CZY E-LEARNING MOŻE ZASTĄPIĆ NAUCZYCIELA?- OPINIE WYKŁADOWCÓW NA TEMAT FUNKCJONOWANIA E-LEARNINGU AKADEMICKIEGO W POLSKIEJ PRZESTRZENI EDUKACYJNEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CZY E-LEARNING MOŻE ZASTĄPIĆ NAUCZYCIELA?- OPINIE WYKŁADOWCÓW NA TEMAT FUNKCJONOWANIA E-LEARNINGU AKADEMICKIEGO W POLSKIEJ PRZESTRZENI EDUKACYJNEJ"

Transkrypt

1 VI Międzynarodowa Konferencja Edukacyjna Ustroń/Gliwice 2011 Małgorzata JEDYNAK, Instytut Filologii Angielskiej, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław. CZY E-LEARNING MOŻE ZASTĄPIĆ NAUCZYCIELA?- OPINIE WYKŁADOWCÓW NA TEMAT FUNKCJONOWANIA E-LEARNINGU AKADEMICKIEGO W POLSKIEJ PRZESTRZENI EDUKACYJNEJ Niniejszy artykuł zajmuje się kwestią e-learningu akademickiego. Autorka artykułu postanowiła pokazać jakie opinie na temat e-learningu mają wykładowcy, którzy są zaangażowani w e-nauczanie. Głównym celem badawczym było ustalenie, jakie korzyści widzą ankietowani w e-learningu oraz czego obawiają się w związku z zaangażowaniem się w tę formę nauczania. Korzyści, które zauważyli wykładowcy w e-nauczaniu związane są z ruchomym czasem pracy, wyższym wynagrodzeniem za e-wykłady oraz ogólnie rozumianą wygodą szczególnie w odniesieniu do zdalnie przeprowadzanych e-testów. Uczestnicy badania nie widzą zagrożenia w e-learningu w odniesieniu do ich pozycji na uczelni oraz roli tradycyjnego nauczania. 1 WSTĘP Szybki rozwój technologii w ciągu ostatniej dekady zmienił otaczająca rzeczywistość i wpłynął na różne sfery naszego życia, w tym uczenia się i nauczania języków obcych. Obecnie uczniowie mają szeroki dostęp do różnych baz z materiałami do nauki, które są segregowane według poziomu zaawansowania językowego ucznia, jego wieku oraz tematyki. Nauczyciele również mają do swojej dyspozycji wiele technik komputerowych, które służą wzbogaceniu zajęć z języka obcego. W dzisiejszych czasach coraz większą popularność zyskuje metoda nauczania e-learning, polegająca na wykorzystaniu sieci komputerowych i Internetu. E-learning jest narzędziem wspomagającym dydaktykę za pomocą komputerów osobistych uczniów, CDROM-u oraz Internetu. Metoda e-learningu ma zarówno wielu zwolenników jak i przeciwników. Obawy tych drugich są związane ze zmniejszającą się rolą nauczycieli oraz tradycyjnie prowadzonych wykładów. W pierwszej części artykułu omówię rolę technologii w nauczaniu, szczególnie w nauczaniu języków obcych, następnie definicje, ewolucję terminu i założenia e-learningu oraz funkcjonowanie e-learningu w szkolnictwie wyższym. Druga część stanowi opis badania przeprowadzonego wśród wykładowców dwóch niepublicznych uczelni wyższych we Wrocławiu. Badane osoby pracują na kierunku filologii angielskiej oraz na bankowości i finansach, gdzie od pół roku do roku prowadzą zajęcia w systemie e-learnigowym. Istnieje wiele analiz e-learningu pokazujących jego wady i zalety z perspektywy ucznia. Autorka uważa, że brakuje oceny e-learningu akademickiego dokonanej przez samych fachowców od e-learningu tzn. wykładowców prowadzących w tym systemie zajęcia. Badanie zaprezentowane w artykule ma na celu przedstawienie opinii pracowników uczelni wyższych na temat funkcjonowania e-learningu akademickiego w polskiej przestrzeni edukacyjnej. Na podstawie danych zebranych z kwestionariuszy autorka starała się również odpowiedzieć na pytanie sformułowane w tytule: czy nauczyciele akademiccy obawiają się, że innowacyjna metoda e-learningu może zastąpić tradycyjnego nauczyciela w klasie.

2 2 M. Jedynak 2. ROLA TECHNOLOGII W NAUCZANIU JĘZYKÓW OBCYCH W dzisiejszych czasach wzbogacanie zajęć dzięki technologii komputerowej jest tak oczywiste, że trudno podważać zasadność stosowania nauczania online czy też e-learningu. Według definicji podanej przez Levy ego z 1997 roku nauczanie języka za pomocą komputera CALL (z ang. Computer Assisted Language Learning) polega na poszukiwaniu możliwości wykorzystania komputera w nauczaniu oraz uczeniu się języków obcych (Levy 1997: 1, w Kern 2006: 184). Egbert z kolei w swojej definicji z 2005 roku pokazuje, jakim zmianom uległo postrzeganie technologii w edukacji. Według niego CALL to uczenie się języków w dowolnym kontekście, z, poprzez lub w powiązaniu z wykorzystaniem technologii (Egbert 2005: 4). Jak zauważa Kern pierwsza definicja traktuje komputer, jako instrument zewnętrzny, druga zaś postrzega go jako integralny element wykorzystywany w procesie nauczania i uczenia się języka obcego (Kern 2006: 184). W dyskusji na temat roli technologii w nauczaniu nie może zabraknąć stanowiska Bax a, który twierdzi, że dopiero gdy w literaturze zniknie termin CALL komputery zajmą należne sobie miejsce w procesie dydaktycznym (Bax 2003, 23-24). Na poparcie swojej tezy Bax pokazuje, że nie istnieje oddzielna koncepcja i przedmiot badań, który zajmowałby się nauczaniem języków z wykorzystaniem podręczników czy też długopisów. Kern zauważa, że nauczanie języków obcych z wykorzystaniem technologii nie stanowi osobnej metody, lecz jest zintegrowane z innymi podejściami (2006: 200). Warto zwrócić uwagę na fakt, że umiejętne wykorzystanie technologii może w znacznym stopniu wzbogacić warsztat pracy nauczyciela. Jeśli potraktujemy pracę nauczyciela jako ciągłe dbanie o rozwój, nabywanie doświadczenia oraz inspirowanie uczniów do nowości to CALL daje nauczycielowi szanse na zrealizowanie tych celów. Zastosowanie technologii na zajęciach z języka obcego jednocześnie przyczynia się do rozwijania autonomii ucznia oraz jego motywacji. Uczeń często zachęcony przez atrakcyjne wizualnie materiały może szukać możliwości wykorzystania swojej wiedzy poprzez dalsze korzystanie z komputera np. w kontaktach z rodowitymi użytkownikami języka na całym świecie, słuchanie podcastów lub oglądanie vidcastów w Internecie. Inicjatywa nauczyciela oraz coraz nowsze sposoby wykorzystania przez niego różnych środowisk nauczania powodują, że rozbudza on w uczniu ciekawość świata i zmniejsza lęk przed korzystaniem ze zdobyczy współczesnej techniki. Warto jednak zaznaczyć, że wprowadzanie technologii na siłę może okazać się bardzo niekorzystne dla uczniów. Zanim nauczyciel zdecyduje się na taką formę uczenia powinien zastanowić się czy cele kursu, które sobie postawił zostaną zrealizowane przynajmniej w taki sam sposób lub lepszy niż ma to miejsce przy nauczaniu tradycyjnym. Trudno jest zdefiniować tradycyjne nauczanie, gdyż każdy nauczyciel postrzega innowacyjność w inny sposób. Wykorzystanie podręcznika do nauki należy zdecydowanie do tradycyjnych form nauki podobnie jak użycie magnetofonu. Jednak zastosowanie odtwarzacza CD lub DVD może być traktowane przez różnych nauczycieli jako innowacyjne lub tradycyjne. Komputer umożliwia przeglądanie slajdów, odsłuchanie materiałów audio, oglądanie programów telewizyjnych podobnie jak rzutniki na folię, odtwarzacz CD czy telewizor. Jednak stwarza on również dodatkowe możliwości niedostępne w tradycyjnym nauczaniu takie jak uczestniczenie w e-learningu, chatach i forach internetowych, interaktywnych ćwiczeniach i wirtualnych światach. Jeśli chodzi o efektywność narzędzia jakim jest komputer zarówno w kontekście edukacji online czy e-learningu to wyniki licznych badań nie są jednoznaczne. Dlatego stwierdzenie, że technologia jest dla każdego byłoby błędne. Wydaje się, że dużą rolę w sukcesie ucznia

3 Czy e-learning może zastąpić nauczyciela? opinie wykładowców na temat funkcjonowania e- learningu akademickiego w polskiej przestrzeni edukacyjnej. korzystającego z innowacyjnych środowisk nauczania odgrywają takie czynniki jak jego gotowość do podjęcia autonomicznych zachowań, osobowość oraz wcześniejsze doświadczenia w pracy z komputerem. 2.1 E-learning - ewolucja terminu, definicje, założenia Anglojęzyczny termin e-learning jest obecnie powszechnie stosowany i zdecydowanie częściej można go spotkać w literaturze niż spolszczony termin e-nauczanie, e-uczenie się, e-edukacja lub nawet edukacja. Dyskusje nad polskim odpowiednikiem do angielskiego e- learning nadal trwają. W ciągu ostatnich dwóch dekad zaszło wiele zmian w technologii komputerowej, które miały również wpływ na kształtowanie się definicji e-learning. E- learning, który obecnie jest wdrażany w edukacji ma niewiele wspólnego z tym stosowanym w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku. W przeszłości termin e-learning odnosił się do ogólnie pojętego nauczania za pomocą technologii elektronicznej np. w ramach szkoleń komputerowych. Obecnie e-learning opiera się na połączeniu nauczania z wykorzystaniem sieci komputerowych i Internetu. Niejednokrotnie termin e-learning jest utożsamiany z pojęciem nauczania online, które opiera się tylko na edukacji wykorzystującej sieć internetową. W niniejszym artykule będę stosowała terminy edukacja online i e-learning wymiennie. Edukacyjne strony internetowe mogą zawierać arkusze ćwiczeniowe, scenariusze lekcji, czy interaktywne ćwiczenia dla dzieci. W systemie e-learningowym nauczyciel i jego studenci są oddaleni od siebie i komunikują się synchronicznie lub niesynchronicznie za pomocą Internetu. Pomimo odległości uczestnicy spotykają się w jednym miejscu i czasie komunikując się asynchronicznie za pomocą poczty elektronicznej, stron www lub forum. Istnieje również możliwość komunikowania się synchronicznego na przykład podczas wideokonferencji, na czacie pisanym lub za pośrednictwem komunikatora internetowego. Postępy uczniów są sprawdzane za pomocą testów udostępnianych wszystkim uczestnikom w tym samym czasie lub w terminie indywidualnie ustalonym z osoba prowadząca kurs. Prace studentów mogą być również przesyłane do nauczyciela. Wbrew ogólnie panującym opiniom idea nauki na odległość nie jest produktem ubocznym zastosowania Internetu. Przez ostatnie kilkaset lat wykorzystywano dostępne zdobycze techniki takie jak telefon, radio i telewizję, aby komunikować się na odległość. Uważa się, że ten system nauki sprawdza się raczej w edukacji osób dorosłych, a nie dzieci, od których nie można wymagać dojrzałych autonomicznych zachowań i których nauka powinna być monitorowana przynajmniej w początkowych etapach ich nauki. Jednak przykłady dzieci uczących się z sukcesem na odległość w Australii pokazują, że powyższe stwierdzenie jest błędne. W celu zapewnienia skuteczności środowiska e-learningowego muszą być spełnione pewne warunki. Podobnie jak ma to miejsce w tradycyjnym systemie nauczania nauczyciel prowadzący kurs powinien znać swoich uczniów, których zaangażowanie i postępy powinny być monitorowane tak jak ma to miejsce w klasie. Istotną kwestią jest opracowanie graficzne kursu, które w znacznym stopniu może decydować o sukcesie ucznia. Układ graficzny powinien być dostosowany do realnych możliwości studentów, ich znajomości obsługi komputera. Nieskomplikowana nawigacja ułatwia uczniom przeglądanie różnych plików takich jak audio, video, stron internetowych, oraz komunikowanie się z wykładowcą prowadzącym kurs. Kolejnym elementem skutecznego kursu e-learningowego jest sprecyzowanie jego celów w sposób jasny dla każdego uczestnika. Należy również dostarczyć uczniom narzędzi umożliwiających ocenę ich postępów. W odniesieniu do systemu e- learningowego często używa się określenia elastyczności w znaczeniu dostosowywania go do

4 4 M. Jedynak indywidualnych potrzeb uczestników, którzy mogą zadecydować w jakim czasie chcą skorzystać z wiedzy. Ponieważ technologia informatyczna rozwija się w bardzo szybkim tempie, co ma odzwierciedlenie w udoskonalaniu kursów e-learningowych, istnieje potrzeba szkolenia i zapewnienia wsparcia technicznego zarówno dla studentów jak i nauczycieli. 2.2 Kursy e-learningowe w szkolnictwie wyższym Kursy e-learningowe na poziomie szkół wyższych w Polsce nie są jeszcze tak powszechne jak ma to miejsce w Stanach Zjednoczonych. Dane z raportu na temat nauczania na odległość na uczelniach wyższych w Stanach Zjednoczonych pokazują, że w porównaniu do roku 2009 zaobserwowano znaczący wzrost w zapisach studentów na kursy online. Liczba uczestników tego typu kursów wyniosła 6,6 miliona, o milion więcej w porównaniu do roku ubiegłego (Allen, Seaman 2010). Jedno z badań na temat popularności e-learningu w szkolnictwie wyższym w województwie śląskim pokazuje, że połowa uczelni w tym regionie nie dysponuje tego typu kursami oraz nie ma nawet planów wdrożeniowych (Eisenbardt 2006). Dane opracowane na temat e-learningu na uczelniach wyższych w Polsce przez firmę Norte zajmującą się analizami marketingowymi pokazują, że w 2005 roku istniała znacząca różnica pomiędzy województwami. Uczelnie wyższe w województwach mazowieckim, wielkopolskim oraz zachodnio-pomorskim przodowały we wdrażaniu systemu e- learningowego. Autorka artykułu nie była w stanie dotrzeć do bieżących wyników badań prowadzonych w tym zakresie. Można jednak przypuszczać, że dane zmieniły się przez ostatnie pięć lat. E-learning jest dużo częściej wykorzystywany w szkolnictwie wyższym niż w szkołach średnich, gdzie raczej jest preferowany system mieszany polegający na uzupełnieniu tradycyjnych zajęć w klasie o elementy e-learningu. Niestety niewiele uczelni państwowych jest w stanie inwestować w tę formę nauczania. Jeśli chodzi natomiast o uczelnie niepubliczne to można zauważyć tendencję do ciągłego rozwoju środowisk e-learningowych. Studenci coraz częściej mają dostęp do zautomatyzowanych narzędzi oraz materiałów dydaktycznych przekazywanych im przez wykładowców za pomocą środowiska e-learningowego Virtual Learning Environment (VLE), w którym znajduje się menu nawigacyjne. Informacje w środowisku VLE są kontrolowane przez inne systemy. Wszelkie informacje związane z danym kursem są przekazywane poprzez interfejs studenta zgodnie z zasadami obowiązującymi na uczelni. Wykorzystywanie metod uczenia na odległość w konwencji e-learningu jest dużo bardziej popularne w obszarach wiedzy akademickiej związanej z biznesem niż z filologiami. Dużą zaletą e-learningu akademickiego jest przeprowadzanie e-sprawdzianów, które są dużo bardziej wygodne niż tradycyjne testy sprawdzane przez nauczyciela. Dodatkowym atutem jest natychmiastowa możliwość poznania wyniku studenta. W środowiskach akademickich można usłyszeć głosy przeciwko przeprowadzaniu testów, kolokwiów i egzaminów w sposób zdalny. Wiarygodność e-zaliczeń jest zdecydowanie większa, gdy są one nadzorowane, na przykład w formie monitorowania czasu odpowiedzi na poszczególne pytania. Elastyczność systemów komputerowych pozwala na dostosowanie e-zaliczeń do danego kierunku studiów i założeń kursów. Można przewidywać, że podobnie jak ma to miejsce w Stanach Zjednoczonych na polskich uczelniach wyższych będą koegzystowały trzy różne systemy takie jak: nauczanie tradycyjne bez wspomagania e-learningowego, nauczanie mieszane oraz pełne nauczanie na odległość. Prawdopodobnie równoległe istnienie tych systemów spowoduje zredukowanie roli kursów tradycyjnych, aczkolwiek mówienie o całkowitej eliminacji tradycyjnych zajęć jest zupełnie bezzasadne.

5 Czy e-learning może zastąpić nauczyciela? opinie wykładowców na temat funkcjonowania e- learningu akademickiego w polskiej przestrzeni edukacyjnej. 3. OMÓWIENIE PRZEPROWADZONEGO BADANIA 3.1 Przedmiot i cel badania, uczestnicy badania W literaturze glottodydaktycznej można znaleźć wiele informacji na temat nauczania wspomaganego komputerowo. E-learning akademicki wiąże się niewątpliwie z mniejszą ilością zjazdów, komfortem nauki i korzyściami finansowymi. Większość informacji skupia się jednak na realizowaniu potrzeb studenta, podczas gdy rzadko przedstawia się korzyści i obawy związane z e-learningiem z punktu widzenia nauczyciela. Dlatego autorka niniejszego artykułu postanowiła zając się zjawiskiem e-learningu akademickiego przestawiając go z perspektywy wykładowcy. Głównym problemem badawczym było pytanie, w jaki sposób wykładowcy postrzegają rolę e-learningu w kontekście szkolnictwa wyższego. Celem badania było uzyskanie odpowiedzi na szczegółowe pytania: 1) Jak wykładowcy oceniają e-learning pod kątem swoich korzyści? 2) Jakie obawy związane z e-learningiem mają wykładowcy? Badanie miało charakter pilotażowy i obejmowało próbę 12 uczestników. Wszyscy byli pracownikami naukowymi zaangażowanymi w nauczanie e-nauczanie. Uczestnicy badania prowadzili zajęcia na kierunku filologia angielska oraz bankowość i finanse w niepublicznych wyższych szkołach we Wrocławiu. Jak wynika ze wstępnie przeprowadzonego wywiadu 11 osób poddanych badaniu nigdy wcześniej nie miało kontaktu z innowacyjnymi metodami nauczania wykorzystującymi technologię informacyjną. Jeden z uczestników był już wcześniej zaangażowany w projekt e-learningowy. Jeśli chodzi o staż pracy to wynosił on od 10 do 32 lat. 3.2 Przebieg badania Badanie zostało przeprowadzone w lutym i marcu 2011 roku. Jako główne narzędzie badawcze wykorzystano ankietę, która została uzupełniona rozmowami z wybranymi osobami. Ankieta została rozesłana do uczestników badania za pomocą poczty elektronicznej. Wykładowcy mieli ustosunkować się do stwierdzeń znajdujących się w tabeli mając do dyspozycji czterostopniową skalę Likerta. Pierwsze 9 stwierdzeń ujętych w kwestionariuszu odnosiło się do potencjalnych korzyści, jakie wykładowcy mogą odczuwać w związku z ich zaangażowaniem się w nauczanie w systemie e-learningowe. Pozostałe 5 stwierdzeń dotyczy obaw, jakie mogą pojawić się w powyższej sytuacji. Arytmetyczna średnia z odpowiedzi udzielonych przez wykładowców została obliczona dla każdego ze stwierdzeń znajdującego się w kwestionariuszu. Poniżej znajduje się kwestionariusz, który był wypełniany przez uczestników badania.

6 6 M. Jedynak Tabela 1. Ankieta na temat korzyści i obaw związanych z e-learningiem. Stwierdzenia Zdecy dowa nie Raczej tak Raczej nie Zdecyd owanie nie tak 1. Podoba mi się ruchomy czas pracy związany z przygotowaniem zajęć w systemie e- learningowym. 2. Przygotowanie zajęć w systemie e- learningowym jest mniej czasochłonne niż przygotowanie tradycyjnych zajęć. 3. E-learning jest dla mnie wygodniejszy dla mnie od tradycyjnego nauczania. 4. Dzięki e-learningowi mogłem/mogłam nauczyć się wykorzystywania technologii do mojego własnego rozwoju. 5. Moje korzyści finansowe są większe w przypadku e-learningu niż w przypadku prowadzenia tradycyjnego wykładu. 6. W systemie e-learningowym jestem w stanie przekazać taką samą treść jak na tradycyjnym wykładzie. 7. Zdalne przeprowadzanie e-testów zaliczeniowych jest wygodniejsze dla mnie. 8. E-learning pozwala mi lepiej monitorować indywidualny postęp uczniów w czasie. 9. Mam lepszy kontakt ze studentami ucząc ich w systemie e-learningowym niż w czasie tradycyjnych wykładów. 10. Uważam, że moje wykłady w systemie e- learningowym zyskały większą aprobatę studentów niż tradycyjny wykład 11. Miałem/miałam obawy decydując się na przygotowywanie wykładów w systemie e- learningowym. 12. Nagrywanie wykładów w systemie e- learningowym jest dla mnie bardziej stresujące niż prowadzenie tradycyjnego wykładu. 13. Myślę, że tradycyjne nauczanie zostanie całkowicie zastąpione przez nauczanie w systemie e-learningowym. 14. Obawiam się, że w przyszłości mogę stracić pracę, ponieważ nagrany przeze mnie cykl wykładów może być odtwarzany wiele razy 3.3 Omówienie wyników badania

7 Czy e-learning może zastąpić nauczyciela? opinie wykładowców na temat funkcjonowania e- learningu akademickiego w polskiej przestrzeni edukacyjnej. Przeprowadzone badanie pokazało, że ankietowani wykładowcy zauważają wiele korzyści związanych z prowadzeniem zajęć w systemie e-learningowym. Jednak poszczególne osoby w znaczącym stopniu różniły się od siebie, jeśli chodzi o ocenę tych korzyści. Zdecydowana większość badanych (10 osób 83,3%) stwierdziła, że podoba im się ruchomy czas pracy związany z przygotowaniem zajęć w systemie e-learningowym. W odróżnieniu od tradycyjnych zajęć w systemie e-learningowym wykładowca sam ustala sobie harmonogram zajęć. Istnieje możliwość nagrania kilka wykładów naraz, co sprawia, że wykładowca będący najczęściej pracownikiem naukowym może poświęcić kolejne dni na swoją pracę naukową bez konieczności przerywania jej na pracę dydaktyczną. Jedynym problemem przed którym staje wykładowca jest ustalenie z osobą nagrywającą e-wykłady czy dysponuje ona wolnym terminem na nagranie. Wszyscy uczestnicy badania zaznaczyli w ankiecie, że przygotowanie zajęć w systemie e-learningowym nie jest wcale mniej czasochłonne od przygotowania tradycyjnych zajęć (8 osób - 66,6 zaznaczyło odpowiedź zdecydowanie nie, a 4 osoby 33,3% zaznaczyło odpowiedź raczej nie ). Opracowywanie materiałów kompatybilnych z e- learningiem może wydawać się bardziej czasochłonne niż przygotowanie tradycyjnego materiału. Wykładowcy niejednokrotnie muszą spędzać dużo czasu, aby przekazywaną treść wykładu wzbogacić o zeskanowane odpowiednie ryciny, diagramy, tabele, które podczas tradycyjnego wykładu są przekazane studentom w formie kserokopii. Wykorzystanie niektórych materiałów w przestrzeni e-learningowej może wiązać się również z uzyskaniem praw autorskich do ich wykorzystania podczas e-wykładu. Wszyscy uczestnicy badania jednoznacznie ocenili system e-learningowy jako wygodniejszy w porównaniu do tradycyjnego nauczania. Jeśli chodzi natomiast o stwierdzenie trzecie z ankiety dotyczące korzyści z wykorzystywania technologii do własnego rozwoju, badani mieli podzielone opinie. Tylko 2 wykładowców (16,6%) postrzega akademicki e-learning jako szansę zdobycia nowej wiedzy. Ponieważ stwierdzenie nie precyzowało dokładnie, o jakiego typu rozwój chodzi uczestnicy badania mogli je interpretować w dwojaki sposób: jako możliwość nauczenia się nieznanych jeszcze funkcji technologicznych takich jak zastosowanie podcastów czy vidcastów lub jako możliwość poszerzenia swojej wiedzy związanej z tematem e-wykładu. 4 badanych (33,3%) uważa, że e-learning raczej nie umożliwił im poszerzenia wiedzy, a 6 osób (50%) jest zdania, że e-learning w żadnym stopniu nie przyczynił się do ich własnego rozwoju. Ciekawe obserwacje wynikają z analizy wieku badanych i ich opinii na temat własnego rozwoju. Młodsza kadra w wieku od 33 do 43 lat, która jest prawdopodobnie dobrze zaznajomiona z technologią informacyjną reprezentowała pogląd, że raczej lub zdecydowanie nie nauczyli się niczego nowego przygotowując e- wykłady. Natomiast dwóch uczestników badania, którzy twierdzili, że zdecydowanie poszerzyli swoją wiedzę reprezentowało przedział wiekowy lat. Z wywiadu przeprowadzonego z nimi wynika, że cenną korzyścią wyniesioną z e-wykładów jest umiejętność przygotowania prezentacji w Power Point oraz opracowywania różnego typu zestawień w Excel. Oprócz korzyści związanych z poszerzeniem wiedzy technologicznej osoby te wyraziły również pogląd, że e-learning zmusił je do odświeżenia wiedzy i sięgnięcia po uaktualnione materiały związane z dyscypliną, w której specjalizują się. Pewnego rodzaju problemem okazało się kolejne pytanie z ankiety związane z korzyściami finansowymi wynikającymi z prowadzenia e-wykładów. Uczestnicy badania sygnalizowali autorowi w informacjach zwrotnych, że trudno im jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Trudność wynikała z faktu, że niektórzy wykładowcy zainwestowali w zakup książek i artykułów dostępnych na płatnych stronach internetowych, dzięki którym treść e-wykładów mogła być atrakcyjniejsza i uaktualniona o bieżące osiągnięcia w danej dziedzinie. Nie biorąc pod uwagę

8 8 M. Jedynak tego typu poniesionych kosztów można stwierdzić, że dla przeważającej większości badanych (11 osób 91,6%) korzyści finansowe z e-learningu są większe niż w przypadku prowadzenia wykładów w tradycyjnej formie. Zarówno badani pracujący na niepublicznej uczelni o profilu filologicznym jak i na niepublicznej uczelni ekonomicznej przyznali w wywiadzie, że wynagrodzenie było decydującym czynnikiem, dla którego podjęli decyzję o zaangażowaniu się w projekt e-learningowy. Jeśli chodzi o przekazywaną treść podczas e-wykładów to uczestnicy badania mieli podzielone opinie w tej kwestii. 7 badanych (58,3%) uważa, że zdecydowanie jest to możliwe, a 1 osoba (8,3%), że raczej jest to możliwe. Jednak 4 osoby (33,3%) wyraziło pogląd, że przekazanie takiej samej treści na e-wykładzie jak podczas tradycyjnego wykładu jest zdecydowanie celem niemożliwym do osiągnięcia. Wywiad z tymi osobami pokazał, że głównym problemem, z którym borykają się e-wykładowcy jest brak prawdziwej interakcji ze studentami, negocjacji znaczenia różnych terminów i interpretacji zjawisk poprzez zadawanie pytań studentom. Innym problemem jest stosowanie komunikacji niewerbalnej, która według badanych tylko w przypadku tradycyjnego wykładu może być naturalną informacją zwrotną na zachowanie uczniów. Do kolejnych dwóch pytań z ankiety dotyczących zdalnego przeprowadzania e-testów oraz monitorowania indywidualnego postępu studenta, uczestnicy badania ustosunkowali się w podobny sposób. Według większości ankietowanych (10 osób 83,3%) e-testy są zdecydowanie wygodniejsze dla prowadzącego zajęcia niż tradycyjne testy w sali wykładowej. 2 osoby (16,6%) wyraziły swój pogląd, że tego typy testy są raczej wygodniejsze. E-testowanie ma niewątpliwie wady i zalety. Do tych drugich można zaliczyć możliwość praktycznie natychmiastowego dostępu do wyników testu, oszczędność czasu związanego ze sprawdzaniem pisemnych testów i zminimalizowanie ryzyka związanego z popełnieniem błędu. Warto zauważyć, że pytanie sformułowane w ankiecie nie dotyczyło wiarygodności wyników osiąganych na e-testach. Z wywiadu z uczestnikami badania wynika, że mają oni pewne zastrzeżenia do obiektywności wyników osiąganych przy zdalnie przeprowadzanych testach. Niewątpliwą zaletą platformy Moodle jest możliwość monitorowania indywidualnego postępu studentów w czasie. Wszyscy ankietowani wykładowcy jednogłośnie wyrazili opinię, że dzięki systemowi e- learningowemu zdecydowanie nie są w stanie lepiej kontrolować pracę ucznia niż ma to miejsce podczas tradycyjnego wykładu. E-wykładowcy mają wprawdzie podgląd do różnego rodzaju informacji np. częstotliwość korzystania z e-wykładów i długości oglądania ich przez studentów. Jednak jak wynika z wywiadu z uczestnikami badania, te same informacje mogą być uzyskane z tradycyjnej listy obecności oraz przypisania określonego czasu na uzupełnienie testu. Ocena postępu studenta w czasie nie może być osiągnięta tylko na podstawie ewaluacji jego aktywności w systemie, lecz na realnych wynikach uzyskanych na podstawie testów, zadań czy quizów. Wymagają one od e-wykładowcy takiego samego zaangażowania i pracy jak ma to miejsce w przypadku tradycyjnej formy nauczania w sali wykładowej. W kwestii kontaktu ze studentami 11 osób 91,6% badanych zaznaczyło, że w porównaniu do tradycyjnie prowadzonych wykładów zdecydowanie nie mają lepszego kontaktu ze studentami ucząc ich w systemie e-learningowym. Tylko jedna osoba stwierdziła, że kontakt ze studentami w e-learningu jest zdecydowanie lepszy. O wadach komunikacji pomiędzy e-wykładowcą i jego studentami wspomniałam już powyżej. Warto jednak dodać, że rozpatrywanie kwestii interakcji pomiędzy nauczycielem, a uczniem w tych dwóch środowiskach nauczania w kategoriach lepsza lub gorsza jest nieporozumieniem. Myślę, że określenie trudniejsza interakcja byłoby właściwsze w odniesieniu do e-nauczania. Ostatnie pięć pytań z ankiety odnosiły się do obaw e-wykładowców związanych z ich zaangażowaniem w e-nauczanie. Uczestnicy badania mieli podzielone opinie co do pierwszego stwierdzenia zawartego w ankiecie dotyczącego aprobaty e-nauczania przez studentów. 6 osób badanych (2 osoby odpwoeidziały zdecydowanie tak 16,6% i 4 raczej tak 33,3%) przyznało, że ich e-wykłady cieszą się mniejszą popularnością w porównaniu

9 Czy e-learning może zastąpić nauczyciela? opinie wykładowców na temat funkcjonowania e- learningu akademickiego w polskiej przestrzeni edukacyjnej. do tradycyjnych wykładów. Powyższa opinia jest subiektywna i warto byłoby ją skonfrontować z wynikami ankiety przeprowadzonej wśród studentów. Obawy wykładowców mogą wynikać z ich nieznajomości zapotrzebowania na e-wykłady na rynku akademickim. Mogą być również spowodowane przeświadczeniem, że nie można do końca przekazać zamierzonej treści w e-środowisku pozbawionym interakcji z uczniem. Pozostali ankietowani (6 osób 50%) uważają, że e-nauczanie podniosło walor ich wykładów. Z analizy ankiet można również zauważyć, że w tej grupie badanych znajdują się młodsi pracownicy naukowi w wieku od 33 do 40 lat, którzy w odróżnieniu od starszej kadry pokładają nadzieję w e- nauczaniu wychodząc naprzeciw oczekiwaniom studentów. Zdecydowana większość ankietowanych (10 osób 83,3%) nie miała żadnych wątpliwości przed zaangażowaniem się w e-nauczanie. Z wywiadu z tymi osobami wynika, że e-learning traktują oni jako konieczność współczesnej edukacji. Osoby, które obawiały się nowego projektu argumentowały swoją niechęć brakiem znajomości technologii informatycznej. Jeśli chodzi o nagrywanie wykładów w systemie e-learningowym to okazało się, że dla wszystkich ankietowanych jest to doświadczenie zdecydowanie bardziej stresujące niż prowadzenie tradycyjnego wykładu. Z wywiadu przeprowadzonego z uczestnikami badania wynika, że obawy ich dotyczą awarii sprzętu nagrywającego wykłady lub braku prądu. Na uwagę zasługują słowa jednego z wykładowców, który stwierdził, że strach przed popełnieniem błędu i ponownym nagrywaniem części e-wykładu jest dla niego bardzo emocjonalnym wydarzeniem, któremu towarzysza nawet objawy psychosomatyczne. Kolejne stwierdzenie, do którego mieli ustosunkować się badani dotyczyło hipotezy o całkowitym zastąpieniu tradycyjnego nauczania e-learningiem. 11 wykładowców udzieliło odpowiedzi raczej nie, a jedna raczej tak. Wprawdzie w wywiadzie żaden z uczestników nie wypowiedział się szczegółowo na ten temat, można jednak przypuszczać, że pomimo coraz większej popularności e-nauczania zawsze będzie utrzymywał się popyt na tradycyjne nauczanie, szczególnie wśród uczestników różnych seminariów magisterskich i dyplomowych, podczas których rzeczywisty kontakt z promotorem pracy jest niezastąpiony. Ostatnie pytanie w ankiecie dotyczące obaw związanych z utratą pracy na uczelni w sytuacji, gdy nagrywany cykl wykładów może być odtwarzany wiele razy. Badani różnili się w znaczący sposób w swoich opiniach na ten temat. W przypadku 3 badanych (25%) obawa ta jest bardzo realna, co miało odzwierciedlenie w ich odpowiedzi zdecydowanie tak. Pozostałe osoby zaznaczyły odpowiedź raczej nie (3 uczestników badania 25%) i zdecydowanie nie (6 uczestników badania 50%). Wydaje się, że obawy badanych są bezpodstawne, gdyż wykorzystywanie e- wykładów pociąga za sobą udostępnienie zgody wykładowcy oraz tantiemy wypłacane mu z tytułu praw autorskich. 4. PODSUMOWANIE Przez analogię do zmian jakie wprowadził druk, można przypuszczać, że e-nauczanie będzie za jakiś czas obecne w szkolnictwie akademickim, w sposób tak oczywisty jak teraz materiały drukowane. Zaprezentowane powyżej wyniki badań ankietowych pokazują, że e-learning jest ogólnie pozytywnie odbierany przez wykładowców. W e-nauczaniu profil nauczyciela, jego osobowość i nastawienie do technologicznych nowości będą w dużej mierze decydowały o sukcesie kursu e-learningowego. Korzyści, które zauważyli wykładowcy w e-nauczaniu związane są z ruchomym czasem pracy, wyższym wynagrodzeniem za e-wykłady oraz ogólnie rozumianą wygodą szczególnie w odniesieniu do zdalnie przeprowadzanych e-testów. Wyniki ankiety pokazały również, że system e-learningowy nie jest doskonały, gdyż

Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego

Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego Autorzy: Strona 1 Recenzja publikacji: Dr Andrzej Szelc Prof. dr hab. Jerzy Chłopecki ISBN 978-83-60005-37-8 Strona 2 SPIS TREŚCI WSTĘP... 7 ROZDZIAŁ I.

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość Praca powinna byc cytowana jako: Lenkiewicz, P., 2011. Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość. Rozprawa doktorska. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie. (na przykładzie projektu SME.net.pl)

Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie. (na przykładzie projektu SME.net.pl) 2009 Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie (na przykładzie projektu SME.net.pl) Spis treści Zagadnienia Strona A. OGÓLNE INFORMACJE O PROJEKCIE SME.NET.PL 2

Bardziej szczegółowo

Online Elektroniczna wersja publikacji dostępna jest na stronie internetowej projektu http://www.tcteacher.eu

Online Elektroniczna wersja publikacji dostępna jest na stronie internetowej projektu http://www.tcteacher.eu Projekt Nauczyciel w sieci/tc*teacher został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Zarówno projekt jak i publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autorów a Komisja Europejska

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej?

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Poradnik Agnieszka Wedeł-Domaradzka Anita Raczyńska Krajowy Ośrodek Wpierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Warszawa 2013 Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Cele stawiane polskim uczelniom wyższym w zakresie kształcenia na odległość

Cele stawiane polskim uczelniom wyższym w zakresie kształcenia na odległość Cele stawiane polskim uczelniom wyższym w zakresie kształcenia na odległość 2013-02-28 Raport z badania Wykonał - dr Krzysztof Pietrowicz PI-PWP Gra w studia podyplomowe projekt współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA. dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

EKSPERTYZA. dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego EKSPERTYZA dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego EKSPERTYZA dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Przygotowana

Bardziej szczegółowo

I część produktu finalnego. Innowacyjna Strategia Kształcenia. Krok w przedsiębiorczość

I część produktu finalnego. Innowacyjna Strategia Kształcenia. Krok w przedsiębiorczość I część produktu finalnego Innowacyjna Strategia Kształcenia Krok w przedsiębiorczość Warszawa 2012 Opracowanie autorskie Tomasz Rachwał Piotr Ratajski Maria Zając Autorzy raportów wykorzystanych w Strategii

Bardziej szczegółowo

Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych

Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych e-podręcznik Autor: Strona 1 Spis treści Wstęp... 4 Metody tworzenia materiałów dydaktycznych... 7 Podejście indywidualne i zespołowe... 7 Indywidualnie

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie platformy zdalnego nauczania w edukacji

Zastosowanie platformy zdalnego nauczania w edukacji Zastosowanie platformy zdalnego nauczania w edukacji Dariusz Nojszewski Copyright by Instytut Badań nad Demokracją 1 Instytut Badań nad Demokracją i Studium Prawa Europejskiego w Warszawie Al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Wirtualny

Uniwersytet Wirtualny XII Konferencja Uniwersytet Wirtualny Model, Narzędzie, Praktyka 13 15 czerwca 2012 r. Politechnika Warszawska Książka abstraktów Organizator Konferencji: Ośrodek Kształcenia na Odległość OKNO PW Konferencja

Bardziej szczegółowo

Wstęp do e- learningu

Wstęp do e- learningu Wstęp do e- learningu Opracowanie: Mariusz Głowacki Warszawa, 2012 1 1. CO TO JEST E-LEARNING?... 3 (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) E- learning w edukacji... 6 Rodzaje e-learningu... 8 Zastosowania

Bardziej szczegółowo

Karolina Grodecka E-learning w rozwoju zawodowym bibliotekarzy 5. Agata Arkabus E-learning w bibliotece szkolnej metodą pozyskania czytelnika 11

Karolina Grodecka E-learning w rozwoju zawodowym bibliotekarzy 5. Agata Arkabus E-learning w bibliotece szkolnej metodą pozyskania czytelnika 11 1 Karolina Grodecka E-learning w rozwoju zawodowym bibliotekarzy 5 Agata Arkabus E-learning w bibliotece szkolnej metodą pozyskania czytelnika 11 Beata Malentowicz Dla kogo e-learning w bibliotece? 16

Bardziej szczegółowo

DOBRE PRAKTYKI W NAUCZANIU HISTORII

DOBRE PRAKTYKI W NAUCZANIU HISTORII DOBRE PRAKTYKI W NAUCZANIU HISTORII Raport z badania jakościowego Warszawa, czerwiec 2014 ALBO TYLKO 2 r Autorzy: Jolanta Choińska-Mika Jakub Lorenc Krzysztof Mrozowski Aleksandra Oniszczuk Jacek Staniszewski

Bardziej szczegółowo

Postawy, motywacje, oczekiwania i bariery związane z kształceniem kompetencji matematycznej, informatycznej i przedsiębiorczości

Postawy, motywacje, oczekiwania i bariery związane z kształceniem kompetencji matematycznej, informatycznej i przedsiębiorczości Postawy, motywacje, oczekiwania i bariery związane z kształceniem kompetencji matematycznej, informatycznej i przedsiębiorczości Raport z badania jakościowego FGI uczniów Agnieszka Otręba-Szklarczyk Wyższa

Bardziej szczegółowo

Developing elearning in Dialogue

Developing elearning in Dialogue Developing elearning in Dialogue Podręcznik dla twórców Model dobrych praktyk do adaptacji i przystosowania do lokalnych warunków kursów e-learningowych dla MŚP Authors Editors Research Coordination Roland

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Z E S Z Y T Y N A U K O W E Nr 1142 ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE ZESZYT CZTERDZIESTY SIÓDMY ŁÓDŹ 2011 ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ SCIENTIFIC BULLETIN OF THE LODZ UNIVERSITY OF TECHNOLOGY BULLETIN

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

System obsługujący nauczanie na odległość

System obsługujący nauczanie na odległość ul. Wólczańska 215 93-005 Łódź tel. (42) 632 80 65 INSTYTUT INFORMATYKI, POLITECHNIKA ŁÓDZKA fax (42) 630 34 14 System obsługujący nauczanie na odległość (praca dyplomowa magisterska) Pod kierunkiem: dr

Bardziej szczegółowo

Copyright by Centrum e-learningu AGH, Kraków 2008. Redakcja techniczna: Beata Barszczewska-Wojda

Copyright by Centrum e-learningu AGH, Kraków 2008. Redakcja techniczna: Beata Barszczewska-Wojda Copyright by Centrum e-learningu AGH, Kraków 2008 ISSN 0239-6114 Redakcja: Centrum e-learningu AGH Skład: Edycja, tel. 012 284 30 28 Korekta: Magdalena Anioł-Mirek Redakcja techniczna: Beata Barszczewska-Wojda

Bardziej szczegółowo

Metodyka prowadzenia szkoleń. z wykorzystaniem urządzeń. mobilnych dla e-biznesu

Metodyka prowadzenia szkoleń. z wykorzystaniem urządzeń. mobilnych dla e-biznesu Metodyka prowadzenia szkoleń z wykorzystaniem urządzeń mobilnych dla e-biznesu Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie Publikacja

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA PLANOWANIA SZKOLEŃ E-LEARNINGOWYCH

STRATEGIA PLANOWANIA SZKOLEŃ E-LEARNINGOWYCH Maria KĘDZIERSKA Zakład Szkoleń CNBOP-PIB STRATEGIA PLANOWANIA SZKOLEŃ E-LEARNINGOWYCH E-learning trainings the strategy of planning Streszczenie Materiał zawiera omówienie zagadnień wprowadzających formy

Bardziej szczegółowo

Metodyka Webinarów. wersja 1.0. Video conference use for adult learning. konsorcjum projektu:

Metodyka Webinarów. wersja 1.0. Video conference use for adult learning. konsorcjum projektu: Metodyka Webinarów wersja 1.0 Video conference use for adult learning konsorcjum projektu: Niniejszy dokument Metodyka Webinarów wer. 1.0 został przygotowany w ramach projektu Webinar 2 Learn video conference

Bardziej szczegółowo

E-learning. w kształceniu akademickim. Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych

E-learning. w kształceniu akademickim. Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych E-learning w kształceniu akademickim Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych E-learning w kształceniu akademickim pod redakcją Marcina Dąbrowskiego i Marii Zając Materiały z II ogólnopolskiej

Bardziej szczegółowo

Metodyka prowadzenia szkoleń. z wykorzystaniem urządzeń. mobilnych dla e-biznesu

Metodyka prowadzenia szkoleń. z wykorzystaniem urządzeń. mobilnych dla e-biznesu Metodyka prowadzenia szkoleń z wykorzystaniem urządzeń mobilnych dla e-biznesu Publikacja powstała w wyniku projektu zrealizowanego przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Ewaluacji Sp. z o.o., Warszawa

Ośrodek Ewaluacji Sp. z o.o., Warszawa Zeszyty Naukowe Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Nr 10, Rok 7, 2013, s. 53-126 Raport końcowy z badania prowadzonego w ramach projektu Efektywni 50+ Magdalena Szostakowska, Katarzyna Wójcikowska

Bardziej szczegółowo

JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ

JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ RAFAŁ MICHAŁOWSKI WOJCIECH MYKA JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ W KSZTAŁCENIU USTAWICZNYM W FORMACH POZASZKOLNYCH KROK PO KROKU Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Tomasz Grudniewski. Platforma e-learningowa jako narzędzie wspomagające aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych

Tomasz Grudniewski. Platforma e-learningowa jako narzędzie wspomagające aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych Tomasz Grudniewski Platforma e-learningowa jako narzędzie wspomagające aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych Biała Podlaska 2012 I. Nauczanie zdalne jako jedna z metod aktywizacji zawodowej osób

Bardziej szczegółowo

ROK XXXIV, NR 10, 2008 ISSN 0209-1593

ROK XXXIV, NR 10, 2008 ISSN 0209-1593 PRACE NAUKOWE BADAWCZE INSTYTUTU MASZYN MATEMATYCZNYCH SERIA ABC.IT ROK XXXIV, NR 10, 2008 ISSN 0209-1593 INSTYTUT MASZYN MATEMATYCZNYCH 02-078 WARSZAWA, UL. L.KRZYWICKIEGO 34 1 REDAGUJE ZESPÓŁ: - dr inż.

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Materiały dla uczestnika Małgorzata Wojnarowska Jacek Kulasa 1 SPIS TREŚCI Powitanie Zakres szkolenia Nowa podstawa programowa z wiedzy

Bardziej szczegółowo