PROJEKT BUDOWLANY. REMONTU ELEWACJI KAMIENICY FRONTOWEJ przy ul.bednarskiej 23 w Warszawie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDOWLANY. REMONTU ELEWACJI KAMIENICY FRONTOWEJ przy ul.bednarskiej 23 w Warszawie"

Transkrypt

1 MIF PRACOWNIA PROJEKTOWA ELŻBIETA MISZTA Warszawa, ul. Bednarska 23 m 47; tel/fax ; PROJEKT BUDOWLANY REMONTU ELEWACJI KAMIENICY FRONTOWEJ przy ul.bednarskiej 23 w Warszawie działka nr ewid.7, obręb nr INWESTOR Wspólnota Mieszkaniowa Bednarska 23 ul. Bednarska 23; Warszawa PROJEKTANCI: mgr inż.arch. Elżbieta Miszta-Gołębiewska upr.proj.pełne w zakresie arch. Nr Wa-131/90 Zaświadczenie nr 267 Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków mgr inż. bud. Andrzej Gołębiewski upr. bud. nr St.243/85 Warszawa, 12 listopada 2013

2 2 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA Spis zawartości opracowania (2 strony) ZAŁĄCZNIKI (8 stron) - Zalecenia konserwatorskie BSKZ nr.kz.iau dsz(2). z dnia r. (2 strony) - Uprawnienia projektowe autora projektu (1 strona) - Zaświadczenie o wpisie autora projektu na listę członków Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów (1 strona) - Zaświadczenie nr 267 o posiadaniu przez autora projektu kwalifikacji w zakresie projektowania w budynkach zabytkowych (1 strona) - Kserokopia uprawnień projektowych mgr inż. A. Gołębiewskiego (1 strona) - Zaświadczenie o przynależności do Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz o posiadaniu obowiązkowego ubezpieczenia przez Andrzeja Gołębiewskiego (1 strona) - Oświadczenie projektantów (1 strona) I OPIS TECHNICZNY (.strony) I. Dane opisowe ogólne ( strony) 1. DANE OGÓLNE str Temat opracowania 1.2 Inwestor 1.3 Adres inwestycji 1.4 Podstawa opracowania 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA str WIELKOŚCI CHARAKTERYSTYCZNE str RYS HISTORYCZNY str OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO str OPIS STANU PROJEKTOWANEGO str INSTALACJE str ZALECENIA WYKONAWCZE str CHARAKTERYSTYKA CIEPLNA str DOSTĘPNOŚĆ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH str WARUNKI OCHRONY POŻAROWEJ str. 34

3 3 II. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA (21 fotografii) str.36 III. BIOZ str.47 IV CZĘŚĆ RYSUNKOWA (9 rysunków) 1 Plan sytuacyjny... 1:500 2 Inwentaryzacja uszkodzeń elewacji frontowej... 1:50 3 Inwentaryzacja uszkodzeń elewacji tylnej (podwórzowej)... 1:50 4. Detal gzymsu kordonowego elewacji frontowej... 1:5 5. Detal opaski okiennej na I piętrze w elewacji frontowej... 1:5 6. Detal gzymsu kordonowego elewacji tylnej... 1:5 7. Detal opaski okiennej na I piętrze w elewacji tylnej... 1:5 8. Kolorystyka elewacji frontowej... 1: Kolorystyka elewacji tylnej... 1:100

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11 Warszawa, r. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW Zgodnie z artykułem 20, ust.4. Prawa Budowlanego, niniejszy PROJEKT BUDOWLANY REMONTU ELEWACJI KAMIENICY FRONTOWEJ PRZY UL. BEDNARSKIEJ 23 W WARSZAWIE; działka nr ewid. 7, obręb nr został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy techn icznej. Projektanci: mgr inż. arch. Elżbieta Miszta-Gołębiewska upr.proj.pełne w zakresie arch. Nr Wa-131/90 mgr inż. bud. Andrzej Gołębiewski upr. bud. nr St.243/85

12 12 OPIS TECHNICZNY 1.DANE OGÓLNE 1.1 TEMAT OPRACOWANIA P.B. remontu elewacji kamienicy frontowej przy ul. Bednarskiej 23 w Warszawie 1.2 INWESTOR Wspólnota Mieszkaniowa Bednarska 23, ul Bednarska 23 w Warszawie 1.3 ADRES INWESTYCJI ul. Bednarska 23; Warszawa 1.4 PODSTAWA OPRACOWANIA - Umowa nr 120U/B23/07/ Zalecenia Stołecznego Konserwatora Zabytków (pismo nr KZ.IAU D.SZ(2)) - Uzgodnienia z Inwestorem - Dokumentacja archiwalna: - Budynek Mieszkalny ul. Bednarska23 w Warszawie-Inwentaryzacja Architektoniczna wykonana przez PKZ ZAMEK Sp.z o.o ( 2004r.) - Inwentaryzacja Budowlana Budynku przy ul. Bednarskiej 23 wykonana przez PSB-M POLSPORT 1985r. - P.B.-W. remontu balkonów wykonane przez Studio Budowlane UNITY s.c. (lipiec 2012r.) - Dokumentacja badań stratygraficznych elewacji frontowej, podwórzowej, detalu architektonicznego [..] zabytkowej kamienicy ul. Bednarska 23 w Warszawie-wykonana przez PRO ARTE Konserwacja dzieł sztuki, Wanda Zawistowska (sierpień 2013r.) - Wizje lokalne i pomiary własne. - Obowiązujące normy i przepisy; - Dokumentacja fotograficzna własna

13 13 Rys historyczny i szkic chronologiczny opracowano na podstawie informacji uzyskanych z: 1) A. Morawska - praca magisterska, pt. Warszawska ulica Bednarska w literaturze i ilustracji. 2004r. 2) J.Zieliński, Ulica Bednarska, 3) I.Turnau, Manufaktury warszawskie XVIII wieku w Przegląd Historyczny ) M. Kwiatkowski, Karmelicka czynszówka,"stolica" ) Obserwacje i własne badania obiektu. 2. CEL I ZAKRES PROJEKTU Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji potrzebnej dla właściwego przeprowadzenia remontu obu elewacji (północnej i południowej) kamienicy frontowej mieszczącej się przy ul. Bednarskiej 23 w Warszawie. Niniejsze opracowanie nie obejmuje swym zakresem frontowej elewacji oficyny licującej się z omawianą kamienicą w linii pierzei ulicy. 3. WIELKOŚCI CHARAKTERYSTYCZNE Powierzchnia działki wynosi 3 391m 2 - nie ulega zmianie. Powierzchnia zabudowy całego zespołu budynku wynosi 1 747,10m 2 (Wg inwentaryzacji wykonanej. przez PKZ ZAMEK w 2004r ): Powierzchnia zabudowy kamienicy wynosi ok. 476,97 m 2 4. RYS HISTORYCZY Na posesji przy ul. Bednarskiej 23 zostały wzniesione dwa obiekty mieszkalne: 1.- w latach kamienica frontowa, której dotyczy niniejsze opracowanie, (zwana Kamienicą Karmelitów Bosych lub kamienicą pokarmelicką,) zaprojektowana prawdopodobnie przez Efraima Szroegera, 2.- oraz późniejszy, wzniesiony w 1887r. (według innych źródeł w 1884r.), zespół trzypiętrowych oficyn tworzących na działce dwa wewnętrzne dziedzińce.

14 14 Kamienica Karmelitów została zapewne wybudowana jako kamienica czynszowa, z której zyski miały prawdopodobnie wspomagać utrzymanie klasztoru i kościoła. W tym czasie (w XVIII w.) znacznie wzrosła liczba mieszkańców Warszawy i powstał duży popyt na mieszkania. W latach ok.1786 w jej murach działała manufaktura sukiennicza i innych wyrobów wełnianych Abrahama Pappenguta (vel Papgalha). W 1885 r., (w ramach represji caratu po powstaniu styczniowym) kamienicę zajęła Resursa Ruska, a całą posesję przejęło Rosyjskie Towarzystwo Dobroczynności, które wybudowało ww. oficyny. Cały zespół jest zachowany do dziś w stanie autentycznym. W czasie II wojny światowej nie uległ znaczącym zniszczeniom. Decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 30 listopada1998 r. budynek główny wraz z oficynami, dwoma dziedzińcami oraz z obiektami stałymi mieszczącymi się w obrębie działki został wpisany do rejestru zabytków Województwa Mazowieckiego pod numerem 1656-A. Cała działka znajduje się także w granicach obszaru pomnika historii Warszawa - historyczny zespół miasta z traktem królewskim i Wilanowem ustanowionego Zarządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 8 września 1994 r. 5. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO wraz z uproszczonym opisem przebudów OPIS ELEWACJI Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem jedynie kamienicę frontową zwaną pokarmelicką. Jest ona budynkiem oryginalnym XVIII wiecznym, najstarszym na danej działce. Wzniesiona została wzdłuż ulicy, w zwartej zabudowie pierzei ul. Bednarskiej. Jest obiektem mieszkalnym, wielorodzinnym, z jednym lokalem usługowym w parterze. Wzniesiona metodą tradycyjną. Jest budynkiem murowanym dwupiętrowym, podpiwniczonym, z nieużytkowym poddaszem. Zasadniczo jest o układzie dwutraktowym. Pomieszczenia w obu traktach pierwotnie połączone były ze sobą w sposób amfiladowy. Obecnie, w wyniku podziałów na lokale mieszkalne oraz

15 15 liczne przebudowy dokonane przez mieszkańców, historyczny układ znacznie się zatarł. Kamienica jest budynkiem symetrycznym, piętnastoosiowym (parter trzynastoosiowy), wzniesionym w trójpodziale z ryzalitem środkowym. Do XIX w. nad ryzalitem znajdowała się attyka o bogatej dekoracji sztukatorskiej, a po bokach umieszczone były lukarny, po jednej z każdej strony. Taki widok kamienicy został utrwalony na obrazie B. Bellotto, pt. Widok Warszawy z tarasu Zamku Królewskiego z roku Pod koniec XIX w. (prawdopodobnie w czasie wznoszenia oficyn) budynek został poddany remontowi. Przekształcono więźbę dachową (z trójspadowej na dwuspadową), zlikwidowano attykę i dwie lukarny, a w elewacji frontowej zamontowano dwa żeliwne balkony na I piętrze. Na ścianie szczytowej od strony rzeki pierwotnie znajdowały się okna. W wyniku dobudowania od wschodu oficyny, ściana ta stała się ścianą wewnętrzną, wspólną dla obu budynków - okna zostały zamurowane. Po bokach kamienica posiada dwie drewniane, skrajnie umieszczone klatki schodowe. Są one dostępne z dwóch wąskich przesklepionych korytarzy, pełniących rolę sieni. Sień zachodnia, tzw. wąska brama, jest przejściowa. Można do niej wejść zarówno od strony ulicy jak i z podwórka. Wejście do drugiej sieni zlokalizowane jest tylko od strony podwórza. Z powodu dużej różnicy poziomów terenu (posesja znajduje się na skarpie wiślanej) nie było zasadne robienie drugiego wejścia, którego poziom byłby na wysokości ponad 2,5 m nad poziomem chodnika ulicznego. Na osi kamienicy, w ryzalicie środkowym, znajduje się przesklepiony przejazd bramowy prowadzący na pierwszy dziedziniec. W elewacji podwórzowej, oprócz głównej bramy i drzwi do dwóch korytarzy z klatkami schodowymi, jest także wejście prowadzące bezpośrednio z terenu do zachodniej części piwnic. Wejście do wschodniego podpiwniczenia mieści się obecnie wewnątrz budynku, przy klatce schodowej nr 2. Przypuszcza się, że pierwotnie wchodziło się do niego z zewnątrz, podobnie jak do piwnic zachodnich. Zachowany w elewacji tylnej, w blendzie okiennej, fragment drewnianej ościeżnicy, może przemawiać za tym faktem. Jednakże może wskazywać również na ościeżnicę dawnego okna oświetlającego zejście do piwnicy.

16 16 Elewacja frontowa jest bogatsza pod względem detalu architektonicznego od podwórzowej. Okna parteru i drugiego piętra przesklepione są łukami odcinkowymi. Parter zdobi boniowanie. Okna na piętrach obramowane są dekoracyjnymi opaskami wyrobionymi w tynku. Bardziej ozdobny jest także gzyms kordonowy i wieńczący. Elewację dzielą lizeny. Zaakcentowano nimi skrajne i środkowe osie. Nad bramą wjazdową na wysokość otworu okiennego centralne okno I piętra udekorowano dwoma pilastrami kanelurowanymi (zamiast opaski) oraz gzymsem podokiennym i nadprożowym wraz z dekoracyjną archiwoltą. W związku z tym, że ulica Bednarska jest stroma, wysokość cokołu w elewacji frontowej znacznie się zmienia. Dla złagodzenia tej różnicy, w części wschodniej budynku, boniowanie rozpoczęto na niższej rzędnej, niż w części zachodniej. Cały cokół jest w kolorze jasnoszarym i posiada gładkie lico. W lewym skrzydle lekko się pochyla ku budynkowi. Nad nim, na wysokości linii parapetów, występuje niewielkie przesunięcie lica ściany. Elewacja tylna pierwotnie była bardzo skromna, wręcz pozbawiona dekoracji (oprócz gzymsu wieńczącego). Jej lico było gładko otynkowane. Obecne, znajdujące się na I i II piętrze, płaskie opaski okienne oraz gzyms kordonowy zostały dodane później (prawdopodobnie w XIX w.) O ich pierwotnym braku świadczą ślady farby widoczne w miejscach ubytków opasek. Elewacja jest także trójkondygnacyjna i 15-osiowa (przyziemie 13-osiowe). Budynek od podwórza wydaje się niższy, ponieważ teren na dziedzińcu posiada nieduży spadek, nie opada tak stromo jak ulica. Parter również zaakcentowano boniowaniem. Bonie w późniejszym okresie, prawdopodobnie już po II wojnie światowej (prawdopodobnie w latach 60-tych) zostały pokryte cienkowarstwowym tynkiem o fakturze baranka, w kolorze szarym (podobnie jak oficyna). Cokół w poziomie piwnic, jest gładki kolorze jasnoszarym. Można zauważyć, że wygląd kamienicy od strony podwórza przekształcał się wraz z powstawaniem oficyn i zmieniał się, dążąc do harmonijnego powiązywania obu budynków zarówno kolorem, formą, jak i fakturą. Budynek ma ściany wzniesione z cegły ceramicznej pełnej, a piwnice i parter przekryte są sklepieniami krzyżowymi lub kolebkami. Stropy nad I i II piętrem są drewniane, więźba także. Dach pokryty papą termozgrzewalną położoną na

17 17 pełnym deskowaniu. (pierwotnie była dachówka ceramiczna), nie posiada obecnie obróbek blacharskich nadrynnowych. Rynny i rury spustowe są nowe, ocynkowane, w kolorze metalu. Kominy murowane z cegły ceramicznej pełnej, przekryte prostymi betonowymi czapami, otynkowane i pomalowane na biało, są obecnie w złym stanie technicznym. Tynk na obu elewacjach jest zniszczony, w wielu miejscach poodparzany. Widoczne późniejsze uzupełnienia tynku zniekształcające bądź likwidujące historyczny przebieg boniowania. Część opasek okiennych uszkodzona. W elewacji frontowej otwór drzwi balkonowych (w 4 osi) wtórnie poszerzony i pozbawiony dekoracyjnej opaski. A sąsiednie trzy okna (jedno z lewej, dwa z prawej) posiadają parapety na innym poziomie niż pozostałe, są wtórnie podwyższone. W kamienicy pierwotnie okna były drewniane, skrzynkowe, typu polskiego, malowane w kolorze białym. Obecnie, w wyniku indywidualnych wymian stolarki, występują różne typy i są duże rozbieżności w stosunku do oryginalnych. Drzwi do sieni są oryginalne, drewniane, dwuskrzydłowe, filungowe, o trzech płycinach w pionie, malowane na kolor ciemnego brązu. Wrota w bramie głównej są wtórne, wmontowane w latach sześćdziesiątych XX w. Są drewniane, dwuskrzydłowe, filungowe, posiadają po dwie pełne płyciny w poziomie i cztery w pionie w każdym ze skrzydeł. W jednym znajduje się furtka. Wrota posiadają przeszklone naświetle (wypełnienie ze szkła wzorzystego w kolorze żółtym). Drewno stolarki pokryte jest lakierem bezbarwnym SPĘKANIA ELEWACJI FRONTOWEJ I TYLNEJ. ZASTOSOWANE WZMOCNIENIA SYSTEMEM HELIFIX Przed wykonaniem wzmocnień wierzchniej warstwy elewacji w roku 2010, całą elewację frontową przecinały liczne spękania o przebiegu w przybliżeniu pionowym. Spękania przechodziły przez osie okienne, wychodząc zazwyczaj z naroży otworów okiennych biegnąc pionowo lub łukowo w kierunku okna w tej samej osi okiennej. Nie zaobserwowano spękań wskazujących na złe posadowienie budynku (całości budynku frontowego lub jego fragmentu), czyli rys

18 18 przebiegających wyraźnie ukośnie. Pionowe rysy w budynkach wznoszonych metodami tradycyjnymi powstają najczęściej w wypadku wystąpienia silnych wstrząsów w pobliżu budynku, na przykład wybuchów bomb lub pocisków artyleryjskich. Zaobserwowane rysy na elewacji mogły powstać w trakcie działań wojennych: w trakcie bombardowań w Kampanii Wrześniowej w 1939 roku oraz w Powstaniu Warszawskim w 1944 roku. Na ich zwiększającą rozwartość mogło mieć wpływ widoczne pochylenie skarpy wiślanej w rejonie posadowienia przedmiotowego budynku. W roku 2010 wykonano wzmocnienia powierzchniowej warstwy muru w elewacji frontowej i tylnej budynku frontowego nieruchomości Bednarska 23. Obecnie po 3 latach od zastosowanych wzmocnień nie zaobserwowano wycięcia się z muru zastosowanych wzmocnień lub nowych spękań elewacji omijających zastosowane pręty Helifix. Potwierdziło się zatem założenie projektanta wzmocnień: że przyczyny powstania i rozszerzania spękań nie są już aktywne. Delikatne wzmocnienia, jakimi jest przeszycie spękań prętami firmy Helifix (o średnicy 6mm i 8mm) nie zapobiegłyby powstaniu nowych spękań od silnych oddziaływań powstających w przypadku nieprawidłowości w posadowieniu lub pełzaniu, przesuwaniu się nachylonego podłoża gruntowego. W takim przypadku konieczne byłoby zastosowanie zalecanych ekspertyzą z roku 2002 r. silnych ściągów o znacznym przekroju poprzecznym zastosowanych elementów stalowych. Po wystarczająco długim okresie od zastosowanych wzmocnień można przystąpić do remontu elewacji mając pewność, że zastosowane wzmocnienia były wystarczające dla zabezpieczenia elewacji przez rozwieraniem się istniejących spękań USZKODZENIA TYNKU OBU ELEWACJI Nie stwierdzono wyraźnych spękań strukturalnych samego tynku. Najgłębsze i najstarsze warstwy tynku wapiennego przeważnie miały prawidłowe proporcje spoiwa i mineralnego wypełniacza - nie powstawały zatem w tynku

19 19 powierzchniowe spękania skurczowe, charakterystyczne np. przy zbyt tłustej zaprawie - ze zbyt dużą ilością materiału spoiwowego. Wykonane później nakrywowe (zazwyczaj cienkie) warstwy wierzchnie też nie wykazują tego typu spękań. Również nie zaobserwowano dużej ilości wysoleń na tynku w pasie przy powierzchni terenu. Może to świadczyć o dobrej izolacji poziomej budynku, co nie jest dostatecznie potwierdzone - w czasach jego wznoszenia nie stosowano powszechnie trwałych izolacji poziomych murów fundamentowych. Bardziej prawdopodobny jest jednak fakt, że fundamenty budynku znajdują się znacznie niżej i ewentualne podciągania kapilarne wody gruntowej nie sięgają do powierzchni gruntu - wysolenia nie powstają więc na elewacji ponad powierzchnią gruntu. Zabezpieczanie murów fundamentowych poniżej poziomu terenu nie będzie więc konieczne. W rejonie rur spustowych oraz gzymsów (okapowego i kordonowego) widoczne są ślady licznych zacieków. W naszym klimacie zacieki takie powstają na elewacjach budynku niezależnie nawet od prawidłowo wykonanych obróbek blacharskich. Przy opadach w trakcie silnego deszczu - krople spływające z obróbek blacharskich (i niosące różne związki chemiczne) są nawiewane na tynk, zawilgacając go. W trakcie doraźnego remontu połaci dachowej - przy zdejmowaniu pokrycia z dachówki zdemontowano również obróbki blacharskie nadrynnowe. Obecne pokrycie dachu z papy na deskowaniu jest wprowadzone prosto do rynny dachowej. Sprawdzenie szczelności i odtworzenie obróbek blacharskich nadrynnowych oraz wymiana nieszczelnych obróbek blacharskich jest konieczne w trakcie wykonywanych robót remontu elewacji. Należy też spowodować przesunięcie lub uszczelnienie istniejącej rury spustowej sąsiedniej nieruchomości nr 25, wokół której występujące znaczne zawilgocenie świadczy o dużych nieszczelnościach. Większość tynków wapiennych stanowiących podkładowe warstwy elewacji jest mocno skorodowana, miejscami występują znaczne powierzchnie tynku odspojonego od podłoża ceglanego.

20 20 Skorodowanie tynku wapiennego zachodzi zazwyczaj na zasadzie przechodzenia węglanu wapnia (spajającego ziarna mineralne) w rozpuszczalny w wodzie kwaśny węglan wapniowy. Spływające po elewacji wody opadowe wypłukują substancję spajającą, tynk wapienny staje się kruchy, wysypujący. Stwierdzono również miejsca odspojenia tynku od podłoża, lecz ich ilość jest mniejsza niż miejsc tynku skorodowanego wypłukaniem spoiwa wapiennego. Bezpośrednio nad poziomem tereny, w elewacji od strony ulicy poprowadzono w murze linię energetyczną zasilającą sąsiednie nieruchomości. Przewód elektryczny jest umieszczony w bruździe wykutej w murze i po ułożeniu przewodu wypełnionej pianką. Piankę pokryto cienką warstwą zaprawy. Po remoncie i wykonaniu nowych jednolitych tynków tak wykonana instalacja może powodować spękania na tynku w linii jej poprowadzenia. Mogą też powstać odbarwienia na nowym tynku. Linię energetyczną należy umieścić w odpowiednio głęboko wykutej bruździe z użyciem odpowiedniego orurowania, z pokryciem bruzdy grubszą warstwą zaprawy. 6. STAN PROJEKTOWANY PRACE WSTĘPNE- PRZYGOTOWAWCZE W związku z tym, że kamienica znajduje się wzdłuż ulicy, ustawienie rusztowań wymaga wykonania projektu organizacji ruchu na danym odcinku ul. Bednarskiej. Dlatego przed przystąpieniem do prac remontowych należy uzyskać pozwolenie na zajęcie części chodnika. Na elewacjach, szczególnie od strony podwórza, rozwieszonych jest bardzo dużo różnego rodzaju kabli elektrycznych i teletechnicznych (instalacje telefoniczne, telewizji kablowej i cyfrowej). Przed rozpoczęciem robót elewacyjnych należy uporządkować je. Nieczynne instalacje usunąć, a obecnie użytkowane i nowe projektowane poprowadzić po wyznaczonych trasach (wg zatwierdzonego P.B-W. wymiany instalacji elektrycznej... ). Należy także ułożyć pionowo, pod tynkiem, rurki przeznaczone do przeprowadzenia zwodów instalacji odgromowej (również wg ww. projektu), puszki kontrolne oraz wykonać uziemienie.

21 21 Przed przystąpieniem do remontu należy rozwiązać problem w zachodnim narożniku elewacji frontowej związany z zalewaniem omawianej elewacji przez rurę spustową należącą do opuszczonej kamienicy Bednarska 25. Należy także, umieścić poprawnie w orurowaniu osadzonym w bruździe w murze pod tynkiem,. wadliwie położony kabel elektryczny, znajdujący się obecnie w lewym skrzydle elewacji frontowej przy ziemi, który doprowadza energię elektryczną do lamp oświetlających sąsiednią posesję. Niniejszy projekt nie przewiduje na tym etapie renowacji wrót bramy głównej. Planuje się w przyszłości remont prześwitu bramnego oraz renowację wrót wjazdowych wraz z wykonaniem przeszklenia jego płycin, lecz to będzie ujęte w odrębnym projekcie. Ale na czas robót należy zabezpieczyć wrota, drzwi i stolarką okienną przed uszkodzeniami spowodowanymi pracami elewacyjnymi. - Po ustawieniu rusztowań, a przed rozpoczęciem prac remontowych, konieczne jest wykonanie inwentaryzacji detalu architektonicznego (m.in. dekoracji okna środkowego, gzymsu wieńczącego, opasek okiennych) oraz dokładnej dokumentacji fotograficznej. PRACE KONSERWATORSKIE ŚCIANY 6.1. Rozpoznanie miejsc uszkodzonego tynku, dobór metody naprawy tynków dla poszczególnych rejonów elewacji. 1. Po wykonaniu i odebraniu bezpiecznych rusztowań - należy dokonać przeglądu elewacji za pomocą delikatnego opukiwania tynków. Zostaną wtedy rozpoznane miejsca tynku odspojonego (twardy tynk dający głuchy odgłos w trakcie opukiwania). Również miejsca skorodowanego, rozsypującego się tynku będą łatwo rozpoznawalne. 2. Następnie należy przystąpić do zakwalifikowania rejonów przeznaczonych do naprawy tynków za pomocą metod zachowawczych - pozostawienia starego tynku wzmocnionego odpowiednimi metodami.

22 22 Tynki odspojone, lecz zachowujące odpowiednią sztywność należy mocować do podkładu ceglanego za pomocą zastrzyków preparatów wpuszczanych pomiędzy tynki i podłoże. Do takiej naprawy należy zakwalifikować wszystkie odspojone elementy wystroju architektonicznego w osi elewacji frontowej. Delikatny rysunek tych elementów może być trudny do odtworzenia w obecnych warunkach wykonywania robót tynkowych. Również należy założyć, że każdy odcinek opasek wokół okien w elewacji frontowej powinien być najpierw rozpatrywany jako potencjalne pole do wzmacniania uszkodzonych tynków. Pozostałe płaskie fragmenty elewacji frontowej oraz płaskie powierzchnie elewacji tylnej wraz z opaskami okiennymi należy zakwalifikowywać do wzmacniania tynków tylko w szczególnie uzasadnionych wypadkach. 3. Uzupełnienia tynków wykonane zaprawą różniąca się składem od tynków z danego rejonu (są to przeważnie powierzchnie uzupełnień zaprawą cementową) są przeznaczone do usunięcia i ponownego uzupełnienia odpowiednią zaprawą. 4. W miejscach tynków pokrytych koloniami glonów i pleśni należy przed naprawą zastosować preparaty niszczące życie biologiczne Wzmacnianie odspojonych tynków i elementów wystroju architektonicznego Iniektowanie rys. 1. Przed zastosowaniem zaprawy wypełniającej kawerny w tynku elewacji należy uzyskać pewność, że podłoże do którego będzie mocowany tynk, ma wystarczającą nośność. W tym celu należy wykonać drobnośrednicowe odwierty (wiertłem 2-3mm) obserwując w czasie ich wykonania opór jaki stawia podłoże murowe. 2. Do wzmacniania przystawania tynków należy stosować preparaty mineralne z trasem jako materiałem wiążącym lub jedynie dodatkiem trasu. Materiały takie mają podobny skład co spodnie warstwy tynków wykonanych historycznie. Pozwoli to na dobre zespolenie się istniejących płatów tynku i iniektu wypełniającego kawerny. Nie dopuszcza się użycia do iniektowania kawern lub rys preparatami z użyciem żywic syntetycznych.

23 23 Materiał iniekcyjny powinien charakteryzować się drobnoziarnistością wypełniacza mineralnego oraz znaczną płynnością. Ze względu na to, że będzie on stanowił pierwszą warstwę mineralnego tynku od strony muru, czyli od strony przepływu pary wodnej w murze (z mieszkań na zewnątrz budynku) musi się charakteryzować porowatością, pozwalającą na bezpieczny przepływ wilgoci. Materiał szczelny mógłby w tym miejscu powodować wykraplanie wilgoci w zewnętrznej płaszczyźnie muru. W sezonie zimowym prowadziłoby to do przemarzania i niszczenia tej warstwy muru ceglanego. Wśród preparatów, które spełniają powyższe wymagania należy wymienić preparat Sto Trass Iniekt firmy Sto lub preparat Bohrlochsuspension firmy Remmers (drugi preparat - stosowany raczej do miejsc z podkładową zaprawą cementowo-wapienną). 3. W miejscach zakwalifikowanych do wzmocnienia wytrasować punkty planowanych odwiertów. Średnicę odwiertów dobrać do metody iniektowania - do średnicy dyszy urządzenia iniektującego. Przygotowanie podłoża (szczelin, muru pod tynkiem, tynku) rozpocząć od zwilżenia przez wykonane wcześniej otwory. Zwilżenie musi być dokonane odpowiednio wcześniej, by wszystkie elementy, z którymi stykać się będzie zaprawa iniekcyjna, były wilgotne. Zapobiegnie to nadmiernemu odciąganiu wilgoci z zaprawy w związku z tym - pozwoli na odpowiednie jej wiązanie. Iniektowanie preparatem wypełniającym rozpocząć od górnych otworów wzmacnianego rejonu. Wypływanie zaprawy dolnymi otworami będzie potwierdzeniem dobrego wypełnienia wzmacnianego obszaru. W przypadku braku takiego wypływania - wykonać dodatkowy rząd otworów pomiędzy dolnymi i górnymi i powtórzyć iniektowanie w te otwory Zasady postępowania z tynkami skorodowanymi strukturalnie (wypłukanie spoiwa zaprawy) Tynki takie należy skuć do osiągnięcia wystarczająco mocnego podłoża. Może to być mur ceglany, lub spodnia nieskorodowana warstwa tynku. Tak

24 24 powstałe ubytki uzupełnić zaprawą o składzie zbliżonym do zaprawy w remontowanym miejscu. W przypadku, gdyby okazało się, że podłoże ceglane jest również skorodowane pod tynkiem, należy wymienić uszkodzone cegły lub przemurować fragment muru. Gdy uszkodzenia nie sięgają głęboko w mur, należy skuć warstwę skorodowaną, a następnie uzupełnić mur do jego lica na przykład za pomocą okładania płaskimi dachówkami karpiówkami ceramicznymi. W miejscach, gdzie skucie tynku wystąpiło przy spękaniach tynku i podłoża, należy rejon rysy oczyścić z tynku w pasie 20-30cm i umocować pasy siatkę tynkarską zbrojącej np. siatki Armierungsgewebe 5/100 firmy Remmers (siatka z włókna szklanego wypełnionego otoczką polimerową). Na tak wzmocnionym podłożu można uzupełniać skute tynki. Uzupełnianie skutych tynków: W miejscach, gdzie podkładową warstwą jest tynk wapienny należy stosować zaprawę wapienną lub wapienno-trasową np. Sto Trass HM 01(02) lub zaprawę Historic Kalkspatzenmörtel firmy Remmers. Obydwa typy zaprawy mają lekkie zabarwienie kremowo-beżowe. W miejscach, gdzie podkładem tynku są zaprawy cementowo-wapienne dopuszcza się uzupełnianie skutego tynku zaprawami z dodatkiem cementu, najlepiej białego lub romańskiego Zasady postępowania z uzupełnieniami zaprawą cementową Miejsca takich uzupełnień należy skuć, odkrywając warstwę muru pod tynkiem cementowym. Sprawdzić stan podłoża ceglanego - uzupełnienia zaprawą z dużą ilością cementu mogą powodować skorodowanie powierzchniowej warstwy muru. Uzupełnić skute miejsca zaprawą dopasowaną do otaczającego tynku - według opisu w podpunkcie powyżej.

25 Obróbka powierzchniowa tynku 1. Rozpocząć od oczyszczenia całej elewacji przez zmycie gorącą wodą urządzeniem ciśnieniowym. 2. Następnie oczyścić elewację ściernie ręcznie lub mechanicznie (można też z zastosowaniem urządzenia ciśnieniowego z podawaniem środka ściernego). Czyszczenie elementów wystroju architektonicznego zaleca się jednak dokonywać ręcznie, ze względu na możliwość uszkodzenia cennych elementów zabytkowych. Zakłada się konieczność usunięcia późniejszych warstw zabrudzonych i warstw malarskich (bardzo często odspojonych lub łuszczących się) - do osiągnięcia powierzchni tynku historycznego. Do usunięcia są tu warstwy opisane w dokumentacji badań stratygraficznych tynku jako: - cienka warstwa mineralna barwy kremowej, bardzo brudna, krucha, twarda, z wypełniaczem w postaci drobnoziarnistego kruszywa, płatami złuszczająca się; - biała (chłodny odcień bieli) warstwa malarska, zachowana w miejscu odkrywek w ilości szczątkowej, pudrująca się, bardzo osłabiona; - warstwa malarska w kolorze tzw. starej bieli w ciepłym, żółtawym odcieniu; - wszystkie warstwy malarskie i warstwy zabrudzone; - warstwy mineralne bez wypełniaczy (np. malowanie mleczkiem wapiennym lub cienka warstwa szarego cementu bez wypełniacza); - w elewacji podwórzowej: warstwa tynku tzw. baranek, bardzo brudna; 3. Wzmocnić oczyszczone podłoże elementów wystroju architektonicznego za pomocą preparatu strukturalnie wzmacniającego do zwietrzałych i piaszczących się tynków. Preparat ten nie powinien zabarwić tynku podłoża. Można to wykonać za pomocą preparatu Tiefengrund firmy Remmers. Na pozostałych powierzchniach elewacji zagruntować powierzchnię oczyszczonego tynku środkiem zwiększającym przyczepność nowych warstw. Stosować standardowy środek podkładowy zalecany przez producenta zastosowanej później zaprawy.

26 26 4. Wykonać cienką warstwę zaprawy unifikującej o grubości 3-4mm z zaprawy dopasowanej do podłoża większości tynków. Zaleca się zaprawy wapienne i trasowe o podobnej do podkładu przepuszczalności pary wodnej. Warstwa taka zapobieże powstawaniu nierównomierności zabarwienia elewacji warstwy barwionej w masie. Można tu zastosować np. zaprawę Remmers Feinputz. 5. Na powierzchniach płaskich wykonać cienką warstwę (2-3mm) tynku barwionego w masie z kolorystyką według opisu barw elewacji w niniejszej dokumentacji. Na powierzchniach elementów wystroju architektonicznego (o odrębnej kolorystyce w stosunku do płaszczyzny elewacji) - malować powierzchnię tynku farbą laserunkową pozwalającą zachować strukturę podłoża, nie powodującą powstania wrażenia położonej grubej powłoki malarskiej. Zastosowana farba powinna być przeznaczona do stosowania na obiektach zabytkowych. Powinna mieć niewielką siłą krycia przy zachowaniu charakteru rzeczywistej powłoki wytwarzającej cienką hydrofobową powłokę ochronną. Farba powinna odznaczać się także wysoką przepuszczalnością pary wodnej oraz szczelnością w stosunku do wody kroplistej (nawałnicowe deszcze i woda rozbryzgowa). Materiały budowlane chronione takimi powłokami przyjmują podczas opadów jedynie niewielką ilość wody i mogą tę niewielką ilość wody łatwo wydalić po ich ustaniu. Tynk pozostaje w dużym stopniu suchy i nie pojawiają się uszkodzenia powodowane przez wilgoć. Można tu zastosować np. system farb Funcosil Historic Lazur firmy Remmers. 6. Na pasach o wysokości 50-60cm ponad występami elewacji pokrytymi obróbkami blacharskimi (gzyms kordonowy), w pasach o wysokości około 1,0m nad powierzchnią terenu oraz na pasach o wysokości około 30cm ponad opaskami okiennymi wykonać impregnację tynku preparatem hydrofobowym pozwalającym na odparowanie wilgoci spod warstwy impregnowanej. Zastosowany impregnat nie powinien odbarwiać lub barwić tynku. W razie nieznacznej zmiany barwy po zastosowaniu

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Strona tytułowa str. nr. 1 2. Opis techniczny wraz z planem BIOZ str. nr. 2-7 3) Oświadczenie autora projektu str. nr. 8-11 4.Rysunki: -Plan Sytuacyjny rys. nr - 1 str. nr. 12

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU ELEWACJI

PROJEKT REMONTU ELEWACJI PROJEKT REMONTU ELEWACJI ŻMIGRÓD ul. Rybacka 13 OPRACOWAŁ: żmigród maj 2011 I DANE EWIDENCYJNE 1. Adres: ul. Rybacka 13, 55-140 Żmigród, 2. Właściciel: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Rybacka 13,15, 3. Inwestor:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BIOZ. stadium dokumentacji projektowej. INWESTOR: Starostwo Powiatowe w Pisecznie ul. Chyliczkowska Piaseczno

INFORMACJA BIOZ. stadium dokumentacji projektowej. INWESTOR: Starostwo Powiatowe w Pisecznie ul. Chyliczkowska Piaseczno INWESTOR: Starostwo Powiatowe w Pisecznie ul. Chyliczkowska 14 05-500 Piaseczno Tytuł opracowania: Adaptacja budynku internatu na cele mieszkaniowe adres: Ul. Ks. Sajny 2B Góra Kalwaria INFORMACJA BIOZ

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

WYTYCZNE DO PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Z A K R E S U S Ł U G : Przygotowanie i prowadzenie inwestycji Projektowanie: - architektura - konstrukcje instalacje elektryczne c.o. -wodno-kan. - gaz. - plany realizacyjne - wnętrza - mała architektura

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROBÓT REMONTOWYCH CZĘŚCI BUDYNKU W MIEJSCOWOŚCI STĄśKI 12, MIKOŁAJKI POMORSKIE

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROBÓT REMONTOWYCH CZĘŚCI BUDYNKU W MIEJSCOWOŚCI STĄśKI 12, MIKOŁAJKI POMORSKIE BRANśA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROBÓT REMONTOWYCH CZĘŚCI BUDYNKU W MIEJSCOWOŚCI STĄśKI 12, 82-433 MIKOŁAJKI POMORSKIE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: I. Uprawnienia projektantów.

Bardziej szczegółowo

BIOZ INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.).

BIOZ INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.). BIOZ (na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.). SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne 2. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego 3. Wskazanie elementów zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONT ELEWACJI

PROJEKT BUDOWLANY REMONT ELEWACJI PROJEKT BUDOWLANY REMONT ELEWACJI 1. Inwestor: GMINA UDANIN 2. Lokalizacja: Udanin 86b 3. Obiekt: Budynek biurowo-usługowy 4. Stadium: Projekt budowlany 5. Branża: budowlana Nazwa Opracowania Projektant

Bardziej szczegółowo

USŁUGI BUDOWLANE Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA I NADZOROWANIA ADAM NOSSOL WALCE UL. LIPOWA 4

USŁUGI BUDOWLANE Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA I NADZOROWANIA ADAM NOSSOL WALCE UL. LIPOWA 4 Inwestor: DO PROJEKTU PRZEBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU ŁAMIARNI GÓRAŻDŻE CEMENT S.A. W CHORULI, UL. CEMENTOWA 1, 47-316 CHORULA Lokalizacja: KAMIONEK, działka nr 19/79 k.m. 8 DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT REMONTU - MALOWANIE ELEWACJI ORAZ KOLORYSTYKI ELEWACJI BUDYNKU. Konin, ul. Dmowskiego 1 IMIĘ I NAZWISKO IMIĘ I NAZWISKO

PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT REMONTU - MALOWANIE ELEWACJI ORAZ KOLORYSTYKI ELEWACJI BUDYNKU. Konin, ul. Dmowskiego 1 IMIĘ I NAZWISKO IMIĘ I NAZWISKO Z080/04-10 DATA : 04.2010 ZLECENIE : em.forma B I U R O P R O J E K T O W E e-mail: biuro@emforma.pl www.emforma.pl PROJEKT WYKONAWCZY CPV: TEMAT PROJEKT REMONTU - MALOWANIE ELEWACJI ORAZ KOLORYSTYKI ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Roboty remontowe Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Projekt wykonawczy termomodernizacji budynku Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu, ul. Kościuszki 2 (woj. dolnośląskie) INWESTOR: Gmina Walim ul.

Bardziej szczegółowo

ŚWIETLICA WIEJSKA W SKALE

ŚWIETLICA WIEJSKA W SKALE ŚWIETLICA WIEJSKA W SKALE Projekt prac remontowych Temat opracowania: Remont Budynku Mieszkalnego i Świetlicy Wiejskiej w Skale Zamawiający: Gmina i Miasto w Lwówku Śląskim Aleja Wojska Polskiego 25 A

Bardziej szczegółowo

PLAN REMONTU BUDYNKU GOSPODARCZEGO LEŚNICZÓWKI NATALIN GMINA BRAŃSZCZYK

PLAN REMONTU BUDYNKU GOSPODARCZEGO LEŚNICZÓWKI NATALIN GMINA BRAŃSZCZYK Zn spr: S-203-352011/3548 PLAN REMONTU BUDYNKU GOSPODARCZEGO LEŚNICZÓWKI NATALIN GMINA BRAŃSZCZYK ADRES: TURZN 203 OBRĘB EW. TRZCIANKA DZIAŁKA NR 2066 INWESTOR: NADLEŚNICTWO WYSZKÓW Z SIEDZIBĄ W LESZCZYDOLE

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA I RYSUNKOWA FOTOGRAFIE WYKONANO W DNIU 07 KWIETNIA 2014 r.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA I RYSUNKOWA FOTOGRAFIE WYKONANO W DNIU 07 KWIETNIA 2014 r. 1 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA I RYSUNKOWA FOTOGRAFIE WYKONANO W DNIU 07 KWIETNIA 2014 r. Fot. nr 1. Elewacja frontowa. Fot. nr 2. Fot. nr 3. Fot. nr 4. Fot. nr 2 4. Uszkodzenia elewacji frontowej zarysowania

Bardziej szczegółowo

Tarnów, czerwiec 2015r.

Tarnów, czerwiec 2015r. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA przy realizacji instalacji gazowej w budynku wielorodzinnym przy ul. Szujskiego 31A w Tarnowie INWESTOR: Spółdzielnia Mieszkaniowa Jaskółka ul. Hodowlana

Bardziej szczegółowo

SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23

SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23 SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23 1. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU 2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.1. Wprowadzenie 1.1.1. Budynek mieszkalny wielorodzinny wybudowany w latach przedwojennych w konstrukcji tradycyjnej z

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNA ZESPOŁU BUDYNKÓW

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNA ZESPOŁU BUDYNKÓW INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNA ZESPOŁU BUDYNKÓW NAZWA I ADRES OBIEKTU: ZESPÓŁ BUDYNKÓW HALI SPORTOWEJ ul. MICKIEWICZA 30 W PRZEMYŚLU, DZ. NR 1026, OBR. 207. INWESTOR: GMINA MIEJSKA PRZEMYŚL

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA WENTYLACJA I KLIMATYZACJA

INFORMACJA WENTYLACJA I KLIMATYZACJA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DO PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA sporządzona na podstawie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt kolorystyki i remontu elewacji budynku położonego w Górze przy ul. Podwale 24

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt kolorystyki i remontu elewacji budynku położonego w Górze przy ul. Podwale 24 PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: INWESTOR I ZLECENIODAWCA Projekt kolorystyki i remontu elewacji budynku położonego w Górze przy ul. Podwale 24 Starostwo Powiatowe w Górze Ul. Mickiewicza 1 56-200 Góra GENERALNY

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY REMONT BUDYNKU GOSPODARCZEGO

OPIS TECHNICZNY REMONT BUDYNKU GOSPODARCZEGO OPIS TECHNICZNY REMONT BUDYNKU GOSPODARCZEGO Na podstawie art. 20 ust. 4 z dnia 7 lipca 1994 r.-prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z późniejszymi zmianami, oświadczamy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a 06-400 CIECHANÓW, ul. Batalionów Chłopskich 17a, tel./fax (48) 023.673-48-78. NIP: 566-000-33-78, REGON: 130027188, PROJEKT ROZBIÓRKI SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM ORAZ ŁĄCZNIKIEM PRZY GIMNAZJUM

Bardziej szczegółowo

O p i s T e c h n i c z n y I n w e n t a r y z a c j a i e k s p e r t y z a

O p i s T e c h n i c z n y I n w e n t a r y z a c j a i e k s p e r t y z a 1 O p i s T e c h n i c z n y I n w e n t a r y z a c j a i e k s p e r t y z a OBIEKT: Zabezpieczenie zabytkowego budynku stacyjnego LOKALIZACJA: Łódź-Karolew, ul. Wróblewskiego 33 dz. nr 1/85 sekcja

Bardziej szczegółowo

Sąd Rejonowy w Siedlcach

Sąd Rejonowy w Siedlcach 1 Spis treści 1.0 PODSTAWY FORMALNO-PRAWNE... 3 2.0 OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA... 3 3.0 ZAŚWIADCZENIE PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY... 4 4.0 KSEROKOPIA UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH... 5 5.0 OPIS TECHNICZNY... 6 5 1 CEL

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT DOMU NAUCZYCIELA w miejscowości Piotrków Pierwszy

TERMOMODERNIZACJA I REMONT DOMU NAUCZYCIELA w miejscowości Piotrków Pierwszy Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT DOMU NAUCZYCIELA w miejscowości Piotrków Pierwszy Roboty remontowe Lokalizacja: Piotrków

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Inwestor Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul. Warszawska 115, Łomianki

PROJEKT BUDOWLANY. Inwestor Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul. Warszawska 115, Łomianki PROJEKT BUDOWLANY Projekt termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomiankach, ul. Warszawska 73 na działkach nr ewid. 451, 452 i 454, obręb 0004 Inwestor Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul.

Bardziej szczegółowo

Proponowane postępowanie konserwatorskie

Proponowane postępowanie konserwatorskie Proponowane postępowanie konserwatorskie 1. Tynki Ze względu na zły stan wypraw tynkarskich, ich niejednorodność : tynki wapienne, tynki wapienno-cementowe i tynki wapienne z narzutem cementowym oraz znaczne

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 158/5 w Słuchaj

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 158/5 w Słuchaj Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 158/5 w Słuchaj Inwestor: Agencja Nieruchomości Rolnych ul. Hetmańska 38 85-039 Bydgoszcz 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. ul. Wrocławska 6; Oława dz. nr 23, obręb 0003 Oława, jedn. ewid _1 Oława

PROJEKT BUDOWLANY. ul. Wrocławska 6; Oława dz. nr 23, obręb 0003 Oława, jedn. ewid _1 Oława Egz.nr. 5 PROJEKT BUDOWLANY Remont elewacji frontowej w części parterowej budynku wraz z wymianą witryn okiennych OBIEKT : Filia Urzędu Pocztowego ADRES: ul. Wrocławska 6; 55 200 Oława dz. nr 23, obręb

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA OBIEKT: PRZEDSZKOLA PUBLICZNE NR 33 I 35 UL. TOPOLOWA W TARNOWIE WYMIANA POKRYĆ DACHOWYCH WRAZ Z ICH DOCIEPLENIEM INWESTOR: URZĄD MIASTA TARNOWA, WYDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REWITALIZACJI BUDYNKU WIELORODZINNEGO MIESZKALNEGO W PROCHOWICACH, UL.1-GO MAJA 5, DZIAŁKA 120/15

PROJEKT REWITALIZACJI BUDYNKU WIELORODZINNEGO MIESZKALNEGO W PROCHOWICACH, UL.1-GO MAJA 5, DZIAŁKA 120/15 PROJEKT REWITALIZACJI BUDYNKU WIELORODZINNEGO MIESZKALNEGO W PROCHOWICACH, UL.1-GO MAJA 5, DZIAŁKA 120/15 III. SPIS TREŚCI I. Strona tytułowa......1 II. Oświadczenie projektanta...2 III.Spis treści...3

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAKRESU ROBÓT REMONTOWYCH

OPIS ZAKRESU ROBÓT REMONTOWYCH OPIS ZAKRESU ROBÓT REMONTOWYCH Zadanie: Naprawa połaci dachowych i opierzeń na budynkach: SP ZOZ w Czersku, Zespołu Szkół w Łęgu, Zespołu Szkół w Rytlu oraz Ośrodka Kultury w Rytlu w ramach zachowania

Bardziej szczegółowo

INRFORMACJA BIOZ DO PROJEKTU MOSTU DROGOWEGO NA RZECE WIDAWCE W MIEJSCOWOŚCI RUDA, GMINA WIDAWA w km rzeki

INRFORMACJA BIOZ DO PROJEKTU MOSTU DROGOWEGO NA RZECE WIDAWCE W MIEJSCOWOŚCI RUDA, GMINA WIDAWA w km rzeki Egz. nr.. INRFORMACJA BIOZ DO PROJEKTU MOSTU DROGOWEGO NA RZECE WIDAWCE W MIEJSCOWOŚCI RUDA, GMINA WIDAWA w km rzeki 18+655 NAZWA I ADRES INWESTORA: Gmina Widawa ul. Rynek Kościuszki 10 98-170 Widawa NAZWA

Bardziej szczegółowo

TERMOIZOLACJĘ ŚCIANY OD PODWÓRKA METODĄ LEKKĄ MOKRĄ Z ZASTOSOWANIEM WARSTWY IZOLACYJNEJ gr. 14 cm ZE STYROPIANU

TERMOIZOLACJĘ ŚCIANY OD PODWÓRKA METODĄ LEKKĄ MOKRĄ Z ZASTOSOWANIEM WARSTWY IZOLACYJNEJ gr. 14 cm ZE STYROPIANU PRZEWIDUJE: RENOWACJĘ ŚCIANY OD ULICY NARUTOWICZA WG PROGRAMU KONSERWATORSKIEGO TERMOIZOLACJĘ ŚCIANY OD PODWÓRKA METODĄ LEKKĄ MOKRĄ Z ZASTOSOWANIEM WARSTWY IZOLACYJNEJ gr. 14 cm ZE STYROPIANU 1 1. OKAP

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Kolorystyka elewacji i wymiana pokrycia dachowego

PROJEKT BUDOWLANY. Kolorystyka elewacji i wymiana pokrycia dachowego PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: Kolorystyka elewacji i wymiana pokrycia dachowego OBIEKT: Budynek Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej z funkcją mieszkalną na wyższych kondygnacjach ADRES: INWESTOR: BRANŻA:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1

PROJEKT. REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1 PROJEKT REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1 Inwestor: Zespół Szkół Nr 1 im Kazimierza Wielkiego ul. Budowlana 4 05-300 Mińsk Mazowiecki Opracował: mgr inż. Bogusław Kowalczyk Mińsk Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A BIOZ do. marzec 2015 P R O J E K T U WYKONAWCZEGO. utwardzenia terenu BUDYNEK CENTARLI PKP SA

I N F O R M A C J A BIOZ do. marzec 2015 P R O J E K T U WYKONAWCZEGO. utwardzenia terenu BUDYNEK CENTARLI PKP SA p r a c o w n i a a r c h i t e k t o n i c z n a jednostka projektowania Sylwia Melon-Szypulska www.wena21.com.pl biuro@wena21.com.pl biuro, ul. Górczewska 123 lok. 18, 01-109 Warszawa pracownia, ul.

Bardziej szczegółowo

projekt budowlany Autorzy opracowania: Funkcja BranŜa Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis

projekt budowlany Autorzy opracowania: Funkcja BranŜa Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla robót realizowanych w oparciu o projekt budowlany Rozbudowa i remont remizo-świetlicy wiejskiej w miejscowości Kadłubiska Zbiornik ścieków z przyłączem

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany rozbiórki pustostan po oficynie mieszkalnej

Projekt budowlany rozbiórki pustostan po oficynie mieszkalnej Pracownia Projektowa mgr inż. arch. Zdzisław Bałabaoski ul. Solankowa 66/4, Inowrocław tel. 793 05 03 45; 793 07 11 29 fax 052 357 01 03 e-mail : balabanski@architekci.pl Egz. nr Projekt budowlany rozbiórki

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Zakres robót renowacyjnych

OPIS TECHNICZNY. Zakres robót renowacyjnych OPIS TECHNICZNY do robót elewacyjnych budynku mieszkalnego przy ulicy Kutnowskiej nr14 w Krośniewicach Kosztorys wykonano na zlecenie MZGKiM Krośniewice ul. Paderewskiego 3 Remontowany obiekt jest budynkiem

Bardziej szczegółowo

Opinia techniczna strona nr 1 OPINIA TECHNICZNA

Opinia techniczna strona nr 1 OPINIA TECHNICZNA Opinia techniczna strona nr 1 OPINIA TECHNICZNA PROJEKT PRZYSTOSOWANIA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ TJ. WEJŚCIE DO BUDYNKU WINDA ZEWNĘTRZNA, PARTER Z SANITARIATEM ORAZ UDOSTĘPNIENIE PIĘTRA BUDYNKU,

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do projektu przydomowej oczyszczalni oraz remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 114 w Jerzycach

Opis techniczny do projektu przydomowej oczyszczalni oraz remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 114 w Jerzycach Opis techniczny do projektu przydomowej oczyszczalni oraz remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 114 w Jerzycach Inwestor: Agencja Nieruchomości Rolnych ul. Hetmańska 38 85-039 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul. Warszawska 115, Łomianki

INWESTOR: Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul. Warszawska 115, Łomianki PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM nr 2 przy ul. F. Akinsa 6 w Dziekanowie Leśnym, na działce nr 167, obręb Dziekanów Leśny. INWESTOR: Urząd Miasta i Gminy Łomianki,

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu Inwestor: Agencja Nieruchomości Rolnych ul. Hetmańska 38 85-039 Bydgoszcz 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Spis treści opracowania

Spis treści opracowania Spis treści opracowania 1. Dane ogólne 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Przedmiot opracowania 1.3 Zakres opracowania 1.4 Wykorzystana dokumentacja 1.5 Wizje lokalne 2. Opis konstrukcji bramy 3. Uszkodzenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU ŚWIETLICY

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU ŚWIETLICY PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU ŚWIETLICY w Żukowie, gm. Mokobody Branża: Budowlana Część: Remont budynku świetlicy Inwestor: Gmina Mokobody 08-124 Mokobody, ul. Plac Chreptowicza 25 Adres budowy: Żuków

Bardziej szczegółowo

Foto 41 Klatka schodowa D balustrada w poziomie I piętra, tralki zastąpione płytą Foto 42 Klatka schodowa D bieg z poziomu I piętra, tralki

Foto 41 Klatka schodowa D balustrada w poziomie I piętra, tralki zastąpione płytą Foto 42 Klatka schodowa D bieg z poziomu I piętra, tralki Spis ilustracji Foto 1. Elewacja frontowa od strony ul. Piotrkowskiej... 51 Foto 2. Elewacja frontowa od strony ulicy Narutowicza... 51 Foto 3 Widok od strony podwórza na elewację budynku frontowego...

Bardziej szczegółowo

matej & matej www. matej.pl24 Egz. nr 1 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DLA ROBÓT REALIZOWANYCH W OPARCIU O: PROJEKT BUDOWLANY

matej & matej www. matej.pl24 Egz. nr 1 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DLA ROBÓT REALIZOWANYCH W OPARCIU O: PROJEKT BUDOWLANY 22-600 Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 17 tel. (+ 48) 84 664 42 fax: (+ 48) 84 664 75 03 tel. kom. + 48 606 61 66 85 NIP 921 11 40 843 BIURO INŻYNIERSKIE matej & matej www. matej.pl24 Egz. nr 1 INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY. adres: Rogóźno, Jamy 5. Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY. adres: Rogóźno, Jamy 5. Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1 1 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY Inwestor: Nadleśnictwo Jamy adres: 86-318 Rogóźno, Jamy 5 Adres budowy: Osada Leśna Słup, dz. nr 3236/1 Stadium: Projekt remontu budynku z wymianą

Bardziej szczegółowo

Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku...2

Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku...2 Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku....2 1.1 Fundamenty... 2 1.2 Ściany... 2 1.2.1 Ściany piwnic... 2 1.2.2 Ściany kondygnacji nadziemnych...

Bardziej szczegółowo

ORZECZENIE TECHNICZNE

ORZECZENIE TECHNICZNE 1 RODZAJ DOKUMENTACJI: ORZECZENIE TECHNICZNE Obiekt: budynek warsztatowo-biurowy Adres: Wrocław, pl. Hirszfelda 12, Ozn. geod. Obręb Południe, AM- 23, dz. nr 9,10 Inwestor: Dolnośląskie Centrum Onkologii

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ROZBIÓRKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO W RAMACH ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ISNIEJĄCEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ROZBIÓRKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO W RAMACH ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ISNIEJĄCEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ 1 DO PROJEKTU ROZBIÓRKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO W RAMACH ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ISNIEJĄCEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ 1.0 Dane ogólne 1.1 Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiórki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY BUDYNKU WIELORODZINNEGO A segmenty 3,4,5 KOLORYSTYKA ELEWACJI

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY BUDYNKU WIELORODZINNEGO A segmenty 3,4,5 KOLORYSTYKA ELEWACJI ArTop PRACOWNIA PROJEKTOWA ul. J.H. Dabrowskiego 38-40 lok. 30; 70-100Szczecin tel./fax: 91 45-57-930 e mail : artop@artop.szczecin.pl PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY BUDYNKU WIELORODZINNEGO A segmenty 3,4,5

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY OBIEKT: BUDYNEK PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 14 UL. PUŁASKIEGO W TARNOWIE BRANŻA: ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ W BUDYNKU INWESTOR: URZĄD

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia TOM III. Projektował: Obiekt: Budynek Muzeum Ziemi Biłgorajskiej Kod CPV: 45212313-3 Muzea

INFORMACJA. dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia TOM III. Projektował: Obiekt: Budynek Muzeum Ziemi Biłgorajskiej Kod CPV: 45212313-3 Muzea INFORMACJA dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Obiekt: Budynek Muzeum Ziemi Biłgorajskiej Kod CPV: 45212313-3 Muzea Branża: Sanitarna Temat: Projekt instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej i CO

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I NADZORU EFEKT-BUD Bydgoszcz ul. Powalisza 2/35 1 PROJEKT TECHNICZNY

ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I NADZORU EFEKT-BUD Bydgoszcz ul. Powalisza 2/35 1 PROJEKT TECHNICZNY ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I NADZORU EFEKT-BUD 85-791 Bydgoszcz ul. Powalisza 2/35 1 3. PROJEKT TECHNICZNY Nazwa zadania: Remont elewacji budynku frontowego. Ocieplenie ścian. Kolorystyka elewacji. Wymiana pokrycia

Bardziej szczegółowo

Opis do przedmiaru i kosztorysu na Renowację i wymianę stolarki okiennej od strony wschodniej i północnej w budynku A WSSE Bydgoszcz ul.

