(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 186646"

Transkrypt

1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (21 ) Numer zgłoszenia: (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej ( 22) Data zgłoszenia: (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/US97/20286 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: , W098/23063, PCT Gazette nr 21/98 (51) IntCl7 H04L 12/28 H04L 12/66 (54)System telekomunikacyjny tandemowy (30) Pierwszeństwo: ,US,08/ (73) Uprawniony z patentu: SPRINT COMMUNICATIONS COMPANY, L.P., Kansas City, US (43) Zgłoszenie ogłoszono: BUP 25/99 (72) Twórcy wynalazku: Joseph M. Christie,, US Michael J. Gardner, Overland Park, US Albert D. DuRee, Independence, US William L. Wiley, Olathe, US Tracy L. Nelson, Shawnee Mission, US (45) o udzieleniu patentu ogłoszono: WUP 02/04 (74) Pełnomocnik: Palka Grażyna, POLSERVICE PL B1 (57)System telekomunikacyjny tandemowy, znamien ny tym, że zawiera procesor (350) do odbioru informacji sygnalizacyjnej, związanej z wejściowym ruchem opartym na układach, do przetwarzania informacji sygnalizacyjnej dla wyboru identyfikatora i połączenia oraz do wytwarzania informacji sterującej identyfikującej wybrany identyfikator i wybrane połączenie, który to procesor (350) jest dołączony przez łącze (390) do asynchronicznego układu współdziałającego, zawierającego multipleksery (360, 362, 364) do odbioru wejściowego ruchu opartego na układach i do przetwarzania wejściowego ruchu opartego na układach w asynchroniczny ruch w odpowiedzi na informację sterującą, a asynchroniczny układ współdziałający jest dołączony do układu trasowania, zawierającego połączenia skośne (370, 380, 382, 384) trybu przesyłania asynchronicznego do wyznaczania tras asynchronicznego ruchu z asynchronicznego układu współdziałającego przez macierz na podstawie wybranego identyfikatora i asynchroniczny układ współdziałający jest układem do przetwarzania asynchronicznego ruchu z układu trasowania w wyjściowy ruch oparty na układach i do przesyłania wyjściowego ruchu opartego na układach poprzez wybrane połączenie w odpowiedzi na informację sterującą. Fig.2

2 System telekomunikacyjny tandemowy Zastrzeżenie patentowe System telekomunikacyjny tandemowy, znamienny tym, że zawiera procesor (350) do odbioru informacji sygnalizacyjnej, związanej z wejściowym ruchem opartym na układach, do przetwarzania informacji sygnalizacyjnej dla wyboru identyfikatora i połączenia oraz do wytwarzania informacji sterującej identyfikującej wybrany identyfikator i wybrane połączenie, który to procesor (350) jest dołączony przez łącze (390) do asynchronicznego układu współdziałającego, zawierającego multipleksery (360, 362, 364) do odbioru wejściowego ruchu opartego na układach i do przetwarzania wejściowego ruchu opartego na układach w asynchroniczny ruch w odpowiedzi na informację sterującą, a asynchroniczny układ współdziałający jest dołączony do układu trasowania, zawierającego połączenia skośne (370, 380, 382, 384) trybu przesyłania asynchronicznego do wyznaczania tras asynchronicznego ruchu z asynchronicznego układu współdziałającego przez macierz na podstawie wybranego identyfikatora i asynchroniczny układ współdziałający jest układem do przetwarzania asynchronicznego ruchu z układu trasowania w wyjściowy ruch oparty na układach i do przesyłania wyjściowego ruchu opartego na układach poprzez wybrane połączenie w odpowiedzi na informację sterującą. * * * Przedmiotem wynalazku jest systemem telekomunikacyjny tandemowy dla ruchu opartego na układach, zwłaszcza systemów tandemowych, które wykorzystują systemy ATM trybu przesyłania asynchronicznego do połączenia różnych elementów sieci i sieci opartych na układach. Postać 1 przedstawia znany węzeł komutacyjny tandemowy, do którego są dołączone trzy węzły komutacyjne i element sieci. Tandemowy węzeł komutacyjny umożliwia dołączenie węzłów komutacyjnych do elementu sieci bez bezpośredniego połączenia pomiędzy węzłami komutacyjnymi i elementem sieci oraz dołączenie każdego węzła komutacyjnego do każdego innego węda komutacyjnego bez bezpośrednich połączeń pomiędzy węzłami komutacyjnymi, co zapewnia oszczędność połączeń i łącz dalekosiężnych. Połączenie pomiędzy tandemowym węzłem komutacyjnym i elementem sieci wykorzystuje szerokość pasma bardzo skutecznie, ponieważ ruch zostaje skupiony w tandemowym węźle komutacyjnym. Tandemowy węzeł komutacyjny jest wykorzystywany do skupiania ruchu, który przechodzi do innych sieci. Połączenia, oznaczone na pos. 1 liniami ciągłymi, są połączeniami opartymi na układach, na przykład są połączeniami zwielokrotnienia z podziałem czasu TDM, takimi jak połączenia DS3, DS1, DSO, E3, E l lub EO. Połączenia DS3 przenoszą ciągły sygnał transportowy przy magabitach na sekundę, połączenia DS1 przenoszą ciągły sygnał transportowy przy 1544 magabitach na sekundę, a połączenia DSO przenoszą ciągły sygnał transportowy przy 64 kilobitach na sekundę. Połączenia DS3 składają się na przykład z wielu połączeń DS1, które z kolei składają się z wielu połączeń DSO. Łącza sygnalizacyjne, oznaczone liniami kreskowymi, są znanymi łączami sygnalizacyjnymi, na przykład łączami SS7, C7 i ISDN. Węzły komutacyjne pokazane na pos. 1 są węzłami komutacyjnymi układów, na przykład Nortel DMS-250 lub Lucent 5ESS. Tandemowy węzeł komutacyjny jest zwykle złożony z węzła komutacyjnego układu, który łączy ze sobą połączenia DS3, DS1 i DSO. System według wynalazku zawiera procesor do odbioru informacji sygnalizacyjnej, związanej z wejściowym ruchem opartym na układach, do przetwarzania informacji sygnalizacyjnej dla wyboru identyfikatora i połączenia oraz do wytwarzania informacji sterującej identyfikującej wybrany identyfikator i wybrane połączenie, który to procesor jest dołączony przez łącze do asynchronicznego układu współdziałającego, zawierającego multipleksery

3 do odbioru wejściowego ruchu opartego na układach i do przetwarzania wejściowego ruchu opartego na układach w asynchroniczny ruch w odpowiedzi na informację sterującą, a asynchroniczny układ współdziałający jest dołączony do układu trasowania, zawierającego połączenia skośne trybu przesyłania asynchronicznego do wyznaczania tras asynchronicznego ruchu z asynchronicznego układu współdziałającego przez macierz na podstawie wybranego identyfikatora i asynchroniczny układ współdziałający jest układem do przetwarzania asynchronicznego ruchu z układu trasowania w wyjściowy ruch oparty na układach i do przesyłania wyjściowego ruchu opartego na układach poprzez wybrane połączenie w odpowiedzi na informację sterującą. Zaletą wynalazku jest zapewnienie bardziej dostępnego i wydajnego tandemowego systemu komutacyjnego. Wynalazek zapewnia funkcję tandemową pomiędzy systemami opartymi na układach, bez potrzeby zastosowania węzła komutacyjnego opartego na układach lub węzła komutacyjnego ATM. Wynalazek umożliwia realizację różnych postaci trasowania tandemowego bez konieczności zastosowania pełnego zestawu złożonych operacji logicznych trasowania. Wynalazek zapewnia także interfeis ATM. Przedmiot wynalazku jest uwidoczniony w przykładach wykonania na rysunku, na którym pos. 1 przedstawia schemat blokowy znanego systemu telekomunikacyjnego tandemowego, fig. 1 - schemat blokowy systemu telekomunikacyjnego tandemowego według wynalazku, fig. 2 - schemat blokowy innego systemu telekomunikacyjnego tandemowego według wynalazku, fig. 3 - schemat blokowy jeszcze innego systemu telekomunikacyjnego tandemowego według wynalazku, fig. 4 - schemat logiczny systemu według wynalazku, fig. 5 - schemat logiczny innego systemu według wynalazku, fig. 6 - wykres sekwencji komunikatów według wynalazku, fig. 7 - schemat blokowy systemu według wynalazku. Dla uproszczenia termin połączenie będzie stosowany w odniesieniu do nośników transmisji stosowanych do przenoszenia ruchu użytkownika. Termin łącze będzie stosowany w odniesieniu do nośników transmisji stosowanych do przenoszenia sygnalizacji lub komunikatów sterujących. Postać 1 przedstawia schemat blokowy znanego tandemowego węzła komutacyjnego. Pokazane są trzy węzły komutacyjne dołączone do elementu sieci przez tandemowy węzeł komutacyjny. Węzły komutacyjne są również dołączone do siebie przez tandemowy węzeł komunikacyjny. Zastosowanie tandemowego węzła komutacyjnego zapobiega konieczności zastosowania bezpośrednich połączeń pomiędzy wszystkimi tymi węzłami komutacyjnymi i elementem sieci. Zastosowanie tandemowego węzła komutacyjnego zapobiega również konieczności zastosowania bezpośrednich połączeń pomiędzy samymi węzłami komutacyjnymi. Zwykle tandemowy węzeł komunikacyjny jest wykonany z konwencjonalnego węzła komutacyjnego obwodu. Figura 1 przedstawia wersję wynalazku. Pokazany jest system tandemowy 200, węzeł komutacyjny 210, węzeł komutacyjny 212, węzeł komutacyjny 214 i element sieci 290. Węzły komutacyjne 210, 212 i 214 są dołączone do systemu tandemowego 200 kolejno przez połączenia 220, 222 i 224. Węzły komutacyjne 210, 212 i 214 są dołączone do systemu tandemowego 200 przez łącza 230, 232 i 234. Jak stwierdzono powyżej, połączenia przenoszą ruch telekomunikacyjny, a łącza przenoszą sygnalizację telekomunikacyjną i komunikaty sterujące. System tandemowy 200 jest dołączony także do elementu sieci 290 przez połączenie 226 i łącze 236. Specjaliści w tej dziedzinie obawiają się, że duże sieci mają znacznie więcej elementów niż są pokazane. Dla przykładu, zwykle byłoby mnóstwo węzłów komutacyjnych i elementów sieci dołączonych przez system tandemowy 200. Specjaliści w tej dziedzinie zorientują się, że punkt przesyłania sygnału STP mógłby być zastosowany do przesyłania sygnalizacji pomiędzy różnymi elementami. Liczba elementów pokazanych na fig. 2 została ograniczona dla uproszczenia. Wynalazek jest w pełni możliwy do zastosowania w dużej sieci. Węzły komutacyjne 210, 212 i 214 mogą być konwencjonalnymi węzłami komutacyjnymi układu lub dowolnym źródłem ruchu opartego na układach. Element sieci 290 reprezentuje dowolny element, który odbiera ruch oparty na układach. Przykładami takich elementów sieci są węzły komutacyjne i ulepszone platformy usługowe. Często element sieci 290

4 byłby w różnej sieci telekomunikacyjnej niż węzły komutacyjne 210, 212 i 214. Połączenia 220, 222, 224 i 226 mogą być dowolnym połączeniem, które unosi ruch oparty na układach. Zwykle są to połączenia DS3 lub DS1. Zwykle wspólne DSO, stosowane do tradycyjnych wywołań głosowych, jest wstawione w DS3 lub DS1. Łącza 230, 232, 234 i 236 są dowolnymi łączami, które przenoszą sygnalizację telekomunikacyjną lub komunikaty sterujące, przy czym przykładem jest łącze systemu sygnalizacyjnego #7 SS7. Specjaliści w tej dziedzinie znają sygnalizację i ruch oparty na układach. System tandemowy 200 jest zestawem elementów, które są przystosowane do odbioru sygnalizacji i ruchu opartego na układach, a następnie komutacji ruchu do właściwego adresata zgodnie z sygnalizacją. Przykładem byłoby, gdyby węzeł komutacyjny 210 obsługiwał wywołanie przeznaczone dla elementu sieci 290. Węzeł komutacyjny 210 określa połączenie wywołania w połączeniu 220 z systemem tandemowym 200. Zwykle to połączenie wywołania jest DSO wstawionym w DS3. Dodatkowo węzeł komutacyjny 210 będzie przesyłać komunikat adresu początkowego IAM SS7 do systemu tandemowego 200 łączem 230. Komunikat adresu początkowego IAM zawiera informację, taką jak wybierany numer abonenta wywołującego i kod identyfikacyjny układu CIC. Kod identyfikacyjny układu CIC identyfikuje wejściowe DSO w połączeniu 220, które jest stosowane dla wywołania. System tandemowy 200 będzie odbierać i przetwarzać komunikat adresu początkowego IAM oraz wybierać połączenie wyjściowe dla wywołania. W tym przykładzie byłoby to DSO wstawione w połączeniu 226 z elementem sieci 290. W wyniku tego system tandemowy 200 będzie łączyć DSO w połączeniu 220 z wybranym DSO w połączeniu 226. Dodatkowo system tandemowy 200 może przesyłać komunikat adresu początkowego IAM lub inny komunikat do elementu sieci 290 przez łącze 236. Taka sama podstawowa procedura może być zastosowana do doprowadzenia wywołania z węzła komutacyjnego 214 do węzła komutacyjnego 212 lub do doprowadzania wywołania z elementu sieci 290 do węzła komutacyjnego 214. System tandemowy 200 działa przy zastosowaniu następującej techniki. System tandemowy 200 przetwarza wejściowy ruch oparty na układach w komórki trybu przesyłania asynchronicznego. Przetwarza on także sygnalizację wejściową związaną z ruchem dla wyboru właściwych połączeń ATM dla komórek. Następnie kieruje komórki przez macierz ATM. Po opuszczeniu macierzy komórki ATM są przetwarzane z powrotem do formatu opartego na układach i dostarczane do wybranego połączenia opartego na układach. Przez sterowanie wyborami połączenia ATM i połączenia opartego na układach, system tandemowy 200 jest zdolny do łączenia dowolnego, wewnętrznego połączenia opartego na układach z dowolnym, zewnętrznym połączeniem opartym na układach. Dla przykładu, dowolne wejściowe DSO może być dołączone do dowolnego, zewnętrznego DSO przez wybór właściwego kanału wirtualnego ATM i zewnętrznego DSO w systemie tandemowym. Należy zaznaczyć, że zastosowanie ATM może być całkowicie wewnętrzne względem systemu tandemowego 200 i może być przezroczyste dla sieci zewnętrznej na zewnątrz systemu tandemowego 200. W pewnych przykładach wykonania system tandemowy 200 może również odbierać i przesyłać ruch ATM w uzupełnieniu do ruchu opartego na układach. Figura 2 przedstawia system tandemowy 300, który jest wersją systemu tandemowego z fig. 1. Specjaliści w tej dziedzinie ocenią odmiany tej wersji, które są również rozważane przez wynalazek. System tandemowy 300 ma połączenia 320, 322, 324 i 326, które odpowiadają połączeniom 220, 222, 224 i 226 z fig. 1. System tandemowy 300 ma łącza 330, 332, 334 i 336, które odpowiadają łączom 230, 232, 234 i 236 z fig. 1. System tandemowy 300 jest złożony z procesora sygnalizacyjnego 350, multipleksera współdziałającego ATM (mux) 360, multipleksera 362, multipleksera 364 i połączenia skrośnego ATM 370. Multiplekser 360 jest dołączony do połączenia skrośnego 370 przez połączenie 380. Multiplekser 362 jest dołączony do połączenia skrośnego 370 przez połączenie 382. Multiplekser 364 jest dołączony do połączenia skrośnego 370 przez połączenie 384. Multipleksery 360, 362 i 364 są dołączone do procesora sygnalizacyjnego 350 przez łącze 390. Połączenia 380, 382 i 384 mogą być dowolnymi połączeniami, które wspierają tryb przesyłania asynchronicznego ATM. Łącze 390 może być dowolnym łączem zdolnym do przesyłania komunikatów sterujących. Przykładami takiego łącza mogą być łącza SS7,

5 UDP/IP lub TCP/IP w sieci Ethernet albo układ magistrali stosujący konwencjonalny protokół magistrali. Procesor sygnalizacyjny 350 jest dowolną platformą przetwarzania, która może odbierać i przetwarzać sygnalizację dla wyboru połączeń wirtualnych i połączeń opartych na układach, a następnie wytwarzać i przesyłać komunikaty dla identyfikacji wyborów. Przez wynalazek są rozważane różne formy sygnalizowania, w tym ISDN, SS7 i C7. Korzystny przykład wykonania procesora sygnalizacyjnego jest omówiony szczegółowo przy końcu tego ujawnienia. Multipleksery 360, 362 i 364 mogą być dowolnym systemem przystosowanym do obsługi ruchu pomiędzy formatami ATM i nie ATM, zgodnie z komunikatami sterującymi z procesora sygnalizacyjnego 350. Te komunikaty sterujące są zwykle zapewnione na podstawie wywołania przez wywołanie i identyfikują przypisanie DSO identyfikatorom ścieżki wirtualnej/identyfikatorowi kanału wirtualnego VPI/VCI. Multiplekser obsługuje ruch użytkowników pomiędzy DSO i ATM w oparciu o komunikaty sterujące. Dla przykładu, multiplekser może odbierać połączenie wywołania DSO i ATM oraz przetwarzać ten ruch w komórkach ATM przez VPI/VCI wybrane przez procesor sygnalizacyjny. Multiplekser może także odbierać komórki ATM z połączenia skrośnego ATM 370. Te komórki ATM byłyby przetwarzane z powrotem do formatu DSO i dostarczane do połączenia wywołania DSO wybranego przez procesor sygnalizacyjny 350. W pewnych przykładach wykonania multipleksery są przystosowane do dokonywania przetwarzania sygnałów cyfrowych zgodnie z komunikatami sterującymi (zwykle z procesora sygnalizacyjnego 350). Przykładem przetwarzania sygnałów cyfrowych jest kasowanie echa lub sprawdzanie ciągłości. Korzystne przykłady wykonania tych multiplekserów są także omówione szczegółowo poniżej. Połączenie skrośne 370 jest dowolnym przyrządem, który zapewnia wiele połączeń wirtualnych ATM pomiędzy multiplekserami. Przykładem połączenia skrośnego ATM jest Model NEC 20. W ATM połączenia wirtualne mogą być wyznaczone przez VPI/VCI w nagłówku komórki. Połączenie skrośne 370 może być przystosowane do zapewniania wielu połączeń VPW CI pomiędzy multiplekserami. Następujące przykłady przedstawiają możliwą konfigurację. Identyfikator ścieżki wirtualnej VPI A może być zapewniony z multipleksera 360 przez połączenie skrośne 370 do multipleksera 362. Identyfikator ścieżki wirtualnej VPI B może być zapewniony z multipleksera 360 przez połączenie skrośne 370 do multipleksera 364. Identyfikator ścieżki wirtualnej VPI C może być zapewniony z multipleksera 360 przez połączenie skrośne 370 i z powrotem do multipleksera 360. Podobnie identyfikatory ścieżek wirtualnych VPI mogą być zapewnione z: multipleksera 362 do multipleksera 360, multipleksera 362 do multipleksera 364, multipleksera 362 z powrotem do multipleksera 362, multipleksera 364 do multipleksera 360, multipleksera 364 do multipleksera 362 i multipleksera 364 z powrotem do multipleksera 364. W ten sposób wybór VPI zasadniczo powoduje wybór multipleksera wyjściowego. Identyfikatory kanałów wirtualnych VCI mogą być stosowane do różniczkowania pojedynczych komórek po VPI pomiędzy dwoma multiplekserami. Połączenia DS3, DS1 i DSO są dwukierunkowe, podczas gdy połączenia ATM są jednokierunkowe. To oznacza, że połączenia dwukierunkowe zwykle będą wymagać dwóch połączeń ATM - jednego w każdym kierunku. To może być uzyskane przez przypisanie zespołu VPI/VCI każdemu VPI/VCI stosowanemu do ustawienia wywołania. Multipleksery są przystosowane do wywoływania zespołu VPI/VCI w celu zapewniania ścieżki powrotnej dla połączenia dwukierunkowego. W pewnych przykładach wykonania procesor sygnalizacyjny, multipleksery i połączenie skrośne są wszystkie umieszczone fizycznie w tym samym miejscu. Dla przykładu, system tandemowy zajmuje pojedyncze miejsce, tak jak węzeł komutacyjny układu zajmuje pojedyncze miejsce. W ten sposób system tandemowy imituje fizycznie i funkcyjnie węzeł komutacyjny układu. Jednak rodzaj elementu systemu tandemowego umożliwia jego umieszczenie zgodnie z wymaganiem. Dla przykładu, w odmiennych przykładach wykonania, multipleksery i połączenie skrośne są umieszczone fizycznie w tym samym miejscu, natomiast procesor sygnalizacyjny będzie umieszczony w odległym miejscu. System będzie działał jak następuje w przypadku wywołania w połączeniu 320 przeznaczonym dla połączenia 326. W tym przykładzie wykonania informacja użytkownika z połą-

6 czenia 324 jest zdolna do multipleksowania do poziomu DSO, lecz to nie jest wymagane w innych przykładach wykonania. Dodatkowo w tym przykładzie wykonania jest stosowana sygnalizacja SS7, lecz inne protokoły sygnalizacyjne, takie jak sygnalizacja C7, są także stosowane w wynalazku. DSO byłoby określane w połączeniu 320 i IAM związane z wywołaniem byłoby odbierane łączem 330. Procesor sygnalizacyjny 350 przetwarzałby IAM dla wyboru VPI/VCI z multipleksera 362 przez połączenie skrośne ATM 370 do multipleksera 364. Procesor sygnalizacyjny 350 wybierałby również DSO w połączeniu 326 z multipleksera 364. Te wybory mogą być oparte na wielu czynnikach, z których kilka przykładów to wybierany numer lub tożsamość sieci przeznaczenia. Procesor sygnalizacyjny 350 przesyłałby komunikat sterujący łączem 390 do multipleksera 362, który identyfikuje zarówno określane DSO w połączeniu 320 jak i wybrane VPI/VCI. Procesor sygnalizacyjny 350 przesyłałby również komunikat sterujący łączem 390 do multipleksera 364, który identyfikuje zarówno wybrane VPI/VCI jak i wybrane DSO w połączeniu 326. W razie potrzeby procesor sygnalizacyjny instruowałby również jeden z multiplekserów, aby zapewniał kasowanie echa dla danego wywołania. Poza tym procesor sygnalizacyjny 350 przesyłałby dowolną sygnalizację wymaganą do kontynuowania ustawienia wywołania w łączach 330 i 336. Multiplekser 362 odbierałby komunikat sterujący z procesora sygnalizacyjnego 350 identyfikującego określane DSO w połączeniu 324 i wybrane VPI/VCI. Multiplekser 362 przetwarzałby następnie informację użytkownika z określanego DSO w połączeniu 324 w komórki ATM. Multiplekser 362 wyznaczałby wybrane VPI/VCI w nagłówkach komórek. Połączenie wirtualne wyznaczone przez wybrane VPI/VCI byłoby poprzednio zapewnione przez połączenie skrośne 370 z multipleksera 362 do multipleksera 364. W wyniku tego komórki o wybranym VPI/VCI są przesyłane przez połączenie 382 i przekazywane przez połączenie skrośne 370 połączeniem 384 do multipleksera 364. Multiplekser 364 odbierałby komunikat sterujący z procesora sygnalizacyjnego 350 identyfikującego wybrane VPI/VCI i wybrane DSO w połączeniu 326. Multiplekser 364 będzie przetwarzał komórki ATM z wybranym VPI/VCI w nagłówku komórki w wybrane DSO w połączeniu 326. Zatem można zobaczyć, że wybór VPI/VCI i DSO przez procesor sygnalizacyjny 350 może być wykonany przez multipleksery 362 i 364 dla wprowadzania DSO do połączenia 320 i 326. Te połączenia mogą być zapewnione przez system tandemowy 300 na podstawie wywołania przez wywołanie. Po zakończeniu wywołania procesor sygnalizacyjny 350 odbierałby komunikat zwalniania REL wskazujący rozłączenie wywołania. W wyniku tego procesor sygnalizacyjny 350 dostarczałby komunikaty rozłączania do multipleksera 360 i multipleksera 364. Wówczas gdy multipleksery odbierają te komunikaty, uniezależniałyby one VPI/VCI i DSO. To skutecznie powoduje zakończenie połączenia wywołania i zwalnia VPI/VCI oraz DSO do zastosowania przy innych wywołaniach. Z powyższego opisu widać, że jest stosowane sterowanie wywołania przez wywołanie poprzez VPI/VCI i DSO w punkcie współdziałania ATM/DSO dla doprowadzania ruchu z DSO wejściowego do DSO zewnętrznego. Punkt współdziałania, w którym ruch jest przetwarzany, znajduje się w multiplekserach. Odmiennie do konwencjonalnych węzłów komutacyjnych, macierz (tj. połączenie skrośne) nie jest sterowane na podstawie wywołania przez wywołanie. Jest po prostu zapewniane łączenie multiplekserów. To bardzo upraszcza wynalazek w konwencjonalnych tandemowych węzłach komutacyjnych. Ta unikalna kombinacja elementów i sterowania zapewnia wiele zalet systemu tandemowego. Może on być zwykłe wytwarzany przy niższym koszcie niż konwencjonalny, tandemowy węzeł komutacyjny układu. Elementy systemu tandemowego są łatwo skalowane, więc wymiar systemu tandemowego może być dopasowany do specyficznych żądań ruchu i w razie potrzeby rozszerzony. Jak widać, procesor sygnalizacyjny nie jest scalony w węźle komutacyjnym. To umożliwia łatwiejsze dopasowanie do danego zadania. Dla przykładu, mogą nie być wymagane mocne i drogie układy logiczne trasowania. Figura 3 przedstawia system tandemowy 400. System tandemowy 400 jest taki sam jak system tandemowy 300 z fig. 2, oprócz tego, że zostało dodane połączenie 486. Dla uprosz-

7 czenia inne numery oznaczeń zostały pominięte. Połączenie 486 jest połączeniem ATM. Zwykle połączenie ATM stosowałoby protokół transportowy, taki jak SONET lub DS3, lecz znane są także inne. Połączenie 486 zapewnia systemy ATM z dostępem do systemu tandemowego 400. Ten dostęp następuje przez połączenie skrośne. Połączenie skrośne byłoby zapewnione do łączenia poszczególnych VPI/VCI w połączeniu 486 z poszczególnymi multiplekserami. W ten sposób ruch nie ATM, wchodzący do systemu tandemowego 400 przez multiplekser, mógłby wychodzić z systemu w formacie ATM przez połączenie 486. Dodatkowo ruch ATM mógłby wchodzić do systemu tandemowego 400 przez połączenie 486 i wychodzić przez multiplekser połączeniem nie ATM. W pewnych przykładach wykonania łącze sygnalizujące od procesora sygnalizacyjnego do połączenia skrośnego mogłoby być stosowane do wymiany sygnalizacji B-ISDN pomiędzy procesorem sygnalizacyjnym i systemem ATM przez połączenie skrośne i połączenie 486. W takim przykładzie wykonania identyfikatory VPI/VCI sygnalizacji B-ISDN są dostarczane przez połączenie skrośne pomiędzy procesorem sygnalizacyjnym i systemem ATM. Korzystnie system tandemowy 400 zapewnia dostęp tandemowy do systemów ATM i z nich. Figura 4 przedstawia system tandemowy 500, węzeł komutacyjny 510, węzeł komutacyjny 512, element sieci 514, sieć 520, sieć 522 i sieć 524. Te elementy są dobrze znane w stanie techniki i są połączone przez połączenia i łącza, jak pokazano na fig. 4. Te połączenia i łącza są takie, jak opisano powyżej, lecz dla uproszczenia połączenia i łącza nie są oznaczone numerami. System tandemowy 500 działa tak, jak opisano powyżej. Figura 4 ilustruje różne cechy trasowania systemu tandemowego 500. Ponieważ system tandemowy 500 może być przystosowany do zapewniania specyficznego typu funkcji tandemowej, trasowanie można również dostosować do specyficznych wymagań. Korzystnie to może zmniejszać złożoność i koszt systemu tandemowego 500. W jednym przykładzie wykonania system tandemowy 500 ma trasy oparte na kodzie obszaru NPA w wybieranym numerze. To miałoby miejsce, gdyby węzły komutacyjne 510 i 512 zapewniały ruch do systemu tandemowego 500 dla tras do elementu 514 sieci i sieci 520, 522 i 524. Jeżeli element sieci i sieci mogą być rozróżnialne dla trasowania przez kod obszaru, wówczas system tandemowy 500 nie musi być zestawiany ze złożonymi układami logicznymi trasowania. W jednym przykładzie wykonania system tandemowy 500 ma trasy oparte na kodzie wymiany NXX w wybieranym numerze. To miałoby miejsce, gdyby węzły komutacyjne 510 i 512, element 514 sieci i sieci 520, 522 i 524 były wszystkie w tym samym kodzie obszaru. Jeżeli te elementy są w tym samym kodzie obszaru, lecz mogą być rozróżnialne dla trasowania przez NXX, system tandemowy 500 nie musi być zestawiany ze złożonymi układami logicznymi trasowania. W innym przykładzie wykonania system tandemowy 500 mógłby mieć trasy oparte zarówno na NPA jak i NXX. W pewnych przykładach wykonania system tandemowy 500 mógłby mieć trasy oparte na tożsamości sieci przeznaczenia. Często w komunikacie sygnalizacyjnym jest dostarczana tożsamość następnej sieci w ścieżce wywołania. System tandemowy 500 odbierałby komunikat sygnalizacyjny przez łącze sygnalizujące i identyfikowałby sieć przeznaczenia. Komunikat adresu początkowego IAM SS7 zawiera kod wyboru sieci tranzytowej lub parametr identyfikacji operatora. Każdy z tych kodów może być stosowany przez system tandemowy 500 do identyfikacji sieci przeznaczenia i wyboru trasy do sieci przeznaczenia. Dla przykładu, węzeł komunikacyjny 512 może identyfikować sieć 524 jako sieć przeznaczenia w komunikacie IAM dla systemu tandemowego 500. Przez odczyt parametru identyfikacji operatora w komunikacie IAM, system tandemowy 500 mógłby identyfikować sieć 524 jako sieć przeznaczenia i wybierać trasę do sieci 524. To eliminuje w znacznym stopniu obsługę połączenia i upraszcza system tandemowy 500. W pewnych przykładach wykonania system tandemowy 500 mógłby odczytywać rodzaj adresu w komunikacie IAM dla identyfikowania typów wspomaganego operatora i wywołań międzynarodowych. Po identyfikacji wywołania mogłyby być kierowane do właściwego systemu operatora lub operatora międzynarodowego. W pewnych przykładach wykonania system tandemowy 500 może ułatwiać trasowanie w scenariuszu z numerem przenośnym. Numer przenośny umożliwia abonentom wywoływanym

8 pozostawić ich numer telefoniczny, gdy poruszają się. Wówczas gdy sieć napotyka jeden z tych numerów, rozpoczyna zapytanie TCAP bazy danych, czy może identyfikować nowy element sieci, który teraz służy abonentowi wywoływanemu. Zwykle ten nowy element sieci jest węzłem komutacyjnym klasy 5, gdzie abonent wywoływany jest teraz umieszczony. Tożsamość elementu sieci jest dostarczana w odpowiedzi aplikacji TCAP z powrotem do elementu sieci, która wysłała zapytanie. Odpowiedź TCAP identyfikuje nowy element sieci, który teraz służy abonentowi wywoływanemu. Ta identyfikacja może być lokalnym numerem trasy zawartym w aplikacji TCAP. W kontekście wynalazku system tandemowy 500 mógłby wspierać numer przenośny. System tandemowy 500 mógłby zapytywać bazę danych i wyznaczać trasę do właściwej sieci w oparciu o lokalny numer trasy w odpowiedzi TCAP. System tandemowy 500 mógłby również odbierać wywołania z systemów, które już zapytały bazę danych o numer przenośny. W tym przypadku system tandemowy 500 zastosowałby lokalny numer trasy w sygnalizacji dla identyfikacji sieci przeznaczenia i trasy wywołania. W pewnych przykładach wykonania kluczem do trasowania wywołania jest wybór grupy łącz dalekosiężnych. Grupy łącz dalekosiężnych zawierają zwykle wiele DSO. Dla przykładu, każde połączenie pomiędzy systemem tandemowym 500 i sieciami 520, 522 i 524 mogłoby być grupą łącz dalekosiężnych. Dla wywołań odbieranych z węzłów komutacyjnych 510 i 512 system tandemowy 500 może tylko wymagać określenia, które z tych trzech grup łącz dalekosiężnych zastosować. To ma miejsce, ponieważ wybór grupy łącz dalekosiężnych powoduje skuteczne kierowanie wywołania do właściwej sieci. Wybór DSO w wybranej grupie łącz dalekosiężnych jest oparty na dostępności w wybranej grupie łącz dalekosiężnych. Figura 5 przedstawia system tandemowy 600, działającego operatora lokalnego ILEC 620, konkurencyjnego operatora lokalnego CLEC 622, konkurencyjnego operatora lokalnego CLEC 624, operatora ponadregionalnego DCC 626, operatora ponadregionalnego DCC 628 i operatora międzynarodowego 630. Te sieci są znane specjalistom w tej dziedzinie i są połączone przez połączenia i łącza, jak to pokazano. Przykładami połączeń są połączenia DS1, DS3 lub ATM i przykładami łączy są łącza SS7, chociaż są także znane inne połączenia i łącza, które można zastosować. Operatorzy ILEC stanowią ustalone sieci lokalne. Operatorzy CLEC są nowszymi sieciami lokalnymi, które są dopuszczone do konkurowania z ustalonymi sieciami lokalnymi. W wyniku tego wielu operatorów - albo działających albo konkurencyjnych - będzie zapewniało usługi dla tego samego obszaru. Ci operatorzy ILEC i CLEC będą wymagali dostępu do siebie. Będą oni także wymagali dostępu do IXC przy połączeniach dalekosiężnych i do operatorów międzynarodowych dla połączeń międzynarodowych. System tandemowy 600 jest podobny do systemów tandemowych opisanych powyżej i zapewnia połączenie pomiędzy tymi sieciami. Dla przykładu, wszystkie połączenia lokalne od operatora ILEC 620 do operatora CLEC 622 mogą stosować system tandemowy 600 do połączeń. Sygnalizacja wywołań i połączenia byłyby zapewniane dla systemu tandemowego 600 przez operatora ILEC 620. System tandemowy przetwarzałby sygnalizację i doprowadzał wywołania do operatora CLEC 622. System tandemowy 600 przesyłałby zwykle dodatkową sygnalizację do operatora CLEC 622 dla ułatwiania zakończenia połączenia. Podobne układy można dokonać pomiędzy innymi sieciami. System tandemowy 600 może zapewniać dostęp tandemowy pomiędzy następującymi kombinacjami: CLEC i CLEC, CLEC i ILEC, ILEC i IXC, CLEC i IXC, IXC i IXC, ILEC i operator międzynarodowy, CLEC i operator międzynarodowy oraz IXC i operator międzynarodowy. W pewnych przypadkach to trasowanie może być realizowane przez obsługę numeru trasy lokalnej, kodu wyboru sieci tranzytowej lub parametru identyfikacji operatora. W ten sposób obsługa połączenia w systemie tandemowym 600 jest uproszczona, nadal każda sieć ma dostęp do innych sieci bez obsługi połączeń wielokrotnych. Figura 6 pokazuje jeden przykład wykonania multipleksera współdziałającego ATM 902, który jest właściwy dla tego wynalazku, lecz można również zastosować inne multipleksery, które spełniają wymagania wynalazku. Pokazane są interfejs sterujący 700, interfejs OC-3 705, interfejs DS3 710, interfejs DS1 715, interfejs DSO 720, procesor 325 sygnałów cyfrowych, warstwa adaptacyjna ATM AAL 730 i interfejs OC

(12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)179241

(12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)179241 R Z E C Z PO SPO L IT A PO LSK A U rząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)179241 (21) Numer zgłoszenia: 319579 (2 2 ) Data zgłoszenia. 04.10.1995 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Realizacja usług telekomunikacyjnych 311[37].Z6.02

Realizacja usług telekomunikacyjnych 311[37].Z6.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Beata Juzala Realizacja usług telekomunikacyjnych 311[37].Z6.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY. (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 01.12.1995, PCT/GB95/02817

(12) OPIS PATENTOWY. (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 01.12.1995, PCT/GB95/02817 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (21) Numer zgłoszenia: 321160 (22) Data zgłoszenia: 01.12.1995 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 01.12.1995,

Bardziej szczegółowo

Temat: ISDN. Autor: Dzięgiel Rafał IVFDS

Temat: ISDN. Autor: Dzięgiel Rafał IVFDS Temat: ISDN Autor: Dzięgiel Rafał IVFDS 1 STRESZCZENIE Opracowanie zawiera genezę sieci ISDN, przedstawiająca pokrótce drogę od sieci analogowych do cyfrowych. Opis standardów i przepustowości sieci opartej

Bardziej szczegółowo

1 Strategie dostępu do sieci cyfrowej

1 Strategie dostępu do sieci cyfrowej 1 Strategie dostępu do sieci cyfrowej W ISDN cyfryzacja sygnałów następuje już w aparacie abonenckim. Pozwala to na zastosowanie standardowych styków abonenta i jednolitych protokołów komunikacyjnych,

Bardziej szczegółowo

Moduł 2: Podstawy działania sieci komputerowych Wprowadzenie Szerokość pasma ma zasadnicze znaczenie dla działania sieci komputerowej.

Moduł 2: Podstawy działania sieci komputerowych Wprowadzenie Szerokość pasma ma zasadnicze znaczenie dla działania sieci komputerowej. Moduł 2: Podstawy działania sieci komputerowych Wprowadzenie Szerokość pasma ma zasadnicze znaczenie dla działania sieci komputerowej. Decyzje dotyczące szerokości pasma są jednymi z najważniejszych, które

Bardziej szczegółowo

(19) PL (11) 181221 (13) B1 (12) OPIS PATENTOWY PL 181221 B1 G07F 7/10. Fig.2. Fig.3. KONINKLIJKE PTT NEDERLAND N.V., Haga, NL

(19) PL (11) 181221 (13) B1 (12) OPIS PATENTOWY PL 181221 B1 G07F 7/10. Fig.2. Fig.3. KONINKLIJKE PTT NEDERLAND N.V., Haga, NL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (21) Numer zgłoszenia: 327192 (22) Data zgłoszenia: 14.11.1996 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 14.11.1996,

Bardziej szczegółowo

Kuźnia Talentów Informatycznych: Sieci komputerowe Konfiguracja protokołów routingu statycznego i dynamicznego. Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik

Kuźnia Talentów Informatycznych: Sieci komputerowe Konfiguracja protokołów routingu statycznego i dynamicznego. Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik Kuźnia Talentów Informatycznych: Sieci komputerowe Konfiguracja protokołów routingu statycznego i dynamicznego Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik Konfiguracja protokołów routingu statycznego i dynamicznego

Bardziej szczegółowo

Zastosowania technologii VOIP w organizacjach gospodarczych

Zastosowania technologii VOIP w organizacjach gospodarczych UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Tomasz Felchner nr albumu: *** wstaw numer albumu *** Zastosowania technologii VOIP w organizacjach gospodarczych Praca magisterska na kierunku: INFORMATYKA EKONOMICZNA

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2077013. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.10.2007 07826839.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2077013. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.10.2007 07826839. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2077013 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.10.2007 07826839.8

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.09.2004 04769492.2

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.09.2004 04769492.2 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1668598 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.09.2004 04769492.2 (13) T3 (51) Int. Cl. G07B15/00 H04K1/00

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI USŁUG TRANSMISJI MOWY W SIECIACH IP

OCENA JAKOŚCI USŁUG TRANSMISJI MOWY W SIECIACH IP WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI STOSOWANEJ I ZARZĄDZANIA pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk WYDZIAŁ INFORMATYKI STUDIA INŻYNIERSKIE PRACA DYPLOMOWA Rafał Gadamski OCENA JAKOŚCI USŁUG TRANSMISJI MOWY W SIECIACH

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe informacje o sieciach komputerowych.

1. Podstawowe informacje o sieciach komputerowych. 1 1. Podstawowe informacje o sieciach komputerowych. Sieć komputerowa jest to zespół oddalonych od siebie komputerów i urządzeń peryferyjnych, połączonych ze sobą liniami transmisji danych; w przypadku

Bardziej szczegółowo

fon High-Performance ISDN by...

fon High-Performance ISDN by... web faks data fon vox High-Performance ISDN by... FRITZ! Niniejsza dokumentacja oraz zawarte w pakiecie oprogramowanie podlega ochronie prawnej na mocy praw autorskich. Przedmiotem umowy licencyjnej jest

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2067341. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.09.2007 07820143.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2067341. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.09.2007 07820143. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2067341 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.09.2007 07820143.1 (13) (51) T3 Int.Cl. H04L 29/06 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

9. Protokoły sieciowe TCP/IP

9. Protokoły sieciowe TCP/IP 9. Protokoły sieciowe TCP/IP Urządzenia w sieci komputerowej komunikują się ze sobą i wymieniają informacje. Wymiana informacji musi przebiegać w ściśle określony sposób umożliwiający przesyłanie danych.

Bardziej szczegółowo

Główne cechy sieci WAN:

Główne cechy sieci WAN: SEMESTR II Moduł 1 Sieci WAN i routery 1.1 Sieci WAN 1.1.1 Wprowadzenie do sieci WAN Sieć WAN to sieć komunikacji danych, która rozciąga się na dużym obszarze geograficznym, takim jak województwo, region

Bardziej szczegółowo

Tolerowanie uszkodzeń w sieciach komputerowych

Tolerowanie uszkodzeń w sieciach komputerowych PN/N/17 Słociński Michał Pokrywka Paweł Tolerowanie uszkodzeń w sieciach komputerowych Systemy tolerujące uszkodzenia projekt INF 2003/2004 Prowadzący: Dr hab. inż. Stanisław J. Piestrak prof. PWr 1 Spis

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1674987. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.12.2005 05111672.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1674987. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.12.2005 05111672. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1674987 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.12.2005 05111672.1 (13) (51) T3 Int.Cl. G06F 9/50 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1934964. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.09.2006 06779453.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1934964. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.09.2006 06779453. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1934964 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.09.2006 06779453.7 (13) (51) T3 Int.Cl. G07G 1/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Zakład Systemów Radiowych (Z-1)

Zakład Systemów Radiowych (Z-1) Zakład Systemów Radiowych (Z-1) Badania nad synchronizacją czasu i częstotliwości w systemach telekomunikacyjnych, prace badawcze na rzecz wykorzystania dla telekomunikacji i teleinformatyki w Polsce systemu

Bardziej szczegółowo

1.1 Ewolucja systemów zarządzania sieciami IP

1.1 Ewolucja systemów zarządzania sieciami IP 1.1 Ewolucja systemów zarządzania sieciami IP Główny wysiłek programistów i twórców protokołu w momencie powstawania sieci ARPANET koncentrował się na uzyskaniu pożądanych efektów komunikacyjnych i tylko

Bardziej szczegółowo

iseries Usługi zdalnego dostępu: połączenia PPP

iseries Usługi zdalnego dostępu: połączenia PPP iseries Usługi zdalnego dostępu: połączenia PPP iseries Usługi zdalnego dostępu: połączenia PPP Copyright International Business Machines Corporation 1998, 2001. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Wszechnica Informatyczna: Sieci komputerowe Podstawy działania routerów i routingu. Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik

Wszechnica Informatyczna: Sieci komputerowe Podstawy działania routerów i routingu. Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik Wszechnica Informatyczna: Sieci komputerowe Podstawy działania routerów i routingu Dariusz Chaładyniak Józef Wacnik Podstawy działania routerów i routingu Rodzaj zajęć: Wszechnica Informatyczna Tytuł:

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2326044. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.11.2009 09014487.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2326044. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.11.2009 09014487. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2326044 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.11.2009 09014487.4 (13) (51) T3 Int.Cl. H04L 12/24 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Porównanie technologii pakietowego przesyłania danych w sieciach telefonii komórkowej

Porównanie technologii pakietowego przesyłania danych w sieciach telefonii komórkowej WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU W DĄBROWIE GÓRNICZEJ Wydział Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych PRACA DYPLOMOWA LICENCJACKA / INŻYNIERSKA Damian Twardowski Porównanie technologii pakietowego przesyłania

Bardziej szczegółowo

INFRASTRUKTURA LABORATORIUM ROUTINGU MIĘDZYDOMENOWEGO

INFRASTRUKTURA LABORATORIUM ROUTINGU MIĘDZYDOMENOWEGO POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Instytut Telekomunikacji PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA Łukasz Dobrodziej, Jakub Maćkowiak INFRASTRUKTURA LABORATORIUM ROUTINGU MIĘDZYDOMENOWEGO

Bardziej szczegółowo

VPN i Dostęp zdalny opis ogólny

VPN i Dostęp zdalny opis ogólny Vigor jest rozwiniętym funkcjonalnie routerem dostępowym, pozwalającym na łatwą budowę sieci lokalnej oraz zapewniającym komputerom z tej sieci bezpieczne korzystanie z zasobów Internetu. Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

1 Komunikacja przy pomocy komputera.

1 Komunikacja przy pomocy komputera. 1 Komunikacja przy pomocy komputera. Komputery coraz częściej służą do przekazywania informacji, wymieniają dane z innymi komputerami, przesyłają pocztę elektroniczną i faksy. Ten rozdział opisuje standardy

Bardziej szczegółowo

KURS SIECI KOMPUTEROWYCH - KONSPEKT

KURS SIECI KOMPUTEROWYCH - KONSPEKT KURS SIECI KOMPUTEROWYCH - KONSPEKT Część I Kurs podstawowy zapoznanie ze specyfiką sieci komputerowych 1. Wstęp do kursu zapoznanie się ze specyfiką zagadnienia 1.1. Urządzenia sieciowe typy i funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo