CZY E-LEARNING MOŻE ZASTĄPIĆ NAUCZYCIELA?- OPINIE WYKŁADOWCÓW NA TEMAT FUNKCJONOWANIA E-LEARNINGU AKADEMICKIEGO W POLSKIEJ PRZESTRZENI EDUKACYJNEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CZY E-LEARNING MOŻE ZASTĄPIĆ NAUCZYCIELA?- OPINIE WYKŁADOWCÓW NA TEMAT FUNKCJONOWANIA E-LEARNINGU AKADEMICKIEGO W POLSKIEJ PRZESTRZENI EDUKACYJNEJ"

Transkrypt

1 VI Międzynarodowa Konferencja Edukacyjna Ustroń/Gliwice 2011 Małgorzata JEDYNAK, Instytut Filologii Angielskiej, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław. CZY E-LEARNING MOŻE ZASTĄPIĆ NAUCZYCIELA?- OPINIE WYKŁADOWCÓW NA TEMAT FUNKCJONOWANIA E-LEARNINGU AKADEMICKIEGO W POLSKIEJ PRZESTRZENI EDUKACYJNEJ Niniejszy artykuł zajmuje się kwestią e-learningu akademickiego. Autorka artykułu postanowiła pokazać jakie opinie na temat e-learningu mają wykładowcy, którzy są zaangażowani w e-nauczanie. Głównym celem badawczym było ustalenie, jakie korzyści widzą ankietowani w e-learningu oraz czego obawiają się w związku z zaangażowaniem się w tę formę nauczania. Korzyści, które zauważyli wykładowcy w e-nauczaniu związane są z ruchomym czasem pracy, wyższym wynagrodzeniem za e-wykłady oraz ogólnie rozumianą wygodą szczególnie w odniesieniu do zdalnie przeprowadzanych e-testów. Uczestnicy badania nie widzą zagrożenia w e-learningu w odniesieniu do ich pozycji na uczelni oraz roli tradycyjnego nauczania. 1 WSTĘP Szybki rozwój technologii w ciągu ostatniej dekady zmienił otaczająca rzeczywistość i wpłynął na różne sfery naszego życia, w tym uczenia się i nauczania języków obcych. Obecnie uczniowie mają szeroki dostęp do różnych baz z materiałami do nauki, które są segregowane według poziomu zaawansowania językowego ucznia, jego wieku oraz tematyki. Nauczyciele również mają do swojej dyspozycji wiele technik komputerowych, które służą wzbogaceniu zajęć z języka obcego. W dzisiejszych czasach coraz większą popularność zyskuje metoda nauczania e-learning, polegająca na wykorzystaniu sieci komputerowych i Internetu. E-learning jest narzędziem wspomagającym dydaktykę za pomocą komputerów osobistych uczniów, CDROM-u oraz Internetu. Metoda e-learningu ma zarówno wielu zwolenników jak i przeciwników. Obawy tych drugich są związane ze zmniejszającą się rolą nauczycieli oraz tradycyjnie prowadzonych wykładów. W pierwszej części artykułu omówię rolę technologii w nauczaniu, szczególnie w nauczaniu języków obcych, następnie definicje, ewolucję terminu i założenia e-learningu oraz funkcjonowanie e-learningu w szkolnictwie wyższym. Druga część stanowi opis badania przeprowadzonego wśród wykładowców dwóch niepublicznych uczelni wyższych we Wrocławiu. Badane osoby pracują na kierunku filologii angielskiej oraz na bankowości i finansach, gdzie od pół roku do roku prowadzą zajęcia w systemie e-learnigowym. Istnieje wiele analiz e-learningu pokazujących jego wady i zalety z perspektywy ucznia. Autorka uważa, że brakuje oceny e-learningu akademickiego dokonanej przez samych fachowców od e-learningu tzn. wykładowców prowadzących w tym systemie zajęcia. Badanie zaprezentowane w artykule ma na celu przedstawienie opinii pracowników uczelni wyższych na temat funkcjonowania e-learningu akademickiego w polskiej przestrzeni edukacyjnej. Na podstawie danych zebranych z kwestionariuszy autorka starała się również odpowiedzieć na pytanie sformułowane w tytule: czy nauczyciele akademiccy obawiają się, że innowacyjna metoda e-learningu może zastąpić tradycyjnego nauczyciela w klasie.

2 2 M. Jedynak 2. ROLA TECHNOLOGII W NAUCZANIU JĘZYKÓW OBCYCH W dzisiejszych czasach wzbogacanie zajęć dzięki technologii komputerowej jest tak oczywiste, że trudno podważać zasadność stosowania nauczania online czy też e-learningu. Według definicji podanej przez Levy ego z 1997 roku nauczanie języka za pomocą komputera CALL (z ang. Computer Assisted Language Learning) polega na poszukiwaniu możliwości wykorzystania komputera w nauczaniu oraz uczeniu się języków obcych (Levy 1997: 1, w Kern 2006: 184). Egbert z kolei w swojej definicji z 2005 roku pokazuje, jakim zmianom uległo postrzeganie technologii w edukacji. Według niego CALL to uczenie się języków w dowolnym kontekście, z, poprzez lub w powiązaniu z wykorzystaniem technologii (Egbert 2005: 4). Jak zauważa Kern pierwsza definicja traktuje komputer, jako instrument zewnętrzny, druga zaś postrzega go jako integralny element wykorzystywany w procesie nauczania i uczenia się języka obcego (Kern 2006: 184). W dyskusji na temat roli technologii w nauczaniu nie może zabraknąć stanowiska Bax a, który twierdzi, że dopiero gdy w literaturze zniknie termin CALL komputery zajmą należne sobie miejsce w procesie dydaktycznym (Bax 2003, 23-24). Na poparcie swojej tezy Bax pokazuje, że nie istnieje oddzielna koncepcja i przedmiot badań, który zajmowałby się nauczaniem języków z wykorzystaniem podręczników czy też długopisów. Kern zauważa, że nauczanie języków obcych z wykorzystaniem technologii nie stanowi osobnej metody, lecz jest zintegrowane z innymi podejściami (2006: 200). Warto zwrócić uwagę na fakt, że umiejętne wykorzystanie technologii może w znacznym stopniu wzbogacić warsztat pracy nauczyciela. Jeśli potraktujemy pracę nauczyciela jako ciągłe dbanie o rozwój, nabywanie doświadczenia oraz inspirowanie uczniów do nowości to CALL daje nauczycielowi szanse na zrealizowanie tych celów. Zastosowanie technologii na zajęciach z języka obcego jednocześnie przyczynia się do rozwijania autonomii ucznia oraz jego motywacji. Uczeń często zachęcony przez atrakcyjne wizualnie materiały może szukać możliwości wykorzystania swojej wiedzy poprzez dalsze korzystanie z komputera np. w kontaktach z rodowitymi użytkownikami języka na całym świecie, słuchanie podcastów lub oglądanie vidcastów w Internecie. Inicjatywa nauczyciela oraz coraz nowsze sposoby wykorzystania przez niego różnych środowisk nauczania powodują, że rozbudza on w uczniu ciekawość świata i zmniejsza lęk przed korzystaniem ze zdobyczy współczesnej techniki. Warto jednak zaznaczyć, że wprowadzanie technologii na siłę może okazać się bardzo niekorzystne dla uczniów. Zanim nauczyciel zdecyduje się na taką formę uczenia powinien zastanowić się czy cele kursu, które sobie postawił zostaną zrealizowane przynajmniej w taki sam sposób lub lepszy niż ma to miejsce przy nauczaniu tradycyjnym. Trudno jest zdefiniować tradycyjne nauczanie, gdyż każdy nauczyciel postrzega innowacyjność w inny sposób. Wykorzystanie podręcznika do nauki należy zdecydowanie do tradycyjnych form nauki podobnie jak użycie magnetofonu. Jednak zastosowanie odtwarzacza CD lub DVD może być traktowane przez różnych nauczycieli jako innowacyjne lub tradycyjne. Komputer umożliwia przeglądanie slajdów, odsłuchanie materiałów audio, oglądanie programów telewizyjnych podobnie jak rzutniki na folię, odtwarzacz CD czy telewizor. Jednak stwarza on również dodatkowe możliwości niedostępne w tradycyjnym nauczaniu takie jak uczestniczenie w e-learningu, chatach i forach internetowych, interaktywnych ćwiczeniach i wirtualnych światach. Jeśli chodzi o efektywność narzędzia jakim jest komputer zarówno w kontekście edukacji online czy e-learningu to wyniki licznych badań nie są jednoznaczne. Dlatego stwierdzenie, że technologia jest dla każdego byłoby błędne. Wydaje się, że dużą rolę w sukcesie ucznia

3 Czy e-learning może zastąpić nauczyciela? opinie wykładowców na temat funkcjonowania e- learningu akademickiego w polskiej przestrzeni edukacyjnej. korzystającego z innowacyjnych środowisk nauczania odgrywają takie czynniki jak jego gotowość do podjęcia autonomicznych zachowań, osobowość oraz wcześniejsze doświadczenia w pracy z komputerem. 2.1 E-learning - ewolucja terminu, definicje, założenia Anglojęzyczny termin e-learning jest obecnie powszechnie stosowany i zdecydowanie częściej można go spotkać w literaturze niż spolszczony termin e-nauczanie, e-uczenie się, e-edukacja lub nawet edukacja. Dyskusje nad polskim odpowiednikiem do angielskiego e- learning nadal trwają. W ciągu ostatnich dwóch dekad zaszło wiele zmian w technologii komputerowej, które miały również wpływ na kształtowanie się definicji e-learning. E- learning, który obecnie jest wdrażany w edukacji ma niewiele wspólnego z tym stosowanym w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku. W przeszłości termin e-learning odnosił się do ogólnie pojętego nauczania za pomocą technologii elektronicznej np. w ramach szkoleń komputerowych. Obecnie e-learning opiera się na połączeniu nauczania z wykorzystaniem sieci komputerowych i Internetu. Niejednokrotnie termin e-learning jest utożsamiany z pojęciem nauczania online, które opiera się tylko na edukacji wykorzystującej sieć internetową. W niniejszym artykule będę stosowała terminy edukacja online i e-learning wymiennie. Edukacyjne strony internetowe mogą zawierać arkusze ćwiczeniowe, scenariusze lekcji, czy interaktywne ćwiczenia dla dzieci. W systemie e-learningowym nauczyciel i jego studenci są oddaleni od siebie i komunikują się synchronicznie lub niesynchronicznie za pomocą Internetu. Pomimo odległości uczestnicy spotykają się w jednym miejscu i czasie komunikując się asynchronicznie za pomocą poczty elektronicznej, stron www lub forum. Istnieje również możliwość komunikowania się synchronicznego na przykład podczas wideokonferencji, na czacie pisanym lub za pośrednictwem komunikatora internetowego. Postępy uczniów są sprawdzane za pomocą testów udostępnianych wszystkim uczestnikom w tym samym czasie lub w terminie indywidualnie ustalonym z osoba prowadząca kurs. Prace studentów mogą być również przesyłane do nauczyciela. Wbrew ogólnie panującym opiniom idea nauki na odległość nie jest produktem ubocznym zastosowania Internetu. Przez ostatnie kilkaset lat wykorzystywano dostępne zdobycze techniki takie jak telefon, radio i telewizję, aby komunikować się na odległość. Uważa się, że ten system nauki sprawdza się raczej w edukacji osób dorosłych, a nie dzieci, od których nie można wymagać dojrzałych autonomicznych zachowań i których nauka powinna być monitorowana przynajmniej w początkowych etapach ich nauki. Jednak przykłady dzieci uczących się z sukcesem na odległość w Australii pokazują, że powyższe stwierdzenie jest błędne. W celu zapewnienia skuteczności środowiska e-learningowego muszą być spełnione pewne warunki. Podobnie jak ma to miejsce w tradycyjnym systemie nauczania nauczyciel prowadzący kurs powinien znać swoich uczniów, których zaangażowanie i postępy powinny być monitorowane tak jak ma to miejsce w klasie. Istotną kwestią jest opracowanie graficzne kursu, które w znacznym stopniu może decydować o sukcesie ucznia. Układ graficzny powinien być dostosowany do realnych możliwości studentów, ich znajomości obsługi komputera. Nieskomplikowana nawigacja ułatwia uczniom przeglądanie różnych plików takich jak audio, video, stron internetowych, oraz komunikowanie się z wykładowcą prowadzącym kurs. Kolejnym elementem skutecznego kursu e-learningowego jest sprecyzowanie jego celów w sposób jasny dla każdego uczestnika. Należy również dostarczyć uczniom narzędzi umożliwiających ocenę ich postępów. W odniesieniu do systemu e- learningowego często używa się określenia elastyczności w znaczeniu dostosowywania go do

4 4 M. Jedynak indywidualnych potrzeb uczestników, którzy mogą zadecydować w jakim czasie chcą skorzystać z wiedzy. Ponieważ technologia informatyczna rozwija się w bardzo szybkim tempie, co ma odzwierciedlenie w udoskonalaniu kursów e-learningowych, istnieje potrzeba szkolenia i zapewnienia wsparcia technicznego zarówno dla studentów jak i nauczycieli. 2.2 Kursy e-learningowe w szkolnictwie wyższym Kursy e-learningowe na poziomie szkół wyższych w Polsce nie są jeszcze tak powszechne jak ma to miejsce w Stanach Zjednoczonych. Dane z raportu na temat nauczania na odległość na uczelniach wyższych w Stanach Zjednoczonych pokazują, że w porównaniu do roku 2009 zaobserwowano znaczący wzrost w zapisach studentów na kursy online. Liczba uczestników tego typu kursów wyniosła 6,6 miliona, o milion więcej w porównaniu do roku ubiegłego (Allen, Seaman 2010). Jedno z badań na temat popularności e-learningu w szkolnictwie wyższym w województwie śląskim pokazuje, że połowa uczelni w tym regionie nie dysponuje tego typu kursami oraz nie ma nawet planów wdrożeniowych (Eisenbardt 2006). Dane opracowane na temat e-learningu na uczelniach wyższych w Polsce przez firmę Norte zajmującą się analizami marketingowymi pokazują, że w 2005 roku istniała znacząca różnica pomiędzy województwami. Uczelnie wyższe w województwach mazowieckim, wielkopolskim oraz zachodnio-pomorskim przodowały we wdrażaniu systemu e- learningowego. Autorka artykułu nie była w stanie dotrzeć do bieżących wyników badań prowadzonych w tym zakresie. Można jednak przypuszczać, że dane zmieniły się przez ostatnie pięć lat. E-learning jest dużo częściej wykorzystywany w szkolnictwie wyższym niż w szkołach średnich, gdzie raczej jest preferowany system mieszany polegający na uzupełnieniu tradycyjnych zajęć w klasie o elementy e-learningu. Niestety niewiele uczelni państwowych jest w stanie inwestować w tę formę nauczania. Jeśli chodzi natomiast o uczelnie niepubliczne to można zauważyć tendencję do ciągłego rozwoju środowisk e-learningowych. Studenci coraz częściej mają dostęp do zautomatyzowanych narzędzi oraz materiałów dydaktycznych przekazywanych im przez wykładowców za pomocą środowiska e-learningowego Virtual Learning Environment (VLE), w którym znajduje się menu nawigacyjne. Informacje w środowisku VLE są kontrolowane przez inne systemy. Wszelkie informacje związane z danym kursem są przekazywane poprzez interfejs studenta zgodnie z zasadami obowiązującymi na uczelni. Wykorzystywanie metod uczenia na odległość w konwencji e-learningu jest dużo bardziej popularne w obszarach wiedzy akademickiej związanej z biznesem niż z filologiami. Dużą zaletą e-learningu akademickiego jest przeprowadzanie e-sprawdzianów, które są dużo bardziej wygodne niż tradycyjne testy sprawdzane przez nauczyciela. Dodatkowym atutem jest natychmiastowa możliwość poznania wyniku studenta. W środowiskach akademickich można usłyszeć głosy przeciwko przeprowadzaniu testów, kolokwiów i egzaminów w sposób zdalny. Wiarygodność e-zaliczeń jest zdecydowanie większa, gdy są one nadzorowane, na przykład w formie monitorowania czasu odpowiedzi na poszczególne pytania. Elastyczność systemów komputerowych pozwala na dostosowanie e-zaliczeń do danego kierunku studiów i założeń kursów. Można przewidywać, że podobnie jak ma to miejsce w Stanach Zjednoczonych na polskich uczelniach wyższych będą koegzystowały trzy różne systemy takie jak: nauczanie tradycyjne bez wspomagania e-learningowego, nauczanie mieszane oraz pełne nauczanie na odległość. Prawdopodobnie równoległe istnienie tych systemów spowoduje zredukowanie roli kursów tradycyjnych, aczkolwiek mówienie o całkowitej eliminacji tradycyjnych zajęć jest zupełnie bezzasadne.

5 Czy e-learning może zastąpić nauczyciela? opinie wykładowców na temat funkcjonowania e- learningu akademickiego w polskiej przestrzeni edukacyjnej. 3. OMÓWIENIE PRZEPROWADZONEGO BADANIA 3.1 Przedmiot i cel badania, uczestnicy badania W literaturze glottodydaktycznej można znaleźć wiele informacji na temat nauczania wspomaganego komputerowo. E-learning akademicki wiąże się niewątpliwie z mniejszą ilością zjazdów, komfortem nauki i korzyściami finansowymi. Większość informacji skupia się jednak na realizowaniu potrzeb studenta, podczas gdy rzadko przedstawia się korzyści i obawy związane z e-learningiem z punktu widzenia nauczyciela. Dlatego autorka niniejszego artykułu postanowiła zając się zjawiskiem e-learningu akademickiego przestawiając go z perspektywy wykładowcy. Głównym problemem badawczym było pytanie, w jaki sposób wykładowcy postrzegają rolę e-learningu w kontekście szkolnictwa wyższego. Celem badania było uzyskanie odpowiedzi na szczegółowe pytania: 1) Jak wykładowcy oceniają e-learning pod kątem swoich korzyści? 2) Jakie obawy związane z e-learningiem mają wykładowcy? Badanie miało charakter pilotażowy i obejmowało próbę 12 uczestników. Wszyscy byli pracownikami naukowymi zaangażowanymi w nauczanie e-nauczanie. Uczestnicy badania prowadzili zajęcia na kierunku filologia angielska oraz bankowość i finanse w niepublicznych wyższych szkołach we Wrocławiu. Jak wynika ze wstępnie przeprowadzonego wywiadu 11 osób poddanych badaniu nigdy wcześniej nie miało kontaktu z innowacyjnymi metodami nauczania wykorzystującymi technologię informacyjną. Jeden z uczestników był już wcześniej zaangażowany w projekt e-learningowy. Jeśli chodzi o staż pracy to wynosił on od 10 do 32 lat. 3.2 Przebieg badania Badanie zostało przeprowadzone w lutym i marcu 2011 roku. Jako główne narzędzie badawcze wykorzystano ankietę, która została uzupełniona rozmowami z wybranymi osobami. Ankieta została rozesłana do uczestników badania za pomocą poczty elektronicznej. Wykładowcy mieli ustosunkować się do stwierdzeń znajdujących się w tabeli mając do dyspozycji czterostopniową skalę Likerta. Pierwsze 9 stwierdzeń ujętych w kwestionariuszu odnosiło się do potencjalnych korzyści, jakie wykładowcy mogą odczuwać w związku z ich zaangażowaniem się w nauczanie w systemie e-learningowe. Pozostałe 5 stwierdzeń dotyczy obaw, jakie mogą pojawić się w powyższej sytuacji. Arytmetyczna średnia z odpowiedzi udzielonych przez wykładowców została obliczona dla każdego ze stwierdzeń znajdującego się w kwestionariuszu. Poniżej znajduje się kwestionariusz, który był wypełniany przez uczestników badania.

6 6 M. Jedynak Tabela 1. Ankieta na temat korzyści i obaw związanych z e-learningiem. Stwierdzenia Zdecy dowa nie Raczej tak Raczej nie Zdecyd owanie nie tak 1. Podoba mi się ruchomy czas pracy związany z przygotowaniem zajęć w systemie e- learningowym. 2. Przygotowanie zajęć w systemie e- learningowym jest mniej czasochłonne niż przygotowanie tradycyjnych zajęć. 3. E-learning jest dla mnie wygodniejszy dla mnie od tradycyjnego nauczania. 4. Dzięki e-learningowi mogłem/mogłam nauczyć się wykorzystywania technologii do mojego własnego rozwoju. 5. Moje korzyści finansowe są większe w przypadku e-learningu niż w przypadku prowadzenia tradycyjnego wykładu. 6. W systemie e-learningowym jestem w stanie przekazać taką samą treść jak na tradycyjnym wykładzie. 7. Zdalne przeprowadzanie e-testów zaliczeniowych jest wygodniejsze dla mnie. 8. E-learning pozwala mi lepiej monitorować indywidualny postęp uczniów w czasie. 9. Mam lepszy kontakt ze studentami ucząc ich w systemie e-learningowym niż w czasie tradycyjnych wykładów. 10. Uważam, że moje wykłady w systemie e- learningowym zyskały większą aprobatę studentów niż tradycyjny wykład 11. Miałem/miałam obawy decydując się na przygotowywanie wykładów w systemie e- learningowym. 12. Nagrywanie wykładów w systemie e- learningowym jest dla mnie bardziej stresujące niż prowadzenie tradycyjnego wykładu. 13. Myślę, że tradycyjne nauczanie zostanie całkowicie zastąpione przez nauczanie w systemie e-learningowym. 14. Obawiam się, że w przyszłości mogę stracić pracę, ponieważ nagrany przeze mnie cykl wykładów może być odtwarzany wiele razy 3.3 Omówienie wyników badania

7 Czy e-learning może zastąpić nauczyciela? opinie wykładowców na temat funkcjonowania e- learningu akademickiego w polskiej przestrzeni edukacyjnej. Przeprowadzone badanie pokazało, że ankietowani wykładowcy zauważają wiele korzyści związanych z prowadzeniem zajęć w systemie e-learningowym. Jednak poszczególne osoby w znaczącym stopniu różniły się od siebie, jeśli chodzi o ocenę tych korzyści. Zdecydowana większość badanych (10 osób 83,3%) stwierdziła, że podoba im się ruchomy czas pracy związany z przygotowaniem zajęć w systemie e-learningowym. W odróżnieniu od tradycyjnych zajęć w systemie e-learningowym wykładowca sam ustala sobie harmonogram zajęć. Istnieje możliwość nagrania kilka wykładów naraz, co sprawia, że wykładowca będący najczęściej pracownikiem naukowym może poświęcić kolejne dni na swoją pracę naukową bez konieczności przerywania jej na pracę dydaktyczną. Jedynym problemem przed którym staje wykładowca jest ustalenie z osobą nagrywającą e-wykłady czy dysponuje ona wolnym terminem na nagranie. Wszyscy uczestnicy badania zaznaczyli w ankiecie, że przygotowanie zajęć w systemie e-learningowym nie jest wcale mniej czasochłonne od przygotowania tradycyjnych zajęć (8 osób - 66,6 zaznaczyło odpowiedź zdecydowanie nie, a 4 osoby 33,3% zaznaczyło odpowiedź raczej nie ). Opracowywanie materiałów kompatybilnych z e- learningiem może wydawać się bardziej czasochłonne niż przygotowanie tradycyjnego materiału. Wykładowcy niejednokrotnie muszą spędzać dużo czasu, aby przekazywaną treść wykładu wzbogacić o zeskanowane odpowiednie ryciny, diagramy, tabele, które podczas tradycyjnego wykładu są przekazane studentom w formie kserokopii. Wykorzystanie niektórych materiałów w przestrzeni e-learningowej może wiązać się również z uzyskaniem praw autorskich do ich wykorzystania podczas e-wykładu. Wszyscy uczestnicy badania jednoznacznie ocenili system e-learningowy jako wygodniejszy w porównaniu do tradycyjnego nauczania. Jeśli chodzi natomiast o stwierdzenie trzecie z ankiety dotyczące korzyści z wykorzystywania technologii do własnego rozwoju, badani mieli podzielone opinie. Tylko 2 wykładowców (16,6%) postrzega akademicki e-learning jako szansę zdobycia nowej wiedzy. Ponieważ stwierdzenie nie precyzowało dokładnie, o jakiego typu rozwój chodzi uczestnicy badania mogli je interpretować w dwojaki sposób: jako możliwość nauczenia się nieznanych jeszcze funkcji technologicznych takich jak zastosowanie podcastów czy vidcastów lub jako możliwość poszerzenia swojej wiedzy związanej z tematem e-wykładu. 4 badanych (33,3%) uważa, że e-learning raczej nie umożliwił im poszerzenia wiedzy, a 6 osób (50%) jest zdania, że e-learning w żadnym stopniu nie przyczynił się do ich własnego rozwoju. Ciekawe obserwacje wynikają z analizy wieku badanych i ich opinii na temat własnego rozwoju. Młodsza kadra w wieku od 33 do 43 lat, która jest prawdopodobnie dobrze zaznajomiona z technologią informacyjną reprezentowała pogląd, że raczej lub zdecydowanie nie nauczyli się niczego nowego przygotowując e- wykłady. Natomiast dwóch uczestników badania, którzy twierdzili, że zdecydowanie poszerzyli swoją wiedzę reprezentowało przedział wiekowy lat. Z wywiadu przeprowadzonego z nimi wynika, że cenną korzyścią wyniesioną z e-wykładów jest umiejętność przygotowania prezentacji w Power Point oraz opracowywania różnego typu zestawień w Excel. Oprócz korzyści związanych z poszerzeniem wiedzy technologicznej osoby te wyraziły również pogląd, że e-learning zmusił je do odświeżenia wiedzy i sięgnięcia po uaktualnione materiały związane z dyscypliną, w której specjalizują się. Pewnego rodzaju problemem okazało się kolejne pytanie z ankiety związane z korzyściami finansowymi wynikającymi z prowadzenia e-wykładów. Uczestnicy badania sygnalizowali autorowi w informacjach zwrotnych, że trudno im jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Trudność wynikała z faktu, że niektórzy wykładowcy zainwestowali w zakup książek i artykułów dostępnych na płatnych stronach internetowych, dzięki którym treść e-wykładów mogła być atrakcyjniejsza i uaktualniona o bieżące osiągnięcia w danej dziedzinie. Nie biorąc pod uwagę

8 8 M. Jedynak tego typu poniesionych kosztów można stwierdzić, że dla przeważającej większości badanych (11 osób 91,6%) korzyści finansowe z e-learningu są większe niż w przypadku prowadzenia wykładów w tradycyjnej formie. Zarówno badani pracujący na niepublicznej uczelni o profilu filologicznym jak i na niepublicznej uczelni ekonomicznej przyznali w wywiadzie, że wynagrodzenie było decydującym czynnikiem, dla którego podjęli decyzję o zaangażowaniu się w projekt e-learningowy. Jeśli chodzi o przekazywaną treść podczas e-wykładów to uczestnicy badania mieli podzielone opinie w tej kwestii. 7 badanych (58,3%) uważa, że zdecydowanie jest to możliwe, a 1 osoba (8,3%), że raczej jest to możliwe. Jednak 4 osoby (33,3%) wyraziło pogląd, że przekazanie takiej samej treści na e-wykładzie jak podczas tradycyjnego wykładu jest zdecydowanie celem niemożliwym do osiągnięcia. Wywiad z tymi osobami pokazał, że głównym problemem, z którym borykają się e-wykładowcy jest brak prawdziwej interakcji ze studentami, negocjacji znaczenia różnych terminów i interpretacji zjawisk poprzez zadawanie pytań studentom. Innym problemem jest stosowanie komunikacji niewerbalnej, która według badanych tylko w przypadku tradycyjnego wykładu może być naturalną informacją zwrotną na zachowanie uczniów. Do kolejnych dwóch pytań z ankiety dotyczących zdalnego przeprowadzania e-testów oraz monitorowania indywidualnego postępu studenta, uczestnicy badania ustosunkowali się w podobny sposób. Według większości ankietowanych (10 osób 83,3%) e-testy są zdecydowanie wygodniejsze dla prowadzącego zajęcia niż tradycyjne testy w sali wykładowej. 2 osoby (16,6%) wyraziły swój pogląd, że tego typy testy są raczej wygodniejsze. E-testowanie ma niewątpliwie wady i zalety. Do tych drugich można zaliczyć możliwość praktycznie natychmiastowego dostępu do wyników testu, oszczędność czasu związanego ze sprawdzaniem pisemnych testów i zminimalizowanie ryzyka związanego z popełnieniem błędu. Warto zauważyć, że pytanie sformułowane w ankiecie nie dotyczyło wiarygodności wyników osiąganych na e-testach. Z wywiadu z uczestnikami badania wynika, że mają oni pewne zastrzeżenia do obiektywności wyników osiąganych przy zdalnie przeprowadzanych testach. Niewątpliwą zaletą platformy Moodle jest możliwość monitorowania indywidualnego postępu studentów w czasie. Wszyscy ankietowani wykładowcy jednogłośnie wyrazili opinię, że dzięki systemowi e- learningowemu zdecydowanie nie są w stanie lepiej kontrolować pracę ucznia niż ma to miejsce podczas tradycyjnego wykładu. E-wykładowcy mają wprawdzie podgląd do różnego rodzaju informacji np. częstotliwość korzystania z e-wykładów i długości oglądania ich przez studentów. Jednak jak wynika z wywiadu z uczestnikami badania, te same informacje mogą być uzyskane z tradycyjnej listy obecności oraz przypisania określonego czasu na uzupełnienie testu. Ocena postępu studenta w czasie nie może być osiągnięta tylko na podstawie ewaluacji jego aktywności w systemie, lecz na realnych wynikach uzyskanych na podstawie testów, zadań czy quizów. Wymagają one od e-wykładowcy takiego samego zaangażowania i pracy jak ma to miejsce w przypadku tradycyjnej formy nauczania w sali wykładowej. W kwestii kontaktu ze studentami 11 osób 91,6% badanych zaznaczyło, że w porównaniu do tradycyjnie prowadzonych wykładów zdecydowanie nie mają lepszego kontaktu ze studentami ucząc ich w systemie e-learningowym. Tylko jedna osoba stwierdziła, że kontakt ze studentami w e-learningu jest zdecydowanie lepszy. O wadach komunikacji pomiędzy e-wykładowcą i jego studentami wspomniałam już powyżej. Warto jednak dodać, że rozpatrywanie kwestii interakcji pomiędzy nauczycielem, a uczniem w tych dwóch środowiskach nauczania w kategoriach lepsza lub gorsza jest nieporozumieniem. Myślę, że określenie trudniejsza interakcja byłoby właściwsze w odniesieniu do e-nauczania. Ostatnie pięć pytań z ankiety odnosiły się do obaw e-wykładowców związanych z ich zaangażowaniem w e-nauczanie. Uczestnicy badania mieli podzielone opinie co do pierwszego stwierdzenia zawartego w ankiecie dotyczącego aprobaty e-nauczania przez studentów. 6 osób badanych (2 osoby odpwoeidziały zdecydowanie tak 16,6% i 4 raczej tak 33,3%) przyznało, że ich e-wykłady cieszą się mniejszą popularnością w porównaniu

9 Czy e-learning może zastąpić nauczyciela? opinie wykładowców na temat funkcjonowania e- learningu akademickiego w polskiej przestrzeni edukacyjnej. do tradycyjnych wykładów. Powyższa opinia jest subiektywna i warto byłoby ją skonfrontować z wynikami ankiety przeprowadzonej wśród studentów. Obawy wykładowców mogą wynikać z ich nieznajomości zapotrzebowania na e-wykłady na rynku akademickim. Mogą być również spowodowane przeświadczeniem, że nie można do końca przekazać zamierzonej treści w e-środowisku pozbawionym interakcji z uczniem. Pozostali ankietowani (6 osób 50%) uważają, że e-nauczanie podniosło walor ich wykładów. Z analizy ankiet można również zauważyć, że w tej grupie badanych znajdują się młodsi pracownicy naukowi w wieku od 33 do 40 lat, którzy w odróżnieniu od starszej kadry pokładają nadzieję w e- nauczaniu wychodząc naprzeciw oczekiwaniom studentów. Zdecydowana większość ankietowanych (10 osób 83,3%) nie miała żadnych wątpliwości przed zaangażowaniem się w e-nauczanie. Z wywiadu z tymi osobami wynika, że e-learning traktują oni jako konieczność współczesnej edukacji. Osoby, które obawiały się nowego projektu argumentowały swoją niechęć brakiem znajomości technologii informatycznej. Jeśli chodzi o nagrywanie wykładów w systemie e-learningowym to okazało się, że dla wszystkich ankietowanych jest to doświadczenie zdecydowanie bardziej stresujące niż prowadzenie tradycyjnego wykładu. Z wywiadu przeprowadzonego z uczestnikami badania wynika, że obawy ich dotyczą awarii sprzętu nagrywającego wykłady lub braku prądu. Na uwagę zasługują słowa jednego z wykładowców, który stwierdził, że strach przed popełnieniem błędu i ponownym nagrywaniem części e-wykładu jest dla niego bardzo emocjonalnym wydarzeniem, któremu towarzysza nawet objawy psychosomatyczne. Kolejne stwierdzenie, do którego mieli ustosunkować się badani dotyczyło hipotezy o całkowitym zastąpieniu tradycyjnego nauczania e-learningiem. 11 wykładowców udzieliło odpowiedzi raczej nie, a jedna raczej tak. Wprawdzie w wywiadzie żaden z uczestników nie wypowiedział się szczegółowo na ten temat, można jednak przypuszczać, że pomimo coraz większej popularności e-nauczania zawsze będzie utrzymywał się popyt na tradycyjne nauczanie, szczególnie wśród uczestników różnych seminariów magisterskich i dyplomowych, podczas których rzeczywisty kontakt z promotorem pracy jest niezastąpiony. Ostatnie pytanie w ankiecie dotyczące obaw związanych z utratą pracy na uczelni w sytuacji, gdy nagrywany cykl wykładów może być odtwarzany wiele razy. Badani różnili się w znaczący sposób w swoich opiniach na ten temat. W przypadku 3 badanych (25%) obawa ta jest bardzo realna, co miało odzwierciedlenie w ich odpowiedzi zdecydowanie tak. Pozostałe osoby zaznaczyły odpowiedź raczej nie (3 uczestników badania 25%) i zdecydowanie nie (6 uczestników badania 50%). Wydaje się, że obawy badanych są bezpodstawne, gdyż wykorzystywanie e- wykładów pociąga za sobą udostępnienie zgody wykładowcy oraz tantiemy wypłacane mu z tytułu praw autorskich. 4. PODSUMOWANIE Przez analogię do zmian jakie wprowadził druk, można przypuszczać, że e-nauczanie będzie za jakiś czas obecne w szkolnictwie akademickim, w sposób tak oczywisty jak teraz materiały drukowane. Zaprezentowane powyżej wyniki badań ankietowych pokazują, że e-learning jest ogólnie pozytywnie odbierany przez wykładowców. W e-nauczaniu profil nauczyciela, jego osobowość i nastawienie do technologicznych nowości będą w dużej mierze decydowały o sukcesie kursu e-learningowego. Korzyści, które zauważyli wykładowcy w e-nauczaniu związane są z ruchomym czasem pracy, wyższym wynagrodzeniem za e-wykłady oraz ogólnie rozumianą wygodą szczególnie w odniesieniu do zdalnie przeprowadzanych e-testów. Wyniki ankiety pokazały również, że system e-learningowy nie jest doskonały, gdyż

10 10 M. Jedynak wykładowcy napotkali na trudności związane z kontrolowaniem pracy studenta, przekazaniem takiej samej treści jak podczas tradycyjnego wykładu oraz brakiem prawdziwej interakcji ze studentami. Przygotowanie zajęć e-learningowych jest również nie mniej czasochłonne niż opracowywanie tradycyjnych wykładów. Ankietowani wykładowcy mieli pewne obawy związane z aprobatą ich e-wykładów przez studentów, aczkolwiek większość z nich ma świadomość, że e-learning akademicki jest skutkiem edukacyjnych zmian cywilizacyjnych. Uczestnicy badania nie widzą zagrożenia w e-learningu w odniesieniu do ich pozycji na uczelni oraz roli tradycyjnego nauczania. Ponieważ, badanie zostało przeprowadzone na bardzo małej próbie, warto byłoby je powtórzyć na większej grupie badanych. Ciekawą kontynuacją badania mogłoby być poszerzenie ankiety o dodatkowe punkty będące uszczegółowieniem stwierdzeń z kwestionariusza dotyczące na przykład wad i zalet zdalnie przeprowadzanych testów. LITERATURA 1. Allen, E., Seaman, J. Class Differences: Online Education in the United States, 2010 [Raport na temat edukacji online w Stanach Zjednoczonych za rok 2010]. Babson Survey Research Group. Artykuł dostępny online 2. Bax, S CALL-past,present and future. System Egbert, J.L Conducting research in CALL, w Egbert, J.L. i Petrie, G.M. (red.) Eisenbardt, M. Powszechność i zakres wykorzystania e-nauczania w szkolnictwie wyższym województwa śląskiego Artykuł dostępny online 5. Egbert, J.L. i Petrie, G.M. (red.) CALL research perspectives. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum. 6. Levy, M Computer-assisted language learning: Context and conceptualization. Oxford: Clarendon Press. 7. Kern, R Perspectives on technology in learning and teaching languages. TESOL Quarterly

OCENA POZIOMU SATYSFAKCJI I ANALIZA CZASU NAUKI W EDUKACJI MEDYCZNEJ Z WYKORZYSTANIEM PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ

OCENA POZIOMU SATYSFAKCJI I ANALIZA CZASU NAUKI W EDUKACJI MEDYCZNEJ Z WYKORZYSTANIEM PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ VU 15 - XV Konferencja Uniwersytet Wirtualny edukacja w dobie nowych technologii 24-25 czerwca 2015 OCENA POZIOMU SATYSFAKCJI I ANALIZA CZASU NAUKI W EDUKACJI MEDYCZNEJ Z WYKORZYSTANIEM PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ

Bardziej szczegółowo

Początki e-learningu

Początki e-learningu E-learning Początki e-learningu Początków nauczania na odległość można doszukiwać się w Stanach Zjednoczonych w latach 80. Technikę tą początkowo wykorzystywało tylko kilka uczelni wyższych. Widząc zainteresowanie

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Zięba. 1 z :28 INFORMACJE O AUTORZE: MAŁGORZATA ZIĘBA

Małgorzata Zięba. 1 z :28 INFORMACJE O AUTORZE: MAŁGORZATA ZIĘBA 1 z 6 2015-01-24 20:28 Małgorzata Zięba INFORMACJE O AUTORZE: MAŁGORZATA ZIĘBA Autorka jest adiunktem w Katedrze Zarządzania Wiedzą i Informacją na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA,

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, Numer zadania: 11 Innowacje i kreatywność w nauczaniu dzieci i młodzieży - zastosowanie technologii informacyjnej z uwzględnieniem nauczania na odległość SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2009 Wydanie

Bardziej szczegółowo

MODUŁ E-learning nauczanie przez Internet

MODUŁ E-learning nauczanie przez Internet MODUŁ E-learning nauczanie przez Internet Czas trwania zajęć: 1 moduł, 12 jednostek lekcyjnych, razem 540. Cele zajęć: Cele operacyjne: UCZESTNICY: mm. zapoznają się terologią nn. rozpoznają różne typy

Bardziej szczegółowo

BADANIA DOTYCZĄCE WPŁYWU TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ NA JAKOŚĆ NAUCZANIA I AKTYWNOŚĆ UCZNIÓW

BADANIA DOTYCZĄCE WPŁYWU TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ NA JAKOŚĆ NAUCZANIA I AKTYWNOŚĆ UCZNIÓW Wioleta Musiał BADANIA DOTYCZĄCE WPŁYWU TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ NA JAKOŚĆ NAUCZANIA I AKTYWNOŚĆ UCZNIÓW 1. Cel badań Celem badania było poznanie stopnia wykorzystywania technologii informacyjnej (TI)

Bardziej szczegółowo

Program Zawsze razem. Gimnazjum Nr 1. Konstantynów Łódzki ul. Łódzka 5/7. www.gimkonst.pl. Program. Zawsze razem. Andrzej Różycki Marzec 2011

Program Zawsze razem. Gimnazjum Nr 1. Konstantynów Łódzki ul. Łódzka 5/7. www.gimkonst.pl. Program. Zawsze razem. Andrzej Różycki Marzec 2011 Gimnazjum Nr 1 Konstantynów Łódzki ul. Łódzka 5/7 www.gimkonst.pl Program Zawsze razem Andrzej Różycki Marzec 2011 1 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Założenia... 3 3. Zakres... 4 4. Treść programu... 5 5.

Bardziej szczegółowo

Regulamin przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Regulamin przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość Regulamin przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych Postanowienia ogólne 1 Zakres przedmiotowy niniejszego Regulaminu obejmuje zasady przygotowywania i prowadzenia zajęć. 2 Podstawę prawną niniejszego

Bardziej szczegółowo

w w w.w o r l d w i d e s c h o o l.p l OVER 45

w w w.w o r l d w i d e s c h o o l.p l OVER 45 grupa worldwideschool w w w.w o r l d w i d e s c h o o l.p l INFORMACJA O ZREALIZOWANYM PROJEKCIE OVER 45 OVER 45 INFORMACJA O ZREALIZOWANYM PROJEKCIE OVER 45 Worldwide School Sp. z o.o. w okresie od

Bardziej szczegółowo

Analiza ankiety ewaluacyjnej dla uczniów dotyczącej wyjazdów kulturowo-językowych organizowanych przez SSP 10 i SG 27 STO

Analiza ankiety ewaluacyjnej dla uczniów dotyczącej wyjazdów kulturowo-językowych organizowanych przez SSP 10 i SG 27 STO Analiza ankiety ewaluacyjnej dla uczniów dotyczącej wyjazdów kulturowo-językowych organizowanych przez SSP 10 i SG 27 STO I. Wprowadzenie Ankieta została przeprowadzona w styczniu 2015 r. i obejmowała

Bardziej szczegółowo

Realizacja modelu nauczania hybrydowego. jasinski.ukw.edu.pl

Realizacja modelu nauczania hybrydowego. jasinski.ukw.edu.pl Realizacja modelu nauczania hybrydowego na przykładzie platformy b-learningowej dla studentów filologii germańskiej Arkadiusz Jasinski jasinski.ukw.edu.pl Na początku był e-learning czyli model nauczania

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników ankiety

Analiza wyników ankiety Analiza wyników ankiety przeprowadzonej wśród uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół w Baniosze W pierwszej połowie listopada 2015 roku wśród uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół w Baniosze została przeprowadzona

Bardziej szczegółowo

Czy nauczyciele wykorzystują nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w kształceniu? Raport z badań.

Czy nauczyciele wykorzystują nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w kształceniu? Raport z badań. Czy nauczyciele wykorzystują nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w kształceniu? Raport z badań. dr Katarzyna Mikołajczyk mgr Katarzyna Pietraszek Centrum Rozwoju Edukacji Niestacjonarnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacji Nauczania na Odległość (E-learningu) w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu

Regulamin Organizacji Nauczania na Odległość (E-learningu) w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 11/2014 Regulamin Organizacji Nauczania na Odległość (E-learningu) w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu 1 Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

Założenia programowe

Założenia programowe Założenia programowe Nauczanie języków obcych w szkole jest ograniczone czasowo (wymiarem godzin lekcyjnych) i tematycznie (programem nauczania) i z przyczyn oczywistych skupia się często na zagadnieniach

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Istota i zastosowanie platformy e-learningowej Moodle

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Istota i zastosowanie platformy e-learningowej Moodle Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Istota i zastosowanie platformy e-learningowej Moodle Platforma e-learningowa Platforma e-learningowa to zintegrowany

Bardziej szczegółowo

E-learning: nowoczesna metoda kształcenia

E-learning: nowoczesna metoda kształcenia E-learning: nowoczesna metoda kształcenia Tworzenie kursów e-learningowych Karolina Kotkowska Plan prezentacji część I E-learning obiektywnie: 2. Definicja 3. Formy 4. Wady i zalety e-szkoleń 5. Mity 6.

Bardziej szczegółowo

Mariusz Szyrski Radosław Mędrzycki

Mariusz Szyrski Radosław Mędrzycki RAPORT dotyczący wykorzystywania nowych form nauczania na odległość (e-learning, blended-learning) w dydaktyce prawa w szkołach wyższych - wnioski pokonferencyjne z konferencji pt. Współczesne problemy

Bardziej szczegółowo

Platformy e-learningowe nowe możliwości wzbogacania oferty dydaktycznej w bibliotece akademickiej. Seminarium PolBiT Warszawa, 18-19.03.

Platformy e-learningowe nowe możliwości wzbogacania oferty dydaktycznej w bibliotece akademickiej. Seminarium PolBiT Warszawa, 18-19.03. Platformy e-learningowe nowe możliwości wzbogacania oferty dydaktycznej w bibliotece akademickiej Seminarium PolBiT Warszawa, 18-19.03.2010 Wybrane pola zastosowań e-learningu typowe indywidualne bądź

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE: METODYKA E-LEARNINGU (50h) Tematyka zajęć: PROGRAM EXE NARZĘDZIE DO TWORZENIA ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH (10h)

SZKOLENIE: METODYKA E-LEARNINGU (50h) Tematyka zajęć: PROGRAM EXE NARZĘDZIE DO TWORZENIA ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH (10h) Program szkolenia realizowanego w ramach Projektu BELFER ONLINE + przygotowanie nauczycieli z obszarów wiejskich do kształcenia kompetencji kluczowych uczniów i dorosłych przy wykorzystaniu platform e-learningowych

Bardziej szczegółowo

Co to jest blended-learning?

Co to jest blended-learning? Co to jest blended-learning? model tradycyjny model e-learning nauczanie synchroniczne seminaria, prelekcje wykłady, ćwiczenia dyskusje na plenum demonstracje online laboratoria i zdalne symulacje chat

Bardziej szczegółowo

Nauczyciel w sieci Tech-Connected Teacher (TC*Teacher) 1

Nauczyciel w sieci Tech-Connected Teacher (TC*Teacher) 1 Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej (2008-2010). Projekt odzwierciedla jedynie stanowisko partnerów projektu i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za jego zawartość

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacji Nauczania na Odległość (E-learningu) na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu

Regulamin Organizacji Nauczania na Odległość (E-learningu) na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu Regulamin Organizacji Nauczania na Odległość (E-learningu) na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu 11 czerwca 2010 Dr Andrzej Niesler Pełnomocnik Rektora ds. Nauczania na Odległość Rozdział I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA ORAZ WSPÓŁPRACA PARTNERÓW

EWALUACJA ORAZ WSPÓŁPRACA PARTNERÓW EWALUACJA ORAZ WSPÓŁPRACA PARTNERÓW w ramach projektu Program unowocześnienia kształcenia w SGGW dla zapewnienia konkurencyjności oraz wysokiej kompetencji absolwentów mgr Bartłomiej Wojdyło LIDER PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

Przebieg i organizacja kursu

Przebieg i organizacja kursu Przebieg i organizacja kursu ORGANIZACJA KURSU: Kurs Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach. Rola koordynatora w projekcie prowadzony jest przez Internet. Zadania

Bardziej szczegółowo

WYBRANE PSYCHOLOGICZNE UWARUNKOWANIA EFEKTYWNEGO KORZYSTANIA Z E-ZAJĘĆ PRZEZ STUDENTÓW. dr Justyna Pawlak, UEK

WYBRANE PSYCHOLOGICZNE UWARUNKOWANIA EFEKTYWNEGO KORZYSTANIA Z E-ZAJĘĆ PRZEZ STUDENTÓW. dr Justyna Pawlak, UEK WYBRANE PSYCHOLOGICZNE UWARUNKOWANIA EFEKTYWNEGO KORZYSTANIA Z E-ZAJĘĆ PRZEZ STUDENTÓW dr Justyna Pawlak, UEK Rodzaj wykładów Kurs: Psychologia (do wyboru), 30 godz. 60% w formie e-learningu (4 18 8) 103

Bardziej szczegółowo

Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole

Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole Temat szkolenia: Gryfikacja i inne innowacyjne metody

Bardziej szczegółowo

Formy dokształcania studentów przyszłych nauczycieli z wykorzystaniem narzędzi TI

Formy dokształcania studentów przyszłych nauczycieli z wykorzystaniem narzędzi TI Małgorzata Bartoszewicz goskab@amu.edu.pl Wydział Chemii, Zakład Dydaktyki Chemii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Poznań Formy dokształcania studentów przyszłych nauczycieli z wykorzystaniem narzędzi

Bardziej szczegółowo

Projekt 3E - EASY E-LEARNING ENGLISH. LONG współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt 3E - EASY E-LEARNING ENGLISH. LONG współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt 3E - EASY E-LEARNING ENGLISH. LONG współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego TYTUŁ PROJEKTU 3E - EASY E-LEARNING ENGLISH. LONG NAZWA PROGRAMU Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego AGNIESZKA MAZUREK E-LEARNING JAKO NOWOCZESNE NARZĘDZIE WYKORZYSTYWANE W SZKOLENIACH Projekt realizowany

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z FGI. Innowacyjny program nauczania matematyki z wykorzystaniem TIK w gimnazjach. Opracowała dr Paulina Sobiczewska

RAPORT Z FGI. Innowacyjny program nauczania matematyki z wykorzystaniem TIK w gimnazjach. Opracowała dr Paulina Sobiczewska RAPORT Z FGI Innowacyjny program nauczania matematyki z wykorzystaniem TIK w gimnazjach Opracowała dr Paulina Sobiczewska 30.06.2014 CELE BADANIA Poznanie opinii nauczycieli matematyki w gimnazjum na temat

Bardziej szczegółowo

In English please Nauczyciel na miarę XXI wieku

In English please Nauczyciel na miarę XXI wieku In English please Nauczyciel na miarę XXI wieku Projekt współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet: Wysoka jakość systemu edukacji Uczestnikami

Bardziej szczegółowo

ANKIETA EWALUACYJNA UCZESTNIKA

ANKIETA EWALUACYJNA UCZESTNIKA Projekt: Dwa modele wsparcia zawodowego absolwentów szkół wyższych nr 2013-1-PL1-LEO02-37513 Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe

Bardziej szczegółowo

w ramach projektu APLIKACJE INTERNETOWE I INFORMATYCZNE DLA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH

w ramach projektu APLIKACJE INTERNETOWE I INFORMATYCZNE DLA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH HARMONOGRAM SZKOLENIA współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej GRUPA 8 TEMATYKA SZKOLEŃ: Moduł I: Interaktywne pomoce dydaktyczne (15 godz.) Moduł II: Aplikacje komputerowe na lekcjach języków obcych

Bardziej szczegółowo

Ankieta badająca opinie użytkowników o portalu IT Szkoła

Ankieta badająca opinie użytkowników o portalu IT Szkoła Ankieta badająca opinie użytkowników o portalu IT Szkoła Zbiorcze zestawienie wyników odpowiedzi udzielonych przez respondentów. Próba: 8 os.. W jaki sposób spędzasz czas w Internecie - określ częstotliwość?

Bardziej szczegółowo

Kompetencje informacyjne, ich wdrożenia i rozwój.

Kompetencje informacyjne, ich wdrożenia i rozwój. Kompetencje informacyjne, ich wdrożenia i rozwój. Na przykładzie wybranych uczelni technicznych, medycznych, ekonomicznych i ogólnych Anna Tonakiewicz-Kołosowska Iwona Socik Krajowe Ramy Kwalifikacji dla

Bardziej szczegółowo

Polskie koncepcje legislacyjne jako efekt błędnych poglądów na e-edukację. Jerzy M. Mischke

Polskie koncepcje legislacyjne jako efekt błędnych poglądów na e-edukację. Jerzy M. Mischke Polskie koncepcje legislacyjne jako efekt błędnych poglądów na e-edukację Jerzy M. Mischke Przesłanki 1 komputery jako narzędzia edukacji mają dopiero 15 lat e-edukacja poszukuje swego miejsca w systemie

Bardziej szczegółowo

Program szkoleń dla nauczycieli w formule blended learning

Program szkoleń dla nauczycieli w formule blended learning Program szkoleń dla nauczycieli w formule blended learning Opracowanie: Eleonora Żmijowska-Wnęk Wrocław 2014 SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP... 3 2. CELE OGÓLNE SZKOLENIA... 4 3. METODY PRACY... 4 4. TREŚCI I PRZEWIDYWANE

Bardziej szczegółowo

Regulamin tworzenia i prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie elektronicznej, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Regulamin tworzenia i prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie elektronicznej, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość Regulamin tworzenia i prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie elektronicznej, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 1 Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają odpowiednio:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU

PROGRAM ZAJĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU PROGRAM ZAJĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU N@uczyciel przygotowanie nauczycieli z ZSP do stosowania e-elarningu w nauczaniu i samokształceniu Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Szkoła Podstawowa im. Antoniego Sewiołka w Czułowie PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Wymaganie: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Opracował zespół do spraw : Elżbieta

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE KOMPUTERA NA LEKCJI MATEMATYKI W I KLASIE GIMNAZJUM.

WYKORZYSTANIE KOMPUTERA NA LEKCJI MATEMATYKI W I KLASIE GIMNAZJUM. WYKORZYSTANIE KOMPUTERA NA LEKCJI MATEMATYKI W I KLASIE GIMNAZJUM. Rozwój techniki komputerowej oraz oprogramowania stwarza nowe możliwości dydaktyczne dla każdego przedmiotu nauczanego w szkole. Nowoczesne

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH, HARFY, GITARY I LUTNICTWA STUDIA III STOPNIA

AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH, HARFY, GITARY I LUTNICTWA STUDIA III STOPNIA AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH, HARFY, GITARY I LUTNICTWA STUDIA III STOPNIA Moduł/Przedmiot: Internet i nowe technologie w edukacji muzycznej studia

Bardziej szczegółowo

Innowacja pedagogiczna w nauczaniu języka angielskiego. w wersji rozszerzonej na poziomie gimnazjum

Innowacja pedagogiczna w nauczaniu języka angielskiego. w wersji rozszerzonej na poziomie gimnazjum Innowacja pedagogiczna w nauczaniu języka angielskiego w wersji rozszerzonej na poziomie gimnazjum 1) Tytuł innowacji: ENGLISH the way to success. 2) Rodzaj innowacji: Programowa 3) Miejsce realizacji:

Bardziej szczegółowo

ANKIETA EWALUACYJNA UCZESTNIKA

ANKIETA EWALUACYJNA UCZESTNIKA Projekt: Dwa modele wsparcia zawodowego absolwentów szkół wyższych nr 2013-1-PL1-LEO02-37513 Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej za rok 2014/2015

Raport z ewaluacji wewnętrznej za rok 2014/2015 Szkoła Podstawowa im. red. Jana Ciszewskiego w Waleńczowie ul. Szkolna 19-11 Waleńczów tel. 3 318 71 8 e-mail spwalenczow@vp.pl Raport z ewaluacji wewnętrznej za rok 1/1 Przedmiot ewaluacji: Uczniowie

Bardziej szczegółowo

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół Wnioski z pilotażowego wdrażania projektu przez Miasto Łódź Małgorzata Zwolińska Lidia Dyndor 1 Z perspektywy dyrektora

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacyjne studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego w przedszkolu

Kwalifikacyjne studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego w przedszkolu Kwalifikacyjne studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego w przedszkolu Studia adresowane są do absolwentów kierunków pedagogicznych posiadających przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja szkoleń SGH w projekcie Doskonalenie kwalifikacji pracowników Powiatowych Urzędów Pracy z zastosowaniem metody blended learning

Ewaluacja szkoleń SGH w projekcie Doskonalenie kwalifikacji pracowników Powiatowych Urzędów Pracy z zastosowaniem metody blended learning Ewaluacja szkoleń SGH w projekcie Doskonalenie kwalifikacji pracowników Powiatowych Urzędów Pracy z zastosowaniem metody blended learning http://pup.e-sgh.pl Cz. I - Charakterystyka szkoleń Zakres tematyczny

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy plan kursu kwalifikacyjnego Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą. (nazwa kursu)

Szczegółowy plan kursu kwalifikacyjnego Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą. (nazwa kursu) Szczegółowy plan kursu kwalifikacyjnego Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą. (nazwa kursu) Program kursu obejmuje następujące moduły o przedstawionej liczbie godzin: Liczba godzin Liczba

Bardziej szczegółowo

ANKIETA (gimnazjum) W ilu obecnie klasach uczy Pan/Pani innego przedmiotu niż matematyka (należy wpisać ogólną liczbę klas):

ANKIETA (gimnazjum) W ilu obecnie klasach uczy Pan/Pani innego przedmiotu niż matematyka (należy wpisać ogólną liczbę klas): Dr Agata Zabłocka-Bursa Mgr Iwona Pilchowska ANKIETA (gimnazjum) Imię i nazwisko/ kod identyfikacyjny (proszę zapamiętać wpisany kod id; będzie się nim Pan/Pani posługiwał/a w kolejnych badaniach:. Wiek:

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH PROGRAM ROZWOJU UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POLSKI WSCHODNIEJ PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ:

AKADEMIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH PROGRAM ROZWOJU UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POLSKI WSCHODNIEJ PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ: AKADEMIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH PROGRAM ROZWOJU UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POLSKI WSCHODNIEJ PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ: Bezpłatne zajęcia dodatkowe w Twojej szkole dowiedz się więcej!!!! Projekt

Bardziej szczegółowo

OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUG e-learnig

OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUG e-learnig OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUG e-learnig E-learning jako usługa rozwojowa E-learning to jedna z forma zdalnego nauczania (tj. formy wspomagania procesu uczenia się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi)

Bardziej szczegółowo

E-learning pomocą INNOWACJA PEDAGOGICZNA. Autor: Małgorzata Olędzka. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białymstoku

E-learning pomocą INNOWACJA PEDAGOGICZNA. Autor: Małgorzata Olędzka. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białymstoku E-learning pomocą w nauce fizyki dla uczniów z dysfunkcjami INNOWACJA PEDAGOGICZNA Autor: Małgorzata Olędzka Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białymstoku Informacje

Bardziej szczegółowo

Procedura WSZJK P-WSZJK-3

Procedura WSZJK P-WSZJK-3 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku Procedura WSZJK P-WSZJK-3 Symbol: P-WSZJK-3 Data: 24.04.2015 Wydanie: 2 Status: obowiązująca Zatwierdził: Senat PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku Ilość

Bardziej szczegółowo

Sposoby obserwacji zachowań uczestników procesu zdalnego nauczania

Sposoby obserwacji zachowań uczestników procesu zdalnego nauczania Sposoby obserwacji zachowań uczestników procesu zdalnego nauczania Dorota Dżega Praca została sfinansowana ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach projektu badawczego nr N115 413240 pt.: Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Kursy Matematyki online Matematyka Reaktywacja czyli nowoczesne przygotowanie do matury z matematyki

Kursy Matematyki online Matematyka Reaktywacja czyli nowoczesne przygotowanie do matury z matematyki Kursy Matematyki online Matematyka Reaktywacja czyli nowoczesne przygotowanie do matury z matematyki Jędrzej Wierzejewski Politechnika Wrocławska Instytut Matematyki i Informatyki O czym będzie mowa 1.

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować zajęcia komputerowe dla osób dorosłych w bibliotece?

Jak przygotować zajęcia komputerowe dla osób dorosłych w bibliotece? Jak przygotować zajęcia komputerowe dla osób dorosłych w bibliotece? Cz. 3. Opracowanie programu zajęć Przygotowując program zajęć dla osób dorosłych możemy skorzystać z następujących zasad: Łączymy to,

Bardziej szczegółowo

Numer i nazwa obszaru: 11 Organizacja i prowadzenie kształcenia na odległość. Temat szkolenia: E-learning metody i narzędzia

Numer i nazwa obszaru: 11 Organizacja i prowadzenie kształcenia na odległość. Temat szkolenia: E-learning metody i narzędzia Numer i nazwa obszaru: 11 Organizacja i prowadzenie kształcenia na odległość Temat szkolenia: E-learning metody i narzędzia SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2014 Wydanie 1 Formularz F509 Strona

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa przedmiotu METODY EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ I STUDIOWANIA MEDYCYNY

1. Nazwa przedmiotu METODY EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ I STUDIOWANIA MEDYCYNY Projekt OPERACJA SUKCES unikatowy model kształcenia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi odpowiedzią na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy współfinansowany ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Plan działań preorientacji i orientacji zawodowej na III poziomie edukacyjnym w ZSiP w Krośnicach

Plan działań preorientacji i orientacji zawodowej na III poziomie edukacyjnym w ZSiP w Krośnicach Plan działań preorientacji i orientacji zawodowej na III poziomie edukacyjnym w ZSiP w Krośnicach 1. Cel działań Celem orientacji zawodowej w gimnazjum jest przygotowanie uczniów do podjęcia trafnej decyzji

Bardziej szczegółowo

ILONA BICZEWSKA. Czy e-learning może podnieść jakość kształcenia na uczelni?

ILONA BICZEWSKA. Czy e-learning może podnieść jakość kształcenia na uczelni? ILONA BICZEWSKA Czy e-learning może podnieść jakość kształcenia na uczelni? Artykuł został opublikowany w książce Wybrane aspekty zarządzania jakością pod redakcją pod red. dr Marka Salerno-Kochana Kraków

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ BEZPIECZEŃSTWO W CYBERPRZESTRZENI

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ BEZPIECZEŃSTWO W CYBERPRZESTRZENI RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ BEZPIECZEŃSTWO W CYBERPRZESTRZENI I. PROJEKT EWALUACJI Obszar ewaluacji Korelacja problematyki z zewnętrznym wymaganiem ewaluacyjnym Cele prowadzonej ewaluacji wewnętrznej

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY

Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY projektu Wiedza dla gospodarki (POKL.04.01.01-00-250/09) (współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Elementy planowania zajęć akademickich w Internecie

Elementy planowania zajęć akademickich w Internecie Elementy planowania zajęć akademickich w Internecie Anna K. Stanisławska-Mischke, UJ Maria Wilkin, UW 2. słowa o nas Anna K. Stanisławska-Mischke: od 2006 w Centrum Zdalnego Nauczania Uniwersytetu Jagiellońskiego,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. NOBLISTÓW POLSKICH W RYDUŁTOWACH w roku szkolnym 2012/2013

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. NOBLISTÓW POLSKICH W RYDUŁTOWACH w roku szkolnym 2012/2013 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. NOBLISTÓW POLSKICH W RYDUŁTOWACH w roku szkolnym 2012/2013 I obszar Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej oraz innej

Bardziej szczegółowo

Placówka z certyfikatem PN-EN ISO 9001:2009 i akredytacją Łódzkiego Kuratora Oświaty

Placówka z certyfikatem PN-EN ISO 9001:2009 i akredytacją Łódzkiego Kuratora Oświaty 96-100 Skierniewice, Al. Niepodległości 4 tel. (46) 833-20-04, (46) 833-40-47 fax. (46) 832-56-43 www.wodnskierniewice.eu wodn@skierniewice.com.pl Placówka z certyfikatem PN-EN ISO 9001:2009 i akredytacją

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT SZKOLENIA DOKUMENTACJA RYBACKA WYMAGANA PRZEZ PRAWO PROWADZONA PRZY POMOCY NOWOCZESNYCH TECHNIK INFORMATYCZNYCH 1/10

KONSPEKT SZKOLENIA DOKUMENTACJA RYBACKA WYMAGANA PRZEZ PRAWO PROWADZONA PRZY POMOCY NOWOCZESNYCH TECHNIK INFORMATYCZNYCH 1/10 KONSPEKT SZKOLENIA DOKUMENTACJA RYBACKA WYMAGANA PRZEZ PRAWO PROWADZONA PRZY POMOCY NOWOCZESNYCH TECHNIK INFORMATYCZNYCH 1/10 Spis treści 1. Wprowadzenie...... 3 2. Opis szkolenia... 3 2.1. Zakres tematyczny......

Bardziej szczegółowo

W jakim stopniu uczniowie opanowali umiejętność Wykorzystywania wiedzy w praktyce? Analiza zadań otwartych z arkusza Sprawdzian 2012

W jakim stopniu uczniowie opanowali umiejętność Wykorzystywania wiedzy w praktyce? Analiza zadań otwartych z arkusza Sprawdzian 2012 Jerzy Matwijko Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie W jakim stopniu uczniowie opanowali umiejętność Wykorzystywania wiedzy w praktyce? Analiza zadań otwartych z arkusza Sprawdzian 2012 W Pracowni

Bardziej szczegółowo

Praktyka pedagogiczna i zawodowa (na studiach I stopnia)

Praktyka pedagogiczna i zawodowa (na studiach I stopnia) Praktyka pedagogiczna i zawodowa (na studiach I stopnia) dla studentów III roku Pedagogiki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w zakresie następujących specjalności: Edukacja elementarna i język angielski

Bardziej szczegółowo

Z Internetem w świat

Z Internetem w świat Z Internetem w świat Raport ewaluacyjny Opracowała: Czesława Surwiłło Projekt pt. Z Internetem w świat POKL.09.05.00-02-118/10 realizowany był w partnerstwie przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Bardziej szczegółowo

Odwrócona lekcja odwrócona klasa lub odwrócone nauczanie

Odwrócona lekcja odwrócona klasa lub odwrócone nauczanie Odwrócona lekcja odwrócona klasa lub odwrócone nauczanie Odwrócona lekcja odwrócona klasa lub odwrócone nauczanie Odwrócona lekcja to propozycja na potwierdzone naukowo teorie dotyczące nauczania wyprzedzającego

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie e-learningu we wspomaganiu procesu nauczania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach na przykładzie AE Katowice elearning System

Wykorzystanie e-learningu we wspomaganiu procesu nauczania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach na przykładzie AE Katowice elearning System Wykorzystanie e-learningu we wspomaganiu procesu nauczania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach na przykładzie AE Katowice elearning System Prof. zw. dr hab. inż Celina M. Olszak Dr Kornelia Batko

Bardziej szczegółowo

ZAR ZĄ D ZEN IE N r 37/ 2014 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 2 grudnia 2014 r.

ZAR ZĄ D ZEN IE N r 37/ 2014 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 2 grudnia 2014 r. ZAR ZĄ D ZEN IE N r 37/ 2014 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu tworzenia i prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2014/2015 W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM IM. JANUSZA KORCZAKA W SZYMBARKU

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2014/2015 W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM IM. JANUSZA KORCZAKA W SZYMBARKU RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2014/2015 W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM IM. JANUSZA KORCZAKA W SZYMBARKU ZAKRES WYMAGANIA: 3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie

Bardziej szczegółowo

Innowacja w praktyce szkolnej

Innowacja w praktyce szkolnej Innowacja w praktyce szkolnej Jakie są podstawowe założenia innowacji? Czy nauczyciel może sam zdecydować, co jest innowacją, czy też musi sięgać do określonych wymagań prawnych? Zgodnie z definicją innowacja

Bardziej szczegółowo

E-learning nauczanie na odległość

E-learning nauczanie na odległość E-learning nauczanie na odległość część 2. Cel prezentacji Przekonanie Państwa, że warto uatrakcyjnić i wzbogacić proces dydaktyczny w szkole o pracę z uczniem na platformie e-learningowej Moodle. część

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W GIMNAZJUM NR 3 IM. POLSKICH NOBLISTÓW W KALISZU OFERTA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH W SZKOLE

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W GIMNAZJUM NR 3 IM. POLSKICH NOBLISTÓW W KALISZU OFERTA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH W SZKOLE RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W GIMNAZJUM NR 3 IM. POLSKICH NOBLISTÓW W KALISZU OFERTA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH W SZKOLE ROK SZKOLNY 2011/2012 Spis treści: I. Wprowadzenie II. Opis wyników

Bardziej szczegółowo

ROLA SAMORZĄDU. w budowaniu szkoły XXI wieku

ROLA SAMORZĄDU. w budowaniu szkoły XXI wieku ROLA SAMORZĄDU w budowaniu szkoły XXI wieku sierpień 2015 Jeżeli nie wiesz dokąd zmierzasz, prawdopodobnie tam nie dotrzesz /myśl Kubusia Puchatka/ LUDZIE DYREKTOR RODZICE NAUCZYCIELE UCZNIOWIE DYREKTOR

Bardziej szczegółowo

1. Wymień 20 angielskich słów związanych z Twoją profesją 2. Wymień 10 słów związanych z Twoją profesją w języku kraju, który pragniesz

1. Wymień 20 angielskich słów związanych z Twoją profesją 2. Wymień 10 słów związanych z Twoją profesją w języku kraju, który pragniesz Konspekt INtheMC Nr/tytuł ZADANIA: 1. PRACA ZA GRANICĄ Język (w kontekście wykonywania danego zawodu) Nazwisko STUDENTA Poziom europejskich ram kwalifikacji (EQF) 2 3 4 DATA ROZPOCZĘCIA ZAJĘĆ: DATA ZAKOŃCZENIA:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W NOWEJ WSI EŁCKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W NOWEJ WSI EŁCKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W NOWEJ WSI EŁCKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Obszar: 1. EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ

Bardziej szczegółowo

Badania satysfakcji pracowników. www.biostat.com.pl

Badania satysfakcji pracowników. www.biostat.com.pl to powszechnie stosowane narzędzie pozwalające na ocenę poziomu zadowolenia oraz poznanie opinii pracowników w zakresie wybranych obszarów działalności firmy. Za pomocą skal pomiarowych badanie daje możliwość

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning Discipline seminar 1: Multimedia in education and e-learning Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator dr Maria Zając

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Golinie w roku szkolnym 2014/15

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Golinie w roku szkolnym 2014/15 Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Golinie w roku szkolnym 2014/15 1 Przedmiot ewaluacji: Formy i metodyka procesu dydaktycznego. Zespół ewaluacyjny: Urszula Kowalczyk

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADAŃ NAD ATRAKCYJNOŚCIĄ ZAJĘĆ PROWADZONYCH PRZY ZASTOSOWANIU TABLICY INTERAKTYWNEJ

WYNIKI BADAŃ NAD ATRAKCYJNOŚCIĄ ZAJĘĆ PROWADZONYCH PRZY ZASTOSOWANIU TABLICY INTERAKTYWNEJ 73 WYNIKI BADAŃ NAD ATRAKCYJNOŚCIĄ ZAJĘĆ PROWADZONYCH PRZY ZASTOSOWANIU TABLICY INTERAKTYWNEJ Małgorzata Nodzyńska Zakład Dydaktyki Chemii, Instytut Biologii, Akademia Pedagogiczna im. KEN, Kraków słowa

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I EDUKACJA MULTIMEDIALNA W PRAKTYCE SZKOLNEJ

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I EDUKACJA MULTIMEDIALNA W PRAKTYCE SZKOLNEJ M TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I EDUKACJA MULTIMEDIALNA W PRAKTYCE SZKOLNEJ Autor: Zespół nauczycieli konsultantów Ośrodka Przeznaczenie Szkolenie jest przeznaczone dla nauczycieli różnych przedmiotów, którzy

Bardziej szczegółowo

Sieci Współpracy i Samokształcenia w projekcie. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego

Sieci Współpracy i Samokształcenia w projekcie. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego Sieci Współpracy i Samokształcenia w projekcie Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego "Sieci Współpracy i Samokształcenia jako współpracujące zespoły nauczycieli" Rola

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE

WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE KOMUNIKAT z badań ankietowych przeprowadzonych na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach pierwszego stopnia na kierunku Administracja i Bezpieczeństwo wewnętrzne oraz

Bardziej szczegółowo

Zmieniająca się szkoła nowy model kształcenia nauczycieli Jesień 2010

Zmieniająca się szkoła nowy model kształcenia nauczycieli Jesień 2010 Zmieniająca się szkoła nowy model kształcenia nauczycieli Jesień 2010 Referent: dr Marzena Żylińska, NKJO Toruń 1. Faza online 11-16.10.2010 Poznanie platformy edukacyjnej Moodle i pierwsze logowanie 2.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Zabrzu

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Zabrzu RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Zabrzu W roku szkolnym 2015/2016 ewaluacja wewnętrzna prowadzona była w obszarze organizacji procesów edukacyjnych, a jej zakres

Bardziej szczegółowo

System ustalania wartości punktów ECTS dla przedmiotów na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ

System ustalania wartości punktów ECTS dla przedmiotów na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ System ustalania wartości punktów ECTS dla przedmiotów na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ Opis systemu. System akumulacji i transferu punktów ECTS przyjęty na Wydziale Ekonomiczno- Socjologicznym

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej 2010/2011 Gimnazjum nr 2 im. Jana III Sobieskiego w Szczecinku

Raport z ewaluacji wewnętrznej 2010/2011 Gimnazjum nr 2 im. Jana III Sobieskiego w Szczecinku Raport z ewaluacji wewnętrznej 2010/2011 Gimnazjum nr 2 im. Jana III Sobieskiego w Szczecinku Raport z ewaluacji wewnętrznej w Gimnazjum nr 2 im. Jana III Sobieskiego w Szczecinku Struktura raportu: 1.

Bardziej szczegółowo

Innowacyjny program nauczania matematyki dla liceów

Innowacyjny program nauczania matematyki dla liceów Justyna Biernacka Konsultant ds. matematyki WODN w Skierniewicach Innowacyjny program nauczania matematyki dla liceów We wrześniu 2015 roku odbyła się VI Ogólnopolska Konferencja GeoGebry. Konferencja

Bardziej szczegółowo

Formularz dobrych praktyk. http://loxv.wroclaw.pl. Bogumiła Mandat. Joanna Brosiło. Dobre praktyki

Formularz dobrych praktyk. http://loxv.wroclaw.pl. Bogumiła Mandat. Joanna Brosiło. Dobre praktyki Formularz dobrych praktyk Metryczka szkoły: Nazwa szkoły Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość) Adres poczty elektronicznej Liceum Ogólnokształcące Nr XV im. mjr. Piotra Wysockiego ul. Wojrowicka

Bardziej szczegółowo

ZARYS WYTYCZNYCH/REKOMENDACJI

ZARYS WYTYCZNYCH/REKOMENDACJI ZARYS WYTYCZNYCH/REKOMENDACJI dotyczących realizacji działania: Budowanie kompetencji w zakresie matematyki, informatyki i nauk przyrodniczych jako podstawy do uczenia się przez cale życie (w tym wspieranie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA GÓRNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ im. WOJCIECHA KORFANTEGO w KATOWICACH założenia na lata

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA GÓRNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ im. WOJCIECHA KORFANTEGO w KATOWICACH założenia na lata STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA GÓRNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ im. WOJCIECHA KORFANTEGO w KATOWICACH założenia na lata 2013 2020 Strategia rozwoju Wydziału Zarządzania GWSH wpisuje się ściśle

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacyjne studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego na III i IV etapie edukacyjnym

Kwalifikacyjne studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego na III i IV etapie edukacyjnym Kwalifikacyjne studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego na III i IV etapie edukacyjnym Studia adresowane są do absolwentów filologii angielskiej (dowolnego

Bardziej szczegółowo

KURS ACADEMIC TEACHING EXCELLENCE DLA WYKŁADOWCÓW NA UCZELNIACH WYŻSZYCH

KURS ACADEMIC TEACHING EXCELLENCE DLA WYKŁADOWCÓW NA UCZELNIACH WYŻSZYCH . KURS ACADEMIC TEACHING EXCELLENCE DLA WYKŁADOWCÓW NA UCZELNIACH WYŻSZYCH BRITISH COUNCIL, MAJ 2014 www.britishcouncil.pl SZKOLENIE ACADEMIC TEACHING EXCELLENCE 1 O BRITISH COUNCIL British Council jest

Bardziej szczegółowo

G I M N A Z J U M I M. A R M I I K R A J O W E J RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W PIASKU 2013/2014. Piasek, czerwiec 2014 r.

G I M N A Z J U M I M. A R M I I K R A J O W E J RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W PIASKU 2013/2014. Piasek, czerwiec 2014 r. G I M N A Z J U M I M. A R M I I K R A J O W E J W PIASKU RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2013/2014 Piasek, czerwiec 2014 r. Przedmiot ewaluacji: Uczniowie nabywają wiadomości określone w podstawie programowej.

Bardziej szczegółowo

Monika Pskit. doradca metodyczny Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. monika.pskit@rodon.radom.pl

Monika Pskit. doradca metodyczny Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. monika.pskit@rodon.radom.pl Monika Pskit doradca metodyczny Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli monika.pskit@rodon.radom.pl Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo