QualitySkills.pl Praktyczne Warsztaty Jakościowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "QualitySkills.pl Praktyczne Warsztaty Jakościowe"

Transkrypt

1 E-Biuletyn o Zarządzaniu Jakością czyli Jakość z pasją Nr 1/VII/2012 Witamy serdecznie, W tym numerze pragniemy zachęcić do lektury: 1. Wakacje - relaks czy harówa? 2. Nowości 3. Metody jakościowe wykorzystywane w 3 fazach - faza przesiewania. 4. e-learning - nowy trend czy moda? 5. Zapraszamy do kontaktu. Jakość jest naszą pasją lubimy o niej dyskutować. Aleksandra Purzycka Jędrzej Bochyński ul. Kamienna 109, Wrocław tel fax www.

2 E-Biuletyn o Zarządzaniu Jakością czyli Jakość z pasją Nr 1/VII/ Wakacje - relaks czy harówa? Czas wakacji to zawsze czas urlopów, wyjazdów, odpoczynku, ale i również w organizacji czas braków kadrowych, zastępstw oraz zwiększonej pracy tych, co zostają. Zgodnie z szóstym punktem normy ISO 9001, która obecnie jest standardem w praktycznie każdej firmy, organizacja ma obowiązek zapewnić wszelkie zasoby potrzebne do: a) wdrażania i utrzymywania systemu zarządzania jakością, i ciągłego doskonalenia jego skuteczności, i b) zwiększenia zadowolenia klienta przez spełnienie jego wymagań. Zasoby te odejmują infrastrukturę, środowisko pracy oraz lub przede wszystkim zasoby ludzkie niezależnie od sezonowości i losowych przypadków. Czy Państwa organizacja jest na to przygotowana? się do planów produkcyjnych, zaopatrzenia, logistyki oraz wcześniejsze zaopatrzenie się w surowce w przypadku, gdy dostawcy mają wolne a my jesteśmy zobowiązani do dostarczenia towaru/usługo bez względu na okoliczności, święta, urlopy. Musimy pamiętać, że naszych Klientów nie interesuje czy nasza załoga jest na urlopie. Musimy przez cały czas zapewnić ten sam poziom jakości usług/towaru/obsługi oraz ciągle dbać o zadowolenie Klienta. Dla nas samych i dla stabilnego procesu oraz satysfakcji Klienta należy wcześniej ustanowić niezbędne środki i zasoby a następnie przez odpowiednie planowanie zapewnić niezmienny wysoki poziom działania organizacji. Tak, czas wakacji jest piękny, ale życzę Państwu, aby był on taki nie tylko dla tych, którzy mają wolne i to tylko do momentu aż nie wracają pierwszego dnia. Mam nadzieje, że istnieje klarowny i dostępny dla wszystkich plan urlopów. Jasno określone zastępstwa, nie tylko personalnie, ale równie odnośnie do określonych funkcji i zadań widoczne jest stopień zastępstw (pełne/do odpowiedniej kwoty/od odpowiednio określonego regionu). Jakie zadania wchodzą w zakres działalności przy zastępstwie - pełne wykonywanie zadań swoich i kolegi/koleżanki, czy tylko tak zwane bieżące gaszenie pożarów? Czy jest to ustandaryzowane, zakomunikowane i jasne dla wszystkich? Aby czas urlopów nie był czasem dezorganizacji przypominamy i zachęcamy do przyjrzenia się bliżej w swojej firmie procesowi zastępstw. Lipiec i sierpień to również czas wakacyjnego przestoju wielu firm, klientów i dostawców. Tu również apelujemy o wcześniejsze odwołanie ul. Kamienna 109, Wrocław tel fax www.

3 E-Biuletyn o Zarządzaniu Jakością czyli Jakość z pasją Nr 1/VII/ Nowości Qualityskills.pl Okres wakacyjny nie w każdej branży oznacza uśpienie rynku. Mimo, że branża szkoleniowa zdecydowanie należy do aktywności sezonowych, to w tym roku okres ten charakteryzuje się dużą aktywnością zarówno Klientów jak i pracowników Współpraca z portalem Centrum Jakości; Po raz kolejny wspólnie z centrum.jakosci.pl podjęła inicjatywę publikacji artykułów. Na łamach portalu centrum.jakosci.pl, jednego z największych poświęconych zagadnieniom jakości, zostaną opublikowane 3 nowe artykuły. Tematyka artykułów: 3. Podstawowe narzędzia w jakości wykorzystywane w 3 fazach. Faza przesiewania. W poprzednim wydaniu opisywaliśmy szczegółowo narzędzia i techniki jakościowe stosowane w pierwszej fazie - zbierania danych. Dla przypomnienia pragnę przedstawić logiczną kolejność posługiwania się narzędziami jakości: I. Faza Zbierania. II. Faza Przesiewania. III. Faza wzrostu i stabilizacji. 1. Six sigma; 2. Zdolność procesu; 3. Zarządzanie przez cele. Już wcześniej na łamach centrum.jakosci.pl zostały opublikowane trzy artykuły o tematyce: 1. Wdrażanie Metodologii 8D w organizacji 2. Specyfikacja ISO/TS oraz narzędzia wspomagające 3. 5S. Oprócz teorii w artykułach można znaleźć praktyczne wskazówki i przykłady z życia firmy. Serdecznie zachęcamy do lektury. Aleksandra Purzycka 1. Zbieranie 2. Przesiewanie 3. Wzrost i stabilizacja. Tym razem pragnę skupić się na przedstawieniu narzędzie stosowanych w następnej fazie - fazie przesiewania. I. Faza Zbierania. Jest to faza zbieranie danych, w której narzędzia służą, aby rejestrować głosu procesu i umieć zbierać z niego dane. Służą do tego m.in.: Arkusz analityczny (arkusz kontrolny); Karta kontrolna; 5W 2H; Narzędzie te zostały już mówione w poprzednim, czerwcowym wydaniu e-biuletynu. ul. Kamienna 109, Wrocław tel fax www.

4 E-Biuletyn o Zarządzaniu Jakością czyli Jakość z pasją Nr 1/VII/2012 II. Faza Przesiewania. Gdy zbierzemy już dane należy je odpowiednio posegregować i uporządkować, aby były one przydatne. Narzędzia te często służą nam do rozwiązywania problemów, wyciągania wniosków, pomagają znaleźć przyczyny lub trendy w procesie. Do narzędzi tych należą: Histogram; Diagram Pareto i krzywa Lorenza; Wykres Ishikawy (diagram przyczynowo-skutkowy); 5Why; 4/5/6/7 M; Histogram; Jest to jedno z podstawowych narzędzi służących do uporządkowania danych i sprawdzenia rozkładu wartości procesu/produktu. Jest to wykres słupkowy wpisany w dwie osie. Na osi X umieszcza się ilość próbek lub występowania. Oś X dzielona jest na przedziały, interwały lub osiągalne warności całkowite. Dla lepszego zobrazowania rozkładu liczba przedziałów powinna wynosić od 5 do 15. Na osi Y nanosi się wartość mierzoną. Wyniki uzyskane z pomiaru nanosi się graficznie w postaci prostokątów. Przy rozkładzie normalnym histogram ma postać krzywej Gaussa. Na wykres można dodatkowo nanieść limity specyfikacji, łatwo też zauważyć średnią i zobaczyć, jakie tendencje ma dana charakterystyka. Diagram Pareto i krzywa Lorenza; Jest to kolejne przedstawienie danych w postaci graficznej i jest to połączenie wykresu słupkowego jednak dane ustawione są innej kolejności oraz krzywej wartości skumulowanej. Jest to wykres słupkowy wpisany w dwie osie. Na osi X umieszczone są poszczególne kategorie, na osi Y umieszczone są jego wartości. Kategorie na osi X umieszczone są w zależności od uzyskanej wartości i w porządku malejącym - od największej od najmniejszej. Na osi Y umieszcza się oraz procentową wartości skumulowaną i/lub wartości otrzymane przez poszczególne kategorię. Począwszy od pierwszego słupka w kolejnych kategoriach krzywa rośnie pokazując wartości skumulowaną również wcześniejszych kategorii, kończąc na 100% po prawej stronie wykresu, przy ostatniej kategorii. Wykres ten służy to zidentyfikowania grup o największej wartości oraz do analizy 80/20, czyli sprawdzeniu które z grup/ czynników wpływa na 80% wartości skumulowanej, czyli wyniku. Zwykle 20% zmiennych wpływa na 80% wyniku i to na nich należy skupić się przede wszystkim. Rys. 1. Histogram. Źródło: Opracowanie własne. Rys. 2. Diagram Pareto i krzywa Lorenza. Źródło: centrum.jakości.pl ul. Kamienna 109, Wrocław tel fax www.

5 E-Biuletyn o Zarządzaniu Jakością czyli Jakość z pasją Nr 1/VII/2012 Wykres Ishikawy (diagram przyczynowo - skutkowy); Jest graficzne u systematyzowanie czynników oraz przyczyn występowania danego problemu. Opiera się na analizie części składowych poszczególny czynników wpływających na występowanie problemu. Najpierw ustala się główne kategorie wpływające na problem. Są to grube linie prostopadłe do "kręgosłupa" problemu. Kolejnie każdą z głównych kategorii należy rozłożyć na podkategorie a następnie na czynniki pierwsze. Im bardziej szczegółowo tym bliżej przyczyny źródłowej. Metody wspierające tworzenie wykresu Ishikawy to: 4/5/6/7 M, która pomaga nazwać główne kategorie oraz burza mózgów generująca podkategorie i czynniki pierwsze. Należy pamiętać, że liczą się pomysły, ale na koniec wpływ wszystkich czynników na problem musi być sprawdzony a te z największym prawdopodobieństwem wyeliminowane. 5Why; 5Why, czyli metoda 5 razy dlaczego, jest to jedna z najprostszych narzędzi wykorzystująca dziecięcą cechę poszukiwania odpowiedzi na podstawowe pytania. Należy najpierw zidentyfikować problem i pytamy się dlaczego on występuje lub dlaczego nie został wykryty. Zadajemy sobie pytanie dlaczego do kolejnych odpowiedzi, odtwarzając ciąg logiczny występowania błędu. 5 kolejnych pytań zostało statystycznie przyjęte jako analiza dostatecznie głęboka, nie zatrzymująca się na przyczynach pośrednich, jednak nie oznacza to, że musimy się zatrzymywać na odpowiedzi na 5 pytanie "dlaczego". Musimy dość do przyczyny źródłowej. Analiza nie musi być prowadzona tylko linowo, może pojawić się parę wariantów odpowiedzi, analizę prowadzi się równolegle. Metodą wspierającą 5Why jest też burzę mózgów. Rys 3. 5Why girl. Źródło: Internet, Eagle Scorpio by Karn G. Bulsuk. Rys 3. Wykres Ishikawy. Źródło: www. Rys 4. 5Why przy użyciu drzewa fault tree w programie free mind. Żródło: Opracowanie własne. Aleksandra Purzycka. ul. Kamienna 109, Wrocław tel fax www.

6 E-Biuletyn o Zarządzaniu Jakością czyli Jakość z pasją Nr 1/VII/2012 4/5/6/7 M; Metoda pozwalająca na analizę czynników wpływających na zjawisko w usystematyzowany sposób. Analizuje się jak dany czynnik oraz jego części składowe przyczyniają się na występowanie problemu. Analizujemy poszczególne kategorie, które w zależności od zakresu może mieć 5,6,7 następujących czynników. Nazwa metody pochodzi od ich ilości oraz do tego iż angielska nazwa każdego z nich zaczyna się na literę M: człowiek (Man) materiał (Material) sprzęt/maszyna (Machine) stosowana metoda (Method) kierownictwo (Management) system pomiarowy (Measurement) środowisko/otoczenie (Environment lub Mother nature) III. Faza wzrostu i stabilizacji. To faza formułowania wniosków oraz kompletowania dokumentacji. Jest ona jedną z najważniejszych faz w jakości. Nie sztuką jest kompletowanie informacji, robienie wykresów oraz diagramów, trzeba wiedzieć, po co się to robi. Faza wzrostu i stabilizacji pozwala nam kompletnie zakończyć cykl PDCA, uporządkować dokumentację, wprowadzić standardy w życie i dokumentację oraz ocenić efektywność działań korygujących. Diagram przebiegu procesu (schemat blokowy); SIPOC - RASCI FMEA Wszelkiego rodzaju matryce odpowiedzialności i umiejętności; Six sigma Audyty follow-up. Faza wzrostu i stabilizacji zostanie omówiona w kolejnych wydaniach e-biuletynu. Zapraszamy do lektury. Aleksandra Purzycka Rys 5. Wykorzystanie diagramu Ishikawy przy stosowaniu metody 5/6/7M. Źródło: Opracowanie własne na podstawie Wikipedii. ul. Kamienna 109, Wrocław tel fax www.

7 E-Biuletyn o Zarządzaniu Jakością czyli Jakość z pasją Nr 1/VII/ E-Learning nowy trend czy moda? Mimo, że specjalizuje się głownie w warsztatach zamkniętych przeprowadzanych w siedzibie klienta i w oparciu o jego procesy to chętnie też promujemy i rozwijamy nowoczesne metody prowadzenia warsztatów oraz komunikacji. W obecnych czasach, gdy wszystko praktycznie można zrobić przez Internet bardzo popularne są również szkolenia i warsztaty prowadzone w tej formie. Również jako Qualityskills.pl uczestniczymy w tym zjawisku i prowadzimy e-warsztaty, czyli naukę bezpośrednio prowadzoną przez Internet. Tematyka warsztatów jest zbliżona do warsztatów otwartych czy zamkniętych, czyli: - Metoda 8D (G8D); - Analiza FMEA; - Wymagania ISO/TS 16949:2009; Metody e-learningowe są coraz bardziej popularne i cieszą się coraz większym powodzeniem wśród słuchaczy i uczestników szkoleń. Jako jedno z wielu rozwiązań podnoszenia osobistych kwalifikacji oraz zdobywania wiedzy jakościowej proponuje e-warsztaty. W takim proponowanym systemie uczestnik e-szkolenia z przynajmniej tygodniowym wyprzedzeniem otrzymuje wszelkie potrzebne materiały do zapoznania się z tematyką: - pełną prezentację materiału w wersji elektronicznej zawierającą również praktyczne przykłady, które będą rozwiązywane wspólnie z prowadzącym; - Przykładowe formularze potrzebne do zobrazowania zadań, ćwiczeń. Uczestnik szkolenia zapoznaje się z materiałem wcześniej, ma możliwość również do samodzielnego przygotowania się do zadań. Jeśli uczestnik ma taka chęć może zgłosić wcześniej swoje tematy i propozycje przykładów lub problemów do rozwiązania, które później wraz z trenerem będą omawiane on-line. W uzgodnionym z prowadzącym terminie, korzystając z internatowych komunikatorów tj. np. Skype uczestnik szkolenia przerabia materiał danych warsztatów. W trakcje rozmowy trener ocenia stopień samodzielnego przyswojenia wiedzy przez uczestnika i skupia się na obszarach, które są mniej zrozumiałe, lub stwarzają problem. Wspólnie rozwiązywane są również przykłady i problemy przytoczone w materiałach lub proponowane przez uczestników. Test końcowy weryfikujący wiedzę jest wysyłany uczestnikowi, po uzupełnieniu i odesłaniu trenerowi uzyskuje on informację, czy materiał jest opanowany i pozwala samodzielnie wykorzystać wiedzę, czy wymaga to jeszcze dodatkowego czasu. Uczestnicy po rozwiązaniu testu z zakresu poruszanego w trakcie warsztatów otrzymują imienne certyfikaty potwierdzające ukończenie warsztatów z wynikiem pozytywnym. Korzyści z e-warsztatów; 1. Nie tracisz czasu na dojazdy: Ani w jedną ani w drugą stronę. Zyskujesz przynajmniej 2 godziny czasu dla siebie. 2. Nie tracisz tyle czasu na szkolenie; Ponieważ uczestnik wcześniej sam się przygotowuje do szkolenia, wtedy kiedy chce i w jakim stopniu chce, podczas kontaktu z trenerem nie jest koniecznie spędzenie ze sobą całego dnia. Średni czas e-szkolenia z trenerem to 4 godziny. Oszczędzasz 50% czasu!! ul. Kamienna 109, Wrocław tel fax www.

8 E-Biuletyn o Zarządzaniu Jakością czyli Jakość z pasją Nr 1/VII/ Elastyczne godziny szkolenia: Wcześniej przygotowuje się kiedy i gdzie chcesz. Nie trzeba też koniecznie rezerwować czasu Można się umówić na taką porę jaka nam odpowiada. 5. Zachęcamy też do kontaktu z nami i dodanie nas do swoich kontaktów na: 4. Dzień, jak co dzień; Warsztaty mogą się odbyć praktycznie w każdy dzień, który pasuje obu stronom. Nie musi to być akurat dzień, który wcześniej jest podany na stronie jako dzień szkolenia. Ustalamy to indywidualnie. 5. Dowolne miejsce; W czasie szkolenia nie musisz być też w tym sam miejscu, mieście a nawet kraju, co trener. Miejsce zupełnie nie ma tu znacznie. Możesz być w tym czasie w domu, na plaży, w centrum handlowym. Jedyny warunek to posiadanie komputer oraz być w zasięgu stałego łącza i posiadanie jakiegokolwiek, uzgodniony z trenerem komunikator. 6. Indywidualny tok warsztatów; Szkolenie jest jakby "uszyte na miarę". Skupiamy się na tych elementach. które sprawiają uczestnikowi najwięcej trudności, lub powodują problemy. Popularność e-learningu pokazuje też nowo opublikowany raport z e-learnigu, opublikowany przez. e-learning Trends Sp. z o.o. który można pobrać ze strony gdzie można zapoznać się z danymi na temat: Podsumowanie badania e-learning w szkolnictwie wyższym. Jak przeprowadzić projekt wdrożenia? Platformy e-learningowej Bariery we wdrażaniu e-learningu. Porównanie systemów LMS. Zachęcamy zarówno do skorzystania w nowoczesnej formy kształcenia jak i do zapoznania się z raportem na temat e-learningu. Aleksandra Purzycka Jak się z nami skontaktować? ul. Kamienna Wrocław T: F: E: W: www. Pozdrawiamy! ul. Kamienna 109, Wrocław tel fax www.

CIĄGŁE DOSKONALENIE!

CIĄGŁE DOSKONALENIE! CIĄGŁE DOSKONALENIE! ROZWÓJ PROCESU I PRODUKTU PROCESY TRANSAKCYJNE PRZYWÓDZTWO I ZARZ DZANIE ZAKUPY PRODUKCJA PROGRAM Operational Excellence SIX SIGMA KATALOG SZKOLEŃ 2015 1 Przywództwo i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Międzyresortowy program szkoleniowy

Międzyresortowy program szkoleniowy Międzyresortowy program szkoleniowy Zamawiający: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Wykonawcy: Instytut Rozwoju Biznesu sp. z o.o. Evaluation for Government Organizations s.c. Warszawa, październik 2014

Bardziej szczegółowo

2011 Narzędzia identyfikacji potrzeb innowacyjnych w przedsiębiorstwach

2011 Narzędzia identyfikacji potrzeb innowacyjnych w przedsiębiorstwach Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Filipowicz WPOWADZENIE DO ZARZĄDZANIA SZKOLENIAMI

Grzegorz Filipowicz WPOWADZENIE DO ZARZĄDZANIA SZKOLENIAMI WPOWADZENIE DO ZARZĄDZANIA SZKOLENIAMI Zasadniczym celem wszelkich programów szkoleniowych jest zmiana wiedzy, umiejętności oraz postaw pracowników w takim zakresie, aby pozytywnie oddziaływało to na funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

4. Metody systemowe zarządzania jakością

4. Metody systemowe zarządzania jakością Zarządzanie jakością w praktyce inżynierskiej 4. Metody systemowe zarządzania jakością 4.1 Metody statystyczne w zarządzaniu jakością Do podstawowych instrumentów monitorowania procesów wytwórczych należą

Bardziej szczegółowo

Narzędzia identyfikacji potrzeb innowacyjnych w przedsiębiorstwach

Narzędzia identyfikacji potrzeb innowacyjnych w przedsiębiorstwach Narzędzia identyfikacji potrzeb innowacyjnych w przedsiębiorstwach Narzędzia identyfikacji potrzeb innowacyjnych w przedsiębiorstwach Redakcja: Krzysztof B. Matusiak Komplementarnymi elementami publikacji

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie. (na przykładzie projektu SME.net.pl)

Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie. (na przykładzie projektu SME.net.pl) 2009 Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie (na przykładzie projektu SME.net.pl) Spis treści Zagadnienia Strona A. OGÓLNE INFORMACJE O PROJEKCIE SME.NET.PL 2

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNY SYSTEM ZARZĄDZANIA WIEDZĄ

NOWOCZESNY SYSTEM ZARZĄDZANIA WIEDZĄ NOWOCZESNY SYSTEM ZARZĄDZANIA WIEDZĄ... w Twojej firmie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE. y -BOX Redaktor podręcznika:

Bardziej szczegółowo

Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych

Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych e-podręcznik Autor: Strona 1 Spis treści Wstęp... 4 Metody tworzenia materiałów dydaktycznych... 7 Podejście indywidualne i zespołowe... 7 Indywidualnie

Bardziej szczegółowo

JAK ZORGANIZOWAĆ I POPROWADZIĆ SZKOLENIE

JAK ZORGANIZOWAĆ I POPROWADZIĆ SZKOLENIE PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU II PHARE PROJEKT SME-FIT JAK ZORGANIZOWAĆ I POPROWADZIĆ SZKOLENIE OPRACOWANIE: Katarzyna Wawer-Dziedziak ZWIĄZEK RZEMIOSŁA POLSKIEGO 2004 SPIS TREŚCI Wstęp... 3 Na czym polega

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja i rozliczanie projektów

Ewaluacja i rozliczanie projektów Spis treści Ewaluacja i rozliczanie projektów... 2 1. Co to jest ewaluacja?... 2 2. Rodzaje ewaluacji... 3 3. Po co przeprowadzamy ewaluację?... 4 4. Rola wskaźników w ewaluacji projektu... 6 5. Zasady

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu Spis treści Wstęp...3 Mielecka rzeczywistość: edukacja dla przemysłu, przemysł dla edukacji...4 O projekcie...9 Wiedza to potęga w Kirchhoff

Bardziej szczegółowo

Model systemu informatycznego do oceny użyteczności zdobywanych kompetencji zawodowych

Model systemu informatycznego do oceny użyteczności zdobywanych kompetencji zawodowych ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY WYDZIAŁ INFORMATYKI ROZPRAWA DOKTORSKA Katarzyna Sikora Model systemu informatycznego do oceny użyteczności zdobywanych kompetencji zawodowych Promotor rozprawy:

Bardziej szczegółowo

WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZADZĄNIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY TURYSTYCZNEJ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ

WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZADZĄNIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY TURYSTYCZNEJ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZADZĄNIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY TURYSTYCZNEJ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ PRZEMYŚL 2002 1 ZESPÓŁ REDAKCYJNY: mgr Artur Jabłoński -Akademia Jakości sp. z o.o. Warszawa wiceprezes

Bardziej szczegółowo

Implementacja systemu TQM w podnoszeniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa przemysłowego

Implementacja systemu TQM w podnoszeniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa przemysłowego Anna Irena Szymańska Implementacja systemu TQM w podnoszeniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa przemysłowego Wstęp Współczesny rynek stawia przedsiębiorstwom coraz to nowe wyższe wymagania i sprawia,

Bardziej szczegółowo

PROJEKTEM Definicja zarządzania projektem

PROJEKTEM Definicja zarządzania projektem Program Rozwoju Instytucjonalnego MS P MAŁOPOLSKA SZKOŁA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ AKADEMII EKONOMICZNEJ W KRAKOWIE PROGRAM ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO WEWNĄTRZ: ZARZĄDZANIE Definicja projektu PROJEKTEM Definicja

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin Uczenie się jest procesem, z którym stykamy się całe życie, nie ogranicza się wyłącznie do dzieciństwa i młodości. Człowiek przez

Bardziej szczegółowo

Jak efektywnie szkolić pracowników

Jak efektywnie szkolić pracowników Jak efektywnie szkolić pracowników Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Pełny program Polsko-Niemieckiego Studium dla Kadry Kierowniczej Nowoczesne zarządzanie produkcją

Pełny program Polsko-Niemieckiego Studium dla Kadry Kierowniczej Nowoczesne zarządzanie produkcją przy współpracy z Pełny program Polsko-Niemieckiego Studium dla Kadry Kierowniczej Nowoczesne zarządzanie produkcją SPIS TREŚCI. 1.Informacja ogólna o programie Studium... str. 1 2.Program sesji nr 1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

WYDANIE SPECJALNE poświęcone programowi GEOFIZYKA TORUŃ - FIRMĄ KADROWĄ

WYDANIE SPECJALNE poświęcone programowi GEOFIZYKA TORUŃ - FIRMĄ KADROWĄ WEWNĘTRZNY BIULETYN INFORMACYJNY REPORTAŻE*WYWIADY*POLEMIKI*FELIETONY WYDANIE SPECJALNE poświęcone programowi GEOFIZYKA TORUŃ - FIRMĄ KADROWĄ Motto numeru Jeśli pytasz, co twoja firma może zrobić dla ciebie,

Bardziej szczegółowo

Wstęp do modułu... 3. Lekcja 1 Geneza zarządzania projektem i mapa terminologiczna... 4. 1.1 Czym jest projekt?... 5

Wstęp do modułu... 3. Lekcja 1 Geneza zarządzania projektem i mapa terminologiczna... 4. 1.1 Czym jest projekt?... 5 Cykl życia projektu Spis treści Wstęp do modułu... 3 Lekcja 1 Geneza zarządzania projektem i mapa terminologiczna... 4 1.1 Czym jest projekt?... 5 1.1.1 Kilka słów o genezie historycznej... 5 1.1.2 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA. dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

EKSPERTYZA. dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego EKSPERTYZA dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego EKSPERTYZA dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Przygotowana

Bardziej szczegółowo

Projekt: Programy szkoleń modułowych dla kadr publicznych służb zatrudnienia

Projekt: Programy szkoleń modułowych dla kadr publicznych służb zatrudnienia Projekt: Programy szkoleń modułowych dla kadr publicznych służb zatrudnienia Wprowadzenie 1 Projekt pn. Programy szkoleń modułowych dla kadr publicznych służb zatrudnienia, przygotowany przez Departament

Bardziej szczegółowo

Oferta Ars Profectus: 1. Audyty 2. Projekty 3. Outsourcing Improvement Managera 4. Szkolenia

Oferta Ars Profectus: 1. Audyty 2. Projekty 3. Outsourcing Improvement Managera 4. Szkolenia Oferta Gdańsk 2014 Ars Profectus to firma doradczo szkoleniowa, która pomaga klientom poprawiać procesy zachodzące w przedsiębiorstwach. Głównym celem Ars Profectus jest wspieranie działalności firm, przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Szymon Surmacz MĄDROŚĆ ZESPOŁU. narzędzia do uwalniania grupowego potencjału spółdzielni socjalnej. Biblioteka Spółdzielczości Socjalnej tom 7

Szymon Surmacz MĄDROŚĆ ZESPOŁU. narzędzia do uwalniania grupowego potencjału spółdzielni socjalnej. Biblioteka Spółdzielczości Socjalnej tom 7 Szymon Surmacz MĄDROŚĆ ZESPOŁU narzędzia do uwalniania grupowego potencjału spółdzielni socjalnej Biblioteka Spółdzielczości Socjalnej tom 7 Szymon Surmacz Mądrość zespołu narzędzia do uwalniania grupowego

Bardziej szczegółowo

O ewaluacji z różnych perspektyw

O ewaluacji z różnych perspektyw O ewaluacji z różnych perspektyw Refleksje i wskazówki na temat kształtowania jakości działań w polityce społecznej? Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie O ewaluacji z różnych perspektyw

Bardziej szczegółowo

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo

Rozdział 7 Projektowanie i implementacja (Autor: Tomasz Leś, Kierownik Działu Przygotowania Produkcji Aplikacji Internetowych)... 40 7.1.

Rozdział 7 Projektowanie i implementacja (Autor: Tomasz Leś, Kierownik Działu Przygotowania Produkcji Aplikacji Internetowych)... 40 7.1. Spis treści Rozdział 1 Wprowadzenie. Zarządzanie projektem informatycznym... 6 1.1. Metody wytwarzania współczesnych systemów informatycznych... 6 1.2. Problemy organizacji projektów informatycznych...

Bardziej szczegółowo

Online Elektroniczna wersja publikacji dostępna jest na stronie internetowej projektu http://www.tcteacher.eu

Online Elektroniczna wersja publikacji dostępna jest na stronie internetowej projektu http://www.tcteacher.eu Projekt Nauczyciel w sieci/tc*teacher został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Zarówno projekt jak i publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autorów a Komisja Europejska

Bardziej szczegółowo