WYKORZYSTANIE FUNDUSZY EUROPEJSKICH W DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M.ST. WARSZAWY W LATACH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYKORZYSTANIE FUNDUSZY EUROPEJSKICH W DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M.ST. WARSZAWY W LATACH 2007-2014"

Transkrypt

1 Urząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy ul. Nowogrodzka 43, Warszawa (Główna siedziba Urzędu) tel. centrala: tel. informacja: WYKORZYSTANIE FUNDUSZY EUROPEJSKICH W DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M.ST. WARSZAWY W LATACH MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy

2 WYKORZYSTANIE FUNDUSZY EUROPEJSKICH W DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M.ST. WARSZAWY W LATACH MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy

3 Spis treści Specyfika realizowanych projektów...4 Środki pozyskane na projekty...5 Projekty realizowane przez Urząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy...5 Projekty konkursowe...5 Projekty systemowe...6 Projekty inwestycyjne...7 Projekty własne placówek oświatowych Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy...7 Działania promocyjne...8 Technik elektronik zawód przyszłości...9 Poligrafia XXI wieku...12 E-learning jako metoda wspierająca kształcenie słuchaczy CKU Nr Język obcy dla Nauczyciela/Nauczycielki Mobilność młodzieży szkolnej - program zajęć pozalekcyjnych dla uczniów i słuchaczy Zespołu Szkół Licealnych i Ekonomicznych w Warszawie...20 Zawody przyszłości program podnoszenia kwalifikacji zawodowych uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych w Warszawie...22 Wychowawca 45+ XXI wieku...26 Aktywni zawodowo Lepszy start dla zawodowca...30 Nauczyciel/Nauczycielka 45+ z ECDL...33 Aktywni w pracy...36 Krok do aktywności społeczno-zawodowej...38 Dziecięca Akademia Przyszłości wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych...41 Indywidualizacja procesów nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych...44 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe Zagrajmy o sukces...47 Z wiedzą w przyszłość...50 Otwarci Na Jutro...52 Rewitalizacja wybranych obszarów kryzysowych m. st. Warszawy w aspekcie ochrony zabytków, poprawy jakości przestrzeni publicznej oraz społeczno-kulturowym...56 Odnawialne źródła energii i kogeneracja w m.st. Warszawa...59 Szanowni Państwo, Minęło 10 lat odkąd wstąpiliśmy do Unii Europejskiej. Wejście Polski do Unii dało nam zupełnie nowe możliwości finansowania i chociaż proces pozyskiwania funduszy europejskich nie należy do najłatwiejszych, warto było podjąć ten trud. Dzięki wysiłkom i współpracy wielu podmiotów Dzielnica Śródmieście przoduje wśród warszawskich dzielnic w efektywnym aplikowaniu o fundusze europejskie. Prezentuję publikację, będącą podsumowaniem działalności Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy we wdrażaniu projektów unijnych w latach Po unijne fundusze sięgnęliśmy w wizjonerskim stylu i odnieśliśmy sukces. Zrealizowane w naszej dzielnicy projekty współfinansowane ze środków pochodzących z funduszy europejskich mają bezpośredni wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy i podnoszenie szeroko rozumianej jakości życia naszych mieszkańców. W dobie dynamicznie zachodzących zmian cywilizacyjnych edukacja to najważniejsza inwestycja w przyszłość, a najbardziej efektywne inwestycje to inwestycje w ludzi, duży nacisk położyliśmy zatem na realizację projektów edukacyjnych. To dzięki środkom unijnym możliwa była realizacja szeregu szkoleń, a także wyposażenie śródmiejskich szkół w nowoczesny sprzęt oraz pomoce dydaktyczne. Nasze działania pomogły również w utworzeniu nowych firm, zwiększeniu wydajności energetycznej wybranych obiektów użyteczności publicznej oraz w poprawieniu jakości przestrzeni publicznej stolicy. Środki wspólnotowe umożliwiły realizację szeregu działań inwestycyjnych, upiększających Warszawę i kreujących przyjazne środowisko zarówno dla mieszkańców stolicy, jak i turystów. Początkowa nieufność uczestników projektów z czasem zmieniła się w zainteresowanie funduszami europejskimi i zapytaniem o dalsze możliwości pozyskania środków na realizację podobnych działań. W ramach kolejnej perspektywy finansowej Urząd m.st. Warszawy, w tym Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy, dołoży wszelkich starań, aby sprostać potrzebom i oczekiwaniom mieszkańców. Życzę miłej lektury, Wojciech Bartelski Burmistrz Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy 2 3

4 SPECYFIKA REALIZOWANYCH PROJEKTÓW SPECYFIKA REALIZOWANYCH PROJEKTÓW SPECYFIKA REALIZOWANYCH PROJEKTÓW W okresie Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy pozyskała środki finansowe na realizację 19 projektów, w tym 17 projektów miękkich oraz 2 projekty inwestycyjne. Projekty miękkie zrealizowane przez Urząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy to projekty edukacyjne, szkoleniowe i doradcze, ukierunkowane głównie na rozwój zasobów ludzkich, integrację społeczną i zmniejszenie bezrobocia. Wartością dodaną projektów miękkich jest skuteczność rozwiązań oraz kompleksowe wsparcie, które otrzymał każdy uczestnik. Zastosowane działania rozwinęły zdolności interpersonalne uczestników projektów oraz posłużyły zwiększeniu ich potencjału, poziomu samooceny oraz poczucia własnej wartości. Projekty edukacyjne rozwinęły zainteresowania naukowe oraz umiejętności kojarzenia i logicznego myślenia wśród dzieci i młodzieży. Ponadto młodzi uczestnicy mieli okazję poprawić sprawność fizyczną, a także zdolności językowe oraz zdolności posługiwania się technologiami informacyjnymi jako kwalifikacjami zawodowymi zgodnymi ze współczesnym i przyszłym rynkiem pracy. Ponadto projekty zmobilizowały młodych uczestników do aktywnego spędzania wolnego czasu, a także rozwijania ciekawości poznawczej oraz zdobywania poprawnych nawyków. Dorośli uczestnicy projektów zyskali natomiast wzrost kwalifikacji zawodowych, poprawę pozycji na rynku pracy, a także umiejętności podejmowania decyzji i ryzyka. Z kolei zapewnienie możliwości i warunków efektywnego dokształcania się nauczycieli i nauczycielek, wpłynęło na doskonalenie i rozwój zawodowy kadr śródmiejskiego systemu oświaty. Poprzez zapewnienie pomocy szkoleniowej i finansowej umożliwiającej założenie własnej działalności gospodarczej, zwiększyła się liczba mikroprzedsiębiorstw prowadzonych w Warszawie. Tworząc nowe miejsca pracy, zminimalizowano zagrożenia związane z bezrobociem. Inną grupę projektów stanowią przedsięwzięcia inwestycyjne, poprawiające jakość infrastruktury na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy. Realizacja projektów inwestycyjnych przyczyniła się do poszerzenia potencjału turystyczno-kulturowego stolicy, a także zwiększenia efektywności energetycznej wybranych budynków użyteczności publicznej Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy. Sukcesem zrealizowanych projektów jest osiągnięcie wskaźników na zakładanym lub znacznie wyższym poziomie niż pierwotnie zakładano we wniosku aplikacyjnym. W ramach zrealizowanych projektów: objęto osób kompleksowym wsparciem szkoleniowo-doradczym; przeprowadzono godzin zajęć szkoleniowo-doradczych; przeprowadzono godziny zajęć z zakresu wsparcia psychologicznego lub umiejętności społecznych; średnio zainwestowano w uczestnika projektu 9 219,23 PLN; opracowano 35 programów rozwojowo-edukacyjnych dla szkół; zakupiono dla szkół wyposażenie pracowni, pomoce dydaktyczne i sprzęt sportowy na kwotę ,13 PLN; pozyskano zaświadczeń i certyfikatów; utworzono 25 nowych mikroprzedsiębiorstw, z czego 23 utrzymały się na rynku przez 12 miesięcy od momentu zarejestrowania przedsiębiorczości; wykonano kompleksowy remont i konserwację Murów Obronnych Starego Miasta w Warszawie; osiągnięto efekt ekologiczny w postaci ilości zaoszczędzonego paliwa do 30%, dzięki zastosowaniu odnawialnych źródeł energii i kogeneracji w wybranych obiektach na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy. Natomiast implementacja projektów własnych placówek oświatowych Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, zwłaszcza projektów międzynarodowych, umożliwiła młodzieży i kadrze nauczycielskiej rozwój wiedzy o różnorodności kultur, umożliwiła poznanie języków europejskich, a także przyczyniła się do nawiązania trwałej i efektywnej współpracy między jednostkami systemu edukacji stolicy Polski i wybranych krajów Unii Europejskiej. 4 5

5 ŚRODKI POZYSKANE NA PROJEKTY PROJEKTY REALIZAOWANE PRZEZ URZĄD DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE ŚRODKI POZYSKANE NA PROJEKTY Na realizację 19 projektów o łącznej wartości ,32 PLN Urząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy otrzymał dofinansowanie z Unii Europejskiej w wysokości ,28 PLN. Przy czym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata pozyskano ,50 PLN na projekty miękkie, natomiast z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata otrzymano ,78 PLN na inwestycje w dziedzinie rewitalizacji i energii odnawialnej. W realizowanych przez Dzielnicę Śródmieście projektach nieinwestycyjnych średni koszt przypadający na jednego uczestnika wyniósł 9 219,23 PLN, choć w ramach projektu Lepszy start dla zawodowca była to kwota rzędu ,50 PLN. Jednocześnie, dzięki realizacji projektów, wybrane śródmiejskie placówki oświatowe otrzymały środki trwałe o wartości ponad ,19 PLN. W ramach tej kwoty zakupiono tablice multimedialne, komputery, projektory, wyposażenie pracowni ( PLN), zaś kwotę ,19 PLN przeznaczono na zakup węzła instalacji c.o. 5 z dostosowaniem do istniejącej infrastruktury oraz kolektory słoneczne oraz instalację solarną w ramach projektu Odnawialne źródła energii. Ponadto za kwotę blisko ,13 PLN zakupiono i przekazano szkołom pomoce dydaktyczne i sprzęt sportowy (m.in. podręczniki do nauki języków obcych, gry edukacyjne, zestawy laboratoryjne, filmy i programy edukacyjne, urządzenia pomiarowe wraz z niezbędnym oprogramowaniem, sprzęt do nauki i zajęć ruchowych). PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ URZĄD DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M.ST. WARSZAWY Projekty konkursowe Największe doświadczenie i sukcesy Urząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy odniósł przy aplikowaniu i realizacji projektów konkursowych. Tego typu przedsięwzięcia zostały wybrane w wyniku otwartego lub zamkniętego konkursu projektów, ogłaszanych i prowadzonych przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie (MJWPU) jako Instytucję Wdrażającą/Instytucję Pośredniczącą II Stopnia. Spośród kilkunastu złożonych wniosków aplikacyjnych, wszystkie zyskały wysokie noty od niezależnych ekspertów i aż 12 opiewających na łączną kwotę ,25 PLN, w tym ,20 PLN dofinansowania z UE, zostało zatwierdzonych do realizacji. Są to: Technik elektronik - zawód przyszłości ; Poligrafia XXI wieku ; E-learning jako metoda wspierająca słuchaczy Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1 ; Język obcy dla Nauczyciela/Nauczycielki 45+ ; Mobilność młodzieży szkolnej program zajęć pozalekcyjnych dla uczniów i słuchaczy Zespołu Szkół Licealnych i Ekonomicznych w Warszawie ; Zawody przyszłości - program podnoszenia kwalifikacji zawodowych uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych w Warszawie ; Wychowawca 45+ XXI w. ; Aktywni zawodowo 50+ ; Lepszy start dla zawodowca ; Nauczyciel/Nauczycielka 45+ z ECDL ; Aktywni w pracy ; Krok do aktywności społeczno-zawodowej. 5 Instalacja centralnego ogrzewania 6 7

6 PROJEKTY REALIZAOWANE PRZEZ URZĄD DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE PROJEKTY REALIZAOWANE PRZEZ URZĄD DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE Projekty systemowe Urząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy wdrażał lub uczestniczył we wdrażaniu 5 projektów systemowych na łączną kwotę ,70 PLN, w tym ,30 PLN dofinansowania z UE, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), realizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego na terenie województwa mazowieckiego. Są to: Dziecięca akademia przyszłości (DAP) wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych ; Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych ; Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe Zagrajmy o sukces ; Z wiedzą w przyszłość ; Otwarci Na Jutro. Zakres powyższych projektów systemowych, polegających na realizacji zadań publicznych przez podmioty działające na podstawie odrębnych przepisów, w zakresie określonym przepisami prawa i dokumentami strategiczno-programowymi przyjętymi przez Radę Ministrów, wynikał ze specyfiki, potrzeb oraz zadań własnych m.st. Warszawy w zakresie oświaty. Spośród wyżej wymienionych projektów, 2 zostały przygotowane przez Biuro Edukacji m.st. Warszawy (DAP oraz Indywidualizacja ), a 1 przez Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich (WOF) Urzędu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy 6 (Wyrównywanie szans ). Zostały one zrealizowane przez WOF przy udziale Biura Edukacji (DAP oraz Indywidualizacja ) oraz Biura Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego m.st. Warszawy (Wyrównywanie szans ). Natomiast Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego (CPS) 7, ze względu na ukierunkowanie jego działalności wokół osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, w tym grup szczególnego ryzyka oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym, powierzono przygotowanie oraz realizację 1 projektu (Otwarci Na Jutro). 6 W chwili przygotowania dokumentacji aplikacyjnej projektów, a następnie podpisywania umów o dofinansowanie był to Wydział Funduszy Europejskich, przekształcony w Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich zarządzeniem nr 5786/2014 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 31 marca 2014 r. 7 Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego utworzono na podstawie Uchwały Rady m. st. Warszawy z dnia 31 maja 2012 roku Nr XXXVII/943/2012 po likwidacji Ośrodka Pomocy Społecznej. Projekty inwestycyjne Ze względu na ograniczoną pulę dostępnych funduszy unijnych oraz specyfikę Miasta Stołecznego Warszawy jako beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) na lata , z możliwości ubiegania się o dofinansowanie indywidualnych projektów inwestycyjnych wyłączono poszczególne dzielnice na rzecz zbiorczych projektów Urzędu m.st. Warszawy. Tym samym Urząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy miał ograniczone możliwości opracowania i realizacji tego typu projektów. Przygotowano dokumentację projektową i współpracowano z Biurem Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego Urzędu m.st. Warszawy przy przygotowaniu wniosków o dofinansowanie dla dwóch projektów o łącznej wartości ,37 PLN: Rewitalizacja wybranych obszarów kryzysowych Miasta Stołecznego Warszawy w aspekcie ochrony zabytków, poprawy jakości przestrzeni publicznej oraz społeczno-kulturowych ; Część Śródmieścia: Remont i konserwacja Murów Obronnych Starego Miasta w Warszawie ; Odnawialne źródła energii i kogeneracja w Mieście Stołecznym Warszawa ; Część Śródmieścia: Budowa źródła energii odnawialnej oraz remont węzła i instalacji c.o. z dostarczeniem do pomp cieplnych w Gimnazjum nr 37 przy ul. Niskiej 5 w Warszawie oraz Budowa kolektorów słonecznych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 32 przy ul. Lewartowskiego 2 w Warszawie. W ramach projektów przekazano szkołom środki trwałe o łącznej wartości ,19 PLN. Powyższe projekty uzyskały dofinansowanie w ramach RPO WM w formie refundacji wydatków kwalifikowanych poniesionych wcześniej przez Beneficjenta. Projekty własne placówek oświatowych Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy Inną grupą projektów nieinwestycyjnych są projekty o które aplikowały samodzielnie placówki oświatowe zlokalizowane na terenie Dzielnicy Śródmieście. W latach wdrożono 79 projektów, które objęły łącznie uczniów oraz 572 nauczycieli. Przedmiotowe przedsięwzięcia zostały w znacznej mierze sfinansowane ze środków Unii Europejskiej: w ramach Europejskiego Funduszu 8 9

7 PROJEKTY REALIZAOWANE PRZEZ URZĄD DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE PROJEKTY REALIZAOWANE PRZEZ URZĄD DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE Społecznego oraz Programów Comenius, e-twinning, Leonardo Da Vinci, Jugendwerk, Road Safety Cities in Europe (RoSaCe), a także w ramach prowadzonej na terenie Europy współpracy multi- i bilateralnej. W ramach prowadzonych przedsięwzięć można wyróżnić następujące inicjatywy: 13 projektów zrealizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, ukierunkowanych na poprawę jakości systemu edukacji, kształcenie i doskonalenie kadry pedagogicznej, zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży oraz promocję kształcenia ustawicznego. 23 projekty w ramach Programu Comenius, umożliwiające rozwój wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej, wiedzy o różnorodności kultur i poznanie języków europejskich dzięki uczestnictwu w wymianach, wizytach studyjnych, stażach i szkoleniach w wybranych krajach UE. 20 projektów w ramach Programu e-twinning, łączących europejskie szkoły i umożliwiających wymianę informacji i materiałów dydaktycznych za pośrednictwem technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). 3 projekty w ramach Programu Leonardo da Vinci, będącego częścią programu edukacyjnego Unii Europejskiej Uczenie się przez całe życie (ang. Lifelong Learning Programme), wspierającego działania w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego, poprzez organizację staży, wizyt studyjnych, wymian uczniów czy przeniesienie i zastosowanie innowacyjnych rozwiązań. 4 projekty w ramach Programu Młodzież w działaniu 8, wspierającego przedsięwzięcia młodzieży, osób pracujących z młodzieżą oraz organizacji działających na rzecz młodzieży, które chcą podnieść swoje kwalifikacje, rozwinąć działalność czy nawiązać współpracę międzynarodową. 1 projekt w ramach Programu Jugendwerk (Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży), dotującego różnorodne spotkania młodzieży. 1 projekt w ramach Programu RoSaCe, którego celem było stworzenie wspólnego europejskiego standardu edukacji o bezpieczeństwie ruchu drogowego oraz szerzej pojmowanym bezpieczeństwie w mieście, zwłaszcza w szkole i jej otoczeniu. 14 projektów własnych placówek oświatowych w ramach prowadzonej przez nie współpracy bilateralnej i multibilateralnej, skupionej wokół wymiany doświadczeń i nauki języków obcych. Działania promocyjne Dla wszystkich projektów zostały opracowane i wykonane materiały promocyjne (plakaty promocyjne, tablice informacyjne, banery reklamowe). Na stronach internetowych instytucji uczestniczących w realizacji śródmiejskich projektów zostały zamieszczone stosowne informacje. Utworzone strony były na bieżąco aktualizowane i rozbudowywane. Natomiast w przypadku projektów miękkich zadbano o przygotowanie i właściwe oznaczenie dokumentacji szkoleniowej, a także papieru firmowego, który stosowano we wszelkiej korespondencji dotyczącej danego projektu. Materiały dla uczestników zostały oznaczone naklejkami informującymi o współfinansowaniu, zaś od uczestników projektów zebrano potwierdzenia ich odbioru. Ponadto dopilnowano oznaczenia pomieszczeń, zarówno sal szkoleniowych, jak też siedziby Beneficjenta i biura projektowego poprzez wywieszenie w nich plakatów informacyjno-promocyjnych. Dodatkowo, w przypadku niektórych projektów, zostały zorganizowane konferencje upowszechniające zarówno cele, jak też rezultaty projektu. W elementach wizualizacji wszystkich materiałów promocyjnych zastosowano: logo programu operacyjnego, flagę Unii Europejskiej z odwołaniem do Unii Europejskiej i adekwatnie Europejskiego Funduszu Społecznego lub Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz informację o współfinansowaniu. 8 Od 1 stycznia 2014 r. program Młodzież w działaniu zastąpiono programem Erasmus

8 TECHNIK ELEKTRONIK ZAWÓD PRZYSZŁOŚCI TECHNIK ELEKTRONIK ZAWÓD PRZYSZŁOŚCI TECHNIK ELEKTRONIK ZAWÓD PRZYSZŁOŚCI Program i typ działania: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Okres realizacji projektu: r r. Jednostka realizująca projekt: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy Szkoła biorąca udział w realizacji projektu: Technikum Elektryczno-Elektroniczne Nr 1 w Warszawie Budżet projektu: ,83 PLN w tym: dotacja z UE 85,00% ,25 PLN dotacja krajowa 2,25% ,24 PLN wkład własny 12,75% ,34 PLN Zajęcia pozalekcyjne z elektrotechniki Zajęcia pozalekcyjne z elektrotechniki Sprzęt i pomoce dydaktyczne Zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego Idea projektu Projekt był odpowiedzią na zaniedbania edukacyjne w obszarze kształcenia językowego oraz przedmiotów ścisłych uczniów Technikum Elektryczno-Elektronicznego Nr 1 w Warszawie, a także powiększający się dystans między jakością kształcenia zawodowego a potrzebami współczesnego rynku pracy. Cele projektu Celem głównym projektu było podniesienie jakości kształcenia i atrakcyjności oferty edukacyjnej w Technikum Elektryczno-Elektronicznym Nr 1 (TEE) w Warszawie poprzez wprowadzenie w latach kompleksowego programu rozwojowego szkoły. Cele szczegółowe projektu eliminacja braków w wiedzy uczniów z początkowych klas TEE; niwelowanie dysproporcji edukacyjnych poprzez wprowadzenie programu wyrównawczego dla uczniów słabych, często zagrożonych wypadnięciem z systemu oświaty; wykształcenie kompetencji kluczowych w ramach ponadstandardowej oferty edukacyjnej, skierowanej do uczniów o aspiracjach związanych z edukacją na uczelniach politechnicznych; rozbudowa infrastruktury sprzętowej, umożliwiająca kształcenie zawodowe na odpowiednim poziomie w obliczu dokonującego się postępu technicznego; 12 13

9 TECHNIK ELEKTRONIK ZAWÓD PRZYSZŁOŚCI TECHNIK ELEKTRONIK ZAWÓD PRZYSZŁOŚCI wzrost liczby uczniów z pozytywnym wynikiem egzaminów zawodowych, dający gwarancję zatrudnienia; pomoc uczniom z problemami wychowawczymi poprzez wsparcie ze strony psychologa i pedagoga. Grupa docelowa projektu Grupą docelową projektu było 80 uczniów Technikum Elektryczno-Elektronicznego Nr 1 w Warszawie. W ramach zajęć wyrównawczych do projektu zostali zakwalifikowani uczniowie klas I i II, osiągający najgorsze wyniki w nauce. Natomiast uczniowie zdolni uczestniczyli w zajęciach rozwijających kompetencje kluczowe i zawodowe. Łącznie w ramach projektu wsparciem zostało objętych 114 osób. Zadania realizowane w ramach projektu 1. Zajęcia wyrównawcze, których celem było wsparcie ucznia słabego. W zajęciach udział wzięło 99 uczniów. Uczestnicy otrzymali materiały dydaktyczne. Przeprowadzono łącznie godziny zajęć: z j. angielskiego, j. niemieckiego, matematyki, fizyki, elektrotechniki, ABC elektroniki, chemii oraz j. polskiego. 2. Zajęcia pozalekcyjne kompetencje kluczowe. Oferta, przekraczająca podstawę programową i wzbogacająca standardową edukację o nowe treści, została skierowana do uczniów o wyższym potencjale intelektualnym. W ramach zadania wsparcie otrzymało 44 uczniów. Zakupiono materiały dydaktyczne na potrzeby warsztatów przedsiębiorczości oraz wyposażono pracownię ICT. Przeprowadzono 829 godzin zajęć z: j. angielskiego, matematyki, fizyki, ICT oraz warsztatów przedsiębiorczości. 3. Zajęcia pozalekcyjne przedmioty zawodowe. W ramach zadania prowadzono zajęcia z języka obcego ukierunkowane na słownictwo specjalistyczne oraz zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego. Wsparcie otrzymało 52 uczniów. Zakupiono materiały dydaktyczne oraz wyposażono pracownię elektryczno-elektroniczną. Przeprowadzono 560 godzin zajęć: z j. angielskiego zawodowego, przygotowującego do egzaminu zawodowego. 4. Zajęcia psychologiczno-pedagogiczne oraz doradztwo zawodowe: wsparcie otrzymało 106 uczniów. W ramach zadania przeprowadzono 312 godzin zajęć grupowych oraz konsultacji indywidualnych z psychologiem i doradcą zawodowym. Osiągnięte rezultaty W wyniku realizacji projektu uzyskano następujące efekty: wdrożono 1 kompleksowy program rozwojowy w TEE; wyposażono TEE w nowoczesne materiały dydaktyczne; opracowano 10 typów testów kompetencyjnych; zakupiono wyposażenie na potrzeby warsztatów przedsiębiorczości; zakupiono specjalistyczne oprogramowanie jako wyposażenie pracowni ICT; zakupiono zestawy edukacyjne dla pracowni elektryczno-elektronicznej. Ponadto uczestnicy projektu zwiększyli swoją wiedzę i umiejętności z przedmiotów kluczowych i zawodowych, a także poczucie własnej wartości oraz wiarę we własne siły i możliwości. Wartością dodaną projektu jest zmiana stereotypowego społecznego myślenia o szkolnictwie zawodowym, zwiększenie potencjału organizacyjnego Technikum Elektryczno-Elektronicznego Nr 1 w Warszawie oraz wzmocnienie marki i wizerunku na rynku edukacyjnym, a także wzrost atrakcyjności kształcenia branżowego. Liczba uczniów objętych wsparciem Porównanie zakładanych i uzyskanych wartości wskaźników dla projektu Technik elektronik zawód przyszłości Liczba uczniów objętych kompleksowym programem rozwojowym Liczba uczniów objętych programem zajęć wyrównawczych Liczba uczniów objętych programem zajęć pozalekcyjnych kompetencje kluczowe Liczba uczniów objętych programem zajęć pozalekcyjnych przedmioty zawodowe Liczba uczniów objętych wsparciem psychologiczno- pedagogicznym Osiągnięta wartość wskaźnika Wartość docelowa wskaźnika i doradztwem zawodowym 14 15

10 POLIGRAFIA XXI WIEKU POLIGRAFIA XXI WIEKU POLIGRAFIA XXI WIEKU Program i typ działania: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Okres realizacji projektu: r r. Jednostka realizująca projekt: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy Szkoła biorąca udział w realizacji projektu: Zespół Szkół Poligraficznych im. Marszałka J. Piłsudskiego w Warszawie Budżet projektu: ,97 PLN w tym dotacja z UE 85,00% ,72 PLN dotacja krajowa 2,25% ,91 PLN wkład własny 12,75% ,34 PLN Zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego Zajęcia pozalekcyjne z grafiki komputerowej Zajęcia pozalekcyjne z autoprezentacji i wizerunku Zajęcia pozalekcyjne na symulatorach maszyn poligraficznych Idea projektu Szkoły zawodowe mają coraz większe trudności w nadążaniu za zmianami technologicznymi, w wyniku czego na rynek pracy wchodzą absolwenci nieprzygotowani do pracy z nowoczesnymi technologiami. W ocenie pracodawców, poziom kształcenia praktycznego w szkołach poligraficznych jest niski, a przygotowanie absolwentów do podjęcia pracy jest w porównaniu do oczekiwań rynku niewystarczające. Główne problemy absolwentów to nieprzygotowanie praktyczne do obsługi nowoczesnych maszyn poligraficznych oraz brak znajomości nowoczesnych technologii drukarskich, problemy językowe (zbyt słaba znajomość branżowych zwrotów angielskich) oraz problemy z obsługą specjalistycznych programów graficznych. Cele projektu Celem głównym projektu było podniesienie poziomu kompetencji kluczowych 200 uczniów i 10 nauczycieli Zespołu Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, z wykorzystaniem w ciągu 3 lat nowatorskiej w skali kraju metody kształcenia zawodowego, służące zwiększeniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia. Cele szczegółowe projektu podniesienie kwalifikacji uczniów w obsłudze specjalistycznych maszyn poligraficznych; eliminacja braków językowych uczniów w zakresie znajomości branżowego języka angielskiego; 16 17

11 POLIGRAFIA XXI WIEKU POLIGRAFIA XXI WIEKU wzrost liczby uczniów z umiejętnościami obsługi specjalistycznych programów graficznych; aktywizacja i zmotywowanie uczniów biorących udział w projekcie do doskonalenia kompetencji kluczowych. Grupa docelowa projektu Grupą docelową projektu było 200 uczniów Zespołu Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, oraz 10 nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy przeszli doskonalenie metodyczne na symulatorach drukarskich. Zadania realizowane w ramach projektu 1. Zajęcia z języka angielskiego branżowego w dziedzinie poligrafii zakupiono materiały dydaktyczne oraz angielsko-polski słownik terminów poligraficznych dla uczestników projektu. Przeprowadzono godzin zajęć z branżowego języka angielskiego. 2. Zajęcia z grafiki komputerowej zakupiono materiały dydaktyczne dla uczniów oraz tablety do prowadzenia zajęć z grafiki. Przeprowadzono 594 godziny zajęć. 3. Zajęcia na symulatorze maszyny fleksograficznej zakupiono materiały dydaktyczne dla uczniów, komputer oraz oprogramowanie symulujące pracę trzech różnych fleksograficznych maszyn drukujących. Przeprowadzono 900 godzin zajęć. 4. Zajęcia na symulatorze maszyny offsetowej zakupiono materiały dydaktyczne dla uczniów, a także komputer oraz oprogramowanie symulujące działanie arkuszowej maszyny offsetowej. Przeprowadzono 600 godzin zajęć 5. Zajęcia z obróbki audiowizualnej zakupiono materiały dydaktyczne dla uczniów, a także oprogramowanie Adobe Premiere Pro CS6 na potrzeby szkolenia. Przeprowadzono 64 godziny zajęć. 6. Doradztwo zawodowe. W ramach doradztwa zawodowego odbyły się zajęcia grupowe oraz konsultacje indywidualne z psychologiem i doradcą zawodowym, a także zajęcia grupowe z doradcą ds. autoprezentacji i wizerunku. Na konsultacjach uczniowie poznali specyficzne bariery zatrudnienia na rynku poligraficznym i sposoby ich pokonywania. 7. Warsztaty metodyczne dla nauczycieli przedmiotów zawodowych. Przeprowadzono 60 godzin zajęć, w których uczestniczyło 14 nauczycieli. Osiągnięte rezultaty Zespół Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie zyskał: 2 symulatory maszyn drukarskich: offsetowy i fleksograficzny, które mogą służyć na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych kolejnym rocznikom uczniów; 2 komputery stacjonarne, 4 monitory; 7 tabletów do wykorzystania na zajęciach z grafiki komputerowej; zestaw multimedialny (laptop, tablica multimedialna, projektor); 8 licencji oprogramowania Adobe Premiere Pro CS6; 2 programy kształcenia zawodowego na symulatorach. Liczba uczestników projektu Liczba osób, które podniosą poziom obsługi maszyny offsetowej Porównanie zakładanych i uzyskanych wartości wskaźników dla projektu Poligrafia XXI w. Liczba osób, które podniosą poziom obsługi maszyny fleksograficznej Wartość docelowa wskaźnika Liczba osób, które poszerzą zakres znajomości branżowego języka obcego Liczba osób, które podniosą kwalifikacje z zakresu obsługi komputerowych programów graficznych Osiągnięta wartość wskaźnika Liczba osób, które uzyskają wsparcie w ramach doradztwa zawodowego Liczba osób, które podniosą kwalifikacje z zakresu obróbki audiowizualnej Uczestnicy projektu podnieśli poziom zawodowych aspiracji, samooceny i pewności siebie na rynku pracy, a także zyskali motywację do dalszego doskonalenia kompetencji kluczowych w zakresie porozumiewania się w języku obcym, obsługi specjalistycznych programów graficznych i obsługi najnowszych maszyn poligraficznych. Wartością dodaną projektu jest zwiększenie w przyszłości szansy na podjęcie przez uczestników projektu pracy w wyuczonym zawodzie lub podjęcie dalszego kształcenia w kierunku związanym z poligrafią

12 E-LEARNING E-LEARNING E-LEARNING JAKO METODA WSPIERAJĄCA KSZTAŁCENIE SŁUCHACZY CKU NR 1 Program i typ działania: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego Okres realizacji projektu: r r. Jednostka realizująca projekt: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy Szkoła biorąca udział w realizacji projektu: Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1 w Warszawie Budżet projektu: ,00 PLN w tym dotacja z UE 85% ,75 PLN dotacja krajowa 15% ,25 PLN Idea projektu Z danych warszawskich urzędów pracy wynika, że najbardziej zagrożone bezrobociem są osoby relatywnie gorzej wykształcone. Obok programów mających pomóc bezrobotnym w powrocie do zatrudnienia, bardzo ważne są długofalowe działania zmierzające do poprawy poziomu wykształcenia społeczeństwa. Zaproponowane w ramach projektu rozwiązanie poszerzenie oferty edukacyjnej Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1 o kształcenie w formie e-learningu, zwiększy dostępność oferty edukacyjnej. Pozwoli to na utrzymanie ciągłości procesu nauczania przez jego dostępność w dowolnym czasie i miejscu oraz na godzenie edukacji z życiem zawodowym i rodzinnym, a także obniży koszty nauczania przez eliminowanie wydatków związanych z wynajmowaniem sal lekcyjnych i dojazdem. Cele projektu Celem głównym projektu był rozwój innowacyjnych form kształcenia ustawicznego poprzez wprowadzenie e-learningu jako nowoczesnej metody nauczania oraz wspierania słuchaczy Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1 (CKU Nr 1). Cele szczegółowe projektu: upowszechnianie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych poprzez zwiększenie jego dostępności dla osób dorosłych; podniesienie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej CKU Nr 1, a tym Plakat promujący projekt samym promocja korzyści płynących z formalnego podnoszenia, uzupełniania i potwierdzania wykształcenia. Grupa docelowa projektu Projekt skierowany został do 90 słuchaczy CKU Nr 1 kształconych w systemie zaocznym oraz stacjonarnym osób w wieku lata, otwartych na nowe technologie oraz dla których bariery, takie jak czas, koszty oraz miejsce zamieszkania stanowiły przeszkodę w zdobywaniu wiedzy. Zadania realizowane w ramach projektu 1. Merytoryczne przygotowanie nauczycieli i uczniów do wdrożenia e-learningu. W trakcie spotkań warsztatowych nauczyciele zostali zapoznani z metodyką zdalnego nauczania, obsługą platformy e-learningowej oraz sposobami przygotowywania materiałów dydaktycznych w formie on-line. Zostały opracowane materiały dydaktyczne z języka polskiego i angielskiego oraz matematyki, stanowiące bazę wiedzy dla słuchaczy, które zostały umieszczone na platformie e-learningowej. W ramach zadania została opracowana szczegółowa instrukcja korzystania z platformy, przeznaczona zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli. 2. Technologiczne przygotowanie do wdrożenia e-learningu. W ramach tego zadania w CKU Nr 1 w Warszawie została zainstalowana platforma e-learningowa, 20 21

13 E-LEARNING JĘZYK OBCY DLA NAUCZYCIELA/NAUCZYCIELKI 45+ na której umieszczono materiały dydaktyczne. Zostało również skonfigurowane środowisko informatyczne umożliwiające zdalne nauczanie w następujących formach: lekcje on-line, drukowanie materiałów dydaktycznych, kontrolne testy i egzaminy, forum dyskusyjne, indywidualne konsultacje drogą mailową lub za pośrednictwem czatu. Użytkownicy platformy zostali zarejestrowani w systemie i otrzymali uprawnienia do korzystania z zasobów umieszczanych na platformie. 3. Pilotażowe wdrożenie e-learningu. W czasie dwóch semestrów, słuchacze CKU Nr 1 mieli możliwość korzystania z platformy e-learningowej i umieszczonych na niej materiałów. Za pośrednictwem forum, czatu oraz poczty elektronicznej byli w stałym kontakcie z nauczycielami poszczególnych przedmiotów. Na bieżąco mogli zadawać pytania, rozwiązywać problemy, brać udział w dyskusjach tematycznych. Za pomocą umieszczonych na platformie testów i ćwiczeń mogli sprawdzać swoją wiedzę. Osiągnięte rezultaty Podstawowym rezultatem twardym jest wdrożenie w Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1 w Warszawie e-learningu jako nowoczesnej formy nauczania oraz wspierania słuchaczy. Ponadto przygotowano materiały w formie cyfrowej (testy i ćwiczenia oraz pliki multimedialne), a także wskazówki i wytyczne merytoryczne do wdrożenia e-learningu w placówkach kształcenia ustawicznego oraz poradnik jak wykorzystać e-learning w pracy nauczyciela. Wartość dodaną projektu stanowią opracowane i wdrożone materiały dydaktyczne, które zapoczątkowały bazę do rozwijania e-learningu jako metody wspierającej edukację tradycyjną w ramach wszystkich przedmiotów znajdujących się w programie nauczania. Trwałość projektu została zapewniona poprzez ciągły rozwój platformy e-learningowej i włączenie e-learningu do stałej oferty w Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1 w Warszawie. Ponadto dzięki realizacji projektu nastąpiło zwiększenie dostępności do edukacji dorosłych pracujących słuchaczy CKU, przełamanie barier do korzystania z technik IT w procesie edukacji, przygotowanie nauczycieli i słuchaczy do korzystania z e-learningu w procesie doskonalenia zawodowego, a także przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. JĘZYK OBCY DLA NAUCZYCIELA/NAUCZYCIELKI 45+ Program i typ działania: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Okres realizacji projektu: r r. Jednostka realizująca projekt: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy Budżet projektu: ,45 PLN w tym dotacja z UE 85% ,78 PLN dotacja krajowa 15% ,67 PLN Idea projektu W chwili przygotowywania wniosku o dofinansowanie problemem występującym na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy był niedostateczny poziom znajomości języków obcych przez nauczycieli, zwłaszcza w grupie wiekowej 45+. Niewystarczająca znajomość języków obcych, utrudniała dostęp do korzystania z obcojęzycznych źródeł wiedzy. Z powodu niedoboru kadrowego, w Śródmieściu działało zbyt mało klas dwujęzycznych w porównaniu do zgłaszanego zapotrzebowania. Poza tym stwierdzono brak odpowiednio wykwalifikowanej kadry nauczającej w języku obcym, co stanowiło realne zagrożenie dla już istniejących klas dwujęzycznych. Biorąc pod uwagę zdiagnozowane problemy, podjęto decyzję o realizacji przedmiotowego projektu

14 JĘZYK OBCY DLA NAUCZYCIELA/NAUCZYCIELKI 45+ JĘZYK OBCY DLA NAUCZYCIELA/NAUCZYCIELKI 45+ Cele projektu Celem głównym projektu było doskonalenie kadr publicznych placówek oświatowych Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy poprzez przeprowadzenie kursu doskonalącego z języków obcych dla grupy 100 nauczycieli/ nauczycielek w wieku 45+ w ciągu 16 miesięcy. Cele szczegółowe: podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy; wzmocnienie ich rozwoju indywidualnego; zwiększenie poczucia mo- Plakat promujący projekt tywacji do kształcenia i doskonalenia się; kompleksowa odpowiedź na potrzeby lokalnego środowiska nauczycieli i dyrektorów szkół; umożliwienie utrzymania oferty nauczania dwujęzycznego. udział w szkoleniach na poziomie średniozaawansowanym, dlatego warunkiem uczestnictwa była znajomość języka obcego na poziomie minimum podstawowym. Przed rozpoczęciem szkolenia przeprowadzono testy kwalifikacyjne, w celu łączenia w grupy językowe osób o podobnym poziomie zaawansowania. Łącznie przeprowadzono 2400 godzin zajęć szkoleniowych dla 20 grup oraz 30 godzin zajęć wyrównawczych, które służyły uzupełnieniu braków powstałych w wyniku nieobecności na zajęciach. Kurs doskonalący z zakresu nauki języków obcych zakończony egzaminem TELC ukończyło 97 osób. Osiągnięte rezultaty Uczestnicy projektu odbyli w ramach kursu 120 godzin zajęć na osobę, kończących się egzaminem TELC. W wyniku realizacji projektu nastąpił wzrost kwalifikacji zawodowych nauczycieli, co znacząco wpłynęło na poprawę jakości nauczania w śródmiejskich przedszkolach/szkołach. Wysoka jakość systemu oświaty da szansę uczniom na bogatszą i wszechstronniejszą edukację oraz zwiększy ich możliwości na europejskim rynku pracy. Grupa docelowa projektu Grupę docelową projektu stanowiło 100 nauczycieli/nauczycielek w wieku 45+ zatrudnionych w 81 publicznych placówkach oświatowych - przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych i Centrum Kształcenia Ustawicznego, zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy. Zadania realizowane w ramach projektu W ramach projektu przeprowadzono kursy doskonalące znajomość języków obcych: języka angielskiego, niemieckiego i francuskiego. Uczestnicy projektu brali 24 25

15 MOBILNOŚĆ MŁODZIEŻY SZKOLNEJ MOBILNOŚĆ MŁODZIEŻY SZKOLNEJ MOBILNOŚĆ MŁODZIEŻY SZKOLNEJ PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH DLA UCZNIÓW I SŁUCHACZY ZESPOŁU SZKÓŁ LICEALNYCH I EKONOMICZNYCH W WARSZAWIE Program i typ działania: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Okres realizacji projektu: r r. Jednostka realizująca projekt: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy Szkoła biorąca udział w realizacji projektu: Zespół Szkół Licealnych i Ekonomicznych w Warszawie Budżet projektu: ,00 PLN w tym dotacja z UE 85,00% ,00 PLN dotacja krajowa 2,25% 9 312,00 PLN wkład własny 12,75% ,00 PLN Idea projektu W grupie ekonomistów i asystentów ekonomicznych od lat obserwuje się wysoki wskaźnik bezrobocia. Jest to spowodowane w głównej mierze faktem, że absolwenci zawodowych szkół ekonomicznych nie posiadają umiejętności dostosowanych do potrzeb rynku pracy. Oferta edukacyjna szkół nie uwzględnia zmieniających się potrzeb w zakresie obsługi nowoczesnych programów księgowych i finansowych oraz nawiązywania kontaktów międzynarodowych. Problemem jest także niedostosowanie oferty szkoleniowej do potrzeb pracodawców. Cele projektu Celem głównym projektu było podniesienie przez uczniów Zespołu Szkół Licealnych i Ekonomicznych (ZSLiE) w Warszawie kwalifikacji zawodowych niezbędnych na rynku pracy i pożądanych przez pracodawców, poprzez modernizację oferty kształcenia zawodowego i dostosowanie jej do potrzeb rynku pracy. Cele szczegółowe to: modernizacja oferty ZSLiE poprzez wprowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, ukierunkowanych na podniesienie wiedzy i umiejętności z zakresu posługiwania się językiem obcym; wykształcenie umiejętności posługiwania się popularnymi programami biurowymi, kadrowymi i finansowo-księgowymi; podniesienie wiedzy z zakresu obsługi kas fiskalnych, programów i edycji kodów kreskowych; podniesienie wiedzy z zakresu obsługi programów graficznych, wykorzystywanych w działalności marketingowej firmy; pogłębienie umiejętności miękkich m.in. z zakresu technik interpersonalnych. Grupa docelowa projektu W projekcie wzięło udział 121 uczniów Zespołu Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 w Warszawie. Zadania realizowane w ramach projektu 1. Kurs języka angielskiego zakończony egzaminem. Łącznie przeprowadzono 325 godzin zajęć. 2. Szkolenie komputerowe, zakończone egzaminem potwierdzającym kwalifikacje, realizowane było w 3 blokach tematycznych: programy magazynowe przeprowadzono 250 godzin zajęć, programy kadrowo-płacowe przeprowadzono 200 godzin, programy finansowo-księgowe przeprowadzono 300 godzin. 3. Szkolenie z przedsiębiorczości i aktywnego poszukiwania pracy. Szkolenie, w wymiarze 145 godzin obejmowało spotkania z pracownikami Urzędu Pracy, warsztaty osobowościowe z autoprezentacji, negocjacji, umiejętności pozytywnego zaprezentowania się w CV i listach motywacyjnych. W ramach zadania zakupiono program komputerowy Przedsiębiorczość dla szkół ponadgimnazjalnych

16 MOBILNOŚĆ MŁODZIEŻY SZKOLNEJ ZAWODY PRZYSZŁOŚCI 4. Szkolenie z zakresu obsługi kas fiskalnych i generowania kodów kreskowych i drukowania etykiet. W ramach zadania zakupiono program Etykieta 3000 Standard, kasy fiskalne, czytniki kodów kreskowych oraz drukarki kodów kreskowych. Przeprowadzono 80 godzin zajęć. 5. Szkolenie z zakresu grafiki komputerowej i tworzenia stron WWW. Zajęcia obejmowały zagadnienia reklamy i marketingu, tworzenia logo, fotomontaży ze zdjęć i filmów na cele przyszłego pracodawcy lub własnej firmy. Łącznie przeprowadzono 180 godzin zajęć. Osiągnięte rezultaty W wyniku realizacji projektu nastąpiło: wdrożenie przez ZSLiE programu zajęć pozalekcyjnych podnoszenia kompetencji istotnych z punktu widzenia rynku pracy; wyposażenie szkoły w nowoczesny sprzęt i oprogramowanie, służące nauce przedmiotów zawodowych (programy graficzne, drukarki kodów kreskowych, kasy fiskalne). Uczestnicy projektu nabyli umiejętności: korzystania z technologii informatycznych, rozwiązywania problemów za pomocą negocjacji oraz współpracy, sporządzania dokumentów i wypełniania formularzy niezbędnych podczas procesu rekrutacji oraz z zakresu poruszania się na rynku pracy. Ponadto poznali oni techniki autoprezentacji i radzenia sobie ze stresem. Wśród uczestników wzrósł poziom samooceny i pewności siebie oraz poziom zawodowych aspiracji. Wartością dodaną projektu było wykształcenie i wdrożenie nowych metod i narzędzi przekazywania wiedzy i umiejętności z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości. 28 Liczba uczniów Porównanie zakładanych i uzyskanych wartości wskaźników dla projektu Mobilność młodzieży szkolnej program zajęć pozalekcyjnych dla uczniów i słuchaczy Zespołu Szkół Licealnych i Ekonomicznych w Warszawie Liczba uczniów, którzy zostali objęci wsparciem w ramach projektu Liczba uczniów, którzy zdobyli wiedzę z zakresu zawodowego języka obcego Liczba uczniów, którzy zdobyli wiedzę z zakresu obsługi programów finansowo-księgowych Liczba uczniów, którzy zdobyli umiejętności obsługi kas fiskalnych oraz generowania kodów kreskowych Liczba uczniów, którzy zdobyli wiedzę z zakresu aktywnego poszukiwwania pracy Liczba uczniów, którzy zzdobyli kwalifikacje w zakresie tworzenia stron www i pracy z programami graficznymi Wartość docelowa Stopień realizacji zakładanych wskaźników ZAWODY PRZYSZŁOŚCI PROGRAM PODNOSZENIA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH W WARSZAWIE Program i typ działania: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Okres realizacji projektu: r r. Jednostka realizująca projekt: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy Szkoła biorąca udział w realizacji projektu: Zespół Szkół Gastronomicznych im. prof. Eugeniusza Pijanowskiego (ZSG) w Warszawie Budżet projektu: ,00 PLN w tym dotacja z UE dotacja krajowa wkład własny Idea projektu 85,00% ,00 PLN 2,25% ,00 PLN 12,75% ,00 PLN W ostatnich latach obserwuje się w Polsce zwiększone zapotrzebowanie na pracowników takich jak kucharz, kelner, barman czy hostessa. Jest to spowodowane członkostwem Polski w UE i otwieraniem rynków pracy. Poza tym na rynku polskim dynamicznie powstają nowe miejsca pracy. Głównymi problemami szkolnictwa zawodowego są obecnie: niedostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy, brak nowoczesnych programów nauczania, niska jakość kształcenia oraz deprecjacja szkolnictwa zawodowego w oczach społeczeństwa. Niniejszy projekt był odpowiedzią na problem rosnącego zapotrzebowania na 29

17 ZAWODY PRZYSZŁOŚCI ZAWODY PRZYSZŁOŚCI Szkolenie z gastronomii moduł Wykwintne potrawy z ryb i owoców morza Szkolenie z gastronomii moduł Kuchnia zimna i dobór alkoholi do potraw nawiązanie trwałej współpracy z pracodawcami w celu bieżącego monitorowania potrzeb rynku, odnośnie kwalifikacji zawodowych i wykształcenia tak, aby systematycznie modyfikować ofertę edukacyjną placówki; zwiększenie u uczestników projektu zainteresowania kontynuowaniem edukacji w wybranym zawodzie lub/i znalezieniem satysfakcjonującej, rozwojowej pracy; zwiększenie wśród uczestników projektu chęci do pogłębiania wiedzy i samorozwoju. Grupa docelowa projektu Grupę docelową projektu stanowili uczniowie Zespołu Szkół Gastronomicznych w Warszawie w wieku lat, kształcący się w zawodach: kelner, technik organizacji usług gastronomicznych, kucharz i technik hotelarstwa. Łącznie wsparcie w ramach projektu otrzymało 461 osób. Szkolenie specjalistyczne Barista zawody związane z usługami gastronomicznymi i hotelarskimi oraz konieczność modyfikowania oferty edukacyjnej do zmieniającego się rynku pracy. Cele projektu Szkolenie z gastronomii Ryby i owoce morza Celem głównym projektu było podniesienie zdolności uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych (ZSG) do przyszłego zatrudnienia poprzez podniesienie jakości oferty kształcenia zawodowego placówki i dostosowanie jej do potrzeb rynku pracy. Cele szczegółowe: wprowadzenie do oferty ZSG nowoczesnych zajęć edukacyjnych w zakresie gastronomii, baristyki, hotelarstwa; podniesienie jakości kształcenia w ZSG poprzez doposażenie w materiały dydaktyczne, zapewniające wysoką efektywność nauczania; Zadania realizowane w ramach projektu 1. Szkolenie hotelarskie Fidelio specjalistyczne szkolenie dotyczące umiejętności obsługi systemu informatycznego Fidelio, wykorzystywanego do procesu zarządzania hotelem. Ponieważ obsługa programu wymagała znajomości języka angielskiego, potencjalni uczestnicy szkolenia zobowiązani byli do przystąpienia do testu oceniającego znajomość tego języka. 2. Szkolenie specjalistyczne Barista szkolenie obejmowało podstawową wiedzę teoretyczną o kawie, jej gatunkach oraz metodach przygotowania, wiedzę praktyczną, podstawowe zasady pracy baristy, w tym obsługa młynka oraz ekspresu ciśnieniowego. 3. Szkolenie specjalistyczne z zakresu gastronomii (8 modułów) uczniowie zapoznali się z szeroką gamą surowców wykorzystywanych w nowoczesnych technikach kulinarnych oraz zdobyli umiejętności sporządzania potraw zgodnie z najnowszymi trendami w gastronomii. We współpracy z pracodawcami został opracowany program każdego ze szkoleń specjalistycznych i materiały dydaktyczne dla uczniów. Ponadto zakupiono materiały niezbędne do prowadzenia zajęć

18 ZAWODY PRZYSZŁOŚCI ZAWODY PRZYSZŁOŚCI Osiągnięte rezultaty ukończenie przez 448 uczniów pełnego cyklu zajęć z zakresu objętego projektem; wyposażenie szkoły w nowoczesny sprzęt, służący nauce przedmiotów zawodowych, który po zakończeniu projektu służyć będzie do realizacji kolejnych zajęć; opracowanie 10 programów nauczania, odpowiadających wymogom rynku pracy; przeprowadzenie 2 edycji zajęć z zakresu umiejętności pożądanych przez pracodawców; wdrożenie przez szkołę 1 programu zajęć specjalistycznych, mającego na celu zwiększenie efektywności nauczania kompetencji istotnych z punktu widzenia rynku pracy; podniesienie przez 448 uczniów kwalifikacji zawodowych, niezbędnych na rynku pracy potwierdzonych uzyskaniem odpowiedniego certyfikatu; zdobycie przez 98 uczniów wiedzy z zakresu baristyki; nabycie przez 59 uczniów umiejętności obsługi programu Fidelio; zdobycie przez 292 uczniów specjalistycznej wiedzy z zakresu gastronomii; poszerzenie przez 59 uczniów umiejętności z zakresu zawodowego języka obcego. W wyniku realizacji projektu jego uczestnicy podnieśli poziom aspiracji zawodowych oraz samooceny, a także zwiększyli poczucie trafności wybranej ścieżki edukacyjnej. Wartością dodaną projektu jest wzmocnienie pozycji ZSG w rankingu szkół zawodowych, co skłaniać będzie większą niż dotychczas liczbę młodych osób, do wyboru ścieżki zawodowej oferowanej przez placówkę. Wynika to z powstałej w wyniku realizacji projektu trwałej współpracy z lokalnymi pracodawcami oraz zmiany oferty edukacyjnej ZSG, zgodnie z trendami obowiązującymi na rynku pracy. Porównanie zakładanych i uzyskanych wartości wskaźników dla projektu Zawody przyszłości program podnoszenia kwalifikacji zawodowych uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych w Warszawie Podniesienie kwalifikacji zawodowych potwierdzone certyfikatem Zdobycie wiedzy z zakresu baristyki Nabycie umiejętności obsługi Fidelio Zdobycie specjalistycznej wiedzy z zakresu gastronomii Poszerzenie wiedzy z zakresu zawodowego języka angielskiego Ukończenie pełnego cyklu szkoleń Liczba uczniów objętych projektem Liczba uczniów uczestniczących w szkoleniu z baristyki Konferencja podsumowująca realizację projektu Osiągnięta wartość wskaźnika Wartość docelowa 32 33

19 WYCHOWAWCA 45+ XXI WIEKU WYCHOWAWCA 45+ XXI WIEKU WYCHOWAWCA 45+ XXI WIEKU Program i typ działania: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Okres realizacji projektu: r r. Jednostki realizująca projekt: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, a także dzielnice: Ursus (lider projektu), Ochota, Praga Południe, Wola, Wawer i Ursynów Budżet projektu: ,00 PLN w tym dotacja z UE 85% ,00 PLN dotacja krajowa 15% ,00 PLN Idea projektu Nauczyciele/nauczycielki z grupy pokoleniowej 45+, na skutek dużych zmian społecznych, w tym także zmian w postawach dzieci i młodzieży, mają trudności w osiąganiu założonych celów w pracy dydaktycznej. Przepaść pokoleniowa pomiędzy tą grupą a dzisiejszą młodzieżą jest bardzo duża, co utrudnia komunikację pomiędzy nimi. Studia podyplomowe w zakresie podnoszenia kwalifikacji m.in. z umiejętności komunikacyjnych oraz psychologii miały pomóc w wytwarzaniu pozytywnych relacji pomiędzy uczniem a pedagogiem. Cele projektu Celem głównym projektu było podniesienie kompetencji wychowawczych i motywacji do pracy z uczniami wśród 60 nauczycieli/nauczycielek w wieku 45+ z 7 Dzielnic Warszawy w ciągu 13 miesięcy. Cele szczegółowe: kształtowanie umiejętności wychowawczych w zakresie komunikacji z uczniami i radzenia sobie ze stresem; kształtowanie umiejętności wychowawczych w zakresie rozwiązywania sytuacji konfliktowych i budowania autorytetu; kształtowanie umiejętności wychowawczych w zakresie motywowania uczniów i doskonalenia metod prowadzenia zajęć; zdobycie umiejętności tworzenia projektów wychowawczych i poszukiwania zewnętrznych źródeł dofinansowania. Grupa docelowa projektu Grupa docelowa projektu to nauczyciele/-lki z grupy wiekowej 45+ z Dzielnic Warszawy: Ochoty, Pragi Południe, Śródmieścia, Ursusa, Ursynowa, Wawra i Woli. Projektem zostało objętych 60 osób ze szkół podstawowych, ponadgimnazjalnych i gimnazjów zainteresowanych podnoszeniem umiejętności wychowawczych. Zadania realizowane w ramach projektu W ramach projektu zorganizowano studia podyplomowe zakładające minimum 200 godzin dydaktycznych w przeliczeniu na uczestnika projektu. Program merytoryczny studiów zawierał zajęcia z zakresu: 1. Psychologii dla nauczycieli oraz psychologicznych aspektów niepowodzeń szkolnych. 2. Kultury szkoły (prezentujące kultury różnych placówek edukacyjnych i resocjalizacyjnych). 3. Wybranych elementów prawa (z uwzględnieniem trudnych sytuacji wychowawczych i związanych ze skuteczną pomocą uczniom i ich rodzinom). 4. Praktycznych aspektów polityki oświatowej. 5. Ocenianie osiągnięć szkolnych z uwzględnieniem praktycznych metod ewaluacji instytucji edukacyjnych na różnych poziomach, od pojedynczej klasy począwszy. 6. Kultury młodzieży i środowisk młodzieżowych - trening metod wychowawczych. 7. Trening z zakresu polityki uzależnień. 8. Dobre praktyki w zakresie wychowania dzieci i młodzieży

20 WYCHOWAWCA 45+ XXI WIEKU AKTYWNI ZAWODOWO 50+ W ramach studiów pogłębiona została również wiedza nauczycieli/-lek w zakresie profilaktyki uzależnień (z uwzględnieniem problematyki współpracy szkoły z wyspecjalizowanymi organizacjami społecznymi i instytucjami, a także w zakresie podstaw prawnych ich działalności). Ponadto, po otrzymaniu wsparcia w zakresie wiedzy psychologicznej, uczestnicy projektu mogli zweryfikować swoje postępowanie wobec uczniów, zwłaszcza działania prowadzące do zmiany kultury szkoły (jej dostosowanie do potrzeb młodzieży) oraz ewaluacji i tworzenia programów wychowawczych. Zdobyta wiedza i umiejętności ułatwiły też podjęcie działań w zakresie programów naprawczych z uwzględnieniem negocjacji prowadzonych w społeczności szkolnej. Osiągnięte rezultaty Rezultaty twarde: udział 60 nauczycieli/-lek w studiach podyplomowych; podniesienie kwalifikacji dzięki uczestnictwu w studiach podyplomowych przez 48 osób; uzyskanie dyplomów ukończenia studiów podyplomowych przez 48 nauczycieli/-lek; napisanie 48 prac dyplomowych; napisanie 120 prac semestralnych przez uczestników projektu; opracowanie broszury informacyjnej o projekcie; przygotowanie przez uczestników projektu 20 modułowych programów wychowawczych do praktycznego zastosowania w szkołach. Uczestnicy projektu zyskali wiedzę i umiejętności w zakresie: komunikacji z uczniami i radzenia sobie ze stresem, rozwiązywania sytuacji konfliktowych i budowania autorytetu, motywowania uczniów i doskonalenia metod prowadzenia zajęć, a także tworzenia projektów wychowawczych i poszukiwania zewnętrznych źródeł dofinansowania. Wartość dodaną projektu stanowi opracowanie nowatorskiego programu studiów podyplomowych dla nauczycieli z grupy 45+, pod kątem nabycia odpowiednich praktycznych i teoretycznych umiejętności wychowawczych, niezbędnych we współczesnym procesie dydaktycznym. Ponadto, w ramach programu studiów, uczestnicy projektu opracowali modułowe programy wychowawcze przeznaczone do praktycznego zastosowania w szkołach. 36 AKTYWNI ZAWODOWO 50+ Program i typ działania: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem Okres realizacji projektu: r r. Jednostki realizująca projekt: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy Budżet projektu: ,00 PLN w tym dotacja z UE 85% ,00 PLN dotacja krajowa 15% ,00 PLN Idea projektu W dobie kryzysu gospodarczego i częstych zwolnień, bezrobocie wśród osób powyżej 50 roku życia staje się poważnym zagrożeniem. Znaczna część tych osób jest słabo wykształcona, obarczona licznymi barierami psychologicznymi. Zgodnie z danymi Urzędu Pracy m.st. Warszawy z 2008 r., 36,5% ogółu zarejestrowanych (7 541 osób) stanowiły osoby powyżej 50 roku życia, w tym 30% (2 284 osoby) były to osoby długotrwale bezrobotne. Według danych Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście w wyniku braku zatrudnienia, prowadzącego do ciężkiej sytuacji życiowej, ze świadczeń pomocy społecznej musiało korzystać aż 514 bezrobotnych lub biernych zawodowo kobiet w wieku niemobilnym do 60 roku życia i 603 mężczyzn w wieku niemobilnym do 65 roku życia. Dlatego też Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy podjęła decyzję o realizacji przedmiotowego projektu, składającego się z szeregu zintegrowanych działań 37

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

Pieniądze z Unii dla warszawskich podstawówek

Pieniądze z Unii dla warszawskich podstawówek Warszawa, 8 lutego 2012 r. Pieniądze z Unii dla warszawskich podstawówek Stołeczne Biuro Edukacji rusza z nowym projektem. Dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej ponad 30 tys. warszawskich uczniów będzie

Bardziej szczegółowo

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie 2007-2013 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Cel 1: Zmniejszenie nierówności w upowszechnieniu edukacji, szczególnie pomiędzy obszarami

Bardziej szczegółowo

AKTYWNI NA RYNKU PRACY

AKTYWNI NA RYNKU PRACY PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Załącznik Nr 2 do sprawozdania Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane przez Urząd Dzielnicy Wola:

Projekty realizowane przez Urząd Dzielnicy Wola: Projekty realizowane przez Urząd Dzielnicy Wola: I. Projekt Szansa na przedszkole 1. Numer i nazwa Priorytetu: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 2. Numer i nazwa Działania: 9.1. Wyrównywanie

Bardziej szczegółowo

Witamy na Konferencji otwarcia Projektu. Szansa na przyszłość. Studia Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna.

Witamy na Konferencji otwarcia Projektu. Szansa na przyszłość. Studia Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Witamy na Konferencji otwarcia Projektu Szansa na przyszłość. Studia Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Jakie tematy zostaną poruszone Ogólne informacje o Projekcie Ogólny zarys Projektu Problem,

Bardziej szczegółowo

Mam zawód -mam pracę w regionie Realizacja projektu w szkołach Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25.

Mam zawód -mam pracę w regionie Realizacja projektu w szkołach Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25. Mam zawód -mam pracę w regionie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Zbigniew Zalas wicedyrektor CKZiU ds. kształcenia zawodowego i praktycznego zostało powołane do życia 1 września 2013 roku

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie realizacji projektu systemowego : DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ 2010

Podsumowanie realizacji projektu systemowego : DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ 2010 Podsumowanie realizacji projektu systemowego : DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ 2010 W 2010 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Grybowie realizował projekt systemowy DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie ogłasza

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie ogłasza ogłasza konkurs na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektów w ramach Priorytetu VII, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji 1.

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na Podkarpaciu

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na Podkarpaciu Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 na Podkarpaciu Możliwości wsparcia w ramach Priorytetu IX Rzeszów, 20 lipca 2011 r. PRIORYTET IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach W ramach Priorytetu

Bardziej szczegółowo

Projekty miasta m. stołecznego Warszawy współfinansowane z EFS skierowane do osób b 45 +

Projekty miasta m. stołecznego Warszawy współfinansowane z EFS skierowane do osób b 45 + Projekty miasta m stołecznego Warszawy współfinansowane z EFS skierowane do osób b 45 + Projekty m.st. Warszawy Miasto Stołeczne Warszawa w latach 2008 2010 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. Przedsięwzięcie finansowane jest z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

WAWER. Projekt systemowy Małe kroki do sukcesu w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

WAWER. Projekt systemowy Małe kroki do sukcesu w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy Projekt systemowy Małe kroki do sukcesu w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy Projekt systemowy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Bardziej szczegółowo

Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru. Mielec, 6 września 2013 r.

Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru. Mielec, 6 września 2013 r. Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru Mielec, 6 września 2013 r. Zmiany ustawy o systemie oświaty Zmiany w kształceniu zawodowym zostały wprowadzone ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

Rozwój kształcenia i doradztwa zawodowego w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Rozwój kształcenia i doradztwa zawodowego w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Rozwój kształcenia i doradztwa zawodowego w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Priorytety Jaka jest struktura na poziomie szkolnictwa centralnym zawodowego (PO WER) 1. Strategiczna współpraca z partnerami

Bardziej szczegółowo

Projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

Projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim zbliża się do końca realizacji działań w partnerskim Projekcie systemowym Integracja społeczna w powiecie stargardzkim. Miejski Ośrodek Pomocy

Bardziej szczegółowo

Bliżej rynku pracy organizacja i struktura szkolnictwa zawodowego w Polsce

Bliżej rynku pracy organizacja i struktura szkolnictwa zawodowego w Polsce Bliżej rynku pracy organizacja i struktura szkolnictwa zawodowego w Polsce 1 Dane dotyczące wyborów szkół 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 technikum zsz liceum profilowane liceum ogólnokształcące Źródło: opracowanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/453/12 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 28 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR XX/453/12 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 28 marca 2012 r. UCHWAŁA NR XX/453/12 RADY MIASTA KATOWICE z 28 marca 2012 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2012-2035 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

Wracam do pracy. Ośrodek Pomocy Społecznej. Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy WAWER

Wracam do pracy. Ośrodek Pomocy Społecznej. Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy WAWER Wracam do pracy Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy Budżet projektu Całkowite wydatki projektu 166 112,72 zł Wnioskowana kwota dofinansowania 132 866,72 zł 80% - dofinansowane z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Indywidualizacja nauczania w kontekście edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Indywidualizacja nauczania w kontekście edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi MOC W REGIONACH Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 w edukacji Indywidualizacja nauczania w kontekście edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Kraków, 28-29 listopada 2013 r. Czym jest

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały nr III/18/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2015 r.

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały nr III/18/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2015 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały nr III/18/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2015 r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK 2015 GNOJNIK 2015 SPIS TREŚCI: I. WPROWADZENIE II. CELE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE. www.bras-edukacja.pl

Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE. www.bras-edukacja.pl Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE Działalność szkół, placówek oświatowych, instytucji wsparcia oświaty finansowana będzie w ramach dwóch głównych Programów Operacyjnych: 1. Regionalny

Bardziej szczegółowo

Fundusze dla oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Fundusze dla oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki Fundusze dla oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Warszawa 2008 2 Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Obszar pracy nauczyciela doradcy zawodowego w szkole i jego najważniejsze zadania z zakresu edukacyjno-zawodowego wsparcia ucznia określa

Bardziej szczegółowo

Kliknij, żeby dodać tytuł

Kliknij, żeby dodać tytuł Departament Funduszy Strukturalnych Kliknij, żeby dodać tytuł Edukacja w perspektywie finansowej 2014-2020 Plan prezentacji 1. Środki przewidziane na edukację w latach 2014-2020 w ramach EFS 2. Edukacja

Bardziej szczegółowo

3. Krótki opis nowatorskich rozwiązań organizacyjnych oraz metodycznych:

3. Krótki opis nowatorskich rozwiązań organizacyjnych oraz metodycznych: Opis innowacji Zostać przedsiębiorczym program z program edukacyjny z multimedialnym pakietem dydaktycznym 1. Tytuł innowacji: Projekt Zostać przedsiębiorczym program edukacyjny z multimedialnym pakietem

Bardziej szczegółowo

Lp. 1. E-learning - nowa jakość. 4. Hotelarz na morzu. kształcenia POKL działanie/poddziałanie: 9.3. Centrum Kształcenia Ustawicznego

Lp. 1. E-learning - nowa jakość. 4. Hotelarz na morzu. kształcenia POKL działanie/poddziałanie: 9.3. Centrum Kształcenia Ustawicznego WYKAZ PROJEKTÓW realizowanych przez gdańskie placówki publiczne w latach 2008 2012, które uzyskały dofinansowanie z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra, wrzesień 2014 r.

Zielona Góra, wrzesień 2014 r. Zielona Góra, wrzesień 2014 r. Oś Priorytetowa Poziom alokacji EFRR Wielkość środków w mln euro OP 1 - Gospodarka i innowacje. 27% 176 409 467,00 OP 2 - Rozwój Cyfrowy 6% 39 202 4,00 OP 3 - Gospodarka

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 Obszar pracy nauczyciela doradcy zawodowego w szkole i jego najważniejsze zadania z zakresu edukacyjno-zawodowego wsparcia ucznia określa

Bardziej szczegółowo

Przedsięwzięcia podejmowane przez MEN w zakresie cyfryzacji w edukacji. Gdańsk 2015

Przedsięwzięcia podejmowane przez MEN w zakresie cyfryzacji w edukacji. Gdańsk 2015 Przedsięwzięcia podejmowane przez MEN w zakresie cyfryzacji w edukacji. Gdańsk 2015 Lata 2005-2008 Projekty realizowane w ramach działania 2.1 i 2.2 SPO RZL: Pracownie komputerowe dla szkół (wyposażono

Bardziej szczegółowo

5-LETNI PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY NA LATA 2010 2015

5-LETNI PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY NA LATA 2010 2015 5-LETNI PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY NA LATA 2010 2015 Zespół Szkół w Złockiem Wizja szkoły: służymy wiedzą, umiejętnościami i wieloletnim doświadczeniem, aby naszych uczniów przygotować do roli obywateli odnoszących

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie środków pomocowych z Unii Europejskiej w Zespole Szkół Gastronomiczno-Spożywczych w Olsztynie

Wykorzystanie środków pomocowych z Unii Europejskiej w Zespole Szkół Gastronomiczno-Spożywczych w Olsztynie Wykorzystanie środków pomocowych z Unii Europejskiej w Zespole Szkół Gastronomiczno-Spożywczych w Olsztynie ul. Żołnierska 49 ul. Wyszyńskiego 16 W skład ZSGS wchodzą: Technikum Nr 5 1. kucharz 2. kelner

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie realizacji projektu systemowego : Nowa Szansa 2013

Podsumowanie realizacji projektu systemowego : Nowa Szansa 2013 Podsumowanie realizacji projektu systemowego : Nowa Szansa 2013 Program Operacyjny Kapitał Ludzki W 2013 roku Gmina Troszyn/Ośrodek Pomocy Społecznej w Troszynie realizował projekt systemowy Nowa Szansa

Bardziej szczegółowo

KURSY I SZKOLENIA DLA MAM

KURSY I SZKOLENIA DLA MAM KURSY I SZKOLENIA DLA MAM Mama może wszystko możliwości, jakie dają fundusze europejskie kobietom powracającym na rynek pracy Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach Chojnice, 19

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja o projekcie Czytam, liczę rozwijam swoje

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja o projekcie Czytam, liczę rozwijam swoje Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja o projekcie Czytam, liczę rozwijam swoje zainteresowania dobry start w edukację indywidualizacja

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T. pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego. okres realizacji 01.08.2013r 31.07.

P R O J E K T. pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego. okres realizacji 01.08.2013r 31.07. P R O J E K T pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego okres realizacji 01.08.2013r 31.07.2015r nr WND POKL.03.05.00-00-181/12 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

RAPORT EWALUACYJNY PROJEKTU PRZEZ AKTYWNOŚĆ DO PRACY

RAPORT EWALUACYJNY PROJEKTU PRZEZ AKTYWNOŚĆ DO PRACY RAPORT EWALUACYJNY PROJEKTU PRZEZ AKTYWNOŚĆ DO PRACY PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PRIORYTETU VI RYNEK PRACY OTWARTY DLA WSZYSTKICH - DZIAŁANIE 6.3 INICJATYWY

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na Podkarpaciu

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na Podkarpaciu Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 na Podkarpaciu Możliwości wsparcia w ramach Priorytetu IX Przemyśl, 27 października 2011 r. PRIORYTET IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach W ramach

Bardziej szczegółowo

Dowiedz się, jakiego rodzaju inwestycje mogą być finansowane ze środków WRPO 2014+

Dowiedz się, jakiego rodzaju inwestycje mogą być finansowane ze środków WRPO 2014+ Dowiedz się, jakiego rodzaju inwestycje mogą być finansowane ze środków WRPO 2014+ 6. Rynek Pracy Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników Wsparcie w ramach

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr 2: Odpowiedź: Pytanie nr 3: Odpowiedź: Pytanie nr 4: Odpowiedź: Pytanie nr 5:

Pytanie nr 2: Odpowiedź: Pytanie nr 3: Odpowiedź: Pytanie nr 4: Odpowiedź: Pytanie nr 5: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM DOTYCZĄCYM DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ W RAMACH DZIAŁANIA 9.4 PO KL (KONKURS NR PO KL/9.4/1/12). Pytanie nr 1: Czy w projekcie

Bardziej szczegółowo

Projekty edukacyjne finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowane w ZSOI nr 4 w Krakowie. przygotowała: Renata Goleń, pedagog szkolny

Projekty edukacyjne finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowane w ZSOI nr 4 w Krakowie. przygotowała: Renata Goleń, pedagog szkolny Projekty edukacyjne finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowane w ZSOI nr 4 w Krakowie. przygotowała: Renata Goleń, pedagog szkolny Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy Działanie

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki w lubelskiej oświacie

Program Operacyjny Kapitał Ludzki w lubelskiej oświacie Program Operacyjny Kapitał Ludzki w lubelskiej oświacie Projekty oświatowe wdrażane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI PLAN ROZWOJU SZKOŁY. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Stykowie

EUROPEJSKI PLAN ROZWOJU SZKOŁY. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Stykowie EUROPEJSKI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Stykowie 2014 2019 CELE: 1. Podniesienie umiejętności językowych całej kadry nauczycielskiej oraz kadry kierowniczej.

Bardziej szczegółowo

I. Ogólne informacje o projekcie.

I. Ogólne informacje o projekcie. Szkoła Podstawowa Nr 113 we Wrocławiu uczestniczy w realizacji projektu: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I III wrocławskich szkół podstawowych. I. Ogólne informacje o projekcie.

Bardziej szczegółowo

Tu realizowany jest projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Tu realizowany jest projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie w latach 2008-2013 realizuje projekt pn. Aktywność - kluczem do sukcesu w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania pozyskania i wyszkolenia pracowników serwisów AGD w perspektywie finansowej 2014-2020

Możliwości finansowania pozyskania i wyszkolenia pracowników serwisów AGD w perspektywie finansowej 2014-2020 Możliwości finansowania pozyskania i wyszkolenia pracowników serwisów AGD w perspektywie finansowej 2014-2020 Programy aktywizacji zawodowej Poddziałanie 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Rypinie, 20 kwietnia 2015 roku

Starostwo Powiatowe w Rypinie, 20 kwietnia 2015 roku Projekty realizowane przez Powiat Rypiński Dobry Zawód Lepszy Start Działanie 9.2 POKL, wartość projektu 2 748 754,05 zł, dofinansowanie 2 336 440,94 zł. Pogłębiaj wiedzę, rozwijaj umiejętności, poznaj

Bardziej szczegółowo

WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA

WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA Pozyskanie funduszy unijnych w celu kompleksowej modernizacji kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku wykładowca: Jerzy Więcławski Edyta Sobala WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA wykładowca: Jerzy Więcławski Modernizacja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK 2014. Załącznik 1 do Uchwały nr XXXIII/333/14 Rady Gminy Gnojnik z dnia 16 kwietnia 2014 r.

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK 2014. Załącznik 1 do Uchwały nr XXXIII/333/14 Rady Gminy Gnojnik z dnia 16 kwietnia 2014 r. Załącznik 1 do Uchwały nr XXXIII/333/14 Rady Gminy Gnojnik z dnia 16 kwietnia 2014 r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK 2014 GNOJNIK 2014 SPIS TREŚCI: I. WPROWADZENIE II. CELE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna Możliwości wsparcia wolontariatu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI i VII PO KL Struktura PO KL Priorytety centralne I Zatrudnienie i integracja społeczna II Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie środków europejskich - kształcenie zawodowe i ustawiczne

Wykorzystanie środków europejskich - kształcenie zawodowe i ustawiczne Wykorzystanie środków europejskich - kształcenie zawodowe i ustawiczne Priorytety Jaka jest struktura na poziomie szkolnictwa centralnym zawodowego (PO WER) 1. Strategiczna współpraca z partnerami społecznymi

Bardziej szczegółowo

3. zawierają określone cele, rezultaty i działania już na etapie aplikowania

3. zawierają określone cele, rezultaty i działania już na etapie aplikowania Programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych realizowane w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektu systemowego

Realizacja projektu systemowego Realizacja projektu systemowego M- GOPS w Skalbmierzu w roku 2009 po raz pierwszy przystąpił do opracowania i realizacji projektu systemowego w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektu systemowego

Realizacja projektu systemowego Realizacja projektu systemowego M- GOPS w Skalbmierzu w roku 2009 po raz pierwszy przystąpił do opracowania i realizacji projektu systemowego w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 DLA SZKÓŁ

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 DLA SZKÓŁ REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 DLA SZKÓŁ W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w nowej perspektywie finansowej

Bardziej szczegółowo

Projekt 3E - EASY E-LEARNING ENGLISH. LONG współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt 3E - EASY E-LEARNING ENGLISH. LONG współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt 3E - EASY E-LEARNING ENGLISH. LONG współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego TYTUŁ PROJEKTU 3E - EASY E-LEARNING ENGLISH. LONG NAZWA PROGRAMU Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Powrót do pracy. Okres realizacji projektu od 01.03.2009r do 31.12.2009r

Tytuł projektu: Powrót do pracy. Okres realizacji projektu od 01.03.2009r do 31.12.2009r Pierwszy projekt zakończony. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przyłęku po raz pierwszy realizował projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Bardziej szczegółowo

PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH na lata 2011-2016

PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH na lata 2011-2016 PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH na lata 2011-2016 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

Projekty dofinansowane ze środków EFS w 2008 roku w ramach POKL

Projekty dofinansowane ze środków EFS w 2008 roku w ramach POKL Projekty dofinansowane ze środków EFS w 2008 roku w ramach POKL Ilość projektów 34 Wartość dofinansowania projektów: 33 mln zł W grudniu 2008 przyznano dofinansowanie na 11 projektów, których wartość przekracza

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE I USTAWICZNE ZAŁOŻENIA PROJEKTOWANYCH ZMIAN

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE I USTAWICZNE ZAŁOŻENIA PROJEKTOWANYCH ZMIAN KSZTAŁCENIE ZAWODOWE I USTAWICZNE ZAŁOŻENIA PROJEKTOWANYCH ZMIAN 1 Modernizacja kształcenia zawodowego Minister Edukacji Narodowej powołał w czerwcu 2008 r. Zespół opiniodawczo-doradczy do spraw kształcenia

Bardziej szczegółowo

Angielski z certyfikatem

Angielski z certyfikatem Angielski z certyfikatem Kurs językowy przygotowujący do egzaminów TELC Projektodawca: Advance Ewelina Podziomek Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.6 Upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

WODN w Skierniewicach

WODN w Skierniewicach Małgorzata Wrzodak Misja WODN Wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli, wychowawców, kadry kierowniczej poprzez świadczenie usług szkoleniowych na najwyższym poziomie, w formach i miejscach spełniających

Bardziej szczegółowo

Kryteria szczegółowe. Priorytet Inwestycyjny

Kryteria szczegółowe. Priorytet Inwestycyjny Kryteria wyboru projektów w ramach działania 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych

Bardziej szczegółowo

WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA

WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA WARSZAWA miastem edukacji Wyzwania i zagrożenia stojące przed samorządem w 2012 roku Warszawa, 27 28 września 2012 r. WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA -MOCNE STRONY EDUKACJI WARSZAWSKIEJ zewnętrznych poziom

Bardziej szczegółowo

Poprawa jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych działania KOWEZiU. Warszawa, 26-27 sierpnia 2013 r.

Poprawa jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych działania KOWEZiU. Warszawa, 26-27 sierpnia 2013 r. Poprawa jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych działania KOWEZiU Warszawa, 26-27 sierpnia 2013 r. Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym W okresie wdrażania zmian KOWEZiU wspiera nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Plan doradztwa zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach w roku szkolnym 2015/2016

Plan doradztwa zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach w roku szkolnym 2015/2016 Plan doradztwa zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach w roku szkolnym 2015/2016 I. Cele ogólne: 1. Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja merytoryczna za okres od 1 stycznia 2009r. do 31grudnia 2009r. z realizacji Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach. INFORMACJA O PROJEKCIE PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Bardziej szczegółowo

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego NONCEPCJA PRACY SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W WARSZAWIE-WESOŁEJ W LATACH 2010-2015 Wstęp Misja Szkoły Wizja szkoły Priorytety do pracy w latach 2010-2015 W obszarze kształcenia: I. Podnoszenie

Bardziej szczegółowo

2. Kompleksowo trwale przyczyniają się

2. Kompleksowo trwale przyczyniają się Załącznik nr 5.15 Programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych realizowane w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - Wyjaśnienia zapisów Szczegółowego Opisu

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO Zespołu Szkół nr 60 w Warszawie

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO Zespołu Szkół nr 60 w Warszawie SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO Zespołu Szkół nr 60 w Warszawie Obowiązujące akty prawne dotyczące udzielania uczniom pomocy w wyborze zawodu i kierunku kształcenia: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO na lata

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO na lata SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO na lata 2016-2019 Gimnazjum w Piotrowicach I. GŁÓWNE CELE PROGRAMU : a) wyposażenie uczniów w umiejętności służące podejmowaniu właściwych decyzji życiowych, określeniu

Bardziej szczegółowo

PWP Rynek pracy dla mam

PWP Rynek pracy dla mam PWP Rynek pracy dla mam Projekt PWP Rynek pracy dla mam realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013: Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

Formularz dobrych praktyk. http://loxv.wroclaw.pl. Bogumiła Mandat. Joanna Brosiło. Dobre praktyki

Formularz dobrych praktyk. http://loxv.wroclaw.pl. Bogumiła Mandat. Joanna Brosiło. Dobre praktyki Formularz dobrych praktyk Metryczka szkoły: Nazwa szkoły Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość) Adres poczty elektronicznej Liceum Ogólnokształcące Nr XV im. mjr. Piotra Wysockiego ul. Wojrowicka

Bardziej szczegółowo

Projekty systemowe Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)

Projekty systemowe Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) Projekty systemowe Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) Ministerstwo Sprawiedliwości, jako jeden z beneficjentów

Bardziej szczegółowo

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Realizator Projektów Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie - stowarzyszenie oświatowe o wieloletniej tradycji sięgającej połowy XIX wieku Działamy na rynku

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Warszawa, 28 czerwca 2012 r.

Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Warszawa, 28 czerwca 2012 r. Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 28 czerwca 2012 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 2012-07-19 Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach PO KL 1. Formy

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 13 im. Jana III Sobieskiego w Rybniku Ul. Kręta 20, Rybnik

Gimnazjum nr 13 im. Jana III Sobieskiego w Rybniku Ul. Kręta 20, Rybnik Koncepcja Pracy Szkoły - "Szkoła mądrych i szczęśliwych ludzi" Gimnazjum nr 13 im. Jana III Sobieskiego w Rybniku Ul. Kręta 20, 44-274 Rybnik l.p. Zadanie Spodziewane efekty Termin 1. Wysoki poziom nauczania

Bardziej szczegółowo

Z Tobą pójdę dalej program wsparcia dla dzieci z powiatu siedleckiego POKL.09.01.02-14-138/12-00

Z Tobą pójdę dalej program wsparcia dla dzieci z powiatu siedleckiego POKL.09.01.02-14-138/12-00 Załącznik nr 6 do procedur zarządzania projektem ZASADY INFORMACJI I PROMOCJI W PROJEKCIE Z Tobą pójdę dalej program wsparcia dla dzieci z powiatu siedleckiego POKL.09.01.02-14-138/12-00 PRIORYTET IX DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

Programy unijne. realizowane w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Gryficach

Programy unijne. realizowane w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Gryficach Programy unijne realizowane w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Gryficach W roku szkolnym 2011/2012 w naszej szkole są realizujemy programy: Newton też był uczniem Kompetencje kluczowe

Bardziej szczegółowo

Treść pola tekstowego

Treść pola tekstowego Treść pola tekstowego Treść pola tekstowego Politechnika Świętokrzyska realizuje projekt pt. Zagwarantowany sukces z PolitechnikąŚwiętokrzyską - szanse na lepszą przyszłość uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

PO KL Komponent Regionalny podsumowanie i rezultaty

PO KL Komponent Regionalny podsumowanie i rezultaty PO KL Komponent Regionalny podsumowanie i rezultaty Poprawa dostępu do zatrudnienia Wspieranie aktywności zawodowej Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Rozwój i upowszechnienie

Bardziej szczegółowo

POWIAT LUBARTOWSKI. Biuro Projektu: Zespół Szkół nr 2, ul. Chopina 6, 21-100 Lubartów, Tel. 81-8550110, fax. 81-8552770.

POWIAT LUBARTOWSKI. Biuro Projektu: Zespół Szkół nr 2, ul. Chopina 6, 21-100 Lubartów, Tel. 81-8550110, fax. 81-8552770. REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY określający zasady rekrutacji i udziału w projekcie Nowoczesna Edukacja Dla Wszystkich Rok szkolny 2011/2012 1 Informacje ogólne 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o Projekcie

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Inwestuj w siebie

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Inwestuj w siebie Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Inwestuj w siebie 1 INFORMACJE O PROJEKCIE Projekt nr WND-POKL.09.02.00-26-009/10 pt. "Inwestuj w siebie" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

w w w.w o r l d w i d e s c h o o l.p l OVER 45

w w w.w o r l d w i d e s c h o o l.p l OVER 45 grupa worldwideschool w w w.w o r l d w i d e s c h o o l.p l INFORMACJA O ZREALIZOWANYM PROJEKCIE OVER 45 OVER 45 INFORMACJA O ZREALIZOWANYM PROJEKCIE OVER 45 Worldwide School Sp. z o.o. w okresie od

Bardziej szczegółowo

Konferencja informacyjno-programowa projektu Dolnośląska e-szkoła (DeS)

Konferencja informacyjno-programowa projektu Dolnośląska e-szkoła (DeS) Konferencja informacyjno-programowa projektu Dolnośląska e-szkoła (DeS) Wałbrzych 27 kwietnia 2009 Patronat projektu Dolnośląskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

UDA POKL.04.01.01-00-301/10-00

UDA POKL.04.01.01-00-301/10-00 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa studentów WSPiA w Przemyślu w nowych formach edukacji wdrażanych w ramach realizacji projektu pn. Dyplom WSPiA przepustką do biznesu współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum nr 5 im. Aleksandra Kamińskiego w Opolu ul. Ozimska 48a, Opole. Szkolny System Doradztwa Zawodowego

Publiczne Gimnazjum nr 5 im. Aleksandra Kamińskiego w Opolu ul. Ozimska 48a, Opole. Szkolny System Doradztwa Zawodowego Publiczne Gimnazjum nr 5 im. Aleksandra Kamińskiego w Opolu ul. Ozimska 48a, 45-368 Opole Szkolny System Doradztwa Zawodowego Opole 2015 Obowiązujące akty prawne dotyczące udzielania uczniom pomocy w wyborze

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWIZACJA I INTEGRACJA RAPORT Z REALIZACJI

PROGRAM AKTYWIZACJA I INTEGRACJA RAPORT Z REALIZACJI 2016 PROGRAM AKTYWIZACJA I INTEGRACJA RAPORT Z REALIZACJI POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE Program Aktywizacja i Integracja (PAI) w 2016 roku realizowany był przez Powiatowy Urząd Pracy w Nysie w oparciu

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Człowiek najlepsza inwestycja REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nazwa Beneficjenta: Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im.gen. Jerzego Ziętka w Katowicach Nazwa projektu: MY z GENERACJI 45+, nr WND-POKL.08.01.01-24-240/10-00 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Dane adresowe:

Bardziej szczegółowo

Projekt Dolnośląska e-szkoła (DeS)

Projekt Dolnośląska e-szkoła (DeS) Projekt Dolnośląska e-szkoła (DeS) Sobótka 6 czerwca 2009 Patronat projektu Dolnośląskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Departament

Bardziej szczegółowo

Kształcenie zawodowe i ustawiczne w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 4 kwietnia 2013

Kształcenie zawodowe i ustawiczne w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 4 kwietnia 2013 Kształcenie zawodowe i ustawiczne w nowej perspektywie finansowej Warszawa, 4 kwietnia 2013 Modernizacja kształcenia zawodowego Cele wdrażanej zmiany: poprawa jakości i efektywności kształcenia zawodowego

Bardziej szczegółowo

Lp. Produkt/Usługa Charakterystyka/Dane techniczne

Lp. Produkt/Usługa Charakterystyka/Dane techniczne Lp. Produkt/Usługa Charakterystyka/Dane techniczne 1. Kurs: Podstawy obsługi komputera, Internet (85 godzin) 2. 3. 4. Kurs: Grafika komputerowa w tworzeniu opracowań reklamowych (110 godzin) Kurs: Jak

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Gimnazjum nr 131 im. K.K.Baczyńskiego w Warszawie Monika Polesiak

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Gimnazjum nr 131 im. K.K.Baczyńskiego w Warszawie Monika Polesiak PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM Gimnazjum nr 131 im. K.K.Baczyńskiego w Warszawie Monika Polesiak Obszar pracy nauczyciela doradcy zawodowego w szkole i jego najważniejsze zadania

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA IX JAKOŚĆ EDUKACJI I KOMPETENCJI W REGIONIE

OŚ PRIORYTETOWA IX JAKOŚĆ EDUKACJI I KOMPETENCJI W REGIONIE SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA IX JAKOŚĆ EDUKACJI I KOMPETENCJI W REGIONIE Wojewódzki Urząd Pracy w

Bardziej szczegółowo

Sieradz. Projekt Regionalny Ośrodek EFS jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Sieradz. Projekt Regionalny Ośrodek EFS jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Konkursy ogłoszone przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi w ramach PO KL Konkurs otwarty nr 1/POKL/6.1.1/PWP/2012 - Poddziałanie 6.1.1 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI ogłosił nabór wniosków dla konkursu otwartego

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego w ramach. Operacyjnego Lubuskie 2020

Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego w ramach. Operacyjnego Lubuskie 2020 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Wsparcie w ramach RPO na rzecz doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZNAJDĘ PRACĘ PO SZKOLE ZAWODOWEJ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZNAJDĘ PRACĘ PO SZKOLE ZAWODOWEJ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZNAJDĘ PRACĘ PO SZKOLE ZAWODOWEJ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin dotyczy rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Znajdę pracę po szkole zawodowej, realizowanego

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 93 IM. KSIĘŻNEJ IZABELI CZARTORYJSKIEJ W WRSZAWIE

SZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 93 IM. KSIĘŻNEJ IZABELI CZARTORYJSKIEJ W WRSZAWIE SZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 93 IM. KSIĘŻNEJ IZABELI CZARTORYJSKIEJ W WRSZAWIE 1 1. Podstawy prawne 1) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM IM. NOBLISTÓW POLSKICH W PAPOWIE BISKUPIM

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM IM. NOBLISTÓW POLSKICH W PAPOWIE BISKUPIM WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM IM. NOBLISTÓW POLSKICH W PAPOWIE BISKUPIM Podstawy prawne regulujące funkcjonowanie Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego: Ustawa o systemie

Bardziej szczegółowo