przy współpracy z siecią TechSoup Global Network

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "przy współpracy z siecią TechSoup Global Network"

Transkrypt

1 Międzynarodowe Badanie Wykorzystania Chmury Obliczeniowej Przez Organizacje Pozarządowe i Biblioteki POLSKA na tle wyników globalnych i Europy Środkowo-Wschodniej Znaczenie chmury obliczeniowej (cloud computing) w sektorze społecznym: badanie 10,500 organizacji pozarządowych i bibliotek z 88 krajów pod kątem barier i czynników motywujących do korzystania z tego modelu przy współpracy z siecią TechSoup Global Network Wrzesień 2012

2 Tytułem wstępu W lutym i marcu 2012 partnerzy zrzeszeni w sieci TechSoup Global Network przeprowadzili międzynarodowe badanie dotyczące potrzeb organizacji pozarządowych (NGO) i bibliotek w zakresie korzystania z aplikacji internetowych, określanych mianem Cloud Computing (chmura obliczeniowa). Badanie diagnozowało dotychczasowe praktyki w tym zakresie, miało też na celu poznanie planów dotyczących wykorzystywania tego typu rozwiązań w niedalekiej przyszłości. Korzystanie z chmury obliczeniowej to istotna zmiana w podejściu do technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK 1 ). Zmiana ta częściowo już się dokonała, częściowo natomiast dokona się w niedalekiej przyszłości w każdym miejscu na świecie. Wierzymy, że dzięki lepszemu zrozumienie zachodzących zmian, sektorowi pozarządowy będzie na nie przygotowany i gotowy do stosowania najnowszych rozwiązań technologicznych dla usprawniania własnych działań i lepszego służenia swoim beneficjentom. Ten dokument a raport z badania Skróconą wersję wyników badania przedstawiamy w Podsumowaniu raportu międzynarodowego 2, natomiast z pełnym opracowaniem wyników można zapoznać się w anglojęzycznej publikacji "The Significance of Cloud Computing for the Social Benefit Sector". Wersja pełna i skrócona raportu analizują wyniki badania w kontekście globalnym i regionalnym, nie w odniesieniu do poszczególnych krajów, z których spływały ankiety. Ten dokument - POLSKA na tle wyników globalnych i Europy Środkowo-Wschodniej skupia się na odpowiedziach polskich respondentów na wybrane, kluczowe pytania ankiety. Co analizujemy w tym dokumencie? Odpowiedzi z Polski, zostały zestawione i porównane z wynikami globalnymi oraz zagregowanymi danymi regionalnymi dla Europy Środkowo-Wschodniej (CEE) z Bułgarii, Chorwacji, Czech, Macedonii, Mołdawii, Polski, Rumunii, Rosji, Serbii, Słowacji, Słowenii, Ukrainy i Węgier. Zaakcentowano znaczące lub szczególnie interesujące rozbieżności wyników polskich względem wyników światowych i/ lub regionalnych. 1 TIK służą do przesyłania, prezentowania i zabezpieczania informacji; łączą telekomunikację, narzędzia i inne technologie związane z informacją. Dostarczają użytkownikowi narzędzi, za pomocą których może on pozyskiwać informacje, selekcjonować je, analizować, przetwarzać, zarządzać i przekazywać innym ludziom. (za: Wikipedia: j.mp/wiki-tik) 2 Podsumowanie raportu międzynarodowego (w j. polskim) i pełny raport (w j. angielskim) można pobrać bezpłatnie ze strony: 1 Badanie wykorzystania chmury obliczeniowej przez organizacje pozarządowe i biblioteki.

3 Jaką rolę pełnisz w swojej organizacji w odniesieniu do decyzji związanych z oceną, pozyskiwaniem (zakupem) i wdrażaniem narzędzi informatycznych? Odpowiedź Jestem jedynym decydentem/ jedyną decydentką Jestem współodpowiedzialny/ współodpowiedzialna za decyzje Mam swobodę w doborze narzędzi on-line, z których samodzielnie korzystam, ale nie mam wpływu na decyzje organizacji Udział procentowy Liczba odpowiedzi 19% 56 61% % 45 Nie mam żadnego wpływu 5% 15 Wszystkie odpowiedzi 295 Pytanie 2 Polscy respondenci wybierali "Mam swobodę w doborze narzędzi on-line, z których samodzielnie korzystam, ale nie mam wpływu na decyzje organizacji " znacząco częściej niż średnia dla respondentów globalnych i regionalnych. Opcja "Jestem jedynym decydentem/ jedyną decydentką" była wybierana znacząco rzadziej niż średnia dla respondentów globalnych i regionalnych. Najczęściej wybieraną opcją przez respondentów z Polski było "Jestem współodpowiedzialny/ współodpowiedzialna za decyzje ", co stanowiło 61% odpowiedzi i nie różniło się istotnie od średniej globalnej (63%) i regionalnej (61%). Mam swobodę w doborze narzędzi on-line, z których samodzielnie korzystam, ale nie mam wpływu na decyzje organizacji (15% w Polsce, przy 5% globalnie i 8% w CEE, co oznacza trzykrotnie częstszy wybór tej opcji w porównaniu ze średnią światową. Jestem jedynym decydentem/ jedyną decydentką (19% w Polsce, przy 30% globalnie i 26% w CEE, co oznacza, że w Polsce ten wybór wskazywano o 37% rzadziej niż średnia światowa. 2 Badanie wykorzystania chmury obliczeniowej przez organizacje pozarządowe i biblioteki.

4 Wskaż trzy największe wyzwania związane z korzystaniem z narzędzi informatycznych w swojej organizacji. Odpowiedź Zbieranie danych do wykorzystania w raportowaniu Troska o bezpieczeństwo danych i ochronę prywatności Niewystarczająca kadra informatyczna Nieodpowiednie systemy informatyczne Brak umiejętności po stronie użytkowników/ pracowników Integracja danych pochodzących z różnych systemów Integracja danych z różnych źródeł Niewystarczające szkolenie kadry informatycznej Niewystarczające szkolenie użytkowników/ pracowników Udział procentowy Liczba odpowiedzi 15% 39 40% % 61 20% 54 43% % 56 25% 67 8% 22 24% 63 Koszty 63% 167 Problemy z zasilaniem, niestabilność sieci energetycznej 5% 14 Wszystkie odpowiedzi* 265 * Pytanie wielokrotnego wyboru. Pytanie 4 Odpowiedzi "Troska o bezpieczeństwo danych i ochronę prywatności", "Niewystarczające szkolenie użytkowników/ pracowników" oraz "Koszty" były wskazywane znacząco częściej w Polsce niż na świecie i w regionie. Odpowiedź "Integracja danych z różnych źródeł" była znacząco częściej wybierana w Polsce niż ma świecie. Z kolei odpowiedź "Niewystarczające szkolenie kadry informatycznej" była znacząco rzadziej wybierana w Polsce niż na świecie i w regionie. Polacy najczęściej wybierali "Koszty" (63%), co jest znacząco wyższe niż średnia dla tej odpowiedzi globalnie (54%) i w regionie (52%). 3 Badanie wykorzystania chmury obliczeniowej przez organizacje pozarządowe i biblioteki.

5 "Troska o bezpieczeństwo danych i ochronę prywatności" (40% w Polsce, przy 27% globalnie i 30% w CEE), co oznacza że w Polsce ten wybór wskazywano o 46% częściej niż średnia światowa. "Niewystarczające szkolenie użytkowników/ pracowników" (43% w Polsce, przy 32% globalnie i 29% w CEE), co oznacza że w Polsce ten wybór wskazywano o 35% częściej niż średnia światowa. "Koszty" (63% w Polsce, przy 54% globalnie i 52% w CEE), co oznacza że w Polsce ten wybór wskazywano o 17% częściej niż średnia światowa. "Integracja danych z różnych źródeł" (25% w Polsce, przy 18% globalnie i 22% w CEE), co oznacza że w Polsce ten wybór wskazywano o 41% częściej niż średnia światowa. "Niewystarczające szkolenie kadry informatycznej" (8% w Polsce, przy 17% globalnie i 16% w CEE), co oznacza że w Polsce ten wybór wskazywano o 53% rzadziej niż średnia światowa. 4 Badanie wykorzystania chmury obliczeniowej przez organizacje pozarządowe i biblioteki.

6 Czy twoja organizacja wykorzystuje aplikacje "w chmurze" do wymienionych poniżej zadań? Odpowiedź Zarządzanie bazą danych klientów/ CRM (np.: Microsoft Dynamics CRM, Salesforce, CiviCRM) Dzielenie się materiałami i współpraca (np.:, Microsoft Office Live Workspace, Microsoft Lync, Google Docs, Google Apps, Microsoft Office 365) Przetwarzanie danych (np.: Crystal Reports) Zarządzanie darczyńcami (np.: Raiser's Edge, etapestry, Salesforce) Poczta elektroniczna ( ) (np.: Hotmail, Gmail, Onet, o2, Microsoft Office 365) Obsługa ingów/ newsletterów (np.: GetRepsonse, Mail- Chimp, Sare, ConstantContact, StrongMail) Przechowywanie, dzielenie się plikami (np.: Sharepoint online, Dropbox, Box.net, Microsoft Office 365) Zarządzanie grantami (np.: Microsoft Grants Manager, Salesforce) Monitoring mediów (np.: Wildfire, Google Alerts) Pakiety biurowe (np.: Microsoft Office 365, Google Docs, Zoho Office) Zarządzanie Projektami (np.: Basecamp, QuickBase, dotproject) Udział procentowy Liczba odpowiedzi 6% 14 35% 80 3% 7 1% 2 68% % 39 27% 62 4% 8 13% 29 38% 85 6% 14 5 Badanie wykorzystania chmury obliczeniowej przez organizacje pozarządowe i biblioteki.

7 Serwisy społecznościowe, Web 2.0 (np.: Facebook, Twitter, NK) Wiadomości SMS (np.: SMS Cloud) Telefonia VoIP (np.: Cisco CloudVoIP) Szkolenia (np.: Citrix GoToWebinar, ReadyTalk, moodle, WBT) Zarządzanie wolontariuszami (np.: VolunteerHub) Webinaria, telekonferencje za pośrednictwem Internetu (np.: Skype, WebEx, ReadyTalk, Citrix Go to Meeting, ClickMeeting) Hosting serwisu WWW (np.: Fat- Cow, Google Sites, home.pl, Microsoft Office 365) 48% 108 3% 6 6% 14 4% 8 3% 6 21% 48 34% 77 Inne (jakie?) 21% 47 Wszystkie odpowiedzi 226 * Pytanie wielokrotnego wyboru. Pytanie 8 Analiza odpowiedzi na pytania 8 i 9 została przygotowana łącznie i znajduje się poniżej wyników dla pytania 9. 6 Badanie wykorzystania chmury obliczeniowej przez organizacje pozarządowe i biblioteki.

8 Dla których z poniższych zadań twoja organizacja korzysta z aplikacji w chmurze? Odpowiedź Zarządzanie finansami/ księgowość (np.: Intuit QuickBooks Online, NetSuite) Antywirus/ filtry spamu (np.: Symantec Cloud) Program fakturujący (np.: Invoicera) Wymogi regulacyjne (zgodność z przepisami prawa i regulacjami rządowymi) (np.: Axcient) Tworzenie kopii zapasowych/ przechowywanie i synchronizacja danych (np.: Dropbox, SugarSync) Usuwanie skutków awarii/ katastrof (np.: VMware vcloud) Handel elektroniczny, E-commerce (np.: PayU, Paypal) Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (np.: SuccessFactors, Ascentis HR, NAVICUS) Obsługa listy płac (np.: 101pay, PayCom) Udział procentowy Liczba odpowiedzi 41% 69 55% 93 23% 39 14% 24 38% 64 10% 17 23% 39 24% 40 9% 15 Zdalny dostęp, VPN (np.: Citrix) 17% 29 Bezpieczeństwo (np.: AppRiver, Panda) 18% 31 Wszystkie odpowiedzi* 169 * Pytanie wielokrotnego wyboru. Pytanie 9 Analiza łączna dla odpowiedzi na pytania 8 i 9. Polscy respondenci wybierali kategorie zadań Inne (żadne), Dzielenie się materiałami i współpraca oraz Hosting serwisu WWW znacząco częściej niż respondenci globalni i z Europy Środkowo- 7 Badanie wykorzystania chmury obliczeniowej przez organizacje pozarządowe i biblioteki.

9 Wschodniej. Kategorie Zarządzanie darczyńcami, "Wiadomości SMS" oraz Webinaria, telekonferencje za pośrednictwem Internetu były przez Polaków wskazywane znacząco rzadziej niż globalna i regionalna średnia. Najczęściej wybieraną przez polskich respondentów kategorią zadania, do którego wykorzystuje się aplikacje w chmurze była Poczta elektroniczna ( ) - 61% wskazań, co jest nieznacznie wyższym wskaźnikiem niż średnia międzynarodowa (55%), ale niższym niż średnia dla CEE (65%). Także kategoria Pakiety biurowe była wskazywana przez respondentów z Polski znacząco częściej niż średnia globalna i regionalna. W przypadku 4 kategorii wskazywano je znacząco rzadziej niż średnia globalna, ale podobnie jak średnia dla Europy Środkowo-Wschodniej.. Inne (żadne) (12% w Polsce, przy 6% globalnie i 9% w CEE), co oznacza że w Polsce ten wybór wskazywano o 87% częściej niż średnia światowa. "Dzielenie się materiałami i współpraca" (32% w Polsce, przy 19% globalnie i 25% w CEE), co oznacza że w Polsce ten wybór wskazywano o 71% częściej niż średnia światowa. Hosting serwisu WWW (31% w Polsce, przy 21% globalnie i 20% w CEE), co oznacza że w Polsce ten wybór wskazywano o 44% częściej niż średnia światowa. Pakiety biurowe (34% w Polsce, przy 23% globalnie i 30% w CEE), co oznacza że w Polsce ten wybór wskazywano o 46% częściej niż średnia światowa. Zarządzanie darczyńcami (1% w Polsce, przy 7% globalnie i 2% w CEE), co oznacza że w Polsce ten wybór wskazywano o 89% rzadziej niż średnia światowa. "Wiadomości SMS" (2% w Polsce, przy 7% globalnie i 8% w CEE), co oznacza że w Polsce ten wybór wskazywano o 66% rzadziej niż średnia światowa. Webinaria, telekonferencje za pośrednictwem Internetu (19% w Polsce, przy 24% globalnie i 30% w CEE), co oznacza że w Polsce ten wybór wskazywano o 22% rzadziej niż średnia światowa. "Szkolenia" (3% w Polsce, przy 7% globalnie i 3% w CEE), co oznacza że w Polsce ten wybór wskazywano o 57% rzadziej niż średnia światowa. "Zarządzanie bazą danych klientów/ CRM" (6% w Polsce, przy 12% globalnie i 8% w CEE), co oznacza że w Polsce ten wybór wskazywano o 55% rzadziej niż średnia światowa. "Handel elektroniczny, E-commerce" (7% w Polsce, przy 15% globalnie i 10% w CEE), co oznacza że w Polsce ten wybór wskazywano o 53% częściej niż średnia światowa. "Zdalny dostęp, VPN" (7% w Polsce, przy 14% globalnie i 9% w CEE), co oznacza że w Polsce ten wybór wskazywano o 51% rzadziej niż średnia światowa. 8 Badanie wykorzystania chmury obliczeniowej przez organizacje pozarządowe i biblioteki.

10 Niezależnie od tego, czy twoja organizacja korzysta obecnie z rozwiązań w chmurze czy nie, wskaż, w jakim stopniu poniższe stwierdzenia wyrażają korzyści płynące z używania aplikacji opartych na chmurze obliczeniowej. Dostępność i łatwość korzystania ze sprzętu i oprogramowania Wyższy poziom bezpieczeństwa danych Znaczna korzyść Niewielka korzyść Nie stanowi korzyści Nie wiem Liczba odpowiedzi 110 (58%) 53 (28%) 5 (3%) 21 (11%) (31%) 51 (28%) 33 (18%) 43 (23%) 184 Lepsza organizacja danych 77 (41%) 67 (36%) 19 (10%) 24 (13%) 187 Większa kontrola nad danymi 63 (35%) 54 (30%) 29 (16%) 34 (19%) 180 Łatwiejsza współpraca z innymi organizacjami Wyższy stopień dzielenia się informacjami i współpracy Niewielki lub zerowy koszt początkowy Wymaga mniejszej liczby wykwalifikowanej kadry (IT) Szybkie pozyskanie i wdrożenie Zminimalizowana potrzeba administrowania systemem Pozwala na łatwiejsze odzyskanie danych i ustawień w sytuacji kryzysowej Przekształcenie wysokich, stałych kosztów na niższe okresowe wydatki operacyjne 84 (46%) 58 (32%) 18 (10%) 22 (12%) (53%) 58 (31%) 9 (5%) 21 (11%) (41%) 57 (31%) 15 (8%) 37 (20%) (32%) 57 (31%) 19 (10%) 50 (27%) (39%) 61 (34%) 5 (3%) 45 (25%) (36%) 63 (34%) 16 (9%) 40 (22%) (37%) 57 (31%) 13 (7%) 45 (25%) (32%) 57 (31%) 15 (8%) 53 (29%) 183 Pytanie 10 9 Badanie wykorzystania chmury obliczeniowej przez organizacje pozarządowe i biblioteki.

11 Polscy respondenci nie wskazywali żadnej odpowiedzi jako znacznej korzyści znacząco częściej niż średnia dla respondentów globalnych i środkowoeuropejskich. Polacy wskazywali 8 odpowiedzi jako znaczne korzyści znacząco rzadziej niż respondenci ze świata i regionu - w przypadku siedmiu z nich, średnia regionalna dla CEE była wyższa niż średnia globalna. regionalne. Jako znaczne korzyści polscy respondenci wskazywali "Dostępność i łatwość korzystania ze sprzętu i oprogramowania (57%), co jest znacząco niższym odsetkiem niż w przypadku respondentów globalnych (63%) i regionalnych (71%). Polscy respondenci nie wskazywali znacząco częściej żadnej odpowiedzi także, jeśli przeanalizujemy odpowiedzi o znacznych i niewielkich korzyściach łącznie. Niemniej jednak wskazywali znacząco rzadziej odpowiedzi "Wymaga mniejszej liczby wykwalifikowanej kadry (IT)", "Wyższy poziom bezpieczeństwa danych" oraz "Pozwala na łatwiejsze odzyskanie danych i ustawień w sytuacji kryzysowej". Odpowiedź Pozwala na łatwiejsze odzyskanie danych i ustawień w sytuacji kryzysowej była przez respondentów z Polski wskazywana znacząco częściej jako niestanowiąca korzyści, a "Szybkie pozyskanie i wdrożenie" znacząco rzadziej niż średnia dla respondentów globalnych i z regionu. Cztery odpowiedzi były przez Polaków wskazywane znacząco częściej jako nie wiem. Znaczne korzyści płynące z wdrożenia chmury: "Dostępność i łatwość korzystania ze sprzętu i oprogramowania (57% w Polsce, przy 63% globalnie i 71% w CEE), co oznacza że w Polsce ten wybór wskazywano o 9% rzadziej niż średnia światowa. "Niewielki lub zerowy koszt początkowy" (40% w Polsce, przy 50% globalnie i 52% w CEE), co oznacza że w Polsce ten wybór wskazywano o 19% rzadziej niż średnia światowa. "Wymaga mniejszej liczby wykwalifikowanej kadry (IT)" (31% w Polsce, przy 41% globalnie i 44% w CEE), co oznacza że w Polsce ten wybór wskazywano o 25% rzadziej niż średnia światowa. "Wyższy poziom bezpieczeństwa danych" (30% w Polsce, przy 39% globalnie i 42% w CEE), co oznacza że w Polsce ten wybór wskazywano o 23% rzadziej niż średnia światowa. "Szybkie pozyskanie i wdrożenie" (36% w Polsce, przy 40% globalnie i 47% w CEE), co oznacza że w Polsce ten wybór wskazywano o 8% rzadziej niż średnia światowa. "Zminimalizowana potrzeba administrowania systemem" (34% w Polsce, przy 43% globalnie i 45% w CEE), co oznacza że w Polsce ten wybór wskazywano o 19% rzadziej niż średnia światowa. "Pozwala na łatwiejsze odzyskanie danych i ustawień w sytuacji kryzysowej" (35% w Polsce, przy 55% globalnie i 52% w CEE), co oznacza że w Polsce ten wybór wskazywano o 37% rzadziej niż średnia światowa. "Wyższy stopień dzielenia się informacjami i współpracy" (52% w Polsce, przy 57% globalnie i 61% w CEE), co oznacza że w Polsce ten wybór wskazywano o 10% rzadziej niż średnia światowa. Znaczne i niewielkie korzyści płynące z wdrożenia chmury analiza łączna: "Wymaga mniejszej liczby wykwalifikowanej kadry (IT)" (60% w Polsce, przy 66% globalnie i 69% w CEE), co oznacza że w Polsce ten wybór wskazywano o 8% rzadziej niż średnia światowa. "Wyższy poziom bezpieczeństwa danych" (56% w Polsce, przy 62% globalnie i 64% w CEE), co oznacza że w Polsce ten wybór wskazywano o 9% rzadziej niż średnia światowa. "Pozwala na łatwiejsze odzyskanie danych i ustawień w sytuacji kryzysowej" (65% w Polsce, przy 75% globalnie i 72% w CEE), co oznacza że w Polsce ten wybór wskazywano o 14% rzadziej niż średnia światowa. To nie są korzyści, jakie daje chmura: "Pozwala na łatwiejsze odzyskanie danych i ustawień w sytuacji kryzysowej" (7% w Polsce, przy 5% globalnie i 4% w CEE), co oznacza że w Polsce ten wybór wskazywano o 26% częściej niż średnia światowa. 10 Badanie wykorzystania chmury obliczeniowej przez organizacje pozarządowe i biblioteki.

12 "Szybkie pozyskanie i wdrożenie" (3% w Polsce, przy 10% globalnie i 6% w CEE), co oznacza że w Polsce ten wybór wskazywano o 73% rzadziej niż średnia światowa. "Lepsza organizacja danych" (10% w Polsce, przy 17% globalnie i 9% w CEE), co oznacza że w Polsce ten wybór wskazywano o 42% rzadziej niż średnia światowa. "Większa kontrola nad danymi" (15% w Polsce, przy 22% globalnie i 14% w CEE), co oznacza że w Polsce ten wybór wskazywano o 33% rzadziej niż średnia światowa. Analiza odpowiedzi nie wiem : "Wymaga mniejszej liczby wykwalifikowanej kadry (IT)" (30% w Polsce, przy 20% globalnie i 21% w CEE), co oznacza że w Polsce ten wybór wskazywano o 50% częściej niż średnia światowa. "Wyższy poziom bezpieczeństwa danych" (27% w Polsce, przy 21% globalnie i 21% w CEE), co oznacza że w Polsce ten wybór wskazywano o 25% częściej niż średnia światowa. "Szybkie pozyskanie i wdrożenie" (29% w Polsce, przy 22% globalnie i 22% w CEE), co oznacza że w Polsce ten wybór wskazywano o 30% częściej niż średnia światowa. "Pozwala na łatwiejsze odzyskanie danych i ustawień w sytuacji kryzysowej" (29% w Polsce, przy 20% globalnie i 24% w CEE), co oznacza że w Polsce ten wybór wskazywano o 46% częściej niż średnia światowa. 11 Badanie wykorzystania chmury obliczeniowej przez organizacje pozarządowe i biblioteki.

13 Prosimy o zastanowienie się z czego wynika to, że twoja organizacja nie korzysta w ogóle lub nie korzysta bardziej z usług w chmurze. Usługi w chmurze nie są rozwinięte na tyle, by moja organizacja mogła na nich polegać Wymogi prawne dotyczące przechowywania danych lub przekazywania ich poza granice kraju Integracja aplikacji w chmurze z obecnie używanym oprogramowaniem Obawy o bezpieczeństwo danych lub ochronę prywatności Znaczna bariera Niewielka bariera Nie stanowi bariery Nie wiem Liczba odpowiedzi 37 (21%) 50 (28%) 48 (27%) 42 (24%) (28%) 31 (17%) 42 (24%) 56 (31%) (29%) 44 (25%) 34 (19%) 48 (27%) (52%) 41 (23%) 24 (13%) 21 (12%) 178 Obawa o utratę danych 75 (42%) 48 (27%) 34 (19%) 22 (12%) 179 Infrastruktura elektryczna, zasilanie nie jest wystarczająco stabilna Ogólny brak zaufania do modelu i dostawców usług w chmurze Ze względu na wcześniejsze inwestycje we własną infrastrukturę sieciową skorzystanie z usług w chmurze nie wiąże się z oszczędnościami Brak dostępności szkoleń z tego zakresu Nasi pracownicy nie mają wystarczającej wiedzy pozwalającej na wdrożenie 13 (7%) 33 (19%) 98 (55%) 33 (19%) (21%) 63 (36%) 44 (25%) 33 (19%) (11%) 39 (22%) 73 (42%) 44 (25%) (37%) 56 (31%) 31 (17%) 25 (14%) (45%) 46 (26%) 35 (20%) 17 (10%) Badanie wykorzystania chmury obliczeniowej przez organizacje pozarządowe i biblioteki.

14 Zbyt wysokie koszty Internetu Brak dostępu do Internetu lub zbyt wolne/ niestabilne łącza internetowe Migracja z obecnych aplikacji i systemów byłaby zbyt skomplikowana lub zbyt droga Zbyt wysokie okresowe (np.: miesięczne) koszty takiego rozwiązania Zbyt wysokie koszty wdrożenia i konfiguracji Brak konsultantów, którzy mogliby pomóc we wdrożeniu i konfiguracji Założyciele organizacji nie rozumieją tego modelu lub są przeciwni korzystaniu z aplikacji w chmurze Zarząd/ decydenci w organizacji nie rozumieją tego modelu lub są przeciwni korzystaniu z aplikacji w chmurze Nie mam wystarczającej wiedzy o rozwiązaniach w chmurze, żeby określić jakie są bariery w ich wdrożeniu Problemy związane płatnościami w obcej walucie i kursami walut 20 (11%) 38 (21%) 102 (58%) 17 (10%) (23%) 50 (29%) 61 (35%) 58 (34%) 74 (43%) 35 (20%) 35 (20%) 54 (31%) 50 (29%) 39 (22%) 85 (49%) 10 (6%) (23%) 41 (24%) 43 (25%) (17%) 31 (18%) 50 (29%) (19%) 32 (18%) 50 (29%) (28%) 24 (14%) 28 (16%) (26%) 65 (38%) 28 (16%) (25%) 73 (42%) 24 (14%) (25%) 55 (32%) 21 (12%) (19%) 44 (25%) 48 (27%) 175 Pytanie 12 Respondenci z Polski wskazywali sześć odpowiedzi jako znaczna bariera znacząco częściej niż średnia dla wszystkich ankietowanych i respondentów z Europy Środkowo-Wschodniej. Odpowiedź "Brak dostępności szkoleń z tego zakresu" była wskazywana przez respondentów z Polski znacząco częściej niż średnia globalna, ale w podobnym stopniu jak przez respondentów z regionu. 13 Badanie wykorzystania chmury obliczeniowej przez organizacje pozarządowe i biblioteki.

15 Jedyną znaczną barierą wskazywaną znacząco rzadziej przez Polaków niż średnia międzynarodowa było "Ze względu na wcześniejsze inwestycje we własną infrastrukturę sieciową skorzystanie z usług w chmurze nie wiąże się z oszczędnościami. Najczęściej wskazywaną znaczną barierą w Polsce były Obawy o bezpieczeństwo danych lub ochronę prywatności (51%) i było to znacząco częściej niż średnia globalna (40%). Analizując znaczne i niewielkie bariery łącznie, w przypadku czterech odpowiedzi polscy respondenci wskazywali je znacząco częściej niż średnia globalna i regionalna. Te odpowiedzi były spójne z analizą odpowiedzi wskazywanych jako niestanowiących bariery te same odpowiedzi pojawiły się tam znacząco rzadziej niż średnia międzynarodowa i regionalna. Jeszcze cztery odpowiedzi wskazywano jako niestanowiące bariery dla wdrożenia chmury znacząco częściej niż średnia globalna, w tym trzy z nich dotyczyły kosztów. Co ciekawe, odpowiedź Problemy związane płatnościami w obcej walucie i kursami walut wskazywano w Polsce jaką znaczą barierę trzykrotnie częściej niż średnia globalna. Jedyną odpowiedzią wskazywaną znacząco rzadziej w kategorii nie wiem były "Wymogi prawne dotyczące przechowywania danych lub przekazywania ich poza granice kraju". Średnio, Polacy wskazywali 6,4 znaczących bariery, podczas, gdy średnia międzynarodowa i regionalna wyniosła 5,7. Znaczące bariery dla wdrożenia chmury: Problemy związane płatnościami w obcej walucie i kursami walut (28% w Polsce, przy 9% globalnie i 15% w CEE), co oznacza że w Polsce ten wybór wskazywano trzykrotnie częściej niż średnia światowa. "Wymogi prawne dotyczące przechowywania danych lub przekazywania ich poza granice kraju" (27% w Polsce, przy 12% globalnie i 16% w CEE), co oznacza że w Polsce ten wybór wskazywano ponad dwukrotnie częściej niż średnia światowa. "Brak konsultantów, którzy mogliby pomóc we wdrożeniu i konfiguracji" (41% w Polsce, przy 30% globalnie i 33% w CEE), co oznacza że w Polsce ten wybór wskazywano o 38% częściej niż średnia światowa. "Obawy o bezpieczeństwo danych lub ochronę prywatności" (30% w Polsce, przy 20% globalnie i 21% w CEE), co oznacza że w Polsce ten wybór wskazywano o 50% częściej niż średnia światowa. "Obawa o utratę danych" (41% w Polsce, przy 34% globalnie i 34% w CEE), co oznacza że w Polsce ten wybór wskazywano o 22% częściej niż średnia światowa. "Migracja z obecnych aplikacji i systemów byłaby zbyt skomplikowana lub zbyt droga" " (28% w Polsce, przy 25% globalnie i 22% w CEE), co oznacza że w Polsce ten wybór wskazywano o 12% częściej niż średnia światowa. "Brak dostępności szkoleń z tego zakresu" (36% w Polsce, przy 29% globalnie i 32% w CEE), co oznacza że w Polsce ten wybór wskazywano o 28% częściej niż średnia światowa. "Ze względu na wcześniejsze inwestycje we własną infrastrukturę sieciową skorzystanie z usług w chmurze nie wiąże się z oszczędnościami" (10% w Polsce, przy 17% globalnie i 12% w CEE), co oznacza że w Polsce ten wybór wskazywano o 37% rzadziej niż średnia światowa. Średnia liczba odpowiedzi wskazanych jako znaczna bariera: 6,4 w Polsce przy 5,7 globalnie i 5,7 w CEE, co oznacza, 12% więcej niż średnia światowa. Znaczne i niewielkie bariery dla wdrożenia chmury analiza łączna: "Problemy związane płatnościami w obcej walucie i kursami walut" (46% w Polsce, przy 19% globalnie i 32% w CEE), co oznacza że w Polsce ten wybór wskazywano dwukrotnie częściej niż średnia światowa. "Wymogi prawne dotyczące przechowywania danych lub przekazywania ich poza granice kraju" (44% w Polsce, przy 25% globalnie i 33% w CEE), co oznacza że w Polsce ten wybór wskazywano o 74% częściej niż średnia światowa. 14 Badanie wykorzystania chmury obliczeniowej przez organizacje pozarządowe i biblioteki.

16 "Brak konsultantów, którzy mogliby pomóc we wdrożeniu i konfiguracji" (67% w Polsce, przy 56% globalnie i 60% w CEE), co oznacza że w Polsce ten wybór wskazywano o 20% częściej niż średnia światowa. "Obawy o bezpieczeństwo danych lub ochronę prywatności" (73% w Polsce, przy 69% globalnie i 64% w CEE), co oznacza że w Polsce ten wybór wskazywano o 7% częściej niż średnia światowa. To nie są bariery dla wdrożenia chmury "Migracja z obecnych aplikacji i systemów byłaby zbyt skomplikowana lub zbyt droga" (23% w Polsce, przy 17% globalnie i 17% w CEE), co oznacza że w Polsce ten wybór wskazywano o 30% częściej niż średnia światowa. "Zbyt wysokie koszty Internetu" (56% w Polsce, przy 49% globalnie i 49% w CEE), co oznacza że w Polsce ten wybór wskazywano o 14% częściej niż średnia światowa. "Zbyt wysokie okresowe (np.: miesięczne) koszty takiego rozwiązania" (17% w Polsce, przy 12% globalnie i 14% w CEE), co oznacza że w Polsce ten wybór wskazywano o 42% częściej niż średnia światowa. "Zbyt wysokie koszty wdrożenia i konfiguracji" (18% w Polsce, przy 13% globalnie i 14% w CEE), co oznacza że w Polsce ten wybór wskazywano o 37% częściej niż średnia światowa. "Obawy o bezpieczeństwo danych lub ochronę prywatności" (13% w Polsce, przy 17% globalnie i 19% w CEE), co oznacza że w Polsce ten wybór wskazywano o 74% częściej niż średnia światowa. "Problemy związane płatnościami w obcej walucie i kursami walut" (24% w Polsce, przy 51% globalnie i 36% w CEE), co oznacza że w Polsce ten wybór wskazywano o 52% rzadziej niż średnia światowa. "Brak konsultantów, którzy mogliby pomóc we wdrożeniu i konfiguracji" (13% w Polsce, przy 21% globalnie i 15% w CEE), co oznacza że w Polsce ten wybór wskazywano o 38% rzadziej niż średnia światowa. "Wymogi prawne dotyczące przechowywania danych lub przekazywania ich poza granice kraju" (23% w Polsce, przy 37% globalnie i 26% w CEE), co oznacza że w Polsce ten wybór wskazywano o 38% rzadziej niż średnia światowa. Analiza odpowiedzi nie wiem : "Wymogi prawne dotyczące przechowywania danych lub przekazywania ich poza granice kraju" (33% w Polsce, przy 37% globalnie i 41% w CEE), co oznacza że w Polsce ten wybór wskazywano o 13% rzadziej niż średnia światowa. 15 Badanie wykorzystania chmury obliczeniowej przez organizacje pozarządowe i biblioteki.

17 Jakiego typu rozwiązania w chmurze twoja organizacja mogłaby wdrożyć najszybciej? Odpowiedź Udział procentowy Liczba odpowiedzi Zarządzanie finansami/ księgowość 11% 20 Baza danych Klientów/ CRM 10% 18 Dzielenie się i współpraca na współdzielonych materiałach Kopie zapasowe/ usuwanie skutków awarii, katastrof 27% 48 17% 30 Zarządzanie darczyńcami 6% 11 Poczta elektroniczna ( ) 32% 56 Przechowywanie, dzielenie się plikami 35% 61 Zarządzanie grantami 12% 22 Pakiety biurowe 32% 56 Zarządzanie wolontariuszami 10% 18 Z jakich jeszcze aplikacji w chmurze zamierza korzystać twoja organizacja? 1% 2 Wszystkie odpowiedzi* 176 * Pytanie wielokrotnego wyboru Pytanie 13 Odpowiedzi "Dzielenie się i współpraca na współdzielonych materiałach" oraz "Pakiety biurowe" były wskazywane znacząco częściej przez ankietowanych z Polski niż średnia globalna i regionalna. Polacy znacząco rzadziej wskazywali dodatkowe niż wymienione rodzaje aplikacji w chmurze w porównaniu do respondentów globalnych i regionalnych. Odpowiedzią najczęściej wybieraną przez respondentów z Polski było "Przechowywanie, dzielenie się plikami" (35%), co jest znacząco częstsze niż średnia globalna (31%) i regionalna (27%). "Dzielenie się i współpraca na współdzielonych materiałach" (27% w Polsce, przy 15% globalnie i 16% w CEE), co oznacza że w Polsce ten wybór wskazywano o 89% częściej niż średnia światowa. "Pakiety biurowe" (32% w Polsce, przy 20% globalnie i 25% w CEE), co oznacza że w Polsce ten wybór wskazywano o 64% częściej niż średnia światowa. "Zarządzanie grantami" (13% w Polsce, przy 9% globalnie i 13% w CEE), co oznacza że w Polsce ten wybór wskazywano o 34% częściej niż średnia światowa. Wskazanie dodatkowych aplikacji, z których korzystają organizacje respondentów (1% w Polsce, przy 6% globalnie i 4% w CEE), co oznacza że w Polsce skorzystano z tej możliwości 80% rzadziej niż średnia światowa. 16 Badanie wykorzystania chmury obliczeniowej przez organizacje pozarządowe i biblioteki.

18 Które z poniższych korzyści zachęciłyby twoją organizację do przeniesienia lub korzystania w większym stopniu z usług i aplikacji informatycznych w chmurze obliczeniowej? Odpowiedź Udział procentowy Liczba odpowiedzi Obniżenie kosztów usług w chmurze 39% 70 Zmiany w budżecie organizacji pozwalające na uiszczanie okresowych (np.: miesięcznych) opłat związanych z korzystaniem z usług w chmurze Zmniejszenie ryzyka związanego z korzystaniem z chmury Zwiększenie łatwości konfigurowania usług w chmurze Łatwiejsza integracja usług w chmurze z obecnie wykorzystywanymi systemami IT Przeszkolenie osób z mojej organizacji w zakresie korzystania z usług w chmurze Zwiększenie łatwości dostosowania usług w chmurze (np. bazy danych kontaktów) do specyficznych potrzeb mojej organizacji Dostęp do zdalnych (telefonicznych/ internetowych) konsultacji z zakresu korzystania z rozwiązań w chmurze 10% 17 17% 31 14% 25 16% 29 37% 66 20% 35 15% 27 Zdalne zarządzanie usługami w chmurze 16% 29 Rekomendacja pochodząca od innej organizacji lub ogólnie od sektora pozarządowego 15% 27 Sugestia i wsparcie zaufanego doradcy 21% 37 Nie ma w ogóle takich planów 17% 31 * Pytanie wielokrotnego wyboru Wszystkie odpowiedzi* 178 Pytanie 14 "Zdalne zarządzanie usługami w chmurze" oraz "Rekomendacja pochodząca od innej organizacji lub ogólnie od sektora pozarządowego" czynniki zachęcające do przejścia na chmurę, które Polacy wskazali znacząco częściej niż średnia. Z kolei "Zmiany w budżecie organizacji pozwalające na uiszczanie okre- 17 Badanie wykorzystania chmury obliczeniowej przez organizacje pozarządowe i biblioteki.

19 sowych (np.: miesięcznych) opłat związanych z korzystaniem" wskazywano znacząco rzadziej niż średnia dla całego badania. Odpowiedzi z polski pokrywały się z odpowiedziami z regionu. Najczęściej wskazywanym w Polsce motywatorem dla przejścia na chmurę jest "Obniżenie kosztów usług w chmurze" (40%), co jest zbieżne ze wskazaniami globalnymi (38%) i regionalnymi (36%). "Zdalne zarządzanie usługami w chmurze" (16% w Polsce, przy 9% globalnie i 14% w CEE), co oznacza że w Polsce ten wybór wskazywano o 90% częściej niż średnia światowa. "Rekomendacja pochodząca od innej organizacji lub ogólnie od sektora pozarządowego" (15% w Polsce, przy 11% globalnie i 13% w CEE), co oznacza że w Polsce ten wybór wskazywano o 33% częściej niż średnia światowa. "Zmiany w budżecie organizacji pozwalające na uiszczanie okresowych (np.: miesięcznych) opłat związanych z korzystaniem" (10% w Polsce, przy 16% globalnie i 13% w CEE), co oznacza że w Polsce ten wybór wskazywano o 38% rzadziej niż średnia światowa. 18 Badanie wykorzystania chmury obliczeniowej przez organizacje pozarządowe i biblioteki.

20 Jaki przewidujesz horyzont czasowy dla przeniesienia przez twoją organizację znacznej części usług/ aplikacji informatycznych (np. baz danych, poczty elektronicznej) do chmury obliczeniowej? Odpowiedź Udział procentowy Liczba odpowiedzi Do 6 miesięcy 5% 9 6 miesięcy do roku 14% 25 1 do 2 lat 20% 35 2 do 3 lat 16% 28 Powyżej 3 lat 9% 16 Nie ma w ogóle takich planów 36% 64 Wszystkie odpowiedzi 177 Pytanie 15 Żadna z odpowiedzi nie była wskazywana przez polskich respondentów znacząco częściej niż średnia globalna i regionalna. Odpowiedź "Do 6 miesięcy" była wybierana znacząco rzadziej niż średnia globalna. Najczęstszy wybór padał na opcję "Nie ma w ogóle takich planów" (36%), co jest zbieżne ze wskazaniami globalnymi i regionalnymi. "Do 6 miesięcy " (5% w Polsce, przy 8% globalnie i 7% w CEE), co oznacza że w Polsce ten wybór wskazywano o 40% rzadziej niż średnia światowa. 19 Badanie wykorzystania chmury obliczeniowej przez organizacje pozarządowe i biblioteki.

Przetwarzanie w chmurze

Przetwarzanie w chmurze Przetwarzanie w chmurze Opracował: Zb. Rudnicki 1 Chmura w Internecie 2 1 picasaweb.google.com - Fotografie w chmurze 3 Octave - podobny do Matlaba - także w chmurze (uproszczony) i dostępny w iphone 4

Bardziej szczegółowo

Mateusz Kurleto NEOTERIC. Analiza projektu B2B Kielce, 18 października 2012

Mateusz Kurleto NEOTERIC. Analiza projektu B2B Kielce, 18 października 2012 2012 Pierwsze przymiarki do zakresu informatyzacji (rodzaj oprogramowania: pudełkowe, SaaS, Iaas, CC, PaaS. Zalety i wady: dostępność, koszty, narzędzia, ludzie, utrzymanie, bezpieczeństwo, aspekty prawne)

Bardziej szczegółowo

9 elementów zarządzania projektami Narzędzia Nowoczesnego Project Managera

9 elementów zarządzania projektami Narzędzia Nowoczesnego Project Managera 9 elementów zarządzania projektami Narzędzia Nowoczesnego Project Managera Darmowy Ebook Autor: Adam Omelczuk Tytuł: 9 elementów zarządzania projektami W życiu i w biznesie Darmowy Ebook NARZĘDZIA Nowoczesnego

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER

Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER Gdańsk, 27-28 września 2012 r. Krzysztof Pytliński Zakład Teleinformatyki Kontekst Data Center jako usługa zewnętrzna, zaspokajająca potrzeby

Bardziej szczegółowo

Zapewnienie dostępu do Chmury

Zapewnienie dostępu do Chmury Zapewnienie dostępu do Chmury O bezpiecznym i sprawnym dostępie do Chmury i danych w Chmurze. Marcin Tynda Business Development Manager Grupa Onet S.A. Warszawa, 24.06.2013 1 Kto jest kim Klient? Kim jest

Bardziej szczegółowo

Małe firmy odważnie korzystają z IT w chmurze

Małe firmy odważnie korzystają z IT w chmurze Małe firmy odważnie korzystają z IT w chmurze Obsługa poczty elektronicznej, archiwum dokumentów, komunikator i zewnętrzny serwer z takich rozwiązań najczęściej korzystają mikroprzedsiębiorcy, którzy prowadzą

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne narzędzia HR. Waldemar Lipiński DMZ-CHEMAK sp. z o.o.

Nowoczesne narzędzia HR. Waldemar Lipiński DMZ-CHEMAK sp. z o.o. Nowoczesne narzędzia HR Waldemar Lipiński DMZ-CHEMAK sp. z o.o. W CHMURY CZY Z CHMUR Z ZIEMI NA ZIEMIĘ OPROGRAMOWANIE ROZWIĄZANIA ON-LINE OUTSOURCING PLUS CONSULTING 4 wymiary HR to inicjatywa firm: DMZ-Chemak

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach w Polsce 2015. Na podstawie badania 420 firm

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach w Polsce 2015. Na podstawie badania 420 firm Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach w Polsce 2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: maj 2015 Format: pdf Cena od: 3000 Sprawdź w raporcie Jakie są najpopularniejsze modele

Bardziej szczegółowo

Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów

Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów Czy chmura może być bezpiecznym backupem? Ryzyka systemowe i prawne. Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów Agenda Definicja usługi backup i cloud computing Architektura systemu z backupem

Bardziej szczegółowo

Czym. jest. Odkryj nowe możliwości dla swojej firmy dzięki usłudze Office 365. Twoje biuro tam, gdzie Ty. Nowy Office w chmurze.

Czym. jest. Odkryj nowe możliwości dla swojej firmy dzięki usłudze Office 365. Twoje biuro tam, gdzie Ty. Nowy Office w chmurze. Czym 365? jest Office Odkryj nowe możliwości dla swojej firmy dzięki usłudze Office 365. To aplikacje Office, które znasz i lubisz, powiązane z olbrzymimi możliwościami chmury obliczeniowej wideokonferencje

Bardziej szczegółowo

W książce omówiono: SAP zostań ekspertem w 24 godziny!

W książce omówiono: SAP zostań ekspertem w 24 godziny! System SAP jest uznanym zintegrowanym systemem informatycznym do zarządzania firmą. Charakteryzuje się ogromnym bogactwem funkcjonalności i elastycznością, ułatwiającą zmianę skali lub profilu działalności

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników badania wykorzystania przetwarzania w chmurze w największych polskich przedsiębiorstwach

Prezentacja wyników badania wykorzystania przetwarzania w chmurze w największych polskich przedsiębiorstwach Prezentacja wyników badania wykorzystania przetwarzania w chmurze w największych polskich przedsiębiorstwach Grzegorz Bernatek Kierownik Projektów Analitycznych Audytel SA Partnerzy badania: Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Nowoczesna edukacja Małgorzata Dębowska Miasto Bełchatów 26 maja 2010 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL Dorośli uczący się od dzieci i

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie Raportu Z Międzynarodowego Badania Wykorzystania Chmury Obliczeniowej Przez Organizacje Pozarządowe i Biblioteki

Podsumowanie Raportu Z Międzynarodowego Badania Wykorzystania Chmury Obliczeniowej Przez Organizacje Pozarządowe i Biblioteki Podsumowanie Raportu Z Międzynarodowego Badania Wykorzystania Chmury Obliczeniowej Przez Organizacje Pozarządowe i Biblioteki Znaczenie chmury obliczeniowej (cloud computing) w sektorze społecznym: badanie

Bardziej szczegółowo

Rynek przetwarzania danych w chmurze w Polsce 2013. Prognozy rozwoju na lata 2013-2017

Rynek przetwarzania danych w chmurze w Polsce 2013. Prognozy rozwoju na lata 2013-2017 Rynek przetwarzania danych w chmurze w Polsce 2013 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Q2 Format: pdf Cena od: 1800 Sprawdź w raporcie Jaka jest wartość rynku przetwarzania danych w chmurze w Polsce?

Bardziej szczegółowo

Linia współpracy Projekt Informatyzacja JST z wykorzystaniem technologii przetwarzania w Chmurze. Warszawa, 17 lutego 2015 r.

Linia współpracy Projekt Informatyzacja JST z wykorzystaniem technologii przetwarzania w Chmurze. Warszawa, 17 lutego 2015 r. Linia współpracy Projekt Informatyzacja JST z wykorzystaniem technologii przetwarzania w Chmurze Warszawa, 17 lutego 2015 r. Chmura obliczeniowa w Programie Zintegrowanej Informatyzacji Państwa Zbudowanie

Bardziej szczegółowo

Cechy e-usługi i e-firmy. Elastyczność i niezawodność. Jak się przygotować na zmiany?

Cechy e-usługi i e-firmy. Elastyczność i niezawodność. Jak się przygotować na zmiany? 2012 Cechy e-usługi i e-firmy. Elastyczność i niezawodność. Jak się przygotować na zmiany? Borys Glass-Brudziński Marek Kosno Wizja rozwoju e-usługi Gdańsk, 07 listopada 2012 E-usługa i E-firma E-usługi

Bardziej szczegółowo

MAŁE FIRMY ODWAŻNIE KORZYSTAJĄ Z CHMURY

MAŁE FIRMY ODWAŻNIE KORZYSTAJĄ Z CHMURY 1/7 MAŁE FIRMY ODWAŻNIE KORZYSTAJĄ Z CHMURY Obsługa poczty elektronicznej, archiwum dokumentów, komunikator i zewnętrzny serwer z takich rozwiązań najczęściej korzystają mikroprzedsiębiorcy, którzy prowadzą

Bardziej szczegółowo

Księgowość w chmurze

Księgowość w chmurze Księgowość w chmurze Chwilowa moda czy przyszłość finansów? KRZYSZTOF MADEJCZYK EKSPERT OŚWIATOWY Co to jest chmura obliczeniowa? Co to jest chmura obliczeniowa? Co to jest chmura obliczeniowa? Co to jest

Bardziej szczegółowo

enxoo properto Kompleksowy system do zarządzania sprzedażą i wynajmem nieruchomości

enxoo properto Kompleksowy system do zarządzania sprzedażą i wynajmem nieruchomości enxoo properto Kompleksowy system do zarządzania sprzedażą i wynajmem nieruchomości Szybka i trafna ocena potrzeb nabywców nieruchomości Pełen obraz procesu sprzedaży oraz umiejętność kontroli całego procesu

Bardziej szczegółowo

Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress

Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress Agencja Public Relations ComPress zrealizowała badanie mające na celu poznanie opinii dziennikarzy zajmujących się nowymi technologiami na temat preferowanych

Bardziej szczegółowo

Prawne aspekty wykorzystania chmury obliczeniowej w administracji publicznej. Michał Kluska

Prawne aspekty wykorzystania chmury obliczeniowej w administracji publicznej. Michał Kluska Prawne aspekty wykorzystania chmury obliczeniowej w administracji publicznej Michał Kluska Prawne aspekty wykorzystania chmury obliczeniowej w administracji publicznej Łopuszna, 6-7 lutego 2012 r. Agenda:

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Rynek przetwarzania danych w chmurze w Polsce 2015. Prognozy rozwoju na lata 2015-2020

Rynek przetwarzania danych w chmurze w Polsce 2015. Prognozy rozwoju na lata 2015-2020 Rynek przetwarzania danych w chmurze w Polsce 2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: wrzesień 2015 Format: pdf Cena od: 1800 Sprawdź w raporcie Jaka jest obecna i przyszła wartość rynku przetwarzania

Bardziej szczegółowo

TELEMEETING ZAMAWIANY BLISKI KONTAKT NA ODLEGŁOŚĆ PROFESJONALNE ROZWIĄZANIE TELEKONFERENCYJNE

TELEMEETING ZAMAWIANY BLISKI KONTAKT NA ODLEGŁOŚĆ PROFESJONALNE ROZWIĄZANIE TELEKONFERENCYJNE TELEMEETING ZAMAWIANY BLISKI KONTAKT NA ODLEGŁOŚĆ PROFESJONALNE ROZWIĄZANIE TELEKONFERENCYJNE CZYM JEST TELEMEETING? Telemeeting to innowacyjna usługa telekonferencyjna, która umożliwia prostą, szybką

Bardziej szczegółowo

Usługi i rozwiązania IT dla biznesu

Usługi i rozwiązania IT dla biznesu Usługi i rozwiązania IT dla biznesu lat doświadczeń specjalistów przedsięwzięć krajów od 1995 r. na rynku konsultanci, programiści, kierownicy projektów wspieranych dla ponad 400 klientów klienci i projekty

Bardziej szczegółowo

Szyfrowanie danych i tworzenie kopii zapasowych aspekty prawne

Szyfrowanie danych i tworzenie kopii zapasowych aspekty prawne Szyfrowanie danych i tworzenie kopii zapasowych aspekty prawne 18 listopada 2015 r. Maria Guzewska, LL.M. Prawnik w zespole IP/DP Agenda Rodzaje danych w systemach IT Podstawowe pojęcia Zabezpieczanie

Bardziej szczegółowo

Internet. mgr Zbigniew Misiak. zbigniew.misiak@gmail.com

Internet. mgr Zbigniew Misiak. zbigniew.misiak@gmail.com Internet mgr Zbigniew Misiak zbigniew.misiak@gmail.com Czym się będziemy dziś zajmowad Kanały komunikacji z Klientem Podstawy infobrokeringu Przegląd ciekawego oprogramowania Dostęp do internetu i polityka

Bardziej szczegółowo

Badania satysfakcji pracowników. www.biostat.com.pl

Badania satysfakcji pracowników. www.biostat.com.pl to powszechnie stosowane narzędzie pozwalające na ocenę poziomu zadowolenia oraz poznanie opinii pracowników w zakresie wybranych obszarów działalności firmy. Za pomocą skal pomiarowych badanie daje możliwość

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL Współpraca online Moduł S7 Sylabus - wersja 1.0

ECDL/ICDL Współpraca online Moduł S7 Sylabus - wersja 1.0 ECDL/ICDL Współpraca online Moduł S7 Sylabus - wersja 1.0 Przeznaczenie Sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy Sylabus dla modułu ECDL/ICDL Współpraca online. Sylabus opisuje zakres wiedzy i umiejętności,

Bardziej szczegółowo

RAPORT ANALIZA RENTOWNOŚCI WSZYSTKIE STANOWISKA. LOGO KLIENTA 22 February 2014

RAPORT ANALIZA RENTOWNOŚCI WSZYSTKIE STANOWISKA. LOGO KLIENTA 22 February 2014 i RAPORT ANALIZA RENTOWNOŚCI WSZYSTKIE STANOWISKA LOGO KLIENTA 22 February 2014 Założenia Raport zawiera analizę poszczególnych badanych jednostek organizacyjnych, reprezentowanych przez wyznaczone osoby.

Bardziej szczegółowo

Symantec Cloud. Wsparcie w Twoim biznesie

Symantec Cloud. Wsparcie w Twoim biznesie Symantec Cloud W ostatnim czasie zauważalna stała się intensywna rozbudowa centrów obliczeniowych w chmurze. Obserwujemy tutaj zarówno wzrost ilości oferowanych usług w chmurze, jak i ilość przechowywanych

Bardziej szczegółowo

Case study. Wdrożenie Office 365 w firmie RISER Sp. z o.o.

Case study. Wdrożenie Office 365 w firmie RISER Sp. z o.o. Case study Wdrożenie Office 365 w firmie RISER Sp. z o.o. Riser stawia na Office 365. Inwestycja w rozwój Na rynku usług wspierających działanie biznesu można znaleźć wiele interesujących rozwiązań, jednak

Bardziej szczegółowo

W drodze do chmury hybrydowej stan zaawansowania w polskich przedsiębiorstwach.

W drodze do chmury hybrydowej stan zaawansowania w polskich przedsiębiorstwach. W drodze do chmury hybrydowej stan zaawansowania w polskich przedsiębiorstwach. Anna Sobańska Dyrektor Sektora Publicznego, Dyrektor Sektora Komercyjnego PARTNERZY STRATEGICZNI PARTNER MEDIALNY ORGANIZATOR

Bardziej szczegółowo

Rozwój rynku usług chmury obliczeniowej w Portugalii 2013-02-26 22:05:56

Rozwój rynku usług chmury obliczeniowej w Portugalii 2013-02-26 22:05:56 Rozwój rynku usług chmury obliczeniowej w Portugalii 2013-02-26 22:05:56 2 Chmura obliczeniowa (cloud computing) umożliwia, za pośrednictwem Internetu, z dowolnego komputera, telefonu komórkowego, czy

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. Informacje ogólne I. 1 Nazwa modułu kształcenia Systemy mobilne i teleinformatyczne sieci bezprzewodowe 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Instytut Informatyki, Zakład Informatyki

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

ANKIETA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH CZĘŚĆ PIERWSZA - INFORMACJE O ORGANIZACJI ANKIETA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 1. NAZWA ORGANIZACJI I ADRES SIEDZIBY:................................................................................................................................................................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny System Mobilny CRM dla Androida

Uniwersalny System Mobilny CRM dla Androida Uniwersalny System Mobilny CRM dla Androida Glen sp. z o.o., ul. Kościuszki 43, 30-114 Kraków tel. 12 422 64 26, 12 426 02 64, 12 427 30 32 email: mah@glen.com.pl www.glen.com.pl, mah.glen.pl Październik

Bardziej szczegółowo

Preferencje konsumentów rynku telekomunikacyjnego w latach 2011-2014

Preferencje konsumentów rynku telekomunikacyjnego w latach 2011-2014 Preferencje konsumentów rynku telekomunikacyjnego w latach 2011-2014 Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, grudzień 2014 r. Spis treści 1. Cel i zakres analizy... 2 2. Internet... 3 2.1. Posiadanie

Bardziej szczegółowo

Case Study: Migracja 100 serwerów Warsaw Data Center z platformy wirtualizacji OpenSource na platformę Microsoft Hyper-V

Case Study: Migracja 100 serwerów Warsaw Data Center z platformy wirtualizacji OpenSource na platformę Microsoft Hyper-V Case Study: Migracja 100 serwerów Warsaw Data Center z platformy wirtualizacji OpenSource na platformę Microsoft Hyper-V Warszawa, 6 lutego 2014 www.hypermixer.pl 01 1 2 3 4 Rynkowe wyzwania Poszukiwania

Bardziej szczegółowo

i wirtualizacja 2010

i wirtualizacja 2010 Konferencja Cloud Computing i wirtualizacja 2010 21 października 2010 r. Warszawa, ul. Twarda 18, Aula Multimedialna Wspólna konferencja Telekomunikacji Polskiej i Computerworld Kontakt: Program merytoryczny:

Bardziej szczegółowo

Świadomość Polaków w rzeczywistości cyfrowej bariery i szanse

Świadomość Polaków w rzeczywistości cyfrowej bariery i szanse Świadomość Polaków w rzeczywistości cyfrowej bariery i szanse Raport badawczy dla Sierpień 2012 SPIS TREŚCI 1. Opis i cele badania 3 2. Metodologia 4 3. Struktura demograficzna próby 5 Kompetencje cyfrowe

Bardziej szczegółowo

SIŁA PROSTOTY. Business Suite

SIŁA PROSTOTY. Business Suite SIŁA PROSTOTY Business Suite REALNE ZAGROŻENIE Internetowe zagrożenia czyhają na wszystkie firmy bez względu na to, czym się zajmują. Jeśli masz dane lub pieniądze, możesz stać się celem ataku. Incydenty

Bardziej szczegółowo

>>> >>> Ćwiczenie. Cloud computing

>>> >>> Ćwiczenie. Cloud computing >>> >>> Ćwiczenie Ćwiczenie polega na utworzeniu virtualnego dysku (Cloud computing) u jednego z usługodawcy. Bo chmura obliczeniowa (miejsce w tzw. chmurze) to nic innego jak dysk, miejsce na serwerze.

Bardziej szczegółowo

Rynek przetwarzania danych w chmurze w Polsce Prognozy rozwoju na lata

Rynek przetwarzania danych w chmurze w Polsce Prognozy rozwoju na lata Rynek przetwarzania danych w chmurze w Polsce 2014 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Q2 Format: pdf Cena od: 1800 Sprawdź w raporcie Jaka jest obecna i przyszła wartość rynku przetwarzania danych

Bardziej szczegółowo

Rynek IT w Polsce 2015. Prognozy rozwoju na lata 2015-2020

Rynek IT w Polsce 2015. Prognozy rozwoju na lata 2015-2020 2 Język: polski, angielski Data publikacji: sierpień 2015 Format: pdf Cena od: 2000 Sprawdź w raporcie Jaka jest wartość rynku IT w Polsce? Jakie są prognozy dla rynku IT w Polsce do roku 2020? Jaka jest

Bardziej szczegółowo

Małopolska Chmura Edukacyjna Projekt pilotażowy MRPO, działanie 1.2

Małopolska Chmura Edukacyjna Projekt pilotażowy MRPO, działanie 1.2 Małopolska Chmura Edukacyjna Projekt pilotażowy MRPO, działanie 1.2 Sławomir Zieliński Katedra Informatyki AGH 26 czerwca 2015 Plan prezentacji Wprowadzenie Scenariusze użycia Przykład działania Wyposażenie

Bardziej szczegółowo

OFERTA OPIEKI INFORMATYCZNEJ DLA FIRM

OFERTA OPIEKI INFORMATYCZNEJ DLA FIRM OFERTA OPIEKI INFORMATYCZNEJ DLA FIRM Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, oraz w trosce o najwyższą jakość świadczonych usług firma Neteris przygotowała program opieki informatycznej skierowany

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie systemu B2B zakup licencji na oprogramowanie umożliwiające zarządzanie informacjami o produktach:

Oprogramowanie systemu B2B zakup licencji na oprogramowanie umożliwiające zarządzanie informacjami o produktach: ZAŁĄCZNIK NR 1 Dodatkowe informacje dotyczące systemu informatycznego B2B - zakres prac. Opracowanie systemu informatycznego (wykonanie, instalacja i konfiguracja / wdrożenie oraz usługi szkoleniowe) System

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA BADANIA I ANALIZY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ

OFERTA NA BADANIA I ANALIZY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ OFERTA NA BADANIA I ANALIZY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ Stowarzyszenie Klon/Jawor to wiodąca polska organizacja zajmująca się badaniami sektora pozarządowego. Naszą

Bardziej szczegółowo

ŚRODOWISKO KOMPUTEROWYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH TEST PEŁNY Status obszaru: Jeszcze nie edytowany (otwarty) Opracowano 0 z 55

ŚRODOWISKO KOMPUTEROWYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH TEST PEŁNY Status obszaru: Jeszcze nie edytowany (otwarty) Opracowano 0 z 55 Aby uzyskać szczegółowe instrukcje do opracowania dokumentu należy otworzyć poniższe hiperłącze: 400 - B.V Środowisko komputerowych systemów informatycznych.pdf 1. Czy chcesz przeprowadzić pełny czy skrócony

Bardziej szczegółowo

Czy cloud computing zmieni świat?

Czy cloud computing zmieni świat? Czy cloud computing zmieni świat? Chmura w kontekście społecznym i ekonomicznym. Tomasz Słoniewski IDC Polska Warszawa, 17 listopada 2011 r. Copyright IDC. Reproduction is forbidden unless authorized.

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013

Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013 Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013 "Podróżnik nie posiadający wiedzy, jest jak ptak bez skrzydeł" Sa'Di, Gulistan (1258 rok) Szanowni Państwo, Yosi.pl to dynamicznie rozwijająca się firma z Krakowa.

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie w chmurze - przykład z Polski 2013, PIIT

Przetwarzanie w chmurze - przykład z Polski 2013, PIIT Przetwarzanie w chmurze - przykład z Polski 1 2013, PIIT Agenda Jak tworzą się chmury Chmura a otoczenie Przegląd rynku centrów danych w Polsce na tle Europy Środkowej i Wschodniej Geografia centrów danych

Bardziej szczegółowo

Dlaczego outsourcing informatyczny? Jakie korzyści zapewnia outsourcing informatyczny? Pełny czy częściowy?

Dlaczego outsourcing informatyczny? Jakie korzyści zapewnia outsourcing informatyczny? Pełny czy częściowy? Dlaczego outsourcing informatyczny? Przeciętny informatyk firmowy musi skupić w sobie umiejętności i specjalizacje z wielu dziedzin informatyki. Równocześnie musi być administratorem, specjalistą od sieci

Bardziej szczegółowo

DHL24 GŁÓWNY UŻYTKOWNIK

DHL24 GŁÓWNY UŻYTKOWNIK DHL24 GŁÓWNY UŻYTKOWNIK Warszawa, kwiecień 2016 DHL Parcel Idealne rozwiązanie dla firm wielooddziałowych wnosi szereg korzyści: centralny nadzór nad przesyłkami wysyłanymi przez różnych użytkowników oszczędności

Bardziej szczegółowo

SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER. Opr. Barbara Gałkowska

SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER. Opr. Barbara Gałkowska SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER Opr. Barbara Gałkowska Microsoft SharePoint Microsoft SharePoint znany jest również pod nazwą Microsoft SharePoint Products and Technologies

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA w zakresie ochrony danych osobowych w ramach serwisu zgloszenia24.pl

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA w zakresie ochrony danych osobowych w ramach serwisu zgloszenia24.pl POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA w zakresie ochrony danych osobowych w ramach serwisu zgloszenia24.pl SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 II. DEFINICJA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI... 2 III. ZAKRES STOSOWANIA...

Bardziej szczegółowo

FOCUS TELECOM POLSKA SP. Z O.O. Materiał Informacyjny

FOCUS TELECOM POLSKA SP. Z O.O. Materiał Informacyjny FOCUS TELECOM POLSKA SP. Z O.O. Materiał Informacyjny I. INFORMACJE OGÓLNE Focus Telecom Polska Sp. z o.o. działa w branży ICT od 2008 roku. Firma specjalizuje się w tworzeniu i dostarczaniu innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie Dwie wersje: do domu i dla firmy. Do kogo adresowany? Komponenty

Wprowadzenie Dwie wersje: do domu i dla firmy. Do kogo adresowany? Komponenty Office 365 dla firm Wprowadzenie Jednym z głównych produktów działających w chmurze oferowanych przez firmę Microsoft to Office 365. Czym jest to rozwiązanie, jakie ma sposoby wykorzystania, do kogo jest

Bardziej szczegółowo

Prognoza Cisco: 13-krotny wzrost globalnego ruchu w sieciach mobilnych na przestrzeni lat

Prognoza Cisco: 13-krotny wzrost globalnego ruchu w sieciach mobilnych na przestrzeni lat Prognoza Cisco: 13-krotny wzrost globalnego ruchu w sieciach mobilnych na przestrzeni lat 2012-2017 Prognoza Cisco wskazuje, że do 2017 roku technologia 4G będzie obsługiwać prawie 10 % wszystkich połączeń

Bardziej szczegółowo

Airwatch - zarządzanie mobilnością. Jarosław Świechowicz jswiecho@greeneris.com

Airwatch - zarządzanie mobilnością. Jarosław Świechowicz jswiecho@greeneris.com Airwatch - zarządzanie mobilnością Jarosław Świechowicz jswiecho@greeneris.com Rekomendacja D KNF Przykład implementacji polityki bezpieczeństwa urządzeń mobilnych Wstęp do systemów zarządzania mobilnością

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 25.09.2015/609

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 25.09.2015/609 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 25.09.2015/609 2015 1.1. Polski przedsiębiorca cyfrowy czy analogowy? Jak podaje Konfederacja Lewiatan, aż 26% mikro i 9% firm małych przyznaje, że nie korzysta

Bardziej szczegółowo

TOPWEB SPSall Budowanie portalu intranetowego

TOPWEB SPSall Budowanie portalu intranetowego TOPWEB SPSall Budowanie portalu intranetowego Przeznaczenie szkolenia Szkolenie dla osób chcących: Profesjonalnie budować intranetowy portal w oparciu o aplikację Microsoft SharePoint 2013. Sprawnie posługiwać

Bardziej szczegółowo

OFFICE 365 + ADFS - POŁĄCZENIE KORZYŚCI ROZWIĄZAŃ CHMUROWYCH I CENTRALNEGO ZARZĄDZANIA

OFFICE 365 + ADFS - POŁĄCZENIE KORZYŚCI ROZWIĄZAŃ CHMUROWYCH I CENTRALNEGO ZARZĄDZANIA Marta Grum, Administrator Systemów Microsoft w Grupie Unity OFFICE 365 + ADFS - POŁĄCZENIE KORZYŚCI ROZWIĄZAŃ CHMUROWYCH I CENTRALNEGO ZARZĄDZANIA Usługa Office365 jest niezbędnym pakietem narzędzi wykorzystywanych

Bardziej szczegółowo

Obsługa procesów decyzyjnych i zawierania umów

Obsługa procesów decyzyjnych i zawierania umów Platforma workflow O nas Od 2005 roku Softhis działa na rynku dedykowanych wdrożeń informatycznych: aplikacji internetowych, systemów CRM, ERP, rozwiązań workflow, e-podpis, aplikacji mobilnych oraz projektowania

Bardziej szczegółowo

1. Rodzaj przetwarzanych danych / linki do witryn zewnętrznych

1. Rodzaj przetwarzanych danych / linki do witryn zewnętrznych Niniejsza witryna jest obsługiwana przez firmę SANDA Sp. z o.o. i jest zlokalizowana na serwerze stanowiącym własność Domotel Sp. z o.o. z siedzibą w Koluszki. Wszystkie podstrony (mikrowitryny) obsługiwane

Bardziej szczegółowo

Nowości w programie Subskrypcji

Nowości w programie Subskrypcji FY 2014 Nowości w programie Subskrypcji Chmura Autodesk 360 - korzyści dla Subskrybentów Zwiększony zakres usług w chmurze Autodesk 360 dla posiadaczy pakietów oprogramowania objętych Subskrypcją Zmiana

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE Tytuł projektu: CRM dla Mazowsza Zasięg: woj. mazowieckie Pomoc publiczna: TAK (de minimis)

INFORMACJE Tytuł projektu: CRM dla Mazowsza Zasięg: woj. mazowieckie Pomoc publiczna: TAK (de minimis) 1 INFORMACJE Tytuł projektu: CRM dla Mazowsza Zasięg: woj. mazowieckie Pomoc publiczna: TAK (de minimis) 2 DLA KOGO? Projekt skierowany jest do pracowników mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw, zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

Dwie szkoły oceny 360 stopni. Sprawdź różnicę pomiędzy klasycznym a nowoczesnym podejściem

Dwie szkoły oceny 360 stopni. Sprawdź różnicę pomiędzy klasycznym a nowoczesnym podejściem Sprawdź różnicę pomiędzy klasycznym a nowoczesnym podejściem Czy stosowanie tradycyjnego podejścia do metody 360 stopni jest jedynym rozwiązaniem? Poznaj dwa podejścia do przeprowadzania procesu oceny

Bardziej szczegółowo

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q1 2016

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q1 2016 CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q1 2016 Wskaźnik zadowolenia polskich konsumentów wyższy od europejskiej średniej, pierwszy raz od Q4 11 Po dwupunktowym spadku w Q4 15 wskaźnik

Bardziej szczegółowo

[1/15] Chmury w Internecie. Wady i zalety przechowywania plików w chmurze

[1/15] Chmury w Internecie. Wady i zalety przechowywania plików w chmurze Chmury w Internecie Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju

Bardziej szczegółowo

IV Opis przedmiotu zamówienia:

IV Opis przedmiotu zamówienia: IV Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest na zakup eksperckiej usługi informatycznej w ramach której Zamawiający będzie miał zapewniony dostęp, przez okres jednego roku (tj. 12 miesięcy

Bardziej szczegółowo

Zwiększ mobilność małej firmy. z usługą Microsoft Office 365 ZWIĘKSZ MOBILNOŚĆ MAŁEJ FIRMY Z USŁUGĄ MICROSOFT OFFICE 365 1

Zwiększ mobilność małej firmy. z usługą Microsoft Office 365 ZWIĘKSZ MOBILNOŚĆ MAŁEJ FIRMY Z USŁUGĄ MICROSOFT OFFICE 365 1 Zwiększ mobilność małej firmy z usługą Microsoft Office 365 ZWIĘKSZ MOBILNOŚĆ MAŁEJ FIRMY Z USŁUGĄ MICROSOFT OFFICE 365 1 Spójrzmy prawdzie w oczy: Twoi klienci i pracownicy są już w większości mobilni.

Bardziej szczegółowo

Modele sprzedaży i dystrybucji oprogramowania Teoria a praktyka SaaS vs. BOX. Bartosz Marciniak. Actuality Sp. z o.o.

Modele sprzedaży i dystrybucji oprogramowania Teoria a praktyka SaaS vs. BOX. Bartosz Marciniak. Actuality Sp. z o.o. Modele sprzedaży i dystrybucji oprogramowania Teoria a praktyka SaaS vs. BOX Bartosz Marciniak Actuality Sp. z o.o. Prezes Zarządu Społeczeństwo informacyjne społeczeństwo, które znalazło zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie serwisów i sieci społecznościowych do realizacji badań marketingowych

Wykorzystanie serwisów i sieci społecznościowych do realizacji badań marketingowych Wykorzystanie serwisów i sieci społecznościowych do realizacji badań marketingowych Katarzyna Rutkowska PMB Polska O czym to będzie? Jakie są metody badania wykorzystywane przy użyciu internetu? Czym jest

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Narzędzie do pozyskiwania, analizy i prezentowania informacji.

Narzędzie do pozyskiwania, analizy i prezentowania informacji. 1 Narzędzie do pozyskiwania, analizy i prezentowania informacji. 2 Gromadzenie i analiza informacji Dane od lat gromadzone w systemach informatycznych SyriuszSTD dane dziedzinowe: pośrednictwo pracy, ewidencja

Bardziej szczegółowo

Przykładowe analizy. Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT

Przykładowe analizy. Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT Przykładowe analizy Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT - 2016 Przykładowe analizy Kierownik projektu IT (KI) (IT Project Manager (KI)) projektowo-programistyczny kadra zarządzająca kierownik

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne Rozwiązania Informatyczne dla branży komunalnej. Liliana Nowak Pełnomocnik Zarządu ds. Sprzedaży i Marketingu

Innowacyjne Rozwiązania Informatyczne dla branży komunalnej. Liliana Nowak Pełnomocnik Zarządu ds. Sprzedaży i Marketingu Innowacyjne Rozwiązania Informatyczne dla branży komunalnej Liliana Nowak Pełnomocnik Zarządu ds. Sprzedaży i Marketingu Pytania Kto dzisiaj z Państwa na co dzień nie używa jakiegoś programu komputerowego?

Bardziej szczegółowo

Komputeryzować czy nie?

Komputeryzować czy nie? Komputeryzacja - wątpliwości Komputeryzować czy nie? Czy komputeryzować małą firmę? Czy wdraŝać zintegrowanie systemy do zarządzania w małych i średnich firmach? W jakim...? Ile to będzie...? Czy taka

Bardziej szczegółowo

Zunifikowna Komunikacja

Zunifikowna Komunikacja Zunifikowna Komunikacja jako element usprawniający funkcjonowanie Administracji Samorządowej Adam Dolega Architekt Rozwiązań Biznesowych, Microsoft adam.dolega@microsoft.com Szybka i łatwa komunikacja

Bardziej szczegółowo

Outsourcing. IT Commerce Sp. z o.o. 2003. 01-685 Warszawa Ul.Łomiańska 14a/3. mirek.domin@itcommerce.pl

Outsourcing. IT Commerce Sp. z o.o. 2003. 01-685 Warszawa Ul.Łomiańska 14a/3. mirek.domin@itcommerce.pl Outsourcing IT Commerce Sp. z o.o. 01-685 Warszawa Ul.Łomiańska 14a/3 mirek.domin@itcommerce.pl Agenda Historia informatyki Definicja Outsourcingu Korzyści Oferta IT Commerce Symulacja Podsumowanie Jeśli

Bardziej szczegółowo

Xopero Backup Appliance

Xopero Backup Appliance Niezawodna ochrona danych w oparciu o Xopero i serwer QNAP Xopero Backup Appliance Bezpieczna kopia zapasowa, przywracanie danych oraz zarządzanie backupem na wszystkich urządzeniach w firmie, dzięki kompletnemu

Bardziej szczegółowo

26 listopada 2015, Warszawa Trusted Cloud Day Spotkanie dla tych, którzy chcą zaufać chmurze

26 listopada 2015, Warszawa Trusted Cloud Day Spotkanie dla tych, którzy chcą zaufać chmurze 26 listopada 2015, Warszawa Trusted Cloud Day 2015 Spotkanie dla tych, którzy chcą zaufać chmurze CYBERBEZPIECZEŃSTWO W CHMURZE OBLICZENIOWEJ CZY KORZYSTAJĄCY Z USŁUG CHMUROWYCH SPEŁNIAJĄ WYMOGI BEZPIECZEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

Placówka z certyfikatem PN-EN ISO 9001:2009 i akredytacją Łódzkiego Kuratora Oświaty

Placówka z certyfikatem PN-EN ISO 9001:2009 i akredytacją Łódzkiego Kuratora Oświaty 96-100 Skierniewice, Al. Niepodległości 4 tel. (46) 833-20-04, (46) 833-40-47 fax. (46) 832-56-43 www.wodnskierniewice.eu wodn@skierniewice.com.pl Placówka z certyfikatem PN-EN ISO 9001:2009 i akredytacją

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeostwo chmury szansa czy zagrożenie dla Banków Spółdzielczych?

Bezpieczeostwo chmury szansa czy zagrożenie dla Banków Spółdzielczych? Bezpieczeostwo chmury szansa czy zagrożenie dla Banków Spółdzielczych? Aleksander P. Czarnowski AVET Information and Network Security Sp. z o.o. Agenda Cloud Computing definicja Modele biznesowe Zagrożenia

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI Polityka prywatności Druko.pl Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie

Bardziej szczegółowo

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl www.ecommercepolska.pl Poradniki e-commerce Polska OFERTA ZAKUPU REKLAM

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl www.ecommercepolska.pl Poradniki e-commerce Polska OFERTA ZAKUPU REKLAM e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl www.ecommercepolska.pl Poradniki e-commerce Polska OFERTA ZAKUPU REKLAM e-izba - IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ 2013 Fundacja Rozwoju Gospodarki

Bardziej szczegółowo

2012 Provider Sp. z o.o. ul. Legnicka 62, 54-204 Wrocław. tel./faks: 713418192 3.0

2012 Provider Sp. z o.o. ul. Legnicka 62, 54-204 Wrocław. tel./faks: 713418192 3.0 Provider Sp. z o.o ul. Legnicka 62, 54-204 Wrocław tel./faks: 713418192 http://www.provider.pl info@provider.pl 3.0 System wspomagający zarządzanie firmą online Strona 1 z 13 2012 Provider Sp. z o.o. System

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie zarządzać informacją?

Jak skutecznie zarządzać informacją? Jak skutecznie zarządzać informacją? Platforma Office 2010 jako narzędzie do efektywnego zarządzania procesami w organizacji. Zbigniew Szcześniewski Microsoft AGENDA Co ma Office do zarządzania informacją?

Bardziej szczegółowo

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki firmy mail intranet produkty DOKUMENTY handel raporty B2B projekty notatki serwis zadania Dlaczego warto wybrać Pakiet ITCube? Najczęściej wybierany polski CRM Pakiet ITCube jest wykorzystywany przez ponad

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2015. Na podstawie badania 800 firm z sektora MŚP

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2015. Na podstawie badania 800 firm z sektora MŚP Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: IV kwartał 2015 Format: pdf Cena od: 2400 Możesz mieć wpływ na zawartość

Bardziej szczegółowo

Zasady Wykorzystywania Plików Cookies

Zasady Wykorzystywania Plików Cookies Zasady Wykorzystywania Plików Cookies Definicje i objaśnienia używanych pojęć Ilekroć w niniejszym zbiorze Zasad wykorzystywania plików Cookies pojawia się któreś z poniższych określeń, należy rozumieć

Bardziej szczegółowo

Lavina Platform - portal korporacyjny w erze web 2.0. Lavina Platform

Lavina Platform - portal korporacyjny w erze web 2.0. Lavina Platform Lavina Platform - portal korporacyjny w erze web 2.0 Lavina Platform Lavina Platform - portal korporacyjny w erze web 2.0 Lavina Platform Plan wystąpienia Dlaczego warto wykorzystywać portal korporacyjny

Bardziej szczegółowo

Tester oprogramowania 2014/15 Tematy prac dyplomowych

Tester oprogramowania 2014/15 Tematy prac dyplomowych Tester oprogramowania 2014/15 Tematy prac dyplomowych 1. Projekt i wykonanie automatycznych testów funkcjonalnych wg filozofii BDD za pomocą dowolnego narzędzia Jak w praktyce stosować Behaviour Driven

Bardziej szczegółowo

Raport satysfakcji z wdrożonego ERP. Badanie opinii menedżerów przedsiębiorstw produkcyjnych średniej wielkości.

Raport satysfakcji z wdrożonego ERP. Badanie opinii menedżerów przedsiębiorstw produkcyjnych średniej wielkości. Strona 1 Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 O badaniu... 5 Grupa docelowa... 5 Ankieta... 5 Uzyskana próba... 5 Przyjęte zasady interpretacji wyników... 7 Podsumowanie wyników... 8 Wyniki badania

Bardziej szczegółowo

S Y L A B U S - d l a s z k o l e ń REZULTAT O3 DZIAŁANIA: O3-A2 PROJEKTU E-GOVERNMENT 2.0 W PRAKTYCE

S Y L A B U S - d l a s z k o l e ń REZULTAT O3 DZIAŁANIA: O3-A2 PROJEKTU E-GOVERNMENT 2.0 W PRAKTYCE P R O G R A M Y K S Z T A Ł C E N I A S Y L A B U S - d l a s z k o l e ń REZULTAT O3 DZIAŁANIA: O3-A2 PROJEKTU E-GOVERNMENT 2.0 W PRAKTYCE KRAKÓW 2015 1 Spis treści NARZĘDZIA WEB 2.0 W SEKTORZE PUBLICZNYM

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzanie przeglądów typu due dilligence

Przeprowadzanie przeglądów typu due dilligence Przeprowadzanie przeglądów typu due dilligence Etapy badania Niezależnie od branży czy wielkości podmiotu potencjalnego przejęcia spółki ( Targetu ), due dilligence realizujemy w trzech powiązanych ze

Bardziej szczegółowo

Microsoft Office 365 omówienie usług

Microsoft Office 365 omówienie usług Microsoft Office 365 omówienie usług Wszystkie niezbędne funkcje w jednym miejscu. Oferta Office 365 łączy usługi biurowe firmy Microsoft w chmurze w pojedynczym bardzo bezpiecznym, niezawodnym i wszechstronnym

Bardziej szczegółowo