Komentarz: Przy ustawieniach musi zostać podana stawka podatku VAT.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Komentarz: Przy ustawieniach musi zostać podana stawka podatku VAT."

Transkrypt

1 Międzynarodowy

2 Przykłady przedstawiania różnych informacji w tym dokumencie: Odnośniki: np. rozdział 2 Ścieżka menu, która powinna być prześledzona: np. Plik Otwórz Warunki wysyłki. Przedstawianie ważnych haseł/wyborów menu itp.: np. Warunki dostawy Skróty klawiszowe do wykorzystania: np. <F9> Podawanie wskazówek/ważnych informacji/zadań: np. Komentarz: Przy ustawieniach musi zostać podana stawka podatku VAT. Uwaga: Zrzuty ekranu mogą się różnić pomiędzy użytkownikami, ponieważ informacje wyświetlane zależą również od stosowanych modułów. Ponadto, Plan-de-CAMpagne jest stale rozwijany i poszerzany, co oznacza, że screeny pokazane w niniejszym dokumencie mogą być już nieaktualne. Wersja : 4.2 Data : Autorzy : Ria van Assenbergh, Kim Lodewijk Tłumaczenie : Stigo Sp. z o.o. Dokument : Międzynarodowy 2012, by Bemet International B.V. No parts of this book may be reproduced in any form, by print, photo print, microfilm or any other means without written permission from the publisher. 2

3 Spis treści 1. Wstęp Licencja Kody walut Ustawienie domyślnego symbolu waluty Dodawania nowego kodu waluty Aktualizacja kursów Łączenie zmian kursów Wyświetlanie historii kursu waluty Aktualizacja kursów walut Aktualizacja kursów walut w oknie linii cenowych Aktualizacja kursów walut w tabeli Magazynu Wybór wyświetlanej waluty Zakupy/sprzedaż Praca z walutą obcą oraz wykorzystanie funkcji Kontrahenci Materiał Zakup materiału w walucie obcej Sprzedaż materiału w innej walucie Dołączenie opisu materiału w obcym języku Kalkulacja Handel Projekty Zakup Alternatywni dostawcy Negocjacje cen Zamówienia Faktury zakupu Cenniki Faktury sprzedaży Faktury terminowe Zmiany w podręczniku Skróty klawiszowe w PdC

4 1. Wstęp Ten podręcznik opisuje możliwości modułu Międzynarodowy. Pozwala on m.in. na rejestrowanie w Plan-de-CAMpagne zakupów i sprzedaży w innej walucie niż ta, którą wybrałeś w ustawieniach systemu. Co więcej moduł ten pozwala na zarządzanie zmieniającymi się kursami walut każdego dnia oraz na dołączanie opisów materiałów w innych językach, aby wyświetlać ja na dokumentach. Budowa tego podręcznika jest następująca: Ustawienie domyślnego symbolu waluty. Dodanie i aktualizowanie kodów walut. Aktualizacja zmian kursów w miejscach gdzie pojawia się waluta obca w Plan-de-CAMpagne. W ostatnim rozdziale omówione zostaną wszystkie funkcje i miejsca w Plan-de-CAMpagne, gdzie obca waluta występuje. Wstęp 4

5 2. Licencja Aby pracować z modułem Międzynarodowym należy sprawdzić dostęp do odpowiednich licencji dla odpowiednich użytkowników. Przejdź do Plik Właściwości systemu Użytkownicy i dostęp Pozwolenie dostępu. Kliknij dwukrotnie na wybranym użytkowniku. W zakładce Aktywacja modułu, sprawdź czy moduł Międzynarodowy jest aktywny. Jeżeli tak nie jest a nie posiadasz praw, aby go aktywować, skontaktuj się z Twoim dostawcą programu Plan-de-CAMpagne. Licencja 5

6 3. Kody walut W tym rozdziale zostaną omówione kody walut. Pierwszym tematem będzie wprowadzenie standardowego symbolu waluty i dodanie oraz modyfikacja nowych symboli walut. Następnie opisane zostanie jak zmiany walut wplywają na wartości w różnych miejscach w programie oraz jak można wybrać odpowiednią walutę. Na zakończenie wyjaśniamy, żesposób pracy z walutą obcą przy sprzedaży I zakupie jest taki sam 3.1 Ustawienie domyślnego symbolu waluty Zmiany domyślnego symbolu waluty możesz dokonać w poniższy sposób: Przejdź do Plik Właściwości systemu Ustawienia Ogólne. Przejdź do pola Symbol waluty i wybierz odpowiedni symbol. 3.2 Dodawania nowego kodu waluty Przejdź do Plik Otwórz Finanse Waluty Kliknij Prawym przyciskiem myszy Nowy, pojawi się poniższy ekran: Kody walut 6

7 Wprowadź odpowiednie dane. Możesz wybrać symbol waluty z listy lub wprowadzić nowy. Kliknij OK. 3.3 Aktualizacja kursów W przedstawiony poniżej sposób, możesz dokonać aktualizacji kursów: Przejdź do Plik Otwórz Finanse Waluty, aby otworzyć tabelę walut. Kliknij dwukrotnie na wybraną linię, aby edytować dane. Kody walut 7

8 3.3.1 Łączenie zmian kursów W programie Plan-de-CAMpagne masz możliwość zmiany wielu walut jednocześnie. Jest to przydatne zwłaszcza dla firm z krajów spoza granic Europy, które prowadzą interesy z firmami europejskimi. Wybierz odpowiednie linie przytrzymując CTRL Wciśnij CTRL+D, aby połączyć wybrane linie. Następnie otwórz jedną z połączonych linii. Opcja Połączone stawki została aktywowana. Jeżeli zmienisz kurs w tym oknie, zmieni się on we wszystkich połączonych liniach. 3.4 Wyświetlanie historii kursu waluty Zmiany kursów wprowadzane są tabeli Waluty. System prowadzi historię wszystkich tych zmian w innej tabeli. Jest to konieczne, gdyż wystawiona faktura na daną datę musi odnieść się do odpowiedniej daty kursu. Kody walut 8

9 Aby wyświetlić historię zmian kursów walut postępuj zgodnie instrukcją: Przejdź do Plik Otwórz Finanse Waluty, aby otworzyć tabelę walut. Wybierz odpowiednią linię. Kliknij na ikonę Zmiany walut w drugim pasku narzędziowym. Pojawi się poniższy ekran: 3.5 Aktualizacja kursów walut Masz możliwość aktualizacji zmian kursów walut na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest aktualizacja kursu w oknie, w którym pojawia się dana waluta. Wszystkie te okna omówione zostaną w rozdziale 4. Od wersji 4.0 istnieje możliwość dokonania aktualizacji cen materiałów w tabeli Magazyn Aktualizacja kursów walut w oknie linii cenowych We wszystkich oknach gdzie pojawia się opcją Aktualizuj walutę, możesz dokonać aktualizacji kursu waluty do obecnego, jednakże należy to zrobić ręcznie. Gdy kurs zostanie zaktualizowany, pola Kurs i Data kursu zostaną dostosowane a ceny przeliczone stosownie do domyślnej waluty naszego systemu na bazie nowego kursu. Ceny w walucie obcej zostaną takie same. Ta aktualizacja dotyczy tylko okna, w którym została przeprowadzona. Przed aktualizacją Po aktualizacji Kody walut 9

10 3.5.2 Aktualizacja kursów walut w tabeli Magazynu Aby dokonać aktualizacji kursów walut w tabeli Magazynu, postępuj zgodnie z instrukcją Przejdź do Plik Otwórz Magazyn, aby otworzyć tabelę magazynu. Wybierz odpowiednie linie. Wybierz kilka linii przytrzymując CTRL. Kliknij na ikonę Uaktualnienie ceny w drugim pasku narzędziowym. Pojawi się poniższy ekran: Wybierz opcję Aktualizuj stawki walut. Wybierz datę kursu. Kursy z tej daty zostaną wyświetlone, jeżeli wybierzesz opcję Najnowszy kurs waluty, obecna data zostanie automatycznie wpisana. Wybierz walutę, którą chcesz zaktualizować (aby wybrać kilka linii, przytrzymaj CTRL) i kliknij OK. Kurs (oraz wartość magazynu) zostanie zaktualizowany. Okno rejestru pojawi się, aby poinformować Cię o aktualizacji ceny. Kody walut 10

11 Zmiana ta dotyczy tylko kursu, po którym kupujemy wybrane materiały. Kurs ten będzie aktywny we wszystkich utworzonych rekordach po tej zmianie, nie wpłynie to na historyczne rekordy. 3.6 Wybór wyświetlanej waluty Program Plan-de-CAMpagne pozwala na wybór wyświetlanej w oknach waluty: domyślnej dla systemu lub obcej, którą ustawiłeś. Działa to w ten sam sposób dla wszystkich funkcji opisanych w rozdziale 5. Kliknij na ikonę Zmień walutę, aby wyświetlić wartości w innej walucie. Funkcja ta działa w obie strony - z waluty domyślnej na obcą i przeciwnie. Domyślna waluta 3.7 Zakupy/sprzedaż Sposób pracowania na walutach przy sprzedaży oraz zakupu jest taki sam. Dostawca lub klient determinuje, w jakiej walucie odbywa się transakcja. Zatem zmiany walut, nie wpływają na cenę w walucie dostawcy lub klienta, ale wpływają na skonwertowaną cenę w Twojej domyślnej walucie. Innymi słowy: zawsze ważna jest umowa cenowa z klientem lub dostawcą (w jego walucie). Kody walut 11

12 4. Praca z walutą obcą oraz wykorzystanie funkcji We wszystkich miejscach w programie Plan-de-CAMpagne, gdzie dokonuję się zakupu lub sprzedaży, masz możliwość wyświetlenia cen w innej walucie. W tym rozdziale opisane są wszystkie te miejsca, razem z korespondującymi z nimi funkcjami. Porada: Klikając na ikonę Zmień walutę możesz przełączać wyświetlaną walutę na obcą oraz domyślną (patrz: rozdział 3.6). Ceny w walutach obcych mają niebieskie tło, aby móc łatwo je rozpoznać. Dlatego też w przykładach poniżej, wszystkie dane zostaną wyświetlone w walucie obcej. Dzięki temu łatwiej rozpoznasz pola, które wykorzystują walutę obcą. 4.1 Kontrahenci Przejdź do Plik Otwórz Kontrahenci, aby otworzyć tabelę kontrahentów. Przejdź do wybranej linii i kliknij na nią dwukrotnie, aby otworzyć kartę kontrahenta. Na karcie kontrahenta w zakładce Finanse, możesz wybrać różne waluty dla sprzedaży oraz dla kupna, które będą automatycznie wybierane, gdy stworzysz kalkulację lub projekt dla tego kontrahenta. Ważne: Wypełnij pola waluty dla sprzedaży oraz kupna tylko w przypadku, gdy chcesz użyć waluty innej niż domyślna dla tego kontrahenta. Pozostaw je puste, jeżeli chcesz użyć domyślnej (własnej) waluty. Praca z walutą obcą oraz wykorzystanie funkcji 12

13 4.2 Materiał Przejdź do Plik Otwórz Magazyn, aby otworzyć tabelę Magazyn. Przejdź do wybranej linii i otwórz kartę materiału dwukrotnie na nią klikając Zakup materiału w walucie obcej Dla materiału możesz wskazać walutę, w której określona jest cena. W tym oknie możesz wybrać walutę, w której chcesz wyświetlić i/lub wprowadzić ceny. Zapis dokonuje się zawsze w walucie domyślnej. Ponadto waluta dla zakupów oraz data kursu zostają zapisane w karcie materiału Sprzedaż materiału w innej walucie W obszarze Informacje sprzedaży istnieje możliwość dodania zakładek dla różnych walut. Funkcja ta przydatna jest w przypadku, gdy sprzedajesz materiał dla kilku różnych krajów po różnych cenach np. używając różnych marż lub rabatów. Praca z walutą obcą oraz wykorzystanie funkcji 13

14 Porada: Użyj tej funkcji tylko w przypadku, gdy używasz różnych cen dla różnych krajów. Jeśli tylko kurs jest inny nie musisz jej używać, gdyż ceny walutowe są automatycznie obliczane. Ponadto, upewnij się, że opcja Równ ceny miedzynar. jest NIEAKTYWNA. Możesz dodać zakładkę w poniższy sposób: Otwórz kartę wybranego materiału. Przejdź do obszaru Informacje sprzedaży i kliknij Prawym przyciskiem myszy. Wybierz kraj. Pojawi się dodatkowa zakładka, w której możesz dokonać zmian. Praca z walutą obcą oraz wykorzystanie funkcji 14

15 Jeżeli chcesz usunąć zakładkę, wciśnij Prawy przycisk myszy i wybierz odpowiedni kraj. Znak v zniknie obok wybranego kraju, podobnie jak zakładka Dołączenie opisu materiału w obcym języku Program Plan-de-CAMpagne pozwala na dołączenie do materiału opisów w językach obcych. Przejdź do zakładki Międzynarodowy w otwartej karcie materiału. Kliknij Prawym przyciskiem myszy Nowy i podaj opis materiału i ID kodu językowego. Wyświetlanie opisu w językach obcych na szablonach programu Word i innych dokumentach. Zarówno opisy jak i wolny tekst mogą być wyświetlane na szablonach programu Word oraz innych dokumentach generowanych z programu. Przetłumaczony opis artykułu/materiału nie jest wyświetlany automatycznie na ofertach, notach dostawy itp. Standardowo wyświetla się polski tekst, pomimo faktu, że generujemy dokument dla zagranicznego klienta. Masz możliwość wyświetlenia opisu w języku klienta używając funkcji FIND. Praca z walutą obcą oraz wykorzystanie funkcji 15

16 Dla szablonu programu Word wykorzystaj pole [[DO_OMSCHTAAL]] Dla starego Edytora Raportów: Oferta: FIND( LMT_TAAL, LMT_MATN,LMT_TCID,M1.DR_ARTNR+, +STR(GETKL(M1.DF_DEBNR, KL_TCID )), LMT_OMSCH, ) Potwierdzenie zamówienia: FIND( LMT_TAAL, LMT_MATN,LMT_TCID,M1.DR_ARTNR+, +STR(GETKL(M1.DF_DEBNR, KL_TCID )), LMT_OMSCH, ) Order slip: FIND( LMT_TAAL, LMT_MATN,LMT_TCID,M1.IN_MATN+, +STR(GETKL(M1.BK_LEVNR, KL_TCID )), LMT_OMSCH, ) Nota dostawy: FIND( LMT_TAAL, LMT_MATN,LMT_TCID,M1.PR_MATN+, +STR(GETKL(M1.PB_DEBNR, KL_TCID ) ), LMT_OMSCH, ) Faktura: FIND( LMT_TAAL, LMT_MATN,LMT_TCID,M1.FR_MATN+, +STR(GETKL(M1.FC_DEBNR, KL_TCID ) ), LMT_OMSCH, ) Porada: Używając nowego Edytora Raportów nie musisz używać funkcji FIND. Wystarczy, że połączysz odpowiednie tabele. Patrz: podręcznik Edytor Raportów. 4.3 Kalkulacja Przejdź do Kalkulacja Otwórz, aby otworzyć listę kalkulacji. Przejdź do wybranej linii i kliknij na nią dwukrotnie, aby otworzyć kalkulację. Kalkulacja przed zmianą waluty Praca z walutą obcą oraz wykorzystanie funkcji 16

17 W kalkulacji przejdź do zakładki Inne, znajdź pola Waluta, Kurs oraz Data kursu. Kurs ten odnosi się do faktury w kalkulacji. Możesz tutaj wybrać, w jakiej walucie cena ma być wyświetlana. Każdy materiał w tej kalkulacji posiada walutę, kurs i datę kursu. Ceny materiałów są wyświetlane w domyślnej walucie! Zatem zawsze dokonuje się konwersja. Domyślnie, waluta jest waluta jest wyświetlana zgodnie z ustawieniami na karcie kontrahenta. Możesz to zmienić ręcznie. Zakładka powyżej pełni tylko funkcję informacyjną. Zmiana waluty odbywa się po kliknięciu na ikonę Zmień walutę. Po zmianie waluty pola: Cena netto/szt., Cena z rabatem/szt. oraz Faktura otrzymują niebieskie tło, aby wskazać, że ceny są wyświetlone w innej walucie. 4.4 Handel Możesz pracować na walutowych kalkulacjach handlowych tak samo jak na standardowych kalkulacjach (patrz: rozdział wyżej). Praca z walutą obcą oraz wykorzystanie funkcji 17

18 4.5 Projekty Przejdź do Projekty Otwórz, aby otworzyć listę projektów. Przejdź do wybranej linii i otwórz ją klikając dwukrotnie. Na karcie otwartego projektu można znaleźć pole Kod waluty. Pole to jest automatycznie uzupełniane w przypadku, gdy dla klienta podano walutę obcą. (patrz: rozdział 4.1) W głównej części karty projektu obie waluty są pokazane. Jest także możliwy wybór innej waluty ręcznie. Sposób, w jaki wyświetla się waluta można zmienić klikając ikonę Wtedy pola w zakładce Edycja w liniach projektu otrzymują niebieskie tło. Zmień walutę. 4.6 Zakup Przejdź do Logistyka Tabela zakupu, aby otworzyć Tabelę zakupu. Przejdź do wybranej linii i kliknij dwukrotnie, aby ją otworzyć. Praca z walutą obcą oraz wykorzystanie funkcji 18

19 Na karcie szczegółów zakupu, odnajdziesz pola Kod waluty, Kurs oraz Data kursu. Pola te są wypełniane, gdy: Wybierzesz dostawcę. Wybierzesz ręcznie walutę. Przekazując kalkulację do produkcji (waluta z linii materiałowej kalkulacji jest uzupełniona) Ceny w liniach zakupowych mogą być wyświetlone zarówno w domyślnej walucie jak i w walucie, w której są kupowane. Porada: Jeżeli używasz Edytora raportów, aby tworzyć podglądy (np. zamówienia), musisz dostosować ich wygląd do waluty obcej. Najlepiej jest utworzyć kopię oryginalnego zamówienia i pomnożyć pole ceny przez pole kurs (np. M1.IN_PREH*M1.BK_KOERS ) w nowym szablonie zamówienia. Dotyczy to nie tylko zakupów, ale wszystkich innych operacji. Aby uzyskać więcej informacji o Edytorze raportów, zapoznaj się z podręcznikiem Edytor Raportów. 4.7 Alternatywni dostawcy Przejdź do Plik Otwórz Magazyn, aby otworzyć tabelę Magazyn. Przejdź do wybranej linii i kliknij dwukrotnie, aby ją otworzyć. Przejdź do zakładki Dostawcy. Praca z walutą obcą oraz wykorzystanie funkcji 19

20 W oknie, w którym tworzysz nową linię zakupu (z informacją o dostawcy i cenie), znajdziesz pola Kod waluty, Kurs, oraz Data kursu. Alternatywni dostawcy są dołączeni do danego materiału w zakładce Dostawcy, która jest widoczna po zaznaczeniu opcji Wielokrotni dostawcy w zakładce Główne dane o materiale. W zakładce Dostawcy, możesz zapisać kilka umów zakupowych w różnych walutach. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z podręcznikiem Alternatywni dostawcy. 4.8 Negocjacje cen Przejdź do Logistyka Negocjacja cen Otwórz, aby otworzyć tabelę Negocjacje cen. Przejdź do wybranej linii i kliknij dwukrotnie, aby ją otworzyć. Przejdź do zakładki Analiza Praca z walutą obcą oraz wykorzystanie funkcji 20

21 W ścieżce negocjacji cen, cena odgrywa rolę tylko wtedy, gdy negocjujesz cenę z różnymi dostawcami. Istotnym jest, aby podać cenę w walucie, której używa dostawca. W tym miejscu można także zmienić wyświetlanie waluty. Przy analizie negocjacji cenowej odnajdziesz pola Kod waluty, Kurs oraz Data kursu. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z podręcznikiem Negocjacje cen. Praca z walutą obcą oraz wykorzystanie funkcji 21

22 4.9 Zamówienia Przejdź do Logistyka Zamówienia Otwórz, aby otworzyć tabelę Zamówienia. Przejdź do wybranej linii i dwukrotnie kliknij, aby ją otworzyć. Na karcie zamówienia odnajdziesz pola Kod waluty, Kurs oraz Data kursu. Możesz zmienić wyświetlaną walutę na domyślną lub obcą Praca z walutą obcą oraz wykorzystanie funkcji 22

23 4.10 Faktury zakupu Przejdź do Logistyka Faktury zakupu Otwórz, aby otworzyć listę faktur zakupowych. Kliknij dwukrotnie na wybraną linię, aby ją otworzyć. Na karcie faktury (od wersji 4.3 i nowszej) w zakładce Faktura, możesz wybrać jej walutę. W zakładce Inne znajdują się pola Kurs oraz Data kursu. Podawane są jednokrotnie, zgodnie z datą faktury. Praca z walutą obcą oraz wykorzystanie funkcji 23

24 4.11 Cenniki Ceny sprzedaży pokazywane w cenniku mogą być wyświetlane i wprowadzane w zarówno w domyślnej jak i obcej walucie (określonej dla kontrahenta). Przejdź do Plik Otwórz Kontrahenci, aby otworzyć listę kontrahentów. Przejdź do wybranej linii i kliknij na nią dwukrotnie. Otwarta zostanie karta kontrahenta. Przejdź do zakładki Cenniki. Na karcie cennika znajdują się pola Kod waluty, Kurs oraz Data kursu. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z podręcznikiem Cenniki. Praca z walutą obcą oraz wykorzystanie funkcji 24

25 4.12 Faktury sprzedaży Przejdź do Faktury Otwórz, aby otworzyć listę faktur. Przejdź do wybranej linii i kliknij na nią dwukrotnie, aby ją otworzyć. Na karcie faktury sprzedaży znajdują się pola Kod waluty, Kurs oraz Data kursu. Pola te są uzupełniane, gdy wybierzesz kalkulację lub fakturę terminową. Informacje z kalkulacji lub z linii faktury mogą być skopiowane bezpośrednio na fakturę. Jeżeli utworzysz fakturę z datą faktury inną niż data kursu, program Plan-de-CAMpagne zapyta czy to zmienić. Praca z walutą obcą oraz wykorzystanie funkcji 25

26 4.13 Faktury terminowe Przejdź do Faktury Otwórz, aby otworzyć listę faktur. Przejdź do wybranej linii faktury terminowej i otwórz ją klikając na nią podwójnie. Na kacie faktury terminowej znajdują się pola Kod waluty, Kurs oraz Data kursu. Gdy określasz linie faktury terminowej, wybrana waluta jest zawsze skopiowana z odnoszącej się do niej kalkulacji lub projektu. Na fakturze terminowej możesz wybrać wyświetlaną walutę na domyślną lub obcą. Aby uzyskać więcej informacji zapoznaj się z podręcznikiem Faktury terminowe. Praca z walutą obcą oraz wykorzystanie funkcji 26

27 5. Zmiany w podręczniku Zmodyfikowano 14 czerwca 2010 Rozdział 3.5. Rozdział 3.7 Rozdział 4 Rozdział Zmiany w podręczniku 27

28 6. Skróty klawiszowe w PdC Klawisz Funkcja Tabele F11 Wyświetl rysunek F10 Nowy F9 Edycja F8 Podgląd szczegółowy F7 Wydruk (Edytor raportów) F6 Pokaż/ukryj pole tekstowe F5 Odśwież tabelę F4 Otwórz tabelę wyboru CTRL+HOME Przejdź do pierwszego rekordu CTRL+END Przejdź do ostatniego rekordu CTRL+L Formatowanie kolumn CTRL+B Zablokuj kolumny CTRL+DEL Usuń rekord CTRL+E Eksport do Excel CTRL+H Uzupełnij login, datę i godzinę Ogólne CTRL+X Wytnij CTRL+C Kopiuj CTRL+V Wklej CTRL+A Zaznacz wszystko CTRL+F Szukaj CTRL+G Idź do.. CTRL+DEL Usuń PAGE-DOWN Dół strony PAGE-UP Góra strony HOME Przejdź do początku wiersza END Przejdź do końca wiersza CTRL+Tab Przejdź pomiędzy oknami system CTRL+F4 Zamknij okno system ALT+F4 Zamknij Plan-de-CAMpagne SHIFT+F4 Wyloguj z Plan-de-CAMpagne Filtry ALT+R Resetuj filtr ALT+F Równy do ALT+O Nierówny do ALT+G Większy od ALT+K Mniejszy od ALT+W Słowo w polu ALT+B Rozpocznij od ALT+E Zakończ na Kalkulacja CTRL+I Dodaj wewnętrzną operację CTRL+E Dodaj kooperację CTRL+K Dodaj koszt dodatkowy CTRL+M Dodaj materiał CTRL+L Zbuduj materiał CTRL+O Dodaj EXOOT CTRL+F10 Dodaj podkalkulację CTRL+F2 Utwórz projekt z kalkulacji CTRL+D Dodaj datę dostawy Projekt CTRL+K Dodaj artykuł CTRL+S Zapisz projekt/kalkulację Skróty klawiszowe w PdC 28

29 STIGO Sp. z o.o. Ul. Ostatnia 1C Kraków Tel Fax WWW

Komentarz: Przy ustawieniach musi zostać podana stawka podatku VAT.

Komentarz: Przy ustawieniach musi zostać podana stawka podatku VAT. SEPA Przykłady przedstawiania różnych informacji w tym dokumencie: Odnośniki: np. rozdział 2 Ścieżka menu, która powinna być prześledzona: np. Plik Otwórz Warunki wysyłki. Przedstawianie ważnych haseł/wyborów

Bardziej szczegółowo

Przykłady przedstawiania różnych informacji w tym dokumencie:

Przykłady przedstawiania różnych informacji w tym dokumencie: Certyfikaty Przykłady przedstawiania różnych informacji w tym dokumencie: Ścieżka menu, która powinna być prześledzona: np. Plik Otwórz Warunki wysyłki Przedstawianie ważnych haseł/wyborów menu itp.: np.

Bardziej szczegółowo

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 1. MOŻLIWOŚCI Moduł Ofertowanie jest przeznaczony do programu Symfonia Handel Forte. Jego zadaniem jest wspomaganie działania pracowników firmy w przygotowywaniu

Bardziej szczegółowo

Przykłady przedstawiania różnych informacji w tym dokumencie:

Przykłady przedstawiania różnych informacji w tym dokumencie: Raporty produkcji Przykłady przedstawiania różnych informacji w tym dokumencie: Odnośniki: np. rozdział 2 Ścieżka menu, która powinna być prześledzona: np. Plik Otwórz Warunki wysyłki. Przedstawianie ważnych

Bardziej szczegółowo

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż WellCommerce Poradnik: Sprzedaż Spis treści well W tej części poradnika poznasz funkcje WellCommerce odpowiedzialne za obsługę sprzedaży. 2 Spis treści... 2 Wstęp... 3 Logowanie do panelu administratora...

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Przykłady graficznego przedstawiania różnych informacji, w tym podręczniku:

Przykłady graficznego przedstawiania różnych informacji, w tym podręczniku: Kopia zapasowa Przykłady graficznego przedstawiania różnych informacji, w tym podręczniku: Przykład przedstawiania ścieżki menu: Dane główne->magazyn->grupy materiałów. Przykład przedstawiania ważnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Spis treści 1. DOSTĘP DO SERWISU... 2 1.1 REJESTRACJA... 2 1.2 LOGOWANIE... 4 1.3 RESETOWANIE HASŁA... 4 2. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA... 5 2.1 WYBÓR GRUPY PRODUKTÓW...

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje CONDICO Trade 4.0

Nowe funkcje CONDICO Trade 4.0 Nowe funkcje CONDICO Trade 4.0 Czerwiec, 2010 Copyright 2008, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved. Streszczenie Ekran rynku Listy instrumentów Zlecenia własne Transakcje własne Transakcje pozasesyjne

Bardziej szczegółowo

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Symfonia Handel 1 / 5 Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Główne korzyści z wersji 2010: Optymalizacja kosztów magazynowania i obsługi dostaw poprzez efektywniejsze zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2012 1 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Konfiguracja... 3 2.1 Wykonywanie kopii

Bardziej szczegółowo

Poszerzona funkcjonalność procesów logistycznych. Negocjacje cen na przykładzie systemu Plan-de-CAMpagne.

Poszerzona funkcjonalność procesów logistycznych. Negocjacje cen na przykładzie systemu Plan-de-CAMpagne. Poszerzona funkcjonalność procesów logistycznych. Negocjacje cen na przykładzie systemu Plan-de-CAMpagne. W bieżącym numerze newslettera kontynuujemy temat usprawniania procesów logistycznych, w przedsiębiorstwie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA STANOWISKOWA

INSTRUKCJA STANOWISKOWA INSTRUKCJA STANOWISKOWA SIMPLE.ERP Tworzenie faktur wewnętrznych Warszawski Uniwersytet Medyczny Spis treści 1 Dodanie dokumentu faktury wewnętrznej - faktura pierwotna nie została ona wprowadzona do systemu

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 10 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 SYMFONIA Handel Premium Strona 1 z 7 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 Dodatkowa ochrona dostępu do przeglądania cen zakupu towarów Duża grupa użytkowników programu zgłaszała

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI V-TERMU LYONESS.

INSTRUKCJA OBSŁUGI V-TERMU LYONESS. INSTRUKCJA OBSŁUGI V-TERMU LYONESS Uruchomienie programu V-Term Lyoness jest interfejsem bazującym na stronie internetowej, który można uruchomić bezpośrednio w przeglądarce internetowej, bez potrzeby

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji Forte Handel 1 / 5 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, wnosząca

Bardziej szczegółowo

Dane słowa oraz wyrażenia są tłumaczone przy pomocy polecenia Przetwarzanie > Tłumaczenie

Dane słowa oraz wyrażenia są tłumaczone przy pomocy polecenia Przetwarzanie > Tłumaczenie Słownik tłumaczeń Informacje ogólne Edytor słownika jest aplikacją MDI, umożliwiającą otwieranie różnych słowników, w celu zarzadzania nimi oraz zapisywania ich do poszczególnych plików. Słownik tłumaczeń

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Analizy i Raporty... 3 1.1. Okno główne modułu Analizy i raporty... 3 1.1.1. Lista szablonów

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c SYMFONIA Handel Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1 grudnia 2008r. weszła w życie nowelizacja ustawy o

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika GenRap Wydruk Faktury Sprzedaży w języku obcym Wersja 2013.0.1 Spis treści 1 NAZWA TOWARU (MODUŁ HANDEL PLUS)... 3 2 FORMA PŁATNOŚCI... 5 3 WARTOŚĆ FAKTURY SPRZEDAŻY WYRAŻONA SŁOWNIE...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu:

Instrukcja obsługi programu: Instrukcja obsługi programu: MODUŁ USER ADMIN ADMINISTRACJA UŻYTKOWNIKÓW Przeznaczenie programu Program przeznaczony jest do administracji użytkownikami. Program umożliwia dodawanie, usuwanie oraz modyfikację

Bardziej szczegółowo

Microsoft Word skróty klawiszowe

Microsoft Word skróty klawiszowe Microsoft Word skróty klawiszowe Skróty klawiaturowe, choć dla większości ludzi są one czarną magią, bardzo przydają się przy formatowaniu tekstu w takich programach jak Microsoft Word. Dzięki nim nie

Bardziej szczegółowo

Krótki kurs obsługi środowiska programistycznego Turbo Pascal z 12 Opracował Jan T. Biernat. Wstęp

Krótki kurs obsługi środowiska programistycznego Turbo Pascal z 12 Opracował Jan T. Biernat. Wstęp Krótki kurs obsługi środowiska programistycznego Turbo Pascal 7.0 1 z 12 Wstęp Środowisko programistyczne Turbo Pascal, to połączenie kilku programów w jeden program. Środowisko to zawiera m.in. kompilator,

Bardziej szczegółowo

Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT

Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT Opcja dostępna tylko w wersji Ala Max W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów, w programie Ala wprowadzono funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze ABC komputera dla nauczyciela Materiały pomocnicze 1. Czego się nauczysz? Uruchamianie i zamykanie systemu: jak zalogować się do systemu po uruchomieniu komputera, jak tymczasowo zablokować komputer w

Bardziej szczegółowo

unikupon.pl Unikupon PC Instrukcja obsługi

unikupon.pl Unikupon PC Instrukcja obsługi unikupon.pl Unikupon PC Instrukcja obsługi Spis treści 1. Uruchamianie programu...3 1.1 Logowanie...3 2. Korzystanie z menu programu...4 3. Doładowanie online...5 4. Sprzedaż kuponu...6 5. Zamówienia...8

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1 Podręcznik użytkownika programu Ceremonia 3.1 1 Spis treści O programie...3 Główne okno programu...4 Edytor pieśni...7 Okno ustawień programu...8 Edycja kategorii pieśni...9 Edytor schematów slajdów...10

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia ERP Handel Faktury walutowe

Sage Symfonia ERP Handel Faktury walutowe Sage Symfonia ERP Handel Faktury walutowe 1 Wstęp... 2 2 Charakterystyka Faktur walutowych... 2 3 Algorytmy wyliczeń... 3 3.1 GDY PODATEK WYLICZANY JEST NA PODSTAWIE WARTOŚCI NETTO W WALUCIE... 3 3.2 GDY

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja funkcji logowania

Skrócona instrukcja funkcji logowania Skrócona instrukcja funkcji logowania Logowanie 1. Wpisz swój identyfikator nie używając spacji, podkreśleń ani nawiasów. Aby przejść do pola tekstowego Hasło, wciśnij klawisz tabulatora lub kliknij wewnątrz

Bardziej szczegółowo

Formularze w programie Word

Formularze w programie Word Formularze w programie Word Formularz to dokument o określonej strukturze, zawierający puste pola do wypełnienia, czyli pola formularza, w których wprowadza się informacje. Uzyskane informacje można następnie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 5 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SoftwareStudio Studio 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 061 66 90 641 061 66 90 642 061 66 90 643 061 66 90 644 fax 061 86 71 151 mail: poznan@softwarestudio.com.pl Herkules WMS.net Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Kontrola księgowania

Kontrola księgowania Kontrola księgowania Opcja dostępna tylko w wersji Ala Max W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów, zmieniającym przepisy dotyczące sposobu rozliczania kosztów uzyskania przychodów w programie Ala

Bardziej szczegółowo

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów 1. Uruchamianie edytora tekstu MS Word 2007 Edytor tekstu uruchamiamy jak każdy program w systemie Windows. Można to zrobić

Bardziej szczegółowo

SUBIEKT GT IMPORT XLS Dokumenty

SUBIEKT GT IMPORT XLS Dokumenty Instrukcja użytkownika programu SUBIEKT GT IMPORT XLS Dokumenty Wersja 1.0.0 OPIS PROGRAMU Program Subiekt GT Import XLS - Dokumenty służy do importowania różnych dokumentów handlowych i magazynowych (faktury

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Integracja z istore. Wersja z 07/02/2015. Copyright Zakupteraz.pl

Instrukcja Integracja z istore. Wersja z 07/02/2015. Copyright Zakupteraz.pl Instrukcja Integracja z istore Wersja z 07/02/2015 Copyright Zakupteraz.pl 1. SPIS TREŚCI 1. SPIS TREŚCI... 2 2. WSTĘP... 3 3. OPIS PROCEDURY INTEGRACJI... 4 1.1. LOGOWANIE... 4 1.2. PANEL KLIENTA INTEGRACJA

Bardziej szczegółowo

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. wersji 6.2

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. wersji 6.2 Books by HansaWorld Przewodnik instalacji wersji 6.2 Instalacja Przejdź do strony: http://books.hansaworld.com/downloads/hwindex.htm i pobierz najnowszą wersję oprogramowania Books. Otwórz Books.dmg i

Bardziej szczegółowo

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania...

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania... Rozwiązanie przygotowane do wymiany danych pomiędzy programem Sage Handel a serwisem www.allegro.pl za pośrednictwem oprogramowania Firmy PhotoSoft EasyUploader. Rozwiązanie pozwala na przesyłanie towarów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Integracja z Shoper. Wersja z 18/01/2015. Copyright Zakupteraz.pl

Instrukcja Integracja z Shoper. Wersja z 18/01/2015. Copyright Zakupteraz.pl Instrukcja Integracja z Shoper Wersja z 18/01/2015 Copyright Zakupteraz.pl 1. SPIS TREŚCI 1. SPIS TREŚCI... 2 2. WSTĘP... 3 3. OPIS PROCEDURY INTEGRACJI... 4 1.1. LOGOWANIE... 4 1.2. PANEL KLIENTA INTEGRACJA

Bardziej szczegółowo

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. Wersji 6.2

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. Wersji 6.2 Books by HansaWorld Przewodnik instalacji Wersji 6.2 Instalacja Przejdź do strony: http://books.hansaworld.com/downloads/hwindex.htm i pobierz najnowszą wersję oprogramowania Books. Na następnej stronie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor Strona0 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienić, klikając w ustawienia. Strona1

Bardziej szczegółowo

9 Zakup [ Zakup ] 56. 9. Zakup

9 Zakup [ Zakup ] 56. 9. Zakup 9 Zakup [ Zakup ] 56 9. Zakup Moduł zakupu działa na podobnych zasadach, które opisywaliśmy w poprzednim rozdziale: Sprzedaż. Dla uproszczenia zastosowano niemal ten sam interfejs, który tam widzieliśmy,

Bardziej szczegółowo

MGA Sp. z o.o. 87-100 Toruń ul. Piaskowa 6

MGA Sp. z o.o. 87-100 Toruń ul. Piaskowa 6 +48 56 66 24 700 +48 56 69 26 998 info@mga.com.pl MGA V3 Third Edition Menu formatki W momencie otwarcia dowolnej formatki menu główne zostaje zastąpione przez menu formatki, które zawiera standardowo

Bardziej szczegółowo

Jak dopasować pola szablonu świadectwa, aby na stronie z wynikami klasyfikacji rocznej poprawnie drukowały się długie nazwy przedmiotów?

Jak dopasować pola szablonu świadectwa, aby na stronie z wynikami klasyfikacji rocznej poprawnie drukowały się długie nazwy przedmiotów? UONET+ Jak dopasować pola szablonu świadectwa, aby na stronie z wynikami klasyfikacji rocznej poprawnie drukowały się długie nazwy przedmiotów? Jeśli w oddziale występują przedmioty, które mają długie

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne. Jak można zmienić dane licencjobiorcy?

Problemy techniczne. Jak można zmienić dane licencjobiorcy? Problemy techniczne Jak można zmienić dane licencjobiorcy? Jeśli nastąpi zmiana nazwy lub adresu placówki, która posiada licencję na programy Optivum, to należy o tych zmianach poinformować firmę VULCAN

Bardziej szczegółowo

Posejdon Instrukcja użytkownika

Posejdon Instrukcja użytkownika Posejdon Instrukcja użytkownika 1 Spis treści Wstęp... 4 Logowanie do systemu... 4 Menu główne... 4 Uprawnienia... 5 Menu Sprzedaż... 5 Paragon... 5 Wybór towaru... 5 Wybór klienta.... 8 Podsumowanie...

Bardziej szczegółowo

korzystać z funkcji konwersji zamówienia zakupu

korzystać z funkcji konwersji zamówienia zakupu KROK 1 Wybierz pozycję Moje Strona Moje zamówienia zakupu umożliwia: 1) Zarządzanie zamówieniami zakupu przesłanymi do systemu Tungsten Network przez Twojego klienta. Kliknij pozycję Moje KROK 2 Nowe 2)

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Plany Zamówień Publicznych EG_LOG Plany Zamówień Publicznych Instrukcja Użytkownika. Instrukcja użytkownika 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA PO SYSTEMIE...

Bardziej szczegółowo

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów 1. Uruchamianie edytora tekstu MS Word 2003 Edytor tekstu uruchamiamy jak każdy program w systemie Windows. Można to zrobić

Bardziej szczegółowo

Telesprzedaż by CTI Instrukcja

Telesprzedaż by CTI Instrukcja Telesprzedaż by CTI Instrukcja 1 Spis treści 1. Opis programu...4 2. Konfiguracja...5 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...6 2.2. Połączenie z serwerem MS SQL systemu Call Center...7 2.3. Nawiązanie połączenia

Bardziej szczegółowo

Pomoc do programu KOFi

Pomoc do programu KOFi Pomoc do programu KOFi WSTĘP 2 STANDARDOWE I PODSTAWOWE STOSOWANE KLAWISZE W PROGRAMIE: 2 KARTOTEKA KLIENTA 3 KARTOTEKA TOWAROWA 3 LISTA DOKUMENTÓW 5 ROZLICZANIE DOKUMENTÓW 6 TWORZENIE, POPRAWA DOKUMENTU

Bardziej szczegółowo

autor poradnika - KS Jak zamieszczać i edytować artykuły na szkolnej stronie internetowej

autor poradnika - KS Jak zamieszczać i edytować artykuły na szkolnej stronie internetowej Jak zamieszczać i edytować artykuły na szkolnej stronie internetowej adres naszej strony: www.zs3.wroc.pl logo liceum 1. Aby dodać artykuł należy się zalogować: System pokaże nazwę zalogowanego użytkownika

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. Instrukcje

Podręcznik użytkownika. Instrukcje Podręcznik użytkownika W podręczniku użytkownika opisane są najważniejsze, podstawowe zasady pracy w programie. W celu zapoznania się z bardziej szczegółowym opisem, należy zapoznać się z dalszymi instrukcjami.

Bardziej szczegółowo

Tworzenie powiązań opakowania towary.

Tworzenie powiązań opakowania towary. Tworzenie powiązań opakowania towary. Wersja rozbudowana ma możliwość definiowania opakowań zwrotnych dotyczących danego towaru. Takie tworzenie powiązań jest dostępne z menu pod prawym przyciskiem myszy

Bardziej szczegółowo

Jak utworzyć raport kasowy?

Jak utworzyć raport kasowy? Finanse Jak utworzyć raport kasowy? Aplikacja Finanse umożliwia wystawianie dokumentów kasowych oraz prowadzenie na bieżąco raportów kasowych. Pierwszy raport kasowy użytkownik musi dodać do aplikacji.

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel 1 / 7

Symfonia Handel 1 / 7 Symfonia Handel 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1a Poprawiono Częściowe rozliczanie faktur płatnościami. Rozliczanie kilku faktur jednym dokumentem płatności. Wydruk raportu

Bardziej szczegółowo

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE IBOK... 3 1.1 Logowanie... 3 1.2 Przywracanie

Bardziej szczegółowo

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy V 1.2.1 Ogólne: 1. Zmieniony system drukowania dokumentów. Usunięte zostały dodatkowe usługi generowania dokumentów. 2. Zmieniony system współpracy z drukarką fiskalną. 3. Możliwość zainstalowania programu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja korzystania z panelu pielęgniarki szkolnej

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja korzystania z panelu pielęgniarki szkolnej Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja korzystania z panelu pielęgniarki szkolnej Rok 2011 Pielęgniarka szkolna Ekran główny Program dreryk uruchamia się w trybie pełnoekranowym w postaci panelu. Nawigacja

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. wersja SYSTIM

Wprowadzenie. wersja SYSTIM Wprowadzenie wersja 2011.04 SYSTIM Spis treści SYSTIM...1 Rozdział 1. Rozpoczęcie Pracy z Systim...3 1.1 Numer konta...3 1.2 Dane firmy...3 1.3 Magazyn...4 1.4 Szablony...4 1.5 Użytkownicy...5 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Zadanie 8. Dołączanie obiektów

Zadanie 8. Dołączanie obiektów Zadanie 8. Dołączanie obiektów Edytor Word umożliwia dołączanie do dokumentów różnych obiektów. Mogą to być gotowe obiekty graficzne z galerii klipów, równania, obrazy ze skanera lub aparatu cyfrowego.

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse System imed24 Instrukcja Moduł Finanse Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Finanse... 4 1. Menu górne modułu Finanse... 4 1.1.1. Słownik towarów i usług... 4 1.1.1.1. Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje potrzebne do szybkiego uruchomienia e-sklepu

Podstawowe informacje potrzebne do szybkiego uruchomienia e-sklepu Podstawowe informacje potrzebne do szybkiego uruchomienia e-sklepu Niniejszy mini poradnik ma na celu pomóc Państwu jak najszybciej uruchomić Wasz nowy sklep internetowy i uchronić od popełniania najczęstszych

Bardziej szczegółowo

UONET+ - moduł Sekretariat

UONET+ - moduł Sekretariat UONET+ - moduł Sekretariat Jak na podstawie wbudowanego szablonu utworzyć własny szablon korespondencji seryjnej? W systemie UONET+ w module Sekretariat można tworzyć różne zestawienia i wydruki. Dokumenty

Bardziej szczegółowo

edycja szablonu za pomocą serwisu allegro.pl

edycja szablonu za pomocą serwisu allegro.pl edycja szablonu za pomocą serwisu allegro.pl 2 Do obsługi Twojego szablonu nie jest wymagane żadne dodatkowe oprogramowanie - jedyne czego potrzebujesz to aktywne konto w serwisie allegro.pl. Dokładne

Bardziej szczegółowo

Tworzenie płatności. Celem tego dokumentu jest opisanie, jak tworzyć płatności w Business Online włączając:

Tworzenie płatności. Celem tego dokumentu jest opisanie, jak tworzyć płatności w Business Online włączając: Krotki opis Celem tego dokumentu jest opisanie, jak tworzyć płatności w Business Online włączając: Typy płatności Dane kontrahenta Zapisywanie płatności Autoryzacja płatności Tworzenie płatności Kiedy

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość

Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Artykuły Artykuły są niezbędne do wprowadzania faktur sprzedaży oraz zakupu, a także w transakcjach magazynowych. Lista artykułów może być taka sama dla faktur sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

8. Sprzedaż SQLogic Sprzedaż

8. Sprzedaż SQLogic Sprzedaż 8 Sprzedaż [ Sprzedaż ] 44 8. Sprzedaż Moduł Sprzedaż jest obok Zakupu, Magazynu i Produkcji, jednym z najważniejszych elementów systemu SQLogic Sprzedaż. Jego menu zawiera jedną pozycję, dzięki której

Bardziej szczegółowo

Sekretariat Optivum. Jak przygotować listę uczniów zawierającą tylko wybrane dane, np. adresy e-mail ucznia i jego opiekunów? Projektowanie listy

Sekretariat Optivum. Jak przygotować listę uczniów zawierającą tylko wybrane dane, np. adresy e-mail ucznia i jego opiekunów? Projektowanie listy Sekretariat Optivum Jak przygotować listę uczniów zawierającą tylko wybrane dane, np. adresy e-mail ucznia i jego opiekunów? Program Sekretariat Optivum ma wbudowane różne edytory, które umożliwiają przygotowywanie

Bardziej szczegółowo

UONET+ moduł Dziennik. Praca z rozkładami materiału nauczania

UONET+ moduł Dziennik. Praca z rozkładami materiału nauczania UONET+ moduł Dziennik Praca z rozkładami materiału nauczania System UONET+ gromadzi stosowane w szkole rozkłady materiału nauczania. Dzięki temu nauczyciele mogą korzystać z nich wprowadzając tematy lekcji.

Bardziej szczegółowo

NOL3. Zarządzanie zleceniami. 1. Transakcyjne funkcjonalności aplikacji NOL3. Biuro Maklerskie Zlecenia

NOL3. Zarządzanie zleceniami. 1. Transakcyjne funkcjonalności aplikacji NOL3. Biuro Maklerskie Zlecenia NOL3 Zarządzanie zleceniami Biuro Maklerskie 1. Transakcyjne funkcjonalności aplikacji NOL3 NOL3 umożliwia składanie zleceń bezpośrednio z aplikacji bez konieczności przechodzenia do bankowości internetowej.

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY TECHNICZNE. Co zrobić, gdy natrafię na problemy związane z użytkowaniem programu DYSONANS

PROBLEMY TECHNICZNE. Co zrobić, gdy natrafię na problemy związane z użytkowaniem programu DYSONANS PROBLEMY TECHNICZNE Co zrobić, gdy natrafię na problemy związane z użytkowaniem programu DYSONANS Jeżeli stwierdziłeś występowanie błędów lub problemów podczas pracy z programem DYSONANS możesz skorzystać

Bardziej szczegółowo

Ćw. IV. Tabele przestawne

Ćw. IV. Tabele przestawne Ćw. IV. Tabele przestawne Przykład 1. Dysponujemy raportem w formacie tabeli (Arkusz: Tabele Przestawne ) o trzech kolumnach zawierających: nazwę produktu, kategorie, do której produkt ten należy, oraz

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA UCZNIÓW JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU UCZNIA narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski system doradztwa

Bardziej szczegółowo

Formularz MS Word. 1. Projektowanie formularza. 2. Formularze do wypełniania w programie Word

Formularz MS Word. 1. Projektowanie formularza. 2. Formularze do wypełniania w programie Word Formularz MS Word Formularz to dokument o określonej strukturze, zawierający puste pola do wypełnienia, czyli pola formularza, w których wprowadza się informacje. Uzyskane informacje moŝna następnie zebrać

Bardziej szczegółowo

Makropolecenia w Excelu

Makropolecenia w Excelu Makropolecenia w Excelu Trochę teorii Makropolecenie w skrócie nazywane makro ma za zadanie automatyczne wykonanie powtarzających się po sobie określonych czynności. Na przykładzie arkusza kalkulacyjnego

Bardziej szczegółowo

Współpraca Integry z programami zewnętrznymi

Współpraca Integry z programami zewnętrznymi Współpraca Integry z programami zewnętrznymi Uwaga! Do współpracy Integry z programami zewnętrznymi potrzebne są dodatkowe pliki. MoŜna je pobrać z sekcji Download -> Pozostałe po zalogowaniu do Strefy

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA PROJEKTÓW

REJESTRACJA PROJEKTÓW REJESTRACJA PROJEKTÓW Klawisze skrótów: F7 wywołanie zapytania (% - zastępuje wiele znaków _ - zastępuje jeden znak F8 wyszukanie według podanych kryteriów (system rozróżnia małe i wielkie litery) F9 wywołanie

Bardziej szczegółowo

ialadin Partner Podstawowe informacje dotyczące rejestracji zleceń

ialadin Partner Podstawowe informacje dotyczące rejestracji zleceń ialadin Partner Podstawowe informacje dotyczące rejestracji zleceń Poruszanie się w ialadin Partner Podczas poruszania się w systemie ialadin Partner należy wykorzystywać jedynie przeznaczone do tego przyciski

Bardziej szczegółowo

5. Kontrahenci 5.1 Dodawanie kontrahentów

5. Kontrahenci 5.1 Dodawanie kontrahentów 4.2 Edycja kontrahentów [ Kontrahenci ] 25 5. Kontrahenci 5.1 Dodawanie kontrahentów Wprowadzanie do obsługi programu zaczniemy od dodawania kontrahentów do bazy danych. Program SQLogic Sprzedaż pozwala

Bardziej szczegółowo

Co nowego w wersji 3.7 programu Invest for Excel

Co nowego w wersji 3.7 programu Invest for Excel Co nowego w wersji 3.7 programu Invest for Excel Copyright Datapartner Oy 2014 1 Spis treści Wygląd... 3 Dla których wersji Microsoft Excel program jest objęty wsparciem?... 3 Kod programu z podpisem cyfrowym...

Bardziej szczegółowo

Środki Trwałe. Bilans otwarcia (Ustawienia > Ustawienia Finansów > Bilans Otwarcia) Faktury zakupu (Zakupy > Faktury i inne dowody zakupu) Zaznacz

Środki Trwałe. Bilans otwarcia (Ustawienia > Ustawienia Finansów > Bilans Otwarcia) Faktury zakupu (Zakupy > Faktury i inne dowody zakupu) Zaznacz Środki Trwałe W 360 Księgowość możesz obliczyć amortyzację, odpisywać środki trwałe, dokonać rewaluacji, zreklasyfikować środki trwałe, dodawać karty środków trwałych oraz generować różnego rodzaju raporty.

Bardziej szczegółowo

I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu...

I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu... Kreator szablonów I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu... 7 a. Grafika... 7 b. Tekst... 7 c.

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Konfiguracja Symfonia e-dokumenty Wersja 2012.1 Konfiguracja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Instalacja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Należy pamiętać, że na danym systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

HOTEL ONLINE - Szybki start

HOTEL ONLINE - Szybki start HOTEL ONLINE - Szybki start Jeżeli nie wiesz co oznacza dana ikona wystarczy zatrzymać nad nią wskaźnik myszy - pojawi się podpowiedź z opisem danej funkcji. 1 Informacja o wolnych pokojach. W celu szybkiego

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury 1.1. Uruchomienie aplikacji Aplikacja uruchamiana jest przez uruchomienie skrótu umieszczonego na pulpicie ekranu

Bardziej szczegółowo

Wypożyczalnia by CTI. Instrukcja

Wypożyczalnia by CTI. Instrukcja Wypożyczalnia by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Lista sprzętu... 7 3.1. Dodawanie nowego sprzętu... 8 3.2. Dodawanie przeglądu... 9 3.3. Edycja sprzętu...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania do Portalu Rachunkowość

Instrukcja logowania do Portalu Rachunkowość Instrukcja logowania do Portalu Rachunkowość Spis treści 1. Podstawowe informacje...2 2. Logowanie do Portalu...2 3. Zapomniałem hasła..3 4. Panel Zarządzania...4 4.1. Moduł Mój profil...4 4.1.1. Zakładka

Bardziej szczegółowo

Instalacja oprogramowania Rigel Med-eBase dla systemów Windows XP, 7 oraz 8.

Instalacja oprogramowania Rigel Med-eBase dla systemów Windows XP, 7 oraz 8. Nota Aplikacyjna 0037 Instalacja oprogramowania Rigel Med-eBase dla systemów Windows XP, 7 oraz 8. W celu instalacji oprogramowania Rigel Med-eBase należy spełnić minimalne wymagania sprzętowe opisane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu e-faktury.no

Instrukcja obsługi systemu e-faktury.no Zespół e-faktury.no przedstawia: Instrukcja obsługi systemu e-faktury.no Wydano: 1.10.2012 Rejestracja w systemie W celu rejestracji w systemie po wejściu na stronę główną wybierz zarejestruj się. Ukaże

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent 1.29

Zmiany w programie VinCent 1.29 Zmiany w programie VinCent 1.29 Finanse i księgowość 1. Szablon PK księgowanie z użyciem kont klientów i dostawców. Rozbudowano opcję definiowania szablonów PK. Dla przypomnienia- zdefiniowany szablon

Bardziej szczegółowo

System Wsparcia Organizacji Zakupów w GRUPIE TAURON - Podręcznik Oferenta

System Wsparcia Organizacji Zakupów w GRUPIE TAURON - Podręcznik Oferenta System Wsparcia Organizacji Zakupów w GRUPIE TAURON - Podręcznik Oferenta (c) 2012 Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. 1 TAURON Polska Energia SA Marketplanet 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy w 360 Księgowość

Rozpoczęcie pracy w 360 Księgowość Rozpoczęcie pracy w 360 Księgowość Oprogramowanie 360 Księgowość to nowoczesne, ale przede wszystkim proste w użyciu narzędzie dla przeznaczone dla księgowych i przedsiębiorców. Prowadzić księgowość można

Bardziej szczegółowo

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6 Zawartość Wstęp... 1 Instalacja... 2 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 6 Wstęp Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach którzy potrzebują narzędzie do podziału, rozkładu, rozbiórki

Bardziej szczegółowo