Rynek Car Fleet Management w Polsce. Dane za II półrocze 2005 Podsumowanie roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rynek Car Fleet Management w Polsce. Dane za II półrocze 2005 Podsumowanie roku"

Transkrypt

1 Raport pełny Rynek Car Fleet Management w Polsce Nota metodologiczna Ankieta dotycząca usług wynajmu długoterminowego (car fleet management) została przekazana wszystkim firmom oferującym tę usługę. Był to podstawowy warunek wzięcia udziału w badaniu. Uprawnieni reprezentanci firm przekazują dane wyłącznie na swoją odpowiedzialność. Instytut FlotaMONITOR dokonuje jedynie obliczeń, zestawień i prezentuje wartości podane przez uprawnione osoby. Dokładamy wszelkich starań by prezentowane informacje oddawały wiernie rzeczywistość i były zgodne ze stanem faktycznym. Jednocześnie Instytut zastrzega sobie prawo przyjmowania własnych definicji określonych zjawisk, które mogą odbiegać od definicji uczestników badania. Ich konstrukcja jest wypadkową naszych doświadczeń oraz konsultacji z ekspertami w tej dziedzinie. Opisy prezentowane w raporcie są pochodną naszej oceny rynku w danym momencie i mogą ulec modyfikacji wraz z pojawieniem się nowych danych. Ewentualne różnice między raportem a informacjami już opublikowanymi wynikają ze zmian w liczbie firm, które wyrażają chęć wzięcia udziału w badaniu i uzupełnianiu danych przesłanych nam już po publikacji wersji podstawowej. Korzystanie z raportu w części lub w całości pociąga za sobą obowiązek przytoczenia źródła. 1

2 Według najnowszych danych przekazanych przez firmy CFM można szacować, że Polski rynek usług wynajmu w klasycznym wydaniu (zarządzanie plus finansowanie) wart jest ok. 840mln rocznie czyli 50mln więcej, niż w czerwcu 2005 r. Doliczając do tej sumy floty tylko zarządzane otrzymamy wartość końcową rynku przekraczającą 950mln rocznie. Nie dziwi więc, że firmy oprócz zaciekłej walki o klientów zauważyły konieczność powołania gremium reprezentującego interesy tego sektora usług. Pod koniec listopada 2005 roku, oficjalnie rozpoczął działalność Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWLP), zrzeszający póki co 10 firm z branży leasingowej zajmujących się także zarządzaniem flotami. W niniejszym raporcie prezentujemy dane także firm niezrzeszonych. Wkrótce podejmie starania na rzecz wypracowania z wszystkimi zainteresowanymi uczestnikami rynku standardu badawczego, który mamy nadzieję jeszcze obszerniej zilustruje osiągane przez branżę wyniki. Klienci i floty istotny wskaźnik kondycji przedsiębiorstwa CFM Oprócz lojalności klientów mierzonej m.in. długością trwania kontraktu, jego powtarzalnością oraz stopniem przywiązania do marki, ważne dla rozwoju przedsiębiorstwa jest pozyskiwanie kontraktów. I w tym obszarze rynek cfm zyskuje z każdym rokiem. Na koniec grudnia 2005 dokładnie firm miało podpisane umowy na wynajem. Oznacza to zmianę o 61% wobec grudnia roku poprzedniego (liczoną dla firm, które podały informacje za oba okresy), co daje średni miesięczny przyrost ok. 4 klientów na firmę. Prezentowane dane obejmują wyłącznie klientów korzystających z pełnego wynajmu (finansowanie z zarządzaniem flotą) oraz z samego zarządzania. W ankiecie przesłanej do uczestników badania prosiliśmy o wydzielenie klientów korzystających tylko z finansowania floty, ponieważ rezygnujemy z prezentowania wyników tego sektora usług. Wyłączne finansowanie samochodów jest zasadniczo usługą leasingu i badane jest w ramach innych projektów. Na firmy cfm zrzeszone w PZWLP przypada zatem 45% rynku jeśli wziąć pod uwagę klientów oraz 58% rynku samochodów obsługiwanych w ramach wyłącznego zarządzania i full service leasingu. Pozostałe firmy mają nieco ponad połowę rynku jeśli zliczyć klientów (55% podpisanych umów należy do firm nie zrzeszonych) oraz 42% flot także w obu usługach. [Wykres 1 i 2. Liczba klientów korzystających z usług firm typu Car Fleet Management. Narastająco. s.7 ] [Wykres 3 i 4. Firmy zrzeszone w PZWLP a reszta rynku CFM, s.8] 2

3 Do końca roku utrzymywało się spore zainteresowanie usługą outsourcingu samochodów. Już w pierwszym półroczu przyrost wyniósł odpowiednio 4-6 klientów w firmach mniejszych i nawet lub więcej w firmach dużych. W okresie od czerwca do grudnia 2005 szczególnie duża zwyżka nastąpiła w usłudze wyłącznego zarządzania. Firma ARVAL Polska Sp. z o.o. - wieloletni lider rynku CFM nawet jeśli nieznacznie traci udziały w rynku liczone liczbą klientów rekompensuje ten spadek wciąż dużą obsługiwaną flotą. Obecnie opiekuje się flotą 6266 samochodów w klasycznym wynajmie długoterminowym i posiada ponad 14% udział w rynku. Masterlease (Prime Car Management Polska S.A.) wykazał zmianę wobec czerwca 2005 o kolejne 278 umów i może pochwalić się przekroczonym progiem tysiąca klientów (obecnie 1279 klientów). Wobec grudnia roku poprzedniego to o ponad 500 klientów więcej, co znalazło odzwierciedlenie oczywiście w wielkości floty, która jak zadeklarowali przedstawiciel firmy powiększyła się o nieco ponad 2 tys. aut (łącznie w obu usługach). Tak liczny wynajmowany tabor dał firmie Masterlease pozycję lidera z 14,5% udziałem w rynku, biorąc pod uwagę wyłącznie samochody w klasycznym wynajmie. Aktualnie Masterlease obsługuje 6386 samochodów w obu usługach i utrzymuje kluczową pozycję wśród firm tego sektora. DaimlerChrysler Fleet Management Sp. z o.o. na koniec 2005 roku łącznie obsługiwał 6211 samochodów, z czego 565 znajdowało się w wyłącznym zarządzaniu. Mając umowy z 274 klientami (wzrost wobec grudnia 2004 o +39) i ponad 5,6 tys. aut w klasycznym wynajmie - wynik ten zapewnił firmie w badanym okresie miejsce na podium. Dokładnie 12,9% udziału w rynku plasuje DCFM w czołówce przedsiębiorstw CFM w Polsce. Wzrost liczby aut odnotował kolejny ważny gracz z 8-procentowym udziałem w rynku czyli firma LeasePlan Fleet Management (Polska) Sp. z o.o., która pozyskała wobec grudnia 2004 dodatkowych +781 samochodów (obecnie w full service leasingu 3476 aut) przy 202 klientach (+70 wobec grudnia 2004). Znacząco wyższym rezultatem zakończyła rok 2005 firma ALD Automotive Polska Sp. z o.o. (liczba klientów 167,i zwyżka o 87 wobec grudnia 2004). Odnotowała także wzrost floty o dodatkowe 718 aut (wobec ). Opiekuje się aktualnie 2423 pojazdami (w obu usługach). W ogólnym zestawieniu graczy głównych ALD Automotive Polska zwiększył udział w rynku do 4,2%. Imponującym przyrostem floty może pochwalić się firma Express Sp. z o. o, która w badanym okresie pozyskała na wynajem kolejne 902 auta (w obu usługach) i miała podpisanych 115 umów czyli o 53 więcej wobec grudnia 2004, i 29 więcej wobec połowy roku Duży wzrost nastąpił szczególnie wśród klientów, którzy najwyraźniej zainteresowali się ofertą wyłącznego zarządzania. 3

4 Poważny jest w badanym okresie dorobek firmy SAMSET Sp. z o.o., która grudzień zakończyła wynikiem 91 klientów (to aż o 40 więcej wobec grudnia poprzedniego roku) i przyrostem aut o ponad 780 sztuk. W klasycznym wynajmie SAMSET ma 399 pojazdów, a w samym zarządzaniu aż 1601 co daje flotę dokładnie 2000 samochodów w obu usługach. Znacząco podniósł wynik sprzedaży zespół Volkswagen Leasing Polska Sp. z o.o., który na koniec grudnia 2005 podał wynik 79 klientów (+46 wobec grudnia 2004) i równolegle odnotował wzrost floty aż o 636 aut. Obecnie w obu usługach wynajmuje flotę 1277 pojazdów z czego bardzo znaczący przyrost dotyczy usługi full service leasing (+573 pojazdy). [Tabela 1. Liczba klientów korzystających wyłącznie z zarządzania flotą oraz z zarządzania i finansowania floty s. 9] [Tabela 2. Floty według typu oferowanej usługi. Zarządzenie i finansowanie oraz wyłącznie zarządzane. s.10] Aktywność w staraniach o nowych klientów widać również po wynikach spółek pracujących w ramach Programu ToyotaCorpoCars Management. Gdyby potraktować łącznie liczbę aut obsługiwanych w wynajmie klasycznym przez wszystkie firmy działające w Programie TCC jak flotę jednego gracza, to miałby on udział rynkowy w tej kategorii usług rzędu (mowa tylko o samochodach zarządzanych i finansowanych). Generalnie spółki działające na rzecz Programu posiadają ogółem więcej samochodów w wyłącznych zarządzaniu, niż full service leasingu. Po zsumowaniu zarówno liczby samochodów zarządzanych jak i zarządzanych i finansowanych przez firmy otrzymamy łącznie aż 5002 samochody (czyli wobec czerwca 2005 więcej o ok.1500 pojazdów). Na ogólne powodzenie Programu pracuje kilkanaście podmiotów z czego do wiodących należą: katowicka ARMADA Fleet Management Sp. z o.o. (1510 wszystkich aut), AUTO PODLASIE Sp. o. o. (1176 wszystkich aut), oraz łódzki AMX aut. [Tabela 3. Spółki pracujące w ramach Programu ToyotaCorpoCars Management. Floty według typu oferowanej usługi. s. 11] Największe floty i gracze główni rynku car fleet management Przy tworzeniu zestawień o pojedynczych, największych flotach obsługiwanych na rzecz jednego klienta, celem wyłonienia rzeczywiście największych parków samochodowych, a tym samym wskazania swoistych liderów przyjęliśmy pułap minimum 100 aut. Przy tworzeniu zestawienia głównych graczy próg wynosił 1000 aut i dotyczył tylko aut w usłudze wynajmu klasycznego (czyli full service leasing). Z aut obsługiwanych przez wszystkie firmy cfm podlega wyłącznemu zarządzaniu. Choć klasyczny wynajem (z finansowaniem) pozostaje usługą częściej wybieraną przez klientów to równolegle widać, że szereg przedsiębiorców pewniejszą ręką sięga po samo zarządzanie. 4

5 Wystarczy przypomnieć, że wyłączne zarządzanie w roku ubiegłym było na poziomie 4,5 tys. aut. Zanotowany wzrost w ciągu 12 miesięcy jest zatem rzędu 100% (nawet przyjmując różnice w liczbie badanych firm). Pozycję liderów w zarządzaniu pojedynczą flotą na rzecz jednego klienta przejęły pod koniec roku 2005 spółki pracujące w ramach Programu ToyotaCorpoCars Management siedleckie AUTO PODLASIE oraz łódzka firma AMX. Pierwsza zarządza aktualnie największą pojedynczą flotą złożoną z aż 645 samochodów, natomiast AMX zarządza flotą 600 aut. Na trzeciej pozycji uplasował się dotychczasowy zwycięzca wielu edycji niniejszego badania firma SAMSET 572 aut. Mimo spadku w tej kategorii SAMSET zanotował imponujący przyrost aut wyłącznie zarządzanych, ponieważ wobec grudnia 2004 osiągnął wynik wyższy o 607 samochodów w usłudze managmentu. Ze wszystkich biorących udział w badaniu to największy przyrost jeśli chodzi o tę usługę w badanym okresie. Pozostali gracze zarządzają flotami poniżej 400 aut. [Wykres 5. Pojedyncza największa tylko zarządzana flota. s.12.] Koniec roku 2005, w kategorii wynajmu klasycznego (full service leasing) przyniósł zmiany w grupie liderów. Niekwestionowany zwycięzca w kategorii wszystkich obsługiwanych samochodów (w obu usługach 6821) firma ARVAL Polska oddała nieznacznie pola rywalowi firmie Masterlease jeśli wziąć pod uwagę wynajem klasyczny. Na koniec grudnia firma miała 14,3% udziału w rynku przy 6266 samochodach w tej usłudze. DaimlerChrysler Fleet Management zajmuje trzecią pozycję mając wysoki blisko 13% udział w tym rynku usług oraz 5646 aut w klasycznym wynajmie. Masterlease na koniec grudnia wykazał aż 6319 aut w klasycznym wynajmie (to o ponad 2tys. więcej wobec grudnia ubiegłego roku), co daje mu miejsce na podium z 14,5% udziałem w rynku. Nieco poniżej 10% udziału mają: LeasePlan Fleet Management (8% aut), PTSŁ TRANSPOST (7,8% aut), ING Car Lease Polska (5,8% aut), ALD Automotive Polska (4,2% aut), Express (4,1% samochodów), Hertz Lease (3, samochody), Business Lease Poland (3, aut) oraz CAREFLEET (3, auta). Do grona głównych graczy dołączyły kolejne firmy: ARMADA Fleet Management (2,8% i 1220 aut) oraz Volkswagen Leasing Polska z 2,4% udziałem w rynku (1034). [Wykres 6. Pojedyncza największa zarządzana i finansowana flota.s.13 ] [Wykres 7. Główni gracze w sektorze wynajmu długoterminowego. Według liczby samochodów obsługiwanych w ramach usługi typu full service leasing. s. 14] Z przesłanych informacji wynika również, że w II połowie roku 2005 największą pojedynczą zarządzaną i finansowaną flotę obsługiwała dla jednego klienta firma Masterlease samochodów. Następnie tak liczną flotę wynajmuje PTSŁ TRANSPOST (1701 aut) oraz DaimlerChrysler Fleet Management - flotę 991 aut. 5

6 Kolejne najliczniejsze pojedyncze floty, obsługiwane na rzecz jednego klienta liczyły poniżej 700 pojazdów. Tak liczne parki obsługiwali m.in. LeasePlan Fleet Management Polska Sp. z o.o. (618), Business Lease Poland Sp. z o.o. (485), CAREFLEET (466), ARVAL (450) i Hertz Lease (420). Najczęściej wynajmowane marki samochodów W 5 firm najpopularniejszym wynajmowanym samochodem pozostaje Opel Astra II. Drugi z rodziny Opla model Corsa uzyskał na koniec roku 33% głosów. Kolejne, bardzo często wybierane marki to Ford Focus (44%), Renault Megane 22% (jedyny wskazany model z rodziny Renault), Skoda Fabia, Peugeot 307, Fiat Panda i Toyota Yaris (po 17%). W wynajmowanych flotach znajdziemy także Skodę Octavię, Forda Mondeo, Peugoeta 206, Forda Fiestę, Fiata Ducato, VW Passata i Toyotę Avensis (po ). Wyniki na prezentowanym wykresie nie sumują się do 100%, ponieważ można było wskazać więcej niż jedną markę. [Wykres 8. Marki samochodów cieszące się największą popularnością wśród klientów s.15] Klienci firm cfm według branż jakie reprezentują Rok 2005 przyniósł też zmiany w kategorii branż najczęściej korzystających z wynajmu długoterminowego. Najczęściej, firmy cfm wskazywały na klientów reprezentujących branżę farmaceutyczną (63%), na drugim miejscu znalazły się przedsiębiorstwa z branży dóbr szybko zbywalnych. Na takich klientów wskazało 5 badanych oferentów. Wynajem zagościł też na dobre w branży finansowej i bankowości (44%) oraz okrzepł w firmach usługowych (25%) oraz sektorze IT (25%). Znaczącą grupę odbiorców stanowi branża telekomunikacyjna (19%). Pozostali wskazywani to klienci sektora medycznego i paliwowego (po ), [Wykres. 9. Najczęściej reprezentowane branże i sektory gospodarki według klientów korzystających z usług CFM s.15] Kolejny raport (wyniki za I kwartał 2006) zostanie przygotowany w pierwszych dniach kwietnia i będzie dostępny również w całości na naszej stronie internetowej do odwiedzania której serdecznie Państwa zapraszamy. Katarzyna Pydych Research manager Wrocław, styczeń 2006 Współpraca Aleksandra Bruź Koordynator Projektu 6

7 Wykres 1 i 2 Liczba klientów korzystających z usług firm Car Fleet Management_ narastająco r. (dla 12 f irm) r. (dla 13 f irm) r. (dla 25 f irm) r. (dla 32 f irm) r. (dla 32 f irm) r. (dla 35 f irm) Liczba klientów korzystających z usług firm Car Fleet Management rok 2005 rok 2004 rok 2004 rok

8 Wykres 3 i 4. Klienci firm CFM zrzeszonych w Polskim Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów 55% 45% Klienci pozostałych firm CFM Samochody obsługiwane w wyłącznym zarządzaniu oraz w zarządzaniu i finansowaniu (Stan na II półrocze 2005; łącznie ) Udział samochodów obsługiwanych przez pozostałe firmy CFM 42% 58% Udział samochodów obsługiwanych przez firmy zrzeszone w PZWLP 8