Opis do przedmiaru i kosztorysu na Renowację i wymianę stolarki okiennej od strony wschodniej i północnej w budynku A WSSE Bydgoszcz ul. Strona1 Opis 1.Przedmiot opracowania Opis do przedmiaru i kosztorysu na Renowację i wymianę stolarki okiennej od strony wschodniej i północnej w budynku A WSSE Bydgoszcz ul. Kujawska 4 2.Podstawa opracowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

PROJEKT BUDOWLANY ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA PROJEKT BUDOWLANY ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. CZĘŚĆ OPISOWA 2. CZĘŚĆ RYSUNKOWA Plan sytuacyjny Rys. nr 1. Elewacje - kolorystyka OŚWIADCZENIE Niniejsze opracowanie jest wykonane zgodnie z zawartą umową, kompletne

Bardziej szczegółowo

Opinia dotycząca stanu technicznego i możliwości zabezpieczenia stanowiących zagrożenie elementów budynku przy ul. Sołtysowickiej 15 we Wrocławiu.

Opinia dotycząca stanu technicznego i możliwości zabezpieczenia stanowiących zagrożenie elementów budynku przy ul. Sołtysowickiej 15 we Wrocławiu. Opinia dotycząca stanu technicznego i możliwości zabezpieczenia stanowiących zagrożenie elementów budynku przy ul. Sołtysowickiej 15 we Wrocławiu. I. Dane ogólne: 1. Obiekt Budynek wyłączony z eksploatacji

Bardziej szczegółowo

dz. nr 319, obręb 0003 Śródmieście

dz. nr 319, obręb 0003 Śródmieście mgr inż. Piotr Rajca ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Świebodzice biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Wałbrzych tel./fax. 74 665-96-96 www.ppkonstruktor.com.pl e-mail: biuroppkonstruktor@wp.pl Stadium: Inwestor:

Bardziej szczegółowo

3 PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

3 PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA 3 PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA architekt Ewa Bielesza-Karolak 80 288 Gdańsk ul. Br. Czecha 7/3 tel. fax. 348 59 66 kom. 501 54 77 95 e-mail bielesza@interia.pl PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT Remont dachu (w tym

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. 76-200 Słupsk ul. Tuwima 4, PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Remont klatki schodowej ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Cena jednostkowa, PLN. STWiORB/ DP1/DP2. Lp. Wartość, PLN. Kod. Wyszczególnienie Jednostka Ilość

PRZEDMIAR ROBÓT. Cena jednostkowa, PLN. STWiORB/ DP1/DP2. Lp. Wartość, PLN. Kod. Wyszczególnienie Jednostka Ilość Wartość, I. Roboty budowlano-konserwatorskie pałacu w Łosiowie I.1. Roboty budowlano-konserwatorskie dachu 1. PD ST-01, ST-02 2. PD ST-01, ST-02 Przełożenie pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej -

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA EKSPERTYZA TECHNICZNA Nazwa BUDYNKU GMINNEGO PRZEDSZKOLA W KRUSZYNIE Adres UL. KOŚCIELNA 70 42-282 KRUSZYNA Numery ewidencyjne działek DZIAŁKA NR EWID. 759 Inwestor GMINA KRUSZYNA UL. KMICICA 5 42-282

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY Projekt: BUDYNEK BIUROWO-SZKOLENIOWY przy ul. Przyszłości w Parzniewie (działka nr ew. 91/42, obręb Parzniew, gmina Brwinów) Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Zakres koniecznych do wykonania prac

Zakres koniecznych do wykonania prac Załącznik nr 1 do pisma z dnia 07.12.2011r znak RGPiIK/RPO.042.1.2011 Zakres koniecznych do wykonania prac dot.: projektu pn.: Renowacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych Gminy Miejskiej Piechowice

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2012 r. Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

PRZEDMIAR ROBÓT. DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2012 r. Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO POITECHNIKA WARSZAWSKA PAC POITECHNIKI 1, 00-661 WARSZAWA PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 45260000-7 Roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

Zakład Usług Projektowych LERBUD s.c. Ewa Rychłowska Leszek F. Rychłowski ul. Gen. Sikorskiego 23/ INOWROCŁAW PROJEKT BUDOWLANY

Zakład Usług Projektowych LERBUD s.c. Ewa Rychłowska Leszek F. Rychłowski ul. Gen. Sikorskiego 23/ INOWROCŁAW PROJEKT BUDOWLANY Zakład Usług Projektowych LERBUD s.c. Ewa Rychłowska Leszek F. Rychłowski ul. Gen. Sikorskiego 23/8 88-100 INOWROCŁAW PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR: TEMAT: ETAP: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Solankowa 10 88-100

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONT ELEWACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WRAZ Z WYMIANĄ STOLARKI OKIENNEJ WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOŚCI OKOPOWA 8 W GLIWICACH

PROJEKT BUDOWLANY REMONT ELEWACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WRAZ Z WYMIANĄ STOLARKI OKIENNEJ WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOŚCI OKOPOWA 8 W GLIWICACH PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: REMONT ELEWACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WRAZ Z WYMIANĄ STOLARKI OKIENNEJ ADRES: GLIWICE UL. OKOPOWA 8 INWESTOR: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOŚCI OKOPOWA 8 W GLIWICACH BRANŻA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T część 2

P R Z E D M I A R R O B Ó T część 2 Załącznik nr 5/2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia P R Z E D M I A R R O B Ó T część 2 Opis robót : Renowacja elewacji starej części obiektu B u d o w a : GMINA WOŁCZYN O b i e k t : Budynek

Bardziej szczegółowo

Kamienica zabytkowa Lidzbark Warmiński, ul. Dąbrowskiego 5-7. Wspólnota Mieszkaniowa Lidzbark Warmiński, ul. Dąbrowskiego 5-7

Kamienica zabytkowa Lidzbark Warmiński, ul. Dąbrowskiego 5-7. Wspólnota Mieszkaniowa Lidzbark Warmiński, ul. Dąbrowskiego 5-7 INWENTARYZACJA I PROJEKT ODTWORZENIA ZABYTKOWEJ STOLARKI OKIENNEJ OBIEKT: Kamienica zabytkowa Lidzbark Warmiński, ul. Dąbrowskiego 5-7 INWESTOR: Wspólnota Mieszkaniowa Lidzbark Warmiński, ul. Dąbrowskiego

Bardziej szczegółowo

SPIS RYSUNKÓW Z - 1 Zagospodarowanie terenu Skala 1:500

SPIS RYSUNKÓW Z - 1 Zagospodarowanie terenu Skala 1:500 A/ Opis SPIS TREŚCI 1. Podstawy opracowania 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Lokalizacja 4. Informacja o wpisie do rejestru zabytków 5. Dane techniczne 6. Zagospodarowanie terenu 7. Elewacje opis stanu

Bardziej szczegółowo

II SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

II SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA II SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. Strona tytułowa - str. nr 1 II. Spis zawartości opracowania - str. nr 2 III.Opis techniczny - str. nr 3 1. Podstawa opracowania - str. nr 3 2. Przedmiot i zakres opracowania

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA REMONTU

DOKUMENTACJA REMONTU Załącznik nr 9 do siwz DOKUMENTACJA REMONTU TEMAT OPRACOWANIA Remont pracowni i sal w Zespole Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w Szczecinie ADRES INWESTYCJI Szczecin ul. Unisławy 32/33 71-402

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRAC REMONTOWYCH

PROJEKT PRAC REMONTOWYCH Usługi Projektowe P L U S Sprzedaż Materiałów Budowlanych 18-500 Kolno; ul. Brzozowa 8 tel. 502 566 132 PROJEKT PRAC REMONTOWYCH Obiekt ZAKRES Inwestor: Adres bud.: Projektant: Świetlica wiejska - Remont

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. WSTĘP I DANE OGÓLNE 1.1. Podstawa opracowania i dane wyjściowe. II. ZAŁĄCZNIKI DOKUMENTÓW FORMALNO PRAWNYCH DO OPRACOWANIA III. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY ZAMIENNY

Bardziej szczegółowo

budynków NR 12 i NR 1

budynków NR 12 i NR 1 KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA budynków NR 12 i NR 1 INWESTOR (ZAMAWIAJĄCY): ADRES OBIEKTÓW: EC1 ŁÓDŹ MIASTO KULTURY 90-022022 Łódź ul. Targowa 1/3 AUTORZY OPRACOWANIA: mgr inż. Dariusz Dolecki UPR

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY EKSPERTYZA TECHNICZNA Z INWENTARYZACJĄ BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY Z SIEDZIBĄ W SILNICY

PROJEKT TECHNICZNY EKSPERTYZA TECHNICZNA Z INWENTARYZACJĄ BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY Z SIEDZIBĄ W SILNICY Biuro Projektowe SanitDesign Roman Księżnik 97-500 Radomsko ul. M. C. Skłodowskiej 29a PROJEKT TECHNICZNY EKSPERTYZA TECHNICZNA Z INWENTARYZACJĄ BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY Z SIEDZIBĄ W SILNICY ADRES

Bardziej szczegółowo

Przyłącze kanalizacyjne zlokalizowane na działce 496/5 do działek 496/3, 496/4

Przyłącze kanalizacyjne zlokalizowane na działce 496/5 do działek 496/3, 496/4 Biłgoraj marzec 2013 r Stadium: Informacja BIOZ Nazwa Inwestycji: Przyłącze kanalizacyjne zlokalizowane na działce 496/5 do działek 496/3, 496/4 Miejscowość: Wola Mała ; Gmina Biłgoraj Inwestor: Branża:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY REMONT ELEWACJI BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO NADLEŚNICTWA STAROGARD GD. - KOLORYSTYKA STAROGARD GD., UL. GDAŃSKA 12

OPIS TECHNICZNY REMONT ELEWACJI BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO NADLEŚNICTWA STAROGARD GD. - KOLORYSTYKA STAROGARD GD., UL. GDAŃSKA 12 OPIS TECHNICZNY REMONT ELEWACJI BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO NADLEŚNICTWA STAROGARD GD. - KOLORYSTYKA STAROGARD GD., UL. GDAŃSKA 12 FOT. 1 WIDOK ELEWACJI FRONTOWEJ-PÓŁNOCNEJ ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Strona tytułowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY BUDYNKU WIELORODZINNEGO A segmenty 3,4,5 KOLORYSTYKA ELEWACJI

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY BUDYNKU WIELORODZINNEGO A segmenty 3,4,5 KOLORYSTYKA ELEWACJI ArTop PRACOWNIA PROJEKTOWA ul. J.H. Dabrowskiego 38-40 lok. 30; 70-100Szczecin tel./fax: 91 45-57-930 e mail : artop@artop.szczecin.pl PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY BUDYNKU WIELORODZINNEGO A segmenty 3,4,5

Bardziej szczegółowo

ELEWACJI - BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO S

ELEWACJI - BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO S PROBUD PROBUD Sp. z o.o. Opracowanie: Przedmiot: (Nazwa, adres, numery działek) BranŜa: Inwestor: (Nazwa, adres) Jednostka projektowa: (Nazwa, adres) PROJEKT WYKONAWCZY REMONT ELEWACJI - BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

NAZWA ZADANIA: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSP W BŁAŻOWEJ

NAZWA ZADANIA: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSP W BŁAŻOWEJ INWESTOR: GMINA BŁAŻOWA PLAC JANA PAWŁA II 1 36-030 BŁAŻOWA NAZWA ZADANIA: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSP W BŁAŻOWEJ LOKALIZACJA: DZIAŁKA NR 1189 ul. PARTYZANTÓW 1 36-030 BŁAŻOWA Lipiec 2014 r. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

OPIS TECH ICZ Y 1. DA E EWIDE CYJ E: 1.1. Faza opracowania. Projekt wymiany pokrycia dachowego Lokalizacja i adres. Budynek położony w Maniowie

OPIS TECH ICZ Y 1. DA E EWIDE CYJ E: 1.1. Faza opracowania. Projekt wymiany pokrycia dachowego Lokalizacja i adres. Budynek położony w Maniowie ZG PROJEKT Zbigniew Głowa 58-100 Świdnica, ul. Wałbrzyska 25-27 tel. kom. 664 081 452 e-mail: zgprojekt@wp.pl PROJEKT REMO TU POKRYCIA DACHOWEGO -ZAŁOŻE IA DO KOSZTORYSU- OBIEKT: BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja budynku gospodarczego Poznań, ul. Cegielskiego 1. Architektura. budynek gospodarczy. Inwentaryzacja budowlana

Inwentaryzacja budynku gospodarczego Poznań, ul. Cegielskiego 1. Architektura. budynek gospodarczy. Inwentaryzacja budowlana jednostka projektowa obiekt budowlany budynek gospodarczy stadium Inwentaryzacja budowlana data 07.2012 adres obiektu budowlanego nr działki 31/2, obr. 51, arkusz 35. inwestor Miasto Poznań Poznań, Pl.

Bardziej szczegółowo

AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW ARCHITEKTA KRYSTYNY BŁAŻ-DZIEKOŃSKIEJ

AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW ARCHITEKTA KRYSTYNY BŁAŻ-DZIEKOŃSKIEJ AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW ARCHITEKTA KRYSTYNY BŁAŻ-DZIEKOŃSKIEJ ul. Armii Krajowej 9 40-698 Katowice tel. (32) 204-61-60 NIP 634-143-42-92 fax. (32) 202-13-51 tel. (501) 76-44-79 krysia@dziekonski.eu.org

Bardziej szczegółowo

DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA I N R O R M A C J A DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA TEMAT : WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO Z BLACHY OCYNKOWANEJ NA GONT BITUMICZNY W BUDYNKU DOMU MUZYKI PRZY UL. SŁOWACKIEGO 27 W BIELSKU - BIAŁEJ

Bardziej szczegółowo

Dzierzgoń ul.1-go Maja 4. BS Dzierzgoń PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

Dzierzgoń ul.1-go Maja 4. BS Dzierzgoń PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY 82-440 Dzierzgoń ul.1-go Maja 4 55 276 21 92 a.m.nier@wp.pl NIP 579-145-89-03 BS Dzierzgoń 86 8310 0002 0001 0719 2000 0010 PROJEKT BUDOWLANY NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA: REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA BUDOWA KOLEKTORA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. OLSZAŃSKIEJ OBSŁUGUJĄCEGO TEREN AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ W ŚWIEBODZICACH I. SPIS TREŚCI I. SPIS TREŚCI...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBIÓRKI OBIEKTU

PROJEKT ROZBIÓRKI OBIEKTU Specyfikacja / rys. oraz informacje są własnością firmy Projektowanie i Nadzór Jadwiga Papst-Wojtas c. i nie mogą być bez pisemnej zgody powielane, kopiowane ani udostępniane stronie trzeciej. Inwestor:

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWY DACHU BUDYNKU

PRZEBUDOWY DACHU BUDYNKU PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA ATLANT Jan Koperkiewicz, 82-300 Elbląg, ul. Prusa 3B/6 NIP 578 102 14 41 tel./fax (055) 235 47 25 REGON 170049655 e-mail: jankoperkiweicz@wp.pl PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. WSTĘP I DANE OGÓLNE 1.1. Podstawa opracowania i dane wyjściowe. II. ZAŁĄCZNIKI DOKUMENTÓW FORMALNO PRAWNYCH DO OPRACOWANIA III. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY ZAMIENNY

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NA WYMIANĘ BRAMY WJAZDOWEJ METALOWEJ, AŻUROWEJ Z NAŚWIETLEM W BUDYNKU POZNAŃ, UL. GARBARY 28

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NA WYMIANĘ BRAMY WJAZDOWEJ METALOWEJ, AŻUROWEJ Z NAŚWIETLEM W BUDYNKU POZNAŃ, UL. GARBARY 28 62-020 Swarzędz ul. Kwaśniewskiego 1 ZESPÓŁ PROJEKTOWANIA INŻYNIERII ŚRODOWISKA Tytuł opracowania: ZAKŁAD INŻYNIERII ŚRODOWISKA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NA WYMIANĘ BRAMY WJAZDOWEJ METALOWEJ, AŻUROWEJ Z

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONT ELEWACJI BUDYNKU DOMU KULTURY. Spis zawartości opracowania: LP Wyszczególnienie Strona Skala:

PROJEKT BUDOWLANY REMONT ELEWACJI BUDYNKU DOMU KULTURY. Spis zawartości opracowania: LP Wyszczególnienie Strona Skala: Inwestor:Gmina Węgliniec Ul. Sikorskiego 3 59-940 Węgliniec PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: W JAGODZINIE REMONT ELEWACJI BUDYNKU DOMU KULTURY Lokalizacja: Działka Nr 296; jagodzin Obręb:jAGODZINam-1;gmina: Węgliniec

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA A. OPIS TECHNICZNY B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA :

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA A. OPIS TECHNICZNY B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA : ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA A. OPIS TECHNICZNY B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA : 1. Inwentaryzacja zestawienie skala 1:100 rys. nr A01 2. Inwentaryzacja zestawienie skala 1:100 rys. nr A02 3. Inwentaryzacja zestawienie skala

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY Renowacji i kolorystyki elewacji frontowej budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Krakowskiej 20 w Tarnowskich Górach Lokalizacja obiektu: ul. Krakowska 20, działka

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T O W A N I E. OPRACOWANIE: Wymiana okien I piętra, klatki schodowej i poddasza. Budynek przychodni, Szczecin ul. Stołczyńska 161.

P R O J E K T O W A N I E. OPRACOWANIE: Wymiana okien I piętra, klatki schodowej i poddasza. Budynek przychodni, Szczecin ul. Stołczyńska 161. P R O J E K T O W A N I E Grażyna Sztyler 71-112 Szczecin, ul. Poniatowskiego 67/5 OPRACOWANIE: Wymiana okien I piętra, klatki schodowej i poddasza. OBIEKT: INWESTOR: Budynek przychodni, Szczecin ul. Stołczyńska

Bardziej szczegółowo

ROTUNDA. RESKON - Pracownia Konserwacji Dzieł Sztuki

ROTUNDA. RESKON - Pracownia Konserwacji Dzieł Sztuki ROTUNDA - 8 - Fot.R.1 Rotunda, widok w kierunku północnym Fot.R.2 Rotunda, widok w kierunku zachodnim - 9 - Fot.R.3 Rotunda, widok w kierunku wschodnim Fot.R.4 Rotunda, widok w kierunku południowym - 10

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA: DANE FORMALNO PRAWNE OPIS TECHNICZNY: A. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU. 1. Przedmiot opracowania. 2. Stan istniejący zagospodarowania terenu. 3. Układ komunikacyjny.

Bardziej szczegółowo

Zaplecze warsztatowo-garażowe dla lotniska im. Władysława Reymonta w Łodzi

Zaplecze warsztatowo-garażowe dla lotniska im. Władysława Reymonta w Łodzi PIOTR BILIŃSKI ARCHITEKT 90 417 Łódź ul. Piotrkowska 61 tel./fax. (42) 630 19 55, e-mail: bilinski@run.com.pl Zaplecze warsztatowo-garażowe dla lotniska im. Władysława Reymonta w Łodzi Łódź ul. Gen. S.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót opisanych w przedmiocie zamówienia.

Specyfikacja techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót opisanych w przedmiocie zamówienia. Załącznik Nr 6 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH Na wykonanie robót remontowych dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Osieku w budynku Wiejskiego Domu Kultury w Głębowicach przy

Bardziej szczegółowo