O autorze...23 Podziękowania...25 Wstęp Część I Wprowadzenie do FreeBSD Rozdział 1. Co to jest FreeBSD?...35

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "O autorze...23 Podziękowania...25 Wstęp...27. Część I Wprowadzenie do FreeBSD...33. Rozdział 1. Co to jest FreeBSD?...35"

Transkrypt

1 Spis treści O autorze...23 Podziękowania...25 Wstęp...27 Część I Wprowadzenie do FreeBSD...33 Rozdział 1. Co to jest FreeBSD?...35 Dlaczego warto korzystać z FreeBSD? Co można zrobić za pomocą FreeBSD? FreeBSD: system nie tylko do serwerów Krótka historia FreeBSD i Uniksa Rodzi się BSD Rodzi się FreeBSD Filozofia projektowa Uniksa Porównanie FreeBSD z innymi systemami operacyjnymi Windows XP Mac OS X Linux NetBSD OpenBSD Beastie, maskotka FreeBSD Rozdział 2. Instalowanie FreeBSD...49 Sprawdzanie sprzętu Tworzenie dyskietek instalacyjnych Tworzenie dyskietek rozruchowych w systemie DOS lub Windows Tworzenie dyskietek rozruchowych we FreeBSD lub innym systemie uniksowym Uruchamianie programu instalacyjnego Nawigacja po programie Sysinstall Tworzenie partycji i przypisywanie punktów montowania Wybieranie dysku twardego Partycjonowanie dysku Edytor etykiety dysku Partycjonowanie ręczne Miękkie aktualizacje... 65

2 6 FreeBSD 6 Księga eksperta Wybieranie standardowego zestawu dystrybucyjnego...65 Wybieranie nośnika instalacyjnego...67 Konfigurowanie i dostosowywanie zainstalowanego systemu...68 Konfigurowanie sieci...68 Dostosowywanie konsoli...71 Ustawianie strefy czasowej...72 Zgodność z Linuksem...72 Konfigurowanie myszy...73 Instalowanie dodatkowych pakietów oprogramowania...74 Dodawanie użytkownika...75 Ustawianie hasła użytkownika root...78 Zamykanie programu Sysinstall i ponowne uruchamianie systemu...79 Pierwszy rozruch FreeBSD...79 Konfigurowanie systemu X Window (X11)...81 Automatyczne wykrywanie sprzętu wideo...81 Testowanie serwera X...82 Konfigurowanie Xorg za pomocą xorgcfg...83 Dostrajanie pliku xorg.conf...86 Zamykanie FreeBSD...87 Rozdział 3. Zaawansowane zadania instalacyjne Tworzenie kopii zapasowej istniejącego systemu plików Windows lub Linuksa...89 Partycjonowanie dysku bez utraty danych program FIPS...91 Skanowanie i defragmentowanie dysku...91 Zdobywanie programu FIPS i tworzenie dyskietki rozruchowej...92 Praca z programem FIPS...93 Potencjalne problemy i ograniczenia w komputerach z dwoma systemami operacyjnymi...95 Uruchamianie FreeBSD na zmianę z DOS-em, Windows 95, Windows 98, Windows Me lub Windows XP...95 Uruchamianie FreeBSD na zmianę z Linuksem...96 Menedżer rozruchowy FreeBSD...97 Inne metody instalacji...98 Instalowanie FreeBSD przez FTP...98 Instalowanie FreeBSD przez NFS Część II System FreeBSD na domowym komputerze Rozdział 4. Uruchamianie i zamykanie systemu FreeBSD Proces uruchamiania systemu FreeBSD Procedura POST i BIOS Inicjalizacja Jądro init Logowanie w systemie FreeBSD Wylogowywanie z systemu FreeBSD Zamykanie systemu FreeBSD Zastosowanie polecenia shutdown Uwagi dotyczące poleceń halt i reboot...117

3 Spis treści 7 Rozdział 5. Praca w środowisku graficznym X Window System Podstawowe informacje na temat środowiska X Serwer X Server Menedżery okien KDE i GNOME Instalowanie środowiska KDE Uaktywnianie menedżera logowania KDM KDE (K Desktop Environment) Przetwarzanie plików i katalogów Przeglądanie plików zdalnych woluminów Przełączanie między pulpitami (obszarami roboczymi) Zmiana wyglądu i sposobu obsługi środowiska KDE Aplikacje środowiska KDE Wylogowywanie ze środowiska KDE Korzystanie z menedżerów okien Instalowanie menedżerów okien Wybór domyślnego menedżera okien Menedżer okien Window Maker Obsługa okien Menu menedżera Window Maker Używanie paska Dock Instalowanie i używanie aplikacji zgodnych z paskiem Dock Dostosowywanie menedżera okien Window Maker Narzędzie Preferences Kończenie pracy menedżera Window Maker i środowiska X Rozdział 6. Korzystanie z aplikacji Uruchamianie aplikacji trybu graficznego i tekstowego Przetwarzanie tekstu Zastosowanie edytora ee Edytor vi Edycja tekstu za pomocą graficznego narzędzia KEdit lub gedit Aplikacje biurowe Współpraca Tworzenie i edytowanie obrazów przy użyciu narzędzia GIMP Aplikacje dźwiękowe Uaktywnianie obsługi dźwięku Zastosowanie miksera Odtwarzanie plików MP3 za pomocą narzędzia XMMS środowiska X Aplikacje sieciowe Przeglądarki internetowe dla środowiska X Przeglądarka internetowa Lynx FTP Programy pocztowe Korzystanie z aplikacji Java Instalowanie aplikacji Java Uruchamianie aplikacji Java

4 8 FreeBSD 6 Księga eksperta Rozdział 7. Zaawansowana konfiguracja środowiska X Konfigurowanie środowiska X11 za pomocą skryptu xorgconfig Konfigurowanie myszy Wybieranie klawiatury Konfigurowanie monitora Konfigurowanie karty graficznej Plik xorg.conf Zawartość pliku xorg.conf Sekcja Module Sekcja Files Sekcja ServerFlags Sekcja InputDevice Sekcja Monitor Sekcja Device Sekcja Screen Sekcja ServerLayout Testowanie konfiguracji środowiska X Plik użytkownika.xinitrc Zmiana menedżera okien Automatyczne uruchamianie aplikacji Ustawianie koloru lub obrazu tła Przetwarzanie czcionek Sprawdzanie pliku xorg.conf pod kątem obsługi czcionek Tworzenie katalogów i instalowanie czcionek Zastosowanie zdalnych klientów środowiska X Zastosowanie programu xhost w celu umożliwienia wyświetlania okien zdalnych aplikacji Uruchamianie zdalnej aplikacji Inne metody kontroli dostępu do klientów Zastosowanie graficznego menedżera logowania XDM Część III Wiersz poleceń systemu FreeBSD Rozdział 8. Obsługa powłoki Podstawowe informacje na temat powłoki Wybieranie powłoki systemu FreeBSD Powłoka sh (Bourne Shell) i POSIX Powłoka C (csh) Powłoka Korna (ksh lub pdksh) Powłoka Bourne Again (bash) Powłoka tcsh Powłoka zsh Którą powłokę wybrać? Zmiana powłoki Uzyskiwanie pomocy w obrębie powłoki Przeszukiwanie dokumentacji Zestawienie poleceń Sekcje dokumentacji...236

5 Spis treści 9 Podstawowe operacje przetwarzania plików w obrębie powłoki Metoda przechowywania plików przez system FreeBSD Wyświetlanie zawartości katalogów Poruszanie się w obrębie systemu plików Kopiowanie plików i katalogów Przenoszenie plików i katalogów oraz zmiana ich nazwy Usuwanie plików i katalogów Tworzenie i usuwanie katalogów Polecenie touch Tworzenie dowiązań Opcje uniwersalne Metaznaki i operatory wieloznaczne Dopasowywanie zakresu znaków Uwagi dotyczące nazw plików Radzenie sobie z dziwnymi nazwami plików Gdzie znów został umieszczony ten plik? Polecenia przetwarzające dane tekstowe Zliczanie wierszy, słów i znaków Przeglądanie plików tekstowych polecenie less, czyli more Przeglądanie jedynie początku lub końca pliku tekstowego Szukanie wzorców Sortowanie tekstu zawartego w pliku Zastępowanie łańcuchów za pomocą polecenia tr Wyświetlanie tylko wybranych fragmentów wierszy pliku tekstowego Formatowanie tekstu za pomocą polecenia fmt Potoki i przekierowywanie wejścia/wyjścia Uzupełnianie nazw poleceń i edytowanie ich historii Rozdział 9. Dostosowywanie powłoki Instalowanie powłok w systemie i ich udostępnianie Instalowanie powłok z portów lub pakietów Plik /etc/shells Zastosowanie alternatywnych powłok Zmiana powłoki po zalogowaniu Zmiana domyślnej powłoki Zastosowanie w roli powłoki programów, które nie zostały utworzone w tym celu Pliki inicjalizujące powłoki Pliki powłok tcsh i csh.cshrc,.login i.logout Pliki powłoki bash.profile,.shrc i.bash_logout Dostosowywanie środowiska powłoki Dostosowywanie powłoki tcsh Dostosowywanie powłoki bash Powłoka i zmienne środowiskowe Zmienne środowiskowe Zmienne powłoki Rozdział 10. Programowanie powłoki Dlaczego warto nauczyć się programowania powłoki? Prosty program powłoki Opis skryptu wiersz po wierszu Polecenie printf

6 10 FreeBSD 6 Księga eksperta Zmienne Przypisywanie wartości Nazwy zmiennych Interakcja z użytkownikiem Obsługa argumentów wiersza polecenia Zastępowanie poleceń Arytmetyka w programach powłoki Pętle Pętla while Pętla until Logiczne instrukcje AND i OR w pętlach while oraz until Pętla for Polecenie shift Instrukcje true i false Przerywanie pętli Instrukcje warunkowe Instrukcja if Instrukcja case Logiczne instrukcje warunkowe AND i OR Kody wyjściowe Ustawianie kodu wyjściowego Przechwytywanie sygnałów Funkcje Uchwyty plików Debugowanie skryptów powłoki Zaawansowane funkcje powłoki Korna Pobieranie i instalowanie powłoki Korna Wbudowana obsługa operacji arytmetycznych Tablice Zastępowanie poleceń Polecenie getopts Rozdział 11. Wprowadzenie do programowania w Perlu Perl we FreeBSD Zalety Perla Wady Perla Podstawy pisania skryptów Perla Zmienne i operatory Skalary, tablice i tablice asocjacyjne Kontrola przepływu Argumenty wiersza polecenia Prosty skrypt Perla Zaawansowane techniki Perla Przetwarzanie tekstu Używanie uchwytów plików Funkcje Moduły Perla Przydatne zasoby związane z Perlem Witryny Książki CPAN...345

7 Spis treści 11 Część IV Administrowanie systemem Rozdział 12. System plików systemu FreeBSD Struktura katalogów systemu FreeBSD Monitorowanie wykorzystania systemu plików Polecenie df Polecenie du Montowanie i odmontowywanie systemów plików systemu FreeBSD Polecenie mount Polecenie umount Montowanie i odmontowywanie systemów plików innych systemów operacyjnych Montowanie systemu plików systemów Windows i MS-DOS Montowanie systemu plików systemu Linux Montowanie i odmontowywanie systemów plików dysków CD-ROM i dyskietek Montowanie dysków CD i dyskietek Odmontowywanie dysków CD i dyskietek Inne nośniki wymienne Plik /etc/fstab Sprawdzanie i naprawianie systemów plików przy użyciu programu fsck Systemy plików z dziennikiem i mechanizm Soft Updates Zastosowanie programu fsck do przywrócenia uszkodzonego superbloku Definiowanie i wymuszanie stosowania przez użytkowników udziałów dyskowych Limity twarde i miękkie Bloki, pliki i i-węzły Rozdział 13. Użytkownicy, grupy i uprawnienia Użytkownicy i grupy wprowadzenie Dlaczego warto stosować grupy? Prawo własności do pliku Zmiana właściciela pliku przy użyciu programu chown Zastosowanie programu chgrp do zmiany grupy, będącej właścicielem pliku Uprawnienia plików i katalogów Powiązania między uprawnieniami plików i katalogów Użycie programu chmod do zmiany uprawnień plików i katalogów Listy kontroli dostępu Konfigurowanie jądra pod kątem obsługi list ACL Konfigurowanie systemów plików UFS1 pod kątem użycia list ACL Zastosowanie list ACL dla zamontowanych systemów plików Uzyskiwanie informacji na temat aktualnych ustawień list ACL Definiowanie maski maksymalnych uprawnień Umieszczanie użytkownika lub grupy na liście ACL Blokowanie dostępu za pomocą list ACL Usuwanie wpisów ACL Dodawanie i usuwanie użytkowników Określanie domyślnej konfiguracji programu adduser Dodawanie konta użytkownika przy użyciu programu adduser Usuwanie konta użytkownika przy użyciu programu rmuser Pliki /etc/passwd i /etc/master.passwd Plik /etc/group Zarządzanie grupami Zarządzanie użytkownikami za pomocą usługi NIS

8 12 FreeBSD 6 Księga eksperta Rozdział 14. Systemowe skrypty konfiguracyjne i startowe Proces uruchamiania systemu FreeBSD Analiza procesu ładowania Zabezpieczanie procesu ładowania Co może spowolnić proces ładowania systemu? Skrypty konfigurujące zasoby Katalog /etc/rc.d Plik /etc/defaults/rc.conf Plik /etc/rc.conf Katalogi /usr/local/etc i /usr/local/x11r6/etc Tworzenie skryptów uruchamiających programy podczas ładowania systemu Demon inetd i plik konfiguracyjny inetd.conf Rejestrator systemowy (syslogd) i plik syslog.conf Uwagi dotyczące pliku /etc/rc.local Rozdział 15. Monitorowanie wydajności, kontrola procesów i automatyzacja zadań Monitorowanie wydajności przy użyciu narzędzia top Objaśnienie wyniku generowanego przez narzędzie top Interaktywne zastosowanie programu top Monitorowanie procesów za pomocą programu ps Objaśnienie wyniku zwracanego przez program ps Kiedy zastosować program ps zamiast narzędzia top? Kończenie niepoprawnie działających procesów Kończenie procesów za pomocą programu top Program kill i jego opcje Przetwarzanie procesów za pomocą programów renice i nice Automatyzowanie uruchamiania procesów przy użyciu demona szeregującego cron Struktura pliku crontab Tworzenie i edytowanie plików crontab Tworzenie za pomocą programu at zadań przeznaczonych do jednokrotnego wykonania w zaplanowanym terminie Kontrolowanie dostępu do programów cron i at Planowanie okresowego wykonywania zadań Rozdział 16. Instalowanie dodatkowego oprogramowania Podstawowe informacje na temat pakietów Wspólne biblioteki i zależności Uzyskiwanie informacji na temat zainstalowanych pakietów Instalowanie pakietów Instalowanie pakietów za pomocą narzędzia Sysinstall Zastosowanie programu pkg_add Usuwanie i aktualizowanie pakietów Aktualizowanie zainstalowanych pakietów Podstawowe informacje na temat portów Drzewo portów systemu FreeBSD Budowa portu systemu FreeBSD Instalowanie i usuwanie portów...462

9 Spis treści 13 Aktualizowanie portów i zarządzanie nimi Aktualizowanie portów za pomocą narzędzia CVSup Uwagi dotyczące zakazanych portów Zwalnianie przestrzeni dyskowej wykorzystanej przez proces kompilowania portów Nie można skompilować portu szukanie rozwiązań problemu Aktualizowanie portu Aktualizowanie portów za pomocą narzędzia Portupgrade Baza danych Fresh Ports Rozdział 17. Drukowanie Zasady funkcjonowania w systemie FreeBSD demona lpd, bufora i kolejki drukowania Konfigurowanie jądra, urządzenia i trybu komunikacji Konfigurowanie trybu portu równoległego Zapamiętanie konfiguracji portu równoległego Testowanie komunikacji portu drukarki Tworzenie katalogu buforowania i ustawianie jego uprawnień Konfigurowanie filtrów tekstowych i konwertujących Filtry tekstowe Filtry konwertujące Konfigurowanie pliku /etc/printcap w celu kontrolowania funkcji mechanizmu drukowania Tworzenie pliku /etc/printcap Instalowanie filtrów konwertujących Uaktywnianie demona lpd w celu drukowania z poziomu wiersza poleceń Podstawy drukowania z poziomu wiersza poleceń Drukowanie z poziomu aplikacji X Funkcja drukowania aplikacji pakietu OpenOffice.org Zarządzanie drukarkami w środowisku graficznym KDE Zastosowanie polecenia lpq do sprawdzenia statusu zadań wydruku Usuwanie zadań z kolejki za pomocą narzędzia lprm Kontrolowanie drukarek Zastosowanie programu lpc w trybie interaktywnym Zastosowanie programu lpc w trybie nieinteraktywnym Kontrolowanie dostępu do programu lpc Podstawowe informacje na temat drukowania w sieci Mechanizm drukowania następnej generacji CUPS Rozwiązywanie problemów Drukarka nie odbiera danych, natomiast zadania znajdują się w kolejce Kontrolka danych drukarki miga, lecz urządzenie nie drukuje Drukowanie pliku obrazu za pomocą narzędzia GIMP kończy się wydrukowaniem setek stron zawierających bezwartościowe dane Drukarka wolno pracuje Zawartość wydruku ma postać schodków Na skutek drukowania kolejnych fragmentów tekstu w jednym wierszu powstaje nieczytelna treść Rozdział 18. Konfigurowanie jądra Rola jądra Moduły jądra Dlaczego warto skompilować niestandardowe jądro? Udoskonalanie jądra Uzyskiwanie informacji dotyczących ładowania jądra za pomocą programu dmesg

10 14 FreeBSD 6 Księga eksperta Pliki konfiguracyjne jądra Plik konfiguracyjny GENERIC Wskazówki sprzętowe Pliki NOTES i LINT Tworzenie pliku konfiguracyjnego niestandardowego jądra Kompilowanie i instalowanie niestandardowego jądra Umieszczanie w katalogu /dev węzłów urządzeń Radzenie sobie z sytuacjami awaryjnymi Rozdział 19. Aktualizowanie systemu FreeBSD Monitorowanie kodów źródłowych systemu FreeBSD Objaśnienie źródeł wersji STABLE i CURRENT Wybieranie typu aktualizacji Aktualizowanie za pomocą procesu make world Rzeczy, które należy wziąć pod uwagę przed przeprowadzeniem aktualizacji bazującej na procesie make world Zadania, które trzeba zrealizować przed wykonaniem procesu make world Synchronizowanie drzewa kodu źródłowego z gałęzią STABLE lub CURRENT, gałęzią erraty lub pełnej wersji Plik tekstowy UPDATING Łączenie plików /etc/group i /etc/passwd Łączenie plików /etc/make.conf Ponowne kompilowanie systemu przy użyciu kodów źródłowych Czyszczenie katalogu /usr/obj Wyświetlanie zawartości dziennika z wynikami procesu make world Wykonanie polecenia make buildworld i rozwiązywanie problemów Aktualizowanie jądra Wykonywanie polecenia make installworld i rozwiązywanie problemów Poszukiwanie zmodyfikowanych plików konfiguracyjnych za pomocą narzędzia mergemaster Uruchamianie narzędzia mergemaster Rozwiązywanie problemów związanych z narzędziem mergemaster Ponowne uruchamianie systemu po dokonaniu aktualizacji Rozdział 20. Dodawanie dysku twardego Tryby dostępu dysków IDE/ATA Tryby PIO Tryby DMA Tryby UDMA Dyski SCSI Geometria dysku twardego Tryb LBA i limit 528 MB Tryby Extended INT13 i limit pojemności 8,4 GB bitowy tryb LBA Praktyczne konsekwencje instalacji systemu FreeBSD na starszych komputerach Partycjonowanie dysku twardego Partycje BIOS-u (wycinki) Partycje BSD Zewnętrzne partycje rozszerzone Zastosowanie edytora wycinków fdisk w obrębie narzędzia Sysinstall...566

11 Spis treści 15 Definiowanie etykiet dysku Tworzenie kompletnej struktury partycji systemu FreeBSD Dodawanie nowego dysku Zapisywanie zmian i formatowanie dysku Udostępnianie systemu plików do eksploatacji Zwiększanie wydajności dysków za pomocą technologii RAID i narzędzia Vinum Rozdział 21. Zaawansowane zagadnienia systemu FreeBSD Migracja do systemu FreeBSD Migracja z systemu Windows Migracja z systemu Linux Częste pułapki, czyli co należy robić, a czego nie? Dostrajanie wydajności Ustawienia jądra Mechanizm Soft Updates i zapisy asynchroniczne Kwestie dotyczące geometrii dysku Kilka operacji dostrajania przy użyciu programu sysctl Przydatne dokumenty man Przygotowywanie na najgorsze kopie zapasowe i lustrzane Tworzenie elementarnych plików Kopie zapasowe Zastosowanie programu dump Odtwarzanie danych Kopie lustrzane Część V Łączność sieciowa we FreeBSD Rozdział 22. Zasady łączności sieciowej TCP/IP Wprowadzenie do łączności sieciowej Topologie sieciowe Komponenty sieci Kable Koncentratory Przełączniki Routery Routery bezprzewodowe Protokoły sieciowe Transmission Control Protocol (TCP) User Datagram Protocol (UDP) Internet Control Message Protocol (ICMP) Adresy IP Podsieci i maski sieciowe Praca z adresami IP Łączność sieciowa na poziomie Ethernetu Routing między sieciami z wykorzystaniem ARP i adresów MAC Sprawdzanie zawartości bufora ARP za pomocą polecenia arp Routing Błędna konfiguracja routingu Bramy i translacja adresów sieciowych Nazwy hostów i domen Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) oraz automatyczne adresowanie IP

12 16 FreeBSD 6 Księga eksperta Rozdział 23. Konfigurowanie podstawowych usług sieciowych Konfigurowanie karty sieciowej Konfigurowanie ustawień sieciowych przy użyciu programu Sysinstall Konfigurowanie ustawień sieciowych bez korzystania z programu Sysinstall Określanie ustawień sieciowych za pomocą programu ifconfig Ustawianie bramy za pomocą polecenia route Polecenie hostname Ustawienia sieciowe w pliku /etc/rc.conf Skrypt /etc/netstart Tworzenie aliasów IP Odwzorowywanie nazw na adresy IP za pomocą pliku /etc/hosts Testowanie łączności sieciowej za pomocą programu ping Konfigurowanie DNS za pomocą pliku /etc/resolv.conf Rzut oka na inne pliki konfiguracyjne związane z łącznością sieciową Rozdział 24. Łączność sieciowa z wykorzystaniem PPP i Łączność telefoniczna z wykorzystaniem PPP Gromadzenie niezbędnych informacji Konfigurowanie demona PPP w jądrze Skrypt chat Uruchamianie demona pppd Uwierzytelnianie PAP i CHAP Łączenie na żądanie i połączenia trwałe Wykonywanie poleceń podczas łączenia i rozłączania PPP Over Ethernet (PPPoE) Rozwiązywanie problemów z PPP Łączenie się z siecią bezprzewodową (802.11) Wybieranie karty bezprzewodowej Podstawowa (nieszyfrowana) łączność bezprzewodowa Szyfrowana łączność bezprzewodowa Skrypty do łączenia i rozłączania Rozdział 25. Konfigurowanie poczty elektronicznej Wprowadzenie do SMTP Agenty transferu poczty i agenty użytkownika poczty Popularne agenty transferu poczty Popularne agenty użytkownika poczty Konfigurowanie podstawowych usług pocztowych w Sendmailu Układ plików Sendmaila Pliki konfiguracyjne Problemy z DNS Sterowanie Sendmailem Kolejka wiadomości Przekazywanie Jak działa przekazywanie? Zezwalanie na przekazywanie Wprowadzenie do POP Konfigurowanie serwera POP3: Qpopper Podstawowa instalacja i konfiguracja Qpoppera Włączanie trybu autonomicznego...691

13 Spis treści 17 Włączanie trybu serwerowego Włączanie szyfrowania SSL Więcej informacji Konfigurowanie serwera IMAP: IMAP-UW Poczta elektroniczna w autonomicznych stacjach roboczych Pobieranie poczty z serwerów POP3 i IMAP za pomocą programu Fetchmail Konfigurowanie pliku.fetchmailrc Konfiguracja Sendmaila w autonomicznej stacji roboczej Filtrowanie niepożądanej poczty za pomocą programów Procmail i SpamAssassin Instalowanie SpamAssassina Instalowanie Procmaila Rzut oka na zamienniki Sendmaila Postfix Qmail Exim Rozdział 26. Konfigurowanie serwera Wprowadzenie do protokołu HTTP Struktura żądania HTTP Kody odpowiedzi i przekierowania Pobieranie i instalowanie Apache a Układ plików Apache a Konfigurowanie Apache a Plik httpd.conf Pliki.htaccess i przeciążanie dyrektyw Uruchamianie i zatrzymywanie demona HTTP Podstawowa kontrola dostępu Kontrola dostępu według adresu Kontrola dostępu z wykorzystaniem hasła Kontrola dostępu według adresu i hasła Hosting wirtualny Wprowadzenie do modułów Apache a Moduły wbudowane Moduły wczytywane dynamicznie Moduły zewnętrzne Server-Side Includes Wprowadzenie do CGI Włączanie CGI w Apache u Pisanie programów CGI Rozdział 27. Konfigurowanie serwera FTP Wprowadzenie do protokołu FTP Układ plików w przypadku uwierzytelnianego i nieuwierzytelnianego FTP Konfigurowanie serwera FTP Kontrola dostępu FTP Plik /etc/ftpusers Plik /etc/shells Plik /var/run/nologin Zezwalanie na anonimowy dostęp FTP Hosting wirtualny

14 18 FreeBSD 6 Księga eksperta Alternatywne serwery FTP WU-FTPD vsftpd ProFTPD Secure FTP (sftp) Rozdział 28. Konfigurowanie bramy internetowej Podstawy routingu i translacji adresów sieciowych Co to jest brama? Co to jest NAT? Konfigurowanie bramy NAT we FreeBSD Włączanie przekazywania pakietów Włączanie NAT na użytek systemów bez statycznego adresu IP PPP w przestrzeni użytkownika PPP w przestrzeni jądra albo ethernetowe połączenie z internetem Konfigurowanie i włączanie demona natd Włączanie i konfigurowanie zapory sieciowej Konfigurowanie klientów do korzystania z bramy Konfigurowanie klientów Windows Konfigurowanie klientów Mac OS i Mac OS X Konfigurowanie klientów FreeBSD Konfigurowanie klientów linuksowych Konfigurowanie bezprzewodowego punktu dostępowego Routing między trzema lub wieloma sieciami Routing dynamiczny Routing korporacyjny i DMZ Rozdział 29. Konfigurowanie serwera baz danych Wprowadzenie do projektowania baz danych i zarządzania nimi SQL: Structured Query Language Podstawowa składnia SQL Bazy danych MySQL i PostgreSQL Czym różnią się MySQL i PostgreSQL? Instalowanie MySQL Instalowanie PostgreSQL Konstruowanie systemu baz danych Projektowanie tabel Tworzenie tabel Indeksy i klucze Bezpieczeństwo Pisanie skryptów administracyjnych Łączność z bazami danych z wykorzystaniem Perla Łączność z bazami danych z wykorzystaniem Pythona Skrypt Perla wstawiający informacje do bazy danych Łączenie bazy danych z witryną Uzyskiwanie dostępu do baz danych za pomocą Perla i CGI Wstawianie danych do bazy Tworzenie formularza wyszukiwania Blokowanie sesji i integralność danych Kwestie bezpieczeństwa...794

15 Spis treści 19 Wyświetlanie treści baz danych na stronach WWW z wykorzystaniem PHP Instalowanie PHP Kontrola przepływu i techniki programowania Łączenie się z bazą danych Kwestie bezpieczeństwa Optymalizowanie wydajności bazy danych Monitorowanie wykorzystania bazy danych Tworzenie tabel tymczasowych Tabele buforujące Tworzenie zapasowej kopii bazy danych Zrzucanie bazy danych Odtwarzanie bazy danych Projektowanie pod kątem odtwarzalności Część VI Materiały dodatkowe Rozdział 30. Bezpieczeństwo sieci Wybieranie modelu bezpieczeństwa na podstawie czynników ryzyka Modele bezpieczeństwa Czynniki ryzyka Polityka dotycząca haseł Zabezpieczanie haseł za pomocą programu Crack Wygasanie haseł Przypisywanie początkowych haseł S/Key i hasła jednorazowe Kerberos Unikanie problemów z nieszyfrowanymi usługami Monitorowanie ruchu za pomocą programu tcpdump Zwiększanie bezpieczeństwa przez stosowanie szyfrowanych protokołów Zabezpieczanie ruchu terminalowego (SSH) Zabezpieczanie usług pocztowych (POP3 i IMAP) Zabezpieczanie FTP Zabezpieczanie Apache a Apache-SSL Apache z modułem mod_ssl Źle napisane skrypty CGI Zabezpieczanie skryptów CGI za pomocą CGIWrap Systemowe profile bezpieczeństwa i poziomy zabezpieczeń jądra (securelevels) Zapora sieciowa Włączanie zapory sieciowej Projektowanie reguł IPFW Plik konfiguracji zapory sieciowej Zapobieganie atakom i włamaniom do systemu PortSentry Plik /etc/hosts.allow Tripwire Postępowanie w razie domniemanego włamania Ataki blokady usług (DOS) Ograniczanie rozwidleń serwera Obrona przed atakami trampolinowymi

16 20 FreeBSD 6 Księga eksperta Bezpieczeństwo fizyczne Inne materiały poświęcone bezpieczeństwu Strona man security Listy dyskusyjne Dokumenty doradcze FreeBSD Zasoby Książki Rozdział 31. Wirtualne sieci prywatne Co to jest VPN? Topologie VPN Usługi VPN we FreeBSD: IPSec Przygotowywanie systemu Łączenie się z serwerem VPN FreeBSD Łączenie się z serwerem VPN Windows FreeBSD jako serwer VPN Rozdział 32. Serwer nazw domenowych Wprowadzenie do struktury, funkcji i oprogramowania DNS Oprogramowanie DNS: BIND Strefy Pliki i programy BIND Włączenie demona serwera nazw Uruchamianie demona BIND w piaskownicy Plik konfiguracyjny BIND (named.conf) Korzystanie z przekaźnika Serwery nadrzędne i podrzędne Inne typy stref Ograniczanie dostępu do DNS Tworzenie pliku strefy Rekordy początku zwierzchności (Start of Authority, SOA) Rekordy serwera nazw (Name Server, NS) Rekordy adresu (Address, A) Rekordy nazwy kanonicznej (Canonical Name, CNAME) Rekordy wymiennika poczty (Mail Exchanger, MX) Rekordy wskaźnika (Pointer, PTR) Pliki odwrotnych stref DNS Tworzenie pliku strefy localhost Konfigurowanie buforującego serwera nazw Rozdział 33. Network Filesystem (NFS) Wprowadzenie do NFS Konfigurowanie serwera NFS Demon NFS (nfsd) Demon montowania NFS (mountd) Określanie udostępnianych zasobów za pomocą pliku /etc/exports Konfigurowanie klienta NFS Demon wejścia-wyjścia NFS (nfsiod) Montowanie zdalnych systemów plików Automatyczne montowanie zdalnych systemów plików podczas rozruchu systemu Demon automatycznego montowania (amd)...893

17 Spis treści 21 Rozdział 34. Współużytkowanie plików i drukarek z Microsoft Windows SMB/CIFS i Samba Przeglądanie Bezpieczeństwo, grupy robocze i domeny Instalowanie i konfigurowanie Samby Demony smbd i nmbd Plik smb.conf i SWAT Udostępnianie katalogów Udostępnianie drukarek Kontrola dostępu Pliki dziennika Samby Zmienne Samby Inne komponenty Samby Dostęp do współużytkowanych plików w systemie Windows (system plików smbfs) Rozdział 35. Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) Jak działa DHCP? Dzierżawy adresów IP Zalety DHCP w porównaniu ze statycznymi adresami IP Włączanie DHCP Program dhclient Opcje wiersza polecenia dhclient Plik dhclient.conf Uruchamianie serwera DHCP Dodatki Dodatek A Spis poleceń i plików konfiguracyjnych Opcje poleceń Polecenia do manipulowania plikami i katalogami Polecenia zarządzające kontami użytkowników i prawami dostępu Często używane polecenia powłoki Narzędzia systemowe i polecenia związane z konserwacją systemu Polecenia związane z drukarką Polecenia do instalacji i usuwania oprogramowania Najważniejsze pliki konfiguracyjne Dodatek B Listy zgodności sprzętowej Wymagania systemowe Obsługiwany sprzęt Kontrolery dysku (IDE/ATA) Kontrolery dysku (SCSI) Stacje optyczne (CD-ROM/DVD) Karty sieciowe Bezprzewodowe karty sieciowe Urządzenia USB Urządzenia dźwiękowe Urządzenia FireWire (IEEE 1394) Urządzenia Bluetooth Karty graficzne obsługiwane przez X

18 22 FreeBSD 6 Księga eksperta Dodatek C Rozwiązywanie problemów z instalacją i rozruchem Problemy z instalacją Rozruch z dyskietki powoduje zawieszenie lub restart komputera System zawiesza się po wyświetleniu komunikatu Probing Devices System uruchamia się z dysku CD, ale instalator pokazuje, że nie znaleziono stacji CD-ROM Geometria dysku twardego nie jest wykrywana prawidłowo Micron i (lub) inne systemy zawieszają się podczas rozruchu Problemy z rozruchem i inne problemy niezwiązane z instalacją FreeBSD wyświetla komunikat Missing Operating System podczas próby rozruchu Menedżer rozruchowy FreeBSD zawiesza się po wyświetleniu komunikatu F? Menedżer rozruchowy FreeBSD wyświetla komunikat Read Error i zawiesza się Brak menedżera rozruchowego, po włączeniu komputera od razu uruchamia się Windows FreeBSD wykrywa mniej pamięci RAM, niż rzeczywiście zainstalowano w systemie FreeBSD podczas próby zamontowania stacji CD-ROM wyświetla komunikat Device Not Configured Programy przerywają działanie po otrzymaniu sygnału Podczas uruchamiania programów top, ps i innych narzędzi systemowych pojawiają się tajemnicze komunikaty o błędach (takie jak proc size mismatch ) Zapomniane hasło użytkownika root Dodatek D Dodatkowe źródła informacji Zasoby specyficzne dla FreeBSD Witryny Listy dyskusyjne Listy ogólne Listy techniczne Grupy dyskusyjne Usenetu poświęcone FreeBSD Kanały IRC Inne zasoby związane z BSD Witryny Inne zasoby internetowe Witryny Grupy dyskusyjne Usenetu Skorowidz

19 Rozdział 2. Instalowanie FreeBSD Zanim zaczniemy korzystać z FreeBSD, musimy zainstalować go na dysku twardym komputera, tak samo jak Windows lub inny system operacyjny. Procedura instalacyjna Free- BSD jest nieco bardziej skomplikowana i wymaga większej uwagi niż przeciętna instalacja Windows, ale ci, którzy zastosują się do wskazówek przedstawionych w niniejszym rozdziale, nie powinni napotkać żadnych trudności. W zależności od szybkości systemu i napędu optycznego, instalacja może zająć od 20 minut do godziny i dłużej, a w przypadku instalacji przez sieć nawet kilka godzin. Większość tego czasu zajmuje kopiowanie plików, więc nie trzeba bez przerwy siedzieć przed komputerem. Przed przystąpieniem do instalacji warto przeczytać cały niniejszy rozdział, aby zapoznać się z procedurą i uniknąć ewentualnych pułapek. Podczas instalacji FreeBSD może pojawić się znacznie więcej problemów niż to zwykle bywa w przypadku Windows, więc dobrze zawczasu wiedzieć, jakie informacje należy podać programowi instalacyjnemu i do czego będzie używany komputer. W rozdziale 3. opisano też zaawansowane procedury instalacyjne, takie jak tworzenie kopii zapasowej istniejących plików oraz repartycjonowanie dysku bez utraty danych. Instalacji systemu nie należy wykonywać w pośpiechu. Ewentualna pomyłka może doprowadzić do uszkodzenia danych już istniejących w komputerze. W tym momencie należy przejrzeć listę zgodności sprzętowej zamieszczoną w dodatku B i sprawdzić, czy FreeBSD obsługuje wszystkie komponenty komputera. Nie warto zaczynać instalacji, jeśli jakiś kluczowy element nie jest obsługiwany. Sprawdzanie sprzętu Przed rozpoczęciem instalacji należy zgromadzić pewne informacje o sprzęcie na wypadek, gdyby system automatycznie go nie rozpoznał albo nie mógł skonfigurować bez pomocy użytkownika. Oto lista informacji, które mogą być potrzebne podczas instalacji FreeBSD: Typ karty graficznej i ilość zainstalowanej pamięci wideo RAM; Podręcznik monitora częstotliwość odświeżania poziomego i pionowego bywa potrzebna do skonfigurowania X Window, okienkowego systemu graficznego FreeBSD;

20 50 Część I Wprowadzenie do FreeBSD Jeśli do komputera podłączony jest modem, trzeba znać numer używanego przez niego portu COM (np. COM1 lub COM2) oraz numer przerwania (IRQ); Typ myszy (szeregowa, PS/2, bus albo USB) i używany przez nią port; Adres i numer przerwania karty ethernetowej zwłaszcza wtedy, jeśli jest to stara karta ISA, ważny jest też producent i model karty (większość współczesnych kart ethernetowych jest wykrywana automatycznie, więc informacje te są niepotrzebne; poza tym karty sieciowe są obecnie tak tanie, że jeśli karta zainstalowana w komputerze jest choćby trochę przestarzała, prawdopodobnie lepiej kupić nową); Użytkownicy podłączeni do sieci powinni też zgromadzić informacje o nazwie hosta, adresie IP, masce podsieci, serwerach DNS i bramie domyślnej; jeśli ktoś nie zna tych parametrów, powinien zapytać administratora sieci albo dostawcę usług internetowych (informacje te są niepotrzebne w sieciach, w których adresy sieciowe są przydzielane przez serwer DHCP); Pojemność dysku twardego. Instalacja FreeBSD z X Window System (X11) oraz kolekcją portów zajmuje około 1,2 gigabajta przestrzeni dyskowej. Czytelnicy, którzy nie dysponują tymi informacjami, a mają zainstalowany system Windows, mogą uzyskać potrzebne parametry za pomocą programu Menedżer urządzeń uruchamianego z Panelu sterowania. Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji albo w Pomocy Windows. Użytkownicy aktualizujący FreeBSD z wersji 4.x do 5 lub 6 powinni wiedzieć, że opcja aktualizacji binarnej (ang. Binary Upgrade ) w programie Sysinstall nie działa w przypadku tak dużej różnicy wersji. Ci, którzy chcą zaktualizować FreeBSD z wersji 4 do 6, powinni utworzyć kopię zapasową danych i zainstalować system od zera. Jeśli jest to niemożliwe, można przeprowadzić aktualizację ze źródeł w sposób opisany w rozdziale 19. Tworzenie dyskietek instalacyjnych Instalacyjny dysk DVD dołączony do niniejszej książki jest dyskiem rozruchowym. Czytelnicy, którzy będą instalować FreeBSD w komputerze obsługującym uruchamianie systemu ze stacji CD/DVD, mogą pominąć niniejszy podrozdział. Ci, którzy nie mają stacji optycznej umożliwiającej uruchomienie systemu albo planują zainstalować FreeBSD w inny sposób (np. przez sieć), powinni zapoznać się z opisaną niżej procedurą. Jeśli system będzie instalowany przez sieć albo komputer nie obsługuje uruchamiania systemu z dysku DVD, trzeba utworzyć trzy dyskietki rozruchowe. Pozwolą one uruchomić komputer z podstawowym jądrem i minimalnym system operacyjnym, który następnie pobierze kompletny system z serwera FTP FreeBSD i zainstaluje go na dysku twardym. Aby utworzyć dyskietki rozruchowe, należy pobrać pliki obrazu z serwera FTP i nagrać je na zwykłych dyskietkach. Instalacja z dyskietek wymaga pobrania kilkuset megabajtów danych z serwera FTP FreeBSD. Należy upewnić się, że łącze internetowe jest wystarczająco szybkie albo przygotować na długie oczekiwanie!

Spis treści. O autorze 9. O recenzentach 10. Przedmowa 13. Rozdział 1. Oto Linux Mint 17_

Spis treści. O autorze 9. O recenzentach 10. Przedmowa 13. Rozdział 1. Oto Linux Mint 17_ O autorze 9 O recenzentach 10 Przedmowa 13 Rozdział 1. Oto Linux Mint 17_ Dlaczego Linux? 18 Czym jest dystrybucja? 19 Czy Linux jest trudny do opanowania? 21 Cechy wyróżniające dystrybucję Mint 22 Wersje

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie Nr 7 Instalacja oraz konfiguracja wskazanego systemu operacyjnego

Ćwiczenie Nr 7 Instalacja oraz konfiguracja wskazanego systemu operacyjnego Ćwiczenie Nr 7 Instalacja oraz konfiguracja wskazanego systemu operacyjnego Cel ćwiczenia: Celem zajęć jest zdobycie doświadczenia i umiejętności instalacji systemu operacyjnego z rodziny Unix bez wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Emmett Dulaney - Novell Certified Linux Professional (NCLP)

Księgarnia PWN: Emmett Dulaney - Novell Certified Linux Professional (NCLP) Księgarnia PWN: Emmett Dulaney - Novell Certified Linux Professional (NCLP) O autorze 9 Dedykacja 9 Podziękowania 9 Kontakt z Czytelnikami 10 Rozdział 1. Proces zdobywania certyfikatów NCLP i planowanie

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja Strona 1 z 6 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD z oprogramowaniem, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8.1 Windows Server

Bardziej szczegółowo

ABC systemu Windows 2016 PL / Danuta Mendrala, Marcin Szeliga. Gliwice, cop Spis treści

ABC systemu Windows 2016 PL / Danuta Mendrala, Marcin Szeliga. Gliwice, cop Spis treści ABC systemu Windows 2016 PL / Danuta Mendrala, Marcin Szeliga. Gliwice, cop. 2016 Spis treści Wstęp 9 1 Instalacja i aktualizacja systemu 13 Przygotowanie do instalacji 14 Wymagania sprzętowe 14 Wybór

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 17 im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego Al. Politechniki 37 Windows Serwer 2003 Instalacja

Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 17 im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego Al. Politechniki 37 Windows Serwer 2003 Instalacja 7 Windows Serwer 2003 Instalacja Łódź, styczeń 2012r. SPIS TREŚCI Strona Wstęp... 3 INSTALOWANIE SYSTEMU WINDOWS SERWER 2003 Przygotowanie instalacji serwera..4 1.1. Minimalne wymagania sprzętowe......4

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne i sieci komputerowe. 1 SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE. Etapy uruchamiania systemu

Systemy operacyjne i sieci komputerowe. 1 SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE. Etapy uruchamiania systemu Systemy operacyjne i sieci komputerowe. 1 SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE Etapy uruchamiania systemu 010 2 Systemy operacyjne i sieci komputerowe. Część 010. I. Etapy uruchamiania systemu Windows

Bardziej szczegółowo

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Spis treści Wstęp... ix 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Składniki systemu Windows SBS 2008... 1 Windows Server 2008 Standard... 2 Exchange Server 2007 Standard...

Bardziej szczegółowo

4. Podstawowa konfiguracja

4. Podstawowa konfiguracja 4. Podstawowa konfiguracja Po pierwszym zalogowaniu się do urządzenia należy zweryfikować poprawność licencji. Można to zrobić na jednym z widżetów panelu kontrolnego. Wstępną konfigurację można podzielić

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 3. Podstawowe operacje na plikach...49 System plików... 49 Konsola... 49 Zapisanie rezultatu do pliku... 50

Spis treści. Rozdział 3. Podstawowe operacje na plikach...49 System plików... 49 Konsola... 49 Zapisanie rezultatu do pliku... 50 Spis treści Rozdział 1. Instalacja systemu Aurox...5 Wymagania sprzętowe... 5 Rozpoczynamy instalację... 6 Wykrywanie i instalacja urządzeń... 7 Zarządzanie partycjami... 10 Konfiguracja sieci i boot loadera...

Bardziej szczegółowo

Sposoby zwiększania efektywności systemu Windows

Sposoby zwiększania efektywności systemu Windows Grzegorz Trześniewski kl 1Tia 26.05.08r. Sposoby zwiększania efektywności systemu Windows Prof. Artur Rudnicki Uruchamiianiie ii zamykaniie Należy monitorować oprogramowanie ładowane podczas uruchamiania

Bardziej szczegółowo

System kontroli dostępu ACCO NET Instrukcja instalacji

System kontroli dostępu ACCO NET Instrukcja instalacji System kontroli dostępu ACCO NET Instrukcja instalacji acco_net_i_pl 12/14 SATEL sp. z o.o. ul. Budowlanych 66 80-298 Gdańsk POLSKA tel. 58 320 94 00 serwis 58 320 94 30 dz. techn. 58 320 94 20; 604 166

Bardziej szczegółowo

Wstęp 5 Rozdział 1. SUSE od ręki 13

Wstęp 5 Rozdział 1. SUSE od ręki 13 Wstęp 5 Rozdział 1. SUSE od ręki 13 KDE czy GNOME? 13 Jak uruchomić SUSE Live-CD z interfejsem GNOME? 14 Jak uruchomić SUSE Live-CD z interfejsem KDE? 15 Jak zmienić rozdzielczość ekranu? 16 Jak wyświetlić

Bardziej szczegółowo

BIOS, tryb awaryjny, uśpienie, hibernacja

BIOS, tryb awaryjny, uśpienie, hibernacja BIOS, tryb awaryjny, uśpienie, hibernacja Wykład: BIOS, POST, bootstrap loader, logowanie, uwierzytelnianie, autoryzacja, domena, tryb awaryjny, stan uśpienia, hibernacja, wylogowanie, przełączanie użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych)

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Miejsce prowadzenia szkolenia Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Pracownie komputerowe znajdujące się w wyznaczonych

Bardziej szczegółowo

DESKTOP Internal Drive. Przewodnik po instalacji

DESKTOP Internal Drive. Przewodnik po instalacji DESKTOP Internal Drive Przewodnik po instalacji Przewodnik po instalacji Seagate Desktop 2013 Seagate Technology LLC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Seagate, Seagate Technology, logo Wave i FreeAgent to znaki

Bardziej szczegółowo

ABA-X3 PXES v. 1.5.0 Podręczna instrukcja administratora. FUNKCJE SIECIOWE Licencja FDL (bez prawa wprowadzania zmian)

ABA-X3 PXES v. 1.5.0 Podręczna instrukcja administratora. FUNKCJE SIECIOWE Licencja FDL (bez prawa wprowadzania zmian) Grupa Ustawienia Sieciowe umożliwia skonfigurowanie podstawowych parametrów terminala: Interfejs ETH0 Umożliwia wybór ustawień podstawowego interfejsu sieciowego. W przypadku wyboru DHCP adres oraz inne

Bardziej szczegółowo

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI NOVELL Aby zainstalować nową wersję SUSE Linux Enterprise 11, trzeba użyć następującej procedury. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Narzędzie konfiguracji rozruchu

Narzędzie konfiguracji rozruchu Narzędzie konfiguracji rozruchu 1. By skorzystać z narzędzia konfiguracji rozruchu na początek konieczne jest utworzenie płyty ratunkowej bądź wykorzystanie narzędzia IT Edition i uruchomienie maszyny

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Instrukcja numer SPD1/04_03/Z2 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (PD1) Przygotowanie własnego obrazu systemu operacyjnego dla stacji roboczych

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie 5 Rozdział 1. Lokalna sieć komputerowa 7

Wprowadzenie 5 Rozdział 1. Lokalna sieć komputerowa 7 Wprowadzenie 5 Rozdział 1. Lokalna sieć komputerowa 7 System operacyjny 7 Sieć komputerowa 8 Teoria sieci 9 Elementy sieci 35 Rozdział 2. Sieć Linux 73 Instalowanie karty sieciowej 73 Konfiguracja interfejsu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp Rozdział 1. Zasady pracy z komputerem Rozdział 2. Budowa komputera... 20

Spis treści. Wstęp Rozdział 1. Zasady pracy z komputerem Rozdział 2. Budowa komputera... 20 Spis treści Wstęp... 9 Rozdział 1. Zasady pracy z komputerem.... 13 1.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy... 13 1.2. Normy prawne dotyczące rozpowszechniania programów komputerowych i ochrony praw autorskich....

Bardziej szczegółowo

William R. Stanek. Vademecum Administratora 2012 R2. Windows Server. Podstawy i konfiguracja. Przekład: Leszek Biolik

William R. Stanek. Vademecum Administratora 2012 R2. Windows Server. Podstawy i konfiguracja. Przekład: Leszek Biolik William R. Stanek Vademecum Administratora Windows Server 2012 R2 Podstawy i konfiguracja Przekład: Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2014 Spis treści Wprowadzenie....................................

Bardziej szczegółowo

9.1.2. Ustawienia personalne

9.1.2. Ustawienia personalne 9.1.2. Ustawienia personalne 9.1. Konfigurowanie systemu Windows Systemy z rodziny Windows umożliwiają tzw. personalizację ustawień interfejsu graficznego poprzez dostosowanie wyglądu pulpitu, menu Start

Bardziej szczegółowo

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Przewodnik szybkiej instalacji Wstęp Niniejszy dokument opisuje kroki instalacji i konfiguracji wielofunkcyjnego serwera sieciowego jako serwera urządzenia

Bardziej szczegółowo

SecureDoc Standalone V6.5

SecureDoc Standalone V6.5 SecureDoc Standalone V6.5 Instrukcja instalacji WinMagic Inc. SecureDoc Standalone Instrukcja Instalacji Spis treści Zanim przystąpisz do instalacji... 3 Tworzenie kopii zapasowej... 3 Wymagania systemowe...

Bardziej szczegółowo

Microsoft Exchange Server 2013

Microsoft Exchange Server 2013 William R. Stanek Vademecum Administratora Microsoft Exchange Server 2013 Konfiguracja i klienci systemu Przekład: Leszek Biolik APN Promise 2013 Spis treści Wstęp..........................................

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA NR ART/SBS/07/01 Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA Artykuły - serwery SBS i ich wykorzystanie Instalacja i Konfiguracja oprogramowania MOL Optiva na szkolnym serwerze (SBS2000) Artykuł opisuje

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Systemów Operacyjnych

Laboratorium Systemów Operacyjnych Laboratorium Systemów Operacyjnych Użytkownicy, Grupy, Prawa Tworzenie kont użytkowników Lokalne konto pozwala użytkownikowi na uzyskanie dostępu do zasobów lokalnego komputera. Konto domenowe pozwala

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja dla jednego

Bardziej szczegółowo

Cechy systemu X Window: otwartość niezależność od producentów i od sprzętu, dostępny kod źródłowy; architektura klient-serwer;

Cechy systemu X Window: otwartość niezależność od producentów i od sprzętu, dostępny kod źródłowy; architektura klient-serwer; 14.3. Podstawy obsługi X Window 14.3. Podstawy obsługi X Window W przeciwieństwie do systemów Windows system Linux nie jest systemem graficznym. W systemach Windows z rodziny NT powłokę systemową stanowi

Bardziej szczegółowo

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Spis treści Rozdział 1. Przegląd......... 1 Wstęp................. 1 Wdrażanie technologii Data Access........ 1 Źródła danych

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Linux Instrukcje instalacji (licencja sieciowa)

IBM SPSS Statistics dla systemu Linux Instrukcje instalacji (licencja sieciowa) IBM SPSS Statistics dla systemu Linux Instrukcje instalacji (licencja sieciowa) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 20 przy użyciu licencja sieciowa. Ten dokument

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP W tym opracowaniu opisano, jak korzystać z edytora zasad grupy do zmiany ustawień zasad lokalnych dla

Bardziej szczegółowo

NSA GB HDD. Skrócona instrukcja obsługi. 1-wnękowy serwer mediów. Domyślne dane logowania. Adres WWW: nsa310 Hasło: 1234

NSA GB HDD. Skrócona instrukcja obsługi. 1-wnękowy serwer mediów. Domyślne dane logowania. Adres WWW: nsa310 Hasło: 1234 NSA310 + 500 GB HDD 1-wnękowy serwer mediów Domyślne dane logowania Adres WWW: nsa310 Hasło: 1234 Skrócona instrukcja obsługi Wersja oprogramowania 4.22 Wydanie 2, 1/2012 Gdzie znaleźć certyfikaty zgodności:

Bardziej szczegółowo

T: Wbudowane i predefiniowane domenowe grupy lokalne i globalne.

T: Wbudowane i predefiniowane domenowe grupy lokalne i globalne. T: Wbudowane i predefiniowane domenowe grupy lokalne i globalne. Zadanie1: Zapoznaj się z zawartością witryny http://technet.microsoft.com/pl-pl/library/cc756898%28ws.10%29.aspx. Grupy domyślne kontrolera

Bardziej szczegółowo

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1 Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1 Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI NOVELL Aby zainstalować nową wersję produktu SUSE Linux

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/03_01/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 Instalacja serwera MS SBS 2003 R2 Premium w wersji dla polskich szkół (D1) Zadanie

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne I Laboratorium Część 3: Windows XP

Systemy operacyjne I Laboratorium Część 3: Windows XP Uniwersytet Rzeszowski Katedra Informatyki Opracował: mgr inŝ. Przemysław Pardel v1.01 2009 Systemy operacyjne I Laboratorium Część 3: Windows XP Zagadnienia do zrealizowania (3h) 1. Ściągnięcie i instalacja

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 19 przy użyciu licencja dla jednego

Bardziej szczegółowo

1 Powłoka programu Windows PowerShell... 1. 2 Skrypty programu Windows PowerShell... 37. 3 Zarządzanie dziennikami... 65

1 Powłoka programu Windows PowerShell... 1. 2 Skrypty programu Windows PowerShell... 37. 3 Zarządzanie dziennikami... 65 Spis treści Podziękowania... xi Wstęp... xiii 1 Powłoka programu Windows PowerShell... 1 Instalowanie programu Windows PowerShell... 1 Sprawdzanie instalacji za pomocą skryptu w języku VBScript... 1 WdraŜanie

Bardziej szczegółowo

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu http.

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu http. T: Konfiguracja usługi HTTP w systemie Windows. Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat protokołu http. HTTP (ang. Hypertext Transfer Protocol) protokół transferu plików

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje instalacji (licencja sieciowa)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje instalacji (licencja sieciowa) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje instalacji (licencja sieciowa) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja sieciowa. Ten

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie Nr 4 Administracja systemem operacyjnym z rodziny Microsoft Windows

Ćwiczenie Nr 4 Administracja systemem operacyjnym z rodziny Microsoft Windows Ćwiczenie Nr 4 Administracja systemem operacyjnym z rodziny Microsoft Windows Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z: zarządzaniem zasobami systemu operacyjnego, konfiguracją sieci w systemie operacyjnym z rodziny

Bardziej szczegółowo

Podziękowania... xv. Wstęp... xvii

Podziękowania... xv. Wstęp... xvii Spis treści Podziękowania... xv Wstęp... xvii Instrukcja budowy laboratorium... xvii Przygotowanie komputerów Windows Server 2008... xviii Korzystanie z dołączonego CD... xviii Instalowanie testów ćwiczeniowych...

Bardziej szczegółowo

Narzędzie Setup Instrukcja obsługi

Narzędzie Setup Instrukcja obsługi Narzędzie Setup Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje zawarte

Bardziej szczegółowo

Windows Server 2012 Active Directory

Windows Server 2012 Active Directory POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI Katedra Architektury Systemów Komputerowych Jarosław Kuchta Instrukcja do laboratorium z przedmiotu Administrowanie Systemami Komputerowymi

Bardziej szczegółowo

T: Instalacja systemu Windows 2008 Serwer w maszynie wirtualnej VirtualBox.

T: Instalacja systemu Windows 2008 Serwer w maszynie wirtualnej VirtualBox. T: Instalacja systemu Windows 2008 Serwer w maszynie wirtualnej VirtualBox. Wstępna konfiguracja oprogramowania VirtualBox: Program VirtualBox zainstalowany jest w katalogu c:\programy\virtualbox. Po uruchomieniu

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja jesień 2005)

Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja jesień 2005) Instrukcja numer SPD6/26_00/Z Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja jesień 2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 6 (SPD2.3) Poprawianie instalacji serwera w przypadku wykrycia nieprawidłowości

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Systemy i sieci komputerowe. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk

Systemy i sieci komputerowe. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk Systemy i sieci komputerowe. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk Autor: Paweł Bensel Książka jest wznowionym wydaniem "Systemy i sieci komputerowe. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk"

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Windows 10 - Jak uruchomić system w trybie

Windows 10 - Jak uruchomić system w trybie 1 (Pobrane z slow7.pl) Windows 10 - Jak uruchomić system w trybie awaryjnym? Najprostszym ze sposobów wymuszenia na systemie przejścia do trybu awaryjnego jest wybranie Start a następnie Zasilanie i z

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI INSTRUKCJA INSTALACJI TcpMDT ver. 7 Aplitop, 2014 C/ Sumatra, 9 E-29190 MÁLAGA (SPAIN) web: www.aplitop.com e-mail: support@aplitop.com Spis treści Instalacja MDT ver. 7... 3 Wymagania systemowe... 3 Menu

Bardziej szczegółowo

Test. Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi

Test. Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi Test Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi 1) Która warstwa modelu ISO/OSI jest związana z protokołem IP? A. Sieciowa. B. Fizyczna. C. Transportowa. D. Łącza danych. 2) W sieciach lokalnych,

Bardziej szczegółowo

Usługi sieciowe systemu Linux

Usługi sieciowe systemu Linux Usługi sieciowe systemu Linux 1. Serwer WWW Najpopularniejszym serwerem WWW jest Apache, dostępny dla wielu platform i rozprowadzany w pakietach httpd. Serwer Apache bardzo często jest wykorzystywany do

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze ABC komputera dla nauczyciela Materiały pomocnicze 1. Czego się nauczysz? Uruchamianie i zamykanie systemu: jak zalogować się do systemu po uruchomieniu komputera, jak tymczasowo zablokować komputer w

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie Konfigurowanie klienta DHCP

Ćwiczenie Konfigurowanie klienta DHCP Ćwiczenie 9.3.5 Konfigurowanie klienta DHCP Cele Zapoznanie się z protokołem dynamicznej konfiguracji hostów (DHCP, ang. Dynamic Host Configuration Protocol) i skonfigurowanie komputera jako klienta DHCP

Bardziej szczegółowo

MODEL WARSTWOWY PROTOKOŁY TCP/IP

MODEL WARSTWOWY PROTOKOŁY TCP/IP MODEL WARSTWOWY PROTOKOŁY TCP/IP TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol) protokół kontroli transmisji. Pakiet najbardziej rozpowszechnionych protokołów komunikacyjnych współczesnych

Bardziej szczegółowo

10.2. Udostępnianie zasobów

10.2. Udostępnianie zasobów Rozdział 10 t Praca w sieci równoprawnej Aby komputer mógł być widoczny wśród innych w otoczeniu sieciowym, musi mieć unikalną nazwę i przynależeć do grupy roboczej. Ustawienia te dostępne są poprzez aplet

Bardziej szczegółowo

FreeBSD 6. Ksiêga eksperta

FreeBSD 6. Ksiêga eksperta FreeBSD 6. Ksiêga eksperta Autor: Brian Tiemann T³umaczenie: Piotr Pilch, Grzegorz Werner ISBN: 978-83-246-0791-4 Tytu³ orygina³u: FreeBSD 6 Unleashed Format: stron: oko³o 880 oprawa twarda Zawiera DVD

Bardziej szczegółowo

Poziomy wymagań Konieczny K Podstawowy- P Rozszerzający- R Dopełniający- D Uczeń: - zna rodzaje sieci - zna topologie sieciowe sieci

Poziomy wymagań Konieczny K Podstawowy- P Rozszerzający- R Dopełniający- D Uczeń: - zna rodzaje sieci - zna topologie sieciowe sieci WYMAGANIA EDUKACYJNE PRZEDMIOT: Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi NUMER PROGRAMU NAUCZANIA (ZAKRES): 351203 1. Lp Dział programu Sieci komputerowe Poziomy wymagań Konieczny K Podstawowy-

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine... Funkcje dodatkowe Spis treści Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3 Udostępnianie drukarki USB...5 Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...6 Aplikacja NETGEAR genie...8

Bardziej szczegółowo

1. Zakres modernizacji Active Directory

1. Zakres modernizacji Active Directory załącznik nr 1 do umowy 1. Zakres modernizacji Active Directory 1.1 Opracowanie szczegółowego projektu wdrożenia. Określenie fizycznych lokalizacji serwerów oraz liczby lokacji Active Directory Określenie

Bardziej szczegółowo

Narzędzie Setup. Instrukcja obsługi

Narzędzie Setup. Instrukcja obsługi Narzędzie Setup Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth jest znakiem towarowym należącym do właściciela i używanym przez firmę Hewlett-Packard Company w ramach

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 19 przy użyciu licencja sieciowa.

Bardziej szczegółowo

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl AKTYWNY SAMORZĄD Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji TYLDA Sp. z o.o. 65-001 Zielona Góra ul. Wazów 6a tel. 68 324-24-72 68 325-75-10 www.tylda.pl tylda@tylda.pl wersja 1.0 2013.04.12 2

Bardziej szczegółowo

Dział Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący

Dział Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący Przedmiotowy system oceniania Zawód: Technik Informatyk Nr programu: 312[ 01] /T,SP/MENiS/ 2004.06.14 Przedmiot: Systemy Operacyjne i Sieci Komputerowe Klasa: pierwsza Dział Dopuszczający Dostateczny Dobry

Bardziej szczegółowo

Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi

Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi REFORMA 2012 Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek Kwalifikacja E.13.3 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK INFORMATYK Administrowanie.indd 1 2012-12-27 16:44:39

Bardziej szczegółowo

Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi

Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi REFORMA 2012 Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek Kwalifikacja E.13.3 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK INFORMATYK TECHNIK TELEINFORMATYK Podręcznik dopuszczony

Bardziej szczegółowo

1 Implementowanie i konfigurowanie infrastruktury wdraŝania systemu Windows... 1

1 Implementowanie i konfigurowanie infrastruktury wdraŝania systemu Windows... 1 Spis treści Wstęp... xi Wymagania sprzętowe (Virtual PC)... xi Wymagania sprzętowe (fizyczne)... xii Wymagania programowe... xiii Instrukcje instalowania ćwiczeń... xiii Faza 1: Tworzenie maszyn wirtualnych...

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja lokalna)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja lokalna) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja lokalna) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja lokalna.

Bardziej szczegółowo

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku SPIS TREŚCI O INSTRUKCJI........................................................................................ 2 FUNKCJA ZWALNIANIA WYDRUKU......................................................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Kamera szybkoobrotowa IP LUMENA-12M1-147

Instrukcja obsługi. Kamera szybkoobrotowa IP LUMENA-12M1-147 Instrukcja obsługi Kamera szybkoobrotowa IP UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności od danego modelu

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Linux - Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna)

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Linux - Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) IBM SPSS Statistics Wersja 22 Linux - Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Instalowanie produktu............ 1 Praca

Bardziej szczegółowo

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Internetowe Usługi Informacyjne

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Internetowe Usługi Informacyjne Jarosław Kuchta Internetowe Usługi Informacyjne Komponenty IIS HTTP.SYS serwer HTTP zarządzanie połączeniami TCP/IP buforowanie odpowiedzi obsługa QoS (Quality of Service) obsługa plików dziennika IIS

Bardziej szczegółowo

Wykonać Ćwiczenie: Active Directory, konfiguracja Podstawowa

Wykonać Ćwiczenie: Active Directory, konfiguracja Podstawowa Wykonać Ćwiczenie: Active Directory, konfiguracja Podstawowa Instalacja roli kontrolera domeny, Aby zainstalować rolę kontrolera domeny, należy uruchomić Zarządzenie tym serwerem, po czym wybrać przycisk

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji Program Płatnik 10.01.001 Instrukcja instalacji S P I S T R E Ś C I 1. Wymagania sprzętowe programu Płatnik... 3 2. Wymagania systemowe programu... 3 3. Instalacja programu - bez serwera SQL... 4 4. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Wykład 2: Budowanie sieci lokalnych. A. Kisiel, Budowanie sieci lokalnych

Wykład 2: Budowanie sieci lokalnych. A. Kisiel, Budowanie sieci lokalnych Wykład 2: Budowanie sieci lokalnych 1 Budowanie sieci lokalnych Technologie istotne z punktu widzenia konfiguracji i testowania poprawnego działania sieci lokalnej: Protokół ICMP i narzędzia go wykorzystujące

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Zagadnienia podstawowe

Rozdział 1. Zagadnienia podstawowe Rozdział 1. Zagadnienia podstawowe Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą poznać zagadnienia związane z rozpoczęciem i zakończeniem pracy w środowisku Windows XP. Omówiony zostanie również nowy mechanizm

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie partycjami i dyskami w środowisku Windows.

Zarządzanie partycjami i dyskami w środowisku Windows. 15.03.2015 Temat. Zarządzanie partycjami i dyskami w środowisku Windows. Zarządzanie partycjami i dyskami w środowisku Windows. Partycja obszar, który jest przydzielony na dysku twardym by przeznaczyć

Bardziej szczegółowo

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY NR ZADANIA. 2.1.2. Podstawowe informacje i czynności

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY NR ZADANIA. 2.1.2. Podstawowe informacje i czynności Moduł 2 - Użytkowanie komputerów - od kandydata wymaga się zaprezentowania wiedzy i umiejętności w zakresie wykorzystania podstawowych funkcji komputera klasy PC i jego systemu operacyjnego. Kandydat powinien

Bardziej szczegółowo

MultiBoot Instrukcja obsługi

MultiBoot Instrukcja obsługi MultiBoot Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na produkty

Bardziej szczegółowo

MultiBoot Instrukcja obsługi

MultiBoot Instrukcja obsługi MultiBoot Instrukcja obsługi Copyright 2006, 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Acronis Universal Restore

Acronis Universal Restore Acronis Universal Restore Update 4 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Spis treści 1 Czym jest narzędzie Acronis Universal Restore...3 2 Instalowanie narzędzia Acronis Universal Restore...3 3 Tworzenie nośnika startowego...3

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Linux - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika)

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Linux - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) IBM SPSS Statistics Wersja 22 Linux - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Kod autoryzacji.............

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS

Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS 1. Instalacja programu JAVA Przed pierwszą rejestracją do systemu e-bank EBS na komputerze należy zainstalować program JAVA w wersji 6u7 lub nowszej. Można go

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zapisywanie dziennika druku w lokalizacji sieciowej Wersja 0 POL Definicje dotyczące oznaczeń w tekście W tym Podręczniku użytkownika zastosowano następujące ikony: Uwagi informują

Bardziej szczegółowo

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Desktop 11

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Desktop 11 Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Desktop 11 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI NOVELL Aby zainstalować nową wersję SUSE Linux Enterprise Desktop 11, trzeba użyć następującej procedury. Ten dokument

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8. Sieci lokalne

Rozdział 8. Sieci lokalne Rozdział 8. Sieci lokalne Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na podłączenie komputera z zainstalowanym systemem Windows XP do lokalnej sieci komputerowej. Podstawowym protokołem sieciowym dla systemu

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 podręcznik instalowania i konfigurowania

IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 podręcznik instalowania i konfigurowania IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 podręcznik instalowania i konfigurowania Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie do programu IBM SPSS Modeler Social Network Analysis.............. 1 IBM SPSS

Bardziej szczegółowo

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web (www.login.eramail.pl) INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Internetowy serwis Era mail dostępny przez komputer z podłączeniem do Internetu (aplikacja sieci Web)

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie Windows 8

Konfigurowanie Windows 8 Mike Halsey Andrew Bettany Egzamin 70-687 Konfigurowanie Windows 8 Przekład: Janusz Machowski APN Promise, Warszawa 2013 Spis treści Wprowadzenie.......................................................

Bardziej szczegółowo

WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8.

WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8. WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8. Gdy już posiadamy serwer i zainstalowany na nim system Windows XP, 7 lub 8 postawienie na nim serwera stron WWW jest bardzo proste. Wystarczy

Bardziej szczegółowo