10 Lat Wrocławskiej Edukacji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "10 Lat Wrocławskiej Edukacji 03.04.2014"

Transkrypt

1 10 Lat Wrocławskiej Edukacji

2 Wydatki na oświatę Niemal dwukrotny wzrost wydatków na oświatę w ciągu 10 lat 505,210,342 zł 526,211,373 zł 553,357,048 zł 575,320,346 zł 659,587,789 zł 791,529,216 zł 811,582,400 zł 767,966,707 zł 825,796,046 zł 937,816,112 zł 944,062,324 zł

3 , ,679.4 Wydatki na oświatę Wrocław na III miejscu wśród innych miast (w mln zł)

4 Przyjazne miejsce Nowe inwestycje W wyniku budowy, przebudowy i adaptacji powstało: 18 przedszkoli 8 szkół podstawowych Utworzono: miejsc w przedszkolach 2 275miejsc w szkołach podstawowych

5 21,7 mln zł 20,4 mln zł 28,2 mln zł 37,0 mln zł 76,4 mln zł 134,0 mln zł 90,3 mln zł 29,1 mln zł 16,8 mln zł 55,3 mln zł 32,2 mln zł Przyjazne miejsce Liczba inwestycji oraz nakłady finansowe

6 Budowa ZSP Nr 12 ul. Suwalska Koszt 32,5 mln zł

7 Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 16 ul. Wietrzna 16,3 mln

8 Budowa Przedszkola nr 56 ul. Wałbrzyska Koszt 4 mln zł

9 Budowa Przedszkola nr 77 ul. Niemcewicza

10 Budowa Przedszkola nr 51 ul. Semaforowa Koszt 6,7 mln zł

11 Budowa Przedszkola nr 58 ul. Strzegomska

12 7 Przedszkoli modułowych 925 miejsc

13 Przyjazne miejsce Rewitalizacja obiektów Przed realizacją Gimnazjum nr 15 ul. Jedności Narodowej (ok. 5 mln zł)

14 Przyjazne miejsce Rewitalizacja obiektów Po realizacji Gimnazjum nr 15 ul. Jedności Narodowej (ok. 5 mln zł)

15 Przyjazne miejsce Rewitalizacja obiektów Przed realizacją Liceum Ogólnokształcącego nr 1 ul. Poniatowskiego (ok. 4.5 mln zł)

16 Przyjazne miejsce Rewitalizacja obiektów Po realizacji Liceum Ogólnokształcącego nr 1 ul. Poniatowskiego (ok. 4.5 mln zł)

17 Przyjazne miejsce Remonty obiektów Liceum Ogólnokształcące nr VII ul. Krucza Przed realizacją

18 Przyjazne miejsce Remonty obiektów Liceum Ogólnokształcące nr VII ul. Krucza Po realizacji

19 Przyjazne miejsce Remonty obiektów Liceum Ogólnokształcące nr VII ul. Krucza Przed realizacją

20 Przyjazne miejsce Remonty obiektów Liceum Ogólnokształcące nr VII ul. Krucza Po realizacji

21 Przyjazne miejsce Remonty obiektów Przed realizacją Centrum Kształcenia Praktycznego ul. Strzegomska

22 Przyjazne miejsce Remonty obiektów Po realizacji Centrum Kształcenia Praktycznego ul. Strzegomska

23 Przyjazne miejsce Remonty obiektów Przed realizacją Gimnazjum nr 21 ul. Św. Jerzego

24 Przyjazne miejsce Remonty obiektów Po realizacji Gimnazjum nr 21 ul. Św. Jerzego

25 30 pracowni szkolnych 8.8 mln zł

26 30 pracowni szkolnych 8.8 mln zł

27 30 pracowni szkolnych 8.8 mln zł

28 34 pracownie warsztatowe 25.5 mln zł

29 34 pracownie warsztatowe 25.5 mln zł

30 34 pracownie warsztatowe 25.5 mln zł

31 Baza sportowa 8 nowych bloków sportowych 88 boisk 6 basenów Koszt 140 mln zł

32 Blok sportowy Gimnazjum nr 3 ul. Świstackiego

33 Blok sportowy Gimnazjum nr 13 ul. Reja

34 Blok sportowy Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 i Zespołu Szkół Plastycznych ul. P. Skargi

35 Blok sportowy Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 i Zespołu Szkół Plastycznych ul. P. Skargi

36 Blok sportowy Liceum Ogólnokształcące nr XII ul. Orląt Lwowskich

37 Blok sportowy ZSTiE ul. Haukego Bosaka

38 Blok sportowy Szkoła Podstawowa nr 47 ul. Januszowicka

39 Basen Szkoła Podstawowa nr 46 ul. Ścinawska

40 Basen Szkoła Podstawowa nr 72 ul. Trwała

41 Basen Szkoła Podstawowa nr 18 ul. Poznańska

42 Basen Szkoła Podstawowa nr 18 ul. Poznańska

43 Zespół Szkół nr 19 ul. Spółdzielcza

44 Zespół Szkół nr 7 ul. Prosta/Pawłowa

45 Liceum Ogólnokształcące nr XV ul. Wojrowicka

46 Gimnazjum nr 14 ul. Kołłątaja

47 Przyjazne miejsce Zielony Wrocław Szare na zielone od 2009 r. zieleń ozdobna zieleń izolacyjna (zabezpieczająca przed hałasem i pyłem) ogródki dydaktyczne i ekologiczne (zakątki dla ptaków i motyli) układy dydaktyczno-ruchowe Koszt 1,8 mln zł

48 Przyjazne miejsce Zielony Wrocław

49 Przyjazne miejsce Zielony Wrocław

50 Przyjazne miejsce Zielony Wrocław

51 Przyjazne miejsce Zielony Wrocław

52 Przyjazne miejsce Zielony Wrocław

53 Przyjazne miejsce Zielony Wrocław

54 Place zabaw Radosna Szkoła 3,7 mln zł

55 Szkoła w Mieście 26 szkół, 57 instytucji, 3 mln zł Uniwersytet Wrocławski Centrum Poznawcze Humanitarium Politechnika Wrocławska Zoo Muzeum Narodowe

56 Wrocławski przedszkolak Upowszechnianie wychowania przedszkolnego współczynnik scholaryzacji w % wyższy niż w 2006 dywersyfikacja opieki przedszkolnej Formy publiczne 104 przedszkola Formy niepubliczne 38 przedszkoli, 98 punktów przedszkolnych Familijny Poznań Dzień przedszkolaka Zabawy fundamentalne Edukacja ekologiczna i zdrowotna Miejski Program Logopedyczny Edukacja językowa

57 Wrocławski przedszkolak Scholaryzacja - współczynnik scholaryzacji w % wyższy niż w % 79.74% 82.28% 84.96% 87.53% 91.20% 94.06% b.d

58 Włączanie do edukacji

59 Włączanie do edukacji Integracja Edukacja Włączająca

60 Edukacja w partnerstwie (Fundacja Promyk Słońca) pilotażowy model nauczania dla 50 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i nauczanych indywidualnie 1,7 mln

61 Centrum Kształcenia Ustawicznego Nauczanie Na Odległość, e-learning z wykorzystaniem platformy edukacyjnej

62 Dolnośląski Festiwal Nauki od 2006 roku pokazy interaktywne dla uczniów SP, G i SPG

63 Polska Akademia Umiejętności spotkania naukowo-dydaktyczne LO nr IV, VII, X, XV T. Różewicz członek Polskiej Akademii Umiejętności

64 Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III SP zajęcia dodatkowe dla uczniów 72 szkół podstawowych, 6,5 mln zł

65 Akademia Wychowania Fizycznego oraz Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Nowa Jakość Praktyk Pedagogicznych

66 Wrocław stolicą czytania 11 skrzyneczek do bookcrossingu na terenie miasta oraz ok. 80 skrzyneczek ustawionych we wrocławskich szkołach i przedszkolach

67 Młodzi Obywatele Kultury aktywni w świecie kultury przeglądy, koncerty,

68 I Wrocławski Kongres Naukowy Dzieci I Młodzieży promowanie metod stymulacji ciekawości poznawczej uczniów na wszystkich poziomach edukacji

69 Przygotowanie na potrzeby rynku pracy Edukacja przedsiębiorczości Miasto Dzieci - Topacz Miasteczko zawodów Doradztwo zawodowe Centra branżowe Projekty edukacyjne Baza Współpraca z pracodawcami 84 Klasy patronackie Kształcenie ustawiczne

70 Wrocławski system stypendialny stypendystów zł Uczniowski Program Stypendialny ( zł) Stypendia dla uczniów uzdolnionych Stypendia dla laureatów konkursu Szkolny Nobel Stypendia matematyczne Studencki Program Stypendialny ( zł) Stypendia dla wyjeżdżających na studia zagraniczne Stypendia dla olimpijczyków Stypendia dla doktorantów Narodowy System Stypendialny ( zł) 34.31% 7.10% 58.59%

71 Efekty Rankingi 2013 dwa licea w pierwszej dziesiątce, I miejsce dla LO XIV w latach 2003 i 2013

72 Rankingi 2014 Ranking liceów ogólnokształcących i ranking maturalny liceów ogólnokształcących Złote szkoły 7 liceów (LO nr XIV, III, XII,VII, IV, V, VIII) Srebrne szkoły 2 licea (LO nr IX, XII) Brązowa szkoła 1 liceum (LO nr X) Rankingi techników, maturalny techników i egzaminów zawodowych Złote szkoły 2 technika (T nr 10 w EZN, T nr 13 w ZSE-A) Srebrna szkoła 1 technikum (T nr 12 w ZS 23) Brązowe szkoły 3 technika (T nr 7 w ZSTiE, T nr 15 w ZS nr 25, T nr 2 w ZS nr 2)

73 Sukcesy i wyróżnienia Dolnośląski Klucz Sukcesu

74 Sukcesy i wyróżnienia Partner Lokalny Programu Szkoła bez Przemocy

75 Efekty Sukcesy i wyróżnienia Gmina przyjazna młodzieży

76 Sukcesy i wyróżnienia Zabawy fundamentalne 2012

77 Sukcesy i wyróżnienia Europejska Nagroda Promocji Przedsiębiorczości Nagroda Ministra Gospodarki za promocję przedsiębiorczości, Europejska Nagroda Promocji Przedsiębiorczości

78 Sukcesy i wyróżnienia ECO Certyfikat 2011

79 Sukcesy i wyróżnienia Samorządowy Lider Edukacji Wyróżnienie Mecenas Wiedzy dla Prezydenta 2011

80 Sukcesy i wyróżnienia Lider innowacyjnej edukacji 2013

81 Wyniki sprawdzianu szóstoklasistów 27,2 śr. wynik wrocławian wyższy od śr. województwa i od śr. kraj. 3 pkt przewaga Wrocławia na tle województwa od roku 2002 tylko 1,8 pkt do pierwszego miejsca (Warszawa) Wrocław Dolnośląskie Polska

82 Wyniki egzaminu gimnazjalnego W ostatnich latach średni wynik egzaminu gimnazjalnego wyniósł 62,1 pkt i jest wyższy o 8,5 pkt od średniej województwa, a o 7,3 pkt wyższy od średniej krajowej. Wrocław Dolnośląskie Polska

83 Zdawalność egzaminu maturalnego W ostatnich latach średnia zdawalność egzaminu maturalnego wynosi 82,4% i jest wyższa o 4,2% od średniej województwa i o 3,4% od średniej krajowej. Wrocław Dolnośląskie Polska 86% 84% 82% 80% 78% 76% 74% 72% 70%

