Walka o wskaźniki. Dobre prognozy dla Przyjaźni

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Walka o wskaźniki. Dobre prognozy dla Przyjaźni"

Transkrypt

1 M i e s i ę c z n i k K o k s o w n i Pr z y j a ź ń S p. z o. o. w D ą b r o w i e G ó r n i c z e j I S S N X Nr10 (66) PAŹDZIERNIK 2006 r. Walka o wskaźniki str. 4-5 Dobre prognozy dla Przyjaźni str. 7 Oczekuję samodzielnego myślenia Rozmowa z Krzysztofem Lebdowiczem, członkiem Zarządu Koksowni Przyjaźń, dyrektorem Produkcji i Techniki str. 3

2 S P I S T R E Ś C I R O Z M O W A M I E S I Ą C A OCZEKUJĘ SAMODZIELNEGO MYŚLENIA E K O L O G I A WALKA O WSKAŹNIKI N A S Z E S P R A W Y NOWY PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ CENNY DAR K O K S N A Ś W I E C I E DOBRE PROGNOZY DLA PRZYJAŹNI O K O L I C E GROŹNE SKRZYŻOWANIE POCZĄTKI OLKUSZA F O T O R E P O R T A Ż BRAK WYOBRAŹNI...I BUM!!!!! K A L E J D O S K O P ZWYCIĘŻYŁ PROMYK! NIE SAMYM PRZEMYSŁEM ŻYJE GMINA... Z A R Z Ą D Z A N I E ZAGROŻENIA JAK ICH UNIKAĆ? STR. 3 STR. 4-5 STR. 6 STR. 7 STR. 8-9 STR STR STR. 14 E K O N O M I C Z N Y E L E M E N T A R Z KOCHANE PODATKI KONTRAKTY TERMINOWE NA GPW STR. 15 P O G O D Z I N A C H ŁOWCY Z PRZYJAŹNI W GÓRACH NASI GÓRĄ! STR Nowa Przyjaźń miesięcznik informacyjno-publicystyczny Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej Wydawca: Koksownia Przyjaźń, Dąbrowa Górnicza, ul. Koksownicza 1 Redaktor naczelny: Jerzy Pikuła Telefon kontaktowy: ; Zdjęcie na okładce: Jerzy Pikuła Druk: Centrum Usług Drukarskich Nakład: 2000 egz. Korespondencję do gazety prosimy składać w Kancelarii Ogólnej, budynek dyrekcji, pok. 021 Numer zamknięto: 13 października 2006 r. 2 Nr 10 Paździer nik 2006

3 R O Z M O W A M I E S I Ą C A Oczekuję samodzielnego myślenia Rozmowa z Krzysztofem Lebdowiczem, członkiem Zarządu Koksowni Przyjaźń, dyrektorem Produkcji i Techniki Choć od niedawna podlega Panu pion produkcji i techniki, to w Koksowni nie jest Pan postacią nieznaną. Pracuję tutaj od 1986 roku, z koksownictwem związany jestem od 1980 roku, a w zasadzie od 1975 roku, kiedy to rozpocząłem studia w tym kierunku. W tym czasie przeszedłem wiele stanowisk pracy tych bezpośrednio produkcyjnych, jak i tych związanych ze strefami kierowania, czy wręcz zarządzania zespołami. Dlatego chyba nie jestem anonimową osobą, bo z wieloma pracownikami Koksowni spotkałem się bezpośrednio. Praca na różnych stanowiskach, poznanie różnych technik zarządzania, czy obowiązujących procedur ułatwi mi obecnie kierowanie całym pionem. Taką mam nadzieję. Dyrektor Produkcji i Techniki nie ma łatwego losu. Odpowiada za wielkość produkcji i wynikające z tego tytułu kwestie Mam świadomość obowiązków i oczekiwań. Muszę pilnować, aby założenia planów techniczno-ekonomicznych były maksymalnie realizowane. Z jednej strony wielkość produkcji oraz wskaźniki zużycia surowców, a z drugiej konieczność przeprowadzania remontów maszyn i urządzeń, w tym remontów masywu ceramicznego. Dla ciekawości podam, że maszyn i urządzeń w Koksowni jest prawie 5000, a wszystkie wymagają przeglądów, napraw lub remontów. Ale chyba znacznie mniej nerwów tracą dyrektorzy w firmach, które posiadają nowoczesne i nowe maszyny. Bateriom koksowniczym w przyszłym roku stuknie dwudziestka. To dobry wiek dla dziewczyny, lecz w przypadku Przyjaźni, powoli osiągamy kres możliwości technicznych urządzeń. Oczywiście łatwiej jechać nowym samochodem niż dwudziestoletnim i to po przejściach. Dlatego tak wielką rolę odgrywa realizacja Strategii Rozwoju Koksowni Przyjaźń, która ma spowodować w głównej mierze utrzymanie pozycji naszej Koksowni zarówno jako solidnego, ale i nowoczesnego producenta koksu. Mam tutaj na myśli również realizację zamierzeń inwestycyjnych przy ciągle pracującym na maksymalnym poziomie zakładzie. Jak zatem wygląda sytuacja w pionie produkcji? Lata lecą, urządzenia się starzeją. Z tego względu mamy pewne kłopoty szczególnie jest to odczuwalne w związku z pogarszającym się stanem masywu ceramicznego baterii. Nasi pracownicy wyciskają z urządzeń, ile się tylko da. Obecnie produkujemy maksymalnie w stosunku do posiadanych możliwości. Ale wiadomo, awarii nie da się uniknąć. Stąd też prace remontowe trwają na bieżąco. Działania remontowe masywu ceramicznego komasowane były w ostatnich dwóch latach na bateriach 1 i 2. Dzisiaj mogę powiedzieć, że sytuacja na bateriach 1 2 uległa ustabilizowaniu, ale rozpoczęły się niekorzystne zjawiska na bateriach 3 i 4. Jak już powiedziałem, jest to naturalna konsekwencja starzenia się naszych urządzeń. Zadaniem kadry i pracowników pionu jest zatem uporanie się kłopotami i wykonanie produkcji na zakładanym poziomie ok.2,2 mln ton koksu. Z tego wynika, że czeka ich mnóstwo pracy. A kto powiedział, że będzie łatwo? Uważam, iż największym sukcesem naszej załogi jest utrzymanie prawie dwudziestoletnich baterii w stanie pozwalającym na pracę w granicach ich wydajności nominalnych. A to wymaga ogromnego wysiłku i odpowiedzialnego podejścia do obowiązków. Ta sama ocena dotyczy pozostałej części produkcji, wydziału węglopochodnych, no i całej energetyki tam też urządzenia mają już swoje lata, a pracują na maksa. Nie obawia się Pan, że już niedługo zabraknie w Koksowni dobrych fachowców? Że nie będzie miał kto pilnować produkcji? Stare wygi odchodzą na emerytury, a młodzi muszą uczyć się fachu przez długie lata. Odejścia na emerytury są zjawiskiem naturalnym. W pionie produkcji i techniki pracuje ponad 1500 osób, czyli zdecydowanie największa część załogi. Pamiętajmy, że zatrudnieni bezpośrednio przy produkcji mają prawo do wcześniejszej emerytury. Tylko w tym roku z wydziału remontowego odchodzi na emeryturę aż 14 osób. Musimy ich zastąpić nowymi fachowcami i będziemy zastępować. Przyjęcia do Koksowni są w toku. Niebawem uruchomiona zostanie piąta bateria, nowe węglopochodne, na których najbardziej zauważymy zmianę oblicza Dziękuję pracownikom BTS Krzysztof Lebdowicz Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim pracownikom Spółki BTS Sp. z o. o., których miałem przyjemność spotkać i poznać. Ten krótki okres współpracy pozwolił mi uwierzyć, że mimo różnych przeciwności losu oraz wielu trudności spotykanych w życiu codziennym wspólnie można coś zrealizować. Mam nadzieję, że doświadczenie, które udało mi się w tym czasie zdobyć pozwoli mi zrealizować zadania na obecnym stanowisku pracy. Jeszcze raz serdecznie dziękuję. technologicznego w naszej spółce. Nie zapominajmy także o nowej elektrociepłowni. Do obsługi nowoczesnych urządzeń niezbędni są nowi pracownicy. Jednak młodość ma swoje prawa i lubi czasami poszaleć Zawsze staram się wpoić pracownikom, bez względu na ich wiek, samodzielne myślenie, uzależnione od powierzonych obowiązków i zgodne z zakresem kompetencji. Wielokrotnie jednak następuje mylenie samodzielności z samowolą oraz myślenia z kombinowaniem. Umiejętność rozróżnienia tych określeń będzie przedmiotem moich ciągłych działań. Jeśli ktoś oczekuje, że będę zarządzał dobraniem nakrętki do śrubki, to jest w dużym błędzie. Ja będę starał się dobierać osoby potrafiące samodzielnie myśleć na różnych szczeblach funkcjonowania. Technologia koksowania jest zbyt skomplikowanym procesem, aby coś kombinować na własną rękę. Ale jest jednocześnie procesem bardzo prostym, jeżeli przestrzega się ustalonych reguł, przepisów, instrukcji, zarządzeń, procedur, jeżeli się korzysta w wyważony sposób z doświadczenia i nowoczesności. Wszelkiego rodzaju kombinowanie biorąc pod uwagę specyfikę Koksowni może się źle skończyć i takie zachowanie będę zwalczał. Moim zadaniem jest przygotowanie olbrzymiego zespołu ludzi pracujących w pionie produkcji i techniki do przejęcia, w sposób naturalny, nowych inwestycji przy jednoczesnym ciągłym funkcjonowaniu urządzeń na poziomie maksymalnej zdolności produkcyjnej. Liczę, że sobie z tym poradzimy. Rozmawiał: Jerzy Pikuła NOWA PRZYJAŹŃ 3

4 E K O L O G I A Walka o wskaźniki Co z zakładową oczyszczalnią ścieków? Czy są już efekty ekologiczne? A może, skoro nie było oficjalnego oddania do użytku, inwestycja okazała się niewypałem i Koksownia poniesie straty? Kontrakt na modernizację zakładowej oczyszczalni podpisano przecież w grudniu 2004 roku, a termin zakończenia realizacji ustalony był na 31 grudnia 2005 roku. Liderem Konsorcjum realizującego zadanie jest Energomontaż Południe SA Katowice. Co dzieje się dziś z nowoczesną, proekologiczną inwestycją? W nowoczesnej dyspozytorni cała praca oczyszczalni widoczna jest na ekranach monitorów I stopień biologii pracuje z doskonałymi efektami Warto przypomnieć, że umowny zakres prac został podzielony na dwie części, z których jedna dotyczyła prac remontowych, a druga inwestycyjnych związanych z budową nowych obiektów i instalacji. Wykonawca musiał przeprowadzić testy technologiczne na starych instalacjach i dopiero na tej podstawie mógł dobrać właściwą i optymalną technologię oczyszczania ścieków informuje Ryszard Cichy, główny specjalista ds. inwestycji. Projekt budowlany przewidywał budowę od podstaw trzech nowych obiektów: osadnika wtórnego oraz dwóch pompowni. 3 listopada ub. roku rozpoczął się częściowy rozruch oczyszczalni na obiektach związanych z biologicznym oczyszczaniem ścieków. Od 5 stycznia 2006 r. trwa rozruch pozostałych instalacji i obiektów oczyszczalni. Ponieważ w naszej branży nikt jeszcze czegoś podobnego nie robił, instalacja jest pionierska, rozruch musi trwać, aż do wyjaśnienia wszystkich wątpliwości i osiągnięcia wszystkich założonych efektów. Podczas modernizacji, mimo stosowania innowacyjnych technologii, oczyszczalnia nie mogła przerwać swej działalności dodaje Ryszard Nowak, kierownik Wydziału Węglopochodnych a to najlepiej oddaje stopień skomplikowania prac. Wszystko musiało i musi się odbywać na żywym organizmie. Koksownia przecież nie może zatrzymać produkcji. Biorąc pod uwagę zakres prac, logistykę i stopień komplikacji inwestycji, przyjęty wcześniej termin, mimo najlepszych chęci konsorcjantów, nie został przez nich dotrzymany. Nasuwa się pytanie, czy w związku z tym nie ucierpiały interesy Koksowni? Interesy Koksowni zostały dobrze zabezpieczone wyjaśnia inż. Cichy. Umowa gwarantuje nam możliwość zastosowania kar za przekroczenie terminu realizacji inwestycji. Skorzystaliśmy z tej możliwości, wykonawca otrzymał od nas notę obciążeniową. Dodatkowo w Aneksie nr 1 do Umowy zabezpieczyliśmy się w przypadku przekraczania przez instalację parametrów wyznaczonych Koksowni przez pozwolenie wodno-prawne. Gdyby z tego tytułu na Koksownię zostały nałożone kary, wykonawca jest zobowiązany pokrywać je do czasu zakończenia inwestycji i osiągnięcia efektów zgodnych z przepisami prawa. Nie ma więc mowy o tym, że Koksownia ponosi jakieś straty. Zresztą do dziś nie nałożono na Koksownię żadnych kar. Oczyszczalnia pracuje, trwa regulacja instalacji. W umowie mamy jeszcze jedną formę zabezpieczenia interesów Koksowni. Jest to złożony przez wykonawcę weksel in blanco na zabezpieczenie osiągnięcia trwałego efektu ekologicznego i ekonomicznego, którego możemy użyć w przypadku niepowodzenia inwestycji. Co zatem zrobiono? Jakie są efekty i korzyści? Zakres robót był bardzo duży. Remonty zostały wykonane, ale oczywiście, zdarzają się drobne awarie i usterki, które realizator inwestycji usuwa na bieżąco. Zainstalowano wiele urządzeń nowej generacji. Powstał osadnik wtórny i dwie nowoczesne pompownie. Na wielu obiektach wyremontowano wykładziny chemoodporne, uszczelnienia zbiorników. Położono kilkaset nowych rurociągów dla różnych mediów. Wartość zafakturowanych prac wyniosła ponad 19,8 mln zł. To tyle w wielkim skrócie. Z technicznego punktu widzenia zrobiono już wszystko. Trwa rozruch oczyszczalni. Teraz należy osiągnąć zakładane efekty ekologiczne. Dopiero potem można będzie oczyszczalnię oficjalnie odebrać od wykonawcy. Oczyszczalnia pod względem techniczno-technologicznym została wykonana i jest eksploatowana mówi Stanisław Legat, kierownik oczyszczalni. Pracujemy na nowych instalacjach. Mamy zautomatyzowane pompy, 4 Nr 10 Paździer nik 2006

5 E K OP AL GO IG NI A Większość prac na oczyszczalni jest zautomatyzowana cały proces napowietrzania odbywa się przy minimalnym udziale ludzi. To są naprawdę bardzo nowoczesne urządzenia. Człowiek tylko obserwuje monitory. Zdarzają się drobne usterki, ale nie mają one wpływu na sam proces oczyszczania i pracę całej oczyszczalni. Obecnie zależy nam na dopracowaniu parametrów pracy poszczególnych etapów ciągu technologicznego. Tu musi wszystko doskonale się zgrać i nie może być mowy o żadnych niedomówieniach. Ponieważ są to nowe urządzenia, a mówimy o oczyszczaniu biologicznym, wszystko musi potrwać. Wymaganych parametrów nie da się osiągnąć w dwa dni lub dwa tygodnie. Dopracowujemy z wykonawcą metody kontrolingu i monitoringu, które pozwolą na uzyskanie powtarzalności pomiarów. Ważne, że wszystko możemy teraz kontrolować metodą on-line, zaś pracownicy oczyszczalni mają znacznie mniej ciężkiej, fizycznej pracy. Biorąc pod uwagę, czym dysponowała Koksownia, teraz warunki pracy są o wiele lepsze. Pamiętajmy, iż to inwestycja pionierska, nie ma takiej oczyszczalni w kraju. My testujemy te urządzenia jako pierwsi. Na nasze doświadczenia czekają inne firmy, które zamierzają u siebie wprowadzić podobne technologie. O efektach ekologicznych najwięcej wie Jacenty Morel, któremu podlega Biuro Zarządzania Środowiskiem: Głównym celem modernizacji oczyszczalni było wprowadzenie nowoczesnych i dostosowanych do obecnego prawa metod oczyszczania, które zastąpiły wyeksploatowane urządzenia i technologie. Nie wszyscy wiedzą, iż nasza stara oczyszczalnia nie posiadała instalacji do oczyszczania związków azotu przypomina Morel. Włożyliśmy dużo pracy w uzyskanie pozwolenia wodno prawnego. Otrzymaliśmy je tylko dlatego, że przez wiele lat w oczyszczalni prowadzone były prace modernizacyjne, a organa decydujące o pozwoleniu zintegrowanym widziały, że Koksowni naprawdę zależy na poprawie stanu środowiska. Dzisiaj skuteczność usuwania tzw. CHZT ów (chemicznego zapotrzebowania tlenu), wskaźnika, który mówi o zawartości szkodliwych związków w odprowadzanych ściekach powstających podczas procesu produkcji, jest o niebo lepsza, i osiąga poziom do proc. A właśnie na podstawie tego wskaźnika nalicza się opłaty za ścieki. Od 1 stycznia br. mamy pozwolenie wodno-prawne, w którym dopuszczalny poziom CHZT zakłada się na 250 mg0 2 /dm 3, a Koksownia osiąga Aparatura pomiarowa pokazuje wyniki na bieżąco wskaźniki na poziomie 185 mg0 2 /dm 3. Działa w oczyszczalni instalacja usuwania związków azotu. Oparta o procesy nitryfikacji i denitryfikacji, bez problemu pozwala osiągać wymagany prawem poziom azotu w oczyszczonych, odprowadzanych do środowiska ściekach. W pozwoleniu wodno-prawnym norma usuwania azotu do poziomu azotu ogólnego, który sumuje wszystkie formy azotu w ściekach wynosiła 90 mg/dm 3, a my od lutego br. uzyskujemy wyniki w granicach 30 mg/dm 3. Czyli postęp jest ogromny. Zmodernizowana oczyszczalnia ścieków oparta na zmianach technologii oczyszczalnia wstępnego i końcowego, a przede wszystkim dwustopniowym systemie biologicznego oczyszczania ścieków, pozwoliła nam uzyskać bardzo dobre wyniki ekologiczne. Nie przekraczamy norm azotu CHZT, zanieczyszczeń organicznych, tj. fenoli, rodanków, zawiesiny w oczyszczonych ściekach. Reasumując, nie osiągnięto pełnego wymaganego efektu ekologicznego modernizacji oczyszczalni ścieków, a zakończenie prac rozruchowych przeciąga się ze względu na trzy elementy: nieuzyskanie wymaganego poziomu cyjanków wolnych w oczyszczonych ściekach, nieosiągnięcie pełnej skuteczności instalacji AKP i zastosowanie pionierskich rozwiązań. Zgodnie z przepisami, Koksownia musi ograniczyć poziom tzw. cyjanków wolnych. Norma przewiduje 0,1 miligrama na decymetr sześcienny, a od przełomu maja i czerwca oczyszczalnia osiąga wyniki w granicach 0,11-0,16. I nad tym problemem pracują teraz dostawcy technologii wraz ze służbami Przyjaźni. Jerzy Pikuła NOWA PRZYJAŹŃ 5

6 PW AY GD IAN RA Z E N I A Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Nowy przewodniczący Rady Nadzorczej Dwukrotnie we wrześniu (15 i 26) oraz 11 października br. w Koksowni odbywało się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników. Przedstawiciele wspólników z powodów proceduralnych postanowili podzielić porządek obrad na trzy części. Podczas pierwszego NZW udziałowcy Koksowni przyjęli uchwałę dotyczącą ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Koksowni Przyjaźń. Zadecydowano również, iż nowym przewodniczącym RN został prezes Zarządu JSW SA Włodzimierz Hereźniak, a członkiem Rady Robert Ostrowski, z-ca prezesa Zarządu, dyrektor Biura Ekonomiki i Finansów JSW SA. Udziałowcy Koksowni podjęli także we wrześniu uchwały dotyczące m.in. kwestii związanych z wykonywaniem prawa głosu z akcji na Walnym Zgromadzeniu Polskiego Koksu SA w zakresie zmian w składzie tamtejszej Rady Nadzorczej. Kolejne głosowania dotyczyły również określenia sposobu wykonywania prawa głosu z udziałów na zgromadzeniu wspólników Zakładu Przewozów i Spedycji SPEDKOKS, Bazy Transportu Samochodowego i Zakładu Usług Gospodarczych. Wspólnicy wyrazili także zgodę na zawarcie między Koksownią a kędzierzyńską Petrochemią Blachownia SA wieloletniej umowy na sprzedaż benzolu surowego, na zaciągnięcie zobowiązań z tytułu pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz na ustanowienie zabezpieczeń w postaci cesji wierzytelności z umowy wieloletniej oraz hipoteki. Zarząd Przyjaźni decyzją NZW otrzymał upoważnienie na zaciągnięcie zobowiązania wekslowego w związku z zawarciem umowy o dofinansowanie projektu Budowa instalacji do utylizacji gazów nadmiarowych w Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o.. Wspólnicy omawiali też sprawy związane z prowadzeniem handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych oraz innych substancji. NZW wyraziło także zgodę na nabycie przez Koksownię prawa własności położonych w Dąbrowie Górniczej działek. Ostatnia część NZW odbyła się 11 października br. Porządek dzienny przewidywał podjęcie uchwały dotyczącej umowy przedwstępnej z PZU Na życie SA grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniem kapitałowym Pogodna Przyszłość, zakładowej umowy emerytalnej z organizacjami zakładowymi oraz umowy grupowego ubezpieczenia pracowniczego typu P Plus. Przedstawiciel JSW SA podkreślił, że choć Zarząd Koksowni wynegocjował bardzo korzystne warunki ubezpieczeń, to jednak z uwagi na plany rządowe powołania Grupy Węglowo- -Koksowej jest na razie za wcześnie na podejmowanie tego typu decyzji. Dlatego też uchwała większością głosów nie została podjęta. Po krótkiej przerwie tego samego dnia odbyło się kolejne NZW. Wspólnicy głosowali w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Koksowni, spowodowanych wycofaniem przez PKP SA swojego przedstawiciela. Nowym członkiem RN Przyjaźni został rekomendowany przez Ministerstwo Gospodarki Grzegorz Banaszek. (JP) Cenny dar Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu wzbogacił się za sprawą koksowników Przyjaźni oraz Fundacji Ochrony Zdrowia o niezwykle cenny sprzęt elektromiograf dzięki któremu na oddziale neurologii będzie można wykonywać nowoczesne zabiegi. Trudno sobie dzisiaj wyobrazić pracę neurologa bez możliwości pomiaru prędkości przewodzenia nerwów obwodowych, oceny wysokości uszkodzenia układu nerwowego, począwszy od receptorów w skórze aż do mózgu. Nie sposób sobie wyobrazić badania mięśni a urządzenie przekazane nam w darze, pozwoli zdiagnozować rocznie ok. 2,5 tysiąca pacjentów mówiła w chwilę po oficjalnym odbiorze sprzętu ordynator oddziału neurologii lek. med. Ewa Ogrodowska-Hamankiewicz. Jesteśmy bardzo wdzięczni naszym darczyńcom, wszystkim pracownikom Koksowni i Fundacji za okazane wsparcie. Dla naszego personelu, który pracował na starym, kilkunastoletnim, wyeksploatowanym aparacie jest to przesiadka z malucha do mercedesa. Dotychczas podobną aparaturę w naszym regionie posiadały tylko kliniki w Ochojcu i Ligocie. Teraz mieszkańcy Andrzej Korzeniewski odbiera w imieniu załogi Koksowni podziękowania za okazane wsparcie Zagłębia będą mogli się skuteczniej leczyć znacznie bliżej swego domu. Dzięki waszej pomocy będziemy mogli badać bodźce docierające do kory mózgowej u pacjentów znajdujących się w śpiączce. Jest to dla nas naprawdę bardzo cenny dar, który pozwoli nam na monitorowanie skuteczności leczenia. Swego zadowolenia nie ukrywał także członek Zarządu Koksowni, dyrektor pracy Andrzej Korzeniewski, który odbierał w imieniu załogi Przyjaźni podziękowania od dyrekcji szpitala: W tutejszym szpitalu leczą się nasi pracownicy, którzy są mieszkańcami tego regionu. Pracownicy Koksowni Przyjaźń, jeśli tylko są w stanie pomóc, to się od pomocy nie uchylają. Nowoczesny sprzęt leży w interesie nas wszystkich, gdyż pozwoli skuteczniej i szybciej leczyć ludzi chorych. A skoro kadra medyczna szpitala będzie w stanie wykonywać teraz nawet do 10 badań dziennie, to mieszkańcy Zagłębia, w tym i nasi pracownicy, nie będą tracić cennego czasu. Poprawi się jakość leczenia, zmniejszą się kolejki, ludzie będą mniej zdenerwowani. A chyba na tym nam wszystkim najbardziej zależy. (JP) 6 Nr 10 Paździer nik 2006

7 K O K S N A Ś WP AI EG CI NI EA Dobre prognozy dla Przyjaźni Wrzesień i październik to niezwykle ważne miesiące dla światowego i polskiego koksownictwa. W Pekinie odbywa się bowiem od 20 do 21 września corocznie China International Coking Technology and Coke Market Congress, zaś w niespełna dwa tygodnie później w Zakopanem konferencja Koksownictwo, organizowana przez Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce. W obu wydarzeniach uczestniczyli przedstawiciele Koksowni Przyjaźń. Czwarty chiński międzynarodowy kongres technologii i rynku koksu był spotkaniem fachowców całego koksowniczego świata wyjaśnia prezes Zarządu Przyjaźni Lucjan Noras. Poprzednie kongresy zgromadziły ponad 1600 specjalistów z wielu pokrewnych branż. Z Chinami należy się liczyć, gdyż są one nie tylko największym producentem koksu, ale również największym jego konsumentem oraz eksporterem. W ubiegłym roku Chiny wyprodukowały ok.243 mln ton koksu przy wydajności produkcyjnej ponad 300 mln ton, wyeksportowały 12,76 mln ton i importowały ok.7,19 mln ton koksu. Musimy pamiętać, iż chińska produkcja koksu, zmiany rynkowe oraz rządowe regulacje dotyczące polityki przemysłowej wpływają nie tylko na lokalny przemysł pokrewny, lecz mają ogromny wpływ na koks międzynarodowy, węgiel koksujący, żelazo, stal, przemysł transportowy. To właśnie od chińskiej produkcji koksu i eksportu zależą światowe ceny w branży. Najważniejszymi tematami chińskiego kongresu były dla całej branży koksowniczej kwestie związane z wpływem chińskich regulacji rządowych na tamtejsze zakłady koksownicze. Omawiano chińską polityką eksportową w 2006 roku, technologie ochrony środowiska. Branża analizowała także rozwój sytuacji rynkowej dla koksu, dyskutowała o potencjalnych cenach eksportowych i rynkowych koksu na lata Braliśmy aktywny udział w dyskusjach dodaje prezes Lucjan Noras. Czy się to komuś podoba, czy też nie, Chińczycy są największym rynkowym graczem i ceny na rynku europejskim są od nich uzależnione. Nie można ustalać planów produkcyjnych bez rozeznania tamtejszej sytuacji. O bardzo poważnym podejściu do sprawy najlepiej świadczy fakt, iż z Polski do Pekinu przyjechali także szefowie Jastrzębskiej Spółki Węglowej, Polskiego Koksu, Zakładów Koksowniczych Zdzieszowice. Z ogromną uwagą słuchaliśmy informacji przekazywanych przez stronę chińską i od razu na bieżąco analizowaliśmy sytuację, wyciągaliśmy wnioski wynikające dla europejskich producentów z planów produkcyjno- -eksportowych Chin wyjaśnia prezes Noras. Ktoś może zapytać: gdzie Koksownia Przyjaźń, a gdzie Chiny i co nas to może interesować. Po co tam jechać? Nic bardziej błędnego. Byłem na Kongresie w Pekinie już po raz drugi i chciałbym zaznaczyć, że polscy producenci koksu oraz węgla koksującego muszą ten kongres wpisać na stałe w swój grafik. W Chinach spotykają się wszyscy najwięksi uczestnicy z branży. Jeśli budujemy nowe instalacje koksownicze w Polsce, musimy wiedzieć u źródeł, jak będzie wyglądała polityka eksportowa Chin, czy podaż koksu na rynkach europejskich nie będzie za wysoka. Z informacji przekazanych nam przez stronę chińską można wywnioskować, że prognozy dla polskich producentów koksu są bardzo dobre. W pierwszym kwartale przyszłego roku powinna nastąpić pewna korekta cen koksu. Ceny delikatnie będą zwyżkować, ponieważ nie należy spodziewać się w Europie więcej chińskiego koksu niż dotychczas. Niektórzy z uczestników pekińskiego kongresu przewidują, iż podaż chińskiego koksu w najbliższych latach będzie się zmniejszała. Dla Koksowni Przyjaźń oraz innych europejskich producentów jest to korzystna informacja. Realizując nowoczesne inwestycje, mamy perspektywy utrzymania silnej rynkowej pozycji w Europie. Możemy spokojnie planować naszą przyszłość. Polscy koksownicy nie skończyli debat na Pekinie. W kilkanaście dni później odbyła się bowiem zakopiańska konferencja naukowo-techniczna Koksownictwo W pierwszym dniu obradom przewodniczył prezes Noras. Szef Przyjaźni moderował dyskusje poświęcone polityce inwestycyjnej w przemyśle koksowniczym i górnictwie węgla koksowego. Swoje referaty wygłosili przedstawiciele największych polskich producentów węgla i koksu. Fachowcy z uwagą wysłuchali oceny popytu i podaży koksu w kraju i świecie, mając podane najświeższe informacje z Chin. Uważnie wysłuchano reprezentantów Mittal Steel, którzy dzielili się wiedzą, omawiając strategię i potencjał swojego koncernu oraz rolę i znaczenie koksu w procesie wielkopiecowym. Swe wystąpienia mieli również przedstawiciele z Ukrainy, która coraz mocniej akcentuje swą obecność na międzynarodowych rynkach koksu. Spore zainteresowanie wzbudził także referat J. Morela, R. Nowaka i S. Legata, którzy dzielili się wiedzą dotyczącą techniczno-technologicznej modernizacji oczyszczalni ścieków w Koksowni Przyjaźń w aspekcie uwarunkowań formalno-prawnych. Nie wszyscy bowiem wiedzą, iż nowoczesna proekologiczna inwestycja Przyjaźni jest, z uwagi na zastosowane pionierskie rozwiązania, w centrum zainteresowania kilku krajowych przedsiębiorstw zamierzających pójść w ślady Koksowni Przyjaźń. Uważam, że zakopiańska konferencja była niezwykle ważna dla polskich koksowników, którzy z różnych powodów nie mogli stawić się w Chinach komentuje Lucjan Noras. Powiedzmy sobie szczerze, Polska w koksownictwie jest przy Chinach małą drobinką. Musimy uważnie słuchać wielkich, uczyć się od nich i wyciągać odpowiednie wnioski. Nie możemy tkwić w zaścianku. Pamiętajmy, iż już niedługo poznamy oficjalnie kontraktacje na międzynarodowych rynkach koksu. Nas muszą interesować prognozy długofalowe. Z uwagi na dobrą jakość koksu, Przyjaźń znajduje się w bardzo dobrej sytuacji, ale budując nową baterię koksowniczą musimy zastanawiać się, w jaki sposób odbudować stare urządzenia, aby nasi odbiorcy mogli powiedzieć za kilka lat, iż koks z Przyjaźni to naprawdę najwyższa światowa jakość. (JMP) NOWA PRZYJAŹŃ 7

8 O K O L I C E Groźne skrzyżowanie Droga Wojewódzka 790, ul. Koksownicza. Listopad Na niebezpiecznym skrzyżowaniu kierowca potężnej ciężarówki wjeżdża w autokar wiozący dzieci z Błędowa, które wracały z aquaparku. Dochodzi do tragedii. Bilans: dwie ofiary śmiertelne, kilkadziesiąt poszkodowanych dzieci z obrażeniami ciała trafia do szpitali. 2 października Kilkadziesiąt metrów dalej, na następnej krzyżówce, kolejny groźny wypadek. Osobowa skoda wpada pod ciężarówkę. Ginie 23-letnia pasażerka, trzy osoby trafiają do szpitala. Cztery dni później wczesnym rankiem we mgle dochodzi do następnej kolizji dwóch pojazdów. Tym razem pasażerowie mieli więcej szczęścia. Jak długo jeszcze w feralnym miejscu będą ginąć niewinni ludzie? Dlaczego w newralgicznych punktach nie ma sygnalizacji świetlnej bądź ronda? Do wypadków doszło na drogach, które nie należą do Koksowni Przyjaźń. Są to drogi wojewódzkie i miejskie. Historycznie tak się złożyło, że Koksownia Przyjaźń posiada 6 km dróg z dwoma wiaduktami. Drogi te są ogólnodostępne, gdyż korzystają z nich aż 23 okoliczne przedsiębiorstwa oraz mieszkańcy Strzemieszyc Małych i innych dzielnic Dąbrowy Górniczej wyjaśnia Tadeusz Morawski, dyrektor Restrukturyzacji, Prokurent. Od kilkunastu lat między Koksownią Przyjaźń, a wcześniej jeszcze Zakładami Koksowniczymi Przyjaźń i Urzędem Miejskim w Dąbrowie Codzienność na skrzyżowaniu DW-790 z ul. Koksowniczą. Korki, brak sygnalizacji, oznakowanych przejść dla pieszych i przemykająca między pojazdami młodzież. Akta dotyczące dróg to już opasłe tomiska Górniczej trwają rozmowy dotyczące przekazania przez Koksownię do zasobów gminy wyżej wymienionych dróg i wiaduktów. Niestety, do dziś kwestia ta nie doczekała się finalizacji. Segregator z dokumentacją dosłownie już pęka w szwach. Skoro droga jest traktowana jako droga zakładowa Koksowni, a leży ona poza ogrodzeniem firmy, to najlepiej byłoby z naszej strony ograniczyć ruch tylko dla naszych pracowników i kontrahentów. Ale co powiedzą na to mieszkańcy Strzemieszyc oraz inne firmy?! Od wielu lat spółka wydatkuje rocznie kilkaset tysięcy złotych na utrzymanie dróg, z których korzystają wszyscy. Choć skrzyżowanie DW 790 z ul. Koksowniczą nie należy do Przyjaźni, kilka miesięcy przed tragicznym wypadkiem, którego ofiarami stały się dzieci z Błędowa, Koksownia,1 sierpnia 2005 r. wystosowała pismo do prezydenta Dąbrowy Górniczej, w którym prosiła o podjęcie działań mających na celu zainstalowanie w niebezpiecznym miejscu sygnalizacji świetlnej. Wniosek Koksowni został przedstawiony 25 sierpnia 2005 r. na posiedzeniu Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, która uznała go za zasadny, ale jak stwierdzono, z uwagi na ograniczone środki finansowe, miasto nie jest w stanie zrealizować tego zadania. Jednocześnie zasugerowano Koksowni, że powinna sama sfinansować budowę sygnalizacji i przekazać ją na własność gminie. W lutym br. odbyło się kolejne spotkanie w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej. Poruszono na nim m.in. kwestie niebezpieczeństw związanych z powstaniem wyjazdu z zakładu Ficomirrors Polska na DW 790 w odległości niespełna 30 metrów od skrzyżowania z ul. Koksowniczą. Firma ta miała czasową zgodę na użytkowanie wyjazdu do czerwca Przedstawiciele władz miasta zasugerowali, aby budowa sygnalizacji świetlnej została sfinansowana ze środków największych użytkowników dróg, czyli Koksowni, Hobas System, Ficomirrors Polska i Sarpi Dąbrowa Górnicza. Niestety, przedstawiciele niektórych przedsiębiorstw nie mieli pełnomocnictw do podjęcia 8 Nr 10 Paździer nik 2006

9 O K O L I C E decyzji, choć delegacja Koksowni od razu zadeklarowała gotowość współfinansowania kosztów, podkreślając jednocześnie potrzebę kompleksowego uregulowania stanu prawnego nieszczęsnych dróg i wiaduktów, i po raz kolejny przypominając, że spółka domaga się rozwiązania problemu już od kilkunastu lat. Kolejne rozmowy odbyły się w lipcu br. Ustalono, iż miasto zwróci się również do Mittal Steel Poland, który przez skrzyżowanie kieruje swój transport ciężarowy. Spółka Ficomirrors zobowiązała się do zlecenia opracowania koncepcji przebudowy skrzyżowania DW 790 z ulicą Koksowniczą. Mówi się teraz o budowie w niebezpiecznym miejscu ronda. Ma się odbyć niebawem następne spotkanie. Tylko ile jeszcze ludzi musi zginąć, zanim wreszcie ktoś podejmie wiążącą decyzję? (JMP) To jeszcze wcale nie godziny szczytu Swego nie znacie Początki Olkusza Według informacji, jakimi dysponują historycy ziemi olkuskiej, początki miasta Olkusz sięgają starożytności. Wiele wskazuje na to, że miasto ma wielokulturowe oraz wielonarodowe korzenie. Swój początek miasto zawdzięcza górnictwu. Płytko położone pokłady m.in. rudy i srebra spowodowały napływ ludności oraz powstanie osady, która utrzymywała się z wydobywania tych kruszców. W początkowym okresie ludność zamieszkiwała zachodnie tereny dzisiejszego miasta. W oficjalnych wzmiankach czytamy, że w roku 1299 Olkusz był już miastem i leżał w obecnych granicach. Nowa lokalizacja zapewniała lepsze właściwości fortyfikacyjne, co zwiększało rolę Olkusza w systemie obronnym dawnej Polski. Zmiana granic spowodowała także, że przez miasto przebiegał trakt handlowy z Wrocławia do Krakowa, który w znaczący sposób wpłynął na dalszy rozwój miasta. Późniejsze lata były także pomyślne. Wiek XIV to pasmo rozkwitu i sukcesów. Kazimierz Wielki zalicza Olkusz do 6 najważniejszych miast Małopolski z liczbą ludności około 1 tysiąca. Ciekawostką jest, że w 1363 roku gościł tu król Czech i cesarz niemiecki Karol IV. Za czasów Jagiellonów miasto ma już ugruntowaną pozycję w Małopolsce. Olkusz odwiedzał Władysław Jagiełło w latach 1386,1423 oraz w Mieszczanie olkuscy zdobywają w Krakowie dużą pozycję społeczną. Zostają ławnikami, wójtami, właścicielami domów, pracują w administracji, nauce. Olkuszanie osiągają sukcesy także w astronomii, a najwybitniejszym astronomem był Marcin Bylica. Według literatury fachowej XV wiek nazywany był wiekiem złotym. Olkusz się rozrasta, osiągając liczbę 1,5 tysiąca mieszkańców. Powstają wodociągi, brukowane nawierzchnie ulic, synagoga, rozbudowują się kościoły. Chude lata nadchodzą z początkiem XVI wieku. Spowodowane jest to wyczerpaniem się najpłytszych złóż. Niższe warstwy kruszcu zalewa woda gruntowa, uniemożliwiająca przy ówczesnej technice ich wydobycie. Miasto powoli się wyludnia i nastają trudniejsze czasy. Poprawa nadchodzi wraz z budową nowych sztolni, które mają za zadanie odwodnić zalane pokłady złóż (efekty tej działalności są widoczne do dzisiaj). Inwestycjom patronuje król Zygmunt August. W efekcie tych prac zwiększyło się wydobycie ołowiu (ok.4-krotnie) oraz srebra (ok.5-krotnie). Następuje ponowny rozkwit miasta, rozwinął się przemysł. Powstaje Mennica Państwowa, która od 1579 roku bije monety z olkuskiego srebra. W wiek XVII Olkusz wkracza jako jedno z największych miast województwa, otoczonych murami obronnymi. Zabudowa mieszkalna przeplatała się z kopalniami, które stawały się coraz bardziej dotkliwe dla mieszkańców pod względem technologicznym. Napływ ludzi, chcących się szybko wzbogacić, spowodował zmiany, także w kwestii własności kopalń. Nowi nabywcy, nie do końca znający techniki wydobycia, zaczęli eksploatować złoża, nie stosując się do podstawowych zasad wydobywczych. Maciej Prusaczyk (źródła: mat. historyczne) NOWA PRZYJAŹŃ 9

10 Brak wyobraźni Mimo że Zarząd Koksowni i zakładowe służby uczulają Generalnego Realizatora Inwestycji oraz jego wszystkich podwykonawców, aby egzekwowali przestrzeganie przepisów bhp wśród swoich pracowników, dochodzi czasami do kuriozalnych sytuacji. W ubiegłym miesiącu na drodze zakładowej nr 11, na wysokości komina baterii koksowniczej nr 5 przewrócił się... kilkudziesięciotonowy żuraw samojezdny Hydros 30T. Podczas usuwania awarii i wykonywania manewru wysięgnikiem żurawia, operator nie był w stanie wysunąć bocznych podpór. Gdy przeciwwaga żurawia wysunęła się poza obrys podwozia nastąpiła utrata stateczności i potężna maszyna przewróciła się na pobocze. Na szczęście nikomu nic się nie stało, obyło się bez obrażeń. Na miejscu błyskawicznie stawiły się służby zabezpieczenia Koksowni. Operacja stawiania żurawia trwała do godzin wieczornych. Kłopot zapewne ma teraz podwykonawca, gdyż za akcję i remont urządzenia ktoś musi zapłacić 10 Nr 10 Paździer nik 2006

11 F O T O R E P O R T A Ż...i BUM!!!!! NOWA PRZYJAŹŃ 11

12 K A L E J D O S K O P Zwyciężył Promyk, nagroda odebrana! Konkurs na nazwę obiektu 2003 jest rozstrzygnięty. Od 25 września br. nowy budynek stojący kilkadziesiąt metrów od bramy głównej nazywa się Promyk. Zwycięzcą konkursu okazał się Ryszard Smolarek, elektryk z Wydziału PR. Pan Ryszard pracuje w Koksowni od 1988 roku. Właścicielem nagrody będzie moja 16-letnia córka Martyna, ponieważ to właśnie ona wymyśliła tę nazwę. Mówiła, że Promyk zawsze budzi pozytywne skojarzenia. Postanowiłem skorzystać z jej podpowiedzi, i jak się okazało, córcia miała rację. Teraz wieża stereofoniczna będzie stała w jej pokoju cieszył się w chwilę po odebraniu nagrody z rąk komisji konkursowej pan Ryszard. A jury w składzie: Marek Szurma przewodniczący, kierownik Działu Promocji, Magdalena Boroń kierownik Działu Wynagrodzeń, Mirosław Capała kierownik Działu Socjalnego, Józef Kurek Społeczny Inspektor Pracy oraz Anna Kołodziejczyk redaktor Rozgłośni FAMA miało ciężki orzech do zgryzienia. Po odpieczętowaniu urn, w których znajdowały się wypełnione karty, skrupulatnie sprawdzono wszystkie propozycje. Łącznie napłynęło 91 zgłoszeń. Każdy z pracowników mógł podać Śmiertelny wypadek 15 września br. podczas wykonywania prac transportowych przy zrzutni koksu nowej baterii koksowniczej nr 5 ok. godziny doszło do tragicznego wypadku, w wyniku którego śmierć poniósł 57-letni pomocnik budowlany, zatrudniony przez jednego z podwykonawców inwestycji. Z ustaleń wynika, że podczas przenoszenia płyt OSB mężczyzna, w chwilę po ułożeniu płyty, bezwładnie osunął się i spadł z wysokości 4,5 metra, doznając urazu głowy. Mimo natychmiastowej reanimacji z udziałem lekarza, poszkodowany nie odzyskał przytomności. (MP) Ryszard Smolarek (drugi z prawej) odbiera główną nagrodę konkursu. maksymalnie 3 nazwy, umieszczając obowiązkowo swoje dane personalne, numer ewidencyjny i namiary kontaktowe. Podczas przeglądania zgłoszeń okazało się, że aż 12 razy pojawiła się nazwa Okrąglak,6 razy zaproponowano Związkowca, powtarzały się również Akwarium, Rotunda oraz Szklany Dom. Niektóre zgłoszenia były naprawdę frapujące. Komisja sporo czasu poświęciła na analizę Od 28 września do 5 października br. przyjmowane były od godz.6 do 14 w budynku 2003 (Promyk) pisemne zgłoszenia kandydatów na Oddziałowych Społecznych Inspektorów Pracy. Dodatkowo kandydatury można było zgłaszać bezpośrednio podczas zebrań wyborczych, które odbywały się na wydziałach PK, PW, PM, PR, PZ, RS, II, IP, PI, PS, LZ, LM, HS od 6 do 11 października br. Międzyzwiązkowa Komisja Wyborcza w celu umożliwienia udziału w głosowaniu jak największej liczbie Chłodniaka, Bachusa, Bolero, Europejczyka, Łaziennika, Fisza, Car-Men, Kumarona, Zmarzlaka i Złotego Rogu. Po wyjątkowo intensywnych dyskusjach, które chwilami dotyczyły nawet zagadnień semantycznych, na placu boju pozostało 8 propozycji, z których wreszcie jednogłośnie wybrano nazwę Promyk. I chyba wszyscy się z tym zgadzają. Promyk zamiast obiekt 2003, brzmi bardzo sympatycznie. (MP) Komunikat Międzyzwiązkowej Komisji Wyborczej SIP pracowników Koksowni, postanowiła zakończyć zebrania wyborcze na wydziałach PK, PW, PM i PR. Listy kandydatów na SIP zostały udostępnione pracownikom spółki w sposób przyjęty w każdej jednostce organizacyjnej. Głosowanie na tych kandydatów odbędzie się w dniach: w godzinach od 5.30 do i od do od godziny 5.30 do Urny wyborcze zostaną wystawione w budynku Łaźni Głównej. 12 Nr 10 Paździer nik 2006

13 K A L E J D O S K O P Dożynki 2006 Nie samym przemysłem żyje gmina... Choć ziemia w Dąbrowie Górniczej do szczególnie urodzajnych nie należy, to rolników w gminie jest wielu. Zwłaszcza w zielonych dzielnicach. Nie wszyscy zapewne wiedzą, że 1950 dąbrowskich rolników gospodaruje 4600 hektarami gruntów ornych. Uprawiają zboże, ziemniaki, hodują bydło i trzodę chlewną. Występom artystycznym nie było końca Jak co roku po zakończonych żniwach, przyszła pora na uroczyste dożynki.10 września br. za dary ziemi podziękowano w Okradzionowie. Święto Plonów rozpoczęło się o godz.10 Mszą Świętą. W godzinę później barwny korowód uczestników ruszył w kierunku stadionu KS Przemsza Okradzionów, na którym odbyła się ceremonia przekazania władzom Dąbrowy Górniczej chleba i soli. Nad przebiegiem uroczystości czuwali starostowie Janina Kogut oraz Krzysztof Wilk. Na stadionie przepięknie prezentowały się w regionalnych ludowych strojach mieszkanki okolicznych miejscowości. Koksownię Przyjaźń reprezentował członek zarządu, dyrektor Pracy Andrzej Korzeniewski, który co chwilę odbierał podziękowania za pomoc okazywaną przez spółkę na rzecz lokalnych społeczności. Przedstawiciele władz miejskich przypominali, iż Dąbrowa Górnicza, wbrew potocznym opiniom, to nie tylko przemysł, ale i olbrzymie tereny zielone. Aż 450 gminnych rolników złożyło wnioski unijne o dopłaty bezpośrednie. Włodarze miasta Jerzy Talkowski oraz Ryszard Fornal podkreślali, iż o charakterze gminy najlepiej świadczy fakt, że Dąbrowa Górnicza ma więcej gatunków chronionych flory niż Puszcza Białowieska. Na terenie gminy znajdują się cztery jeziora, działają trzy koła łowieckie, liczne sekcje wędkarskie, aktywnie rozwija się pszczelarstwo i agroturystyka. Miłośników ekstremalnych eskapad przyciąga leżąca na obrzeżach gminy Pustynia Błędowska. Po oficjalnych uroczystościach zaczęła się zabawa. W południe na scenie pojawiła się młodzież szkolna z Okradzionowa, potem panie z Koła Gospodyń Wiejskich oraz Big Band Miejskiej Orkiestry Dętej. Publiczność bawił wyśmienicie znany kabaret Pod Wydrwigroszem, a potem zaprezentowała się gwiazda dożynek Eleni. Występom artystycznym nie było końca. Swój program przedstawił również zespół New Angels, a następnie aż do północy grupa 3+1. Nocą nad okradzionowskim stadionem rozbłysły sztuczne ognie. (MP) Starostowie dożynek częstują chlebem z tegorocznego plonu Dożynkowy bochen 2006 w pełnej krasie Przyjaźń aktywnie wspomaga lokalne Koła Gospodyń Wiejskich NOWA PRZYJAŹŃ 13

14 Z A R Z Ą D Z A N I E Systemy z ludzką twarzą (część 8) Zagrożenia jak ich unikać? Przyszła pora na przybliżenie następnego z podstawowych zagadnień związanych z naszymi Zintegrowanymi Systemami Zarządzania. Mowa o zagrożeniu, które jest zasadniczym elementem funkcjonowania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Słowo zagrożenie samo w sobie brzmi dość groźnie, a zadaniem Systemu jest je ujarzmić. Norma dotycząca Zarządzania Systemem Bezpieczeństwa i Higieny Pracy ujmuje ten temat następująco: Zagrożenie stan środowiska pracy mogący spowodować wypadek lub chorobę. Jak widać norma, zagrożenie wiąże się ściśle ze środowiskiem pracy, a więc z tym wszystkim, z czym stykamy się podczas wykonywania czynności w miejscu zatrudnienia: przestrzeń całego zakładu, jak i samego stanowiska; maszyny; wyposażenie; a nawet zespół ludzi, z którymi współpracujemy; wszelkie inne działania organizacji. Niektóre z tych elementów mogą wywoływać sytuacje, będące zagrożeniem dla zdrowia lub powodujące różnego rodzaju urazy i choroby zawodowe pracowników. Wśród tych sytuacji wyróżnia się te szczególnie groźne dla naszego zdrowia, które norma określa jako znaczące zagrożenie i tłumaczy następująco: Zagrożenie znaczące zagrożenie mogące spowodować poważne i nieodwracalne uszkodzenie zdrowia lub śmierć, występujące w szczególności podczas wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych lub w sytuacjach poważnych awarii. Każdy mógłby przytoczyć bardzo wiele przykładów zagrożeń takich, które zauważa codziennie podczas wykonywania pracy i stara się ich unikać, ale nie zawsze jest w stanie sam im zapobiegać. Pracujemy w dużej firmie o takiej specyfice produkcji, że tych zagrożeń jest naprawdę bardzo dużo i konieczne jest ich ograniczenie oraz zminimalizowanie skutków oddziaływania na zdrowie. Oczywiście natychmiast nasuwa się pytanie: Jak to zrobić? Odpowiedź jest również prosta: Wprowadzić nadzór nad zagrożeniami. Można tego dokonać poprzez: zidentyfikowanie zagrożeń; opisanie; zaplanowanie sposobu likwidacji lub zmniejszenia niekorzystnego wpływu na zdrowie; realizację tego, co zostało zaplanowane; sprawdzenie; poinformowanie wszystkich stron o zidentyfikowanych zagrożeniach; zapobieganie powstawaniu nowych zagrożeń. Ten sposób postępowania z niebezpiecznymi sytuacjami można określić tak, jak zostało to nazwane wcześniej ujarzmianiem zagrożeń. Dlatego też, podjęcie przez kierownictwo Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. decyzji o wdrożeniu, a następnie certyfikacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy na zgodność z normą PN-N-18001: 2004, pozwoliło na uregulowanie zasad postępowania w tym zakresie. Realizując wymagania normy, w Koksowni zostały zidentyfikowane zagrożenia dla wszystkich stanowisk pracy, następnie na ich podstawie ogłoszono Listę znaczących zagrożeń występujących w Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o., która zwiera 10 najpoważniejszych, najczęściej występujących zagrożeń. Lista ta jest ogólnie dostępna w wewnętrznej sieci Intranet. Ponadto zakład jest zobowiązany, zgodnie z tym, co mówi norma, zakomunikować o zagrożeniach ujętych w Liście organizacjom współpracującym, tj. dostawcom surowców oraz usług. Także wszystkie osoby wchodzące na teren firmy są informowane podczas wejścia o występujących tutaj zagrożeniach. Po zidentyfikowaniu zagrożeń występujących na wszystkich stanowiskach pracy, została przeprowadzona ocena ryzyka zawodowego z nimi zawiązanego, metodą RISC SCORE. O tym ryzyku zostali poinformowani zatrudnieni na danym stanowisku. Jest to jeden ze sposobów budowania świadomości pracowników w ramach Systemu Zarządzania BHP. Świadomość tę buduje się również poprzez szkolenia stanowiskowe oraz szkolenia okresowe BHP. Bardzo istotne jest, aby każdy z nas wiedział, jakie zagrożenia związane są z jego pracą, gdyż człowiek świadomy będzie ich unikał, stosując przepisy BHP oraz inne określone sposoby ograniczenia niebezpieczeństwa. Pamiętajmy, że powiedzenie zdrowie mamy tylko jedno i w dużej mierze zależy ono od nas samych, nie jest sloganem. Zgodnie z obowiązującym w Polsce Kodeksem Pracy jednym z głównych obowiązków pracodawcy jest zapewnienie bezpiecznych warunków pracy wszystkim pracownikom organizacji. Kierownictwo Koksowni realizuje ten obowiązek w bardzo szerokim zakresie, o czym przekonujemy się na każdym kroku. W naszym Zakładzie bardzo aktywnie działają służby BHP zarówno tam, gdzie realizowany jest proces produkcji, jak i tam, gdzie powstają nowe inwestycje. Funkcjonują Służby Zabezpieczenia Koksowni, których zadaniem jest szybie reagowanie w przypadkach wystąpienia awarii zagrażających załodze. Opracowano szereg zarządzeń, instrukcji, w celu ustalenia zasad postępowania w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu ludzi oraz zabezpieczenia się przed takimi zdarzeniami. Swoje zaangażowanie w realizowanie obowiązku chronienia zdrowia i życia pracowników Zarząd Koksowni wyraził w słowach zawartych w ustanowionej Polityce Bezpieczeństwa i Higieny Pracy deklarując, iż nadrzędnym celem działalności Koksowni w obszarze Systemu Zarządzania BHP jest: Kształtowanie bezpiecznych warunków pracy na terenie Koksowni dla każdego pracownika. Monika Helicka 14 Nr 10 Paździer nik 2006

15 E K O N O M I C Z N Y E L E M E N T A R Z Kochane podatki Fot. Jerzy Pikuła Moja małżonka wreszcie namówiła mnie, abym sobie kupił spodnie. To jej wielki sukces, bo bardzo nie lubię zakupów. I rad nie rad udałem się z nią do sklepu. Oczywiście oprócz spodni kupiłem jeszcze koszulę, krawat i pasek do spodni. Te dodatkowe zakupy to wynik sugestii zdolnej ekspedientki, która potrafiła mi wmówić, że warto dodatkowo zwiększyć zakupy. Gdyby nie moja niechęć do zakupów, a także pewne skąpstwo (co w ekonomii nazywa się skłonnością do oszczędzania), ta zdolna ekspedientka wmówiłaby mi potrzebę, a wręcz konieczność zakupu jeszcze wielu innych rzeczy. W domu zacząłem studiować zapłacony rachunek. I okazało się wtedy, że sporą kwotę zapłaciłem jako podatek VAT. W ten sposób spełniłem w sposób dość nieświadomy ważny obywatelski obowiązek zwiększyłem dochody budżetu państwa i to bez wypełniania słynnego formularza PIT. Nasi politycy licytują się publicznie na temat polityki podatkowej. Jedni chcą, aby podatki były mniejsze (szczególnie te z formularzy PIT i CIT), a inni wskazują na wielkie potrzeby i na to, że aby nas móc uszczęśliwiać (ochrona zdrowia, szkoły, drogi, bezpieczeństwo itp.) konieczne są stosunkowo duże podatki. Dyskusja żywa, ale i tak mamy jeden z największych podatków VAT i to on ma największe znaczenie w kształtowaniu się dochodu budżetu państwa. W ekonomii kondycję gospodarczą państwa można mierzyć tzw. wskaźnikiem satysfakcji konsumenta. Mierzy on czy konsumenci mają ochotę kupować i ile. Oznacza to, że trzeba spodziewać się zwiększenia popytu, co oznacza, że podaż się będzie do niego szybko dostosowywać i będzie rósł PKB. Oczywiście ten potencjalny popyt konsumencki zależy od dochodów konsumentów oraz od stopy inflacji, czyli wartości pieniądza. A dochody konsumentów zależą od kondycji i rozwoju zatrudniających ich firm Koło się zamknęło. I tak się kręcą procesy gospodarcze. Zależności występujące w kole wynikają z obiektywnych praw ekonomii. Stąd też trudności nauki ekonomii w jednoznacznym określeniu działania tych praw, bo w tryby tych zależności wchodzą różnorakie interesy państwa, przedsiębiorców, związków zawodowych i ostatecznie pracobiorców. I każda z tych stron (zwanych aktorami gospodarki rynkowej) ma swoje subiektywne racje. Procesy gospodarcze uwzględniające różne natężenia (polityki) interesów zwanych społecznymi toczą się bez przerwy, a skutki na własnej skórze odczuwamy codziennie. Warto więc po zakupach starannie przeczytać swoje rachunki i policzyć, o ile dziś zwiększyłem dochody budżetu państwa. I wyciągnąć stąd wniosek, że z tych moich pieniędzy codziennie wpływających do budżetu centralnego, państwo powinno zabezpieczyć i sfinansować wiele naszych potrzeb w ramach solidarności społecznej. Stąd nasze słuszne prawa i uprawnienia. A więc kochajmy podatki. Andrzej S. Barczak Autor jest profesorem ekonomii, kierownikiem Katedry Ekonometrii Akademii Ekonomicznej w Katowicach, prezesem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Katowicach Giełdowe ABC (cz. X) Kontrakty terminowe na Giełdzie Papierów Wartościowych W dzisiejszym wydaniu Giełdowego Poradnika przybliżymy możliwość inwestowania poprzez kontrakty terminowe. Dla indywidualnych graczy giełdowych nie jest to bardzo popularna metoda inwestowania, choć zdobywa coraz więcej zwolenników. Jednak dla zgłębienia wiedzy z zakresu systemu giełdowego, warto o kontraktach terminowych wspomnieć. Na warszawskiej giełdzie są obecnie notowane trzy typy kontraktów: kontrakty indeksowe na indeksy WIG20 (indeks największych 20 spółek na giełdzie), MIDWIG (indeks średnich 40 spółek giełdowych), TECHWIG (indeks spółek technologicznych), kontrakty na akcje, kontrakty na waluty EURO i USD, Kontrakty tego typu zostały jako pierwsze wprowadzone do obrotu na giełdę. Zaczynają cieszyć się coraz większą popularnością. Wielkim plusem inwestowania w kontraktach indeksowych jest to, że zdecydowanie łatwiej jest przewidzieć zmianę np. indeksu WIG 20, niż konkretnej pojedynczej akcji. Inwestor przewidujący wzrost konkretnego indeksu kupi kontrakt i jeśli faktycznie cena wzrośnie, zrealizuje zysk poprzez sprzedaż kontraktu, który po wzroście ceny będzie miał wyższą cenę. Jeśli inwestor przewiduje spadek indeksu, sprzeda kontrakt wcześniej i zachowuje większą część pieniędzy. Działają podobnie, jak kontrakty indeksowe, z tą różnicą, że w tym przypadku inwestujemy w konkretne akcje konkretnych firm. Jednak do wyborny mamy największe i najpłynniejsze spółki. Są to kontrakty na: 500 akcji TP SA, KGHM lub PKN, 300 akcji Elektrimu, 200 akcji Agory, 100 akcji PEKAO, BRE lub Prokomu oraz na 50 akcji BPH PBK. Zasada działania kontraktów akcyjnych jest taka sama, jak kontraktów indeksowych. Inwestor zawiera kontrakt na zakup lub sprzedaż określonej liczby akcji wchodzących w pakiet danego kontraktu. Jest to bardzo wygodna forma inwestowania, ponieważ nie trzeba kupować każdej akcji, tylko depozyt na kontrakt w wysokości 10% zabezpieczenia transakcji. Taka forma inwestowania powoduje, iż możemy w bardzo prosty sposób zabezpieczyć się przed stratami, wykupując kontrakty, a nie same akcje spółek. Pozostały nam do opisania kontrakty walutowe, które opiszemy w następnym wydaniu Giełdowego ABC. Maciej Prusaczyk NOWA PRZYJAŹŃ 15

16 O N A S I O B R A N Ż Y Za dwa lata jeszcze lepszy węgiel z JSW W ciągu dwóch lat poprawi się jakość węgla z Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Już obecnie pod względem zawartości np. popiołów i siarki należy on do najczystszych w kraju. Ale począwszy od 2009 roku sięgniemy do nowych, głęboko zlokalizowanych złóż, w których znajduje się jeszcze czystszy węgiel powiedział dyrektor Jan Kowalczyk, odpowiedzialny w JSW m.in. za jakość surowca. Węgiel z nowych pokładów podobnie jak obecnie wydobywany posłuży do produkcji koksu informuje internetowy portal wnp.pl. Dobre czasy dla koksowników Polskie koksownie mogą skorzystać na boomie w hutnictwie. Potrzebne są jednak miliony na kolejne inwestycje. Od kilku lat na rynku hutniczym utrzymuje się koniunktura. A to oznacza także dobre czasy dla producentów koksu, bo hutnictwo jest jednym z największych odbiorców. Według Józefa Mielnikiewicza z Polskiego Koksu, jednego z największych światowych eksporterów koksu (nie licząc firm z Chin), na koksowym boomie mogą zyskać polskie zakłady, ale potrzebne są inwestycje. Według specjalistów, w ciągu kilku lat zapotrzebowanie na koks wzrośnie z obecnych ponad 480 mln ton do około 600 mln ton. Większość nowych koksowni powstaje w Chinach, bo tam też najszybciej rozwija się hutnictwo. Tyle, że oferowany przez tamtejsze zakłady koks często jest przeciętnej jakości. Co więcej chińskie władze zapowiedziały ograniczenie eksportu koksu po dumpingowych cenach. To pole do popisu dla naszych producentów. Polski koks uważany jest bowiem za jeden z najlepszych na świecie. Dodatkowo jest relatywnie tani, bo nie trzeba go sprowadzać do Europy z Azji. Nic więc dziwnego, że polscy producenci koksu myślą o inwestycjach, które pozwoliłyby na zwiększenie produkcji. Zwłaszcza że prognozy cenowe są obiecujące i mówią o powolnym, ale stabilnym wzroście. Obecnie tona koksu kosztuje na światowych giełdach około 190 dolarów. Ile na inwestycje powinny wydać polskie zakłady? Specjaliści, z którymi rozmawialiśmy, nie chcą mówić o konkretach. Wiadomo jednak, że budowa nowej baterii koksowniczej o rocznej zdolności produkcyjnej około 500 tys. ton może kosztować nawet 400 mln zł. Proszący o anonimowość przedstawiciel dużej koksowni powiedział nam, że w grę mogłaby wchodzić budowa w ciągu 3-5 lat nawet 5 albo 6 nowych baterii. Na szczęście jak zauważył Lucjan Noras, prezes Koksowni Przyjaźń polskie koksownie dobrze wykorzystują koniunkturę. Zarówno w zakładach w Zdzieszowicach, jak i jego koksowni powstają już nowe baterie podaje wnp.pl. Czarna dziura rynku Kopalnie nie nadążają z wydobyciem węgla dobrej jakości i choć sprzedają go i tak znacznie więcej, niż w zeszłym roku, rynek chce czarnego złota więcej i więcej konkluduje DZ. Kłopot w tym, że Kompania Węglowa będzie zmuszona w tym roku obniżyć wydobycie o milion ton, więc kryzys na rynku może się jeszcze pogłębić. Ile obecnie sprzedaje Kompania? W pierwszych ośmiu miesiącach tego roku 24 miliony 927 tys. ton, czyli o ponad 4,4 miliona ton więcej, niż w analogicznym okresie ubiegłego roku wyjaśnia Zbigniew Madej, rzecznik KW. Mimo tego firma w tym roku wydobędzie o około milion ton mniej, iż w 2005 roku. Powodów jest kilka. Kilka ścian zostało zbyt późno przygotowanych do fedrunku, przeciągały się procedury przetargowe. Ale są też przyczyny obiektywne, geologiczne. Zamknięcie kilku ścian w kopalni Rydułtowy-Anna było spowodowane licznymi stąpnięciami, były też pożary, wypadki. Takie sytuacje trudno przewidzieć mówi Paweł Poncyljusz, wiceminister gospodarki odpowiedzialny za górnictwo. Na razie na takiej sytuacji traci Węglokoks, który sprzedaje za granicę polski węgiel. Na rodzimy rynek węgla nie brakuje przekonuje minister. ( ) Czy w związku z kryzysem KW planuje otwierać nowe złoża węgla? Na razie nie. To olbrzymie, kosztowne inwestycje, liczone na lata wyjaśnia Zbigniew Madej. Paweł Poncyljusz potwierdza, że na razie KW musi się skupić na ogarnięciu wydobycia w swoich 17 kopalniach. To, czego nie może KW, może Jastrzębska Spółka Węglowa, skupiająca kopalnie wydobywające najlepszy węgiel koksujący. Dziennik Zachodni informuje, że JSW chce otwierać nowe złoże Dębina-Bzie, w sąsiedztwie kopalni Zofiówka. Tu nie ma na co czekać, bo w Zofiówce kończą się złoża mówi minister Poncyljusz. Złożyliśmy wniosek o koncesję na wydobycie. Procedura trwa informuje Edyta Tomaszewska, rzecznik JSW. To przedłużenie planów jeszcze poprzedniego zarządu. W zeszłym roku przedstawiciele JSW informowali, że urobek z nowego miejsca ma być transportowany dołem i wyciągany na powierzchnię szybami Zofiówki, więc nie będzie konieczności budowania drugiej kopalni od podstaw. Ma powstać natomiast nowy szyb, który będzie zwoził ludzi do nowego miejsca pracy. Eksperci wyliczyli, że można stamtąd wydobyć ok.300 mln ton węgla, czyli więcej, niż zostało we wszystkich kopalniach JSW razem wziętych pisze DZ. Giełda sposobem na rozbicie górniczych układów Grupa posłów PiS-u chce przekonać premiera do jak najszybszej prywatyzacji Jastrzębskiej Spółki Węglowej i Katowickiego Holdingu Węglowego informowała pod koniec września br. Gazeta. W nowej strategii dla górnictwa (ma obowiązywać do 2015 roku) znalazła się propozycja, by na giełdę trafił pakiet mniejszościowy Jastrzębskiej Spółki Węglowej i Katowickiego Holdingu Węglowego. Dowiedzieliśmy się, że idea prywatyzacji bardzo spodobała się grupie posłów PIS-u. Chcą przekonać premiera Jarosława Kaczyńskiego, by zgodził się na częściową prywatyzację JSW i KHW już w 2007 roku. To rozbije patologiczne układy w górnictwie. Każda firma, która trafia na giełdę, staje się przejrzysta. Powiązania personalne, które od lat istnieją w górnictwie, nie będą miały już takiego znaczenia mówi jeden ze śląskich parlamentarzystów PiS-u i dodaje: Jeżeli używając tych argumentów, przekonamy do prywatyzacji premiera i kilka ważnych osób w klubie, to sprawa będzie załatwiona. Pomysł wprowadzenia na giełdę spółek węglowych popiera też Paweł Poncyljusz, wiceminister gospodarki. Podkreśla, że chodzi wyłącznie o sprzedaż pakietu mniejszościowego spółek, czyli ok.40 proc. To jedyna dopuszczalna dziś forma prywatyzacji górnictwa zastrzega wiceminister. ( ) Na koniec Gazeta przypomina, że JSW SA miała już trafić na giełdę w 2007 roku: Jak napisał niedawno Parkiet, na przygotowanie prospektu emisyjnego spółka wydała już 2,5 mln zł. Wszystko wskazuje jednak, że pieniądze wyrzucono w błoto. Jeżeli dojdzie do prywatyzacji JSW SA, trzeba będzie przygotować nowy prospekt emisyjny. W najbliższym czasie zmieni się bowiem struktura spółki: JSW SA ma połączyć się m.in. z kopalnią Budryk. To nie jest tak istotne, jak przywrócenie przejrzystości w zarządzaniu górnictwem nie ukrywają posłowie z grupy prywatyzacyjnej kończy Gazeta. (opr. JMP) 16 Nr 10 Paździer nik 2006

17 I N F O R M A T O R Uniwersytet dla Wszystkich Miejska Biblioteka Publiczna im. Hugona Kołłątaj w Dąbrowie Górniczej jest jedną z najstarszych bibliotek województwa. Za początek jej działalności przyjmuje się powstanie w 1906 r. biblioteki w dąbrowskim oddziale Warszawskiego Uniwersytetu dla Wszystkich. Jest to znakomita okazja, aby nawiązać do najlepszych tradycji i wskrzesić działalność Uniwersytetu dla Wszystkich. Inauguracja działalności Uniwersytetu dla Wszystkich odbędzie się podczas uroczystej gali 20 października br. z okazji 100-lecia istnienia Biblioteki. Podczas uroczystości zostanie wygłoszona pierwsza specjalna prelekcja Honorowego Rektora Uniwersytetu. Kolejne cztery spotkania w ramach projektu będą odbywać się raz w miesiącu. Działalność Uniwersytetu będzie miała zasięg regionalny. Udział w wykładach będzie szeroko dostępny i bezpłatny. Zamierzeniem projektu jest bowiem rozbudzenie potrzeb mieszkańców miasta do uczestnictwa w wiedzy i kulturze. Wykłady poprowadzą przedstawiciele świata nauki i kultury oraz mediów autorytety w swoich dziedzinach. Wykładom każdorazowo będą towarzyszyły wystawy promujące pozycje wydawnicze dostępne w placówkach Miejskiej Biblioteki Publicznej korespondujące z tematyką poszczególnych spotkań. Uczestnicy spotkań Uniwersytetu otrzymają specjalne indeksy, na podstawie których będą mogli wypożyczać książki w sieci Miejskiej Biblioteki Publicznej na wydłużony w stosunku do regulaminu okres 2 miesięcy. Dodatkowo na ostatnim spotkaniu wśród uczestników na podstawie indeksów zostanie przeprowadzone losowanie zestawów książek. Specjalnie na okres działalności Uniwersytetu zostanie stworzona podstrona internetowa pn. Internetowy Uniwersytet dla Wszystkich. Treścią witryny będą zapowiedzi wykładów wraz z sylwetkami prelegentów, ich dorobkiem wydawniczym oraz informacjami, w których placówkach dąbrowskiej biblioteki poszczególne pozycje książkowe są dostępne. Po każdym spotkaniu, wykład oraz wydarzenia towarzyszące projektowi zostaną krótko omówione i zilustrowane zdjęciami. W miarę możliwości na stronie zamieszczane zostaną przeprowadzone przez pracowników Biblioteki rozmowy z prelegentami. Dwie premiery w Pałacu We wrześniu i na początku października br. odbyły się w Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej dwie premiery Ogródki Wiedeńskie Wiedeń miasto moich snów oraz Wesele Zagłębiowskie. Pierwsza dotyczyła zadań realizowanych przez Zagłębiowską Scenę Muzyczną i przybliżyła widzom klimat walca naddunajskiego, druga natomiast w kapitalny sposób przedstawiła dawny folklor Zagłębia Dąbrowskiego. Honorowy patronat nad obydwiema premierami objęli: prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza Jerzy Talkowski, marszałek województwa śląskiego Michał Czarski oraz wojewoda śląski Tomasz Pietrzykowski. Realizatorem Wesela Zagłębiowskiego i głównym choreografem jest Małgorzata Kurtyka, prowadząca od 30 lat folklorystyczny Zespół Pieśni i Tańca PKZ-Gołowianie. Wesele Zagłębiowskie jest rekonstrukcją obrzędu weselnego z okresu II połowy XIX wieku i I połowy XX wieku. Widowisko jest przekazem niezwykłych wartości, jakie niesie ze sobą artystyczna twórczość regionu. Stanowi jeden z elementów Szkoły Tradycji w ramach których przygotowywane będą kolejne programy artystyczne takie, jak potrawy regionalne, karczma regionalna, gry i zabawy. W Weselu wystąpili mieszkańcy miasta i okolic, którym bliskie jest kultywowanie lokalnej tradycji, i którzy z własnej woli podjęli wysiłek wskrzeszenia, i pokazania ginących śladów bogatej kultury. Głównym celem tego widowiska ma być przybliżenie mieszkańcom regionu dawnej obrzędowości i zwyczajów weselnych z uwzględnieniem realiów etnograficznych. Spektakl ten będzie także wykorzystywany w edukacji młodzieży, w ramach zajęć z dziedzictwa kulturowego. Zespół Pieśni i Tańca PKZ-Gołowianie powstał w 1976 roku i jest kulturalną wizytówką Pałacu Kultury Zagłębia i Dąbrowy Górniczej. Chlubą zespołu są stroje z różnych regionów Polski zgodne z normami etnograficznymi. Formuła artystyczna Zespołu została wypracowana i opiera się na wielu regionach folklorystycznych z uwzględnieniem lokalnego folkloru Zagłębia Dąbrowskiego. Zespół wykonuje pieśni i tańce z regionów: krakowskiego, rzeszowskiego, zagłębiowskiego, lubelskiego, wielkopolskiego, kaszubskiego, Beskidu Śląskiego, Starej Warszawy oraz tańce narodowe. Gołowianie koncertowali na wielu ogólnopolskich i międzynarodowych festiwalach (Turcja, Słowacja, Czechy, Niemcy, Węgry). Mogą się też poszczycić szeregiem nagród i wyróżnień. Ostatnie sukcesy to: II miejsce na XII Międzynarodowym Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych Złoty Kłos 2005 w Zebrzydowicach i III miejsce na VI Międzynarodowych Spotkaniach Szykownie Wele Gruby Złota Kotewka 2005 i II nagroda w ubiegłorocznej edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie. Doda w Dąbrowie Dąbrowskie Stowarzyszenie Rodzin w Kryzysie organizuje 10 listopada br. wielki koncert rockowy. W Hali Widowiskowo-Sportowej wystąpi Doda z zespołem Virgin. Pieniądze zebrane ze sprzedaży biletów przeznaczone zostaną na utworzenie stołówki dla najuboższych dzieci i młodzieży z Dąbrowy Górniczej. Bilety do nabycia już wkrótce w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Sadowej 11 Baza 201, w Hali Sportowej Centrum, ul. Al. Róż 3 oraz w barze gastronomicznym przy ulicy Kasprzaka 10. Rzecznik Konsumentów czeka Jeśli czujesz się oszukany, wprowadzony w błąd nieuczciwą umową handlową, narzekasz na jakość obsługi lub jakość towaru, zwróć się z interwencją do Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Dąbrowie Górniczej. Warto pamiętać, iż Powiatowy Rzecznik Konsumentów udziela porad i informacji prawnych bezpłatnie. W ramach swych uprawnień może m.in. wytaczać powództwa na rzecz konsumentów oraz występować za ich zgodą w sprawach o ochronę interesów konsumenckich. Rzecznik dyżuruje od poniedziałku do piątku w godzinach w Urzędzie Miejskim przy ul. Granicznej 21 (parter pok.22), tel. (032) Warto skorzystać z badań Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej informuje, że wydłużone zostały godziny przyjmowania kobiet na badania mammograficzne w ramach programu wczesnego wykrywania raka sutka. Szpital zaprasza panie w dniach: 16.X, 18.X do godz ; 19.X do godz oraz 24.X i 27.X do godz Dąbrowa w TV Katowice Telewizja Katowice uruchomiła cykl programów zatytułowanych Kronika miejska. Jeśli ktoś chce dowiedzieć się czegoś więcej o Dąbrowie Górniczej, o tym co dzieje się w gminie powinien koniecznie oglądać Kronikę, która będzie emitowana w dniach 18 i 25 października o godzinie oraz 8, 15, 22 i 29 listopada br. również o tej samej porze. NOWA PRZYJAŹŃ 17

18 P O G O D Z I N A C H W Zdzieszowicach ekipa Koksowni udowodniła swą klasę Łowcy z Przyjaźni Minione tygodnie na pewno będą wspominać konkurenci wędkarskiej drużyny Koksowni Przyjaźń. W pierwszej dekadzie zeszłego miesiąca na zbiorniku Olza odbyło się II Letnie Grand Prix Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA, a na przełomie września i października w Zdzieszowicach wędkarze rywalizowali podczas Zawodów Dobowych Zdzieszowice Jak zwykle nasi specjaliści od moczenia kija i zanęcania nie wrócili z pustymi rękoma. A kibicował im zawzięcie członek Zarządu, dyrektor Produkcji i Techniki Krzysztof Lebdowicz. Na Olzie przeciwnikom w klasyfikacji indywidualnej dał w kość Jerzy Jucha, który od pewnego czasu praktycznie nie wraca bez nagród. Pan Jurek złowił prawie 4 kg ryb głównie płoci. Oczywiście rybki zgodnie z regulaminem trafiły ponownie do zbiornika. Także w klasyfikacji drużynowej zawodnicy Koksowni udowodnili, że nawet na nieznanych zbiornikach należy się z nimi liczyć. W pierwszej dziesiątce Koksownia ulokowała aż trzy swoje drużyny i bardzo niewiele brakowało, aby jedna z nich stanęła na podium. Jak mawiają wtajemniczeni, jednej z ryb zabrakło solidnego ogona Nic tak nie cieszy jak dobry wynik Kolejne zmagania wędkarskie rozpoczęły się 30 września i trwały nieprzerwanie przez 24 godziny. Punktualnie o godzinie po rozlosowaniu stanowisk trzydziestu zawodników reprezentujących 10 drużyn (KWK Borynia, KWK Krupiński, KWK Zofiówka, Polski Koks, Koksownia Przyjaźń, Zakłady Koksownicze Zdzieszowice) zarzuciło zestawy na wodę. Ponieważ łowiono przez całą dobę, najwytrawniejsi znawcy tematów wędkarskich przyjmowali różne taktyki. Jedni nastawiali się na łowienie za dnia, inni czekali na zapadnięcie zmroku. A trzy drużyny z Przyjaźni w składzie: Janusz Osmólski, Edward Piotrowski, Piotr Sałbut, Jerzy Dobrowolski, Jarosław Jaskuła, Jerzy Jucha, Czesław Kozieł, Grzegorz Kamoda oraz Ryszard Kałwak łowiły i za dnia, i w nocy. Nocne warunki dały się jednak trochę we znaki, gdyż było stosunkowo zimno. Nie zraziło to jednak zawodników. Panowie wytrwale obserwowali zestawy, posiłkując się co chwilę gorącą herbatą. W siatce Janusza Osmólskiego i Edwarda Piotrowskiego mogły wylądować piękne grube jak ramię węgorze, niestety, ponieważ regulamin przewidywał, iż regulaminowa ryba musi mieć co najmniej 70 cm, węgorzom się upiekło Do szczęścia brakowało kilku centymetrów. Gdy się rozjaśniło, można było wreszcie zobaczyć, co złowiła konkurencja. Tuż przed końcem zawodów po 23 godzinach i 56 minutach łowienia nagle potężne branie zaliczył Grzegorz Kamoda. Zgodnie z regulaminem zawodów na wyciągnięcie ryby miał tylko kilkanaście minut. Ale wytrawnemu reprezentantowi Przyjaźni wystarczyło kilka chwil, by złowić pięknego szczupaka (2,56 kg), który, jak się potem okazało, był największą rybą zawodów! Ostateczne wątpliwości rozwiała komisja sędziowska. Reprezentanci Koksowni Przyjaźń po raz kolejny udowodnili, że stanowią prawdziwą klasę dla siebie. W klasyfikacji drużynowej honor konkurencji uratowała ekipa KWK Borynia, która zajęła I miejsce. Drugą, trzecią i czwartą pozycję obsadzili nasi łowcy z Przyjaźni. Równie imponująco przedstawiały się wyniki w poszczególnych sektorach. W sektorze A Czesław Kozieł był drugi, Jerzy Jucha trzeci, a Piotr Sałbut zajął piąte miejsce. W sektorze B odpowiednio: II miejsce Edward Piotrowski, V-miejsce Jerzy Dobrowolski, tuż za nim znalazł się Ryszard Kałwak. W sektorze C nikomu szans nie dał Janusz Osmólski, Jarosław Jaskuła zajął II miejsce, a zdobywca największej ryby Grzegorz Kamoda był na miejscu VI. O generalnej klasyfikacji indywidualnej (łączna waga złowionych ryb) najlepiej świadczy fakt, iż w pierwszej dziesiątce znalazło się aż 6 zawodników Przyjaźni, a Edward Piotrowski z łączną wagą 10,060 kg zajął II miejsce. (JP) 18 Nr 10 Paździer nik 2006

19 P O G O D Z I N A C H 37. Górski Rajd Zagłębiaków W górach nasi górą! W kilkudniowym 37. Górskim Rajdzie Zagłębiaków, który odbył się na przełomie września i października br. reprezentanci Koła PTTK Koksowni Przyjaźń okazali się w kategorii drużyn zakładowych bezkonkurencyjni. Ponaddwudziestoosobowa grupa pracowników wraz ze swymi rodzinami pokonała na beskidzkich szlakach pozostałe dwadzieścia drużyn. W rajdzie brało udział ponad 400 osób. Rajd odbywał się w kilku kategoriach: tras jedno-, dwu- i trzydniowych mówi Mariusz Prościak, przewodniczący Koła PTTK działającego przy Koksowni Przyjaźń. Z naszego koła pojechało 25 osób. Metę rajdu wyznaczono w Szczyrku. Drużyna Przyjaźni wędrowała trasą dwudniową. Wychodziliśmy z Buczkowic, przez Skrzyczne i następnie schodziliśmy na metę do amfiteatru w Szczyrku. Na czerwonym szlaku w trasie spędziliśmy ponad 7 godzin. Szlak, którym wędrowaliśmy, jest zaliczany do trudniejszych. Skrzyczne jest przecież najwyższym szczytem w Beskidzie Śląskim. Dopisała nam jednak pogoda, było sucho i mogliśmy narzucić mocne tempo. Członkowie Koła byli bardzo zadowoleni. Uczestnicy rajdu podkreślają, iż Beskidy należą do najpiękniejszych zakątków Polski. Beskidzkie trasy są dobrze oznakowane. Ich dodatkową zaletą jest fakt, iż znajdują się dosłownie o rzut kamieniem od naszej aglomeracji. Niestety, dla miłośników pieszych wędrówek nastały ciężkie czasy, a to za sprawą fanów ekstremalnej górskiej turystyki rowerowej, którzy zjeżdżają na swych rowerach ze szczytów wąskimi, stromymi ścieżkami. Podczas 37.edycji rajdu wiele drużyn co rusz musiało chronić się za drzewami w obawie przed zderzeniem z pędzącymi pasjonatami dwóch kółek. Jeśli ktoś wybiera się w góry, powinien na szlaku bardzo uważać, gdyż rowerzyści wyłaniają się znienacka i może dojść do groźnej kolizji przestrzega Mariusz Prościak. Jednak szalejący rowerzyści nie mogli popsuć humorów uczestnikom Rajdu Zagłębiaków, którego organizatorem był dąbrowski oddział PTTK. Na mecie rajdu komisja oceniała poszczególne ekipy. Brano pod uwagę wyposażenie zespołów, sprawdzano apteczki, oceniano stroje, proporczyki, liczbę zdobytych odznak PTTK-owskich, wiek uczestników. Odbywały się również konkursy i zabawy. O sukcesie zaświadcza okazały puchar, który trafił do Koksowni. Nasza ekipa ubrana w firmowe, pomarańczowe koszulki i dobry ekwipunek prezentowała się w ocenie jurorów najlepiej. Najmłodszym uczestnikiem drużyny Przyjaźni był 9-letni Dawid, syn Luizy Fredyk. Mimo młodego wieku Dawid jest już wytrawnym znawcą Beskidów. Był to już jego drugi Rajd Zagłębiaków i jak twierdzi za rok też weźmie w nim udział. Syn pani Luizy uczestniczy także w organizowanych przez zakładowe Koło PTTK rajdach rowerowych. Cztery sekcje zakładowego Koło PTTK liczą już ponad 52 osoby. Jeśli dopisze pogoda, to na zakończenie sezonu odbędą się dwie jesienne wyprawy w góry. A potem czeka pracowników Przyjaźni sezon zimowy. Plan imprez narciarskich jest już opracowany. (MP) Nasza ekipa ubrana w firmowe, pomarańczowe koszulki i dobry ekwipunek prezentowała się w ocenie jurorów najlepiej. NOWA PRZYJAŹŃ 19

20 Janina Kogut oraz Krzysztof Wilk, gospodarze tegorocznych dożynek w Okradzionowie

nowe Rosną węglopochodne Zwyciężył kompromis i rozsądek Brania dopisały, Koksownia górą!

nowe Rosną węglopochodne Zwyciężył kompromis i rozsądek Brania dopisały, Koksownia górą! M i e s i ę c z n i k K o k s o w n i Pr z y j a ź ń S p. z o. o. w D ą b r o w i e G ó r n i c z e j I S S N 1 5 0 7-6 5 8 X Nr 7 (63) LIPIEC 2006 r. Rosną nowe węglopochodne str. 4-5 Zwyciężył kompromis

Bardziej szczegółowo

Jarosław Zagórowski ponownie Prezesem JSW SA. Uważać na rutynę! Uroczysty Dzień Koksownika. Po męsku na argumenty. str. 4. str. 6 8. str. 11. str.

Jarosław Zagórowski ponownie Prezesem JSW SA. Uważać na rutynę! Uroczysty Dzień Koksownika. Po męsku na argumenty. str. 4. str. 6 8. str. 11. str. Nr 4(14) kwiecień 2013 r. Jarosław Zagórowski ponownie Prezesem JSW SA str. 4 Uważać na rutynę! str. 6 8 Uroczysty Dzień Koksownika str. 11 Po męsku na argumenty str. 16 spis treści Z okazji naszego święta,

Bardziej szczegółowo

System zarządzania energią ISO 50001 dla Koksowni Przyjaźń. Grupa węglowo-koksowa. str. 4 5. str. 12 13

System zarządzania energią ISO 50001 dla Koksowni Przyjaźń. Grupa węglowo-koksowa. str. 4 5. str. 12 13 Miesięcznik Koksowni Przyjaźń ISSN 1507-658X Nr 8/9 (124/125) VIII/IX 2011 r. Koksownia Przyjaźń Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej Grupa Kapitałowa System zarządzania energią ISO 50001 dla Koksowni Przyjaźń

Bardziej szczegółowo

Więcej o manifestacji na s.2

Więcej o manifestacji na s.2 Ukazuje się od 1897 roku ISSN 0017-226X www.gornik.info.pl www.facebook.com/dwutygodnikgornik 15-30 kwietnia 2015 nr 8 (2003) GAZETA GÓRNICZA cena 1,85 zł (w tym 8 proc.vat) Więcej o manifestacji na s.2

Bardziej szczegółowo

REBRANDING: Nowe życie, nowy garnitur MAGAZYN KORPORACYJNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WĘGLOKOKS

REBRANDING: Nowe życie, nowy garnitur MAGAZYN KORPORACYJNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WĘGLOKOKS GRUDZIEŃ 2012 NR 3 (5) MAGAZYN KORPORACYJNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WĘGLOKOKS REBRANDING: Nowe życie, nowy garnitur Z POMOC Ą KREML A Władze Rosji ogł osił y plany zwiększenia w ydobycia węgla w najbliższych

Bardziej szczegółowo

Nr 1 marzec 2012 r. Program integracja. str. 3. Parlamentarzyści w Przyjaźni. str. 4. Lider koksu odlewniczego... str. 5. Kombinat w pigułce. str.

Nr 1 marzec 2012 r. Program integracja. str. 3. Parlamentarzyści w Przyjaźni. str. 4. Lider koksu odlewniczego... str. 5. Kombinat w pigułce. str. Nr 1 marzec 2012 r. Program integracja str. 3 Parlamentarzyści w Przyjaźni str. 4 Lider koksu odlewniczego... str. 5 Kombinat w pigułce str. 8 spis treści Wszystkim pracownikom Spółek wchodzących w skład

Bardziej szczegółowo

Łączymy się w smutku i bólu z rodzinami ofiar tragicznego wypadku w kopalni Wujek-Śląsk

Łączymy się w smutku i bólu z rodzinami ofiar tragicznego wypadku w kopalni Wujek-Śląsk G A Z E T A F I R M O W A n r 6 ( 9 ) w r z e s i e ń 2 0 0 9 Łączymy się w smutku i bólu z rodzinami ofiar tragicznego wypadku w kopalni Wujek-Śląsk Rada Nadzorcza, Zarząd i Pracownicy Kompanii Węglowej

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi str. 5 8

Pytania i odpowiedzi str. 5 8 Nr 6/7 VIII/IX 2012 r. Pytania i odpowiedzi str. 5 8 Kolejny certyfikat dla Koksowni Przyjaźń str. 12 13 Koksownia Dębieńsko odznaczona str. 16 Triumf Wałbrzycha str. 30 Nie naruszymy praw pracowniczych

Bardziej szczegółowo

Nowe inwestycje milowy krok w przyszłość

Nowe inwestycje milowy krok w przyszłość MAGAZYN KORPORACYJNY LIPIEC 2015 NR 3 (15) Katowice Airport Nowe inwestycje milowy krok w przyszłość NIE MA MIEJSCA NA BŁĘDY Kopalnie Bobrek i Piekary działają już w strukturach spółki Węglokoks Kraj.

Bardziej szczegółowo

W Delta Trans przestali się bać

W Delta Trans przestali się bać 19 mln złotych tyle są winni pracownikom nieuczciwi pracodawcy z naszego województwa, którzy nie wypłacają na czas wynagrodzeń. WIĘCEJ» STRONA 3 Nr 44 2010 KATOWICE 03.11.2010 Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego

Bardziej szczegółowo

polska Jarosław Dominiak Wyniki finansowe Taurona Rynek energii Węgry Smart metering

polska Jarosław Dominiak Wyniki finansowe Taurona Rynek energii Węgry Smart metering polska EnerGIA magazyn NR 11 (25) listopad 2010 grupy tauron ISSN 1689-5304 Jarosław Dominiak inwestorzy indywidualni są ważni Wyniki finansowe Taurona Rynek energii Węgry Smart metering wydarzenia spis

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA LUTY 2014 NR 2 (43) WIĘCEJ MOCY. W Opolu ruszyła budowa dwóch bloków

MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA LUTY 2014 NR 2 (43) WIĘCEJ MOCY. W Opolu ruszyła budowa dwóch bloków MAGAZYN PRACOWNIKÓW PGE GÓRNICTWO i ENERGETYKA KONWENCJONALNA EKspress LUTY 2014 NR 2 (43) WIĘCEJ MOCY W Opolu ruszyła budowa dwóch bloków SPIS TREŚCI Energia - towar na giełdzie 8 Rusza wolontariat Liczy

Bardziej szczegółowo

Trzy nogi węgiel, koks i energetyka

Trzy nogi węgiel, koks i energetyka Nr 2(12) luty 2013 r. Trzy nogi węgiel, koks i energetyka str. 4 5 Zapadła długo oczekiwana decyzja! str. 7 Pracownicy Laboratoriów Kombinatu w CLPB str. 8 spis treści komunikaty obwieszczenia wyborcze

Bardziej szczegółowo

III Europejski Kongres

III Europejski Kongres nr 91 wrzesień/ październik 2013 rok IX Polska dwudziestym piątym członkiem Unii Europejskiej ISSN 1733-6236 III Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw W Kongresie uczestniczyli: Antonio

Bardziej szczegółowo

Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. www.kapitaldolnoslaski.pl. Kapitał Dolnego Śląska. www.kapitaldolnoslaski.

Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. www.kapitaldolnoslaski.pl. Kapitał Dolnego Śląska. www.kapitaldolnoslaski. maj 2015 ISSN 2353-9364 Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego Preferencyjna pożyczka wydaje się być bardziej wymagająca niż dotacja, jest jednak dużo korzystniejsza dla gospodarki.

Bardziej szczegółowo

RUSZYŁA NOWA ŚCIANA W MARCELU strona 4. Gazeta firmowa nr 7 (62), lipiec 2014. www.kwsa.pl

RUSZYŁA NOWA ŚCIANA W MARCELU strona 4. Gazeta firmowa nr 7 (62), lipiec 2014. www.kwsa.pl Gazeta firmowa nr 7 (62), lipiec 2014 www.kwsa.pl W KOMPANII RUSZYŁA NOWA ŚCIANA W MARCELU strona 4 RO ZMOWA MIE SI ĄCA WYDARZENIA WITRYNA INNOWACYJNOŚCI Nauka schodzi pod ziemię Bobrek stawia na ekologię

Bardziej szczegółowo

NIE STOIMY W MIEJSCU SUKCES I CO DALEJ GÓRNICTWO ZNÓW NA TOPIE

NIE STOIMY W MIEJSCU SUKCES I CO DALEJ GÓRNICTWO ZNÓW NA TOPIE G A Z E T A F I R M O W A n r 3 ( 3 6 ) m a r z e c 2 0 1 2 NIE STOIMY W MIEJSCU SUKCES I CO DALEJ GÓRNICTWO ZNÓW NA TOPIE W W W. K W S A. P L G A Z E T A F I R M O W A NASZA KOMPANIA Drodzy Czytelnicy!

Bardziej szczegółowo

Produkty dla dużego biznesu. Węgiel na trzy lata. Przyszłość energetyki wiatrowej. Nr 3 (53) marzec 2013. magazyn grupy tauron ISSN 1689-5304.

Produkty dla dużego biznesu. Węgiel na trzy lata. Przyszłość energetyki wiatrowej. Nr 3 (53) marzec 2013. magazyn grupy tauron ISSN 1689-5304. Nr 3 (53) marzec 2013 magazyn grupy tauron ISSN 1689-5304 oferta Produkty dla dużego biznesu biznes Węgiel na trzy lata wywiad Przyszłość energetyki wiatrowej promocja Na nartach z Tauronem wydarzenia

Bardziej szczegółowo

W ArcelorMittal Poland SA uruchomiono procedurę odejść Porozumienie stron na wniosek pracownika. Wolny Związkowiec str. 2 pracę.

W ArcelorMittal Poland SA uruchomiono procedurę odejść Porozumienie stron na wniosek pracownika. Wolny Związkowiec str. 2 pracę. Ukazuje się od 15 września 1980 roku ISSN 1505-6724 Pismo Niezależnego Samorządnego Nr 1/2012 (602) Związku Zawodowego HUTA KATOWICE 9 stycznia 2012 ZUS wychodzi naprzeciw uprawnionym do pomostówki ZUS

Bardziej szczegółowo

ArcelorMittal Poland Odpowiedzialność Biznesu Raport 2010

ArcelorMittal Poland Odpowiedzialność Biznesu Raport 2010 Odpowiedzialność Biznesu Raport 2010 www.arcelormittal.com/poland Al. Józefa Piłsudskiego 92 41-308 Dąbrowa Górnicza tel: (32) 776 66 66 fax: (32) 776 82 00 Opinie dotyczące raportu prosimy przesyłać na

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie rozmów w sprawie nowego ZUZP str. 3

Rozpoczęcie rozmów w sprawie nowego ZUZP str. 3 Nr 2(36) luty 2015 r. Koksownia Dębieńsko Koksownia Jadwiga Koksownia Przyjaźń Koksownia Radlin WZK Victoria S.A. w numerze: Rozpoczęcie rozmów w sprawie nowego ZUZP str. 3 Uruchomienie systemu ERP str.

Bardziej szczegółowo

Krok do porozumienia. 2 listopada prezydent Bytomia. że dołoży wszelkich starań, aby konflikt dotyczący

Krok do porozumienia. 2 listopada prezydent Bytomia. że dołoży wszelkich starań, aby konflikt dotyczący 800 zł nawet tyle wynosi dysproporcja płacowa pomiędzy pracownikami wykonującymi te same obowiązki w Nitroerg S.A. WIĘCEJ» STRONA 3 Nr 44 2011 KATOWICE 09.11.2011 Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego Tygodnik

Bardziej szczegółowo

Ciężarówka, pociąg, barka, panamax - nasi odbiorcy są różni Z wizytą w Pionie Logistycznym s. 26 MAGAZYN KORPORACYJNY

Ciężarówka, pociąg, barka, panamax - nasi odbiorcy są różni Z wizytą w Pionie Logistycznym s. 26 MAGAZYN KORPORACYJNY MAGAZYN KORPORACYJNY WRZESIEŃ 2013 NR 3 (8) Ciężarówka, pociąg, barka, panamax - nasi odbiorcy są różni Z wizytą w Pionie Logistycznym s. 26 POLSKA STAWIA NA WĘGIEL Premier Donald Tusk odwiedził stoisko

Bardziej szczegółowo

NOWY. Rozmowa na czasie. JSW SA: akcja może kosztować 146 zł Gorący debiut

NOWY. Rozmowa na czasie. JSW SA: akcja może kosztować 146 zł Gorący debiut P I S M O S P O Ł E C Z N O Z A W O D O W E Ś R O D O W I S K A G Ó R N I C Z E G O NOWY DWUTYGODNIK Rozmowa na czasie Eugeniusz Małobęcki, dyrektor Zespołu BHP i Szkoleń KHW SA: W ciągu pięciu minut można

Bardziej szczegółowo

Udane prywatyzacje Media o własności prywatnej część 2

Udane prywatyzacje Media o własności prywatnej część 2 Udane prywatyzacje Media o własności prywatnej część 2 SPIS TREŚCI Prywatna Bogdanka ma się dobrze Dziennik Gazeta Prawna 1 Emerytura z węgla Newsweek Polska 3 Tradycja z pianką Rzeczpospolita 4 Uzdrawianie

Bardziej szczegółowo

ENERGETYKA MA SIĘ BARDZO DOBRZE

ENERGETYKA MA SIĘ BARDZO DOBRZE Maj upłynął w energetyce przede wsztstkim pod znakiem przygotowań do prywatyzacji Tauronu, 2. co do wielkości grupy w Polsce. Ale nie tylko. Intensywne zabiegi trwały również wokół sprzedaży Energii -

Bardziej szczegółowo

Serock. - serce mazowsza. Tu między innymi kręcono Plebanię (art., str. 30-31) Polska dwudziestym piątym członkiem Unii Europejskiej

Serock. - serce mazowsza. Tu między innymi kręcono Plebanię (art., str. 30-31) Polska dwudziestym piątym członkiem Unii Europejskiej nr 84 2012 rok VIII ISSN 1733-6236 Polska dwudziestym piątym członkiem Unii Europejskiej Serock - serce mazowsza W Serocku jest wiele ciekawych miejsc, które promuje gmina. W mieście nie brakuje urokliwych

Bardziej szczegółowo

następna strona pełen ekran powiększ zmniejsz

następna strona pełen ekran powiększ zmniejsz DO ŚWIATA z Aspirantem Fortuną FINANSÓW Jak czytać dane finansowe? Nr 1 luty 2015 Czy te liczby mogą kłamać? Większość z nich jest dla nas zupełnie niezrozumiała. Nie wiemy, czy są prawdziwe ani też co

Bardziej szczegółowo

PZU SA PZU SA. al. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa. www.pzu.pl. Osoba kontaktowa:

PZU SA PZU SA. al. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa. www.pzu.pl. Osoba kontaktowa: PZU SA al. Jana Pawła II 24 00133 Warszawa www.pzu.pl Osoba kontaktowa: Przemysław Kulik Biuro Marketingu Zespół Sponsoringu, Prewencji i CSR tel. (22) 582 31 37 faks (22) 582 23 40 email: prkulik@pzu.pl

Bardziej szczegółowo

Ludzie, nie systemy. Rozmawiamy z Heleną Dołęgowską, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Ciechanowcu. Magazyn Grupy BPS

Ludzie, nie systemy. Rozmawiamy z Heleną Dołęgowską, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Ciechanowcu. Magazyn Grupy BPS Wyniki finansowe Banków Spółdzielczych z Grupy BPS Dofinansowanie na spójne oznakowanie Sukces z Bankiem Spółdzielczym Inwestuję tu, gdzie mieszkam str. 24 str. 16 str. 36 Magazyn Grupy BPS Ludzie, nie

Bardziej szczegółowo