STRUKTURA ORGANIZACYJNA SPOŁECZNEJ INSPEKCJI PRACY W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STRUKTURA ORGANIZACYJNA SPOŁECZNEJ INSPEKCJI PRACY W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ"

Transkrypt

1 STRUKTURA ORGANIZACYJNA SPOŁECZNEJ INSPEKCJI PRACY W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ 1. WYDZIAŁ ARCHITEKTURY W1 JÓZEF BORSKI - Instytut Historii Architektury, Sztuki i Techniki W1/I12 - Katedra Planowania Przestrzennego W1/K1 - Katedra Architektury Użyteczności Publicznej i Podstaw Projektowania W1/K5 - Katedra Arch. Mieszk., Przem., Wnętrz, Ruralistyki, Krajobrazu, Sztuk Wizualnych i Systemów Konstrukcyjnych W1/K6 - Wydziałowy Zakład Konserwacji i Rewaloryzacji Architektury i Zieleni W1/Z1 - Wydziałowy Zakład Konstrukcji i Budownictwa Ogólnego W1/Z2 - Wydziałowy Zakład Kształtowania Środowiska W1/Z7 - Wydziałowy Zakład Rysunku, Malarstwa i Rzeźby W1/Z8 - Wydziałowy Zakład Urbanistyki W1/Z9 2. WYDZIAŁ BUD. LĄDOWEGO I WODNEGO W2 KAZIMIERZ MARSZAŁEK - Instytut Budownictwa W2/I2 Katedra Konstrukcji Betonowych W2/I2/K1 Katedra Konstrukcji Metalowych W2/I2/K2 - Instytut Geotechniki i Hydrotechniki W2/I10 - Instytut Inżynierii Lądowej W2/I14 Katedra Dróg i Lotnisk W2/I14/K1 3. WYDZIAŁ CHEMICZNY W3 - JAN GRABOWSKI - Wydziałowy Zakład Inżynierii Chemicznej W3/Z7 - Wydziałowy Zakład Procesów Chemicznych i Biochemicznych W3/Z11 4. WYDZIAŁ CHEMICZNY W3 - JAN KACZMARCZYK - Wydziałowy Zakład Biochemii W3/Z1 - Wydziałowy Zakład Chemii i Technologii Paliw W3/Z6 - Wydziałowy Zakład Materiałów Polimerowych i Węglowych W3/Z9 5. WYDZIAŁ CHEMICZNY W3 - IWONA WINIARSKA - Instytut Technologii Nieorganicznej i Nawozów Mineralnych W3/I26 - Wydziałowy Zakład Inżynierii i Technologii Polimerów W3/Z8 6. WYDZIAŁ CHEMICZNY W3 - CZESŁAW MORA - Instytut Chemii Fizycznej i Teoretycznej W3/I30 - Wydziałowy Zakład Chemii Analitycznej W3/Z2 - Wydziałowy Zakład Chemii Bioorganicznej W3/Z3 - Wydziałowy Zakład Chemii Organicznej W3/Z5 - Wydziałowy Zakład Technologii Organicznej i Farmaceutycznej W3/Z12 - Wydziałowy Zakład Chemii Medycznej i Mikrobiologii W3/Z13 - Wydziałowy Zakład Chemii Nieorganicznej i Strukturalnej W3/Z4 - Wydziałowy Zakład Metalurgii Chemicznej W3/Z10

2 7. WYDZIAŁ ELEKTRONIKI W4 TOMASZ KUCOFAJ - Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki W4/I6 - Katedra Systemów i Sieci Komputerowych W4/K2 8. WYDZIAŁ ELEKTRONIKI W4 - JERZY SADOWSKI - Katedra Telekomunikacji i Teleinformatyki W4/K3 - Katedra Teorii Pola, Układów Elektronicznych i Optoelektroniki W4/K4 - Katedra Akustyki i Multimediów W4/K5 - Katedra Systemów Przetwarzania Sygnałów W4/K6 - Katedra Cybernetyki i Robotyki W4/K7 - Katedra Metrologii Elektronicznej i Fotonicznej W4/K1 9. WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY W5 - ZBIGNIEW LEONOWICZ - Instytut Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii W5/I7 10. WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY W5 - MAŁGORZATA AKSZTULEWICZ - Instytut Energoelektryki W5/I8 11. WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY W5 - BOGDAN NYKIEL - Instytut Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych W5/I WYDZIAŁ GEOINŻYNIERII, GÓRNICTWA I GEOLOGII W6 JERZY CYGAN - Instytut Górnictwa W6/I WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA W7 - MACIEJ MINIEWICZ - Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska W7/I15 - Instytut Klimatyzacji i Ogrzewnictwa W7/I WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA W8 - GRZEGORZ KOZŁOWSKI - Instytut Organizacji i Zarządzania W8/I23 - Instytut Informatyki W8/I WYDZIAŁ MECH.-ENERGETYCZNY W9 - KRZYSZTOF PODKOMORZY - Instytut Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów W9/I20 - Instytut Inżynierii Lotniczej, Procesowej i Maszyn Energetycznych W9/I WYDZIAŁ MECHANICZNY W10 - JANUSZ RUTAŃSKI - Katedra Maszyn i Układów Hydraulicznych W10/K6 - Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn i Tribologii W10/K7 - Katedra Inżynierii Biomed., Mechatroniki i Teorii Mechanizmów W10/K8 - Katedra Logistyki i Systemów Transportowych W10/K9

3 17. WYDZIAŁ MECHANICZNY W10 - GRZEGORZ LESIUK - Katedra Mechaniki i Inżynierii Materiałowej W10/K10 - Katedra Obrabiarek i Technologii Mechanicznych W10/K11 - Katedra Odlewnictwa, Tworzyw Sztucznych i Automatyki W10/K12 - Katedra Obróbki Plastycznej i Metrologii W10/K WYDZIAŁ MECHANICZNY W10 - DARIUSZ BĄKOWSKI - Katedra Konstrukcji i Badań Maszyn W10/K1 - Katedra Inżynierii Pojazdów W10/K2 - Katedra Technologii Laserowych, Automatyzacji i Organizacji Produkcji - W10/K3 - Katedra Materiałoznawstwa, Wytrzymałości i Spawalnictwa - W10/K4 - Katedra Inżynierii Maszyn Roboczych i Pojazdów Przemysłowych W10/K5 19. WYDZIAŁ PODST. PROBLEMÓW TECHNIKI W11 - ELŻBIETA KLAWIŃSKA - Instytut Fizyki W11/I9 20. WYDZIAŁ PODST. PROBLEMÓW TECHNIKI W11 - MONIKA KACZMARZ - Instytut Matematyki i Informatyki W11/I18 - Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej W11/I WYDZ. ELEKTRONIKI MIKROSYST. I FOTONIKI W12 - JAROSŁAW SERAFIŃCZUK - Dziekanat - Wydziałowy Zakład Mikroelektroniki i Nanotechnologii W12/Z1 - Wydziałowy Zakład Technologii Próżniowych i Plazmowych W12/Z2 - Wydziałowy Zakład Metrologii Mikro- i Nanostruktur W12/Z3 - Wydziałowy Zakład Technologii i Diagnostyki Struktur Mikroelektronicznych W12/Z4 - Wydziałowy Zakład Technologii Aparatury Elektronicznej W12/Z5 - Wydziałowy Zakład Mikrosystemów i Fotoniki W12/Z6 - Wydziałowy Zakład Mikroinżynierii i Fotowoltaiki W12/Z7 22. STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH - MARIAN GÓRECKI Oddział CWiINT w Studium Języków Obcych S1 Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych S2 23. STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU - KATARZYNA MAREK 24. CENTRUM WIEDZY I INFOR. NAUKOWO-TECHNICZNEJ PRN/CWI - ARTUR OMACHEL - Biblioteka Elektroniczna ACI/BE Dział Digitalizacji i Repozytorium Wiedzy CWI/BEL/DRW Dział Usług Informacyjnych CWI/BEL/DUI - Biblioteka Klasyczna CWI/BKL Dział Udostępniania i Magazynowania Zbiorów CWI/BKL/DUM Dział Gromadzenia i Opracowywania Zbiorów CWI/BKL/DGO Dział Kontroli i Selekcji Zbiorów CWI/BKL/DKZ - Ośrodek Współpracy Nauki z Gospodarką CWI/ONG Dział Transferu Wiedzy i Informacji CWI/ONG/DTW Dział Własności Intelektualnej i Informacji Patentowej - CWI/ONG/DWI 25. OFICYNA WYDAWNICZA i DRUKARNIA OFICYNY WYDAWNICZEJ - ROBERT BANAŚ 26. ZAMIEJSCOWY OŚRODEK DYDAKT. W J.GÓRZE - JAROSŁAW ŻAK

4 27. ZAMIEJSCOWY OŚRODEK DYDAKT. W LEGNICY - PAULINA PRZYBYŁA 28. ZAMIEJSCOWY OŚRODEK DYDAKT. W WAŁBRZYCHU - JOANNA JASIŃSKA 29. ADMINISTRACJA UCZELNI I - JOLANTA OBLIŃSKA - Kancelaria Rektora R/KR - Archiwum Uczelni PRO/AR - Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi R/DZZL - Audyt Wewnętrzny R/AU - Biuro Ochrony Informacji Niejawnych R/IN - Biuro Prasowe R/PS - Kancelaria Tajna R/IN/KT - Samodzielne Stanowisko ds. Organizacji Zespołu Szkół Akademickich R/SZS - Wrocławskie Centrum Transferu Technologii R/C2 - Pracownicy Związków Zawodowych - Dział Informacji i Komunikacji R/DIK - Dział Kontroli Wewnętrznej R/DK - Stanowisko ds. Obronnych R/SO - Biuro Prawne R/BP - Dział ds. Strategii Uczelni R/DSU - Dyrektor Finansowy R/FI/DF - Dział Budżetowania i Kontrolingu R/FI/BK - Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli Zarządczej i Ryzyka - Dział Księgowości i Kosztów ACK/DKS - Dział Weryfikacji i Rozliczeń Finansowych ACK/DWR - Stanowisko ds. Obsługi Kwestury ACK/SOK 30. ADMINISTRACJA II - SYLWIA KASPRZYK - Sekretariaty Prorektorów - Dział Zarządzania Obiektami Socjalnymi PRO/DOS Ośrodek Pracy Twórczej Karpacz PRO/DOS/D2 Ośrodek Wypoczynkowy Szklarska Poręba PRO/DOS/D4 Ośrodek Wypoczynkowy Ustka PRO/DOS/D6 - Dział BHP i Ppoż. PRO/BHP - Dział Organizacyjny PRO/DOR - Dział Marketingu i Promocji PRO/DMP - Muzeum PWr. PRO/MUZ - Sekcja Wsparcia Systemów Zarządzania PRO/SZ - Dział Nauczania PRD/DD - Centrum Kształcenia Ustawicznego PRD/C3 - Dział E-Learningu PRD/DEL - Dział Rekrutacji PRD/DR - Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości PRN/IP - Dział Periodycznych Wydawnictw Naukowych PRN/PW - Dział Zarządzania Projektami PRR/DZP - Dział Współpracy Międzynarodowej PRR/DWM 31. ADMINISTRACJA III - MARZANNA ŁUKASZEWICZ-BISKUP - Biuro Kanclerza - Samodzielne Stanowisko ds. Gospodarowania Odpadami - AC/GO - Zakładowy Inspektorat Ochrony Radiologicznej - AC/OR - Biuro Zamówień Publicznych - AC/BZP - Wrocławskie Centrum Sieciowo-Komputerowe AC/C1 - Dział Informatyzacji Politechniki Wrocławskiej ACI/DI - Centrum Personalizacji Środowiskowej Elektronicznej Legitymacji Studenckiej ACI/DI/C9 - Samodzielne Stanowisko ds. Bezpieczeństwa Informacji ACI/BI - Sekcja Eksploatacji i Wdrożenia ZSI ACI/ZSI

5 - Sekcja Jednolity System Obsługi Studentów ACI/JSOS - Zespół ds. Logistyki ACI/ZL - Dział Inwestycji i Remontów ACT/DIR 32. ADMINISTRACJA IV - Dział Ochrony Mienia i Korespondencji - ACA/DOK - WITOLD SAWICKI 33. ADMINISTRACJA V - Dział Administracyjno-Gospodarczy ACA/DG - RYSZARD KULER Dom Doktoranta ACA/DG Dom Asystenta ACA/DG - Dział Aparatury i Inwentaryzacji Majątku ACA/DAM - Dział Ewidencji Nieruchomości ACA/DEN - Dział Zakupów i Logistyki ACA/DZL 34. ADMINISTRACJA VI - ZBIGNIEW BODUCH - Dział Infrastruktury Technicznej ACT/DI - Sekcja Transportu ACT/ST 35. ADMINISTRACJA VII RYSZARD CZERWIŃSKI - Dział Studencki PRS/DS - Dział Domów Studenckich PRS/DDS Dom Studencki T2 PRS/DDS/02 Dom Studencki T-6 PRS/06 Dom Studencki T-17 PRS/17 Dom Studencki T-19 PRS/19 - Biuro Karier PRS/BKR - Dział Rozliczeń Funduszy i Dotacji Studenckich PRS/DFS - Dział Pomocy Socjalnej dla Studentów i Doktorantów PRS/DPS - Samodzielne Stanowisko ds. Monitorowania Inwestycji i Remontów PRS/SIR - Dział Stołówek Studenckich PRS/DSS - Samodzielna Sekcja ds. Wsparcia Osób z Niepełnosprawnością PRS/SON

Politechnika Warszawska. www.pw.edu.pl

Politechnika Warszawska. www.pw.edu.pl Politechnika Warszawska www.pw.edu.pl Inżynier XXI wieku musi być entuzjastą nowoczesnych technologii, otwartym na wszystkie innowacje i wyzwania współczesnego świata. Jest zdolny do poszerzania swojej

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska www.pw.edu.pl

Politechnika Warszawska www.pw.edu.pl Politechnika Warszawska www.pw.edu.pl TECHNICZNIE NAJLEPSI! Studia techniczne stwarzają dziś możliwości bardzo różnych, często fascynujących ścieżek zawodowych. Absolwenci Politechniki Warszawskiej znajdują

Bardziej szczegółowo

7. BAZA KSZTAŁCENIA I BADAŃ NAUKOWYCH 7.1. CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW LOKALOWYCH

7. BAZA KSZTAŁCENIA I BADAŃ NAUKOWYCH 7.1. CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW LOKALOWYCH 7. BAZA KSZTAŁCENIA I BADAŃ NAUKOWYCH 7.1. CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW LOKALOWYCH na terenie Warszawy i Płocka posiada 38 budynków przeznaczonych do prowadzenia działalności dydaktycznej i naukowo badawczej

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Oferta kształcenia na rok akademicki 2015/2016 DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ W AGH? 1913 TRADYCJA I RENOMA Akademia została powołana w 1913 r. przez

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. w 2013 roku. Dokument wewnętrzny Uczelni

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. w 2013 roku. Dokument wewnętrzny Uczelni SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ w 2013 roku Dokument wewnętrzny Uczelni Skład: Sekretariat Rektora Politechniki Rzeszowskiej na podstawie materiałów z jednostek organizacyjnych Uczelni

Bardziej szczegółowo

NAUKA DLA GOSPODARKI POLITECHNIKA ŁÓDZKA DZIAŁ TRANSFERU TECHNOLOGII

NAUKA DLA GOSPODARKI POLITECHNIKA ŁÓDZKA DZIAŁ TRANSFERU TECHNOLOGII NAUKA DLA GOSPODARKI POLITECHNIKA ŁÓDZKA DZIAŁ TRANSFERU TECHNOLOGII Przewodnik Nauka dla Gospodarki opracowany został przez Dział Transferu Technologii Politechniki Łódzkiej w celu zaprezentowania głównych

Bardziej szczegółowo

Poczet Rektorów rzeszowskiej uczelni technicznej

Poczet Rektorów rzeszowskiej uczelni technicznej 2 GAZETA POLITECHNIKI Poczet Rektorów rzeszowskiej uczelni technicznej doc. mgr inż. Roman Niedzielski (1963-1972) prof. zw. dr inż. dr h.c. Kazimierz E. Oczoś (1972-1974, 1974-1981, 1982-1987, 1993-1996)

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKTURA I URBANISTYKA BUDOWNICTWO BUDOWNICTWO INŻYNIER EUROPEJSKI INŻYNIERIA ŚRODOWISKA WZORNICTWO

ARCHITEKTURA I URBANISTYKA BUDOWNICTWO BUDOWNICTWO INŻYNIER EUROPEJSKI INŻYNIERIA ŚRODOWISKA WZORNICTWO ZASADY REKRUTACJI TABELA 1. / Y I KIERUNKI ORAZ FORMY STUDIÓW WYŻSZYCH PROWADZĄCY KIERUNEK STUDIÓW FORMY STUDIÓW KIERUNKI I FORMY Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Lista uczelni publicznych wg. stanu na dzień 7.08.2013 r.

Lista uczelni publicznych wg. stanu na dzień 7.08.2013 r. WYKAZ JEDNOSTEK UPRAWNIONYCH DO UBIEGANIA SIĘ O WSPARCIE W RAMACH FUNDUSZU STYPENDIALNEGO SZWAJCARSKO - POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY, OBOWIĄZUJĄCY DLA NABORU W TERMINIE 1.09.2013-1.11. 2013, OBEJMUJĄCY:

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji, studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 sierpnia 2014 r. Poz. 1145 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 sierpnia 2014 r.

Warszawa, dnia 28 sierpnia 2014 r. Poz. 1145 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 sierpnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 sierpnia 2014 r. Poz. 1145 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności

Bardziej szczegółowo

Wykaz jednostek naukowych i kategorii naukowych

Wykaz jednostek naukowych i kategorii naukowych Wykaz jednostek naukowych i kategorii naukowych Lp. GWO Nazwa Identyfikator 1 HS1EK Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; Kolegium Analiz Ekonomicznych 107 40,82 330,00 1,85 95,00 83,88 A+ 2 HS1EK Szkoła

Bardziej szczegółowo

HS1EK LP. JEDNOSTKA NAUKOWA GWO. 1 Akademia Finansów i Biznesu Vistula; Instytut Finansów HS1EK

HS1EK LP. JEDNOSTKA NAUKOWA GWO. 1 Akademia Finansów i Biznesu Vistula; Instytut Finansów HS1EK HS1EK 1 Akademia Finansów i Biznesu Vistula; Instytut Finansów HS1EK 2 Akademia Finansów i Biznesu Vistula; Instytut Zarządzania Ryzykiem HS1EK 3 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie;

Bardziej szczegółowo

O UCZELNI WŁADZE. Ochrona Środowiska, Zarządzanie i Marketing. W następnych latach Uczelnia uzyskiwała uprawnienia do prowadzenia kolejnych kierunków:

O UCZELNI WŁADZE. Ochrona Środowiska, Zarządzanie i Marketing. W następnych latach Uczelnia uzyskiwała uprawnienia do prowadzenia kolejnych kierunków: O UCZELNI WŁADZE Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie jest Uczelnią o wieloletniej tradycji. Powołana została decyzją Ministra Edukacji Narodowej w lipcu 1995 roku i zarejestrowana pod numerem

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu. Zajęcia dodatkowe - HTML & CSS Zajęcia dodatkowe - ANSYS. Administracja i bezpieczeństwo systemów komputerowych P

Nazwa przedmiotu. Zajęcia dodatkowe - HTML & CSS Zajęcia dodatkowe - ANSYS. Administracja i bezpieczeństwo systemów komputerowych P Nazwa przedmiotu CAD-CAE AUTO- DESK Zajęcia dodatkowe - HTML & CSS Zajęcia dodatkowe - ANSYS Erasmus Administracja i bezpieczeństwo systemów komputerowych W Administracja i bezpieczeństwo systemów komputerowych

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I-go stopnia dla kierunku Mechanika i Budowa Maszyn Etap podstawowy

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I-go stopnia dla kierunku Mechanika i Budowa Maszyn Etap podstawowy ydział Mechaniczny 06.1-M-MiBM-N1-EP-000_13 Ć L P/S Ć L P/S Ć L P/S Ć L P/S Ć L P/S Ć L P/S Ć L P/S 441 60 rupa Treści Podstawowych 1. ykład monograficzny 36 2 18 1 18 1 2. Język obcy I* 36 4 18 2 18 2

Bardziej szczegółowo

Lista wniosków pozytywnie ocenionych pod względem formalnym PBS III

Lista wniosków pozytywnie ocenionych pod względem formalnym PBS III Lista wniosków pozytywnie ocenionych pod względem formalnym PBS III Lp. 1 243903 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Politechnika Śląska

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI SPRAWOZDANIE Z DZIA ALNOŒCI W ROKU AKA DE MIC KIM 2008/2009

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI SPRAWOZDANIE Z DZIA ALNOŒCI W ROKU AKA DE MIC KIM 2008/2009 UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI SPRAWOZDANIE Z DZIA ALNOŒCI W ROKU AKA DE MIC KIM 2008/2009 Zielona Góra 2009 Materia³y do publikacji zosta³y przygotowane pod kierunkiem kierowników poszczególnych pionów organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI SPRAWOZDANIE

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI SPRAWOZDANIE UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI 1 SPRAWOZDANIE Z DZIA ALNOŒCI W ROKU AKA DE MIC KIM 2006/2007 Zielona Góra 2007 2 Materia³y do publikacji zosta³y przygotowane pod kierunkiem kierowników poszczególnych pionów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ZA 2006 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ZA 2006 ROK SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ZA 2006 ROK 1 2 SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ZA 2006 ROK ZŁOŻONE NA POSIEDZENIU SENATU UJ 30 MAJA 2007 ROKU KRAKÓW 2007

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Kraków 2014 Spis treści: Zarządzenie nr 15 Rektora UJ z 28 lutego 2008 roku w sprawie Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Kraków 2014 Spis treści: Zarządzenie nr 15 Rektora UJ z 28 lutego 2008 roku w sprawie Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Prorektorzy 2008-2012

Prorektorzy 2008-2012 październik 2007 1 Prorektorzy 2008-2012 29 kwietnia 2008 r. w Auli PWr zebrało się Uczelniane Kolegium Elektorów, by wybrać prorektorów uczelni na kadencję 2008-2012. Kandydatami do tych funkcji byli

Bardziej szczegółowo

W grupie pracowników administracji na wniosek JM Rektora nagrody otrzymali:

W grupie pracowników administracji na wniosek JM Rektora nagrody otrzymali: W grupie pracowników administracji na wniosek JM Rektora nagrody otrzymali: mgr Małgorzata Rejnik, Zastępca Kanclerza, za skuteczną i efektywną koordynację zadań związanych z realizacją projektów, obsługą

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 czerwca 2014 r. Poz. 760 OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 24 lutego 2014 r.

Warszawa, dnia 6 czerwca 2014 r. Poz. 760 OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 24 lutego 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 czerwca 2014 r. Poz. 760 OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO za 2005 rok. złożone na posiedzeniu Senatu UJ 21 czerwca 2006 roku

SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO za 2005 rok. złożone na posiedzeniu Senatu UJ 21 czerwca 2006 roku SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO za 2005 rok złożone na posiedzeniu Senatu UJ 21 czerwca 2006 roku KRAKÓW MAJ 2006 SPIS TREŚCI 1. DZIAŁALNOŚĆ SENATU UJ 9 1.1. SKŁAD SENATU UJ 9

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY 1 Spis treści Str. Dział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 Dział II ORGANY UCZELNI 4 Dział III STRUKTURA ORGANIZACYJNA UCZELNI 7 Dział IV STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA KLASYFIKACJI ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI

STRUKTURA KLASYFIKACJI ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI STRUKTURA KLASYFIKACJI ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI 1 PRZEDSTAWICIELE WŁADZ PUBLICZNYCH, WYŻSI URZĘDNICY I KIEROWNICY 11 PRZEDSTAWICIELE WŁADZ PUBLICZNYCH, WYŻSI URZĘDNICY I DYREKTORZY GENERALNI 111 Przedstawiciele

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 13/2009 Rektora Akademii Morskiej w Szczecinie z dnia 05.05.2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 13/2009 Rektora Akademii Morskiej w Szczecinie z dnia 05.05.2009 r. ł Ó ł Ą ę ś Ę ą ó ą ą ą ą ą ą ą ą ą ą ą ń ę ą ZARZĄDZENIE Nr 13/2009 Rektora Akademii Morskiej w Szczecinie z dnia 05.05.2009 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Akademii Morskiej w Szczecinie.

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI Niniejszy dokument nie jest źródłem obowiązującego prawa i ma wyłącznie charakter pomocniczy. Wiążący tekst aktu prawnego został opublikowany w Dzienniku Ustaw. Ujednolicony tekst załącznika do rozporządzenia

Bardziej szczegółowo