WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI PRAC KONSERWATORSKICH Warszawa, r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI PRAC KONSERWATORSKICH Warszawa, 01.10.2014 r."

Transkrypt

1 WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI PRAC KONSERWATORSKICH Warszawa, r. 1. Wymagania dotyczące pisemnej dokumentacji konserwatorskiej 1.1. Schemat merytoryczny dokumentacji konserwatorskiej Pisemną dokumentację konserwatorską należy wykonać w oparciu o gotowy schemat dostarczony drogą elektroniczną przez Dział Konserwacji w postaci pliku programu Word o nazwie schemat. Jest to gotowy szablon do wypełnienia. W miejsce znajdujących się pod tytułami kropek należy wstawić odpowiednią dla tytułu treść. Należy użyć czcionki Calibri, 12 pkt, interlinia 1,5 wiersza. Dokumentację pisemną należy drukować jednostronnie na białych kartach. Wszystkie karty dokumentacji z wyjątkiem karty tytułowej tomu powinny być numerowane w prawym dolnym narożniku. Numeracja stron powinna zaczynać się od spisu treści Liczba egzemplarzy i forma dokumentacji drukowanej Dokumentację w formie drukowanej należy przekazać w 2 egzemplarzach w formacie A4 w twardej, oprawie z płaskim grzbietem. Na okładce należy umieścić naklejkę o szerokości ok. 17 cm wykonaną wg wzoru przekazanego w pliku naklejka. Maksymalna grubość bloku kart to 20 mm. W przypadku przekroczenia tej grubości należy zastosować się do instrukcji zawartych w pkt Pierwszy egzemplarz Pierwszy egzemplarz w czarnej oprawie z wklejonymi na końcu opracowania odbitkami w formacie 15 x 21 cm przed i po konserwacji (szczegóły w pkt 3.4.). Obok zdjęć przed i po konserwacji powinien znajdować się widoczny opis, zawierający minimum takie dane jak liczba porządkowa zdjęcia, numer inwentarza, etap konserwacji oraz ewentualnie dodatkowe informacje (np. UV, IR, X-RAY, światło boczne). Fotografie umieszczone na końcu opracowania należy poprzedzić kartą tytułową z opisem zawartości, podzielić według logicznego schematu i nadać im ciągłą numerację (wg dostarczonego schematu). Optymalnie fotografie należy podzielić na trzy następujące po sobie rozdziały przed, w trakcie i po konserwacji. Można także zestawiać na następujących po sobie kartach te same ujęcia obiektu przed i po konserwacji (odbitki przyklejamy jednostronnie po prawej stronie). Wszystkie odbitki należy przyklejać na grubym papierze/kartonie (minimum 250 g/m2) a konstrukcja albumu powinna być dostosowana do przechowywania w nim odbitek. Zdjęcia w trakcie konserwacji wkomponowane w tekst nie muszą posiadać numeracji i mogą mieć dowolną wielkość. Zdjęcia te należy umieszczać w miejscach odpowiadających treści i zaopatrzyć w opis. Można je także umieścić w osobnej części na końcu tekstu lub jako rozdział dokumentacji fotograficznej znajdującej się na końcu opracowania Drugi egzemplarz Drugi egzemplarz w granatowej oprawie powinien być dokładnym powtórzeniem pierwszego z tą różnicą, że jest w całości drukowany na kartach w formacie A4, czyli zamiast wklejania odbitek, zdjęcia są drukowane na papierze. Wielkość (15 x 21 cm) i układ drukowanych na kartach formatu A4 fotografii przed i po konserwacji powinny być takie same jak w przypadku egzemplarza z wklejonymi odbitkami. Do drukowania umieszczonych na końcu opracowania zdjęć przed i po konserwacji proszę używać specjalnego papieru do

2 drukowania fotografii. Druk powinien być wykonany w wysokiej jakości, odpowiadającej odbitkom fotograficznym. Obok każdego ze zdjęć analogicznie należy umieścić opis Większa liczba opracowań w jednej oprawie W przypadku konserwacji większej liczby obiektów o podobnym charakterze, których dokumentacja pisemna ma niewielką objętość, po konsultacji z Działem Konserwacji, istnieje możliwość połączenia kilku dokumentacji drukowanych w jednej oprawie. Numeracja kart pozostaje w tym przypadku osobna dla każdego opracowania. Jako pierwszą kartę należy w tym przypadku umieścić nienumerowaną stronę ze spisem sporządzoną wg dostarczonego pliku karta tytułowa tomu. Po prawej stronie należy podać łączną liczbę kart każdej z zawartych w tomie dokumentacji. Na okładce należy umieścić naklejkę o szerokości ok. 17 cm, sporządzoną w oparciu o przekazany plik naklejka tomu. Łączna grubość bloku kart w tomie nie powinna przekroczyć 20 mm. W przypadku przekroczenia 20 mm należy wykonać kolejny tom wg tych samych zasad, wpisując w karcie tytułowej tomu Tom II Większa liczba opraw dla jednego opracowania Jeśli łączna grubość bloku kart jednej dokumentacji wraz z odbitkami przekroczy 20 mm należy opracowanie podzielić na dwie lub, jeśli jest taka konieczność, większą liczbę części. W takim przypadku jako kartę tytułową opracowania należy wykorzystać plik karta tytułowa części podając numer części oraz zakres kart. Na okładce należy umieścić naklejkę o szerokości ok. 17 cm, sporządzoną w oparciu o przekazany plik naklejka części. 2. Wymagania dotyczące formy elektronicznej dokumentacji 2.1. Liczba egzemplarzy i układ dokumentacji w formie elektronicznej na płycie CD/DVD Do każdego egzemplarza dokumentacji drukowanej należy dołączyć wersję elektroniczną dokumentacji na płycie CD/DVD. Płytę z dokumentacją należy opisać niezmywalnym flamastrem (np. Dokumentacja prac konserwatorskich, ŁKr 926, nazwa firmy lub nazwisko, Warszawa 2013 ), umieścić w papierowej kopercie z okienkiem na płyty CD/DVD i nakleić na tylną okładkę umożliwiając wyjmowanie płyty. W przypadku połączenia kilku dokumentacji drukowanych w jednej oprawie (pkt 1.3.), na tylnej okładce opracowania nie trzeba umieszczać kilku płyt. Jeśli pozwoli na to pojemność płyty można umieścić wszystkie te dokumentacje w formie elektronicznej (w osobnych dla każdego obiektu folderach) na jednej płycie. W przypadku większej liczby opraw dla jednego opracowania (pkt 1.4.), płytę należy umieścić na tylnej okładce pierwszej części. Na płycie umieszczonej na tylnej okładce opracowania powinien znajdować się plik zapisany w formacie PDF będący dokładnym odwzorowaniem całej dokumentacji drukowanej począwszy od strony tytułowej do ostatniej strony dokumentacji fotograficznej Forma dokumentacji w formie elektronicznej na nośniku typu pendrive lub dysku Wszystkie dokumentacje w formie elektronicznej należy dodatkowo umieścić na nośniku typu pendrive lub w przypadku dużej objętości na twardym dysku. Plik/pliki tekstowe i pliki fotograficzne muszą być rozmieszczone zgodnie ze instrukcją podaną w pkt 2.3. Na nośniku typu pendrive powinny znajdować się następujące elementy osobne dla każdego obiektu: 1. Plik z kompletną dokumentacją pisemną zapisaną w dokumencie programu Word lub pliku PDF (szczegóły w pkt 2.3.) 2. Folder z dokumentacją fotograficzną (szczegóły w pkt 2.3.). Na nośniku typu pendrive lub dysku powinna znajdować się mała naklejka zawierająca podstawowe informacje o zawartości (np. rodzaj obiektu, nazwa firmy i rok) Zawartość dokumentacji w formie elektronicznej na nośniku typu pendrive lub dysku Plik z dokumentacją pisemną w formie elektronicznej dla każdego obiektu powinien być zapisany w programie Word lub formacie PDF z możliwością kopiowania tekstu. Tak jak w przypadku pliku nagranego na