9 L.p. Stan na dzień Stan na dzień Stan na dzień Stan na dzień A-1 Rent a Car Sp. z o.o ALD Automotive Polska Sp.z o.o AMX b.d. b.d. b.d. 5 4 Armada Fleet Management Sp. z o.o Arval Polska Sp. z o.o. b.d. b.d. b.d.* Auto Podlasie Sp. z o.o Bankowy Fundusz Leasingowy S.A. b.d. b.d. b.d. b.d. 8 BPH Auto Finanse S.A BRE Leasing Sp. z o.o. (dotyczy wyłącznie Zespołu CFM) Business Lease Poland Sp. z o.o CAREFLEET S.A Carolina Fleet Management Sp. z o.o. DaimlerChrysler Fleet Management Polska Sp. z o.o Dobrygowski Sp. z o.o. b.d. b.d. b.d Express Sp. z o.o Flota Sp. z o.o. b.d Global CFM Sp.z o.o. b.d ING Car Lease Polska Sp.z o.o LeasePlan Fleet Management (Polska) Sp.z o.o Masterlease Polska (Prime Car Management S.A.) NIVETTE Fleet Management Sp. z o.o Orbis Transport Sp. z o.o. Licencjobiorca Hertz Lease Intl PTSŁ TRANSPOST S.A Renault Credit Polska Sp. z o.o. b.d. b.d. b.d SAMSET Sp. z o.o Wszystkie firmy CFM (alfabetycznie; kursywą firmy zrzeszone w PZWLP) Silesia Rent a Car Sp. z o.o. Toyota Bielany Sp. z o.o. Toyota Marki Sp. z o.o. Toyota Radość Sp. J. Liczba klientów korzystających wyłącznie z zarządzania flotą oraz z zarządzania i finansowania floty b.d. b.d. b.d. 8 b.d b.d b.d Toyota Sacar Sp. J. b.d Trust Rent a Car S.C Volkswagen Leasing Polska Sp. z o.o W&J Wiśniewski Sp. z o.o Watin Leasing&Finance S.A Pozostali b.d Ogółem * przyjęliśmy ok.290 klientów (dane z ubiegłego roku) 9

10 Tabela 2 Floty wg typu oferowanej usługi (Liczba samochodów w tej usłudze) L.p. Nazwa firmy (alfabetycznie, firmy zrzeszone w PZWLP kursywą) wyłącznie zarządzanie Łączna zarządzanie i finansowanie suma aut A-1 Rent a Car Sp. z o.o ALD Automotive Polska Sp.z o.o Arval Polska Sp. z o.o. b.d Bankowy Fundusz Leasingowy S.A. b.d BPH Auto Finanse S.A BRE Leasing Sp. z o.o. (dane dotyczą wyłącznie Zespołu Car Fleet Business Lease Poland Sp. z o.o CAREFLEET S.A DaimlerChrysler Fleet Management Polska Sp. z o.o. b.d. 565 b.d b.d Express Sp. z o.o ING Car Lease Polska Sp.z o.o LeasePlan Fleet Management (Polska) Sp.z o.o Masterlease Polska 13 (Prime Car Management S.A.) NIVETTE Fleet Management Sp. z o.o Orbis Transport Sp. z o.o. Licencjobiorca Hertz Lease b.d. 295 b.d b.d PTSŁ TRANSPOST S.A Renault Credit Polska Sp. z o.o SAMSET Sp. z o.o Trust Rent a Car S.C Volkswagen Leasing Polska Sp. z o.o Watin Leasing&Finance S.A Ogółem

11 Tabela 3. L.p. Spółki pracujące w ramach Programu Toyota CorpoCars Management (alfabetycznie) wyłącznie zarządzanie Floty wg typu oferowanej usługi (Liczba samochodów w tej usłudze) zarządzanie i finansowanie Łączna suma aut AMX Armada Fleet Management Sp. z o.o.(program Toyota CorpoCars Auto Podlasie Sp. z o.o.(program Toyota CorpoCars Carolina Fleet Management Sp. z o.o. (program Toyota CorpoCars Dobrygowski Sp. z o.o. (program Toyota CorpoCars Flota Sp. z o.o Global CFM Sp.z o.o.(program Toyota CorpoCars Silesia Rent a Car Sp. z o.o.(program Toyota CorpoCars Toyota Bielany Sp. z o.o. (program Toyota CorpoCars Toyota Marki Sp. z o.o.(program Toyota CorpoCars Toyota Radość Sp. J.(program Toyota CorpoCars Toyota Sacar Sp. J.(program Toyota CorpoCars W&J Wiśniewski Sp. z o.o.(program Toyota CorpoCars Ogółem

12 Wykres 5. Pojedyncza najw iększa zarządzana flota (dla jednego klienta) II półrocze 2005 r. [dane w szt.] Auto Podlasie (Toyota CorpoCars AMX (Toyota CorpoCars SAMSET DaimlerChrysler Fleet Management Polska ALD Automotive Polska BRE Leasing NIVETTE Fleet Management Arval Polska Express Toyota Bielany (Toyota CorpoCars CAREFLEET Volkswagen Leasing Polska GlobalCFM (Toyota CorpoCars Orbis Transport Licencjobiorca Hertz Lease ING Car Lease Polska Carolina Fleet Management (Toyota CorpoCars Business Lease Poland LeasePlan Fleet Management (Polska)

13 Wykres 6. Pojedyncza najw iększa zarządzana i finansow ana flota ( dla jednego klienta) II półrocze 2005 r. [dane w szt.] Masterlease Polska (Prime Car PTSŁ TRANSPOST DaimlerChrysler Fleet Management Polska LeasePlan Fleet Management (Polska) 618 Business Lease Poland 485 CAREFLEET 466 Arval Polska 450 Orbis Transport Licencjobiorca Hertz Lease 420 BRE Leasing 416 ING Car Lease Polska 390 Express 278 BPH Auto Finanse 268 Armada Fleet Management (Toyota CorpoCars 223 Volkswagen Leasing Polska 201 W&J Wiśniewski (Toyota CorpoCars 127 ALD Automotiv e Polska 125 Toyota Radość (Toyota CorpoCars 120 NIVETTE Fleet Management

14 Wykres 7. Główni gracze w sektorze wynajmu długoterminowego [według liczby samochodów obsługiwanych w ramach usługi typu "full service leasing"] II pólrocze 2005 r. Pozostali ,4% Volkswagen Leasing Polska Armada Fleet Management (TCCM) CAREFLEET Business Lease Poland Orbis Transport Licencjobiorca Hertz Lease Express ALD Automotive Polska ING Car Lease Polska PTSŁ TRANSPOST LeasePlan Fleet Management (Polska) ,4% 2,8% 3, 3, 3, 4,1% 4,2% 5,8% 7,8% 8,0% DaimlerChrysler Fleet Management Polska Arval Polska Masterlease Polska ( Prime Car Management ) ,9% 14,3% 14,5% 0% 2% 4% 8% 10% 12% 14% 1 Wykres 8 i 9 14

15 Marki samochodów cieszące się największą popularnością wśród klientów II półrocze 2005r. Toyota Avensis VW Passat Fiat Ducato Opel Zafira Ford Fiesta Peugeot 206 Ford Mondeo Skoda Octavia Toyota Corolla Opel Vectra Toyota Yaris Fiat Panda Peugeot 307 Skoda Fabia Renault Megane Opel Corsa Ford Focus Opel Astra II 11% 11% 17% 17% 17% 17% 22% 33% 44% 5 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Najczęściej reprezentowane branże i sektory gospodarki (wg klientów korzystających z usług CFM) II półrocze 2005 r. branża farmaceutyczna dobra szybko zbyw alne 5 63% finanse i bankowość 44% usługi* it budownictwo telekomunikacja 25% 25% 19% 19% sektor medyczny sektor paliwowy 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% *w tym m.in. elektronika, systemy zabezpieczające, usługi 15

RYNEK CAR FLEET MANAGEMENT W POLSCE podsumowanie półrocza 2013

RYNEK CAR FLEET MANAGEMENT W POLSCE podsumowanie półrocza 2013 RAPORT KERALLA RESEARCH RYNEK CAR FLEET MANAGEMENT W POLSCE podsumowanie półrocza 2013 WYNAJEM DŁUGOTERMINOWY SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH (OUTSOURCING FLOT) Data publikacji październik 2013 CAR FLEET MANAGEMENT

Bardziej szczegółowo

The Car Fleet Management Market in Poland. Data for the 2nd half of 2005 & yearly summary

The Car Fleet Management Market in Poland. Data for the 2nd half of 2005 & yearly summary Full Report The Car Fleet Management Market in Poland Data for the 2nd half of 2005 & yearly summary Methodological note A questionnaire about the Polish car fleet management market was circulated among

Bardziej szczegółowo

PERŁY POLSKIEGO LEASINGU

PERŁY POLSKIEGO LEASINGU 31 Wartość sprzętu i oprogramowania IT kwartale 2015 r. (netto w mln zł) Lp. Spółka IT 1. Europejski Fundusz 19,34 2. Millennium Leasing Sp. z o.o. 15,23 3. ING Lease (Polska) Sp. z o.o. 14,74 4. SG Equipment

Bardziej szczegółowo

Leasing - nadal ciekawą formą finansowania

Leasing - nadal ciekawą formą finansowania SPECJALNY DODATEK SPECJALNY: Leasing i wynajem ZPL Rozmowa z Andrzejem Sugajskim, dyrektorem generalnym Związku Polskiego Leasingu Leasing - nadal ciekawą formą finansowania TruckAuto.pl: Czym jest leasing

Bardziej szczegółowo

Bez VAT-u do końca marca

Bez VAT-u do końca marca 20 21 27 marca 2014 r. perły polskiego leasingu Wartość środków oddanych w leasing w 2013 r. (netto w mln zł) Lp. Spółka Ogółem ruchomości i nieruchomości 1 Europejski Fundusz 3 169,16 Leasingowy SA 2

Bardziej szczegółowo

Wyniki branży leasingowej za I półrocze 2014

Wyniki branży leasingowej za I półrocze 2014 Wyniki branży leasingowej za I półrocze 2014 Konferencja prasowa Związku Polskiego Leasingu 31.07.2014 Konfederacja Lewiatan ul. Zbyszka Cybulskiego 3 Warszawa Rynek leasingu Rynek leasingu Aktywa finansowane

Bardziej szczegółowo

GRUPA MASTERLEASE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2014

GRUPA MASTERLEASE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2014 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA ZA ROK 2014 LIST PREZESA Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce Raport Roczny Grupy Masterlease, w którym zamieściliśmy

Bardziej szczegółowo

Barometr Flotowy 2013

Barometr Flotowy 2013 Barometr Flotowy 2013 Janusz Kowalik Prezes Zarządu Arval Service Lease Polska Sp. z o.o. Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprezentować Państwu wyniki ósmej edycji raportu Barometr Flotowy 2013 międzynarodowej

Bardziej szczegółowo

Wyniki branży leasingowej za 2013 rok

Wyniki branży leasingowej za 2013 rok Wyniki branży leasingowej za 2013 rok Konferencja prasowa Związku Polskiego Leasingu 22.01.2014 Konfederacja Lewiatan ul. Zbyszka Cybulskiego 3 Warszawa Lista członków Związku Polskiego Leasingu Akf leasingpolska

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA ROK 2013 LIST PREZESA Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, Z przyjemnością przekazuję Państwu niniejszy raport roczny. Jako wstęp do sprawozdania rocznego chciałbym

Bardziej szczegółowo

W branży flotowej czeka nas przede wszystkim rozwój telematyki

W branży flotowej czeka nas przede wszystkim rozwój telematyki 14 FLOTA LIDERZY 2014 Liderzy Floty 2014 Statystyki firm członkowskich PZWLP po czwartym kwartale 2014 r. FSL Pełny wynajem długoterminowy Lp. Firma Liczba pojazdów 1 LeasePlan FM 20 808 2 Arval Polska

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE. Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE. Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Warszawa, 2011 Spis treści Województwo dolnośląskie...3 Województwo kujawsko-pomorskie...6

Bardziej szczegółowo

Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów. Wyniki branży wynajmu długoterminowego samochodów w Polsce w 2014 roku

Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów. Wyniki branży wynajmu długoterminowego samochodów w Polsce w 2014 roku Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów Wyniki branży wynajmu długoterminowego samochodów w Polsce w 2014 roku Rok 2014 w branży CFM najważniejsze zjawiska i wydarzenia Niestabilność przepisów prawnych

Bardziej szczegółowo

Outsourcing w zarządzaniu flotą samochodową

Outsourcing w zarządzaniu flotą samochodową 24 FLOTA Outsourcing w zarządzaniu flotą samochodową Niemal każda prężnie rozwijająca się firma potrzebuje samochodów dla swoich pracowników, aby mogli oni realizować wyznaczone im cele. Istnieje wiele

Bardziej szczegółowo

MŚP pod lupą Raport 2011

MŚP pod lupą Raport 2011 MŚP pod lupą Raport 2011 Wstęp MŚP pod lupą Prezentujemy Państwu raport poświęcony sytuacji małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. MŚP są najważniejszą siłą gospodarki, stanowiąc 99 procent ogółu

Bardziej szczegółowo

L E A S I N G 2 0 0 8

L E A S I N G 2 0 0 8 RAPORT LEASING 2008 Pełny zakres Wyznaczamy trendy w finansowaniu inwestycji ING Lease Polska lider na rynku leasingu nieruchomości. Jesteśmy w tej dziedzinie ekspertem od początku działalności sfinansowaliśmy

Bardziej szczegółowo

Efektywne zarz¹dzanie finansami przedsiêbiorstwa

Efektywne zarz¹dzanie finansami przedsiêbiorstwa FAKTORING czym różni się od kredytu obrotowego czy kasy fiskalne napedzą koniunkturę w branży leasingowej profesjonalne zarządzanie flotą optymalizuje firmowe budżety KREDYT TECHNOLOGICZNY FAKTORING LEASING

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2009 rok

Sprawozdanie Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2009 rok Sprawozdanie Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2009 rok 19 kwietnia 2010 r. SPIS TREŚCI CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI ORBIS S.A....3 1.1 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ORBIS S.A...3 1.2

Bardziej szczegółowo

Prezentujemy Państwu autorski

Prezentujemy Państwu autorski TransporT pod lupą W Wstęp Prezentujemy Państwu autorski raport, który zawiera analizę sytuacji branży transportu drogowego i jej znaczenie dla polskiej gospodarki. Wskazujemy obszary, które są pomocne

Bardziej szczegółowo

SEKTORA NOWOCZESNYCH USŁUG BIZNESOWYCH W POLSCE

SEKTORA NOWOCZESNYCH USŁUG BIZNESOWYCH W POLSCE SEKTORA NOWOCZESNYCH USŁUG BIZNESOWYCH W POLSCE SPIS TREŚCI Wstęp 5 Analiza sektora usług dla biznesu w Polsce 9 Baza danych oraz metodologia 11 Typy firm z sektora usług dla biznesu 12 Lokalizacja firm

Bardziej szczegółowo

Full service leasing / wynajem długoterminowy - Finansowanie z ryzykiem wartości rezydualnej + co najmniej 4 usługi z listy pozostałych usług

Full service leasing / wynajem długoterminowy - Finansowanie z ryzykiem wartości rezydualnej + co najmniej 4 usługi z listy pozostałych usług Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów dane na dzień 31.12.27 r. 1 DEFINICJE Full service leasing / wynajem długoterminowy - Finansowanie z ryzykiem wartości rezydualnej + co najmniej 4 usługi z listy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA ROKU Rzeszów, dnia 5 sierpnia roku dnia roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE F w tys. EUR*** I kwartał I kwartał I kwartał I kwartał WYBRANE DANE FINANSOWE narastająco narastająco narastająco narastająco okres od 01/01/15 do 31/03/15 okres od 01/01/14 do 31/03/14 okres od 01/01/15

Bardziej szczegółowo

9 15 maja 2014 r. 25 ZŁOTA SETKA 0100 NAJWIĘKSZYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH 0 25 NAJCENNIEJSZYCH MENEDŻERÓW ŚWIATA FINANSÓW.

9 15 maja 2014 r. 25 ZŁOTA SETKA 0100 NAJWIĘKSZYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH 0 25 NAJCENNIEJSZYCH MENEDŻERÓW ŚWIATA FINANSÓW. 9 15 maja 2014 r. 25 ZŁOTA SETKA fot: fotolia 0100 NAJWIĘKSZYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH 0 25 NAJCENNIEJSZYCH MENEDŻERÓW ŚWIATA FINANSÓW 26 9 15 maja 2014 r. ZŁOTA SETKA RANKING 100 NAJWIĘKSZYCH INSTYTUCJI

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w I połowie 2007 roku SPIS TREŚCI

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w I połowie 2007 roku SPIS TREŚCI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE S..A.. W I PÓŁROCZU 2007 ROKU WRZESIEŃ 2007 SPIS TREŚCI I. GOSPODARKA POLSKA W I POŁOWIE 2007 ROKU... 3 1. GŁÓWNE TENDENCJE MAKROEKONOMICZNE...3

Bardziej szczegółowo

2011 2012 2013 2014P 2015P 2016P

2011 2012 2013 2014P 2015P 2016P 1 sty 12 1 mar 12 1 maj 12 1 lip 12 1 wrz 12 1 lis 12 1 sty 13 1 mar 13 1 maj 13 1 lip 13 1 wrz 13 1 lis 13 1 sty 14 1 mar 14 1 maj 14 1 lip 14 MARVIPOL KUPUJ (RAPORT INICJUJĄCY) WYCENA 9,42 PLN 11 WRZEŚNIA

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja raportu. Getin Holding. Kapitał intelektualny. Zysk operac. (bank) 81,3 97,2 131,9 186,5 223,4 Getin WIG 1

Aktualizacja raportu. Getin Holding. Kapitał intelektualny. Zysk operac. (bank) 81,3 97,2 131,9 186,5 223,4 Getin WIG 1 16 lutego 2005 Aktualizacja raportu Nazwa BRE Bank Securities Finanse Polska GETI. WA; GTN.PW Trzymaj (Niezmieniona) Cena bieżąca Cena docelowa Kapitalizacja Free float Średni dzienny obrót (3 mies.) Struktura

Bardziej szczegółowo

100 najlepszych i 50 najbardziej dynamicznych instytucji finansowych

100 najlepszych i 50 najbardziej dynamicznych instytucji finansowych 21-27 czerwca 2013 r. 19 ZŁOTA SETKA 100 najlepszych i 50 najbardziej dynamicznych instytucji finansowych 20 21-27 czerwca 2013 r. ZŁOTA SETKA RANKING 100 NAJWIĘKSZYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH wg przychodów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w I półroczu 2015 roku

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w I półroczu 2015 roku 2 SPIS TREŚCI I. GOSPODARKA POLSKA W I POŁOWIE 2015 ROKU... 5 1. SYTUACJA MAKROEKONOMICZNA ORAZ SYTUACJA NA RYNKU PIENIĘŻNYM I WALUTOWYM... 5 2. RYNEK KAPITAŁOWY... 5 3. SEKTOR BANKOWY... 7 II. SCHEMAT

Bardziej szczegółowo

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN Data sporządzenia: 1 grudnia 2014 Raport analityczny CUBE.ITG S.A. AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN W kontekście obserwowanego w ostatnich tygodniach spadku kursu CUBE.ITG uważamy, iż w chwili obecnej

Bardziej szczegółowo