Przegląd sytuacji rynkowej Podsumowanie lipca 2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przegląd sytuacji rynkowej Podsumowanie lipca 2015"

Transkrypt

1 Przegląd sytuacji rynkowej Podsumowanie lipca 2015 Warszawa, dnia r. KOMENTARZ MAKROEKONOMICZNY Opublikowane w poprzednim miesiącu dane makroekonomiczne nie zmieniają ogólnego obrazu polskiej gospodarki na drugą połowę 2015 r., w której to wzrost PKB powinien utrzymać się na poziomie 3,5%-4,0% r/r. Stabilna dynamika konsumpcji oraz nowe inwestycje pozostaną głównymi motorami wzrostu gospodarczego w tym roku. Produkcja przemysłowa wzrosła w czerwcu o 7,6% r/r, powyżej oczekiwań analityków, powyżej odczytu z poprzedniego miesiąca oraz pomimo słabości w produkcji samochodów (-0,7% r/r według agencji SAMAR). Odczyt wsparły wysokie dynamiki wzrostu produkcji urządzeń elektrycznych, maszyn i urządzeń oraz mebli. W konsekwencji przetwórstwo przemysłowe, nie uwzględniające zawirowań w górnictwie, wzrosło aż o 8,9% r/r. Na tak wysoki odczyt wpływ miał również efekt kalendarzowy (+1 dzień roboczy r/r), który odwrócony zostanie w następnym miesiącu. Przyspieszająca dynamika produkcji jest spójna z ostatnimi odczytami wskaźnika PMI, który wzrósł w sierpniu drugi miesiąc z rzędu do poziomu 54,5. Kolejny miesiąc negatywnie zaskoczyła z kolei produkcja budowlano-montażowa, która spadła aż o 2,5% r/r. Po dobrym początku roku aktywność w tym sektorze wyraźnie spowolniła i w rezultacie w pierwszym półroczu 2015 r. wzrosła jedynie o 1% r/r. Dobry wynik w czerwcu odnotowała z kolei sprzedaż detaliczna, która wzrosła o 3,8% r/r w cenach bieżących oraz o 6,6% r/r w cenach stałych, w obydwu przypadkach powyżej oczekiwań analityków. Wzrost napędzała sprzedaż pojazdów samochodowych, motocykli i części, która zanotowała wzrost aż o 25% r/r. Mimo, iż deflator cen sprzedaży nadal znajduje się na wyraźnie ujemnym poziomie -2,8% r/r, to był to najwyższy odczyt w tym roku. Mieszane dane otrzymaliśmy w czerwcu z rynku pracy. Z jednej strony bezrobocie na poziomie odsezonowanym zanotowało kolejny spadek i znajduje się obecnie na poziomie najniższym od 6,5 roku. Z drugiej jednak strony wzrost zatrudnienia (w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 pracowników) spowolnił do 0,9% r/r, zaś wzrost płac spowolnił do 2,5% r/r, najniższego poziomu wzrostu od prawie 2 lat. W rezultacie niższego tempa wzrostu zatrudnienia i płac oraz wyższej inflacji dynamika realnego fundusz płac spowolniła do 4,3% r/r wobec prawie 7% r/r w pierwszym kwartale tego roku. W danych za lipiec spodziewamy się nieznacznego spowolnienia głównych wskaźników makroekonomicznych w ujęciu rocznym, jednak głównie w związku z normalizacją efektu kalendarzowego z poprzedniego miesiąca. Wskaźniki inflacji nadal pozostają na wyraźnie ujemnych poziomach. Prognozy na dane za lipiec 2015 Noble Funds TFI CPI (r/r) -0,7% PPI (r/r) -1,7% Wynagrodzenia (r/r) 3,1% Produkcja przemysłowa (r/r) 5,0% Produkcja budowlano-montażowa (r/r) -0,3% Sprzedaż detaliczna (r/r) 3,2% Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: , NIP , REGON , wysokość kapitału zakładowego: złotych (opłacony w całości). Tel , fax ,

2 RYNEK PAPIERÓW DŁUŻNYCH Po pięciu miesiącach wzrostu rentowności polskich papierów skarbowych lipiec przyniósł bardzo silne odreagowanie i spadki rentowności na całej długości polskiej krzywej. Rentowność dwuletnich obligacji spadła o 18 pkt. bazowych do poziomu 1,77%, zaś rentowność pięcioletnich obligacji o 25 pkt. bazowych do poziomu 2,47%. Największy ruch dokonał się jednak na długim końcu krzywej, gdzie rentowność obligacji dziesięcioletnich spadła o 38 pkt. bazowych do poziomu 2,93%. Wstępne rozwiązanie sytuacji Grecji, spadające ceny ropy naftowej oraz obawy o globalny wzrost gospodarczy doprowadziły do przesunięcia oczekiwań na pierwsze podwyżki stóp procentowych w Polsce, które jeszcze w poprzednim miesiącu wyceniane były przez rynek na drugi kwartał 2016 r. Na rynku walutowym złoty umocnił się w stosunku do euro o 5 groszy do poziomu 4,14, zaś w stosunku do dolara pozostał stabilny na poziomie 3,77. RYNEK AKCJI Prowizoryczne co wydaje się oczywiste rozwiązanie problemu greckiego i chwilowe uspokojenie sytuacji na linii Ateny Berlin wpłynęły pozytywnie na rynki akcji. W skali miesiąca większość rynków krajów rozwiniętych zanotowała skromne wzrosty, a inwestorzy zaczęli pozycjonować swoje portfele pod rozpoczynający się sezon wyników za II kwartał br. Odmiennie wyglądała sytuacja na rynkach rozwijających się, gdzie silna wyprzedaż na giełdach chińskich połączona z ogólną słabością rynku surowcowego spowodowała nasilenie spadków. Na rynku polskim tematem miesiąca była niestety i zgodnie z naszymi oczekiwaniami kampania wyborcza i padające w niej coraz bardziej kuriozalne propozycje. Padały one ze wszystkich stron sceny politycznej, a ich kulminacja nastąpiła (na razie) podczas wieczornego posiedzenia Sejmu w przeddzień zaprzysiężenia nowego prezydenta, kiedy to na wniosek SLD głosami m.in. koalicji rządowej przyjęto ustawę, która obarcza sektor bankowy kilkunastoma miliardami strat, które powstaną z przewalutowania kredytów frankowych. W dodatku zmienność rynku uległa zwiększeniu: krajowi politycy najwidoczniej pozazdrościli wpływu na rynek kolegom z Niemiec i Grecji, i swoimi wypowiedziami o podatku bankowym, kredytach frankowych, a także podatku od wydobycia miedzi, wywołują niemałe wahania cen intraday. W dużym stopniu odizolowany od problemów banków i firm kontrolowanych przez państwo jest sektor małych i średnich spółek. Indeksy mwig40 i swig80 zbliżają się do poziomów tegorocznych szczytów, potwierdzając pozytywne perspektywy dla rodzimej gospodarki. NASZYM ZDANIEM W naszych komentarzach i realizowanej strategii inwestycyjnej od początku roku przedstawialiśmy ostrożny obraz sytuacji, wskazując na zarówno wewnętrzne (brak poprawy wyników spółek), jak i zewnętrzne (brak potencjału wzrostowego na Zachodzie, problemy w Grecji i na Ukrainie) ryzyka dla koniunktury giełdowej. Wypracowane w okresie od stycznia do lipca wyniki inwestycyjne potwierdzają słuszność naszego podejścia. Z upływem czasu i w miarę rozwoju wydarzeń zwróciliśmy uwagę na poprawiające się dane makroekonomiczne w Europie i dostrzegliśmy szansę silniejszego wzrostu gospodarczego w Polsce począwszy od drugiej połowy roku. Dodatkowo zanikanie zjawisk deflacyjnych mogłoby wymiernie pomóc w poprawie zysków polskich spółek a to była naszym zdaniem główna bolączka naszego rynku w ostatnich latach i przyczyna słabego zachowania polskiej giełdy (WIG wzrósł ledwie o 10% od stycznia 2013 roku). Wybory prezydenckie zmieniły to postrzeganie jedynie o tyle, że zidentyfikowaliśmy dwa-trzy kluczowe sektory (banki, energetyka, częściowo branża handlu detalicznego) mogące być poszkodowane na ewentualnym dojściu PiS do władzy w październikowych wyborach parlamentarnych. Nie widzieliśmy jednak ryzyka dla scenariusza kontynuacji ożywienia gospodarczego, wręcz przeciwnie, uznaliśmy, że nieuchronna mieszanka redystrybucyjnej, a może i ekspansywnej polityki fiskalnej wraz ze zmianą składu (i sposobu myślenia) Rady Polityki Pieniężnej, wręcz pomoże wzrostowi, co w ostatnich tygodniach najwyraźniej zaczęły dyskontować akcje misiów. Strona 2 z 6

3 Czy ten scenariusz jest już nie aktualny? Nie, ale festiwal niekompetencji i gospodarczego populizmu, jaki obserwujemy właściwie po wszystkich stronach sceny politycznej, z pewnością smuci i niepokoi nie tylko zwykłych obywateli, ale i inwestorów. Skoro arbitralnie uznajemy, że właściciel 99-metrowego mieszkania może przewalutować swój frankowy kredyt na złotówkowy (i zyskać co najmniej kilkadziesiąt tysięcy złotych), ale 101-metrowego już nie, to jakie mogą być kolejne kroki? Ograniczenie marż w sklepach, wysokości wolnorynkowego dotąd czynszu, ilości posiadanych samochodów, metrażu posiadanego mieszkania? To już kiedyś widzieliśmy! Przy okazji OFE politycy zobaczyli, że społeczeństwo jest pasywne i teraz nie mają obiekcji ingerując w życie obywateli, a jest to ingerencja, bo przecież ktoś za te wszystkie obietnice będzie musiał zapłacić więc nie dziwmy się, że prowizje w bankach wzrosną, a następny kredyt, który weźmiemy będzie droższy o ile oczywiście jakiś bank zechce nam go udzielić. Z punktu widzenia inwestora sytuacja jest równie niepokojąca. Połączenie proponowanego podatku bankowego zabierającego 1/3 z 15 mld rocznego zysku sektora wraz z absurdalnym brzmieniem ustawy uchwalonej przez Sejm w minioną środę (koszt dla sektora szacujemy na mld zł) to zabójcza mieszanka dla inwestorów giełdowych. Widać to od końca maja, bo wtedy właśnie banki zaczęły zachowywać się wyraźnie gorzej od szerokiego indeksu giełdowego. Jak zwykle trudno odpowiedzieć na pytanie, jak wiele złych informacji jest już zdyskontowanych, a na co inwestorzy nie są jeszcze przygotowani. Powoli zaczynamy odnosić wrażenie, że w cenie banków jest już tyle złych informacji, że nawet kolejne propozycje (prezydenckie przewalutowanie po cenie z dnia wzięcia kredytu?) mogą nie wywołać dalszych drastycznych spadków. Przypomnijmy, że w trzy miesiące akcje PKO BP, czy BZ WBK spadły o 25%, mbanku czy Millennium o 30%. Tymczasem ostateczny kształt obciążeń sektora bankowego nie jest jeszcze znany. W długim terminie jeśli nie przyjdzie opamiętanie - zachowanie wszystkich partii i reprezentujących je parlamentarzystów odbije się Polsce czkawką. Kto zechce zainwestować w kraju, który tak drastycznie zmienia zasady gry? Polski sektor bankowy ma opinię stabilnego i dobrze wyposażonego w kapitał. Po kryzysie finansowym ledwie kilka banków sięgnęło na rynek po kapitał w postaci nowej emisji akcji nieraz w celu sfinansowania konsolidacji sektora. Na Zachodzie tymczasem banki zmuszane były podwyższać kapitał nawet po kilka razy. Dlatego inwestorzy doceniali przewidywalność i dobrą kondycję polskich banków. Dyskusja na temat premii w wycenie polskich banków w stosunku do zagranicznych toczy się od czasu demontażu systemu OFE. Kilkudziesięciomiliardowy cios w sektor bankowy może być ostatecznym argumentem dla sprzedających akcje polskich banków. Od notowań akcji banków o wiele ważniejsza jest zdolność sektora do finansowania wzrostu gospodarczego, na którym to wzroście jak się wydaje partii prowadzącej w sondażach wyborczych powinno szczególnie zależeć. Mniejsze zyski w bankach mają bezpośrednie przełożenie na możliwości wzrostu akcji kredytowej w gospodarce, chyba, że zgodzimy się na wzrost lewara (stosunek aktywa / pasywa) w systemie, ale jak pamiętamy właśnie przelewarowanie banków w USA i Europie Zachodniej było jedną z przyczyn wybuchu kryzysu finansowego w latach Licząc mimo wszystko na umiarkowanie pozytywny rozwój wypadków w średnim terminie, w krótkiej perspektywie wciąż pozostajemy ostrożni co do rynku akcji w Polsce. Zmienność pozostanie wysoka i wciąż dotykać będzie papierów największych spółek, czego naturalnym beneficjentem pozostaną spółki małe i średnie, korzystające z jednej strony na ożywieniu gospodarczym, a z drugiej na niechęci inwestorów do kupowania akcji banków czy spółek energetycznych. W naszych funduszach będziemy cierpliwie czekać na okazję do ponownego zwiększenia zaangażowania w tych nielubianych obecnie sektorach. Historia pokazuje, że okazje takie pojawiają się w momencie największego natężenia negatywnych informacji w otoczeniu rynku. Strona 3 z 6

4 FUNDUSZE AKCYJNE Pomimo spadków na rynku akcji, subfunduszowi Noble Fund Akcji udało się w lipcu wygenerować minimalnie dodatnią stopę zwrotu. W portfelu nadal bardzo dobrze zachowywały się akcje spółek o średniej kapitalizacji, w szczególności z sektora chemicznego oraz sektora gastronomicznego. Korzystaliśmy również na zdecydowanym niedoważeniu spółek z sektora energetycznego, na kursach których ciążą polityczne pomysły ratowania nierentownych śląskich kopalni. W lipcu subfundusz Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek osiągnął wynik o prawie 2 pkt. proc. lepszy od indeksu mwig40. Złożyło się na to przede wszystkim przeważenie spółek z ekspozycją na konsumenta, głównie sieci detalicznych, spółek handlowych, firm usługowych, wierzytelnościowych, a także spółek chemicznych. Pomogło nam również utrzymywane niedoważenia banków, przy czym moment kumulacji złych wiadomości dla sektora bankowego wykorzystaliśmy na znaczne zmniejszenie jego niedoważenia w portfelu. Pozytywnie do wyników kontrybuował segment mniejszych spółek spoza indeksu mwig40, które odpowiadają za ok. 25% aktywów. Nerwowa sytuacja na rynku ropy (w lipcu cena ropy Brent spadła o 18%) po raz kolejny negatywnie odbiła się na wynikach giełd frontier markets. Z kolei na rynkach wschodzących niekorzystna koniunktura utrzymywała się już trzeci miesiąc z rzędu. W efekcie subfundusz Noble Fund Africa and Frontier stracił w lipcu ponad 8%. Indeks MSCI Emerging Markets spadł w tym czasie w wyrażeniu dolarowym o 7%. I choć zarówno indeksy w Egipcie, jak i RPA zanotowały o kilka punktów procentowych mniejsze spadki, to jednak duże uzależnienie rynku nigeryjskiego od zachowania kursu ropy i spadek tamtejszego indeksu aż o 13% wpłynął na wyraźnie słabszy wynik subfunduszu w lipcu. FUNDUSZE MIESZANE Lipiec był udanym miesiącem dla subfunduszu Noble Fund Timingowy. W portfelu dobrze zachowywały się akcje środkowoeuropejskich rafinerii oraz krajowych spółek chemicznych. Zrealizowaliśmy również zyski z krótkoterminowej pozycji, jaką zajęliśmy w akcjach krajowych banków. Na wynikach subfunduszu ciążyła natomiast mocna przecena, jaka dotknęła zachodnioeuropejskie spółki z sektora zaawansowanych technologii. W lipcu subfundusz Noble Fund Global Return zanotował niewielki spadek wyceny jednostki. Straty ponieśliśmy przede wszystkim na spółkach zajmujących się wydobyciem surowców, które mocno odczuły potężną przecenę, jaka miała miejsce na rynkach miedzi i złota. Słabo zachowywały się również akcje zachodnioeuropejskich producentów samochodów, których kursy znalazły się pod presją z uwagi na widoczne spowolnienie w gospodarce chińskiej. W poprzednim miesiącu największy wpływ na wynik subfunduszu Noble Fund Mieszany miał znaczący wzrost cen wyselekcjonowanych spółek o średniej kapitalizacji, które zyskały od kilku do kilkunastu procent, a także mała ekspozycja na zniżkujące akcje banków i spółek surowcowych. Stanowiące ponad 20% aktywów średnie spółki z polskiej giełdy tworzą istotną część portfela, a to one charakteryzują się one największą wrażliwością na poprawę koniunktury w gospodarce oraz niewielkim ryzykiem politycznym. Wynik wspierały też inwestycje zagraniczne, gdyż w przeciwieństwie do indeksu WIG indeksy innych giełd zakończyły miesiąc na plusie. Pomimo przeceny na rynku akcji, subfunduszowi Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus udało się w lipcu stabilnie generować zyski. Kolejny raz bardzo dobrze zachowały się nasze pozycje z sektorów produkcji AGD oraz sprzedaży odzieży. Na wyniku ciążyło niedoważenie w akcjach krajowych rafinerii. W pierwszej połowie miesiąca utrzymywaliśmy również wysoką ekspozycję na rynku krajowych obligacji skarbowych, co pozwoliło nam skorzystać na wyraźnym odbiciu na rynku długu. Strona 4 z 6

5 FUNDUSZE OBLIGACYJNE I GOTÓWKOWE W lipcu subfundusz Noble Fund Pieniężny utrzymywał zróżnicowaną ekspozycję na zmiany stóp procentowych, rozpoczynając miesiąc z duration blisko maksymalnego dopuszczalnego poziomu 1, zmniejszonym następnie w drugiej połowie miesiąca w okolice 0,5. Udział obligacji korporacyjnych utrzymywał się na poziomie ok. 20%, przy czym na przestrzeni miesiąca do portfela dołączył jeden nowy emitent z branży spożywczej oraz zwiększono alokację w papierach dłużnych dwóch emitentów znajdujących się już dotychczas w portfelu. Rentowność części korporacyjnej wynosi obecnie 4,9%, zaś current yield portfela - 2,45%. W lipcu w subfunduszu Noble Fund Obligacji utrzymywaliśmy wysoką ekspozycję na ryzyko zmiany stóp procentowych. Średnia długość trwania (duration) portfela wahała się pomiędzy 3,6 a 4,8 roku. Zrealizowana stopa zwrotu na poziomie 1,6% w skali miesiąca była wyższa od stopy zwrotu z portfela rynkowego (benchmarku) o 0,2%. Pod koniec miesiąca zdecydowaliśmy się na zmniejszenie ryzyka poprzez likwidację przeważenia w obligacjach 10-letnich. W sierpniu zamierzamy utrzymać defensywną strategię z nieznacznym przeważeniem obligacji ze środka krzywej rentowności. Taka struktura portfela jest podyktowana trzema czynnikami: zbliżającą się podwyżką stóp procentowych w USA, krajowym ryzykiem politycznym oraz oczekiwaniem wolnego tempa wzrostu inflacji w Polsce. STOPY ZWROTU NOBLE FUNDS FIO I NOBLE FUNDS SFIO LIPIEC 2015 Subfundusz Wartość WANJU* Zmiana miesięczna Pieniężny (d.skarbowy) 135,53 +0,26% Obligacji 105,55 +1,62% Mieszany 148,35 +2,66% Akcji 127,49 +0,26% Akcji Małych i Średnich Spółek 93,62 +5,37% Stabilnego Wzrostu Plus 143,98 +1,47% Timingowy 145,89 +0,36% Global Return 122,00-0,14% Africa and Frontier 50,07-8,55% Źródło: dane własne Noble Funds TFI S.A. na podstawie dziennej wyceny jednostki *wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa RYNEK LIPIEC 2015 Indeks Wartość Zmiana miesięczna Źródło: GPW WIG ,94-1,08% WIG ,51-3,90% mwig ,00 +3,51% Z poważaniem, Zespół Noble Funds TFI S.A. Strona 5 z 6

6 Niniejszy dokument jest jedynie materiałem informacyjnym. Nie powinien być on w szczególności rozumiany jako rekomendacja inwestycyjna ani jako inna podstawa do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Skorzystanie z niniejszego materiału jako podstawy bądź przesłanki do podjęcia decyzji inwestycyjnej następuje wyłącznie na ryzyko osoby, która taką decyzję podejmuje, a Noble Funds TFI S.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za takie decyzje inwestycyjne. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazem najlepszej wiedzy i opinii autorów na moment przekazania niniejszego dokumentu odbiorcy i mogą ulegać zmianie w późniejszym okresie. W takim przypadku Noble Funds TFI S.A. nie ma obowiązku aktualizacji tego materiału. Organem nadzoru nad Noble Funds TFI S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego. Przedstawione informacje finansowe są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Inwestowanie w jednostki uczestnictwa Funduszy/Subfunduszy wiąże się z ryzykiem, a Fundusze/Subfundusze nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. Uczestnicy Funduszy/Subfunduszy muszą się liczyć z możliwością utraty części lub całości wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa uzależniona jest od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Subfundusz oraz od wysokości opłaty manipulacyjnej i podatku od dochodów kapitałowych. Wartość aktywów netto Subfunduszy cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu a potencjalne korzyści z inwestowania w Fundusze mogą zostać zmniejszone o pobrane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat oraz prowizji. Noble Fund Pieniężny może lokować ponad 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, a Noble Fund Obligacji, Noble Fund Mieszany, Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek, Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus, Noble Fund Timingowy oraz Noble Fund Global Return także w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego, państwo członkowskie lub państwo należące do OECD, międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest RP. Natomiast Noble Fund Africa and Frontier lokuje większość aktywów w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych i tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania. Szczegółowe informacje dotyczące Subfunduszy, w tym opis ryzyka inwestycyjnego, opłaty oraz inne koszty związane z uczestnictwem obciążające Fundusze oraz informacje o podatku obciążającym dochód z inwestycji znajdują się w Prospekcie informacyjnym, Tabeli Opłat Manipulacyjnych i Kluczowych Informacjach dla Inwestorów (KIID) dostępnych na stronie internetowej Noble Funds TFI S.A. w siedzibie Noble Funds TFI S.A. oraz u Dystrybutorów. Strona 6 z 6

Przegląd sytuacji rynkowej Podsumowanie marca 2015

Przegląd sytuacji rynkowej Podsumowanie marca 2015 Przegląd sytuacji rynkowej Podsumowanie marca 2015 Warszawa, dnia 09.04.2015 r. KOMENTARZ MAKROEKONOMICZNY Napływające z miesiąca na miesiąc dane makroekonomiczne potwierdzają budowanie się pozytywnego

Bardziej szczegółowo

Czy burzę mamy już za sobą?

Czy burzę mamy już za sobą? Lipiec 2014 25 stron Czy burzę mamy już za sobą? Perspektywy rynkowe Biura Doradztwa Inwestycyjnego Pierwszą połowę tego roku inwestorzy zapamiętają jako nerwową i mocno wymagającą. Choć stopy zwrotu z

Bardziej szczegółowo

Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny

Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny Prospekt informacyjny Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny zarządzany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie www.allianz.pl/pte Warszawa, dnia

Bardziej szczegółowo

PIONEER. Kryzys da się lubić. Tadeusz Sendzimir. Stopy w dół, akcje w górę? Akcje w akcji

PIONEER. Kryzys da się lubić. Tadeusz Sendzimir. Stopy w dół, akcje w górę? Akcje w akcji Wydarzenia Wiedza Edukacja LIPIEC 2013 PIONEER Tadeusz Sendzimir Polski Edison metalurgii Stopy w dół, akcje w górę? rekordowo niskie oprocentowanie lokat Akcje w akcji subfundusz pioneer dynamicznych

Bardziej szczegółowo

Przebudzenie chińskiego smoka. Barometr Inwestycyjny. 8 maja 2015 r.

Przebudzenie chińskiego smoka. Barometr Inwestycyjny. 8 maja 2015 r. Przebudzenie chińskiego smoka Barometr Inwestycyjny 8 maja 2015 r. 1 Kwiecień był znakomitym miesiącem dla inwestorów lokujących kapitał na rynkach wschodzących. Najmocniej zyskiwały europejskie kraje

Bardziej szczegółowo

Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny

Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny Prospekt informacyjny Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny zarządzany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie www.allianz.pl/pte Warszawa, dnia

Bardziej szczegółowo

PIONEER. O krok przed innymi. Indyjska gospodarka. Program Moja Perspektywa. Czy Rosji grozi bankructwo?

PIONEER. O krok przed innymi. Indyjska gospodarka. Program Moja Perspektywa. Czy Rosji grozi bankructwo? Wydarzenia Wiedza Edukacja lipiec 2015 PIONEER Indyjska gospodarka Z potencjałem, ale też słabościami Program Moja Perspektywa Nowy Portfel Globalny Czy Rosji grozi bankructwo? Felieton prof. Witolda Orłowskiego

Bardziej szczegółowo

Grecja kupuje czas. Barometr Inwestycyjny. 16 marca 2015 r.

Grecja kupuje czas. Barometr Inwestycyjny. 16 marca 2015 r. Grecja kupuje czas Barometr Inwestycyjny 16 marca 2015 r. 1 Luty na światowych rynkach finansowych przyniósł silne wzrosty większości indeksów akcyjnych, przy jednoczesnej korekcie większości indeksów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku SPIS TREŚCI LIST PRZEWODNICZĄCEJ RADY NADZORCZEJ... 5 LIST PREZES ZARZĄDU... 6 KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA GRUPY KAPITAŁOWEJ

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Kwiecień 2009. Rynek akcji

Opracowanie cykliczne. Kwiecień 2009. Rynek akcji 2 kwietnia 2009 Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities 53000 46000 39000 32000 25000 pkt BUX PX 18000 2008-03-27 2008-07-22 2008-11-13 2009-03-12 Zespół Analiz: Michał Marczak (+48 22) 697 47 38 michal.marczak@dibre.com.pl

Bardziej szczegółowo

Spojrzenie na rynki okiem ING Investment Management International i ING TFI Styczeń 2014. Outlook 2014

Spojrzenie na rynki okiem ING Investment Management International i ING TFI Styczeń 2014. Outlook 2014 Spojrzenie na rynki okiem ING Investment Management International i ING TFI Styczeń 2014 Akcje rynków rozwiniętych są klasą aktywów która nas najbardziej przekonuje. Wzrost Outlook 2014 zysków spółek i

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku SPIS TREŚCI LIST PRZEWODNICZĄCEJ RADY NADZORCZEJ... 5 LIST PREZES ZARZĄDU... 6 I. UWARUNKOWANIA MAKROEKONOMICZNE ROZWOJU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Rynek akcji w 2015: strategia inwestycyjna

Rynek akcji w 2015: strategia inwestycyjna Pełne raporty dostępne są wyłącznie dla osób posiadających rachunki w Domu Maklerskim mbanku S.A. Zaloguj się do serwisu informacyjnego lub załóż rachunek na www.mdommaklerski.pl poniedziałek, 26 stycznia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2014 BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2014 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2014 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2014 r. 2 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM

Bardziej szczegółowo

Giełdowi poszukiwacze zysków

Giełdowi poszukiwacze zysków 26 INWESTOR GF Giełdowi poszukiwacze zysków Od początku 2015 r. na większości rynków panuje umiarkowany optymizm. W Europie kluczem do pobudzenia aktywności było ogłoszenie w styczniu i rozpoczęcie w marcu

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie miesiąca

Podsumowanie miesiąca Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

Raiffeisen Forecaster

Raiffeisen Forecaster W którą stronę zaskoczy PKB? RPP potwierdza długoterminową stabilizację stóp EBC trzyma kurs Czerwcowa podwyżka Fedu pozostaje w grze EURPLN nowe minima i korekta Spowolnienie, odbicie czy stabilizacja

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2010 r.

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2010 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2010 r. SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU... 3 I. WARUNKI RYNKOWE W 2010 ROKU

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2013 roku Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2013 roku Data publikacji raportu: 29 sierpnia 2013 SPIS TREŚCI 1. WYBRANE DANE FINANSOWE 3 2. UWARUNKOWANIA

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie miesiąca

Podsumowanie miesiąca Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

Prog. gram. BZ WBK-Aviva

Prog. gram. BZ WBK-Aviva Kwartalny biule etyn informacyjny IN PL U lipiec 2015 S Prog gram Inwestycyjny BZ WBK-Aviva Towarzystwa a Ubezpieczeń Świat Niekończąca się grecka historia II kwartał br. na świecie minął pod znakiem problemów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W I POŁOWIE 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W I POŁOWIE 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W I POŁOWIE 2013 ROKU Grupy Kapitałowej BZ WBK S.A. w I połowie 2013 roku 2 SPIS TREŚCI I. Przegląd działalności Grupy BZ

Bardziej szczegółowo

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A Biuletyn Inwestycyjny Xelion NR 12(46) 17 grudnia 2014 r. E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A Szanowni Czytelnicy, Na łamach bieżącego, jakby nie patrzeć,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BNP Paribas Banku Polska SA w pierwszym półroczu 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BNP Paribas Banku Polska SA w pierwszym półroczu 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BNP Paribas Banku Polska SA w pierwszym półroczu 2014 BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r.

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU... 3 I. WARUNKI RYNKOWE W 2009 ROKU

Bardziej szczegółowo

PIONEER. Zawsze jest czas na akcje. Inwestycja z potencjałem SUBFUNDUSZ PIONEER OBLIGACJI I DOCHODU

PIONEER. Zawsze jest czas na akcje. Inwestycja z potencjałem SUBFUNDUSZ PIONEER OBLIGACJI I DOCHODU WYDARZENIA WIEDZA EDUKACJA PAŹDZIERNIK 2014 PIONEER Inwestycja z potencjałem SUBFUNDUSZ PIONEER OBLIGACJI I DOCHODU Japonia: reaktywacja TRZECIA GOSPODARKA ŚWIATA ROZWIJA SIĘ NAJSZYBCIEJ OD LAT Gdy spadają

Bardziej szczegółowo

PZU INWESTOR biuletyn PZU Inwestycje

PZU INWESTOR biuletyn PZU Inwestycje PZU INWESTOR biuletyn PZU Inwestycje 24 stycznia 2013 r. Słowem wstępu W numerze Piotr Krawczyński Analityk PZU Inwestycje AUKCJA DŁUGU MF PRZYSŁOWIOWĄ KROPKĄ NAD I Gdyby nie aukcja obligacji ze środy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w I półroczu 2015 roku

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w I półroczu 2015 roku 2 SPIS TREŚCI I. GOSPODARKA POLSKA W I POŁOWIE 2015 ROKU... 5 1. SYTUACJA MAKROEKONOMICZNA ORAZ SYTUACJA NA RYNKU PIENIĘŻNYM I WALUTOWYM... 5 2. RYNEK KAPITAŁOWY... 5 3. SEKTOR BANKOWY... 7 II. SCHEMAT

Bardziej szczegółowo

Portfele Allianz. Sytuacja na rynkach finansowych w październiku 2014 roku. listopad. Zmienny, jesienny październik

Portfele Allianz. Sytuacja na rynkach finansowych w październiku 2014 roku. listopad. Zmienny, jesienny październik TFI Allianz Polska S.A. Portfele Allianz listopad Sytuacja na rynkach finansowych w październiku roku Artur Jusiński Główny Analityk TFI Allianz Polska S.A. Zmienny, jesienny październik Po udanym wrześniu,

Bardziej szczegółowo