Mirosław Kurkowski. Podręcznik dla autorów kursów prowadzonych z zastosowaniem metody e-learningu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Mirosław Kurkowski. Podręcznik dla autorów kursów prowadzonych z zastosowaniem metody e-learningu"

Transkrypt

1 Mirosław Kurkowski Podręcznik dla autorów kursów prowadzonych z zastosowaniem metody e-learningu z uwzględnieniem grupy beneficjentów w wieku powyżej 50 lat, organizacji wsparcia dla beneficjentów w formach konsultacji i pomocy ze strony doradców zawodowych i psychologów oraz zapewnienia bezpośredniego kontaktu z trenerem przeprowadzającym kurs w miejscu pracy. Wodzisław Śląski 2006

2 Spis treści 1. Przedmowa Wprowadzenie Historia i rozwój e-learningu E-learning jako rozwiązanie na popyt szkoleń Czym jest e-learning Rodzaje e-learningu Zalety i wady e-learningu Możliwości e-learningu Wymagania e-learningu Zasady tworzenia materiałów e-learningowych Problemy edukacji ustawicznej dorosłych Koncepcje kursów w projekcie Pomysł na Sukces...39 Bibliografia...40 Załącznik

3 1. Przedmowa Podręcznik niniejszy jest wewnętrznym materiałem szkoleniowym projektu Pomysł na sukces realizowanego przez Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Pomysł na sukces administrowanego przez Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim. Jak zapisano w odpowiednich dokumentach powołujących Partnerstwo do życia, głównym celem projektu jest: zwiększenie konkurencyjności firm sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z terenu Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego poprzez dostosowanie kwalifikacji pracodawców i pracowników do potrzeb zmieniającego się rynku pracy dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii informatycznych (e-learningu). 1 Podręcznik przeznaczony jest dla autorów materiałów kursowych tworzonych dla szkoleń przeprowadzanym metodą e-learningu (bądź blended-learningu). Zawiera on podstawowe informacje/wskazówki niezbędne lub przydatne autorom w procesie tworzenia materiałów różnego rodzaju szkoleń wspomaganych komputerowo lub przeprowadzanych metodą e-learningu (lub blended-learningu). Istotną cechą projektu jest ściśle określona pod względem wiekowym grupa osób przeznaczonych do przeszkolenia. Zgodnie z wytycznymi czynników nadzorujących projekt jest to grupa osób po pięćdziesiątym roku życia. Specyfika pracy w tej grupie osób wymaga więc przedstawienia i omówienia nie tylko podstawowych pojęć i zagadnień andragogicznych 2, ale także uwarunkowań nauczania osób w tym określonym przedziale wiekowym. Nie należy traktować niniejszego podręcznika jako opracowania naukowego, chociaż zawiera on krótkie omówienie pojęć definiowanych w odpowiedniej literaturze naukowej, przydatnych, zdaniem autora, podczas tworzenia materiałów kursowych. 1 Portal internetowy Partnerstwa: 2 Andragogika pedagogika osób dorosłych. 3

4 2. Wprowadzenie Stosunkowo łatwy dostęp do sieci teleinformatycznej i związane z tym postępujące lawinowo upowszechnienie Internetu przynosić zaczyna coraz większe korzyści dla powiększających się nieustannie rzesz Internautów. Sieć komputerowa staje się dzisiaj dla wielu niezbędnym narzędziem do zdobywania informacji, prowadzenia korespondencji, czy dokonywania różnego rodzaju operacji, na przykład bankowych. Dzięki łatwej i szybkiej komunikacji oraz powszechnemu dostępowi do informacji coraz częściej proces dydaktyczny prowadzony jest na odległość, właśnie za pośrednictwem Internetu. Niezagrożone jak na razie w swojej dominacji na tym rynku tradycyjne metody kształcenia, oparte w większości na bezpośredniej interakcji nauczyciel-uczeń, zaczynają mieć coraz poważniejszą konkurencję w postaci e-learningu nauczania prowadzonego na odległość wykorzystującego do porozumiewania się sieci komputerowe. Współczesne technologie komputerowe umożliwiają przedstawianie materiału dydaktycznego za pomocą różnorakich technik multimedialnych, co znacznie zwiększa atrakcyjność prezentowanych materiałów a przez to wpływa dodatnio na jakość kształcenia. Niewielu ludzi zdaje sobie sprawę, że koncepcje te nie są czymś nowym, ułatwiają tylko wdrożenie idei i teorii pedagogicznych, które istnieją od wielu stuleci. Już w siedemnastym wieku jeden z klasyków pedagogiki Jan Amos Komeński ( ) sformułował swoją złotą zasadę dydaktyki mówiącą, że: Niech to złotą będzie zasadą dla uczących ażeby, co tylko mogą, udostępniali zmysłom, a więc: rzeczy widzialne wzrokowi, słyszalne słuchowi (...) a jeśli coś jest uchwytne dla kilku zmysłów, należy je kilku zmysłom naraz udostępnić 3. E-learning jest stosowanym obecnie określeniem dla szeroko pojętego nauczania na odległość (ang. distance learning) korzystającego w procesie dydaktycznym z technik komputerowych a zwłaszcza otwartych lub wewnętrznych sieci komputerowych. Środek ciężkości w procesie dydaktycznym jest przeniesiony z bezpośredniej interakcji nauczyciel-uczeń na rolę odpowiednio przygotowanych materiałów edukacyjnych, które mają w sposób wystarczający zrekompensować uczniowi brak stałego i systematycznego kontaktu z Mistrzem. Początkowo model nauczania na odległość był identyczny lub bardzo podobny do tradycyjnego modelu edukacyjnego. Jednak jakość procesu dydaktycznego w tym przypadku pozostawiała wiele do życzenia. Szanse, jakie dały człowiekowi możliwości korzystania z sieci komputerowych pozwoliły na zaprojektowanie 3 Z. Łęski, Media w edukacji, Integracje - Między nauką a praktyką w edukacji, 4

5 i zaimplementowanie edukacyjnych wirtualnych środowisk (tzw. VLE Virtual Learning Environments). W środowiskach tych rolę klasy szkolnej przejęły doskonale zaprojektowane i oprogramowane wirtualne platformy edukacyjne dające zarówno nadzorującemu proces dydaktyczny nauczycielowi jak i uczniowi możliwości nieosiągalne w tradycyjnej metodzie kształcenia. 5

6 3. Historia i rozwój e-learningu Nauczanie wykorzystujące Internet jest rodzajem szeroko pojętego kształcenia na odległość. Można uważać, że jednym z pierwszych przypadków kształcenia tego typu było otrzymanie przez Mojżesza i przekazanie narodowi wybranemu Tablic zawierające Dekalog. Także Listy św. Pawła pisane w czasach wczesnego chrześcijaństwa do wiernych można niewątpliwie zaliczyć do nauczania na odległość. W czasach nowożytnych, już w 1728 roku w koloniach angielskich (obecnie Stany Zjednoczone) ukazało się w prasie pierwsze ogłoszenie o kursach prowadzonych metodami korespondencyjnymi. Polegały one na przesyłaniu pomiędzy nauczycielem a uczniami pocztą tradycyjną materiałów dydaktycznych: treści wykładowych, ćwiczeń, zadań i oczywiście odpowiedzi do nich. W tym czasie w Polsce korespondencyjne metody uczenia rzemieślników wprowadzono na uniwersytetach w Krakowie oraz w Warszawie. Na początku XIX wieku w Stanach Zjednoczonych, jak również w Europie, prowadzono tą formą nauczania kursy językowe, a także kursy stenografii. Jedne z pierwszych w pełni udokumentowanych oraz opisanych kursów korespondencyjnych pochodzą z roku 1837, kiedy to fotograf angielski Sir Izaak Pitman rozpoczął prowadzić kursy stenografii. W 1852 roku w USA nauczaniem korespondencyjnym zajął się również Ben Pitman (brat Izaaka) Jego kursy zostały potem przetłumaczone na kilkanaście języków. Pod koniec XIX wieku William Harper otworzył na Uniwersytecie w Chicago pierwszy, oparty w pełni o metodę korespondencyjną, uniwersytecki program nauczania na odległość. Z czasem coraz więcej uniwersytetów amerykańskich wprowadzało podobne programy. Kolejnym etapem rozwoju przedstawianej formy kształcenia, z technologicznego punktu widzenia, było opracowanie i wdrożenie edukacyjnych programów radiowych. W 1934 roku po raz pierwszy opracowano i zaproponowano odbiorcom kursy radiowe. Idealnym terytorium do prowadzenia szkoleń na odległość okazała się Australia kraj o bardzo małym zagęszczeniu zaludnienia. Właśnie w tym kraju powstało pierwsze radio edukacyjne mające za cel zastąpienie tradycyjnej szkoły. W kolejnym etapie, wraz z upowszechnieniem się telewizji, rozpoczęto prowadzić kursy wykorzystujące przekaz wizualny. Pionierem tego typu technologii okazał się Uniwersytet Stanowy stanu Iowa w USA, w którym w 1945 roku rozpoczęto nadawanie telewizyjnych programów edukacyjnych. Szkolenia tego typu, wykorzystujące kasety audio i video są nadal bardzo popularne. Dość długo trwało kompleksowe wprowadzenie metod nauczania na odległość do uniwersytetów. Dopiero w 1969 roku brytyjski Open 6

7 University, który wprowadził nauczanie na odległość jako pełną formę kształcenia, przełamując tym samym ostatecznie bariery mentalne środowiska akademickiego. Wczesne lata dziewięćdziesiąte to początek bardzo szybkiego i trwale postępującego rozwoju otwartych, rozległych sieci komputerowych oraz globalnej sieci Internet. Kolejnym etapem rozwoju szkoleń prowadzonych na odległość było wprowadzenie programów edukacyjnych wykorzystujących technologie komputerowe i skorzystanie z możliwości komunikacji za pośrednictwem sieci komputerowej. Dało to możliwości błyskawicznego rozwoju kształcenia na odległość właśnie za pośrednictwem Internetu. Wprowadzenie tej formy nauczania na odległość było prawdziwym przełomem. Wraz z rozwojem elektronicznych metod przekazu i dostępu do sieci komputerowych wciąż powstają nowe instytucje i technologie oferujące nauczanie tego typu. W roku 1998 w Stanach Zjednoczonych korzystało z takiej formy edukacji ok. 500 tys. osób, a w 2004 liczba ta przekroczyła 5 milionów. W 2000 r. w USA 75% uniwersytetów oferowało różnorodne formy (pełne i częściowe) edukacji przez Internet. Obecnie Open University (GB) chwali się liczbą kilkuset tysięcy, a Uniwersytet w Hagen ma zapisanych około sześćdziesiąt tysięcy wirtualnych słuchaczy. Według analityków w najbliższej przyszłości ponad osiemdziesiąt procent szkoleń odbywać się będzie przy pomocy Internetu. Istnieje wiele uwarunkowań mających wpływ na obecny bardzo szybki rozwój technologii nauczania na odległość za pośrednictwem sieci komputerowej. Obecnie, rozwój ten spowodowany jest głównie 4 : upowszechnieniem się dostępu do szybkich wewnętrznych lub otwartych sieci komputerowych, ogromnymi możliwościami tworzenia różnego rodzaju aplikacji programistycznych doskonałych we wspomaganiu procesu dydaktycznego, rosnącą elastycznością proponowanych rozwiązań (m. in. metodyki i narzędzi programistycznych) w nauczaniu na odległość, łatwością w tworzeniu, przetwarzaniu i przesyłaniu dokumentów w formie elektronicznej, istnieniem sieci ogólno dostępnych wirtualnych bibliotek zawierających ogromne zasoby informacji, postępującą gospodarczą i społeczną globalizacją. Wirtualni słuchacze/uczniowie mogą korzystać z nieustannie poszerzającej się oferty dydaktycznej, mogą uczyć się czego chcą, kiedy 4 Witold T. Bielecki, Założenia dla systemów e-lerning, 7

8 chcą oraz gdzie chcą. Dochodzi do tego jeszcze możliwość wyboru formy, w myśl której chcą się uczyć. Najważniejsze udogodnienia dla uczącego się są następujące: stosunkowo niskie koszty kształcenia, prosta dystrybucja i dostęp do materiałów dydaktycznych, dowolność czasu i miejsca nauki, dynamiczna prezentacja materiału dydaktycznego. Korzyści dla nauczających: swoboda w określeniu miejsca i czasu przeznaczonego na naukę, ułatwiona kontrola i dostęp do informacji o bieżących postępach w nauce. Kształcenie korzystające z metod e-learning jest w Polsce ciągle jeszcze w fazie rozwoju. Koncepcja kształcenia tego typu jest jednak na tyle nośna, że usługami dydaktycznymi opartymi o te metody zajmują się nie tylko ośrodki szkoleniowe, ale także dostawcy technologii komputerowych oraz szkolnictwo, w tym uczelnie wyższe. Oprócz tego, funkcjonują na rynku szkoleń przedstawicielstwa firm zagranicznych, które specjalizują się w kompleksowych usługach związanych z prowadzeniem usług edukacyjnych na odległość. W wielu przypadkach podstawowym medium wykorzystywanym do prowadzenia szkoleń jest Internet. W wielu przypadkach jednak, oferta dydaktyczna polega na instalowaniu odpowiednich platform e-learningowych w wewnętrznych sieciach (Intranetach) przedsiębiorstw zainteresowanych podnoszeniem kwalifikacji przez swoich pracowników. Takie rozwiązania są związane z politykami bezpieczeństwa stosowanymi w firmach, tajemnicach biznesowych, a także prawach autorskich. Jednym z pionierów kształcenia z wykorzystaniem metod e-learning jest projekt Politechniki Warszawskiej - Ośrodek Kształcenia na Odległość OKNO prowadzący od roku akademickiego 2001/2002 na Wydziałach: Elektrycznym, Elektroniki i Technik Informacyjnych oraz Mechatroniki zaoczne studia inżynierskie na specjalnościach: Informatyka Przemysłowa, Inżynieria Komputerowa, Techniki Multimedialne i Mechatronika. Obecnie zdecydowanie najwięcej wirtualnych studentów ma Polski Uniwersytet Wirtualny wspólne przedsięwzięcie Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej oraz Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Obecnie na studiach wirtualnych kształci się kilkuset studentów na kierunkach: Informatyka, Zarządzanie i marketing, Politologia 8

9 i Pielęgniarstwo. Za pośrednictwem Internetu kształcą się tam osoby mieszkające w odległych zakątkach nie tylko Europy, ale nawet świata. W obu wyżej omawianych przypadkach pierwsi absolwenci uzyskali już dyplomy ukończenia studiów wyższych. 9

10 4. E-learning jako rozwiązanie na popyt szkoleń Jedną z sił potęgujących obecnie szybki rozwój e-learningu jest duże zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowanych pracowników i stosunkowo niskie koszty szkolenia za pośrednictwem Internetu. 70% prezesów firm z listy Fortune 1000 uważa niedobór wysoko wyszkolonych kandydatów do pracy za główną barierę dla utrzymania wzrostu i rozwoju firm. Aktualnie średnia cena za dzień szkolenia zamkniętego bez wyżywienia i noclegu kształtuje się na poziomie kilku tysięcy złotych. Cechą wyraźnie różnicującą koszty oferowanych szkoleń jest lokalizacja firmy szkoleniowej. Najdroższe są oczywiście firmy stołeczne. Dzień szkolenia zamkniętego kosztuje w nich znacznie więcej niż w innych dużych miastach. Koszt udziału jednej osoby w jednym dniu szkolenia otwartego wynosi aktualnie mniej więcej od pięciuset do tysiąca złotych. Podobnie jak przy szkoleniach zamkniętych najdroższe są firmy warszawskie, które proponują ceny zbliżające się do tysiąca złotych za osobę na dzień. Znacznie tańsze są firmy z innych dużych miast średnio. Głównym klientem firm szkoleniowych są odbiorcy instytucjonalni 5. Potrzebę podnoszenia kwalifikacji własnych i kwalifikacji swoich pracowników odczuwa większość (65 proc.) menedżerów firm mikro, czyli zatrudniających mniej niż pięciu pracowników oraz aż 76 proc. szefów przedsiębiorstw większych, które zatrudniają powyżej 5 pracowników. W roku 2000-ym szkolenia dla swoich pracowników zorganizuje około firm zatrudniających powyżej 5 pracowników i około firm bardzo małych zatrudniających mniej niż 5 pracowników. Firmy wydadzą na szkolenia ponad 150 mln. USD. Wydatki te w najbliższych latach będą rosły, wraz z walką przedsiębiorstw o zdobycie przewagi konkurencyjnej na rynku i wzrostem znaczenia jakości kadr. Najczęstszym adresatem ofert firm szkoleniowych dla pracowników są dojrzałe organizacyjnie, zamożne, dość duże firmy, którymi kierują profesjonalni menedżerowie. Bez wątpienia te przedsiębiorstwa są też najlepiej przegotowanym, najbardziej świadomym odbiorcą oferty szkoleniowej. W firmach o obrotach wyższych niż 5 mln. zł. rocznie aż dziewięciu na dziesięciu menedżerów miało kontakt z ofertą szkoleniową. Wśród wszystkich firm zatrudniających powyżej 5 osób odsetek szefów, którzy spotkali się z ofertą szkoleń pracowniczych wynosi 81 proc. Znacznie mniej kontaktów z ofertami szkoleniowymi mają firmy mniejsze z małych miejscowości. Zdecydowanie najmniej kontaktu 5 H. Frańczak, K. Chmielewski, K. Sroczyński, Raport: Rynek szkoleń 2000, za: 10

11 z ofertami szkoleniowymi mają osoby zarządzające firmami najmniejszymi, zwłaszcza działające w branżach innych niż branża usługowa. Jest to bez wątpienia swoista rezerwa rynku szkoleń nisza, w której popyt pojawi się w niedługim czasie. Im więcej informacji będzie skierowanych do tego właśnie segmentu firm, tym szybciej będzie postępował proces jego edukacji i pojawi się popyt na szkolenia. Potrzebę doskonalenia się, która na zachodzie z racji dużej konkurencji na rynku pracy jest powszechna, w Polsce odczuwa ją co trzecia osoba. Znaczy to, że około 9 mln. mieszkańców Polski powyżej 15 roku życia chciałoby nabyć jakieś nowe pomocne w życiu umiejętności. Jest to, w porównaniu z innymi usługami, rynek niemałych rozmiarów. Należy jednak pamiętać, że w obecnych czasach wyniesiona ze szkoły wiedza bardzo szybko się dezaktualizuje, a jakość przygotowania kadry pracowniczej polskich przedsiębiorstw jest nader często niska. Przy tym błyskawiczny rozwój wielu branż i pojawiające się nowe dziedziny działalności biznesowej wymagają kadry nie tylko dobrze, ale przede wszystkim nowocześnie wyedukowanej. Biorąc pod uwagę wszystkie te uwarunkowania, obecną potrzebę doskonalenia się wśród dorosłych Polaków można ocenić jako niewielką. Zwłaszcza, że zdecydowaną chęć szkolenia odczuwa tylko 13 proc. osób, które nie obejmuje już obowiązek szkolny (niecałe 4 mln. Polaków). Do tej grupy należą przede wszystkim posiadający już relatywnie dobre wykształcenie absolwenci szkół wyższych. Potrzebę podnoszenia kwalifikacji zawodowych generalnie częściej niż inni ludzie wyrażają osoby posiadające pracę (41 proc.). Szczególnie często zgłaszają ją ludzie przed czterdziestką, ale ani płeć, ani wielkość miejscowości nie ma wpływu na poziom potrzeb szkoleniowych. Interesujące jest, że doskonaleniem kompetencji zawodowych często zainteresowani są uczniowie szkół średnich i wyższych, co można interpretować, jako manifestacja braku zaufania do systemu edukacji. Bez wątpienia rosnące wymagania rynku pracy w najbliższych latach spowodują znaczny wzrost potrzeb rozwijania kompetencji wśród Polaków. Indywidualni odbiorcy szkoleń, to obecnie grupa jeszcze niewielka, która stanowi około 10 proc. całego rynku szkoleniowego (około 20 mln. USD), nie mniej jednak jej potrzeby oraz udział w rynku szkoleń będą rosły. Przed podjęciem decyzji o prowadzeniu szkoleń metodą e-learning każde przedsiębiorstwo winno oszacować swoje potrzeby dotyczące szkoleń. Firma powinna wziąć pod uwagę e-learning, jeśli potrzebuje: zwiększyć efektywność tradycyjnych szkoleń, wprowadzić nowy produkt lub usługę i szybko przeszkolić pracowników, 11

12 szybko wprowadzać do firmy nowych pracowników i wyrównywać ich poziom wiedzy i umiejętności, otrzymywać dokładne informacje o doskonaleniu umiejętności pracowników i lukach w ich wiedzy, wydawać pieniądze na same szkolenia a nie na dojazdy, dotyczy to zarówno elastyczności miejsca pobytu uczącego się, jak i instruktora, dać pracownikom możliwość szkolenia się w miejscu pracy lub w domu, mieć pewność, że każdy pracownik otrzymuje wyczerpujące informacje na dany temat. Bardziej szczegółowe porównanie szkoleń prowadzonych przy pomocy e-learingu z nauczaniem tradycyjnym 6 jest następujące: Koszty Nauczanie tradycyjne - organizator ponosi koszty wynajmu ośrodka szkoleniowego, transportu, zakwaterowania i wyżywienia pracowników, honorarium Instruktora. Koszty uzależnione są w dużym stopniu od liczby uczestników. E-learning - uczestnicy i instruktor nie muszą znajdować się w tym samym miejscu, mogą uczestniczyć w szkoleniu będąc jednocześnie na swoim stanowisku pracy. Wysokość kosztów szkolenia nie jest w zasadzie uzależniona od liczby uczestników. Koszty szkoleń e-learningowych skupiają się na przygotowaniu materiału i utrzymania systemu. Liczba uczestników Nauczanie tradycyjne - liczba uczestników szkolenia jest ograniczona możliwościami ośrodka szkoleniowego. Ilość słuchaczy ma znaczący wpływ na pełne koszty szkolenia. Im więcej słuchaczy tym mniejsze szanse aktywnego uczestnictwa w kursie dla indywidualnego uczestnika. E-learning w zasadzie nieograniczona liczba uczestników. Jakość i sposób przekazywania wiedzy nie są uzależnione od liczby uczestników szkolenia. Większa liczba prowadzących ma mały wpływ na całkowite koszty szkolenia. Miejsce nauki Nauczanie tradycyjne - wymagany jest fizyczny i jednoczesny udział Instruktora i słuchaczy w kursie. E-learning szkolenia mogą odbywać się w każdym miejscu i dowolnym czasie. Wystarczy dostęp do sieci komputerowej

13 Organizacja nauki Nauczanie tradycyjne - wymaga między innymi uzgodnienia wielu szczegółów, takich jak czas, miejsce, liczba uczestników, wynagrodzenie Instruktora, organizacja pracy firmy podczas nieobecności pracowników. E-learning uzgodnienie wielu szczegółów dotyczących szkolenia nie jest konieczne. Każdy z pracowników może pozostać w swoim miejscu pracy i korzystać ze swojego komputera. Nauka może odbywać się również w dom, pod warunkiem dostępu do sieci komputerowej. Czas nauki Nauczanie tradycyjne ściśle określony czas trwania. Przekroczenie czasu sprawia kłopoty organizacyjne i podnosi koszty. E-learning nie ma ściśle ograniczonych ram czasowych. Można dopasować (wydłużać lub skracać) czas trwania kursu do swoich potrzeb i możliwości. Materiał dydaktyczny Nauczanie tradycyjne często brak realizacji materiału dydaktycznego w 100% E-learning dużo większe szanse na pełną realizację materiału dydaktycznego. Tempo nauki Nauczanie tradycyjne instruktor musi przyjąć średnie tempo nauki. Może się zdarzyć, że część grupy nie nadąża za resztą, a część z dużym wyprzedzeniem wykonuje ćwiczenia. E-learning tempo nauki dostosowane do indywidualnych możliwości uczestników kursu. Możliwości techniczne Nauczanie tradycyjne jakość narzędzi stosowanych w procesie nauczania znacząco decyduje o kosztach szkolenia. Ograniczone narzędzia decydują o niskiej atrakcyjności procesu dydaktycznego. E-learning większe możliwości techniczne. Wiedza przekazywana jest w atrakcyjniejszy sposób, co ma wpływ na motywację słuchaczy. Jakość wiedzy Nauczanie tradycyjne jakość wiedzy może być uzależniona od warunków szkolenia i stosowanych narzędzi a także od liczby uczestników. 13

14 E-learning niezależnie od warunków materiał ma tę samą powtarzalną wysoką jakość. Jedynym warunkiem jest posiadanie przeważnie średniej klasy komputera osobistego. Weryfikacja wyników nauki Nauczanie tradycyjne weryfikacja stanu wiedzy uczestników odbywa się zazwyczaj pod koniec szkolenia i wymaga przeprowadzenia egzaminu i sprawdzenia prac. Zazwyczaj podczas kursu uczestnicy jak i instruktor nie znają stopnia opanowania materiału. E-learning w zależności od rodzaju szkolenia można sprawdzić zaangażowanie i efekty pracy uczestnika. 14

15 5. Czym jest e-learning Przede wszystkim dla uściślenia pewnych podstawowych pojęć przypomnijmy, że e-learning jest odmianą szeroko pojętego distance learning'u nauczania na odległość. Składowymi distance learning oprócz e-learningu są: Web Based Training, Computer Based Training jak i kursy korespondencyjne. WBT - Web Based Training - wykorzystuje technologię WWW do dostarczania materiałów szkoleniowych. Materiały są dostępne poprzez przeglądarki internetowe, co pozwala na wzbogacenie lekcji o multimedialne środki przekazu oraz linki do innych materiałów szkoleniowych. Taka forma kształcenia wykorzystuje internetowe mechanizmy komunikacji tj. , czat, grupy dyskusyjne itp. WBT determinuje dwa tryby nauczania: synchroniczny i asynchroniczny. CBT - Computer Based Training - wykorzystuje jedynie systemy komputerowe w celu korzystania z materiałów dydaktycznych w postaci tekstowej, graficznej i dźwiękowej. Najczęściej występuje w formie CD-ROM'ów, natomiast raczej nie posługuje się Internetem jako medium komunikacji. Zaletą zajęć w formie CBT jest ich wysoki stopień multimedialności i interaktywności. Nauczanie korespondencyjne opiera się na przesyłaniu tradycyjną pocztą materiałów edukacyjnych w postaci: podręczników, zeszytów ćwiczeń, kaset audio i video. 7 E-learning to forma nauczania wsparta najnowocześniejszymi technologiami, dla której sieć internetowa jest podstawowym kanałem rozpowszechniania wiadomości. Konieczne jest odróżnienie pojęcia e-learning oraz kształcenia przy pomocy sieci komputerowej, a zwłaszcza przez sieć Internet. E-learning jest określeniem pojęciowo szerszym i dotyczy wszystkich form kształcenia na odległość, wykorzystujących do procesu dydaktycznego nowoczesne technologie elektroniczne. Kształcenie przez Internet zaś to tylko jedna z form szerzej pojętego e-learning. Forma ta umożliwia przekazywanie materiałów dydaktycznych oraz porozumiewanie się z uczniami przy pomocy Internetu bądź mniejszych tzw. wewnętrznych sieci - Intranetów i Ekstranetów. W nauczaniu tradycyjnym środek ciężkości ustanowiony jest na bezpośredniej interakcji nauczyciel-uczeń. Podstawowym źródłem pozyskiwanej wiedzy jest nauczyciel (mistrz). Oczywiście proces 7 15

16 dydaktyczny wspomagają także środki dodatkowe. Są to między innymi podręczniki, zeszyty ćwiczeń, karty pracy, a ostatnio także często materiały audiowizualne, odpowiednio zaprojektowane aplikacje czy wirtualne prezentacje komputerowe. W przypadku kursów zawodowych lub innych z założenia nie trwających zbyt długo można jeszcze wymienić kilkudniowe najczęściej pobyty w ośrodkach szkoleniowych. Podstawową cechą e-learningu, jak każdej metody nauczania na odległość, jest przeniesienie środka ciężkości w nauczaniu z Nauczyciela na materiały dydaktyczne i ucznia. Oczywiście materiał wykładowy musi być odpowiednio zaprojektowany i zapewniać jak najłatwiejszy sposób pozyskiwania z niego wiedzy. Do tego celu stosowanych jest wiele specjalnych technik, z których wiele opartych jest na najnowszych zdobyczach technologii informacyjnej. Jednym z wymagań e-learningu jest nie tylko reorganizacja procesu nauczania, ale również zmiana sposobu uczenia się przez uczniów, którym dostarczane są treści, źródła wiedzy oraz narzędzia edukacyjne. Uczeń realizuje program realizuje w około 80% samodzielnie. Nowy model nauczania wymaga od uczących się samodzielności, zachęca do przejawiania inicjatywy, aktywności i zadawania przemyślanych pytań 8. Główne założenia systemów e-learningowych, to: częściowe lub pełne oddzielenie nauczyciela od ucznia w czasoprzestrzeni, a więc nie tylko w miejscu, ale też w czasie przez ogromną większość czasu trwania nauki, zapewnienie niczym nie zakłóconej komunikacji dwustronnej między nauczycielem a uczniem, łatwa stosunkowo możliwość indywidualnego dopasowywania programu realizowanych zajęć, samodyscyplina i przewaga samokontroli postępów nauki przez ucznia nad tradycyjnymi metodami opartymi o sprawdziany realizowane przez nauczyciela. Nauczyciel w cyberklasie powinien być przewodnikiem po materiałach edukacyjnych oraz motywatorem do pracy, a nie pełnić jedynie, jak w tradycyjnym nauczaniu, roli odtwórcy wiedzy. Nauczyciel powinien ukierunkować ludzi w procesie nauczania pokazując im jak i za pomocą, jakich narzędzi można rozwiązać dany problem. Nauczyciel w wirtualnej klasie powinien charakteryzować się następującymi cechami: chęć do używania nowych zaawansowanych technologii, umiejętność obsługi sprzętu i oprogramowania komputerowego, umiejętne radzenie sobie z brakiem kontaktu bezpośredniego, profesjonalne przygotowanie do zajęć pozwalające efektywnie wykorzystać czas on-line, entuzjazm 9. 8 Tamże. 9 Tamże. 16

17 Wspomnieć tu należy również o motywacji uczących się. Chcący efektywnie i z sukcesami uczyć się w formie e-learningu powinni wykazywać się dużą motywacją do nauki i wewnętrzną samodyscypliną. Ponadto e-learning pozwala na samodzielne wybranie preferowanego formatu dostarczania wiedzy i tempa jej przekazywania. Programy komputerowe mają zawsze tą samą wysoką jakość, nie ma żadnych ograniczeń, jeśli chodzi o czas, miejsce i liczbę szkolonych osób. Szkolenia Internetowe pozwalają także na twardą i sprawiedliwą ocenę wiedzy pracowników zwykle oceny dokonuje komputer, zawsze według tych samych kryteriów. Oczywiście najczęściej pracę uczniów nadzoruje na odległość prowadzący (nauczyciel), jednak jego rola jest w odróżnieniu od tradycyjnych metod nauczania raczej sprawdzająca i wspomagająca 10. W zależności od zapotrzebowania i specyfiki kursów sprawnie działające grupy uczniów powinny liczyć ok. 20 (15 25) uczestników. Pomiędzy słuchaczami i opiekunem powinien nawiązać się wstępny kontakt. Zbyt duża ilość uczniów może utrudnić prowadzącemu kontrolę postępów w nauce oraz spowodować, że niektórzy uczestnicy pozostaną dla niego anonimowi. Tylko osoby, między którymi nawiąże się nić kontaktu będą skłonne do dyskutowania i współpracy przy wykonywaniu zadań. W trakcie trwania danego kursu rekomendowane są osobiste spotkania członków grupy wraz z prowadzącym realizowane na przykład w formie grupowych warsztatów tematycznych. Uczestnicy będą wtedy mieli szansę pracować wspólnie nad projektem i porównać na bieżąco wyniki z doświadczeniami kolegów. Spotkania tego typu mogą znacznie podnieść motywacje uczniów do nauki, a nauczyciel wniknąć bardziej w potrzeby i umiejętności danego ucznia. Kilkunastoletni już rozwój metodyki e-learningu zaowocował opracowaniem i wdrożeniem wielu pomocnych w procesie dydaktycznym narzędzi i metod nauczania. Metody i narzędzia te można podzielić na cztery grupy: 1. Pomoce audio-video wykład zarejestrowany na kasecie wideo lub CD, wykład hipertekstowy, prezentacje multimedialne, audio-konferencje, video-konferencje, nagrania audio, tablica elektroniczna,

18 wirtualne wycieczki, wirtualne biblioteki; 2. Środki aktywizujące praca grupowa, odgrywanie ról i symulacje, grupy dyskusyjne, zadania i ćwiczenia, symulacyjne gry komputerowe, wirtualne laboratoria, dyskusje w czasie rzeczywistym (tzw. chat room), poczta elektroniczna; 3. Narzędzia pomocnicze elektroniczny słownik, elektroniczny konsultant, elektroniczny organizer zajęć; 4. Testy kontrolne testy kontrolne jedno i wielokrotnego wyboru, krzyżówki, quizy. Oto bardziej szczegółowe omówienie wybranych metod 11 : Wykład zarejestrowany na wideo lub płycie CD Tradycyjna forma wykładu pozwala uczniowi na wielokrotne oglądanie go i dokładne przeanalizowanie treści, jeżeli nie została ona dołączona w formie podręcznika do materiałów dydaktycznych. Wykład może być również przekazywany za pośrednictwem telewizji (na przykład kablowej, zakładowej). Warunkiem powodzenia jest tutaj umiejętność atrakcyjnego przekazywania wiedzy w podanej formie przez wykładającego. Wykład hipertekstowy Treści tradycyjnego wykładu są formatowane do specjalnej postaci, która umożliwia wydajny proces uczenia się poprzez sieć komputerową. Wykład zostaje uzupełniony przez obiekty multimedialne bądź odpowiednie odnośniki (mapy, ilustracje, animacje, wideoklipy), linki do materiałów 11 za: Witold T. Bielecki, Założenia dla systemów e-lerning, 18

19 źródłowych, linki do stron WWW czy inne. Pliki te zwykle są tworzone przy pomocy projektanta, znającego odpowiednie technologie tworzenia stron WWW w tym język HTML oraz np. JavaScript. Prezentacja multimedialna Wykłady są dostępne on-line w formie prezentacji na slajdach (np. PowerPoint), czasem wraz z dołączonym nagraniem głosu prowadzącego. Uczeń może w dowolnym momencie zatrzymywać i powtarzać wybrane elementy wykładu. Video-konferencje Spotkanie wideo w trybie synchronicznym pomiędzy wykładowcą i słuchaczem lub małą ich grupą. W zależności od zastosowanego sprzętu wykładowca ma kontakt wizualny jednocześnie z całą grupą (point-tomultipoint) bądź też tylko z jedną osobą w jednym czasie. Praca grupowa Można szeroko wykorzystywać istniejące bardzo atrakcyjne możliwości pracy grupowej. Należy jednak, jeżeli nie moderować to przynajmniej sprawdzać postęp pracy grupy i organizować zajęcia tak, by wręcz wymagały pracy grupowej, np. dyskusje studiów przypadku, dyskusja moderowana, projekty grupowe, odgrywanie ról, wspólne tworzenie esejów i planów badawczych. Narzędzia wspomagające pracę grupową umożliwiają wspólne bezkolizyjne opracowywanie dokumentów, współdzielenie plików i obiektów multimedialnych. Ponadto wyposażone są one w systemy ułatwiające wariantowanie dokumentów, sterowanie przepływem zadań. Wszystkie operacje na danym pliku są zapisywane i mogą być dostępne na żądanie. Możliwe jest zarządzanie uprawnieniami poszczególnych uczestników zespołów zadaniowych. Odgrywanie ról i symulacje Jest to aktywna forma nauczania, która silnie motywuje oraz znacznie podnosi jakość wyników procesu nauczania. Odgrywanie ról może stanowić dobre przygotowanie do końcowych egzaminów, ponieważ zwykle integruje dotychczas poznane zagadnienia i umiejętności. Anonimowość znacznie redukuje stres, zapewnia wszystkim uczestnikom równe szanse. Symulacja jest wartościowym ćwiczeniem, gdyż odbywa się w warunkach naśladujących rzeczywistość. A wirtualna rzeczywistość, która jest perfekcyjna symulacją rzeczywistości stwarza na przykład unikalne możliwości treningu predyspozycji przedsiębiorczych bez ponoszenia konsekwencji finansowych. Lista dyskusyjna Jest to konferencja tekstowa prowadzona w trybie asynchronicznym. Umożliwia rejestrację debaty prowadzonej przez uczestników kursu. 19

20 Słuchacz przy każdym logowaniu się na listy dyskusyjne jest informowany czy pojawiły się jakieś nowe głosy w dyskusji. Zadania i ćwiczenia Zadania mają zachęcić i zmuszać słuchaczy do analizowania przerabianego materiału. Dostęp do zadań powinien być nieograniczony miejscem, czasem, bądź indywidualnym tempem pracy słuchacza. Słuchacze mogą wykonywać zadania indywidualne, w postaci symulacji, odgrywania ról, prezentacji oraz projektów badawczych. Jeżeli opracowanie słuchaczy wnoszą coś nowego to mogą być po akceptacji nauczyciela wykorzystywane do budowania wspólnej bazy wiedzy. Testy kontrolne Interaktywne testy do samodzielnego rozwiązania mogą być zorganizowane na zasadzie testów wielokrotnego wyboru, odpowiedzi w formie brakujących słów lub wyrażeń, testy z jedną prawidłową odpowiedzią. Różnorodność form pozwala na lepsze przygotowanie do egzaminu i sprawdzenie stopnia opanowania materiału przez słuchacza. Zadania do rozwiązania, mogą zawierać wskazówki, podpowiedzi, które ukazują się, gdy słuchacz zgłosi taką potrzebę, w formie rozwijanego menu, odsyłacza do źródeł, materiałów edukacyjnych, ukrytych adnotacji zawierających analogie lub przykłady. Uczeń może sprawdzić czas wykonywania testu i porównać go ze standardowym egzaminem. 20

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość Praca powinna byc cytowana jako: Lenkiewicz, P., 2011. Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość. Rozprawa doktorska. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie. (na przykładzie projektu SME.net.pl)

Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie. (na przykładzie projektu SME.net.pl) 2009 Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie (na przykładzie projektu SME.net.pl) Spis treści Zagadnienia Strona A. OGÓLNE INFORMACJE O PROJEKCIE SME.NET.PL 2

Bardziej szczegółowo

Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego

Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego Autorzy: Strona 1 Recenzja publikacji: Dr Andrzej Szelc Prof. dr hab. Jerzy Chłopecki ISBN 978-83-60005-37-8 Strona 2 SPIS TREŚCI WSTĘP... 7 ROZDZIAŁ I.

Bardziej szczegółowo

Wstęp do e- learningu

Wstęp do e- learningu Wstęp do e- learningu Opracowanie: Mariusz Głowacki Warszawa, 2012 1 1. CO TO JEST E-LEARNING?... 3 (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) E- learning w edukacji... 6 Rodzaje e-learningu... 8 Zastosowania

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA PLANOWANIA SZKOLEŃ E-LEARNINGOWYCH

STRATEGIA PLANOWANIA SZKOLEŃ E-LEARNINGOWYCH Maria KĘDZIERSKA Zakład Szkoleń CNBOP-PIB STRATEGIA PLANOWANIA SZKOLEŃ E-LEARNINGOWYCH E-learning trainings the strategy of planning Streszczenie Materiał zawiera omówienie zagadnień wprowadzających formy

Bardziej szczegółowo

Online Elektroniczna wersja publikacji dostępna jest na stronie internetowej projektu http://www.tcteacher.eu

Online Elektroniczna wersja publikacji dostępna jest na stronie internetowej projektu http://www.tcteacher.eu Projekt Nauczyciel w sieci/tc*teacher został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Zarówno projekt jak i publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autorów a Komisja Europejska

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA. dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

EKSPERTYZA. dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego EKSPERTYZA dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego EKSPERTYZA dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Przygotowana

Bardziej szczegółowo

Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych

Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych e-podręcznik Autor: Strona 1 Spis treści Wstęp... 4 Metody tworzenia materiałów dydaktycznych... 7 Podejście indywidualne i zespołowe... 7 Indywidualnie

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej?

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Poradnik Agnieszka Wedeł-Domaradzka Anita Raczyńska Krajowy Ośrodek Wpierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Warszawa 2013 Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

System obsługujący nauczanie na odległość

System obsługujący nauczanie na odległość ul. Wólczańska 215 93-005 Łódź tel. (42) 632 80 65 INSTYTUT INFORMATYKI, POLITECHNIKA ŁÓDZKA fax (42) 630 34 14 System obsługujący nauczanie na odległość (praca dyplomowa magisterska) Pod kierunkiem: dr

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Materiały dla uczestnika Małgorzata Wojnarowska Jacek Kulasa 1 SPIS TREŚCI Powitanie Zakres szkolenia Nowa podstawa programowa z wiedzy

Bardziej szczegółowo

JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ

JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ RAFAŁ MICHAŁOWSKI WOJCIECH MYKA JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ W KSZTAŁCENIU USTAWICZNYM W FORMACH POZASZKOLNYCH KROK PO KROKU Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie platformy zdalnego nauczania w edukacji

Zastosowanie platformy zdalnego nauczania w edukacji Zastosowanie platformy zdalnego nauczania w edukacji Dariusz Nojszewski Copyright by Instytut Badań nad Demokracją 1 Instytut Badań nad Demokracją i Studium Prawa Europejskiego w Warszawie Al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

Metodyka Webinarów. wersja 1.0. Video conference use for adult learning. konsorcjum projektu:

Metodyka Webinarów. wersja 1.0. Video conference use for adult learning. konsorcjum projektu: Metodyka Webinarów wersja 1.0 Video conference use for adult learning konsorcjum projektu: Niniejszy dokument Metodyka Webinarów wer. 1.0 został przygotowany w ramach projektu Webinar 2 Learn video conference

Bardziej szczegółowo

Internet moja przyszłość

Internet moja przyszłość Internet moja przyszłość Wykorzystanie technologii informatycznych we własnym rozwoju Andrzej Wodecki E-learning szansą na dobrą edukację dla mieszkańców wsi Krzysztof Markiewicz Internet a niepełnosprawni

Bardziej szczegółowo

I część produktu finalnego. Innowacyjna Strategia Kształcenia. Krok w przedsiębiorczość

I część produktu finalnego. Innowacyjna Strategia Kształcenia. Krok w przedsiębiorczość I część produktu finalnego Innowacyjna Strategia Kształcenia Krok w przedsiębiorczość Warszawa 2012 Opracowanie autorskie Tomasz Rachwał Piotr Ratajski Maria Zając Autorzy raportów wykorzystanych w Strategii

Bardziej szczegółowo

Developing elearning in Dialogue

Developing elearning in Dialogue Developing elearning in Dialogue Podręcznik dla twórców Model dobrych praktyk do adaptacji i przystosowania do lokalnych warunków kursów e-learningowych dla MŚP Authors Editors Research Coordination Roland

Bardziej szczegółowo

Ireneusz Żuchowski*, Ilona Nawrocka **

Ireneusz Żuchowski*, Ilona Nawrocka ** Ireneusz Żuchowski*, Ilona Nawrocka ** APLIKACJE INTERNETOWE JAKO RDZEŃ NOWOCZESNEGO BIZNESU INTERNET APPLICATIONS AS A ROOT OF MODERN BUSINESS Internet, intranet i Ekstranet sieciami komputerowymi wspomagającymi

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin Uczenie się jest procesem, z którym stykamy się całe życie, nie ogranicza się wyłącznie do dzieciństwa i młodości. Człowiek przez

Bardziej szczegółowo

Znaczenie technologii komputerowej we wzroście efektywności szkolenia zawodowego pracowników

Znaczenie technologii komputerowej we wzroście efektywności szkolenia zawodowego pracowników Michał Kozioł Akademia Ekonomiczna w Krakowie Marcin Żmigrodzki Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie Znaczenie technologii komputerowej we wzroście efektywności szkolenia zawodowego pracowników

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Z E S Z Y T Y N A U K O W E Nr 1142 ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE ZESZYT CZTERDZIESTY SIÓDMY ŁÓDŹ 2011 ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ SCIENTIFIC BULLETIN OF THE LODZ UNIVERSITY OF TECHNOLOGY BULLETIN

Bardziej szczegółowo

Cele stawiane polskim uczelniom wyższym w zakresie kształcenia na odległość

Cele stawiane polskim uczelniom wyższym w zakresie kształcenia na odległość Cele stawiane polskim uczelniom wyższym w zakresie kształcenia na odległość 2013-02-28 Raport z badania Wykonał - dr Krzysztof Pietrowicz PI-PWP Gra w studia podyplomowe projekt współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

JAK ZORGANIZOWAĆ I POPROWADZIĆ SZKOLENIE

JAK ZORGANIZOWAĆ I POPROWADZIĆ SZKOLENIE PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU II PHARE PROJEKT SME-FIT JAK ZORGANIZOWAĆ I POPROWADZIĆ SZKOLENIE OPRACOWANIE: Katarzyna Wawer-Dziedziak ZWIĄZEK RZEMIOSŁA POLSKIEGO 2004 SPIS TREŚCI Wstęp... 3 Na czym polega

Bardziej szczegółowo

Karolina Grodecka E-learning w rozwoju zawodowym bibliotekarzy 5. Agata Arkabus E-learning w bibliotece szkolnej metodą pozyskania czytelnika 11

Karolina Grodecka E-learning w rozwoju zawodowym bibliotekarzy 5. Agata Arkabus E-learning w bibliotece szkolnej metodą pozyskania czytelnika 11 1 Karolina Grodecka E-learning w rozwoju zawodowym bibliotekarzy 5 Agata Arkabus E-learning w bibliotece szkolnej metodą pozyskania czytelnika 11 Beata Malentowicz Dla kogo e-learning w bibliotece? 16

Bardziej szczegółowo

na obszarach dotkniętych tym problemem

na obszarach dotkniętych tym problemem Określenie przyczyn wykluczenia cyfrowego na obszarach dotkniętych tym problemem Przyczyny techniczne, organizacyjne, społeczne Warszawa, grudzień 2008 r. Spis treści Wstęp 2 cel przeprowadzenia ekspertyzy

Bardziej szczegółowo

Copyright by Centrum e-learningu AGH, Kraków 2008. Redakcja techniczna: Beata Barszczewska-Wojda

Copyright by Centrum e-learningu AGH, Kraków 2008. Redakcja techniczna: Beata Barszczewska-Wojda Copyright by Centrum e-learningu AGH, Kraków 2008 ISSN 0239-6114 Redakcja: Centrum e-learningu AGH Skład: Edycja, tel. 012 284 30 28 Korekta: Magdalena Anioł-Mirek Redakcja techniczna: Beata Barszczewska-Wojda

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu Spis treści Wstęp...3 Mielecka rzeczywistość: edukacja dla przemysłu, przemysł dla edukacji...4 O projekcie...9 Wiedza to potęga w Kirchhoff

Bardziej szczegółowo

Rozdział 6. Wpływ efektywności form szkolenia pracowników na konkurencyjność firmy

Rozdział 6. Wpływ efektywności form szkolenia pracowników na konkurencyjność firmy Artykuł pochodzi z publikacji: Zarządzanie kapitałem intelektualnym w organizacji inteligentnej, (Red.) W. Harasim, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2012 Joanna Konopka Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie

Bardziej szczegółowo

MODELOWY OŚRODEK NIEFORMALNEGO KSZTAŁCENIA SPECJALISTÓW W DZIEDZINIE E LEARNINGU

MODELOWY OŚRODEK NIEFORMALNEGO KSZTAŁCENIA SPECJALISTÓW W DZIEDZINIE E LEARNINGU INSTYTUT MASZYN MATEMATYCZNYCH BOŻENA PRZYBOROWSKA MAŁGORZATA RUBIN WOJCIECH KUBERA MODELOWY OŚRODEK NIEFORMALNEGO KSZTAŁCENIA SPECJALISTÓW W DZIEDZINIE E LEARNINGU MONOGRAFIA Warszawa 2008 MODELOWY OŚRODEK

Bardziej szczegółowo

Raport. Realizacja koncepcji Lifelong Learning (uczenie się przez całe życie) w systemie szkolnictwa wyższego w Polsce. Dr hab.

Raport. Realizacja koncepcji Lifelong Learning (uczenie się przez całe życie) w systemie szkolnictwa wyższego w Polsce. Dr hab. Realizacja koncepcji Lifelong Learning (uczenie się przez całe życie) w systemie szkolnictwa wyższego w Polsce Raport Szczecin, kwiecień 2013 Dr hab. Wojciech Jarecki O autorze Dr hab. Wojciech Jarecki

Bardziej szczegółowo