8 Modernizacja w Telefonii Dialog. Newsletter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "8 Modernizacja w Telefonii Dialog. Newsletter"

Transkrypt

1 Nr 20 październik 2006 s Wydawca: Siemens Sp. z o.o. Redakcja: WV Marketing, red. Marcin Mierzejewski, tel. (22) , fax (22) Trudna sztuka łączenia 4 Między ewolucją a rewolucją 7 Ponad granicami systemów 8 Modernizacja w Telefonii Dialog 8 Łódź bliżej Warszawy 9 Kontrakt IT z Allianz Polska 10 Gdy czysta woda jest zbyt brudna 10 Sieć dla POLKOMTELA 11 Restrukturyzacja przez outsourcing 12 Flota pod kontrolą Newsletter Trudna sztuka łączenia Łączenie firm w większe organizmy to dziś chętnie stosowana metoda zwiększenia konkurencyjności, zarówno w skali lokalnej, regionalnej, jak globalnej. Ale dokonać udanej fuzji wcale nie jest łatwo. Mimo to specjaliści prognozują dalszy wzrost rynku M&A także w Polsce. O tym, że globalizacja nie jest tylko mitycznym pojęciem stworzonym na potrzeby mediów, najlepiej można przekonać się obserwując pewne procesy zachodzące w ostatnich latach w gospodarce światowej. Aby zmniejszyć koszty, największe firmy przenoszą produkcję do miejsc, gdzie siła robocza jest tańsza, już nie tylko ponad granicami państw, ale także kontynentów. Aby zwiększyć konkurencyjność i uzyskać silniejszą pozycję w branży tak na rynkach lokalnych, jak globalnie w światowym biznesie coraz powszechniej korzysta się także ze znanych, ale nie stosowanych wcześniej na taką skalę mechanizmów konsolidacji, przejęć i fuzji. Jednak, jak przestrzegają analitycy, przeprowadzenie fuzji lub przejęcia jest procesem skomplikowanym i czasochłonnym, i nie zawsze przebiega zgodnie z założonym scenariuszem. Nie tylko wrogie przejęcia Zjawisko fuzji i przejęć pojawiło się na dużą skalę najwcześniej w Stanach Zjednoczonych, odgrywając ogromną rolę w kształtowaniu tamtejszego systemu gospodarczego. Już w końcu XIX wieku doszło do konsolidacji firm w wielu ważnych sektorach gospodarki amerykańskiej, w przemyśle stalowym, naftowym czy tytoniowym. Obecnie podobny proces przebiega w skali globalnej, wywierając istotny wpływ na rozwój gospodarki światowej. Ostatnia dekada to okres wyraźnego zintensyfikowania transakcji określanych często skrótem M&A (ang. Mergers & Acquisitions fuzje i przejęcia) na całym świecie. Ekonomiści tłumaczą to zjawisko rosnącymi wyzwaniami, jakie stawia nowoczesna, globalizująca się gospodarka. Koncentracja, jaka dokonuje się w wybranych dziedzinach życia gospodarczego, często wręcz zmusza zarządy firm do podjęcia decyzji o fuzji. Nierzadko są to decyzje ryzykowne. Typowym przykładem tego rodzaju operacji są tzw. wrogie przejęcia, które pozwalają za jednym zamachem pozbyć się konkurenta i zwiększyć potencjał swojej firmy. W ostatnich latach obserwuje się jednak także wzrost liczby fuzji przyjaznych, dokonywanych na zasadzie porozumienia dwóch konkurujących ze sobą dotąd przedsiębiorstw lub ich działów. W wielu dziedzinach gospodarki, w warunkach dynamicznego rozwoju nowych technologii, producenci mali i średni przestają się liczyć. Dlatego coraz częściej decydują się oni na łączenie sił, co ma być sposobem na przetrwanie i dalszy rozwój. Jeżeli zakres działalności i specjalizacje decydujących się na fuzję przedsiębiorstw korzystnie się uzupełniają, to mogą one liczyć na sukces. Wykorzystanie tej synergii pozwala na ograniczenie kosztów, a większy potencjał badawczy, organizacyjny, produkcyjny czy logistyczny nowej, powstałej w wyniku połączenia struktury gospodarczej, oznacza większą zdolność stawienia czoła branżowej konkurencji. Przykładem takiego przyjaznego połączenia jest niedawne porozumienie zawarte między Siemensem a Nokią, w wy- >>>

2 >>> Trudna sztuka łączenia niku którego w branży systemów dla operatorów sieci komórkowych ma powstać nowa firma Nokia Siemens Networks. Trend w regionie Te światowe trendy, choć z pewnym opóźnieniem, wpływają również na procesy gospodarcze w Polsce i w całym regionie Europy Środkowo- -Wschodniej, w którym w ubiegłym roku liczba transakcji M&A wzrosła o 50% a ich wartości o 75%. Ta część Europy wyprzedziła tu nawet pozostałe rynki Starego Kontynentu. W 10 krajach regionu objętych raportem firmy PricewaterhouseCoopers na ten temat (Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Węgry, Polska, Rumunia, Rosja, Słowacja, Słowenia, Ukraina), szacunkowa wartość fuzji i przejęć w 2005 roku wyniosła ponad 91 miliardów USD, na blisko 1900 publicznie ogłoszonych transakcji. Dla porównania, w 2002 r. w naszym regionie zawarto około 800 transakcji M&A o łącznej wartości nieco ponad 9 mld USD (raport KMPG). Eksperci są zgodni, że rynek transakcji M&A w naszej części świata został istotnie zdynamizowany przez rozszerzenie Unii Europejskiej, wraz z jej strefą wolnego handlu. Było to widoczne jeszcze przed akcesją, kiedy blisko 70% wartości tego typu transakcji w Europie Środkowo-Wschodniej było zawieranych przez firmy z krajów starej Unii, głównie z Austrii, Wielkiej Brytanii i Niemiec. Przejęcia i fuzje o największej wartości zawierano w tym okresie w sektorze usług finansowych, a największą liczbę transakcji odnotowano w przemyśle. Z roku na rok rośnie wartość dokonywanych w tej części Europy transakcji: ich średnia wartość wzrosła do 71 mln USD, w porównaniu z 52 mln USD w 2004 r. i 39 mln USD w 2003 r. Dzięki ogólnej dobrej kondycji rynków środkowo- -europejskich cieszą się one nadal zainteresowaniem inwestorów zagranicznych. Ich łączny ujawniony kapitał zainwestowany w przejęcia lokalnych spółek przekroczył 26 mld USD. Udział transakcji napływowych w regionie pod względem ich liczby wyniósł w 2005 roku około 40% wszystkich transakcji. Obecnie najbardziej atrakcyjnym rynkiem w regionie pozostaje Rosja, gdzie w ub. r. zrealizowano umowy stanowiące ponad połowę wartości rynku M&A w całym regionie. Jeśli chodzi o liczbę transakcji napływowych, to rynki polski (128) i czeski (127) były prawie na równi z rosyjskim (137). Na kolejnych pozycjach znalazły się Rumunia i Węgry z osiemdziesięcioma kilkoma transakcjami zrealizowanymi przez inwestorów zagranicznych. Co ciekawe, aż 76% wszystkich transakcji zawartych przez inwestorów zagranicznych w całym regionie dotyczyło pięciu wymienionych krajów. Największe zainteresowanie spółkami działającymi w Europie Środkowej i Wschodniej wykazywali w ostatnim roku inwestorzy ze Stanów Zjednoczonych, Austrii, Niemiec i Wielkiej Brytanii. Decydującą rolę na globalnym rynku transakcji M&A odgrywają tzw. mega-transakcje, czyli transakcje o wartości ponad 100 mln USD. W naszym regionie w minionym roku do tej grupy kwalifikowało się 15% transakcji (w 2004 r. 11%). Większość tych najdroższych przejęć dotyczyła branży telekomunikacyjnej. M&A po polsku Wszystko wskazuje na to, że trwające na rynku fuzji i przejęć ożywienie będzie trwać, a w Polsce rok 2006 będzie najprawdopodobniej rekordowy pod względem liczby i wartości operacji tego typu. Obserwuje się tu podobne tendencje, jak na całym świecie wzrost średniej wartości jednostkowych transakcji oraz znaczenia inwestorów finansowych (fundusze private equity), którzy coraz częściej wykupują całe spółki (tzw. buyout). Nie oznacza to jednak wyłącznie ofensywy ze strony inwestorów zagranicznych. Już w 2004 roku aż 60% transakcji M&A zostało zawartych między polskimi spółkami (w 2003 r. takie transakcje stanowiły 37%). Można mówić o wyraźnym nasileniu się procesów konsolidacyjnych w polskiej gospodarce, co w dużym stopniu jest reakcją na rozszerzenie Unii Europejskiej i związane z tym zaostrzenie konkurencji. Nawet najlepiej rozwijające się polskie firmy musiały przyjąć do wiadomości, że po otwarciu się Polski na wielki unijny rynek w większości sektorów gospodarki znacznie wzrośnie konkurencja, a wraz z nią ryzyko wrogiego przejęcia. Niektóre z nich, zamiast biernie czekać aż zagraniczni konkurenci zaczną działać, przyjęły strategię obrony przez atak. Ich naturalnym pierwszym celem są firmy krajowe, których podaż się zwiększa. Polskie spółki zaczęły też szukać możliwości inwestycji M&A za wschodnią i południową granicą kraju głównie na Ukrainie i Węgrzech. Zdaniem specjalistów bankowości inwestycyjnej, niektóre firmy na polskim rynku napotykają już barierę wzrostu. Taką barierą mogą być relatywnie wysokie koszty prowadzenia działalności albo niestabilny, mało przewidywalny system otoczenia gospodarczego. Polski biznes jest jednak ich zdaniem skazany na konsolidację. Dlatego można spodziewać się wielu kolejnych transakcji M&A, przede wszystkim w sektorach o rozdrobnionej strukturze: informatycznym, spożywczym oraz na rynku usług i materiałów budowlanych. W skali globalnej oczekuje się dalszej konsolidacji głównie w sektorach bankowości i ubezpieczeń, samochodowym oraz telekomunikacyjnym. Sukces dla nielicznych Dokonać udanej fuzji i korzystnego przejęcia wcale nie jest łatwo. Podjęcie decyzji gwarantującej powodzenie wymaga bardzo dobrego rozpoznania i rozważenia wielu czynników. Jak twierdzi w jednej z prac prof. Jeffrey C. Hooke, wykładowca amerykańskiej Maryland School of Business i ekspert Banku Światowego, przeciętnie na dziesięć prób dokonania operacji M&A aż siedem kończy się niepowodzeniem. Spośród pozostałych trzech, dwa prosperują na granicy opłacalności, a tylko jedno okazuje się prawdziwym sukcesem. Dlaczego biznesmeni są gotowi podejmować działania o tak znacznym stopniu ryzyka? Hooke wyjaśnia, że nie ma w tym nic dziwnego, jeśli wziąć pod uwagę, że najbardziej udane fuzje i przejęcia mogą w perspektywie zapewnić zwroty w stosunku nawet 40:1. Na tym polega wyjątkowa atrakcyjność tego rodzaju przedsięwzięć w porównaniu z innymi operacjami biznesowymi. 2 newsletter nr 20

3 >>> Trudna sztuka łączenia Akwizycyjny entuzjazm Skąd zatem tak duża liczba złych decyzji o przejęciach? Część odpowiedzi na to pytanie leży w skali zjawiska. Tylko w latach 1999 i 2000 dokonano 70 tys. przejęć o charakterze globalnym, a ich wartość przekroczyła 6,7 bln USD. Charakterystyczny dla takich powracających co pewien czas na świecie fal akwizycyjnego entuzjazmu", jak nazwano to zjawisko w European Business Forum", jest fakt, że daje im się porwać wiele firm, które nie mają ani wystarczającego doświadczenia w tego rodzaju operacjach, ani prawidłowo sformułowanej strategii. Ponadto, kluczowe znaczenie dla powodzenia fuzji lub przejęcia ma nie samo dokonanie transakcji, na którym często inwestor skupia większą część uwagi, ale następująca później faza integracji. W przypadku akwizycji dokonywanych przez spółki giełdowe kolejne niebezpieczeństwo polega na tym, iż świadomi ryzyka tego typu operacji, przewidując możliwe trudności, udziałowcy często decydują się na wysprzedanie akcji już na samą wieść o planowanej fuzji. To, jak będzie zarządzana firma po połączeniu, często nie ma już wtedy znaczenia. W języku angielskim tego rodzaju przypadki nagłego spadku wartości spółki w trakcie przeprowadzania operacji określa się medycznym skrótem DOA dead on arrival". Aby przeprowadzenie przejęcia zakończyło się sukcesem, operacja zamiast bazować na akwizycyjnym entuzjazmie, musi opierać się na mocnych filarach: rzetelnym biznesowym uzasadnieniu i szczegółowo opracowanym modelu operacyjnym, który pozwoli to uzasadnienie zamienić na wartość. Te dwa elementy są zwykle wyznacznikami strategii firm, które rozwój przez fuzje i przejęcia traktują jako jeden ze swoich priorytetów. Inaczej bywa w przypadku tych przedsiębiorstw, którym operacje M&A tylko się zdarzają". Wiele firm działa tu na zasadzie wykorzystania pojawiającej się okazji, nie posiadając wyprzedzającej i przemyślanej strategii, bazując na szybkich decyzjach, zwykle nie mających wystarczających podstaw w analizie sytuacji. Teoretycy rynków M&A nazywają tego rodzaju działania reaktywnymi", ponieważ decyzja o przejęciu ma charakter reakcji na bodziec w postaci pojawiającej się okazji. Nierzadko zdarza się, że firmy korzystając z okazji" działają nawet wbrew własnej długoterminowej strategii. A skoro okazje mają to do siebie, że należy wykorzystać je szybko, działająca reaktywnie firma zaczyna się zajmować problemami związanymi z integracją struktur dopiero po doprowadzeniu do transakcji. Wtedy często okazuje się, że domniemany sukces, nawet przy braku agresywnych działań ze strony konkurencji, prowadzi do poważnych problemów, jeśli nie do klęski. Trzeba się rozglądać Na drugim biegunie teoretycy rynku M&A stawiają firmy, które aktywnie szukają możliwości przejęcia lub fuzji, określając je jako zawsze gotowe do akwizycji. Najbardziej doświadczeni i skuteczni gracze, to ci, którzy na bieżąco śledzą możliwości przejęć i ich potencjalną wartość, przed przystąpieniem do działania analizując wiele scenariuszy. Członek zarządu jednej z amerykańskich korporacji znanej z udanych przejęć ujął rzecz w trzech podobnie zaczynających się zdaniach: Im bardziej się rozglądasz, tym więcej znajdujesz. Im bardziej się rozglądasz, tym więcej się uczysz. Im bardziej się rozglądasz, tym dokładniej sprawdza się twoja strategia. Marcin Mierzejewski The Difficult Art of Merging Merging companies into larger entities is a method widely used to increase the local, regional and global competitiveness of businesses. Specialists predict further growth of the mergers and acquisitions market worldwide, including Poland. The first large-scale M&As were conducted in the United States in the late 19th century when companies in many key sectors of the U.S. economy underwent consolidation. Today, a similar process is taking place on a global scale. Economists say intensified M&A transactions over the past decade have resulted from growing challenges in the modern economy. Concentration processes, which are taking place in many business sectors, are forcing companies to merge. A typical example of a M&A operation is what is called a hostile takeover, which makes it possible to get rid of a competitor and increase the capacity of one s own company at the same time. Over the past few years, the number of friendly mergers, based on agreements between previously competing companies or divisions, has increased as well. If their lines of business are complementary, they can expect to be successful together. By cutting costs and increasing their research, organizational, production and logistics capacity, the companies become more capable of competing in a sector. One example of a friendly merger is a recent agreement between Siemens and Nokia, as a result of which the new company, Nokia Siemens Networks, will emerge to offer systems for cellular network operators. These global trends influence economic processes in Central and Eastern Europe, where the number of M&A transactions last year increased by 50 percent, with a 75-percent rise in their value. This part of Europe came ahead of other European markets. In 10 Central and Eastern European countries analyzed by Pricewaterhouse Coopers (Bulgaria, Croatia, the Czech Republic, Hungary, Poland, Romania, Russia, Slovakia, Slovenia and Ukraine), the total estimated value of M&As in 2005 exceeded $91 billion. To compare, in 2002 this was just over $9 billion, according to a KPMG report. Megatransactions worth more than $100 million accounted for 15 percent of the total number of transactions in the region last year, up from 11 percent in Most of them applied to the telecommunications sector. There is every indication that 2006 will be a record year in Poland in terms of the number and value of M&A operations, but these transactions have not been limited to foreign investors. In 2004, 60 percent of M&As were between Polish companies. Intensified consolidation processes in the Polish economy are largely a response to EU enlargement and the related increase in competition. Polish companies have also begun to look for M&A opportunities beyond the country s eastern and southern borders, chiefly in Ukraine and Hungary. Many new M&A transactions can be expected in heavily fragmented sectors such as IT, food and building services and materials. A successful M&A operation must be based on strong pillars, including a reliable business plan and a detailed operational model. These two requirements usually determine the strategies of companies that see M&As as one of their priorities for development. There are also companies however that conduct M&A operations randomly on the basis of spontaneous reactions to market trends, without thinking ahead and having a well-thought-out strategy. Such companies tend to make fast decisions without sufficiently analyzing the situation. Another frequent cause of unsuccessful mergers is the investor s excessive concentration on the transaction itself, without a detailed analysis of the subsequent integration phase," specialists point out. newsletter nr 20 3

4 >>> Między ewolucją a rewolucją Między ewolucją a rewolucją Peter Baudrexl, prezes Zarządu Siemens Sp. z o.o., w rozmowie z Newsletterem. Between evolution and revolution.jak ocenia Pan stan polskiej gospodarki w dwa lata po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej? Akcesja przyniosła wiele pozytywnych efektów. Myślę, że dla ludzi zajmujących się biznesem jednym z najważniejszych wydarzeń związanych z wstąpieniem do Unii była likwidacja granic celnych i kontroli granicznej. Dzięki temu towary mogą być sprzedawane łatwiej i bez ponoszenia zbędnych kosztów. Ponadto, wszelkie operacje handlowe przebiegają szybciej, co ułatwia działalność wielu przedsiębiorstw, w szczególności z branż, w których szybkość dostaw ma duże znaczenie. Kolejna sprawa to siła i stabilność, jaką przyniosło członkostwo w Unii polskiej walucie. Oczywiście, jest to korzystne wówczas, gdy importujemy towary do Polski, ale znacznie mniej korzystne, gdy chcemy je eksportować. Bardzo ważnym efektem tego, że złoty jest tak silny, jest natomiast zaufanie inwestorów. Coraz więcej ludzi biznesu jest gotowych inwestować w Polsce swoje pieniądze, w przekonaniu, że otwarte granice i stabilność finansowa to bardzo mocne, pozytywne czynniki ekonomiczne. Ostatnim, co nie znaczy, że mniej ważnym efektem rozszerzenia, który trzeba wymienić, są pieniądze, które napływają do Polski z funduszy unijnych. Niestety, jak dotąd nie są one wykorzystywane w oczekiwanym stopniu. To prawda, że trzeba spełnić określone warunki, aby skorzystać z tych środków, ale jestem przekonany, że warto zrobić ten wysiłek. To przecież swego rodzaju poda- Peter Baudrexl, CEO of Siemens Sp. z o.o., talks to Newsletter's Marcin Mierzejewski. How do you assess the economy in Poland two years after the country's accession to the EU? The accession has had quite a few very positive effects. I think that for business people one of the most important factors is that all the border control and customs regulations have disappeared. So now goods can be sold more easily and without extra cost. Secondly, operations are much quicker than before accession. It helps a lot in many businesses, especially when your company has to move items quickly. Another issue is the strength and stability that EU membership has brought to the zloty. Of course, it is profitable for us while importing items to Poland, but not so profitable when we want to export. A very important effect of the strength of the Polish currency is the trust of investors. More and more business people are ready to invest money here, considering open borders and financial stability as very strong positive factors. The last thing I would mention, last but not least, is money that comes to Poland from EU funds. Unfortunately, it has not been used as much as it should have. Of course, you must fulfill certain conditions to get the money, but I am sure that it is worth making an effort. It is a kind of a gift that can help to improve infrastructure and to bring advances in Poland much more quickly. How has the enlargement affected your company's activities? It has had relatively less influence for the Communications group of our company, because it was a very international part of our business before. One group that has experienced major impact is Medical Solutions of Siemens Sp. z o.o. And it should be no surprise if you remember that Polish hospitals are using money offered by EU funds very effectively, investing it in infrastructure. 4 newsletter nr 20

5 >>> Między ewolucją a rewolucją runek, dzięki któremu można sprawniej ulepszać infrastrukturę, zapewniając Polsce znacznie szybszy postęp w wielu dziedzinach. Jak rozszerzenie UE wpłynęło na działalność firmy Siemens Sp. z o.o.? Wpływ ten był stosunkowo najmniej odczuwalny w przypadku naszej branży telekomunikacyjnej (Siemens Communications), której działalność już wcześniej miała najbardziej międzynarodowy charakter, w porównaniu z innymi branżami spółki. Częścią naszej działalności, na którą rozszerzenie wpłynęło w sposób bardzo widoczny, jest natomiast branża Medical Solutions. Zresztą, to nie powinno dziwić, zważywszy że placówki polskiej służby zdrowia bardzo efektywnie wykorzystują środki z funduszy unijnych, inwestując je głównie w infrastrukturę i w systemy informatyczne. I chcielibyśmy traktować to jako pozytywną tendencję, bo jeśli szpitale potrafią, to czemu nie miałoby się udać także innym podmiotom. Kolejnym przykładem dziedziny, w której nasza firma skorzystała na rozszerzeniu, są systemy oczyszczania ścieków. Jesteśmy obecnie zaangażowani w kilka projektów, w ramach których samorządy lokalne inwestują w poprawę jakości oczyszczania ścieków, również z pomocą środków UE. Tego typu projekty są szczególnie ważne dla Wspólnoty, gdyż wspierają środowisko naturalne. Odnosimy także poważne sukcesy na polu systemów zarządzania ruchem drogowym. Rozpoczęliśmy już realizację dużego projektu w Krakowie, przygotowujemy podobny projekt dla Warszawy. Większość z tych dużych projektów korzysta z unijnego współfinansowania. Siemens AG zdecydował się połączyć siły w branży infrastruktury telekomunikacyjnej z firmą Nokia. Jakie były motywy tej decyzji? Mówiąc o połączeniu, trzeba najpierw wyjaśnić, co jest łączone z czym. Fuzja dotyczy jedynie tej części działalności Siemensa, która odnosi się do infrastruktury telekomunikacyjnej, czyli sieci telekomunikacyjnych stacjonarnych i komórkowych. Ze strony Nokii przedmiotem fuzji jest jej Networks Business Group. A jeśli chodzi o motywy tej decyzji, to są one dość jasne. Światowy rynek w branży, o której mówimy, uległ w ostatnim czasie całkowitemu przeobrażeniu. Można na to spojrzeć z dwóch perspektyw. Z jednej strony, zjawisko konsolidacji jest coraz bardziej widoczne po stronie odbiorców. W skali globalnej, w branży telekomunikacyjnej jest coraz mniej indywidualnych klientów, a coraz więcej międzynarodowych grup. Oznacza to również, że znacząco rośnie siła tych grup. Sytuacja wygląda podobnie po stronie dostawców. Na przykład firmy Ericsson i Marconi już się połączyły, a Alcatel i Lucent Technologies są w trakcie tworzenia spółki. Liczba graczy na rynku zmniejsza się, a firmy, które się połączyły, stają się dużo silniejsze. W przeszłości mieliśmy sześciu-siedmiu głównych dostawców w branży infrastruktury telekomunikacyjnej, a wszyscy byli mniej więcej tej samej wielkości. Po fuzjach wspomnianych firm, Siemens i Nokia działając w pojedynkę stały się relatywnie mniejsze. Mniejsza firma, aby pozostać na równym poziomie z większymi konkurentami, musi przeznaczać odpowiednio większą część swojego budżetu na badania i rozwój. Jeśli zatem chce się przetrwać na rynku, nie ma innego wyjścia niż znaleźć sobie partnera wśród konkurencji i połączyć z nim siły. Also in some IT projects. And we want to see it as a good trend, because if hospitals can do it, it should be also possible for others. Another example of an area where our company benefits, are water treatment systems. We are involved in several projects, in which local communities invest in improving their water treatment, again thanks to EU funds. Such projects are especially important for the EU community, because they support the environment. We are also very successful in traffic management systems. We have started implementing a big project in Cracow, now we are working on a new project in Warsaw. Most of these major projects are co-financed by the European community. Siemens AG has decided to merge its mobile communication networks business with Nokia. What were motives of this decision? First of all, I want to make clear what is being merged. The merger concerns only our business related to telecommunications infrastructure business, that is fixed and mobile telecommunications networks, and on the part of Nokia, its Networks Business Group. The reasons behind the decision were relatively simple. The whole, global market in the sector has changed completely. You can see it from two perspectives. More and more customers are joining up. And if you take a look at the international telecommunications business, you can see that there are fewer and fewer individual customers and more and more international groups. It means also that the power of these groups is dramatically increasing. On the other hand, you have similar situation on the suppliers' side. For example, Ericsson and Marconi have joined up, Alcatel and Lucent Technologies are joining up. There are fewer players on the market and the companies that joined forces are very, very strong. In the past, you had six, seven major suppliers in the mobile network systems business, of more or less equal size. And after mergers between the mentioned companies, Siemens and Nokia on their own have become smaller. newsletter nr 20 5

6 >>> Między ewolucją a rewolucją Na rynku, o którym mówimy, pozostało jeszcze kilku producentów, ale z dwóch zasadniczych powodów uznaliśmy, że dla Siemensa najlepszym partnerem będzie Nokia. Po pierwsze, jest to firma europejska, a fuzja jest dużo łatwiejsza do przeprowadzenia w przypadku firmy z Europy, niż na przykład z Azji. Po drugie, z perspektywy zapotrzebowania rynku, nasze firmy bardzo dobrze do siebie pasują, ponieważ ich produkty i bazy konsumenckie w dużej mierze uzupełniają się. Kiedy fuzja ma wejść w życie i co będzie to oznaczać dla struktury koncernu? Czy Nokia Siemens Network pozostanie częścią grupy Siemens? Firmy, które zamierzają dokonać fuzji, podlegają pewnym ustalonym procedurom, zgodnie z którymi transakcja musi najpierw uzyskać szereg zezwoleń. To, kiedy stanie się ona faktem, zależy głównie od decyzji Europejskiej Komisji Antymonopolowej. Mamy nadzieję, że Komisja wyda swoją zgodę w najbliższych miesiącach, tak aby nowa spółka mogła rozpocząć działalność na początku przyszłego roku kalendarzowego. Odpowiadając na drugą część pytania, Siemens i Nokia będą miały równe udziały w nowej firmie. Zatem Nokia Siemens Networks stanie się niezależną spółką, jednocześnie pozostając siostrzaną firmą innych spółek Siemensa. Mieliśmy już wcześniej przykłady podobnych branżowych połączeń pomiędzy Siemensem a Fujitsu albo pomiędzy Siemensem a Boschem. Jak fuzja wpłynie na strukturę Siemensa w Polsce? And a small company has to invest relatively much more in research and development to stay at an equal level with your bigger competitors. So if you want to survive on the market you have no choice: you have to find a competitive partner to join. There are some companies left on the market, but we decided the best partner for Siemens would be Nokia. For two main reasons. First, Nokia is an European company and it is much easier to join with an European company than, for example, an Asian one. Second, from market perspective our two companies fit very well together, because there is not too much overlap in their products and the customer base. When is the merger to come into effect? And what does it mean to the corporation structure? Will Nokia Siemens Networks remain part of Siemens group? Companies that are going to join up have to follow certain procedures and thus the transaction is subject to customary regulatory approvals. Thus when it will come into effect mainly depends on the European Antitrust Commission's decision. We hope we will get the Commission's approval in the coming months and our goal is to start the new company's activity at the beginning of the next calendar year. And answering the second part of your question, Siemens and Nokia will have shares in a new company. So Nokia Siemens Networks is going to be an independent company, but at the same time it will remain a sister company to other Siemens companies. We had similar branch set-ups before, like between Fujitsu and Siemens or Bosch and Siemens. Nowy kształt struktury koncernu będzie się oczywiście odnosić także do polskiego rynku. Nokia Siemens Networks wejdzie w skład grupy Siemensa w Polsce. Będzie to stosunkowo duży organizm gospodarczy w skali polskiego rynku, który prawdopodobnie już w momencie połączenia stanie się najsilniejszym graczem w swojej branży. Jestem także przekonany o tym, iż firma ta będzie działać z dużym powodzeniem. Jak widać, radziliśmy sobie dotąd doskonale na polskim rynku robiąc interesy osobno, zatem wspólnie powinniśmy być jeszcze silniejsi. Poza Siemens Communications, mamy jeszcze wiele innych mocnych branż w Siemens Sp. z o.o. Rozwijały się one bardzo dobrze przez ostatnie dwa lata. W szczególności mam tu na myśli branże Medical Solutions, zorientowaną na potrzeby przemysłu branżę Automation & Drives oraz inne branże, takie jak Power Transmission and Distribution, Power Generation i Siemens Business Services. W tym roku odnotowaliśmy również silny wzrost w sektorze kolejowym. Nawet wyjąwszy branżę Communications zobaczymy, że obroty Siemens Sp. z o.o. w ostatnich dwóch latach podwoiły się. To znacznie ułatwi nam proces wydzielenia branży telekomunikacyjnej. Spółka Siemens w Polsce to stabilna i stale rozwijająca się firma i taką pozostanie nawet po tak znaczącej zmianie organizacyjnej. Jeśli chodzi o zatrudnienie w spółce, to myślę, że 40-45% pracowników obecnie zatrudnionych w naszej firmie zmieni pracodawcę i będzie pracować w spółce Nokia Siemens Networks. Można to określić swego rodzaju rewolucją, ale jestem pewien, że będzie to rewolucja w pozytywnym sensie, która będzie szansą na dalszy rozwój naszej firmy. Wierzę, że po odejściu branży Com Siemens Sp. z o.o. w ciągu paru lat osiągnie podobny poziom obrotów, jaki osiąga dziś. Rozmawiał Marcin Mierzejewski How will the merger affect Siemens structures in Poland? Of course, the new structure shape will concern the Polish market too. Nokia Siemens Networks will be a part of Siemens Group in Poland. This company is going to be quite a big organization on the Polish market, probably becoming the strongest player in the sector just after a merger. And furthermore, I am convinced that it will also be a very successful organization. As one can see, we have been quite successful in Poland doing business independently. And together we should be even stronger. Besides Communications we have a number of strong Groups in Siemens Sp. z o.o. Fortunately, in the last two years they were growing quite well. This is true especially for Medical Solutions, Automation & Drives, which is industry related, and among others Power Transmission and Distribution, Power Generation, Siemens Business Services. This year we can see also strong growth in our railway business. If we leave out the Communications group, we see that Siemens Sp. z o.o. turnover has doubled over the last two years. It will help make the Com Group separation a relatively easy exercise for us. Siemens Sp. z o.o. is a stable and growing company now and it will remain so even after such a major organizational change. From our employment perspective I can say that about percent of Siemens Sp. z o.o. staff will change the employer and will work for Nokia Siemens Networks. You can say it would be a kind of revolution, but I am sure it will be a positive revolution and an opportunity for the development for our company. I believe that without Com in a couple of years we will be able to achieve roughly the same turnover level as we have today including Com business. 6 newsletter nr 20

7 Ponad granicami systemów Lokomotywa Siemens ES64U4 to najnowocześniejszy spośród elektrowozów produkcji Siemensa, które mogą być eksploatowane w różnych systemach kolejowych. Już niedługo, w związku z planowaną liberalizacją rynku przewozów kolejowych, tego rodzaju pojazdy będzie się coraz częściej spotykać na polskich torowiskach. Wchodząc do Unii Europejskiej, Polska zobowiązała się do liberalizacji rynku przewozów kolejowych i otwarcia go dla zagranicznych firm: od 1 stycznia 2007 r. dla przewozów towarowych, rok później dla pasażerskich. Rynek i działające na nim firmy już dziś przygotowują się do ostrej konkurencji. Chociaż Ministerstwo Transportu i Budownictwa uspokaja, że otwarcie będzie przebiegać stopniowo, wielu obserwatorów spodziewa się rewolucyjnych zmian spowodowanych wpuszczeniem na rynek obcych przewoźników. Wiadomo, że do działalności w Polsce przygotowuje się jedna z najmocniejszych w Europie firm kolejowych Deutsche Bahn. Niemiecki przewoźnik, wymieniając park lokomotyw, zaopatruje się już teraz w pojazdy wielosystemowe, dysponujące możliwością poruszania się w różnych systemach trakcji, w tym również w polskim. W tym roku, w obecności prezydenta Włodzimierza Putina i kanclerz Angeli Merkel, zawarto także porozumienie o powołaniu przez DB i Russkije Żeleznyje Dorogi niemiecko-rosyjskiej spółki logistycznej. Zapowiada to ścisłą współpracę tych firm w tranzycie towarów po otwarciu granic. Praktycznym problemem, przed którym staną również polscy przewoźnicy chcący konkurować na otwartym unijnym rynku przewozów, są techniczne różnice systemów kolejowych w Europie. Jak powiedział Newsletterowi Jarosław Siedlecki z branży Transportation System Siemens Sp. z o.o., różnice te dotyczą nie tylko szerokości torów, ale także odmiennych parametrów zasilania, niekompatybilnych systemów zabezpieczenia ruchu i łączności radiowej. W przeszłości o budowie osobnych, nieprzystających systemów kolejowych najczęściej decydowały względy obronności. W dzisiejszej Europie otwartych granic niezbędne stały się uniwersalne, wielosystemowe pojazdy pozwalające na przejazd pociągów przez niemal cały kontynent, bez konieczności uciążliwych wymian lokomotyw przy przekraczaniu kolejnych granic. Polski system trakcji kolejowej funkcjonuje w oparciu o zasilanie prądem stałym o napięciu 3 kv. Wśród wielosystemowych lokomotyw elektrycznych produkowanych przez Siemensa, które mogą działać w tym systemie, są zarówno modele towarowe, jak i pasażerskie. Wśród nich jest 4-systemowy elektrowóz ES64F4, typowa ciężka lokomotywa towarowa nadająca się do przewozów cargo przez całą Europę, która obecnie przechodzi homologację w Polsce. Z kolei 3- -systemowy Siemens Rh 1216 to najnowsza lokomotywa pasażerska znajdująca się obecnie w ofercie Siemensa. W polskim systemie mogą jeździć także lokomotywy pasażerskie E 402 B (3-systemowa) i S 252 (2-systemowa). Już dziś po polskich torach jeżdżą cztery nowoczesne 2-systemowe lokomotywy towarowe Rh 1822 produkcji Siemensa, należące do Przedsiębiorstwa Transportu Kolejowego i Gospodarki Kamieniem S.A. z Rybnika. Beyond Borders The Polish rail freight transport market will open up Jan. 1 next year, followed by the opening of the passenger transport market a year later. Practical problems facing Polish carriers wanting to compete in the open EU rail market include technical differences between rail systems in Europe. These apply not only to track width, but also to different power supply standards, incompatible traffic safety systems and different radio communication systems. The Polish rail system is supplied with 3kV direct current. Siemens makes multisystem electric engines that are adapted to these parameters. A four-system electric engine, BR189 ES64F4, is currently in the process of receiving official clearance for use in Poland. This is a heavy freight locomotive suitable for the transport of cargo across Europe. The company's passenger locomotives the three-system E 402 B, the two-system S 252 and the three-system Siemens Rh 1216 (the newest passenger model being offered by Siemens) can also be used in Poland. newsletter nr 20 7

8 Modernizacja w Telefonii Dialog Modernizację sieci telekomunikacyjnej i nową usługę System Care obejmuje kontrakt zawarty przez Siemens Communications z Telefonią Dialog S.A. W ramach podpisanego na cztery lata kontraktu Siemens dostarczy system zarządzania siecią komutacyjną NetManager, zmodernizuje działające w sieci Telefonii Dialog centrale oraz system zarządzania siecią teletransmisyjną TNMS. Umowa obejmie także rozszerzoną opiekę serwisową nad dostarczonymi wcześniej Telefonii Dialog przez Siemensa platform komutacyjnej i teletransmisyjnej. W kontrakcie znalazło się również wykonanie usługi System Care, która od niedawna znajduje się w ofercie Siemens Communications. Łączy ona tradycyjne usługi polegające na wsparciu serwisowym z niezbędnymi modernizacjami sprzętu i oprogramowania. Zakres usługi System Care obejmie w Telefonii Dialog systemy komutacyjny i teletransmisyjny oraz ich platformy zarządzania. Cieszymy się z podpisania tego kontaktu, gdyż modernizacja naszej sieci telekomunikacyjnej pozwoli nam na wdrożenie nowych usług, a dodatkowo ułatwi ciągłe monitorowanie sieci i zapewni stabilność jej działania, powiedział Dariusz Cholewczuk, dyrektor departamentu rozwoju i eksploatacji sieci Telefonii Dialog S.A. Radomir Grucza, dyrektor Carrier Networks w Siemens Sp. z o.o., wyraził przekonanie, że usługi objęte kontraktem zwiększą konkurencyjność sieci kontrahenta. Usługa System Care cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony operatorów na całym świecie. Umożliwia ona zoptymalizowanie działań inwestycyjnych i eksploatacyjnych (OPEX/CAPEX). System Care umożliwia nie tylko podniesienie poziomu technicznego sieci i zagwarantowanie jej niezawodności, ale również pozwala wydatnie zwiększyć zakres świadczonych przez operatora usług. Siemens Signs Deal with Telefonia Dialog Siemens Communications has signed a contract with Telefonia Dialog S.A. to modernize the company's telecommunications network and provide system care services. Siemens will also supply Telefonia Dialog with a NetManager switchboard network management system, in addition to modernizing the company's exchanges and its TNMS telecommunication network management system. The contract also provides for an expanded maintenance service package. The system care package, which was recently added to Siemens' Communications range, combines traditional service support with continual hardware and software modernization. The service will cover Telefonia Dialog's switchboard and telecommunications systems and their management platforms. Łódź bliżej Warszawy Łódź i Warszawa od dawna ciążą ku sobie. Dwie aglomeracje, odległe od siebie zaledwie o 130 kilometrów, są coraz bardziej względem siebie komplementarne pod względem gospodarczym, handlowym, naukowym, kulturalnym, a także rynku pracy. Tymczasem podróż koleją z Łodzi do Warszawy trwa ponad dwie godziny. Linia kolejowa między oboma miastami musi zostać zmodernizowana. Polskie Linie Kolejowe S.A. (PLK) stojąc w obliczu tak poważnej inwestycji uzyskały z Europejskiego Funduszu Regionalnego dofinansowanie modernizacji pierwszego odcinka Skierniewice Łódź Widzew w wysokości 75 % wartości projektu. Istotnym elementem prac będzie zaprojektowanie i wykonanie systemu sterowania ruchem kolejowym z centrum sterowania na stacji w Koluszkach. Tę część zadania wykona branża Transportation Systems (TS) Siemensa w konsorcjum z Kolejowymi Zakładami Automatyki z Katowic. Przystąpienie do tego zadania jest elementem realizacji nowej strategii działania branży TS. We współpracy z Wydziałem Transportu Politechniki Warszawskiej branża kładzie nacisk na projekty infrastrukturalne, zakładające duży wkład rozwiązań własnych i tym samym wartości dodanej Siemensa. Branża rozszerzać też będzie swoją bazę serwisową. Oprócz uruchomienia systemu sterowania PLK przebuduje torowiska, zainstaluje systemy zabezpieczeń na przejazdach kolejowych, wyposaży obiekty stacyjne w ułatwienia dla niepełnosprawnych, a nawet, w ramach ochrony środowiska, zbuduje pod torami przepusty dla zwierzyny polnej i leśnej. Prace na modernizowanym odcinku zostaną wykonane w ciągu dwóch lat. 8 newsletter nr 20

9 Kontrakt IT z Allianz Polska Siemens zawarł kontrakt na kompleksową obsługę informatyczną grupy ubezpieczeniowej Allianz Polska. Umowa o wartości ok. 1,5 miliona euro obejmuje współpracę przy rozbudowie systemu IT i obsługę 1700 stanowisk komputerowych. Zgodnie z umową przez trzy lata obsługa informatyczna w Allianz Polska, czołowej firmie ubezpieczeniowej na rynku polskim, będzie w rękach specjalistów z branży Siemens Business Services (SBS). Kontrakt obejmuje stworzenie i wdrożenie centralne- Allianz Polska jest częścią Allianz Group jednej z największych instytucji finansowych na świecie, oferującej usługi finansowe ok. 60 milionom klientów w ponad 70 krajach. Grupę Allianz tworzą w Polsce cztery firmy: Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Polska S.A. (ubezpieczenia majątkowe) Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S.A. (ubezpieczenia na życie) Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. Branża SBS Siemensa jest światowym dostawcą rozwiązań i usług informatycznych dla biznesu i administracji publicznej, która zatrudnia 39 tysięcy osób w 44 krajach. W Polsce branża SBS jest częścią firmy Siemens Sp. z o.o. Współpraca lokalnych spółek tych firm na rynku polskim jest odzwierciedleniem globalnej długofalowej współpracy między koncernami Allianz i Siemens. go punktu przyjmowania zgłoszeń (tzw. helpdesk), obsługę awarii sprzętu oraz, w razie potrzeby, dostarczenie sprzętu zastępczego. Z usług oferowanych przez Siemensa będzie korzystać co najmniej 1700 użytkowników stacji roboczych w Allianz Polska. Dodatkowo Siemens będzie współpracować z działem IT tej firmy przy rozbudowie systemu informatycznego, wyposażeniu nowych placówek i zakupach sprzętu. W opinii Thomasa Ruedesheima z Allianz Insurance Company SA dzięki realizacji kontraktu z SBS dział IT Allianz Polska będzie mógł skoncentrować się na swoich głównych zadaniach, w pozostałych obszarach działalności poszukując możliwości współpracy serwisowej z kolejnymi poważnymi partnerami: Obecna umowa z Siemens Business Services w Polsce pozwoli firmie Allianz na kontynuację rozwoju i podniesienie poziomu usług w jej oddzia- IT Deal With Allianz Polska Siemens has signed a three-year 1.5-million-euro contract to provide comprehensive IT services to the Allianz Polska insurance group. The contract provides for the expansion of the group s IT system and the maintenance and service of 1,700 computer workstations. The contract includes the launch of a central helpdesk, an emergency maintenance service package and, if the need arises, delivery of replacement hardware. łach, agencjach oraz głównych centrach zarządzających. Kontrakt zawarty z Allianz Polska to dla branży SBS trzecie zamówienie realizowane w sektorze ubezpieczeniowym w Polsce w ciągu ostatnich lat. Nie jest to tylko zwyczajna umowa serwisowa Będziemy przede wszystkim partnerem biznesowym firmy Allianz, wspierającym jej dział IT. Pragniemy, aby nasza profesjonalna wiedza i doświadczenie firmy informatycznej służyły naszemu klientowi w realizacji jego podstawowych celów biznesowych, stwierdził Krzysztof Ducal, szef SBS w Polsce. Allianz Polska is part of the Allianz Group, which is one of the world s largest financial institutions, offering services to 60 million clients in more than 70 countries. Siemens SBS Group is a global provider of IT services for businesses and public administration, with 39,000 staff in 44 countries. In Poland, the SBS division is part of Siemens Sp. z o.o. Cooperation between Allianz and Siemens in Poland reflects the companies' longstanding ties in the global marketplace. Łódź closer to Warsaw Łódź and Warsaw have been gravitating towards each other for a long time. Within only 130 km distance, they become increasingly complementary to each other in relation to economy, trade, science, culture, and labor market as well. Yet, it takes more than two hours to get from one city to another by train. Whole railway must be modernized. Polskie Koleje Państwowe Polskie Linie Kolejowe S.A. (PLK) have achieved subsidy from the European Regional Fund to modernize the first stage, i.e. the railway stretch Skierniewice Łódź Widzew. One of the crucial elements of this investment shall be the design and implementation of the railway traffic supervision system, with the control center at the Koluszki railway station. This stage shall be executed by the Transportation Systems division of our Company in consortium with Kolejowe Zakłady Automatyki seated in Katowice. Construction works in the modernized stretch shall be completed in two years time. Apart from launching the control system PLK shall rebuild trackways, install security systems on the grade crossings, and provide stations with facilities for handicapped persons. Moreover, within the scope of environment protection, PLK shall build under the trackways special tunnels for game. Once the modernization is completed, estimated time of travel between Warsaw and Łódź shall take 65 minutes. newsletter nr 20 9

10 Gdy czysta woda jest zbyt brudna Dla niektórych procesów przemysłowych niezbędna jest woda o wyjątkowych parametrach. W takich przypadkach nawet woda destylowana nie jest wystarczająco czysta. Moduły Ionpure pozwalają na uzyskanie ultraczystej wody o przewodności właściwej 0,06 05 µs/cm. Dla porównania woda destylowana uzyskuje przewodność ok. 100 µs/cm. When the clean water is not clean enough For some particular industrial processes ultra-high purity of water is essential. In such cases even distilled water is not sufficient. Ionpure modules enable achieving extremely high level of water purity with conductivity amounted at 0,06 05 µs/cm (distilled water 100 µs/cm). Ultra-high pure water is often used in specific industrial branches such as electronics, pharmacy, cosmetics or energy. Electrodeionization process is an innovative alternative for conventional deionization methods. VNX modules use electrical power and special resins for ultra-pure water production. Their main key advantages are high efficiency and the fact that used resins, in contradiction to the Ultraczysta woda jest wykorzystywana często w specyficznych gałęziach przemysłu, takich jak przemysł elektroniczny, farmaceutyczny, kosmetyczny czy energetyczny. conventional methods, do not require any periodical replacement. Siemens Industrial Solutions & Services will deliver to Cemat Silicon two modules for the water treatment system at the plant where electronic components are being produced. Approximate out-flow of one module amounts at 10 m 3 /h. Proces elektrodejonizacji wody jest alternatywą dla klasycznych systemów dejonizacji wody. Służą do tego moduły VNX wykorzystujące prąd elektryczny oraz specjalne żywice. Charakteryzują się one dużą wydajnością i małym zużyciem energii, a stosowane żywice w odróżnieniu od klasycznych rozwiązań nie wymagają wymiany, a zatem unika się przestojów produkcji. Branża Siemensa Industrial Solutions & Services dostarczy firmie Cemat Silicon dwa moduły VNX502, które będą stanowić istotną część systemu uzdatniania wody w zakładzie przemysłowym klienta produkującym elementy elektroniczne. Wydajność jednego modułu wynosi średnio 20 m 3 /h. Sieć dla POLKOMTELA Siemens będzie kompleksowym wykonawcą rozszerzenia sieci Polkomtela opartych na technologii drugiej i trzeciej generacji. Operator telefonii komórkowej Polkomtel S.A. zlecił firmie Siemens Sp. z o.o. koordynację rozbudowy stacji bazowych sieci opartych na technologiach 2G i 3G. Począwszy od października 2006 roku Siemens odpowiada całkowicie za projektowanie i rozbudowę sieci GSM oraz W-CDMA tej firmy w południowych, wschodnich oraz środkowych regionach kraju, łącznie z Warszawą. Kontrakt będzie obowiązywał przez trzy lata. Zamówienie ma charakter inwestycji pod klucz. Siemens zajmie się rozwojem sieci 2G oraz 3G Polkomtela kompleksowo, począwszy od dokonywania koniecznych wykupów nieruchomości, poprzez zapewnienie wszystkich wymaganych zezwoleń i koordynację dostaw, po instalację sieci i nadzór w fazie budowy. Siemens to stabilny i doświadczony partner w dziedzinie usług telekomunikacyjnych oraz budowy sieci. Wybór tej firmy jako naszego strategicznego partnera w kompleksowym, opartym na outsourcingu projekcie, pozwoli nam w sposób wydajny i opłacalny rozszerzyć geograficzny zasięg sieci, powiedział Thomas Eberle, dyrektor techniczny w spółce Polkomtel. Z kolei zdaniem szefa Mobile Networks w Siemens Communications, Christopha Caselitza, umowa umożliwi Polkomtelowi skoncentrowanie się na świadczeniu swoim klientom tzw. usług z wartością dodaną (value-added services). Otworzy to przed Polkomtelem nowe drogi do zwiększenia liczby abonentów, stwierdził Caselitz. Helping Polkomtel to Expand Polish cellular telecommunications operator Polkomtel S.A. has asked Siemens Sp. z o.o. to coordinate the expansion of its 2G and 3G networks. Beginning in October, Siemens will be wholly responsible for the design and expansion of the company s GSM and W-CDMA networks in the southern, eastern and central regions of the country, including Warsaw. The contract is valid for three years. Siemens is a leading service provider for cellular network operators in Poland. Three of the country s four mobile phone operators currently offer their services based on the company s equipment. This means that about 30 million people nationwide talk on the phone thanks to Siemens. 10 newsletter nr 20

11 Restrukturyzacja przez outsourcing Zmiany własnościowe w przedsiębiorstwie często wiążą się z reorganizacją i restrukturyzacją zatrudnienia. Siemens Sp. z o.o. oferuje ułatwiającą takie operacje usługę utrzymania ruchu opartą na outsourcingu. Ożywienie gospodarcze powoduje, że w ostatnich latach w wielu zakładach przemysłowych w Polsce następują zmiany własnościowe. Zazwyczaj oznaczają one konieczność restrukturyzacji, która często szczególnie w przypadku dużych przedsiębiorstw jest procesem skomplikowanym i mogącym stwarzać pewne trudności w zarządzaniu. Wygodnym sposobem ich uniknięcia jest zastosowanie rozwiązania opartego na zlecaniu pewnych zadań związanych z utrzymaniem ruchu w restrukturyzowanym przedsiębiorstwie firmie zewnętrznej. Branża Industrial Solutions and Services (I&S) firmy Siemens świadczy tego rodzaju usługi na całym świecie, także w Polsce. Z doświadczeń Siemensa wynika, że usługa utrzymania ruchu metodą outsourcingu okazuje się skuteczna w większości dziedzin przemysłu. Tzw. know-how dotyczący stosowanych procedur, sposobu organizacji pracy, zakupów, zarządzania magazynami czy oprogramowania jest niezależny od branży, a skuteczność większości rozwiązań jest uniwersalna. Jednak, aby tego typu kontrakt outsourcingowy przyniósł optymalny efekt, musi on spełnić kilka warunków. Przede wszystkim wniknięcie w wewnętrzną strukturę funkcjonowania zakładu produkcyjnego przez firmę zewnętrzną wymaga wzajemnego zaufania. Ponadto obie strony muszą być przekonane o korzyściach, jakie ma przynieść współpraca przy trudnym zadaniu restrukturyzacji. W przypadku większości umów dotyczących usługi utrzymania ruchu zapewnienie optymalizacji kosztów i opłacalności projektu dla obu stron wymaga dość długiego czasu obowiązywania od 3 do 5 lat. Rozmowy z firmą świadczącą usługi utrzymania ruchu nie zawsze muszą prowadzić do pełnego outsourcingu. Stosowany jest też model zlecenia częściowego, kiedy firma zewnętrzna zajmuje się tylko wybranym segmentem restrukturyzacji. Punktem wyjścia udanej restrukturyzacji przez outsourcing jest dokładne poznanie klienta przez firmę świadczącą usługę utrzymania ruchu. Najważniejsze dane o przedsiębiorstwie określa się tu jako wskaźniki KPI (ang. Key Performance Indicators). Informacje takie, jak czas pracy linii, zysk, średni czas pomiędzy awariami, wypadkowość, liczba produktów spełniających normy jakości czy koszty obsługi, to najbardziej powszechne kryteria stosowane w ocenie kondycji przedsiębiorstwa. Jedną ze skutecznych metod optymalizacji obsługi klienta i zminimalizowania jej kosztów jest zastosowanie nowoczesnych technologii obliczeniowych. System oprogramowania wspomagającego CMMS (ang. Computerized Maintenance Management System) pozwala na sporządzanie dokładnych statystyk, ułatwiając dokonywanie bieżących rozliczeń opartych na takich danych, jak czas i jakość pracy personelu. Dla firmy świadczącej usługę utrzymania ruchu jest to także wygodne narzędzie służące do raportowania danych dotyczących obsługi klienta. Najważniejszym parametrem kosztowym z punktu widzenia restrukturyzowanej firmy jest wartość usług utrzymania ruchu przypadająca na wyprodukowaną jednostkę. Dlatego już we wstępnym okresie trwania kontraktu zwykle zakłada się podniesienie kwalifikacji personelu, co pozwala na zmniejszenie kosztów zatrudnienia specjalistów zewnętrznych. Outsourcing help for restructuring Over the past few years, economic recovery has spurred ownership changes in industrial plants across Poland. Usually these changes have involved the need to restructure factories, which, in many cases, is a complicated process that creates management difficulties. A good way of avoiding such problems is to outsource operation and maintenance management to a specialized company. Siemens Industrial Solutions and Services (I&S) division provides such services worldwide, including to Poland. Siemens experience shows that operation and maintenance management outsourcing works in most industries. In order to achieve optimal results however, such a contract must meet a few conditions. First of all, the entry of an outside company into the plant's internal structure requires mutual trust. Moreover, both parties must be convinced about the advantages of such cooperation. In the case of most operation and maintenance management contracts, the project is profitable for both parties only if it covers a period of at least three to five years. newsletter nr 20 11

12 info Flota pod kontrolą Siemens wprowadza na rynek polski nowy system lokalizacji pojazdów. Sprawdzony na rynkach kilku państw zachodnioeuropejskich system Datcom pozwala operatorom flot samochodowych na ich efektywną kontrolę. System Datcom jest na rynku polskim produktem o nowych możliwościach. Jego głównym atutem jest większa funkcjonalność. Datcom może nie tylko lokalizować pojazd, ale także odczytywać szczegółowe informacje na temat jego stanu, powiedział Newsletterowi Adam Szafara, przedstawiciel Siemens VDO Automotive. Datcom jest systemem lokalizacji pojazdów o architekturze modułowej. Za ustalenie pozycji pojazdu odpowiedzialny jest odbiornik GPS. System może ponadto współpracować z tachografami i dodatkowymi czujnikami monitorującymi interesujące operatora floty czynniki, takie jak temperatura wewnątrz ciężarówki-chłodni. Sposób zbierania informacji jest elastyczny i można go dowolnie zaprogramować. Dane są przechowywane w pamięci typu Smart Card. Możliwa jest integracja systemu z komputerami pokładowymi, w które są wyposażone nowoczesne samochody. Dzięki temu Datcom może w sposób dynamiczny przekazywać operatorowi floty interesujące go informacje w oparciu o dane przesyłane w wewnętrznej sieci pojazdu poprzez tzw. szynę CAN, która łączy centralkę samochodu z modułami gromadzącymi takie informacje, jak trasa przejazdu i zużycie paliwa. Przekazywany może być np. sygnał z czujnika umieszczonego w drzwiach, co ma znaczenie dla firm ochroniarskich zajmujących się przewożeniem gotówki tzw. bankowozami. Z rozwiązań korzystają także firmy zajmujące się wysoko wyspecjalizowanymi przewozami, jak np. przewoźnicy mrożonej żywności, których w UE obowiązują ścisłe normy. Odbiorcami produktu są także korporacje taksówkowe, służby miejskie (pojazdy oczyszczania miasta), a nawet porty lotnicze (pojazdy obsługi lotniska). Ze względu na dużą elastyczność w stosunku do wymagań użytkowników i niskie zapotrzebowanie energetyczne, rozwiązania Datcom mogą być z powodzeniem zastosowane zarówno w niedużych firmach, jak też w dużych, zróżnicowanych pod względem technicznym flotach, których obsługa stawia bardziej skomplikowane wymagania. Należąca do koncernu Siemens spółka VDO Automotive AG powstała w 2001 roku, w wyniku połączenia firm Siemens Automotive i Mannesmann VDO. Zatrudnia ponad 50 tysięcy pracowników, a jej ubiegłoroczna sprzedaż osiągnęła wartość 9,6 miliarda euro. Jest wiodącym producentem urządzeń elektroniki samochodowej na świecie. Dostarcza przemysłowi samochodowemu produkty wykorzystywane m. in. w systemach napędowych i układach elektronicznego wtrysku paliwa. Rozwiązania te, oparte często na integracji urządzeń elektronicznych z komponentami mechanicznymi, umożliwiają producentom aut uzyskać lepsze parametry zużycia paliwa i emisji zanieczyszczeń. Siemens VDO wytwarza również urządzenia stosowane w układach zawieszenia i nadwozia, systemach bezpieczeństwa oraz deskach rozdzielczych. Fleets Offered Vehicle Monitoring Siemens is introducing a new vehicle tracking system onto the Polish market. Successfully tested in several Western European countries, Datcom is a vehicle tracking system based on modular architecture that allows car fleet operators to effectively monitor their vehicles. Adam Szafara, a commercial representative of Siemens VDO Automotive, says the main advantage of the Datcom system is its high versatility. Datcom can not only track a vehicle, but also read detailed information about its condition, Szafara told the Newsletter. The system can work with tachographs (truck data recorders) and other sensors that monitor the parameters that are of interest to the operator, such as the temperature inside a refrigerated truck. Datcom systems, equipped with a GSM modem, can convey information from 14 input signals for each vehicle. They are specially popular with companies that provide highly specialized transportation services, for example frozen food shipments. Other buyers include security agencies, taxi companies and municipal services. 12 newsletter nr 20

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

System optymalizacji produkcji energii

System optymalizacji produkcji energii System optymalizacji produkcji energii Produkcja energii jest skomplikowanym procesem na który wpływa wiele czynników, optymalizacja jest niezbędna, bieżąca informacja o kosztach i możliwościach wykorzystania

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be angry with somebody gniewać się na kogoś Czy gniewasz

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ

WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ WE SUPPORT YOUR LOGISTIC KATALOG PRODUKTÓW PRODUCT CATALOGUE SKRZYNKI TRANSPORTOWE / TRANSPORT CRATES PIWO / BEER Skrzynki na piwo marki ERG-SYSTEM to praktyczne i sprawdzone

Bardziej szczegółowo

I webinarium 18.02.2015

I webinarium 18.02.2015 I webinarium 18.02.2015 Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Bardziej szczegółowo

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r EGARA 2011 Adam Małyszko FORS POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r HISTORIA ELV / HISTORY ELV 1992r. 5 Program działań na rzecz ochrony środowiska / EAP (Environmental Action Plan) 1994r. Strategia dobrowolnego

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES KATALOG 2016 CATALOGUE 2016 SPIS TREŚCI / INDEX WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD OGRÓD GARDEN PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE 31-38 21-30 4-20 SKRZYNKI BOXES 39-65 3 WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD 4 WYPOSAŻENIE

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O

PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland Stanowisko, obszar działania Młodszy Koordynator Zarządzania Bazą

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Budownictwo. drogowe. w Polsce Prognozy rozwoju na lata

Budownictwo. drogowe. w Polsce Prognozy rozwoju na lata Budownictwo drogowe w Polsce 2013 Prognozy rozwoju na lata 2013-2015 Data publikacji: I kwartał 2013 Język: polski, angielski Opis raportu Ten raport dostarcza wszechstronnych informacji na temat sektora

Bardziej szczegółowo

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych?

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Artykuł pobrano ze strony eioba.pl Pokazuje, jak zastosowanie zasady Pareto może usprawnić Twoją naukę angielskiego. Słynna zasada Pareto mówi o

Bardziej szczegółowo

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu czerwca 2014

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu czerwca 2014 Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu Dziennik Gazeta Prawna: Argentyńczyk w UPC Polska Stanowisko prezesa UPC Polska 1 lipca br. obejmie Ramiro Lafarga Brollo. Przed nim trudne zadanie. UPC walczy o klientów

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND 2014 WWW.ADVICERO.EU RETAIL MARKET IN POLAND The Polish retail market enjoyed substantial development in recent years and is expected to continue growing in the near

Bardziej szczegółowo

aforementioned device she also has to estimate the time when the patients need the infusion to be replaced and/or disconnected. Meanwhile, however, she must cope with many other tasks. If the department

Bardziej szczegółowo

Customer engagement, czyli klient, który wraca

Customer engagement, czyli klient, który wraca Customer engagement, czyli klient, który wraca Impact Economics Relations Transformation Warszawa, 4 listopada 2015 Kolejność ma znaczenie Put your staff first, customers second, and shareholders third

Bardziej szczegółowo

Nasza misja. Our mission

Nasza misja. Our mission Nasza misja I nadrzędny cel to oferowanie Klientom takich produktów i usług, które spełniają ich oczekiwania pod względem jakości, niezawodności, wzornictwa, ceny i terminowości. Our mission And priority

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company Im not found /sites/eneacsr2012.mess-asp.com/themes/eneacsr2012/img/enea.jpg Employt Capital Group is one of the largest companies in the energy industry. Therefore it has an influence, as an employer,

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman

Bardziej szczegółowo

How much does SMARTech system cost?

How much does SMARTech system cost? 1. How much does an intelligent home system cost? With over six years of experience in construction of Intelligent Home Systems we have done a value analysis of systems and services usually purchased by

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

Why do I need a CSIRT?

Why do I need a CSIRT? Przemyslaw Jaroszewski CERT Polska Przemyslaw.Jaroszewski@cert.pl Przemyslaw.Jaroszewski@cert.pl Slide: 1 Why bother with security? (1) Security threats are real Windows server from the box has CodeRed

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty!

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty! O FIRMIE W 2015 roku Firma Icar obchodzi 25-lecie swojej działalności. Obecnie jesteśmy niekwestionowanym liderem w produkcji ram drewnianych w Polsce. Posiadamy także bardzo silną pozycję w produkcji

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES IN Description The objective of the studies is to train an expert in international

Bardziej szczegółowo

Tendencje i uwarunkowania biznesu międzynarodowego

Tendencje i uwarunkowania biznesu międzynarodowego Tendencje i uwarunkowania biznesu międzynarodowego Dr Bogdan Buczkowski Katedra Wymiany Międzynarodowej Konferencja organizowana w ramach projektu Utworzenie nowych interdyscyplinarnych programów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

Adam Kozierkiewicz JASPERS

Adam Kozierkiewicz JASPERS Adam Kozierkiewicz JASPERS Europa 2020 Flagship initiatives Priorities Targets Digital agenda for Europe Innovation Union Youth on the move Resource efficient Europe An industrial policy for the globalisation

Bardziej szczegółowo

Strategic planning. Jolanta Żyśko University of Physical Education in Warsaw

Strategic planning. Jolanta Żyśko University of Physical Education in Warsaw Strategic planning Jolanta Żyśko University of Physical Education in Warsaw 7S Formula Strategy 5 Ps Strategy as plan Strategy as ploy Strategy as pattern Strategy as position Strategy as perspective Strategy

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

Comarch: Profil firmy 2008

Comarch: Profil firmy 2008 I www.comarch.com Krakowska Konferencja Giełdowa Comarch: Profil firmy 2008 Konrad Tarański Dyrektor Finansowy Comarch październik 2008, Kraków Comarch: Historia Misja Sfera działań Rozwój W ujęciu globalnym

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Czerwiec 2014 POLSKA* wiodąca destynacja dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych w 2012 roku silny gracz w Europie w 2012 roku 3. miejsce

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania finansowe, na których można polegać Financial Services

Rozwiązania finansowe, na których można polegać Financial Services Łatwiejszy leasing w Siemens Rozwiązania finansowe, na których można polegać Financial Services s 6% Struktura portfela środków trwałych sfinansowanych przez Siemens Finance Sp. z o.o. w roku 21 (w procentach)

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business Goodman Poznań Airport ul. Batorowska 35, 62-081 Wysogotowo, Poznań Najlepsze miejsce dla biznesu Goodman

Bardziej szczegółowo

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego 18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego I m sorry, could you repeat that, please? - Przepraszam, czy mo na prosiæ o powtórzenie? I m sorry, I don t understand. - Przepraszam, nie rozumiem. Did you

Bardziej szczegółowo

Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony.

Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony. Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony. Jedną z metod sfinansowania biznesowego przedsięwzięcia jest skorzystanie z funduszy

Bardziej szczegółowo

Standard pre-qualification form for contractors & suppliers. Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców

Standard pre-qualification form for contractors & suppliers. Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców Standard pre-qualification form for contractors & suppliers Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców The Parties/Strony Name of the Contractor / Wykonawca Name of the Employer / Zamawiający Solidea

Bardziej szczegółowo

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013 Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL June 2013 KEY FACTS ON THE SECTOR KEY FACTS ON THE SECTOR 110 000 No. of employees in foreign capital BPO/ITO, SSC and R&D centres

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE NR 12 (84) AKADEMII MORSKIEJ Szczecin 2007

ZESZYTY NAUKOWE NR 12 (84) AKADEMII MORSKIEJ Szczecin 2007 ISSN 1733-8670 ZESZYTY NAUKOWE NR 12 (84) AKADEMII MORSKIEJ Szczecin 2007 WYDZIAŁ INŻYNIERYJNO-EKONOMICZNY TRANSPORTU Anna Białas Motyl Przewozy ładunków transportem śródlądowym i praca przewozowa w krajach

Bardziej szczegółowo

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent How To Start a BUSINESS Agenda Steps to build a business Examples: Qualix Comergent 1 Idea The Idea is a Piece of a Company 4 2 The Idea is a Piece of a Company Investing_in_New_Ideas.wmv Finding_the_Problem_is_the_Hard_Part_Kevin

Bardziej szczegółowo

HOW TO COMMUNICATE ECOTOURISM

HOW TO COMMUNICATE ECOTOURISM HOW TO COMMUNICATE ECOTOURISM CHRIS MILNES, HELLENIC ECOTOURISM SOCIETY Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez Społeczny

Bardziej szczegółowo

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International Edycja 5. kwiecień 2015 5 th Edition APRIL 2015 Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International The Most Desired Employers 2014 in the Opinion of Professionals

Bardziej szczegółowo

Otwarty Świat. Atrakcyjność Inwestycyjna Europy Raport Ernst & Young 2008

Otwarty Świat. Atrakcyjność Inwestycyjna Europy Raport Ernst & Young 2008 Otwarty Świat Atrakcyjność Inwestycyjna Europy Raport Ernst & Young 2008 Dane dotyczące raportu 834 menedżerów z 43 krajów Badane firmy pochodziły z 5 głównych sektorów: 2 37% przemysł, sektor motoryzacyjny

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA

OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA Politechnika Poznańska Wydział Maszyn Roboczych i Transportu Inż. NATALIA LEMTIS OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA Promotor: DR INŻ. MARCIN KICIŃSKI Poznań, 2016

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a rest - odpocząć Muszę odpocząć. (5) Czy chcesz

Bardziej szczegółowo

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW SKALA I CHARAKTER UMIĘDZYNARODOWIENIA NA PODSTAWIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK GIEŁDOWYCH prezentacja wyników Dlaczego zdecydowaliśmy się przeprowadzić badanie?

Bardziej szczegółowo

Prognoza Cisco: 13-krotny wzrost globalnego ruchu w sieciach mobilnych na przestrzeni lat

Prognoza Cisco: 13-krotny wzrost globalnego ruchu w sieciach mobilnych na przestrzeni lat Prognoza Cisco: 13-krotny wzrost globalnego ruchu w sieciach mobilnych na przestrzeni lat 2012-2017 Prognoza Cisco wskazuje, że do 2017 roku technologia 4G będzie obsługiwać prawie 10 % wszystkich połączeń

Bardziej szczegółowo

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 Załącznik nr 1 General information (Informacje ogólne) 1. Please specify your country. (Kraj pochodzenia:) 2. Is this your country s ECPA

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. Kwestionariusz rozesłany został również w języku angielskim do spółek zagranicznych.

Załącznik 1. Kwestionariusz rozesłany został również w języku angielskim do spółek zagranicznych. Załącznik 1. Poniżej znajduje się kwestionariusz, za pomocą którego Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych zwróciło się do emitentów z prośbą o wyrażenie opinii na temat tzw. listy alertów. Spółki oceniały

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

ZELMOTOR Sp.z o.o Rzeszów; ul.przemysłowa 4a

ZELMOTOR Sp.z o.o Rzeszów; ul.przemysłowa 4a ZELMOTOR Sp.z o.o. 35-105 Rzeszów; ul.przemysłowa 4a tel. 017 8658858; fax: 0178658452 Zelmotor spółka z o.o. powstała 1.01.2010r w ramach przekształceń z Zakładu Silników Zelmer S.A. pozostając głównym

Bardziej szczegółowo

SME Instrument & Fast Track to Innovation Programy wspierania innowacji dla MŚP sektora transportowego

SME Instrument & Fast Track to Innovation Programy wspierania innowacji dla MŚP sektora transportowego Warszawa, 17 grudnia 2014 SME Instrument & Fast Track to Innovation Programy wspierania innowacji dla MŚP sektora transportowego Prelegent: Aneta Maszewska W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały

Bardziej szczegółowo

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges www.european-ecotourism.pl registration: office@european-ecotourism.pl enquires: biuro@sie.org.pl tel. +48 725 994 964 Social Ecological Institute is pleased to invite to III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Hosting i backup danych w środowisku operatorskim

Hosting i backup danych w środowisku operatorskim Hosting i backup danych w środowisku operatorskim Konferencja PLNOG 2012 Warszawa, 5-6 marca 2012 Paweł Pytlakowski, GTS CE Group Product Manager (Cloud & Managed Services) Agenda GTS Central Europe Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Polska liderem inwestycji zagranicznych 2015-06-02 17:05:06

Polska liderem inwestycji zagranicznych 2015-06-02 17:05:06 Polska liderem inwestycji zagranicznych 2015-06-02 17:05:06 2 Polska w 2014 r. była, po raz kolejny, liderem wśród państw Europy Środkowo-Wschodniej pod względem pozyskania inwestycji zagranicznych - wynika

Bardziej szczegółowo

Czynniki sukcesu przy transakcjach fuzji i przejęć. Rynki Kapitałowe

Czynniki sukcesu przy transakcjach fuzji i przejęć. Rynki Kapitałowe Czynniki sukcesu przy transakcjach fuzji i przejęć Rynki Kapitałowe Warszawa, 24 września 2008 1 A. Bankowość Inwestycyjna BZWBK Obszar Rynków Kapitałowych B. Wybrane aspekty badania C. Wnioski i rekomendacje

Bardziej szczegółowo

Wybór dostawcy: doświadczony duży provider usług versus mały software house

Wybór dostawcy: doświadczony duży provider usług versus mały software house 2012 Wybór dostawcy: doświadczony duży provider usług versus mały software house Sławomir Pawłowski Wdrożenie systemu B2B Lublin, 25 października 2012 O firmie Profil działania Asseco Business Solutions

Bardziej szczegółowo

KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH.

KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH. KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH 2016 www.eurostyl-meble.com.pl SZANOWNY KLIENCIE Staramy się zadowolić gusta różnego rodzaju odbiorców, dlatego nasza oferta jest tak szeroka i ciągle wzbogacana

Bardziej szczegółowo

Clinical Trials. Anna Dziąg, MD, ąg,, Associate Director Site Start Up Quintiles

Clinical Trials. Anna Dziąg, MD, ąg,, Associate Director Site Start Up Quintiles Polandchallenges in Clinical Trials Anna Dziąg, MD, ąg,, Associate Director Site Start Up Quintiles Poland- legislation 1996-2003 Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r o zawodach lekarza i lekarza dentysty, z

Bardziej szczegółowo

Goodman Toruń Logistics Centre. Up to 26,000 sqm available for built to suit development. regional choices+

Goodman Toruń Logistics Centre. Up to 26,000 sqm available for built to suit development. regional choices+ Goodman Toruń Logistics Centre Up to 26,000 sqm available for built to suit development regional choices Goodman Toruń Logistics Centre Ostaszewo 57B, 87-148 Łysomice/Toruń, Poland Elastyczna powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Rynkowe perspektywy dużych szybkości w Polsce zastosowanie projektu UIC dla krajów w Europy Centralnej i Wschodniej.

Rynkowe perspektywy dużych szybkości w Polsce zastosowanie projektu UIC dla krajów w Europy Centralnej i Wschodniej. Andrzej Żurkowski PKP SA Rynkowe perspektywy dużych szybkości w Polsce zastosowanie projektu UIC dla krajów w Europy Centralnej i Wschodniej. Market perspective for HST in Poland - implementation of UIC

Bardziej szczegółowo

Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!"

Awareness campaign Safe rail-road level crossing Stop and Live! Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!" www.plk-sa.pl Geneva, 12-13 May 2014 The key objective of the campaign is: What are our objectives? - to promote the correct patterns of

Bardziej szczegółowo

WIADRA I KASTRY BUDOWLANE BUILDING BUCKETS AND CONTAINERS

WIADRA I KASTRY BUDOWLANE BUILDING BUCKETS AND CONTAINERS WIADRA I KASTRY BUDOWLANE BUILDING BUCKETS AND CONTAINERS 24 5L 19 31 23 12L 34 27 16L 37 28 20L Dostępne rozmiary wiader bez lejka: Available sizes of buckets without funnel: Wiadro 5L/ Bucket 5L Wiadro

Bardziej szczegółowo

Zmień taktykę przejdź do ofensywy! Staw czoła cyfrowej transformacji!

Zmień taktykę przejdź do ofensywy! Staw czoła cyfrowej transformacji! Zmień taktykę- przejdź do ofensywy. Staw czoła cyfrowej transformacji. Zmień taktykę przejdź do ofensywy! Staw czoła cyfrowej transformacji! Prezentacja wyników badania IDC w Polsce na tle badań globalnych

Bardziej szczegółowo

Zestawienie czasów angielskich

Zestawienie czasów angielskich Zestawienie czasów angielskich Present Continuous I am, You are, She/ He/ It is, We/ You/ They are podmiot + operator + (czasownik główny + ing) + reszta I' m driving. operator + podmiot + (czasownik główny

Bardziej szczegółowo

Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki.

Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki. Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki. Since the beginning of our activity we are taking part in many architectural competitions

Bardziej szczegółowo

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Time for changes! Vocational activisation young unemployed people aged 15 to 24 Projekt location Ząbkowice Śląskie project produced in cooperation with Poviat Labour Office

Bardziej szczegółowo

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY ODMIENNE PODEJŚCIE JAK NAWIGOWAĆ W OBECNYCH NURTACH I RUCHACH, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

PODAŻ CIĄGNIKÓW I KOMBAJNÓW ZBOŻOWYCH W POLSCE W LATACH 2003 2010

PODAŻ CIĄGNIKÓW I KOMBAJNÓW ZBOŻOWYCH W POLSCE W LATACH 2003 2010 Problemy Inżynierii Rolniczej nr 3/2011 Jan Pawlak Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach Oddział w Warszawie PODAŻ CIĄGNIKÓW I KOMBAJNÓW ZBOŻOWYCH W POLSCE W LATACH 2003 2010 Streszczenie W

Bardziej szczegółowo

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011 Implementation of the JEREMIE initiative in Poland Prague, 8 November 2011 Poland - main beneficiary of EU structural funds - 20% of allocation within cohesion policy (EUR 67 bln) Over EUR 10 bln of NSRF

Bardziej szczegółowo

NEW CUSTOMER CONSULTATION QUESTIONNAIRE KWESTIONARIUSZ KONSULTACYJNY DLA NOWEGO KLIENTA

NEW CUSTOMER CONSULTATION QUESTIONNAIRE KWESTIONARIUSZ KONSULTACYJNY DLA NOWEGO KLIENTA NEW CUSTOMER CONSULTATION QUESTIONNAIRE KWESTIONARIUSZ KONSULTACYJNY DLA NOWEGO KLIENTA 1. CLIENT: KLIENT: 2. CONTACT: KONTAKT: 3. DATE: DATA: 4. CONSULTANT: KONSULTANT: 5. VENUE: MIEJSCE: 6. Briefly summarize

Bardziej szczegółowo

Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie.

Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie. Trendy w robotyzacji przemysłu w Polsce i na świecie. Potrzeby rozwojowe światowego przemysłu powodują, że globalny popyt na roboty przemysłowe odznacza się tendencją wzrostową. W związku z tym, dynamiczny

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

Rynek zintegrowanych usług telekomunikacyjnych w Polsce 2015. Analiza pakietów i usług wiązanych

Rynek zintegrowanych usług telekomunikacyjnych w Polsce 2015. Analiza pakietów i usług wiązanych Rynek zintegrowanych usług telekomunikacyjnych w Polsce 2015 Rynek zintegrowanych usług telekomunikacyjnych w Polsce 2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Grudzień 2015 Format: pdf Cena od:

Bardziej szczegółowo