84 Efekty Zdawalność egzaminu maturalnego (2010) 83.5% 84.2% 84.3% 85.0% 85.1% 82.0% 79.7% 80.5% 78.0%

85 Zdawalność egzaminu maturalnego (2010) Wrocław na I miejscu w rankingu dużych miast ze względu na osiągnięty wynik zdawalności 85.0% 85.1% 84.2% 84.3% 83.5% 82.0% 79.7% 80.5% 78.0%

86 Efekty Absolwenci naszych szkół Dalsze kształcenie na studiach wyższych: 86% absolwentów liceów ogólnokształcących 40% absolwentów wrocławskich techników Wskaźnik bezrobocia wg GUS w styczniu 2014 r.: 14.0% 13.8% 5.7% Polska Dolnośląskie Wrocław

87 Wrocławska edukacja w liczbach Średnia nadpłata na etat nauczycielski (w zł)

88 Wynagrodzenie nauczycieli Coroczna wypłata wyższych wynagrodzeń niż wymagana w KN 234 zł - Średnia nadpłata na etat nauczycielski (zł) II miejsce wśród dużych miast

89 Wrocławska edukacja w liczbach: Liczba Nauczycieli Stażysta Kontraktowy Mianowany Dyplomowany 8,652 8,432 8,182 8,177 8,069 8,022 8,097 8,142 8,162 8,

90 Destination Imagination (DI) kreatywne myślenie dywergencyjne ogólnoświatowy program sukces 3 wrocławskich drużyn (G13 2 gr. i SP63) cel: Wrocław organizatorem ogólnopolskiego finału DI

91 Sport i harmonia DOJO. Początek drogi.

92 Edukacja w Aglomeracji Wrocławskiej potrzeby rynku pracy Aglomeracji Wrocławskiej wykorzystanie przestrzeni Aglomeracji Wrocławskiej w realizacji programów nauczania Krośnicka Kolejka Wąskotorowa Kościół Pokoju w Świdnicy

93 Kultura naukowa w szkołach deklaracja budowania Miasta Kultury Naukowej

94 W stronę dobrej jakości życia Ścieżki korekcyjne w terenie ćwiczenia wad postawy - inicjatywa na skalę ogólnopolską Zdrowe żywienie Piece konwekcyjne Jakość we wnętrzach

95 Dziękuję za uwagę.

Spis treści. I Wprowadzenie... 2. II Finansowanie oświaty... 2

Spis treści. I Wprowadzenie... 2. II Finansowanie oświaty... 2 Realizacja Strategii rozwoju gorzowskiej oświaty w latach 2011-2015 oraz informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2012 2013. Spis treści I Wprowadzenie... 2 II Finansowanie oświaty...

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Żoliborz w roku szkolnym 2013/2014

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Żoliborz w roku szkolnym 2013/2014 Spis treści 1. Wprowadzenie... 7 2. Jednostki systemu oświaty nadzorowane przez dzielnicę podsumowanie... 9 1. Informacje ogólne, specyfika jednostek... 9 a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego...

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Sprawozdanie z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2010 2020 za rok 2010 Marzec

Bardziej szczegółowo

Lepsza edukacja, lepsze perspektywy dla miasta

Lepsza edukacja, lepsze perspektywy dla miasta Warszawa, 12 listopada 2008 r. Lepsza edukacja, lepsze perspektywy dla miasta Zwiększenie oferty edukacyjnej dla dzieci i młodzieŝy, nauczycieli, organizacji pozarządowych, decentralizacja i lepsze zarządzanie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych 2013/2014

SPIS TREŚCI. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych 2013/2014 SPIS TREŚCI Wstęp... 5 1. Ustawowe zadania oświatowe gmin i powiatów.. 6 2. Organizacja przedszkoli, szkół oraz placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Rzeszów. 11 2.1. Wychowanie przedszkolne...

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Białołęka w roku szkolnym 2010/2011

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Białołęka w roku szkolnym 2010/2011 Spis treści 1. Wprowadzenie... 7 2. Jednostki systemu oświaty nadzorowane przez dzielnicę podsumowanie... 8 1. Informacje ogólne, specyfika jednostek... 8 a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego...

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Świdnica w roku szkolnym 2013/2014

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Świdnica w roku szkolnym 2013/2014 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Świdnica w roku szkolnym 2013/2014 (Obowiązek sporządzenia i przedstawienia corocznej informacji o stanie realizacji zadań oświatowych wynika z art.

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych. w Mieście Kobyłka. w roku szkolnym 2012/2013

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych. w Mieście Kobyłka. w roku szkolnym 2012/2013 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Mieście Kobyłka w roku szkolnym 2012/2013 SPIS TREŚCI Wstęp... 4 I. Dane demograficzne Miasta Kobyłka... 5 II. Informacja o jednostkach organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Wawer w roku szkolnym 2011/2012

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Wawer w roku szkolnym 2011/2012 2 Spis treści 1. Wprowadzenie... 7 2. Jednostki systemu oświaty nadzorowane przez dzielnicę podsumowanie... 11 1. Informacje ogólne, specyfika jednostek... 11 a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego...

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ Opole, lipiec 2010 r. Spis treści I. Wstęp 3 II. Informacja o realizacji zadań 3 1. Sieć

Bardziej szczegółowo

Oswiata. w Gminie Grodzisk Mazowiecki

Oswiata. w Gminie Grodzisk Mazowiecki , Oswiata w Gminie Grodzisk Mazowiecki 1 Szanowni Państwo Ważnym elementem w wychowaniu młodych ludzi jest otaczające ich środowisko. Szkoły kształtują osobowość, a także rozwój intelektualny i społeczny

Bardziej szczegółowo

Obowi zek sporz dzenia i przedstawienia informacji o stanie realizacji zada o

Obowi zek sporz dzenia i przedstawienia informacji o stanie realizacji zada o Informacja Burmistrza Polkowic o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 009/010 jest przedstawiana Radzie Miejskiej po raz drugi, na podstawie znowelizowanej w marcu 009 r. ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY WIELKA WIEŚ

WÓJT GMINY WIELKA WIEŚ WÓJT GMINY WIELKA WIEŚ INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Wielka Wieś w roku szkolnym 2010/2011 (art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty Dz. U. z 1996r., Nr

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA UZDOLNIEŃ I ROZWIJANIA ZAINTERESOWAŃ

SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA UZDOLNIEŃ I ROZWIJANIA ZAINTERESOWAŃ ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 27 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 64 IM. 650 LECIA BYDGOSZCZY ORAZ GIMNAZJUM NR 32 IM. ROBERTA SCHUMANA UL. SARDYNKOWA 7 SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA UZDOLNIEŃ I ROZWIJANIA ZAINTERESOWAŃ Bydgoszcz,

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA EDUKACJI W GMINIE GNIEWINO

STRATEGIA EDUKACJI W GMINIE GNIEWINO STRATEGIA EDUKACJI W GMINIE GNIEWINO 1 1. Misja 2 2. Wprowadzenie.2 2.1. Szkoły w Gminie Gniewino 2.2. Instytucje wspierające 2.3. Powiązania z innymi dokumentami 3. Diagnoza stanu oświaty w gminie..3

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE OŚWIATY

RAPORT O STANIE OŚWIATY RAPORT O STANIE OŚWIATY kwiecień 2013 I. Realizacja zadań oświatowych przez Miasto Bełchatów I.1. Podstawy prawne realizacji zadań oświatowych przez Miasto Bełchatów W okresie przygotowywania tegorocznego

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE ORAZ PLACÓWKI OŚWIATOWE Z POWIATU LĘBORSKIEGO

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE ORAZ PLACÓWKI OŚWIATOWE Z POWIATU LĘBORSKIEGO ZSO nr ZSO nr 2 SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE ORAZ PLACÓWKI OŚWIATOWE Z POWIATU LĘBORSKIEGO ZSGŻiA ZSMI PCEZSP SOSW MDK INFORMATOR ROK SZKOLNY 204/205 PPP STAROSTWO POWIATOWE W LĘBORKU 84300 Lębork, ul.czołgistów

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Kielcach

Kuratorium Oświaty w Kielcach Kuratorium Oświaty w Kielcach 25-516 Kielce tel. 41 34 21 634 al. IX Wieków Kielc 3 fax 41 34 48 883 e-mail: kurator@kuratorium.kielce.pl http://kuratorium.kielce.pl Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU OŚWIATY MIASTA WODZISŁAW ŚLĄSKI NA LATA 2015-2020

STRATEGIA ROZWOJU OŚWIATY MIASTA WODZISŁAW ŚLĄSKI NA LATA 2015-2020 STRATEGIA ROZWOJU OŚWIATY MIASTA WODZISŁAW ŚLĄSKI NA LATA 2015-2020 Wodzisław Śląski, czerwiec 2015 /projekt do konsultacji / 0 Spis treści I. Wprowadzenie.... 2 II. Organizacja prac.... 3 III. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Miejskiej Hajnówka w roku szkolnym 2012/2013

INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Miejskiej Hajnówka w roku szkolnym 2012/2013 ZOK.4424.40.2013 INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Miejskiej Hajnówka w roku szkolnym 2012/2013 (aktualny stan oświaty w mieście z uwzględnieniem informacji o wynikach sprawdzianów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. Warszawa lipiec 2011 1 Część podsumowująca. 1 Kolejny rok realizacji

Bardziej szczegółowo

GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W RZGOWIE. Gmina Rzgów

GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W RZGOWIE. Gmina Rzgów GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W RZGOWIE Gmina Rzgów INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Rzgów w roku szkolnym 2012/2013 Październik 2013 Obowiązek sporządzenia i przedstawienia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 200/20 Obowiązek sporządzania i przedstawiania informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy w roku szkolnym wynika

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI. Diament innowacyjny system pracy ze zdolnymi uczniami

BIULETYN INFORMACYJNY FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI. Diament innowacyjny system pracy ze zdolnymi uczniami NR (3) październik 2012 www.fundusze.malopolska.pl ISSN 2299-0577 Budowa interaktywnej biblioteki w Skawinie Holownik nowa usługa aktywizacji zawodowej Diament innowacyjny system pracy ze zdolnymi uczniami

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH GMINY RZGÓW W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

INFORMACJE O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH GMINY RZGÓW W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 INFORMACJE O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH GMINY RZGÓW W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Podstawa prawna: art. 5a ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256,poz.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych GMINY BOJSZOWY

INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych GMINY BOJSZOWY INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych GMINY BOJSZOWY w roku szkolnym 2010/2011 Podstawa prawna: Art. 5a ust. 4 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. tekst jednolity z 19 listopada

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA ŚWIDNICA ZA LATA 2012-2013

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA ŚWIDNICA ZA LATA 2012-2013 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA ŚWIDNICA ZA LATA 2012-2013 Wizja rozwoju miasta: Miasto do życia Misja Miasta: rozwój wartości wspólnotowych w nawiązaniu do tradycji miasta kupieckiego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W MIEŚCIE I GMINIE SOLEC KUJAWSKI W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W MIEŚCIE I GMINIE SOLEC KUJAWSKI W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W MIEŚCIE I GMINIE SOLEC KUJAWSKI W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 (art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty Dz. U. z 1996r., Nr 67, poz.

Bardziej szczegółowo

RAPORT. o stanie miasta 2013

RAPORT. o stanie miasta 2013 RAPORT o stanie miasta 2013 Suwałki 2014 Spis treści I OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA MIASTA 1.1 Położenie 1.2 Struktura przestrzenna miasta 1.3 Demografia II INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA 2.1 Ochrona zdrowia 2.2

Bardziej szczegółowo