Trzymaj. Cinema City Interna$onal. Jutro idziemy do kina. Rozrywka RAPORT. 19 września 2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Trzymaj. Cinema City Interna$onal. Jutro idziemy do kina. Rozrywka RAPORT. 19 września 2013"

Transkrypt

1 RAPORT Trzymaj Dane podstawowe Cena bieżąca (PLN) 3,6 Cena docelowa (PLN) 34, Min 52 tyg (PLN) 25,3 Max 52 tyg (PLN) 35,5 Kapitalizacja (mln PLN) 1567 EV (mln PLN) 2289 Liczba akcji (mln szt.) 51,2 Free float 46,% Free float (mln PLN) 721 Śr. obrót/dzień (mln PLN),54 Bloomberg CCI PW Reuters CCIY.WA Rozrywka Cinema City Interna$onal Jutro idziemy do kina Rozpoczynamy sporządzanie analizy spółki Cinema City Interna$onal od rekomendacji TRZYMAJ i ceny docelowej 34 PLN. Jednocyfrowy wzrost przychodów, zyski pod presją Słabe nastroje konsumentów i relatywnie niewielki wzrost sieci kin w ostatnim roku powoduje, że przychody CCI wzrosną w 213 roku drugi rok z rzędu o wartość jednocyfrową. Ze względu na wzrost zadłużenia spółki do 3- krotności EBITDA i ujemny wpływ salda finansowego spodziewamy się spadku zysku ne;o r/r o 17,9% w 213. Rynki kinowe w Europie Środkowej i Wschodniej szybki wzrost mają za sobą Na rynkach Polski, Czech i Węgier średnia frekwencja kinowa, wynosząca statystycznie jedno wyjście do kina jest ciągle dwukrotnie niższa od średniej zachodnioeuropejskiej. Jednak po bumie lat sprzedaż biletów nie rośnie, a konsumenci ostrożnie dysponują budżetami domowymi. Jedynymi wzrostowymi rynkami są i, które z powodu niskiej bazy notują dwucyfrową dynamikę sprzedaży biletów. Zmiana kursu CCI WIG 1 miesiąc 1% -1% 3 miesiące 6% 3% 6 miesięcy 8% 5% 12 miesięcy 9% 12% Akcjonariat % akcji % głosów IT International Theatres 53,9 53,9 Aviva OFE 9,8 9,8 ING OFE 5,2 5, wrz 16 lis 4 lut 18 kwi 2 lip 11 wrz CINEMA CITY CINEMA CITY WIG znormalizowany Zadłużenie i nieproduktywne aktywa nieruchomościowe obciążają bilans W grudniu 212 spółka, finansując się długiem, nabyła aktywa nieruchomościowe które stanowią około 3% sumy bilansowej, a generują jedynie 8% EBITDA całej grupy (1H 213). Fakt ten powoduje, że znacznie pogorszyły się wskaźniki rentowności kapitału zaangażowanego (z 8% w 211 do 4,5% przewidywanych w 213). Plany sprzedaży lub efektywnego wykorzystania nieruchomości wydają się być w fazie wstępnej. Dźwignia operacyjna w przychodach z reklamy - Widzimy możliwość wystąpienia dźwigni operacyjnej w części przychodów spółki z reklamy kinowej (około 11% całości). Rynek reklamy kinowej posiada wyższy wskaźnik beta od całego rynku reklamy i w przypadku poprawy kondycji reklamodawców może wygenerować wyższą dynamikę EBITDA. W naszym scenariuszu bazowym nie zakładamy jednak istotnego wpływu tego czynnika na EBITDA w 214 roku. Wycena - Wyceniamy CCI metodą DCF. Porównaliśmy też wycenę rynkową CCI z waluacjami transakcji przejęć na rynku europejskim w segmencie operatorów kin oraz z wycenami spółek notowanych w Europie i na świecie. Włodzimierz Giller (-22) PKO Dom Maklerski ul. Puławska Warszawa CCI - wybrane dane finansowe mln EUR P 214P 215P Sprzedaż EBITDA EBIT Zysk netto EPS (PLN),41,49,4,41,45 DPS (PLN),,,,, P/E 18,1 15, 18,3 17,8 16,2 P/BV 1,67 1,44 1,33 1,24 1,15 EV/EBITDA 8,3 9,2 8,5 8, 7,3 EV/ekran ( EUR) Źródło: PKO DM Istotne zastrzeżenia i informacje na temat powiązań pomiędzy DM a spółką znajdują się na ostatniej stronie niniejszego opracowania.

2 Wycena spółki Wyceniamy CCI na podstawie modelu DCF. W modelu użyliśmy stopy wolnej od ryzyka na podstawie rentowności niemieckich obligacji 1 letnich denominowanych w euro (1,95%), premii za ryzyko w wysokości 5,%, wskaźnika beta na poziomie 1, i premii dla kosztu długu w wysokości 5%. Stopę wzrostu wolnych przepływów pieniężnych po okresie prognozy określiliśmy na 3%. Okres prognozy w naszym modelu kończy się w 22. CCI: Przepływy (mln EUR) 213P 214P 215P 216P 217P 218P 219P 22P Sprzedaż EBIT Podatek na EBIT NOPLAT Amortyzacja Przepływy operacyjne Przepływy inwestycyjne Zmiana kapitału pracującego zmiana zapasów 1 zmiana należności zmiana gotówki zmiana zob. któtkoterminowych Wolne przepływy operacyjne Emisja akcji Dywidenda wypłacona Zmiana środków płynnych CCI: Wycena DCF (mln EUR) 213P 214P 215P 216P 217P 218P 219P 22P Wolny cash flow 18,4 1,8 4,5 13,8 17, 2,2 23,4 26,7 stopa wolna od ryzyka 1,95% 1,95% 1,95% 1,95% 1,95% 1,95% 1,95% 1,95% premia za ryzyko w akcje 5,% 5,% 5,% 5,% 5,% 5,% 5,% 5,% beta 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, koszt kapitału własnego 6,9% 6,9% 6,9% 6,9% 6,9% 6,9% 6,9% 6,9% premia za dług 5,% 5,% 5,% 5,% 5,% 5,% 5,% 5,% koszt długu 6,9% 6,9% 6,9% 6,9% 6,9% 6,9% 6,9% 6,9% efektywna stopa podatkowa 9,% 9,% 9,% 9,% 9,% 9,% 9,% 9,% efektywny koszt długu 6,3% 6,3% 6,3% 6,3% 6,3% 6,3% 6,3% 6,3% dług/aktywa 96,1% 96,1% 96,1% 96,1% 96,1% 96,1% 96,1% 96,1% WACC 6,3% 6,3% 6,3% 6,3% 6,3% 6,3% 6,3% 6,3% stopa wzrostu wartości rezydualnej 3% współczynnik dyskontujący 96,9% 93,9% 91,1% 88,3% 83,% 78,% 73,4% 69,% wartośc bieżąca przepływów 17,9 1,7 4,1 12,2 14,1 15,7 17,2 48,8 razem: 563,6 dług netto 176,9 wartość DCF netto 386,7 na akcję (EUR) 7,6 koszt kapitału akcyjnego 6,9% implikowana cena docelowa (EUR) 8,1 implikowana cena docelowa (zł) 34, Źródło: Spółka, P - prognoza PKO Dom Maklerski, Wynik naszego modelu DCF i nasza cena docelowa w okresie 12 miesięcy to 34, PLN na akcję. Porównaliśmy też wycenę rynkową CCI z waluacjami transakcji przejęć na rynku europejskim w segmencie operatorów kin oraz z wycenami spółek notowanych w Europie i na świecie. 2

3 Transakcje porównywalne i wycena rynkowa CCI Odnieśliśmy obecną wycenę rynkową CCI do kilku ostatnich transakcji na europejskim rynku operatorów kin. W 212 roku duży, brytyjski operator VUE ogłosił wezwanie na notowanego na giełdzie niemieckiego operatora Cinemaxx, a w następnym roku ten sam operator kupił od ITI polskie MulRkino. W czerwcu 213 sam VUE stał się obiektem przejęcia, poprzez dwa kanadyjskie fundusze. transakcja VUE kupuje Cinemaxx VUE kupuje Multikino Ontario Mun. Emp. & Alberta IM kupuje VUE mediana wskaźników wycena rynkowa CCI premia/ dyskonto okres lip-12 maj-13 cze-13 szacunkowa wartość transakcji (EV) 174m EUR 4m PLN 785m GBP 543,7m EUR EBITDA spółki przejmowanej (212E) 34,9m EUR (211) 6m PLN 58,1m GBP 64,2m EUR liczba sal EV/EBITDA dla transakcji 5, 6,7 13,5 6,7 8,5 27,1% EV/sala (PLNm) 2,5 1,7 2,9 2,5 2,3-8,4% Źródło: PKO Dom Maklerski Porównanie wskaźników EV/EBITDA dla transakcji przejęć w Europie (mediana 6,7x) wskazuje, że obecnie CCI jest notowane z 27% premią w stosunku do mediany rynkowej dla przejmowanych spółek. Wyższy wskaźnik EV/EBITDA dla CCI może wynikać jednak z tego, że spółka posiada 1/3 swoich aktywów w nieruchomościach, które generują bardzo niewielką EBITDA i są dodatkowo finansowane długiem. Wycena rynkowa ekranu kinowego na podstawie transakcji europejskich przejęć jest zbliżona do obecnej wyceny CCI. Wyceny spółek porównywalnych Spółka Kraj Cena P/E EV/EBITDA (LC) P 214P P 214P Europa KINEPOLIS BE 98, 16,8 14,6 13, 9,5 9,1 8,5 CINEWORLD GROUP PLC GB 395, 19,4 17,3 15,7 1,8 9,5 8,8 mediana 18,1 16, 14,4 1,1 9,3 8,7 Azja PVR LTD IN 453,7 33,8 41,9 26,2 25,6 18,7 9,9 MAJOR CINEPLEX GROUP PCL TH 18,8 19,7 15,4 14,2 1,2 8,7 8,1 mediana 26,8 28,7 2,2 17,9 13,7 9, USA & Kanada CARMIKE CINEMAS INC US 19,7 19, 28,2 15,5 6,3 5,3 4,3 CINEMARK HOLDINGS INC US 3,7 18,7 17,9 14,5 8,8 8,4 7,5 REGAL ENTERTAINMENT GROUP-A US 18,2 19,4 17,5 15,9 8,8 8,1 7,6 CINEPLEX INC CA 39, 24,3 23,7 19,5 13, 12, 1,1 mediana 19,2 2,8 15,7 8,8 8,2 7,6 Źródło: Bloomberg, PKO DM Wyceny dwóch notowanych spółek europejskich na bazie wskaźnika EV/EBITDA i prognoz dla 213 roku zachowują lekką premię do CCI (9,3x mediana spółek europejskich wobec 8,5x dla CCI). Premia ta jest także zachowana w prognozach na 214 r. (8,7x dla spółek europejskich wobec 8,x dla CCI). 3

4 Profil spółki Obszar działalności Cinema City InternaRonal to głównie działalność kinowa, która obejmuje sześć rynków Europy Środkowo Wschodniej (,,,, i ) oraz Izrael. W krajach poza Słowacją i Bułgarią CCI jest największym operatorem sal kinowych, a na rynku węgierskim i rumuńskim jego udział zbliża się do 75%. Od grudnia 212 spółka posiada aktywa nieruchomościowe, zakupione od Israeli Theaters, głównego akcjonariusza CCI. Aktywa te nie są związane z główną działalnością kinową, przynoszą niewielkie przychody i w naszym przekonaniu znacznie obciążają bilans spółki. Israeli Theaters IT International Theaters 53,9% Cinema City International NV Kina (PL, CZ, SK, HU, RO,BL, IL) Nieruchomości (w tym 32,11% w Ronson Europe) 4

5 Sprzedaż Działalność kinowa obejmuje główną część przychodów spółki, w 212 roku stanowiła 9% przychodów. Pozostała sprzedaż to dystrybucja filmów i segment nieruchomości. Działalność kinowa Spółka na koniec 2 kwartału 213 posiadała 974 ekranów w 1 mulrpleksach. Największym rynkiem dla spółki pozostaje (ok 4% sprzedaży), choć jej udział maleje wraz z rozwojem sieci kin (w 28 roku było to 57%). Kolejnymi pod względem wielkości przychodów rynkami są: Izrael (19% w 212), (15%) i (11%). CCI, struktura sprzedaży (EURm) E Izrael Na wszystkich rynkach oprócz Izraela spółka działała pod marką Cinema City. W Izraelu marką firmy są Yes Planet i Rav-Chen. Dodatkowo, spółka posiada wyłączność na prowadzenie kin Imax w krajach w których działa. Rozwój sieci mul$pleksów Po silnym, dwucyfrowym, wzroście liczby sal kinowych w 211 roku spowodowanym akwizycją sieci Palace Cinemas (średnioroczny wzrost o 28%, dodano 184 ekrany), w 212 roku tempo rozwoju wyniosło około 5% i pozostało zbliżone do tej wartości w pierwszej połowie 213 roku. W 212 roku na 62 oddanych sal, 2 otworzono w Rumunii, 24 w Izraelu i 1 w Bułgarii. Spółka zamierza dodać w całym 213 roku około 3-4 ekranów. Spadek tempa wzrostu jest spowodowany spowolnieniem gospodarczym a także stagnacją na rynkach nieruchomości, przede wszystkim w Rumunii, która hamuje rozwój kin. Przyspieszenia nowych otwarć można spodziewać się od 214 roku. Spółka deklaruje, że chce otworzyć po 8 ekranów w 214 i 215 roku. 5

6 Rozwój liczby ekranów Izrael 2 1Q 3Q 1Q 3Q 1Q 3Q 1Q 3Q 1Q 3Q 1Q 3Q 1Q 3Q 1Q W chwili obecnej, ze względu na niski stan nasycenia salami kinowymi, najbardziej perspektywicznym rynkiem co do rozwoju i nowych otwarć jest. Kolejnym rynkiem rozwojowym jest, gdzie spółka podpisuje umowy w wybranych lokalizacjach i Izrael, ze względu na wciąż duży potencjał dla nowych projektów i silniejszy nawyk chodzenia do kina. Po 1 półroczu objętych nowymi umowami było 35 mulrpleksów i około 37 sal kinowych. Rynek rumuński stanowił 62% nowych umów (pierwsze otwarcia w 4 kwartale 213), rynek polski 22%, izraelski 13% a bułgarski 3%. Liczba ekranów do otwarcia objętych nowymi umowami Izrael W kluczowych lokalizacjach spółka prowadzi kina IMAX, których na koniec 1 półrocza 213 spółka posiadała 1, w tym 5 w Polsce. Dodatkowo, CCI rozszerza nowatorską ofertę sal 4DX (wprowadzaną komercyjnie na świecie od 29 roku) i obecnie posiada 5 takich sal, na wszystkich rynkach za wyjątkiem Rumunii i Słowacji. 6

7 Ilość sprzedanych biletów () Q 3Q 1Q 3Q 1Q 3Q 1Q 3Q 1Q 3Q 1Q 3Q 1Q 3Q 1Q Izrael Struktura ilości sprzedanych biletów 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 1Q 3Q 1Q 3Q 1Q 3Q 1Q 3Q 1Q 3Q 1Q 3Q 1Q 3Q 1Q Izrael Struktura sprzedaży działalności kinowej Sprzedaż biletów stanowi około 65% sprzedaży kinowej, około 23% to sprzedaż barowa a pozostałe 12% to reklama. Spółka nie raportuje rentowności EBITDA poszczególnych segmentów sprzedaży. Struktura sprzedaży kinowej jest typowa dla rynku i nie różni się istotnie od struktury sprzedaży segmentu kinowego Agory (kina Helios). CCI, sprzedaż kinowa (EURm) 211 % 212 % 1H 213 % Przychody 243,8 1,% 253,3 1,% 122,6 1,% bilety 16,5 65,8% 165,7 65,4% 79,6 64,9% sprzedaż barowa 52,3 21,4% 55,7 22,% 28, 22,8% reklama & inne 31,1 12,7% 31,9 12,6% 15,1 12,3% Agora, segment kina (PLNm) 211 % 212 % 1H 213 % Przychody 23,9 1,% 25,1 1,% 15,5 1,% bilety 146,3 71,8% 134, 65,3% 61,7 58,5% sprzedaż barowa 42,1 2,6% 4,3 19,6% 18,6 17,6% sprzedaż reklam 11,7 5,7% 2,2 9,8% 11,3 1,7% sprzedaż pozostała 3,8 1,9% 1,6 5,2% 13,9 13,2% EBITDA 33,4 25,8 1,2 marża EBITDA 16,4% 12,6% 9,7% EBIT 15,4 6,1-2,1 marża EBIT 7,6% 3,% -2,% 7

8 Struktura ceny biletu kinowego Filmy wyświetlane przez spółkę są objęte, przez dystrybutorów reprezentujących wytwórnie filmowe licencjami. Opłaty licencyjne są obliczane w zależności od rynku, bądź na podstawie z góry ustalonych warunków bądź przychodów ne;o i są negocjowane oddzielnie dla każdego filmu przed rozpoczęciem dystrybucji, na podstawie przewidywanych wyników filmu. Spółka oblicza część należną studio filmowemu (dystrybutorowi) od ceny ne;o biletu tj, pomniejszonej o podatek VAT oraz opłatę na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej wysokości 1,5% ceny biletu. Wynagrodzenie studia filmowego jest wyrażone jako procent od sprzedaży biletów i maleje wraz z okresem wyświetlania filmu. Średnia wartość opłat dla dystrybutorów, którą płaci CCI to około 44% ceny biletu ne;o w całej sieci, a w Polsce 5%. Poza opłatami dla dystrybutorów, które stanowią główną część kosztów, zgodnie z ustawą o kinematografii operatorzy kin ponoszą opłaty dla Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej w wysokości 1,5% ceny ne;o biletu. Oprócz tego operatorzy mogą ponosić różne opłaty z tytułu praw autorskich mogące stanowić około 2% ceny biletu ne;o. Kompozycja ceny biletu (PLN) przykładowa cena biletu brutto 26, VAT 8% 1,93 cena biletu netto 24,7 opłaty dla dystrybutorów 44% 1,59 opłata dla PISF 1,5%,36 opłata z tytułu praw autorskich 2%,48 marża kina brutto 12,64 marża kina brutto % 52,5% Ze względu na wysoki udział kosztów stałych spółka może liczyć na wyraźny efekt dźwigni operacyjnej. W miarę wzrostu spółki udział kosztów studia filmowego spada na przestrzeni lat. Znacznie wyższej dźwigni operacyjnej należy oczekiwać w segmencie sprzedaży reklam, choć stanowi ona jedynie około 1% całości sprzedaży. Ceny biletów kinowych na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej i w Izraelu mają lekką tendencję wzrostową. W ciągu ostatnich 1 lat CCI zanotowało średni wzrost ceny biletu kinowego o około 2,4% rocznie, przy czym najszybszy wzrost miał miejsce w okresie bumu gospodarczego lat Ostatnie 2 lata to okres relatywnej stagnacji cen biletów CAGR (do 212) Średnia cena biletu w EUR 3,67 3,75 3,865 3,72 4,2 4,61 4,9 4,68 4,53 4,56 2,4% 3,53 3,33 3,67 3,83 4,2 4,76 4,3 4,73 4,74 4,59 3,% 3,84 3,94 4,1 4,28 4,3 4,84 4,75 5,36 5,4 5,37 3,8% 2,83 2,99 3,12 2,96 3,8 3,51 3,34 3,56 3,78 3,71 3,1% ,57 2,79 3,26 3,75 3,69 3,56 3,79 6,7% ,38 2,96 3,6 3,56 3,59 3,53,9% 4,66 4,96 6,3% Izrael 4,48 4,56 4,66 4,96 5,2 5,59 5,24 6,45 6,29 6,21 3,7% 8

9 Dynamika cen biletów na poszczególnych rynkach jest zbliżona, choć nieco wyższy wzrost cen następuje w Bułgarii (ze względu na niższą bazę) i na Słowacji. Nominalnie najdroższe bilety spółka sprzedaje w Izraelu, co spowodowane jest najwyższą siłą nabywczą tamtejszego rynku. Reklama kinowa Przychody z reklamy kinowej charakteryzują się szczególnie wysoką zmiennością nie zawsze skorelowaną z cyklem rynku reklamowego. Dzieje się tak ze względu na niewielki, 1,5% udział reklamy kinowej w całym rynku reklamy a także ze względu na fakt, że reklamodawcy i domy mediowe kształtują budżety reklamy kinowej w zależności od frekwencji w kinach. W przypadku rosnącej frekwencji w kinach, silna dźwignia operacyjna, którą charakteryzują się przychody z reklamy, może spowodować ponad proporcjonalny wzrost generowanej EBITDA w tym segmencie przychodów, Spółka rozlicza przychody z reklamy kinowej na zasadzie per viewer, w zależności od liczby widzów, którzy reklamę obejrzą (podobnie jak rozliczane są gross rarng points GRPs - w telewizji). Większa liczba osób oglądających reklamę niż zapisana w umowie sprzedaży powoduje konieczność dopłat przez reklamodawcę. W przypadku, gdy liczba osób jest mniejsza, wydłużany jest czas reklamy. Dynamika rynku reklamy, 25% 2% 15% 1% 5% % -5% -1% Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q % -2% cały rynek reklamy Źródło: PKO Dom Maklerski, Agora kina CCI prowadzi sprzedaż reklam kinowych na wszystkich rynkach, na których jest obecna, a w Polsce, Izraelu na Węgrzech i w Rumunii jej udział jest znaczący. 9

10 Rentowność EBITDA Marża EBITDA na działalności kinowej w ostatnich 2 latach utrzymuje się na stabilnym poziomie około 21%, znacznie wyżej niż w przypadku krajowego konkurenta Agory kin Helios (12,6% w 212). Wysoką rentowność zapewnia skala działalności i lokalizacja kin w głównych centrach handlowych. Struktura EBITDA (EURm) H wydatki akwizycyjne i reorganizacyjne nieruchomości dystrybucja kina Od 211 roku silny wzrost marż odnotowuje dystrybucja filmów (w 211 marża EBITDA to 9,2%, w ,3%, a w pierwszej połowie ,9%). Wzrost marż odnotowywany jest na wszystkich rykach, chociaż nie w stopniu równomiernym. Spółka zawdzięcza go przede wszystkim większej dystrybucji filmów niezależnych, dla których rentowność EBITDA jest wyższa. Działalność w segmencie nieruchomości generuje również wysokie marże (33% w 211, 46% w 212 i 68,5% w 1H 213 na poziomie EBITDA). Biorąc pod uwagę wielkość sprzedaży (około,8% całkowitej sprzedaży w 212 roku) i wartość zaangażowanych aktywów (około 32% całości aktywów z segmentu pozostałe na ), półroczna EBITDA w wysokości 2,3m EUR jest minimalna. Wynika to z faktu, że zakupione w grudniu 212 aktywa nieruchomościowe są w dużej mierze nieproduktywne. 1

11 Konkurencja/udział w rynkach Biorąc pod uwagę liczbę ekranów, Cinema City InternaRonal posiada znaczące udziały na wszystkich rynkach, na których operuje. W krajach poza Słowacją i Bułgarią CCI jest największym operatorem sal kinowych, a na rynku węgierskim i rumuńskim jego udział zbliża się do 75%. Konkurentami CCI są głównie lokalnie lub regionalnie działające sieci. Jedynie jest rynkiem gdzie CCI konkuruje z dużą, międzynarodową siecią kin po przejęciu MulRkina przez VUE. CCI Multikino (VUE) Helios CCI Budapest Film inni inni Źródło: CCI, PKO DM Źródło: CCI, PKO DM CCI CCI Cinestar inni CineMax (VUE) Tatra Film Źródło: CCI, PKO DM Źródło: CCI, PKO DM CCI CCI Arena Cinemas inni Grand Cinema Digiplex Movieplex Cinema Holywood Multiplex inni Źródło: CCI, PKO DM Źródło: CCI, PKO DM Izrael CCI (Rav-Chen, Planet) Globus Cinema City (konkurencja CCI) Lev Źródło: CCI, PKO DM 11

12 Głównymi europejskimi graczami na rynku kinowym są Odeon&UCI, VUE (obecna w Polsce przez zakup sieci MulRkino), Gaumont Pathe i Cineworld. Jedynie ta ostatnia spółka jest spółka publiczną. spółka liczba ekranów kraje uwagi Odeon&UCI 2182 UK, Hiszpania, Włochy, Niemcy, Austria, Portugalia, Irlandia nienotowane VUE UK, Niemcy, Dania, Portugalia, Tajwan, nienotowane Gaumont Pathe 966 Francja nienotowane Cineworld 878 UK, irlandia spółka publiczna Penetracja rynków kinowych Europy Środkowej Niski poziom konsumpcji w krajach Europy Środkowo-Wschodniej znajduje swoje odzwierciedlenie w statystykach frekwencji kinowej oraz w penetracji ekranami kinowymi. W Polsce, Czechach i na Węgrzech średnio odwiedza się kino raz do roku, około 2 razy rzadziej niż w krajach Europy Zachodniej i 4 razy rzadziej niż w USA. Jeszcze rzadziej uczęszcza się do kina w krajach bałkańskich i na Słowacji, gdzie średnia wynosi raz na 2 lata lub rzadziej. Wyjścia do kina/osoba/rok 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, USA Irlandia Francja UK Norwegia Dania Belgia Hiszpania Szwajcaria Austria Estonia Holandia Włochy Szwecja Niskie nasycenie ekranami kinowymi powoduje słabe wskaźniki chodzenia do kina, gdzie najniższe nasycenie występuje w Rumunii i Bułgarii. Podobnie jak w przypadku frekwencji, najsłabiej nasycone infrastrukturą kinową są kraje bałkańskie. Najmniej nasyconym rynkiem jest, gdzie jeden ekran przypada na ponad 1 tysięcy mieszkańców. Według CCI sytuacja ta jest spowodowana brakiem inwestycji w nowoczesne mulrpleksy przy spadającej liczbie starych i nierentownych kin jednosalowych. Nasycenie ekranami w Polsce, podobnie jak wskaźniki chodzenia do kina, jest dwukrotnie niższe niż średnia z Europy Zachodniej. Niemcy Portugalia Finlandia Cypr Łotwa Litwa Grecja Chorwacja Serbia 12

13 Liczba osób/ekran () USA Szwecja Irlandia Norwegia Hiszpania Francja Szwajcaria Austria Dania Włochy UK Finlandia Niemcy Z danych o średniej frekwencji i liczbie osób przypadających na ekran można oszacować wskaźniki efektywności sal kinowych (liczbę osób odwiedzających 1 salę rocznie). Wskaźniki te są najniższe na dwóch rynkach na których działa CCI, na Słowacji i w Czechach. Znacznie lepszą efektywność osiągają takie rynki jak, i, które pomimo niskiej frekwencji notują wysokie odwiedziny na salę, ze względu na niższy poziom nasycenia salami kinowymi. Portugalia Estonia Belgia Grecja Holandia Cypr Chorwacja Łotwa Litwa Serbia Efektywność sal kinowych (ilość odwiedzin/salę/rok) Szwecja Grecja Finlandia Hiszpania Serbia Norwegia Chorwacja Włochy Szwajcaria Niemcy Austria Portugalia USA Cypr Łotwa Dania Irlandia Estonia Litwa Francja UK Belgia Holandia 13

14 Działalność dystrybucyjna Przychody z dystrybucji filmów stanowiły w 212 roku 9% całkowitych przychodów (8% w 1 połowie 213) i były uzupełnieniem sprzedaży kinowej. CCI prowadzi działalność dystrybucyjną na wszystkich swoich rynkach, poprzez swoje spółki zależne Forum Film. Spółka podpisuje umowy ze światowymi producentami o znanych markach ale i niezależnymi wytwórcami, na mocy których staje się dystrybutorem kopii kinowych oraz płyt DVD i BlueRay. kraj dystrybucja filmów wytwórni sprzedaż reklam Spyglass, MGM, producenci niezależni New Age Media Buena Vista International (Disney, Touchstone), Spyglass, MGM, producenci niezależni New Age Media Spyglass, MGM, producenci niezależni tak Spyglass, MGM, producenci niezależni tak Disney, MGM, Paramount i Universal tak Buena Vista International (Disney, touchstone), Spyglass, MGM, producenci niezależni New Age Media Izrael Disney, 2th Century Fox, Columbia, producenci niezależni tak W ciągu ostatniego półtora roku udało się spółce znacząco zwiększyć rentowność działalności dystrybucyjnej (średnia rentowność EBITDA to 29% w 1 półroczu 213, w porównaniu do 19,3% w 212), głównie ze względu na wzrost udziału wysokomarżowej produkcji niezależnej w sprzedaży. W 212 roku udział EBITDA działalności dystrybucyjnej w EBITDA spółki wyniósł 8%. Działalność deweloperska Działalność deweloperska nie jest działalnością podstawową spółki, a aktywa nieruchomościowe, które spółka posiada, w dużej mierze są przeznaczone na sprzedaż. Dotyczy to Mall of Rousse oraz innych działek gruntu w Bułgarii. CCI posiada pośredni (32,11%) udział w spółce deweloperskiej Ronson Europe, a umowa zawarta w lipcu 213 przewiduje powiększenie pośredniego pakietu do 39,78% za kwotę 14,6 mln PLN (,7 PLN za akcję). Spółka nie ma obecnie planów sprzedaży swojego pakietu Ronsona, ale nie wyklucza takiej możliwości w przyszłości. Spółka jest właścicielem ok 1 hektarów ziemi blisko Mszczonowa pod Warszawą, gdzie planuje wybudować park rozrywki. Projekt znajduje się na wstępnym etapie rozwoju i CCI poszukuje partnera do wybudowania parku. 14

15 Rozwój organiczny i przejęcia Po spowolnieniu wzrostu sieci kin w 213 roku, spółka stawia na przyspieszenie rozwoju w Izraelu, Polsce i Rumunii. CCI zamierza wykorzystać rosnący potencjał rynku rumuńskiego, bułgarskiego i polskiego, a liczba otwarć sal kinowych ma zostać podwojona z 3-4 w 213 do około 8 w 214 i 215. Elementem rozwoju działalności deweloperskiej jest budowa własnego kina w Izraelu, którego otwarcie planowane jest na 215 r. Obecnie CCI posiada 1 z 1 lokalizacji swoich kin. W styczniu 211 roku CCI tanio kupiło spółkę Palace Cinemas, posiadającą 141 ekranów na Węgrzech, w Czechach i na Słowacji. Kwota transakcji wyniosła 28 milionów EUR (w tym 22 milionów EUR stanowiła zapłata za akcje, a 6 milionów EUR przejęty dług), przy czym transakcja została zrealizowana przy wskaźniku EV/EBITDA 6, a cena zapłacona za ekran to prawie 2 tys. EUR. Oba wskaźniki były znacznie niższe od wyceny rynkowej CCI w tym okresie: EV/EBITDA 1,8 i EV/ekran 6 tys. EUR. Zważywszy na wysoki udział CCI w rynkach krajowych kolejne akwizycje są jednak mało prawdopodobne. Ponadto, wysoki wskaźnik zadłużenia do EBITDA (na koniec 213 szacujemy go na 2,9x) wyklucza w najbliższym okresie kolejne istotne przejęcia. przejęta spółka liczba ekranów liczba multipleksów wartość akwizycji (EURm) na 1 ekran (EUR ) EV/EBITDA data transakcji Palace Cinemas , 199 6, Prognozy finansowe Nasze prognozy zakładają 7% wzrost przychodów w 213 roku przy marży bru;o na sprzedaży i marży EBITDA porównywalnej z 212. Zwiększenie aktywów o nieruchomości, które generują niewielką wartość EBITDA oraz dłużne finansowanie powoduje negatywne saldo działalności finansowej, a co za tym idzie spadek zysku ne;o w 213 o 18% r/r. Spodziewamy się niewielkiego wzrostu zysku ne;o od 214 roku, za sprawą dalszego wzrostu sprzedaży związanej z nowymi otwarciami w końcu 213 (wzrost liczby ekranów o 3,9% r/r) i dalszą inflacją cen biletów, oraz stabilnych marż. 15

16 Rachunek zysków i strat (mln EUR) P 214P 215P Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Koszty operacyjne bez amortyzacji koszty sprzedaży w kinach koszty dystrybucji pozostałe koszty związane z działalnością kin Zysk brutto na sprzedaży Koszt ogólnego zarządu i administracji EBITDA Amortyzacja Zysk z działalności operacyjnej Saldo działalności finansowej Zysk przed opodatkowaniem Podatek dochodowy Zysk (strata) netto Bilans (mln EUR) P 214P 215P Aktywa Trwałe Wartości niematerialne i prawne Rzeczowe aktywa trwałe Pozstałe aktywa długoterminowe Aktywa Obrotowe Zapasy Należności Pozostałe aktywa krótkoterminowe 4 1 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne AKTYWA RAZEM Kapitał Własny Zobowiązania Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe PASYWA RAZEM Rachunek Przepływów Pieniężnych (mln EUR) Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej Wskaźniki ROE 16% 15% 9% 1% 8% 7% 7% ROCE 1% 13% 8% 6% 5% 4% 5% Dług netto Źródło: Spółka, P - prognoza PKO Dom Maklerski, 16

17 Biuro Analiz Rynkowych PKO Dom Maklerski ul. Puławska 15, Warszawa tel. (-22) , fax (-22) Telefony kontaktowe Dyrektor Artur Iwański Sektor wydobywczy (22) Przemysł paliwowy, chemiczny, spożywczy Monika Kalwasińska (22) Sektor energetyczny, deweloperski Stanisław Ozga (22) Sektor finansowy Jaromir Szortyka (22) Handel, media, telekomunikacja, informatyka Przemysł, budownictwo, inne Włodzimierz Giller (22) Piotr Łopaciuk (22) Analiza techniczna Analiza techniczna Przemysław Smoliński (22) Paweł Małmyga (22) Biuro Klientów Instytucjonalnych Wojciech Żelechowski (-22) Piotr Dedecjus (-22) Dariusz Andrzejak (-22) Maciej Kałuża (-22) Krzysztof Kubacki (-22) Igor Szczepaniec (-22) Tomasz Ilczyszyn (-22) Marcin Borciuch (-22) Michał Sergejev (-22) Joanna Wilk (-22) Tomasz Zabrocki (-22) Mark Cowley (-22) Objaśnienie używanej terminologii fachowej min (max) 52 tyg - minimum ( maksimum) kursu rynkowego akcji w okresie ostatnich 52 tygodni kapitalizacja - iloczyn ceny rynkowej akcji i liczby akcji EV - suma kapitalizacji i długu ne;o spółki free float (%) - udział liczby akcji ogółem pomniejszonej o 5% pakiety akcji znajdujące się w posiadaniu jednego akcjonariusza i akcje własne należące do spółki, w ogólnej liczbie akcji śr obrót/msc - średni obrót na miesiąc obliczony jako suma wartości obrotu za ostatnie 12 miesięcy podzielona przez 12 ROE - stopa zwrotu z kapitałów własnych ROA - stopa zwrotu z aktywów EBIT - zysk operacyjny EBITDA - zysk operacyjny + amortyzacja EPS - zysk ne;o na 1 akcję DPS - dywidenda na 1 akcję CEPS - suma zysku ne;o i amortyzacji na 1 akcję P/E - iloraz ceny rynkowej akcji i EPS P/BV - iloraz ceny rynkowej akcji i wartości księgowej jednej akcji EV/EBITDA - iloraz kapitalizacji powiększonej o dług ne;o spółki oraz EBITDA marża bru;o na sprzedaży - relacja zysku bru;o na sprzedaży do przychodów ne;o ze sprzedaży marża EBITDA - relacja sumy zysku operacyjnego i amortyzacji do przychodów ne;o ze sprzedaży marża EBIT - relacja zysku operacyjnego do przychodów ne;o ze sprzedaży rentowność ne;o - relacja zysku ne;o do przychodów ne;o ze sprzedaży Rekomendacje stosowane przez DM Rekomendacja KUPUJ oznacza, że autor rekomendacji uważa, iż akcje spółki posiadają co najmniej 1% potencjał wzrostu kursu Rekomendacja TRZYMAJ oznacza, że autor rekomendacji uważa, iż akcje spółki posiadają potencjał wzrostu kursu w przedziale od do 1% Rekomendacja SPRZEDAJ oznacza, że autor rekomendacji uważa, iż akcje spółki posiadają potencjał spadku kursu Rekomendacje wydawane przez DM obowiązują przez okres 12 miesięcy od daty wydania lub do momentu zrealizowania kursu docelowego, chyba, że w tym okresie zostaną zaktualizowane. DM dokonuje aktualizacji wydawanych rekomendacji w zależności od sytuacji rynkowej i subiektywnej oceny analityków. Częstotliwość takich aktualizacji nie jest określona. Zastrzeżenie o spekulacyjnym charakterze rekomendacji oznacza, że horyzont inwestycji jest skrócony do 3 miesięcy, a inwestycja jest obarczona podwyższonym ryzykiem. Stosowane metody wyceny DM opiera się zasadniczo na trzech metodach wyceny: DCF (model zdyskontowanych przepływów pieniężnych), metoda wskaźnikowa (porównanie wartości podstawowych wskaźników rynkowych z podobnymi wskaźnikami dla innych firm reprezentujących dany sektor) oraz model zdyskontowanych dywidend. Wadą metody DCF oraz modelu zdyskontowanych dywidend jest duża wrażliwość na przyjęte założenia, w szczególności te, które odnoszą się do określenia wartości rezydualnej. Modelu zdyskontowanych dywidend nie można ponadto zastosować w przypadku wyceny spółek nie mających ukształtowanej polityki dywidendowej. Zaletami obydwu wymienionych metod jest ich niezależność w stosunku do bieżących wycen rynkowych porównywalnych spółek. Zaletą metody wskaźnikowej jest z kolei to, że bazuje ona na wymiernej wycenie rynkowej danego sektora. Jej wadą jest zaś ryzyko, że w danej chwili rynek może nie wyceniać prawidłowo porównywalnych spółek. Powiązania, które mogłyby wpłynąć na obiektywność sporządzonej rekomendacji Zgodnie z naszą wiedzą, pomiędzy DM oraz analitykiem sporządzającym niniejszy raport a spółką, nie występują jakiekolwiek inne powiązania, o których mowa w 9 i 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 25 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów. Inwestor powinien zakładać, że DM ma zamiar złożenia oferty świadczenia usług spółce, której dotyczy raport. Pozostałe klauzule Niniejsza publikacja została opracowana przez Dom Maklerski PKO BP S.A. wyłącznie na potrzeby klientów DM i podlega utajnieniu w okresie siedmiu następnych dni po dacie publikacji. Rozpowszechnianie lub powielanie w całości lub w części bez pisemnej zgody DM jest zabronione. Niniejsza publikacja została przygotowana z dochowaniem należytej staranności, w oparciu o fakty i informacje uznane za wiarygodne (w szczególności sprawozdania finansowe i raporty bieżące spółki), jednak DM nie gwarantuje, że są one w pełni dokładne i kompletne. Podstawą przygotowania publikacji były wszelkie informacje na temat spółki, jakie były publicznie dostępne do dnia jej sporządzenia. Przedstawione prognozy są oparte wyłącznie o analizę przeprowadzoną przez DM bez uzgodnień ze spółkami ani z innymi podmiotami i opierają się na szeregu założeń, które w przyszłości mogą okazać się nietrafne. DM nie udziela żadnego zapewnienia, że podane prognozy sprawdzą się. DM może świadczyć usługi na rzecz firm, których dotyczą analizy. DM nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszej analizie. Podmiotem sprawującym nadzór nad DM w ramach prowadzonej działalności jest Komisja Nadzoru Finansowego. Dom Maklerski PKO Banku Polskiego informuje, że świadczy usługę maklerską w zakresie sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym, na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 7 października 21 r. Jednocześnie Dom Maklerski PKO Banku Polskiego informuje, że przedmiotową usługę maklerską świadczy klientom zgodnie z obowiązującym Regulaminem świadczenia usługi sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym w zakresie instrumentów finansowych przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego (tutaj), a w przypadku klientów detalicznych również na podstawie pisemnej umowy o świadczenie usługi w zakresie sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym.

Dobry 2012 rok w cenach, zmiana podejścia na neutralne

Dobry 2012 rok w cenach, zmiana podejścia na neutralne LPP Rekomendacja RAPORT NEUTRALNIE Cena docelowa (PLN) 2737 Cena bieżąca (PLN) 2600 Stopa dywidendy 2,9% Potencjał wzrostu 8,2% Kapitalizacja (mln PLN) 4 569 Free float 47,7% Rekomendacja LPP PW LPPP.WA

Bardziej szczegółowo

Grupa Azoty Czekając na poprawę wyników

Grupa Azoty Czekając na poprawę wyników RAPORT Dane podstawowe Cena bieżąca (PLN) 62.05 Cena docelowa (PLN) 53.95 Min 52 tyg (PLN) 47.52 Max 52 tyg (PLN) 79.78 Kapitalizacja (mln PLN) 6 155.08 EV (mln PLN) 6 664.64 Liczba akcji (mln szt.) 99.20

Bardziej szczegółowo

GTC Koncentracja na polskich aktywach

GTC Koncentracja na polskich aktywach RAPORT Trzymaj Dane podstawowe Cena bieżąca (PLN) 9,68 Cena docelowa (PLN) 9,70 Min 52 tyg (PLN) 5,20 Max 52 tyg (PLN) 10,45 Kapitalizacja (mln. PLN) 3095 EV (mln. PLN) 4128 Liczba akcji (tys. szt.) 319373

Bardziej szczegółowo

Ciech S.A. Kupuj. Sektor chemiczny RAPORT. Poprawa wyników na horyzoncie. (niezmieniona)

Ciech S.A. Kupuj. Sektor chemiczny RAPORT. Poprawa wyników na horyzoncie. (niezmieniona) RAPORT Kupuj (niezmieniona) Dane podstawowe Cena bieżąca (PLN) 17.00 Cena docelowa (PLN) 23.87 Min 52 tyg (PLN) 10.83 Max 52 tyg (PLN) 29.45 Kapitalizacja (mln PLN) 895.90 EV (mln PLN) 2100.49 Liczba akcji

Bardziej szczegółowo

JSW, NWR: Na miejsca, gotowi, falstart?

JSW, NWR: Na miejsca, gotowi, falstart? Sektor wydobywczy RAPORT JSW, NWR: Na miejsca, gotowi, falstart? JSW Rekomendacja Trzymaj Cena docelowa (PLN) 88,00 Cena bieżąca (PLN) 83,00 Stopa dywidendy 3,0% Potencjał wzrostu 6,0% Kapitalizacja (mln

Bardziej szczegółowo

Dom Development. Trzymaj. Sektor deweloperski RAPORT

Dom Development. Trzymaj. Sektor deweloperski RAPORT RAPORT Dom Development Sektor deweloperski Trzymaj Dane podstawowe Cena bieżąca (PLN) 46,35 Cena docelowa (PLN) 47,35 Min 52 tyg (PLN) 38,64 Max 52 tyg (PLN) 51,63 Kapitalizacja (mln PLN) 1 148,1 EV (mln

Bardziej szczegółowo

PKN Orlen S.A. Trzymaj. Sektor paliwowy RAPORT. Stabilna sytuacja finansowa atutem koncernu. (niezmieniona)

PKN Orlen S.A. Trzymaj. Sektor paliwowy RAPORT. Stabilna sytuacja finansowa atutem koncernu. (niezmieniona) RAPORT Trzymaj (niezmieniona) Dane podstawowe Cena bieżąca (PLN) 37.71 Cena docelowa (PLN) 34.64 Min 52 tyg (PLN) 32.3 Max 52 tyg (PLN) 57.9 Kapitalizacja (mln PLN) 1615.94 EV (mln PLN) 234.93 Liczba akcji

Bardziej szczegółowo

PZU. Kupuj (niezmieniona) Sektor finansowy RAPORT. Deszcz dywidend

PZU. Kupuj (niezmieniona) Sektor finansowy RAPORT. Deszcz dywidend RAPORT Kupuj (niezmieniona) Dane podstawowe Cena bieżąca (PLN) 462,0 Cena docelowa (PLN) 531,0 Min 52 tyg (PLN) 399,91 Max 52 tyg (PLN) 511,00 Kapitalizacja (mln PLN) 39 895 Liczba akcji (mln szt.) 86,35

Bardziej szczegółowo

Robyg. Trzymaj. Sektor deweloperski RAPORT

Robyg. Trzymaj. Sektor deweloperski RAPORT RAPORT Robyg Sektor deweloperski Trzymaj Dane podstawowe Cena bieżąca (PLN) 2.29 Cena docelowa (PLN) 2.30 Min 52 tyg (PLN) 1.24 Max 52 tyg (PLN) 2.56 Kapitalizacja (mln PLN) 600.19 EV (mln PLN) 755.08

Bardziej szczegółowo

Elektrobudowa, ZPUE, Apator

Elektrobudowa, ZPUE, Apator RAPORT APATOR Rekomendacja TRZYMAJ Cena docelowa (PLN) 33,00 Cena bieżąca (PLN) 31,72 Stopa dywidendy (%) 4,4% Potencjał wzrostu (%) 4,0% Kapitalizacja (mln PLN) 1050,0 Free float 77% Kod Bloomberga APT

Bardziej szczegółowo

KGHM. Gra w Chińczyka

KGHM. Gra w Chińczyka RAPORT Kupuj (nowa) KGHM Gra w Chińczyka Sektor wydobywczy Wysokie ceny miedzi, sprzedaż aktywów telekomunikacyjnych, rekordowy poziom gotówki i 14,9 PLN dywidendy na akcję oraz coraz śmielsze kroki na

Bardziej szczegółowo

Bogdanka. Kupuj. Sektor wydobywczy RAPORT. Szybki wzrost i wolne przepływy. (nowa)

Bogdanka. Kupuj. Sektor wydobywczy RAPORT. Szybki wzrost i wolne przepływy. (nowa) RAPORT Kupuj (nowa) Dane podstawowe Cena bieżąca (PLN) 113, Cena docelowa (PLN) 148, Min 52 tyg (PLN) 74,8 Max 52 tyg (PLN) 129,2 Kapitalizacja (mln PLN) 3843,5 EV (mln PLN) 3939,6 Liczba akcji (mln szt.)

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w sieci energetyczne: ZPUE, Elektrobudowa

Inwestycje w sieci energetyczne: ZPUE, Elektrobudowa RAPORT Inwestycje w sieci energetyczne: ZPUE, Elektrobudowa ZPUE Rekomendacja KUPUJ Cena docelowa (PLN) 310,00 Cena bieżąca (PLN) 268,80 Stopa dywidendy (%) 2,5% Potencjał wzrostu (%) 15,3% Kapitalizacja

Bardziej szczegółowo

PGF. Akumuluj 67,00 zł. Raport analityczny

PGF. Akumuluj 67,00 zł. Raport analityczny SEKTOR: DYSTR. FARMACEUTYKÓW GPW: REUTERS: MDIC.WA BLOOMBERG: PW 18.06.2008 DOM MAKLERSKI PKO BP Raport analityczny Akumuluj 67,00 zł 125 100 75 Dane podstaw ow e cena rynkow a (zł) 60,00 kurs docelow

Bardziej szczegółowo

Travelplanet.pl. Akumuluj 37.00 zł. Raport analityczny

Travelplanet.pl. Akumuluj 37.00 zł. Raport analityczny SEKTOR: E-COMMERCE GPW: TVL REUTERS: TRPL.WA BLOOMBERG: TVL PW 31.1.28 DOM MAKLERSKI PKO BP Raport analityczny Travelplanet.pl Akumuluj 37. zł Travelplanet.pl 47 37 27 17 17 paź 3 sty 17 mar 2 cze 12 sie

Bardziej szczegółowo

ZPC Otmuchów S.A. Kupuj. Sektor spożywczy RAPORT. No to FRUGO!

ZPC Otmuchów S.A. Kupuj. Sektor spożywczy RAPORT. No to FRUGO! RAPORT Dane podstawowe Cena bieżąca (PLN) 10.10 Cena docelowa (PLN) 12.68 Min 52 tyg (PLN) 5.71 Max 52 tyg (PLN) 10.90 Kapitalizacja (mln PLN) 128.78 EV (mln PLN) 195.33 Liczba akcji (mln szt.) 12.75 Free

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Nadchodzące wydarzenia: CI Games: prawdopodobny test oporów

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Nadchodzące wydarzenia: CI Games: prawdopodobny test oporów Czwartek 18.09.2014 Indeksy GPW WIG otw. 54 868,80 0,4% WIG zam. 55 153,79 0,9% obrót (tys. PLN) 480 816,00-31,1% WIG 20 otw. 2 509,74 0,5% WIG 20 zam. 2 515,27 0,7% FW20 otw. 2 508,00 0,3% FW20 zam. 2

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Nadchodzące wydarzenia: USD/PLN: kontynuacja trendu wzrostowego. 11 18 25 1 September. 8 15 22 29 6 October

Najważniejsze informacje: Nadchodzące wydarzenia: USD/PLN: kontynuacja trendu wzrostowego. 11 18 25 1 September. 8 15 22 29 6 October 7 14 21 28 4 August 11 18 25 1 September 8 15 22 29 6 October 13 20 27 3 November Mid-term Oscillator 10 17 24 1 December 8 15 22 29 5 2015 12 19 26 2 February 9 16 23 2 March 9 16 23 30 April 105 100

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Orange Polska - ZWZ ws. wypłaty dywidendy. Nadchodzące wydarzenia:

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Orange Polska - ZWZ ws. wypłaty dywidendy. Nadchodzące wydarzenia: Czwartek 09.04.2015 Indeksy GPW WIG otw. 54 557,85 0,1% WIG zam. 54 647,10 0,3% obrót (tys. PLN) 653 726,00 60,1% WIG 20 otw. 2 422,16 0,1% WIG 20 zam. 2 424,82 0,2% FW20 otw. 2 399,00-0,2% FW20 zam. 2

Bardziej szczegółowo

branża spożywcza 2008/2009 428.8 21.0 32.9 11.8 5.1 0.20 0.68 6.99 42.1 1.2 15.8 10.1 2.9%

branża spożywcza 2008/2009 428.8 21.0 32.9 11.8 5.1 0.20 0.68 6.99 42.1 1.2 15.8 10.1 2.9% 16 maja 2011 kupuj branża spożywcza poprzednia rekomendacja: - Cena: Cena docelowa: 8.5 11.3 Lider rosnącego rynku wina Spożycie wina na osobę w Polsce wciąż jest wielokrotnie niższe niż w większości krajñw

Bardziej szczegółowo

2010 2011 2012P 2013P 2014P 2015P

2010 2011 2012P 2013P 2014P 2015P TRZYMAJ (POPRZEDNIO REDUKUJ) WYCENA 36.6 PLN 18 PAŹDZIERNIK 212 Po umiarkowanym wzroście założeń dla spółki w segmencie rynek finansowy na lata 213 214 oraz uwzględnieniu wpływów z handlu gazem, podnosimy

Bardziej szczegółowo

2007 2008 2009P 2010P 2011P 2012P

2007 2008 2009P 2010P 2011P 2012P KUPUJ WYCENA 44,2 PLN 20 LIPIEC 2009 Indykpol jest największym krajowym producentem mięsa indyczego oraz jego przetworów. Spółka posiada zakłady produkcyjne zlokalizowane w Olsztynie, Lublinie oraz Świebodzinie,

Bardziej szczegółowo

2011 2012 2013P 2014P 2015P 2016P

2011 2012 2013P 2014P 2015P 2016P KUPUJ WYCENA 21.14 PLN 27 LISTOPAD 213 Po kilku trudnych dla spółki kwartałach dostrzegamy pierwsze sygnały, że Pragma Faktoring wchodzi na ścieżkę odbudowy wyników. Pozytywnie oceniamy też widoczny już

Bardziej szczegółowo

branża spożywcza 2012 2104.1 11.1 36.7-8.2-19.9-0.07 0.02 1.18-10.5 0.6 0.0 36.5 11.0-6.1

branża spożywcza 2012 2104.1 11.1 36.7-8.2-19.9-0.07 0.02 1.18-10.5 0.6 0.0 36.5 11.0-6.1 branża spożywcza 17 października 213 rekomendacja cena cena docelowa Duda akumuluj.76.9 Tarczyński kupuj 13.3 18.5 Perspektywa spadku cen surowca Na GPW notowane są trzy spçłki zajmujące się przetwçrstwem

Bardziej szczegółowo

2010 2011 2012 2013P 2014P 2015P

2010 2011 2012 2013P 2014P 2015P TRZYMAJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 48,0 PLN 06 MARZEC 2013 Od czasu naszej ostatniej rekomendacji z października 2012 (Akumuluj) kurs akcji Śnieżki wzrósł o 56%. Bardzo dobrze przez rynek

Bardziej szczegółowo

2010 657.9 29.2 35.2 29.4 22.7 0.7 0.8 4.1 7.6 1.2 2.0 6.3 5.2 16.2 2011 939.4 33.2 38.4 30.1 21.1 0.6 0.8 4.65 10.9 0.6 1.8 8.1 7.0 13.

2010 657.9 29.2 35.2 29.4 22.7 0.7 0.8 4.1 7.6 1.2 2.0 6.3 5.2 16.2 2011 939.4 33.2 38.4 30.1 21.1 0.6 0.8 4.65 10.9 0.6 1.8 8.1 7.0 13. budownictwo 16 stycznia 213 kupuj poprzednia rekomendacja: -- Cena: Cena docelowa: 5.1 6.9 Budowanie wartości w trudnych czasach Rozpoczynamy wydawanie rekomendacji dla späłki z zaleceniem kupuj i ceną

Bardziej szczegółowo

Apator SA. AKUMULUJ (Aktualizacja) R E K O M E N D A C J A

Apator SA. AKUMULUJ (Aktualizacja) R E K O M E N D A C J A Apator SA Korekta prognoz zarządu na 2015 r. potwierdza nasze wcześniejsze obawy dotyczące słabszych perspektyw wzrostu wyników Apatora w kolejnych latach. Reakcja rynku była jednak zbyt gwałtowna i obecnie

Bardziej szczegółowo

P/OP P/BV MC/S EV/EBITDA

P/OP P/BV MC/S EV/EBITDA poniedziałek, 5 września 2011 Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych Informatyka MACROLOGIC Rekordowa sprzedaż Grupa Macrologic, która w ubiegłym roku negatywnie odczuła skutki przedłużającej się dekoniunktury

Bardziej szczegółowo

Wierzytelności w cenie

Wierzytelności w cenie MAŁE I ŚREDNIE MAŁE I ŚREDNIE SPÓŁKI SPÓŁKI Aktualizacja raportu Kruk Kredyt Inkaso Wierzytelności w cenie 21.4.2015 Od początku roku kursy akcji zarówno Kruka, jak i Kredyt Inkaso zachowywały się znacznie

Bardziej szczegółowo

ARMATURA KUPUJ REKOMENDACJA DOT. SPÓŁKI ARMATURA KRAKÓW SA Z DNIA 20 SIERPNIA 2010 ROKU

ARMATURA KUPUJ REKOMENDACJA DOT. SPÓŁKI ARMATURA KRAKÓW SA Z DNIA 20 SIERPNIA 2010 ROKU REKOMENDACJA DOT. SPÓŁKI ARMATURA KRAKÓW SA Z DNIA 20 SIERPNIA 2010 ROKU ARMATURA Bieżący rok będzie pierwszym pełnym okresem, w którym Grupa Kapitałowa funkcjonuje w powiększonym składzie. Reorganizacja

Bardziej szczegółowo