SGGW w Warszawie Bud. 33, pokój 337 Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Tel:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SGGW w Warszawie Bud. 33, pokój 337 Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Tel: 48 22 59 35 376"

Transkrypt

1 Edward Pierzgalski prof. dr hab. inż. Kontakt SGGW w Warszawie Bud. 33, pokój 337 Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Tel: ul. Nowoursynowska Warszawa Wykształcenie studia wyższe na Wydziale Melioracji Wodnych SGGW zakończone uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera melioracji wodnych Stopnie i tytuł naukowy doktor nauk technicznych Wydział Melioracji Wodnych SGGW doktor habilitowany nauk rolniczych, dyscyplina: kształtowanie środowiska, specjalność: melioracje wodne Wydział Melioracji Wodnych SGGW profesor nauk rolniczych, dyscyplina: kształtowanie środowiska, specjalność: melioracje wodne, 2001 Dydaktyka Podstawy melioracji (na kierunku studiów Inżynieria środowiska) Kształtowanie terenów dolinowych (Inżynieria środowiska) Inżynieria melioracyjna I i II (Budownictwo) Budowle i systemy przeciwerozyjne (Budownictwo) Zagrożenia i ochrona pedosfery (Ochrona środowiska) Ochrona gleb przed erozją (Ochrona środowiska) Land and water conservation (Ochrona środowiska) Hydrologia (Leśnictwo) Soil and water conservation (Erasmus Program) Obszary badawcze podstawy projektowania i eksploatacji systemów odwadniających i nawadniających, wybrane problemy ochrony środowiska (erozja gleb, zanieczyszczenie środowiska glebowego i wodnego), gospodarowanie wodą w rolnictwie i leśnictwie, kształtowanie zasobów wodnych i regulowanie stosunków wodnych w siedliskach leśnych.

2 Artykuły w czasopismach i monografiach 1. PIERZGALSKI E, 2013: European Union water policy in aspect of rural areas development. Agrarne Pravo EU, 1/2013, PIERZGALSKI E.E,.2013: Melioracje a rozwój obszarów wiejskich, w: Halicka A.(red.) Budownictwo na obszarach wiejskich, Wyd. Politechnika Lubelska, PIERZGALSKI E.E, I. Olejarski, 2012: Ochrona gleb i wód w obszarach leśnych w aspekcie wdrażania dyrektyw Unii Europejskiej. W: Wizja przyszłości polskich lasów i leśnictwa do 2030 r. Spała s PIERZGALSKI E.E, J.TYSZKA, A. STOLAREK, 2012: Powodzie i susze w lasach. IMGW, Seria: MONOGRAFIE IMGW-PIB, Warszawa, t.iii s NIEMTUR S., PIERZGALSKI E., 2012: Forest Ecosystems Changes and Hydrological Processes in Western Carpathians. W: Forest Ecosystems Changes and Hydrological Processes. Springer, s PIERZGALSKI E.E, 2012, Gospodarowanie wodą w obszarach leśnych. Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie, 55(1): PIERZGALSKI E., JEZNACH J., 2011: Komitet Melioracji i Inżynierii Środowiska Rolniczego. Postępy Nauk Rolniczych. 1/2011, KACA E., DRABIŃSKI A., OSTROWSKI K., PIERZGALSKI E., SZAFRAŃSKI CZ., 2011: Gospodarowanie wodą w sektorze rolno-żywnościowym i obszarach wiejskim w warunkach nowych wyzwań i ograniczeń. Polish Journal of Agronomy, No. 7, PIERZGALSKI E., 2011: Funkcjonowanie systemów i urządzeń melioracyjnych. Kontrola Państwowa, nr 1 Specjalny, str MOSIEJ J., PIERZGALSKI E., JEZNACH J.,2011: Współczesne uwarunkowania gospodarowania wodą w obszarach wiejskich Postępy Nauk Rolniczych, R. 63, nr 1, s KUNDZEWICZ Z.W., ZALEWSKI M., KĘDZIORA A., PIERZGALSKI E., 2010: Zagrożenia związane z wodą. Nauka, 4/2010, PIERZGALSKI E., 2010: Hydrological issues related to water permits for fish ponds. In: Cieśla. M, Lirski A. (Ed.): Multifunctionality in pond aquaculture in Poland current status, Wydawnictwo,,Wieś Jutra PIERZGALSKI E., 2010: Problematyka wydawania pozwoleń wodnoprawnych w świetle badań hydrologicznych. Rozdział w monografii: Wielofunkcyjność gospodarki stawowej w Polsce aktualne uwarunkowania. Wyd. Wieś Jutra, PIERZGALSKI E. 2010: Zasoby wodne a rozwój rolnictwa. w: Oddziaływanie rolnictwa na środowisko przyrodnicze w warunkach zmian klimatu.studia i Raporty IUNG-PIB nr 19, MALZAHN E., KWIATKOWSKI W., PIERZGALSKI E., 2009: Przyroda nieożywiona. w: Białowieski Park Narodowy. Poznać-Zrozumieć-Zachować. Wyd. BPN, rozdz. II, s PIERZGALSKI E., 2009: Woda w ekosystemach leśnych. Zeszyty Instytutu Problemów Współczesnej Cywilizacji. Zeszyt XLIV, s PIERZGALSKI E., 2009: Wielofunkcyjna gospodarka leśna a zasoby wodne. Wiad. Mel i Łąk. nr 3. s PIERZGALSKI E., 2009: Gospodarka wodna wsi i rolnictwa, a zmiany klimatu. W.A Harasin (red.): Przyszłość sektora rolno-spożywczego i obszarów wiejskich. UNG-PIB, Puławy, s , ISBN PIERZGALSKI E., 2008: Związki między lasem a wodą w świetle rezolucji Lasy i woda Postępy techniki w leśnictwie nr 103, s

