Komentarz: Przy ustawieniach musi zostać podana stawka podatku VAT.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Komentarz: Przy ustawieniach musi zostać podana stawka podatku VAT."

Transkrypt

1 Międzynarodowy

2 Przykłady przedstawiania różnych informacji w tym dokumencie: Odnośniki: np. rozdział 2 Ścieżka menu, która powinna być prześledzona: np. Plik Otwórz Warunki wysyłki. Przedstawianie ważnych haseł/wyborów menu itp.: np. Warunki dostawy Skróty klawiszowe do wykorzystania: np. <F9> Podawanie wskazówek/ważnych informacji/zadań: np. Komentarz: Przy ustawieniach musi zostać podana stawka podatku VAT. Uwaga: Zrzuty ekranu mogą się różnić pomiędzy użytkownikami, ponieważ informacje wyświetlane zależą również od stosowanych modułów. Ponadto, Plan-de-CAMpagne jest stale rozwijany i poszerzany, co oznacza, że screeny pokazane w niniejszym dokumencie mogą być już nieaktualne. Wersja : 4.2 Data : Autorzy : Ria van Assenbergh, Kim Lodewijk Tłumaczenie : Stigo Sp. z o.o. Dokument : Międzynarodowy 2012, by Bemet International B.V. No parts of this book may be reproduced in any form, by print, photo print, microfilm or any other means without written permission from the publisher. 2

3 Spis treści 1. Wstęp Licencja Kody walut Ustawienie domyślnego symbolu waluty Dodawania nowego kodu waluty Aktualizacja kursów Łączenie zmian kursów Wyświetlanie historii kursu waluty Aktualizacja kursów walut Aktualizacja kursów walut w oknie linii cenowych Aktualizacja kursów walut w tabeli Magazynu Wybór wyświetlanej waluty Zakupy/sprzedaż Praca z walutą obcą oraz wykorzystanie funkcji Kontrahenci Materiał Zakup materiału w walucie obcej Sprzedaż materiału w innej walucie Dołączenie opisu materiału w obcym języku Kalkulacja Handel Projekty Zakup Alternatywni dostawcy Negocjacje cen Zamówienia Faktury zakupu Cenniki Faktury sprzedaży Faktury terminowe Zmiany w podręczniku Skróty klawiszowe w PdC

4 1. Wstęp Ten podręcznik opisuje możliwości modułu Międzynarodowy. Pozwala on m.in. na rejestrowanie w Plan-de-CAMpagne zakupów i sprzedaży w innej walucie niż ta, którą wybrałeś w ustawieniach systemu. Co więcej moduł ten pozwala na zarządzanie zmieniającymi się kursami walut każdego dnia oraz na dołączanie opisów materiałów w innych językach, aby wyświetlać ja na dokumentach. Budowa tego podręcznika jest następująca: Ustawienie domyślnego symbolu waluty. Dodanie i aktualizowanie kodów walut. Aktualizacja zmian kursów w miejscach gdzie pojawia się waluta obca w Plan-de-CAMpagne. W ostatnim rozdziale omówione zostaną wszystkie funkcje i miejsca w Plan-de-CAMpagne, gdzie obca waluta występuje. Wstęp 4

5 2. Licencja Aby pracować z modułem Międzynarodowym należy sprawdzić dostęp do odpowiednich licencji dla odpowiednich użytkowników. Przejdź do Plik Właściwości systemu Użytkownicy i dostęp Pozwolenie dostępu. Kliknij dwukrotnie na wybranym użytkowniku. W zakładce Aktywacja modułu, sprawdź czy moduł Międzynarodowy jest aktywny. Jeżeli tak nie jest a nie posiadasz praw, aby go aktywować, skontaktuj się z Twoim dostawcą programu Plan-de-CAMpagne. Licencja 5

6 3. Kody walut W tym rozdziale zostaną omówione kody walut. Pierwszym tematem będzie wprowadzenie standardowego symbolu waluty i dodanie oraz modyfikacja nowych symboli walut. Następnie opisane zostanie jak zmiany walut wplywają na wartości w różnych miejscach w programie oraz jak można wybrać odpowiednią walutę. Na zakończenie wyjaśniamy, żesposób pracy z walutą obcą przy sprzedaży I zakupie jest taki sam 3.1 Ustawienie domyślnego symbolu waluty Zmiany domyślnego symbolu waluty możesz dokonać w poniższy sposób: Przejdź do Plik Właściwości systemu Ustawienia Ogólne. Przejdź do pola Symbol waluty i wybierz odpowiedni symbol. 3.2 Dodawania nowego kodu waluty Przejdź do Plik Otwórz Finanse Waluty Kliknij Prawym przyciskiem myszy Nowy, pojawi się poniższy ekran: Kody walut 6

7 Wprowadź odpowiednie dane. Możesz wybrać symbol waluty z listy lub wprowadzić nowy. Kliknij OK. 3.3 Aktualizacja kursów W przedstawiony poniżej sposób, możesz dokonać aktualizacji kursów: Przejdź do Plik Otwórz Finanse Waluty, aby otworzyć tabelę walut. Kliknij dwukrotnie na wybraną linię, aby edytować dane. Kody walut 7

8 3.3.1 Łączenie zmian kursów W programie Plan-de-CAMpagne masz możliwość zmiany wielu walut jednocześnie. Jest to przydatne zwłaszcza dla firm z krajów spoza granic Europy, które prowadzą interesy z firmami europejskimi. Wybierz odpowiednie linie przytrzymując CTRL Wciśnij CTRL+D, aby połączyć wybrane linie. Następnie otwórz jedną z połączonych linii. Opcja Połączone stawki została aktywowana. Jeżeli zmienisz kurs w tym oknie, zmieni się on we wszystkich połączonych liniach. 3.4 Wyświetlanie historii kursu waluty Zmiany kursów wprowadzane są tabeli Waluty. System prowadzi historię wszystkich tych zmian w innej tabeli. Jest to konieczne, gdyż wystawiona faktura na daną datę musi odnieść się do odpowiedniej daty kursu. Kody walut 8

9 Aby wyświetlić historię zmian kursów walut postępuj zgodnie instrukcją: Przejdź do Plik Otwórz Finanse Waluty, aby otworzyć tabelę walut. Wybierz odpowiednią linię. Kliknij na ikonę Zmiany walut w drugim pasku narzędziowym. Pojawi się poniższy ekran: 3.5 Aktualizacja kursów walut Masz możliwość aktualizacji zmian kursów walut na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest aktualizacja kursu w oknie, w którym pojawia się dana waluta. Wszystkie te okna omówione zostaną w rozdziale 4. Od wersji 4.0 istnieje możliwość dokonania aktualizacji cen materiałów w tabeli Magazyn Aktualizacja kursów walut w oknie linii cenowych We wszystkich oknach gdzie pojawia się opcją Aktualizuj walutę, możesz dokonać aktualizacji kursu waluty do obecnego, jednakże należy to zrobić ręcznie. Gdy kurs zostanie zaktualizowany, pola Kurs i Data kursu zostaną dostosowane a ceny przeliczone stosownie do domyślnej waluty naszego systemu na bazie nowego kursu. Ceny w walucie obcej zostaną takie same. Ta aktualizacja dotyczy tylko okna, w którym została przeprowadzona. Przed aktualizacją Po aktualizacji Kody walut 9

10 3.5.2 Aktualizacja kursów walut w tabeli Magazynu Aby dokonać aktualizacji kursów walut w tabeli Magazynu, postępuj zgodnie z instrukcją Przejdź do Plik Otwórz Magazyn, aby otworzyć tabelę magazynu. Wybierz odpowiednie linie. Wybierz kilka linii przytrzymując CTRL. Kliknij na ikonę Uaktualnienie ceny w drugim pasku narzędziowym. Pojawi się poniższy ekran: Wybierz opcję Aktualizuj stawki walut. Wybierz datę kursu. Kursy z tej daty zostaną wyświetlone, jeżeli wybierzesz opcję Najnowszy kurs waluty, obecna data zostanie automatycznie wpisana. Wybierz walutę, którą chcesz zaktualizować (aby wybrać kilka linii, przytrzymaj CTRL) i kliknij OK. Kurs (oraz wartość magazynu) zostanie zaktualizowany. Okno rejestru pojawi się, aby poinformować Cię o aktualizacji ceny. Kody walut 10

11 Zmiana ta dotyczy tylko kursu, po którym kupujemy wybrane materiały. Kurs ten będzie aktywny we wszystkich utworzonych rekordach po tej zmianie, nie wpłynie to na historyczne rekordy. 3.6 Wybór wyświetlanej waluty Program Plan-de-CAMpagne pozwala na wybór wyświetlanej w oknach waluty: domyślnej dla systemu lub obcej, którą ustawiłeś. Działa to w ten sam sposób dla wszystkich funkcji opisanych w rozdziale 5. Kliknij na ikonę Zmień walutę, aby wyświetlić wartości w innej walucie. Funkcja ta działa w obie strony - z waluty domyślnej na obcą i przeciwnie. Domyślna waluta 3.7 Zakupy/sprzedaż Sposób pracowania na walutach przy sprzedaży oraz zakupu jest taki sam. Dostawca lub klient determinuje, w jakiej walucie odbywa się transakcja. Zatem zmiany walut, nie wpływają na cenę w walucie dostawcy lub klienta, ale wpływają na skonwertowaną cenę w Twojej domyślnej walucie. Innymi słowy: zawsze ważna jest umowa cenowa z klientem lub dostawcą (w jego walucie). Kody walut 11

12 4. Praca z walutą obcą oraz wykorzystanie funkcji We wszystkich miejscach w programie Plan-de-CAMpagne, gdzie dokonuję się zakupu lub sprzedaży, masz możliwość wyświetlenia cen w innej walucie. W tym rozdziale opisane są wszystkie te miejsca, razem z korespondującymi z nimi funkcjami. Porada: Klikając na ikonę Zmień walutę możesz przełączać wyświetlaną walutę na obcą oraz domyślną (patrz: rozdział 3.6). Ceny w walutach obcych mają niebieskie tło, aby móc łatwo je rozpoznać. Dlatego też w przykładach poniżej, wszystkie dane zostaną wyświetlone w walucie obcej. Dzięki temu łatwiej rozpoznasz pola, które wykorzystują walutę obcą. 4.1 Kontrahenci Przejdź do Plik Otwórz Kontrahenci, aby otworzyć tabelę kontrahentów. Przejdź do wybranej linii i kliknij na nią dwukrotnie, aby otworzyć kartę kontrahenta. Na karcie kontrahenta w zakładce Finanse, możesz wybrać różne waluty dla sprzedaży oraz dla kupna, które będą automatycznie wybierane, gdy stworzysz kalkulację lub projekt dla tego kontrahenta. Ważne: Wypełnij pola waluty dla sprzedaży oraz kupna tylko w przypadku, gdy chcesz użyć waluty innej niż domyślna dla tego kontrahenta. Pozostaw je puste, jeżeli chcesz użyć domyślnej (własnej) waluty. Praca z walutą obcą oraz wykorzystanie funkcji 12

13 4.2 Materiał Przejdź do Plik Otwórz Magazyn, aby otworzyć tabelę Magazyn. Przejdź do wybranej linii i otwórz kartę materiału dwukrotnie na nią klikając Zakup materiału w walucie obcej Dla materiału możesz wskazać walutę, w której określona jest cena. W tym oknie możesz wybrać walutę, w której chcesz wyświetlić i/lub wprowadzić ceny. Zapis dokonuje się zawsze w walucie domyślnej. Ponadto waluta dla zakupów oraz data kursu zostają zapisane w karcie materiału Sprzedaż materiału w innej walucie W obszarze Informacje sprzedaży istnieje możliwość dodania zakładek dla różnych walut. Funkcja ta przydatna jest w przypadku, gdy sprzedajesz materiał dla kilku różnych krajów po różnych cenach np. używając różnych marż lub rabatów. Praca z walutą obcą oraz wykorzystanie funkcji 13

14 Porada: Użyj tej funkcji tylko w przypadku, gdy używasz różnych cen dla różnych krajów. Jeśli tylko kurs jest inny nie musisz jej używać, gdyż ceny walutowe są automatycznie obliczane. Ponadto, upewnij się, że opcja Równ ceny miedzynar. jest NIEAKTYWNA. Możesz dodać zakładkę w poniższy sposób: Otwórz kartę wybranego materiału. Przejdź do obszaru Informacje sprzedaży i kliknij Prawym przyciskiem myszy. Wybierz kraj. Pojawi się dodatkowa zakładka, w której możesz dokonać zmian. Praca z walutą obcą oraz wykorzystanie funkcji 14

15 Jeżeli chcesz usunąć zakładkę, wciśnij Prawy przycisk myszy i wybierz odpowiedni kraj. Znak v zniknie obok wybranego kraju, podobnie jak zakładka Dołączenie opisu materiału w obcym języku Program Plan-de-CAMpagne pozwala na dołączenie do materiału opisów w językach obcych. Przejdź do zakładki Międzynarodowy w otwartej karcie materiału. Kliknij Prawym przyciskiem myszy Nowy i podaj opis materiału i ID kodu językowego. Wyświetlanie opisu w językach obcych na szablonach programu Word i innych dokumentach. Zarówno opisy jak i wolny tekst mogą być wyświetlane na szablonach programu Word oraz innych dokumentach generowanych z programu. Przetłumaczony opis artykułu/materiału nie jest wyświetlany automatycznie na ofertach, notach dostawy itp. Standardowo wyświetla się polski tekst, pomimo faktu, że generujemy dokument dla zagranicznego klienta. Masz możliwość wyświetlenia opisu w języku klienta używając funkcji FIND. Praca z walutą obcą oraz wykorzystanie funkcji 15

16 Dla szablonu programu Word wykorzystaj pole [[DO_OMSCHTAAL]] Dla starego Edytora Raportów: Oferta: FIND( LMT_TAAL, LMT_MATN,LMT_TCID,M1.DR_ARTNR+, +STR(GETKL(M1.DF_DEBNR, KL_TCID )), LMT_OMSCH, ) Potwierdzenie zamówienia: FIND( LMT_TAAL, LMT_MATN,LMT_TCID,M1.DR_ARTNR+, +STR(GETKL(M1.DF_DEBNR, KL_TCID )), LMT_OMSCH, ) Order slip: FIND( LMT_TAAL, LMT_MATN,LMT_TCID,M1.IN_MATN+, +STR(GETKL(M1.BK_LEVNR, KL_TCID )), LMT_OMSCH, ) Nota dostawy: FIND( LMT_TAAL, LMT_MATN,LMT_TCID,M1.PR_MATN+, +STR(GETKL(M1.PB_DEBNR, KL_TCID ) ), LMT_OMSCH, ) Faktura: FIND( LMT_TAAL, LMT_MATN,LMT_TCID,M1.FR_MATN+, +STR(GETKL(M1.FC_DEBNR, KL_TCID ) ), LMT_OMSCH, ) Porada: Używając nowego Edytora Raportów nie musisz używać funkcji FIND. Wystarczy, że połączysz odpowiednie tabele. Patrz: podręcznik Edytor Raportów. 4.3 Kalkulacja Przejdź do Kalkulacja Otwórz, aby otworzyć listę kalkulacji. Przejdź do wybranej linii i kliknij na nią dwukrotnie, aby otworzyć kalkulację. Kalkulacja przed zmianą waluty Praca z walutą obcą oraz wykorzystanie funkcji 16

17 W kalkulacji przejdź do zakładki Inne, znajdź pola Waluta, Kurs oraz Data kursu. Kurs ten odnosi się do faktury w kalkulacji. Możesz tutaj wybrać, w jakiej walucie cena ma być wyświetlana. Każdy materiał w tej kalkulacji posiada walutę, kurs i datę kursu. Ceny materiałów są wyświetlane w domyślnej walucie! Zatem zawsze dokonuje się konwersja. Domyślnie, waluta jest waluta jest wyświetlana zgodnie z ustawieniami na karcie kontrahenta. Możesz to zmienić ręcznie. Zakładka powyżej pełni tylko funkcję informacyjną. Zmiana waluty odbywa się po kliknięciu na ikonę Zmień walutę. Po zmianie waluty pola: Cena netto/szt., Cena z rabatem/szt. oraz Faktura otrzymują niebieskie tło, aby wskazać, że ceny są wyświetlone w innej walucie. 4.4 Handel Możesz pracować na walutowych kalkulacjach handlowych tak samo jak na standardowych kalkulacjach (patrz: rozdział wyżej). Praca z walutą obcą oraz wykorzystanie funkcji 17

18 4.5 Projekty Przejdź do Projekty Otwórz, aby otworzyć listę projektów. Przejdź do wybranej linii i otwórz ją klikając dwukrotnie. Na karcie otwartego projektu można znaleźć pole Kod waluty. Pole to jest automatycznie uzupełniane w przypadku, gdy dla klienta podano walutę obcą. (patrz: rozdział 4.1) W głównej części karty projektu obie waluty są pokazane. Jest także możliwy wybór innej waluty ręcznie. Sposób, w jaki wyświetla się waluta można zmienić klikając ikonę Wtedy pola w zakładce Edycja w liniach projektu otrzymują niebieskie tło. Zmień walutę. 4.6 Zakup Przejdź do Logistyka Tabela zakupu, aby otworzyć Tabelę zakupu. Przejdź do wybranej linii i kliknij dwukrotnie, aby ją otworzyć. Praca z walutą obcą oraz wykorzystanie funkcji 18

19 Na karcie szczegółów zakupu, odnajdziesz pola Kod waluty, Kurs oraz Data kursu. Pola te są wypełniane, gdy: Wybierzesz dostawcę. Wybierzesz ręcznie walutę. Przekazując kalkulację do produkcji (waluta z linii materiałowej kalkulacji jest uzupełniona) Ceny w liniach zakupowych mogą być wyświetlone zarówno w domyślnej walucie jak i w walucie, w której są kupowane. Porada: Jeżeli używasz Edytora raportów, aby tworzyć podglądy (np. zamówienia), musisz dostosować ich wygląd do waluty obcej. Najlepiej jest utworzyć kopię oryginalnego zamówienia i pomnożyć pole ceny przez pole kurs (np. M1.IN_PREH*M1.BK_KOERS ) w nowym szablonie zamówienia. Dotyczy to nie tylko zakupów, ale wszystkich innych operacji. Aby uzyskać więcej informacji o Edytorze raportów, zapoznaj się z podręcznikiem Edytor Raportów. 4.7 Alternatywni dostawcy Przejdź do Plik Otwórz Magazyn, aby otworzyć tabelę Magazyn. Przejdź do wybranej linii i kliknij dwukrotnie, aby ją otworzyć. Przejdź do zakładki Dostawcy. Praca z walutą obcą oraz wykorzystanie funkcji 19

20 W oknie, w którym tworzysz nową linię zakupu (z informacją o dostawcy i cenie), znajdziesz pola Kod waluty, Kurs, oraz Data kursu. Alternatywni dostawcy są dołączeni do danego materiału w zakładce Dostawcy, która jest widoczna po zaznaczeniu opcji Wielokrotni dostawcy w zakładce Główne dane o materiale. W zakładce Dostawcy, możesz zapisać kilka umów zakupowych w różnych walutach. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z podręcznikiem Alternatywni dostawcy. 4.8 Negocjacje cen Przejdź do Logistyka Negocjacja cen Otwórz, aby otworzyć tabelę Negocjacje cen. Przejdź do wybranej linii i kliknij dwukrotnie, aby ją otworzyć. Przejdź do zakładki Analiza Praca z walutą obcą oraz wykorzystanie funkcji 20

21 W ścieżce negocjacji cen, cena odgrywa rolę tylko wtedy, gdy negocjujesz cenę z różnymi dostawcami. Istotnym jest, aby podać cenę w walucie, której używa dostawca. W tym miejscu można także zmienić wyświetlanie waluty. Przy analizie negocjacji cenowej odnajdziesz pola Kod waluty, Kurs oraz Data kursu. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z podręcznikiem Negocjacje cen. Praca z walutą obcą oraz wykorzystanie funkcji 21

22 4.9 Zamówienia Przejdź do Logistyka Zamówienia Otwórz, aby otworzyć tabelę Zamówienia. Przejdź do wybranej linii i dwukrotnie kliknij, aby ją otworzyć. Na karcie zamówienia odnajdziesz pola Kod waluty, Kurs oraz Data kursu. Możesz zmienić wyświetlaną walutę na domyślną lub obcą Praca z walutą obcą oraz wykorzystanie funkcji 22

23 4.10 Faktury zakupu Przejdź do Logistyka Faktury zakupu Otwórz, aby otworzyć listę faktur zakupowych. Kliknij dwukrotnie na wybraną linię, aby ją otworzyć. Na karcie faktury (od wersji 4.3 i nowszej) w zakładce Faktura, możesz wybrać jej walutę. W zakładce Inne znajdują się pola Kurs oraz Data kursu. Podawane są jednokrotnie, zgodnie z datą faktury. Praca z walutą obcą oraz wykorzystanie funkcji 23

24 4.11 Cenniki Ceny sprzedaży pokazywane w cenniku mogą być wyświetlane i wprowadzane w zarówno w domyślnej jak i obcej walucie (określonej dla kontrahenta). Przejdź do Plik Otwórz Kontrahenci, aby otworzyć listę kontrahentów. Przejdź do wybranej linii i kliknij na nią dwukrotnie. Otwarta zostanie karta kontrahenta. Przejdź do zakładki Cenniki. Na karcie cennika znajdują się pola Kod waluty, Kurs oraz Data kursu. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z podręcznikiem Cenniki. Praca z walutą obcą oraz wykorzystanie funkcji 24

25 4.12 Faktury sprzedaży Przejdź do Faktury Otwórz, aby otworzyć listę faktur. Przejdź do wybranej linii i kliknij na nią dwukrotnie, aby ją otworzyć. Na karcie faktury sprzedaży znajdują się pola Kod waluty, Kurs oraz Data kursu. Pola te są uzupełniane, gdy wybierzesz kalkulację lub fakturę terminową. Informacje z kalkulacji lub z linii faktury mogą być skopiowane bezpośrednio na fakturę. Jeżeli utworzysz fakturę z datą faktury inną niż data kursu, program Plan-de-CAMpagne zapyta czy to zmienić. Praca z walutą obcą oraz wykorzystanie funkcji 25

26 4.13 Faktury terminowe Przejdź do Faktury Otwórz, aby otworzyć listę faktur. Przejdź do wybranej linii faktury terminowej i otwórz ją klikając na nią podwójnie. Na kacie faktury terminowej znajdują się pola Kod waluty, Kurs oraz Data kursu. Gdy określasz linie faktury terminowej, wybrana waluta jest zawsze skopiowana z odnoszącej się do niej kalkulacji lub projektu. Na fakturze terminowej możesz wybrać wyświetlaną walutę na domyślną lub obcą. Aby uzyskać więcej informacji zapoznaj się z podręcznikiem Faktury terminowe. Praca z walutą obcą oraz wykorzystanie funkcji 26

27 5. Zmiany w podręczniku Zmodyfikowano 14 czerwca 2010 Rozdział 3.5. Rozdział 3.7 Rozdział 4 Rozdział Zmiany w podręczniku 27

28 6. Skróty klawiszowe w PdC Klawisz Funkcja Tabele F11 Wyświetl rysunek F10 Nowy F9 Edycja F8 Podgląd szczegółowy F7 Wydruk (Edytor raportów) F6 Pokaż/ukryj pole tekstowe F5 Odśwież tabelę F4 Otwórz tabelę wyboru CTRL+HOME Przejdź do pierwszego rekordu CTRL+END Przejdź do ostatniego rekordu CTRL+L Formatowanie kolumn CTRL+B Zablokuj kolumny CTRL+DEL Usuń rekord CTRL+E Eksport do Excel CTRL+H Uzupełnij login, datę i godzinę Ogólne CTRL+X Wytnij CTRL+C Kopiuj CTRL+V Wklej CTRL+A Zaznacz wszystko CTRL+F Szukaj CTRL+G Idź do.. CTRL+DEL Usuń PAGE-DOWN Dół strony PAGE-UP Góra strony HOME Przejdź do początku wiersza END Przejdź do końca wiersza CTRL+Tab Przejdź pomiędzy oknami system CTRL+F4 Zamknij okno system ALT+F4 Zamknij Plan-de-CAMpagne SHIFT+F4 Wyloguj z Plan-de-CAMpagne Filtry ALT+R Resetuj filtr ALT+F Równy do ALT+O Nierówny do ALT+G Większy od ALT+K Mniejszy od ALT+W Słowo w polu ALT+B Rozpocznij od ALT+E Zakończ na Kalkulacja CTRL+I Dodaj wewnętrzną operację CTRL+E Dodaj kooperację CTRL+K Dodaj koszt dodatkowy CTRL+M Dodaj materiał CTRL+L Zbuduj materiał CTRL+O Dodaj EXOOT CTRL+F10 Dodaj podkalkulację CTRL+F2 Utwórz projekt z kalkulacji CTRL+D Dodaj datę dostawy Projekt CTRL+K Dodaj artykuł CTRL+S Zapisz projekt/kalkulację Skróty klawiszowe w PdC 28

29 STIGO Sp. z o.o. Ul. Ostatnia 1C Kraków Tel Fax WWW

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: CRM Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v.2010

System Comarch OPT!MA v.2010 System Comarch OPT!MA v.2010 Moduł Faktury 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Serwis Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Faktury Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: CRM Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Faktury Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Handel, Handel Plus Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika. Moduł: Obieg Dokumentów Wersja 2015.0.1

Instrukcja Użytkownika. Moduł: Obieg Dokumentów Wersja 2015.0.1 Instrukcja Użytkownika Moduł: Obieg Dokumentów Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację

Bardziej szczegółowo

Moduł Handel, Handel Plus

Moduł Handel, Handel Plus System Comarch OPT!MA v. 2012.5.1 Moduł Handel, Handel Plus Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681 43 00

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Księga Podatkowa, Środki Trwałe Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Handel, Handel Plus Wersja 2015.5.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację

Bardziej szczegółowo

enova 9.1 CRM podręcznik Użytkownika

enova 9.1 CRM podręcznik Użytkownika Soneta Sp z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-45 http://www.enova.pl e-mail: crm@enova.pl enova 9.1 CRM podręcznik Użytkownika Strona 1 z 113 SPIS TREŚCI Wprowadzenie do modułu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Moduł: Księga Handlowa, Księga Handlowa Plus, Środki Trwałe Wersja 2015.0.1

Instrukcja użytkownika. Moduł: Księga Handlowa, Księga Handlowa Plus, Środki Trwałe Wersja 2015.0.1 Instrukcja użytkownika Moduł: Księga Handlowa, Księga Handlowa Plus, Środki Trwałe Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem

Bardziej szczegółowo

BAZA DANYCH Wersja 16

BAZA DANYCH Wersja 16 BAZA DANYCH Wersja 16 1/04-2014 Kopiowanie tego podręcznika bez zgody firmy PC SCHEMATIC jest zabronione. Baza danych 16 Strona 1 Wstęp WSTĘP PC SCHEMATIC Baza danych jest programem obsługi baz danych,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Kasa/Bank, Kasa/Bank Plus Wersja 2013.5.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Moduł: Kasa/Bank, Kasa/Bank Plus Wersja 2015.5.1

Instrukcja użytkownika. Moduł: Kasa/Bank, Kasa/Bank Plus Wersja 2015.5.1 Instrukcja użytkownika Moduł: Kasa/Bank, Kasa/Bank Plus Wersja 2015.5.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Kasa/Bank, Kasa/Bank Plus Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe wiadomości... 9

1. Podstawowe wiadomości... 9 CRM v. 4.2.8 2 CRM - SPIS TREŚCI: 1. Podstawowe wiadomości... 9 1.1. Ekran... 9 1.1.1. Wygląd i elementy typowego formularza... 9 1.1.2. Pasek narzędziowy... 10 1.2. Podstawowe działania... 11 1.2.1. Klawisze

Bardziej szczegółowo

szybki start podręcznik dla początkującego użytkownika

szybki start podręcznik dla początkującego użytkownika zintegrowane środowisko tłumaczeniowe szybki start podręcznik dla początkującego użytkownika 2004-2013 Kilgray Translation Technologies Wszelkie prawa zastrzeżone. Tłumaczenie: GET IT Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Płace i Kadry, Płace i Kadry Plus, Comarch ERP XL Kadry i Płace Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta.

Bardziej szczegółowo

Moduł Płace i Kadry Moduł Płace i Kadry Plus CDN XL Kadry i Płace

Moduł Płace i Kadry Moduł Płace i Kadry Plus CDN XL Kadry i Płace System Comarch OPT!MA v. 2012.5.1 Moduł Płace i Kadry Moduł Płace i Kadry Plus CDN XL Kadry i Płace Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja sklepu internetowego Podręcznik użytkownika

Instrukcja sklepu internetowego Podręcznik użytkownika Instrukcja sklepu internetowego Podręcznik użytkownika Autor: Florian Barletta Edycja polska: Łukasz Mazurowski www.openway.com.pl 2010 SPIS TREŚCI Na wstępie 7 Elementy i terminologia sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Płace i Kadry, Płace i Kadry Plus, Comarch ERP XL Kadry i Płace Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta.

Bardziej szczegółowo

System Kosztorysowania wersja PROF

System Kosztorysowania wersja PROF System Kosztorysowania wersja PROF Chandney Software Sp. z o.o. 1 2 1. WINBUD 2000 - SPIS TREŚCI 1. WINBUD 2000 - SPIS TREŚCI 3 2. WINBUD 2000 INFORMACJE OGÓLNE 7 3. WINBUD 2000 - INSTALACJA 8 3.1 Wymagania

Bardziej szczegółowo

Faktura-NT instrukcja obsługi 1 SPIS TREŚCI

Faktura-NT instrukcja obsługi 1 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI Uwagi ogólne...4 O programie...4 Wymagania systemowe...5 Instalowanie programu...5 Strona internetowa programu...5 1. Początek pracy z programem...6 Dane Twojej firmy...6 Dane ogólne...6 Działalność...7

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Mefisto SMB

Podręcznik użytkownika Mefisto SMB Podręcznik użytkownika Mefisto SMB Spis treści 1. INSTALACJA... 4 1.1. WYMAGANIA PROGRAMU... 4 1.2. OPIS INSTALACJI... 5 2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU... 10 2.1. BUDOWA SYSTEMU... 10 2.1.1. Menu główne...

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Faktura i Kasa Start dla WINDOWS

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Faktura i Kasa Start dla WINDOWS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU Faktura i Kasa Start dla WINDOWS Wersja 2006 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy SAGE SYMFONIA SP. Z O. O.

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Handel start dla WINDOWS

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Handel start dla WINDOWS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU Handel start dla WINDOWS Wersja 2006 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy SAGE SYMFONIA SP. Z O. O. jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego)

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego) Spis treści Logowanie... 4 Ustawienia konta...5 Użytkownicy... 7 *Kredyty ( Dodatkowe funkcjonalności - SaldeoSMART)...8 Menu Główne... 8 Dodanie nowego konta dla Firmy - Klienta Biura...10 Wybór formatu

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA POCZĄTKUJĄCYCH

PRZEWODNIK DLA POCZĄTKUJĄCYCH PRZEWODNIK DLA POCZĄTKUJĄCYCH PRZEWODNIK DLA POCZĄTKUJĄCYCH Rozpoczęcie pracy z Books by HansaWorld SPIS TREŚCI 2 INSTALACJA 3 ROZPOCZĘCIE PRACY Z BOOKS 4 Klucz rejestracyjny 8 INTERFEJS UŻYTKOWNIKA Okno

Bardziej szczegółowo