Przeciwdziałanie kradzie y sygnału telewizyjnego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przeciwdziałanie kradzie y sygnału telewizyjnego"

Transkrypt

1 Przeciwdziałanie kradzie y sygnału telewizyjnego Metodologia post powania Materiały informacyjne i instrukta owe W a r s z a w a

2

3 Przeciwdziałanie kradzie y sygnału telewizyjnego Metodologia post powania Materiały informacyjne i instrukta owe W a r s z a w a

4 Wstęp Wstęp O problemie Kradzież sygnału telewizyjnego, nazywana potocznie piractwem telewizyjnym, jest przestępstwem, polegającym na przywłaszczeniu cudzej własności, w tym przypadku intelektualnej, czyli takiej, która powinna być szczególnie chroniona i szanowana. Przypadki kradzieży mają miejsce zarówno na zasobach sieci telewizji kablowych, jak i satelitarnych platform cyfrowych. Jest to proceder występujący nie tylko w Polsce, ale także w innych krajach. Jego konsekwencje są znaczące piractwo narusza prawa producentów programów i dystrybutorów sygnału, prawa twórców programów, a także legalnych odbiorców usług telewizyjnych i przynosi szkody Skarbowi Państwa. Prowadząc walkę z piractwem, operatorzy satelitarni i kablowi udoskonalają sprzęt i tworzą kolejne bariery technologiczne, mające na celu uniemożliwienie nielegalnego odbioru. Spotykają się z takimi procederami jak: modyfikacje kart, przeprogramowywanie dekoderów, używanie kart pirackich czy stosowanie modułów dostępu. Miejsca, w których dokonywany jest obrót urządzeniami niedozwolonymi oraz świadczone są niedozwolone usługi, to przede wszystkim strony i fora internetowe, a także bazary, giełdy i ogłoszenia prasowe. Warto jednak podkreślić, że obecnie największym wyzwaniem jest dzielenie sygnału telewizyjnego, tzw. sharing. Kradzież sygnału telewizyjnego jest karana przez prawo. Podstawą ścigania jest ustawa z dnia 5 lipca 2002 roku o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną, opartych lub polegających na dostępie warunkowym oraz prawo autorskie. Prowadzone działania, mające na celu coraz skuteczniejszą ochronę dóbr intelektualnych, przynoszą zauważalne rezultaty i coraz większą świadomość szkodliwości piractwa. Nadal jednak pozostaje w tej sferze wiele do zrobienia. Ograniczenie zjawiska kradzieży własności intelektualnej wymaga spełnienia kilku warunków: spójnej strategii walki z kradzieżą własności intelektualnej, współpracy pomiędzy sektorem państwowym i prywatnym, konsekwentnych działań właścicieli praw i organów ścigania zarówno policji, prokuratury, jak i sądownictwa. Bardzo ważne miejsce zajmuje zmiana nastawienia społeczeństwa do problemu piractwa. Walka z piractwem telewizyjnym jest celem powstałego w 2002 roku stowarzyszenia Dystrybutorów Programów Telewizyjnych SYGNAŁ, które propaguje konieczność poszanowania własności intelektualnej i realizuje działania na rzecz przeciwdziałania kradzieży sygnału.

5 Wstęp Cel i zawartość informatora Niniejszy informator został przygotowany z myślą o funkcjonariuszach Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej i przedstawicieli Prokuratury. Jego celem jest ułatwienie skutecznego ścigania sprawców przestępstw związanych z szeroko pojętą kradzieżą sygnału telewizyjnego. Publikacja przedstawia specyfikę kradzieży sygnału telewizyjnego oraz zawiera praktyczne informacje na temat metod walki z tym przestępstwem. W informatorze znajdują się m.in.: opisy sposobów kradzieży sygnału telewizyjnego w sieciach telewizji kablowych i na platformach satelitarnych, informacje na temat metod identyfikacji tego typu przestępstw oraz sposobów postępowania w przypadku stwierdzenia kradzieży sygnału telewizyjnego w sieciach telewizji kablowych i na platformach satelitarnych, opis innych czynów niedozwolonych, związanych z łamaniem praw nadawców, sposobów ich rozpoznawania i sprawdzonych metod walki z nimi, podstawy prawne ścigania przestępstw w tym zakresie, słownik terminologii związanej z kradzieżą sygnału telewizyjnego. Przedstawione procedury postępowania zostały poparte wybranymi aktami prawnymi. Ponadto, aby lepiej uwidocznić różnicę między sprzętem oryginalnym a niedozwolonym, w informatorze znalazły się przykładowe zdjęcia tych urządzeń. Informator ma być skutecznym narzędziem w walce z piractwem telewizyjnym, ułatwić pracę organom ścigania i tym samym przyczynić się do wzrostu wykrywalności przestępstw związanych z kradzieżą sygnału telewizyjnego.

6 Kradzież sygnału telewizyjnego w sieciach telewizji kablowych Kradzież sygnału telewizyjnego w sieciach telewizji kablowych 1. Sposób dostarczania sygnału telewizyjnego Ważnymi elementami sieci telewizji kablowej, oferującej oprócz telewizji dostęp do Internetu i usługę telefoniczną, są m.in. światłowody, kable koncentryczne, dystrybucyjne i budynkowe, wzmacniacze, rozgałęziacze, skrzynki przyłączeniowe. Ze względu na umiejscowienie (na zewnątrz budynków) niektóre z tych elementów są szczególnie narażone na akty wandalizmu i kradzieży oraz działania osób nielegalnie odbierających sygnał telewizji kablowej. Są to w szczególności: skrzynki przyłączeniowe (miejsca podłączenia kabli biegnących od mieszkań klientów), znajdujące się najczęściej na klatkach schodowych budynków mieszkalnych. Skrzynki te są otwierane lub uszkadzane w celu wykonania nielegalnego podłączenia, przewody koncentryczne znajdujące się w budynkach mieszkalnych. Przewody te są przecinane, nacinane, rozgałęziane za pomocą rozgałęziaczy w celu wykonania nielegalnego podłączenia do sieci kablowej. Tego rodzaju podłączenia są wystarczające, aby nielegalnie odbierać większość niekodowanych kanałów telewizyjnych. W przeciwieństwie do satelitarnych platform cyfrowych, do odbioru sygnału nie jest potrzebny skomplikowany sprzęt elektroniczny ani specjalne oprogramowanie. 2. Sposoby kradzieży sygnału telewizyjnego i sposoby postępowania w przypadku ich stwierdzenia Rodzaje kradzieży sygnału (podział ze względu na miejsce występowania w sieci): W mieszkaniu legalnego klienta (dystrybucja sygnału poza lokal wskazany w umowie): - rozgałęzianie i dystrybucja sygnału przed gniazdem abonenckim, - dzielenie sygnału za gniazdem abonenckim lub za wyjściem urządzeń RTV, - dzielenie sygnału za wyjściem dekodera. Poza mieszkaniem abonenta w skrzynce przyłączeniowej lub listwie z przewodami (najczęściej jest to powiązane z włamaniem): - podłączenie oryginalnego kabla do rozgałęziacza przez osoby nieupoważnione, - doprowadzenie sygnału ze skrzynki przyłączeniowej przy wykorzystaniu własnego kabla, - kradzież filtra pakietyzującego programy dla poszczególnych grup klientów lub jego przeróbka.

7 Kradzież sygnału telewizyjnego w sieciach telewizji kablowych - montaż rozgałęziacza lub wpięcie się w przewód doprowadzający sygnał do lokalu abonenta legalnie korzystającego z usługi, - przecinanie, nawiercanie lub inna ingerencja i podłączanie się w przewody, będące własnością sieci telewizji kablowej. Przykłady wykonania nielegalnego podłączenia poprzez wpięcie się w okablowanie magistralne lub doprowadzające sygnał do lokalu legalnego abonenta Przykłady filtrów pakietyzujących programy indywidualnie dla każdego lokalu abonenckiego prawidłowy (u góry) oraz przerobiony (u dołu)

8 Kradzież sygnału telewizyjnego w sieciach telewizji kablowych Ujawnienie przypadku kradzieży sygnału telewizyjnego Stwierdzenie jednego z wyżej wymienionych sposobów nielegalnego podłączenia praktycznie umożliwia wskazanie lokalu, do którego nielegalnie doprowadzono sygnał. Aby zweryfikować podejrzenia, należy przede wszystkim zapytać osobę, będącą prawnym dysponentem praw do lokalu o umowę z operatorem telewizji kablowej. Jeśli osoba ta nie jest w stanie przedstawić takiej umowy, można zasięgnąć informacji u działającego w danym bloku operatora telewizji kablowej. Zabezpieczenie materiałów dowodowych Przeprowadzenie czynności dochodzeniowych w celu sprawdzenia, czy w danym lokalu odbierana jest telewizja kablowa, np. czy sprzęt RTV nie jest zaprogramowany na kanały dostępne w sieci telewizji kablowej. Najlepszym rozwiązaniem jest zabezpieczenie odbiornika telewizyjnego, odbierającego programy z oferty sieci telewizji kablowej. Przygotowanie materiału dowodowego w postaci nagrania wideo lub zdjęć. Powinien być na nich widoczny zarówno włączony odbiornik TV, odbierający programy z oferty sieci telewizji kablowej, jak i sposób nielegalnego przyłączenia urządzeń. Zabezpieczenie urządzeń takich, jak: rozgałęziacze, złączki, przewody lub inne (np. szpilki, krokodylki), wykorzystanych do wykonania nielegalnego podłączenia. 3. Nielegalni operatorzy telewizji kablowych Zdarzają się przypadki, gdy sygnał sieci kablowych jest wykorzystywany przez inne podmioty lub osoby w celu dalszej nielegalnej dystrybucji. Najczęściej ma to miejsce wtedy, gdy atrakcyjne programy lub pakiety programów są, bez umowy z nadawcą, dystrybuowane innym osobom. Kradzieże tego typu charakteryzują się wyższym zaawansowaniem rozwiązań technicznych. Przy ich wykryciu oraz podczas prowadzenia czynności dowodowych nieodzowna jest współpraca z pionem technicznym potencjalnie poszkodowanego operatora telewizji kablowej. 4. Wandalizm Wandalizm w sieciach operatorów telewizji kablowych to proceder, który nie tylko przynosi znaczne straty materialne, ale także naraża abonentów sieci na przerwy lub zakłócenia w odbiorze programów telewizyjnych oraz uniemożliwia korzystanie z innych usług (Internet, telefon). Działania te można podzielić na cztery kategorie: kradzież kabli światłowodowych lub koncentrycznych na dużych odcinkach, związana z działalnością tzw. złomiarzy,

9 Kradzież sygnału telewizyjnego na platformach satelitarnych kradzież infrastruktury technicznej takiej, jak: odbiorniki optyczne, wzmacniacze, zasilacze (lub zainstalowane w nich akumulatory) oraz inne elementy sieci, które mogą być sprzedane na rynku wtórnym lub w skupach złomu, dewastacje, polegające na uszkadzaniu infrastruktury technicznej operatora kablowego (np. przecinanie kabli lub przewodów), czego skutkiem jest pozbawienie dostępu do usług przez grupę abonentów, dewastacje urządzeń (zabezpieczeń skrzynek abonenckich) w związku z kradzieżą sygnału telewizyjnego. Przykłady wandalizmu związane z wykonaniem nielegalnego podłączenia do infrastruktury operatora telewizji kablowej.

10 10 Kradzież sygnału telewizyjnego na platformach satelitarnych Kradzież sygnału telewizyjnego na platformach satelitarnych 1. Sposób dostarczania sygnału telewizyjnego Do odbioru sygnału telewizyjnego nadawanego drogą satelitarną niezbędne są następujące urządzenia: antena satelitarna wraz z konwerterem, odbiornik satelitarny z dekoderem (nazywany dalej dekoderem), karta abonencka. Podobnie, jak w przypadku telewizji kablowych, sygnał telewizyjny jest dostarczany abonentowi przez operatora na podstawie umowy. Karta abonencka zawsze jest wypożyczana abonentowi (pozostaje własnością operatora), natomiast dekodery mogą być zarówno wypożyczane, jak i sprzedawane. 2. Najważniejsze sposoby bezprawnego rozdzielania sygnału Sharing internetowy Sharing internetowy to nielegalne rozdzielanie uprawnień aktywnej karty abonenckiej i udostępnianie tych uprawnień osobom do tego nieuprawnionym przy użyciu urządzeń niedozwolonych, za pośrednictwem Internetu. Składa się z serwera (dawca) oraz klientów (biorcy). s e r w e r I N T E R N E T k l i e n c i

11 Kradzież sygnału telewizyjnego na platformach satelitarnych 11 Serwerem może być: komputer PC podłączony do Internetu z zainstalowanym specjalnym oprogramowaniem do sharingu oraz podłączonym zewnętrznym czytnikiem kart chipowych (np. programatorem Phoenix), dekoder ze zmodyfikowanym oprogramowaniem, który jest podłączony do Internetu (np. Dreambox, Relook, dbox2). Klientem sharingu może być: dekoder ze zmienionym oprogramowaniem (podłączony do komputera PC, który jest podłączony do Internetu), komputer PC z kartą dekodera (tunera satelitarnego, np. Sky Star II). Stosowanie urządzeń rozdzielających sygnał z jednej aktywnej karty na wiele dekoderów splitery przewodowe i radiowe Spliter jest urządzeniem umożliwiającym rozdzielenie sygnału telewizyjnego na kilka (do 8) dekoderów przy wykorzystaniu jednej karty abonenckiej. Mechanizm działania opiera się na systemie klient-serwer. W serwerze zainstalowana jest karta platformy cyfrowej, której usługi mają być udostępniane innym użytkownikom. Natomiast każda karta klienta umieszczana jest w osobnym dekoderze (w miejscu przeznaczonym dla karty abonenckiej). Sygnał trafia do nich za pośrednictwem spliterów kablowych lub drogą radiową. A. B. C. Spliter kablowy połączenie serwera z dekoderami jest realizowane przy pomocy kabli. A. serwer B. karta klienta C. schemat działania A. B. Spliter radiowy sygnał radiowy umożliwia dzielenie sygnału na znaczącą odległość. A. serwer B. karty klienckie

12 12 Kradzież sygnału telewizyjnego na platformach satelitarnych Streaming internetowy Streaming jest to forma bezprawnego publicznego rozpowszechniania utworów (w tym filmów, programów rozrywkowych, sportowych) bądź sygnału telewizyjnego, udostępniania ich szerokiemu gronu odbiorców, np. za pośrednictwem strony internetowej lub dedykowanych programów komputerowych. Cechą charakterystyczną streamingu, odróżniającą go od sharingu jest to, że osoba oglądająca udostępnione materiały nie potrzebuje żadnego dodatkowego urządzenia, wystarczy do tego komputer. W przypadku tego procederu liczba odbiorców jest w zasadzie nieograniczona. Streaming poprzez stronę www z wykorzystaniem przeglądarki internetowej Streaming z wykorzystaniem dedykowanego programu komputerowego

13 Kradzież sygnału telewizyjnego na platformach satelitarnych Sposoby kradzieży Niedozwolona modyfikacja oryginalnej karty abonenckiej: doładowywanie karty wyłączonej przez operatora, podbijanie pakietu na wyższy, klonowanie karty kopiowanie danych z karty opłacanej na wiele innych kart w celu ich aktywowania. Przeprogramowywanie dekoderów zarówno oferowanych przez platformy cyfrowe, jak i pochodzących od niezależnych dostawców, tzw. dekoderów FTA w taki sposób, że programy kodowane są dostępne bez użycia karty abonenckiej i podpisania umowy z operatorem. Wytwarzanie, używanie, posiadanie oraz wprowadzanie do obrotu programów komputerowych umożliwiających (przystosowanych) bezprawny odbiór kodowanych programów telewizyjnych. 4. Sposoby identyfikacji kradzieży W przypadku stwierdzenia posiadania dekodera, podczas przeszukania należy wykonać następujące czynności: sprawdzić, czy na dekoderze lub na karcie występuje logo operatora (CYFRA+, Cyfrowy Polsat, platforma n, telewizja na kartę (tnk), Telekomunikacja Polska) lub adnotacja o właścicielu sprzętu, jeśli dekoder jest oznaczony logo lub widnieje na nim nazwa właściciela, należy zanotować numer seryjny i poprosić o umowę abonencką lub dokument potwierdzający zakup urządzenia, jeśli na karcie jest widoczne logo lub widnieje na nim nazwa właściciela, należy zanotować numer seryjny i poprosić o umowę abonencką, włączyć dekoder i sprawdzić, jakie programy są dostępne; zwrócić szczególną uwagę na następujące programy: - z platformy Cyfrowy Polsat: Polsat Futbol, Polsat SPORT, Polsat Sport Extra, Polsat Sport HD, Polsat Sport News; - z platformy CYFRA+: CANAL+, CANAL+ Film, CANAL+ Sport; - z platformy n / telewizji na kartę (tnk): Premium HD, n Premium2 HD, n Premium3 HD, n Premium 4 HD, nsport, MGM, WIP; - z platformy Telekomunikacji Polskiej: Orange sport. Legalny odbiór powyższych kanałów jest możliwy jedynie po podpisaniu umowy abonenckiej. Jeśli dostępny jest jeden z wyżej wymienionych kanałów, należy zabezpieczyć dekoder wraz z kartą. Jeśli karta nie posiada logo operatora lub nie widnieje na niej nazwa właściciela, należy zabezpieczyć dekoder wraz z kartą. Jeżeli dekoder jest połączony kablem z komputerem, należy zabezpieczyć dekoder wraz z kartą i komputerem. Jeżeli dekoder jest połączony z siecią internetową, należy go zabezpieczyć. ) W przypadku TP dekodery są podłączone do sieci TP.

14 14 Kradzież sygnału telewizyjnego na platformach satelitarnych UWAGA Dodatkowo należy zabezpieczyć następujące urządzenia: moduły dostępu CAM, splitery kablowe, bezprzewodowe, programatory, karty chipowe, komputery osobiste, laptopy, piloty zdalnego sterowania, zasilacze do zabezpieczonego sprzętu. WAŻNE Zabezpieczony sprzęt w całości należy przekazać jednemu biegłemu. 5. Urządzenia niedozwolone Sprzęt zaprojektowany karty chipowe, np. Opos, Titanium, Cerebro, Didem, K3, splitery kablowe i bezprzewodowe, unloopery, programatory kart chipowych, oprogramowanie narzędziowe, służące do zmiany oprogramowania w dekoderach, kartach (oprogramowanie na nośnikach takich, jak: dysk twardy komputera, płyty CD, DVD, pendrive, karty flash oraz umieszczone w Internecie np. strony www, serwery ftp, sieci peer to peer), pliki z tzw. firmwarem czyli programy wgrywane do dekoderów, skrypty do unlooperów. Sprzęt przystosowany dekodery ze zmienionym oprogramowaniem, moduły CAM ze zmienionym oprogramowaniem, zmodyfikowane karty oryginalne.

15 Inne czyny niedozwolone 15 Inne czyny niedozwolone 1. Nielegalna emisja programów w sieciach telewizji kablowych Podstawą rozpowszechniania programów w sieciach telewizji kablowej są umowy z właścicielami praw lub dysponentami praw licencyjnych do poszczególnych programów (np. CYFRA+, Cyfrowy Polsat, platforma n, HBO, Telekomunikacja Polska). Kradzież sygnału telewizyjnego przez nielegalnych (niezarejestrowanych) operatorów kablowych polega na bezprawnym rozprowadzaniu programów w sieciach telewizji kablowych, tj. bez podpisania umów z właścicielami praw do tych programów. Kradzież odbywa się przy wykorzystaniu wypożyczonego od jednego z operatorów platform satelitarnych sprzętu cyfrowego, przeznaczonego do użytku indywidualnego i podłączeniu go do stacji czołowej sieci w celu rozpowszechnienia sygnału. Sposób identyfikacji przestępstwa Podczas dokonywania kontroli wybranej sieci telewizji kablowej należy sprawdzić, jakie kanały są odtwarzane w sieci. W przypadku stwierdzenia faktu nielegalnie rozpowszechnianego kanału należy skontaktować się z właścicielem praw do tego programu lub stowarzyszeniem SYGNAŁ w celu sprawdzenia: czy sieć kablowa posiada umowę uprawniającą ją do rozpowszechniania programów danego operatora, na emisję których programów sieć posiada zawartą umowę. W przypadku podjęcia czynności procesowych należy sprawdzić i zabezpieczyć: sposób zainstalowania sprzętu, numer dekodera cyfrowego służącego do emisji programu, numer karty, za pomocą której emitowany jest program. 2. Nielegalna emisja programów w hotelach Właściciele praw do poszczególnych programów lub dysponenci praw licencyjnych do programów (np. CYFRA+, Cyfrowy Polsat, platforma n, HBO, Telekomunikacja Polska) zawierają umowy z właścicielami hoteli, przedmiotem których jest zgoda na rozpowszechnianie w sieci hotelowej programów wskazanych w umowie. Kradzież sygnału telewizyjnego dokonywana w hotelach polega na bezprawnym rozpowszechnianiu programów, tj. bez podpisania umów z właścicielami praw do tych programów/dysponentami praw licencyjnych do programów.

16 16 Inne czyny niedozwolone Kradzież odbywa się poprzez wykorzystanie wypożyczonego od jednego z operatorów platform satelitarnych sprzętu cyfrowego, przeznaczonego do użytku indywidualnego. Sprzęt ten jest podłączany do stacji czołowej sieci hotelowej w celu rozpowszechnienia sygnału. Sposób identyfikacji przestępstwa Dokonując kontroli wybranego hotelu, należy sprawdzić, jakie programy są odtwarzane w hotelu. W przypadku stwierdzenia rozpowszechniania danego programu, należy skontaktować się z właścicielem praw do tego programu lub stowarzyszeniem SYGNAŁ w celu sprawdzenia: czy z danym hotelem została zawarta umowa, na emisję których kanałów została zawarta umowa. W przypadku podjęcia czynności procesowych, należy sprawdzić i zabezpieczyć: sposób zainstalowania sprzętu, liczbę pokoi, do których jest dostarczany kanał, numer dekodera cyfrowego, służącego do emisji kanału, numer karty, za pomocą której emitowany jest program. 3. Nielegalne publiczne odtwarzanie Niektórzy właściciele praw lub dysponenci praw licencyjnych do programów zawierają umowy z właścicielami lokali użyteczności publicznej, przedmiotem których jest udzielenie zgody na publiczne rozpowszechnianie w tych lokalach programów wskazanych w umowie. Kradzież sygnału telewizyjnego przez właścicieli lokali gastronomicznych polega na bezprawnym rozpowszechnianiu w tych lokalach programów bez zgody właściciela/dysponenta praw, przy wykorzystaniu sprzętu udostępnionego do użytku indywidualnego przez podłączenie go do odbiornika telewizyjnego znajdującego się w miejscu publicznym. Sposób postępowania W przypadku stwierdzenia publicznego rozpowszechniania jednego z programów z listy zamieszczonej na str informatora należy skontaktować się z właścicielem praw do tego programu lub stowarzyszeniem SYGNAŁ w celu: zweryfikowania czy właściciel kontrolowanego lokalu uzyskał zgodę na rozpowszechnianie danego programu umówienia daty i sposobu realizacji czynności, w trakcie których należy m.in. sprawdzić i zabezpieczyć: - sposób zainstalowania sprzętu, - numer dekodera cyfrowego służącego do emisji programu, - numer karty, za pomocą której emitowany jest program.

17 Kwalifikacja karna poszczególnych czynów 17 Kwalifikacja karna poszczególnych czynów 1. Regulacje prawne dotyczące kradzieży sygnału telewizyjnego Ustawa z dnia 5 lipca 2002 roku o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną, opartych lub polegających na dostępie warunkowym (Dz. U. Nr 126, poz z późn. zm. Dz.U. z 2002 r. Nr 126, poz. 1068, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 267, poz ). Art. 6. 1) Kto, w celu użycia w obrocie, wytwarza urządzenia niedozwolone lub wprowadza je do obrotu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 2) Tej samej karze podlega, kto świadczy usługi niedozwolone. Art. 7. 1) Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, posiada lub używa urządzenie niedozwolone, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. 2) Jeżeli sprawca używa urządzenia niedozwolonego wyłącznie na własne potrzeby, podlega grzywnie. Art. 9. Ściganie przestępstw określonych w art. 6 i 7 następuje na wniosek: 1) pokrzywdzonego świadczącego usługi oparte na dostępie warunkowym, 2) pokrzywdzonego świadczącego usługi polegające na dostępie warunkowym, 3) krajowych lub regionalnych organizacji, których celem statutowym jest ochrona interesów przedsiębiorców świadczących usługi oparte lub polegające na dostępie warunkowym, 4) Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 5) Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, 6) Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. 2. Regulacje prawne dotyczące ochrony praw autorskich (publiczne rozpowszechnianie) Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 80, poz. 904 z późn. zm.). Art ) Kto bez uprawnienia albo wbrew jego warunkom rozpowszechnia cudzy utwór w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, artystyczne wykonanie, fonogram, wideogram lub nadanie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

18 18 Kwalifikacja karna poszczególnych czynów 2) 3) 4) Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w ust. 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Jeżeli sprawca uczynił sobie z popełniania przestępstwa określonego w ust. 1 stałe źródło dochodu albo działalność przestępną, określoną w ust. 1, organizuje ją lub nią kieruje, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5. Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. 3. Regulacje prawne dotyczące wandalizmu i kradzieży mienia Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.). Art Kto zabiera w celu przywłaszczenia cudzą rzecz ruchomą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Art Kto kradnie z włamaniem, podlega karze pozbawienia wolności od roku do 10 lat. Art Kto przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą lub prawo majątkowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Art Kto cudzą rzecz niszczy, uszkadza lub czyni ją niezdatną do użytku, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Art Kto rzecz uzyskaną za pomocą czynu zabronionego nabywa lub pomaga do jej zbycia albo tę rzecz przyjmuje lub pomaga do jej ukrycia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Art Kto rzecz, o której na podstawie towarzyszących okoliczności powinien i może przypuszczać, że została uzyskana za pomocą czynu zabronionego, nabywa lub pomaga do jej zbycia albo tę rzecz przyjmuje lub pomaga do jej ukrycia, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat Regulacje prawne dotyczące odbioru telewizji kablowej bez płatności abonamentowych szalbierstwo Ustawa z dnia 20 maja 1971 roku Kodeks wykroczeń (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 105, poz 756 z późn. zm.).

19 Kwalifikacja karna poszczególnych czynów 19 Art Kto, pomimo nieuiszczenia dwukrotnie nałożonej na niego kary pieniężnej określonej w taryfie, po raz trzeci w ciągu roku bez zamiaru uiszczenia należności wyłudza przejazd koleją lub innym środkiem lokomocji, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. 2. Tej samej karze podlega, kto bez zamiaru uiszczenia należności wyłudza pożywienie lub napój w zakładzie żywienia zbiorowego, przejazd środkiem lokomocji należącym do przedsiębiorstwa niedysponującego karami pieniężnymi określonymi w taryfie, wstęp na imprezę artystyczną, rozrywkową lub sportową, działanie automatu lub inne podobne świadczenie, o którym wie, że jest płatne. 5. Komentarz do Ustawy z dnia 5 lipca 2002 roku o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną, opartych lub polegających na dostępie warunkowym Celem ustawy jest zapewnienie ochrony podmiotom wykonującym niektóre usługi świadczone drogą elektroniczną, oparte lub polegające na dostępie warunkowym, przed pozbawieniem ich należnych im wynagrodzeń przez osoby, które bez upoważnienia wprowadzają, a także używają w obrocie handlowym, urządzenia oraz inne rozwiązania techniczne służące obejściu zabezpieczeń lub używają takich urządzeń lub rozwiązań na potrzeby własne lub innych osób, poza obrotem handlowym. Ustawa określa zasady ochrony prawnej niektórych usług świadczonych odpłatnie drogą elektroniczną, opartych lub polegających na dostępie warunkowym (art.1 ustawy): Usługi: usługami chronionymi są m.in.: rozpowszechnianie i rozprowadzanie programów telewizyjnych i radiowych. Rozpowszechnianie: bezprzewodowa lub za pomocą kabla w sieciach telewizji kablowych emisja programu do równoczesnego powszechnego odbioru. Rozprowadzanie: przejmowanie w całości i bez zmian programu nadawcy krajowego lub zagranicznego, z wyjątkiem programu rozpowszechnianego w sieci kablowej i równoczesne jego rozpowszechnianie, w tym rozprowadzanie w sieciach kablowych jeśli są świadczone za wynagrodzeniem i oparte na dostępie warunkowym. Drogą elektroniczną: usługa jest świadczona drogą elektroniczną, jeżeli jej wykonanie następuje przez przesyłanie i odbieranie w punkcie docelowym danych za pomocą urządzeń elektronicznych, przetwarzających, a także przechowujących dane, przy czym dane są transmitowane w całości za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej. Usługi oparte na dostępie warunkowym są to usługi, z których korzystanie jest uzależnione od uprzedniego nabycia przez usługobiorcę urządzenia dostępu

20 20 Kwalifikacja karna poszczególnych czynów warunkowego lub uzyskania indywidualnego upoważnienia dostępu do danej usługi. Zalicza się do nich emisję programów telewizyjnych, ich reemisję w sieci telewizji kablowej, które usługodawca w celu zapewnienia sobie zapłaty wynagrodzenia za korzystanie z nich, koduje lub zabezpiecza w inny sposób. Usługi polegające na dostępie warunkowym są to usługi, których przedmiotem jest umożliwienie korzystania z dostępu warunkowego. Są to w szczególności usługi kodowania, szyfrowania takie, które służą zabezpieczaniu innych usług przed dostępem osób, które nie nabyły do nich praw (nie uzyskały dostępu). Usługi takie obejmują wszystkie czynności, jakie wykonuje usługodawca w relacjach z użytkownikiem, by umożliwić mu korzystanie z kodo-wanych programów telewizyjnych (dostarczenie dekodera, karty, klucza, filtra itp.). Art. 6 1) Kto, w celu użycia w obrocie, wytwarza urządzenia niedozwolone lub wprowadza je do obrotu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 2) Tej samej karze podlega, kto świadczy usługi niedozwolone. W celu użycia w obrocie czyn o charakterze kierunkowym. Wina umyślna w zamiarze bezpośrednim. Wytwarza: produkcja urządzeń niedozwolonych lub przystosowywanie tzn. taka przeróbka innego urządzenia, która umożliwia nielegalny dostęp do świadczonych usług. Urządzenia niedozwolone: Sprzęt zaprojektowany: - blokery (płytki z elementami elektronicznymi) wetknięte w miejsce karty abonenckiej do dekodera lub modułu dostępu, które same nie pełnią funkcji kart, - karty płytki z elementami elektronicznymi, wetknięte w miejsce karty abonenckiej, - inne urządzenia umożliwiają jednoczesny odbiór usług w kilku miejscach (gdy nie jest to dozwolone przez usługodawcę). Sprzęt przystosowany: - dekodery z wbudowanym blokerem, - dekodery ze zmienionym oprogramowaniem, - karty ze zmienionym oprogramowaniem. Oprogramowanie: - - oprogramowanie do dekoderów, modułów dostępu do kart, w postaci pliku, które po zainstalowaniu w dekoderze lub karcie zmieniają je w dekoder, moduł dostępu lub kartę zmodyfikowaną, narzędzia programistyczne, przeznaczone do tworzenia lub instalowania nowych wersji oprogramowania do dekoderów, modułów dostępu oraz kart. Inne: sprzęt, elementy aparatury (np. kable, złączki, rozgałęźniki, końcówki itp.), które same w sobie są legalne i dozwolone, lecz zostały użyte

21 Kwalifikacja karna poszczególnych czynów 21 (przystosowane) w nielegalnym celu, umożliwiając korzystanie z usług chronionych bez uprzedniego upoważnienia usługodawcy. Wprowadza je do obrotu: sprzedaż, wynajem, użyczenie i inne formy rozporządzania urządzeniami niedozwolonymi. Usługi niedozwolone: instalacja, serwis, wymiana urządzeń niedozwolonych (np. instalacja oprogramowania w dekoderze, którego właścicielem jest działający zgodnie z prawem usługodawca), zmiana oprogramowania karty abonenckiej, publikacja, np. w Internecie, kodów kryptograficznych, umożliwiających po ich wprowadzeniu do dekodera lub karty abonenckiej odbieranie usług bez wnoszenia opłat usługodawcy. Zainstalowanie urządzeń niedozwolonych w celu nielegalnego podłączenia do sieci kablowej, np. doprowadzenie kabla, użycie rozgałęźnika, przerobienie końcówki, przekazywanie informacji handlowej w celu promocji urządzeń niedozwolonych lub usług z nimi związanych albo mających za przedmiot niedozwolone urządzenia lub usługi, np. oferowanie, reklamowanie, informowanie o urządzeniach niedozwolonych lub o ich instalacji i wykorzystaniu w celu nielegalnego odbioru usług. Przykładowi naruszyciele: osoby wytwarzające podrobione blokery do dekoderów, karty do dekoderów, filtry pozytywowe, oprogramowanie do dekoderów (umieszczone na różnych nośnikach lub udostępniane w Internecie), osoby przystosowujące sprzęt lub urządzenia w celu umożliwienia nielegalnego korzystania z usług chronionych, osoby dystrybuujące wymienione wyżej urządzenia niedozwolone, m. in. na targach, bazarach, w sklepach, w Internecie, przez ogłoszenia, ulotki lub w formie bezpośredniej, osoby wypożyczające urządzenia niedozwolone lub użyczające ich, osoby, które instalują urządzenia niedozwolone, organizują ich naprawę, serwis lub wymianę. Art. 7 1) Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, posiada lub używa urządzenia niedozwolone, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. 2) Jeżeli sprawca używa urządzenia niedozwolonego wyłącznie na własne potrzeby, podlega grzywnie. W celu osiągnięcia korzyści majątkowej: przestępstwo kierunkowe z winy umyślnej, popełnione w zamiarze osiągnięcia korzyści. Może dotyczyć nielegalnych operatorów usług telekomunikacyjnych. Posiada lub używa: wszelkiego rodzaju pośrednicy w przekazie usług chronionych, korzystający z urządzeń niedozwolonych, np. operatorzy telewizji kablowych lub abonenci korzystający z usług telewizji kablowej, którzy przy

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Wstęp... 13

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Wstęp... 13 Wykaz skrótów... 11 Wstęp... 13 Rozdział I Prawa pokrewne zagadnienia ogólne... 17 1. Podstawowe akty prawne dotyczące ochrony praw pokrewnych... 17 1.1. Konwencja rzymska z 1961 r.... 17 1.2. Porozumienie

Bardziej szczegółowo

Prz r e z st t pczo kompu kom pu e t row ow i n i t n e t rn r e n tow i i n i t n e t le l ktu kt al u n al a

Prz r e z st t pczo kompu kom pu e t row ow i n i t n e t rn r e n tow i i n i t n e t le l ktu kt al u n al a Przestępczość komputerowa, internetowa i intelektualna Pojęcie przestępczości internetowej i charakterystyka obszarów zagroŝeń. W polskim prawie karnym brak jest definicji przestępstwa internetowego. Potocznie

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE UŻYTKOWE

OPROGRAMOWANIE UŻYTKOWE OPROGRAMOWANIE UŻYTKOWE Kilka słów o Aby komputer mógł realizować oczekiwane przez użytkownika zadania musi posiadać zainstalowane tzw. oprogramowanie użytkowe (ang. software). Bogactwo oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Komenda Stołeczna Policji 00-150 Warszawa ul.nowolipie2

Komenda Stołeczna Policji 00-150 Warszawa ul.nowolipie2 Komenda Stołeczna Policji 00-150 Warszawa ul.nowolipie2 Punkt Obsługi Interesanta 22 603-66-26 (08.00-16.00) Dyżurny KSP 22 603-65-55 24 h tel. 112 24 h http://www.policja.waw.pl/portal/pl/ Wydział do

Bardziej szczegółowo

Wspomniany system gwarantuje, że zawarcie umowy u dystrybutora jest wiarygodne i

Wspomniany system gwarantuje, że zawarcie umowy u dystrybutora jest wiarygodne i Kim jest dystrybutor? Dystrybutor to osoba będąca "źródłem informacji" o aktualnych pakietach, promocjach, programach i sprzęcie oferowanym przez CYFRĘ+. Rozmowa z dystrubutorem do niczego nie zobowiązuje.

Bardziej szczegółowo

Wybrane przestępstwa komputerowe w kodeksie karnym z dnia 2 sierpnia 1997r. (na podstawie komentarza dr Andrzeja Adamskiego)

Wybrane przestępstwa komputerowe w kodeksie karnym z dnia 2 sierpnia 1997r. (na podstawie komentarza dr Andrzeja Adamskiego) Wybrane przestępstwa komputerowe w kodeksie karnym z dnia 2 sierpnia 1997r. (na podstawie komentarza dr Andrzeja Adamskiego) Informacja: - środek do służący do gromadzenia dóbr materialnych i zarządzania

Bardziej szczegółowo

Digital Rights Management (DRM) - zarządzanie prawami autorskimi w środowisku cyfrowym. Mikołaj Sowiński Sołtysiński Kawecki & Szlęzak

Digital Rights Management (DRM) - zarządzanie prawami autorskimi w środowisku cyfrowym. Mikołaj Sowiński Sołtysiński Kawecki & Szlęzak Digital Rights Management (DRM) - zarządzanie prawami autorskimi w środowisku cyfrowym Mikołaj Sowiński Sołtysiński Kawecki & Szlęzak Czym są systemy DRM? Systemy DRM są technologią służącą do: - kontrolowania

Bardziej szczegółowo

Szkolenie biblioteczne cz. 4. CO NIECO o WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Szkolenie biblioteczne cz. 4. CO NIECO o WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ BIBLIOTEKA WYDZIAŁU KULTURY FIZYCZNEJ i PROMOCJI ZDROWIA Szkolenie biblioteczne cz. 4 CO NIECO o WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ Przygotowała Beata Bekasz W Bibliotece Wydziału Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisów internetowych Grupy Radiowej Agory

Regulamin serwisów internetowych Grupy Radiowej Agory Regulamin serwisów internetowych Grupy Radiowej Agory 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady korzystania z serwisów internetowych zarządzanych przez Usługodawcę

Bardziej szczegółowo

WALKA Z "PIRACTWEM" W 2005 R.

WALKA Z PIRACTWEM W 2005 R. Strona znajduje się w archiwum. WALKA Z "PIRACTWEM" W 2005 R. W 2005 r. w wyniku policyjnych działań "antypirackich" zabezpieczono podrobione wyroby o wartości prawie 105 mln zł oraz urządzenia do ich

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność karna za przestępstwa komputerowe

Odpowiedzialność karna za przestępstwa komputerowe Odpowiedzialność karna za przestępstwa komputerowe 1. Włamywanie się do komputera Co grozi za włamanie się do cudzego komputera, np. serwera szkolnego? Nieuprawnione wejście do systemu komputerowego jest

Bardziej szczegółowo

I OFERTA PODSTAWOWA* dla Usługi Telewizji Cyfrowej:

I OFERTA PODSTAWOWA* dla Usługi Telewizji Cyfrowej: Cennik Usług Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Toruniu przy ul. Tuwima 9, 87-100 Toruń, działająca i świadcząca usługi telewizji kablowej, wykonująca działalność w formie spółdzielni,

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze Naziemna telewizja cyfrowa (DVB-T)

Materiały pomocnicze Naziemna telewizja cyfrowa (DVB-T) Materiały pomocnicze Naziemna telewizja cyfrowa (DVB-T) Co to jest telewizja? Dziedzina telekomunikacji przekazująca ruchomy obraz i dźwięk na odległość. Trochę historii Telewizja to stary wynalazek. Pierwszy

Bardziej szczegółowo

Prawa autorskie cd. Prawa autorskie. Autorskie prawa majątkowe. Autorskie prawa osobiste

Prawa autorskie cd. Prawa autorskie. Autorskie prawa majątkowe. Autorskie prawa osobiste Prawa autorskie W Polsce prawo autorskie jest regulowane ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Prawa autorskie cd. Prawa

Bardziej szczegółowo

S.L.J. ELEKTRONIK. Jesteś abonentem Cyfry+ (nc+) bądź "Telewizji na Kartę" (TnK), lub nc+ SMART HD+??

S.L.J. ELEKTRONIK. Jesteś abonentem Cyfry+ (nc+) bądź Telewizji na Kartę (TnK), lub nc+ SMART HD+?? Serwer POWER3 TURBO v1.0.2 + zasilacz Cena : 48,78 zł (netto) 60,00 zł (brutto) Nr katalogowy : serwer POWER3 TURBO Producent : Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : bardzo wysoki Średnia ocena : brak

Bardziej szczegółowo

TUNER TV SAT nbox Enigma 2 - tani tuner TV Sat z ogromnymi możliwościami

TUNER TV SAT nbox Enigma 2 - tani tuner TV Sat z ogromnymi możliwościami TUNER TV SAT nbox Enigma 2 - tani tuner TV Sat z ogromnymi możliwościami Tuner NC+ sprzedawany w cenie około 150 zł w opcji na kartę. Elektronicy kupują go a następnie odsprzedają z wymienionymi podzespołami

Bardziej szczegółowo

Prawa autorskie cd. Prawa autorskie. Autorskie prawa majątkowe. Autorskie prawa osobiste

Prawa autorskie cd. Prawa autorskie. Autorskie prawa majątkowe. Autorskie prawa osobiste Prawa autorskie W Polsce prawo autorskie jest regulowane ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Prawa autorskie cd. Prawa

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze Naziemna telewizja cyfrowa (DVB-T)

Materiały pomocnicze Naziemna telewizja cyfrowa (DVB-T) Materiały pomocnicze Naziemna telewizja cyfrowa (DVB-T) Co to jest telewizja? Dziedzina telekomunikacji przekazująca ruchomy obraz i dźwięk na odległość. Trochę historii Telewizja to stary wynalazek. Pierwsza

Bardziej szczegółowo

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W POZNANIU PCZOŚĆ KOMPUTEROWA

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W POZNANIU PCZOŚĆ KOMPUTEROWA KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W POZNANIU PRZESTĘPCZO PCZOŚĆ KOMPUTEROWA POZNAŃ, LISTOPAD 2007 AGENDA CO TO JEST PRZESTĘPSTWO RODZAJE PRZESTĘPSTW KOMPUTEROWYCH PRZESTĘPSTWA POPEŁNIANE PRZY UśYCIU KOMPUTERA

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 3. Odpowiedzialnośd karna za naruszenie praw autorskich. Przegląd regulacji wybranych krajów europejskich

ZAŁĄCZNIK NR 3. Odpowiedzialnośd karna za naruszenie praw autorskich. Przegląd regulacji wybranych krajów europejskich ZAŁĄCZNIK NR 3 Odpowiedzialnośd karna za naruszenie praw autorskich Przegląd regulacji wybranych krajów europejskich Warszawa, 9 grudnia 2013 r. 1. Regulacja brytyjska I. Przestępstwa określone w The Copyright,

Bardziej szczegółowo

Biuro Zarządu BZ/^572015

Biuro Zarządu BZ/^572015 Warszawa, dnia 10.11.2015 r. Biuro Zarządu BZ/^572015 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Departament Własności Intelektualnej i Mediów ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 00- i 071 Warszawa W

Bardziej szczegółowo

10 zasad ochrony danych osobowych w usługach telekomunikacyjnych

10 zasad ochrony danych osobowych w usługach telekomunikacyjnych 10 zasad ochrony danych osobowych w usługach telekomunikacyjnych Konsumencie pamiętaj: 1. Naruszenia praw w zakresie ochrony danych osobowych zgłaszaj do Generalnego Inspektora Danych Osobowych W przypadku

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE PODZIAŁY SIECI KOMPUTEROWYCH

PODSTAWOWE PODZIAŁY SIECI KOMPUTEROWYCH PODSTAWOWE PODZIAŁY SIECI KOMPUTEROWYCH Pojęcie sieci komputerowych Sieć komputerowa jest to zbiór niezależnych komputerów połączonych ze sobą. Mówimy, że dwa komputery są ze sobą połączone, jeśli mogą

Bardziej szczegółowo

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Warszawa, 31 maja 2006 roku

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Warszawa, 31 maja 2006 roku Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Warszawa, 31 maja 2006 roku Stanowisko regulacyjne w sprawie kwalifikacji prawnej usługi TV over DSL (TVoDSL) oraz kwestii właściwości KRRiT wobec regulacji usług telewizyjnych

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty prawne utraty danych przez przedsiębiorcę i użycia jego infrastruktury informatycznej do popełnienia czynu zabronionego

Wybrane aspekty prawne utraty danych przez przedsiębiorcę i użycia jego infrastruktury informatycznej do popełnienia czynu zabronionego danych przez przedsiębiorcę i użycia jego infrastruktury informatycznej do popełnienia czynu zabronionego Mirosław Brzezicki wrzesień 2012 r. Veracomp SA danych przez przedsiębiorcę Przesłanki odpowiedzialności:

Bardziej szczegółowo

Użytkownik - oznacza każdą osobę, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu

Użytkownik - oznacza każdą osobę, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu Definicje pływacy.com - portal internetowy o tematyce sportowej Serwis - zorganizowana platforma informatyczno-informacyjna podłączona do sieci Internet stworzona przez pływacy.com, umożliwiająca Użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Bezpieczne poruszanie się w internecie

Bezpieczne poruszanie się w internecie Bezpieczne poruszanie się w internecie Wydział dw. z PG KWP w Katowicach kom. Adam Nikolin portale aukcyjne 32 mln w 2013 r. portale aukcyjne Kupujemy: - okazyjna cena, podróbki!! - liczba pozytywów, info

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG. świadczonych przez SAT FILM Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. komandytowa WSZYSTKIE KWOTY OKREŚLONE W CENNIKU SĄ KWOTAMI BRUTTO

CENNIK USŁUG. świadczonych przez SAT FILM Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. komandytowa WSZYSTKIE KWOTY OKREŚLONE W CENNIKU SĄ KWOTAMI BRUTTO CENNIK USŁUG świadczonych przez SAT FILM Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. komandytowa WSZYSTKIE KWOTY OKREŚLONE W CENNIKU SĄ KWOTAMI BRUTTO OKRESEM ROZLICZENIOWYM DLA NW. USŁUG I PAKIETÓW JEST MIESIĄC KALENDARZOWY

Bardziej szczegółowo

Aspekty prawne wykorzystania nowych technologii w celu bezprawnego skopiowania danych z kart płatniczych

Aspekty prawne wykorzystania nowych technologii w celu bezprawnego skopiowania danych z kart płatniczych Aspekty prawne wykorzystania nowych technologii w celu bezprawnego skopiowania danych z kart płatniczych Damian Klimas, Uniwersytet Wrocławski Rafał Nagadowski, Uniwersytet Opolski Rafał Prabucki, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Do założenia internetowego radia wystarczy właściwie najprostszy serwer Shoutcast i odpowiednio skonfigurowany Winamp.

Do założenia internetowego radia wystarczy właściwie najprostszy serwer Shoutcast i odpowiednio skonfigurowany Winamp. Do założenia internetowego radia wystarczy właściwie najprostszy serwer Shoutcast i odpowiednio skonfigurowany Winamp. Sen z powiek wielu internautów spędzają jednak wymogi prawne na publiczne nadawanie

Bardziej szczegółowo

Dotacje na Innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość Szczegółowe Warunki Promocji VN Weź więcej za mniej

Dotacje na Innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość Szczegółowe Warunki Promocji VN Weź więcej za mniej 1. Ogólne warunki Promocji 1.Niniejszy Regulamin zwany dalej Regulaminem promocji określa zasady przyznawania Abonentom preferencyjnych warunków korzystania z usług telekomunikacyjnych. 2. Promocja VN

Bardziej szczegółowo

Dekoder cyfrowy SettopBox HD PVR (dekoder z nagrywarką)

Dekoder cyfrowy SettopBox HD PVR (dekoder z nagrywarką) Cennik Dostawcy Usług Echostar Studio (obowiązuje do umów podpisanych po 0.0.05r). Podane ceny są cenami brutto. CENNIK USŁUGI TELEWIZJI Cena przyłączenie do sieci (opłata jednorazowa) W przypadku braku

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym STORK Szymon Małachowski

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym  STORK Szymon Małachowski Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w sklepie internetowym www.stork3d.pl prowadzonym przez firmę STORK Szymon Małachowski Właścicielem materialnych

Bardziej szczegółowo

Konspekt lekcji: Naziemna telewizja cyfrowa (DVB-T)

Konspekt lekcji: Naziemna telewizja cyfrowa (DVB-T) Konspekt lekcji: Naziemna telewizja cyfrowa (DVB-T) 1 Co to jest telewizja? Dziedzina telekomunikacji przekazująca ruchomy obraz i dźwięk na odległość 2 Trochę historii Telewizja to stary wynalazek. Pierwszy

Bardziej szczegółowo

Gosp. domowe z komputerem 7,2 mln (54%) 0,4mln * Gosp. domowe z internetem 3,9 mln (30%) 1,3 mln *

Gosp. domowe z komputerem 7,2 mln (54%) 0,4mln * Gosp. domowe z internetem 3,9 mln (30%) 1,3 mln * Polski Rynek Telekomunikacyjny połowy 2008 roku Jerzy Straszewski prezes Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej wrzesień 2008 r. Polska dane makroekonomiczne Liczba gosp. domowych 13,2 mln Gosp. domowe

Bardziej szczegółowo

MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Spis treści

MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Spis treści Poznań, 6 listopada 2015 roku. MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Spis treści 1. Definicje i akty prawne... 1 2. Postanowienia ogólne... 2 3. Prawa autorskie... 3 4. Polityka

Bardziej szczegółowo

Najwyższy standard usług w Państwa hotelu. Biznes Telewizja, Biznes Internet, Biznes Telefon

Najwyższy standard usług w Państwa hotelu. Biznes Telewizja, Biznes Internet, Biznes Telefon Najwyższy standard usług w Państwa hotelu Biznes Telewizja, Biznes Internet, Biznes Telefon Jeden dostawca i wszystko, czego Państwo potrzebują UPC Biznes w Państwa hotelu to najwyższy standard rozrywki

Bardziej szczegółowo

Promocyjne Warunki Umowy,,Nowy Cyfrowy Polsat- Świąteczna Promocja II 2011 D2D z dnia roku Część Ogólna

Promocyjne Warunki Umowy,,Nowy Cyfrowy Polsat- Świąteczna Promocja II 2011 D2D z dnia roku Część Ogólna Centrum Obsługi Klienta 801 08 08 08, 222 127 222 lub 699 00 2222 (opłata wg taryfy operatora) www.cyfrowypolsat.pl Promocyjne Warunki Umowy,,Nowy Cyfrowy Polsat- Świąteczna Promocja II 2011 D2D z dnia

Bardziej szczegółowo

PRAWO AUTORSKIE. Autorzy: Janusz Barta, Ryszard Markiewicz. Rozdział I Uwagi wstępne. Rozdział II Źródła prawa

PRAWO AUTORSKIE. Autorzy: Janusz Barta, Ryszard Markiewicz. Rozdział I Uwagi wstępne. Rozdział II Źródła prawa PRAWO AUTORSKIE Autorzy: Janusz Barta, Ryszard Markiewicz Rozdział I Uwagi wstępne Rozdział II Źródła prawa Rozdział III Prawo autorskie 1. Przedmiot prawa 1.1. Uwagi ogólne 1.2. Pojęcie utworu w prawie

Bardziej szczegółowo

Specjalna oferta. Sprawdź, co zyskasz, wybierając oferty

Specjalna oferta. Sprawdź, co zyskasz, wybierając oferty Specjalna oferta Sprawdź, co zyskasz, wybierając oferty Oferta telewizji satelitarnej w Cyfrowym Polsacie Poznaj korzyści Pełna oferta telewizyjna z kanałami HBO, Cinemax i kanałami Eleven za 79,99 zł/mies.

Bardziej szczegółowo

Szkolenie. z zakresu ochrony. informacji niejawnych

Szkolenie. z zakresu ochrony. informacji niejawnych Szkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych Warszawa 2015 r. PODSTAWY PRAWNE, INFORMACJE OGÓLNE Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty prawa telekomunikacyjnego i audiowizualnego. Wprowadzenie do wykładu

Praktyczne aspekty prawa telekomunikacyjnego i audiowizualnego. Wprowadzenie do wykładu Praktyczne aspekty prawa telekomunikacyjnego i audiowizualnego Wprowadzenie do wykładu Dr Andrzej Nałęcz Dyżur: wtorek, 10.00-11.00 sala B409. Proszę śledzić ogłoszenia na mojej stronie wydziałowej tam

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (1)

USTAWA. z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (1) Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych zmiany: 2002-11-10 Dz.U.2001.128.1402 art. 14 Dz.U.2002.126.1068 art. 11 2003-01-01 Dz.U.2002.197.1662 art. 1 2003-10-07 Dz.U.2003.166.1610 art. 1 2004-05-01

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ W JEDNOSTCE CENTRALNEJ INSTYTUTU ENERGETYKI W WARSZAWIE

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ W JEDNOSTCE CENTRALNEJ INSTYTUTU ENERGETYKI W WARSZAWIE Instytut Energetyki Instytut Badawczy Warszawa, ul. Mory 8 REGULAMIN KORZYSTANIA Z INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ W JEDNOSTCE CENTRALNEJ INSTYTUTU ENERGETYKI W WARSZAWIE Obowiązuje od dnia 1 maja 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Do: Szanowny Pan Dariusz Piasta Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych. Dotyczy:

Do: Szanowny Pan Dariusz Piasta Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych. Dotyczy: Warszawa 15 listopada 2015 Do: Szanowny Pan Dariusz Piasta Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych Dotyczy: Wykrytych w ostatnim czasie zagrożeń związanych z oferowaniem w postępowaniach o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO SPÓŁKI GLOBAL WORK SP. Z O.O.

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO SPÓŁKI GLOBAL WORK SP. Z O.O. 1 DEFINICJE REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO SPÓŁKI GLOBAL WORK SP. Z O.O. Usługodawca Global Work sp. z o.o., z siedzibą w Zabrzu, 41-800 Zabrze, ul. Padlewskiego 6, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG REALIZOWANYCH W SIECI ELTRONIK PODANE CENY ZAWIERAJĄ PODATEK VAT I OPŁATY ZWIĄZANE Z ODBIOREM PROGRAMÓW TELEWIZJI KABLOWEJ ELTRONIK TVK

CENNIK USŁUG REALIZOWANYCH W SIECI ELTRONIK PODANE CENY ZAWIERAJĄ PODATEK VAT I OPŁATY ZWIĄZANE Z ODBIOREM PROGRAMÓW TELEWIZJI KABLOWEJ ELTRONIK TVK CENNIK USŁUG REALIZOWANYCH W SIECI ELTRONIK PODANE CENY ZAWIERAJĄ PODATEK VAT I OPŁATY ZWIĄZANE Z ODBIOREM PROGRAMÓW TELEWIZJI KABLOWEJ ELTRONIK TVK 1. Opłata abonamentowa (płatna z góry najpóźniej do

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Olecko, dnia 22 czerwca 2016r. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zakup urządzeń analogowej sieci telewizji kablowej zwanej dalej TVK Sokół (316 abonentów), stanowiącej własność operatora sieci

Bardziej szczegółowo

MEGAUSTAWA W PRAKTYCE - działalność w zakresie telekomunikacji Jednostek Samorządu Terytorialnego

MEGAUSTAWA W PRAKTYCE - działalność w zakresie telekomunikacji Jednostek Samorządu Terytorialnego STOWARZYSZENIE BUDOWNICZYCH TELEKOMUNIKACJI MEGAUSTAWA W PRAKTYCE - działalność w zakresie telekomunikacji Jednostek Samorządu Terytorialnego Piotr Zychowicz Konferencja Gminne Sieci Szerokopasmowe od

Bardziej szczegółowo

Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej

Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej Telekomunikacyjna REWOLUCJ@ w budynkach wielorodzinnych Nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo

Cennik Usług Multimedialnych Usługi Telewizyjne Cennik obowiązujący od r.

Cennik Usług Multimedialnych Usługi Telewizyjne Cennik obowiązujący od r. Cennik obowiązujący od 01.03.2015 r. JEDNORAZOWE OPŁATY PRZYŁĄCZENIOWE 1. AKTYWACJA STANDARD 299,90 zł 2. PRZENIESIENIE PRZYŁĄCZA 59,90 zł 3. TELEWIZJA W DOMKACH 649,90 zł OPŁATY ABONAMENTOWE 1. Dostęp

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Aumenta S.A.

Regulamin Serwisu Aumenta S.A. Regulamin Serwisu Aumenta S.A. Rozdział I Definicje Rozdział II Wprowadzenie Rozdział III Zakres i forma oferty Rozdział IV Zasady świadczenia usług Rozdział V Korzystanie z Serwisu Rozdział VI Ochrona

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU INTERNETOWEGO AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI z dnia 28 sierpnia 2014 roku

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU INTERNETOWEGO AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI z dnia 28 sierpnia 2014 roku REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU INTERNETOWEGO AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI z dnia 28 sierpnia 2014 roku Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia

Bardziej szczegółowo

GreenEightSystem. Electronics Design Studio. Instrukcja Obsługi. PYCH International Electronics Sp. z o.o. ul. Lipkowska 21 04-801 Warszawa. v2.

GreenEightSystem. Electronics Design Studio. Instrukcja Obsługi. PYCH International Electronics Sp. z o.o. ul. Lipkowska 21 04-801 Warszawa. v2. PYCH International Electronics Sp. z o.o. ul. Lipkowska 21 04-801 Warszawa T: +48 (0) 222442831 F: +48 (0) 222442847 www.pychinternationalelectronics.com info@pychinternationalelectronics.com Electronics

Bardziej szczegółowo

Promocyjne Warunki Umowy,,Nowy Cyfrowy Polsat 2012 Zima ST z dnia 05.03.2013 roku Część Ogólna

Promocyjne Warunki Umowy,,Nowy Cyfrowy Polsat 2012 Zima ST z dnia 05.03.2013 roku Część Ogólna Centrum Obsługi Klienta 801 08 08 08, 222 127 222 lub 699 00 2222 (opłata wg taryfy operatora) www.cyfrowypolsat.pl Promocyjne Warunki Umowy,,Nowy Cyfrowy Polsat 2012 Zima ST z dnia 05.03.2013 roku Część

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi dostęp do Serwisu www.vectra.mood.pl dla użytkowników Pakietów Pełnego i Prestiż ( Regulamin )

Regulamin Usługi dostęp do Serwisu www.vectra.mood.pl dla użytkowników Pakietów Pełnego i Prestiż ( Regulamin ) Regulamin Usługi dostęp do Serwisu www.vectra.mood.pl dla użytkowników Pakietów Pełnego i Prestiż ( Regulamin ) 1 Przedmiot Regulaminu 1. Przedmiotem Regulaminu jest określenie zasad korzystania z Usługi

Bardziej szczegółowo

Regulamin i zasady korzystania z portalu internetowego Ranking absurdów i błędów w ochronie zdrowia Fundacji Watch Health Care

Regulamin i zasady korzystania z portalu internetowego Ranking absurdów i błędów w ochronie zdrowia Fundacji Watch Health Care Regulamin i zasady korzystania z portalu internetowego Ranking absurdów i błędów w ochronie zdrowia Fundacji Watch Health Care 1. Ranking absurdów i błędów w ochronie zdrowia, jest portalem internetowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin. 1. Postanowienia ogólne Regulamin 1. Postanowienia ogólne Serwis internetowy www.wirtualnecentrumtreningowe.pl jest własnością firmy Soehner Polska Maciej Nowaczyk, ul. Kanałowa 18/16, 60-710 Poznań, NIP 779-205-13-52. Korzystając

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU INTERNETOWEGO SuperW. z dnia 21 sierpnia 2014 roku

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU INTERNETOWEGO SuperW. z dnia 21 sierpnia 2014 roku REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU INTERNETOWEGO SuperW z dnia 21 sierpnia 2014 roku Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług w ramach

Bardziej szczegółowo

2. zwaną w dalszym ciągu TELEWIZJĄ a SZKOŁĄ (dane szkoły)., zwaną w dalszym ciągu SZKOŁĄ, reprezentowaną przez Dyrektora Szkoły Panią /Pana..

2. zwaną w dalszym ciągu TELEWIZJĄ a SZKOŁĄ (dane szkoły)., zwaną w dalszym ciągu SZKOŁĄ, reprezentowaną przez Dyrektora Szkoły Panią /Pana.. UMOWA O PRZENIESIENIE PRAW DO SPEKTAKLU TEATRALNEGO ZGŁOSZONEGO DO INTERNETOWEGO PRZEGLĄDU SZKOLNYCH ZESPOŁÓW TEATRALNYCH W RAMACH PROJEKTU INTERNETOWY TEATR TVP DLA SZKÓŁ Dnia... 2013 r. w Warszawie pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Tabele wynagrodzeń autorskich. twórców dzieł naukowych i technicznych

Tabele wynagrodzeń autorskich. twórców dzieł naukowych i technicznych Załącznik Nr 5 Tabele wynagrodzeń autorskich twórców dzieł naukowych i technicznych Stowarzyszenia Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL za rozpowszechnianie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi "Muzyka dla Firm" dla abonentów Netii

Regulamin Usługi Muzyka dla Firm dla abonentów Netii Regulamin Usługi "Muzyka dla Firm" dla abonentów Netii 1. DEFINICJE I OBJAŚNIENIA 1. Użyte w Regulaminie "Muzyka dla Firm" definicje oznaczają: a) Organizator podmiot świadczący usługę Muzyka dla Firm,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług Olgierd Rudak Firma Prawnicza Lege Artis tekst jednolity z dnia 1 maja 2015 r.

Regulamin świadczenia usług Olgierd Rudak Firma Prawnicza Lege Artis tekst jednolity z dnia 1 maja 2015 r. Regulamin świadczenia usług Olgierd Rudak Firma Prawnicza Lege Artis tekst jednolity z dnia 1 maja 2015 r. 1 [Usługodawca] 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług prawniczych drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO FIRMOWI.PL

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO FIRMOWI.PL !1 REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO FIRMOWI.PL 1. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady funkcjonowania i korzystania z serwisu internetowego znajdującego się pod

Bardziej szczegółowo

Cennik Usług Multimedialnych Usługi Telewizyjne Cennik obowiązujący od 01.03.2015 r.

Cennik Usług Multimedialnych Usługi Telewizyjne Cennik obowiązujący od 01.03.2015 r. Cennik obowiązujący od 01.03.2015 r. JEDNORAZOWE OPŁATY PRZYŁĄCZENIOWE 1. AKTYWACJA STANDARD 299,90 zł 2. PRZENIESIENIE PRZYŁĄCZA 59,90 zł 3. TELEWIZJA W DOMKACH 649,90 zł OPŁATY ABONAMENTOWE 1. Dostęp

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI C+ NA KARTĘ obowiązuje od

REGULAMIN USŁUGI C+ NA KARTĘ obowiązuje od REGULAMIN USŁUGI C+ NA KARTĘ obowiązuje od 13.11.2012 PREAMBUŁA I. CANAL+ Cyfrowy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie al. gen. W. Sikorskiego 9 ( Operator CYFRY+) rozprowadza do Użytkowników promocyjny

Bardziej szczegółowo

Universe+ Family&Sport + HBO z telefonem 24m

Universe+ Family&Sport + HBO z telefonem 24m Warunki Promocji Universe+ Family&Sport + HBO z telefonem 24m Oferta ITI Neovision S.A. dostawcy platformy satelitarnej nc+ skierowana do Klientów zamierzających skorzystać jednocześnie z usług ITI Neovision

Bardziej szczegółowo

Cennik Usług Multimedialnych Cyfrowe Usługi Interaktywne TV HD Cennik obowiązujący od r.

Cennik Usług Multimedialnych Cyfrowe Usługi Interaktywne TV HD Cennik obowiązujący od r. Cennik obowiązujący od 11.05.2015 r. JEDNORAZOWE OPŁATY PRZYŁĄCZENIOWE 1. AKTYWACJA STANDARD (montaż, uruchomienie i konfiguracja Terminala ) 450,00 zł 2. AKTYWACJA DODATKOWEGO TERMINALA 250,00 zł 3. AKTYWACJA

Bardziej szczegółowo

zwaną w dalszym ciągu TELEWIZJĄ

zwaną w dalszym ciągu TELEWIZJĄ UMOWA O PRZENIESIENIE PRAW DO PRZEDSTAWIENIA ZGŁOSZONEGO DO INTERNETOWEGO PRZEGLĄDU UCZNIOWSKICH ZESPOŁÓW TEATRALNYCH W RAMACH PROJEKTU INTERNETOWY TEATR TVP DLA SZKÓŁ Dnia... 2015 r. w Warszawie pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Karnoprawna ochrona usług świadczonych drogą elektroniczną na zasadzie dostępu warunkowego

Karnoprawna ochrona usług świadczonych drogą elektroniczną na zasadzie dostępu warunkowego Karnoprawna ochrona usług świadczonych drogą elektroniczną na zasadzie dostępu warunkowego Mariusz Czyżak Przedstawiono karnoprawne oraz karnoadministracyjne aspekty odpowiedzialności z tytułu naruszenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Onholidays Polska Sp. z o.o. za pośrednictwem serwisu www.onholidays.pl

REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Onholidays Polska Sp. z o.o. za pośrednictwem serwisu www.onholidays.pl REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Onholidays Polska Sp. z o.o. za pośrednictwem serwisu www.onholidays.pl 1. Postanowienia ogólne 1.1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1. ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Promocyjne Warunki Umowy,,Nowy Cyfrowy Polsat 2013 Marzec ST z dnia 23.05.2013 roku Część Ogólna

Promocyjne Warunki Umowy,,Nowy Cyfrowy Polsat 2013 Marzec ST z dnia 23.05.2013 roku Część Ogólna Centrum Obsługi Klienta 801 08 08 08, 222 127 222 lub 699 00 2222 (opłata wg taryfy operatora) www.cyfrowypolsat.pl Promocyjne Warunki Umowy,,Nowy Cyfrowy Polsat 2013 Marzec ST z dnia 23.05.2013 roku Część

Bardziej szczegółowo

Z usługi można korzystać jednocześnie na kilku urządzeniach. Jakość sygnału dostosowuje się do prędkości łącza.

Z usługi można korzystać jednocześnie na kilku urządzeniach. Jakość sygnału dostosowuje się do prędkości łącza. GSMONLINE.PL UPC wprowadza w Polsce Horizon TV 2014-05-21 UPC wprowadza do Polski usługę Horizon TV. Od 21.05 uzytkownicy pakietów Select Extra HD oraz Max Extra HD mogą korzystać ze specjalnej mobilnej

Bardziej szczegółowo

Założenia projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw, w związku z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem danych telekomunikacyjnych. Warszawa, maj 2012 r.

Założenia projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw, w związku z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem danych telekomunikacyjnych. Warszawa, maj 2012 r. Projekt z dnia 28 maja 2012 r. Założenia projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw, w związku z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem danych telekomunikacyjnych. Warszawa, maj 2012 r. 1. Cel projektowanej

Bardziej szczegółowo

Branża kablowa na tle rynku telekomunikacyjnego

Branża kablowa na tle rynku telekomunikacyjnego Branża kablowa na tle rynku telekomunikacyjnego Jerzy Straszewski Prezes Zarządu Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej Konferencja Technik Szerokopasmowych VECTOR, Gdynia maj 2012 Polski rynek telekomunikacyjny

Bardziej szczegółowo

1 Prawidłowe podłączenie instalacji.

1 Prawidłowe podłączenie instalacji. FAQ 1 Prawidłowe podłączenie instalacji. Wewnątrz Państwa domu zamontowany jest zasilacz służący do zasilania urządzenia odbiorczego znajdującego się na zewnątrz. Zasilacz ma dwa opisane gniazda: POE oraz

Bardziej szczegółowo

Cennik Usług Multimedialnych Cyfrowe Usługi Interaktywne TV HD Cennik obowiązujący od r.

Cennik Usług Multimedialnych Cyfrowe Usługi Interaktywne TV HD Cennik obowiązujący od r. Cennik obowiązujący od 11.05.2015 r. JEDNORAZOWE OPŁATY PRZYŁĄCZENIOWE 1. AKTYWACJA STANDARD (montaż, uruchomienie i konfiguracja Terminala ) 450,00 zł 2. AKTYWACJA DODATKOWEGO TERMINALA 250,00 zł 3. AKTYWACJA

Bardziej szczegółowo

Projekt Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych w Warszawie. Informacje ogólne dotyczące projektu:

Projekt Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych w Warszawie. Informacje ogólne dotyczące projektu: Projekt Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych w Warszawie Informacje ogólne dotyczące projektu: Wartość całkowita projektu: 25 701 202 zł Wartość dofinansowania z funduszy UE: 25

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Warunki Promocji GigaOferta III 3 miesiące za 1 zł (Internetia)

Szczegółowe Warunki Promocji GigaOferta III 3 miesiące za 1 zł (Internetia) Szczegółowe Warunki Promocji GigaOferta III 3 miesiące za 1 zł (Internetia) 1. Ogólne warunki Promocji 1.1. Promocja trwa od 29.09.2014 r. do 30.06.2015 r. Zastrzegamy prawo do skrócenia czasu obowiązywania

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Spółdzielczej Sieci Telewizji Przewodowej (SSTP) w zakresie usług telewizji kablowej w systemie cyfrowym (TVK cyfrowa)

R E G U L A M I N. Spółdzielczej Sieci Telewizji Przewodowej (SSTP) w zakresie usług telewizji kablowej w systemie cyfrowym (TVK cyfrowa) Załącznik nr 1 R E G U L A M I N Spółdzielczej Sieci Telewizji Przewodowej (SSTP) w zakresie usług telewizji kablowej w systemie cyfrowym (TVK cyfrowa) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Rozdział 7. podlega grzywnie i karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

Rozdział 7. podlega grzywnie i karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3. Skutki prawne związane z naruszeniem ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (na podstawie Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii - tekst jednolity w Obwieszczeniu Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii Projekt Ustawa z dnia 2017 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii Art. 1. W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2017 r. poz. 783) wprowadza się następujące

Bardziej szczegółowo

Universe+ HBO z telefonem 24m

Universe+ HBO z telefonem 24m Warunki Promocji Universe+ HBO z telefonem 24m Oferta ITI Neovision S.A. dostawcy platformy satelitarnej nc+ skierowana do Klientów zamierzających skorzystać jednocześnie z usług ITI Neovision S.A. i usług

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz o zmianie innych

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz o zmianie innych projekt z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz o zmianie innych 1) 2) ustaw Art. 1. W ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.

Bardziej szczegółowo

spis treści Jan Błeszyński Przedmowa... 11 Słowo od autorki... 13 Rozdział I. Utwór... 15

spis treści Jan Błeszyński Przedmowa... 11 Słowo od autorki... 13 Rozdział I. Utwór... 15 spis treści Jan Błeszyński Przedmowa... 11 Słowo od autorki... 13 Rozdział I. Utwór... 15 1. Co to jest utwór?... 15 2. Kto może być twórcą utworu?... 15 3. Działalność twórcza o indywidualnym charakterze...

Bardziej szczegółowo

Rejestru Sądowego TREŚĆ ART.6 STATUTU SPÓŁKI STOPKLATKA SA PRZED I PO ZMIANACH

Rejestru Sądowego TREŚĆ ART.6 STATUTU SPÓŁKI STOPKLATKA SA PRZED I PO ZMIANACH TREŚĆ ART.6 STATUTU SPÓŁKI STOPKLATKA SA PRZED I PO ZMIANACH Zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Było: Art. 6. Przedmiotem działalności

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Do&Do Szatkowska Sp. Jawna z siedzibą w Warszawie przy ul. Solec 56/2; 00-382 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000365156, nr

Bardziej szczegółowo

Umowa użytkownika. 1. Uprawnienia. 2. Logowanie do platformy szkoleń elektronicznych

Umowa użytkownika. 1. Uprawnienia. 2. Logowanie do platformy szkoleń elektronicznych Umowa użytkownika Platforma szkoleń elektronicznych firmy Olympus (https://elearning.olympuseuropa.com) to internetowe środowisko, które zostało stworzone z myślą o przeszkoleniu i podniesieniu świadomości

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Warunki Promocji Voice Net Zostań z nami dla klienta indywidualnego (dla obecnych Abonentów)

Szczegółowe Warunki Promocji Voice Net Zostań z nami dla klienta indywidualnego (dla obecnych Abonentów) 1. Ogólne warunki Promocji 1.Niniejszy Regulamin Szczegółowe Warunki Promocji VN Zostań z nami zwany dalej Regulaminem promocji określa zasady przyznawania Abonentom preferencyjnych warunków korzystania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2013 BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY. z dnia 5 lutego 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2013 BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY. z dnia 5 lutego 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2013 BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY w sprawie przestrzegania zasad i procedur korzystania z legalnego oprogramowania oraz ochrony własności intelektualnej w Urzędzie Miejskim w Chodzieży

Bardziej szczegółowo

Regulamin inwestowania przez osoby powiązane z Ventus Asset Management S.A. na ich rachunek w instrumenty finansowe

Regulamin inwestowania przez osoby powiązane z Ventus Asset Management S.A. na ich rachunek w instrumenty finansowe Regulamin inwestowania przez osoby powiązane z Ventus Asset Management S.A. na ich rachunek w instrumenty finansowe 1 1. Niniejszy Regulamin określa szczególne warunki inwestowania przez osoby powiązane

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI 1. Postanowienia ogólne. Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie, adres: ul. Puławska 40A (kod pocztowy: 05-500),

Bardziej szczegółowo

ANEKS do Umowy o Abonament (zwanej dalej Umową ) oraz Regulaminu Umowy o Abonament (zwanym dalej Regulaminem )

ANEKS do Umowy o Abonament (zwanej dalej Umową ) oraz Regulaminu Umowy o Abonament (zwanym dalej Regulaminem ) ANEKS do Umowy o Abonament (zwanej dalej Umową ) oraz Regulaminu Umowy o Abonament (zwanym dalej Regulaminem ) CANAL+ Cyfrowy S.A. z siedzibą w Warszawie w związku z faktem wzbogacenia swojej oferty programowej

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU www.pharmaceris.pl. Definicje

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU www.pharmaceris.pl. Definicje POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU www.pharmaceris.pl Definicje 1. Polityka Prywatności - niniejszy dokument zawierający informacje, które mają wskazać Użytkownikowi Serwisu, zakres i sposób gromadzenia danych

Bardziej szczegółowo

Domowe instalacje TV-SAT, WLAN/LAN, CCTV. Prezentacja firmy DIPOL. Marcin Buczak Łukasz Bukowski

Domowe instalacje TV-SAT, WLAN/LAN, CCTV. Prezentacja firmy DIPOL. Marcin Buczak Łukasz Bukowski Domowe instalacje TV-SAT, WLAN/LAN, CCTV Prezentacja firmy DIPOL Marcin Buczak Łukasz Bukowski Instalacje telewizyjne: Telewizja NAZIEMNA Tradycyjna telewizja analogowa Telewizja cyfrowa DVB-T Telewizja

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego ehominis.pl. 1 Zasady ogólne

Regulamin serwisu internetowego ehominis.pl. 1 Zasady ogólne Regulamin serwisu internetowego ehominis.pl Uwaga! Korzystanie z serwisu ehominis.pl jest równoznaczne z akceptacją poniższych warunków. 1 Zasady ogólne E-Hominis - Centrum Wsparcia Psychologicznego Online

Bardziej szczegółowo

Ściąganie muzyki z internetu - dozwolone

Ściąganie muzyki z internetu - dozwolone Polskie prawo dopuszcza możliwość pobierania z internetu materiałów już udostępnionych. Zobaczmy więc, z jakich serwisów możemy ściągać bez obawy wizyty organów ścigania. Ściąganie muzyki z internetu -

Bardziej szczegółowo

Warunki Promocji Comfort+ Cinemax & Sport z Internetem 10 GB 24m

Warunki Promocji Comfort+ Cinemax & Sport z Internetem 10 GB 24m Warunki Promocji Comfort+ Cinemax & Sport z Internetem 10 GB 24m Oferta ITI Neovision S.A. dostawcy platformy satelitarnej nc+ skierowana do Klientów zamierzających skorzystać jednocześnie z usług ITI

Bardziej szczegółowo

Materiał pomocnic y ze Naziemna telewizja cyfrowa (DVB-T ( )

Materiał pomocnic y ze Naziemna telewizja cyfrowa (DVB-T ( ) Materiały pomocnicze Naziemna telewizja cyfrowa (DVB-T) Co to jest telewizja? Dziedzina telekomunikacji przekazująca Dziedzina telekomunikacji przekazująca ruchomy obraz i dźwięk na odległość. Trochę historii

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej Telewizji Polskiej S.A.: TVP Stream

Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej Telewizji Polskiej S.A.: TVP Stream Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej Telewizji Polskiej S.A.: TVP Stream I. Definicje Na potrzeby niniejszego Regulaminu wskazane poniżej pojęcia będą miały następujące znaczenie: Dostawca - Telewizja

Bardziej szczegółowo