przy współpracy z siecią TechSoup Global Network

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "przy współpracy z siecią TechSoup Global Network"

Transkrypt

1 Międzynarodowe Badanie Wykorzystania Chmury Obliczeniowej Przez Organizacje Pozarządowe i Biblioteki POLSKA na tle wyników globalnych i Europy Środkowo-Wschodniej Znaczenie chmury obliczeniowej (cloud computing) w sektorze społecznym: badanie 10,500 organizacji pozarządowych i bibliotek z 88 krajów pod kątem barier i czynników motywujących do korzystania z tego modelu przy współpracy z siecią TechSoup Global Network Wrzesień 2012

2 Tytułem wstępu W lutym i marcu 2012 partnerzy zrzeszeni w sieci TechSoup Global Network przeprowadzili międzynarodowe badanie dotyczące potrzeb organizacji pozarządowych (NGO) i bibliotek w zakresie korzystania z aplikacji internetowych, określanych mianem Cloud Computing (chmura obliczeniowa). Badanie diagnozowało dotychczasowe praktyki w tym zakresie, miało też na celu poznanie planów dotyczących wykorzystywania tego typu rozwiązań w niedalekiej przyszłości. Korzystanie z chmury obliczeniowej to istotna zmiana w podejściu do technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK 1 ). Zmiana ta częściowo już się dokonała, częściowo natomiast dokona się w niedalekiej przyszłości w każdym miejscu na świecie. Wierzymy, że dzięki lepszemu zrozumienie zachodzących zmian, sektorowi pozarządowy będzie na nie przygotowany i gotowy do stosowania najnowszych rozwiązań technologicznych dla usprawniania własnych działań i lepszego służenia swoim beneficjentom. Ten dokument a raport z badania Skróconą wersję wyników badania przedstawiamy w Podsumowaniu raportu międzynarodowego 2, natomiast z pełnym opracowaniem wyników można zapoznać się w anglojęzycznej publikacji "The Significance of Cloud Computing for the Social Benefit Sector". Wersja pełna i skrócona raportu analizują wyniki badania w kontekście globalnym i regionalnym, nie w odniesieniu do poszczególnych krajów, z których spływały ankiety. Ten dokument - POLSKA na tle wyników globalnych i Europy Środkowo-Wschodniej skupia się na odpowiedziach polskich respondentów na wybrane, kluczowe pytania ankiety. Co analizujemy w tym dokumencie? Odpowiedzi z Polski, zostały zestawione i porównane z wynikami globalnymi oraz zagregowanymi danymi regionalnymi dla Europy Środkowo-Wschodniej (CEE) z Bułgarii, Chorwacji, Czech, Macedonii, Mołdawii, Polski, Rumunii, Rosji, Serbii, Słowacji, Słowenii, Ukrainy i Węgier. Zaakcentowano znaczące lub szczególnie interesujące rozbieżności wyników polskich względem wyników światowych i/ lub regionalnych. 1 TIK służą do przesyłania, prezentowania i zabezpieczania informacji; łączą telekomunikację, narzędzia i inne technologie związane z informacją. Dostarczają użytkownikowi narzędzi, za pomocą których może on pozyskiwać informacje, selekcjonować je, analizować, przetwarzać, zarządzać i przekazywać innym ludziom. (za: Wikipedia: j.mp/wiki-tik) 2 Podsumowanie raportu międzynarodowego (w j. polskim) i pełny raport (w j. angielskim) można pobrać bezpłatnie ze strony: 1 Badanie wykorzystania chmury obliczeniowej przez organizacje pozarządowe i biblioteki.

3 Jaką rolę pełnisz w swojej organizacji w odniesieniu do decyzji związanych z oceną, pozyskiwaniem (zakupem) i wdrażaniem narzędzi informatycznych? Odpowiedź Jestem jedynym decydentem/ jedyną decydentką Jestem współodpowiedzialny/ współodpowiedzialna za decyzje Mam swobodę w doborze narzędzi on-line, z których samodzielnie korzystam, ale nie mam wpływu na decyzje organizacji Udział procentowy Liczba odpowiedzi 19% 56 61% % 45 Nie mam żadnego wpływu 5% 15 Wszystkie odpowiedzi 295 Pytanie 2 Polscy respondenci wybierali "Mam swobodę w doborze narzędzi on-line, z których samodzielnie korzystam, ale nie mam wpływu na decyzje organizacji " znacząco częściej niż średnia dla respondentów globalnych i regionalnych. Opcja "Jestem jedynym decydentem/ jedyną decydentką" była wybierana znacząco rzadziej niż średnia dla respondentów globalnych i regionalnych. Najczęściej wybieraną opcją przez respondentów z Polski było "Jestem współodpowiedzialny/ współodpowiedzialna za decyzje ", co stanowiło 61% odpowiedzi i nie różniło się istotnie od średniej globalnej (63%) i regionalnej (61%). Mam swobodę w doborze narzędzi on-line, z których samodzielnie korzystam, ale nie mam wpływu na decyzje organizacji (15% w Polsce, przy 5% globalnie i 8% w CEE, co oznacza trzykrotnie częstszy wybór tej opcji w porównaniu ze średnią światową. Jestem jedynym decydentem/ jedyną decydentką (19% w Polsce, przy 30% globalnie i 26% w CEE, co oznacza, że w Polsce ten wybór wskazywano o 37% rzadziej niż średnia światowa. 2 Badanie wykorzystania chmury obliczeniowej przez organizacje pozarządowe i biblioteki.

4 Wskaż trzy największe wyzwania związane z korzystaniem z narzędzi informatycznych w swojej organizacji. Odpowiedź Zbieranie danych do wykorzystania w raportowaniu Troska o bezpieczeństwo danych i ochronę prywatności Niewystarczająca kadra informatyczna Nieodpowiednie systemy informatyczne Brak umiejętności po stronie użytkowników/ pracowników Integracja danych pochodzących z różnych systemów Integracja danych z różnych źródeł Niewystarczające szkolenie kadry informatycznej Niewystarczające szkolenie użytkowników/ pracowników Udział procentowy Liczba odpowiedzi 15% 39 40% % 61 20% 54 43% % 56 25% 67 8% 22 24% 63 Koszty 63% 167 Problemy z zasilaniem, niestabilność sieci energetycznej 5% 14 Wszystkie odpowiedzi* 265 * Pytanie wielokrotnego wyboru. Pytanie 4 Odpowiedzi "Troska o bezpieczeństwo danych i ochronę prywatności", "Niewystarczające szkolenie użytkowników/ pracowników" oraz "Koszty" były wskazywane znacząco częściej w Polsce niż na świecie i w regionie. Odpowiedź "Integracja danych z różnych źródeł" była znacząco częściej wybierana w Polsce niż ma świecie. Z kolei odpowiedź "Niewystarczające szkolenie kadry informatycznej" była znacząco rzadziej wybierana w Polsce niż na świecie i w regionie. Polacy najczęściej wybierali "Koszty" (63%), co jest znacząco wyższe niż średnia dla tej odpowiedzi globalnie (54%) i w regionie (52%). 3 Badanie wykorzystania chmury obliczeniowej przez organizacje pozarządowe i biblioteki.

5 "Troska o bezpieczeństwo danych i ochronę prywatności" (40% w Polsce, przy 27% globalnie i 30% w CEE), co oznacza że w Polsce ten wybór wskazywano o 46% częściej niż średnia światowa. "Niewystarczające szkolenie użytkowników/ pracowników" (43% w Polsce, przy 32% globalnie i 29% w CEE), co oznacza że w Polsce ten wybór wskazywano o 35% częściej niż średnia światowa. "Koszty" (63% w Polsce, przy 54% globalnie i 52% w CEE), co oznacza że w Polsce ten wybór wskazywano o 17% częściej niż średnia światowa. "Integracja danych z różnych źródeł" (25% w Polsce, przy 18% globalnie i 22% w CEE), co oznacza że w Polsce ten wybór wskazywano o 41% częściej niż średnia światowa. "Niewystarczające szkolenie kadry informatycznej" (8% w Polsce, przy 17% globalnie i 16% w CEE), co oznacza że w Polsce ten wybór wskazywano o 53% rzadziej niż średnia światowa. 4 Badanie wykorzystania chmury obliczeniowej przez organizacje pozarządowe i biblioteki.

6 Czy twoja organizacja wykorzystuje aplikacje "w chmurze" do wymienionych poniżej zadań? Odpowiedź Zarządzanie bazą danych klientów/ CRM (np.: Microsoft Dynamics CRM, Salesforce, CiviCRM) Dzielenie się materiałami i współpraca (np.:, Microsoft Office Live Workspace, Microsoft Lync, Google Docs, Google Apps, Microsoft Office 365) Przetwarzanie danych (np.: Crystal Reports) Zarządzanie darczyńcami (np.: Raiser's Edge, etapestry, Salesforce) Poczta elektroniczna ( ) (np.: Hotmail, Gmail, Onet, o2, Microsoft Office 365) Obsługa ingów/ newsletterów (np.: GetRepsonse, Mail- Chimp, Sare, ConstantContact, StrongMail) Przechowywanie, dzielenie się plikami (np.: Sharepoint online, Dropbox, Box.net, Microsoft Office 365) Zarządzanie grantami (np.: Microsoft Grants Manager, Salesforce) Monitoring mediów (np.: Wildfire, Google Alerts) Pakiety biurowe (np.: Microsoft Office 365, Google Docs, Zoho Office) Zarządzanie Projektami (np.: Basecamp, QuickBase, dotproject) Udział procentowy Liczba odpowiedzi 6% 14 35% 80 3% 7 1% 2 68% % 39 27% 62 4% 8 13% 29 38% 85 6% 14 5 Badanie wykorzystania chmury obliczeniowej przez organizacje pozarządowe i biblioteki.

7 Serwisy społecznościowe, Web 2.0 (np.: Facebook, Twitter, NK) Wiadomości SMS (np.: SMS Cloud) Telefonia VoIP (np.: Cisco CloudVoIP) Szkolenia (np.: Citrix GoToWebinar, ReadyTalk, moodle, WBT) Zarządzanie wolontariuszami (np.: VolunteerHub) Webinaria, telekonferencje za pośrednictwem Internetu (np.: Skype, WebEx, ReadyTalk, Citrix Go to Meeting, ClickMeeting) Hosting serwisu WWW (np.: Fat- Cow, Google Sites, home.pl, Microsoft Office 365) 48% 108 3% 6 6% 14 4% 8 3% 6 21% 48 34% 77 Inne (jakie?) 21% 47 Wszystkie odpowiedzi 226 * Pytanie wielokrotnego wyboru. Pytanie 8 Analiza odpowiedzi na pytania 8 i 9 została przygotowana łącznie i znajduje się poniżej wyników dla pytania 9. 6 Badanie wykorzystania chmury obliczeniowej przez organizacje pozarządowe i biblioteki.

8 Dla których z poniższych zadań twoja organizacja korzysta z aplikacji w chmurze? Odpowiedź Zarządzanie finansami/ księgowość (np.: Intuit QuickBooks Online, NetSuite) Antywirus/ filtry spamu (np.: Symantec Cloud) Program fakturujący (np.: Invoicera) Wymogi regulacyjne (zgodność z przepisami prawa i regulacjami rządowymi) (np.: Axcient) Tworzenie kopii zapasowych/ przechowywanie i synchronizacja danych (np.: Dropbox, SugarSync) Usuwanie skutków awarii/ katastrof (np.: VMware vcloud) Handel elektroniczny, E-commerce (np.: PayU, Paypal) Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (np.: SuccessFactors, Ascentis HR, NAVICUS) Obsługa listy płac (np.: 101pay, PayCom) Udział procentowy Liczba odpowiedzi 41% 69 55% 93 23% 39 14% 24 38% 64 10% 17 23% 39 24% 40 9% 15 Zdalny dostęp, VPN (np.: Citrix) 17% 29 Bezpieczeństwo (np.: AppRiver, Panda) 18% 31 Wszystkie odpowiedzi* 169 * Pytanie wielokrotnego wyboru. Pytanie 9 Analiza łączna dla odpowiedzi na pytania 8 i 9. Polscy respondenci wybierali kategorie zadań Inne (żadne), Dzielenie się materiałami i współpraca oraz Hosting serwisu WWW znacząco częściej niż respondenci globalni i z Europy Środkowo- 7 Badanie wykorzystania chmury obliczeniowej przez organizacje pozarządowe i biblioteki.

9 Wschodniej. Kategorie Zarządzanie darczyńcami, "Wiadomości SMS" oraz Webinaria, telekonferencje za pośrednictwem Internetu były przez Polaków wskazywane znacząco rzadziej niż globalna i regionalna średnia. Najczęściej wybieraną przez polskich respondentów kategorią zadania, do którego wykorzystuje się aplikacje w chmurze była Poczta elektroniczna ( ) - 61% wskazań, co jest nieznacznie wyższym wskaźnikiem niż średnia międzynarodowa (55%), ale niższym niż średnia dla CEE (65%). Także kategoria Pakiety biurowe była wskazywana przez respondentów z Polski znacząco częściej niż średnia globalna i regionalna. W przypadku 4 kategorii wskazywano je znacząco rzadziej niż średnia globalna, ale podobnie jak średnia dla Europy Środkowo-Wschodniej.. Inne (żadne) (12% w Polsce, przy 6% globalnie i 9% w CEE), co oznacza że w Polsce ten wybór wskazywano o 87% częściej niż średnia światowa. "Dzielenie się materiałami i współpraca" (32% w Polsce, przy 19% globalnie i 25% w CEE), co oznacza że w Polsce ten wybór wskazywano o 71% częściej niż średnia światowa. Hosting serwisu WWW (31% w Polsce, przy 21% globalnie i 20% w CEE), co oznacza że w Polsce ten wybór wskazywano o 44% częściej niż średnia światowa. Pakiety biurowe (34% w Polsce, przy 23% globalnie i 30% w CEE), co oznacza że w Polsce ten wybór wskazywano o 46% częściej niż średnia światowa. Zarządzanie darczyńcami (1% w Polsce, przy 7% globalnie i 2% w CEE), co oznacza że w Polsce ten wybór wskazywano o 89% rzadziej niż średnia światowa. "Wiadomości SMS" (2% w Polsce, przy 7% globalnie i 8% w CEE), co oznacza że w Polsce ten wybór wskazywano o 66% rzadziej niż średnia światowa. Webinaria, telekonferencje za pośrednictwem Internetu (19% w Polsce, przy 24% globalnie i 30% w CEE), co oznacza że w Polsce ten wybór wskazywano o 22% rzadziej niż średnia światowa. "Szkolenia" (3% w Polsce, przy 7% globalnie i 3% w CEE), co oznacza że w Polsce ten wybór wskazywano o 57% rzadziej niż średnia światowa. "Zarządzanie bazą danych klientów/ CRM" (6% w Polsce, przy 12% globalnie i 8% w CEE), co oznacza że w Polsce ten wybór wskazywano o 55% rzadziej niż średnia światowa. "Handel elektroniczny, E-commerce" (7% w Polsce, przy 15% globalnie i 10% w CEE), co oznacza że w Polsce ten wybór wskazywano o 53% częściej niż średnia światowa. "Zdalny dostęp, VPN" (7% w Polsce, przy 14% globalnie i 9% w CEE), co oznacza że w Polsce ten wybór wskazywano o 51% rzadziej niż średnia światowa. 8 Badanie wykorzystania chmury obliczeniowej przez organizacje pozarządowe i biblioteki.

10 Niezależnie od tego, czy twoja organizacja korzysta obecnie z rozwiązań w chmurze czy nie, wskaż, w jakim stopniu poniższe stwierdzenia wyrażają korzyści płynące z używania aplikacji opartych na chmurze obliczeniowej. Dostępność i łatwość korzystania ze sprzętu i oprogramowania Wyższy poziom bezpieczeństwa danych Znaczna korzyść Niewielka korzyść Nie stanowi korzyści Nie wiem Liczba odpowiedzi 110 (58%) 53 (28%) 5 (3%) 21 (11%) (31%) 51 (28%) 33 (18%) 43 (23%) 184 Lepsza organizacja danych 77 (41%) 67 (36%) 19 (10%) 24 (13%) 187 Większa kontrola nad danymi 63 (35%) 54 (30%) 29 (16%) 34 (19%) 180 Łatwiejsza współpraca z innymi organizacjami Wyższy stopień dzielenia się informacjami i współpracy Niewielki lub zerowy koszt początkowy Wymaga mniejszej liczby wykwalifikowanej kadry (IT) Szybkie pozyskanie i wdrożenie Zminimalizowana potrzeba administrowania systemem Pozwala na łatwiejsze odzyskanie danych i ustawień w sytuacji kryzysowej Przekształcenie wysokich, stałych kosztów na niższe okresowe wydatki operacyjne 84 (46%) 58 (32%) 18 (10%) 22 (12%) (53%) 58 (31%) 9 (5%) 21 (11%) (41%) 57 (31%) 15 (8%) 37 (20%) (32%) 57 (31%) 19 (10%) 50 (27%) (39%) 61 (34%) 5 (3%) 45 (25%) (36%) 63 (34%) 16 (9%) 40 (22%) (37%) 57 (31%) 13 (7%) 45 (25%) (32%) 57 (31%) 15 (8%) 53 (29%) 183 Pytanie 10 9 Badanie wykorzystania chmury obliczeniowej przez organizacje pozarządowe i biblioteki.

11 Polscy respondenci nie wskazywali żadnej odpowiedzi jako znacznej korzyści znacząco częściej niż średnia dla respondentów globalnych i środkowoeuropejskich. Polacy wskazywali 8 odpowiedzi jako znaczne korzyści znacząco rzadziej niż respondenci ze świata i regionu - w przypadku siedmiu z nich, średnia regionalna dla CEE była wyższa niż średnia globalna. regionalne. Jako znaczne korzyści polscy respondenci wskazywali "Dostępność i łatwość korzystania ze sprzętu i oprogramowania (57%), co jest znacząco niższym odsetkiem niż w przypadku respondentów globalnych (63%) i regionalnych (71%). Polscy respondenci nie wskazywali znacząco częściej żadnej odpowiedzi także, jeśli przeanalizujemy odpowiedzi o znacznych i niewielkich korzyściach łącznie. Niemniej jednak wskazywali znacząco rzadziej odpowiedzi "Wymaga mniejszej liczby wykwalifikowanej kadry (IT)", "Wyższy poziom bezpieczeństwa danych" oraz "Pozwala na łatwiejsze odzyskanie danych i ustawień w sytuacji kryzysowej". Odpowiedź Pozwala na łatwiejsze odzyskanie danych i ustawień w sytuacji kryzysowej była przez respondentów z Polski wskazywana znacząco częściej jako niestanowiąca korzyści, a "Szybkie pozyskanie i wdrożenie" znacząco rzadziej niż średnia dla respondentów globalnych i z regionu. Cztery odpowiedzi były przez Polaków wskazywane znacząco częściej jako nie wiem. Znaczne korzyści płynące z wdrożenia chmury: "Dostępność i łatwość korzystania ze sprzętu i oprogramowania (57% w Polsce, przy 63% globalnie i 71% w CEE), co oznacza że w Polsce ten wybór wskazywano o 9% rzadziej niż średnia światowa. "Niewielki lub zerowy koszt początkowy" (40% w Polsce, przy 50% globalnie i 52% w CEE), co oznacza że w Polsce ten wybór wskazywano o 19% rzadziej niż średnia światowa. "Wymaga mniejszej liczby wykwalifikowanej kadry (IT)" (31% w Polsce, przy 41% globalnie i 44% w CEE), co oznacza że w Polsce ten wybór wskazywano o 25% rzadziej niż średnia światowa. "Wyższy poziom bezpieczeństwa danych" (30% w Polsce, przy 39% globalnie i 42% w CEE), co oznacza że w Polsce ten wybór wskazywano o 23% rzadziej niż średnia światowa. "Szybkie pozyskanie i wdrożenie" (36% w Polsce, przy 40% globalnie i 47% w CEE), co oznacza że w Polsce ten wybór wskazywano o 8% rzadziej niż średnia światowa. "Zminimalizowana potrzeba administrowania systemem" (34% w Polsce, przy 43% globalnie i 45% w CEE), co oznacza że w Polsce ten wybór wskazywano o 19% rzadziej niż średnia światowa. "Pozwala na łatwiejsze odzyskanie danych i ustawień w sytuacji kryzysowej" (35% w Polsce, przy 55% globalnie i 52% w CEE), co oznacza że w Polsce ten wybór wskazywano o 37% rzadziej niż średnia światowa. "Wyższy stopień dzielenia się informacjami i współpracy" (52% w Polsce, przy 57% globalnie i 61% w CEE), co oznacza że w Polsce ten wybór wskazywano o 10% rzadziej niż średnia światowa. Znaczne i niewielkie korzyści płynące z wdrożenia chmury analiza łączna: "Wymaga mniejszej liczby wykwalifikowanej kadry (IT)" (60% w Polsce, przy 66% globalnie i 69% w CEE), co oznacza że w Polsce ten wybór wskazywano o 8% rzadziej niż średnia światowa. "Wyższy poziom bezpieczeństwa danych" (56% w Polsce, przy 62% globalnie i 64% w CEE), co oznacza że w Polsce ten wybór wskazywano o 9% rzadziej niż średnia światowa. "Pozwala na łatwiejsze odzyskanie danych i ustawień w sytuacji kryzysowej" (65% w Polsce, przy 75% globalnie i 72% w CEE), co oznacza że w Polsce ten wybór wskazywano o 14% rzadziej niż średnia światowa. To nie są korzyści, jakie daje chmura: "Pozwala na łatwiejsze odzyskanie danych i ustawień w sytuacji kryzysowej" (7% w Polsce, przy 5% globalnie i 4% w CEE), co oznacza że w Polsce ten wybór wskazywano o 26% częściej niż średnia światowa. 10 Badanie wykorzystania chmury obliczeniowej przez organizacje pozarządowe i biblioteki.

12 "Szybkie pozyskanie i wdrożenie" (3% w Polsce, przy 10% globalnie i 6% w CEE), co oznacza że w Polsce ten wybór wskazywano o 73% rzadziej niż średnia światowa. "Lepsza organizacja danych" (10% w Polsce, przy 17% globalnie i 9% w CEE), co oznacza że w Polsce ten wybór wskazywano o 42% rzadziej niż średnia światowa. "Większa kontrola nad danymi" (15% w Polsce, przy 22% globalnie i 14% w CEE), co oznacza że w Polsce ten wybór wskazywano o 33% rzadziej niż średnia światowa. Analiza odpowiedzi nie wiem : "Wymaga mniejszej liczby wykwalifikowanej kadry (IT)" (30% w Polsce, przy 20% globalnie i 21% w CEE), co oznacza że w Polsce ten wybór wskazywano o 50% częściej niż średnia światowa. "Wyższy poziom bezpieczeństwa danych" (27% w Polsce, przy 21% globalnie i 21% w CEE), co oznacza że w Polsce ten wybór wskazywano o 25% częściej niż średnia światowa. "Szybkie pozyskanie i wdrożenie" (29% w Polsce, przy 22% globalnie i 22% w CEE), co oznacza że w Polsce ten wybór wskazywano o 30% częściej niż średnia światowa. "Pozwala na łatwiejsze odzyskanie danych i ustawień w sytuacji kryzysowej" (29% w Polsce, przy 20% globalnie i 24% w CEE), co oznacza że w Polsce ten wybór wskazywano o 46% częściej niż średnia światowa. 11 Badanie wykorzystania chmury obliczeniowej przez organizacje pozarządowe i biblioteki.

13 Prosimy o zastanowienie się z czego wynika to, że twoja organizacja nie korzysta w ogóle lub nie korzysta bardziej z usług w chmurze. Usługi w chmurze nie są rozwinięte na tyle, by moja organizacja mogła na nich polegać Wymogi prawne dotyczące przechowywania danych lub przekazywania ich poza granice kraju Integracja aplikacji w chmurze z obecnie używanym oprogramowaniem Obawy o bezpieczeństwo danych lub ochronę prywatności Znaczna bariera Niewielka bariera Nie stanowi bariery Nie wiem Liczba odpowiedzi 37 (21%) 50 (28%) 48 (27%) 42 (24%) (28%) 31 (17%) 42 (24%) 56 (31%) (29%) 44 (25%) 34 (19%) 48 (27%) (52%) 41 (23%) 24 (13%) 21 (12%) 178 Obawa o utratę danych 75 (42%) 48 (27%) 34 (19%) 22 (12%) 179 Infrastruktura elektryczna, zasilanie nie jest wystarczająco stabilna Ogólny brak zaufania do modelu i dostawców usług w chmurze Ze względu na wcześniejsze inwestycje we własną infrastrukturę sieciową skorzystanie z usług w chmurze nie wiąże się z oszczędnościami Brak dostępności szkoleń z tego zakresu Nasi pracownicy nie mają wystarczającej wiedzy pozwalającej na wdrożenie 13 (7%) 33 (19%) 98 (55%) 33 (19%) (21%) 63 (36%) 44 (25%) 33 (19%) (11%) 39 (22%) 73 (42%) 44 (25%) (37%) 56 (31%) 31 (17%) 25 (14%) (45%) 46 (26%) 35 (20%) 17 (10%) Badanie wykorzystania chmury obliczeniowej przez organizacje pozarządowe i biblioteki.

14 Zbyt wysokie koszty Internetu Brak dostępu do Internetu lub zbyt wolne/ niestabilne łącza internetowe Migracja z obecnych aplikacji i systemów byłaby zbyt skomplikowana lub zbyt droga Zbyt wysokie okresowe (np.: miesięczne) koszty takiego rozwiązania Zbyt wysokie koszty wdrożenia i konfiguracji Brak konsultantów, którzy mogliby pomóc we wdrożeniu i konfiguracji Założyciele organizacji nie rozumieją tego modelu lub są przeciwni korzystaniu z aplikacji w chmurze Zarząd/ decydenci w organizacji nie rozumieją tego modelu lub są przeciwni korzystaniu z aplikacji w chmurze Nie mam wystarczającej wiedzy o rozwiązaniach w chmurze, żeby określić jakie są bariery w ich wdrożeniu Problemy związane płatnościami w obcej walucie i kursami walut 20 (11%) 38 (21%) 102 (58%) 17 (10%) (23%) 50 (29%) 61 (35%) 58 (34%) 74 (43%) 35 (20%) 35 (20%) 54 (31%) 50 (29%) 39 (22%) 85 (49%) 10 (6%) (23%) 41 (24%) 43 (25%) (17%) 31 (18%) 50 (29%) (19%) 32 (18%) 50 (29%) (28%) 24 (14%) 28 (16%) (26%) 65 (38%) 28 (16%) (25%) 73 (42%) 24 (14%) (25%) 55 (32%) 21 (12%) (19%) 44 (25%) 48 (27%) 175 Pytanie 12 Respondenci z Polski wskazywali sześć odpowiedzi jako znaczna bariera znacząco częściej niż średnia dla wszystkich ankietowanych i respondentów z Europy Środkowo-Wschodniej. Odpowiedź "Brak dostępności szkoleń z tego zakresu" była wskazywana przez respondentów z Polski znacząco częściej niż średnia globalna, ale w podobnym stopniu jak przez respondentów z regionu. 13 Badanie wykorzystania chmury obliczeniowej przez organizacje pozarządowe i biblioteki.

15 Jedyną znaczną barierą wskazywaną znacząco rzadziej przez Polaków niż średnia międzynarodowa było "Ze względu na wcześniejsze inwestycje we własną infrastrukturę sieciową skorzystanie z usług w chmurze nie wiąże się z oszczędnościami. Najczęściej wskazywaną znaczną barierą w Polsce były Obawy o bezpieczeństwo danych lub ochronę prywatności (51%) i było to znacząco częściej niż średnia globalna (40%). Analizując znaczne i niewielkie bariery łącznie, w przypadku czterech odpowiedzi polscy respondenci wskazywali je znacząco częściej niż średnia globalna i regionalna. Te odpowiedzi były spójne z analizą odpowiedzi wskazywanych jako niestanowiących bariery te same odpowiedzi pojawiły się tam znacząco rzadziej niż średnia międzynarodowa i regionalna. Jeszcze cztery odpowiedzi wskazywano jako niestanowiące bariery dla wdrożenia chmury znacząco częściej niż średnia globalna, w tym trzy z nich dotyczyły kosztów. Co ciekawe, odpowiedź Problemy związane płatnościami w obcej walucie i kursami walut wskazywano w Polsce jaką znaczą barierę trzykrotnie częściej niż średnia globalna. Jedyną odpowiedzią wskazywaną znacząco rzadziej w kategorii nie wiem były "Wymogi prawne dotyczące przechowywania danych lub przekazywania ich poza granice kraju". Średnio, Polacy wskazywali 6,4 znaczących bariery, podczas, gdy średnia międzynarodowa i regionalna wyniosła 5,7. Znaczące bariery dla wdrożenia chmury: Problemy związane płatnościami w obcej walucie i kursami walut (28% w Polsce, przy 9% globalnie i 15% w CEE), co oznacza że w Polsce ten wybór wskazywano trzykrotnie częściej niż średnia światowa. "Wymogi prawne dotyczące przechowywania danych lub przekazywania ich poza granice kraju" (27% w Polsce, przy 12% globalnie i 16% w CEE), co oznacza że w Polsce ten wybór wskazywano ponad dwukrotnie częściej niż średnia światowa. "Brak konsultantów, którzy mogliby pomóc we wdrożeniu i konfiguracji" (41% w Polsce, przy 30% globalnie i 33% w CEE), co oznacza że w Polsce ten wybór wskazywano o 38% częściej niż średnia światowa. "Obawy o bezpieczeństwo danych lub ochronę prywatności" (30% w Polsce, przy 20% globalnie i 21% w CEE), co oznacza że w Polsce ten wybór wskazywano o 50% częściej niż średnia światowa. "Obawa o utratę danych" (41% w Polsce, przy 34% globalnie i 34% w CEE), co oznacza że w Polsce ten wybór wskazywano o 22% częściej niż średnia światowa. "Migracja z obecnych aplikacji i systemów byłaby zbyt skomplikowana lub zbyt droga" " (28% w Polsce, przy 25% globalnie i 22% w CEE), co oznacza że w Polsce ten wybór wskazywano o 12% częściej niż średnia światowa. "Brak dostępności szkoleń z tego zakresu" (36% w Polsce, przy 29% globalnie i 32% w CEE), co oznacza że w Polsce ten wybór wskazywano o 28% częściej niż średnia światowa. "Ze względu na wcześniejsze inwestycje we własną infrastrukturę sieciową skorzystanie z usług w chmurze nie wiąże się z oszczędnościami" (10% w Polsce, przy 17% globalnie i 12% w CEE), co oznacza że w Polsce ten wybór wskazywano o 37% rzadziej niż średnia światowa. Średnia liczba odpowiedzi wskazanych jako znaczna bariera: 6,4 w Polsce przy 5,7 globalnie i 5,7 w CEE, co oznacza, 12% więcej niż średnia światowa. Znaczne i niewielkie bariery dla wdrożenia chmury analiza łączna: "Problemy związane płatnościami w obcej walucie i kursami walut" (46% w Polsce, przy 19% globalnie i 32% w CEE), co oznacza że w Polsce ten wybór wskazywano dwukrotnie częściej niż średnia światowa. "Wymogi prawne dotyczące przechowywania danych lub przekazywania ich poza granice kraju" (44% w Polsce, przy 25% globalnie i 33% w CEE), co oznacza że w Polsce ten wybór wskazywano o 74% częściej niż średnia światowa. 14 Badanie wykorzystania chmury obliczeniowej przez organizacje pozarządowe i biblioteki.

16 "Brak konsultantów, którzy mogliby pomóc we wdrożeniu i konfiguracji" (67% w Polsce, przy 56% globalnie i 60% w CEE), co oznacza że w Polsce ten wybór wskazywano o 20% częściej niż średnia światowa. "Obawy o bezpieczeństwo danych lub ochronę prywatności" (73% w Polsce, przy 69% globalnie i 64% w CEE), co oznacza że w Polsce ten wybór wskazywano o 7% częściej niż średnia światowa. To nie są bariery dla wdrożenia chmury "Migracja z obecnych aplikacji i systemów byłaby zbyt skomplikowana lub zbyt droga" (23% w Polsce, przy 17% globalnie i 17% w CEE), co oznacza że w Polsce ten wybór wskazywano o 30% częściej niż średnia światowa. "Zbyt wysokie koszty Internetu" (56% w Polsce, przy 49% globalnie i 49% w CEE), co oznacza że w Polsce ten wybór wskazywano o 14% częściej niż średnia światowa. "Zbyt wysokie okresowe (np.: miesięczne) koszty takiego rozwiązania" (17% w Polsce, przy 12% globalnie i 14% w CEE), co oznacza że w Polsce ten wybór wskazywano o 42% częściej niż średnia światowa. "Zbyt wysokie koszty wdrożenia i konfiguracji" (18% w Polsce, przy 13% globalnie i 14% w CEE), co oznacza że w Polsce ten wybór wskazywano o 37% częściej niż średnia światowa. "Obawy o bezpieczeństwo danych lub ochronę prywatności" (13% w Polsce, przy 17% globalnie i 19% w CEE), co oznacza że w Polsce ten wybór wskazywano o 74% częściej niż średnia światowa. "Problemy związane płatnościami w obcej walucie i kursami walut" (24% w Polsce, przy 51% globalnie i 36% w CEE), co oznacza że w Polsce ten wybór wskazywano o 52% rzadziej niż średnia światowa. "Brak konsultantów, którzy mogliby pomóc we wdrożeniu i konfiguracji" (13% w Polsce, przy 21% globalnie i 15% w CEE), co oznacza że w Polsce ten wybór wskazywano o 38% rzadziej niż średnia światowa. "Wymogi prawne dotyczące przechowywania danych lub przekazywania ich poza granice kraju" (23% w Polsce, przy 37% globalnie i 26% w CEE), co oznacza że w Polsce ten wybór wskazywano o 38% rzadziej niż średnia światowa. Analiza odpowiedzi nie wiem : "Wymogi prawne dotyczące przechowywania danych lub przekazywania ich poza granice kraju" (33% w Polsce, przy 37% globalnie i 41% w CEE), co oznacza że w Polsce ten wybór wskazywano o 13% rzadziej niż średnia światowa. 15 Badanie wykorzystania chmury obliczeniowej przez organizacje pozarządowe i biblioteki.

17 Jakiego typu rozwiązania w chmurze twoja organizacja mogłaby wdrożyć najszybciej? Odpowiedź Udział procentowy Liczba odpowiedzi Zarządzanie finansami/ księgowość 11% 20 Baza danych Klientów/ CRM 10% 18 Dzielenie się i współpraca na współdzielonych materiałach Kopie zapasowe/ usuwanie skutków awarii, katastrof 27% 48 17% 30 Zarządzanie darczyńcami 6% 11 Poczta elektroniczna ( ) 32% 56 Przechowywanie, dzielenie się plikami 35% 61 Zarządzanie grantami 12% 22 Pakiety biurowe 32% 56 Zarządzanie wolontariuszami 10% 18 Z jakich jeszcze aplikacji w chmurze zamierza korzystać twoja organizacja? 1% 2 Wszystkie odpowiedzi* 176 * Pytanie wielokrotnego wyboru Pytanie 13 Odpowiedzi "Dzielenie się i współpraca na współdzielonych materiałach" oraz "Pakiety biurowe" były wskazywane znacząco częściej przez ankietowanych z Polski niż średnia globalna i regionalna. Polacy znacząco rzadziej wskazywali dodatkowe niż wymienione rodzaje aplikacji w chmurze w porównaniu do respondentów globalnych i regionalnych. Odpowiedzią najczęściej wybieraną przez respondentów z Polski było "Przechowywanie, dzielenie się plikami" (35%), co jest znacząco częstsze niż średnia globalna (31%) i regionalna (27%). "Dzielenie się i współpraca na współdzielonych materiałach" (27% w Polsce, przy 15% globalnie i 16% w CEE), co oznacza że w Polsce ten wybór wskazywano o 89% częściej niż średnia światowa. "Pakiety biurowe" (32% w Polsce, przy 20% globalnie i 25% w CEE), co oznacza że w Polsce ten wybór wskazywano o 64% częściej niż średnia światowa. "Zarządzanie grantami" (13% w Polsce, przy 9% globalnie i 13% w CEE), co oznacza że w Polsce ten wybór wskazywano o 34% częściej niż średnia światowa. Wskazanie dodatkowych aplikacji, z których korzystają organizacje respondentów (1% w Polsce, przy 6% globalnie i 4% w CEE), co oznacza że w Polsce skorzystano z tej możliwości 80% rzadziej niż średnia światowa. 16 Badanie wykorzystania chmury obliczeniowej przez organizacje pozarządowe i biblioteki.

Podsumowanie Raportu Z Międzynarodowego Badania Wykorzystania Chmury Obliczeniowej Przez Organizacje Pozarządowe i Biblioteki

Podsumowanie Raportu Z Międzynarodowego Badania Wykorzystania Chmury Obliczeniowej Przez Organizacje Pozarządowe i Biblioteki Podsumowanie Raportu Z Międzynarodowego Badania Wykorzystania Chmury Obliczeniowej Przez Organizacje Pozarządowe i Biblioteki Znaczenie chmury obliczeniowej (cloud computing) w sektorze społecznym: badanie

Bardziej szczegółowo

Efektywność organizacji IT w bankach

Efektywność organizacji IT w bankach Współorganizator Patron badania Efektywność organizacji IT w bankach Badanie funkcji IT w bankach Edycja pierwsza KPMG W POLSCE Efektywność organizacji IT w bankach Efektywność organizacji IT w bankach

Bardziej szczegółowo

Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna

Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Wstęp Głównym celem przedstawionej

Bardziej szczegółowo

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper Nowa generacja rozwiązań ERP Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper nowa generacja rozwiązań ERP Styczeń 2010 Wstęp Rozwój rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Całkowity efekt ekonomiczny (Total Economic Impact ) programu Microsoft Exchange 2010 Kierownik projektu: Amit Diddee

Całkowity efekt ekonomiczny (Total Economic Impact ) programu Microsoft Exchange 2010 Kierownik projektu: Amit Diddee Przygotowano dla Microsoft Corporation Listopad 2009 Całkowity efekt ekonomiczny (Total Economic Impact ) programu Microsoft Exchange 2010 Kierownik projektu: Amit Diddee SPIS TREŚCI Streszczenie dla kierownictwa...

Bardziej szczegółowo

Lipiec 2014. Badania i rozwój w Polsce Raport 2014

Lipiec 2014. Badania i rozwój w Polsce Raport 2014 Lipiec 2014 Badania i rozwój w Polsce Raport 2014 Kluczowe wnioski Liczba firm, które zamierzają przeznaczyć więcej środków na działalność badawczo-rozwojową, zwiększyła się w stosunku do 2013 r.: 47,2%

Bardziej szczegółowo

Transformacja funkcji kadrowej

Transformacja funkcji kadrowej Human Capital Advisory Services Transformacja funkcji kadrowej Deloitte to jedna z najszybciej rozwijających się globalnych firm doradczych na świecie, świadcząca usługi w obszarach konsultingu, audytu,

Bardziej szczegółowo

Cloud computing. historia, technologia, perspektywy

Cloud computing. historia, technologia, perspektywy Cloud computing historia, technologia, perspektywy Koncepcja Publikacji: Paweł Skowera PARP, web.gov.pl Autor: Przemysław Szmit Ideacto.pl Skład i korekta: Izabela Strońska Ideacto.pl Wydawca: Polska Agencja

Bardziej szczegółowo

OCENA DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH

OCENA DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH BADANIE EWALUACYJNE PN. OCENA DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH RPO WŁ W ZAKRESIE ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO Raport końcowy Opracował: Zespół konsultantów ITTI Poznań, 20 listopada 2014 ITTI Sp.

Bardziej szczegółowo

Badanie CIO 2014 Nowe technologie na skrzyżowaniu. www.deloitte.com/pl/badaniecio2014

Badanie CIO 2014 Nowe technologie na skrzyżowaniu. www.deloitte.com/pl/badaniecio2014 Badanie CIO 2014 Nowe technologie na skrzyżowaniu www.deloitte.com/pl/badaniecio2014 GO Mam przyjemność przedstawić Państwu wyniki badania CIO 2014. Nasz raport prezentuje szanse i wyzwania, przed którymi

Bardziej szczegółowo

na obszarach dotkniętych tym problemem

na obszarach dotkniętych tym problemem Określenie przyczyn wykluczenia cyfrowego na obszarach dotkniętych tym problemem Przyczyny techniczne, organizacyjne, społeczne Warszawa, grudzień 2008 r. Spis treści Wstęp 2 cel przeprowadzenia ekspertyzy

Bardziej szczegółowo

Managed Services Nowy trend na rynku usług outsourcingowych

Managed Services Nowy trend na rynku usług outsourcingowych Managed Services Nowy trend na rynku usług outsourcingowych ort c-level raport c-level raport c-level raport c-level raport c-level r rynek o raporcie Szanowni Państwo, mamy przyjemność przedstawić pierwsze

Bardziej szczegółowo

MŚP w chmurze obliczeniowej jak przyspieszyć biznes? Wykorzystanie chmur obliczeniowych w działalności MŚP

MŚP w chmurze obliczeniowej jak przyspieszyć biznes? Wykorzystanie chmur obliczeniowych w działalności MŚP MŚP w chmurze obliczeniowej jak przyspieszyć biznes? Wykorzystanie chmur obliczeniowych w działalności MŚP Warszawa 27.06.2014 Agenda Część I Godz. 10:00 12:15 1. Wprowadzenie: Cloud computing podstawowe

Bardziej szczegółowo

G. e-commerce - Janusz Klink

G. e-commerce - Janusz Klink G. e-commerce - Janusz Klink 1. Wprowadzenie W dokumencie pt. Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku do roku 2020. Etap 2.: Analiza potrzeb diagnostycznych, w części dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Narodowy Plan Szerokopasmowy

Narodowy Plan Szerokopasmowy Narodowy Plan Szerokopasmowy Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Styczeń 2014 r. Spis treści 1. Wstęp... 2 1.1. Usytuowanie NPS w porządku strategii i dokumentów krajowych i europejskich... 3 2. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność polskich mikro przedsiębiorstw. Aleksander Żołnierski

Innowacyjność polskich mikro przedsiębiorstw. Aleksander Żołnierski Innowacyjność polskich mikro przedsiębiorstw Aleksander Żołnierski Warszawa, 2005 1 Autor: Aleksander Żołnierski Wydanie I Nakład XXXX egzemplarzy 2 Spis treści Wprowadzenie 1. Opis badania 1.1. Cel badania

Bardziej szczegółowo

Przejdź na wyższy poziom.

Przejdź na wyższy poziom. Przejdź na wyższy poziom. Przekraczaj granice. Przyszłość należy do firm, które są przygotowane na nadchodzące zmiany. Rozwój firmy wymaga wdrożenia środowiska informatycznego, które jest w stanie sprostać

Bardziej szczegółowo

COMPUTERWORLDGUiDE. Office 365 w Sygnity

COMPUTERWORLDGUiDE. Office 365 w Sygnity COMPUTERWORLDGUiDE Office 365 w Sygnity wypróbuj bezpłatnie Office 365 w Sygnity Computerworld Guide Office 365 w Sygnity Sygnity uczyniła duży krok naprzód w rozwoju organizacji, rewolucjonizując sposób

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Raport 2013. Raport zawiera: Szanowni Państwo! Oddajemy w Wasze ręce raport na temat rozwiązań serwerowych stosowanych

Wstęp. Raport 2013. Raport zawiera: Szanowni Państwo! Oddajemy w Wasze ręce raport na temat rozwiązań serwerowych stosowanych 1 1 Wstęp Szanowni Państwo! Raport zawiera: Sławomir Koszołko Dyrektor ds. Strategii i Marketingu GTS Poland Oddajemy w Wasze ręce raport na temat rozwiązań serwerowych stosowanych w małych i średnich

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju technologii informacyjnych oraz ich zastosowań w sektorze MSP

Kierunki rozwoju technologii informacyjnych oraz ich zastosowań w sektorze MSP Kierunki rozwoju technologii informacyjnych oraz ich zastosowań w sektorze MSP KIERUNKI ROZWOJU TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH ORAZ ICH ZASTOSOWAŃ W SEKTORZE MSP Tomasz Kulisiewicz Marek Średniawa Współpraca

Bardziej szczegółowo

raport Cloud computing: Elastyczność Efektywność Bezpieczeństwo Jak chmura podnosi konkurencyjność przedsiębiorstw? Wpływ modelu cloud na gospodarkę

raport Cloud computing: Elastyczność Efektywność Bezpieczeństwo Jak chmura podnosi konkurencyjność przedsiębiorstw? Wpływ modelu cloud na gospodarkę raport 2011 Cloud computing: Elastyczność Efektywność Bezpieczeństwo Jak chmura podnosi konkurencyjność przedsiębiorstw? Wpływ modelu cloud na gospodarkę Bariery, wyzwania, nowe rozwiązanie w praktyce

Bardziej szczegółowo

TELKO Trendy 2014. Wykorzystanie przez firmy usług telekomunikacyjnych oraz Data Center Badanie specjalistów IT w średnich i dużych przedsiębiorstwach

TELKO Trendy 2014. Wykorzystanie przez firmy usług telekomunikacyjnych oraz Data Center Badanie specjalistów IT w średnich i dużych przedsiębiorstwach TELKO Trendy 2014 Wykorzystanie przez firmy usług telekomunikacyjnych oraz Data Center Badanie specjalistów IT w średnich i dużych przedsiębiorstwach REALIZACJA BADANIA: AUTORZY RAPORTU: dr Adam Ustrzycki

Bardziej szczegółowo

Unified Communications

Unified Communications Unified Communications 1 Spis treści Komunikaty zintegrowane Robert Jesionek Polski rynek otwarty na rozwiązania zunifikowanej komunikacji Barbara Mejssner Na czym polega koncepcja Unified Communications?

Bardziej szczegółowo

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010 aktualne trendy Praktyczne narzędzia studia przypadków Wyzwania firm WWW.wyzwaniafirm.pl listopad 2010 nowe spojrzenie na it Nowe wyzwania biznesowe wymagają zastosowania innowacyjnych rozwiązań technologicznych

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE W SPOŁECZNOŚCIACH LOKALNYCH PROPOZYCJE DZIAŁAŃ

TECHNOLOGIE W SPOŁECZNOŚCIACH LOKALNYCH PROPOZYCJE DZIAŁAŃ TECHNOLOGIE W SPOŁECZNOŚCIACH LOKALNYCH PROPOZYCJE DZIAŁAŃ Materiał powstał na zlecenie Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności 01 Wstęp... 3 02 Polskie programy ICT... 6 03 Teoria zmiany... 8 04 System

Bardziej szczegółowo

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010 aktualne trendy Praktyczne narzędzia studia przypadków Wyzwania firm WWW.wyzwaniafirm.pl listopad 2010 nowe spojrzenie na it Nowe wyzwania biznesowe wymagają zastosowania innowacyjnych rozwiązań technologicznych

Bardziej szczegółowo

Badania i rozwój w przedsiębiorstwach Raport 2015

Badania i rozwój w przedsiębiorstwach Raport 2015 Badania i rozwój w przedsiębiorstwach Raport 2015 2 Wstęp Mamy nadzieję, że zdefiniowanie problemów da jednostkom administracji państwowej i innym instytucjom odpowiedzialnym za określanie warunków skutecznego

Bardziej szczegółowo

sieci szkieletowe program e-pionier Internet rzeczy cyfrowego Program Operacyjny Polska Cyfrowa FUNDUSZE UNIJNE rynek ICT Big Data

sieci szkieletowe program e-pionier Internet rzeczy cyfrowego Program Operacyjny Polska Cyfrowa FUNDUSZE UNIJNE rynek ICT Big Data start-upy metadane sieci szkieletowe profil zaufany kierunki techniczne studia zamawiane usługi program e-pionier komunikacja M2M klastry technologiczne interdyscyplinarność platforma epuap Europejska

Bardziej szczegółowo

ICT-Go-Girls! Nowe technologie jako narzędzie promowania przedsiębiorczości wśród uczennic szkół ponadpodstawowych

ICT-Go-Girls! Nowe technologie jako narzędzie promowania przedsiębiorczości wśród uczennic szkół ponadpodstawowych ICT-Go-Girls! Nowe technologie jako narzędzie promowania przedsiębiorczości wśród uczennic szkół ponadpodstawowych MarÍa J. RodrÍguez Malmierca Bozica Ilijic Carmen FernÁndez Morante Beatriz Cebreiro LÓpez

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju branży informatycznej plan działania 2010. Spis treści. Wstęp... 4. 1. Analiza rynku IT... 7

Strategia rozwoju branży informatycznej plan działania 2010. Spis treści. Wstęp... 4. 1. Analiza rynku IT... 7 Eko Marketing Strategia rozwoju branży informatycznej plan działania Dla województwa zachodniopomorskiego Bogdan Kępka 2010 1 Spis treści Wstęp... 4 1. Analiza rynku IT... 7 1.1. Obraz rynku w skali światowej...

Bardziej szczegółowo