Alpy Karpatom

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Alpy Karpatom 2011 2016"

Transkrypt

1 Alpy Karpatom GÓRSKI FUNDUSZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

2 CEL PROJEKTU Celem projektu jest rozwój ekonomiczny górskich obszarów województwa podkarpackiego. Narzędzia: Transfer wiedzy - przekazanie doświadczeń szwajcarskich, Utworzenie mechanizmów wsparcia finansowego, Utworzenie oraz promocja produktu lokalnego, Utworzenie kompleksowego i systematycznego narzędzia promocji regionu objętego wsparciem.

3 OBSZAR REALIZACJI PROJEKTU PROJEKTU Projekt Alpy Karpatom obejmie swym działaniem teren południowo-wschodniej Polski położony bezpośrednio w sąsiedztwie Słowacji i Ukrainy, w którym króluje pasmo górskie, tzw. Karpat Polskich. powiat krośnieński gminy: Dukla, Iwonicz Zdrój, Jedlicze, Rymanów, Chorkówka, Korczyna, Krościenko Wyżne, Miejsce Piastowe, Wojaszówka powiat sanocki gminy: Zagórz, Sanok, Besko, Bukowsko, Komańcza, Tyrawa Wołoska, Zarszyn powiat leski gminy: Lesko, Baligród, Cisna, Olszanica, Solina powiat bieszczadzki gminy: Ustrzyki Dolne, Czarna, Lutowiska

4 PARTNERZY PROJEKTU

5 DZIAŁANIA PROJEKTU Etap I Cel: Uporządkowanie i przekazanie mieszkańcom wiedzy na temat potencjału regionu w kontekście doświadczeń szwajcarskich Działania 1. Opracowanie szczegółowej analizy rynku w oparciu o analizy wstępne z roku Opracowanie szczegółowej analizy doświadczeń szwajcarskich będących siłą napędową projektu w oparciu o analizę w wstępną 3. Opracowanie mapy drogowej wytwórców, częstotliwości dostaw i potencjału wytwórczego 4. Podręcznik standardów jakości dla turystyki i produktu lokalnego bazujących na standardach szwajcarskich 5. Seminarium prezentujące uszczegółowiana analizę rynku i doświadczenia szwajcarskie będące przedmiotem importu do regionu 6. Szkolenia dla przedsiębiorców 7. Szkolenia dla organizacji pozarządowych 8. Staże dla przedsiębiorców w Szwajcarii ( planuje się sfinansowanie około 10 staży w Szwajcarii ) 9. Staże dla organizacji pozarządowych (planuje się sfinansowanie około 10 staży w Szwajcarii ) 10.Wyjazdy studyjne ( dla 11 osób z regionu )

6 DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU Etap II Cel: UTWORZENIE MECHANIZMÓW WSPARCIA FINANSOWEGO REGIONU OBJĘTEGO PROJEKTEM Działania Dotacje w ramach Górskiego Funduszu Przedsiębiorczości (przedsiębiorstwa działające w obszarze produktu lokalnego i turystyki, małe sieci wspierające marketing produktów lokalnych). Szczegóły dotyczące dotacji dla MŚP w kolejnej prezentacji.

7 DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU Etap II Cel: UTWORZENIE MECHANIZMÓW WSPARCIA FINANSOWEGO REGIONU OBJĘTEGO PROJEKTEM Działania Dotacje w ramach Górskiego Funduszu NGO (małe organizacje pozarządowe działające w obszarze turystyki, przedsiębiorczości, kultury, edukacji i ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem małych organizacji pozarządowych mobilizujących członków społeczności wokół rozwiązywania problemów lokalnych i podnoszenia jakości życia minimalna kwota dofinansowania PLN, maksymalna kwota dofinansowania PLN, poziom dofinansowania projektu 90 %) ogółem udzielone będzie około 130 dotacji. Zarówno w przypadku dotacji dla przedsiębiorstw, jak i dotacji dla organizacji pozarządowych, preferowane będą projekty w wyniku, których nastąpi transfer doświadczeń szwajcarskich do regionu.

8 DZIAŁANIA PROJEKTU Etap III Cel: WYKREOWANIE PRODUKTU LOKALNEGO Działania 1. Utworzenie partnerskiej sieci sprzedaży i marketingu produktów pod wspólna marką ( nazwa marketingowa działania ) 2. Opracowanie strategii produktu 3. Przygotowanie listy produktów markowych 4. Utworzenie i upodmiotowienie prawne sieci sprzedaży produktu pod wspólną marką

9 DZIAŁANIA PROJEKTU Etap IV Cel: STWORZENIE KOMPLEKSOWEGO I SYSTEMOWEGO NARZĘDZIA PROMOCJI REGIONU OBJĘTEGO PROJEKTEM Działania Utworzenie Agencji Promocji Górskich Obszarów Województwa Podkarpackiego (nazwa marketingowa działania) Wdrożenie strategii promocji i kampanii reklamowej Upodmiotowienie prawne Agencji Promocji Górskich obszarów Podkarpacia

10 OBSZAR PROJEKTU I GRUPY DOCELOWE Obszar objęty projektem tworzy 4 z 21 powiatów województwa, charakteryzujących się stosunkowo wysokim poziomem bezrobocia oraz znaczącą migracją zarobkową (wskaźnik bezrobocia w gminach waha się od 13 do 22% oraz wskaźnik migracji osiągnął poziom 15-20% ) w stosunku do innych regionów Unii Europejskiej. Są to w szczególności: mali przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą związaną z sektorem turystyki i produktem lokalnym, małe wiejskie organizacje pozarządowe skupione obecnie wokół szkół, kół gospodyń wiejskich i wiejskich ośrodków zdrowia oraz samorządy lokalne objęte terenem działania projektu.

11 Partnerzy Partnerzy wnioskodawców, którzy uczestniczą w planowaniu i realizacji działań i koszty jakie ponoszą są kwalifikowane w ten sam sposób, jak te poniesione przez beneficjenta dotacji, muszą spełniać te same kryteria kwalifikowalności, jak dla wnioskodawców

12 Ogólna dostępna kwota w ramach Górskiego Funduszu Organizacji Pozarządowych w ramach naboru wynosi PLN

13 OGŁOSZENIE O NABORZE styczeń 2013 Składanie WNIOSKÓW luty 2013 CZAS REALIZACJI: 3-12 miesięcy PROJEKTY MOŻNA ROZPOCZĄC - maj 2013

14 KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI ABY ZAKWALIFIKOWAĆ SIĘ DO OTRZYMANIA DOTACJI, WNIOSKODAWCY MUSZĄ SPEŁNIAĆ WSZYSTKIE NASTĘPUJĄCE KRYTERIA: Wnioskodawca musi być zrejestrowany jako organizacja pozarządowa zgodnie z polskim prawem o stowarzyszeniach i fundacjach. Organizacja powinna posiadać minimum roczny okres działalności poparty doświadczeniem w realizowaniu projektów na obszarach określonych w projekcie. Priorytetowo będą traktowane te organizacje pozarządowe, w których pracownicy lub statutowi przedstawiciele uczestniczyli w stażach w Szwajcarii i chcą wdrożyć na terenie objętym projektem praktyki szwajcarskie.

15 Rodzaje działań A) Działania informacyjno-szkoleniowe i promocyjne związane ze stymulowaniem udziału mieszkańców i organizacji działających na obszarach wiejskich w procesie planowania strategii rozwoju obszarów określonych w projekcie B) Wspieranie inicjatyw oddolnych promujących region w szczególności jego produkty, usługi, kulturę i sztukę C) Wspieranie działań przyczyniających się długofalowo do poprawy stanu ochrony środowiska i estetyki obszarów określonych w projekcie

16 Następujące rodzaje działań nie są kwalifikowalne: zakup nieruchomości oraz środków transportu remonty i adaptacje straty związane z wymianą walutową kary finansowe

17 Kwalifikowalne koszty bezpośrednie Koszty kwalifikowane w ramach niniejszego naboru muszą być zgodne z postanowieniami Wytycznych kwalifikowalności kosztów Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, który stanowi załącznik do standardowej umowy o dotację. Należy wziąć pod uwagę, że jedynie koszty bezpośrednio niezbędne do realizacji projektów będą kwalifikowalne.

18 Wniosek Wnioski muszą być składane na formularzu będącym załącznikiem do niniejszych wytycznych. Wnioski muszą być składane w języku polskim. Wyjaśnienia będą wymagane jedynie, gdy podane informacje są niejasne, w sposób uniemożliwiający KPD przeprowadzenie obiektywnej oceny

19 Instytucja odpowiedzialna za Fundusz Grantowy dla NGO: Bieszczadzkie Forum Europejskie Lesko, ul. JP II 18, Lesko Tel/fax.: (13) Osoby do kontaktu: ADAM BASAK - PREZES ZARZĄDU HALINA GIERULA - KOORDYNATOR

20 Zakładane rezultaty projektu Alpy Karpatom 1. Zwiększenie aktywności podejmowanych przez NGO 2. Zwiększenie kwalifikacji i kompetencji w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i społecznej na obszarach górskich 3. Promocja regionu

21 Dziękuję za uwagę Anita Rembiesa Fundacja Karpacka Polska Koordynator Agencji Promocji Górskich Obszarów Projektu Alpy Karpatom Tel

GRANT BLOKOWY SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY PODRĘCZNIK PROCEDUR FUNDUSZU DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

GRANT BLOKOWY SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY PODRĘCZNIK PROCEDUR FUNDUSZU DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH GRANT BLOKOWY SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY PODRĘCZNIK PROCEDUR FUNDUSZU DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Podręcznik Procedur Funduszu dla Organizacji Pozarządowych w ramach Grantu Blokowego dla

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. OGÓLNY OPIS PO ORAZ GŁÓWNYCH WARUNKÓW REALIZACJI... 4

SPIS TREŚCI I. OGÓLNY OPIS PO ORAZ GŁÓWNYCH WARUNKÓW REALIZACJI... 4 SPIS TREŚCI I. OGÓLNY OPIS PO ORAZ GŁÓWNYCH WARUNKÓW REALIZACJI... 4 OGÓLNY OPIS PROGRAMU ORAZ MECHANIZMY KOORDYNACJI I KOMPLEMENTARNOŚCI... 4 OGÓLNE INFORMACJE NA TEMAT REALIZACJI PROJEKTÓW W PO WER...

Bardziej szczegółowo

Zarząd Województwa Łódzkiego

Zarząd Województwa Łódzkiego Zarząd Województwa Łódzkiego Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej II Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka,

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 536/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 21 maja 2015 r. Zarząd Województwa Łódzkiego Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Zielona Góra, marzec 2015 rok Spis treści 1. Opis Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 oraz głównych

Bardziej szczegółowo

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim WYTYCZNE DLA NASTĘPUJACYCH TYPÓW WNIOSKODAWCÓW: A. Funkcjonujących przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 821/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 lipca 2014 r. Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 577/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 Możliwości wsparcia przedsiębiorczości z wykorzystaniem krajowych środków finansowych oraz dofinansowanie w ramach funduszy unijnych na lata 2014 2020 Piechowice 30.03.2015 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Warszawa, 29 stycznia 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 1 Wstęp/ Preambuła...

Bardziej szczegółowo

PREZYDENTA MIASTA LEGIONOWO (organ administracji publicznej)

PREZYDENTA MIASTA LEGIONOWO (organ administracji publicznej) OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 18 sierpnia 2015 r, Legionowo Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU

Bardziej szczegółowo

Źródła pozyskiwania środków zewnętrznych na działalność organizacji

Źródła pozyskiwania środków zewnętrznych na działalność organizacji Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Źródła pozyskiwania środków zewnętrznych na działalność organizacji listopad 2010 Pomoc w przygotowaniu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 w zakresie I (dz.1.1 i ) i V osi priorytetowej (dz. 5.1) Warszawa, dnia 27

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru projektów Program Operacyjny Polska Wschodnia Poddziałanie 1.1.1 PLATFORMY STARTOWE DLA NOWYCH POMYSŁÓW (29 maja 2015 r.

Kryteria wyboru projektów Program Operacyjny Polska Wschodnia Poddziałanie 1.1.1 PLATFORMY STARTOWE DLA NOWYCH POMYSŁÓW (29 maja 2015 r. Załącznik 3. Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań Kryteria wyboru projektów Program Operacyjny Polska Wschodnia Poddziałanie 1.1.1 PLATFORMY STARTOWE DLA

Bardziej szczegółowo

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim WYTYCZNE DLA NASTĘPUJACYCH TYPÓW WNIOSKODAWCÓW: A. Funkcjonujących przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020 Warszawa, 31 marca 2015 r. 2 Spis treści I. OGÓLNY OPIS PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA ORAZ GŁÓWNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH GRANT NA LEPSZY START

FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH GRANT NA LEPSZY START FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH GRANT NA LEPSZY START REGULAMIN KONKURSU 2015 Słowniczek 1. Program Grant na lepszy start czyli program realizowany wspólnie przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru projektów Program Operacyjny Polska Wschodnia Poddziałanie 1.1.1 PLATFORMY STARTOWE DLA NOWYCH POMYSŁÓW (29 maja 2015 r.

Kryteria wyboru projektów Program Operacyjny Polska Wschodnia Poddziałanie 1.1.1 PLATFORMY STARTOWE DLA NOWYCH POMYSŁÓW (29 maja 2015 r. Kryteria wyboru projektów Program Operacyjny Polska Wschodnia Poddziałanie 1.1.1 PLATFORMY STARTOWE DLA NOWYCH POMYSŁÓW (29 maja 2015 r.) KRYTERIA FORMALNE Lp. Nazwa kryterium Sposób oceny Wymagane minimum

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania działalności eksportowej

Źródła finansowania działalności eksportowej Źródła finansowania działalności eksportowej Warszawa 2011 Publikacja została przygotowana w ramach projektu Eksport kierunek sukcesu, realizowanego przez Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej na zlecenie

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia finansowego działalności gospodarstw edukacyjnych na terenach wiejskich

Możliwości wsparcia finansowego działalności gospodarstw edukacyjnych na terenach wiejskich Możliwości wsparcia finansowego działalności gospodarstw edukacyjnych na terenach wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Beneficjenta. Jak zdobyć środki z PROW 2007-2013? Lokalnej Grupy Działania. Między Wisłą a Kampinosem

Podręcznik Beneficjenta. Jak zdobyć środki z PROW 2007-2013? Lokalnej Grupy Działania. Między Wisłą a Kampinosem Podręcznik Beneficjenta Lokalnej Grupy Działania Między Wisłą a Kampinosem Jak zdobyć środki z PROW 2007-2013? Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO WERSJA 1.2 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO (USZCZEGÓŁOWIENIE WRPO 2014+) Poznań,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 2013

Szczegółowy opis kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 2013 Załącznik nr 3 Do Regulaminu konkursu RPLD.03.02.00-1/08 Szczegółowy opis kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 2013 Oś priorytetowa

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.)

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Programy Pomocowe - potencjalne źródła finansowania projektów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Opracowanie: Mgr Malwina Łańcuchowska Mgr inż. Mateusz Szymczyk Dział Programów

Bardziej szczegółowo

Środa z funduszami dla przedsiębiorców

Środa z funduszami dla przedsiębiorców Spotkanie informacyjne Środa z funduszami dla przedsiębiorców Kraków, 4 luty 2015 r. Plan spotkania - czas: 12:00 15:30 Wprowadzenie do tematyki spotkania Fundusze Europejskie na lata 2014-2020 podstawowe

Bardziej szczegółowo

Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego

Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego Spis treści 1. Analiza instytucjonalna, organizacyjna, prawna, finansowa zdolności

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE

Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE Konin, 2 grudnia 2014 r. Beata Frontczak Konferencja organizowana przez Miasto Konin w ramach

Bardziej szczegółowo

"MOŻLIWOŚCI POZYSKIWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH DLA PRZETWÓRSTWA W RAMACH PROW 2014-2020"

MOŻLIWOŚCI POZYSKIWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH DLA PRZETWÓRSTWA W RAMACH PROW 2014-2020 "MOŻLIWOŚCI POZYSKIWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH DLA PRZETWÓRSTWA W RAMACH PROW 2014-2020" Przedsiębiorczość na wsi i obszarach wiejskich o to bardzo ważny element gospodarki narodowej szczególnie w kontekście

Bardziej szczegółowo

I Konkurs w ramach Programu INNOWACJE SPOŁECZNE

I Konkurs w ramach Programu INNOWACJE SPOŁECZNE I Konkurs w ramach Programu INNOWACJE SPOŁECZNE Termin naboru wniosków: 28 stycznia 2013 r. 28 marca 2013 r. Webinar, 6 marca 2013 r. 1 PROGRAM SEMINARIUM 1. Cele Programu 2. Warunki uczestnictwa 3. Specyfika

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU KASZUBSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

STRATEGIA ROZWOJU KASZUBSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH STRATEGIA ROZWOJU KASZUBSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Opracowanie merytoryczne Kaszubski Instytut Rozwoju we współpracy z organizacjami pozarządowymi Skład Sylwia Gliniecka Projekt okładki Monika śynda

Bardziej szczegółowo