PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH"

Transkrypt

1 PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH INWESTYCJA: REMONT BUDYNKU PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNEJ W CIECHANOWIE OBIEKT: REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA Ciechanów, ul. Powstańców Wielkopolskich 2 INWESTOR: REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W WARSZAWIE Warszawa, ul. Saska 63/75 Projektant: mgr inż. Waldemar Duranc Sprawdzający: inż. Wiesław Giziński upr. nr St-239/86 w specjalności instalacje elektryczne upr. nr 64/Wa/73 w specjalności instalacje elektryczne Opracowanie: Zbigniew Woiński Zenon Truszkowski Piotr Sperzyński Egz.nr Legionowo, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Projekt Budowlano Wykonawczy Instalacji Elektrycznych

2 Spis treści I. OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Zasilanie 4. Rozdzielnice 0,4kV 5. Układ pomiarowy energii elektrycznej 6. Instalacje elektryczne wewnętrzne 7. Instalacja teletechniczna 8. Instalacja połączeń wyrównawczych 9. Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu 10. Zagadnienia BHP 11. Ochrona przeciwpożarowa 12. Zestawienie materiałów podstawowych II. ZAŁĄCZNIKI 1. OŚWIADCZENIE O KOMPLETNOŚCI 2. PRZYNALEŻNOŚĆ DO MOIIB PROJEKTANTA 3. STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO PROJEKTANTA 4. PRZYNALEŻNOŚĆ DO MOIIB SPRAWDZAJĄCEGO 5. STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO SPRAWDZAJĄCEGO III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA E-01. SCHEMAT ROZDZIELNICY RE E-02. OZNACZENIA E-03. PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ E-04. PLAN INSTALACJI SIŁOWEJ E-05. PLAN INSTALACJI TELETECHNICZNYCH E-06. PLAN GŁÓWNYCH TRAS KABLOWYCH Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Projekt Budowlano Wykonawczy Instalacji Elektrycznych

3 1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano wykonawczy instalacji elektrycznych wewnętrznych dla remontu budynku przychodni specjalistycznej dla potrzeb Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Ciechanowie przy ul. Powstańców Wielkopolskich 2. Projekt obejmuje : - instalacje wewnętrzne elektryczne w budynku: - instalacja oświetlenia podstawowego - instalacja oświetlenia awaryjnego - instalacja gniazd wtyczkowych ogólnych - instalacja gniazd wtyczkowych dedykowanych dla technologii - instalacja siłowa - instalacja połączeń wyrównawczych - rozdzielnica elektryczna - instalacja teletechniczna 2. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE. Projekt wykonawczy opracowano na podstawie następujących założeń: - zlecenia Inwestora - założeń branżowych - projektu architektonicznego - obowiązujących przepisów i norm PNE, ICE - uwag i wytycznych Inwestora 3. ZASILANIE, BILANS MOCY. Zgodnie z ustaleniami ze służbami energetycznymi obiektu instalacje w obiekcie zasilane będą z projektowanej rozdzielnicy RE zlokalizowane w przedsionku. Zasilanie rozdzielnicy pozostaje bez zmian jako istniejące. Dla zasilenia projektowanej RE należy wykorzystać istniejący kabel zasilający część siłową obiektu. BILANS MOCY - moc zainstalowana Pz = 30,8kW - moc obliczeniowa Po = 21,0kW - prąd obliczeniowy Io = 32,6A - przyjęto: tgϕ = 0,4 Zabezpieczenia w rozdzielnicy RG min 3x40A Przewód zasilający istniejący do dalszej eksploatacji 4. ROZDZIELNICE I TABLICE 0,4KV. 4.1 Rozdzielnica RE, W przedsionku zlokalizowana będzie rozdzielnica elektryczna RE stanowiąca główny punkt energetyczny całego obiektu. Rozdzielnica RE zasilona będzie z rozdzielnicy głównej obiektu kablem istniejącym. Z rozdzielnicy RE zasilone będą: oświetlenie, gniazda wtyczkowe ogólne, gniazda wtyczkowe dedykowane dla instalacji komputerowej, instalacja klimatyzacji, oświetlenie zewnętrzne. Rozdzielnica RE zbudowana będzie jako rozdzielnica naścienna, obudowa metalowa, 6x24 moduły, IP-43. W rozdzielnicy zainstalowane będą: wyłącznik główny, rozłącznik bezpiecznikowy, wyłączniki różnicowo-prądowe, wyłączniki nadmiarowo-prądowe, styczniki, lampki kontrolne oraz ochronniki przeciwprzepięciowe klasy B/C. Wyłącznik główny rozdzielnicy RE pełni rolę PRZECIWPOŻAROWEGO WYŁACZNIKA PRĄDU w systemie ochrony przeciwpożarowej i będzie wyniesiony w postaci przycisku w okolice głównych drzwi wejściowych do obiektu. 5. UKŁAD POMIAROWY ENERGII ELEKTRYCZNEJ Układ pomiarowy dla całego obiektu pozostaje bez zmian. Przewiduje się elektroniczny układ pomiarowy zlokalizowany w rozdzielnicy RE dla pomiaru energii elektrycznej w remontowanych pomieszczeniach. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Projekt Budowlano Wykonawczy Instalacji Elektrycznych

4 6. INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE 6.1 Oświetlenie podstawowe Przewiduje się oprawy oświetlenia podstawowego zapewniające wymagane natężenie oświetlenia na poziomie co najmniej: lx w pomieszczeniach biurowych, w pomieszczeniach laboratoryjnych lx w recepcji, w pomieszczeniach technicznych lx w pomieszczeniach sanitarnych lx w ciągach komunikacyjnych, korytarzach. w pomieszczeniach Zestawienie opraw oświetleniowych na planach instalacji oświetleniowej, rys. E-B01, E-B Oświetlenie awaryjne Projektuje się awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, spełniające wymagania Polskiej Normy PN-EN 1838:2005 Zastosowania oświetlenia -- Oświetlenie awaryjne. Oświetlenie awaryjne ewakuacyjne projektuje sięna drogach ewakuacyjnych oświetlonych światłem sztucznym. Oświetlenie będzie uruchamiać się automatycznie w przypadku zaniku napięcia podstawowego nie później niż 2 sek. Oświetlenie będzie działać przez co najmniej 1 godzinę oraz będzie zapewniać osiągnięcie średniego natężenia oświetlenia na podłodze wzdłuż środkowej linii drogi ewakuacyjnej nie mniejsze niż 1 lx, a na centralnym pasie drogi, obejmującym nie mniej niż połowę szerokości drogi nie mniej niż 0,5 lx. Poziom natężenia oświetlenia awaryjnego w miejscu zainstalowania przeciwpożarowego wyłącznika prądu będzie wynosić co najmniej 5 lx. Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne będzie osiągało 50 % wymaganego natężenia oświetlenia w ciągu 5 s, a natomiast pełny poziom natężenia oświetlenia osiągnięty będzie w czasie nie dłuższym niż 60 s. Wszystkie oprawy awaryjne będą spełniać wymagania normy PN-EN :2004 Oprawy oświetleniowe. Część 2-22: Wymagania szczegółowe. Oprawy oświetleniowe do oświetlenia awaryjnego będą posiadać w tym zakresie świadectwa dopuszczenia CNBOP. 6.3 Oświetlenie zewnętrzne Nad wejściami do obiektu zamontowane oprawy oświetleniowe oświetlające teren przed wejściami. Będą to oprawy świetlówkowe montowane bezpośrednio w podcieniu. Oprawy sterowane będą zegarem astronomicznym. 6.4 Sposób wykonania i sterowania oświetlenia. Oprawy w obiekcie montowane są na stropie, w sufitach podwieszanych lub jako oprawy kinkietowe na ścianie. W zależności od rodzaju pomieszczeń będzie zastosowany osprzęt szczelny lub zwykły. Sterowanie oświetlenia: - ręcznie łącznikiem przy wejściu do pomieszczeń - poprzez czujniki zmierzchowe Całość instalacji będzie wykonana przewodami kabelkowymi 750V, YDYp3x1,5mm 2, YDYp3x2,5mm 2, YDYp4x1,5mm 2 układanymi p/t i na korytach kablowych. Wypusty pod kinkiety należy wykonać na wysokości : - 2,0m nad lustrami w łazienkach 6.5 Instalacja gniazd wtyczkowych - ogólnego zastosowania W obiekcie przewiduje się gniazda wtyczkowe ogólnego zastosowania, przewidziano gniazda 1L+N+PE, 10/16A, 230V p/t i n/t w wykonaniu normalnym i szczelnym. Gniazda montować na wysokości (jeżeli nie jest to wskazane na rysunku): - 1,2 m w pomieszczeniach sanitarnych, socjalnych (nad blatem), technicznych - 0,3 m w pozostałych pomieszczeniach. Instalacja będzie wykonana przewodem 750V, typu YDYp3x2,5mm 2 układana p/t i na korytach kablowych. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Projekt Budowlano Wykonawczy Instalacji Elektrycznych

5 6.6 Instalacja gniazd wtyczkowych dedykowanych W obiekcie przewiduje się gniazda wtyczkowe dedykowane dla instalacji komputerowej, przewidziano gniazda 1L+N+PE, 10/16A, 230V, typu DATA z blokadą mechaniczną, p/t w wykonaniu normalnym. Gniazda montować na wysokości (jeżeli nie jest to wskazane na rysunku): - 1,2 m w pomieszczeniach sanitarnych, socjalnych (nad blatem), technicznych - 0,3 m w pomieszczeniach biurowych, gabinetach, laboratoriach Instalacja będzie wykonana przewodem 750V, typu YDYp3x2,5mm 2 układana p/t i na korytach kablowych. 6.7 Odbiorniki technologiczne Instalacja technologiczna W pomieszczeniach technicznych zasilone zostaną odbiorniki technologiczne (wg wytycznych projektu technologii obiektu): zamrażarki, chłodziarki, cieplarki, wirówki, lodówki. Instalacja zostanie zasilona z rozdzielnicy RE przewodami typu YDY. Urządzenia zostaną zasilone poprzez gniazda wtyczkowe 1-fazowe, 3-fazowe. Wszystkie gniazda 3-fazowe posiadały będą rozłączniki bezpieczeństwa Instalacja klimatyzacji Z rozdzielnic RE zasilone zostaną urządzenia klimatyzacyjne. Projekt przewiduje jedynie zasilenie jednostek zewnętrznych tych urządzeń. Zasilanie jednostek wewnętrznych, sterowanie i automatyka po stronie branży sanitarnej. 7 INSTALACJA TELETECHNICZNA 7.1. Instalacja sieci strukturalnej W budynku przewiduje się instalację logiczną dla potrzeb komputerów wykonaną przewodem UTP4x2x0,5 i zakończoną gniazdem p/t podwójnym (jedna część dla instalacji telefonicznej) typu RJ-45. Gniazda będą montowane w pokojach biurowych, w recepcji, w gabinetach. Instalacja wykonana będzie jako promieniowa od punktu dystrybucyjnego zlokalizowanego w pomieszczeniu recepcji. Przewody układane będą p/t w rurkach instalacyjnych i na korytkach kablowych. Przewiduje się instalację kategorii 6,0. Gniazda będą montowane obok gniazd wtyczkowych 230V. Gniazda będą montowane na ścianach. W pomieszczeniu recepcji zlokalizowany będzie punkt dystrybucyjny PD. Będzie to szafa krosowa zbudowana będzie jako wisząca 19 6U z przeszklonymi drzwiami. Szafa krosowa: - obudowa 19, wisząca 6U z przeszklonymi drzwiami - patchpanele 24-port szt.1 - panel wentylacyjny zamontowany w górnej pokrywie szafy - panel zasilania 230V, 50 Hz - rezerwę miejsca dla serwera 7.2. Instalacja telefoniczna W budynku przewiduje się instalację telefoniczną wykonaną przewodem UTP4x2x0,5 i zakończoną gniazdem p/t podwójnym (jedna część dla instalacji sieci strukturalnej) typu RJ-45. Gniazda będą montowane w pokojach biurowych, w gabinetach, w recepcji. Instalacja wykonana będzie jako promieniowa od punktu dystrybucyjnego zlokalizowanego w recepcji. Przewody układane będą p/t w rurkach instalacyjnych i na korytkach kablowych. W szafie krosowej przygotowano miejsce na centralkę telefoniczną. Przyłącze telefoniczne poza zakresem opracowania. 8 INSTALACJA POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH W budynku zostanie wykonana instalacja połączeń wyrównawczych. w pomieszczeniu brudownika i w pomieszczeniu socjalnym zlokalizowane zostaną miejscowe szyny wyrównawcze. MSW należy zamontować pod Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Projekt Budowlano Wykonawczy Instalacji Elektrycznych

6 umywalką lub pod blatem we wnęce zamykanej drzwiczkami, o wymiarach 100x100 mm. Do MSW należy podłączyć metalowe obudowy wanien, brodzików, zlewozmywaków itp. przewodem LY4mm 2 układanym pod tynkiem. Z MSW do rozdzielnicy RG obiektu należy doprowadzić przewód LY16mm 2 i podłączyć go do GSW obiektu. 9 PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU (PpożWP) Przy wejściu do budynku przewidziano przycisk przeciwpożarowego wyłącznika prądu. Sterowanie PpożWP przewodem NGKs E-90 3x1,5mm ZAGADNIENIA B.H.P Jako podstawową ochronę od porażeń prądem elektrycznym stosuje się izolację roboczą i ochronną kabli, przewodów i urządzeń. Urządzenia elektroenergetyczne rozdzielnic będą dostępne tylko dla upoważnionych osób obsługi. Dodatkowo tablice będą zamykane na zamki. Jako system dodatkowej ochrony od porażeń prądem elektrycznym stosuje się w urządzeniach odbiorczych nn 0,4/0,23kV - SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA, realizowane za pomocą rozłączników bezpiecznikowych i wyłączników nadmiarowych i wyłączników różnicowo - prądowych o prądzie różnicowym 30mA. Układ sieci po stronie Zakładu Energetycznego TN-C, po stronie użytkownika TN-C-S. We wszystkich rozdzielnicach będą wykonane osobne szyny N i PE. Bezpieczeństwo przeciwporażeniowe zapewnia również system szyn i przewodów wyrównawczych połączonych z uziemieniem. W trakcie realizacji instalacji należy przestrzegać obowiązujących przepisów BHP przy pracach na wysokości, spawalniczych, montażowych, malarskich itp. Należy wykonać właściwe badania i pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej dla wszystkich urządzeń elektrycznych. Należy powierzyć eksploatację urządzeń elektroenergetycznych osobom przeszkolonym, posiadającym właściwe kwalifikacje uprawniające do obsługi tych urządzeń. 11 OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W zakresie instalacji elektroenergetycznych i niskoprądowych następujące parametry i cechy projektowanych instalacji i urządzeń wpływają na bezpieczeństwo przeciwpożarowe budynku: a) wszystkie stosowane przewody, aparaty i urządzenia muszą posiadać atesty stosowalności w budownictwie B, przewody elektryczne muszą mieć izolację o napięciu znamionowym 750V, kable niskiego napięcia - izolację o napięciu znamionowym 1000V b) wyłącznik główny rozdzielnicy RE jest jednocześnie PpożWP umożliwiającymi ręczne wyłączenie napięcia zasilania obiektu, wyłącznik ten będzie trwale oznaczony widocznym napisem: PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU c) przejście kabli przez stropy stanowiące oddzielenia przeciwpożarowe REI 60 lub pomieszczenia wydzielone pożarowo, których ściany i stropy mają odporność ogniową REI 60, będą wykonane w przepustach o odporności ogniowej nie mniejszej niż wymaganej dla tych oddzieleń. Projektant: mgr inż. Waldemar Duranc upr. nr St-239/86 w specjalności instalacje elektryczne Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Projekt Budowlano Wykonawczy Instalacji Elektrycznych

7 12 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW PODSTAWOWYCH Oprawa oświetleniowa typ A Oprawa oświetleniowa typ B Oprawa oświetleniowa typ C Oprawa oświetleniowa typ D/Aw Oprawa oświetleniowa typ F Oprawa oświetleniowa typ F/Aw Oprawa oświetleniowa typ G Oprawa oświetlenia kierunkowego Łącznik instalacyjny, pojedynczy, IP-20 Łącznik instalacyjny, pojedynczy, IP-44 Łącznik instalacyjny, świecznikowy, IP-20 Łącznik instalacyjny, świecznikowy, IP-44 Łącznik instalacyjny, schodowy, IP-20 Gniazdo wtyczkowe, 1L+N+PE, 230V, pojedyncze, IP-20 Gniazdo wtyczkowe, 1L+N+PE, 230V, pojedyncze, IP-44 Gniazdo wtyczkowe, 3L+N+PE, 400V, pojedyncze, IP-44, z rozłącznikiem Gniazdo wtyczkowe, 1L+N+PE, 230V, DATA, pojedyncze, IP-20 Gniazdo teletechniczne RJ-45 Miejscowa szyna wyrównawcza Przycisk w obudowie przeciwpożarowy wyłącznik prądu Punkt dystrybucyjny, wyposażony Przewód YDY3x1,5mm 2 Przewód NKGs E-90 3x1,5mm 2 Przewód YDY4x1,5mm 2 Przewód YDY3x2,5mm 2 Przewód YDY5x2,5mm 2 Przewód LY16mm 2 Przewód LY4mm 2 Przewód UTP4x2x0,5mm 2 Płaskownik FeZn30x4mm Koryto kablowe K100, metalowe, perforowane Koryto kablowe K200, metalowe, perforowane 4 szt. 10 szt. 3 szt. 3 szt. 7 szt. 3 szt. 31 szt. 4 szt. 7 szt. 7 szt. 3 szt. 3 szt. 2 szt. 13 szt. 48 szt. 6 szt. 34 szt. 9 szt. 2 kpl. 1 kpl. 1 kpl. 730 m 15 m 80m 680m 110m 65m 75m 360m 20m 30m 30m Projektant: mgr inż. Waldemar Duranc upr. nr St-239/86 w specjalności instalacje elektryczne Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Projekt Budowlano Wykonawczy Instalacji Elektrycznych

8 Warszawa OŚWIADCZENIE O KOMPLETNOŚCI Zgodnie z treścią ustawy z dnia Prawo Budowlane (Dz.U z późniejszymi zmianami), oświadczam, że projekt wykonawczy instalacji elektrycznych dla inwestycji: REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA Ciechanów, ul. Powstańców Wielkopolskich 2 został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Projektant: mgr inż. Waldemar Duranc upr. nr St-239/86 w specjalności instalacje elektryczne Sprawdzający: inż. Wiesław Giziński upr. nr 64/Wa/73 w specjalności instalacje elektryczne Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Projekt Budowlano Wykonawczy Instalacji Elektrycznych

9

10

11

12

13

14

15

16

17

CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Dane wstępne. 1.1. Podstawa formalna opracowania

CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Dane wstępne. 1.1. Podstawa formalna opracowania Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA 3 1. Dane wstępne 3 1.1. Podstawa formalna opracowania 3 1.2. Przedmiot i cel opracowania 3 2. Zasilenie 3 3. Rozdzielnice 3 4. Układ pomiarowy 4 5. Instalacje elektryczne wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

IV. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

IV. INSTALACJE ELEKTRYCZNE IV. INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I OPIS TECHNICZNY 1 Przedmiot i zakres opracowania 2 Podstawa opracowania 3 Opis stanu istniejącego 4 Zasilenie 5 Rozdzielnice 6 Układ pomiarowy energii

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE BUDYNEK BIUROWO-SZKOLENIOWY przy ul. Przyszłości w Parzniewie (działka nr ew. 91/26, obręb Parzniew, gmina Brwinów) INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT WYKONAWCZY Inwestor: MAZOWIECKA IZBA ROLNICZA ul. Żółkiewskiego

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA Andrzej Szypowicz

PRACOWNIA PROJEKTOWA Andrzej Szypowicz PRACOWNIA PROJEKTOWA Andrzej Szypowicz 80-266 Gdańsk tel. 058 520 21 19 Al. Grunwaldzka 212 fax 058 345 00 29 e-mail: szypowicz@asproj.pl NIP: 584-188-16-45 REGON: 190266271 Pekao S.A. II/O Gdańsk 39 1240

Bardziej szczegółowo

Spis Treści. Spis Rysunków

Spis Treści. Spis Rysunków Spis Treści Instalacje elektryczne pomieszczenia centrum dyspozytorskiego... 3 1.Zakres opracowania... 3 2. Podstawa opracowania... 3 3. Rozdział energii NN... 3 4. Instalacje elektryczne budynek biurowy...

Bardziej szczegółowo

IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE faza PROJEKT WYKONAWCZY część S2 nazwa inwestycji budynek etap 2 Centrum Medyczne Ceglana wraz z wewnętrznym układem drogowym na działkach dz. 108/21, 108/22, 108/25, 108/26,

Bardziej szczegółowo

83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT BUDOWLANY

83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT BUDOWLANY PROJEKTOWANIE N A D Z O R Y WYKONAWSTWO G E O D E Z J A INŻYNIER Biuro Realizacji Inwestycji 83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT

Bardziej szczegółowo

3. Podstawa opracowania Podstawą do opracowania niniejszego projektu w zakresie instalacji elektrycznych są:

3. Podstawa opracowania Podstawą do opracowania niniejszego projektu w zakresie instalacji elektrycznych są: OPIS TECHNICZNY INSTALACJE ELEKTRYCZNE: 1. Wstęp Zgodnie z wytycznymi Inwestora realizacja inwestycji pod nazwą: Rozbudowa i przebudowa pomieszczeń SPZOZ w Kościanie na oddział chirurgii i ortopedii, blok

Bardziej szczegółowo

2/1. 2. Spis zawartości dokumentacji

2/1. 2. Spis zawartości dokumentacji 2/1 2. Spis zawartości dokumentacji 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości dokumentacji 3. Dane wyjściowe 4. Opis techniczny 5. Obliczenia techniczne 6. Wykaz oznaczeń 7. Spis rysunków 8. Rysunki 3/1 3.

Bardziej szczegółowo

G3 ARCHITEKCI MARCIN ZAJĄCZKOWSKI 512 249 936, 90-755 Łódź, ul. 1 Maja 75

G3 ARCHITEKCI MARCIN ZAJĄCZKOWSKI 512 249 936, 90-755 Łódź, ul. 1 Maja 75 G3 ARCHITEKCI MARCIN ZAJĄCZKOWSKI 512 249 936, 90-755 Łódź, ul. 1 Maja 75 Projekt przebudowy i nadbudowy związanej ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na biurowo-usługowohandlowy Łódź ul.

Bardziej szczegółowo

JERZY LUTOMSKI 90 417 ŁÓDŹ, UL. PIOTRKOWSKA 55 TEL : +48 42 630 19 55 FAX: +48 42 633 54 15. Lokalizacja : ŁÓDŹ, UL. BUDY 4

JERZY LUTOMSKI 90 417 ŁÓDŹ, UL. PIOTRKOWSKA 55 TEL : +48 42 630 19 55 FAX: +48 42 633 54 15. Lokalizacja : ŁÓDŹ, UL. BUDY 4 BIURO PROJEKTÓW JERZY LUTOMSKI 90 417 ŁÓDŹ, UL. PIOTRKOWSKA 55 TEL : +48 42 630 19 55 FAX: +48 42 633 54 15 Lokalizacja : ŁÓDŹ, UL. BUDY 4 Działki nr: Działki nr ew.:65/45 65/6, 65/8 i fragm..85/4 i 86/10,

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE OBIEKT: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi BUDYNEK STANOWISKA KIEROWANIA ADRES INWESTYCJI: ul. Zgierska 47 91-446 Łódź INWESTOR: Komenda

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. OPIS TECHNICZNY 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania 1.3 Dane energetyczne 1.4 Zasilanie 1.5 Instalacja odbiorcza 1.6 Rozdział energii elektrycznej w obiekcie 1.7 Instalacja

Bardziej szczegółowo

1. Zasilanie obiektu. 2. Tablice bezpiecznikowe

1. Zasilanie obiektu. 2. Tablice bezpiecznikowe 3. INSTALACJE I URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE. 1. Zasilanie obiektu Zasilanie budynku odbywać się będzie ze złącza kablowego znajdującego się na działce inwestora. Złącze należy zabudować zgodnie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA, LEGIONOWO, UL. CHROBREGO, DZIAŁKA NR 49/33

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA, LEGIONOWO, UL. CHROBREGO, DZIAŁKA NR 49/33 1 Opracowanie zawiera: 1. PRZEDMIOT I PODSTAWA OPRACOWANIA... 6 1.1 Przedmiot opracowania... 6 1.2 Podstawa opracowania... 7 1.3 Zakres opracowania... 8 1.4 Deklaracja zastosowanego sprzętu... 9 2....

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY II. ZAŁĄCZNIKI III. RYSUNKI:

SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY II. ZAŁĄCZNIKI III. RYSUNKI: SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY II. ZAŁĄCZNIKI III. RYSUNKI: - rzut piwnic budynek B instalacje oświetlenia awaryjnego, trasy kablowe rys. nr E1 - rzut parteru budynek B instalacje oświetlenia awaryjnego,

Bardziej szczegółowo

WIELOBRANŻOWY PROJEKT BUDOWLANY

WIELOBRANŻOWY PROJEKT BUDOWLANY DKT PROJEKT DOROTA WACHOWSKA ul. Koniczynowa 19, 91-356 Łódź tel. 503-091-137 fax. (42) 658-57-13 dktprojekt@gmail.com WIELOBRANŻOWY PROJEKT BUDOWLANY Przebudowy z termomodernizacją Międzyzakładowego Ośrodka

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT TECHNICZNY MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SIECI KOMPUTEROWEJ ZASILANIE SERWEROWNI INWESTOR : PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków BRANŻA : ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Przedmiot opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Rozwiązania techniczne 4. Ochrona przepięciowa 5. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym 6. Uwagi końcowe 7. Obliczenia 8.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW ZAWARTOŚĆ PROJEKTU: OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA TECHNICZNE WARUNKI TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU SPIS RYSUNKÓW Rys. 1. Schemat elektryczny zasilania i układ pomiarowy. Rys. 2. Rzut suteren Instalacje

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA

OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA PRZEBUDOWA BUDYNKU ŻŁOBKA w ZDZIESZOWICACH I. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I II III Spis zawartości opracowania Spis rysunków Opis techniczny II. SPIS RYSUNKÓW Nr

Bardziej szczegółowo

ArtBud firma budowlano- projektowa Ul. Zimowa 10, Sosnowiec 41-200, tel.fax. (032)2918558

ArtBud firma budowlano- projektowa Ul. Zimowa 10, Sosnowiec 41-200, tel.fax. (032)2918558 ArtBud firma budowlano- projektowa Ul. Zimowa 10, Sosnowiec 41-200, tel.fax. (032)2918558 TYTUŁ OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE PRZEBUDOWA I REMONT KAPITALNY POMIESZCZEŃ

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA SORTOWNI W BUDYNKU WYDZIAŁU ZASILANIA NBP PRZY AL. ARMII KRAJOWEJ DZIAŁKA NR 2515/1 OBR. 219 W RZESZOWIE

PRZEBUDOWA SORTOWNI W BUDYNKU WYDZIAŁU ZASILANIA NBP PRZY AL. ARMII KRAJOWEJ DZIAŁKA NR 2515/1 OBR. 219 W RZESZOWIE TEMAT: PRZEBUDOWA SORTOWNI W BUDYNKU WYDZIAŁU ZASILANIA NBP PRZY AL. ARMII KRAJOWEJ DZIAŁKA NR 2515/1 OBR. 219 W RZESZOWIE ADRES INWESTYCJI: RZESZÓW, UL. ARMII KRAJOWEJ 86, 35 307 RZESZÓW NR DZIAŁKI 2515/1

Bardziej szczegółowo

1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania...

1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania... 1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania... 5 2. INSTALACJE SILNOPRĄDOWE... 6 2.1. Zasilanie budynku w energię

Bardziej szczegółowo

Temat opracowania: 1. DANE OGÓLNE 2. ZESPÓŁ PROJEKTOWY: 3. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

Temat opracowania: 1. DANE OGÓLNE 2. ZESPÓŁ PROJEKTOWY: 3. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA Temat opracowania: Projekt wykonawczy przebudowy pomieszczenia biurowego na serwerownię w budynku OSPIP przy ul. Mikołaja Kopernika 5 we Wrocławiu - branża instalacji elektrycznych. 1. DANE OGÓLNE Stadium:

Bardziej szczegółowo

KONTRAPUNKT. a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a

KONTRAPUNKT. a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a KONTRAPUNKT a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a K O N T R A P U N K T V - P R O J E K T Z E S P Ó Ł P R O J E K T O W O - I N W E S T Y C Y J N Y u l. Z a b ł o c i

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot projektu

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot projektu OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot projektu Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznej dla modernizacji pomieszczeń obiektu szkolno przedszkolnego w Żernicy przy ul. L. Miki 37

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA ANDRZEJ GOSZCZYŃSKI 93-035 Łódź ul.wólczańska 251a /17 tel/fax 0-42- 645 05 84 PROGO1@poczta.onet.pl NIP 729 149 98 40

PRACOWNIA PROJEKTOWA ANDRZEJ GOSZCZYŃSKI 93-035 Łódź ul.wólczańska 251a /17 tel/fax 0-42- 645 05 84 PROGO1@poczta.onet.pl NIP 729 149 98 40 PROGO PRACOWNIA PROJEKTOWA ANDRZEJ GOSZCZYŃSKI 93-035 Łódź ul.wólczańska 251a /17 tel/fax 0-42- 645 05 84 PROGO1@poczta.onet.pl NIP 729 149 98 40 Inwestor Tytuł inwestycji Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji

Bardziej szczegółowo