INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU SIDOMA8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU SIDOMA8"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU SIDOMA8 ING SECURITIES S. A.

2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP Cel dokumentu Zakres dokumentu Struktura i sposób posługiwania się dokumentem Informacje wstępne MENU SIDOMA Sidoma Logowanie do systemu Drukuj Odśwież Zmiana hasła Eksport klucza do wersji mobilnej Poczta wewnętrzna Opcje Zmiana rachunku Import ustawień Eksport ustawień Usuń wszystkie ustawienia Usuń ustawienia okien Proxy Wyjdź MENU PULPIT Pulpit MENU INFORMACJE GPW Zarządzanie menu GPW Zarządzanie grupami papierów Ustawienia serwisu Notowania Arkusz zleceń Obserwacja instrumentu Wykres z GPW Zmiana czasu dla VWAP Papiery rekomendowane Analiza techniczna Komunikaty PAP Komunikaty biura Eksport danych Eksport do Metastock Statystyka sesji Największe obroty Największe spadki Największe wzrosty Serwis analityczny MENU RACHUNEK Zlecenia Stan konta Zlecenia specjalne Zlecenia OTO (Jedno uruchamia drugie) Strona 2 / 107

3 Zlecenia OCO (Jedno anuluje drugie) Zlecenie Trailing Stop (Zlecenie ze stopem kroczącym) Koszyki papierów Zlecenia koszykowe Historia zleceń Historia transakcji Historia rachunku Historia zleceń modyfikowanych Zlecenia odrzucone Należności zobowiązania Dyspozycja zapisu na akcje NE bez pp Przeglądanie zysków IP Zamówienie na akcje NE Przeglądanie zapisów na NE dla rachunku Depozyty IP LNK MENU DYSPOZYCJE Przelew gotówki Dyspozycja blokady Dyspozycja nadania NIK Dyspozycja odpowiedzi na wezwanie Dyspozycja zmiany danych osobowych Dyspozycja zmiany pakietu Dyspozycja zmiany prowizji SMS Wysłane Zamawianie SMS Zamawianie usług informacyjnych Badanie wiedzy klienta Przeglądanie dyspozycji dla rachunku MENU OKNA SPIS RYSUNKÓW Strona 3 / 107

4 Wstęp Cel dokumentu Celem dokumentu jest opisanie zakresu funkcjonalności systemu SidomaOnline dla ING Securities S.A. dostępnej dla klienta internetowego korzystającego z systemu. Zakres dokumentu Zakres dokumentu obejmuje wykaz menu systemu widzianego przez klienta internetowego oraz krótki opis jego funkcjonalności. Struktura i sposób posługiwania się dokumentem Dokument składa się z następujących rozdziałów: Rozdział 1 Rozdział 2 Rozdział 3 Rozdział 4 Rozdział 5 Rozdział 6 Rozdział 7 Rozdział 8 Zawiera informacje dotyczące identyfikacji dokumentu, umiejscowienie go w całej dokumentacji projektu, celu dla którego został stworzony, jego zakresu, struktury oraz adresata dokumentu. Informacje Wstępne Menu Sidoma Menu Pulpit Menu Informacje Menu Rachunek Menu Dyspozycje Menu Okna Strona 4 / 107

5 Informacje wstępne Po uruchomieniu systemu Sidoma wersja 8.0 zgłasza się ekran z menu początkowym, w którym po kliknięciu w menu Sidoma, są do dyspozycji podstawowe funkcje menu (Login, Wyjdź) umożliwiające rozpoczęcie lub zakończenie pracy. Rysunek 1 Menu Sidoma Dopiero po zalogowaniu się do systemu udostępniane jest menu główne oraz rozwijane submenu, które pozwalają na korzystanie z wszystkich funkcji systemu. Zawartość menu uzależniona jest od uprawnień użytkownika. W tytule okna aplikacji znajduje się informacja o nazwie i wersji systemu, oraz o aktualnie wybranym rachunku. Wybierając z menu, można mieć otwartych wiele okien funkcji jednocześnie. Między oknami można się przenosić poprzez wybór myszką. Okna zamyka się klikając w znak "x" w prawym górnym rogu okna. Dodatkowe ikonki w prawym górnym rogu pozwalają na uzyskanie pomocy o wybranym oknie, jego maksymalizację i minimalizację. Tablice przekraczające wielkość okna są przewijane zarówno w poziomie jak i w pionie. W lewym górnym rogu okna znajduje się wskaźnik, którego podświetlenie na zielono oznacza pobieranie informacji z bazy danych. W tym czasie kontrolki okna pozostają nieaktywne. W oknach udostępnionych przez system pomiędzy kolejnymi polami formularza przechodzi się klawiszem Tab lub myszką. Po wprowadzeniu nowej wartości do pola sprawdzana jest jej poprawność względem oczekiwanego typu danych: poprawność daty, poprawny format ilości lub kwoty, sprawdzenie długości wypełnień tekstowych. Tam gdzie jest to wymagane, system wymusza stosowanie wielkich liter. Kolumny tabeli mogą być dowolnie rozszerzane bądź zwężane, przez ustawienie się w pozycji nagłówka i przeciągnięcie myszą. Dodatkowo po kliknięciu prawym przyciskiem w nagłówek tabeli pojawi się okno Ustawienia użytkownika. Funkcja ta daje możliwość ukrycia zbędnych pól ( dodanie, ukrycie) oraz ustawienia kolejności widocznych ( góra, dół). Tam gdzie zostało to przewidziane istnieje możliwość przeszukiwania bazy danych przez wpisanie określonych kryteriów w pola ekranu. Przy określaniu kryteriów można używać następujących symboli: Symbol Opis Użycie symbolu Szukane % Zastępuje jeden lub kilka znaków Kow% Kowalski _ Zastępuje jeden znak Kowalsk_ Kowalski > Zwraca wartości większe od wskazanej > 5000 Wartości powyżej 5000 wartości < Zwraca wartości mniejsze od wskazanej < 5000 Wartości poniżej 5000 wartości <> Zwraca wartości różne od wskazanej wartości <> 5000 Wartości różne od 5000 Strona 5 / 107

6 Przy podaniu kilku parametrów selekcji w jednym wierszu są one traktowane łącznie (iloczyn logiczny). Przy podaniu kilku parametrów selekcji w różnych wierszach są one traktowane niezależnie (suma logiczna) W niektórych polach występują listy rozwijane. Przy polach tych jest znak czarnego trójkąta Rysunek 2 Znak podpowiedzi Aby rozwinąć listę należy kliknąć w czarny trójkąt lub wcisnąć klawisz F1. Wyświetli się lista, z której można wybrać pożądaną wartość. Część pól ma wprowadzony wymóg zgodności wartości wpisanej ręcznie z zawartością listy podpowiedzi. W niektórych tabelach na obrzeżu znajduje się pole, wskazujące na status danego wiersza wyróżniony kolorem. Normalnie posiada kolor szary. W przypadku modyfikacji kolor ten zmienia się następująco: Kolor wiersza Czerwony Zielony Oliwkowy Stan Pozycja jest zaznaczona do usunięcia, Pozycja dopisywana Pozycja modyfikowana. Zmiany te zostaną wprowadzone dopiero po zapisaniu do bazy danych. Gdy dopisujemy nowy wiersz, można wykorzystać jako wzór którykolwiek z istniejących wierszy. W tym celu należy zaznaczyć wiersz (1 klik). Następnie kopiuj (Ctrl+C). Zostanie skopiowany cały zaznaczony wiersz. Naciśnięcie (Ctrl+V) powoduje wstawienie nowego wiersza. Na prawym brzegu paska narzędzi znajduje się ikona informująca o tym, że użytkownik połączony jest z systemem Sidoma. Ikona informuje o braku połączenia z systemem, kliknięcie w nią spowoduje próbę ponownego nawiązania połączenia. Uwaga! Minimalne wymagania systemowe, jakie powinien spełnić system do uruchomienia Sidomy wersja 8.0: wymagania sprzętowe komputer typu PC (Personal Computer) wyposażony, co najmniej w procesor 1 GHz, 256 MB RAM oraz wymagania softwarowe: java 1.5 dla Windows XP, java 1.6 dla Windows Vista, java 1.5 dla Linux. Strona 6 / 107

7 Menu Sidoma Po wybraniu z menu głównego Sidoma pojawi się rozwinięte menu funkcji: Rysunek 3 Menu Sidoma Login Rejestracja Proxy Wyjdź Wybranie tej funkcji umożliwia logowanie się danego użytkownika Wybranie tej funkcji rozpoczyna proces rejestracji nowego użytkownika Funkcja umożliwia dostęp do internetu w przypadku zablokowania bezpośredniego dostępu do HTTP; dostęp wtedy jest możliwy tylko przez specjalne serwery proxy. Należy podać host i port, oraz zaznaczyć, że korzysta się z proxy. Powoduje zakończenie pracy Sidoma Logowanie do systemu W pierwszym kroku należy w menu Sidoma wybrać funkcje Login. Wyświetlone zostanie okienko w celu wpisania loginu Rysunek 4 Logowanie do systemu podanie loginu Podczas logowania pojawi się okno z pytaniem o login. Po wpisaniu loginu zostanie wysłana informacja z podanym loginem do serwera. W odpowiedzi serwer wygeneruje listę numerów wymaganych znaków hasła i prześle ją do klienta. Liczba wymaganych znaków będzie mieścić się w granicach 35 40% wszystkich znaków całego hasła. Aplikacja kliencka wygeneruje okno ze spisem powyższych numerów znaków i klawiaturą ekranową do ich wprowadzenia. Hasło można również wprowadzać z normalnej klawiatury. Strona 7 / 107

8 Klawiatura ekranowa jest zabezpieczeniem, chroniącym przed działaniem programów mających na celu kradzież poprzez zapamiętywanie znaków za pomocą klawiatury. Jest szczególnie ważnym zabezpieczeniem w przypadku logowania się do systemu Sidoma na cudzym komputerze, gdzie istnieje możliwość zapamiętywania wpisywanych haseł. Rysunek 5 Wprowadzanie hasła W puste pola należy wprowadzić wybrane losowo przez system znaki z ustanowionego hasła (np. jeśli pola numer 1, 3, 4, 7 są puste wprowadź pierwszy, trzeci, czwarty, siódmy znak z hasła). W celu uniemożliwienia bezpośredniego odczytania haseł z tablicy, będą one zapisane w postaci zaszyfrowanej algorytmem AES 128bit. Długość hasła będzie ograniczona do 16 znaków. W wyniku błędnego logowania w zależności od przyczyny otrzymuje się jeden z komunikatów: Brak połączenia z serwerem Błędny identyfikator, błędne hasło Konto zablokowane Za dużo błędnych logować Należy sprawdzić stan swojego połączenia internetowego Należy upewnić się, że wskazane identyfikator lub hasło są prawidłowe Konto zostało zablokowane. Aby ustalić przyczynę i odblokować konto należy skontaktować się z Pomocą Techniczną ING Securities. Dane kontaktowe pomocy technicznej znajdują się na stronie https://www.ingsecurities.pl/ing_kontakt.xml W wyniku zbyt wielu błędnych logowań dostęp do konta został zablokowany. Aby odblokować konto, należy skontaktować się z Pomocą Techniczną ING Securities. Dane kontaktowe pomocy technicznej znajdują się na stronie Strona 8 / 107

9 Trwa przerwa https://www.ingsecurities.pl/ing_kontakt.xml Trwa przerwa w dostępie do systemu od 18:30 do 19:00 oraz od 20:45 do 21:45. W godzinach 19:00-20:45 system dostępny w trybie "tylko do odczytu". Występowanie przerwy technicznej jest spowodowane koniecznością dokonania rozliczenia sesji giełdowej oraz aktualizacji stanów finansowych na rachunkach. Informacje o przerwie dostępne są również na stronie https://www.ingsecurities.pl/ing_dostepnosc.xml W przypadku poprawnego logowania Sidoma uruchamia się z menu zgodnym z uprawnieniami klienta. Wyloguj Drukuj Odśwież Zmiana hasła Eksport Poczta wewnętrzna Opcje Zmiana rachunku Import ustawień Eksport ustawień Wybranie tej funkcji powoduje wylogowanie się danego użytkownika i umożliwia ponowne zalogowanie się tego lub innego użytkownika. Ze względów bezpieczeństwa, przy każdym opuszczaniu Sidomy użytkownik powinien się wylogować. Funkcja umożliwia drukowanie zawartości aktywnego okna Funkcja uaktywnia się po wybraniu danych Odświeżanie aktywnego okienka powrót do wyboru danych Funkcja umożliwia zmianę hasła do logowania Funkcja powoduje wyeksportowanie klucza prywatnego Dostęp do modułu poczty systemowej, umożliwiającej komunikację z biurem Funkcja umożliwia ustawienie parametrów pracy z modułem zleceń. Funkcja przełączania się pomiędzy rachunkami dla użytkowników korzystających z dostępu do kilku rachunków. Funkcja umożliwia pobranie ustawień aplikacji zapisanych w pliku. Zmiany wielkości okien, kolumn, pulpitów. Funkcja umożliwia zapisanie w pliku preferowanych przez użytkownika ustawień aplikacji. Zmiany ustawień wielkości okien, kolumn, pulpitów. Usuń wszystkie ustawienia Usuwanie wprowadzonych przez użytkownika ustawień aplikacji Usuń ustawienia okien Proxy Wyjdź Usuwanie wprowadzonych przez użytkownika konfiguracji okien. Funkcja umożliwia dostęp do internetu w przypadku zablokowania bezpośredniego dostępu do HTTP; dostęp wtedy jest możliwy tylko przez specjalne serwery proxy. Należy podać host i port, oraz zaznaczyć, że korzystamy z proxy. Powoduje zakończenie pracy i wyjście do początku systemu, skąd rozpoczyna się start. Strona 9 / 107

10 Drukuj Funkcja umożliwia drukowanie zawartości aktywnego okna, która uaktywnia się po wybraniu danych. W wersji podstawowej (na start) wydruki w formie htmla orientacja strony ustawienia przez przeglądarkę (Internet Explorer) W wersji rozszerzonej PDF wydruki będą domyślnie miały przypisaną orientację strony (Adobe Reader) Odśwież Funkcja umożliwia odświeżanie aktywnego okna powrót do wybranych danych. Zmiana hasła W opcji Sidoma/Zmiana hasła klient podaje hasło stare i dwukrotnie nowe. Hasło powinno składać się z co najmniej 8 znaków, liter i cyfr. Zmiana hasła spowoduje automatyczne wylogowanie z aplikacji. Eksport klucza do wersji mobilnej Aby móc składać dyspozycje za pośrednictwem aplikacji SidomaMini, konieczne jest wykonanie eksportu klucza do wersji mobilnej a następnie zalogowanie się do wersji SidomaMini w czasie 15 minut tak, aby system automatycznie pobrał i zapisał na telefonie komórkowym lub PDA wyeksportowany klucz. Wykonanie tej czynności spowoduje, że użytkownik będzie miał pełny dostęp do wszystkich funkcji w systemie SidomaMini a przede wszystkim, będzie mógł składać dyspozycje dla których wymagana jest autoryzacja kluczem np. składanie zleceń czy dokonywanie przelewów. W celu wyeksportowania klucza należy zalogować się do systemu SidomaOnLine8 i za pomocą funkcji Sidoma wybrać funkcję Eksport klucza do wersji mobilnej Rysunek 6 Eksport klucza do wersji mobilnej Strona 10 / 107

11 System automatycznie otworzy okno Eksportu klucza prywatnego. Jeżeli chcemy weksportować klucz, należy użyć klawisza Eksportuj klucz, jeżeli chcemy zakończyć proces bez eksportu klucza należy użyć klawisza Anuluj Rysunek 7 Eksport klucza Po wyeksportowaniu klucza na urządzenie mobilne otrzymamy komunikat o prawidłowym wykonaniu operacji. Rysunek 8 Eksport klucza Kolejnym krokiem jest zalogowanie się do systemy SidomaMini w ciągu 15 minut, klucz zostanie automatycznie zaimportowany na telefon komórkowy lub PDA Rysunek 9 Import klucza Strona 11 / 107

12 Poczta wewnętrzna Wywołanie modułu pocztowego następuje poprzez wybranie z menu Sidoma/Poczta wewnętrzna W nowo otwartym oknie zostanie wyświetlony moduł pocztowy pozwalający na odbieranie, wysyłanie i usuwanie wiadomości. Okno Poczta wewnętrzna podzielone jest na kilka sekcji. W górnej poziomej sekcji znajdują się dwa wiersze zawierające menu tekstowe i menu w postaci paska narzędziowego zawierającego sekcję przycisków. Za pomocą obu rodzajów menu użytkownik ma możliwość tworzyć nowe wiadomości, dodawać załączniki do wiadomości itp. Część funkcjonalności znajdująca się w menu tekstowym jest zdublowana w pasku narzędziowym, a powielenie funkcjonalności pomiędzy oboma rodzajami menu wynika z ergonomiki użytkowania modułu Poczta wewnętrzna W przypadku, gdy moduł Poczta wewnętrzna nie jest otwarty wówczas o fakcie otrzymania nowej wiadomości użytkownik zostanie poinformowany stosownym komunikatem wyświetlającym się na pulpicie Sidomy. Opcje Funkcja umożliwia ustawienie parametrów pracy z modułem zleceń. Aby włączyć daną opcję, należy kliknąć lewym przyciskiem myszy w odpowiedni przycisk po prawej stronie Opcje i ich opisy: Pokaż okno do wprowadzenia klucza po zalogowaniu Czyszczenie formularza zleceń po dodaniu zlecenia Rysunek 10 Okno opcji Po zalogowaniu się do systemu natychmiast pojawia się okno do wprowadzenia klucza. Po wprowadzeniu klucza, nie trzeba robić tego ponownie podczas składania pierwszego zlecenia. Po dodaniu nowego zlecenia, wszystkie pola takie jak nazwa papieru, ilość itp. są czyszczone. Wyłączenie tej opcji spowoduje, że po dodaniu nowego zlecenia w polach pozostają wszystkie parametry tego zlecenia. Dodanie nowego zlecenia na Każde nowe zlecenia dodawane jest na górze tabelki ze początku tabelki zleceniami. Wyłączenie tej opcji spowoduje, że nowo dodane zlecenia będą pojawiać się na dole tabelki. Nie ustawiaj kursora na nowym zleceniu Po dodaniu nowego zlecenia domyślnie kursor tabelki ustawia się na nim. Włączenie tej opcji spowoduje, że Strona 12 / 107

13 Czyszczenie pola ilość po dodaniu zlecenia kursor nie będzie się ustawiał na nowo dodanym zleceniu. Ma to znaczenie gdy zleceń jest dużo i nie mieszczą się w okienku a suwak znajdujący się po prawej stronie przesuwał się. Po dodaniu nowego zlecenia pole ilość jest czyszczone. Wyłączenie tej opcji spowoduje, że po wprowadzeniu zlecenia pole ilość będzie miało taką wartość jak wcześniej wysłane zlecenie. Zlecenia: Brak podpowiedzi kursu Domyślnie po wpisaniu papieru w formatce do papieru wprowadzania zlecenia w pole limit wprowadzany jest kurs odniesienia. Jeśli zaznaczona opcja pole limit nie jest wypełniane. Zlecenia: Numer aktywnego rachunku W tytule okna zleceń widoczny jest numer aktywnego w tytule okna zleceń rachunku. Wyłączenie tej opcji spowoduje nie wyświetlanie tego numeru w oknie Zlecenia: Lista podpowiedzi papierów na klawisz enter Zlecenie na sumę ofert (obserwacja instrumentu/arkusz zleceń) Zlecenia: w pole ilość przekazywana ilość z oferty Zlecenia: Kolorowanie tła w panelu wprowadzania zlecenia Nie otwieraj pulpitu po zalogowaniu Zmiana rachunku Po kliknięciu w pole papier w oknie zleceń, wprowadzeniu pierwszej litery papieru i naciśnięciu klawisza enter wyświetli się lista podpowiedzi nazw papierów. Wyłączenie tej opcji wyłącza system podpowiedzi. Po kliknięciu dwukrotnie w pole z sumą ofert w oknie obserwacja instrumentu/arkusz zleceń, do pola ilość w oknie zleceń zostanie przeniesiona suma ofert z poprzedniego okna Po kliknięciu dwukrotnie ofertę kupna lub sprzedaży, do pola ilość w oknie zleceń zostaje przeniesiona ilość z tej oferty Pozwala na wprowadzenie koloru tła w panelu wprowadzania zlecenia. Wyłączenie tej opcji pozostawia tło w kolorze domyślnym Po zalogowaniu się do systemu, nie jest otwierany żaden z pulpitów systemu. Wyłączenie tej opcji spowoduje wyświetlenie ostatnio używanego pulpitu zaraz po zalogowaniu Funkcja umożliwia zmianę rachunku w przypadku posiadania więcej niż jednego. Import ustawień Funkcja umożliwia importowanie ustawień takich jak pulpity, wielkości okienek, kolumn itp. z pliku do którego wcześniej te ustawienia zostały wyeksportowane Eksport ustawień Funkcja umożliwia eksportowanie do pliku ustawień takich jak: zmiany ustawień wielkości okienek, kolumn itp. Usuń wszystkie ustawienia Funkcja przywraca ustawienia domyślne ustawienia serwisu oraz pulpitów Usuń ustawienia okien Funkcja umożliwia usunięcie zmian ustawień w oknach (np. usunięcia kolumn lub zmiany szerokości) Strona 13 / 107

14 Proxy Funkcja umożliwia dostęp do internetu w przypadku zablokowania bezpośredniego dostępu do HTTP; wtedy dostęp jest możliwy tylko przez specjalne serwery proxy. Należy podać host i port, oraz zaznaczyć, że wykorzystywane jest proxy. Wyjdź Funkcja umożliwia zakończenie pracy w systemie, zamyka program. Strona 14 / 107

15 Menu Pulpit Pulpit Funkcja Pulpit służy do zapamiętania położenia kilku okien, które mają być wyświetlona na ekranie jednocześnie. Klient może zdefiniować pod własnymi nazwami okna, które po wywołaniu będą się pojawiać jednocześnie na ekranie w określonym układzie. Lista tych nazw pokaże się po wywołaniu funkcji Pulpit Rysunek 11 Menu pulpit Funkcje te umożliwiają zdefiniowanie pod określonymi nazwami ustalonego położenia okien, wywoływanie poprzez te nazwy zdefiniowanego wcześniej układu okien, usuwanie nazw z listy oraz zamykanie wszystkich okien znajdujących się na ekranie. Maksymalna ilość pulpitów w menu jest ograniczona do 25. Nazwy okien Zapisz pulpit Zamknij pulpit Usuń pulpit Dostosuj do głównego okna Po wywołaniu menu Pulpit, na początku wyświetlana jest lista nazw, pod którymi zostały zdefiniowane okna. Wywołanie nazwy wyświetla na ekranie zdefiniowany wcześniej układ okien. Funkcja ta służy do zapisania przygotowanego układu okien pod określoną nazwą. Wywołanie tej nazwy wyświetli wszystkie okna, które były na ekranie w momencie zapisywania. Wywołanie tej funkcji powoduje zamknięcie wszystkich otwartych okien, które znajdują się na ekranie. Funkcja ta powoduje zamknięcie wszystkich otwartych okien i usunięcie nazwy z listy. W przypadku zmiany rozdzielczości ekranu, niektóre okna mogą znaleźć się poza ekranem. Funkcja ta służy do świadomego przesunięcia tych okien w obszar ekranu. Aby zastosować tą funkcję należy mieć otwarty pulpit, w którym niektóre lub wszystkie okna nie mieszczą się na ekranie. Strona 15 / 107

16 Menu Informacje GPW Zarządzanie menu GPW Z menu Informacje należy wywołać funkcję GPW/Zarządzanie menu GPW. Pojawi się okienko: Rysunek 12 Zarządzanie menu GPW Z tej listy użytkownik może sam po kliknięciu lewym przyciskiem myszy wybrać interesującą go grupę papierów wartościowych i wprowadzić ją do menu GPW znajdującego się w menu Informacje. Aby zatwierdzić wybór należy kliknąć w przycisk Zapisz. Maksymalna ilość grup w menu GPW to 25. Kliknięcie w przycisk Zawartość grupy pozwala sprawdzić, jakie papiery wartościowe wchodzą w skład grupy. Kliknięcie w przycisk Zarządzanie grupami powoduje przeniesienie Zarządzanie grupami papierów, opisanego w następnym punkcie. Strona 16 / 107

17 Wybrane grupy pojawiają się w menu Giełda Rysunek 13 Wybrane grupy Zarządzanie grupami papierów Jeśli z menu Informacje zostanie wywołana funkcja GPW/Zarządzanie grupami papierów, pojawi się tabelka: Rysunek 14 Zarządzanie grupami papierów W pierwszym oknie Grupy papierów użytkownik może przeglądać zawartości standardowych grup giełdowych lub własnych (jeśli zostały zdefiniowane). Strona 17 / 107

18 Tworzenie i modyfikacja grupy W oknie po prawej stronie okna będzie tworzona nowa grupa użytkownika lub modyfikowana już istniejąca. Aby stworzyć nowa grupę należy wprowadzić do tabeli papiery poprzez podwójne kliknięcie w nazwę papieru lub grupy w drzewku z lewej strony. Papier można usunąć z tabeli przy pomocy klawisza Delete. Zapisu dokonuje się przyciskiem Zapisz lub Zapisz jako. Funkcja Zapisz powoduje zapisz zmodyfikowanej grupy na miejscu poprzedniej, natomiast Zapisz jako powoduje zapis grupy w nowym miejscu, bez zastępowania poprzedniej. Po zapisie grupa zostanie zapisana jako grupa własna użytkownika i będzie widoczna na dole drzewa Grupy papierów. Usuwanie grupy Aby usunąć grupę, należy na nią kliknąć przyciskiem myszy, po czym nacisnąć klawisz Delete. Modyfikować i usuwać można tylko grupy własne. Oznacza to, że np. przypadkowe usunięcie grupy WIG20 jest niemożliwe. Rysunek 15 Grupy własne Z listy tej można wybrać odpowiednie papiery poprzez podwójne kliknięcie lewym przyciskiem myszki w odpowiednią pozycję z nazwą, wybrane pozycje pojawią się w nowym oknie Nowa grupa. Papiery mogą być także wyszukiwane poprzez wprowadzenie kodu papieru do okna Kod ISIN lub nazwy skróconej do okna Nazwa Strona 18 / 107

19 Następnie należy wywołać funkcję Zapisz jako. Pojawi się okienko, w którym należy podać nazwę definiowanej grupy. Rysunek 16 Zapisanie grupy Wpisanie nazwy, zaznaczenie opcji Wprowadź do menu i wywołanie funkcji Zapisz, spowoduje utworzenie grupy, którą można wprowadzić do menu giełdowego. Nie zaznaczenie opcji Wprowadź do menu, spowoduje utworzenie grupy, ale nie wprowadzi jej do menu giełdowego. Maksymalna liczba grup to 25 Poniższy rysunek przedstawia utworzoną przykładową grupę papierów pod nazwą Moja grupa wprowadzoną do pola Grupy papierów. Rysunek 17 Wprowadzona grupa Można zdefiniować inne grupy lub dokonać zmian w grupach już zapisanych. Dla dokonania zmiany w danej grupie należy wybrać tę grupę dwa razy klikając na nią, a następnie zaznaczyć papiery, które mają zostać usunięte z danej grupy i kliknąć w przycisk Zapisz Podobnie można usunąć grupę. Należy wybrać grupę z rozwiniętego okienka Grupy papierów, a następnie usunąć za pomocą klawisza Delete Znaczenie wywoływanych funkcji: Nowa Zapisz Zapisz jako Usuń grupę Wyszukanie papieru Zamknij Inicjuje tworzenie nowej grupy Funkcja ta służy do zapisania zmian w istniejącej grupie papierów lub nowej grupy Funkcja ta służy do zapisania utworzonej grupy papierów pod nową nazwą. Funkcja ta służy do usunięcia wybranej grupy papierów. Funkcja ta służy do wyszukania papieru po jego nazwie lub kodzie ISIN Zamyka okno. Strona 19 / 107

20 Ustawienia serwisu Funkcja Ustawienia serwisu umożliwia dokonanie zmiany parametrów w okienkach giełdowych i obserwacji instrumentów. Zmiany parametrów można dokonać w menu Informacje. Ustawienie parametrów poprzez menu Informacje dotyczy wszystkich otwieranych okienek. Aby uruchomić tę funkcję poprzez menu należy wywołać Informacje/GPW/Ustawienia serwisu. Na ekranie pokaże się okienko Ustawienie domyślnych parametrów serwisu. Rysunek 18 Ustawienia serwisu Pierwsza grupa parametrów Okienka giełdowe obejmuje: Nazwa czcionki pozwala wybrać z listy rozwijanej rodzaj czcionki Wielkość czcionki zakres wielkości czcionki może być od 7 do 20 Ilość cieniowanych wierszy ilość cieniowanych wierszy może być od 1 do 10. Przykładowo wpisanie wartości 5 spowoduje, że w oknie ofert na przemian 5 wierszy będzie cieniowane, 5 bez cieniowania. Odstęp czasu przewijania funkcja ta pozwala przewijać, co kilka sekund o jeden wiersz okno nie mieszczące się na ekranie. Odstęp czasu przewijania wierszy może być od 1 do 20 sekund Kolor daje możliwość ustawienia koloru dla danego parametru. W tym celu należy kliknąć w przycisk przy odpowiednim parametrze, a następnie kliknąć w Zmiana koloru i wybrać odpowiedni kolor. Kliknięcie w przycisk Domyślne likwiduje wszystkie wprowadzone przez użytkownika zmiany i przywraca oryginalne kolory. Bardziej zaawansowani użytkownicy mogą wprowadzać kolory przez wprowadzanie wartości z palety RGB, np. null szary, 255,255,0 - żółty Strona 20 / 107

21 Druga grupa parametrów Wykresy dotyczy wskaźników na wykresach. Istnieje możliwość modyfikacji 6 wskaźników dla wykresów z notowań ciągłych i 6 wskaźników dla wykresów zamknięcia. Możliwe jest włącznie lub wyłączenie VWAP widocznego na wykresie poprzez włączenie opcji VWAP widoczna na wykresie Trzecią grupą parametrów jest Okienko kursora wykresu. Okienko wyświetla się podczas zaznaczania wykresu poprzez przytrzymywanie lewego przycisku myszki na nim. Okienko pokazuje informacje o zaznaczonym punkcie na wykresie czas, wartość, kurs, wolumen. Cztery opcje dają możliwość ustawienia położenia okienka kursora wykresu: dół pod wykresem prawo na prawo od wykresu lewo na lewo od wykresu góra nad wykresem Następna grupa parametrów dotyczy Obserwacji instrumentu/arkusz zleceń. Funkcje Oferty: spacja z prawej/lewej strony dają możliwość ustawienia spacji z lewej lub prawej strony w kolumnie. Opcja ta pozwala wybrać, z której strony ma być odstęp między wartością w polu a jego krawędzią. Rysunek 19 Okno Oferty Po ustawieniu parametrów należy kliknąć w przycisk Zapisz i wtedy wszystkie nowo otwierane okienka będą miały domyślnie podane wartości. Strona 21 / 107

22 Notowania Wyboru preferowanego sposobu podglądu notowań dokonuje się z rozwijalnego menu Informacje/GPW/Grupy papierów/rynek, gdzie Grupy papierów to zdefiniowane w programie grupy jak np. WIG20 oraz grupy zdefiniowane przez użytkownika. Istnieje 5 sposobów podglądu notowań: Transakcje chronologiczne - Ten typ okna przedstawia transakcje w kolejności ich zawarcia. Rozwiązanie to umożliwia łatwą ocenę aktywności rynku i konkretnych papierów. Każda nowo zawarta transakcja pojawi się u góry tabelki i zostanie podświetlona na kolor żółty. Rysunek 20 Transakcje chronologicznie W przypadku braku połączenia do SK (serwer komunikacyjny), Aplikacja Kliencka odwołuje się do serwera z pytaniem o nowe komunikaty. Czas odświeżania notowań przy braku połączenia z SK (serwer komunikacyjny) następuje co 10 sek. Oferty To okno wyświetla kursy papierów wraz z najlepszymi ofertami kupna i sprzedaży. Podwójne kliknięcie w ofertę kupna lub sprzedaży odpowiedniego papieru spowoduje wyświetlenie okna składania zleceń. Podwójne kliknięcie w kurs ostatniej transakcji spowoduje wyświetlenie się wykresu. W przypadku kontraktów terminowych możliwe jest także wyświetlenie wykresu LOP (Liczby Otwartych Pozycji) Rysunek 21 Oferty Strona 22 / 107

23 Rynek To okno wykorzystuje się do bieżącej obserwacji notowań. Przedstawia ono w skondensowany sposób przedstawia aktualną sytuację dla papierów z wybranej grupy papierów. Każda zmiana wartości instrumentu podświetlana jest na 3 sekundy na żółto. Jest to kolor domyślny dla zmiany wartości instrumentu i podobnie jak inne kolory, może być zmieniany w oknie Ustawienia serwisu. Rysunek 22 Okno Rynek Oferty rozwijalne to okno stanowi połączenie okien rynek i oferty. Zawiera w sobie wszystkie informacje z okna rynek i jednocześnie pozwala na podgląd najlepszych ofert dla każdego papieru. Oferty są rozwijane przy pomocy krzyżyków przy nazwach spółek. Liczba wyświetlanych ofert zależy posiadanego pakietu notowań. Rysunek 23 Oferty rozwijalne Podsumowanie sesji to okno pozwala na obejrzenie statystyk dotyczących poszczególnych papierów wartościowych, takich jak maksimum, minimum, zmiana procentowa itp. Rysunek 24 Podsumowanie sesji Strona 23 / 107

24 Podsumowanie otwarcia to okno pozwala na obejrzenie statystyk dotyczących otwarcia poszczególnych papierów wartościowych, takich jak kurs otwarcia i wolumen. Arkusz zleceń Rysunek 25 Podsumowanie otwarcia Funkcja Arkusz zleceń dostępna jest jedynie dla użytkowników posiadających pakiet Złoty Lew. Arkusz zleceń jest wywoływany poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy na pozycji wybranego papieru i wybranie pozycji Arkusz zleceń. Zawiera wszystkie dostępne zlecenia kupna i sprzedaży na dany papier - jest to tak zwany strumień informacji maklerskich. Arkusz zleceń wygląda następująco: Rysunek 26 Arkusz zleceń z tabelami nad sobą Strona 24 / 107

25 Arkusz zleceń może być przedstawiony w dwojaki sposób tzn. jedna tabelka nad drugą lub tabele obok siebie. W przypadku jednej tabelki nad drugą najbardziej korzystne zlecenia kupna będą wyświetlane pod kursem, a najbardziej korzystne zlecenia sprzedaży będą wyświetlane nad kursem. W tabelkach reprezentowanych obok siebie kurs nie jest wyświetlany, a dane są posortowane tak, że najlepsze zlecenia są na górze. Rysunek 27 Arkusz zleceń z tabelami obok siebie Zlecenia w arkuszu zleceń można agregować po danym kursie naciskając spację. Po każdym wybraniu klawisza ' + ' będzie składane zlecenie kupna na ten papier na najlepsze zlecenie z arkusza zleceń i jeżeli zostanie wybrany: - ' + ' składane zlecenia kupna ( na pierwsze zlecenie sprzedaży), - ' - ' składane zlecenie sprzedaż ( na pierwsze zlecenie kupna). Jeżeli użytkownik kliknie podwójnie w konkretne zlecenie to wówczas będzie składane zlecenie na taki kurs, jaki występuje w tym zleceniu. Ilość do zlecenia będzie przekazywana tylko w przypadku, jeśli ustawiono w trybie pracy, żeby przekazywać ilość i ta ilość będzie z konkretnego zlecenia albo sumaryczna. (Sumaryczna wtedy, kiedy ustawiono w trybie pracy ilość sumaryczna do zleceń.) Klikając w Arkusz zleceń prawym przyciskiem myszki można ustawić go jako okienko sterowane. Oznacza to, że kiedy zostanie wybrany kolejny arkusz zleceń z okna giełdowego bądź z jakiegoś innego okna, to nie będzie otwierane nowe okno zleceń tylko w otwartym okienku sterowanym zostanie zmieniona zawartość na aktualnie wybrany papier oraz zostaną podmienione zlecenia. Strona 25 / 107

26 Obserwacja instrumentu Kliknięcie prawym przyciskiem myszy w pozycję wybranego papieru spowoduje wyświetlenie funkcji Obserwacja instrumentu, która pozwala na szybką ocenę sytuacji gdyż zawiera uszeregowane wg limitu oferty sprzedaży i kupna oraz typowe dane statystyczne dla papieru. Rysunek 28 Obserwacja instrumentu Okno umożliwia również przegląd wszystkich transakcji dnia. Aby użyć tej funkcji, należy kliknąć w przycisk Tr+ znajdujący się nad ofertami, a następnie w przycisk Pobierz wcześniejsze. Rysunek 29 Obserwacja instrumentu wcześniejsze transakcje Kliknięcie prawym przyciskiem myszy w środkową część okna zawierającą informacje o papierze spowoduje wyświetlenie listy do wybrania. W przypadku kontraktów terminowych dodatkowo na liście znajduje się Wykres LOP (Liczba Otwartych Pozycji). Strona 26 / 107

27 Rysunek 30 Ustawienia użytkownika Wybierając z listy Ustawienia... otrzymujemy tabelę: Ustawienia użytkownika.tabela umożliwia wybór informacji wyświetlanych w oknie Obserwacja instrumentu Wykres z GPW Wykres dla odpowiedniego papieru można uzyskać przeglądając informacje giełdowe. Jeżeli w tabeli z informacjami giełdowymi kliknie się dwukrotnie lewym przyciskiem w pozycję wybranego papieru w pole kurs lub ostatnia transakcja, wyświetli się wykres z notowań ciągłych z danego dnia. Rysunek 31 Wykres notowań ciągłych Z każdej tabeli z informacjami giełdowymi można uzyskać wykres dla odpowiedniego papieru za pomocą prawego przycisku myszy. Kliknięcie prawym przyciskiem myszy w pozycję wybranego papieru spowoduje wyświetlenie listy do wybrania: Strona 27 / 107

28 Rysunek 32 Wybieranie wykresu Wybierając z listy Obserwacja instrumentu użytkownik otrzymuje dokładniejsze informacje na temat wybranego papieru oraz tabele z ofertami kupna sprzedaży (max po 5 najkorzystniejszych ofert) i transakcjami. Wybierając z listy Arkusz zleceń użytkownik otrzymuje tabelę z informacjami zawierającymi wszystkie zlecenia kupna i sprzedaży na dany papier. Wybierając z listy Automatyczne przewijanie użytkownik otrzymuje możliwość ustawienia prędkości automatycznego przewijania strony (od 1 do 20 sek.) Wskazanie na pozycję Wykres ciągły wyświetla wykres kursu dla wybranego papieru na bieżący dzień. Wykres ten obejmuje bieżącą sesję. Rysunek 33 Wykres ciągły z wolumenem Jeśli z okienka wykresu zostanie wybrana pozycja w prawym dolnym rogu można zmienić okres, jaki objęty jest wykresem. Strona 28 / 107

29 System SidomaOnline umożliwia również otworzenia wiele wykresów ciągłych na dwa sposoby Każdy wykres otwierany jest w osobnym oknie Wykresy otwierane są w tym samym oknie Aby otworzyć drugi wykres w tym samym oknie co poprzedni, po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na papier należy wybrać wykres ciągły, a następnie Razem z... Jeżeli wykresy otwierane są w tym samym oknie można ustawić, jakiego koloru ma być kolejna linia: Różowy Niebieski Pomarańczowy Zielony Można również ustawić czy nowy wykres ma być nałożony na poprzedni czy też ma mieć wspólną skalę z poprzednim. Rysunek 42 Wykresy Przy wyświetlonym wykresie uaktywnia się pasek narzędzi wykresu widoczny na górze ekranu Rysunek 34 Pasek narzędzi Strona 29 / 107

30 Możliwe jest uzyskanie wykres z różnym stopniem kompresji oraz ilość sesji, wybierając z paska narzędzi opcję dla wykresu ciągłego: Rysunek 35 Stopień kompresji Rysunek 36 Ilość sesji Lub dla wykresu zamknięcia Rysunek 37 Stopień kompresji Jeśli z paska narzędzi zostanie wybrana pozycja Z wolumenem wtedy na wykresie pojawi się panel z wartościami wolumenu. Ponowne kliknięcie w pozycję wyświetlony będzie tylko wykres kursu. Bez wolumenu sprawia, że Strona 30 / 107

31 Istnieje możliwość wybrania z paska narzędzi wskaźników: Rysunek 38 Wskaźniki Kurs SK BOL ROC RSI MACD STOCH Bez wsk. Wyłączenie wskaźników widocznych na wykresie (SK,BOL) i wyświetlanie samego kursu Średnia krocząca jest wskaźnikiem wskazującym trend cenowy. Wyświetlana jest razem z kursem Wstęga Bollingera wskaźnik wyznacza obszar, w którym powinna utrzymywać się cena akcji. Wyjście linii kursu poza ten obszar oznacza sygnał krótkotrwałego odwrócenia tendencji. Oscylator Rate of Change (Wskaźnik zmian) jest wskaźnikiem wskazującym wykupienie lub wyprzedanie rynku. Wyświetlany jest w oknie pod wykresem Oscylator Relative Strenght Index (Wskaźnik siły względnej) jest drugim wskaźnikiem wskazującym wykupienie lub wyprzedanie rynku. Wyświetlany jest w oknie pod wykresem Moving Average Convergence/Divergence (Konwergencja/Dywergencja średniej ruchomej) jest wskaźnikiem wskazującym trend cenowy. Wyświetlany jest w oknie pod wykresem Oscylator stochastyczny (Oscylator Stochastyczny) działa jedynie przy skompresowanym wykresie jest trzecim wskaźnikiem wskazującym wykupienie lub wyprzedanie rynku. Wyświetlany jest w oknie pod wykresem Wyłączenie wskaźników wyświetlanych pod wykresem Parametry wskaźników posiadają następujące wartości domyślne: SK Długość 10 BOL Środkowa linia: średnia krocząca o długości 10 Górna i dolna linia: odchylenie standardowe*2 ROC Długość 10 RSI Długość 10 MACD Czarna linia: MACD(12,26), Czerwona linia: średnia 9-cio sesyjna z czarnej linii STOCH Okres dla linii %K, okres dla linii %D, opóźnienie (5,3,3,) Długości te nie ulegają zmianie po zastosowaniu kompresji Pełen opis wskaźników wraz z przykładami zastosowań znajduje się na stronie https://www.ingsecurities.pl/encyklopedia/index.html Przy włączonych wskaźnikach np. MACD i wybraniu z menu wykresu ( prawym przyciskiem myszy) opcji Zmiana parametrów wskaźników pokaże się okienko z wartościami parametrów wskaźników. Uwaga! Aby wprowadzić własne wartości należy najpierw odhaczyć okienko Domyślne Rysunek 39 Parametry MACD Strona 31 / 107

32 Po dokonaniu zmiany i zapisaniu, przy następnych wejściach do wykresu tego papieru będą ustawienia takie, jakie zostały wprowadzone, ale tylko dla tego papieru. Wybór funkcji Rysuj umożliwia rysowanie na wykresie linii trendu. Linie trendu rysuje się przy pomocy wciśniętego lewego przycisku myszy (zaznacza się początek i przeciąga na koniec).narysowane kreski można zaznaczać za pomocą dwukrotnego kliknięcia na wybranej linii, a następnie przesuwać, usuwać lub modyfikować za jeden z końców. Linie są zapamiętywane i odtwarzane przy następnym wywołaniu danego wykresu. Na czas rysowania linii wyłączany jest kursor, o ile w ustawieniach serwisu nie jest zaznaczony Kursor widoczny podczas rysowania. Rysunek 40 Wykres ciągły rysowanie Kliknięcie i przytrzymanie lewego przycisku myszki powoduje pojawienie się na wykresie kursora w postaci dwóch linii pionowej (czas) i poziomej (wartość). Dokładne informacje wskazywane przez kursor wyświetlane są w dodatkowym okienku tzw. oknie kursora Rysunek 41 Wykres ciągły wskazanie kursora Wybranie z paska narzędzi jednego z przycisków zmienia sposób rysowania danych skompresowanych Strona 32 / 107

33 = liniowo, OLHC oraz świeczki. Ponadto można wybrać kolor tła jasny lub ciemny Po kliknięciu prawym przyciskiem w pole wykresu pojawi się menu: Rysunek 42 Menu wykresu Wybierając z listy Zmiana czasu dla VWAP otrzymuje się okienko z polem, w które można wpisać czas początkowy dla liczenia VWAP (cena średnia ważona wolumenem). Rysunek 43 Data i czas VWAP Wskazanie na pozycję Wykres zamknięcia wyświetla wykres kursu zamknięcia obejmujący okres ok. 12 miesięcy dla wybranego papieru. Rysunek 44 Wykres zamknięcia z wolumenem Strona 33 / 107

34 Rysunek 45 Wykres zamknięcia z wolumenem i wskaźnikiem MACD Na wykresie zamknięcia zawarte są cztery informacje - kurs otwarcia, zamknięcia, minimum i maksimum. Również dla wykresu ciągłego, jeśli dane będą skompresowane w oknie kursora pojawią się wartości minimum i maksimum. Jeśli z paska narzędzi wykresu zostanie wybrany obejmujący tylko kursy zamknięcia. wówczas wyświetli się wykres liniowy Rysunek 46 Wykres liniowy Strona 34 / 107

35 Wykres LOP (Liczby Otwartych Pozycji) można uzyskać poprzez otwarcie kontraktów terminowych np. Futures na indeksy klikając prawym przyciskiem myszy. Kliknięcie prawym przyciskiem myszy w pozycję wybranego papieru spowoduje wyświetlenie listy do wybrania: Rysunek 47 Wybieranie wykresu LOP Wskazanie na pozycję Wykres LOP wyświetla liczbę kontraktów terminowych, które nie zostały zamknięte na koniec danego dnia ( lub w danym momencie). Rysunek 48 Wykres LOP wyświetla liczbę otwartych kontraktów Zmiana czasu dla VWAP Wybierając z listy Zmiana czasu dla VWAP otrzymuje się okienko z polem, w które można wpisać czas początkowy dla liczenia VWAP ( cena średnia ważona wolumenem). Rysunek 49 Data i czas VWAP Wartość VWAP widoczna jest w oknie Wykresu ciągłego. Strona 35 / 107

36 W oknie wykresu domyślnie podawana jest wartość dla całej sesji w oknie kursora. Zaznaczenie opcji Całość ustawia VWAP z domyślną wartością dla całej sesji. W menu pod prawym przyciskiem można mienić czas początkowy dla liczenia VWAP. W oknie Ustawienia serwisu zaznaczenie opcji VWAP widoczna na wykresie powoduje wyświetlanie tej wartości cały czas w górnej części wykresu. Papiery rekomendowane Korzystając z rekomendacji przygotowanych przez specjalistów Grupy ING Securities S.A., będziesz mógł łatwiej dokonać wyboru papierów wartościowych. Funkcję tą można znaleźć w menu Informacje/Papiery rekomendowane. Po wywołaniu opcji pojawi się okno Papiery rekomendowane: Pola tabeli: Rysunek 56 Papiery rekomendowane Nazwa Skrócona Rodz. Kod papieru Opis Nazwa skrócona papieru Rodzaj papieru: A akcja, L list zastawny Kod papieru Kierunek: K kupno, S sprzedaż, poziom wyceny akcji Ułatwi to wybór spółek spośród wielu notowanych na polskiej i światowych giełdach Pomocne będzie to w poznaniu spółek, które znajdują się w dobrej kondycji finansowej i w dłuższej perspektywie mogą przynieść oczekiwany zysk z zainwestowanego kapitału, czy to w postaci wypłacanej dywidendy, czy wzrostu kursu akcji na giełdzie. Lista papierów rekomendowanych pomoże w podjęciu decyzji przy inwestycjach w papiery wartościowe. Decydując się na wykorzystanie rekomendacji należy dwukrotnie kliknąć lewym przyciskiem myszki w nią i zatwierdzić wyskakujące okienko z informacją, co skutkuje wprowadzeniem do zlecenia podstawowych parametrów. Strona 36 / 107

37 Rysunek 57 Wprowadzenie zlecenia złożenie zlecenia Naciśnięcie przycisku Dodaj i wyślij powoduje zapisanie i wysyłanie zlecenia na giełdę. Analiza techniczna Jest to krótkookresowa analiza opłacalności inwestycji w akcje, dokonywana na podstawie wykresów zmian cen akcji, wartości obrotów, wielkości zleceń oraz wskaźników technicznych. Analiza techniczna służy do określania prawdopodobnej zmiany kursów akcji w przyszłości na podstawie ich oceny z przeszłości, z uwzględnieniem wszystkich czynników, które miały lub mogą mieć wpływ na kształtowanie się ich podaży oraz popytu. Analiza techniczna opiera się na trzech podstawowych regułach: zmiany podaży i popytu na giełdzie znajdują swoje odzwierciedlenie w cenach akcji, zmiany cen akcji podlegają utrzymującym się przez dłuższy czas trendom, procesy zachodzące na giełdzie powtarzają się. Funkcję Analiza techniczna wybiera się z menu Informacje. Rysunek 58 Wybranie Analiza techniczna Strona 37 / 107

38 Następnie otwiera się okno, w którym należy wybrać plik notowania.exe, który uruchamia N3Max Rysunek 59 Wybranie pliku notowania.exe Rysunek 60 Uruchamia się aplikacja N3Max Strona 38 / 107

39 Analiza techniczna wykorzystuje dwie grupy narzędzi wykresy kursów akcji w przeszłości oraz wskaźniki techniczne. Zdaniem analityków technicznych na podstawie wykresów można wskazać pewne graficzne wzorce kształtowania się cen akcji w przeszłości. Są one zwane formacjami technicznymi i mają tendencję do powtarzania się, przez co umożliwiają prognozowanie kierunku zmian kursów akcji w przyszłości. Wskaźniki techniczne z kolei charakteryzują bieżący stan rynku akcji na podstawie jego diagnozy powstaje prognoza na przyszłość. Komunikaty PAP Obsługa komunikatów PAP jest częścią aplikacji SidomaOnline dostępnej dla klientów, którzy wykupili odpowiednią usługę. Dostęp do listy nagłówków komunikatów PAP możliwy jest poprzez menu Informacje / Komunikaty PAP. W trakcie pracy użytkownika z programem, aplikacja kliencka sprawdza przy każdorazowym wybraniu z menu Sidoma/Odśwież czy zostały dodane nowe komunikaty, o czym informuje poprzez wyskakujące okienko pop-up (brak okienka w przypadku braku nowych komunikatów). Okno Komunikaty pozwala użytkownikowi na przeglądanie tabelarycznego zestawienia nagłówków komunikatów pobranych z tabeli Komunikaty. Poza nagłówkami komunikatu, okno Komunikaty zawiera także czas powstania komunikatu. Nagłówki sortowane są chronologicznie, od najnowszych do starszych. Na ekranie widać nagłówki wszystkich bieżących wiadomości. Za pośrednictwem przycisku umieszczonego ponad tabelą użytkownik może przełączyć widok pomiędzy komunikatami bieżącymi a archiwalnymi Poprzez przycisk Powrót umieszczony poniżej zestawienia, użytkownik zamyka okno. Rysunek 61 Przeglądanie komunikatów Użytkownik może dwukrotnie kliknąć na wybranym wierszu. Akcja ta otwiera nowe okno, w którym zostanie wyświetlona treść komunikatu. Treść komunikatu prezentowana jest z zachowaniem podstawowego formatowania (np. pogrubienie, pochylenie, podział na akapity). Strona 39 / 107

40 Rysunek 62 Treść komunikatu Komunikaty PAP są pobierane przy zalogowaniu się klienta do systemu, nowe komunikaty zostaną zasygnalizowane wyskakującym okienkiem. Strona 40 / 107

41 Komunikaty biura Komunikaty biura są prezentowane w osobnym oknie niż komunikaty PAP. Dostęp do listy nagłówków komunikatów biura możliwy jest poprzez menu Informacje / Komunikaty biura. Rysunek 63 Przeglądanie komunikatów Są one sprawdzane cały czas po zalogowaniu klienta. Jeśli przyjdzie komunikat priorytetowy, to zostanie on wyświetlony w oknie dialogowym a gdy zwykły, użytkownik dostanie małą informację w prawym dolnym rogu głównego okna Sidomy. Strona 41 / 107

42 Eksport danych Ta funkcja umożliwia eksport notowań do pliku tekstowego. Najnowsze dane, jakie można eksportować dotyczą sesji z dnia wcześniejszego. Rysunek 64 Eksport danych W polu Data sesji należy podać datę sesji, z której należy wyeksportować dane. Zaznaczając lub odznaczając przyciski po lewej stronie można wybrać, które grupy instrumentów finansowych mają zostać wyeksportowane do pliku. Tabela Proponowane pola jest listą wszystkich kolumn, jakie mogą zostać użyte do opisu wyeksportowanych danych. Tabela Wybrane pola zawiera kolumny, które znajdą się w wyeksportowanym pliku. Aby przenieść pola z tabeli Proponowane pola do tabeli Wybrane pola należy kliknąć w dane pole, po czym nacisnąć przycisk strzałki w prawo. Aby usunąć pole z tabeli Wybrane pola należy na nie raz kliknąć, po czym nacisnąć przycisk strzałki w lewo. Pole Separator pozwala wybrać, jaki mają być oddzielone od siebie kolumny w pliku. Do wyboru jest przecinek lub tabulacja. Po ustaleniu wszystkich parametrów należy nacisnąć przycisk Pobierz dane, a następnie Zapisz Strona 42 / 107

43 Dane domyślnie eksportowane są do katalogu C:\temp, aby zmienić lokalizacje, należy kliknąć w przycisk Zmiana ścieżki, zostanie wtedy wyświetlone następujące okno Rysunek 65 Wskazanie ścieżki dla pliku W nowo otwartym oknie należy przejść do miejsca na dysku, w którym chce się zapisać plik z danymi, po czym nacisnąć Zapisz. Domyślna nazwa pliku składa się ze słowa kursy oraz daty sesji, z której pochodzą dane. Plik zapisywany jest w formacie txt. Aby zapisać go w formacie, który umożliwi odczytanie go przez program Metastock, należy zaznaczyć pole Eksport do Metastocka Strona 43 / 107

44 Eksport do Metastock Funkcja Eksport do Metastock umożliwia utworzenie pliku z wybranych danych z sesji. Aby uruchomić tę funkcję należy wywołać Informacje/Eksport do Metastock. Na ekranie pokaże się okienko Eksport do Metastock: Rysunek 66 Wskazanie ścieżki dla pliku W pierwszym polu należy podać Kategorię grupy oraz Nazwę grupy następnie Data sesji, z której mają zostać pobrane dane do utworzenia pliku. Standardowo wpisywana jest data bieżąca, ale można podać inną datę. Dalej jest proponowana Nazwa pliku, którą można zmienić klikając wcześniej w przycisk Zmiana ścieżki. Po wybraniu pól dokonuje się zapisu do pliku tekstowego klikając w przycisk Eksportuj. Plik zapisany można otworzyć i obejrzeć dane, a także wydrukować. Wywołanie funkcji Zamknij zamyka okienko. Strona 44 / 107

45 Statystyka sesji Opcja Statystyka sesji umożliwi nam szybką ocenę rynku. Do tego celu służą trzy grupy informujące inwestora o: Największych obrotach Największych spadkach Największych wzrostach Uwzględnione są następujące grupy papierów: akcje, prawa do akcji, prawa poboru, certyfikaty i obligacje. Informacje są pokazywane na czas uruchomienia nowej grupy, są to dane statyczne, co oznacza, że nie są na bieżąco aktualizowane. Aby zaktualizować dane, należy ponownie uruchomić okno lub kliknąć w Odśwież w menu Sidoma. Największe obroty Funkcja pokazuje Największe obroty z godz... ( podany aktualny czas) Rysunek 67 Największe obroty Nazwy kolumn: Nazwa nazwa papieru wartościowego Kurs aktualny kurs Zmiana zmiana procentowa względem kursu odniesienia Obrót obroty na sesji dzisiejszej W oknie pojawia się dziesięć największych obrotów. Po wywołaniu funkcji Odśwież z menu Sidoma, można odświeżyć godzinę z pokazywanych obrotów. Strona 45 / 107

46 Największe spadki Funkcja pokazuje Największe spadki z godz... ( podany aktualny czas) Rysunek 68 Największe spadki Nazwy kolumn: Nazw nazwa papieru wartościowego Kurs aktualny kurs Zmiana zmiana procentowa względem kursu odniesienia Obrót obroty na sesji dzisiejszej W oknie pojawia się dziesięć największych spadków kursu. Po wywołaniu funkcji Odśwież z menu Sidoma, można odświeżyć godzinę z pokazywanych spadków. Największe wzrosty Funkcja pokazuje Największe wzrosty z godz... ( podany aktualny czas) Rysunek 69 Największe wzrosty Strona 46 / 107

47 Nazwy kolumn: Nazw nazwa papieru wartościowego Kurs aktualny kurs Zmiana zmiana procentowa względem kursu odniesienia Obrót obroty na sesji dzisiejszej W oknie pojawia się dziesięć największych wzrostów kursu. Po wywołaniu funkcji Odśwież z menu Sidoma, można odświeżyć godzinę z pokazywanych wzrostów. 4.9 Serwis analityczny Dostęp do Serwisu analitycznego mają wszyscy Klienci, bez względu na posiadany pakiet. Aby skorzystać z Serwisu analitycznego należy z menu Informacje > Serwis analityczny wybrać interesujący nas dział. Po uruchomieniu ukaże się okno wbudowanej przeglądarki, które załaduje odpowiednią stronę. Rysunek 70 Otwieranie serwisu analitycznego Strona 47 / 107

48 Alternatywnym sposobem na uruchomienie Serwisu analitycznego jest wywołanie go z poziomu okna notowań. W tym celu należy wybrać interesującą nas spółkę i prawym przyciskiem myszy wywołać menu kontekstowe. Z menu należy wybrać Serwis analityczny. Rysunek 71 Otwieranie serwisu analitycznego Serwis analityczny obejmuje następujące działy: Zakładka Zawartość/Funkcjonalność Mój serwis Notowania Wiadomości Portfel Personalizacja wyświetlanych informacji wg własnych ustawień Notowania WGPW : akcje, indeksy, kontrakty terminowe, opcje, obligacje, statystyki sesji; Indeksy światowe; Waluty; Metale; Stopy procentowe. Reuters: Dostęp do wiadomości agencji Reuters filtrowanie wg daty oraz kilkunastu kategorii mikro i makro np. wskaźniki finansowe, oferty publiczne, dywidendy, nowe emisje, banki centralne, FED, MFW, rating, itd. PAP: - Dostęp do komunikatów Polskiej Agencji Prasowej Na podstawie wprowadzonych danych o gotówce i transakcjach Strona 48 / 107

49 umożliwia śledzenie aktualnych kursów akcji z naszego portfela, zysków/strat na portfelu oraz podstawowych wskaźników akcji: zysk na akcję i dywidenda Blog Wskaźniki fundamentalne Transakcje Insider Komentarze i Analizy Strefa abonenta Kalendarium Pisane przez naszych analityków, ciekawe artykuły dotyczące bieżących wydarzeń i ich wpływu na rynek giełdowy Podstawowe dane finansowe: przychody, zysk operacyjny, brutto i netto oraz popularne wskaźniki finansowe: zysk na akcję, C/Z, C/WK, ROE, ROA, Porównywania spółek według ich wyników finansowych oraz wskaźników. Linki odsyłające bezpośrednio do wiadomości czy notowań danej spółki Informacje o transakcjach akcjami osób i firm powiązanych ze spółkami giełdowymi oraz znaczących akcjonariuszy Komentarze: poranny, futures, śródsesyjny, makro, Analizy fundamentalne, Analizy techniczne Ustawienia konta w serwisie analitycznym. Zamawianie biuletynu dziennego i miesięcznego, dostęp do archiwalnych biuletynów. Kalendarium najważniejszych wydarzeń rynkowych na całym świecie oraz Vademecum inwestora polskiej giełdy, czyli: dywidendy, przymusowy wykup, nowe emisje akcji, prawa poboru, splity, wezwania Menu Rachunek Zlecenia Pełna obsługa zleceń aktywnych (składanie, anulacja, modyfikacja) odbywa się w opcji Rachunek/Zlecenia. Po wywołaniu opcji pojawi się okno Wprowadzanie zlecenia: Rysunek 72 Wprowadzenie zlecenia Po otwarciu okna domyślnym filtrem są zlecenia aktywne. W filtrze aktywnym wyświetlane są: Strona 49 / 107

50 Wszystkie zlecenia aktywne w momencie otwarcia okna zleceń niezależnie od ich późniejszego stanu, czyli jeżeli zlecenie zostanie zrealizowane, odrzucone lub anulowane, to będzie nadal widoczne w filtrze zleceń aktywnych. Wszystkie zlecenia złożone od momentu otwarcia okna zleceń niezależnie od ich późniejszego stanu, czyli jeżeli zlecenie zostanie zrealizowane, odrzucone lub anulowane, to będzie nadal widoczne w filtrze zleceń aktywnych. Wszystkie zlecenia, które znajdowały się w filtrze zleceń aktywnych, ale zostały zrealizowane, anulowane lub odrzucone, znikną z niego tylko w przypadku ponownego otwarcia okna zleceń lub po kliknięciu w przycisk odśwież. Aby je wyświetlić, należy wybrać filtr o nazwie nie aktywne. Aby ponownie zobaczyć wszystkie zlecenia jednocześnie, niezależnie od ich stanu, należy wybrać w drzewku z filtrami po lewej stronie pozycję Zlecenia Okno zleceń podzielone jest na sekcje: Pasek narzędzi - (dosuwany z każdej strony okna lub odłączany), który zawiera klawisze z akcjami, dot. zleceń. Przyciski na pasku narzędzi znajdują się w dwóch sekcjach. Pierwsza dotyczy panelu składania zlecenia a druga listy zleceń. Sekcje te zostały rozdzielone separatorem. Przycisk Wyślij zaznaczone jest pierwszym w sekcji dla listy zleceń. Obszar parametrów zleceń nowych i modyfikowanych. Tabelka z aktywnymi zleceniami. W tabeli można podejrzeć statusy zleceń użytkownika lub klienta oraz otrzymać potwierdzenia/odrzucenia/realizacje zleceń składanych przez użytkownika w imieniu klienta. Zawartość tabelki chroniona jest uprawnieniami. Drzewko pozwalające szybko filtrować zlecenia wg określonego kryterium, np. papier PKOBP Strona 50 / 107

51 Stany zleceń i ich kolory: Rysunek 73 Stany zleceń Nowe zlecenie Złożenie zlecenia polega na wypełnieniu lub tam gdzie to możliwe wskazaniu pól znajdujących się w górnej części ekranu: Papier Rynek Kierunek Ilość Typ limitu Limit(PLN) Stop Zal. % Ważne od Ważność Ważne do Nazwa papieru, na który jest wystawione zlecenie. Po wpisaniu pierwszej litery i wciśnięciu klawisza F1 dostępne jest okno podpowiedzi, w którym papiery podzielone są w grupy w zależności do rynku notowań. Nazwa rynku wybranego papieru, wypełniane automatycznie po wybraniu papieru Strona operacji Kupno lub Sprzedaż; zawiera listę podpowiedzi rozwijaną klawiszem F1 lub naciśnięciu na strzałki; zmiana możliwa również po naciśnięciu klawisza K lub S Ilość papierów Warunek na cenę; zawiera listę podpowiedzi rozwijaną klawiszem F1 lub naciśnięciu na strzałki; możliwe wartości: Limit zlecenie z limitem, PKC po każdej cenie, PCR zlecenie rynkowe, PCRO zlecenie rynkowe na otwarcie Limit zakupu lub sprzedaży dla zleceń z limitem. Limit aktywizacji zlecenia, podawany oprócz limitu zwykłego dla typu stop limit i stop loss Procent zaliczki Data sesji giełdowej, od której oferowane jest dane zlecenie Warunek na datę; zawiera listę podpowiedzi rozwijaną klawiszem F1 lub naciśnięciu na strzałkę; możliwe wartości: Dzisiaj Do dnia WIN ważne do pierwszego wykonania, WUA wykonaj lub anuluj Data sesji giełdowej, na której ostatni raz może być zaoferowane dane Strona 51 / 107

52 Pełna nazwa Wmin WUJ Prowizja Wartość zlecenie, wypełniane w zależności do warunku na datę; zawiera listę podpowiedzi rozwijaną klawiszem F1 lub naciśnięciu na strzałkę; Pełna nazwa papieru Minimalna wielkość transakcji przy odpowiednim typie zlecenia Ujawniona wielkość zlecenia przy odpowiednim typie zlecenia Wyliczona wg odpowiedniej stawki wartość prowizji za zlecenie. Informacje dotyczące prowizji znajdują się na stronie https://www.ingsecurities.pl/ing_prowizje.xml Wyliczona wartość zlecenia, będąca iloczynem ceny papieru i jego ilości Należy wypełnić wszystkie niezbędne pola dla danego zlecenia. Opis opcjonalnych warunków: WiN WuA WMin WUJ Warunek jest stosowany, gdy inwestor chce, aby po częściowej realizacji zlecenia, pozostała część została anulowana. W efekcie, jeżeli po wprowadzeniu do arkusza zostanie zrealizowana jedynie część zlecenia, to pozostała część zostaje natychmiast anulowana Warunek jest stosowany, gdy inwestor chce, aby jego zlecenie zostało zrealizowane w całości lub wcale. W efekcie po wprowadzeniu do arkusza zlecenie musi zostać zrealizowane w całości, w przeciwnym wypadku zostaje anulowane Warunek jest stosowany, gdy inwestor chce, aby jego zlecenie zrealizowało się przynajmniej w określonej przez niego ilości. Zlecenie z tym warunkiem wymaga określenia minimalnej ilości papierów, jaka musi zostać zrealizowana. W efekcie, jeżeli nie można zrealizować zlecenia w takiej ilości jak wskazane jest w warunku, to zlecenie zostaje anulowane Warunek jest stosowany, gdy inwestor nie chce, aby jego zlecenie w całości było widoczne w arkuszu. Minimalna wartość, jaką można wprowadzić to 100. W efekcie duże zlecenia będą widoczne w arkuszu w wielkości określonej w warunku. Strona 52 / 107

53 Wysyłanie zleceń Po wybraniu opcji Dodaj i Wyślij dla zlecenia wprowadzonego powoduje wywołanie okna Wybór klucza, należy wtedy podpisać dyspozycję kluczem, czyli podać ścieżkę ( tj. miejsce na dysku gdzie został zapisany klucz) i hasło do klucza prywatnego. Rysunek 74 Klucz z hasłem Jeżeli podczas generacji klucza, Klient wybrał opcję klucza bez hasła, formatka wprowadzania klucza będzie składała się jedynie ze ścieżki do klucza, którą należy zatwierdzić Rysunek 75 Klucz bez hasła Po tej operacji następuje przesłanie zlecenia na GPW. Do obsługi zleceń dostępne są następujące przyciski funkcyjne: Dodaj powoduje zapisanie zlecenia bez wysyłania na giełdę Dodaj i wyślij - powoduje zapisanie zlecenia i wysyłanie na giełdę Za kwotę umożliwia wpisanie odpowiedniej kwoty na kupno lub sprzedaż papieru Wyślij zaznaczone wysyła na giełdę jedynie zlecenia zaznaczone w oknie zleceń. Aby zaznaczyć zlecenie, należy w oknie zleceń zaznaczyć przycisk w pierwszej od lewej kolumnie Strona 53 / 107

54 opisanej jako * Modyfikuj powoduje przepisanie parametrów zlecenia do formularza. Po modyfikacji dozwolonych parametrów naciśnięcie przycisku Zatwierdź powoduje wysłanie modyfikacji zlecenia do systemu. Anuluj powoduje wysłanie anulacji do systemu giełdowego. W celu anulowania wybranego zlecenia. Opcjonalnie może być wyświetlony komunikat Anulowanie zlecenia - potwierdzenie' Anulowanie zlecenia potwierdzone jest zmianą statusu i koloru zlecenia w tabelce aktywnych zleceń. Odśwież powoduje zaktualizowanie danych widocznych na ekranie Drukuj zaznaczone sporządza wydruk zaznaczonych zleceń. Aby zaznaczyć zlecenie, należy w oknie zleceń zaznaczyć przycisk w pierwszej od lewej kolumnie opisanej jako * Drukuj sporządza wydruk wszystkich zleceń widocznych w oknie zleceń. Stan konta Gdy użytkownik chce sprawdzić stan konta na rachunku inwestycyjnym, wówczas poprzez menu Rachunek należy uruchomić funkcję Stan konta. Na ekranie pojawi się okno Stan konta:... z numerem wybranego rachunku. Rysunek 76 Stan konta Wyciąg pokazuje stan konta gotówkowego oraz stan konta papierów wartościowych. W miarę składania i realizowania zleceń na giełdzie, wyciąg z konta będzie pokazywał dokonane transakcje. Wprowadzona jest opcja, która daje możliwość sortowania wg kolumn stanu konta, pomijając przy tym ostatnią kolumnę RAZEM. Aby uaktualnić wyciąg należy wywołać funkcję Odśwież z menu Sidoma. Górna część ekranu zawiera przewijaną tablicę, w której pokazane są posiadane papiery. Kolumny tablicy można rozszerzać bądź zwężać, ustawiając się w pozycji nagłówka tablicy i przeciągając myszą. Pola tablicy: R.P. Nazwa PW Saldo Blokowane Blokowane Inne Rodzaj papieru np. A - akcja, O - obligacja Nazwa papieru wartościowego Saldo konta operacyjnego. Papiery blokowane pod zlecenia. Papiery blokowane pod zlecenia w rejestrze sesji. Strona 54 / 107

55 Pożyczone Zastaw Własne Niepotwierdzone Cena Waluta Wartość (PLN) Koszt (PLN) Zysk (PLN) Papiery pożyczone. Papiery zastawione. Papiery własne. Papiery w trakcie potwierdzania u sponsora emisji. Cena papieru. Symbol waluty Wartość papieru na koncie w złotówkach Koszt zakupu papierów liczony po cenie średniej Koszt = Wartość obecna papieru Koszt zakupu papierów Dolna część ekranu zawiera stan konta gotówkowego klienta w postaci tabeli i obejmuje następujące pozycje: Środki pieniężne Przyszłe Należności Kupno na pełną płatność Stany gotówkowe kont podstawowych. Stany gotówkowe należności klientów w dniu rozliczania KDPW. Kupno papierów wartościowych za środki posiadane na koncie Limit należności klienta Stan środków zablokowanych z ustalonego limitu zadłużenia Papiery bez dep. IP Stan papierów bez depozytu na instrumenty pochodne W przypadku podpisanej umowy na derywaty na dole ekranu pojawią się pola: Depozyt IP: Gotówka blokowana pod Instrumenty Pochodne. Depozyt IP w DM: Gotówka blokowana pod Instrumenty Pochodne w Domu Maklerskim. Depozyt IP w IRIP Gotówka blokowana pod Instrumenty Pochodne w Izbie Rozliczeniowej Instrumentów Pochodnych. Zyski/Straty: Zyski i Straty z Instrumentów Pochodnych. Kolorową czcionką podana jest wartość portfela razem oraz w rozbiciu na gotówkę i papiery. Naciśnięcie przycisku Należności zobowiązania wyświetla okno Należności - zobowiązania. Naciśnięcie przycisku Gotówka do wypłaty wyświetla okno z informacją o stanie środków do wypłacenia na daną chwilę. Rysunek 77 Gotówka do wypłaty Strona 55 / 107

56 Zlecenia specjalne Dom Maklerski ING jako pierwszy i jedyny dom maklerski w Polsce, udostępnił w swoim systemie transakcyjnym, bez dodatkowych opłat, nowe zaawansowane typy zautomatyzowanych zleceń, do których zaliczamy: OTO (jedno zlecenie uruchamia drugie), OCO (jedno anuluje drugie) Trailing stop (zlecenie ze stopem kroczącym), Zlecenia specjalne można składać na: wszystkie kontrakty terminowe; akcje z rynku głównego i New Connect, prawa do akcji oraz prawa poboru; Unikalne rozwiązanie, polegające na umieszczeniu zleceń na serwerach Domu Maklerskiego ING sprawia, że po złożeniu zlecenia inwestor może wyłączyć swój komputer, a system automatycznie po spełnieniu zadanego warunku wykona odpowiednie działanie np. po przekroczeniu określonej ceny wyśle zlecenia na GPW, zmodyfikuje limit lub po realizacji jednego zlecenia wyśle na giełdę drugie zlecenie, lub je anuluje. Korzystając ze zleceń specjalnych inwestor otrzymuje: Możliwość automatyzacji własnej strategii inwestycyjnej, dzięki określeniu z góry warunków realizacji osiągniętego zysku, lub akceptowanej straty i automatycznego wykonania zlecenia zgodnie z założonym planem przydatne szczególnie wtedy, gdy inwestor nie ma dostępu do komputera, Możliwość zwiększenia generowanych zysków dzięki automatyzacji strategii inwestycyjnych i ich realizacji nawet bez dostępu do komputera, Brak konieczności ciągłej obserwacji rynku giełdowego, czyli znaczna oszczędność czasu, ponieważ system sam śledzi rynek, a dzięki temu inwestowanie staje się prostsze, Możliwość stosowania nowych strategii inwestycyjnych, do tej pory niedostępnych w Polsce, umożliwiających lepsze zarządzanie kapitałem i znacznie ułatwiających inwestowanie. Zlecenia OTO (Jedno uruchamia drugie) Sposób działania OTO jest zleceniem specjalnym w skład którego wchodzą dwa powiązane ze sobą zlecenia. Jeżeli zlecenie podstawowe zostanie zrealizowane w całości, wtedy zlecenie podrzędne zostanie aktywowane i wysłane z systemu DM na GPW. Przykład strategii inwestycyjnej Klient składa zlecenie otwarcia pozycji (zlecenie podstawowe) i od razu zlecenie zamykające (zlecenie podrzędne). Miejsce przechowywania zlecenia Zlecenie podstawowe jest wysyłane na giełdę natychmiast; zlecenie powiązane (podrzędne) jest przechowywane na serwerach DM do momentu całkowitej realizacji zlecenia podstawowego i dopiero wtedy zostaje aktywowane. Dzięki temu po złożeniu zlecenia Klient może wyłączyć komputer a zlecenie po spełnieniu warunku zostanie automatycznie przetworzone. Możliwe limity zlecenia Dowolne, zgodne z warunkami giełdowymi. Warunek aktywacji zlecenia Zlecenie podstawowe jest od razu aktywowane. Zlecenie podrzędne jest aktywowane niezwłocznie po całkowitej realizacji zlecenia podstawowego. Strona 56 / 107

57 Ważność zlecenia Zlecenie jest ważne zgodnie z dyspozycją Klienta. Obowiązuje jeden termin ważności, taki sam dla obu zleceń powiązanych. Zlecenie z limitem PKC, PCR, PCRO po aktywacji wysyłane jest na giełdę z terminem ważności tylko na bieżącą sesję. Anulata zleceń Anulowanie dowolnego z dwóch zleceń powoduje automatyczną anulatę drugiego zlecenia powiązanego. Modyfikacja zleceń Zlecenie podstawowe nie może być modyfikowane. Zlecenie powiązane (podrzędne) może zostać zmodyfikowane dopiero, gdy jest już aktywne. Uwaga. Aktywowane zlecenie podrzędne nie musi zostać zrealizowane. Zlecenie aktywowane jest w momencie całkowitej realizacji zlecenia podstawowego i zostaje wprowadzone do arkusza giełdowego ze swoim limitem. Na rynku może być taka sytuacja, że kurs zlecenia może już nie być dostępny na rynku i do wygaśnięcia terminu ważności zlecenia nie zostanie osiągnięty. Formatka wprowadzania zlecenia OTO Zlecenie podstawowe po wysłaniu zlecenia specjalnego OTO, zlecenie podstawowe zostaje wysłane na GPW. Po całkowitej realizacji zlecenia podstawowego, zlecenie podrzędne zostaje aktywowane i wysłane na GPW. Strona 57 / 107

58 Zlecenie podrzędne zlecenie podrzędne oczekuje w systemie DM na całkowitą realizację zlecenia podstawowego. Po całkowitej realizacji zlecenia podstawowego, zlecenie podrzędne zostaje aktywowane i wysłane na GPW. Papier - w pole papier należy wpisać nazwę skróconą instrumentu, który chcemy kupić lub sprzedać. Jeżeli nie znamy nazwy skróconej, możemy skorzystać z pomocy wpisując pierwsze litery nazwy, a następnie rozwijając listę wybrać instrument z listy. Rynek - pole po wpisaniu instrumentu wypełnianie automatycznie. Kierunek - Kupno/Sprzedaż. Ilość - wpisywana ilość instrumentu. Typ limitu - lista rozwijalna z której Klient wybiera jedną z opcji: limit, PKC, PCRO, PCR. Limit - jeżeli wybrany został typ "limit", pole jest aktywne i Klient wpisuje limit zlecenia. Zal% - dla kontraktów terminowych pole nieaktywne tzn. Klient składa zlecenie zawsze z pełnym pokryciem. W przypadku zlecenia zakupu akcji Klient korzystający z usługi odroczonej płatności może wybrać z rozwijanej listy inną wartość odpowiadającą usłudze z której korzysta. Stop - w pole wpisywany jest limit aktywacji zlecenia stop. WMin - w pole wpisywana jest wielkość minimalna zlecenia. WUJ - w pole wpisywana jest wielkość ujawniania zlecenia. Ważność domyślnie system ustawia ważność zlecenia na jedną sesję; Klient może wybrać inny zakres. Obowiązuje jeden termin ważności, taki sam dla obu zleceń powiązanych. Zlecenie z limitem PKC, PCR, PCRO po aktywacji wysyłane jest na giełdę z terminem ważności tylko na bieżącą sesję. Za kwotę - wywołuje dodatkowe okno w którym wpisujemy kwotę za którą chcemy dokonać zakupu. System automatycznie przelicza ilość instrumentów i przenosi do formatki zlecenia. Dodaj i wyślij do biura maklerskiego przycisk aktywny tylko jeżeli Klient potwierdzi że zapoznał się z Opisem ryzyk i je akceptuje. Warunki działań i opis ryzyk po kliknięciu w przycisk ukaże się szczegółowy opis działania zleceń specjalnych oraz opis ryzyk z nimi związanych. Zlecenia OCO (Jedno anuluje drugie) Sposób działania OCO jest zleceniem specjalnym w skład którego wchodzą dwa powiązane ze sobą zlecenia. Jeżeli dla jednego ze zleceń (któregokolwiek z dwóch) limit aktywacji zostanie osiągnięty, zostanie ono aktywowane i wysłane przez system DM na GPW natomiast drugie ze zleceń zostanie automatycznie anulowane. Przykładowe strategie inwestycyjne: 1. Otwarcie pozycji krótkiej lub długiej w zależności od tego w jakim kierunku będzie kształtował się kurs, np. po podaniu ważnej informacji; 2. Ochrona otwartej pozycji. Przy otwartej długiej pozycji zostają złożone dwa zlecenia. Pierwsze z nich "stop loss" drugie "take profit". Jeżeli kurs instrumentu spadnie, Klient sprzeda z akceptowaną, ustaloną przez siebie stratą, a zlecenie "take profit" zostanie anulowane. Jeżeli Strona 58 / 107

59 natomiast kurs instrumentu wzrośnie, zlecenie zostanie wysłane po limicie określonym w zleceniu "take profit", a zlecenie "stop loss' zostanie automatycznie anulowane. Miejsce przechowywania zlecenia Zlecenie OCO jest przechowywane na serwerach DM do momentu aktywacji któregoś ze zleceń. Dzięki temu po złożeniu zlecenia Klient może wyłączyć komputer, a zlecenie po spełnieniu warunku zostanie automatycznie przetworzone. Możliwe limity zlecenia Limity zlecenia OCO powinny być limitami cenowymi. Złożenie zlecenia OCO z limitem PKC, PCR, PCRO jest uzasadnione jeżeli zlecenie jest złożone z limitem aktywacji. Warunek aktywacji zlecenia Zlecenie OCO jest aktywowane, gdy kurs ostatniej transakcji osiągnie lub przekroczy limit aktywacji zlecenia. Kolejność aktywacji zleceń Jeżeli w chwili sprawdzania warunków aktywacji, warunek aktywacji zostanie spełniony dla obu powiązanych zleceń - pierwsze zostanie aktywowane "zlecenie pierwsze" - górne w formatce wprowadzania zlecenia OCO. W takim przypadku zlecenie pierwsze zostaje aktywowane, a zlecenie drugie anulowane. Ważność zlecenia Zlecenie jest ważne zgodnie z dyspozycją Klienta. Obowiązuje jeden termin ważności, taki sam dla obu zleceń powiązanych. Zlecenie z limitem PKC, PCR, PCRO po aktywacji wysyłane jest na giełdę z terminem ważności tylko na bieżącą sesję. Anulata zleceń Anulowanie dowolnego z dwóch zleceń powoduje automatyczną anulatę drugiego zlecenia powiązanego. Modyfikacja zleceń Jeżeli zlecenia znajdują się na serwerze DM nie ma możliwości modyfikacji parametrów zleceń powiązanych. Uwaga. Aktywowane zlecenie nie musi zostać zrealizowane. Zlecenie aktywowane jest w momencie osiągnięcia zadanego limitu i jest wprowadzone do arkusza giełdowego ze swoim limitem. Na rynku może być taka sytuacja, że limit zlecenia może już nie być dostępny na rynku i do wygaśnięcia terminu ważności zlecenia nie zostanie osiągnięty. Strona 59 / 107

60 Formatka wprowadzania zlecenia OCO Zlecenie pierwsze po wysłaniu zlecenia specjalnego OCO na serwer DM zlecenie oczekuje na spełnienie warunku aktywacji. Jeżeli warunek zostanie spełniony, zlecenie pierwsze zostanie wysłane na GPW natomiast zlecenie drugie zostanie automatycznie anulowane. Zlecenie drugie po wysłaniu zlecenia specjalnego OCO na serwer DM zlecenie oczekuje na spełnienie warunku aktywacji. Jeżeli waunek zostanie spełniony, zlecenie drugie zostanie wysłane na GPW natomiast zlecenie pierwsze zostanie automatycznie anulowane. Papier - w pole papier należy wpisać nazwę skróconą instrumentu, który chcemy kupić lub sprzedać. Jeżeli nie znamy nazwy skróconej możemy skorzystać z pomocy wpisując pierwsze litery nazwy, a następnie rozwijając listę wybrać instrument z listy. Rynek - pole po wpisaniu instrumentu wypełnianie automatycznie. Kierunek - Kupno/Sprzedaż. Ilość - wpisywana ilość instrumentu. Typ limitu - lista rozwijalna z której użytkownik wybiera jedną z opcji: limit, PKC, PCRO, PCR. Limit - jeżeli wybrany został typ "limit", pole jest aktywne i Klient wpisuje limit zlecenia. Zal% - dla kontraktów terminowych pole nieaktywne tzn. Klient składa zlecenie zawsze z pełnym pokryciem. W przypadku zlecenia zakupu akcji Klient korzystający z usługi odroczonej płatności może wybrać z rozwijanej listy inną wartość odpowiadającą usłudze z której korzysta. Limit aktywacji jest to limit aktywacji zlecenia specjalnego OCO po zaistnieniu którego zlecenie zostanie aktywowane i przesłane na GPW. Strona 60 / 107

61 Stop - w pole wpisywany jest limit aktywacji zlecenia stop. WMin - w pole wpisywana jest wielkość minimalna zlecenia. WUJ - w pole wpisywana jest wielkość ujawniania zlecenia. Ważność domyślnie system ustawia ważność zlecenia na jedną sesję; Klient może wybrać inny zakres. Obowiązuje jeden termin ważności, taki sam dla obu zleceń powiązanych. Zlecenie z limitem PKC, PCR, PCRO po aktywacji wysyłane jest na giełdę z terminem ważności tylko na bieżącą sesję. Za kwotę - wywołuje dodatkowe okno w którym wpisujemy kwotę za którą chcemy dokonać zakupu. System automatycznie przelicza ilość instrumentów i przenosi do formatki zlecenia. Dodaj i wyślij do biura maklerskiego przycisk aktywny tylko jeżeli Klient potwierdzi że zapoznał się z Opisem ryzyk i je akceptuje Warunki działań i opis ryzyk po kliknięciu w przycisk ukaże się szczegółowy opis działania zleceń specjalnych oraz opis ryzyk z nimi związanych. Zlecenie Trailing Stop (Zlecenie ze stopem kroczącym) Sposób działania Klient określa warunek aktywacji zlecenia, jako określoną procentowo, lub kwotowo zmianę kursu w górę (zlecenie kupna) lub w dół (zlecenie sprzedaży) od kursu odniesienia. Gdy kurs papieru zmienia się w kierunku preferowanym przez klienta, system automatycznie modyfikuje limit aktywacji zlecenia zgodnie z warunkiem aktywacji. Dla zlecenia sprzedaży: 1. Gdy kurs papieru rośnie, system podnosi (modyfikuje) limit aktywacji zlecenia do wartości odpowiadającej warunkowi aktywacji wprowadzonemu przez klienta - licząc od kursu maksymalnego (kursu odniesienia) zanotowanego od momentu złożenia przez klienta zlecenia; 2. Gdy kurs papieru spada, limit aktywacji pozostaje na ustalonym wcześniej poziomie. Jeżeli kurs giełdowy spadnie do limitu aktywacji, zlecenie jest aktywowane w systemie i od razu wysyłane na giełdę. Dla zlecenia kupna: sposób działania odwrotny niż dla zlecenia sprzedaży gdzie kursem odniesienia jest kurs minimalny. Przykładowe strategie inwestycyjne: 1. Inwestor składa zlecenie stop loss jeżeli kurs wzrośnie system automatycznie podniesie limit aktywacji zlecenia o parametr określony przez inwestora (stop kroczący); 2. Ochrona przed nadmierną stratą, której wielkość definiuje sam klient, z jednoczesną ochroną osiągniętego zysku; 3. Otwarcie pozycji po korzystnym kursie przy zmianie trendu. Miejsce przechowywania zlecenia Zlecenie typu Trailing Stop jest przechowywane na serwerach DM do momentu aktywacji zlecenia. Dzięki temu po złożeniu zlecenia Klient może wyłączyć komputer, a zlecenie po spełnieniu warunku zostanie automatycznie przetworzone. Możliwe limity zlecenia Strona 61 / 107

62 Zlecenie Trailing Stop jest wysyłane na giełdę tylko i wyłącznie z limitem PKC. Użytkownik może ustalić warunek aktywacji na dwa sposoby. Pierwszy liczony jest jako zmiana w procentach, najmniejsza wartość którą Klient może ustalić to 0,5%. Druga możliwość to zmiana punktowa, dla tego warunku najmniejszą wartość jaką można ustalić to 5 pkt / 5 PLN. Warunek aktywacji zlecenia Zlecenie Trailing Stop jest aktywowane, gdy kurs ostatniej transakcji osiągnie lub przekroczy limit aktywacji zlecenia. Kolejność działania algorytmu sprawdzenia aktywacji i zmiany limitu aktywacji W chwili sprawdzania warunków system DM wpierw sprawdza, czy zaszedł warunek aktywacji. Jeżeli tak - zlecenie zostaje aktywowane. Jeżeli nie - system ustala (modyfikuje) limit aktywacji, o ile zostały ku temu spełnione przesłanki. Ważność zlecenia Zlecenie jest ważne zgodnie z dyspozycją Klienta, z tym, że po aktywacji jest wysyłane na giełdę z terminem ważności tylko na bieżącą sesję. Anulata zleceń Anulowanie zlecenia jest możliwe na każdym etapie do momentu pełnej realizacji zlecenia. Modyfikacja zleceń Zlecenie Trailing Stop nie może być modyfikowane dopóki przechowywane jest i przetwarzane na serwerze DM. Uwaga Aktywowane zlecenie nie musi zostać zrealizowane. Zlecenie aktywowane jest w momencie osiągnięcia zadanego limitu i jest wprowadzone do arkusza giełdowego z limitem PKC, co jednak nie gwarantuje realizacji. Formatka wprowadzania zlecenia Trailing Stop Papier - w pole papier należy wpisać nazwę skróconą instrumentu, który chcemy kupić lub sprzedać. Jeżeli nie znamy nazwy skróconej możemy skorzystać z pomocy wpisując pierwsze litery nazwy, a następnie rozwijając listę wybrać instrument z listy. Rynek - pole po wpisaniu instrumentu wypełnianie automatycznie. Kierunek - Kupno/Sprzedaż Strona 62 / 107

63 Ilość - wpisywana ilość instrumentu. Typ limitu dla zlecenia Trailing Stop pole wypełnianie automatycznie na PKC. Warunek aktywacji z listy rozwijalnej możliwość wyboru: zmiana w procentach lub zmiana w punktach. Zmiana w zależności od wyboru należy wpisać procent lub ilość punktów po przekroczeniu których nastąpi zmiana limitu aktywacji zlecenia. Najmniejszą wartość jaką system przyjmie to dla zmiany procentowej 0,5%, natomiast dla zmiany punktowej 5 punktów. Zal% - dla kontraktów terminowych pole nieaktywne tzn. Klient składa zlecenie zawsze z pełnym pokryciem. W przypadku zlecenia zakupu akcji Klient korzystający z usługi odroczonej płatności może wybrać z rozwijanej listy inną wartość odpowiadającą usłudze z której korzysta. Ważność domyślnie system ustawia ważność zlecenia na jedną sesję, Klient może wybrać inny zakres, z tym, że po aktywacji zlecenie trailing stop jest wysyłane na giełdę z terminem ważności tylko na bieżącą sesję. Za kwotę - wywołuje dodatkowe okno w którym wpisujemy kwotę za którą chcemy dokonać zakupu. System automatycznie przelicza ilość instrumentów i przenosi do formatki zlecenia. Dodaj i wyślij do biura maklerskiego przycisk aktywny tylko jeżeli Klient potwierdzi że zapoznał się z Opisem ryzyk i je akceptuje. Warunki działań i opis ryzyk po kliknięciu w przycisk ukaże się szczegółowy opis działania zleceń specjalnych oraz opis ryzyk z nimi związanych. Koszyki papierów Opcja Koszyki Papierów służy do definiowania własnych koszyków zleceń umożliwiających później łatwiejsze składanie zleceń. Można wprowadzić maksymalnie 25 koszyków. Aby uruchomić tę funkcję należy wywołać z menu Rachunek/Koszyki papierów. Możliwe jest zdefiniowanie dwóch rodzajów koszyków: Ilościowy Udziałowy Koszyki papierów mogą być również zdefiniowane przez ING Securities S.A. Użytkownik nie będzie mógł usunąć ani modyfikować ich składu. Definiowanie koszyka ilościowego polega na podaniu: Nazwy papieru wartościowego (wybór z podpowiedzi) Ilości danego papieru wartościowego Dla koszyków ilościowych można wprowadzić dowolną liczbę papierów wartościowych. Definiowanie koszyka udziałowego polega na podaniu: Nazwy papierów wartościowych Wagi procentowej danego papieru wartościowego w całym koszyku. Dla koszyków udziałowych można wprowadzić dowolną liczbę papierów wartościowych, ale suma wag procentowych musi być równa 100%. Strona 63 / 107

64 W celu utworzenia nowego koszyka należy nacisnąć przycisk Dodaj Rysunek 78 Koszyki papierów Następnie należy podać nazwę i wybrać rodzaj koszyka ilościowy/ważony Rysunek 79 Wybór nazwy i rodzaju koszyka Strona 64 / 107

65 W okienku Zawartość koszyka w dolnej części okna, aby dodać nowy papier, należy dwa razy kliknąć lewym przyciskiem myszki w puste pole w kolumnie Nazwa i podać nazwę papieru. W drugiej kolumnie należy podać ilość lub udział papieru w koszyku w zależności od wybranego rodzaju koszyka. Po zakończeniu dobierania należy kliknąć w przycisk Zapisz zawartość koszyka. Rysunek 80 Dodanie papierów do koszyka Strona 65 / 107

66 Zlecenia koszykowe Opcja Zlecenia koszykowe służy do składania zleceń na podstawie zdefiniowanych koszyków. Zakupienie wcześniej zdefiniowanego koszyka ilościowego spowoduje zakup papierów, które należały do tego koszyka. Ilość zakupionych papierów odpowiada ilości papierów w koszyku. Oznacza to, że zakupienie 3 takich samych koszyków spowoduje zakup papierów należących do tego koszyka w ilości 3 razy większej niż przypada na jeden koszyk. Przykładowo, jeżeli koszyk zawiera 3 sztuki papieru A i 5 sztuk papieru B, to zakup 3 koszyków spowoduje zakup 9 sztuk papieru A (3x3) i zakup 15 sztuk papieru B (3x5). W przypadku koszyka udziałowego należy wprowadzić kwotę, za jaką chce się nabyć koszyk. Po wprowadzeniu zlecenia koszykowego udziałowego, zostaną zakupione papiery z tego koszyka w ilościach odpowiadających wcześniej ustalonym wagom. Przykładowo, jeżeli w koszyku udziałowym papier A ma przypisaną wagę 40%, a papier B 60%, to zakup takiego koszyka za zł spowoduje zakup papieru A za kwotę 4 000zł i zakup papieru B za kwotę 6 000zł. Po wybraniu koszyka i naciśnięciu przycisku Generuj zlecenia należy podać parametry zlecenia, a następnie system generuje zlecenia. Dla koszyka procentowego należy podać maksymalną wartość zleceń w koszyku. Zlecenia mogą mieć typ: PKC, PCR, PCRO, Najlepsza oferta, 2 najlepsza oferta. Rysunek 81 Generowanie zleceń koszykowych Strona 66 / 107

67 Rysunek 82 Generowanie zleceń koszykowych 2 Przycisk Wyślij zlecenia powoduje uruchomienie procesu wysłania zleceń. Wywołane zostaje okno Zlecenia, gdzie dopisane będą zlecenia z koszyka. Dla każdego zlecenia pojawia się ekran akceptacji zawierające podsumowanie warunków składanego zlecenia. Po zaakceptowaniu wszystkich zleceń przyciskiem OK. wywoływany jest ekran podpisu dyspozycji kluczem, czyli podaniu ścieżki i hasła do klucza prywatnego. Każde zlecenie zostaje podpisywane kluczem prywatnym, natomiast klient tylko raz wskazuje ścieżkę do klucza oraz hasło do klucza. Na zakończenie zlecenia z koszyka pojawiają się w zestawieniu zleceń w ekranie Zlecenia dzisiaj, gotowe do dalszej obróbki. Historia zleceń Funkcja Historia zleceń umożliwia przeglądanie zleceń w dowolnym przedziale czasowym. Gdy użytkownik chce zobaczyć zlecenia, które zostały złożone w określonym przedziale czasowym, należy wybrać z menu Rachunek funkcję Historia zleceń. Na ekranie pokazuje się okienko z podanym przedziałem czasowym, obejmującym bieżący dzień. Rysunek 83 Historia zleceń Wywołanie funkcji Wykonaj spowoduje wyświetlenie tablicy zawierającej zlecenia złożone w danym dniu. Strona 67 / 107

68 Aby zobaczyć zlecenia z innego przedziału czasowego, należy wpisać w pola Zlecenia złożone od i Zlecenia złożone do datę i ewentualnie czas, określający przedział czasowy Następnie należy wywołać funkcję Wykonaj. Wyświetli się wtedy tabela ze zleceniami z podanego przedziału czasowego, zawierająca informacje o składanych zleceniach, o zleceniach anulowanych, jak też informacje o realizacji zleceń. Pola tabeli: Rysunek 84 Historia zleceń Lp Nr rachunku Nr pok Nr zlec Data Data anulaty Papier K/S Ilość WMin WUJ Stop Limit Wykonanie Śr. cena wyk. Ilość anul Ter. od Ter. do Przyjął Warunek Rodzaj Nr oferty Liczba porządkowa Numer rachunku klienta Oznaczenie miejsca przyjęcia zlecenia Numer zlecenia, nadawany przez system w momencie składania zlecenia Data i czas przyjęcia zlecenia Data anulowania zlecenia Nazwa papieru, na który jest wystawione zlecenie K kupno, S sprzedaż, MK zlecenie modyfikowane kupna, MS zlecenie modyfikowane sprzedaży Ilość papierów przeznaczonych do obrotu Minimalna wielkość transakcji (pole jest aktywne, gdy Warset=T) Ujawniona wielkość zlecenia (pole jest aktywne, gdy Warset=T) Limit aktywizacji zlecenia, podawany dodatkowo oprócz limitu zwykłego. Maksymalna cena zakupu lub minimalna cena sprzedaży. Limit = 0, oznacza kupno lub sprzedaż Po Każdej Cenie Ilość zakupionych lub sprzedanych papierów do chwili obecnej. Wykonanie może być mniejsze lub równe ilości. Średnia cena wykonania Ilość papierów anulowana Data sesji giełdowej, od której aktywne jest dane zlecenie Data sesji giełdowej, na której ostatni raz może być aktywne dane zlecenie Identyfikator przyjmującego zlecenie Warunek Sposób przyjęcia zlecenia N Biuro, T Telefon, I Internet Numer oferty Strona 68 / 107

69 Tabelę można przewijać, jak również można rozszerzać i zwężać kolumny tablicy rozciągając krawędzie w nagłówku tabeli. Dodatkowo po kliknięciu prawym przyciskiem myszy w nagłówek tabeli pojawi się okno Ustawienia użytkownika. Funkcja ta daje możliwość ukrycia zbędnych pól. Po wywołaniu funkcji Odśwież z menu Sidoma, przywracany jest początkowy ekran, na którym można zmienić okres, za który ma być uzyskana lista zleceń. Funkcja Drukuj z menu Sidoma umożliwia wydrukowanie zleceń. Historia transakcji Dla uzyskania wykazu transakcji dokonanych na rachunku, należy wybrać funkcję Historia transakcji z menu Rachunek. Na ekranie pojawi się okno Transakcje dla rachunku z podanym przedziałem czasowym, obejmującym bieżący dzień. Rysunek 85 Historia transakcji Wywołanie funkcji Wykonaj spowoduje wyświetlenie tablicy zawierającej listę transakcji zawartych w danym dniu. Jeśli użytkownik chce uzyskać transakcje z innego przedziału czasowego, wówczas należy wpisać w pola Transakcje zawarte od i Transakcje zawarte do datę i ewentualnie czas, określający odpowiedni przedział. Dodatkowo można uzyskać transakcje na jeden konkretny papier i kierunek, wówczas należy również wypełnić Nazwa skrócona i K/S ( wstawienie w tych pozycjach znaku % wyświetli listę wszystkich zawartych transakcji w danym okresie). Następnie należy wywołać funkcję Wykonaj. Wyświetlona zostanie wówczas tabela zawierająca listę transakcji z podanego przedziału czasowego. Kolumny tabeli mogą być dowolnie rozszerzane bądź zwężane, przez ustawienie się w pozycji nagłówka i przeciągnięcie myszą. Dodatkowo po kliknięciu prawym przyciskiem myszy w nagłówek tabeli pojawi się okno Ustawienia użytkownika. Funkcja ta daje możliwość ukrycia zbędnych pól. Pola tabeli dotyczącej transakcji: Lp Czas Nr rachunku Liczba porządkowa kolejnej transakcji Data i czas zawarcia transakcji Numer rachunku klienta Strona 69 / 107

70 Nr zlecenia K/S Kod papieru Nazwa papieru Ilość Kurs Prowizja Brutto Netto Nr transakcji Numer zlecenia nadawany przez system w momencie składania zlecenia K kupno, S sprzedaż Kod papieru, którego dotyczy transakcja Skrócona nazwa papieru Ilość papieru uczestnicząca w transakcji Kurs po jakim dokonano operacji Kwota prowizji Wartość transakcji brutto, z uwzględnieniem prowizji Wartość transakcji netto Numer transakcji Tabelę można przewijać, jak również można rozszerzać i zwężać kolumny tablicy rozciągając krawędzie w nagłówku tablicy. Dodatkowo po kliknięciu prawym przyciskiem myszy w nagłówek tabeli się okno Ustawienia użytkownika. Funkcja ta daje możliwość ukrycia zbędnych pól i opisana jest na stronie 5 Na dole pod tablicą znajdują się wyliczone kwoty uzyskane z tych transakcji suma kupna, suma sprzedaży i suma prowizji. Po wywołaniu funkcji Odśwież z menu Sidoma, przywracany jest początkowy ekran, na którym można zmienić okres, za który ma zostać uzyskana listę transakcji. Funkcja Drukuj z menu Sidoma umożliwia wydrukowanie transakcji. Historia rachunku Poprzez menu Rachunek uruchamia się funkcję Historia rachunku. Funkcja ta udostępnia dane o rachunku aktualnie aktywnym. Na ekranie pojawi się okno, zawierające parametry selekcji, które można podać w celu wybrania odpowiednich informacji. Strona 70 / 107

71 Rysunek 86 Historia rachunku Znaczenie parametrów: Na Rachunku W okresie od do Na papierach Na gotówce W pole to wpisuje się automatycznie numer aktywnego rachunku. W pole to należy wpisać datę (ew. i czas), od której mają zostać wyświetlone operacje. W pole to należy wpisać datę (ew. i czas), ograniczającą okres, za który mają zostać wyświetlone operacje. Parametr ten może przyjmować wartość T lub N (T jeśli mają być uzyskane operacje dotyczące papierów, N jeśli nie mają być uzyskane operacje dot. papierów) Parametr ten może przyjmować wartość T lub N (T jeśli mają być uzyskane operacje dotyczące gotówki, N jeśli nie mają być uzyskane operacje dot. gotówki) W następnym kroku należy wywołać funkcję Wykonaj, zostanie wyświetlony ekran z saldami na rachunku na początek i na koniec okresu, a także historia operacji na rachunku, za okres podany w parametrach selekcji. Rysunek 87 Historia rachunku W okienku Depozyty na początek okresu i Depozyty na koniec okresu znajduje się lista papierów z saldami na koncie zwykłym i blokowanym Strona 71 / 107

72 Znaczenie kolumn w okienku Depozyty...: Lp Kod papieru Nazwa Konto ZW Konto BK Liczba porządkowa Kod papieru wartościowego Nazwa papieru Stan depozytów na koncie zwykłym Stan depozytów na koncie blokowanym W tabeli Operacje gotówkowe wyświetlona zostaje lista operacji dotyczących gotówki (jeśli parametr Na gotówce = T). Kolumny w tabeli Operacje gotówkowe: Lp Waluta Data Opis Kwota ZW Saldo ZW Kwota BK Saldo BK Dokument Liczba porządkowa operacji Kod waluty Data operacji Opis transakcji Kwota operacji na koncie zwykłym Saldo po wykonaniu operacji na koncie zwykłym Kwota operacji na koncie blokowanym Saldo po wykonaniu operacji na koncie blokowanym Rodzaj dokumentu W tabeli Operacje na papierach wyświetlona zostaje lista operacji dotyczących papierów (jeśli parametr Na papierach = T). Kolumny w tabeli Operacje na papierach: Lp Data Opis Ilość ZW Saldo ZW Ilość BK Saldo BK Dokument Liczba porządkowa operacji Data operacji Opis transakcji Ilość papierów na koncie zwykłym Saldo papierów na koncie zwykłym Ilość papierów na koncie blokowanym Saldo papierów na koncie blokowanym Rodzaj dokumentu Strona 72 / 107

73 Wywołanie funkcji Drukuj przywołuje okienko z wyborem wydruku tekstowego lub graficznego, a następnie przeglądarkę z przygotowanym wydrukiem historii rachunku za wybrany okres, który można następnie wydrukować. Po wywołaniu funkcji Odśwież, następuje powrót do początkowego okna, gdzie można dokonać zmiany ustawienia parametrów i wywołać funkcję Wykonaj. Aby uzyskać historię innego rachunku, należy uaktywnić go, a następnie wywołać funkcję Odśwież i wykonać. Rysunek 88 Druk Historia zleceń modyfikowanych Funkcja Historia zleceń zmodyfikowanych służy do przeglądania i sprawdzania wszystkich etapów modyfikacji zleceń w podanym przedziale czasowym. Gdy użytkownik chce zobaczyć zlecenia, które zostały złożone w określonym przedziale czasowym, należy wybrać z menu Rachunek funkcję Historia zleceń modyfikowanych. Na ekranie pokazuje się okienko z podanym przedziałem czasowym, obejmującym bieżący dzień. Rysunek 89 Historia zleceń modyfikowanych Wywołanie funkcji Wykonaj spowoduje wyświetlenie tablicy zawierającej zlecenia złożone w danym dniu. Aby wyświetlić zlecenia z innego przedziału czasowego, należy wpisać w pola Zlecenia złożone od i Zlecenia złożone do datę i ewentualnie czas, określający interesujący nas przedział czasowy. Następnie należy wywołać funkcję Wykonaj. Zostanie wyświetlona tablica ze zleceniami z podanego przedziału czasowego, zawierającą informacje o składanych zleceniach, o zleceniach anulowanych, jak też informacje o realizacji zleceń. Strona 73 / 107

74 Rysunek 90 Historia zleceń modyfikowanych Pola tablicy: Lp Nr rachunku Nr pok Nr zlec Data Data anulaty Papier K/S Ilość WMin WUJ Stop Limit Wykonanie Ilość anul Ter. od Ter. do Przyjął Liczba porządkowa Numer rachunku klienta Oznaczenie miejsca przyjęcia zlecenia Numer zlecenia, nadawany przez system w momencie składania zlecenia Data i czas przyjęcia zlecenia Data anulowania zlecenia Nazwa papieru, na który jest wystawione zlecenie K kupno, S sprzedaż, MK zlecenie zmodyfikowane kupna, MS zlecenie zmodyfikowane sprzedaży Ilość papierów przeznaczonych do obrotu Minimalna wielkość transakcji (pole jest aktywne, gdy Warset=T) Ujawniona wielkość zlecenia (pole jest aktywne, gdy Warset=T) Limit aktywizacji zlecenia, podawany dodatkowo oprócz limitu zwykłego. Maksymalna cena zakupu lub minimalna cena sprzedaży. Ilość zakupionych lub sprzedanych papierów do chwili obecnej. Wykonanie może być mniejsze lub równe ilości. Ilość papierów anulowana Data sesji giełdowej, od której oferowane jest dane zlecenie Data sesji giełdowej, na której ostatni raz może być zaoferowane dane zlecenie Identyfikator przyjmującego zlecenie Funkcja Drukuj powoduje wydrukowanie zestawienia wybranych zleceń modyfikowanych. Po wywołaniu funkcji Odśwież z menu Sidoma, przywracany jest początkowy ekran, na którym można zmienić okres, za który ma zostać uzyskana lista zleceń modyfikowanych Zlecenia odrzucone Opcja Rachunek/Zlecenia odrzucone umożliwia wyświetlenie odrzuconych zleceń, w dowolnym przedziale czasowym. Po wywołaniu opcji na ekranie pojawi się okno z podanym przedziałem czasowym, obejmującym bieżący dzień. Strona 74 / 107

75 Rysunek 91 Zlecenia odrzucone Wywołanie funkcji Wykonaj spowoduje wyświetlenie tablicy zawierającej listę zleceń odrzuconych w danym dniu. Rysunek 92 Zlecenia odrzucone Aby zobaczyć zlecenia z innego przedziału czasowego, należy wpisać w pola Zlecenia złożone od i Zlecenia złożone do datę i ewentualnie czas, określający wybrany przedział. Następnie należy wywołać funkcję Wykonaj. Zostanie wyświetlona tablica ze zleceniami odrzuconymi w podanym przedziale czasowym. Pola tablicy: Lp Nr rachunku Nr Pok Nr zlec Data Papier K/S Ilość Limit Liczba porządkowa Numer rachunku klienta Oznaczenie miejsca przyjęcia zlecenia Numer zlecenia, nadawany przez system w momencie składania zlecenia Data i czas składania zlecenia Nazwa papieru, na który było składane zlecenie K - kupno, S - sprzedaż Ilość papierów na zleceniu Maksymalna cena zakupu lub minimalna cena sprzedaży. Strona 75 / 107

76 Uwagi Ter. od Ter. do Uwagi o przyczynie odrzucenia zlecenia Data sesji giełdowej, od której oferowane było dane zlecenie Data sesji giełdowej, na której ostatni raz mogło być zaoferowane dane zlecenie Funkcja Drukuj powoduje wydrukowanie raportu odrzuconych zleceń. Funkcja Odśwież powoduje powrót do początkowego okna, w którym można dokonać zmiany okresu, za który ma być uzyskana lista zleceń odrzuconych. Strona 76 / 107

77 Należności zobowiązania Opcja umożliwia wyświetlenie zestawienia należności, zobowiązań, środków pieniężnych na poszczególne dni rozliczenia na rachunku oraz zawartych transakcje. W celu uruchomienia funkcji, należy wywołać z menu Rachunek/Należności - Zobowiązania. Na ekranie pojawi się następujące okno: Rysunek 93 Należności Zobowiązania Część pierwsza: Należności, zobowiązania, środki pieniężne Dzień rozliczenia Sytuacja na środkach finansowych w poszczególnych dniach rozliczeniowych Należności Należności ze zrealizowanych transakcji sprzedaży na zakończenie dnia po rozliczeniu sesji Zobowiązania Zobowiązania z tytułu zrealizowanych transakcji na zakończenie dnia po rozliczeniu sesji Nal zob Bilans kwot należności i zobowiązań na zakończenie dnia po rozliczeniu sesji Blokow inne Należności ze zrealizowanych sprzedaży zablokowane z tytułu złożonych a nie zrealizowanych zleceń kupna Stan got Stan środków pieniężnych na zakończenie poszczególnych dni po rozliczeniu sesji, uwzględniający poprzednie wartości Część druga: Transakcje Nr zlec Numer zrealizowanego zlecenia Kod pap Kod ISIN papieru wartościowego będącego przedmiotem transakcji Kier Kierunek transakcji Odr Informacja czy transakcja była realizowana z odroczeniem płatności: N nie, P tak Wart. trans Wartość transakcji (z uwzględnieniem prowizji) +/- gotówka Informacja o wysokości kwoty zablokowanej/doksięgowanej z/na gotówki do dyspozycji +/- należności Informacja o wysokości kwoty zablokowanej/doksięgowanej z/na należności - LNK Informacja o wysokości środków zablokowanych z ustalonego limitu zadłużenia (tylko dla zleceń kupna na odroczoną płatność) Zmiana limitu należności klienta Nr trans Numer transakcji dla danego zlecenia (numer wewnętrzny biura) Prowizja Wysokość prowizji naliczonej dla danej transakcji/zlecenia Strona 77 / 107

78 Dyspozycja zapisu na akcje NE bez pp Funkcja ta umożliwia składanie dyspozycji zapisu na akcje oferowane w ramach pierwszej oferty publicznej. Jest przeznaczona dla klientów internetowych. Po wypełnieniu w celu uruchomienia funkcji, należy z menu wywołać Rachunek/Dyspozycja zapisu na akcje NE bez PP. Na ekranie pojawi się następujące okno: Rysunek 94 Dyspozycja zapisu na akcje NE bez pp W polu numer rachunku pojawia się numer rachunku aktywnego. Jeśli zostanie uaktywniony inny rachunek i wywołana funkcja Odśwież, wówczas w miejsce rachunku zostanie wpisany numer rachunku aktywnego. Na ekranie wyświetlą się również dane właściciela rachunku. Następnie należy wpisać papier. Przy wypełnianiu pola można skorzystać z podpowiedzi. Po ustawieniu się w polu, które ma zostać wypełnione wypełnić należy wcisnąć klawisz F1 Strona 78 / 107

79 Rysunek 95 Dyspozycja zapisu na akcje NE bez pp Zostanie wyświetlona lista, której należy wybrać papier przez dwukrotne kliknięcie w odpowiednią pozycję wyświetlonej listy. Po wypełnieniu pola Papier należy kliknąć przycisk Zatwierdź wybór papieru. Rysunek 96 Dyspozycja zapisu na akcje NE bez pp Strona 79 / 107

80 Wciśnięcie powoduje zatwierdzenie papieru i przejście do etapu, w którym należy wpisać na ile akcji ma być złożone zamówienie. Na ekranie widoczny jest kod papieru, jego skrócona nazwa, oraz posiadana gotówka, a także cena papieru. W przypadku, kiedy cena ta jest mniejsza bądź równa zero, pojawia się miejsce na wpisanie ceny. Na podstawie wpisanej ilości oraz ceny, w polu 'Kwota do pobrania z rachunku:' liczona jest w wartość zlecenia. Jest ona automatycznie odświeżana po wyjściu z pola: w przypadku ceny ustalonej z pola 'Liczba zamawianych akcji ne:' w przypadku nieustalonej ceny z pola 'Cena papieru'. Na ekranie dostępny jest przycisk OK. Wciśnięcie powoduje zatwierdzenie parametrów zlecenia i przejście do etapu z akceptacją deklaracji, która jest automatycznie wczytywana z pliku znajdującego się na serwerze. Jest to dokładnie taki sam mechanizm, jak w funkcji 'Zamówienia na akcje NE'. Rysunek 97 Treść dyspozycji zapisu na akcje NE bez pp Na ekranie dostępny jest przycisk Akceptuję powyższe warunki. Wciśnięcie powoduje złożenie zlecenia. Jeśli wszystko wykonane zostało poprawnie zobaczymy komunikat: 'Zlecenie zostało przyjęte'. Gdy zlecenie zostało przyjęte, zostanie automatycznie otwarte okno zleceń, w którym można śledzić stan jego realizacji. Dodatkową weryfikację można prowadzić z poziomu funkcji 'Zlecenia odrzucone'. Strona 80 / 107

81 Przeglądanie zysków IP Okno umożliwia przeglądanie zysków z handlu instrumentami pochodnymi. Po wybraniu tej funkcji należy wpisać datę początkową i końcową okresu, za jaki mają zostać wyświetlone zyski, po czym nacisnąć przycisk Wyświetl. Rysunek 98 Przeglądanie zysków IP Wyświetli się okno zawierające informacje o zyskach/stratach z handlu instrumentami pochodnymi Opis kolumn: Rysunek 99 Przeglądanie zysków IP Strona 81 / 107

82 Nr rachunku NIK Portfel Data CRR/Premia Zysk/Strata Premia Wykonanie Waluta Status Numer rachunku właściciela Numer Identyfikacji Klienta Numer portfela (dwie ostatnie cyfry NIK-u) Data zaksięgowania zysku/straty Zysk/Strata/Premia dot. pozycji Zysk lub strata z pozycji Premia (zobowiązanie z tyt. otwarcia pozycji długiej) Zysk/strata z wykonania (wygaśnięcia) pozycji Kod waluty Status pozycji (/Nierozliczony/T rozliczony/zamknięty Zamówienie na akcje NE Funkcja ta umożliwia składanie zamówień na dodatkowe emisje akcji już notowanych, czyli na tak zwane emisje z prawem poboru. W celu uruchomienia funkcji, należy z menu wywołać Rachunek/Zamówienie na akcje NE. Na ekranie pojawi się następujące okno: Rysunek 100 Zamówienie na akcje NE W polu numer rachunku pojawia się numer rachunku aktywnego. Na ekranie wyświetlą się również dane właściciela rachunku. Należy natomiast wpisać termin i papier. Przy wypełnianiu tych pól można skorzystać z podpowiedzi. Po ustawieniu się w polu, które ma zostać wypełnione należy wcisnąć klawisz F1. Strona 82 / 107

83 Rysunek 101 Zamówienie na akcje NE Zostanie wyświetlona lista, z której należy wybrać papier i termin przez dwukrotne kliknięcie w odpowiednią pozycję wyświetlonej listy. Po wypełnieniu pola Termin, jak też pola Kod prawa poboru. Należy kliknąć w przycisk Zatwierdź wybór pp. Rysunek 102 Zamówienie na akcje NE Strona 83 / 107

84 Pokaże się ekran z danymi dotyczącymi zamawianego papieru, jak też stanu rachunku właściciela. Ponadto wyświetlona zostaje wyliczona maksymalna liczba akcji nowej emisji, jaką można zamówić. Pole to można zmienić i następnie kliknąć przycisk Przelicz. Na ekranie zostaną wyświetlone wielkości po przeliczeniu. Operację przeliczenia można powtórzyć. Jeśli przyjmowane dane są prawidłowe należy kliknąć przycisk OK. Rysunek 103 Zamówienie na akcje NE Strona 84 / 107

85 Zgłoszone zamówienie należy zapisać do bazy danych wskazując przycisk OK. Rysunek 104 Przyjęcie zamówienia Po kliknięciu w przycisk Akceptuję powyższe warunki pokaże się na ekranie komunikat o przyjęciu zamówienia. Można teraz składać następne zamówienie. Wywołanie funkcji Drukuj uruchamia przeglądarkę z przygotowanym wydrukiem zamówienia na akcje nowej emisji, skąd można zamówienie wydrukować. Wywołanie funkcji Odśwież przywołuje ekran początkowy. Strona 85 / 107

86 Przeglądanie zapisów na NE dla rachunku Funkcja Przeglądanie zapisów na NE dla rachunku umożliwia przeglądanie zapisów na nowe emisje dla danego rachunku. Funkcję te można wywołać poprzez menu Rachunek/Przeglądanie zapisów na NE dla rachunku. Na ekranie pojawi się następujące okno: Pola tablicy: Rysunek 105 Przeglądanie zapisów na NE dla rachunku Imię Nazwisko Klasa kl. Kod papieru Ilość Ilość PP Data Termin Wyciąg POK Operator Stan Anulowane Biuro Nr dok Cena Imię klienta Nazwisko klienta Klasa klienta: W właściciel, P -pełnomocnik Kod papieru Liczba zamawianych akcji nowej emisji Liczba blokowanych na rachunku praw poboru w związku ze składanym zapisem Data złożenia zapisu Termin wykonania prawa poboru (składania zapisu): 1 pierwszy termin, 2 drugi termin Typ wyciągu. Dopuszczalne wartości: N, T, Z, A. N Złożenie zamówienia na akcje NE, T Złożone zamówienie na akcje NE zamknięte wyciągiem, Z Otwarcie prawa do NE, A Anulowanie złożonego zamówienia na akcje NE, Oznaczenie miejsca przyjęcia zlecenia zapisu na akcje Wypełnione wpisem internet oznaczającym składanie dyspozycji przez Internet, bądź loginem pracownika, jeżeli dyspozycja składana była osobiście/telefonicznie Domyślnie wartość 0 oznaczająca zarejestrowany zapis W przypadku anulowania zapisu, pojawia się wypełnienie ilością akcji nowej emisji, jaką obejmował odwoływany zapis Brak wypełnienia na etapie składania i przetwarzania dyspozycji Numer dokumentu Cena jednostkowa akcji nowej emisji Strona 86 / 107

87 Po wypełnieniu pola Zapisy złożone w okresie gdzie należy wpisać datę od do odpowiedniego okresu i po naciśnięciu przycisku Wykonaj pojawia się okno z wyszukanymi zapisami na NE dla danego rachunku. Rysunek 106 Przeglądanie zapisów na NE dla rachunku Strona 87 / 107

88 Depozyty IP Funkcja ta jest przeznaczona do wyznaczania aktualnego depozytu IP dla rachunku klienta. Po wywołaniu z menu Rachunek/Depozyty/DepozytyIP, pojawia się okienko z wypełnionymi polami Rysunek 107 Depozyty IP Aby wyznaczyć depozyt wystarczy kliknąć w przycisk OK. Rysunek 108 Depozyty IP Strona 88 / 107

89 Opis kolumn: Depozyt wyzn. W Got. Obliczona wartość Depozytu do pokrycia w gotówce Depozyt Należny Całkowity należny Depozyt (-/+) Zysk/Strata Wysokość osiągniętego do chwili obecnej Zysku/Straty Depozyt Wniesiony Depozyt wniesiony (Dep. w DM + Depozyt w IRIP) W tym w gotówce Depozyt wniesiony: w gotówce (+) w papierach w papierach Wart. Zdepon.Pap. Depozyt IRIP Zabezpieczenie w % Aktualna (zdyskontowana) wartość wszystkich zdeponowanych papierów Depozyt wniesiony do IRIP Zabezpieczenie rachunku IP w % (Depozyt wniesiony / Depozyt należny) Wywołanie funkcji Odśwież przywołuje ekran początkowy. LNK LNK -limit należności klienta określany jest w momencie podpisania umowy o świadczenie usług brokerskich w sprawie składania zleceń nabycia maklerskich instrumentów finansowych bez pełnego pokrycia na rachunku pieniężnym (pokrycie zlecenia na realizację, na którą klient posiada środki pieniężne w wysokości, co najmniej 30% wartości zlecenia). Limit ten będzie przydzielany w momencie składania zlecenia nabycia maklerskich instrumentów finansowych bez pełnego pokrycia na rachunku pieniężnym na okres do rozliczenia transakcji. Pola tabeli: Nr rach Odr proc Maxk Rysunek 109 LNK Numer rachunku Procent odroczonej płatności Maksymalna kwota limitu LNK wykorzystany Limit należności klienta wykorzystany Strona 89 / 107

90 Menu Dyspozycje System transakcyjny Sidoma umożliwia złożenie różnorodnych dyspozycji za pośrednictwem Internetu, bez konieczności udawania się osobiście do Placówki Agencyjnej Banku Śląskiego. Wszystkie opisane poniżej funkcje wywołuje się z menu Dyspozycje. Przelew gotówki Przelew środków pieniężnych jest możliwy jedynie na jeden z trzech wcześniej określonych w Umowie rachunków bankowych, tzw. ROR. Użytkownik wybiera z listy rachunek, na jaki mają być przelane środki i wpisuje kwotę przelewu. W oknie Przelewu można sprawdzić bieżące rozliczenia gotówkowe oraz wysokość wolnych środków pieniężnych odpowiadającą właściwej pozycji na wyciągu. Rysunek 110 Przelew gotówki na konto bankowe, na inny rachunek w DM Rysunek 111 Przelew gotówki na konto bankowe Kliknięcie w przycisk Wypłać inicjuje proces złożenia dyspozycji, który wykonany jest w czterech krokach. Ostatni krok kończy komunikat >>Dyspozycja przyjęta. Kasa 80<<Aktywny rachunek zostaje w tym momencie pomniejszony o kwotę zadysponowanego przelewu. Strona 90 / 107

91 Środki pieniężne są blokowane natychmiast po złożeniu dyspozycji przelewu, dyspozycje zaś realizowane są w ciągu dnia o następujących godzinach: o 8:00, 11:30, 13:00, oraz 18:00. Jeżeli rachunek bankowy znajduje się w ING Banku Śląskim, środki pieniężne dostępne będą jeszcze tego samego dnia. Jeżeli przelew został wystawiony na inny bank to czas ten wydłuży się o czas transferu pieniędzy między bankami. Dyspozycja taka zrealizowana będzie pod warunkiem, że w chwili jej złożenia będą na rachunku inwestycyjnym wolne środki pieniężne w wysokości gwarantującej wykonanie dyspozycji przelewu Drugi sposób to dyspozycja przeksięgowania środków pieniężnych na inny internetowy rachunek inwestycyjny w ING Securities S.A.. Przelew jest możliwy, jeśli właścicielem obydwu rachunków jest ta sama osoba. Potwierdzenie dyspozycji skutkuje jej wykonaniem w trybie natychmiastowym tzn., rachunek aktywny zostaje pomniejszony o zadysponowaną kwotę przelewu, a rachunek docelowy zasilony w tym samym czasie. Strona 91 / 107

92 Dyspozycja blokady SidomaOnLine umożliwia złożenie dyspozycji związanych z blokadą rachunku. Możliwe jest: blokada i odblokowanie papierów wartościowych pod zabezpieczenie na otwieranych pozycjach na prawach pochodnych, zablokowanie posiadanych papierów wartościowych i wystawienie świadectwa depozytowego na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, blokada oraz wydanie zaświadczenia o blokadzie na papierach wartościowych lub gotówce, wydanie świadectwa depozytowego. Sporządzone zaświadczenie jest przesyłane w zależności od wybranej przez użytkownika opcji na jego adres korespondencyjny lub do siedziby spółki. Rysunek 112 Dyspozycja blokady wybór rodzaju blokady Strona 92 / 107

93 Rysunek 113 Dyspozycja blokady Wydanie świadectwa depozytowego Po wypełnieniu dyspozycji blokady kliknięcie w przycisk Zapisz inicjuje proces złożenia dyspozycji. Dyspozycja nadania NIK Chcąc rozpocząć inwestowanie na rynku terminowym konieczne jest posiadanie numeru NIK. System umożliwia zgłoszenie wniosku o nadanie takiego numeru, lub jego zarejestrowanie w ING Securities S.A., jeżeli został nadany przez inny DM. Rysunek 114 Dyspozycja nadania NIK Po nadaniu numeru zostają przygotowane dokumenty związane z otwarciem rachunku na prawa pochodne i przesłane na adres korespondencyjny osoby składającej dyspozycję. Strona 93 / 107

94 Dyspozycja odpowiedzi na wezwanie Kolejną dyspozycją, jaką można złożyć za pośrednictwem Internetu jest możliwość odpowiedzi na publiczne wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji. Na podstawie złożonej dyspozycji zostają zablokowane papiery wartościowe oraz wystawione nieodwołalne zlecenie sprzedaży tych akcji. Wybór papieru objętego wezwaniem Rysunek 115 Dyspozycja odpowiedzi na wezwanie Określenie ilości papierów sprzedawanych w odpowiedzi na wezwanie Rysunek 116 Dyspozycja odpowiedzi na wezwanie Strona 94 / 107

95 Zapis złożonej dyspozycji i akceptacja przedstawionych warunków wezwania Rysunek 117 Złożenie dyspozycji Zatwierdzenie dyspozycji przez pracownika skutkuje pojawieniem się zlecenia sprzedaży Rysunek 118 Złożenie zlecenia w odpowiedzi na wezwanie UWAGA! Zlecenie sprzedaży w odpowiedzi na wezwanie jest nieodwołalne Strona 95 / 107

96 Dyspozycja zmiany danych osobowych Sidoma umożliwia złożenie dyspozycji związanych ze zmianą danych osobowych. Możliwe jest to po otwarciu okienka: Rysunek 119 Dyspozycja zmiany danych osobowych Zmiany danych osobowych dokonuje się klikając w pole Wybierz zmianę. Przy wypełnianiu tego pola można skorzystać z podpowiedzi. Strona 96 / 107

97 Po ustawieniu się w polu, które ma być wypełnione należy wcisnąć klawisz F1 pojawi się lista: adres adres korespondencyjny hasło do składania zleceń telefonicznych telefon kontaktowy komórkowy telefon kontaktowy stacjonarny Rysunek 120 Wybór zmiany Strona 97 / 107

98 Dyspozycja zmiany pakietu Na liście obejmującej wszystkie pakiety usług, podświetlony jest pakiet aktywny, z którego użytkownik aktualnie korzysta. Rysunek 121 Dyspozycja zmiany pakietu Zmiany pakietu dokonuje się klikając w przycisk obok nazwy pakietu docelowego, co skutkuje jego zaznaczeniem. Kliknięcie w przycisk Zapisz u dołu okna oznacza potwierdzenie zapoznania się z treścią oświadczenia i jego akceptację. Wysłanie dyspozycji potwierdza stosowny komunikat. Dyspozycja nie jest przetwarzana automatycznie i będzie oczekiwać na akceptację pracownika Domu Maklerskiego Strona 98 / 107

99 Dyspozycja zmiany prowizji Przy pomocy tej funkcji można złożyć wniosek o ustalenie prowizji indywidualnej. Użytkownik proponuje stawkę, jaką chciałby otrzymać oraz odpowiednio to uzasadnia. Rysunek 122 Dyspozycja zmiany prowizji Wniosek jest analizowany przez pracownika ING Securities S.A. o podjętej decyzji użytkownik jest informowany poprzez otrzymanie informacji w systemie lub na adres . Strona 99 / 107

100 SMS Wysłane Funkcja jest dostępna w menu Dyspozycje/SMS/Wysłane. Dla aktualnie wybranego rachunku umożliwia ono użytkownikowi wyświetlenie wysłanych przez system SMS'ów, wraz z informacją o dacie wysłania, dacie dostarczenia, treści i numerze telefonu, na który została wiadomość wysłana. Użytkownik może wybrać okres, z jakiego mają mu zostać wyświetlone wiadomości spośród standardowych (ostatni tydzień/miesiąc/rok) lub ręcznie wpisując przedział czasowy. Dodatkowo użytkownik informowany jest o liczbie obecnie wyświetlanych wiadomości. Wygląd okna: Rysunek 123 Wysłane powiadomienia SMS Strona 100 / 107

101 Zamawianie SMS Użytkownik ma możliwość sprawdzenia stanu puli wykupionych SMS oraz ewentualnie wykupienia dodatkowych SMS. Obie te czynności umożliwia okienko Konto powiadomień SMS dostępne w menu Dyspozycje/SMS/Zamawianie SMS. Rysunek 124 Pule powiadomień SMS Wyświetlane użytkownikowi są informacje: obecnej liczbie wykupionych SMS minimalnej liczbie SMS, jaką można wykupić pole do wpisania liczby zamawianych SMS koszcie zakupu wybranej ilości SMS dostępnych środkach na koncie data wysłania ostatniego SMS W momencie zamawiania sms - w przypadku niewystarczających środków lub liczby zamawianych SMS mniejszej niż minimalna zamówienie nie jest realizowane, a użytkownikowi wyświetlany jest odpowiedni komunikat, w przeciwnym przypadku pula sms jest zwiększana o żądaną ilość, a rachunek zostaje obciążony wartością równą ilości zamawianych sms * koszt sms ustalony przez administratora. Strona 101 / 107

102 Zamawianie usług informacyjnych Przy pomocy tej funkcji można zamówić dostarczanie informacji przez lub sms. Informacje te dotyczą stanu konta, zleceń oraz informacji rynkowych. Funkcja jest dostępna w menu Dyspozycje/Zamawianie usług informacyjnych. Rysunek 125 Zamawianie usług informacyjnych Strona 102 / 107

103 Badanie wiedzy klienta Zgodnie z dyrektywą MiFID, każdy inwestor chcący składać zlecenia kupna lub sprzedaży praw poboru, powinien zostać przebadany pod kątem adekwatności usługi. Okno badania wygląda następująco: Badanie wiedzy Klienta jest wyświetlane przy pierwszej próbie złożenia zlecenia kupna lub sprzedaży praw poboru. Po zatwierdzeniu badania, przy kolejnych zleceniach badanie nie jest już wyświetlane. Strona 103 / 107

104 Przeglądanie dyspozycji dla rachunku System transakcyjny SidomaOnLine umożliwia złożenie różnorodnych dyspozycji za pośrednictwem internetu, bez konieczności udawania się osobiście do Placówki Agencyjnej Banku Śląskiego Dzięki nowej opcji, w prosty sposób Klienci otrzymują możliwość skontrolowania złożenia dyspozycji oraz jej statusu. Kody statusu oznaczają: A - dyspozycja aktywna, oczekująca na weryfikację; O - dyspozycja odrzucona; Z - dyspozycja zatwierdzona przyjęta do realizacji. Weryfikacja dokonana przez pracownika skutkuje wysłaniem stosownego komunikatu do klienta, informującego o aktualnym statusie dyspozycji. Rysunek 126 Przeglądanie dyspozycji dla rachunku Menu Okna Po wybraniu z menu funkcji Okna otrzymujemy listę wszystkich otwartych okien. Wskazanie na liście wybranego okna, powoduje przywołanie (uaktywnienie) tego właśnie okna. Wskazanie na funkcję Zamknij, powoduje zamknięcie okna, które było aktywne. Strona 104 / 107

M@klernet MOBILE - Instrukcja

M@klernet MOBILE - Instrukcja M@klernet MOBILE - Instrukcja Spis treści I. INFORMACJE OGÓLNE... 2 II. LOGOWANIE... 2 II. MENU... 4 IV. SKŁADANIE, ANULOWANIE, MODYFIKACJA ZLECEŃ... 6 1. Składanie zleceń... 6 2. Modyfikowanie i anulowanie

Bardziej szczegółowo

NOL3. Zarządzanie zleceniami. 1. Transakcyjne funkcjonalności aplikacji NOL3. Biuro Maklerskie Zlecenia

NOL3. Zarządzanie zleceniami. 1. Transakcyjne funkcjonalności aplikacji NOL3. Biuro Maklerskie Zlecenia NOL3 Zarządzanie zleceniami Biuro Maklerskie 1. Transakcyjne funkcjonalności aplikacji NOL3 NOL3 umożliwia składanie zleceń bezpośrednio z aplikacji bez konieczności przechodzenia do bankowości internetowej.

Bardziej szczegółowo

Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje

Centrum Informatyki ZETO S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie Białystok, 29 czerwca 2012 Tytuł dokumentu: Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do

Bardziej szczegółowo

Pulpit Inwestora. Zarządzanie zleceniami. 1. Składanie zleceń. Biuro Maklerskie

Pulpit Inwestora. Zarządzanie zleceniami. 1. Składanie zleceń. Biuro Maklerskie Pulpit Inwestora Zarządzanie zleceniami Biuro Maklerskie 1. Składanie zleceń Aplikacja umożliwia składanie zleceń na kilka sposobów: > poprzez komponent Zlecenia, > poprzez komponent Instrument, > z tabeli

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny Sidoma Wersja 8.0

System Informatyczny Sidoma Wersja 8.0 SIDOMA System Informatyczny Sidoma Wersja 8.0 DOKUMENTACJA SYSTEMU Funkcjonalność dla Klienta Internetowego 1 Spis treści 1. Informacje wstępne... 4 2. Menu Sidoma... 6 2.1. Sidoma... 6 2.1.1. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Informacje Giełdowe w Aplikacji Mobilnej. Instrukcja dla użytkowników z systemem Windows Phone

Informacje Giełdowe w Aplikacji Mobilnej. Instrukcja dla użytkowników z systemem Windows Phone Informacje Giełdowe w Aplikacji Mobilnej Instrukcja dla użytkowników z systemem Windows Phone INFORMACJE GIEŁDOWE INFORMACJE GIEŁDOWE umożliwiają obserwację opóźnionych o co najmniej 15 minut notowań instrumentów

Bardziej szczegółowo

ZALETY APLIKACJI Inwestor mobile

ZALETY APLIKACJI Inwestor mobile ZALETY APLIKACJI Inwestor mobile POZNAJ SERWIS Inwestor mobile Menu Inwestor mobile obejmuje opcje: Stuknięciem składaj zlecenia Stuknięcie w wybrany instrument w notowaniach przygotowuje formatkę zlecenia

Bardziej szczegółowo

SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO

SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO 1. Menu główne... 2 1.1 Logo... 2 1.2 Dane rachunku... 2 1.3 Filtry... 2 1.4 Menu... 2 1.5 Ustawienia... 3 1.6 Pomoc... 6 1.7 Wyloguj... 6 2.

Bardziej szczegółowo

Jakie nowości i udogodnienia niesie za sobą przejście do Sidoma 8, część z tych różnic znajdziecie Państwo w tabeli poniżej.

Jakie nowości i udogodnienia niesie za sobą przejście do Sidoma 8, część z tych różnic znajdziecie Państwo w tabeli poniżej. Instrukcja generowania klucza dostępowego do SidomaOnLine 8 Szanowni Państwo! Przekazujemy nową wersję systemu SidomaOnLine 8. W celu zalogowania się do systemu niezbędny jest nowy klucz dostępu, a niniejsza

Bardziej szczegółowo

ROZPOCZĘCIE PRACY Z PLATFORMĄ INFRONT

ROZPOCZĘCIE PRACY Z PLATFORMĄ INFRONT ROZPOCZĘCIE PRACY Z PLATFORMĄ INFRONT Pierwszym krokiem jest uzyskanie dostępu do danych rynkowych w celu pobrania aktualnych notowań spółek. Możesz to zrobić wybierając opcję Preferencje z menu Narzędzia.

Bardziej szczegółowo

Pulpit Inwestora. Profesjonalne narzędzia. 1. Komponenty prezentujące stan rachunku. Biuro Maklerskie. 1.1. Portfel

Pulpit Inwestora. Profesjonalne narzędzia. 1. Komponenty prezentujące stan rachunku. Biuro Maklerskie. 1.1. Portfel Pulpit Inwestora Profesjonalne narzędzia Biuro Maklerskie 1. Komponenty prezentujące stan rachunku 1.1. Portfel W komponencie Portfel prezentowany jest stan papierów wartościowych na rachunku klienta.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Platformy nszkoła. Panel Ucznia

Instrukcja obsługi Platformy nszkoła. Panel Ucznia Instrukcja obsługi Platformy nszkoła Panel Ucznia Spis Treści I. Rozpoczęcie pracy... 3 Pulpit... 3 Menu Start... 4 Tablica... 4 II. Mój profil... 5 Dane personalne... 5 Adres do korespondencji... 6 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Logowanie... 3 2. Diagnostyka... 4 3. Konfiguracja sterownika... 5 3.1 Konfiguracja sterownika aktualizacja oprogramowania... 5 4.

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO SERWISIE BRe BROKERS Rozdział 8

PRZEWODNIK PO SERWISIE BRe BROKERS Rozdział 8 Spis treści PRZEWODNIK PO SERWISIE BRe BROKERS Rozdział 8 MobiBReBrokers mobilna wersja serwisu BReBrokers 1. Informacja o aplikacji MobiBReBrokers 2. Instalacja 3. Korzystanie z systemu MobiBReBrokers

Bardziej szczegółowo

Informacje Giełdowe w Aplikacji Mobilnej. Instrukcja dla użytkowników

Informacje Giełdowe w Aplikacji Mobilnej. Instrukcja dla użytkowników Informacje Giełdowe w Aplikacji Mobilnej Instrukcja dla użytkowników 2 Informacje giełdowe Informacje giełdowe umożliwiają obserwację opóźnionych o co najmniej 15 minut notowań instrumentów finansowych

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO SERWISIE BRe BROKERS Rozdział 6

PRZEWODNIK PO SERWISIE BRe BROKERS Rozdział 6 PRZEWODNIK PO SERWISIE BRe BROKERS Rozdział 6 Notowania BRE Statica 3 instalacja programu, funkcje dedykowane. Notowania BRE Statica 3 to wszechstronna, łatwa w obsłudze aplikacja, przeznaczona dla osób

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dotycząca generowania klucza dostępowego do Sidoma v8

Instrukcja dotycząca generowania klucza dostępowego do Sidoma v8 Szanowni Państwo! Instrukcja dotycząca generowania klucza dostępowego do Sidoma v8 Przekazujemy nową wersję systemu SidomaOnLine v8. W celu zalogowania się do systemu niezbędny jest nowy klucz dostępu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Supermakler - wersja tabletowa. Unikalne rozwiązania. Warszawa, czerwiec 2015

Supermakler - wersja tabletowa. Unikalne rozwiązania. Warszawa, czerwiec 2015 Warszawa, czerwiec 2015 Formatka szybkich zleceń dotykowe składanie zleceń Aby złożyć zlecenie dotykowo należy wybrać zakładkę Pulpit i dotknąć nazwę wybranej spółki w ekranie notowań Wybranie waloru spowoduje

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków I. OGÓLNA OBSŁUGA GENERATORA WNIOSKÓW Rozpoczynanie pracy z generatorem przez nowych użytkowników Aby skorzystać z Generatora Wniosków należy posiadać konto

Bardziej szczegółowo

Notowania Mobilne wersja Java

Notowania Mobilne wersja Java Notowania Mobilne wersja Java Instrukcja obsługi programu Notowania Mobilne to aplikacja, która pozwala na dostęp do notowań giełdowych w czasie rzeczywistym z każdego miejsca na świecie, gdzie tylko możliwe

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Terminy, alarmy

System Informatyczny CELAB. Terminy, alarmy Instrukcja obsługi programu 2.18. Terminy, alarmy Architektura inter/intranetowa Aktualizowano w dniu: 2007-09-25 System Informatyczny CELAB Terminy, alarmy Spis treści 1. Terminy, alarmy...2 1.1. Termin

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor Strona0 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienić, klikając w ustawienia. Strona1

Bardziej szczegółowo

Sidoma8Online Funkcjonalność dla klienta wersja 1.07

Sidoma8Online Funkcjonalność dla klienta wersja 1.07 Funkcjonalność dla klienta wersja 1.07 Str. 1 / 72 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE WSTĘPNE......4 2. MENU SIDOMA......5 2.1. Logowanie do systemu...5 2.2. Rejestracja...6 2.3. Historia operacji w internecie...21

Bardziej szczegółowo

SYSTEM CYFROWEJ REJESTRACJI PRZEBIEGU ROZPRAW SĄDOWYCH W SĄDACH POWSZECHNYCH INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU RECOURT PLAYER

SYSTEM CYFROWEJ REJESTRACJI PRZEBIEGU ROZPRAW SĄDOWYCH W SĄDACH POWSZECHNYCH INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU RECOURT PLAYER SYSTEM CYFROWEJ REJESTRACJI PRZEBIEGU ROZPRAW SĄDOWYCH W SĄDACH POWSZECHNYCH INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU RECOURT PLAYER Identyfikator: Rodzaj dokumentu: Instrukcja użytkownika programu Recourt Player

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz kalkulacyjny

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Notowaniach Statica mdm 4

Przewodnik po Notowaniach Statica mdm 4 Przewodnik po Notowaniach Statica mdm 4 Notowania Statica mdm 4 to nowa wszechstronna, łatwa w obsłudze aplikacja, przeznaczona dla osób inwestujących na rynkach finansowych. Jej główną funkcją jest wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

PEKAO24MAKLER SERWIS MOBILNY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Cz. II ZLECENIA

PEKAO24MAKLER SERWIS MOBILNY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Cz. II ZLECENIA PEKAO24MAKLER SERWIS MOBILNY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Cz. II ZLECENIA Spis treści: 1. ZLECENIA... 2 1.1. AKCJE, OBLIGACJE i INNE... 2 1.1.1. Definiowanie warunków dodatkowych... 5 1.2. INSTRUMENTY POCHODNE...

Bardziej szczegółowo

1. Pobieranie i instalacja FotoSendera

1. Pobieranie i instalacja FotoSendera Jak zamówić zdjęcia przez FotoSender? Spis treści: 1. Pobieranie i instalacja FotoSendera 2. Logowanie 3. Opis okna programu 4. Tworzenie i wysyłanie zlecenia Krok 1: Wybór zdjęć Krok 2: Podsumowanie zlecenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego 1 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 2 I WSTĘP... 3 II OPIS FUNKCJONALNOŚCI... 3 1. LOGOWANIE DO SERWISU INTERNETOWEGO... 3 1.1 Reguły bezpieczeństwa... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczny Urząd Podawczy Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 1. MOŻLIWOŚCI Moduł Ofertowanie jest przeznaczony do programu Symfonia Handel Forte. Jego zadaniem jest wspomaganie działania pracowników firmy w przygotowywaniu

Bardziej szczegółowo

Obsługa Panelu Menadżera

Obsługa Panelu Menadżera Obsługa Panelu Menadżera Wersja 3.59.305 4.04.2013 r. Panel Menadżera pozwala na dostęp do wybranych informacji systemu Streamsoft Prestiż, poprzez przeglądarkę internetową. Ponadto panel ten można obsługiwać

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET. LOGOWANIE. AUTORYZACJA ZLECENIA. NOWY KLUCZ. PRZELEWY 5. ZLECENIA STAŁE 6. MODUŁ PRAWNY 7. DOSTĘP DO DEALINGNET 8. CERTYFIKAT KWALIFIKOWANY JAK ZALOGOWAĆ SIĘ DO BUSINESSNET

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SoftwareStudio Studio 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 061 66 90 641 061 66 90 642 061 66 90 643 061 66 90 644 fax 061 86 71 151 mail: poznan@softwarestudio.com.pl Herkules WMS.net Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC 1. Logowanie do systemu ASAP Logowanie do systemu ASAP odbywa się na stronie www. asap.pwsz-ns.edu.pl W pola login i hasło znajdujące

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Spis treści 1. Instalacja platformy... 2 2. Logowanie do rachunku demo... 3 3. Logowanie do rachunku rzeczywistego... 5 4. Informacje o rachunku... 6 dibre.pl 1 1. Instalacja platformy

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła Profil Ucznia Spis treści 1 Podstawowe informacje 3 1.1 Przeglądarka internetowa........................................ 3 1.2 Logowanie i wylogowanie, sesja

Bardziej szczegółowo

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter.

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter. OPIS PROGRAMU TPREZENTER. Program TPrezenter przeznaczony jest do pełnej graficznej prezentacji danych bieżących lub archiwalnych dla systemów serii AL154. Umożliwia wygodną i dokładną analizę na monitorze

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Logowanie. 2. Strona startowa. 3. Moje dane. 4. Towary. 5. Zamówienia. 6. Promocje

Spis treści. 1. Logowanie. 2. Strona startowa. 3. Moje dane. 4. Towary. 5. Zamówienia. 6. Promocje INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści 1. Logowanie 2. Strona startowa 3. Moje dane 4. Towary 5. Zamówienia 6. Promocje 1. Logowanie Logowanie do Internetowego Systemu Sprzedaży odbywa się na stronie www.partner-parts.pl/izam

Bardziej szczegółowo

M@KLERNET. Instrukcja obsługi

M@KLERNET. Instrukcja obsługi M@KLERNET Instrukcja obsługi Instrukcja Obsługi Klienta Internetowego Strona 1 / 88 ` SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 1.1. Cel dokumentu... 4 1.2. Zakres dokumentu... 4 1.3. Struktura i sposób posługiwania się

Bardziej szczegółowo

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta - 1 - Platforma szkoleniowa krok po kroku Poradnik Kursanta PORA - 2 - Jeśli masz problemy z uruchomieniem Platformy szkoleniowej warto sprawdzić poprawność poniższych konfiguracji: - 3 - SPRZĘT Procesor

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu MEWA 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów 1. Wstęp System MEWA 2.0 jest narzędziem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne

Biblioteki publiczne Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia 1 2. Logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

Notowania Mobilne wersja BlackBerry. Instrukcja obsługi programu

Notowania Mobilne wersja BlackBerry. Instrukcja obsługi programu Notowania Mobilne wersja BlackBerry Instrukcja obsługi programu Notowania Mobilne to aplikacja, która pozwala na dostęp do notowań giełdowych w czasie rzeczywistym z każdego miejsca na świecie, gdzie tylko

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne

Biblioteki publiczne Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia 1 2. Logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS NOWOŚCI W SDIG UDOSTĘPNIONYCH W LIPCU 2012

SZCZEGÓŁOWY OPIS NOWOŚCI W SDIG UDOSTĘPNIONYCH W LIPCU 2012 SZCZEGÓŁOWY OPIS NOWOŚCI W SDIG UDOSTĘPNIONYCH W LIPCU 2012 HISTORIA SESJI W menu Nowe okno dodano nową opcję Historia sesji, która umożliwia przeglądanie danych historycznych sesji giełdowych. Domyślnie,

Bardziej szczegółowo

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście znaki firmowe

Bardziej szczegółowo

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE IBOK... 3 1.1 Logowanie... 3 1.2 Przywracanie

Bardziej szczegółowo

Notowania Mobilne wersja Java dotykowa. Instrukcja obsługi programu

Notowania Mobilne wersja Java dotykowa. Instrukcja obsługi programu Notowania Mobilne wersja Java dotykowa Instrukcja obsługi programu Notowania Mobilne to aplikacja, która pozwala na dostęp do notowań giełdowych w czasie rzeczywistym z każdego miejsca na świecie, gdzie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika WYKŁADOWCY AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika WYKŁADOWCY AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika WYKŁADOWCY AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC 1. Logowanie do systemu ASAP Logowanie do systemu ASAP odbywa się poprzez zalogowanie się do systemu dziekanatowego (ehms). Po

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Analizy i Raporty... 3 1.1. Okno główne modułu Analizy i raporty... 3 1.1.1. Lista szablonów

Bardziej szczegółowo

System obsługi wag suwnicowych

System obsługi wag suwnicowych System obsługi wag suwnicowych Wersja 2.0-2008- Schenck Process Polska Sp. z o.o. 01-378 Warszawa, ul. Połczyńska 10 Tel. (022) 6654011, fax: (022) 6654027 schenck@schenckprocess.pl http://www.schenckprocess.pl

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ELEKTRONICZNA PLATFORMA WALUTOWA FX PL@NET PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA FX PL@NET 801 321 123 WWW.BGZBNPPARIBAS.PL 1. NOWA FUNKCJONALNOŚĆ W SYSTEMIE BIZNES PL@NET W systemie BiznesPl@net została udostępniona

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje CONDICO Trade 4.0

Nowe funkcje CONDICO Trade 4.0 Nowe funkcje CONDICO Trade 4.0 Czerwiec, 2010 Copyright 2008, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved. Streszczenie Ekran rynku Listy instrumentów Zlecenia własne Transakcje własne Transakcje pozasesyjne

Bardziej szczegółowo

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Rejestracja- MDK Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.1 Warszawa, Luty 2016 Strona 2 z 14 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Wersja 1.0 Warszawa, Listopad 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Spis treści 1. DOSTĘP DO SERWISU... 2 1.1 REJESTRACJA... 2 1.2 LOGOWANIE... 4 1.3 RESETOWANIE HASŁA... 4 2. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA... 5 2.1 WYBÓR GRUPY PRODUKTÓW...

Bardziej szczegółowo

Kalipso wywiady środowiskowe

Kalipso wywiady środowiskowe Kalipso wywiady środowiskowe Instrukcja obsługi INFO-R Spółka Jawna - 2017 43-430 Pogórze, ul. Baziowa 29, tel. (33) 479 93 29, (33) 479 93 89 fax: (33) 853 04 06 e-mail: admin@ops.strefa.pl Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Zaznaczanie komórek. Zaznaczenie pojedynczej komórki polega na kliknięciu na niej LPM

Zaznaczanie komórek. Zaznaczenie pojedynczej komórki polega na kliknięciu na niej LPM Zaznaczanie komórek Zaznaczenie pojedynczej komórki polega na kliknięciu na niej LPM Aby zaznaczyć blok komórek które leżą obok siebie należy trzymając wciśnięty LPM przesunąć kursor rozpoczynając od komórki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Platformy nszkoła. Panel Opiekuna

Instrukcja obsługi Platformy nszkoła. Panel Opiekuna Instrukcja obsługi Platformy nszkoła Panel Opiekuna Spis Treści I. Rozpoczęcie pracy... 3 Pulpit... 3 Menu Start... 4 II. Dzienniczek Ucznia... 4 Historia ucznia... 6 III. Przedmioty... 7 Plan lekcji...

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI APLIKACJI Inwestor mobile

MOŻLIWOŚCI APLIKACJI Inwestor mobile MOŻLIWOŚCI APLIKACJI Inwestor mobile 2 SZYBKIE LOGOWANIE SZYBKIE LOGOWANIE Standardowo aby zalogować się do aplikacji Inwestor mobile musisz wprowadzić NIK oraz PIN (takie same jak przy logowaniu do serwisu

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1 Podręcznik użytkownika programu Ceremonia 3.1 1 Spis treści O programie...3 Główne okno programu...4 Edytor pieśni...7 Okno ustawień programu...8 Edycja kategorii pieśni...9 Edytor schematów slajdów...10

Bardziej szczegółowo

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Nabór Bursy/CKU Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki w mforex Trader Instrukcja

Pierwsze kroki w mforex Trader Instrukcja Pierwsze kroki w mforex Trader Instrukcja mforex@mbank.pl 22 697 4774 mforex.pl Spis treści 1. Instalacja platformy... 3 2. Logowanie do rachunku demo... 3 3. Logowanie do rachunku rzeczywistego... 5 4.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

Mobilny CRM BY CTI 1

Mobilny CRM BY CTI 1 Mobilny CRM BY CTI 1 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Instrukcja do programu...3 2.1. Lewe menu...4 2.1.1. Zakładka klient...5 2.1.2. Zakładka spotkania... 10 2.1.3. Zakładka kalendarz... 17 2.1.4. Zakładka

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje

Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje Opis panelu użytkownika Pierwsze zalogowanie w systemie Procedura resetowania hasła Składanie nominacji krok po kroku System Telnom Nominacje znajduje

Bardziej szczegółowo

asix5 Podręcznik użytkownika Notatnik - podręcznik użytkownika

asix5 Podręcznik użytkownika Notatnik - podręcznik użytkownika asix5 Podręcznik użytkownika Notatnik - podręcznik użytkownika Dok. Nr PLP5022 Wersja: 29-07-2007 Podręcznik użytkownika asix5 ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Opiekuna

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Opiekuna Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła Profil Opiekuna Spis treści 1 Podstawowe informacje 3 1.1 Przeglądarka internetowa........................................ 3 1.2 Logowanie i wylogowanie, sesja

Bardziej szczegółowo

Pasek menu. Kategoria zakładki umożliwia dodawanie zakładek notowań i edytowanie sposobu ich wyświetlania.

Pasek menu. Kategoria zakładki umożliwia dodawanie zakładek notowań i edytowanie sposobu ich wyświetlania. Pierwsze kroki Główne okno Notowań Online składa się z: paska menu, obszaru daty i godziny wraz ze statusem połączenia aplikacji z siecią, paska narzędzi, okna notowań wraz z zakładkami do aktualnej grupy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET OTWARCIE RACHUNKU ROR PRZEZ INTERNET Aby otworzyć rachunek ROR przez Internet należy, uruchomić portal Alior Banku i przejść do sekcji Klienci Indywidualni/Konta

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ -1- SPIS TREŚCI: 1. Logowanie...3 1.1 Logowanie do programu... 3 1.2 Wylogowanie z programu... 3 2. Sprawozdanie...3 2.1. Sprawozdania... 3 2.2 Sprawozdanie wyszukiwanie...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista. wersja 1.0 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista. wersja 1.0 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista wersja 1.0 Spis treści 1. POBRANIE CERTYFIKATU SILVER... 3 2. IMPORT CERTYFIKATU DO PROGRAMU POCZTA SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika

MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika Spis treści 1. Uruchamianie programu.... 3 2. Minimalne wymagania systemu... 3 3. Środowisko pracy... 3 4. Opis programu MenadŜer haseł... 3 4.1 Logowanie... 4 4.2

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości

Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości Wstęp Platforma Zdalnej Edukacji Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości (dalej nazywana

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Wersja 1.0 Warszawa, Kwiecień 2015 Strona 2 z 13 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Spis treści 1. Wstęp...4

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT DO DYPLOMU

SUPLEMENT DO DYPLOMU Projekt Jednolity System Obsługi Studentów Podręcznik użytkownika aplikacji SUPLEMENT DO DYPLOMU POLITECHNIKA WROCŁAWSKA wersja 1.02 ComputerLand Wrocław, czerwiec 2005 ComputerLand Podręcznik użytkownika

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET. LOGOWANIE. AUTORYZACJA ZLECENIA. NOWY KLUCZ. PRZELEWY 5. ZLECENIA STAŁE 6. MODUŁ PRAWNY 7. DOSTĘP DO DEALINGNET 8. ANKIETA MIFID 9. CERTYFIKAT KWALIFIKOWANY JAK ZALOGOWAĆ

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Excel Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz

Bardziej szczegółowo

I. Interfejs użytkownika.

I. Interfejs użytkownika. Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 I. Interfejs użytkownika. MFG/PRO w wersji eb2 umożliwia wybór użytkownikowi jednego z trzech dostępnych interfejsów graficznych: a) tekstowego (wybór z menu:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja generowania certyfikatu PFRON i podpisywania dokumentów aplikacji SODiR w technologii JS/PKCS 12

Instrukcja generowania certyfikatu PFRON i podpisywania dokumentów aplikacji SODiR w technologii JS/PKCS 12 Instrukcja generowania certyfikatu PFRON i podpisywania dokumentów aplikacji SODiR w technologii JS/PKCS 12 Wersja 3.0 02-03-2017 Spis treści Instrukcja generowania certyfikatu PFRON i podpisywania dokumentów

Bardziej szczegółowo

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW grudzień 2009 Waste Management System Podręcznik użytkownika Serwisu WWW SPIS TREŚCI 1. URUCHOMIENIE SERWISU WWW WASTE MANAGEMENT SYSTEM... 4

Bardziej szczegółowo

Viatoll Calc v1.3. Viatoll Calc. Instrukcja użytkownika. Strona 1

Viatoll Calc v1.3. Viatoll Calc. Instrukcja użytkownika. Strona 1 Viatoll Calc Instrukcja użytkownika Strona 1 Spis treści 1 Wstęp...3 2 Opis panelu głównego...3 2.1 Menu aplikacji...4 2.2 Tabela z trasami...5 2.3 Strona kalkulatora viatoll...6 2.4 Pasek statusu...7

Bardziej szczegółowo

programu Neofon instrukcja obsługi Spis treści

programu Neofon instrukcja obsługi Spis treści instrukcja obsługi programu Neofon Spis treści... 2 Główne okno aplikacji... 3 Panel dolny... 4 Klawiatura numeryczna... 5 Regulacja głośności... 6 Książka adresowa... 7 Okno dodawania/edycji kontaktu...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Konfiguracja systemu ewuś...3. 2. Logowanie się do systemu ewuś...6. 3. Korzystanie z systemu ewuś...6. 4. Weryfikacja cykliczna...

Spis treści. 1. Konfiguracja systemu ewuś...3. 2. Logowanie się do systemu ewuś...6. 3. Korzystanie z systemu ewuś...6. 4. Weryfikacja cykliczna... Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa S.A. KSOP Obsługa systemu ewuś Katowice, 2013 Spis treści 1. Konfiguracja systemu ewuś...3 2. Logowanie się do systemu ewuś...6 3. Korzystanie z systemu ewuś...6

Bardziej szczegółowo

Instrukcjaaktualizacji

Instrukcjaaktualizacji Instrukcja Instrukcjaaktualizacji aktualizacji oprogramowania oprogramowaniainpro InProBMS BMS SPIS TREŚCI 1. AKTUALIZACJA 3 1.1. ARCHIWIZACJA BAZY DANYCH...3 1.1.1. AUTOMATYCZNA...3 1.1.2. RĘCZNA...4

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Word 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Pasek narzędzi Szybki dostęp Te

Bardziej szczegółowo

Dlaczego stosujemy edytory tekstu?

Dlaczego stosujemy edytory tekstu? Edytor tekstu Edytor tekstu program komputerowy służący do tworzenia, edycji i formatowania dokumentów tekstowych za pomocą komputera. Dlaczego stosujemy edytory tekstu? możemy poprawiać tekst możemy uzupełniać

Bardziej szczegółowo

Podręcznik aplikacji maklerskiej CONDICO Trade

Podręcznik aplikacji maklerskiej CONDICO Trade Podręcznik aplikacji maklerskiej CONDICO Trade Spis treści Wprowadzenie Ekran rynku Książka zleceń Transakcje pozasesyjne Ustawienia Dodatkowe funkcje w nowej wersji Wprowadzenie Menu - Ikony służą wyświetlania

Bardziej szczegółowo

(wersja robocza) Spis treści:

(wersja robocza) Spis treści: Opis programu Serwis Urządzeń Gazowych. (wersja robocza) Spis treści: 1. Wstęp 2. Szybki Start 2.1. Przyjęcie Zgłoszenia 2.1.1. Uruchomienie Zerowe 2.1.2. Przyjęcie zgłoszenia (naprawy) 2.1.3. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

ELF. Instrukcja użytkownika. (System wspomagający wypełnianie wniosków elektronicznych)

ELF. Instrukcja użytkownika. (System wspomagający wypełnianie wniosków elektronicznych) ELF Instrukcja użytkownika (System wspomagający wypełnianie wniosków elektronicznych) Agencja Rynku Rolnego 2015 ELF - Instrukcja użytkownika Strona 2 z 13 Spis Treści 1. Opis systemu 3 2. Wymagania systemowe

Bardziej szczegółowo