Streszczenie pracy doktorskiej pt. Analiza zniszczenia laminatów metalowo-włóknistych w wyniku obciążenia dynamicznego z niską prędkością

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Streszczenie pracy doktorskiej pt. Analiza zniszczenia laminatów metalowo-włóknistych w wyniku obciążenia dynamicznego z niską prędkością"

Transkrypt

1 Mgr inż. Patryk Jakubczak Katedra inżynierii Materiałowej Politechnika Lubelska Lublin 19 XI 2012 Streszczenie pracy doktorskiej pt. Analiza zniszczenia laminatów metalowo-włóknistych w wyniku obciążenia dynamicznego z niską prędkością (zrealizowanej do dnia 19 XI 2012r) Laminaty metalowo-włókniste (Fiber Metal Laminates FML) są nowoczesnymi, hybrydowymi materiałami konstrukcyjnymi, składają się z na przemian ułożonych warstw kompozytu o osnowie polimerowej wzmacnianego włóknami oraz warstw metalu. Znajdują zastosowanie na części poszyć samolotów i elementy usterzenia. Są silnie narażone na bezpośredni kontakt z otoczeniem zewnętrznym [1]. Z uwagi na ich warunki eksploatacji ważne jest aby odznaczały się jak najwyższą odpornością na obciążenia dynamiczne, które w lotnictwie stały się istotnym zagadnieniem dopiero po serii katastrof lotniczych (np. Aloha Airlines, lot nr 243). Ocena podatności laminatów metalowo-włóknistych na powstawanie uszkodzeń na skutek obciążeń dynamicznych stanowi znaczny problem naukowy i praktyczny [2]. Klasyczne próby udarności Charpy ego lub Izoda stosowane w badaniach metali i tworzyw sztucznych o strukturze warstwowej okazały się mało przydatne do oceny odporności na uderzenia w FML [12]. Specyficzne cechy laminatów sprawiają, że materiały te wymagają poszukiwania nowych metod oceny ich przydatności do pracy w warunkach stwarzających zagrożenie wystąpienia m.in. obciążeń dynamicznych o niskich prędkościach. Aspekt materiałowy ma tu największe znaczenie, ponieważ znajomość wpływu elementów składowych laminatu na jego zachowanie się w sytuacji obciążenia dynamicznego oraz mechanizm jego degradacji mają istotne znaczenie w procesie projektowania i eksploatacji odpowiedzialnych konstrukcji lotniczych. Ponadto badania wstępne przeprowadzone na laminatach epoksydowo-węglowych i warstwach metalowych wykazały, że odporność na impact laminatów FML nie jest sumą odporności na uderzenia ich poszczególnych komponentów [3,6].

2 Jednokrotne, obciążenie dynamiczne (udarowe uderzenie) siłą skupioną - impact jest zjawiskiem, które można podzielić na: impact o niskich prędkościach ( 10m/s) oraz impact o wysokich prędkościach (>10m/s). Impact o niskich prędkościach można podzielić dodatkowo ze względu na wartości energii uderzenia (impact o niskiej (<10J) oraz o wysokiej ( 10J) energii). Impact o wysokich prędkościach pozostawia widoczne zmiany w strukturze laminatu, które można zidentyfikować metodami oceny makroskopowej. Natomiast po uderzeniu z niską prędkością obserwuje się niszczące oddziaływanie wewnątrz laminatów FML. Wykazano, że uderzenia poprzeczne w powierzchnie wykonane z laminatów FML, spowodowane podczas naziemnej obsługi samolotów np. przez nieostrożnych mechaników, wózki bagażowe, załadunkowe i techniczne, ciała stałe wyrzucone spod kół samolotu, ciała stałe unoszone przez wiatr, mogą powodować poważne uszkodzenia wewnętrzne szczególnie w warstwach kompozytu oraz w kluczowej w laminatach FML granicy rozdziału faz metal/kompozyt. Przy niskich energiach impulsu obciążenia - rzędu kilku dżuli w miejscu uderzenia tworzy się niewielki, niekiedy trudny do zidentyfikowania obszar uszkodzenia. Przy energia rzędu kilkudziesięciu dżuli na powierzchni przeciwległej od miejsca styku wgłębnika uszkodzenie jest wyraźne i rozległe (uszkodzenie rozchodzi się stożkowo, ze szczytem w miejscu uderzenia). Istnieje pewna energia graniczna fce (first crack energy), która powoduje inicjację pęknięcia warstwy metalowej dla poszczególnych układów i konfiguracji laminatów. Uszkodzenia po uderzeniu o niskiej prędkości powodują spadek wartości wskaźników wytrzymałości. Z uwagi na tolerowanie w lotnictwie pewnych poziomów uszkodzeń, należy dobrze poznać odporność laminatów FML na obciążenia dynamiczne o niskich prędkościach, oraz poznać mechanizmy jakie zachodzą w strukturze przy uderzeniu siłą skupioną. Do tej pory pod względem odporności na obciążenia dynamiczne o niskich prędkościach przebadane zostały głównie laminaty GLARE [5,7,8]. Badania te jednak są wybiórcze i niepełne, gdyż nie przedstawiają korelacji między odpornością na obciążenia dynamiczne o niskiej prędkości a budową laminatów oraz nie zawierają pełnej analizy mechanizmów niszczenia tych materiałów. Laminaty CARALL nie były do tej pory poddawane badaniom odporności na uderzenia dynamiczne o niskich prędkościach. Należy pamiętać, że poznanie mechanizmów degradacji laminatów GLARE i CARALL na skutek dynamicznie dostarczonej energii zapewnia możliwość kształtowania odporności na uderzenia poprzez sterowanie budową laminatu. Prowadzenie badań odporności na obciążenia dynamiczne o niskich prędkościach najpowszechniejszych laminatów FML jest więc konieczne w kontekście aplikacji lotniczych tych materiałów.

3 Na podstawie przeglądu literatury oraz przeprowadzonych badań wstępnych i części badań właściwych postawiono tezę, że: Istnieje korelacja pomiędzy odpornością laminatów metalowo-włóknistych na obciążenia dynamiczne o niskich prędkościach a objętościowym udziałem metalu i grubości laminatu oraz sposobem ułożenia jego wewnętrznych warstw kompozytowych. Celem naukowym pracy jest analiza procesu niszczenia struktury laminatów, zachodzącego podczas dynamicznego obciążenia z niską prędkością. Celem praktycznym jest ocena możliwości kształtowania odporności na impact nowoczesnych laminatów metalowo-włóknistych, w szczególności wzmacnianych włóknem węglowym, poprzez sterowanie ich budową. Jako podstawowe kryterium odporności na obciążenia dynamiczne przyjęto wartości sił charakterystycznych w czasie uderzenia oraz wartość pracy wykonanej przez wgłębnik dla poszczególnych układów w zależności od ich budowy. Jako kryteria dodatkowe uwzględnione zostaną: pole powierzchni powstałego uszkodzenia oraz wartość odkształcenia. Przedmiot badań stanowią laminaty metalowo-włókniste: - aluminium/kompozyt epoksydowo-szklany (Al/GFRP) złożony z blach ze stopu aluminium gat (EN AW-2024 (AlCu4Mg1)) po obróbce T3 (przesycony, odkształcony na zimno i naturalnie starzony) o grubościach 0,3 i 0,5 mm połączonej z preimpregnowaną taśmą szklaną TVR380 (na bazie włókien szklanych typu R i żywicy epoksydowej M12) (Hexcel, USA) o nominalnej grubości warstwy po utwardzeniu 0,25 mm. - aluminium/kompozyt epoksydowo-węglowy (Al/CFRP) na bazie stopu aluminium EN AW-2024 oraz preimpregnowanej taśmy węglowej T700GC włókna węglowe typu AS7J, żywica epoksydowa M12 (Hexcel, USA) o nominalnej grubości warstwy po utwardzeniu 0,13 mm. Laminaty zostaną wytworzone dedykowaną do struktur lotniczych metodą autoklawową w warunkach laboratoryjnych Katedry Inżynierii Materiałowej Politechniki Lubelskiej (autoklaw - SCHOLZT MACHINENBAU). Ramowy plan badań założony i realizowany w pracy doktorskiej został przedstawiony na rysunku 1.

4 Lp. Plan badań 1 Dobór układów warstw 2 Wytworzenie laminatów FML 3 4 Badanie odporności na obciążenia dynamiczne o niskich prędkościach Określenie energii pierwszego pęknięcia fazy metalowej wybranych laminatów - wyznaczenie krzywych siła-czas - wyznaczenie głębokości odkształcenia laminatów - wyznaczenie pola powierzchni obszaru zniszczenia ultradźwiękową metodą echa 5 Ocena mechanizmów zniszczenia metodami makro- i mikroskopowymi - mikroskopia stereoskopowa - mikroskopia optyczna - mikroskopia elektronowa 6 Badanie resztkowej wytrzymałości ściskanie wybranych laminatów na 7 8 Badanie odporności wybranych laminatów FML na obciążenia dynamiczne o niskich energiach Statystyczne opracowanie wyników - wyznaczenie krzywych siła-czas - wyznaczenie obszaru i analiza zniszczenia z wykorzystaniem metod NDT Rys. 1. Ramowy program badań Analiza zniszczenia wybranych laminatów po uderzeniu o niskiej prędkości potwierdza tezę, że manewrując cechami materiałowymi i konstrukcyjnymi laminatów FML istnieje możliwość kształtowania ich odporności na obciążenia dynamiczne o niskich prędkościach. W dotychczas przeprowadzonych badaniach wykazano że: 1. Laminaty metalowo-włókniste typu Al/CFRP oraz Al/GFRP są materiałami charakteryzującymi się wysoką odpornością na jednokrotne uderzenia energią skupioną o niskich prędkościach dzięki trwałemu połączeniu sprężysto-plastycznej fazy metalowej ze sztywnym wypełnieniem kompozytowym.

5 2. Założenie o proporcjonalnej i przewidywalnej korelacji objętościowej zawartości metalu w laminacie nie jest spełnione w warunkach obciążeń dynamicznych o niskiej prędkości. 3. Mechanizm niszczenia badanych laminatów FML jest złożonym procesem degradacji materiału na skutek dostarczonej energii: odkształcanie sprężysto-plastyczne materiału, pękanie poszczególnych komponentów oraz delaminacja o charakterze adhezyjnokohezyjnym na granicach fazy metal-kompozyt i między warstwami kompozytu. 4. Stwierdzono, że istnieje możliwość kształtowania odporności laminatów FML na obciążenia dynamiczne o niskich prędkościach przez modyfikację ich budowy (zmianę ułożenia kierunku warstw w wypełnieniu kompozytowym - wielokierunkowe konfiguracje warstw poprawiają odporność na impact), modyfikowanie objętościowej zawartości metalu w danym układzie oraz rozbudowywanie układów na bardziej złożone. Literatura 1. Vlot A., Gunnink J.W.: Fiber Metal Laminates, Kluwert Academic Publishers, Dordrecht (2001) 2. Wu G G., Yang J.-M.: The mechanical behavior of glare laminates for aircraft structures, JOM, 75, (2005). 3. Sohn M.S., Hua X.Z., Kimb J.K., Walker L.: Impact damage characterization of carbon fibre/epoxy composites with multi-layer reinforcement, Compos Part B- Eng.,31, (2000). 4. Vlot A., Krull M.: Impact Damage Resistance of Various Fiber Metal Laminates, J. Phys IV France 7, Paris, France, Nakatani H., Kosaka T., Osaka K., Sawada Y.: Damage characterization of titanium/gfrp hybrid laminates subjected to low-velocity impact. Composites: Part A 42 (2011) Zhou G., Davies G.A.O.: Impact response of thick glass fibre reinforced polyester laminates, Int. J. Impact Engng 1995, Vol. 16, No. 3, s Caprino G., Spatarob G., Del Luongo S.: Low-velocity impact behaviour of fibreglass aluminium laminates. Composites: Part A 35 (2004) Ardakani M.A., Khatibi A.A., Ghazavi S.A.: A study on the manufacturing of Glass- Fiber-Reinforced Aluminum Laminates and the effect of interfacial adhesive bonding on the impact behavior, Proceedings of the XIth International Congress and Exposition, June 2-5, Orlando, Florida USA, Bełzowski A., Rechul Z., Stasieńko J.: Uszkodzenia udarowe w laminacie wzmocnionym tkaniną szklaną, Kompozyty 5/2002

INSPECTION METHODS FOR QUALITY CONTROL OF FIBRE METAL LAMINATES IN AEROSPACE COMPONENTS

INSPECTION METHODS FOR QUALITY CONTROL OF FIBRE METAL LAMINATES IN AEROSPACE COMPONENTS Kompozyty 11: 2 (2011) 130-135 Krzysztof Dragan 1 * Jarosław Bieniaś 2, Michał Sałaciński 1, Piotr Synaszko 1 1 Air Force Institute of Technology, Non Destructive Testing Lab., ul. ks. Bolesława 6, 01-494

Bardziej szczegółowo

BADANIA HYBRYDOWYCH KOMPOZYTÓW WARSTWOWYCH TYPU FML (FIBRE METAL LAMINATE)

BADANIA HYBRYDOWYCH KOMPOZYTÓW WARSTWOWYCH TYPU FML (FIBRE METAL LAMINATE) BADANIA HYBRYDOWYCH KOMPOZYTÓW WARSTWOWYCH TYPU FML (FIBRE METAL LAMINATE) Jan GODZIMIRSKI, Agata PIETRAS Hybrydowe kompozyty warstwowe są to materiały wytwarzane z połączonych ze sobą cienkich warstw

Bardziej szczegółowo

1. Podstawa opracowania oceny

1. Podstawa opracowania oceny Prof. dr hab. inż. Tomasz Kubiak Łódź, 19 sierpnia 2015 Politechnika Łódzka Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji 90-924 Łódź, Stefanowskiego 1/15 RECENZJA PRACY DOKTORSKIEJ : mgr inż. Patryka

Bardziej szczegółowo

Wykład VII: Kompozyty. JERZY LIS Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Katedra Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych

Wykład VII: Kompozyty. JERZY LIS Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Katedra Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych JERZY LIS Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Katedra Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych Treść wykładu: 1. Wprowadzenie 2. Kompozyty ziarniste 3. Kompozyty włókniste 4. Kompozyty warstwowe 5. Naturalne

Bardziej szczegółowo

Odpornoœæ kompozytów epoksydowo-wêglowych na uderzenia udarowe przy niskich prêdkoœciach

Odpornoœæ kompozytów epoksydowo-wêglowych na uderzenia udarowe przy niskich prêdkoœciach Odpornoœæ kompozytów epoksydowo-wêglowych na uderzenia udarowe przy niskich prêdkoœciach 205 Patryk JAKUBCZAK* 1, Jaros³aw BIENIAŒ 1, Krzysztof DRAGAN 2 1 Katedra In ynierii Materia³owej, Politechnika

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Barbara Surowska

Prof. dr hab. Barbara Surowska Raport wygenerowany z Bazy Publikacji Pracowników Politechniki Lubelskiej (01-12-2017 20:54:16) Publikacje w latach 2011-2014 dla autora: Prof. dr hab. Barbara Surowska Katedra Inżynierii Materiałowej

Bardziej szczegółowo

Wpływ uderzeń wielokrotnych na rozwój uszkodzenia kompozytów. polimerowych wzmacnianych włóknami

Wpływ uderzeń wielokrotnych na rozwój uszkodzenia kompozytów. polimerowych wzmacnianych włóknami Dr inż. Jarosław Bieniaś Prof. dr hab. Barbara Surowska Mgr inż. Patryk Jakubczak Katedra Inżynierii Materiałowej Wydział Mechaniczny Politechnika Lubelska Ul. Nadbystrzycka 36, 20-618 Lublin, Polska E-mail:

Bardziej szczegółowo

NAPRAWA USZKODZEŃ KOMPOZYTOWYCH ELEMENTÓW LOTNICZYCH WYWOŁANYCH NISKOENERGETYCZNYM OBCIĄŻENIEM UDAROWYM

NAPRAWA USZKODZEŃ KOMPOZYTOWYCH ELEMENTÓW LOTNICZYCH WYWOŁANYCH NISKOENERGETYCZNYM OBCIĄŻENIEM UDAROWYM NAPRAWA USZKODZEŃ KOMPOZYTOWYCH ELEMENTÓW LOTNICZYCH WYWOŁANYCH NISKOENERGETYCZNYM OBCIĄŻENIEM UDAROWYM Andrzej KOMOREK, Paweł PRZYBYŁEK Od połowy XX wieku w lotnictwie wykorzystywane są materiały kompozytowe,

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM NAUKI O MATERIAŁACH

LABORATORIUM NAUKI O MATERIAŁACH Imię i Nazwisko Grupa dziekańska Indeks Ocena (kol.wejściowe) Ocena (sprawozdanie)........................................................... Ćwiczenie: MISW2 Podpis prowadzącego Politechnika Łódzka Wydział

Bardziej szczegółowo

Badanie wpływu poprzecznych obciążeń udarowych na właściwości wytrzymałościowe materiałów kompozytowych stosowanych w lotnictwie

Badanie wpływu poprzecznych obciążeń udarowych na właściwości wytrzymałościowe materiałów kompozytowych stosowanych w lotnictwie Dr inż. Andrzej Komorek Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych ul. Dywizjonu 303 nr 12 08-521 Dęblin, Polska komman@op.pl Mgr inż. Paweł Przybyłek Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych ul. Dywizjonu

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA KOMPOZYTÓW Z UWZGLĘDNIENIEM M.IN. POZIOMU WSKAŹNIKÓW WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH, CENY.

CHARAKTERYSTYKA KOMPOZYTÓW Z UWZGLĘDNIENIEM M.IN. POZIOMU WSKAŹNIKÓW WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH, CENY. Temat 7: CHARAKTERYSTYKA KOMPOZYTÓW Z UWZGLĘDNIENIEM M.IN. POZIOMU WSKAŹNIKÓW WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH, CENY. Wykład 3h 1) Wiadomości wstępne: definicje kompozytów, właściwości sumaryczne i wynikowe, kompozyty

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNE MODELOWANIE ODDZIAŁYWANIA FALI CIŚNIENIA NA PÓŁSFERYCZNY ELEMENT KOMPOZYTOWY O ZMIENNEJ GRUBOŚCI

WSTĘPNE MODELOWANIE ODDZIAŁYWANIA FALI CIŚNIENIA NA PÓŁSFERYCZNY ELEMENT KOMPOZYTOWY O ZMIENNEJ GRUBOŚCI WSTĘPNE MODELOWANIE ODDZIAŁYWANIA FALI CIŚNIENIA NA PÓŁSFERYCZNY ELEMENT KOMPOZYTOWY O ZMIENNEJ GRUBOŚCI Robert PANOWICZ Danuta MIEDZIŃSKA Tadeusz NIEZGODA Wiesław BARNAT Wojskowa Akademia Techniczna,

Bardziej szczegółowo

Kompozyty. Czym jest kompozyt

Kompozyty. Czym jest kompozyt Kompozyty Czym jest kompozyt Kompozyt jest to materiał utworzony z co najmniej dwóch komponentów mający właściwości nowe (lepsze) w stosunku do komponentów. MSE 27X Unit 18 1 Material Elastic Modulus GPa

Bardziej szczegółowo

Dobór materiałów konstrukcyjnych cz. 8

Dobór materiałów konstrukcyjnych cz. 8 Dobór materiałów konstrukcyjnych cz. 8 dr inż. Hanna Smoleńska Katedra Inżynierii Materiałowej i Spajania Wydział Mechaniczny, Politechnika Gdańska Materiały edukacyjne Koło zamachowe Ashby M.F.: Dobór

Bardziej szczegółowo

PEŁZANIE WYBRANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH

PEŁZANIE WYBRANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH Mechanika i wytrzymałość materiałów - instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego: Wprowadzenie PEŁZANIE WYBRANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH Opracowała: mgr inż. Magdalena Bartkowiak-Jowsa Reologia jest nauką,

Bardziej szczegółowo

Tytuł rozprawy w języku polskim: Wpływ temperatury na charakter zniszczenia i wybrane właściwości laminatów metalowo-włóknistych

Tytuł rozprawy w języku polskim: Wpływ temperatury na charakter zniszczenia i wybrane właściwości laminatów metalowo-włóknistych Wydział Mechaniczny Imię i nazwisko autora rozprawy: Krzysztof Majerski Dyscyplina naukowa: Inżynieria Materiałowa ROZPRAWA DOKTORSKA Tytuł rozprawy w języku polskim: Wpływ temperatury na charakter zniszczenia

Bardziej szczegółowo

σ c wytrzymałość mechaniczna, tzn. krytyczna wartość naprężenia, zapoczątkowująca pękanie

σ c wytrzymałość mechaniczna, tzn. krytyczna wartość naprężenia, zapoczątkowująca pękanie Materiały pomocnicze do ćwiczenia laboratoryjnego Właściwości mechaniczne ceramicznych kompozytów ziarnistych z przedmiotu Współczesne materiały inżynierskie dla studentów IV roku Wydziału Inżynierii Mechanicznej

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY KOMPOZYTOWE

MATERIAŁY KOMPOZYTOWE MATERIAŁY KOMPOZYTOWE 1 DEFINICJA KOMPOZYTU KOMPOZYTEM NAZYWA SIĘ MATERIAL BĘDĄCY KOMBINACJA DWÓCH LUB WIĘCEJ ROŻNYCH MATERIAŁÓW 2 Kompozyt: Włókna węglowe ciągłe (preforma 3D) Osnowa : Al-Si METALE I

Bardziej szczegółowo

Indywidualny projekt kluczowy Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym

Indywidualny projekt kluczowy Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym Indywidualny projekt kluczowy Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym ZB 9. Metaliczne materiały kompozytowe w aplikacjach lotniczych (w tym materiały typu GLARE) Lider merytoryczny

Bardziej szczegółowo

Mgr inż. Bartłomiej Hrapkowicz

Mgr inż. Bartłomiej Hrapkowicz Materiały funkcjonalne i ich zastosowanie w przemyśle jachtowym, przegląd materiałów i technologii ich wytwarzania pod kątem zastosowania w budowie statków. Mgr inż. Bartłomiej Hrapkowicz Podział materiałów

Bardziej szczegółowo

Dobór materiałów konstrukcyjnych cz. 10

Dobór materiałów konstrukcyjnych cz. 10 Dobór materiałów konstrukcyjnych cz. 10 dr inż. Hanna Smoleńska Katedra Inżynierii Materiałowej i Spajania Wydział Mechaniczny, Politechnika Gdańska DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO Zniszczenie materiału w wyniku

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

Politechnika Białostocka INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Politechnika Białostocka Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Temat ćwiczenia: Badanie udarności metali Numer ćwiczenia: 7 Laboratorium z przedmiotu: wytrzymałość

Bardziej szczegółowo

USZKODZENIA UDAROWE W LAMINACIE WZMOCNIONYM TKANINĄ SZKLANĄ

USZKODZENIA UDAROWE W LAMINACIE WZMOCNIONYM TKANINĄ SZKLANĄ KOMPOZYTY (COMPOSITES) 2(2002)5 Andrzej Bełzowski 1, Zdzisław Rechul 2, Jan Stasieńko 3 Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny, ul. Smoluchowskiego 25, 50-370 Wrocław USZKODZENIA UDAROWE W LAMINACIE

Bardziej szczegółowo

TRANSCOMP XV INTERNATIONAL CONFERENCE COMPUTER SYSTEMS AIDED SCIENCE, INDUSTRY AND TRANSPORT

TRANSCOMP XV INTERNATIONAL CONFERENCE COMPUTER SYSTEMS AIDED SCIENCE, INDUSTRY AND TRANSPORT TRANSCOMP XV INTERNATIONAL CONFERENCE COMPUTER SYSTEMS AIDED SCIENCE, INDUSTRY AND TRANSPORT Andrzej KOMOREK 1 Paweł PRZYBYŁEK 2 kompozyty, laminaty, wzmocnienie włókniste, poprzeczne obciąŝenia udarowe

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE Nr 5. Laboratorium Inżynierii Materiałowej. Akceptował: Kierownik Katedry prof. dr hab. B. Surowska. Opracował: dr inż.

ĆWICZENIE Nr 5. Laboratorium Inżynierii Materiałowej. Akceptował: Kierownik Katedry prof. dr hab. B. Surowska. Opracował: dr inż. POLITECHNIKA LUBELSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY KATEDRA INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ Akceptował: Kierownik Katedry prof. dr hab. B. Surowska Laboratorium Inżynierii Materiałowej ĆWICZENIE Nr 5 Opracował: dr inż.

Bardziej szczegółowo

Porównanie energochłonności konstrukcji przekładkowych typu sandwicz z wypełnieniem oraz cienkościennych struktur falistych

Porównanie energochłonności konstrukcji przekładkowych typu sandwicz z wypełnieniem oraz cienkościennych struktur falistych BIULETYN WAT VOL. LVII, NR 1, 2008 Porównanie energochłonności konstrukcji przekładkowych typu sandwicz z wypełnieniem oraz cienkościennych struktur falistych STANISŁAW OCHELSKI, PAWEŁ BOGUSZ Wojskowa

Bardziej szczegółowo

Zadania badawcze realizowane na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej

Zadania badawcze realizowane na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej Zadania badawcze realizowane na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej Łukasz Ciupiński Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Materiałowej Zakład Projektowania Materiałów Zaangażowanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMOWA 10 1. WIADOMOŚCI WSTĘPNE 11 2. ROZWÓJ MOSTÓW DREWNIANYCH W DZIEJACH LUDZKOŚCI 13

PRZEDMOWA 10 1. WIADOMOŚCI WSTĘPNE 11 2. ROZWÓJ MOSTÓW DREWNIANYCH W DZIEJACH LUDZKOŚCI 13 PRZEDMOWA 10 1. WIADOMOŚCI WSTĘPNE 11 2. ROZWÓJ MOSTÓW DREWNIANYCH W DZIEJACH LUDZKOŚCI 13 3. DREWNO JAKO MATERIAŁ KONSTRUKCYJNY DO BUDOWY MOSTÓW 39 3.1. Wady i zalety drewna 39 3.2. Gatunki drewna stosowane

Bardziej szczegółowo

ZB6: Materiały kompozytowe o zwiększonej wytrzymałości i odporności termicznej z wykorzystaniem żywic polimerowych do zastosowao w lotnictwie

ZB6: Materiały kompozytowe o zwiększonej wytrzymałości i odporności termicznej z wykorzystaniem żywic polimerowych do zastosowao w lotnictwie II KONFERENCJA Indywidualnego projektu kluczowego Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym ZB6: Materiały kompozytowe o zwiększonej wytrzymałości i odporności termicznej z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Własności materiałów inżynierskich Rok akademicki: 2013/2014 Kod: MIM-2-302-IS-n Punkty ECTS: 4 Wydział: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Kierunek: Inżynieria Materiałowa Specjalność:

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE Nr 2/N. 9. Stopy aluminium z litem: budowa strukturalna, właściwości, zastosowania.

ĆWICZENIE Nr 2/N. 9. Stopy aluminium z litem: budowa strukturalna, właściwości, zastosowania. Akceptował: Kierownik Katedry prof. dr hab. inż. A. Weroński POLITECHNIKA LUBELSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY KATEDRA INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ Laboratorium Materiały Metaliczne II ĆWICZENIE Nr 2/N Opracowali:

Bardziej szczegółowo

ODPORNOŚĆ STALIWA NA ZUŻYCIE EROZYJNE CZĘŚĆ II. ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ

ODPORNOŚĆ STALIWA NA ZUŻYCIE EROZYJNE CZĘŚĆ II. ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe (15) nr 1, 2002 Stanisław JURA Roman BOGUCKI ODPORNOŚĆ STALIWA NA ZUŻYCIE EROZYJNE CZĘŚĆ II. ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ Streszczenie: W części I w oparciu o teorię Bittera określono

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

Politechnika Białostocka INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Politechnika Białostocka Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Temat ćwiczenia: Zwykła statyczna próba ściskania metali Numer ćwiczenia: 3 Laboratorium z przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Z WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Z WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH Politechnika Śląska w Gliwicach INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Z WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW PRÓBA UDARNOŚCI METALI Opracował: Dr inż. Grzegorz Nowak Gliwice

Bardziej szczegółowo

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki Niestacjonarne Wszystkie Katedra Matematyki i Fizyki dr Medard Makrenek

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki Niestacjonarne Wszystkie Katedra Matematyki i Fizyki dr Medard Makrenek KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2017/2018 Z-LOGN1-1082 Podstawy nauki o materiałach Fundamentals of Material Science

Bardziej szczegółowo

Z-LOGN1-021 Materials Science Materiałoznastwo

Z-LOGN1-021 Materials Science Materiałoznastwo KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Z-LOGN-02 Materials Science Materiałoznastwo Obowiązuje od roku akademickiego 207/208 Materiałoznawstwo Nazwa modułu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Z MATERIAŁÓW KONSTRUKCYJNYCH I EKSPLOATACYJNYCH

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Z MATERIAŁÓW KONSTRUKCYJNYCH I EKSPLOATACYJNYCH INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH Politechnika Śląska w Gliwicach INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Z MATERIAŁÓW KONSTRUKCYJNYCH I EKSPLOATACYJNYCH MATERIAŁY REGENERACYJNE Opracował: Dr inż.

Bardziej szczegółowo

Wykład IX: Odkształcenie materiałów - właściwości plastyczne

Wykład IX: Odkształcenie materiałów - właściwości plastyczne Wykład IX: Odkształcenie materiałów - właściwości plastyczne JERZY LIS Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Katedra Technologii Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych Treść wykładu: 1. Odkształcenie

Bardziej szczegółowo

Logistyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Logistyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOG-1082 Podstawy nauki o materiałach Fundamentals of Material Science

Bardziej szczegółowo

Numeryczna analiza wytrzymałości hybrydowych kompozytów warstwowych

Numeryczna analiza wytrzymałości hybrydowych kompozytów warstwowych Bi u l e t y n WAT Vo l. LXI, Nr 3, 2012 Numeryczna analiza wytrzymałości hybrydowych kompozytów warstwowych Jan Godzimirski, Agata Pietras Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Mechatroniki i Lotnictwa,

Bardziej szczegółowo

TKANINA WĘGLOWA 2. PLAIN 3K 200 g/m

TKANINA WĘGLOWA 2. PLAIN 3K 200 g/m TKANINA WĘGLOWA PLAIN 3K 00 g/m Jest tkaniną węglową dedykowaną dla wysoko jakościowych laminatów i wytrzymałościowych w których bardzo istotnym atutem jest estetyczny wygląd. Splot Plain charakteryzuje

Bardziej szczegółowo

ZB 9 Metaliczne materiały kompozytowe w aplikacjach lotniczych (w tym materiały typu GLARE)

ZB 9 Metaliczne materiały kompozytowe w aplikacjach lotniczych (w tym materiały typu GLARE) II KONFERENCJA Indywidualnego projektu kluczowego Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym ZB 9 Metaliczne materiały kompozytowe w aplikacjach lotniczych (w tym materiały typu

Bardziej szczegółowo

NAPRĘŻENIA W HYBRYDOWYCH KOMPOZYTACH WARSTWOWYCH TYPU FML SPOWODOWANE ZMIANĄ TEMPERATURY

NAPRĘŻENIA W HYBRYDOWYCH KOMPOZYTACH WARSTWOWYCH TYPU FML SPOWODOWANE ZMIANĄ TEMPERATURY Technologia i Automatyzacja Montażu 2/2014 NAPRĘŻENIA W HYBRYDOWYCH KOMPOZYTACH WARSTWOWYCH TYPU FML SPOWODOWANE ZMIANĄ TEMPERATURY Jan GODZIMIRSKI, Agata PIETRAS Streszczenie Analiza wytężenia połączeń

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Kompozyty odlewane Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Production Engineering and Management Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Poziom studiów: studia II stopnia Rodzaj zajęć: Wyk.

Bardziej szczegółowo

BADANIA STATYCZNE I DYNAMICZNE STOPU ALUMINIUM PA-47 PRZEZNACZONEGO NA KONSTRUKCJE MORSKIE

BADANIA STATYCZNE I DYNAMICZNE STOPU ALUMINIUM PA-47 PRZEZNACZONEGO NA KONSTRUKCJE MORSKIE ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ ROK XLVIII NR 2 (169) 2007 Lesł aw Kyzioł Zdzisł aw Zatorski Akademia Marynarki Wojennej BADANIA STATYCZNE I DYNAMICZNE STOPU ALUMINIUM PA-47 PRZEZNACZONEGO

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ

INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ POLITECHNIKA LUBELSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY KATEDRA INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ Laboratorium Inżynierii Materiałowej ATLAS STRUKTUR Ćwiczenie nr 25 Struktura i właściwości materiałów kompozytowych dr inż. Jarosław

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE Nr 7. Laboratorium Inżynierii Materiałowej. Akceptował: Kierownik Katedry prof. dr hab. B. Surowska. Opracował: dr inż.

ĆWICZENIE Nr 7. Laboratorium Inżynierii Materiałowej. Akceptował: Kierownik Katedry prof. dr hab. B. Surowska. Opracował: dr inż. POLITECHNIKA LUBELSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY KATEDRA INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ Akceptował: Kierownik Katedry prof. dr hab. B. Surowska Laboratorium Inżynierii Materiałowej ĆWICZENIE Nr 7 Opracował: dr inż.

Bardziej szczegółowo

Badania wybranych w³aœciwoœci mechanicznych wyrobów z poliamidów i innych tworzyw konstrukcyjnych (uzupe³nienie)

Badania wybranych w³aœciwoœci mechanicznych wyrobów z poliamidów i innych tworzyw konstrukcyjnych (uzupe³nienie) 216 Wybrane aspekty starzenia wzmocnionych poliamidów. Cz. 3. B³a ej CHMIELNICKI Politechnika Œl¹ska w Gliwicach, Wydzia³ Mechaniczno-Technologiczny Semestr IX, Grupa specjalizacyjna Przetwórstwo i Obróbka

Bardziej szczegółowo

BADANIA WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNYCH I BADANIA NIENISZCZĄCE

BADANIA WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNYCH I BADANIA NIENISZCZĄCE BADANIA WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNYCH I BADANIA NIENISZCZĄCE Temat ćwiczenia: Wpływ kształtu karbu i temperatury na udarność Miejsce ćwiczeń: sala 15 Czas: 4*45 min Prowadzący: dr inż. Julita Dworecka-Wójcik,

Bardziej szczegółowo

Karta techniczna sphere.core SBC

Karta techniczna sphere.core SBC jest nowego typu materiałem do produkcji lekkich, sztywnych laminatów. Materiał opracowano jakie zastępstwo dla drewna Balsa i rdzeni piankowych. Zawiera włókna szklane o powiększonej termoplastycznymi

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu INSTRUMENTARIUM BADAWCZE W INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ Instrumentation of research in material engineering

Nazwa przedmiotu INSTRUMENTARIUM BADAWCZE W INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ Instrumentation of research in material engineering Nazwa przedmiotu INSTRUMENTARIUM BADAWCZE W INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ Instrumentation of research in material engineering Kierunek: Inżynieria materiałowa Rodzaj przedmiotu: kierunkowy obowiązkowy Rodzaj

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE METOD MODELOWANIA DELAMINACJI W KOMPOZYTACH WARSTWOWYCH MODELLING OF DELAMINATION PROCESS OF LAYERED COMPOSITE METHODS COMPARISON STUDIES

PORÓWNANIE METOD MODELOWANIA DELAMINACJI W KOMPOZYTACH WARSTWOWYCH MODELLING OF DELAMINATION PROCESS OF LAYERED COMPOSITE METHODS COMPARISON STUDIES Łukasz Mazurkiewicz lmazurkiewicz@wat.edu.pl Jerzy Małachowski jerzy.malachowski@wat.edu.pl Krzysztof Damaziak kdamaziak@wat.edu.pl Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej, Wojskowa Akademia Techniczna

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA w elektronice

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA w elektronice Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej... INŻYNIERIA MATERIAŁOWA w elektronice... Dr hab. inż. JAN FELBA Profesor nadzwyczajny PWr 1 PROGRAM WYKŁADU Struktura materiałów

Bardziej szczegółowo

Nauka o Materiałach. Wykład VIII. Odkształcenie materiałów właściwości sprężyste. Jerzy Lis

Nauka o Materiałach. Wykład VIII. Odkształcenie materiałów właściwości sprężyste. Jerzy Lis Nauka o Materiałach Wykład VIII Odkształcenie materiałów właściwości sprężyste Jerzy Lis Nauka o Materiałach Treść wykładu: 1. Właściwości materiałów -wprowadzenie 2. Klasyfikacja reologiczna odkształcenia

Bardziej szczegółowo

Dobór materiałów konstrukcyjnych cz. 11

Dobór materiałów konstrukcyjnych cz. 11 Dobór materiałów konstrukcyjnych cz. 11 dr inż. Hanna Smoleńska Katedra Inżynierii Materiałowej i Spajania Wydział Mechaniczny, Politechnika Gdańska Materiały edukacyjne Zbiornik ciśnieniowy Część I Ashby

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE Nr 3/N. zastosowania. 7. Stopy tytanu stosowane w motoryzacji, lotnictwie i medycynie.

ĆWICZENIE Nr 3/N. zastosowania. 7. Stopy tytanu stosowane w motoryzacji, lotnictwie i medycynie. Akceptował: Kierownik Katedry prof. dr hab. inż. A. Weroński POLITECHNIKA LUBELSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY KATEDRA INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ Laboratorium Materiały Metaliczne II ĆWICZENIE Nr 3/N Opracowali:

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie systemu Aramis do trójwymiarowego pomiaru lokalnych odkształceń kompozytów

Zastosowanie systemu Aramis do trójwymiarowego pomiaru lokalnych odkształceń kompozytów MECHANIK NR 12/2015 147 Zastosowanie systemu Aramis do trójwymiarowego pomiaru lokalnych odkształceń kompozytów Aramis application for measuring of three-dimensional local strain of composites RAFAŁ OLIWA*

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu: Materiałoznawstwo

Opis przedmiotu: Materiałoznawstwo Opis przedmiotu: Materiałoznawstwo Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu TR.SIK102 Materiałoznawstwo Wersja przedmiotu 2013/14 A. Usytuowanie przedmiotu w systemie studiów Poziom Kształcenia Stopień Rodzaj Kierunek

Bardziej szczegółowo

Udarność kompozytowych powłok z tkaniną aramidową na podłożu stalowym

Udarność kompozytowych powłok z tkaniną aramidową na podłożu stalowym Udarność kompozytowych powłok z tkaniną aramidową na podłożu stalowym PAULINA MAYER, JOANNA PACH Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny, Katedra Odlewnictwa, Tworzyw Sztucznych i Automatyki Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁOZNAWSTWO. dr hab. inż. Joanna Hucińska Katedra Inżynierii Materiałowej Pok. 128 (budynek Żelbetu )

MATERIAŁOZNAWSTWO. dr hab. inż. Joanna Hucińska Katedra Inżynierii Materiałowej Pok. 128 (budynek Żelbetu ) MATERIAŁOZNAWSTWO dr hab. inż. Joanna Hucińska Katedra Inżynierii Materiałowej Pok. 128 (budynek Żelbetu ) jhucinsk@pg.gda.pl MATERIAŁOZNAWSTWO dziedzina nauki stosowanej obejmująca badania zależności

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie powierzchni do procesu klejenia MILAR

Przygotowanie powierzchni do procesu klejenia MILAR Przygotowanie powierzchni do procesu klejenia Warszawa 26.01.2016 MILAR Paweł Kowalski Wiązania tworzące spoinę uszkodzenia kohezyjne ------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Odporność na uderzenia laminatów stosowanych na elementy nadwozia pojazdów transportowych

Odporność na uderzenia laminatów stosowanych na elementy nadwozia pojazdów transportowych Odporność na uderzenia laminatów stosowanych na elementy nadwozia pojazdów transportowych Aneta Krzyżak, Mateusz Nizio Powszechnie stosowane na osłony, zderzaki, obudowy maszyn i urządzeń laminaty poliestrowo-szklane

Bardziej szczegółowo

WPŁYW SORPCJI I DESORPCJI NA WŁASNOŚCI CIEPLNE I MECHANICZNE LAMINATÓW

WPŁYW SORPCJI I DESORPCJI NA WŁASNOŚCI CIEPLNE I MECHANICZNE LAMINATÓW Łukasz WIERZBICKI, Andrzej PUSZ Politechnika Śląska Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych e-mail: lukasz.wierzbicki@polsl.pl WPŁYW SORPCJI I DESORPCJI NA WŁASNOŚCI CIEPLNE I MECHANICZNE LAMINATÓW

Bardziej szczegółowo

Nowa generacja wysokotemperaturowych niskozwisowych przewodów HTLS

Nowa generacja wysokotemperaturowych niskozwisowych przewodów HTLS Nowa generacja wysokotemperaturowych niskozwisowych przewodów HTLS GENEZA PROBLEMU GENEZA PROBLEMU możliwości zwiększania zdolności przesyłowych linii elektroenergetycznych podwyższenie napięcia linii

Bardziej szczegółowo

Doświadczalna ocena zdolności pochłaniania energii kompozytów węglowo-epoksydowych i szklano-epoksydowych

Doświadczalna ocena zdolności pochłaniania energii kompozytów węglowo-epoksydowych i szklano-epoksydowych BIULETYN WAT VOL. LVI, NR, 2007 Doświadczalna ocena zdolności pochłaniania energii kompozytów węglowo-epoksydowych i szklano-epoksydowych STANISŁAW OCHELSKI, PAWEŁ GOTOWICKI Wojskowa Akademia Techniczna,

Bardziej szczegółowo

WPŁYW WYTRZYMAŁOŚCI NA ŚCISKANIE OSIOWE NA ODPORNOŚĆ NA UDERZANIE GRUBOŚCIENNYCH KOMPOZYTÓW WŁÓKNA SZKLANE-ŻYWICE EPOKSYDOWE

WPŁYW WYTRZYMAŁOŚCI NA ŚCISKANIE OSIOWE NA ODPORNOŚĆ NA UDERZANIE GRUBOŚCIENNYCH KOMPOZYTÓW WŁÓKNA SZKLANE-ŻYWICE EPOKSYDOWE KOMPOZYTY (COMPOSITES) 4(2004)9 Henryk Leda 1, Szymon Kropaczewski 2 Politechnika Poznańska, Instytut Inżynierii Materiałowej, pl. Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań WPŁYW WYTRZYMAŁOŚCI NA ŚCISKANIE OSIOWE

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

Politechnika Białostocka INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Politechnika Białostocka Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Temat ćwiczenia: Zwykła próba rozciągania stali Numer ćwiczenia: 1 Laboratorium z przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE Nr 6. Laboratorium Inżynierii Materiałowej. Akceptował: Kierownik Katedry prof. dr hab. B. Surowska. Opracował dr inż.

ĆWICZENIE Nr 6. Laboratorium Inżynierii Materiałowej. Akceptował: Kierownik Katedry prof. dr hab. B. Surowska. Opracował dr inż. POLITECHNIKA LUBELSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY KATEDRA INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ Akceptował: Kierownik Katedry prof. dr hab. B. Surowska Laboratorium Inżynierii Materiałowej ĆWICZENIE Nr 6 Opracował dr inż. Sławomir

Bardziej szczegółowo

5-warstwowe rury do ciepłej i zimnej wody

5-warstwowe rury do ciepłej i zimnej wody INFOMACJE TECHNICZNE 5-warstwowe rury do ciepłej i zimnej wody POLO-ECOSAN ML 5 SYSTEMY UOWE . Postęp w dziedzinie wielowarstwowej technologii PP- POLOPLAST udoskonaliło swój niezwykle popularny system

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie ekologicznych tworzyw kompozytowych. w aplikacjach wykonywanych metodą wtrysku dla przemysłu samochodowego

Zastosowanie ekologicznych tworzyw kompozytowych. w aplikacjach wykonywanych metodą wtrysku dla przemysłu samochodowego Projekt 5.4. Zastosowanie ekologicznych tworzyw kompozytowych typu Wood Plastic Components w aplikacjach wykonywanych metodą wtrysku dla przemysłu samochodowego Przedmiotem projektu jest wykonanie określonych

Bardziej szczegółowo

lek. dent. Kamila Wróbel-Bednarz

lek. dent. Kamila Wróbel-Bednarz WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY WYDZIAŁ LEKARSKO DENTYSTYCZNY KATEDRA PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ lek. dent. Kamila Wróbel-Bednarz Analiza zjawisk mechanicznych zachodzących w układzie ząb cement wkład

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne materiały konstrukcyjne : wybrane zagadnienia / Wojciech Kucharczyk, Andrzej Mazurkiewicz, Wojciech śurowski. wyd. 3. Radom, cop.

Nowoczesne materiały konstrukcyjne : wybrane zagadnienia / Wojciech Kucharczyk, Andrzej Mazurkiewicz, Wojciech śurowski. wyd. 3. Radom, cop. Nowoczesne materiały konstrukcyjne : wybrane zagadnienia / Wojciech Kucharczyk, Andrzej Mazurkiewicz, Wojciech śurowski. wyd. 3. Radom, cop. 2011 Spis treści Wstęp 9 1. Wysokostopowe staliwa Cr-Ni-Cu -

Bardziej szczegółowo

Dobór materiałów konstrukcyjnych cz. 15

Dobór materiałów konstrukcyjnych cz. 15 Dobór materiałów konstrukcyjnych cz. 15 dr inż. Hanna Smoleńska Katedra Inżynierii Materiałowej i Spajania Wydział Mechaniczny, Politechnika Gdańska Materiały edukacyjne Współczynnik kształtu przekroju

Bardziej szczegółowo

Composites are simple. Polski Klaster Technologii Kompozytowych Dr Andrzej Czulak Prof. Hubert Jäger, Prof. Tadeusz Uhl

Composites are simple. Polski Klaster Technologii Kompozytowych Dr Andrzej Czulak Prof. Hubert Jäger, Prof. Tadeusz Uhl Composites are simple Dr Andrzej Czulak Prof. Hubert Jäger, Prof. Tadeusz Uhl Agenda. 1. Wprowadzenie 2. Analiza rynku kompozytów 3. Współpraca 4. Cele Polskiego Klastra Technologii Kompozytowych 5. Kolejne

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 342

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 342 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 342 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13, Data wydania: 22 kwietnia 2015 r. Nazwa i adres INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

Recenzja Pracy Doktorskiej

Recenzja Pracy Doktorskiej Politechnika Częstochowska Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Instytut Inżynierii Materiałowej Dr hab. inż. Michał Szota, Prof. P.Cz. Częstochowa, 15.10.2014 roku Recenzja Pracy Doktorskiej

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE Nr 8. Laboratorium InŜynierii Materiałowej. Opracowali: dr inŝ. Krzysztof Pałka dr Hanna Stupnicka

ĆWICZENIE Nr 8. Laboratorium InŜynierii Materiałowej. Opracowali: dr inŝ. Krzysztof Pałka dr Hanna Stupnicka Akceptował: Kierownik Katedry prof. dr hab. inŝ. A. Weroński POLITECHNIKA LUBELSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY KATEDRA INśYNIERII MATERIAŁOWEJ Laboratorium InŜynierii Materiałowej ĆWICZENIE Nr 8 Opracowali: dr

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ PŁ LABORATORIUM TECHNOLOGII POWŁOK OCHRONNYCH ĆWICZENIE 2

INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ PŁ LABORATORIUM TECHNOLOGII POWŁOK OCHRONNYCH ĆWICZENIE 2 INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ PŁ LABORATORIUM TECHNOLOGII POWŁOK OCHRONNYCH ĆWICZENIE 2 BADANIA ODPORNOŚCI NA KOROZJĘ ELEKTROCHEMICZNĄ SYSTEMÓW POWŁOKOWYCH 1. WSTĘP TEORETYCZNY Odporność na korozję

Bardziej szczegółowo

FIBRE METAL LAMINATES - SOME ASPECTS OF MANUFACTURING PROCESS, STRUCTURE AND SELECTED PROPERTIES

FIBRE METAL LAMINATES - SOME ASPECTS OF MANUFACTURING PROCESS, STRUCTURE AND SELECTED PROPERTIES Kompozyty 11: 1 (2011) 39-43 Jarosław Bieniaś Lublin University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, Department of Materials Engineering, ul. Nadbystrzycka 36, 20-618 Lublin, Poland *Corresponding

Bardziej szczegółowo

WPŁYW WIELKOŚCI I UDZIAŁU ZBROJENIA NA WŁAŚCIWOŚCI KOMPOZYTÓW AK12-WĘGIEL SZKLISTY

WPŁYW WIELKOŚCI I UDZIAŁU ZBROJENIA NA WŁAŚCIWOŚCI KOMPOZYTÓW AK12-WĘGIEL SZKLISTY KOMPOZYTY (COMPOSITES) 4(24)1 Jerzy Myalski 1 Politechnika Śląska, Katedra Technologii Stopów Metali i Kompozytów, ul. Krasińskiego 8, 4-19 Katowice WPŁYW WIELKOŚCI I UDZIAŁU ZBROJENIA NA WŁAŚCIWOŚCI KOMPOZYTÓW

Bardziej szczegółowo

Przegląd zagadnień związanych z modelowaniem wysokociśnieniowych zbiorników na wodór. Aleksander Błachut

Przegląd zagadnień związanych z modelowaniem wysokociśnieniowych zbiorników na wodór. Aleksander Błachut Przegląd zagadnień związanych z modelowaniem wysokociśnieniowych zbiorników na wodór Aleksander Błachut Kompozytowe zbiorniki wysokociśnieniowe Schemat budowy butli kompozytowej Nawijanie, wzory mozaikowe

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZALNOŚĆ CIEPLNA KOMPOZYTÓW NA OSNOWIE STOPU AlSi13Cu2 WYTWARZANYCH METODĄ SQUEEZE CASTING

ROZSZERZALNOŚĆ CIEPLNA KOMPOZYTÓW NA OSNOWIE STOPU AlSi13Cu2 WYTWARZANYCH METODĄ SQUEEZE CASTING 25/15 Archives of Foundry, Year 2005, Volume 5, 15 Archiwum Odlewnictwa, Rok 2005, Rocznik 5, Nr 15 PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 ROZSZERZALNOŚĆ CIEPLNA KOMPOZYTÓW NA OSNOWIE STOPU AlSi13Cu2 WYTWARZANYCH

Bardziej szczegółowo

Efekty cieplne w procesie dynamicznego niszczenia kompozytów polimerowych

Efekty cieplne w procesie dynamicznego niszczenia kompozytów polimerowych Bi u l e t y n WAT Vo l. LX, Nr 4, 2011 Efekty cieplne w procesie dynamicznego niszczenia kompozytów polimerowych Stanisław Ochelski, Paweł Bogusz Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Mechaniczny, Katedra

Bardziej szczegółowo

Próby udarowe. Opracował: XXXXXXX studia inŝynierskie zaoczne wydział mechaniczny semestr V. Gdańsk 2002 r.

Próby udarowe. Opracował: XXXXXXX studia inŝynierskie zaoczne wydział mechaniczny semestr V. Gdańsk 2002 r. Próby udarowe Opracował: XXXXXXX studia inŝynierskie zaoczne wydział mechaniczny semestr V Gdańsk 00 r. 1. Cel ćwiczenia. Przeprowadzenie ćwiczenia ma na celu: 1. zapoznanie się z próbą udarności;. zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Sylabus przedmiotu: Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Kierunek: Opis przedmiotu. Dane podstawowe. Efekty i cele. Opis.

Sylabus przedmiotu: Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Kierunek: Opis przedmiotu. Dane podstawowe. Efekty i cele. Opis. Sylabus przedmiotu: Specjalność: Nauka o materiałach Wszystkie specjalności Data wydruku: 22.01.2016 Dla rocznika: 2015/2016 Kierunek: Wydział: Zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynieryjno-Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA MECHANIZMÓW NISZCZĄCYCH POWIERZCHNIĘ WYROBÓW (ŚCIERANIE, KOROZJA, ZMĘCZENIE).

CHARAKTERYSTYKA MECHANIZMÓW NISZCZĄCYCH POWIERZCHNIĘ WYROBÓW (ŚCIERANIE, KOROZJA, ZMĘCZENIE). Temat 2: CHARAKTERYSTYKA MECHANIZMÓW NISZCZĄCYCH POWIERZCHNIĘ WYROBÓW (ŚCIERANIE, KOROZJA, ZMĘCZENIE). Wykład 3h 1) Przyczyny zużycia powierzchni wyrobów (tarcie, zmęczenie, korozja). 2) Ścieranie (charakterystyka

Bardziej szczegółowo

STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA

STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA Mechanika i wytrzymałość materiałów - instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego: STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA oprac. dr inż. Jarosław Filipiak Cel ćwiczenia 1. Zapoznanie się ze sposobem przeprowadzania statycznej

Bardziej szczegółowo

Wytrzymałość Materiałów

Wytrzymałość Materiałów Wytrzymałość Materiałów Rozciąganie/ ściskanie prętów prostych Naprężenia i odkształcenia, statyczna próba rozciągania i ściskania, właściwości mechaniczne, projektowanie elementów obciążonych osiowo.

Bardziej szczegółowo

Nauka o Materiałach. Wykład I. Zniszczenie materiałów w warunkach dynamicznych. Jerzy Lis

Nauka o Materiałach. Wykład I. Zniszczenie materiałów w warunkach dynamicznych. Jerzy Lis Wykład I Zniszczenie materiałów w warunkach dynamicznych Jerzy Lis Treść wykładu: 1. Zmęczenie materiałów 2. Tarcie i jego skutki 3. Udar i próby udarności. 4. Zniszczenie balistyczne 5. Erozja cząstkami

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Materiałowa

Inżynieria Materiałowa Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Inżynieria Materiałowa Studia 2 stopnia Specjalność: Inżynieria Kompozytów Przedmiot: Technologie cieplnego nakładania powłok Rodzaj przedmiotu: Obieralny Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH Politechnika Śląska w Gliwicach INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH BADANIE ZACHOWANIA SIĘ MATERIAŁÓW PODCZAS ŚCISKANIA Instrukcja przeznaczona jest dla studentów

Bardziej szczegółowo

Lotnisko Depułtycze Królewskie zapleczem kształcenia kadr na potrzeby lotnictwa cywilnego. mgr inż. Łukasz Puzio

Lotnisko Depułtycze Królewskie zapleczem kształcenia kadr na potrzeby lotnictwa cywilnego. mgr inż. Łukasz Puzio Lotnisko Depułtycze Królewskie zapleczem kształcenia kadr na potrzeby lotnictwa cywilnego mgr inż. Łukasz Puzio Trochę historii 2001r. powstanie PWSZ w Chełmie 2003r. I koncepcja powstania lotniska 2005r.

Bardziej szczegółowo

Nauka o Materiałach. Wykład IX. Odkształcenie materiałów właściwości plastyczne. Jerzy Lis

Nauka o Materiałach. Wykład IX. Odkształcenie materiałów właściwości plastyczne. Jerzy Lis Nauka o Materiałach Wykład IX Odkształcenie materiałów właściwości plastyczne Jerzy Lis Nauka o Materiałach Treść wykładu: 1. Odkształcenie plastyczne 2. Parametry makroskopowe 3. Granica plastyczności

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Temat: Naprawa wad ścianki rury i defektów powłoki izolacyjnej gazociągu DN400 PN 6.3 MPa, relacji Leśniewice - Kutno, wykazanych badaniem tłokiem diagnostycznym i pomiarami

Bardziej szczegółowo

Temat: NAROST NA OSTRZU NARZĘDZIA

Temat: NAROST NA OSTRZU NARZĘDZIA AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA w Bielsku-Białej Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Ćwiczenie wykonano: dnia:... Wykonał:... Wydział:... Kierunek:... Rok akadem.:... Semestr:... Ćwiczenie zaliczono:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ POLITECHNIKA ŁÓDZKA ul. Żeromskiego 116 90-924 Łódź KATEDRA BUDOWNICTWA BETONOWEGO NIP: 727 002 18 95 REGON: 000001583 LABORATORIUM BADAWCZE MATERIAŁÓW I KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH Al. Politechniki 6 90-924

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE Nr 5/N. Laboratorium Materiały Metaliczne II. niskotopliwych. Akceptował: Kierownik Katedry prof. dr hab. inż. A.

ĆWICZENIE Nr 5/N. Laboratorium Materiały Metaliczne II. niskotopliwych. Akceptował: Kierownik Katedry prof. dr hab. inż. A. POLITECHNIKA LUBELSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY KATEDRA INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ Akceptował: Kierownik Katedry prof. dr hab. inż. A. Weroński Laboratorium Materiały Metaliczne II ĆWICZENIE Nr 5/N Opracowała:

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2016/2017 Kod: RBM ET-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne

Rok akademicki: 2016/2017 Kod: RBM ET-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Nazwa modułu: Współczesne materiały inżynierskie Rok akademicki: 2016/2017 Kod: RBM-2-205-ET-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Specjalność:

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA KOMPUTEROWA KONSTRUKCJI WYKONANYCH Z KOMPOZYTU GFRP

OPTYMALIZACJA KOMPUTEROWA KONSTRUKCJI WYKONANYCH Z KOMPOZYTU GFRP 103/21 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 21(2/2) ARCHIVES OF FOUNDARY Year 2006, Volume 6, Nº 21 (2/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-530 OPTYMALIZACJA KOMPUTEROWA KONSTRUKCJI WYKONANYCH Z KOMPOZYTU

Bardziej szczegółowo