3 20. PIERZGALSKI E., 2008: Relacje między lasem a wodą przegląd problemów. Studia i materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej R. 10, z. 1(18)/2008 s PIERZGALSKI E., ŻELAZO J., 2008: Uwarunkowania i kierunki ochrony przed powodzią. Wiad. Mel. i Łąkarskie, nr 1, s BARYŁA A., PIERZGALSKI E., JODŁOWSKI P., 2008:Określanie strat gleby wskutek erozji wodnej. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych. z. 526, s BARYŁA A., PIERZGALSKI E., 2008: Ridged terraces functions, construction and use. Journal of Environmental Engineering and Landscape Management 2008, vol. 16, nr 2, s. Ia-If. 24. PIERZGALSKI E., 2007: Specyfika obiektów małej retencji w lasach. Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie, nr 3, s PIERZGALSKI E., 2007: Podstawowe zasady gospodarowania wodą w nadleśnictwie. SITLiD Bibl. Leśn., zeszyt 267, 15 s. 26. PIERZGALSKI E., 2007: Threats and protection of mountain forests in Poland. Quarterly Newsletter Issue No.2, European Forestry Commission FAO, p CZEREPKO J., BOCZOŃ A., PIERZGALSKI E., SOKOŁOWSKI A.W., WRÓBEL M., 2007: Habitat diversity and spontaneous succesion of forest wetlands in the Białowieża primeval forest In Wetland-Monitoring, Modelling and Management. Publisher Taylor and Francis The Netherlands/Balkema p PIERZGALSKI E., KARCZMARCZYK S., 2006: Rozwój nawodnień na świecie i w Polsce. w: Nawadnianie roślin, PWRiL, s RZEKANOWSKI CZ. PIERZGALSKI E., 2006: Nawadnianie zbiorowisk leśnych. w: Nawadnianie roślin, PWRiL, s PIERZGALSKI E., Tyszka J., Stolarek A., 2006: Zmienność odpływu wody ze zlewni Rzeki Łutowni (Puszcza Białowieska) w latach Leśne Prace Badawcze 1: s PIERZGALSKI E., JEZNACH J., 2006: Measures for soil water control in Poland. Journal of Water and Land Development s NIEMTUR S.,MAŁEK S., PIERZGALSKI E., STASZEWSKI T., WÓJCIK J., 2005: Nutrient cycling in artificial mountains spruce stands as a background for conversion and sites degradation in the Silesian Beskid. in: Protection of soil and water resources in forestry areas. Forest Research Institute, Warsaw, s PIERZGALSKI E., TYSZKA J., 2005: Water outflow during drought years from watersheds with various forest cover. Acta horticulturae et regiotecturae, Nitra 2005, s PIERZGALSKI E., TYSZKA J., 2005: Zmienność odpływu ze zlewni Łutownia w Puszczy Białowieskiej. Badawcze Prace Leśne, nr 1, s BOCZOŃ A., PIERZGALSKI E., TYSZKA J., WIENCŁAW E., 2005: Zmiany warunków wodnych na obszarach leśnych w sąsiedztwie zbiornika wodnego Maziarnia. Czasopismo Techniczne Zeszyt 10, s PIERZGALSKI E., 2005: Zagrożenia powodziowe lasów. w: Grzywacz A. (red.) Gospodarka leśna na obszarach klęskowych. Szklarska Poręba, s PIERZGALSKI E., CIEPIELOWSKI A., WIŚNIEWSKI S., TYSZKA J., 2005: Principles of water management in forests. in: Protection of soil and water resources in forestry areas. Forest Research Institute, Warsaw, s PIERZGALSKI E., KUCHARSKA K., WRÓBEL M., TYSZKA J., 2005: Water outflow from catchments in West Sudeten under forest restoration conditions. in:

4 Protection of soil and water resources in forestry areas. Forest Research Institute, Warsaw, s BRANDYK T., KACA E., PIERZGALSKI E., WALCZAK R., 2005: Regulacja bilansu wodnego w obszarach wiejskich. Postępy Nauk Rolniczych Nr 3, s BARYŁA A., PIERZGALSKI E., 2005: Analiza metod obliczania rozstawy tarasów grzbietowych Acta Agrofizyka. Vol.5(2), s PIERZGALSKI E., 2004: Las a woda. Postępy techniki w leśnictwie. SITiLD nr 86, s PIERZGALSKI E., TYSZKA J., BOCZOŃ A., 2004: Modernizacja urządzeń melioracyjnych w lasach Obrębu Tereszpol (Puszcza Solska). Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie, nr 4, s BORECKI T., PIERZGALSKI E., ŻELAZO J., 2004: Woda jako strategiczny czynnik rozwoju obszarów niezurbanizowanych. Gospodarka Wodna nr 6, s PIERZGALSKI E., WIENCŁAW E., TYSZKA J., BOCZOŃ A., 2004: Prognozowanie zmian warunków wodnych w wyrobisku odkrywkowej kopalni piasku dla potrzeb rekultywacji siedliska leśnego. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCVII, s PIERZGALSKI E., TYSZKA J., BOCZOŃ A., 2004: Stan i potrzeby zmian warunków wodnych w lasach Obrębu Tereszpol w Nadleśnictwie Zwierzyniec. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCVII, s PIERZGALSKI E., JEZNACH J., BOCZOŃ A., 2003: Badania eksploatacyjne urządzeń nawadniających w szkółkach leśnych. w: Miler A. (red.) Kształtowanie i ochrona środowiska leśnego. Wyd. AR Poznań, s BORECKI T., PIERZGALSKI E., ŻELAZO J., 2003: Aktualny stan i niektóre zadania gospodarki wodnej w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich. Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie, nr 3 s LENART E., PIERZGALSKI E., NIEMTUR S., 2003: National report on forest watershed management in mountain regions in Poland. Swiss Agency for the Environment, Forest and Landscape SAEFL, Berne Environmental Documentation No. 165 s PIERZGALSKI E., 2003: Ograniczenia gospodarowania wodą związane z konwencjami i programami ochrony przyrody. Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie, nr 2 s PIERZGALSKI E., TYSZKA J., BOCZOŃ A., 2002: Zróżnicowanie odpływu w małych zlewniach rzecznych w regionie Puszczy Białowieskiej, Prace Instytutu Geografii Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach, 7, s PIERZGALSKI E., TYSZKA J., KUCHARSKA K., 2002: Wpływ stanu lasu na kształtowanie się odpływu wody ze zlewni potoku Ciekoń. Czasopismo Techniczne- Inżynieria Środowiska, z. 5- Ś/2002, PIERZGALSKI E., TYSZKA J., SZYMCZAK T., 2002: Wpływ lesistości zlewni i retencji zbiornikowej na zmniejszenie wezbrań w potokach górskich. Czasopismo Techniczne - Inżynieria Środowiska, z. 5- Ś/2002, PIERZGALSKI E., BOCZOŃ A., TYSZKA J., 2002: Zmienność opadów i położenia wód gruntowych w Białowieskim Parku Narodowym. Problemy Nauk Biologicznych - Kosmos., 4, s PIERZGALSKI E., BOCZOŃ A., TYSZKA J., 2002: Zmiany siedliskowe w lasach sąsiadujących ze zbiornikiem wodnym Maziarnia., Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie, 4, s

5 55. PIERZGALSKI E., POPEK Z., 2002: Hydrauliczne aspekty projektowania szlaków zrywkowych w obszarach górskich. Czasopismo Techniczne - Inżynieria Środowiska, z. 5- Ś/2002, BARYŁA A., PIERZGALSKI E.,2001: Tarasy grzbietowe a kształtowanie zasobów wodnych. Przegląd Naukowy Wydz. Inż. i Kszt. Środ. z. 22, s PIERZGALSKI E., TYSZKA J.,2000: Gospodarowanie wodą w lasach na przykładzie Puszczy Augustowskiej. Wiad. Mel. i Łąk., nr PIERZGALSKI E., TYSZKA J.,1999: Water Management in Forest on the example of the Puszcza Augustowska Forest. Rocz. Akad. Roln. w Poznaniu, CCCX, WANKE A., PIERZGALSKI E., PAWŁAT H., 1998: Koncepcja rozwiązania gospodarki wodno-ściekowej Celestynowa z uwzględnieniem uwarunkowań środowiskowych Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. Wiad. Mel. i Łąk., nr BRZOZOWSKI M., PIERZGALSKI E., 1998: Zastosowanie modelu AGNPS do oceny procesów erozyjnych w basenie jeziora Drużno. Bibliotheca Fragmenta Agronomica t.4b, WANKE A., PIERZGALSKI E.,PAWŁAT H., 1998: Zrównoważone gospodarowanie wodą na obszarach chronionych na przykładzie Celestynowa (woj. warszawskie). Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych,z.458, JEZNACH M., JEZNACH J., PIERZGALSKI E., 1998: Impact of fertigation technology on lettuce quality. Prace Instytutu Żywności i Żywienia s JEZNACH J., PIERZGALSKI E., 1996: Przyrodnicze i techniczne trendy rozwoju mikronawodnień. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., z. 438, s JEZNACH J., LEWIŃSKI J., PIERZGALSKI E., 1996: Zabezpieczenie przed erozją wietrzną odpadów składowanych w zbiorniku Żelazny Most. Przegląd Naukowy Wydz. Mel.i Inż. Śród, z. 10; JEZNACH M., JEZNACH J., PIERZGALSKI E., 1996: Wpływ technologii nawadniania i nawożenia na jakość sałaty Kwartalnik Naukowy: Żywność, Technologia, Jakość Nr 1(6), Kraków, PIERZGALSKI E., 1993: Regulacja stosunków wodnych w dolinach małych rzek nizinnych. Wyd. Komitetu Ochrony Przyrody PAN, Kraków, s PAWŁAT H. (red.) 1993: Możliwości podpiętrzenia Jeziora Łęgowskiego. Przegląd Naukowy SGGW Wydz. Melioracji i Inżynierii Środowiska, Warszawa, str PIERZGALSKI E., MOSIEJ J., 1993: Rola, stan i koncepcje melioracji na terenach dolinowych. w: Somorowski Cz. (red.) Współczesne problemy melioracji Wyd. SGGW, s PIERZGALSKI E., JEZNACH J., 1993: Techniczne aspekty funkcjonowania systemów nawodnień kroplowych w: Somorowski Cz. (red.) Współczesne problemy melioracji Wyd. SGGW, s PIERZGALSKI E., JEZNACH J., 1993: Nawożenie za pomocą sieci nawadniającej w: Somorowski Cz. (red.) Współczesne problemy melioracji Wyd. SGGW, s PIERZGALSKI E., JEZNACH J., 1993: Systemy mikronawodnień a warunki przyrodnicze i środowiskowe w: Somorowski Cz. (red.) Współczesne problemy melioracji Wyd. SGGW, s PIERZGALSKI E., JEZNACH J., 1993: Stan i kierunki rozwoju mikronawodnień w: Somorowski Cz. (red.) Współczesne problemy melioracji Wyd. SGGW, s SOMOROWSKI C., GRZEDZIELSKI P., JEZNACH J., PIERZGALSKI E., 1991: Wybrane zagadnienia eksploatacji mikronawodnień. Zesz. Nauk. AR w Krakowie. z. 28, s

6 74. SOMOROWSKI C., JEZNACH J., PIERZGALSKI E., 1991: Badania eksploatacyjne wybranych urządzeń do mikronawodnień. Zesz. Nauk. AR w Krakowie, z. 28, s WANKE A., PIERZGALSKI E., JEZNACH J., 1988: Wybrane zagadnienia melioracji terenów zasilanych wodami naporowymi. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., z. 359, s WANKE A., PIERZGALSKI E., JEZNACH J., 1988: Metody określania rozstawy sieci drenarskiej w warunkach zasilania wodami naporowymi. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., z. 347, s PIERZGALSKI E., 1988: Sandy soil moisture dynamics in the subsurface irrigation. Annals WAU, Land Reclamation, No 24, s WANKE A., PIERZGALSKI E., JEZNACH J., 1987: Melioracje terenów zasilanych wodami naporowymi (wyniki badań ankietowych). Wiad. Mel. i Łąk. nr 4, s JEZNACH J., PIERZGALSKI E., 1986: Rola jakości wody w nawadnianiu kroplowym. Owoce Warzywa Kwiaty nr 11, s PIERZGALSKI E., 1985: Model verification of hydraulic methods of the calculation of subsurface irrigation. Ann of Warsaw Agricultural University SGGW-AR, Land Reclamation, No 21, s JEZNACH J., PIERZGALSKI E., 1985: Zastosowanie nawodnień wgłębnych do nawadniania warzyw gruntowych. Owoce Warzywa Kwiaty nr 20, s JEZNACH J., PIERZGALSKI E., 1985: Nawadnianie roślin uprawnych pod osłonami Owoce Warzywa Kwiaty nr 19, s JEZNACH J., PIERZGALSKI E., 1985: Mikronawodnienia w sadach. Owoce Warzywa Kwiaty, nr 18, s JEZNACH J., PIERZGALSKI E., 1985: Nowe urządzenia do nawadniania upraw ogrodniczych. Owoce Warzywa Kwiaty nr 17, s PIERZGALSKI E., 1984: Shape of a free groundwater table in subsurface irrigation. Ann. of Warsaw Agricultural University SGGW-AR, Land Reclamation, No 20, s JEZNACH J., PIERZGALSKI E., 1983: Metody określania średnicy i długości rurociągu nawadniającego w systemie nawodnień podsiąkowych Biuletyn Informacyjny, Melioracje Rolne nr 1, s PIERZGALSKI E., JEZNACH J., 1983: Metody obliczania rozstawy sieci drenarskiej w systemie nawodnień podsiąkowych Biuletyn Informacyjny Melioracje Rolne nr 1, s PIERZGALSKI E., 1979: Określenie niezbędnej rozstawy rowów nawadniających na podstawie ekstrapolacji rezultatów badań polowych. Zeszyty Naukowe SGGW-AR, seria Melioracje Rolne 15, s MOSIEJ K., PIERZGALSKI E.., Sokołowski J., 1979: Problemy eksploatacji zbiornika retencyjnego Żelizna. Gosp. Wodna, nr PIERZGALSKI E.., 1978: Miąższość warstwy przewodzącej w hydraulicznych obliczeniach nawodnień podsiąkowych Rocz. Nauk Roln. seria F, t.79, z.4, s PIERZGALSKI E.., WANKE A., 1975: Badania metodyczne nad określeniem skutecznej rozstawy na glebie słabo przepuszczalnej. Zeszyty Naukowe SGGW- AR, Seria Melioracje Rolne 14, s Artykuły w materiałach konferencyjnych

7 1. PIERZGALSKI E., 2011:Gospodarowanie wodą w obszarach leśnych. Mat. z Debaty Publicznej nt.: Gospodarka wodna. Rola samorządu terytorialnego i użytkowników gruntów w przeciwdziałaniu podtopieniem i niedoborom wody. s PIERZGALSKI E., ŻELAZO J.,: 2007, Small retention measures as an element of landscape engineering. Proc. Conf.: Landscape engineering in New Millenium, SPU Nitra, CD ISBN , s PIERZGALSKI E., 2008: Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz projekty inwestycji wodnych w ekosystemach leśnych, a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. w: Mat. Konf. Nauk.-Techn. Programy operacyjne w rozwoju obszarów niezurbanizowanych i funkcjonowaniu. Leśnictwa, Malinówka 5-6 czerwca 2008 r., s PIERZGALSKI E., 2008: Mała retencja w środowisku leśnym. Materiały szkoleniowe: Mała retencja w lasach. Łagów Lubuski, 3-4 czerwca 2008 r., s PIERZGALSKI E., BOCZOŃ A., M. Wróbel, 2004: Zmienność położenia wód gruntowych w siedliskach hydrogenicznych Puszczy Białowieskiej. Mat. Seminarium n.t. Zagrożenia i ochrona siedlisk hydrogenicznych w Puszczy Białowieskiej, Białowieża, Instytut Badawczy Leśnictwa, s PIERZGALSKI E., TYSZKA J., 2004: Stany i odpływy w zlewni rzeki Łutownia (Puszcza Białowieska). Mat. Seminarium n.t. Zagrożenia i ochrona siedlisk hydrogenicznych w Puszczy Białowieskiej, Białowieża, Instytut Badawczy Leśnictwa, s PIERZGALSKI E., TYSZKA J.,2000: Influence of forest on river discharges during drought in the north-east part in Poland. Int. Conf. Central and Eastern European Workshop on Drought Mitigation, Budapest, s PIERZGALSKI E.,2000: Rola lasów i zadrzewień w ograniczaniu zjawisk erozji wietrznej i wodnej. Mat. kursu szkoleniowego SIiTLiD, Janów Lubelski , s PIERZGALSKI E., TYSZKA J.,JANEK M., 1999: Zasoby wodne a siedliska leśne Puszczy Augustowskiej. Mat. sem. nauk. techn. nt. Sposoby postępowania hodowlanego na siedliskach bagiennych i pobagiennych w warunkach zakłóconych stosunków wodnych na przykładzie Puszczy Augustowskiej, Augustów r., s BOCZOŃ A., CIEPIELOWSKI A.,PIERZGALSKI E., Tyszka J.,1999: Wybrane problemy badawcze gospodarowania wodą w lasach. Materiały I Konferencji Leśnej, Sękocin , Wyd. IBL, PIERZGALSKI E., PTACH W.,: 1999: Water saving techniques in subsurface irrigation. Int. Conf. New Approaches in Irrigation, Drainage and Flood Control Management. ICID, Bratislava, Slovak Republic. CD-ROM Proc. 12. JEZNACH J., PIERZGALSKI E.,: 1999: Present status of microirrigation in Poland. Int. Conf. New Approaches in Irrigation, Drainage and Flood Control Management. ICID. Bratislava, Slovak Republic. CD-ROM Proc. 13. PIERZGALSKI E., TYSZKA J., KUCHARSKA K., 1999: Influence of deforestation on runoff and flood events in Sudetian watersheds. Int. Conf. New approaches in irigation drainage and flood control management. Bratysława CD-ROM Proc. 14. PIERZGALSKI E., KRAJEWSKI T., 1998: Regulacja stosunków wodnych w wybranych obiektach Puszczy Augustowskiej. Mat. sem. nauk.-techn. nt. Stosunki wodne Puszczy Augustowskiej, Augustów X.1998,s PIERZGALSKI E., PIEŃKOS K.,1998: Wybrane problemy inżynieryjnego zagospodarowania terenów górskich. Mat. sem. nauk.-techn. nt.: Odbudowa lasów w Sudetach, Szklarska Poręba, s.19.

8 16. CIEPIELEWSKI A., KUCHARSKA K., PIERZGALSKI E., TYSZKA., 1998: Flood runoff and erosion processess in catchment s of two Sudetian streams. Proc. Int. Conf., Forest and Water, Cracow, (polska wersja: Fale wezbraniowe i procesy erozyjne w zlewniach dwóch potoków sudeckich Mat. Konf. Las i woda, Kraków). 17. JEZNACH J., PIERZGALSKI E., SOMOROWSKI CZ., 1997: Overview of Techniques and Effects of Microirrigation Systems Used in Poland. Proc. of Poland- Izrael Conf. Water requirements and irrigation effects of plants cultivated in arid and semiarid climates Tel Aviv, Vol. II, PIERZGALSKI E., JEZNACH J., 1995: Skutki ekologiczne oraz metody i efektywne przeciwdziałania erozji wietrznej odpadów poflotacyjnych na składowisku Żelazny Most. Mat. VII Konf. Sozologicznej, Polkowice, JEZNACH J., PIERZGALSKI E., HAMAN D., 1995: Development of Microirrigation in Poland. Proc. of the Fifth Microirrigation Congress, Orlando, PIERZGALSKI E., 1995: Application of subsurface irrigation on a hop plantation. Proc. of the Fifth Int. Microirrigation Congress, Orlando, JEZNACH J., JEZNACH M., MOSIEJ J., PIERZGALSKI E., 1994: Nitrogen Management by Drip and Subsurface Irrigation. Proc. Int. Conference "The Possibilities of Irrigation Efficiency Increasing", Bratislava; JEZNACH J., PIERZGALSKI E., 1993: Nitrogen management by drip and subsurface irrigation. 15th Congress of Irrigation and Drainage, Proc. of Workshop on Micro-Irrigation Worldwide, Hague; PIERZGALSKI E., JEZNACH J., JEZNACH M., MOSIEJ J., 1993: Nawożenie sałaty za pomocą nawodnień kroplowych i wgłębnych Mat. Konf. "Projektowanie i eksploatacja mikronawodnien". SGGW, Warszawa, JEZNACH J., PIERZGALSKI E., 1993: Irrigation, drainage and waste water management in Poland as important factors of sustainable agricultural infrastructure. Seminar Proceedings, University of Pisa, 80 ss. 25. JEZNACH M., JEZNACH J., PIERZGALSKI E., 1992: Wpływ technologii nawadniania i nawożenia na jakość warzyw. Mat. Konf. "Gospodarowanie woda w krajobrazie rolniczym jako element zrównoważonego rozwoju", Warszawa, s JEZNACH M., JEZNACH J., PIERZGALSKI E., 1992: Wpływ technologii nawadniania i nawożenia na jakość warzyw. Mat. Konf. "Gospodarowanie wodą w krajobrazie rolniczym jako element zrównoważonego rozwoju", Warszawa, s JEZNACH J., PIERZGALSKI E., SOMOROWSKA U., 1992: Koncepcja uzupełnienia niedoborów wodnych zlewni zurbanizowanych na przykładzie Potoku Bielańskiego. Mat. Konf. "Gospodarowanie wodą w krajobrazie rolniczym jako element zrównoważonego rozwoju", Warszawa, s JEZNACH J., PIERZGALSKI E., 1990: Advances in microirrigation in Poland. Proc. of Hungarian Polish Seminar on Development of Water Management in Irrigation. Godollo, s PIERZGALSKI E., GRZEDZIELSKI P., GOBIECKI P., 1989: Ocena działania urządzeń melioracyjnych na obiekcie Jedlanka II. Materiały Szkoły Letniej, Wrocław 30. PIERZGALSKI E., JEZNACH J., WANKE A., GRZEDZIELSKI P., 1988: Badania eksploatacyjne nawodnień wgłębnych. Konf. Nauk.-Techn."Projektowanie i eksploatacja mikronawodnień", Warszawa, s

