Struktura bazy danych programu enova

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Struktura bazy danych programu enova"

Transkrypt

1 Struktura bazy danych programu enova wersja: baza danych: Microsoft SQL Server Lista tabel: Nazwa Moduł: Analysis AnalysisGroups AnalysisItems Moduł: Business CfgAttributes CfgNodes ChangeInfos DBGroupItems DBGroups DBItems Dictionary EntitleRoles Entitles FeatureDefs Features GuidMaps LockInfos OperatorEntitles Operators OperatorsEx RecordPerms ReplicationInfos ReplicationItems Replications Rights RuntimeFieldDefs SystemInfos TaskDefs TaskTriggers UserGroupMembers UserGroups WizardDefs WizardStepDefs Moduł: Core Adresy AdresyWWW CeleKontaktow CentraKosztow DaneKnt DaneKontrahentow DefDokumentow DefElStrukturOrg DefPodzKosztow DefStawekAkcyzy DefStawekVat DefsTeczek DefsXmlElem Opis Grupy analiz Analizy Załączniki CfgAttribute CfgNode ChangeInfo Pozycje grupy bazy danych Grupy baz danych Bazy danych DictionaryItem EntitleRole Uprawnienia Definicje cechy Tabela wartości cech dołączonych do innych zapisów GuidMap LockInfo OperatorEntitle Operator OperatorEx Prawa rekordów Informacje o wyślij/odbierz Elementy wyślij/odbierz Wyślij/odbierz Right Definicje pól dynamicznych Relacje wierszy runtime SystemInfo Definicje zadań Kolekcja obiektów do których task będzie podpięty. Zadania Kolekcja klas mających wpływ na przetworzenie taska Członkowie grupy użytkowników Grupy użytkowników Definicje kreatorów Definicje kroków kreatorów AdresExt Adresy WWW Cele kontaktów CentrumKosztow Dane kontaktowe DaneKontrahenta Definicje dokumentów Definicje elementów struktur organizacyjnych Definicje podzielników kosztów Definicje stawek akcyzy Definicje stawek VAT Definicje teczek Elementy definicji XML

2 Nazwa Moduł: Core DefsXmlNag DokEwidencja ElementyStrOrg ElemPodzielnikow GIODOZgodne HistPodzielnikow HstDanychFirmy HstDanychOddzial ImpExpXml IsoNumeryProc IsoProcedury JobInvokeLogs KodyKreskowe KodyPocztowe KodyPocztoweAU KrajeTbl Liczniki OddzialyFirmy PodzielKosztow PowiazaniaStrOrg PozEwidZbiorczej RodzajeKomHost RodzajeKontaktow ScheduleDefs ScheduleItems Slowniki StanyTeczek StrukturyOrg Teczki TeczkiPrawa Defs Relations ZestPodzKosztow Moduł: CRM Banki DokumentyZdarzen Elementy Prawa FolderyPocztowe KontaktyOsoby KontaPocztowe Kontrahenci KontrahOddzial Lokalizacje OddzialyZUS Opiekunowie OsobyKontrahenci PozycjeZdarzen RodzajeLok UrzedyCelne UrzedySkarbowe Wiadomosci WizytowkiFirm ZUSY Opis Definicje XML Dokument ewidencji Elementy struktur organizacyjnych Elementy podzielników Elementy teczek GIODOZgodny Podzielniki kosztów Historia danych firmy Historia danych oddziałów firmy Importy, eksporty XML Numery procedur ISO Procedury ISO Logi prac Kody keskowe Tabela z kodami pocztowymi oraz odpowiadającymi im miejscowościami Tabela z kodami pocztowymi oraz odpowiadającymi im województwami Kraje Licznik Oddziały firmy Podzielniki kosztów Powiązania elementyów struktur organizacyjnych Pozycje ewidencji zbiorczych Rodzaje komunikatów Rodzaj kontaktu Definicje harmonogramów Elementy harmonogramów SlownikElem Stany teczek Struktury organizacyjne Teczki Prawa do teczek Dokumenty dodatkowe Definicje dokumentów dodatkowych Relacje dokumentów dodatkowych Zestawy podzielników kosztów Banki Zdarzenia Element Prawa do wiadomości FolderPocztowy Osoby Konta pocztowe Kontrahent KontrahentOddzialInfo Lokalizacje OddziałyZUS Opiekunowie kontrahentów Kontrahent powiązany z osobą kontaktową. Obsługa zdarzenia Rodzaje lokalizacji Urzędy celne Urzędy skarbowe Wiadomości Wizytówki firm. Urzędy

3 Nazwa Moduł: CzlonkowieSzkolenia DefSkladek DefWyroznien DefZgloszen GrupyMaterialy GrupySzkol HarmWplat ModulySzkol PrzedmiotySzkol RdzSzkWyroz RdzSzPrzedmioty RodzajeSzkol SaleSzkol Skladki SzkOsobyPodpisy TrybyZajec Uczestnicy UczestnicyHist WykladowcySzkol Wyroznienia ZajeciaSale ZajeciaSzkol ZajeciaUcz ZajeciaWykl ZespolySzkol Zgloszenia ZgloszeniaPlat ZgloszeniaPozDok ZgloszeniaUczest ZgloszeniaUczGrp Moduł: Deklaracje Deklaracje EDeklaracje ETransmisje Moduł: Delegacje Delegacje EtapyDelegacji KosztyDelegacji KrajeDelegacji KwotaNalDeleg NalDelegacji StawkiDelegacji ZakupyWalutDeleg ZaliczkiDeleg Moduł: Dms BasicDocDefs BasicDocs MatterDefs Matters OcrBusMapElems OcrBusMapOutputs OcrBusMappings Registers UnifiedRgClasses UnifiedRgs Moduł: EwidencjaVat DefinicjePOVAT EleEwidencjiVATT DefSkladki Definicje wyróżnień Definicje zgłoszeń Materiały Grupy szkoleniowe HarmonogramWplat Moduły szkoleniowe. Przedmioty Wyrożnienia wydawane w ramach szkolenia. Przedmioty Rodzaje szkoleń Sale szkoleniowe Składki SzkOsobaPodpis Tryby zajęć Uczesticy, członkowie Historia uczestników, członków Wykładowcy Certyfikaty, odznaczenia ZajecieSala Zajęcia Zgłoszenia na zajęcia Wykładowcy Zespoły Zgłoszenia Płatnicy ZgloszeniePozDok Uczestnicy Zgłoszenia na grupę. Deklaracja EDeklaracja ETransmisja Delegacje PWS Etapy delegacji Koszty etapu delegacji Kraje delegacji Kwoty naliczenia delegacji Naliczenia pośrednie delegacji Stawki delegacji Pozyskanie Zaliczki do delegacji Definicje dokumentów podstawowych Dokumenty podstawowe Definicje spraw Sprawy Pozycje formatu mapowania OCR Wyniki mapowania OCR Formaty mapowania OCR Rejestry dokumentów podstawowych Klasy wykazów akt Wykazy akt Definicje powstania obowiązku VAT Elementy ewidencji VAT Opis

