy.pl +48 12 350 56 00

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Liczba spółek z udziałem kapitału zagranicznego zarejestrowanych w województwie łódzkim (wg REGON) w VIII r.

Tabela 1. Liczba spółek z udziałem kapitału zagranicznego zarejestrowanych w województwie łódzkim (wg REGON) w VIII r. Projekt Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu aktualnego i przyszłego profilu gospodarczego województwa łódzkiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2017 roku. Raport Pracuj.pl

Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2017 roku. Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2017 roku Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów - II kwartał 2017 w liczbach Wzrost całkowitej liczby ofert pracy o 4% w porównaniu do II kwartału 2016 r. Najwięcej

Bardziej szczegółowo

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r.

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Warszawa, 31.10.2014 r. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Wartość aktywów badanych podmiotów 1) na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosła 2562,2 mld zł (o 5,3% więcej niż na koniec

Bardziej szczegółowo

Rynek Pracy Specjalistów w I kwartale 2017 roku. Raport Pracuj.pl

Rynek Pracy Specjalistów w I kwartale 2017 roku. Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w I kwartale 2017 roku Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów - I kwartał 2017 w liczbach 02 Wzrost całkowitej liczby ofert pracy o 11% w porównaniu do I kwartału 2016 r. Najwięcej

Bardziej szczegółowo

Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro

Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro Kwiecień 2013 Katarzyna Bednarz Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro Jedną z najważniejszych cech polskiego sektora energetycznego jest struktura produkcji

Bardziej szczegółowo

Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP

Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP Raport na temat działalności Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP Kierunki eksportu i importu oraz zachowania MSP w Europie Lipiec 2015 European SME Export

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Warszawa, 9.. r. Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Instytut Ekonomiczny Plan prezentacji. Zmiany pomiędzy rundami prognostycznymi Zmiana założeń

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Warszawa,.7. r. Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Instytut Ekonomiczny Projekcja PKB lipiec % 9 8 9% % % proj.centralna 9 8 7 7-8q 9q q q

Bardziej szczegółowo

Prognoza finansowa Grupy Motoricus S.A. na rok 2012

Prognoza finansowa Grupy Motoricus S.A. na rok 2012 Prognoza finansowa Grupy Motoricus S.A. na rok 2012 Przedstawiona prognoza została sporządzona na okres od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 r. 1. Rynek motoryzacyjny - prognozy tendencji w 2012 r. Rynek

Bardziej szczegółowo

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2015 r.

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Opracowanie sygnalne Warszawa, data 24.10.2016 r. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2015 r. Wartość aktywów (pasywów) badanych podmiotów 1 na dzień 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / I kwartał 2011 roku

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / I kwartał 2011 roku Raport upadłości polskich firm D&B Poland / I kwartał 2011 roku W I kwartale 2011 roku sądy gospodarcze ogłosiły upadłość 145 polskich przedsiębiorstw. W porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłego,

Bardziej szczegółowo

AKTUALNA SYTUACJA W BUDOWNICTWIE

AKTUALNA SYTUACJA W BUDOWNICTWIE AKTUALNA SYTUACJA W BUDOWNICTWIE 2013 w świetle danych statystycznych Małgorzata Kowalska Dyrektor Departamentu Produkcji Janusz Kobylarz Naczelnik Wydziału Budownictwa Główny Urząd Statystyczny Warszawa

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.07.2015 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2015 r., utrzymały się przeciętnie na poziomie

Bardziej szczegółowo

STALPROFIL S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2015 roku. 6 maj

STALPROFIL S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2015 roku. 6 maj STALPROFIL S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2015 roku 6 maj 2016 1 Kryzys na światowym rynku stali dotknął prawie wszystkie regiony EU-28 Turkey Russia USA South-America China India Japan South-Korea World

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty siódmy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Polski rynek hotelowy w 2013 r. ciężka konkurencja na rynku

Polski rynek hotelowy w 2013 r. ciężka konkurencja na rynku Polski rynek hotelowy w 2013 r. ciężka konkurencja na rynku Rok 2012 rynek w rozkwicie Liczba hoteli w Polsce szybko rośnie z każdym rokiem. Według danych GUS w 2012 r. było w Polsce 2014 hoteli, wobec

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.09.2015 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2015 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty trzeci kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

HANDEL I GASRONOMIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU

HANDEL I GASRONOMIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU HANDEL I GASRONOMIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU W województwie świętokrzyskim handel w dalszym ciągu pozostaje tą działalnością gospodarczą, w którą najczęściej angażują się mieszkańcy. W

Bardziej szczegółowo

Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za I kwartał 2012 roku. Warszawa, 15 maja 2012 r.

Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za I kwartał 2012 roku. Warszawa, 15 maja 2012 r. Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za I kwartał 2012 roku Warszawa, 15 maja 2012 r. NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W I KWARTALE 2012 R. RESTRUKTURYZACJA POPRAWA RENTOWNOŚCI DODATNI WYNIK FINANSOWY Urentownienie

Bardziej szczegółowo

Co kupić a co sprzedać 2015-06-11 10:10:09

Co kupić a co sprzedać 2015-06-11 10:10:09 Co kupić a co sprzedać 2015-06-11 10:10:09 2 Greckie towary sprzedawane są głównie do krajów UE - Włoch, Niemiec, Bułgarii i na Cypr. Polska jako partner handlowy zajmuje 27. miejsce. W 2013 roku 46,4

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Warszawa, dnia 23 września 2009 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Badaniem objęte zostały 63 spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać :14:14

Co kupić, a co sprzedać :14:14 Co kupić, a co sprzedać 015-06-15 11:14:14 Kraje Unii Europejskiej są trzecim po Chinach i USA partnerem handlowym Japonii, natomiast Japonia zajmuje siódme miejsce w obrotach UE z zagranicą. Największym

Bardziej szczegółowo

Rynek opakowań w Polsce do 2020 r. urośnie o prawie 40 proc.

Rynek opakowań w Polsce do 2020 r. urośnie o prawie 40 proc. Rynek opakowań w Polsce do 2020 r. urośnie o prawie 40 proc. data aktualizacji: 2017.02.18 Rynek producentów opakowań w Polsce jest wart 33,5 mld zł, ale już w 2020 roku osiągnie wartość 46 mld zł, przy

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY ALEJASAMOCHODOWA.PL S.A. za miesiąc marzec 2017 R.

RAPORT MIESIĘCZNY ALEJASAMOCHODOWA.PL S.A. za miesiąc marzec 2017 R. RAPORT MIESIĘCZNY ALEJASAMOCHODOWA.PL S.A. za miesiąc marzec 2017 R. Raport sporządzony został przez spółkę ALEJASAMOCHODOWA.PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ( Spółka, Emitent ), zgodnie z wymogami

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc październik listopada 2016

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc październik listopada 2016 za miesiąc październik 2016 3 14 listopada 2016 RAPORT MIESIĘCZNY ZA PAŹDZIERNIK 2016 Zarząd Spółki LOYD S.A. z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o postanowienia Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo