Tygodniowy komentarz rynkowy EQUES nr 49/ r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tygodniowy komentarz rynkowy EQUES nr 49/2014 06.01.2014 r."

Transkrypt

1 Komentarz rynkowy Przełom roku to zwyczajowo czas podsumowań, oceny tego, co było, analizy sukcesów i niepowodzeń oraz wyciągania wniosków. Zwykle przemyślenia takie kończą się snuciem prognoz i planów na przyszłość oraz stawianiem celów, jakie zamierzamy osiągnąć. Podobny charakter będzie mieć nasz noworoczny komentarz, a o pomoc w jego konstrukcji poprosiliśmy znanych noblistów. Zasady chronologii nakazują rozpocząć od podsumowania najważniejszych wydarzeń rynkowych ubiegłego roku. W Polsce był to okres wielkiej dominacji małych i średnich spółek nad blue chipami, a zachowanie indeksów giełdowych było wypadkową balansowania pomiędzy oczekiwanym ożywieniem gospodarczym, a rynkowymi kosztami planowanej reformy emerytalnej. Na świecie najbardziej w pamięci zapisać mogły się obawy o ograniczenie programu skupu aktywów przez FED, które w spektakularny sposób pogrzebały wcześniejszych liderów hossy z grona emerging markets. Rok 2013 bezsprzecznie należał do rynków rozwiniętych, ze Stanami Zjednoczonymi na czele. We wzrostach akcji spółek z tych krajów nie przeszkodziło ani wciąż umykające ożywienie w strefie euro, ani też przedłużająca się batalia amerykańskich polityków o zwiększenie limitu długu publicznego. Jeśli mielibyśmy scharakteryzować miniony rok jednym zdaniem, to najbardziej adekwatnym określeniem byłoby: dziwne materii pomieszanie 1). Obfitował on bowiem w liczne zdarzenia bez precedensu lub takie, dla których odpowiedników trzeba szukać w bardzo odległej przeszłości, m.in.: - indeksy giełdowe rynków rozwiniętych zyskały średnio ponad 20%, a indeksy emerging markets w tym samym czasie spadły przeciętnie o prawie 4% (wykres 1), - na giełdzie warszawskiej indeksy małych i średnich spółek wzrosły o ponad 30%, a WIG20 nawet po uwzględnieniu dywidend zanotował stratę rzędu prawie 2% (wykres 1), - indeks WIG rozpoczął rok czterema miesiącami spadkowymi z rzędu, śrubując dotychczasowy trzymiesięczny rekord z 2001 roku, wyrównany następnie w roku 2003, - grudzień, statystycznie najlepszy miesiąc roku na giełdzie warszawskiej, tym razem przyniósł rekordowy spadek indeksu WIG o 6,3%, a tymczasem wcześniejszy rekord grudniowego spadku liczył sobie aż 19 wiosen i wynosił 6,1%. Wybrane indeksy giełdowe w 2013 roku MSCI World Index ishares MSCI Emerging Markets Index WIG20 Total Return Index mwig40/swig80 (50/50 composite) Wykres 1: Porównanie notowań wybranych indeksów w 2013 roku. Źródło: opracowanie własne na podstawie danych stooq.com.

2 Generalnie rok 2013 był dobrym okresem dla posiadaczy polskich akcji, ale tylko pod warunkiem, że były to odpowiednie akcje, posiadane w odpowiednim czasie. Choć z całą pewnością z hossą mamy do czynienia, to strategia inwestycyjna nie ma co za dużo kombinować, warto trzymać akcje, mogła równie dobrze przynieść mizerne efekty. Skutkiem tego jest bardzo silna polaryzacja stóp zwrotu osiągniętych przez poszczególne fundusze akcyjne, spośród których najlepsze zyskały prawie 50%, a najgorsze zanotowały wręcz ujemny wynik. W ujęciu relatywnym dla funduszy akcyjnych był to jednak prawdopodobnie najlepszy rok w historii polskiego rynku kapitałowego. Historycznie miały one problemy z osiąganiem stóp zwrotu wyższych od indeksu WIG. W horyzoncie minionych pięciu lat sztuki tej dokonał tylko, co ósmy fundusz, zaś w roku 2012 zaledwie 2 na blisko 50. Tymczasem w minionym roku fundusze akcyjne wzięły srogi rewanż na indeksie, bo aż 29 spośród nich (prawie 60%) zanotowało wyniki lepsze od tego benchmarku. Podsumowując 2013 rok nie można zapominać o innym, równie istotnym aspekcie rynku funduszy inwestycyjnych. Pod względem napływu nowych środków do funduszy inwestycyjnych był to najlepszy okres od 2007 roku, a saldo wpłat i wypłat sięgnęło 16 mld PLN, biorąc pod uwagę tylko fundusze detaliczne (dane za 11 miesięcy). Lepsze pod tym względem były tylko lata (wykres 2). Rosnące zaufanie do tego typu rozwiązań inwestycyjnych, w warunkach poprawiającej się kondycji krajowej gospodarki i niskiej atrakcyjności lokat bankowych, pozwala z optymizmem spoglądać w przyszłość, o czym szerzej pisać będziemy w dalszej części komentarza. Wykres 2: Saldo wpłat i wypłat do funduszy inwestycyjnych. Źródło: Analizy Online Nim jednak przejdziemy do przyszłości wypada ostatecznie rozliczyć się z przeszłością. Podejmując decyzje inwestycyjne cały czas staraliśmy się kierować maksymą: mądrość to myśleć ze sceptycyzmem, a działać z optymizmem 2). Sceptycyzm, czasem wręcz nadmierny, widoczny był niejednokrotnie w naszych cotygodniowych komentarzach rynkowych. Dzięki takiemu podejściu mogliśmy skutecznie chronić zyski w trakcie kilku głębokich spadkowych korekt, które dotknęły polski rynek akcji w roku ubiegłym (w tym obszarze zaskoczył nas w zasadzie tylko grudzień i to nie sama korekta, ale jej skala i czas trwania).

3 Jednakże kluczowy wpływ na osiągnięte wyniki miała właściwa selekcja spółek w przypadku funduszy z udziałem akcji oraz budowa portfela w oparciu o dług korporacyjny kosztem skarbowego w przypadku funduszy dłużnych. Ostateczny efekt naszej strategii i decyzji inwestycyjnych podjętych w minionym roku podsumowaliśmy w tabeli 1. Wszystkie cztery fundusze znalazły się w ścisłej czołówce pod względem osiągniętej stopy zwrotu w swoich kategoriach, przy czym dwa spośród nich (Eques Obligacji i Eques Aktywnej Alokacji) uplasowały się na pierwszym miejscu ze znaczącą przewagą nad konkurencją. Z drugiej strony apetyt rośnie w miarę jedzenia, a ponieważ był moment, w którym byliśmy uczestnikami prawdziwie cesarskiej uczty, mógł pozostać pewien niedosyt. Dotyczy to szczególnie funduszu Eques Akcji, który w 2013 roku paradoksalnie osiągnął najlepszy wynik wśród wszystkich funduszy Eques Investment TFI. Choć wynik tego funduszu okazał się lepszy także od wzrostu wszystkich głównych indeksów giełdowych (WIG20, WIG, mwig40, swig80), to jednak zajął on dopiero trzecie miejsce w swojej kategorii. Nie pozostaje nam nic innego, jak tylko pogratulować konkurencji, która uplasowała się na wyższych miejscach podium w dyscyplinie funduszy akcji polskich uniwersalnych. Wyniki funduszy Eques w 2013 roku w poszczególnych kategoriach na tle benchmarków i konkurencji akcji polskich uniwersalne zmiana (%) mieszane aktywnej alokacji zmiana (%) Eques Akcji (3 miejsce) 37,90 Eques Aktywnej Alokacji (1 miejsce) 25,10 Benchmark (90% WIG % WIBOR 3M) -6,02 Benchmark brak WIG20-7,05 WIG 8,06 mwig40 31,06 swig80 37,28 Fundusze konkurencyjne (średnia dla 50 funduszy) 11,65 Fundusze konkurencyjne (średnia dla 16 funduszy) 2,79 Fundusze konkurencyjne (mediana dla 50 funduszy) 9,55 Fundusze konkurencyjne (mediana dla 16 funduszy) -1,00 dłużne polskie uniwersalne zmiana (%) gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne zmiana (%) Eques Obligacji (1 miejsce) 7,70 Eques Pieniężny (3 miejsce) 5,90 Benchmark (Bloomberg/EFFAS Bond Indices POLAND Liquid All >1 Yr) 0,87 Benchmark (WIBOR 3M) 3,21 Fundusze konkurencyjne (średnia dla 28 funduszy) 1,81 Fundusze konkurencyjne (średnia dla 33 funduszy) 3,26 Fundusze konkurencyjne (mediana dla 28 funduszy) 1,30 Fundusze konkurencyjne (mediana dla 33 funduszy) 2,70 Tabela 1: Wyniki funduszy Eques Investment w poszczególnych kategoriach na tle benchmarków i konkurencji. Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Analiz Online oraz stooq.com. Wreszcie nadszedł czas na prognozowanie, które jednak rozpoczniemy od krótkiej retrospekcji. Na początku 2012 roku panował spory pesymizm wśród zarządzających, indeks WIG zakończył go wzrostem rzędu 26,2%, do czego istotnie przyczyniła się szczególnie udana końcówka roku. Efektem tego był powszechny optymizm, który przyniósł dużą słabość rynku w pierwszym trymestrze 2013 roku. Ostatecznie WIG zakończył rok wzrostem rzędu 8,1%, przy czym na wyniku istotnie zaważył bardzo słaby grudzień. Teraz zaś powszechne stały się opinie, że zyski z 2013 roku będą trudne do powtórzenia. Z powyższego opisu dość łatwo wychwycić dwie zależności. Po pierwsze ocena perspektyw rynku przez zarządzających jest najczęściej pochodną jego zachowania w okresie kilku tygodni poprzedzających wydanie opinii, a po drugie rynek zwykle brutalnie weryfikuje te opinie. Okazuje się, że przewidywanie jest bardzo trudne, szczególnie jeśli idzie o przyszłość 3). Jednakże nie sztuką jest się mylić, ale sztuką jest nie trwać w błędzie i wyciągać z niego wnioski. Niezależnie od nieprzewidywalnej natury zjawisk przyszłych, postaramy się jednak rzucić nieco światła na to, co może się wydarzyć na rynkach w 2014 roku. Rzeczywistość rzadko bywa czarna albo biała, najczęściej egzystuje w odcieniach szarości. Dostrzegamy zarówno czynniki przemawiające za wzrostami na rynkach akcji, jak i ryzyka, których ziszczenie mogłoby przyprawić posiadaczy akcji o ból głowy. Na szczęście rachunek prawdopodobieństwa jest po stronie optymistów. Jakie warunki muszą być spełnione, aby hossa mogła być kontynuowana? Wbrew pozorom lista takich warunków wcale nie jest obszerna i zawiera zaledwie dwie pozycje. Spróbujmy je pokrótce scharakteryzować.

4 1. Płynność do wzrostów potrzebne jest paliwo, czyli napływ nowych środków na rynek. Źródła płynności mogą być różne, ale generalnie w sposób pośredni lub bezpośredni mają związek z polityką banków centralnych. Z czynnikiem tym ściśle związane są również tzw. wskaźniki sentymentu, ponieważ im większy optymizm inwestorów, tym mniej pieniędzy do wydania na zakup akcji. Wskaźniki sentymentu mają jednak charakter podrzędny w stosunku do pierwotnej fali płynności i zwykle wskazują na możliwość wystąpienia spadkowej korekty, po której rynek powraca do głównego trendu. 2. Uzasadnienie fundamentalne najlepszym możliwym uzasadnieniem jest wzrost gospodarczy, ponieważ im lepiej w gospodarce, tym wyższe zyski spółek i ich dynamika. W praktyce w warunkach wysokiej płynności rynki mają tendencję do dyskontowania optymistycznych prognoz, choćby były one coraz bardziej odległe. Z fundamentami ściśle wiąże się również poziom wycen, jednak odgrywa on najistotniejszą rolę w początkowej fazie hossy, kiedy w pamięci wciąż świeże jest wspomnienie minionej bessy. Im bardziej zaawansowana faza hossy, tym bardziej poziom wycen traci na znaczeniu, by w okolicach szczytu hossy być całkowicie ignorowanym. Zacznijmy od najważniejszego, czyli skąd ma pochodzić paliwo do wzrostu cen akcji? W Polsce będą się zmagać dwie siły oddziałujące w przeciwnym kierunku. Przede wszystkim spodziewamy się kontynuacji napływu nowych środków do funduszy inwestycyjnych kosztem depozytów bankowych i rozpoczęcia tzw. wielkiej rotacji, czyli przepływu kapitału z funduszy dłużnych do akcyjnych. Dlaczego? W warunkach niskich stóp procentowych i niewielkiej atrakcyjności lokat bankowych, naturalnym zjawiskiem jest poszukiwanie wyższej dochodowości. Wraz z poprawą perspektyw gospodarki o czym szerzej będziemy pisać w dalszej części komentarza rosną zyski firm, wzrasta zatrudnienie i globalny poziom wynagrodzeń. To wszystko powoduje wzrost skłonności do podejmowania większego ryzyka w poszukiwaniu wyższej stopy zwrotu, a taką oferują w tej chwili fundusze, które mogą pochwalić się świetnymi wynikami osiągniętymi w minionym roku. W chwili obecnej tylko na depozytach i rachunkach bieżących płatnych na żądanie Polacy ulokowali ogółem ponad 240 mld PLN. Aktywa zgromadzone obecnie w funduszach akcyjnych stanowią zaledwie 11% tej kwoty (wykres 3), co jest porównywalne z poziomem z przełomu lat , kiedy rozpoczynała się przyspieszona faza hossy, szczególnie w segmencie małych i średnich spółek. Podobnie jak na przełomie lat kształtuje się także relacja pomiędzy aktywami zgromadzonymi w funduszach akcyjnych oraz dłużnych (wykres 4), co sugeruje możliwość przepływu kapitału w stronę akcji w przypadku dalszej poprawy sytuacji makroekonomicznej.

5 Wykres 3: Relacja aktywów funduszy inwestujących w akcje do aktywów na rachunkach bieżących w bankach na tle indeksu WIG. Źródło: opracowanie własne na podstawie danych IZFiA oraz NBP. Wykres 4: Relacja aktywów funduszy akcyjnych do aktywów funduszy obligacyjnych i pieniężnych na tle indeksu WIG. Źródło: opracowanie własne na podstawie danych IZFiA. Wielką niewiadomą stanowią natomiast fundusze emerytalne. Zgodnie z założeniami planowanej reformy emerytalnej na początku lutego do ZUS mają zostać przetransferowane środki w wysokości 51,5% aktywów zgromadzonych w OFE według stanu na dzień 31 stycznia W wyniku grudniowego spadku cen akcji prawdopodobnie wszystkie fundusze mają już odpowiednią alokację w kategorie aktywów, które podlegają transferowi. Teoretycznie fundusze nie muszą sprzedawać akcji w styczniu, ale pod warunkiem, że ich ceny nie będą rosły, w przeciwnym wypadku przynajmniej część spośród nich z całą pewnością będzie stać po podażowej stronie rynku. Pozostanie ponadto problem historycznie wysokiego

6 zaangażowania OFE w akcje, nawet w wariancie pro-forma po wstecznym wyłączeniu 51,5% aktywów, które podlegają transferowi do ZUS (wykres 5). Zaangażowanie to wyniesie około 90% wobec niespełna 80% na szczycie hossy w 2007 roku. W pierwszej połowie czerwca planowany jest kolejny transfer środków do ZUS w związku z tzw. suwakiem bezpieczeństwa o szacunkowej wartości 1,8 mld PLN. Istotne jest jednak to, że w związku z tym transferem podaż akcji jest raczej mało prawdopodobna, gdyż do lipca włącznie składki przekazywane do OFE pozostaną na dotychczasowym poziomie wynoszącym 0,8-0,9 mld PLN miesięcznie. Przy założeniu, że OFE w ogóle nie będą kupować akcji ich zaangażowanie w tą kategorię aktywów powinno do końca lipca obniżyć się o około 2 pkt. proc.. Począwszy od sierpnia sprawy się komplikują, ponieważ skala miesięcznych napływów netto uzależniona będzie już od tego, jaka część uczestników OFE zdecyduje się w nich pozostać (stosowne oświadczenia w tej sprawie będzie można składać w okresie od kwietnia do lipca). Jeśli na taki krok zdecyduje się mniej niż 30% uczestników, to tegoroczny październik będzie prawdopodobnie ostatnim miesiącem w historii polskich funduszy emerytalnych, w którym zanotują one dodatnie wpływy netto (skalę miesięcznych wpływów netto w zależności od liczby uczestników, jaka zdecyduje się pozostać w OFE, przedstawiliśmy na wykresie 6). Kolejnym trudnym okresem dla OFE będzie listopad, na którego pierwszą połowę planowana jest druga część transferu związanego z suwakiem bezpieczeństwa, szacowana na około 3 mld PLN. Kwota ta powinna jednak zostać pokryta przez dywidendy, jakie zainkasują OFE w całym 2014 roku (prawdopodobnie około 4 mld PLN). Spróbujmy wyobrazić sobie uproszczony scenariusz dla runku akcji w 2014 roku tylko w kontekście OFE, czyli z pominięciem innych czynników. Dla uczestników funduszy emerytalnych najlepszą motywacją do pozostania w OFE może być giełdowa hossa, czyli w praktyce wizja wyższych emerytur w przyszłości. Oznacza to, że w najgorszym wariancie począwszy od lutego OFE wzrostom przeszkadzać nie będą chciały. Można zatem postawić hipotezę, że po względnie słabym styczniu będzie otwarte półroczne okno do wzrostów na giełdzie warszawskiej z kulminacją w okresie wakacyjnym. Później czeka nas 2-3 miesięczna spadkowa korekta i prawdopodobnie powrót do wzrostów w końcówce roku. Wykres 5: Zaangażowanie funduszy emerytalnych w akcje pro-forma po wyłączeniu 51,5% aktywów, które na początku lutego mają zostać przetransferowane do ZUS. Źródło: DM BZ WBK research.

7 Wykres 6: Prognozowane napływy netto do funduszy emerytalnych w poszczególnych miesiącach w zależności od tego, jaka część uczestników zdecyduje się pozostać w OFE (z wyłączeniem dywidend). Źródło: DM BZ WBK research. Przejdźmy teraz do drugiego czynnika warunkującego giełdowe wzrosty. Czy obecnie istnieje fundamentalne uzasadnienie do kontynuacji hossy na giełdzie warszawskiej? Odpowiedź na to pytanie jest pozytywna i to w dość jednoznaczny sposób, ponieważ stoją za nią twarde dane ekonomiczne. Coraz bardziej utrwalają się pozytywne tendencje wzrostowe w polskiej gospodarce. Przełomowy pod tym względem był III kwartał. We wzroście PKB w tym okresie wciąż najbardziej kontrybuował eksport netto, ale wyraźnie zaczął rosnąć także popyt krajowy (wykres 7). Po raz pierwszy od II kwartału 2012 roku pozytywną kontrybucję do wzrostu wniosły inwestycje, a spadek poziomu zapasów przez 6 ostatnich kwartałów sugeruje przyspieszenie ożywienia w kolejnych miesiącach. Potwierdza to opinia ekonomistów mbanku, którzy spodziewają się, że: IV kwartał przyniesie dynamikę PKB znacząco powyżej 2% (nasz obecny szacunek to 2,4%). Będzie to pochodną dalszego przyspieszenia konsumpcji (w okolice 2%) i inwestycji (również do około 2%), przy dalszym wzroście znaczenia cyklu zapasów oraz dalszym obniżeniu kontrybucji eksportu netto. Polski wzrost będzie w najbliższych 2 kwartałach determinowany przez bazę statystyczną (minima cykliczne z przełomu 2012 i 2013 roku) oraz skalę rozpędzenia gospodarki. Z tego względu można oczekiwać, że przy umacnianiu się popytu wewnętrznego przyspieszenie będzie wyglądało dość spektakularnie (np. dynamika powyżej 3% r/r już w I kwartale 2014). Jest to tym bardziej prawdopodobne, że zmiana struktury polskiej gospodarki pozwoli utrzymać mniej stromą ścieżkę,,zejścia kontrybucji eksportu netto poniżej zera w warunkach wyższego popytu krajowego. Model pokazujący zależność dynamiki indeksu WIG od dynamiki produkcji przemysłowej prezentowany już nieraz na łamach naszych komentarzy wskazuje na kontynuację pozytywnych tendencji w roku bieżącym (wykres 8). Jeśli tempo wzrostu produkcji przemysłowej w 2014 roku osiągnie poziom porównywalny do notowanych w poprzednich fazach cyklicznego wzrostu, to w pełni uzasadniony będzie test historycznego maksimum przez indeks WIG w 2014 roku. Oznacza to, że w przypadku realizacji takiego scenariusza makroekonomicznego potencjał wzrostu indeksu w roku bieżącym wynosi, co najmniej 30%. Będzie to ponadto otoczenie sprzyjające kontynuacji przewagi małych i średnich spółek nad dużymi. Na wykresie 9 przedstawiliśmy zależności pomiędzy indeksem WIG, tempem wzrostu produkcji przemysłowej w Polsce, a siłą relatywną małych i średnich spółek w stosunku do indeksu WIG. Cykle wzrostowe produkcji przemysłowej w

8 Tygodniowy komentarz rynkowy EQUES nr 49/2014 dużym stopniu pokrywają się z podobnymi cyklami na indeksie WIG i ze wzrostem siły relatywnej małych i średnich spółek. Zwracamy również uwagę na fakt, że w II połowie 2012 roku zakończył się najdłuższy w historii giełdy warszawskiej okres relatywnej słabości małych i średnich spółek, a zatem obecny cykl wzrostowy na zasadzie odreagowania powinien być dość silny. Wykres 7: Wzrost PKB w Polsce w kolejnych kwartałach wraz z kontrybucją poszczególnych składowych. Źródło: mbank. 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00-5,00-10,00-15,00 Korelacja indeksu WIG z produkcją przemysłową 100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% -40% -60% produkcja przemysłowa R/R (3-miesięczna średnia) - lewa skala (%) zmiana indeksu WIG R/R (3-miesięczna średnia) - prawa skala Wykres 8: Indeks WIG (miesięczny) i jego korelacja z dynamiką produkcji przemysłowej. Źródło: obliczenia własne na podstawie danych stooq.com oraz danych publikowanych przez GUS.

9 70000 Indeks WIG oraz siła relatywna swig80 i mwig40 vs WIG WIG Siła relatywna małych i średnich spółek (swig80/mwig40-50/50 composite) vs WIG produkcja przemysłowa - 3 miesięczna średnia -15 Wykres 9: Siła relatywna swig80 i mwig40 vs WIG na tle indeksu WIG produkcji przemysłowej w Polsce. Niebieskim tłem zaznaczono obszary dłuższych trendów przewagi małych i średnich spółek. Źródło: opracowanie własne na podstawie danych stooq.com oraz danych publikowanych przez GUS. Jakie jest ryzyko, że negatywny impuls z zewnątrz zagrozi koniunkturze gospodarczej w Polsce i hossie na giełdzie warszawskiej? Takiego ryzyka nigdy nie można całkowicie wykluczyć, ale w scenariuszu bazowym zakładamy, że dyżurne straszaki pojawiające się zwyczajowo każdego roku, będą odpowiedzialne, co najwyżej za korekty spadkowe we wzrostowym trendzie. W dalszym ciągu najważniejszą rolę odgrywać powinny czynniki płynnościowe i choć FED pod koniec 2013 roku ograniczył nieco skalę skupu aktywów, to jednak rynki ciągle będą zasilane kwotą 75 mld USD miesięcznie. Świat finansów jest podobny do alkoholizmu: i w jednym i w drugim przypadku najpierw jest nadmiar środków płynnych, następnie euforia, a na końcu depresja 4). Na razie cały czas mamy nadmiar środków płynnych, ale ciągle jeszcze nie widać symptomów wielkiej euforii. Nie pozostaje nam nic innego, jak tylko cieszyć się trwającą imprezą. Jakie są nasze cele na rok bieżący? W dalszym ciągu zamierzamy myśleć ze sceptycyzmem, ale z drugiej strony wciąż będziemy działać z optymizmem, ponieważ kierujemy się również maksymą: jestem optymistą, bycie kimkolwiek innym zapewne nic nie daje 5). W kategorii funduszy dłużnych podstawowym dla nas celem jest osiągnięcie stopy zwrotu na poziomie minimum 6% oraz minimum 4% odpowiednio w przypadku funduszy Eques Obligacji oraz Eques Pieniężny. Ewentualne wyższe stopy zwrotu są możliwe do osiągnięcia i mogą wynikać bądź ze wzrostu stawek WIBOR (w portfelu funduszy znajdują się głównie papiery o zmiennej stopie procentowej), bądź ze wzrostu cen obligacji korporacyjnych, które w 2014 roku w dalszym ciągu będą stanowić zasadniczą część portfela naszych funduszy dłużnych (ożywienie gospodarcze powinno mieć pozytywny wpływ na zdolność kredytową emitentów). W przypadku funduszy z udziałem akcji, chcielibyśmy osiągnąć stopy zwrotu, co najmniej na poziomie indeksu WIG, a jednocześnie podobnie, jak w roku ubiegłym uplasować się w ścisłej czołówce w poszczególnych kategoriach funduszy.

10 W związku z naszymi oczekiwaniami wobec rynkowej koniunktury w 2014 roku, polecamy w tym okresie przede wszystkim fundusze z udziałem akcji (Eques Akcji oraz Eques Aktywnej Alokacji). Dla inwestorów nieakceptujących zmienności typowej dla rynku akcji sensowną alternatywą będą natomiast fundusze Eques Obligacji oraz Eques Pieniężny. 1) Henryk Sienkiewicz polski pisarz, laureat nagrody Nobla w 1905 roku za całokształt twórczości. 2) Hermann Hesse niemiecki prozaik, poeta i eseista, laureat literackiej nagrody Nobla w 1946 roku. 3) Niels Bohr duński fizyk, laureat nagrody Nobla w 1922 roku za opracowanie teorii struktury atomu. 4) Milton Friedman amerykański ekonomista, laureat nagrody Nobla w 1976 roku za dokonania w zakresie analizy konsumpcji, historii i teorii monetarnej oraz za pokazanie złożoności polityki stabilizacji. 5) Winston Churchill - brytyjski polityk, pisarz i historyk, dwukrotny premier Wielkiej Brytanii, laureat literackiej Nagrody Nobla w 1953 roku. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i promocyjny, w żadnym zatem wypadku nie może być traktowany jako oferta w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Materiał ten nie stanowi także usługi doradztwa finansowego czy inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r. Nr 183, poz. 1538), a także nie jest formą świadczenia pomocy prawnej. Prezentowane dane oparte są na opracowaniach własnych Towarzystwa, chyba że w materiale wskazano wyraźnie inne źródło pochodzenia danych. Wymagane prawem informacje, w tym: szczegółowy opis czynników ryzyka związanych z nabywaniem jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych, wysokość i sposób pobierania opłat manipulacyjnych, wysokość kosztów obciążających fundusz oraz obowiązki podatkowe związane z dokonaniem inwestycji, zawarte są odpowiednio: w prospekcie informacyjnym funduszu i/lub kluczowych informacjach dla inwestorów ( KIID ) albo w statucie funduszu i/lub w warunkach emisji certyfikatów inwestycyjnych funduszu. Osoby zainteresowane nabyciem jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych, przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, powinny uważnie zapoznać się z tymi dokumentami. Należy przy tym zwrócić uwagę, że informacje dotyczące obowiązków podatkowych związanych z dokonaniem inwestycji, zawarte odpowiednio w prospekcie informacyjnym albo warunkach emisji, mają charakter ogólny oraz ze względu na fakt, że obowiązki podatkowe zależą od indywidualnej sytuacji Uczestnika i miejsca dokonywania inwestycji, w celu ustalenia obowiązków podatkowych, wskazane jest zasięgnięcie porady doradcy podatkowego lub prawnego. Prospekty informacyjne funduszy, KIID-y, aktualna Tabela Opłat i statuty funduszy dostępne są na stronie internetowej EQUES Investment TFI SA ( Towarzystwo ) w siedzibie Towarzystwa i w biurze w Warszawie, a także - w przypadku dokumentów odnoszących się do specjalistycznych funduszy otwartych, w punktach zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa. Warunki emisji certyfikatów inwestycyjnych funduszy zamkniętych stanowią załącznik do propozycji nabycia certyfikatów inwestycyjnych, przesyłanej lub w inny sposób udostępnianej nabywcom certyfikatów, do których jest ona skierowana. Fundusze nie gwarantują osiągnięcia założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonych lub podobnych do osiągniętych dotychczas wyników inwestycyjnych. Prezentowane wyniki dotyczą okresów wyraźnie wskazanych w niniejszym materiale i oparte są wyłącznie na danych historycznych. Ze względu na skład portfela inwestycyjnego lub na stosowane techniki zarządzania portfelem inwestycyjnym, wartość aktywów netto funduszy może cechować się dużą zmiennością. Inwestowanie w jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne wiąże się z ryzykami, a Uczestnicy powinni liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Indywidualna stopa zwrotu Uczestnika nie jest tożsama z wynikami inwestycyjnymi funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa albo od ceny nabycia i dnia wykupienia certyfikatów inwestycyjnych, a także od poziomu pobranych opłat manipulacyjnych oraz zapłaconego podatku bezpośrednio obciążającego dochód z inwestycji, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Przy lokowaniu aktywów Subfundusze EQUES SFIO mogą nie stosować ograniczeń, o których mowa w art. 100 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U.04 Nr 146, poz.1546 z późn. zm.), w stosunku do papierów wartościowych emitowanych, poręczanych lub gwarantowanych przez: a) Skarb Państwa, b) Narodowy Bank Polski, c) Republikę Federalną Niemiec, d) Stany Zjednoczone Ameryki, e) Cesarstwo Japonii, f) Republikę Turcji (tj. mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów w takie papiery wartościowe). Niniejszy materiał chroniony jest prawem autorskim na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 z późn. zm.), a prawa autorskie do materiału przysługują wyłącznie EQUES Investment TFI SA z siedzibą w Gdańsku. Bez wyraźnej zgody Towarzystwa materiał ten nie może być w całości ani w części kopiowany, udostępniany lub wykorzystywany w inny sposób. Jeśli chcecie Państwo zrezygnować z otrzymywania Tygodniowych komentarzy rynkowych EQUES oraz Aktualności EQUES Investment TFI prosimy zwrotny z dopiskiem rezygnuję. EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA

Bieżący komentarz rynkowy EQUES nr 68/2014 26.05.2014 r.

Bieżący komentarz rynkowy EQUES nr 68/2014 26.05.2014 r. Komentarz rynkowy Indeks WIG zanotował najlepszy tydzień od 9 miesięcy pod względem zrealizowanej stopy zwrotu. Stało się tak głównie za sprawą wzmożonej aktywności popytowej ze strony inwestorów zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa, Grudzień 2015 Co ma najwyższy potencjał zysku w średnim terminie? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy Subfundusz UniStrategie Dynamiczny

Bardziej szczegółowo

Bieżący komentarz rynkowy EQUES nr 116/2015 26.08.2015 r. `

Bieżący komentarz rynkowy EQUES nr 116/2015 26.08.2015 r. ` ` Komentarz rynkowy Ostatnie dni przyniosły silne spadki cen akcji na całym świecie. W wielu przypadkach skala przeceny jest porównywalna do tej z okresu kulminacji kryzysu w strefie euro w 2011 roku.

Bardziej szczegółowo

Maj 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Maj 2015 r.

Maj 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Maj 2015 r. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata Zarządzanie płynnością

Bardziej szczegółowo

Wyniki zarządzania portfelami

Wyniki zarządzania portfelami Wyniki zarządzania portfelami Na dzień: 31 października 2011 Analizy Online Asset Management S.A. ul. Nowogrodzka 47A 00-695 Warszawa tel. +48 (22) 585 08 58 fax. +48 (22) 585 08 59 Materiał został przygotowany

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa, Grudzień 2015 r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata

Bardziej szczegółowo

Ucieczka inwestorów od ryzykownych aktywów zaowocowała stratami funduszy akcji i mieszanych.

Ucieczka inwestorów od ryzykownych aktywów zaowocowała stratami funduszy akcji i mieszanych. Ucieczka inwestorów od ryzykownych aktywów zaowocowała stratami funduszy akcji i mieszanych. Wichura, która w pierwszych dniach sierpnia przetoczyła się nad światowymi rynkami akcji, przyczyniła się do

Bardziej szczegółowo

Sierpnień 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Sierpień 2015 r.

Sierpnień 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Sierpień 2015 r. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa Sierpień 2015 r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata

Bardziej szczegółowo

Produkty szczególnie polecane

Produkty szczególnie polecane Produkty szczególnie polecane 9 luty 2011 r. Szczegółowe informacje na temat funduszy zarządzanych przez Legg Mason TFI S.A. ( fundusze") zawarte są w prospekcie informacyjnym oraz skrócie prospektu informacyjnego,

Bardziej szczegółowo

Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata Zarządzanie płynnością EUR

Bardziej szczegółowo

W kwietniu liderami były fundusze akcji inwestujące na rynkach rozwiniętych Europy i Ameryki Północnej.

W kwietniu liderami były fundusze akcji inwestujące na rynkach rozwiniętych Europy i Ameryki Północnej. W kwietniu liderami były fundusze akcji inwestujące na rynkach rozwiniętych Europy i Ameryki Północnej. W kwietniu wśród funduszy przynoszących największe zyski najwięcej było tych inwestujących w Polsce.

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Warszawa Lipiec 2015 r.

Warszawa Lipiec 2015 r. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata Zarządzanie płynnością

Bardziej szczegółowo

Tygodniowy komentarz rynkowy EQUES nr 37/2013 29.09.2013 r.

Tygodniowy komentarz rynkowy EQUES nr 37/2013 29.09.2013 r. Komentarz rynkowy Na przekór zadyszce, jaka stała się udziałem większości światowych rynków akcji po wrześniowym posiedzeniu FED, giełda warszawska wciąż świetnie sobie radzi. W minionym tygodniu praktycznie

Bardziej szczegółowo

Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ

Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ 1 Wpływ polityki pieniężnej na obszar makro i wyceny funduszy obligacji Polityka pieniężna kluczowym narzędziem w walce z recesją Utrzymująca się duża podaż taniego

Bardziej szczegółowo

Polski rynek funduszy inwestycyjnych TFI dobrze radziły sobie w 2012 roku, jak poradzą sobie w roku 2013?

Polski rynek funduszy inwestycyjnych TFI dobrze radziły sobie w 2012 roku, jak poradzą sobie w roku 2013? Polski rynek funduszy inwestycyjnych TFI dobrze radziły sobie w 2012 roku, jak poradzą sobie w roku 2013? 2012 roku przyniósł dobre stopy zwrotu: ponad 20 proc. dla funduszy polskich akcji i ponad 10 proc.

Bardziej szczegółowo

QUERCUS Multistrategy FIZ Emisja nowych certyfikatów: 7-29 IV 2016 r. Cena emisyjna: 1027,26 zł Minimalna liczba certyfikatów: 10 sztuk

QUERCUS Multistrategy FIZ Emisja nowych certyfikatów: 7-29 IV 2016 r. Cena emisyjna: 1027,26 zł Minimalna liczba certyfikatów: 10 sztuk QUERCUS Multistrategy FIZ Emisja nowych certyfikatów: 7-29 IV 2016 r. Cena emisyjna: 1027,26 zł Minimalna liczba certyfikatów: 10 sztuk dr hab. Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A. Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Tygodniowy komentarz rynkowy EQUES nr 38/2013 06.10.2013 r.

Tygodniowy komentarz rynkowy EQUES nr 38/2013 06.10.2013 r. Komentarz rynkowy Indeks WIG - podobnie, jak we wrześniu - przywitał nowy miesiąc spadkowym tygodniem. Tym razem spadek był jednak znacznie bardziej łagodny i w zasadzie dotyczył tylko największych spółek.

Bardziej szczegółowo

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH W ramach Zarządzania, Towarzystwo oferuje następujące Modelowe Strategie Inwestycyjne: 1. Strategia Obligacji: Cel inwestycyjny: celem

Bardziej szczegółowo

Wyniki Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ

Wyniki Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty

Bardziej szczegółowo

Tygodniowy komentarz rynkowy EQUES nr 90/2015 12.01.2015 r.

Tygodniowy komentarz rynkowy EQUES nr 90/2015 12.01.2015 r. Komentarz rynkowy Rok 2014 był w zasadzie lustrzanym odbiciem roku 2013, w którym niemal wszystko było na odwrót. Był to okres niezwykle trudny dla posiadaczy polskich akcji. Wprawdzie indeks WIG zanotował

Bardziej szczegółowo

Allianz Akcji. Kluczowe informacje dla Inwestorów. Kategorie jednostek uczestnictwa: A, B, C, D. Cele i polityka inwestycyjna

Allianz Akcji. Kluczowe informacje dla Inwestorów. Kategorie jednostek uczestnictwa: A, B, C, D. Cele i polityka inwestycyjna Kluczowe informacje dla Inwestorów Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla Inwestorów dotyczące tego subfunduszu. Nie są to materiały marketingowe. Dostarczenie tych informacji jest wymogiem

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy funduszy notowali zyski niemal wyłącznie dzięki osłabieniu złotego. Ale tylko

Uczestnicy funduszy notowali zyski niemal wyłącznie dzięki osłabieniu złotego. Ale tylko Uczestnicy funduszy notowali zyski niemal wyłącznie dzięki osłabieniu złotego. Ale tylko niektórzy. Większość w maju straciła. Uczestnicy funduszy zyski notowali niemal wyłącznie dzięki osłabieniu złotego.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2012 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2012 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2012 R. Niniejszym, Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., ogłasza

Bardziej szczegółowo

Wejdź do akcji! Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa marzec 2011 r.

Wejdź do akcji! Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa marzec 2011 r. Wejdź do akcji! Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa marzec 2011 r. Co ma potencjał zysku? Typy inwestycyjne na najbliższe 12 miesięcy marzec 2011 2 Inwestycje Potencjał wzrostu kategorii aktywów

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK portfel Dłużny... 3 Rozdział 3. Polityka

Bardziej szczegółowo

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: AXA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Globalnych Obligacji

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: AXA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Globalnych Obligacji UFK SELEKTYWNY UFK Selektywny to aktywnie zarządzany poprzez Trigon Dom Maklerski S.A. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy, którego aktywa mogą stanowić Certyfikaty Inwestycyjne ośmiu Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach wprowadzonych do prospektu informacyjnego: KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 10 stycznia 2017 r.

Ogłoszenie o zmianach wprowadzonych do prospektu informacyjnego: KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 10 stycznia 2017 r. Ogłoszenie o zmianach wprowadzonych do prospektu informacyjnego: KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 10 stycznia 2017 r. 1. Na stronie tytułowej: 1) lista subfunduszy otrzymuje następujące

Bardziej szczegółowo

1. Za pieniądze wpłacone do funduszu inwestycyjnego jego uczestnik nabywa:

1. Za pieniądze wpłacone do funduszu inwestycyjnego jego uczestnik nabywa: 1. Za pieniądze wpłacone do funduszu inwestycyjnego jego uczestnik nabywa: akcje, obligacje i bony skarbowe 3,92% 6 prawa poboru 0,00% 0 jednostki uczestnictwa 94,12% 144 dywidendy 1,96% 3 2. W grupie

Bardziej szczegółowo

PZU INWESTYCJE po dziesięciu miesiącach 2012 r. Warszawa, 7 listopada 2012 r.

PZU INWESTYCJE po dziesięciu miesiącach 2012 r. Warszawa, 7 listopada 2012 r. PZU INWESTYCJE po dziesięciu miesiącach 2012 r. Warszawa, 7 listopada 2012 r. TFI PZU lipiec 2011 r. TFI PZU na koniec lipca 2011r.: Udział w rynku Zgromadzone aktywa to 4,13 mld zł TFI PZU 3,5% 12 miejsce

Bardziej szczegółowo

Jak zbierać plony? Krótkoterminowo ostrożnie Długoterminowo dobierz akcje Typy inwestycyjne Union Investment

Jak zbierać plony? Krótkoterminowo ostrożnie Długoterminowo dobierz akcje Typy inwestycyjne Union Investment Jak zbierać plony? Krótkoterminowo ostrożnie Długoterminowo dobierz akcje Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa sierpień 2011 r. Co ma potencjał zysku? sierpień 2011 2 Sztandarowy fundusz dla klientów

Bardziej szczegółowo

I. Wykaz zmian w Prospekcie Informacyjnym PZU SFIO Globalnych Inwestycji

I. Wykaz zmian w Prospekcie Informacyjnym PZU SFIO Globalnych Inwestycji 09.09.2011 Z dniem 9 września 2011 r. dokonuje się zmian w treści Prospektu Informacyjnego oraz Skrótu Prospektu Informacyjnego PZU SFIO Globalnych Inwestycji I. Wykaz zmian w Prospekcie Informacyjnym

Bardziej szczegółowo

Szukamy zysków na rynku obligacji. Piotr Nowak Z-ca Dyrektora Departamentu Zarządzania Portfelami Papierów Dłużnych PKO TFI

Szukamy zysków na rynku obligacji. Piotr Nowak Z-ca Dyrektora Departamentu Zarządzania Portfelami Papierów Dłużnych PKO TFI Szukamy zysków na rynku obligacji Piotr Nowak Z-ca Dyrektora Departamentu Zarządzania Portfelami Papierów Dłużnych PKO TFI Gdzie jesteśmy i jak tu doszliśmy? Rentowności polskich obligacji skarbowych:

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Dywidendowy Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 2 maja 2016 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Dywidendowy Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 2 maja 2016 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Dywidendowy Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 2 maja 2016 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC BETA

Bardziej szczegółowo

Pioneer Pieniężny Plus Spokojna przystań

Pioneer Pieniężny Plus Spokojna przystań Pioneer Pieniężny Plus Spokojna przystań Spokojna przystań Pioneer Pieniężny Plus to nowy subfundusz wydzielony w ramach funduszu parasolowego Pioneer FIO. Z punktu widzenia potencjalnych zysków oraz ryzyka

Bardziej szczegółowo

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa, Styczeń 2015r. Co ma najwyższy potencjał zysku w średnim terminie? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy Styczeń 2015 2 Subfundusz UniAkcje

Bardziej szczegółowo

Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment

Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa maj 2012 r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne. maj 2012 2 Zarządzanie płynnością PLN Stały

Bardziej szczegółowo

2016: dużo zmienności i okazji Albo politycy się opamiętają i rynek odreaguje, albo będziemy mieć kryzys.

2016: dużo zmienności i okazji Albo politycy się opamiętają i rynek odreaguje, albo będziemy mieć kryzys. 2016: dużo zmienności i okazji Albo politycy się opamiętają i rynek odreaguje, albo będziemy mieć kryzys. dr hab. Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A. Warszawa, 17 XII 2015 r. 2 Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZENIE OFERTY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

ROZSZERZENIE OFERTY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH Obowiązuje od 5.11.2012 r. ROZSZERZENIE OFERTY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH W związku z rozszerzeniem oferty Towarzystwa o nowe ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe przedstawiamy Aneks do Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) oraz Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE)

Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) oraz Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) oraz Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) www.nnip.com www.nntfi.pl 1 Co to jest IKZE i IKE? 2 Polski system emerytalny Czy emerytura z ZUS będzie wystarczająca?

Bardziej szczegółowo

Czas na akcje!? Cykle gospodarcze w Polsce

Czas na akcje!? Cykle gospodarcze w Polsce Czas na akcje!? W długim terminie akcje osiągają wyższe stopy zwrotu niż obligacje. Ostatnich kilka lat spowodowało, że coraz więcej osób wątpi w aktualność tej starej zasady inwestycyjnej. Czy rzeczywiście

Bardziej szczegółowo

QUERCUS Multistrategy FIZ. Oferta publiczna certyfikatów inwestycyjnych Emisja certyfikatów serii 002: 6-27 I 2016 r.

QUERCUS Multistrategy FIZ. Oferta publiczna certyfikatów inwestycyjnych Emisja certyfikatów serii 002: 6-27 I 2016 r. QUERCUS Multistrategy FIZ Oferta publiczna certyfikatów inwestycyjnych Emisja certyfikatów serii 002: 6-27 I 2016 r. Cena emisyjna: 1009,00 zł QUERCUS Multistrategy FIZ Typ Funduszu: QUERCUS Multistrategy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. Na podstawie 28 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada

Bardziej szczegółowo

LIST PREZESA ZARZĄDU

LIST PREZESA ZARZĄDU RAPORT ROCZNY JEDNOSTKOWY Od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 roku LIST PREZESA ZARZĄDU NWAI Dom Maklerski SA Warszawa, 12 lutego 2013 roku Szanowni Akcjonariusze, członkowie Rady Nadzorczej, Zarządu

Bardziej szczegółowo

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A.

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. USŁUGA ZARZĄDZANIA Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. Poznań 2012 Na czym polega usługa Zarządzania Portfelem Usługa Zarządzania Portfelem (asset

Bardziej szczegółowo

Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Kluczowe Informacje dla Inwestorów Kluczowe Informacje dla Inwestorów Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla inwestorów dotyczące tego subfunduszu. Nie jest to materiał marketingowy. Dostarczenie tych informacji jest wymogiem

Bardziej szczegółowo

Którą drogą dotrzesz najszybciej do zysku? Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Którą drogą dotrzesz najszybciej do zysku? Typy inwestycyjne Union Investment TFI Którą drogą dotrzesz najszybciej do zysku? Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa, r. Co ma największy potencjał zysku? Typy inwestycyjne na kolejne 12 miesięcy 2 Subfundusz UniAkcje Sektory Wzrostu

Bardziej szczegółowo

24-miesięczna lokata strukturyzowana Wielka 20-tka

24-miesięczna lokata strukturyzowana Wielka 20-tka 24-miesięczna lokata strukturyzowana Wielka 20-tka Okres subskrypcji: 25.05.2010-08.06.2010 Okres trwania lokaty: 9.06.2010-08.06.2012 Aktywo bazowe: kontrakt terminowy na WIG20 Minimalna kwota wpłaty:

Bardziej szczegółowo

KBC Alokacji Sektorowych FIZ

KBC Alokacji Sektorowych FIZ KBC Alokacji Sektorowych FIZ KBC Alokacji Sektorowych FIZ- idea funduszu Cykliczność gospodarki bazą do racjonalnego zarządzania portfelem funduszu Koncentracja na najlepiej zapowiadających się sektorach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I. REGULAMIN UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO PORTFEL KONSERWATYWNY

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I. REGULAMIN UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO PORTFEL KONSERWATYWNY BENEFIA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE VIENNA INSURANCE GROUP ZAŁĄCZNIK NR 2 DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM msaver PLUS REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 ROZDZIAŁ 2. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL DŁUŻNY 3 ROZDZIAŁ 3. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe w I połowie 2015 r. Spotkanie analityczne

Wyniki finansowe w I połowie 2015 r. Spotkanie analityczne Wyniki finansowe w I połowie 2015 r. Spotkanie analityczne dr hab. Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Zarząd Quercus TFI S.A. Warszawa, 10 sierpnia 2015 r. 2 Historia 21 VIII 2007 założenie Quercus TFI S.A.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny...

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny... Opis funduszy Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/1/2015 Rozdział 1. Rozdział 2. Rozdział 3. Rozdział 4. Rozdział 5. Rozdział 6. Rozdział 7. Rozdział 8. Rozdział 9. Rozdział 10. Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

Fundusze inwestujące w małe i średnie spółki

Fundusze inwestujące w małe i średnie spółki Fundusze inwestujące w małe i średnie spółki Założenia i prognozy Zarządzającego Funduszami Investors TFI Jarosław Niedzielewski Dyrektor Departamentu Inwecji Kwiecień 2012 Uważam, że w ciągu ostatnich

Bardziej szczegółowo

Wyniki inwestycyjne funduszy zarządzanych przez PKO TFI w 2010 roku

Wyniki inwestycyjne funduszy zarządzanych przez PKO TFI w 2010 roku Wyniki inwestycyjne funduszy zarządzanych przez PKO TFI w 2010 roku Najlepsze wyniki inwestycyjne w historii PKO TFI Rok 2010 był pierwszym okresem, w którym funduszami PKO TFI zarządzał nowy zespół ekspertów

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2012 rok Warszawa, 20 czerwca 2013 Otoczenie makroekonomiczne Polityka pieniężna Inwestycje & Konsumpcja 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 sty 07 lip 07 Stopa procentowe

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe

Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Opis Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe funkcjonujące w ramach indywidualnych i grupowych ubezpieczeń na życie proponowanych

Bardziej szczegółowo

LIST PREZESA ZARZĄDU

LIST PREZESA ZARZĄDU RAPORT ROCZNY JEDNOSTKOWY Od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 roku LIST PREZESA ZARZĄDU NWAI Dom Maklerski SA Warszawa, 14 lutego 2014 roku Szanowni Akcjonariusze, członkowie Rady Nadzorczej, Zarządu

Bardziej szczegółowo

Wyniki zarządzania portfelami

Wyniki zarządzania portfelami Wyniki zarządzania portfelami Na dzień: 30 września 2011 Analizy Online Asset Management S.A. ul. Nowogrodzka 47A 00-695 Warszawa tel. +48 (22) 585 08 58 fax. +48 (22) 585 08 59 Materiał został przygotowany

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A.

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. USŁUGA ZARZĄDZANIA Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. Poznań 2013 Na czym polega usługa Zarządzania Portfelem Usługa Zarządzania Portfelem (asset

Bardziej szczegółowo

BNP Paribas FIO Wyniki i komentarz. Dane na 31.07.2015

BNP Paribas FIO Wyniki i komentarz. Dane na 31.07.2015 BNP Paribas FIO Wyniki i komentarz Dane na 31.07.2015 BNP Paribas FIO Akcji * 2 1 miesiąc 30 czerwiec 2015-31 lipiec 2015 0,51% -3,90% 15,00% 3 miesiące 30 kwiecień 2015-31 lipiec 2015-4,19% -11,42% 6

Bardziej szczegółowo

QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES IV KWARTAŁU 2010 ROKU od dnia roku do dnia

QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES IV KWARTAŁU 2010 ROKU od dnia roku do dnia QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES IV KWARTAŁU 2010 ROKU od dnia 01.10.2010 roku do dnia 31.12.2010 roku Raport kwartalny zawiera: 1) Komentarz Zarządu Emitenta

Bardziej szczegółowo

LYXOR ETF WIG20. Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów. 2 września 2010 r.

LYXOR ETF WIG20. Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów. 2 września 2010 r. LYXOR ETF WIG20 Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny oraz promocyjny i nie powinien stanowić podstawy do podejmowania

Bardziej szczegółowo

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21 BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21 Poznań, dnia 29 października 2015 roku BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

BNP Paribas FIO Wyniki i komentarz. Dane na 29.05.2015

BNP Paribas FIO Wyniki i komentarz. Dane na 29.05.2015 BNP Paribas FIO Wyniki i komentarz Dane na 29.05.2015 BNP Paribas FIO Akcji Subfundusz * 1 miesiąc 30 kwiecień 2015-29 maj 2015-2,03% -3,05% 3 miesiące 27 luty 2015-29 maj 2015 3,80% 2,99% 6 miesięcy 28

Bardziej szczegółowo

Sektor polskich małych i średnich spółek

Sektor polskich małych i średnich spółek Sektor polskich małych i średnich spółek Komentarz rynkowy Łukasz Hejak Zarządzający Funduszami Investors Styczeń 2013 Małe i średnie spółki nadal mają potencjał wzrostowy W komentarzach ze stycznia i

Bardziej szczegółowo

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty GlobAl

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty GlobAl UFK SELEKTYWNY UFK Selektywny to aktywnie zarządzany poprzez Trigon Dom Maklerski S.A. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy, którego aktywa mogą stanowić Certyfikaty Inwestycyjne ośmiu Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Komentarz do rynku złota. Założenia i prognozy Zarządzających Funduszami Investors TFI

Komentarz do rynku złota. Założenia i prognozy Zarządzających Funduszami Investors TFI Komentarz do rynku złota Założenia i prognozy Zarządzających Funduszami Investors TFI Maj 2012 Fundamenty rynku złota Zdaniem zarządzających w Investors Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. jednym

Bardziej szczegółowo

Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem w dniu 14 lutego 2017 r. raportu okresowego Funduszu za IV kwartał 2016 r.

Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem w dniu 14 lutego 2017 r. raportu okresowego Funduszu za IV kwartał 2016 r. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA Al. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa 21.02.2017r. Aneks nr 3 z dnia 15 lutego 2017 r. do PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII J, K, L, Ł, M,

Bardziej szczegółowo

WYNIKI INWESTYCYJNE FUNDUSZY zarządzanych przez TFI BGŻ BNP Paribas S.A. Dane na dzień 31.05.2016

WYNIKI INWESTYCYJNE FUNDUSZY zarządzanych przez TFI BGŻ BNP Paribas S.A. Dane na dzień 31.05.2016 WYNIKI INWESTYCYJNE FUNDUSZY zarządzanych przez TFI BGŻ BNP Paribas S.A. Dane na dzień 31.05.2016 BGŻ BNP Paribas FIO (pierwsza wycena 31.03.2016) BGŻ BNP Paribas FIO subfundusze: Kwiecień 2016 Maj 2016

Bardziej szczegółowo

Zbieraj zyski z UniStabilnym Wzrostem! Typy inwestycyjne Union Investment

Zbieraj zyski z UniStabilnym Wzrostem! Typy inwestycyjne Union Investment Zbieraj zyski z UniStabilnym Wzrostem! Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa wrzesień 2012 r. Co ma potencjał zysku? wrzesień 2012 2 Sztandarowy subfundusz dla klientów banków spółdzielczych: UniStabilny

Bardziej szczegółowo

Wojciech Białek, główny analityk CDM Pekao SA Zakopane, 12 czerwca I nigdy już nie będzie takiego lata?

Wojciech Białek, główny analityk CDM Pekao SA Zakopane, 12 czerwca I nigdy już nie będzie takiego lata? Wojciech Białek, główny analityk CDM Pekao SA Zakopane, 12 czerwca 2010 I nigdy już nie będzie takiego lata? O przewidywaniu krachów 2 Blog Wojciech Białka, 6 maja 2010, południe: Prawdopodobieństwo załamania

Bardziej szczegółowo

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady Działania Funduszy i Planów Inwestycyjnych Załącznik do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

KBC Alokacji Sektorowych FIZ

KBC Alokacji Sektorowych FIZ KBC Alokacji Sektorowych FIZ KBC Alokacji Sektorowych FIZ- idea funduszu Cykliczność gospodarki bazą do racjonalnego zarządzania portfelem funduszu Koncentracja na najlepiej zapowiadających się sektorach

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY INWESTYCYJNE NA 2011 ROK

PERSPEKTYWY INWESTYCYJNE NA 2011 ROK Chorzów, 7 Kwiecień 2011 WIDZIMY WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI PERSPEKTYWY INWESTYCYJNE NA 2011 ROK GLOBALNE CZYNNIKI RYZYKA Niestabilność polityczna w rejonie Afryki Północnej i krajów Bliskiego Wschodu Wzrost cen

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNE EMERYTALNE

INDYWIDUALNE EMERYTALNE INDYWIDUALNE KONTO EMERYTALNE DLACZEGO WARTO MIEĆ IKE? Rok Źródło Wysokość emertury stopa zastąpienia 1997 Bezpieczeństwo dzięki różnorodności opracowanie Pełnomocnika Rządu ds. Reformy Zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

RELACJA Z NASZEJ PODRÓŻY DO USA

RELACJA Z NASZEJ PODRÓŻY DO USA IFM GLOBAL INVESTMENT RESEARCH RELACJA Z NASZEJ PODRÓŻY DO USA CO Z TYMI PODWYŻKAMI STÓP? IFM GLOBAL INVESTMENT RESEARCH RELACJA Z PODRÓŻY DO USA CO Z TYMI PODWYŻKAMI STÓP? Na początku marca br. nasz zespół

Bardziej szczegółowo

Otwarte fundusze emerytalne (OFE) w Polsce: perspektywy dla rynku w 2013 roku po mocnym roku 2012

Otwarte fundusze emerytalne (OFE) w Polsce: perspektywy dla rynku w 2013 roku po mocnym roku 2012 Otwarte fundusze emerytalne (OFE) w Polsce: perspektywy dla rynku w 2013 roku po mocnym roku 2012 Rok 2012 okazał się bardzo dobry dla polskich otwartych funduszy emerytalnych Polskie otwarte fundusze

Bardziej szczegółowo

W okresie pierwszych dwóch i pół roku istnienia funduszu ponad 50% podmiotów było lepszych od średniej.

W okresie pierwszych dwóch i pół roku istnienia funduszu ponad 50% podmiotów było lepszych od średniej. W okresie pierwszych dwóch i pół roku istnienia funduszu ponad 50% podmiotów było lepszych od średniej. Istnieje teoria, że fundusze inwestycyjne o stosunkowo krótkiej historii notowań mają tendencję do

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych AUKCJA OBLIGACJI SKARBOWYCH Spodziewamy się, że rentowność OK0116 wyniesie 3,07%, DS1023 4,28%, a cena IZ0823 zostanie ustalona blisko 105,15 PLN; Dr Mirosław Budzicki Strateg miroslaw.budzicki@pkobp.pl

Bardziej szczegółowo

Sektor polskich małych i średnich spółek

Sektor polskich małych i średnich spółek Sektor polskich małych i średnich spółek Komentarz rynkowy Łukasz Hejak Zarządzający Funduszami: Investor Top 25 Małych Spółek FIO i Investor Top 5 Małych i Średnich Spółek FIO Czerwiec 213 Małe i średnie

Bardziej szczegółowo

System emerytalny w Polsce

System emerytalny w Polsce System emerytalny w Polsce 1 Reformy systemów emerytalnych w wybranych krajach Europy Środkowo- Wschodniej i Ameryki Łacińskiej 20 18 16 Bułgaria Chorwacja Estonia Litwa Dominikana 14 12 10 Kazachstan

Bardziej szczegółowo

zajmują się profesjonalnym lokowaniem powierzonych im pieniędzy. Do funduszu może wpłacić swoje w skarpecie.

zajmują się profesjonalnym lokowaniem powierzonych im pieniędzy. Do funduszu może wpłacić swoje w skarpecie. Fundusze inwestycyjne to instytucje, które zajmują się profesjonalnym lokowaniem powierzonych im pieniędzy. Do funduszu może wpłacić swoje oszczędności każdy, kto nie chce ich trzymać w skarpecie. Wynajęci

Bardziej szczegółowo

Subfundusz wydzielony w ramach Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Subfundusz wydzielony w ramach Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz wydzielony w ramach Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Aktywa subfunduszu są inwestowane w instrumenty finansowe o ograniczonym ryzyku np. papiery wartościowe emitowane przez najbardziej wiarygodnych

Bardziej szczegółowo

Złoty trend. Wszystko o rynku złota. Raport specjalny portalu Funduszowe.pl

Złoty trend. Wszystko o rynku złota. Raport specjalny portalu Funduszowe.pl Złoty trend Wszystko o rynku złota Raport specjalny portalu Funduszowe.pl Złoto w dzisiejszych czasach jest popularnym środkiem inwestycyjnym. Uważa się przy tym, że inwestowanie w kruszec (poprzez fundusze,

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY KBC ALFA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (KBC ALFA SFIO) utworzonego i zarządzanego przez: KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna ul. Chmielna

Bardziej szczegółowo

BNP Paribas FIO Wyniki zarządzania. Dane na 30.11.2015

BNP Paribas FIO Wyniki zarządzania. Dane na 30.11.2015 BNP Paribas FIO Wyniki zarządzania Dane na 30.11.2015 BNP Paribas FIO Akcji Okresowe stopy zwrotu BNP Paribas FIO Akcji BNP Paribas FIO Akcji vs. benchmark (12M) 1 miesiąc 30 październik 2015-30 listopad

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w I kwartale 29 r. Głęboki spadek produkcji przemysłowej w styczniu i lutym, wskaźniki koniunktury sugerują

Bardziej szczegółowo

Pioneer Pekao Investments Śniadanie prasowe

Pioneer Pekao Investments Śniadanie prasowe Pioneer Pekao Investments Śniadanie prasowe Warszawa, 06 maja 2010 r. Agenda Wyniki sprzedażowe Pioneer Pekao TFI Rynek obligacji nieskarbowych Odpowiedź Pioneer Pekao TFI nowe produkty Strona 2 Wyniki

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 17 marca 2011 roku

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 17 marca 2011 roku Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 17 marca 2011 roku Działając na podstawie 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie prospektu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS1/1/2015. UFK Open Finance Aktywnej Alokacji Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS1/1/2015. UFK Open Finance Aktywnej Alokacji Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Opis funduszy Spis treści Opis funduszy OF/ULS1/1/2015 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK NN Gotówkowy... 4 Rozdział 3. Polityka inwestycyjna i opis

Bardziej szczegółowo

Sektor polskich małych i średnich spółek

Sektor polskich małych i średnich spółek Sektor polskich małych i średnich spółek Komentarz rynkowy Łukasz Hejak Zarządzający Funduszami: Investor Top 25 Małych Spółek FIO Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek FIO Marzec 2014 Polskie małe

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDZAJĄCYCH

KOMENTARZ ZARZĄDZAJĄCYCH ZESPÓŁ ZARZĄDZAJĄCYCH PAWEŁ BOGUSZ wiceprezes BRE Wealth Management S.A. DOMINIK GAWORECKI zarządzający, akcje DAWID CZOPEK zarządzający, akcje MARCIN GROTEK zarządzający, obligacje ARTUR ZAKRZEWSKI zarządzający,

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY. Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem giełdowym. ze 100% gwarancją zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu

MATERIAŁ INFORMACYJNY. Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem giełdowym. ze 100% gwarancją zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem giełdowym ze 100% gwarancją zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer serii Certyfikatów Depozytowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego. generali.pl

Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego. generali.pl Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego generali.pl Regulamin lokowania środków Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Generali Życie T.U. S.A. REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW

Bardziej szczegółowo

LIST PREZESA ZARZĄDU

LIST PREZESA ZARZĄDU RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY Od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 roku LIST PREZESA ZARZĄDU NWAI Dom Maklerski SA Warszawa, 15 lutego 2013 roku Szanowni Akcjonariusze, członkowie Rady Nadzorczej,

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem WIG20 ze 100% gwarancją zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu ( Certyfikaty Depozytowe ) Emitent ( Bank ) Bank BPH S.A.

Bardziej szczegółowo