Wykład 3. Kontrola inflacji poprzez stosowanie kursów stałych: System waluty złotej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykład 3. Kontrola inflacji poprzez stosowanie kursów stałych: System waluty złotej"

Transkrypt

1 Wykład 3. Kontrola inflacji poprzez stosowanie kursów stałych: System waluty złotej

2 SYSTEM WALUTOWY SYSTEM WALUTY ZŁOTEJ CO ZAPEWNIAŁO STABILNOŚĆ CEN? ZOBOWIĄZANIE BANKU CENTRALNEGO DO UTRZYMYWANIA SZTYWNEGO KURSU WALUTOWEGO I wojna światowa ( ) i hiperinflacje początkowych lat 20. ZOBOWIĄZANIE SYSTEM WALUTY BANKU CENTRALNEGO DO UTRZYMYWANIA DEWIZOWO-ZŁOTEJ SZTYWNEGO KURSU WALUTOWEGO Wielki Kryzys ( ), załamanie się systemu dewizowo-złotego PŁYNNE KURSY GŁÓWNYCH WALUT CENY NIE BYŁY STABILNE (DEFLACJA / INFLACJA) II wojna światowa ( ) i brak wymienialności walut w latach 50 SYSTEM Z BRETTON WOODS Rozpad systemu z Bretton Woods ( ) PŁYNNE KURSY GŁÓWNYCH WALUT EMS EMU ZOBOWIĄZANIE BANKU CENTRALNEGO DO UTRZYMANIA STAŁEGO KURSU WALUTOWEGO Lata 70. I 80.: ZOBOWIĄZANIE BANKU CENTRALNEGO DO KONTROLOWANIA PODAŻY PIENIĄDZA Od lat 90.: ZOBOWIĄZANIE BANKU CENTRALNEGO DO KONTROLOWANIA INFLACJI

3 % 12% 9% 6% Stany Zjednoczone. INFLACJA SYSTEM WALUTY ZŁOTEJ SWZ BRETTON WOODS Tempo inflacji 3% 0% -3% -6% -9% -12%

4 40 lat 3% Stany Zjednoczone. CENY ( ) % % Tempo inflacji Indeks cen 10-6%

5 Kreacja pieniądza w systemie waluty złotej

6 KREACJA PIENIĄDZA w XIX wieku Popyt na pieniądz zaspokajany zaciąganiem kredytów Dyskonto weksli Popyt na płynne rezerwy Bank komercyjny Depozyty bieżące Konieczność umożliwienia klientom banków dokonywania: Środki utrzymywane przez banki komercyjne w banku centralnym Popyt na pieniądz zaspokajany uzupełnianiem depozytów z dochodów bieżących Redyskonto weksli w banku centralnym Płatności bezgotówkowych Wypłat gotówkowych

7 KREACJA PIENIĄDZA w XIX wieku Popyt na pieniądz zaspokajany zaciąganiem kredytów Zakup walut Popyt na płynne rezerwy Bank komercyjny Depozyty bieżące Środki utrzymywane przez banki komercyjne w banku centralnym Popyt na pieniądz zaspokajany uzupełnianiem depozytów z dochodów bieżących Sprzedaż walut w banku centralnym Konieczność umożliwienia klientom banków dokonywania: Płatności bezgotówkowych Wypłat gotówkowych

8 W systemie waluty złotej Banki centralne kupowały od banków złoto. Płaciły za nie zwiększając płynne rezerwy banków, które są wymienialne na gotówkę będącą prawnie obowiązującym środkiem płatniczym

9 BANK CENTRALNY BANKI KOMERCYJNE Rezerwy kruszcowe Środki na rachunkach bieżących banków Płynne rezerwy banków na rachunkach w BC Złoto kupione od klientów i sprzedane do banku centralnego

10 Rezerwa obowiązkowa zapewniała, że obieg pieniężny miał np. 30% pokrycie z złocie BANK CENTRALNY BANKI KOMERCYJNE Środki na rachunkach bieżących banków Płynne rezerwy na rachunkach w BC + gotówka w skarbcu Kapitał banku Rezerwy kruszcowe Obieg gotówkowy Kredyty Pieniądz depozytowy

11 Czy i w jakiej mierze stabilność siły nabywczej pieniądza w systemie waluty złotej wynikała z wymienialności pieniądza na złoto?

12 Musiało to wynikać z sytuacji, w której (1) wielkość rezerw złota w krajach członkowskich była stabilna, (2) i rosła w podobnym tempie jak PKB w gospodarce światowej. Co zapewniało utrzymywanie się takiej sytuacji?

13 Co działoby się z inflacją w krajach nadwyżkowych, gdyby zmiany wielkości rezerw walutowych zależały tylko od kształtowania się bilansów handlowych?

14 Bank centralny WZROST REZERW WALUTOWYCH WZROST PŁYNNYCH REZERW BANKÓW R Banki komercyjne i WZROST PŁYNNYCH REZERW BANKÓW R WZROST AKCJI KREDYTOWEJ C WZROST DEPOZYTÓW WALUTOWYCH WZROST DEPOZYTOW M NADWYŻKA HANDLOWA MNOŻNIK KREDYTOWY

15 Co działoby się z inflacją w krajach deficytowych, gdyby zmiany wielkości rezerw walutowych zależały tylko od kształtowania się bilansów handlowych?

16 Bank centralny SPADEK REZERW WALUTOWYCH SPADEK PŁYNNYCH REZERW BANKÓW R Banki komercyjne i SPADEK PŁYNNYCH REZERW BANKÓW R SPADEK AKCJI KREDYTOWEJ C SPADEK DEPOZYTÓW WALUTOWYCH SPADEK DEPOZYTOW M DEFICYT HANDLOWY MNOŻNIK KREDYTOWY

17 Jak arbitraż cenowy uruchamiał automatyczne procesy dostosowawcze w systemie waluty złotej?

18 Czy automatyzm waluty złotej mógł wystarczyć, by w bilansach handlowych poszczególnych krajów utrzymywała się równowaga?

19 Jeśli inflacja pozostawała na niskim, stabilnym poziomie, to znaczy, że utrzymywała się międzynarodowa równowaga płatnicza POMIMO występowania dużych nierównowag w bilansach handlowych Co ją utrzymywało?

20 INSTYTUCJE FINANSOWE KREDYTY INWESTYCYJNE, ZAKUPY AKCJI DEPOZYTY TERMINOWE WPŁACANE DO BANKÓW KREDYTY DLA ZAGRANICZNYCH BANKÓW ZAKUPY ZAGRANICZNYCH AKCJI I OBLIGACJI UDZIAŁY KAPITAŁOWRE WPŁACANE DO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH DOCHODY KRAJU NADWYŻKOWEGO WYDATKI BIEŻĄCE OSZCZĘDNOŚCI

21 W roku % oszczędności Wielkiej Brytanii zostało ulokowane za granicą

22 Dlaczego w systemie waluty złotej przepływy kapitałowe z łatwością finansowały duże deficyty handlowe?

23 Brak ryzyka kursowego

24 Harold James (2012), Lessons for the Euro from History, Princeton University,

25 Co świadczyło o tym, że w systemie waluty złotej inflacja zależała w dużej mierze od globalnej podaży złota?

26 the price levels in countries on the gold standard exhibited almost identical secular movements prior to 1914 Anna Schwartz, Secular Price Changes in Historical Perspective Journal of Money, Credit and Banking, no. 5, February 1973, p. 243

27 Relative gold stock and the price index exhibit fairly uniform secular patterns: falling during the deflation of the first half of the nineteenth century, raising during the inflation of , galling during the deflation and again rising during the inflation preceding World War I. Lars Jonung, Knut Wicksell and Gustav Cassel on Secular Movements in Prices, Journal of Money, Credit and Banking, No. 2, May 1979, pp

28 The opening of new gold mines and improvements in the gold mining and gold processing technologies were decisive factors behind secular fluctuations in the world price level. The secular inflation between 1850 and 1870 was due to gold discoveries in California in 1848 and in Australia in 1851, and the inflation that started in the middle of the 1890s to the opening of new fields in South Africa, Alaska, and Australia. Lars Jonung, Knut Wicksell and Gustav Cassel on Secular Movements in Prices, Journal of Money, Credit and Banking, No. 2, May 1979, pp

29 W jakim tempie rosła globalna podaż złota, jeśli inflacja utrzymywała się na względnie niskim i stabilnym poziomie?

30 substantial changes in prices or nominal income are almost invariably the result of changes in the nominal supply of money M. Friedman, A Theoretical Framework for Monetary Analysis, New York 1971, p.7

31 Co powodowało, że podaż pieniądza rosła w tendencji w tempie zbliżonym do długookresowego tempa wzrostu w gospodarce światowej?

32 szczęśliwy zbieg okoliczności; sprawił, że wydobycie złota rosło w tempie podobnym jak długookresowa stopa wzrostu gospodarki światowej (Gustav Cassel, 1936) jakkolwiek pewną rolę odgrywał także mechanizm samoregulacji wynikający stąd, że wzrost (spadek) inflacji powodował spadek (wzrost) realnej ceny złota, co wpływało na wielkość jego wydobycia

33 Jakie korzyści przyniósł gospodarce światowej system waluty złotej?

34 stabilność siły nabywczej walut rozwój handlu międzynarodowego swobodę przepływów kapitałowych

35 Samoczynne utrzymywanie się równowagi w bilansach płatniczych Brak bodźców do stosowania barier w handlu i przepływach kapitałowych

36 Andrew Haldane: Global imbalances in retrospect and prospect, Speech at the Global Financial Forum on The New Global Economic Order, London 3 November 2010

37 Andrew Haldane: Global imbalances in retrospect and prospect, Speech at the Global Financial Forum on The New Global Economic Order, London 3 Novemeber 2010

38 Doświadczenia związane z funkcjonowaniem systemu waluty złotej były tak korzystne, że starano się go odtworzyć po I wojnie światowej (system waluty dewizowo-złotej) po II wojnie światowej (system z Bretton Woods)

Kontrola inflacji poprzez stosowanie kursów stałych

Kontrola inflacji poprzez stosowanie kursów stałych Kontrola inflacji poprzez stosowanie kursów stałych 1960 1970 1980 1990 2000 1870-1914 1924-1931 1932-1939 1958-1972 1972- SYSTEM WALUTOWY SYSTEM WALUTY ZŁOTEJ CO ZAPEWNIAŁO STABILNOŚĆ CEN? ZOBOWIĄZANIE

Bardziej szczegółowo

Wykład 1 Kreacja pieniądza

Wykład 1 Kreacja pieniądza Wykład 1 Kreacja pieniądza 1960 1970 1980 1990 2000 Co stanowi podaż pieniądza? Bilans banku komercyjnego Kredyty Płynne rezerwy banków Bilans banku centralnego Depozyty gospodarstw domowych Depozyty

Bardziej szczegółowo

Redakcja naukowa. Andrzej Sławiƒski. Polityka pieni na PODR CZNIK REKOMENDOWANY PRZEZ KOMITET NAUK O FINANSACH PAN

Redakcja naukowa. Andrzej Sławiƒski. Polityka pieni na PODR CZNIK REKOMENDOWANY PRZEZ KOMITET NAUK O FINANSACH PAN Redakcja naukowa Andrzej Sławiƒski Polityka pieni na PODR CZNIK REKOMENDOWANY PRZEZ KOMITET NAUK O FINANSACH PAN Polityka pieni na Ksià k dedykujemy jej Czytelnikom FINANSE Autorzy: Piotr Baƒbuła 13 Jakub

Bardziej szczegółowo

Kreacja pieniądza 1960 1970 1980 1990 2000

Kreacja pieniądza 1960 1970 1980 1990 2000 Kreacja pieniądza 1960 1970 1980 1990 2000 Skąd wziął się pieniądz? Czy powstał z potrzeby wyeliminowania trudności i kosztów, jakie wiążą się z wymianą barterową? Jeśli tak, to skąd ci, którzy przyjmowali

Bardziej szczegółowo

Rola inwestorów instytucjonalnych, banków i funduszy arbitrażowych w rozwoju globalnego rynku finansowego 1

Rola inwestorów instytucjonalnych, banków i funduszy arbitrażowych w rozwoju globalnego rynku finansowego 1 Andrzej Sławiński Katedra Skarbowości Rola inwestorów instytucjonalnych, banków i funduszy arbitrażowych w rozwoju globalnego rynku finansowego 1 Wprowadzenie Globalizacja rynków finansowych jest w decydującej

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Osiński BIZNES MIĘDZYNARODOWY NA PROGU XXI WIEKU KOMPENDIUM

Krzysztof Osiński BIZNES MIĘDZYNARODOWY NA PROGU XXI WIEKU KOMPENDIUM Krzysztof Osiński BIZNES MIĘDZYNARODOWY NA PROGU XXI WIEKU KOMPENDIUM Szczecin, 2010 Spis treści Wstęp... 11 CZĘŚĆ I OD WYMIANY MIĘDZYNARODOWEJ DO GOSPODARKI GLOBALNEJ Rozdział 1 HANDEL MIĘDZYNARODOWY....

Bardziej szczegółowo

Wykład 21: Międzynarodowy system walutowy. Gabriela Grotkowska

Wykład 21: Międzynarodowy system walutowy. Gabriela Grotkowska Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne Makroekonomia gospodarki otwartej i finanse międzynarodowe Wykład 21: Międzynarodowy system walutowy Gabriela Grotkowska Plan wykładu Międzynarodowy system walutowy

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe nr 13

Zeszyty Naukowe nr 13 Zeszyty Naukowe nr 13 POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE Kraków 2012 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Ewolucja międzynarodowego systemu walutowego i finansowego 1. Rys historyczny Międzynarodowy system

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu 3 Podaż pieniądza gospodarce

Plan wykładu 3 Podaż pieniądza gospodarce Plan wykładu 3 Podaż pieniądza gospodarce 1. Agregaty pieniężne M1,M2,M3. 2. Mnożnik kreacji pieniądza.. 3. Podaż pieniądza i Baza Monetarna w Polsce.. Współczesny pieniądz jest instrumentem finansowym

Bardziej szczegółowo

Ewolucja bankowości centralnej

Ewolucja bankowości centralnej Ewolucja bankowości centralnej Kluczowe czynniki warunkujące powstanie banków centralnych: - wynalezienie pieniądza papierowego - ustanowienie monopolu emisyjnego 1. Banknot wynaleziony w Chinach (dynastia

Bardziej szczegółowo

Przyczyny uchwalenia ustawy o Rezerwie Federalnej z 23 grudnia 1913 roku. Powstanie banku centralnego Stanów Zjednoczonych Ameryki

Przyczyny uchwalenia ustawy o Rezerwie Federalnej z 23 grudnia 1913 roku. Powstanie banku centralnego Stanów Zjednoczonych Ameryki miscellanea historico-iuridica tom XI ROK 2012 Piotr Borowski Uniwersytet w Białymstoku e-mail: borpio5@wp.pl Przyczyny uchwalenia ustawy o Rezerwie Federalnej z 23 grudnia 1913 roku. Powstanie banku centralnego

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia Gospodarki Otwartej Wykład 12 Międzynarodowy system walutowy

Makroekonomia Gospodarki Otwartej Wykład 12 Międzynarodowy system walutowy Makroekonomia Gospodarki Otwartej Wykład 12 Międzynarodowy system walutowy Leszek Wincenciak Wydział Nauk Ekonomicznych UW 2/38 Plan wykładu: Wprowadzenie Międzynarodowa polityka makroekonomiczna w systemie

Bardziej szczegółowo

GRANICE GLOBALIZACJI: PRZYPADEK STREFY EURO

GRANICE GLOBALIZACJI: PRZYPADEK STREFY EURO 1 IX Kongres Ekonomistów Polskich Andrzej Sławiński 1 GRANICE GLOBALIZACJI: PRZYPADEK STREFY EURO Potencjalne korzyści z dalszego pogłębienia globalizacji handlu i finansów będą niewielkie dokąd świat

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia dr Adrian Horzyk (horzyk@uci.agh.edu.pl) Wykład Makroekonomia nauka o gospodarce jako całości

Makroekonomia dr Adrian Horzyk (horzyk@uci.agh.edu.pl) Wykład Makroekonomia nauka o gospodarce jako całości Makroekonomia nauka o gospodarce jako całości Literatura: 1. Begg D., Fischer S., Dornbush R., Ekonomia. Makroekonomia., PWE, Warszawa 1998. 2. Kameschen D.R., McKenzie R.B., Nardinelli C., Ekonomia, tłumacz.

Bardziej szczegółowo

PIENIĄDZ FUNKCJE PIENIĄDZA WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJE PIENIĄDZA RODZAJE PIENIĄDZA

PIENIĄDZ FUNKCJE PIENIĄDZA WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJE PIENIĄDZA RODZAJE PIENIĄDZA PIENIĄDZ PIENIĄDZ I POLITYKA MONETARNA środek umożliwiający wymianę dóbr i usług, którego zdolność do zapłaty jest nieograniczona dobro najbardziej płynne, ma moc prawną zwalniania od zobowiązań, formy:

Bardziej szczegółowo

PIENIĄDZ FUNKCJE PIENIĄDZA WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJE PIENIĄDZA RODZAJE PIENIĄDZA

PIENIĄDZ FUNKCJE PIENIĄDZA WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJE PIENIĄDZA RODZAJE PIENIĄDZA PIENIĄDZ PIENIĄDZ I POLITYKA MONETARNA środek umożliwiający wymianę dóbr i usług, którego zdolność do zapłaty jest nieograniczona dobro najbardziej płynne, ma moc prawną zwalniania od zobowiązań, formy:

Bardziej szczegółowo

System bankowy Bank centralny Uniwersalne banki operacyjne (komercyjne) Banki specjalne

System bankowy Bank centralny Uniwersalne banki operacyjne (komercyjne) Banki specjalne 1 System bankowy obejmuje: 1) Banki centralne powstałe na bazie banków emisyjnych 2) Banki operacyjne (komercyjne, handlowe) 3) Banki specjalne (wyspecjalizowane) 4) Spółdzielczość kredytową 5) Kasy oszczędnościowe

Bardziej szczegółowo

FINANSE MIĘDZYNARODOWE

FINANSE MIĘDZYNARODOWE Niels Bohr opowieść o wielkości profesora uczeń wysłuchał 3 wykładów rabina, gdy go pytali jakie one były: pierwszy wykład znakomity przejrzysty i precyzyjny, drugi znacznie lepszy inspirujący zrozumiałem

Bardziej szczegółowo

FINANSOWY WYMIAR BEZPIECZEŃSTWA EKONOMICZNEGO POLSKI W DOBIE KRYZYSU STREFY EUROATLANTYCKIEJ

FINANSOWY WYMIAR BEZPIECZEŃSTWA EKONOMICZNEGO POLSKI W DOBIE KRYZYSU STREFY EUROATLANTYCKIEJ Krzysztof M. Księżopolski FINANSOWY WYMIAR BEZPIECZEŃSTWA EKONOMICZNEGO POLSKI W DOBIE KRYZYSU STREFY EUROATLANTYCKIEJ Słowa kluczowe: kryzys finansowy, EURO, Polska, bezpieczeństwo, bezpieczeństwo ekonomiczne,

Bardziej szczegółowo

Globalizacja a rynki finansowe

Globalizacja a rynki finansowe Globalizacja a rynki finansowe Wystąpienie Krzysztofa Rybińskiego, Wiceprezesa Narodowego Banku Polskiego Cykl seminariów Koła Naukowego Rynku Kapitałowego Index i Katedry Rynku Kapitałowego. Akademia

Bardziej szczegółowo

Wykład: PIENIĄDZ I SYSTEM BANKOWY

Wykład: PIENIĄDZ I SYSTEM BANKOWY Wykład: PIENIĄDZ I SYSTEM BANKOWY Pieniądz i jego funkcje Pieniądz jest to powszechnie akceptowany środek wymiany. Funkcje pieniądza: 1. Miernik wartości (w pieniądzu wyrażone są ceny towarów) 2. Środek

Bardziej szczegółowo

Definicja pieniądza. Płynność pieniądza. Funkcje pieniądza 2012-12-12. Formy i funkcje pieniądza Historia i formy pieniądza

Definicja pieniądza. Płynność pieniądza. Funkcje pieniądza 2012-12-12. Formy i funkcje pieniądza Historia i formy pieniądza Formy i funkcje pieniądza Historia i formy pieniądza Pieniądz i wybrane instytucje rynku finansowego Człowiek pierwotny nie korzystał z dobrodziejstw jakie daje używanie pieniądza, ponieważ go nie znał.

Bardziej szczegółowo

STATYSTYCZNY OBRAZ RYNKU FINANSOWEGO W CZASIE ŚWIATOWEGO KRYZYSU. 1. Banki wobec zagrożenia ze strony produktów inżynierii kapitałowej

STATYSTYCZNY OBRAZ RYNKU FINANSOWEGO W CZASIE ŚWIATOWEGO KRYZYSU. 1. Banki wobec zagrożenia ze strony produktów inżynierii kapitałowej STATYSTYCZNY OBRAZ RYNKU FINANSOWEGO W CZASIE ŚWIATOWEGO KRYZYSU 1. Banki wobec zagrożenia ze strony produktów inżynierii kapitałowej Ustanowiony w 1944 r. w Bretton Woods ład monetarny, z dolarem amerykańskim

Bardziej szczegółowo

RYZYKO NA MIĘDZYNARODOWYCH RYNKACH DŁUGU PUBLICZNEGO W LATACH 1970-1990

RYZYKO NA MIĘDZYNARODOWYCH RYNKACH DŁUGU PUBLICZNEGO W LATACH 1970-1990 Grzegorz WASZKIEWICZ * ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH RYZYKO NA MIĘDZYNARODOWYCH RYNKACH DŁUGU PUBLICZNEGO W LATACH 1970-1990 Zarys treści: Celem artykułu jest zaprezentowanie podejścia rynków

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA BANKU CENTRALNEGO NORWEGII W CZASIE KRYZYSU GOSPODARCZEGO 2007+

DZIAŁANIA BANKU CENTRALNEGO NORWEGII W CZASIE KRYZYSU GOSPODARCZEGO 2007+ Bartosz Twarowski DZIAŁANIA BANKU CENTRALNEGO NORWEGII W CZASIE KRYZYSU GOSPODARCZEGO 2007+ Wprowadzenie Kryzys finansowy zapoczątkowany w 2007 roku na rynku kredytów subprime w Stanach Zjednoczonych po

Bardziej szczegółowo

Hanna Żywiecka PRZYCZYNY I MECHANIZMY KRYZYSÓW WALUTOWYCH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ZNACZENIA MIĘDZYNARODOWYCH PRZEPŁYWÓW KAPITAŁU

Hanna Żywiecka PRZYCZYNY I MECHANIZMY KRYZYSÓW WALUTOWYCH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ZNACZENIA MIĘDZYNARODOWYCH PRZEPŁYWÓW KAPITAŁU Hanna Żywiecka PRZYCZYNY I MECHANIZMY KRYZYSÓW WALUTOWYCH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ZNACZENIA MIĘDZYNARODOWYCH PRZEPŁYWÓW KAPITAŁU Warszawa 2002 Streszczenie Opracowanie poświęcone zostało analizie

Bardziej szczegółowo

REFORMA MONETARNA. RAPORT SPORZĄDZONY PRZEZ FROSTI SigurjońssonA NA ZLECENIE PREMIERA ISLANDII

REFORMA MONETARNA. RAPORT SPORZĄDZONY PRZEZ FROSTI SigurjońssonA NA ZLECENIE PREMIERA ISLANDII REFORMA MONETARNA lepszy system monetarny dla Islandii RAPORT SPORZĄDZONY PRZEZ FROSTI SigurjońssonA NA ZLECENIE PREMIERA ISLANDII Tytuł oryginału: Monetary Reform A better monetary system for Iceland

Bardziej szczegółowo

Analiza fundamentalna. Etapy analizy fundamentalnej. Analiza makroekonomiczna 2015-03-21. Rodzaje analiz stosowanych przez inwestorów giełdowych

Analiza fundamentalna. Etapy analizy fundamentalnej. Analiza makroekonomiczna 2015-03-21. Rodzaje analiz stosowanych przez inwestorów giełdowych Rodzaje analiz stosowanych przez inwestorów giełdowych Rodzaje analiz stosowanych przez inwestorów giełdowych Analiza fundamentalna - szacuje wartość danej spółki na podstawie danych z otoczenia i samej

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I PRAWA W BIELSKU-BIAŁEJ STUDIA PODYPLOMOWE: MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO PRACA DYPLOMOWA

WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I PRAWA W BIELSKU-BIAŁEJ STUDIA PODYPLOMOWE: MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO PRACA DYPLOMOWA WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I PRAWA W BIELSKU-BIAŁEJ STUDIA PODYPLOMOWE: MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej PRACA DYPLOMOWA

Bardziej szczegółowo

CO WPŁYWA NA KURSY WALUT? Zobacz raport. Raport poleca

CO WPŁYWA NA KURSY WALUT? Zobacz raport. Raport poleca CO WPŁYWA NA KURSY WALUT? Zobacz raport CO WPŁYWA NA KURSY WALUT? Gdy wzrasta cena franka lub euro, kredytobiorcy muszą płacić wyższe raty w przeliczeniu na złotego. Wiedza na temat zagadnień makroekonomicznych

Bardziej szczegółowo