mgr inż. Paweł Berezowski

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "mgr inż. Paweł Berezowski 03.2013"

Transkrypt

1 Centrum Teleinformatyki Sp. z o.o. Gizów Warszawa PROJEKT WYKONAWCZY SIECI STRUKTURALNEJ ORAZ DEDYKOWANEJ INSTALACJI ZASILAJĄCEJ W SZPITALU OKULISTYCZNYM W WARSZAWIE Branża Instalacje elektryczne Inwestor Szpital Okulistyczny w Warszawie Stanowisko Imię i Nazwisko Data Podpis Opracował: mgr inż. Paweł Berezowski Sprawdził: mgr inż. Elżbieta Stefańska upr. nr MAZ/0171/PWOE/

2 SPIS TREŚCI 1. Przedmiot opracowania Podstawa prawna Zakres opracowania Zasilanie Instalacja gniazd wtyczkowych Tablice rozdzielcze Tablice rozdzielcze TK/0; TK/1; TK/ Tablica rozdzielcza na poziomie piwnicy Instalacja połączeń wyrównawczych Ochrona przed porażeniem Uwagi końcowe Obliczenia techniczne Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej Zestawienie materiałów i urządzeń SPIS RYSUNKÓW WYDZIELONEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ: EL/SO/01 Główny schemat zasilania wraz z obliczeniami EL/SO/02 Schemat rozbudowy istniejącej tablicy rozdzielczej na poziomie piwnic EL/SO/03 Schemat tablicy rozdzielczej TK/ EL/SO/04 Schemat tablicy rozdzielczej TK/ EL/SO/05 Schemat tablicy rozdzielczej TK/ EL/SO/06 Rozmieszczenie instalacji rzut piwnic EL/SO/07 Rozmieszczenie instalacji rzut parteru EL/SO/08 Rozmieszczenie instalacji rzut 1 piętra EL/SO/08 Rozmieszczenie instalacji rzut 2 piętra ZAKRES WYTYCZNYCH DO PROJEKTU NORMY ROZWIĄZANIA SZCZEGÓŁOWE INSTALACJA TELETECHNICZNA (OPIS TECHNOLOGII) KONFIGURACJA PUNKTU LOGICZNEGO OKABLOWANIE POZIOME SIEĆ SZKIELETOWA SYSTEM ORGANIZACJI POŁĄCZEŃ KABLOWYCH W SZAFACH PUNKT DYSTRYBUCYJNY WYMAGANIA GWARANCYJNE Projekt wykonawczy sieci strukturalnej oraz dedykowanej instalacji zasilającej str. 2 /35

3 13. ADMINISTRACJA I DOKUMENTACJA ODBIÓR I POMIARY SIECI UWAGI KOŃCOWE ALTERNATYWNE PROPOZYCJE OBJAŚNIENIA ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW SIECI STRUKTURALNEJ SPIS RYSUNKÓW SIECI STRUKTURALNEJ SS-01 SCHEMAT BLOKOWY POŁĄCZEŃ POMIĘDZY GPD A PPD NA KONDYGNACJACH SS-02 WYGLĄD SZAFY GPD SS-03 WYGLĄD SZAFY PPD SS-04 WYGLĄD SZAFY PPD SS-05 WYGLĄD SZAFY PPD Warunki ochrony przeciwpożarowej System monitorowania CCTV Projekt wykonawczy sieci strukturalnej oraz dedykowanej instalacji zasilającej str. 3 /35

4 INSTALACJA WYDZIELONEGO ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO 1. Przedmiot opracowania Tematem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy wydzielonej instalacji elektrycznej zasilającej system okablowania strukturalnego oraz sieci strukturalnej w Szpitalu Okulistycznym znajdującym się przy ul Sierakowskiego w Warszawie Jako dokumenty odniesienia oraz zobowiązujące wykonawcę do ich znajomości i równoległego stosowania podczas prowadzenia prac przywołuje się następujące: (a) Obowiązujące normy i przepisy mające zastosowanie na etapie realizacji instalacji elektrycznych i teletechnicznych w obiekcie, (b) Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru robót montażowych - cz. V instalacje elektryczne, Arkady 1988, ITB 2007, oraz PBUE z 1988r z późniejszymi uzupełnieniami i zmianami, (c) Wskazane w niniejszym opisie bądź załączone do opisu specyfikacje urządzeń i systemów jako marki referencyjne mające na celu określenie minimalnych standardów technicznych dla instalacji w obiekcie. (d) BN-76/ Zakładowa sieć telekomunikacyjna. Ogólne wymagania (e) BN-76/ Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ogólne wymagania (f) BN-73/ Uziemienie urządzeń telekomunikacji przewodowej i bezprzewodowej. Ogólne wymagania i badania (g) PN IEC :2002. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie (h) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (dz.u.nr 143,poz.1002), (i) PN-IEC Badania kabli i przewodów elektrycznych poddanych działaniu ognia. Ciągłość obwodu (j) Międzynarodowe standardy okablowania strukturalnego EIA/TIA (Electronic Industries Association/ Telecommunications Industry Association), EIA/TIA - 568, EIA/TIA (k) Standardy okablowania telekomunikacyjnego, ISO 11801, EN (l) PN (EN) Sieci LAN. (m) PN (EN) Sieci LAN. Projekt wykonawczy sieci strukturalnej oraz dedykowanej instalacji zasilającej str. 4 /35

5 2. Podstawa prawna Projekt opracowano na podstawie: a) Zlecenie Inwestora. b) Projekt budowlany część architektoniczna c) Projekt aranżacji pomieszczeń d) Obowiązujące normy i zarządzenia. 3. Zakres opracowania Projekt obejmuje: a) Zasilanie. b) Instalację gniazd wtyczkowych. c) Tablice rozdzielcze. d) Instalację wyrównawczą e) Ochronę przed porażeniem 3.1. Zasilanie Przewiduje się zasilanie trzech tablic rozdzielczych umieszczonych w obrębie klatki schodowej na poziomie kondygnacji: parter; 1 i 2 piętro. Z uwagi na wydzielenie strefy klatki pożarowej jako strefy bezpiecznej ewakuacji przyjęto typ kabli typu YKXS prowadzonych w korycie kablowym uziemionym Instalacja gniazd wtyczkowych Instalację gniazd wtyczkowych należy wykonać przewodami typu YDY żo 3 x 2,5mm 2 prowadzonymi w korytach kablowych w ciągach komunikacyjnych lub w ścianach pod tynkiem lub w listwach instalacyjnych lub po ścianach w tynku z zastosowaniem osprzętu podtynkowego lub natynkowego wg uzgodnień z administracją obiektu i użytkownikami pomieszczeń. Przy przejściach instalacji przez ściany przewody należy chronić rurą winidurową. Projekt wykonawczy sieci strukturalnej oraz dedykowanej instalacji zasilającej str. 5 /35

6 3.3. Tablice rozdzielcze Tablice rozdzielcze TK/0; TK/1; TK/2 Na poziomach od piwnicy do drugiego piętra przewiduje się rozbudowę instalacji elektrycznej o dodatkowe tablice rozdzielcze. Tablice te będą zlokalizowane w klatce schodowej. W związku z tym ich obudowa powinna być stalowa, odpowiednio uziemiona Tablica rozdzielcza na poziomie piwnicy Istniejąca tablica rozdzielcza no poziomie piwnicy posada odpowiedią rezerwę miejsca oraz mocy pozwalającej na zasilenie obwodów określonych w rysunkach Instalacja połączeń wyrównawczych Zgodnie z obowiązującymi przepisami należy wykonać instalację połączeń wyrównawczych celem zniwelowania ewentualnych różnic potencjałów. Do szyny wyrównawczej należy przyłączyć: zacisk PE tablic TK/0; TK/1; TK/2; przewód uziemiający metalowe koryta kablowe. Do połączenia ww elementów poza tablicami rozdzielczymi należy połączenie tych szyny wyrównawczej, przy użyciu przewodu LgY 6mm Ochrona przed porażeniem Jako system ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym zastosowano SZYBKIE WYŁĄCZANIE ZASILANIA, układ połączeń w budynku TN S. W obwodach zasilających gniazda wtyczkowe zastosowane będą wyłączniki różnicowe Uwagi końcowe a) Całość instalacji wykonać zgodnie z normami PN-IEC60363, PN-EN :2004, PN-EN 1838:2005, PBUE, przepisami BHP, w koordynacji z pozostałymi branżami oraz pod fachowym i uprawnionym nadzorem. b) Izolacja przewodu neutralnego winna być koloru niebieskiego; przewodu ochronnego koloru żółto-zielonego. c) Wszystkie materiały zastosowane do realizacji robót powinny posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną d) Po wykonaniu wszystkich instalacji wykonać badania i pomiary pomontażowe zgodnie z normą PN-IEC :2000 w zakresie: Projekt wykonawczy sieci strukturalnej oraz dedykowanej instalacji zasilającej str. 6 /35

7 - rezystancji izolacji - rezystancji uziemienia - skuteczności ochrony przeciwporażeniowej 4. Obliczenia techniczne Dobór przewodów WLZ wraz z obliczeniami zawarty jest w rysunku ELWC01.Sprawdzenie spadku napięcia dla najdłuższego obwodu zasilającego komputery: b) Sprawdzenie spadku napięcia dla najdłuższego obwodu nr TK/01/01 Do obliczeń przyjęto: - Moc P = 2 kw - Linie zasilającą, YDYżo 3x2,5mm2 - Długość l = 50 m 3 200x2x10 x40 du% = 2,2 2 55x2,5x230 Spadki napięcia w tablicy TK/01/01nie przekraczają dopuszczalnych wartości Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej Dla obwodów zasilanych poprzez wyłączniki różnicowo-prądowe o czułości 0,03 A warunki skutecznej ochrony przeciwporażeniowej są spełnione. Dla pozostałych przypadków warunki dotyczące spełnienia czasów samoczynnego wyłączenia zasilania będą spełnione gdy: 1,25 x Ia x Za < Uo gdzie: Ia wartość prądu zapewniająca samoczynne wyłączenie zasilania Za impedancja pętli zwarcia Uo napięcie pomiędzy skrajnym przewodem a ziemią Projekt wykonawczy sieci strukturalnej oraz dedykowanej instalacji zasilającej str. 7 /35

8 5. Zestawienie materiałów i urządzeń Lp. Nazwa J.M. Ilość 1 Obudowa naścienna WSM,IP66,z płyta montażowa 500x700x210 Kpl 3 2 Kompletny wkład modułowy do obudów WSM 700x500 5x22 TE Kpl. 3 3 Zamek cylindryczny z kluczem nr 1333 do WSM Kpl. 3 4 Rozłącznik izolacyjny 100A/4 Szt. 3 5 Podstawa bezpiecznikowa Custo D02 3p E18/63A 400V Szt. 3 Główka z tworzywa do D02,E 18/63 A,400V Szt. 9 Wkładka topikowa DO2 25A 400V Szt. 9 6 Podstawa 4-polowa do ograniczników UAS15 Szt. 3 Wkładka warystorowa 20kA UAS20/280,kl.II( C ) Szt Wyłącznik instalacyjny B16A/1+n/30mA typ A puls,6ka Szt Zabezpieczenie kontroli faz - wyłącznik instalacyjny B6 Szt. 3 9 Wskaźnik napięcia LED 3-fazowy na TH35,1 moduł czerwony Szt Zaciski montażowe do 2,5-120szt. na listwie, - kpl Szt Zaciski montażowe do 6-5szt. na listwie, - kpl 1 Szt Szyldziki melaminowe opisujące aparaturę Szt Przewód zasilający YDY 3x2,5mm 2 mb Siatkowe koryto kablowe 200H60 w komplecie z uchwytami, zawiesiami i mocowaniami mb Peszel Ø 18 mb Kabel zasilający YKXS 5x10mm2 mb Kabel zasilający YKXS 5x16mm2 mb Kabel zasilający YKXS 5x25mm2 mb Wkładki typu SLP 3 x 35A kpl 1 20 Wkładki typu SLP 3 x 50A kpl 1 21 Wkładki typu SLP 3 x 63A kpl 1 22 Puszka rozgałąźna Szt Listwy instalacyjne i inne materiały montażowe kpl 1 6. SPIS RYSUNKÓW WYDZIELONEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ: 6.1. EL/SO/01 Główny schemat zasilania wraz z obliczeniami 6.2. EL/SO/02 Schemat rozbudowy istniejącej tablicy rozdzielczej na 6.3. poziomie piwnic 6.4. EL/SO/03 Schemat tablicy rozdzielczej TK/ EL/SO/04 Schemat tablicy rozdzielczej TK/ EL/SO/05 Schemat tablicy rozdzielczej TK/ EL/SO/06 Rozmieszczenie instalacji rzut piwnic 6.8. EL/SO/07 Rozmieszczenie instalacji rzut parteru 6.9. EL/SO/08 Rozmieszczenie instalacji rzut 1 piętra EL/SO/08 Rozmieszczenie instalacji rzut 2 piętra Projekt wykonawczy sieci strukturalnej oraz dedykowanej instalacji zasilającej str. 8 /35

