AMATORSKA SIEĆ KOMPUTEROWA DOBRCZ DOBRCZ. Amatorska Sieć Komputerowa ASK DOBRCZ DOBRCZ. Komunikacja. Harmonogram NSP / PPD.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AMATORSKA SIEĆ KOMPUTEROWA DOBRCZ DOBRCZ. Amatorska Sieć Komputerowa ASK DOBRCZ DOBRCZ. Komunikacja. Harmonogram NSP / PPD."

Transkrypt

1 e-vita II Czym jest program e-vita II? Dlaczego to robimy? Program jest oparty na doświadczeniach zdobytych w efekcie realizacji pierwszej edycji programu e-vita. Gminom proponujemy zastosowanie sprawdzonego w poprzedniej edycji modelu informatyzacji. Partnerami są PAFW i FWW PoniewaŜ na terenach wiejskich ograniczone są moŝliwości dostępu do Internetu. PoniewaŜ wśród mieszkańców wsi brakuje wiedzy PoniewaŜ brakuje pomysłów brak pomysłów na wykorzystanie Internetu PoniewaŜ chcemy zaktywizować lokalne społeczności Dlaczego to robimy? Skąd pochodzimy? Elementy programu Budowa strategii informatyzacji gminy Wsparcie doradców Dotacje na NSK / PPD Szkolenia dla uŝytkowników Projekty lokalne wykorzystujące Internet Seminaria Publikacje Witryna Wiejska 1

2 Harmonogram NSP / PPD Komunikacja Przygotowanie projektu (czerwiec wrzesień 2006) Koncepcja Wsparcie doradców Projekt WdroŜenie (październik marzec 2007) Przygotowanie pomieszczeń Instalacja urządzeń Uruchomienie Komunikacja między uczestnikami programu jest waŝnym elementem wsparcia. Mail Forum Spotkania Umowy dotacji Przed podpisaniem umowy dotacji na budowę NSK/PPD zostanie uzgodnione między stronami zakres, koszt i terminy realizacji. Umowy dotacji zostaną przygotowane i podpisane we wrześniu. Cała kwota dotacji zostanie przekazana do beneficjentów. Kwota dotacji jest kwotą netto. Rozliczenie nastąpi w marcu kwietniu W trakcie realizacji moŝliwa jest zmiana zakresu po uzgodnieniu z FWW. AMATORSKA SIEĆ KOMPUTEROWA DOBRCZ Wrocław 8 czerwiec 2006 r. Amatorska Sieć Komputerowa DOBRCZ Jak powstała i rozwijała się ASK DOBRCZ Struktura techniczna sieci Administracja sieci Przyszłość ASK DOBRCZ Jak powstała a i rozwijała a się ASK DOBRCZ Marzec 2004 r. - Program MNiI IKONKA Czerwiec 2004 r. Pierwsi uŝytkownicy sieci Wrzesień 2004 r. Wymiana AP Listopad 2004 r. Oficjalny start ASK DOBRCZ Grudzień 2004 r. Budowa pierwszego mostu Styczeń 2005 r. Problemy ze sprzętem 2

3 Jak powstała a i rozwijała a się ASK DOBRCZ cd. Styczeń 2005 r. Budowa kolejnego AP Styczeń 2005 r. Serwer FreeBSD, LMS Luty 2005 r. Zmiana lokalizacji AP Suponin Sierpień 2005 r. Budowa AP Wudzyn Grudzień 2005 r. Przekształcenie własnościowe ASK DOBRCZ 5 GHz Maksymilianowo Zintegrowny system zarządzania sieciami Struktura techniczna ASK DOBRCZ i kilka uwag praktycznych Urządzenie nadawcze - anteny sektorowe - wysokiej klasy Access Pointy - MikroTik Lokalizacja AP WyposaŜenie klienckie Jakość montaŝu Przyszłość ASK DOBRCZ Współpraca z AWACOM, członkiem wspierający Towarzystwa Rozwoju Gminy Dobrcz Budowa kolejnych punktów dostępowych Podłączenie wszystkich świetlic z terenu Gminy do Internetu 5 GHz Maksymilianowo 3

4 Punkt dostępowy DOBRCZ Punkt dostępowy SUPONIN Punkt dostępowy WUDZYN Punkt Dostępowy Dobrcz Dziękuj kuję za uwagę Wrocław 8 czerwiec 2006 r. Marek Richter: Wrocław r 4

5 Prawo telekomunikacyjne Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz. U. Nr 171, poz. 1800), Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 października 2005 r. w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być uŝywane bez pozwolenia radiowego (Dz. U. 230, poz. 1955) Prawo budowlane Ustawa z dnia 7 lipca 1997 r. (Dz. U. Nr Budowa masztów Maszty o wysokości powyŝej 3m nad dach budynku podlegają zgłoszeniu budowlanemu. Podstawa prawna, prawo budowlane: Art Zgłoszenia właściwemu organowi wymaga: 2)... b) urządzeń na obiektach budowlanych, o wysokości powyŝej 3 m Na wszystkie urządzenia pracujące na terenie Polski wymagane jest posiadanie waŝnego dokumentu stwierdzającego zgodność z zasadniczymi wymaganiami w myśl art.153 ustawy z 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz z późn. zm.). Prawo telekomunikacyjne Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz. U. Nr 171, poz. 1800), Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 października 2005 r. w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być uŝywane bez pozwolenia radiowego (Dz. U. 230, poz. 1955) Prawo budowlane Ustawa z dnia 7 lipca 1997 r. (Dz. U. Nr Zgłoszenie działalności telekomunikacyjnej W przypadku świadczenia usług telekomunikacyjnych, za które będą pobierane opłaty, naleŝy uprzednio dokonać rejestracji tej działalności w Rejestrze przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonym przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Rejestracja taka jest bezpłatna, a wzór znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej UKE Kawiarenka Internetowa Czy prowadzenie działalności gospodarczej w formie kafejki internetowej stanowi działalność regulowaną i podlega obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych? Definicja usługi telekomunikacyjnej, zawarta w art. 2 pkt 48) Pt słuŝy do wyznaczenia zakresu działalności telekomunikacyjnej, determinując jednocześnie charakter stosunków prawnych w ramach których świadczone są usługi telekomunikacyjne. Usługa telekomunikacyjna jest przede wszystkim usługą w rozumieniu gospodarczym, a więc działaniem podejmowanym w celach zarobkowych, dla zaspokojenia cudzych potrzeb. W przypadku prowadzenia kawiarenki internetowej przedsiębiorca taki, będzie równieŝ dostawcą usług telekomunikacyjnych. Obowiązek wpisu przedsiębiorców prowadzących kawiarenki internetowe powinien być respektowany, poniewaŝ ustawa Prawo telekomunikacyjne nie przewiduje Ŝadnych zwolnień i wyłą łączeń w tym zakresie. 5

6 Przydatne linki: Urząd Komunikacji Elektronicznej: DIPOL Podradnik instalatora: TELECENTRUM Publiczny Punkt Dostępu Do Internetu Telecentrum Wychodzi naprzeciw potrzebom społeczności wiejskiej w zakresie rozwijania i propagowania idei społeczeństwa informacyjnego w środowisku lokalnym. Telecentrum MoŜe być miejscem, gdzie osoby, które nie mają dostępu do Internetu, będą mogły z niego skorzystać. MoŜe być centrum sieci lokalnej. MoŜe być elementem aktywizacji lokalnej społeczności. Funkcje telecentrum Usługowe Udostępnianie usług teleinformatycznych Informacyjne Przekazywanie aktualnych informacji dotyczących róŝnych aktywności lokalnych Edukacyjne Prowadzenie szkoleń, e-learning Telecentrum to nie kawiarenka Kawiarenka internetowa stanowi miejsce realizacji INDYWIDUALNYCH potrzeb mieszkańców do rozrywki powszechnego dostępu do stron WWW, poczty elektronicznej, IRC, chat, serwerów FTP połączone z typowymi usługami oferowanymi przez kawiarnię. 6

7 Telecentrum to nie kawiarenka Telecentrum powinno realizować równieŝ potrzeby społeczności jako ogółu. Jest miejscem spotkań mieszkańców UmoŜliwia prowadzenie szkoleń Wspiera realizację lokalnych projektów Realizuje inne funkcje np. punkt biblioteczny Warunki jaki powinno spełniać Pomieszczenie przystosowane do długotrwałego przebywania ludzi. Stałe łącze Internetowe Sieć wewnętrzna i pracownia komputerowa Stała obecność osoby nadzorującej i wspierającej uŝytkowników Dostępność dla mieszkańców Czas otwarcia powinien być dostosowany do aktywności mieszkańców/uŝytkowników Właściwe oznakowanie Informacja Administrator Kto powinien być administratorem PPD Urząd Gminy (lokal, fundusze, etaty) Organizacja lokalna (PPD moŝe być dobrym sposobem na rozwinięcie aktywności i finansowanie ngo sów) A jak jest u was? Jak działa GCI? IKONKA? Kawiarenki? Koszty, opłaty, Zainteresowanie mieszkańców MoŜliwość przekształcenia w telecentrum w ramach e-vitaii Ogólnopolska Sieć Administratorów Sieci 7

8 ma być czymś więcej niŝ forum internetowym ma grupować najbardziej aktywnych animatorów Internetu łączy administratorów, którzy chcą zrobić coś więcej niŝ tylko zarządzać siecią znajomych Celem powstania jest wsparcie działań lokalnych administratorów poprzez doradztwo wymianę doświadczeń wspólnotę celów wspólne spotkania Deklaracja powstania Wrocław 2006 Zasady współpracy Platforma Internetowa Forum Spotkania Propozycje działań Jutro Następne spotkanie Cekcyn, sierpień 2006 Zaproszeni goście (eksperci) AWACOM CISCO, Maciej Flak Ogólnopolska Sieć Administratorów Sieci ma być czymś więcej niŝ forum internetowym ma grupować najbardziej aktywnych animatorów Internetu łączy administratorów, którzy chcą zrobić coś więcej niŝ tylko zarządzać siecią znajomych 8

9 Celem powstania jest wsparcie działań lokalnych administratorów poprzez doradztwo wymianę doświadczeń wspólnotę celów wspólne spotkania Deklaracja powstania Wrocław 2006 Zasady współpracy Platforma Internetowa Forum Spotkania Propozycje działań Jutro Następne spotkanie Cekcyn, sierpień 2006 Zaproszeni goście (eksperci) AWACOM CISCO, Maciej Flak 9

Jak tworzyć sieć lokalną

Jak tworzyć sieć lokalną Rozpoznanie Organizacja sieci - założenia Infrastruktura techniczna planowanie Amatorska Sieć Komputerowa DOBRCZ Podsumowanie Rozpoznanie Ilu jest potencjalnych użytkowniku ytkowników w sieci Jak jest

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. Warszawa lipiec 2011 1 Część podsumowująca. 1 Kolejny rok realizacji

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA TECHNICZNA SZKIELETU SIECI SZEROKOPASMOWEJ

KONCEPCJA TECHNICZNA SZKIELETU SIECI SZEROKOPASMOWEJ KONCEPCJA TECHNICZNA SZKIELETU SIECI SZEROKOPASMOWEJ Nazwa zadania: Inwestor: Opracowanie koncepcji wdrożenia sieci teleinformatycznej dla potrzeb gminy, oraz przedstawienie w formie opisowej zasady działania

Bardziej szczegółowo

PREZYDENTA MIASTA LEGIONOWO (organ administracji publicznej)

PREZYDENTA MIASTA LEGIONOWO (organ administracji publicznej) OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 18 sierpnia 2015 r, Legionowo Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU

Bardziej szczegółowo

Studium Wykonalności projektu. e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego

Studium Wykonalności projektu. e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego Studium Wykonalności projektu e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego Wykonawca: SoftBlue Siedziba główna firmy: ul. Bolesława Chrobrego 24 lok nr 1 85-047

Bardziej szczegółowo

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Podsumowanie dotychczasowego wykonania Strategii regulacyjnej Prezesa UKE. Warszawa, listopad 2014 r.

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Podsumowanie dotychczasowego wykonania Strategii regulacyjnej Prezesa UKE. Warszawa, listopad 2014 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Podsumowanie dotychczasowego wykonania Strategii regulacyjnej Prezesa UKE Warszawa, listopad 2014 r. 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. SYNTETYCZNE PODSUMOWANIE REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Studium wykonalności systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji i Informacji

Bardziej szczegółowo

SIWZ Projekt umowy ZP/PN/46/2011/WED

SIWZ Projekt umowy ZP/PN/46/2011/WED UMOWA NR... Załącznik nr 7 do SIWZ W dniu... we Wrocławiu pomiędzy: Gminą Wrocław z siedzibą we Wrocławiu, pl. Nowy Targ 1/8, będącą podatnikiem podatku VAT o numerze NIP 897-13-83-551: zwaną dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Metody wspomagania decyzji budowy infrastruktury teleinformatycznej dla komunikacji elektronicznej urząd obywatel

Metody wspomagania decyzji budowy infrastruktury teleinformatycznej dla komunikacji elektronicznej urząd obywatel Zakład Sieci Z-2 Metody wspomagania decyzji budowy infrastruktury teleinformatycznej dla komunikacji elektronicznej urząd obywatel 02.30.002.7 Warszawa, grudzień 2007 2 Praca nr 02.30.002.7 Metody wspomagania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2008 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2008 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2008 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. Warszawa 2009 1 Część podsumowująca. 1 Pierwszy rok realizacji działań

Bardziej szczegółowo

SILESIA-NET STUDIUM WYKONALNOŚCI

SILESIA-NET STUDIUM WYKONALNOŚCI SILESIA-NET - BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W SUBREGIONIE CENTRALNYM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO: POWIAT MIKOŁOWSKI ORAZ GMINY POWIATU MIKOŁOWSKIEGO (MIKOŁÓW, ŁAZISKA GÓRNE, ORZESZE, ORNONTOWICE, WYRY)

Bardziej szczegółowo

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo podlaskie

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo podlaskie Załącznik nr 7 do Studium Wykonalności projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Wzór umowy o partnerstwie publiczno prywatnym pomiędzy samorządem województwa (podmiot publiczny) i Operatorem Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo lubelskie

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo lubelskie Załącznik nr 7 do Studium Wykonalności projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Wzór umowy o partnerstwie publiczno prywatnym pomiędzy samorządem województwa (podmiot publiczny) i Operatorem Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ORGANIZACYJNO- TECHNICZNA REALIZACJI PROJEKTU BUDOWA WIELKOPOLSKIEJ SIECI SZEROKOPASMOWEJ

KONCEPCJA ORGANIZACYJNO- TECHNICZNA REALIZACJI PROJEKTU BUDOWA WIELKOPOLSKIEJ SIECI SZEROKOPASMOWEJ KONCEPCJA ORGANIZACYJNO- TECHNICZNA REALIZACJI PROJEKTU BUDOWA WIELKOPOLSKIEJ SIECI SZEROKOPASMOWEJ Sierpień 2011 SPIS TREŚCI 1. GENEZA I UZASADNIENIE PROJEKTU... 3 1.1. WSTĘP... 3 1.2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH

BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH PLANOWANIE I PRZYGOTOWANIE KONCEPCJI Poradnik dla samorządowców CZĘŚĆ I Waldemar E. Grzebyk, Danuta Iłowska, Jarosław M. Janiszewski, Grzegorz Puszczyk Fundacja Wspomagania

Bardziej szczegółowo

PPPPPPP PPPP P PP P sspss sss P PPPP spp GP s s P s - s s

PPPPPPP PPPP P PP P sspss sss P PPPP spp GP s s P s - s s PPPPPPP PPPP P PP P sspss sss P PPPP spp Spis treści Wstęp... 8 Słownik pojęć i terminów... 9 1. Uwarunkowania i perspektywy rozwju społeczeństwa informacyjnego... 13 1.1 Definicje społeczeństwa informacyjnego...

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw

Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw I. Działanie 1.1. Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaangażowana jest w realizację Działania 1.1 w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Czerwiec 2015 Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komitetu Monitorującego Program Polska Cyfrowa 2014-2020. Komitet Monitorujący Program Polska Cyfrowa, 22 grudnia 2014 r.

Regulamin Komitetu Monitorującego Program Polska Cyfrowa 2014-2020. Komitet Monitorujący Program Polska Cyfrowa, 22 grudnia 2014 r. Regulamin Komitetu Monitorującego Program Polska Cyfrowa 2014-2020 Komitet Monitorujący Program Polska Cyfrowa, 22 grudnia 2014 r. podstawa prawna skład komitetu grupy robocze uwagi do regulaminu Podstawa

Bardziej szczegółowo

e-głogów strategia budowy i rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Głogowie.

e-głogów strategia budowy i rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Głogowie. Bogusław Dyduch e-głogów strategia budowy i rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Głogowie. Temat opracowania: koncepcja radiowego systemu transmisyjnego Streszczenie: Niniejsze opracowanie stanowi koncepcję

Bardziej szczegółowo

LOKALNY PLAN OPERACYJNY ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

LOKALNY PLAN OPERACYJNY ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO Załącznik do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Wołominie z dnia... 2007r. LOKALNY PLAN OPERACYJNY ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W GMINIE WOŁOMIN NA LATA 2007-2013 Kraków Tarnów - Wołomin, wrzesień

Bardziej szczegółowo

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Warszawa, sierpień 2014

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Warszawa, sierpień 2014 + Raport pokrycia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną, zrealizowanymi w 2013 r. i planowanymi w 2014 r. inwestycjami oraz budynkami umożliwiającymi kolokację

Bardziej szczegółowo

Białystok, grudzień 2011 roku

Białystok, grudzień 2011 roku Białystok, grudzień 2011 roku Autorzy: Agnieszka Turbak, Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Bogdan Hanas, Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Anna Bakierska, Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Marzena Polińska-Tkaczuk,

Bardziej szczegółowo

Koncepcja budowy szerokopasmowej infrastruktury teleinformatycznej w mieście Lesznie

Koncepcja budowy szerokopasmowej infrastruktury teleinformatycznej w mieście Lesznie Koncepcja budowy szerokopasmowej infrastruktury teleinformatycznej w mieście Lesznie Wrzesień 2009 2 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 SPIS ILUSTRACJI... 7 SPIS TABEL... 8 1 ISTOTA I CELE PRZEDSIĘWZIĘCIA...

Bardziej szczegółowo

Rozrywka. Porozumienie z Saksonią podpisane. Nabór na szkolenia. Nowy Program Grantowy

Rozrywka. Porozumienie z Saksonią podpisane. Nabór na szkolenia. Nowy Program Grantowy Kraina Łęgów Odrzańskich 1(6) 2012 Egzemplarz bezpłatny Rozrywka Nowy Program Grantowy Pozyskaj dotację z Programu Leader Porozumienie z Saksonią podpisane Nabór na szkolenia Jak pozyskać dotację z działania

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej (ZST)

Koncepcja Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej (ZST) Zachodniopomorska Rada Społeczeństwa Informacyjnego Koncepcja Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej (ZST) Szczecin, kwiecień 2009. 1 Spis treści 1. Wstęp...3 1.1 Cel opracowania... 4 1.2 Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

na obszarach dotkniętych tym problemem

na obszarach dotkniętych tym problemem Określenie przyczyn wykluczenia cyfrowego na obszarach dotkniętych tym problemem Przyczyny techniczne, organizacyjne, społeczne Warszawa, grudzień 2008 r. Spis treści Wstęp 2 cel przeprowadzenia ekspertyzy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH GRUDZIEŃ 2006 SPIS TREŚCI WYKAZ UśYWANYCH SKRÓTÓW...4 WPROWADZENIE...5 ROZDZIAŁ I

Bardziej szczegółowo

Centra kształcenia na odległość na wsiach

Centra kształcenia na odległość na wsiach MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Dokumentacja konkursowa Centra kształcenia na odległość na wsiach Konkurs nr 9/2.1a/2006 Ministerstwo Edukacji Narodowej Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

C E N T R UM I N T E GR A C J I S POŁ E C ZNE J

C E N T R UM I N T E GR A C J I S POŁ E C ZNE J C E N T R UM I N T E GR A C J I S POŁ E C ZNE J s z a n s ą n a l e p s z e j u t r o Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo