WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA - TRANSFER INNOWACJI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA - TRANSFER INNOWACJI"

Transkrypt

1 WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA - TRANSFER INNOWACJI PROJEKT Projekt PraeLAB Qualifizierung von Berufsbildungspersonal hinsichtlich der Identifikation und Beratung von Auszubildenden mit hohem Abbruchsrisiko podwyższanie kwalifikacji personelu w zakresie kształcenia, określania i wsparcia uczniów z grupy wysokiego ryzyka przerywania nauki w szkole realizowany jest w ramach programu Leonardo da Vinci Transfer Innowacji. Projekty tego typu polegają na przenoszeniu na nowy grunt innowacyjnych rozwiązań wypracowanych w niektórych krajach członkowskich Unii Europejskiej. W tym wypadku celem jest podniesienie jakości kształcenia i szkolenia zawodowego. Projekt oparty jest na metodzie badania kompetencji uczniów i doradztwa zawodowego wypracowanej w Szwajcarii. Jej celem jest zapobieganie przerywaniu nauki przez uczniów szkół zawodowych a w dalszej perspektywie poprawa sytuacji na rynku pracy. Kompetencje uczniów badane są przy pomocy specjalnie przygotowanych komputerowych testów, następnie tworzony jest profil kompetencji. Tworzone komputerowe modele wskazują uczniów o wysokim ryzyku przerwania nauki. Uczniowie ci otrzymają wsparcie doradców zawodowych. Aby taka metoda mogłaby zostać zastosowana w innych krajach konieczne było przetłumaczenie internetowego narzędzia nazywanego w Szwajcarii smk i zaadaptowanie go do miejscowych warunków. Następnie niezbędne było przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli i doradców zawodowych w zakresie posługiwania się tym narzędziem. Pracę nad projektem rozpoczęliśmy w październiku 2010 roku. Jego realizacja trwała 2 lata. Seite 1

2 PARTNERZY PROJEKTU Hochschule der Bundesagentur fuer Arbeit - Fachhochschule fuer Arbeitsmarktmanagement (Uniwersytet Federalnej Agencji ds. Pracy) Mannheim, Niemcy Zentrum fuer empirische paedagogische Forschung der Universitaet Koblenz (Centrum Badań Edukacyjnych Uniwersytetu w Koblenz) Landau, Niemcy Akademia im. Jana Długosza, Częstochowa, Polska Abteilung fuer deutsche und ladinische Berufsbildung der Autonomen Provinz Bozen-Suedtirol (Wydział Szkolenia Autonomicznej Prowincji Bozen) Bozen, Włochy Centre de Psychologie et d'orientation Scolaires (Centrum Psychologii i Orientacji Szkoły) Luxembourg, Luxembourg Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego, Czestochowa, Polska Steirische Volkswirtschaftliche Gesellschaft (Towarzystwo Ekonomiczne Styrii) Graz, Austria Eidgenoessisches Hochschulinstitut fuer Berufsbildung in Bern/Zollikofen, Lausanne und Lugano in der Schweiz (Szwajcarski Federalny Instytut Kształcenia Zawodowego) Zollikofen, Szwajcaria PRIORYTETY Od wielu lat szkolnictwo zawodowe przeżywa kryzys w wielu krajach Europy. Bezrobocie wśród młodych ludzi przybiera niepokojące rozmiary a jednocześnie brakuje fachowców wielu specjalności. Młodzież wybiera często popularne zawody, nie dające szans na rynku pracy, jednocześnie liczba osób przerywająca kształcenie zawodowe stale rośnie we wszystkich krajach Europy. Badania naukowe pokazują, że brak umiejętności osobistych, społecznych i metodycznych zwiększa ryzyko przerwania nauki znacznie bardziej niż brak umiejętności technicznych. Z naukowej analizy wynika, że innowacyjne dostosowanie kwalifikacji pracowników w zakresie kształcenia zawodowego przyczynia się do odpowiedniego doradztwa i wsparcia uczniów z wysokim ryzykiem przerwania kształcenia. Seite 2

