PRZEGLĄD TELEKOMUNIKACYJNY R

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEGLĄD TELEKOMUNIKACYJNY R. 85-2012"

Transkrypt

1 PRZEGLĄD TELEKOMUNIKACYJNY R SPIS TREŚCI nr 1 3 Propagacja fal radiowych w naziemnych i satelitarnych systemach nawigacyjnych / J. Januszewski Radio wave propagation in terrestrial and satellite navigation systems 10 Wyszukiwanie czwórmianów nieprzywiedlnych nad GF(3) z wykorzystaniem obliczeń rozproszonych / A. Paszkiewicz, P. Zawadzki A search for irreducible quadrinomials over GF(3) by the aid of distributed computing 16 Transfer informacji diagnostycznej CAN W sieciach TCP/IP / A. Janicka, R. Wróbel, T. Długosz Diagnostic information transfer from CAN'S to TCP/IP network 19 Wykluczenie cyfrowe w Unii Europejskiej / R. Nierebiński, H. Pawlak Regular internet use among groups at risk of exclusion in the European Union 24 Funkcjonalnie czy technicznie architektura oprogramowania bilingowego / M. Witański Functional or technical billing software architecture

2 nr 2/3 31 Instytut Telekomunikacji, Wydział Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej / P. Gajewski Institute of Telecommunications Faculty of Electronics 33 Rozpoznanie radioelektroniczne z równoczesną lokalizacją wielu źródeł emisji fal radiowych / P. Gajewski, J.M. Kelner, C. Ziółkowski Electronic surveillance measures with the simultaneous location of many radio wave emission sources 36 Implementacja stacji bazowej GSM z wykorzystaniem samodzielnej platformy radia programowalnego USRP / A. Kaszuba, R. Chęciński, J. Łopatka Implementation of GSM base station using embedded USRP SDR platform 39 Wspieranie jakości usług czasu rzeczywistego w środowisku sieciocentrycznym / P Łubkowski Supporting the QoS of real time services in NEC compliant networks 44 Mechanizmy efektywnego wykorzystania zasobów stosowane w bezprzewodowych sieciach doraźnych / J. Krygier, M. Bednarczyk Effective network resource utilization mechanisms in wireless ad hoc networks 50 Protokoły rutingu międzysystemowego dla heterogenicznych sieci mobilnych / K. Maślanka, J. Krygier Exterior gateway routing protocols for heterogeneous mobile networks 54 Wykorzystanie struktur Peer-to-Peer w taktycznych sieciach doraźnych / J. Dołowski, M. Amanowicz The use of the Peer-to-Peer structures in tactical ad-hoc networks 59 Podstawy tworzenia świadomości sytuacyjnej węzła wojskowej sieci MANET / J. Głowacka, M. Amanowicz Situational awareness of a military MANET node the basis 63 Wybrane rozwiązania uwierzytelniania węzłów taktycznej sieci ad-hoc / K. Parobczak Survey on authentication solutions for tactical ad-hoc network nodes 70 Sterowanie topologią jako metoda efektywnego zarządzania zużyciem energii źródła prądowego w sieciach sensorycznych / M. Wawryszczuk, M. Amanowicz Topology control as an efficient power conservation method in wireless sensor networks 73 Optymalizacja parametrów anteny mikropaskowej pracującej w paśmie X / M. Bugaj, K. Piwowarczyk, M. Wnuk, R. Przesmycki, L. Nowosielski Optimization parameters of microstrip antenna operating in X band 77 Ocena efektywności wieloantenowej techniki MIMO w zróżnicowanych warunkach transmisji sygnału / J. Michalak, B. Uljasz, C. Ziółkowski MIMO versus SISO - simulation results

3 nr 4 II Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji, Gdańsk 2012 / R. J. Katulski National Conference on Radiocommunication, Broadcating and Television, Gdańsk, Ramowy plan KKRRiT 2012 General outline of Conference programme 88 Spis referatów zamieszczonych na CD Abstracts of the papers included on the CD REFERATY PLENARNE PLENARY ADDRES 91 Światowa Konferencja Radiokomunikacyjna WRC-12. Przygotowania, oczekiwania i osiągnięte rezultaty / M. Berlik, G. Lewandowski, W. Sęga World Radiocommunication Conference WRC-12. Preparation, expectations and results 103 HEVC - nowa generacja technik kompresji obrazu / M. Domański HEVC - new generation of video coding technology 107 Trendy rozwojowe techniki i technologii radiolokalizowania / J. Stefański, J. Sadowski Evolution trends in technique and technology of radiolocation 116 Analiza adekwatności widmowo-energetycznej efektywności i średniokwadratowego błędu transmisji jako miar jakości systemów telekomunikacyjnych / A. Platonov Analysis of adequacy of power-bandwidth efficiency and MSE of transmission as the measures of communication systems performance 120 Katedra Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych Politechniki Gdańskiej - nowoczesny ośrodek badawczy w dziedzinie współczesnej radiokomunikacji / R. J. Katulski Department of Radiocommunication Systems and Networks of the Gdańsk University of Technology - the Modern Radiocommunication Research Centre

4 nr lat Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej ( ) / Krzysztof Goczyła Years of Faculty of Electronics, Telecommunications and Informatics, Gdańsk University of Technology 487 Katedra Algorytmów i Modelowania Systemów / Marek Kubale Department of Algorithms and System Modelling 489 Katedra Architektury Systemów Komputerowych / Henryk Krawczyk Department of Computer Architecture 492 Katedra Inteligentnych Systemów Interaktywnych / Bogdan Wiszniewski Department of Intelligent Interactive Systems 495 Katedra Inżynierii Biomedycznej / Antoni Nowakowski Department of Biomedical Engineering 499 Katedra Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej / Michał Mrozowski Department of Microwave and Antenna Engineering 501 Katedra Inżynierii Oprogramowania / Janusz Górski Department of Software Engineering 504 Katedra Metrologii i Optoelektroniki / Alicja Konczakowska Department of Metrology and Optoelectronics 507 Katedra Sieci Teleinformacyjnych / Sylwester Kaczmarek Department of Teleinformation Networks 510 Katedra Systemów Automatyki / Maciej Niedźwiecki Department of Automatic Control 512 Katedra Systemów Decyzyjnych / Zdzisław Kowalczuk Department of Decision Systems 515 Katedra Systemów Elektroniki Morskiej / Roman Salamon Department of Marine Electronic Systems 517 Katedra Systemów Geoinformatycznych / Andrzej Stepnowski Department of Geoinformatics 520 Katedra Systemów Mikroelektronicznych / Stanisław Szczepański Department of Microelectronic Systems 522 Katedra Systemów Multimedialnych / Andrzej Czyżewski Department of Multimedia Systems 525 Katedra Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych / Ryszard Katulski Department of Radiocommunication Systems and Networks 528 Katedra Teleinformatyki / Józef Woźniak Department of Computer Communications

5 nr Biostatyczne i multistatyczne systemy radiolokacyjne. Część I / S. Rosłaniec The bistatic and multistatic radiolocation systems. Part I 543 Dostępność do usług internetowych dla województwa lubelskiego. Badania środowiskowe na przykładzie gminy Parczew / A. Piekarski, Z. Kotulski On availability of Web services in the Lubelskie region: a case study of gmina Parczew 548 Zastosowanie dekompozycji w projektowaniu układów cyfrowych / G. Borowik, T. Łuba, P. Ogorzałek Application of decomposition in the design of digital circuits 553 O rynku komunikacji elektronicznej w Polsce w 2011 roku i perspektywach jego rozwoju Część I / A. Zieliński Abort the electronic communications market in Poland in 2011 and the prospects its development Part I

6 nr Analiza możliwości budowy elastycznych sieci agregacyjnych opartych na technice Ethernet / A. Lasoń, A. Szymański, J. Rząsa, A. Jajszczyk An analysis of the possibility to use the Ethernet technology for flexible aggregation networks 576 Bezpieczeństwo w IP Multimedia Subsystem / W. Molisz, R Gałka Security in the IP Multimedia Subsystem 583 Bistatyczne i multistatyczne systemy radiolokacyjne - Część II / S. Rosłaniec The bistatic and multistatic radiolocation systems Part II 590 TERAZ RADIO! Czy w świecie cyfrowym radio może pozostać analogowe? / M. Ostrowski, K. Rosłan-Kuhn RADIO NOW! Can radio broadcasting remain analogue in the digital world? 594 Wybrane zagadnienia tematyki morskiej rozpatrywane przez WRC-12 / J. Czajkowski Maritime radiocommunication matters in the World Radiocommunication Conference WRC rynku komunikacji elektronicznej w Polsce w 2011 roku i perspektywach jego rozwoju - Część II / A. Zieliński About the electronic Communications market in Poland in 2011 and the prospects its development - Part II

