Oferta współpracy w systemie algorytmicznej gry na parach walutowych Robin

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oferta współpracy w systemie algorytmicznej gry na parach walutowych Robin"

Transkrypt

1 Oferta współpracy w systemie algorytmicznej gry na parach walutowych Robin 14 maja 2013 Wprowadzenie System Robin jest rezultatem wieloletniej pracy zespołu ekspertów o różnych backgroundach, od naukowego, przez finansowy do traderskiego. System polega na algorytmach sieci neuronowych, trenowanych do rozpoznawania znaczących dla tradingu patternów na wykresach par walutowych. Samoczynnie aktualizuje się, na bieżąco uwzględniając najświeższe dane rynkowe. Zasadą systemu jest gra pozycyjna z krótkim 1 3 dniowym horyzontem czasowym. System działa już od ponad pół roku na dwóch rzeczywistych rachunkach, które są teraz na kilkunastoprocentowym plusie w stosunku do wartości początkowej. Przeprowadzone back-testy na parze walutowej EUR/USD w okresie ostatnich 24 miesięcy wykazują rentowność na poziomie 50 60% rocznie. Spodziewamy się więc, że oczekiwana stopa zwrotu (bez reinwestowania zysków) wynosi 25 35% rocznie po odliczeniu podatku i premii dla właścicieli systemu. System Robin polega na oryginalnej koncepcji, dlatego nie koreluje się z innymi strategiami inwestycyjnymi, więc umożliwia interesującą oceniamy dywersyfikację portfela inwestycyjnego. Ogólny model współpracy Współpraca z naszą firmą wymaga posiadania własnego rachunku brokerskiego, zasilonego odpowiednimi środkami finansowymi. Inwestor ujawnia nam login do platformy transakcyjnej, uprawniając nas do składania zleceń w jego imieniu. W żadnym momencie współpracy nie mamy dostępu do pieniędzy klienta rachunek brokerski jest dostępny tylko poprzez prywatne konto bankowe klienta. Jedyną jaką wykonujemy dysponując loginem jest wydawanie platformie transakcyjnej poleceń otwierania i zamykania pozycji. Z końcem każdego miesiąca porównujemy wartość rachunku z jego wartością w chwili ostatniego rozliczenia i jeśli jest wyższa, klient wypłaca nam premię. Wszystkie transakcje przeprowadzone są na imiennym rachunku klienta w biurze maklerskim, zatem obliczenie należności podatkowych klienta powstaje w 1

2 sposób automatyczny i w końcu roku podatkowego biuro maklerskie dostarcza klientowi dokument PIT-8. Analiza ryzyka po stronie inwestora System był testowany na danych historycznych w czasie 24 miesięcy. Te testy dokładnie uwzględniały realne warunki rynkowe, w tym prawdziwe wartości spreadu, punkty swapowe i wszelkie zagrożenia, z którymi inwestor spotyka się na rynku walutowym. System jest zabezpieczony przed zdarzeniami wyjątkowymi, wyłącza się w przypadku wykrycia bardzo odbiegających od średniej warunków rynkowych (takich jak chaotyczna zmienność, nagłe ruchy o dużych amplitudach). Używamy twardych stop-lossów po stronie brokera, dlatego nawet w przypadku awarii naszego systemu (awaria komputerów, brak łączności itp) inwestor może ponieść jedynie jednorazową stratę ograniczoną przez stoploss przypisany do każdej otwartej pozycji. Nie ma zatem ryzyka nieograniczonej utraty kapitału na skutek awarii jakiegokolwiek elementu systemu. Trzeba liczyć się z naturalnym dla naszego systemu efektem następowania ograniczonych w czasie okresów gorszej gry. Z testów na przestrzeni dwóch lat wynika, że mało prawdopodobne jest, żeby okres gry stratnej nie został powetowany w czasie 4 tygodni. Aktualnie system obsługuje dwa rzeczywiste rachunki na których od 3 miesięcy używamy aktualnej wersji algorytmu. W tym czasie oba rachunki wzrosły w stosunku, odpowiednio, 40 i 50%. Wykres 2., zamieszczony poniżej, pokazuje ewolucję jednego z rachunków, a w podpisie pod rysunkiem wypisane są statystyki liczbowe tej ewolucji. Z naszych testów wynika, że z upływem czasu i zmieniającego się rynku wydajność systemu staje się coraz większa i średnia stopa zwrotu z roku 2012 jest o kilka procent wyższa niż średnia z roku Przypuszczamy, że taka tendencja może być rezultatem postępującej komputeryzacji współczesnego tradingu, skutkującej powiększeniem czynnika deterministycznego dynamiki rynku, który to czynnik jest właśnie obiektem działania sztucznej inteligencji systemu Robin. Oczywiście, nie ma pewności, że tendencja wzrostowa utrzyma się w ciągu najbliższych kilku lat, ale przypuszczenie, że tak będzie opieramy na fakcie, że mimo znacznej zmienności w warunkach rynkowych okresie lat 2011 oraz 2012, demonstrujemy wybitną rentowność systemu w tym okresie (przy utrzymaniu jednego algorytmu cały czas, bez ręcznej regulacji). Ryzyko po stronie inwestora jest skalowalne, tzn możemy zależnie od temperamentu klienta regulować ekspozycję (wielkość pozycji) z jaką system pracuje. Z przebiegów testowych i praktyki na realnych rachunkach wynika, że gra pozycją o wartości 1 lota EUR/USD jest bezpieczna przy zaangażowaniu kapitału na poziomie zł. Maksymalny ubytek na 24 miesięcznym okresie jaki udało się zmierzyć przy takiej pozycji wynosił około zł. Jeśli więc biuro maklerskie wymaga salda o wysokości zł dla pozycji wielkości 1 lota, wtedy, nawet przy bardzo nieudanym starcie, wciąż pozostanie na rachunku kapitał pozwalający odrobić maksymalne oczekiwane (w sensie rachunku praw- 2

3 dopodobieństwa) straty. Rozliczanie wynagrodzenia System wynagrodzenia jest oparty na schemacie high watermark: wypłata dla zachodzi tylko (wyłącznie) w przypadku powstania zysku na rachunku klienta. Stan rachunku w momencie rozliczenia stanowi punkt odniesienia dla kolejnego rozliczenia. Dopiero po przebiciu stanu rachunku z chwili ostatniego rozliczenia, właścicielom systemu przysługuje prawo do kolejnego wynagrodzenia. Rozliczenie następuje w cyklu miesięcznym, czyli co miesiąc porównujemy stan rachunku z zapisem z zeszłego miesiąca. Jeśli w kolejnym miesiącu pojawia się nowy rekord kapitału, wtedy wypłacamy premię. W skrócie: właściciele systemu zarabiają tylko wtedy, kiedy inwestor osiąga dochód. Taki schemat równoważy ryzyko podejmowane przez właścicieli systemu oraz przez inwestorów. My zarabiamy tylko wtedy, kiedy system przynosi zyski inwestorowi, jednak nie bierzmy udziału w stratach. Nasze ryzyko to wydatek czasu i wysiłku użytego na prace nad ulepszaniem systemu, obserwację wpływu rynków na jego zachowanie, także inwestycje w sprzęt i koszt utrzymania go w działaniu. Ryzyko inwestora to możliwe straty kapitałowe. Są dwie taryfy według których rozliczamy udział w zyskach. Pierwsza obowiązuje do momentu kiedy saldo na rachunku nie przekracza 130% kwoty początkowej wpłaty (czyli zanim system wypracuje 30% zysku na bazie tej kwoty). W tym okresie klient zatrzymuje dla siebie 70% zysku wygenerowanego przez nasz system. Jest to czas, w którym klient ma możliwość oswojenia z pracą systemu, zapoznanie się z jego wydajnością i, mamy nadzieję, nabrania zaufania do takiego sposobu inwestowania. Po przekroczeniu 30% zysku obowiązuje podział 50/50, czyli zyskiem po opodatkowaniu klient dzieli się po równo z właścicielami systemu. Takie podział zysków nastąpi w przypadku bardzo dużej sprawności systemu w skali rocznej, gdzie stopy zwrotu wielokrotnie przewyższają wydajność większości produktów finansowych oferowanych na rynku. Na przykład: jeśli kapitał początkowy wyniesie zł, to do momentu uzyskania kwoty zł od wypracowanego zysku inwestor płaci właścicielom systemu 30% zysku po odliczeniu 19% podatku (kwota 5.700zł), czyli ( ) * 30% = Dla inwestora w tym rozliczeniu przypada pozostałe zł. Od wszelkich zysków powyżej powyżej zł obie strony dzielą się po równo. Minimalna kwota, od której gra staje się dostatecznie płynna, to zł. Kwota ta daje odpowiednie rozbicie pozycji na wystarczającą ilość niezależnie grających sieci neuronowych i tym samym pozwala na dobrą dywersyfikację ryzyka. Kwota maksymalna nie jest w żaden sposób ograniczona rynek walutowy ma ogromną płynność i dlatego system jest w stanie przetworzyć również zlecenia o bardzo dużych wolumenach. 3

4 Dotychczasowe osiągi systemu i analizy back-test Wykres na Rysunku 1. pokazuje pracę systemu na danych historycznych w okresie od połowy 2011 roku do chwili obecnej, tj. pierwszego tygodnia maja Kapitał pracuje tu w proporcji 1 lot/25.000zł i jest ustalony na poziomie zł co daje pozycję wielkości 4 lotów. Przebieg ten uzyskany jest bez reinwestowania kapitału, czyli pozycja jest stała przez cały czas trwania testu. Drugi wykres, na Rysunku 2, pokazuje rzeczywistą ewolucję jednego z prowadzonych przez nas rachunków. Ten rachunek pracuje od połowy lutego do chwili obecnej, tj pierwszego tygodnia maja 2013, przy kapitale początkowym w okolicach zł i pozycji około 1,6 lota. Rysunek 1: Przebieg na danych historycznych od do (dane realne, kapitał startowy zł, wielkość pozycji 4 loty). Na osi poziomej numery poszczególnych transakcji; na osi pionowej wartość rachunku. Initial deposit: (kwota początkowa) Gross profit: Gross loss: Total net profit: (wypracowany zysk) Absolute drawdown: Maximal drawdown: (9.40%) Relative drawdown: 10.75% ( ) Total trades: 1623 Short positions (won %): 797 (50.56%) Long positions (won %): 826 (50.48%) Profit trades (% of total): 820 (50.52%) Loss trades (% of total): 803 (49.48%) Largest profit trade: Largest loss trade: Average profit trade: (średnia transakcja zyskowna) Average loss trade: (średnia transakcja stratna) 4

5 Rysunek 2: Przebieg rzeczywisty ewolucji jednego z prowadzonych przez nas rachunków w okresie (3 miesiące aktywnej pracy systemu, kapitał startowy zł, średnia pozycja 1,6 lota). Na osi poziomej numery poszczególnych transakcji; na osi pionowej wartość rachunku. Initial deposit: Gross Profit: Gross Loss: Total Net Profit: Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: (10.18%) Relative Drawdown: 10.18% ( ) Total Trades: 647 Short Positions (won %): 332 (57.53%) Long Positions (won %): 315 (49.52%) Profit Trades (% of total): 347 (53.63%) Loss trades (% of total): 300 (46.37%) Largest profit trade: Largest loss trade: Average profit trade: Average loss trade:

Przedmowa. Zespół InvestTracer.com

Przedmowa. Zespół InvestTracer.com 2 Przedmowa Systematyczne pomnażanie pieniędzy nie jest sprawą łatwą. Przekonał się o tym każdy inwestor, który spróbował swoich sił na rynku kapitałowym. Poświęciliśmy kilkanaście lat aby stworzyć narzędzia,

Bardziej szczegółowo

Komputerowe systemy na rynkach finansowych (KSnRF)

Komputerowe systemy na rynkach finansowych (KSnRF) Komputerowe systemy na rynkach finansowych (KSnRF) Literatura: John J. Murphy - Analiza techniczna rynków finansowych Tony Plummer - Psychologia rynków finansowych Waldemar Tarczyński - Rynki kapitałowe

Bardziej szczegółowo

Tomasz Gessner. Podatność rynków walutowych na informacje

Tomasz Gessner. Podatność rynków walutowych na informacje Tomasz Gessner Podatność rynków walutowych na informacje 2 SPIS TREŚCI Wstęp.... str. 2 Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające.... str. 6 1.1. Idea rynku Forex.. str. 6 1.2. Narzędzia. str. 7 1.3. Transakcje....

Bardziej szczegółowo

Pips, punkt, spread, kursy bid i ask

Pips, punkt, spread, kursy bid i ask Forex Nazwa FOREX pochodzi od angielskiego foreign exchange i oznacza najogólniej rzecz biorąc miejsce hurtowej wymiany walut poza zorganizowanym systemem obrotu, takim jak giełdy papierów wartościowych.

Bardziej szczegółowo

Akcje. Prawa Akcjonariuszy. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Pro www.pdffactory.pl/

Akcje. Prawa Akcjonariuszy. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Pro www.pdffactory.pl/ Akcje Akcje Spółka akcyjna jest własnością akcjonariuszy. Każdy, kto posiada choćby jedną akcję spółki jest właścicielem cząstki jej majątku. Jako współwłaściciel spółki, każdy akcjonariusz ma wynikające

Bardziej szczegółowo

I Ty możesz zostać inwestorem

I Ty możesz zostać inwestorem I Ty możesz zostać inwestorem WSTĘP Coraz częściej w życiu codziennym spotykamy się z pojęciami, które do niedawna dla większości z nas nie miały większego znaczenia. Duża część tych terminów ma związek

Bardziej szczegółowo

FOREX. Wprowadzenie Programowanie w MQL4

FOREX. Wprowadzenie Programowanie w MQL4 FOREX Wprowadzenie Programowanie w MQL4 1 Forex to potoczna nazwa największego rynku na świecie - rynku wymiany walut (Foreign Exchange) z dziennymi obrotami sięgającymi obecnie 2 bln dolarów. Jak sama

Bardziej szczegółowo

Darmowa publikacja dostarczona przez www.darmowe-ebooki.pl

Darmowa publikacja dostarczona przez www.darmowe-ebooki.pl Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "Inwestowanie pieniędzy w praktyce" Darmowa publikacja dostarczona przez www.darmowe-ebooki.pl Copyright by Złote Myśli &,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN INWESTYCYJNY WHS

REGULAMIN INWESTYCYJNY WHS REGULAMIN CFD & FOREX REGULAMIN INWESTYCYJNY WHS CFD, Forex oraz kontrakty terminowe Futures podlegają wahaniom cenowym i są instrumentami finansowymi, które dają inwestorowi możliwość korzystania z dźwigni

Bardziej szczegółowo

Podstawy przedsiębiorczości wykład 1

Podstawy przedsiębiorczości wykład 1 Podstawy przedsiębiorczości wykład 1 1 Rynek finansowy a rynek kapitałowy Charakterystyka rynku kapitałowego Częścią systemu społecznego jest system ekonomiczny, a więc gospodarka jako zbiór zależności,

Bardziej szczegółowo

StarterPack do konkursu Stratotrade

StarterPack do konkursu Stratotrade StarterPack do konkursu Stratotrade StarterPack dla uczestników projektu StratoTrade przygotowali Paweł Kluska i Michał Pluta, korzystając z materiałów dostępnych na stronie www.bossafx.pl Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Tomasz Jóźwik. Wprowadzenie do opcji giełdowych

Tomasz Jóźwik. Wprowadzenie do opcji giełdowych Tomasz Jóźwik Wprowadzenie do opcji giełdowych Spis treści Opcje definicja i rodzaje... 3 Standard opcji... 3 Terminologia... 4 Słownik... 5 Szerokie możliwości... 5 Cztery rodzaje pozycji... 5 Premia

Bardziej szczegółowo

Forex w praktyce. Vademecum inwestora walutowego. Wydanie II rozszerzone

Forex w praktyce. Vademecum inwestora walutowego. Wydanie II rozszerzone Forex w praktyce. Vademecum inwestora walutowego. Wydanie II rozszerzone Autor: Krzysztof Kochan ISBN: 978-83-246-2286-3 Format: A5, stron: 296 Oprawa: twarda Sposób na inwestowanie Analiza techniczna

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki handlowe*

Ogólne warunki handlowe* Ogólne warunki handlowe* Spis treści (1) Ostrzeżenie o ryzyku... 3 (2) Wprowadzenie... 4 (3) Postanowienia ogólne... 5 (4) Definicje... 6 (5) Prawo właściwe i właściwość sądów... 6 (6) Rachunki demonstracyjne...

Bardziej szczegółowo

Praca magisterska. Analiza strategii giełdowych

Praca magisterska. Analiza strategii giełdowych Politechnika Łódzka wydział FTIMS Praca magisterska Analiza strategii giełdowych Piotr Kowalski Promotor Pracy : dr Alicja Romanowicz Kierunek: Informatyka Specjalność: Systemy Informatyczne w Zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

KLASYCZNA ANALIZA TECHNICZNA JAKO NARZĘDZIE WSPOMAGANIA DECYZJI INWESTYCYJNYCH NA RYNKU FOREX W OKRESIE SPADKU KONIUNKTURY

KLASYCZNA ANALIZA TECHNICZNA JAKO NARZĘDZIE WSPOMAGANIA DECYZJI INWESTYCYJNYCH NA RYNKU FOREX W OKRESIE SPADKU KONIUNKTURY Katarzyna Jarno Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach KLASYCZNA ANALIZA TECHNICZNA JAKO NARZĘDZIE WSPOMAGANIA DECYZJI INWESTYCYJNYCH NA RYNKU FOREX W OKRESIE SPADKU KONIUNKTURY Wprowadzenie Przełom XX i

Bardziej szczegółowo

Adam Łaganowski. Instrumenty pochodne. Przewodnik dla inwestorów

Adam Łaganowski. Instrumenty pochodne. Przewodnik dla inwestorów Adam Łaganowski Instrumenty pochodne Przewodnik dla inwestorów Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa www.gpw.pl tel. (22) 628 32 32 fax. (22) 537 77 90 Autor

Bardziej szczegółowo

ABC giełdy OfertA publiczna AkCji pkp CArgO

ABC giełdy OfertA publiczna AkCji pkp CArgO ABC giełdy Oferta publiczna akcji PKP CARGO Niniejszy dokument (oraz informacje w nim zamieszczone) nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do składania oferty zakupu papierów wartościowych na terytorium

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH I RYZYKU

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH I RYZYKU INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH I RYZYKU RYZYKO Dom Maklerski informuje, że nieodłączną częścią każdej inwestycji jest ryzyko. Poziom tego ryzyka jest zróżnicowany i zależy od rodzaju instrumentu

Bardziej szczegółowo

W POLISACH INWESTYCYJNYCH CZY TO SIĘ OPŁACA?

W POLISACH INWESTYCYJNYCH CZY TO SIĘ OPŁACA? RAPORT PORTFELE MODELOWE W POLISACH INWESTYCYJNYCH CZY TO SIĘ OPŁACA? ANALIZA WYNIKÓW DLA INWESTYCJI 1, 3, 5 ORAZ 10-LETNICH WIELU INWESTORÓW, KTÓRZY WYBRALI POLISY INWESTYCYJNE DECYDUJE SIĘ NA TZW. PORTFELE

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe informacje o usługach maklerskich. Charakterystyka i rodzaje ryzyka związane z instrumentami finansowymi

Szczegółowe informacje o usługach maklerskich. Charakterystyka i rodzaje ryzyka związane z instrumentami finansowymi Szczegółowe informacje o usługach maklerskich Charakterystyka i rodzaje ryzyka związane z instrumentami finansowymi Wprowadzenie Szczegółowe informacje o usługach maklerskich DEGIRO stanowią uzupełnienie

Bardziej szczegółowo

1. Klauzule waloryzacyjne, przewidujące zmianę wartości transakcji w przypadku zmiany kursu waluty kontraktu.

1. Klauzule waloryzacyjne, przewidujące zmianę wartości transakcji w przypadku zmiany kursu waluty kontraktu. Walutowe transakcje futures Kilka słów o historii U podstaw funkcjonowania powojennego międzynarodowego systemu walutowego legła umowa podpisana przez Aliantów w Bretton Woods, w New Hampshire w 1944 roku

Bardziej szczegółowo

Platforma demo do nauki inwestowania na rynku kontraktów terminowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Platforma demo do nauki inwestowania na rynku kontraktów terminowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Platforma demo do nauki inwestowania na rynku kontraktów terminowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Podręcznik użytkownika 1 Oddajemy w Państwa ręce platformę demo do nauki

Bardziej szczegółowo

Systemy Transakcyjne

Systemy Transakcyjne Wprowadzenie Na wstępie, warto jest postawić pytanie, dlaczego każdy uczestnik rynku finansowego powinien posługiwać się systemem transakcyjnym oraz dlaczego system transakcyjny stanowi niezbędne oraz

Bardziej szczegółowo

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (GPW) WYBÓR I OCENA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (GPW) WYBÓR I OCENA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (GPW) WYBÓR I OCENA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ - strategie inwestycyjne - analiza fundamentalna - analiza techniczna INSTRUMENTY RYNKU KAPITAŁOWEGO Kraków, 2009 r. www.bdm.pl 1 GIEŁDA

Bardziej szczegółowo

Forex to największy i najpopularniejszy rynek finansowy świata, który nie posiada pojedynczej jednostki nadzorujacej obrót. Jest to zdecentralizowane

Forex to największy i najpopularniejszy rynek finansowy świata, który nie posiada pojedynczej jednostki nadzorujacej obrót. Jest to zdecentralizowane Forex to największy i najpopularniejszy rynek finansowy świata, który nie posiada pojedynczej jednostki nadzorujacej obrót. Jest to zdecentralizowane miejsce wyceny oraz wymiany wszystkich walut świata,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I: Organizowanie i planowanie finansów osobistych 17. Podziękowania 11 Wprowadzenie 13. 1. Organizowanie finansów osobistych 19

Spis treści. Część I: Organizowanie i planowanie finansów osobistych 17. Podziękowania 11 Wprowadzenie 13. 1. Organizowanie finansów osobistych 19 Spis treści Podziękowania 11 Wprowadzenie 13 Część I: Organizowanie i planowanie finansów osobistych 17 1. Organizowanie finansów osobistych 19 1.1. Istota, cele i funkcje finansów osobistych 19 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Łódzki Wydział Matematyki i Informatyki

Uniwersytet Łódzki Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytet Łódzki Wydział Matematyki i Informatyki STUDIA PODYPLOMOWE ANALIZA DANYCH I DATA MINING ANALIZA TECHNICZNA I FUNDAMENTALNA dr Sebastian Sakowski Rok akademicki 2014/2015 Sebastian Sakowski

Bardziej szczegółowo

KATALOG INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH BĘDĄCYCH W OFERCIE DM PKO BANKU POLSKIEGO (CHARAKTERYSTYKA INSTRUMENTÓW I ZWIĄZANEGO Z NIMI RYZYKA INWESTYCYJNEGO)

KATALOG INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH BĘDĄCYCH W OFERCIE DM PKO BANKU POLSKIEGO (CHARAKTERYSTYKA INSTRUMENTÓW I ZWIĄZANEGO Z NIMI RYZYKA INWESTYCYJNEGO) Załącznik nr 7 do Broszury informacyjnej o wymogach MiFID dla Klientów Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej (dla Klientów Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego) KATALOG INSTRUMENTÓW

Bardziej szczegółowo

Opis Aplikacji. NaviFund Analytics. Wprowadzenie. Nie planuj porażki inwestując bez planu! v. 0.112 z 6.09.2011. Spis treści:

Opis Aplikacji. NaviFund Analytics. Wprowadzenie. Nie planuj porażki inwestując bez planu! v. 0.112 z 6.09.2011. Spis treści: NaviFund Analytics Opis Aplikacji Nie planuj porażki inwestując bez planu! v. 0.112 z 6.09.2011 Wprowadzenie Spis treści: 1 Wprowadzenie 2 Funkcjonalność aplikacji 3 Krok pierwszy 3 Krok drugi 4 Ścieżka

Bardziej szczegółowo