dr Zbigniew E. Zieliński Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "dr Zbigniew E. Zieliński Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach zzielinski@wsh-kielce.edu.pl"

Transkrypt

1 Społeczeństwo informacyjne w dobie Web 2.0 dr Zbigniew E. Zieliński Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach Zmiany jakie nastąpiły od czasu upowszechniania i skomercjalizowania się internetu, ukazują to medium jako źródło informacji, reklamy, promocji, handlu, nauki, edukacji i komunikacji. Dostęp do sieci wzmaga kreatywność, a także innowacyjność co jest obecnie pożądaną cechą np. u nowo zatrudnianych pracowników. Pracownik, który jest kreatywny lepiej poradzi sobie w szybko zmieniającej się rzeczywistości, ma świeże pomysły i spojrzenie na otoczenie. Społeczeństwo informacyjne daje możliwość ciągłego rozwoju osobom wykształconym, nadążającym za zmianami, permanentnie podnoszącymi swe kwalifikacje dostęp do wiedzy jest już nie tylko obowiązkowy w szkole, ale także po jej ukończeniu, przez całe życie. Konsekwencją tego jest stały i dynamiczny przyrost wiedzy w społeczeństwie informacyjnym. W artykule poruszono zagadnienia społeczeństwa informacyjnego, elementy i nośniki wiedzy w dobie gospodarki opartej na wiedzy, wykorzystującej technologię Web 2.0. Słowa kluczowe: Web 2.0, internet, społeczeństwo informacyjne, gospodarka oparta na wiedzy, e-learning, blog, serwisy społecznościowe. 1. Wstęp Istniejące definicje społeczeństwa informacyjnego kładą główny nacisk na znaczenie informacji, tak jest w przypadku definicji przygotowanej na I Kongresie Informatyki Polskiej w 1994 roku, gdzie społeczeństwo informacyjne zdefiniowano jako: Społeczeństwo charakteryzujące się przygotowaniem i zdolnością do użytkowania systemów informatycznych, skomputeryzowane i wykorzystujące usługi telekomunikacji do przesyłania i zdalnego przetwarzania informacji 1. Jedną z trafniejszych definicji jest definicja oddająca cechy nowego paradygmatu przetwarzanie informacji i większość dochodu narodowego pochodzi z wykorzystania technologii informacyjnych, na co zwraca uwagę niewielu badaczy 2. Brzmi ona: Społeczeństwo informacyjne to społeczeństwo, które nie tylko posiada rozwinięte środki przetwarzania informacji i komunikowania, lecz środki te są podstawą tworzenia dochodu narodowego i dostarczają źródła utrzymania większości społeczeństwa" 3. Zmiany w dostępie do informacji, sposobu ich publikacji, powstanie nowych zasobów informacyjnych (np. czasopism elektronicznych e-zinów, czy książek elektronicznych e- booków) powoduje znaczący przyrost wiedzy, a także zmiany w potrzebie zdobywania nowej wiedzy. W społeczeństwie industrialnym uniwersytety uczyły, jak używać wiedzy, ale dziś to już nie wystarcza. Teraz uczelnie zapoznają swoich studentów z pewnym kanonem wiedzy, bez której nie da się wejść na rynek pracy. Zaś w interesie każdego studenta jest znalezienie dla siebie niszy, w której będzie specjalistą wysokiej klasy, w której nabędzie nowych 1 Raport 1 Kongresu Informatyki Polskiej, Poznań 1994, szy_kongres/index.html, stan na dzień Jerzy J. Nowak, Społeczeństwo informacyjne geneza i definicje, - stan na dzień Tomasz Goban-Klas, Piotr Sienkiewicz, Społeczeństwo informacyjne: Szanse, zagrożenia, wyzwania, Fundacja Postępu Telekomunikacji, Kraków

2 umiejętności i dzięki nim stanie się konkurencyjny na rynku pracy. Uczelnia w epoce e- społeczeństwa musi również nauczyć, jak tworzyć wiedzę 4. Elementarne zasady społeczeństwa informacyjnego obejmują następujące cechy 5 : wytwarzanie informacji masowy charakter generowanych informacji, masowe zapotrzebowanie na informację i masowy sposób wykorzystywana informacji, przechowywanie informacji techniczne możliwości gromadzenia i nieograniczonego magazynowania informacji, przetwarzanie informacji opracowywanie technologii i standardów umożliwiających m.in. ujednolicony opis i wymianę informacji, przekazywanie informacji przekazywanie informacji bez względu na czas i przestrzeń, pobieranie informacji możliwość odbierania informacji przez wszystkich zainteresowanych, wykorzystywanie informacji powszechne, otwarte i nielimitowane korzystanie z internetu jako źródła informacji. Przekonanie o konieczności inwestowania w nowe technologie, rozwój innowacyjności i wdrażanie gospodarki opartej na wiedzy są priorytetami Unii Europejskiej zawartymi w idei Strategii Lizbońskiej. Kluczowe znaczenie dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego przypisuje się elementom 6 : powszechnej umiejętności korzystania z internetu, brakiem technicznych i ekonomicznych barier dostępu do informacji w postaci cyfrowej, powszechne wykorzystanie technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych przez instytucje państwa, samorządy, digitalizacja dorobku kultury i nauki, bezpłatne udostępnianie tych zasobów informacji, funkcjonowanie gospodarki opartej na wiedzy podnoszenie stałe kwalifikacji obywateli, zapobieganie i zwalczanie zagrożeń technicznych i społecznych związanych z internetem. Reasumując dzięki technologiom IT zwiększa się sprawność administracji, zanikają bariery geograficzne (nawiązywanie znajomości i poznawaniu języków obcych jest o wiele łatwiejsze niż w czasie kiedy internetu nie było), upowszechniają się formy telepracy i edukacji na odległość. Także rynek, przedsiębiorstwa i konsumenci odczuwają poszerzenie otoczenia, zwiększenie konkurencyjności, większą możliwość negocjacji czy powstawanie nowych gałęzi rynku, usług. 2. Czym jest Web 2.0? Pojęcie Web 2.0 zostało wykorzystane po raz pierwszy przez firmę O Reilly Media w 2004 roku. Jako Web 2.0 zwykło się określać serwisy, których treść jest tworzona głównie przez internautów. Każdy, kto odwiedza daną stronę, może po zarejestrowaniu się wpłynąć na jej zawartość, stać się jej twórcą. Firmy tworzące strony internetowe, mają więc za zadanie przygotować jedynie platformę komunikacji i współpracy dla internautów, a nie oferować gotową treść. Taka zmiana ma szeroko idące konsekwencje. Zanika standardowy podział 4 Joanna Papińska-Kacperek, Społeczeństwo informacyjne, PWN, Warszawa Społeczeństwo informacyjne, stan na dzień Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce na lata , Warszawa

3 uczestników globalnej sieci na twórców i biernych odbiorców. Teraz każdy internauta może jednocześnie tworzyć i czerpać informacje z sieci 7. Cechy Web 2.0 w wymiarze technologicznym opierają się na wykorzystaniu mechanizmów wiki i blogów, interfejsowi XML oraz technologii stron internetowych AJAX oraz Ruby on Rails. Rysunek 1 Chmura tagów dotycząca sieci Web 2.0 utworzona na podstawie definicji Toma O Reilly What is Web 2.0 Źródło: Wikipedia, stan na dzień Równie istotnymi czynnikami określającymi Web 2.0 są następujące cechy: 1. Tworzenie treści przez internautów korzystających z mechanizmów nie wymagających wiedzy przy tworzeniu stron internetowych (statycznych czy dynamicznych) takich jak: wiki, blogi, RSS, listy dyskusyjne. Narzędzia te znacznie przyczyniają się do wzrostu i popularyzacji wiedzy. 2. Kategoryzacja treści (folksonomia) za pomocą słów kluczowych, Nazwa pochodzi od połączenia angielskich słów folk (ludzie) oraz taxonomy (zarządzanie klasyfikacją). W przypadku folksonomii, użytkownik serwisu Web 2.0 opisuje dane zasoby słowami, które uważa za najbardziej adekwatne (częstym zjawiskiem jest tzw. chmura tagów tag cloud). Jest to sposób na graficzne zobrazowanie tematyki poruszanej w danym serwisie Konwergencja mediów integracja, przenikanie się różnych mediów w ramach serwisów, gdzie publikacja treści takich jak tekst, obraz, dźwięk, film i możliwość interakcji z innym uczestnikiem portalu stała się możliwa, powodując powstanie nowych multimedialnych, interaktywnych treści 9. 7 Rafał Krzyżaniak, Web 2.0 w Polsce. Stan obecny. Perspektywy rozwoju. Oczekiwania internautów, Warszawa 2007, stan na dzień Zbigniew Zieliński, Implementacja cech Web 2.0 w systemach e-learning, IV konferencja Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym, Wrocław Henry Jenkins, Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów. WAiP, Warszawa

4 4. Wykorzystanie otwartych licencji takich jak Creative Commons 10 czy GNU GFDL Kreatywność, otwartość oraz model uczestnictwa twórców stron nowej generacji pozwalająca na dodawanie nowych treści w serwisach, zwiększanie zakresu usług oraz ocenianie, komentowanie treści zawartej w portalu prowadzonym przez internautów. Web 2.0 ma za zadanie przynosić społeczności zgromadzonej w ramach serwisu korzyści i potrzebną wiedzę, starając się zwiększyć zaangażowanie użytkowników by stali się aktywnymi uczestnikami tworzącej się społeczności wokół danego portalu. 3. Przykłady zastosowań Web 2.0 w społeczeństwie opartym na wiedzy Najpopularniejszym rozwiązaniem Web 2.0 jest mechanizm wiki. Terminem tym określa się oprogramowanie umożliwiające współpracę wielu użytkowników przy tworzeniu treści internetowych, często bez potrzeby autoryzacji, z publicznym dostępem do edycji treści danego serwisu internetowego. Mechanizm wiki cechuje prostota i łatwość tworzenia oraz aktualizacji stron internetowych, tworzenia linków do zasobów wewnętrznych i zewnętrznych, prosty sposób formatowania i wstawiania tagów oraz możliwość współpracy wielu użytkowników nad jedną stroną 12. Najpopularniejszym przedstawicielem mechanizmu wiki jest Wikipedia - wielojęzyczny projekt internetowej encyklopedii, w którym hasła aktualizują sami internauci. Wikipedia ma ponad artykułów we wszystkich edycjach językowych, włączając w to ponad 2 mln artykułów w wersji angielskiej oraz ponad 400 tys. haseł w wersji polskiej. Istnieje ponad 200 edycji językowych Wikipedii, z czego 30 ma ponad 50 tys. haseł 13. Rysunek 2 Wikipedia Źródło: stan na dzień Creative Commons, stan na dzień GNU GFDL, stan na dzień Marcin Dąbrowski, e-learning przegląd technologii i praktycznych wdrożeń, E-mentor 2/2008, Warszawa Wikipedia, stan na dzień

5 Dobrym przykładem wdrożenia technologii wiki w nauczaniu jest wdrożenie Encyklopedii zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie 14. Do jej powstania przyczyniło się kilkuset autorów: studentów i pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz innych uczelni. Każdy artykuł został ponownie sprawdzony i zatwierdzony, aby wyeliminować wszelkie błędy. Drugim przykładem zastosowania elementów Web 2.0 są blogi (weblog), czyli sieciowych pamiętników, dzienników na których autor zamieszcza datowane wpisy, wyświetlane kolejno. W Polsce istnieje blisko 2,5 miliona blogów (dane: Wikipedia, stan na dzień ), zaś sama medium komunikacyjne jak jest ogół blogów określa się mianem blogosfery. Blogi często stosowane są w edukacji jako narzędzie publikacji ogłoszeń przez prowadzącego, przekazywania informacji studentom, prowadzenia dyskusji. Rysunek 3 Blog Edukacja-Online.pl Źródło: stan na dzień Serwisy społecznościowe są kolejnym popularnym elementem Web 2.0. Charakteryzują się tym, iż zawartość serwisu w części (bądź w całości) redagują użytkownicy. Idea współtworzenia treści, zawartości portalu opiera się na dziennikarstwie obywatelskim jest to rodzaj dziennikarstwa uprawianego przez nieprofesjonalnych dziennikarzy w interesie społecznym. Przykładem takiego rozwiązania jest serwis ithink.pl, Wiadomosci24.pl czy Wolnepodreczniki.pl. Internet pozwala na tworzenie i publikację artykułów w czasie rzeczywistym oraz wspólną pracę w sposób wirtualny dziennikarzy z całego świata Encyklopedia zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków, stan na dzień Dziennikarstwo obywatelskie, stan na dzień

6 Rysunek 4 ithink.pl przykład serwisu społecznościowego Źródło: stan na dzień Reprezentantami Web 2.0 wartymi wymienienia są także serwisy służące do współdzielenia i wymiany plików multimedialnych (media-sharing services). Portale te umożliwiają publikację, dzielenie się oraz wyszukiwanie określonego rodzaju materiałów (dokumentów, zdjęć, filmów, dźwięków, prezentacji multimedialnych, muzyki) co przekłada się na szerokie medium umożliwiające publikację treści edukacyjnych. Serwisy takie jak youtube.pl, Google Video umożliwiają zamieszczanie treści wideo (np. z wykładów, laboratoriów czy doświadczeń) w odpowiednich katalogach w technologii RSS. Powstające serwisy podcastowe (radiowe) i videocastowe (nagrania wideo) z regularnymi publikacjami dźwiękowymi i filmowymi stwarzają możliwość dotarcia do szerokiego grona odbiorców. Prezydent USA George W. Bush publikuje swoje sobotnie przemówienia w formie podcastów. Wielkie korporacje medialne takie jak CNN oraz BBC wprowadziły w ramach testów swoje podcasty. Ich śladem poszło również Polskie Radio. Uczelnie Berkeley i Stanford udostępniają w formie podcastów wybrane wykłady, muzykę i audycje radia studenckiego 16. Serwis Last.fm nazwany społeczną rewolucją muzyczną jest kolejnym przykładem na internetową radiostację oraz muzycznych rekomendacji nadawanych przez internautów. System tworzy szczegółowe profile gustu muzycznego każdego z użytkowników, pokazując ich ulubionych artystów oraz autorów na spersonalizowanych stronach 17. Ostatnim opisywanym narzędziem Web 2.0 są systemy social bookmarking, które pozwalają na zbudowanie katalogowanych źródeł zewnętrznych (linków) tematycznych. Tzw. chmury tagów pozwalają na grupowanie wiedzy, która jest katalogowana i rekomendowana przez użytkowników internetu. Rekomendacje mogą być też wzmacniane przez systemy 16 Podcasting, stan na dzień Last.fm, stan na dzień

7 rankingowe (liczby wskazań) oraz oceny wartości publikowanych adresów. Istotą social bookmarking jest zatem usprawnienie dotarcia do zasobów internetowych o określonej tematyce bądź właściwościach, poprzez tagi (wspólne dla całego serwisu) lub też listy zakładek danego użytkownika serwisu, którego zainteresowania są bliskie naszym Zakończenie Wraz z pojęciem opisującym zmiany w sposobie publikacji treści w internecie Web 2.0, pojawił się nowy termin Library 2.0 (Biblioteka 2.0), który jako pierwszy użył Michael Casey, amerykański badacz bibliotek i technologii informacyjnych. Po raz pierwszy termin ten pojawił się na jego blogu LibraryCrunch 19 w 2005 r. w poście pt. Librarians without borders (Bibliotekarze bez granic). Według niego termin ten oznacza wyszukiwanie informacji na tematy związane z nauką, kulturą, ale również rozrywką. Wyszukiwanie to przeprowadzają bibliotekarze przy aktywnym udziale użytkowników internetu i czytelników bibliotek. Najważniejszymi aspektami Biblioteki 2.0 jest zarówno przełamywanie ograniczeń czasu, jak i przestrzeni z jednoczesną zmianą polityki tradycyjnych bibliotek 20. Zaawansowane technologie wchodzące w skład Web 2.0 pozwalają na zmianę i udoskonalenie możliwości publikacji w formie elektronicznej, multimedialnej włączając to zmiany w funkcjonowaniu samego użytkownika biblioteki, który może być nie tylko obserwatorem, czytelnikiem ale i współtwórcą serwisu bibliotecznego i jego zasobów. Bibliografia 1. Tomasz Goban-Klas, Piotr Sienkiewicz, Społeczeństwo informacyjne: Szanse, zagrożenia, wyzwania, Fundacja Postępu Telekomunikacji, Kraków Joanna Papińska-Kacperek, Społeczeństwo informacyjne, PWN, Warszawa Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce na lata , Warszawa Zbigniew Zieliński, Implementacja cech Web 2.0 w systemach e-learning, IV konferencja Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym, Wrocław Henry Jenkins, Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów. WAiP, Warszawa Marcin Dąbrowski, e-learning przegląd technologii i praktycznych wdrożeń, E- mentor 2/2008, Warszawa Netografia 1. Raport 1 Kongresu Informatyki Polskiej, Poznań 1994, stan na dzień Jerzy J. Nowak, Społeczeństwo informacyjne geneza i definicje, - stan na dzień Społeczeństwo informacyjne, stan na dzień Marcin Dąbrowski, e-learning przegląd technologii i praktycznych wdrożeń, E-mentor 2/2008, Warszawa Michael Casey, Librarians without borders, stan na dzień Grzegorz Gmiterek, Library 2.0. Możliwości zastosowania Web 2.0 w bibliotekach polskich, stan na dzień

8 4. Creative Commons, stan na dzień GNU GFDL, cense, stan na dzień Wikipedia, stan na dzień Encyklopedia zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków, stan na dzień Dziennikarstwo obywatelskie, stan na dzień Podcasting, stan na dzień Rafał Krzyżaniak, Web 2.0 w Polsce. Stan obecny. Perspektywy rozwoju. Oczekiwania internautów, Warszawa 2007, stan na dzień Michael Casey, Librarians without borders, stan na dzień Grzegorz Gmiterek, Library 2.0. Możliwości zastosowania Web 2.0 w bibliotekach polskich, stan na dzień Last.fm, stan na dzień Abstract Information society in Web 2.0 days Changes, which have been made since internet have had commercialised and popularised, show this medium as a source of information, advertisement, trade, knowledge, education and communication. An access to the network increases creativity, and also innovativeness what is currently most desired trait eg. in newly hired employees. Worker, who is creative, gets by better in rapidly changing reality, has fresh ideas and belief of environment. An information society gives a possibility of continuous development for well - educated persons, which follows changes, permanently increases their qualifications an access to knowledge is no longer obligatory in school only, but also after finishing school through a lifetime. This gives a consequence of fixed and dynamic enhancement of knowledge in a information society. Hereby presents issues of an information society, elements and knowledge carriers in ages of economy based on knowledge, that uses Web 2.0 technology. Key words: Web 2.0, internet, knowledge-based economy, e-learning, weblog, knowledge based society. 8

Czy Twoja biblioteka?

Czy Twoja biblioteka? Czy Twoja biblioteka? Stworzyła internetową społeczność użytkowników? Gdy wprowadza jakąś usługę, to czy systematycznie ocenią ją i usprawnia? Bierze pod uwagę opinie użytkowników? Zna potrzeby swoich

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie nowych mediów w procesie kształcenia jako przykład innowacji dydaktycznej

Wykorzystanie nowych mediów w procesie kształcenia jako przykład innowacji dydaktycznej Wykorzystanie nowych mediów w procesie kształcenia jako przykład innowacji dydaktycznej mgr Sylwia Polcyn-Matuszewska Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Informacja o autorce: mgr Sylwia Polcyn-Matuszewska

Bardziej szczegółowo

Pedagogika tradycyjna

Pedagogika tradycyjna Web 2.0 wyzwaniem dla współczesnej edukacji aspekt technologiczny 1 Jak kształcić młodych ludzi, którzy wejdą na rynek pracy za kilka, 10, 20 lat. Jak edukować, by nie zablokować kreatywności młodych i

Bardziej szczegółowo

Wyszukiwanie w czasie rzeczywistym sposób na zwiększenie widoczności zasobów bibliotek cyfrowych w wyszukiwarkach internetowych Karolina Żernicka

Wyszukiwanie w czasie rzeczywistym sposób na zwiększenie widoczności zasobów bibliotek cyfrowych w wyszukiwarkach internetowych Karolina Żernicka Wyszukiwanie w czasie rzeczywistym sposób na zwiększenie widoczności zasobów bibliotek cyfrowych w wyszukiwarkach internetowych Karolina Żernicka Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Społeczność Biblioteka 2.0 jako społeczność wirtualna

Społeczność Biblioteka 2.0 jako społeczność wirtualna Konferencja Polskie Biblioteki Cyfrowe 2009 8-10 grudnia 2009 Cyfrowy bibliotekarz i cyfrowy czytelnik - spotkania wirtualne Społeczność Biblioteka 2.0 jako platforma komunikacji Tematyka prezentacji Internet

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK MIĘDZY INFORMATYKĄ I TECHNOLOGIĄ INFORMACYJNĄ

ZWIĄZEK MIĘDZY INFORMATYKĄ I TECHNOLOGIĄ INFORMACYJNĄ ZWIĄZEK MIĘDZY INFORMATYKĄ I TECHNOLOGIĄ INFORMACYJNĄ Technologia informacyjna Grażyna Koba wyd. MiGra INFORMATYKA Koncentruje się wokół problemu informacji oraz wokół komputera, jego budowy, programowania

Bardziej szczegółowo

Iv. Kreatywne. z mediów

Iv. Kreatywne. z mediów Iv. Kreatywne korzystanie z mediów Edukacja formalna dzieci Kreatywne korzystanie z mediów [ 45 ] Zagadnienia Wychowanie przedszkolne Szkoła podstawowa, klasy 1-3 Szkoła podstawowa, klasy 4-6 Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Możliwości pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na digitalizację zasobów

Możliwości pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na digitalizację zasobów Możliwości pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na digitalizację zasobów Teresa E. Szymorowska Wojewódzka Biblioteka Publiczna Książnica Kopernikańska w Toruniu e-polska Biblioteki i archiwa

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE

Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE EDYTA BARACZ Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE Społeczeństwo informacyjne to typ społeczeństwa, którego kształtowanie się ściśle związane

Bardziej szczegółowo

Informacja w społecznościowym Internecie

Informacja w społecznościowym Internecie Informacja w społecznościowym Internecie NARZĘDZIA, ŹRÓDŁA, TWÓRCY Agnieszka Koszowska Biblioteka Śląska w Katowicach Informacja w świecie cyfrowym, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, 3 marca

Bardziej szczegółowo

Trendy WEB 2.0 w e-learningu

Trendy WEB 2.0 w e-learningu Trendy WEB 2.0 w e-learningu Katarzyna Witek Centrum Rozwoju Edukacji Niestacjonarnej Szkoła Główna Handlowa W prezentacji: 1. Cyfrowi wychowankowie i najwaŝniejsze kompetencje w XXI wieku 2. Trendy Web

Bardziej szczegółowo

Sposoby wyszukiwania multimedialnych zasobów w Internecie

Sposoby wyszukiwania multimedialnych zasobów w Internecie Sposoby wyszukiwania multimedialnych zasobów w Internecie Lidia Derfert-Wolf Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy e-mail: lidka@utp.edu.pl III seminarium z cyklu INFOBROKER:

Bardziej szczegółowo

Wikipedia działanie i architektura informacji

Wikipedia działanie i architektura informacji Wikipedia działanie i architektura informacji Robert Drózd, Marek Stelmasik Poprawki: listopad 2009, luty 2010. Tekst prezentacji udostępniony w domenie publicznej. Agenda 1. Podstawy Wikipedii (10 min.)

Bardziej szczegółowo

Axiell Arena Biblioteka XXI wieku

Axiell Arena Biblioteka XXI wieku Axiell Arena Biblioteka XXI wieku Wstęp Axiell Arena to system zarządzania informacją biblioteczną, stworzony w oparciu o zaawansowany system zarządzania treścią internetową czyli Content Management System

Bardziej szczegółowo

Gdzieś w bibliotece jeleniogórskiej, 14 grudnia Wirtualna biblioteka e-pogranicze

Gdzieś w bibliotece jeleniogórskiej, 14 grudnia Wirtualna biblioteka e-pogranicze Gdzieś w bibliotece jeleniogórskiej, 14 grudnia 19... Wirtualna biblioteka e-pogranicze Jelenia Góra, 14.12.2012, Joanna Broniarczyk Związane tradycyjnie z bibliotekami media i procesy powstają już tylko

Bardziej szczegółowo

tel. fax. 41 332 32 03 e-mail: sodmidn@sodmidn.kielce.pl www.sodmidn.kielce.pl

tel. fax. 41 332 32 03 e-mail: sodmidn@sodmidn.kielce.pl www.sodmidn.kielce.pl SAMORZĄDOWY OŚRODEK DORADZTWA METODYCZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI w Kielcach 25-431 KIELCE, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42 tel. fax. 41 332 32 03 e-mail: sodmidn@sodmidn.kielce.pl www.sodmidn.kielce.pl

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia społeczeństwa informacyjnego jako element polityki spójności Unii Europejskiej oraz procesu jej rozszerzania

Zagadnienia społeczeństwa informacyjnego jako element polityki spójności Unii Europejskiej oraz procesu jej rozszerzania Europejską drogę w kierunku społeczeństwa informacyjnego Zagadnienia społeczeństwa informacyjnego jako element polityki spójności Unii Europejskiej oraz procesu jej rozszerzania Włodzimierz Marciński Radca

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE FUNDUSZY UNIJNYCH PRZEZ BIBLIOTEKĘ GŁÓWNĄ AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE

WYKORZYSTANIE FUNDUSZY UNIJNYCH PRZEZ BIBLIOTEKĘ GŁÓWNĄ AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE WYKORZYSTANIE FUNDUSZY UNIJNYCH PRZEZ BIBLIOTEKĘ GŁÓWNĄ AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE Elżbieta Edelman IV Wrocławskie Spotkania Bibliotekarzy Organizacja Czytelni Multimedialnej Europejski Fundusz Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Konferencja Biblioteka Akademicka: Infrastruktura Uczelnia Otoczenie Gliwice, października 2013 r.

Konferencja Biblioteka Akademicka: Infrastruktura Uczelnia Otoczenie Gliwice, października 2013 r. Konferencja Biblioteka Akademicka: Infrastruktura Uczelnia Otoczenie Gliwice, 24-25 października 2013 r. Po pierwsze Primo! Doświadczenia z wdrożenia mgr Martyna Darowska Biblioteka Główna Politechnika

Bardziej szczegółowo

Bibliotekarze i czytelnicy w dobie nowych technologii i koncepcji organizacyjnych bibliotek Gdańsk, 17-18 maja 2012 r.

Bibliotekarze i czytelnicy w dobie nowych technologii i koncepcji organizacyjnych bibliotek Gdańsk, 17-18 maja 2012 r. Bibliotekarze i czytelnicy w dobie nowych technologii i koncepcji organizacyjnych bibliotek Gdańsk, 17-18 maja 2012 r. VI Bałtycka Konferencja Zarządzanie i organizacja bibliotek zorganizowana została

Bardziej szczegółowo

Wpływ mediów społecznościowych na rozwój komunikacji naukowej

Wpływ mediów społecznościowych na rozwój komunikacji naukowej Wpływ mediów społecznościowych na rozwój komunikacji naukowej wystąpienie przygotowała Karolina Donosewicz studentka II roku na kierunku Informacja w Instytucjach espołeczeństwa Uniwersytet Śląski w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Sieć co łowi wszystkie ryby, czyli poradnictwo zawodowe a Internet Anna Sarczyńska i Zbigniew Brzeziński

Sieć co łowi wszystkie ryby, czyli poradnictwo zawodowe a Internet Anna Sarczyńska i Zbigniew Brzeziński Sieć co łowi wszystkie ryby, czyli poradnictwo zawodowe a Internet Anna Sarczyńska i Zbigniew Brzeziński Kraków, 5 czerwca 2014 roku Niesłychanie ważny plan dotarcia do celu Internet jako emanacja rynku

Bardziej szczegółowo

Małopolska Chmura Edukacyjna Projekt pilotażowy MRPO, działanie 1.2

Małopolska Chmura Edukacyjna Projekt pilotażowy MRPO, działanie 1.2 Małopolska Chmura Edukacyjna Projekt pilotażowy MRPO, działanie 1.2 Sławomir Zieliński Katedra Informatyki AGH Wprowadzenie 2014 Katedra Informatyki, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji,

Bardziej szczegółowo

Zasoby internetowe do darmowej nauki języka angielskiego. Alicja Wojgienica

Zasoby internetowe do darmowej nauki języka angielskiego. Alicja Wojgienica Zasoby internetowe do darmowej nauki języka angielskiego Alicja Wojgienica Wśród zasobów można wyróżnić między innymi: portale tematyczne, słowniki, materiały do pobrania ze stron wydawnictw brytyjskich,

Bardziej szczegółowo

Media społecznościowe w służbie komunikacji społecznej

Media społecznościowe w służbie komunikacji społecznej Media społecznościowe w służbie komunikacji społecznej 1 2 Kategoryzacja i charakterystyka wybranych serwisów społecznościowych Planowanie i wdrażanie strategii promocji kampanii i innych treści w mediach

Bardziej szczegółowo

13. Plan rozwoju programu Cyfrowa Przyszłość

13. Plan rozwoju programu Cyfrowa Przyszłość 13. Jarosław Lipszyc współpraca: Katarzyna Sawko Projekt Cyfrowa przyszłość jest realizowany przez Fundację Nowoczesna Polska od października 2011. Jednym z celów projektu, zrealizowanym w pierwszym etapie

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNOŚCI INTERNETOWE

SPOŁECZNOŚCI INTERNETOWE SPOŁECZNOŚCI INTERNETOWE Wykorzystanie nowoczesnych technologii w badaniach konsumenckich Inquiry sp. z o.o. O INQUIRY Od ponad 10 lat prowadzimy badania konsumenckie dla klientów z branży FMCG, sieci

Bardziej szczegółowo

Komunikacja naukowa, otwartość i współpraca na portalach społecznościowych

Komunikacja naukowa, otwartość i współpraca na portalach społecznościowych Komunikacja naukowa, otwartość i współpraca na portalach społecznościowych PAULINA STUDZIŃSKA-JAKSIM Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie INTERPERSONALNA PERSWAZYJNA WERBALNA JĘZYKOWA

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie mediów społecznościowych w działaniach ratowniczych: korzyści, zagrożenia, oczekiwania, potrzeby.

Wykorzystanie mediów społecznościowych w działaniach ratowniczych: korzyści, zagrożenia, oczekiwania, potrzeby. KONWERSATORIUM Systemy inteligentne w ochronie gospodarki AMW 20-21 maja 2015 r. Wykorzystanie mediów społecznościowych w działaniach ratowniczych: korzyści, zagrożenia, oczekiwania, potrzeby. Inga Abgarowicz

Bardziej szczegółowo

Systemy e-handlu - porównanie szkolenia wspieranego platformą e-learningową oraz studiów podyplomowych prowadzonych trybem blended learning

Systemy e-handlu - porównanie szkolenia wspieranego platformą e-learningową oraz studiów podyplomowych prowadzonych trybem blended learning Systemy e-handlu - porównanie szkolenia wspieranego platformą e-learningową oraz studiów podyplomowych prowadzonych trybem blended learning doc. dr Zbigniew E. Zieliński Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława

Bardziej szczegółowo

Andrzej Syguła Wirtualne Wyspy Wiedzy. E-learning jako nowa forma kształcenia

Andrzej Syguła Wirtualne Wyspy Wiedzy. E-learning jako nowa forma kształcenia Andrzej Syguła Wirtualne Wyspy Wiedzy W Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu realizowany jest projekt wdroŝenia wirtualnej edukacji, nazwany od akronimu

Bardziej szczegółowo

Dokąd idziemy? Co osiągamy?

Dokąd idziemy? Co osiągamy? Dokąd idziemy? Co osiągamy? Partnerzy Szerokiego Porozumienia na Rzecz Umiejętności Cyfrowych Warszawa, 28 kwietnia 2014 r. Misja spowodowanie trwałej zmiany społecznej, w wyniku której mieszkańcy Polski

Bardziej szczegółowo

1. Kierunek: Podyplomowe Studia Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej

1. Kierunek: Podyplomowe Studia Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej 1. Kierunek: Podyplomowe Studia Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej 2. Cel studiów: przekazanie uczestnikom współczesnej wiedzy z bibliotekoznawstwa, bibliotekarstwa i informacji naukowej. Podczas

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE: METODYKA E-LEARNINGU (50h) Tematyka zajęć: PROGRAM EXE NARZĘDZIE DO TWORZENIA ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH (10h)

SZKOLENIE: METODYKA E-LEARNINGU (50h) Tematyka zajęć: PROGRAM EXE NARZĘDZIE DO TWORZENIA ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH (10h) Program szkolenia realizowanego w ramach Projektu BELFER ONLINE + przygotowanie nauczycieli z obszarów wiejskich do kształcenia kompetencji kluczowych uczniów i dorosłych przy wykorzystaniu platform e-learningowych

Bardziej szczegółowo

Postępy edukacji internetowej

Postępy edukacji internetowej Postępy edukacji internetowej na przykładzie działań Centralnego Instytutu Ochrony Pracy Państwowego Instytutu Badawczego dr inż. Małgorzata Suchecka inż. Artur Sychowicz Centralny Instytut Ochrony Pracy

Bardziej szczegółowo

ZBIORY ELEKTRONICZNE. Dostęp do zbiorów elektronicznych. Opis wybranych źródeł elektronicznych. Biblioteka Cyfrowa CYBRA

ZBIORY ELEKTRONICZNE. Dostęp do zbiorów elektronicznych. Opis wybranych źródeł elektronicznych. Biblioteka Cyfrowa CYBRA ZBIORY ELEKTRONICZNE Dostęp do zbiorów elektronicznych Opis wybranych źródeł elektronicznych Biblioteka Cyfrowa CYBRA Biblioteka od lat popularyzuje i udostępnia serwisy oferujące dostęp do pełnych tekstów

Bardziej szczegółowo

Kompetencje informacyjne, ich wdrożenia i rozwój.

Kompetencje informacyjne, ich wdrożenia i rozwój. Kompetencje informacyjne, ich wdrożenia i rozwój. Na przykładzie wybranych uczelni technicznych, medycznych, ekonomicznych i ogólnych Anna Tonakiewicz-Kołosowska Iwona Socik Krajowe Ramy Kwalifikacji dla

Bardziej szczegółowo

Sylabus modułu e-urzędnik

Sylabus modułu e-urzędnik Sylabus modułu e-urzędnik Wymagania konieczne: Zakłada się, że przystępując do egzaminu modułu e-urzędnik, zdający będzie miał opanowany blok umiejętności i wiadomości podstawowych w zakresie zgodnym z

Bardziej szczegółowo

Jakość i otwartość: # otwarte e-podręczniki akademickie AGH

Jakość i otwartość: # otwarte e-podręczniki akademickie AGH Jakość i otwartość: # otwarte e-podręczniki akademickie AGH Karolina Grodecka Centrum e-learningu AGH# Tydzień Otwartej Nauki 2014 20-26 października 2014, Biblioteka Politechniki Łódzkiej Wyzwania edukacji

Bardziej szczegółowo

Tester oprogramowania 2014/15 Tematy prac dyplomowych

Tester oprogramowania 2014/15 Tematy prac dyplomowych Tester oprogramowania 2014/15 Tematy prac dyplomowych 1. Projekt i wykonanie automatycznych testów funkcjonalnych wg filozofii BDD za pomocą dowolnego narzędzia Jak w praktyce stosować Behaviour Driven

Bardziej szczegółowo

Nowe zadania Biblioteki kilka słów o kompleksowym wspomaganiu szkół i placówek

Nowe zadania Biblioteki kilka słów o kompleksowym wspomaganiu szkół i placówek Nowe zadania Biblioteki kilka słów o kompleksowym wspomaganiu szkół i placówek Konferencja SCM biblioteka jako centrum wspomagania Wrocław, 08.10.2013 Beata Malentowicz Biblioteki pedagogiczne nowe zadania

Bardziej szczegółowo

MĄDRY INTERNET. BADANIE ZACHOWAŃ POLSKICH INTERNAUTÓW Prezentacja wyników z badania CAWI dla NETIA S.A.

MĄDRY INTERNET. BADANIE ZACHOWAŃ POLSKICH INTERNAUTÓW Prezentacja wyników z badania CAWI dla NETIA S.A. MĄDRY INTERNET BADANIE ZACHOWAŃ POLSKICH INTERNAUTÓW Prezentacja wyników z badania CAWI dla NETIA S.A. Przygotował: Marcin Kołakowski Koordynacja: Grzegorz Kowalczyk Warszawa, czerwiec 2009 METODOLOGIA:

Bardziej szczegółowo

doc. dr Zbigniew E. Zieliński Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach zzielinski@wsh-kielce.edu.pl

doc. dr Zbigniew E. Zieliński Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach zzielinski@wsh-kielce.edu.pl Przegląd wybranych systemów i narzędzi e-learning doc. dr Zbigniew E. Zieliński Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach zzielinski@wsh-kielce.edu.pl Duża część oprogramowania e-learningowego

Bardziej szczegółowo

Platformy e-learningowe nowe możliwości wzbogacania oferty dydaktycznej w bibliotece akademickiej. Seminarium PolBiT Warszawa, 18-19.03.

Platformy e-learningowe nowe możliwości wzbogacania oferty dydaktycznej w bibliotece akademickiej. Seminarium PolBiT Warszawa, 18-19.03. Platformy e-learningowe nowe możliwości wzbogacania oferty dydaktycznej w bibliotece akademickiej Seminarium PolBiT Warszawa, 18-19.03.2010 Wybrane pola zastosowań e-learningu typowe indywidualne bądź

Bardziej szczegółowo

Marcin Jaromin mjaromin@prz.edu.pl

Marcin Jaromin mjaromin@prz.edu.pl Zarządzanie portalem edukacyjnym Marcin Jaromin mjaromin@prz.edu.pl Centrum e-learningu PRz System Moodle jest zintegrowaną platformą e-nauczania, która może służyć do: prowadzenia szkoleń, które odbywają

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Biblioteki Publicznej w Zbąszyniu

Strategia rozwoju Biblioteki Publicznej w Zbąszyniu Strategia rozwoju Biblioteki Publicznej w Zbąszyniu na lata 2016 2022 I Wstęp Dokument ten, wraz z wszystkimi celami i zadaniami w nim sformułowanymi, jest spójny ze strategią Rozwoju Gminy Zbąszyń na

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Pedagogiczna w Głogowie

Biblioteka Pedagogiczna w Głogowie Program Biblioteki Pedagogicznej w Głogowie w sprawie organizowania i prowadzenia wspomagania szkół i placówek oświatowych na terenie powiatu głogowskiego. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Technologie Informacyjne Mediów - składowa tożsamości Nauk o Mediach. Włodzimierz Gogołek Instytut Dziennikarstwa UW www.gogolek.

Technologie Informacyjne Mediów - składowa tożsamości Nauk o Mediach. Włodzimierz Gogołek Instytut Dziennikarstwa UW www.gogolek. Technologie Informacyjne Mediów - składowa tożsamości Nauk o Mediach Włodzimierz Gogołek Instytut Dziennikarstwa UW www.gogolek.pl Zmiany liczby odbieranych umownych słów http://hmi.ucsd.edu/pdf/hmi_2009_consumerreport_dec9_2009.pdf

Bardziej szczegółowo

DESIGNER APPLICATION. powered by

DESIGNER APPLICATION. powered by DESIGNER APPLICATION powered by O FIRMIE HiddenData specjalizuje się w technologii dystrybucji treści video w Internecie oraz w budowie złożonych, funkcjonalnych aplikacji internetowych i mobilnych. Budujemy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biblioteki Głównej im. prof. Jerzego Altkorna. Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. z dnia 1 października 2012 roku

Regulamin Biblioteki Głównej im. prof. Jerzego Altkorna. Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. z dnia 1 października 2012 roku Regulamin Biblioteki Głównej im. prof. Jerzego Altkorna Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej z dnia 1 października 2012 roku I. Postanowienia ogólne 1 1. Biblioteka Główna im. prof. Jerzego Altkorna

Bardziej szczegółowo

Praca z nowoczesnymi technologiami ICT (rok I)

Praca z nowoczesnymi technologiami ICT (rok I) Praca z nowoczesnymi technologiami ICT (rok I) Propozycja tematyki sieć współpracy i samokształcenia dla dyrektorów szkół oraz nauczycieli (także nauczycieli nie prowadzących zajęć z zakresu informatyki

Bardziej szczegółowo

Tytuł prezentacji podtytuł

Tytuł prezentacji podtytuł Projekty IT, które działają Tytuł prezentacji podtytuł Tomasz Karwatka www.divante.pl O czym będzie? Jak wykorzystać narzędzia Web 2.0 w budowaniu bazy wiedzy? Źródło porażek wdrożeń informatycznych systemów

Bardziej szczegółowo

Platforma epuap. 1-3 marca 2011

Platforma epuap. 1-3 marca 2011 Platforma epuap 1-3 marca 2011 Co to jest epuap? elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (epuap) to system informatyczny, na którym instytucje publiczne udostępniają usługi oparte na elektronicznych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. dr Katarzyna Wodniak

OPIS PRZEDMIOTU. dr Katarzyna Wodniak Załącznik Nr 1.11 pieczątka jednostki organizacyjnej OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Obsługa użytkowników w bibliotece

Bardziej szczegółowo

Implementacja cech Web 2.0 w systemach e-learning

Implementacja cech Web 2.0 w systemach e-learning Zbigniew E. Zieliński Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach Implementacja cech Web 2.0 w systemach e-learning Zastosowanie elementów Web 2.0 w istniejących systemach e-learning wzbogaca

Bardziej szczegółowo

Biblioteki cyfrowe i ich kolekcje

Biblioteki cyfrowe i ich kolekcje Biblioteki cyfrowe i ich kolekcje Elżbieta Szymańska Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu Cel lekcji - przedstawienie historii powstania Bibliotek Cyfrowych; definicja - zapoznanie uczniów

Bardziej szczegółowo

45 h wykład, 15 h laboratorium 6 ECTS egzamin, zal. z oceną Przedmioty z zakresu nauk podstawowych

45 h wykład, 15 h laboratorium 6 ECTS egzamin, zal. z oceną Przedmioty z zakresu nauk podstawowych Załącznik Nr 1.11 pieczątka jednostki organizacyjnej OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU Nazwa

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego E-BRANDING Wszystko co powinieneś wiedzieć, aby nazwa organizacji i jej znak graficzny były rozpoznawalne w Internecie Celem standardu jest zbudowanie rozpoznawalnej marki (nazwy i logotypu) organizacji

Bardziej szczegółowo

Małopolska Chmura Edukacyjna Projekt pilotażowy MRPO, działanie 1.2

Małopolska Chmura Edukacyjna Projekt pilotażowy MRPO, działanie 1.2 Małopolska Chmura Edukacyjna Projekt pilotażowy MRPO, działanie 1.2 Sławomir Zieliński Katedra Informatyki AGH 26 czerwca 2015 Plan prezentacji Wprowadzenie Scenariusze użycia Przykład działania Wyposażenie

Bardziej szczegółowo

Oferta dla III sektora

Oferta dla III sektora Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum Oferta dla III sektora Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum ul. Garncarska 2/9, 61-817 Poznań tel. 501 684 242 e-mail: extremum@extremum.org.pl

Bardziej szczegółowo

Nauczanie na odległość

Nauczanie na odległość P o l i t e c h n i k a W a r s z a w s k a Nauczanie na odległość a standaryzacja materiałów edukacyjnych Krzysztof Kaczmarski Nauczanie na odległość T Nauczanie ustawiczne T Studia przez Internet? T

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wiedzą w instytucji naukowej cz. I

Zarządzanie wiedzą w instytucji naukowej cz. I Zarządzanie wiedzą w instytucji naukowej cz. I Jolanta Przyłuska Dział Zarządzania Wiedzą IMP Łódź Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Biblioteka - Szkolne Centrum Informacji warsztatem pracy i twórczości. Problemy organizacji i funkcjonowania nowoczesnych bibliotek szkolnych

Biblioteka - Szkolne Centrum Informacji warsztatem pracy i twórczości. Problemy organizacji i funkcjonowania nowoczesnych bibliotek szkolnych Biblioteka - Szkolne Centrum Informacji warsztatem pracy i twórczości Problemy organizacji i funkcjonowania nowoczesnych bibliotek szkolnych DEFINICJA Szkolne Centrum Informacji to nowoczesna biblioteka,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU

OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA. CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU Załącznik Nr 1.11 pieczątka jednostki organizacyjnej OPIS PRZEDMIOTU, PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA CZEŚĆ A * (opis przedmiotu i programu nauczania) OPIS PRZEDMIOTU Wydział

Bardziej szczegółowo

Baza Wiedzy Politechniki Warszawskiej uregulowania prawne, organizacja. Jolanta Stępniak Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej

Baza Wiedzy Politechniki Warszawskiej uregulowania prawne, organizacja. Jolanta Stępniak Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej Baza Wiedzy Politechniki Warszawskiej Jolanta Stępniak Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej Początki brak jednego źródła informacji Bibliografia publikacji pracowników PW 1944-1986 wersja drukowana

Bardziej szczegółowo

STUDIA I MONOGRAFIE NR

STUDIA I MONOGRAFIE NR STUDIA I MONOGRAFIE NR 21 WYBRANE ZAGADNIENIA INŻYNIERII WIEDZY Redakcja naukowa: Andrzej Cader Jacek M. Żurada Krzysztof Przybyszewski Łódź 2008 3 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 7 SYSTEMY AGENTOWE W E-LEARNINGU

Bardziej szczegółowo

EPALE Elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie ec.europa.eu/epale

EPALE Elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie ec.europa.eu/epale EPALE Elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie ec.europa.eu/epale Prezentacja informacyjna o platformie EPALE, 28 lipca 2015 Czym jest EPALE? Wielojęzyczna ogólnoeuropejska platforma

Bardziej szczegółowo

Kurs zdalny Podstawy geoinformacji dla nauczycieli

Kurs zdalny Podstawy geoinformacji dla nauczycieli UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Biuro Projektu UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy ul. Sowińskiego 12 pokój 9, 20-040 Lublin, www.dlarynkupracy.umcs.pl telefon: +48 81 537

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1. W ZAKRESIE BEZPIECZNEGO POSŁUGIWANIA SIĘ KOMPUTEREM I OPROGRAMOWANIEM UCZEŃ: przestrzega podstawowych zasad bezpiecznej i higienicznej

Bardziej szczegółowo

w ramach projektu APLIKACJE INTERNETOWE I INFORMATYCZNE DLA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH

w ramach projektu APLIKACJE INTERNETOWE I INFORMATYCZNE DLA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH HARMONOGRAM SZKOLENIA współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej GRUPA 8 TEMATYKA SZKOLEŃ: Moduł I: Interaktywne pomoce dydaktyczne (15 godz.) Moduł II: Aplikacje komputerowe na lekcjach języków obcych

Bardziej szczegółowo

Andragogika. 1. Wprowadzenie do andragogiki. Opr. Katarzyna Verbeek

Andragogika. 1. Wprowadzenie do andragogiki. Opr. Katarzyna Verbeek Andragogika Opr. Katarzyna Verbeek 1. Wprowadzenie do andragogiki Andragogika to dziedzina zajmująca się szeroko pojętym kształceniem dorosłych, ich edukowaniem, wychowaniem i rozwojem. Wywodzi się z pedagogiki,

Bardziej szczegółowo

TOPWEB SPSall Budowanie portalu intranetowego

TOPWEB SPSall Budowanie portalu intranetowego TOPWEB SPSall Budowanie portalu intranetowego Przeznaczenie szkolenia Szkolenie dla osób chcących: Profesjonalnie budować intranetowy portal w oparciu o aplikację Microsoft SharePoint 2013. Sprawnie posługiwać

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Zarządzanie Logistyką w Przedsiębiorstwie, prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie e-podręczników w procesie nauczania i uczenia się

Zastosowanie e-podręczników w procesie nauczania i uczenia się Zastosowanie e-podręczników w procesie nauczania i uczenia się www.epodreczniki.pl epodreczniki.pl platforma edukacyjna dostęp dla każdego i bez granic dostęp na każdym urządzeniu na różne systemy operacyjne

Bardziej szczegółowo

Podejście iteracyjne - jak z humanistów zrobić specjalistów od internetu. Dr Marek Robak

Podejście iteracyjne - jak z humanistów zrobić specjalistów od internetu. Dr Marek Robak Podejście iteracyjne - jak z humanistów zrobić specjalistów od internetu Dr Marek Robak Realizowane projekty Szkolnictwo wyższe Adiunkt, twórca/koordynator specjalizacji internetowej Katedra Internetu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA WSPA

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA WSPA DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA WSPA CO NAS WYRÓŻNIA? KADRA, EKSPERCI, ATMOSFERA ŚRODOWISKOWA WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI BRANŻOWYMI NIESTANDARDOWE ZAJĘCIA PRAKTYCZNE I PRAKTYKI ZAWODOWE DOSTĘP DO NARZĘDZI

Bardziej szczegółowo

WSTĘP PARADYGMATY I DETERMINANTY ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO I GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY... 17

WSTĘP PARADYGMATY I DETERMINANTY ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO I GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY... 17 SPIS TREŚCI WSTĘP... 11 1. PARADYGMATY I DETERMINANTY ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO I GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY... 17 1.1. Istota społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy (Celina

Bardziej szczegółowo

SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE. Bydgoszcz, dnia..2014 r. Usługodawca

SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE. Bydgoszcz, dnia..2014 r. Usługodawca Bydgoszcz, dnia..2014 r. SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE Usługodawca Talem Technologies Sp. z o.o. ul. Cieszkowskiego 22/1; 85-052 Bydgoszcz Tel. 52 366 70 73; Infolinia: 801 080 238 NIP: 967-12-41-356;

Bardziej szczegółowo

W książce omówiono: SAP zostań ekspertem w 24 godziny!

W książce omówiono: SAP zostań ekspertem w 24 godziny! System SAP jest uznanym zintegrowanym systemem informatycznym do zarządzania firmą. Charakteryzuje się ogromnym bogactwem funkcjonalności i elastycznością, ułatwiającą zmianę skali lub profilu działalności

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFICZNA BAZA DANYCH -

BIBLIOGRAFICZNA BAZA DANYCH - BIBLIOGRAFICZNA BAZA DANYCH - PROMOCJĄ CZASOPISM, ARTYKUŁÓW, AUTORÓW I INSTYTUCJI 1 Dorota Buzdygan Biblioteka Politechniki Krakowskiej Bibliograficzne bazy danych i ich rola w rozwoju nauki Poznań 17-19

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA EKOLOGICZNA PRZYSZŁOŚCI JUŻ TERAZ

EDUKACJA EKOLOGICZNA PRZYSZŁOŚCI JUŻ TERAZ EDUKACJA EKOLOGICZNA PRZYSZŁOŚCI JUŻ TERAZ Magdalena Machinko-Nagrabecka Kierownik Działu Edukacji Ekologicznej Centrum UNEP/GRID-Warszawa Warszawa, 23 stycznia 2013 r. NFOŚiGW - Konsultacje w sprawie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Wstęp do informacji naukowej 1400-IN11WIN-SP. Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut/Katedra

OPIS PRZEDMIOTU. Wstęp do informacji naukowej 1400-IN11WIN-SP. Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut/Katedra OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Wstęp do informacji naukowej 1400-IN11WIN-SP Wydział Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut/Katedra Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii

Bardziej szczegółowo

Firmowe media społecznościowe dla pracowników

Firmowe media społecznościowe dla pracowników Firmowe media społecznościowe dla pracowników Raport z badania Maciej Dymalski, Szymon Góralski Wrocław, 2012 ul. Więzienna 21c/8, 50-118 Wrocław, tel. 71 343 70 15, fax: 71 343 70 13, e-mail: biuro@rrcc.pl,

Bardziej szczegółowo

Program działania SBP na lata (projekt)

Program działania SBP na lata (projekt) Program działania SBP na lata 2013-2017 (projekt) 1. Wprowadzenie Program działania SBP na lata 2013-2017 jest drugim etapem wdrażania długofalowej, zaplanowanej na trzy kadencje, Strategii Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie Web 2.0 w bibliotekach cyfrowych. Adam Dudczak

Zastosowanie Web 2.0 w bibliotekach cyfrowych. Adam Dudczak Zastosowanie Web 2.0 w bibliotekach cyfrowych Adam Dudczak (maneo@man.poznan.pl) Plan prezentacji Geneza Web 2.0 Czym jest Web 2.0 Model uczestnictwa Sztandarowe produkty Web 2.0 Ten Ways To Take Advantage

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY E-LEARNINGU W KURSIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE. Honorata Niemiec Agnieszka Wolańska

ELEMENTY E-LEARNINGU W KURSIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE. Honorata Niemiec Agnieszka Wolańska ELEMENTY E-LEARNINGU W KURSIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE Honorata Niemiec Agnieszka Wolańska Termin e-learning E learning - nauczanie z wykorzystaniem technik komputerowych i Internetu, oznacza wspomaganie

Bardziej szczegółowo

MĄDRY INTERNET. BADANIE ZACHOWAŃ POLSKICH INTERNAUTÓW Prezentacja wyników z badania CAWI dla NETIA S.A.

MĄDRY INTERNET. BADANIE ZACHOWAŃ POLSKICH INTERNAUTÓW Prezentacja wyników z badania CAWI dla NETIA S.A. MĄDRY INTERNET BADANIE ZACHOWAŃ POLSKICH INTERNAUTÓW Prezentacja wyników z badania CAWI dla NETIA S.A. Przygotował: Marcin Kołakowski Koordynacja: Grzegorz Kowalczyk Warszawa, czerwiec 2009 METODOLOGIA:

Bardziej szczegółowo

Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Katedra Informatyki Ekonomicznej. Internet 2.0

Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Katedra Informatyki Ekonomicznej. Internet 2.0 Internet 2.0 Plan Czym jest Internet 2.0? Charakterystyczne cechy Internetu 2.0 RóŜnice między Internetem 1.0 a 2.0 Internet 2.0 jaki znamy Technologie Internet Semantyczny a Internet 2.0 Internet 2.0

Bardziej szczegółowo

Izabela Swoboda "Biblioteka w środowisku społecznościowego Internetu : biblioteka 2.0", Grzegorz Gmiterek, Warszawa 2012 : [recenzja]

Izabela Swoboda Biblioteka w środowisku społecznościowego Internetu : biblioteka 2.0, Grzegorz Gmiterek, Warszawa 2012 : [recenzja] Izabela Swoboda "Biblioteka w środowisku społecznościowego Internetu : biblioteka 2.0", Grzegorz Gmiterek, Warszawa 2012 : [recenzja] Bibliotheca Nostra : śląski kwartalnik naukowy 4/4, 126-132 2012 126

Bardziej szczegółowo

Media społecznościowe: wykorzystanie w PR

Media społecznościowe: wykorzystanie w PR : O badaniu Cel Deklarowany zakres wykorzystania mediów społecznościowych w komunikacji public relations i marketingowej Opinie pracowników branży PR & marketing na temat ich oczekiwań związanych z tego

Bardziej szczegółowo

Założenia programowe

Założenia programowe Założenia programowe Nauczanie języków obcych w szkole jest ograniczone czasowo (wymiarem godzin lekcyjnych) i tematycznie (programem nauczania) i z przyczyn oczywistych skupia się często na zagadnieniach

Bardziej szczegółowo

Problemy społeczne i zawodowe informatyki

Problemy społeczne i zawodowe informatyki 1/12 Problemy społeczne i zawodowe informatyki dr inż. Robert Jacek Tomczak Na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska CC BY Stan na dzień: 16 czerwca 2012 2/12 3/12 Definicje Informacja

Bardziej szczegółowo

Jak usługi mobilne zmieniają i kreują nowe media. Piotr Długiewicz

Jak usługi mobilne zmieniają i kreują nowe media. Piotr Długiewicz Jak usługi mobilne zmieniają i kreują nowe media Piotr Długiewicz Ewolucja praktyki marketingowej Mass Marketing Segment Marketing Customer Marketing Real-Time Marketing Brak segmentacji Wynik mierzony

Bardziej szczegółowo

Raportów o Stanie Kultury

Raportów o Stanie Kultury Raport został opracowany na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako jeden z Raportów o Stanie Kultury, podsumowujących zmiany, jakie dokonały się w sektorze kultury w Polsce w ciągu

Bardziej szczegółowo

LimeSurvey serwis do prowadzenia badań on-line

LimeSurvey serwis do prowadzenia badań on-line Aldona Zawałkiewicz Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu LimeSurvey serwis do prowadzenia badań on-line Upowszechnienie dostępu do Internetu, a co za tym idzie łatwiejszy

Bardziej szczegółowo

Pozdrawiam Andrzej Wegner, Consensus. Firma Usługowa.

Pozdrawiam Andrzej Wegner, Consensus. Firma Usługowa. Witam! Polecam Pani/Panu swoją usługę, zajmuję się projektowaniem i tworzeniem stron internetowych jestem włascicielem domeny grudz.pl" zarejestrowanej na potrzeby lokalnego rynku grudziądzkiego, serwerów

Bardziej szczegółowo

social relations agency

social relations agency social relations agency POBIJ REKORD ŚWIATA W SWOJEJ KUCHNI CASE STUDY Facebook Facebook to obecnie najpopularniejszy serwis społecznościowy na świecie. Posiada bardzo dobre możliwości targetowania komunikatów.

Bardziej szczegółowo

Implementacja cech Web 2.0 w systemach e-learning

Implementacja cech Web 2.0 w systemach e-learning Implementacja cech Web 2.0 w systemach e-learning doc. dr Zbigniew E. Zieliński Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach zzielinski@wsh-kielce.edu.pl Zastosowanie elementów Web 2.0

Bardziej szczegółowo

Materiał dystrybuowany na licencji CC-BY-SA

Materiał dystrybuowany na licencji CC-BY-SA Materiał dystrybuowany na licencji CC-BY-SA II Seminarium Technologiczne Warszawa, ORE, 30.08.2013 Autorzy: Krzysztof Kurowski, Piotr Dziubecki Agenda 10.40 12.30 Interfejsy programistyczne i narzędzia

Bardziej szczegółowo