PROJEKT BUDOWLANY REWALORYZACJI ELEWACJI BUDYNKUMUZEUM WOLI PRZY UL. SREBRNEJ 12 W WARSZAWIE W DZIELNICY WOLA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDOWLANY REWALORYZACJI ELEWACJI BUDYNKUMUZEUM WOLI PRZY UL. SREBRNEJ 12 W WARSZAWIE W DZIELNICY WOLA"

Transkrypt

1 Foto GEOCONTROL PROJEKT BUDOWLANY REWALORYZACJI ELEWACJI BUDYNKUMUZEUM WOLI PRZY UL. SREBRNEJ 12 W WARSZAWIE W DZIELNICY WOLA ROZDZIAŁ 1 A - CZĘŚĆ OGÓLNA B - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI C - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY CZĘŚĆ ARCHITEKTURA D - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY CZĘŚĆ KONSTRUKCJA INWESTOR: MUZEUM WARSZAWY Rynek Starego Miasta Warszawa AUTOR PROJEKTU: Mgr inż. arch. TADEUSZ A. ŻERA WSPÓŁPRACA PROJEKTOWA Mgr inż. arch. MARCIN ŻERA żera2architekci spółka jawna 1 WARSZAWA marzec 2015 r.

2 Spis zawartości Projektu budowlanego Rozdział 1: A. CZĘŚĆ OGÓLNA: 1. Cel i przedmiot inwestycji: 2. Adres inwestycji: 3. Inwestor: 4. Zespół projektowy: 5. Oświadczenia projektantów i osób sprawdzających projekt budowlany: 6. Uprawnienia budowlane i zaświadczenia o przynależności do izb projektowych: 7. Zawartość projektu budowlanego: 8. Materiały wyjściowe do projektowania: 9. Rys historyczny budynku: B. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI: 10. Przedmiot opracowania: 11. Stan istniejący : Lokalizacja: Istniejące: zabudowa i zagospodarowanie działki: Istniejący układ przestrzenny budynku: Obecny stan techniczny budynku: Warunki geologiczne: Analiza sąsiedztwa: Istniejąca zabudowa sąsiednia: Oświetlenie naturalne i nasłonecznienie budynków: 12. Projektowane zagospodarowanie działki: Zieleń: Obsługa komunikacyjna: Dostęp osób niepełnosprawnych: Ochrona pożarowa budynku: Tło hałasu zewnętrznego 13. Dane techniczne inwestycji bilans terenu: 14. Część rysunkowa: Projekt zagospodarowania działki rys. nr 01 skala 1:500 C. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWANY CZĘŚĆ ARCHITEKTURA: 15. Przedmiot opracowania, Adres inwestycji, Inwestor, Materiały wyjściowe do projektowania: 16. Opis stanu istniejącego: 17. Opis projektowanej rewaloryzacji elewacji budynku: Opis stanu istniejącego elewacji budynku Opis elewacji budynku Stan zachowania elewacji Koncepcja rewaloryzacji elewacji budynku Opis ogólny kompozycji elewacji Rozwiązania szczegółowe elementów wystroju elewacji A. Gzymsy B. Opaski okienne elementy płaszczyznowe: podokienniki, planszety, elementy boniowań, zwieńczenia nadokienne, kroksztyny C. Wyprawy tynkarskie D. Stolarka okienna E. Stolarka drzwiowa F. Daszki nad wejściami, balustrady G. Okładziny kamienne H. Opaska wokół budynku 2

3 I. Pokrycie dachu, obróbki blacharskie J. Kolorystyka elewacji 18. Opis ogólny zakresu prac: 1. Zakres Części piwnicznej : 1.1. Roboty ziemne i wyburzenia: 1.2. Roboty budowlane: 1.3. Roboty ślusarskie: 1.4. Roboty okładzinowe - kamieniarskie: 1.5. Roboty wykończeniowe: 2. Zakres Części nadziemnej : 2.1. Wyburzenia i demontaże: 2.2. Roboty budowlane: 2.3. Roboty dekarskie: 2.4. Roboty wykończeniowe: 3. Prace rekultywacji bezpośredniego otoczenia budynku: 19. Izolacja termiczna ścian piwnic: 20. Wytyczne realizacji inwestycji/ Program BIOZ 21. Część rysunkowa: Projekt architektoniczno-budowlany część architektura: rys. nr 02 rys. nr 03 rys. nr 04 rys. nr 05 rys. nr 06 rys. nr 07 rys. nr 08 rys. nr 09 rys. nr 10 rzut poziomu -1 - piwnice rzut poziomu 0 - parter rzut poziomu +1 pierwsze piętro rzut dachu elewacja południowa -frontowa Elewacja wschodnia Elewacja północna Elewacja zachodnia Wykaz stolarki okiennej i drzwiowej D. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWANY CZĘŚĆ ELEMENTY KONSTRUKCYJNE: 22. Przedmiot opracowania, Adres inwestycji, Inwestor, Materiały wyjściowe do projektowania: 23. Zawartość projektu: Schody zejścia do pomieszczeń piwnicznych Studzienki doświetlające okien piwnicznych Nadproża nadokienne 24. Część rysunkowa Rys. nr 11/K Fosa zejścia do piwnic skala 1: 20 Rys. nr 12/K Nadproże Skala 1: Załączniki: Zalecenia konserwatorskie - pismo Stołecznego Konserwatora Zabytków z dnia r. znak: KZ-IIAU ASZ(4) Decyzja o warunkach zabudowy nr 69/U/14/wz z dnia r.( ostateczność Decyzji stwierdzono dnia r.) Wydana przez Prezydenta m.st. Warszawy Wydział Architektury i Budownictwa w Dzielnicy Wola Postanowienie Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowych Straży Pożarnych z dnia r. zatwierdzające wnioski Ekspertyzy pożarowej budynku,(wz ) Postanowienie Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowych Straży Pożarnych z dnia r. zatwierdzające wnioski Ekspertyzy pożarowej budynku,(wz ) 3

4 BUDYNEK MUZEUM WOLI ULICA SREBRNA 12 W WARSZAWIE DZIELNICA WOLA PROJEKT BUDOWLANY REWALORYZACJI ELEWACJI BUDYNKU Opis techniczny I. CZĘŚĆ OGÓLNA: 1. Cel i przedmiot inwestycji: Przedmiotem inwestycji jest rewaloryzacja elewacji budynku. Celem inwestycji jest rewaloryzacja techniczna i i historyczna jako przywrócenie jej wyglądu z przed 1939 roku. 2. Adres inwestycji: Warszawa Dzielnica Wola, ul. Srebrna 12, dz. nr 20 ew. z obrębu Inwestor: MUZEUM WARSZAWY Warszawa Rynek Starego Miasta Warszawa 4. Zespół projektowy: Wiodącą jednostką projektowania pełniącą rolę Głównego Projektanta jest: żera 2 ARCHITEKCI Spółka Jawna z siedzibą w Warszawie , ul. Romańska 18 (adres pracowni: Warszawa, ul. J.Brożka 18/49, tel. (+48-22) , , fax. (+48-22) , ARCHITEKTURA GŁÓWNY PROJEK- TANT: mgr inż. arch. TADEUSZ A. ŻERA St-35/90 Nr MOIA: MA-0984 Upr. konserw.5/99 WSPÓŁPRACA PROJEKTOW SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch. Marcin ŻERA mgr inż. arch. RAFAŁ LASKOWSKI MA/021/13 MOIA: MA-2594 KONSTRUKCJA AUTOR PROJEKTU: SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Krzysztof KAKOWSKI Inż. Krzysztof NIE- MIEC Krzysztof FALIŃSKI 940/59 MAZ/0240/ PWOK/07 4

5 5. Oświadczenia projektantów i osób sprawdzających projekt budowlany: OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. z dnia 2 października 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409) z póź.zm.) Ja niżej podpisany mgr inż. arch. Tadeusz A. Żera - projektant w zakresie architektury, nr upr. St-35/90, nr MOIA: MA-0984, niniejszym oświadczam, że opracowany przez mnie projekt budowlany część ARCHITEKTURA dla: Obiekt: REWALORYZACJA ELEWACJI BUDYNKU MUZEUM WOLI Adres: Warszawa Dzielnica Wola, ul. Srebrna 12, dz. nr ew.20 z obrębu Inwestor: MUZEUM WARSZAWY: Warszawa Rynek Starego Miasta został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Warszawa, dn r. mgr inż. arch. Tadeusz A. Żera OŚWIADCZENIE SPRAWDZAJĄCEGO Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. z dnia 2 października 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409) z póź.zm.) Ja niżej podpisany mgr inż. arch. Rafał Laskowski - sprawdzający w zakresie architektury, nr upr. MA/021/13, nr MOIA: MA-2594, niniejszym oświadczam, że sprawdzony przeze mnie projekt budowlany część ARCHITEKTURA dla : Obiekt: REWALORYZACJA ELEWACJI BUDYNKU MUZEUM WOLI Adres: Warszawa Dzielnica Wola, ul. Srebrna 12, dz. nr ew.20 z obrębu Inwestor: MUZEUM WARSZAWY: Warszawa Rynek Starego Miasta został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Warszawa, dn r. mgr inż. arch. Rafał Laskowski 5

6 OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. z dnia 2 października 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409) z póź.zm.) Ja niżej podpisany mgr inż. Krzysztof Kakowski - projektant w zakresie konstrukcji, nr upr 940/59, niniejszym oświadczam, że opracowany przez mnie projekt budowlany część KONSTRUKCJA dla: Obiekt: REWALORYZACJA ELEWACJI BUDYNKU MUZEUM WOLI Adres: Warszawa Dzielnica Wola, ul. Srebrna 12, dz. nr ew.20 z obrębu Inwestor: MUZEUM WARSZAWY: Warszawa Rynek Starego Miasta został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Warszawa, dn r. mgr inż. Krzysztof Kakowski OŚWIADCZENIE SPRAWDZAJĄCEGO Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. z dnia 2 października 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409) z póź.zm.) Ja niżej podpisany mgr inż. Krzysztof Faliński - sprawdzający w zakresie konstrukcji, nr upr. MAZ/0240/PWOK/07, niniejszym oświadczam, że sprawdzony przeze mnie projekt budowlany część KONSTRUKCJA dla : Obiekt: REWALORYZACJA ELEWACJI BUDYNKU MUZEUM WOLI Adres: Warszawa Dzielnica Wola, ul. Srebrna 12, dz. nr ew.20 z obrębu Inwestor: MUZEUM WARSZAWY: Warszawa Rynek Starego Miasta został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Warszawa, dn r. mgr inż. Krzysztof Faliński 6

7 6. Uprawnienia budowlane i zaświadczenia o przynależności do Izb Projektowych: 7

8 7. Zawartość projektu budowlanego / Dokumentacja związana: 7.1. Rozdział 1 A. Część ogólna, B. Projekt zagospodarowania działki, C. Projekt architektoniczno-budowlany część architektura D. Projekt architektoniczno-budowlany Konstrukcja 7.2. Rozdział 2 Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana stan na dzień r Rozdział 3 PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH ELEWACJI BU- DYNKU SIEDZIBY MUZEUM WOLI PRZY UL. SREBRNEJ W WARSZAWIE 7.4. Rozdział 4 - Ekspertyza z zakresu ochrony przeciwpożarowej muzeum Woli Warszawa, ul. Srebrna Rozdział 5 - Ekspertyza konstrukcyjna dotycząca stanu technicznego budynku Muzeum Woli przy ul. Srebrnej 12 w Warszawie, opracowanej przez dr inż. St. Karczmarczyka 7.6. Rozdział 6 - Dokumentacja geologiczno inżynierska z rozpoznania warunków geologiczno inżynierskich występujących w podłożu inwestycji: modernizacja muzeum Warszawy oddział Wola przy ulicy Srebrnej 12, na działce nr 20 obręb nr w Warszawie, województwo: mazowieckie Rozdział 7 Ekspertyza mykologiczna budynku, 8. Materiały wyjściowe do projektowania: 8.1. Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana ul. Srebrnej 12 w Warszawie w dzielnicy Wola w marcu 2015 roku ) 8.2. Koncepcja modernizacji funkcjonalnej Muzeum Woli Oddziału Muzeum Warszawy przy ul. Srebrnej 12 opracowana przez Smart designe-jarosław Poździk w czerwcu 2014 roku Zalecenia konserwatorskie - pismo Stołecznego Konserwatora Zabytków z dnia r. znak: KZ-IIAU ASZ(4) 8.4. Decyzja o warunkach zabudowy nr z dnia r. ( ostateczność Decyzji stwierdzono dnia r.) Wydana przez Prezydenta m.st. Warszawy Wydział Architektury i Budownictwa w Dzielnicy Wola Postanowienie Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowych Straży Pożarnych z dnia r. zatwierdzające wnioski Ekspertyzy pożarowej budynku, 8.6. Mapa geodezyjna do celów projektowania opracowana przez PROGEO Sp. z o.o Program prac konserwatorskich elewacji budynku siedziby muzeum woli przy ul. Srebrnej w Warszawie 8.8. Ekspertyza z zakresu ochrony przeciwpożarowej muzeum Woli Warszawa, ul. Srebrna Ekspertyza konstrukcyjna dotycząca stanu technicznego budynku Muzeum Woli przy ul. Srebrnej 12 w Warszawie, opracowanej przez dr inż. St. Karczmarczyka Dokumentacja geologiczno inżynierska z rozpoznania warunków geologiczno inżynierskich występujących w podłożu inwestycji: modernizacja muzeum Warszawy oddział Wola przy ulicy Srebrnej 12, na działce nr 20 obręb nr w Warszawie, województwo: mazowieckie Ekspertyza mykologiczna budynku, 9. Rys historyczny budynku: Budynek powstał ok. roku 1880-tego jako willa rzeźbiarza kamieniarza warszawskiego. Na jego tyłach znajdował się warsztat artysty. Już trzy lata po jego wybudowaniu budynek zmienił właściciela. I tak aż do roku 1937 zmieniali się jego właściciele i sposób użytkowania. W 1937 roku przechodzi na rzecz Skarbu Państwa i 8

9 do 1944 roku pełni funkcję Miejskiego Ośrodka Zdrowia. Po zniszczeniach w roku 1944, odbudowany mieścił do 1973 roku magazyny RSW Ruch. Przebudowa wnętrz budynku i zapewnie jego elewacji w roku 1974 przeznaczony został na siedzibę Muzeum Woli i Wolskiego Towarzystwa Przyjaciół Warszawy. Te funkcje pełni do dnia dzisiejszego. W roku 1965 budynek został wpisany do rejestru zabytków decyzją nr 736. Szczegółowy opis historii obiektu zawiera Rozdz. 3 Projektu budowlanego - Program prac konserwatorskich elewacji budynku siedziby Muzeum Woli przy ul. Srebrnej w Warszawie Warszawa, dn r. mgr inż. arch. Tadeusz A. Żera 9

10 BUDYNEK MUZEUM WOLI ULICA SREBRNA 12 W WARSZAWIE DZIELNICA WOLA PROJEKT BUDOWLANY REWALORYZACJI ELEWACJI BUDYNKU Opis techniczny B. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 10. Przedmiot opracowania, Adres inwestycji, Inwestor, Materiały wyjściowe do projektowania: Dane te przedstawiono i opisano w pkt. 1-3 i 8 Opisu Projektu Budowlanego A Część ogólna 11. Stan istniejący : Lokalizacja: Budynek siedziby Muzeum Woli jest budynkiem wolnostojącym na działce nr 20, przy ul. Srebrnej 12, wśród zabudowy typowych budynków mieszkalnych z drugiej połowy lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku. Od strony północnej posesja graniczy z terenami dawnego Domu Sowa Polskiego Istniejąca zabudowa i zagospodarowanie działki: Budynek wzniesiono na rzucie w kształcie litery T, z korpusem głównym frontowym, zwieńczonym przeszkloną latarnią. Przybudowana część niższa - oficyna, zwieńczona dachem trzyspadowym połączonym z dachem części frontowej. Obie części są podpiwniczone, na tzw. wysokim parterze, w części nadziemnej dwukondygnacyjne. Jest to jedyny na posesji budynek, która nie wygrodzona wtapia się w układ urbanistyczny kwartału. Naa działce znajdują się pojedyncze krzewy i drzewa. Jedno z nich w niewielkiej odległości od południowo zachodniego narożnika korpusu głównego budynku. Od strony ul. Srebrnej prowadzi szeroka alejka, osiowo zakomponowana w stosunku do centralnej części frontowej. Od zachodu, od ul. Miedzianej prowadzi podjazd kończący się parkingiem/placem wzdłuż zachodniej ściany oficyny. Również od strony wschodniej istnieje możliwość podjazdu do budynku wewnętrzną drogą osiedlową Istniejący układ przestrzenny budynku: Budynek w części parterowej i pierwszego pietra zawiera przede wszystkim sale ekspozycyjne. Na parterze za wejściem głównym znajduje się hol wejściowy z recepcją, kasą i informacją. Na piętrze pierwszym w części frontowej znalazły się pomieszczenia administracji Muzeum i pracowni naukowych. Z jednego z nich prowadzą dwuskrzydłowe drzwi tarasowe na balkon usytuowany nad podcieniem wejścia głównego. Piwnice zawierają głównie techniczne i magazynowej obsługi obiektu Obecny stan techniczny budynku: Dla budynku została opracowana Ekspertyza Konstrukcyjna dotycząca stanu technicznego budynku Muzeum Woli m. st. Warszawy przy ul. Srebrnej 12 wykonana przez dr. inż. Stanisława Karczmarczyka i mgr inż. Wiesława Berezę. Poza pewnymi elementami więźby dachowej oraz zauważonej korozji ogniskowej kilku belek stropowych stan budynku określa się jako dobry. W złym stanie, w skutek złej eksploatacji i remontów rynien oraz błędnie wykonanych w 10

11 latach siedemdziesiątych cementowych tynków są tynki zewnętrzne budynku. Szczegółowy opis stanu technicznego budynku oraz jego elewacji zawierają odpowiednio Rozdziały 5 i 3 Projektu budowlanego Warunki geologiczne: Dla terenu inwestycji wykonano badania geologiczne, których wyniki zawarto w Dokumentacja geologiczno inżynierska z rozpoznania warunków geologiczno inżynierskich występujących w podłożu inwestycji: modernizacja muzeum Warszawy oddział Wola przy ulicy Srebrnej 12, na działce nr 20 obręb nr w Warszawie, województwo: mazowieckie luty 2015 r., w której zawarto: - W wyniku przeprowadzonych badań rozpoznano budowę podłoża do głębokości 5.0 m ppt. W profilu podłoża stwierdzono zalegania gruntów: antropogenicznych - różnorodnych, które są mało korzystne dla budownictwa z uwagi na ich pochodzenie, wykształcenie litologiczne (warstwa geotechniczna A); rodzimych piaszczystych, które są nośne i korzystne dla budownictwa (warstwa geotechniczna I); - Na badanym terenie, w obrębie wykonanych odwiertów do głębokości 5.0 m ppt, nie stwierdzono wodonośności podłoża. - Prace ziemne należy prowadzić tak, aby nie dopuścić do naruszenia naturalnej struktury gruntu, co mogłoby doprowadzić do pogorszenia ich własności mechanicznych, a co za tym idzie do obniżenia nośności podłoża. - Prace budowlane powinny odbywać się przy stałym nadzorze geotechnicznym oraz powinien być prowadzony monitoring wpływu robót ziemnych na obiekty sąsiednie i podłoże. - Na badanym terenie nie stwierdzono występowania zjawisk geodynamicznych Analiza sąsiedztwa: Istniejąca zabudowa sąsiednia: Budynek stoi wśród punktowej zabudowy mieszkaniowej, o typowym układzie urbanistycznym dla lat sześćdziesiątych minionego wieku. Brak jest jakiegokolwiek przestrzennego i funkcjonalnego wzajemnego oddziaływania tych budynków Oświetlenie naturalne i nasłonecznienie budynków: Nie istnieje żaden wzajemny wpływ zabudowy bezpośredniego sąsiedztwa w zakresie przesłaniana budynków. Ponadto dla budynku o funkcji muzeum nie ma wymagań normatywnego nasłonecznienia jego pomieszczeń. W związku z tym, że przedmiot Projektu budowlanego nie przewiduje rozbudowy i nadbudowy budynku, rewaloryzacja jego elewacji nie przewiduje elementów przesłaniających lub ocieniających budynki sąsiednie oraz ze względu na niezmienność istniejącego układu przestrzennego zabudowy kwartału dalszą bardziej szczegółową analizę wzajemnego oddziaływania budynków pominięto. 12. Projektowane zagospodarowanie działki: Projekt rewaloryzacji elewacji budynku Muzeum woli nie przewiduje zmiany istniejącego zagospodarowania terenu działki. Elementy istniejące jak fosa zejścia do piwnic oraz studzienki okien piwnicznych zostaną odtworzone w tej samej lokalizacji jako roboty odtworzeniowe po pracach remontu (osuszenia,ocieplenia i izolacji poziomych i pionowych) ścian piwnicznych. 11

12 12.1. Zieleń: Istniejące drzewa i krzewy na terenie działki bez zmian. W ramach prac ziemnych i odtworzeniowych może nastąpić przesadzenie dwóch krzewów iglaków płożących Obsługa komunikacyjna: Wg. stanu istniejącego bez zmian Dostęp osób niepełnosprawnych: Wg. stanu istniejącego bez zmian Ochrona pożarowa budynku: Drogę pożarową budynku stanowi ulica Srebrna. Dla budynku została wykonana Ekspertyza z zakresu ochrony przeciwpożarowej muzeum Woli której wnioski i zalecenia zostały uzgodnione Postanowienie MWKSP. Zgodnie z w/w ekspertyzą szerokości drzwi zewnętrznych wyjść ewakuacyjnych oraz kierunek ich otwierania został zachowany wg. stanu istniejącego Tło hałasu zewnętrznego: Dla planowanej inwestycji - rewaloryzacji elewacji budynku nie wykonano badań tła akustycznego. Ulica Srebrna oraz znaczne ponad 34- metrowe oddalenie budynku od skrajni jezdni powoduje mały wpływ na budynek. Ze względu na przepisy odrębne oraz charakter działalności obiektu przyjęto wielkość izolacji akustycznej okien 35 db. 13. Dane techniczne inwestycji Bilans terenu: Ze względu na brak projektowanych zmian w zagospodarowaniu terenu bilans jego powierzchni pominięto. Ewentualne zmiany mogące wystąpić w skutek prac odtworzeniowych i rekultywacji terenu powinny być określone w trybie art. 36a ustawy prawo budowlane. Warszawa marzec 2015 rok mgr inż. arch. Tadeusz A.Żera 12

13 14. Część rysunkowa: Rys. nr 01 Projekt Zagospodarowania Działki Sytuacja skala 1:500 13

14 BUDYNEK MUZEUM WOLI ULICA SREBRNA 12 W WARSZAWIE DZIELNICA WOLA PROJEKT BUDOWLANY REWALORYZACJI ELEWACJI BUDYNKU Opis techniczny C. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWANY CZĘŚĆ ARCHITEKTURA: 15. Przedmiot opracowania, Adres inwestycji, Inwestor, Materiały wyjściowe do projektowania: Dane te przedstawiono i opisano w pkt. 1-3 i 8 Opisu Projektu Budowlanego A Część ogólna 16. Opis stanu istniejącego: Opis: historii budynku, lokalizacji budynku, istniejące: zabudowę i zagospodarowanie działki, istniejący układ przestrzenny budynku, obecny stan techniczny kamienicy oraz analizę sąsiedniej zabudowy i wzajemnego wpływu na budynki opisano w Części ogólnej Część A, oraz w części Projekt zagospodarowania działki Część B. Projektu budowlanego. Szczegółową ocenę stanu technicznego budynku, oraz wnioski i zalecenia odnoszące się do zakresu związanego z rewaloryzacją elewacji zawarte są w: Rozdział 5 Ekspertyza konstrukcyjna dotycząca stanu technicznego budynku Muzeum Woli przy ul. Srebrnej 12 w Warszawie, opracowanej przez dr inż. St. Karczmarczyka. Rozdział 3 projektu budowlanego Program prac konserwatorskich elewacji budynku siedziby Muzeum Woli przy ul. Srebrnej w Warszawie. Rozdział 7 Ekspertyza mykologiczna budynku 17. Opis projektu rewaloryzacji elewacji budynku: Opis stanu istniejącego elewacji budynku: Opis elewacji budynku: Z punktu widzenia konserwatorskiego analiza obecnego stanu elewacji ujęta w zakresie robót rewaloryzacji elewacji przedstawia się następująco: Budynek składa się z dwóch części wzniesionych na planie litery T frontowej, paradnej i tylnej dobudówki nieco mniej reprezentacyjnej. Wysokość dwie i pół kondygnacji. Dach części frontowej kopertowy, uzupełniony w centralnym punkcie bryły frontowej w ozdobną latarnię. W części tylnej wielospadowy. Elewacja frontowa (południowa) Symetryczna, pięcioosiowa, dwu i pół kondygnacyjna. Okna po cztery z każdej strony prostokątne ze znacznie okrojonym detalem. Okna kondygnacji sutereny ukryte za studniami. Gzymsy pośredni i wieńczący uproszczone w porównaniu z pierwotnymi. Wejście podkreślone niewielkim ryzalitem, poprzedzonym czterokolumnowym portykiem na którym wspiera się balkon. Nad ryzalitem tympanon. Narożniki bryły głównej jak i ryzalitu podkreślone skromnym boniowaniem, zróżnicowanym na kondygnacjach. Elewacja boczna (zachodnia) Budynek główny - niesymetryczna, dwuosiowa, dwu i pół kondygnacyjna. Elewacja został przebudowana w tynku rysują się ślady po dwóch zamurowanych otworach na każdej kondygnacji. Okna prostokątne bez detalu. Dwa okna kondygnacji sutereny ukryte za betonowymi studniami. Budynek tylny 14

15 Elewacja niesymetryczna 7- osiowa dwukondygnacyjna. Nie ma przekazu, czy okna miały dekoracje (zapleczowy charakter tej części obiektu wskazywać może, że dekoracje były tu mocno uproszczone lub ich nie było). Okna prostokątne bez detalu. Na parterze w oknach kraty. Gzymsy pośredni i wieńczący mocno uproszczone w porównaniu z pierwotnymi. Narożniki obu części podkreślone skromnym boniowaniem. Elewacja tylna (północna) Budynek tylny Bez żadnych otworów w części tylnej i 2 -osiowa w części frontowej. Gzymsy pośredni i wieńczący mocno uproszczone w porównaniu z pierwotnymi. Narożniki podkreślone skromnym boniowaniem. Elewacja boczna (wschodnia) Budynek główny- elewacja niesymetryczna 3-osiowa, dwu i półkondygnacyjna. Okna prostokątne i bez detalu w budynku głównym i tylnym. W oknach na parterze obu budynków kraty. Elewacja budynku tylnego 7-osiowa. Wejście do sutereny w zagłębieniu zasłonięte betonowym obmurowaniem. W ostatniej osi na parterze otwór drzwiowy. Gzymsy uproszczone. Na narożnikach skromne boniowanie. (pracowanie: Ewa Domanus 2014) Stan zachowania elewacji Stan wypraw tynkarskich na elewacjach jest zróżnicowany. Najlepiej zachowany jest A. na elewacji południowej frontowej. Nie ma tu znacznych ubytków i widocznych uszkodzeń, jednak w bardzo wielu miejscach tynk jest odspojony od podłoża, przebarwiony i zawilgocony. Na gzymsach występują liczne rysy i spękania. Obróbki blacharskie gzymsów skorodowane, nieszczelne ze śladami uszkodzeń mechanicznych. B. Elewacja zachodnia jest zawilgocona w całym pasie przyziemia, ponadto do wysokości ok. 1.5 pokryta sgraffitti. Na dużych fragmentach zarówno w poziomie piętra całkowity brak tynków zastąpiono narzutem cementowym. Naprawa uszkodzeń narzutem cementowym przyczyniła się do postępującej degradacji wypraw. Ponadto występują tu : liczne ubytki wyprawy tynkowej (lokalnie do gołej cegły), odspojenia tynku od podłoża tworzące pustki powietrzne i wybrzuszenia ubytki strukturalne w gzymsach (lokalnie do gołej cegły), spękania pionowe gzymsów, odspojenia cokoliku kamiennego od podłoża powodujące wnikanie wody, zawilgocenie dolnych części murów liczne odspojenia kamieni w studzienkach, awarie systemu odprowadzania wody opadowej w studzienkach (brak czyszczenia), zacieki i przebarwienia w różnych partiach (przyczyny wadliwe odprowadzenie wody, nieszczelne izolacje gzymsów) C. Elewacja północna budynku frontowego występują liczne ubytki tynku głównie na poziomie piętra.w pasie boniowania na dużych fragmentach całkowity brak tynkuodsłonięty jest materiał ceramiczny. Elewacja północna tylna,zawilgocona w poziomie przyziemia i zmurszała, pokryta sgraffitti do wysokości 15

16 ok. 2 m, /mocno złuszczające się farby/ D. Elewacja wschodnia w poziomie parteru zawilgocona i cała pokryta wielokolorowym sgraffitti. Występują tu liczne rysy pionowe, pęknięcia gzymsu, zacieki i przebarwienia. We wszystkich elewacjach, zły stan obróbek blacharskich zarówno obróbek gzymsów,mocno skorodowanych jak i nieszczelnych rynien/ patrz Ekspertyza techniczna/ przyczynił się do zawilgocenia murów. E. Kamienny cokolik wokół budynku jest zbyt niski,nie spełniający swojego zadania. Na znacznej długości odspojony ze śladami uszkodzeń mechanicznych. F. Stolarka okienna Okna skrzynkowe w różnym stanie zachowania na ogół bardzo złym. Okna są wypaczone,nieszczelne, skrzydła nie przylegające do ram. Dotyczy to również okien /8 szt. /wymienionych na nowe w ostatnich latach. Profile nowych okien zbyt cienkie - ramy i skrzydła są mocno odkształcone. Stolarkę okienną należy wymienić w całości. Nową wykonać zgodnie z projektem wykonanym w oparciu o dokumentację fotograficzną. Zaprojektować okna drewniane skrzynkowe o odpowiednim współczynniku przenikania ciepła (opracowanie : Ewa Domanus, Tadeusz A. Żera) Koncepcja rewaloryzacji elewacji budynku: Opis ogólny kompozycji elewacji: Projekt rewaloryzacji elewacji przewiduje przywrócenie historycznego wyglądu elewacji budynku wg. zachowanej ikonografii z okresu przedwojennego. Przywraca się historyczny kształt gzymsów wieńczących, kordonowych i pośrednich budynku, kroksztyn, obramień okiennych, plakiet podokiennych i zwieńczeń nadokiennych. Również powraca się do historycznego podziału i kształtu boniowań narożnych. Zachowywany jest bez żadnych zmian jedynie w zakresie prac renowacyjnych zespół centralny podcienia balkonu i tympanonu elewacji frontowej. Zachowywany jest podział okienny i osiowość elewacji. Jedynie w zakresie wejścia dla osób niepełnosprawnych i części piwnicznej elewacji wschodniej powiększa się część okien piwnicznych ze względów funkcjonalnych pomieszczeń doświetlanych przez te okna. Stolarka okienna zachowuje swój historyczny kształt podziałów okiennych i konstrukcji okien wraz z wewnętrznymi okiennicami. Przywraca się właściwe materiały - wypraw tynkarskich, koloru elewacji i obróbek blacharskich. Szczegółowe rozwiązania zawiera Część rysunkowa Projektu budowlanego oraz część rysunkowa Rozdz. 3 projektu budowlanego Program prac konserwatorskich elewacji budynku siedziby Muzeum Woli przy ul. Srebrnej w Warszawie. Dla zamierzeń rewaloryzacji elewacji budynku Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków wydało Zalecenia Konserwatorskie: - pismo SKZ r Rozwiązania szczegółowe elementów wystroju elewacji: A. Gzymsy: Nowoprojektowane gzymsy pozostające W śladzie gzymsów istniejących projektuje się jako ciągnione sztukatorsko na istniejącej, odsłoniętej podbudowie ceglanej, po jej koniecznych wzmocnieniach. Materiał tradycyjny za- 16

17 praw, gdzie dopuszcza się nowe uznane w świecie konserwatorskim nowe zaprawy dla tego rodzaju elementów zewnętrznych z wykluczeniem prefabrykacji na bazie polimerobetonów, twardej wełny mineralnej lob styropianiu. B. Opaski okienne, elementy płaszczyznowe: podokienniki, plakiety, elementy boniowań, zwieńczenia nadokienne, kroksztyny: Dopuszcza się zastosowanie prefabrykacji tych elementów i ich mocowanie do ścian elewacyjnych pod warunkiem zapewnienia braku ruchów skurczowych powodujących odspojenia, pękania na łączeniach elementów. Zalecana projektem metoda metoda tradycyjnych wypraw sztukateryjnych i zdobniczych zewnętrznych. C. Wyprawy tynkarskie: Projektuje się skucie całości istniejących tynków ( patrz pkt. Ogólny zakres prac poniżej). Nowe tynki wapienne, barwione w masie lub malowane wg. projektowanej kolorystyki. Wyjątkiem są tynki izolacji termicznej ścian piwnicznych. Powinny być one wykonane zgodnie z dobraną, certyfikowaną technologią lekka-mokra. D. Stolarka okienna: Uwaga ogólna: Kolejne przebudowy budynku i jego elewacji spowodowały drobne różnice w : - szerokości otworów okiennych, -ich wysokości, oraz - posadowienia nadproży w odniesieniu do np. rzędnej parteru budynku głównego. Projekt zakłada: -unifikację wymiarów okien dla poszczególnych kondygnacji budynku, -unifikację posadowienia górnej części ramy ościeżnicy okiennej dla poszczególnych kondygnacji i brył budynku. W tym celu w porozumieniu z NA i nadzorem konserwatorskim po odsłonięciu murów rodzimych ścian elewacyjnych zostaną wytrasowane osie pionowe okien na poszczególnych elewacjach oraz poziomy (górne) ich posadowienia. Podobnie przebiegać będzie ustalenie ostatecznego posadowienia gzymsów wieńczących i kordonowych budynku. Okna drewniane o konstrukcji i podziałach pół wg. stanu istniejącego. Konstrukcja skrzynkowa (Krosno zewnętrzne) dwuskrzydłowe. Skrzydło zewnętrzne pojedynczo szklone szkłem antywłamaniowym P4, zgodnie ze stanowiskiem Inwestora na podstawie wymagań Rozporządzenia MKiDN z dnia roku w sprawie zabezpieczeń zbiorów w muzeach, Zał. nr 2 do rozporządzenia. Skrzydło wewnętrzne szklone zespołem szybowym termoizolacyjnym. Współczynnik U okna 0,90. Współczynik g 0,25 ( szczególnie dla okien w elewacjach sal wystawienniczych, elewacji południowej i zachodniej) Zestawy szybowe powinny również zapewniać ochronę przed promieniowaniem UV-A i UV-B. Okucia - szczególnie okien piwnic i parteru budynku - antywłamaniowe, atestowane zgodnie z w/w rozporządzeniem. Okiennice wewnętrzne wg. stanu istniejącego drewniane, Parapety okienne wewnętrzne drewniane. 17

18 E. Stolarka drzwiowa: Drzwi wejścia głównego istniejące po renowacji i wymianie przeszkleń i okuć na antywłamaniowe. Drzwi zewnętrzne wejściowe do piwnic przeszklone, w cienkich ramach stalowych lub aluminiowych. Konstrukcja i przeszklenie antywłamaniowe, dla zestawu szklanego P4. U okna 1.1 Zespół wejścia dla osób niepełnosprawnych ( elewacja północna korpusu głównego budynku) konstrukcja stalowa lub aluminiowa malowana proszkowo. Wymagania jak wyżej. Drzwi do północnej klatki schodowej metalowe płytowe, ocielone U- 1.1, antywłamaniowe, malowane proszkowo. F. Daszki nad wejściami, balustrady: Daszki szklane mocowane do ściany budynku ( wejście do piwnic) oraz do konstrukcji zestawu drzwiowego ( wejście dla niepełnosprawnych parter), poprzez naciągi/stężenia górne i rotule. Elementy stalowe stal kwasoodporna. Szkło bezpieczne w rozumieniu wymagań bezpieczeństwa użytkowania Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Rozporządzenie MI z 2002 roku z późniejszymi zmianami. Balustrady zewnętrzne pochylni dla osób niepełnosprawnych i fosy zejścia do piwnic pełnoszklane, szkło bezpieczne, z pochwytami ze stali kwasoodpornej. Pochwyty przyścienne stal kwasoodporna. G. Okładziny kamienne: Okładziny schodów, powierzchni zejścia do piwnic, pochylni dla osób niepełnosprawnych wykonane z płyt granitowych ( np. strzelin) o powierzchniach antypoślizgowych, np. płomieniowanych. Okładziny elementów pionowych i nakryw murków płyty kamienne granitowe ( np. strzelin) szlifowane, lub pół-poler. H. Opaska wokół budynku: Projektowana opaska wokół budynku zgodnie z wymaganiami SKZ z kostki granitowej szarej na podłożu betonowym półsuchym, o wymiarach 7 x 7 cm. I. Pokrycie dachu, obróbki blacharskie: Wszelkie elementy blacharskie pokrycie dachu, parapety okienne, wydry, rynny i rury spustowe, obróbki blacharskie gzymsów blacha cynkowotytanowa. Wykończenie obróbek klasyczne tj. kapinosy, stojące rąbki itp. J. Kolorystyka elewacji: Proponuje się kolorystykę elewacji: z wzornika NCS elewacja -kolor NCS S 1005 Y 20 R cokół -kolor NCS S 2005 Y 20R detale -kolor NCS S 0502 Y z wzornika KEIM EXCLUSIV : elewacja- kolor 9292 cokół- kolor 9288 detale- kolor

19 18. OPIS OGÓLNY ZAKRESU PRAC: Cały zakres prac związanych z rewaloryzacją elewacji budynku, ze względu na różniące ich technologie podzielono na dwa zakresy : - Część piwniczna poniżej poziomu parteru budynku, oraz - Część nadziemna powyżej poziomu parteru, wraz z robotami dekarskimi wymiany pokrycia dachu budynku. 1. Zakres Części piwnicznej : 1.1. Roboty ziemne i wyburzenia: Usunięcie - (przesadzenie we wskazane miejsce na działce) krzewów przy ścianie elewacji wschodniej, Zgodnie z przyjętą technologią, etapowe odsłonięcie ścian piwnic do spodu fundamentów. Budynku głównego i oficyny. Zakres wykopu nie powinien zagrażać stateczności budynku oraz nie ingerować zbytnio w teren wokół budynku i zagrażać istniejącej (zachowywanej) zieleni. Prace ziemne wykonać zgodnie z warunkami i zaleceniami zawartymi w Dokumentacji inżyniersko-geologicznej Rozdział 6 projektu budowlanego Wykonanie zabiegów odwilgocenia ścian piwnic oraz likwidacji ognisk grzybowych zgodnie z wynikami i zaleceniami Ekspertyzy mikologicznej budynku (Rozdział nr Projektu budowlanego, Demontaż istniejącego cokołu kamiennego wokół budynku i opasek z cegły betonowej i krawężnika wokół budynku Demontaż istniejących krat okiennych i obróbek blacharskich Demontaż rur spustowych i naciągów zwodów instalacji odgromowej budynku. Uwaga: demontaż powinien być przeprowadzony w sposób zapewniający odwodnienie dachu, niezalewanie wykopu oraz działanie instalacji odgromowej) Skucie (ręczne) istniejących cokołów i tynków poniżej poziomu parteru budynku, Likwidacja pozostałości przeciw-wilgociowych izolacji pionowych, Wyburzenie istniejącego zewnętrznego zejścia do piwnic budynku od jego strony wschodniej i w tym posadzki i płyty dennej, wraz z murkami betonowymi ocembrowania zieleńca, Zainwentaryzowanie istniejących studzienek okien piwnicznych dla późniejszego ich odtworzenia, ze względu na kolizję z wykopami i pracami remontu ścian piwnicznych. (przyjęto konieczność ich wyburzenia ze względu na kolizję z robotami przy ścianach piwnic) Zabezpieczenie podziemnej instalacji odwodnienia istniejących studzienek okiennych, kanalizacji deszczowej i przyłączy do budynku, Wytrasowanie poszerzeń i powiększeń zmienianych okien piwnicznych, wykucie otworów pod nowe okno i drzwi wejściowe, założenie nowych nadproży stalowych dla nowoprojektowanych otworów oraz ewentualnie w porozumieniu z NA konstrukcji nowych nadproży w oknach powiększanych, ( dotyczy piwnic elewacji wschodniej budynku) Po zakończeniu robót wg. zakresu pkt Zasypanie wykopów ze stabilizacją gruntu I s Roboty budowlane: Zamurowanie istniejącego otworu drzwiowego wejścia do piwnic, Wykonanie zejścia do piwnic wg. rysunków dokumentacji technicznej, w tym roboty ocieplenia płyty schodów i płyty dennej i wszystkie niezbędne roboty izolacji przeciwwodnej zgodnie z rys, dokumentacji technicznej, Odtworzenie pozostałych zlikwidowanych na czas robót remontu ścian piwnic, studzienek okiennych, 19

20 Osadzenie elementów liniowego odwodnienia zejścia do piwnic budynku oraz nowo-projektowanych i odtwarzanych studzienek okien piwnicznych ( przewody odwadniające z ich włączeniem do istniejących przewodów podziemnych) Wykonanie pochylni wejścia dla osób niepełnosprawnych w poziomie terenu w elewacji północnej korpusu budynku głównego Wykonanie obrzutu cementowego ścian piwnic w uzgodnieniu z NA, Wykonanie izolacji przeciwwodnej ścian piwnic papa zgrzewalna, Wykonanie izolacji termicznej płyty styroduru o zakresie grubości warstwy oraz wysokości poszczególnych warstw - zgodnie z rysunkami technicznymi. W częściach budynku : zejścia do piwnic i studzienek okien piwnicznych ( nowo-projektowanych i odtwarzanych) oraz nad poziomem terenu lico wykonać w technologii tynków na siatce. Lico gładkie Wykonanie wieńczących gzymsów cokołowego i w linii poziomu parteru Osadzenie okien i drzwi (patrz pkt. Stolarka, ślusarka okienna powyżej ) 1.3. Roboty ślusarskie: Na murku okalającym fosę zejścia do piwnic zamontować elementy mocujące do balustrady szklanej, Osadzenie elementów mocowania balustrady szklanej pochylni dla osób niepełnosprawnych Osadzenie elementów do montażu pochwytów przyściennych, daszków nad wejściem do piwnic Montaż balustrad, pochwytów i daszków nadwejściowych, 1.4. Roboty okładzinowe - kamieniarskie: Wykonanie kamiennych posadzek płyt dennych studzienek okien piwnicznych i fosy zejścia do piwnic ( spadki powinny być wykonane płycie żelbetowej) Wykonanie okładzin kamiennych ścian murków oporowych : studzienek okiennych wraz z górnymi nakrywami kamiennymi, fosy zejścia do piwnic Wykonanie okładzin stopni (stopnice, podstopnice, spocznik, cokół kamienny na ścianie budynku) zejścia do piwnic, Wykonanie okładziny kamiennej: posadzki ( płyty kamienne płomieniowane), ścian bocznych wewnętrznych i zewnętrznych oraz nakrywy krawężnika bezpieczeństwa pochylni dla osób niepełnosprawnych, 1.5. Roboty wykończeniowe: Wykonanie opasek z kostki brukowej kamiennej wokół budynku, Roboty malarskie fragmentów części podziemnej elewacji kolorystyka wg. pkt J Uwaga: zaleca się aby prace malarskie były wykonane jednocześnie dla obu zakresów robót. 2. Zakres Części nadziemnej : 2.1. Wyburzenia i demontaże: Skucie (ręczne) całości tynków zewnętrznych budynku, Skucie istniejących gzymsów zakres skucia należy uzależnić od: stanu technicznego gzymsów i ich podbudowy ceglanej, przyjętej i uzgodnionej z Inwestorem i NA technologii wykonania gzymsów nowoprojektowanych. Uwaga: w trakcie w/w prac należy na bieżąco określać stan techniczny odsłanianych murów i gzymsów i sposób ich naprawy uzgadniać na bieżąco z NA i NI oraz koordynatorem prac konserwatorskich 20

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH ELEWACJI BUDYNKU SIEDZIBY MUZEUM WOLI PRZY UL. SREBRNEJ W WARSZAWIE

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH ELEWACJI BUDYNKU SIEDZIBY MUZEUM WOLI PRZY UL. SREBRNEJ W WARSZAWIE PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH ELEWACJI BUDYNKU SIEDZIBY MUZEUM WOLI PRZY UL. SREBRNEJ W WARSZAWIE ZLECENIODAWCA : MUZEUM WARSZAWY Rynek St. Miasta 28 00-272 Warszawa AUTOR : E.D PROJEKT arch. Ewa Domanus

Bardziej szczegółowo

Proponowane postępowanie konserwatorskie

Proponowane postępowanie konserwatorskie Proponowane postępowanie konserwatorskie 1. Tynki Ze względu na zły stan wypraw tynkarskich, ich niejednorodność : tynki wapienne, tynki wapienno-cementowe i tynki wapienne z narzutem cementowym oraz znaczne

Bardziej szczegółowo

Opinia techniczna strona nr 1 OPINIA TECHNICZNA

Opinia techniczna strona nr 1 OPINIA TECHNICZNA Opinia techniczna strona nr 1 OPINIA TECHNICZNA PROJEKT PRZYSTOSOWANIA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ TJ. WEJŚCIE DO BUDYNKU WINDA ZEWNĘTRZNA, PARTER Z SANITARIATEM ORAZ UDOSTĘPNIENIE PIĘTRA BUDYNKU,

Bardziej szczegółowo

ŚWIETLICA WIEJSKA W SKALE

ŚWIETLICA WIEJSKA W SKALE ŚWIETLICA WIEJSKA W SKALE Projekt prac remontowych Temat opracowania: Remont Budynku Mieszkalnego i Świetlicy Wiejskiej w Skale Zamawiający: Gmina i Miasto w Lwówku Śląskim Aleja Wojska Polskiego 25 A

Bardziej szczegółowo

dz. nr 319, obręb 0003 Śródmieście

dz. nr 319, obręb 0003 Śródmieście mgr inż. Piotr Rajca ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Świebodzice biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Wałbrzych tel./fax. 74 665-96-96 www.ppkonstruktor.com.pl e-mail: biuroppkonstruktor@wp.pl Stadium: Inwestor:

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA...1 I. DANE OGÓLNE...1 II. ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI...2 III. OPIS TECHNICZNY...4 1. Przedmiot opracowania...4 2. Stan istniejący...4 IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA...6 ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT REMONTU - MALOWANIE ELEWACJI ORAZ KOLORYSTYKI ELEWACJI BUDYNKU. Konin, ul. Dmowskiego 1 IMIĘ I NAZWISKO IMIĘ I NAZWISKO

PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT REMONTU - MALOWANIE ELEWACJI ORAZ KOLORYSTYKI ELEWACJI BUDYNKU. Konin, ul. Dmowskiego 1 IMIĘ I NAZWISKO IMIĘ I NAZWISKO Z080/04-10 DATA : 04.2010 ZLECENIE : em.forma B I U R O P R O J E K T O W E e-mail: biuro@emforma.pl www.emforma.pl PROJEKT WYKONAWCZY CPV: TEMAT PROJEKT REMONTU - MALOWANIE ELEWACJI ORAZ KOLORYSTYKI ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROBÓT REMONTOWYCH CZĘŚCI BUDYNKU W MIEJSCOWOŚCI STĄśKI 12, MIKOŁAJKI POMORSKIE

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROBÓT REMONTOWYCH CZĘŚCI BUDYNKU W MIEJSCOWOŚCI STĄśKI 12, MIKOŁAJKI POMORSKIE BRANśA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROBÓT REMONTOWYCH CZĘŚCI BUDYNKU W MIEJSCOWOŚCI STĄśKI 12, 82-433 MIKOŁAJKI POMORSKIE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: I. Uprawnienia projektantów.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Zakres robót renowacyjnych

OPIS TECHNICZNY. Zakres robót renowacyjnych OPIS TECHNICZNY do robót elewacyjnych budynku mieszkalnego przy ulicy Kutnowskiej nr14 w Krośniewicach Kosztorys wykonano na zlecenie MZGKiM Krośniewice ul. Paderewskiego 3 Remontowany obiekt jest budynkiem

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Roboty remontowe Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA EKSPERTYZA TECHNICZNA stanu technicznego istniejącego budynku głównego Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie w związku z projektowanymi nadprożami. ADRES INWESTYCJI: Tarnów, ul. Szpitalna

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY

PROJEKT WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWYCH WRAZ Z DRENAŻEM OTOKOWYM BUDYNKU NR 25 NA TERENIE AKADEMII OBRONY NARODOWEJ PROJEKT WYKONAWCZY CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA OPIS TECHNICZNY Adres inwestycji: Inwestor:

Bardziej szczegółowo

budynków NR 12 i NR 1

budynków NR 12 i NR 1 KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA budynków NR 12 i NR 1 INWESTOR (ZAMAWIAJĄCY): ADRES OBIEKTÓW: EC1 ŁÓDŹ MIASTO KULTURY 90-022022 Łódź ul. Targowa 1/3 AUTORZY OPRACOWANIA: mgr inż. Dariusz Dolecki UPR

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY BUDYNKU WIELORODZINNEGO A segmenty 3,4,5 KOLORYSTYKA ELEWACJI

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY BUDYNKU WIELORODZINNEGO A segmenty 3,4,5 KOLORYSTYKA ELEWACJI ArTop PRACOWNIA PROJEKTOWA ul. J.H. Dabrowskiego 38-40 lok. 30; 70-100Szczecin tel./fax: 91 45-57-930 e mail : artop@artop.szczecin.pl PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY BUDYNKU WIELORODZINNEGO A segmenty 3,4,5

Bardziej szczegółowo

Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku...2

Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku...2 Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku....2 1.1 Fundamenty... 2 1.2 Ściany... 2 1.2.1 Ściany piwnic... 2 1.2.2 Ściany kondygnacji nadziemnych...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OCIEPLENIA BUDYNKU, PRZEBUDOWY I KOLORYSTYKI ELEWACJI

PROJEKT OCIEPLENIA BUDYNKU, PRZEBUDOWY I KOLORYSTYKI ELEWACJI PROJEKT OCIEPLENIA BUDYNKU, PRZEBUDOWY I KOLORYSTYKI ELEWACJI OBIEKT : Budynek Gospodarstwa Pomocniczego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie ADRES : Włocławek ulica Św. Antoniego 11 działka nr 134/2

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONT SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH

PROJEKT BUDOWLANY REMONT SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH Jednostka projektowa 55-200 Oława, Pl. Zamkowy 24A/7 tel.: 71-72-300-80 e-mail: jpbudserwis@wp.pl www.abibudserwis.pl Tytuł projektu budowlanego PROJEKT BUDOWLANY REMONT SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH Adres obiektu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt kolorystyki i remontu elewacji budynku położonego w Górze przy ul. Podwale 24

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt kolorystyki i remontu elewacji budynku położonego w Górze przy ul. Podwale 24 PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: INWESTOR I ZLECENIODAWCA Projekt kolorystyki i remontu elewacji budynku położonego w Górze przy ul. Podwale 24 Starostwo Powiatowe w Górze Ul. Mickiewicza 1 56-200 Góra GENERALNY

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem 1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wolnostojącego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Kolorystyka elewacji i wymiana pokrycia dachowego

PROJEKT BUDOWLANY. Kolorystyka elewacji i wymiana pokrycia dachowego PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: Kolorystyka elewacji i wymiana pokrycia dachowego OBIEKT: Budynek Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej z funkcją mieszkalną na wyższych kondygnacjach ADRES: INWESTOR: BRANŻA:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Do projektu :,, Projekt przebudowy budynku magazynu polegający na

OPIS TECHNICZNY. Do projektu :,, Projekt przebudowy budynku magazynu polegający na OPIS TECHNICZNY Do projektu :,, Projekt przebudowy budynku magazynu polegający na wykonaniu w ścianach zewnętrznych elewacji północnej i południowej otworów drzwiowych i okiennych, poszerzeniu istniejących

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I./ OPIS TECHNICZNY II./ WYKAZY STALI III./ RYSUNKI 1K.RZUT FUNDAMENTÓW SKALA 1 : 50 2K.RZUT KONSTRUKCYJNY PARTERU SKALA 1 : 100 3K.RZUT KONSTRUKCYJNY I PIĘTRA SKALA 1 : 100 4K.RZUT KONSTRUKCYJNY

Bardziej szczegółowo

BUDYNEK ZAMKU POŁCZYN ZDRÓJ, UL. ZAMKOWA, DZIAŁKA NR 28

BUDYNEK ZAMKU POŁCZYN ZDRÓJ, UL. ZAMKOWA, DZIAŁKA NR 28 OPRACOWANIE: PROJEKT BUDOWLANY WZMOCNIENIA KONSTRUKCJI BUDYNKU ZAMKU W POŁCZYNIE ZDROJU, UL. ZAMKOWA, DZIAŁKA NR 28 OBIEKT: BUDYNEK ZAMKU POŁCZYN ZDRÓJ, UL. ZAMKOWA, DZIAŁKA NR 28 BRANśA: KONSTRUKCYJNA

Bardziej szczegółowo

Wszelkiego rodzaju rozpowrzechnianie oraz dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest zabronione! D O K U M E N T A C J A

Wszelkiego rodzaju rozpowrzechnianie oraz dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest zabronione! D O K U M E N T A C J A Wszelkiego rodzaju rozpowrzechnianie oraz dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest zabronione! A R T O N OBIEKT: INWESTOR: D O K U M E N T A C J A, Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA Z OPINIĄ

EKSPERTYZA TECHNICZNA Z OPINIĄ EKSPERTYZA TECHNICZNA Z OPINIĄ PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO -Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Sp. z o.o.suwałki, ul. Sikorskiego 1 Białystok 28 grudnia 2007 PRACOWNIA PROJEKTOWA JERZY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1

PROJEKT. REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1 PROJEKT REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1 Inwestor: Zespół Szkół Nr 1 im Kazimierza Wielkiego ul. Budowlana 4 05-300 Mińsk Mazowiecki Opracował: mgr inż. Bogusław Kowalczyk Mińsk Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REWITALIZACJI BUDYNKU WIELORODZINNEGO MIESZKALNEGO W PROCHOWICACH, UL.1-GO MAJA 5, DZIAŁKA 120/15

PROJEKT REWITALIZACJI BUDYNKU WIELORODZINNEGO MIESZKALNEGO W PROCHOWICACH, UL.1-GO MAJA 5, DZIAŁKA 120/15 PROJEKT REWITALIZACJI BUDYNKU WIELORODZINNEGO MIESZKALNEGO W PROCHOWICACH, UL.1-GO MAJA 5, DZIAŁKA 120/15 III. SPIS TREŚCI I. Strona tytułowa......1 II. Oświadczenie projektanta...2 III.Spis treści...3

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 158/5 w Słuchaj

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 158/5 w Słuchaj Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 158/5 w Słuchaj Inwestor: Agencja Nieruchomości Rolnych ul. Hetmańska 38 85-039 Bydgoszcz 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

KRAKÓW, AL. 29 LISTOPADA 48 C AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21. PROJEKT BUDOWLANY z elementami PW (ANEKS)

KRAKÓW, AL. 29 LISTOPADA 48 C AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21. PROJEKT BUDOWLANY z elementami PW (ANEKS) AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY 91 Wacław Stefański 30-039 KRAKÓW, UL.JÓZEFITÓW 1/17 tel.012-634-35-44, tel/fax.012-633-38-18 email: apa@architekci.krakow.pl OBIEKT: DOM STUDENCKI NR 3 LOKALIZACJA : KRAKÓW,

Bardziej szczegółowo

1.1 PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH BĘDZIE OBEJMOWAŁ :

1.1 PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH BĘDZIE OBEJMOWAŁ : 1.1 PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH BĘDZIE OBEJMOWAŁ : Prace Przygotowawcze: uporządkowanie i zabezpieczenie terenu inwestycji, zabezpieczenie instalacji, wytyczenie budynku, Prace ziemne i rozbiórkowe:

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Kod CPV : 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe Obiekt : Modernizacja Centrum Kultury w Szczepankowie Dz nr 79/5 Kod CPV : 45453000-7

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNA ZESPOŁU BUDYNKÓW

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNA ZESPOŁU BUDYNKÓW INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNA ZESPOŁU BUDYNKÓW NAZWA I ADRES OBIEKTU: ZESPÓŁ BUDYNKÓW HALI SPORTOWEJ ul. MICKIEWICZA 30 W PRZEMYŚLU, DZ. NR 1026, OBR. 207. INWESTOR: GMINA MIEJSKA PRZEMYŚL

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZAGRODY LEŚNEJ

PROJEKT BUDOWLANY ZAGRODY LEŚNEJ PRACOWNIA PROJEKTOWA MGR INŻ. DOROTA SUKIENNIK UL. BOHATERÓW WARSZAWY 15/16, 70-370 SZCZECIN TEL. 512-422-123, E-MAIL: SUKIENNIK.DOROTA1@INTERIA.PL --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

MONTAŻ PODNOŚNIKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZEBUDOWA SCHODÓW WEJŚCOWYCH DO BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W DOMANIOWIE

MONTAŻ PODNOŚNIKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZEBUDOWA SCHODÓW WEJŚCOWYCH DO BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W DOMANIOWIE TEMAT OPRACOWANIE: LOKALIZACJA: INWESTOR : PROJEKT BUDOWLANY MONTAŻ PODNOŚNIKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZEBUDOWA SCHODÓW WEJŚCOWYCH DO BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W DOMANIOWIE DZ.NR EW.136/4, OBRĘB DOMANIÓW,

Bardziej szczegółowo

ORZECZENIE TECHNICZNE

ORZECZENIE TECHNICZNE 1 RODZAJ DOKUMENTACJI: ORZECZENIE TECHNICZNE Obiekt: budynek warsztatowo-biurowy Adres: Wrocław, pl. Hirszfelda 12, Ozn. geod. Obręb Południe, AM- 23, dz. nr 9,10 Inwestor: Dolnośląskie Centrum Onkologii

Bardziej szczegółowo

O p i s T e c h n i c z n y I n w e n t a r y z a c j a i e k s p e r t y z a

O p i s T e c h n i c z n y I n w e n t a r y z a c j a i e k s p e r t y z a 1 O p i s T e c h n i c z n y I n w e n t a r y z a c j a i e k s p e r t y z a OBIEKT: Zabezpieczenie zabytkowego budynku stacyjnego LOKALIZACJA: Łódź-Karolew, ul. Wróblewskiego 33 dz. nr 1/85 sekcja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. ul. Wrocławska 6; Oława dz. nr 23, obręb 0003 Oława, jedn. ewid _1 Oława

PROJEKT BUDOWLANY. ul. Wrocławska 6; Oława dz. nr 23, obręb 0003 Oława, jedn. ewid _1 Oława Egz.nr. 5 PROJEKT BUDOWLANY Remont elewacji frontowej w części parterowej budynku wraz z wymianą witryn okiennych OBIEKT : Filia Urzędu Pocztowego ADRES: ul. Wrocławska 6; 55 200 Oława dz. nr 23, obręb

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY OBIEKT: BUDYNEK PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 14 UL. PUŁASKIEGO W TARNOWIE BRANŻA: ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ W BUDYNKU INWESTOR: URZĄD

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA EKSPERTYZA WRAZ Z INWENTARYZACJĄ STANU ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU OFICYNY przy ul. Wesołej 38 w Kielcach 2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. III. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA RYSUNKI - INWENTARYZACJA

Bardziej szczegółowo

PR0JEKT BUDOWLANY ZAMIENNY PRZEBUDOWA BUDYNKU BIURWEGO UL. BOHATERÓW GETTA WARSZAWSKIEGO 1 W SZCZECINIE

PR0JEKT BUDOWLANY ZAMIENNY PRZEBUDOWA BUDYNKU BIURWEGO UL. BOHATERÓW GETTA WARSZAWSKIEGO 1 W SZCZECINIE PR0JEKT BUDOWLANY ZAMIENNY PRZEBUDOWA BUDYNKU BIURWEGO UL. BOHATERÓW GETTA WARSZAWSKIEGO 1 W SZCZECINIE INWESTYCJA: Budynek Biurowy, SZCZECIN, UL. Bohaterów Getta Warszawskiego 1 INWESTOR: Szczecińskie

Bardziej szczegółowo

Z PRZEBIEGU PRAC REMONTOWYCH ELEWACJI SZKOŁY

Z PRZEBIEGU PRAC REMONTOWYCH ELEWACJI SZKOŁY SPRAWOZDANIE RZECZOWE Z PRZEBIEGU PRAC REMONTOWYCH ELEWACJI SZKOŁY I. STAN BUDYNKU SZKOŁY PRZED REMONTEM Dane dotyczące budynku przed remontem w 2014: - data poprzedniej renowacji elewacji 1997, - data

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja budynku gospodarczego Poznań, ul. Cegielskiego 1. Architektura. budynek gospodarczy. Inwentaryzacja budowlana

Inwentaryzacja budynku gospodarczego Poznań, ul. Cegielskiego 1. Architektura. budynek gospodarczy. Inwentaryzacja budowlana jednostka projektowa obiekt budowlany budynek gospodarczy stadium Inwentaryzacja budowlana data 07.2012 adres obiektu budowlanego nr działki 31/2, obr. 51, arkusz 35. inwestor Miasto Poznań Poznań, Pl.

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu Inwestor: Agencja Nieruchomości Rolnych ul. Hetmańska 38 85-039 Bydgoszcz 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY BUDYNKU WIELORODZINNEGO A segmenty 3,4,5 KOLORYSTYKA ELEWACJI

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY BUDYNKU WIELORODZINNEGO A segmenty 3,4,5 KOLORYSTYKA ELEWACJI ArTop PRACOWNIA PROJEKTOWA ul. J.H. Dabrowskiego 38-40 lok. 30; 70-100Szczecin tel./fax: 91 45-57-930 e mail : artop@artop.szczecin.pl PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY BUDYNKU WIELORODZINNEGO A segmenty 3,4,5

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Krzysztof Kapica DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Krzysztof Kapica DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane 45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, krematoriów

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ORAZ MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ LOKALIZACJA: ULICA DWORCOWA 5 DZIAŁKA NR 413/3

MODERNIZACJA ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ORAZ MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ LOKALIZACJA: ULICA DWORCOWA 5 DZIAŁKA NR 413/3 PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJA ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ORAZ MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ LOKALIZACJA: ULICA DWORCOWA 5 DZIAŁKA NR 413/3 OBIEKT: INWESTOR: MIEJSKO GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU I

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU ŚWIETLICY

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU ŚWIETLICY PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU ŚWIETLICY w Żukowie, gm. Mokobody Branża: Budowlana Część: Remont budynku świetlicy Inwestor: Gmina Mokobody 08-124 Mokobody, ul. Plac Chreptowicza 25 Adres budowy: Żuków

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONT ELEWACJI

PROJEKT BUDOWLANY REMONT ELEWACJI PROJEKT BUDOWLANY REMONT ELEWACJI 1. Inwestor: GMINA UDANIN 2. Lokalizacja: Udanin 86b 3. Obiekt: Budynek biurowo-usługowy 4. Stadium: Projekt budowlany 5. Branża: budowlana Nazwa Opracowania Projektant

Bardziej szczegółowo

l.p. Załącznik nr 1 do uchwały nr V Rady Miasta Ełku z dnia 31 marca r.

l.p. Załącznik nr 1 do uchwały nr V Rady Miasta Ełku z dnia 31 marca r. Załącznik nr 1 do uchwały nr V.54.15 Rady Miasta Ełku z dnia 31 marca 29015 r. Wykaz dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków usytuowanym

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU WYBRANYCH POMIESZCZEŃ W BUDYNKU BIUROWYM GDDKiA Z DOSTOSOWANIEM DO WYMAGAŃ BHP I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU : A.1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe:

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe: OPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno budowlanego docieplenia budynku mieszkalnego V-cio kondygnacyjnego przy ul. Mickiewicza 114 znajdującego się na nieruchomości oznaczonej nr geod 2600/1, 2599/2,

Bardziej szczegółowo

II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ

II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ 1. PODSTAWA OPRACOWANIA: Zlecenie Inwestora, Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem, Obowiązujące przepisy i normy w zakresie Prawa Budowlanego,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe:

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe: OPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno budowlanego docieplenia budynku mieszkalnego V-cio kondygnacyjnego przy ul. Mickiewicza 120 znajdującego się na nieruchomości oznaczonej nr geod. 2596/7 położonej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRAC REMONTOWYCH ROBOTY TOWARZYSZĄCE DO PROJEKTU TERMOMODERNIZACJI FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH

PROJEKT PRAC REMONTOWYCH ROBOTY TOWARZYSZĄCE DO PROJEKTU TERMOMODERNIZACJI FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH REJONOWY ZARZĄD INWESTYCJI W SŁUPSKU Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Banacha 15, 76-200 Słupsk tel. + 48 59 84-32-872 / fax. + 48 59 84-33-129 www.rzislupsk.pl / e-mail: sekretariat@rzislupsk.pl

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKT WYDZIELENIA KLATKI SCHODOWEJ I MONTAśU SYSTEMU ODDYMIANIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W śorach

OPIS TECHNICZNY PROJEKT WYDZIELENIA KLATKI SCHODOWEJ I MONTAśU SYSTEMU ODDYMIANIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W śorach OPIS TECHNICZNY PROJEKT WYDZIELENIA KLATKI SCHODOWEJ I MONTAśU SYSTEMU ODDYMIANIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W śorach 1. PODSTAWA OPRACOWANIA - zlecenie Inwestora, umowa nr IKIN.2228-63/ 3 / 07 - inwentaryzacja

Bardziej szczegółowo

AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW ARCHITEKTA KRYSTYNY BŁAŻ-DZIEKOŃSKIEJ

AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW ARCHITEKTA KRYSTYNY BŁAŻ-DZIEKOŃSKIEJ AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW ARCHITEKTA KRYSTYNY BŁAŻ-DZIEKOŃSKIEJ ul. Armii Krajowej 9 40-698 Katowice tel. (32) 204-61-60 NIP 634-143-42-92 fax. (32) 202-13-51 tel. (501) 76-44-79 krysia@dziekonski.eu.org

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO ARC-KONS PRACOWNIA PROJEKTOWANIA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH mgr inż. Janusz OLEJNICZAK * PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO Temat: Modernizacja budynku A Centrum Kształcenia

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Strona tytułowa str. nr. 1 2. Opis techniczny wraz z planem BIOZ str. nr. 2-7 3) Oświadczenie autora projektu str. nr. 8-11 4.Rysunki: -Plan Sytuacyjny rys. nr - 1 str. nr. 12

Bardziej szczegółowo

TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI

TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI RODZAJ OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZO BUDOWLANY KONSTRUKCJI ADRES: ul. Wojska Polskiego 10

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. A. Opis techniczny. 1. Podstawa opracowania. 2. Dane ogólne. 3. Konstrukcja budynku. 4. Analiza oględzin budynku. 5. Wnioski i zalecenia.

SPIS TREŚCI. A. Opis techniczny. 1. Podstawa opracowania. 2. Dane ogólne. 3. Konstrukcja budynku. 4. Analiza oględzin budynku. 5. Wnioski i zalecenia. OPIS TECHNICZNY strona: 1 SPIS TREŚCI A. Opis techniczny. 1. Podstawa opracowania. 2. Dane ogólne. 3. Konstrukcja budynku. 4. Analiza oględzin budynku. 5. Wnioski i zalecenia. B. Załączniki fotograficzne.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ(

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ( PROJEKTBUDOWLANY PRZEBUDOWYIZMIANYSPOSOBUUŻYTKOWANIAPOMIESZCZEŃ ZPRZEZNACZENIEMNAPOMIESZCZENIAŚWIETLICYSZKOLNEJ Obiekt: PomieszczeniawbudynkuSzkołyPodstawowejnr23wBytomiu Lokalizacja: ul.wojciechowskiego6,41"933bytom

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKÓW WOLNOSTOJĄCYCH I SZEREGOWYCH

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKÓW WOLNOSTOJĄCYCH I SZEREGOWYCH STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKÓW WOLNOSTOJĄCYCH I SZEREGOWYCH I ETAP REALIZACJI OSIEDLA NOWE KONINKO 2010-2011 ELEMENTY OGÓLNOBUDOWLANE ELEMENTY WYKOŃCZENIA ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI ELEMENTY WYPOSAŻENIA ELEMENTY

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO 1.Opis techniczny 1.Dane podstawowe 1.1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest przebudowa budynku prokuratury rejonowej Wrocław Krzyki Zachód przy ul.

Bardziej szczegółowo

KRAKÓW, AL. 29 LISTOPADA 48 B AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21. PROJEKT BUDOWLANY z elementami PW (ANEKS)

KRAKÓW, AL. 29 LISTOPADA 48 B AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21. PROJEKT BUDOWLANY z elementami PW (ANEKS) AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY 91 Wacław Stefański 30-039 KRAKÓW, UL.JÓZEFITÓW 1/17 tel.012-634-35-44, tel/fax.012-633-38-18 email: apa@architekci.krakow.pl OBIEKT: DOM STUDENCKI NR 4 LOKALIZACJA : KRAKÓW,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH ADRES: GNIEZNO, UL. LIBELTA 56 DZIAŁKA 4 ark.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania 2. Szczegółowy zakres robót związanych z dociepleniem.

OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania 2. Szczegółowy zakres robót związanych z dociepleniem. OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiot opracowania obejmuje budynek użyteczności publicznej Szkoły Podstawowej w miejscowości Wilkowa. Jest to budynek dwukondygnacyjny o konstrukcji murowanej

Bardziej szczegółowo

NAZWA ZADANIA: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSP W BŁAŻOWEJ

NAZWA ZADANIA: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSP W BŁAŻOWEJ INWESTOR: GMINA BŁAŻOWA PLAC JANA PAWŁA II 1 36-030 BŁAŻOWA NAZWA ZADANIA: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSP W BŁAŻOWEJ LOKALIZACJA: DZIAŁKA NR 1189 ul. PARTYZANTÓW 1 36-030 BŁAŻOWA Lipiec 2014 r. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

O p i s T e c h n i c z n y P r o j e k t b u d o w l a n o - w y k o n a w c z y

O p i s T e c h n i c z n y P r o j e k t b u d o w l a n o - w y k o n a w c z y 1 O p i s T e c h n i c z n y P r o j e k t b u d o w l a n o - w y k o n a w c z y OBIEKT: Zabezpieczenie zabytkowego budynku stacyjnego LOKALIZACJA: Łódź-Karolew, ul. Wróblewskiego 33 dz. nr 1/85 sekcja

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI PRZEBUDOWY CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BYŁEJ SZKOŁY NA CELE USŁUG KULTURY ORAZ TURYSTYKI I REKREACJI

EKSPERTYZA TECHNICZNA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI PRZEBUDOWY CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BYŁEJ SZKOŁY NA CELE USŁUG KULTURY ORAZ TURYSTYKI I REKREACJI EKSPERTYZA TECHNICZNA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI PRZEBUDOWY CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BYŁEJ SZKOŁY NA CELE USŁUG KULTURY ORAZ TURYSTYKI I REKREACJI Adres: Gorzędziej, dz. Nr 22/8, 45 Gm. Subkowy Inwestor: Gmina Subkowy

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAWARTOŚCI I. OPINIA TECHNICZNA.

OPIS ZAWARTOŚCI I. OPINIA TECHNICZNA. OPIS ZAWARTOŚCI I.. 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA. 3. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU. 4. ANALIZA PRZEDMIOTU OPINII. 5. ANALIZA OBLICZENIOWA. 6. KONCEPCJA ADAPTACJI OBIEKTU. 7. WNIOSKI

Bardziej szczegółowo

Sąd Rejonowy w Siedlcach

Sąd Rejonowy w Siedlcach 1 Spis treści 1.0 PODSTAWY FORMALNO-PRAWNE... 3 2.0 OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA... 3 3.0 ZAŚWIADCZENIE PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY... 4 4.0 KSEROKOPIA UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH... 5 5.0 OPIS TECHNICZNY... 6 5 1 CEL

Bardziej szczegółowo

Załącznik do protokołu odbioru robót Termomodernizacja ZPO Wielgie z dnia 25.01.2013 28.01.2013r.

Załącznik do protokołu odbioru robót Termomodernizacja ZPO Wielgie z dnia 25.01.2013 28.01.2013r. 1 Załącznik do protokołu odbioru robót Termomodernizacja ZPO Wielgie z dnia 25.01.2013 28.01.2013r. 1. Szkoła Podstawowa Zdjęcie nr 1 Ściana wschodnia Niezgodna z projektem technologia termomodernizacji,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA I RYSUNKOWA FOTOGRAFIE WYKONANO W DNIU 07 KWIETNIA 2014 r.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA I RYSUNKOWA FOTOGRAFIE WYKONANO W DNIU 07 KWIETNIA 2014 r. 1 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA I RYSUNKOWA FOTOGRAFIE WYKONANO W DNIU 07 KWIETNIA 2014 r. Fot. nr 1. Elewacja frontowa. Fot. nr 2. Fot. nr 3. Fot. nr 4. Fot. nr 2 4. Uszkodzenia elewacji frontowej zarysowania

Bardziej szczegółowo

7. Wykonanie nowych tynków, malowanie i glazura na ścianach

7. Wykonanie nowych tynków, malowanie i glazura na ścianach BUDYNEK Nr 5 SEGMENT A OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATÓW Nr 5 segment A ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWA Z PRZYSTOSOWANIEM NA MIESZKANIA AKTYWIZUJĘCE I TERAPII ŚWIATŁEM Przebudowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. ul. Św. Andrzeja Boboli 98/17, Białystok ZESPÓŁ PROJEKTOWY: NAZWISKO: UPRAWNIENIA: PODPIS:

PROJEKT BUDOWLANY. ul. Św. Andrzeja Boboli 98/17, Białystok ZESPÓŁ PROJEKTOWY: NAZWISKO: UPRAWNIENIA: PODPIS: PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: ADRES: ROZBIÓRKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO działki nr geod. 379 położona w Turośni Kościelnej INWESTOR: ANDRZEJ SZUBZDA ul. Św. Andrzeja Boboli 98/17, 15-649 Białystok PROJEKTANT:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI Budowa budynku użyteczności publicznej w zakresie usług medycznych (gabinety lekarskie POZ, gabinety lekarzy specjalistów, gabinet rehabilitacji ruchowej, apteka), Haczów,

Bardziej szczegółowo

obiekt: Budynek zespołu szkolno- przedszkolnego lokalizacja: Szczyrk Biła, ul. Górska 104 inwestor: Urząd Miasta Szczyrk

obiekt: Budynek zespołu szkolno- przedszkolnego lokalizacja: Szczyrk Biła, ul. Górska 104 inwestor: Urząd Miasta Szczyrk przemysław stawinoga pracownia projektowa pro.forma@wp.pl 43-300 Bielsko-Biała, ul. Cieszyńska 60/7, tel. (0-33) 815-83-19 BRE BANK S.A. 45 1140 2004 0000 3602 3122 7180 NIP: 547-143-91-69 REGON:072827947

Bardziej szczegółowo

Tuxbel Engineering Sp. z o. o. ul. Mielżyńskiego Poznań. Funkcja: Tytuł, Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data. upr.bud.

Tuxbel Engineering Sp. z o. o. ul. Mielżyńskiego Poznań. Funkcja: Tytuł, Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data. upr.bud. INWESTOR: Miasto Łódź Wydział Gospodarki Komunalnej w Departamencie Infrastruktury i Lokali UMŁ ul. Piotrkowska 175 Łódź PRZEDSIĘWZIĘCIE BUDOWLANE: Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU TECHNICZNEGO

OCENA STANU TECHNICZNEGO OCENA STANU TECHNICZNEGO Adres budynku : 58-506 Jelenia Góra ul. Jana Kiepury 47A Data przeglądu: 29.05.2012 Rok budowy budynku : 1996 Lp. Rodzaj elementów budynku Rodzaj materiałów Opis zauważonych usterek

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU KONSTRUKCJI I ELEMENTÓW BUDYNKU Z UWZGLĘDNIENIEM STANU PODŁOŻA GRUNTOWEGO

EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU KONSTRUKCJI I ELEMENTÓW BUDYNKU Z UWZGLĘDNIENIEM STANU PODŁOŻA GRUNTOWEGO TEMAT: WYDZIELENIE POMIESZCZENIA HIGIENICZNO-SANITARNEGO, PRZEBICIE JEDNEGO OTWORU DRZWIOWEGO ORAZ ZABUDOWA JEDNEGO OTWORU DRZWIOWEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODY, KANALIZACJI, CENTRALNEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY VI.2012 PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA KOTŁOWNI OLEJOWEJ NA ŹRÓDŁA ODNAWIALNE BIOMASA I PELET NA DZIAŁKACH O NR EWID

PROJEKT WYKONAWCZY VI.2012 PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA KOTŁOWNI OLEJOWEJ NA ŹRÓDŁA ODNAWIALNE BIOMASA I PELET NA DZIAŁKACH O NR EWID Spis treści 1.Podstawa i zakres opracowania projektu. 2.Projekt wykonawczy- branża architektoniczna. 2.1.Przedmiot inwestycji. 2.2.Projekt zagospodarowania terenu. 2.3.Zestawienie powierzchni i kubatury.

Bardziej szczegółowo

Autor projektu Specjalność

Autor projektu Specjalność Inwestycja budowlana Obiekt budowlany Adres obiektu Inwestor Rodzaj projektu BranŜa Przebudowa schodów, tarasu i podjazdu dla osób niepełnosprawnych Schody zewnętrzne, taras i podjazd dla osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWY DACHU BUDYNKU

PRZEBUDOWY DACHU BUDYNKU PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA ATLANT Jan Koperkiewicz, 82-300 Elbląg, ul. Prusa 3B/6 NIP 578 102 14 41 tel./fax (055) 235 47 25 REGON 170049655 e-mail: jankoperkiweicz@wp.pl PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

Opis do przedmiaru i kosztorysu na Renowację i wymianę stolarki okiennej od strony wschodniej i północnej w budynku A WSSE Bydgoszcz ul.

Opis do przedmiaru i kosztorysu na Renowację i wymianę stolarki okiennej od strony wschodniej i północnej w budynku A WSSE Bydgoszcz ul. Strona1 Opis 1.Przedmiot opracowania Opis do przedmiaru i kosztorysu na Renowację i wymianę stolarki okiennej od strony wschodniej i północnej w budynku A WSSE Bydgoszcz ul. Kujawska 4 2.Podstawa opracowania

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJA PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BUDYNKU PUNKTU WIDOKOWEGO KORNELÓWKA. dz.nr geod. 241/3 GMINA SITNO. inż. Jan DWORZYCKI upr. nr LUB/0274/POOK/05

KONSTRUKCJA PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BUDYNKU PUNKTU WIDOKOWEGO KORNELÓWKA. dz.nr geod. 241/3 GMINA SITNO. inż. Jan DWORZYCKI upr. nr LUB/0274/POOK/05 Egz. nr 5 BRANŻA: KONSTRUKCJA STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: BUDOWA BUDYNKU PUNKTU WIDOKOWEGO ADRES: KORNELÓWKA 22-424 Sitno dz.nr geod. 241/3 ZAMAWIAJĄCY: GMINA SITNO SITNO 73 PROJEKTOWAŁ: inż. Jan

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Ilość 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE

PRZEDMIAR. Ilość 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE PRZEDMIAR Lp. Podstawa Opis Jedn. przedm. Ilość 1. 1.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE Schody zewnętrzne 1 KNR 2-01 0310-02 Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szr. dna do 1,5 m ze złożeniem

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA DOKUMENTACJA TECHNICZNA

UPROSZCZONA DOKUMENTACJA TECHNICZNA Znak sprawy: Załącznik nr... do SIWZ UPROSZCZONA DOKUMENTACJA TECHNICZNA TEMAT Remont Urzędu Pocztowego Konstantynów, 21-543 Konstantynów, ul. Wyszyńskiego 1. INWESTOR Poczta Polska Spółka Akcyjna Centrum

Bardziej szczegółowo

Dane ogólne s. 2 Opis techniczny s. 3

Dane ogólne s. 2 Opis techniczny s. 3 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA Dane ogólne s. 2 Opis techniczny s. 3 CZĘŚĆ RYSUNKOWA Orientacja fragment mapy w skali 1:10 000 nr rys. 0 Plan sytuacyjny w skali 1: 500 nr rys. 1 Rzut fundamentów

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT DOMU NAUCZYCIELA w miejscowości Piotrków Pierwszy

TERMOMODERNIZACJA I REMONT DOMU NAUCZYCIELA w miejscowości Piotrków Pierwszy Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT DOMU NAUCZYCIELA w miejscowości Piotrków Pierwszy Roboty remontowe Lokalizacja: Piotrków

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA MUSZLI KONCERTOWEJ W PARKU PRASKIM WRAZ Z WYKONANIEM ZADASZENIA WIDOWNI Tel/fax INFORMACJA BIOZ

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA MUSZLI KONCERTOWEJ W PARKU PRASKIM WRAZ Z WYKONANIEM ZADASZENIA WIDOWNI Tel/fax INFORMACJA BIOZ 1 V. INFORMACJA O PLANIE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 1. MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA, DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC 03-708 WARSZAWA UL. KS.I.KŁOPOTOWSKIEGO 15 W ZAKRESIE POŁĄCZENIA I REWITALIZACJĄ ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

Zakres opracowania rys. nr.1 rzut piwnic i zestawienie stolarki rys. nr.2 przekrój A A

Zakres opracowania rys. nr.1 rzut piwnic i zestawienie stolarki rys. nr.2 przekrój A A Zakres opracowania 1. Strona tytułowa 2. Zakres opracowania 3. Opis techniczny 4. Rysunki : rys. nr.1 rzut piwnic i zestawienie stolarki rys. nr.2 przekrój A A OPIS TECHNICZNY 1.0.Przedmiot opracowania

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJI BUDYNKU CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W INOWROCŁAWIU

INWENTARYZACJI BUDYNKU CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W INOWROCŁAWIU FIRMA USŁUGOWO - HANDLOWA AGBAST Biuro projektowe, pozyskiwanie funduszy unijnych, 42-218 Częstochowa, ul. Okulickiego 31A/37 e-mail : jacek@agbast.pl, http://www.agbast.pl tel. kom. 0 888 558 508, 0 888

Bardziej szczegółowo

ELEWACJI - BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO S

ELEWACJI - BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO S PROBUD PROBUD Sp. z o.o. Opracowanie: Przedmiot: (Nazwa, adres, numery działek) BranŜa: Inwestor: (Nazwa, adres) Jednostka projektowa: (Nazwa, adres) PROJEKT WYKONAWCZY REMONT ELEWACJI - BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do projektu przydomowej oczyszczalni oraz remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 114 w Jerzycach

Opis techniczny do projektu przydomowej oczyszczalni oraz remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 114 w Jerzycach Opis techniczny do projektu przydomowej oczyszczalni oraz remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 114 w Jerzycach Inwestor: Agencja Nieruchomości Rolnych ul. Hetmańska 38 85-039 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA SPÓŁKA Z O.O. 65-018 ZIELONA GÓRA UL. JEDNOŚCI 78 TEL. (048)(68) 327-05-44 FAX (048)(68) 327-18-02 STADIUM : PROJEKT WYKONAWCZY ZAKRES: KONSTRUKCJA UMOWA NR: 6/RA-AI/2014

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja budowlana

Inwentaryzacja budowlana jednostka projektowa obiekt budowlany Budynek sali gimnastycznej stadium Inwentaryzacja budowlana data 08.2012 adres obiektu budowlanego nr działki inwestor Miasto Poznań Poznań, Pl. Kolegiacki 17 zespół

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Opis techniczny konstrukcji str Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str Rysunki konstrukcyjne str.

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Opis techniczny konstrukcji str Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str Rysunki konstrukcyjne str. SPIS ZAWARTOŚCI 1. konstrukcji str.1-5 2. Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str.6-20 3. Rysunki konstrukcyjne str.21-22 OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 1.1. Projekt architektoniczny 1.2. Uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

1/K. RZUT KONSTRUKCJI PIWNICY. 2/K. RZUT KONSTRUKCJI PARTERU. 3/K. RZUT KONSTRUKCJI PODDASZA. 4/K. ŚCIANA OPOROWA. 5/K. ELEMENTY N-1, N-2, N-3, N-4.

1/K. RZUT KONSTRUKCJI PIWNICY. 2/K. RZUT KONSTRUKCJI PARTERU. 3/K. RZUT KONSTRUKCJI PODDASZA. 4/K. ŚCIANA OPOROWA. 5/K. ELEMENTY N-1, N-2, N-3, N-4. CZĘŚĆ KONCTRUKCYJNA 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I OPIC TECHNICZNY. Informacja BIOZ. II. CZĘŚĆ GRAFICZNA: 1/K. RZUT KONSTRUKCJI PIWNICY. 2/K. RZUT KONSTRUKCJI PARTERU. 3/K. RZUT KONSTRUKCJI PODDASZA. 4/K. ŚCIANA

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 430 FENIKS

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 430 FENIKS Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Opis robót Opis elementów budynku 1. Roboty ziemne Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm Wykopy fundamentowe (netto-po obrysie

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU TECHNICZNEGO

OCENA STANU TECHNICZNEGO OCENA STANU TECHNICZNEGO Adres budynku : 58-506 Jelenia Góra ul. Jana Kiepury 45B Data przeglądu: 12.06.2012 Rok budowy budynku : 1998 Lp. Rodzaj elementów budynku Rodzaj materiałów Opis zauważonych usterek

Bardziej szczegółowo