UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UNIWERSYTET WROCŁAWSKI"

Transkrypt

1 UNIWERSYTET WROCŁAWSKI WYDZIAŁ FILOLOGICZNY KATEDRA FILOLOGII NIDERLANDZKIEJ im. Erazma z Rotterdamu Pakiet informacyjny Specjalizacja: Język, Literatura i Kultura Niderlandzka w Kontekście Środkowoeuropejskim (DCC)

2 Punktacja ECTS wg programu studiów stacjonarnych licencjackich FILOLOGIA NIDERLANDZKA Specjalizacja: Język, Literatura i Kultura Niderlandzka w Kontekście Środkowoeuropejskim (DCC) I ROK SEMESTR /2009 Nazwa przedmiotu Forma Liczba godzin Sposób zajęć Tygodniowo zaliczenia ECTS Przedmioty obowiązkowe Kurs podręcznikowy: ćwiczenia fonetyczne i ortograficzne Ćw. 2 O 3.0 Kurs podręcznikowy: ćwiczenia gramatyczne Ćw. 2 O 3,0 Kurs podręcznikowy: ćwiczenia leksykalne Ćw. 2 O 3,0 Kurs podręcznikowy: konwersacje Kurs podręcznikowy: ćwiczenia w pisaniu Historia Niderlandów W 2 Z 0,0 Wstęp do językoznawstwa Ćw. 2 O,0 Wstęp do komunikacji międzykulturowej O 3,0 Ćw. 2 E 2,0 Praktyczna znajomość języka czeskiego / słowackiego / węgierskiego / niemieckiego Ćw. 2 O 4,0 Język łaciński i kultura antyczna Ćw. 2 O 1,0 Historia filozofii W 2 Z 0,0 Razem punktów 28,0 SEMESTR 2 Nazwa przedmiotu Forma Liczba godzin Sposób Zajęć tygodniowo zaliczenia ECTS Przedmioty obowiązkowe Kurs podręcznikowy: rozumienie ze słuchu Kurs podręcznikowy: ćwiczenia gramatyczne Kurs podręcznikowy: ćwiczenia leksykalne Kurs podręcznikowy: konwersacje Kurs podręcznikowy: ćwiczenia w pisaniu egzamin E - E 3,0 O 3,0 Historia Niderlandów Ćw. 2 E 2,0 Wstęp do literaturoznawstwa Ćw. 2 O,0 Praktyczna znajomość języka czeskiego / słowackiego / Ćw. 2 O 4,0 węgierskiego / niemieckiego Język łaciński i kultura antyczna Historia filozofii W 2 Z/E 3,0 Razem punktów 32,0 Legenda: W -wykład, K - konwersatorium, E - egzamin, O - zaliczenie na ocenę, Z - zaliczenie, ECTS - punkty kredytowe ECTS

3 Punktacja ECTS wg programu studiów stacjonarnych licencjackich FILOLOGIA NIDERLANDZKA Specjalizacja: Język, Literatura i Kultura Niderlandzka w Kontekście Środkowoeuropejskim (DCC) 2008/2009 II ROK SEMESTR 3 Nazwa przedmiotu Forma Liczba godzin Sposób zajęć tygodniowo zaliczenia ECTS Przedmioty obowiązkowe Kurs podręcznikowy: ćwiczenia gramatyczne Kurs podręcznikowy: ćwiczenia leksykalne : konwersacje : ćwiczenia audiowizualne Praktyczna znajomość języka czeskiego / słowackiego / węgierskiego / niemieckiego Ćw. 2 O 3,0 Fonetyka i fonologia języka W 2 Z/E 2,0 Fonetyka i fonologia języka Ćw. 2 O 3,0 Historia literatury niderlandzkiej do 1830 r. W 2 Z/E 1,0 Historia literatury niderlandzkiej do 1830 r. Ćw. 2 O 1,0 Technologia informacyjna Razem punktów 22,0 Przedmioty fakultatywne Język, literatura i kultura niderlandzka w kontekście O 3,0 Ćw. 2 środkowoeuropejskim (przedmiot do wyboru) E 2,0 Ekonomia i historia Europy Środkowej oraz Unii Europejskiej (przedmiot do wyboru) Ćw. 2 O,0 Razem punktów 30,0 SEMESTR 4 Nazwa przedmiotu Forma Liczba godzin Sposób zajęć Tygodniowo Zaliczenia ECTS Przedmioty obowiązkowe Kurs podręcznikowy: ćwiczenia gramatyczne Kurs podręcznikowy: ćwiczenia leksykalne : konwersacje ćwiczenia audiowizualne Ćw. 2 O 1,0 egzamin E - E 1,0 Praktyczna znajomość języka czeskiego / słowackiego / węgierskiego / niemieckiego Ćw. 2 O 4,0 Morfologia języka W 2 Z/E 2,0 Morfologia języka Ćw. 2 O 3,0 Historia literatury niderlandzkiej po 1830 r. W 2 Z/E 1,0 Historia literatury niderlandzkiej po 1830 r. Razem punktów 20,0 Przedmioty fakultatywne Język, literatura i kultura niderlandzka w kontekście O 3,0 Ćw. 2 środkowoeuropejskim (przedmiot do wyboru) E 2,0 Ekonomia i historia Europy Środkowej oraz Unii Europejskiej (przedmiot do wyboru) Ćw. 2 O,0 Razem punktów 30,0 Legenda: W -wykład, K - konwersatorium, E - egzamin, O - zaliczenie na ocenę, Z - zaliczenie, ECTS - punkty kredytowe ECTS

4 Punktacja ECTS wg programu studiów stacjonarnych licencjackich FILOLOGIA NIDERLANDZKA Specjalizacja: Język, Literatura i Kultura Niderlandzka w Kontekście Środkowoeuropejskim (DCC) III ROK SEMESTR 2008/2009 Nazwa przedmiotu Forma Liczba godzin Sposób zajęć tygodniowo Zaliczenia ECTS Przedmioty obowiązkowe : konwersacje K 2 O 2,0 : ćwiczenia tłumaczeniowe NL/PL K 2 O 1,0 : język biznesu K 2 O 2,0 : K 2 O 2,0 kurs podręcznikowy : ćwiczenia w pisaniu K 2 O 1,0 O 1,0 Wiedza o krajach obszaru językowego K 2 E 1,0 Proseminarium PS 2 O,0 O 3,0 Historia języka K 2 E 2,0 Razem punktów 20,0 Przedmioty fakultatywne Język, literatura i kultura niderlandzka w kontekście środkowoeuropejskim (przedmiot do wyboru) Ekonomia i historia Europy Środkowej oraz Unii Europejskiej (przedmiot do wyboru) Razem punktów 30,0 SEMESTR 6 Ćw. 2 O E 3,0 2,0 Ćw. 2 O,0 Forma Liczba godzin Sposób Nazwa przedmiotu ECTS Zajęć tygodniowo Zaliczenia Przedmioty obowiązkowe : ćwiczenia K 2 O 2,0 leksykalne : konwersacje K 2 O 2,0 : K 2 O 1,0 ćwiczenia tłumaczeniowe NL/PL : K 2 O 1,0 kurs podręcznikowy : ćwiczenia w K 2 O 1,0 pisaniu egzamin E - E 1,0 O 2,0 Wiedza o krajach obszaru językowego K 2 E 1,0 Praktyka P 10 O 10,0 Razem punktów 21,0 Przedmioty fakultatywne Język, literatura i kultura niderlandzka w kontekście O 3,0 Ćw. 2 środkowoeuropejskim (przedmiot do wyboru) E 2,0 Ekonomia i historia Europy Środkowej oraz Unii Europejskiej Ćw. 2 O 4,0 (przedmiot do wyboru) Razem punktów 30,0 Legenda: W -wykład, K - konwersatorium, E - egzamin, O - zaliczenie na ocenę, Z - zaliczenie, ECTS - punkty kredytowe ECTS

5 Uniwersytet Wrocławski Filologia Niderlandzka Specjalizacja: Język, Literatura i Kultura Niderlandzka w Kontekście Środkowoeuropejskim (DCC) Czas trwania studiów: 6 semestrów (3 lata) STUDIA LICENCJACKIE PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH Od Godziny zajęć ogółem Tygodniowy rozkład godzin zajęć Lp. Nazwa przedmiotu Egzamin po sem. Razem Wykłady W tym: I rok II rok III rok Proseminaria Ćwiczenia Praktyki 1sem. 2 sem. 3 sem. 4 sem. sem. 6 sem. W Ćw W Ćw W Ćw W Ćw W Ćw W Ćw I. Przedmioty obowiązkowe 1. Praktyczna znajomość języka 2. Praktyczna znajomość języka czeskiego/ słowackiego/ węgierskiego/ niemieckiego (1) 2,4, godz. do zrealizowania do końca 4. semestru 3. Fonetyka i fonologia języka Morfologia języka Historia literatury niderlandzkiej do 1830 r Historia literatury niderlandzkiej po 1830 r Historia Niderlandów Wiedza o krajach obszaru językowego, Wstęp do językoznawstwa 10. Wstęp do literaturoznawstwa 11. Wstęp do komunikacji międzykulturowej

6 12. Proseminarium Praktyka (2) Historia języka Język łaciński i kultura antyczna Historia filozofii Technologia informacyjna Wychowanie fizyczne (3) godz. do zrealizowania do końca. semestru

7 Lp. Nazwa przedmiotu Egzamin po sem. Razem Wykłady Godziny zajęć ogółem Prosemi naria Tygodniowy rozkład godzin zajęć W tym: I rok II rok III rok Ćwiczenia Praktyki 1sem. 2 sem. 3 sem. 4 sem. sem. 6 sem. W Ćw W Ćw W Ćw W Ćw W Ćw W Ćw Razem przedmioty obowiązkowe: Liczba egzaminów (egzamin licencjacki) II. Przedmioty fakultatywne 1. Język, literatura i kultura niderlandzka w kontekście 3,4,, środkowoeuropejskim (4) 2. Ekonomia i historia Europy Środkowej oraz Unii Europejskiej () Razem przedmioty fakultatywne: Liczba godzin obowiązkowych: obow. 4 obow. 4 obow. 4 obow. 4 Liczba egzaminów Razem : (liczba godzin obowiązkowych I + II) 2070 obow. obow. obow Liczba egzaminów łącznie: (egzamin licencjacki) obow. 26

8 (1) Do końca IV semestru student ma obowiązek zaliczyć 120 godz. lektoratu języka czeskiego, słowackiego, węgierskiego lub niemieckiego (do wyboru). (2) Student ma obowiązek zaliczyć 4-tygodniową praktykę (10 godz.) (3) Student ma obowiązek zaliczyć 60 godzin wychowania fizycznego najpóźniej w V semestrze. (4) Na II i III roku studiów student wybiera 120 godz. zajęć (po 30 godz. w semestrze) oferowanych przez uniwersytety partnerskie programu DCC (e-learning). () Na II i III roku student wybiera 120 godz. zajęć (po 30 godz. w semestrze) z zakresu ekonomii, historii i Unii Europejskiej z oferty innych wydziałów. W przypadku przedmiotów kontynuowanych obowiązuje ciągłość.

9 Curriculum DCC Wrocław Modules Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 Semester Semester 6 Praktyczna nauka języka Praktyczna nauka języka 1:Praktyczna nauka języka 26 - ćw. leksykalne - ćw. gramatyczne 13 - ćw. leksykalne - ćw. gramatyczne 13 - konwersacje - konwersacje - ćw. w pisaniu - ćw. w pisaniu - ćw. fonet.-ort. - rozumienie ze słuchu 2: Wprowadzenie 10 Wprowadzenie do językoznawstwa Wprowadzenie do literaturoznawstwa Praktyczna nauka języka Praktyczna nauka języka 3: Praktyczna nauka języka II 16 - ćw. leksykalne - ćw. gramatyczne 8 - ćw. leksykalne - ćw. gramatyczne 8 - konwersacje - konwersacje 4: Praktyczna nauka języka III 14 - ćw. audiowizualne - ćw. audiowizualne Praktyczna nauka języka - kurs podręcznikowy - konwersacje 7 Praktyczna nauka języka - kurs podręcznikowy - konwersacje 7

10 - ćw. w pisaniu - język biznesu - ćw. w pisaniu - ćw. leksykalne : Język 1 Fonetyka i fonologia Morfologia 6. Kultura 1 7: Joint I Język i kultura w kontekście 8: Joint II Kontekst środkowoeuropejski Historia Niderlandów Łacina (język i kultura Wprowadzenie do komunikacji międzykulturowej 2 Historia Niderlandów 3 1 Łacina (język i kultura) Historia filozofii 0 Historia filozofii 3 2 Literatura niderlandzka do 1830 r. Przedmiot do wyboru I (J1) Technologie informacyjne Przedmiot do wyboru V (J2) 2 2 Literatura niderlandzka po 1830 r. Przedmiot do wyboru II (J1) Przedmiot do wyboru VI (J2) 3 Historia języka Wiedza o krajach obszaru językowego Przedmiot do wyboru III (J1) Przedmiot do wyboru VII (J2) 2 Wiedza o krajach obszaru językowego Przedmiot do wyboru IV (J1) Przedmiot do wyboru VIII (J2) Tłumaczenia NL-PL 1 Tłumaczenia NL-PL : Joint III 1 Nauka drugiego języka obcego 4 Nauka drugiego języka obcego 4 Nauka drugiego języka obcego 3 Nauka drugiego języka obcego Nauka drugiego języka obcego 10: Faza licencjacka 1 Proseminarium Praktyka 10 ECTS Przedmioty do wyboru (J1) kursy wirtualne oferowane przez uniwersytety partnerskie Przedmioty do wyboru (J2) kursy oferowane przez Uniwersytet Wrocławski (historia, ekonomia, UE)

11 Prezentacja przedmiotów objętych programem studiów dziennych I ROK (Egzamin po semestrze letnim) Przedmiot obejmuje bloków zajęć (ćwiczenia fonetyczne i ortograficzne sem. I; ćwiczenia gramatyczne sem. I i II, ćwiczenia leksykalne sem. I i II, konwersacje sem. I i II, ćwiczenia w pisaniu sem. I i II, rozumienie ze słuchu sem. II). Przedmiot obowiązkowy/konwersatoria (po 10 godz. w semestrze zimowym i letnim, zaliczeń na ocenę w kaŝdym semestrze). Kurs podstawowy języka oparty o metodę Help! 1 Kunt u mij helpen? (semestr zimowy) Help! 2 Kunt u mij even helpen (semestr letni) opracowaną w James Boswell Instituut na Uniwersytecie w Utrechcie. Nauka języka odbywa się metodą komunikatywną. Kurs obejmuje równieŝ podstawowe wiadomości z gramatyki języka niezbędne do poprawnego opanowania języka. Nacisk połoŝony jest jednak na sprawność porozumiewania się w mowie. Uzupełnieniem kursu jest podręcznik z serii Op zoek. Zajęcia PZJN w roku akademickim 2008/2009 będą prowadzili: mgr Jacek Karpiński, mgr Anna Pałosz, dr Urszula Topolska, mgr Anna Kozioł, lic. Anna Molik, dr Agata Kowalska Szubert, mgr Radosław Potocki Waksmund, dr Jan Urbaniak i dr Agnieszka Leineweber. Historia Niderlandów dr Jan Urbaniak Przedmiot obowiązkowy/konwersatorium (po 30 godz. w semestrze zimowym i letnim, zaliczenie na ocenę, egzamin po semestrze letnim) Co to jest historia? Terminy: Niderlandy, Holandia, Belgia, Flandria. Prehistoria, protohistoria. Walka z morzem - terpy. Panowanie Rzymu. Frankowie. Powstanie granicy językowej. Handel fryzyjski. Najazdy Normanów. Kształtowanie się feudalnych państw - Flandria, Brabancja, Holandia. śycie religijne w średniowieczu: zakony, beginki. Urbanizacja i rozwój gospodarczy - Brugia, Ieper, Gandawa, Antwerpia. Związki z Francją i Anglią. Pod władzą ksiąŝąt burgundzkich. Pod władzą Habsburgów. Reformacja w Niderlandach. Opozycja antyhiszpańska. Rewolucja i powstanie w Niderlandach. Wojna osiemdziesięcioletnia, podział Niderlandów, powstanie Republiki Zjednoczonych Prowincji. śycie polityczne i religijne, społeczeństwo, struktura władzy, gospodarka i kultura w Republice. Wojny z Anglią. Imperium kolonialne. Niderlandy Austriackie. Panowanie Francji. Królestwo Zjednoczonych Niderlandów. Ruch Flamandzki. Filaryzacja w Belgii i Holandii. Belgia i Holandia w okresie wojen światowych. Literatura: 1. J. Balicki, M. Bogucka, Historia Holandii, Ossolineum J. Łaptos, Historia Belgii, Ossolineum J. Balicki, Historia Burów, Ossolineum C. Boxer, Morskie Imperium Holandii, Wydawnictwo Morskie, P. Zumthor, śycie codzienne w Holandii w czasach Rembrandta, PIW B. Rajman, Język i polityka językowa we Flandrii, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wstęp do językoznawstwa prof. dr hab. Stanisław Prędota Przedmiot obowiązkowy/ćwiczenia (30 godz. w semestrze zimowym, zaliczenie na ocenę) Celem ćwiczeń jest zapoznanie adeptów niderlandystyki z warsztatem naukowym i podstawowymi kompendiami współczesnego językoznawstwa. Przedmiotem zajęć są najpierw źródła informacji naukowej: słowniki terminologii językoznawczej oraz bibliografie fachowe. Następnie są omawiane terminologia i metodologia najwaŝniejszych działów językoznawstwa: fonetyki i fonologii, morfologii, leksykologii i leksykografii, frazeologii, paremiologii, składni i stylistyki.

12 Ponadto studenci zapoznają się takŝe z nowszymi kierunkami w językoznawstwie: lingwistyką tekstu, teorią aktów mowy, socjolingwistyką i psycholingwistyką. Ćwiczenia kończą się kolokwium. Literatura 1. Klooster W.G. e.a., Inleiding Nederlandse taalkunde, Amsterdam Paardekooper P.C., De Nederlandse taalkunde in kaart, Leuven Toorn M.C. van den, Nederlandse taalkunde, Utrecht, Antwerpen Wstęp do literaturoznawstwa dr BoŜena Czarnecka Przedmiot obowiązkowy/ćwiczenia (30 godz. w semestrze letnim, zaliczenie na ocenę) Zajęcia umoŝliwiają zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu literaturoznawstwa ogólnego. Podczas ćwiczeń zostaną omówione następujące zagadnienia: 1. Kompetencje literaturoznawstwa [teoria literatury, krytyka literacka, historia literatury, poetyka]; 2. Literatura [pojęcie, definicje]; 3. Interpretacja i ewaluacja dzieł literackich; 4. Literatura a przedstawianie świata; mimesis i realizm;. Ingardenowska teoria dzieła literackiego; 6. Dzieło literackie jako akt komunikacji [pojęcia nadawcy i odbiorcy]; 7. Gatunki literackie; 8. Teksty: dialogowość, stylizacja, intertekstualność, przekład; 9. Semantyka form narracyjnych: narracja, narrator [rodzaje]; ewolucja form; powieściowych, eksperymenty powieściowe XX wieku; 10. Semantyka form lirycznych: język poetycki, podmiot liryczny; 11. Dramat: literacka i teatralna teoria dramatu; gatunki dramatyczne; teatr absurdu; 12. Teoria procesu historycznoliterackiego: pojęcia epoki, okresu, prądu i formacji; tradycja, konwencje, topika; 13. Kategorie estetyczne [ironia, piękno, tragizm, komizm, groteska]; Główne kierunki metodologiczne w dwudziestowiecznych badaniach literackich [przełom antypozytywistyczny, formalizm, strukturalizm, semiotyka, psychoanaliza, hermeneutyka, poststrukturalizm]; Ocena zaliczeniowa zostanie wystawiona na podstawie sprawdzianu i samodzielnie napisanej pracy z zakresu literaturoznawstwa; waŝnym elementem oceny końcowej jest przygotowanie i aktywny udział studenta w zajęciach. Literatura: 1. Bogumiła Kaniewska, Anna LegeŜyńska, Teoria literatury, Wydawnictwo Poznańskich Studiów Polonistycznych Jonathan Culler, Teoria literatury, Prószyński i S-ka Zofia Mitosek, Teorie badań literackich, Wydawnictwo Naukowe PWN Michał Głowiński i in., Słownik terminów literackich, Ossolineum Praktyczna znajomość języka niemieckiego dr Agnieszka Leineweber Przedmiot obowiązkowy/konwersatorium (po 30 godz. w semestrze zimowym i letnim, zaliczenie na ocenę w kaŝdym semestrze) Celem konwersacji jest rozszerzenie umiejętności językowych nabytych w szkole średniej, przełamanie lęku przed mówieniem i zdobycie umiejętności szybkiego reagowania w róŝnych sytuacjach językowych, a takŝe prowadzenia rozmowy na róŝne tematy. Podczas zajęć studenci konfrontowani będą z szeregiem zadań do wykonania i problemów, nad którymi warto się zastanowić. Praca własna studentów polegać będzie na aktywnym udziale w zajęciach (m. in. dyskusje w grupie w nawiązaniu do aktualnych tematów). W programie przewidziane są równieŝ tłumaczenia tekstów z dziedziny prawa (w tym pism

13 procesowych, sądowych etc.), ekonomii, techniki oraz literatury pięknej z języka niemieckiego i na język niemiecki, przybliŝenie terminologii właściwej dla tekstów z ww. dziedzin oraz zapoznanie z warsztatem pracy tłumacza. Materiał do zajęć: materiały własne prowadzącego. Wstęp do komunikacji międzykulturowej dr Barbara Kalla Przedmiot obowiązkowy/konwersatorium (30 godz. w semestrze zimowym, zaliczenie na ocenę i egzamin) W naszym dzisiejszym, naznaczonym globalizacją i międzynarodową migracją, świecie zjawiska takie jak wielokulturowość i wielojęzyczność zajmują coraz istotniejszą pozycję. Nie tylko społeczeństwo holenderskie i flamandzkie, lecz takŝe inne społeczeństwa europejskie, wzbogacane są dzięki obecności osób o róŝnym pochodzeniu kulturowym. Widoczne jest to przede wszystkim w sztuce, polityce czy Ŝyciu codziennym itp. i doprowadziło między innymi do odmiennego pojmowania pojęcia kultura, które w dzisiejszym dyskursie nie jest juŝ zamkniętą całością, lecz postrzegane jest jako dynamiczny i pluralistyczny fenomen. Wstęp do komunikacji międzykulturowej to kurs wprowadzający, w ramach którego właśnie te zagadnienia zajmują centralną pozycję. Co składa się właściwie na pojęcie kultura? W jaki sposób moŝemy porównywać ze sobą dwie lub więcej kultur? Jaką rolę w naszym świecie odgrywa toŝsamość kulturowa? Jakie koncepty kultury istnieją? Takie właśnie pytania poruszone zostaną w trakcie kursu. Uwaga skupiona zostanie relacjom i korelacjom między trzema głównymi komponentami kulturą, literaturą i kontekstem. Pierwsze cztery z dwunastu zajęć traktują kulturę w sposób ogólny, w trakcie kolejnych zajęć te cztery prezentowane pojęcia przedstawione będą z perspektywy literackiej. Materiał do zajęć: kurs online na platformie Język łaciński i kultura antyczna mgr Joanna Pieczonka Przedmiot obowiązkowy/ćwiczenia (po 30 godz. w semestrze zimowym i letnim, zaliczenie na ocenę w kaŝdym semestrze) Zapoznanie studentów z podstawą języka łacińskiego i łatwymi tekstami prozaików rzymskich. Metoda gramatyczno-tłumaczeniowa. Opanowanie przez studentów podstaw gramatyki języka łacińskiego (fleksja z elementami składni), podstawowego słownictwa rzymskich pisarzy (Cesar, Nepos, Cyceron, Tacyt). Opanowanie umiejętności tłumaczenia tekstów prozaicznych. Materiał do zajęć: materiały własne prowadzącego Historia filozofii dr hab. Maciej Manikowski Przedmiot obowiązkowy/wykład (po 30 godz. w semestrze zimowym i letnim, egzamin w semestrze letnim) Wykłady w wymiarze 60 godzin z wybranych zagadnień historii filozofii mają dostarczyć informacji o najwaŝniejszych nurtach i kierunkach filozofii oraz ugruntować poprawne rozumienie terminologii i podstawowych problemów filozoficznych. Pierwsze kilka godzin poświęcone będzie omówieniu podstawowych pojęć i problemów: Działy filozofii: ontologia: idealizm filozoficzny obiektywny, subiektywny, materializm i jego odmiany, monizm, dualizm, pluralizm, determinizm i jego rodzaje, indeterminizm, podstawowe własności materii - koncepcje czasu, przestrzeni, ruchu, dialektyka Epistemologia: realizm poznawczy, sceptycyzm, agnostycyzm, źródła poznania empiryzm, racjonalizm, irracjonalizm ( odmiany), teorie prawdy klasyczna, kartezjańska, konwencjonalna, koherencyjna, pragmatyczna aksjologia: etyka normatywna, opisowa, estetyka normatywna, opisowa Wybrane zagadnienia z historii filozofii w porządku chronologicznym: jońska filozofia przyrody, Sokrates, Platon, Arystoteles, stoicy, Epikur filozofia czasów rzymskich: filozofie neo (neostoicyzm, neoepikureizm, neoplatonizm Plotyn), gnozy, św. Augustyn, św. Tomasz, Averroes, spór o uniwersalia, Humaniści włoskiego Odrodzenia Ficino, Pomponazzi, Mirandola, Macchiavelli Przyrodnicy: Bruno, Galileusz Kartezjusz, Pascal Empiryzm brytyjski: Lock i Berkeley Oświecenie francuskie: Voltaire, Diderot,

14 Rousseau Kant, Hegel, marksizm Pozytywizm: Comte, Mill, neopozytywizm Schopenhauer, Nietzsche Psychoanaliza: Freud, Fromm Egzystencjalizm: Kierkegaard, Sartre, Camus. Materiał do zajęć: materiały własne prowadzącego II ROK (PZJN) (Egzamin po semestrze letnim) Przedmiot obejmuje 4 bloki zajęć w semestrze (ćwiczenia gramatyczne, ćwiczenia leksykalne, konwersacje, ćwiczenia audiowizualne). Przedmiot obowiązkowy/konwersatoria (po 120 godz. w semestrze zimowym i letnim, 4 zaliczenia na ocenę w kaŝdym semestrze). Ćwiczenia gramatyczne + konwersacje Kurs podstawowy języka oparty o metodę Help! 2 Kunt u mij even helpen (semestr zimowy) Help! 3, Zal ik u even helpen? (semestr letni) opracowaną w James Boswell Instituut na Uniwersytecie w Utrechcie. Nauka języka odbywa się metodą komunikatywną. Kurs obejmuje równieŝ podstawowe wiadomości z gramatyki języka niezbędne do poprawnego opanowania języka. Nacisk połoŝony jest jednak na sprawność porozumiewania się w mowie. Uzupełnieniem kursu jest podręcznik z serii Op zoek. Ćwiczenia audiowizualne + ćwiczenia leksykalne Kurs języka na poziomie średniozaawansowanym oparty o szereg komputerowych interaktywnych programów multimedialnych: LINC, Laat je horen, Telefoneren, Gesprek van de dag. Nauka języka odbywa się w laboratorium komputerowym. Kurs uzupełniają ćwiczenia o charakterze konwersacyjnym na kanwie treści zawartych w programach komputerowych oraz w oparciu o inne materiały. W trakcie kursu przewidziane są kompleksowe testy NIVOR sprawdzające rozwój czterech sprawności językowych: mówienia, rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu pisanego oraz pisania. Zajęcia PZJN w roku akademickim 2008/2009 będą prowadzili: dr Bolesław Rajman, mgr Jacek Karpiński, mgr Anna Pałosz, mgr Katarzyna Tryczyńska, mgr Małgorzata Szczypińska, mgr Joanna Skubisz i dr Agnieszka Leineweber. Praktyczna znajomość języka niemieckiego dr Agnieszka Leineweber Przedmiot obowiązkowy/konwersatorium (po 30 godz. w semestrze zimowym i letnim, zaliczenie na ocenę w kaŝdym semestrze) Celem konwersacji jest rozszerzenie umiejętności językowych nabytych w szkole średniej, przełamanie lęku przed mówieniem i zdobycie umiejętności szybkiego reagowania w róŝnych sytuacjach językowych, a takŝe prowadzenia rozmowy na róŝne tematy. Podczas zajęć studenci konfrontowani będą z szeregiem zadań do wykonania i problemów, nad którymi warto się zastanowić. Praca własna studentów polegać będzie na aktywnym udziale w zajęciach (m. in. dyskusje w grupie w nawiązaniu do aktualnych tematów). W programie przewidziane są równieŝ tłumaczenia tekstów z dziedziny prawa (w tym pism procesowych, sądowych etc.), ekonomii, techniki oraz literatury pięknej z języka niemieckiego i na język niemiecki, przybliŝenie terminologii właściwej dla tekstów z ww. dziedzin oraz zapoznanie z warsztatem pracy tłumacza. Materiał do zajęć: materiały własne prowadzącego.

15 Fonetyka i fonologia języka dr Jerzy A. Zieliński Przedmiot obowiązkowy/wykład i konwersatorium (po 30 godz. w semestrze zimowym, zaliczenie na ocenę + egzamin) Cel zajęć: Studenci zapoznani zostają z budową i opisem gramatycznym języka w celu poprawnego i świadomego stosowania wszystkich jego struktur. Treść: Fonetyka i system fonologiczny języka. Podział i artykulacja głosek. Upodobnienia spółgłoskowe. Akcent wyrazowy. Pisownia. Części mowy w aspekcie semantycznym, morfologicznym i składniowym. Treść konwersatorium powiązana jest z tematyką wykładów. Składają się one z ćwiczeń wymowy, w tym równieŝ stosowania transkrypcji fonetycznej, oraz ćwiczeń gramatycznych. Ćwiczenia poprzedzone są omówieniem i rozszerzeniem zagadnień przedstawionych na wykładzie. Zaliczenie zajęć następuje na podstawie czynnego w nich udziału oraz pozytywnych ocen uzyskanych z prac pisemnych. Literatura: 1. A.M. Fontein e.a., Nederlandse grammatica voor anderstaligen, Utrecht 1993 i nast. wyd. 2. W. Smedts, W. van Belle, Taalboek Nederlands, Kapellen N. Morciniec, Zarys gramatyki niderlandzkiej, Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego, 199, wyd. VI. 4. N. Morciniec (red.), Ćwiczenia do gramatyki niderlandzkiej, Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego, 1992, wyd. III.. A.F. Florijn, De regels van het Nederlands. Grammatica voor anderstaligen, Groningen E. Rijpma, F.G. Schuringa, Nederlandse spraakkunst, Groningen 1981 i nast. 7. G. Geerts e.a., Algemene Nederlandse Spraakkunst, Groningen/Leuven 198 i nast. Morfologia języka dr Jerzy A. Zieliński Przedmiot obowiązkowy/wykład i konwersatorium (po 30 godz. w semestrze letnim, zaliczenie na ocenę + egzamin) Cel zajęć: Studenci zapoznani zostają z budową i opisem gramatycznym języka w celu poprawnego i świadomego stosowania wszystkich jego struktur. Treść: Morfologia języka. Części mowy w aspekcie semantycznym, morfologicznym i składniowym. Treść konwersatorium powiązana jest z tematyką wykładów.ćwiczenia poprzedzone są omówieniem i rozszerzeniem zagadnień przedstawionych na wykładzie. Zaliczenie zajęć następuje na podstawie czynnego w nich udziału oraz pozytywnych ocen uzyskanych z prac pisemnych. Literatura: 1. A.M. Fontein e.a., Nederlandse grammatica voor anderstaligen, Utrecht 1993 i nast. wyd. 2. W. Smedts, W. van Belle, Taalboek Nederlands, Kapellen N. Morciniec, Zarys gramatyki niderlandzkiej, Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego, 199, wyd. VI. 4. N. Morciniec (red.), Ćwiczenia do gramatyki niderlandzkiej, Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego, 1992, wyd. III.. A.F. Florijn, De regels van het Nederlands. Grammatica voor anderstaligen, Groningen E. Rijpma, F.G. Schuringa, Nederlandse spraakkunst, Groningen 1981 i nast. 7. G. Geerts e.a., Algemene Nederlandse Spraakkunst, Groningen/Leuven 198 i nast. Historia literatury niderlandzkiej do 1830 r. prof. dr hab. Stefan Kiedroń wykład dr Jan Urbaniak konwersatorium Przedmiot obowiązkowy/wykład i konwersatorium (po 30 godz. w semestrze letnim, zaliczenie na ocenę + egzamin)

16 Studenci poznają w trakcie zajęć podstawowe wiadomości dotyczące literatury niderlandzkiej okresu Średniowiecza, Renesansu, Baroku, Oświecenia i Preromantyzmu. Omawiane są pojęcia literackie odnoszące się do dawnych epok oraz prądów literackich (takie jak epos dworski, "odrodzenie średniowieczne", mistyka, poezja retoryków, manieryzm, klasycyzm czy sentymentalizm). Studenci zapoznają się z twórczością najwybitniejszych poetów i pisarzy tych epok: Hendrika van Veldeke, Hadewijch, Anny Bijns, Joosta van den Vondla, Pietera Corneliszoona Hoofta, Pietera Langendijka, Hieronymusa van Alphena, Willema Bilderdijka. Podczas konwersatorium analizowane są - pod względem językowym i treściowym - wybrane utwory literackie z wyŝej wymienionych epok. W kontekście literackim mowa jest równieŝ o kulturze niderlandzkiej XII-XVIII ww. Wybrane utwory mają być reprezentatywne dla poszczególnej epoki. Praca na zajęciach będzie dotyczyć nie tylko merytorycznej analizy tekstów, lecz równieŝ szerszej analizy zagadnień kulturowych, politycznych i historycznych poszczególnej epoki. KaŜde z zajęć będzie miało zawierało omówienie tła historyczno-kulturowego epoki, analizę warstwy leksykalnej tekstu, informacje o autorze, charakterystykę gatunku literackiego, analizę merytoryczną tekstu pod kątem poszukiwania cech typowych dla danej epoki, próbę umieszczenia poszczególnych tekstów we współczesnym kontekście kulturowym, dyskusję i ćwiczenia. Przedmiot kończy się zaliczeniem na podstawie udziału w zajęciach i oceny prac kontrolnych; po zakończeniu zajęć przewidziany jest egzamin. Literatura podstawowa: P. Calis, Onze literatuur, Amsterdam A. Dąbrówka, Słownik pisarzy obszaru kulturowego, Warszawa 1999 H. van Gorp, Lexicon van literaire termen, Leuven S. Kiedroń, Vraaie historie ende al waer..., Wrocław S. Kiedroń, O edel Neerlandt zoet!..., Wrocław D. i N. Morciniec, Historia literatury niderlandzkiej. Wrocław - Warszawa - Kraków 198. M. Schenkeveld - Van der Dussen (red.), Nederlandse literatuur. Een geschiedenis, Amsterdam 1993 Historia literatury niderlandzkiej po 1830 r. prof. dr hab. Jerzy Koch Przedmiot obowiązkowy/wykład i konwersatorium (po 30 godz. w semestrze letnim, zaliczenie na ocenę + egzamin) Wykład Wykład przeznaczony jest dla studentów (i) ze znajomością języka, (ii) z ogólnym przygotowaniem filologicznym, (iii) z podstawową wiedzą na temat historii Niderlandów po 179 roku. Zajęcia mają za zadanie dać słuchaczom ogólną orientację w literaturze flamandzkiej i holenderskiej ostatnich dwóch stuleci. Omawiane są najwaŝniejsze epoki i prądy literackie oraz charakterystyczny sposób, w jaki podstawowe europejskie tendencje artystyczne przejawiały się w Niderlandach (romantyzm, realizm, naturalizm, symbolizm, modernizm, postmodernizm). W zakres tematyczny wykładu wchodzi równieŝ problematyka periodyzowania procesu historycznoliterackiego oraz rozbiór dzieła literackiego. Prezentowane są przykładowe analizy kilku wybitnych dzieł z literatury niderlandzkiej. Wykładowi towarzyszy konwersatorium. Literatura: (1) aktualna lista lektur, (2) Nederlandse Literatuur na 1830 [praca zbiorowa] (3) P. Calis, Onze literatuur, Amsterdam 1988 (lub nast. wyd.).

17 Literatura sekundarna uzupełniająca: Niderlandzkie leksykony pisarzy Internetowe bazy danych, jak: D. & N. Morcińcowie, Historia literatury niderlandzkiej. Zarys, Wrocław 198 Konwersatorium Konwersatorium stanowi komplementarny element zajęć z historii literatury niderlandzkiej i mają za zadanie: (1) dać okazję praktycznego zastosowania wiedzy o literaturze niderlandzkiej nabywanej przez studentów, (2) pomóc w wyrobieniu umiejętności profesjonalnego czytania i analizowania dzieła literackiego oraz (3) wytworzyć nowe umiejętności językowe poprzez wprowadzenie w niderlandzką terminologię literaturoznawczą oraz ogólne podniesienie sprawności językowych w czytaniu, pisaniu i mówieniu. Podczas konwersatorium dla II roku akcent pada głównie na czytanie i analizowanie poezji. Literatura: (1) B. Kalla, Kameleon in de herfsttuin [skrypt własny] (2) E. van Alphen e.a., Op poëtische wijze. Een handleiding voor het lezen van poëzie. Heerlen (3) Frans Jong, Starend naar Holland, Antologia poezji niderlandzkiej. Wrocław (4) inne antologie poezji niderlandzkiej. (4) materiały własne. Zagadnienia do zrealizowania podczas wykładów: 1. Romantik 2. Tussen romantik en realisme 3. Max Havelaar van Multatuli 4. Naturalisme. Beweging van Tachtig 6. Symbolisme 7. Expressionisme 8. Modernisme 9. Mijn zuster de negerin van Cola Debrot 10. Postmodernisme (1) 11. Postmodernisme (2) 12. Poëzie na Prosa na 194 Zagadnienia do zrealizowania podczas konwersatorium: 1. Gevoel en verbeelding literatuuropvattingen van de eerste helft van de 19de eeuw. Willem Bilderdijk De kunst der poezy. 2. Wereldsmart versus ironische distantie. Piet Paaltjens Snikken en grimlachjes. 3. Guido Gezelle, Jacques Perk, Pol de Mont voorlopers van de naderende vernieuwing in de literatuur van Noord en Zuid. 4. Dichters van de Beweging van Tachtig.. Van Nu en Straks vernieuwing van de Zuidnederlandse literatuur en cultuurleven. 6. Dichters van generatie Expressionisme in het Noorden en in het Zuiden. 8. Vorm of vent discussie. Autonomische poëzie. 9. Experimentele poёzie de Vijftigers. 10. Poëzie van de jaren zestig en zeventig. 11. Tendensen in de Nederlandse en Vlaamse poёzie van de laatste decennia. 12. Bespreking van Het Boek van Joachim van Babylon van Marnix Gijsen.

18 Lektury obowiązkowe 1. Multatuli (ps. van Eduard Douwes Dekker), Max Havelaar (1860) (Poolse vertaling: Maks Havelaar, 1994) 2. Frederik van Eeden, De kleine Johannes (1887) (Poolse vertaling: Mały Janek, 1904) 3. Herman Heijermans, Op hoop van zegen (1902) (Poolse vertaling: Nadzieja, 1902, 1949) 4. Cola Debrot, Mijn zuster de negerin (193) (Poolse vertaling: Moja siostra murzynka [in:] Z kraju Złotego Lwa. Opowiadania holenderskie, 197). Marnix Gijsen, Het boek van Joachim van Babylon (1947) (Poolse vertaling: Księga Joachima z Babilonu, 1977) 6. Louis Paul Boon, De kapellekensbaan (193) (Poolse vertaling: Droga z kapliczką, 1982) 7. W.F. Hermans, De donkere kamer van Damocles (198) (Poolse vertaling: Ciemnia Damoklesa, 1994) 8. Hubert Lampo, De komst van Joachim Stiller (1960) (Poolse vertaling: Powrót Joachima Stillera, 1979) 9. Jan Wolkers, Turks fruit (1969) (Poolse vertaling: Rachatłukum, 1990) 10. Hugo Claus, Vrijdag (1969) (Poolse vertaling: Piątek, Literatura na świecie 1987/8) 11. Harry Mulisch, De procedure (1998) (Poolse vertaling: Procedura, 2001) Technologie informacyjne dr Bolesław Rajman Przedmiot obowiązkowy/ćwiczenia (30 godz. w semestrze zimowym, zaliczenie na ocenę) Podstawy technik informatycznych, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, grafika menedŝerska i/lub prezentacyjna, usługi w sieciach informatycznych, pozyskiwanie i przetwarzanie informacji powinny stanowić co najmniej odpowiednio dobrany podzbiór informacji zawartych w modułach wymaganych do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL European Computer Driving Licence) Język, literatura i kultura niderlandzka w kontekście środkowoeuropejskim Przedmiot obowiązkowy/kurs internetowy (po 30 godz. w semestrze zimowym i letnim zaliczenie na ocenę + egzamin ) Kurs e-learning dotyczący literatury, językoznawstwa i kultury niderlandzkiej w kontekście środkowoeuropejskim do wyboru. Studenci mogą więc wybierać spośród szerokiego wachlarza kursów i uczestniczyć takŝe w modułach oferowanych przez uniwersytety partnerskie. Spośród 21 oferowanych kursów studenci mogą wybrać np.: 1. Recepcja literatury niderlandzkiej w Europie Środkowej w XX wieku 2. Niderlandzki język prawa 3. Terminologia Unii Europejskiej 4. Historia sztuki niderlandzkiej Ekonomia i historia Europy Środkowej oraz Unii Europejskiej Przedmiot obowiązkowy/wykład/konwersatorium/ćwiczenia (po 30 godz. w semestrze zimowym i letnim zaliczenie na ocenę + egzamin )

19 Zajęcia do wyboru z szeroko rozumianego kontekstu środkowoeuropejskiego m.in. z historii, ekonomii Europy Środkowej i Unii Europejskiej. Zajęcia te odbywają się w j. angielskim i/lub niemieckim i oferowane są przez Instytut Studiów Międzynarodowych. Z bogatego wachlarza zajęć studenci mogą wybrać np.: 1. National Identity and European Identity 2. Geopolitical Analysis of Contemporart Poland 3. EU as an international actor 4. International Organisation in Eastern Europe. European Union as an area of freedom, security and justice III ROK (Egzamin po semestrze letnim) Przedmiot obejmuje bloków zajęć w semestrze (konwersacje sem. zimowy i letni, ćwiczenia tłumaczeniowe sem. zimowy i letni, kurs podręcznikowy sem. zimowy i letni, ćwiczenia w pisaniu sem. zimowy i letni, język biznesu sem. zimowy, ćwiczenia leksykalne - sem. letni). Przedmiot obowiązkowy/konwersatoria (po 10 godz. w semestrze zimowym i letnim, zaliczeń na ocenę w kaŝdym semestrze). Konwersacje + kurs podręcznikowy + ćwiczenia leksykalne + ćwiczenia w pisaniu Celem zajęć jest realizacja programu podręcznika Help 3 Zal ik u even helpen? M.A. Dumon Tak. Materiał przerabiany na zajęciach składa się z autentycznych tekstów poświęconych rozmaitym zagadnieniom oraz z duŝej liczby róŝnorodnych ćwiczeń, które pomagają rozwinąć i poprawić podstawowe sprawności językowe: czytania, słuchania, mówienia oraz pisania.po ukończeniu kursu studenci powinni być w stanie: zrozumieć prosty tekst naukowy, śledzić ze zrozumieniem program radiowy lub telewizyjny, umieć opisać lub przedstawić pisemnie swoje poglądy, brać udział w dyskusji (ewent. ją poprowadzić) oraz udzielić dłuŝszej wypowiedzi na określony temat. KaŜda jednostka lekcyjna zostaje zamknięta testem sprawdzającym opanowanie materiału. Oprócz tego oceniane są dłuŝsze wypowiedzi ustne oraz aktywny udział studenta w zajęciach. Ocena końcowa jest średnią poszczególnych ocen. Ćwiczenia tłumaczeniowe + język biznesu Zapoznanie studentów ze specyfiką zawodu tłumacza z podziałem na specjalizacje. Wprowadzenie do nowych technologii wspomagających procesy pracy i warsztat tłumacza oraz teorią translatoryki. Rodzaje tłumaczeń (podział na specjalizacje), warsztat pracy tłumacza. Tłumaczenie notatek prasowych z róŝnych dziedzin (rubryka: towarzyskie, ekonomia, aktualności) ze zwróceniem uwagi na specyfikę. Tłumaczenie tekstów uŝytkowych (przedsiębiorczość): regulaminy, korespondencja, oferty. Zasady tłumaczeń przysięgłych, dokumenty USC, urzędowe (proste). Tłumaczenie ulotek informacyjnych na potrzeby urzędów (na przykładzie kampanii zapobiegania narkomanii), tłumaczenie fragmentów ustawy. Tłumaczenie wybranych przez studentów stron internetowych - warsztaty Zapoznanie studentów z tekstami z dziedziny prawa handlowego, prawa pracy oraz ogólnymi tekstami technicznymi z zastosowaniem technik i umiejętności nabytych w poprzednich semestrach. Tłumaczenie aktu notarialnego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Tłumaczenie tekstu informacyjnego z zakresu form prowadzenia działalności gospodarczej. Tłumaczenie fragmentów kodeksu pracy, tłumaczenie umowy o pracę Zajęcia PZJN w roku akademickim 2008/2009 będą prowadzili: drs. Edward Skubisz, mgr Anna Pałosz, prof. dr hab. Jerzy Koch, mgr Radosław Potocki Waksmund. Wiedza o krajach obszaru językowego lic. Anna Molik Przedmiot obowiązkowy/konwersatorium (po 30 godz. w semestrze zimowym i letnim, zaliczenie na ocenę + egzamin po kaŝdym semestrze)

20 Omawiane będą aktualne tematy z Ŝycia codziennego w Holandii i Flandrii. W tym celu po dwóch studentów przygotowuje co tydzień przegląd medialny, który jest następnie przedstawiany na forum grupy. Poza tym, w formie wykładów wzbogacanych tekstami do czytania i wypracowaniami, będzie omawiany szereg tematów. Lista tematów przedmiotu pt. Wiedza o niderlandzkim obszarze językowym 01. RóŜnorodność krajobrazu: geografia i geologia Niderlandów 02. Topografia Holandii i Flandrii; charakterystyka najwaŝniejszych miast 03. Flandria, Holandia i woda: m.in. Deltawerken 04. Denkend aan Holland : zagospodarowanie przestrzenne Niderlandów 0. In Holland staat een huis architektura w Holandii 06. Ustrój polityczny Holandii 07. Holandia a dynastia Oranje: Holendrzy, ksiąŝę, rząd, dom królewski 08. Ustrój polityczny Belgii: reforma państwowa 09. Król Belgów: Belgowie, ksiąŝę, rząd, dom królewski 10. Geld, werk en status : gospodarka holenderska i belgijska 11. Eet smakelijk! jedzenie i picie we Flandrii i Holandii 12. Święta w Holandii / Flandrii 13. God zij met ons : kościół i religia w Holandii / Flandrii 14. Spędzanie wolnego czasu w Niderlandach. 1. De jeugd heeft de toekomst : być młodym w Niderlandach 16. Kom van het dak af : muzyka pop w Holandii / Flandrii 17. Tulpen en grazende koeien o gospodarstwie rolnym w Holandii 18. Vreemd volk en eigenheimers : demografia z jakich grup ludności składa się społeczeństwo? 19. Buurgrlijk of bohémian? : współcześni Holendrzy i Flamandowie 20. Tussen kunst en kitsch : o formach sztuki w Holandii / Flandrii 21. System socjalny i słuŝba zdrowia 22. Holandia, Belgia, Europa: o integracji europejskiej 23. Het medialandschap : gazety, czasopisma, radio, tv itp. w Holandii i Flandrii 24. Sport w Holandii i Flandrii: sporty amatorskie i wyczynowe 2. Ekologia: ochrona środowiska, recycling; ochrona zwierząt; tereny chronione Historia języka dr Agata Kowalska Szubert Przedmiot obowiązkowy/konwersatorium (30 godz. w semestrze zimowym, zaliczenie na ocenę, egzamin) Celem zajęć jest zapoznanie studenta z rozwojem języka oraz z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi historii języka i językoznawstwa. Podstawowe kierunki językoznawstwa (szczegółowe omówienie badań historycznych). Tło historyczne. Rodziny językowe w Europie. Języki germańskie. Język niderlandzki przed rokiem 110. Charakterystyczne cechy. Najstarsze zabytki języka. Średniowiecze (ok ). Cechy języka. RóŜnorodność. Pierwsze słowniki. Wpływy innych języków. Wiek 16 i 17. Cechy języka. Gramatyki. Statenbijbel. Wiek 19, 20 i 21. Słowniki, dialekty, socjolekty. Tendencje we współczesnym języku. Wpływ innych języków na język niderlandzki i odwrotnie. Spojrzenie od strony gramatyki historycznej na poszczególne części mowy i konstrukcje syntaktyczne. (Np. zanik fleksji, uŝycie form grzecznościowych, liczebnik itd.) Literatura: 1. Marijke van der Wal, Geschiedenis van het Nederlands, Utrecht Joop van der Horst, Fred Marschall, Korte geschiedenis van de Nederlandse taal, Amsterdam Herman Vekeman, Andreas Ecke, Geschichte der niederländischen Sprache, Bern Jan W. de Vries, e.a., Het verhaal van een taal. Negen eeuwen Nederlands. Amsterdam M.C. van den Toorn, e.a., Geschiedenis van de Nederlandse taal, Amsterdam Proseminarium Przedmiot obowiązkowy/proseminarium (30 godz. w semestrze zimowym, zaliczenie na ocenę) Zajęcia do wyboru z oferty proseminariów oferowanych przez Katedrę Filologii Niderlandzkiej. Z bogatego wachlarza zajęć studenci mogą wybrać np.:

Załącznik Nr 4. Standardy nauczania dla kierunku studiów: filologia STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE

Załącznik Nr 4. Standardy nauczania dla kierunku studiów: filologia STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Załącznik Nr 4 Standardy nauczania dla kierunku studiów: filologia STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia magisterskie na kierunku filologia trwają nie mniej niż 5 lat (10 semestrów). Łączna liczba

Bardziej szczegółowo

FILOLOGIA POLSKA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA PLAN STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015. Ćwiczenia (semestr) Forma zaliczenia. 30 (1) Zal.

FILOLOGIA POLSKA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA PLAN STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015. Ćwiczenia (semestr) Forma zaliczenia. 30 (1) Zal. FILOLOGIA POLSKA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA PLAN STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 Przedmioty podstawowe i kierunkowe pięć grup (wyjątki zaznaczono w uwagach) Ćwiczenia Forma zaliczenia Rok studiów

Bardziej szczegółowo

FILOLOGIA GERMAŃSKA z językiem niemieckim od poziomu A1 dla naboru 2015/2016. Studia stacjonarne I stopnia (licencjackie)

FILOLOGIA GERMAŃSKA z językiem niemieckim od poziomu A1 dla naboru 2015/2016. Studia stacjonarne I stopnia (licencjackie) FILOLOGIA GERMAŃSKA z językiem niemieckim od poziomu A1 dla naboru 2015/2016. Studia stacjonarne I stopnia (licencjackie) I ROK, semestr pierwszy ilość godzin Moduł 1: Język kierunkowy I EGZ 7 1. Praktyczna

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5. Standardy nauczania dla kierunku studiów: filologia polska STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE

Załącznik Nr 5. Standardy nauczania dla kierunku studiów: filologia polska STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Załącznik Nr 5 Standardy nauczania dla kierunku studiów: filologia polska STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia magisterskie na kierunku filologia polska trwają nie mniej niż 5 lat (10 semestrów).

Bardziej szczegółowo

FILOLOGIA POLSKA (I, II, III, IVa lub IVb lub IVc, V) PROGRAM STUDIÓW W SYSTEMIE ECTS. STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA

FILOLOGIA POLSKA (I, II, III, IVa lub IVb lub IVc, V) PROGRAM STUDIÓW W SYSTEMIE ECTS. STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA FILOLOGIA POLSKA (I, II, III, IVa lub IVb lub IVc, V) PROGRAM STUDIÓW W SYSTEMIE ECTS. STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA PRZEDMIOTY SEMESTR 1 SEMESTR 2 SEMESTR 3 SEMESTR 4 SEMESTR 5 SEMESTR 6 G Liczba

Bardziej szczegółowo

Program studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia angielska Studia niestacjonarne Od 2013/2014

Program studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia angielska Studia niestacjonarne Od 2013/2014 Program studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia angielska Studia niestacjonarne Od 2013/2014 Studia niestacjonarne licencjackie trwają 6 semestrów. Plan studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

FILOLOGIA GERMAŃSKA Plan studiów na rok akademicki 2015/2016 Studia niestacjonarne I stopnia (licencjackie) (dla naboru 2015/2016)

FILOLOGIA GERMAŃSKA Plan studiów na rok akademicki 2015/2016 Studia niestacjonarne I stopnia (licencjackie) (dla naboru 2015/2016) FILOLOGIA GERMAŃSKA Plan studiów na rok akademicki 2015/2016 Studia niestacjonarne I stopnia (licencjackie) (dla naboru 2015/2016) I ROK, semestr pierwszy ilość godzin Moduł 1: Język kierunkowy I EGZ 7

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY STUDIÓW W INSTYTUCIE ROMANISTYKI UW NA KIERUNKU FILOLOGIA ROMAŃSKA DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKAD. 2013/14

PROGRAMY STUDIÓW W INSTYTUCIE ROMANISTYKI UW NA KIERUNKU FILOLOGIA ROMAŃSKA DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKAD. 2013/14 PROGRAMY STUDIÓW W INSTYTUCIE ROMANISTYKI UW NA KIERUNKU FILOLOGIA ROMAŃSKA DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKAD. 2013/14 Studia stacjonarne i niestacjonarne 1. stopnia Program studiów dla grup Język

Bardziej szczegółowo

UWAGA STUDENCI! (studia stacjonarne i niestacjonarne)

UWAGA STUDENCI! (studia stacjonarne i niestacjonarne) UWAGA STUDENCI! (studia stacjonarne i niestacjonarne) Zbliża się koniec zajęć w obecnym roku akademickim. Stoicie więc przed decyzją, jakich dokonać wyborów programowych w przyszłym roku studiów. Decyzja

Bardziej szczegółowo

ROK STUDIÓW: I TOK STUDIÓW

ROK STUDIÓW: I TOK STUDIÓW SPECJALNOŚĆ: filologia angielska germańska SPECJALIZACJA: nauczycielska literaturoznawstwo / tłumaczenia z i elementami języki specjalistyczne kulturoznawstwa ROK STUDIÓW: I STOPIEŃ STUDIÓW: I Ilość godzin

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LINGWISTYKI STOSOWANEJ UW

WYDZIAŁ LINGWISTYKI STOSOWANEJ UW WYDZIAŁ LINGWISTYKI STOSOWANEJ UW Katedra Ukrainistyki Program dwustopniowych studiów niestacjonarnych (zgodny z systemem ECTS oraz dyrektywą 2005/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy) KIERUNEK:

Bardziej szczegółowo

09.1-xxxx-111 Praktyczna nauka języka angielskiego 180 180 1 20 P 05.9-xxxx-050 Psychospołeczne aspekty okresu 30 30 1 1 PP

09.1-xxxx-111 Praktyczna nauka języka angielskiego 180 180 1 20 P 05.9-xxxx-050 Psychospołeczne aspekty okresu 30 30 1 1 PP PLAN STUDIÓ STUDIA NIESTACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA Kierunek: Filologia Specjalność: filologia angielska Specjalizacja merytoryczna: językoznawstwo Specjalizacja zawodowa: nauczycielska Rok I (semestr 1,

Bardziej szczegółowo

studia rozpoczęte od roku akademickiego 2011/2012 Lp. Przedmiot ECTS studia niestacjonarne

studia rozpoczęte od roku akademickiego 2011/2012 Lp. Przedmiot ECTS studia niestacjonarne Program nauczania Wyższej Szkoły Administracji Publicznej imienia Stanisława Staszica w Białymstoku studia rozpoczęte od roku akademickiego 2011/2012 Tytuł: Kierunek: Specjalność: licencjat FILOLOGIA lingwistyka

Bardziej szczegółowo

Czas trwania studiów: 6 semestrów

Czas trwania studiów: 6 semestrów PLAN STUDIÓW I STOPNIA Studia stacjonarne Kierunek studiów: FILOLOGIA GRMAŃSKA Specjalność: filologia germańska nauczycielska z rozszerzonym j. angielskim Czas trwania studiów: 6 semestrów Lp. Przedmioty

Bardziej szczegółowo

Instytut Filologii Germańskiej

Instytut Filologii Germańskiej Instytut Filologii Germańskiej Program zajęć na rok akademicki 2011/12 Studia I stopnia I ROK Lp. Nazwa przedmiotu I Semestr II Prowadzący Wykłady obowiązkowe 1. Gramatyka opisowa języka 30 Zbo/1 30 E/2

Bardziej szczegółowo

Opisy przedmiotów ECTS dla specjalności filologia angielska forma stacjonarna

Opisy przedmiotów ECTS dla specjalności filologia angielska forma stacjonarna Opisy przedmiotów ECTS dla specjalności filologia angielska forma stacjonarna Semestr I (limit 30) I. Przedmioty obowiązkowe (limit 25) 1. Praktyczna nauka języka angielskiego: 14 120 a. nauczanie wymowy

Bardziej szczegółowo

USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M4/3/8 w języku polskim Nazwa przedmiotu w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Przekład tekstów pisanych w biznesie Translation of written texts

Bardziej szczegółowo

Program studiów doktoranckich na Wydziale Anglistyki

Program studiów doktoranckich na Wydziale Anglistyki Program studiów doktoranckich na Wydziale Anglistyki Specjalność językoznawcza: I Rok 1. Zajęcia obowiązkowe Typ zajęć Razem godz. Forma zaliczenia Pkt. ECTS a) seminaria organizowane przez Wydział Anglistyki

Bardziej szczegółowo

Programy studiów dla rozpoczynających w r. a. 2011/2012. 1. Studia I stopnia. Grupa z zaawansowaną znajomością jęz. fr.

Programy studiów dla rozpoczynających w r. a. 2011/2012. 1. Studia I stopnia. Grupa z zaawansowaną znajomością jęz. fr. Programy studiów dla rozpoczynających w r. a. 2011/2012 1. Studia I stopnia. Grupa z zaawansowaną znajomością jęz. fr. ROK I Praktyczna nauka języka francuskiego 150 zaliczenie 10 PNJF Laboratorium 30

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW K_W04, K_W06, K_W07, K_W12, K_U01, K_U02, K_U09, K_U10, K_U12, K_U15, K_U18, K_U19, K_K01, K_K04, K_K05, K_K06

PROGRAM STUDIÓW K_W04, K_W06, K_W07, K_W12, K_U01, K_U02, K_U09, K_U10, K_U12, K_U15, K_U18, K_U19, K_K01, K_K04, K_K05, K_K06 PROGRAM STUDIÓW I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Filologiczny, Wydział Pedagogiki i Psychologii 2. Nazwa kierunku: Kulturoznawstwo 3. Oferowane specjalności: Media

Bardziej szczegółowo

Kursy złożone i lektoraty językowe

Kursy złożone i lektoraty językowe statnia aktualizacja: 13.10.2015r. Kursy złożone i lektoraty językowe W przypadku przedmiotów realizowanych w ciągu II semestrów, które kończą się egzaminem w drugim do średniej ważonej zalicza się punkty

Bardziej szczegółowo

MODUŁ MK_2, Praktyczna Nauka Języka Angielskiego 2

MODUŁ MK_2, Praktyczna Nauka Języka Angielskiego 2 PROGRAM STUDIÓW INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: WYDZIAŁ FILOLOGICZNY 2.Nazwa kierunku: FILOLOGIA 3.Oferowane specjalności: JĘZYK ANGIELSKI STOSOWANY Z JĘZYKIEM ROSYJSKIM 4.Poziom

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m s t u d i ó w. Ogólna charakterystyka studiów

P r o g r a m s t u d i ó w. Ogólna charakterystyka studiów P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Filologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Kierunek studiów: Filologia Poziom kształcenia:)

Bardziej szczegółowo

Filologia Angielska Studia drugiego stopnia stacjonarne

Filologia Angielska Studia drugiego stopnia stacjonarne Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Instytut Filologii Angielskiej Al. Racławickie, 0-90 Lublin tel.: +8 8 9, fax: +8 8 9 email: ifa@kul.pl Minimum programowe dla Międzyobszarowych Indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Liczba Liczba godzin zaliczenia / 30 Z/3 - - 30 Z/2 30 Z/2

Liczba Liczba godzin zaliczenia / 30 Z/3 - - 30 Z/2 30 Z/2 PLAN STUDIÓW FILOLOGIA ROMAŃSKA STUDIA I STOPNIA dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 201/16 I ROK Semestr I Semestr II Lp. Nazwa przedmiotu Moduł 1 Przedmioty misyjne/ ogólnouniwersyteckie

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Filologiczny Kierunek studiów:

P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Filologiczny Kierunek studiów: P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Filologiczny Kierunek studiów: Filologia Poziom kształcenia: Studia pierwszego stopnia Profil kształcenia:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. M4/1/8 w języku polskim Nazwa przedmiotu w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

KARTA PRZEDMIOTU. M4/1/8 w języku polskim Nazwa przedmiotu w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M4/1/8 w języku polskim Nazwa przedmiotu w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Przekład tekstów pisanych Translation of written texts Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent:

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent: EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FILOLOGIA POLSKA poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy absolwenta studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki licencjat I. Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Dorobek dr Izabela Lis-Lemańska. Konwersatorium

KARTA PRZEDMIOTU USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Dorobek dr Izabela Lis-Lemańska. Konwersatorium KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M4/4/5 w języku polskim Nazwa przedmiotu w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Przekład tekstów pisanych w biznesie Translation of written texts

Bardziej szczegółowo

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim angielskim UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Załącznik do procedury nr USZJK-II KARTA

Bardziej szczegółowo

Program kulturoznawstwa, studia I stopnia WNH UKSW w roku akademickim 2014/2015. Konwers./ćwicz./ semestr. Forma zaliczenia.

Program kulturoznawstwa, studia I stopnia WNH UKSW w roku akademickim 2014/2015. Konwers./ćwicz./ semestr. Forma zaliczenia. Program kulturoznawstwa, studia I stopnia WNH UKSW w roku akademickim 014/015 I ROK Lp Przedmiot Wykłady /semestr Konwers./ćwicz./ semestr Forma zaliczenia punkty uwagi 1. Warsztat kulturoznawcy 0 (1)

Bardziej szczegółowo

KATEDRA FILOLOGII ANGIELSKIEJ WYDZIAŁ FILOLOGICZNY UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNKA

KATEDRA FILOLOGII ANGIELSKIEJ WYDZIAŁ FILOLOGICZNY UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNKA KATEDRA FILOLOGII ANGIELSKIEJ WYDZIAŁ FILOLOGICZNY UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNKA KATEDRA FILOLOGII ANGIELSKIEJ WYDZIAŁ FILOLOGICZNY UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNKA PROGRAM KSZTAŁCENIA KIERUNEK: FILOLOGIA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM I PLAN STUDIÓW

PROGRAM I PLAN STUDIÓW PROGRAM I PLAN STUDIÓW Kierunek studiów Specjalność Specjalizacja Tryb studiów Stopień studiów filologia kultura śródziemnomorska grecka stacjonarny licencjackie Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania

Bardziej szczegółowo

LISTA PRZEDMIOTÓW (STUDIA MAGISTERSKIE MA)

LISTA PRZEDMIOTÓW (STUDIA MAGISTERSKIE MA) Oznaczenia i skróty: LISTA PRZEDMIOTÓW (STUDIA MAGISTERSKIE MA) Pd = praca dyplomowa Z = zaliczenie E = egzamin EC = egzamin z całości materiału danego przedmiotu Em =egzamin magisterski o = przedmiot

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: Translatoryka tekstu 2. Kod przedmiotu: FAT-21 3. Okres ważności karty: 2015-2018 4. Forma : studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli obowiązują):

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli obowiązują): WYŻSZA SZKOŁA UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH SYLABUS PRZEDMIOTU I. Informacje ogólne 1. Nazwa przedmiotu: Historia sztuki 2. Rodzaj przedmiotu obowiązkowy. 3. Poziom i kierunek studiów: st. niestacjonarne I

Bardziej szczegółowo

SEMESTR I Forma zajęć W Ć L I

SEMESTR I Forma zajęć W Ć L I SEMESTRALNY PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA NA KIERUNKU FILOLOGIA Specjalność: filologia germańska z dodatkowym językiem obcym profil ogólnoakademicki KOD Kod przedmiotu/ grupy przedmiotów FZ forma

Bardziej szczegółowo

zajęcia w lektorat INHiS lub INEiI

zajęcia w lektorat INHiS lub INEiI Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/O/JZO USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Lektorat języka niemieckiego B2 Foreign language course B2 (German)

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Wstęp do językoznawstwa. 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska

Załącznik Nr 5 KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Wstęp do językoznawstwa. 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska Załącznik Nr 5 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Wstęp do językoznawstwa 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW:

Bardziej szczegółowo

filologia hiszpańska+język angielski literaturoznawcza lub językoznawcza 2015/2016 dla I roku

filologia hiszpańska+język angielski literaturoznawcza lub językoznawcza 2015/2016 dla I roku PLAN STUDIÓW kierunek studiów: profil studiów: stopień: forma studiów: stacjonarne specjalność: specjalizacja od roku: Filologia ogólnoakademicki I (licencjat) filologia hiszpańska+język angielski literaturoznawcza

Bardziej szczegółowo

S Y L A B U S NAZWA PRZEDMIOTU:

S Y L A B U S NAZWA PRZEDMIOTU: S Y L A B U S Druk DNiSS nr 11D NAZWA PRZEDMIOTU: Akwizycja języków słowiańskich Kod przedmiotu: - Rodzaj przedmiotu: kierunkowy; obowiązkowy Wydział: Wydział Humanistyczno-Społeczny Kierunek: filologia

Bardziej szczegółowo

historia języka niemieckiego

historia języka niemieckiego Norbert Morciniec historia języka niemieckiego WYDAWNICTWO WYŻSZEJ SZKOŁY FILOLOGICZNEJ WE WROCŁAWIU Copyright by Norbert Morciniec and Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu, Wrocław 2015 Recenzent:

Bardziej szczegółowo

FILOLOGIA GERMAŃSKA od roku akademickiego 2012/2013

FILOLOGIA GERMAŃSKA od roku akademickiego 2012/2013 FILOLOGIA GERMAŃSKA od roku akademickiego 2012/2013 Studia stacjonarne I stopnia (licencjackie), specjalizacja: komunikacja międzykulturowa I ROK, semestr pierwszy Praktyczna nauka j. niemieckiego lub

Bardziej szczegółowo

Moduł Przedmiot Status modułu Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Konwersatorium ECTS. Filozofia obowiązkowe 30 2 egz. Współczesne systemy polityczne

Moduł Przedmiot Status modułu Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Konwersatorium ECTS. Filozofia obowiązkowe 30 2 egz. Współczesne systemy polityczne Rok I Program studiów stacjonarnych I stopnia dla kierunku dziennikarstwo i medioznawstwo, specjalność fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Kod przedmiotu Język angielski w pracy w języku polskim Nazwa przedmiotu

KARTA PRZEDMIOTU. Kod przedmiotu Język angielski w pracy w języku polskim Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu Język angielski w pracy w języku polskim Nazwa przedmiotu przewodnika turystycznego w języku angielskim English for tour guides USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Lektorat języka nowożytnego 1 ZAL. OC. ćw. 30 30 x 1 1 x

Lektorat języka nowożytnego 1 ZAL. OC. ćw. 30 30 x 1 1 x Lektorat języka nowożytnego 1 ZAL. OC. ćw. 30 30 x 1 1 x Lektorat języka nowożytnego 2 ZAL. OC. ćw. 30 x 30 2 Narzędzia informatyczne dla filozofów Ochrona własności intelektualnej on-line Propedeutyka

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE specjalność: Międzynarodowy wymiar obsługi ruchu granicznego Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE specjalność: Międzynarodowy wymiar obsługi ruchu granicznego Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE specjalność: Międzynarodowy wymiar obsługi ruchu granicznego Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Mniejszości narodowe i etniczne w Europie Kod

Bardziej szczegółowo

Plan studiów na kierunku DZIENNIKARSTWO i KOMUNIKACJA SPOŁECZNA (tryb stacjonarny, nabór 2010/2011)

Plan studiów na kierunku DZIENNIKARSTWO i KOMUNIKACJA SPOŁECZNA (tryb stacjonarny, nabór 2010/2011) Plan studiów na kierunku DZIENNIKARSTWO i KOMUNIKACJA SPOŁECZNA (tryb stacjonarny, nabór 2010/2011) Studia I stopnia Czas trwania studiów: 3 lata, 6 semestrów Lp. 1. Wstęp do filozofii 2. Historia Polski

Bardziej szczegółowo

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne JĘZYK OBCY SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu Język przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Filologia polska specjalność projektowanie komunikacji

Filologia polska specjalność projektowanie komunikacji Filologia polska specjalność projektowanie komunikacji studia stacjonarne licencjackie nabór 2014/2015 wykaz przedmiotów 2. Nauki pomocnicze filologii polskiej 3. Historia filozofii 4. Język obcy 5. Wychowanie

Bardziej szczegółowo

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne JĘZYK OBCY SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu Język przedmiotu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY PLAN ZAJĘĆ INSTYTUT FILOLOGII SŁOWIAŃSKIEJ

SZCZEGÓŁOWY PLAN ZAJĘĆ INSTYTUT FILOLOGII SŁOWIAŃSKIEJ SZCZEGÓŁOWY PLAN ZAJĘĆ INSTYTUT FILOLOGII SŁOWIAŃSKIEJ Studia stacjonarne drugiego stopnia ROK I Rok akad. 2016/17 [cykl kształcenia 2016/17-2018/19] Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godz. w sem. I Forma zal./

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW MODUŁY KSZTAŁCENIA

PLAN STUDIÓW MODUŁY KSZTAŁCENIA PLAN TUDIÓW Kierunek: Filologia pecjalność: Filologia angielska z technologią informacyjną pecjalizacja: nauczycielska Poziom kształcenia: I stopień Profil kształcenia: praktyczny kształcenia: studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Katalog przedmiotów ECTS

Katalog przedmiotów ECTS Katalog przedmiotów ECTS FILOLOGIA POLSKA część 3: STUDIA DRUGIEGO STOPNIA Blok przedmiotów specjalności i specjalizacji CZĘŚĆ 3.B Przedmioty specjalizacji nauczycielskiej MODUŁ X/1 Obowiązuje studentów

Bardziej szczegółowo

Moduł Przedmiot Status modułu Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Konwersatorium ECTS

Moduł Przedmiot Status modułu Wykłady Ćwiczenia Laboratorium Konwersatorium ECTS Rok I Program studiów stacjonarnych I stopnia dla kierunku dziennikarstwo i medioznawstwo, specjalność public relations i marketing medialny dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język rosyjski KOD WF/I/st/1

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język rosyjski KOD WF/I/st/1 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język rosyjski KOD WF/I/st/1 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I rok/i semestr 5. LICZBA

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Lektorat języka niemieckiego II Przedmiot w języku angielskim: Kod przedmiotu: Typ przedmiotu/modułu: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH (WIECZOROWYCH) I STOPNIA NA KIERUNKU EUROPEISTYKA (obowiązuje od roku akademickiego 2010/2011)

PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH (WIECZOROWYCH) I STOPNIA NA KIERUNKU EUROPEISTYKA (obowiązuje od roku akademickiego 2010/2011) PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH (WIECZOROWYCH) I STOPNIA NA KIERUNKU EUROPEISTYKA (obowiązuje od roku akademickiego 2010/2011) I. Obligatoryjne przedmioty kształcenia ogólnego (zgodnie

Bardziej szczegółowo

SEMESTR I. Forma zajęć W Ć L I. 1. 11.302AI_02 Technologia informatyczna 25 ZO 25 5 30 50 2

SEMESTR I. Forma zajęć W Ć L I. 1. 11.302AI_02 Technologia informatyczna 25 ZO 25 5 30 50 2 SMSTRALNY PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA NA KIRUNKU FILOLOGIA Specjalność: filologia germańska, profil ogólnoakademicki Obowiązuje od roku ak. 2015/16 Kod przedmiotu/ grupy FZ forma zaliczenia z

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. Oral translation for business purposes USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. Oral translation for business purposes USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M4/3/9a Nazwa przedmiotu w języku polskim Przekład tekstów ustnych w biznesie w języku angielskim Oral translation for business purposes USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Wydział Psychologii i Nauk Humanistycznych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA Wydział: FILOLOGICZNO - HISTORYCZNY Piotrków Tryb. dn. 30.09.2013 Kierunek: FILOLOGIA POLSKA Zatwierdzono na RW w dniu 30.09.2013 Rodzaj zajęć: I W/WS II C/K/L/P/

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW MODUŁY KSZTAŁCENIA

PLAN STUDIÓW MODUŁY KSZTAŁCENIA PLAN TUDIÓW Kierunek: Filologia pecjalność: Filologia angielska z technologią informacyjną pecjalizacja: nauczycielska Poziom kształcenia: I stopień Profil kształcenia: praktyczny kształcenia: studia niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 01/01 Wydział Psychologii i Nauk Humanistycznych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK FILOLOGIA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK FILOLOGIA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK FILOLOGIA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Filologia Sylwetka absolwenta Absolwent kierunku Filologia otrzymuje tytuł zawodowy

Bardziej szczegółowo

Pakiet punktów ECTS dla specjalności filologia angielska tryb stacjonarny nabór 2014-2017

Pakiet punktów ECTS dla specjalności filologia angielska tryb stacjonarny nabór 2014-2017 Pakiet punktów ECTS dla specjalności filologia angielska tryb stacjonarny nabór 2014-2017 Semestr I (limit 30) I. Przedmioty obowiązkowe (limit 25) 1. Praktyczna nauka języka angielskiego: 14 120 FA-1

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ORIENTALISTYCZNY UW. Kierunek: orientalistyka. Specjalność: sinologia STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. USTALENIA OGÓLNE

WYDZIAŁ ORIENTALISTYCZNY UW. Kierunek: orientalistyka. Specjalność: sinologia STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. USTALENIA OGÓLNE WYDZIAŁ ORIENTALISTYCZNY UW Kierunek: orientalistyka Specjalność: sinologia STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. USTALENIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia na kierunku orientalistyka, specjalność sinologia trwają

Bardziej szczegółowo

KULTUROZNAWSTWO PROGRAM STUDIÓW 2015/2016 2016/2017. Rok I - Semestr 2

KULTUROZNAWSTWO PROGRAM STUDIÓW 2015/2016 2016/2017. Rok I - Semestr 2 KULTUROZNAWSTWO PROGRAM STUDIÓW 2015/2016 2016/2017 Kulturoznawstwo studia stacjonarne II stopień Teoria i historia kultury Lp. Nazwa modułu kształcenia Wykład (liczba godzin) Ćwiczenia/ Seminaria Laboratorium/

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA 1. Informacje ogólne Nazwa modułu i kod (wg planu studiów) Kierunki studiów Specjalność: Poziom kształcenia Profil kształcenia Forma studiów Obszar kształcenia Koordynator przedmiot:

Bardziej szczegółowo

Zasady studiów na specjalności nauczycielskiej

Zasady studiów na specjalności nauczycielskiej Zasady studiów na specjalności nauczycielskiej Studia licencjackie na specjalności nauczycielskiej obejmują: przedmioty specjalności nauczycielskiej głównej: fizyka, przedmioty specjalności nauczycielskiej

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 200/20 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Gramatyka kontrastywna polsko-angielska. III rok filologii angielskiej studia niestacjonarne I stopnia, semestr II. Profil ogólnoakademicki 2012-2013

Gramatyka kontrastywna polsko-angielska. III rok filologii angielskiej studia niestacjonarne I stopnia, semestr II. Profil ogólnoakademicki 2012-2013 PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE I. KARTA PRZEDMIOTU: Gramatyka kontrastywna polsko-angielska III rok filologii angielskiej studia niestacjonarne I stopnia, semestr II Profil ogólnoakademicki 2012-2013 CEL PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Projekt standardów kształcenia dla specjalności dodatkowej FORMY I TECHNIKI TANECZNE

Projekt standardów kształcenia dla specjalności dodatkowej FORMY I TECHNIKI TANECZNE Projekt standardów kształcenia dla specjalności dodatkowej FORMY I TECHNIKI TANECZNE KIERUNEK: Wychowanie fizyczne SPECJALNOŚC: wychowanie fizyczne w szkole Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. M4/3/9b Przekład tekstów ustnych w w języku polskim Nazwa przedmiotu

KARTA PRZEDMIOTU. M4/3/9b Przekład tekstów ustnych w w języku polskim Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M4/3/9b Przekład tekstów ustnych w w języku polskim Nazwa przedmiotu turystyce w języku angielskim Oral translation for tourism USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Instytut Pedagogiczny Karta przedmiotu obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 200/20 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU. Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Psychologii, Zakład Psychologii Zarządzania 4. Kod przedmiotu/modułu

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU. Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Psychologii, Zakład Psychologii Zarządzania 4. Kod przedmiotu/modułu SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Diagnoza i rozwój kompetencji pracowników Moduł 181 : Coaching w organizacji 2. Nazwa przedmiotu w języku angielskim Coaching in organization

Bardziej szczegółowo

sem. II Praktyczna nauka języka chińskiego 150 Ćw E 10 O K_W02, K_W03, K_W08, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_K01, K_K02

sem. II Praktyczna nauka języka chińskiego 150 Ćw E 10 O K_W02, K_W03, K_W08, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_K01, K_K02 PLAN STUDIÓW SPECJALNOŚCI DALEKOWSCHODNIEJ, SPECJALIZACJA CHIŃSKA Przedmiot godz. typ zal. ECTS status Efekty kształcenia sem.i Praktyczna nauka języka chińskiego 150 12 O K_W02, K_W03, K_W08, K_U08, K_U09,

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/FPIA/SRG USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Strategia rozwoju gminy Strategy of development of district Kierunek

Bardziej szczegółowo

Filologia Angielska. Minimum programowe na rok akademicki 2010/2011 Studia pierwszego stopnia stacjonarne, rok I-III. Liczba godz. w sem.

Filologia Angielska. Minimum programowe na rok akademicki 2010/2011 Studia pierwszego stopnia stacjonarne, rok I-III. Liczba godz. w sem. Filologia Angielska Minimum programowe na rok akademicki 00/0 Studia pierwszego stopnia stacjonarne, rok - ROK Historia literatury angielskiej Zbo/ E/ Historia Anglii i USA 0 Zbo/ 0 E/ 6 7 angielskiego

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na studiach wyższych

Program kształcenia na studiach wyższych Załącznik nr 1 Program na studiach wyższych Nazwa Wydziału Wydział Filologiczny Nazwa kierunku studiów Określenie obszaru /obszarów, z których został wyodrębniony kierunek studiów, dla którego tworzony

Bardziej szczegółowo

PISEMNY EGZAMIN DOJRZAŁOŚCI Z JĘZYKA ŁACIŃSKIEGO 2002/2003 OPIS WYMAGAŃ

PISEMNY EGZAMIN DOJRZAŁOŚCI Z JĘZYKA ŁACIŃSKIEGO 2002/2003 OPIS WYMAGAŃ Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie: Al. F. Focha 39, 30 119 Kraków tel. (012) 427 27 20 fax (012) 427 28 45 e-mail: oke@oke.krakow.pl http://www.oke.krakow.pl PISEMNY EGZAMIN DOJRZAŁOŚCI Z JĘZYKA

Bardziej szczegółowo

Ilość godzin. Cena za godzinę. Nazwa kursu Poziom Uzyskane umiejętności. B1.1 Wyrównawcze. B2 Konwensatoria. Angielski TOLES

Ilość godzin. Cena za godzinę. Nazwa kursu Poziom Uzyskane umiejętności. B1.1 Wyrównawcze. B2 Konwensatoria. Angielski TOLES Nazwa kursu Poziom Uzyskane umiejętności Ilość godzin Cena za godzinę B1.1 Wyrównawcze Kurs przeznaczony jest dla studentów programów anglojęzycznych w dziedzinie biznesu i stosunków międzynarodowych.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM 5. LETNICH MAGISTERSKICH STUDIÓW NIESTACJONARNYCH (WIECZOROWYCH) 2006/2007

PROGRAM 5. LETNICH MAGISTERSKICH STUDIÓW NIESTACJONARNYCH (WIECZOROWYCH) 2006/2007 PROGRAM 5. LETNICH MAGISTERSKICH STUDIÓW NIESTACJONARNYCH (WIECZOROWYCH) 2006/2007 Program studiów stacjonarnych na kierunku Stosowane nauki społeczne w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych obowiązuje

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język rosyjski KOD WF/II/st/1

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język rosyjski KOD WF/II/st/1 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Język rosyjski KOD WF/II/st/1 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne. Specjalność: wychowanie fizyczne w służbach mundurowych 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

dalsze opanowanie literackich technik narracyjnych i perswazyjnych, sztuki kompozycji, operowania informacją w tekście nieinformacyjnym;

dalsze opanowanie literackich technik narracyjnych i perswazyjnych, sztuki kompozycji, operowania informacją w tekście nieinformacyjnym; Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5/2010 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 stycznia 2010 r. PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: TWÓRCZE PISANIE (CREATIVE

Bardziej szczegółowo

Wydział Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II rok akademicki 2012/2013 kulturoznawstwo stopień pierwszy studia stacjonarne

Wydział Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II rok akademicki 2012/2013 kulturoznawstwo stopień pierwszy studia stacjonarne Kierunek Wydział Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II rok akademicki 2012/2013 kulturoznawstwo stopień pierwszy studia stacjonarne Forma zajęć: Organizacja kultury wykład z ćwiczeniami

Bardziej szczegółowo

Kulturoznawstwo i wiedza o mediach Studia stacjonarne I stopnia

Kulturoznawstwo i wiedza o mediach Studia stacjonarne I stopnia Semestr 1. PLAN STUDIÓ UKŁADZIE SEMESTRALNYM Kulturoznawstwo i wiedza o mediach Studia stacjonarne I stopnia E/- Podstawy teorii kultury 46 E 4 stęp do antropologii kultury 20 20 oc. 2 Elementy historii

Bardziej szczegółowo

Projekt: Współpraca i dialog. Opis szkoleń językowych planowanych do realizacji w ramach projektu

Projekt: Współpraca i dialog. Opis szkoleń językowych planowanych do realizacji w ramach projektu Projekt: Współpraca i dialog Opis szkoleń językowych planowanych do realizacji w ramach projektu Gdańsk, wrzesień 2013 Spis Treści SPIS TREŚCI...2 SZKOLENIA JĘZYKOWE...3 JĘZYK ANGIELSKI...4 Szkolenia językowe

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY

AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY Moduł/Przedmiot: Kultura języka Kod modułu: xxx Koordynator modułu: prof. AM dr hab. Andrzej Kempiński Punkty ECTS: 4 Status przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Organization and Management Forma studiów: studia stacjonarne Poziom kwalifikacji:

Bardziej szczegółowo

rozszerzony - część pisemna). studia I stopnia (3-letnie)

rozszerzony - część pisemna). studia I stopnia (3-letnie) zał. nr 1 do Uchwały Senatu dotyczącej warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2015/2016 z dnia 28 kwietnia 2014 r. Wydział Filologiczny Architektura Stacjonarne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 18/2012 RADY WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO z dnia 21 maja 2012 roku

UCHWAŁA NR 18/2012 RADY WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO z dnia 21 maja 2012 roku UCHWAŁA NR 18/2012 RADY WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO z dnia 21 maja 2012 roku w sprawie: wprowadzenia przedmiotów kierunkowych do planu studiów Wydziału Humanistycznego. Na podstawie Zarządzenia nr 18/2012

Bardziej szczegółowo

4) praktyczne opanowanie umiejętności ogólnych i specjalistycznych, których wpojenie należy do celów nauczania przewidzianych programem nauczania,

4) praktyczne opanowanie umiejętności ogólnych i specjalistycznych, których wpojenie należy do celów nauczania przewidzianych programem nauczania, I. Przedmiotem oceny są: 1) wiadomości i umiejętności według programu nauczania z języka polskiego dla zasadniczej szkoły zawodowej w zakresie podstawowym, o programie nauczania z języka polskiego w danej

Bardziej szczegółowo

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PLAN STUDIÓW stacjonarnych

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PLAN STUDIÓW stacjonarnych Egzamin po semestrze Forma zaliczenia I ROK II ROK III ROK I SEM. II SEM. III SEM. IV SEM. V SEM VI SEM. Lp. Nazwa przedmiotu RAZEM w. konw. sem. ćw. Lab. w. ćw. w. ćw. w. ćw. w. ćw. w. ćw. w. ćw. A. PRZEDMIOTY

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW PAPIESKI WYDZIAŁ TEO0LOGICZNY W WARSZAWIE BOBOLANUM

PROGRAM STUDIÓW PAPIESKI WYDZIAŁ TEO0LOGICZNY W WARSZAWIE BOBOLANUM 1 PROGRAM STUDIÓW PAPIESKI WYDZIAŁ TEO0LOGICZNY W WARSZAWIE BOBOLANUM Legenda: E egzamin Zal/o zaliczenie z oceną Zal. zaliczenie W wykład K konwersatorium Ćw. ćwiczenia L lektorat STUDIA LICENCJACKIE

Bardziej szczegółowo

Grupa przedmiotów godziny pkt ECTS A. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE 900 49 B. PRZEDMIOTY KIERUNKOWE W ZAKRESIE FILOLOGII ANGIELSKIEJ

Grupa przedmiotów godziny pkt ECTS A. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE 900 49 B. PRZEDMIOTY KIERUNKOWE W ZAKRESIE FILOLOGII ANGIELSKIEJ 8. PLANY I PROGRAMY STUDIÓW STACJONARNYCH 8. RAMOWY PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH Kierunek: FILOLOGIA I st. specjalność: Filologia angielska z technologią informacyjną specjalizacja nauczycielska godzin dydaktycznych

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW FORMY, SPOSOBY I METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW FORMY, SPOSOBY I METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim M1/1A USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Lektorat języka rosyjskiego B2 Foreign language course B2 (Russian)

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Współczesne ideologie polityczne

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Współczesne ideologie polityczne dr Michał Urbańczyk Katedra Doktryn Polityczno-Prawnych i Filozofii I. Informacje ogólne OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Współczesne ideologie polityczne 1. Nazwa modułu kształcenia Współczesne

Bardziej szczegółowo