9 31. WANKE A., PIERZGALSKI E., JEZNACH J., 1988: Some aspects of drainage of the artesian water areas. ICID 15th European Regional Conference, Dubrovnik, Proc. vol. 4, s PIERZGALSKI E., 1986: Moisture Control by Subsurface Irrigation. Proc. Int. Round-Table Conf. on Microirrigation, Budapeszt, vol. 1, s PIERZGALSKI E., WANKE A., 1986: Improvement of Drainage in Loamy Soil by Subsoiling. Proc.Int. Conf. "Hydraulic Design in Water Resources Engineering: Land Drainage", Southampton, s PIERZGALSKI E., 1986: Możliwość zastosowania nawodnień wgłębnych w ogrodnictwie. Mat. Symp. "Stan i perspektywy rozwoju nawodnień w ogrodnictwie", Warszawa, s JEZNACH J., PIERZGALSKI E., 1986: Równomierność wydatku zwilżaczy w nawodnieniach kroplowych. Mat. Konf. Nauk. "Problematyka melioracji w nauczaniu i badaniach naukowych", Warszawa, s WANKE A., PIERZGALSKI E., JEZNACH J., 1986: Rozstawa urządzeń odwadniających na terenach zasilanych wodami naporowymi. Mat. Konf. Nauk. "Problematyka melioracji w nauczaniu i badaniach naukowych", Warszawa, s JEZNACH J., PIERZGALSKI E., 1985: Wasserqualitat fur tropfenbewasserungen. Int. Sem. Mat. "Qualitat des Bewasserungswassers", Bratysława, s SOMOROWSKI C., PIERZGALSKI E., JEZNACH J., 1985: Projektowanie i eksploatacja nawodnień kroplowych. Konf. Nauk.-Techn. Wiad. Mel. i Łąk. nr 6-7, s PIERZGALSKI E., 1984: Działanie nawodnień wgłębnych w piasku gliniastym. Mat. Konf. Nauk.-Techn. "Projektowanie i eksploatacja systemów nawodnień kroplowych", Warszawa, s MOSIEJ J., PIERZGALSKI E., 1984: Gospodarka wodna a potencjał produkcyjny w rolnictwie. Konf. międzynarodowa, Szarvas 1983, Wiad. Mel. Łąk. nr 7, s BRANDYK T., JEZNACH J., MOSIEJ J., PIERZGALSKI E.., 1984: Urządzenia elektroniczne i układy pomiarowe w badaniach i eksploatacji systemów melioracyjnych. Mat. Kraj. Konf. Nauk.-Techn. "Elektronika w służbie WSI i rolnictwa", Wrocław,s SOMOROWSKI C., PIERZGALSKI E., JEZNACH J., 1984: Problematyka rozwoju nawodnień kroplowych. Mat. Konf. Nauk.-Techn. "Projektowanie i eksploatacja systemów nawodnień kroplowych", Warszawa, s PIERZGALSKI E., 1984: Gospodarka wodna w glebie przy nawodnieniach kroplowych na tle fizjologicznych potrzeb roślin. Mat. Konf. Nauk.-Techn. "Projektowanie i eksploatacja systemów nawodnień kroplowych", Warszawa, s JEZNACH J., PIERZGALSKI E., 1984: Eksploatacja systemów nawodnień kroplowych w sadzie jabłoniowym Mat. Konf. Nauk.-Techn. "Projektowanie i eksploatacja systemów nawodnień kroplowych", Warszawa, s PIERZGALSKI E., 1984: Rozwój nawodnień wgłębnych Mat. Konf. Nauk.-Techn. "Projektowanie i eksploatacja systemów nawodnień kroplowych", Warszawa, s PIERZGALSKI E., 1983: Identification of aquifer filtration parameters in subsurface irrigation. Proc. Int. Conf. "Water management and production potential in agriculture", Szarvas, s JEZNACH J., PIERZGALSKI E., WANKE A., 1983: Rozstawa sieci melioracyjnej w warunkach zasilania wodami naporowymi. Konf. PAN pt. Wpływ zasilania dolin

10 rzecznych wodami podziemnymi na zróżnicowanie w nich warunków siedliskowych. Warszawa. 48. PIERZGALSKI E., 1983: Problemy eksploatacji nawodnień wgłębnych Mat. Konf. Nauk.-techn. "Usprawnienie eksploatacji urządzeń i systemów melioracyjnych", Wrocław, s PIERZGALSKI E., 1978: Badania modelowe nawodnień podsiąkowych Mat. Konf. Nauk. IMUZ, "Rola melioracji w kształtowaniu środowiska przyrodniczego", s PIERZGALSKI E., JEZNACH J., 1978: Obliczanie nawodnień podsiąkowych z sieci drenarskiej na użytkach zielonych. Mat. Konf. Nauk. IMUZ, "Rola melioracji w kształtowaniu środowiska przyrodniczego", s Opracowania zwarte LUBOS J., PIERZGALSKI E., HUBACIKOVA V., 2011: Vodne Stavby v Krajine, Male Vodne Nadrze. Monografia wydana przez Uniwersytet Rolniczy w Nitrze, Słowacja, 167 ss. PIERZGALSKI E., JANEK M., KUCHARSKA K., NIEMTUR S., STOLAREK A., TYSZKA J., WRÓBEL M., 2009: Procesy hydrologiczne i erozyjne w leśnych zlewniach górskich. Wyd. IBL, 132. ss. PIERZGALSKI E., JANEK M., KUCHARSKA K., TYSZKA J., WRÓBEL M., 2007: Badania hydrologiczne w leśnych zlewniach sudeckich. Wyd. IBL, ss. 84. PIERZGALSKI E.E, JEZNACH J. (red.), 2006:60-lecie Wydziału Inżynierii i Kształtowania Środowiska SGGW - Kronika Jubileuszowa. Warszawa, 280 ss. PIERZGALSKI E., NIEMTUR S., CZEREPKO J. (ed.), 2005: Protection of soil and water resources in forestry areas. Wyd. IBL Warszawa, 181 ss. PIERZGALSKI E., TYSZKA J., BOCZOŃ A., WIŚNIEWSKI S., JEZNACH J., ŻAKOWICZ S., 2002: Wytyczne nawadniania szkółek leśnych na powierzchniach otwartych, Centrum Informatyczne Lasów Państwowych, Warszawa, 64 ss. JEZNACH J., PIERZGALSKI E., CZ. SOMOROWSKI (ed.) 2001: Water Resources Management and Irrigation of Cultivated Plants. II Polish-Israeli Scientific Conference Scientific. Review Faculty of Engineering and Environmental Sciences Warsaw Agricultural University vol. 22, 450 ss. PIERZGALSKI E.,1990: "Melioracje użytków zielonych - nawodnienia podsiąkowe" Wyd. SGGW-AR, s.200. GORZELAK A, SIEROTA Z. (red.), 1999: Stan środowiska leśnego w dolinie środkowej Odry po powodzi w 1997 r. Wyd. IBL, 74 ss. (praca zbiorowa, współautor). PIERZGALSKI E., 1990: Regulowanie uwilgotnienia gleby za pomocą nawodnień wgłębnych. Wyd. SGGW-AR, Rozprawy Naukowe i Monografie nr 107, Warszawa, 111 ss. (praca habilitacyjna). PIERZGALSKI E., 1996: "Melioracje użytków zielonych - nawodnienia podsiąkowe" Wyd. SGGW, s.200. Artykuły z zakresu kształcenia kadr PIERZGALSKI E. (współautor), 2012: E-Learning: Didactical Recommendations and Quality Assurance - an Overview. Euroleague for Life Sciences, Quality Assurance Support Team & elearning Support Team, 64 ss. PIERZGALSKI E. 2008: Nowa kadencja władz w uczelniach wyższych ( ), Wiad. Mel. i Łąk. nr 4, s

11 PIERZGALSKI E., 2008: Kształcenie na odległość w zakresie gospodarowania wodą Projekt WALTER. Wiad. Mel. i Łąk., nr 2, s PIERZGALSKI E. I INNI, 2007: Education guide Teaching and learning in Virtual Learning Environments for Water Management. Slovak University in Nitra, s PIERZGALSKI E.,2004: Changes in Warsaw Agricultural University in aspects of the Bologna process Int. Conf. Regions-Countryside-Environment 2004, Slovak University of Agriculture in Nitra, 6 p., CD no. ISBN PIERZGALSKI E., 2003: Nowa kadencja władz w uczelniach wyższych ( ), Wiad. Mel. i Łąk. Nr 1 s PIERZGALSKI E., 2003: Problematyka badawcza w pracach doktorskich na Wydziale Inżynierii i Kształtowania Środowiska SGGW. Wiad. Mel. i Łąk. nr 1, s PIERZGALSKI E., 2000: Zmiany strukturalne w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Wiad. Mel. i Łąk., nr 1. PIERZGALSKI E.,1998: Studia interdyscyplinarne w wyższych szkołach rolniczych. Mat sem. n.t.: Kształcenie w zakresie inżynierii i ochrony środowiska. Wrocław. PIERZGALSKI E.,1998: Problematyka erozji gleb w programach nauczania w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Bibliotheca Fragmenta Agronomica t.4b, PIERZGALSKI E.,1996: Principal barriers concerning interdisciplinary and interinstitutional study. Proc.Int.Workshop on : Interdisciplinary PhD Programmes:Dream or Reality, Delf, s PIERZGALSKI E., 1992: Zmiany w kształceniu kadr melioracyjnych. Biuletyn Melioracje Rolne, 1/2, s SOMOROWSKI C., PIERZGALSKI E.., 1989: Aktualne zagadnienia szkolenia kadry melioracyjnej z wyższym wykształceniem Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., z. 375, s SOMOROWSKI C., PIERZGALSKI E., 1987: Education and training of land reclamation staff in Poland. ICID Thirteenth Congress, Rabat, s PIERZGALSKI E.,1994: Zmiany w wyższym szkolnictwie rolniczym na przykładzie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, Warszawa, nr 4/94, s SOMOROWSKI C., PIERZGALSKI E., 1981: Analiza kształcenia kadr melioracyjnych na wyższych uczelniach w latach Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., z. 248, s SOMOROWSKI C., PIERZGALSKI E., 1981: Zmiany programów nauczania na Wydziale Melioracji Wodnych SGGW-AR w latach Międzyuczelniany Ośrodek Metodyczny AR, z. 1/32, s Patenty JEZNACH J., KRZYWOSZ Z., PIERZGALSKI E., SOKOŁOWSKI J.: Filtr do oczyszczania wody i roztworów wodnych nawozów w systemach nawodnień kroplowych. Wzór użytkowy Nr Urząd Patentowy PRL, JEZNACH J., PIERZGALSKI E.., GAJEWSKI M., KOWALSKA E., OSTROWSKI E.: Sposób wytwarzania profili ciągłych z tworzyw sztucznych, zwłaszcza rurek kapilarnych. Patent Nr Urząd Patentowy PRL, 1988 JEZNACH J., PIERZGALSKI E.., GAJEWSKI M., KOWALSKA E., OSTROWSKI E.: Sposób otrzymywania rurek kapilarnych śrubowych z tworzyw termoplastycznych. Patent Nr Urząd Patentowy PRL, 1988.

12 Kierowanie wybranymi tematami badawczymi Grant promotorski KBN: Zmniejszanie zużycia wody i nawozów oraz zanieczyszczenia wód podziemnych poprzez zastosowanie przesłon w nawodnieniach wgłębnych. Grant promotorski KBN: Ograniczenie erozji oraz zwiększenie retencji wodnej na gruntach ornych za pomocą tarasów grzbietowych. Grant promotorski KBN: Określenie uwarunkowań wodnych w procesie renaturyzacji torfowisk śródleśnych. Leonardo da Vinci Program: Teaching and Learning in Virtual Learning Environments. Pilot Project SK/05/B/F/PP/ Grant badawczy KBN: Określenie zmian fitocenotycznych zachodzących w przesuszanych siedliskach hydrogenicznych Puszczy Białowieskiej oraz sposobów im zapobiegania. Projekt NFOŚiGW: Poprawa warunków wodnych i zwiększanie biologicznej różnorodności w ekosystemach Puszczy Białowieskiej poprzez spowalnianie odpływu w zlewniach rzecznych. Projekt NFOŚiGW: Stałe obserwacje procesów hydrologicznych i erozyjnych w leśnych obszarach górskich. Projekt NFOŚiGW: Wpływ restytucji lasu na zasoby wodne w Górach Izerskich na przykładzie zlewni potoku Ciekoń. Grant Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych: Odbudowa zasobów wodnych w siedliskach nadmiernie odwodnionych oraz adaptacja urządzeń melioracji wodnych do pełnienia funkcji retencyjnych. Grant Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych: Określenie potrzeb, możliwości i sposobów zwiększania retencji wodnej w siedliskach leśnych. Grant Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych: Ocena wpływu obiektów małej retencji w lasach nizinnych na zmiany w ekosystemach leśnych i ograniczenie zagrożenia suszą. Grant Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych: Określenie wielkości i dynamiki elementów obiegu wody w lasach oraz potrzeby ich kształtowania w celu ochrony przed powodzią. Osiągnięcia w kształceniu kadr naukowych Pełnienie funkcji promotora w zakończonych przewodach doktorskich Marek Brzozowski, tytuł rozprawy: Ocena możliwości ograniczenia procesów erozyjnych w basenie Jeziora Drużno, Wydział Inżynierii i Kształtowania Środowiska SGGW, Wiesław Ptach, tytuł rozprawy: Zwiększenie efektywności wykorzystania wody i nawozów w nawodnieniach wgłębnych. Wydział Inżynierii i Kształtowania Środowiska SGGW, Andrzej Boczoń, tytuł rozprawy: Zużycie wody przez dęby w siedlisku lasu wilgotnego. Wydział Inżynierii i Kształtowania Środowiska SGGW, 2003.

13 Anna Baryła, tytuł rozprawy: Obliczanie rozstawy tarasów grzbietowych za pomocą modelu spływu powierzchniowego. Wydział Inżynierii i Kształtowania Środowiska SGGW, Piotr Leciejewski, tytuł rozprawy: Zmiany właściwości retencyjnych gleb piaszczystych w szkółce leśnej pod wpływem hydrożelu, Wydział Leśny SGGW, Katarzyna Haponiuk-Winiczenko, tytuł rozprawy: Zmiany fitocenotyczne w odwodnionych torfowiskach śródleśnych oraz poprawa ich stanu na przykładzie bagna Biele, Wydział Inżynierii i Kształtowania Środowiska SGGW, Pełnienie funkcji promotora w otwartym przewodzie doktorskim Michał Wróbel, tytuł rozprawy: Zmiany warunków wodnych pod wpływem spowolnienia odpływu w zlewni rzeki Łutowni (Puszcza Białowieska), Wydział Inżynierii i Kształtowania Środowiska SGGW, Opinie w sprawie nadania stopni i tytułu naukowego Recenzje prac doktorskich Mgr inż. Magdalena Janek, tytuł rozprawy: Przepływ składników mineralnych wraz z krążącymi wodami w środowisku boru sosnowego i świerkowego Puszczy Augustowskiej, Wydział Leśny SGGW, Mgr inż. Rafał Starzak, tytuł rozprawy: Dynamika zapasu wody w glebach wybranych drzewostanów świerkowych Beskidu Śląskiego, Wydział Leśny Akademii Rolniczej w Krakowie, Mgr inż. Ewa Kozłowska, tytuł rozprawy: Proekologiczne gospodarowanie wodą opadową w aspekcie architektury krajobrazu - zrównoważone systemy drenażu (ZSD). Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej, Mgr inż. Elwira Drobiewska, tytuł rozprawy: Stosunki wodne na wybranych terenach leśnych Pojezierza Krajeńskiego, Wydział Leśny Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Mgr inż. Marek Ksepko, tytuł rozprawy: Wpływ działalności człowieka na przekształcenia siedlisk hydrogenicznych Puszczy Augustowskiej, SGGW, Wydział Leśny, 2012 Ocena dorobku naukowego, zawodowego i rozprawy habilitacyjnej Dr inż. Piotr Hewelke, tytuł rozprawy: Podstawy regulowania wilgotności gleby za pomocą nawodnień kroplowych, Wydział Inżynierii Środowiska i Melioracji SGGW, Dr inż. Józef Mosiej, tytuł rozprawy: Przyrodniczo-techniczne uwarunkowania gospodarowania wodą w dolinie rzeki Ner, Wydział Inżynierii i Kształtowania Środowiska, SGGW, Dr inż. Sergiusz Jurczuk, tytuł rozprawy: Wpływ regulacji stosunków wodnych na osiadanie i mineralizację gleb organicznych. Instytut Melioracji i Użytków Zielonych, Dr inż. Leszek Książek - na podstawie jedno tematycznego cyklu publikacji naukowych, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie,2011. Dr inż. Alicja Krzemińska, tytuł rozprawy: Dynamika zmian warunków wodnych w lasach na terenach polderowych analiza interakcji, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, 2008.

14 Dr inż. Tadeusz Liziński, tytuł rozprawy: Problemy zarządzania ryzykiem w kształtowaniu przestrzeni polderowej na przykładzie delty Wisły, Instytut Melioracji i Użytków Zielonych, Ocena dorobku w związku z postępowaniem o nadanie tytułu naukowego profesora dr hab. inż. Józef Mosiej, Wydział Inżynierii i Kształtowania Środowiska SGGW, dr hab. inż. Piotr Hewelke, Wydział Inżynierii i Kształtowania Środowiska SGGW, dr hab. inż. prof. Krzysztof Gawroński, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Działalność organizacyjna Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Melioracji ( ) Prorektor SGGW d/s Dydaktyki ( ), Kierownik Katedry Kształtowania Środowiska SGGW ( ). Przewodniczący Komitetu Inżynierii Środowiska Rolniczego i Melioracji PAN ( ), Członek Rad Naukowych: - Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu ( od 2009 r,) - Instytutu Przyrodniczo-Technicznego w Falentach (od 2009 r,) - Instytutu Badawczego Leśnictwa ( ), - Faculty of European Studies and Regional Development in Nitra, Słowacja (od 2008) Wiceprzewodniczący Grupy Roboczej ds. Zagospodarowania Zlewni Górskich Europejskiej Komisji Leśnej/FAO ( ), Członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych NOT (od 1974).

Treść numeru WARUNKI PRENUMERATY

Treść numeru WARUNKI PRENUMERATY 2/2013 Treść numeru Do Czytelników... 49 Artykuły naukowe i inżynierskie Melioracje gospodarka wodna na potrzeby rolnictwa prof. dr hab. inż. W. Mioduszewski, dr inż. J. Lipiński, dr hab. inż. Z. Kowalewski,

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia związane z wodą

Zagrożenia związane z wodą NAUKA 4/2010 87-96 ZBIGNIEW W. KUNDZEWICZ, MACIEJ ZALEWSKI, ANDRZEJ KĘDZIORA, EDWARD PIERZGALSKI Zagrożenia związane z wodą Trzy kategorie zagrożeń Spojrzenie globalne Dostępność wody jest warunkiem podtrzymania

Bardziej szczegółowo

dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW

dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW KONTAKT SGGW w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa Zakład Organizacji i Ekonomiki Edukacji ul. Nowoursynowska

Bardziej szczegółowo

3.2. PRZYKŁADY PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA

3.2. PRZYKŁADY PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA 3.2. PRZYKŁADY PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA 485 Bogusław Fiedor * MINIMUM PROGRAMOWE DLA PRZEDMIOTÓW EKONOMICZNO-ŚRODOWISKOWYCH 1. Przedmioty specjalności Ekonomia środowiska Propozycja ta dotyczy określenia

Bardziej szczegółowo

Sekretarz redakcji: Anna Jórasz

Sekretarz redakcji: Anna Jórasz Rada programowa: Olgierd Dziekooski, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP (redaktor naczelny) Irena Wóycicka, Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Maciej Klimczak, Podsekretarz Stanu w Kancelarii

Bardziej szczegółowo

OBSZARY TRWAŁEJ ZIELENI NOWA FORMACJA STRUKTURALNA W OBSZARACH WIEJSKICH

OBSZARY TRWAŁEJ ZIELENI NOWA FORMACJA STRUKTURALNA W OBSZARACH WIEJSKICH WODA-ŚRODOWISKO-OBSZARY WIEJSKIE 2003: t. 3 z. 2 (8) WATER-ENVIRONMENT-RURAL AREAS s. 11 30 www.imuz.edu.pl Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach, 2003 OBSZARY TRWAŁEJ ZIELENI NOWA FORMACJA

Bardziej szczegółowo

ul. Nowoursynowska 166 02-787 Warszawa Tel: + 48 22 5934218 E-mail: adam_was@sggw.pl

ul. Nowoursynowska 166 02-787 Warszawa Tel: + 48 22 5934218 E-mail: adam_was@sggw.pl dr Adam WĄS KONTAKT SGGW w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Zakład Organizacji i Zarządzania ul. Nowoursynowska 166 02-787 Warszawa Tel: + 48 22 5934218

Bardziej szczegółowo

Treść numeru. kolegium redakcyjne

Treść numeru. kolegium redakcyjne 3/2012 Treść numeru Do Czytelników... 101 Artykuły naukowe i inżynierskie Bagna wg Encyklopedii Rolniczej z 1890 r... 104 Problemy ochrony mokradeł w parkach narodowych prof. dr hab. inż. Waldemar Mioduszewski,

Bardziej szczegółowo

0745-3. s. 184-190. 20. Viktória Ali Taha, Juraj Tej, Andrzej Krasnodębski, Vnímanie manažérskych simulácií a tvorivých metód účastníkmi simulačných

0745-3. s. 184-190. 20. Viktória Ali Taha, Juraj Tej, Andrzej Krasnodębski, Vnímanie manažérskych simulácií a tvorivých metód účastníkmi simulačných Publikacje 2013 1.Czekaj M., Żmija J., 2013: Wspólna Polityka Rolna wobec rolnictwa i wsi na obszarach górskich. Nauki Ekonomiczno-Rolnicze w kontekście zmieniających się potrzeb gospodarki. Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY OCENY EFEKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ ODBUDOWY I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ MELIORACJI PODSTAWOWYCH KOŚCIAŃSKIEGO KANAŁU OBRY 1

PROBLEMY OCENY EFEKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ ODBUDOWY I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ MELIORACJI PODSTAWOWYCH KOŚCIAŃSKIEGO KANAŁU OBRY 1 ZESZYTY PROBLEMOWE POSTĘPÓW NAUK ROLNICZYCH 2008 z. 532: 41-53 PROBLEMY OCENY EFEKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ ODBUDOWY I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ MELIORACJI PODSTAWOWYCH KOŚCIAŃSKIEGO KANAŁU OBRY 1 Jerzy Bykowski,

Bardziej szczegółowo

Diagnoza aktualnego stanu gospodarki wodnej

Diagnoza aktualnego stanu gospodarki wodnej Diagnoza aktualnego stanu gospodarki wodnej Załącznik 1 Do Projektu Polityki wodnej państwa 2030 (z uwzględnieniem etapu 2016) KRAJOWY ZARZĄD GOSPODARK WODNEJ 2010 SPS TREŚC. STAN ZASOBÓW WODNYCH ORAZ

Bardziej szczegółowo

Racjonalne gospodarowanie środowiskiem glebowym Polski

Racjonalne gospodarowanie środowiskiem glebowym Polski 43 Polish Journal of Agronomy 2011, 7, 43 58 Racjonalne gospodarowanie środowiskiem glebowym Polski 1 Stanisław Krasowicz, 1 Wiesław Oleszek, 2 Józef Horabik, 3 Ryszard Dębicki, 4 Janusz Jankowiak, 5 Tomasz

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Oferta naukowo-badawcza UTP dla gospodarki

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Oferta naukowo-badawcza UTP dla gospodarki Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Oferta naukowo-badawcza UTP dla gospodarki Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ŚRODOWISKA NA UNIWERSYTECKICH STUDIACH PRZYRODNICZYCH (monografia)

OCHRONA ŚRODOWISKA NA UNIWERSYTECKICH STUDIACH PRZYRODNICZYCH (monografia) Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi Wydział Przyrodniczo-Techniczny Uniwersytet Opolski OCHRONA ŚRODOWISKA NA UNIWERSYTECKICH STUDIACH PRZYRODNICZYCH (monografia) Praca zbiorowa pod redakcją Czesławy Rosik-Dulewskiej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE LASÓW ORAZ O REALIZACJI KRAJOWEGO PROGRAMU ZWIĘKSZANIA LESISTOŚCI W 2011 R.

INFORMACJA O STANIE LASÓW ORAZ O REALIZACJI KRAJOWEGO PROGRAMU ZWIĘKSZANIA LESISTOŚCI W 2011 R. INFORMACJA O STANIE LASÓW ORAZ O REALIZACJI KRAJOWEGO PROGRAMU ZWIĘKSZANIA LESISTOŚCI W 2011 R. WARSZAWA, wrzesień 2012 r. Spis treści : I. REALIZACJA PODSTAWOWYCH CELÓW POLITYKI LEŚNEJ PAŃSTWA... 3 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

Tel. +48 61 8466552. Poznan University of Life Sciences

Tel. +48 61 8466552. Poznan University of Life Sciences Dr hab. Radosław Juszczak Tel. +48 61 8466552 email: radosław.juszczak@up.poznan.pl Meteorology Department, Faculty of Land Reclamation and Environmental Engineering Poznan University of Life Sciences

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Katarzyna Sowińska dr Małgorzata Stolarska dr hab. Piotr Jacek Gurwin mgr Grzegorz Łukasiewicz mgr inż. Natalia Raróg mgr Justyna Korol

mgr inż. Katarzyna Sowińska dr Małgorzata Stolarska dr hab. Piotr Jacek Gurwin mgr Grzegorz Łukasiewicz mgr inż. Natalia Raróg mgr Justyna Korol SYNTEZA: Opracowanie projektu Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Dolnej Wisły wraz ze wskazaniem obszarów najbardziej narażonych na jej skutki Praca została wykonana na zlecenie Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Opracowanie i wdrożenie Strategicznego Planu Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu

Opracowanie i wdrożenie Strategicznego Planu Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu Opracowanie i wdrożenie Strategicznego Planu Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu Adaptacja wrażliwych sektorów i obszarów Polski do zmian klimatu do roku 2070 pod redakcją prof.

Bardziej szczegółowo

spis treści z życia Uczelni

spis treści z życia Uczelni spis treści Redakcja Szymon Sikorski Redaktor Naczelny Monika Zębala Joanna Roczniewska Adres Redakcji Biuro Rektora Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie Al. Mickiewicza 21 31-120 Kraków tel. (+48) 12 662

Bardziej szczegółowo

zrównoważony rozwój zastosowania woda w mieście 2014 Fundacja Sendzimira

zrównoważony rozwój zastosowania woda w mieście 2014 Fundacja Sendzimira 5 zrównoważony rozwój zastosowania woda w mieście 2014 Fundacja Sendzimira woda w mieście 5 zrównoważony rozwój zastosowania Woda w mieście Seria wydawnicza: Zrównoważony Rozwój Zastosowania Redakcja naukowa

Bardziej szczegółowo

DOTYCHCZASOWY DOROBEK NAUKOWY

DOTYCHCZASOWY DOROBEK NAUKOWY Anna Oniszk Popławska uzyskała tytuł magistra na wydziale InŜynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej w 1998 roku oraz Central European University w Budapeszcie w 1999 roku. W 2000 roku stypendystka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2008 2011 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY 2012 2015

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2008 2011 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY 2012 2015 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2008 2011 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY 2012 2015 -Szczecin 2008- OPRACOWANIE WYKONANE PRZEZ REGIONALNE BIURO GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

Bardziej szczegółowo

RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO

RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO dotyczący: wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w postaci obwodnicy zachodniej m. Poznania

Bardziej szczegółowo

NAUKA DLA PRAKTYKI AKTUALIZACJA PUBLIKACJI BADANIA, DORADZTWO, SZKOLENIA, WDROŻENIA

NAUKA DLA PRAKTYKI AKTUALIZACJA PUBLIKACJI BADANIA, DORADZTWO, SZKOLENIA, WDROŻENIA NAUKA DLA PRAKTYKI AKTUALIZACJA PUBLIKACJI BADANIA, DORADZTWO, SZKOLENIA, WDROŻENIA Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków www.ur.krakow.pl 1 SPIS TREŚCI 1. WYDZIAŁ ROLNICZO - EKONOMICZNY 3 36 2. WYDZIAŁ LEŚNY

Bardziej szczegółowo

Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo BIOSTRATEG

Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo BIOSTRATEG NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo BIOSTRATEG Listopad 2013 Strategiczny program badań naukowych i prac

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 80-lecia urodzin i 55-lecia aktywności zawodowej prof. dr hab. Tadeusza Curyły i prof. dr hab. Kazimierza Mazura Kraków, 15 kwietnia 2011 r.

Jubileusz 80-lecia urodzin i 55-lecia aktywności zawodowej prof. dr hab. Tadeusza Curyły i prof. dr hab. Kazimierza Mazura Kraków, 15 kwietnia 2011 r. Jubileusz 80-lecia urodzin i 55-lecia aktywności zawodowej prof. dr hab. Tadeusza Curyły i prof. dr hab. Kazimierza Mazura Kraków, 15 kwietnia 2011 r. 100-lecie oddania do użytku najstarszego budynku Uczelni

Bardziej szczegółowo

TEKI Komisji Oddziału PAN w Lublinie. Motoryzacja i energetyka rolnictwa. Ochrona i Kształtowanie Środowiska KSIĄŻKI I CZASOPISMA

TEKI Komisji Oddziału PAN w Lublinie. Motoryzacja i energetyka rolnictwa. Ochrona i Kształtowanie Środowiska KSIĄŻKI I CZASOPISMA 112 KSIĄŻKI I CZASOPISMA TEKI Komisji Oddziału PAN w Lublinie Motoryzacja i energetyka rolnictwa Ukazały się dwa tomy VII i VIIA TEKI Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa działającej pod przewodnictwem

Bardziej szczegółowo

STUDIA I MATERIAŁY ZESZYTY NAUKOWE 4/2013

STUDIA I MATERIAŁY ZESZYTY NAUKOWE 4/2013 STUDIA I MATERIAŁY ZESZYTY NAUKOWE 4/2013 Sucha Beskidzka 2013 Rada programowa ks. prof. zw. dr hab. Maciej Ostrowski, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków, Polska prof. dr hab. Janusz Sondel, Wyższa

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ POLSKIEJ HYDROGEOLOGII EVOLUTION OF POLISH HYDROGEOLOGY

ROZWÓJ POLSKIEJ HYDROGEOLOGII EVOLUTION OF POLISH HYDROGEOLOGY ROZWÓJ POLSKIEJ HYDROGEOLOGII EVOLUTION OF POLISH HYDROGEOLOGY 1 Kozerski Bohdan, 2 Paczyński Bronisław, 2 Sadurski Andrzej, 2 Skrzypczyk Lesław 1 Politechnika Gdańska, ul. Naruszewicza 11/12, 80-233 Gdańsk-Wrzeszcz

Bardziej szczegółowo

Wybrane metody ograniczania działania czynników ryzyka w rolnictwie w świetle współczesnych wyzwań 1

Wybrane metody ograniczania działania czynników ryzyka w rolnictwie w świetle współczesnych wyzwań 1 Wybrane metody ograniczania działania czynników ryzyka w rolnictwie... 7 ROCZNIKI Naukowe ekonomii ROLNICtwa i rozwoju obszarów wiejskich, T. 101, z. 4, 2014 Wybrane metody ograniczania działania czynników

Bardziej szczegółowo