SGGW w Warszawie Bud. 33, pokój 337 Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Tel:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SGGW w Warszawie Bud. 33, pokój 337 Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Tel: 48 22 59 35 376"

Transkrypt

1 Edward Pierzgalski prof. dr hab. inż. Kontakt SGGW w Warszawie Bud. 33, pokój 337 Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Tel: ul. Nowoursynowska Warszawa Wykształcenie studia wyższe na Wydziale Melioracji Wodnych SGGW zakończone uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera melioracji wodnych Stopnie i tytuł naukowy doktor nauk technicznych Wydział Melioracji Wodnych SGGW doktor habilitowany nauk rolniczych, dyscyplina: kształtowanie środowiska, specjalność: melioracje wodne Wydział Melioracji Wodnych SGGW profesor nauk rolniczych, dyscyplina: kształtowanie środowiska, specjalność: melioracje wodne, 2001 Dydaktyka Podstawy melioracji (na kierunku studiów Inżynieria środowiska) Kształtowanie terenów dolinowych (Inżynieria środowiska) Inżynieria melioracyjna I i II (Budownictwo) Budowle i systemy przeciwerozyjne (Budownictwo) Zagrożenia i ochrona pedosfery (Ochrona środowiska) Ochrona gleb przed erozją (Ochrona środowiska) Land and water conservation (Ochrona środowiska) Hydrologia (Leśnictwo) Soil and water conservation (Erasmus Program) Obszary badawcze podstawy projektowania i eksploatacji systemów odwadniających i nawadniających, wybrane problemy ochrony środowiska (erozja gleb, zanieczyszczenie środowiska glebowego i wodnego), gospodarowanie wodą w rolnictwie i leśnictwie, kształtowanie zasobów wodnych i regulowanie stosunków wodnych w siedliskach leśnych.

2 Artykuły w czasopismach i monografiach 1. PIERZGALSKI E, 2013: European Union water policy in aspect of rural areas development. Agrarne Pravo EU, 1/2013, PIERZGALSKI E.E,.2013: Melioracje a rozwój obszarów wiejskich, w: Halicka A.(red.) Budownictwo na obszarach wiejskich, Wyd. Politechnika Lubelska, PIERZGALSKI E.E, I. Olejarski, 2012: Ochrona gleb i wód w obszarach leśnych w aspekcie wdrażania dyrektyw Unii Europejskiej. W: Wizja przyszłości polskich lasów i leśnictwa do 2030 r. Spała s PIERZGALSKI E.E, J.TYSZKA, A. STOLAREK, 2012: Powodzie i susze w lasach. IMGW, Seria: MONOGRAFIE IMGW-PIB, Warszawa, t.iii s NIEMTUR S., PIERZGALSKI E., 2012: Forest Ecosystems Changes and Hydrological Processes in Western Carpathians. W: Forest Ecosystems Changes and Hydrological Processes. Springer, s PIERZGALSKI E.E, 2012, Gospodarowanie wodą w obszarach leśnych. Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie, 55(1): PIERZGALSKI E., JEZNACH J., 2011: Komitet Melioracji i Inżynierii Środowiska Rolniczego. Postępy Nauk Rolniczych. 1/2011, KACA E., DRABIŃSKI A., OSTROWSKI K., PIERZGALSKI E., SZAFRAŃSKI CZ., 2011: Gospodarowanie wodą w sektorze rolno-żywnościowym i obszarach wiejskim w warunkach nowych wyzwań i ograniczeń. Polish Journal of Agronomy, No. 7, PIERZGALSKI E., 2011: Funkcjonowanie systemów i urządzeń melioracyjnych. Kontrola Państwowa, nr 1 Specjalny, str MOSIEJ J., PIERZGALSKI E., JEZNACH J.,2011: Współczesne uwarunkowania gospodarowania wodą w obszarach wiejskich Postępy Nauk Rolniczych, R. 63, nr 1, s KUNDZEWICZ Z.W., ZALEWSKI M., KĘDZIORA A., PIERZGALSKI E., 2010: Zagrożenia związane z wodą. Nauka, 4/2010, PIERZGALSKI E., 2010: Hydrological issues related to water permits for fish ponds. In: Cieśla. M, Lirski A. (Ed.): Multifunctionality in pond aquaculture in Poland current status, Wydawnictwo,,Wieś Jutra PIERZGALSKI E., 2010: Problematyka wydawania pozwoleń wodnoprawnych w świetle badań hydrologicznych. Rozdział w monografii: Wielofunkcyjność gospodarki stawowej w Polsce aktualne uwarunkowania. Wyd. Wieś Jutra, PIERZGALSKI E. 2010: Zasoby wodne a rozwój rolnictwa. w: Oddziaływanie rolnictwa na środowisko przyrodnicze w warunkach zmian klimatu.studia i Raporty IUNG-PIB nr 19, MALZAHN E., KWIATKOWSKI W., PIERZGALSKI E., 2009: Przyroda nieożywiona. w: Białowieski Park Narodowy. Poznać-Zrozumieć-Zachować. Wyd. BPN, rozdz. II, s PIERZGALSKI E., 2009: Woda w ekosystemach leśnych. Zeszyty Instytutu Problemów Współczesnej Cywilizacji. Zeszyt XLIV, s PIERZGALSKI E., 2009: Wielofunkcyjna gospodarka leśna a zasoby wodne. Wiad. Mel i Łąk. nr 3. s PIERZGALSKI E., 2009: Gospodarka wodna wsi i rolnictwa, a zmiany klimatu. W.A Harasin (red.): Przyszłość sektora rolno-spożywczego i obszarów wiejskich. UNG-PIB, Puławy, s , ISBN PIERZGALSKI E., 2008: Związki między lasem a wodą w świetle rezolucji Lasy i woda Postępy techniki w leśnictwie nr 103, s

3 20. PIERZGALSKI E., 2008: Relacje między lasem a wodą przegląd problemów. Studia i materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej R. 10, z. 1(18)/2008 s PIERZGALSKI E., ŻELAZO J., 2008: Uwarunkowania i kierunki ochrony przed powodzią. Wiad. Mel. i Łąkarskie, nr 1, s BARYŁA A., PIERZGALSKI E., JODŁOWSKI P., 2008:Określanie strat gleby wskutek erozji wodnej. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych. z. 526, s BARYŁA A., PIERZGALSKI E., 2008: Ridged terraces functions, construction and use. Journal of Environmental Engineering and Landscape Management 2008, vol. 16, nr 2, s. Ia-If. 24. PIERZGALSKI E., 2007: Specyfika obiektów małej retencji w lasach. Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie, nr 3, s PIERZGALSKI E., 2007: Podstawowe zasady gospodarowania wodą w nadleśnictwie. SITLiD Bibl. Leśn., zeszyt 267, 15 s. 26. PIERZGALSKI E., 2007: Threats and protection of mountain forests in Poland. Quarterly Newsletter Issue No.2, European Forestry Commission FAO, p CZEREPKO J., BOCZOŃ A., PIERZGALSKI E., SOKOŁOWSKI A.W., WRÓBEL M., 2007: Habitat diversity and spontaneous succesion of forest wetlands in the Białowieża primeval forest In Wetland-Monitoring, Modelling and Management. Publisher Taylor and Francis The Netherlands/Balkema p PIERZGALSKI E., KARCZMARCZYK S., 2006: Rozwój nawodnień na świecie i w Polsce. w: Nawadnianie roślin, PWRiL, s RZEKANOWSKI CZ. PIERZGALSKI E., 2006: Nawadnianie zbiorowisk leśnych. w: Nawadnianie roślin, PWRiL, s PIERZGALSKI E., Tyszka J., Stolarek A., 2006: Zmienność odpływu wody ze zlewni Rzeki Łutowni (Puszcza Białowieska) w latach Leśne Prace Badawcze 1: s PIERZGALSKI E., JEZNACH J., 2006: Measures for soil water control in Poland. Journal of Water and Land Development s NIEMTUR S.,MAŁEK S., PIERZGALSKI E., STASZEWSKI T., WÓJCIK J., 2005: Nutrient cycling in artificial mountains spruce stands as a background for conversion and sites degradation in the Silesian Beskid. in: Protection of soil and water resources in forestry areas. Forest Research Institute, Warsaw, s PIERZGALSKI E., TYSZKA J., 2005: Water outflow during drought years from watersheds with various forest cover. Acta horticulturae et regiotecturae, Nitra 2005, s PIERZGALSKI E., TYSZKA J., 2005: Zmienność odpływu ze zlewni Łutownia w Puszczy Białowieskiej. Badawcze Prace Leśne, nr 1, s BOCZOŃ A., PIERZGALSKI E., TYSZKA J., WIENCŁAW E., 2005: Zmiany warunków wodnych na obszarach leśnych w sąsiedztwie zbiornika wodnego Maziarnia. Czasopismo Techniczne Zeszyt 10, s PIERZGALSKI E., 2005: Zagrożenia powodziowe lasów. w: Grzywacz A. (red.) Gospodarka leśna na obszarach klęskowych. Szklarska Poręba, s PIERZGALSKI E., CIEPIELOWSKI A., WIŚNIEWSKI S., TYSZKA J., 2005: Principles of water management in forests. in: Protection of soil and water resources in forestry areas. Forest Research Institute, Warsaw, s PIERZGALSKI E., KUCHARSKA K., WRÓBEL M., TYSZKA J., 2005: Water outflow from catchments in West Sudeten under forest restoration conditions. in:

4 Protection of soil and water resources in forestry areas. Forest Research Institute, Warsaw, s BRANDYK T., KACA E., PIERZGALSKI E., WALCZAK R., 2005: Regulacja bilansu wodnego w obszarach wiejskich. Postępy Nauk Rolniczych Nr 3, s BARYŁA A., PIERZGALSKI E., 2005: Analiza metod obliczania rozstawy tarasów grzbietowych Acta Agrofizyka. Vol.5(2), s PIERZGALSKI E., 2004: Las a woda. Postępy techniki w leśnictwie. SITiLD nr 86, s PIERZGALSKI E., TYSZKA J., BOCZOŃ A., 2004: Modernizacja urządzeń melioracyjnych w lasach Obrębu Tereszpol (Puszcza Solska). Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie, nr 4, s BORECKI T., PIERZGALSKI E., ŻELAZO J., 2004: Woda jako strategiczny czynnik rozwoju obszarów niezurbanizowanych. Gospodarka Wodna nr 6, s PIERZGALSKI E., WIENCŁAW E., TYSZKA J., BOCZOŃ A., 2004: Prognozowanie zmian warunków wodnych w wyrobisku odkrywkowej kopalni piasku dla potrzeb rekultywacji siedliska leśnego. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCVII, s PIERZGALSKI E., TYSZKA J., BOCZOŃ A., 2004: Stan i potrzeby zmian warunków wodnych w lasach Obrębu Tereszpol w Nadleśnictwie Zwierzyniec. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCVII, s PIERZGALSKI E., JEZNACH J., BOCZOŃ A., 2003: Badania eksploatacyjne urządzeń nawadniających w szkółkach leśnych. w: Miler A. (red.) Kształtowanie i ochrona środowiska leśnego. Wyd. AR Poznań, s BORECKI T., PIERZGALSKI E., ŻELAZO J., 2003: Aktualny stan i niektóre zadania gospodarki wodnej w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich. Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie, nr 3 s LENART E., PIERZGALSKI E., NIEMTUR S., 2003: National report on forest watershed management in mountain regions in Poland. Swiss Agency for the Environment, Forest and Landscape SAEFL, Berne Environmental Documentation No. 165 s PIERZGALSKI E., 2003: Ograniczenia gospodarowania wodą związane z konwencjami i programami ochrony przyrody. Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie, nr 2 s PIERZGALSKI E., TYSZKA J., BOCZOŃ A., 2002: Zróżnicowanie odpływu w małych zlewniach rzecznych w regionie Puszczy Białowieskiej, Prace Instytutu Geografii Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach, 7, s PIERZGALSKI E., TYSZKA J., KUCHARSKA K., 2002: Wpływ stanu lasu na kształtowanie się odpływu wody ze zlewni potoku Ciekoń. Czasopismo Techniczne- Inżynieria Środowiska, z. 5- Ś/2002, PIERZGALSKI E., TYSZKA J., SZYMCZAK T., 2002: Wpływ lesistości zlewni i retencji zbiornikowej na zmniejszenie wezbrań w potokach górskich. Czasopismo Techniczne - Inżynieria Środowiska, z. 5- Ś/2002, PIERZGALSKI E., BOCZOŃ A., TYSZKA J., 2002: Zmienność opadów i położenia wód gruntowych w Białowieskim Parku Narodowym. Problemy Nauk Biologicznych - Kosmos., 4, s PIERZGALSKI E., BOCZOŃ A., TYSZKA J., 2002: Zmiany siedliskowe w lasach sąsiadujących ze zbiornikiem wodnym Maziarnia., Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie, 4, s

5 55. PIERZGALSKI E., POPEK Z., 2002: Hydrauliczne aspekty projektowania szlaków zrywkowych w obszarach górskich. Czasopismo Techniczne - Inżynieria Środowiska, z. 5- Ś/2002, BARYŁA A., PIERZGALSKI E.,2001: Tarasy grzbietowe a kształtowanie zasobów wodnych. Przegląd Naukowy Wydz. Inż. i Kszt. Środ. z. 22, s PIERZGALSKI E., TYSZKA J.,2000: Gospodarowanie wodą w lasach na przykładzie Puszczy Augustowskiej. Wiad. Mel. i Łąk., nr PIERZGALSKI E., TYSZKA J.,1999: Water Management in Forest on the example of the Puszcza Augustowska Forest. Rocz. Akad. Roln. w Poznaniu, CCCX, WANKE A., PIERZGALSKI E., PAWŁAT H., 1998: Koncepcja rozwiązania gospodarki wodno-ściekowej Celestynowa z uwzględnieniem uwarunkowań środowiskowych Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. Wiad. Mel. i Łąk., nr BRZOZOWSKI M., PIERZGALSKI E., 1998: Zastosowanie modelu AGNPS do oceny procesów erozyjnych w basenie jeziora Drużno. Bibliotheca Fragmenta Agronomica t.4b, WANKE A., PIERZGALSKI E.,PAWŁAT H., 1998: Zrównoważone gospodarowanie wodą na obszarach chronionych na przykładzie Celestynowa (woj. warszawskie). Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych,z.458, JEZNACH M., JEZNACH J., PIERZGALSKI E., 1998: Impact of fertigation technology on lettuce quality. Prace Instytutu Żywności i Żywienia s JEZNACH J., PIERZGALSKI E., 1996: Przyrodnicze i techniczne trendy rozwoju mikronawodnień. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., z. 438, s JEZNACH J., LEWIŃSKI J., PIERZGALSKI E., 1996: Zabezpieczenie przed erozją wietrzną odpadów składowanych w zbiorniku Żelazny Most. Przegląd Naukowy Wydz. Mel.i Inż. Śród, z. 10; JEZNACH M., JEZNACH J., PIERZGALSKI E., 1996: Wpływ technologii nawadniania i nawożenia na jakość sałaty Kwartalnik Naukowy: Żywność, Technologia, Jakość Nr 1(6), Kraków, PIERZGALSKI E., 1993: Regulacja stosunków wodnych w dolinach małych rzek nizinnych. Wyd. Komitetu Ochrony Przyrody PAN, Kraków, s PAWŁAT H. (red.) 1993: Możliwości podpiętrzenia Jeziora Łęgowskiego. Przegląd Naukowy SGGW Wydz. Melioracji i Inżynierii Środowiska, Warszawa, str PIERZGALSKI E., MOSIEJ J., 1993: Rola, stan i koncepcje melioracji na terenach dolinowych. w: Somorowski Cz. (red.) Współczesne problemy melioracji Wyd. SGGW, s PIERZGALSKI E., JEZNACH J., 1993: Techniczne aspekty funkcjonowania systemów nawodnień kroplowych w: Somorowski Cz. (red.) Współczesne problemy melioracji Wyd. SGGW, s PIERZGALSKI E., JEZNACH J., 1993: Nawożenie za pomocą sieci nawadniającej w: Somorowski Cz. (red.) Współczesne problemy melioracji Wyd. SGGW, s PIERZGALSKI E., JEZNACH J., 1993: Systemy mikronawodnień a warunki przyrodnicze i środowiskowe w: Somorowski Cz. (red.) Współczesne problemy melioracji Wyd. SGGW, s PIERZGALSKI E., JEZNACH J., 1993: Stan i kierunki rozwoju mikronawodnień w: Somorowski Cz. (red.) Współczesne problemy melioracji Wyd. SGGW, s SOMOROWSKI C., GRZEDZIELSKI P., JEZNACH J., PIERZGALSKI E., 1991: Wybrane zagadnienia eksploatacji mikronawodnień. Zesz. Nauk. AR w Krakowie. z. 28, s

6 74. SOMOROWSKI C., JEZNACH J., PIERZGALSKI E., 1991: Badania eksploatacyjne wybranych urządzeń do mikronawodnień. Zesz. Nauk. AR w Krakowie, z. 28, s WANKE A., PIERZGALSKI E., JEZNACH J., 1988: Wybrane zagadnienia melioracji terenów zasilanych wodami naporowymi. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., z. 359, s WANKE A., PIERZGALSKI E., JEZNACH J., 1988: Metody określania rozstawy sieci drenarskiej w warunkach zasilania wodami naporowymi. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., z. 347, s PIERZGALSKI E., 1988: Sandy soil moisture dynamics in the subsurface irrigation. Annals WAU, Land Reclamation, No 24, s WANKE A., PIERZGALSKI E., JEZNACH J., 1987: Melioracje terenów zasilanych wodami naporowymi (wyniki badań ankietowych). Wiad. Mel. i Łąk. nr 4, s JEZNACH J., PIERZGALSKI E., 1986: Rola jakości wody w nawadnianiu kroplowym. Owoce Warzywa Kwiaty nr 11, s PIERZGALSKI E., 1985: Model verification of hydraulic methods of the calculation of subsurface irrigation. Ann of Warsaw Agricultural University SGGW-AR, Land Reclamation, No 21, s JEZNACH J., PIERZGALSKI E., 1985: Zastosowanie nawodnień wgłębnych do nawadniania warzyw gruntowych. Owoce Warzywa Kwiaty nr 20, s JEZNACH J., PIERZGALSKI E., 1985: Nawadnianie roślin uprawnych pod osłonami Owoce Warzywa Kwiaty nr 19, s JEZNACH J., PIERZGALSKI E., 1985: Mikronawodnienia w sadach. Owoce Warzywa Kwiaty, nr 18, s JEZNACH J., PIERZGALSKI E., 1985: Nowe urządzenia do nawadniania upraw ogrodniczych. Owoce Warzywa Kwiaty nr 17, s PIERZGALSKI E., 1984: Shape of a free groundwater table in subsurface irrigation. Ann. of Warsaw Agricultural University SGGW-AR, Land Reclamation, No 20, s JEZNACH J., PIERZGALSKI E., 1983: Metody określania średnicy i długości rurociągu nawadniającego w systemie nawodnień podsiąkowych Biuletyn Informacyjny, Melioracje Rolne nr 1, s PIERZGALSKI E., JEZNACH J., 1983: Metody obliczania rozstawy sieci drenarskiej w systemie nawodnień podsiąkowych Biuletyn Informacyjny Melioracje Rolne nr 1, s PIERZGALSKI E., 1979: Określenie niezbędnej rozstawy rowów nawadniających na podstawie ekstrapolacji rezultatów badań polowych. Zeszyty Naukowe SGGW-AR, seria Melioracje Rolne 15, s MOSIEJ K., PIERZGALSKI E.., Sokołowski J., 1979: Problemy eksploatacji zbiornika retencyjnego Żelizna. Gosp. Wodna, nr PIERZGALSKI E.., 1978: Miąższość warstwy przewodzącej w hydraulicznych obliczeniach nawodnień podsiąkowych Rocz. Nauk Roln. seria F, t.79, z.4, s PIERZGALSKI E.., WANKE A., 1975: Badania metodyczne nad określeniem skutecznej rozstawy na glebie słabo przepuszczalnej. Zeszyty Naukowe SGGW- AR, Seria Melioracje Rolne 14, s Artykuły w materiałach konferencyjnych

7 1. PIERZGALSKI E., 2011:Gospodarowanie wodą w obszarach leśnych. Mat. z Debaty Publicznej nt.: Gospodarka wodna. Rola samorządu terytorialnego i użytkowników gruntów w przeciwdziałaniu podtopieniem i niedoborom wody. s PIERZGALSKI E., ŻELAZO J.,: 2007, Small retention measures as an element of landscape engineering. Proc. Conf.: Landscape engineering in New Millenium, SPU Nitra, CD ISBN , s PIERZGALSKI E., 2008: Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz projekty inwestycji wodnych w ekosystemach leśnych, a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. w: Mat. Konf. Nauk.-Techn. Programy operacyjne w rozwoju obszarów niezurbanizowanych i funkcjonowaniu. Leśnictwa, Malinówka 5-6 czerwca 2008 r., s PIERZGALSKI E., 2008: Mała retencja w środowisku leśnym. Materiały szkoleniowe: Mała retencja w lasach. Łagów Lubuski, 3-4 czerwca 2008 r., s PIERZGALSKI E., BOCZOŃ A., M. Wróbel, 2004: Zmienność położenia wód gruntowych w siedliskach hydrogenicznych Puszczy Białowieskiej. Mat. Seminarium n.t. Zagrożenia i ochrona siedlisk hydrogenicznych w Puszczy Białowieskiej, Białowieża, Instytut Badawczy Leśnictwa, s PIERZGALSKI E., TYSZKA J., 2004: Stany i odpływy w zlewni rzeki Łutownia (Puszcza Białowieska). Mat. Seminarium n.t. Zagrożenia i ochrona siedlisk hydrogenicznych w Puszczy Białowieskiej, Białowieża, Instytut Badawczy Leśnictwa, s PIERZGALSKI E., TYSZKA J.,2000: Influence of forest on river discharges during drought in the north-east part in Poland. Int. Conf. Central and Eastern European Workshop on Drought Mitigation, Budapest, s PIERZGALSKI E.,2000: Rola lasów i zadrzewień w ograniczaniu zjawisk erozji wietrznej i wodnej. Mat. kursu szkoleniowego SIiTLiD, Janów Lubelski , s PIERZGALSKI E., TYSZKA J.,JANEK M., 1999: Zasoby wodne a siedliska leśne Puszczy Augustowskiej. Mat. sem. nauk. techn. nt. Sposoby postępowania hodowlanego na siedliskach bagiennych i pobagiennych w warunkach zakłóconych stosunków wodnych na przykładzie Puszczy Augustowskiej, Augustów r., s BOCZOŃ A., CIEPIELOWSKI A.,PIERZGALSKI E., Tyszka J.,1999: Wybrane problemy badawcze gospodarowania wodą w lasach. Materiały I Konferencji Leśnej, Sękocin , Wyd. IBL, PIERZGALSKI E., PTACH W.,: 1999: Water saving techniques in subsurface irrigation. Int. Conf. New Approaches in Irrigation, Drainage and Flood Control Management. ICID, Bratislava, Slovak Republic. CD-ROM Proc. 12. JEZNACH J., PIERZGALSKI E.,: 1999: Present status of microirrigation in Poland. Int. Conf. New Approaches in Irrigation, Drainage and Flood Control Management. ICID. Bratislava, Slovak Republic. CD-ROM Proc. 13. PIERZGALSKI E., TYSZKA J., KUCHARSKA K., 1999: Influence of deforestation on runoff and flood events in Sudetian watersheds. Int. Conf. New approaches in irigation drainage and flood control management. Bratysława CD-ROM Proc. 14. PIERZGALSKI E., KRAJEWSKI T., 1998: Regulacja stosunków wodnych w wybranych obiektach Puszczy Augustowskiej. Mat. sem. nauk.-techn. nt. Stosunki wodne Puszczy Augustowskiej, Augustów X.1998,s PIERZGALSKI E., PIEŃKOS K.,1998: Wybrane problemy inżynieryjnego zagospodarowania terenów górskich. Mat. sem. nauk.-techn. nt.: Odbudowa lasów w Sudetach, Szklarska Poręba, s.19.

8 16. CIEPIELEWSKI A., KUCHARSKA K., PIERZGALSKI E., TYSZKA., 1998: Flood runoff and erosion processess in catchment s of two Sudetian streams. Proc. Int. Conf., Forest and Water, Cracow, (polska wersja: Fale wezbraniowe i procesy erozyjne w zlewniach dwóch potoków sudeckich Mat. Konf. Las i woda, Kraków). 17. JEZNACH J., PIERZGALSKI E., SOMOROWSKI CZ., 1997: Overview of Techniques and Effects of Microirrigation Systems Used in Poland. Proc. of Poland- Izrael Conf. Water requirements and irrigation effects of plants cultivated in arid and semiarid climates Tel Aviv, Vol. II, PIERZGALSKI E., JEZNACH J., 1995: Skutki ekologiczne oraz metody i efektywne przeciwdziałania erozji wietrznej odpadów poflotacyjnych na składowisku Żelazny Most. Mat. VII Konf. Sozologicznej, Polkowice, JEZNACH J., PIERZGALSKI E., HAMAN D., 1995: Development of Microirrigation in Poland. Proc. of the Fifth Microirrigation Congress, Orlando, PIERZGALSKI E., 1995: Application of subsurface irrigation on a hop plantation. Proc. of the Fifth Int. Microirrigation Congress, Orlando, JEZNACH J., JEZNACH M., MOSIEJ J., PIERZGALSKI E., 1994: Nitrogen Management by Drip and Subsurface Irrigation. Proc. Int. Conference "The Possibilities of Irrigation Efficiency Increasing", Bratislava; JEZNACH J., PIERZGALSKI E., 1993: Nitrogen management by drip and subsurface irrigation. 15th Congress of Irrigation and Drainage, Proc. of Workshop on Micro-Irrigation Worldwide, Hague; PIERZGALSKI E., JEZNACH J., JEZNACH M., MOSIEJ J., 1993: Nawożenie sałaty za pomocą nawodnień kroplowych i wgłębnych Mat. Konf. "Projektowanie i eksploatacja mikronawodnien". SGGW, Warszawa, JEZNACH J., PIERZGALSKI E., 1993: Irrigation, drainage and waste water management in Poland as important factors of sustainable agricultural infrastructure. Seminar Proceedings, University of Pisa, 80 ss. 25. JEZNACH M., JEZNACH J., PIERZGALSKI E., 1992: Wpływ technologii nawadniania i nawożenia na jakość warzyw. Mat. Konf. "Gospodarowanie woda w krajobrazie rolniczym jako element zrównoważonego rozwoju", Warszawa, s JEZNACH M., JEZNACH J., PIERZGALSKI E., 1992: Wpływ technologii nawadniania i nawożenia na jakość warzyw. Mat. Konf. "Gospodarowanie wodą w krajobrazie rolniczym jako element zrównoważonego rozwoju", Warszawa, s JEZNACH J., PIERZGALSKI E., SOMOROWSKA U., 1992: Koncepcja uzupełnienia niedoborów wodnych zlewni zurbanizowanych na przykładzie Potoku Bielańskiego. Mat. Konf. "Gospodarowanie wodą w krajobrazie rolniczym jako element zrównoważonego rozwoju", Warszawa, s JEZNACH J., PIERZGALSKI E., 1990: Advances in microirrigation in Poland. Proc. of Hungarian Polish Seminar on Development of Water Management in Irrigation. Godollo, s PIERZGALSKI E., GRZEDZIELSKI P., GOBIECKI P., 1989: Ocena działania urządzeń melioracyjnych na obiekcie Jedlanka II. Materiały Szkoły Letniej, Wrocław 30. PIERZGALSKI E., JEZNACH J., WANKE A., GRZEDZIELSKI P., 1988: Badania eksploatacyjne nawodnień wgłębnych. Konf. Nauk.-Techn."Projektowanie i eksploatacja mikronawodnień", Warszawa, s

9 31. WANKE A., PIERZGALSKI E., JEZNACH J., 1988: Some aspects of drainage of the artesian water areas. ICID 15th European Regional Conference, Dubrovnik, Proc. vol. 4, s PIERZGALSKI E., 1986: Moisture Control by Subsurface Irrigation. Proc. Int. Round-Table Conf. on Microirrigation, Budapeszt, vol. 1, s PIERZGALSKI E., WANKE A., 1986: Improvement of Drainage in Loamy Soil by Subsoiling. Proc.Int. Conf. "Hydraulic Design in Water Resources Engineering: Land Drainage", Southampton, s PIERZGALSKI E., 1986: Możliwość zastosowania nawodnień wgłębnych w ogrodnictwie. Mat. Symp. "Stan i perspektywy rozwoju nawodnień w ogrodnictwie", Warszawa, s JEZNACH J., PIERZGALSKI E., 1986: Równomierność wydatku zwilżaczy w nawodnieniach kroplowych. Mat. Konf. Nauk. "Problematyka melioracji w nauczaniu i badaniach naukowych", Warszawa, s WANKE A., PIERZGALSKI E., JEZNACH J., 1986: Rozstawa urządzeń odwadniających na terenach zasilanych wodami naporowymi. Mat. Konf. Nauk. "Problematyka melioracji w nauczaniu i badaniach naukowych", Warszawa, s JEZNACH J., PIERZGALSKI E., 1985: Wasserqualitat fur tropfenbewasserungen. Int. Sem. Mat. "Qualitat des Bewasserungswassers", Bratysława, s SOMOROWSKI C., PIERZGALSKI E., JEZNACH J., 1985: Projektowanie i eksploatacja nawodnień kroplowych. Konf. Nauk.-Techn. Wiad. Mel. i Łąk. nr 6-7, s PIERZGALSKI E., 1984: Działanie nawodnień wgłębnych w piasku gliniastym. Mat. Konf. Nauk.-Techn. "Projektowanie i eksploatacja systemów nawodnień kroplowych", Warszawa, s MOSIEJ J., PIERZGALSKI E., 1984: Gospodarka wodna a potencjał produkcyjny w rolnictwie. Konf. międzynarodowa, Szarvas 1983, Wiad. Mel. Łąk. nr 7, s BRANDYK T., JEZNACH J., MOSIEJ J., PIERZGALSKI E.., 1984: Urządzenia elektroniczne i układy pomiarowe w badaniach i eksploatacji systemów melioracyjnych. Mat. Kraj. Konf. Nauk.-Techn. "Elektronika w służbie WSI i rolnictwa", Wrocław,s SOMOROWSKI C., PIERZGALSKI E., JEZNACH J., 1984: Problematyka rozwoju nawodnień kroplowych. Mat. Konf. Nauk.-Techn. "Projektowanie i eksploatacja systemów nawodnień kroplowych", Warszawa, s PIERZGALSKI E., 1984: Gospodarka wodna w glebie przy nawodnieniach kroplowych na tle fizjologicznych potrzeb roślin. Mat. Konf. Nauk.-Techn. "Projektowanie i eksploatacja systemów nawodnień kroplowych", Warszawa, s JEZNACH J., PIERZGALSKI E., 1984: Eksploatacja systemów nawodnień kroplowych w sadzie jabłoniowym Mat. Konf. Nauk.-Techn. "Projektowanie i eksploatacja systemów nawodnień kroplowych", Warszawa, s PIERZGALSKI E., 1984: Rozwój nawodnień wgłębnych Mat. Konf. Nauk.-Techn. "Projektowanie i eksploatacja systemów nawodnień kroplowych", Warszawa, s PIERZGALSKI E., 1983: Identification of aquifer filtration parameters in subsurface irrigation. Proc. Int. Conf. "Water management and production potential in agriculture", Szarvas, s JEZNACH J., PIERZGALSKI E., WANKE A., 1983: Rozstawa sieci melioracyjnej w warunkach zasilania wodami naporowymi. Konf. PAN pt. Wpływ zasilania dolin

