PROJEKT REMONTU DACHU. dla hotelu IDEAL w Pruszkowie przy ul. Prusa 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT REMONTU DACHU. dla hotelu IDEAL w Pruszkowie przy ul. Prusa 1"

Transkrypt

1 PROJEKT REMONTU DACHU dla hotelu IDEAL w Pruszkowie przy ul. Prusa 1 Zleceniodawca: Warszawski Holding Nieruchomości SA Autor: mgr inż. Jacek Rezulski Sprawdzający: mgr inż. Michał Dyszkiewicz Warszawa lipiec 2013r.

2 SPIS TREŚCI: I. OPIS TECHNICZNY: 1. Podstawy techniczne i opracowania związane. 2. Przedmiot opracowania i opis ogólny. 3. Obciążenia występujące w obiekcie. 4. Podstawowe materiały konstrukcyjne. 5. Opis projektowanego wzmocnienia. 6. Uwagi końcowe. 7. Obliczenia statyczne. 8. Normy i literatura. II. RYSUNKI: K.01 Więźba dachowa. K.02 Belki żelbetowe.

3 I. CZĘŚĆ OPISOWA : 1. Podstawa opracowania: [1] Zlecenie Nr NZPz/05/2013 z dnia Warszawskiego Holdingu Nieruchomości SA z siedzibą przy ul. Świętokrzyskiej 36 w Warszawie. [2] Dokumentacja Powykonawcza. Projekt Konstrukcyjny. [3] Dokumentacja Powykonawcza. Projekt Architektoniczny. [4] Ocena jakości robót i zgodności z dokumentacją budynku hotelu IDEAL przy ul. Prusa 1 w Pruszkowie wykonana przez NOT FSNT Oddział w Płocku z [6] Opinia techniczna dla hotelu IDEAL w Pruszkowie przy ul. Bohaterów Warszawy 4 wykonana przez dr inż. Jerzego Pierzchlewicza z lipca [7] Ocena stanu technicznego dachu hotelu IDEAL przy ul. Prusa 1 w Pruszkowie wykonana przez Buduj, Projektowanie, Nadzór, Wykonawstwo z siedzibą przy ul. Sadkowskiej 10/35 w Radomiu. 2. Przedmiot opracowania i opis ogólny. Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu remontu dachu budynku hotelu przy ul. Prusa 1 w Pruszkowie. W wyniku przeprowadzonej analizy wytrzymałościowej i poprawności technicznej przyjętych rozwiązań zdecydowano ([6], [7]), o konieczności podparcia istniejącej więźby w sposób opisany niżej a także w następnym etapie naprawie pokrycia dachowego. Niniejsze opracowanie rozwiązuje te kwestie. Obiekt został zrealizowany w latach na podstawie Pozwolenia na budowę Nr 382/02 wydanego przez Prezydenta Pruszkowa dn Hotel Ideal zlokalizowany jest przy ul. Prusa 1 w Pruszkowie. Wejście znajduje się od strony północno-zachodniej od strony ulicy Prusa. Od strony wschodniej budynek sąsiaduje ze stadionem Znicza Pruszków, natomiast od strony południowej z rzeką Utratą oraz terenami zielonymi (Park Potulickich i znajdujące się w nim stawy). Budynek jest podzielony dwoma dylatacjami na trzy części o długościach: 17,4m, 45,5m, 17,4m. Schematycznie rzut budynku przedstawiono na rysunku niżej: Budynek jest częściowo podpiwniczony (od osi 18 do 22) i posiada 3 kondygnacje nadziemne.

4 Dane techniczne: wymiary w rzucie 15,63x80,37m, wysokość ok. 12m, powierzchnia zabudowy 1 300m 2, kubatura m 3. Konstrukcja: fundamenty: ławy żelbetowe, w części podpiwniczonej wanna żelbetowa, fundamenty oparto na palach, ściany zewnętrzne ceramiczne, grubości 44cm, ściany wewnętrzne: silikatowe 25cm a także częściowo żelbetowe, stropy monolityczne, żelbetowe, dach płaska więźba dachowa z podparciem dwoma rzędami płatwi, pokrycie blachą powlekaną na rąbek stojący. Cel opracowania: W wyniku ugięcia krokwi oraz niedostosowania rodzaju pokrycia do spadku dachu wystąpiła znaczna nieszczelność pokrycia. Celem opracowania jest usunięcie przyczyn nieszczelności poprzez dodatkowe podparcie każdej połaci dachu oraz w przyszłości naprawę pokrycia dachu. Stan istniejący elementów objętych opracowaniem: Przekroje elementów więźby: krokwie: 65x135, 70x135[mm], słupki: 115x115 [mm], rozstaw słupków: , miecze: 30x115, płatwie: 110x140, 110x130. Rozstawy krokwi wahają się pomiędzy mm, przy czym w większości przypadków nie przekraczają 1m. W wyniku jednej z ekspertyz [6] wykonano dodatkowe podparcie jednej z połaci w segmencie środkowym (na wcześniejszym schemacie jest to segment 2). Jednak wykonano je niewłaściwie. Znajduje się ono w stanie awaryjnym i przed rozpoczęciem właściwych prac należy je rozebrać. Poniżej widok styku płatwi wykonanego dodatkowego podparcia.

5 Dach: Pokrycie dachu wykonano z blachy powlekanej łączonej na rąbek stojący. W wyniku działań naprawczych wszystkie rąbki zostały zagięte i przykryto je wąskimi paskami papy termozgrzewalnej. Z informacji dzierżawcy wynika, że stało się to na przełomie 2012/2013 roku a powodem był przeciekający dach. W tej chwili pokrycie jest szczelne, ale z uwagi na doraźny charakter naprawy zaleca się wykonanie trwałej naprawy. Poniżej zdjęcia dachu.

6 3. Obciążenia występujące w obiekcie. Stałe i zmienne: Obciążenie śniegiem:

7 Obciążenie wiatrem:

8 4. Podstawowe materiały konstrukcyjne. Drewno konstrukcyjne klasy C-27. Konstrukcja stalowa S 355. łączniki do drewna - ocynkowane 5. Opis projektowanego wzmocnienia. Wszelkie prace należy wykonywać w okresie letnim, w dni bezwietrzne w czasie kiedy obciążenie dachu jest jak najmniejsze. Przed montażem słupka w osi 8/C-D należy przeanalizować w jaki sposób skonstruowano podparcie stropu nad parterem. Na stropie tym opiera się w tym miejscu ściana podpierająca projektowany słupek dodatkowego podparcia więźby. Projektowane wzmocnienie należy wykonać w dwóch rzędach po jednym pod każdą połacią pośrodku pomiędzy istniejącymi podparciami. Stan istniejący: Stan projektowany: Słupki powinny opierać się na ścianach poprzecznych znajdujących się na poziomie +2 (żelbetowa płyta stropowa ma tylko 10cm grubości). Lokalizację ścian należy potwierdzić domiarami z natury przeprowadzonymi podczas prac. W rejonie windy (segment 2) nie ma

9 ścian poprzecznych. Znajdują się tam belki, które należy wzmocnić ceownikami zgodnie z załączonym rysunkiem. W rejonie central klimatyzacyjnych (osie 19-20/C'-D') jeden ze słupków będzie opierał się poza ścianą. W związku z tym należy zamontować stalową belkę podwalinową lekko podniesioną w stosunku do wierzchu stropu i na niej oprzeć słupek. Szczegółowo przedstawia to załączony rysunek. Wymiary projektowanych elementów: słupki: 12x12cm, płatew: 12x14cm, miecze: 2x3,2x12cm. W segmencie środkowym należy wcześniej zdemontować istniejące, dodatkowe podparcie nie spełniające swojej roli. Przed demontażem należy tymczasowo podeprzeć krokiew w środku aby nie dopuścić do zwiększenia wytężenia i odkształcenia krokwi (schemat niżej). Nie wolno dopuścić aby podklinowanie dodatkowego podparcia spowodowało wypychanie krokwi w górę i zerwanie bądź osłabienie łączników na murłatach. W takim przypadku zniszczone łączniki należy wymienić. Drewno klasy C-27 powinno być zaimpregnowane preparatami grzybobójczymi i ogniochronnymi. Wszystkie zastosowane łączniki powinny być ocynkowane. Aby wykonać powyższe prace należy liczyć się z koniecznością częściowej rozbiórki a potem odtworzenia połaci dachu w celach transportowych. Opis projektowanej naprawy dachu: Założono, że naprawa pokrycia ma odbywać się bez zakłócania funkcjonowania hotelu. Konieczne będzie zerwanie przyklejonych pasków papy i wykonanie na powierzchniach płaskich dachu ciągłego pokrycia papowego. Papę Fire Smart Solo firmy Icopal lub inną o zbliżonych właściwościach charakteryzuje: możliwość wykonania w jednej warstwie i uzyskania właściwej izolacji, korzystne warunki odporności p-poż (NRO, odporność REI 30), możliwość mocowania do pełnego deskowania znajdującego się pod warstwą blachy. Obróbki blacharskie nie wymagają naprawy lub wymiany, blacha znajduje się w dość dobrym stanie bez śladów korozji 6. Uwagi końcowe. 1. Roboty budowlano montażowe wykonywać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót budowlano montażowych.

10 2. Prace budowlane należy wykonywać zgodnie z przepisami BHP pod nadzorem uprawnionych do tego osób. 3. Materiały użyte w budynku muszą posiadać ważne aprobaty techniczne, atesty, itp. 7. Obliczenia statyczne 1. Belki przy windzie: Dane belka 25x45 (cm) Beton B-30 Zbrojenie dół 2#14, góra 2#16+2#16 nad podporą przy wsporniku znak 18G2, A-III Obciążenia: dodatkowe obciążenie stanowi siła skupiona w środku rozpiętości 6,3m Rk=22,3kN Rsd=31,5kN

11 Belka nie przenosi dodatkowego obciążenia od stolców. Konieczne wykonanie wzmocnienia. Wzmocnienie belki żelbetowej obustronne z 2C240 S355:

12 Przyjęto wzmocnienie z 2C240 obustronnie przykręconych do belki śrubami M16 co 0,5m.

13 8. Normy i literatura:. [8.1] PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. [8.2] PN-B-02361:2010 Pochylenia połaci dachowych. [8.3] PN-82/B Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości. [8.4] PN-82/B Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. [8.5] PN-82/B Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne.podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe. [8.6] PN-EN Eurokod 1 Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-3: Oddziaływania ogólne Obciążenie śniegiem. [8.7] PN-EN Eurokod 1 Oddziaływania na konstrukcje. Oddziaływania ogólne Obciążenie wiatrem. [8.8] PN-77/B Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem. [8.9] PN-B-03150:2000+Az1+Az2+Az3 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. [8.10] PN-EN 338:2004 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości. [8.11] D. Spiżewska, E. Masłowski Wzmacnianie konstrukcji budowlanych. Wa-wa Arkady [8.12] J. Hoła, P. Pietraszek, K. Schabowicz Obliczanie konstrukcji budynków wznoszonych tradycyjnie DOW [8.13] Cz. Wajdzik, J. Dąbrowski Tradycyjne więźby dachowe wyd. IV WUP Wrocław 1997.

Adres inwestycji: 18-400 Łomża, ul. Al. Legionów 36. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Łomży ul. Al. Legionów 36 18-400 Łomża

Adres inwestycji: 18-400 Łomża, ul. Al. Legionów 36. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Łomży ul. Al. Legionów 36 18-400 Łomża PROJEKT BUDOWLANO - KONSTRUKCYJNY WZMOCNIENIA I WYMIANY KONSTRUKCJI STROPU NAD PARTEREM I I PIĘTREM W BUDYNKU PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I I II STOPNIA W ŁOMŻY Adres inwestycji: 18-400 Łomża, ul. Al.

Bardziej szczegółowo

1. Podstawa opracowania... 2. 2. Zakres opracowania... 2. 3. Ogólny opis konstrukcji... 3. 4. Opis rozwiązań konstrukcyjnych budynku...

1. Podstawa opracowania... 2. 2. Zakres opracowania... 2. 3. Ogólny opis konstrukcji... 3. 4. Opis rozwiązań konstrukcyjnych budynku... 1/9 1. OPIS TECHNICZNY Spis treści 1. Podstawa opracowania.... 2 2. Zakres opracowania... 2 3. Ogólny opis konstrukcji... 3 4. Opis rozwiązań konstrukcyjnych budynku... 3 5. Wyburzenia w obrębie istniejącego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY /WYKONAWCZY/

PROJEKT BUDOWLANY /WYKONAWCZY/ e-mail: e.knapczyk@gmail.com www.e-knapczyk.pl PROJEKT BUDOWLANY /WYKONAWCZY/ PRZEBUDOWA KONSTRUKCJI DACHU Obiekt, adres: Inwestor: Autor projektu: Asystenci : BUDYNEK MIESZKALNY, BOGUSZÓW-GORCE, UL.SZKOLNA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYMIANY POKRYCIA DACHOWEGO

PROJEKT BUDOWLANY WYMIANY POKRYCIA DACHOWEGO PROJEKT BUDOWLANY WYMIANY POKRYCIA DACHOWEGO OBIEKT: ADRES INWESTYCJI : INWESTOR Rodzaj robót Budynek Pałacu Kozłówka gm. Kamionka Muzeum Zamoyskich w Kozłówce Prace remontowe dachu budynku Pałacu OŚWIADCZENIE:

Bardziej szczegółowo

01-494 Warszawa, ul. Piastów Śląskich 49 tel./fax 22 788 18 54

01-494 Warszawa, ul. Piastów Śląskich 49 tel./fax 22 788 18 54 Pracownia Inwestycyjna Ryszard Wyszyński 01-494 Warszawa, ul. Piastów Śląskich 49 tel./fax 22 788 18 54 Inwestor: Dom Pomocy Społecznej im. Natalii Nitosławskiej ul. Bielińskiego 26, Nowe Miasto nad Pilicą

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY Gmina i Miasto Koziegłowy Pl. Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy

PROJEKT BUDOWLANY Gmina i Miasto Koziegłowy Pl. Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy Biuro Obsługi Klienta: Dąbrówka 13 42-110 Popów 692-489-371, 695-46-90-35 mp.projekt@vp.pl Inwestor: PROJEKT BUDOWLANY Gmina i Miasto Koziegłowy Pl. Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy Lokalizacja obiektu:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Rozbudowa i nadbudowa budynku usługowego - biura obsługi klienta dla cmentarza komunalnego przy ul. Panewnickiej w Katowicach Ligocie, na działce nr 26,

Bardziej szczegółowo

u l. B ł a Ŝ e j e w s k a 6 3, K ó r n i k - B n i n S T A R O S T W O P O W I A T O W E W P O Z N A N I U 4 5 2 1 5 2 1 5-7 D o m y d z i e c k a

u l. B ł a Ŝ e j e w s k a 6 3, K ó r n i k - B n i n S T A R O S T W O P O W I A T O W E W P O Z N A N I U 4 5 2 1 5 2 1 5-7 D o m y d z i e c k a u l. P ł o w i e c k a 1 1 / 2, 6 0-2 7 7 P o z n a ń ; N I P 7 7 9 1 1 1 5 6 0 1 ; R e g o n 6 3 4 5 6 8 7 1 2 ; n r. r a c h u n k u 0 9 1 0 5 0 1 5 2 0 1 0 0 0 0 0 2 3 0 5 4 4 7 0 0 1 P R O J E K T

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: PROJEKT WYMIANY POKRYCIA DACHU DLA BUDYNKU MAGAZYNOWO-GARAŻOWEGO I HYDROFORNI WRAZ Z EKSPERTYZĄ TECHNICZNĄ

PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: PROJEKT WYMIANY POKRYCIA DACHU DLA BUDYNKU MAGAZYNOWO-GARAŻOWEGO I HYDROFORNI WRAZ Z EKSPERTYZĄ TECHNICZNĄ ŻAKOWICE: 14.06.2013r. PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: PROJEKT WYMIANY POKRYCIA DACHU DLA BUDYNKU MAGAZYNOWO-GARAŻOWEGO I HYDROFORNI WRAZ Z EKSPERTYZĄ TECHNICZNĄ INWESTOR: S.G.G.W. LEŚNY ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA WYKONAWCZA przebudowy poddasza nieużytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe w budynku administracyjno-biurowym NFZ w Łodzi, położonym przy ul. Kopcińskiego 58, dz. nr 17/18,

Bardziej szczegółowo

Ul. Prądzyńskiego 3 05-200 Wołomin

Ul. Prądzyńskiego 3 05-200 Wołomin OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego przebudowy oraz zmiany sposobu uŝytkowania wraz z infrastrukturą towarzyszącą na cele edukacyjno-kulturalne zabytkowego zespołu pałacowoparkowego oraz budowie ogrodzenia

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy ZST/1/2013

Znak sprawy ZST/1/2013 zasad obciążają Wykonawcę. Roboty w zakresie rozbiórek należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, i poniższymi wytycznymi: Rozbiórkę elementów instalacji odgromowej, o ile zajdzie konieczność jej zdemontowania,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą: ODRESTAUROWANIE BUDYNKU ZABYTKOWEGO BĘDĄCEGO SIEDZIBĄ DELEGATURY MAZOWIECKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

inż. REMIGIUSZ DYBAŁA...

inż. REMIGIUSZ DYBAŁA... 40-035 KATOWICE ul. Plebiscytowa 10 tel./fax +48 032 201 81 76; www.statyk.pl NIP: 635-105-88-21 PKO BP II Oddział Katowice 89 1020 2313 0000 3902 0022 4634 Temat: PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY DOSTOSOWANIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZADANIE: REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ ADRES: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO 64-730 WIELEŃ UL. SZKOLNA INWESTOR: SZKOŁA PODSTAWOWA 64-730 WIELEŃ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONT POKRYCIA DACHOWEGO BUDYNKÓW IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO ŁÓDŹ, UL. PADEREWSKIEGO 24 Sporządził: Tomasz Karaczko SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA KONSTRUKCYJNA DOTYCZĄCA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU MUZEUM WOLI M.ST.WARSZAWY PRZY ULICY SREBNEJ 12 W WARSZAWIE

EKSPERTYZA KONSTRUKCYJNA DOTYCZĄCA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU MUZEUM WOLI M.ST.WARSZAWY PRZY ULICY SREBNEJ 12 W WARSZAWIE EKSPERTYZA KONSTRUKCYJNA DOTYCZĄCA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU MUZEUM WOLI M.ST.WARSZAWY PRZY ULICY SREBNEJ 12 W WARSZAWIE Zleceniodawca: Zespół autorski: dr inż. Stanisław Karczmarczyk Upr. Nr 224/69 mgr

Bardziej szczegółowo

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych II. Część ogólna, Nazwa i adres inwestycji: PRZEBUDOWA BUDYNKU nr 11(4) CZĘŚĆ BIUROWA WRAZ ZE ZGŁOSZENIEM ROBÓT NA OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I DACHU oraz NAPRAWĄ SCHODÓW PRZY STOLARNI Inwestor: INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz Łódź, dnia Przedmiot Zamówienia: BUDOWA OBIEKTU AKTYWIZACJI I WSPÓŁPRACY W ORZYSZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W RAMACH TWORZENIA PÓŁNOCNEGO SZLAKU RYBACKIEGO Opracowanie: Szczegółowy Opis Przedmiotu

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI str. 1-2

SPIS ZAWARTOŚCI str. 1-2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: Część opisowa SPIS ZAWARTOŚCI str. 1-2 I. OPIS TECHNICZNY 1. Dane ogólne str. 3 2. Opis stanu istniejącego str. 3-7 3. Założenia projektowe str. 7-8 3. Opis technologii osuszania

Bardziej szczegółowo

71-650 SZCZECIN DZIAŁKA NR 4/14, OBRĘB: 3018 NAD ODRĄ

71-650 SZCZECIN DZIAŁKA NR 4/14, OBRĘB: 3018 NAD ODRĄ programy / dotacje: generalny projektant: ATΞLIΞR XXI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA KRZYSZTOF KALERT 7 0 5 3 5 S Z C Z E C I N UL. OSIEK 1 / 4 N I P 8 5 1 1 1 9 2 1 0 5 T 0 4 8 9 1 4 6 4 3 7 6 3 M 6 9 5 4

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik nr 2 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Adres obiektów: Ocieplenie budynku biurowego i magazynowego oraz renowacja tynku budynku magazynowo garażowego wraz z wykonaniem projektów

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr VII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK nr VII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Inwestor: Gmina Kowalewo Pomorskie, ul. Plac Wolności 1; 87-410 Kowalewo Pomorskie Temat: Budowa Krytej Pływalni w Kowalewie Pomorskim ZAŁĄCZNIK nr VII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA e-mail inwestproj@inwestproj.pl

Bardziej szczegółowo

projekt 26 600 Radom, ul. Żeromskiego 31 tel./fax (048) 340-46-46 NIP 812-119-96-31 Regon: 672975379

projekt 26 600 Radom, ul. Żeromskiego 31 tel./fax (048) 340-46-46 NIP 812-119-96-31 Regon: 672975379 Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe AGATA NOWAKOWSKA projekt projekt 26 600 Radom, ul. Żeromskiego 31 tel./fax (048) 340-46-46 NIP 812-119-96-31 Regon: 672975379 Nazwa inwestycji Branża Nazwa opracowania

Bardziej szczegółowo

Ogółem opracowanie zawiera 39 stron i 6 rysunków. 2

Ogółem opracowanie zawiera 39 stron i 6 rysunków. 2 Ekspertyza biurowca ul. Jagiellońska 55 w Warszawie SPS TREŚ 1. DANE FORMALNE 3 2. DANE OGÓLNE O OBEKE 3. OENA STANU TEHNZNEGO 5 3.1. Konstrukcja stropodachu nad kondygnacją techniczną 5 3.2. Stropodach

Bardziej szczegółowo

nr I CZĘŚĆ OPISOWA OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO 1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 4

nr I CZĘŚĆ OPISOWA OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO 1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 4 Spis treści: Strona nr I CZĘŚĆ OPISOWA OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO 1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 4 2. PODSTAWA OPRACOWANIA 5 3. PODSTAWOWE DANE O LOKALIZACJI I OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 5 4. PROJEKTOWANE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA str.1/60 STRONA TYTUŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA str.1/60 STRONA TYTUŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA str.1/60 STRONA TYTUŁOWA Rodzaj opracowania: Nazwa zadania: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLNYCH RENOWACJA I REMONT KAPLICY GROBOWEJ ZESPOŁU DWORSKO-PARKOWEGO

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO CEL I ZAKRES OPRACOWANIA: PRZEBUDOWA, REMONT ORAZ TERMOMODERNIZACJA ISTNIEJĄCEJ KAMIENICY PRZY UL. CZARNOWIEJSKIEJ 50B W KRAKOWIE INWESTOR: AKADEMIA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje techniczne Wykonania i odbioru robót

Specyfikacje techniczne Wykonania i odbioru robót Specyfikacje techniczne Wykonania i odbioru robót Remont i ocieplenie elewacji, remont klatki schodowej i piwnicy kamienicy mieszkalnej zlokalizowanej przy ul. Markowskiej 12 w Warszawie kod CPV 45211100-0

Bardziej szczegółowo

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA Spółka z o.o. 53-034 Wrocław, ul. Ołtaszyńska 83 fax. 0-713-615-018, tel. 0-713-618-695, 0-713-615-023, 0-713-323-321, tel. kom. 0-500-038-674 e-mail: oib@oibrenoma.com,

Bardziej szczegółowo