Mirosław Kurkowski. Podręcznik dla autorów kursów prowadzonych z zastosowaniem metody e-learningu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Mirosław Kurkowski. Podręcznik dla autorów kursów prowadzonych z zastosowaniem metody e-learningu"

Transkrypt

1 Mirosław Kurkowski Podręcznik dla autorów kursów prowadzonych z zastosowaniem metody e-learningu z uwzględnieniem grupy beneficjentów w wieku powyżej 50 lat, organizacji wsparcia dla beneficjentów w formach konsultacji i pomocy ze strony doradców zawodowych i psychologów oraz zapewnienia bezpośredniego kontaktu z trenerem przeprowadzającym kurs w miejscu pracy. Wodzisław Śląski 2006

2 Spis treści 1. Przedmowa Wprowadzenie Historia i rozwój e-learningu E-learning jako rozwiązanie na popyt szkoleń Czym jest e-learning Rodzaje e-learningu Zalety i wady e-learningu Możliwości e-learningu Wymagania e-learningu Zasady tworzenia materiałów e-learningowych Problemy edukacji ustawicznej dorosłych Koncepcje kursów w projekcie Pomysł na Sukces...39 Bibliografia...40 Załącznik

3 1. Przedmowa Podręcznik niniejszy jest wewnętrznym materiałem szkoleniowym projektu Pomysł na sukces realizowanego przez Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Pomysł na sukces administrowanego przez Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim. Jak zapisano w odpowiednich dokumentach powołujących Partnerstwo do życia, głównym celem projektu jest: zwiększenie konkurencyjności firm sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z terenu Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego poprzez dostosowanie kwalifikacji pracodawców i pracowników do potrzeb zmieniającego się rynku pracy dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii informatycznych (e-learningu). 1 Podręcznik przeznaczony jest dla autorów materiałów kursowych tworzonych dla szkoleń przeprowadzanym metodą e-learningu (bądź blended-learningu). Zawiera on podstawowe informacje/wskazówki niezbędne lub przydatne autorom w procesie tworzenia materiałów różnego rodzaju szkoleń wspomaganych komputerowo lub przeprowadzanych metodą e-learningu (lub blended-learningu). Istotną cechą projektu jest ściśle określona pod względem wiekowym grupa osób przeznaczonych do przeszkolenia. Zgodnie z wytycznymi czynników nadzorujących projekt jest to grupa osób po pięćdziesiątym roku życia. Specyfika pracy w tej grupie osób wymaga więc przedstawienia i omówienia nie tylko podstawowych pojęć i zagadnień andragogicznych 2, ale także uwarunkowań nauczania osób w tym określonym przedziale wiekowym. Nie należy traktować niniejszego podręcznika jako opracowania naukowego, chociaż zawiera on krótkie omówienie pojęć definiowanych w odpowiedniej literaturze naukowej, przydatnych, zdaniem autora, podczas tworzenia materiałów kursowych. 1 Portal internetowy Partnerstwa: 2 Andragogika pedagogika osób dorosłych. 3

4 2. Wprowadzenie Stosunkowo łatwy dostęp do sieci teleinformatycznej i związane z tym postępujące lawinowo upowszechnienie Internetu przynosić zaczyna coraz większe korzyści dla powiększających się nieustannie rzesz Internautów. Sieć komputerowa staje się dzisiaj dla wielu niezbędnym narzędziem do zdobywania informacji, prowadzenia korespondencji, czy dokonywania różnego rodzaju operacji, na przykład bankowych. Dzięki łatwej i szybkiej komunikacji oraz powszechnemu dostępowi do informacji coraz częściej proces dydaktyczny prowadzony jest na odległość, właśnie za pośrednictwem Internetu. Niezagrożone jak na razie w swojej dominacji na tym rynku tradycyjne metody kształcenia, oparte w większości na bezpośredniej interakcji nauczyciel-uczeń, zaczynają mieć coraz poważniejszą konkurencję w postaci e-learningu nauczania prowadzonego na odległość wykorzystującego do porozumiewania się sieci komputerowe. Współczesne technologie komputerowe umożliwiają przedstawianie materiału dydaktycznego za pomocą różnorakich technik multimedialnych, co znacznie zwiększa atrakcyjność prezentowanych materiałów a przez to wpływa dodatnio na jakość kształcenia. Niewielu ludzi zdaje sobie sprawę, że koncepcje te nie są czymś nowym, ułatwiają tylko wdrożenie idei i teorii pedagogicznych, które istnieją od wielu stuleci. Już w siedemnastym wieku jeden z klasyków pedagogiki Jan Amos Komeński ( ) sformułował swoją złotą zasadę dydaktyki mówiącą, że: Niech to złotą będzie zasadą dla uczących ażeby, co tylko mogą, udostępniali zmysłom, a więc: rzeczy widzialne wzrokowi, słyszalne słuchowi (...) a jeśli coś jest uchwytne dla kilku zmysłów, należy je kilku zmysłom naraz udostępnić 3. E-learning jest stosowanym obecnie określeniem dla szeroko pojętego nauczania na odległość (ang. distance learning) korzystającego w procesie dydaktycznym z technik komputerowych a zwłaszcza otwartych lub wewnętrznych sieci komputerowych. Środek ciężkości w procesie dydaktycznym jest przeniesiony z bezpośredniej interakcji nauczyciel-uczeń na rolę odpowiednio przygotowanych materiałów edukacyjnych, które mają w sposób wystarczający zrekompensować uczniowi brak stałego i systematycznego kontaktu z Mistrzem. Początkowo model nauczania na odległość był identyczny lub bardzo podobny do tradycyjnego modelu edukacyjnego. Jednak jakość procesu dydaktycznego w tym przypadku pozostawiała wiele do życzenia. Szanse, jakie dały człowiekowi możliwości korzystania z sieci komputerowych pozwoliły na zaprojektowanie 3 Z. Łęski, Media w edukacji, Integracje - Między nauką a praktyką w edukacji, 4

5 i zaimplementowanie edukacyjnych wirtualnych środowisk (tzw. VLE Virtual Learning Environments). W środowiskach tych rolę klasy szkolnej przejęły doskonale zaprojektowane i oprogramowane wirtualne platformy edukacyjne dające zarówno nadzorującemu proces dydaktyczny nauczycielowi jak i uczniowi możliwości nieosiągalne w tradycyjnej metodzie kształcenia. 5

6 3. Historia i rozwój e-learningu Nauczanie wykorzystujące Internet jest rodzajem szeroko pojętego kształcenia na odległość. Można uważać, że jednym z pierwszych przypadków kształcenia tego typu było otrzymanie przez Mojżesza i przekazanie narodowi wybranemu Tablic zawierające Dekalog. Także Listy św. Pawła pisane w czasach wczesnego chrześcijaństwa do wiernych można niewątpliwie zaliczyć do nauczania na odległość. W czasach nowożytnych, już w 1728 roku w koloniach angielskich (obecnie Stany Zjednoczone) ukazało się w prasie pierwsze ogłoszenie o kursach prowadzonych metodami korespondencyjnymi. Polegały one na przesyłaniu pomiędzy nauczycielem a uczniami pocztą tradycyjną materiałów dydaktycznych: treści wykładowych, ćwiczeń, zadań i oczywiście odpowiedzi do nich. W tym czasie w Polsce korespondencyjne metody uczenia rzemieślników wprowadzono na uniwersytetach w Krakowie oraz w Warszawie. Na początku XIX wieku w Stanach Zjednoczonych, jak również w Europie, prowadzono tą formą nauczania kursy językowe, a także kursy stenografii. Jedne z pierwszych w pełni udokumentowanych oraz opisanych kursów korespondencyjnych pochodzą z roku 1837, kiedy to fotograf angielski Sir Izaak Pitman rozpoczął prowadzić kursy stenografii. W 1852 roku w USA nauczaniem korespondencyjnym zajął się również Ben Pitman (brat Izaaka) Jego kursy zostały potem przetłumaczone na kilkanaście języków. Pod koniec XIX wieku William Harper otworzył na Uniwersytecie w Chicago pierwszy, oparty w pełni o metodę korespondencyjną, uniwersytecki program nauczania na odległość. Z czasem coraz więcej uniwersytetów amerykańskich wprowadzało podobne programy. Kolejnym etapem rozwoju przedstawianej formy kształcenia, z technologicznego punktu widzenia, było opracowanie i wdrożenie edukacyjnych programów radiowych. W 1934 roku po raz pierwszy opracowano i zaproponowano odbiorcom kursy radiowe. Idealnym terytorium do prowadzenia szkoleń na odległość okazała się Australia kraj o bardzo małym zagęszczeniu zaludnienia. Właśnie w tym kraju powstało pierwsze radio edukacyjne mające za cel zastąpienie tradycyjnej szkoły. W kolejnym etapie, wraz z upowszechnieniem się telewizji, rozpoczęto prowadzić kursy wykorzystujące przekaz wizualny. Pionierem tego typu technologii okazał się Uniwersytet Stanowy stanu Iowa w USA, w którym w 1945 roku rozpoczęto nadawanie telewizyjnych programów edukacyjnych. Szkolenia tego typu, wykorzystujące kasety audio i video są nadal bardzo popularne. Dość długo trwało kompleksowe wprowadzenie metod nauczania na odległość do uniwersytetów. Dopiero w 1969 roku brytyjski Open 6

7 University, który wprowadził nauczanie na odległość jako pełną formę kształcenia, przełamując tym samym ostatecznie bariery mentalne środowiska akademickiego. Wczesne lata dziewięćdziesiąte to początek bardzo szybkiego i trwale postępującego rozwoju otwartych, rozległych sieci komputerowych oraz globalnej sieci Internet. Kolejnym etapem rozwoju szkoleń prowadzonych na odległość było wprowadzenie programów edukacyjnych wykorzystujących technologie komputerowe i skorzystanie z możliwości komunikacji za pośrednictwem sieci komputerowej. Dało to możliwości błyskawicznego rozwoju kształcenia na odległość właśnie za pośrednictwem Internetu. Wprowadzenie tej formy nauczania na odległość było prawdziwym przełomem. Wraz z rozwojem elektronicznych metod przekazu i dostępu do sieci komputerowych wciąż powstają nowe instytucje i technologie oferujące nauczanie tego typu. W roku 1998 w Stanach Zjednoczonych korzystało z takiej formy edukacji ok. 500 tys. osób, a w 2004 liczba ta przekroczyła 5 milionów. W 2000 r. w USA 75% uniwersytetów oferowało różnorodne formy (pełne i częściowe) edukacji przez Internet. Obecnie Open University (GB) chwali się liczbą kilkuset tysięcy, a Uniwersytet w Hagen ma zapisanych około sześćdziesiąt tysięcy wirtualnych słuchaczy. Według analityków w najbliższej przyszłości ponad osiemdziesiąt procent szkoleń odbywać się będzie przy pomocy Internetu. Istnieje wiele uwarunkowań mających wpływ na obecny bardzo szybki rozwój technologii nauczania na odległość za pośrednictwem sieci komputerowej. Obecnie, rozwój ten spowodowany jest głównie 4 : upowszechnieniem się dostępu do szybkich wewnętrznych lub otwartych sieci komputerowych, ogromnymi możliwościami tworzenia różnego rodzaju aplikacji programistycznych doskonałych we wspomaganiu procesu dydaktycznego, rosnącą elastycznością proponowanych rozwiązań (m. in. metodyki i narzędzi programistycznych) w nauczaniu na odległość, łatwością w tworzeniu, przetwarzaniu i przesyłaniu dokumentów w formie elektronicznej, istnieniem sieci ogólno dostępnych wirtualnych bibliotek zawierających ogromne zasoby informacji, postępującą gospodarczą i społeczną globalizacją. Wirtualni słuchacze/uczniowie mogą korzystać z nieustannie poszerzającej się oferty dydaktycznej, mogą uczyć się czego chcą, kiedy 4 Witold T. Bielecki, Założenia dla systemów e-lerning, 7

8 chcą oraz gdzie chcą. Dochodzi do tego jeszcze możliwość wyboru formy, w myśl której chcą się uczyć. Najważniejsze udogodnienia dla uczącego się są następujące: stosunkowo niskie koszty kształcenia, prosta dystrybucja i dostęp do materiałów dydaktycznych, dowolność czasu i miejsca nauki, dynamiczna prezentacja materiału dydaktycznego. Korzyści dla nauczających: swoboda w określeniu miejsca i czasu przeznaczonego na naukę, ułatwiona kontrola i dostęp do informacji o bieżących postępach w nauce. Kształcenie korzystające z metod e-learning jest w Polsce ciągle jeszcze w fazie rozwoju. Koncepcja kształcenia tego typu jest jednak na tyle nośna, że usługami dydaktycznymi opartymi o te metody zajmują się nie tylko ośrodki szkoleniowe, ale także dostawcy technologii komputerowych oraz szkolnictwo, w tym uczelnie wyższe. Oprócz tego, funkcjonują na rynku szkoleń przedstawicielstwa firm zagranicznych, które specjalizują się w kompleksowych usługach związanych z prowadzeniem usług edukacyjnych na odległość. W wielu przypadkach podstawowym medium wykorzystywanym do prowadzenia szkoleń jest Internet. W wielu przypadkach jednak, oferta dydaktyczna polega na instalowaniu odpowiednich platform e-learningowych w wewnętrznych sieciach (Intranetach) przedsiębiorstw zainteresowanych podnoszeniem kwalifikacji przez swoich pracowników. Takie rozwiązania są związane z politykami bezpieczeństwa stosowanymi w firmach, tajemnicach biznesowych, a także prawach autorskich. Jednym z pionierów kształcenia z wykorzystaniem metod e-learning jest projekt Politechniki Warszawskiej - Ośrodek Kształcenia na Odległość OKNO prowadzący od roku akademickiego 2001/2002 na Wydziałach: Elektrycznym, Elektroniki i Technik Informacyjnych oraz Mechatroniki zaoczne studia inżynierskie na specjalnościach: Informatyka Przemysłowa, Inżynieria Komputerowa, Techniki Multimedialne i Mechatronika. Obecnie zdecydowanie najwięcej wirtualnych studentów ma Polski Uniwersytet Wirtualny wspólne przedsięwzięcie Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej oraz Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Obecnie na studiach wirtualnych kształci się kilkuset studentów na kierunkach: Informatyka, Zarządzanie i marketing, Politologia 8

9 i Pielęgniarstwo. Za pośrednictwem Internetu kształcą się tam osoby mieszkające w odległych zakątkach nie tylko Europy, ale nawet świata. W obu wyżej omawianych przypadkach pierwsi absolwenci uzyskali już dyplomy ukończenia studiów wyższych. 9

10 4. E-learning jako rozwiązanie na popyt szkoleń Jedną z sił potęgujących obecnie szybki rozwój e-learningu jest duże zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowanych pracowników i stosunkowo niskie koszty szkolenia za pośrednictwem Internetu. 70% prezesów firm z listy Fortune 1000 uważa niedobór wysoko wyszkolonych kandydatów do pracy za główną barierę dla utrzymania wzrostu i rozwoju firm. Aktualnie średnia cena za dzień szkolenia zamkniętego bez wyżywienia i noclegu kształtuje się na poziomie kilku tysięcy złotych. Cechą wyraźnie różnicującą koszty oferowanych szkoleń jest lokalizacja firmy szkoleniowej. Najdroższe są oczywiście firmy stołeczne. Dzień szkolenia zamkniętego kosztuje w nich znacznie więcej niż w innych dużych miastach. Koszt udziału jednej osoby w jednym dniu szkolenia otwartego wynosi aktualnie mniej więcej od pięciuset do tysiąca złotych. Podobnie jak przy szkoleniach zamkniętych najdroższe są firmy warszawskie, które proponują ceny zbliżające się do tysiąca złotych za osobę na dzień. Znacznie tańsze są firmy z innych dużych miast średnio. Głównym klientem firm szkoleniowych są odbiorcy instytucjonalni 5. Potrzebę podnoszenia kwalifikacji własnych i kwalifikacji swoich pracowników odczuwa większość (65 proc.) menedżerów firm mikro, czyli zatrudniających mniej niż pięciu pracowników oraz aż 76 proc. szefów przedsiębiorstw większych, które zatrudniają powyżej 5 pracowników. W roku 2000-ym szkolenia dla swoich pracowników zorganizuje około firm zatrudniających powyżej 5 pracowników i około firm bardzo małych zatrudniających mniej niż 5 pracowników. Firmy wydadzą na szkolenia ponad 150 mln. USD. Wydatki te w najbliższych latach będą rosły, wraz z walką przedsiębiorstw o zdobycie przewagi konkurencyjnej na rynku i wzrostem znaczenia jakości kadr. Najczęstszym adresatem ofert firm szkoleniowych dla pracowników są dojrzałe organizacyjnie, zamożne, dość duże firmy, którymi kierują profesjonalni menedżerowie. Bez wątpienia te przedsiębiorstwa są też najlepiej przegotowanym, najbardziej świadomym odbiorcą oferty szkoleniowej. W firmach o obrotach wyższych niż 5 mln. zł. rocznie aż dziewięciu na dziesięciu menedżerów miało kontakt z ofertą szkoleniową. Wśród wszystkich firm zatrudniających powyżej 5 osób odsetek szefów, którzy spotkali się z ofertą szkoleń pracowniczych wynosi 81 proc. Znacznie mniej kontaktów z ofertami szkoleniowymi mają firmy mniejsze z małych miejscowości. Zdecydowanie najmniej kontaktu 5 H. Frańczak, K. Chmielewski, K. Sroczyński, Raport: Rynek szkoleń 2000, za: 10

11 z ofertami szkoleniowymi mają osoby zarządzające firmami najmniejszymi, zwłaszcza działające w branżach innych niż branża usługowa. Jest to bez wątpienia swoista rezerwa rynku szkoleń nisza, w której popyt pojawi się w niedługim czasie. Im więcej informacji będzie skierowanych do tego właśnie segmentu firm, tym szybciej będzie postępował proces jego edukacji i pojawi się popyt na szkolenia. Potrzebę doskonalenia się, która na zachodzie z racji dużej konkurencji na rynku pracy jest powszechna, w Polsce odczuwa ją co trzecia osoba. Znaczy to, że około 9 mln. mieszkańców Polski powyżej 15 roku życia chciałoby nabyć jakieś nowe pomocne w życiu umiejętności. Jest to, w porównaniu z innymi usługami, rynek niemałych rozmiarów. Należy jednak pamiętać, że w obecnych czasach wyniesiona ze szkoły wiedza bardzo szybko się dezaktualizuje, a jakość przygotowania kadry pracowniczej polskich przedsiębiorstw jest nader często niska. Przy tym błyskawiczny rozwój wielu branż i pojawiające się nowe dziedziny działalności biznesowej wymagają kadry nie tylko dobrze, ale przede wszystkim nowocześnie wyedukowanej. Biorąc pod uwagę wszystkie te uwarunkowania, obecną potrzebę doskonalenia się wśród dorosłych Polaków można ocenić jako niewielką. Zwłaszcza, że zdecydowaną chęć szkolenia odczuwa tylko 13 proc. osób, które nie obejmuje już obowiązek szkolny (niecałe 4 mln. Polaków). Do tej grupy należą przede wszystkim posiadający już relatywnie dobre wykształcenie absolwenci szkół wyższych. Potrzebę podnoszenia kwalifikacji zawodowych generalnie częściej niż inni ludzie wyrażają osoby posiadające pracę (41 proc.). Szczególnie często zgłaszają ją ludzie przed czterdziestką, ale ani płeć, ani wielkość miejscowości nie ma wpływu na poziom potrzeb szkoleniowych. Interesujące jest, że doskonaleniem kompetencji zawodowych często zainteresowani są uczniowie szkół średnich i wyższych, co można interpretować, jako manifestacja braku zaufania do systemu edukacji. Bez wątpienia rosnące wymagania rynku pracy w najbliższych latach spowodują znaczny wzrost potrzeb rozwijania kompetencji wśród Polaków. Indywidualni odbiorcy szkoleń, to obecnie grupa jeszcze niewielka, która stanowi około 10 proc. całego rynku szkoleniowego (około 20 mln. USD), nie mniej jednak jej potrzeby oraz udział w rynku szkoleń będą rosły. Przed podjęciem decyzji o prowadzeniu szkoleń metodą e-learning każde przedsiębiorstwo winno oszacować swoje potrzeby dotyczące szkoleń. Firma powinna wziąć pod uwagę e-learning, jeśli potrzebuje: zwiększyć efektywność tradycyjnych szkoleń, wprowadzić nowy produkt lub usługę i szybko przeszkolić pracowników, 11

12 szybko wprowadzać do firmy nowych pracowników i wyrównywać ich poziom wiedzy i umiejętności, otrzymywać dokładne informacje o doskonaleniu umiejętności pracowników i lukach w ich wiedzy, wydawać pieniądze na same szkolenia a nie na dojazdy, dotyczy to zarówno elastyczności miejsca pobytu uczącego się, jak i instruktora, dać pracownikom możliwość szkolenia się w miejscu pracy lub w domu, mieć pewność, że każdy pracownik otrzymuje wyczerpujące informacje na dany temat. Bardziej szczegółowe porównanie szkoleń prowadzonych przy pomocy e-learingu z nauczaniem tradycyjnym 6 jest następujące: Koszty Nauczanie tradycyjne - organizator ponosi koszty wynajmu ośrodka szkoleniowego, transportu, zakwaterowania i wyżywienia pracowników, honorarium Instruktora. Koszty uzależnione są w dużym stopniu od liczby uczestników. E-learning - uczestnicy i instruktor nie muszą znajdować się w tym samym miejscu, mogą uczestniczyć w szkoleniu będąc jednocześnie na swoim stanowisku pracy. Wysokość kosztów szkolenia nie jest w zasadzie uzależniona od liczby uczestników. Koszty szkoleń e-learningowych skupiają się na przygotowaniu materiału i utrzymania systemu. Liczba uczestników Nauczanie tradycyjne - liczba uczestników szkolenia jest ograniczona możliwościami ośrodka szkoleniowego. Ilość słuchaczy ma znaczący wpływ na pełne koszty szkolenia. Im więcej słuchaczy tym mniejsze szanse aktywnego uczestnictwa w kursie dla indywidualnego uczestnika. E-learning w zasadzie nieograniczona liczba uczestników. Jakość i sposób przekazywania wiedzy nie są uzależnione od liczby uczestników szkolenia. Większa liczba prowadzących ma mały wpływ na całkowite koszty szkolenia. Miejsce nauki Nauczanie tradycyjne - wymagany jest fizyczny i jednoczesny udział Instruktora i słuchaczy w kursie. E-learning szkolenia mogą odbywać się w każdym miejscu i dowolnym czasie. Wystarczy dostęp do sieci komputerowej

13 Organizacja nauki Nauczanie tradycyjne - wymaga między innymi uzgodnienia wielu szczegółów, takich jak czas, miejsce, liczba uczestników, wynagrodzenie Instruktora, organizacja pracy firmy podczas nieobecności pracowników. E-learning uzgodnienie wielu szczegółów dotyczących szkolenia nie jest konieczne. Każdy z pracowników może pozostać w swoim miejscu pracy i korzystać ze swojego komputera. Nauka może odbywać się również w dom, pod warunkiem dostępu do sieci komputerowej. Czas nauki Nauczanie tradycyjne ściśle określony czas trwania. Przekroczenie czasu sprawia kłopoty organizacyjne i podnosi koszty. E-learning nie ma ściśle ograniczonych ram czasowych. Można dopasować (wydłużać lub skracać) czas trwania kursu do swoich potrzeb i możliwości. Materiał dydaktyczny Nauczanie tradycyjne często brak realizacji materiału dydaktycznego w 100% E-learning dużo większe szanse na pełną realizację materiału dydaktycznego. Tempo nauki Nauczanie tradycyjne instruktor musi przyjąć średnie tempo nauki. Może się zdarzyć, że część grupy nie nadąża za resztą, a część z dużym wyprzedzeniem wykonuje ćwiczenia. E-learning tempo nauki dostosowane do indywidualnych możliwości uczestników kursu. Możliwości techniczne Nauczanie tradycyjne jakość narzędzi stosowanych w procesie nauczania znacząco decyduje o kosztach szkolenia. Ograniczone narzędzia decydują o niskiej atrakcyjności procesu dydaktycznego. E-learning większe możliwości techniczne. Wiedza przekazywana jest w atrakcyjniejszy sposób, co ma wpływ na motywację słuchaczy. Jakość wiedzy Nauczanie tradycyjne jakość wiedzy może być uzależniona od warunków szkolenia i stosowanych narzędzi a także od liczby uczestników. 13

14 E-learning niezależnie od warunków materiał ma tę samą powtarzalną wysoką jakość. Jedynym warunkiem jest posiadanie przeważnie średniej klasy komputera osobistego. Weryfikacja wyników nauki Nauczanie tradycyjne weryfikacja stanu wiedzy uczestników odbywa się zazwyczaj pod koniec szkolenia i wymaga przeprowadzenia egzaminu i sprawdzenia prac. Zazwyczaj podczas kursu uczestnicy jak i instruktor nie znają stopnia opanowania materiału. E-learning w zależności od rodzaju szkolenia można sprawdzić zaangażowanie i efekty pracy uczestnika. 14

15 5. Czym jest e-learning Przede wszystkim dla uściślenia pewnych podstawowych pojęć przypomnijmy, że e-learning jest odmianą szeroko pojętego distance learning'u nauczania na odległość. Składowymi distance learning oprócz e-learningu są: Web Based Training, Computer Based Training jak i kursy korespondencyjne. WBT - Web Based Training - wykorzystuje technologię WWW do dostarczania materiałów szkoleniowych. Materiały są dostępne poprzez przeglądarki internetowe, co pozwala na wzbogacenie lekcji o multimedialne środki przekazu oraz linki do innych materiałów szkoleniowych. Taka forma kształcenia wykorzystuje internetowe mechanizmy komunikacji tj. , czat, grupy dyskusyjne itp. WBT determinuje dwa tryby nauczania: synchroniczny i asynchroniczny. CBT - Computer Based Training - wykorzystuje jedynie systemy komputerowe w celu korzystania z materiałów dydaktycznych w postaci tekstowej, graficznej i dźwiękowej. Najczęściej występuje w formie CD-ROM'ów, natomiast raczej nie posługuje się Internetem jako medium komunikacji. Zaletą zajęć w formie CBT jest ich wysoki stopień multimedialności i interaktywności. Nauczanie korespondencyjne opiera się na przesyłaniu tradycyjną pocztą materiałów edukacyjnych w postaci: podręczników, zeszytów ćwiczeń, kaset audio i video. 7 E-learning to forma nauczania wsparta najnowocześniejszymi technologiami, dla której sieć internetowa jest podstawowym kanałem rozpowszechniania wiadomości. Konieczne jest odróżnienie pojęcia e-learning oraz kształcenia przy pomocy sieci komputerowej, a zwłaszcza przez sieć Internet. E-learning jest określeniem pojęciowo szerszym i dotyczy wszystkich form kształcenia na odległość, wykorzystujących do procesu dydaktycznego nowoczesne technologie elektroniczne. Kształcenie przez Internet zaś to tylko jedna z form szerzej pojętego e-learning. Forma ta umożliwia przekazywanie materiałów dydaktycznych oraz porozumiewanie się z uczniami przy pomocy Internetu bądź mniejszych tzw. wewnętrznych sieci - Intranetów i Ekstranetów. W nauczaniu tradycyjnym środek ciężkości ustanowiony jest na bezpośredniej interakcji nauczyciel-uczeń. Podstawowym źródłem pozyskiwanej wiedzy jest nauczyciel (mistrz). Oczywiście proces 7 15

16 dydaktyczny wspomagają także środki dodatkowe. Są to między innymi podręczniki, zeszyty ćwiczeń, karty pracy, a ostatnio także często materiały audiowizualne, odpowiednio zaprojektowane aplikacje czy wirtualne prezentacje komputerowe. W przypadku kursów zawodowych lub innych z założenia nie trwających zbyt długo można jeszcze wymienić kilkudniowe najczęściej pobyty w ośrodkach szkoleniowych. Podstawową cechą e-learningu, jak każdej metody nauczania na odległość, jest przeniesienie środka ciężkości w nauczaniu z Nauczyciela na materiały dydaktyczne i ucznia. Oczywiście materiał wykładowy musi być odpowiednio zaprojektowany i zapewniać jak najłatwiejszy sposób pozyskiwania z niego wiedzy. Do tego celu stosowanych jest wiele specjalnych technik, z których wiele opartych jest na najnowszych zdobyczach technologii informacyjnej. Jednym z wymagań e-learningu jest nie tylko reorganizacja procesu nauczania, ale również zmiana sposobu uczenia się przez uczniów, którym dostarczane są treści, źródła wiedzy oraz narzędzia edukacyjne. Uczeń realizuje program realizuje w około 80% samodzielnie. Nowy model nauczania wymaga od uczących się samodzielności, zachęca do przejawiania inicjatywy, aktywności i zadawania przemyślanych pytań 8. Główne założenia systemów e-learningowych, to: częściowe lub pełne oddzielenie nauczyciela od ucznia w czasoprzestrzeni, a więc nie tylko w miejscu, ale też w czasie przez ogromną większość czasu trwania nauki, zapewnienie niczym nie zakłóconej komunikacji dwustronnej między nauczycielem a uczniem, łatwa stosunkowo możliwość indywidualnego dopasowywania programu realizowanych zajęć, samodyscyplina i przewaga samokontroli postępów nauki przez ucznia nad tradycyjnymi metodami opartymi o sprawdziany realizowane przez nauczyciela. Nauczyciel w cyberklasie powinien być przewodnikiem po materiałach edukacyjnych oraz motywatorem do pracy, a nie pełnić jedynie, jak w tradycyjnym nauczaniu, roli odtwórcy wiedzy. Nauczyciel powinien ukierunkować ludzi w procesie nauczania pokazując im jak i za pomocą, jakich narzędzi można rozwiązać dany problem. Nauczyciel w wirtualnej klasie powinien charakteryzować się następującymi cechami: chęć do używania nowych zaawansowanych technologii, umiejętność obsługi sprzętu i oprogramowania komputerowego, umiejętne radzenie sobie z brakiem kontaktu bezpośredniego, profesjonalne przygotowanie do zajęć pozwalające efektywnie wykorzystać czas on-line, entuzjazm 9. 8 Tamże. 9 Tamże. 16

17 Wspomnieć tu należy również o motywacji uczących się. Chcący efektywnie i z sukcesami uczyć się w formie e-learningu powinni wykazywać się dużą motywacją do nauki i wewnętrzną samodyscypliną. Ponadto e-learning pozwala na samodzielne wybranie preferowanego formatu dostarczania wiedzy i tempa jej przekazywania. Programy komputerowe mają zawsze tą samą wysoką jakość, nie ma żadnych ograniczeń, jeśli chodzi o czas, miejsce i liczbę szkolonych osób. Szkolenia Internetowe pozwalają także na twardą i sprawiedliwą ocenę wiedzy pracowników zwykle oceny dokonuje komputer, zawsze według tych samych kryteriów. Oczywiście najczęściej pracę uczniów nadzoruje na odległość prowadzący (nauczyciel), jednak jego rola jest w odróżnieniu od tradycyjnych metod nauczania raczej sprawdzająca i wspomagająca 10. W zależności od zapotrzebowania i specyfiki kursów sprawnie działające grupy uczniów powinny liczyć ok. 20 (15 25) uczestników. Pomiędzy słuchaczami i opiekunem powinien nawiązać się wstępny kontakt. Zbyt duża ilość uczniów może utrudnić prowadzącemu kontrolę postępów w nauce oraz spowodować, że niektórzy uczestnicy pozostaną dla niego anonimowi. Tylko osoby, między którymi nawiąże się nić kontaktu będą skłonne do dyskutowania i współpracy przy wykonywaniu zadań. W trakcie trwania danego kursu rekomendowane są osobiste spotkania członków grupy wraz z prowadzącym realizowane na przykład w formie grupowych warsztatów tematycznych. Uczestnicy będą wtedy mieli szansę pracować wspólnie nad projektem i porównać na bieżąco wyniki z doświadczeniami kolegów. Spotkania tego typu mogą znacznie podnieść motywacje uczniów do nauki, a nauczyciel wniknąć bardziej w potrzeby i umiejętności danego ucznia. Kilkunastoletni już rozwój metodyki e-learningu zaowocował opracowaniem i wdrożeniem wielu pomocnych w procesie dydaktycznym narzędzi i metod nauczania. Metody i narzędzia te można podzielić na cztery grupy: 1. Pomoce audio-video wykład zarejestrowany na kasecie wideo lub CD, wykład hipertekstowy, prezentacje multimedialne, audio-konferencje, video-konferencje, nagrania audio, tablica elektroniczna,

18 wirtualne wycieczki, wirtualne biblioteki; 2. Środki aktywizujące praca grupowa, odgrywanie ról i symulacje, grupy dyskusyjne, zadania i ćwiczenia, symulacyjne gry komputerowe, wirtualne laboratoria, dyskusje w czasie rzeczywistym (tzw. chat room), poczta elektroniczna; 3. Narzędzia pomocnicze elektroniczny słownik, elektroniczny konsultant, elektroniczny organizer zajęć; 4. Testy kontrolne testy kontrolne jedno i wielokrotnego wyboru, krzyżówki, quizy. Oto bardziej szczegółowe omówienie wybranych metod 11 : Wykład zarejestrowany na wideo lub płycie CD Tradycyjna forma wykładu pozwala uczniowi na wielokrotne oglądanie go i dokładne przeanalizowanie treści, jeżeli nie została ona dołączona w formie podręcznika do materiałów dydaktycznych. Wykład może być również przekazywany za pośrednictwem telewizji (na przykład kablowej, zakładowej). Warunkiem powodzenia jest tutaj umiejętność atrakcyjnego przekazywania wiedzy w podanej formie przez wykładającego. Wykład hipertekstowy Treści tradycyjnego wykładu są formatowane do specjalnej postaci, która umożliwia wydajny proces uczenia się poprzez sieć komputerową. Wykład zostaje uzupełniony przez obiekty multimedialne bądź odpowiednie odnośniki (mapy, ilustracje, animacje, wideoklipy), linki do materiałów 11 za: Witold T. Bielecki, Założenia dla systemów e-lerning, 18

19 źródłowych, linki do stron WWW czy inne. Pliki te zwykle są tworzone przy pomocy projektanta, znającego odpowiednie technologie tworzenia stron WWW w tym język HTML oraz np. JavaScript. Prezentacja multimedialna Wykłady są dostępne on-line w formie prezentacji na slajdach (np. PowerPoint), czasem wraz z dołączonym nagraniem głosu prowadzącego. Uczeń może w dowolnym momencie zatrzymywać i powtarzać wybrane elementy wykładu. Video-konferencje Spotkanie wideo w trybie synchronicznym pomiędzy wykładowcą i słuchaczem lub małą ich grupą. W zależności od zastosowanego sprzętu wykładowca ma kontakt wizualny jednocześnie z całą grupą (point-tomultipoint) bądź też tylko z jedną osobą w jednym czasie. Praca grupowa Można szeroko wykorzystywać istniejące bardzo atrakcyjne możliwości pracy grupowej. Należy jednak, jeżeli nie moderować to przynajmniej sprawdzać postęp pracy grupy i organizować zajęcia tak, by wręcz wymagały pracy grupowej, np. dyskusje studiów przypadku, dyskusja moderowana, projekty grupowe, odgrywanie ról, wspólne tworzenie esejów i planów badawczych. Narzędzia wspomagające pracę grupową umożliwiają wspólne bezkolizyjne opracowywanie dokumentów, współdzielenie plików i obiektów multimedialnych. Ponadto wyposażone są one w systemy ułatwiające wariantowanie dokumentów, sterowanie przepływem zadań. Wszystkie operacje na danym pliku są zapisywane i mogą być dostępne na żądanie. Możliwe jest zarządzanie uprawnieniami poszczególnych uczestników zespołów zadaniowych. Odgrywanie ról i symulacje Jest to aktywna forma nauczania, która silnie motywuje oraz znacznie podnosi jakość wyników procesu nauczania. Odgrywanie ról może stanowić dobre przygotowanie do końcowych egzaminów, ponieważ zwykle integruje dotychczas poznane zagadnienia i umiejętności. Anonimowość znacznie redukuje stres, zapewnia wszystkim uczestnikom równe szanse. Symulacja jest wartościowym ćwiczeniem, gdyż odbywa się w warunkach naśladujących rzeczywistość. A wirtualna rzeczywistość, która jest perfekcyjna symulacją rzeczywistości stwarza na przykład unikalne możliwości treningu predyspozycji przedsiębiorczych bez ponoszenia konsekwencji finansowych. Lista dyskusyjna Jest to konferencja tekstowa prowadzona w trybie asynchronicznym. Umożliwia rejestrację debaty prowadzonej przez uczestników kursu. 19

20 Słuchacz przy każdym logowaniu się na listy dyskusyjne jest informowany czy pojawiły się jakieś nowe głosy w dyskusji. Zadania i ćwiczenia Zadania mają zachęcić i zmuszać słuchaczy do analizowania przerabianego materiału. Dostęp do zadań powinien być nieograniczony miejscem, czasem, bądź indywidualnym tempem pracy słuchacza. Słuchacze mogą wykonywać zadania indywidualne, w postaci symulacji, odgrywania ról, prezentacji oraz projektów badawczych. Jeżeli opracowanie słuchaczy wnoszą coś nowego to mogą być po akceptacji nauczyciela wykorzystywane do budowania wspólnej bazy wiedzy. Testy kontrolne Interaktywne testy do samodzielnego rozwiązania mogą być zorganizowane na zasadzie testów wielokrotnego wyboru, odpowiedzi w formie brakujących słów lub wyrażeń, testy z jedną prawidłową odpowiedzią. Różnorodność form pozwala na lepsze przygotowanie do egzaminu i sprawdzenie stopnia opanowania materiału przez słuchacza. Zadania do rozwiązania, mogą zawierać wskazówki, podpowiedzi, które ukazują się, gdy słuchacz zgłosi taką potrzebę, w formie rozwijanego menu, odsyłacza do źródeł, materiałów edukacyjnych, ukrytych adnotacji zawierających analogie lub przykłady. Uczeń może sprawdzić czas wykonywania testu i porównać go ze standardowym egzaminem. 20

Początki e-learningu

Początki e-learningu E-learning Początki e-learningu Początków nauczania na odległość można doszukiwać się w Stanach Zjednoczonych w latach 80. Technikę tą początkowo wykorzystywało tylko kilka uczelni wyższych. Widząc zainteresowanie

Bardziej szczegółowo

Realizacja modelu nauczania hybrydowego. jasinski.ukw.edu.pl

Realizacja modelu nauczania hybrydowego. jasinski.ukw.edu.pl Realizacja modelu nauczania hybrydowego na przykładzie platformy b-learningowej dla studentów filologii germańskiej Arkadiusz Jasinski jasinski.ukw.edu.pl Na początku był e-learning czyli model nauczania

Bardziej szczegółowo

E-learning nauczanie na odległość

E-learning nauczanie na odległość E-learning nauczanie na odległość część 2. Cel prezentacji Przekonanie Państwa, że warto uatrakcyjnić i wzbogacić proces dydaktyczny w szkole o pracę z uczniem na platformie e-learningowej Moodle. część

Bardziej szczegółowo

E-learning: nowoczesna metoda kształcenia

E-learning: nowoczesna metoda kształcenia E-learning: nowoczesna metoda kształcenia Tworzenie kursów e-learningowych Karolina Kotkowska Plan prezentacji część I E-learning obiektywnie: 2. Definicja 3. Formy 4. Wady i zalety e-szkoleń 5. Mity 6.

Bardziej szczegółowo

MODUŁ E-learning nauczanie przez Internet

MODUŁ E-learning nauczanie przez Internet MODUŁ E-learning nauczanie przez Internet Czas trwania zajęć: 1 moduł, 12 jednostek lekcyjnych, razem 540. Cele zajęć: Cele operacyjne: UCZESTNICY: mm. zapoznają się terologią nn. rozpoznają różne typy

Bardziej szczegółowo

Regulamin przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Regulamin przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość Regulamin przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych Postanowienia ogólne 1 Zakres przedmiotowy niniejszego Regulaminu obejmuje zasady przygotowywania i prowadzenia zajęć. 2 Podstawę prawną niniejszego

Bardziej szczegółowo

Co to jest blended-learning?

Co to jest blended-learning? Co to jest blended-learning? model tradycyjny model e-learning nauczanie synchroniczne seminaria, prelekcje wykłady, ćwiczenia dyskusje na plenum demonstracje online laboratoria i zdalne symulacje chat

Bardziej szczegółowo

OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUG e-learnig

OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUG e-learnig OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUG e-learnig E-learning jako usługa rozwojowa E-learning to jedna z forma zdalnego nauczania (tj. formy wspomagania procesu uczenia się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi)

Bardziej szczegółowo

Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole

Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole Temat szkolenia: Gryfikacja i inne innowacyjne metody

Bardziej szczegółowo

Platformy e-learningowe nowe możliwości wzbogacania oferty dydaktycznej w bibliotece akademickiej. Seminarium PolBiT Warszawa, 18-19.03.

Platformy e-learningowe nowe możliwości wzbogacania oferty dydaktycznej w bibliotece akademickiej. Seminarium PolBiT Warszawa, 18-19.03. Platformy e-learningowe nowe możliwości wzbogacania oferty dydaktycznej w bibliotece akademickiej Seminarium PolBiT Warszawa, 18-19.03.2010 Wybrane pola zastosowań e-learningu typowe indywidualne bądź

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego AGNIESZKA MAZUREK E-LEARNING JAKO NOWOCZESNE NARZĘDZIE WYKORZYSTYWANE W SZKOLENIACH Projekt realizowany

Bardziej szczegółowo

Regulamin tworzenia i prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie elektronicznej, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Regulamin tworzenia i prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie elektronicznej, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość Regulamin tworzenia i prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie elektronicznej, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 1 Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają odpowiednio:

Bardziej szczegółowo

Elementy planowania zajęć akademickich w Internecie

Elementy planowania zajęć akademickich w Internecie Elementy planowania zajęć akademickich w Internecie Anna K. Stanisławska-Mischke, UJ Maria Wilkin, UW 2. słowa o nas Anna K. Stanisławska-Mischke: od 2006 w Centrum Zdalnego Nauczania Uniwersytetu Jagiellońskiego,

Bardziej szczegółowo

Andragogika. 1. Wprowadzenie do andragogiki. Opr. Katarzyna Verbeek

Andragogika. 1. Wprowadzenie do andragogiki. Opr. Katarzyna Verbeek Andragogika Opr. Katarzyna Verbeek 1. Wprowadzenie do andragogiki Andragogika to dziedzina zajmująca się szeroko pojętym kształceniem dorosłych, ich edukowaniem, wychowaniem i rozwojem. Wywodzi się z pedagogiki,

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 6.12.2006 r.

Wrocław, 6.12.2006 r. ROZWÓJ E-LEARNINGU NA PRZYKŁADZIE MESI dr Jerzy Ładysz Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu Wrocław, 6.12.2006 r. Budowa gospodarki opartej na wiedzy opiera się m.in. na opracowaniu i efektywnym wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

ZARYS WYTYCZNYCH/REKOMENDACJI

ZARYS WYTYCZNYCH/REKOMENDACJI ZARYS WYTYCZNYCH/REKOMENDACJI dotyczących realizacji działania: Budowanie kompetencji w zakresie matematyki, informatyki i nauk przyrodniczych jako podstawy do uczenia się przez cale życie (w tym wspieranie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU

PROGRAM ZAJĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU PROGRAM ZAJĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU N@uczyciel przygotowanie nauczycieli z ZSP do stosowania e-elarningu w nauczaniu i samokształceniu Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

OCENA POZIOMU SATYSFAKCJI I ANALIZA CZASU NAUKI W EDUKACJI MEDYCZNEJ Z WYKORZYSTANIEM PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ

OCENA POZIOMU SATYSFAKCJI I ANALIZA CZASU NAUKI W EDUKACJI MEDYCZNEJ Z WYKORZYSTANIEM PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ VU 15 - XV Konferencja Uniwersytet Wirtualny edukacja w dobie nowych technologii 24-25 czerwca 2015 OCENA POZIOMU SATYSFAKCJI I ANALIZA CZASU NAUKI W EDUKACJI MEDYCZNEJ Z WYKORZYSTANIEM PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ

Bardziej szczegółowo

Formularz rejestracyjny przedmiotu zgłoszonego do realizacji w trybie zdalnym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Formularz rejestracyjny przedmiotu zgłoszonego do realizacji w trybie zdalnym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość Zał. Nr 1 do Regulaminu przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych Formularz rejestracyjny przedmiotu zgłoszonego do realizacji 1. Informacje o prowadzącym zajęcia dydaktyczne z przedmiotu zgłoszonego

Bardziej szczegółowo

Program szkoleń dla nauczycieli w formule blended learning

Program szkoleń dla nauczycieli w formule blended learning Program szkoleń dla nauczycieli w formule blended learning Opracowanie: Eleonora Żmijowska-Wnęk Wrocław 2014 SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP... 3 2. CELE OGÓLNE SZKOLENIA... 4 3. METODY PRACY... 4 4. TREŚCI I PRZEWIDYWANE

Bardziej szczegółowo

Polskie koncepcje legislacyjne jako efekt błędnych poglądów na e-edukację. Jerzy M. Mischke

Polskie koncepcje legislacyjne jako efekt błędnych poglądów na e-edukację. Jerzy M. Mischke Polskie koncepcje legislacyjne jako efekt błędnych poglądów na e-edukację Jerzy M. Mischke Przesłanki 1 komputery jako narzędzia edukacji mają dopiero 15 lat e-edukacja poszukuje swego miejsca w systemie

Bardziej szczegółowo

E-learning jako sposób edukacji dorosłych

E-learning jako sposób edukacji dorosłych R o z d z i a ł I I E-learning jako sposób edukacji dorosłych 2.1. Czym jest e-learning Kiedy rozpoczyna się naukę, warto zastosować starą rzymską zasadę; initium doctrinae sit consideratio nominis (rozpoczynając

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 15. Rozdział 1. Wprowadzenie do e-learningu... 19

Spis treści. Wstęp... 15. Rozdział 1. Wprowadzenie do e-learningu... 19 Spis treści Wstęp... 15 Treść książki... 16 Adresaci książki... 16 Struktura książki... 17 Trzecie wydanie książki... 17 Rozdział 1. Wprowadzenie do e-learningu... 19 Przykłady e-learningu... 20 E-learning

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA,

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, Numer zadania: 11 Innowacje i kreatywność w nauczaniu dzieci i młodzieży - zastosowanie technologii informacyjnej z uwzględnieniem nauczania na odległość SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2009 Wydanie

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania e-learningowe jako narzędzia rozwoju kompetencji zawodowych. Paweł Czerwony Global New Business Manager

Rozwiązania e-learningowe jako narzędzia rozwoju kompetencji zawodowych. Paweł Czerwony Global New Business Manager v Rozwiązania e-learningowe jako narzędzia rozwoju kompetencji zawodowych Paweł Czerwony Global New Business Manager Funmedia Nasza historia Rynki i produkty Liczba użytkowników Kursy online Fakty Dot.

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNE NARZĘDZIE E-LEARNINGOWE

EFEKTYWNE NARZĘDZIE E-LEARNINGOWE XII Konferencja Wirtualny Uniwersytet model, narzędzia, praktyka 13-15 czerwca 2012 EFEKTYWNE NARZĘDZIE E-LEARNINGOWE DO PODNOSZENIA KWALIFIKACJI MEDYCZNYCH Maria MANIA Agnieszka ZAGÓRSKA Marek DZIKIEWICZ

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne metody nauczania przedmiotów ścisłych

Nowoczesne metody nauczania przedmiotów ścisłych Nowoczesne metody nauczania przedmiotów ścisłych Bartosz Ziemkiewicz Wydział Matematyki i Informatyki UMK, Toruń 14 VI 2012 Bartosz Ziemkiewicz Nowoczesne metody nauczania... 1/14 Zdalne nauczanie na UMK

Bardziej szczegółowo

Komunikacja w kursie e-learningowym konieczność czy luksus? Agnieszka Wierzbicka Uniwersytet Łódzki

Komunikacja w kursie e-learningowym konieczność czy luksus? Agnieszka Wierzbicka Uniwersytet Łódzki Komunikacja w kursie e-learningowym konieczność czy luksus? Agnieszka Wierzbicka Uniwersytet Łódzki Sytuacja komunikacyjna w e-learningu ale jaka? interakcja: człowiek komputer/internet/platforma versus

Bardziej szczegółowo

ZAR ZĄ D ZEN IE N r 37/ 2014 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 2 grudnia 2014 r.

ZAR ZĄ D ZEN IE N r 37/ 2014 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 2 grudnia 2014 r. ZAR ZĄ D ZEN IE N r 37/ 2014 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu tworzenia i prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie

Bardziej szczegółowo

OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUGI E-LEARNING

OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUGI E-LEARNING OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUGI E-LEARNING Cel dokumentu Przedstawiony opis jest jedynie przeglądem najważniejszych elementów, na które należy zwrócić uwagę przy wyborze usługi e-learningu. Dokument

Bardziej szczegółowo

I. PROJEKT EDUKACYJNY CO TO TAKIEGO?

I. PROJEKT EDUKACYJNY CO TO TAKIEGO? I. PROJEKT EDUKACYJNY CO TO TAKIEGO? Projekt edukacyjny jest to metoda nauczania, która kształtuje wiele umiejętności oraz integruje wiedzę z różnych przedmiotów. Istotą projektu jest samodzielna praca

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie e-learningu we wspomaganiu procesu nauczania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach na przykładzie AE Katowice elearning System

Wykorzystanie e-learningu we wspomaganiu procesu nauczania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach na przykładzie AE Katowice elearning System Wykorzystanie e-learningu we wspomaganiu procesu nauczania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach na przykładzie AE Katowice elearning System Prof. zw. dr hab. inż Celina M. Olszak Dr Kornelia Batko

Bardziej szczegółowo

Program nauczania przedmiotu uzupełniającego Praktyczne zastosowania informatyki

Program nauczania przedmiotu uzupełniającego Praktyczne zastosowania informatyki II Liceum ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej Curie w Piotrkowie Trybunalskim Praktyczne zastosowanie informatyki program nauczania Agnieszka Pluczak, Paweł Bąkiewicz 205/206 Program nauczania przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Formy dokształcania studentów przyszłych nauczycieli z wykorzystaniem narzędzi TI

Formy dokształcania studentów przyszłych nauczycieli z wykorzystaniem narzędzi TI Małgorzata Bartoszewicz goskab@amu.edu.pl Wydział Chemii, Zakład Dydaktyki Chemii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Poznań Formy dokształcania studentów przyszłych nauczycieli z wykorzystaniem narzędzi

Bardziej szczegółowo

Numer obszaru: 13. Jak pracować z uczniem uzdolnionym informatycznie? Od prostych do poważnych algorytmów w C++ Symbol szkolenia: PUZC++

Numer obszaru: 13. Jak pracować z uczniem uzdolnionym informatycznie? Od prostych do poważnych algorytmów w C++ Symbol szkolenia: PUZC++ Numer obszaru: 13 Jak pracować z uczniem uzdolnionym informatycznie? Temat szkolenia Od prostych do poważnych algorytmów w C++ Symbol szkolenia: PUZC++ SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2011 Strona

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Kierunek studiów: INFORMATYKA Stopień studiów: STUDIA II STOPNIA Obszar Wiedzy/Kształcenia: OBSZAR NAUK TECHNICZNYCH Obszar nauki: DZIEDZINA NAUK TECHNICZNYCH Dyscyplina

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE: METODYKA E-LEARNINGU (50h) Tematyka zajęć: PROGRAM EXE NARZĘDZIE DO TWORZENIA ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH (10h)

SZKOLENIE: METODYKA E-LEARNINGU (50h) Tematyka zajęć: PROGRAM EXE NARZĘDZIE DO TWORZENIA ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH (10h) Program szkolenia realizowanego w ramach Projektu BELFER ONLINE + przygotowanie nauczycieli z obszarów wiejskich do kształcenia kompetencji kluczowych uczniów i dorosłych przy wykorzystaniu platform e-learningowych

Bardziej szczegółowo

Internet a rozwój społeczny i zawodowy osób z niepełnosprawnością

Internet a rozwój społeczny i zawodowy osób z niepełnosprawnością Konferencja einclusion przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu od pomysłu do realizacji Warszawa 06.07.2009 Internet a rozwój społeczny i zawodowy osób z niepełnosprawnością Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji

Bardziej szczegółowo

Instytut Transportu Samochodowego ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa

Instytut Transportu Samochodowego ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa Instytut Transportu Samochodowego ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa tel. +48 22 811 09 44; fax. +48 22 811 09 06 e-mail: info@its.waw.pl www.its.waw.pl Raport końcowy dotyczący szkolenia w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie polityką szkoleniową - od analizy potrzeb do oceny efektywności

Zarządzanie polityką szkoleniową - od analizy potrzeb do oceny efektywności Zarządzanie polityką szkoleniową - od analizy potrzeb do oceny efektywności Opis Jak organizować szkolenia, które przynoszą efekty? Takie pytanie stawia sobie wiele firm. Szkolenie Zarządzanie polityką

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania na lekcjach Edukacji dla Bezpieczeństwa w LO Nr VI we Wrocławiu ul. Hutnicza 45

Przedmiotowy system oceniania na lekcjach Edukacji dla Bezpieczeństwa w LO Nr VI we Wrocławiu ul. Hutnicza 45 Przedmiotowy system oceniania na lekcjach Edukacji dla Bezpieczeństwa w LO Nr VI we Wrocławiu ul. Hutnicza 45 Przedmiotowy system oceniania na lekcjach Edukacji dla Bezpieczeństwa jest zgodny z Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia LOGO FIRMY. Realizowanego przez Nazwa firmy: Adres:

Program szkolenia LOGO FIRMY. Realizowanego przez Nazwa firmy: Adres: LOGO FIRMY Program szkolenia Realizowanego przez Nazwa firmy: Adres: Szkolenie certyfikowane przez Krajową Izbę Gospodarczą Biuro Legalizacji, Certyfikacji i Karnetów ATA ul. Trębacka 4 00-074 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 1 lipca 2015 r. Poz. 43 DECYZJA NR 206 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 24 czerwca 2015 r.

Warszawa, dnia 1 lipca 2015 r. Poz. 43 DECYZJA NR 206 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 24 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 1 lipca 2015 r. Poz. 43 DECYZJA NR 206 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 24 czerwca 2015 r. zmieniająca decyzję w sprawie programu kursu specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Zarządzanie zasobami ludzkimi Zarządzanie zasobami ludzkimi Ćwiczenia V Rozwój pracowników Proces przygotowywania pracownika do wykonywania pracy oraz do zajmowania stanowisk o coraz większej odpowiedzialności Określenie celów zawodowych

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne techniki nauczania w branży medycznej. Teresa Stawińska Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Nowoczesne techniki nauczania w branży medycznej. Teresa Stawińska Uniwersytet Medyczny w Lublinie Nowoczesne techniki nauczania w branży medycznej Teresa Stawińska Uniwersytet Medyczny w Lublinie Wirtualny świat Świat wirtualny, stworzony przy pomocy technologii informacyjnych, angażuje coraz skuteczniej

Bardziej szczegółowo

4C. III MODUŁ. PROJEKT EWALUACJI PROGRAMU ROZWOJU SZKOŁY

4C. III MODUŁ. PROJEKT EWALUACJI PROGRAMU ROZWOJU SZKOŁY 4C. III MODUŁ. PROJEKT EWALUACJI PROGRAMU ROZWOJU SZKOŁY Cele zajęć UCZESTNICY: a. ustalają cele, obszary i adresata ewaluacji b. formułują pytania badawcze i problemy kluczowe c. ustalają kryteria ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie platformy e-learningowej moodle do szkoleń i zarządzania

Wykorzystanie platformy e-learningowej moodle do szkoleń i zarządzania Wykorzystanie platformy e-learningowej moodle do szkoleń i zarządzania Podlaskie Forum Bibliotekarzy 1. Platforma moodle wprowadzenie. 2. Szkolenia oparte na platformie. 3. Platforma moddle do zarządzanie

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I EDUKACJA MULTIMEDIALNA W PRAKTYCE SZKOLNEJ

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I EDUKACJA MULTIMEDIALNA W PRAKTYCE SZKOLNEJ M TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I EDUKACJA MULTIMEDIALNA W PRAKTYCE SZKOLNEJ Autor: Zespół nauczycieli konsultantów Ośrodka Przeznaczenie Szkolenie jest przeznaczone dla nauczycieli różnych przedmiotów, którzy

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA

SZKOLNY PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA SZKOLNY PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA W ZSZ NR 1 IM. WŁADYSŁAWA KORŻYKA W RYKACH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Wstęp Po dokonaniu analizy wyników egzaminu maturalnego z polskiego,matematyki,języka

Bardziej szczegółowo

Angielski twoją szansą

Angielski twoją szansą Angielski twoją szansą program rozwoju językowego osób dorosłych z woj. dolnośląskiego Projektodawca: Advance Ewelina Podziomek Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie:

Bardziej szczegółowo

Problemy optymalizacji, rozbudowy i integracji systemu Edu wspomagającego e-nauczanie i e-uczenie się w PJWSTK

Problemy optymalizacji, rozbudowy i integracji systemu Edu wspomagającego e-nauczanie i e-uczenie się w PJWSTK Problemy optymalizacji, rozbudowy i integracji systemu Edu wspomagającego e-nauczanie i e-uczenie się w PJWSTK Paweł Lenkiewicz Polsko Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych Plan prezentacji PJWSTK

Bardziej szczegółowo

Projekty edukacyjne -jedna z ciekawszych form organizowania procesu kształcenia Realizacja programu edukacyjnego metodą projektu

Projekty edukacyjne -jedna z ciekawszych form organizowania procesu kształcenia Realizacja programu edukacyjnego metodą projektu Projekty edukacyjne -jedna z ciekawszych form organizowania procesu kształcenia Realizacja programu edukacyjnego metodą projektu Opracowała Janina Nowak WOM Gorzów Wlkp. 2006 Co to jest projekt edukacyjny

Bardziej szczegółowo

Czy nauczyciele wykorzystują nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w kształceniu? Raport z badań.

Czy nauczyciele wykorzystują nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w kształceniu? Raport z badań. Czy nauczyciele wykorzystują nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w kształceniu? Raport z badań. dr Katarzyna Mikołajczyk mgr Katarzyna Pietraszek Centrum Rozwoju Edukacji Niestacjonarnej

Bardziej szczegółowo

Marlena Plebańska, Piotr Kopciał Ośrodek Kształcenia na Odległość OKNO Politechnika Warszawska

Marlena Plebańska, Piotr Kopciał Ośrodek Kształcenia na Odległość OKNO Politechnika Warszawska Marlena Plebańska, Piotr Kopciał Ośrodek Kształcenia na Odległość OKNO Politechnika Warszawska Charakterystyka Projektu 1. 2010 rok OKNO PW uruchamia pakiet studiów podyplomowych Informatyka w przedsiębiorstwie

Bardziej szczegółowo

Temat szkolenia: Technologie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu przedmiotów humanistycznych SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2014

Temat szkolenia: Technologie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu przedmiotów humanistycznych SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2014 Numer i nazwa obszaru: 8 Przygotowanie metodyczne nauczycieli w zakresie wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu i uczeniu się Temat szkolenia: Technologie informacyjno-komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne uzupełniające magisterskie (II stopnia)

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne uzupełniające magisterskie (II stopnia) Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne uzupełniające magisterskie (II stopnia) Specjalności: ekonomia menedżerska finanse i rynki finansowe NOWOŚĆ!

Bardziej szczegółowo

Numer obszaru: 7 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów. w nauczaniu wczesnoszkolnym

Numer obszaru: 7 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów. w nauczaniu wczesnoszkolnym Numer obszaru: 7 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów Temat szkolenia: Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu wczesnoszkolnym

Bardziej szczegółowo

Internet PR w praktyce Urszula Kandefer Łukasz Zawadowski Internet + PR = Internet PR Znaczenie Internetu do kreowania wizerunku Internet podstawowe źródło informacji Wzrost znaczenia internetu rozwój

Bardziej szczegółowo

Kliknij, żeby dodać tytuł

Kliknij, żeby dodać tytuł Departament Funduszy Strukturalnych Kliknij, żeby dodać tytuł Edukacja w perspektywie finansowej 2014-2020 Plan prezentacji 1. Środki przewidziane na edukację w latach 2014-2020 w ramach EFS 2. Edukacja

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 202/203 Kierunek studiów: Matematyka Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

System ustalania wartości punktów ECTS dla przedmiotów na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ

System ustalania wartości punktów ECTS dla przedmiotów na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ System ustalania wartości punktów ECTS dla przedmiotów na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ Opis systemu. System akumulacji i transferu punktów ECTS przyjęty na Wydziale Ekonomiczno- Socjologicznym

Bardziej szczegółowo

Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru. Mielec, 6 września 2013 r.

Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru. Mielec, 6 września 2013 r. Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru Mielec, 6 września 2013 r. Zmiany ustawy o systemie oświaty Zmiany w kształceniu zawodowym zostały wprowadzone ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

Numer i nazwa obszaru: 11 Organizacja i prowadzenie kształcenia na odległość. Temat szkolenia: E-learning metody i narzędzia

Numer i nazwa obszaru: 11 Organizacja i prowadzenie kształcenia na odległość. Temat szkolenia: E-learning metody i narzędzia Numer i nazwa obszaru: 11 Organizacja i prowadzenie kształcenia na odległość Temat szkolenia: E-learning metody i narzędzia SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2014 Wydanie 1 Formularz F509 Strona

Bardziej szczegółowo

Komputer w nowoczesnej szkole. Szkolenie online.

Komputer w nowoczesnej szkole. Szkolenie online. skdyronl Autorzy: Małgorzata Rostkowska Przeznaczenie Szkolenie jest przeznaczone dla: Komputer w nowoczesnej szkole. Szkolenie online. Dyrektorów placówek oświatowych i ich zastępców, pracowników wydziałów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacji Nauczania na Odległość (E-learningu) w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu

Regulamin Organizacji Nauczania na Odległość (E-learningu) w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 11/2014 Regulamin Organizacji Nauczania na Odległość (E-learningu) w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu 1 Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. Szkoła Podstawowa w Chojnie ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA W OBSZARZE

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. Szkoła Podstawowa w Chojnie ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA W OBSZARZE Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji http://www.frse.org.pl/

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji http://www.frse.org.pl/ Jak przygotować i realizować projekt, pozyskiwanie środków, partnerów, wątpliwości, pytania, wymiana doświadczeń - fora, przykłady dobrych praktyk, narzędzia pomocne w realizacji Fundacja Rozwoju Systemu

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA POTRZEB I PROBLEMÓW GRUPY DOCELOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ IM. K. KAŁUŻEWSKIEGO I J. SYLLI W ZDUŃSKIEJ WOLI - III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

DIAGNOZA POTRZEB I PROBLEMÓW GRUPY DOCELOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ IM. K. KAŁUŻEWSKIEGO I J. SYLLI W ZDUŃSKIEJ WOLI - III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Zduńska Wola, dnia 8.01.2016r. STAROSTWO POWIATOWE Wydział Edukacji Zduńska Wola DIAGNOZA POTRZEB I PROBLEMÓW GRUPY DOCELOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ IM. K. KAŁUŻEWSKIEGO I J. SYLLI W ZDUŃSKIEJ WOLI - III LICEUM

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI PLAN ROZWOJU SZKOŁY. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Stykowie

EUROPEJSKI PLAN ROZWOJU SZKOŁY. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Stykowie EUROPEJSKI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Stykowie 2014 2019 CELE: 1. Podniesienie umiejętności językowych całej kadry nauczycielskiej oraz kadry kierowniczej.

Bardziej szczegółowo

Konferencja NOWE MEDIA W EDUKACJI

Konferencja NOWE MEDIA W EDUKACJI Konferencja NOWE MEDIA W EDUKACJI 25 października 2010 Hotel Kyriad Prestige Warszawa Janusz Lenkiewicz 7 sposobów zarządzania webcastami dla skutecznego podnoszenia kompetencji pracowników organizacji

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie nowych mediów w procesie kształcenia jako przykład innowacji dydaktycznej

Wykorzystanie nowych mediów w procesie kształcenia jako przykład innowacji dydaktycznej Wykorzystanie nowych mediów w procesie kształcenia jako przykład innowacji dydaktycznej mgr Sylwia Polcyn-Matuszewska Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Informacja o autorce: mgr Sylwia Polcyn-Matuszewska

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim UDA-POKL.03.05.00-00-219/12-00 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 19/2013/III Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 11 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr 19/2013/III Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 11 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr 19/2013/III z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Współczesne Technologie Informatyczne Tworzenie Aplikacji Mobilnych, prowadzonych w

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacji Nauczania na Odległość (E-learningu) na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu

Regulamin Organizacji Nauczania na Odległość (E-learningu) na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu Regulamin Organizacji Nauczania na Odległość (E-learningu) na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu 11 czerwca 2010 Dr Andrzej Niesler Pełnomocnik Rektora ds. Nauczania na Odległość Rozdział I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

metodą projektu. program nauczania realizowany

metodą projektu. program nauczania realizowany mgr Jolanta Bugajska interjola@o2.pl fizyka, technologia informacyjna, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Nowej Soli program nauczania realizowany metodą projektu. Nowa Sól 2002. 1 Spis treœci 1. Projekt

Bardziej szczegółowo

Techniki efektywnej prezentacji i autoprezentacji w biznesie

Techniki efektywnej prezentacji i autoprezentacji w biznesie Techniki efektywnej prezentacji i autoprezentacji w biznesie LondonSAM Polska, Kraków 2014 Opis szkolenia Umiejętność skutecznego komunikowania się jest we współczesnym biznesie sprawą kluczową, a jednym

Bardziej szczegółowo

Raport WSB 2014 www.wsb.pl

Raport WSB 2014 www.wsb.pl Studenci, Absolwenci, Pracodawcy. Raport WSB 2014 www.wsb.pl WPROWADZENIE prof. dr hab. Marian Noga Dyrektor Instytutu Współpracy z Biznesem WSB we Wrocławiu Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce pierwszy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLAS IV-VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLAS IV-VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLAS IV-VI I. CEL OCENY Przedmiotem oceny jest: 1. Aktualny stan wiedzy ucznia i jego umiejętności - zgodny z PP. 2. Tempo przyrostu wiadomości i

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Zarządzanie Logistyką w Przedsiębiorstwie, prowadzonych

Bardziej szczegółowo

OP-IV.272.97.2015.MON Załącznik nr 1c do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

OP-IV.272.97.2015.MON Załącznik nr 1c do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia OP-IV.272.97.2015.MON Załącznik nr 1c do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego

Bardziej szczegółowo

Innowacyjny program nauczania matematyki dla liceów

Innowacyjny program nauczania matematyki dla liceów Justyna Biernacka Konsultant ds. matematyki WODN w Skierniewicach Innowacyjny program nauczania matematyki dla liceów We wrześniu 2015 roku odbyła się VI Ogólnopolska Konferencja GeoGebry. Konferencja

Bardziej szczegółowo

Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.

Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. Projekt to zespołowe, planowane działanie uczniów mające na celu rozwiązanie konkretnego problemu z zastosowaniem różnorodnych metod.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA GÓRNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ im. WOJCIECHA KORFANTEGO w KATOWICACH założenia na lata

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA GÓRNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ im. WOJCIECHA KORFANTEGO w KATOWICACH założenia na lata STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA GÓRNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ im. WOJCIECHA KORFANTEGO w KATOWICACH założenia na lata 2013 2020 Strategia rozwoju Wydziału Zarządzania GWSH wpisuje się ściśle

Bardziej szczegółowo

1. Ustawa z dnia 20 lutego 2015r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw(dz. U. z 2015r.poz.357)

1. Ustawa z dnia 20 lutego 2015r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw(dz. U. z 2015r.poz.357) Przedmiotowe Zasady Oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV-VI obowiązujące od roku szk. 2012/2013 ze zmianami od roku 2015/2016 w Szkole Podstawowej nr 30 im. Marii Zientary Malewskiej w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Zięba. 1 z :28 INFORMACJE O AUTORZE: MAŁGORZATA ZIĘBA

Małgorzata Zięba. 1 z :28 INFORMACJE O AUTORZE: MAŁGORZATA ZIĘBA 1 z 6 2015-01-24 20:28 Małgorzata Zięba INFORMACJE O AUTORZE: MAŁGORZATA ZIĘBA Autorka jest adiunktem w Katedrze Zarządzania Wiedzą i Informacją na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.

Bardziej szczegółowo

Część I. Kryteria oceny programowej

Część I. Kryteria oceny programowej Część I Kryteria oceny programowej 1. Jednostka formułuje koncepcję rozwoju ocenianego kierunku. 1) Koncepcja kształcenia nawiązuje do misji Uczelni oraz odpowiada celom określonym w strategii jednostki,

Bardziej szczegółowo

Procedura realizacji usług szkoleniowych

Procedura realizacji usług szkoleniowych Procedura realizacji usług I. Procedura definiuje warunki realizacji usług świadczonych przez K&K Consulting Przemysław Kułyk II. W ramach oferty firmy znajdują się otwarte, a także zamknięte organizowane

Bardziej szczegółowo

ABC e - learningu. PROJEKT PL35 KOMPETENTNY URZĘDNIK WYśSZA JAKOŚĆ USŁUG W WIELKOPOLSCE

ABC e - learningu. PROJEKT PL35 KOMPETENTNY URZĘDNIK WYśSZA JAKOŚĆ USŁUG W WIELKOPOLSCE ABC e - learningu Termin e-learning (z ang. learning nauka, wiedza, poznanie) oznacza nauczanie na odległość przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technik informatycznych. Dydaktyka wspomagana jest za

Bardziej szczegółowo

Numer i nazwa obszaru: 6 Portale społecznościowe jako narzędzie pracy grupowej. Temat szkolenia:

Numer i nazwa obszaru: 6 Portale społecznościowe jako narzędzie pracy grupowej. Temat szkolenia: Numer i nazwa obszaru: 6 Portale społecznościowe jako narzędzie pracy grupowej Temat szkolenia: Edukacyjne aspekty korzystania z portali społecznościowych SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2013 Wydanie

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie. Specjalność: Pedagogika pracy z zarządzaniem i marketingiem,

Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie. Specjalność: Pedagogika pracy z zarządzaniem i marketingiem, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie Katedra Pedagogiki Pracy dr hab. Henryk Bednarczyk Technologia kształcenia zawodowego Plan nauczania Specjalność: Pedagogika pracy z zarządzaniem i marketingiem,

Bardziej szczegółowo

Odwrócona lekcja odwrócona klasa lub odwrócone nauczanie

Odwrócona lekcja odwrócona klasa lub odwrócone nauczanie Odwrócona lekcja odwrócona klasa lub odwrócone nauczanie Odwrócona lekcja odwrócona klasa lub odwrócone nauczanie Odwrócona lekcja to propozycja na potwierdzone naukowo teorie dotyczące nauczania wyprzedzającego

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie informacji zawodowej w działaniach doradcy klienta

Wykorzystanie informacji zawodowej w działaniach doradcy klienta ECK EUREKA tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 info@eckeureka.pl www.eckeureka.pl Wykorzystanie informacji zawodowej DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU? Informacja zawodowa jest podstawą w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Wymaganie 3:

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Wymaganie 3: RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tuszowie Narodowym rok szkolny 1/16 Wymaganie 3: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.

Bardziej szczegółowo

Przebieg i organizacja kursu

Przebieg i organizacja kursu Przebieg i organizacja kursu ORGANIZACJA KURSU: Kurs Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach. Rola koordynatora w projekcie prowadzony jest przez Internet. Zadania

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE Lody na drodze Ent-teach Rozdział 6 Zarządzanie Projektami

ĆWICZENIE Lody na drodze Ent-teach Rozdział 6 Zarządzanie Projektami ĆWICZENIE Lody na drodze Ent-teach Rozdział 6 Zarządzanie Projektami Opis ćwiczenia W poniższym zadaniu, uczestnicy muszą zaplanować tydzień sprzedaży lodów na ulicy w ich rodzinnym mieście (centrum).

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie na szkolenie

Zaproszenie na szkolenie Zaproszenie na szkolenie Przygotowanie do certyfikacji z zarządzania projektami (blended learning) Kurs e- learningowy z wykorzystaniem gry symulacyjnej kończący się egzaminem w PMI. Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

WDN Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli rok szkolny 2015/2016

WDN Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli rok szkolny 2015/2016 WDN Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli rok szkolny 2015/2016 Przyjęty 27 sierpnia na posiedzeniu Rady Pedagogicznej wdrożony do realizacji w roku szkolnym 2015/2016 Poznań 2015 Wewnątrzszkolne Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować zajęcia komputerowe dla osób dorosłych w bibliotece?

Jak przygotować zajęcia komputerowe dla osób dorosłych w bibliotece? Jak przygotować zajęcia komputerowe dla osób dorosłych w bibliotece? Cz. 3. Opracowanie programu zajęć Przygotowując program zajęć dla osób dorosłych możemy skorzystać z następujących zasad: Łączymy to,

Bardziej szczegółowo