UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UNIWERSYTET WROCŁAWSKI"

Transkrypt

1 UNIWERSYTET WROCŁAWSKI WYDZIAŁ FILOLOGICZNY KATEDRA FILOLOGII NIDERLANDZKIEJ im. Erazma z Rotterdamu Pakiet informacyjny Specjalizacja: Język, Literatura i Kultura Niderlandzka w Kontekście Środkowoeuropejskim (DCC)

2 Punktacja ECTS wg programu studiów stacjonarnych licencjackich FILOLOGIA NIDERLANDZKA Specjalizacja: Język, Literatura i Kultura Niderlandzka w Kontekście Środkowoeuropejskim (DCC) I ROK SEMESTR /2009 Nazwa przedmiotu Forma Liczba godzin Sposób zajęć Tygodniowo zaliczenia ECTS Przedmioty obowiązkowe Kurs podręcznikowy: ćwiczenia fonetyczne i ortograficzne Ćw. 2 O 3.0 Kurs podręcznikowy: ćwiczenia gramatyczne Ćw. 2 O 3,0 Kurs podręcznikowy: ćwiczenia leksykalne Ćw. 2 O 3,0 Kurs podręcznikowy: konwersacje Kurs podręcznikowy: ćwiczenia w pisaniu Historia Niderlandów W 2 Z 0,0 Wstęp do językoznawstwa Ćw. 2 O,0 Wstęp do komunikacji międzykulturowej O 3,0 Ćw. 2 E 2,0 Praktyczna znajomość języka czeskiego / słowackiego / węgierskiego / niemieckiego Ćw. 2 O 4,0 Język łaciński i kultura antyczna Ćw. 2 O 1,0 Historia filozofii W 2 Z 0,0 Razem punktów 28,0 SEMESTR 2 Nazwa przedmiotu Forma Liczba godzin Sposób Zajęć tygodniowo zaliczenia ECTS Przedmioty obowiązkowe Kurs podręcznikowy: rozumienie ze słuchu Kurs podręcznikowy: ćwiczenia gramatyczne Kurs podręcznikowy: ćwiczenia leksykalne Kurs podręcznikowy: konwersacje Kurs podręcznikowy: ćwiczenia w pisaniu egzamin E - E 3,0 O 3,0 Historia Niderlandów Ćw. 2 E 2,0 Wstęp do literaturoznawstwa Ćw. 2 O,0 Praktyczna znajomość języka czeskiego / słowackiego / Ćw. 2 O 4,0 węgierskiego / niemieckiego Język łaciński i kultura antyczna Historia filozofii W 2 Z/E 3,0 Razem punktów 32,0 Legenda: W -wykład, K - konwersatorium, E - egzamin, O - zaliczenie na ocenę, Z - zaliczenie, ECTS - punkty kredytowe ECTS

3 Punktacja ECTS wg programu studiów stacjonarnych licencjackich FILOLOGIA NIDERLANDZKA Specjalizacja: Język, Literatura i Kultura Niderlandzka w Kontekście Środkowoeuropejskim (DCC) 2008/2009 II ROK SEMESTR 3 Nazwa przedmiotu Forma Liczba godzin Sposób zajęć tygodniowo zaliczenia ECTS Przedmioty obowiązkowe Kurs podręcznikowy: ćwiczenia gramatyczne Kurs podręcznikowy: ćwiczenia leksykalne : konwersacje : ćwiczenia audiowizualne Praktyczna znajomość języka czeskiego / słowackiego / węgierskiego / niemieckiego Ćw. 2 O 3,0 Fonetyka i fonologia języka W 2 Z/E 2,0 Fonetyka i fonologia języka Ćw. 2 O 3,0 Historia literatury niderlandzkiej do 1830 r. W 2 Z/E 1,0 Historia literatury niderlandzkiej do 1830 r. Ćw. 2 O 1,0 Technologia informacyjna Razem punktów 22,0 Przedmioty fakultatywne Język, literatura i kultura niderlandzka w kontekście O 3,0 Ćw. 2 środkowoeuropejskim (przedmiot do wyboru) E 2,0 Ekonomia i historia Europy Środkowej oraz Unii Europejskiej (przedmiot do wyboru) Ćw. 2 O,0 Razem punktów 30,0 SEMESTR 4 Nazwa przedmiotu Forma Liczba godzin Sposób zajęć Tygodniowo Zaliczenia ECTS Przedmioty obowiązkowe Kurs podręcznikowy: ćwiczenia gramatyczne Kurs podręcznikowy: ćwiczenia leksykalne : konwersacje ćwiczenia audiowizualne Ćw. 2 O 1,0 egzamin E - E 1,0 Praktyczna znajomość języka czeskiego / słowackiego / węgierskiego / niemieckiego Ćw. 2 O 4,0 Morfologia języka W 2 Z/E 2,0 Morfologia języka Ćw. 2 O 3,0 Historia literatury niderlandzkiej po 1830 r. W 2 Z/E 1,0 Historia literatury niderlandzkiej po 1830 r. Razem punktów 20,0 Przedmioty fakultatywne Język, literatura i kultura niderlandzka w kontekście O 3,0 Ćw. 2 środkowoeuropejskim (przedmiot do wyboru) E 2,0 Ekonomia i historia Europy Środkowej oraz Unii Europejskiej (przedmiot do wyboru) Ćw. 2 O,0 Razem punktów 30,0 Legenda: W -wykład, K - konwersatorium, E - egzamin, O - zaliczenie na ocenę, Z - zaliczenie, ECTS - punkty kredytowe ECTS

4 Punktacja ECTS wg programu studiów stacjonarnych licencjackich FILOLOGIA NIDERLANDZKA Specjalizacja: Język, Literatura i Kultura Niderlandzka w Kontekście Środkowoeuropejskim (DCC) III ROK SEMESTR 2008/2009 Nazwa przedmiotu Forma Liczba godzin Sposób zajęć tygodniowo Zaliczenia ECTS Przedmioty obowiązkowe : konwersacje K 2 O 2,0 : ćwiczenia tłumaczeniowe NL/PL K 2 O 1,0 : język biznesu K 2 O 2,0 : K 2 O 2,0 kurs podręcznikowy : ćwiczenia w pisaniu K 2 O 1,0 O 1,0 Wiedza o krajach obszaru językowego K 2 E 1,0 Proseminarium PS 2 O,0 O 3,0 Historia języka K 2 E 2,0 Razem punktów 20,0 Przedmioty fakultatywne Język, literatura i kultura niderlandzka w kontekście środkowoeuropejskim (przedmiot do wyboru) Ekonomia i historia Europy Środkowej oraz Unii Europejskiej (przedmiot do wyboru) Razem punktów 30,0 SEMESTR 6 Ćw. 2 O E 3,0 2,0 Ćw. 2 O,0 Forma Liczba godzin Sposób Nazwa przedmiotu ECTS Zajęć tygodniowo Zaliczenia Przedmioty obowiązkowe : ćwiczenia K 2 O 2,0 leksykalne : konwersacje K 2 O 2,0 : K 2 O 1,0 ćwiczenia tłumaczeniowe NL/PL : K 2 O 1,0 kurs podręcznikowy : ćwiczenia w K 2 O 1,0 pisaniu egzamin E - E 1,0 O 2,0 Wiedza o krajach obszaru językowego K 2 E 1,0 Praktyka P 10 O 10,0 Razem punktów 21,0 Przedmioty fakultatywne Język, literatura i kultura niderlandzka w kontekście O 3,0 Ćw. 2 środkowoeuropejskim (przedmiot do wyboru) E 2,0 Ekonomia i historia Europy Środkowej oraz Unii Europejskiej Ćw. 2 O 4,0 (przedmiot do wyboru) Razem punktów 30,0 Legenda: W -wykład, K - konwersatorium, E - egzamin, O - zaliczenie na ocenę, Z - zaliczenie, ECTS - punkty kredytowe ECTS

5 Uniwersytet Wrocławski Filologia Niderlandzka Specjalizacja: Język, Literatura i Kultura Niderlandzka w Kontekście Środkowoeuropejskim (DCC) Czas trwania studiów: 6 semestrów (3 lata) STUDIA LICENCJACKIE PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH Od Godziny zajęć ogółem Tygodniowy rozkład godzin zajęć Lp. Nazwa przedmiotu Egzamin po sem. Razem Wykłady W tym: I rok II rok III rok Proseminaria Ćwiczenia Praktyki 1sem. 2 sem. 3 sem. 4 sem. sem. 6 sem. W Ćw W Ćw W Ćw W Ćw W Ćw W Ćw I. Przedmioty obowiązkowe 1. Praktyczna znajomość języka 2. Praktyczna znajomość języka czeskiego/ słowackiego/ węgierskiego/ niemieckiego (1) 2,4, godz. do zrealizowania do końca 4. semestru 3. Fonetyka i fonologia języka Morfologia języka Historia literatury niderlandzkiej do 1830 r Historia literatury niderlandzkiej po 1830 r Historia Niderlandów Wiedza o krajach obszaru językowego, Wstęp do językoznawstwa 10. Wstęp do literaturoznawstwa 11. Wstęp do komunikacji międzykulturowej

6 12. Proseminarium Praktyka (2) Historia języka Język łaciński i kultura antyczna Historia filozofii Technologia informacyjna Wychowanie fizyczne (3) godz. do zrealizowania do końca. semestru

7 Lp. Nazwa przedmiotu Egzamin po sem. Razem Wykłady Godziny zajęć ogółem Prosemi naria Tygodniowy rozkład godzin zajęć W tym: I rok II rok III rok Ćwiczenia Praktyki 1sem. 2 sem. 3 sem. 4 sem. sem. 6 sem. W Ćw W Ćw W Ćw W Ćw W Ćw W Ćw Razem przedmioty obowiązkowe: Liczba egzaminów (egzamin licencjacki) II. Przedmioty fakultatywne 1. Język, literatura i kultura niderlandzka w kontekście 3,4,, środkowoeuropejskim (4) 2. Ekonomia i historia Europy Środkowej oraz Unii Europejskiej () Razem przedmioty fakultatywne: Liczba godzin obowiązkowych: obow. 4 obow. 4 obow. 4 obow. 4 Liczba egzaminów Razem : (liczba godzin obowiązkowych I + II) 2070 obow. obow. obow Liczba egzaminów łącznie: (egzamin licencjacki) obow. 26

8 (1) Do końca IV semestru student ma obowiązek zaliczyć 120 godz. lektoratu języka czeskiego, słowackiego, węgierskiego lub niemieckiego (do wyboru). (2) Student ma obowiązek zaliczyć 4-tygodniową praktykę (10 godz.) (3) Student ma obowiązek zaliczyć 60 godzin wychowania fizycznego najpóźniej w V semestrze. (4) Na II i III roku studiów student wybiera 120 godz. zajęć (po 30 godz. w semestrze) oferowanych przez uniwersytety partnerskie programu DCC (e-learning). () Na II i III roku student wybiera 120 godz. zajęć (po 30 godz. w semestrze) z zakresu ekonomii, historii i Unii Europejskiej z oferty innych wydziałów. W przypadku przedmiotów kontynuowanych obowiązuje ciągłość.

9 Curriculum DCC Wrocław Modules Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4 Semester Semester 6 Praktyczna nauka języka Praktyczna nauka języka 1:Praktyczna nauka języka 26 - ćw. leksykalne - ćw. gramatyczne 13 - ćw. leksykalne - ćw. gramatyczne 13 - konwersacje - konwersacje - ćw. w pisaniu - ćw. w pisaniu - ćw. fonet.-ort. - rozumienie ze słuchu 2: Wprowadzenie 10 Wprowadzenie do językoznawstwa Wprowadzenie do literaturoznawstwa Praktyczna nauka języka Praktyczna nauka języka 3: Praktyczna nauka języka II 16 - ćw. leksykalne - ćw. gramatyczne 8 - ćw. leksykalne - ćw. gramatyczne 8 - konwersacje - konwersacje 4: Praktyczna nauka języka III 14 - ćw. audiowizualne - ćw. audiowizualne Praktyczna nauka języka - kurs podręcznikowy - konwersacje 7 Praktyczna nauka języka - kurs podręcznikowy - konwersacje 7

10 - ćw. w pisaniu - język biznesu - ćw. w pisaniu - ćw. leksykalne : Język 1 Fonetyka i fonologia Morfologia 6. Kultura 1 7: Joint I Język i kultura w kontekście 8: Joint II Kontekst środkowoeuropejski Historia Niderlandów Łacina (język i kultura Wprowadzenie do komunikacji międzykulturowej 2 Historia Niderlandów 3 1 Łacina (język i kultura) Historia filozofii 0 Historia filozofii 3 2 Literatura niderlandzka do 1830 r. Przedmiot do wyboru I (J1) Technologie informacyjne Przedmiot do wyboru V (J2) 2 2 Literatura niderlandzka po 1830 r. Przedmiot do wyboru II (J1) Przedmiot do wyboru VI (J2) 3 Historia języka Wiedza o krajach obszaru językowego Przedmiot do wyboru III (J1) Przedmiot do wyboru VII (J2) 2 Wiedza o krajach obszaru językowego Przedmiot do wyboru IV (J1) Przedmiot do wyboru VIII (J2) Tłumaczenia NL-PL 1 Tłumaczenia NL-PL : Joint III 1 Nauka drugiego języka obcego 4 Nauka drugiego języka obcego 4 Nauka drugiego języka obcego 3 Nauka drugiego języka obcego Nauka drugiego języka obcego 10: Faza licencjacka 1 Proseminarium Praktyka 10 ECTS Przedmioty do wyboru (J1) kursy wirtualne oferowane przez uniwersytety partnerskie Przedmioty do wyboru (J2) kursy oferowane przez Uniwersytet Wrocławski (historia, ekonomia, UE)

11 Prezentacja przedmiotów objętych programem studiów dziennych I ROK (Egzamin po semestrze letnim) Przedmiot obejmuje bloków zajęć (ćwiczenia fonetyczne i ortograficzne sem. I; ćwiczenia gramatyczne sem. I i II, ćwiczenia leksykalne sem. I i II, konwersacje sem. I i II, ćwiczenia w pisaniu sem. I i II, rozumienie ze słuchu sem. II). Przedmiot obowiązkowy/konwersatoria (po 10 godz. w semestrze zimowym i letnim, zaliczeń na ocenę w kaŝdym semestrze). Kurs podstawowy języka oparty o metodę Help! 1 Kunt u mij helpen? (semestr zimowy) Help! 2 Kunt u mij even helpen (semestr letni) opracowaną w James Boswell Instituut na Uniwersytecie w Utrechcie. Nauka języka odbywa się metodą komunikatywną. Kurs obejmuje równieŝ podstawowe wiadomości z gramatyki języka niezbędne do poprawnego opanowania języka. Nacisk połoŝony jest jednak na sprawność porozumiewania się w mowie. Uzupełnieniem kursu jest podręcznik z serii Op zoek. Zajęcia PZJN w roku akademickim 2008/2009 będą prowadzili: mgr Jacek Karpiński, mgr Anna Pałosz, dr Urszula Topolska, mgr Anna Kozioł, lic. Anna Molik, dr Agata Kowalska Szubert, mgr Radosław Potocki Waksmund, dr Jan Urbaniak i dr Agnieszka Leineweber. Historia Niderlandów dr Jan Urbaniak Przedmiot obowiązkowy/konwersatorium (po 30 godz. w semestrze zimowym i letnim, zaliczenie na ocenę, egzamin po semestrze letnim) Co to jest historia? Terminy: Niderlandy, Holandia, Belgia, Flandria. Prehistoria, protohistoria. Walka z morzem - terpy. Panowanie Rzymu. Frankowie. Powstanie granicy językowej. Handel fryzyjski. Najazdy Normanów. Kształtowanie się feudalnych państw - Flandria, Brabancja, Holandia. śycie religijne w średniowieczu: zakony, beginki. Urbanizacja i rozwój gospodarczy - Brugia, Ieper, Gandawa, Antwerpia. Związki z Francją i Anglią. Pod władzą ksiąŝąt burgundzkich. Pod władzą Habsburgów. Reformacja w Niderlandach. Opozycja antyhiszpańska. Rewolucja i powstanie w Niderlandach. Wojna osiemdziesięcioletnia, podział Niderlandów, powstanie Republiki Zjednoczonych Prowincji. śycie polityczne i religijne, społeczeństwo, struktura władzy, gospodarka i kultura w Republice. Wojny z Anglią. Imperium kolonialne. Niderlandy Austriackie. Panowanie Francji. Królestwo Zjednoczonych Niderlandów. Ruch Flamandzki. Filaryzacja w Belgii i Holandii. Belgia i Holandia w okresie wojen światowych. Literatura: 1. J. Balicki, M. Bogucka, Historia Holandii, Ossolineum J. Łaptos, Historia Belgii, Ossolineum J. Balicki, Historia Burów, Ossolineum C. Boxer, Morskie Imperium Holandii, Wydawnictwo Morskie, P. Zumthor, śycie codzienne w Holandii w czasach Rembrandta, PIW B. Rajman, Język i polityka językowa we Flandrii, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wstęp do językoznawstwa prof. dr hab. Stanisław Prędota Przedmiot obowiązkowy/ćwiczenia (30 godz. w semestrze zimowym, zaliczenie na ocenę) Celem ćwiczeń jest zapoznanie adeptów niderlandystyki z warsztatem naukowym i podstawowymi kompendiami współczesnego językoznawstwa. Przedmiotem zajęć są najpierw źródła informacji naukowej: słowniki terminologii językoznawczej oraz bibliografie fachowe. Następnie są omawiane terminologia i metodologia najwaŝniejszych działów językoznawstwa: fonetyki i fonologii, morfologii, leksykologii i leksykografii, frazeologii, paremiologii, składni i stylistyki.

12 Ponadto studenci zapoznają się takŝe z nowszymi kierunkami w językoznawstwie: lingwistyką tekstu, teorią aktów mowy, socjolingwistyką i psycholingwistyką. Ćwiczenia kończą się kolokwium. Literatura 1. Klooster W.G. e.a., Inleiding Nederlandse taalkunde, Amsterdam Paardekooper P.C., De Nederlandse taalkunde in kaart, Leuven Toorn M.C. van den, Nederlandse taalkunde, Utrecht, Antwerpen Wstęp do literaturoznawstwa dr BoŜena Czarnecka Przedmiot obowiązkowy/ćwiczenia (30 godz. w semestrze letnim, zaliczenie na ocenę) Zajęcia umoŝliwiają zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu literaturoznawstwa ogólnego. Podczas ćwiczeń zostaną omówione następujące zagadnienia: 1. Kompetencje literaturoznawstwa [teoria literatury, krytyka literacka, historia literatury, poetyka]; 2. Literatura [pojęcie, definicje]; 3. Interpretacja i ewaluacja dzieł literackich; 4. Literatura a przedstawianie świata; mimesis i realizm;. Ingardenowska teoria dzieła literackiego; 6. Dzieło literackie jako akt komunikacji [pojęcia nadawcy i odbiorcy]; 7. Gatunki literackie; 8. Teksty: dialogowość, stylizacja, intertekstualność, przekład; 9. Semantyka form narracyjnych: narracja, narrator [rodzaje]; ewolucja form; powieściowych, eksperymenty powieściowe XX wieku; 10. Semantyka form lirycznych: język poetycki, podmiot liryczny; 11. Dramat: literacka i teatralna teoria dramatu; gatunki dramatyczne; teatr absurdu; 12. Teoria procesu historycznoliterackiego: pojęcia epoki, okresu, prądu i formacji; tradycja, konwencje, topika; 13. Kategorie estetyczne [ironia, piękno, tragizm, komizm, groteska]; Główne kierunki metodologiczne w dwudziestowiecznych badaniach literackich [przełom antypozytywistyczny, formalizm, strukturalizm, semiotyka, psychoanaliza, hermeneutyka, poststrukturalizm]; Ocena zaliczeniowa zostanie wystawiona na podstawie sprawdzianu i samodzielnie napisanej pracy z zakresu literaturoznawstwa; waŝnym elementem oceny końcowej jest przygotowanie i aktywny udział studenta w zajęciach. Literatura: 1. Bogumiła Kaniewska, Anna LegeŜyńska, Teoria literatury, Wydawnictwo Poznańskich Studiów Polonistycznych Jonathan Culler, Teoria literatury, Prószyński i S-ka Zofia Mitosek, Teorie badań literackich, Wydawnictwo Naukowe PWN Michał Głowiński i in., Słownik terminów literackich, Ossolineum Praktyczna znajomość języka niemieckiego dr Agnieszka Leineweber Przedmiot obowiązkowy/konwersatorium (po 30 godz. w semestrze zimowym i letnim, zaliczenie na ocenę w kaŝdym semestrze) Celem konwersacji jest rozszerzenie umiejętności językowych nabytych w szkole średniej, przełamanie lęku przed mówieniem i zdobycie umiejętności szybkiego reagowania w róŝnych sytuacjach językowych, a takŝe prowadzenia rozmowy na róŝne tematy. Podczas zajęć studenci konfrontowani będą z szeregiem zadań do wykonania i problemów, nad którymi warto się zastanowić. Praca własna studentów polegać będzie na aktywnym udziale w zajęciach (m. in. dyskusje w grupie w nawiązaniu do aktualnych tematów). W programie przewidziane są równieŝ tłumaczenia tekstów z dziedziny prawa (w tym pism

13 procesowych, sądowych etc.), ekonomii, techniki oraz literatury pięknej z języka niemieckiego i na język niemiecki, przybliŝenie terminologii właściwej dla tekstów z ww. dziedzin oraz zapoznanie z warsztatem pracy tłumacza. Materiał do zajęć: materiały własne prowadzącego. Wstęp do komunikacji międzykulturowej dr Barbara Kalla Przedmiot obowiązkowy/konwersatorium (30 godz. w semestrze zimowym, zaliczenie na ocenę i egzamin) W naszym dzisiejszym, naznaczonym globalizacją i międzynarodową migracją, świecie zjawiska takie jak wielokulturowość i wielojęzyczność zajmują coraz istotniejszą pozycję. Nie tylko społeczeństwo holenderskie i flamandzkie, lecz takŝe inne społeczeństwa europejskie, wzbogacane są dzięki obecności osób o róŝnym pochodzeniu kulturowym. Widoczne jest to przede wszystkim w sztuce, polityce czy Ŝyciu codziennym itp. i doprowadziło między innymi do odmiennego pojmowania pojęcia kultura, które w dzisiejszym dyskursie nie jest juŝ zamkniętą całością, lecz postrzegane jest jako dynamiczny i pluralistyczny fenomen. Wstęp do komunikacji międzykulturowej to kurs wprowadzający, w ramach którego właśnie te zagadnienia zajmują centralną pozycję. Co składa się właściwie na pojęcie kultura? W jaki sposób moŝemy porównywać ze sobą dwie lub więcej kultur? Jaką rolę w naszym świecie odgrywa toŝsamość kulturowa? Jakie koncepty kultury istnieją? Takie właśnie pytania poruszone zostaną w trakcie kursu. Uwaga skupiona zostanie relacjom i korelacjom między trzema głównymi komponentami kulturą, literaturą i kontekstem. Pierwsze cztery z dwunastu zajęć traktują kulturę w sposób ogólny, w trakcie kolejnych zajęć te cztery prezentowane pojęcia przedstawione będą z perspektywy literackiej. Materiał do zajęć: kurs online na platformie Język łaciński i kultura antyczna mgr Joanna Pieczonka Przedmiot obowiązkowy/ćwiczenia (po 30 godz. w semestrze zimowym i letnim, zaliczenie na ocenę w kaŝdym semestrze) Zapoznanie studentów z podstawą języka łacińskiego i łatwymi tekstami prozaików rzymskich. Metoda gramatyczno-tłumaczeniowa. Opanowanie przez studentów podstaw gramatyki języka łacińskiego (fleksja z elementami składni), podstawowego słownictwa rzymskich pisarzy (Cesar, Nepos, Cyceron, Tacyt). Opanowanie umiejętności tłumaczenia tekstów prozaicznych. Materiał do zajęć: materiały własne prowadzącego Historia filozofii dr hab. Maciej Manikowski Przedmiot obowiązkowy/wykład (po 30 godz. w semestrze zimowym i letnim, egzamin w semestrze letnim) Wykłady w wymiarze 60 godzin z wybranych zagadnień historii filozofii mają dostarczyć informacji o najwaŝniejszych nurtach i kierunkach filozofii oraz ugruntować poprawne rozumienie terminologii i podstawowych problemów filozoficznych. Pierwsze kilka godzin poświęcone będzie omówieniu podstawowych pojęć i problemów: Działy filozofii: ontologia: idealizm filozoficzny obiektywny, subiektywny, materializm i jego odmiany, monizm, dualizm, pluralizm, determinizm i jego rodzaje, indeterminizm, podstawowe własności materii - koncepcje czasu, przestrzeni, ruchu, dialektyka Epistemologia: realizm poznawczy, sceptycyzm, agnostycyzm, źródła poznania empiryzm, racjonalizm, irracjonalizm ( odmiany), teorie prawdy klasyczna, kartezjańska, konwencjonalna, koherencyjna, pragmatyczna aksjologia: etyka normatywna, opisowa, estetyka normatywna, opisowa Wybrane zagadnienia z historii filozofii w porządku chronologicznym: jońska filozofia przyrody, Sokrates, Platon, Arystoteles, stoicy, Epikur filozofia czasów rzymskich: filozofie neo (neostoicyzm, neoepikureizm, neoplatonizm Plotyn), gnozy, św. Augustyn, św. Tomasz, Averroes, spór o uniwersalia, Humaniści włoskiego Odrodzenia Ficino, Pomponazzi, Mirandola, Macchiavelli Przyrodnicy: Bruno, Galileusz Kartezjusz, Pascal Empiryzm brytyjski: Lock i Berkeley Oświecenie francuskie: Voltaire, Diderot,

14 Rousseau Kant, Hegel, marksizm Pozytywizm: Comte, Mill, neopozytywizm Schopenhauer, Nietzsche Psychoanaliza: Freud, Fromm Egzystencjalizm: Kierkegaard, Sartre, Camus. Materiał do zajęć: materiały własne prowadzącego II ROK (PZJN) (Egzamin po semestrze letnim) Przedmiot obejmuje 4 bloki zajęć w semestrze (ćwiczenia gramatyczne, ćwiczenia leksykalne, konwersacje, ćwiczenia audiowizualne). Przedmiot obowiązkowy/konwersatoria (po 120 godz. w semestrze zimowym i letnim, 4 zaliczenia na ocenę w kaŝdym semestrze). Ćwiczenia gramatyczne + konwersacje Kurs podstawowy języka oparty o metodę Help! 2 Kunt u mij even helpen (semestr zimowy) Help! 3, Zal ik u even helpen? (semestr letni) opracowaną w James Boswell Instituut na Uniwersytecie w Utrechcie. Nauka języka odbywa się metodą komunikatywną. Kurs obejmuje równieŝ podstawowe wiadomości z gramatyki języka niezbędne do poprawnego opanowania języka. Nacisk połoŝony jest jednak na sprawność porozumiewania się w mowie. Uzupełnieniem kursu jest podręcznik z serii Op zoek. Ćwiczenia audiowizualne + ćwiczenia leksykalne Kurs języka na poziomie średniozaawansowanym oparty o szereg komputerowych interaktywnych programów multimedialnych: LINC, Laat je horen, Telefoneren, Gesprek van de dag. Nauka języka odbywa się w laboratorium komputerowym. Kurs uzupełniają ćwiczenia o charakterze konwersacyjnym na kanwie treści zawartych w programach komputerowych oraz w oparciu o inne materiały. W trakcie kursu przewidziane są kompleksowe testy NIVOR sprawdzające rozwój czterech sprawności językowych: mówienia, rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu pisanego oraz pisania. Zajęcia PZJN w roku akademickim 2008/2009 będą prowadzili: dr Bolesław Rajman, mgr Jacek Karpiński, mgr Anna Pałosz, mgr Katarzyna Tryczyńska, mgr Małgorzata Szczypińska, mgr Joanna Skubisz i dr Agnieszka Leineweber. Praktyczna znajomość języka niemieckiego dr Agnieszka Leineweber Przedmiot obowiązkowy/konwersatorium (po 30 godz. w semestrze zimowym i letnim, zaliczenie na ocenę w kaŝdym semestrze) Celem konwersacji jest rozszerzenie umiejętności językowych nabytych w szkole średniej, przełamanie lęku przed mówieniem i zdobycie umiejętności szybkiego reagowania w róŝnych sytuacjach językowych, a takŝe prowadzenia rozmowy na róŝne tematy. Podczas zajęć studenci konfrontowani będą z szeregiem zadań do wykonania i problemów, nad którymi warto się zastanowić. Praca własna studentów polegać będzie na aktywnym udziale w zajęciach (m. in. dyskusje w grupie w nawiązaniu do aktualnych tematów). W programie przewidziane są równieŝ tłumaczenia tekstów z dziedziny prawa (w tym pism procesowych, sądowych etc.), ekonomii, techniki oraz literatury pięknej z języka niemieckiego i na język niemiecki, przybliŝenie terminologii właściwej dla tekstów z ww. dziedzin oraz zapoznanie z warsztatem pracy tłumacza. Materiał do zajęć: materiały własne prowadzącego.

15 Fonetyka i fonologia języka dr Jerzy A. Zieliński Przedmiot obowiązkowy/wykład i konwersatorium (po 30 godz. w semestrze zimowym, zaliczenie na ocenę + egzamin) Cel zajęć: Studenci zapoznani zostają z budową i opisem gramatycznym języka w celu poprawnego i świadomego stosowania wszystkich jego struktur. Treść: Fonetyka i system fonologiczny języka. Podział i artykulacja głosek. Upodobnienia spółgłoskowe. Akcent wyrazowy. Pisownia. Części mowy w aspekcie semantycznym, morfologicznym i składniowym. Treść konwersatorium powiązana jest z tematyką wykładów. Składają się one z ćwiczeń wymowy, w tym równieŝ stosowania transkrypcji fonetycznej, oraz ćwiczeń gramatycznych. Ćwiczenia poprzedzone są omówieniem i rozszerzeniem zagadnień przedstawionych na wykładzie. Zaliczenie zajęć następuje na podstawie czynnego w nich udziału oraz pozytywnych ocen uzyskanych z prac pisemnych. Literatura: 1. A.M. Fontein e.a., Nederlandse grammatica voor anderstaligen, Utrecht 1993 i nast. wyd. 2. W. Smedts, W. van Belle, Taalboek Nederlands, Kapellen N. Morciniec, Zarys gramatyki niderlandzkiej, Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego, 199, wyd. VI. 4. N. Morciniec (red.), Ćwiczenia do gramatyki niderlandzkiej, Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego, 1992, wyd. III.. A.F. Florijn, De regels van het Nederlands. Grammatica voor anderstaligen, Groningen E. Rijpma, F.G. Schuringa, Nederlandse spraakkunst, Groningen 1981 i nast. 7. G. Geerts e.a., Algemene Nederlandse Spraakkunst, Groningen/Leuven 198 i nast. Morfologia języka dr Jerzy A. Zieliński Przedmiot obowiązkowy/wykład i konwersatorium (po 30 godz. w semestrze letnim, zaliczenie na ocenę + egzamin) Cel zajęć: Studenci zapoznani zostają z budową i opisem gramatycznym języka w celu poprawnego i świadomego stosowania wszystkich jego struktur. Treść: Morfologia języka. Części mowy w aspekcie semantycznym, morfologicznym i składniowym. Treść konwersatorium powiązana jest z tematyką wykładów.ćwiczenia poprzedzone są omówieniem i rozszerzeniem zagadnień przedstawionych na wykładzie. Zaliczenie zajęć następuje na podstawie czynnego w nich udziału oraz pozytywnych ocen uzyskanych z prac pisemnych. Literatura: 1. A.M. Fontein e.a., Nederlandse grammatica voor anderstaligen, Utrecht 1993 i nast. wyd. 2. W. Smedts, W. van Belle, Taalboek Nederlands, Kapellen N. Morciniec, Zarys gramatyki niderlandzkiej, Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego, 199, wyd. VI. 4. N. Morciniec (red.), Ćwiczenia do gramatyki niderlandzkiej, Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego, 1992, wyd. III.. A.F. Florijn, De regels van het Nederlands. Grammatica voor anderstaligen, Groningen E. Rijpma, F.G. Schuringa, Nederlandse spraakkunst, Groningen 1981 i nast. 7. G. Geerts e.a., Algemene Nederlandse Spraakkunst, Groningen/Leuven 198 i nast. Historia literatury niderlandzkiej do 1830 r. prof. dr hab. Stefan Kiedroń wykład dr Jan Urbaniak konwersatorium Przedmiot obowiązkowy/wykład i konwersatorium (po 30 godz. w semestrze letnim, zaliczenie na ocenę + egzamin)

16 Studenci poznają w trakcie zajęć podstawowe wiadomości dotyczące literatury niderlandzkiej okresu Średniowiecza, Renesansu, Baroku, Oświecenia i Preromantyzmu. Omawiane są pojęcia literackie odnoszące się do dawnych epok oraz prądów literackich (takie jak epos dworski, "odrodzenie średniowieczne", mistyka, poezja retoryków, manieryzm, klasycyzm czy sentymentalizm). Studenci zapoznają się z twórczością najwybitniejszych poetów i pisarzy tych epok: Hendrika van Veldeke, Hadewijch, Anny Bijns, Joosta van den Vondla, Pietera Corneliszoona Hoofta, Pietera Langendijka, Hieronymusa van Alphena, Willema Bilderdijka. Podczas konwersatorium analizowane są - pod względem językowym i treściowym - wybrane utwory literackie z wyŝej wymienionych epok. W kontekście literackim mowa jest równieŝ o kulturze niderlandzkiej XII-XVIII ww. Wybrane utwory mają być reprezentatywne dla poszczególnej epoki. Praca na zajęciach będzie dotyczyć nie tylko merytorycznej analizy tekstów, lecz równieŝ szerszej analizy zagadnień kulturowych, politycznych i historycznych poszczególnej epoki. KaŜde z zajęć będzie miało zawierało omówienie tła historyczno-kulturowego epoki, analizę warstwy leksykalnej tekstu, informacje o autorze, charakterystykę gatunku literackiego, analizę merytoryczną tekstu pod kątem poszukiwania cech typowych dla danej epoki, próbę umieszczenia poszczególnych tekstów we współczesnym kontekście kulturowym, dyskusję i ćwiczenia. Przedmiot kończy się zaliczeniem na podstawie udziału w zajęciach i oceny prac kontrolnych; po zakończeniu zajęć przewidziany jest egzamin. Literatura podstawowa: P. Calis, Onze literatuur, Amsterdam A. Dąbrówka, Słownik pisarzy obszaru kulturowego, Warszawa 1999 H. van Gorp, Lexicon van literaire termen, Leuven S. Kiedroń, Vraaie historie ende al waer..., Wrocław S. Kiedroń, O edel Neerlandt zoet!..., Wrocław D. i N. Morciniec, Historia literatury niderlandzkiej. Wrocław - Warszawa - Kraków 198. M. Schenkeveld - Van der Dussen (red.), Nederlandse literatuur. Een geschiedenis, Amsterdam 1993 Historia literatury niderlandzkiej po 1830 r. prof. dr hab. Jerzy Koch Przedmiot obowiązkowy/wykład i konwersatorium (po 30 godz. w semestrze letnim, zaliczenie na ocenę + egzamin) Wykład Wykład przeznaczony jest dla studentów (i) ze znajomością języka, (ii) z ogólnym przygotowaniem filologicznym, (iii) z podstawową wiedzą na temat historii Niderlandów po 179 roku. Zajęcia mają za zadanie dać słuchaczom ogólną orientację w literaturze flamandzkiej i holenderskiej ostatnich dwóch stuleci. Omawiane są najwaŝniejsze epoki i prądy literackie oraz charakterystyczny sposób, w jaki podstawowe europejskie tendencje artystyczne przejawiały się w Niderlandach (romantyzm, realizm, naturalizm, symbolizm, modernizm, postmodernizm). W zakres tematyczny wykładu wchodzi równieŝ problematyka periodyzowania procesu historycznoliterackiego oraz rozbiór dzieła literackiego. Prezentowane są przykładowe analizy kilku wybitnych dzieł z literatury niderlandzkiej. Wykładowi towarzyszy konwersatorium. Literatura: (1) aktualna lista lektur, (2) Nederlandse Literatuur na 1830 [praca zbiorowa] (3) P. Calis, Onze literatuur, Amsterdam 1988 (lub nast. wyd.).

17 Literatura sekundarna uzupełniająca: Niderlandzkie leksykony pisarzy Internetowe bazy danych, jak: D. & N. Morcińcowie, Historia literatury niderlandzkiej. Zarys, Wrocław 198 Konwersatorium Konwersatorium stanowi komplementarny element zajęć z historii literatury niderlandzkiej i mają za zadanie: (1) dać okazję praktycznego zastosowania wiedzy o literaturze niderlandzkiej nabywanej przez studentów, (2) pomóc w wyrobieniu umiejętności profesjonalnego czytania i analizowania dzieła literackiego oraz (3) wytworzyć nowe umiejętności językowe poprzez wprowadzenie w niderlandzką terminologię literaturoznawczą oraz ogólne podniesienie sprawności językowych w czytaniu, pisaniu i mówieniu. Podczas konwersatorium dla II roku akcent pada głównie na czytanie i analizowanie poezji. Literatura: (1) B. Kalla, Kameleon in de herfsttuin [skrypt własny] (2) E. van Alphen e.a., Op poëtische wijze. Een handleiding voor het lezen van poëzie. Heerlen (3) Frans Jong, Starend naar Holland, Antologia poezji niderlandzkiej. Wrocław (4) inne antologie poezji niderlandzkiej. (4) materiały własne. Zagadnienia do zrealizowania podczas wykładów: 1. Romantik 2. Tussen romantik en realisme 3. Max Havelaar van Multatuli 4. Naturalisme. Beweging van Tachtig 6. Symbolisme 7. Expressionisme 8. Modernisme 9. Mijn zuster de negerin van Cola Debrot 10. Postmodernisme (1) 11. Postmodernisme (2) 12. Poëzie na Prosa na 194 Zagadnienia do zrealizowania podczas konwersatorium: 1. Gevoel en verbeelding literatuuropvattingen van de eerste helft van de 19de eeuw. Willem Bilderdijk De kunst der poezy. 2. Wereldsmart versus ironische distantie. Piet Paaltjens Snikken en grimlachjes. 3. Guido Gezelle, Jacques Perk, Pol de Mont voorlopers van de naderende vernieuwing in de literatuur van Noord en Zuid. 4. Dichters van de Beweging van Tachtig.. Van Nu en Straks vernieuwing van de Zuidnederlandse literatuur en cultuurleven. 6. Dichters van generatie Expressionisme in het Noorden en in het Zuiden. 8. Vorm of vent discussie. Autonomische poëzie. 9. Experimentele poёzie de Vijftigers. 10. Poëzie van de jaren zestig en zeventig. 11. Tendensen in de Nederlandse en Vlaamse poёzie van de laatste decennia. 12. Bespreking van Het Boek van Joachim van Babylon van Marnix Gijsen.

18 Lektury obowiązkowe 1. Multatuli (ps. van Eduard Douwes Dekker), Max Havelaar (1860) (Poolse vertaling: Maks Havelaar, 1994) 2. Frederik van Eeden, De kleine Johannes (1887) (Poolse vertaling: Mały Janek, 1904) 3. Herman Heijermans, Op hoop van zegen (1902) (Poolse vertaling: Nadzieja, 1902, 1949) 4. Cola Debrot, Mijn zuster de negerin (193) (Poolse vertaling: Moja siostra murzynka [in:] Z kraju Złotego Lwa. Opowiadania holenderskie, 197). Marnix Gijsen, Het boek van Joachim van Babylon (1947) (Poolse vertaling: Księga Joachima z Babilonu, 1977) 6. Louis Paul Boon, De kapellekensbaan (193) (Poolse vertaling: Droga z kapliczką, 1982) 7. W.F. Hermans, De donkere kamer van Damocles (198) (Poolse vertaling: Ciemnia Damoklesa, 1994) 8. Hubert Lampo, De komst van Joachim Stiller (1960) (Poolse vertaling: Powrót Joachima Stillera, 1979) 9. Jan Wolkers, Turks fruit (1969) (Poolse vertaling: Rachatłukum, 1990) 10. Hugo Claus, Vrijdag (1969) (Poolse vertaling: Piątek, Literatura na świecie 1987/8) 11. Harry Mulisch, De procedure (1998) (Poolse vertaling: Procedura, 2001) Technologie informacyjne dr Bolesław Rajman Przedmiot obowiązkowy/ćwiczenia (30 godz. w semestrze zimowym, zaliczenie na ocenę) Podstawy technik informatycznych, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, grafika menedŝerska i/lub prezentacyjna, usługi w sieciach informatycznych, pozyskiwanie i przetwarzanie informacji powinny stanowić co najmniej odpowiednio dobrany podzbiór informacji zawartych w modułach wymaganych do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL European Computer Driving Licence) Język, literatura i kultura niderlandzka w kontekście środkowoeuropejskim Przedmiot obowiązkowy/kurs internetowy (po 30 godz. w semestrze zimowym i letnim zaliczenie na ocenę + egzamin ) Kurs e-learning dotyczący literatury, językoznawstwa i kultury niderlandzkiej w kontekście środkowoeuropejskim do wyboru. Studenci mogą więc wybierać spośród szerokiego wachlarza kursów i uczestniczyć takŝe w modułach oferowanych przez uniwersytety partnerskie. Spośród 21 oferowanych kursów studenci mogą wybrać np.: 1. Recepcja literatury niderlandzkiej w Europie Środkowej w XX wieku 2. Niderlandzki język prawa 3. Terminologia Unii Europejskiej 4. Historia sztuki niderlandzkiej Ekonomia i historia Europy Środkowej oraz Unii Europejskiej Przedmiot obowiązkowy/wykład/konwersatorium/ćwiczenia (po 30 godz. w semestrze zimowym i letnim zaliczenie na ocenę + egzamin )

19 Zajęcia do wyboru z szeroko rozumianego kontekstu środkowoeuropejskiego m.in. z historii, ekonomii Europy Środkowej i Unii Europejskiej. Zajęcia te odbywają się w j. angielskim i/lub niemieckim i oferowane są przez Instytut Studiów Międzynarodowych. Z bogatego wachlarza zajęć studenci mogą wybrać np.: 1. National Identity and European Identity 2. Geopolitical Analysis of Contemporart Poland 3. EU as an international actor 4. International Organisation in Eastern Europe. European Union as an area of freedom, security and justice III ROK (Egzamin po semestrze letnim) Przedmiot obejmuje bloków zajęć w semestrze (konwersacje sem. zimowy i letni, ćwiczenia tłumaczeniowe sem. zimowy i letni, kurs podręcznikowy sem. zimowy i letni, ćwiczenia w pisaniu sem. zimowy i letni, język biznesu sem. zimowy, ćwiczenia leksykalne - sem. letni). Przedmiot obowiązkowy/konwersatoria (po 10 godz. w semestrze zimowym i letnim, zaliczeń na ocenę w kaŝdym semestrze). Konwersacje + kurs podręcznikowy + ćwiczenia leksykalne + ćwiczenia w pisaniu Celem zajęć jest realizacja programu podręcznika Help 3 Zal ik u even helpen? M.A. Dumon Tak. Materiał przerabiany na zajęciach składa się z autentycznych tekstów poświęconych rozmaitym zagadnieniom oraz z duŝej liczby róŝnorodnych ćwiczeń, które pomagają rozwinąć i poprawić podstawowe sprawności językowe: czytania, słuchania, mówienia oraz pisania.po ukończeniu kursu studenci powinni być w stanie: zrozumieć prosty tekst naukowy, śledzić ze zrozumieniem program radiowy lub telewizyjny, umieć opisać lub przedstawić pisemnie swoje poglądy, brać udział w dyskusji (ewent. ją poprowadzić) oraz udzielić dłuŝszej wypowiedzi na określony temat. KaŜda jednostka lekcyjna zostaje zamknięta testem sprawdzającym opanowanie materiału. Oprócz tego oceniane są dłuŝsze wypowiedzi ustne oraz aktywny udział studenta w zajęciach. Ocena końcowa jest średnią poszczególnych ocen. Ćwiczenia tłumaczeniowe + język biznesu Zapoznanie studentów ze specyfiką zawodu tłumacza z podziałem na specjalizacje. Wprowadzenie do nowych technologii wspomagających procesy pracy i warsztat tłumacza oraz teorią translatoryki. Rodzaje tłumaczeń (podział na specjalizacje), warsztat pracy tłumacza. Tłumaczenie notatek prasowych z róŝnych dziedzin (rubryka: towarzyskie, ekonomia, aktualności) ze zwróceniem uwagi na specyfikę. Tłumaczenie tekstów uŝytkowych (przedsiębiorczość): regulaminy, korespondencja, oferty. Zasady tłumaczeń przysięgłych, dokumenty USC, urzędowe (proste). Tłumaczenie ulotek informacyjnych na potrzeby urzędów (na przykładzie kampanii zapobiegania narkomanii), tłumaczenie fragmentów ustawy. Tłumaczenie wybranych przez studentów stron internetowych - warsztaty Zapoznanie studentów z tekstami z dziedziny prawa handlowego, prawa pracy oraz ogólnymi tekstami technicznymi z zastosowaniem technik i umiejętności nabytych w poprzednich semestrach. Tłumaczenie aktu notarialnego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Tłumaczenie tekstu informacyjnego z zakresu form prowadzenia działalności gospodarczej. Tłumaczenie fragmentów kodeksu pracy, tłumaczenie umowy o pracę Zajęcia PZJN w roku akademickim 2008/2009 będą prowadzili: drs. Edward Skubisz, mgr Anna Pałosz, prof. dr hab. Jerzy Koch, mgr Radosław Potocki Waksmund. Wiedza o krajach obszaru językowego lic. Anna Molik Przedmiot obowiązkowy/konwersatorium (po 30 godz. w semestrze zimowym i letnim, zaliczenie na ocenę + egzamin po kaŝdym semestrze)

20 Omawiane będą aktualne tematy z Ŝycia codziennego w Holandii i Flandrii. W tym celu po dwóch studentów przygotowuje co tydzień przegląd medialny, który jest następnie przedstawiany na forum grupy. Poza tym, w formie wykładów wzbogacanych tekstami do czytania i wypracowaniami, będzie omawiany szereg tematów. Lista tematów przedmiotu pt. Wiedza o niderlandzkim obszarze językowym 01. RóŜnorodność krajobrazu: geografia i geologia Niderlandów 02. Topografia Holandii i Flandrii; charakterystyka najwaŝniejszych miast 03. Flandria, Holandia i woda: m.in. Deltawerken 04. Denkend aan Holland : zagospodarowanie przestrzenne Niderlandów 0. In Holland staat een huis architektura w Holandii 06. Ustrój polityczny Holandii 07. Holandia a dynastia Oranje: Holendrzy, ksiąŝę, rząd, dom królewski 08. Ustrój polityczny Belgii: reforma państwowa 09. Król Belgów: Belgowie, ksiąŝę, rząd, dom królewski 10. Geld, werk en status : gospodarka holenderska i belgijska 11. Eet smakelijk! jedzenie i picie we Flandrii i Holandii 12. Święta w Holandii / Flandrii 13. God zij met ons : kościół i religia w Holandii / Flandrii 14. Spędzanie wolnego czasu w Niderlandach. 1. De jeugd heeft de toekomst : być młodym w Niderlandach 16. Kom van het dak af : muzyka pop w Holandii / Flandrii 17. Tulpen en grazende koeien o gospodarstwie rolnym w Holandii 18. Vreemd volk en eigenheimers : demografia z jakich grup ludności składa się społeczeństwo? 19. Buurgrlijk of bohémian? : współcześni Holendrzy i Flamandowie 20. Tussen kunst en kitsch : o formach sztuki w Holandii / Flandrii 21. System socjalny i słuŝba zdrowia 22. Holandia, Belgia, Europa: o integracji europejskiej 23. Het medialandschap : gazety, czasopisma, radio, tv itp. w Holandii i Flandrii 24. Sport w Holandii i Flandrii: sporty amatorskie i wyczynowe 2. Ekologia: ochrona środowiska, recycling; ochrona zwierząt; tereny chronione Historia języka dr Agata Kowalska Szubert Przedmiot obowiązkowy/konwersatorium (30 godz. w semestrze zimowym, zaliczenie na ocenę, egzamin) Celem zajęć jest zapoznanie studenta z rozwojem języka oraz z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi historii języka i językoznawstwa. Podstawowe kierunki językoznawstwa (szczegółowe omówienie badań historycznych). Tło historyczne. Rodziny językowe w Europie. Języki germańskie. Język niderlandzki przed rokiem 110. Charakterystyczne cechy. Najstarsze zabytki języka. Średniowiecze (ok ). Cechy języka. RóŜnorodność. Pierwsze słowniki. Wpływy innych języków. Wiek 16 i 17. Cechy języka. Gramatyki. Statenbijbel. Wiek 19, 20 i 21. Słowniki, dialekty, socjolekty. Tendencje we współczesnym języku. Wpływ innych języków na język niderlandzki i odwrotnie. Spojrzenie od strony gramatyki historycznej na poszczególne części mowy i konstrukcje syntaktyczne. (Np. zanik fleksji, uŝycie form grzecznościowych, liczebnik itd.) Literatura: 1. Marijke van der Wal, Geschiedenis van het Nederlands, Utrecht Joop van der Horst, Fred Marschall, Korte geschiedenis van de Nederlandse taal, Amsterdam Herman Vekeman, Andreas Ecke, Geschichte der niederländischen Sprache, Bern Jan W. de Vries, e.a., Het verhaal van een taal. Negen eeuwen Nederlands. Amsterdam M.C. van den Toorn, e.a., Geschiedenis van de Nederlandse taal, Amsterdam Proseminarium Przedmiot obowiązkowy/proseminarium (30 godz. w semestrze zimowym, zaliczenie na ocenę) Zajęcia do wyboru z oferty proseminariów oferowanych przez Katedrę Filologii Niderlandzkiej. Z bogatego wachlarza zajęć studenci mogą wybrać np.:

STUDIA HUMANISTYCZNE W ZAKRESIE JĘZYKA I LITERATURY POLSKIEJ

STUDIA HUMANISTYCZNE W ZAKRESIE JĘZYKA I LITERATURY POLSKIEJ Wydział Filozoficzny w Zagrzebiu Instytut Języków i Literatur Zachodniosłowiańskich Katedra Języka i Literatury Polskiej STUDIA HUMANISTYCZNE W ZAKRESIE JĘZYKA I LITERATURY POLSKIEJ PROJEKT PROGRAMU Treść

Bardziej szczegółowo

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki Pieczątka Wydział / Instytut PROGRAM KSZTAŁCENIA dla STUDIÓW pierwszego stopnia Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Planowane formy walidacji efektów kształcenia: Skonstruowanie schematu pracy zawierającego pytania kontrolne do efektów kształcenia

Planowane formy walidacji efektów kształcenia: Skonstruowanie schematu pracy zawierającego pytania kontrolne do efektów kształcenia Nazwa modułu: MK_1 Kształcenie ogólne Kierunek i specjalność: Historia Opis modułu, planowane efekty kształcenia: Moduł Kształcenie ogólne obejmuje jeden przedmiot wspomagający historię onomastykę. Moduł

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW PROGRAM NAUCZANIA. Kierunek: FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA

KATALOG PRZEDMIOTÓW PROGRAM NAUCZANIA. Kierunek: FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Humanistyczny Zakład Filologii Angielskiej KATALOG PRZEDMIOTÓW PROGRAM NAUCZANIA Studia pierwszego stopnia studia niestacjonarne Kierunek: FILOLOGIA

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny ECTS 2011/2012 Katalog przedmiotów Instytut eofilologii PWSZ w ysie Kierunek: Filologia angielska Studia stacjonarne

Pakiet informacyjny ECTS 2011/2012 Katalog przedmiotów Instytut eofilologii PWSZ w ysie Kierunek: Filologia angielska Studia stacjonarne Pakiet informacyjny ECTS 2011/2012 Katalog przedmiotów Instytut eofilologii PWSZ w ysie Kierunek: Filologia angielska Studia stacjonarne Semestr I wspólny dla specjalności nauczycielskiej i nienauczycielskiej

Bardziej szczegółowo

Instytutowy pakiet informacyjny ECTS na rok akademicki 2009/2010 dla studiów stacjonarnych

Instytutowy pakiet informacyjny ECTS na rok akademicki 2009/2010 dla studiów stacjonarnych INSTYTUT FILOLOGII GERMAŃSKIEJ Instytutowy pakiet informacyjny ECTS na rok akademicki 2009/2010 dla studiów stacjonarnych 45-052 Opole, Pl. Staszica 1 tel./ faks (0-77) 4527380; e-mail: ifg@uni.opole.pl

Bardziej szczegółowo

specjalność: nauczycielska (moduł I+II)

specjalność: nauczycielska (moduł I+II) specjalność: nauczycielska (moduł I+II) - kierunek: filologia rosyjska zaawansowana z językiem angielskim grupa A - kierunek: filologia rosyjska od podstaw z językiem angielskim grupa B - kierunek: filologia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. Standardy nauczania dla kierunku studiów: filologia STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE

Załącznik Nr 4. Standardy nauczania dla kierunku studiów: filologia STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Załącznik Nr 4 Standardy nauczania dla kierunku studiów: filologia STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia magisterskie na kierunku filologia trwają nie mniej niż 5 lat (10 semestrów). Łączna liczba

Bardziej szczegółowo

Przekazanie studentom wiedzy o bezpieczeństwie i higienie pracy, ochronie p.poż, udzielaniu pierwszej pomocy oraz prawach i obowiązkach pracownika

Przekazanie studentom wiedzy o bezpieczeństwie i higienie pracy, ochronie p.poż, udzielaniu pierwszej pomocy oraz prawach i obowiązkach pracownika Nazwa przedmiotu: BHP (PRZEDMIOTY OGÓLNOUCZELNIANE / Moduł ogólnouczelniany) Kod przedmiotu: 16.904PII_1 Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Uniwersyteckie Centrum Edukacji Nazwa kierunku: Filologia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU PRAKTYCZNY. polski. ogólny. obligatoryjny. Poziom studiów: Iº Rok: I Semestr: II

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU PRAKTYCZNY. polski. ogólny. obligatoryjny. Poziom studiów: Iº Rok: I Semestr: II OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ Nazwa kierunku studiów: Nazwa specjalności studiów/specjalizacji studiów: Jednostka prowadząca

Bardziej szczegółowo

KATALOG KURSÓW PRZEDMIOTOWYCH

KATALOG KURSÓW PRZEDMIOTOWYCH Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Tarnowie INSTYTUT HUMANISTYCZNY ZAKŁAD FILOLOGII GERMAŃSKIEJ KATALOG KURSÓW PRZEDMIOTOWYCH Kierunek: Filologia Specjalność: Filologia germańska o profilu ogólnym Studia

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA w TARNOWIE INSTYTUT HUMANISTYCZNY ZAKŁAD FILOLOGII POLSKIEJ SYLABUS KIERUNEK FILOLOGIA POLSKA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA w TARNOWIE INSTYTUT HUMANISTYCZNY ZAKŁAD FILOLOGII POLSKIEJ SYLABUS KIERUNEK FILOLOGIA POLSKA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA w TARNOWIE INSTYTUT HUMANISTYCZNY ZAKŁAD FILOLOGII POLSKIEJ SYLABUS KIERUNEK FILOLOGIA POLSKA STUDIA II STOPNIA STACJONARNE PROFIL PRAKTYCZNY ROK I CYKL KSZTAŁCENIA 2014-2016

Bardziej szczegółowo

OFERTA OGÓLNOUCZELNIANA NA ROK AKADEMICKI

OFERTA OGÓLNOUCZELNIANA NA ROK AKADEMICKI KATALOG KURSÓW OFERTA OGÓLNOUCZELNIANA NA ROK AKADEMICKI 2011/2012 Politechnika Wrocławska Katalog kursów Oferta Ogólnouczelniana 2011/2012 Politechnika Wrocławska Dział Nauczania Wybrzeże Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

Wydział. Filologiczny. Informator rekrutacyjny

Wydział. Filologiczny. Informator rekrutacyjny Wydział Filologiczny Informator rekrutacyjny 2014 2015 wydział filologiczny 90-514 Łódź al. Kościuszki 65 tel.: (42) 665 52 53 665 52 60 fax: (42) 665 52 54 e-mail: filolog@uni.lodz.pl www.filolog.uni.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WROCŁAWSKI STUDIA PODYPLOMOWE I N F O R M A T O R 2007/ 2008

UNIWERSYTET WROCŁAWSKI STUDIA PODYPLOMOWE I N F O R M A T O R 2007/ 2008 UNIWERSYTET WROCŁAWSKI STUDIA PODYPLOMOWE I N F O R M A T O R 2007/ 2008 Wrocław 2007 Słowo wstępne Kształcenie ustawicznie staje się coraz powszechniej nieodłącznym elementem edukacji naszego społeczeństwa.

Bardziej szczegółowo

Moduły kształc. Charakter zajęć obligatoryjny/ fakultatywny. punktów ECTS. Zakładane efekty kształcenia. osiąganych przez studenta

Moduły kształc. Charakter zajęć obligatoryjny/ fakultatywny. punktów ECTS. Zakładane efekty kształcenia. osiąganych przez studenta Moduły kształc. Przedmioty Moduł kształcenia I (podstawowy) M_1 Metodologia badań językoznawczych Liczba punktów ECTS Charakter zajęć obligatoryjny/ fakultatywny Moduły kształcenia wraz zakładanymi efektami

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu: OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ (wykład)

Nazwa przedmiotu: OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ (wykład) Nazwa przedmiotu: OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ (wykład) Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Instytut Nauk Społecznych i Informatyki Przedmiot przeznaczony do realizacji w: Zakładzie Informatyki Nazwa

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne

P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne Instytut Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Załącznik do Uchwały Senatu Nr 57/000/0 z dnia 9 czerwca 0 r. Humanistyczny filologia język angielski I stopień ogólnoakademicki P R O G R A M N A U

Bardziej szczegółowo

Język obcy kontynuowany język angielski. Elektrotechnika przemysłowa. Jadwiga Mstowska, mgr. Lektorat. projektowe

Język obcy kontynuowany język angielski. Elektrotechnika przemysłowa. Jadwiga Mstowska, mgr. Lektorat. projektowe Załącznik nr 3 Kod przedmiotu:. Pozycja planu: A.1.1 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów Forma studiów Specjalność Jednostka prowadząca

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Filologia Specjalność: filologia angielska I rok, semestr 1

Kierunek: Filologia Specjalność: filologia angielska I rok, semestr 1 Kierunek: Filologia Specjalność: filologia angielska I rok, semestr 1 KARTA PRZEDMIOTU Instytut: Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Humanistyczny Język niemiecki, A1/A2, Fa.MI.1.J.N. I rok, semestr 1 Nazwa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZENA

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZENA Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach Wydział Humanistyczny Instytut Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa Kierunek: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZENA Sylabus na rok

Bardziej szczegółowo

KATALOG KURSÓW. Rok akademicki 2013/2014. Rok III

KATALOG KURSÓW. Rok akademicki 2013/2014. Rok III KATALOG KURSÓW Rok akademicki 2013/2014 Rok III Filologia angielska z przedmiotem ogólnym język angielski i z przedmiotem dodatkowym język niemiecki Studia stacjonarne nauczycielskie I stopnia 1 PRZEDMIOTY

Bardziej szczegółowo

Kierunek: FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA

Kierunek: FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Humanistyczny Zakład Filologii Angielskiej Kierunek: FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA Profil praktyczny ROK II Specjalizacja TŁUMACZENIA KATALOG

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY MODUŁU NAUCZYCIELSKIEGO STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

PRZEDMIOTY MODUŁU NAUCZYCIELSKIEGO STUDIA STACJONARNE I STOPNIA PRZEDMIOTY MODUŁU NAUCZYCIELSKIEGO STUDIA STACJONARNE I STOPNIA SYLABUS Nazwa przedmiotu PEDAGOGIKA Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot KATEDRA FILOLOGII ROSYJSKIEJ Kod przedmiotu Studia Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA FRANCUSKIEGO W GIMNAZJUM, W SEKCJACH DWUJĘZYCZNYCH. Małgorzata Pamuła Mariusz Krysa Krystyna Herzig

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA FRANCUSKIEGO W GIMNAZJUM, W SEKCJACH DWUJĘZYCZNYCH. Małgorzata Pamuła Mariusz Krysa Krystyna Herzig PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA FRANCUSKIEGO W GIMNAZJUM, W SEKCJACH DWUJĘZYCZNYCH Małgorzata Pamuła Mariusz Krysa Krystyna Herzig AUTORZY PROGRAMU: Małgorzata Pamuła adiunkt w Instytucie Neofilologii Akademii

Bardziej szczegółowo

4. Opis przedmiotu. przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego

4. Opis przedmiotu. przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA 1. Informacje ogólne Nazwa modułu i kod (wg planu studiów) Nazwa modułu (j. ang.) Kierunki studiów Wykłady tematyczne D2-1 Thematic lectures Filologia angielska Specjalność/specjalizacja

Bardziej szczegółowo

Wydział Zarządzania al. Armii Krajowej 19b 42-200 Częstochowa tel. 034 325 08 62 rekrut@zim.pcz.czest.pl www.zim.pcz.czest.pl

Wydział Zarządzania al. Armii Krajowej 19b 42-200 Częstochowa tel. 034 325 08 62 rekrut@zim.pcz.czest.pl www.zim.pcz.czest.pl Wydział Zarządzania al. Armii Krajowej 19b 42-200 Częstochowa tel. 034 325 08 62 rekrut@zim.pcz.czest.pl www.zim.pcz.czest.pl Studia licencjackie (I stopnia) - ZARZĄDZANIE Sylwetka absolwenta Absolwent

Bardziej szczegółowo

1. OGÓLNE CELE KSZTAŁCENIA. KONCEPCJA KSZTAŁCENIA 2. EFEKTY KSZTAŁCENIA 3. PROGRAM STUDIÓW 4. SZCZEGÓŁOWE PLANY KOLEJNYCH ETAPÓW STUDIÓW

1. OGÓLNE CELE KSZTAŁCENIA. KONCEPCJA KSZTAŁCENIA 2. EFEKTY KSZTAŁCENIA 3. PROGRAM STUDIÓW 4. SZCZEGÓŁOWE PLANY KOLEJNYCH ETAPÓW STUDIÓW 1. OGÓLNE CELE KSZTAŁCENIA. KONCEPCJA KSZTAŁCENIA 2. EFEKTY KSZTAŁCENIA 3. PROGRAM STUDIÓW 4. SZCZEGÓŁOWE PLANY KOLEJNYCH ETAPÓW STUDIÓW OGÓLNE CELE KSZTAŁCENIA KONCEPCJA KSZTAŁCENIA Studia przeznaczone

Bardziej szczegółowo

SYLABUS UPJPII 2013/2014

SYLABUS UPJPII 2013/2014 SYLABUS UPJPII 2013/2014 I. Dane wypełniane przez jednostkę prowadzącą studia na podstawie zatwierdzonych planów studiów Jednostka prowadząca Kierunek Specjalność Poziom Nazwa przedmiotu 1 w j. polskim

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEÓW PROFILOWANYCH I TECHNIKÓW

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEÓW PROFILOWANYCH I TECHNIKÓW PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEÓW PROFILOWANYCH I TECHNIKÓW Ze względu na konieczność zachowania ciągłości i spójności między poszczególnymi etapami kształcenia

Bardziej szczegółowo