3 CELE PROJEKTU innowacyjne podejście do podwyższania kwalifikacji personelu w szkołach zawodowych, przedsiębiorstwach, ośrodkach zatrudnienia i innych instytucjach, dotyczące identyfikacji i wsparcia uczniów z grupy wysokiego ryzyka przerwania nauki w szkole, wspieranie szkolnictwa zawodowego, diagnoza i ocena kluczowych kompetencji w zakresie kształcenia zawodowego, poprawa wyszkolenia doradców zawodowych, usprawnienie współpracy pomiędzy nauczycielami i doradcami zawodowymi, którzy są zaangażowani w kształcenie zawodowe, zastosowanie narzędzia online do identyfikacji uczniów z grupy wysokiego ryzyka przerwania nauki. SPOTKANIA ROBOCZE Podczas spotkań roboczych zostaliśmy zapoznani z narzędziem diagnostycznym, przystosowaliśmy je do specyfiki naszego szkolnictwa zawodowego i omówiliśmy koncepcję szkoleń dla kadry zajmującej się kształceniem i doradztwem. Powstała strona internetowa dotycząca projektu, opracowaliśmy koncepcję i szczegóły trzydniowego szkolenia dla nauczycieli i doradców zawodowych. Internetowa aplikacja została przetłumaczona na język polski i zaadaptowana do realiów naszego szkolnictwa zawodowego inauguracja projektu w Mannheim, Niemcy drugie spotkanie na Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie trzecie spotkanie w Bozen, Włochy czwarte spotkanie w Luksemburgu piąte spotkanie w Graz, Austria Seite 3

4 CZYM JEST INTERNETOWA APLIKACJA SMK72+? Internetowe narzędzie zwane smk72+ umożliwia przeprowadzenie ankietowego badania kompetencji uczniów i ich skłonności do przerwania nauki. Badanie to może być przeprowadzone w czasie zajęć lekcyjnych i trwa nie dłużej niż minut. W obszarze kompetencji społecznych wyróżniono ich sześć rodzajów: umiejętność współpracy, społeczną odpowiedzialność, umiejętność rozwiązywania konfliktów, komunikowania się, autoprezentacji oraz zdolności kierowania zespołem. Klasa kompetencji metodycznych obejmuje samodzielność, refleksyjność, umiejętności analityczne, elastyczność, umiejętność podejmowania działań wiodących do celu oraz znajomość technik pracy. W klasie kompetencji osobowych wyróżniono obowiązkowość, ciekawość, asertywność oraz zorientowanie na efektywność. Każdej z wyróżnionych kompetencji przyporządkowano sześć wypowiedzi (zdań), których adekwatność uczeń ocenia w skali od jeden do sześciu. Uśredniona ocen tych zdań daje nam pogląd na temat samooceny danej kompetencji. Następny blok pytań ma za zadanie wykrycie ryzyka przerwania nauki: pada tutaj 8 sformułowań a możliwe odpowiedzi to "nie, raczej nie, raczej tak, tak". Pierwsze twierdzenie: "Zdecydowałbym się jeszcze raz na naukę tego zawodu", ostatnie: "Myślę obecnie o przerwaniu nauki." Jeżeli odpowiedzi na powyższe pytania sugerują wysokie zagrożenie przerwania nauki, uczeń otrzymuje listę 22 możliwych powodów takiej decyzji plus możliwość samodzielnego ich opisu. Ocena danych jest dokonywana automatycznie przez aplikację internetową. Uczeń otrzymuje wynik natychmiast po zakończeniu badań. Jest to graficzny opis kompetencji w formacie pdf. Samoocenę swoich kompetencji może w łatwy sposób porównać z wynikami klasy/grupy rówieśników. Zobaczyć, które umiejętności ocenia przeciętnie, które powyżej i poniżej przeciętnej. Uczniowie, którym zdiagnozowano znaczne/palące ryzyko przerwania nauki zostają następnie objęci pomocą profesjonalnego doradcy zawodowego. Doradca przeprowadza rozmowę z uczniem, w trakcie której zostają omówione wyniki badań oraz poszukiwane są zadowalające ucznia rozwiązania. Odpowiednie przygotowanie badań, obsługa internetowej aplikacji, właściwa interpretacja danych oraz przeprowadzenie rozmów doradczych wymaga profesjonalnego przeszkolenia. Dlatego niezbywalną częścią tej innowacji pedagogicznej jest koncepcja szkoleń dla nauczycieli i doradców zawodowych stosujących smk72+ w zapobieganiu przerywania nauki. Szkolenie takie trwa 3 dni, tak rozłożone w czasie, aby uczestnicy mogli w międzyczasie dokonać badań grupy uczniów i przeprowadzić indywidualne rozmowy doradcze. Seite 4

5 W trakcie szkoleń uczestnicy zapoznają się ze znaczeniem wczesnego rozpoznawania zagrożeń przerywania nauki oraz rolą właściwej oceny kompetencji uczniów dla skutecznych działań prewencyjnych. Następnie uczą się właściwej obsługi aplikacji internetowej i interpretacji otrzymanych danych. Po pierwszym dniu szkolenia mogą już przeprowadzić badania uczniów z wykorzystaniem smk72+. Celem drugiego dnia szkolenia jest odpowiednie przygotowanie i przeprowadzenie rozmowy doradczej w oparciu o zinterpretowane wyniki badań. W trzecim dniu szkolenia uczestnicy wymieniają doświadczeń zdobyte w trakcie przeprowadzonych rozmów doradczych oraz dyskutują na temat wartości poznanych metod i szans na ich dalsze wykorzystanie w szkolnictwie zawodowym. PPRZYKŁADOWE PYTANIA ANKIETOWE SMK72+ Seite 5

6 Seite 6

7 Seite 7

8 WYNIKI BADANIA KOMPETENCJI OTRZYMANE PRZEZ UCZNIA Seite 8

9 POWODY PRZERWANIA NAUKI - DIAGNOZA FAZY DORADZTWA 1. Powód spotkania wyjaśnienie powodu spotkania (przypadek palący wg ankiety smk72+), zagadnień do omówienia, pytanie o zgodę ucznia na rozmowę. 2. Faza uzgodnień uzgodnienie zakresu rozmowy, zawarcie pisemnego kontraktu pomiędzy uczniem a pedagogiem szkolnym, w którym zostaną sprecyzowane cele, jakie chcemy osiągnąć oraz jak będzie wyglądał proces doradczy. 3. Faza diagnostyczna analiza danych z formularza smk72+. Uczeń wyjaśnia, dlaczego w ten sposób odpowiadał na pytania, a pedagog szkolny wyjaśnia, co wyczytuje z jego odpowiedzi. Uczeń powinien zająć stanowisko i określić, czy faktycznie rozważa przerwanie nauki i wyjaśnić, jak on postrzega całą sytuację. Seite 9

10 4. Opracowanie sposobu działania analiza możliwości i zakresu doradztwa, określenie, co uczeń chciałby zrobić z wynikami badania smk72+, jeżeli uczeń pozostaje przy swojej decyzji przerwania nauki, pedagog ustala, jak wyobraża sobie swoją dalszą drogę na polu edukacji. 5. Plan realizacji określenie terminu i etapów realizacji. 6. Ewaluacja ocena, co udało się osiągnąć i co można z tą wiedzą zrobić, opis zaangażowania i nastawienia ucznia do procesu doradczego, opis momentów krytycznych, określenie, czy uczeń wymaga rozmowy z doradcą zawodowym i czy na nią się zgadza. SZKOLNI KOORDYNATORZY PROJEKTU Dyr. Stanisław Dzwonnik mgr Zbigniew Gajda mgr Agata Czeremuszkin LINKI Sprawozdanie przygotował mgr Zbigniew Gajda Seite 10

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY 1 Spis treści WSTĘP... 3 WSPARCIE STUDENTÓW W UCZELNIACH EUROPEJSKICH... 6 1. Podsumowanie kontaktów z uczelniami zagranicznymi... 6 2. Seminaria

Bardziej szczegółowo

Warsztat diagnostyczny doradcy zawodowego

Warsztat diagnostyczny doradcy zawodowego Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Warsztat diagnostyczny doradcy zawodowego Przewodnik dla nauczyciela i doradcy Małgorzata Rosalska Warszawa 2012 Warsztat diagnostyczny doradcy

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA NAUCZYCIELI JAK WSPIERAĆ ORIENTACJĘ ZAWODOWĄ MŁODZIEŻY

PRZEWODNIK DLA NAUCZYCIELI JAK WSPIERAĆ ORIENTACJĘ ZAWODOWĄ MŁODZIEŻY www.odszkolydokariery.pl PRZEWODNIK DLA NAUCZYCIELI JAK WSPIERAĆ ORIENTACJĘ ZAWODOWĄ MŁODZIEŻY Autorzy: - Małgorzata Klimka, Grażyna Budzińska, Marta Kędzia Społeczna Akademia Nauk (Polska) - Didem Arslanbaş

Bardziej szczegółowo

Poradnic two zawodowe w kształceniu obowiązkowym w Europie EURYDICE. Komisja Europejska

Poradnic two zawodowe w kształceniu obowiązkowym w Europie EURYDICE. Komisja Europejska EURYDICE Agencja Wykonawcza ds Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego Poradnic two zawodowe w kształceniu obowiązkowym w Europie Komisja Europejska Poradnictwo zawodowe w kształceniu obowiązkowym

Bardziej szczegółowo

ABC Doradcy zawodowego. ABC Poradnictwa zawodowego w szkole

ABC Doradcy zawodowego. ABC Poradnictwa zawodowego w szkole ABC Doradcy zawodowego ABC Poradnictwa zawodowego w szkole ABC Poradnictwa zawodowego w szkole Praca zbiorowa Warszawa, 2008 Opracowanie redakcyjne i korekta Marta Kotarba, Marta Łuczak Skład Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Wstępny opis produktu innowacyjnego: Kompetencje w ramach nowego zawodu brokera zawodowego

Wstępny opis produktu innowacyjnego: Kompetencje w ramach nowego zawodu brokera zawodowego Projekt Akademia EKO-logicznego rozwoju jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wstępny opis produktu innowacyjnego: Kompetencje w ramach nowego

Bardziej szczegółowo

Developing elearning in Dialogue

Developing elearning in Dialogue Developing elearning in Dialogue Podręcznik dla twórców Model dobrych praktyk do adaptacji i przystosowania do lokalnych warunków kursów e-learningowych dla MŚP Authors Editors Research Coordination Roland

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych przygotować projekt z sukcesem Poradnik dla wnioskodawców Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka

Bardziej szczegółowo

Kompendium. projektów programu Leonardo da Vinci

Kompendium. projektów programu Leonardo da Vinci Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012 Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012 Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012 Wstęp Niniejsze kompendium zawiera informacje

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Technikum Zawodowe im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Chojnie Chojna Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA rozwoju edukacji zawodowej powiatu malborskiego na lata 2010-2015

STRATEGIA rozwoju edukacji zawodowej powiatu malborskiego na lata 2010-2015 STRATEGIA rozwoju edukacji zawodowej powiatu malborskiego na lata 2010-2015 Niniejsze opracowanie jest podsumowaniem wyników badań przeprowadzonych w trakcie realizacji projektu W dobie przemian nowoczesny

Bardziej szczegółowo

Polski raport na temat nauczania przedsiębiorczości w szkołach zawodowych

Polski raport na temat nauczania przedsiębiorczości w szkołach zawodowych Projekt w ramach programu Leonrado PARTNERSTO DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Polski raport na temat nauczania przedsiębiorczości w szkołach zawodowych 1. Prosimy wyjaśnić, jakie jest miejsce przedmiotu przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PI-PWP Jestem przedsiębiorczy kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie firmą program nauczania do przedmiotu uzupełniającego ekonomia w praktyce

Zarządzanie firmą program nauczania do przedmiotu uzupełniającego ekonomia w praktyce Zarządzanie firmą program nauczania do przedmiotu uzupełniającego ekonomia w praktyce Podstawa prawna Podstawą opracowania programu Zarządzanie firmą, stanowiącego realizację treści nauczania przedmiotu

Bardziej szczegółowo

EURONEWS ON SPECIAL NEEDS EDUCATION NUMER 20

EURONEWS ON SPECIAL NEEDS EDUCATION NUMER 20 EURONEWS ON SPECIAL NEEDS EDUCATION NUMER 20 W BIEŻĄCYM NUMERZE OD DYREKTORA AGENCJI... 2 POŻEGNANIE GŁÓWNEGO TWÓRCY AGENCJI... 3 NOWY SEKRETARZ AGENCJI... 3 WIADOMOŚCI EUROPEJSKIEJ AGENCJI ROZWOJU EDUKACJI

Bardziej szczegółowo

Szczecin, 14 stycznia 2013 r. medycznymi instytucjami samorządowymi ; UMOWA NR UDA -POKL.04.01.01-00-279/11-00

Szczecin, 14 stycznia 2013 r. medycznymi instytucjami samorządowymi ; UMOWA NR UDA -POKL.04.01.01-00-279/11-00 Przeprowadzenie pogłębionej analizy wszelkich dostępnych informacji w Internecie w zakresie realizacji procesów monitoringu losów absolwentów przez uczelnie wyższe ze szczególnym uwzględnieniem uczelni

Bardziej szczegółowo

SZANSA BEZ MUNDURU Partnerstwo na rzecz aktywizacji zawodowej mieszkańców terenów powojskowych

SZANSA BEZ MUNDURU Partnerstwo na rzecz aktywizacji zawodowej mieszkańców terenów powojskowych SZANSA BEZ MUNDURU Partnerstwo na rzecz aktywizacji zawodowej mieszkańców terenów powojskowych Opis metody prowadzenia działań doradczych Opis metody aktywizacji zawodowej przygotowany w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Harmonizacja struktur kszta³cenia w Europie. Wk³ad uczelni w Proces Boloñski. Wprowadzenie do projektu

Harmonizacja struktur kszta³cenia w Europie. Wk³ad uczelni w Proces Boloñski. Wprowadzenie do projektu Harmonizacja struktur kszta³cenia w Europie Wk³ad uczelni w Proces Boloñski Wprowadzenie do projektu Wprowadzenie do projektu Tuning Educational Structures in Europe Harmonizacja struktur kształcenia w

Bardziej szczegółowo

Online Elektroniczna wersja publikacji dostępna jest na stronie internetowej projektu http://www.tcteacher.eu

Online Elektroniczna wersja publikacji dostępna jest na stronie internetowej projektu http://www.tcteacher.eu Projekt Nauczyciel w sieci/tc*teacher został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Zarówno projekt jak i publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autorów a Komisja Europejska

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla ucznia

Przewodnik dla ucznia Przewodnik dla ucznia Program Uczenie się przez całe życie Projekt pt. Nowoczesne technologie i rozwiązania stosowane w chowie bydła mlecznego szansą na rozwój terenów słabo rozwiniętych, promowaniem elastycznych

Bardziej szczegółowo

Nauka czytania w Europie: kontekst, polityka i praktyka

Nauka czytania w Europie: kontekst, polityka i praktyka BG Nauka czytania w Europie: kontekst, polityka i praktyka Komisja Europejska Nauka czytania w Europie: kontekst, polityka i praktyka Niniejsze opracowanie zostało po raz pierwszy opublikowane w języku

Bardziej szczegółowo

JAK TO ROBIĄ W EUROPIE?

JAK TO ROBIĄ W EUROPIE? Informacja Zawodowa JAK TO ROBIĄ W EUROPIE? SYSTEMOWE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO, DORADZTWA KARIERY ORAZ EDUKACJI I RYNKU PRACY DLA MŁODZIEŻY WYMAGAJĄCEJ POMOCY INTERWENCYJNEJ LUB PREWENCYJNEJ

Bardziej szczegółowo

Barbara Kożuch, Mateusz Lewandowski, Wioleta Karna

Barbara Kożuch, Mateusz Lewandowski, Wioleta Karna Barbara Kożuch, Mateusz Lewandowski, Wioleta Karna SYSTEM ROZWOJU KOMPETENCJI KADR OPARTY NA BADANIU LUK KOMPETENCYJNYCH I POTRZEB SZKOLENIOWYCH PRACOWNIKÓW URZĘDU NA PODSTAWIE AKTUALNYCH OPISÓW STANOWISK

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH W OBSZARZE PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO I PEDAGOGICZNEGO W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ I W KRAJACH EFTA/EOG

ANALIZA ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH W OBSZARZE PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO I PEDAGOGICZNEGO W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ I W KRAJACH EFTA/EOG ANALIZA ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH W OBSZARZE PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO I PEDAGOGICZNEGO W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ I W KRAJACH EFTA/EOG Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Lilianna Zaremba

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Świnoujście Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w

Bardziej szczegółowo

KUŹNIA KADR IV. Dlaczego współpraca z praktyką gospodarczą jest tak istotna dla Uczelni. Satysfakcja z rozwoju

KUŹNIA KADR IV. Dlaczego współpraca z praktyką gospodarczą jest tak istotna dla Uczelni. Satysfakcja z rozwoju Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer projektu: POKL.04.01.01-00-311/10 FABER EST SUAE QUISQUE FORTUNAE Magazyn nr 2/2013 (6) KUŹNIA KADR IV Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę

Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę 1 2 Tytuł oryginału: The Common Assessment Framework (CAF). Improving Public Organisations through Self-Assessment. CAF 2013. Przekład z języka angielskiego:

Bardziej szczegółowo

I część produktu finalnego. Innowacyjna Strategia Kształcenia. Krok w przedsiębiorczość

I część produktu finalnego. Innowacyjna Strategia Kształcenia. Krok w przedsiębiorczość I część produktu finalnego Innowacyjna Strategia Kształcenia Krok w przedsiębiorczość Warszawa 2012 Opracowanie autorskie Tomasz Rachwał Piotr Ratajski Maria Zając Autorzy raportów wykorzystanych w Strategii

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE NAUCZYCIELI

KSZTAŁCENIE NAUCZYCIELI I European Agency for Development in Special Needs Education KSZTAŁCENIE NAUCZYCIELI PRZYGOTOWUJĄCE DO EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ Wyzwania i szanse TE I KSZTAŁCENIE NAUCZYCIELI PRZYGOTOWUJĄCE DO EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Zarządzanie Studia Podyplomowe: Psychologia Zarządzania. Program kształcenia

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Zarządzanie Studia Podyplomowe: Psychologia Zarządzania. Program kształcenia Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Zarządzanie Studia Podyplomowe: Psychologia Zarządzania Program kształcenia Spis treści Część I Studia podyplomowe w świetle nowych regulacji

Bardziej szczegółowo