7 nr 8/9 II KRAJOWE SYMPOZJUM TELEKOMUNIKACJI I TELEINFORMATYKI KSTiT 2012 THE NATIONAL SYMPOSIUM TELECOMMUNICATIONS AND TELEINFORMATICS KSTiT 2012 REFERATY PLENARNE PLENARY ADDRES 606 Radio kognitywne - nowa koncepcja efektywnego wykorzystania zasobów widmowych / H. Bogucka Cognitive Radio - New Concept for Efficient Utilization of Spectrum Resources 611 Nowe technologie kompresji obrazu ruchomego dla nowych usług multimedialnych / M. Domański New video coding technologies for new multimedia services 617 Aplikacje Internetu przyszłości / C. Mazurek, M. Stroiński Future Internet Applications 622 Sieci świadome przekazywanej treści / A. Bęben Content Aware Networks 626 Zarządzanie mobilnością w nowoczesnych sieciach IR Część I - Potrzeby, wymagania i podstawowe rozwiązania / J. Woźniak, K. Gierłowski, T. Gierszewski, M. Hoeft Mobility management in modern IP networks. Part I - Incentives, requirements and fundamental approaches REFERATY SEKCYJNE : Aktywność zespołów krajowych w projektach 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej SELECTED PAPERS : Activities of polish teams in projects of the European Union Seventh Framework Programme 634 Zaawansowany system wykrywania niepoprawnie zachowujących się użytkowników realizowany w projekcie FLAVIA / J. Gozdecki, K. Kosek- Szott, K. Łoziak, M. Natkaniec, M. Sikora, S. Szott An advanced system for misbehaving users detection realized in FLAVIA project 640 Sekwencyjny algorytm wykrywania transmisji użytkownika pierwotnego / K. Cichoń, A. Kliks Sequential Energy Detection of the Primary User Transmission 646 Klasyfikacja sekwencji wizyjnych do określonych Uogólnionych Klas Użytkowania na podstawie wielkości celu i poziomu oświetlenia / M. Witkowski, M. Leszczuk, A. Dziech Classification of Video Sequences into Specified Generalized Use Classes of Target Size and Lighting Level 650 Econet - energooszczędne techniki dla przewodowych sieci komputerowych / M. Kamola, R Arabas i inni Econet - Low Energy Consumption Networks 655 Projekt ALICANTE - Media Ecosystem Deployment through Ubiquitous Content-Aware Network Environments / S. Janikowski, P. Krawiec i inni

8 Referaty zamieszczone na CD REFERATY PLENARNE SESJA PLENARNA Radio kognitywne - nowa koncepcja efektywnego wykorzystania zasobów widmowych / H. Bogucka 611 Nowe technologie kompresji obrazu ruchomego dla nowych usług multimedialnych / M. Domański SESJA PLENARNA Aplikacje Internetu przyszłości / C. Mazurek, M. Stroiński 622 Sieci świadome przekazywanej treści / A. Bęben 626 Zarządzanie mobilnością w nowoczesnych sieciach IR Cześć I - Potrzeby, wymagania i podstawowe rozwiązania / J. Woźniak, K. Gierłowski, T. Gierszewski, M. Hoeft REFERATY SEKCYJNE ARCHITEKTURY I PROTOKOŁY TELEKOMUNIKACYJNE 665 Koncepcja realizacji warstwy ID Layer dedykowanej dla rozwiązań Internetu Rzeczy / J. Mongay Batalla, P. Krawiec, K. Sienkiewicz, M. Gajewski 676 Porównanie kontrolerów OpenFlow dla sieci programowalnych / W. Kabaciński, J. Kleban, M. Masztalski, M. Michalski, A. Wilde 687 Mulit-CDN content delivery: theory and experiments / W. Reichel, P. Grochocki, M. Dzida 699 Mobilny honeypot dla sieci sensorycznych / K. Lasota, E. Niewiadomska-Szynkiewicz, A. Kozakiewicz POLA KOMUTACYJNE 705 Planowanie przepływu pakietów w polu Ciosa typu SMM z wykorzystaniem algorytmu SDB / J. Kleban, U. Suszyńska 715 Algorytm MSMPS planowania połączeń z maksymalnym dopasowaniem dla przełączników z VOQ / M. Dziuba, G. Danilewicz 725 Nowa architektura optycznego pola komutacyjnego typu MBA(N,e,2) zbudowana z symetrycznych i niesymetrycznych elementów komutacyjnych / R. Rajewski 737 Wzajemna kowariancyjna analiza okresowo niestacjonarnych sygnałów losowych / I. Jaworski, R. Juzefowycz, Z. Zakrzewski SYSTEMY RADIOWE 746 Coalition Formation Among Secondary Users with Incomplete Information in Cognitive Radio Networks / J.Martyna 753 Zapewnienie interoperacyjności sieci radiokomunikacji ruchomej / H. Gierszal, Ł. Kiedrowski, W. Wojciechowicz 763 Zastosowanie idei SDR w wielostandardowej szerokopasmowej radiolinii cyfrowej / R Zwierko 769 Modelowanie kanału radiowego za pomocą linii opóźniającej z klastrami dla systemu IMT-Advanced / K. Bąkowski BEZPIECZEŃSTWO SIECI I ALGORYTMY I 777 Ruter wzajemnie zabezpieczany - aspekty implementacyjne / J. Domżał, J. Dudek, R Jurkiewicz, Ł. Romański

9 785 Steganographic channel management in the MAC sublayer of wireless networks / E. Zielińska, K. Szczypiorski 797 Wpływ steganografii sieciowej na opóźnienia w telefonii IP / M. Gregorczyk, W. Mazurczyk, K. Szczypiorski 809 Wykrywanie steganografii w lokalnych sieciach bezprzewodowych / S. Grabski, K. Szczypiorski BEZPIECZEŃSTWO SIECI I ALGORYTMY II 821 Efektywność autoryzacji w federacji systemów informacyjnych z mechanizmami wielopoziomowego bezpieczeństwa / J. Jarmakiewicz, T. Podlasek 831 Usługi bezpieczeństwa w środowisku Click / R Jurkiewicz, M. Niemiec 842 Algorytm weryfikacji haseł wykorzystujący badanie integralności danych / G. Górski 849 Sposoby głębokiego ukrywania w sieciach / W. Frączek, W. Mazurczyk, K. Szczypiorski KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA 859 Ochrona środowiska komunalnego przed polem elektromagnetycznym za pomocą tekstylnych materiałów barierowych / R Mamrot, H. Aniołczyk, J. Koprowska, M. Mariańska 865 Pomiary modulowanych pól elektromagnetycznych - możliwości i ograniczenia / B. Zubrzak, R Bieńkowski 873 Analiza stabilności poziomów emisyjności komputerów przenośnych / R. Przesmycki, L. Nowosielski, M. Bugaj, K. Piwowarczyk, M. Wnuk 881 Disturbances in Mines Power Networks that Can Influence BPLC Systems, In-situ Measurements / M. Kałuski, M. Michalak, K. Skrzypek, M. Szafrańska OPTOELEKTRONIKA I 888 Eksperymentalny system niekoherentnej, optycznej transmisji MIMO BPSK2 x400 Mbit/s po światłowodzie MM / M. Kowalczyk, J. Siuzdak 899 Nonlinear polarization attraction for Polarization Division Multiplexing system / K. Perlicki 904 Pomiar rozkładu mocy w modach światłowodu z wykorzystaniem algorytmu redukcji błędu / G. Stępniak 913 Intelligent Interface for Accessing the Optical Network Database / J. Turkiewicz, D. Zawadzki OPTOELEKTRONIKA II 922 Moc szumów FWM w światłowodowych systemach z kluczowaniem fazy, detekcją koherentną i cyfrową kompensacją dyspersji / M. Jaworski, M. Klinkowski 935 Transmisja sygnału pasmowego IEEE w optycznym łączu Gbit Ethernet - realizacja systemu eksperymentalnego wykorzystującego światłowód wielomodowy / Ł. Maksymiuk 944 Transmisja sygnału CAP z korekcją cyfrową w światłowodzie SIPOF / G. Stępniak 952 Efektywność widmowa niekoherentnych optycznych systemów MIMO / J. Siuzdak, M. Kowalczyk PRZETWARZANIE SYGNAŁÓW 973 Filtr ułamkowoopóźniający realizowany w dziedzinie DFT / M. Blok

10 973 Automatyczna detekcja emisji FH na podstawie analizy czasowoczęstotliwościowej widma / G. Baranowski, K. Wilgucki, R. Urban 980 Algorytmy modelowania sygnału mowy w koderach CELP / R. Romaniuk, P. Dymarski 990 Synchronizacja elementowa i estymacja kanału transmisyjnego w systemach znakowania wodnego sygnałów fonicznych / P. Dymarski, A. Kopertowska, T. Romaniuk, R. Markiewicz STEROWANIE I ZARZĄDZANIE SIECIĄ 1002 Projektowanie specjalizowanych urządzeń sieciowych z wykorzystaniem wbudowanego systemu Linux / P. Kłosowski 1011 Analityczny model systemu progowego z kierunkową zależnością od stanu / J. Weissenberg 1020 Optymalizacja transmisji danych w sieci LTE / M. Prusik, Ł. Kurzyna 1028 Planowanie modernizacji sieci telewizji kablowej zbudowanej w strukturze HFC / R. Królikowski SYSTEMY TRANSMISYJNE 1034 Virtual research bench for the analysis of adaptive feedback communication systems functioning and performance / A. Platonov, E. Zaitzev 1046 Wpływ fluktuacji charakterystyki przenoszenia światłowodu wielomodowego na transmisję OFDM / B. Wiśnicki, Ł. Maksymiuk 1054 Analiza porównawcza wybranych modeli sieci WLAN standardu IEEE z infrastrukturą / A. Pieprzycki, W. Ludwin 1066 Analiza zastosowania technik antenowych w sieciach heterogenicznych / R. Łapszow, J. Modelski USŁUGI I APLIKACJE I 1075 Perspectives of Household Internet in 35 Countries / R. Strużak 1081 Realizacja usługi Fax w sieci z technologią IP / S. Kaczmarek, M. Romaniuk, M. Lipski, R. Ponczkowski 1089 System automatycznej lokalizacji osób do zastosowań specjalnych / R. Katulski, J. Magiera, J. Sadowski, W. Siwicki, J. Stefański, A. Studańska 1097 The open-source speech recognition system for robots control / D. Kamińska, A. Gmerek USŁUGI I APLIKACJE II 1108 Badanie wpływu wzajemnego usytuowania węzłów wewnątrzbudynkowego systemu lokalizacyjnego na dokładność wyznaczania położenia użytkownika / R. Wawrzyniak, P. Korbel 1115 Recognition of human emotion from a speech signal based on Plutchik's model / D. Kamińska 1121 Ocena efektywności transmisji IP z wykorzystaniem wąskopasmowej radiostacji VHF / J. Romanik, R. Urban, E. Golan, A. Kraśniewski, R. Skarżyński 1129 Problem miary dla informacji semantycznej przy kodowaniu źródłowym wiedzy komunikowalnej / T. Lesz JAKOŚĆ USŁUG W SIECI 1135 Parametryczny model do oceny jakości usługi IPTV / Ł. Trzcianowski, S. Kula

11 1143 Otwarte narzędzia do pomiaru szerokopasmowego dostępu do Internetu / J. Klink, R Bardowski, M.J. Podolska, T. Uhl 1155 The new, parametrised VS Model for Determining the Quality of Video Streams in the Video-telephony Service / T. Uhl, S. Paulsen 1167 Extensions of ETSI performance measurements methodology for statistical results analysis / S. Kaczmarek, M. Młynarczuk, M. Narloch, M.Sac PROJEKTY 7. PROGRAMU RAMOWEGO PROJEKTY 7PR I 1175 Projekt SACCOM: od wielowęzłowej do scentralizowanej warstwy pośredniej dla sieci SAN / J. Domaszewicz, T. Tamajer, A. Pruszkowski 1185 Projekt SARACEN: SARACEN - skalowalna dystrybucja wideo w sieciach nakładkowych / M. Grega, M. Leszczuk Projekt ALICANTE - Media Ecosystem Deployment through Ubiquitous Content- Aware Network Environments / S. Janikowski, R Krawiec, J. Mongay Batalla, B. Belter, Ł. Łopatowski, J. Gutkowski (PTiWT 8-9'12, str. 655) 1192 Projekt COMET: Content mediator architecture for content aware networks / A. Bęben PROJEKTY 7PR II 640 Sekwencyjny algorytm wykrywania transmisji użytkownika pierwotnego / K. Cichoń, A. Kliks 1204 Platforma symulacyjna wspierająca integrację sieci DTN w projekcie N4C / Ł. Kiedrowski, K, Romanowski, K. Samp 650 Econet: energooszczędne techniki dla przewodowych sieci komputerowych / M. Kamola, R Arabas, P. Jaskóła, T. Wiśniewski, E. Niewiadomska- Szynkiewicz, K. Malinowski, M. Karpowicz, A. Sikora, M. Marks, M. Mincer, K. Daniluk 634 Zaawansowany system wykrywania niepoprawnie zachowujących się użytkowników realizowany w projekcie FLAVIA / J. Gozdecki, K. Kosek- Szott, K. Łoziak, M. Natkaniec, M. Sikora, SZ. Szott PROJEKTY 7PR III 1215 INSPIRE Decision Aid Tool: narzędzie wspierające analizę zagrożeń i ochronę cybernetyczną krytycznych sieci teleinformatycznych / M. Choraś, R. Kozik, A. Flizikowski 646 Klasyfikacja sekwencji wizyjnych do określonych Uogólnionych Klas Użytkowania na podstawie wielkości celu i poziomu oświetlenia / M. Witkowski, M. Leszczuk, A. Dziech 1222 Projekt TEFPOL: integracja wideokonferencji, rozszerzonej rzeczywistości i śledzenia ruchów w scenariuszu testowym dla platformy TEFIS / M. Błażewicz, G. Grzelachowski, T. Kuczyński, K. Kurowski, C. Mazurek, R Pawałowski, W. Pieklik, M. Stroiński, R Szymaniak, R Śniegowski, S. Zieliński 1234 Platforma HIPERMED i jej wykorzystanie w edukacji medycznej na przykładzie wideokonferencji stereoskopowej / C. Mazurek, R Pawałowski, W. Pieklik, P. Szymaniak

12 PROJEKTY 7PR IV 1245 Rozwój generycznej technologii wytwarzania fotonicznych układów scalonych na platformie fosforku indu (InP) / R Szczepański, R. Piramidowicz, K. Welikow, S. Stopiński, M.K. Smit, X.J.M. Leijtens 1253 Perspektywy rozwoju systemów bezprzewodowych po 2020 roku w świetle projektu IP FP7 METIS / K. Wesołowski PROJEKTY POIG PROJEKTY POIG I 1260 Automatyzacja oraz zdalne badania baterii akumulatorów w obiekcie telekomunikacyjnym / R Godlewski, B. Regulska 1270 Czujniki i sensory do pomiarów czynników stanowiących zagrożenia w środowisku / W.E. Grzebyk, K. Staniec 1275 Kompozycja usług złożonych z wykorzystaniem metod optymalizacji / Ł. Falas, R Stelmach, K. Juszczyszyn 1286 Rozwiązania teleinformatyczne na potrzeby tworzenia rozległych sieci czujnikowych / K. Staniec, M. Habrych, K. Rutecki, B. Miedziński PROJEKTY POIG II 1292 Typoszereg komputerowych interfejsów multimodalnych / A. Czyżewski, K. Kaszuba, Ł. Kosikowski, B. Kunka, A. Kupryjanow, M. Lech, R. Odya 1304 Platforma informatyczna do celów analiz propagacyjnych, kompatybilności elektromagnetycznej i optymalizacji sieci bezprzewodowych systemów telekomunikacyjnych i teleinformatycznych (PIAST) / B. Gołębiowski, D. Niewiadomski, J. Sobolewski, D. Więcek, R Winkel, J. Wroński, D. Wypiór 1312 Klasyfikacja usług i ich wykorzystanie do wytwarzania aplikacji na platformie Kaskada / H. Krawczyk, T. Dziubich, K. Zalewski, A. Sobecki, R. Brendel PROJEKT INŻYNIERIA INTERNETU PRZYSZŁOŚCI PROJEKT IIP I: IFv Nowe scenariusze biznesowe wykorzystujące możliwości protokołu IPv6 / J. Mongay Batalla, R. Krawiec 1332 Automatyzacja procesu migracji do protokołu IPv6 / K. Nowicki, K. Podolski, W. Gumiński, K. Wasilewski, Ł. Łoska, R. Kamiński 1342 Zasoby i eksperymenty w sieci PL-LABv6 / J. Woźniak, K. Nowicki, T. Mrugalski, W. Gumiński, H. Gut, J. Mongay Batalla, W. Latoszek, A. Binczewski, B. Gajda, W. Procyk, P. Skałecki, K. Chudzik, J. Kwiatkowski, K. Nowak 1351 Protokoły SNMP oraz IPsec w sieciach wykorzystujących IPv6 / J. Kwiatkowski, K. Chudzik, K. Nowak, B. Gajda, W. Procyk, P. Skałecki 1362 Wspomaganie rutingu przez protokół DHCPv6 / K. Nowicki, M. Ożga, T. Mrugalski PROJEKT IIP II: SYSTEM IIP I 1372 Infrastruktura bazowa dla systemu IIP / W. Burakowski, H. Tarasiuk, A. Bęben, R Zwierko, J. Granat

13 1380 Sprzętowa realizacja platformy wirtualizacji dla systemu IIP wykorzystująca Net FPGA 1380 / M. Rawski, R Szotkowski, R Tomaszewicz 1387 Implementacja wirtualizacji dla systemu IIP na platformie EZappliance / R Wiśniewski 1399 Implementacja programowej platformy wirtualizacji dla systemu IIP z wykorzystaniem monitora maszyn wirtualnych / B. Adamczyk, A. Chydziński PROJEKT IIP III: SYSTEM IIP II 1409 System zdalnego dostępu do sieci eksperymentalnej PL-LAB / Ł. Dolata, R. Krzywania, M. Dębowiak, D. Czapka, R Krawiec 1418 Implementacja sprzętowa modułu HMAC-SHA-1 do ochrony komunikacji w systemie IIP / J. Konorski, J. Kasperek, R Pacyna, D. Rzepka, W. Romaszkan, M. Rupiński, J. Zimnowoda, A. Kamisiński, P. Rajda 1426 Implementation and testing of Level 2 security architecture for the IIP System / K. Cabaj, Z. Kotulski, R Szałachowski, G. Kołaczek, J. Konorski PROJEKT IIP IV: SYSTEM IIP III 1436 Integracja systemu zarządzania z modułem wymiarowania zasobów w systemie IIP / J. Granat, J. Bielecki, W. Szymak, K. Wajda, J. Gozdecki, M. Kantor, J. Rak 1443 Specyfikacja i implementacja modułu wymiarowania zasobów w systemie IIP / K. Wajda, J. Gozdecki, M. Kantor, J. Rak 1451 Wieloskokowa bezprzewodowa sieć dostępowa w projekcie Inżynieria Internetu Przyszłości / M. Rodziewicz, K. Bąkowski, R. Krenz 1458 System dostępowy GEPON na potrzeby Internetu przyszłości / P. Szczepański, R. Piramidowicz, K. Welikow, M. Bugaj, P. Zwierko PROJEKT IIP V: CAN 1469 Implementacja sieci świadomej treści w systemie IIP / P. Krawiec, A. Bęben, R Wiśniewski, R Ostapowicz, J. Mongay Batalla, J. Borzdyński, J. Gutkowski, A. Kozik, R. Rudek 1481 Rozproszona baza danych dla lokalizacji treści w sieci PI CAN / S. Nowak, R Pecka, M. Nowak 1491 Aplikacje sieci świadomej treści / A. Bęben, M. Kosiedowski, R Krawiec, E. Kuśmierek, A. Sochan, A. Stroiński 1503 Routing and dimensioning in a content-aware network / B. Belter, A. Bęben, P. Białoń, J. Granat, J. Gutkowski, R Krawiec, Ł. Łopatowski, P. Olender PROJEKT IIP VI: DSS 1513 Implementacja warstwy transportu danych użytkownika i sygnalizacji w PI- DSS / G. Danilewicz, M. Dziuba, M. Michalski, R. Rajewski, M. Żal, M. Jarociński, M. Mycek, M. Żotkiewicz, H. Gut, J. Mongay Batalla, S. Malewski, M. Stróżyk 1529 Sygnalizacja w sieci PI-DSS / G. Danilewicz, M. Dziuba, J. Kleban, M. Michalski, M. Żal, M. Jarociński, M. Mycek, M. Żotkiewicz, H. Gut, T. Lewicki, S. Malewski, M. Stróżyk 1544 Usługi multimedialne udostępniane z wykorzystaniem sieci PI-DSS / M. Głowiak, H. Gut, B. Idzikowski, T. Lewicki, S. Malewski, P. Ostapowicz, M. Stróżyk

14 1556 Efektywność przekazu danych w sieci PI-DSS / B. Nowakowski, W. Burakowski PROJEKT IIP VII: IPQoS 1568 Odwzorowanie wymagań aplikacji testowych na klasy usług w Równoległym Internecie IPy6QoS / H. Tarasiuk, W. Burakowski, M. Natkaniec, J. Gozdecki, K. Łoziak, K, Kosek-Szott, Sz. Szott, A. Grzech, R Świątek, B. Lewandowski, C. Mazurek, A. Radziuk, M. Wrzos 1580 System sygnalizacji oraz scenariusze aplikacyjne w Równoległym Internecie IFV6 QoS / H. Tarasiuk, J. Rogowski, R Świątek, K. Brzozowski, J. Drapała, K. Juszczyszyn, C. Mazurek, B. Lewandowski, A. Radziuk, M. Wrzos, M. Natkaniec, J. Gozdecki, M. Sikora 1592 Implementacja warstwy danych i sterowania dla Równoległego Internetu IFV6 QoS / P. Wiśniewski, H. Tarasiuk, M. Rawski, I. Olszewski, Ł. Ogrodowczyk, S. Hanczewski, A. Kaliszan, A. Brachman, K. Gierłowski

15 nr Wirtualizacja usług serwerowych w sieciach telekomunikacyjnych / T. Długosz, R. Wróbel Server virtualization services in telecommunication networks 1608 Algorytmy sterowania szybkością transmisji w sieciach WLAN / D. Kościelnik Algorithms for controlling transmission rate in WLANs 1613 Wybór optymalnego modelu propagacyjnego / J. Szóstka, J. Jarzina The choice of the optimal propagation model 1618 Implementacja systemu LRIT / K. Korcz Implementation of LRIT System Z żałobnej karty From funeral card 1623 Krzysztof Holejko ( ) Krzysztof Holejko ( ) 1624 Nowe depesze nawigacyjne systemu satelitarnego GPS oraz budowanych systemów Galileo i QZSS / J. Januszewski New navigation messages of modernized GPS system and systems under construction GALILEO and QZSS

16 nr Stan aktualny i rozwój systemu COSPAS-SARSAT / J. Czajkowski Actual status and development of the COSPAS-SARSAT 1636 Radiokomunikacja morska podczas obrad 16 sesji COMSAR / K.Korcz Maritime radiocommunication in the light of COMSAR-16 proceedings 1641 System EGNOS i inne satelitarne systemy wspomagające / J. Januszewski EGNOS and other satellite augmentation systems 1648 Symulator Transas Navi-Trainier Professional 5000 (NTPRO 5000). Możliwości wykorzystania do celów szkoleniowych / H. Śniegocki, K. Formela Symulator Transas Navi-Trainier Professional 5000 (NTPRO 5000). Possibility to we for training purposes 1650 Systemy monitorowania obszarów transportu morskiego / T. Neumann Maritime Tracking and Monitoring Systems 1652 Koncepcja monitorowania Krajowego Radionawigacyjnego Systemu DGPS/RTK / M. Dziewicki, M. Ledóchowski, T. Stupak Monitoring conception of government radio navigational system DGPS /RTK 1656 Morskie pomoce nawigacyjne - definicja, podział i klasyfikacja / A. Weintrit Aids to navigation and navigational aids. Definitions and classification 1660 Fluktuacyjny model identyfikacji małych statków za pomocą reflektorów radarowych / J. Lisowski, A. Szklarski Fluctuation model of identification small ships by radar reflectors 1663 System wspomagania optymalnego sterowania i diagnostyki napędu głównego statku / W. Kudela, J. Lisowski Support system of optimal control and diagnosis of ship main propulsion Z żałobnej karty From funeral card 1669 Bolesław Grejcz ( )

17 nr Charakterystyki operacyjne ROC detektorów binarnych / A. Jakubiak Receiver operating characteristic ROC of the binary detectors 1678 Protokół rutingu OSPF w sieciach rozległych / A. Sikorska-Kopyłowicz, T. Długosz, R. Wróbel OSPF protocol in wide area networks 1680 Automatyczny generator opisu w języku HDL na przykładzie kodera BCH / F. Rak, T. Wojciechowski, M. Jędrak Automatic HDL code generator and its BCH coder application 1684 Analiza wydajności transmisji sieci IEEE g w obecności zakłóceń Bluetooth / Ha Quang Huy Performance Analysis of IEEE g transmission in the presence of Bluetooth interference 1687 Początki kształcenia inżynierów-elektrotechników w II Rzeczypospolitej / M. A. Jakubiak The Beginning of the Electrotechnics-Engineers Education in the II Republic of Poland 1693 Roczny spis treści 2012 Annual index 2012 Oprac. BPK

Wirtualizacja zasobów IPv6 w projekcie IIP

Wirtualizacja zasobów IPv6 w projekcie IIP Wirtualizacja zasobów IPv6 w projekcie IIP Artur Binczewski, Bartosz Gajda, Wiktor Procyk, Robert Szuman Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe Adam Grzech, Jan Kwiatkowski, Krzysztof Chudzik Politechnika

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne TELEKOMUNIKACJA studia rozpoczynające się po 01.10.2012 r.

Zagadnienia egzaminacyjne TELEKOMUNIKACJA studia rozpoczynające się po 01.10.2012 r. (TIM) Teleinformatyka i multimedia 1. Elementy systemu multimedialnego: organizacja i funkcje. 2. Jakość usług VoIP: metody oceny jakości, czynniki wpływające na jakość. 3. System biometryczny: schemat

Bardziej szczegółowo

XXVIII Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki W kierunku Nowych Generacji Sieci

XXVIII Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki W kierunku Nowych Generacji Sieci XXVIII Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki W kierunku Nowych Generacji Sieci 12 14 września 2012 r. Warszawa - Miedzeszyn Wystawcy na KSTiT2012 2 1. Orange Polska 2. Systemics-PAB 3. Cyfrowy

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne TELEKOMUNIKACJA. Stacjonarne. II-go stopnia. (TIM) Teleinformatyka i multimedia STOPIEŃ STUDIÓW TYP STUDIÓW SPECJALNOŚĆ

Zagadnienia egzaminacyjne TELEKOMUNIKACJA. Stacjonarne. II-go stopnia. (TIM) Teleinformatyka i multimedia STOPIEŃ STUDIÓW TYP STUDIÓW SPECJALNOŚĆ (TIM) Teleinformatyka i multimedia 1. Elementy systemu multimedialnego: organizacja i funkcje 2. Jakość usług VoIP: metody oceny jakości, czynniki wpływające na jakość 3. System biometryczny: schemat blokowy,

Bardziej szczegółowo

P L A N S T U D I Ó W Kierunek : Elektronika i Telekomunikacja Politechnika Poznańska

P L A N S T U D I Ó W Kierunek : Elektronika i Telekomunikacja Politechnika Poznańska Rodzaj studiów - stacjonarne II stopnia Przedmioty wspólne dla kierunku Wydz.lektroniki i Telekom. Lp. Nazwa przedmiotu T by Ra- ła- cze rato- pro- ZROWY I II III IV V VI VII VIII IX 1 Systemy telekomunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Field of study: Electronics and Telecommunications Study level: First-cycle studies Form and type of study: Full-time studies. Auditorium classes

Field of study: Electronics and Telecommunications Study level: First-cycle studies Form and type of study: Full-time studies. Auditorium classes Faculty of: Computer Science, Electronics and Telecommunications Field of study: Electronics and Telecommunications Study level: First-cycle studies Form and type of study: Full-time studies Annual: 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA studia rozpoczynające się przed r.

Zagadnienia egzaminacyjne ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA studia rozpoczynające się przed r. (EAE) Aparatura elektroniczna 1. Podstawowe statyczne i dynamiczne właściwości czujników. 2. Prawa gazów doskonałych i ich zastosowania w pomiarze ciśnienia. 3. Jakie właściwości mikrokontrolerów rodziny

Bardziej szczegółowo

Specjalność: Sieci komputerowe (SK)

Specjalność: Sieci komputerowe (SK) Specjalność: Sieci komputerowe (SK) Katedra Teleinformatyki Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechnika Gdańska Sieci komputerowe 1 Katedra Teleinformatyki Prof. J. Woźniak kierownik

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący sesji: Andrzej Dąbrowski

Przewodniczący sesji: Andrzej Dąbrowski PROGRAM KSTiT 2011 Środa, 14.09.2011 OTWARCIE KSTiT 2011 budynek sali kinowej PŁ 9 O 10 0 Al. Politechniki a SESJA PLENARNA IA 10 O 11 15 Sala kinowa Przewodniczący sesji: Daniel J. Bem 1 Systemy teleinformatyczne

Bardziej szczegółowo

Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych. Nazwa Wydziału. Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia

Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych. Nazwa Wydziału. Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r. Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia Wydział Matematyki

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I Podstawy komunikacji bezprzewodowej

CZĘŚĆ I Podstawy komunikacji bezprzewodowej O autorach......................................................... 9 Wprowadzenie..................................................... 11 CZĘŚĆ I Podstawy komunikacji bezprzewodowej 1. Komunikacja bezprzewodowa.....................................

Bardziej szczegółowo

Systemy telekomunikacyjne

Systemy telekomunikacyjne Instytut Elektroniki Politechniki Łódzkiej Systemy telekomunikacyjne prezentacja specjalności Łódź, maja 006 r. Sylwetka absolwenta Studenci specjalności Systemy telekomunikacyjne zdobywają wiedzę z zakresu

Bardziej szczegółowo

Automatyka i Robotyka studia stacjonarne drugiego stopnia

Automatyka i Robotyka studia stacjonarne drugiego stopnia #384 #380 dr inż. Mirosław Gajer Projekt i implementacja narzędzia do profilowania kodu natywnego przy wykorzystaniu narzędzi Android NDK (Project and implementation of tools for profiling native code

Bardziej szczegółowo

WETI Informatyka Aplikacje Systemy Aplikacje Systemy

WETI Informatyka Aplikacje Systemy Aplikacje Systemy Kierunek WETI Informatyka Strumienie Aplikacje i Systemy są blokami przedmiotów łącznie "wartych" 20 pkt ECTS w każdym semestrze, realizowanych w semestrach 5 i 6 obok przedmiotów kierunkowych w celu ukierunkowania

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne TELEKOMUNIKACJA studia rozpoczynające się po 1.10.2012 r.

Zagadnienia egzaminacyjne TELEKOMUNIKACJA studia rozpoczynające się po 1.10.2012 r. (TEM) Telekomunikacja mobilna 1. Pasmo zajmowane przez transmisję cyfrową, a szybkość transmisji i przepustowość łącza radiowego. 2. Kodowanie informacji transmitowanej w cyfrowych systemach wizyjnych.

Bardziej szczegółowo

HomeNetMedia - aplikacja spersonalizowanego dostępu do treści multimedialnych z sieci domowej

HomeNetMedia - aplikacja spersonalizowanego dostępu do treści multimedialnych z sieci domowej - aplikacja spersonalizowanego dostępu do treści multimedialnych z sieci domowej E. Kuśmierek, B. Lewandowski, C. Mazurek Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe 1 Plan prezentacji Umiejscowienie

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: IET-2-411-US-n Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: IET-2-411-US-n Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne Nazwa modułu: Nowoczesne technologie bezprzewodowe Rok akademicki: 2013/2014 Kod: IET-2-411-US-n Punkty ECTS: 3 Wydział: Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja

Bardziej szczegółowo

Oferta przedmiotów wybieralnych 2017/2018. Studia I stopnia Elektronika i telekomunikacja

Oferta przedmiotów wybieralnych 2017/2018. Studia I stopnia Elektronika i telekomunikacja Oferta przedmiotów wybieralnych 2017/2018 Studia I stopnia Elektronika i telekomunikacja Elektronika Medyczna Przetwarzanie i analiza przetwarzanie obrazów oraz sygnałów Inteligentne obliczenia w medycynie

Bardziej szczegółowo

Katedra Teleinformatyki

Katedra Teleinformatyki Katedra Teleinformatyki Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechnika Gdańska Profil: Teleinformatyka Specjalność: Sieci komputerowe Teleinformatyka/Sieci komputerowe 1 Katedra Teleinformatyki

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne INFORMATYKA. Stacjonarne. I-go stopnia. (INT) Inżynieria internetowa STOPIEŃ STUDIÓW TYP STUDIÓW SPECJALNOŚĆ

Zagadnienia egzaminacyjne INFORMATYKA. Stacjonarne. I-go stopnia. (INT) Inżynieria internetowa STOPIEŃ STUDIÓW TYP STUDIÓW SPECJALNOŚĆ (INT) Inżynieria internetowa 1. Tryby komunikacji między procesami w standardzie Message Passing Interface 2. HTML DOM i XHTML cel i charakterystyka 3. Asynchroniczna komunikacja serwerem HTTP w technologii

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie i analiza przetwarzanie obrazów oraz sygnałów

Przetwarzanie i analiza przetwarzanie obrazów oraz sygnałów Przetwarzanie i analiza przetwarzanie obrazów oraz sygnałów Inteligentne obliczenia w medycynie i technice biometria interfejsy człowiek-komputer wspomaganie osób niepełnosprawnych Realizacje sprzętowe

Bardziej szczegółowo

LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016

LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016 LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016 INFORMATYKA I STOPNIA studia stacjonarne 1 sem. PO-W08-INF- - -ST-Ii-WRO-(2015/2016) MAP003055W Algebra z geometrią analityczną A

Bardziej szczegółowo

Wydział Informtyki i Nauki o Materiałach Kierunek Informatyka

Wydział Informtyki i Nauki o Materiałach Kierunek Informatyka Wydział Informtyki i Nauki o Materiałach Kierunek Informatyka studia drugiego stopnia studia stacjonarne od roku akademickiego 2015/2016 Załącznik 3 A GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH - BASIC MODULES 1 0 0 RAZEM

Bardziej szczegółowo

Kierunki Rozwoju Internetu: Wirtualizacja infrastruktury, Sieci treści, Internet rzeczy i usług

Kierunki Rozwoju Internetu: Wirtualizacja infrastruktury, Sieci treści, Internet rzeczy i usług Kierunki Rozwoju Internetu: Wirtualizacja infrastruktury, Sieci treści, Internet rzeczy i usług dr inż. Andrzej Bęben Instytut Telekomunikacji, Politechnika Warszawska 1 Plan prezentacji Wprowadzenie Nowe

Bardziej szczegółowo

Aplikacja inteligentnego zarządzania energią w środowisku domowym jako usługa Internetu Przyszłości

Aplikacja inteligentnego zarządzania energią w środowisku domowym jako usługa Internetu Przyszłości Aplikacja inteligentnego zarządzania energią w środowisku domowym jako usługa Internetu Przyszłości B. Lewandowski, C. Mazurek, A. Radziuk Konferencja i3, Wrocław, 01 03 grudnia 2010 1 Agenda Internet

Bardziej szczegółowo

Współczesna problematyka klasyfikacji Informatyki

Współczesna problematyka klasyfikacji Informatyki Współczesna problematyka klasyfikacji Informatyki Nazwa pojawiła się na przełomie lat 50-60-tych i przyjęła się na dobre w Europie Jedna z definicji (z Wikipedii): Informatyka dziedzina nauki i techniki

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie i analiza przetwarzanie obrazów oraz sygnałów

Przetwarzanie i analiza przetwarzanie obrazów oraz sygnałów Przetwarzanie i analiza przetwarzanie obrazów oraz sygnałów Inteligentne obliczenia w medycynie i technice biometria interfejsy człowiek-komputer wspomaganie osób niepełnosprawnych Realizacje sprzętowe

Bardziej szczegółowo

Rozproszona biblioteka cyfrowa pacjenta w środowisku Prywatnej Sieci ezdrowie Rodziny

Rozproszona biblioteka cyfrowa pacjenta w środowisku Prywatnej Sieci ezdrowie Rodziny Rozproszona biblioteka cyfrowa pacjenta w środowisku Prywatnej Sieci ezdrowie Rodziny Michał Kosiedowski (michal.kosiedowski@man.poznan.pl) Aleksander Stroiński (aleksander.stroinski@man.poznan.pl) 1 Agenda

Bardziej szczegółowo

Profil dyplomowania: Systemy Multimedialne Specjalnośd: Inżynieria Dźwięku i Obrazu

Profil dyplomowania: Systemy Multimedialne Specjalnośd: Inżynieria Dźwięku i Obrazu Profil dyplomowania: Systemy Multimedialne Specjalnośd: Inżynieria Dźwięku i Obrazu www.multimed.org Zespół Kierownik Katedry - prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski historia: 1968 początek historii

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 11. Część I Internet rozwiązania techniczne... 13

Spis treści. Wstęp... 11. Część I Internet rozwiązania techniczne... 13 Wstęp... 11 Część I Internet rozwiązania techniczne... 13 1. Modelowanie dynamiki natężenia przesyłów TCP/IP... 15 1.1. Wprowadzenie... 15 1.2. Model matematyczny aproksymacji fluid flow... 16 1.2.1. Model

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej Centrum kultury technologii informacyjnych, telekomunikacyjnych i elektronicznych Pomorza Studiowanie na Wydziale Elektroniki,

Bardziej szczegółowo

URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ. Warszawa, dnia 10 czerwca 2014 r.

URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ. Warszawa, dnia 10 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ Warszawa, dnia 10 czerwca 2014 r. Poz. 29 Zarządzenie Nr 11 Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Laboratorium SDN Łukasz Łopatowski Seminarium PL-LAB2020, Warszawa,

Laboratorium SDN Łukasz Łopatowski Seminarium PL-LAB2020, Warszawa, Laboratorium SDN Łukasz Łopatowski, Michał Giertych Łukasz Ogrodowczyk (Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe) Seminarium PL-LAB2020, Warszawa, 23.03.2017 Plan Idea sieci programowalnych Architektura

Bardziej szczegółowo

Język prowadzenia zajęć Semestr nominalny 6 Rok akademicki 2013/2014 posiada wiedzę o systemach telekomunikacyjnych w transporcie

Język prowadzenia zajęć Semestr nominalny 6 Rok akademicki 2013/2014 posiada wiedzę o systemach telekomunikacyjnych w transporcie 1 z 5 2013-09-25 09:55 Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu TR.SIP627 Lotnicze systemy łączności Wersja przedmiotu 2012/13 A. Usytuowanie przedmiotu w systemie studiów Poziom Kształcenia Stopień Rodzaj Kierunek

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Techniki multimedialne Rok akademicki: 2015/2016 Kod: RIA-1-608-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kierunek: Inżynieria Akustyczna Specjalność: - Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

Semestr 1 suma pkt ECTS dla wszystkich kursów w semestrze: 30

Semestr 1 suma pkt ECTS dla wszystkich kursów w semestrze: 30 1. Zestaw kursów i grup kursów obowiązkowych i wybieralnych w układzie semestralnym Załącznik nr3 Semestr 1 suma pkt dla wszystkich kursów w semestrze: 30 Kursy obowiązkowe suma pkt : 30 Lp Kod kursu pkt

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie M/A-COM standardu TETRA na platformie VIDA - System

Rozwiązanie M/A-COM standardu TETRA na platformie VIDA - System Rozwiązanie M/A-COM standardu TETRA na platformie VIDA - System TETRA w pełni oparty o infrastrukturę IP Prezentacja na Forum TETRA Polska M/A-COM Poland, Warszawa 28 Czerwca 2007 Tyco Electronics Na świecie

Bardziej szczegółowo

Telekomunikacja w transporcie drogowym Wersja przedmiotu 2015/16 A. Usytuowanie przedmiotu w systemie studiów

Telekomunikacja w transporcie drogowym Wersja przedmiotu 2015/16 A. Usytuowanie przedmiotu w systemie studiów Kod przedmiotu TR.SIP616 Nazwa przedmiotu Telekomunikacja w transporcie drogowym Wersja przedmiotu 2015/16 A. Usytuowanie przedmiotu w systemie studiów Poziom kształcenia Studia I stopnia Forma i tryb

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp...13

Spis treści. Wstęp...13 Spis treści Wstęp...13 ROZDZIAŁ 1. ROZWÓJ TECHNIK INFORMATYCZNYCH... 17 1.1. Próba zdefiniowania informacji...17 1.2. StaroŜytne urządzenia liczące...20 1.3. Maszyny licząco-analityczne... 21 1.4. Elektroniczne

Bardziej szczegółowo

Obecna definicja sieci szerokopasmowych dotyczy transmisji cyfrowej o szybkości powyżej 2,048 Mb/s (E1) stosowanej w sieciach rozległych.

Obecna definicja sieci szerokopasmowych dotyczy transmisji cyfrowej o szybkości powyżej 2,048 Mb/s (E1) stosowanej w sieciach rozległych. SYSTEMY SZEROKOPASMOWE 1 Obecna definicja sieci szerokopasmowych dotyczy transmisji cyfrowej o szybkości powyżej 2,048 Mb/s (E1) stosowanej w sieciach rozległych. ATM Frame Relay Fast 10 Gigabit X.25 FDDI

Bardziej szczegółowo

studia na WETI PG na kierunku elektronika i telekomunikacja

studia na WETI PG na kierunku elektronika i telekomunikacja Dlaczego warto podjąć studia na WETI PG na kierunku elektronika i telekomunikacja Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej 1 Kierunek EiT a Hi-Tech i ICT Technologie układów

Bardziej szczegółowo

Teleinformatyczne Sieci Mobilne

Teleinformatyczne Sieci Mobilne Specjalność Teleinformatyczne Sieci Mobilne Opiekun specjalności: dr hab. inŝ. Ryszard J. Zielinski, prof.pwr kontakt: tel: 320 3080 e-mail: ryszard.zielinski@pwr.wroc.pl TSM - Teleinformatyczne Sieci

Bardziej szczegółowo

POLOWE SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE

POLOWE SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE POLOWE SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE SZEROKOPASMOWY SYSTEM ŁĄCZNOŚCI WOJSK LĄDOWYCH KROKUS-2000 Projekt KROKUS, wykonany w latach 2000-2006 był jednym z kluczowych przedsięwzięć realizowanych w minionej dekadzie

Bardziej szczegółowo

Telekomunikacyjne Sieci

Telekomunikacyjne Sieci Telekomunikacyjne Sieci Szerokopasmowe Dr inż. Jacek Oko Wydział Elektroniki Instytut Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Katedra Radiokomunikacji i Teleinformatyki Pracownia Sieci Telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Elastyczna sieć dla rozwiązań Cloud Open vswitch

Elastyczna sieć dla rozwiązań Cloud Open vswitch Elastyczna sieć dla rozwiązań Cloud Open vswitch Dariusz Puchalak 19+ lat Linux/Unix Sysadmin 7+ lat trener 6+ m-cy w OSEC OSEC 6+ lat na rynku doświadczona kadra (ACNI, RHCA) specjalizacja open-source

Bardziej szczegółowo

2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. IPICS - integracja systemów łączności radiowej UHF/VHF z rozwiązaniami telefonii IP Jarosław Świechowicz Systems Engineer Zakopane, Cisco Forum 2007 Agenda Co to jest IPICS Komponenty systemu IPICS Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Systemy satelitarne Paweł Kułakowski

Systemy satelitarne Paweł Kułakowski Systemy satelitarne Paweł Kułakowski Kwestie organizacyjne Prowadzący wykłady: Paweł Kułakowski D5 pokój 122, telefon: 617 39 67 e-mail: kulakowski@kt.agh.edu.pl Wykłady: czwartki godz. 12:30 14:00 Laboratorium

Bardziej szczegółowo

Sieci Komórkowe naziemne. Tomasz Kaszuba 2013 kaszubat@pjwstk.edu.pl

Sieci Komórkowe naziemne. Tomasz Kaszuba 2013 kaszubat@pjwstk.edu.pl Sieci Komórkowe naziemne Tomasz Kaszuba 2013 kaszubat@pjwstk.edu.pl Założenia systemu GSM Usługi: Połączenia głosowe, transmisja danych, wiadomości tekstowe I multimedialne Ponowne użycie częstotliwości

Bardziej szczegółowo

MODUŁ: SIECI KOMPUTEROWE. Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK

MODUŁ: SIECI KOMPUTEROWE. Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK MODUŁ: SIECI KOMPUTEROWE Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK WSZECHNICA PORANNA Wykład 1. Podstawy budowy i działania sieci komputerowych Korzyści wynikające z pracy w sieci. Role komputerów w sieci. Typy

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Teleinformatyka Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Teleinformatyka Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Kierunek: Teleinformatyka Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2015/2016 Język wykładowy: Polski Semestr 1 ITE-1-108-s

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: SYSTEMY KOMUNIKACJI MIĘDZYKOMPUTEROWEJ Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Bardziej szczegółowo

Większe możliwości dzięki LabVIEW 2009: programowanie równoległe, technologie bezprzewodowe i funkcje matematyczne w systemach czasu rzeczywistego

Większe możliwości dzięki LabVIEW 2009: programowanie równoległe, technologie bezprzewodowe i funkcje matematyczne w systemach czasu rzeczywistego Większe możliwości dzięki LabVIEW 2009: programowanie równoległe, technologie bezprzewodowe i funkcje matematyczne w systemach czasu rzeczywistego Dziś bardziej niż kiedykolwiek narzędzia używane przez

Bardziej szczegółowo

Platforma Integracji Komunikacji

Platforma Integracji Komunikacji Platforma Integracji Komunikacji ogólnopolska łączność służbowa łączenie różnorodności RadioEXPO, 8 październik 2014 GRUPA WB 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 kapitał własny (K Eur)

Bardziej szczegółowo

Specjalizacja uzupełniająca. urządzeniowo - informatyczna dla wszystkich kierunków na ETI (II st.)

Specjalizacja uzupełniająca. urządzeniowo - informatyczna dla wszystkich kierunków na ETI (II st.) Systemy wbudowane Specjalizacja uzupełniająca urządzeniowo - informatyczna dla wszystkich kierunków na ETI (II st.) 5 stycznia 2015 Geneza W styczniu 2014 firma Intel zgłosiła zapotrzebowanie na absolwentów

Bardziej szczegółowo

Zadania PCSS w Polskiej Platformie Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Zadania PCSS w Polskiej Platformie Bezpieczeństwa Wewnętrznego Zadania PCSS w Polskiej Platformie Bezpieczeństwa Wewnętrznego Maciej Stroiński stroins@man.poznan.pl Norbert Meyer meyer@man.poznan.pl Plan prezentacji Jakość, bezpieczeństwo i zarządzanie heterogeniczną

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Wydział: ELEKTRONIKA Kierunek studiów: TELEKOMUNIKACJA (TEL) Stopień studiów: II Efekty kształcenia na II stopniu studiów dla kierunku TEL OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE. Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK

SIECI KOMPUTEROWE. Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK MODUŁ: SIECI KOMPUTEROWE Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK NIE ARACHNOFOBII!!! Sieci i komputerowe są wszędzie WSZECHNICA PORANNA Wykład 1. Podstawy budowy i działania sieci komputerowych WYKŁAD: Role

Bardziej szczegółowo

Sterowanie ruchem w sieciach szkieletowych

Sterowanie ruchem w sieciach szkieletowych Sterowanie ruchem w sieciach szkieletowych Transmisja wielościeżkowa Dr inż. Robert Wójcik Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Katedra Telekomunikacji Kraków, dn. 6 kwietnia 2016 r. Plan

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy system łączności dla bezzałogowych statków powietrznych średniego zasięgu. 20 maja, 2016 R. Krenz 1

Cyfrowy system łączności dla bezzałogowych statków powietrznych średniego zasięgu. 20 maja, 2016 R. Krenz 1 Cyfrowy system łączności dla bezzałogowych statków powietrznych średniego zasięgu R. Krenz 1 Wstęp Celem projektu było opracowanie cyfrowego system łączności dla bezzałogowych statków latających średniego

Bardziej szczegółowo

System dystrybucji treści w interaktywnej telewizji publicznej itvp. Cezary Mazurek Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

System dystrybucji treści w interaktywnej telewizji publicznej itvp. Cezary Mazurek Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe System dystrybucji treści w interaktywnej telewizji publicznej itvp Cezary Mazurek Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe Telewizja interaktywna Czym jest telewizja interaktywna? Oglądasz co chcesz......i

Bardziej szczegółowo

STUDIA I MONOGRAFIE NR

STUDIA I MONOGRAFIE NR STUDIA I MONOGRAFIE NR 21 WYBRANE ZAGADNIENIA INŻYNIERII WIEDZY Redakcja naukowa: Andrzej Cader Jacek M. Żurada Krzysztof Przybyszewski Łódź 2008 3 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 7 SYSTEMY AGENTOWE W E-LEARNINGU

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2014/2015 Język wykładowy: Polski

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału z przedmiotu: Podstawy Teleinformatyki

Rozkład materiału z przedmiotu: Podstawy Teleinformatyki Rozkład materiału z przedmiotu: Podstawy Teleinformatyki Dla klasy 3 i 4 technikum 1. Klasa 3 34 tyg. x 3 godz. = 102 godz. Szczegółowy rozkład materiału: I. Przegląd informacji z zakresu teleinformatyki:

Bardziej szczegółowo

Informatyka studia stacjonarne pierwszego stopnia

Informatyka studia stacjonarne pierwszego stopnia #382 #379 Internetowy system obsługi usterek w sieciach handlowych (The internet systems of detection of defects in trade networks) Celem pracy jest napisanie aplikacji w języku Java EE. Główne zadania

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Management of networks and ICT resources

KARTA PRZEDMIOTU. Management of networks and ICT resources KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom : Profil : Forma studiów: Obszar : Dziedzina:

Bardziej szczegółowo

OTWARTE NARZĘDZIA DO POMIARU USŁUGI SZEROKOPASMOWEGO DOSTĘPU DO INTERNETU

OTWARTE NARZĘDZIA DO POMIARU USŁUGI SZEROKOPASMOWEGO DOSTĘPU DO INTERNETU OTWARTE NARZĘDZIA DO POMIARU USŁUGI SZEROKOPASMOWEGO DOSTĘPU DO INTERNETU Janusz Klink Paweł Bardowski M. Jolanta Podolska Tadeus Uhl PLAN PREZENTACJI 1. Wprowadzenie 2. Ramy regulacyjne 3. Parametry sieciowe

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA

PRZEDMIOTY STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA PRZEDMIOTY STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA Tabela 1-1 Matematyka - Metody numeryczne 30 15 4 2a 2b Teoria sterowania (kierunek AUTOMATYKA i ROBOTYKA) Systemy mikroprocesorowe w mechatronice (kierunek

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Lądowej obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Kierunek studiów: Transport Forma sudiów:

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ELEKTRONIKA i TELEKOMUNIKACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ELEKTRONIKA i TELEKOMUNIKACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ELEKTRONIKA i TELEKOMUNIKACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów elektronika i telekomunikacja

Bardziej szczegółowo

Razem godzin w semestrze: Plan obowiązuje od roku akademickiego 2014/15 - zatwierdzono na Radzie Wydziału w dniu r.

Razem godzin w semestrze: Plan obowiązuje od roku akademickiego 2014/15 - zatwierdzono na Radzie Wydziału w dniu r. Część wspólna dla kierunku 1 IMS1.01 Obiektowe projektowanie SI 2 2 E 3 60 3 2 IMS1.02 Teleinformatyka 2 2 E 4 60 4 3 IMS2.01 Modelowanie i analiza systemów dyskretnych 2 2 E 3 60 3 4 IMS2.02 Wielowymiarowa

Bardziej szczegółowo

wbudowane October 7, 2015 KSEM WETI PG Komputery przemysłowe i systemy wbudowane Oprogramowanie systemów wbudowanych - wydajność Wydajność

wbudowane October 7, 2015 KSEM WETI PG Komputery przemysłowe i systemy wbudowane Oprogramowanie systemów wbudowanych - wydajność Wydajność KSEM WETI PG October 7, 2015 Inżynieria wydajności oprogramowania Software performance engineering (SPE) - dyscyplina zajmująca się poprawą dojrzałości procesu budowy i rozwoju dla zwiększenia ich wydajności.

Bardziej szczegółowo

Program stypendialny KIMiA wprowadzenie

Program stypendialny KIMiA wprowadzenie Program stypendialny KIMiA wprowadzenie dr inż. Łukasz Kulas, Katedra Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej, Centrum Doskonałości WiComm Gdańsk, 23 stycznia 2015 r. Struktura organizacyjna: CD WiComm a Katedra

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9. Część I. Rynek usług IT

Spis treści. Wstęp... 9. Część I. Rynek usług IT Spis treści Wstęp.............................................................. 9 Część I. Rynek usług IT Andrzej Chluski: Technologiczne aspekty rozwoju usług telemedycznych 13 Iwona Chomiak-Orsa: Rozwój

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNOLOGICZNE W ODNIESIENIU DO SYSTEMÓW TELEKOMUNIKACYJNYCH I TELEINFORMATYCZNYCH W OBSZARZE SIŁ ZBROJNYCH

WYMAGANIA TECHNOLOGICZNE W ODNIESIENIU DO SYSTEMÓW TELEKOMUNIKACYJNYCH I TELEINFORMATYCZNYCH W OBSZARZE SIŁ ZBROJNYCH WYMAGANIA TECHNOLOGICZNE W ODNIESIENIU DO SYSTEMÓW TELEKOMUNIKACYJNYCH I TELEINFORMATYCZNYCH W OBSZARZE SIŁ ZBROJNYCH Robert Goniacz WYMAGANIA TECHNOLOGICZNE Obszar sił zbrojnych Najważniejsze problemy

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA LUBELSKA Wydział Elektrotechniki Kierunek: INFORMATYKA II stopień niestacjonarne i Informatyki. Część wspólna dla kierunku

POLITECHNIKA LUBELSKA Wydział Elektrotechniki Kierunek: INFORMATYKA II stopień niestacjonarne i Informatyki. Część wspólna dla kierunku Część wspólna dla kierunku 1 IMN1.01 Obiektowe projektowanie SI 15 15 E 3 3 2 IMN1.02 Teleinformatyka 15 15 E 4 4 3 IMN2.01 Modelowanie i analiza systemów dyskretnych 15 15 E 3 3 4 IMN2.02 Wielowymiarowa

Bardziej szczegółowo

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku studiów elektronika i telekomunikacja absolwent:

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku studiów elektronika i telekomunikacja absolwent: EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ELEKTRONIKA i TELEKOMUNIKACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów elektronika i telekomunikacja

Bardziej szczegółowo

Katedra Sieci Teleinformacyjnych. Spis tematów Projektu Grupowego Studia II stopnia magisterskie, sem. 1

Katedra Sieci Teleinformacyjnych. Spis tematów Projektu Grupowego Studia II stopnia magisterskie, sem. 1 Spis tematów Projektu Grupowego - 2016 Studia II stopnia magisterskie, sem. 1 1. Badanie wydajności przetwarzania żądań usług w wielodomenowej architekturze IMS/NGN z warstwą transportową bazującą na technologii

Bardziej szczegółowo

Projekty badawcze realizowane w Instytucie Łączności

Projekty badawcze realizowane w Instytucie Łączności Projekty badawcze realizowane w Instytucie Łączności Stan w dniu 1.01.2013 I. Projekty FP7 1. Okres realizacji MediA Ecosystem Deployment through Ubiquitous Content-Aware Network Environments - ALICANTE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Opis sieci teleinformatycznej

Załącznik nr 2. Opis sieci teleinformatycznej Załącznik nr 2 Opis sieci teleinformatycznej 1. Założenia techniczne Sieć teleinformatyczna Stadionu Narodowego ma pełnić rolę wydajnego, zintegrowanego szkieletu komunikacyjnego dla wielu systemów projektowanych

Bardziej szczegółowo

Tematy prac magisterskich Rok akademicki 2013/2014

Tematy prac magisterskich Rok akademicki 2013/2014 Dr hab. inż. Jan Werewka, prof. n. AGH Wydział EAIiIB AGH E-mail: werewka@agh.edu.pl www: http://home.agh.edu.pl/werewka Tematy prac magisterskich Rok akademicki 2013/2014 Temat 1 Architektura przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Domowe instalacje TV-SAT, WLAN/LAN, CCTV. Prezentacja firmy DIPOL. Marcin Buczak Łukasz Bukowski

Domowe instalacje TV-SAT, WLAN/LAN, CCTV. Prezentacja firmy DIPOL. Marcin Buczak Łukasz Bukowski Domowe instalacje TV-SAT, WLAN/LAN, CCTV Prezentacja firmy DIPOL Marcin Buczak Łukasz Bukowski Instalacje telewizyjne: Telewizja NAZIEMNA Tradycyjna telewizja analogowa Telewizja cyfrowa DVB-T Telewizja

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY STUDIA I STOPNIA KIERUNEK ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY STUDIA I STOPNIA KIERUNEK ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY STUDIA I STOPNIA KIERUNEK ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA ZAKŁAD INFORMATYKI STOSOWANEJ I INŻYNIERII SYSTEMÓW 1. Transformacje Fouriera (ciągła, dyskretna), widma sygnałów

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Nowoczesne technologie komórkowe - LTE Rok akademicki: 2012/2013 Kod: ITE-1-706-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Kierunek: Teleinformatyka Specjalność:

Bardziej szczegółowo

Oferta badawcza Politechniki Gdańskiej dla przedsiębiorstw

Oferta badawcza Politechniki Gdańskiej dla przedsiębiorstw KATEDRA AUTOMATYKI kierownik katedry: dr hab. inż. Kazimierz Kosmowski, prof. nadzw. PG tel.: 058 347-24-39 e-mail: kazkos@ely.pg.gda.pl adres www: http://www.ely.pg.gda.pl/kaut/ Systemy sterowania w obiektach

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie informacją i wiedzą w usługach o podwyŝszonym poziomie bezpieczeństwa. Maciej Stroiński stroins@man.poznan.pl

Zarządzanie informacją i wiedzą w usługach o podwyŝszonym poziomie bezpieczeństwa. Maciej Stroiński stroins@man.poznan.pl Zarządzanie informacją i wiedzą w usługach o podwyŝszonym poziomie bezpieczeństwa Maciej Stroiński stroins@man.poznan.pl 1 Zadania Grid bezpieczeństwa publicznego Implementacja systemu integracji informacji

Bardziej szczegółowo

Tematy dyplomów inżynierskich 2009 Katedra Inżynierii Oprogramowania

Tematy dyplomów inżynierskich 2009 Katedra Inżynierii Oprogramowania Tematy dyplomów inżynierskich 2009 Katedra Inżynierii Oprogramowania Literatura Projekt i implementacja biblioteki tłumaczącej zapytania w języku SQL oraz OQL na zapytania w języku regułowym. dr hab. inż.

Bardziej szczegółowo

Mobilny Taktyczny System Łączności Bezprzewodowej

Mobilny Taktyczny System Łączności Bezprzewodowej Mobilny Taktyczny System Łączności Bezprzewodowej PODSYSTEM KRYPTOGRAFICZNEJ OCHRONY INFORMACJI Umowa Nr DOBR-BIO4/076/13023/2013 (Radiostacja Przewoźna) Sieradz, kwiecień 2015 r. PODSYSTEM KRYPTOGRAFICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Katedra Optoelektroniki i Systemów Elektronicznych. Profil dyplomowania i Specjalność Komputerowe Systemy Elektroniczne

Katedra Optoelektroniki i Systemów Elektronicznych. Profil dyplomowania i Specjalność Komputerowe Systemy Elektroniczne Katedra Optoelektroniki i Systemów Elektronicznych Profil dyplomowania i Specjalność Komputerowe Systemy Elektroniczne Przybyłem, zobaczyłem, zmierzyłem... Komputerowe Systemy Elektroniczne Absolwent profilu/specjalności

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INFORMATYKI i ZARZĄDZANIA. Instytut Informatyki

WYDZIAŁ INFORMATYKI i ZARZĄDZANIA. Instytut Informatyki WYDZIAŁ ORMATYKI i ZARZĄDZANIA Wrocław, marzec 2013 r. Instytut Informatyki Harmonogram egzaminów na studiach stacjonarnych, kierunek-ormatyka L.p Rok /sem Specjalność 1 I r. /2 sem Matematyka dyskretna

Bardziej szczegółowo

OFERTA BLOKÓW WYBIERALNYCH 2012/2013

OFERTA BLOKÓW WYBIERALNYCH 2012/2013 OFERTA BLOKÓW WYBIERALNYCH 2012/2013 STUDIA I STOPNIA ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA Politechnika Łódzka Instytut Elektroniki Instytut Elektroniki Zakład Elektroniki Medycznej Przetwarzanie i analiza obrazów

Bardziej szczegółowo

Laboratorium przez Internet w modelu studiów inżynierskich

Laboratorium przez Internet w modelu studiów inżynierskich Laboratorium przez Internet w modelu studiów inżynierskich Remigiusz Rak Marcin Godziemba-Maliszewski Andrzej Majkowski Adam Jóśko POLITECHNIKA WARSZAWSKA Ośrodek Kształcenia na Odległość Laboratorium

Bardziej szczegółowo

Szerokopasmowy dostęp do Internetu Broadband Internet Access. dr inż. Stanisław Wszelak

Szerokopasmowy dostęp do Internetu Broadband Internet Access. dr inż. Stanisław Wszelak Szerokopasmowy dostęp do Internetu Broadband Internet Access dr inż. Stanisław Wszelak Rodzaje dostępu szerokopasmowego Technologia xdsl Technologie łączami kablowymi Kablówka Technologia poprzez siec

Bardziej szczegółowo

Wymiar godzin Pkt Kod Nazwa przedmiotu Egz. ECTS W C L P S P Physics I E 2 1 5 P Mathematical analysis I 2 2 6 P Linear algebra and analytic E 2 2 7

Wymiar godzin Pkt Kod Nazwa przedmiotu Egz. ECTS W C L P S P Physics I E 2 1 5 P Mathematical analysis I 2 2 6 P Linear algebra and analytic E 2 2 7 PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I-go STOPNIA (inżynierskich) NA WYDZIALE ELETROTECHNII, AUTOMATYI I INFORMATYI na kierunku AUTOMATYA I ROBOTYA Obowiązuje dla 1-go roku studiów w roku akademickim 2015/2016 I

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie informacją i wiedzą w usługach o podwyŝszonym poziomie bezpieczeństwa. Poznań, 2006-06-06

Zarządzanie informacją i wiedzą w usługach o podwyŝszonym poziomie bezpieczeństwa. Poznań, 2006-06-06 Zarządzanie informacją i wiedzą w usługach o podwyŝszonym poziomie bezpieczeństwa ZałoŜenia Nacisk w badaniach połoŝony został na opracowanie takiego zestawu usług, który po okresie zakończenia projektu

Bardziej szczegółowo

Wizja platformy ITS w koncepcji sieciocentrycznej. dr inż. Mikołaj Sobczak

Wizja platformy ITS w koncepcji sieciocentrycznej. dr inż. Mikołaj Sobczak Wizja platformy ITS w koncepcji sieciocentrycznej dr inż. Mikołaj Sobczak Mobilny system sieciocentryczny Centra Zarządzania Zaawansowane przetwarzanie danych przestrzennych i atrybutowych Pełna integracja

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja zużycia energii elektrycznej automatyczny odczyt liczników (Automatic Meter Reading) Cezary Ziółkowski

Optymalizacja zużycia energii elektrycznej automatyczny odczyt liczników (Automatic Meter Reading) Cezary Ziółkowski Optymalizacja zużycia energii elektrycznej automatyczny odczyt liczników (Automatic Meter Reading) Cezary Ziółkowski Agenda Przegląd Struktura Przykładowe aplikacje Dlaczego Moxa? Agenda Przegląd Struktura

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych dla studentów studiów I. stopnia stacjonarnych kierunku. Elektrotechnika. Dr inż. Marek Wancerz elektrycznej

Tematy prac dyplomowych dla studentów studiów I. stopnia stacjonarnych kierunku. Elektrotechnika. Dr inż. Marek Wancerz elektrycznej Tematy prac dyplomowych dla studentów studiów I. stopnia stacjonarnych kierunku. Elektrotechnika Lp. Temat pracy dyplomowej Promotor (tytuły, imię i nazwisko) 1. Analiza pracy silnika asynchronicznego

Bardziej szczegółowo

nr 1 3 Detekcja i lokalizacja uszkodzeń w sieciach optycznych / S. Buczak,

nr 1 3 Detekcja i lokalizacja uszkodzeń w sieciach optycznych / S. Buczak, PRZEGLĄD TELEKOMUNIKACYJNY R. 84-2011 SPIS TREŚCI nr 1 3 Detekcja i lokalizacja uszkodzeń w sieciach optycznych / S. Buczak, A. Jajszczyk Failure detection and localization in all-optical networks 10 Efektywność

Bardziej szczegółowo

Nowy system zarządzania ruchem w Poznaniu ITS POZNAŃ. Restricted Siemens Sp. z o.o. 2013 All rights reserved.

Nowy system zarządzania ruchem w Poznaniu ITS POZNAŃ. Restricted Siemens Sp. z o.o. 2013 All rights reserved. Nowy system zarządzania ruchem w Poznaniu ITS POZNAŃ Krzysztof Witoń siemens.com/answers IC MOL RCM Cel projektu Poprawa komunikacji publicznej i indywidualnej po przez : kontrolowanie ruchu samochodowego

Bardziej szczegółowo

Urządzenia Elektroniki Morskiej Systemy Elektroniki Morskiej

Urządzenia Elektroniki Morskiej Systemy Elektroniki Morskiej Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej Katedra Systemów Elektroniki Morskiej Stacja Badań Hydroakustycznych Urządzenia Elektroniki Morskiej Systemy Elektroniki Morskiej

Bardziej szczegółowo