4 Nazwa Moduł: EwidencjaVat EleRozliczenVATT NagEwidencjiVATT NagRozliczenVATT Moduł: Handel DefDokHandlowych DefDokPodrzedne DefRelHandlowych DefUrzadzenUz DokHandlowe DokHandloweKoszt DrukarkiFiskalne ElemyRozliczenia KontrahKonEDI LimityWartosci MagDefDokRights OkresyZawiesz PozRelHandlowej PozycjeDokHan PulpityHost RelacjeGrupDostw RelacjeHandlowe RelacjeZaliczek SumyVAT UrzadzeniaUz Moduł: HR BadLekDefStan BudzetySzkolen DefElemOcenPrac DefinicjeSzkolen DefStanowisk DefUprawnien DostawcySzkolen ElementyOcenPrac ElemWzorowOcPrac EtapRealizSzkol EtapyRekrutacji GrupZasDefStan KategorieSzkolen KatUprawnien OcenyPracownikow OfertySzkolen PozycjeWyszukan RealizSzkolen Rekrutacje SzkolBHPDefStan UkonczSzkolenia UprawnDefStan UprawnDefSzkol UprawnieniaPrac WartElemOcenPrac WnioskiOSzkol WydzialyDefStan Wyszukania WzoryOcenPrac Moduł: Import KwotySadow Elementy rozliczen VAT Nagłóweki ewidencji VAT Nagłówki rozliczeń VAT Definicje dokumentów handlowych DefDokPodrzednego Definicje relacji handlowych Definicje urządzeń użytkowanych Dokumenty handlowe Koszty dodatkowe Lista drukarek fiskalnych Elementy rozliczenia pozycji Komunikaty EDI dla kontrahenta Limity wartości dokumentu. MagDefDokRight Okresy zawieszenia Pozycja relacji handlowej Pozycje dokumentów Obiekty wykorzystywane w pulpitach Relacje do partii RelacjaHandlowa RelacjaZaliczki Sumy VAT Urządzenia użytkowane Badania lekarskie defincji stanowisk Budżety szkoleń Definicje kryteriów ocen Definicje szkoleń Definicje stanowisk Definicje uprawnień Dostawcy szkoleń Kryteria Kryteria Etapy realizacji szkoleń Etapy rekrutacji Grupy zaszeregowania defincji stanowisk Kategorie szkoleń Kategorie uprawnień Oceny pracowników Oferty szkoleń Kryteria Szkolenia Rekrutacja Szkolenia BHP defincji stanowisk Ukończone szkolenia Uprawnienia defincji stanowisk Uprawnienia Uprawnienia Wartości elementu oceny Wnioski o szkolenia Wydziały defincji stanowisk Wyszukania Wzory ocen KwotySad Opis

5 Nazwa Moduł: Kadry AkordHistorie Akordy AlgRatPozyczek BadaniaLekarskie DefBadanLek DefFundPozycz DefinicjeAkordow DefJezykowObcych DefNagrodKar DefOswiadczen DefPodstawStazu DefStZnJObcych DefSwiadczSocjal DefSzkolenBHP Dodatki DodHistorie ElementyZestDod FormyOrgPracy FundPozyczkowe GrupyZaszer HistZatrudnien InneDochody KartyRCP KodyPracySzWaCha KodyWykZawodow NagrodyKary OkrNiewliczane OswiadczeniaPrac PodstawyStazow Pozyczki PracHistorie PracHistorie2 Pracownicy ProgiAkordow ProgiPodatkowe PrzyczRozwUmow RatyPozyczek Rodzina Schorzenia SwiadczeniaSoc SzkoleniaBHP TresciOswiadczen TytulyUbezpiecz4 UmowaHistorie Umowy WnioskiUrlopowe Wydzialy Wypadki ZajKomornicze ZajKomorniczeHis ZbiegiUbezpiecz ZestawyDodatkow ZgodyNaEdycje ZmianaWklFundPoz ZnJezykowObcych ZyranciPozyczek AkordHistoria Akord Algorytmy rat pożyczek Badania lekarskie Definicje badań lekarskich Definicje funduszy pożyczkowych Definicje akordów Definicje języków obcych Definicje nagród lub kar Definicje oświadczeń Def. podstaw stażu pracy Definicje stopni znajomości języków obcych Definicje świadczeń socjalnych Definicje szkoleń BHP Dodatek Dodatki Elementy zestawów Formy organizacji pracy Fundusze pożyczkowe Grupy zaszeregowania Historia zatrudnienia Inne dochody Karty RCP Zestawy dodatków Kody GUS zawodów NagrodaKara Okresy niewliczane do stażu pracy Oświadczenia pracowników Def. podstaw stażu pracy Pożyczki PracHistoria PracHistoria2 Pracownicy Progi akordów ProgPodatkowy Przyczyna rozwiązania umów o pracę Raty pożyczek CzlonekRodziny Schorzenie Świadczenia socjalne Szkolenia BHP Treści oświadczeń TytulUbezpieczenia4 Umowy Umowa Wnioski o urlopy, delegacje Wydziały Karty wypadków Zajęcia wynagrodzeń Zajęcia wynagrodzeń Zbiegi ubezpieczeń Zestawy dodatków Zgody na edycję danych Zmiany wkładów do funduszy pożyczkowych Znajomość języków obcych Żyranci Opis

6 Nazwa Moduł: Kalend CzytnikiRCP DefAlgorytmyRCP DefGrafikowPracy DefinicjeDni DefinicjeLimitow DefinicjeStref DefNieobecnosci DefZestawCzasu DniAkordow DniKalendarza DniPracy GrafikiPracy GrafPracownikow Kalendarze KoloryElementow LimNieobecnosci Nieobecnosci NieobecnosciIdx PlanNieobecnosci StrefyDni StrefyKalandarza StrefyPracy StrefyZestawien StrefyZestawUmow WejsciaWyjscia WejsciaWyjsciaI WejsciaWyjsciaO ZbiegiPracyIRodz ZestawAkordow ZestawieniaPracy ZestawieniaUmow Moduł: Kasa DokRozliczeniowe DokumentyKasowe EwidencjeSP FormatyWymElektr FormyPlatnosci IdentPlatnikow ObrotyMW OkresyMW OperacjeBankowe Platnosci PozDokRozlicz PozycjePrzelewow PreliminarzDok PreliminarzPoz Przelewy RachBankPodmiot RachWirtualne RaportyESP RozliczeniaSP RozrachunkiIdx SposobyZaplaty SubEwidencjeSP Zaplaty ZasobyMW Czytniki RCP Definicje algorytmów RCP Definicje grafików Definicje dni Definicje limitów Definicje stref Definicje nieobecności Definicje zestawień czasu DzienAkorduBase DzienKalendarzaBase Dni pracy Grafiki planu pracy Grafiki pracowników KalendarzBase Kolory elementów Limity nieobecności Nieobecności NieobecnośćIdx Planowane nieobecności Strefy dni Strefy dni Strefy dni Strefy zestawień Strefy zestawień umów Wejścia/Wyjścia Dane z RCP Oryginalne dane z RCP Zbiegi pracy i rodzicielstwa ZestawienieAkorduBase Zestawienia czasu pracy Zestawienia umów Dokumenty rozliczeniowe Dokumenty kasowe Ewidencje SP Rachunki bankowe Definicje płatności Identyfikacje płatników Obroty Okresy magazynu walut Operacje bankowe Płatności PozycjaDokRozlicz Pozycje przelewów Dokumenty preliminarza Pozycje preliminarza Przelewy Rachunki bankowe Rachunki wirtualne Raport ESP Rozliczenia Rozrachunki Sposoby zapłaty Subewidencje Wpłaty i wypłaty Zasoby Opis

7 Nazwa Moduł: Ksiega DefAnalityk DefinicjeKregow DefSlownikow Dziennik ElemDefSlownikow ElemSlownikow GrupyKont KolumnyZestKS Konta Matryce ObrotyKsiegowe OkresyObrach OpisAnalityczny PowiazaniaKont PozGrupyKontT PozSchemKsiegT PozycjeDefKregow PozycjeZestKS RozliczeniaKS SchematPodzElems SchematyKsiegowe SchematyPodz WynikiZestKS ZapisyKsiegowe ZestawieniaKS Moduł: Magazyny GrupyDostaw Magazyny Obroty OkresyMag Zasoby Moduł: Oceny ArkuszeDefOcen DefArkuszyOcen DefElementowOcen DefinicjeOcen ElementySkalOcen KatElementowOcen OcenyArkusze OcenyEtapArkuszy OcenyOceniajacy OcenyOceniani OcenyPozArkuszy OcenyRealizacje PozDefArkuszOcen SkaleOcen ZakresyWartosci Moduł: Place DefElementow DefListPlac DefPlanListPlac DodAutomatyczne KodyRSA KosztyAutorskie ListyPlac OdbElementow OswiadZusOpieka Definicje analityk Definicje kręgów Definicje słowników Dziennik księgowy Elementy definicji słowników Elementy słowników Grupy kont Kolumny zestawień księgowych Konto Matryce dokumentów i zapłat ObrotKsiegowyBase Okresy obrachunkowe Opis analityczny Powiązania kont Pozycje grup kont Pozycje schematów księgowych Definicje definicji kręgów Pozycje zestawień księgowych Rozliczenia księgowe Element schematu podziałowego Schematy księgowe Schemat podziałowy Wyniki zestawień księgowych Zapisy księgowe Zestawienia księgowe Partie Magazyn Obrot Okresy magazynowe Zasob Arkusze definicji oceny Definicje arkuszy ocen Definicje elementów ocen Definicje ocen Elementy skal ocen Kategorie elementów ocen Arkusze oceny Etapy arkuszy ocen Oceniający Oceniani Pozycje arkuszy ocen Oceny Definicje ocen Skale ocen Zakresy wartości DefinicjaElementu Definicje list płac Definicje planowanych list płac DodatekAutomatyczny KodRSA Koszty autorskie Listy płac OdbiorcaElementu Oświadczenia do zasiłku opiekuńczego Opis

8 Nazwa Moduł: Place PlanElementyWyp PlanListyPlac PlanowaneWyplaty PodstawyNieobec PozycjePIT ProgiStazuPracy StornaElementow WypElementy Wyplaty WypSkladniki Zaliczki ZaniechPodatkowe Moduł: Produkcja CzasyTechn KosztyTechn Operacje PozycjeTechn Technologie WzorcoweCzasOper Moduł: Przeszeregowania ElementyPrzeszer Przeszeregowania Moduł: RMK DokumentyRMK KosztyRMK ObrotyRMK Moduł: Samochodowka DefinicjeTras EkoPaliwaSilnika EkoPaliwaStawki EkoRodzajePaliw EkoRodzSilnikow KosztyEP PaliwaPojazdu Pojazdy Przejazdy RozliczeniaEP Moduł: Snapshots SnapshotColumns SnapshotDefs SnapshotRanges System2Infos Moduł: SrodkiTrwale DokumentyST EwidWyposazenia EwidWyposazeniaH KRST MiejscaUzytk ObrotyST ParametryOdpisow PlanAmortyzacji SrodkiTrwale SrodkiTrwaleHist TerminarzInw TytulyDokST ZestawyST Opis Planowane elementy Planowane listy płac Planowane wypłaty PodstawaNieobecnosci PozycjaPIT ProgStazuPracy Storna elementów Elementy wypłaty Wypłaty Składniki wypłaty Zaliczka Zaniechania podatkowe Czasy operacji Koszty technologii Operacja produkcyjna Pozycje technologii Technologie produkcyjne Wzorcowe czasy operacji Elementy przeszeregowań Przeszeregowania pracowników Dokumenty RMK Koszty RMK Obroty RMK Definicje tras Paliwa silnika Stawki opłat za emisję Rodzaje paliw (środowisko) Rodzaje silników KosztyEP Paliwa pojazdu Pojazd Przejazd Rozliczenia Kolumny definicji zdjęcia Definicje zdjęć tabeli Zakresy zdjęć danych System2Info Dokumenty ŚT Ewidencja wyposażenia Ewidencja wyposażenia - historia Klasyfikacja Rodzajowa Środków Trwałych Miejsca użytkowania Obroty środków trwałych Parametry odpisów Plan amortyzacji Ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - historia Terminarz inwentarza Tytuły dokumentów Zestawy środków trwałych

9 Nazwa Moduł: Towary Ceny CenyGrupowe CenyIndywidualne DefinicjeCen DostawcyTowaru ElemKompletow ElemyOpakowan Jednostki KodyCN KodyTwrKontrah PrzecenyOkres PrzecenyOkresTwr Przeliczniki PrzelTow SchematyTowary SchemyOpakowan TowarMagazyn Towary TowaryUlubione ZamiennikiTowaru Moduł: Waluty KursyWalut TabeleKursowe Waluty Moduł: WebAuthorization WebProfiles WebReportRoles WebReports WebUsers Moduł: Windykacja StanyWindykacji Windykacje Moduł: Workflow OGSchemas WFDefItems WFDefs WFRecipients WFTransitionDefs WFTransitions WFWorkflows Moduł: Zadania BudzetObroty BudzetyProjektu DefKampanii DefProjektow DefsKoresp DefZadan DokumentyCRM EtapyDefProjektu EtapyProjektu HistZadan Kampanie KategorieAkt Korespondencje KwotyBudzProj ModeleUrz PlanPrzeglady Ceny CenaGrupowa CenaIndywidualna Definicje cen Dostawcy towaru Elementy kompletów Elementy schematów opakowań Jednostki KodCN KodTwrKontrahent PrzecenaOkresowa PrzecenaOkresowaTowaru Przelicznik PrzelicznikTowaru Schematy opakowań towarów Schematy opakowań TowarMagazynInfo Towar Ulubione towary ZamiennikTowaru KursWaluty Tabele kursowe Waluta WebProfile Role raportu WebReport WebUser Stany windykacji Windykacja Schematy generatora obiektów workflow Definicja elementów workflow Definicje workflow Adresaci kroku workflow Definicja elementów tranzycji Elementy tranzycji Elementy workflow Plany i realizacje na pozycjach budżetu. Budzety projektu Definicje kampani CRM Definicje projektów CRM Definicje korespondencji Definicje zadań CRM Dokumenty powiązane Etapy definicji projektu CRM Etapy projektu CRM HistZadania Kampanie CRM Kategoria aktywności Tabela korespondencji Kwoty budzetu projektu Model urządzeń Planowany przegląd urządzenia Opis

10 Nazwa Moduł: Zadania PodmiotyZadania PozycjeBudzProj PriorytetyZadan Projekty StanyKoresp StanyProjektu StanyZadania TypyUrzadzen Urzadzenia UrzadzeniaUzyte Zadania ZasobyCRM Podmioty powiązane z zadaniami. Pozycje budzetu projektu Priorytety zadań CRM Projekty CRM Stany korespondencji Stany realizacji projektu CRM Stany realizacji zadań CRM Typy urządzeń. Urządzenia Urządzenia wykorzystane Zadania i zdarzenia CRM Zasoby powiązane z zadaniem Opis Tabela: AnalysisGroups (Grupy analiz) Moduł: Analysis ID Identyfikator wiersza w tabeli (autonumerowany) Locked bit Blokada Name varchar(40) Nazwa grupy analiz. Description varchar(128) Opis grupy analiz. Type Typ grupy analiz. 0 - None 1 - WithAnalyses 2 - WithPatterns PK_AnalysisGroups ID Klucz PRIMARY KEY AnalysisGroups_Guid_INDEX Guid Klucz AnalysisGroups_Podstawowy Name Klucz podstawowy AnalysisGroups_Type_Locked_Name_ ID_INDEX Type, Locked, Name, ID.Element = AnalysisGroups.ID AND.ElementType = 'AnalysisGroups'.RelacjaPodstawowa = AnalysisGroups.ID AND.RelacjaPodstawowaType = 'AnalysisGroups' Relations Relations.Host = AnalysisGroups.ID AND Relations.HostType = 'AnalysisGroups' Rights Rights.Source = AnalysisGroups.ID AND Rights.SourceType = 'AnalysisGroups'.Parent = AnalysisGroups.ID AND.ParentType = 'AnalysisGroups'.LinkedObject = AnalysisGroups.ID AND.LinkedObjectType = 'AnalysisGroups'.Parent = AnalysisGroups.ID AND.ParentType = 'AnalysisGroups'.Host = AnalysisGroups.ID AND.HostType = 'AnalysisGroups' Klucz

11 AnalysisItems AnalysisItems.AnalysisGroup = AnalysisGroups.ID Tabela: AnalysisItems (Analizy) Moduł: Analysis ID Identyfikator wiersza w tabeli (autonumerowany) Locked bit Blokada AnalysisGroup Grupa, do której należy analiza. Name varchar(40) Nazwa analizy. Description varchar(128) Opis grupy analiz. Path varchar(255) Ścieżka do pliku, w którym znajduje się zapisana analiza. File image Plik Excel. Operator Operator, który utworzył analizę z danymi i tylko on może ją widzieć na liście analiz. Extension varchar(5) Rozszerzenie pliku. Contexts ntext Plik z przechowywanym kontekstem AnalysisPath varchar(255) Ścieżka w folderach enova PK_AnalysisItems ID Klucz PRIMARY KEY AnalysisItems_Guid_INDEX Guid Klucz AnalysisItems_AnalysisGroup_FK_IND AnalysisGroup, Name, ID EX AnalysisItems_Operator_FK_INDEX Operator, ID kaskadowy AnalysisItems_Podstawowy AnalysisGroup, Operator, Name Klucz podstawowy.element = AnalysisItems.ID AND.ElementType = 'AnalysisItems'.RelacjaPodstawowa = AnalysisItems.ID AND.RelacjaPodstawowaType = 'AnalysisItems' Relations Relations.Host = AnalysisItems.ID AND Relations.HostType = 'AnalysisItems'.Parent = AnalysisItems.ID AND.ParentType = 'AnalysisItems'.LinkedObject = AnalysisItems.ID AND.LinkedObjectType = 'AnalysisItems'.Parent = AnalysisItems.ID AND.ParentType = 'AnalysisItems'.Host = AnalysisItems.ID AND.HostType = 'AnalysisItems' Operators AnalysisItems.Operator = Operators.ID MANY:1 Tabela: (Załączniki) Moduł: Business ID Identyfikator wiersza w tabeli (autonumerowany) Parent Zapis, do którego przypisany jest załącznik. ParentType varchar(16) Typ danych w relacji: Zapis, do którego przypisany jest załącznik.

12 Type Określa zastosowanie danego załącznika Note Name varchar(100) Nazwa załącznika. Description varchar(255) Opis zawartości załącznika. Data image Binarna wartość przechowywanego pliku. IsDataCompressed bit Określa, czy przechowywane dane są w wersji skompresowanej. IsDefault bit Określa, czy obrazek ma być standardowo użyty do reprezentacji obiektu. Send bit Określa, czy załącznik powinien być dołączany do wysyłanego maila. Link varchar(255) Ścieżka dostępu do wskazywanego pliku. Modified datetime Data ostatniej modyfikacji załącznika IconX Współrzędna X ikonki IconY Współrzędna Y ikonki Icon image Binarna informacja o wyglądzie ikony. VisibleInNet bit Czy załącznik jest widoczny z poziomu enovanet Lp Kolejność wyświetlania załącznika na liście. SubType Określa typ danego załącznika. 0 - None 1 - Picture 2 - Text 3 - Document 4 - Audio 5 - Video 6 - Binary 7 - Compressed 8 - Http 9 - Https MimeType varchar(100) Identyfikator formatu pliku publikowanego w ernecie (Content-Type). LockTime datetime Czas zablokowania załącznika. LockOperator Operator blokujący załącznik. OcrData ntext Kolumna zawiera opcjonalne dane pochądzące z silnika OCR. OcrDataWithLayout IsFilePathSource ntext bit Kolumna zawiera opcjonalne dane pochądzące z silnika OCR (dane te powinny zawierać opis szczegółowy położenia tekstu na obrazku/pdf). Kolumna zawiera informację czy ścieżka do plików znajdujących się na dysku jest budowana z użyciem pola Folder Folder Kolumna zawiera opcjonalny element określający folder FolderType varchar(16) Typ danych w relacji: Kolumna zawiera opcjonalny element określający folder PK_ ID Klucz PRIMARY KEY _Podstawowy Parent, ParentType, Type, Name Klucz podstawowy relacyjny erfejsowy kaskadowy _LockOperator_FK_INDE X LockOperator, ID _Folder_FK_INDEX Folder, FolderType, ID erfejsowy RecordPerms RecordPerms.PermissionClient =.ID AND RecordPerms.PermissionClientType = '' OcrBusMapOutputs OcrBusMapOutputs.Attachment =.ID OkresyObrach.Parent = OkresyObrach.ID AND.ParentType = 'OkresyObrach' Dziennik.Parent = Dziennik.ID AND.ParentType = 'Dziennik' Konta.Parent = Konta.ID AND.ParentType = 'Konta' DefSlownikow.Parent = DefSlownikow.ID AND.ParentType = 'DefSlownikow'

13 ElemSlownikow.Parent = ElemSlownikow.ID AND.ParentType = 'ElemSlownikow' SchematyKsiegowe.Parent = SchematyKsiegowe.ID AND MANY:1.ParentType = 'SchematyKsiegowe' Relacja erfejsowa ZestawieniaKS.Parent = ZestawieniaKS.ID AND.ParentType = 'ZestawieniaKS' Matryce.Parent = Matryce.ID AND.ParentType = 'Matryce' DefinicjeKregow.Parent = DefinicjeKregow.ID AND.ParentType = 'DefinicjeKregow' GrupyKont.Parent = GrupyKont.ID AND.ParentType = 'GrupyKont' SchematyPodz.Parent = SchematyPodz.ID AND.ParentType = 'SchematyPodz' SchematPodzElems.Parent = SchematPodzElems.ID AND MANY:1.ParentType = 'SchematPodzElems' Relacja erfejsowa DefDokumentow.Parent = DefDokumentow.ID AND.ParentType = 'DefDokumentow' DokEwidencja.Parent = DokEwidencja.ID AND.ParentType = 'DokEwidencja' CentraKosztow.Parent = CentraKosztow.ID AND.ParentType = 'CentraKosztow' ZestPodzKosztow.Parent = ZestPodzKosztow.ID AND.ParentType = 'ZestPodzKosztow' DefPodzKosztow.Parent = DefPodzKosztow.ID AND.ParentType = 'DefPodzKosztow' DefStawekVat.Parent = DefStawekVat.ID AND.ParentType = 'DefStawekVat' DefStawekAkcyzy.Parent = DefStawekAkcyzy.ID AND.ParentType = 'DefStawekAkcyzy' OddzialyFirmy.Parent = OddzialyFirmy.ID AND.ParentType = 'OddzialyFirmy' HstDanychOddzial.Parent = HstDanychOddzial.ID AND.ParentType = 'HstDanychOddzial' HstDanychFirmy.Parent = HstDanychFirmy.ID AND.ParentType = 'HstDanychFirmy' KrajeTbl.Parent = KrajeTbl.ID AND.ParentType = 'KrajeTbl' IsoProcedury.Parent = IsoProcedury.ID AND.ParentType = 'IsoProcedury' StrukturyOrg.Parent = StrukturyOrg.ID AND.ParentType = 'StrukturyOrg' DefElStrukturOrg.Parent = DefElStrukturOrg.ID AND.ParentType = 'DefElStrukturOrg' ElementyStrOrg.Parent = ElementyStrOrg.ID AND.ParentType = 'ElementyStrOrg' ElementyStrOrg.Folder = ElementyStrOrg.ID AND.FolderType = 'ElementyStrOrg' DefsTeczek.Parent = DefsTeczek.ID AND.ParentType = 'DefsTeczek' Teczki.Parent = Teczki.ID AND.ParentType = 'Teczki' RodzajeKontaktow.Parent = RodzajeKontaktow.ID AND.ParentType = 'RodzajeKontaktow' Slowniki.Parent = Slowniki.ID AND.ParentType = 'Slowniki' DefsXmlNag.Parent = DefsXmlNag.ID AND.ParentType = 'DefsXmlNag' DefsXmlElem.Parent = DefsXmlElem.ID AND.ParentType = 'DefsXmlElem' Defs.Parent = Defs.ID AND.ParentType = 'Defs'

14 .Parent =.ID AND.ParentType = '' ScheduleDefs.Parent = ScheduleDefs.ID AND.ParentType = 'ScheduleDefs' FeatureDefs.Parent = FeatureDefs.ID AND.ParentType = 'FeatureDefs' CfgNodes.Parent = CfgNodes.ID AND.ParentType = 'CfgNodes' Operators.Parent = Operators.ID AND.ParentType = 'Operators' Operators.LockOperator = Operators.ID MANY:1 Entitles.Parent = Entitles.ID AND.ParentType = 'Entitles' Dictionary.Parent = Dictionary.ID AND.ParentType = 'Dictionary' Replications.Parent = Replications.ID AND.ParentType = 'Replications' TaskDefs.Parent = TaskDefs.ID AND.ParentType = 'TaskDefs'.Parent =.ID AND.ParentType = '' DBItems.Parent = DBItems.ID AND.ParentType = 'DBItems' DBGroups.Parent = DBGroups.ID AND.ParentType = 'DBGroups' WizardDefs.Parent = WizardDefs.ID AND.ParentType = 'WizardDefs' WizardStepDefs.Parent = WizardStepDefs.ID AND.ParentType = 'WizardStepDefs' OddzialyZUS.Parent = OddzialyZUS.ID AND.ParentType = 'OddzialyZUS' Banki.Parent = Banki.ID AND.ParentType = 'Banki' ZUSY.Parent = ZUSY.ID AND.ParentType = 'ZUSY' UrzedySkarbowe.Parent = UrzedySkarbowe.ID AND.ParentType = 'UrzedySkarbowe' UrzedyCelne.Parent = UrzedyCelne.ID AND.ParentType = 'UrzedyCelne' Kontrahenci.Parent = Kontrahenci.ID AND.ParentType = 'Kontrahenci' KontaktyOsoby.Parent = KontaktyOsoby.ID AND.ParentType = 'KontaktyOsoby' DokumentyZdarzen.Parent = DokumentyZdarzen.ID AND MANY:1.ParentType = 'DokumentyZdarzen' Relacja erfejsowa Lokalizacje.Parent = Lokalizacje.ID AND.ParentType = 'Lokalizacje' Opiekunowie.Parent = Opiekunowie.ID AND.ParentType = 'Opiekunowie' OsobyKontrahenci.Parent = OsobyKontrahenci.ID AND.ParentType = 'OsobyKontrahenci' KontaPocztowe.Parent = KontaPocztowe.ID AND.ParentType = 'KontaPocztowe' Wiadomosci .Parent = Wiadomosci .ID AND.ParentType = 'Wiadomosci ' Deklaracje.Parent = Deklaracje.ID AND.ParentType = 'Deklaracje' FormatyWymElektr.Parent = FormatyWymElektr.ID AND.ParentType = 'FormatyWymElektr' RachBankPodmiot.Parent = RachBankPodmiot.ID AND.ParentType = 'RachBankPodmiot' SposobyZaplaty.Parent = SposobyZaplaty.ID AND.ParentType = 'SposobyZaplaty'

15 FormyPlatnosci.Parent = FormyPlatnosci.ID AND.ParentType = 'FormyPlatnosci' Przelewy.Parent = Przelewy.ID AND.ParentType = 'Przelewy' Platnosci.Parent = Platnosci.ID AND.ParentType = 'Platnosci' EwidencjeSP.Parent = EwidencjeSP.ID AND.ParentType = 'EwidencjeSP' RaportyESP.Parent = RaportyESP.ID AND.ParentType = 'RaportyESP' DokumentyKasowe.Parent = DokumentyKasowe.ID AND.ParentType = 'DokumentyKasowe' Zaplaty.Parent = Zaplaty.ID AND.ParentType = 'Zaplaty' RozliczeniaSP.Parent = RozliczeniaSP.ID AND.ParentType = 'RozliczeniaSP' DokRozliczeniowe.Parent = DokRozliczeniowe.ID AND.ParentType = 'DokRozliczeniowe' OkresyMW.Parent = OkresyMW.ID AND.ParentType = 'OkresyMW' PreliminarzDok.Parent = PreliminarzDok.ID AND.ParentType = 'PreliminarzDok' Waluty.Parent = Waluty.ID AND.ParentType = 'Waluty' TabeleKursowe.Parent = TabeleKursowe.ID AND.ParentType = 'TabeleKursowe' Tabela: CfgAttributes (CfgAttribute) Moduł: Business ID Identyfikator wiersza w tabeli (autonumerowany) Node Konfiguracja Name varchar(40) Name Type 0 - _null 1 - _string 2 - _ 3 - _date 4 - _datetime 6 - _boolean 7 - _double Type 8 - _decimal 9 - _FromTo 10 - _YearMonth 11 - _Fraction 12 - _time 13 - _currency 14 - _percent 15 - _text 16 - _binary 17 - _guid StrValue varchar(255) Str value MemoValue ntext Memo value PK_CfgAttributes ID Klucz PRIMARY KEY CfgAttributes_Podstawowy Node, Name Klucz podstawowy relacyjny kaskadowy

16 CfgNodes CfgAttributes.Node = CfgNodes.ID MANY:1 Tabela: CfgNodes (CfgNode) Moduł: Business ID Identyfikator wiersza w tabeli (autonumerowany) Parent Konfiguracja Name varchar(40) Name Type Type 0 - Node 1 - Leaf 2 - HistoryNode 3 - HistoryLeaf PK_CfgNodes ID Klucz PRIMARY KEY CfgNodes_Guid_INDEX Guid Klucz CfgNodes_Podstawowy Parent, Name Klucz podstawowy relacyjny CfgNodes CfgNodes.Parent = CfgNodes.ID.Element = CfgNodes.ID AND.ElementType = 'CfgNodes'.RelacjaPodstawowa = CfgNodes.ID AND.RelacjaPodstawowaType = 'CfgNodes' Relations Relations.Host = CfgNodes.ID AND Relations.HostType = 'CfgNodes' CfgAttributes CfgAttributes.Node = CfgNodes.ID.Parent = CfgNodes.ID AND.ParentType = 'CfgNodes'.LinkedObject = CfgNodes.ID AND.LinkedObjectType = 'CfgNodes'.Parent = CfgNodes.ID AND.ParentType = 'CfgNodes'.Host = CfgNodes.ID AND.HostType = 'CfgNodes' CfgNodes CfgNodes.Parent = CfgNodes.ID MANY:1 Tabela: ChangeInfos (ChangeInfo) Moduł: Business ID Identyfikator wiersza w tabeli (autonumerowany) Operator Operator, który był zalogowany do systemu, który utworzył to zgłoszenie. WebUser varchar(16) Operator enovanet zalogowany do systemu. SourceTable varchar(16) Nazwa tabeli bazy danych zawierającej zapis, do którego zostało wywołane zgłoszenie. SourceGuid uniqueidentifier Unikalny identyfikator zapisu, do którego zostało wywołane zgłoszenie.

17 Typ zgłoszenia określający powód jego zgłoszenia. 1 - Created 2 - Modified 3 - Imported 4 - Deleted 5 - Accepted 6 - Rejected 7 - Login 8 - Logout 9 - Exported 10 - ChangePassword 11 - Canceled 12 - CurrentDayChanged Type 20 - Wprowadzony 21 - Predekretowany 22 - Zaksięgowany 30 - WysłanyDoBanku 40 - TableView 41 - FormView 42 - Report 50 - Fiscalized 51 - ReceiptPred Signed OperacjaEDI SavingList User DbConversion Time datetime Data wystąpienia zgłoszenia. Info varchar(80) Dodatkowa informacja o danym zgłoszeniu. Data ntext Dodatkowa informacja o danym zgłoszeniu. PK_ChangeInfos ID Klucz PRIMARY KEY ChangeInfos_Operator_FK_INDEX Operator, Time, ID kaskadowy ChangeInfos_Podstawowy Time, ID Klucz podstawowy ChangeInfos_SourceTable_SourceGui d_time_id_index SourceTable, SourceGuid, Time, ID Operators ChangeInfos.Operator = Operators.ID MANY:1 Klucz Tabela: DBGroupItems (Pozycje grupy bazy danych) Moduł: Business ID Identyfikator wiersza w tabeli (autonumerowany) DBItem Bazy danych DBGroup Grupa bazy danych PK_DBGroupItems ID Klucz PRIMARY KEY DBGroupItems_DBItem_FK_INDEX DBItem, ID kaskadowy DBGroupItems_Podstawowy DBGroup, DBItem Klucz podstawowy relacyjny kaskadowy

18 DBItems DBGroupItems.DBItem = DBItems.ID MANY:1 DBGroups DBGroupItems.DBGroup = DBGroups.ID MANY:1 Tabela: DBGroups (Grupy baz danych) Moduł: Business ID Identyfikator wiersza w tabeli (autonumerowany) Name varchar(80) Nazwa grupy baz danych PK_DBGroups ID Klucz PRIMARY KEY DBGroups_Guid_INDEX Guid Klucz DBGroups_Podstawowy Name Klucz podstawowy.element = DBGroups.ID AND.ElementType = 'DBGroups'.RelacjaPodstawowa = DBGroups.ID AND.RelacjaPodstawowaType = 'DBGroups' Relations Relations.Host = DBGroups.ID AND Relations.HostType = 'DBGroups'.Parent = DBGroups.ID AND.ParentType = 'DBGroups'.LinkedObject = DBGroups.ID AND.LinkedObjectType = 'DBGroups' Relacja erfejsowa.parent = DBGroups.ID AND.ParentType = 'DBGroups' DBGroupItems DBGroupItems.DBGroup = DBGroups.ID.Host = DBGroups.ID AND.HostType = 'DBGroups' Tabela: DBItems (Bazy danych) Moduł: Business ID Identyfikator wiersza w tabeli (autonumerowany) Name varchar(80) Nazwa bazy danych FirmName varchar(80) Nazwa firmy Client Klient powiązany z bazą danych ClientType varchar(16) Typ danych w relacji: Klient powiązany z bazą danych PK_DBItems ID Klucz PRIMARY KEY DBItems_Guid_INDEX Guid Klucz DBItems_Client_FK_INDEX Client, ClientType, ID erfejsowy DBItems_Podstawowy Name Klucz podstawowy DBItems_FirmName_INDEX FirmName Klucz

19 .Element = DBItems.ID AND.ElementType = 'DBItems'.RelacjaPodstawowa = DBItems.ID AND.RelacjaPodstawowaType = 'DBItems' Relations Relations.Host = DBItems.ID AND Relations.HostType = 'DBItems' Rights Rights.Source = DBItems.ID AND Rights.SourceType = 'DBItems'.Parent = DBItems.ID AND.ParentType = 'DBItems' Relacja erfejsowa.linkedobject = DBItems.ID AND.LinkedObjectType = 'DBItems'.Parent = DBItems.ID AND.ParentType = 'DBItems' DBGroupItems DBGroupItems.DBItem = DBItems.ID.Host = DBItems.ID AND.HostType = 'DBItems' Kontrahenci DBItems.Client = Kontrahenci.ID AND DBItems.ClientType = 'Kontrahenci' Tabela: Dictionary (DictionaryItem) Moduł: Business ID Identyfikator wiersza w tabeli (autonumerowany) Parent Określa nadrzędny obiekt słownikowy DataContext Oddział firmy będący kontekstem wyboru danych ze słownika. DataContextType varchar(16) Typ danych w relacji: Oddział firmy będący kontekstem wyboru danych ze słownika. Category varchar(16) Nazwa słownika, do którego należy dany element. Lp Określa kolejność występowania elementów w słowniku. Value varchar(255) Tekst będący pojedynczym elementem słownika. PK_Dictionary ID Klucz PRIMARY KEY Dictionary_Guid_INDEX Guid Klucz Dictionary_Podstawowy Parent, ID Klucz podstawowy relacyjny kaskadowy Dictionary_DataContext_FK_INDEX DataContext, DataContextType, Category, Lp, ID erfejsowy KodyPocztowe KodyPocztowe.Miejscowosc = Dictionary.ID KodyPocztowe KodyPocztowe.Powiat = Dictionary.ID.Element = Dictionary.ID AND.ElementType = 'Dictionary'.RelacjaPodstawowa = Dictionary.ID AND.RelacjaPodstawowaType = 'Dictionary' Relations Relations.Host = Dictionary.ID AND Relations.HostType = 'Dictionary' Dictionary Dictionary.Parent = Dictionary.ID.Parent = Dictionary.ID AND.ParentType = 'Dictionary'.LinkedObject = Dictionary.ID AND.LinkedObjectType = 'Dictionary' Relacja erfejsowa Relacja erfejsowa Relacja erfejsowa Relacja erfejsowa Relacja erfejsowa

20 .Parent = Dictionary.ID AND.ParentType = 'Dictionary'.Host = Dictionary.ID AND.HostType = 'Dictionary' KodyCN KodyCN.KodCN = Dictionary.ID CenyIndywidualne CenyIndywidualne.Grupa = Dictionary.ID CenyGrupowe CenyGrupowe.GrupaTowarowa = Dictionary.ID CenyGrupowe CenyGrupowe.Grupa = Dictionary.ID OddzialyFirmy Dictionary.DataContext = OddzialyFirmy.ID AND Dictionary.DataContextType = 'OddzialyFirmy' Dictionary Dictionary.Parent = Dictionary.ID MANY:1 Tabela: EntitleRoles (EntitleRole) Moduł: Business ID Identyfikator wiersza w tabeli (autonumerowany) Entitle Uprawnienia, którym dana rola została przypisana. RoleGuid uniqueidentifier Role guid PK_EntitleRoles ID Klucz PRIMARY KEY EntitleRoles_Podstawowy Entitle, RoleGuid Klucz podstawowy relacyjny kaskadowy Entitles EntitleRoles.Entitle = Entitles.ID MANY:1 Tabela: Entitles (Uprawnienia) Moduł: Business ID Identyfikator wiersza w tabeli (autonumerowany) Parent Uprawnienie Name varchar(20) Unikalny kod oddziału praw. FullName varchar(60) Pełna nazwa oddziału praw. CurrentOddzial Aktualny oddział firmy przypisany do uprawnienia. CurrentOddzialType varchar(16) Typ danych w relacji: Aktualny oddział firmy przypisany do uprawnienia. PK_Entitles ID Klucz PRIMARY KEY Entitles_Guid_INDEX Guid Klucz Entitles_Podstawowy Parent, Name Klucz podstawowy relacyjny Entitles_CurrentOddzial_FK_INDEX CurrentOddzial, CurrentOddzialType, ID erfejsowy Entitles_Name_INDEX Name Klucz

enova365 Zbiory danych systemu enova365

enova365 Zbiory danych systemu enova365 enova65 Zbiory danych systemu enova65 Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova65.pl Spis treści Spis treści Zbiory danych systemu enova65 Technologia

Bardziej szczegółowo

Umożliwiono edycję nagłówków kolumn w raportach AWW. Wprowadzono zaznaczanie kolorem filtra, którego wartość została zmieniona.

Umożliwiono edycję nagłówków kolumn w raportach AWW. Wprowadzono zaznaczanie kolorem filtra, którego wartość została zmieniona. Zmiany w wersji: 9.3.4934 2013-07-05 Moduł: AWW Nowa funkcjonalność Zablokowano możliwość wykonywania konwersji bazy danych enova z poziomu MS Excel. Przy próbie wczytania do arkusza listy pochodzącej

Bardziej szczegółowo

Ulotka opis zmian do wersji 10.4.5291

Ulotka opis zmian do wersji 10.4.5291 Ulotka opis zmian do wersji 10.4.5291 Przed rozpoczęciem pracy z programem należy zapoznać się z treścią zmian zamieszczonych w niniejszej ulotce. Spis treści Zmiany wersji 10.4.5291... 5 enova365 standard...

Bardziej szczegółowo

Ulotka opis zmian do wersji 10.3.5248

Ulotka opis zmian do wersji 10.3.5248 Ulotka opis zmian do wersji 10.3.5248 Przed rozpoczęciem pracy z programem należy zapoznać się z treścią zmian zamieszczonych w niniejszej ulotce. Spis treści Zmiany w wersji 10.3.5248... 3 enova 365 standard...

Bardziej szczegółowo

enova365 Kadry i płace

enova365 Kadry i płace enova365 Kadry i płace Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl Spis treści Spis treści Moduł Kadry i Płace Struktura funkcjonalna programu Kadry

Bardziej szczegółowo

Płace i Kadry w Comarch ERP Optima - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US

Płace i Kadry w Comarch ERP Optima - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US Płace i Kadry w Comarch ERP Optima - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US Płace i Kadry w Comarch ERP Optima ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US ewidencja pracowników oraz rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Płace i Kadry w Comarch OPT!MA - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US

Płace i Kadry w Comarch OPT!MA - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US Płace i Kadry w Comarch OPT!MA - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US Płace i Kadry w Comarch OPT!MA ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US pracowników oraz rozliczenia z ZUS i

Bardziej szczegółowo

Płace i Kadry w Comarch ERP Optima - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US

Płace i Kadry w Comarch ERP Optima - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US Płace i Kadry w Comarch ERP Optima - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US Płace i Kadry w Comarch ERP Optima ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US Strona 4 z 40 Spis treści 1

Bardziej szczegółowo

enova Księgowość Podręcznik Użytkownika (7.4)

enova Księgowość Podręcznik Użytkownika (7.4) Soneta Sp z o.o. ul. Wadowicka 8a, wejście B 31-415 Kraków tel./fax +48 (12) 261 36 41 http://www.enova.pl e-mail: ksiegowosc@enova.pl enova@enova.pl enova Księgowość Podręcznik Użytkownika (7.4) Spis

Bardziej szczegółowo

Niniejsza dokumentacja techniczna dotyczy struktury bazy danych SQL platformy StudioSystem firmy SoftwareStudio wersja 20131101.

Niniejsza dokumentacja techniczna dotyczy struktury bazy danych SQL platformy StudioSystem firmy SoftwareStudio wersja 20131101. 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Telefon: +48 533 322 626 kontakt@softwarestudio.com.pl http://www.softwarestudio.com.pl Niniejsza dokumentacja techniczna dotyczy struktury bazy danych SQL platformy StudioSystem

Bardziej szczegółowo

enova Kadry Płace podręcznik Użytkownika (9.2)

enova Kadry Płace podręcznik Użytkownika (9.2) Soneta sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-421 http://www.enova.pl e-mail: info@enova.pl sprzedaz@enova.pl zespół wsparcia modułu Kadry i Płace: tel. (0-12) 261-36-42 e-mail:

Bardziej szczegółowo

_ach SKOROWIDZ Definicje statusów kodów ACH opisujących w jakim stanie znajduje się zapisanych dokument, np. ACH=0 to bufor.

_ach SKOROWIDZ Definicje statusów kodów ACH opisujących w jakim stanie znajduje się zapisanych dokument, np. ACH=0 to bufor. Lista tabel Nazwa tabeli Cecha Opis _ach SKOROWIDZ Definicje statusów kodów ACH opisujących w jakim stanie znajduje się zapisanych dokument, np. ACH=0 to bufor. _dziennik _error _historia _jobs _komunikaty

Bardziej szczegółowo

enova Kadry Płace podręcznik Użytkownika

enova Kadry Płace podręcznik Użytkownika Soneta Sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-415 Kraków tel./fax. (0-12) 261-36-42 www.enova.pl e-mail: place@enova.pl enova Kadry Płace podręcznik Użytkownika Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 8 Uruchamianie

Bardziej szczegółowo

Katalog szkoleń systemu ISOF dla Biur Rachunkowych

Katalog szkoleń systemu ISOF dla Biur Rachunkowych Katalog szkoleń systemu ISOF dla Biur Rachunkowych lipiec 2013 Copyright 2006 by HEUTHES. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All rights reserved. Przedsiębiorstwo HEUTHES dokłada wszelkich starań aby informacje

Bardziej szczegółowo

ProgPol s.c. ul. Dąbrowskiego 75/47 60-523 Poznań www.progpol.pl. Producent oprogramowania ERP. Specyfikacja. v. 140

ProgPol s.c. ul. Dąbrowskiego 75/47 60-523 Poznań www.progpol.pl. Producent oprogramowania ERP. Specyfikacja. v. 140 Producent oprogramowania ERP ProgPol s.c. ul. Dąbrowskiego 75/47 60-523 Poznań www.progpol.pl Specyfikacja v. 140 Spis treści 1.DEFINICJE POJĘĆ...8 2.ARCHITEKTURA SYSTEMU... 14 3.ADMINISTRACJA SYSTEMEM...14

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZE ZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA ANIA APLIKACYJNEGO Zakres funkcjonalności modułów przedstawiony w tabeli określa enumeratywnie

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONALNOŚĆ FUNKCJONALNOŚĆ

FUNKCJONALNOŚĆ FUNKCJONALNOŚĆ Funkcjonalność Cechy systemu... 6 Finanse Księgowość Koszty... 8 Księgi rachunkowe... 8 Obsługa kas... 9 Obsługa rachunków bankowych... 9 Kartoteka przelewów... 10 Zakup... 13 Obsługa sprzedaży... 13 Rozrachunki

Bardziej szczegółowo

Rozszerzone definicje dokumentów... 141 edeklaracje... 150 Kontrola rozrachunków... 154 Konfiguracja dla dokumentów rozliczeniowych...

Rozszerzone definicje dokumentów... 141 edeklaracje... 150 Kontrola rozrachunków... 154 Konfiguracja dla dokumentów rozliczeniowych... Soneta sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-41 http://www.enova.pl e-mail: info@enova.pl sprzedaz@enova.pl zespół wsparcia modułu Księgowość: tel. (0-12) 261-36-41 e-mail: ksiegowosc@enova.pl

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA FUNKCJONALE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

WYMAGANIA FUNKCJONALE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO Załącznik nr 2 WYMAGANIA FUNKCJONALE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO oferowanego dla: ZAKŁAD WYKONASTWA SIECI ELEKTRYCZNYCH RZESZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Rzeszów marzec 2014 2

Bardziej szczegółowo

Ulotka v.2012.5.1. System Comarch OPT!MA v. 2012.5.1. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

Ulotka v.2012.5.1. System Comarch OPT!MA v. 2012.5.1. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System Comarch OPT!MA v. 2012.5.1 Ulotka v.2012.5.1 Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681 43 00 www.comarch.pl/erp

Bardziej szczegółowo

enova Księgowość podręcznik Użytkownika (9.2)

enova Księgowość podręcznik Użytkownika (9.2) Soneta sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-41 http://www.enova.pl e-mail: info@enova.pl sprzedaz@enova.pl zespół wsparcia modułu Księgowość: tel. (0-12) 261-36-41 e-mail: ksiegowosc@enova.pl

Bardziej szczegółowo

enova Handel podręcznik Użytkownika (9.1)

enova Handel podręcznik Użytkownika (9.1) Soneta sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-41 http://www.enova.pl e-mail: info@enova.pl sprzedaz@enova.pl zespół wsparcia modułu Handel: tel. (0-12) 261-36-44 e-mail: handel@enova.pl

Bardziej szczegółowo

enova Handel podręcznik Użytkownika (9.2)

enova Handel podręcznik Użytkownika (9.2) Soneta sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-41 http://www.enova.pl e-mail: info@enova.pl sprzedaz@enova.pl zespół wsparcia modułu Handel: tel. (0-12) 261-36-44 e-mail: handel@enova.pl

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalności i doświadczenie

Funkcjonalności i doświadczenie Kryteria podstawowe System jest wydzieloną z ERP samodzielną i funkcjonalną jego częścią, dającą jednocześnie możliwość rozbudowy o pozostałe funkcjonalności System ma możliwość rozbudowy do funkcjonalności

Bardziej szczegółowo

KCJONAL CJONALNY APLIKACJI B2B

KCJONAL CJONALNY APLIKACJI B2B YAZO-CONSULTING Rozalski Adam MODEL FUNK KCJONAL CJONALNY APLIKACJI B2B dla: Centrum Budowlane TOMBUD PLUS Sp. z o.o. ul. Fałata 80/9 87-00 Toruń ul. Kolonijna 2 86-03 Osielsko Do projektu realizowanego

Bardziej szczegółowo

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w systemie Comarch CDN XL wersja 9.x

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w systemie Comarch CDN XL wersja 9.x Zmiany funkcjonalne wprowadzone w systemie Comarch CDN XL wersja 9.x Copyright 1997-2009 COMARCH S.A. Spis treści Wstęp...12 Wersja 9.0...12 Uwagi ogólne...12 1. Zmiany w menu...12 1.1. Moduł: Administrator...12

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.1.1

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.1.1 Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji 2013.1.1 Spis treści 1 OGÓLNE... 4 1.1 NOWOŚCI... 4 1.2 ZMIANY... 4 1.3 POPRAWIONO... 4 2 HANDEL... 4 2.1 PODATEK AKCYZOWY NA WYROBY WĘGLOWE WYSYŁANIE

Bardziej szczegółowo

Zespół CDN OPT!MA CDN OPT!MA 1.0. Ogólnodostępny

Zespół CDN OPT!MA CDN OPT!MA 1.0. Ogólnodostępny Zespół CDN OPT!MA CDN OPT!MA 1.0 Ogólnodostępny Spis treści 1. Informacje o produkcie... 4 1.1. Nazwa Produktu... 4 1.2. Odbiorcy docelowi... 4 1.3. Opis funkcjonalności... 4 1.3.1. CDN OPT!MA Kasa/Bank...

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.1.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.1.1 Ulotka Zmiany w wersji 2013.1.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI PROGRAMU... 4 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT SQL SERVER... 5 2.3 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.0.1

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.0.1 Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji 2013.0.1 Spis treści 1 OGÓLNE... 4 1.1 NOWOŚCI... 4 1.2 ZMIANY... 5 1.3 POPRAWIONO... 6 2 HANDEL... 7 2.1 NOWOŚCI EWIDENCJA KOSZTÓW DODATKOWYCH PRZY

Bardziej szczegółowo