PRZEGLĄD TELEKOMUNIKACYJNY R

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEGLĄD TELEKOMUNIKACYJNY R. 85-2012"

Transkrypt

1 PRZEGLĄD TELEKOMUNIKACYJNY R SPIS TREŚCI nr 1 3 Propagacja fal radiowych w naziemnych i satelitarnych systemach nawigacyjnych / J. Januszewski Radio wave propagation in terrestrial and satellite navigation systems 10 Wyszukiwanie czwórmianów nieprzywiedlnych nad GF(3) z wykorzystaniem obliczeń rozproszonych / A. Paszkiewicz, P. Zawadzki A search for irreducible quadrinomials over GF(3) by the aid of distributed computing 16 Transfer informacji diagnostycznej CAN W sieciach TCP/IP / A. Janicka, R. Wróbel, T. Długosz Diagnostic information transfer from CAN'S to TCP/IP network 19 Wykluczenie cyfrowe w Unii Europejskiej / R. Nierebiński, H. Pawlak Regular internet use among groups at risk of exclusion in the European Union 24 Funkcjonalnie czy technicznie architektura oprogramowania bilingowego / M. Witański Functional or technical billing software architecture

2 nr 2/3 31 Instytut Telekomunikacji, Wydział Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej / P. Gajewski Institute of Telecommunications Faculty of Electronics 33 Rozpoznanie radioelektroniczne z równoczesną lokalizacją wielu źródeł emisji fal radiowych / P. Gajewski, J.M. Kelner, C. Ziółkowski Electronic surveillance measures with the simultaneous location of many radio wave emission sources 36 Implementacja stacji bazowej GSM z wykorzystaniem samodzielnej platformy radia programowalnego USRP / A. Kaszuba, R. Chęciński, J. Łopatka Implementation of GSM base station using embedded USRP SDR platform 39 Wspieranie jakości usług czasu rzeczywistego w środowisku sieciocentrycznym / P Łubkowski Supporting the QoS of real time services in NEC compliant networks 44 Mechanizmy efektywnego wykorzystania zasobów stosowane w bezprzewodowych sieciach doraźnych / J. Krygier, M. Bednarczyk Effective network resource utilization mechanisms in wireless ad hoc networks 50 Protokoły rutingu międzysystemowego dla heterogenicznych sieci mobilnych / K. Maślanka, J. Krygier Exterior gateway routing protocols for heterogeneous mobile networks 54 Wykorzystanie struktur Peer-to-Peer w taktycznych sieciach doraźnych / J. Dołowski, M. Amanowicz The use of the Peer-to-Peer structures in tactical ad-hoc networks 59 Podstawy tworzenia świadomości sytuacyjnej węzła wojskowej sieci MANET / J. Głowacka, M. Amanowicz Situational awareness of a military MANET node the basis 63 Wybrane rozwiązania uwierzytelniania węzłów taktycznej sieci ad-hoc / K. Parobczak Survey on authentication solutions for tactical ad-hoc network nodes 70 Sterowanie topologią jako metoda efektywnego zarządzania zużyciem energii źródła prądowego w sieciach sensorycznych / M. Wawryszczuk, M. Amanowicz Topology control as an efficient power conservation method in wireless sensor networks 73 Optymalizacja parametrów anteny mikropaskowej pracującej w paśmie X / M. Bugaj, K. Piwowarczyk, M. Wnuk, R. Przesmycki, L. Nowosielski Optimization parameters of microstrip antenna operating in X band 77 Ocena efektywności wieloantenowej techniki MIMO w zróżnicowanych warunkach transmisji sygnału / J. Michalak, B. Uljasz, C. Ziółkowski MIMO versus SISO - simulation results

3 nr 4 II Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji, Gdańsk 2012 / R. J. Katulski National Conference on Radiocommunication, Broadcating and Television, Gdańsk, Ramowy plan KKRRiT 2012 General outline of Conference programme 88 Spis referatów zamieszczonych na CD Abstracts of the papers included on the CD REFERATY PLENARNE PLENARY ADDRES 91 Światowa Konferencja Radiokomunikacyjna WRC-12. Przygotowania, oczekiwania i osiągnięte rezultaty / M. Berlik, G. Lewandowski, W. Sęga World Radiocommunication Conference WRC-12. Preparation, expectations and results 103 HEVC - nowa generacja technik kompresji obrazu / M. Domański HEVC - new generation of video coding technology 107 Trendy rozwojowe techniki i technologii radiolokalizowania / J. Stefański, J. Sadowski Evolution trends in technique and technology of radiolocation 116 Analiza adekwatności widmowo-energetycznej efektywności i średniokwadratowego błędu transmisji jako miar jakości systemów telekomunikacyjnych / A. Platonov Analysis of adequacy of power-bandwidth efficiency and MSE of transmission as the measures of communication systems performance 120 Katedra Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych Politechniki Gdańskiej - nowoczesny ośrodek badawczy w dziedzinie współczesnej radiokomunikacji / R. J. Katulski Department of Radiocommunication Systems and Networks of the Gdańsk University of Technology - the Modern Radiocommunication Research Centre

4 nr lat Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej ( ) / Krzysztof Goczyła Years of Faculty of Electronics, Telecommunications and Informatics, Gdańsk University of Technology 487 Katedra Algorytmów i Modelowania Systemów / Marek Kubale Department of Algorithms and System Modelling 489 Katedra Architektury Systemów Komputerowych / Henryk Krawczyk Department of Computer Architecture 492 Katedra Inteligentnych Systemów Interaktywnych / Bogdan Wiszniewski Department of Intelligent Interactive Systems 495 Katedra Inżynierii Biomedycznej / Antoni Nowakowski Department of Biomedical Engineering 499 Katedra Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej / Michał Mrozowski Department of Microwave and Antenna Engineering 501 Katedra Inżynierii Oprogramowania / Janusz Górski Department of Software Engineering 504 Katedra Metrologii i Optoelektroniki / Alicja Konczakowska Department of Metrology and Optoelectronics 507 Katedra Sieci Teleinformacyjnych / Sylwester Kaczmarek Department of Teleinformation Networks 510 Katedra Systemów Automatyki / Maciej Niedźwiecki Department of Automatic Control 512 Katedra Systemów Decyzyjnych / Zdzisław Kowalczuk Department of Decision Systems 515 Katedra Systemów Elektroniki Morskiej / Roman Salamon Department of Marine Electronic Systems 517 Katedra Systemów Geoinformatycznych / Andrzej Stepnowski Department of Geoinformatics 520 Katedra Systemów Mikroelektronicznych / Stanisław Szczepański Department of Microelectronic Systems 522 Katedra Systemów Multimedialnych / Andrzej Czyżewski Department of Multimedia Systems 525 Katedra Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych / Ryszard Katulski Department of Radiocommunication Systems and Networks 528 Katedra Teleinformatyki / Józef Woźniak Department of Computer Communications

5 nr Biostatyczne i multistatyczne systemy radiolokacyjne. Część I / S. Rosłaniec The bistatic and multistatic radiolocation systems. Part I 543 Dostępność do usług internetowych dla województwa lubelskiego. Badania środowiskowe na przykładzie gminy Parczew / A. Piekarski, Z. Kotulski On availability of Web services in the Lubelskie region: a case study of gmina Parczew 548 Zastosowanie dekompozycji w projektowaniu układów cyfrowych / G. Borowik, T. Łuba, P. Ogorzałek Application of decomposition in the design of digital circuits 553 O rynku komunikacji elektronicznej w Polsce w 2011 roku i perspektywach jego rozwoju Część I / A. Zieliński Abort the electronic communications market in Poland in 2011 and the prospects its development Part I

6 nr Analiza możliwości budowy elastycznych sieci agregacyjnych opartych na technice Ethernet / A. Lasoń, A. Szymański, J. Rząsa, A. Jajszczyk An analysis of the possibility to use the Ethernet technology for flexible aggregation networks 576 Bezpieczeństwo w IP Multimedia Subsystem / W. Molisz, R Gałka Security in the IP Multimedia Subsystem 583 Bistatyczne i multistatyczne systemy radiolokacyjne - Część II / S. Rosłaniec The bistatic and multistatic radiolocation systems Part II 590 TERAZ RADIO! Czy w świecie cyfrowym radio może pozostać analogowe? / M. Ostrowski, K. Rosłan-Kuhn RADIO NOW! Can radio broadcasting remain analogue in the digital world? 594 Wybrane zagadnienia tematyki morskiej rozpatrywane przez WRC-12 / J. Czajkowski Maritime radiocommunication matters in the World Radiocommunication Conference WRC rynku komunikacji elektronicznej w Polsce w 2011 roku i perspektywach jego rozwoju - Część II / A. Zieliński About the electronic Communications market in Poland in 2011 and the prospects its development - Part II

7 nr 8/9 II KRAJOWE SYMPOZJUM TELEKOMUNIKACJI I TELEINFORMATYKI KSTiT 2012 THE NATIONAL SYMPOSIUM TELECOMMUNICATIONS AND TELEINFORMATICS KSTiT 2012 REFERATY PLENARNE PLENARY ADDRES 606 Radio kognitywne - nowa koncepcja efektywnego wykorzystania zasobów widmowych / H. Bogucka Cognitive Radio - New Concept for Efficient Utilization of Spectrum Resources 611 Nowe technologie kompresji obrazu ruchomego dla nowych usług multimedialnych / M. Domański New video coding technologies for new multimedia services 617 Aplikacje Internetu przyszłości / C. Mazurek, M. Stroiński Future Internet Applications 622 Sieci świadome przekazywanej treści / A. Bęben Content Aware Networks 626 Zarządzanie mobilnością w nowoczesnych sieciach IR Część I - Potrzeby, wymagania i podstawowe rozwiązania / J. Woźniak, K. Gierłowski, T. Gierszewski, M. Hoeft Mobility management in modern IP networks. Part I - Incentives, requirements and fundamental approaches REFERATY SEKCYJNE : Aktywność zespołów krajowych w projektach 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej SELECTED PAPERS : Activities of polish teams in projects of the European Union Seventh Framework Programme 634 Zaawansowany system wykrywania niepoprawnie zachowujących się użytkowników realizowany w projekcie FLAVIA / J. Gozdecki, K. Kosek- Szott, K. Łoziak, M. Natkaniec, M. Sikora, S. Szott An advanced system for misbehaving users detection realized in FLAVIA project 640 Sekwencyjny algorytm wykrywania transmisji użytkownika pierwotnego / K. Cichoń, A. Kliks Sequential Energy Detection of the Primary User Transmission 646 Klasyfikacja sekwencji wizyjnych do określonych Uogólnionych Klas Użytkowania na podstawie wielkości celu i poziomu oświetlenia / M. Witkowski, M. Leszczuk, A. Dziech Classification of Video Sequences into Specified Generalized Use Classes of Target Size and Lighting Level 650 Econet - energooszczędne techniki dla przewodowych sieci komputerowych / M. Kamola, R Arabas i inni Econet - Low Energy Consumption Networks 655 Projekt ALICANTE - Media Ecosystem Deployment through Ubiquitous Content-Aware Network Environments / S. Janikowski, P. Krawiec i inni

8 Referaty zamieszczone na CD REFERATY PLENARNE SESJA PLENARNA Radio kognitywne - nowa koncepcja efektywnego wykorzystania zasobów widmowych / H. Bogucka 611 Nowe technologie kompresji obrazu ruchomego dla nowych usług multimedialnych / M. Domański SESJA PLENARNA Aplikacje Internetu przyszłości / C. Mazurek, M. Stroiński 622 Sieci świadome przekazywanej treści / A. Bęben 626 Zarządzanie mobilnością w nowoczesnych sieciach IR Cześć I - Potrzeby, wymagania i podstawowe rozwiązania / J. Woźniak, K. Gierłowski, T. Gierszewski, M. Hoeft REFERATY SEKCYJNE ARCHITEKTURY I PROTOKOŁY TELEKOMUNIKACYJNE 665 Koncepcja realizacji warstwy ID Layer dedykowanej dla rozwiązań Internetu Rzeczy / J. Mongay Batalla, P. Krawiec, K. Sienkiewicz, M. Gajewski 676 Porównanie kontrolerów OpenFlow dla sieci programowalnych / W. Kabaciński, J. Kleban, M. Masztalski, M. Michalski, A. Wilde 687 Mulit-CDN content delivery: theory and experiments / W. Reichel, P. Grochocki, M. Dzida 699 Mobilny honeypot dla sieci sensorycznych / K. Lasota, E. Niewiadomska-Szynkiewicz, A. Kozakiewicz POLA KOMUTACYJNE 705 Planowanie przepływu pakietów w polu Ciosa typu SMM z wykorzystaniem algorytmu SDB / J. Kleban, U. Suszyńska 715 Algorytm MSMPS planowania połączeń z maksymalnym dopasowaniem dla przełączników z VOQ / M. Dziuba, G. Danilewicz 725 Nowa architektura optycznego pola komutacyjnego typu MBA(N,e,2) zbudowana z symetrycznych i niesymetrycznych elementów komutacyjnych / R. Rajewski 737 Wzajemna kowariancyjna analiza okresowo niestacjonarnych sygnałów losowych / I. Jaworski, R. Juzefowycz, Z. Zakrzewski SYSTEMY RADIOWE 746 Coalition Formation Among Secondary Users with Incomplete Information in Cognitive Radio Networks / J.Martyna 753 Zapewnienie interoperacyjności sieci radiokomunikacji ruchomej / H. Gierszal, Ł. Kiedrowski, W. Wojciechowicz 763 Zastosowanie idei SDR w wielostandardowej szerokopasmowej radiolinii cyfrowej / R Zwierko 769 Modelowanie kanału radiowego za pomocą linii opóźniającej z klastrami dla systemu IMT-Advanced / K. Bąkowski BEZPIECZEŃSTWO SIECI I ALGORYTMY I 777 Ruter wzajemnie zabezpieczany - aspekty implementacyjne / J. Domżał, J. Dudek, R Jurkiewicz, Ł. Romański

9 785 Steganographic channel management in the MAC sublayer of wireless networks / E. Zielińska, K. Szczypiorski 797 Wpływ steganografii sieciowej na opóźnienia w telefonii IP / M. Gregorczyk, W. Mazurczyk, K. Szczypiorski 809 Wykrywanie steganografii w lokalnych sieciach bezprzewodowych / S. Grabski, K. Szczypiorski BEZPIECZEŃSTWO SIECI I ALGORYTMY II 821 Efektywność autoryzacji w federacji systemów informacyjnych z mechanizmami wielopoziomowego bezpieczeństwa / J. Jarmakiewicz, T. Podlasek 831 Usługi bezpieczeństwa w środowisku Click / R Jurkiewicz, M. Niemiec 842 Algorytm weryfikacji haseł wykorzystujący badanie integralności danych / G. Górski 849 Sposoby głębokiego ukrywania w sieciach / W. Frączek, W. Mazurczyk, K. Szczypiorski KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA 859 Ochrona środowiska komunalnego przed polem elektromagnetycznym za pomocą tekstylnych materiałów barierowych / R Mamrot, H. Aniołczyk, J. Koprowska, M. Mariańska 865 Pomiary modulowanych pól elektromagnetycznych - możliwości i ograniczenia / B. Zubrzak, R Bieńkowski 873 Analiza stabilności poziomów emisyjności komputerów przenośnych / R. Przesmycki, L. Nowosielski, M. Bugaj, K. Piwowarczyk, M. Wnuk 881 Disturbances in Mines Power Networks that Can Influence BPLC Systems, In-situ Measurements / M. Kałuski, M. Michalak, K. Skrzypek, M. Szafrańska OPTOELEKTRONIKA I 888 Eksperymentalny system niekoherentnej, optycznej transmisji MIMO BPSK2 x400 Mbit/s po światłowodzie MM / M. Kowalczyk, J. Siuzdak 899 Nonlinear polarization attraction for Polarization Division Multiplexing system / K. Perlicki 904 Pomiar rozkładu mocy w modach światłowodu z wykorzystaniem algorytmu redukcji błędu / G. Stępniak 913 Intelligent Interface for Accessing the Optical Network Database / J. Turkiewicz, D. Zawadzki OPTOELEKTRONIKA II 922 Moc szumów FWM w światłowodowych systemach z kluczowaniem fazy, detekcją koherentną i cyfrową kompensacją dyspersji / M. Jaworski, M. Klinkowski 935 Transmisja sygnału pasmowego IEEE w optycznym łączu Gbit Ethernet - realizacja systemu eksperymentalnego wykorzystującego światłowód wielomodowy / Ł. Maksymiuk 944 Transmisja sygnału CAP z korekcją cyfrową w światłowodzie SIPOF / G. Stępniak 952 Efektywność widmowa niekoherentnych optycznych systemów MIMO / J. Siuzdak, M. Kowalczyk PRZETWARZANIE SYGNAŁÓW 973 Filtr ułamkowoopóźniający realizowany w dziedzinie DFT / M. Blok

10 973 Automatyczna detekcja emisji FH na podstawie analizy czasowoczęstotliwościowej widma / G. Baranowski, K. Wilgucki, R. Urban 980 Algorytmy modelowania sygnału mowy w koderach CELP / R. Romaniuk, P. Dymarski 990 Synchronizacja elementowa i estymacja kanału transmisyjnego w systemach znakowania wodnego sygnałów fonicznych / P. Dymarski, A. Kopertowska, T. Romaniuk, R. Markiewicz STEROWANIE I ZARZĄDZANIE SIECIĄ 1002 Projektowanie specjalizowanych urządzeń sieciowych z wykorzystaniem wbudowanego systemu Linux / P. Kłosowski 1011 Analityczny model systemu progowego z kierunkową zależnością od stanu / J. Weissenberg 1020 Optymalizacja transmisji danych w sieci LTE / M. Prusik, Ł. Kurzyna 1028 Planowanie modernizacji sieci telewizji kablowej zbudowanej w strukturze HFC / R. Królikowski SYSTEMY TRANSMISYJNE 1034 Virtual research bench for the analysis of adaptive feedback communication systems functioning and performance / A. Platonov, E. Zaitzev 1046 Wpływ fluktuacji charakterystyki przenoszenia światłowodu wielomodowego na transmisję OFDM / B. Wiśnicki, Ł. Maksymiuk 1054 Analiza porównawcza wybranych modeli sieci WLAN standardu IEEE z infrastrukturą / A. Pieprzycki, W. Ludwin 1066 Analiza zastosowania technik antenowych w sieciach heterogenicznych / R. Łapszow, J. Modelski USŁUGI I APLIKACJE I 1075 Perspectives of Household Internet in 35 Countries / R. Strużak 1081 Realizacja usługi Fax w sieci z technologią IP / S. Kaczmarek, M. Romaniuk, M. Lipski, R. Ponczkowski 1089 System automatycznej lokalizacji osób do zastosowań specjalnych / R. Katulski, J. Magiera, J. Sadowski, W. Siwicki, J. Stefański, A. Studańska 1097 The open-source speech recognition system for robots control / D. Kamińska, A. Gmerek USŁUGI I APLIKACJE II 1108 Badanie wpływu wzajemnego usytuowania węzłów wewnątrzbudynkowego systemu lokalizacyjnego na dokładność wyznaczania położenia użytkownika / R. Wawrzyniak, P. Korbel 1115 Recognition of human emotion from a speech signal based on Plutchik's model / D. Kamińska 1121 Ocena efektywności transmisji IP z wykorzystaniem wąskopasmowej radiostacji VHF / J. Romanik, R. Urban, E. Golan, A. Kraśniewski, R. Skarżyński 1129 Problem miary dla informacji semantycznej przy kodowaniu źródłowym wiedzy komunikowalnej / T. Lesz JAKOŚĆ USŁUG W SIECI 1135 Parametryczny model do oceny jakości usługi IPTV / Ł. Trzcianowski, S. Kula

11 1143 Otwarte narzędzia do pomiaru szerokopasmowego dostępu do Internetu / J. Klink, R Bardowski, M.J. Podolska, T. Uhl 1155 The new, parametrised VS Model for Determining the Quality of Video Streams in the Video-telephony Service / T. Uhl, S. Paulsen 1167 Extensions of ETSI performance measurements methodology for statistical results analysis / S. Kaczmarek, M. Młynarczuk, M. Narloch, M.Sac PROJEKTY 7. PROGRAMU RAMOWEGO PROJEKTY 7PR I 1175 Projekt SACCOM: od wielowęzłowej do scentralizowanej warstwy pośredniej dla sieci SAN / J. Domaszewicz, T. Tamajer, A. Pruszkowski 1185 Projekt SARACEN: SARACEN - skalowalna dystrybucja wideo w sieciach nakładkowych / M. Grega, M. Leszczuk Projekt ALICANTE - Media Ecosystem Deployment through Ubiquitous Content- Aware Network Environments / S. Janikowski, R Krawiec, J. Mongay Batalla, B. Belter, Ł. Łopatowski, J. Gutkowski (PTiWT 8-9'12, str. 655) 1192 Projekt COMET: Content mediator architecture for content aware networks / A. Bęben PROJEKTY 7PR II 640 Sekwencyjny algorytm wykrywania transmisji użytkownika pierwotnego / K. Cichoń, A. Kliks 1204 Platforma symulacyjna wspierająca integrację sieci DTN w projekcie N4C / Ł. Kiedrowski, K, Romanowski, K. Samp 650 Econet: energooszczędne techniki dla przewodowych sieci komputerowych / M. Kamola, R Arabas, P. Jaskóła, T. Wiśniewski, E. Niewiadomska- Szynkiewicz, K. Malinowski, M. Karpowicz, A. Sikora, M. Marks, M. Mincer, K. Daniluk 634 Zaawansowany system wykrywania niepoprawnie zachowujących się użytkowników realizowany w projekcie FLAVIA / J. Gozdecki, K. Kosek- Szott, K. Łoziak, M. Natkaniec, M. Sikora, SZ. Szott PROJEKTY 7PR III 1215 INSPIRE Decision Aid Tool: narzędzie wspierające analizę zagrożeń i ochronę cybernetyczną krytycznych sieci teleinformatycznych / M. Choraś, R. Kozik, A. Flizikowski 646 Klasyfikacja sekwencji wizyjnych do określonych Uogólnionych Klas Użytkowania na podstawie wielkości celu i poziomu oświetlenia / M. Witkowski, M. Leszczuk, A. Dziech 1222 Projekt TEFPOL: integracja wideokonferencji, rozszerzonej rzeczywistości i śledzenia ruchów w scenariuszu testowym dla platformy TEFIS / M. Błażewicz, G. Grzelachowski, T. Kuczyński, K. Kurowski, C. Mazurek, R Pawałowski, W. Pieklik, M. Stroiński, R Szymaniak, R Śniegowski, S. Zieliński 1234 Platforma HIPERMED i jej wykorzystanie w edukacji medycznej na przykładzie wideokonferencji stereoskopowej / C. Mazurek, R Pawałowski, W. Pieklik, P. Szymaniak

12 PROJEKTY 7PR IV 1245 Rozwój generycznej technologii wytwarzania fotonicznych układów scalonych na platformie fosforku indu (InP) / R Szczepański, R. Piramidowicz, K. Welikow, S. Stopiński, M.K. Smit, X.J.M. Leijtens 1253 Perspektywy rozwoju systemów bezprzewodowych po 2020 roku w świetle projektu IP FP7 METIS / K. Wesołowski PROJEKTY POIG PROJEKTY POIG I 1260 Automatyzacja oraz zdalne badania baterii akumulatorów w obiekcie telekomunikacyjnym / R Godlewski, B. Regulska 1270 Czujniki i sensory do pomiarów czynników stanowiących zagrożenia w środowisku / W.E. Grzebyk, K. Staniec 1275 Kompozycja usług złożonych z wykorzystaniem metod optymalizacji / Ł. Falas, R Stelmach, K. Juszczyszyn 1286 Rozwiązania teleinformatyczne na potrzeby tworzenia rozległych sieci czujnikowych / K. Staniec, M. Habrych, K. Rutecki, B. Miedziński PROJEKTY POIG II 1292 Typoszereg komputerowych interfejsów multimodalnych / A. Czyżewski, K. Kaszuba, Ł. Kosikowski, B. Kunka, A. Kupryjanow, M. Lech, R. Odya 1304 Platforma informatyczna do celów analiz propagacyjnych, kompatybilności elektromagnetycznej i optymalizacji sieci bezprzewodowych systemów telekomunikacyjnych i teleinformatycznych (PIAST) / B. Gołębiowski, D. Niewiadomski, J. Sobolewski, D. Więcek, R Winkel, J. Wroński, D. Wypiór 1312 Klasyfikacja usług i ich wykorzystanie do wytwarzania aplikacji na platformie Kaskada / H. Krawczyk, T. Dziubich, K. Zalewski, A. Sobecki, R. Brendel PROJEKT INŻYNIERIA INTERNETU PRZYSZŁOŚCI PROJEKT IIP I: IFv Nowe scenariusze biznesowe wykorzystujące możliwości protokołu IPv6 / J. Mongay Batalla, R. Krawiec 1332 Automatyzacja procesu migracji do protokołu IPv6 / K. Nowicki, K. Podolski, W. Gumiński, K. Wasilewski, Ł. Łoska, R. Kamiński 1342 Zasoby i eksperymenty w sieci PL-LABv6 / J. Woźniak, K. Nowicki, T. Mrugalski, W. Gumiński, H. Gut, J. Mongay Batalla, W. Latoszek, A. Binczewski, B. Gajda, W. Procyk, P. Skałecki, K. Chudzik, J. Kwiatkowski, K. Nowak 1351 Protokoły SNMP oraz IPsec w sieciach wykorzystujących IPv6 / J. Kwiatkowski, K. Chudzik, K. Nowak, B. Gajda, W. Procyk, P. Skałecki 1362 Wspomaganie rutingu przez protokół DHCPv6 / K. Nowicki, M. Ożga, T. Mrugalski PROJEKT IIP II: SYSTEM IIP I 1372 Infrastruktura bazowa dla systemu IIP / W. Burakowski, H. Tarasiuk, A. Bęben, R Zwierko, J. Granat

13 1380 Sprzętowa realizacja platformy wirtualizacji dla systemu IIP wykorzystująca Net FPGA 1380 / M. Rawski, R Szotkowski, R Tomaszewicz 1387 Implementacja wirtualizacji dla systemu IIP na platformie EZappliance / R Wiśniewski 1399 Implementacja programowej platformy wirtualizacji dla systemu IIP z wykorzystaniem monitora maszyn wirtualnych / B. Adamczyk, A. Chydziński PROJEKT IIP III: SYSTEM IIP II 1409 System zdalnego dostępu do sieci eksperymentalnej PL-LAB / Ł. Dolata, R. Krzywania, M. Dębowiak, D. Czapka, R Krawiec 1418 Implementacja sprzętowa modułu HMAC-SHA-1 do ochrony komunikacji w systemie IIP / J. Konorski, J. Kasperek, R Pacyna, D. Rzepka, W. Romaszkan, M. Rupiński, J. Zimnowoda, A. Kamisiński, P. Rajda 1426 Implementation and testing of Level 2 security architecture for the IIP System / K. Cabaj, Z. Kotulski, R Szałachowski, G. Kołaczek, J. Konorski PROJEKT IIP IV: SYSTEM IIP III 1436 Integracja systemu zarządzania z modułem wymiarowania zasobów w systemie IIP / J. Granat, J. Bielecki, W. Szymak, K. Wajda, J. Gozdecki, M. Kantor, J. Rak 1443 Specyfikacja i implementacja modułu wymiarowania zasobów w systemie IIP / K. Wajda, J. Gozdecki, M. Kantor, J. Rak 1451 Wieloskokowa bezprzewodowa sieć dostępowa w projekcie Inżynieria Internetu Przyszłości / M. Rodziewicz, K. Bąkowski, R. Krenz 1458 System dostępowy GEPON na potrzeby Internetu przyszłości / P. Szczepański, R. Piramidowicz, K. Welikow, M. Bugaj, P. Zwierko PROJEKT IIP V: CAN 1469 Implementacja sieci świadomej treści w systemie IIP / P. Krawiec, A. Bęben, R Wiśniewski, R Ostapowicz, J. Mongay Batalla, J. Borzdyński, J. Gutkowski, A. Kozik, R. Rudek 1481 Rozproszona baza danych dla lokalizacji treści w sieci PI CAN / S. Nowak, R Pecka, M. Nowak 1491 Aplikacje sieci świadomej treści / A. Bęben, M. Kosiedowski, R Krawiec, E. Kuśmierek, A. Sochan, A. Stroiński 1503 Routing and dimensioning in a content-aware network / B. Belter, A. Bęben, P. Białoń, J. Granat, J. Gutkowski, R Krawiec, Ł. Łopatowski, P. Olender PROJEKT IIP VI: DSS 1513 Implementacja warstwy transportu danych użytkownika i sygnalizacji w PI- DSS / G. Danilewicz, M. Dziuba, M. Michalski, R. Rajewski, M. Żal, M. Jarociński, M. Mycek, M. Żotkiewicz, H. Gut, J. Mongay Batalla, S. Malewski, M. Stróżyk 1529 Sygnalizacja w sieci PI-DSS / G. Danilewicz, M. Dziuba, J. Kleban, M. Michalski, M. Żal, M. Jarociński, M. Mycek, M. Żotkiewicz, H. Gut, T. Lewicki, S. Malewski, M. Stróżyk 1544 Usługi multimedialne udostępniane z wykorzystaniem sieci PI-DSS / M. Głowiak, H. Gut, B. Idzikowski, T. Lewicki, S. Malewski, P. Ostapowicz, M. Stróżyk

14 1556 Efektywność przekazu danych w sieci PI-DSS / B. Nowakowski, W. Burakowski PROJEKT IIP VII: IPQoS 1568 Odwzorowanie wymagań aplikacji testowych na klasy usług w Równoległym Internecie IPy6QoS / H. Tarasiuk, W. Burakowski, M. Natkaniec, J. Gozdecki, K. Łoziak, K, Kosek-Szott, Sz. Szott, A. Grzech, R Świątek, B. Lewandowski, C. Mazurek, A. Radziuk, M. Wrzos 1580 System sygnalizacji oraz scenariusze aplikacyjne w Równoległym Internecie IFV6 QoS / H. Tarasiuk, J. Rogowski, R Świątek, K. Brzozowski, J. Drapała, K. Juszczyszyn, C. Mazurek, B. Lewandowski, A. Radziuk, M. Wrzos, M. Natkaniec, J. Gozdecki, M. Sikora 1592 Implementacja warstwy danych i sterowania dla Równoległego Internetu IFV6 QoS / P. Wiśniewski, H. Tarasiuk, M. Rawski, I. Olszewski, Ł. Ogrodowczyk, S. Hanczewski, A. Kaliszan, A. Brachman, K. Gierłowski

15 nr Wirtualizacja usług serwerowych w sieciach telekomunikacyjnych / T. Długosz, R. Wróbel Server virtualization services in telecommunication networks 1608 Algorytmy sterowania szybkością transmisji w sieciach WLAN / D. Kościelnik Algorithms for controlling transmission rate in WLANs 1613 Wybór optymalnego modelu propagacyjnego / J. Szóstka, J. Jarzina The choice of the optimal propagation model 1618 Implementacja systemu LRIT / K. Korcz Implementation of LRIT System Z żałobnej karty From funeral card 1623 Krzysztof Holejko ( ) Krzysztof Holejko ( ) 1624 Nowe depesze nawigacyjne systemu satelitarnego GPS oraz budowanych systemów Galileo i QZSS / J. Januszewski New navigation messages of modernized GPS system and systems under construction GALILEO and QZSS

16 nr Stan aktualny i rozwój systemu COSPAS-SARSAT / J. Czajkowski Actual status and development of the COSPAS-SARSAT 1636 Radiokomunikacja morska podczas obrad 16 sesji COMSAR / K.Korcz Maritime radiocommunication in the light of COMSAR-16 proceedings 1641 System EGNOS i inne satelitarne systemy wspomagające / J. Januszewski EGNOS and other satellite augmentation systems 1648 Symulator Transas Navi-Trainier Professional 5000 (NTPRO 5000). Możliwości wykorzystania do celów szkoleniowych / H. Śniegocki, K. Formela Symulator Transas Navi-Trainier Professional 5000 (NTPRO 5000). Possibility to we for training purposes 1650 Systemy monitorowania obszarów transportu morskiego / T. Neumann Maritime Tracking and Monitoring Systems 1652 Koncepcja monitorowania Krajowego Radionawigacyjnego Systemu DGPS/RTK / M. Dziewicki, M. Ledóchowski, T. Stupak Monitoring conception of government radio navigational system DGPS /RTK 1656 Morskie pomoce nawigacyjne - definicja, podział i klasyfikacja / A. Weintrit Aids to navigation and navigational aids. Definitions and classification 1660 Fluktuacyjny model identyfikacji małych statków za pomocą reflektorów radarowych / J. Lisowski, A. Szklarski Fluctuation model of identification small ships by radar reflectors 1663 System wspomagania optymalnego sterowania i diagnostyki napędu głównego statku / W. Kudela, J. Lisowski Support system of optimal control and diagnosis of ship main propulsion Z żałobnej karty From funeral card 1669 Bolesław Grejcz ( )

17 nr Charakterystyki operacyjne ROC detektorów binarnych / A. Jakubiak Receiver operating characteristic ROC of the binary detectors 1678 Protokół rutingu OSPF w sieciach rozległych / A. Sikorska-Kopyłowicz, T. Długosz, R. Wróbel OSPF protocol in wide area networks 1680 Automatyczny generator opisu w języku HDL na przykładzie kodera BCH / F. Rak, T. Wojciechowski, M. Jędrak Automatic HDL code generator and its BCH coder application 1684 Analiza wydajności transmisji sieci IEEE g w obecności zakłóceń Bluetooth / Ha Quang Huy Performance Analysis of IEEE g transmission in the presence of Bluetooth interference 1687 Początki kształcenia inżynierów-elektrotechników w II Rzeczypospolitej / M. A. Jakubiak The Beginning of the Electrotechnics-Engineers Education in the II Republic of Poland 1693 Roczny spis treści 2012 Annual index 2012 Oprac. BPK

Program Ramowy Krajowego Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki KSTiT 2013 Gdaosk, 4-6.09.2013

Program Ramowy Krajowego Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki KSTiT 2013 Gdaosk, 4-6.09.2013 Program Ramowy Krajowego Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki KSTiT 2013 Gdaosk, 4-6.09.2013 Środa - 4 września 9.00-10.30 Architektury Bezpieczeostwo sieci przełączanie 10.30-11.00 Przerwa kawowa

Bardziej szczegółowo

WYSTAWCY na KSTiT 2013

WYSTAWCY na KSTiT 2013 1 WYSTAWCY na KSTiT 2013 1. Systemics PAB 2. ADVA 3. Radisys 4. DGT 5. NASK 6. Platan 7. Tespol 8. Microsystem 9. IŁ-PIB: Instytut Łączności Państwowy Instytut Badawczy 10. Politechnika Wrocławska 11.

Bardziej szczegółowo

35. Pomiary efektywności implementacji DHCP 36. Implementacja biblioteki Dynamic DNS 37. Wsparcie rozszerzeń mobilności w węzłach IPv6 w środowisku

35. Pomiary efektywności implementacji DHCP 36. Implementacja biblioteki Dynamic DNS 37. Wsparcie rozszerzeń mobilności w węzłach IPv6 w środowisku KTI 1. Badanie egoistycznych strategii węzłów bezprzewodowych sieci mesh z uwzględnieniem oddziaływań pomiędzy warstwami MAC i pakietową 2. Porównanie metod scalania miar reputacyjnych w sieciach komputerowych

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONIKA R. 54-2013

ELEKTRONIKA R. 54-2013 ELEKTRONIKA R. 54-2013 SPIS TREŚCI nr 1 7 Wytwarzanie warstw wieloskładnikowych metodą rozpylania magnetronowego / B. Adamiak, J. Domaradzki, D. Kaczmarek, M. Mazur, D. Wojcieszak, A. Szatkowski, M. Lis,

Bardziej szczegółowo

Katedra Teleinformatyki Tematy prac dyplomowych magisterskich rok akademicki 2014/2015

Katedra Teleinformatyki Tematy prac dyplomowych magisterskich rok akademicki 2014/2015 Katedra Teleinformatyki Tematy prac dyplomowych magisterskich rok akademicki 2014/2015 1. Badanie efektywności wybranych algorytmów kontekstowego wyboru sieci przez inteligentny terminal bezprzewodowy

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ

INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH studia I stopnia Lp Jednostka Kierujący pracą Temat Temat w języku angielskim 1 I-24 prof. dr hab. inż. Dominik Sankowski Porównanie wydajności technologii

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONIKA R. 53-2012

ELEKTRONIKA R. 53-2012 ELEKTRONIKA R. 53-2012 SPIS TREŚCI nr 1 11 Study of IDE as a sensor head for interfacing with handheld electrochemical analyzer system / V. Velusamy, K. Arshak, O. Korostynska, C. Adley Projekt głowicy

Bardziej szczegółowo

Analysis, comparison and viualization of the sorting algorithms. Idea of generic programming and selected implementations. Recurrence in programming.

Analysis, comparison and viualization of the sorting algorithms. Idea of generic programming and selected implementations. Recurrence in programming. Lp. Thesis Topic (in Polish) Thesis Topic (in English) Supevisor - second name Supevisor - first name 1 Analiza, porównanie i wizualizacja działania algorytmów sortowania. Analysis, comparison and viualization

Bardziej szczegółowo

Thesis Topic (in English) Logical and physical project development of the computer network for a multidivisional enterprise

Thesis Topic (in English) Logical and physical project development of the computer network for a multidivisional enterprise Lp. Thesis Topic (in Polish) 1 Opracowanie projektu logicznego i fizycznego sieci komputerowej dla przedsiębiorstwa wielooddziałowego Thesis Topic (in English) Logical and physical project development

Bardziej szczegółowo

2 Dr D. Karwowski Złożoność obliczeniowa współczesnych technik kodowania nieruchomego obrazu

2 Dr D. Karwowski Złożoność obliczeniowa współczesnych technik kodowania nieruchomego obrazu PRACE INŻYNIERSKIE (rok akademicki 2014/2015) L.p. PROMOTOR TEMAT PRACY (język PL + ENG) KRÓTKI OPIS (3-4 ZDANIA) 1 Dr D. Karwowski Analizator wybranych części strumienia standardu HEVC Opracowanie oraz

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONIKA R. 52-2011

ELEKTRONIKA R. 52-2011 ELEKTRONIKA R. 52-2011 SPIS TREŚCI nr 1 9 Od monotonii do stereofonii wielokanałowej / Z. Kulka From mono to surround sound 16 Metody wizualizacji przepływu dźwięku w polu źródeł rzeczywistych / S. Weyna

Bardziej szczegółowo

Supervisor - second name

Supervisor - second name Lp. Thesis Topic (in English) Thesis Topic (in English) Supervisor - second name Supervisor - first name 1 Opracowanie koncepcji i projektu sieci rozległej dla przedsiębiorstwa wielooddziałowego. Conception

Bardziej szczegółowo

1. EiT dr inż. Arkadiusz Rajs Implementacja eyetrackingu w komputerze przenośnym inż. 2

1. EiT dr inż. Arkadiusz Rajs Implementacja eyetrackingu w komputerze przenośnym inż. 2 Lp. Kierunek Promotor Temat pracy w j. polskim 1. EiT dr inż. Arkadiusz Rajs Implementacja eyetrackingu w komputerze przenośnym inż. 2 Stopień (inż./mgr) Ilość osób Przemysł/ Zamawiany 2. EiT dr inż. Arkadiusz

Bardziej szczegółowo

POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA Vol. 58-2012

POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA Vol. 58-2012 POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA Vol. 58-2012 SPIS TREŚCI nr 1 ARTYKUŁY NAUKOWE SCIENTIFIC PAPERS 3 Porównanie cząstkowych modeli parametrycznych w zadaniu detekcji uszkodzeń sieci gazowej / Michał Syfert,

Bardziej szczegółowo

AN ASSESSMENT OF APPLYING OF PERSONAL AND VEHICLE BROADBAND RADIOS IN TACTICAL NETWORKS

AN ASSESSMENT OF APPLYING OF PERSONAL AND VEHICLE BROADBAND RADIOS IN TACTICAL NETWORKS Journal of KONBiN 2(18)2011 ISSN 1895-8281 AN ASSESSMENT OF APPLYING OF PERSONAL AND VEHICLE BROADBAND RADIOS IN TACTICAL NETWORKS OCENA POTRZEB I MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA SZEROKOPASMOWYCH RADIOSTACJI

Bardziej szczegółowo

Tematy dyplomowe magisterskie

Tematy dyplomowe magisterskie Stopień Promot. Imię Promotora Nazwisko Promotora Tematy dyplomowe magisterskie Współpromotor Temat Temat (ang) Radosław Bednarski Animacja postaci bajkowej w środowisku 3D Fable character animation in

Bardziej szczegółowo

Cele kształcenia. Treści programowe. Uzyskane umiejętności. Przedmiot: Projektowanie cyfrowych układów ASIC w technologiach submikronowych

Cele kształcenia. Treści programowe. Uzyskane umiejętności. Przedmiot: Projektowanie cyfrowych układów ASIC w technologiach submikronowych Kierunek: Informatyka Poziom: jednolite magisterskie Przedmiot: Projektowanie cyfrowych układów ASIC w technologiach submikronowych Wymiar - wykład: 15 godz. laboratorium: 15 godz. System: studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Katedra Architektury Systemów Komputerowych

Katedra Architektury Systemów Komputerowych Katedra Architektury Systemów Komputerowych 1. Dynamiczna integracja wiedzy przechowywanej w postaci ontologii 2. Wyszukiwarka internetowa wspomagana kategoryzacją 3. Grupowanie artykułów Wikipedii 4.

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych magisterskich Katedry Architektury Systemów Komputerowych na rok 2010/2011

Tematy prac dyplomowych magisterskich Katedry Architektury Systemów Komputerowych na rok 2010/2011 Tematy prac dyplomowych magisterskich Katedry Architektury Systemów Komputerowych na rok 2010/2011 1. Meta-wyszukiwarka internetowa zadanej kategorii dokumentów cyfrowych w j. polskim. 2. Wielodostępny

Bardziej szczegółowo

Projekty badawcze realizowane w Instytucie Łączności

Projekty badawcze realizowane w Instytucie Łączności Projekty badawcze realizowane w Instytucie Łączności Stan w dniu 1.01.2013 I. Projekty FP7 1. Okres realizacji MediA Ecosystem Deployment through Ubiquitous Content-Aware Network Environments - ALICANTE

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OSIĄGNIĘĆ W ZAKRESIE DYDAKTYKI...1

WYKAZ OSIĄGNIĘĆ W ZAKRESIE DYDAKTYKI...1 WYKAZ OSIĄGNIĘĆ W ZAKRESIE DYDAKTYKI...1 Opiekun inżynierskich prac dyplomowych... 1 Opiekun magisterskich prac dyplomowych... 4 Opiekun prac DEA (Diplôme d'etudes Approfondies):... 28 Lista opracowanych

Bardziej szczegółowo

Tematy magisterskie 2011 Katedra Inżynierii Oprogramowania

Tematy magisterskie 2011 Katedra Inżynierii Oprogramowania Tematy magisterskie 2011 Katedra Inżynierii Oprogramowania 1 Analiza stosowanych metodyk i sposobów ich łączenia w firmach programistycznych. 2 Wspomaganie rozwoju kompetencji kierowniczych w małych firmach

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura Teleinformatyczna Państwa

Infrastruktura Teleinformatyczna Państwa Zakład Zastosowań Technik Łączności Elektronicznej (Z 10) Infrastruktura Teleinformatyczna Państwa Praca nr: 10300038 Warszawa, grudzień 2008 Infrastruktura teleinformatyczna państwa Wniosek nr 1004/08

Bardziej szczegółowo

OCTOBER 17, 2007 / 17 PAŹDZIERNIKA 2007 HALL OF SILESIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, KATOWICE

OCTOBER 17, 2007 / 17 PAŹDZIERNIKA 2007 HALL OF SILESIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, KATOWICE OCTOBER 17, 2007 / 17 PAŹDZIERNIKA 2007 HALL OF SILESIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, KATOWICE PLENARY SESSION/SESJA PLENARNA Chairman/Przewodniczy: Jerzy MIKULSKI 10.00 OPENING THE CONFERENCE/OTWARCIE KONFERENCJI

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Produkty końcowe projektu POIG 01.03.01-02-002/08. Dane kontaktowe:

Spis treści. Produkty końcowe projektu POIG 01.03.01-02-002/08. Dane kontaktowe: 1 Produkty końcowe projektu POIG 01.03.01-02-002/08 Spis treści I. Opis projektu..4 II. Czujniki pól elektromagnetycznych 1. Detektor pola magnetycznego (50 Hz)...6 2. Detektor szerokopasmowy pola elektromagnetycznego

Bardziej szczegółowo

Sylabus. Opis przedmiotu

Sylabus. Opis przedmiotu Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Sylabus TS1A610214 Systemy telekomutacji 2 Punkty ECTS 3 Semestr studiów 6 Liczba godzin w semestrze L: 45 Opis przedmiotu Rodzaj przedmiotu:laboratorium

Bardziej szczegółowo

Spis tematów projektów dyplomowych inżynierskich na rok akademicki 2013/2014

Spis tematów projektów dyplomowych inżynierskich na rok akademicki 2013/2014 Spis tematów projektów dyplomowych inżynierskich na rok akademicki 2013/2014 A. Kierujący pracą: dr hab. inż. S. Kaczmarek 1. Protokół OpenFlow i jego zastosowanie 2. Metody klasyfikacji strumieni pakietów

Bardziej szczegółowo

Proponowane tematy prac dyplomowych mgr 2013 - kier. Informatyka Katedra Inżynierii Oprogramowania

Proponowane tematy prac dyplomowych mgr 2013 - kier. Informatyka Katedra Inżynierii Oprogramowania Proponowane tematy prac dyplomowych mgr 2013 - kier. Informatyka Katedra Inżynierii Oprogramowania 1. Rozpoznawanie emocji w interfejsach mózg-komputer (A. Landowska) 2. Rozpoznawanie emocji na podstawie

Bardziej szczegółowo

Technologia Internetu Rzeczy: architektura, protokoły, zastosowania cz. 1

Technologia Internetu Rzeczy: architektura, protokoły, zastosowania cz. 1 Zakład Architektur i Zastosowań Internetu (Z-3) Zakład Badań Systemów i Urządzeń (Z-1) Zakład Systemów i Sieci Bezprzewodowych w Gdańsku (Z-8) Technologia Internetu Rzeczy: architektura, protokoły, zastosowania

Bardziej szczegółowo

XVII Poznańskie Warsztaty Telekomunikacyjne 13 grudnia 2013 Poznań

XVII Poznańskie Warsztaty Telekomunikacyjne 13 grudnia 2013 Poznań XVII Poznańskie Warsztaty Telekomunikacyjne 13 grudnia 2013 Poznań Wydział Elektroniki i Telekomunikacji Politechnika Poznańska XVII Poznańskie Warsztaty Telekomunikacyjne - PWT 2013 13 grudnia 2013 Poznań

Bardziej szczegółowo