Marek Jędra Poznań, 14 września 2010

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Marek Jędra Poznań, 14 września 2010"

Transkrypt

1 Marek Jędra Poznań, 14 września 2010

2 Jeżeli się zatrzymasz to zginiesz! Rozbudowa struktur organizacyjnych Usprawnianie procedur Optymalizacja prac i zasobów Rozrastająca się lista elementów i zadao Doskonałośd wymaga kolejnych ulepszeo Innowacja jako kluczowy element doskonalenia

3 Jeżeli się zatrzymasz to zginiesz! Koło zostało już wynalezione Nowatorstwo na styku dziedzin Sukces jest sumą nieudanych eksperymentów Narzucanie tempa (Shona Brown, Kathleen Eisenhardt) Epidemia prototypów (Peter Senge)

4 Jeżeli się zatrzymasz to zginiesz! Ustawiczny i innowacyjny rozwój to permanentna cecha organizacji, które chcą istnied.

5 Innowacje, które nie są kołem 3M Scotch

6 Innowacje, które nie są kołem mbank Bank internetowy.

7 Innowacje, które nie są kołem Microsoft Nawigacja bez systemu GPS. - Akcelerometr - Kompas - Czujnik ciśnienia - Aplikacja Greenfield

8 Innowacje, które nie są kołem Expert Verdict Walizka z wbudowaną wagą.

9 Innowacje, które nie są kołem Nissan Witamina C w powietrzu.

10 Innowacje, które nie są kołem Fraunhofer Institut Polimery wydzielające zapach.

11 Innowacje, które nie są kołem Współczesne innowacje rzadko przypominają wynalezienie koła.

12 Innowacje, które nie są kołem Współczesne innowacje to bardzo często sztuka łączenia wielu istniejących już rozwiązao i technologii. Tylko częśd z nich przeżyje.

13 Innowacje, które nie są kołem Wszystkie przeze mnie wymienione innowacje (i nie tylko te), wymagały znalezienia czasu i oderwania się od codziennych procedur i obowiązków.

14 Czas - towar nie do kupienia! Czas jako czynnik limitujący kreatywne działania Pandemia braku czasu (Epidemia choroby zakaźnej w różnych środowiskach) Klasyczna sztuka zarządzania czasem a doskonalenie umiejętności Kiedy stoisz to nie pracujesz

15 Czas - towar nie do kupienia! Czas jest jedyną rzeczą, której nie da się odkupić Theodor Fontane

16 Czas - towar nie do kupienia! Twój czas istnieje tylko w 1 egzemplarzu Swój czas możesz wykorzystad tylko Ty Czasu straconego wczoraj zabraknie Ci jutro Uruchom poszukiwania ginącego czasu w firmie

17 Czas - towar nie do kupienia! Olbrzymie korporacje odnotowują różnice finansowe na poziomie 1 centa, ale nie posiadają wiedzy na temat straconego czasu, który mogły lepiej wykorzystad.

18 Czas - towar nie do kupienia! Istnienie w obecnej czasoprzestrzeni gospodarczej to w dużej mierze sztuka wygrywania wyścigu z czasem

19 Czas - towar nie do kupienia! Dlaczego udaje się to tylko nielicznym?

20 Nauka na własnych błędach Dom z dużym ogrodem Budujemy meble kuchenne Karta czy gotówka?

21 Nauka na własnych błędach Lenistwo czy wygoda? Drukarka laserowa za ,- $ Walka pokoleo chcesz mied rację czy chcesz zwyciężyd? Wewnętrzny pęd do poszukiwania czasu

22 Nauka na własnych błędach Jednostka mająca jasny cel oraz niezależnośd, szybciej zoptymalizuje swój czas.

23 Irracjonalne myślenie to reguła! Dlaczego nie możemy się wyzwolid z pandemii braku czasu? Myślenie i działanie to dwa różne systemy Zdjęcia z albumu Jeżeli zamówisz obiad po cichu - będzie smaczniejszy Potęga gratisu Koniecznośd zmian nawyków osobistych

24 Irracjonalne myślenie to reguła! Nasze umysły pracują z szybkością błyskawicy. Jak na ironię, często opóźnia to nasze uczenie się, ponieważ przeskakujemy do uogólnieo tak szybko, że nigdy nie myślimy o tym, żeby je zweryfikowad. Budowa zamków na lodzie jest znacznie częściej spotykaną cechą naszego myślenia niż nam się to wydaje. (Peter Senge Piąta dyscyplina) Lewa kolumna technika nauki o naszym rzeczywistym działaniu. Co myślę Co mówię Dam mu ostatnie ostrzeżenie. Jak nie zapłaci do piątku, to przerywamy prace. Rozumiem Pana jak najbardziej, ale proszę zrozumied i naszą sytuację. Materiały wymagały sfinansowania z naszej strony, więc powinien Pan to zrozumied i jak najszybciej uregulowad ostatnią fakturę. * + OK. W takim razie umówmy się, że czekam kooca miesiąca. Wydobycie na jaw naszych ukrytych założeo i pokaz ich wpływu na działanie.

25 Irracjonalne myślenie to reguła! Irracjonalne myślenie to bardzo powtarzalna reguła.

26 Irracjonalne myślenie to reguła! Jedno z ważniejszych zadao jakie stoi dzisiaj przed firmami, to nauka myślenia inaczej. Myślenia w kategoriach systemowych oraz w kategoriach czasu.

27 Irracjonalne myślenie to reguła! Polecam

28 Doskonalenie procedur Kiedy procedura zawodzi, rozbudowujemy ją - firmy-urzędy - procedury unijne - energooszczędne żarówki Pozory upraszczania często kooczą się większą komplikacją Polowanie na wyjątki

29 Doskonalenie procedur Doskonalenie procedur musi również zagwarantowad lepszą efektywnośd czasową.

30 Specjalista do przeszkolenia Współczesne nakłady na rekrutację specjalistów Wybieramy najlepszych zapewne nic nie potrafią Profesjonalne szkolenia klonowanie istniejącego stanu A przecież inwestujemy w lepsze jutro

31 Specjalista do przeszkolenia Brak otwartości na wdrażanie innego sposobu myślenia w organizacjach to również przejaw braku czasu.

32 Myśl inaczej, słuchaj innych WSZECHOBECNA KONTROLA Ludzie myślą, że są wolni, ponieważ nie podlegają zewnętrznej kontroli. Ale tak naprawdę, są więźniami głębszej i bardziej zdradliwej postaci zniewolenia - są ograniczeni do jednego tylko sposobu widzenia świata. Bill O Brien Prezes Hanover Insurance

33 Myśl inaczej, słuchaj innych ROLA WSPÓŁCZESNYCH MENEDŻERÓW Gospodarowanie organizacją Kreowanie idei przewodnich oraz misji Wspólne rozwijanie wizji przyszłości Wspieranie mechanizmów uczenia się organizacji Wspomaganie kreatywności zespołów i wykorzystanie jej do rozwoju organizacji Oszczędnośd czasu porównywalna z układem immunologicznym

34 Myśl inaczej, słuchaj innych ZESPOŁOWE UCZENIE SIĘ Systemy zarządzania w tradycyjnych organizacjach sterują zachowaniem ludzi Organizacje uczące się inwestują w ulepszanie jakości myślenia, zespołowe uczenie się, rozwój wspólnych wizji, zdolnośd do refleksji Większośd menedżerów uważa kolektywne dociekania za osobiste zagrożenie. Chris Argyris Harvard University

35 Myśl inaczej, słuchaj innych ZESPOŁOWE UCZENIE SIĘ Wspólna wizja zespołu jako wynik rozwinięcia wizji osobistych Dialog w miejsce dyskusji Zagadnieniem w ścianę Przekroczenie granic zrozumienia indywidualnego Nauka wywodzi się z konwersacji. Werner Heisenberg

36 Myśl inaczej, słuchaj innych LOKALNOŚD DZIAŁAO Lokalnośd jako kluczowy czynnik w okresach dynamicznych zmian Delegowanie uprawnieo Współuczestniczenie zespołów niższego szczebla w zarządzaniu zmianami Pracownicy na poziomie lokalnym posiadają bardziej aktualne informacje o upodobaniach klientów, działaniach konkurencji oraz trendach rynkowych.

37 Myśl inaczej, słuchaj innych Tradycyjne zarządzanie w organizacjach, oparte na sztywnej hierarchii, nie odpowiada współczesnej konieczności błyskawicznych adaptacji do zmian rynkowych

38 Myśl inaczej, słuchaj innych Stereotypowe myślenie o Chinach

39 Prędkośd światła w narzędziach IT IT - NARZĘDZIA JAK WIELE INNYCH Bezpowrotnie minęły czasy traktowania IT jako super skomplikowanego medium dostępnego dla wybranych Kilkadziesiąt lat rozwoju systemów IT, doprowadziło do objęcia ich zasięgiem większości dziedzin ZSZP stały się standardowymi i ogromnymi narzędziami Czy posiadając system bazujący na tradycyjnych modelach biznesowych możemy dzisiaj czud się bezpiecznie?

40 Prędkośd światła w narzędziach IT IT W DOBIE EPIDEMII PROTOTYPÓW Księgowy a nie rzeczywisty obraz świata w systemie Brak zaplanowanych szczegółowych możliwości produkcyjnych Brak bieżących danych o stopniu wykorzystania maszyn Niezaplanowane przestoje i przezbrojenia Trudności w planowaniu produkcji ubocznej (prototypów)

41 Prędkośd światła w narzędziach IT IT Z PRĘDKOŚCIĄ ŚWIATŁA OPANOWUJE KOLEJNE OBSZARY Planowanie, harmonogramowanie produkcji Śledzenie produkcji w toku Logistyka produkcji Precyzyjne rozliczanie jednostkowe produkcji Rozliczanie efektywności maszyn Genealogia produktu Zarządzanie relacjami z kontrahentami Planowanie strategiczne Portale komunikacji z klientami Giełdy internetowe MES, YMS, TMS, WMS, CRM, DMS, SRM, HMI, EMI,

42 Prędkośd światła w narzędziach IT Naturalna zależnośd pomiędzy wielkością a elastycznością na zmiany Rozdzielenie zagadnieo operacyjnych od ekonomicznych Dalszy rozwój i specjalizacja narzędzi IT Wraz z coraz niższym kosztem posiadania, IT staje się narzędziem tak oczywistym jak wózek widłowy, maszyna produkcyjna, młotek czy wiele innych Przymus dalszego doskonalenia wyzwoli koniecznośd częstszego i szybkiego wdrażania innowacyjnych narzędzi IT

43 Prędkośd światła w narzędziach IT Dopóki ludzkośd nie wymyśli technologii, która jeszcze szerzej niż informatyka wniknie we wszystkie dziedziny życia, tak długo IT będzie w wielu przypadkach naszym głównym sprzymierzeocem w udoskonalaniu zarządzania czasem.

44 Własny wyścig z czasem Rozwiązania narzędziowe technologie zewnętrzne: - Zarządzanie projektami standard IPMA (certyfikat SPMP) - Formalizacja definicji wymagao Klienta (język UML, Sparx EA) - Kilkustopniowa kontrola jakości prac rozwojowych - Wgląd Klienta w postęp zgłoszonych prac (Qsupport) - Logika biznesowa w Oracle PLSQL

45 Własny wyścig z czasem Rozwiązania procesowe potrzeby klientów: - Wysyłka hybrydowa (Agromaks) - MOP zarządzanie paletami (DSV) - Produkcja kartonów w trakcie zbiórki (NT+) - Wybór drukarki na podstawie kodu (Wkręt-Met) - Równomierne rozplanowanie wagi palet (Żabka Polska) - Kompletacja falowa (Tubądzin) - Dashboard pokaż gdzie jesteśmy(com.40)

46 Własny wyścig z czasem Rozwiązania inne oczekiwania rynkowe: - Algorytmy optymalizacji a potrzeby użytkownika - Procesy, które może zmieniad użytkownik (BPMN) - Zielona logistyka (optymalizacja zużycia zasobów) - Globalne spojrzenie na SCE (MES-WMS-TMS-YMS) - Towary niebezpieczne w całym łaocuchu dostaw - OTM Object Tracking & Monitoring

47 Własny wyścig z czasem Każda, nawet na pozór mało znacząca ale istniejąca innowacja, decyduje o tym jak szybko gotowi jesteśmy przystąpid do następnych.

48 Własny wyścig z czasem Więcej szczegółów na naszym stoisku. Pawilon 3A stoisko 56

49 Czas jako dominanta działania Kilka przemyśleo na koniec

50 Czas jako dominanta działania 1. Sztuka zarządzania w kategoriach czasu, jeszcze silniej niż do tej pory, dominowad będzie w myśleniu menedżerów.

51 Czas jako dominanta działania 2. Jeżeli już dzisiaj nie nauczymy się lepiej wykorzystywad czasu, jutro będzie nam go brakowad jeszcze bardziej.

52 Czas jako dominanta działania 3. Wygrany czas musimy poświęcid na permanentne samodoskonalenie, oraz eksperymenty prowadzące do innowacyjnych zwycięstw.

53 Czas jako dominanta działania 4. Jeszcze nigdy nie byliśmy aż tak narażeni na przypadkowych zwycięzców w otoczeniu. Nie jesteśmy ich w stanie przewidzied, ale mając czas możemy reagowad dynamiczniej.

54 Czas jako dominanta działania 5. Coraz rzadziej innowacje zapożyczone będą decydowad o naszym sukcesie. Musimy kreowad nasze własne nowatorskie rozwiązania, które dadzą nam przewagę nad innymi.

55 Czas jako dominanta działania 6. Kolejne nowe realia już jutro skradną nasz czas na rzeczy, o których jeszcze dzisiaj nie mamy pojęcia.

56 Czas jako dominanta działania 7. Uczmy się gromadzid czas...

57 Bardzo dziękuję za uwagę.

Trendy rozwojowe inteligentnych organizacji w globalnej gospodarce

Trendy rozwojowe inteligentnych organizacji w globalnej gospodarce Trendy rozwojowe inteligentnych organizacji w globalnej gospodarce Ekspertyza współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ekspertyza przygotowana przez: EMAR Research

Bardziej szczegółowo

DOZ GŁÓWNE WNIOSKI Z DYSKUSJI

DOZ GŁÓWNE WNIOSKI Z DYSKUSJI Tytuł: Teleinfo Data: 24.05.2004 Autor: Dorota Zielińska Zarządzanie wiedzą Zarządzanie wiedzą to obszar dosyć luźno powiązany z informatyką. Jest sztuką socjologiczną, zadaniem realizowanym przy znacznym

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 3 O Przewodniku Inwestora... 5 Przedsiębiorstwa produkcyjne, czyli o jakich problemach mowa? 8

Wstęp... 3 O Przewodniku Inwestora... 5 Przedsiębiorstwa produkcyjne, czyli o jakich problemach mowa? 8 PRZEWODNIK INWESTORA MES 2 Spis treści Wstęp... 3 O Przewodniku Inwestora... 5 Przedsiębiorstwa produkcyjne, czyli o jakich problemach mowa? 8 System MES, czyli o czym w ogóle mówimy?... 11 MES vs. ERP,

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 737 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 56 2012

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 737 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 56 2012 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 737 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 56 2012 ANDRZEJ CHAJĘCKI Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy CHALNISIA KRZAKIEWICZ Państwowa

Bardziej szczegółowo

ANALIZA NOWOCZESNYCH FORM ZARZĄDZANIA

ANALIZA NOWOCZESNYCH FORM ZARZĄDZANIA Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe (19) nr 1, 2004 Arkadiusz KAZURA ANALIZA NOWOCZESNYCH FORM ZARZĄDZANIA Streszczenie : W artykule zaprezentowano opis i charakterystykę wybranych form zarządzania, takich

Bardziej szczegółowo

Rozmowa z dr inż. Wacławem Iszkowskim, prezesem Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji

Rozmowa z dr inż. Wacławem Iszkowskim, prezesem Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji Nr 111/2007 Rozmowa z dr inż. Wacławem Iszkowskim, prezesem Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji Rozmowa z Krzysztofem Głombem, prezesem Stowarzyszenia Miasta w internecie Informatyzacja gminy System

Bardziej szczegółowo

11 MARCA 2008 CASH MANAGEMENT JAK SKUTECZNIE ZARZĄDZAĆ FINANSAMI FIRMY

11 MARCA 2008 CASH MANAGEMENT JAK SKUTECZNIE ZARZĄDZAĆ FINANSAMI FIRMY 11 MARCA 2008 CASH MANAGEMENT JAK SKUTECZNIE ZARZĄDZAĆ FINANSAMI FIRMY 2 NIEZALEŻNA PUBLIKACJA MEDIAPLANET DYSTRYBUOWANA WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ SPIS TREŚCI Efektywne treasury.................................

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami ludzkimi i kapitałem ludzkim

Zarządzanie zasobami ludzkimi i kapitałem ludzkim Zarządzanie zasobami ludzkimi i kapitałem ludzkim Wiesław Harasim Abstrakt Każdy produkt, usługa, idea, działanie powstaje dzięki człowiekowi. W przypadku przedsiębiorstw pojawia się termin zasoby ludzkie,

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA. Planowanie i harmonogramowanie produkcji w zmiennych czasach kryzysu. Szczupły plan. Fotolia

NARZĘDZIA. Planowanie i harmonogramowanie produkcji w zmiennych czasach kryzysu. Szczupły plan. Fotolia NARZĘDZIA Planowanie i harmonogramowanie produkcji w zmiennych czasach kryzysu Szczupły plan Fotolia 44 KAIZEN nr 4 / listopad 2013 Tekst: Michał Klecha Muda nadprodukcji, zapasów, braków, zbędnego ruchu,

Bardziej szczegółowo

Knowledge-Centerd Support KCS SM. Wiedza siłą rozwojową centrum wsparcia. Wstęp

Knowledge-Centerd Support KCS SM. Wiedza siłą rozwojową centrum wsparcia. Wstęp Knowledge-Centerd Support KCS SM Wiedza siłą rozwojową centrum wsparcia Wstęp Zarządzanie wiedzą, jako dyscyplina naukowa rozwinęła się na początku lat 90-tych ubiegłego wieku. Szczególną popularnośd zyskała

Bardziej szczegółowo

O INFORMATYCE JĘZYKIEM BIZNESU

O INFORMATYCE JĘZYKIEM BIZNESU IT w bankowości 1 2 O INFORMATYCE JĘZYKIEM BIZNESU Spis treści IT dla banków Barbara Mejssner IT w bankowości myśli nieuczesane Stanisław Matczak Dostęp do aktualnych informacji to większa konkurencyjność

Bardziej szczegółowo

Wstęp do modułu... 3. Lekcja 1 Geneza zarządzania projektem i mapa terminologiczna... 4. 1.1 Czym jest projekt?... 5

Wstęp do modułu... 3. Lekcja 1 Geneza zarządzania projektem i mapa terminologiczna... 4. 1.1 Czym jest projekt?... 5 Cykl życia projektu Spis treści Wstęp do modułu... 3 Lekcja 1 Geneza zarządzania projektem i mapa terminologiczna... 4 1.1 Czym jest projekt?... 5 1.1.1 Kilka słów o genezie historycznej... 5 1.1.2 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNY SYSTEM ZARZĄDZANIA WIEDZĄ

NOWOCZESNY SYSTEM ZARZĄDZANIA WIEDZĄ NOWOCZESNY SYSTEM ZARZĄDZANIA WIEDZĄ... w Twojej firmie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE. y -BOX Redaktor podręcznika:

Bardziej szczegółowo

BIZNES FIRMA NOWOCZESNA. Bezpieczna poczta. Urządzenia mobilne Tendencje panujące na rynku s. 18. Media społecznościowe

BIZNES FIRMA NOWOCZESNA. Bezpieczna poczta. Urządzenia mobilne Tendencje panujące na rynku s. 18. Media społecznościowe BIZNES benchmark magazyn #7 / 06 / 2014 Wykorzystanie technologii GPS w firmach s. 25 Bezpieczna poczta Czego nie trzymać w swojej skrzynce s. 6 Urządzenia mobilne Tendencje panujące na rynku s. 18 Media

Bardziej szczegółowo

Rozdział 6. Wpływ efektywności form szkolenia pracowników na konkurencyjność firmy

Rozdział 6. Wpływ efektywności form szkolenia pracowników na konkurencyjność firmy Artykuł pochodzi z publikacji: Zarządzanie kapitałem intelektualnym w organizacji inteligentnej, (Red.) W. Harasim, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2012 Joanna Konopka Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Kluczowe informacje, jak je znaleźć?

Kluczowe informacje, jak je znaleźć? Kluczowe informacje, jak je znaleźć? Nowoczesne rozwiązania biznesowe do planowania i budżetowania, analiz i raportowania, sprawozdawczości i kontrolingu. CUSTOM PUBLISHING Advertising Supplement IBM Kluczowe

Bardziej szczegółowo

Holistyczne ujęcie uwarunkowań ICT w organizacjach inteligentnych społeczeństwa informacyjnego

Holistyczne ujęcie uwarunkowań ICT w organizacjach inteligentnych społeczeństwa informacyjnego Piotr Adamczewski Katedra Informatyki Stosowanej Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Holistyczne ujęcie uwarunkowań ICT w organizacjach inteligentnych społeczeństwa informacyjnego WPROWADZENIE Procesy globalizacji

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

bo same finanse już nie wystarczają

bo same finanse już nie wystarczają 1/2014 bo same finanse już nie wystarczają Magazyn klientów i partnerów Archman 04 07 Doświadczenie ludzi kluczem do rozwoju Business Intelligence Trzy stopnie wtajemniczenia Business Intelligence 10 Business

Bardziej szczegółowo

CIO jako dyrektor ds. integracji

CIO jako dyrektor ds. integracji CIO jako dyrektor ds. integracji Nowa karta w historii IT Technologia zmienia istniejące modele biznesowe i daje początek nowym. Szybko zmienia się zatem także rola CIO w organizacji. Dyrektorzy IT coraz

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny Model Kompetencyjny

Uniwersalny Model Kompetencyjny Uniwersalny Model Kompetencyjny Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika przygotowany przez Fundację Obserwatorium Zarządzania przy współpracy z Competency Institute Katalizator Innowacji - usługi

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji

Wprowadzenie. Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji Spis treści Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji.............. 4 Wprowadzenie................................................... 5 Zarządzanie strategiczne i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej OpraCOwał: Dr PawEł ROMaNOw WY ŻsZa SzkOła logistyki W POzNaNiu WARsZAWA 2013 ABstraKt Wopracowaniu zaprezentowano systematyzację kluczowych technologii

Bardziej szczegółowo

Ekoinnowacje UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

Ekoinnowacje UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY 2010 Ekoinnowacje UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2010 Ekoinnowacje Publikacja powstała w ramach działania Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. HR Business Partnera 2014. www.tangerine.biz.pl

Biuletyn. HR Business Partnera 2014. www.tangerine.biz.pl Biuletyn HR Business Partnera 2014 www.tangerine.biz.pl Rola, zadania oraz pozycja HR Business Partnera w organizacji HR Biznes Partner określenie, które zaczyna brzmieć coraz bardziej znajomo, choć to

Bardziej szczegółowo

Primum non prodigere. Recepta na sukces organizacji

Primum non prodigere. Recepta na sukces organizacji Primum non prodigere Recepta na sukces organizacji Wojtek Luciejewski Marzec, 2010 Wstęp Zmiany stały się dominującą częścią rzeczywistości a więc umiejętność wprowadzania zmian w organizacji i naszego

Bardziej szczegółowo

Doradztwo gospodarcze PLUS. czerwiec 2010 r. PLUS 1

Doradztwo gospodarcze PLUS. czerwiec 2010 r. PLUS 1 Doradztwo gospodarcze czerwiec 2010 r. PLUS PLUS 1 Spis treści 4. Rozciąganie czy skracanie horyzontów planowania? 11. Rentowność a koniunktura gospodarcza 16. O czym należy pamiętać, gdy zdecydujemy się

Bardziej szczegółowo

Unified Communications

Unified Communications Unified Communications 1 Spis treści Komunikaty zintegrowane Robert Jesionek Polski rynek otwarty na rozwiązania zunifikowanej komunikacji Barbara Mejssner Na czym polega koncepcja Unified Communications?

Bardziej szczegółowo

Referat. Od zarządzania informacją do zarządzania wiedzą

Referat. Od zarządzania informacją do zarządzania wiedzą Referat Sesja: CEO w firmie zorientowanej projektowo Od zarządzania informacją do zarządzania wiedzą Streszczenie W referacie została podjęta próba przedstawienia kilku kluczowych kwestii związanych z

Bardziej szczegółowo

NOWY MAGAZYN O TYM, CO ISTOTNE W IT

NOWY MAGAZYN O TYM, CO ISTOTNE W IT NOWY MAGAZYN O TYM, CO ISTOTNE W IT MAGAZYN 1(1)/2014 18 zł (w tym 5% VAT) ISSN 2353-5628 KWIECIEN 2014 Strategie ratowania projektów IT Rola CIO w transformacji technologicznej Tworzenie i testowanie

Bardziej szczegółowo