Rynek Car Fleet Management w Polsce. Dane za II półrocze 2005 Podsumowanie roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rynek Car Fleet Management w Polsce. Dane za II półrocze 2005 Podsumowanie roku"

Transkrypt

1 Raport pełny Rynek Car Fleet Management w Polsce Nota metodologiczna Ankieta dotycząca usług wynajmu długoterminowego (car fleet management) została przekazana wszystkim firmom oferującym tę usługę. Był to podstawowy warunek wzięcia udziału w badaniu. Uprawnieni reprezentanci firm przekazują dane wyłącznie na swoją odpowiedzialność. Instytut FlotaMONITOR dokonuje jedynie obliczeń, zestawień i prezentuje wartości podane przez uprawnione osoby. Dokładamy wszelkich starań by prezentowane informacje oddawały wiernie rzeczywistość i były zgodne ze stanem faktycznym. Jednocześnie Instytut zastrzega sobie prawo przyjmowania własnych definicji określonych zjawisk, które mogą odbiegać od definicji uczestników badania. Ich konstrukcja jest wypadkową naszych doświadczeń oraz konsultacji z ekspertami w tej dziedzinie. Opisy prezentowane w raporcie są pochodną naszej oceny rynku w danym momencie i mogą ulec modyfikacji wraz z pojawieniem się nowych danych. Ewentualne różnice między raportem a informacjami już opublikowanymi wynikają ze zmian w liczbie firm, które wyrażają chęć wzięcia udziału w badaniu i uzupełnianiu danych przesłanych nam już po publikacji wersji podstawowej. Korzystanie z raportu w części lub w całości pociąga za sobą obowiązek przytoczenia źródła. 1

2 Według najnowszych danych przekazanych przez firmy CFM można szacować, że Polski rynek usług wynajmu w klasycznym wydaniu (zarządzanie plus finansowanie) wart jest ok. 840mln rocznie czyli 50mln więcej, niż w czerwcu 2005 r. Doliczając do tej sumy floty tylko zarządzane otrzymamy wartość końcową rynku przekraczającą 950mln rocznie. Nie dziwi więc, że firmy oprócz zaciekłej walki o klientów zauważyły konieczność powołania gremium reprezentującego interesy tego sektora usług. Pod koniec listopada 2005 roku, oficjalnie rozpoczął działalność Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWLP), zrzeszający póki co 10 firm z branży leasingowej zajmujących się także zarządzaniem flotami. W niniejszym raporcie prezentujemy dane także firm niezrzeszonych. Wkrótce podejmie starania na rzecz wypracowania z wszystkimi zainteresowanymi uczestnikami rynku standardu badawczego, który mamy nadzieję jeszcze obszerniej zilustruje osiągane przez branżę wyniki. Klienci i floty istotny wskaźnik kondycji przedsiębiorstwa CFM Oprócz lojalności klientów mierzonej m.in. długością trwania kontraktu, jego powtarzalnością oraz stopniem przywiązania do marki, ważne dla rozwoju przedsiębiorstwa jest pozyskiwanie kontraktów. I w tym obszarze rynek cfm zyskuje z każdym rokiem. Na koniec grudnia 2005 dokładnie firm miało podpisane umowy na wynajem. Oznacza to zmianę o 61% wobec grudnia roku poprzedniego (liczoną dla firm, które podały informacje za oba okresy), co daje średni miesięczny przyrost ok. 4 klientów na firmę. Prezentowane dane obejmują wyłącznie klientów korzystających z pełnego wynajmu (finansowanie z zarządzaniem flotą) oraz z samego zarządzania. W ankiecie przesłanej do uczestników badania prosiliśmy o wydzielenie klientów korzystających tylko z finansowania floty, ponieważ rezygnujemy z prezentowania wyników tego sektora usług. Wyłączne finansowanie samochodów jest zasadniczo usługą leasingu i badane jest w ramach innych projektów. Na firmy cfm zrzeszone w PZWLP przypada zatem 45% rynku jeśli wziąć pod uwagę klientów oraz 58% rynku samochodów obsługiwanych w ramach wyłącznego zarządzania i full service leasingu. Pozostałe firmy mają nieco ponad połowę rynku jeśli zliczyć klientów (55% podpisanych umów należy do firm nie zrzeszonych) oraz 42% flot także w obu usługach. [Wykres 1 i 2. Liczba klientów korzystających z usług firm typu Car Fleet Management. Narastająco. s.7 ] [Wykres 3 i 4. Firmy zrzeszone w PZWLP a reszta rynku CFM, s.8] 2

3 Do końca roku utrzymywało się spore zainteresowanie usługą outsourcingu samochodów. Już w pierwszym półroczu przyrost wyniósł odpowiednio 4-6 klientów w firmach mniejszych i nawet lub więcej w firmach dużych. W okresie od czerwca do grudnia 2005 szczególnie duża zwyżka nastąpiła w usłudze wyłącznego zarządzania. Firma ARVAL Polska Sp. z o.o. - wieloletni lider rynku CFM nawet jeśli nieznacznie traci udziały w rynku liczone liczbą klientów rekompensuje ten spadek wciąż dużą obsługiwaną flotą. Obecnie opiekuje się flotą 6266 samochodów w klasycznym wynajmie długoterminowym i posiada ponad 14% udział w rynku. Masterlease (Prime Car Management Polska S.A.) wykazał zmianę wobec czerwca 2005 o kolejne 278 umów i może pochwalić się przekroczonym progiem tysiąca klientów (obecnie 1279 klientów). Wobec grudnia roku poprzedniego to o ponad 500 klientów więcej, co znalazło odzwierciedlenie oczywiście w wielkości floty, która jak zadeklarowali przedstawiciel firmy powiększyła się o nieco ponad 2 tys. aut (łącznie w obu usługach). Tak liczny wynajmowany tabor dał firmie Masterlease pozycję lidera z 14,5% udziałem w rynku, biorąc pod uwagę wyłącznie samochody w klasycznym wynajmie. Aktualnie Masterlease obsługuje 6386 samochodów w obu usługach i utrzymuje kluczową pozycję wśród firm tego sektora. DaimlerChrysler Fleet Management Sp. z o.o. na koniec 2005 roku łącznie obsługiwał 6211 samochodów, z czego 565 znajdowało się w wyłącznym zarządzaniu. Mając umowy z 274 klientami (wzrost wobec grudnia 2004 o +39) i ponad 5,6 tys. aut w klasycznym wynajmie - wynik ten zapewnił firmie w badanym okresie miejsce na podium. Dokładnie 12,9% udziału w rynku plasuje DCFM w czołówce przedsiębiorstw CFM w Polsce. Wzrost liczby aut odnotował kolejny ważny gracz z 8-procentowym udziałem w rynku czyli firma LeasePlan Fleet Management (Polska) Sp. z o.o., która pozyskała wobec grudnia 2004 dodatkowych +781 samochodów (obecnie w full service leasingu 3476 aut) przy 202 klientach (+70 wobec grudnia 2004). Znacząco wyższym rezultatem zakończyła rok 2005 firma ALD Automotive Polska Sp. z o.o. (liczba klientów 167,i zwyżka o 87 wobec grudnia 2004). Odnotowała także wzrost floty o dodatkowe 718 aut (wobec ). Opiekuje się aktualnie 2423 pojazdami (w obu usługach). W ogólnym zestawieniu graczy głównych ALD Automotive Polska zwiększył udział w rynku do 4,2%. Imponującym przyrostem floty może pochwalić się firma Express Sp. z o. o, która w badanym okresie pozyskała na wynajem kolejne 902 auta (w obu usługach) i miała podpisanych 115 umów czyli o 53 więcej wobec grudnia 2004, i 29 więcej wobec połowy roku Duży wzrost nastąpił szczególnie wśród klientów, którzy najwyraźniej zainteresowali się ofertą wyłącznego zarządzania. 3

4 Poważny jest w badanym okresie dorobek firmy SAMSET Sp. z o.o., która grudzień zakończyła wynikiem 91 klientów (to aż o 40 więcej wobec grudnia poprzedniego roku) i przyrostem aut o ponad 780 sztuk. W klasycznym wynajmie SAMSET ma 399 pojazdów, a w samym zarządzaniu aż 1601 co daje flotę dokładnie 2000 samochodów w obu usługach. Znacząco podniósł wynik sprzedaży zespół Volkswagen Leasing Polska Sp. z o.o., który na koniec grudnia 2005 podał wynik 79 klientów (+46 wobec grudnia 2004) i równolegle odnotował wzrost floty aż o 636 aut. Obecnie w obu usługach wynajmuje flotę 1277 pojazdów z czego bardzo znaczący przyrost dotyczy usługi full service leasing (+573 pojazdy). [Tabela 1. Liczba klientów korzystających wyłącznie z zarządzania flotą oraz z zarządzania i finansowania floty s. 9] [Tabela 2. Floty według typu oferowanej usługi. Zarządzenie i finansowanie oraz wyłącznie zarządzane. s.10] Aktywność w staraniach o nowych klientów widać również po wynikach spółek pracujących w ramach Programu ToyotaCorpoCars Management. Gdyby potraktować łącznie liczbę aut obsługiwanych w wynajmie klasycznym przez wszystkie firmy działające w Programie TCC jak flotę jednego gracza, to miałby on udział rynkowy w tej kategorii usług rzędu (mowa tylko o samochodach zarządzanych i finansowanych). Generalnie spółki działające na rzecz Programu posiadają ogółem więcej samochodów w wyłącznych zarządzaniu, niż full service leasingu. Po zsumowaniu zarówno liczby samochodów zarządzanych jak i zarządzanych i finansowanych przez firmy otrzymamy łącznie aż 5002 samochody (czyli wobec czerwca 2005 więcej o ok.1500 pojazdów). Na ogólne powodzenie Programu pracuje kilkanaście podmiotów z czego do wiodących należą: katowicka ARMADA Fleet Management Sp. z o.o. (1510 wszystkich aut), AUTO PODLASIE Sp. o. o. (1176 wszystkich aut), oraz łódzki AMX aut. [Tabela 3. Spółki pracujące w ramach Programu ToyotaCorpoCars Management. Floty według typu oferowanej usługi. s. 11] Największe floty i gracze główni rynku car fleet management Przy tworzeniu zestawień o pojedynczych, największych flotach obsługiwanych na rzecz jednego klienta, celem wyłonienia rzeczywiście największych parków samochodowych, a tym samym wskazania swoistych liderów przyjęliśmy pułap minimum 100 aut. Przy tworzeniu zestawienia głównych graczy próg wynosił 1000 aut i dotyczył tylko aut w usłudze wynajmu klasycznego (czyli full service leasing). Z aut obsługiwanych przez wszystkie firmy cfm podlega wyłącznemu zarządzaniu. Choć klasyczny wynajem (z finansowaniem) pozostaje usługą częściej wybieraną przez klientów to równolegle widać, że szereg przedsiębiorców pewniejszą ręką sięga po samo zarządzanie. 4

5 Wystarczy przypomnieć, że wyłączne zarządzanie w roku ubiegłym było na poziomie 4,5 tys. aut. Zanotowany wzrost w ciągu 12 miesięcy jest zatem rzędu 100% (nawet przyjmując różnice w liczbie badanych firm). Pozycję liderów w zarządzaniu pojedynczą flotą na rzecz jednego klienta przejęły pod koniec roku 2005 spółki pracujące w ramach Programu ToyotaCorpoCars Management siedleckie AUTO PODLASIE oraz łódzka firma AMX. Pierwsza zarządza aktualnie największą pojedynczą flotą złożoną z aż 645 samochodów, natomiast AMX zarządza flotą 600 aut. Na trzeciej pozycji uplasował się dotychczasowy zwycięzca wielu edycji niniejszego badania firma SAMSET 572 aut. Mimo spadku w tej kategorii SAMSET zanotował imponujący przyrost aut wyłącznie zarządzanych, ponieważ wobec grudnia 2004 osiągnął wynik wyższy o 607 samochodów w usłudze managmentu. Ze wszystkich biorących udział w badaniu to największy przyrost jeśli chodzi o tę usługę w badanym okresie. Pozostali gracze zarządzają flotami poniżej 400 aut. [Wykres 5. Pojedyncza największa tylko zarządzana flota. s.12.] Koniec roku 2005, w kategorii wynajmu klasycznego (full service leasing) przyniósł zmiany w grupie liderów. Niekwestionowany zwycięzca w kategorii wszystkich obsługiwanych samochodów (w obu usługach 6821) firma ARVAL Polska oddała nieznacznie pola rywalowi firmie Masterlease jeśli wziąć pod uwagę wynajem klasyczny. Na koniec grudnia firma miała 14,3% udziału w rynku przy 6266 samochodach w tej usłudze. DaimlerChrysler Fleet Management zajmuje trzecią pozycję mając wysoki blisko 13% udział w tym rynku usług oraz 5646 aut w klasycznym wynajmie. Masterlease na koniec grudnia wykazał aż 6319 aut w klasycznym wynajmie (to o ponad 2tys. więcej wobec grudnia ubiegłego roku), co daje mu miejsce na podium z 14,5% udziałem w rynku. Nieco poniżej 10% udziału mają: LeasePlan Fleet Management (8% aut), PTSŁ TRANSPOST (7,8% aut), ING Car Lease Polska (5,8% aut), ALD Automotive Polska (4,2% aut), Express (4,1% samochodów), Hertz Lease (3, samochody), Business Lease Poland (3, aut) oraz CAREFLEET (3, auta). Do grona głównych graczy dołączyły kolejne firmy: ARMADA Fleet Management (2,8% i 1220 aut) oraz Volkswagen Leasing Polska z 2,4% udziałem w rynku (1034). [Wykres 6. Pojedyncza największa zarządzana i finansowana flota.s.13 ] [Wykres 7. Główni gracze w sektorze wynajmu długoterminowego. Według liczby samochodów obsługiwanych w ramach usługi typu full service leasing. s. 14] Z przesłanych informacji wynika również, że w II połowie roku 2005 największą pojedynczą zarządzaną i finansowaną flotę obsługiwała dla jednego klienta firma Masterlease samochodów. Następnie tak liczną flotę wynajmuje PTSŁ TRANSPOST (1701 aut) oraz DaimlerChrysler Fleet Management - flotę 991 aut. 5

6 Kolejne najliczniejsze pojedyncze floty, obsługiwane na rzecz jednego klienta liczyły poniżej 700 pojazdów. Tak liczne parki obsługiwali m.in. LeasePlan Fleet Management Polska Sp. z o.o. (618), Business Lease Poland Sp. z o.o. (485), CAREFLEET (466), ARVAL (450) i Hertz Lease (420). Najczęściej wynajmowane marki samochodów W 5 firm najpopularniejszym wynajmowanym samochodem pozostaje Opel Astra II. Drugi z rodziny Opla model Corsa uzyskał na koniec roku 33% głosów. Kolejne, bardzo często wybierane marki to Ford Focus (44%), Renault Megane 22% (jedyny wskazany model z rodziny Renault), Skoda Fabia, Peugeot 307, Fiat Panda i Toyota Yaris (po 17%). W wynajmowanych flotach znajdziemy także Skodę Octavię, Forda Mondeo, Peugoeta 206, Forda Fiestę, Fiata Ducato, VW Passata i Toyotę Avensis (po ). Wyniki na prezentowanym wykresie nie sumują się do 100%, ponieważ można było wskazać więcej niż jedną markę. [Wykres 8. Marki samochodów cieszące się największą popularnością wśród klientów s.15] Klienci firm cfm według branż jakie reprezentują Rok 2005 przyniósł też zmiany w kategorii branż najczęściej korzystających z wynajmu długoterminowego. Najczęściej, firmy cfm wskazywały na klientów reprezentujących branżę farmaceutyczną (63%), na drugim miejscu znalazły się przedsiębiorstwa z branży dóbr szybko zbywalnych. Na takich klientów wskazało 5 badanych oferentów. Wynajem zagościł też na dobre w branży finansowej i bankowości (44%) oraz okrzepł w firmach usługowych (25%) oraz sektorze IT (25%). Znaczącą grupę odbiorców stanowi branża telekomunikacyjna (19%). Pozostali wskazywani to klienci sektora medycznego i paliwowego (po ), [Wykres. 9. Najczęściej reprezentowane branże i sektory gospodarki według klientów korzystających z usług CFM s.15] Kolejny raport (wyniki za I kwartał 2006) zostanie przygotowany w pierwszych dniach kwietnia i będzie dostępny również w całości na naszej stronie internetowej do odwiedzania której serdecznie Państwa zapraszamy. Katarzyna Pydych Research manager Wrocław, styczeń 2006 Współpraca Aleksandra Bruź Koordynator Projektu 6

7 Wykres 1 i 2 Liczba klientów korzystających z usług firm Car Fleet Management_ narastająco r. (dla 12 f irm) r. (dla 13 f irm) r. (dla 25 f irm) r. (dla 32 f irm) r. (dla 32 f irm) r. (dla 35 f irm) Liczba klientów korzystających z usług firm Car Fleet Management rok 2005 rok 2004 rok 2004 rok

8 Wykres 3 i 4. Klienci firm CFM zrzeszonych w Polskim Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów 55% 45% Klienci pozostałych firm CFM Samochody obsługiwane w wyłącznym zarządzaniu oraz w zarządzaniu i finansowaniu (Stan na II półrocze 2005; łącznie ) Udział samochodów obsługiwanych przez pozostałe firmy CFM 42% 58% Udział samochodów obsługiwanych przez firmy zrzeszone w PZWLP 8

9 L.p. Stan na dzień Stan na dzień Stan na dzień Stan na dzień A-1 Rent a Car Sp. z o.o ALD Automotive Polska Sp.z o.o AMX b.d. b.d. b.d. 5 4 Armada Fleet Management Sp. z o.o Arval Polska Sp. z o.o. b.d. b.d. b.d.* Auto Podlasie Sp. z o.o Bankowy Fundusz Leasingowy S.A. b.d. b.d. b.d. b.d. 8 BPH Auto Finanse S.A BRE Leasing Sp. z o.o. (dotyczy wyłącznie Zespołu CFM) Business Lease Poland Sp. z o.o CAREFLEET S.A Carolina Fleet Management Sp. z o.o. DaimlerChrysler Fleet Management Polska Sp. z o.o Dobrygowski Sp. z o.o. b.d. b.d. b.d Express Sp. z o.o Flota Sp. z o.o. b.d Global CFM Sp.z o.o. b.d ING Car Lease Polska Sp.z o.o LeasePlan Fleet Management (Polska) Sp.z o.o Masterlease Polska (Prime Car Management S.A.) NIVETTE Fleet Management Sp. z o.o Orbis Transport Sp. z o.o. Licencjobiorca Hertz Lease Intl PTSŁ TRANSPOST S.A Renault Credit Polska Sp. z o.o. b.d. b.d. b.d SAMSET Sp. z o.o Wszystkie firmy CFM (alfabetycznie; kursywą firmy zrzeszone w PZWLP) Silesia Rent a Car Sp. z o.o. Toyota Bielany Sp. z o.o. Toyota Marki Sp. z o.o. Toyota Radość Sp. J. Liczba klientów korzystających wyłącznie z zarządzania flotą oraz z zarządzania i finansowania floty b.d. b.d. b.d. 8 b.d b.d b.d Toyota Sacar Sp. J. b.d Trust Rent a Car S.C Volkswagen Leasing Polska Sp. z o.o W&J Wiśniewski Sp. z o.o Watin Leasing&Finance S.A Pozostali b.d Ogółem * przyjęliśmy ok.290 klientów (dane z ubiegłego roku) 9

10 Tabela 2 Floty wg typu oferowanej usługi (Liczba samochodów w tej usłudze) L.p. Nazwa firmy (alfabetycznie, firmy zrzeszone w PZWLP kursywą) wyłącznie zarządzanie Łączna zarządzanie i finansowanie suma aut A-1 Rent a Car Sp. z o.o ALD Automotive Polska Sp.z o.o Arval Polska Sp. z o.o. b.d Bankowy Fundusz Leasingowy S.A. b.d BPH Auto Finanse S.A BRE Leasing Sp. z o.o. (dane dotyczą wyłącznie Zespołu Car Fleet Business Lease Poland Sp. z o.o CAREFLEET S.A DaimlerChrysler Fleet Management Polska Sp. z o.o. b.d. 565 b.d b.d Express Sp. z o.o ING Car Lease Polska Sp.z o.o LeasePlan Fleet Management (Polska) Sp.z o.o Masterlease Polska 13 (Prime Car Management S.A.) NIVETTE Fleet Management Sp. z o.o Orbis Transport Sp. z o.o. Licencjobiorca Hertz Lease b.d. 295 b.d b.d PTSŁ TRANSPOST S.A Renault Credit Polska Sp. z o.o SAMSET Sp. z o.o Trust Rent a Car S.C Volkswagen Leasing Polska Sp. z o.o Watin Leasing&Finance S.A Ogółem

11 Tabela 3. L.p. Spółki pracujące w ramach Programu Toyota CorpoCars Management (alfabetycznie) wyłącznie zarządzanie Floty wg typu oferowanej usługi (Liczba samochodów w tej usłudze) zarządzanie i finansowanie Łączna suma aut AMX Armada Fleet Management Sp. z o.o.(program Toyota CorpoCars Auto Podlasie Sp. z o.o.(program Toyota CorpoCars Carolina Fleet Management Sp. z o.o. (program Toyota CorpoCars Dobrygowski Sp. z o.o. (program Toyota CorpoCars Flota Sp. z o.o Global CFM Sp.z o.o.(program Toyota CorpoCars Silesia Rent a Car Sp. z o.o.(program Toyota CorpoCars Toyota Bielany Sp. z o.o. (program Toyota CorpoCars Toyota Marki Sp. z o.o.(program Toyota CorpoCars Toyota Radość Sp. J.(program Toyota CorpoCars Toyota Sacar Sp. J.(program Toyota CorpoCars W&J Wiśniewski Sp. z o.o.(program Toyota CorpoCars Ogółem

12 Wykres 5. Pojedyncza najw iększa zarządzana flota (dla jednego klienta) II półrocze 2005 r. [dane w szt.] Auto Podlasie (Toyota CorpoCars AMX (Toyota CorpoCars SAMSET DaimlerChrysler Fleet Management Polska ALD Automotive Polska BRE Leasing NIVETTE Fleet Management Arval Polska Express Toyota Bielany (Toyota CorpoCars CAREFLEET Volkswagen Leasing Polska GlobalCFM (Toyota CorpoCars Orbis Transport Licencjobiorca Hertz Lease ING Car Lease Polska Carolina Fleet Management (Toyota CorpoCars Business Lease Poland LeasePlan Fleet Management (Polska)

13 Wykres 6. Pojedyncza najw iększa zarządzana i finansow ana flota ( dla jednego klienta) II półrocze 2005 r. [dane w szt.] Masterlease Polska (Prime Car PTSŁ TRANSPOST DaimlerChrysler Fleet Management Polska LeasePlan Fleet Management (Polska) 618 Business Lease Poland 485 CAREFLEET 466 Arval Polska 450 Orbis Transport Licencjobiorca Hertz Lease 420 BRE Leasing 416 ING Car Lease Polska 390 Express 278 BPH Auto Finanse 268 Armada Fleet Management (Toyota CorpoCars 223 Volkswagen Leasing Polska 201 W&J Wiśniewski (Toyota CorpoCars 127 ALD Automotiv e Polska 125 Toyota Radość (Toyota CorpoCars 120 NIVETTE Fleet Management

14 Wykres 7. Główni gracze w sektorze wynajmu długoterminowego [według liczby samochodów obsługiwanych w ramach usługi typu "full service leasing"] II pólrocze 2005 r. Pozostali ,4% Volkswagen Leasing Polska Armada Fleet Management (TCCM) CAREFLEET Business Lease Poland Orbis Transport Licencjobiorca Hertz Lease Express ALD Automotive Polska ING Car Lease Polska PTSŁ TRANSPOST LeasePlan Fleet Management (Polska) ,4% 2,8% 3, 3, 3, 4,1% 4,2% 5,8% 7,8% 8,0% DaimlerChrysler Fleet Management Polska Arval Polska Masterlease Polska ( Prime Car Management ) ,9% 14,3% 14,5% 0% 2% 4% 8% 10% 12% 14% 1 Wykres 8 i 9 14

15 Marki samochodów cieszące się największą popularnością wśród klientów II półrocze 2005r. Toyota Avensis VW Passat Fiat Ducato Opel Zafira Ford Fiesta Peugeot 206 Ford Mondeo Skoda Octavia Toyota Corolla Opel Vectra Toyota Yaris Fiat Panda Peugeot 307 Skoda Fabia Renault Megane Opel Corsa Ford Focus Opel Astra II 11% 11% 17% 17% 17% 17% 22% 33% 44% 5 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Najczęściej reprezentowane branże i sektory gospodarki (wg klientów korzystających z usług CFM) II półrocze 2005 r. branża farmaceutyczna dobra szybko zbyw alne 5 63% finanse i bankowość 44% usługi* it budownictwo telekomunikacja 25% 25% 19% 19% sektor medyczny sektor paliwowy 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% *w tym m.in. elektronika, systemy zabezpieczające, usługi 15

RYNEK CAR FLEET MANAGEMENT W POLSCE podsumowanie półrocza 2013

RYNEK CAR FLEET MANAGEMENT W POLSCE podsumowanie półrocza 2013 RAPORT KERALLA RESEARCH RYNEK CAR FLEET MANAGEMENT W POLSCE podsumowanie półrocza 2013 WYNAJEM DŁUGOTERMINOWY SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH (OUTSOURCING FLOT) Data publikacji październik 2013 CAR FLEET MANAGEMENT

Bardziej szczegółowo

Flota samochodowa: CFM w Polsce I-VI 2011

Flota samochodowa: CFM w Polsce I-VI 2011 1 z 7 06-10-2011 12:11 Flota samochodowa: CFM w Polsce I-VI 2011 06.10.2011, 10:25 Wynajem długoterminowy samochodów służbowych, po blisko 10 latach popularyzowania, wszedł w końcu w fazę dojrzałą. Ostatnie

Bardziej szczegółowo

Polski rynek car fleet management na koniec II kwartału 2009

Polski rynek car fleet management na koniec II kwartału 2009 Polski rynek car fleet management na koniec II kwartału 2009 Outsourcing flot firmowych zyskuje Mimo kryzysu rynek wynajmu samochodów dla firm urósł na koniec drugiego kwartału tego roku o 5,6 proc. wobec

Bardziej szczegółowo

Polski rynek outsourcingu samochodów służbowych

Polski rynek outsourcingu samochodów służbowych Polski rynek outsourcingu samochodów służbowych Wynajem długoterminowy samochodów służbowych, po blisko 10 latach popularyzowania, wszedł w końcu w fazę dojrzałą. Ostatnie miesiące zmagań o klientów, intensywna

Bardziej szczegółowo

RYNEK CAR FLEET MANAGEMENT W POLSCE po pierwszym półroczu 2011

RYNEK CAR FLEET MANAGEMENT W POLSCE po pierwszym półroczu 2011 RAPORT KERALLA RESEARCH RYNEK CAR FLEET MANAGEMENT W POLSCE po pierwszym półroczu 2011 WYNAJEM DŁUGOTERMINOWY SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH (OUTSOURCING FLOT) Wynajem długoterminowy, po blisko 10 latach popularyzowania,

Bardziej szczegółowo

Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów. Wyniki po I półroczu 2014

Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów. Wyniki po I półroczu 2014 Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów Wyniki po I półroczu 2014 I półrocze 2014 w branży CFM najważniejsze zjawiska i wydarzenia Niestabilność przepisów prawnych dwukrotna zmiana regulacji podatkowych

Bardziej szczegółowo

RYNEK CAR FLEET MANAGEMENT W POLSCE I półrocze 2012

RYNEK CAR FLEET MANAGEMENT W POLSCE I półrocze 2012 RAPORT KERALLA RESEARCH RYNEK CAR FLEET MANAGEMENT W POLSCE I półrocze 2012 WYNAJEM DŁUGOTERMINOWY SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH (OUTSOURCING FLOT) OUTSOURCING AUT SŁUŻBOWYCH ROŚNIE Poziom nasycenia usługą car

Bardziej szczegółowo

Polski rynek car fleet management

Polski rynek car fleet management Polski rynek car fleet management II kwartał 2008 Podsumowanie wyników branŝy CFM osiągniętych na koniec czerwca 2008 W przypadku korzystania z danych prosimy o podanie źródła: Instytut Keralla Kondycja

Bardziej szczegółowo

Full service leasing / wynajem długoterminowy - Finansowanie z ryzykiem wartości rezydualnej + co najmniej 4 usługi z listy pozostałych usług

Full service leasing / wynajem długoterminowy - Finansowanie z ryzykiem wartości rezydualnej + co najmniej 4 usługi z listy pozostałych usług Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów dane na dzień 31.12.27 r. 1 DEFINICJE Full service leasing / wynajem długoterminowy - Finansowanie z ryzykiem wartości rezydualnej + co najmniej 4 usługi z listy

Bardziej szczegółowo

Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów. Wyniki branży wynajmu długoterminowego samochodów w Polsce w 2014 roku

Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów. Wyniki branży wynajmu długoterminowego samochodów w Polsce w 2014 roku Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów Wyniki branży wynajmu długoterminowego samochodów w Polsce w 2014 roku Rok 2014 w branży CFM najważniejsze zjawiska i wydarzenia Niestabilność przepisów prawnych

Bardziej szczegółowo

Polski rynek car fleet management II kwartał 2010

Polski rynek car fleet management II kwartał 2010 Polski rynek car fleet management II kwartał 21 Pierwsze półrocze 21 roku było dla wynajmu aut firmowych okresem zmian ściśle związanych z kryzysem, przegrupowaniem na rynku oraz porządkowaniem własnego

Bardziej szczegółowo

The Car Fleet Management Market in Poland. Data for the 2nd half of 2005 & yearly summary

The Car Fleet Management Market in Poland. Data for the 2nd half of 2005 & yearly summary Full Report The Car Fleet Management Market in Poland Data for the 2nd half of 2005 & yearly summary Methodological note A questionnaire about the Polish car fleet management market was circulated among

Bardziej szczegółowo

RYNEK CAR FLEET MANAGEMENT W POLSCE podsumowanie roku 2011

RYNEK CAR FLEET MANAGEMENT W POLSCE podsumowanie roku 2011 RAPORT KERALLA RESEARCH RYNEK CAR FLEET MANAGEMENT W POLSCE podsumowanie roku 2011 WYNAJEM DŁUGOTERMINOWY SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH (OUTSOURCING FLOT) Data publikacji marzec 2012 Zlecanie zarządzania flotą

Bardziej szczegółowo

POLSKI RYNEK MOTORYZACYJNY

POLSKI RYNEK MOTORYZACYJNY POLSKI RYNEK MOTORYZACYJNY FINANSOWANIE ZEWNĘTRZNE ZAKUPÓW FLOTOWYCH Stan obecny i perspektywy rozwoju Wojciech Drzewiecki IBRM Samar Materiał przygotowany na bazie raportu Polski Rynek Motoryzacyjny Samochody

Bardziej szczegółowo

Raport dla przedstawicieli mediów

Raport dla przedstawicieli mediów Raport dla przedstawicieli mediów Szanowni Państwo, Przekazujemy Państwu raport prezentujący wyniki kolejnego badania zrealizowanego przez Instytut Keralla Research na zlecenie Carefleet S.A., dotyczący

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne formy finansowania i zarządzania flotą pojazdów w przedsiębiorstwie

Nowoczesne formy finansowania i zarządzania flotą pojazdów w przedsiębiorstwie Nowoczesne formy finansowania i zarządzania flotą pojazdów w przedsiębiorstwie Grzegorz Czarnecki Dyrektor Pionu SprzedaŜy Korporacyjnej Masterlease Polska Udział form finansowania, wg wielkości flot -

Bardziej szczegółowo

Firmy wolą wynająć, niż kupić

Firmy wolą wynająć, niż kupić 1 z 5 18.05.2017, 09:22 Adam Woźniak Firmy wolą wynająć, niż kupić publikacja: 17.05.2017 aktualizacja: 18.05.2017, 06:48 Rynek długoterminowego wynajmu aut w I kwartale rósł 2,5 razy szybciej od pozostałych

Bardziej szczegółowo

Rynek pojazdów - rejestracje w okresie od stycznia do czerwca 2015r. Jakub Faryś Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego

Rynek pojazdów - rejestracje w okresie od stycznia do czerwca 2015r. Jakub Faryś Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego Rynek pojazdów - rejestracje w okresie od stycznia do czerwca 2015r. Jakub Faryś Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego 1 KIM JESTEŚMY? Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest największą polską

Bardziej szczegółowo

Zamawiający informuje, iż na złożone przez Wykonawców zapytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia, udziela następujących odpowiedzi:

Zamawiający informuje, iż na złożone przez Wykonawców zapytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia, udziela następujących odpowiedzi: Wrocław, dn. 08.05.2013 r. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu TOK/GP/2013-05-08/0000002 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pn.: Dostawa w formie leasingu finansowego 24 samochodów osobowych

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T. 2015 Sty. 2014 Sty

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T. 2015 Sty. 2014 Sty Pierwsze rejestracje nowych samochodów osobowych i dostawczych do 3,5t w styczniu 2015 analizy PZPM na podstawie wstępnych danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW) Od 1 kwietnia r. nastąpiła zmiana przepisów

Bardziej szczegółowo

Oferta Najmu Krótkoterminowego

Oferta Najmu Krótkoterminowego Oferta Najmu Krótkoterminowego Dlaczego MasterRent24? Właścicielem marki MasterRent24 jest Grupa Masterlease, która działa w Polsce od 1995 roku. Grupa Masterlease jest jednym z liderów polskiego rynku

Bardziej szczegółowo

Prime Car Management. Wyniki finansowe 1H Sierpień 2015

Prime Car Management. Wyniki finansowe 1H Sierpień 2015 Prime Car Management Wyniki finansowe 1H Sierpień Z A S T R Z E Ż E N I E Powyższe opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

Polska branża motoryzacyjna w II połowie 2012 roku bieżąca kondycja i przewidywania na przyszłość

Polska branża motoryzacyjna w II połowie 2012 roku bieżąca kondycja i przewidywania na przyszłość Polska branża motoryzacyjna w II połowie 2012 roku bieżąca kondycja i przewidywania na przyszłość Branża motoryzacyjna to jeden z największych i najszybciej rozwijających się sektorów polskiej gospodarki.

Bardziej szczegółowo

Leasing bardziej popularny?

Leasing bardziej popularny? Leasing bardziej popularny? VIII Forum Korporacyjne Finansowanie polskich przedsiębiorstw w okresie spowolnienia gospodarczego Mieczysław Groszek Przewodniczący Komitetu Wykonawczego Polskiego Związku

Bardziej szczegółowo

Prime Car Management. Wyniki finansowe 2014. Marzec 2015

Prime Car Management. Wyniki finansowe 2014. Marzec 2015 Prime Car Management Wyniki finansowe 214 Marzec 215 Z A S T R Z E Ż E N I E Powyższe opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia

Bardziej szczegółowo

Prime Car Management. Wyniki finansowe 4Q Marzec 2017

Prime Car Management. Wyniki finansowe 4Q Marzec 2017 Prime Car Management Wyniki finansowe Marzec 217 Z A S T R Z E Ż E N I E Powyższe opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

Rynek Pracy Specjalistów w I kwartale 2017 roku. Raport Pracuj.pl

Rynek Pracy Specjalistów w I kwartale 2017 roku. Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w I kwartale 2017 roku Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów - I kwartał 2017 w liczbach 02 Wzrost całkowitej liczby ofert pracy o 11% w porównaniu do I kwartału 2016 r. Najwięcej

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T Sty Sty

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T Sty Sty Pierwsze rejestracje samochodów osobowych i dostawczych do 3,5t w styczniu analizy PZPM na podstawie wstępnych danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW) Ze względu na powrót od 1 stycznia 2014r. przepisów,

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T Wrz Wrz

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T Wrz Wrz Pierwsze rejestracje nowych samochodów osobowych i dostawczych do 3,5t we wrześniu analizy PZPM na podstawie wstępnych danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW) Od 1 kwietnia r. nastąpiła zmiana przepisów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRASOWA. Pierwsze rejestracje MOTOCYKLI i MOTOROWERÓW w od STYCZNIA DO MARCA 2014 roku Analizy PZPM na podstawie danych CEP (MSW)

INFORMACJA PRASOWA. Pierwsze rejestracje MOTOCYKLI i MOTOROWERÓW w od STYCZNIA DO MARCA 2014 roku Analizy PZPM na podstawie danych CEP (MSW) Pierwsze rejestracje MOTOCYKLI i MOTOROWERÓW w od STYCZNIA DO MARCA 2014 roku Analizy PZPM na podstawie danych CEP (MSW) Pierwsze miesiące roku były bardzo obiecujące dla sprzedających nowe jednoślady.

Bardziej szczegółowo

Jakie są źródła finansowania floty samochodowej w przedsiębiorstwie?

Jakie są źródła finansowania floty samochodowej w przedsiębiorstwie? Jakie są źródła finansowania floty samochodowej w przedsiębiorstwie? W dzisiejszych czasach trudno wyobrazić sobie prowadzenie działalności gospodarczej bez posiadania firmowego środka transportu. Choćby

Bardziej szczegółowo

ABC Leasingu Marta Bielecka-Gozdek, Chief Sales Officer Alphabet Polska Fleet Management

ABC Leasingu Marta Bielecka-Gozdek, Chief Sales Officer Alphabet Polska Fleet Management ABC Leasingu Marta Bielecka-Gozdek, Chief Sales Officer Alphabet Polska Fleet Management Wzgórza Dylewskie / Marzec 2014 ABC leasingu Agenda 1. Co to jest Car Fleet Management? 2. Produkty leasingowe i

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T. 2014 Lip. 2015 Lip

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T. 2014 Lip. 2015 Lip Pierwsze rejestracje nowych samochodów osobowych i dostawczych do 3,5t w lipcu analizy PZPM na podstawie wstępnych danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW) Rejestracje: lipiec +14,8%; styczeń lipiec:

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T Mar Mar

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T Mar Mar Pierwsze rejestracje nowych samochodów osobowych i dostawczych do 3,5t w marcu analizy PZPM na podstawie wstępnych danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW) Rejestracje: marzec -3,8%; styczeń marzec:

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T Mar Mar

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T Mar Mar Pierwsze rejestracje samochodów osobowych i dostawczych do 3,5t w marcu 2013 analizy PZPM na podstawie wstępnych danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW) Ze względu na powrót od 1 stycznia r. przepisów,

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T. 2014 Wrz. 2015 Wrz

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T. 2014 Wrz. 2015 Wrz Pierwsze rejestracje nowych samochodów osobowych i dostawczych do 3,5t we wrześniu analizy PZPM na podstawie wstępnych danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW) Rejestracje: wrzesień +15,9%; styczeń wrzesień:

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T Maj Maj

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T Maj Maj Pierwsze rejestracje nowych samochodów osobowych i dostawczych do 3,5t w maju analizy PZPM na podstawie wstępnych danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW) Rejestracje: maj +12%; styczeń maj: 0% W maju

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRASOWA. Pierwsze rejestracje MOTOCYKLI i MOTOROWERÓW w od STYCZNIA DO GRUDNIA 2014 roku Analizy PZPM na podstawie danych CEP (MSW)

INFORMACJA PRASOWA. Pierwsze rejestracje MOTOCYKLI i MOTOROWERÓW w od STYCZNIA DO GRUDNIA 2014 roku Analizy PZPM na podstawie danych CEP (MSW) Pierwsze rejestracje MOTOCYKLI i MOTOROWERÓW w od STYCZNIA DO GRUDNIA 2014 roku Analizy PZPM na podstawie danych CEP (MSW) W grudniu zarejestrowano 973 nowe jednoślady. Był to, jak zazwyczaj najniższy

Bardziej szczegółowo

Wynajem średnioterminowy

Wynajem średnioterminowy Wynajem średnioterminowy www.europa-service.pl sprzedaz@europa-service.pl INFORMACJE O FIRMIE EUROPA SERVICE POLSKA Firma Europa Service Polska jest przedstawicielem niemieckiej spółki Europa Service Autovermitung,

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T. 2014 Cze. 2015 Cze

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T. 2014 Cze. 2015 Cze Pierwsze rejestracje nowych samochodów osobowych i dostawczych do 3,5t w czerwcu analizy PZPM na podstawie wstępnych danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW) Rejestracje: czerwiec +18,7%; styczeń czerwiec:

Bardziej szczegółowo

Lista pojazdów na aukcję organizowaną przez CarPort dla Masterlease oraz Nivette Fleet Management

Lista pojazdów na aukcję organizowaną przez CarPort dla Masterlease oraz Nivette Fleet Management Lista pojazdów na aukcję organizowaną przez CarPort dla Masterlease oraz Nivette Fleet Management Data godzina rozpoczęcia aukcji: Data godzina zakończenia aukcji: Typ aukcji: Przedmiot aukcji: 2011-01-04

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw

Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Melania Nieć, Maja Wasilewska, Joanna Orłowska Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Struktura podmiotowa Województwo dolnośląskie W 2012 r. w systemie REGON w województwie dolnośląskim

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T. % zmiana r/r Maj Maj

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T. % zmiana r/r Maj Maj Pierwsze rejestracje samochodów osobowych i dostawczych do 3,5t w maju analizy PZPM na podstawie wstępnych danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW) Od 1 kwietnia r. nastąpiła zmiana przepisów dotyczących

Bardziej szczegółowo

Wiele sektorów jedna specjalizacja. 10 lat doświadczenia w analizach B2B

Wiele sektorów jedna specjalizacja. 10 lat doświadczenia w analizach B2B Zawartość raportu: Cele projektu Metodologia i kontekst badania Managerskie key findings Prezentacja wyników badań Moduł 1. Rozmiar flot użytkowanych przez MŚP potencjał rynku 1) Liczba rzeczywiście działających

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T Maj Maj

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T Maj Maj Pierwsze rejestracje nowych samochodów osobowych i dostawczych do 3,5t w maju analizy PZPM na podstawie wstępnych danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW) Rejestracje: maj +20,8%; styczeń maj: +17,2%

Bardziej szczegółowo

Leasing samochodów osobowych w mikroprzedsiębiorstwach: Raport Oferteo.pl

Leasing samochodów osobowych w mikroprzedsiębiorstwach: Raport Oferteo.pl Leasing samochodów osobowych w mikroprzedsiębiorstwach: Raport Oferteo.pl Leasing jest najpopularniejszą w Polsce formą finansowania zakupu samochodów do firm. Z roku na rok rośnie zainteresowanie tą formą

Bardziej szczegółowo

Masterlease debiut na Catalyst 1 czerwca 2010

Masterlease debiut na Catalyst 1 czerwca 2010 Masterlease debiut na Catalyst 1 czerwca 2010 Agenda Masterlease historia Masterlease w liczbach Model biznesowy i produkty Strategia Transakcja wykupu i emisja obligacji Masterlease czym się zajmujemy?

Bardziej szczegółowo

OFERT PRZYBYWA, ALE NIE DLA WSZYSTKICH

OFERT PRZYBYWA, ALE NIE DLA WSZYSTKICH Warszawa, 18 kwietnia 2011 r. OFERT PRZYBYWA, ALE NIE DLA WSZYSTKICH Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w I kwartale 2011 roku Przybywa ofert pracy. W I kwartale 2011 ogłoszeń w serwisie Pracuj.pl

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T Lut Lut

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T Lut Lut Pierwsze rejestracje nowych samochodów osobowych i dostawczych do 3,5t w lutym analizy PZPM na podstawie wstępnych danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MC) Rejestracje: luty +12,5%; styczeń luty: +14,8%

Bardziej szczegółowo

FORMUŁA8 S.A. RAPORT ZA IV KW 2011 r.

FORMUŁA8 S.A. RAPORT ZA IV KW 2011 r. FORMUŁA8 S.A. RAPORT ZA IV KW 2011 r. Dane porównawcze za IV kw. Komentarz Zarządu do wyników Emitenta Informacje na temat aktywności jaką w okresie objętym raportem podejmował emitent w ramach rozwoju

Bardziej szczegółowo

Wiele sektorów jedna specjalizacja. 10 lat doświadczenia w analizach B2B

Wiele sektorów jedna specjalizacja. 10 lat doświadczenia w analizach B2B Z raportu dowiesz się między innymi: Ile mikro, małych i średnich firm rzeczywiście działa w Polsce? Jak wygląda polskie MŚP na tle Unii Europejskiej? Jaką liczbę samochodów użytkuje MŚP i ile pojazdów

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T 2014 Cze Cze

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T 2014 Cze Cze Pierwsze rejestracje samochodów osobowych i dostawczych do 3,5t w czerwcu analizy PZPM na podstawie wstępnych danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW) Od 1 kwietnia r. nastąpiła zmiana przepisów dotyczących

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T. 2014 Sie. 2013 Sie

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T. 2014 Sie. 2013 Sie Pierwsze rejestracje nowych samochodów osobowych i dostawczych do 3,5t w sierpniu analizy PZPM na podstawie wstępnych danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW) Od 1 kwietnia r. nastąpiła zmiana przepisów

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja kosztów samochodów firmowych. Jacek Wasilewski Masterlease

Optymalizacja kosztów samochodów firmowych. Jacek Wasilewski Masterlease Optymalizacja kosztów samochodów firmowych Jacek Wasilewski Masterlease Agenda 1. Kilka słów o Masterlease 2. Samochód narzędzie pracy 3. Samochód formy finansowania 4. ABC Leasingu 5. Zalety Leasingu

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T Kwi Kwi

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T Kwi Kwi Pierwsze rejestracje nowych samochodów osobowych i dostawczych do 3,5t w kwietniu analizy PZPM na podstawie wstępnych danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW) Rejestracje: kwiecień +3,9%; styczeń kwiecień:

Bardziej szczegółowo

Udział poszczególnych mediów w wydatkach reklamowych firm motoryzacyjnych w 2015 roku

Udział poszczególnych mediów w wydatkach reklamowych firm motoryzacyjnych w 2015 roku MOTORYZACJA Udział poszczególnych mediów w wydatkach reklamowych firm motoryzacyjnych w 2015 roku W 2015 roku firmy z branży motoryzacyjnej wydały na reklamę cennikowo blisko 1,8 mld zł. Z tego 33 proc.

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T. 2013 Paź. 2014 Paź

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T. 2013 Paź. 2014 Paź Pierwsze rejestracje nowych samochodów osobowych i dostawczych do 3,5t W październiku analizy PZPM na podstawie wstępnych danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW) Od 1 kwietnia r. nastąpiła zmiana przepisów

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE. Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE. Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Warszawa, 2011 Spis treści Województwo dolnośląskie...3 Województwo kujawsko-pomorskie...6

Bardziej szczegółowo

Rynek pojazdów - rejestracje w okresie od stycznia do czerwca 2015r. Jakub Faryś Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego

Rynek pojazdów - rejestracje w okresie od stycznia do czerwca 2015r. Jakub Faryś Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego Rynek pojazdów - rejestracje w okresie od stycznia do czerwca 2015r. Jakub Faryś Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego 1 KIM JESTEŚMY? Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest największą polską

Bardziej szczegółowo

Wyniki branŝy leasingowej po I kwartale 2009 roku. Warszawa, kwiecień 2009

Wyniki branŝy leasingowej po I kwartale 2009 roku. Warszawa, kwiecień 2009 Wyniki branŝy leasingowej po I kwartale roku Warszawa, kwiecień Lista członków Związku Polskiego Leasingu Bankowy Fundusz Leasingowy S.A. BGś Leasing Sp. z o.o. BNP Paribas Lease Group Sp. z o.o. BRE Leasing

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie Melania Nieć, Joanna Orłowska, Maja Wasilewska Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Województwo dolnośląskie Struktura podmiotowa przedsiębiorstw aktywnych W 2013 r. o ponad

Bardziej szczegółowo

Wyniki branży leasingowej za I półrocze 2014

Wyniki branży leasingowej za I półrocze 2014 Wyniki branży leasingowej za I półrocze 2014 Konferencja prasowa Związku Polskiego Leasingu 31.07.2014 Konfederacja Lewiatan ul. Zbyszka Cybulskiego 3 Warszawa Rynek leasingu Rynek leasingu Aktywa finansowane

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRASOWA. Pierwsze rejestracje MOTOCYKLI i MOTOROWERÓW w MARCU 2015 roku Analizy PZPM na podstawie danych CEP (MSW)

INFORMACJA PRASOWA. Pierwsze rejestracje MOTOCYKLI i MOTOROWERÓW w MARCU 2015 roku Analizy PZPM na podstawie danych CEP (MSW) Pierwsze rejestracje MOTOCYKLI i MOTOROWERÓW w MARCU 2015 roku Analizy PZPM na podstawie danych CEP (MSW) NOWE JEDNOŚLADY W marcu zarejestrowano 5 583 jednoślady, czyli 2,7% (+149 szt.) więcej niż przed

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Rynek leasingu w Polsce. Andrzej Sugajski Dyrektor Generalny Związek Polskiego Leasingu

Prezentacja Rynek leasingu w Polsce. Andrzej Sugajski Dyrektor Generalny Związek Polskiego Leasingu Prezentacja Rynek leasingu w Polsce Andrzej Sugajski Dyrektor Generalny Związek Polskiego Leasingu Lista członków Związku Polskiego Leasingu BAWAG Leasing & Fleet Sp. z o. o. BGŻ Leasing Sp. z o.o. BNP

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T. 2015 Sie. 2014 Sie

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T. 2015 Sie. 2014 Sie Pierwsze rejestracje nowych samochodów osobowych i dostawczych do 3,5t w sierpniu analizy PZPM na podstawie wstępnych danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW) Rejestracje: sierpień +16,2%; styczeń sierpień:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRASOWA. Pierwsze rejestracje MOTOCYKLI i MOTOROWERÓW w od STYCZNIA DO CZERWCA 2014 roku Analizy PZPM na podstawie danych CEP (MSW)

INFORMACJA PRASOWA. Pierwsze rejestracje MOTOCYKLI i MOTOROWERÓW w od STYCZNIA DO CZERWCA 2014 roku Analizy PZPM na podstawie danych CEP (MSW) Pierwsze rejestracje MOTOCYKLI i MOTOROWERÓW w od STYCZNIA DO CZERWCA 2014 roku Analizy PZPM na podstawie danych CEP (MSW) W czerwcu zarejestrowano 6 477 sztuk nowych jednośladów, czyli trochę więcej niż

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T. 2013 Lis. 2012 Lis

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T. 2013 Lis. 2012 Lis Warszawa, 3 grudnia Pierwsze rejestracje samochodów osobowych i dostawczych do 3,5t w listopadzie analizy PZPM na podstawie wstępnych danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW) Rejestracje: listopad +4,3%;

Bardziej szczegółowo

Prime Car Managment. Wyniki finansowe 1Q Maj 2014

Prime Car Managment. Wyniki finansowe 1Q Maj 2014 Prime Car Managment Wyniki finansowe 1Q 214 Maj 214 Z A S T R Z E Ż E N I E Powyższe opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia

Bardziej szczegółowo

Wyniki branŝy leasingowej po I kwartale 2010 roku. Warszawa, kwiecień 2010

Wyniki branŝy leasingowej po I kwartale 2010 roku. Warszawa, kwiecień 2010 Wyniki branŝy leasingowej po I kwartale roku Warszawa, kwiecień Lista członków Związku Polskiego Leasingu Bankowy Fundusz Leasingowy S.A. BAWAG Leasing & Fleet Sp. z o.o. BGś Leasing Sp. z o.o. BNP Paribas

Bardziej szczegółowo

Rynek instrumentów pochodnych w listopadzie 2011 r. INFORMACJA PRASOWA

Rynek instrumentów pochodnych w listopadzie 2011 r. INFORMACJA PRASOWA Warszawa, 5 grudnia 2011 r. Rynek instrumentów pochodnych w listopadzie 2011 r. INFORMACJA PRASOWA W listopadzie 2011 roku wolumen obrotu wszystkimi instrumentami pochodnymi wyniósł 1,27 mln sztuk, wobec

Bardziej szczegółowo

Floty stawiają na mądrą mobilność

Floty stawiają na mądrą mobilność Floty stawiają na mądrą mobilność Największe znaczenie dla przyszłości i rozwoju branży CFM w Polsce w najbliższych latach będą miały rozwiązania, które pomogą w optymalizacji kosztów i wesprą mobilność

Bardziej szczegółowo

Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2017 roku. Raport Pracuj.pl

Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2017 roku. Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2017 roku Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów - II kwartał 2017 w liczbach Wzrost całkowitej liczby ofert pracy o 4% w porównaniu do II kwartału 2016 r. Najwięcej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU DIALOGU TECHNICZNEGO

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU DIALOGU TECHNICZNEGO Departament Administracji INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU DIALOGU TECHNICZNEGO poprzedzającego wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na leasing pojazdów dla GK PSE Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Bardziej szczegółowo

Pierwsze rejestracje MOTOCYKLI i MOTOROWERÓW w w STYCZNIU 2015 roku Analizy PZPM na podstawie danych CEP (MSW)

Pierwsze rejestracje MOTOCYKLI i MOTOROWERÓW w w STYCZNIU 2015 roku Analizy PZPM na podstawie danych CEP (MSW) Pierwsze rejestracje MOTOCYKLI i MOTOROWERÓW w w STYCZNIU 2015 roku Analizy PZPM na podstawie danych CEP (MSW) W styczniu br. zarejestrowano 1 383 nowe jednoślady. Pierwszy miesiąc przygotowania do sezonu

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /271

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /271 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 13.09.2016/271 2016 1.1. Małe, średnie i duże firmy w 2015 roku Jak wynika z danych GUS, liczba firm zatrudniających w 2015 roku co najmniej 10 osób wyniosła

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T Kwi Kwi

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T Kwi Kwi Pierwsze rejestracje samochodów osobowych i dostawczych do 3,5t w kwietniu analizy PZPM na podstawie wstępnych danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW) Od 1 kwietnia r. nastąpiła zmiana przepisów dotyczących

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE BRANŻOWE EUROTAXGLASS S

SPOTKANIE BRANŻOWE EUROTAXGLASS S SPOTKANIE BRANŻOWE EUROTAXGLASS S Trendy na rynku motoryzacyjnym Warszawa 2 luty 29 Agenda Producenci - Importerzy Finanse - Leasingi Ubezpieczenia 2/2/9 2 Producenci - Importerzy Producenci - Importerzy

Bardziej szczegółowo

NADKOLA 20-01-2015. Możliwe są dodatkowe rabaty w zależności od zamawianej ilości. AUDI Nr artykułu Numer OE

NADKOLA 20-01-2015. Możliwe są dodatkowe rabaty w zależności od zamawianej ilości. AUDI Nr artykułu Numer OE NADKOLA 20-01-2015 Możliwe są dodatkowe rabaty w zależności od zamawianej ilości AUDI Nr artykułu Numer OE Audi A3 1996-2005, lewy przód 110101 8L0821171C Audi A3 1996-2005, prawy przód 110102 8L0821172B

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T Gru Gru

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T Gru Gru Pierwsze rejestracje nowych samochodów osobowych i dostawczych do 3,5t w grudniu 2016 analizy PZPM na podstawie wstępnych danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW) Rejestracje: listopad +25,1%; styczeń

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Sytuacja na mazowieckim rynku pracy wyróżnia się pozytywnie na tle kraju. Kobiety rzadziej uczestniczą w rynku pracy niż mężczyźni

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R.

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. Na koniec lutego 2014 r. stopa bezrobocia na Mazowszu pozostała na poziomie sprzed miesiąca (11,4%). Jak wynika z informacji publikowanych przez GUS, przeciętne zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

Udział inwestorów w obrotach instrumentami finansowymi w 2011 roku. Wyniki badania wśród biur maklerskich

Udział inwestorów w obrotach instrumentami finansowymi w 2011 roku. Wyniki badania wśród biur maklerskich Udział inwestorów w obrotach instrumentami finansowymi w 2011 roku. Wyniki badania wśród biur maklerskich Rok 2011 na Giełdzie był rekordowy na rynku instrumentów finansowych. Obroty akcjami wyniosły 250

Bardziej szczegółowo

Pierwsze rejestracje pojazdów użytkowych pow. 3,5t w marcu 2014 Wstępne analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW)

Pierwsze rejestracje pojazdów użytkowych pow. 3,5t w marcu 2014 Wstępne analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW) EMBARGO NA PUBLIKACJĘ DANYCH DO DNIA 8.04. GODZ. 00:01 Warszawa, 7 kwietnia Pierwsze rejestracje pojazdów użytkowych pow. 3,5t w marcu Wstępne analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów

Bardziej szczegółowo

Wyniki branŝy leasingowej w 2008 roku

Wyniki branŝy leasingowej w 2008 roku Wyniki branŝy leasingowej w 2008 roku Konferencja prasowa Związku Polskiego Leasingu Hotel InterContinental Warszawa Warszawa, styczeń 2009 Lista członków Związku Polskiego Leasingu Bankowy Fundusz Leasingowy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRASOWA. Rejestracje nowych pojazdów użytkowych w sierpniu: -9,6%; styczeń sierpień: +1,2%.

INFORMACJA PRASOWA. Rejestracje nowych pojazdów użytkowych w sierpniu: -9,6%; styczeń sierpień: +1,2%. Pierwsze rejestracje pojazdów użytkowych pow. 3,5t w sierpniu analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW) Warszawa, 5 września Rejestracje nowych pojazdów użytkowych w sierpniu:

Bardziej szczegółowo

Pierwsze rejestracje pojazdów uŝytkowych pow. 3,5t we wrześniu 2013 analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW)

Pierwsze rejestracje pojazdów uŝytkowych pow. 3,5t we wrześniu 2013 analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW) Pierwsze rejestracje pojazdów uŝytkowych pow. 3,5t we wrześniu analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW) Rejestracje nowych pojazdów uŝytkowych we wrześniu: +16,3%; styczeń wrzesień:

Bardziej szczegółowo

POLITYKA FLOTOWA W FIRMIE 2010 20-21 maja 2010, hotel Marriott, Warszawa

POLITYKA FLOTOWA W FIRMIE 2010 20-21 maja 2010, hotel Marriott, Warszawa POLITYKA FLOTOWA W FIRMIE 2010 20-21 maja 2010, hotel Marriott, Warszawa Patronat honorowy: Patronat: Partner złoty: DZIEŃ I 9:10 Jak kupić, serwisować i sprzedać samochód firmowy Polityka Samochodowa

Bardziej szczegółowo

Leasing - nadal ciekawą formą finansowania

Leasing - nadal ciekawą formą finansowania SPECJALNY DODATEK SPECJALNY: Leasing i wynajem ZPL Rozmowa z Andrzejem Sugajskim, dyrektorem generalnym Związku Polskiego Leasingu Leasing - nadal ciekawą formą finansowania TruckAuto.pl: Czym jest leasing

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T. 2014 Paź. 2015 Paź

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T. 2014 Paź. 2015 Paź Pierwsze rejestracje nowych samochodów osobowych i dostawczych do 3,5t w październiku analizy PZPM na podstawie wstępnych danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW) Rejestracje: październik +2,8%; styczeń

Bardziej szczegółowo

ZAGROŻENIE KRADZIEŻAMI SAMOCHODÓW W POSZCZEGÓLNYCH WOJEWÓDZTWACH W 2012 R.

ZAGROŻENIE KRADZIEŻAMI SAMOCHODÓW W POSZCZEGÓLNYCH WOJEWÓDZTWACH W 2012 R. STATYSTYKA Źródło: http://statystyka.policja.pl/st/informacje/83676,zagrozenie-kradziezami-samochodow-w-poszczegolnych-wojewodztwach-w-2 012-r.html Wygenerowano: Niedziela, 3 lipca 2016, 16:26 ZAGROŻENIE

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY EGB INVESTMENTS S.A.

RAPORT MIESIĘCZNY EGB INVESTMENTS S.A. RAPORT MIESIĘCZNY EGB INVESTMENTS S.A. za sierpieo 2011 r. Bydgoszcz, 14 września 2011 r. Spis treści 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeo w otoczeniu rynkowym Spółki, które w jej ocenie

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T Maj Maj

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T Maj Maj Pierwsze rejestracje samochodów osobowych i dostawczych do 3,5t w maju analizy PZPM na podstawie wstępnych danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW) Rejestracje samochodów: maj: -5,4%; styczeń maj: -2,8%

Bardziej szczegółowo

Przewidywana do zakupu ilość filtrów (w zalezności od potrzeb warsztatowych Zamawiającego) przykładowy numer katalogowy*

Przewidywana do zakupu ilość filtrów (w zalezności od potrzeb warsztatowych Zamawiającego) przykładowy numer katalogowy* Zalącznik nr 1 Lp. Rodzaj filtru (powietrza, oleju, przeciwpyłkowy itp.) Marka i model pojazdu do którego jest filtr przykładowy numer katalogowy* Przewidywana do zakupu ilość filtrów (w zalezności od

Bardziej szczegółowo

INWESTORZY W OBROTACH GIEŁDOWYCH 2008 ROKU

INWESTORZY W OBROTACH GIEŁDOWYCH 2008 ROKU GPW 27 NOWA JAKOŚĆ INWESTORZY W OBROTACH GIEŁDOWYCH 28 ROKU - podsumowanie 1 RYNEK AKCJI W 28 ROKU ŚREDNIA WARTOŚĆ TRANSAKCJI (PLN) 2 UDZIAŁ TRANSAKCJI W OBROTACH 1 18 8 16 6 14 4 2 12 24 25 26 27 28 24

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 42,4% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T Wrz Wrz

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T Wrz Wrz Pierwsze rejestracje samochodów osobowych i dostawczych do 3,5t we wrześniu analizy PZPM na podstawie wstępnych danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW) Rejestracje: wrzesień +16,5 %; styczeń wrzesień:

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż nowych aut drgnęła

Sprzedaż nowych aut drgnęła Sprzedaż nowych aut drgnęła Według danych IBRM Samar, w 2006 roku w Polsce sprzedano 278 819 nowych samochodów osobowych i dostawczych. Mimo że to o 3% więcej niż w 2005 roku, to w dalszym ciągu wynik

Bardziej szczegółowo

Rynek Pracy Specjalistów w 2016 roku. Raport Pracuj.pl

Rynek Pracy Specjalistów w 2016 roku. Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w 2016 roku Raport Pracuj.pl RPS 2016 w liczbach 486 146 ofert pracy na portalu Pracuj.pl w 2016 r. 12% wzrost liczby ofert pracy w porównaniu z rokiem 2015 09 Najwięcej ofert

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T. 2016 Sty. 2015 Sty

PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH DO 3,5T. 2016 Sty. 2015 Sty Pierwsze rejestracje nowych samochodów osobowych i dostawczych do 3,5t w styczniu 2016 analizy PZPM na podstawie wstępnych danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW) Rejestracje: styczeń+8,8% 2016r. pozytywnie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRASOWA. Pierwsze rejestracje MOTOCYKLI i MOTOROWERÓW w w LUTYM 2016 roku Analizy PZPM na podstawie danych CEP (MSW)

INFORMACJA PRASOWA. Pierwsze rejestracje MOTOCYKLI i MOTOROWERÓW w w LUTYM 2016 roku Analizy PZPM na podstawie danych CEP (MSW) Pierwsze rejestracje MOTOCYKLI i MOTOROWERÓW w w LUTYM 2016 roku Analizy PZPM na podstawie danych CEP (MSW) W lutym zarejestrowano 2 023 nowych jednośladów. Drugi miesiąc roku zamknął się na poziomie niższym

Bardziej szczegółowo