9 INSTALACJA SIECI STRUKTURALNEJ 7. ZAKRES WYTYCZNYCH DO PROJEKTU Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji okablowania strukturalnego (w zakresie instalacji komputerowej i telefonicznej) w budynku SP Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie przy ul. Sierakowskiego 13. Dokumentację opracowano zgodnie ze wskazówkami i zaleceniami Inwestora, z uwzględnieniem elastyczności systemu oraz wymagań nowoczesnych urządzeń transmisji danych. 8. NORMY Zakres niniejszego projektu oparty jest na specyfikacjach i wymaganiach zawartych w normach, obowiązujących w chwili tworzenia niniejszej dokumentacji, regulujących zasady projektowania i doboru urządzeń okablowania strukturalnego oraz jego pracy w określonych warunkach środowiska. Podstawą do opracowania zagadnień związanych z okablowaniem strukturalnym są obowiązujące normy europejskie i międzynarodowe, dotyczące wymagań ogólnych oraz specyficznych dla środowiska biurowego: ISO/IEC11801: Information technology - Generic cabling for customer premises PN-EN :2011 Technika Informatyczna Systemy okablowania strukturalnego Część 1: Wymagania ogólne PN-EN :2008/A1:2011 Technika Informatyczna Systemy okablowania strukturalnego Część 2: Budynki biurowe Dodatkowe normy europejskie związane z planowaniem (projektowaniem) okablowania, powołane w projekcie: PN-EN :2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania Część 1- Specyfikacja i zapewnienie jakości PN-EN :2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania Część 2 - Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków PN-EN :2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania Część 3 Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnątrz budynków Pozostałe normy powołane w projekcie: PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie zainstalowanego okablowania PN-ISO/IEC :2009/A1:2010 Technika informatyczna - Implementacja i obsługa okablowania w zabudowaniach użytkowych - Część 3: Testowanie okablowania światłowodowego EN , IEC Norma komponentowa dotycząca wydajności kabli symetrycznych do 600MHz oraz kabli dla kat.7 A częstotliwości 1200MHz IEC , IEC , IEC , IEC , IEC , IEC , EN Normy międzynarodowe związane z palnością powłoki kabla Uwaga: Projekt wykonawczy sieci strukturalnej oraz dedykowanej instalacji zasilającej str. 9 /35

10 W przypadku powołań normatywnych niedatowanych obowiązuje zawsze najnowsze wydanie cytowanej normy. Wykonawca ma obowiązek wykonać instalację okablowania zgodnie z wymaganiami norm obowiązujących w czasie realizacji zadania, przy uwzględnieniu wszystkich wymagań opisanych w dokumentacji wytycznych projektowych. System okablowania oraz wydajność komponentów na etapie oddania instalacji do użytku musi pozostać w zgodzie z wymaganiami norm PN-EN :2011 i ISO/IEC11801: ROZWIĄZANIA SZCZEGÓŁOWE a) Ilość i lokalizację stanowisk roboczych, przyjęto na podstawie aktualnej dla daty wykonywania dokumentacji wytycznych Użytkownika i projektu aranżacji wnętrz. W przypadku zmiany tej koncepcji, ostateczna i precyzyjna lokalizacja gniazd logicznych powinna być ustalona między Użytkownikiem, a Wykonawcą w trakcie realizacji; b) Wszystkie elementy pasywne składające się na okablowanie strukturalne poziome i szkieletowe oraz telefoniczne, jak również elementy systemu zarządzania połączeniami w czasie rzeczywistym muszą być trwale oznaczone nazwą lub znakiem firmowym, tego samego producenta okablowania i pochodzić z jednolitej oferty reprezentującej kompletny system w takim zakresie, aby zostały spełnione warunki niezbędne do uzyskania bezpłatnego certyfikatu gwarancyjnego w/w producenta; c) Aby zagwarantować Użytkownikowi najwyższą jakość w zakresie wytycznych do zaprojektowanego rozwiązania i komponentów, producent oferowanego systemu okablowania strukturalnego (miedzianego) musi spełniać najwyższe wymagania jakościowe potwierdzone następującymi programami i certyfikatami Six Sigma (status Belt), Premium Verification Program (PVP GHMT) oraz ISO 9001; d) Maksymalna długość kabla instalacyjnego (od punktu dystrybucyjnego do gniazda końcowego) nie może przekroczyć 90 metrów; e) System docelowo ma posiadać potwierdzoną wydajność Klasy F A (wymagane certyfikaty niezależnych laboratoriów oraz wymaganie wykonania pomiarów certyfikacyjnych dla Klasy F A ), natomiast jego budowa ma pozwalać na skonfigurowanie połączeń do pracy z innymi wydajnościami, określonymi przez Normy i Użytkownika; f) Okablowanie poziome ma być prowadzone podwójnie ekranowanym kablem typu S/FTP kat.7 A ISO w osłonie trudnopalnej typu LSFRZH (40 minut odporności na działanie ognia wymagany certyfikat); g) Zgodnie z ustaleniami z Użytkownikiem, w wytycznych do projektu wymaga się zastosowania kabla poziomego o wyższej niż opisana wydajności docelowej, celem zapewnienia Użytkownikowi zapasu transmisyjnego dla nowych usług i standardów transmisyjnych; h) W konfiguracji pierwotnej do uruchomienia systemu, należy zapewnić minimalne możliwości transmisyjne Kat.6 A / Klasa E A, przy wykorzystaniu wymiennych uniwersalnych wkładek ekranowanych kat.6 A.. i) Kabel należy zakończyć trwale na ekranowanym złączu typu 110 (złączu krawędziowym), zarabianym metodą narzędziową. Ekranowane złącze ma zapewnić kontakt ekranu każdej pary kabla, a obudowa zewnętrzna Projekt wykonawczy sieci strukturalnej oraz dedykowanej instalacji zasilającej str. 10 /35

11 automatyczny 360 O kontakt z ekranem ogólnym wszystkich par transmisyjnych; j) Wymaga się, aby gniazda teleinformatyczne (stanowiące trwały element zakończenia kabla) posiadały wydajność, o co najmniej 25% większą od wymagań transmisyjnych docelowej aplikacji, opisanej w wytycznych projektowych, do której może zostać wykorzystany system transmisyjny; k) Punkt końcowy PL oparty został na uniwersalnym ekranowanym zespole przyłączeniowym (z możliwością wymiany interfejsu końcowego w postaci wkładki, bez zmian w trwałym zakończeniu kabla na złączu 110). Gniazda logiczne należy montować podtynkowo w uchwycie do osprzętu Mosaic (45x45); l) Aby zagwarantować powtarzalne parametry minimum kategorii 6 A oraz potwierdzić zgodność parametrów transmisyjnych proponowanych modułów gniazd z obowiązującymi normami producent ma posiadać certyfikaty wystawione przez niezależne laboratorium testowe, (np. DELTA, GHMT, ETL), dotyczące zgodności komponentowej z normą ISO/IEC AMD2 dla Kategorii 6 A ; m) Aby zagwarantować spełnienie wymagań transmisyjnych docelowej aplikacji Klasy F A, producent ma posiadać certyfikaty niezależnego laboratorium, potwierdzające pozytywne parametry dla w/w wydajności, uwzględniające badania systemu okablowania przy wykorzystaniu co najmniej dwóch różnych rodzajów interfejsów zgodnych z Kategorią 7 A ; n) W przypadku dokumentów wystawionych przez inne niż wskazane akredytowane laboratoria certyfikujące, wymagane jest posiadanie przez tą instytucję akredytację typu AC (lub równoważnej) jednostki nadrzędnej w danym kraju (np. w Polsce jednostka nadrzędna to Polskie Centrum Akredytacji działające pod nadzorem Ministerstwa Gospodarki). o) System ma spełniać zasadę otwartości, tzn. ma pozwalać na rozbudowę ilości gniazd (interfejsów) końcowych bez konieczności dokładania kabla i ponownej terminacji kabla na złączu oraz bez potrzeby wymiany lub dodawania paneli krosowych i płyt czołowych gniazd użytkownika; p) Budowa systemu ma gwarantować możliwość zmiany interfejsu poprzez zastosowanie dowolnego rodzaju złącza (np. RJ45, RS-485, złącze typu F CATV 862MHz, 2xRJ45, 3xRJ45, 2x1Gb/s RJ45 i inne), który może być wymieniany wielokrotnie w dowolnym czasie użytkowania, celem udostępnienia nowych lub innych możliwości transmisyjnych (nawet takich, które nie są objęte normalizacją w zakresie okablowania strukturalnego), zgodnie z życzeniem Użytkownika i jego potrzebami w tym zakresie; q) System ma pozwalać na zmianę wydajności (kategorii, klasy okablowania) na odpowiednią (zarówno w górę jak i w dół), jedynie poprzez zmianę wkładek końcowych bez zmian kabla transmisyjnego i bez zmian w jego stałym zakończeniu; r) System okablowania miedzianego ma mieć możliwość realizacji transmisji wielokanałowej (kilka aplikacji na tym samym kablu) przez wymianę wkładki zakończeniowej, np.2xrj45, 3xRJ45, 4xRJ45; s) Zmiana interfejsu nie może powodować zmiany stałego zakończenia kabla i jego rozszycia, a ma być realizowana np. przez zamianę wkładki wymiennej po obydwu stronach łącza; Projekt wykonawczy sieci strukturalnej oraz dedykowanej instalacji zasilającej str. 11 /35

12 t) Zmiana wkładki wymiennej samodzielnie przez Użytkownika nie może powodować utraty gwarancji producenta, jeśli została ona udzielona; u) Wytyczne do projektu przewidują dostarczenie na etapie realizacji zadania dodatkowych wkładek wymiennych do przyszłego wykorzystania (zmiana interfejsów, rozbudowa ilości gniazd); ilość i rodzaj wkładek określono w zestawieniu materiałowym dołączonym do dokumentacji; v) Główny Punkt Dystrybucyjny (GPD) oraz Lokalne Punkty Dystrybucyjne (PPD) w budynku zlokalizowano na poszczególnych kondygnacjach szafy dystrybucyjne stojące 19 o wysokości roboczej 42U i wymiarach zewnętrznych 800x800mm; w) Dokładny podział został pokazany na schemacie strukturalnym oraz podkładach dołączonych do dokumentacji; x) Do paneli należy zastosować kątowe, narożne otwierane-zamykane prowadnice boczne, z gumowym przepustem kablowym; y) Wszystkie panele krosowe, wieszaki, organizatory ze względów estetycznych muszą być w jednolitym kolorze, np. czarnym (RAL 9005); z) System okablowania światłowodowego w obrębie projektowanego systemu ma posiadać wydajność klasy OF 300 wg. PN-EN :2011 i być wykonany w oparciu o interfejs LC w konfiguracji wtyk-adapter-wtyk; aa) Okablowanie szkieletowe światłowodowe zaprojektowane zostało w oparciu o kabel XG/OM4 uniwersalny 8x50/125/250µm, pasmo 3500/500, tłumienie 2.7/0.7dB, luźna tuba, żel, ULSZH; bb) Okablowanie szkieletowe miedziane pomiędzy szafami w budynku (2 linie) zaprojektowane zostało w oparciu o kabel typu S/FTP kat.7 A ISO w osłonie trudnopalnej typu LSFRZH (40 minut odporności na działanie ognia) i zakończony na uniwersalnych panelach kątowych wyposażonych w moduły miedziane z zespołem przyłączeniowym z wymiennymi wkładkami; cc) Uniwersalny panel krosowy o konstrukcji kątowej dla okablowania szkieletowego ma zapewnić zamontowanie 4 oddzielnych płytek zatrzaskowych ze złączami LC-Duplex OM3 oraz modułów miedzianych z zespołem przyłączeniowym z wymiennymi wkładkami (zakończenie maksymalnie dla 96 włókien lub 8 kabli) z możliwością wprowadzenia, co najmniej 8 kabli światłowodowych oraz kątową konstrukcję organizatora do prowadzenia kabli krosowych; dd) Środowisko, w którym będzie instalowany osprzęt kablowy jest środowiskiem biurowym, zostało ono sklasyfikowane jako M 1 I 1 C 1 E 1 (łagodne) wg. specyfikacji środowiska instalacji okablowania (MICE) zgodnie z PN-EN : INSTALACJA TELETECHNICZNA (OPIS TECHNOLOGII) Zadaniem instalacji teleinformatycznej (logicznej) jest zapewnienie transmisji danych poprzez okablowanie Klasy E A / Kategorii 6 A. Projektowane okablowanie strukturalne obejmuje 298 miedziane tory logiczne w systemie otwartym (z możliwością wymiany interfejsu końcowego bez ingerencji w rozszycie kabla). Projekt wykonawczy sieci strukturalnej oraz dedykowanej instalacji zasilającej str. 12 /35

13 Prowadzenie okablowania poziomego. Ze względu na warunki budowy i status budynku okablowanie poziome zostanie rozprowadzone: a) w korytarzach, w nowo projektowanych kanałach kablowych siatkowych w przestrzeni sufitu podwieszanego; b) w pomieszczeniach, do punktu logicznego podtynkowo w rurkach typu PESZEL lub natynkowo w listwach kablowych (należy zastosować osprzęt z uchwytem Mosaic). Należy stosować kable w powłokach trudnopalnych LSFRZH (ang. Low Smoke Fire Retardant Zero Halogen), tzn. testowany w pełnym ogniu przy podtrzymaniu transmisji przez min. 40min. Przy prowadzeniu tras kablowych zachować bezpieczne odległości od innych instalacji. W przypadku traktów, gdzie kable sieci teleinformatycznej i zasilającej biegną razem i równolegle do siebie należy zachować odległość (rozdział) między instalacjami (szczególnie zasilającą i logiczną), co najmniej 5mm (w przypadku głównych ciągów kablowych) lub stosować metalowe przegrody oraz co najmniej 1mm dla gniazd końcowych. Wielkość separacji dla trasy kablowej jest obliczona dla przypadku kabli S/FTP o tłumieniu sprzężenia nie gorszym niż 80dB. Zakłada się w przypadku głównych ciągów kablowych, że ilość obwodów elektrycznych 230V 50Hz max 16A nie będzie większa niż 15 a gniazd końcowych 3. Prowadzenie okablowania pionowego. Trasy kablowe pionowe należy zbudować z elementów trwałych (drabinek) pozwalających na zamocowanie kabli oraz zachowanie odpowiednich promieni gięcia wiązek kablowych na zakrętach. Rozmiary (pojemność) kanałów kablowych dobrano w zależności od maksymalnej liczby kabli projektowanych w danym miejscu instalacji przy uwzględnieniu co najmniej 20% wolnej przestrzeni na potrzeby ewentualnej rozbudowy systemu. Zajętość światła kanałów kablowych przez kable obliczono w miejscach zakrętów dla maksymalnej znamionowej średnicy kabla - przy całkowitym wypełnieniu światła kanału kablami na zakręcie, kanał będzie wówczas na prostym odcinku wypełniony w 40%. Przy realizacji tras kablowych pod potrzeby okablowania należy wziąć pod uwagę wymagania normy PN-EN :2010/A1:2011 dotyczące równoległego prowadzenia różnych instalacji w budynku, m.in. instalacji zasilającej i zapewnić zachowując odpowiednie odległości pomiędzy okablowaniem przy jednoczesnym uwzględnieniu materiału, z którego zbudowane są kanały kablowe. Należy stosować elastyczne opaski instalacyjne typu VELCRO. Przy wytyczaniu trasy dla kabli logicznych uwzględniono konstrukcję budynku oraz bezkolizyjność z innymi instalacjami i urządzeniami; trasa przebiega wzdłuż linii prostych równoległych i prostopadłych do ścian i stropów zmieniając swój kierunek tylko w zależności od potrzeb (tynki, rozgałęzienia, podejścia do urządzeń), trasa przebiegu jest przy tym łatwo dostępna do konserwacji i remontów, a jej wytyczanie uwzględnia miejsca mocowania konstrukcji wsporczych instalacji. Trasa kablowa została uwzględniona pod względem konstrukcji w części elektrycznej. Należy przestrzegać utrzymania jednakowych wysokości zamocowania wsporników i odległości między punktami podparcia. Przy układaniu kabli miedzianych należy stosować się do odpowiednich zaleceń producenta (tj. promienia gięcia, siły wciągania, itp.) Kable należy mocować na drabinkach kablowych średnio co 30cm, w przypadku długich tras pionowych zaleca się również wykorzystanie stelażu zapasu kabla instalacyjnego średnio co 350cm (kilka zwojów kabla) w celu eliminacji naprężeń występujących w kablach układanych pionowo. Projekt wykonawczy sieci strukturalnej oraz dedykowanej instalacji zasilającej str. 13 /35

14 Należy wystrzegać się nadmiernego ściskania kabli opaskami, deptania po kablach ułożonych na podłodze oraz załamywania kabli na elementach konstrukcji kanałów kablowych. Przy odwijaniu kabla z bębna bądź wyciąganiu kabla z pudełka, nie należy przekraczać maksymalnej siły ciągnięcia oraz zwracać uwagę na to, by na kablu nie tworzyły się węzły ani supły. Przyjęty ogólnie promień gięcia podczas instalacji wynosi 4-krotność średnicy zewnętrznej kabla, natomiast po instalacji należy zapewnić promień równy minimum 8-krotności średnicy zewnętrznej instalowanego kabla. Jeśli wykorzystuje się trasę kablową przechodzącą przez granicę strefy pożarowej, światło jej otworu należy zamknąć odpowiednią masą uszczelniającą, charakteryzującą się właściwościami nie gorszymi niż granica strefy, zgodnie z przepisami p.poż. i przymocować w miejscu jej instalacji przywieszkę z pełną informacją o tak zbudowanej granicy strefy. 11. KONFIGURACJA PUNKTU LOGICZNEGO Punkt logiczny PL oparty został na uniwersalnym ekranowanym zespole przyłączeniowym (z możliwością wymiany interfejsu końcowego w postaci wkładki, bez zmian w trwałym zakończeniu kabla na złączu), montowanym w uchwycie do osprzętu 45mm. Wymaga się aby gniazda teleinformatyczne (stanowiące trwały element zakończenia kabla) posiadały wydajność transmisyjną o co najmniej 25% większą. Jest to spowodowane faktem, że gniazdo teleinformatyczne jest kluczowym elementem całego systemu i zapewnienie jego wymaganej wydajności gwarantuje niezależność i pewność uzyskania pozytywnych wyników pomiarów w przypadku nawet niedokładnej instalacji lub błędów w ułożeniu kabla. Zestaw instalacyjny powinien zawierać płytę czołową prostą z ramką montażową 45mm, ekranowaną puszkę instalacyjną (wymagany kontakt ekranu kabla i obudowy złącza po całym obwodzie kabla ) z wyprowadzeniem kabla do góry, w lewo lub prawo oraz wyposażoną w złącze modularne o wydajności 2GHz. Dodatkowo powinny znajdować się zaciski umożliwiające optymalne wyprowadzenie kabla i kontakt ekranu oraz etykieta opisowa. Gniazda logiczne należy montować natynkowo w puszkach oraz na kanałach kablowych w uchwycie do osprzętu Mosaic (45x45). Należy zapewnić puszki natynkowe o głębokości minimum 50mm lub większej, przeznaczone do osprzętu z uchwytem Mosaic45 i zapewniające odpowiednią ilość miejsca dla zapasu kabla, który ma być zwinięty w puszce instalacyjnej. Rys.1. Uniwersalne ekranowane gniazdo teleinformatyczne 2GHz Kabel transmisyjny należy zakańczać na uniwersalnym ekranowanym złączu 8- pozycyjnym 2GHz, które pozwala zrealizować połączenie z drutem miedzianym o średnicy 0,50-0,65mm (24-22 AWG), będącym elementem kabla 4-parowego podwójnie ekranowanego PiMF - S/FTP lub F/FTP o impedancji falowej 100 Ω. Projekt wykonawczy sieci strukturalnej oraz dedykowanej instalacji zasilającej str. 14 /35

15 Proces zarabiania kabla na uniwersalnym złączu krawędziowym 110 wymaga zastosowania narzędzia, które w jednym ruchu terminuje trwale wszystkie żyły (wcześniej przygotowane) kabla transmisyjnego na całym 8-pozycyjnym złączu modularnym lub standardowego narzędzia uderzeniowego typu 110 do terminowania każdej pary pojedynczo. Do montażu można wykorzystać uchwyt montażowy i wzornik długości oraz rozmieszczenia par kabla, a w celu uzyskania właściwego dostępu także narzędzie do otwierania tylnej pokrywy gniazda. Proces montażu ma gwarantować najwyższą powtarzalność parametrów transmisyjnych osiąganych przez okablowanie pasywne. W tym celu maksymalny rozplot par transmisyjnych na ekranowanym uniwersalnym złączu modularnym 110 nie może być większy niż 6 mm. Przy montażu należy zapewnić kontakt ekranu każdej pary kabla ze złączem modularnym oraz ekranu ogólnego z obudową złącza. Rys.2 Ekranowane złącze modularne - krawędziowe. Ze względu na dostępne obecnie na rynku urządzenia aktywne dla zapewnienia pełnej kompatybilności wstecz na etapie uruchomienia instalacji wymaga się zastosowania interfejsu RJ45. Wybór interfejsu kończącego kabel zależy od zastosowanej odpowiedniej wkładki wymiennej wkładanej do uniwersalnego ekranowanego złącza modularnego. W celu prawidłowej konfiguracji torów transmisyjnych po obydwu stronach łącza należy stosować takie same wkładki wymienne. Gniazdo w konfiguracji podstawowej ma być montowane w puszkach natynkowych i na kanałach kablowych. W momencie uruchomienia instalacji, w gniazdach należy umieścić wkładki pojedyncze typu 1xRJ45 kat.6 A. Docelowa wydajność systemu jest wyższa, zgodnie z wcześniejszymi wymaganiami. Przykładowy widok Punktu Logicznego pokazano na rysunku poniżej. Rys. 3. Konfiguracja Punktu Logicznego OKABLOWANIE POZIOME Zadaniem instalacji teleinformatycznej jest zapewnienie transmisji danych, głosu i obrazów (862MHz) lub kombinacji tych sygnałów przez otwarte okablowanie strukturalne, wykonane w wersji ekranowanej. Otwarte okablowanie wymaga takiej Projekt wykonawczy sieci strukturalnej oraz dedykowanej instalacji zasilającej str. 15 /35

Powiat Kielecki, 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3

Powiat Kielecki, 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3 Jednostka projektowania: T e a m s. c. Egzemplarz www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl 1 Symbol projektu: 10.1220.06 Faza

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. ul. Katowicka 66a, 45-060 Opole. Projekt sieci LAN dla OPOLSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII

PROJEKT WYKONAWCZY. ul. Katowicka 66a, 45-060 Opole. Projekt sieci LAN dla OPOLSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII PROJEKT WYKONAWCZY INWESTYCJA: Audyt bezpieczeństwa informacji w infrastrukturze teleinformatycznej oraz wykonanie projektu sieci LAN LOKALIZACJA: OPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII ul. Katowicka 66a, 45-060 Opole

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE

INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE 1 SPIS TREŚCI Spis treści... 2 Spis rysunków... 3 Dane wyjściowe do projektowania... 4 Opis techniczny... 6 1.0 Okablowanie strukturalne część pasywna... 6 2.0 Okablowanie Strukturalne

Bardziej szczegółowo

BranŜa Imię i nazwisko Numer uprawnień Data Podpis

BranŜa Imię i nazwisko Numer uprawnień Data Podpis Jednostka projektowania: Team s.c. www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl 1 Egzemplarz Symbol projektu: 11.1220.7 Symbol opracowania:

Bardziej szczegółowo

STE 02. Spis treści 1 CZĘŚĆ OGÓLNA...2

STE 02. Spis treści 1 CZĘŚĆ OGÓLNA...2 STE 02 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ODBIORU ROBÓT Wymiana okablowania strukturalnego wraz z weryfikacją wyposażenia punktów dystrybucyjnych w budynku Sądu Okręgowego w Poznaniu przy Al. Marcinkowskiego

Bardziej szczegółowo

OKABLOWANIE STRUKTURALNE, ZASILANIE DEDYKOWANE, TELEWIZJA DOZOROWA, SYSTEM PRZYZYWOWY, SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU. Projektant: Podpis: Podpis:

OKABLOWANIE STRUKTURALNE, ZASILANIE DEDYKOWANE, TELEWIZJA DOZOROWA, SYSTEM PRZYZYWOWY, SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU. Projektant: Podpis: Podpis: Tytuł: Projekt na modernizację sieci logicznej, elektrycznej, alarmowej i przeciwpożarowej Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego SPZOZ w Stalowej Woli Branża: OKABLOWANIE STRUKTURALNE, ZASILANIE DEDYKOWANE,

Bardziej szczegółowo

1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania...

1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania... 1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania... 5 2. INSTALACJE SILNOPRĄDOWE... 6 2.1. Zasilanie budynku w energię

Bardziej szczegółowo

Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy

Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy Umowa Nr arch. BSiPL PL-1084/160 PROJEKT WYKONAWCZY 2. BRANŻA TELETECHNICZNA Przedmiot projektu PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH DLA REMONTOWANYCH BUDYNKÓW NR 1, 2, 3, 5,

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE

INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE IVa. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE Opis techniczny projektu 1. Dane ogólne 1.1 Przedmiot opracowania 1.2 Zakres opracowania 1.3 Podstawa opracowania * Instalacja pożarowa SAP * Instalacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA PAWEŁ PRACZYK SPÓŁKA Z O.O. TOM Xb BUDOWA BUDYNKU CHŁODNI Z ZAPLECZEM SOCJALNO-TECHNICZNYM

PROJEKT WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA PAWEŁ PRACZYK SPÓŁKA Z O.O. TOM Xb BUDOWA BUDYNKU CHŁODNI Z ZAPLECZEM SOCJALNO-TECHNICZNYM PRACOWNIA PROJEKTOWA PAWEŁ PRACZYK SPÓŁKA Z O.O. 6 4-100 LESZN O U L.DUŃSKA 17 tel. +48 65 526 29 73 e-mail: ppawel@post.pl NIP: 697-23-03-576 REGON: 301939900 Konto bankowe: Raiffeisen Bank Polska SA,

Bardziej szczegółowo

1.Zakres projektu...5. 2.Podstawa opracowania...5. 3.Normy okablowania strukturalnego...5. 4.Adres inwestycji...6. 5.Ogólny opis systemu...

1.Zakres projektu...5. 2.Podstawa opracowania...5. 3.Normy okablowania strukturalnego...5. 4.Adres inwestycji...6. 5.Ogólny opis systemu... Spis treści 1.Zakres projektu...5 2.Podstawa opracowania...5 3.Normy okablowania strukturalnego...5 4.Adres inwestycji...6 5.Ogólny opis systemu...6 6.Wymagania ogólne dotyczące systemu okablowania strukturalnego...6

Bardziej szczegółowo

ArtBud firma budowlano- projektowa Ul. Zimowa 10, Sosnowiec 41-200, tel.fax. (032)2918558

ArtBud firma budowlano- projektowa Ul. Zimowa 10, Sosnowiec 41-200, tel.fax. (032)2918558 ArtBud firma budowlano- projektowa Ul. Zimowa 10, Sosnowiec 41-200, tel.fax. (032)2918558 TYTUŁ OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE PRZEBUDOWA I REMONT KAPITALNY POMIESZCZEŃ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt:

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt: PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt: Inwestor: BUDOWA SZKOLNEJ SALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM PUBLICZNYM W NOWYCH ZDUNACH WRAZ Z BUDOWĄ ZBIORNIKA NA ŚCIEKI BYTOWE ORAZ PRZEBUDOWĄ NAPOWIETRZNEJ

Bardziej szczegółowo

SANITARNA WENTYLACJA MECHANICZNA OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotowe zadanie inwestycyjne obejmuje przebudowę istniejących pomieszczeń Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, budynek

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ ZNAK EZP/5601/2013 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Rozbudowa i modernizacja sieci LAN, modernizacja serwerowni oraz dostawa sprzętu komputerowego w projekcie: Rozbudowa infrastruktury

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ ST-T-01 SYSTEM SIECI STRUKTURALNEJ I URZĄDZENIA AKTYWNE

DZIAŁ ST-T-01 SYSTEM SIECI STRUKTURALNEJ I URZĄDZENIA AKTYWNE DZIAŁ ST-T 01 System sieci strukturalnej i urządzenia aktywne 1 DZIAŁ ST-T-01 SYSTEM SIECI STRUKTURALNEJ I URZĄDZENIA AKTYWNE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y Projekt wykonawczy budynku Gimnazjum w Radzyminie, ul. 11go Listopada wraz zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą. dz. ew. 89/1; 89/2 obręb 04-02 Radzymin, ul. 11go

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu Zamówienia w ramach projektu pn.:

Opis przedmiotu Zamówienia w ramach projektu pn.: Załącznik nr 9 do SIWZ Opis przedmiotu Zamówienia w ramach projektu pn.: Utworzenie Centrum Usług Wspólnych jako samorządowej platformy świadczenia dojrzałych e-usług publicznych oraz digitalizacji zasobów

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE OBIEKT: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi BUDYNEK STANOWISKA KIEROWANIA ADRES INWESTYCJI: ul. Zgierska 47 91-446 Łódź INWESTOR: Komenda

Bardziej szczegółowo

Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN

Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN Załącznik nr 21 d OPZ Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN 1. DEFINICJA AKTUALNYCH POWOŁAŃ NORMATYWNYCH Zakres prjektu party jest na specyfikacjach i wymaganiach zawartych w nrmach,

Bardziej szczegółowo

1. Wzorcowy projekt techniczny okablowania strukturalnego wraz z wydzieloną siecią zasilającą

1. Wzorcowy projekt techniczny okablowania strukturalnego wraz z wydzieloną siecią zasilającą 1. Wzorcowy projekt techniczny okablowania strukturalnego wraz z wydzieloną siecią zasilającą STRONA NR 1/57 Spis treści PRZEZNACZENIE... 5 1. WPROWADZENIE... 6 1.1. Cel dokumentu... 6 1.2. Konwencje i

Bardziej szczegółowo

Zadanie : Wybudowanie infrastruktury technicznej - Program Funkcjonalno-Użytkowy

Zadanie : Wybudowanie infrastruktury technicznej - Program Funkcjonalno-Użytkowy Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dotyczy : Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zamówienia związanego z realizacją projektu w ramach działania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5c do SIWZ

Załącznik nr 5c do SIWZ Załącznik nr 5c do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Rozbudowy i modernizacji sieci LAN oraz Modernizacji serwerowni w budynku szpitala MSW w Białymstoku w projekcie Rozbudowa infrastruktury i systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Informacje ogólne 4. Zasilanie i pomiar energii. 5. Rozdzielnice.

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Informacje ogólne 4. Zasilanie i pomiar energii. 5. Rozdzielnice. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. zlecenie inwestora, aktualne podkłady architektoniczne, ogólne wytyczne technologiczne dla całego budynku, projekty branŝowe: architektura, inst. sanitarne, konstrukcja,

Bardziej szczegółowo

Bielsko-Biała kwiecień 2010 2 SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 3 1.1.Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego... 3 1.2.Przedmiot ST... 3 1.3.Zakres stosowania ST... 3 1.4.Przedmiot i zakres robót objętych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY Faza opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY Nazwa i adres t inwestycji: Szpital Specjalistyczny Im. Świętej Rodziny SP ZOZ ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa dz.ew.nr 13 obręb 0120 Obiekt: Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące standardów projektowania, budowy i wdrażania sieci LAN i serwerowni

Wytyczne dotyczące standardów projektowania, budowy i wdrażania sieci LAN i serwerowni Wytyczne dotyczące standardów projektowania, budowy i wdrażania sieci LAN i serwerowni Autor: piotr 08.10.2007. Zmieniony 08.10.2007. Piotr Witczak - audyt bezpieczenstwa informacji, systemów IT Przedstawiony

Bardziej szczegółowo

2. Serwerownia - Wydzielone pomieszczenie będące miejscem eksploatacji serwerów systemu informatycznego wraz z urządzeniami pomocniczymi,

2. Serwerownia - Wydzielone pomieszczenie będące miejscem eksploatacji serwerów systemu informatycznego wraz z urządzeniami pomocniczymi, SŁOWNICZEK 1. Ośrodek Informatyczny - Zespół pomieszczeń będący wydzieloną strefą kontroli dostępu i przeciwpożarową, stanowiący siedzibę Oddziału Informatycznego Sądu Okręgowego w Lublinie, 2. Serwerownia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNO-FUNKCJONALNE OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

WYMAGANIA TECHNICZNO-FUNKCJONALNE OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU ODDZIAŁ INFORMATYCZNY WYMAGANIA TECHNICZNO-FUNKCJONALNE OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO BUDYNEK NOWEJ SIEDZIBY SĄDU APELACYJNEGO WE WROCŁAWIU 1 WERSJA OSTATECZNA Spis treści 1. Cel...

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy Załącznik nr. 1 do SIWZ Internet dla mieszkańców Gminy Bolimów przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Dotyczy: Projekt: POIG.08.03.00-10316/13 Program funkcjonalno-użytkowy Postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo