System Zarządzania Forte Łączenie baz. Dokumentacja wdrożeniowa Wersja 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "System Zarządzania Forte Łączenie baz. Dokumentacja wdrożeniowa Wersja 2012"

Transkrypt

1 System Zarządzania Forte Łączenie baz Dokumentacja wdrożeniowa Wersja 2012

2 System Zarządzania Forte Łączenie baz Strona 2 z 14 SPIS TREŚCI 1 Wstęp Zalecenia UWAGI PRZED SCALANIEM BAZ KROKI WSTĘPNE Uzgodnienie danych wspólnych Common APLIKACJA GUIDER.EXE Łączenie danych wspólnych Łączenie danych modułów UAKTUALNIANIE DANYCH W ROZWIĄZANIACH DODATKOWYCH Przykładowy algorytm postępowania Lista kontrolna wykonywanych czynności podczas łączenia baz Konwersja do Forte 2012 a Rozwiązania Indywidualne Strona 2 z 14

3 System Zarządzania Forte Łączenie baz Strona 3 z 14 1 Wstęp Począwszy od wersji Systemu Zarządzania Forte 2012 istotnej zmianie ulega struktura bazy danych. Aktualna wersja systemu daje możliwość pracy na wspólnej bazie danych wszystkimi modułami. Wspólna baza danych będzie zawierała wszystkie tabele z modułów Forte (Finanse i Księgowość, Handel, Kadry i Płace, Środki Trwałe). Od wersji Systemu 2012 praca na wspólnej bazie danych jest domyślnym trybem pracy dla nowo tworzonych baz danych. Przedmiotem dokumentu jest opis łączenia baz danych w jedną wspólną bazę w Systemie Forte Warto mieć na uwadze możliwość zaplanowania procesu łączenia baz z uwzględnieniem podziału całości na dwa etapy. Pierwszy etap, mniej czasochłonny to instalacja Forte 2012 oraz konwersja baz danych do wersji Opisane jest to w rozdziale 2.2 Kroki wstępne. Drugi etap, bardziej złożony może zostać zaplanowany odrębnie i odsunięty w czasie. Dodatkowo, jeśli firma wykorzystywała dotychczas wiele modułów Systemu Forte, łączenie poszczególnych baz również można rozłożyć na mniejsze etapy. Wskazana oraz wypunktowana kolejność działań do połączenia baz Systemu Forte 2012 znajduje się w liście kontrolnej (rozdział nr 7). W dokumencie znajdują się przykłady lub odwołania do elementów zawierających w nazwie numer wersji Forte Common. Została zatem zastosowana notacja literowa A.B.C.D, a użytkownik dokumentacji i systemu powinien w miejsce liter zastosować odpowiednie cyfry wersji Forte Common. Zastosowane ilustracje zrzutów ekranowych z aplikacji Guider.exe mają charakter poglądowy i mogą różnić się od widoków okien aktualnej wersji rynkowej. Strona 3 z 14

4 System Zarządzania Forte Łączenie baz Strona 4 z 14 2 Zalecenia 2.1 Uwagi przed scalaniem baz Przed przystąpieniem do łączenia baz Systemu Forte należy zapoznać się z poniższymi uwagami. Postępowanie zgodnie z poniższymi zaleceniami zmniejszy ryzyko wystąpienia problemów wdrożeniowych. Należy łączyć bazy skonwertowane do tej samej wersji Commonów. Podczas łączenia baz danych na bazach nie mogą pracować użytkownicy. Po każdym z kroków należy wykonywać kopie zapasowe. Przed przystąpieniem do produkcyjnego scalenia baz należy wykonać scalanie testowe. Przed uruchomieniem Guidera należy dokonać synchronizacji kontrahentów, pracowników, urzędów. Procedura przenoszenia danych za pomocą SQLa winna zakończyć się bez błędów, aby było można uznać, iż dane przeniosły się prawidłowo. W tym celu należy sprawdzić, czy nie wystąpiło słowo Error w oknie Message w Microsoft SQL Server Management Studio. Operacje (skrypty SQLowe) należy wykonać na użytkowniku SQLowym posiadającym uprawnienia sysadmin. Użytkownik SQLa, przez którego wykonywane są skrypty, powinien mieć uprawnienia db_owner do każdego z modułów. Do łączonych baz nie może być zalogowany żaden użytkownik aplikacyjny. Ze względu na dodatkowe wymiary w Handlu zaleca się uwspólnianie danych tak, aby do bazy wspólnej najpierw trafiała baza Handlu (lub była bazą wspólną) a potem baza FKF. 2.2 Kroki wstępne Przed przystąpieniem do łączenia baz Systemu Forte 2012 należy: Zachować kopię zapasową bazy danych, Skonwertować bazy danych modułów za pomocą ostatniej wersji rynkowej sprzed wspólnej bazy wg poniżej tabeli, Moduł Ostatnia wersja rynkowa FKF 2011.F HMF 2011.B KDF 2011.B STF 2011 Zachować kopię zapasową skonwertowanych bazy danych, Następnie skonwertować bazy danych posiadanych modułów za pomocą modułu Forte Administracja (System Forte 2012). Konwersję baz Systemu do wersji 2012 wykonuje się w module Forte Administracja. Po konwersji baz danych należy zweryfikować możliwość pracy uruchamiając moduły obsługujące poszczególne obszary Systemu Forte W przypadku rozwiązań indywidualnych należy zapoznać się z rozdziałem Konwersja do Forte 2012 a Rozwiązania Indywidualne. Strona 4 z 14

5 System Zarządzania Forte Łączenie baz Strona 5 z 14 3 Uzgodnienie danych wspólnych Common 3.1 Aplikacja Guider.exe Pierwszy krok ujednolicenia polega na połączeniu danych wspólnych (Common) za pomocą aplikacji guider.exe. Aplikacja wykorzystywana jest również do łączenia baz danych replikowanych. Efektem odpowiedniego jej zastosowania jest ujednolicenie pól GUID w obu bazach danych dla tych samych obiektów, na podstawie zadanych reguł. Proces uzgadniania danych wspólnych dotyczy zawsze dwóch baz, jedna jest wyróżniona jako nadrzędna, co oznacza że w niej GUID'y nie będą zmieniane, druga jest oznaczona jako podrzędna, co oznacza, że to w niej będą zmieniane GUID'y tych instancji obiektów, które zostaną uznane za tożsame z istniejącymi instancjami w bazie nadrzędnej. Aplikacja Guider.exe instaluje się poprzez instalację pakietu Forte.Replication. Instalacja dokonywana jest domyślnie w katalogu z daną wersją Commonów np.: C:\Program Files (x86)\common Files\Sage\Forte\Forte.Common_A.B.C.D. W pierwszym kroku należy podać parametry obu baz danych oraz określić bazę danych, w której będą modyfikowane GUID'y. Strona 5 z 14

6 System Zarządzania Forte Łączenie baz Strona 6 z 14 Następnie należy zdefiniować lub zaimportować kryteria i warunki rozstrzygania czy dwa elementy są tożsame w bazach danych. Po zdefiniowaniu i zweryfikowaniu kryteriów, należy przejść do uzgadniania GUID'ów poprzez kliknięcie przycisku Dalej. Następnie pojawi się okno zaprezentowane poniżej. Po zakończeniu Wyszukiwania GUID'ów, należy dokonać rozstrzygnięć przycisk Rozstrzygaj. Według domyślnych kryteriów do rozstrzygnięcia brani są kontrahenci z pustymi NIP-ami. W celu uzgodnienia kontrahentów (pracowników) z pustymi NIP-ami, należy dokonać edycji kryteriów lub zaznaczyć tożsamość danych podczas rozstrzygania konfliktów. Po uzgodnieniu obiektów Commonowych przechodzimy do nadpisania GUID'ów poprzez wybór przycisku Dalej w kolejnym oknie aplikacji. Strona 6 z 14

7 System Zarządzania Forte Łączenie baz Strona 7 z 14 Po uzgodnieniu GUID'ów zalecane jest wykonanie kopi bezpieczeństwa baz danych. Dodatkowe informacje o aplikacji Guider dostępne są w dokumencie: System Forte 2012 Replikacja.pdf. 4 Łączenie danych wspólnych Łączenie danych wspólnych odbywa się za pomocą procedur SQL. Bazy łączonych modułów muszą znajdować się na jednym serwerze SQL. Na każdej z baz modułów Forte (poza bazą, która stanowi bazę wspólną) należy wykonać opisane poniżej kroki: 1. Uruchomić skrypt Procedura do łączenia danych Commonowych 2012.sql, 2. Wykonać poniższe polecenie w SQL Managment Studio. exec dbo.adm_transferdanychcommonowychdowspolnejbazyforte źródłowa_baza_danych, docelowa_wspólna_baza_danych Nazwa bazy danych powinna być wprowadzona jako ciąg znaków bez znaków specjalnych tj. bez nawiasów kwadratowych: [ ] oraz bez kropek. Przykład: Przy założeniu, że bazą wspólną ma stać się baza Forte Kadry i Płace integrujemy dane wspólne z modułu HMF do bazy KDF. W tym celu należy przejść następujące kroki: 1. Wykonać backupy baz, 2. Na bazie HMF wykonać skrypt: Procedura do łączenia danych Commonowych 2012.sql, 3. Na bazie HMF wykonać polecenie SQL: exec dbo.adm_transferdanychcommonowychdowspolnejbazyforte BAZA_HMF, BAZA_KDF 4. Wykonać backupy baz. Wskazana oraz wypunktowana kolejność działań do połączenia baz Systemu Forte 2012 znajduje się w liście kontrolnej (rozdział nr 7). Strona 7 z 14

8 System Zarządzania Forte Łączenie baz Strona 8 z 14 5 Łączenie danych modułów Łączenie danych modułów odbywa się za pomocą procedur SQL. Bazy łączonych modułów muszą znajdować się na jednym serwerze SQL. Na każdej z baz modułów Forte (poza bazą, która stanowi bazę wspólną) należy wykonać opisane poniżej kroki: 1. Uruchomić skrypt Procedura do łączenia danych nie Commonowych 2012.sql, 2. Wykonać polecenie SQL w SQL Managment Studio. exec dbo.adm_transferdanychniecommonowychdowspolnejbazyforte schemat_docelowy_we_wspolnej_bazie, źródłowa_baza_danych, docelowa_wspólna_b aza_danych Dostępne schematy docelowe to: 1. fk 2. hm 3. kd 4. st Nazwa bazy danych powinna być wprowadzona jako ciąg znaków bez znaków specjalnych tj. bez nawiasów kwadratowych: [ ] oraz bez kropek. Przykład: Przy założeniu, że bazą wspólną ma stać się baza Kadr i Płac Forte integrujemy dane modułu HMF do bazy KDF. W tym celu należy przejść następujące kroki: 1. Na bazie HMF wykonać skrypt: Procedura do łączenia danych nie Commonowych 2012.sql 2. Na bazie HMF wykonać polecenie SQL: exec dbo.adm_transferdanychniecommonowychdowspolnejbazyforte hm, BAZA_HMF, BAZA_KDF 3. Wykonać backupy baz. Wskazana oraz wypunktowana kolejność działań do połączenia baz Systemu Forte 2012 znajduje się w liście kontrolnej (rozdział nr 7). 5.1 Uaktualnianie danych w rozwiązaniach dodatkowych Ponieważ po połączeniu danych wspólnych zmieniły się identyfikatory dla obiektów wspólnych,w rozwiązaniach dodatkowych należy uaktualnić identyfikatory w relacjach w tabelach rozwiązań dodatkowych. W tym celu należy skorzystać z przykładowego skryptu SQL: update e SET e.[idkontrahenta]= n.newid FROM BAZA_KDF.[hm].[TABELA_ROZWIAZANIA_INDYWIDUALNEGO] e inner join BAZA_KDF.SSCommon.STOldObjectId n on n.dbname = 'BAZA_HMF' and n.tablename ='STContractors' and n.schemaname ='SSCommon' and e. IdKontrahenta = n.oldid W tabeli SSCommon.STOldObjectId znajdują się wszystkie nowe i stare identyfikatory dla wszystkich danych przenoszonych do bazy wspólnej. Po odpowiednim przebudowaniu powyższego skryptu można uaktualnić każdą relacje z rozwiązania dodatkowego. Strona 8 z 14

9 System Zarządzania Forte Łączenie baz Strona 9 z 14 6 Przykładowy algorytm postępowania UZGADNIANIE I PRZENOSZENIE DANYCH Z BAZY FORTE DO BAZY WSPÓLNEJ Przy użyciu narzędzia Guider uzgadniamy GUID y wszystkich typów obiektów, które zamierzamy przenieść do bazy wspólnej. Guider ma zmieniać GUID y w bazie uwspólnianej, a nie w bazie wspólnej Przenosimy pozostałe dane Common za pomocą skryptów SQL Przenosimy dane ze schemy modułu za pomocą skryptu SQL Przenosimy kolejny moduł poczynając od kroku pierwszego lub koniec w przypadku przeniesienia wszystkich modułów Strona 9 z 14

10 System Zarządzania Forte Łączenie baz Strona 10 z 14 7 Lista kontrolna wykonywanych czynności podczas łączenia baz Poniższa lista przewidziana jest dla procedury łączenia baz danych, gdzie docelową wspólną bazą danych będzie baza modułu Forte Kadry i Płace. Lista uwzględnia grupy baz danych, które pracowały w replikacji. Wszystkie punkty, które nie zostały oznaczone jako opcjonalne muszą zostać wykonane i przejść bezbłędnie, aby mogły być wykonane kolejne kroki operacji. Przed scaleniem baz w systemach produkcyjnych klienta, należy wykonać te same kroki dla testowego scalania baz danych. Dopiero po pozytywnym przejściu testowej procedury scalania można dokonać scalania produkcyjnego. Jeżeli pomiędzy scalaniem testowym a scalaniem produkcyjnym na bazach modułów pracowali użytkownicy może zajść sytuacja, iż scalanie produkcyjne zakończy się błędem. Scalenie baz należy przeprowadzić zgodnie z kolejnością opisaną w liście kontrolnej. Zmiana kolejności łączenia baz skutkuje nieprawidłowościami. Można pomijać wybrane moduły Forte w procesie łączenia np. nie łączyć modułu Forte Kadry i Płace do bazy wspólnej (w takim przypadku baza Forte Handel posłuży jako baza wspólna). Lista kontrolna Czynności związane z łączeniem baz 2012 Lp. Ok Czynność 1. Podniesienie wszystkich modułów do najwyższych wersji rynkowych Wykonanie backupu baz danych po podniesieniu do wersji Uruchomienie istniejącej synchronizacji kontrahentów, pracowników (przez standardową synchronizację lub przez replikację). 4. Wyłączenie baz z synchronizacji. 5. Zresetowanie w bazach modułów ustawień replikacji. 6. Podniesienie wszystkich baz danych z wersji 2011 do tej samej wersji Common Wykonanie kopii bezpieczeństwa baz danych modułów po podniesieniu do wersji Zwiększenie maksymalnego rozmiaru pliku logów w bazie modułu KDF lub ustawienie bez ograniczeń. 9. Ustawienie przyrostu pliku logu bazy danych modułu KDF na minimum 30%. 10. Zwiększenie maksymalnego rozmiaru pliku mdf (ndf) w bazie modułu KDF lub ustawienie bez ograniczeń. 11. Ustawienie przyrostu pliku mdf(ndf) bazy danych modułu KDF na minimum 30%. 12. Wykonanie kopii bezpieczeństwa bazy modułu KDF. 13. Dołączenie wszystkich baz modułów do modułu Forte Administracja Założenie czystej bazy (wymagane). Powinna być to nowoutworzona baza bez żadnych ustawień dodatkowych. Uruchomienie aplikacji Guider.exe dla pary baz: baza czysta (nadrzędna) i bazy KDF(podrzędna). 16. Import pliku z kryteriami dla wspólnej bazy. 17. Wszystkie GUID'y dla obiektów zostały rozstrzygnięte i nadpisane w bazie podrzędnej. 18. Guider przeszedł bezbłędnie. 19. Wykonanie kopii bezpieczeństwa bazy wspólnej (KDF). Strona 10 z 14

11 System Zarządzania Forte Łączenie baz Strona 11 z Uruchomienie aplikacji Guider.exe dla pary baz modułów KDF(nadrzędna) i HMF(podrzędna). 21. Import pliku z kryteriami dla wspólnej bazy. 22. Wszystkie GUID'y dla obiektów zostały rozstrzygnięte i nadpisane w bazie podrzędnej. 23. Guider przeszedł bezbłędnie. 24. Wykonanie kopii bezpieczeństwa bazy modułu HMF. 25. Wykonanie dołączonych 2 skryptów tworzących procedury na bazie modułu HMF. 26. Wykonanie skryptów na bazie HMF przeszło bezbłędnie Wykonanie skryptu adm_transferdanychcommonowychdowspolnejbazyforte na bazie modułu HMF. Wykonanie skryptu na bazie HMF przeszło bezbłędnie (Brak w tekście komunikatu Error -> ). Zapisanie w pliku tekstowym informacji z przebiegu wykonywania skryptu (okno Message w Microsoft SQL Server Managment Studio). Wykonanie skryptu adm_transferdanychniecommonowychdowspolnejbazyforte na bazie modułu HMF. Wykonanie skryptu na bazie HMF przeszło bezbłędnie (Brak w tekście komunikatu Error -> ). Zapisanie w pliku tekstowym informacji z przebiegu wykonywania skryptu (okno Message w Microsoft SQL Server Managment Studio). 33. Wykonanie kopii bezpieczeństwa bazy wspólnej (KDF). 34. Uruchomienie aplikacji Guider.exe dla pary baz modułów KDF (nadrzędna) i FKF (podrzędna). 35. Import pliku z kryteriami dla wspólnej bazy. 36. Wszystkie GUID'y dla obiektów zostały rozstrzygnięte i nadpisane w bazie podrzędnej. 37. Guider przeszedł bezbłędnie. 38. Wykonanie kopii bezpieczeństwa bazy modułu FKF. 39. Wykonanie dołączonych 2 skryptów tworzących procedury na bazie modułu FKF. 40. Wykonanie skryptów na bazie FKF przeszło bezbłędnie. 41. Wykonanie skryptu adm_transferdanychcommonowychdowspolnejbazyforte na bazie modułu FKF. 42. Wykonanie skryptu na bazie FKF przeszło bezbłędnie (Brak w tekście komunikatu Error -> ) Zapisanie w pliku tekstowym informacji z przebiegu wykonywania skryptu (okno Message w Microsoft SQL Server Managment Studio). Wykonanie skryptu adm_transferdanychniecommonowychdowspolnejbazyforte na bazie modułu FKF. 45. Wykonanie skryptu na bazie FKF przeszło bezbłędnie (Brak w tekście komunikatu Error -> ). 46. Zapisanie w pliku tekstowym informacji z przebiegu wykonywania skryptu (okno Message w Microsoft SQL Server Managment Studio). 47. Wykonanie kopii bezpieczeństwa bazy wspólnej (KDF). 48. Uruchomienie aplikacji Guider.exe dla pary baz modułów KDF (nadrzędna) i STF (podrzędna). 49. Import pliku z kryteriami dla wspólnej bazy. 50. Wszystkie GUID'y dla obiektów zostały rozstrzygnięte i nadpisane w bazie podrzędnej. 51. Guider przeszedł bezbłędnie. Strona 11 z 14

12 System Zarządzania Forte Łączenie baz Strona 12 z Wykonanie kopii bezpieczeństwa bazy modułu STF. 53. Wykonanie dołączonych 2 skryptów tworzących procedury na bazie modułu STF. 54. Wykonanie skryptów na bazie STF przeszło bezbłędnie. 55. Wykonanie skryptu adm_transferdanychcommonowychdowspolnejbazyforte na bazie modułu STF. 56. Wykonanie skryptu na bazie FKF przeszło bezbłędnie (Brak w tekście komunikatu Error -> ) Zapisanie w pliku tekstowym informacji z przebiegu wykonywania skryptu (okno Message w Microsoft SQL Server Managment Studio). Wykonanie skryptu adm_transferdanychniecommonowychdowspolnejbazyforte na bazie modułu STF. 59. Wykonanie skryptu na bazie STF przeszło bezbłędnie (Brak w tekście komunikatu Error -> ). 60. Zapisanie w pliku tekstowym informacji z przebiegu wykonywania skryptu (okno Message w Microsoft SQL Server Managment Studio). 61. Wykonanie kopii bezpieczeństwa bazy wspólnej (KDF). 62. Shrink bazy wspólnej (modułu KDF). 63. Zmiana modelu bazy KDF z FULL na SIMPLE (opcjonalnie). 64. Wykonanie kopii bezpieczeństwa bazy wspólnej (KDF) (opcjonalnie). 65. Shrink bazy wspólnej (modułu KDF) (opcjonalnie). 66. Zmiana modelu bazy KDF z SIMPLE na FULL (opcjonalnie). 67. Wykonanie kopii bezpieczeństwa bazy wspólnej (KDF) (opcjonalnie) Uruchomienie modułu administracyjnego, wejście do bazy wspólnej i dodanie licencji do modułów Ujednolicenie okresów obowiązywania danych firmowych w module administracyjnym (patrz: uwaga pod tabelą) 70. Nadanie odpowiednich uprawnień dla użytkownika Admin. 71. Nadanie odpowiednich uprawnień dla pozostałych użytkowników aplikacyjnych. 72. Wejście do bazy wspólnej poprzez moduł Forte Kadry i Płace. 73. Wejście do bazy wspólnej poprzez moduł Forte Handel. 74. Wejście do bazy wspólnej poprzez moduł Forte Finanse i Księgowość. 75. Wejście do bazy wspólnej poprzez moduł Forte Środki Trwałe. 76. Ustawienie trybu synchronizacji w bazach na tryb pracy w bazie wspólnej. 77. Wykonanie kopii bezpieczeństwa bazy wspólnej. 78. Uaktualnienie rozwiązań indywidualnych (opcjonalnie). 79. Wykonanie kopii bezpieczeństwa bazy danych po uaktualnieniu rozwiązań indywidualnych. Po uwspólnieniu baz przy otwieraniu modułu Kadry i Płace może pojawić się komunikat Rozkaz niewykonany. Komunikat spowodowany jest kilkoma okresami obowiązywania danych dotyczących firmy, które mają przypisane identyczne okresy obowiązywania w łączonych modułach. Dlatego po uwspólnieniu baz, w module Administracja należy otworzyć bazę wspólną i na zakładce Firma zostawić tylko jeden wspólny okres obowiązywania danych, jednocześnie uwspólniając ręcznie i uaktualniając wszystkie dane na tej zakładce. Strona 12 z 14

13 System Zarządzania Forte Łączenie baz Strona 13 z 14 8 Konwersja do Forte 2012 a Rozwiązania Indywidualne Nowa struktura bazy danych oparta o wykorzystanie schematów (schema) w aplikacjach zakłada, że wszystkie obiekty (tabele, kwerendy, procedury,...) dane modułu będą w schemacie aplikacji (fk, hm, kd, st). Obiekty rozwiązań indywidualnych, które odnoszą się do danego modułu powinny zostać przeniesione do schematu aplikacji, lub do własnego schematu danego rozwiązania indywidualnego. Rozwiązania indywidualne korzystające z obiektów modułów muszą zostać zweryfikowane pod kątem poprawności. Część rozwiązań indywidualnych korzystających nawet pośrednio ze zdefiniowanych typów użytkownika (user defined types) modułu lub zasad (rules) wygeneruje ostrzeżenia konwersji. Przed przystąpieniem do konwersji baz do 2012 wskazane jest zeskryptowanie i usunięcie następujących obiektów z bazy danych: widoki, wyzwalacze (triggery), procedury i funkcje. Po konwersji należy je ponownie założyć. Wskazane jest, aby były założone ze schematem właściwym dla modułu (fk, hm, kd, st), do którego jest tworzone rozwiązanie. Tabela sposobu postępowania z typami obiektów podczas konwersji Typ obiektów Obiekty modułu Obiekty zewnętrzny Tabele przenoszone ze schematu dbo do schematu modułu Kwerendy usuwane i tworzone od nowa bez zmian przenoszone ze schematu dbo do schematu modułu Więzy (Constraint) usuwane i tworzone od nowa przenoszone razem z tabelami Funkcje usuwane i tworzone od nowa bez zmian Indeksy przenoszone razem z tabelami przenoszone razem z tabelami Wyzwalacze (Trigger) usuwane i tworzone od nowa bez zmian Zasady (Rule) usuwane i tworzone od nowa bez zmian Procedury usuwane i tworzone od nowa bez zmian Typy użytkownika usuwane i tworzone od nowa bez zmian Podczas konwersji bazy danych przenoszone są wszystkie tabele ze schematu dbo do schematu modułu, w tym przenoszone są wszystkie tabele rozwiązań indywidualnych. Takie rozwiązanie podyktowane jest faktem, że rozwiązania indywidualne oparte o tabele wykorzystywane przez raporty AMBasic będą działać bez dodatkowego nakładu pracy. Nie są przenoszone obiekty rozwiązań indywidualnych oparte o kwerendy, procedury składowane oraz wyzwalacze (trigger). Z uwagi na możliwość istnienia indywidualnych indeksów na tabelach modułu nie są usuwane i tworzone od nowa indeksy na tych tabelach. Szczególną uwagę należy zwrócić na tabele rozwiązań indywidualnych wykorzystujące typy lub zasady modułów Finanse Księgowość lub Handel (tylko typy). Z uwagi na ograniczenie uniemożliwiające przeniesienie typu ze schematu dbo do nowotworzonego schematu aplikacji konwersja w przypadku używania typu zdefiniowanego przez moduł wygeneruje ostrzeżenie (wpis w tabeli LogKonwersji). W przypadku modułu Finanse i Księgowość po konwersji pozostaną dwa identyczne typy w schemacie dbo (poprzedni) oraz w schemacie modułu (nowy). Po konwersji nowo utworzony typ będzie używany w przypadku modułu Finanse i Księgowość w tabelach i obiektach tego modułu, ale nie w tabelach i obiektach rozwiązania indywidualnego, gdzie używany będzie poprzedni typ. Do dostawcy rozwiązania indywidualnego należy decyzja, czy chce pozostawić taki stan rzeczy, zaprzestać wykorzystywania typów Strona 13 z 14

14 System Zarządzania Forte Łączenie baz Strona 14 z 14 użytkownika ze schematu dbo, przenieść typ użytkownika do własnego schematu, lub wykorzystywać typ ze schematu fk. Moduł Handel w momencie konwersji do Forte 2012 rezygnuje z utrzymywania typów. Po konwersji nie zostanie utworzony nowy typ w schemacie hm. W przypadku wykorzystywania typu przez tabele lub obiekty rozwiązania indywidualnego typ użytkownika pozostanie w schemacie dbo. Do dostawcy rozwiązania indywidualnego należy decyzja, czy chce pozostawić taki stan rzeczy, zaprzestać wykorzystywania typów użytkownika ze schematu dbo, czy przenieść typ użytkownika do własnego schematu rozwiązania indywidualnego. Moduły Kadry i Płace oraz Środki Trwałe nie wykorzystują typów użytkownika. Funkcja GetAdoConnection() potrafi odczytać z bazy tylko obiekty, które są w schemacie przypisanym do danego modułu z którego funkcja jest wywoływana. W celu odczytywania informacji z innych schematów niż schemat modułu, należy utworzyć własne połączenie do bazy i odwołując się do obiektów bazodanowych (tabel, widoków, procedur) należy wykorzystywać odpowiedni schemat (fk, hm, st, kd). Lista kontrolna dostosowania Rozwiązania Indywidualnego Lp. Ok Czynność 1. Konwersja bazy danych modułu ostatnią wersją programu sprzed Forte Backup bazy danych przed konwersją 3. Konwersja bazy danych modułu aktualną aplikacją administracyjną 4. Sprawdzenie ostrzeżeń w tabeli LogKonwersji w schemacie konwertowanego modułu Sprawdzenie zależności (dependency) typów użytkownika oraz zasad w schemacie dbo i podjęcie decyzji co do typów wykorzystywanych przez rozwiązanie indywidualne Sprawdzenie poprawności kwerend rozwiązania indywidualnych - czy kwerenda uruchamia się bez błędu? - czy kwerenda wykorzystuje prefix dbo. lub [dbo].? Sprawdzenie poprawności procedur składowanych, funkcji i triggerów rozwiązania indywidualnego - czy obiekt uruchamia się bez błędu? - czy obiekt w ciele wykorzystuje prefix dbo. lub [dbo].? Sprawdzenie poprawności wywołań obiektów bazodanowych z raportów AMBasic rozwiązania indywidualnego - czy raport uruchamia się bez błędu? - czy w zapytaniach SQL w raportach wykorzystywany jest prefix dbo. lub [dbo]? - czy połączenie (connection) pobierane jest z Application.WybranaFirma metodą GetAdoConnection? - czy obiekty bazodanowe wykorzystywane w zapytaniach SQL raportów zostały sprawdzone? Sprawdzenie poprawności wywołań obiektów bazodanowych z podprojektów SBC rozwiązania indywidualnego - czy podprojekt uruchamia się bez błędu? - czy w zapytaniach SQL wykorzstywany jest prefix dbo. lub [dbo]? - czy połączenie pobierane jest z Application.WybranaFirma metodą GetAdoConnection? Zwiększenie maksymalnego rozmiaru pliku mdf (ndf) w bazie modułu KDF lub ustawienie bez ograniczeń. Koniec dokumentu Strona 14 z 14

System Zarządzania Forte Łączenie baz. Dokumentacja wdrożeniowa Wersja 2012

System Zarządzania Forte Łączenie baz. Dokumentacja wdrożeniowa Wersja 2012 System Zarządzania Forte Łączenie baz Dokumentacja wdrożeniowa Wersja 2012 System Zarządzania Forte Łączenie baz Strona 2 z 12 SPIS TREŚCI 1 Wstęp... 3 2 Zalecenia... 4 2.1 UWAGI PRZED SCALANIEM BAZ...

Bardziej szczegółowo

Forte Zarządzanie Produkcją Instalacja i konfiguracja. Wersja B

Forte Zarządzanie Produkcją Instalacja i konfiguracja. Wersja B Forte Zarządzanie Produkcją Instalacja i konfiguracja Wersja 2013.1.B Forte Zarządzanie Produkcją - Instalacja i konfiguracja Strona 2 z 13 SPIS TREŚCI 1 Instalacja i konfiguracja Forte Zarządzanie Produkcją...

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

7 Business Ship Control dla Systemu Zarządzania Forte

7 Business Ship Control dla Systemu Zarządzania Forte 7 Business Ship Control dla Systemu Zarządzania Forte Instrukcja instalacji aplikacji wersja 2012.1 Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com Spis treści 1. Instalacja aplikacji 7 Business Ship

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Opis ten dotyczy wydziałów orzeczniczych.

Wstęp. Opis ten dotyczy wydziałów orzeczniczych. Wstęp. Opis ten dotyczy wydziałów orzeczniczych. W związku z przekształceniem 79 Sądów w Wydziały Zamiejscowe i związane z tym liczne zapytania odnośnie strony technicznej i sposobu przygotowania baz danych

Bardziej szczegółowo

Finanse. Jak wykonać import listy płac z programu Płace Optivum do aplikacji Finanse?

Finanse. Jak wykonać import listy płac z programu Płace Optivum do aplikacji Finanse? Finanse Jak wykonać import listy płac z programu Płace Optivum do aplikacji Finanse? Operacja importu list płac z programu Płace Optivum do aplikacji Finanse przebiega w następujących krokach: 1. wybór

Bardziej szczegółowo

7 Business Ship Control dla Symfonia Handel

7 Business Ship Control dla Symfonia Handel 7 Business Ship Control dla Symfonia Handel Instrukcja Instalacji aplikacji wersja 2012.1 Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com Spis treści 1. Instalacja modułu... 3 2. Uruchomienie wykonywania

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum.

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum. Płace Optivum Jak przenieść dane programu Płace Optivum na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Płace Optivum na nowym komputerze, należy na starym komputerze wykonać kopię zapasową bazy danych

Bardziej szczegółowo

BACKUP BAZ DANYCH MS SQL

BACKUP BAZ DANYCH MS SQL BACKUP BAZ DANYCH MS SQL SPIS TREŚCI Informacje ogólne... 2 Tworzenie projektu... 2 Krok 1: Informacje Podstawowe... 2 Krok 2: Dane... 3 Krok 3: Planowanie... 4 Krok 4: Zaawansowane... 5 Przywracanie baz

Bardziej szczegółowo

Przyrostowa synchronizacja rozrachunków w Forte 2010

Przyrostowa synchronizacja rozrachunków w Forte 2010 Dokumentacja wdrożeniowa 1 / 13 Przyrostowa synchronizacja rozrachunków w Forte 2010 Dokumentacja wdrożeniowa Michał Marczak Dokumentacja wdrożeniowa 2 / 13 1 WSTĘP... 3 2 PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA... 3 3 PRZEJŚCIE

Bardziej szczegółowo

Ulotka skrócona Moduł Analizy BI. Wersja: 2013.0.1

Ulotka skrócona Moduł Analizy BI. Wersja: 2013.0.1 Ulotka skrócona Moduł Analizy BI Wersja: 2013.0.1 Spis treści 1. Reinstalacja z poprzedniej wersji... 3 2. Raporty Wzorcowe... 5 2.1 Nowości... 5 2.2 Zmiany... 6 3. Ogólne... 6 3.1 Nowości... 6 3.2 Zmiany...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja migracji danych z bazy Derby do bazy Oracle

Instrukcja migracji danych z bazy Derby do bazy Oracle Instrukcja migracji danych z bazy Derby do bazy Oracle wersja 5.14.0.2 Wrocław.2015r. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dokument może być reprodukowany lub przechowywany bez ograniczeń tylko w całości. Żadna

Bardziej szczegółowo

Migracja z programu Symfonia Kadry i Płace wer 3.x do Kadr i Płac Forte

Migracja z programu Symfonia Kadry i Płace wer 3.x do Kadr i Płac Forte Migracja z programu Symfonia Kadry i Płace wer 3.x do Kadr i Płac Forte Proces migracji można podzielić na kilka etapów: Konwersja bazy firmy do właściwej wersji programu Aktualną bazę firmy w formacie

Bardziej szczegółowo

Migracja Business Intelligence do wersji 11.0

Migracja Business Intelligence do wersji 11.0 Migracja Business Intelligence do wersji 11.0 Copyright 2012 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest

Bardziej szczegółowo

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Produkcja by CTI Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Spis treści 1. Ważne informacje przed instalacją...3 2. Instalacja programu...4 3. Nawiązanie połączenia z serwerem SQL oraz z programem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej PRACA NA WIELU BAZACH DANYCH

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej PRACA NA WIELU BAZACH DANYCH Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej PRACA NA WIELU BAZACH DANYCH wersja 1.0 2 Spis treści WPROWADZENIE... 3 IMPORT BAZY DANYCH... 6 Krok 1: Eksport bazy danych...

Bardziej szczegółowo

Migracja Business Intelligence do wersji 2013.3

Migracja Business Intelligence do wersji 2013.3 Migracja Business Intelligence do wersji 2013.3 Copyright 2013 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. Jak wykonać eksport danych do SIO z programu Płace Optivum? Przygotowanie pliku dla SIO w programie Płace Optivum

Płace Optivum. Jak wykonać eksport danych do SIO z programu Płace Optivum? Przygotowanie pliku dla SIO w programie Płace Optivum Płace Optivum Jak wykonać eksport danych do SIO z programu Płace Optivum? Aby wyeksportować dane z programu Płace Optivum do SIO, należy wykonać następujące czynności: 1. Pobrać i zainstalować najnowsze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 COMPUTER SERVICE CENTER 43-300 Bielsko-Biała ul. Cieszyńska 52 tel. +48 (33) 819 35 86, 819 35 87, 601 550 625 Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 wersja 0.0.2 123 SERWIS Sp. z o. o. ul.

Bardziej szczegółowo

VinCent Administrator

VinCent Administrator VinCent Administrator Moduł Zarządzania podatnikami Krótka instrukcja obsługi ver. 1.01 Zielona Góra, grudzień 2005 1. Przeznaczenie programu Program VinCent Administrator przeznaczony jest dla administratorów

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Konfiguracja Symfonia e-dokumenty Wersja 2012.1 Konfiguracja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Instalacja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Należy pamiętać, że na danym systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Wersja 2.0 Warszawa, Wrzesień 2015 Strona 2 z 9 Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Spis

Bardziej szczegółowo

Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika

Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika Spis treści: Wstęp: 1. Informacje o programie 2. Wymagania techniczne Ustawienia: 3. Połączenie z bazą danych 4. Konfiguracja email 5. Administracja Funkcje programu:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja importu deklaracji pacjentów. do dreryka

Instrukcja importu deklaracji pacjentów. do dreryka Instrukcja importu deklaracji pacjentów do dreryka Jeżeli posiadasz plik sprawozdań do NFZ w formacie XML/PDX lub POZ, czytaj: Rozdział 1. - Import deklaracji z formatów XML/PDX oraz POZ Jeżeli używasz

Bardziej szczegółowo

Zasady współpracy programu Doradca Handlowy z Symfonią

Zasady współpracy programu Doradca Handlowy z Symfonią Zasady współpracy Doradcy Handlowego z Symfonią 1 S U P L E M E N T Zasady współpracy programu Doradca Handlowy z Symfonią Konfiguracja połączenia Symfonia Doradca Handlowy Symfonia forte Finanse i Księgowość

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.6.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.6.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.6.1 Data produkcji wersji: 25 czerwca 2014 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 3 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 3 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Analizy i Raporty... 3 1.1. Okno główne modułu Analizy i raporty... 3 1.1.1. Lista szablonów

Bardziej szczegółowo

Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com

Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com Instrukcja instalacji aplikacji Moduł 7 Business Ship Control dla InsERT Subiekt GT PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY 2011 Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com SPIS TREŚCI 1. Instalacja aplikacji

Bardziej szczegółowo

BACKUP BAZ DANYCH FIREBIRD

BACKUP BAZ DANYCH FIREBIRD BACKUP BAZ DANYCH FIREBIRD SPIS TREŚCI Informacje ogólne... 2 Tworzenie projektu... 2 Krok 1: Informacje podstawowe... 2 Krok 2: Dane... 3 Backup bazy umieszczonej na serwerze... 3 Bezpośredni backup pliku

Bardziej szczegółowo

ORAPACK NARZĘDZIE DO OBCIĘCIA BAZY DANYCH TYPU ORACLE DLA SYSTEMU APTECZNEGO KS-AOW

ORAPACK NARZĘDZIE DO OBCIĘCIA BAZY DANYCH TYPU ORACLE DLA SYSTEMU APTECZNEGO KS-AOW ORAPACK NARZĘDZIE DO OBCIĘCIA BAZY DANYCH TYPU ORACLE DLA SYSTEMU APTECZNEGO KS-AOW Odchudzenie aptecznej bazy danych typu Oracle programu KS-AOW możliwe jest za pomocą nowego narzędzia serwisowego OraPack.

Bardziej szczegółowo

Procedury techniczne modułu Forte Kontroling. Pakiety DTS

Procedury techniczne modułu Forte Kontroling. Pakiety DTS Procedury techniczne modułu Forte Kontroling Pakiety DTS Pakiety DTS Strona 2 z 7 Pakiety DTS przeznaczone są do wykorzystywania podczas importu danych z modułu Forte Finanse i Księgowość do modułu Forte

Bardziej szczegółowo

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6 Zawartość Wstęp... 1 Instalacja... 2 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 6 Wstęp Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach którzy potrzebują narzędzie do podziału, rozkładu, rozbiórki

Bardziej szczegółowo

Odtworzenie kopii zapasowej mmedica. Instrukcja użytkownika

Odtworzenie kopii zapasowej mmedica. Instrukcja użytkownika Odtworzenie kopii zapasowej mmedica Instrukcja użytkownika Wersja 5.5.0 2016-09-26 Spis treści Rozdział 1 Odtworzenie... kopii zapasowej mmedica 2 Rozdział 2 Możliwe... komunikaty i problemy 5 I 2.1...

Bardziej szczegółowo

O2Symfonia by CTI. Instrukcja i opis programu

O2Symfonia by CTI. Instrukcja i opis programu O2Symfonia by CTI Instrukcja i opis programu Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja programu...3 3. Konfiguracja rejestry kasowe...5 4. Przygotowanie pliku do importu...6 5. Import w programie

Bardziej szczegółowo

NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI. asix. Aktualizacja pakietu asix 4 do wersji 5 lub 6. Pomoc techniczna

NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI. asix. Aktualizacja pakietu asix 4 do wersji 5 lub 6. Pomoc techniczna NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI asix Aktualizacja pakietu asix 4 do wersji 5 lub 6 Pomoc techniczna Dok. Nr PLP0016 Wersja:08-12-2010 ASKOM i asix to zastrzeżony znak firmy ASKOM Sp. z o. o.,

Bardziej szczegółowo

Programowanie w SQL procedury i funkcje. UWAGA: Proszę nie zapominać o prefiksowaniu nazw obiektów ciągiem [OLIMP\{nr indeksu}] Funkcje użytkownika

Programowanie w SQL procedury i funkcje. UWAGA: Proszę nie zapominać o prefiksowaniu nazw obiektów ciągiem [OLIMP\{nr indeksu}] Funkcje użytkownika Programowanie w SQL procedury i funkcje UWAGA: Proszę nie zapominać o prefiksowaniu nazw obiektów ciągiem [OLIMP\{nr indeksu}] Funkcje użytkownika 1. Funkcje o wartościach skalarnych ang. scalar valued

Bardziej szczegółowo

7 Business Ship Control dla Wf-Mag Prestiż i Prestiż Plus

7 Business Ship Control dla Wf-Mag Prestiż i Prestiż Plus 7 Business Ship Control dla Wf-Mag Prestiż i Prestiż Plus Instrukcja instalacji aplikacji wersja 2012.1 Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com Spis treści 1. Instalacja aplikacji 7 Business

Bardziej szczegółowo

Asystent Hotline Instrukcja instalacji

Asystent Hotline Instrukcja instalacji SoftVig Asystent Hotline Instrukcja instalacji Dokumentacja do wersji: Asystent Hotline (ver. 2.8.4737) Data ostatnich zmian: 2013-05-13 SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. pl. Rodła 8, 70-419 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości

Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości Rozpoczniemy od zaprojektowania bazy danych w programie SYBASE/PowerDesigner umieszczamy dwie Encje (tabele) prawym

Bardziej szczegółowo

Copyright 2013 COIG SA Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek

Copyright 2013 COIG SA Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa S.A. KSOP Opis przyrostowej kopii bazy danych Copyright 2013 COIG SA Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej

Bardziej szczegółowo

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji - wersja dokumentu 1.3-19.08.2014 Spis treści 1 Wstęp... 4 1.1 Cel dokumentu... 4 1.2 Powiązane dokumenty...

Bardziej szczegółowo

O2Symfonia by CTI. Instrukcja i opis programu

O2Symfonia by CTI. Instrukcja i opis programu O2Symfonia by CTI Instrukcja i opis programu Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Konfiguracja programu... 3 3. Konfiguracja rejestry kasowe... 5 4. Przygotowanie pliku do importu... 6 5. Import w programie

Bardziej szczegółowo

Ulotka v.2012.2.2. System Comarch OPT!MA v. 2012.2.2. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

Ulotka v.2012.2.2. System Comarch OPT!MA v. 2012.2.2. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System Comarch OPT!MA v. 2012.2.2 Ulotka v.2012.2.2 Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681 43 00 www.comarch.pl/erp

Bardziej szczegółowo

Zapytania i wstawianie etykiet z bazy danych do rysunku

Zapytania i wstawianie etykiet z bazy danych do rysunku Zapytania i wstawianie etykiet z bazy danych do rysunku Pracujemy z gotową bazą danych MSAccess o nazwie KOMIS.MDB. Baza ta składa się z kilku tabel, rys. 1 Rys. 1. Diagram relacji. Wybierając w MSAccess,

Bardziej szczegółowo

MS Windows Vista. Spis treści. Autor: Jacek Parzonka, InsERT

MS Windows Vista. Spis treści. Autor: Jacek Parzonka, InsERT MS Windows Vista Autor: Jacek Parzonka, InsERT Spis treści SPIS TREŚCI... 1 WSTĘP... 2 PROBLEMY... 2 UŻYWANIE AUTENTYKACJI WINDOWS DLA MS SQL SERVERA 2005 EXPRESS... 2 Run as administrator... 3 Modyfikacja

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum. Jak wykonać eksport danych do SIO z programu Kadry Optivum?

Kadry Optivum. Jak wykonać eksport danych do SIO z programu Kadry Optivum? Kadry Optivum Jak wykonać eksport danych do SIO z programu Kadry Optivum? Aby wyeksportować dane z programu Kadry Optivum do SIO, należy wykonać następujące czynności: 1. Pobrać i zainstalować najnowsze

Bardziej szczegółowo

Administracja i programowanie pod Microsoft SQL Server 2000

Administracja i programowanie pod Microsoft SQL Server 2000 Administracja i programowanie pod Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/ Zawartość modułu 1 Przegląd zawartości SQL Servera Podstawowe usługi SQL Servera Programy narzędziowe Bazy danych

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Access 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Zmienianie rozmiaru ekranu lub

Bardziej szczegółowo

Instrukcja przywrócenia hasła w urządzeniach:

Instrukcja przywrócenia hasła w urządzeniach: Instrukcja przywrócenia hasła w urządzeniach: INTERNEC IP i7-n w wersji firmware od v3.3.4 INTERNEC IP i7-c w wersji firmware od v5.3.0 INTERNEC IP i7-p w wersji firmware od v5.3.0 INTERNEC HD-TVI i7-t

Bardziej szczegółowo

Instrukcjainstalacji KS-CRM

Instrukcjainstalacji KS-CRM System Zarządzania Relacjami z Klientami Instrukcjainstalacji KS-CRM Katowice 2010 2213PI01.00 Nazwa dokumentu: Instrukcja instalacji systemu KS-CRM Wersja dokumentu: 2011.00.0.0 Data aktualizacji: 25.06.2010

Bardziej szczegółowo

Moduł Media backup oraz konfiguracja serwera zapasowego

Moduł Media backup oraz konfiguracja serwera zapasowego oraz konfiguracja serwera zapasowego Kraków, 2015 Spis treści I. Moduł Media backup... 3 1. Instalacja... 3 2. Widok... 3 3. Generowanie kopii zapasowej... 4 a. Manualnie... 4 b. Automatyczne... 4 4. Przywrócenie

Bardziej szczegółowo

Program kadrowo płacowy - wersja wielodostępna z bazą danych Oracle SQL Server 8 lub 9

Program kadrowo płacowy - wersja wielodostępna z bazą danych Oracle SQL Server 8 lub 9 Program kadrowo płacowy - wersja wielodostępna z bazą danych Oracle SQL Server 8 lub 9 Uwaga: Masz problem z programem lub instalacją? Nie możesz wykonać wymaganej czynności? Daj nam znać. W celu uzyskania

Bardziej szczegółowo

SUBIEKT GT IMPORT XLS Dokumenty

SUBIEKT GT IMPORT XLS Dokumenty Instrukcja użytkownika programu SUBIEKT GT IMPORT XLS Dokumenty Wersja 1.0.0 OPIS PROGRAMU Program Subiekt GT Import XLS - Dokumenty służy do importowania różnych dokumentów handlowych i magazynowych (faktury

Bardziej szczegółowo

Graffiti SQL REPLIKACJA DANYCH: KONFIGURACJA. ZMIANA WERSJI CZĘŚĆ 1 REPLIKACJA DANYCH: KONFIGURACJA... 2

Graffiti SQL REPLIKACJA DANYCH: KONFIGURACJA. ZMIANA WERSJI CZĘŚĆ 1 REPLIKACJA DANYCH: KONFIGURACJA... 2 Graffiti SQL REPLIKACJA DANYCH: KONFIGURACJA. ZMIANA WERSJI Spis treści CZĘŚĆ 1 REPLIKACJA DANYCH: KONFIGURACJA... 2 Co oznacza termin replikacja danych... 2 Czemu służy replikacja danych...2 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Arkusz Optivum. Jak eksportować do SIO dane z Arkusza Optivum?

Arkusz Optivum. Jak eksportować do SIO dane z Arkusza Optivum? Arkusz Optivum Jak eksportować do SIO dane z Arkusza Optivum? W celu eksportowania danych z Arkusza Optivum do SIO należy wykonać następujące czynności: 1. W programie Arkusz Optivum zaktualizować arkusz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji programu KS-ASW do pracy w trybie wielopodmiotowym

Instrukcja konfiguracji programu KS-ASW do pracy w trybie wielopodmiotowym Instrukcja konfiguracji programu KS-ASW do pracy Strona 1 z 9 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Zasada działania wielopodmiotowości... 3 3. Uruchamianie trybu wielopodmiotowości... 3 4. Dodawanie nowej firmy...

Bardziej szczegółowo

1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych.

1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych. 1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych. 2. Po poprawnym zalogowaniu się, przejdziemy do nowej skrzynki. Ważną informacją jest zajętość

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS

LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI INSTYTUT INFORMATYKI I ELEKTROTECHNIKI ZAKŁAD INŻYNIERII KOMPUTEROWEJ Przygotowali: mgr inż. Arkadiusz Bukowiec mgr inż. Remigiusz Wiśniewski LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2016.1.1. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2016.1.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2016.1.1. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2016.1.1 Ulotka Zmiany w wersji 2016.1.1 Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2016.1.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 1.1 WSPÓŁPRACA Z PRZEGLĄDARKAMI... 3 1.2 WSPÓŁPRACA Z URZĄDZENIAMI MOBILNYMI...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji środowiska testowego na TestingCup wersja 1.0

Instrukcja instalacji środowiska testowego na TestingCup wersja 1.0 Instrukcja instalacji środowiska testowego na TestingCup 2017 wersja 1.0 Spis treści: 1. Wstęp Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 2. Konfiguracja sprzętowa 2 3. Instalacja bazy danych MySQL 5.7 2 4. Import

Bardziej szczegółowo

Migracja Business Intelligence do wersji 10.2. Aktualizacja dokumentu: 2011-02-04

Migracja Business Intelligence do wersji 10.2. Aktualizacja dokumentu: 2011-02-04 Migracja Business Intelligence do wersji 10.2 Aktualizacja dokumentu: 2011-02-04 Spis treści Wstęp... 3 1 Tabela czynności jakie należy wykonać podczas migracji modułu Business Intelligence... 4 2 Migracja

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Dotyczy programów opartych na bazie BDE: Menedżer Pojazdów PL+ Ewidencja Wyposażenia PL+ Spis treści: 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.3.2

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.3.2 Ulotka Zmiany w wersji 2014.3.2 Data produkcji wersji: 23 października 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 3 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 3 2.2 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

SYSTEM INFORMATYCZNY KS-SEW

SYSTEM INFORMATYCZNY KS-SEW DOKUMENTACJA TECHNICZNA KAMSOFT S.A. 40-235 Katowice ul. 1-Maja 133 Tel. (032) 2090705, Fax. (032) 2090715 http://www.kamsoft.pl, e-mail: 5420@kamsoft.pl SYSTEM INFORMATYCZNY NR KATALOGOWY 2334PI06.00

Bardziej szczegółowo

Synchroniczne wprowadzanie kontrahentów - SWK Moduł VBA do Symfonia FK Forte.

Synchroniczne wprowadzanie kontrahentów - SWK Moduł VBA do Symfonia FK Forte. Synchroniczne wprowadzanie kontrahentów - SWK Moduł VBA do Symfonia FK Forte. Autor: DAMAL Grupa Dr IT Data utworzenia: 2009-10-15 Ostatnia zmiana: 2012-11-04 Wersja: 1.4 1. Opis rozwiązania Moduł Synchroniczne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi DHL KONWERTER 1.6

Instrukcja obsługi DHL KONWERTER 1.6 Instrukcja obsługi DHL KONWERTER 1.6 Opis: Niniejsza instrukcja opisuje wymogi użytkowania aplikacji oraz zawiera informacje na temat jej obsługi. DHL Konwerter powstał w celu ułatwienia oraz usprawnienia

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

KS-ZSA. Korporacyjne grupy towarowe

KS-ZSA. Korporacyjne grupy towarowe KS-ZSA Korporacyjne grupy towarowe 1. Ustawienia po stronie KS-ZSA Aby rozpocząć pracę z korporacyjnymi grupami towarowymi system KS-ZSA należy odpowiednio skonfigurować KS-ZSA: Uprawnienia: - 61.Admin

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Jak utworzyć i odtworzyć kopię zapasową za pomocą narzędzi serwera SQL? Tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowych baz danych programów Kadry Optivum, Płace Optivum, MOL Optivum,

Bardziej szczegółowo

Jak przenieść bazę danych na zdalny serwer?

Jak przenieść bazę danych na zdalny serwer? Jak przenieść bazę danych na zdalny serwer? Uwaga: przed przystąpieniem do dalszych czynności pobierz i zainstaluj najnowszą wersję aplikacji, a następnie wykonaj kopię zapasową bazy danych. W tym celu

Bardziej szczegółowo

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Produkcja by CTI Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Spis treści 1. Ważne informacje przed instalacją... 3 2. Instalacja programu... 4 3. Nawiązanie połączenia z serwerem SQL oraz z programem

Bardziej szczegółowo

Jak pracować grupowo nad plikiem SIO podczas eksportu danych z programów Optivum?

Jak pracować grupowo nad plikiem SIO podczas eksportu danych z programów Optivum? System Informacji Oświatowej Jak pracować grupowo nad plikiem SIO podczas eksportu danych z programów Optivum? W programie SIO stworzono możliwość pracy grupowej przy gromadzeniu informacji o jednostce

Bardziej szczegółowo

Jak eksportować dane z Arkusza do SIO?

Jak eksportować dane z Arkusza do SIO? Arkusz Jak eksportować dane z Arkusza do SIO? W celu eksportowania danych z Arkusza do SIO należy wykonać następujące czynności: 1. W programie Arkusz uzupełnić wszystkie brakujące dane i wyeksportować

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Multiconverter 2.0

Instrukcja obsługi Multiconverter 2.0 Instrukcja obsługi Multiconverter 2.0 Opis: Niniejsza instrukcja opisuje wymogi użytkowania aplikacji oraz zawiera informacje na temat jej obsługi. DHL Multiconverter powstał w celu ułatwienia oraz usprawnienia

Bardziej szczegółowo

Viatoll Calc v1.3. Viatoll Calc. Instrukcja użytkownika. Strona 1

Viatoll Calc v1.3. Viatoll Calc. Instrukcja użytkownika. Strona 1 Viatoll Calc Instrukcja użytkownika Strona 1 Spis treści 1 Wstęp...3 2 Opis panelu głównego...3 2.1 Menu aplikacji...4 2.2 Tabela z trasami...5 2.3 Strona kalkulatora viatoll...6 2.4 Pasek statusu...7

Bardziej szczegółowo

Sieciowa instalacja Sekafi 3 SQL

Sieciowa instalacja Sekafi 3 SQL Sieciowa instalacja Sekafi 3 SQL Niniejsza instrukcja opisuje instalację Sekafi 3 SQL w wersji sieciowej, z zewnętrznym serwerem bazy danych. Jeśli wymagana jest praca jednostanowiskowa, należy postępować

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu ARPunktor wraz z serwerem SQL 2005 Express

Instrukcja instalacji programu ARPunktor wraz z serwerem SQL 2005 Express Instrukcja instalacji programu ARPunktor wraz z serwerem SQL 2005 Express 1. Przygotowanie do instalacji W celu zainstalowania aplikacji należy ze strony internetowej pobrać następujący plik: http://in.take.pl/arpunktor/instalacja.zip.

Bardziej szczegółowo

Program Lojalnościowy by CTI. Instalacja

Program Lojalnościowy by CTI. Instalacja Program Lojalnościowy by CTI Instalacja Spis treści 1. Wstęp...3 2. Instalacja skryptów...4 2.1. Tabele...4 2.1.1. Tabela dbo.prlkonfiguracja...5 2.1.2. Tabela dbo.prlmarki...5 2.1.3. Tabela dbo.prlpunkty...5

Bardziej szczegółowo

Podręcznikużytkownika

Podręcznikużytkownika Import danych z systemu KS-ZPL do KS-CRM Podręcznikużytkownika Katowice 2012 2213PI01.00 Nazwa dokumentu: Import danych z systemu KS-ZPL do KS-CRM Wersja dokumentu: 2015.00.0.0 Data aktualizacji: 03.07.2014

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes import danych w KH

Aplikacja Ramzes import danych w KH Aplikacja Ramzes import danych w KH podręcznik użytkownika RAMZES Sp. z o.o. ul. Fasolowa 31A 02-482 Warszawa NIP: 527-10-30-866 www.ramzes.pl tel.: 22 460 5 460, 460 5 470 faks: 22 465 1 465 sprzedaz@ramzes.pl

Bardziej szczegółowo

Zamawianie Taxi Aktywator Instrukcja użytkownika

Zamawianie Taxi Aktywator Instrukcja użytkownika Zamawianie Taxi Aktywator Instrukcja użytkownika 2009 Jarek Andrzejewski www.ptja.pl wersja 1.0, 13 października 2009 Zmiany w dokumencie: Wersja Data Autor Zmiany 1.0 13.10.2009 Jarek Andrzejewski Pierwsza

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Gekosale 1.4

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Gekosale 1.4 Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Gekosale 1.4 - dokumentacja techniczna Wer. 01 Warszawa, styczeń 2014 1 Spis treści: 1 Wstęp... 3 1.1 Przeznaczenie dokumentu... 3 1.2 Przygotowanie do integracji...

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Instrukcjaaktualizacji

Instrukcjaaktualizacji Instrukcja Instrukcjaaktualizacji aktualizacji oprogramowania oprogramowaniainpro InProBMS BMS SPIS TREŚCI 1. AKTUALIZACJA 3 1.1. ARCHIWIZACJA BAZY DANYCH...3 1.1.1. AUTOMATYCZNA...3 1.1.2. RĘCZNA...4

Bardziej szczegółowo

Archiwizacja baz MSSQL /BKP_SQL/ opis oprogramowania

Archiwizacja baz MSSQL /BKP_SQL/ opis oprogramowania Archiwizacja baz MSSQL /BKP_SQL/ opis oprogramowania Kraków 2010 Przeznaczenie programu. Program BKP_SQL powstał z myślą ułatwienia procesy archiwizacji baz danych MSSQL. Program umożliwia seryjne wykonanie

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Kadry i Płace

Sage Symfonia Kadry i Płace Sage Symfonia Kadry i Płace Instalacja programu Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Microsoft Access materiały pomocnicze do ćwiczeń cz. 1

Microsoft Access materiały pomocnicze do ćwiczeń cz. 1 Microsoft Access materiały pomocnicze do ćwiczeń cz. 1 I. Tworzenie bazy danych za pomocą kreatora Celem ćwiczenia jest utworzenie przykładowej bazy danych firmy TEST, zawierającej informacje o pracownikach

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Virtuemart 1.1.x - 2.0.x

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Virtuemart 1.1.x - 2.0.x Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 1.1.x - 2.0.x - dokumentacja techniczna Wer. 01 Warszawa, styczeń 2014 1 Spis treści: 1 Wstęp... 3 1.1 Przeznaczenie dokumentu... 3 1.2 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Jak zaimportować bazę do system SARE

Jak zaimportować bazę do system SARE Jak zaimportować bazę do system SARE Jeżeli przed importem bazy nie mamy stworzonej odpowiedniej grupy, możemy ją dodać z poziomu Adresy -> przeglądaj grupy, klikając w przycisk dodaj grupę (elementy zaznaczone

Bardziej szczegółowo

Baza danych sql. 1. Wprowadzenie

Baza danych sql. 1. Wprowadzenie Baza danych sql 1. Wprowadzenie Do tej pory operowaliście na listach. W tej instrukcji pokazane zostanie jak stworzyć bazę danych. W zadaniu skorzystamy z edytora graficznego struktury bazy danych, który

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Technologii Informacyjnych. Projektowanie Baz Danych

Laboratorium Technologii Informacyjnych. Projektowanie Baz Danych Laboratorium Technologii Informacyjnych Projektowanie Baz Danych Komputerowe bazy danych są obecne podstawowym narzędziem służącym przechowywaniu, przetwarzaniu i analizie danych. Gromadzone są dane w

Bardziej szczegółowo

UWAGA!!! Przed przystąpieniem do zamknięcia roku proszę zrobić kopie bezpieczeństwa

UWAGA!!! Przed przystąpieniem do zamknięcia roku proszę zrobić kopie bezpieczeństwa UWAGA!!! Przed przystąpieniem do zamknięcia roku proszę zrobić kopie bezpieczeństwa Następnie należy sprawdzić czy w KOLFK w Słownik i-> Dokumenty-> znajduje się dokument BO- Bilans Otwarcia (w grupie

Bardziej szczegółowo

Aby zaimportować plan lekcji ułożony za pomocą programu Plan lekcji Optivum, wykonaj następujące czynności:

Aby zaimportować plan lekcji ułożony za pomocą programu Plan lekcji Optivum, wykonaj następujące czynności: UONET+ moduł Administrowanie Jak zaimportować do systemu plan lekcji ułożony za pomocą programu Plan lekcji Optivum? Plany lekcji oddziałów w systemie UONET+ traktowane są jako szablony tygodniowych rozkładów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu M116_Manager

Instrukcja obsługi programu M116_Manager Instrukcja obsługi programu M116_Manager Spis treści 1 Przeznaczenie...2 2 Podłączenie kasy do komputera... 2 2.1 Schemat podłączenia...2 2.2 Ustawienia programu... 2 3 Menu Towary... 4 4 Menu Opakowania...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zmiany stawek VAT w Symfonia Start Handel. Wersja 2011

Instrukcja zmiany stawek VAT w Symfonia Start Handel. Wersja 2011 Instrukcja zmiany stawek VAT w Symfonia Start Handel Wersja 2011 Instrukcja zmiany stawek VAT w Symfonia Start Handel Strona 2 z 5 SPIS TREŚCI 1 Wstęp... 3 2 Procedura zmiany stawek VAT... 3 2.1 DEFINICJA

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE. Ograniczenie wyświetlania listy zmiennych w przeglądarce zmiennych ActiveFactory

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE. Ograniczenie wyświetlania listy zmiennych w przeglądarce zmiennych ActiveFactory Informator Techniczny nr 115 24-09-2009 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Ograniczenie wyświetlania listy zmiennych w przeglądarce zmiennych ActiveFactory Pakiet ActiveFactory zawiera zestaw programów umoŝliwiających

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Asystenta Hotline

Instrukcja instalacji Asystenta Hotline SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Instrukcja instalacji Asystenta Hotline Ver. 3.5 2012-06-19 2 Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Zawartość 1 INSTALACJA PROGRAMU 3 1.1 WARUNKI KONIECZNE

Bardziej szczegółowo

epuap Archiwizacja w Osobistym Składzie Dokumentów

epuap Archiwizacja w Osobistym Składzie Dokumentów epuap Archiwizacja w Osobistym Składzie Dokumentów Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka SPIS TREŚCI SPIS

Bardziej szczegółowo