Trzymaj. Cinema City Interna$onal. Jutro idziemy do kina. Rozrywka RAPORT. 19 września 2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Trzymaj. Cinema City Interna$onal. Jutro idziemy do kina. Rozrywka RAPORT. 19 września 2013"

Transkrypt

1 RAPORT Trzymaj Dane podstawowe Cena bieżąca (PLN) 3,6 Cena docelowa (PLN) 34, Min 52 tyg (PLN) 25,3 Max 52 tyg (PLN) 35,5 Kapitalizacja (mln PLN) 1567 EV (mln PLN) 2289 Liczba akcji (mln szt.) 51,2 Free float 46,% Free float (mln PLN) 721 Śr. obrót/dzień (mln PLN),54 Bloomberg CCI PW Reuters CCIY.WA Rozrywka Cinema City Interna$onal Jutro idziemy do kina Rozpoczynamy sporządzanie analizy spółki Cinema City Interna$onal od rekomendacji TRZYMAJ i ceny docelowej 34 PLN. Jednocyfrowy wzrost przychodów, zyski pod presją Słabe nastroje konsumentów i relatywnie niewielki wzrost sieci kin w ostatnim roku powoduje, że przychody CCI wzrosną w 213 roku drugi rok z rzędu o wartość jednocyfrową. Ze względu na wzrost zadłużenia spółki do 3- krotności EBITDA i ujemny wpływ salda finansowego spodziewamy się spadku zysku ne;o r/r o 17,9% w 213. Rynki kinowe w Europie Środkowej i Wschodniej szybki wzrost mają za sobą Na rynkach Polski, Czech i Węgier średnia frekwencja kinowa, wynosząca statystycznie jedno wyjście do kina jest ciągle dwukrotnie niższa od średniej zachodnioeuropejskiej. Jednak po bumie lat sprzedaż biletów nie rośnie, a konsumenci ostrożnie dysponują budżetami domowymi. Jedynymi wzrostowymi rynkami są i, które z powodu niskiej bazy notują dwucyfrową dynamikę sprzedaży biletów. Zmiana kursu CCI WIG 1 miesiąc 1% -1% 3 miesiące 6% 3% 6 miesięcy 8% 5% 12 miesięcy 9% 12% Akcjonariat % akcji % głosów IT International Theatres 53,9 53,9 Aviva OFE 9,8 9,8 ING OFE 5,2 5, wrz 16 lis 4 lut 18 kwi 2 lip 11 wrz CINEMA CITY CINEMA CITY WIG znormalizowany Zadłużenie i nieproduktywne aktywa nieruchomościowe obciążają bilans W grudniu 212 spółka, finansując się długiem, nabyła aktywa nieruchomościowe które stanowią około 3% sumy bilansowej, a generują jedynie 8% EBITDA całej grupy (1H 213). Fakt ten powoduje, że znacznie pogorszyły się wskaźniki rentowności kapitału zaangażowanego (z 8% w 211 do 4,5% przewidywanych w 213). Plany sprzedaży lub efektywnego wykorzystania nieruchomości wydają się być w fazie wstępnej. Dźwignia operacyjna w przychodach z reklamy - Widzimy możliwość wystąpienia dźwigni operacyjnej w części przychodów spółki z reklamy kinowej (około 11% całości). Rynek reklamy kinowej posiada wyższy wskaźnik beta od całego rynku reklamy i w przypadku poprawy kondycji reklamodawców może wygenerować wyższą dynamikę EBITDA. W naszym scenariuszu bazowym nie zakładamy jednak istotnego wpływu tego czynnika na EBITDA w 214 roku. Wycena - Wyceniamy CCI metodą DCF. Porównaliśmy też wycenę rynkową CCI z waluacjami transakcji przejęć na rynku europejskim w segmencie operatorów kin oraz z wycenami spółek notowanych w Europie i na świecie. Włodzimierz Giller (-22) PKO Dom Maklerski ul. Puławska Warszawa CCI - wybrane dane finansowe mln EUR P 214P 215P Sprzedaż EBITDA EBIT Zysk netto EPS (PLN),41,49,4,41,45 DPS (PLN),,,,, P/E 18,1 15, 18,3 17,8 16,2 P/BV 1,67 1,44 1,33 1,24 1,15 EV/EBITDA 8,3 9,2 8,5 8, 7,3 EV/ekran ( EUR) Źródło: PKO DM Istotne zastrzeżenia i informacje na temat powiązań pomiędzy DM a spółką znajdują się na ostatniej stronie niniejszego opracowania.

2 Wycena spółki Wyceniamy CCI na podstawie modelu DCF. W modelu użyliśmy stopy wolnej od ryzyka na podstawie rentowności niemieckich obligacji 1 letnich denominowanych w euro (1,95%), premii za ryzyko w wysokości 5,%, wskaźnika beta na poziomie 1, i premii dla kosztu długu w wysokości 5%. Stopę wzrostu wolnych przepływów pieniężnych po okresie prognozy określiliśmy na 3%. Okres prognozy w naszym modelu kończy się w 22. CCI: Przepływy (mln EUR) 213P 214P 215P 216P 217P 218P 219P 22P Sprzedaż EBIT Podatek na EBIT NOPLAT Amortyzacja Przepływy operacyjne Przepływy inwestycyjne Zmiana kapitału pracującego zmiana zapasów 1 zmiana należności zmiana gotówki zmiana zob. któtkoterminowych Wolne przepływy operacyjne Emisja akcji Dywidenda wypłacona Zmiana środków płynnych CCI: Wycena DCF (mln EUR) 213P 214P 215P 216P 217P 218P 219P 22P Wolny cash flow 18,4 1,8 4,5 13,8 17, 2,2 23,4 26,7 stopa wolna od ryzyka 1,95% 1,95% 1,95% 1,95% 1,95% 1,95% 1,95% 1,95% premia za ryzyko w akcje 5,% 5,% 5,% 5,% 5,% 5,% 5,% 5,% beta 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, koszt kapitału własnego 6,9% 6,9% 6,9% 6,9% 6,9% 6,9% 6,9% 6,9% premia za dług 5,% 5,% 5,% 5,% 5,% 5,% 5,% 5,% koszt długu 6,9% 6,9% 6,9% 6,9% 6,9% 6,9% 6,9% 6,9% efektywna stopa podatkowa 9,% 9,% 9,% 9,% 9,% 9,% 9,% 9,% efektywny koszt długu 6,3% 6,3% 6,3% 6,3% 6,3% 6,3% 6,3% 6,3% dług/aktywa 96,1% 96,1% 96,1% 96,1% 96,1% 96,1% 96,1% 96,1% WACC 6,3% 6,3% 6,3% 6,3% 6,3% 6,3% 6,3% 6,3% stopa wzrostu wartości rezydualnej 3% współczynnik dyskontujący 96,9% 93,9% 91,1% 88,3% 83,% 78,% 73,4% 69,% wartośc bieżąca przepływów 17,9 1,7 4,1 12,2 14,1 15,7 17,2 48,8 razem: 563,6 dług netto 176,9 wartość DCF netto 386,7 na akcję (EUR) 7,6 koszt kapitału akcyjnego 6,9% implikowana cena docelowa (EUR) 8,1 implikowana cena docelowa (zł) 34, Źródło: Spółka, P - prognoza PKO Dom Maklerski, Wynik naszego modelu DCF i nasza cena docelowa w okresie 12 miesięcy to 34, PLN na akcję. Porównaliśmy też wycenę rynkową CCI z waluacjami transakcji przejęć na rynku europejskim w segmencie operatorów kin oraz z wycenami spółek notowanych w Europie i na świecie. 2

3 Transakcje porównywalne i wycena rynkowa CCI Odnieśliśmy obecną wycenę rynkową CCI do kilku ostatnich transakcji na europejskim rynku operatorów kin. W 212 roku duży, brytyjski operator VUE ogłosił wezwanie na notowanego na giełdzie niemieckiego operatora Cinemaxx, a w następnym roku ten sam operator kupił od ITI polskie MulRkino. W czerwcu 213 sam VUE stał się obiektem przejęcia, poprzez dwa kanadyjskie fundusze. transakcja VUE kupuje Cinemaxx VUE kupuje Multikino Ontario Mun. Emp. & Alberta IM kupuje VUE mediana wskaźników wycena rynkowa CCI premia/ dyskonto okres lip-12 maj-13 cze-13 szacunkowa wartość transakcji (EV) 174m EUR 4m PLN 785m GBP 543,7m EUR EBITDA spółki przejmowanej (212E) 34,9m EUR (211) 6m PLN 58,1m GBP 64,2m EUR liczba sal EV/EBITDA dla transakcji 5, 6,7 13,5 6,7 8,5 27,1% EV/sala (PLNm) 2,5 1,7 2,9 2,5 2,3-8,4% Źródło: PKO Dom Maklerski Porównanie wskaźników EV/EBITDA dla transakcji przejęć w Europie (mediana 6,7x) wskazuje, że obecnie CCI jest notowane z 27% premią w stosunku do mediany rynkowej dla przejmowanych spółek. Wyższy wskaźnik EV/EBITDA dla CCI może wynikać jednak z tego, że spółka posiada 1/3 swoich aktywów w nieruchomościach, które generują bardzo niewielką EBITDA i są dodatkowo finansowane długiem. Wycena rynkowa ekranu kinowego na podstawie transakcji europejskich przejęć jest zbliżona do obecnej wyceny CCI. Wyceny spółek porównywalnych Spółka Kraj Cena P/E EV/EBITDA (LC) P 214P P 214P Europa KINEPOLIS BE 98, 16,8 14,6 13, 9,5 9,1 8,5 CINEWORLD GROUP PLC GB 395, 19,4 17,3 15,7 1,8 9,5 8,8 mediana 18,1 16, 14,4 1,1 9,3 8,7 Azja PVR LTD IN 453,7 33,8 41,9 26,2 25,6 18,7 9,9 MAJOR CINEPLEX GROUP PCL TH 18,8 19,7 15,4 14,2 1,2 8,7 8,1 mediana 26,8 28,7 2,2 17,9 13,7 9, USA & Kanada CARMIKE CINEMAS INC US 19,7 19, 28,2 15,5 6,3 5,3 4,3 CINEMARK HOLDINGS INC US 3,7 18,7 17,9 14,5 8,8 8,4 7,5 REGAL ENTERTAINMENT GROUP-A US 18,2 19,4 17,5 15,9 8,8 8,1 7,6 CINEPLEX INC CA 39, 24,3 23,7 19,5 13, 12, 1,1 mediana 19,2 2,8 15,7 8,8 8,2 7,6 Źródło: Bloomberg, PKO DM Wyceny dwóch notowanych spółek europejskich na bazie wskaźnika EV/EBITDA i prognoz dla 213 roku zachowują lekką premię do CCI (9,3x mediana spółek europejskich wobec 8,5x dla CCI). Premia ta jest także zachowana w prognozach na 214 r. (8,7x dla spółek europejskich wobec 8,x dla CCI). 3

4 Profil spółki Obszar działalności Cinema City InternaRonal to głównie działalność kinowa, która obejmuje sześć rynków Europy Środkowo Wschodniej (,,,, i ) oraz Izrael. W krajach poza Słowacją i Bułgarią CCI jest największym operatorem sal kinowych, a na rynku węgierskim i rumuńskim jego udział zbliża się do 75%. Od grudnia 212 spółka posiada aktywa nieruchomościowe, zakupione od Israeli Theaters, głównego akcjonariusza CCI. Aktywa te nie są związane z główną działalnością kinową, przynoszą niewielkie przychody i w naszym przekonaniu znacznie obciążają bilans spółki. Israeli Theaters IT International Theaters 53,9% Cinema City International NV Kina (PL, CZ, SK, HU, RO,BL, IL) Nieruchomości (w tym 32,11% w Ronson Europe) 4

5 Sprzedaż Działalność kinowa obejmuje główną część przychodów spółki, w 212 roku stanowiła 9% przychodów. Pozostała sprzedaż to dystrybucja filmów i segment nieruchomości. Działalność kinowa Spółka na koniec 2 kwartału 213 posiadała 974 ekranów w 1 mulrpleksach. Największym rynkiem dla spółki pozostaje (ok 4% sprzedaży), choć jej udział maleje wraz z rozwojem sieci kin (w 28 roku było to 57%). Kolejnymi pod względem wielkości przychodów rynkami są: Izrael (19% w 212), (15%) i (11%). CCI, struktura sprzedaży (EURm) E Izrael Na wszystkich rynkach oprócz Izraela spółka działała pod marką Cinema City. W Izraelu marką firmy są Yes Planet i Rav-Chen. Dodatkowo, spółka posiada wyłączność na prowadzenie kin Imax w krajach w których działa. Rozwój sieci mul$pleksów Po silnym, dwucyfrowym, wzroście liczby sal kinowych w 211 roku spowodowanym akwizycją sieci Palace Cinemas (średnioroczny wzrost o 28%, dodano 184 ekrany), w 212 roku tempo rozwoju wyniosło około 5% i pozostało zbliżone do tej wartości w pierwszej połowie 213 roku. W 212 roku na 62 oddanych sal, 2 otworzono w Rumunii, 24 w Izraelu i 1 w Bułgarii. Spółka zamierza dodać w całym 213 roku około 3-4 ekranów. Spadek tempa wzrostu jest spowodowany spowolnieniem gospodarczym a także stagnacją na rynkach nieruchomości, przede wszystkim w Rumunii, która hamuje rozwój kin. Przyspieszenia nowych otwarć można spodziewać się od 214 roku. Spółka deklaruje, że chce otworzyć po 8 ekranów w 214 i 215 roku. 5

6 Rozwój liczby ekranów Izrael 2 1Q 3Q 1Q 3Q 1Q 3Q 1Q 3Q 1Q 3Q 1Q 3Q 1Q 3Q 1Q W chwili obecnej, ze względu na niski stan nasycenia salami kinowymi, najbardziej perspektywicznym rynkiem co do rozwoju i nowych otwarć jest. Kolejnym rynkiem rozwojowym jest, gdzie spółka podpisuje umowy w wybranych lokalizacjach i Izrael, ze względu na wciąż duży potencjał dla nowych projektów i silniejszy nawyk chodzenia do kina. Po 1 półroczu objętych nowymi umowami było 35 mulrpleksów i około 37 sal kinowych. Rynek rumuński stanowił 62% nowych umów (pierwsze otwarcia w 4 kwartale 213), rynek polski 22%, izraelski 13% a bułgarski 3%. Liczba ekranów do otwarcia objętych nowymi umowami Izrael W kluczowych lokalizacjach spółka prowadzi kina IMAX, których na koniec 1 półrocza 213 spółka posiadała 1, w tym 5 w Polsce. Dodatkowo, CCI rozszerza nowatorską ofertę sal 4DX (wprowadzaną komercyjnie na świecie od 29 roku) i obecnie posiada 5 takich sal, na wszystkich rynkach za wyjątkiem Rumunii i Słowacji. 6

7 Ilość sprzedanych biletów () Q 3Q 1Q 3Q 1Q 3Q 1Q 3Q 1Q 3Q 1Q 3Q 1Q 3Q 1Q Izrael Struktura ilości sprzedanych biletów 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 1Q 3Q 1Q 3Q 1Q 3Q 1Q 3Q 1Q 3Q 1Q 3Q 1Q 3Q 1Q Izrael Struktura sprzedaży działalności kinowej Sprzedaż biletów stanowi około 65% sprzedaży kinowej, około 23% to sprzedaż barowa a pozostałe 12% to reklama. Spółka nie raportuje rentowności EBITDA poszczególnych segmentów sprzedaży. Struktura sprzedaży kinowej jest typowa dla rynku i nie różni się istotnie od struktury sprzedaży segmentu kinowego Agory (kina Helios). CCI, sprzedaż kinowa (EURm) 211 % 212 % 1H 213 % Przychody 243,8 1,% 253,3 1,% 122,6 1,% bilety 16,5 65,8% 165,7 65,4% 79,6 64,9% sprzedaż barowa 52,3 21,4% 55,7 22,% 28, 22,8% reklama & inne 31,1 12,7% 31,9 12,6% 15,1 12,3% Agora, segment kina (PLNm) 211 % 212 % 1H 213 % Przychody 23,9 1,% 25,1 1,% 15,5 1,% bilety 146,3 71,8% 134, 65,3% 61,7 58,5% sprzedaż barowa 42,1 2,6% 4,3 19,6% 18,6 17,6% sprzedaż reklam 11,7 5,7% 2,2 9,8% 11,3 1,7% sprzedaż pozostała 3,8 1,9% 1,6 5,2% 13,9 13,2% EBITDA 33,4 25,8 1,2 marża EBITDA 16,4% 12,6% 9,7% EBIT 15,4 6,1-2,1 marża EBIT 7,6% 3,% -2,% 7

8 Struktura ceny biletu kinowego Filmy wyświetlane przez spółkę są objęte, przez dystrybutorów reprezentujących wytwórnie filmowe licencjami. Opłaty licencyjne są obliczane w zależności od rynku, bądź na podstawie z góry ustalonych warunków bądź przychodów ne;o i są negocjowane oddzielnie dla każdego filmu przed rozpoczęciem dystrybucji, na podstawie przewidywanych wyników filmu. Spółka oblicza część należną studio filmowemu (dystrybutorowi) od ceny ne;o biletu tj, pomniejszonej o podatek VAT oraz opłatę na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej wysokości 1,5% ceny biletu. Wynagrodzenie studia filmowego jest wyrażone jako procent od sprzedaży biletów i maleje wraz z okresem wyświetlania filmu. Średnia wartość opłat dla dystrybutorów, którą płaci CCI to około 44% ceny biletu ne;o w całej sieci, a w Polsce 5%. Poza opłatami dla dystrybutorów, które stanowią główną część kosztów, zgodnie z ustawą o kinematografii operatorzy kin ponoszą opłaty dla Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej w wysokości 1,5% ceny ne;o biletu. Oprócz tego operatorzy mogą ponosić różne opłaty z tytułu praw autorskich mogące stanowić około 2% ceny biletu ne;o. Kompozycja ceny biletu (PLN) przykładowa cena biletu brutto 26, VAT 8% 1,93 cena biletu netto 24,7 opłaty dla dystrybutorów 44% 1,59 opłata dla PISF 1,5%,36 opłata z tytułu praw autorskich 2%,48 marża kina brutto 12,64 marża kina brutto % 52,5% Ze względu na wysoki udział kosztów stałych spółka może liczyć na wyraźny efekt dźwigni operacyjnej. W miarę wzrostu spółki udział kosztów studia filmowego spada na przestrzeni lat. Znacznie wyższej dźwigni operacyjnej należy oczekiwać w segmencie sprzedaży reklam, choć stanowi ona jedynie około 1% całości sprzedaży. Ceny biletów kinowych na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej i w Izraelu mają lekką tendencję wzrostową. W ciągu ostatnich 1 lat CCI zanotowało średni wzrost ceny biletu kinowego o około 2,4% rocznie, przy czym najszybszy wzrost miał miejsce w okresie bumu gospodarczego lat Ostatnie 2 lata to okres relatywnej stagnacji cen biletów CAGR (do 212) Średnia cena biletu w EUR 3,67 3,75 3,865 3,72 4,2 4,61 4,9 4,68 4,53 4,56 2,4% 3,53 3,33 3,67 3,83 4,2 4,76 4,3 4,73 4,74 4,59 3,% 3,84 3,94 4,1 4,28 4,3 4,84 4,75 5,36 5,4 5,37 3,8% 2,83 2,99 3,12 2,96 3,8 3,51 3,34 3,56 3,78 3,71 3,1% ,57 2,79 3,26 3,75 3,69 3,56 3,79 6,7% ,38 2,96 3,6 3,56 3,59 3,53,9% 4,66 4,96 6,3% Izrael 4,48 4,56 4,66 4,96 5,2 5,59 5,24 6,45 6,29 6,21 3,7% 8

9 Dynamika cen biletów na poszczególnych rynkach jest zbliżona, choć nieco wyższy wzrost cen następuje w Bułgarii (ze względu na niższą bazę) i na Słowacji. Nominalnie najdroższe bilety spółka sprzedaje w Izraelu, co spowodowane jest najwyższą siłą nabywczą tamtejszego rynku. Reklama kinowa Przychody z reklamy kinowej charakteryzują się szczególnie wysoką zmiennością nie zawsze skorelowaną z cyklem rynku reklamowego. Dzieje się tak ze względu na niewielki, 1,5% udział reklamy kinowej w całym rynku reklamy a także ze względu na fakt, że reklamodawcy i domy mediowe kształtują budżety reklamy kinowej w zależności od frekwencji w kinach. W przypadku rosnącej frekwencji w kinach, silna dźwignia operacyjna, którą charakteryzują się przychody z reklamy, może spowodować ponad proporcjonalny wzrost generowanej EBITDA w tym segmencie przychodów, Spółka rozlicza przychody z reklamy kinowej na zasadzie per viewer, w zależności od liczby widzów, którzy reklamę obejrzą (podobnie jak rozliczane są gross rarng points GRPs - w telewizji). Większa liczba osób oglądających reklamę niż zapisana w umowie sprzedaży powoduje konieczność dopłat przez reklamodawcę. W przypadku, gdy liczba osób jest mniejsza, wydłużany jest czas reklamy. Dynamika rynku reklamy, 25% 2% 15% 1% 5% % -5% -1% Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q % -2% cały rynek reklamy Źródło: PKO Dom Maklerski, Agora kina CCI prowadzi sprzedaż reklam kinowych na wszystkich rynkach, na których jest obecna, a w Polsce, Izraelu na Węgrzech i w Rumunii jej udział jest znaczący. 9

10 Rentowność EBITDA Marża EBITDA na działalności kinowej w ostatnich 2 latach utrzymuje się na stabilnym poziomie około 21%, znacznie wyżej niż w przypadku krajowego konkurenta Agory kin Helios (12,6% w 212). Wysoką rentowność zapewnia skala działalności i lokalizacja kin w głównych centrach handlowych. Struktura EBITDA (EURm) H wydatki akwizycyjne i reorganizacyjne nieruchomości dystrybucja kina Od 211 roku silny wzrost marż odnotowuje dystrybucja filmów (w 211 marża EBITDA to 9,2%, w ,3%, a w pierwszej połowie ,9%). Wzrost marż odnotowywany jest na wszystkich rykach, chociaż nie w stopniu równomiernym. Spółka zawdzięcza go przede wszystkim większej dystrybucji filmów niezależnych, dla których rentowność EBITDA jest wyższa. Działalność w segmencie nieruchomości generuje również wysokie marże (33% w 211, 46% w 212 i 68,5% w 1H 213 na poziomie EBITDA). Biorąc pod uwagę wielkość sprzedaży (około,8% całkowitej sprzedaży w 212 roku) i wartość zaangażowanych aktywów (około 32% całości aktywów z segmentu pozostałe na ), półroczna EBITDA w wysokości 2,3m EUR jest minimalna. Wynika to z faktu, że zakupione w grudniu 212 aktywa nieruchomościowe są w dużej mierze nieproduktywne. 1

11 Konkurencja/udział w rynkach Biorąc pod uwagę liczbę ekranów, Cinema City InternaRonal posiada znaczące udziały na wszystkich rynkach, na których operuje. W krajach poza Słowacją i Bułgarią CCI jest największym operatorem sal kinowych, a na rynku węgierskim i rumuńskim jego udział zbliża się do 75%. Konkurentami CCI są głównie lokalnie lub regionalnie działające sieci. Jedynie jest rynkiem gdzie CCI konkuruje z dużą, międzynarodową siecią kin po przejęciu MulRkina przez VUE. CCI Multikino (VUE) Helios CCI Budapest Film inni inni Źródło: CCI, PKO DM Źródło: CCI, PKO DM CCI CCI Cinestar inni CineMax (VUE) Tatra Film Źródło: CCI, PKO DM Źródło: CCI, PKO DM CCI CCI Arena Cinemas inni Grand Cinema Digiplex Movieplex Cinema Holywood Multiplex inni Źródło: CCI, PKO DM Źródło: CCI, PKO DM Izrael CCI (Rav-Chen, Planet) Globus Cinema City (konkurencja CCI) Lev Źródło: CCI, PKO DM 11

12 Głównymi europejskimi graczami na rynku kinowym są Odeon&UCI, VUE (obecna w Polsce przez zakup sieci MulRkino), Gaumont Pathe i Cineworld. Jedynie ta ostatnia spółka jest spółka publiczną. spółka liczba ekranów kraje uwagi Odeon&UCI 2182 UK, Hiszpania, Włochy, Niemcy, Austria, Portugalia, Irlandia nienotowane VUE UK, Niemcy, Dania, Portugalia, Tajwan, nienotowane Gaumont Pathe 966 Francja nienotowane Cineworld 878 UK, irlandia spółka publiczna Penetracja rynków kinowych Europy Środkowej Niski poziom konsumpcji w krajach Europy Środkowo-Wschodniej znajduje swoje odzwierciedlenie w statystykach frekwencji kinowej oraz w penetracji ekranami kinowymi. W Polsce, Czechach i na Węgrzech średnio odwiedza się kino raz do roku, około 2 razy rzadziej niż w krajach Europy Zachodniej i 4 razy rzadziej niż w USA. Jeszcze rzadziej uczęszcza się do kina w krajach bałkańskich i na Słowacji, gdzie średnia wynosi raz na 2 lata lub rzadziej. Wyjścia do kina/osoba/rok 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, USA Irlandia Francja UK Norwegia Dania Belgia Hiszpania Szwajcaria Austria Estonia Holandia Włochy Szwecja Niskie nasycenie ekranami kinowymi powoduje słabe wskaźniki chodzenia do kina, gdzie najniższe nasycenie występuje w Rumunii i Bułgarii. Podobnie jak w przypadku frekwencji, najsłabiej nasycone infrastrukturą kinową są kraje bałkańskie. Najmniej nasyconym rynkiem jest, gdzie jeden ekran przypada na ponad 1 tysięcy mieszkańców. Według CCI sytuacja ta jest spowodowana brakiem inwestycji w nowoczesne mulrpleksy przy spadającej liczbie starych i nierentownych kin jednosalowych. Nasycenie ekranami w Polsce, podobnie jak wskaźniki chodzenia do kina, jest dwukrotnie niższe niż średnia z Europy Zachodniej. Niemcy Portugalia Finlandia Cypr Łotwa Litwa Grecja Chorwacja Serbia 12

13 Liczba osób/ekran () USA Szwecja Irlandia Norwegia Hiszpania Francja Szwajcaria Austria Dania Włochy UK Finlandia Niemcy Z danych o średniej frekwencji i liczbie osób przypadających na ekran można oszacować wskaźniki efektywności sal kinowych (liczbę osób odwiedzających 1 salę rocznie). Wskaźniki te są najniższe na dwóch rynkach na których działa CCI, na Słowacji i w Czechach. Znacznie lepszą efektywność osiągają takie rynki jak, i, które pomimo niskiej frekwencji notują wysokie odwiedziny na salę, ze względu na niższy poziom nasycenia salami kinowymi. Portugalia Estonia Belgia Grecja Holandia Cypr Chorwacja Łotwa Litwa Serbia Efektywność sal kinowych (ilość odwiedzin/salę/rok) Szwecja Grecja Finlandia Hiszpania Serbia Norwegia Chorwacja Włochy Szwajcaria Niemcy Austria Portugalia USA Cypr Łotwa Dania Irlandia Estonia Litwa Francja UK Belgia Holandia 13

14 Działalność dystrybucyjna Przychody z dystrybucji filmów stanowiły w 212 roku 9% całkowitych przychodów (8% w 1 połowie 213) i były uzupełnieniem sprzedaży kinowej. CCI prowadzi działalność dystrybucyjną na wszystkich swoich rynkach, poprzez swoje spółki zależne Forum Film. Spółka podpisuje umowy ze światowymi producentami o znanych markach ale i niezależnymi wytwórcami, na mocy których staje się dystrybutorem kopii kinowych oraz płyt DVD i BlueRay. kraj dystrybucja filmów wytwórni sprzedaż reklam Spyglass, MGM, producenci niezależni New Age Media Buena Vista International (Disney, Touchstone), Spyglass, MGM, producenci niezależni New Age Media Spyglass, MGM, producenci niezależni tak Spyglass, MGM, producenci niezależni tak Disney, MGM, Paramount i Universal tak Buena Vista International (Disney, touchstone), Spyglass, MGM, producenci niezależni New Age Media Izrael Disney, 2th Century Fox, Columbia, producenci niezależni tak W ciągu ostatniego półtora roku udało się spółce znacząco zwiększyć rentowność działalności dystrybucyjnej (średnia rentowność EBITDA to 29% w 1 półroczu 213, w porównaniu do 19,3% w 212), głównie ze względu na wzrost udziału wysokomarżowej produkcji niezależnej w sprzedaży. W 212 roku udział EBITDA działalności dystrybucyjnej w EBITDA spółki wyniósł 8%. Działalność deweloperska Działalność deweloperska nie jest działalnością podstawową spółki, a aktywa nieruchomościowe, które spółka posiada, w dużej mierze są przeznaczone na sprzedaż. Dotyczy to Mall of Rousse oraz innych działek gruntu w Bułgarii. CCI posiada pośredni (32,11%) udział w spółce deweloperskiej Ronson Europe, a umowa zawarta w lipcu 213 przewiduje powiększenie pośredniego pakietu do 39,78% za kwotę 14,6 mln PLN (,7 PLN za akcję). Spółka nie ma obecnie planów sprzedaży swojego pakietu Ronsona, ale nie wyklucza takiej możliwości w przyszłości. Spółka jest właścicielem ok 1 hektarów ziemi blisko Mszczonowa pod Warszawą, gdzie planuje wybudować park rozrywki. Projekt znajduje się na wstępnym etapie rozwoju i CCI poszukuje partnera do wybudowania parku. 14

15 Rozwój organiczny i przejęcia Po spowolnieniu wzrostu sieci kin w 213 roku, spółka stawia na przyspieszenie rozwoju w Izraelu, Polsce i Rumunii. CCI zamierza wykorzystać rosnący potencjał rynku rumuńskiego, bułgarskiego i polskiego, a liczba otwarć sal kinowych ma zostać podwojona z 3-4 w 213 do około 8 w 214 i 215. Elementem rozwoju działalności deweloperskiej jest budowa własnego kina w Izraelu, którego otwarcie planowane jest na 215 r. Obecnie CCI posiada 1 z 1 lokalizacji swoich kin. W styczniu 211 roku CCI tanio kupiło spółkę Palace Cinemas, posiadającą 141 ekranów na Węgrzech, w Czechach i na Słowacji. Kwota transakcji wyniosła 28 milionów EUR (w tym 22 milionów EUR stanowiła zapłata za akcje, a 6 milionów EUR przejęty dług), przy czym transakcja została zrealizowana przy wskaźniku EV/EBITDA 6, a cena zapłacona za ekran to prawie 2 tys. EUR. Oba wskaźniki były znacznie niższe od wyceny rynkowej CCI w tym okresie: EV/EBITDA 1,8 i EV/ekran 6 tys. EUR. Zważywszy na wysoki udział CCI w rynkach krajowych kolejne akwizycje są jednak mało prawdopodobne. Ponadto, wysoki wskaźnik zadłużenia do EBITDA (na koniec 213 szacujemy go na 2,9x) wyklucza w najbliższym okresie kolejne istotne przejęcia. przejęta spółka liczba ekranów liczba multipleksów wartość akwizycji (EURm) na 1 ekran (EUR ) EV/EBITDA data transakcji Palace Cinemas , 199 6, Prognozy finansowe Nasze prognozy zakładają 7% wzrost przychodów w 213 roku przy marży bru;o na sprzedaży i marży EBITDA porównywalnej z 212. Zwiększenie aktywów o nieruchomości, które generują niewielką wartość EBITDA oraz dłużne finansowanie powoduje negatywne saldo działalności finansowej, a co za tym idzie spadek zysku ne;o w 213 o 18% r/r. Spodziewamy się niewielkiego wzrostu zysku ne;o od 214 roku, za sprawą dalszego wzrostu sprzedaży związanej z nowymi otwarciami w końcu 213 (wzrost liczby ekranów o 3,9% r/r) i dalszą inflacją cen biletów, oraz stabilnych marż. 15

16 Rachunek zysków i strat (mln EUR) P 214P 215P Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Koszty operacyjne bez amortyzacji koszty sprzedaży w kinach koszty dystrybucji pozostałe koszty związane z działalnością kin Zysk brutto na sprzedaży Koszt ogólnego zarządu i administracji EBITDA Amortyzacja Zysk z działalności operacyjnej Saldo działalności finansowej Zysk przed opodatkowaniem Podatek dochodowy Zysk (strata) netto Bilans (mln EUR) P 214P 215P Aktywa Trwałe Wartości niematerialne i prawne Rzeczowe aktywa trwałe Pozstałe aktywa długoterminowe Aktywa Obrotowe Zapasy Należności Pozostałe aktywa krótkoterminowe 4 1 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne AKTYWA RAZEM Kapitał Własny Zobowiązania Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe PASYWA RAZEM Rachunek Przepływów Pieniężnych (mln EUR) Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej Wskaźniki ROE 16% 15% 9% 1% 8% 7% 7% ROCE 1% 13% 8% 6% 5% 4% 5% Dług netto Źródło: Spółka, P - prognoza PKO Dom Maklerski, 16

17 Biuro Analiz Rynkowych PKO Dom Maklerski ul. Puławska 15, Warszawa tel. (-22) , fax (-22) Telefony kontaktowe Dyrektor Artur Iwański Sektor wydobywczy (22) Przemysł paliwowy, chemiczny, spożywczy Monika Kalwasińska (22) Sektor energetyczny, deweloperski Stanisław Ozga (22) Sektor finansowy Jaromir Szortyka (22) Handel, media, telekomunikacja, informatyka Przemysł, budownictwo, inne Włodzimierz Giller (22) Piotr Łopaciuk (22) Analiza techniczna Analiza techniczna Przemysław Smoliński (22) Paweł Małmyga (22) Biuro Klientów Instytucjonalnych Wojciech Żelechowski (-22) Piotr Dedecjus (-22) Dariusz Andrzejak (-22) Maciej Kałuża (-22) Krzysztof Kubacki (-22) Igor Szczepaniec (-22) Tomasz Ilczyszyn (-22) Marcin Borciuch (-22) Michał Sergejev (-22) Joanna Wilk (-22) Tomasz Zabrocki (-22) Mark Cowley (-22) Objaśnienie używanej terminologii fachowej min (max) 52 tyg - minimum ( maksimum) kursu rynkowego akcji w okresie ostatnich 52 tygodni kapitalizacja - iloczyn ceny rynkowej akcji i liczby akcji EV - suma kapitalizacji i długu ne;o spółki free float (%) - udział liczby akcji ogółem pomniejszonej o 5% pakiety akcji znajdujące się w posiadaniu jednego akcjonariusza i akcje własne należące do spółki, w ogólnej liczbie akcji śr obrót/msc - średni obrót na miesiąc obliczony jako suma wartości obrotu za ostatnie 12 miesięcy podzielona przez 12 ROE - stopa zwrotu z kapitałów własnych ROA - stopa zwrotu z aktywów EBIT - zysk operacyjny EBITDA - zysk operacyjny + amortyzacja EPS - zysk ne;o na 1 akcję DPS - dywidenda na 1 akcję CEPS - suma zysku ne;o i amortyzacji na 1 akcję P/E - iloraz ceny rynkowej akcji i EPS P/BV - iloraz ceny rynkowej akcji i wartości księgowej jednej akcji EV/EBITDA - iloraz kapitalizacji powiększonej o dług ne;o spółki oraz EBITDA marża bru;o na sprzedaży - relacja zysku bru;o na sprzedaży do przychodów ne;o ze sprzedaży marża EBITDA - relacja sumy zysku operacyjnego i amortyzacji do przychodów ne;o ze sprzedaży marża EBIT - relacja zysku operacyjnego do przychodów ne;o ze sprzedaży rentowność ne;o - relacja zysku ne;o do przychodów ne;o ze sprzedaży Rekomendacje stosowane przez DM Rekomendacja KUPUJ oznacza, że autor rekomendacji uważa, iż akcje spółki posiadają co najmniej 1% potencjał wzrostu kursu Rekomendacja TRZYMAJ oznacza, że autor rekomendacji uważa, iż akcje spółki posiadają potencjał wzrostu kursu w przedziale od do 1% Rekomendacja SPRZEDAJ oznacza, że autor rekomendacji uważa, iż akcje spółki posiadają potencjał spadku kursu Rekomendacje wydawane przez DM obowiązują przez okres 12 miesięcy od daty wydania lub do momentu zrealizowania kursu docelowego, chyba, że w tym okresie zostaną zaktualizowane. DM dokonuje aktualizacji wydawanych rekomendacji w zależności od sytuacji rynkowej i subiektywnej oceny analityków. Częstotliwość takich aktualizacji nie jest określona. Zastrzeżenie o spekulacyjnym charakterze rekomendacji oznacza, że horyzont inwestycji jest skrócony do 3 miesięcy, a inwestycja jest obarczona podwyższonym ryzykiem. Stosowane metody wyceny DM opiera się zasadniczo na trzech metodach wyceny: DCF (model zdyskontowanych przepływów pieniężnych), metoda wskaźnikowa (porównanie wartości podstawowych wskaźników rynkowych z podobnymi wskaźnikami dla innych firm reprezentujących dany sektor) oraz model zdyskontowanych dywidend. Wadą metody DCF oraz modelu zdyskontowanych dywidend jest duża wrażliwość na przyjęte założenia, w szczególności te, które odnoszą się do określenia wartości rezydualnej. Modelu zdyskontowanych dywidend nie można ponadto zastosować w przypadku wyceny spółek nie mających ukształtowanej polityki dywidendowej. Zaletami obydwu wymienionych metod jest ich niezależność w stosunku do bieżących wycen rynkowych porównywalnych spółek. Zaletą metody wskaźnikowej jest z kolei to, że bazuje ona na wymiernej wycenie rynkowej danego sektora. Jej wadą jest zaś ryzyko, że w danej chwili rynek może nie wyceniać prawidłowo porównywalnych spółek. Powiązania, które mogłyby wpłynąć na obiektywność sporządzonej rekomendacji Zgodnie z naszą wiedzą, pomiędzy DM oraz analitykiem sporządzającym niniejszy raport a spółką, nie występują jakiekolwiek inne powiązania, o których mowa w 9 i 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 25 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów. Inwestor powinien zakładać, że DM ma zamiar złożenia oferty świadczenia usług spółce, której dotyczy raport. Pozostałe klauzule Niniejsza publikacja została opracowana przez Dom Maklerski PKO BP S.A. wyłącznie na potrzeby klientów DM i podlega utajnieniu w okresie siedmiu następnych dni po dacie publikacji. Rozpowszechnianie lub powielanie w całości lub w części bez pisemnej zgody DM jest zabronione. Niniejsza publikacja została przygotowana z dochowaniem należytej staranności, w oparciu o fakty i informacje uznane za wiarygodne (w szczególności sprawozdania finansowe i raporty bieżące spółki), jednak DM nie gwarantuje, że są one w pełni dokładne i kompletne. Podstawą przygotowania publikacji były wszelkie informacje na temat spółki, jakie były publicznie dostępne do dnia jej sporządzenia. Przedstawione prognozy są oparte wyłącznie o analizę przeprowadzoną przez DM bez uzgodnień ze spółkami ani z innymi podmiotami i opierają się na szeregu założeń, które w przyszłości mogą okazać się nietrafne. DM nie udziela żadnego zapewnienia, że podane prognozy sprawdzą się. DM może świadczyć usługi na rzecz firm, których dotyczą analizy. DM nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszej analizie. Podmiotem sprawującym nadzór nad DM w ramach prowadzonej działalności jest Komisja Nadzoru Finansowego. Dom Maklerski PKO Banku Polskiego informuje, że świadczy usługę maklerską w zakresie sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym, na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 7 października 21 r. Jednocześnie Dom Maklerski PKO Banku Polskiego informuje, że przedmiotową usługę maklerską świadczy klientom zgodnie z obowiązującym Regulaminem świadczenia usługi sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym w zakresie instrumentów finansowych przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego (tutaj), a w przypadku klientów detalicznych również na podstawie pisemnej umowy o świadczenie usługi w zakresie sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym.

Kupuj. Global City Holdings. Przed budową Aquaparku. Rozrywka RAPORT. (utrzymana) 25 września 2014

Kupuj. Global City Holdings. Przed budową Aquaparku. Rozrywka RAPORT. (utrzymana) 25 września 2014 RAPORT Kupuj (utrzymana) Dane podstawowe Cena bieżąca (PLN) 38, Cena docelowa (PLN) 44,1 Min 5 tyg (PLN) 3, Max 5 tyg (PLN) 39, Kapitalizacja (mln PLN) 1946 EV (mln PLN) 1486 Liczba akcji (mln szt.) 51,

Bardziej szczegółowo

Amrest Początek żniw. Kupuj. Handel Detaliczny RAPORT. (utrzymana)

Amrest Początek żniw. Kupuj. Handel Detaliczny RAPORT. (utrzymana) Dane podstawowe RAPORT Kupuj (utrzymana) Cena bieżąca (PLN) 143.5 Cena docelowa (PLN) 171.2 Min 52 tyg (PLN) 66.3 Max 52 tyg (PLN) 143.5 Kapitalizacja (mln PLN) 3,116 EV (mln PLN) 3,932 Liczba akcji (mln

Bardziej szczegółowo

Tradis Sprzedany. Dystrybucja żywności RAPORT. 4 stycznia 2012. Eurocash

Tradis Sprzedany. Dystrybucja żywności RAPORT. 4 stycznia 2012. Eurocash Dystrybucja żywności RAPORT Tradis Sprzedany Rekomendacja NEUTRALNIE Cena docelowa (PLN) 31,7 Cena bieżąca (PLN) 28,9 Stopa dywidendy 0,8% Potencjał wzrostu 10,4% Kapitalizacja (mln PLN) 3987 Free float

Bardziej szczegółowo

Dobry 2012 rok w cenach, zmiana podejścia na neutralne

Dobry 2012 rok w cenach, zmiana podejścia na neutralne LPP Rekomendacja RAPORT NEUTRALNIE Cena docelowa (PLN) 2737 Cena bieżąca (PLN) 2600 Stopa dywidendy 2,9% Potencjał wzrostu 8,2% Kapitalizacja (mln PLN) 4 569 Free float 47,7% Rekomendacja LPP PW LPPP.WA

Bardziej szczegółowo

Budimex Naprzód marż. Kupuj. Sektor budowlany RAPORT

Budimex Naprzód marż. Kupuj. Sektor budowlany RAPORT RAPORT Kupuj Dane podstawowe Cena bieżąca (PLN) 137,80 Cena docelowa (PLN) 157,00 Min 52 tyg (PLN) 110,45 Max 52 tyg (PLN) 141,50 Kapitalizacja (mln PLN) 3 484,86 EV (mln PLN) 2 260,81 Liczba akcji (mln

Bardziej szczegółowo

Komunikat prasowy Warszawa, 19 maja 2011

Komunikat prasowy Warszawa, 19 maja 2011 Komunikat prasowy Warszawa, 19 maja 2011 Wyniki finansowe Cinema City po 1. kwartale 2011 r. Konsolidacja Palace Cinemas zwiększa biznes i przynosi jednorazowe koszty Sprawozdanie finansowe Spółki za pierwszy

Bardziej szczegółowo

Komunikat Prasowy Warszawa, 20 sierpnia 2010

Komunikat Prasowy Warszawa, 20 sierpnia 2010 Komunikat Prasowy Warszawa, 20 sierpnia 2010 Wyniki finansowe Cinema City za 1 połowę 2010 3D: Dobre filmy, Dużo biletów, Dobre wyniki W pierwszej połowie 2010 Cinema City International N.V. ( Cinema City

Bardziej szczegółowo

Trzymaj, 5926,00 CZK Obniżona z: Kupuj

Trzymaj, 5926,00 CZK Obniżona z: Kupuj Komercni Bloomberg: KOMB CP Equity, Reuters: BKOM.PR Trzymaj, 5926,00 CZK Obniżona z: Kupuj Niskie stopy zostaną z nami dłużej Wydarzenia jakie rozegrały się na arenie banków centralnych w ostatnich tygodniach

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Cinema City po 3 kwartałach 2010 r. Dobry rok dla Spółki trwa

Wyniki finansowe Cinema City po 3 kwartałach 2010 r. Dobry rok dla Spółki trwa Komunikat prasowy Warszawa, 19 listopada 2010 Wyniki finansowe Cinema City po 3 kwartałach 2010 r. Dobry rok dla Spółki trwa Po 3 kw. 2010 Cinema City odnotowała 44,5 mln EUR skonsolidowanego EBITDA (+27,1%

Bardziej szczegółowo

Elektrobudowa. Trzymaj. Przemysł RAPORT. Dalsze odpisy w segmencie przemysłowym. (obniżona do Trzymaj)

Elektrobudowa. Trzymaj. Przemysł RAPORT. Dalsze odpisy w segmencie przemysłowym. (obniżona do Trzymaj) RAPORT Trzymaj (obniżona do Trzymaj) Dane podstawowe Cena bieżąca (PLN) 93,55 Cena docelowa (PLN) 100,00 Min 52 tyg (PLN) 93,30 Max 52 tyg (PLN) 165,95 Kapitalizacja (mln PLN) 444,14 EV (mln PLN) 407,81

Bardziej szczegółowo

Eurocash i Emperia. Dystrybucja żywności RAPORT. 10 marca 2014. Eurocash

Eurocash i Emperia. Dystrybucja żywności RAPORT. 10 marca 2014. Eurocash RAPORT Eurocash i Emperia Eurocash Rekomendacja SPRZEDAJ Cena docelowa (PLN) 32,6 Cena bieżąca (PLN) 38,8 Stopa dywidendy 2,1% Potencjał wzrostu -13,0% Kapitalizacja (mln PLN) 5 278 Free float 56,1% Bloomberg

Bardziej szczegółowo

Komunikat prasowy Warszawa, 15 marca 2011 r.

Komunikat prasowy Warszawa, 15 marca 2011 r. Komunikat prasowy Warszawa, 15 marca 2011 r. Wyniki finansowe Cinema City za 2010 r. Rekordowe wyniki finansowe zwieńczone udaną akwizycją W 2010 r. Cinema City International N.V. odnotowała przychody

Bardziej szczegółowo

Czy dywidendy mogą być wyższe?

Czy dywidendy mogą być wyższe? RAPORT Czy dywidendy mogą być wyższe? Orange Polska Rekomendacja SPRZEDAJ Cena docelowa (PLN) 8, Cena bieżąca (PLN) 1,7 Stopa dywidendy 4,7% Potencjał wzrostu -2,5% Kapitalizacja (mln PLN) 14 42 Free float

Bardziej szczegółowo

Grupa Azoty Czekając na poprawę wyników

Grupa Azoty Czekając na poprawę wyników RAPORT Dane podstawowe Cena bieżąca (PLN) 62.05 Cena docelowa (PLN) 53.95 Min 52 tyg (PLN) 47.52 Max 52 tyg (PLN) 79.78 Kapitalizacja (mln PLN) 6 155.08 EV (mln PLN) 6 664.64 Liczba akcji (mln szt.) 99.20

Bardziej szczegółowo

Raport sektorowy. Sektor detaliczny. 08 grudnia 2015 r. LPP: Za duży rozmiar. CCC: Zdobywanie terenu

Raport sektorowy. Sektor detaliczny. 08 grudnia 2015 r. LPP: Za duży rozmiar. CCC: Zdobywanie terenu Raport sektorowy Sektor detaliczny 08 grudnia 2015 r. Wolniejszy wzrost Ze względu na słabsze perspektywy wzrostu sprzedaży i brak widoków na poprawę marży brutto obniżamy cenę docelową dla LPP do 5 059

Bardziej szczegółowo

LPP - Kupuj. Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 WIG LPP

LPP - Kupuj. Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 WIG LPP Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 Dane na 19.10.2009 r. Kurs (zł) 1 470 WIG (pkt.) 39 014 Kapitalizacja (mln zł) 2 572 Free float (mln) 1 128 Free float (%) 48,43 Liczba akcji(tys.

Bardziej szczegółowo

SYGNITY S.A. IT. Informacje o powiązaniach DM AmerBrokers ze Spółką znajdują się na ostatniej stronie, w rozdziale Informacje dodatkowe.

SYGNITY S.A. IT. Informacje o powiązaniach DM AmerBrokers ze Spółką znajdują się na ostatniej stronie, w rozdziale Informacje dodatkowe. Data: 07.07.2009 Rekomendacja: TRZYMAJ Wycena: 16,38 zł Aleje Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa Tel.: (48-22) 397-60-60, Fax.: (48-22) 397-60-61 e-mail: abrok@amerbrokers.pl Analityk: Robert Kurowski,

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja. Warszawa, 08 marca 2006 r. numer ewidencyjny 06/03/03

Aktualizacja. Warszawa, 08 marca 2006 r. numer ewidencyjny 06/03/03 Raport analityczny TIM S.A. Warszawa, numer ewidencyjny 06/03/03 12.0 11.5 11.0 10.5 10.0 9.5 9.0 8.5 8.0 7.5 7.0 6.5 6.0 5.5 0 27 4 July 11 18 25 1 8 August 16 22 29 5 12 September WIG (39,410.28, 39,410.28,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010 Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010 26 maj 2011 26 maj 2011 1 Wzrost produkcji stali surowej w roku 2010. Dynamika produkcji stali surowej 2010/2009: Polska +12% UE 27 +25%

Bardziej szczegółowo

Droga nie usłana różami

Droga nie usłana różami RAPORT Droga nie usłana różami Orange Polska Rekomendacja Włodzimierz Giller (-22) 521-79-17 wlodzimierz.giller@pkobp.pl Dom Maklerski PKO Banku Polskiego ul. Puławska 15 2-515 Warszawa SPRZEDAJ Cena docelowa

Bardziej szczegółowo

KGHM. Kupuj. Sektor wydobywczy RAPORT. Buszujący w złożu

KGHM. Kupuj. Sektor wydobywczy RAPORT. Buszujący w złożu RAPORT Kupuj Dane podstawowe Cena bieżąca (PLN) 122,20 Cena docelowa (PLN) 140,00 Min 52 tyg (PLN) 117,50 Max 52 tyg (PLN) 198,40 Kapitalizacja (mln PLN) 24440,00 EV (mln PLN) 12002,29 Liczba akcji (mln

Bardziej szczegółowo

Pekao AKUMULUJ Sektor bankowy

Pekao AKUMULUJ Sektor bankowy RAPORT BIEŻĄCY REKOMENDACJA Pekao AKUMULUJ Sektor bankowy 30 stycznia 2001 r. 5 stycznia 2001 r. Kurs 99,2 zł Wycena 111,0 zł Kody ISIN PLPEKAO00016 Bloomberg PEO.PW Reuters BAPE.WA Kapit. (mpln) 16 442,2

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy Polsat i TVN. Media RAPORT. Cyfrowy Polsat: 4 grudnia 2014 TVN: Cyfrowy Polsat

Cyfrowy Polsat i TVN. Media RAPORT. Cyfrowy Polsat: 4 grudnia 2014 TVN: Cyfrowy Polsat RAPORT Cyfrowy Polsat i TVN Cyfrowy Polsat Rekomendacja KUPUJ Cena docelowa (PLN) 28,4 Cena bieżąca (PLN) 24,2 Stopa dywidendy 0,6% Potencjał wzrostu 18,3% Kapitalizacja (mln PLN) 15 464 Free float 30,

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2014/2015. Warszawa, maj 2014 r.

Wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2014/2015. Warszawa, maj 2014 r. Wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2014/2015 Warszawa, maj 2014 r. 1 Agenda Kluczowe wskaźniki za III kwartał roku 2014/2015 Kluczowe wskaźniki narastająco po trzech kwartałach roku 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Prezentacja inwestorska Telekonferencja 2 kw 2007

Prezentacja inwestorska Telekonferencja 2 kw 2007 Prezentacja inwestorska Telekonferencja 2 kw 2007 1 Cinema City International 61 multipleksów w tym 7 IMAX 5 krajów 508 ekranów 105 000 miejsc Republika Czech Populacja 10,300,000 Ekrany CCI 33 Ekrany

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Budimex Zrównoważony wzrost

Budimex Zrównoważony wzrost RAPORT Kupuj Dane podstawowe Cena bieżąca (PLN) 111,15 Cena docelowa (PLN) 125,00 Min 52 tyg (PLN) 80,14 Max 52 tyg (PLN) 135,73 Kapitalizacja (mln PLN) 2 837,67 EV (mln PLN) 1 613,62 Liczba akcji (mln

Bardziej szczegółowo

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni"

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach od kuchni Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni" Prowadzący: Marcin Dybek Centrum Analiz Finansowych EBIT marcin.dybek@rsg.pl www.rsg.pl Stosowane standardy rachunkowości

Bardziej szczegółowo

DGA KUPUJ WYCENA 30,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY. 14 maj 2007

DGA KUPUJ WYCENA 30,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY. 14 maj 2007 KUPUJ WYCENA 30,9 PLN 14 maj 2007 Wyniki za IQ 07 były zgodne z naszymi oczekiwaniami. Pozytywnym sygnałem jest wzrost rentowności, niemniej niepokój może budzić mała dynamika wzrostu przychodów. Zwracamy

Bardziej szczegółowo

Ciech S.A. Kupuj. Sektor chemiczny RAPORT. Poprawa wyników na horyzoncie. (niezmieniona)

Ciech S.A. Kupuj. Sektor chemiczny RAPORT. Poprawa wyników na horyzoncie. (niezmieniona) RAPORT Kupuj (niezmieniona) Dane podstawowe Cena bieżąca (PLN) 17.00 Cena docelowa (PLN) 23.87 Min 52 tyg (PLN) 10.83 Max 52 tyg (PLN) 29.45 Kapitalizacja (mln PLN) 895.90 EV (mln PLN) 2100.49 Liczba akcji

Bardziej szczegółowo

Apator Nabiera odpowiednich kształtów

Apator Nabiera odpowiednich kształtów Dane podstawowe RAPORT Kupuj Cena bieżąca (PLN) 37,60 Cena docelowa (PLN) 43,50 Min 52 tyg (PLN) 31,72 Max 52 tyg (PLN) 42,24 Kapitalizacja (mln PLN) 1 109,52 EV (mln PLN) 1 205,92 Liczba akcji (mln szt.)

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o.

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Niniejszy dokument stanowi podsumowanie raportu z wyceny wartości Spółki Hubstyle Sp. z o.o. na 9 kwietnia 2014 roku. Podsumowanie przedstawia

Bardziej szczegółowo

Agora SA. akwizycja spółki Centrum Filmowe Helios S.A. 30 marca 2010 r.

Agora SA. akwizycja spółki Centrum Filmowe Helios S.A. 30 marca 2010 r. Agora SA akwizycja spółki Centrum Filmowe Helios S.A. 30 marca 2010 r. UMOWA Spółka Sprzedający Centrum Filmowe Helios S.A. ( Helios ) Nova Polonia Private Equity Fund LLC (fundusz amerykański) Nederlandse

Bardziej szczegółowo

Otmuchów Restrukturyzacji ciąg dalszy

Otmuchów Restrukturyzacji ciąg dalszy RAPORT Dane podstawowe Cena bieżąca (PLN) 8.60 Cena docelowa (PLN) 11.72 Min 52 tyg (PLN) 7.00 Max 52 tyg (PLN) 10.78 Kapitalizacja (mln PLN) 109.65 EV (mln PLN) 150.05 Liczba akcji (mln szt.) 12.75 Free

Bardziej szczegółowo

Analiza Techniczna. Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: Cormay. Wtorek 09.10.2012. WIG20 (Polska)

Analiza Techniczna. Komentarz: WIG20, S&P 500 Wykres dnia: Cormay. Wtorek 09.10.2012. WIG20 (Polska) Wtorek 9.. Komentarz: WIG, S&P Wykres dnia: Cormay WIG (Polska) 9 9 - NovemberDecember FebruaryMarch April May June NovemberDecember February March April May June Octobe 9 WIG lekko wczoraj zni kowa³.

Bardziej szczegółowo

Apator Bloomberg: APT PW Equity, Reuters: APTP.WA

Apator Bloomberg: APT PW Equity, Reuters: APTP.WA Apator Bloomberg: APT PW Equity, Reuters: APTP.WA Trzymaj, 34,00 PLN Obniżona z: Kupuj Pod prąd Silny kurs USD, erozja marż na sprzedaży konwencjonalnych liczników energii oraz problemy ze spółką Rector

Bardziej szczegółowo

Wyniki MCI Management po 1H 2015 r. Warszawa, 13 sierpnia 2015 r.

Wyniki MCI Management po 1H 2015 r. Warszawa, 13 sierpnia 2015 r. Wyniki MCI Management po 1H 2015 r. Warszawa, 13 sierpnia 2015 r. Ludzie są online i tą drogą wydają coraz więcej pieniędzy Rzadki imperialny zegar Immortal Mountain Clock z XVIII wieku. Sprzedany za:

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSKAŹNIKOWA. Prosta, szybka metoda oceny firmy.

ANALIZA WSKAŹNIKOWA. Prosta, szybka metoda oceny firmy. ANALIZA WSKAŹNIKOWA Prosta, szybka metoda oceny firmy. WSKAŹNIKI: Wskaźniki płynności Wskaźniki zadłużenia Wskaźniki operacyjności Wskaźniki rentowności Wskaźniki rynkowe Wskaźniki płynności: pokazują

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za 2012 rok 5 marca 2013 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani

Bardziej szczegółowo

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 72,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY - AKTUALIZACJA. 05 Październik 2006 POPRZEDNIA WYCENA 67,9 PLN

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 72,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY - AKTUALIZACJA. 05 Październik 2006 POPRZEDNIA WYCENA 67,9 PLN AKUMULUJ Od czasu wydania poprzedniej rekomendacji kurs Relpolu wzrósł o 15% przekraczając cenę docelową ustaloną przez nas na poziomie 67,9 PLN. W związku z aktualizacją wyceny porównawczej podtrzymujemy

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

Wyniki za I półrocze 2013 oraz plany rozwojowe OPONEO.PL. Bydgoszcz, czerwiec 2013 rok

Wyniki za I półrocze 2013 oraz plany rozwojowe OPONEO.PL. Bydgoszcz, czerwiec 2013 rok Wyniki za I półrocze 2013 oraz plany rozwojowe OPONEO.PL Bydgoszcz, czerwiec 2013 rok profil grupy kapitałowej OPONEO.PL lider rynku e-sprzedaży ogumienia i felg w Polsce firma z ponad 12 letnim doświadczeniem

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Rekomendacja - narzędzie manipulacji, czy skuteczne narzędzie inwestycyjne? Dr Piotr Sieradzan, CFA Członek Zarządu Pocztylion-Arka PTE S.A.

Rekomendacja - narzędzie manipulacji, czy skuteczne narzędzie inwestycyjne? Dr Piotr Sieradzan, CFA Członek Zarządu Pocztylion-Arka PTE S.A. Rekomendacja - narzędzie manipulacji, czy skuteczne narzędzie inwestycyjne? Dr Piotr Sieradzan, CFA Członek Zarządu Pocztylion-Arka PTE S.A. Rekomendacja wycena, a obiektywna wartość spółki Ciężko jest

Bardziej szczegółowo

Forum Akcjonariat Prezentacja

Forum Akcjonariat Prezentacja Forum Akcjonariat Prezentacja 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy PKO BP SA oraz analityków rynku i nie może być

Bardziej szczegółowo

PHN. Trzymaj. Sektor deweloperski RAPORT. W oczekiwaniu na inwestora.

PHN. Trzymaj. Sektor deweloperski RAPORT. W oczekiwaniu na inwestora. PKO Dom Maklerski ul. Puławska 15 02-515 Warszawa RAPORT Trzymaj Dane podstawowe Cena bieżąca (PLN) 26.30 Cena docelowa (PLN) 27.60 Min 52 tyg (PLN) 23.40 Max 52 tyg (PLN) 29.50 Kapitalizacja () 1170.11

Bardziej szczegółowo

Bogdanka. Kupuj. Sektor wydobywczy RAPORT. Chudy 2Q i wzbogacona przyszłość. (podtrzymana)

Bogdanka. Kupuj. Sektor wydobywczy RAPORT. Chudy 2Q i wzbogacona przyszłość. (podtrzymana) 144 126 18 RAPORT Dom Maklerski PKO BP ul. Puławska 15 2-515 Warszawa Kupuj (podtrzymana) Dane podstawowe Cena bieżąca (PLN) 115,8 Cena docelowa (PLN) 134 Min 52 tyg (PLN) 96,6 Max 52 tyg (PLN) 139,5 Kapitalizacja

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za IV kwartał 2013 Grupy OPONEO.PL. Bydgoszcz, luty 2014 rok

Prezentacja wyników za IV kwartał 2013 Grupy OPONEO.PL. Bydgoszcz, luty 2014 rok Prezentacja wyników za IV kwartał 2013 Grupy OPONEO.PL Bydgoszcz, luty 2014 rok profil grupy kapitałowej OPONEO.PL lider rynku e-sprzedaży ogumienia i felg w Polsce firma z 13 letnim doświadczeniem w branży

Bardziej szczegółowo

AMBRA Reuters: AMRR.WA Wycena: 8,39 PLN

AMBRA Reuters: AMRR.WA Wycena: 8,39 PLN Sektor: Spożywczy Kurs akcji: 7,47PLN AMBRA Reuters: AMRR.WA Wycena: 8,39 PLN akumuluj Profil spółki Grupa AMBRA jest czołowym producentem, importerem i dystrybutorem win w Europie Środkowej i Wschodniej.

Bardziej szczegółowo

PZU. Kupuj (niezmieniona) Sektor finansowy RAPORT. Deszcz dywidend

PZU. Kupuj (niezmieniona) Sektor finansowy RAPORT. Deszcz dywidend RAPORT Kupuj (niezmieniona) Dane podstawowe Cena bieżąca (PLN) 462,0 Cena docelowa (PLN) 531,0 Min 52 tyg (PLN) 399,91 Max 52 tyg (PLN) 511,00 Kapitalizacja (mln PLN) 39 895 Liczba akcji (mln szt.) 86,35

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok Warszawa, 4 marca 2015 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferty

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

Materiały edukacyjne 1 październik 2015. W skaznik sredniot er mi now y 7 6 -1-2 -3-4 -5-6 -7-8 -9

Materiały edukacyjne 1 październik 2015. W skaznik sredniot er mi now y 7 6 -1-2 -3-4 -5-6 -7-8 -9 Sep tem be r June Sep tem be r No vem be r De cem ber Augus t Oscylat or kr otkoterm inowy September Oc tober - Materiały edukacyjne październik Komentarz: WIG, S&P Wykres dnia: USD/PLN WIG (Polska) -

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 8 marca 2012 r.

Warszawa, 8 marca 2012 r. Kondycja banków w Europie i Polsce. Czy problemy finansowe inwestorów strategicznych wpłyną na zaostrzenie polityki kredytowej w spółkach-córkach w Polsce Warszawa, 8 marca 2012 r. Samodzielność w ramach

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe 1 kwartał 2013. Dywidenda 2012. Prognoza wyniku 2013

Wyniki finansowe 1 kwartał 2013. Dywidenda 2012. Prognoza wyniku 2013 Wyniki finansowe 1 kwartał 2013 Dywidenda 2012 Prognoza wyniku 2013 Wyniki finansowe 1 kwartał 2013 Główne trendy rynkowe Płaski rynek IT w Polsce, przewidywany wzrost w 2013 roku 1-3% Rozwój rynku e-

Bardziej szczegółowo

W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta.

W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta. W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta. Wycena spółki, sporządzenie raportu z wyceny Metodą wyceny, która jest najczęściej

Bardziej szczegółowo

PHN Bloomberg: PHN PW equity, Reuters: PHN.WA. Kupuj, 23,70 PLN Podniesiona z: Trzymaj

PHN Bloomberg: PHN PW equity, Reuters: PHN.WA. Kupuj, 23,70 PLN Podniesiona z: Trzymaj PHN Bloomberg: PHN PW equity, Reuters: PHN.WA Kupuj, 23,70 PLN Podniesiona z: Trzymaj Konwersja aktywów Wydajemy rekomendację Kupuj dla akcji PHN z ceną docelową na poziomie 23,70 PLN w perspektywie 12

Bardziej szczegółowo

I półrocze 2015. 27 sierpnia 2015 1

I półrocze 2015. 27 sierpnia 2015 1 I półrocze 2015 27 sierpnia 2015 1 Agenda 1. Informacje Ogólne 2. Dane finansowe GRUPA TRAKCJA 3. Dane finansowe TRAKCJA PRKiI S.A. 4. Zadłużenie GRUPA TRAKCJA 5. Kontrakty - ofertowanie 6. Kontrakty -

Bardziej szczegółowo

Grupa Azoty Bloomberg: ATT PW Equity, Reuters: ATTP.WA. Sprzedaj, 84,60 PLN Podtrzymana

Grupa Azoty Bloomberg: ATT PW Equity, Reuters: ATTP.WA. Sprzedaj, 84,60 PLN Podtrzymana Grupa Azoty Bloomberg: ATT PW Equity, Reuters: ATTP.WA Sprzedaj, 84,60 PLN Podtrzymana Notowania nawozów wciąż pod presją Poprawa wyników Grupy Azoty w bieżącym roku miała miejsce głownie na skutek wzrostu

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Sygnity za Q5 2011/2012. 9 maja 2012 roku

Wyniki finansowe Sygnity za Q5 2011/2012. 9 maja 2012 roku Wyniki finansowe Sygnity za Q5 2011/2012 9 maja 2012 roku Wezwanie Asseco jako potwierdzenie słusznie obranej strategii dla Sygnity Rynek Public wygranie szeregu prestiżowych kontraktów: Poczta Polska,

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za III kwartał 2012 roku 6 listopada 2012 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie

Bardziej szczegółowo

PGNIG Bloomberg: PGN PW Equity, Reuters: PGN.WA. Trzymaj, 5,15 PLN Podniesiona z: Sprzedaj

PGNIG Bloomberg: PGN PW Equity, Reuters: PGN.WA. Trzymaj, 5,15 PLN Podniesiona z: Sprzedaj PGNIG Bloomberg: PGN PW Equity, Reuters: PGN.WA Trzymaj, 5, PLN Podniesiona z: Sprzedaj Rywalizacja o klienta Przyspieszająca liberalizacja rynku gazu oraz spadające ceny surowca w Europie wpłyną na spadek

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Warszawa, dnia 23 września 2009 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Badaniem objęte zostały 63 spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1 Warszawa, dnia 25 października r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze r. 1 W końcu grudnia 2009 r. funkcjonowały 62 spółdzielcze kasy oszczędnościowokredytowe.

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2014 R

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2014 R 1 CDRL S.A. Spółka jest wiodącym na rynku polskim i w Europie Środkowo-Wschodniej dystrybutorem odzieży dziecięcej sprzedawanej pod własną marką COCCODRILLO Główni akcjonariusze od ponad 20 lat prowadzą

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI W III kwartale 2006 roku Grupa Kapitałowa MNI S.A. (Grupa MNI) odnotowała dobre

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

PKP Cargo Bloomberg: PKP PW Equity, Reuters: PKPP.WA

PKP Cargo Bloomberg: PKP PW Equity, Reuters: PKPP.WA PKP Cargo Bloomberg: PKP PW Equity, Reuters: PKPP.WA Sprzedaj, 70,00 PLN Obniżona z: Trzymaj Tory pod górę Bardzo duża aktywność zarządu w szukania oszczędności w grupie PKP Cargo, przynosi wymierne efekty

Bardziej szczegółowo

Action Bloomberg: ACT PW Equity, Reuters: ACT.WA. Sprzedaj, 14,10 PLN Obniżona z: Kupuj

Action Bloomberg: ACT PW Equity, Reuters: ACT.WA. Sprzedaj, 14,10 PLN Obniżona z: Kupuj Action Bloomberg: ACT PW Equity, Reuters: ACT.WA Sprzedaj, 14, PLN Obniżona z: Kupuj Akcja reanimacja Po fatalnym wynikowo 4Q15, w konsekwencji słabym 15 r., który obnażył trudności prowadzenia biznesu

Bardziej szczegółowo

RAPORT. analityczny. Orbis NEUTRALNIE 23.60. sektor: us³ugi hotelarskie. 5 czerwiec 2002 r. rekomendacja. kurs docelowy. S³abe wyniki za I kwarta³

RAPORT. analityczny. Orbis NEUTRALNIE 23.60. sektor: us³ugi hotelarskie. 5 czerwiec 2002 r. rekomendacja. kurs docelowy. S³abe wyniki za I kwarta³ sektor: us³ugi hotelarskie 5 czerwiec 2002 r. RAPORT analityczny Bankowy Dom Maklerski PKO Bank Polski SA ul. Pu³awska 15 02-515 Warszawa tel. (0-22)521-80-00 fax (0-22)521-79-46 e-mail: infobdm@pkobp.pl

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSKAŹNIKÓW DLA SPÓŁEK Z BRANŻY DRUKU 3D NOTOWANYCH NA ZAGRANICZNYCH GIEŁDACH W KONTEKŚCIE WYCENY PORÓWNAWCZEJ ZORTRAX SP. Z O.O.

ANALIZA WSKAŹNIKÓW DLA SPÓŁEK Z BRANŻY DRUKU 3D NOTOWANYCH NA ZAGRANICZNYCH GIEŁDACH W KONTEKŚCIE WYCENY PORÓWNAWCZEJ ZORTRAX SP. Z O.O. ANALIZA WSKAŹNIKÓW DLA SPÓŁEK Z BRANŻY DRUKU 3D NOTOWANYCH NA ZAGRANICZNYCH GIEŁDACH W KONTEKŚCIE WYCENY PORÓWNAWCZEJ ZORTRAX SP. Z O.O. PRZYGOTOWANA PRZEZ INVISTA Dom Maklerski S.A. Warszawa, kwiecień

Bardziej szczegółowo

Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Czym zajmuje się firma? Bank of America jeden z największych banków świata. Pod względem wielkości aktywów zajmuje 3.

Bardziej szczegółowo

Dom Development Bloomberg: DOM PW Equity, Reuters: DOMP.WA. Kupuj, 55,20 PLN Podniesiona z: Trzymaj

Dom Development Bloomberg: DOM PW Equity, Reuters: DOMP.WA. Kupuj, 55,20 PLN Podniesiona z: Trzymaj Dom Development Bloomberg: DOM PW Equity, Reuters: DOMP.WA Kupuj, 55,2 PLN Podniesiona z: Trzymaj Umiarkowany optymizm Wydajemy rekomendację Kupuj dla Dom Development z ceną docelową na poziomie 55,2 PLN

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Daimlerchrysler AG (DCX)- spółka notowana na giełdzie we Frankfurcie nad Menem (DAX).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Daimlerchrysler AG (DCX)- spółka notowana na giełdzie we Frankfurcie nad Menem (DAX). Daimlerchrysler AG (DCX)- spółka notowana na giełdzie we Frankfurcie nad Menem (DAX). Spółka akcyjna DaimlerChrysler AG jest wytwórcą samochodów osobowych oraz samochodów specjalnego użytku. Firma powstała

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za II kwartał 2012 roku obejmujący okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 roku

Raport kwartalny spółki. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za II kwartał 2012 roku obejmujący okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 roku Raport kwartalny spółki Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za II kwartał 2012 roku obejmujący okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 roku Warszawa, 9 sierpnia 2012 roku Spis treści: 1. WPROWADZENIE... 3

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

Dom maklerski KBC Securities

Dom maklerski KBC Securities Dom maklerski KBC Securities www.kbcmakler.pl Radom, 09.10.2012 2 Piotr Owdziej analityk spółek sektora TMT KBC Securities 3 Analiza fundamentalna Badanie wpływu czynników zewnętrznych i wewnętrznych na

Bardziej szczegółowo

Wzrost przychodów gotówkowych o 27% r/r Przychody gotówkowe i EBITDA skorygowana, mln złotych

Wzrost przychodów gotówkowych o 27% r/r Przychody gotówkowe i EBITDA skorygowana, mln złotych Wyniki 3Q 215 ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie na potrzeby omówienia wyników finansowych za Q3 215 r. Prezentacja

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych:

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za III KWARTAŁ 2015 r. od 01.07.2015 r. do 30.09.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE....4

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie poszkodowanego do VOTUM S.A. Ustalenie sprawcy wypadku i jego ubezpieczyciela

Zgłoszenie poszkodowanego do VOTUM S.A. Ustalenie sprawcy wypadku i jego ubezpieczyciela VOTUM S.A. jest największym na polskim rynku pod względem przychodów ze sprzedaży podmiotem oferującym kompleksową pomoc w sprawach odszkodowawczych. Specjalizuje się w postępowaniach dotyczących roszczeń

Bardziej szczegółowo

Regulatorzy w trosce o kondycję kredytu hipotecznego podsumowanie ostatnich kuracji i nisze dla biznesu bankowo-ubezpieczeniowego.

Regulatorzy w trosce o kondycję kredytu hipotecznego podsumowanie ostatnich kuracji i nisze dla biznesu bankowo-ubezpieczeniowego. Regulatorzy w trosce o kondycję kredytu hipotecznego podsumowanie ostatnich kuracji i nisze dla biznesu bankowo-ubezpieczeniowego. dr Agnieszka Tułodziecka Fundacja na Rzecz Kredytu Hipotecznego Historyczne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Subfunduszu Sprawozdanie finansowe Subfunduszu na dzień 13 lipca 2010 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

AmRest Holdings SE. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Czerwiec 2010

AmRest Holdings SE. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Czerwiec 2010 AmRest Holdings SE Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Czerwiec 2010 1 1 Strategia AmRest Zakres Uzyskanie dominacji* w sektorach Quick Service Restaurants i Casual Dining Restaurants poprzez akwizycje oraz

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA WIKANA

GRUPA KAPITAŁOWA WIKANA GRUPA KAPITAŁOWA WIKANA PREZENTACJA WYNIKÓW PO 3 KWARTAŁACH 2015 ROKU PREZENTACJA DLA INWESTORÓW I MEDIÓW LISTOPAD 2015 r. Zastrzeżenie Niniejszy dokument został przygotowany przez Wikana S.A. ( Spółka

Bardziej szczegółowo

Wyniki Q3 2014. 12 listopada 2014

Wyniki Q3 2014. 12 listopada 2014 Wyniki Q3 2014 12 listopada 2014 Agenda 01 Wyniki finansowe 3 kwartały 2014 02 Prognoza 2014 03 Program skupu akcji 04 Planowana emisja obligacji 2 01 Wyniki finansowe 3 kwartały 2014 Parametry finansowe

Bardziej szczegółowo

Materiały edukacyjne 7 październik 2015. W skaznik sredniot er mi now y -1-2 -3-4 -5-6 -7-8 -9. 12 1 9 2 6 2 F eb rua ry.

Materiały edukacyjne 7 październik 2015. W skaznik sredniot er mi now y -1-2 -3-4 -5-6 -7-8 -9. 12 1 9 2 6 2 F eb rua ry. N ov emb er Materiały edukacyjne październik Komentarz: WIG, S&P Wykres dnia: Ropa Brent WIG (Polska) - - - - - - - - WIG lekko wczoraj zwyżkował. Choć na razie brak sygnałów powrotu spadków, to jednak

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Warszawa,16 października 2009 r. Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Dane te prezentują wyniki finansowe 42 domów i 7 biur maklerskich (przed rokiem 39 domów i 6 biur maklerskich)

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK Autoryzowany Doradca Wrocław, 16 kwietnia 2014 r. SPIS TREŚCI RAPORTU ROCZNEGO Doradcy24 S.A. 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. Szczecin 08.05.2015 r.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. Szczecin 08.05.2015 r. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE...4 2.1.

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r.

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r. Aneks nr 1 z dnia 20 listopada r. do prospektu emisyjnego Marvipol S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 listopada r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają

Bardziej szczegółowo

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW SKALA I CHARAKTER UMIĘDZYNARODOWIENIA NA PODSTAWIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK GIEŁDOWYCH prezentacja wyników Dlaczego zdecydowaliśmy się przeprowadzić badanie?

Bardziej szczegółowo