PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PBW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PBW"

Transkrypt

1 NAZWA ZAMÓWIENIA: PLAC ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR_79 PRZY UL. ARKUSZOWEJ 202 W WARSZAWIE ADRES ZAMÓWIENIA: Warszawa, , ul. Arkuszowa 202 ZAMAWIAJĄCY: Miasto St. Warszawa Dzielnica Bielany ul. Żeromskiego 29, Warszawa PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PBW ARCHITEKTURA - OPIS I RYSUNKI AUTORZY: FUNKCIONA Architekci Sp.p. Muñoz i Partnerzy Spółka Partnerska ul. Flory 7 lok. 16, Warszawa tel. (48) , fax. (48) Projektant: Zespół proj.: ARCHITEKTURA mgr inż. arch. Agnieszka Zygmunt upr. MA/062/04 arch. Miguel Muñoz upr. W/07/2011 inż. arch. Jakub Walczak inż. arch. Matylda Gąsiorowska stud. arch. Jorge Cano Gonzalvo NAZWY I KODY WG CPV: Kod CPV Wyszczególnienie Usuwanie wierzchniej warstwy gleby Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych Roboty budowlane w zakresie różnych nawierzchni Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw Wyrównywanie nawierzchni placów zabaw dla dzieci Warszawa, lipiec 2011 I

2 FAZA OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY OBIEKT: PROJEKT PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 79 PRZY UL. ARKUSZOWEJ 202 W WARSZAWIE ZAKRES: ARCHITEKTURA 1

3 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: I. CZĘŚĆ OPISOWA Opis techniczny projektu II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA SPIS RYSUNKÓW lp. numer tytuł skala PBW-AR-RZ-000 Projekt zagospodarowania placu zabaw 1:500 - sytuacja PBW-AR-RZ-001 Projekt zagospodarowania placu zabaw 1:100 - kolorystyka PBW-AR-RZ-002 Projekt zagospodarowania placu zabaw 1:100 domiar nawierzchni PBW-AR-RZ-003 Projekt zagospodarowania placu zabaw 1:100 domiar urządzeń zabawowych PBW-AR-DE-001 Projekt zagospodarowania placu zabaw Detale elementów-tablica informacyjna 1:200 1:20 1:10 2

4 SPIS TREŚCI 1. DANE OGÓLNE ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA PRZEDMIOT INWESTYCJI PODSTAWA OPRACOWANIA ZAKRES OPRACOWANIA STAN ISTNIEJĄCY ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU KONCEPCJA PLACU ZABAW ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PROJEKTOWANE ELEMENTY PLACU ZABAW Elementy małej architektury Urządzenia rekreacyjne Nawierzchnie Inne elementy placu zabaw Dostępność dla osób niepełnosprawnych INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Zakres robót oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów Zagospodarowanie terenu Wykaz istniejących obiektów budowlanych Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych określające skalę i rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania Sposób prowadzenia instruktażu pracowników Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń

5 1. DANE OGÓLNE 1.1. ZAMAWIAJĄCY Inwestorem jest: Miasto St. Warszawa Dzielnica Bielany, ul. Żeromskiego 29, Warszawa 1.2. WYKONAWCA FUNKCIONA Architekci Sp.p. Muñoz i Partnerzy Spółka Partnerska ul. Flory 7 lok. 16, Warszawa tel. (48) , fax. (48) PRZEDMIOT INWESTYCJI Przedmiotem inwestycji jest wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na potrzeby budowy przyszkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 79 przy ul. Arkuszowa 202 w Warszawie, w ramach programu Radosna Szkoła PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawą opracowania jest: 1) wizja lokalna dokonana w czerwcu 2011, 2) mapa archiwalna terenu 3) uzgodnienia z Zamawiającym i z przedstawicielami Szkoły 4) obowiązujące przepisy 1.5. ZAKRES OPRACOWANIA Niniejsze opracowanie składa się z: 1) projektu budowlano-wykonawczego (zawierającego część opisową i graficzna), 2) specyfikacji technicznej ogólnej i szczegółowej wykonania i odbioru robót 3) przedmiaru robót 4) kosztorysu inwestorskiego na podstawie sporządzonych przedmiarów 4

6 2. STAN ISTNIEJĄCY 2.1. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU Teren, gdzie przewidziano plac zabaw dla dzieci z najmłodszych klas szkolnych znajduje się we wschodniej części działki, pomiedzy wschodnią fasadą szkoły a ogrodzeniem graniczącym z posesjami prywatnymi. Od strony południowej teren przylega do istniejących boisk, a od strony północnej do terenu będącego obecnie trawnikiem. Na terenie znajdują się aktualnie urządzenia zabawowe, które zostaną w zdemontowane i w większości usunięte / przeniesione w inne miejsce. Do powtórnego wykorzystania zaplanowano okrągłą wieżę z obręczy i lin, która po zdemontowaniu zostanie ponowanie zamontowana w miejcu wskazanym w projekcie. Przez teren przebiega w części zachodniej siec kanalizacyjna (studzienka zlokalizowana w niedużej odległości od fasady. Teren ogrodzony od strony północnej i południowej z wejściami z obydwu stron. Fot.1, 2. Widok na część południowo-zachodnią placu zabaw dla dzieci najmłodszych oraz urządzenie obręczowo-linowe do ponownego wykorzystania w nowym placu zabaw. Fot. 3, 4. Widok na część północno wschodnią placu zabaw. Przy fasadzie budynku widoczne tablice do rysowania i informacyjna do zachowania. 5

7 3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 3.1. KONCEPCJA PLACU ZABAW Teren, gdzie przewidziano plac zabaw znajduje się we wschodniej części działki, pomiędzy budynkiem szkoły i ogrodzeniem od strony ulicy. Plac zabaw będzie dostępny poprzez furtkę z terenu szkoły. Plac zabaw stanowi wewnętrzny plac na terenie szkoły i jest wydzielony istniejącym ogrodzeniem. Wejście na teren placu jest od strony południowej. Przy furtce umieszczono tablicę informacyjną Radosna Szkoła. Plac zaprojektowano na planie prostokąta. Centralną część zajmuje powierzchnia rekreacyjna o obłym kształcie podzielona na owal, gdzie umieszczono trzy nowe urządzenia zabawowe oraz koło, gdzie przewidziano montaż istniejącego urządzenia obręczowo-linowego. Pole rekreacyjne jest pokryte nawierzchnią syntetyczną w kolorze pomarańczowym. Od wejścia do części rekreacyjnej prowadzi ścieżka z niebieskiej nawierzchni syntetycznej. Cały plac zabaw jest otoczony terenem zielonym, z nawierzchnią trawiastą oraz przy ławkach nawierzchnia ziemna utwardzona ZESTAWIENIE POWIERZCHNI Powierzchnia placu zabaw 250 m2 W tym: Powierzchnia rekreacyjna 100 m2 Powierzchnie zielone 130 m2 Reszta - 20 m2 Na powierzchnie rekreacyjne składa się: - nawierzchnia syntetyczna pomarańczowa (RAL 2011) 100 m2 Na powierzchnie zielone składają się: - trawa 124,8 m2 - nawierzchnia utwardzona ziemna 5,2 m2 Resztę stanowi: - nawierzchnia syntetyczna niebieska (RAL 5003) 20 m2 6

8 3.3. PROJEKTOWANE ELEMENTY PLACU ZABAW Elementy małej architektury a. Kosz na śmieci (A) kosz na odpadki z daszkiem na stalowej nodze 25 l. b. Ławka z oparciem (B) Stalowa konstrukcja połączona z drewnianymi deskami. c. Ławka bez oparcia (B1) Stalowa konstrukcja połączona z drewnianymi deskami. d. Tablica informacyjna (C) Tablica z regulaminem określającym zasady i warunki korzystania z placu zabaw oraz napisem o treści: Szkolny plac zabaw wyposażony w ramach programu rządowego RADOSNA SZKOŁA. e. Tablica informacyjna istniejąca (D) f. Istniejąca tablica do rysowania (E) Urządzenia rekreacyjne a. Urządzenie zabawowe 02 Równoważnia klawiszowa Pozioma równoważnia z ruchomymi klawiszami z tworzywa sztucznego. Konstrukcja stalowa, malowana. b. Urządzenie zabawowe 04 - Baszta bez dachu Konstrukcja wykonana z belek z drewna, ze zjeżdżalnią z twożywa GP Na basztę można się dostać po ściance wspinaczkowej z kolorowymi chwytami, bądź po schodach, które są wykonane ze sklejki antypoślizgowej, c. Urządzenie zabawowe 06 Huśtawka wagowa Huśtawka dla 2 osób. Konstrukcja wykonana z drewna. Belka podparta w jednym punkcie. Siedziska na obu końcach wykonane z tworzywa sztucznego Nawierzchnie a. Sztuczna nawierzchnia 7

9 Nawierzchnia syntetyczna wykonana z jednorodnego, porowatego materiału z granulatów gumowych i spoiw poliuretanowych, który po wymieszaniu zostaje wylany w wyznaczonym miejscu. Dolna warstwa wykonana jest z gruboziarnistych granulatów pozyskiwanych z wtórnego przerobu żużytych opon, a warstwa wierzchnia składa się z drobniejszych granulatów gumowych z kauczuku etylenowo-propylenowego (EPMD) dostępnego w różnych jesnych, trwałych kolorach. W ramach nawierzchni syntetycznej wykonano w posadzce wylewane wzory będące grami dla dzieci opisane w punkcie b. Nawierzchnia trawiasta Nawierzchnia trawiasta wysiana z nasion traw, które to najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych gatunków. c. Nawierzchnia ziemna utwardzona Nawierzchnia pod ławkami i stołem - wykonana jako utwardzona biologicznie czynna, w kolorze beżowym. Nawierzchnia utwardzona to czysty materiał budowlany z wysokogatunkowych surowców takich jak łupki, żwir wiążący i kamień naturalny. Nawierzchnia składa się z dwóch warstw: głównej i podkładowej (dynamicznej). Nawierzchnie różnych typów są wydzielone krawężnikami betonowymi (8x30x100) Inne elementy placu zabaw a. Gra w klasy Chłopek (F) Wzór wykonany w nawierzchni syntetycznej pomarańczowej jako wylewany, jednolity w kolorze niebieskim (RAL 5003). Szerokość podstawy 60 cm, gr. linii ok. 5 cm. Wymiary i usytuowanie wg rysunku nawierzchni 3.4. Dostępność dla osób niepełnosprawnych Plac zabaw jest dostępny dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich alejki są płaskie, utwardzone, szerokie i bez wystających krawężników. Nawierzchnie syntetyczne placu zabaw przystosowane do poruszania się na wózkach. 8

10 4. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r ) 4.1. Zakres robót oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów. Do zakresu zamierzenia inwestycyjnego należy wykonanie następujących elementów: - plac zabaw - wytyczenie - nawierzchnie placu zabaw, - urządzenia do zabaw dla dzieci, - zieleń, - inne elementy placu zabaw (mała architektura ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, tablica informacyjna), W zakres robót przewidzianych w trakcie realizacji zamierzenia inwestycyjnego wchodzą m.in.: o zakup lub wykonanie i montaż nowego sprzętu rekreacyjnego; wykorzystanie wskazanych istniejących urządzeń zabawowych, o zakup lub wykonanie i montaż wyposażenia dodatkowego (ławki, kosze na śmieci, tablic przy urządzeniach pokazujących sposób korzystania z urządzenia, tablicy z regulaminem określającym zasady i warunki korzystania z placu zabaw w ramach pragramu Radosna Szkoła ) o wykonanie podłoża pod nawierzchnię, o pokrycie powierzchni szkolnego placu zabaw nawierzchnią, na której zostanie zainstalowany sprzęt rekreacyjny, amortyzujacą upadek z wys. 1,5 m (nawierzchnia syntetyczna) kolor pomarańczowy RAL 2011, o wykonanie niezbędnych ciągów komunikacyjnych w postaci ścieżek z nawierzchni syntetycznej - kolor niebieski RAL 5003, o wykonanie zieleni towarzyszącej 4.2. Zagospodarowanie terenu Teren, gdzie przewidziano plac zabaw znajduje się we wschodniej części działki, pomiędzy budynkiem szkoły i ogrodzeniem od strony ulicy. Plac zabaw będzie dostępny poprzez furtkę z terenu szkoły. Plac zabaw stanowi wewnętrzny plac na terenie szkoły i jest wydzielony istniejącym ogrodzeniem. Wejście na teren placu jest od strony południowej. Przy furtce umieszczono 9

11 tablicę informacyjną Radosna Szkoła. Plac zaprojektowano na planie prostokąta. Centralną część zajmuje powierzchnia rekreacyjna o obłym kształcie podzielona na owal, gdzie umieszczono trzy nowe urządzenia zabawowe oraz koło, gdzie przewidziano montaż istniejącego urządzenia obręczowo-linowego. Pole rekreacyjne jest pokryte nawierzchnią syntetyczną w kolorze pomarańczowym. Od wejścia do części rekreacyjnej prowadzi ścieżka z niebieskiej nawierzchni syntetycznej. Cały plac zabaw jest otoczony terenem zielonym, z nawierzchnią trawiastą oraz przy ławkach nawierzchnia ziemna utwardzona Wykaz istniejących obiektów budowlanych Na terenie projektowanego placu zabaw znajdują się użądzenia zabawowe, które są przewidziane do montażu. Poza urządzeniem obręczowo linowym, które zostanie zdemontowane i zamontowane ponownie, w miejscu zaznaczonym w projekcie Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi podczas realizacji to m.in.: wyznaczone i oznaczone strefy niebezpieczne strefy składowania materiałów i wyrobów instalacje rozdziału energii elektrycznej wydzielone pomieszczenia i urządzenia higieniczno-sanitarne strefy magazynowania sprzętu ppoż Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych określające skalę i rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania Rodzaje i skala zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych oraz miejsce i czas ich wystąpienia: Roboty budowlano-montażowe: upadek z wysokości w szczególności z wysokości powyżej 3,0 m (montaż i demontaż urządzeń placów zabaw) prace wykonywane przez co najmniej dwie osoby (montaż urządzeń placów zabaw) uderzenie spadającym przedmiotem (montaż urządzeń placów zabaw) Praca z maszynami i urządzeniami technicznymi na placu budowy porażenie prądem elektrycznym potrącenie pracownika lub osoby postronnej sprzętem pochwycenie kończyn przez napęd urządzeń 10

12 4.6. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników. Pracownicy powinni zostać poddani instruktażowi przed rozpoczęciem robót na stanowisku pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami jednostki prowadzącej prace budowlanej. Pracownicy wykonujący roboty winni przejść szkolenie wstępne ogólne bezpieczeństwa i higieny pracy oraz instruktaż ogólny do wykonywania określonych robót. Biorąc pod uwagę zakres wykonywanych robót, zagrożenia występujące podczas realizacji - wymagają one, przed przystąpieniem do realizacji zadania inwestycyjnego, po opracowaniu technologii wykonania robót budowlanych, opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn (Dz.U. Nr120, poz.1126). Plan winien być opracowany przez kierownika budowy bądź inną uprawnioną osobę i winien zawierać dane zgodnie z 3.1 przywołanego rozporządzenia. Pracownicy wykonujący roboty winni przejść szkolenie wstępne ogólne bezpieczeństwa i higieny pracy oraz instruktaż ogólny do wykonywania określonych robót. Pracownicy powinni zostać poddani instruktażowi przed rozpoczęciem robót na stanowisku pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami jednostki prowadzącej prace budowlane. W trakcie prowadzenia robót budowlanych, przed przystąpieniem do wykonywania robót szczególnie niebezpiecznych, kierownik budowy zobowiązany jest do przeprowadzenia instruktażu BHP Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych. W trakcie prowadzenia robót budowlanych kierownik budowy powinien zapewnić wszelkie możliwe środki techniczne i organizacyjne, aby zapobiec niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych mogących wystąpić zagrożeń, m.in.: - należy wyznaczyć i oznaczyć drogi ewakuacyjne - na terenie budowy należy wyznaczyć i odpowiednio oznakować miejsca ze sprzętem gaśniczym; Pracownicy zatrudnieni w trakcie wykonywania prac powinni być wyposażeni we właściwą odzież roboczą i ochronną oraz sprzęt ochrony osobistej, w zależności od wykonywanych prac. Projektowana realizacja nie przewiduje prowadzenia szczególnie niebezpiecznych robót budowlanych pod warunkiem zastosowania ogólnych zasad bezpieczeństwa. 11

13 Podczas trwania robót należy zwrócić jednak szczególną uwagę na zagrożenia wynikające z charakteru, organizacji lub miejsca ich prowadzenia stwarzających ryzyko powstania zagrożenia dla zdrowia ludzi a w szczególności: - upadku z wysokości, - zagrożenie związane z elementami ostrymi i wystającymi, - zagrożenie związane z transportem materiałów budowlanych, - zagrożenie związane z przemieszczaniem się sprzętu i ludzi, - zagrożenie porażenia prądem elektrycznym nieodpowiednia instalacja elektryczna, - zagrożenie związane z użyciem urządzeń mechanicznych i elektrycznych - hałas i wibracja, - pył, - związki chemiczne stosowane w budownictwie Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych Przed przystąpieniem do prowadzenia robót kierownik budowy powinien przeprowadzić szkolenia pracowników w zakresie bhp: a) szkolenie wstępne szkolenie wstępne ogólne (instruktaż ogólny) szkolenie wstępne na stanowisku pracy (instruktaż stanowiskowy) zapoznanie z ryzykiem zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku szkolenie wstępne podstawowe b) szkolenie okresowe Środki techniczne Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuacje na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń: wykonanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ogrodzenie i zabezpieczenie placu budowy wydzielenie dróg komunikacyjnych wydzielenie i oznakowanie stref niebezpiecznych doprowadzenie mediów zgodnie z planem zagospodarowania zapewnienie i urządzenie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych szkolenia bhp i ppoż. 12

14 zaopatrzenie w sprzęt bhp i ppoż. ustalenie wykazu prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby w celu zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego udostępnienie do stałego korzystania aktualnych instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczących: - wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników - obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych - postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi - udzielania pierwszej pomocy. przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaopatrzyć go w odzież roboczą i ochronną oraz sprzęt ochrony osobistej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i zapoznać pracownika z jego zastosowaniem, chronić zdrowie i życie pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, zaznajomić pracowników z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach, zapewnić przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, zapewnić prawidłowe zabezpieczenie użytkowanych maszyn i urządzeń technicznych, zapewnić szkolenie pracowników w zakresie bhp zgodnie z obowiązującymi przepisami, zapewnić pracownikom niezbędne środki do udzielenia pierwszej pomocy w razie wypadku, organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, egzekwować przestrzeganie przez pracowników przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. Projektowana budowa nie przewiduje konieczności występowania stref szczególnego zagrożenia. Warunkiem bezpieczeństwa jest zastosowanie ogólnych zasad BHP podczas prowadzenia robót oraz zapewnienie odpowiedniej odzieży ochronnej i sprzętu ochrony osobistej dla pracowników. 13

Temat: projekt budowlano-wykonawczy. Inwestor : Gmina Miejska Iława ul. Niepodległości 13 14-200 Iława, Autor :

Temat: projekt budowlano-wykonawczy. Inwestor : Gmina Miejska Iława ul. Niepodległości 13 14-200 Iława, Autor : EGZ. nr: Temat: Projekt budowy placu zabaw oraz ogrodzenia boiska sportowego znajdujących się przy Ośrodku Psychoedukacji, ul. Chełmińska 1, 14-200 Iława. Część I Plac zabaw. Faza : projekt budowlano-wykonawczy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWY PLACU ZABAW W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA przy Szkole Podstawowej w Gnojnicy Woli

PROJEKT BUDOWY PLACU ZABAW W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA przy Szkole Podstawowej w Gnojnicy Woli jednostka projektowa nazwa projektu PROJEKT BUDOWY PLACU ZABAW W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA przy Szkole Podstawowej w Gnojnicy Woli inwestor Gmina Ropczyce ul. Krisego 1 39-100 Ropczyce adres obiektu

Bardziej szczegółowo

LUBISZEWO, UL. SAMBORA 3, GMINA TCZEW SZKOŁA PODSTAWOWA W LUBISZEWIE 83-112 LUBISZEWO UL. SAMBORA 3 ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

LUBISZEWO, UL. SAMBORA 3, GMINA TCZEW SZKOŁA PODSTAWOWA W LUBISZEWIE 83-112 LUBISZEWO UL. SAMBORA 3 ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA Egz. OPRACOWANIE: PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: ADRES: SZKOLNY PLAC ZABAW W RAMACH RZĄ- DOWEGO PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA LUBISZEWO, UL. SAMBORA 3, GMINA TCZEW INWESTOR: SZKOŁA PODSTAWOWA W LUBISZEWIE 83-112

Bardziej szczegółowo

PLAC ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ w SOLCU NAD WISŁĄ, REALIZOWANY W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU Radosna Szkoła OBIEKT:

PLAC ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ w SOLCU NAD WISŁĄ, REALIZOWANY W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU Radosna Szkoła OBIEKT: jednostka projektowa: ARCHITECS Jakub Olszowiec Kowalków Wieś 16 26-713 Kazanów PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY OBIEKT: PLAC ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ w SOLCU NAD WISŁĄ, REALIZOWANY W RAMACH RZĄDOWEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PRZEBUDOWY PLACU ZABAW DLA DZIECI 6-15 LAT W PARKU WIECHA NA TERENIE DZIELNICY TARGÓWEK MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PRZEBUDOWY PLACU ZABAW DLA DZIECI 6-15 LAT W PARKU WIECHA NA TERENIE DZIELNICY TARGÓWEK MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PRZEBUDOWY PLACU ZABAW DLA DZIECI 6-15 LAT W PARKU WIECHA NA TERENIE DZIELNICY TARGÓWEK MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY dz.nr ew. 3/2, 40/3, 3/5 z obr.4-10-09 Inwestor : Miasto

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE BUDOWY BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY PLAC ZABAW DLA DZIECI UTWARDZENIE POWIERZCHNI GRUNTU

ZGŁOSZENIE BUDOWY BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY PLAC ZABAW DLA DZIECI UTWARDZENIE POWIERZCHNI GRUNTU ZGŁOSZENIE BUDOWY BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY PLAC ZABAW DLA DZIECI UTWARDZENIE POWIERZCHNI GRUNTU przy Szkole Podstawowej w GACACH SŁUPIECKICH (działka nr 303/1) BRANŻA: Architektura, Zieleń INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

Projekt placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 5 w Zespole Szkół nr 2 w Wejherowie (działka nr 324/2)

Projekt placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 5 w Zespole Szkół nr 2 w Wejherowie (działka nr 324/2) mgr inż. Zenon Kokoszka ul. Borowiacka 7 84-200 Wejherowo upr. nr 3273/Gd/87 nr ewid. POM/BO/0244/03 Projekt placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 5 w Zespole Szkół nr 2 w Wejherowie (działka nr 324/2)

Bardziej szczegółowo

PLAY PROJEKT NIP 554-241-44-79; REG. 341268610. ul. K.K. Baczyńskiego 31/6 tel. 510 720 888 85-825 Bydgoszcz www.playprojekt.pl.

PLAY PROJEKT NIP 554-241-44-79; REG. 341268610. ul. K.K. Baczyńskiego 31/6 tel. 510 720 888 85-825 Bydgoszcz www.playprojekt.pl. Obiekt budowlany: Adres obiektu: SZKOLNY PLAC ZABAW Województwo wielkopolskie, miasto Konin, ul. Sosnowa 16, 62-510 Konin Ul. Sosnowa 16, działka nr ew. 199/1, obręb Glinka, Lokalizacja: Rodzaj projektu:

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany. WYDZIAŁ EDUKACJI W DEPARTAMENCIE SPRAW SPOŁECZNYCH URZĘDU MIASTA ŁODZI 94-030 Łódź, ul. Krzemieniecka 2B

Projekt budowlany. WYDZIAŁ EDUKACJI W DEPARTAMENCIE SPRAW SPOŁECZNYCH URZĘDU MIASTA ŁODZI 94-030 Łódź, ul. Krzemieniecka 2B Rodzaj opracowania Branża Inwestor Nazwa obiektu Adres inwestycji Projekt budowlany Architektoniczno - konstrukcyjna WYDZIAŁ EDUKACJI W DEPARTAMENCIE SPRAW SPOŁECZNYCH URZĘDU MIASTA ŁODZI 94-030 Łódź,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDOWLANY PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI SĘDZISZOWA, GMINA BOBOWA LOKALIZACJA SĘDZISZOWA, GMINA BOBOWA, DZ.

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDOWLANY PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI SĘDZISZOWA, GMINA BOBOWA LOKALIZACJA SĘDZISZOWA, GMINA BOBOWA, DZ. OPRACOWANIE TEMAT PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDOWLANY PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI SĘDZISZOWA, GMINA BOBOWA LOKALIZACJA SĘDZISZOWA, GMINA BOBOWA, DZ. NR 576/4 INWESTOR GMINA BOBOWA 38-350 BOBOWA UL. RYNEK

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY (PFU)

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY (PFU) PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY (PFU) Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie szkolnego placu zabaw przy ul. Zbyszka Godlewskiego 1 w Elblągu w ramach programu Radosna Szkoła Kody CPV: 45.11.27.23-9

Bardziej szczegółowo

PUH CONSTRUO Alicja Ciechanowska ul. Śliwkowa 12/12,75-679 Koszalin II. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA.

PUH CONSTRUO Alicja Ciechanowska ul. Śliwkowa 12/12,75-679 Koszalin II. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. TEMAT OPRACOWANIA: BUDOWA SZKOLNEGO PLACU ZABAW W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA INWESTOR: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34 UL. ĆWIKLIŃSKIEJ NR 9, 92-508 ŁÓDŹ ADRES OBIEKTU: Łódź, ul. Ćwiklińskiej 9,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Liskach w ramach rządowego programu Radosna Szkoła

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Liskach w ramach rządowego programu Radosna Szkoła PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Liskach w ramach rządowego programu Radosna Szkoła OBIEKT ADRES OBIEKTU Plac zabaw budowany w ramach programu Radosna Szkoła, przy

Bardziej szczegółowo

BIURO USŁUG TECHNICZNYCH mgr inż. BARBARA SZYFER 80-225 Gdańsk, ul. Wassowskiego 12 kom. 601-274-562 tel./fax. 058-344-16-11 e-mail : bszyfer@wp.

BIURO USŁUG TECHNICZNYCH mgr inż. BARBARA SZYFER 80-225 Gdańsk, ul. Wassowskiego 12 kom. 601-274-562 tel./fax. 058-344-16-11 e-mail : bszyfer@wp. BIURO USŁUG TECHNICZNYCH mgr inż. BARBARA SZYFER 80-225 Gdańsk, ul. Wassowskiego 12 kom. 601-274-562 tel./fax. 058-344-16-11 e-mail : bszyfer@wp.pl Obiekt : Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego

Bardziej szczegółowo

Nazwa Obiektu: DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W OLSZANIE GMINA PODEGRODZIE

Nazwa Obiektu: DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W OLSZANIE GMINA PODEGRODZIE USŁUGI PROJEKTOWE JAN MATRAS EGZEMPLARZ NR 1 Ul. I Brygady 91 33-300 Nowy Sącz Nazwa Obiektu: DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W OLSZANIE GMINA PODEGRODZIE Adres Obiektu: OLSZANA DZ. NR

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY - SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY - SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik nr 11 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY - SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA dla zadania pn.: Utworzenie szkolnego placu zabaw na terenie Zespołu Szkół w Szulborzu Wielkim w ramach Rządowego

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY

OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY 1) PODSTAWA OPRACOWANIA Umowa zawarta z inwestorem: Urząd Gminy Masłowice, 97-515 Masłowice 4, Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 156,

Bardziej szczegółowo

PLAC ZABAW W PROGRAMIE RADOSNA SZKOŁA. EGZ. 1/4 dla inwestora. Gmina Poświętne Poświętne 21, 18-112 Poświętne INWESTOR ADRES BUDOWY

PLAC ZABAW W PROGRAMIE RADOSNA SZKOŁA. EGZ. 1/4 dla inwestora. Gmina Poświętne Poświętne 21, 18-112 Poświętne INWESTOR ADRES BUDOWY S T R O N A T Y T U Ł O W A P R O J E K T U B U D O W L A N O - W Y K O N A W C Z E G O Ul. Wiosny Ludów 10, 63-000 Środa Wlkp. www.iplaczabaw.pl INWESTOR ADRES BUDOWY OBIEKT ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Gmina

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY BUDOWA SZKOLNEGO PLACU ZABAW

PROJEKT TECHNICZNY BUDOWA SZKOLNEGO PLACU ZABAW PROJEKT TECHNICZNY BUDOWA SZKOLNEGO PLACU ZABAW ADRES INWESTYCJI : 44-251 Rybnik - Gotartowice, ul. Ziołowa 3 nr dz. 506/31 i 909/31 INWESTOR: Szkoła Podstawowa nr 20, im. Harcerzy Buchalików w Rybniku

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja Placu Adama Asnyka" TOM I- BRANŻA ARCHITEKTONICZNA

Rewitalizacja Placu Adama Asnyka TOM I- BRANŻA ARCHITEKTONICZNA Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego: Rewitalizacja Placu Adama Asnyka" Adres obiektu budowlanego, oraz jednostka ewidencyjna, obręb i numer działki ewidencyjnej, na której obiekt jest usytuowany:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Nazwa obiektu: Inwestor/ adres: Lokalizacja inwestycji:

PROJEKT BUDOWLANY. Nazwa obiektu: Inwestor/ adres: Lokalizacja inwestycji: nr. str. 1 egz. nr. 1 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa obiektu: Inwestor/ adres: Lokalizacja inwestycji: Branża: Stadium: BUDOWA SZKOLNEGO PLACU ZABAW DLA DZIECI W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA PRZY ZESPOLE SZKÓŁ

Bardziej szczegółowo

BUDOWA OBIEKTU MAŁEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM WRAZ Z UTWARDZENIEM POWIERZCHNI GRUNTU NA DZIAŁCE BUDOWLANEJ W KRÓLEWCU

BUDOWA OBIEKTU MAŁEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM WRAZ Z UTWARDZENIEM POWIERZCHNI GRUNTU NA DZIAŁCE BUDOWLANEJ W KRÓLEWCU OPIS TECHNICZNY Nazwa zadania: BUDOWA OBIEKTU MAŁEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM WRAZ Z UTWARDZENIEM POWIERZCHNI GRUNTU NA DZIAŁCE BUDOWLANEJ W KRÓLEWCU Lokalizacja: Królewiec- dz. nr 143 Inwestor:

Bardziej szczegółowo

im. Zygmunta Glogera

im. Zygmunta Glogera Projekt dużego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 12 im. Zygmunta Glogera przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A w Białymstoku Inwestor: Szkoła Podstawowa nr 12 im. Zygmunta Glogera ul. Komisji Edukacji

Bardziej szczegółowo

Pozostałe obowiązujące normy i przepisy. 3.0. PRZEZNACZENIE, PROGRAM UŻYTKOWY ORAZ CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

Pozostałe obowiązujące normy i przepisy. 3.0. PRZEZNACZENIE, PROGRAM UŻYTKOWY ORAZ CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU PRZETARGOWEGO PLACU ZABAW W RAMACH PROGRAMU MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ RADOSNA SZKOŁA DLA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 2 W RZESZOWIE 1.0. CEL OPRACOWANIA Niniejszy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Obiekt: Budowa "dużego" placu zabaw "RADOSNA SZKOŁA 2010" Branża: Architektoniczno-budowlana

PROJEKT WYKONAWCZY. Obiekt: Budowa dużego placu zabaw RADOSNA SZKOŁA 2010 Branża: Architektoniczno-budowlana str. 1 PROJEKT WYKONAWCZY Obiekt: Budowa "dużego" placu zabaw "RADOSNA SZKOŁA 2010" Branża: Architektoniczno-budowlana Lokalizacja: Niedzbórz, dz. nr ewid.507, gm. Strzegowo. Jednostka projektowa: BIPEX

Bardziej szczegółowo

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt. MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.eu TEMAT ETAP PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (OCIEPLENIA) ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

opis techniczny do projektu zagospodarowania placu zabaw w ramach programu radosna szkoła Strona 3

opis techniczny do projektu zagospodarowania placu zabaw w ramach programu radosna szkoła Strona 3 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA PLACU ZABAW W RAMACH PROGRAMU MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ RADOSNA SZKOLA dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Urlach 1.0. CEL OPRACOWANIA Niniejszy projekt

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UśYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UśYTKOWY Załącznik nr 4 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO UśYTKOWY Nazwa zadania pn.:,,opracowanie PROJEKTU BUDOWLANEGO WYKONAWCZEGO NA PODSTAWIE KTÓREGO ZOSTANIE WYBUDOWANY DUśY PLAC ZABAW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlano - wykonawczy szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Rzeszowie w ramach programu Radosna Szkoła

Projekt budowlano - wykonawczy szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Rzeszowie w ramach programu Radosna Szkoła Projekt budowlano - wykonawczy szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Rzeszowie w ramach programu Radosna Szkoła INWESTOR: Gmina Miasto Rzeszów Szkła Podstawowa Nr 1 im. Adama Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA tel.: 507 749 035, e-mail: wkawula@op.pl PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PLAC ZABAW DLA DZIECI na części działki nr 882/2 ŁĘG TARNOWSKI GM. ŻABNO INWESTOR GMINA ŻABNO ul. Władysława Jagiełły 1, 33-240 Żabno AUTOR

Bardziej szczegółowo