WYKORZYSTANIE FUNDUSZY EUROPEJSKICH W DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M.ST. WARSZAWY W LATACH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYKORZYSTANIE FUNDUSZY EUROPEJSKICH W DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M.ST. WARSZAWY W LATACH 2007-2014"

Transkrypt

1 Urząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy ul. Nowogrodzka 43, Warszawa (Główna siedziba Urzędu) tel. centrala: tel. informacja: WYKORZYSTANIE FUNDUSZY EUROPEJSKICH W DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M.ST. WARSZAWY W LATACH MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy

2 WYKORZYSTANIE FUNDUSZY EUROPEJSKICH W DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M.ST. WARSZAWY W LATACH MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy

3 Spis treści Specyfika realizowanych projektów...4 Środki pozyskane na projekty...5 Projekty realizowane przez Urząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy...5 Projekty konkursowe...5 Projekty systemowe...6 Projekty inwestycyjne...7 Projekty własne placówek oświatowych Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy...7 Działania promocyjne...8 Technik elektronik zawód przyszłości...9 Poligrafia XXI wieku...12 E-learning jako metoda wspierająca kształcenie słuchaczy CKU Nr Język obcy dla Nauczyciela/Nauczycielki Mobilność młodzieży szkolnej - program zajęć pozalekcyjnych dla uczniów i słuchaczy Zespołu Szkół Licealnych i Ekonomicznych w Warszawie...20 Zawody przyszłości program podnoszenia kwalifikacji zawodowych uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych w Warszawie...22 Wychowawca 45+ XXI wieku...26 Aktywni zawodowo Lepszy start dla zawodowca...30 Nauczyciel/Nauczycielka 45+ z ECDL...33 Aktywni w pracy...36 Krok do aktywności społeczno-zawodowej...38 Dziecięca Akademia Przyszłości wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych...41 Indywidualizacja procesów nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych...44 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe Zagrajmy o sukces...47 Z wiedzą w przyszłość...50 Otwarci Na Jutro...52 Rewitalizacja wybranych obszarów kryzysowych m. st. Warszawy w aspekcie ochrony zabytków, poprawy jakości przestrzeni publicznej oraz społeczno-kulturowym...56 Odnawialne źródła energii i kogeneracja w m.st. Warszawa...59 Szanowni Państwo, Minęło 10 lat odkąd wstąpiliśmy do Unii Europejskiej. Wejście Polski do Unii dało nam zupełnie nowe możliwości finansowania i chociaż proces pozyskiwania funduszy europejskich nie należy do najłatwiejszych, warto było podjąć ten trud. Dzięki wysiłkom i współpracy wielu podmiotów Dzielnica Śródmieście przoduje wśród warszawskich dzielnic w efektywnym aplikowaniu o fundusze europejskie. Prezentuję publikację, będącą podsumowaniem działalności Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy we wdrażaniu projektów unijnych w latach Po unijne fundusze sięgnęliśmy w wizjonerskim stylu i odnieśliśmy sukces. Zrealizowane w naszej dzielnicy projekty współfinansowane ze środków pochodzących z funduszy europejskich mają bezpośredni wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy i podnoszenie szeroko rozumianej jakości życia naszych mieszkańców. W dobie dynamicznie zachodzących zmian cywilizacyjnych edukacja to najważniejsza inwestycja w przyszłość, a najbardziej efektywne inwestycje to inwestycje w ludzi, duży nacisk położyliśmy zatem na realizację projektów edukacyjnych. To dzięki środkom unijnym możliwa była realizacja szeregu szkoleń, a także wyposażenie śródmiejskich szkół w nowoczesny sprzęt oraz pomoce dydaktyczne. Nasze działania pomogły również w utworzeniu nowych firm, zwiększeniu wydajności energetycznej wybranych obiektów użyteczności publicznej oraz w poprawieniu jakości przestrzeni publicznej stolicy. Środki wspólnotowe umożliwiły realizację szeregu działań inwestycyjnych, upiększających Warszawę i kreujących przyjazne środowisko zarówno dla mieszkańców stolicy, jak i turystów. Początkowa nieufność uczestników projektów z czasem zmieniła się w zainteresowanie funduszami europejskimi i zapytaniem o dalsze możliwości pozyskania środków na realizację podobnych działań. W ramach kolejnej perspektywy finansowej Urząd m.st. Warszawy, w tym Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy, dołoży wszelkich starań, aby sprostać potrzebom i oczekiwaniom mieszkańców. Życzę miłej lektury, Wojciech Bartelski Burmistrz Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy 2 3

4 SPECYFIKA REALIZOWANYCH PROJEKTÓW SPECYFIKA REALIZOWANYCH PROJEKTÓW SPECYFIKA REALIZOWANYCH PROJEKTÓW W okresie Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy pozyskała środki finansowe na realizację 19 projektów, w tym 17 projektów miękkich oraz 2 projekty inwestycyjne. Projekty miękkie zrealizowane przez Urząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy to projekty edukacyjne, szkoleniowe i doradcze, ukierunkowane głównie na rozwój zasobów ludzkich, integrację społeczną i zmniejszenie bezrobocia. Wartością dodaną projektów miękkich jest skuteczność rozwiązań oraz kompleksowe wsparcie, które otrzymał każdy uczestnik. Zastosowane działania rozwinęły zdolności interpersonalne uczestników projektów oraz posłużyły zwiększeniu ich potencjału, poziomu samooceny oraz poczucia własnej wartości. Projekty edukacyjne rozwinęły zainteresowania naukowe oraz umiejętności kojarzenia i logicznego myślenia wśród dzieci i młodzieży. Ponadto młodzi uczestnicy mieli okazję poprawić sprawność fizyczną, a także zdolności językowe oraz zdolności posługiwania się technologiami informacyjnymi jako kwalifikacjami zawodowymi zgodnymi ze współczesnym i przyszłym rynkiem pracy. Ponadto projekty zmobilizowały młodych uczestników do aktywnego spędzania wolnego czasu, a także rozwijania ciekawości poznawczej oraz zdobywania poprawnych nawyków. Dorośli uczestnicy projektów zyskali natomiast wzrost kwalifikacji zawodowych, poprawę pozycji na rynku pracy, a także umiejętności podejmowania decyzji i ryzyka. Z kolei zapewnienie możliwości i warunków efektywnego dokształcania się nauczycieli i nauczycielek, wpłynęło na doskonalenie i rozwój zawodowy kadr śródmiejskiego systemu oświaty. Poprzez zapewnienie pomocy szkoleniowej i finansowej umożliwiającej założenie własnej działalności gospodarczej, zwiększyła się liczba mikroprzedsiębiorstw prowadzonych w Warszawie. Tworząc nowe miejsca pracy, zminimalizowano zagrożenia związane z bezrobociem. Inną grupę projektów stanowią przedsięwzięcia inwestycyjne, poprawiające jakość infrastruktury na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy. Realizacja projektów inwestycyjnych przyczyniła się do poszerzenia potencjału turystyczno-kulturowego stolicy, a także zwiększenia efektywności energetycznej wybranych budynków użyteczności publicznej Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy. Sukcesem zrealizowanych projektów jest osiągnięcie wskaźników na zakładanym lub znacznie wyższym poziomie niż pierwotnie zakładano we wniosku aplikacyjnym. W ramach zrealizowanych projektów: objęto osób kompleksowym wsparciem szkoleniowo-doradczym; przeprowadzono godzin zajęć szkoleniowo-doradczych; przeprowadzono godziny zajęć z zakresu wsparcia psychologicznego lub umiejętności społecznych; średnio zainwestowano w uczestnika projektu 9 219,23 PLN; opracowano 35 programów rozwojowo-edukacyjnych dla szkół; zakupiono dla szkół wyposażenie pracowni, pomoce dydaktyczne i sprzęt sportowy na kwotę ,13 PLN; pozyskano zaświadczeń i certyfikatów; utworzono 25 nowych mikroprzedsiębiorstw, z czego 23 utrzymały się na rynku przez 12 miesięcy od momentu zarejestrowania przedsiębiorczości; wykonano kompleksowy remont i konserwację Murów Obronnych Starego Miasta w Warszawie; osiągnięto efekt ekologiczny w postaci ilości zaoszczędzonego paliwa do 30%, dzięki zastosowaniu odnawialnych źródeł energii i kogeneracji w wybranych obiektach na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy. Natomiast implementacja projektów własnych placówek oświatowych Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, zwłaszcza projektów międzynarodowych, umożliwiła młodzieży i kadrze nauczycielskiej rozwój wiedzy o różnorodności kultur, umożliwiła poznanie języków europejskich, a także przyczyniła się do nawiązania trwałej i efektywnej współpracy między jednostkami systemu edukacji stolicy Polski i wybranych krajów Unii Europejskiej. 4 5

5 ŚRODKI POZYSKANE NA PROJEKTY PROJEKTY REALIZAOWANE PRZEZ URZĄD DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE ŚRODKI POZYSKANE NA PROJEKTY Na realizację 19 projektów o łącznej wartości ,32 PLN Urząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy otrzymał dofinansowanie z Unii Europejskiej w wysokości ,28 PLN. Przy czym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata pozyskano ,50 PLN na projekty miękkie, natomiast z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata otrzymano ,78 PLN na inwestycje w dziedzinie rewitalizacji i energii odnawialnej. W realizowanych przez Dzielnicę Śródmieście projektach nieinwestycyjnych średni koszt przypadający na jednego uczestnika wyniósł 9 219,23 PLN, choć w ramach projektu Lepszy start dla zawodowca była to kwota rzędu ,50 PLN. Jednocześnie, dzięki realizacji projektów, wybrane śródmiejskie placówki oświatowe otrzymały środki trwałe o wartości ponad ,19 PLN. W ramach tej kwoty zakupiono tablice multimedialne, komputery, projektory, wyposażenie pracowni ( PLN), zaś kwotę ,19 PLN przeznaczono na zakup węzła instalacji c.o. 5 z dostosowaniem do istniejącej infrastruktury oraz kolektory słoneczne oraz instalację solarną w ramach projektu Odnawialne źródła energii. Ponadto za kwotę blisko ,13 PLN zakupiono i przekazano szkołom pomoce dydaktyczne i sprzęt sportowy (m.in. podręczniki do nauki języków obcych, gry edukacyjne, zestawy laboratoryjne, filmy i programy edukacyjne, urządzenia pomiarowe wraz z niezbędnym oprogramowaniem, sprzęt do nauki i zajęć ruchowych). PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ URZĄD DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M.ST. WARSZAWY Projekty konkursowe Największe doświadczenie i sukcesy Urząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy odniósł przy aplikowaniu i realizacji projektów konkursowych. Tego typu przedsięwzięcia zostały wybrane w wyniku otwartego lub zamkniętego konkursu projektów, ogłaszanych i prowadzonych przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie (MJWPU) jako Instytucję Wdrażającą/Instytucję Pośredniczącą II Stopnia. Spośród kilkunastu złożonych wniosków aplikacyjnych, wszystkie zyskały wysokie noty od niezależnych ekspertów i aż 12 opiewających na łączną kwotę ,25 PLN, w tym ,20 PLN dofinansowania z UE, zostało zatwierdzonych do realizacji. Są to: Technik elektronik - zawód przyszłości ; Poligrafia XXI wieku ; E-learning jako metoda wspierająca słuchaczy Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1 ; Język obcy dla Nauczyciela/Nauczycielki 45+ ; Mobilność młodzieży szkolnej program zajęć pozalekcyjnych dla uczniów i słuchaczy Zespołu Szkół Licealnych i Ekonomicznych w Warszawie ; Zawody przyszłości - program podnoszenia kwalifikacji zawodowych uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych w Warszawie ; Wychowawca 45+ XXI w. ; Aktywni zawodowo 50+ ; Lepszy start dla zawodowca ; Nauczyciel/Nauczycielka 45+ z ECDL ; Aktywni w pracy ; Krok do aktywności społeczno-zawodowej. 5 Instalacja centralnego ogrzewania 6 7

6 PROJEKTY REALIZAOWANE PRZEZ URZĄD DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE PROJEKTY REALIZAOWANE PRZEZ URZĄD DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE Projekty systemowe Urząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy wdrażał lub uczestniczył we wdrażaniu 5 projektów systemowych na łączną kwotę ,70 PLN, w tym ,30 PLN dofinansowania z UE, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), realizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego na terenie województwa mazowieckiego. Są to: Dziecięca akademia przyszłości (DAP) wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych ; Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych ; Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe Zagrajmy o sukces ; Z wiedzą w przyszłość ; Otwarci Na Jutro. Zakres powyższych projektów systemowych, polegających na realizacji zadań publicznych przez podmioty działające na podstawie odrębnych przepisów, w zakresie określonym przepisami prawa i dokumentami strategiczno-programowymi przyjętymi przez Radę Ministrów, wynikał ze specyfiki, potrzeb oraz zadań własnych m.st. Warszawy w zakresie oświaty. Spośród wyżej wymienionych projektów, 2 zostały przygotowane przez Biuro Edukacji m.st. Warszawy (DAP oraz Indywidualizacja ), a 1 przez Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich (WOF) Urzędu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy 6 (Wyrównywanie szans ). Zostały one zrealizowane przez WOF przy udziale Biura Edukacji (DAP oraz Indywidualizacja ) oraz Biura Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego m.st. Warszawy (Wyrównywanie szans ). Natomiast Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego (CPS) 7, ze względu na ukierunkowanie jego działalności wokół osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, w tym grup szczególnego ryzyka oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym, powierzono przygotowanie oraz realizację 1 projektu (Otwarci Na Jutro). 6 W chwili przygotowania dokumentacji aplikacyjnej projektów, a następnie podpisywania umów o dofinansowanie był to Wydział Funduszy Europejskich, przekształcony w Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich zarządzeniem nr 5786/2014 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 31 marca 2014 r. 7 Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego utworzono na podstawie Uchwały Rady m. st. Warszawy z dnia 31 maja 2012 roku Nr XXXVII/943/2012 po likwidacji Ośrodka Pomocy Społecznej. Projekty inwestycyjne Ze względu na ograniczoną pulę dostępnych funduszy unijnych oraz specyfikę Miasta Stołecznego Warszawy jako beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) na lata , z możliwości ubiegania się o dofinansowanie indywidualnych projektów inwestycyjnych wyłączono poszczególne dzielnice na rzecz zbiorczych projektów Urzędu m.st. Warszawy. Tym samym Urząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy miał ograniczone możliwości opracowania i realizacji tego typu projektów. Przygotowano dokumentację projektową i współpracowano z Biurem Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego Urzędu m.st. Warszawy przy przygotowaniu wniosków o dofinansowanie dla dwóch projektów o łącznej wartości ,37 PLN: Rewitalizacja wybranych obszarów kryzysowych Miasta Stołecznego Warszawy w aspekcie ochrony zabytków, poprawy jakości przestrzeni publicznej oraz społeczno-kulturowych ; Część Śródmieścia: Remont i konserwacja Murów Obronnych Starego Miasta w Warszawie ; Odnawialne źródła energii i kogeneracja w Mieście Stołecznym Warszawa ; Część Śródmieścia: Budowa źródła energii odnawialnej oraz remont węzła i instalacji c.o. z dostarczeniem do pomp cieplnych w Gimnazjum nr 37 przy ul. Niskiej 5 w Warszawie oraz Budowa kolektorów słonecznych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 32 przy ul. Lewartowskiego 2 w Warszawie. W ramach projektów przekazano szkołom środki trwałe o łącznej wartości ,19 PLN. Powyższe projekty uzyskały dofinansowanie w ramach RPO WM w formie refundacji wydatków kwalifikowanych poniesionych wcześniej przez Beneficjenta. Projekty własne placówek oświatowych Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy Inną grupą projektów nieinwestycyjnych są projekty o które aplikowały samodzielnie placówki oświatowe zlokalizowane na terenie Dzielnicy Śródmieście. W latach wdrożono 79 projektów, które objęły łącznie uczniów oraz 572 nauczycieli. Przedmiotowe przedsięwzięcia zostały w znacznej mierze sfinansowane ze środków Unii Europejskiej: w ramach Europejskiego Funduszu 8 9

7 PROJEKTY REALIZAOWANE PRZEZ URZĄD DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE PROJEKTY REALIZAOWANE PRZEZ URZĄD DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE Społecznego oraz Programów Comenius, e-twinning, Leonardo Da Vinci, Jugendwerk, Road Safety Cities in Europe (RoSaCe), a także w ramach prowadzonej na terenie Europy współpracy multi- i bilateralnej. W ramach prowadzonych przedsięwzięć można wyróżnić następujące inicjatywy: 13 projektów zrealizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, ukierunkowanych na poprawę jakości systemu edukacji, kształcenie i doskonalenie kadry pedagogicznej, zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży oraz promocję kształcenia ustawicznego. 23 projekty w ramach Programu Comenius, umożliwiające rozwój wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej, wiedzy o różnorodności kultur i poznanie języków europejskich dzięki uczestnictwu w wymianach, wizytach studyjnych, stażach i szkoleniach w wybranych krajach UE. 20 projektów w ramach Programu e-twinning, łączących europejskie szkoły i umożliwiających wymianę informacji i materiałów dydaktycznych za pośrednictwem technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). 3 projekty w ramach Programu Leonardo da Vinci, będącego częścią programu edukacyjnego Unii Europejskiej Uczenie się przez całe życie (ang. Lifelong Learning Programme), wspierającego działania w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego, poprzez organizację staży, wizyt studyjnych, wymian uczniów czy przeniesienie i zastosowanie innowacyjnych rozwiązań. 4 projekty w ramach Programu Młodzież w działaniu 8, wspierającego przedsięwzięcia młodzieży, osób pracujących z młodzieżą oraz organizacji działających na rzecz młodzieży, które chcą podnieść swoje kwalifikacje, rozwinąć działalność czy nawiązać współpracę międzynarodową. 1 projekt w ramach Programu Jugendwerk (Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży), dotującego różnorodne spotkania młodzieży. 1 projekt w ramach Programu RoSaCe, którego celem było stworzenie wspólnego europejskiego standardu edukacji o bezpieczeństwie ruchu drogowego oraz szerzej pojmowanym bezpieczeństwie w mieście, zwłaszcza w szkole i jej otoczeniu. 14 projektów własnych placówek oświatowych w ramach prowadzonej przez nie współpracy bilateralnej i multibilateralnej, skupionej wokół wymiany doświadczeń i nauki języków obcych. Działania promocyjne Dla wszystkich projektów zostały opracowane i wykonane materiały promocyjne (plakaty promocyjne, tablice informacyjne, banery reklamowe). Na stronach internetowych instytucji uczestniczących w realizacji śródmiejskich projektów zostały zamieszczone stosowne informacje. Utworzone strony były na bieżąco aktualizowane i rozbudowywane. Natomiast w przypadku projektów miękkich zadbano o przygotowanie i właściwe oznaczenie dokumentacji szkoleniowej, a także papieru firmowego, który stosowano we wszelkiej korespondencji dotyczącej danego projektu. Materiały dla uczestników zostały oznaczone naklejkami informującymi o współfinansowaniu, zaś od uczestników projektów zebrano potwierdzenia ich odbioru. Ponadto dopilnowano oznaczenia pomieszczeń, zarówno sal szkoleniowych, jak też siedziby Beneficjenta i biura projektowego poprzez wywieszenie w nich plakatów informacyjno-promocyjnych. Dodatkowo, w przypadku niektórych projektów, zostały zorganizowane konferencje upowszechniające zarówno cele, jak też rezultaty projektu. W elementach wizualizacji wszystkich materiałów promocyjnych zastosowano: logo programu operacyjnego, flagę Unii Europejskiej z odwołaniem do Unii Europejskiej i adekwatnie Europejskiego Funduszu Społecznego lub Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz informację o współfinansowaniu. 8 Od 1 stycznia 2014 r. program Młodzież w działaniu zastąpiono programem Erasmus

8 TECHNIK ELEKTRONIK ZAWÓD PRZYSZŁOŚCI TECHNIK ELEKTRONIK ZAWÓD PRZYSZŁOŚCI TECHNIK ELEKTRONIK ZAWÓD PRZYSZŁOŚCI Program i typ działania: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Okres realizacji projektu: r r. Jednostka realizująca projekt: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy Szkoła biorąca udział w realizacji projektu: Technikum Elektryczno-Elektroniczne Nr 1 w Warszawie Budżet projektu: ,83 PLN w tym: dotacja z UE 85,00% ,25 PLN dotacja krajowa 2,25% ,24 PLN wkład własny 12,75% ,34 PLN Zajęcia pozalekcyjne z elektrotechniki Zajęcia pozalekcyjne z elektrotechniki Sprzęt i pomoce dydaktyczne Zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego Idea projektu Projekt był odpowiedzią na zaniedbania edukacyjne w obszarze kształcenia językowego oraz przedmiotów ścisłych uczniów Technikum Elektryczno-Elektronicznego Nr 1 w Warszawie, a także powiększający się dystans między jakością kształcenia zawodowego a potrzebami współczesnego rynku pracy. Cele projektu Celem głównym projektu było podniesienie jakości kształcenia i atrakcyjności oferty edukacyjnej w Technikum Elektryczno-Elektronicznym Nr 1 (TEE) w Warszawie poprzez wprowadzenie w latach kompleksowego programu rozwojowego szkoły. Cele szczegółowe projektu eliminacja braków w wiedzy uczniów z początkowych klas TEE; niwelowanie dysproporcji edukacyjnych poprzez wprowadzenie programu wyrównawczego dla uczniów słabych, często zagrożonych wypadnięciem z systemu oświaty; wykształcenie kompetencji kluczowych w ramach ponadstandardowej oferty edukacyjnej, skierowanej do uczniów o aspiracjach związanych z edukacją na uczelniach politechnicznych; rozbudowa infrastruktury sprzętowej, umożliwiająca kształcenie zawodowe na odpowiednim poziomie w obliczu dokonującego się postępu technicznego; 12 13

9 TECHNIK ELEKTRONIK ZAWÓD PRZYSZŁOŚCI TECHNIK ELEKTRONIK ZAWÓD PRZYSZŁOŚCI wzrost liczby uczniów z pozytywnym wynikiem egzaminów zawodowych, dający gwarancję zatrudnienia; pomoc uczniom z problemami wychowawczymi poprzez wsparcie ze strony psychologa i pedagoga. Grupa docelowa projektu Grupą docelową projektu było 80 uczniów Technikum Elektryczno-Elektronicznego Nr 1 w Warszawie. W ramach zajęć wyrównawczych do projektu zostali zakwalifikowani uczniowie klas I i II, osiągający najgorsze wyniki w nauce. Natomiast uczniowie zdolni uczestniczyli w zajęciach rozwijających kompetencje kluczowe i zawodowe. Łącznie w ramach projektu wsparciem zostało objętych 114 osób. Zadania realizowane w ramach projektu 1. Zajęcia wyrównawcze, których celem było wsparcie ucznia słabego. W zajęciach udział wzięło 99 uczniów. Uczestnicy otrzymali materiały dydaktyczne. Przeprowadzono łącznie godziny zajęć: z j. angielskiego, j. niemieckiego, matematyki, fizyki, elektrotechniki, ABC elektroniki, chemii oraz j. polskiego. 2. Zajęcia pozalekcyjne kompetencje kluczowe. Oferta, przekraczająca podstawę programową i wzbogacająca standardową edukację o nowe treści, została skierowana do uczniów o wyższym potencjale intelektualnym. W ramach zadania wsparcie otrzymało 44 uczniów. Zakupiono materiały dydaktyczne na potrzeby warsztatów przedsiębiorczości oraz wyposażono pracownię ICT. Przeprowadzono 829 godzin zajęć z: j. angielskiego, matematyki, fizyki, ICT oraz warsztatów przedsiębiorczości. 3. Zajęcia pozalekcyjne przedmioty zawodowe. W ramach zadania prowadzono zajęcia z języka obcego ukierunkowane na słownictwo specjalistyczne oraz zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego. Wsparcie otrzymało 52 uczniów. Zakupiono materiały dydaktyczne oraz wyposażono pracownię elektryczno-elektroniczną. Przeprowadzono 560 godzin zajęć: z j. angielskiego zawodowego, przygotowującego do egzaminu zawodowego. 4. Zajęcia psychologiczno-pedagogiczne oraz doradztwo zawodowe: wsparcie otrzymało 106 uczniów. W ramach zadania przeprowadzono 312 godzin zajęć grupowych oraz konsultacji indywidualnych z psychologiem i doradcą zawodowym. Osiągnięte rezultaty W wyniku realizacji projektu uzyskano następujące efekty: wdrożono 1 kompleksowy program rozwojowy w TEE; wyposażono TEE w nowoczesne materiały dydaktyczne; opracowano 10 typów testów kompetencyjnych; zakupiono wyposażenie na potrzeby warsztatów przedsiębiorczości; zakupiono specjalistyczne oprogramowanie jako wyposażenie pracowni ICT; zakupiono zestawy edukacyjne dla pracowni elektryczno-elektronicznej. Ponadto uczestnicy projektu zwiększyli swoją wiedzę i umiejętności z przedmiotów kluczowych i zawodowych, a także poczucie własnej wartości oraz wiarę we własne siły i możliwości. Wartością dodaną projektu jest zmiana stereotypowego społecznego myślenia o szkolnictwie zawodowym, zwiększenie potencjału organizacyjnego Technikum Elektryczno-Elektronicznego Nr 1 w Warszawie oraz wzmocnienie marki i wizerunku na rynku edukacyjnym, a także wzrost atrakcyjności kształcenia branżowego. Liczba uczniów objętych wsparciem Porównanie zakładanych i uzyskanych wartości wskaźników dla projektu Technik elektronik zawód przyszłości Liczba uczniów objętych kompleksowym programem rozwojowym Liczba uczniów objętych programem zajęć wyrównawczych Liczba uczniów objętych programem zajęć pozalekcyjnych kompetencje kluczowe Liczba uczniów objętych programem zajęć pozalekcyjnych przedmioty zawodowe Liczba uczniów objętych wsparciem psychologiczno- pedagogicznym Osiągnięta wartość wskaźnika Wartość docelowa wskaźnika i doradztwem zawodowym 14 15

10 POLIGRAFIA XXI WIEKU POLIGRAFIA XXI WIEKU POLIGRAFIA XXI WIEKU Program i typ działania: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Okres realizacji projektu: r r. Jednostka realizująca projekt: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy Szkoła biorąca udział w realizacji projektu: Zespół Szkół Poligraficznych im. Marszałka J. Piłsudskiego w Warszawie Budżet projektu: ,97 PLN w tym dotacja z UE 85,00% ,72 PLN dotacja krajowa 2,25% ,91 PLN wkład własny 12,75% ,34 PLN Zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego Zajęcia pozalekcyjne z grafiki komputerowej Zajęcia pozalekcyjne z autoprezentacji i wizerunku Zajęcia pozalekcyjne na symulatorach maszyn poligraficznych Idea projektu Szkoły zawodowe mają coraz większe trudności w nadążaniu za zmianami technologicznymi, w wyniku czego na rynek pracy wchodzą absolwenci nieprzygotowani do pracy z nowoczesnymi technologiami. W ocenie pracodawców, poziom kształcenia praktycznego w szkołach poligraficznych jest niski, a przygotowanie absolwentów do podjęcia pracy jest w porównaniu do oczekiwań rynku niewystarczające. Główne problemy absolwentów to nieprzygotowanie praktyczne do obsługi nowoczesnych maszyn poligraficznych oraz brak znajomości nowoczesnych technologii drukarskich, problemy językowe (zbyt słaba znajomość branżowych zwrotów angielskich) oraz problemy z obsługą specjalistycznych programów graficznych. Cele projektu Celem głównym projektu było podniesienie poziomu kompetencji kluczowych 200 uczniów i 10 nauczycieli Zespołu Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, z wykorzystaniem w ciągu 3 lat nowatorskiej w skali kraju metody kształcenia zawodowego, służące zwiększeniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia. Cele szczegółowe projektu podniesienie kwalifikacji uczniów w obsłudze specjalistycznych maszyn poligraficznych; eliminacja braków językowych uczniów w zakresie znajomości branżowego języka angielskiego; 16 17

11 POLIGRAFIA XXI WIEKU POLIGRAFIA XXI WIEKU wzrost liczby uczniów z umiejętnościami obsługi specjalistycznych programów graficznych; aktywizacja i zmotywowanie uczniów biorących udział w projekcie do doskonalenia kompetencji kluczowych. Grupa docelowa projektu Grupą docelową projektu było 200 uczniów Zespołu Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, oraz 10 nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy przeszli doskonalenie metodyczne na symulatorach drukarskich. Zadania realizowane w ramach projektu 1. Zajęcia z języka angielskiego branżowego w dziedzinie poligrafii zakupiono materiały dydaktyczne oraz angielsko-polski słownik terminów poligraficznych dla uczestników projektu. Przeprowadzono godzin zajęć z branżowego języka angielskiego. 2. Zajęcia z grafiki komputerowej zakupiono materiały dydaktyczne dla uczniów oraz tablety do prowadzenia zajęć z grafiki. Przeprowadzono 594 godziny zajęć. 3. Zajęcia na symulatorze maszyny fleksograficznej zakupiono materiały dydaktyczne dla uczniów, komputer oraz oprogramowanie symulujące pracę trzech różnych fleksograficznych maszyn drukujących. Przeprowadzono 900 godzin zajęć. 4. Zajęcia na symulatorze maszyny offsetowej zakupiono materiały dydaktyczne dla uczniów, a także komputer oraz oprogramowanie symulujące działanie arkuszowej maszyny offsetowej. Przeprowadzono 600 godzin zajęć 5. Zajęcia z obróbki audiowizualnej zakupiono materiały dydaktyczne dla uczniów, a także oprogramowanie Adobe Premiere Pro CS6 na potrzeby szkolenia. Przeprowadzono 64 godziny zajęć. 6. Doradztwo zawodowe. W ramach doradztwa zawodowego odbyły się zajęcia grupowe oraz konsultacje indywidualne z psychologiem i doradcą zawodowym, a także zajęcia grupowe z doradcą ds. autoprezentacji i wizerunku. Na konsultacjach uczniowie poznali specyficzne bariery zatrudnienia na rynku poligraficznym i sposoby ich pokonywania. 7. Warsztaty metodyczne dla nauczycieli przedmiotów zawodowych. Przeprowadzono 60 godzin zajęć, w których uczestniczyło 14 nauczycieli. Osiągnięte rezultaty Zespół Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie zyskał: 2 symulatory maszyn drukarskich: offsetowy i fleksograficzny, które mogą służyć na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych kolejnym rocznikom uczniów; 2 komputery stacjonarne, 4 monitory; 7 tabletów do wykorzystania na zajęciach z grafiki komputerowej; zestaw multimedialny (laptop, tablica multimedialna, projektor); 8 licencji oprogramowania Adobe Premiere Pro CS6; 2 programy kształcenia zawodowego na symulatorach. Liczba uczestników projektu Liczba osób, które podniosą poziom obsługi maszyny offsetowej Porównanie zakładanych i uzyskanych wartości wskaźników dla projektu Poligrafia XXI w. Liczba osób, które podniosą poziom obsługi maszyny fleksograficznej Wartość docelowa wskaźnika Liczba osób, które poszerzą zakres znajomości branżowego języka obcego Liczba osób, które podniosą kwalifikacje z zakresu obsługi komputerowych programów graficznych Osiągnięta wartość wskaźnika Liczba osób, które uzyskają wsparcie w ramach doradztwa zawodowego Liczba osób, które podniosą kwalifikacje z zakresu obróbki audiowizualnej Uczestnicy projektu podnieśli poziom zawodowych aspiracji, samooceny i pewności siebie na rynku pracy, a także zyskali motywację do dalszego doskonalenia kompetencji kluczowych w zakresie porozumiewania się w języku obcym, obsługi specjalistycznych programów graficznych i obsługi najnowszych maszyn poligraficznych. Wartością dodaną projektu jest zwiększenie w przyszłości szansy na podjęcie przez uczestników projektu pracy w wyuczonym zawodzie lub podjęcie dalszego kształcenia w kierunku związanym z poligrafią

12 E-LEARNING E-LEARNING E-LEARNING JAKO METODA WSPIERAJĄCA KSZTAŁCENIE SŁUCHACZY CKU NR 1 Program i typ działania: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego Okres realizacji projektu: r r. Jednostka realizująca projekt: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy Szkoła biorąca udział w realizacji projektu: Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1 w Warszawie Budżet projektu: ,00 PLN w tym dotacja z UE 85% ,75 PLN dotacja krajowa 15% ,25 PLN Idea projektu Z danych warszawskich urzędów pracy wynika, że najbardziej zagrożone bezrobociem są osoby relatywnie gorzej wykształcone. Obok programów mających pomóc bezrobotnym w powrocie do zatrudnienia, bardzo ważne są długofalowe działania zmierzające do poprawy poziomu wykształcenia społeczeństwa. Zaproponowane w ramach projektu rozwiązanie poszerzenie oferty edukacyjnej Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1 o kształcenie w formie e-learningu, zwiększy dostępność oferty edukacyjnej. Pozwoli to na utrzymanie ciągłości procesu nauczania przez jego dostępność w dowolnym czasie i miejscu oraz na godzenie edukacji z życiem zawodowym i rodzinnym, a także obniży koszty nauczania przez eliminowanie wydatków związanych z wynajmowaniem sal lekcyjnych i dojazdem. Cele projektu Celem głównym projektu był rozwój innowacyjnych form kształcenia ustawicznego poprzez wprowadzenie e-learningu jako nowoczesnej metody nauczania oraz wspierania słuchaczy Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1 (CKU Nr 1). Cele szczegółowe projektu: upowszechnianie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych poprzez zwiększenie jego dostępności dla osób dorosłych; podniesienie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej CKU Nr 1, a tym Plakat promujący projekt samym promocja korzyści płynących z formalnego podnoszenia, uzupełniania i potwierdzania wykształcenia. Grupa docelowa projektu Projekt skierowany został do 90 słuchaczy CKU Nr 1 kształconych w systemie zaocznym oraz stacjonarnym osób w wieku lata, otwartych na nowe technologie oraz dla których bariery, takie jak czas, koszty oraz miejsce zamieszkania stanowiły przeszkodę w zdobywaniu wiedzy. Zadania realizowane w ramach projektu 1. Merytoryczne przygotowanie nauczycieli i uczniów do wdrożenia e-learningu. W trakcie spotkań warsztatowych nauczyciele zostali zapoznani z metodyką zdalnego nauczania, obsługą platformy e-learningowej oraz sposobami przygotowywania materiałów dydaktycznych w formie on-line. Zostały opracowane materiały dydaktyczne z języka polskiego i angielskiego oraz matematyki, stanowiące bazę wiedzy dla słuchaczy, które zostały umieszczone na platformie e-learningowej. W ramach zadania została opracowana szczegółowa instrukcja korzystania z platformy, przeznaczona zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli. 2. Technologiczne przygotowanie do wdrożenia e-learningu. W ramach tego zadania w CKU Nr 1 w Warszawie została zainstalowana platforma e-learningowa, 20 21

13 E-LEARNING JĘZYK OBCY DLA NAUCZYCIELA/NAUCZYCIELKI 45+ na której umieszczono materiały dydaktyczne. Zostało również skonfigurowane środowisko informatyczne umożliwiające zdalne nauczanie w następujących formach: lekcje on-line, drukowanie materiałów dydaktycznych, kontrolne testy i egzaminy, forum dyskusyjne, indywidualne konsultacje drogą mailową lub za pośrednictwem czatu. Użytkownicy platformy zostali zarejestrowani w systemie i otrzymali uprawnienia do korzystania z zasobów umieszczanych na platformie. 3. Pilotażowe wdrożenie e-learningu. W czasie dwóch semestrów, słuchacze CKU Nr 1 mieli możliwość korzystania z platformy e-learningowej i umieszczonych na niej materiałów. Za pośrednictwem forum, czatu oraz poczty elektronicznej byli w stałym kontakcie z nauczycielami poszczególnych przedmiotów. Na bieżąco mogli zadawać pytania, rozwiązywać problemy, brać udział w dyskusjach tematycznych. Za pomocą umieszczonych na platformie testów i ćwiczeń mogli sprawdzać swoją wiedzę. Osiągnięte rezultaty Podstawowym rezultatem twardym jest wdrożenie w Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1 w Warszawie e-learningu jako nowoczesnej formy nauczania oraz wspierania słuchaczy. Ponadto przygotowano materiały w formie cyfrowej (testy i ćwiczenia oraz pliki multimedialne), a także wskazówki i wytyczne merytoryczne do wdrożenia e-learningu w placówkach kształcenia ustawicznego oraz poradnik jak wykorzystać e-learning w pracy nauczyciela. Wartość dodaną projektu stanowią opracowane i wdrożone materiały dydaktyczne, które zapoczątkowały bazę do rozwijania e-learningu jako metody wspierającej edukację tradycyjną w ramach wszystkich przedmiotów znajdujących się w programie nauczania. Trwałość projektu została zapewniona poprzez ciągły rozwój platformy e-learningowej i włączenie e-learningu do stałej oferty w Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1 w Warszawie. Ponadto dzięki realizacji projektu nastąpiło zwiększenie dostępności do edukacji dorosłych pracujących słuchaczy CKU, przełamanie barier do korzystania z technik IT w procesie edukacji, przygotowanie nauczycieli i słuchaczy do korzystania z e-learningu w procesie doskonalenia zawodowego, a także przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. JĘZYK OBCY DLA NAUCZYCIELA/NAUCZYCIELKI 45+ Program i typ działania: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Okres realizacji projektu: r r. Jednostka realizująca projekt: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy Budżet projektu: ,45 PLN w tym dotacja z UE 85% ,78 PLN dotacja krajowa 15% ,67 PLN Idea projektu W chwili przygotowywania wniosku o dofinansowanie problemem występującym na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy był niedostateczny poziom znajomości języków obcych przez nauczycieli, zwłaszcza w grupie wiekowej 45+. Niewystarczająca znajomość języków obcych, utrudniała dostęp do korzystania z obcojęzycznych źródeł wiedzy. Z powodu niedoboru kadrowego, w Śródmieściu działało zbyt mało klas dwujęzycznych w porównaniu do zgłaszanego zapotrzebowania. Poza tym stwierdzono brak odpowiednio wykwalifikowanej kadry nauczającej w języku obcym, co stanowiło realne zagrożenie dla już istniejących klas dwujęzycznych. Biorąc pod uwagę zdiagnozowane problemy, podjęto decyzję o realizacji przedmiotowego projektu

14 JĘZYK OBCY DLA NAUCZYCIELA/NAUCZYCIELKI 45+ JĘZYK OBCY DLA NAUCZYCIELA/NAUCZYCIELKI 45+ Cele projektu Celem głównym projektu było doskonalenie kadr publicznych placówek oświatowych Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy poprzez przeprowadzenie kursu doskonalącego z języków obcych dla grupy 100 nauczycieli/ nauczycielek w wieku 45+ w ciągu 16 miesięcy. Cele szczegółowe: podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy; wzmocnienie ich rozwoju indywidualnego; zwiększenie poczucia mo- Plakat promujący projekt tywacji do kształcenia i doskonalenia się; kompleksowa odpowiedź na potrzeby lokalnego środowiska nauczycieli i dyrektorów szkół; umożliwienie utrzymania oferty nauczania dwujęzycznego. udział w szkoleniach na poziomie średniozaawansowanym, dlatego warunkiem uczestnictwa była znajomość języka obcego na poziomie minimum podstawowym. Przed rozpoczęciem szkolenia przeprowadzono testy kwalifikacyjne, w celu łączenia w grupy językowe osób o podobnym poziomie zaawansowania. Łącznie przeprowadzono 2400 godzin zajęć szkoleniowych dla 20 grup oraz 30 godzin zajęć wyrównawczych, które służyły uzupełnieniu braków powstałych w wyniku nieobecności na zajęciach. Kurs doskonalący z zakresu nauki języków obcych zakończony egzaminem TELC ukończyło 97 osób. Osiągnięte rezultaty Uczestnicy projektu odbyli w ramach kursu 120 godzin zajęć na osobę, kończących się egzaminem TELC. W wyniku realizacji projektu nastąpił wzrost kwalifikacji zawodowych nauczycieli, co znacząco wpłynęło na poprawę jakości nauczania w śródmiejskich przedszkolach/szkołach. Wysoka jakość systemu oświaty da szansę uczniom na bogatszą i wszechstronniejszą edukację oraz zwiększy ich możliwości na europejskim rynku pracy. Grupa docelowa projektu Grupę docelową projektu stanowiło 100 nauczycieli/nauczycielek w wieku 45+ zatrudnionych w 81 publicznych placówkach oświatowych - przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych i Centrum Kształcenia Ustawicznego, zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy. Zadania realizowane w ramach projektu W ramach projektu przeprowadzono kursy doskonalące znajomość języków obcych: języka angielskiego, niemieckiego i francuskiego. Uczestnicy projektu brali 24 25

15 MOBILNOŚĆ MŁODZIEŻY SZKOLNEJ MOBILNOŚĆ MŁODZIEŻY SZKOLNEJ MOBILNOŚĆ MŁODZIEŻY SZKOLNEJ PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH DLA UCZNIÓW I SŁUCHACZY ZESPOŁU SZKÓŁ LICEALNYCH I EKONOMICZNYCH W WARSZAWIE Program i typ działania: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Okres realizacji projektu: r r. Jednostka realizująca projekt: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy Szkoła biorąca udział w realizacji projektu: Zespół Szkół Licealnych i Ekonomicznych w Warszawie Budżet projektu: ,00 PLN w tym dotacja z UE 85,00% ,00 PLN dotacja krajowa 2,25% 9 312,00 PLN wkład własny 12,75% ,00 PLN Idea projektu W grupie ekonomistów i asystentów ekonomicznych od lat obserwuje się wysoki wskaźnik bezrobocia. Jest to spowodowane w głównej mierze faktem, że absolwenci zawodowych szkół ekonomicznych nie posiadają umiejętności dostosowanych do potrzeb rynku pracy. Oferta edukacyjna szkół nie uwzględnia zmieniających się potrzeb w zakresie obsługi nowoczesnych programów księgowych i finansowych oraz nawiązywania kontaktów międzynarodowych. Problemem jest także niedostosowanie oferty szkoleniowej do potrzeb pracodawców. Cele projektu Celem głównym projektu było podniesienie przez uczniów Zespołu Szkół Licealnych i Ekonomicznych (ZSLiE) w Warszawie kwalifikacji zawodowych niezbędnych na rynku pracy i pożądanych przez pracodawców, poprzez modernizację oferty kształcenia zawodowego i dostosowanie jej do potrzeb rynku pracy. Cele szczegółowe to: modernizacja oferty ZSLiE poprzez wprowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, ukierunkowanych na podniesienie wiedzy i umiejętności z zakresu posługiwania się językiem obcym; wykształcenie umiejętności posługiwania się popularnymi programami biurowymi, kadrowymi i finansowo-księgowymi; podniesienie wiedzy z zakresu obsługi kas fiskalnych, programów i edycji kodów kreskowych; podniesienie wiedzy z zakresu obsługi programów graficznych, wykorzystywanych w działalności marketingowej firmy; pogłębienie umiejętności miękkich m.in. z zakresu technik interpersonalnych. Grupa docelowa projektu W projekcie wzięło udział 121 uczniów Zespołu Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 w Warszawie. Zadania realizowane w ramach projektu 1. Kurs języka angielskiego zakończony egzaminem. Łącznie przeprowadzono 325 godzin zajęć. 2. Szkolenie komputerowe, zakończone egzaminem potwierdzającym kwalifikacje, realizowane było w 3 blokach tematycznych: programy magazynowe przeprowadzono 250 godzin zajęć, programy kadrowo-płacowe przeprowadzono 200 godzin, programy finansowo-księgowe przeprowadzono 300 godzin. 3. Szkolenie z przedsiębiorczości i aktywnego poszukiwania pracy. Szkolenie, w wymiarze 145 godzin obejmowało spotkania z pracownikami Urzędu Pracy, warsztaty osobowościowe z autoprezentacji, negocjacji, umiejętności pozytywnego zaprezentowania się w CV i listach motywacyjnych. W ramach zadania zakupiono program komputerowy Przedsiębiorczość dla szkół ponadgimnazjalnych

16 MOBILNOŚĆ MŁODZIEŻY SZKOLNEJ ZAWODY PRZYSZŁOŚCI 4. Szkolenie z zakresu obsługi kas fiskalnych i generowania kodów kreskowych i drukowania etykiet. W ramach zadania zakupiono program Etykieta 3000 Standard, kasy fiskalne, czytniki kodów kreskowych oraz drukarki kodów kreskowych. Przeprowadzono 80 godzin zajęć. 5. Szkolenie z zakresu grafiki komputerowej i tworzenia stron WWW. Zajęcia obejmowały zagadnienia reklamy i marketingu, tworzenia logo, fotomontaży ze zdjęć i filmów na cele przyszłego pracodawcy lub własnej firmy. Łącznie przeprowadzono 180 godzin zajęć. Osiągnięte rezultaty W wyniku realizacji projektu nastąpiło: wdrożenie przez ZSLiE programu zajęć pozalekcyjnych podnoszenia kompetencji istotnych z punktu widzenia rynku pracy; wyposażenie szkoły w nowoczesny sprzęt i oprogramowanie, służące nauce przedmiotów zawodowych (programy graficzne, drukarki kodów kreskowych, kasy fiskalne). Uczestnicy projektu nabyli umiejętności: korzystania z technologii informatycznych, rozwiązywania problemów za pomocą negocjacji oraz współpracy, sporządzania dokumentów i wypełniania formularzy niezbędnych podczas procesu rekrutacji oraz z zakresu poruszania się na rynku pracy. Ponadto poznali oni techniki autoprezentacji i radzenia sobie ze stresem. Wśród uczestników wzrósł poziom samooceny i pewności siebie oraz poziom zawodowych aspiracji. Wartością dodaną projektu było wykształcenie i wdrożenie nowych metod i narzędzi przekazywania wiedzy i umiejętności z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości. 28 Liczba uczniów Porównanie zakładanych i uzyskanych wartości wskaźników dla projektu Mobilność młodzieży szkolnej program zajęć pozalekcyjnych dla uczniów i słuchaczy Zespołu Szkół Licealnych i Ekonomicznych w Warszawie Liczba uczniów, którzy zostali objęci wsparciem w ramach projektu Liczba uczniów, którzy zdobyli wiedzę z zakresu zawodowego języka obcego Liczba uczniów, którzy zdobyli wiedzę z zakresu obsługi programów finansowo-księgowych Liczba uczniów, którzy zdobyli umiejętności obsługi kas fiskalnych oraz generowania kodów kreskowych Liczba uczniów, którzy zdobyli wiedzę z zakresu aktywnego poszukiwwania pracy Liczba uczniów, którzy zzdobyli kwalifikacje w zakresie tworzenia stron www i pracy z programami graficznymi Wartość docelowa Stopień realizacji zakładanych wskaźników ZAWODY PRZYSZŁOŚCI PROGRAM PODNOSZENIA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH W WARSZAWIE Program i typ działania: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Okres realizacji projektu: r r. Jednostka realizująca projekt: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy Szkoła biorąca udział w realizacji projektu: Zespół Szkół Gastronomicznych im. prof. Eugeniusza Pijanowskiego (ZSG) w Warszawie Budżet projektu: ,00 PLN w tym dotacja z UE dotacja krajowa wkład własny Idea projektu 85,00% ,00 PLN 2,25% ,00 PLN 12,75% ,00 PLN W ostatnich latach obserwuje się w Polsce zwiększone zapotrzebowanie na pracowników takich jak kucharz, kelner, barman czy hostessa. Jest to spowodowane członkostwem Polski w UE i otwieraniem rynków pracy. Poza tym na rynku polskim dynamicznie powstają nowe miejsca pracy. Głównymi problemami szkolnictwa zawodowego są obecnie: niedostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy, brak nowoczesnych programów nauczania, niska jakość kształcenia oraz deprecjacja szkolnictwa zawodowego w oczach społeczeństwa. Niniejszy projekt był odpowiedzią na problem rosnącego zapotrzebowania na 29

17 ZAWODY PRZYSZŁOŚCI ZAWODY PRZYSZŁOŚCI Szkolenie z gastronomii moduł Wykwintne potrawy z ryb i owoców morza Szkolenie z gastronomii moduł Kuchnia zimna i dobór alkoholi do potraw nawiązanie trwałej współpracy z pracodawcami w celu bieżącego monitorowania potrzeb rynku, odnośnie kwalifikacji zawodowych i wykształcenia tak, aby systematycznie modyfikować ofertę edukacyjną placówki; zwiększenie u uczestników projektu zainteresowania kontynuowaniem edukacji w wybranym zawodzie lub/i znalezieniem satysfakcjonującej, rozwojowej pracy; zwiększenie wśród uczestników projektu chęci do pogłębiania wiedzy i samorozwoju. Grupa docelowa projektu Grupę docelową projektu stanowili uczniowie Zespołu Szkół Gastronomicznych w Warszawie w wieku lat, kształcący się w zawodach: kelner, technik organizacji usług gastronomicznych, kucharz i technik hotelarstwa. Łącznie wsparcie w ramach projektu otrzymało 461 osób. Szkolenie specjalistyczne Barista zawody związane z usługami gastronomicznymi i hotelarskimi oraz konieczność modyfikowania oferty edukacyjnej do zmieniającego się rynku pracy. Cele projektu Szkolenie z gastronomii Ryby i owoce morza Celem głównym projektu było podniesienie zdolności uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych (ZSG) do przyszłego zatrudnienia poprzez podniesienie jakości oferty kształcenia zawodowego placówki i dostosowanie jej do potrzeb rynku pracy. Cele szczegółowe: wprowadzenie do oferty ZSG nowoczesnych zajęć edukacyjnych w zakresie gastronomii, baristyki, hotelarstwa; podniesienie jakości kształcenia w ZSG poprzez doposażenie w materiały dydaktyczne, zapewniające wysoką efektywność nauczania; Zadania realizowane w ramach projektu 1. Szkolenie hotelarskie Fidelio specjalistyczne szkolenie dotyczące umiejętności obsługi systemu informatycznego Fidelio, wykorzystywanego do procesu zarządzania hotelem. Ponieważ obsługa programu wymagała znajomości języka angielskiego, potencjalni uczestnicy szkolenia zobowiązani byli do przystąpienia do testu oceniającego znajomość tego języka. 2. Szkolenie specjalistyczne Barista szkolenie obejmowało podstawową wiedzę teoretyczną o kawie, jej gatunkach oraz metodach przygotowania, wiedzę praktyczną, podstawowe zasady pracy baristy, w tym obsługa młynka oraz ekspresu ciśnieniowego. 3. Szkolenie specjalistyczne z zakresu gastronomii (8 modułów) uczniowie zapoznali się z szeroką gamą surowców wykorzystywanych w nowoczesnych technikach kulinarnych oraz zdobyli umiejętności sporządzania potraw zgodnie z najnowszymi trendami w gastronomii. We współpracy z pracodawcami został opracowany program każdego ze szkoleń specjalistycznych i materiały dydaktyczne dla uczniów. Ponadto zakupiono materiały niezbędne do prowadzenia zajęć

18 ZAWODY PRZYSZŁOŚCI ZAWODY PRZYSZŁOŚCI Osiągnięte rezultaty ukończenie przez 448 uczniów pełnego cyklu zajęć z zakresu objętego projektem; wyposażenie szkoły w nowoczesny sprzęt, służący nauce przedmiotów zawodowych, który po zakończeniu projektu służyć będzie do realizacji kolejnych zajęć; opracowanie 10 programów nauczania, odpowiadających wymogom rynku pracy; przeprowadzenie 2 edycji zajęć z zakresu umiejętności pożądanych przez pracodawców; wdrożenie przez szkołę 1 programu zajęć specjalistycznych, mającego na celu zwiększenie efektywności nauczania kompetencji istotnych z punktu widzenia rynku pracy; podniesienie przez 448 uczniów kwalifikacji zawodowych, niezbędnych na rynku pracy potwierdzonych uzyskaniem odpowiedniego certyfikatu; zdobycie przez 98 uczniów wiedzy z zakresu baristyki; nabycie przez 59 uczniów umiejętności obsługi programu Fidelio; zdobycie przez 292 uczniów specjalistycznej wiedzy z zakresu gastronomii; poszerzenie przez 59 uczniów umiejętności z zakresu zawodowego języka obcego. W wyniku realizacji projektu jego uczestnicy podnieśli poziom aspiracji zawodowych oraz samooceny, a także zwiększyli poczucie trafności wybranej ścieżki edukacyjnej. Wartością dodaną projektu jest wzmocnienie pozycji ZSG w rankingu szkół zawodowych, co skłaniać będzie większą niż dotychczas liczbę młodych osób, do wyboru ścieżki zawodowej oferowanej przez placówkę. Wynika to z powstałej w wyniku realizacji projektu trwałej współpracy z lokalnymi pracodawcami oraz zmiany oferty edukacyjnej ZSG, zgodnie z trendami obowiązującymi na rynku pracy. Porównanie zakładanych i uzyskanych wartości wskaźników dla projektu Zawody przyszłości program podnoszenia kwalifikacji zawodowych uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych w Warszawie Podniesienie kwalifikacji zawodowych potwierdzone certyfikatem Zdobycie wiedzy z zakresu baristyki Nabycie umiejętności obsługi Fidelio Zdobycie specjalistycznej wiedzy z zakresu gastronomii Poszerzenie wiedzy z zakresu zawodowego języka angielskiego Ukończenie pełnego cyklu szkoleń Liczba uczniów objętych projektem Liczba uczniów uczestniczących w szkoleniu z baristyki Konferencja podsumowująca realizację projektu Osiągnięta wartość wskaźnika Wartość docelowa 32 33

19 WYCHOWAWCA 45+ XXI WIEKU WYCHOWAWCA 45+ XXI WIEKU WYCHOWAWCA 45+ XXI WIEKU Program i typ działania: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Okres realizacji projektu: r r. Jednostki realizująca projekt: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, a także dzielnice: Ursus (lider projektu), Ochota, Praga Południe, Wola, Wawer i Ursynów Budżet projektu: ,00 PLN w tym dotacja z UE 85% ,00 PLN dotacja krajowa 15% ,00 PLN Idea projektu Nauczyciele/nauczycielki z grupy pokoleniowej 45+, na skutek dużych zmian społecznych, w tym także zmian w postawach dzieci i młodzieży, mają trudności w osiąganiu założonych celów w pracy dydaktycznej. Przepaść pokoleniowa pomiędzy tą grupą a dzisiejszą młodzieżą jest bardzo duża, co utrudnia komunikację pomiędzy nimi. Studia podyplomowe w zakresie podnoszenia kwalifikacji m.in. z umiejętności komunikacyjnych oraz psychologii miały pomóc w wytwarzaniu pozytywnych relacji pomiędzy uczniem a pedagogiem. Cele projektu Celem głównym projektu było podniesienie kompetencji wychowawczych i motywacji do pracy z uczniami wśród 60 nauczycieli/nauczycielek w wieku 45+ z 7 Dzielnic Warszawy w ciągu 13 miesięcy. Cele szczegółowe: kształtowanie umiejętności wychowawczych w zakresie komunikacji z uczniami i radzenia sobie ze stresem; kształtowanie umiejętności wychowawczych w zakresie rozwiązywania sytuacji konfliktowych i budowania autorytetu; kształtowanie umiejętności wychowawczych w zakresie motywowania uczniów i doskonalenia metod prowadzenia zajęć; zdobycie umiejętności tworzenia projektów wychowawczych i poszukiwania zewnętrznych źródeł dofinansowania. Grupa docelowa projektu Grupa docelowa projektu to nauczyciele/-lki z grupy wiekowej 45+ z Dzielnic Warszawy: Ochoty, Pragi Południe, Śródmieścia, Ursusa, Ursynowa, Wawra i Woli. Projektem zostało objętych 60 osób ze szkół podstawowych, ponadgimnazjalnych i gimnazjów zainteresowanych podnoszeniem umiejętności wychowawczych. Zadania realizowane w ramach projektu W ramach projektu zorganizowano studia podyplomowe zakładające minimum 200 godzin dydaktycznych w przeliczeniu na uczestnika projektu. Program merytoryczny studiów zawierał zajęcia z zakresu: 1. Psychologii dla nauczycieli oraz psychologicznych aspektów niepowodzeń szkolnych. 2. Kultury szkoły (prezentujące kultury różnych placówek edukacyjnych i resocjalizacyjnych). 3. Wybranych elementów prawa (z uwzględnieniem trudnych sytuacji wychowawczych i związanych ze skuteczną pomocą uczniom i ich rodzinom). 4. Praktycznych aspektów polityki oświatowej. 5. Ocenianie osiągnięć szkolnych z uwzględnieniem praktycznych metod ewaluacji instytucji edukacyjnych na różnych poziomach, od pojedynczej klasy począwszy. 6. Kultury młodzieży i środowisk młodzieżowych - trening metod wychowawczych. 7. Trening z zakresu polityki uzależnień. 8. Dobre praktyki w zakresie wychowania dzieci i młodzieży

20 WYCHOWAWCA 45+ XXI WIEKU AKTYWNI ZAWODOWO 50+ W ramach studiów pogłębiona została również wiedza nauczycieli/-lek w zakresie profilaktyki uzależnień (z uwzględnieniem problematyki współpracy szkoły z wyspecjalizowanymi organizacjami społecznymi i instytucjami, a także w zakresie podstaw prawnych ich działalności). Ponadto, po otrzymaniu wsparcia w zakresie wiedzy psychologicznej, uczestnicy projektu mogli zweryfikować swoje postępowanie wobec uczniów, zwłaszcza działania prowadzące do zmiany kultury szkoły (jej dostosowanie do potrzeb młodzieży) oraz ewaluacji i tworzenia programów wychowawczych. Zdobyta wiedza i umiejętności ułatwiły też podjęcie działań w zakresie programów naprawczych z uwzględnieniem negocjacji prowadzonych w społeczności szkolnej. Osiągnięte rezultaty Rezultaty twarde: udział 60 nauczycieli/-lek w studiach podyplomowych; podniesienie kwalifikacji dzięki uczestnictwu w studiach podyplomowych przez 48 osób; uzyskanie dyplomów ukończenia studiów podyplomowych przez 48 nauczycieli/-lek; napisanie 48 prac dyplomowych; napisanie 120 prac semestralnych przez uczestników projektu; opracowanie broszury informacyjnej o projekcie; przygotowanie przez uczestników projektu 20 modułowych programów wychowawczych do praktycznego zastosowania w szkołach. Uczestnicy projektu zyskali wiedzę i umiejętności w zakresie: komunikacji z uczniami i radzenia sobie ze stresem, rozwiązywania sytuacji konfliktowych i budowania autorytetu, motywowania uczniów i doskonalenia metod prowadzenia zajęć, a także tworzenia projektów wychowawczych i poszukiwania zewnętrznych źródeł dofinansowania. Wartość dodaną projektu stanowi opracowanie nowatorskiego programu studiów podyplomowych dla nauczycieli z grupy 45+, pod kątem nabycia odpowiednich praktycznych i teoretycznych umiejętności wychowawczych, niezbędnych we współczesnym procesie dydaktycznym. Ponadto, w ramach programu studiów, uczestnicy projektu opracowali modułowe programy wychowawcze przeznaczone do praktycznego zastosowania w szkołach. 36 AKTYWNI ZAWODOWO 50+ Program i typ działania: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem Okres realizacji projektu: r r. Jednostki realizująca projekt: Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy Budżet projektu: ,00 PLN w tym dotacja z UE 85% ,00 PLN dotacja krajowa 15% ,00 PLN Idea projektu W dobie kryzysu gospodarczego i częstych zwolnień, bezrobocie wśród osób powyżej 50 roku życia staje się poważnym zagrożeniem. Znaczna część tych osób jest słabo wykształcona, obarczona licznymi barierami psychologicznymi. Zgodnie z danymi Urzędu Pracy m.st. Warszawy z 2008 r., 36,5% ogółu zarejestrowanych (7 541 osób) stanowiły osoby powyżej 50 roku życia, w tym 30% (2 284 osoby) były to osoby długotrwale bezrobotne. Według danych Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście w wyniku braku zatrudnienia, prowadzącego do ciężkiej sytuacji życiowej, ze świadczeń pomocy społecznej musiało korzystać aż 514 bezrobotnych lub biernych zawodowo kobiet w wieku niemobilnym do 60 roku życia i 603 mężczyzn w wieku niemobilnym do 65 roku życia. Dlatego też Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy podjęła decyzję o realizacji przedmiotowego projektu, składającego się z szeregu zintegrowanych działań 37

Możliwości pozyskiwania środków finansowych na tworzenie miejsc pracy dla nauczycieli

Możliwości pozyskiwania środków finansowych na tworzenie miejsc pracy dla nauczycieli Możliwości pozyskiwania środków finansowych na tworzenie miejsc pracy dla nauczycieli Poradnik Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ Opole, lipiec 2010 r. Spis treści I. Wstęp 3 II. Informacja o realizacji zadań 3 1. Sieć

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji

Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji Sprawozdanie z realizacji Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych Cyfrowa szkoła Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Przegląd projektów organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców rekomendowanych do finansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich

SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich Kopia Szkola Marzen (Quark 6) III.qxp 2005-06-15 16:53 Page 1 SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich Poradnik dla szkół Kopia Szkola Marzen (Quark 6) III.qxp 2005-06-15

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce Warszawa, grudzień 2013 SPIS TREŚCI I. Kontekst wdrożenia w Polsce Gwarancji

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Przesłanką dla stworzenia założeń Kontraktu Samorządowego (KS) obok ujętego w

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki w zakresie zatrudniania osób z niepełnosprawnościami w sektorze publicznym

Dobre praktyki w zakresie zatrudniania osób z niepełnosprawnościami w sektorze publicznym Dobre praktyki w zakresie zatrudniania osób z niepełnosprawnościami w sektorze publicznym SAMORZĄD RÓWNYCH SZANS Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego SAMORZĄD RÓWNYCH SZANS Patronat honorowy: Marek Sowa

Bardziej szczegółowo

Polski raport na temat nauczania przedsiębiorczości w szkołach zawodowych

Polski raport na temat nauczania przedsiębiorczości w szkołach zawodowych Projekt w ramach programu Leonrado PARTNERSTO DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Polski raport na temat nauczania przedsiębiorczości w szkołach zawodowych 1. Prosimy wyjaśnić, jakie jest miejsce przedmiotu przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Sprawozdanie z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2010 2020 za rok 2010 Marzec

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Kompendium. projektów programu Leonardo da Vinci

Kompendium. projektów programu Leonardo da Vinci Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012 Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012 Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012 Wstęp Niniejsze kompendium zawiera informacje

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H 2014-2020/ / /2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 (projekt

Bardziej szczegółowo

Poradnictwo zawodowe w OHP i szkołach

Poradnictwo zawodowe w OHP i szkołach Poradnictwo zawodowe w OHP i szkołach Zeszyt nr 3 Monograficzna seria wydawnicza Dobre praktyki w poradnictwie zawodowym KG OHP, Warszawa 2007 1 D 1746 Zeszyt nr 3. Poradnictwo zawodowe w OHP i szkołach

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2013 r.

Warszawa, wrzesień 2013 r. Informacja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich Warszawa, wrzesień 2013 r. 1. Wstęp 3 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach RAPORT Z PILOTAŻOWEGO WDROŻENIA PRAKTYK ZAWODOWYCH JAKO FORMY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODÓW HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NA POSIEDZENIE KOMISJI EDUKACJI

INFORMACJA NA POSIEDZENIE KOMISJI EDUKACJI INFORMACJA NA POSIEDZENIE KOMISJI EDUKACJI W DNIU 18 LUTEGO 2015 r. Punkt 3 INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA KATOWICE NA TEMAT FUNDUSZY EUROPEJSKICH W NOWEJ PERSPEKTYWIE 2014-2020 W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH.

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w latach 2004 2006 undusz Społeczny i Fundusz Spo pejski Fundusz Społeczny i Fundu pejski Fundusz Społeczny pejsk łeczny i Fundusz Społeczny Eu usz Społeczny

Bardziej szczegółowo

Spis treści. I Wprowadzenie... 2. II Finansowanie oświaty... 2

Spis treści. I Wprowadzenie... 2. II Finansowanie oświaty... 2 Realizacja Strategii rozwoju gorzowskiej oświaty w latach 2011-2015 oraz informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2012 2013. Spis treści I Wprowadzenie... 2 II Finansowanie oświaty...

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Technikum nr 2 Siedlce Kuratorium Oświaty w Warszawie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Białystok, wrzesień 2010 roku I. Wstęp Z dniem 24 sierpnia 2009 r. na podstawie

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2013 Strona 1 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK

nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK STAN WDRAŻANIA PO KL NA PODKARPACIU DOBRE PRAKTYKI PO KL AKTUALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY Projekt współfinansowany ze środków unii europejskiej w ramach europejskiego funduszu społecznego Człowiek - najlepsza inwestycja Podnoszenie kompetencji uczniowskich w dziedzinie nauk matematyczno-przyrodniczych

Bardziej szczegółowo

ŁÓDZKI. Kapitał. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki. K a p i t a ł L u d z k i r o z p ę d z a Ł ó d z k i e

ŁÓDZKI. Kapitał. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki. K a p i t a ł L u d z k i r o z p ę d z a Ł ó d z k i e ŁÓDZKI K a p i t a ł L u d z k i r o z p ę d z a Ł ó d z k i e Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Realizacja działań Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie łódzkim w

Bardziej szczegółowo

SZANSA BEZ MUNDURU Partnerstwo na rzecz aktywizacji zawodowej mieszkańców terenów powojskowych

SZANSA BEZ MUNDURU Partnerstwo na rzecz aktywizacji zawodowej mieszkańców terenów powojskowych SZANSA BEZ MUNDURU Partnerstwo na rzecz aktywizacji zawodowej mieszkańców terenów powojskowych Opis metody prowadzenia działań doradczych Opis metody aktywizacji zawodowej przygotowany w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo