Podstawy techniki wydawniczej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podstawy techniki wydawniczej"

Transkrypt

1 Dr Magdalena Bizior-Dombrowska Podstawy techniki wydawniczej Zaliczenie: 1. Obecność na zajęciach (limit nieobecności: 2). 2. Analiza typografii wybranej książki (praca pisemna). Ogólna problematyka zajęć: 1. Zasady merytorycznego i technicznego opracowania tekstu, przygotowanie tekstu do składu i druku. 2. Opracowanie redakcyjne (adiustacja tekstu), opracowanie techniczno-graficzne książki (przygotowanie komputeropisu wydawniczego do składu, podstawy składu i łamania). 3. Projektowanie struktury książki (reguły typograficzne). 4. Podstawy typografii (litery, odmiany kroju pisma, stopień pisma, ligatury, znaki interpunkcyjne i nieinterpunkcyjne), typografia internetowa. 5. Materiały wydawnicze. 6. Zaawansowana korekta wydawnicza. 7. Podstawy estetyki tekstów drukowanych (analiza projektu okładki książki, analiza obrazu typograficznego, grafika książki). Literatura: Arnheim R., Sztuka i percepcja wzrokowa, Gdańsk Bhaskaran L., Czym jest projektowanie publikacji? Podręcznik projektowania, Warszawa Billingham J., Redagowanie tekstów, Warszawa Bringhurst R., Elementarz stylu w typografii, Kraków Cendrowska P., O sztuce komputerowego składania tekstów, Warszawa Chwałowski R., Typografia typowej książki, Gliwice Felici J., Kompletny przewodnik po typografii. Zasady doskonałego składania tekstu, tłum. M. Kotwicki, P. Biłda, Gdańsk Frutiger A., Człowiek i jego znaki, Warszawa Gosney M., Szara księga. Komputerowe projektowanie czarno-białych publikacji, Warszawa Gregory P. L., Oko i mózg. Psychologia widzenia, Warszawa Jarzina J., Tajniki typografii dla każdego, Warszawa Markiewicz H., O cytatach i przypisach, Kraków Tomaszewski A., Zapiski książkoroba, Warszawa Trzaska F., Podstawy techniki wydawniczej, Warszawa Tyczkowski K., Lettera magica, Warszawa Willberg H. P., Forssman F., Pierwsza pomoc w typografii. Poradnik używania pisma, tłum. M. Szalsza, Gdańsk Wolański A., Edycja tekstów. Praktyczny poradnik: książka, prasa, www, Warszawa

2 Szczegółowa problematyka zajęć: 1. Zajęcia organizacyjne (omówienie problematyki, literatury oraz warunków zaliczenia zajęć). 2. Podstawy estetyki tekstów drukowanych a) pojęcie typografii (makrotypografia i mikrotypografia), podstawowe warunku dobrej typografii; b) analiza obrazu typograficznego (krój pisma, układ typograficzny, czytelny układ tekstu; porównywanie czytelności różnych krojów pisma; czcionki szeryfowe i bezszeryfowe; elementy budowy liter, pismo na stronach www). 3. Zaproszenie do wnętrza idealna okładka książki. Projektowanie graficzne książki a psychologia odbioru a) percepcja wzrokowa (pojęcie równowagi wzrokowej: ciężar i kierunek, ich rola w projektowaniu graficznym książki); b) odczytywanie obrazów: kształt (cechy strukturalne, kontekst czasowo-przestrzenny, podobieństwo i odmienność, rola prostoty); c) rola koloru w teorii widzenia (percepcja barw, nazewnictwo kolorów); d) złudzenia wzrokowe; e) psychologia odbioru a projekt okładki: analiza wybranych okładek: elementy składowe okładki (pierwsza i czwarta strona okładki, grzbiet, skrzydełka). 4. Części składowe książki (ogólna charakterystyka: okładki, karty tytułowe, materiały wprowadzające, tekst główny materiały uzupełniające tekst główny, materiały informacyjno pomocnicze); a) karty tytułowe (dwójka i czwórka tytułowa, elementy strony przedtytułowej, przytytułowej, tytułowej i redakcyjnej) b) materiały wprowadzające: (tytulatura, konstrukcja tytułów, motto, dedykacja, przedmowa, podziękowania, życiorys autora: zasady edytorskie i analiza wybranych przykładów). 5. Materiały informacyjno-pomocnicze a) spis treści (zasady opracowania spisu treści, analiza różnych układów spisu treści); b) spis treści a żywa pagina (rodzaje żywej paginy, zasady, analiza wybranych projektów); c) wykaz skrótów, wykaz ilustracji, streszczenia obcojęzyczne; d) indeksy (rodzaje indeksów: osobowy, geograficzny, tytułowy i rzeczowy, zasady sporządzania indeksu, praktyczne ćwiczenia: opracowanie haseł osobowych i indeksowanie fragmentu książek). 6. Tekst główny I a) podział tekstu (numeracja cyfrowa wielorzędowa, numeracja cyfrowo-literowa; b) tytuły partii tekstu (układy tytułów, zasady); c) wyróżnienia (zasady stosowania kursywy, kapitalików, pogrubienia i rozstrzelenia); d) nazwiska; e) daty. 7. Tekst główny II a) cytaty (cytaty krótkie, cudzysłowy apostrofowe a cudzysłowy ostrokątne niemieckie, cytat w cytacie, rodzaje cudzysłowów); b) interpunkcja w cytatach (problem zbiegów znaków interpunkcyjnych); c) cytaty wyodrębnione (sposoby i zasady wyodrębniania cytatów;

3 d) opuszczenia w cytatach i ingerencje w cytaty; e) wyliczenia wypunktowane (znaki wypunktowania, zasady edytorskie i interpunkcyjne). 8. Znaki wewnątrz- i międzywyrazowe a) dywiz a półpauza (funkcje, zasady, najczęstsze błędy, przykłady); b) ukośnik, apostrof, tylda, separator, wykropkowanie; c) spacja (skróty, inicjały, daty); d) ćwiczenia praktyczne (korekta fragmentów tekstu, ze szczególnym uwzględnieniem znaków interpunkcyjnych i nieinterpunkcyjnych). 9. Materiały uzupełniające tekst główny a) rodzaje przypisów (słownikowe, rzeczowe, bibliograficzne, informacyjne), zasady interpunkcyjne; b) najnowsze zasady sporządzania przypisów bibliograficznych; c) zasady sporządzania bibliografii; d) Harvard system (system autor rok). 10. Piękno książki (elementy wzbogacające szatę graficzną książki): a) ilustracje (sposoby włamywania ilustracji, opisy ilustracji); b) ligatury, asterysk, inicjały, ozdobniki; c) format książki; d) papier (rodzaje papieru a jakość druku); e) elementy budowy książki (blok, grzbiet, kapitałka, wyklejka, strony działowe); f) ćwiczenia praktyczne: analiza szaty graficznej wybranych książek. 11. Skład i łamanie a) podstawowe pojęcia: skład, łamanie, strona, kolumna, łam, szpalta, kolumna szpicowa; b) główne zasady i błędu składu (bękart, szewc, wdowa, sierota, zasady dzielenia i przenoszenia wyrazów, pagina żywa i zwykła, kolumna szpicowa, kolumna z opustem, wakat); c) korekta pierwsza i druga: ćwiczenia w poprawianiu błędów składu. 12. Układ typograficzny w czasopismach i na stronach internetowych a) podział artykułu prasowego (rozdzialik, incipity, odstępy, żywe śródtytuły, przerywniki i finaliki), struktura artykułu: nagłówek prasowy, lid, wiersz autorstwa, korpus, śródtytuły; b) tytuły w gazetach, czasopismach na stronach www (nagłówek prasowy: tytuł główny, nadtytuł, podtytuł, sposoby redagowania nagłówków, ukształtowanie typograficzne nagłówków c) lid prasowy, indeks w prasie, wiersz autorstwa d) ćwiczenia praktyczne: opracowanie artykułu prasowego (redagowanie nagłówka, lidu, śródtytułów). 13. Opracowanie redakcyjne książki ćwiczenia praktyczne: adiustacja fragmentów tekstu pochodzących z książek o różnorodnej tematyce, z uwzględnieniem wszystkich zasad omawianych na zajęciach; pierwsza i druga korekta). 14. Omówienie prac zaliczeniowych i podsumowanie zajęć.

4 Dr Magdalena Bizior-Dombrowska Działalność firmy wydawniczej Zaliczenie: 1. Obecność na zajęciach (limit nieobecności: 2). 2. Opracowanie projektu promocji wybranej książki i organizacja spotkania promocyjnego. Ogólna problematyka zajęć: 1. Struktura nowoczesnego wydawnictwa. 2. Organizacja pracy w wydawnictwie. 3. Zakresy obowiązków korektora, redaktora, operatora składu komputerowego, grafika. 4. Współpraca z autorem. 5. Umowa wydawnicza. 6. Prawa autorskie (obowiązki wydawców wynikające z konieczności przestrzegania ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, kodeks etyczny wydawców, prawa do pierwszych wydań oraz wydań naukowych i krytycznych). 7. Kalkulacja kosztów wydania książki. 8. Charakterystyka druku offsetowego. 9. Charakterystyka druku cyfrowego. 10. Podstawy promocji i marketingu (branżowe organizacje wydawniczo-księgarskie, targi książki w Polsce). 11. Działalność ważniejszych wydawnictw naukowych, literackich i innych, polityka wydawnicza firm. 12. Rynek książki w Polsce, dystrybucja. Literatura: Barta J., Czajkowska-Dąbrowska M., Ćwiąkalski Z., Markiewicz R., Traple E., Komentarz do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Warszawa Ciupalski S., Maszyny drukujące konwencjonalne, Warszawa Ciupalski S., Maszyny offsetowe zwojowe, Warszawa Gołębiewski Ł., Rynek książki w Polsce. Dystrybucja, Warszawa Gołębiewski Ł., Rynek książki w Polsce. Podstawowe zagadnienia, Warszawa Gołębiewski Ł., Rynek książki w Polsce. Wydawnictwa, Warszawa Gołębiewski Ł., Śmierć książki. No Future Book, Warszawa Kitrasiewicz P., Gołębiewski Ł., Rynek książki w Polsce , Warszawa Kodeks wydawcy, wprowadzenie A. Karpowicz, Kraków Prawo autorskie i prawa pokrewne. Zarys wykładu, red. M. Poźniak-Niedzielskiej, Bydgoszcz Trzynadlowski J., Autor, dzieło, wydawca, wyd. 2 uzup., Wrocław Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

5 Szczegółowa problematyka zajęć: 1. Zajęcia organizacyjne (omówienie problematyki, literatury i warunków zaliczenia zajęć). 2. Śmierć książki? a) przyszłość książki tradycyjnej (nośniki książki, książka papierowa a książka elektroniczna, cyfrowa kultura książki, współczesne czytelnictwo, nowy odbiorca, hiperliteratura). b) rynek książki (zasady dystrybucji książek); c) kalkulacja kosztów wydania książki a cena książki. 3. Wydawnictwa w Polsce a) działalność ważniejszych wydawnictw naukowych, literackich i innych: historia, najważniejsze serie, autorzy, akcje promocyjne (Znak, Słowo/ obraz terytoria, PWN, PIW, Universitas, Wydawnictwo Literackie, Czarne, WAB, a5) b) polityka wydawnicza firm. 4. Struktura wydawnictwa naukowego a) omówienie struktury nowoczesnego wydawnictwa naukowego na podstawie Wydawnictwa Naukowego UMK (główne działy wydawnictwa i zakres działalności: Dyrekcja, Redakcja, Dział Komputerowo-Graficzny, Sekretariat, Drukarnia, Promocja, Dystrybucja); b) historia Wydawnictwa Naukowego UMK, ze szczególnym uwzględnieniem reorganizacji Wydawnictwa w 2007 r. 5. Organizacja procesu wydawniczego a) plany wydawnicze (metody sporządzania rocznych planów wydawniczych, ich funkcja); b) etapy procesu wydawniczego (złożenie pracy przez autora, recenzja, adiustacja techniczna i językowa, uzgodnienia z autorem, skład, pierwsza korekta, korekta autorska, druga korekta, końcowa korekta plików, przygotowanie okładki, akceptacja autora, druk egzemplarza rewizyjnego, druk całego nakładu, dystrybucja, promocja); c) system recenzyjny w wydawnictwie. 6. Nowoczesne rozwiązania w wydawnictwie naukowym a) instrukcja wydawnicza; b) cykl wydawniczy czasopism punktowanych; c) strona internetowa wydawnictwa (analiza różnych stron internetowych wydawnictw polskich i zagranicznych); d) projekt serii wydawniczych. 7. Praca redaktora a) zakres obowiązków redaktora (współpraca z autorem, uzgodnienie z nim zaproponowanych zmian oraz szaty graficznej i projektu okładki, adiustacja tekstu, wprowadzenie poprawek w tekście w wersji elektronicznej po opracowaniu redakcyjnym, wykonanie korekty redakcyjnej, sprawdzenie korekty autorskiej, współpraca z wykonawcą składu); b) omówienie poszczególnych etapów pracy redakcyjnej (komputeropis autorski, adiustacja tekstu, nanoszenie poprawek w Wordzie, skład, wersja po pierwszej korekcie i po korekcie autorskiej, wersja po drugiej korekcie, wersja ostateczna, egzemplarz rewizyjny) na konkretnych przykładach;

6 c) zasady adiustacji tekstu (odpowiednia struktura książki, sprawdzenie poprawności i jednolitości terminologii, oznaczeń i skrótów, opracowanie tekstu pod względem stylistycznym i redakcji technicznej, sprawdzenie materiałów uzupełniających i pomocniczych). 8. Praca korektora a) szczegółowy zakres obowiązków korektora (wykonywanie kolejnych korekt książki, współpraca z redaktorem merytorycznym i technicznym); b) omówienie specyfiki kolejnych korekt na przykładzie książek z zakresu różnorodnych dziedzin naukowych; c) ćwiczenia praktyczne: korekta fragmentu tekstu, porównywanie wersji po korektach z podstawą. 9. Dział Komputerowo-Graficzny a) obowiązki operatora składu komputerowego (skład i łamanie, opracowanie dodatkowych materiałów graficznych, wprowadzanie poprawek po korektach autorskich i wydawniczych, przygotowanie książki do druku); b) specyfika pracy operatora składu komputerowego (trudności, skład a tematyka książki, specyfika składu tekstu naukowego, projektowanie layoutów). 10. Druk a) historia druku (pierwsze druki drzeworytnicze na papierze, czcionki drewniane, metalowe, wynalazek czcionki ruchomej, aparatu do odlewania czcionek, wymiennych matryc oraz prasy drukarskiej), główne techniki druku (druk wypukły, wklęsły i płaski); lata 80. przeniesienie metod przygotowania do druku z zecerstwa do DTP. b) druk offsetowy (zwiedzanie drukarni offsetowej, zapoznanie się z technologią druku offsetowego). 11. Druk cyfrowy a) technologia druku cyfrowego, zalety i wady druku cyfrowego (jakość, koszty, format, szybkość, brak konieczności przygotowywania formy drukowej); b) zwiedzanie drukarni cyfrowej. 12. Podstawy promocji i marketingu a) metody promocji książki (zapowiedzi, recenzje, spotkania promocyjne, spotkania autorskie, konferencje); b) organizacja spotkania promocyjnego (ustalenie formuły spotkania, osoby prowadzącej, zaproszonych gości, opracowanie scenariusza spotkania promocyjnego); c) branżowe organizacje wydawniczo-księgarskie, targi książki w Polsce, konkursy. 13. Prawa autorskie a) obowiązki wydawców wynikające z konieczności przestrzegania ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych; b) kodeks etyczny wydawców, prawa do pierwszych wydań oraz wydań naukowych i krytycznych. 14. Omówienie zaliczeń, podsumowanie zajęć.

7 Dr Magdalena Bizior-Dombrowska Komputerowe opracowanie tekstu Zaliczenie: 1. Obecność na zajęciach (limit nieobecności: 2). 2. Samodzielne przygotowanie tekstu (o objętości około 1 arkusza wydawniczego) do druku (adiustacja tekstu, opracowanie techniczne, skład). Ogólna problematyka zajęć: 1. Zaawansowana obsługa edytora tekstów (Microsoft Word). 2. Redakcyjne przygotowanie komputeropisu autorskiego. 3. Zasady sporządzania cytatów, przypisów, bibliografii. 4. Sczytywanie i wprowadzanie korekty redakcyjnej. 5. Podstawowe opcje programu InDesign. 6. Zasady składania tekstu. 7. Praca nad publikacją typu naukowego. 8. Podstawy typografii, liternictwo. 9. Projekt graficzny książki (projektowanie layoutów). Literatura: L. Bhaskaran, Czym jest projektowanie publikacji? Podręcznik projektowania, Warszawa R. Bringhurst, Elementarz stylu w typografii, Kraków P. Cendrowska, O sztuce komputerowego składania tekstów, Warszawa R. Chwałowski, Typografia typowej książki, Gliwice J. Felici, Kompletny przewodnik po typografii. Zasady doskonałego składania tekstu, tłum. M. Kotwicki, P. Biłda, Gdańsk O. M. Kvern, D. Blatner, Adobe InDesign CS2. Edycja polska (seria Real World), Gliwice Porównanie 60 krojów pism, oprac. A. Twardoch, H. P. Willberg, F. Frossman, Pierwsza pomoc w typografii. Poradnik używania pisma, tłum. M. Szalsza, Gdańsk Strona producenta programu InDesign, A. Tomaszewska-Adamarek, ABC Word 2007 PL, ftp.helion.pl A. Wolański A., Edycja tekstów. Praktyczny poradnik: książka, prasa, www, Warszawa

8 Szczegółowa problematyka zajęć: 1. Zajęcia organizacyjne (omówienie problematyki, literatury i warunków zaliczenia zajęć, przydzielenie tekstów w postaci wydruku i w wersji elektronicznej, na których będą pracować studenci podczas zajęć i które będą podstawą do zaliczenia). 2. Podstawy korekty redakcyjnej: a) system znaków korektorskich; b) podstawowe zasady korekty; c) ćwiczenia praktyczne: sczytywanie korekty i wprowadzanie jej w Wordzie; 3. Edycja dokumentów w Wordzie 2007: a) Word 2007 (ogólna charakterystyka, podstawowe funkcje (ogólna charakterystyka głównych okien: narzędzia główne, wstawianie, układ strony, odwołania, korespondencja, recenzja, widok); b) zaznaczanie, kopiowanie, przenoszenie, wklejanie i usuwanie tekstu, wyszukiwanie fragmentów tekstu; c) funkcja cofania i powtarzania poleceń. 4. Opcje edycji: a) poruszanie się po dokumencie (widok dokumentu, odczyt pełnoekranowy. Plan dokumentu, zakładki) b) sprawdzanie pisowni (sprawdzanie pisowni i gramatyki podczas pisania, sprawdzanie pisowni w całym dokumencie, słowniki niestandardowe, autokorekta). 5. Formatowanie tekstu: a) czcionka (typy czcionki: TrueType, OpenType, rozmiar czcionki, stopnie pisma stosowane w poszczególnych elementach tekstu: tekst zasadniczy, motto, dedykacja, przypisy, żywa pagina, spis treści, indeksy, podpisy pod zdjęciami itd.); b) wyróżnienia (kursywa, rozstrzelenie, kapitaliki, wersaliki, pogrubienie); c) różne kroje pisma (ich czytelność i zastosowanie); d) odstępy między wierszami; e) znaki podziału. 6. Praca z tekstem: a) listy wypunktowane; b) nagłówki i stopki (tworzenie nagłówków i stopek, nagłówki i stopki w dokumencie zawierającym wiele sekcji, zasady edytorskie w nagłówkach); c) spisy treści (numerowanie nagłówków, tworzenie i formatowanie spisu treści, aktualizacja spisu treści); d) indeksy (oznaczanie haseł, tworzenie indeksu, edycja i aktualizacja indeksu). 7. Funkcja style w Wordzie: a) typy stylów, stosowanie stylów; b) tworzenie nowych szybkich stylów, formatowanie i modyfikowanie stylów, ich zastosowanie w edycji tekstu; c) ćwiczenia praktyczne: style a cytaty wyodrębnione, nagłówki, tytuły, podtytuły, wyróżnienia.

9 8. Przypisy i bibliografia: a) podstawowe zasady edytorskie dotyczące przypisów; b) analiza grupy: przypisy dolne w oknie: odwołania, przypisy dolne i końcowe; c) budowa przypisu (znaczniki odwołań, separator, tekst przypisu), rodzaje odwołań do przypisu, zasady przenoszenia przypisu; d) wstawianie i usuwanie przypisu dolnego i końcowego, tworzenie noty kontynuacji przypisu, konwertowanie przypisów dolnych na końcowe); e) tworzenie przypisów w dokumencie zawierającym wiele sekcji (podział dokumentu na sekcje, odrębna numeracja przypisów dla każdej sekcji); f) bibliografia (dodawanie nowego cytatu, znajdowanie źródła, tworzenie bibliografii). 9. Korekta na ekranie (recenzja): a) analiza zakładki: recenzja; b) wstawianie komentarzy; c) tworzenie notatek z wykorzystaniem tekstu ukrytego; d) przeglądanie dokumentu; e) program PDF X-change viewer (korekta nanoszona w PDF-ie). 10. Zasady składu i łamania: a) podstawowe pojęcia dotyczące składu i łamania (strona, kolumna, łam, szpalta); b) główne zasady składu i łamania (błędy składu: bękart, szewc, wdowa, sierota); c) pagina zwykła i żywa. 11. Ogólna charakterystyka programu InDesign: a) tworzenie nowego dokumentu (ustawienia: kolumny, odległość między łamami, marginesy, spady, slug); b) paleta: strony (strony dokumentu, strony wzorcowe); c) paleta: narzędzia (omówienie wszystkich funkcji: tekst, rysunek, tworzenie ramek itd.). 12. Praca w programie InDesign: a) umieszczanie dokumentu edytowanego w Wordzie; b) paleta: znaki (ustawienia czcionki, interlinii, odstępów między znakami); c) język: ustawienia (kapitaliki, podkreślenie, ligatury); d) paleta: akapit (funkcje akapitu, ustawianie wcięć, przesunięcia wersów, inicjały, dzielenie wyrazów). 13. Łamanie w InDesign: a) tworzenie kolejnych stron dokumentu; b) projektowanie stylów (tworzenie nowych stylów: style paragrafów, style znaków, style przypisów); c) poprawianie błędów w składzie. 14. Omówienie prac zaliczeniowych, podsumowanie zajęć.

10 Dr Magdalena Bizior-Dombrowska Konwersatorium tekstologiczne Zaliczenie: 1. Obecność na zajęciach (limit nieobecności: 2). 2. Samodzielne przygotowanie edycji fragmentu rękopisu w formie transliteracji i transkrypcji, z komentarzem i aparatem krytycznym. Problematyka zajęć: 1. Zasady służące wyborowi podstawy wydania i ustaleniu tekstu definitywnego (kolacjonowanie przekazów, modernizacja języka i interpunkcji, koniektura, emendacja). 2. Różne typy wydań i zasady ich opracowania co do struktury i zakresu przysługującego im aparatu krytycznego (uwagi edytorskie, granice modernizacji języka, odmiany tekstu, objaśnienia). 3. Zasady edycji naukowej (problemy związane z opracowaniem tekstów literackich, naukowych i publicystycznych). 4. Transkrypcja tekstu. 5. Modernizacja pisowni (metody uwspółcześniania pisowni tekstów poetyckich i prozatorskich w wydaniach krytycznych). 6. Opracowanie komentarza edytorskiego. 7. Krytyczne opracowanie tekstów literackich z różnych epok, z uwzględnieniem właściwości języka autora, poetyki dzieła, dzisiejszych norm (kanonów wydawniczych) obowiązujących edytora. Literatura J. Brzozowski, Z. Przychodniak [opracowanie edycji] J. Słowacki, Wiersze. Nowe wydanie krytyczne, Poznań K. Budzyk, Wola autorska jako kryterium w ustalaniu kanonu tekstu, w: Munera litteraria. Księga ku czci Profesora R. Pollaka, Poznań T. Buksiński, Zasady i metody interpretacji tekstów źródłowych, Poznań J. Dunin, Wstęp do edytorstwa, Łódź Z. Goliński, Edytorstwo naukowe tekstów literackich. Stan obecny i potrzeby, w: Wiedza o literaturze i edukacja. Księga referatów Zjazdu Polonistów Warszawa 1995, red. T. Michałowska i in., Warszawa Z. Goliński, Edytorstwo tekstologia. Przekroje, Wrocław Warszawa Kraków K. Górski, Tekstologia i edytorstwo dzieł literackich, Warszawa 1975 i nast. wyd. J. Kleiner [O metodach wydawania Dzieł wszystkich Słowackiego], w: J. Słowacki, Dzieła wszystkie, wyd. 2, t. 1, Wrocław R. Loth, Podstawowe pojęcia i problemy tekstologii i edytorstwa naukowego, Warszawa [S. Sawicki, Z. Stefanowska], Instrukcja wydawnicza Dzieł wszystkich Cypriana Norwida, Roczniki Humanistyczne 2003, t. 51, z. 1, s J. Starnawski, Praca wydawcy naukowego, Wrocław Z. Stefanowska, Status tekstu kanonicznego (romantyzm), w: Polonistyka w przebudowie, red. M Czarmińska i in., Kraków 2005, t. 1, s J. Trzynadlowski, Edytorstwo. Tekst, język, opracowanie, wyd. 3 uzup., Warszawa 1983.

Specjalizacja tekstologiczno-edytorska

Specjalizacja tekstologiczno-edytorska Specjalizacja tekstologiczno-edytorska Specjalizacja tekstologiczno-edytorska umożliwia zdobycie wiedzy z zakresu tekstologii i edytorstwa naukowego oraz podstawowych umiejętności niezbędnych do samodzielnego

Bardziej szczegółowo

1. Zaczynamy! (9) 2. Edycja dokumentów (33)

1. Zaczynamy! (9) 2. Edycja dokumentów (33) 1. Zaczynamy! (9) Uruchamiamy program Word i co z tego wynika... (10) o Obszar roboczy, czyli miejsce do pracy (12) Otwieranie dokumentów w programie Word (14) o Tworzenie nowego dokumentu (14) o Otwieranie

Bardziej szczegółowo

Skorzystaj z Worda i stwórz profesjonalnie wyglądające dokumenty.

Skorzystaj z Worda i stwórz profesjonalnie wyglądające dokumenty. ABC Word 2007 PL. Autor: Aleksandra Tomaszewska-Adamarek Czasy maszyn do pisania odchodzą w niepamięć. Dziś narzędziami do edycji tekstów są aplikacje komputerowe, wśród których niekwestionowaną palmę

Bardziej szczegółowo

Odkryj setki nowych możliwości z Wordem 2016 PL! Naucz się tworzyć profesjonalne i estetyczne dokumenty tekstowe!

Odkryj setki nowych możliwości z Wordem 2016 PL! Naucz się tworzyć profesjonalne i estetyczne dokumenty tekstowe! Naucz się tworzyć profesjonalne i estetyczne dokumenty tekstowe! Dokument ściśle tekstowy, czyli jak sformatować swój tekst i nadać mu odpowiedni wygląd Elementy graficzne, czyli jak wstawić do tekstu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Wydział Humanistyczny. Instytut Filologii Polskiej. Filologia Polska. praktyczny. stacjonarne

OPIS PRZEDMIOTU. Wydział Humanistyczny. Instytut Filologii Polskiej. Filologia Polska. praktyczny. stacjonarne OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu 15.452 Humanistyczny Specjalizacja/specjalność Edytorstwo komputerowe i redakcja wydawnictw Poziom kształcenia studia pierwszego stopnia Profil praktyczny

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Edytorstwo dzieł dawnych /s,1,muII-III-IV. Wydział Humanistyczny. Instytut Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa

OPIS PRZEDMIOTU. Edytorstwo dzieł dawnych /s,1,muII-III-IV. Wydział Humanistyczny. Instytut Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 40/2011/2012 Rektora UKW z dnia 10 lutego 2012 r. OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Edytorstwo dzieł dawnych 15.451/s,1,muII-III-IV Wydział Wydział Humanistyczny

Bardziej szczegółowo

Przedmiot do wyboru: Komputerowa obróbka tekstu rosyjskiego - opis przedmiotu

Przedmiot do wyboru: Komputerowa obróbka tekstu rosyjskiego - opis przedmiotu Przedmiot do wyboru: Komputerowa obróbka tekstu rosyjskiego - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Przedmiot do wyboru: Komputerowa obróbka tekstu rosyjskiego Kod przedmiotu 11.3-WH-FRSP-KOTR-K-S15_pNadGen8ZBY0

Bardziej szczegółowo

Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów

Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów Niniejsze opracowanie przeznaczone jest dla osób zamierzających zdać egzamin ECDL (European Computer Driving Licence) na poziomie podstawowym. Publikacja zawiera

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów Moduł B3 Sylabus - wersja 5.0

ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów Moduł B3 Sylabus - wersja 5.0 ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów Moduł B3 Sylabus - wersja 5.0 Przeznaczenie sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy sylabus dla modułu ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów. Sylabus opisuje zakres wiedzy i

Bardziej szczegółowo

Kierunek i poziom studiów: FILOLOGIA POLSKA, studia stacjonarne (poziom II) Sylabus modułu: Opracowanie techniczne - warsztaty

Kierunek i poziom studiów: FILOLOGIA POLSKA, studia stacjonarne (poziom II) Sylabus modułu: Opracowanie techniczne - warsztaty Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: FILOLOGIA POLSKA, studia stacjonarne (poziom II) Sylabus modułu: Opracowanie techniczne - warsztaty 1. Informacje ogólne Kod modułu: 02-FP-ERT-S2-OT-W

Bardziej szczegółowo

WYMOGI REDAKCYJNE Do Działu Nauki i Wydawnictw PPWSZ w Nowym Targu należy dostarczyć:

WYMOGI REDAKCYJNE Do Działu Nauki i Wydawnictw PPWSZ w Nowym Targu należy dostarczyć: WYMOGI REDAKCYJNE Do Działu Nauki i Wydawnictw PPWSZ w Nowym Targu należy dostarczyć: 1. Ostateczną wersję pracy (z kompletem zależnych praw autorskich), czyli tekst i materiał ilustracyjny w postaci:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 PRAWO AUTORSKIE, PRASOWE I WYDAWNICZE I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 1 PRAWO AUTORSKIE, PRASOWE I WYDAWNICZE I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 PRAWO AUTORSKIE, PRASOWE I WYDAWNICZE 1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć z przedmiotu prawo autorskie, prasowe i wydawnicze na specjalności redakcyjno-wydawniczej kierunku

Bardziej szczegółowo

Szkolenie MS Word i MS Excel

Szkolenie MS Word i MS Excel Szkolenie MS Word i MS Excel ZAKRES Przewidywany termin szkolenia wrzesień/październik 2015 Liczba uczestników w grupie wynosi 10-12 osób Ilość dni szkolenia: 2 dni (7 godz. zegarowych łącznie z przerwami/1

Bardziej szczegółowo

WSKAZÓWKI WYDAWNICZE DLA AUTORÓW

WSKAZÓWKI WYDAWNICZE DLA AUTORÓW Załącznik nr 2 do Regulaminu Wydawnictwa WSKAZÓWKI WYDAWNICZE DLA AUTORÓW 1) Komitet Redakcyjny nie przyjmuje prac (wydawnictwo zwarte lub artykuł), które zostały już opublikowane lub też zostały złożone

Bardziej szczegółowo

Temat 10 : Poznajemy zasady pracy w edytorze tekstu Word.

Temat 10 : Poznajemy zasady pracy w edytorze tekstu Word. Temat 10 : Poznajemy zasady pracy w edytorze tekstu Word. 1. Edytor tekstu WORD to program (edytor) do tworzenia dokumentów tekstowych (rozszerzenia:.doc (97-2003),.docx nowszy). 2. Budowa okna edytora

Bardziej szczegółowo

1. Narzędzia główne: WORD 2010 INTERFEJS UŻYTKOWNIKA. wycinamy tekst, grafikę

1. Narzędzia główne: WORD 2010 INTERFEJS UŻYTKOWNIKA. wycinamy tekst, grafikę 1. Narzędzia główne: wycinamy tekst, grafikę stosowanie formatowania tekstu i niektórych podstawowych elementów graficznych umieszczane są wszystkie kopiowane i wycinane pliki wklejenie zawartości schowka

Bardziej szczegółowo

Scenariusz szkolenia

Scenariusz szkolenia Scenariusz szkolenia Edytor tekstu MS Word 2010 TRENER: WALDEMAR WEGLARZ Absolwent Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Od 2002 roku zawodowy trener IT, dyplomowany nauczyciel przedmiotów zawodowych w Technikum

Bardziej szczegółowo

AKRO SOFT Dariusz Kordulasiński Ul. Kołłątaja 2a 87-100 Toruń Tel./fax 056 622 70 43 e-mail szkolenia@akrosoft.pl www.akrosoft.pl

AKRO SOFT Dariusz Kordulasiński Ul. Kołłątaja 2a 87-100 Toruń Tel./fax 056 622 70 43 e-mail szkolenia@akrosoft.pl www.akrosoft.pl Program szkolenia o profilu Kadrowo - Płacowym w ramach Projektu: Program Symfonia drogą do sukcesu zawodowego osób pracujących województwa kujawsko pomorskiego I. Program Word 2007 (8h) 1. Interfejs programu

Bardziej szczegółowo

Adobe InDesign CC/CC PL : oficjalny podręcznik / Kelly Kordes Anton, John Cruise. Gliwice, cop Spis treści

Adobe InDesign CC/CC PL : oficjalny podręcznik / Kelly Kordes Anton, John Cruise. Gliwice, cop Spis treści Adobe InDesign CC/CC PL : oficjalny podręcznik / Kelly Kordes Anton, John Cruise. Gliwice, cop. 2016 Spis treści WSTĘP 1 O książce 1 Wymagania 2 Instalacja programu 2 Inne źródła informacji 4 Ośrodki szkoleniowe

Bardziej szczegółowo

Plan szkoleń z zakresu pakietu Microsoft Office 2007

Plan szkoleń z zakresu pakietu Microsoft Office 2007 Plan szkoleń z zakresu pakietu Microsoft Office 2007 I. Microsoft Office Word 2007 Zakres podstawowy poziom I Tworzenie prostych dokumentów 1. Tworzenie, otwieranie i zapisywanie dokumentów Uruchamianie

Bardziej szczegółowo

MODUŁ AM3: PRZETWARZANIE TEKSTU

MODUŁ AM3: PRZETWARZANIE TEKSTU ECDL ADVANCED ECDL-A EUROPEJSKI CERTYFIKAT UMIEJĘTNOŚCI KOMPUTEROWYCH POZIOM ZAAWANSOWANY MODUŁ AM3: PRZETWARZANIE TEKSTU Syllabus v. 1.0 Oficjalna wersja jest dostępna w serwisie WWW Polskiego Biura ECDL

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne. semestr I, studia niestacjonarne I stopnia Elektrotechnika rok akademicki 2013/2014 Pracownia nr 2 dr inż.

Technologie informacyjne. semestr I, studia niestacjonarne I stopnia Elektrotechnika rok akademicki 2013/2014 Pracownia nr 2 dr inż. Technologie informacyjne semestr I, studia niestacjonarne I stopnia Elektrotechnika rok akademicki 2013/2014 Pracownia nr 2 dr inż. Adam Idźkowski Podstawy Informatyki Pracownia nr 3 2 MS WORD 2007 Podstawy

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Załącznik nr 1 do umowy nr. Zakres przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie treningu kompetencji i umiejętności obejmującego trening komputerowy (zadanie nr 3), w ramach programu

Bardziej szczegółowo

KILKA WSKAZÓWEK ZWIĄZANYCH ZE SKŁADEM TEKSTU PRACY LICENCJACKIEJ (MAGISTERSKIEJ) I KSIĄŻKI W PROGRAMIE MICROSOFT WORD 2010

KILKA WSKAZÓWEK ZWIĄZANYCH ZE SKŁADEM TEKSTU PRACY LICENCJACKIEJ (MAGISTERSKIEJ) I KSIĄŻKI W PROGRAMIE MICROSOFT WORD 2010 KILKA WSKAZÓWEK ZWIĄZANYCH ZE SKŁADEM TEKSTU PRACY LICENCJACKIEJ (MAGISTERSKIEJ) I KSIĄŻKI W PROGRAMIE MICROSOFT WORD 2010 Jeśli musisz samodzielnie złożyć swoją pracę licencjacką (magisterską) lub przygotować

Bardziej szczegółowo

Andrzej Frydrych SWSPiZ 1/8

Andrzej Frydrych SWSPiZ 1/8 Kilka zasad: Czerwoną strzałką na zrzutach pokazuje w co warto kliknąć lub co zmieniłem oznacza kolejny wybierany element podczas poruszania się po menu Ustawienia strony: Menu PLIK (Rozwinąć żeby było

Bardziej szczegółowo

Zakres tematyczny programu Microsoft Office Word

Zakres tematyczny programu Microsoft Office Word Zakres tematyczny programu Microsoft Office Word 1 Rozdział 1. Wprowadzenie do pracy z programem Microsoft Word Opis: Podczas realizacji tego rozdziału uczestnicy szkolenia poznają podstawowe elementy

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 1 SKŁAD TEKSTU DO DRUKU

ĆWICZENIE 1 SKŁAD TEKSTU DO DRUKU ĆWICZENIE 1 SKŁAD TEKSTU DO DRUKU 1. Skopiowanie przykładowego surowego tekstu (format.txt) wybranego rozdziału pracy magisterskiej wraz z tekstem przypisów do niego (w osobnym pliku) na komputery studentów.

Bardziej szczegółowo

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów 1. Uruchamianie edytora tekstu MS Word 2007 Edytor tekstu uruchamiamy jak każdy program w systemie Windows. Można to zrobić

Bardziej szczegółowo

Podstawy edycji tekstu

Podstawy edycji tekstu Podstawy edycji tekstu Edytor tekstu (ang. word processor) to program umożliwiający wprowadzanie, redagowanie, formatowanie oraz drukowanie dokumentów tekstowych. Wyliczmy możliwości dzisiejszych aplikacji

Bardziej szczegółowo

1.5. Formatowanie dokumentu

1.5. Formatowanie dokumentu Komputerowa edycja tekstu 29 1.5. Formatowanie dokumentu Pisanie, kopiowanie czy przenoszenie tekstu to jedynie część naszej pracy z dokumentem. O tym, jak będzie się on prezentował, decydujemy, wykonując

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Projekt: Podnoszenie kwalifikacji drogą do sukcesu Szkolenie: kurs komputerowy ECDL Start Termin szkolenia: 19. 03. 2015r. 10. 06. 2015 r. Termin Egzaminu ECDL Start:

Bardziej szczegółowo

Podręcznik edycji tekstu dla inteligentnych

Podręcznik edycji tekstu dla inteligentnych Podręcznik edycji tekstu dla inteligentnych Spis treści Ogólne zasady edycji tekstu...3 Struktura dokumentu tekstowego...3 Strona...3 Akapit...3 Znak...3 Znaki niedrukowane...4 Twarda spacja, miękki i

Bardziej szczegółowo

AKRO SOFT Dariusz Kordulasiński Ul. Kołłątaja 2a 87-100 Toruń Tel./fax 056 622 70 43 e-mail szkolenia@akrosoft.pl www.akrosoft.pl

AKRO SOFT Dariusz Kordulasiński Ul. Kołłątaja 2a 87-100 Toruń Tel./fax 056 622 70 43 e-mail szkolenia@akrosoft.pl www.akrosoft.pl Program szkolenia o profilu Handlowym w ramach Projektu: Program Symfonia drogą do sukcesu zawodowego osób pracujących województwa kujawsko pomorskiego I. Program Word 2007 (8h) 1. Interfejs programu Word:

Bardziej szczegółowo

CAŁOŚĆ OPRACOWANIA POWINNA ZAWIERAĆ MAKSYMALNIE 10 STRON.

CAŁOŚĆ OPRACOWANIA POWINNA ZAWIERAĆ MAKSYMALNIE 10 STRON. CAŁOŚĆ OPRACOWANIA POWINNA ZAWIERAĆ MAKSYMALNIE 10 STRON. REDAKCJA NIE INGERUJE W ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNĄ NADESŁANYCH ARTYKUŁÓW I NIE DOKONUJE KOREKTY PISOWNI. REDAKCJA PRZYJMUJE PLIKI WYŁĄCZNIE W FORMACIE

Bardziej szczegółowo

ZASADY REDAGOWANIA PRACY LICENCJACKIEJ

ZASADY REDAGOWANIA PRACY LICENCJACKIEJ 1 ZASADY REDAGOWANIA PRACY LICENCJACKIEJ ZASADY OGÓLNE Praca licencjacka pisana jest samodzielnie przez studenta. Format papieru: A4. Objętość pracy: 40-90 stron. Praca drukowana jest dwustronnie. Oprawa:

Bardziej szczegółowo

AKRO SOFT Dariusz Kordulasiński Ul. Kołłątaja 2a 87-100 Toruń Tel./fax 056 622 70 43 e-mail szkolenia@akrosoft.pl www.akrosoft.pl

AKRO SOFT Dariusz Kordulasiński Ul. Kołłątaja 2a 87-100 Toruń Tel./fax 056 622 70 43 e-mail szkolenia@akrosoft.pl www.akrosoft.pl Program szkolenia o profilu Finansowo - Księgowym w ramach Projektu: Program Symfonia drogą do sukcesu zawodowego osób pracujących województwa kujawsko pomorskiego I. Program Word 2007 (8h) 1. Interfejs

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Projekt okładek: Korekta: Spis treści

Autorzy: Projekt okładek: Korekta: Spis treści Wydawnicza kompozycja książki 3 Autorzy: Kevin Bienas, Adrian Grabarczyk Projekt okładek: Kevin Bienias Korekta: Adrian Grabarczyk Wydawnicza kompozycja książki... 5 Czwórka tytułowa... 5 Materiały wprowadzające...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Projekt: Podnoszenie kwalifikacji drogą do sukcesu Szkolenie: Kurs obsługi komputera ECDL start (harmonogram kursu języka angielskiego zostanie umieszczony wkrótce) Termin

Bardziej szczegółowo

EDYCJA TEKSTU MS WORDPAD

EDYCJA TEKSTU MS WORDPAD EDYCJA TEKSTU MS WORDPAD EDYCJA TEKSTU - MS WORDPAD WordPad (ryc. 1 ang. miejsce na słowa) to bardzo przydatny program do edycji i pisania tekstów, który dodatkowo dostępny jest w każdym systemie z rodziny

Bardziej szczegółowo

WSKAZÓWKI WYDAWNICZE DLA AUTORÓW

WSKAZÓWKI WYDAWNICZE DLA AUTORÓW Załącznik nr 2 Wskazówki wydawnicze dla autorów WSKAZÓWKI WYDAWNICZE DLA AUTORÓW 1) Komitet Redakcyjny nie przyjmuje prac (wydawnictwo zwarte lub artykuł), które zostały już opublikowane lub też zostały

Bardziej szczegółowo

Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie

Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie ZASADY PRZYGOTOWANIA PRACY KOŃCOWEJ NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH PEDAGOGIKA KWALIFIKACYJNA DLA NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW ZAWOWOWYCH PROWADZONYCH W RAMACH PROJEKTU "NAUCZYCIEL NA 6+" Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

1.Formatowanie tekstu z użyciem stylów

1.Formatowanie tekstu z użyciem stylów 1.Formatowanie tekstu z użyciem stylów Co to jest styl? Styl jest ciągiem znaków formatujących, które mogą być stosowane do tekstu w dokumencie w celu szybkiej zmiany jego wyglądu. Stosując styl, stosuje

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu Microsoft Office 2007 przewodnik dla gimnazjalisty Autor: Dariusz Kwieciński nauczyciel ZPO w Sieciechowie

Edytor tekstu Microsoft Office 2007 przewodnik dla gimnazjalisty Autor: Dariusz Kwieciński nauczyciel ZPO w Sieciechowie 1. Podstawowe pojęcia związane z edytorem tekstu Word 2007 a) Edytor tekstu program komputerowy przeznaczony do tworzenia (pisania) i redagowania tekstów za pomocą komputera. b) Redagowanie dokonywanie

Bardziej szczegółowo

Technologia Informacyjna. semestr I, studia niestacjonarne I stopnia Elektrotechnika rok akademicki 2012/2013 Pracownia nr 2 mgr inż.

Technologia Informacyjna. semestr I, studia niestacjonarne I stopnia Elektrotechnika rok akademicki 2012/2013 Pracownia nr 2 mgr inż. Technologia Informacyjna semestr I, studia niestacjonarne I stopnia Elektrotechnika rok akademicki 2012/2013 Pracownia nr 2 mgr inż. Adam Idźkowski Technologia informacyjna Pracownia nr 2 2 Edytor tekstu

Bardziej szczegółowo

ZASADY PUBLIKACJI I WSKAZÓWKI REDAKCYJNE I ARTYKUŁY I ROZPRAWY. Aby artykuł mógł zostać przyjęty do druku, musi spełniać następujące kryteria:

ZASADY PUBLIKACJI I WSKAZÓWKI REDAKCYJNE I ARTYKUŁY I ROZPRAWY. Aby artykuł mógł zostać przyjęty do druku, musi spełniać następujące kryteria: ZASADY PUBLIKACJI I WSKAZÓWKI REDAKCYJNE I ARTYKUŁY I ROZPRAWY Aby artykuł mógł zostać przyjęty do druku, musi spełniać następujące kryteria: 1. Musi być wynikiem samodzielnych badań (wraz z artykułem

Bardziej szczegółowo

Tematy lekcji informatyki klasa 4a luty/marzec 2013

Tematy lekcji informatyki klasa 4a luty/marzec 2013 Tematy lekcji informatyki klasa 4a luty/marzec 2013 temat 11. z podręcznika (str. 116-120) Jak uruchomić edytor tekstu MS Word 2007? ćwiczenia 2-5 (str. 117-120); Co to jest przycisk Office? W jaki sposób

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO AKADEMII OBRONY NARODOWEJ ZESZYTY DOKTORANCKIE WYMOGI EDYTORSKIE

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO AKADEMII OBRONY NARODOWEJ ZESZYTY DOKTORANCKIE WYMOGI EDYTORSKIE WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO AKADEMII OBRONY NARODOWEJ ZESZYTY DOKTORANCKIE WYMOGI EDYTORSKIE Wymogi edytorskie publikowania w Zeszytach Doktoranckich WBN UWAGI OGÓLNE Artykuł przeznaczony do wydania

Bardziej szczegółowo

Warsztaty prowadzone są w oparciu o oficjalne wytyczne firmy Microsoft i pokrywają się z wymaganiami

Warsztaty prowadzone są w oparciu o oficjalne wytyczne firmy Microsoft i pokrywają się z wymaganiami Microsoft Word 2013 Warsztaty prowadzone są w oparciu o oficjalne wytyczne firmy Microsoft i pokrywają się z wymaganiami egzaminu 77-418 Microsoft Office Specialist: Word 2013. Każdy słuchacz otrzymuje

Bardziej szczegółowo

MS Word 2010. Długi dokument. Praca z długim dokumentem. Kinga Sorkowska 2011-12-30

MS Word 2010. Długi dokument. Praca z długim dokumentem. Kinga Sorkowska 2011-12-30 MS Word 2010 Długi dokument Praca z długim dokumentem Kinga Sorkowska 2011-12-30 Dodawanie strony tytułowej 1 W programie Microsoft Word udostępniono wygodną galerię wstępnie zdefiniowanych stron tytułowych.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Dział Zagadnienia Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Arkusz kalkulacyjny (Microsoft Excel i OpenOffice) Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY I ARTYSTYCZNY Instytut Edukacji Muzycznej

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY I ARTYSTYCZNY Instytut Edukacji Muzycznej Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY I ARTYSTYCZNY Instytut Edukacji Muzycznej Struktura pisemnej pracy licencjackiej / magisterskiej 1. STRONA TYTUŁOWA

Bardziej szczegółowo

Z nowym bitem Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Wymagania na poszczególne oceny szkolne dla klasy IV

Z nowym bitem Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Wymagania na poszczególne oceny szkolne dla klasy IV rok szkolny 2015/2016 Klasa IVa, b Nauczyciel prowadzący: mgr Aleksandra Grabowska Z nowym bitem Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Wymagania na poszczególne oceny szkolne dla klasy IV Na lekcjach

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla autorów

Wytyczne dla autorów Wytyczne dla autorów 1. Informacje ogólne Zasady podstawowe 1. W czasopiśmie Ateneum Forum Filologiczne drukowane są prace naukowe w języku polskim oraz językach kongresowych z zakresu nauk humanistycznych,

Bardziej szczegółowo

OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE BRZEZINY

OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE BRZEZINY Projekt OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE BRZEZINY współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

PROCES TWORZENIA DOKUMENTU

PROCES TWORZENIA DOKUMENTU PROCES TWORZENIA DOKUMENTU 1. PLANOWANIE 2. ANALIZA ASPEKTÓW PRAWNYCH I ETYCZNYCH 3. GROMADZENIE INFORMACJI 4. ORGANIZOWANIE (STRUKTURALIZOWANIE) INFORMACJI 5. TWORZENIE PLANU (STRUKTURY) DOKUMENTU 6.

Bardziej szczegółowo

Żurek INFOBroker. Szkolenia warsztaty konsultacje MS Excel. www.excel.jzurek.com. tel. 601 517 216

Żurek INFOBroker. Szkolenia warsztaty konsultacje MS Excel. www.excel.jzurek.com. tel. 601 517 216 Żurek INFOBroker Szkolenia warsztaty konsultacje MS Excel www.excel.jzurek.com tel. 601 517 216 MS Excel szkolenie dla początkujących i laików (program ramowy): o zastosowanie i budowa programu - do czego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FILOLOGIA POLSKA. 2-letnie studia II stopnia niestacjonarne BLOK PODSTAWOWY. I rok. II rok

PROGRAM FILOLOGIA POLSKA. 2-letnie studia II stopnia niestacjonarne BLOK PODSTAWOWY. I rok. II rok PROGRAM FILOLOGIA POLSKA 2-letnie studia II stopnia niestacjonarne BLOK PODSTAWOWY dla specjalności nauczycielskiej i edytorstwo tekstów literackich Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Liczba godzin Punkty

Bardziej szczegółowo

Podstawy informatyki

Podstawy informatyki Podstawy informatyki semestr I, studia stacjonarne I stopnia Elektronika rok akademicki 2012/2013 Pracownia nr 5 Edytor tekstu Microsoft Word 2007 mgr inż. Adam Idźkowski Pracownia nr 5 2 Edytor tekstu

Bardziej szczegółowo

Oprawa i druk publikacji

Oprawa i druk publikacji Załącznik nr 2 do Umowy. Przedmiotem zamówienia jest: 1. Przygotowanie do druku, oprawa, druk oraz dostawa do Zamawiającego publikacji na potrzeby Krajowego Ośrodka EFS dotyczy raportu z badania metaanalizy

Bardziej szczegółowo

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY Moduł 6 - Grafika menedżerska i prezentacyjna - od kandydata wymaga się umiejętności posługiwania się programem komputerowym do tworzenia. Zdający powinien posiadać umiejętności wykonania następujących

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI II. Uczeń umie: Świadomie stosować się do zasad regulaminów (P).

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI II. Uczeń umie: Świadomie stosować się do zasad regulaminów (P). PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI II DZIAŁ I: KOMPUTER W ŻYCIU CZŁOWIEKA. 1. Lekcja organizacyjna. Zapoznanie uczniów z wymaganiami edukacyjnymi i PSP. 2. Przykłady zastosowań komputerów

Bardziej szczegółowo

Sylabus Moduł 4: Grafika menedżerska i prezentacyjna

Sylabus Moduł 4: Grafika menedżerska i prezentacyjna Sylabus Moduł 4: Grafika menedżerska i prezentacyjna Niniejsze opracowanie przeznaczone jest dla osób zamierzających zdać egzamin ECDL (European Computer Driving Licence) na poziomie podstawowym. Publikacja

Bardziej szczegółowo

Wymogi formalne dotyczące prac licencjackich i magisterskich. sformułowanie wniosków wynikających z przeprowadzonych badań.

Wymogi formalne dotyczące prac licencjackich i magisterskich. sformułowanie wniosków wynikających z przeprowadzonych badań. Wymogi formalne dotyczące prac licencjackich i magisterskich Praca powinna zawierać: określenie problemu badawczego, zdefiniowanie celu pracy, charakterystykę przedmiotu badań i opis narzędzi analitycznych

Bardziej szczegółowo

Praca licencjacka. Seminarium dyplomowe Zarządzanie przedsiębiorstwem dr Kalina Grzesiuk

Praca licencjacka. Seminarium dyplomowe Zarządzanie przedsiębiorstwem dr Kalina Grzesiuk Praca licencjacka Seminarium dyplomowe Zarządzanie przedsiębiorstwem dr Kalina Grzesiuk 1.Wymagania formalne 1. struktura pracy zawiera: stronę tytułową, spis treści, Wstęp, rozdziały merytoryczne (teoretyczne

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. Wstęp 1. Wprowadzenie do DTP 9. 2. Budowanie makiety publikacji 26. 3. Przygotowanie tekstu 41

Spis treêci. Wstęp 1. Wprowadzenie do DTP 9. 2. Budowanie makiety publikacji 26. 3. Przygotowanie tekstu 41 Wstęp 1. Wprowadzenie do DTP 9 1.1. Etapy procesu przygotowania publikacji do drukowania 12 1.2. Programy i urządzenia do przygotowania publikacji 12 1.3. Struktura funkcjonalna programów łamania 13 1.4.

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE OGÓLNE O DZIAŁALNOŚCI WYDAWNICTWA. 1.2.2. Własne wydawnictwa z zakresu literatury pięknej i książki artystycznej (sztuka książki);

I. INFORMACJE OGÓLNE O DZIAŁALNOŚCI WYDAWNICTWA. 1.2.2. Własne wydawnictwa z zakresu literatury pięknej i książki artystycznej (sztuka książki); I. INFORMACJE OGÓLNE O DZIAŁALNOŚCI WYDAWNICTWA 1.1. Działalność Spółki VIZJA PRESS & IT w zakresie prac wydawniczych oraz rozpowszechniania tekstów i utworów audiowizualnych z wykorzystaniem odpowiednich

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE

AKADEMIA im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE AKADEMIA im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Kierunek: nazwa kierunku Specjalność: nazwa specjalności JAN KOWALSKI Nr albumu:. TYTUŁ PRACY Praca przygotowana w nazwa zakładu/katedry

Bardziej szczegółowo

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Uruchamianie edytora OpenOffice.ux.pl Writer 9 Dostosowywanie środowiska pracy 11 Menu Widok 14 Ustawienia dokumentu 16 Rozdział 2. OpenOffice

Bardziej szczegółowo

Studia Iuridica Toruniensia WYMOGI EDYTORSKIE

Studia Iuridica Toruniensia WYMOGI EDYTORSKIE WYMOGI EDYTORSKIE WYMOGI OGÓLNE 0/ tekst powinien odpowiadać strukturze określonej w pkt 34 1/ maksymalna objętość tekstu 15 stron formatu A4 /łącznie z pkt 2,3,13/ 2/ tytuł i słowa kluczowe /Keywords/

Bardziej szczegółowo

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW REFERATÓW

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW REFERATÓW WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW REFERATÓW Spis treści: I. Wymogi formalne... 2 II. WZÓR... 3 III. Bibliografia... 4 IV. Streszczenie... 5 V. Cytaty i przypisy... 6 VI. Tabele, rysunki, wzory... 7 1 I. Wymogi formalne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja przygotowania artykułów do publikacji

Instrukcja przygotowania artykułów do publikacji Międzynarodowa Konferencja Naukowa Innowacje w nowoczesnych organizacjach Ekonomiczne i społeczne efekty Jubileusz 20-lecia Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie Instrukcja przygotowania

Bardziej szczegółowo

Wymogi edytorskie pracy licencjackiej/magisterskiej na Wydziale Pedagogicznym Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu

Wymogi edytorskie pracy licencjackiej/magisterskiej na Wydziale Pedagogicznym Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu pracy licencjackiej/magisterskiej na Wydziale Pedagogicznym Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu I. Układ pracy dyplomowej Wymogi edytorskie 1. Strona tytułowa 2. Oświadczenie 3. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Podstawy obsługi arkusza kalkulacyjnego Excel

Podstawy obsługi arkusza kalkulacyjnego Excel Podstawy obsługi arkusza kalkulacyjnego Excel Informacje o usłudze Numer usługi 2016/11/16/5015/23696 Cena netto 570,00 zł Cena brutto 701,10 zł Cena netto za godzinę 47,50 zł Cena brutto za godzinę 58,43

Bardziej szczegółowo

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA Ćwiczenie 1: Ściągnij plik z tekstem ze strony www. Zaznacz tekst i ustaw go w stylu Bez odstępów. Sformatuj tekst: wyjustowany czcionka Times New Roman

Bardziej szczegółowo

Standardy pracy licencjackiej dla Instytutu Humanistycznego PWSZ w Głogowie

Standardy pracy licencjackiej dla Instytutu Humanistycznego PWSZ w Głogowie Standardy pracy licencjackiej dla Instytutu Humanistycznego PWSZ w Głogowie Trzy egzemplarze pracy + wersja elektroniczna na płycie CD (rtf. doc.) + praca w kopercie. Oprawa miękka, przeźroczysta. Grzbiety

Bardziej szczegółowo

W TYM MIEJSCU NALEŻY WPISAĆ TEMAT PROJEKTU INŻYNIERSKIEGO

W TYM MIEJSCU NALEŻY WPISAĆ TEMAT PROJEKTU INŻYNIERSKIEGO POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOLOGII Kierunek: Specjalność: Rodzaj studiów: Imię NAZWISKO W TYM MIEJSCU NALEŻY WPISAĆ TEMAT PROJEKTU INŻYNIERSKIEGO PROJEKT INŻYNIERSKI WYKONANY W TU PODAĆ NAZWĘ

Bardziej szczegółowo

1. 2. Dobór formy do treści dokumentu w edytorze tekstu MS Word

1. 2. Dobór formy do treści dokumentu w edytorze tekstu MS Word 1. 2. Dobór formy do treści dokumentu w edytorze tekstu MS Word a. 1. Cele lekcji i. a) Wiadomości 1. Uczeń potrafi wyjaśnić pojęcia: nagłówek, stopka, przypis. 2. Uczeń potrafi wymienić dwie zasadnicze

Bardziej szczegółowo

1. Przypisy, indeks i spisy.

1. Przypisy, indeks i spisy. 1. Przypisy, indeks i spisy. (Wstaw Odwołanie Przypis dolny - ) (Wstaw Odwołanie Indeks i spisy - ) Przypisy dolne i końcowe w drukowanych dokumentach umożliwiają umieszczanie w dokumencie objaśnień, komentarzy

Bardziej szczegółowo

ZALECENIA DOTYCZĄCE REDAGOWANIA PRAC DYPLOMOWYCH. (licencjackich lub magisterskich) przygotowywanych na kierunku Filologia Rosyjska UR

ZALECENIA DOTYCZĄCE REDAGOWANIA PRAC DYPLOMOWYCH. (licencjackich lub magisterskich) przygotowywanych na kierunku Filologia Rosyjska UR ZALECENIA DOTYCZĄCE REDAGOWANIA PRAC DYPLOMOWYCH (licencjackich lub magisterskich) przygotowywanych na kierunku Filologia Rosyjska UR (aktualizacja 15.09.2011) Rzeszów 2011 Opracowanie: dr M. Kossakowska-Maras,

Bardziej szczegółowo

Wymagania stawiane pracom magisterskim z zakresu zasad edytorskich dla studentów II roku studiów drugiego stopnia w roku akad.

Wymagania stawiane pracom magisterskim z zakresu zasad edytorskich dla studentów II roku studiów drugiego stopnia w roku akad. Wymagania stawiane pracom magisterskim z zakresu zasad edytorskich dla studentów II roku studiów drugiego stopnia w roku akad. 2013/2014 Każda praca magisterska składa się z kilku części, które składają

Bardziej szczegółowo

Jak profesjonalnie pisać teksty w edytorach tekstu? Na jakie drobiazgi należałoby zwrócić szczególną uwagę?

Jak profesjonalnie pisać teksty w edytorach tekstu? Na jakie drobiazgi należałoby zwrócić szczególną uwagę? Jak profesjonalnie pisać teksty w edytorach tekstu? Na jakie drobiazgi należałoby zwrócić szczególną uwagę? Pamiętaj o celu pisania dokumentu. Dostosuj do tego format strony i jej układ (w pionie czy w

Bardziej szczegółowo

WYMOGI EDYTORSKIE. Edytor tekstu Microsoft Word, format *.doc lub *.docx.

WYMOGI EDYTORSKIE. Edytor tekstu Microsoft Word, format *.doc lub *.docx. WYMOGI EDYTORSKIE Edytor tekstu Microsoft Word, format *.doc lub *.docx. Objętość tekstu: artykuł naukowy: do 1/2 arkusza wydawniczego wraz z rysunkami i tabelami (1/2 ark. = 20 000 znaków ze spacjami,

Bardziej szczegółowo

BUDOSERWIS Z.U.H Sp. z o.o. ul. Kościuszki 31, Chorzów Agencja Reklamy, Promocji i Szkoleń

BUDOSERWIS Z.U.H Sp. z o.o. ul. Kościuszki 31, Chorzów Agencja Reklamy, Promocji i Szkoleń BUDOSERWIS Z.U.H Sp. z o.o. ul. Kościuszki 31, 41-500 Chorzów Agencja Reklamy, Promocji i Szkoleń PROGRAM SZKOLENIA TEMAT SZKOLENIA MS Excel poziom podstawowy FORMA KSZTAŁCENIA Zgodnie z 3 pkt. 5 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJE MULTIMEDIALNE cz.1

PREZENTACJE MULTIMEDIALNE cz.1 Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii Instrukcja do pracowni z przedmiotu Podstawy Informatyki Kod przedmiotu: TS1C 100 003 Ćwiczenie pt. PREZENTACJE MULTIMEDIALNE cz.1

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Zasady przygotowania publikacji do druku w Wydawnictwie PWSZ Informacja dla autorów

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Zasady przygotowania publikacji do druku w Wydawnictwie PWSZ Informacja dla autorów Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Zasady przygotowania publikacji do druku w Wydawnictwie PWSZ Informacja dla autorów Gorzów Wielkopolski 2012 Spis treści Zasady ogólne... 5 1.

Bardziej szczegółowo

Ć W I C Z E N I A Z W Y K O R Z Y S T A N I E M E D Y T O R A T E K S T U. M i c r o s o f t

Ć W I C Z E N I A Z W Y K O R Z Y S T A N I E M E D Y T O R A T E K S T U. M i c r o s o f t Ć W I C Z E N I A Z W Y K O R Z Y S T A N I E M E D Y T O R A T E K S T U M i c r o s o f t W o r d Doskonalisz się w zaawansowanych opcjach edytora tekstu. Realizując ćwiczenia, zdobędziesz umiejętność

Bardziej szczegółowo

WSTĘP USTAWIENIA DOKUMENTU NUMERACJA STRON RYSUNKI... REDAKCJA PRAC DYPLOMOWYCH 4. TABELE WPISYWANIE WZORÓW...

WSTĘP USTAWIENIA DOKUMENTU NUMERACJA STRON RYSUNKI... REDAKCJA PRAC DYPLOMOWYCH 4. TABELE WPISYWANIE WZORÓW... AKADEMIA im. JANA DŁUGOSZA w Częstochowie WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY INSTYTUT EDUKACJI TECHNICZNEJ I INFORMATYCZNEJ Kierunek: EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA WSTĘP... 1. USTAWIENIA DOKUMENTU...

Bardziej szczegółowo

Procesy wydawnicze. Wykładowca: mgr inż. Bernard Jóźwiak. Wykład 1

Procesy wydawnicze. Wykładowca: mgr inż. Bernard Jóźwiak. Wykład 1 Procesy wydawnicze Wykładowca: mgr inż. Bernard Jóźwiak Wykład 1 26-02-2011 1 Procesy wydawnicze Procesy wydawnicze są to czynności związane z przygotowaniem materiałów wydawniczych przeznaczonych do:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Lekcja 1: PowerPoint informacje podstawowe 1. Lekcja 2: Podstawy pracy z prezentacjami 36. Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 36

Spis treści. Lekcja 1: PowerPoint informacje podstawowe 1. Lekcja 2: Podstawy pracy z prezentacjami 36. Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 36 Spis treści Lekcja 1: PowerPoint informacje podstawowe 1 Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 1 Elementy programu 2 Poruszanie się po obszarze roboczym 2 Uruchamianie programu 2 UŜycie narzędzi ekranowych

Bardziej szczegółowo

Microsoft Office 2016 Krok po kroku

Microsoft Office 2016 Krok po kroku Joan Lambert Curtis Frye Microsoft Office 2016 Krok po kroku Przekład: Leszek Biolik, Krzysztof Kapustka, Marek Włodarz APN Promise, Warszawa 2016 Spis treści Wprowadzenie.........................................................ix

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4 Konspekt numerowany

Ćwiczenie 4 Konspekt numerowany Ćwiczenie 4 Konspekt numerowany Celem ćwiczenia jest zastosowane automatycznej, wielopoziomowej numeracji nagłówków w wielostronicowym dokumencie. Warunkiem poprawnego wykonania tego ćwiczenia jest właściwe

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV

KRYTERIA OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV KRYTERIA OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV I OKRES Sprawności 1. Komputery i programy konieczne (ocena: dopuszczający) wymienia z pomocą nauczyciela podstawowe zasady bezpiecznej pracy z komputerem;

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymagania dotyczące przygotowania pracy w projekcie. NGO Master

Minimalne wymagania dotyczące przygotowania pracy w projekcie. NGO Master Załącznik D do Regulaminu CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Minimalne wymagania dotyczące przygotowania pracy w projekcie NGO Master 1. Zakres tematyczny Praca powinna zawierać co najmniej następujące treści:

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie... 11

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie... 11 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 11 Część pierwsza WiadomośCi Wstępne 1. Specyfika metodologiczna teologii... 19 1.1 definicja i zadania... 20 1.2 przedmiot... 22 1.3 Loci theologici... 23 1.4 Źródło... 24

Bardziej szczegółowo

(przygotowanie do druku) oraz druk czterech kolejnych (34, 35, 36, 37) numerów (nakład 1000

(przygotowanie do druku) oraz druk czterech kolejnych (34, 35, 36, 37) numerów (nakład 1000 Page 1 of 5 Katowice: Korekta, skład i opracowanie graficzne (przygotowanie do druku) oraz druk czterech kolejnych (34, 35, 36, 37) numerów (nakład 1000 egzemplarzy) czasopisma Komunikacja publiczna. Numer

Bardziej szczegółowo

Przekształcenia mediów regionalnych i lokalnych

Przekształcenia mediów regionalnych i lokalnych Katedra Politologii Uniwersytetu Rzeszowskiego Towarzystwo Studiów Dziennikarskich zapraszają na konferencję naukową Przekształcenia mediów regionalnych i lokalnych Rzeszów, 8 kwietnia 2014 roku Organizatorom

Bardziej szczegółowo

Wymogi edytorskie. Książka 2 autorów: Kowalski B., Nowak E. (2000), Zarządzanie międzykulturowe, ExLibris, Kraków.

Wymogi edytorskie. Książka 2 autorów: Kowalski B., Nowak E. (2000), Zarządzanie międzykulturowe, ExLibris, Kraków. Wymogi edytorskie 1. Redaktorzy przyjmują do publikacji teksty o charakterze naukowym w formie: artykułów naukowych (objętość od 30 do 45 tys. znaków ze spacjami). 2. Materiały winny być przesłane drogą

Bardziej szczegółowo

IVA6 KOMPUTEROWE PRZYGOTOWANIE PUBLIKACJI

IVA6 KOMPUTEROWE PRZYGOTOWANIE PUBLIKACJI FP, studia 1. stopnia MODUŁ IV: SPECJALNOŚĆ EDYTORSKO-MEDIALNA IV A. MODUŁ PRZEDMIOTÓW Z ZAKRESU EDYTORSTWA IVA6 KOMPUTEROWE PRZYGOTOWANIE PUBLIKACJI Nazwa przedmiotu Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Technologie informacyjno-komunikacyjne

Spis treści. Technologie informacyjno-komunikacyjne Technologie informacyjno-komunikacyjne 1. Przeglądarka internetowa i wyszukiwanie informacji 19 1.1. Problemy moralne i etyczne w komunikacji wspomaganej ICT.... 19 Relacje międzyludzkie w sieci 19 Netykieta

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Ignaszewska Anna Kowalska Bożena Szymańska Pakos Wojciech Sichniewicz SPI 51. Zadanie 3

Katarzyna Ignaszewska Anna Kowalska Bożena Szymańska Pakos Wojciech Sichniewicz SPI 51. Zadanie 3 Katarzyna Ignaszewska Anna Kowalska Bożena Szymańska Pakos Wojciech Sichniewicz SPI 51 3 Zadania z podręcznika II etap nauczania III etap nauczania lipiec 2013r. 1 Spis treści Uzgodnienia postaci dokumentu

Bardziej szczegółowo