10 rzecznych wodami podziemnymi na zróżnicowanie w nich warunków siedliskowych. Warszawa. 48. PIERZGALSKI E., 1983: Problemy eksploatacji nawodnień wgłębnych Mat. Konf. Nauk.-techn. "Usprawnienie eksploatacji urządzeń i systemów melioracyjnych", Wrocław, s PIERZGALSKI E., 1978: Badania modelowe nawodnień podsiąkowych Mat. Konf. Nauk. IMUZ, "Rola melioracji w kształtowaniu środowiska przyrodniczego", s PIERZGALSKI E., JEZNACH J., 1978: Obliczanie nawodnień podsiąkowych z sieci drenarskiej na użytkach zielonych. Mat. Konf. Nauk. IMUZ, "Rola melioracji w kształtowaniu środowiska przyrodniczego", s Opracowania zwarte LUBOS J., PIERZGALSKI E., HUBACIKOVA V., 2011: Vodne Stavby v Krajine, Male Vodne Nadrze. Monografia wydana przez Uniwersytet Rolniczy w Nitrze, Słowacja, 167 ss. PIERZGALSKI E., JANEK M., KUCHARSKA K., NIEMTUR S., STOLAREK A., TYSZKA J., WRÓBEL M., 2009: Procesy hydrologiczne i erozyjne w leśnych zlewniach górskich. Wyd. IBL, 132. ss. PIERZGALSKI E., JANEK M., KUCHARSKA K., TYSZKA J., WRÓBEL M., 2007: Badania hydrologiczne w leśnych zlewniach sudeckich. Wyd. IBL, ss. 84. PIERZGALSKI E.E, JEZNACH J. (red.), 2006:60-lecie Wydziału Inżynierii i Kształtowania Środowiska SGGW - Kronika Jubileuszowa. Warszawa, 280 ss. PIERZGALSKI E., NIEMTUR S., CZEREPKO J. (ed.), 2005: Protection of soil and water resources in forestry areas. Wyd. IBL Warszawa, 181 ss. PIERZGALSKI E., TYSZKA J., BOCZOŃ A., WIŚNIEWSKI S., JEZNACH J., ŻAKOWICZ S., 2002: Wytyczne nawadniania szkółek leśnych na powierzchniach otwartych, Centrum Informatyczne Lasów Państwowych, Warszawa, 64 ss. JEZNACH J., PIERZGALSKI E., CZ. SOMOROWSKI (ed.) 2001: Water Resources Management and Irrigation of Cultivated Plants. II Polish-Israeli Scientific Conference Scientific. Review Faculty of Engineering and Environmental Sciences Warsaw Agricultural University vol. 22, 450 ss. PIERZGALSKI E.,1990: "Melioracje użytków zielonych - nawodnienia podsiąkowe" Wyd. SGGW-AR, s.200. GORZELAK A, SIEROTA Z. (red.), 1999: Stan środowiska leśnego w dolinie środkowej Odry po powodzi w 1997 r. Wyd. IBL, 74 ss. (praca zbiorowa, współautor). PIERZGALSKI E., 1990: Regulowanie uwilgotnienia gleby za pomocą nawodnień wgłębnych. Wyd. SGGW-AR, Rozprawy Naukowe i Monografie nr 107, Warszawa, 111 ss. (praca habilitacyjna). PIERZGALSKI E., 1996: "Melioracje użytków zielonych - nawodnienia podsiąkowe" Wyd. SGGW, s.200. Artykuły z zakresu kształcenia kadr PIERZGALSKI E. (współautor), 2012: E-Learning: Didactical Recommendations and Quality Assurance - an Overview. Euroleague for Life Sciences, Quality Assurance Support Team & elearning Support Team, 64 ss. PIERZGALSKI E. 2008: Nowa kadencja władz w uczelniach wyższych ( ), Wiad. Mel. i Łąk. nr 4, s

11 PIERZGALSKI E., 2008: Kształcenie na odległość w zakresie gospodarowania wodą Projekt WALTER. Wiad. Mel. i Łąk., nr 2, s PIERZGALSKI E. I INNI, 2007: Education guide Teaching and learning in Virtual Learning Environments for Water Management. Slovak University in Nitra, s PIERZGALSKI E.,2004: Changes in Warsaw Agricultural University in aspects of the Bologna process Int. Conf. Regions-Countryside-Environment 2004, Slovak University of Agriculture in Nitra, 6 p., CD no. ISBN PIERZGALSKI E., 2003: Nowa kadencja władz w uczelniach wyższych ( ), Wiad. Mel. i Łąk. Nr 1 s PIERZGALSKI E., 2003: Problematyka badawcza w pracach doktorskich na Wydziale Inżynierii i Kształtowania Środowiska SGGW. Wiad. Mel. i Łąk. nr 1, s PIERZGALSKI E., 2000: Zmiany strukturalne w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Wiad. Mel. i Łąk., nr 1. PIERZGALSKI E.,1998: Studia interdyscyplinarne w wyższych szkołach rolniczych. Mat sem. n.t.: Kształcenie w zakresie inżynierii i ochrony środowiska. Wrocław. PIERZGALSKI E.,1998: Problematyka erozji gleb w programach nauczania w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Bibliotheca Fragmenta Agronomica t.4b, PIERZGALSKI E.,1996: Principal barriers concerning interdisciplinary and interinstitutional study. Proc.Int.Workshop on : Interdisciplinary PhD Programmes:Dream or Reality, Delf, s PIERZGALSKI E., 1992: Zmiany w kształceniu kadr melioracyjnych. Biuletyn Melioracje Rolne, 1/2, s SOMOROWSKI C., PIERZGALSKI E.., 1989: Aktualne zagadnienia szkolenia kadry melioracyjnej z wyższym wykształceniem Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., z. 375, s SOMOROWSKI C., PIERZGALSKI E., 1987: Education and training of land reclamation staff in Poland. ICID Thirteenth Congress, Rabat, s PIERZGALSKI E.,1994: Zmiany w wyższym szkolnictwie rolniczym na przykładzie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, Warszawa, nr 4/94, s SOMOROWSKI C., PIERZGALSKI E., 1981: Analiza kształcenia kadr melioracyjnych na wyższych uczelniach w latach Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., z. 248, s SOMOROWSKI C., PIERZGALSKI E., 1981: Zmiany programów nauczania na Wydziale Melioracji Wodnych SGGW-AR w latach Międzyuczelniany Ośrodek Metodyczny AR, z. 1/32, s Patenty JEZNACH J., KRZYWOSZ Z., PIERZGALSKI E., SOKOŁOWSKI J.: Filtr do oczyszczania wody i roztworów wodnych nawozów w systemach nawodnień kroplowych. Wzór użytkowy Nr Urząd Patentowy PRL, JEZNACH J., PIERZGALSKI E.., GAJEWSKI M., KOWALSKA E., OSTROWSKI E.: Sposób wytwarzania profili ciągłych z tworzyw sztucznych, zwłaszcza rurek kapilarnych. Patent Nr Urząd Patentowy PRL, 1988 JEZNACH J., PIERZGALSKI E.., GAJEWSKI M., KOWALSKA E., OSTROWSKI E.: Sposób otrzymywania rurek kapilarnych śrubowych z tworzyw termoplastycznych. Patent Nr Urząd Patentowy PRL, 1988.

12 Kierowanie wybranymi tematami badawczymi Grant promotorski KBN: Zmniejszanie zużycia wody i nawozów oraz zanieczyszczenia wód podziemnych poprzez zastosowanie przesłon w nawodnieniach wgłębnych. Grant promotorski KBN: Ograniczenie erozji oraz zwiększenie retencji wodnej na gruntach ornych za pomocą tarasów grzbietowych. Grant promotorski KBN: Określenie uwarunkowań wodnych w procesie renaturyzacji torfowisk śródleśnych. Leonardo da Vinci Program: Teaching and Learning in Virtual Learning Environments. Pilot Project SK/05/B/F/PP/ Grant badawczy KBN: Określenie zmian fitocenotycznych zachodzących w przesuszanych siedliskach hydrogenicznych Puszczy Białowieskiej oraz sposobów im zapobiegania. Projekt NFOŚiGW: Poprawa warunków wodnych i zwiększanie biologicznej różnorodności w ekosystemach Puszczy Białowieskiej poprzez spowalnianie odpływu w zlewniach rzecznych. Projekt NFOŚiGW: Stałe obserwacje procesów hydrologicznych i erozyjnych w leśnych obszarach górskich. Projekt NFOŚiGW: Wpływ restytucji lasu na zasoby wodne w Górach Izerskich na przykładzie zlewni potoku Ciekoń. Grant Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych: Odbudowa zasobów wodnych w siedliskach nadmiernie odwodnionych oraz adaptacja urządzeń melioracji wodnych do pełnienia funkcji retencyjnych. Grant Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych: Określenie potrzeb, możliwości i sposobów zwiększania retencji wodnej w siedliskach leśnych. Grant Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych: Ocena wpływu obiektów małej retencji w lasach nizinnych na zmiany w ekosystemach leśnych i ograniczenie zagrożenia suszą. Grant Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych: Określenie wielkości i dynamiki elementów obiegu wody w lasach oraz potrzeby ich kształtowania w celu ochrony przed powodzią. Osiągnięcia w kształceniu kadr naukowych Pełnienie funkcji promotora w zakończonych przewodach doktorskich Marek Brzozowski, tytuł rozprawy: Ocena możliwości ograniczenia procesów erozyjnych w basenie Jeziora Drużno, Wydział Inżynierii i Kształtowania Środowiska SGGW, Wiesław Ptach, tytuł rozprawy: Zwiększenie efektywności wykorzystania wody i nawozów w nawodnieniach wgłębnych. Wydział Inżynierii i Kształtowania Środowiska SGGW, Andrzej Boczoń, tytuł rozprawy: Zużycie wody przez dęby w siedlisku lasu wilgotnego. Wydział Inżynierii i Kształtowania Środowiska SGGW, 2003.

13 Anna Baryła, tytuł rozprawy: Obliczanie rozstawy tarasów grzbietowych za pomocą modelu spływu powierzchniowego. Wydział Inżynierii i Kształtowania Środowiska SGGW, Piotr Leciejewski, tytuł rozprawy: Zmiany właściwości retencyjnych gleb piaszczystych w szkółce leśnej pod wpływem hydrożelu, Wydział Leśny SGGW, Katarzyna Haponiuk-Winiczenko, tytuł rozprawy: Zmiany fitocenotyczne w odwodnionych torfowiskach śródleśnych oraz poprawa ich stanu na przykładzie bagna Biele, Wydział Inżynierii i Kształtowania Środowiska SGGW, Pełnienie funkcji promotora w otwartym przewodzie doktorskim Michał Wróbel, tytuł rozprawy: Zmiany warunków wodnych pod wpływem spowolnienia odpływu w zlewni rzeki Łutowni (Puszcza Białowieska), Wydział Inżynierii i Kształtowania Środowiska SGGW, Opinie w sprawie nadania stopni i tytułu naukowego Recenzje prac doktorskich Mgr inż. Magdalena Janek, tytuł rozprawy: Przepływ składników mineralnych wraz z krążącymi wodami w środowisku boru sosnowego i świerkowego Puszczy Augustowskiej, Wydział Leśny SGGW, Mgr inż. Rafał Starzak, tytuł rozprawy: Dynamika zapasu wody w glebach wybranych drzewostanów świerkowych Beskidu Śląskiego, Wydział Leśny Akademii Rolniczej w Krakowie, Mgr inż. Ewa Kozłowska, tytuł rozprawy: Proekologiczne gospodarowanie wodą opadową w aspekcie architektury krajobrazu - zrównoważone systemy drenażu (ZSD). Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej, Mgr inż. Elwira Drobiewska, tytuł rozprawy: Stosunki wodne na wybranych terenach leśnych Pojezierza Krajeńskiego, Wydział Leśny Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Mgr inż. Marek Ksepko, tytuł rozprawy: Wpływ działalności człowieka na przekształcenia siedlisk hydrogenicznych Puszczy Augustowskiej, SGGW, Wydział Leśny, 2012 Ocena dorobku naukowego, zawodowego i rozprawy habilitacyjnej Dr inż. Piotr Hewelke, tytuł rozprawy: Podstawy regulowania wilgotności gleby za pomocą nawodnień kroplowych, Wydział Inżynierii Środowiska i Melioracji SGGW, Dr inż. Józef Mosiej, tytuł rozprawy: Przyrodniczo-techniczne uwarunkowania gospodarowania wodą w dolinie rzeki Ner, Wydział Inżynierii i Kształtowania Środowiska, SGGW, Dr inż. Sergiusz Jurczuk, tytuł rozprawy: Wpływ regulacji stosunków wodnych na osiadanie i mineralizację gleb organicznych. Instytut Melioracji i Użytków Zielonych, Dr inż. Leszek Książek - na podstawie jedno tematycznego cyklu publikacji naukowych, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie,2011. Dr inż. Alicja Krzemińska, tytuł rozprawy: Dynamika zmian warunków wodnych w lasach na terenach polderowych analiza interakcji, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, 2008.

14 Dr inż. Tadeusz Liziński, tytuł rozprawy: Problemy zarządzania ryzykiem w kształtowaniu przestrzeni polderowej na przykładzie delty Wisły, Instytut Melioracji i Użytków Zielonych, Ocena dorobku w związku z postępowaniem o nadanie tytułu naukowego profesora dr hab. inż. Józef Mosiej, Wydział Inżynierii i Kształtowania Środowiska SGGW, dr hab. inż. Piotr Hewelke, Wydział Inżynierii i Kształtowania Środowiska SGGW, dr hab. inż. prof. Krzysztof Gawroński, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Działalność organizacyjna Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Melioracji ( ) Prorektor SGGW d/s Dydaktyki ( ), Kierownik Katedry Kształtowania Środowiska SGGW ( ). Przewodniczący Komitetu Inżynierii Środowiska Rolniczego i Melioracji PAN ( ), Członek Rad Naukowych: - Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu ( od 2009 r,) - Instytutu Przyrodniczo-Technicznego w Falentach (od 2009 r,) - Instytutu Badawczego Leśnictwa ( ), - Faculty of European Studies and Regional Development in Nitra, Słowacja (od 2008) Wiceprzewodniczący Grupy Roboczej ds. Zagospodarowania Zlewni Górskich Europejskiej Komisji Leśnej/FAO ( ), Członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych NOT (od 1974).

Piotr Hewelke. Profesor nauk rolniczych. Kontakt

Piotr Hewelke. Profesor nauk rolniczych. Kontakt Piotr Hewelke Profesor nauk rolniczych Kontakt SGGW Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Katedra Kształtowania Środowiska ul. Nowoursynowska 159 02-776 Warszawa Bud. 33, pokój 305, 338 Tel.: 48

Bardziej szczegółowo

ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z WODĄ NA OBSZARACH WIEJSKICH

ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z WODĄ NA OBSZARACH WIEJSKICH Instytut Technologiczno-Przyrodniczy Konferencja naukowo-techniczna p.n.: Uwarunkowania przebiegu zjawisk hydrologiczno-meteorologicznych na obszarach wiejskich Falenty, 1-2.12.2010 r. ZAGROŻENIA ZWIĄZANE

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY MELIORACYJNE A WDRAŻANIE DYREKTYW UNIJNYCH

SYSTEMY MELIORACYJNE A WDRAŻANIE DYREKTYW UNIJNYCH Polski Komitet GLOBALNEGO PARTNERSTWA DLA WODY Walne Zgromadzenie 29 marzec 2011 r. SYSTEMY MELIORACYJNE A WDRAŻANIE DYREKTYW UNIJNYCH Edward Pierzgalski Katedra Kształtowania Środowiska SGGW PLAN PREZENTACJI

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNE FUNKCJE INFRASTRUKTURY WODNEJ W LASACH. Edward Pierzgalski, Jan Tyszka

WSPÓŁCZESNE FUNKCJE INFRASTRUKTURY WODNEJ W LASACH. Edward Pierzgalski, Jan Tyszka WSPÓŁCZESNE FUNKCJE INFRASTRUKTURY WODNEJ W LASACH Edward Pierzgalski, Jan Tyszka VIII Szkoła Zimowa 1 ZAKRES PREZENTACJI 1. Wprowadzenie 2. Dokumenty prawne związane z gospodarką wodną w lasach 3. Interakcje

Bardziej szczegółowo

Dr hab. inż. Andrzej MISZTAL, prof. UR

Dr hab. inż. Andrzej MISZTAL, prof. UR Dr hab. inż. Andrzej MISZTAL, prof. UR Urodzony 15 października 1947 r. w Jurkowie w województwie świętokrzyskim. Studia ukończył na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej w Krakowie, uzyskując w 1973 r.

Bardziej szczegółowo

MIKRORETENCJA JAKO ELEMENT OBIEGU WODY W ROLNICTWIE, SADOWNICTWIE I HODOWLI

MIKRORETENCJA JAKO ELEMENT OBIEGU WODY W ROLNICTWIE, SADOWNICTWIE I HODOWLI MIKRORETENCJA JAKO ELEMENT OBIEGU WODY W ROLNICTWIE, SADOWNICTWIE I HODOWLI Waldemar Mioduszewski Instytut Technologiczno-Przyrodniczy 1 października 2015 r. ZAKRES WYSTĄPIENIA 1. Wprowadzenie nowe wyzwania

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: DIS-1-704-n Punkty ECTS: 2. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: DIS-1-704-n Punkty ECTS: 2. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Gospodarka terenami rolnymi Rok akademicki: 2015/2016 Kod: DIS-1-704-n Punkty ECTS: 2 Wydział: Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność: - Poziom

Bardziej szczegółowo

MAŁA RETENCJA EWOLUCJA IDEI

MAŁA RETENCJA EWOLUCJA IDEI MAŁA RETENCJA EWOLUCJA IDEI Waldemar Mioduszewski Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, Falenty e-mail: w.mioduszewski@itp.edu.pl PLAN WYSTĄPIENIA 1. Wprowadzenie 2. Co to jest mała retencja? 3. Ewolucja

Bardziej szczegółowo

System i kierunki kształcenia na Wydziale Inżynierii i Kształtowania Środowiska SGGW

System i kierunki kształcenia na Wydziale Inżynierii i Kształtowania Środowiska SGGW Dane bibliograficzne o artykule: http://mieczyslaw_polonski.users.sggw.pl/mppublikacje Dr hab. inż. Mieczysław Połoński, prof. SGGW Dr inż. Waldemar Misiak Wydział Inżynierii i Kształtowania Środowiska

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Architektury obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Kierunek studiów: Architektura Krajobrazu

Bardziej szczegółowo

GOSPODAROWANIE WODĄ W OBSZARACH WIEJSKICH W ŚWIETLE WSPÓŁCZESNYCH UWARUNKOWAŃ

GOSPODAROWANIE WODĄ W OBSZARACH WIEJSKICH W ŚWIETLE WSPÓŁCZESNYCH UWARUNKOWAŃ SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ INŻYNIERII I KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA KATEDRA KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA GOSPODAROWANIE WODĄ W OBSZARACH WIEJSKICH W ŚWIETLE WSPÓŁCZESNYCH UWARUNKOWAŃ

Bardziej szczegółowo

Program Mikroretencji

Program Mikroretencji Program Mikroretencji 1 Klimatyczny Bilans Wodny - 2015; okres 1.VI-31.VIII. 2 Dawne mapy pokazują nam dobitnie jak wiele obiektów mikroretencji utraciliśmy na przestrzeni ostatnich lat. Na zdjęciu mapa

Bardziej szczegółowo

Hydrologiczne podstawy gospodarowania wodą w środowisku przyrodniczym Dariusz Woronko

Hydrologiczne podstawy gospodarowania wodą w środowisku przyrodniczym Dariusz Woronko Hydrologiczne podstawy gospodarowania wodą w środowisku przyrodniczym Dariusz Woronko dworonko@uw.edu.pl ZAKŁAD HYDROLOGII http://www.wgsr.uw.edu.pl/hydrologia Pracownicy dr hab. Artur Magnuszewski, prof.

Bardziej szczegółowo

OCENA EKONOMICZNA RETENCYJNYCH WŁAŚCIWOŚCI LASU

OCENA EKONOMICZNA RETENCYJNYCH WŁAŚCIWOŚCI LASU JAN TYSZKA Instytut Badawczy Leśnictwa OCENA EKONOMICZNA RETENCYJNYCH WŁAŚCIWOŚCI LASU Tematyka wystąpienia: - wartość pozaprodukcyjnych funkcji lasu związanych z zasobami wodnymi - naturalne właściwości

Bardziej szczegółowo

Regulacja stosunków wodnych przez lasy w Polsce; założenia i realizacja programu małej retencji w lasach

Regulacja stosunków wodnych przez lasy w Polsce; założenia i realizacja programu małej retencji w lasach POLFOREX Lasy jako dobro publiczne. Oszacowanie społecznych i środowiskowych korzyści z lasów w Polsce w celu poprawy efektywności ich zarządzania Regulacja stosunków wodnych przez lasy w Polsce; założenia

Bardziej szczegółowo

Janusz URBAŃSKI doktor inżynier - adiunkt

Janusz URBAŃSKI doktor inżynier - adiunkt Janusz URBAŃSKI doktor inżynier - adiunkt Kontakt Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Katedra Inżynierii Wodnej Tel. +48 22 59 35 290 E-mail:janusz_urbanski@sggw.pl Wykształcenie 1999 magister

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Środowiska obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Kierunek studiów: Inżynieria Środowiska

Bardziej szczegółowo

09.04.1941 19.05.2016 09.04.1941 19.05.2016 Absolwentka Politechniki Warszawskiej 1964 r. doktor nauk technicznych Politechnika Gdańska 1972 r. doktor habilitowany Akademia Rolnicza we Wrocławiu 1978 r.

Bardziej szczegółowo

ZLEWNIE RZEK BUGU I NARWI

ZLEWNIE RZEK BUGU I NARWI ZLEWNIE RZEK BUGU I NARWI ZASOBY WODNE I PRZYRODNICZE MONOGRAFIA pod redakcją Jana Dojlido i Bohdana Wieprzkowicza WARSZAWA 2007 SPIS TREŚCI WSTĘP 7 1. ZASOBY WODNE 9 1.1. EWOLUCJA POGLĄDÓW NA GOSPODARKĘ

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU Imię i nazwisko (z tytułem i/lub stopniem naukowym oraz zajmowane stanowisko) dr Małgorzata Polna, adiunkt Adres e-mail oraz strona internetowa (blog, profil na portalu typu ResearchGate itp.) marten@amu.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Waldemar Mioduszewski ITP Falenty POWODZIE I SUSZE WYSTĘPOWANIE, SKUTKI, ZAPOBIEGANIE

Waldemar Mioduszewski ITP Falenty POWODZIE I SUSZE WYSTĘPOWANIE, SKUTKI, ZAPOBIEGANIE Waldemar Mioduszewski ITP Falenty POWODZIE I SUSZE WYSTĘPOWANIE, SKUTKI, ZAPOBIEGANIE Nie starczy ust do wymówienia przelotnych imion twych, wodo. Wisława Szymborska Stawku posypać i nowy gdzie możesz,

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu: KSZTAŁTOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE OBSZARÓW WIEJSKICH

Nazwa przedmiotu: KSZTAŁTOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE OBSZARÓW WIEJSKICH Nazwa przedmiotu: KSZTAŁTOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE OBSZARÓW WIEJSKICH 1. Wydział: InŜynierii Środowiska i Geodezji 2. Kierunek studiów: InŜynieria Środowiska 3. Rodzaj i stopień studiów: studia I stopnia,

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA IV RPO WO ZAPOBIEGANIE ZAGROŻENIOM KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE

OŚ PRIORYTETOWA IV RPO WO ZAPOBIEGANIE ZAGROŻENIOM KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE OŚ PRIORYTETOWA IV RPO WO 2014-2020 ZAPOBIEGANIE ZAGROŻENIOM KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE Oś priorytetowa Działanie IV Zapobieganie zagrożeniom 4.1 Mała retencja 1. LP Nazwa kryterium Źródło informacji

Bardziej szczegółowo

Prof.dr hab. Andrzej Kowalczyk. Dr Sylwia Kulczyk Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytet Warszawski

Prof.dr hab. Andrzej Kowalczyk. Dr Sylwia Kulczyk Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytet Warszawski Ochrona i konserwacja wartości przyrodniczych Polski Wschodniej jako podstawa trwałego rozwoju Prof.dr hab. Andrzej Kowalczyk Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski Dr Sylwia

Bardziej szczegółowo

ROLA URZĄDZEŃ MELIORACJI SZCZEGÓŁOWYCH W ROLNICTWIE I ŚRODOWISKU PRZYRODNICZYM

ROLA URZĄDZEŃ MELIORACJI SZCZEGÓŁOWYCH W ROLNICTWIE I ŚRODOWISKU PRZYRODNICZYM prof. dr hab. inż. Krzysztof Ostrowski ROLA URZĄDZEŃ MELIORACJI SZCZEGÓŁOWYCH W ROLNICTWIE I ŚRODOWISKU PRZYRODNICZYM 1. WSTĘP 2. ZAKRES POTRZEB I EFEKTY MELIORACJI W POLSCE 3. ZNACZENIE WODY W GLEBIE

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY ŁAZISKA PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ŁAZISKA

WÓJT GMINY ŁAZISKA PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ŁAZISKA WÓJT GMINY ŁAZISKA PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ŁAZISKA (2004-2015) Łaziska 2004 Autorzy opracowania: dr Witold Wołoszyn mgr Tomasz Furtak Ważniejsze skróty użyte w tekście ARiMR - Agencja Restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

Dr hab. Jan Wołoszyn prof. SGGW

Dr hab. Jan Wołoszyn prof. SGGW Dr hab. Jan Wołoszyn prof. SGGW KONTAKT SGGW w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki Edukacji Komunikowania i Doradztwa Zakład Organizacji i Ekonomiki i Edukacji ul. Nowoursynowska 166

Bardziej szczegółowo

Stanisław Leszczycki Institute of Geography and Spatial Organisation Polish Academy of Sciences Warszawa, Twarda 51/55

Stanisław Leszczycki Institute of Geography and Spatial Organisation Polish Academy of Sciences Warszawa, Twarda 51/55 Stanisław Leszczycki Institute of Geography and Spatial Organisation Polish Academy of Sciences 00-818 Warszawa, Twarda 51/55 www.igipz.pan.pl Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława

Bardziej szczegółowo

Prawo chroniące środowisko w obszarze rolnictwa

Prawo chroniące środowisko w obszarze rolnictwa Prawo chroniące środowisko w obszarze rolnictwa A A 1. Wstęp Prawo ochrony środowiska tworzą akty prawne o różnej randze. Najwyższym z nich jest Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, uchwalona w 1997

Bardziej szczegółowo

Institute of Technology and Life Sciences in Falenty

Institute of Technology and Life Sciences in Falenty Institute of Technology and Life Sciences in Falenty Instytut Technologiczno - Przyrodniczy Pion Inżynierii Rolnej Zakład Eksploatacji i Budownictwa Wiejskiego Z. Inżynierii Produkcji Roślinnej Z. Inżynierii

Bardziej szczegółowo

LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH PLANOWANYCH DO DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA IGOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH

LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH PLANOWANYCH DO DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA IGOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH PLANOWANYCH DO DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA IGOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH NA 2015 ROK I. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,

Bardziej szczegółowo

PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020

PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020 PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020 Dr inż. Dariusz Nieć Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Warszawa 28 stycznia 2015

Bardziej szczegółowo

Budżety Gospodarstw Domowych. Chip Chłodnictwo Chrońmy Przyrodę Ojczystą Czasopismo Geograficzne Człowiek i Środowisko Czysta Energia

Budżety Gospodarstw Domowych. Chip Chłodnictwo Chrońmy Przyrodę Ojczystą Czasopismo Geograficzne Człowiek i Środowisko Czysta Energia B Czasopisma polskie A Acta Agrobotanica Acta Agrophysica Acta Biochemica Polonica Acta Microbiologica Polonica Acta Scientiarum Polonorum ser. Agricultura Acta Scientiarum Polonorum ser. Administratio

Bardziej szczegółowo

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIVE SCIENCES POZNAŃ BRANCH Department of Environmental Management in Livestock Buildings and

Bardziej szczegółowo

Plany urządzania lasów (wybieralny)

Plany urządzania lasów (wybieralny) Plany urządzania lasów (wybieralny) - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Plany urządzania lasów (wybieralny) Kod przedmiotu 06.4-WI-ArchKP-plany.urządz.las.- 16 Wydział Kierunek Wydział

Bardziej szczegółowo

Wodochronne funkcje lasów Dr Marek Kot Centrum Edukacji Przyrodniczej TPN

Wodochronne funkcje lasów Dr Marek Kot Centrum Edukacji Przyrodniczej TPN Wodochronne funkcje lasów Dr Marek Kot Centrum Edukacji Przyrodniczej TPN Konferencja Lasy Tatr i Podtatrza przeszłość i teraźniejszość Zakopane, 12 kwietnia 2012 Las i jego funkcje Funkcje lasu Biotyczne,

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Środowiska obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 201/2015 Kierunek studiów: Inżynieria Środowiska

Bardziej szczegółowo

Tematyczna giełda współpracy: Ochrona środowiska na polsko-saksońskim pograniczu. www.sn-pl.eu

Tematyczna giełda współpracy: Ochrona środowiska na polsko-saksońskim pograniczu. www.sn-pl.eu Tematyczna giełda współpracy: Ochrona środowiska na polsko-saksońskim pograniczu www.sn-pl.eu Cele główne Ochrona i poprawa stanu środowiska, w tym: Poprawa ochrony przeciwpowodziowej Stworzenie ukierunkowanej

Bardziej szczegółowo

Doktorantka. e-mail: monika.sterczynska@tu.koszalin.pl. p. 109 C Telefony: (0-94) 34 78 209 (0-94) 34 78 208 (0-94) 34 78 402

Doktorantka. e-mail: monika.sterczynska@tu.koszalin.pl. p. 109 C Telefony: (0-94) 34 78 209 (0-94) 34 78 208 (0-94) 34 78 402 Doktorantka e-mail: monika.sterczynska@tu.koszalin.pl p. 109 C Telefony: (0-94) 34 78 209 (0-94) 34 78 208 (0-94) 34 78 402 1 / 5 Obszar działalności naukowej - Browarnictwo (technika i technologia). -

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA INNOWACYJNE METODY GOSPODAROWANIA ZASOBAMI WODY W ROLNICTWIE

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA INNOWACYJNE METODY GOSPODAROWANIA ZASOBAMI WODY W ROLNICTWIE OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA INNOWACYJNE METODY GOSPODAROWANIA ZASOBAMI WODY W ROLNICTWIE pod patronatem honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Konferencja organizowana przez: Centrum Doradztwa Rolniczego

Bardziej szczegółowo

WODA TO ŻYCIE. Wstęp do zagadnienia Rolnictwo i obszary wiejskie a ochrona klimatu. SEJMOWA KOMISJA ROLNICTWA i ROZWOJU WSI 14 stycznia 2016

WODA TO ŻYCIE. Wstęp do zagadnienia Rolnictwo i obszary wiejskie a ochrona klimatu. SEJMOWA KOMISJA ROLNICTWA i ROZWOJU WSI 14 stycznia 2016 WODA TO ŻYCIE Wstęp do zagadnienia Rolnictwo i obszary wiejskie a ochrona klimatu SEJMOWA KOMISJA ROLNICTWA i ROZWOJU WSI 14 stycznia 2016 Wiesław Dembek Instytut Technologiczno-Przyrodniczy Fot. Rezerwat

Bardziej szczegółowo

Waldemar Mioduszewski

Waldemar Mioduszewski PROBLEMY WDRAśANIA RAMOWEJ DYREKTYWY WODNEJ NA OBSZARACH WIEJSKICH Waldemar Mioduszewski Zakład Zasobów Wodnych Instytut Melioracji i UŜytków Zielonych Falenty, 05-090 Raszyn e-mail: w.mioduszewski@imuz.edu.pl

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA OCHRONY PRZYRODY WOBEC ZMIAN KLIMATU - kierunki działań

ADMINISTRACJA OCHRONY PRZYRODY WOBEC ZMIAN KLIMATU - kierunki działań ADMINISTRACJA OCHRONY PRZYRODY WOBEC ZMIAN KLIMATU - kierunki działań Prof. dr hab. Andrzej Mizgajski Seminarium w MŚ, Warszawa, 25.11.2010 r. Cel referatu Wprowadzenie do dyskusji na temat działań (prawnych,

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata Stanowisko Organizacji Pozarządowych

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata Stanowisko Organizacji Pozarządowych Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Stanowisko Organizacji Pozarządowych Marta Wiśniewska Projekt Fundusze Europejskie dla zrównoważonego rozwoju -partycypacja społeczna

Bardziej szczegółowo

Potrzeby, efekty i perspektywy nawadniania roślin na obszarach szczególnie deficytowych w wodę

Potrzeby, efekty i perspektywy nawadniania roślin na obszarach szczególnie deficytowych w wodę Potrzeby, efekty i perspektywy nawadniania roślin na obszarach szczególnie deficytowych w wodę Czesław Rzekanowski, Jacek Żarski, Stanisław Rolbiecki Katedra Melioracji i Agrometeorologii Wydział Rolniczy

Bardziej szczegółowo

Katedra Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków. WYKAZ DOROBKU NAUKOWEGO w roku 2009

Katedra Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków. WYKAZ DOROBKU NAUKOWEGO w roku 2009 Katedra Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków Rzeszów, 16.10.2013 WYKAZ DOROBKU NAUKOWEGO w roku 2009 1. Tchórzewska-Cieślak B., Boryczko K.: Analiza eksploatacji sieci wodociągowej miasta Mielca

Bardziej szczegółowo

Znaczenie udziału w sieciach i stowarzyszeniach dla jakości kształcenia przykład Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Znaczenie udziału w sieciach i stowarzyszeniach dla jakości kształcenia przykład Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Znaczenie udziału w sieciach i stowarzyszeniach dla jakości kształcenia przykład Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Marek Frankowicz Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii, Ekspert

Bardziej szczegółowo

e-mail: m.jablonski@uksw.edu.pl Urodzenie: 26.08.1976 r.

e-mail: m.jablonski@uksw.edu.pl Urodzenie: 26.08.1976 r. MACIEJ JABŁOŃSKI e-mail: m.jablonski@uksw.edu.pl Urodzenie: 26.08.1976 r. Pełnione funkcje: Prezes Zarząd Portu Morskiego Darłowo, Prezes Aukcji Rybna w Ustce, Wiceminister Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Na p Na ocząt ą e t k

Na p Na ocząt ą e t k Program Ochrony Jezior Polski Północnej prezentacja nowego programu Krzysztof Mączkowski Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Na początek Woda jest jednym z komponentów

Bardziej szczegółowo

Mirosława Górecka. Dr inż. arch.

Mirosława Górecka. Dr inż. arch. Mirosława Górecka Dr inż. arch. Kontakt tel: 48 22 59 35 135 e-mail: miroslawa_gorecka@sggw.pl SGGW Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Katedra Inżynierii Budowlanej Ul. Nowoursynowska 159 02-776

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Jerzy Korczak

Dr inż. Jerzy Korczak Dr inż. Jerzy Korczak Wydział Studiów Stosowanych Instytut Ekonomii i Zarządzania Zakład TSL Adres email: korczak1@gazeta.pl 1. Wykształcenie: wyższe 2. Stopnie i tytuły naukowe: dr inż. 3. Zainteresowania

Bardziej szczegółowo

L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH w 2016 ROKU

L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH w 2016 ROKU Załącznik do uchwały Nr 14/15 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Kielcach z dnia 29 czerwca 2015 r. L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej - 2002 -

Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej - 2002 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ministerstwo Środowiska Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej - 2002 - Zespół redakcyjny: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa 1. Doc. dr hab. Irena Duer 2. Prof.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu Program ochrony środowiska Powiat Strzelce Opolskie Spis treści str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka opracowania... 4 1.3. Informacje

Bardziej szczegółowo

prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Hycner

prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Hycner prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Hycner KONTAKT: hycnerryszard@gmail.com O SOBIE: Prof. dr hab. inż. Ryszard Hycner, jest nauczycielem akademickim, profesorem zwyczajnym zatrudnionym na Wydziale Geodezji

Bardziej szczegółowo

XX Jubileuszowe Sympozjum Nawadniania Roślin

XX Jubileuszowe Sympozjum Nawadniania Roślin XX Jubileuszowe Sympozjum Nawadniania Roślin Czesław Rzekanowski, Jacek Żarski Katedra Melioracji i Agrometeorologii Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w y W dniach 19-21 czerwca 2013 r. odbędzie

Bardziej szczegółowo

SGGW w Warszawie Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Tel: 48 22 59 35278

SGGW w Warszawie Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Tel: 48 22 59 35278 Elżbieta Kubrak dr inż. Kontakt SGGW w Warszawie Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Tel: 48 22 59 35278 Laboratorium Centrum Wodne e-mail: elzbieta_kubrak@sggw.pl ul. Ciszewskiego 6 02-776 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Lista pytań ogólnych na egzamin inżynierski

Lista pytań ogólnych na egzamin inżynierski Lista pytań ogólnych na egzamin inżynierski numer Pytanie 1 Trzy podstawowe rodzaje przestrzeni, podstawowe cechy przestrzeni 2 Funkcje zagospodarowania przestrzeni i zależność między nimi 3 Przestrzenne

Bardziej szczegółowo

WIELKI PROJEKT MAŁEJ RETENCJI W LASACH PAŃSTWOWYCH

WIELKI PROJEKT MAŁEJ RETENCJI W LASACH PAŃSTWOWYCH WIELKI PROJEKT MAŁEJ RETENCJI W LASACH PAŃSTWOWYCH Łukasz Przybyłek, Marek Goździk Abstrakt Artykuł przedstawia cele, zakres oraz założenia realizacji dwóch kompleksowych projektów małej retencji w ekosystemach

Bardziej szczegółowo

PRÓBA PORÓWNANIA POTRZEB NAWADNIANIA SZKÓŁEK LEŚNYCH W LATACH W OKOLICACH BYDGOSZCZY, CHOJNIC I TORUNIA

PRÓBA PORÓWNANIA POTRZEB NAWADNIANIA SZKÓŁEK LEŚNYCH W LATACH W OKOLICACH BYDGOSZCZY, CHOJNIC I TORUNIA INFRASTRUKTURA I EKOLOGIA TERENÓW WIEJSKICH INFRASTRUCTURE AND ECOLOGY OF RURAL AREAS Nr 14/2010, POLSKA AKADEMIA NAUK, Oddział w Krakowie, s. 23 30 Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi Próba porównania

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych na rok akademicki 2011/12

Tematy prac dyplomowych na rok akademicki 2011/12 Tematy prac dyplomowych na rok akademicki 2011/12 Promotor: dr inż. hab. Krzysztof KSIĄŻYŃSKI Katedra Hydrauliki i Dynamiki Wód Ś-11 1. Wzory empiryczne na straty lokalne w rurociągach: ocena formuł zalecanych

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska gminy.

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska gminy. Program ochrony środowiska Gmina Izbicko str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Tomasz Piskier

Dr inż. Tomasz Piskier Dr inż. Tomasz Piskier Wydawnictwa dydaktyczne 1. Dzienia S., Piskier T., 1994; Przewodnik do ćwiczeń z uprawy roli i roślin. Wydawnictwo AR Szczecin, 108 s. 2. Dzienia S., Piskier T., Romek B., 1998;

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY GOSPODAROWANIA WODĄ W ROLNICTWIE WIELKOPOLSKI

PROBLEMY GOSPODAROWANIA WODĄ W ROLNICTWIE WIELKOPOLSKI WODA-ŚRODOWISKO-OBSZARY WIEJSKIE 2004: t. 4 z. 2a (11) WATER-ENVIRONMENT-RURAL AREAS s. 25 38 www.imuz.edu.pl Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach, 2004 PROBLEMY GOSPODAROWANIA WODĄ W ROLNICTWIE

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY MELIORACYJNE NAWODNIENIA ODWODNIENIA PLANOWANIE - EKSPLOATACJA

SYSTEMY MELIORACYJNE NAWODNIENIA ODWODNIENIA PLANOWANIE - EKSPLOATACJA SYSTEMY MELIORACYJNE NAWODNIENIA ODWODNIENIA PLANOWANIE - EKSPLOATACJA Waldemar Mioduszewski Zakład Zasobów Wodnych Instytut Technologiczno-Przyrodniczy PRAWO WODNE WŁASNOŚĆ WÓD 4) marszałek województwa,

Bardziej szczegółowo

Państwowy Monitoring Środowiska w Roztoczańskim Parku Narodowym

Państwowy Monitoring Środowiska w Roztoczańskim Parku Narodowym Państwowy Monitoring Środowiska w Roztoczańskim Parku Narodowym Przemysław Stachyra Roztoczański Park Narodowy, Stacja Bazowa ZMŚP Roztocze Tadeusz Grabowski Roztoczański Park Narodowy Andrzej Kostrzewski

Bardziej szczegółowo

Spotkanie konsultacyjne na temat Listy przedsięwzięć priorytetowych planowanych do dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach na 2017 rok

Spotkanie konsultacyjne na temat Listy przedsięwzięć priorytetowych planowanych do dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach na 2017 rok Spotkanie konsultacyjne na temat Listy przedsięwzięć priorytetowych planowanych do dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach na 2017 rok Katowice, 7 marca 2016 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ MELIORACYJNYCH NA TERENACH POLDEROWYCH

EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ MELIORACYJNYCH NA TERENACH POLDEROWYCH Tadeusz Durkowski, Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach, ZOB Szczecin, Katedra Gospodarki Wodnej, ZUT Szczecin Tomasz Płowens Zachodniopomorski Zarząd melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental Studies

Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental Studies 544524-TEMPUS-1-2013-1-PL-TEMPUS-SMHES Qualifications Frameworks for Environmental Studies at Ukrainian Universities Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental

Bardziej szczegółowo

Szkolenie w komponencie GOSPODARKA WODNA. WFOŚiGW w Zielonej Górze październik, 2015 r.

Szkolenie w komponencie GOSPODARKA WODNA. WFOŚiGW w Zielonej Górze październik, 2015 r. Szkolenie w komponencie GOSPODARKA WODNA październik, 2015 r. ZAKRES SZKOLENIA 1. Działalność Funduszu 2. Kryteria wyboru przedsięwzięć 3. Procedura ubiegania się o dofinansowanie 4. Formularz wniosku

Bardziej szczegółowo

Lista przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW we Wrocławiu planowanych do dofinansowania w 2013 r.

Lista przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW we Wrocławiu planowanych do dofinansowania w 2013 r. Lista przedsięwzięć priorytetowych Funduszu na rok 2013 została sporządzona w oparciu o hierarchię celów wynikającą z polityki ekologicznej państwa, Programu zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska

Bardziej szczegółowo

Potrzeba prowadzenia mikroretencji do programów strategicznych Opolszczyzny oraz do priorytetów WFOŚiGW w Opolu na rzecz małej i mikroretencji.

Potrzeba prowadzenia mikroretencji do programów strategicznych Opolszczyzny oraz do priorytetów WFOŚiGW w Opolu na rzecz małej i mikroretencji. Potrzeba prowadzenia mikroretencji do programów strategicznych Opolszczyzny oraz do priorytetów WFOŚiGW w Opolu na rzecz małej i mikroretencji. dr inż. Jerzy Ryszard Dobosz doradca wojewody opolskiego

Bardziej szczegółowo

Specyfika produkcji leśnej

Specyfika produkcji leśnej Michał Orzechowski Zakład Urządzania Lasu KULGiEL SGGW michal.orzechowski@wl.sggw.pl tel 22 59 38202 bud 34 pok 1/77 Wykład 1 Program: Czym jest las? Współczesne znaczenie i zadania Cechy specyficzne produkcji

Bardziej szczegółowo

Strategia EUROPA 2020 / Adamus, Łukasz.- Journal of Ecology and Health.- 2011, R.15, nr 1, s. 2

Strategia EUROPA 2020 / Adamus, Łukasz.- Journal of Ecology and Health.- 2011, R.15, nr 1, s. 2 Publikacje pracowników w 2011 roku Strategia EUROPA 2020 / Adamus, Łukasz.- Journal of Ecology and Health.- 2011, R.15, nr 1, s. 2 Perspektywy rozwoju zrównoważonego budownictwa w świetle wybranych międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W 2004 ROKU

RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W 2004 ROKU INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA LUBELSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ ŚRODOWISKA I ROLNICTWA URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO DEPARTAMENT ROZWOJU WSI I OCHRONY

Bardziej szczegółowo

Katedra Ochrony Środowiska

Katedra Ochrony Środowiska Katedra Ochrony Środowiska Lp. Kierunek studiów stacjonarnych II stopnia Specjalność Temat pracy dyplomowej magisterskiej 2016/2017 Opiekun pracy Nazwisko studenta 1. Ochrona środowiska TOŚ Wpływ eksploatacji

Bardziej szczegółowo

OPIS ZADANIA. (każde zadanie jest opisywane oddzielnie) zastawka wzmocniona zastawka drewniano- kamienna

OPIS ZADANIA. (każde zadanie jest opisywane oddzielnie) zastawka wzmocniona zastawka drewniano- kamienna Załącznik nr 8 do SIWZ OPIS ZADANIA (każde zadanie jest opisywane oddzielnie) Nr i nazwa nadleśnictwa Kody obiektów oraz typy obiektów 10-34 Różańsko Nr zadania 10-34-04 10-34-04-1- zastawka wzmocniona

Bardziej szczegółowo

Ekologiczna ścieżka edukacyjna

Ekologiczna ścieżka edukacyjna Ekologiczna ścieżka edukacyjna Lp. Treści ogólne Treści szczegółowe Osiągnięcia przedmiot klasa 1. Ekonomiczne i społeczne aspekty Uczeń potrafi: związków między człowiekiem i jego działalnością a środowiskiem.wartość

Bardziej szczegółowo

Sanitacja jako istotny problem gospodarki wodnej w dorzeczu Górnej G

Sanitacja jako istotny problem gospodarki wodnej w dorzeczu Górnej G Sanitacja jako istotny problem gospodarki wodnej w dorzeczu Górnej G Wisły Małgorzata Owsiany Katarzyna Król Seminarium nt. Eko- sanitacji & Zrównoważonego Zarządzania Gospodarką Ściekową Kraków 18 grudnia

Bardziej szczegółowo

Rolnictwo studia stacjonarne I stopnia I i II rok realizowany w roku akad. 2011/2012 Zatwierdzono na Radzie Wydziału

Rolnictwo studia stacjonarne I stopnia I i II rok realizowany w roku akad. 2011/2012 Zatwierdzono na Radzie Wydziału Rolnictwo studia stacjonarne I stopnia I i I realizowany w roku akad. 2011/2012 Zatwierdzono na Radzie Wydziału 30.06.2011 Przedmioty ogólne I ogólne 295 1 Język obcy 45 45 30-120 120 ZO 2 2 1 2 Etyka/Filozofia

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ. Wybrane zagadnienia i metody ochrony zasobów wodnych w Polsce. Informacja. Nr 9

KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ. Wybrane zagadnienia i metody ochrony zasobów wodnych w Polsce. Informacja. Nr 9 KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ Wybrane zagadnienia i metody ochrony zasobów wodnych w Polsce Grudzień 1991 Elżbieta Berkowska Informacja Nr 9 - 1 - Rozwój przemysłu, intensyfikacja rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Lasy i gospodarka leśna w Polsce w świetle raportu Stan lasów Europy 2011 wskaźniki ilościowe

Lasy i gospodarka leśna w Polsce w świetle raportu Stan lasów Europy 2011 wskaźniki ilościowe Kierunki rozwoju polskich lasów w kontekście rozwoju lasów europejskich, Warszawa, 22 listopada 2012 r. Lasy i gospodarka leśna w Polsce w świetle raportu Stan lasów Europy 2011 wskaźniki ilościowe Marek

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW DOKTORANCKICH w ITP w DYSCYPLINIE NAUKOWEJ Agronomia

PROGRAM STUDIÓW DOKTORANCKICH w ITP w DYSCYPLINIE NAUKOWEJ Agronomia PROGRAM STUDIÓW DOKTORANCKICH w ITP w DYSCYPLINIE NAUKOWEJ Agronomia Podstawy prawne: rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 29/801/2012 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 19 grudnia 2012 r.

Uchwała nr 29/801/2012 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 19 grudnia 2012 r. Uchwała nr 29/801/2012 w sprawie zatwierdzenia regulaminu przeprowadzania egzaminów dyplomowych na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Rada Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 5 Obszary chronione na obszarze objętym Programem Żuławskim a plany ochronne

ZAŁĄCZNIK 5 Obszary chronione na obszarze objętym Programem Żuławskim a plany ochronne ZAŁĄCZNIK 5 Obszary chronione na obszarze objętym Programem Żuławskim a plany ochronne Forma Ptasi Raj Mewia Łacha Ujście Nogatu Zatoka Elbląska Jezioro Druzno W trakcie opracowania - X/XI 2009 W trakcie

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ 1 /11 Wstęp Andrzej AMBROZIAK dr inż. nauk technicznych Adiunkt na Wydziale Inżynierii Lądowej L i Środowiska POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ 2 /11 WYKSZTAŁCENIE 2006 DOKTOR NAUK TECHNICZNYCH Politechnika Gdańska

Bardziej szczegółowo

Rolnictwo studia niestacjonarne I stopnia realizacja od roku akad. 2012/2013 Zatwierdzono na Radzie Wydziału

Rolnictwo studia niestacjonarne I stopnia realizacja od roku akad. 2012/2013 Zatwierdzono na Radzie Wydziału realizacja od roku akad. 2012/2013 Zatwierdzono na Radzie Wydziału 28.09.2012 Przedmioty ogólne Nazwa przedmiotu I rok II rok III rok ogólne 159 1 Język obcy 27 27 18-72 72 E 3 3 2 2 Etyka / Filozofia

Bardziej szczegółowo

Plan studiów na kierunku ochrona środowiska Specjalność: kształtowania środowiska

Plan studiów na kierunku ochrona środowiska Specjalność: kształtowania środowiska ogółem z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego samodzielna praca studenta Liczba punktów ECTS za zajęcia praktyczne Forma zaliczenia Status przedmiotu: obligatoryjny lub fakultatywny Ogółem (z

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki planowania gospodarowania wodami na obszarach cennych przyrodniczo

Dobre praktyki planowania gospodarowania wodami na obszarach cennych przyrodniczo Dobre praktyki planowania gospodarowania wodami na obszarach cennych przyrodniczo Broszura podsumowująca opracowanie dotyczące zaleceń dla powiązania procesów planowania gospodarowania wodami i ochrony

Bardziej szczegółowo

Rolnictwo studia stacjonarne I stopnia realizacja od roku akad. 2013/2014

Rolnictwo studia stacjonarne I stopnia realizacja od roku akad. 2013/2014 realizacja od roku akad. 2013/2014 Zatwierdzono na Radzie Wydziału 11.07.2013 Przedmioty ogólne Nazwa przedmiotu ogólne 315 1 Podstawy prawa 30 30 30 ZO 2 2 Technologia informacyjna 30-30 30 ZO 3 3 Etyka

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013

Program Operacyjny Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Program Operacyjny Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 Program rolnośrodowiskowy FINANSOWANIE WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XCI/1603/10 RADY MIEJSKIEJ w ŁODZI z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego Źródła Neru.

UCHWAŁA Nr XCI/1603/10 RADY MIEJSKIEJ w ŁODZI z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego Źródła Neru. UCHWAŁA Nr XCI/1603/10 RADY MIEJSKIEJ w ŁODZI z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego Źródła Neru. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU Imię i nazwisko (z tytułem i/lub stopniem naukowym oraz zajmowane stanowisko) dr hab. Anna Kołodziejczak - profesor nadzwyczajny Adres e-mail oraz strona internetowa (blog, profl na portalu typu ResearchGate

Bardziej szczegółowo

Wyzwania dla Podlasia Zielonej Krainy

Wyzwania dla Podlasia Zielonej Krainy Wyzwania dla Podlasia Zielonej Krainy Przemysław Nawrocki Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ 1 Województwo

Bardziej szczegółowo

Metodyka przygotowania Programu Bezpieczeństwa Powodziowego w Regionie Wodnym Wisły Środkowej

Metodyka przygotowania Programu Bezpieczeństwa Powodziowego w Regionie Wodnym Wisły Środkowej Metodyka przygotowania Programu Bezpieczeństwa Powodziowego w Regionie Wodnym Wisły Środkowej prof. dr hab. inż. Jan Żelazo Analiza wielokryterialna możliwości realizacji obiektów małej retencji w Regionie

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Semestr. Forma zal./ punkty ECTS. Liczba godz. w sem. Wykłady obowiązkowe

PLAN STUDIÓW. Semestr. Forma zal./ punkty ECTS. Liczba godz. w sem. Wykłady obowiązkowe BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGICZNE profil ogólnoakademicki, studia stacjonarne I stopnia, 7 semestrów, 210 pkt. (cykl kształcenia rozpoczynający się w 2014 r.) ROK I - ROK AKADEMICKI 2014/15 Lp. Nazwa przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Jak wygląda budowa programu rolnośrodowiskowego?

Jak wygląda budowa programu rolnośrodowiskowego? z serwisu: AGRO.EKO.ORG.PL Strona 1 z 5 Programy te jako jedyne są obowiązkowe dla wszystkich krajów członkowskich i pełnią kluczową rolę w realizacji planów ochrony przyrody. Mają one za zadanie pomóc

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH

REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH przy Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 1 1. Niestacjonarne studia doktoranckie przy Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Priorytet 1. Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich 1a. Zwiększenie innowacyjności i bazy wiedzy na obszarach

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH ZWALCZANIE GATUNKÓW INWAZYJNYCH. 14 października 2015 r.

FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH ZWALCZANIE GATUNKÓW INWAZYJNYCH. 14 października 2015 r. FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU ZWALCZANIE GATUNKÓW INWAZYJNYCH 14 października 2015 r. Finansowanie projektów Możliwe finansowanie ze środków unijnych w ramach: Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo