Prezentacje multimedialne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prezentacje multimedialne"

Transkrypt

1 Slajd 1 Studia podyplomowe z informatyki Tutaj poopowiadam trochę o zaliczeniu Slajd 2 Tworzenie prezentacji w programie PowerPoint Rozpoczęcie od projektu podstawowego Dodanie nowych slajdów i treści Wybór układów Ewentualne modyfikacje projektu slajdu poprzez zmianę kolorów lub zastosowanie innych szablonów projektu Tworzenie efektów animowane przejścia slajdów Paradzińska Agnieszka 2 Na tworzenie prezentacji w programie Microsoft PowerPoint składa się

2 Slajd 3 Sposoby rozpoczęcia tworzenia prezentacji Pusta Istniejąca prezentacja Szablon z sugerowaną zawartością Szablon na witrynie sieci Web Szablon w witrynie Microsoft.com Paradzińska Agnieszka 3 Przy tworzeniu nowej prezentacji zastosuj kreator prezentacji Nowy plik prezentacji w programie PowerPoint pozwala kilkoma sposobami rozpocząć tworzenie prezentacji. Należą do nich: Pusta - Rozpoczęcie ze slajdami z minimalnie zdefiniowanym projektem i brakiem koloru. Istniejąca prezentacja - Oparcie nowej prezentacji na prezentacji już napisanej i zaprojektowanej. To polecenie tworzy kopię istniejącej prezentacji, dzięki czemu można w niej wprowadzić zmiany projektu i treści. Szablon projektu - Oparcie nowej prezentacji na szablonie programu PowerPoint, który ma już koncepcję projektu, czcionki i schemat kolorów. Oprócz szablonów dostarczanych z programem PowerPoint można też użyć szablonów utworzonych przez siebie. Szablony z sugerowaną zawartością - Użycie Kreatora zawartości pozwala zastosować szablon projektu, zawierający propozycje tekstu na slajdach. Następnie można w to miejsce wpisać swój żądany tekst. Szablon na witrynie sieci Web - Tworzenie prezentacji przy użyciu szablonu znajdującego się na witrynie sieci Web. Szablon w witrynie Microsoft.com Wybór dodatkowych szablonów programu PowerPoint dostępnych w galerii Microsoft Office Template Gallery. Są one uporządkowane według typu prezentacji.

3 Można także wstawiać slajdy z innych prezentacji lub tekst z innych aplikacji, na przykład z programu Microsoft Word

4 Slajd 4 Zapisywanie prezentacji *.ppt *.pps Strona sieci Web Jednoplikowe strony www Zapis na dysku W postaci plików graficznych Paradzińska Agnieszka 4 Zapisywanie prezentacji (PC World Computer).ppt plik w formacie PowerPointa - najprostszy sposób zapisywania prezentacji. Można go odtwarzać w samym PowerPoincie, w przeglądarce PowerPoint Viewer czy nawet w OpenOfficie..pps prezentacja PowerPointa jest sposobem zapisu, który powoduje otwarcie prezentacji w komputerze odbiorcy od razu w postaci prezentacji, a nie w zwykłym formacie PowerPoint. Strona sieci Web zapisanie prezentacji w postaci ramkowej strony HTML, odtwarzanej w domyślnej przeglądarce internetowej. Oprócz pliku startowego Nazwa_prezentacji.htm tworzony jest podkatalog Nazwa_prezentacji_pliki na wszystkie pliki wchodzące w skład prezentacji. jednoplikowe strony WWW PowerPont generuje wówczas pojedynczy plik z rozszerzeniem.mht odtwarzany w Internet Explorerze. zapis prezentacji na dysku CD (Plik Spakuj na dysk CD). Pod tą nazwą kryje się zarówno możliwość zapisania samostartującej prezentacji na płycie CD, łącznie z przeglądarką PowerPoint Viewer i niezbędnymi plikami pomocniczymi, jak i na dowolnym dysku, w tym także na napędzie pendrive. Trzeba jednak pamiętać, że taka wersja archiwum jest znacznie pojemniejsza, gdyż same pliki wykonywalne i biblioteki zajmują ok. 4 MB. Można jeszcze zapisywać prezentację w postaci plików graficznych w kilku popularnych formatach, ale uzyskuje się jedynie zestaw statycznych obrazów ilustrujących poszczególne slajdy.

5 Slajd 5 Widok programu Widok normalny Widok konspektu Widok slajdu Widok sortowania slajdów Widok pokazu slajdów Paradzińska Agnieszka 5 Widok normalny Widok normalny jest głównym widokiem edycyjnym, który służy to pisania treści i projektowania prezentacji. W widoku tym znajdują się trzy obszary robocze: po lewej stronie wyświetlana jest karta konspektu z tekstem slajdów (karta Konspekt) oraz slajdy wyświetlane w postaci miniatur (karta Slajdy); po prawej stronie znajduje się okienku slajdu, w którym wyświetlany jest duży widok bieżącego slajdu; u dołu znajduje się okienko notatek. (1) Karta Konspekt Pokazując tekst slajdów w formie konspektu, obszar ten stanowi doskonałe miejsce do rozpoczęcia pisania treści prezentacji pomaga utrwalić pomysły, zaplanować sposób ich przedstawienia, a także pozwala łatwo poruszać się między slajdami. (3) Okienko slajdu W tym dużym obszarze widoczny jest bieżący slajd można w nim dodawać tekst, wstawiać obrazy, tabele, wykresy, obiekty rysunkowe, filmy, dźwięki, hiperłącza oraz animacje. (4) Okienko notatek Można tu dodać notatki związane z treścią poszczególnych slajdów, a następnie, podczas prezentacji, użyć ich w formie wydrukowanej jako materiałów pomocniczych. Można też utworzyć notatki, które uczestnicy prezentacji będą mogli zobaczyć w formie wydrukowanej lub na stronie sieci Web. Widok sortowania slajdów Widok sortowania slajdów jest widokiem, w którym slajdy są wyświetlane wyłącznie w postaci miniatur. Po zakończeniu procesu tworzenia i edycji prezentacji widok sortowania slajdów pozwala wyświetlić prezentację w całości; dzięki temu łatwo jest

6 zmienić kolejność slajdów, dodawać je i usuwać, a także zobaczyć przejścia i efekty animacji. Widok pokazu slajdów Widok pokazu slajdów zajmuje pełny ekran komputera, podobnie jak właściwy pokaz slajdów. W tym widoku można zobaczyć pokaz slajdów w takiej postaci, w jakiej będą go oglądać uczestnicy prezentacji. Można tu zobaczyć w akcji elementy graficzne, ustawione limity czasu, filmy, elementy animowane oraz efekty przejścia.

7 Slajd 6 Układ slajdów i ich style Tekst Zawartość Tekst i zawartość Inne elementy Paradzińska Agnieszka Format -> układ slajdów 6

8 Slajd 7 Formatowanie tekstu slajdów Symbol zastępczy Autokształt Pole tekstowe WordArt Paradzińska Agnieszka 7 Tekst wpisywany w symbole zastępcze, na przykład tytuły i listy punktowane, można edytować na slajdzie lub na karcie Konspekt i można go eksportować z karty Konspekt do programu Microsoft Word. Tekst w obiekcie, na przykład polu tekstowym lub autokształcie oraz tekst WordArt nie jest widoczny na karcie Konspekt i musi być edytowany na slajdzie. Symbole zastępcze Układy slajdów zawierają symbole zastępcze tekstów i obiektów w różnych kombinacjach. Symbole zastępcze tekstów służą do wpisywania tytułów, podtytułów oraz tekstu podstawowego slajdów. Symbole zastępcze można przenosić, zmieniać ich rozmiar oraz formatować je za pomocą obramowania i kolorów. Autokształty Autokształty, na przykład dymki objaśnień i strzałki blokowe ułatwiają redagowanie komunikatów tekstowych. Tekst, po wpisaniu do autokształtu, jest dołączony do niego i przemieszcza się oraz obraca razem z kształtem. Pola tekstowe Pola tekstowe służą do umieszczania tekstów w dowolnych miejscach na slajdzie, na przykład poza obszarem symbolu zastępczego tekstu. Na przykład można dodać podpis obrazu tworząc pole tekstowe i umieszczając je obok obrazu. Pole tekstowe jest również przydatne, jeśli chce się dodać tekst do autokształtu, nie dołączając go do kształtu. Pole tekstowe może mieć obramowanie, wypełnienie, cieniowanie lub efekty trójwymiarowe (3-W). Tekst WordArt Program WordArt służy do uzyskiwania ozdobnych efektów tekstowych. Używając programu WordArt można rozciągać, pochylać, zakrzywiać i obracać teksty, ustawiać je pionowo lub nadawać im wygląd 3-W.

9 Slajd 8 Wybieranie czcionek do prezentacji Czcionki tradycyjne Czcionki zabawne Czcionki szeryfowe i bezszeryfowe Paradzińska Agnieszka 8 Wybrana czcionka ma wpływ na to, jak wiadomość będzie odebrana. W przypadku bardziej konserwatywnego grona odbiorców prezentacji lub przekazywania wiadomości poważnych, powinno się wybrać czcionkę tradycyjną, na przykład Times New Roman; do wiadomości lżejszych, o mniejszym znaczeniu, można wybrać czcionkę bardziej zabawną, na przykład Comic Sans MS. Czcionki szeryfowe na przykład Times New Roman i Bookman ułatwiają czytanie dużych partii tekstu, a czcionki bezszeryfowe na przykład Arial i Verdana są bardziej przejrzyste i nadają się lepiej do redagowania tytułów i nagłówków. Podczas projektowania prezentacji, które będą oglądane w trybie online, powinno się używać czcionek, które wyglądają dobrze w trybie online. Czcionki Verdana, Tahoma i Bookman zaprojektowano specjalnie do takich prezentacji. Można tu również użyć czcionek Arial i Times New Roman. Aby zapewnić czytelność prezentacji, należy starać się używać kolorów czcionek kontrastujących z kolorem tła. Czcionek pogrubionych i kursywy powinno się używać tylko do wyróżnień ich częste użycie osłabia efekt wyróżnienia. Czcionki różnią się między sobą charakterem, więc ważne jest ich spójne użycie. Zbyt częsta zmiana czcionek powoduje utratę przejrzystości przekazywanej informacji. W ramach jednej prezentacji nie powinno się używać więcej niż 3 lub 4 różnych czcionek.

10 Slajd 9 Używanie wzorca slajdów Styl czcionki Tło wzorca Wstawianie logo Paradzińska Agnieszka 9 Jeśli w prezentacji używany jest jeden wzorzec slajdów, można na nim zmienić styl czcionki, aby zmiana stała się widoczna w całej prezentacji. Jeśli używa się wielu wzorców slajdów (na przykład gdy w prezentacji użyto kilku szablonów projektów), należy zmienić styl czcionki w każdym wzorcu. W menu Widok wskaż polecenie Wzorzec, a następnie kliknij polecenie Wzorzec slajdów. W widoku wzorca miniatury wszystkich slajdów (w parach zawierających wzorzec tytułów dla każdego slajdu) są wyświetlane z lewej strony karty Slajdy. Jeśli używasz wielu wzorców, zaznacz miniaturę wzorca slajdów lub miniaturę wzorca tytułów, którego styl czcionki chcesz zmienić. Na slajdzie kliknij tekst tytułu lub obszar tekstu podstawowego, do którego chcesz zastosować nowy styl czcionki. (Pamiętaj, że na wzorcu zmieniany jest tylko rodzaj czcionki, nie tekst.) W polu Czcionka, na pasku narzędzi Formatowanie kliknij nazwę czcionki. Powtórz te kroki dla każdego tekstu, w którym chcesz zmienić czcionkę. Aby powrócić do edycji slajdów, kliknij przycisk Zamknij widok wzorca na pasku narzędzi Widok wzorca slajdów.

11 Slajd 10 Wstawianie równania n f (t ) t = 0 (n + 1)t dt Paradzińska Agnieszka 10 Aby wstawić równanie do prezentacji, należy użyć znaków i poleceń dostępnych w programie Microsoft Equation Editor. Kliknij slajd, na którym chcesz wstawić równanie. W menu Wstaw kliknij polecenie Obiekt. Na liście Typ obiektu kliknij pozycję Microsoft Equation 3.0. Jeśli program Microsoft Equation 3.0 nie jest dostępny, należy go zainstalować. W menu Widok wskaż polecenie Paski narzędzi, a następnie kliknij polecenie Dostosuj. Kliknij kartę Polecenia i na liście Kategorie kliknij pozycję Wstaw. W polu Polecenia kliknij pozycję Edytor równań i przeciągnij ją z pola Polecenia na szary obszar dowolnego paska narzędzi. Następnie kliknij przycisk Zamknij. Kliknij nowy przycisk na pasku narzędzi, aby zainstalować i udostępnić Edytor równań. Użyj przycisków i menu Edytora równań w celu napisania równania. Aby powrócić do programu Microsoft PowerPoint, w menu Plik Edytora równań kliknij polecenie Zakończ i powróć do Prezentacja. Równanie pojawi się na slajdzie. Uwagi Tekst w równaniach jest koloru czarnego, nie należy więc wstawiać równań na slajdy z czarnym tłem.

12 Slajd 11 Formatowanie tła Wybrany slajd Format Tło Wypełnienie tła Gradient Tekstura Deseń Obraz Wszystkie slajdy Paradzińska Agnieszka 11 Kolor lub projekt tła można zmienić na slajdach, w notatkach i materiałach informacyjnych. Zmiana tła jest użyteczna, jeśli trzeba zmienić tylko odcień lub teksturę tła slajdu, a nie wszystkie pozostałe elementy w szablonie projektu. Można też zmienić tło, aby wyróżnić pewne sekcje prezentacji. Oprócz zmiany koloru można dodać cieniowanie, wzór, teksturę lub rysunek. Zmianę tła slajdu można zastosować do bieżącego slajdu lub do wszystkich slajdów. W przypadku notatek można zmienić bieżącą stronę notatek lub wszystkie strony. W przypadku materiałów informacyjnych zmiany dotyczą wszystkich stron, jak również wydruku. Zmienianie tła slajdu Jeśli chcesz zastosować zmianę tła tylko do wybranych slajdów, zaznacz je w widoku normalnym. W przeciwnym przypadku zmiana będzie dotyczyć wszystkich slajdów utworzonych według szablonu projektu bieżąco zaznaczonego slajdu. W menu Format kliknij polecenie Tło. W obszarze Wypełnienie tła kliknij strzałkę znajdującą się po prawej stronie pola, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności: Wybranie koloru ze schematu kolorów Kliknij jeden z ośmiu wyświetlonych kolorów. Wybranie koloru spoza schematu kolorów Kliknij polecenie Więcej kolorów. Kliknij żądany kolor na karcie Standardowy lub kliknij kartę Niestandardowy, aby zdefiniować inny kolor, a następnie kliknij przycisk OK. Wybranie efektu wypełnienia lub obrazu Kliknij polecenie Efekty wypełnienia, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

13 Aby użyć cieniowania, kliknij kartę Gradient, kliknij typ w obszarze Kolory, kliknij styl cieniowania, a następnie kliknij przycisk OK. Aby użyć tekstury, kliknij kartę Tekstura, kliknij żądaną teksturę lub przycisk Inna tekstura, aby wybrać i wstawić plik, a następnie kliknij przycisk OK. Aby użyć deseniu, kliknij kartę Deseń, wybierz żądany deseń, wybierz kolory pierwszego planu i tła, a następnie kliknij przycisk OK. Aby użyć obrazu, kliknij kartę Obraz, kliknij przycisk Wybierz obraz, aby odnaleźć żądany plik obrazu, kliknij przycisk Wstaw, a następnie kliknij przycisk OK. Wykonaj jedną z następujących czynności: Jeśli chcesz zastosować tło do wybranych slajdów, kliknij przycisk Zastosuj. Jeśli chcesz zastosować tło do wszystkich slajdów, kliknij przycisk Zastosuj do wszystkich.

14 Slajd 12 Nagłówek i stopka Data i godzina Numer slajdu Dowolny tekst w stopce Strona tytułowa Paradzińska Agnieszka 12 Aby zastosować informacje nagłówka i stopki do kilku, ale nie do wszystkich slajdów, przed rozpoczęciem opisanej poniżej procedury należy zaznaczyć wybrane slajdy. Można to uczynić na karcie Konspekt, w widoku normalnym albo w widoku sortowania slajdów. W menu Widok kliknij polecenie Nagłówek i stopka, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności: Kliknij kartę Slajd, a następnie wybierz żądane opcje. Aby dodać automatycznie aktualizowaną datę i godzinę, w obszarze Data i godzina kliknij opcję Aktualizuj automatycznie, a następnie wybierz format daty i godziny. Możesz też dodać ustaloną datę i godzinę, klikając opcję Stała i wpisując odpowiednią datę i godzinę. Aby dodać numerację, zaznacz pole wyboru Numer slajdu. Aby dodać tekst stopki, zaznacz pole wyboru Stopka i wpisz tekst. Wykonaj jedną z następujących czynności: Aby dodać wprowadzone informacje do bieżącego slajdu lub do zaznaczonych slajdów, kliknij przycisk Zastosuj. Aby dodać wprowadzone informacje do każdego slajdu w prezentacji, kliknij przycisk Zastosuj do wszystkich. Uwagi Aby wprowadzone informacje nie były umieszczane na slajdzie tytułowym, należy zaznaczyć pole wyboru Nie pokazuj na slajdzie tytułowym. W przypadku używania kilku szablonów projektu, prezentacja zawiera wiele wzorców slajdu i kliknięcie przycisku Zastosuj do wszystkich, w oknie dialogowym Nagłówek i stopka, spowoduje zastosowanie ustawień do wszystkich projektów w prezentacji.

15 Slajd 14 Pasek narzędzi rysowanie Linie Łączniki Kształty podstawowe Strzałki blokowe Schemat blokowy Gwiazdy i transparenty Objaśnienia Przyciski akcji Paradzińska Agnieszka 14 W pasku narzędzi Rysowanie mamy dostępne następujące autokształty: linie; łączniki; kształty podstawowe; strzałki blokowe; schemat blokowy; gwiazdy i transparenty; objaśnienia; przyciski akcji; itd. Mamy dodatkowo przyciski podstawowych właściwości obiektów: kolor wypełnienia; kolor linii; kolor czcionki; styl linii; styl kreskowania; styl strzałki cień; 3-W (trójwymiarowość); Możemy zmieniać kolejność rysowanych obiektów, obracać je i przerzucać je w pionie oraz w poziomie. Aby zmienić już wstawiony autokształt na inny (i nie stracić zawartych już w nim informacji i ustawionych połączeń) wystarczy zaznaczyć wybrany obiekt a następnie wybrać polecenia: rysuj zmień autokształt i wybierać nowy autokształt.

16 Istnieją trzy typy linii łączników służące do łączenia obiektów proste, łamane i zakrzywione. Po wybraniu Autokształtu łącznika, przy przenoszeniu wskaźnika myszy nad obiektami pojawiają się na nich niebieskie miejsca połączeń. Punkty te wskazują, gdzie można dołączyć linię łącznika. Podczas zmieniania rozmieszczenia obiektów dołączonych za pomocą linii łącznika łączniki nadal pozostają dołączone i są przenoszone razem z obiektami. Przeniesienie jednego z końców łącznika powoduje odblokowanie go lub odłączenie od obiektu. Łącznik można następnie zablokować w innym miejscu połączenia na tym samym obiekcie lub na innym obiekcie. Po zablokowaniu łącznika w miejscu połączenia pozostanie on połączony z obiektami bez względu na to, czy będą one przenoszone. (1) Łącznik zablokowany (2) Łącznik odblokowany Po zmianie rozmieszczenia połączonych obiektów niektóre łączniki mogą wymagać przegrupowania, aby połączenia były bardziej bezpośrednie i nie przecinały obiektów.

17 Slajd 15 Pozycjonowanie tekstu w kształtach Paradzińska Agnieszka 15 Pozycjonowanie tekstu w kształtach Z niektórymi typami kształtów można skojarzyć tekst. Do kształtów obsługujących tę funkcję należą: większość Autokształtów (z wyjątkiem linii, łączników i kształtów dowolnych), pola tekstowe i obiekty WordArt. Po wpisaniu tekstu bezpośrednio w Autokształcie lub polu tekstowym, zostanie on dołączony do kształtu i można: Dopasowywać i pozycjonować tekst w obrębie kształtu. Określić, że tekst ma być zawijany w obrębie kształtu albo umieścić go na górze, na dole lub w środku kształtu. Zmienić marginesy między tekstem a krawędzią kształtu. Zmienić rozmiar kształtu, aby dokładnie dopasować do niego tekst. Jeśli kształtem jest obiekt WordArt, można utworzyć tekst cieniowany, skośny, obrócony lub rozciągnięty, a także tekst dopasowany do wstępnie zdefiniowanych kształtów. Tekst obiektu WordArt nie jest zawijany i nie wymaga ustawiania marginesów, ponieważ tekst ten jest obiektem.

18 Slajd 16 Wstawianie diagramu lub schematu organizacyjnego Diagram tarczowy Diagram Venna ostrosłupowy organizacyjny cykloiczny promieniowy Paradzińska Agnieszka 16 Wstawianie diagramu lub schematu organizacyjnego Aby wstawić diagram lub schemat organizacyjny należy wybrać wstaw diagram (lub wybrać odpowiedni przycisk z paska narzędzi Rysowanie) a następnie z galerii diagramów wybrać interesujący nas obiekt. schemat organizacyjny służy do pokazywania relcji hierarchicznych; diagram cykoiliczny służy do pokazywania procesu z cyklem ciągłym; diagram promieniowy służy do pokazywania relacji elementu głównego; diagram ostrosłupowy służy do pokazywania relacji opartych na fundamencie; diagram Venna słuzy do pokazywani obszarów nakładania się na siebie elementów; diagram tarczowy służy do pokazywania kroków zmierzających do celu.

19 Slajd 17 Wykorzystanie Office Art Paradzińska Agnieszka 17 Wykorzystanie Office Art Aby wstawić obiekt ClipArt należy wybrać wstaw obraz ClipArt. Program Microsoft Clip Organizer zawiera rysunki, fotografie, dźwięki, pliki wideo i inne pliki multimedialne nazywane klipami które można wstawiać i używać w prezentacjach, publikacjach oraz innych dokumentach pakietu Microsoft Office. W dowolnym programie pakietu Office klipy multimedialne można znajdować, dodawać i porządkować za pomocą następujących funkcji: Wstaw ClipArt To polecenie otwiera okienko zadań, w którym można wyszukiwać klipy. Chociaż z wyglądu przypomina ono okienko zadań Wyszukiwanie podstawowe pakietu Office, to służy jednak do znajdowania klipów multimedialnych, a nie dokumentów. Plików multimedialnych można szukać na podstawie opisowych słów kluczowych, nazwy pliku, formatu pliku i kolekcji klipów.

20 Slajd 18 Wstawianie wykresów Excela liczba osób grupa 3 34% grupa 1 39% grupa 2 27% Paradzińska Agnieszka 18 Wstawianie wykresów Excela W programie Microsoft PowerPoint można utworzyć wykres od podstaw; można też importować arkusz kalkulacyjny lub wykres programu Microsoft Excel. Do pracy z wykresami w programie PowerPoint domyślnym programem jest Microsoft Graph i jest on instalowany automatycznie razem z programem PowerPoint. Jeśli w programie PowerPoint utworzony zostanie nowy wykres, uruchamiany jest program Microsoft Graph i razem z wykresem, w tabeli zwanej arkuszem danych, wyświetlone są dane skojarzone z wykresem. Na arkuszu danych można wprowadzić własne dane lub importować dane z pliku, importować lub wstawić arkusz kalkulacyjny albo wykres programu Microsoft Excel lub też wkleić dane z innego programu. (1) Okno programu Microsoft PowerPoint (2) Okno programu Microsoft Graph z arkuszem danych (3) Okno wykresu programu Microsoft Graph Podczas pracy z wykresem widoczny jest program Microsoft Graph, wraz z własnymi menu i przyciskami (lub, jeżeli został wstawiony wykres programu Excel, pojawią się menu oraz przyciski tego programu, zintegrowane z menu programu PowerPoint), co umożliwia modyfikację wykresu. Można na przykład zmienić typ wykresu z kołowego na kolumnowy, powiększyć tekst lub dodać nowe kolory. Informacje na temat modyfikacji wykresów są dostępne podczas pracy z wykresem w menu Pomoc na pasku menu. Dodawanie wykresu

21 Wykonaj jedną z następujących czynności: Tworzenie wykresu W menu Wstaw kliknij polecenie Wykres. Aby zastąpić dane przykładowe, kliknij wybraną komórkę arkusza danych, a następnie wpisz własne informacje. Aby powrócić do slajdu, kliknij poza wykresem. Porada Program Microsoft PowerPoint udostępnia układy slajdów zawierające symbole zastępcze dla wykresów. Aby utworzyć nowy slajd używając jednego z tych układów, w menu Wstaw kliknij polecenie Nowy slajd, a następnie wybierz jeden z układów zawierających symbol zastępczy dla wykresu. B. Importowanie wykresu programu Microsoft Excel W menu Wstaw kliknij polecenie Wykres. Przełącz się do arkusza danych. Jeśli arkusz danych nie jest widoczny, kliknij polecenie Arkusz danych, aby go wyświetlić. Jeżeli chcesz, aby importowane dane rozpoczynały się od innej niż lewa górna komórka arkusza danych, kliknij żądaną komórkę. W menu Edycja kliknij polecenie Importuj plik. W polu Szukaj w kliknij dysk, folder lub lokalizację internetową zawierającą plik, a następnie kliknij format plików *.xls w polu Pliki typu. Kliknij dwukrotnie plik, który chcesz importować. W oknie dialogowym Opcje importu danych wybierz arkusz, który chcesz importować. Możesz importować tylko jeden arkusz. Wykonaj jedną z następujących czynności: Aby importować wszystkie dane arkusza, kliknij opcję Cały arkusz w obszarze Importuj. Aby importować część danych, kliknij opcję Zakres, a następnie wpisz żądany zakres danych. Na przykład aby importować komórki od A1 do B5, w polu Zakres wpisz A1:B5. Jeśli zakres ma nazwę, zamiast określać zakres można podać tę nazwę. Jeśli w kroku 3 zaznaczono komórkę, usuń zaznaczenie pola wyboru Zastąp istniejące komórki.

22 Slajd 19 Wstawianie tabel Worda Lp Nazwisko Adamiec Kargul Kowalski Nowak Nowak Pawlak Imię Zenon Władysław Jan Maria Katarzyna Kazimierz Procenty 96% 75% 67% 24% 80% 56% ocena 5 3, Excela lp. Na zwisko 1 Adamiec 2 Ka rgul 3 Kowa lski 4 Nowa k 5 Nowa k 6 Pa wl ak Imię Procent Ocena Zenon 96% 5 Władysław 75% 3,5 Jan 67% 3 Maria 24% 2 Katarzyna 80% 4 Kazimierz 56% 3 Paradzińska Agnieszka 19 Wstawianie tabel Worda i Excela Istnieje kilka sposobów tworzenia tabel, których można użyć w prezentacji programu Microsoft PowerPoint. Tabele można utworzyć w programie PowerPoint lub dodać tabelę z innego programu jako obiekt połączony lub obiekt osadzony. Używając programu PowerPoint, można utworzyć tabelę prostą, z niewielkim dodatkiem formatowania, lub bardziej skomplikowaną, wykorzystującą więcej opcji formatowania. Do tabeli można dodać wypełnienia i kolory obramowania ze schematu kolorów prezentacji. Aby wstawić większą tabelę lub użyć bardziej zaawansowanych możliwości formatowania niż oferowane przez program PowerPoint, można utworzyć osadzoną tabelę programu Microsoft Word. Program Word oferuje na przykład dodatkowe opcje formatowania list, tabulatorów i wcięć oraz poszczególnych komórek. Można także osadzić arkusz programu Microsoft Excel lub tabelę programu Microsoft Access. Podczas pracy z tabelą osadzoną pojawiają się menu i przyciski programu źródłowego, zintegrowane z menu programu PowerPoint. Informacje o sposobach modyfikacji tabel są dostępne w menu Pomoc programu źródłowego. Tekst tabeli nie jest wyświetlony na karcie Konspekt. A. Wstawianie tabeli podstawowej Zaznacz slajd, na którym chcesz umieścić tabelę. Na pasku narzędzi Standardowy kliknij przycisk Wstaw tabelę. Za pomocą wskaźnika myszy wybierz liczbę wierszy i kolumn, a następnie kliknij. B. Tworzenie osadzonej tabeli programu Microsoft Word

23 W menu Wstaw kliknij polecenie Obiekt. W oknie dialogowym Wstawianie obiektu kliknij opcję Utwórz nowy. Na liście Typ obiektu kliknij pozycję Dokument programu Microsoft Word, a następnie kliknij przycisk OK. Użyj poleceń dostępnych w menu Tabela, aby utworzyć żądaną tabelę. Kliknij poza tabelą, aby powrócić do programu Microsoft PowerPoint. Uwaga Podczas pracy z tabelą programu Microsoft Word pojawiają się menu oraz przyciski programu Microsoft Word, które są zintegrowane z menu programu Microsoft PowerPoint, dzięki czemu można modyfikować tabelę. Informacje na temat pracy z tabelami są dostępne w menu Pomoc znajdującym się na pasku menu podczas pracy z tabelą programu Microsoft Word. C. Analogicznie możemy wstawić arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel. D. Kopiowanie do prezentacji danych z programu Excel W programie Microsoft Excel wybierz zakres komórek, które chcesz skopiować, a następnie kliknij przycisk Kopiuj. Przełącz się do programu Microsoft PowerPoint, a następnie kliknij slajd lub stronę notatek, na której chcesz wstawić komórki. W menu Edycja programu PowerPoint kliknij polecenie Wklej specjalnie. Upewnij się, że wybrana jest opcja Wklej. Wykonaj jedną z następujących czynności: Aby wkleić komórki, tak aby można była zmieniać ich położenie i rozmiar, podobnie jak w przypadku obrazu, kliknij pozycję Obraz. Aby wkleić komórki jako obiekt osadzony, który można edytować w programie Microsoft Excel, kliknij pozycję Arkusz Microsoft Excel obiekt.

24 Slajd 20 Wstawianie klipów multimedialnych Paradzińska Agnieszka 20 Wstawianie klipów multimedialnych Filmy to komputerowe pliki wideo w formatach AVI, QuickTime i MPEG, mające takie rozszerzenia, jak avi, mov, qt, mpg i mpeg. Typowy film może zawierać wystąpienie prelegenta na przykład członka zarządu który nie może być obecny osobiście podczas prezentacji. Filmów można też używać jako rodzaju szkolenia. Animowany plik GIF zawiera elementy ruchu i ma rozszerzenie gif. Mimo że z technicznego punktu widzenia animowane pliki GIF nie są filmami, składają się one z wielu obrazów, które pokazywane jeden za drugim tworzą efekt animacji; pliki te są często używane do zaakcentowania projektu lub witryny sieci Web. Filmy i animowane pliki GIF można dodawać do slajdów z plików znajdujących się w komputerze, galerii Microsoft Clip Organizer, sieci lokalnej lub w Internecie. Aby dodać film lub animowany plik GIF, wstaw go na określony slajd, używając poleceń w menu Wstaw. Istnieje kilka sposobów odtworzenia filmu: odtwarzanie automatyczne podczas wyświetlania slajdu, kliknięcie myszą, utworzenie chronometrażu, aby film został odtworzony po upływie określonego czasu. Może on także stanowić część sekwencji animacji. Mimo że pliki filmów są obsługiwane za pomocą menu Wstaw, są one automatycznie łączone z prezentacją, a nie osadzane w niej jak obrazy lub rysunki. Jeśli prezentacja zawiera pliki połączone, muszą one być kopiowane razem z prezentacją, w przypadku pokazywania prezentacji na innym komputerze. Dodawanie filmu lub animowanego pliku GIF Wyświetl slajd, na którym chcesz wstawić film lub animowany plik GIF.

25 W menu Wstaw wskaż polecenie Filmy i dźwięki, kliknij polecenie Film z pliku, zlokalizuj folder zawierający żądany plik, a następnie kliknij dwukrotnie ten plik. Uwaga Jeśli film lub plik gif został dodany do kolekcji programu Clip Organizer, można go znaleźć w folderze Clip Organizer, znajdującym się w folderze Moje obrazy na dysku twardym. Można też przejść do oryginalnej lokalizacji tych plików. Po wyświetleniu okna komunikatu wykonaj jedną z następujących czynności: Aby film lub plik GIF był odtwarzany automatycznie po przejściu do danego slajdu, kliknij przycisk Tak. Aby film lub plik GIF był odtwarzany tylko po kliknięciu go, kliknij przycisk Nie.

26 Slajd 21 Dodawanie dźwięków Paradzińska Agnieszka 21 Dodawanie dźwięków Do prezentacji można dodać muzykę i dźwięki z plików znajdujących się na komputerze, w sieci, w Internecie lub kolekcji programu Microsoft Clip Organizer. Można również nagrać własne dźwięki i dodać je do prezentacji lub wykorzystać muzykę z dysku CD. Jeśli na slajdzie została wstawiona muzyka lub dźwięki, pojawi się ikona reprezentująca plik dźwiękowy. Czas rozpoczęcia odtwarzania muzyki lub dźwięku można ustawić następująco: automatycznie, w momencie wyświetlenia slajdu; po kliknięciu myszą; automatycznie, ale z pewnym opóźnieniem; odtwarzanie jako część sekwencji animacji. Aby wyłączyć wyświetlanie ikony dźwięku, można ją przeciągnąć poza obszar slajdu i wybrać opcję automatycznego odtwarzania dźwięku. Jeśli program Microsoft PowerPoint nie obsługuje danego typu multimediów lub funkcji i nie może odtworzyć pliku dźwiękowego, można spróbować odtworzyć go w programie Microsoft Windows Media Player, który wchodzi w skład systemu Microsoft Windows i odtwarza pliki multimedialne w programie PowerPoint, które zostały wstawione do prezentacji jako obiekty. Do odtwarzania muzyki i dźwięków niezbędne są głośniki oraz zainstalowana w komputerze karta dźwiękowa. Aby sprawdzić, jakie urządzenia są zainstalowane w komputerze oraz jakie ustawienia są używane, należy sprawdzić ustawienia dźwięków i multimediów w Panelu sterowania systemu Windows. Jeśli rozmiar pliku dźwiękowego przekracza 100 KB, plik dźwiękowy jest domyślnie łączony z plikiem, a nie osadzany. Ten domyślny limit rozmiaru pliku można zwiększyć lub zmniejszyć. Jeśli w prezentacji znajdują się pliki połączone, należy je skopiować razem z plikiem prezentacji, w przypadku pokazywania prezentacji na innym komputerze.

Tworzenie prezentacji w programie PowerPoint 2007

Tworzenie prezentacji w programie PowerPoint 2007 Rozpoczynamy pracę z programem PowerPoint należy do programów z pakietu biurowego Microsoft Office. Jest to program do tworzenia grafiki prezentacyjnej, który pomaga w ilustrowaniu omawianych zagadnień.

Bardziej szczegółowo

Prezentacja multimedialna program PowerPoint

Prezentacja multimedialna program PowerPoint 5 Prezentacja multimedialna program PowerPoint Prezentacja multimedialna to pokaz lub wykład prowadzony z użyciem komputerowo opracowanych elementów multimedialnych, takich jak rysunki, zdjęcia, dźwięk,

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Grafika menedżerska i prezentacyjna Moduł 6

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Grafika menedżerska i prezentacyjna Moduł 6 TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Grafika menedżerska i prezentacyjna Moduł 6 1. Praca z aplikacją 1.1. Tworzymy prezentację dobry początek Programy przeznaczone do tworzenia prezentacji multimedialnych wykorzystują

Bardziej szczegółowo

MICROSOFT POWERPOINT 2007

MICROSOFT POWERPOINT 2007 MICROSOFT POWERPOINT 2007 POZIOM ŚREDNIOZAAWANSOWANY Cykl szkoleniowy realizowany jest w ramach projektu pn. Wdrożenie strategii szkoleniowej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

Obsługa prezentacji multimedialnych podstawy. Patrycjusz Różański

Obsługa prezentacji multimedialnych podstawy. Patrycjusz Różański Obsługa prezentacji multimedialnych podstawy Patrycjusz Różański AGENDA Co to jest Impress Libre office Schemat działania i sposoby zapisu prezentacji Tworzenie, przenoszenie i kopiowanie slajdów, szablony

Bardziej szczegółowo

Kurs: Tworzenie prezentacji multimedialnej.

Kurs: Tworzenie prezentacji multimedialnej. Kurs: Tworzenie prezentacji multimedialnej. Cele kursu: Umieszczać tekst i obrazy na slajdach. Uzyskiwać żądane obrazy tła, kolory, czcionki i tekst. Poruszać się w oknie programu PowerPoint. Stosować

Bardziej szczegółowo

PowerPoint 2010 PL. Seria praktyk

PowerPoint 2010 PL. Seria praktyk Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe Power Point

Materiały szkoleniowe Power Point Materiały szkoleniowe Power Point Przygotowane przez: WROcomp Spis treści: 1. UŻYWANIE APLIKACJI... 5 1.1 PRACA Z PREZENTACJAMI... 5 1.1.1 Otwieranie, zamykanie programu do tworzenia aplikacji. Otwieranie,

Bardziej szczegółowo

5.1. Tworzenie prezentacji multimedialnych Microsoft PowerPoint (Jacek Jędryczkowski - s.195-205)

5.1. Tworzenie prezentacji multimedialnych Microsoft PowerPoint (Jacek Jędryczkowski - s.195-205) 1. Multimedialne prezentacje i witryny internetowe 5.1. Tworzenie prezentacji multimedialnych Microsoft PowerPoint (Jacek Jędryczkowski - s.195-205) Microsoft Power Point 2003 jest programem do tworzenia

Bardziej szczegółowo

Tablice interaktywne Avtek TT-BOARD

Tablice interaktywne Avtek TT-BOARD Tablice interaktywne Avtek TT-BOARD Instrukcja metodyczna dla nauczycieli Spis treści 1. Wstęp 3 2. Pierwsze kroki z tablicą 6 3. Podstawy pracy z oprogramowaniem RM Easiteach 9 3.1. Pulpit nawigacyjny

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Okno programu Excel. Wyświetla nazwę bieżącego dokumentu. Za pomocą tego paska możemy przesuwać okno aplikacji po całym ekranie.

Rys. 1. Okno programu Excel. Wyświetla nazwę bieżącego dokumentu. Za pomocą tego paska możemy przesuwać okno aplikacji po całym ekranie. Kurs Excel Poziom I SPIS TREŚCI I. PODSTAWOWE INFORMACJE O PROGRAMIE 1. Postać dokumentu, wygląd ekranu 2. Poruszanie się po arkuszu, adresowanie komórek 3. Menu programu (pełne, podręczne), paski narzędzi

Bardziej szczegółowo

Moduł 6 - Grafika menedżerska i prezentacyjna

Moduł 6 - Grafika menedżerska i prezentacyjna Moduł 6 - Grafika menedżerska i prezentacyjna 6.1. Używanie aplikacji 6.1.1. Praca z Prezentacjami 6.1.1.1 Otwieranie, zamykanie programu do tworzenia prezentacji. Otwieranie, zamykanie prezentacji. Wybranie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. DYMO Label TM v.8

Instrukcja użytkownika. DYMO Label TM v.8 Instrukcja użytkownika DYMO Label TM v.8 Prawa autorskie Znaki towarowe 2012 Sanford, L.P. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zaktualizowano 1/25/2013. Zabrania się powielania oraz przesyłania jakiejkolwiek części

Bardziej szczegółowo

Krótki podręcznik informacyjny

Krótki podręcznik informacyjny Krótki podręcznik informacyjny 2 Niniejszy podręcznik zawiera zrzuty ekranu wykonane przy użyciu systemu Windows 7. W innych systemach operacyjnych ich wygląd może się różnić. Dlaczego pliki PDF są popularne?

Bardziej szczegółowo

Edycja IV poziom podstawowy

Edycja IV poziom podstawowy Edycja IV poziom podstawowy CZ. I SYSTEM OPERACYJNY WINDOWS Cele: Po ukończeniu pierwszej części kursu, uczestnik przypomni sobie wiadomości poznane w poprzednich edycjach kursu oraz zdobędzie nowe informacje

Bardziej szczegółowo

Microsoft PowerPoint 2010 PL. Praktyczne podejście

Microsoft PowerPoint 2010 PL. Praktyczne podejście Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

POWERPOINT 2010 PL POWERPOINT 2010 PL ROLAND ZIMEK ILUSTROWANY PRZEWODNIK ROLAND ZIMEK ZOSTAŃ MISTRZEM EFEKTOWNYCH PREZENTACJI!

POWERPOINT 2010 PL POWERPOINT 2010 PL ROLAND ZIMEK ILUSTROWANY PRZEWODNIK ROLAND ZIMEK ZOSTAŃ MISTRZEM EFEKTOWNYCH PREZENTACJI! POZNAJ PODSTAWOWE ILUSTROWANY PRZEWODNIK POWERPOINT 2010 PL I NAUCZ SIĘ TWORZYĆ BARDZIEJ PowerPoint to program, o którym z pewnością już słyszałeś nawet jeśli nie miałeś jeszcze okazji samodzielnie z niego

Bardziej szczegółowo

Numbers 09 Podręcznik użytkownika

Numbers 09 Podręcznik użytkownika Numbers 09 Podręcznik użytkownika KKApple Inc. Copyright 2011 Apple Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone. Prawo autorskie zabrania kopiowania (w całości lub w części) tej instrukcji bez pisemnego zezwolenia

Bardziej szczegółowo

Technologia Informacyjna

Technologia Informacyjna 1 Technologia Informacyjna Program prezentacyjny Technologia Informacyjna Program Prezentacyjny 2 Czym jest program prezentacyjny Jest to oprogramowanie służące do tworzenia grafiki prezentacyjnej, rozumianej

Bardziej szczegółowo

Nabycie umiejętności użytkowania komputera i narzędzi informatycznych przy zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej

Nabycie umiejętności użytkowania komputera i narzędzi informatycznych przy zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej WSTĘP W dobie globalizacji znajomość technologii informacyjnej (TI), obsługa komputera oraz Internetu mają coraz większe znaczenie. Uznawane jest za podstawową umiejętność funkcjonowania na rynku pracy.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18. Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate

Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18. Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18 Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate Spis treści Przed rozpoczęciem............................... 1 Skróty i konwencje...................................

Bardziej szczegółowo

Multimedialne pomysły 5

Multimedialne pomysły 5 Multimedialne pomysły 5 Dowiesz się: jak tworzyć multimedialne albumy zdjęć, jakich programów warto używać do tworzenia prezentacji multimedialnych, jak przygotować profesjonalną prezentację multimedialną.

Bardziej szczegółowo

MICROSOFT WORD 2003 POZIOM ZAAWANSOWANY

MICROSOFT WORD 2003 POZIOM ZAAWANSOWANY MICROSOFT WORD 2003 POZIOM ZAAWANSOWANY Cykl szkoleniowy realizowany jest w ramach projektu pn. Wdrożenie strategii szkoleniowej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Workspace Poziom 1 Podręcznik Szkoleniowy. Wersja dla Windows Wszyscy użytkownicy

Workspace Poziom 1 Podręcznik Szkoleniowy. Wersja dla Windows Wszyscy użytkownicy Workspace Poziom 1 Podręcznik Szkoleniowy Wersja dla Windows Wszyscy użytkownicy Podręcznik Szkoleniowy Workspace Poziom 1 Informacje Kontaktowe Oprócz niniejszego podręcznika oraz menu pomocy programu

Bardziej szczegółowo

MICROSOFT WORD 2007 POZIOM ŚREDNIOZAAWANSOWANY

MICROSOFT WORD 2007 POZIOM ŚREDNIOZAAWANSOWANY MICROSOFT WORD 2007 POZIOM ŚREDNIOZAAWANSOWANY Cykl szkoleniowy realizowany jest w ramach projektu pn. Wdrożenie strategii szkoleniowej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Podstawy obsługi komputera

Szkolenie Podstawy obsługi komputera Szkolenie Podstawy obsługi komputera Gmina Stęszew, Maj 2013 Zakres szkolenia: podstawy obsługi komputera, obsługa edytora tekstów obsługa arkusza kalkulacyjnego, obsługa przeglądarek internetowych, zasady

Bardziej szczegółowo

Excel 2010 PL dla bystrzaków

Excel 2010 PL dla bystrzaków Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Nowoczesność i doświadczenie. Akademia rozwoju kompetencji pracowników HS Wrocław Sp. z o.o.

Nowoczesność i doświadczenie. Akademia rozwoju kompetencji pracowników HS Wrocław Sp. z o.o. WROcomp Excel Zaawansowany MATERIAŁ DYDAKTYCZNY Spis treści: Strona 2 z 61 II. ARKUSZE KALKULACYJNE, POZIOM ZAAWANSOWANY... 4 1. PRACA Z ARKUSZEM... 4 1.1.TWORZENIE NOWEGO SKOROSZYTU WEDŁUG DOMYŚLNEGO

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Witamy... 1. Corel VideoStudio Pro Editor... 15

Spis treści. Witamy... 1. Corel VideoStudio Pro Editor... 15 Spis treści Witamy......................................... 1 Wprowadzenie do programu Corel VideoStudio Pro.......... 2 Co nowego w programie Corel VideoStudio Pro X5?......... 3 Wymagania systemowe...............................

Bardziej szczegółowo

Excel Średniozaawansowany

Excel Średniozaawansowany WROcomp Excel Średniozaawansowany MATERIAŁ DYDAKTYCZNY Spis treści: Strona 2 z 46 II. ARKUSZE KALKULACYJNE, POZIOM ZAAWANSOWANY... 4 1. PRACA Z ARKUSZEM... 4 1.1.TWORZENIE NOWEGO SKOROSZYTU WEDŁUG DOMYŚLNEGO

Bardziej szczegółowo