Description of learning outcomes for module

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Description of learning outcomes for module"

Transkrypt

1 Module name: Academic year: 2012/2013 Code: HKL s ECTS credits: 4 Faculty of: Humanities Field of study: Cultural Studies Specialty: - Study level: First-cycle studies Form and type of study: - Lecture language: Polish Profile of education: Academic (A) Semester: 2 Course homepage: Responsible teacher: dr Machowska Magdalena Academic teachers: Description of learning outcomes for module MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion) Social competence M_K001 Ma świadomość znaczenia refleksji humanistycznej i społecznej dla rozumienia procesów i przemian zachodzący we współczesnych społeczeństwach i jest aktywnym uczestnikiem życia kulturalnego. KL1A_K07, KL1A_K09 Activity during, Skills M_U001 Potrafi dokonać interpretacji tekstu z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych i w oparciu o nią zabierać głos w dyskusji, która jest analizą współczesnej kultury. KL1A_U03, KL1A_U05, KL1A_U12 Activity during, M_U002 Potrafi posługiwać się terminologią właściwą dla etnografii i folklorystyki w stopniu pozwalającym na formułowanie samodzielnych opinii i wypowiedzi. KL1A_U05, KL1A_U08 Activity during,, Oral answer Knowledge 1 / 5

2 M_W001 W ramach wykładów nabywa wiedzę na temat koncepcji teoretycznych, metodologii oraz terminologii właściwej dla etnografii i folklorystyki w perspektywie historycznej i współczesnej i ich znaczenia w dzisiejszym kulturoznawstwie KL1A_W01, KL1A_W04, KL1A_W06, KL1A_W07, KL1A_W09 Activity during, M_W002 Zna i rozumie znaczenie refleksji etnograficznej i folklorystycznej i ich wpływu na kształt obecnej kultury i przemian jakie się w dokonują współcześnie w udziale i tworzeniu kultury. KL1A_W11 Activity during, FLO matrix in relation to forms of MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of Lectures Auditorium Laboratory Project Conversation seminar Seminar Practical Fieldwork Workshops Others E-learning Social competence M_K001 Skills M_U001 M_U002 Knowledge Ma świadomość znaczenia refleksji humanistycznej i społecznej dla rozumienia procesów i przemian zachodzący we współczesnych społeczeństwach i jest aktywnym uczestnikiem życia kulturalnego. Potrafi dokonać interpretacji tekstu z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych i w oparciu o nią zabierać głos w dyskusji, która jest analizą współczesnej kultury. Potrafi posługiwać się terminologią właściwą dla etnografii i folklorystyki w stopniu pozwalającym na formułowanie samodzielnych opinii i wypowiedzi. 2 / 5

3 M_W001 M_W002 W ramach wykładów nabywa wiedzę na temat koncepcji teoretycznych, metodologii oraz terminologii właściwej dla etnografii i folklorystyki w perspektywie historycznej i współczesnej i ich znaczenia w dzisiejszym kulturoznawstwie Zna i rozumie znaczenie refleksji etnograficznej i folklorystycznej i ich wpływu na kształt obecnej kultury i przemian jakie się w dokonują współcześnie w udziale i tworzeniu kultury. Module content Lectures Ludowa wizja świata. Obrzędy rodzinne. Obrzęd weselny. Obrzędy pogrzebowe. Cykl obrzędów dorocznych. Święta doroczne. Cykl obrzędowy karnawału. Cykl Bożego Narodzenia Okres świąteczny: Wigilia Bożego Narodzenia, Dzień Św. Szczepana, Nowy Rok, Święto Trzech Króli. Grupy kolędnicze w tym pokazanie tradycji lokalnej: rola obrzędowa kolędników. Obrzędy zaduszne. Cykl obrzędów Wielkanocnych i cykl wiosenny i Wielkanocny. Pieczywo obrzędowe: symbolika. Terminy: obrzęd, rytuał, obyczaj, zwyczaj, tradycja-ustalenie zakresu pojęć w toku polemik. Folklorystyka Folklorystyka i jej miejsce wśród nauk. Polska folklorystyka dzisiaj. O banalizacji obrzędu i jej badaniu (na przykładzie obrzędu weselnego).organizacja i funkcja przestrzeni obrzędowej. Wesele jako tekst folkloru. Tradycyjne inscenizacje obrzędowe: bożonarodzeniowe i noworoczne. Tradycyjne rytuały i współczesne ceremonie. Słowo w rytuale i ceremonii (udzielanie dóbr za pomocą słowa czyli o rytuale błogosławieństw w kulturze ludowej). Współczesny folklor słowny (legendy miejskie, bajki magiczne, kawały, graffiti etc.). O niektórych współczesnych przesądach. Folklorowe prawidła kodowania znaczeń ( na przykładzie przysłów). Kategoria narracji i jej zastosowanie we współczesnych tekstach folkloru słownego. Auditorium I. J. i R. Tomiccy, Drzewo życia. Ludowa wizja świata i człowieka, r. Wiedza o budowie kosmosu, Warszawa 1975, s oraz I. L. Stomma, Antropologia kultury wsi polskiej XIX w., r. Izolacja świadomościowa, Tablice Mendelejewa, Łódź 2002, s / 5

4 II. K. Dobrowolski, Chłopska kultura tradycyjna [w:] Studia nad życiem społecznym i kulturą, Wrocław 1966, s II. W. Pawluczuk, Światopogląd jednostki w warunkach rozpadu społeczności tradycyjnej, Warszawa 1972, r. Światopogląd jednostki w tradycyjnej społeczności terytorialnej. III. I. Turnau, Ubiór jako znak, Lud 1985, t. 70, s III. L. Mróz, Analiza formalna i znaczeniowa ubioru Cyganów, Polska sztuka Ludowa 1982, nr 1-4. IV. M. Charyton, Szeptuchy-tradycja żywa. Współcześni uzdrowiciele ludowi na Podlasiu, [w:] Nie czas chorować? Zdrowie, choroba i leczenie w perspektywie antropologii medycznej, red. D. Penkala-Gawęcka, Poznań 2010, s IV. M. Charyton, Oblicza chorób ludowych w kulturze podlaskich Białorusinów, [w:] Białorusini-historia i kultura, red. J. Jurkiewicz, Szreniawa 2010, s V. K. Dadak-Kozicka, Folklor sztuką życia: u źródeł antropologii muzyki, Warszawa V. I. Kuźma, Religijność w polskim ujęciu antropologicznym [w:] Współczesna religijność kobiet. Antropologia doświadczenia, Wrocław 2008, s V. J. Olędzki, Świadomość mirakularna, PSL. Konteksty 1989, nr 3, s VI. J. Tokarska-Bakir, Wieszanie Judasza czyli tematy żydowskie dzisiaj,[w:] Rzeczy mgliste. Eseje i studia, Sejny 2004, s VI. Z. Benedyktowicz, Kategoria swój-obcy i rekonstrukcja obrazu obcego w kulturze ludowej [w:] Portrety obcego. Od stereotypu do symbolu, Kraków 2000, s VII. W. Ong, Nieco o psychodynamice oralności [w:] Oralność i piśmienność. Słowo poddane technologii, Lublin 1992, s VII. A. Dundes, Literatura oralna, Literatura Ludowa 1977, nr 4/5. VIII. Cz. Robotycki, Etnografia wobec kultury współczesnej, r. Schematy biografii twórców ludowych, Kraków VIII. J. Olędzki, Pacierze Szczypawki, Polska Sztuka Ludowa 1976, nr 1, s Method of calculating the final grade Forma zaliczenia: kolokwium z lektur, egzamin pisemny. Prerequisites and additional requirements Prerequisites and additional requirements not specified Recommended literature and teaching resources Literatura obowiązkowa: J. Bartmiński, Folklor język poetyka, Wrocław red. J. Bartmiński, M. Jasińska-Wojtkowska, Folklor Sacrum Religia, Lublin red. M. Biernacka, M. Frankowska, W. Paprocka, Etnografia Polski. Przemiany kultury ludowej, t.1., t. 2., Wrocław 1976, A. Brzozowska-Krajka, Symbolika dobowego cyklu powszedniego w polskim folklorze tradycyjnym, Lublin D. Czubala, Współczesne legendy miejskie, Katowice R. Godula, Od Mikołaja do Trzech Króli. O roli daru w obrzędzie, Kraków P. Kowalski, Leksykon. Znaki świata. Omen przesąd znaczenie, Wrocław-Warszawa P. Kowalski, Współczesny folklor i folklorystyka. O przedmiocie poznania w dzisiejszych badaniach folklorystycznych, Wrocław Red. Z. Staszak, Słownik etnologiczny. Terminy ogólne, Poznań L. Stomma, Antropologia kultury wsi polskiej XIX wieku, Warszawa J. i R. Tomiccy, Drzewo życia. Ludowa wizja świata i człowieka, Warszawa A. Zadrożyńska, Powtarzać czas początku, cz. 1: O świętowaniu dorocznych świąt w Polsce, Warszawa 4 / 5

5 1985. A. Zadrożyńska, Powtarzać czas początku, cz.2: O polskiej tradycji obrzędów ludzkiego życia, Warszawa A. Zadrożyńska, Wyrzeczysko. O świętowaniu w Polsce, K. Żygulski, Święto i kultura: święta dawne i nowe: rozważania socjologa, Warszawa Literatura uzupełniająca: T. Barannik, Od obrzędu do teatru obrzędowego, Warszawa D. Benedyktowicz, Z. Benedyktowicz, Dom w tradycji ludowej, Wrocław S. Czernik, Trzy zorze dziewicze. Wśród zamawiań i zaklęć, Łódź A. Engelking, Klątwa. Rzecz o magii słowa, Wrocław Etnologia polska między ludoznawstwem a antropologią, Poznań A. Fischer, Zwyczaje pogrzebowe ludu polskiego, Lwów red. M. Frankowska, Historia etnografii polskiej, Wrocław R. Gross, Dlaczego czerwień jest barwą miłości, Warszawa G. Jahoda, Psychologia przesądu, Warszawa J. Kolbuszewski, Z głębokim żalem O współczesnej nekrologii, Wrocław red. D. Simonides, Folklorystyka. Dylematy i perspektywy, Opole R. Sulima, Folklor i literatura, Warszawa K. Łeńska-Bąk, Pokarmy i jedzenie w kulturze: tabu, dieta, symbol, Opole K. Łeńska Bąk, Sól ziemi, Wrocław P. Kowalski, Chleb nasz powszedni: o pieczywie obrzędowym, magii, literackich obrazach i opiniach dietetyków, Wrocław P. Kowalski, Samotność i wspólnota: inskrypcje w przestrzeni współczesnego życia, Opole I. Kubiak, K. Kubiak, Chleb w tradycji ludowej, Warszawa A. Kutrzeba-Pojanarowa, Kultura ludowa i jej badacze. Mit i rzeczywistość, Warszawa1977. P. Lorie, Przesądy. Księga wiedzy dawnej, Warszawa M. Olejarczyk, Kultura użytkowania ubioru codziennego na polskiej wsi, J. L. Pełka, Rytuały, obrzędy, święta, Warszawa I. Skoczek, Zwyczaje, obyczaje, obrzędy, Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module Additional scientific publications not specified Additional information None Student workload (ECTS credits balance) Student activity form or Final test Realization of independently performed tasks Preparation for Participation in lectures Participation in auditorium Summary student workload Module ECTS credits Student workload 2 h 30 h 25 h 30 h 15 h 102 h 4 ECTS 5 / 5

Academic year: 2014/2015 Code: ZZIP-1-404-s ECTS credits: 4. Field of study: Management and Production Engineering Specialty: -

Academic year: 2014/2015 Code: ZZIP-1-404-s ECTS credits: 4. Field of study: Management and Production Engineering Specialty: - Module name: Marketing Academic year: 2014/2015 Code: ZZIP-1-404-s ECTS credits: 4 Faculty of: Management Field of study: Management and Production Engineering Specialty: - Study level: First-cycle studies

Bardziej szczegółowo

Academic year: 2013/2014 Code: IES-2-303-CN-s ECTS credits: 3. Study level: Second-cycle studies Form and type of study: Full-time studies

Academic year: 2013/2014 Code: IES-2-303-CN-s ECTS credits: 3. Study level: Second-cycle studies Form and type of study: Full-time studies Module name: Advanced architecture of measurement systems Academic year: 2013/2014 Code: IES-2-303-CN-s ECTS credits: 3 Faculty of: Computer Science, Electronics and Telecommunications Field of study:

Bardziej szczegółowo

Program studiów podyplomowych z zakresu etnologii, edycja 2014/2015

Program studiów podyplomowych z zakresu etnologii, edycja 2014/2015 Program studiów podyplomowych z zakresu etnologii, edycja 2014/2015 Ogólna charakterystyka studiów podyplomowych Wydział prowadzący studia podyplomowe: Nazwa studiów podyplomowych: Nazwa studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim Metodyka etnograficznych badań terenowych 2. Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim Methodology of ethnographic

Bardziej szczegółowo

Przekazanie studentom wiedzy o bezpieczeństwie i higienie pracy, ochronie p.poż, udzielaniu pierwszej pomocy oraz prawach i obowiązkach pracownika

Przekazanie studentom wiedzy o bezpieczeństwie i higienie pracy, ochronie p.poż, udzielaniu pierwszej pomocy oraz prawach i obowiązkach pracownika Nazwa przedmiotu: BHP (PRZEDMIOTY OGÓLNOUCZELNIANE / Moduł ogólnouczelniany) Kod przedmiotu: 16.904PII_1 Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Uniwersyteckie Centrum Edukacji Nazwa kierunku: Filologia

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA PRAC PROFESORA RYSZARDA KANTORA ZA LATA 1974-2012 (wybór)

BIBLIOGRAFIA PRAC PROFESORA RYSZARDA KANTORA ZA LATA 1974-2012 (wybór) BIBLIOGRAFIA PRAC PROFESORA RYSZARDA KANTORA ZA LATA 1974-2012 (wybór) Prof. dr hab. Ryszard Kantor, etnolog. Kierownik Katedry Antropologii Kultury Współczesnej w Instytucie Studiów Regionalnych UJ. Pracuje

Bardziej szczegółowo

SYLABUS UPJPII 2013/2014

SYLABUS UPJPII 2013/2014 SYLABUS UPJPII 2013/2014 I. Dane wypełniane przez jednostkę prowadzącą studia na podstawie zatwierdzonych planów studiów Jednostka prowadząca Kierunek Specjalność Poziom Nazwa przedmiotu 1 w j. polskim

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie tradycyjnej kultury muzycznej

Raport o stanie tradycyjnej kultury muzycznej Raport o stanie tradycyjnej kultury muzycznej KOORDYNATORZY PROJEKTU Weronika Grozdew-Kołacińska Andrzej Kosowski (inicjator raportu) WSPÓŁPRACA REDAKCYJNA I KONSULTACJA MERYTORYCZNA Remigiusz Mazur-Hanaj

Bardziej szczegółowo

Program nauczania. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Filologiczny. Kierunek studiów: Kulturoznawstwo

Program nauczania. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Filologiczny. Kierunek studiów: Kulturoznawstwo Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Filologiczny Kierunek studiów: Kulturoznawstwo Program nauczania Specjalność: Turystyka kulturowa, Media i komunikowanie, Reklama i public relations Forma

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 4 do ZW 33/2012 FACULTY OF COMPUTER SCIENCE AND MANAGEMENT SUBJECT CARD. Name in Polish MODELOWANIE MAKROEKONOMICZNE

Zał. nr 4 do ZW 33/2012 FACULTY OF COMPUTER SCIENCE AND MANAGEMENT SUBJECT CARD. Name in Polish MODELOWANIE MAKROEKONOMICZNE Zał. nr 4 do ZW 33/0 FACULTY OF COMPUTER SCIENCE AND MANAGEMENT SUBJECT CARD Name in Polish MODELOWANIE MAKROEKONOMICZNE Name in English MACROECONOMIC MODELING Main field of study (if applicable): Management

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA w TARNOWIE INSTYTUT HUMANISTYCZNY ZAKŁAD FILOLOGII POLSKIEJ SYLABUS KIERUNEK FILOLOGIA POLSKA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA w TARNOWIE INSTYTUT HUMANISTYCZNY ZAKŁAD FILOLOGII POLSKIEJ SYLABUS KIERUNEK FILOLOGIA POLSKA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA w TARNOWIE INSTYTUT HUMANISTYCZNY ZAKŁAD FILOLOGII POLSKIEJ SYLABUS KIERUNEK FILOLOGIA POLSKA STUDIA II STOPNIA STACJONARNE PROFIL PRAKTYCZNY ROK I CYKL KSZTAŁCENIA 2014-2016

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim EKONOMIA MENEDŻERSKA

KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim EKONOMIA MENEDŻERSKA Zał. nr 4 do ZW 33/0 WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim EKONOMIA MENEDŻERSKA Nazwa w języku angielskim MANAGEMENT ECONOMICS Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Filologia Specjalność: filologia angielska I rok, semestr 1

Kierunek: Filologia Specjalność: filologia angielska I rok, semestr 1 Kierunek: Filologia Specjalność: filologia angielska I rok, semestr 1 KARTA PRZEDMIOTU Instytut: Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Humanistyczny Język niemiecki, A1/A2, Fa.MI.1.J.N. I rok, semestr 1 Nazwa

Bardziej szczegółowo

University of Zielona Góra

University of Zielona Góra University of Zielona Góra Faculty of Education, Sociology and Health Sciences INFORMATION PACK SOCIOLOGY Academic Year 2009/2010 European Credit Transfer System ECTS PART ONE About the Faculty 1.1. Faculty

Bardziej szczegółowo

OFERTA OGÓLNOUCZELNIANA NA ROK AKADEMICKI

OFERTA OGÓLNOUCZELNIANA NA ROK AKADEMICKI KATALOG KURSÓW OFERTA OGÓLNOUCZELNIANA NA ROK AKADEMICKI 2011/2012 Politechnika Wrocławska Katalog kursów Oferta Ogólnouczelniana 2011/2012 Politechnika Wrocławska Dział Nauczania Wybrzeże Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

THEOLOGICA WRATISLAVIENSIA t. 8. 2013

THEOLOGICA WRATISLAVIENSIA t. 8. 2013 THEOLOGICA WRATISLAVIENSIA t. 8. 2013 Grzegorz Wiktorowski Uniwersytet Wrocławski Muzeum Farmacji Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu NA CHORYCH RĘCE KŁAŚĆ BĘDĄ... KONCEPTUALIZACJE

Bardziej szczegółowo

Własny pokój etnografek 1

Własny pokój etnografek 1 Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Łódzki Własny pokój etnografek 1 Dedykuję prof. Bronisławie Kopczyńskiej-Jaworskiej (choć nie zgodziłaby się z tezami tego tekstu) Kobiety są

Bardziej szczegółowo

2(12)/2014. Performatywność. www.tematyzszewskiej.pl. Performativity

2(12)/2014. Performatywność. www.tematyzszewskiej.pl. Performativity 2(12)/2014 Performatywność Performativity www.tematyzszewskiej.pl Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Zielonogórski Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu PAKIET INFORMACYJNY

Uniwersytet Zielonogórski Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu PAKIET INFORMACYJNY Uniwersytet Zielonogórski Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu PAKIET INFORMACYJNY Kierunek: SOCJOLOGIA Rok akademicki 011/01 Europejski System Transferu Punktów 1. Informacja o Wydziale 1.1.

Bardziej szczegółowo

FILOLOGICZNA OBSŁUGA INTERNETU I E-EDYTORSTWO

FILOLOGICZNA OBSŁUGA INTERNETU I E-EDYTORSTWO OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA I PUNKTACJA ECTS PRZEDMIOTÓW NA KIERUNKU FILOLOGICZNA OBSŁUGA INTERNETU I E-EDYTORSTWO STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE rekrutacja 2015/2016 i następne Zebrał

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW PROGRAM NAUCZANIA. Kierunek: FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA

KATALOG PRZEDMIOTÓW PROGRAM NAUCZANIA. Kierunek: FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Humanistyczny Zakład Filologii Angielskiej KATALOG PRZEDMIOTÓW PROGRAM NAUCZANIA Studia pierwszego stopnia studia niestacjonarne Kierunek: FILOLOGIA

Bardziej szczegółowo

4. Opis przedmiotu. przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego

4. Opis przedmiotu. przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA 1. Informacje ogólne Nazwa modułu i kod (wg planu studiów) Nazwa modułu (j. ang.) Kierunki studiów Wykłady tematyczne D2-1 Thematic lectures Filologia angielska Specjalność/specjalizacja

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia 1. Geneza inteligencji polskiej. Przemiany, funkcje, miejsce w strukturze społecznej 2. Rola elit w społeczeństwie polskim dwudziestolecia

Ćwiczenia 1. Geneza inteligencji polskiej. Przemiany, funkcje, miejsce w strukturze społecznej 2. Rola elit w społeczeństwie polskim dwudziestolecia Nazwa przedmiotu Społeczeństwo Polskie XX wieku Wykładowca dr Jarosław Chodak Typ przedmiotu(w,ćw, W + CA kw, sem.) Rok studiów I rok studiów I stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych Semestr letni Liczba

Bardziej szczegółowo

MARZENA MARCZEWSKA. jfi, etą WyjjąĄzMn.. CHOROBA STUDIUM JĘZYKOWO-KULTUROWE

MARZENA MARCZEWSKA. jfi, etą WyjjąĄzMn.. CHOROBA STUDIUM JĘZYKOWO-KULTUROWE MARZENA MARCZEWSKA jfi, etą WyjjąĄzMn.. CHOROBA STUDIUM JĘZYKOWO-KULTUROWE J a c i ę z a m a w ia m, j a c i ę w y p ę d z a m... C h o r o b a. s t u d i u m j ę z y k o w o - k u l t u r o w e M arzena

Bardziej szczegółowo

W z a l o g u j s i ę n a l u d o w o!

W z a l o g u j s i ę n a l u d o w o! E t n o L o g W z a l o g u j s i ę n a l u d o w o! M a t e r i a ł y d l a n a u c z y c i e l i K a t a r z y n a S o ł t a n w w w. c e o. o r g. p l / e t n o l o g E t n o L o g Publikacja sfinansowana

Bardziej szczegółowo

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z naszą ofertą!

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z naszą ofertą! dokumentuje, rozwija i popularyzuje wiedzę o historycznych i współczesnych kulturach świata, w tym o formach kultur ludowych, nieelitarnych i popularnych upowszechnia idee tolerancji i edukacji międzykulturowej

Bardziej szczegółowo

Semestry V, VI. 13. Koordynator przedmiotu Prof. dr hab. Jerzy Jarzębski 14. Odpowiedzialny za realizację przedmiotu

Semestry V, VI. 13. Koordynator przedmiotu Prof. dr hab. Jerzy Jarzębski 14. Odpowiedzialny za realizację przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU/MODUŁU/SYLABUS PRZEDMIOTOWY 1. Przedmiot i jego usytuowanie w systemie studiów 1. Jednostka prowadząca kierunek Instytut Polonistyki studiów. Nazwa kierunku studiów Filologia polska 3.

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Bezpieczeństwo i higiena pracy. Rok: I Semestr: 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, s. 1

Kierunek: Bezpieczeństwo i higiena pracy. Rok: I Semestr: 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, s. 1 Kierunek: Bezpieczeństwo i higiena pracy Rok: I Semestr: 1 Bezpieczeństwo i higiena pracy, s. 1 KARTA PRZEDMIOTU Instytut: Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Społeczno- Język angielski, poziom: A2/B1, B.MI.1.J.O.

Bardziej szczegółowo

AKADEMICKIE TOWARZYSTWO ANDRAGOGICZNE EDUKACJA DOROSŁYCH. PÓŁROCZNIK Nr 2 (71) 2014

AKADEMICKIE TOWARZYSTWO ANDRAGOGICZNE EDUKACJA DOROSŁYCH. PÓŁROCZNIK Nr 2 (71) 2014 AKADEMICKIE TOWARZYSTWO ANDRAGOGICZNE EDUKACJA DOROSŁYCH PÓŁROCZNIK Nr 2 (71) 2014 Warszawa 2014 2 Elżbieta Dubas Akademickie Towarzystwo Andragogiczne RADA NAUKOWA Nancy Arthur (Universytet Calgary, Kanada)

Bardziej szczegółowo

REGION ORAZ EDUKACJA REGIONALNA W PODSTAWACH PROGRAMOWYCH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I SZKOŁY PODSTAWOWEJ

REGION ORAZ EDUKACJA REGIONALNA W PODSTAWACH PROGRAMOWYCH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I SZKOŁY PODSTAWOWEJ Ars inter Culturas 2013 nr 2 Anna Józefowicz Uniwersytet w Białymstoku Białystok REGION ORAZ EDUKACJA REGIONALNA W PODSTAWACH PROGRAMOWYCH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I SZKOŁY PODSTAWOWEJ Słowa kluczowe:

Bardziej szczegółowo