3 płycie dołączonej do dokumentacji drukowanej, plik powinien być dokładnym odwzorowaniem całej dokumentacji drukowanej począwszy od strony tytułowej do ostatniej strony dokumentacji fotograficznej. W nazwie pliku powinna być zawarta sygnatura obiektu bez użycia polskich znaków. Przykładowa nazwa pliku z dokumentacją prac konserwatorskich obiektu o sygnaturze ŁKr 926 to LKr 926. Pliki z dokumentacją fotograficzną w formie elektronicznej należy umieścić w folderach i podfolderach według poniższego schematu. Nadając poszczególnym folderom nazwę proszę nie używać polskich znaków czyli zamiast ŁKr 926 powinno być LKr 926. Dotyczy to także nazw wszystkich umieszczonych w folderach plików z dokumentacją fotograficzną. Proszę nie umieszczać tych plików w dokumentach programu Word, PDF i innych, należy je pozostawić jako wolne pliki RAW i JPG w folderach. Foldery te należy nazwać w taki sposób, aby nie było problemów z identyfikacją zawartości. Powinna być znana np. sygnatura i etap konserwacji (przed, w trakcie, po konserwacji). Dodatkowy opis (np. ultrafiolet, podczerwień, światło boczne) można umieścić w nazwie pliku ze zdjęciem. Również w nazwach plików proszę nie używać polskich znaków. Nazwy podfolderów i plików ze względów na warunki oprogramowania nie powinny być długie, dlatego zalecane jest używanie skrótów, np. po kons zamiast po konserwacji. Schemat przykładowego folderu i podfolderów z dokumentacją fotograficzną prac konserwatorskich do obiektu o sygnaturze ŁKr 926 wraz z nazewnictwem folderu i podfolderów: Folder: Podfoldery: Pliki w podfolderach: Matryca pełnoklatkowa pełnego rozmiaru pliki JPG. Nazewnictwo plików bez polskich znaków minimum sygnatura, 1 przed kons JPG określenie etapu konserwacji i ewentualnie rodzaj zdjęcia (np. LKr 926 przed kons UV ) Matryca pełnoklatkowa pełnego rozmiaru pliki RAW. Nazewnictwo plików 2 przed kons bez polskich znaków minimum sygnatura, określenie etapu konserwacji i ewentualnie RAW rodzaj zdjęcia (np. LKr 926 przed kons UV ) LKr 926 foto 3 w trakcie kons 4 po kons JPG 5 po kons RAW Pliki JPG nie mniejsze niż 1200x1600 pikseli. Nazewnictwo plików bez polskich znaków minimum sygnatura i określenie czynności (np. LKr 926 zdejmowanie wtornych nawarstwien ) Matryca pełnoklatkowa pełnego rozmiaru pliki JPG. Nazewnictwo plików bez polskich znaków minimum sygnatura, określenie etapu konserwacji i ewentualnie rodzaj zdjęcia (np. LKr 926 po kons UV ) Matryca pełnoklatkowa pełnego rozmiaru pliki RAW. Nazewnictwo plików bez polskich znaków minimum sygnatura, określenie etapu konserwacji i ewentualnie rodzaj zdjęcia (np. LKr 926 po kons UV ) Uwaga: Dokumentację fotograficzną w formie elektronicznej przed konserwacją należy przekazać pracownikom Działu Konserwacji jeszcze przed rozpoczęciem prac konserwatorskich. Prace konserwatorskie można rozpocząć dopiero po akceptacji dokumentacji fotograficznej w formie elektronicznej. Jeśli zlecenie podzielone jest na etapy, należy przekazać wykonaną dokumentację fotograficzną przy każdym odbiorze częściowym, jest to warunek podpisania protokołu odbioru częściowego.

4 3. Wymagania dotyczące parametrów cyfrowej dokumentacji fotograficznej 3.1. Liczba ujęć fotograficznych Przed i po konserwacji należy wykonać odpowiednią dla rodzaju obiektu liczbę ujęć fotograficznych wg aktualnych standardów, np.: Malarstwo sztalugowe: lico w ramie, lico bez ramy, odwrocie z ramą, odwrocie bez ramy, istotne fragmenty dot. stanu zachowania bądź kompozycji. Rzeźba: przód, lewy bok, prawy bok, tył i ujęcie perspektywiczne ¾. Mebel: przód, z lewy bok, prawy bok, tył, spód, góra i ujęcie perspektywiczne ¾. Fotografie w trakcie konserwacji należy wykonywać po przeprowadzeniu istotnych zabiegów (np. usunięcie wtórnych nawarstwień) Tło, warunki oświetleniowe, jakość fotografii Obiekty ruchome należy fotografować na gładkim czarnym lub białym tle w oświetleniu zbliżonym do naturalnego. Należy dopilnować, aby ujęcia i warunki oświetleniowe podczas wykonywania fotografii przed i po konserwacji były maksymalnie zbliżone. Nie dopuszcza się zdjęć nieostrych i takich w których dominuje nienaturalna barwa. Nie dopuszcza się zdjęć wykonanych pod skosem w stosunku do zasadniczych kierunków obiektu bądź horyzontu. Nie dopuszcza się zdjęć, na których którykolwiek z elementów obiektu znajduje się poza kadrem. Nie dopuszcza się występowania dystorsji, szumów, winiety, aberracji chromatycznej oraz odblasków. Przy obiektach przestrzennych (np. meble, rzeźby) należy ustawić przysłonę obiektywu tak, aby głębia ostrości obejmowała cały obiekt Parametry techniczne fotografii cyfrowych Fotografie przed i po konserwacji należy wykonać przy użyciu aparatu cyfrowego wyposażonego w matrycę pełnoklatkową odpowiadającą rozmiarem klatce filmu małoobrazkowego (24 x 36 mm). Należy wykorzystać pełne parametry matrycy i nie zmniejszać rozmiaru fotografii ani podczas wykonywania fotografii ani podczas nagrywania plików na nośnik elektroniczny. Biorąc pod uwagę parametry dostępnych aparatów cyfrowych z matrycą pełnoklatkową jako minimalny przyjęto rozmiar zdjęć 3000 x 4000 pikseli. Pliki należy nagrać na nośniku typu pendrive w formacie RAW (np. CR2, NEF, ARW), opis w pkt 2.3. W podfolderach z plikami RAW przed i po konserwacji należy zamieścić odpowiednią dla danego obiektu liczbę ujęć (pkt 3.1.). W podfolderach z plikami JPG przed i po konserwacji należy zamieścić te same fotografie skompresowane do formatu JPG jednak bez zmiany rozmiaru (czyli np. jeśli RAW ma rozmiar 4800 x 3200 pikseli JPG również ma rozmiar 4800 x 3200 pikseli). Pliki w trakcie konserwacji mogą być przekazane tylko w formacie JPG i w mniejszym rozmiarze, zaleca się jednak zamieszczanie zdjęć o rozmiarze nie mniejszym niż 1200 x 1600 pikseli. Nie ma wymogu wykonywania fotografii w technice analogowej. 3.4 Jakość odbitek fotograficznych W pierwszym egzemplarzu dokumentacji pisemnej (pkt ) należy umieścić odbitki fotograficzne przed i po konserwacji w formacie 15 x 21 cm wykonane na błyszczącym papierze fotograficznym. Fotografie powinny być odbitkami uzyskanymi poprzez wywołanie na papierze fotograficznym oryginalnych plików, powinny być wyraźne i mieć naturalne barwy. W razie wątpliwości prosimy o kontakt mailowy: Muzeum Łazienki Królewskie, Warszawa, ul. Agrykoli 1 telefon (+48 22) ,

5 PONIŻEJ ZNAJDUJE SIĘ SCHEMAT DOKUMENTACJI. JEST TO GOTOWY SZABLON DO WYPEŁNIENIA PODCZAS SPORZĄDZANIA DOKUMENTACJI KONSERWATORSKIEJ. SCHEMAT TEN NA PROŚBĘ WYKONAWCY PRZEKAŻEMY TAKŻE W POSTACI PLIKU PROGRAMU WORD:

6 NAZWA FIRMY/OSOBA, ROK Dokumentacja prac konserwatorskich Rodzaj: np. Obraz olejny na płótnie Tytuł/Opis: Autor: Nr inw.: Autorzy prac konserwatorskich: mgr Jan Kowalski, mgr Anna Nowak Autor dokumentacji konserwatorskiej: mgr Jan Nowak Miesiąc Rok, Miejscowość

7 SPIS TREŚCI: 1. KARTA IDENTYFIKACYJNA ZABYTKU I DOKUMENTACJI DANE PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC ZMIANA DANYCH PO ZAKOŃCZENIU PRAC... X 1.3. DANE O KONSERWACJI... X 2. ZAGADNIENIA HISTORYCZNE... X 3. OPIS, ANALIZA TREŚCI, FORMY I FUNKCJI... X 4. TECHNIKA I TECHNOLOGIA... X 4.1. TECHNIKA ORYGINAŁU I ANALIZA SPOSOBU WYKONANIA... X 4.2. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW PIERWOTNYCH I WTÓRNYCH... X 4.3. TECHNIKA WARSTW I ELEMENTÓW WTÓRNYCH... X 4.4. STRATYGRAFIA PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC... X 4.5. STRATYGRAFIA PO ZAKOŃCZENIU PRAC... X 5. STAN ZACHOWANIA I PRZYCZYNY ZNISZCZEŃ... X 6. CEL ORAZ ZAŁOŻENIA KONSERWACJI I RESTAURACJI PROJEKT KONSERWATORSKI... X 7. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH... X 8. PRZEBIEG PRAC KONSERWATORSKICH... X 9. ZALECENIA DLA UŻYTKOWNIKA PROGRAM OPIEKI PROFILAKTYCZNEJ... X 10. INNE DOKUMENTY I ZAŁĄCZNIKI... X DOKUMENTACJA BADAŃ SPECJALISTYCZNYCH... X LITERATURA, ŹRÓDŁA... X 11. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA... X 7

8 1. KARTA IDENTYFIKACYJNA ZABYTKU I DOKUMENTACJI 1.1. DANE PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC RODZAJ: TEMAT: AUTOR, WARSZTAT, SZKOŁA: SYGNATURA: INSKRYPCJE, ZNACZNIKI: DATOWANIE: POCHODZENIE: WŁAŚCICIEL/UŻYTKOWNIK: WYMIARY: MATERIAŁ, TECHNIKA: WCZEŚNIEJSZE KONSERWACJE: WCZEŚNIEJSZE DOKUMENTACJE: 1.2. ZMIANA DANYCH PO ZAKOŃCZENIU PRAC 1.3. DANE O KONSERWACJI INWESTOR: Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie ZLECENIODAWCA: Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie WYKONAWCY: KIEROWNIK: SKŁAD ZESPOŁU: AUTORZY BADAŃ: INSPEKTORZY NADZORU: 8

9 CZAS TRWANIA PRAC: STAN ZACHOWANIA (skrót): wersów, czcionka 12 pkt ZABIEGI W KOLEJNOŚCI WYKONANIA (skrót): wersów, czcionka 12 pkt 2. ZAGADNIENIA HISTORYCZNE 2.1. HISTORIA ZABYTKU 2.2. HISTORIA KONSERWACJI 3. OPIS, ANALIZA TREŚCI, FORMY I FUNKCJI 4.0. TECHNIKA I TECHNOLOGIA 4.1. TECHNIKA ORYGINAŁU I ANALIZA SPOSOBU WYKONANIA 4.2. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW PIERWOTNYCH I WTÓRNYCH 4.3. TECHNIKA WARSTW I ELEMENTÓW WTÓRNYCH 4.4. STRATYGRAFIA PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC 4.5. STRATYGRAFIA PO ZAKOŃCZENIU PRAC 9

10 5. STAN ZACHOWANIA I PRZYCZYNY ZNISZCZEŃ 6. CEL ORAZ ZAŁOŻENIA KONSERWACJI I RESTAURACJI PROJEKT KONSERWATORSKI 7. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH 8. PRZEBIEG PRAC KONSERWATORSKICH 9. ZALECENIA DLA UŻYTKOWNIKA PROGRAM OPIEKI PROFILAKTYCZNEJ 10. INNE DOKUMENTY I ZAŁĄCZNIKI DOKUMENTACJA BADAŃ SPECJALISTYCZNYCH Liczba stron: LITERATURA, ŹRÓDŁA 11. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA RODZAJ OBIEKTU: 10

11 TYTUŁ/OPIS: NR INW.: AUTOR/AUTORZY DOK. FOTOGRAFICZNEJ: LICZBA FOTOGRAFII: SPIS FOTOGRAFII: Fot.1.: Lico obiektu. Stan przed konserwacją. Fot.2.: Odwrocie obiektu. Stan przed konserwacją. 11

12 Fot.1.: Lico obiektu. Stan przed konserwacją. 12

13 Fot.2.: Odwrocie obiektu. Stan przed konserwacją. 13

14 PONIŻEJ NA KOLEJNYCH PIĘCIU KARTACH ZNAJDUJĄ SIĘ WZORY NAKLEJEK I KART TYTUŁOWYCH: 1. Naklejka - naklejka na okładkę pojedynczej dokumentacji 2. Naklejka tomu - naklejka na okładkę jednego z tomów dokumentacji z większą liczbą opracowań w jednym tomie 3. Naklejka części - naklejka na okładkę części pojedynczej dokumentacji 4. Karta tytułowa tomu - wzór karty tytułowej tomu 5. Karta tytułowa części - wzór karty tytułowej części pojedynczej dokumentacji 14

15 NAZWA FIRMY/OSOBA, ROK Dokumentacja prac konserwatorskich Rodzaj: np. Obraz olejny na płótnie Tytuł/Opis: Autor: Nr inw.: 15

16 NAZWA FIRMY/OSOBA, ROK Dokumentacje prac konserwatorskich Tom I Spis treści: 1. ŁKr XXX... XX k. 2. ŁKr XXX... XX k. 3. ŁKr XXX... XX k. 16

17 NAZWA FIRMY/OSOBA, ROK Dokumentacja prac konserwatorskich Część II: K Rodzaj: np. Obraz olejny na płótnie Tytuł/Opis: Autor: Nr inw.: 17

18 NAZWA FIRMY/OSOBA, ROK Dokumentacje prac konserwatorskich Tom I Spis treści: 1. ŁKr XXX... XX k. 2. ŁKr XXX... XX k. 3. ŁKr XXX... XX k. Autorzy prac konserwatorskich: mgr Jan Kowalski, mgr Anna Nowak Autor dokumentacji konserwatorskiej: mgr Jan Nowak Miesiąc Rok, Miejscowość 18

19 NAZWA FIRMY/OSOBA, ROK Dokumentacja prac konserwatorskich Część II: K Rodzaj: np. Obraz olejny na płótnie Tytuł/Opis: Autor: Nr inw.: Autorzy prac konserwatorskich: mgr Jan Kowalski, mgr Anna Nowak Autor dokumentacji konserwatorskiej: mgr Jan Nowak Miesiąc Rok, Miejscowość 19

Załącznik 8 do SIWZ/nr 1 do umowy. Wymagania dotyczące dokumentacji prac konserwatorskich

Załącznik 8 do SIWZ/nr 1 do umowy. Wymagania dotyczące dokumentacji prac konserwatorskich Załącznik 8 do SIWZ/nr 1 do umowy Wymagania dotyczące dokumentacji prac konserwatorskich Opracowanie dokumentacji prac konserwatorskich w wersji papierowej (2 egz.) oraz w wersji elektronicznej (płyta

Bardziej szczegółowo

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami fototechnik 313[01]

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami fototechnik 313[01] Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami fototechnik 313[01] Zadanie egzaminacyjne 1 i 2 Opracuj projekt realizacji prac związanych z wykonaniem barwnego zdjęcia katalogowego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE WYKONANIE DOKUMENTACJI FOTOGRAFICZNEJ Z KOREKCJĄ GRAFICZNĄ PROJEKTÓW/WYDARZEŃ REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH

OGŁOSZENIE WYKONANIE DOKUMENTACJI FOTOGRAFICZNEJ Z KOREKCJĄ GRAFICZNĄ PROJEKTÓW/WYDARZEŃ REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH Projekt jest finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Bardziej szczegółowo

Komentarz fototechnik 313[01]-01-06 Czerwiec 2009 Rozwiązanie zadania egzaminacyjnego podlegało ocenie w zakresie następujących elementów pracy:

Komentarz fototechnik 313[01]-01-06 Czerwiec 2009 Rozwiązanie zadania egzaminacyjnego podlegało ocenie w zakresie następujących elementów pracy: Rozwiązanie zadania egzaminacyjnego podlegało ocenie w zakresie następujących elementów pracy: I. Tytuł pracy egzaminacyjnej. II. Założenia wynikające z treści zadania i załączonej dokumentacji III. Wykaz

Bardziej szczegółowo

Zasady redakcji pracy dyplomowej w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie

Zasady redakcji pracy dyplomowej w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie Zasady redakcji pracy dyplomowej w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie Prace dyplomowe powinny być drukowane według następujących zaleceń: 1) druk jednostronny dotyczy tylko następujących

Bardziej szczegółowo

Zobacz niżej cennik Fotoksiążek oraz Fotoobrazów na płótnie. FOTOGRAFIA ŚLUBNA

Zobacz niżej cennik Fotoksiążek oraz Fotoobrazów na płótnie. FOTOGRAFIA ŚLUBNA CENNIK USŁUG Studiowideo & Foto Zobacz niżej cennik Fotoksiążek oraz Fotoobrazów na płótnie. FOTOGRAFIA ŚLUBNA FOTO - PAKIET BRĄZOWY: 800zł. - Fotografowanie sesji w plenerze, - Błogosławieństwo, - Podczas

Bardziej szczegółowo

Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie

Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie ZASADY PRZYGOTOWANIA PRACY KOŃCOWEJ NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH PEDAGOGIKA KWALIFIKACYJNA DLA NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW ZAWOWOWYCH PROWADZONYCH W RAMACH PROJEKTU "NAUCZYCIEL NA 6+" Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Regulamin procedury antyplagiatowej stosowanej na Wydziale Filologicznym

Regulamin procedury antyplagiatowej stosowanej na Wydziale Filologicznym Załącznik nr 1 do decyzji Nr 6/2015 Dziekana Wydziału Filologicznego PWSZ w Koninie z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie trybu oraz zasad procedury antyplagiatowej stosowanej na Wydziale Regulamin procedury

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące tekstów publikowanych w czasopiśmie Kultura i Wychowanie (zgodne z ministerialną kartą oceny czasopism)

Wymagania dotyczące tekstów publikowanych w czasopiśmie Kultura i Wychowanie (zgodne z ministerialną kartą oceny czasopism) Załącznik 2c dla autora artykułu Wymagania dotyczące tekstów publikowanych w czasopiśmie Kultura i Wychowanie (zgodne z ministerialną kartą oceny czasopism) E L E M E N T Y S K Ł A D O W E A R T Y K U

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla autorów monografii

Instrukcja dla autorów monografii Instrukcja dla autorów monografii SPIS TREŚCI czcionka Times New Roman (dalej: TNR), rozmiar 16 STRESZCZENIE TNR 11... 6 1. WSTĘP... 7 2. ROZDZIAŁ 2... 23 2.1. Podrozdział TNR 11... 36 2.2. Podrozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin procedury antyplagiatowej stosowanej na Wydziale Społeczno-Humanistycznym

Regulamin procedury antyplagiatowej stosowanej na Wydziale Społeczno-Humanistycznym Załącznik do zarządzenia Nr 5/2015 Dziekana Wydziału Społeczno-Humanistycznego PWSZ w Koninie z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie trybu oraz zasad procedury antyplagiatowej stosowanej na Wydziale Społeczno-

Bardziej szczegółowo

SPECFIKACJA TECHNICZNA PRZYGOTOWANIA MATERIAŁÓW DO DRUKU OFFSETOWEGO

SPECFIKACJA TECHNICZNA PRZYGOTOWANIA MATERIAŁÓW DO DRUKU OFFSETOWEGO / SPECFIKACJA TECHNICZNA PRZYGOTOWANIA MATERIAŁÓW DO DRUKU OFFSETOWEGO SPIS TREŚCI PRZYGOTOWANIE PLIKÓW...2 ZALECENIA GRAFICZNE...3 SEPARACJE BARWNE...3 WERYFIKACJA PROOFA...4 AKCEPTACJA DRUKU...4 DOSTARCZANIE

Bardziej szczegółowo

Wymogi formalne dotyczące prac licencjackich i magisterskich. sformułowanie wniosków wynikających z przeprowadzonych badań.

Wymogi formalne dotyczące prac licencjackich i magisterskich. sformułowanie wniosków wynikających z przeprowadzonych badań. Wymogi formalne dotyczące prac licencjackich i magisterskich Praca powinna zawierać: określenie problemu badawczego, zdefiniowanie celu pracy, charakterystykę przedmiotu badań i opis narzędzi analitycznych

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ (MAGISTERSKIEJ)

PROCEDURA ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ (MAGISTERSKIEJ) PROCEDURA ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ (MAGISTERSKIEJ) I EGZAMINU DYPLOMOWEGO (MAGISTERSKIEGO) W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 1) Egzaminy dyplomowe będą odbywać się w trakcie sesji egzaminacyjnych tj. w dniach:

Bardziej szczegółowo

I. Wydawnictwo pokonferencyjne ze spotkania z mediami

I. Wydawnictwo pokonferencyjne ze spotkania z mediami Znak sprawy: DOA. 3323-27/10 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Wydawnictwo pokonferencyjne ze spotkania z mediami korekta, naświetlenie i druk wydawnictwa, zgodnie z zawartymi

Bardziej szczegółowo

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ Jakość Ŝycia pacjentów z cukrzycą-wyzwaniem dla zespołu terapeutycznego.

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ Jakość Ŝycia pacjentów z cukrzycą-wyzwaniem dla zespołu terapeutycznego. KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ Jakość Ŝycia pacjentów z cukrzycą-wyzwaniem dla zespołu terapeutycznego. Ciechanów, 28 listopad 2008 ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń

Bardziej szczegółowo

ZASADY REDAGOWANIA PRACY LICENCJACKIEJ

ZASADY REDAGOWANIA PRACY LICENCJACKIEJ 1 ZASADY REDAGOWANIA PRACY LICENCJACKIEJ ZASADY OGÓLNE Praca licencjacka pisana jest samodzielnie przez studenta. Format papieru: A4. Objętość pracy: 40-90 stron. Praca drukowana jest dwustronnie. Oprawa:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI TECHNICZNE ELEMENTÓW PAKIETU DLA REALIZACJI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI TECHNICZNE ELEMENTÓW PAKIETU DLA REALIZACJI ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do Umowy nr.. z dnia SZCZEGÓŁOWE WARUNKI TECHNICZNE ELEMENTÓW PAKIETU DLA REALIZACJI ZAMÓWIENIA 1) Typy Dokumentów a) TYP_1 strona w formacie A4 spersonalizowana danymi przekazanymi w plikach

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. załącznik nr 4 ZP/258/039/U/06 CZĘŚĆ I 1. BROSZURY ZSZYWANE (CPV 78114100-0)

FORMULARZ CENOWY. załącznik nr 4 ZP/258/039/U/06 CZĘŚĆ I 1. BROSZURY ZSZYWANE (CPV 78114100-0) załącznik nr 4 ZP/258/039/U/06 FORMULARZ CENOWY Lp CZĘŚĆ I 1. BROSZURY ZSZYWANE (CPV 78114100-0) 1. Rodzaj druku spełniający warunki jakości i trwałości druku offsetowego. W kolumnie 6 należy sprecyzować

Bardziej szczegółowo

. Sposób zapisu plików pojedynczej publikacji w formacie DjVu

. Sposób zapisu plików pojedynczej publikacji w formacie DjVu Opis DjVu oraz w formacie PDF dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej 1. Sposób zapisu plików pojedynczej publikacji w formacie DjVu: zapis rozdzielony (indirect). Zamawiający wymaga, by plik wiodący (indeksowy)

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu fotograficznego Ponidzie, jakiego nie znacie

Regulamin konkursu fotograficznego Ponidzie, jakiego nie znacie Regulamin konkursu fotograficznego Ponidzie, jakiego nie znacie I. Przepisy ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Samorządowa Instytucja Kultury KASZTELANIA 2. Główne cele konkursu: - upowszechnianie i

Bardziej szczegółowo

Imię Nazwisko, Imię Nazwisko 1 Uczelnia/Firma. Imię Nazwisko 2 Uczelnia/Firma. Tytuł artykułu

Imię Nazwisko, Imię Nazwisko 1 Uczelnia/Firma. Imię Nazwisko 2 Uczelnia/Firma. Tytuł artykułu Imię Nazwisko, Imię Nazwisko 1 Uczelnia/Firma Imię Nazwisko 2 Uczelnia/Firma Tytuł artykułu Tekst artykułu należy pisać przy użyciu edytora zgodnego z MS WORD 2003, 2007, 2010. Do pisania podstawowego

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Systemu Jakości Kształcenia dot. zasad pisania i obrony prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich)

Wyciąg z Systemu Jakości Kształcenia dot. zasad pisania i obrony prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich) Wyciąg z Systemu Jakości Kształcenia dot. zasad pisania i obrony prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich) 1. Wyboru promotora dokonuje student przez zapisanie się na odpowiednią listę w Dziekanacie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA AUTORÓW. INFORMATION FOR AUTHORS (Tłumaczenie tytułu artykułu w języku angielskim.)

INSTRUKCJA DLA AUTORÓW. INFORMATION FOR AUTHORS (Tłumaczenie tytułu artykułu w języku angielskim.) XVII Sympozjum Modelowanie i Symulacja Systemów Pomiarowych 20-24 września 2009r., Krynica INSTRUKCJA DLA AUTORÓW Imię i nazwisko autora(-ów) 1) STRESZCZENIE Niniejsza instrukcja dotyczy sposobu przygotowania

Bardziej szczegółowo

CENNIK. Cennik obowiązuje od 15 listopada 2016 roku. etui na albumy i zdjęcia albumy tradycyjne etui na pendrive

CENNIK. Cennik obowiązuje od 15 listopada 2016 roku. etui na albumy i zdjęcia albumy tradycyjne etui na pendrive Cennik obowiązuje od 15 listopada 2016 roku. CENNIK Albumy oprawiane są w wysokiej jakości eko skóry, materiały introligatorskie, skóry naturalne. Wszystkie albumy wykonujemy ręcznie, co gwarantuje najwyższą

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PRACY 18 pkt, bold

TYTUŁ PRACY 18 pkt, bold ROZPRAWA DOKTORSKA 16 pkt Tytuł, Imię i Nazwisko Autora 16 pkt TYTUŁ PRACY 18 pkt, bold PROMOTOR: 14 pkt Tytuł, Imię i Nazwisko 14 pkt Warszawa, 2010 12 pkt 2 SPIS TREŚCI 16 pkt, bold STRESZCZENIE... 4

Bardziej szczegółowo

JAK PRZYGOTOWAĆ PLIKI DO DRUKU?

JAK PRZYGOTOWAĆ PLIKI DO DRUKU? JAK PRZYGOTOWAĆ PLIKI DO DRUKU? Zapraszamy dalej... Formaty zapisu pracy DRUK CYFROWY - praca powinna być zapisana w formacie: Adobe PDF, EPS, TIFF, JPG. DRUK OFFSETOWY - praca powinna być zapisana w formacie:

Bardziej szczegółowo

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW REFERATÓW

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW REFERATÓW WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW REFERATÓW Spis treści: I. Wymogi formalne... 2 II. WZÓR... 3 III. Bibliografia... 4 IV. Streszczenie... 5 V. Cytaty i przypisy... 6 VI. Tabele, rysunki, wzory... 7 1 I. Wymogi formalne

Bardziej szczegółowo

Część IIIa SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia część 1 zamówienia

Część IIIa SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia część 1 zamówienia Część IIIa SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia część 1 zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na Digitalizację zdjęć dokumentacyjnych zbiorów, w ramach realizacji projektu Centrum Konserwacji

Bardziej szczegółowo

SPECFIKACJA TECHNICZNA PRZYGOTOWANIA MATERIAŁÓW DO DRUKU OFFSETOWEGO

SPECFIKACJA TECHNICZNA PRZYGOTOWANIA MATERIAŁÓW DO DRUKU OFFSETOWEGO www.iwonex.com.pl SPECFIKACJA TECHNICZNA PRZYGOTOWANIA MATERIAŁÓW DO DRUKU OFFSETOWEGO SPIS TREŚCI PRZYGOTOWANIE PLIKÓW...2...3...3 WERYFIKACJA PROOFA...4 AKCEPTACJA DRUKU...4 DOSTARCZANIE MATERIAŁÓW...4

Bardziej szczegółowo

ZASADY PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH

ZASADY PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu Instytut Ekonomiczny ZASADY PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH 1. Założenia ogólne Napisanie pozytywnie ocenionej pracy licencjackiej jest jednym z podstawowych

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE

AKADEMIA im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE AKADEMIA im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Kierunek: nazwa kierunku Specjalność: nazwa specjalności JAN KOWALSKI Nr albumu:. TYTUŁ PRACY Praca przygotowana w nazwa zakładu/katedry

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZP/IPN/18/2012 Zał. nr 1a do siwz OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie 1: Opracowanie graficzne i wydruk 2 zeszytów naukowych (z zakresu badań środowiskowych oraz chemii) z numerami ISBN zapewnionym przez

Bardziej szczegółowo

INTERSTENO 2013Ghent World championship professional word processing

INTERSTENO 2013Ghent World championship professional word processing UŻYWANY SYSTEM OPERACYJNY UŻYWANA WERSJA EDYTORA TEKSTU COMPETITION ID NUMER IDENTYFIKACYJNY A 1 Instrukcjedlauczestników Otwórz document documenttransport.doc i od razu zapisz go pod nazwą TRANSPORTXXX.DOC

Bardziej szczegółowo

CENNIK DETALICZNY ALBUMÓW BODZIOCH CAŁY ASORTYMENT ALBUMÓW TRADYCYJNYCH MA JEDNAKOWĄ CENĘ.

CENNIK DETALICZNY ALBUMÓW BODZIOCH CAŁY ASORTYMENT ALBUMÓW TRADYCYJNYCH MA JEDNAKOWĄ CENĘ. CENNIK DETALICZNY ALBUMÓW BODZIOCH CAŁY ASORTYMENT ALBUMÓW TRADYCYJNYCH MA JEDNAKOWĄ CENĘ. Albumy tradycyjne w okładce z najwyższej jakości, włoskiej skóry ekologicznej NAZWA ALBUMU WYMIAR KART /WYMIAR

Bardziej szczegółowo

Są w życiu takie chwile, które warto zatrzymać, by później móc się nimi wciąż cieszyć.

Są w życiu takie chwile, które warto zatrzymać, by później móc się nimi wciąż cieszyć. Sezon 2013 / 2014 Są w życiu takie chwile, które warto zatrzymać, by później móc się nimi wciąż cieszyć. Fotografia pozwala zauważać to, co niezauważalne i uciekające w czasie, doceniać to, co kiedyś wydawało

Bardziej szczegółowo

Opis standardów przekazywania obiektów zdigitalizowanych oraz informacji towarzyszących.

Opis standardów przekazywania obiektów zdigitalizowanych oraz informacji towarzyszących. Treść dokumentu: Warunki przekazywania obiektów cyfrowych do Biblioteki Narodowej. Opis standardów przekazywania obiektów zdigitalizowanych oraz informacji towarzyszących. Nazwa dokumentu: warunki_wplywu_obiektow

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 1 SKŁAD TEKSTU DO DRUKU

ĆWICZENIE 1 SKŁAD TEKSTU DO DRUKU ĆWICZENIE 1 SKŁAD TEKSTU DO DRUKU 1. Skopiowanie przykładowego surowego tekstu (format.txt) wybranego rozdziału pracy magisterskiej wraz z tekstem przypisów do niego (w osobnym pliku) na komputery studentów.

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA WYMOGI REDAKCYJNE PRACY DYPLOMOWEJ:

PRACA DYPLOMOWA WYMOGI REDAKCYJNE PRACY DYPLOMOWEJ: PRACA DYPLOMOWA Dokumenty niezbędne do przygotowania pracy dyplomowej dostępne są na stronie internetowej Wydziału. PRACA DYPLOMOWA musi odpowiadać wytycznym (wymogom redakcyjnym) obowiązującym w Wydziale.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 17 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 17 sierpnia 2011 r. UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 17 sierpnia 2011 r. w sprawie wzorów kart do głosowania oraz nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille a, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

eksploatacyjnych oraz fartuchów ochronnych laboratoryjnych niezbędnych do realizacji projektu pod nazwą Szkoła nowych możliwości.

eksploatacyjnych oraz fartuchów ochronnych laboratoryjnych niezbędnych do realizacji projektu pod nazwą Szkoła nowych możliwości. Warszawa, 18.09.2014r. Do: wszystkich zainteresowanych Dotyczy: Postępowania zgodnego z zasadą konkurencyjności nr 7/29348/2014 prowadzonego w celu wyłonienia wykonawcy usługi dostawy materiałów biurowych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI Dz.U. 2012r. poz. 1090 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 14 września 2012 r. w sprawie rodzaju urządzeń i środków technicznych służących do utrwalania obrazu lub dźwięku dla celów procesowych

Bardziej szczegółowo

KONKURS FOTOGRAFICZNY DLA GIMAZJALISTÓW KOLOR III EDYCJA: KOLOR ŻÓŁTY REGULAMIN KONKURSU

KONKURS FOTOGRAFICZNY DLA GIMAZJALISTÓW KOLOR III EDYCJA: KOLOR ŻÓŁTY REGULAMIN KONKURSU KONKURS FOTOGRAFICZNY DLA GIMAZJALISTÓW KOLOR III EDYCJA: KOLOR ŻÓŁTY REGULAMIN KONKURSU 1. UDZIAŁ W KONKURSIE Organizatorem konkursu fotograficznego KOLOR edycja 3 ŻÓŁTY jest Liceum Plastyczne w Gronowie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 października 2012 r. Poz. 1090

Warszawa, dnia 2 października 2012 r. Poz. 1090 Warszawa, dnia 2 października 2012 r. Poz. 1090 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 14 września 2012 r. w sprawie rodzaju urządzeń i środków technicznych służących do utrwalania obrazu lub dźwięku

Bardziej szczegółowo

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Symbol: USZJK-VII Data: 19.12.2013 r.

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Symbol: USZJK-VII Data: 19.12.2013 r. PWSZ w Sandomierzu Procedura Zakres procedury: Podmiot odpowiedzialny: Zasady postępowania: Symbol: USZJK-VII Data: 19.12.2013 r. DYPLOMOWANIA Procedura określa zasady przygotowania prac dyplomowych, oceny

Bardziej szczegółowo

Digitalizacja zbiorów sreber oraz malarstwa MW/ZP/28/PN/2015

Digitalizacja zbiorów sreber oraz malarstwa MW/ZP/28/PN/2015 Załącznik numer 2 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Wykonanie cyfrowej dokumentacji wizualnej zbiorów sreber i malarstwa Metoda wykonania cyfrowej dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Schematu III Pomocy technicznej Programu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ Wydział Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ Część I. Zasady przygotowania pracy dyplomowej założenia ogólne Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 4/01/2014 Rady

Bardziej szczegółowo

1. Pobierz i zainstaluj program w 3 krokach : 2. Wybierz produkt -> FotoAlbum (Photo Books)

1. Pobierz i zainstaluj program w 3 krokach : 2. Wybierz produkt -> FotoAlbum (Photo Books) 1. Pobierz i zainstaluj program w 3 krokach : 2. Wybierz produkt -> FotoAlbum (Photo Books) 3. Wybór produktu w zależności od formatu, ceny : 4. Po wyborze formatu przechodzimy do okna z wyborem szablonu.

Bardziej szczegółowo

KILKA WSKAZÓWEK ZWIĄZANYCH ZE SKŁADEM TEKSTU PRACY LICENCJACKIEJ (MAGISTERSKIEJ) I KSIĄŻKI W PROGRAMIE MICROSOFT WORD 2010

KILKA WSKAZÓWEK ZWIĄZANYCH ZE SKŁADEM TEKSTU PRACY LICENCJACKIEJ (MAGISTERSKIEJ) I KSIĄŻKI W PROGRAMIE MICROSOFT WORD 2010 KILKA WSKAZÓWEK ZWIĄZANYCH ZE SKŁADEM TEKSTU PRACY LICENCJACKIEJ (MAGISTERSKIEJ) I KSIĄŻKI W PROGRAMIE MICROSOFT WORD 2010 Jeśli musisz samodzielnie złożyć swoją pracę licencjacką (magisterską) lub przygotować

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zał. do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zał. do SIWZ Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu województwa opolskiego w ramach pomocy technicznej Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 26 maja 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 26 maja 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 113 6925 Poz. 661 661 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji

Bardziej szczegółowo

Regulamin procedury antyplagiatowej stosowanej na Wydziale Technicznym

Regulamin procedury antyplagiatowej stosowanej na Wydziale Technicznym Załącznik nr 1 do decyzji Nr 10/2015 Dziekana Regulamin procedury antyplagiatowej stosowanej na Wydziale Technicznym 1. Student na co najmniej 3 tygodnie przez wyznaczonym terminem obrony składa we właściwej

Bardziej szczegółowo

Kupując teraz zapłacisz mniej!

Kupując teraz zapłacisz mniej! WAŻNE DO 15. 11. 2013 Kupując zapłacisz mniej! wykorzystaj swoje zdjęcia takich produktów nie znajdziesz w sklepie zamówisz je łatwo i szybko TERAZ 29,99 20,99 zł OZDOBNY KALENDARZ BIURKOWY 12 kartek kalendarza

Bardziej szczegółowo

WSKAZÓWKI WYDAWNICZE DLA AUTORÓW

WSKAZÓWKI WYDAWNICZE DLA AUTORÓW Załącznik nr 2 do Regulaminu Wydawnictwa WSKAZÓWKI WYDAWNICZE DLA AUTORÓW 1) Komitet Redakcyjny nie przyjmuje prac (wydawnictwo zwarte lub artykuł), które zostały już opublikowane lub też zostały złożone

Bardziej szczegółowo

KONKURS FOTOGRAFICZNY MOJA SZKOŁA W CZTERECH PORACH ROKU REGULAMIN KONKURSU

KONKURS FOTOGRAFICZNY MOJA SZKOŁA W CZTERECH PORACH ROKU REGULAMIN KONKURSU KONKURS FOTOGRAFICZNY MOJA SZKOŁA W CZTERECH PORACH ROKU REGULAMIN KONKURSU Organizatorem konkursu pod nazwą MOJA SZKOŁA W CZTERECH PORACH ROKU, jest Szkoła Podstawowa Nr 3 im Bolesława Krzywoustego w

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 lutego 2015 r. Poz. 154 UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 26 stycznia 2015 r.

Warszawa, dnia 4 lutego 2015 r. Poz. 154 UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 26 stycznia 2015 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 lutego 2015 r. Poz. 154 UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie wzorów kart do głosowania oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Fotograficznego JESTESMY KOLBERGAMI NASZEJ ZIEMI LUBAŃSKIEJ

Regulamin Konkursu Fotograficznego JESTESMY KOLBERGAMI NASZEJ ZIEMI LUBAŃSKIEJ Regulamin Konkursu Fotograficznego JESTESMY KOLBERGAMI NASZEJ ZIEMI LUBAŃSKIEJ Konkurs fotograficzny realizowany jest w ramach projektu edukacyjnego pt. OSKAR KOLBERG NA ZIEMI LUBAŃSKIEJ. Cel i tematyka

Bardziej szczegółowo

Informacje techniczne Rodzaj druku Heatset Offset Ilość kolorów 4 Raster 200 lpi Rozdzielczość 2540 dpi. Spady 5 mm.

Informacje techniczne Rodzaj druku Heatset Offset Ilość kolorów 4 Raster 200 lpi Rozdzielczość 2540 dpi. Spady 5 mm. Informacje techniczne Rodzaj druku Heatset Offset Ilość kolorów 4 Raster 200 lpi Rozdzielczość 2540 dpi Spady 5 mm Oprawa klejona Adres FTP Serwer: ftp.marquardmedia.pl Użytkownik: harpers Hasło: repro015

Bardziej szczegółowo

Tel: 504 766 670 E-mail: morela.studio@gmail.com www.morelastudio.com. Plener

Tel: 504 766 670 E-mail: morela.studio@gmail.com www.morelastudio.com. Plener Tel: 504 766 670 E-mail: morela.studio@gmail.com www.morelastudio.com Plener wyselekcjonowane i poddane profesjonalnemu retuszowi fotografie w ilości: 40 zdjęć zapisanych na płycie DVD, umieszczonej w

Bardziej szczegółowo

Standardy pracy licencjackiej dla Instytutu Humanistycznego PWSZ w Głogowie

Standardy pracy licencjackiej dla Instytutu Humanistycznego PWSZ w Głogowie Standardy pracy licencjackiej dla Instytutu Humanistycznego PWSZ w Głogowie Trzy egzemplarze pracy + wersja elektroniczna na płycie CD (rtf. doc.) + praca w kopercie. Oprawa miękka, przeźroczysta. Grzbiety

Bardziej szczegółowo

W TYM MIEJSCU NALEŻY WPISAĆ TEMAT PROJEKTU INŻYNIERSKIEGO

W TYM MIEJSCU NALEŻY WPISAĆ TEMAT PROJEKTU INŻYNIERSKIEGO POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOLOGII Kierunek: Specjalność: Rodzaj studiów: Imię NAZWISKO W TYM MIEJSCU NALEŻY WPISAĆ TEMAT PROJEKTU INŻYNIERSKIEGO PROJEKT INŻYNIERSKI WYKONANY W TU PODAĆ NAZWĘ

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY I ARTYSTYCZNY Instytut Edukacji Muzycznej

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY I ARTYSTYCZNY Instytut Edukacji Muzycznej Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY I ARTYSTYCZNY Instytut Edukacji Muzycznej Struktura pisemnej pracy licencjackiej / magisterskiej 1. STRONA TYTUŁOWA

Bardziej szczegółowo

Informacje techniczne Rodzaj druku Heatset Offset Ilość kolorów 4 Raster 200 lpi Spady 5 mm Oprawa klejona CAŁA STRONA. 2 x (220 mm x 275 mm)

Informacje techniczne Rodzaj druku Heatset Offset Ilość kolorów 4 Raster 200 lpi Spady 5 mm Oprawa klejona CAŁA STRONA. 2 x (220 mm x 275 mm) Informacje techniczne Rodzaj druku Heatset Offset Ilość kolorów 4 Raster 200 lpi Spady 5 mm Oprawa klejona Adres FTP Serwer: ftp.marquardmedia.pl Użytkownik: harpers Hasło: repro015 WE TRANSFER www.wetransfer.com

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEG0 BURSZTYNOWY OBIEKTYW

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEG0 BURSZTYNOWY OBIEKTYW Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezesa nr 06/LGD/2012 z dnia 18.03.2013r. REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEG0 BURSZTYNOWY OBIEKTYW I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich

Bardziej szczegółowo

Katalog dobrych praktyk digitalizacyjnych dla obiektów bibliotecznych

Katalog dobrych praktyk digitalizacyjnych dla obiektów bibliotecznych Katalog dobrych praktyk digitalizacyjnych dla obiektów bibliotecznych Lp. Kryteria Obiekt Biblioteczny 1. Procedury, obejmujące: 1. selekcję wybór materiału, który zostanie poddany digitalizacji; selekcji

Bardziej szczegółowo

I. Cel konkursu. II. Warunki konkursu

I. Cel konkursu. II. Warunki konkursu Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie we współpracy ze Śląskim Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach o g ł a s z a I konkurs fotograficzny Na Szlaku Zabytków Architektury Drewnianej

Bardziej szczegółowo

JAK ZAKŁADAĆ FOLDERY W DROPBOX

JAK ZAKŁADAĆ FOLDERY W DROPBOX JAK ZAKŁADAĆ FOLDERY W DROPBOX 1. W folderze Dropbox zakładamy folder TellVet w celu łatwiejszego odszukiwania wcześniej przesłanych przez system TellVet zleceń na konsultacje. Aby założyć folder klikamy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Zadanie I

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Zadanie I Załącznik nr 7 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Zadanie I Przedmiot zamówienia obejmuje jednostronną tablicę informacyjną o wymiarach 200 cm wys. x 250 cm szer. wraz z konstrukcją oraz słupkami mocującymi

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 38/12-13 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 20 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 38/12-13 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 20 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 38/12-13 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie zasad przygotowania prac dyplomowych oraz zdawania egzaminów dyplomowych w Akademii

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA. Kontakt:

OFERTA REKLAMOWA. Kontakt: OFERTA REKLAMOWA Gazeta w Choroszczy jest bezpłatnym periodykiem ukazującym się zazwyczaj w cyklu dwumiesięcznym w nakładzie 3000 egzemplarzy. Periodyk wydawany od 1993 roku jest najpełniejszym źródłem

Bardziej szczegółowo

ZASADY REJESTRACJI PRACY LICENCJACKIEJ

ZASADY REJESTRACJI PRACY LICENCJACKIEJ ZASADY REJESTRACJI PRACY LICENCJACKIEJ 1. Pracę licencjacką przyjmuje promotor. Przyjęcie pracy poświadcza podpisem na stronie tytułowej oraz na karcie rejestracji pracy licencjackiej wzór w załączeniu.

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE PLIKÓW GRAFICZNYCH

PRZYGOTOWANIE PLIKÓW GRAFICZNYCH PRZYGOTOWANIE PLIKÓW GRAFICZNYCH DLA SYSTEMU CLEVER FRAME DLA SYSTEMU CLEVER FRAME SPIS TREŚCI: str. 3. INFORMACJE OGÓLNE str. 4. PRZYGOTOWANIE PLIKÓW GRAFICZNYCH DO RAM CLEVER FRAME str. 5. PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

Wstęp do fotografii. piątek, 15 października 2010. ggoralski.com

Wstęp do fotografii. piątek, 15 października 2010. ggoralski.com Wstęp do fotografii ggoralski.com element światłoczuły soczewki migawka przesłona oś optyczna f (ogniskowa) oś optyczna 1/2 f Ogniskowa - odległość od środka układu optycznego do ogniska (miejsca w którym

Bardziej szczegółowo

Wymagania stawiane pracom magisterskim z zakresu zasad edytorskich dla studentów II roku studiów drugiego stopnia w roku akad.

Wymagania stawiane pracom magisterskim z zakresu zasad edytorskich dla studentów II roku studiów drugiego stopnia w roku akad. Wymagania stawiane pracom magisterskim z zakresu zasad edytorskich dla studentów II roku studiów drugiego stopnia w roku akad. 2013/2014 Każda praca magisterska składa się z kilku części, które składają

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja szablonu i wystawienie pierwszej aukcji allegro

Konfiguracja szablonu i wystawienie pierwszej aukcji allegro Konfiguracja szablonu i wystawienie pierwszej aukcji allegro Metod na wystawienie aukcji na allegro jest co najmniej 2. W pierwszej przechodzimy do zakładki MOJA SPRZEDAŻ, w USTAWIENIACH SPRZEDAŻY odnajdujemy

Bardziej szczegółowo

Wesele 2 godziny krótsza wersja reportażu z przyjęcia weselnego trwająca do 2 godzin zazwyczaj do pierwszego tańca (włącznie).

Wesele 2 godziny krótsza wersja reportażu z przyjęcia weselnego trwająca do 2 godzin zazwyczaj do pierwszego tańca (włącznie). Pełny cennik na rok 2011 www.maciejrafalski.pl Stawiam na jasne zasady i reguły, chcę, aby wiedzieli Państwo dokładnie za co płacą. Dzięki dokładnym opisom macie Państwo pewność, co składa się na każdy

Bardziej szczegółowo

. Moja babcia jest trendy, mój dziadek jest cool

. Moja babcia jest trendy, mój dziadek jest cool XIV PREZENTACJE OŚWIATOWE W SPADKU PO DZIADKU, NAUKA OD WNUKA REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO REALIZOWANEGO W RAMACH PREZENTACJI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH POWIATU DZIERZONIOWSKIEGO. Moja babcia jest trendy,

Bardziej szczegółowo

Świąteczne inspiracje!

Świąteczne inspiracje! Promocje ważne do 29.12.2013 www. Wydanie świąteczne zima 2013 Świąteczne inspiracje! CEWE FOTOKSIĄŻKI z rabatem 40 zł Zdjęcia w świątecznych cenach FOTOPREZENTY dla każdego 2 Świąteczny Magazyn FOTO USŁUG

Bardziej szczegółowo

KONKURS FOTOGRAFICZNY "ZABYTKOWE MIEJSCA MOJEJ MIEJSCOWOŚCI"

KONKURS FOTOGRAFICZNY ZABYTKOWE MIEJSCA MOJEJ MIEJSCOWOŚCI KONKURS FOTOGRAFICZNY "ZABYTKOWE MIEJSCA MOJEJ MIEJSCOWOŚCI" Partnerzy projektu Zabytkowa Częstochowa : Urząd Miasta Częstochowy Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach Delegatura w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

W TYM MIEJSCU NALEŻY WPISAĆ TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ

W TYM MIEJSCU NALEŻY WPISAĆ TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOLOGII Kierunek: Specjalność: Rodzaj studiów: Imię NAZWISKO W TYM MIEJSCU NALEŻY WPISAĆ TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA WYKONANA W TU PODAĆ

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY I ARTYSTYCZNY Instytut Sztuk Pięknych

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY I ARTYSTYCZNY Instytut Sztuk Pięknych Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY I ARTYSTYCZNY Instytut Sztuk Pięknych REGULAMIN PRZYGOTOWANIA PRACY DYPLOMOWEJ Licencjacka oraz magisterska praca

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W SANDOMIERZU (18)

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W SANDOMIERZU (18) PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W SANDOMIERZU (18) MECHATRONIKA (14) IMIĘ I NAZWISKO (14) Nr albumu:xxxxx (12) Tytuł pracy (16) Praca inżynierska napisana pod kierunkiem naukowym (12) Sandomierz (rok)

Bardziej szczegółowo

CAŁOŚĆ OPRACOWANIA POWINNA ZAWIERAĆ MAKSYMALNIE 10 STRON.

CAŁOŚĆ OPRACOWANIA POWINNA ZAWIERAĆ MAKSYMALNIE 10 STRON. CAŁOŚĆ OPRACOWANIA POWINNA ZAWIERAĆ MAKSYMALNIE 10 STRON. REDAKCJA NIE INGERUJE W ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNĄ NADESŁANYCH ARTYKUŁÓW I NIE DOKONUJE KOREKTY PISOWNI. REDAKCJA PRZYJMUJE PLIKI WYŁĄCZNIE W FORMACIE

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Wydział Humanistyczny Katedra Germanistyki

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Wydział Humanistyczny Katedra Germanistyki Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Wydział Humanistyczny Katedra Germanistyki Zasady przygotowania prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych w Katedrze Germanistyki opracowane na podstawie

Bardziej szczegółowo

CELEM NAPISANIA PRACY MAGISTERSKIEJ JEST WYKAZANIE, ŻE STUDENT: 1. POTRAFI POSŁUGIWAĆ SIĘ NABYTĄ WIEDZĄ 2. UMIE STOSOWAĆ METODY PRACY NAUKOWEJ 6

CELEM NAPISANIA PRACY MAGISTERSKIEJ JEST WYKAZANIE, ŻE STUDENT: 1. POTRAFI POSŁUGIWAĆ SIĘ NABYTĄ WIEDZĄ 2. UMIE STOSOWAĆ METODY PRACY NAUKOWEJ 6 CELEM NAPISANIA PRACY MAGISTERSKIEJ JEST WYKAZANIE, ŻE STUDENT: 1. POTRAFI POSŁUGIWAĆ SIĘ NABYTĄ WIEDZĄ 2.ROZSZERZYŁ SWOJĄ WIEDZĘ O OPISYWANYM W PRACY ZAGADNIENIU 3.DOSTRZEGA PRAWIDŁOWOŚCI WYSTĘPUJĄCE

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA. Kontakt:

OFERTA REKLAMOWA. Kontakt: OFERTA REKLAMOWA Gazeta w Choroszczy jest bezpłatnym periodykiem ukazującym się zazwyczaj w cyklu dwumiesięcznym w nakładzie 3000 egzemplarzy. Periodyk wydawany od 1993 roku jest najpełniejszym źródłem

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4-PowerPoint

Ćwiczenie 4-PowerPoint Ćwiczenie 4-PowerPoint 1. Otworzyć plik o nazwie Pierwsza prezentacja.ppt znajdujący się na dysku D i zapisać prezentację pod nazwą Podsumowanie.ppt na dysku D. 2. W widoku normalnym ustawić powiększenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU FOTOLASER

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU FOTOLASER INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU FOTOLASER Okno startowe programu W jednym zamówieniu można wysłać do 1000 zdjęć Wybierz odpowiednią opcję : Przelew ( tylko poczta) Wybieramy w momencie kiedy zdjęcia mają być

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA FORM REKLAMOWYCH GRY-OnLine

SPECYFIKACJA FORM REKLAMOWYCH GRY-OnLine SPECYFIKACJA FORM REKLAMOWYCH GRY-OnLine Elementy niedopuszczalne na kreacjach Na kreacjach przygotowywanych na strony GRYOnline.pl niedopuszczalne jest używanie logotypów podmiotów trzecich (nie będących

Bardziej szczegółowo

Nota edytorska. Materiały do wykorzystania. w e-learningu

Nota edytorska. Materiały do wykorzystania. w e-learningu Nota edytorska Materiały do wykorzystania w e-learningu Spis treści: Wprowadzenie... 3 Materiały statyczne... 4 Wymagania edytorskie dla tekstu... 5 Publikowanie plików... 6 Publikowanie linków do stron

Bardziej szczegółowo

Powierz projekt swojego albumu grafikom i edytorom DPS24, którzy nadadzą

Powierz projekt swojego albumu grafikom i edytorom DPS24, którzy nadadzą Fachowa edycja, dobór i odpowiednia kompozycja publikowanych fotografii sprawi, że kolekcja zdjęć - w piękny i spójny sposób - opowie historię Twojego ślubu, dalekiej podróży, cudownych wakacji lub narodzin

Bardziej szczegółowo

albumy greenfly z potrzeby piękna

albumy greenfly z potrzeby piękna albumy greenfly z potrzeby piękna ALBUM STYLOWY PASSE PARTOUT Dostępne w 7 poziomych rozmiarach: 10x15 cm 16x23 cm 24x24 cm 24x30 cm 30x30 cm 30x40 cm Karty albumu są trwałe, sztywne, nie wyginają się

Bardziej szczegółowo

Informacja dla studentów ochrony środowska kończących studia w roku akad. 2011/2012

Informacja dla studentów ochrony środowska kończących studia w roku akad. 2011/2012 Informacja dla studentów ochrony środowska kończących studia w roku akad. 2011/2012 A. Warunkiem ukończenia studiów jest: 1. Zaliczenie wszystkich zajęć oraz zdanie egzaminów przewidzianych w planie studiów;

Bardziej szczegółowo

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu - znak sprawy 65/SRSM/13. Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 2 do Umowy

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu - znak sprawy 65/SRSM/13. Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 2 do Umowy Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 2 do Umowy L.p. Symbol Ilość Cena netto Łączna cena netto Brutto 1 Druk A6 g. 70 jednostronny czarny nadruk 2000 - zł - zł 2 Druk A6 g. 70 dwustronny czarny nadruk 5000

Bardziej szczegółowo

Jak zapisać wersję elektroniczną pracy dyplomowej? - INSTRUKCJA (krok po kroku)

Jak zapisać wersję elektroniczną pracy dyplomowej? - INSTRUKCJA (krok po kroku) Jak zapisać wersję elektroniczną pracy dyplomowej? - INSTRUKCJA (krok po kroku) Zastosowane oprogramowanie: System operacyjny: Windows Vista PL Edytor tekstu: Microsoft Office 007 PL Word Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Przygotowany dokument można: wydrukować i oprawić, zapisać jako strona sieci Web i opublikować w Internecie przekonwertować na format PDF i udostępnić w postaci

Bardziej szczegółowo

Informacje techniczno-redakcyjne

Informacje techniczno-redakcyjne Informacje techniczno-redakcyjne REKLAMY, FOTOGRAFIE, ILUSTRACJE Wymiary reklam netto*: Cała strona i okładka ( I + IV) pierwsza oraz czwarta: 280 x 205 Okładka wewnętrzna II + III oraz pierwsza stona

Bardziej szczegółowo

WSTĘP USTAWIENIA DOKUMENTU NUMERACJA STRON RYSUNKI... REDAKCJA PRAC DYPLOMOWYCH 4. TABELE WPISYWANIE WZORÓW...

WSTĘP USTAWIENIA DOKUMENTU NUMERACJA STRON RYSUNKI... REDAKCJA PRAC DYPLOMOWYCH 4. TABELE WPISYWANIE WZORÓW... AKADEMIA im. JANA DŁUGOSZA w Częstochowie WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY INSTYTUT EDUKACJI TECHNICZNEJ I INFORMATYCZNEJ Kierunek: EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA WSTĘP... 1. USTAWIENIA DOKUMENTU...

Bardziej szczegółowo