ających się Z okazji zbliżaj Świąt Bożego Narodzenia Życzymy Państwu radości i miłości, spokoju i odpoczynku oraz wzajemnej życzliwości

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ających się Z okazji zbliżaj Świąt Bożego Narodzenia Życzymy Państwu radości i miłości, spokoju i odpoczynku oraz wzajemnej życzliwości"

Transkrypt

1 KALEJDOSKOP GOSPODARCZY Biuletyn elektroniczny Słupskiej Izby Przemysłowo-Handlowej realizowany w ramach Projektu KIGNET NR 10 (84) grudzień 2012 Z okazji zbliżaj ających się Świąt Bożego Narodzenia Życzymy Państwu radości i miłości, spokoju i odpoczynku oraz wzajemnej życzliwości ci. Niech nadchodzący cy 2013 Rok spełni wszelkie marzenia i będzie czasem pełnym optymizmu i wiary a także sukcesów zarówno osobistych jak i zawodowych.

2 W numerze: AKTUALNOŚCI...3 OFERTA NASZEGO CZŁONKA...18 DAWNI WŁADCY MÓRZ...20 NASZ NOWY CZŁONEK...28 Z MIASTA I REGIONU...30 ZAPRASZAMY DO REKLAMY

3 AKTUALNOŚCI I. INFORMACJE Z CHORWACKIEGO RYNKU Źródło: Internet Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Zagrzebiu przesyła bieżące informacje z rynku chorwackiego. Przemysł farmaceutyczny w Chorwacji W Chorwacji, produkcją wyrobów farmaceutycznych zajmuje się 37 spółek (w większości małych i tylko 4 duże). W 2011 roku udział przemysłu farmaceutycznego w przemyśle przetwórczym wynosił 3,3%, a udział zatrudnionych stanowił 1,7% zatrudnionych w przemyśle przetwórczym. Od kwietnia 2011 roku trwa stagnacja produkcji wyrobów i preparatów farmaceutycznych. Produkcja wyrobów farmaceutycznych nie wzrasta, ponieważ przemysł farmaceutyczny pozbywa się zapasów, które są kumulowane od 2010 roku. Specyfika branży farmaceutycznej to duże ilości zapasów gotowych wyrobów i ich wysokie tempo wzrostu. Od 2006 roku produkcja wyrobów farmaceutycznych w Chorwacji wykazuje bardzo wysoki stopień zmienności, a szczyt został osiągnięty na przełomie 2009 i 2010 roku, kiedy wyrównana sezonowo stopa wzrostu produkcji wyrobów farmaceutycznych oscylowała pomiędzy -42,3% (grudzień 2009) i 30,4% (grudzień 2010). W całym sektorze przetwórczym, najwięcej zarabiają pracownicy branży farmaceutycznej, a ich wynagrodzenia zaliczają się do najwyższych także w całej chorwackiej gospodarce, co jest odzwierciedleniem bardziej wykształconej siły roboczej. Stagnacja w produkcji wyrobów farmaceutycznych w ciągu ostatniego roku, odbiła się na wynagrodzeniach brutto w przemyśle farmaceutycznym. W pierwszym kwartale 2012 roku, wynagrodzenie brutto wzrosło o 0,2% w porównaniu z 2011 rokiem. Źródło: Internet 3

4 Pomimo wolniejszego wzrostu niż w sektorze przetwórczym i całej gospodarce, pracownicy branży farmaceutycznej nadal zarabiają najwięcej w porównaniu z wyżej wymienionymi sektorami. Przeciętne wynagrodzenie brutto w pierwszym kwartale br. było o 85,6% wyższe od przeciętnego wynagrodzenia brutto w przemyśle przetwórczym i o 61% wyższe od przeciętnego wynagrodzenia w całej gospodarce. W porównaniu z sektorem przetwórczym, w którym pracuje 8,9% i w gospodarce, gdzie zatrudnionych jest 18,9% wysoko wykształconych, w przemyśle farmaceutycznym pracuje 37,8% wysoko wykształconych osób. Ceny i miejsca pracy Przemysł farmaceutyczny zatrudnia coraz mniej ludzi. W kwietniu 2012 r., branża farmaceutyczna zatrudniała pracowników, tzn. prawie tyle samo, co w zeszłym roku. Jednak, w porównaniu z 2008 rokiem, zatrudnienie w branży farmaceutycznej zmniejszyło się o 25,2%. W przemyśle farmaceutycznym w Chorwacji pracuje więcej kobiet (aż 60,5%) niż mężczyzn, a udział kobiet z każdym rokiem wzrasta. Kobiety w branży farmaceutycznej mają wyższe wykształcenie od mężczyzn (43,5% kobiet i 29% mężczyzn z wyższym wykształceniem). W porównaniu z cenami w przemyśle przetwórczym i przemyśle ogółem, ceny produkcyjne w branży farmaceutycznej utrzymują się na niezmienionym poziomie na rynku krajowym. Ceny produkcyjne wyrobów i preparatów farmaceutycznych w kwietniu 2012 roku były o 0,2% wyższe, aniżeli przed rokiem, a ceny produkcyjne w przemyśle przetwórczym i przemyśle ogółem wzrosły w tym samym okresie o 4,2% i 6,2%. Niewielki wzrost cen produkcyjnych w przemyśle farmaceutycznym rozpoczął się w 2011 roku, a okres poprzedzający charakteryzował się spadkiem cen. Pomimo okresu umiarkowanego wzrostu, ceny produkcyjne w przemyśle farmaceutycznym nadal są o 2,4% niższe, w porównaniu z 2005 rokiem, co wskazuje na wielką konkurencję między firmami produkującymi leki generyczne. Ceny produkcyjne w przemyśle przetwórczym wzrosły od 2005 roku o 26,6%, a w całym przemyśle wzrosły o 34,5%. Natomiast, ceny detaliczne wyrobów farmaceutycznych w kwietniu 2012 roku wzrosły w skali roku o 3,3%, a w porównaniu z 2005 rokiem o 25,5%, gdy ogólny indeks cen detalicznych w tym okresie wyniósł 2,6%, i odpowiednio 22,6% od 2005 r.. Taka rozbieżność między cenami produkcji i detalicznymi w przemyśle farmaceutycznym wskazuje na wzrost marż brutto w sprzedaży detalicznej wyrobów farmaceutycznych. Cło na leki nie jest główną przeszkodą handlową w przemyśle farmaceutycznym. Producentom wyrobów farmaceutycznych w Chorwacji, ale i na całym świecie, największe problemy przysparza wysoka kontrola rynku farmaceutycznego. W maju 2012 roku, na podstawowym spisie leków HZZO było leków, z czego 143 nowych (17 całkowicie nowych i 126 generycznych). Na podstawowym spisie leków udział chorwackich producentów leków wynosi 26%, przy czym najwięcej leków mają firmy Pliva, Belupo, Farmal i Jadran - Galenski laboratorij. W sytuacji ograniczeń cenowych odnoszących się do leków sprzedawanych w Chorwacji na receptę, eksport leków jest ważnym źródłem dochodu dla chorwackiego przemysłu farmaceutycznego. W 2010 roku eksport stanowił 53,8% dochodu firm farmaceutycznych i 64,1% wartości sprzedaży produktów i preparatów farmaceutycznych. Ponad połowa eksportu w 2011 roku kierowana była do Rosji (32,5%) i Stanów Zjednoczonych (27,8%), co nie dziwi, ze względu na sposób ustalania cen leków na wymienionych rynkach. Spośród pozostałych państw europejskich, do których kierowany jest eksport chorwackich firm farmaceutycznych, wyróżnia się Polska (8,1%). Spośród krajów byłej Jugosławii, najwięcej leków eksportuje się do Bośni i Hercegowiny 4

5 (5,6%) mimo, że Bośnia i Hercegowina ma najniższy PKB na mieszkańca. W Bośni i Hercegowinie ceny leków są wyższe w porównaniu z Chorwacją i innymi krajami w regionie, z uwagi na zdecentralizowane zamówienia na tym obszarze. Niektóre rodzaje leków w Bośni i Hercegowinie są o 200% droższe niż w Chorwacji. Eksport W okresie pierwszych trzech miesięcy 2012 roku, dostawy do Stanów Zjednoczonych i Rosji nadal stanowiły największy udział w eksporcie przemysłu farmaceutycznego. Eksport w pierwszym kwartale br. wzrósł o 35,1%,w porównaniu z 2011 rokiem, a najbardziej do USA, co przyczyniło się do zwiększenia udziału USA w łącznym eksporcie do 31,8%, natomiast największy spadek dostaw nastąpił do Polski, co spowodowało spadek polskiego udziału w eksporcie do 4,7%. Biorąc pod uwagę z jednej strony stagnację w produkcji wyrobów i preparatów farmaceutycznych, a z drugiej strony wzrost eksportu, można stwierdzić, że chorwacki przemysł farmaceutyczny traci pozycję na rynku krajowym. W przemyśle farmaceutycznym zwiększa się pokrycie importu eksportem. Podczas gdy w 2010 roku 67,8% importu było pokryte eksportem, w roku 2011 pokrycie importu eksportem wzrosło do 73,6%. W pierwszych trzech miesiącach 2012 roku kontynuowane były pozytywne trendy, kiedy to 86% importu pokrywał eksport (zwiększony eksport do USA i Rosji), podczas gdy wielkość importu leków nie uległa zmianie. Konsumpcja leków Produkcja podstawowych wyrobów i preparatów farmaceutycznych w stosunku do pozostałej części przemysłu przetwórczego jest specyficzna. Ceny większości leków na receptę, na rynku chorwackim ustalane są na podstawie Regulaminu7 /Pravilnik7/, zamiast na podstawie prawa podaży i popytu. Prawa podaży i popytu działają tylko w przypadku wyrobów farmaceutycznych, które są dostępne na wolnym rynku, tj., które można kupić bez recepty. W okresie od 2005 do 2010 roku zużycie leków łącznie wzrosło o 27%, a liczba zdefiniowanych dziennych dawek o 43%. Liczba zdefiniowanych dziennych dawek w 2010 roku wynosiła 942 dawek, co znaczy, że prawie każdy obywatel chorwacki średnio dziennie zużywał jedną dozę leku, a najwięcej zużywa się leków, które wpływają na układ sercowonaczyniowy i układ nerwowy. Średnio, co trzeci mieszkaniec Chorwacji dziennie zużywa jedną dawkę leku na układ krążenia, a co szósty dziennie zużywa dawkę leku na układ nerwowy. W tym samym okresie r., nominalny PKB wzrósł o 25%, co oznacza, że całkowita konsumpcja leków rosła szybciej niż PKB, a zwłaszcza liczba określonych dziennych dawek. To wskazuje, że Chorwacja zużywa więcej leków, a przyczyną tego jest starzenie się społeczeństwa i wzrost występowania chorób przewlekłych, wprowadzenie nowych leków jak również wzrost liczby osób coraz bardziej dbających o zdrowie. Konsumpcja leków na receptę w 2011 roku, wzrosła o 6,5%, w porównaniu z rokiem poprzednim. Udział konsumpcji leków objętych refundacją Chorwackiego Zakładu Ubezpieczeń Zdrowotnych (HZZO), czyli udział publicznej konsumpcji leków w ogólnej konsumpcji leków jest stosunkowo wysoki, a w określonych latach osiągnął blisko 90%. W krajach ze średnim poziomem dochodów, do których zalicza się także Chorwację, udział ten średnio wynosi 38,8%, podczas gdy w krajach rozwiniętych udział wydatków publicznych na leki wynosi 61,3%. W Chorwacji notuje się stosunkowo równomierne zużycie leków w poszczególnych regionach HZZO. Średnie zużycie leków na receptę, na jednego mieszkańca w 2011 roku osiągnęło równowartość 694,4 kun. Biorąc pod uwagę udział konsumpcji leków w PKB, Chorwacja nie odbiega od najbardziej 5

6 rozwiniętych krajów, przy czym wartość konsumpcji leków na jednego mieszkańca jest odpowiednio mniejsza ze względu na niższy PKB w Chorwacji. Największe spółki handlowe Działalność produkcyjną wyrobów i preparatów farmaceutycznych cechują relatywnie wysokie marże, stosunkowo niewielka liczba zatrudnionych oraz stabilne dochody. Głównym generatorem wzrostu w dziesiątce (10) wiodących spółek są mniejsze firmy. W środowisku, w którym prowadzenie działalności gospodarczej jest coraz trudniejsze, ze względu na presję związaną z polityką oszczędnościową w systemie ochrony zdrowia, dzięki eksportowi firmom z branży farmaceutycznej udało się zwiększyć sprzedaż, a wydajność i rentowność zwiększyć poprzez ograniczenie kosztów działalności produkcyjnej. Dochody ogółem 10 wiodących firm w produkcji preparatów farmaceutycznych w 2011 roku wzrosły o 2,6%, tj. poniżej wyników finansowych wszystkich przedsiębiorstw w Chorwacji, których dochody wzrosły o 5,8%. Pomimo, że Pliva Chorwacja jest największą firmą spośród omawianej dziesiątki (ponad 60% udziału w przychodach łącznie), to jednak na wzrost przychodów w ubiegłym roku najbardziej wpłynęły mniejsze firmy, głównie Belupo i Hospira. W sytuacji zmniejszonego budżetu HZZO na rok 2012, wraz z niekorzystnym otoczeniem gospodarczym, można spodziewać się skromnej poprawy na krajowym rynku farmaceutycznym i dalszego skoncentrowania się przemysłu farmaceutycznego na zwiększenie eksportu. Omawiana dziesiątka wiodących przedsiębiorstw, wykazuje wzrost przychodów od 2008 roku, przy czym w 2011 roku przychody na jednego zatrudnionego, osiągnęły wartość 1,2 mln kun. W porównaniu do światowych producentów leków generycznych, krajowe firmy są w dobrej sytuacji. Światowa średnia przychodów na jednego zatrudnionego wynosi euro, czyli około kun. Rentowność 10 wiodących firm jest stosunkowo wysoka. Marża EBITDA, miernik rentowności działalności gospodarczej, nieznacznie wzrosła z 23,7% w 2010 roku, do 24% w roku Oczywiste jest to, że stosunkowo duża wydajność pracy w tym sektorze, przekłada się na wysoką rentowność. W porównaniu ze światowymi firmami farmaceutycznymi, 10 wiodących krajowych firm farmaceutycznych także w tym zakresie jest w dobrej sytuacji. Średnia EBITDA marża dla spółek, które produkują leki generyczne na świecie, wynosi 21,3%, czyli jest o prawie 4% niższa niż w przypadku dziesiątki czołowych chorwackich firm farmaceutycznych. W 2011 roku zmniejszyła się aktywność i efektywność, 10 wiodących firm z branży produkcji preparatów farmaceutycznych, mierzona wskaźnikiem majątku obrotowego, który spadł z 0,6 do 0,4. Przyczyną tego nie był spadek sprzedaży, ale znaczny wzrost aktywów przedsiębiorstw. Pliva Chorwacja, znacznie zwiększyła krótkoterminowe aktywa finansowe, a tym samym wpłynęła na powyższy wskaźnik. Ta sama firma znacznie zwiększyła krótkoterminowe i długoterminowe zobowiązania, co wpłynęło na znaczące zmniejszenie wskaźnika bieżącej płynności finansowej (z 3,2 w 2010 roku do 1,9 w 2011r.) i wzrost wskaźnika łącznego zadłużenia 10 wiodących firm farmaceutycznych (z 0,2 do 0,6). W ten sposób, dziesiątka (10) wiodących firm przybliżyła się do średniego wskaźnika płynności bieżącej firm, producentów leków generycznych na świecie (1,7). Obecnie są one jednak bardziej zadłużone, ponieważ światowy średni wskaźnik całkowitego zadłużenia producentów leków generycznych obniżył się do poziomu 0,2. 6

7 Wnioski i oczekiwania Produkcja produktów farmaceutycznych, która od kwietnia 2011 roku nie uległa zmianie, nie przyczyniła się w znaczny sposób do gwałtownego spadku w przemyśle przetwórczym w pierwszych miesiącach 2012 r.. Bez zmian pozostają realne płace, liczba zatrudnionych i ceny produkcyjne w branży. Ze względu na ograniczenia w stosunku do ustalania cen leków na receptę w Chorwacji, eksport leków jest ważnym źródłem dochodów dla przemysłu farmaceutycznego, co znajduje odzwierciedlenie w dobrych wynikach finansowych czołowych chorwackich firm farmaceutycznych. W sytuacji zmniejszonego budżetu HZZO na rok 2012, wraz z niekorzystnym otoczeniem gospodarczym można spodziewać się skromnej poprawy na chorwackim rynku farmaceutycznym, oraz dalszego ukierunkowania się przemysłu farmaceutycznego na eksport. Perspektywy rozwoju przemysłu farmaceutycznego w Chorwacji należy postrzegać w kontekście przystąpienia do UE. Po przystąpieniu Chorwacji do UE na rynku pojawi się około 700 nowych leków, które są zarejestrowane w UE na podstawie centralnej procedury27, natomiast oczekuje się, że stawka podatku VAT na leki bez recepty i leki na receptę, na które płaci się VAT 25 procent ulegnie obniżeniu do 8 lub 10 procent. Pomimo coraz większej liczby leków na rynku krajowym, szansą dla krajowego przemysłu farmaceutycznego jest rozszerzenie się rynku, który obejmie całąue-27, czyli w sumie 501 milionów ludzi, z czego 87 mln, lub 17,%, w wieku powyżej 65 lat. Jednakże, tak jak w Chorwacji, rynek leków w UE jest ściśle uregulowany. Projekt nowego Rozporządzenia w sprawie kryteriów dla ustalania ceny leków, nadal zmierza do ograniczenia cen leków na receptę na poziomie niższym niż w krajach referencyjnych, z których wszystkie są członkami Unii Europejskiej, co oznacza, że po wejściu do UE, ceny leków na receptę będą dostosowane do poziomu cen leków w UE, lub będzie to oznaczać lepszą pozycję krajowych producentów wyrobów farmaceutycznych na rynku europejskim. Lista największych firm farmaceutycznych w Chorwacji: Pliva, Zagrzeb Belupo, Koprivnica JGL, Rijeka Genera, Kalinovica Farmal, Ludbreg Imunološki zavod, Zagrzeb Fidifarm, Rakitje Biognost, Zagrzeb PharmaS, Zagrzeb 7

8 Źródło: Suvremene poslovne komunikacije d.o.o. Ekonomski institut, Zagreb Sprzedaż sieci Banków Hypo Alpe - Adria Bank na Bałkanach Austriacki bank Hypo Alpe-Adria opublikował informację o podjętej decyzji sprzedaży swoich banków w 5 krajach Południowo-Wschodniej Europy. Oficjalnie rozpoczęto zbieranie ofert na zakup banków Hypo Grupy w Chorwacji, Słowenii, Bośni i Hercegowinie, Serbii i Czarnogórze. Termin nadsyłania ofert upływa w dniu 7 grudnia b.r. Po ocenie ofert nadesłanych do tego terminu do kolejnego etapu zostaną zaproszeni oferenci, w zależności od ich potencjału finansowego. Źródło: Internet Grupa Hypo byłaby najbardziej zainteresowana sprzedażą w komplecie wszystkich banków w wymienionych krajach ale po rozmowach z potencjalnymi inwestorami istnieje także możliwość sprzedaży poszczególnych banków, przy czym decydująca będzie zaoferowana cena. Cała Grupa Hypo w ubiegłym roku zanotowała straty w wysokości 59,1 mln Euro, w 2010 r. straty przekroczyły 1 mld Euro, a w 2009 r. 1,58 mld Euro. Jednocześnie wyniki działalności Hypo Alpe-Adria Bank w Chorwacji podczas całego okresu kryzysu były pozytywne. W 2011 r. zysk wyniósł 6,1 mln Euro, a w 2010 r. 23 mln Euro. Dla przeciwdziałania upadkowi Grupy Austria znacjonalizowała w 2009 r. Hypo Group Alpe Adria i od tego momentu we współpracy z Brukselą przeprowadzana jest restrukturyzacja jej działalności, której końcowym etapem miałaby być ponowna prywatyzacja. Rolę doradcy finansowego spełnia Deutsche Bank. Planowana jest także sprzedaż banków w Austrii i we Włoszech ale w pierwszym etapie poszukuje się inwestora w regionie Bałkanów. Wartość przewidzianego portfela do sprzedaży wynosi 11 mld Euro, co stanowi około 7% udziału w rynku w tym regionie. Banki w tych krajach posiadają 1,1 mln klientów i 250 oddziałów banków. Ze wszystkich potencjalnych kupców Hypo Alpe Adria Banku w Chorwacji w kręgach bankowców wymieniani są kupcy z Rosji. Źródło: Poslovni, dnevnik, Business.hr 8

9 Kolejna zmiana ustawy o spółkach handlowych Pomimo tego, że ustawa o spółkach handlowych była niedawno zmieniona, chorwackie Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowuje kolejną jej nowelizację, która będzie dotyczyła podwyższenia kapitału zakładowego spółek. Oceniono bowiem, że aktualna wielkość tego kapitału w wysokości 20 tys. HRK jest niewystarczająca. W ministerstwie rozpatrywanych jest kilka wariantów podwyższenia kapitału zakładowego i wahają się one w granicach od do HRK, a dla spółek akcyjnych rozpatruje się nawet podwyżka kapitału do 1 mln HRK. Faktyczna wysokość jaką będą musieli przedsiębiorcy przygotować aby utworzyć spółkę będzie znana do końca b.r. Minister Sprawiedliwości Orsat Milijenić. Źródło: Internet Kolejna zmiana ustawy o spółkach handlowych zaledwie kilka miesięcy po zmianie wprowadzającej możliwość rejestracji spółek z ograniczoną odpowiedzialnością ( d. o.o.) z kapitałem w wysokości 10 HRK została zapowiedziana w dniu 8 listopada przez Ministra Sprawiedliwości Orsata Miljenića. Podwyższenie kapitału zakładowego w praktyce będzie oznaczało, że chorwackie firmy w przyszłym roku czeka lawina podwyższania kapitału zakładowego. Podczas tego procesu wiele firm może zmienić właściciela. Należy oczekiwać, że ten proces ożywi zamarły chorwacki rynek kapitałowy i przyczyni się do wzmocnienia finansowego chorwackich firm. Wszystkim, których nie będzie stać na utworzenie prawdziwej firmy pozostanie nadal możliwość utworzenia firmy za 10 HRK. Przewiduje się także uchylenie obowiązku składania oświadczenia o braku zadłużenia, co nie jest potrzebne w związku z wprowadzeniem OIB ( odpowiednik NIP). Nowelizacja ustawy przewiduje także uchylenie dotychczasowego ograniczenia dotyczącego nazwy firmy (dotychczas wymagane było aby spółki posiadały chorwackie nazwy w alfabecie łacińskim, co także hamowało rozwój przedsiębiorczości). Źródło: Jutarni list.hr Nowe prognozy Komisji Europejskiej W dniu 7 ubiegłego miesiąca, została opublikowana nowa ocena sytuacji gospodarczej przygotowana przez Komisję Europejską dla wszystkich krajów członkowskich UE, Chorwacji oraz krajów kandydatów do UE. Dla Chorwacji aktualna ocena przewiduje spadek PKB w bieżącym roku w wysokości 1,9%, na rok 2013 stagnację oraz wzrost PKB dopiero w 2014 r. o 1,4%. Dla krajów kandydujących do członkowstwa w UE, oprócz Serbii, przewiduje pozytywne tendencje gospodarcze w bieżącym roku i w latach następnych. Dotyczy to Islandii, Turcji, Macedonii i 9

10 Czarnogóry. Dla Serbii przewidywany jest spadek PKB w bieżącym roku o 1,2%. Komisja Europejska przytaczając dane o spadku PKB w Chorwacji w wysokości 1,7% w I półroczu b.r. przewiduje, że w całym 2012 r. spadek PKB wyniesie 1,9%, ponieważ aktywność gospodarcza nie poprawia się, a na wzrost produkcji będzie miała wpływ bardzo duża susza, jaka wystąpiła w Chorwacji. Dodatkowym negatywnym zjawiskiem jest duże bezrobocie, które według oceny KE będzie nadal wzrastać, a jego spadku można oczekiwać dopiero w 2014 r. Wzrost aktywności gospodarczej oczekiwany jest dopiero wraz ze wzrostem napływu zagranicznych inwestycji do Chorwacji. Przewidywane zmiany podatkowe w Chorwacji w 2013 r Z dniem 1 stycznia 2013 r. uchyla się w Chorwacji na towary luksusowe, a 0 stawka podatku VAT zostanie podwyższona do 5%. Stopa podatku VAT na usługi gastronomiczne zostanie obniżona z 25% do 10% zapowiedział Minister Finansów Slavko Linić na ubiegłotygodniowej konferencji prasowej EUforija poświęconej problematyce podatków, zorganizowanej przez Centrum ds. rozwoju międzynarodowego. Obniżenie stopy podatku VAT na usługi gastronomiczne traktowane jest jako forma wspierania sektora turystycznego aby utrzymał konkurencyjność z sektorem turystycznym krajów śródziemnomorskich, które posiadają niższe obciążenie podatkowe. Jednak chorwackie Ministerstwo Finansów będzie bardzo rygorystycznie przestrzegać ustawy o fiskalizacji aby przeciwdziałać uchylaniu się od płacenia podatków w sektorze gastronomicznym. Według zapowiedzi ministra Linića wprowadzenie kas fiskalnych będzie kosztowało przedsiębiorców ok HRK i jeżeli przedsiębiorca nie posiada takiej kwoty, to według słów ministra Linića nie ma czego szukać na rynku. Wszyscy, którzy nie dostosują się do nowych przepisów powinni zniknąć z rynku. Obniżenie stopy podatku VAT na usługi serwowania żywności i napojów w obiektach gastronomicznych spowoduje według szacunków resortu finansów mniejsze wpływy do budżetu w skali roku o ok. 1 mld HRK, co powinno być zniwelowane zwiększonymi wpływami do budżetu, w związku z wprowadzeniem kas fiskalnych, które mają przyczynić się do poprawy dyscypliny płacenia podatków. Minister Linić poinformował, że rozważane jest także obniżenie podatku VAT z tytułu opłat za cumowanie zagranicznych jednostek pływających w marinach w Chorwacji aby przeciwdziałać ucieczce zagranicznych żeglarzy z Chorwacji i korzystaniu przez nich z usług innych przystani jachtowych. Przepisy w tym zakresie muszą jeszcze zostać uzgodnione z Komisją Europejską. Wpływy do budżetu z podatku od zysku,według wstępnych szacunków resortu mogą ulec zmniejszeniu o ok. 3-4 mld HRK w związku z planowanymi ulgami podatkowymi dla przedsiębiorców w związku z reinwestowaniem zysków. W 2013 r. zostanie wprowadzony podatek od nieruchomości, który będzie zamiast dotychczasowej opłaty komunalnej. Szczegóły dotyczące planowanych stóp podatkowych będą znane w najbliższym czasie. Rząd chorwacki rozważał także opodatkowanie depozytów bankowych ale w przyszłym roku takie rozwiązanie nie zostanie wprowadzone. 10

11 Od 1 stycznia 2013 r. zostanie także uchylony podatek na dobra luksusowe (biżuteria, zegarki, odzież i obuwie z futer i skór gadów, wyroby pirotechniczne do sztucznych ogni i broń) w wysokości 30%. Taki podatek nie występuje w krajach UE i dlatego tego typu produkty były znacznie droższe w Chorwacji aniżeli w krajach sąsiedzkich i krajach UE. Głównym motywem uchylenia tego podatku jest przeciwdziałanie realizacji zakupów towarów luksusowych przez obywateli chorwackich w innych krajach, a równocześnie zostaną ujednolicone warunki działalności chorwackich przedsiębiorców z tego sektora z warunkami w innych krajach. Do chorwackiego systemu pobierania opłat z tytułu akcyzy, zgodnie z zasadami UE wprowadzi się akcyzę na energię elektryczną, gaz i koks. Do momentu przystąpienia przez Chorwację do UE wysokość akcyzy na poszczególne towary zostanie dostosowana do zasad obowiązujących w UE, co oznacza, że będzie musiała wzrosnąć akcyza na papierosy i kawę. Źródło: Privredni vjesnik.hr Tegoroczny sezon turystyczny w Chorwacji lepszy od ubiegłorocznego Z danych Chorwackiego Urzędu Statystycznego (DZS) za 9 miesięcy b.r. wynika, że chorwacka turystyka uzyskała lepsze wyniki w porównaniu z analogicznym okresem 2011r. We wszystkich komercyjnych obiektach zakwaterowania w okresie 9 miesięcy było o 3,2 % więcej turystów, którzy spędzili o 3,9% więcej noclegów aniżeli przed rokiem. W okresie 9 miesięcy w Chorwacji przebywało turystów, liczba noclegów wyniosła , w tym 7,7% przypadało na turystów krajowych, a 92,3 % na turystów zagranicznych. Efekty kryzysu gospodarczego spowodowały, że wielu Chorwatów w bieżącym roku zrezygnowało z urlopu biorąc pod uwagę zmniejszoną liczbę noclegów krajowych turystów, która zmniejszyła się w porównaniu do analogicznego okresu ub. roku o 7%, a liczba noclegów zagranicznych turystów wzrosła o 4,9%. Najliczniejszą grupę wśród zagranicznych turystów stanowili Niemcy, ich udział w liczbie noclegów stanowił 24,1 %. Kolejne miejsce zajęli turyści ze Słowenii ( 11% noclegów), Austriacy (8,8%), Czech (8,1%), Włoch (7,9%). Kolejne miejsca zajęli Polacy, Holendrzy i Słowacy. Największe wpływy z turystyki osiągnęły hotele, w hotelach przebywało 3,95 mln turystów, którzy spędzili w Chorwacji 14,6 mln noclegów. Atrakcyjne były także kampingi, na których przebywało 2,29 mln turystów i spędzili oni 15,6 mln noclegów. W kwaterach prywatnych przebywało 2,8 mln turystów i spędzili oni w Chorwacji ponad 20 mln noclegów. Największa ilość turystów przybyła do Chorwacji indywidualnie 6,9 mln osób. W sposób zorganizowany przybyło ponad 4 mln turystów. Źródło: DZS, Jutarni list.hr 11

12 II. PRZEGLĄD AKTUALNOŚCI GOSPODARCZYCH NA UKRAINIE Źródło: Internet Ukraiński sektor energetyczny po 9 miesiącach 2012 r. Ministerstwo Energetyki i Przemysłu Węglowego Ukrainy opublikowało dane dotyczące sytuacji w ukraińskim sektorze energetycznym za 9 miesięcy 2012 r Sektor elektroenergetyczny W okresie styczeń-wrzesień 2012 r. na Ukrainie wyprodukowano 145,9 mld kwh energii elektrycznej (wzrost o 3,4 % w porównaniu do poziomu produkcji energii elektrycznej z analogicznego okresu roku poprzedniego). W szczególności elektrownie konwencjonalne i elektrociepłownie wyprodukowały w w/w okresie 65,6 mld kwh energii elektrycznej (wzrost produkcji o 8,1% w porównaniu z poziomem produkcji z analogicznego okresu 2011 r.), elektrownie atomowe 65,7 mld kwh (wzrost produkcji o 0,5%), hydroelektrownie 8 mld kwh (spadek o 8%), a pozostałe elektrownie (bloki energetyczne i komunalne elektrownie) wyprodukowały 5,6 mld kwh energii elektrycznej (spadek o 3,4% w porównaniu z analogicznym okresem 2011 r.). Ze źródeł alternatywnych w omawianym okresie wytworzono 449,3 mln kwh energii elektrycznej (0,31% łącznego poziomu produkcji energii elektrycznej na Ukrainie). W ujęciu miesięcznym, we wrześniu 2012 r. na Ukrainie wyprodukowano 14,5 mld kwh (wzrost o 1,3 % w porównaniu do analogicznego miesiąca roku poprzedniego). W szczególności elektrownie konwencjonalne i elektrociepłownie wyprodukowały we wrześniu 2012 r. 6,5 mld kwh energii elektrycznej (wzrost produkcji o 14,8% w porównaniu z poziomem produkcji ze września 2011 r.), elektrownie atomowe 6,9 mld kwh (spadek produkcji o 9,2% w porównaniu ze wrześniem 2011 r.), hydroelektrownie 535,3 mln kwh (spadek produkcji o 1,2%), a pozostałe elektrownie (bloki energetyczne i komunalne elektrownie) wyprodukowały 499,2 mln kwh energii elektrycznej (spadek produkcji o 6%). Z alternatywnych źródeł energii na Ukrainie we wrześniu 2012 r. wyprodukowano 61,3 mln kwh energii elektrycznej (0,33%). W okresie styczeń-wrzesień 2012 r. poziom eksportu energii elektrycznej z Ukrainy za granicę wyniósł 7,2 mld kwh (wzrost o 68,9% w porównaniu do poziomu eksportu energii elektrycznej z analogicznego okresu roku poprzedniego), w tym we wrześniu 2012 r. wyniósł 991 mln kwh (wzrost o 66,2 % w porównaniu do analogicznego miesiąca roku poprzedniego). W omawianym okresie eksport energii elektrycznej zrealizowany został do Białorusi (41,3% łącznego eksportu), Węgier (36%), Polski (10,6%), Mołdowy (8,9%), Rumunii (2,1%) oraz Słowacji (1,1%). Z kolei poziom zuŝycia netto energii elektrycznej wyniósł po 9 miesiącach 2012 r. 112,2 mld kwh (wzrost o 0,9% w porównaniu do poziomu zużycia w analogicznym okresie roku poprzedniego), w tym 12

13 we wrześniu 2012 r. wyniósł 11,2 mld kwh (spadek o 1,5 % w porównaniu do analogicznego miesiąca roku poprzedniego). Sektor górnictwa węglowego W okresie styczeń-wrzesień 2012 r. na Ukrainie wydobyto 64,2 mln ton węgla (wzrost o 5,6 % w porównaniu do poziomu wydobycia z analogicznego okresu 2011 r.), w tym poziom wydobycia węgla koksowniczego wyniósł 18,7 mln ton (wzrost o 0,3 %), a węgla energetycznego 45,5 mln ton (wzrost o 8,3 %). W szczególności we wrześniu 2012 r. poziom wydobycia węgla na Ukrainie wyniósł 6,7 mln ton (spadek o 0,03 % w porównaniu do września 2011 r.), w tym węgla koksowniczego 1,9 mln ton (spadek o 10,2 %), a węgla energetycznego 4,8 mln ton (wzrost o 4,6 %). Po 9 miesiącach poziom zuŝycia węgla na Ukrainie wyniósł 45,5 mln ton (wzrost o 6,8% w porównaniu do poziomu zuŝycia tego paliwa w analogicznym okresie 2011 r.), w tym zapotrzebowanie elektrociepłowni w węgiel wyniosło 24,3 mln ton (wzrost o 3,6%). W szczególności we wrześniu 2012 r. poziom zużycia węgla na Ukrainie wyniósł 5,04 mln ton (wzrost o 5,5 % w porównaniu do września 2011 r.), w tym zapotrzebowanie elektrociepłowni na to paliwo wyniosło 2,7 mln ton (wzrost o 7,2 %). Sektor naftowy W okresie styczeń-wrzesień 2012 r. na Ukrainie wydobyto 2,5 mln ton ropy naftowej (spadek o 0,8 % w porównaniu do poziomu wydobycia z analogicznego okresu roku poprzedniego), w tym we wrześniu 2012 r. poziom wydobycia tego surowca wyniósł 261,2 tys. ton (spadek o 2,6 % w porównaniu do analogicznego miesiąca roku poprzedniego). W omawianym okresie poziom produkcji wyrobów ropopochodnych na Ukrainie wyniósł 3 mln ton (spadek o 47,4% w porównaniu do poziomu produkcji tych produktów w analogicznym okresie 2011 r.), w tym poziom produkcji benzyn wyniósł 1,3 mln ton (spadek o 40,1 %), olejów napędowych 1,1 mln ton (spadek o 45,6 %), a mazutu 584,2 tys. ton (spadek o 62% %). We wrześniu 2012 r. poziom tej produkcji wyniósł odpowiednio: 224,4 tys. ton (spadek o 56,3 %), 99,2 tys. ton (spadek o 41,7 %), 96,9 tys. ton (spadek o 48,3 %) i 28,3 tys. ton (spadek o 81,8 %). Z kolei poziom zapotrzebowania na wyroby ropopochodne na Ukrainie po 9 miesiącach 2012 r. wyniósł 7,8 mln ton (spadek o 1,3% w porównaniu do poziomu zapotrzebowania na te produkty w analogicznym okresie roku poprzedniego), w tym poziom zapotrzebowania na benzyny wyniósł 3,2 mln ton (spadek o 1,8 %), oleje napędowe 4,4 mln ton (wzrost o 7,6 %) oraz mazut 258 tys. ton (spadek o 59,8 %). We wrześniu 2012 r. poziom tego zapotrzebowania wyniósł odpowiednio: 1 mln ton (spadek o 2,6 %), 372,8 tys. ton (spadek o 3,1 %), 614 tys. ton (wzrost o 2,2 %) i 14,2 tys. ton (spadek o 67,3 %). W okresie styczeń-wrzesień 2012 r. poziom przesyłu ropy naftowej przez terytorium Ukrainy wyniósł 10,7 mln ton (spadek o 19,6% w porównaniu do poziomu produkcji tych produktów w analogicznym okresie roku poprzedniego), w tym we wrześniu 2012 r. 1,2 mln ton (wzrost o 2,6 %). Sektor gazowy Po 9 miesiącach 2012 r. na Ukrainie wydobyto 15,1 mld m3 gazu ziemnego (wzrost o 0,6 % w porównaniu do poziomu wydobycia z analogicznego okresu roku poprzedniego), w tym we wrześniu 2012 r. poziom wydobycia tego paliwa wyniósł 1,6 mld m3 (spadek o 1,3 % w porównaniu do analogicznego miesiąca roku poprzedniego). W omawianym okresie poziom zapotrzebowania na gaz ziemny na Ukrainie wyniósł 37,4 mld m3 (spadek o 8,3% w porównaniu do poziomu zapotrzebowania na to paliwo w analogicznym okresie 2011 r.), w tym we wrześniu 2012 r. poziom zapotrzebowania na to paliwo wyniósł 2,3 mld m3 (spadek o 14,6 % w 13

W numerze: Biuletyn elektroniczny Słupskiej Izby Przemysłowo-Handlowej realizowany w ramach Projektu KIGNET

W numerze: Biuletyn elektroniczny Słupskiej Izby Przemysłowo-Handlowej realizowany w ramach Projektu KIGNET KALEJDOSKOP GOSPODARCZY Biuletyn elektroniczny Słupskiej Izby Przemysłowo-Handlowej realizowany w ramach Projektu KIGNET NR 7 (81) wrzesień 2012 W numerze: AKTUALNOŚCI...2 FIRMY Z CHORWACJI POSZUKUJĄ KONTRAHENTÓW...10

Bardziej szczegółowo

Przedmowa 2. 3. Przekształcenia strukturalne i system własności 18

Przedmowa 2. 3. Przekształcenia strukturalne i system własności 18 PRZEDMOWA Republika Chorwacji jest małym krajem i jej udział w światowym obrocie towarowym wynosi zaledwie 0,2%, ale kraj ten posiada, oprócz walorów turystycznych, istotne zalety gospodarcze, biorąc pod

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju eksportu firmy AXPOL TRAIDING

Plan rozwoju eksportu firmy AXPOL TRAIDING Plan rozwoju eksportu firmy AXPOL TRAIDING Wykonawca:... Pieczęć firmowa, data oraz podpis wykonawcy Przyjmuję i zatwierdzam załączony dokument Plan Rozwoju Eksportu sporządzono 14.03.2011 16.05.2011 Uzupełnienie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 6.1 Paszport do eksportu Plan Rozwoju Eksportu dla Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowo Usługowego Dawid MOKWA Rokocin

Bardziej szczegółowo

Bank Pocztowy S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Pocztowego S.A. w 2014 roku

Bank Pocztowy S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Pocztowego S.A. w 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Pocztowego S.A. w 2014 roku Spis Treści List Przewodniczącego Rady Nadzorczej... 4 List Prezesa Zarządu... 6 Podsumowanie roku... 8 Krótka charakterystyka Banku

Bardziej szczegółowo

Prognozy dynamiki PKB wg MFW (%) Prognozy

Prognozy dynamiki PKB wg MFW (%) Prognozy Warszawa, dnia 4 listopada 213 r. 3I Synteza Sytuacja makroekonomiczna Międzynarodowy Fundusz Walutowy opublikował prognozy gospodarcze na lata 213-14. Wskazuje w nich na stopniowe wzmacnianie się gospodarek

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw. w Polsce w latach 2006 2007

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw. w Polsce w latach 2006 2007 2008 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2006 2007 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2006 2007 Publikacja pod redakcją

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 1 lipiec 2008 31 grudzień 2008

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 1 lipiec 2008 31 grudzień 2008 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 1 lipiec 2008 31 grudzień 2008 Luty 2009 Spis treści 1. Podstawowe informacje o Spółce w I półroczu roku obrotowego

Bardziej szczegółowo

Warszawa Giełda Papierów Wartościowych fot. R. Paszkowski

Warszawa Giełda Papierów Wartościowych fot. R. Paszkowski 2(14) 2013 Ukraińskie spółki na GPW Plan rozwoju gospodarki Ukrainy 2013-2014 Dwadzieścia lat Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej Eksport towarów na Ukrainę Projekty inwestycyjne przygotowanie Warszawa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. Fabryki Farb i Lakierów ŚNIEŻKA SA w Lubzinie. za I półrocze 2011 roku

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. Fabryki Farb i Lakierów ŚNIEŻKA SA w Lubzinie. za I półrocze 2011 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Fabryki Farb i Lakierów ŚNIEŻKA SA w Lubzinie za I półrocze 2011 roku 1. WSTĘP DO SPRAWOZDANIA ZARZĄDU ZA 6 MIESIĘCY 2011 ROKU... 2 2. OPIS DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W I PÓŁROCZU 2011 ROKU...

Bardziej szczegółowo

OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE

OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE Kwartalnik poświęcony potrzebom nauki i praktyki 2008 Nr 2 (38) OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE SPIS TREŚCI STUDIA I ROZPRAWY... 3 Tadeusz Chrościcki Stan i perspektywy polskiej gospodarki... 3 Jerzy Borowski

Bardziej szczegółowo

RYNEK NIEMIECKI Biuletyn informacyjny nr 3/2014 Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Berlinie

RYNEK NIEMIECKI Biuletyn informacyjny nr 3/2014 Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Berlinie RYNEK NIEMIECKI Biuletyn informacyjny nr 3/2014 Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Berlinie Foto: Chris Goldberg (CC BY-NC 2.0) Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

PIONEER. O krok przed innymi. Indyjska gospodarka. Program Moja Perspektywa. Czy Rosji grozi bankructwo?

PIONEER. O krok przed innymi. Indyjska gospodarka. Program Moja Perspektywa. Czy Rosji grozi bankructwo? Wydarzenia Wiedza Edukacja lipiec 2015 PIONEER Indyjska gospodarka Z potencjałem, ale też słabościami Program Moja Perspektywa Nowy Portfel Globalny Czy Rosji grozi bankructwo? Felieton prof. Witolda Orłowskiego

Bardziej szczegółowo

Podatek VAT. szczegółowa analiza i propozycje zmian przepisów prawa podatkowego

Podatek VAT. szczegółowa analiza i propozycje zmian przepisów prawa podatkowego Podatek VAT szczegółowa analiza i propozycje zmian przepisów prawa podatkowego Podatek VAT szczegółowa analiza i propozycje zmian przepisów prawa podatkowego Warszawa 2014 y.indd 1 Dialog spoleczny.indd

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie sektora. małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007 2008

Raport o stanie sektora. małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007 2008 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007 2008 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007 2008 pod redakcją Aleksandra Żołnierskiego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności PZU SA za 2013 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności PZU SA za 2013 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności PZU SA za 2013 rok 1 01 KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA PZU 4 02 OTOCZENIE ZEWNĘTRZNE W 2013 ROKU 9 Podstawowe trendy w polskiej gospodarce 9 Sytuacja na rynkach finansowych

Bardziej szczegółowo

OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE

OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE Kwartalnik poświęcony potrzebom nauki i praktyki 2009 Nr 2 (42) OPTIMUM STUDIA EKONOMICZNE SPIS TREŚCI STUDIA I ROZPRAWY... 3 Tadeusz Chrościcki Polska gospodarka wobec zawirowań globalnych... 3 Jan Dziewulski

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Grupy PZU za 2012 rok

Raport Roczny Grupy PZU za 2012 rok Raport Roczny Grupy PZU za 2012 rok Raport Roczny Grupy PZU za 2012 rok Zarząd PZU Przemysław Henschke PZU Życie Tomasz Tarkowski PZU / PZU Życie Przemysław Dąbrowski CFO PZU / PZU Życie Dariusz Krzewina

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw. w Polsce w latach 2011-2012

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw. w Polsce w latach 2011-2012 2013 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011-2012 RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W LATACH 2011-2012 1 Raport o stanie sektora

Bardziej szczegółowo

Efektywne zarz¹dzanie finansami przedsiêbiorstwa

Efektywne zarz¹dzanie finansami przedsiêbiorstwa FAKTORING czym różni się od kredytu obrotowego czy kasy fiskalne napedzą koniunkturę w branży leasingowej profesjonalne zarządzanie flotą optymalizuje firmowe budżety KREDYT TECHNOLOGICZNY FAKTORING LEASING

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007 Ministerstwo Gospodarki PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 27 lipca 2007 r. Warszawa, lipiec 2007 Opracowanie: Ministerstwo Gospodarki Departament Analiz i Prognoz przy

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W LATACH 2011 2012

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W LATACH 2011 2012 RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W LATACH 2011 2012 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011 2012 Redakcja: Anna Tarnawa, Paulina

Bardziej szczegółowo

XIV. Ład korporacyjny... 89 Zakres ładu korporacyjnego... 89 Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania... 89 Akcjonariusze Alior Banku S.A...

XIV. Ład korporacyjny... 89 Zakres ładu korporacyjnego... 89 Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania... 89 Akcjonariusze Alior Banku S.A... Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej w 2014 SPIS TREŚCI List Prezesa Zarządu... 4 List Przewodniczącej Rady Nadzorczej... 5 I. Podsumowanie działalności Alior

Bardziej szczegółowo

GRUPA MASTERLEASE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2014

GRUPA MASTERLEASE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2014 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA ZA ROK 2014 LIST PREZESA Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce Raport Roczny Grupy Masterlease, w którym zamieściliśmy

Bardziej szczegółowo

KAZACHSTAN, UZBEKISTAN PRZYJAZNE RYNKI WSCHODNIE DZIAŁANIE 2.3 ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWA KATALIZATORY ROZWOJU

KAZACHSTAN, UZBEKISTAN PRZYJAZNE RYNKI WSCHODNIE DZIAŁANIE 2.3 ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWA KATALIZATORY ROZWOJU KAZACHSTAN, UZBEKISTAN PRZYJAZNE RYNKI WSCHODNIE DZIAŁANIE 2.3 ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWA KATALIZATORY ROZWOJU JAK SKUTECZNIE KORZYSTAĆ Z FUNDUSZY Biuletyn dla małych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r. Wybrane dane finansowe i operacyjne, najważniejsze wskaźniki W tys. PLN 1.01.2013-30.06.2013 1.01.2012-30.06.2012

Bardziej szczegółowo

ENERGETYKA MA SIĘ BARDZO DOBRZE

ENERGETYKA MA SIĘ BARDZO DOBRZE Maj upłynął w energetyce przede wsztstkim pod znakiem przygotowań do prywatyzacji Tauronu, 2. co do wielkości grupy w Polsce. Ale nie tylko. Intensywne zabiegi trwały również wokół sprzedaży Energii -

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SONEL SA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SONEL SA ZA 2013 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SONEL SA ZA 2013 ROK SONEL Spółka Akcyjna ul. Stanisława Wokulskiego 11 58-100 Świdnica Świdnica, marzec 2014 I. WSTĘP SONEL S.A. jest firmą produkcyjną specjalizującą się w

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R Ó W NA R O K 2 0 1 5 UZASADNIENIE

M I N I S T R Ó W NA R O K 2 0 1 5 UZASADNIENIE R A D A M I N I S T R Ó W U S T A W A B U D Ż E T O W A NA R O K 2 0 1 5 UZASADNIENIE Warszawa, wrzesień 2014 SPIS TREŚCI Rozdział I Ocena sytuacji makroekonomicznej Polski oraz kierunki polityki fiskalnej

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA DLA POLSKI

STRATEGIA DLA POLSKI DOKUMENT EUROPEJSKIEGO BANKU ODBUDOWY I ROZWOJU STRATEGIA DLA POLSKI Zatwierdzona przez Zarząd na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2013 r. Tłumaczenie oryginalnego (angielskiego) tekstu dokumentu zostało

Bardziej szczegółowo